Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Word rijk met de Vogelaar-zieligenindustrie!

oogg001x.jpg Het onlangs verschenen boek 'Inburgeren in de praktijk' (powerquotes) geeft een ONTLUISTERENDE blik op het door Ella Vogelaar verneukte inburgeringscircus. Kort samengevat komt het hier op neer: in Nederland bestaat een commerciele zieligheidsindustrie van allochtonen en aan die zieligheidsindustrie verdienen sommige mensen pervers veel geld. Subsidiegeld. Uw belastinggeld. Het inburgeren in Nederland is kortom van een zelfde tranentrekkend niveau als het zogenaamde re-integreren in de arbeidsmarkt. De sappige details (lees: het van bovenaf opgelegde verlammende "autochtoon fout, allochtoon goed" denken, de onmogelijkheid van sommige moslima's om uit hun shariabestaan thuis te ontsnappen, het heersende "weg met ons" denken, het kapotmaken van de Nederlandse identiteit en het eeuwig terugkerende mantra "je moet respect hebben voor deze lieve mensen en hun religie want ze hebben het al zo zwaar") uit de inburgeringspraktijk kunt u zelf in dit boek lezen. Wij van Geenstijl duiken voor een stukje transparantie naar de belastingbetaler toe even dieper in de bagger en leggen graag de zorgvuldig geconstrueerde zieligheidsindustrie en het Grote PvdA Subsidienetwerk der inburgeringsbureaus voor u bloot. Onder de "lees verder" leggen wij aan de hand van een bestaande casus uit hoe sociaaldemocraten, die het immer goed voor hebben met zielige mensen, slapend rijk worden doordat ze De Zielige Mens als ontmenselijkt product misbruiken voor eigen gewin. Casus: inburgeren in de gemeente Utrecht. We nemen de gemeente Utrecht omdat die gemeente, dankzij een zekere PvdA-burgemeester en een zekere PvdA-wethouder, inmiddels beschouwd mag worden als de kers op de appelmoes van de gesubsidieerde zieligemensenindustrie. Eerder al lieten wij zien hoe deze gemeente tientallen miljoenen euro's verprutste door met het Vogelaar-re-integratiebureau FourstaR in zee te gaan (beter bekend als de Utrechtse embargoscriptiegate). Het toeval wil dat de gemeente Utrecht ook qua falend inburgerbeleid inmiddels 350.000 euro belastinggeld heeft vergokt. Ditmaal aan het inmiddels failliete inburgerbedrijf Intop. Nu de miljoenen reeds verdampt zijn blijkt dat de baas van Intop, Cor Touw, een notoire fraudeur is. De gemeente had dus van te voren kunnen weten dat in zee gaan met Intop geen al te best plan was. Het feit dat uitgerekend de eigen PvdA hierover vragen heeft gesteld aan het college spreekt wat dat betreft voor zich. De antwoorden op deze vragen zijn duidelijk: de gemeente kiest zo'n inburgeringsbedrijf via een Europese aanbesteding en het komt er daarbij vooral op neer dat naar een zo goedkoop mogelijk bedrijf wordt gezocht mits dat aan de tig verplichte voorwaarden voldoet. Vandaar Intop: kost niets, kan ook niets, voldoet echter wel aan die 147 voorwaarden. Natuurlijk had Intop dat felbegeerde Blik Op Werk-inburger keurmerk (inderdaad, uitgereikt door exact hetzelfde bedrijf dat ook de re-integratiekeurmerken uitdeelt, uiteraard met onze Ella Vogelaar in het bestuur), maar zo langzamerhand kunnen we wel concluderen dat dit keurmerk net zo waardevol is als een uitspraak van de Raad voor Journalistiek. Hoe anders kon men toch dit keurmerk aan Intop uitreiken? Nouja, misschien de vage voorwaarden qua gemeten klanttevredenheid waaraan zo'n bedrijf moet voldoen om dat keurkmerk te krijgen? Of zou het komen doordat een bedrijf eerst poet op tafel moet leggen om in aanmerking te komen voor dit keurmerk? Tot zover Intop. De gemeente zegt sorry, de voorliegers nuanceren de boel bij elkaar, een nieuwe aanbestedingsprocedure gaat van start. En wie komt er als winnaar uit de bus? Capabel Taal. Nooit van gehoord zegt u? Welnu, Capabel Taal is onderdeel van de Calder Holding. Calder is een van de allergrootste spelers op de re-integratie en inburgermarkt en voorziet inmiddels talloze gemeenten van re-integratie- en inburgerbureaus. Laten we eens kijken over wie we het hebben als we het over Calder hebben. Het bedrijf komt voort uit de samenwerking tussen Godert van Buren en Marius Touwen. Deze laatste verwierf bekendheid dankzij Elsevier (mei, 2004) omdat het opinieblad wist te achterhalen dat de toen 53-jarige Touwen in de WAO zat maar wel gewoon zijn directeurssalaris kreeg doorbetaald. Dat was namelijk "dividend" en dus kon hij gewoon WAO-bijstand blijven trekken. Het zal niemand verbazen dat Touwen onlangs in een interview met het vakbondsblad Forum nog triomfantelijk toegaf "een sociaal-democraat" te zijn. Van Buren en Touwen legden de basis voor hun succesvolle zieligemensenindustrie in Israël, alwaar zij lucratieve zaken deden met "re-integreren op de arbeidsmarkt" van werkloze Palestijnen en andere niet-Joodse immigranten. Dit was onderdeel van het internationaal beruchte Work First Plan. Later gingen Van Buren en Touwen beiden hun eigen weg en werd Van Buren volledig eigenaar van Calder, via de BV Naumann Group dat weer onderdeel is van RATM BV, de huidige rechtspersoon van Godert van Buren. Dankzij de vele nieuwe integratie- en inburgeringswetten, een bodemloze subsidieput en dankzij een deerniswekkend "vrije markt beleid", waar de bedrijven met het meeste geld en de beste netwerken altijd de aanbestedingen winnen, groeide Calder explosief en ontving het miljoenen aan subsidie voor het plaatsen van werklozen en inburgeraars. Kijken we even wie er achter de Calder holding zitten. Zoals gezegd is Van Buren de baas van alle aandelen en is ene Aura Laumen de directeur. Interessant zijn de drie commissarissen: Godert van Buren zelf, ene Wilhelmus te Kamp en Jan Flip Buurmeijer. Deze laatste naam doet een belletje rinkelen. Flip Buurmeijer zat namelijk jaren in de Tweede Kamer voor de PvdA en was samen met Ella Vogelaar de architect van het nieuwe WAO en WW-beleid onder Paars (Volkskrant, 24 juli 1999). Buurmeijer (volgens het Volkskrant-artikel een netwerker en lobbyist) en Ella Vogelaar zijn dus twee handen op één buik en het is niet vreemd dat je als bedrijf een aanbesteding wint met een commissaris die zo'n PvdA-netwerk meeneemt. Sterker nog, Buurmeijer heeft er alle baat bij dat Calder de aanbestedingen wint. Als commissaris profiteert ook hij van de winst. De wetten, regels en ondoordringbare wouden van bureaucratie die hij mede hielp bedenken, overigens in opdracht van uw favoriete kabinet Paars, leveren hem nu pure winst op. De zielige mensen die door zijn partij altijd zo zorgvuldig slachtoffer zijn gehouden, zijn tevens het product waarmee de PvdA-commissarissen nu indirect hun zakken vullen. En dan hebben we het nog niet over het feit dat anderhalfjaar geleden een manager en een beleidsmedewerker van de gemeente Utrecht overstapten naar, jawel, Calder. Het is slechts een mooi toeval dat hun bedrijf dan ook ineens de aanbesteding wint, nietwaar? En zo is de rode PvdA-bal weer rond gespeeld. Sociaaldemocraten die het beste voor hebben met de maakbare mens zijn wederom de grote financiële winnaar. De kosten worden door de belastingbetaler betaald en, misschien is dit wel het wreedste, juist die mensen waarvoor de PvdA het altijd zegt op te nemen zijn het grote slachtoffer in dit onzalige spel. Zij zijn het industrieproduct waar commerciële inburgeraars en re-integratie goeroes winst op maken. Terwijl ze wordt beloofd dat ze "een handje worden geholpen" worden ze vooral verder in de stront geduwd. Dat geldt voor de stumpers die verplicht klerenhangers moeten sorteren of op een skippybal een NLP-cursus moeten volgen in het re-integratietraject als voor de asielzoekers, Nieuwe Nederlanders of niet-geintegreerde bi-culturele medelanders die oprecht denken dat ze serieuze taal- en maatschappijvorming krijgen tijdens hun inburgeringstraject, terwijl ze worden behandeld als kleinzerige kinderen en als vuilnis worden weggestopt in achterafzaaltjes zodat de baas minder kosten heeft en nog hogere winsten kan opstrijken. Arbeidsre-integratie en inburgering in Nederland is een ziek sprookje, een moderne vorm van slavernij, mede mogelijk gemaakt door een volstrekt achterhaalde maakbaarheids-illusie en een nog altijd bestaande verlammende "weg met ons" mentaliteit. Dat uitgerekend ex-PvdA'ers nu slapend rijk worden in deze dubieuze business is ziek, dat u uiteindelijk voor de kosten mag opdraaien is gewoon een schande. Driewerf bah.

Reaguursels

Inloggen

Beste Bert,

Goed gedaan jongen! Ik ben niet onthutst van dit artikel, omdat ik zelf werkzaam ben bij (In)Capabel. Ook ik kan er nog een extra boek over schrijven. Werkelijk bijna ALLES in de organisatie is misselijkmakend.
Als je nog een anonieme respondent zoekt, houd ik me van harte aanbevolen!

Groet,

een taalcoach

Jochem7151 | 19-11-10 | 18:26

Maar heeren heeren u heeft het hier over een heel lucratieve industrie, een economische sterke poot onder Nederland waar we weliswaar een hoop voor betalen maar die een hoop problemen oplost die het leven in een socialistisch-kapitalistische schizofrene illusie allemaal met zich mee brengt. Links lullen en rechts zakken vullen is een kapitalistisch mechanisme, een evolutionair mechanisme. De elite heeft voortdurend geld en stemmen nodig om zijn eigen systeem omhoog te houden. De hulpverlenersmaffia biedt daarbij uitkomst, veel banen, goede inkomsten, trouw kiezersvolk.
Zolang wij blanken nog de wereld regeerden was dat allemaal mogelijk, geld zat.
Maar nu de ondergang in het westen is ingezet zal deze ideologische verkwisting maar nog meer de gewenning eraan ons nog de kop gaan kosten.

idopane | 18-11-10 | 23:36

Buurmeijer kost € 1800,-- per dag

stijveharc | 18-11-10 | 23:04

De zgn. Partij van de Arbied is een ziek zootje die op korte termijn moet worden weggejorist en niet ik!

Michael Vail | 18-11-10 | 21:59

Die Ella Vogelaar moet worden afgeschaft als u begrijpt wat ik bedoel!

Michael Vail | 18-11-10 | 21:45

klasse bert! ook zielige mensen hebben rechten EN plichten.
@folkert meinhof :volledig waar, de bureaus zullen nooit hun "grondstof" opgeven.

lidlbier | 18-11-10 | 20:11

artfremd | 18-11-10 | 19:18
Eric hadden ze moeten lozen.
Dit verhaal verdient eigenlijk een parlementaire enquete.

lanex | 18-11-10 | 19:24

lanex | 18-11-10 | 19:15
Oké, wederom helemaal mee eens, maar wie moet dan Eric betalen?

artfremd | 18-11-10 | 19:18

Milton Friedman | 18-11-10 | 12:23
Hier ben ik het helemaal mee eens. Er wordt alleen maar geld rondgepomt. Mensen kunnen hun eigen broek niet ophouden zonder subsidie.
Ik kijk allang niet meer naar m'n loonstrook, ik krijg er hoge bloedruk van!

lanex | 18-11-10 | 19:15

Triest, maar wel snel duidelijk. De BVD (lees PvdA) heeft de zaak snel onder controle. Ook Bosma spreekt nu over infiltraties en Eric lacht zijn lul uit zijn broek: “Vette promotie en ik kan mijn haar weer laten groeien tot een d66 kapseltje”.

artfremd | 18-11-10 | 18:52

Bosma: infiltraties zijn al orde van de dag.

artfremd | 18-11-10 | 18:22

Puz Pin | 18-11-10 | 18:02

ben met eens maar dan zal het heiligst huisje vvd er ook aan moeten want daar is het begonnen ook met deze in inburgeringsplicht en een aantal mafe subsidie regelingen Ik denk dat wat men rechts noemt wat vaker voor de spiegel moeten staan en wat minder anderen de schuld moet geven van wat ze zelf hebben aan gericht

hetzitzo | 18-11-10 | 18:16

Daar dit onderwerp in alle details te volwassen zal zijn voor Powned is dit een mooie profileringsmogelijkheid voor een 'Brandpunt/Tegenlicht/Zembla' achtig program van Wakker Nederland daar het tot het bot uitpluizen en blootleggen van dergelijke structuren maanden aan televee zal opleveren waarbij vele heilige PvdA/GL/D66 huisjes kunnen worden geslooooopt.

Puz Pin | 18-11-10 | 18:02

Brussen gaat nog eens heel groot worden. Nou alleen even zien of je dit verhaal ook bij P&W over de tafel krijgt.

vanrechtsheeftvoorra | 18-11-10 | 17:08

hetzitzo | 18-11-10 | 16:37

Beste man, ik ben niet begonnen met het woord kanker c.q. kankergezwel . Ik heb er slechts in figuurlijke zin op gereageerd. Mocht ik u hebben beledigd, mijn excuses hiervoor. Ik zou ook liever een moslim hebben als buurman dan mezelf.

artfremd | 18-11-10 | 16:47

artfremd | 18-11-10 | 15:39

dit zegt genoeg over rechts dat je dr zelfs de ergste ziektes bij haalt zecht het meest over jou niveau

ik heb zo langzamer hand nog liever een moslim as buurman dan zo'n gek als jou

hetzitzo | 18-11-10 | 16:37

Lijkt wel een kankergezel die P.v.d.A met zijn zogenaamde bestuurders!
baanaru | 18-11-10 | 12:28

Je hebt gelijk de PvdA is een kankergezwel. Het typische van een kankercel is dat het zich gedraagt als een infiltrant in een gezonde cel. Laten we de PVV zien als een politiek lichaam, dan kunnen we toch niet anders dan concluderen dat er een kankercel, genaamd Eric, zich in dit lichaam bevindt. En wat doet een kankercel?

artfremd | 18-11-10 | 15:39

Leuk dat GS de PvdA van dit alles de schuld geeft, maar de inburgeringscursus is idd door Verdonk ingevoerd (als onderdeel van het toenmalige anti-multiculti/migratie geluid). Dan kunnen we nu wel huilie huilie doen over de subsidiesponzen en 'graaien' (en daarbij een aantal PvdA'ers noemen)..) maar daar nodigt het invoeren van zo'n cursus toch toe uit?!

hipocritisch | 18-11-10 | 14:58

nog een iets leuks de heer g. wilders zat ook in het bankje

hetzitzo | 18-11-10 | 14:34

kijk zo zie maar weer eve google

verdonk was dat niet vvd

link rechtennieuws.nl/4415/kabinet-stemt-in...

Er komt een inburgeringsplicht voor alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die als nieuw- of oudkomer duurzaam in Nederland mogen verblijven. Ook komt er een inburgeringsplicht voor enkele specifieke groepen genaturaliseerde Nederlanders, te weten: uitkeringsgerechtigden, verzorgende ouders en geestelijk bedienaren. Voor vreemdelingen en de specifieke groepen genaturaliseerde Nederlanders geldt dat zij niet inburgeringsplichtig zijn indien zij gedurende acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben gewoond of over bepaalde Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding beschikken. De bestaande Wet Inburgering Nieuwkomers blijft voorlopig nog enige tijd van toepassing op Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders. Oudkomers die op het moment van inwerkingtreding van de wet zestig jaar of ouder zijn, worden eenmalig uitgezonderd van de inburgeringsplicht. Dit staat in het aangepaste wetsvoorstel van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie waarmee het kabinet heeft ingestemd.

hetzitzo | 18-11-10 | 14:32

Wat gek dat we dit dan weer niet zien bij De Wereld Draait Door

vicecity | 18-11-10 | 14:10

Ad Fundum | 18-11-10 | 11:33

Aller eerst ben niet zo met rechts of links bezig
nee door mijn punten ben ik lang nog niet maar het gaat mij ook meer om feiten
en dat zouden er meer moeten doen. Als het verhaal klopt dan heb ik er geen moeite mee. maar net zo als naar de pvv gewezen word gaat dat ook nu naar de pvda en als je de reacties lees dan begrijpt je dat er veel mensen niet kijken van wat er waar is en hun frustraties van de dag zonder onderbouwing te plaatsen En omdat ik weet dat de VVD tijdens paars ook veel van deze bureaucratie regels heeft mee gewerkt weet je gewoon dat die ook niet schoon zijn buiten dat door de wereld aan regeltjes van diverse kabinetten hebben er personen die de gaten tussen de regels gevonden en profiteren hier van dat zie je in de zorg , bedrijfsleven eigenlijk over al waar deze overdreven burocratie heerst zie je deze parasieten van elke partij of kom af Daar moet wat aan gebeuren of het nou voor jullie links of rechts is maakt mij geen hol uit Zo iets zit meer tussen de oren en is makkelijk om je frustraties op af ter reageren Het is gewoon simpel de ellende zit over al ook bij de VVD

hetzitzo | 18-11-10 | 14:07

Hoe meer instroom,hoe meer gewin.

Bataaf | 18-11-10 | 14:05

@Bert Brussen: Game. Set. Match.

Dr. U.I. Loor | 18-11-10 | 13:50

Er worden zelfs hele Ahoys vol beurzen voor georganiseerd... Was Rutger daar niet eens op bezoek?

Doc Damage | 18-11-10 | 13:04

Wederom een levend bewijs dat de PvdA er alle belang bij heeft om de arme mensen arm te houden. Dat zijn hun kiezers en daar verdienen de partijprominenten en uitgerangeerde politici hun geld aan. Waarom stinkt die partij toch zo en waarom zijn er nog altijd mensen die erin geloven en erop stemmen?

Jippie | 18-11-10 | 12:59

@ mrokkie | 18-11-10 | 12:07
Het draait om het slachtoffer uithangen uit gemakzucht en onverschilligheid.
Gewoon handje ophouden en zielig doen, doen zwervers ook trouwens.
Vervolgens hebben we Gutmenschen die er een goed betaalde boterham inzien, het zaakje cultiveren/institutionaliseren, grote protserige gebouwen gaan bezetten en zichzelf "belonen" met 2 of 3 modaal inkomen wat we natuurlijk bekostigen met Soepsidie.
Zeg maar Melkertbanen maar dan van iets hoger niveau.
Simpelweg je eigen werk/inkomen genereren (echte ambtenaren dus)
Handjeklap en nepotisme zijn de sleutelwoorden.

said_fred | 18-11-10 | 12:46

dan zal de vvd ook wel moeten op rotten wat betreft de belasting hebben ze ons allemaal goed te pakken met subsidies hebben ze ook een grote vinger in de pap gehad en nu maar naar links wijzen hoe dik is die plaat die rechts voor hun kop hebben De BEERPUT VAN rechts zullen we die es open trekken

hetzitzo | 18-11-10 | 12:40

Lijkt wel een kankergezel die P.v.d.A met zijn zogenaamde bestuurders!

baanaru | 18-11-10 | 12:28

lanex | 18-11-10 | 11:42
Niet alleen de PvdA moet verdwijnen, maar ook dat hele PvdA netwerk van bestuurders en managers in de miljarden verslindende topzwaar gesubsidieerde zieligheids industrie, welzijns industrie en gezondheid (vooral AWBZ waar 20 miljard per jaar in de beerput gaat). Kijk eens op je loonstrookje hoeveel premie je betaalt aan de AWBZ! En de jaarlijkse stijging van belasting en premies (zorg komende jaren 10% per jaar!). WEG MET ALLE SUBSIDIES EN TOESLAGEN. De belastingen kunnen dan met 50% omlaag zodat iedereen zijn eigen broek op kan houden.

Milton Friedman | 18-11-10 | 12:23

3e wereldburgers spelen CL in het zielig doen. De zieligindustrie draait daarom op volle toeren. Het interessantste van dit allemaal is dat "om het plat te zeggen" de blanke man met zijn universitaire opleiding er beter van wordt en de allochtoon krijgt ook nog de schuld dat ie het maar niet kan redden op eigen houtje. Dan springen organisaties als GS en PVV die daar een item van maken en de andere zieligindstrutie (de NL'dse Tokkie) mobiliseren met de belofte hun geld te halen waardoor juist deze malafide organisaties weer er beter van worden en de Tokkie blijft echter maar wachten en hopen op betere toekomst. Kortom NL is het schaakbord waarop de meesters schaken en de gewone man allochtoon of tokkie in almere de pionnen zijn zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven.

mrokkie | 18-11-10 | 12:07

@Theodoros | 18-11-10 | 11:43
Klopt, 'hetzitzo' heeft best een inhoudelijk punt. Ik doelde met mijn @ meer op het ontbreken van leestekens in zijn comments.

De Pvda is grosso modo en helaas al decennia de leidende partij in veel grote steden. De VVD mag daar vaak niet meer dan een kleine bijrol vervullen. Bovendien gaat transparantie en de Pvda moeilijk samen. Daarom is dit stukje van BB ook zo goed: je wéét dat het plaatsvindt maar je krijgt er nooit echt een vinger achter.
Verder hoef je van mij niet direct VVD lid te worden maar blijf er gewoon wel op stemmen :)

Ad Fundum | 18-11-10 | 12:00

heel goed stuk.
alleen gaan deze wanpraktijken gewoon door,door smerig tering links.
hoe meer men voor de finnen is hoe erger dat het wordt.

mamma5506 | 18-11-10 | 11:57

Ad Fundum | 18-11-10 | 11:33
Ik stem VVD sinds mijn achttiende. Ik overweeg zelfs lid te worden. Toch stemt het bericht van 'hetzitzo' wel tot nadenken. Die "suits" van de VVD zijn de afgelopen decennia ook veel te gemakkelijk omgegaan met de wanorde van dit soort praktijken. VVD, waar waren jullie toen deze kwalijke wildgroei plaatsvond? Geef een intelligent antwoord en je hebt er een lid bij.

Theodoros | 18-11-10 | 11:43

Ad Fundum | 18-11-10 | 11:33
Ik stem VVD sinds mijn achttiende. Ik overweeg zelfs lid te worden. Toch stemt het bericht van 'hetzitzo' wel tot nadenken. Die "suits" van de VVD zijn de afgelopen decennia ook veel te gemakkelijk omgegaan met de wanorde van dit soort praktijken. VVD, waar waren jullie toen deze kwalijke wildgroei plaatsvond? Geef een intelligent antwoord en je hebt er een lid bij.

Theodoros | 18-11-10 | 11:43

Folkert Meinhof | 18-11-10 | 11:30
Helder.
Het zal voor dit land zo geweldig zijn als die hele PvdA zou verdwijnen, het is gewoon onmogelijk om orde op zaken te stellen. Ze hebben een ijzeren greep op alle maatschappelijke organisaties, voordat dit afgebroken wordt zijn we een generatie verder. Vogelaar is het symbool van geen vooruitgang, weg met die koekjesbakker.

lanex | 18-11-10 | 11:42

Folkert Meinhof | 18-11-10 | 11:30

Boeiend! Je reaguursel (heet dat niet zo in GS-slang?) en het artikel van GS hebben een ordinaire verrechtsende werking op me. Je voelt bij dit soort berichtgeving bijna letterlijk de verontwaardiging je lijf binnensluipen.

Misschien heeft 'Maarten' gelijk dat het wel meevalt met de hoogte van de belastingtarieven in onze samenleving. Maar de interne verdeling van de belastingpot moet op de schop. Het is de eerste keer dat ik denk: die crisis was zo slecht nog niet. Overtollig vet moet eraf, dat zorgt alleen maar voor dichtgeslibde aderen.

Theodoros | 18-11-10 | 11:39

@hetzitzo | 18-11-10 | 11:05
Ben je door je punten heen?
-
Overigens vind ik dat bijna alles is geoorloofd om types als Vogelaar te ontmaskeren. Wat een ver-schrik-ke-lij-ke regenteske trol is dat toch. Vogelaar staat natuurlijk symbool voor duizenden van dat soort figuren. Arrogant tot op het bot en geen seconde te bewegen tot enige zelfreflectie. Want 'wij doen goed!'.
Het land is niet erg gebaat bij dit soort tuig. Want tuig dat is het.

Ad Fundum | 18-11-10 | 11:33

Ik ben er voor om de de beer put van de vvd eens open te trekken Zal wel schrikken zijn Of hebben ze echt 20 jaar in het pluche op hun gat gezeten en alleen maar uit hun neus geschranst

hetzitzo | 18-11-10 | 11:33

P.S. Prima stuk van "BertBrussen". GeenStijl wordt in een pijlsnel tempo volwassen, zo lijkt het. Dit riekt naar ouderwetse diepgravende onderzoeksjournalistiek - zoals God het ooit bedoeld heeft!

Subsidies voor inburgering: meteen staken.

Theodoros | 18-11-10 | 11:31

Ik werk op een advocatenkantoor. De zieligheidsindustrie is mij goed bekend. Heel in het kort: er gaan m.i.l.j.o.e.n.e.n. in om. PVDA-Gemeenten en de overheid (raamambtenaren die vooral niet teveel werk op het bureau moeten hebben) schuiven een werkeloosheidsprobleem graag af op een commercieel 're-intergratiebureau'. Weg is weg. Bij de re-intergratiebureau's duurt het traject (terug naar het werk) het liefst zo lang mogelijk. Hoe langer de onrendabele zielig is, des te langer kan er aan verdiend worden. Onrendabele vindt nooit werk, maar mist het intellect in te zien dat de weg naar werk niet via halfzachte spirituele yoga cursussen tot stand komt. Stemt PVDA, vanwege urban-myth (vrees) dat de VVD hen kalltstellt (terwijl ze via die weg juist veel eerder een baan zouden hebben). Systeem houd zichzelf in stand. De zielige werkloze is de grondstof waarop de gesubsidieerde zielige mensen industrie draait. Je vernietigd niet je eigen grondstof (lees helt aan werk). Zielig houden. En re-integratiebureaus (keiharde kapitalistische salonsocialisten) die zo 5k voor een paar briefjes en rapporten vangen. Verschrikkelijk. Wat doe je eraan? Niets. Hoort bij partijen als de PVDA, die gaan nooit weg...

Folkert Meinhof | 18-11-10 | 11:30

Zoals we ook allemaal stiekem respect hebben voor iemand die listig en vreedzaam 's nachts een bankkluis leeghaalt (zeker in deze tijd), kunnen we ook voor dit soort zakkenvullers wel een zeker respect opbrengen. We kunnen ons allemaal voor de kop slaan omdat we niet zelf op het idee zijn gekomen geld te slaan uit onze slachtoffermaatschappij. Smart!

Theodoros | 18-11-10 | 11:24

volgens mij hebben hier meer mensen schuld aan dan alleen pvda'ers.

nieuwisanders | 18-11-10 | 11:23

Wat zou de wereld er toch mooi uitzien als we geen religie, geld en overheid meer hebben. Gelukkig is dat slechts een kwestie van tijd. Heerlijk, van al dat tuig af die machtspelletjes speelt om er zelf beter van te worden.

oscarweetmeer | 18-11-10 | 11:16

Wie kent de vertaling van Theodore Dalrymple 'leven aan de onderkant, het systeem dat de onderklasse instandhoudt'. Dalrymple, een Britse Psychiater die vinger op de zere plek legt van het waarderelativisme, slachtoffercultuur en goed praten van crimineel gedrag zodat mensen hun eigen lot niet meer in handen nemen met alle gevolgen van dien. Een aanrader als je deze walgelijke ontwikkeling beter wil begrijpen.

bushi | 18-11-10 | 11:09

Ik heb het gelezen vraag mij altijd af van zulke lange geschreven stukken wat er nu precies van waar is Ben me wel bewust dat er best veel geld verdampt en op plaatsen komt waar het niet moet zijn Dat hebben we te danken aan ons grote bureaucratie net werk waar op Nederland draait Deze bureaucratie is een van de grootse knel punten voor onze economie en welzijn maar geen enkele partij waagt zich om er iets aan te veranderen want dan komen er waarschijnlijk er dan nog meer beer putten te voor schijn Er gaat geen enkel partij vrij uit als het hier om gaat de PVV heeft nu veel voor de kiezen gehad maar de VVD moet men ook het putdeksel op z'n plaats houden Het zou eens goed zijn dat daar ook alles eens doorgelicht niet alleen de pvda heeft een beerput Ik hoop dat de sp dit op zich neemt de bureaucratie aanpakken deze is ondoorzichtig, kost heel veel geld en ergernis werkt belemmerend en remt de economie en komt overal voor waar regeltjes zijn

hetzitzo | 18-11-10 | 11:05

Bert Brussen en onderzoekjournalistiek op zijn best. +oneindig

klapperjavaan | 18-11-10 | 11:02

Die Pvda inteelt club zit zo diepgeworteld en wijdvertakt in deze lucratieve zieligheidsbusiness dat het een forse klus zal zijn de onderste steen boven te krijgen. Men houdt elkaar de hand boven het hoofd en alles wat het daglicht niet kan verdragen - en dat is heel wat - gaat in de bekende doofpot.
Dit materiaal is parlementaire enquete waardig. De mainstream media moet nog even worden geprikkeld dit op te pakken. Dat dat niet mee zal vallen is duidelijk; ook die vreten immers grotendeels uit dezelfde ruif.

Ad Fundum | 18-11-10 | 10:18

"Nederlanders of niet-geintegreerde bi-culturele medelanders die oprecht denken dat ze serieuze taal- en maatschappijvorming krijgen tijdens hun inburgeringstraject, terwijl ze worden behandeld als kleinzerige kinderen en als vuilnis worden weggestopt in ... enz"

Ik denk dat dit de beste inburgeringscursus is die zij kunnen krijgen. Zodra die mensen zich beginnen af te vragen in wat voor een circus zij zijn beland zijn zij wat mij betreft volledig ingeburgerd en kunnen ze zich aansluiten bij de groepen autochtonen die het ook niet meer begrijpen.

Mark van Leeuwen | 18-11-10 | 10:17

Iedereen weet en ziet het, behalve diegene die aan de macht zijn. Ik dacht dat we in Nederland leefden, in het Westen, niet in Congo.

Blaat1984 | 18-11-10 | 10:15

Hufter | 18-11-10 | 08:07
BraterEnWood | 18-11-10 | 09:46
Die AWBZ: ook een grote subsidie graaipot van 20 MILJARD per jaar! Tel daarbij op de verplichte zorg verzekeringen, met een premiestijging van >10% PER JAAR, dit wordt ook een groot subsidie paradijs voor PvdAers. Alles bij elkaar wordt in dit land minstens 50 MILJARD PER JAAR aan subsidie in beerputten gegooid. WEG MET ALLE SUBSIDIE, en de belastingen kunnen gehalveerd worden zodat Nederland zich weer kan meten met opkomende economieen.

Milton Friedman | 18-11-10 | 10:07

Wat te denken van Larbi Edriouch, jarenlang hoofd bureau inburgering in Utrecht. En nu? Surprise! werkzaam bij Capabel Taal www.capabeltaal.nl/WerkenbijCapabelTaa....
Volgens de aanbestedingsprocedure heeft Utrecht echter gekozen voor Capabel Taal op objectieve gronden, dus dat zal wel zo zijn ....

detukker | 18-11-10 | 10:03

Bert, je bent trouwens nog vergeten dat die gore linkse parasieten een onderzoek naar de AWBZ geblokkeerd hebben. 'Was niet nodig, geld werd goed besteed, geen reden om dat te onderzoeken'. TWINTIG MILJARD EUR, 45 MILJARD NLG, per jaar...

BraterEnWood | 18-11-10 | 09:46

Voor eenieder die nog subsidie wil:
www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=90414
Als je te dom bent om dat formulier in te vullen, ga dan naar de topzwaar gesubsidieerde 'Stichting Boeg'.
Oh, het is alleen voor immigranten zie ik nu.

Milton Friedman | 18-11-10 | 09:44

Goed artikel. Het zou mooi zijn dit nu eens helemaal, landelijk tot op de bodem uit te diepen. Ik vrees - zoals Parsons eerder schreef - dat heel wat meer steden met een soortgelijk Pvda-inteelt programma te kampen hebben.

Ad Fundum | 18-11-10 | 09:43

Via een gerichte actie wordt de PVV nu kaltgestellt. Tegelijkertijd harken deze PvdA bv's met hulp van talloze PvdA bestuurders de miljarden aan belastinggeld binnen. Niemand die er wat tegen kan doen.

Milton Friedman | 18-11-10 | 09:40

Wat een goed artikel,
Paul en Witteman zullen wel staan te springen om hier eens in te duiken!

Rest In Privacy | 18-11-10 | 09:39

ZDEV | 18-11-10 | 08:29
Ik ben voor, hoe gaan we dit regelen?

gozahtje | 18-11-10 | 09:33

Ik wordt kotsmisselijk van dit soort berichten. Heb gewoon geen zin meer om te werken omdat vrijwel alle resultaat hiervan linea recta via verplichte belastingen in deze PvdA beerput gaat. Dan maar net als de meeste andere 'slimme' linksmensen stoppen met werken en afhankelijk worden van subsidies, toeslagen en uitkeringen.

Milton Friedman | 18-11-10 | 09:33

Weer zo'n geval van; Links lullen, recht zakken vullen!!!

The1thing | 18-11-10 | 09:30

gozahtje | 18-11-10 | 09:24
Bepaald niet!

Realo | 18-11-10 | 09:26

Realo | 18-11-10 | 09:11
U heeft bij Ella in de klas gezeten en geilde op haar tetten?

gozahtje | 18-11-10 | 09:24

Driewerf hulde voor dit stukje vakwerk van Bert Brussen. Zou verplicht doorgestuurd moeten worden naar alle Tweede Kamer-leden.
En hee, wie zien we daar als directeur van Calder Holding B.V.? Die persoon was lang geleden klasgenoot van mij, in menig jongensgeheugen gegrift vanwege de omvang van een bepaald fysiek aspect. Beter gezegd twee.

Realo | 18-11-10 | 09:11

Hulde voor dit stuk. Heb ervaring met intop en had ze al vrij snel door, 't lag er daar namelijk ook nog eens schaamteloos dik boven op!

Watson | 18-11-10 | 08:58

Dit moet de geschiedenisboeken in.
dit is de ware pvda

watsinneneem | 18-11-10 | 08:54

Om ziek van te worden. Ik zit op een gewone donderdagochtend dit artikel te lezen en ik moet gewoon oppassen dat het mijn dag niet verpest.
Als dit een tipje van de PvdA sluier is, wat voor beerput bestaat er dan wel niet onder die rode burka van ze.
Hoe toepasselijker wordt de uitspraak links lullen, rechts vullen.
Het is nooit genoeg voor die (Rosenmöllers) zakkenvullers.
Als je in discussie gaat met dat volk dan word je vakkundig als rechtse hond weggezet. Overigens is dat tegenwoord steeds meer iets om trots op te zijn.
Blij met Geenstijl. Nooit te beroerd om iets tot in de beerbut uit te zoeken.
HULDE!

#RayB# | 18-11-10 | 08:47

Socialistische partijen lossen niets op zij houden armoe en ellende in stand
want dat is HUN inkomen.

Koningsluis | 18-11-10 | 08:44

Dank voor dit stuk. Drink ff een bakkie en ga dan 150 kamerleden onder de loep nemen!
Nogmaals goed stuk!

Titia Heidekonijn | 18-11-10 | 08:30

Massale belastingstaking is de enige manier om deze mensen aan te pakken. Wij hebben het geld, ze zijn van ons afhankelijk. Wij hebben ze niet nodig. Dat moet die arme subsidieslurpers toch een naar gevoel geven. En terecht.

ZDEV | 18-11-10 | 08:29

"de gemeente kiest zo'n inburgeringsbedrijf via een Europese aanbesteding en het komt er daarbij vooral op neer dat naar een zo goedkoop mogelijk bedrijf wordt gezocht mits dat aan de tig verplichte voorwaarden voldoet."

Prima, klopt ook. Maar kijk eens wat dieper? Een screening van het bedrijf is altijd mogelijk. Een casus in Gelderland leert dat een screening ervoor kan zorgen dat een bedrijf de aanbesteding niet wint. Met het genoemde bovenaan het stukje, had dat dus ook never nooit gemogen, en had het ook niet gehoeven.

BeunDeHaas | 18-11-10 | 08:22

Parsons > opletten er zit een strontvlieg op je lip.

herodus | 18-11-10 | 08:12

De nederlandse (soepsidie) maffia....

Hufter | 18-11-10 | 08:07

BraterEnWood | 18-11-10 | 07:29

Voor de haan kraait zult u de PvdA 3 keer verloochend hebben.
.

ADO-Le-Cent | 18-11-10 | 07:55

Wanneer gooit Ellahhakbar zichzelf voor de trein?

thispissesmeoff | 18-11-10 | 07:53

@Denkt Na | 18-11-10 | 07:36
"Behandel iemand zoals hij is en hij zal blijven zoals hij is. Behandel iemand zoals hij kan en moet worden en hij zal worden als hij kan en moet worden."

illuvatar | 18-11-10 | 07:42

Darwinisme heeft NIETS met nadenken te maken... Fijn wel dat Brussen het verschil weet tussen socialisme en sociaal-democratie. Een beetje van dit en een beetje van dat wordt uiteindelijk heel veel voor jezelf. Macht corrumpeert. Goed stuk!

Xinicus | 18-11-10 | 07:41

@BraterEnWood | 18-11-10 | 07:30
U zegt het nu al schreeuwend in de vroege morgen drie maal achtereen. Ik ga u wraken wegens ochtendrustverstoring.

illuvatar | 18-11-10 | 07:38

Echt sociaal beleid is de zwakkere sterker maken.
Dat snapt de PvdA niet.
Er is niets mooiers dan voor jezelf kunnen zorgen.
Die emotie ontneemt de PvdA de afhankelijken.

Denkt Na | 18-11-10 | 07:36

-weggejorist-

BraterEnWood | 18-11-10 | 07:33

-weggejorist-

BraterEnWood | 18-11-10 | 07:30

-weggejorist-

BraterEnWood | 18-11-10 | 07:29

xspalm | 17-11-10 | 23:25
De pvda is oververtegenwoordigd in dit soort stinkende zaakjes. Econoom Heertje, zelf van de pvda, erkent dit ook in het programma "Dit is de dag" van de EO.

zeefert | 18-11-10 | 07:20

Nogmaals: Alle subsidies stoppen!

BarneyBoner | 18-11-10 | 07:00

Die pica ? Zit ze nou uit haar neus te vreten ?

muslimFucker | 18-11-10 | 04:27

Oplossing: taalonderwijs terug naar waar het hoort: op de scholen. (ROC's) en verplichten. Eigen bijdrage van minstens 3000 euro (gemiddelde totaalprijs van een rijbewijs, lijkt mij een redelijk bedrag) en kosten inburgeringsexamen altijd zelf betalen.
Met dat bedrag zijn we niet uit de kosten, maar het motiveert mensen om aan de slag te gaan. Bij de ROC's lopen genoeg ervaren taaldocenten rond (nog wel, over een jaartje zijn ze allemaal werkloos door de oneerlijke concurrentie) en controle door de reguliere onderwijsinspectie.
Afschaffen van de taaltoets in eigen land, verplichting tot halen inburgeringsexamen binnen drie jaar.

Overigens, importbruidjes zijn niet alleen moslima's, ook Nederlanders die een importbruidje uit Thailand of Colombia halen houden hun liefje (m/v) vaak dom en achterlijk, omdat ze het zelf ook zijn.

solex_tuffer | 18-11-10 | 02:45

Hulde Bert.
Dat is nou hournalistiek...

da wizard | 18-11-10 | 02:21

La Vie En Rose | 18-11-10 | 01:53
Ook die analfabeten hebben een eigen verantwoording, als ze de samenleving hier niet bij kunnen benen of zelfstandig de inhaalslag kunnen maken, kunnen ze terug gaan waar ze vandaan zijn gekomen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn kinderen, voor mijn ouders als ze het zelf niet meer bij kunnen benen en verder niemand!

repulse | 18-11-10 | 02:09

La Vie En Rose | 18-11-10 | 01:13
Oh even ouderwets knip/plak, de reaguurknop is weg, mooi he repulse sterren.
Yes LVER tnx, ben naar boven verhuisd, eventjes nog al veuls te laat. BTW Parsons vindt ons, Rammie en DGM lief las ik gister, mis DGM trouwens wel.

Mindy | 18-11-10 | 02:02

LijstG | 18-11-10 | 01:13
+ veel voor je tegel.

La Vie En Rose | 18-11-10 | 02:01

repulse | 18-11-10 | 01:26
Daar moeten we wel naar toe. Maar voor de analfabeten die al hier zijn (vnl afkomstig uit Marokko w.o veel importbruiden) moet iets worden geregeld. Daar mag wat mij betreft een eigen bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Mindy | 18-11-10 | 01:30
Ha meisje ;) Thnx. Nice to see ya too!
Alles goed?

La Vie En Rose | 18-11-10 | 01:53

Mindy | 18-11-10 | 01:30
Ja ik ook!
Hmm vreemd, als ik naar buiten kijk zie ik sterren, hoe kan dat nou?

repulse | 18-11-10 | 01:49

Brussen: ik ben sprakeloos.
Niet zozeer vanwege de rode corruptiecarroussel, maar vanwege het taalkundige pareltje. Hulde! Chapeau! Meer van dit!
Wat een prachtig geschreven stukje journalistiek!
.
<INSERT buigende smiley here>

McPhart | 18-11-10 | 01:38

vieze sociaal-democraten, stelletje verraders, toen en nu

Bukoswski | 18-11-10 | 01:34

La Vie En Rose | 18-11-10 | 01:13
Hoi, wederom onder de indruk van je tegels.

Mindy | 18-11-10 | 01:30

Krachtmeester | 18-11-10 | 00:21

Het christendom was ook sterk op expansie gericht. Behalve op de kerstening van Latijns-Amerika valt bijvoorbeeld te wijzen op zendingswerk in het koloniale tijdperk. Punt is echter dat het christendom die expansiedrift de laatste eeuw in rap tempo heeft verloren. Een dergelijke ontwikkeling kan ik bij de islam niet waarnemen, helaas. Over scheiding kerk en staat zijn wij het eens.

Frietsnijder | 18-11-10 | 01:30

La Vie En Rose | 18-11-10 | 01:13
Huh? waarom moet er voor analfabeten wat worden geregeld? Gewoon niet er inlaten.

repulse | 18-11-10 | 01:26

Dit is eindelijk weer een stukje PVV-propaganda. Zal verdomme tijd worden.
Waarom maakt GS er geen levenswerk van om de PvdA te SLOPEN?
Dat zou pas nuttig zijn.
----

@Heads or Tails | 17-11-10 | 20:58
Beweer ik ook al jaren. Echt zielige mensen tijdelijk helpen IN NATURA. Geld alleen voor presterenden.
Maar het is moeilijk om het levenswerk van roverhoofdman Den Uyl teniet te doen.
-
Met de rest van je posts ben ik het ook heel erg eens.
Net als met die van Parsons en nog anderen...
-
Overigens ben ik van mening dat het VLUCHTELINGENVERDRAG moet worden OPGEZEGD. Zei Pim ook al.
-
Tot slot: ZIELIGHEID IS GEEN VERDIENSTE! Dat zou in de grondwet moeten staan.
En: zieligheid belonen houdt zieligheid in stand en is HEEL ERG voor de zieligen.
(Lees Dalrymple, die geeft schrijnende voorbeeelden.)
-

caudillo | 18-11-10 | 01:25

Helaas... bekend beeld uit de praktijk, er wordt echt heel erg met geld gesmeten met reïntegratie trajecten. Nou ben ik op sommige punten best socialistisch, maar dit wil je echt niet...

Leuk ook dat er hier onderzoeksjournalistiek komt. Ga door!

Smorf | 18-11-10 | 01:16

Mooi stuk van Bert Brussen het laat twee problemen duidelijk zichtbaar zien.

Ten eerste over de inburgering. Wij als Nederlanders vinden het noodzakelijk dat de migranten moeten inburgeren. Dat lijkt mij op zichzelf gewoon niet meer dan een redelijke eis. De vraag is of de Staat de inburgering moet gaan financieren. Er is een groep die zegt ja en er is een groep die nee zegt. De huidige wetgeving is een mengeling van dat beide en daar gaat het godverdomme dus mis. Er is geen duidelijke keuze gemaakt, waardoor bedrijven enerzijds zich kunnen opstellen als marktpartij en andere kant subsidie kunnen slurpen en dus uit de staatsruif stelen. De verliezer in dit geval is de inburgeraar en de Nederlandse burger die genaaid wordt door beleidsmakers.

Ten tweede de werklozen. Wij als Nederlanders vinden het noodzakelijk dat een ieder aan het werk gaat. Ook daar kan je de vraag stellen of de Staat daar verantwoordelijk voor gesteld moet worden. Bezien vanuit de grondwet heeft de Staat als taak om voor voldoende werkgelegenheid te zorgen. In principe een ja, maar je kan daar aan toevoegen dat een burger een zekere eigen verantwoordelijkheid heeft. Anderen vinden juist dat de Staat de burger van A naar Baan moet leiden. Ook hier komt weer ter sprake is dat er een mengeling is van publiek en privaat. De situatie die ik schetste bij de Inburgering kan geheel naar analogie worden toegepast op het gebied van de re-integratie.

Het probleem is dus in feite onze consensus cultuur, waarin de Staat niet durft te kiezen. De Staat moet gewoon harde keuzes durven maken. Helaas zie ik dit met het huidige kabinet niet gebeuren. Consensus is leuk, maar dan moet het niet ten koste van de burger.

LijstG | 18-11-10 | 01:13

Oh nog iets vergeten ^^

Onmiddelijk stoppen met die IBcursussen. Mensen die hier binnenkomen kunnen prima via een schriftelijke methode van ca 150 euro Nederlands leren en gratis via internet. Voor hogeropgeleiden is de Delfse Methode zeer geschikt, ook via internet te vinden. Alleen voor analfabeten dienen voorzieningen te worden getroffen. Die kunnen niet zelfstandig leren lezen en schrijven. Spreken wel.

Om mensen te verplichten om Nederland te leren moeten tijdelijke verblijfsvergunningen niet worden verlengd indien de nieuwkomer bv na 2 jaar de taal nog niet spreekt,

Zeau, ik heb gezegd. ;)

La Vie En Rose | 18-11-10 | 01:13

zeg maar jansen | 18-11-10 | 01:07

Nou ik denk dat DSM, Rockwool, Nedcar, Brand bier, DHL, etc etc die kosten wel kunnen dragen.

reppert | 18-11-10 | 01:11

reppert | 18-11-10 | 01:05 Hebben ze daar geen steuntrekkers? En dat Vinkenslag, dat ligt er toch ook? Linkse hobby's allemaal, kost ons bakken met geld. Limburg is duurder dan het opbrengt. En dan zuipen ze daar ook nog als ketellappers. De bourgondiërs op onze kosten.

zeg maar jansen | 18-11-10 | 01:07

@zeg maar jansen | 18-11-10 | 01:01

Wie het kindje krijgt mag het houden:-) en mijn vrouw is netjes gesteriliseerd.

neemjemoederindemali | 18-11-10 | 01:06

zeg maar jansen | 18-11-10 | 01:02

Raar en toch moet ik belasting betalen voor de zooi in Holland (randstad).

reppert | 18-11-10 | 01:05

*omhoog verhuizen gaat*

Parsons | 18-11-10 | 01:04

reppert | 18-11-10 | 01:00 Wat is dat rare woord? Limburgs? Geen wonder dat we het aan de straatstenen niet kwijtraken, geen hond die het begrijpt, dat Limburgs.

zeg maar jansen | 18-11-10 | 01:02

Wederom goed werk Bert!

W.b. de IBcursussen wordt er al jarenlang gefraudeerd, zowel door die instellingen die vóór de wet op vrije winkelnering, (opgelegd vanuit de EU en in 2007 ingevoerd)
de IBcursussen aanboden, vnl ROC's, en de huidige. Daarnaast is de kwaliteit van de lessen abominabel geworden. Het gaat niet meer om inburgeraars iets te leren maar om zoveel mogelijk subsidie binnen te slepen. En dat is niet alleen in Amsterdam maar in alle grote steden het geval.

Zo weet ik uit zeer betrouwbare bron dat voorheen bij een ROC in Rotterdam de gemeente pas uitbetaalde als de inburgeraar een toets had gemaakt. (geen eindtoets). Vervolgens kregen inburgeraars die in het begin al waren afgehaakt, om wat voor reden dan ook, een brief thuis waarin ze werden opgeroepen om een toets te maken. Kwamen ze niet dan zouden ze gekort worden op hun uitkering. Die mensen, of ze nou wel of geen uitkering hadden, kwamen natuurlijk opdagen, maakten een toets waar ze niets van begrepen, en kassa.

Ik denk dat dit niet meer op deze manier kan, omdat nu de aanbieders pas uitbetaald krijgen als de Inburgeraar voor haar/zijn IBexamen is geslaagd, maar ze zullen vast wel weer iets anders verzonnen hebben om aan hun subsidie te komen.

Ik heb de comments niet gelezen, weet dus niet of de volgende link al is geplaatst.

Het gaat over Amsterdam waar de kosten voor een IBtraject 12.000 euro per inburgeraar zijn. Amsterdam is daarmee de duurste aanbieder. Asscher zou in 2009 uitzoeken waarom dat zo is. Weet niet of daar iets mee is gedaan, maar zeker de moeite waard om te checken.

qqq.binnenlandsbestuur.nl/kosten-amste...

La Vie En Rose | 18-11-10 | 01:01

neemjemoederindemali | 18-11-10 | 00:59 De voordelen zijn er ook. Voor jou dat je buiten de deur kunt neuqen zonder risico op een of ander deerne aan de deur met een eis tot alimentatie bijvoorbeeld.
Voor je vrouw dat ze niet meer dagelijks chemicaliën hoeft te slikken omdat jullie geen kinderen meer willen.

zeg maar jansen | 18-11-10 | 01:01

@reppert | 18-11-10 | 00:58

Is het 30 graden + in limboland in maart dan?

neemjemoederindemali | 18-11-10 | 01:01

reppert | 18-11-10 | 00:55
Je bent niet de enige die uit zelfbehoud zijn principes soms aan de kant moet schuiven.

harry pikkel | 18-11-10 | 01:01

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:59

Vastelaovundj, dan komen de rest van de Hollanders ook en zij weten niet wat Vastelaovundj inhoud dus fijn thuis blijven.

reppert | 18-11-10 | 01:00

Mindy | 18-11-10 | 00:56
Huh? romantisch? was dat? kan je het eten? laat anders maar zitten...

repulse | 18-11-10 | 00:59

@repulse | 18-11-10 | 00:46

Hallo, de meeste politieke dieren zijn mannen of hebben mannen hormonen. Kom een man aan zijn ballen, penis of wat dan ook en hij gaat steigeren en terecht. Ik wil mijn genen sproeien over zoveel mogelijk vruchtbare eicellen en ik ga me niet laten ontmannen omdat een vrouw wil neuqen voor de fun, daaahaagggggggg. Een vrouw kan na haar 40 ste niet meer gezonde kinderen op de wereld zetten en een man kan tot zijn laatste adem, sorry.

neemjemoederindemali | 18-11-10 | 00:59

reppert | 18-11-10 | 00:58 Waarom zou ik in maart naar Limburg willen?

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:59

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:52

Oké blijf dan ook in Maart buiten Limburg a.u.b.

reppert | 18-11-10 | 00:58

Geweldig Bert en dan te bedenken dat dit slechts een klein onderdeeltje is van het complete roofcomplot en dat je daar met een ploeg van 2000 man 40 jaar voor nodig zou hebben om het allemaal uit te zoeken en de boeven het gevang in te pleuren. Het beste is om ze op verdacht allemaal maar op te pakken en voorlopig alvast 40 jaar zeepjes laten oprapen.

stemvee | 18-11-10 | 00:57

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:52
Blijft leuk hè, om ze op de korrel te nemen? Het zit ze in het bloed, die ouwelvreters, om nogmaals met W.F. Hermans te spreken.

harry pikkel | 18-11-10 | 00:57

repulse | 18-11-10 | 00:48
Romantisch haha. OT Atmos/Parsons is er iets veranderd/vernieuwd? Reaguurknop weg, plugin knop wijzigen werkt ook niet?

Mindy | 18-11-10 | 00:56

repulse | 18-11-10 | 00:51 Ik heb het inderdaad laten doen op die leeftijd, en laat die midlifecrisis maar komen.

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:55

@zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:20
Of je de rest op waarde kunt schatten? De tweets waar ik op doelde bevatte links naar voorbeelden van zelfislamisering. Wat heeft dat met het waarheidsgehalte van de twitteraar van doen (dat overigens bijzonder hoog is in dit geval, maar daar gaat het dus niet om).

Parsons | 18-11-10 | 00:55

harry pikkel | 18-11-10 | 00:47

Nou, ik heb gewerkt voor een wegenbouwer, heb in die functie ook stenen geleverd voor de oprit van de dochter van een hoofd openbarewerken van de gemeente (W****) de factuur moest naar mijn baas. Doet mijn baas het niet dan gaat die gast naar een ander en is mijn baas het onderhoud voor de gemeente kwijt. En hier kom je bijna niet achter? Moet ik dan mijn baan op het spel zetten?

reppert | 18-11-10 | 00:55

Tja.............. oud nieuws natuurlijk ...(dit is al sinds 2002 bekend, en misschien al langer.... maar ja... toen mocht het niet , want dan was je een NSB'er)... maar nog steeds absoluut schokkend..... het wordt echt tijd dat we een normale, eerlijke partij krijgen (dus geen PVV met allemaal losers) die dit soort wan toestanden durft bloot te leggen en waar we ALLEMAAL op kunnen stemmen... tot die tijd doen we het met Geenstijl...:-)
Maar triest is het wel... hoe dan ook. Het gaat toch wel weer om mijn centen... want ik ben zo dom om te werken in dit land.

Vandaahl | 18-11-10 | 00:53

harry pikkel | 18-11-10 | 00:47 Limburg is niet te verkopen, weggeven of verloten zijn nog openstaande opties.
Wanneer Limburg te verkopen was geweest waren we het met de bestuurders die daar zitten allang kwijt geweest. Geruild voor een tweede huis in het buitenland, of in onderpand gegeven bij een drugshandeltje of zoiets.

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:52

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:48
Ja dat weet ik en dan nog zijn er maar een paar zorgverzekeraars die het vergoeden in aanvullende pakketten, dat vind ik een onzinnige situatie. het mooise zou gewoon zijn dat iedere man van 35 gewoon standaard gesteriliseerd word, zodat iedereen klaar is voor zijn midlife crisis.

repulse | 18-11-10 | 00:51

neemjemoederindemali | 18-11-10 | 00:39
Ik ben hier niet om aan uw wensen, behoeftes of commando's te voldoen.
Maar voelt u zich vooral vrij u ermee belachelijk te maken.

vetkleppert | 18-11-10 | 00:49

repulse | 18-11-10 | 00:46 Die sterilisatie van de man zit niet meer in het pakket wat vergoed wordt.

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:48

Mindy | 18-11-10 | 00:44
Zal ik een slaapliedje zingen? of zullen we gewoon de sterren van de hemel neuqen en daarna vermoeid in een coma neerstorten?

repulse | 18-11-10 | 00:48

reppert | 18-11-10 | 00:40
Zie hp00:11. Maar uitbannen is idd onmogelijk; uiteindelijk ligt het probleem bij de integriteit van bestuurders. En wat nog erger is: de meesten hebben niet eens door dat ze niet integer handelen. Slechtheid is nog altijd makkelijker uit te bannen dan domheid, om met W.F. Hermans te spreken.

De beste oplossing zou nog zijn om veel zaken niet meer als overheidstaak te zien. En Limburg verkopen aan de hoogste bieder, dat scheelt ook een slok op een borrel. (bazinga)

harry pikkel | 18-11-10 | 00:47

neemjemoederindemali | 18-11-10 | 00:40
Ja maar dat is minder leuk...
Toch vind ik het van de zotte dat er jaren gesteggel is over de pil wel of niet in het basis pakket terwijl de hormonen in de pil voor stemmingswisselingen kunnen zorgen, een eenmalige operatie bij de man zou, een beter bescherming minder bijwerkingen en minder langdurige kosten met zich mee zou kunnen brengen.
Kinderbijslag moet worden afgeschaft aangzien er gewoon meer als genoeg mensen in nederland wonen.

repulse | 18-11-10 | 00:46

schooiers zijn het.

Ik wens ze een superbacterie toe.

ontlullen | 18-11-10 | 00:45

OMG halverwege gestopt met lezen, slecht voor de nachtrust dit maar idd goed dat GS de beerputten opentrekt.

Mindy | 18-11-10 | 00:44

Nietvoordekat | 18-11-10 | 00:39
Anderen moet dus mensen van een andere politieke partij zijn. Laat, slaap.

Nietvoordekat | 18-11-10 | 00:40

@repulse | 18-11-10 | 00:14

Je zou ook neuqen kunnen verbieden:-)

neemjemoederindemali | 18-11-10 | 00:40

harry pikkel | 18-11-10 | 00:37

Hoe kun je ze beheersen? het gebeurt overal op kleine schaal bij gemeentes en op grote schaal bij de overheid

reppert | 18-11-10 | 00:40


artfremd | 18-11-10 | 00:36
De echte pvda-elite is in de pvv-fractie geïnfiltreerd en probeert van binnenuit de pvv kapot te maken.

i55.tinypic.com/zy1s5.jpg
.

ADO-Le-Cent | 18-11-10 | 00:39

artfremd | 18-11-10 | 00:36
Ik denk dat de PvdA in de media een stuk beter haar best doet. Hoe veel kritiek hoor je op anderen die een crimineel verleden hebben in de media? Ik noem bijvoorbeeld een Duyvendak, die zo ongeveer op handen gedragen werd door de NOS.

Nietvoordekat | 18-11-10 | 00:39

reppert | 18-11-10 | 00:38
De Telegraaf is een chocoladeletterkrant, maar brengt zulk nieuws niet voorpaginagroot als het niet waar is. Het is de Volkskrant niet.

Krachtmeester | 18-11-10 | 00:39

@vetkleppert | 18-11-10 | 00:09

Kom met stellingen en/of een onderbouwing en anders rot lekker op.

neemjemoederindemali | 18-11-10 | 00:39

Hulde voor dit soort artikelen GS!

oerWouter | 18-11-10 | 00:38

Parsons | 18-11-10 | 00:36

De telegraaf, hmmm ik wacht nog heel even voor dat ik het geloof.

reppert | 18-11-10 | 00:38

reppert | 18-11-10 | 00:35
Ik denk dat je me net als @zeg maar jansen verkeerd begrijpt. Ik ga in op het punt dat je frauduleuze toestanden als overheid kunt beheersen, niet op de vraag of rechts of links een groter gevaar is.

harry pikkel | 18-11-10 | 00:37

@vander F | 18-11-10 | 00:07

De gemiddelde aardbewoner zal het ook aan de reedt roesten waar Sacramento ligt denk ik. Uiteraard gun ik ook iedereen op deze aardkloot het beste leven, helaas is het niet voor een ieder weggelegd om zo prettig te leven als ons en daar ben ik me heel goed van bewust, net als mensen uit andere landen zich bewust zijn van politieke leiders en machthebbers.

De gemiddelde Palestijn en de gemiddelde Israeli zal ook niet blij zijn de oorlog, net als de gemiddelde moslim en/of christen. Eerlijk gezegd heb ik nog nooit een onvriendelijke of criminele moslim of christen meegemaakt, behalve in 0031 en dat is natuurlijk prettig raar. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de rifbontkraagjes hier in 0031 het finaal verpesten voor hun geloofsgenoten uit de rest van de wereld maar die zelfde stelling laat ik ook graag los op alle Russen, al dan niet crimineel, die in toeristen oorden zichzelf wegzetten als ware tokkie's terwijl natuurlijk meer dan 95% vd Russen normale en aardige mensen zijn.

neemjemoederindemali | 18-11-10 | 00:37

Het lijkt waar te zijn.

Sharpe weg bij de PVV. Kop Telegraaf morgenochtend: yfrog.com/f7vnxrj

Parsons | 18-11-10 | 00:36

Nietvoordekat | 18-11-10 | 00:25

De echte pvda-elite is in de pvv-fractie geïnfiltreerd en probeert van binnenuit de pvv kapot te maken. Dit flauwekulitem is een afleidingsmethode van de Stasi-pvda. Vogelaarpolitiek is toch allang passé.

artfremd | 18-11-10 | 00:36

Zakkenvullers zijn zowel links als rechts voorbeelden :
harry pikkel | 18-11-10 | 00:27

Win Kok - ING
Gerrit Zalm - ABN AMRO
etc etc etc

reppert | 18-11-10 | 00:35

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:28
Wat interesseert mij dat nou. Ik zie het financiële stelsel en de sociaal-democratie als de twee grootste vijanden van de economie. Of dat nou links of rechts is, dat zijn stickertjes die je erop plakt.

harry pikkel | 18-11-10 | 00:34

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:27
Eerste waar ik op gegoogled heb, "Cor Touw PvdA", kon zo niks vinden. Heeft ook geen wiki. Maar als je met zo veel links addergebroed omgaat, lijkt het me sterk als je zelf NIET links bent.

Nietvoordekat | 18-11-10 | 00:33

@repulse | 18-11-10 | 00:21
Dank!

Parsons | 18-11-10 | 00:33

verraad van links | 18-11-10 | 00:30 Ja.

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:31

@zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:27
Dat wordt bukken.

verraad van links | 18-11-10 | 00:30

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:28
in goed tijden rechts, slechte tijden links.

repulse | 18-11-10 | 00:29

harry pikkel | 18-11-10 | 00:27 Bankiers, zijn die links of zouden die rechts zijn?

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:28

verraad van links | 18-11-10 | 00:15 Gezien, omissie mijnerzijds, sorry.

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:27

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:18
Dat zijn twee uitersten. Dat er altijd fraude zal blijven bestaan, wil ik wel aannemen, vergelijkbaar met ratrace georganiseerde misdaad/opsporing daarvan. Maar met knullig amateurisme maak je die fraude ook wel erg gemakkelijk, zie jongerenloket Fourstar of om jouw voorbeeld te gebruiken: de screening van Geert.

Die lijn kun je doortrekken naar de schuldenlast. Kwijtraken onmogelijk, beheersing, nah, ook eigenlijk niet, maar dat heeft meer met de mondiale economie (en de omgang daarmee van de verschillende overheden/centrale banken) te maken dan met het in de hand houden van de binnenlandse kosten.

harry pikkel | 18-11-10 | 00:27

@Lewis | 18-11-10 | 00:05

Mijn ervaring in het algemeen is anders al moet ik zeggen dat ik met mijn Amerikaanse vrienden altijd leuke en nuttige discussies heb. Een beetje twee strijdig dus. Laat ik het anders formuleren en zeggen, over het algemeen hebben ze geen weet van wat er allemaal in de wereld echt gaande is. En dan heb ik het over het algemeen. De Amerikanen die ik zelf goed ken hebben wel degelijk een complete kijk op de wereld maar dat zijn dan ook wat hoger opgeleide mensen.

Persoonlijk heb ik het idee dat het aan de opleiding ligt en natuurlijk het gebrek aan kennis van andere talen en culturen omdat "Amerika" natuurlijk oppermachtig is. Dat ze zich dom voelen komt naar mijn mening omdat jij hun taal wel spreekt en zij de jouwe niet. Ze zullen ook altijd zeggen dat je zo fantaaaaaastisch Engels spreekt :-)

neemjemoederindemali | 18-11-10 | 00:27

Nietvoordekat | 18-11-10 | 00:23 Die Cor Touw, zou die links stemmen denk je?

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:27

De PvdA loopt wel als een rode draad door dit verhaal heen, niet? Godverdomme wat een kutpartij is dat.

Nietvoordekat | 18-11-10 | 00:25

Knap neergezet Meneer Brussen! Het is tijd om eens iets te doen aan het betuttelen en in de watten te leggen van allochtonen. En het is zeker niet de bedoeling dat "geitenwollensokken" geld verdienen over de rug van deze mensen. Waarom kan het niet gewoon "normaal inburgeren" zijn? Waarom plaatst de (locale) Overheid vacatures met "Wij geven de voorkeur aan allochtonen" en waarom zijn er informatie folders (Gemeente Utrecht) in het Arabisch,Turks etc.? En waarom zijn er aparte zwem(les) dagen voor allochtone vrouwen? Waarom zijn er zoveel organisatie's voor bepaalde doelgroepen www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=72793 terwijl dit eigenlijk achter de feiten aanlopen is omdat de meeste mensen al geacht worden om ingeburgerd te zijn. Wordt het inburgeren niet juist tegengewerkt omdat er zoveel bemoeienis is van "Geitenwollensokken" dat iedereen langs elkaar heen werkt en zichzelf op hun borst slaan omdat ze thee hebben gedronken bij een allochtoon gezin en eventueel nog even een leuk "Links salarisje" meepakken? Het is echt dat in de watten leggen en overdreven gedoe van bepaalde Politieke Partijen wat het inburgeren JUIST onmogelijk maakt. Ik denk niet dat de meeste allochtone gezinnen zitten te wachten op een oppeppend praatje van een geitewollensok. Ze willen gewoon net als andere mensen met een Nederlands Paspoort gewoon Nederlander zijn. En JUIST met al die overdreven eerdergenoemde extra zwemclubjes en poespas en andere speciaal voor deze groep mensen gemaakte multicultiflauwekultheedrinkkransjes met een zweem van medelijden, zogenaamde interesse en subsidieverslindende geldstromen die uiteindelijk niets teweeg brengen. Ik zou mijzelf ook niet aanpassen in Marokko of een ander land als ik bij de Overheid aldaar folders en informatie in het Nederlands krijg en er een goedgevulde subsidiepot klaar staat zodat ik lekker met Nederlanders onder elkaar thee kan drinken in een Nederlands Theehuis en Nederlands kan blijven spreken en dat mijn vrouw lekker kan zwemmen tussen Nederlandse vrouwen zonder dat er buitenlandse mannen tussenzitten. Tip van de week: Hef alle subsidiepotjes op en tevens alle multiculti geldverslindende organisatie's. En gebruik het geld voor mensen die het echt nodig hebben. Integreren is geen kwestie van grote geldstromen naar onzinnige projecten maar integreren begint bij de mensen zelf. Geef ze een opstapje en de rest komt goed. En als iemand het dan totaal niet ziet zitten om te integreren of zichzelf aan te passen aan onze cultuur, tja, dan komen we weer bij de multiculti geldverslindende organisatie's terecht die het dus wel denken te weten. Maar in plaats daarvan, lijkt mij een hardere aanpak dan gewenst. Maar dan is het weer Discriminatie? Integreren is niet een cursus volgen en een boek uit je hoofd leren om een Nederlands paspoort te krijgen en om te weten dat Nederlanders soms klompen dragen en molentjes hebben. En dat je blijkbaar niet aan kan bellen tijdens etenstijd :) Integreren is het zelf ontdekken wat er te koop is in de maatschappij en kijken hoe je medemens zichzelf "verplaatst" in dezelfde maatschappij. Aanpassen. Zeg maar de praktijklessen of stage in de echte wereld en hard werken voor je centen. En er zijn genoeg allochtonen die dat waarmaken in Nederland en zich ook Nederlander voelen. En de groep die hierin niet meegaat en Nederland liever onveilig maakt en kaalplukt, kan wat mij betreft een goed gesubsideerde (vreemdelingen) politiemacht achter zich aan krijgen die vragen stellen.

Paardenworst | 18-11-10 | 00:24

@verraad van links | 18-11-10 | 00:19
enorme

verraad van links | 18-11-10 | 00:24

Oeh, 10 seconden googlen op Cor Touw levert nu al heel interessant materiaal op: 925.nl/archief/2010/10/15/onderwijsent...
Iemand zin om dat door te lezen? De titel klinkt interessant genoeg. Meer van diezelfde 925-website waar al naar gelinkt wordt.

Nietvoordekat | 18-11-10 | 00:23

@Parsons | 18-11-10 | 00:20
Ja, daar lijkt het op.

verraad van links | 18-11-10 | 00:22

Frietsnijder | 18-11-10 | 00:14
Daar denken de mensen in Zuid-Amerika (en Afrika, en, en, en..) heel anders over.
Zo hebben de Spaanse conquistadores complete beschavingen forevah verwoest.
Religies - en zeker de monotheïstische - zijn uiteindelijk allemaal evenveel op expansie gericht.
Mijn punt is, dat wij onze staat niet hebben opgericht om het virus van religie een handje te helpen.

Krachtmeester | 18-11-10 | 00:21

Sharpe weg bij de PVV?

Parsons | 18-11-10 | 00:20

Parsons | 18-11-10 | 00:16 Weet ik. Mijn oog viel er op, altijd even kijken wat iemand nog meer schrijft om de rest ook op waarde te kunnen schatten.
Met die duivenkak zat ie qua info fout. De vraag rijst dan of er nog meer foute info geleverd wordt.

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:20

@Parsons | 18-11-10 | 00:16
Voorbeelden te over, met als gevolg dat zijn harde schijf vastliep. Het is wel een enorm gemiste kans.

verraad van links | 18-11-10 | 00:19

mwhaaaaaaaa horror bij dwdd

reppert | 18-11-10 | 00:19

harry pikkel | 18-11-10 | 00:11 Neem nou maar van mij aan dat wanneer er geld mee gemoeid is er altijd iemand zal zijn die kijkt of er mee te frauderen is dan wel 'creatief te boekhouden'.
De eerder genoemde bouwfraude, de toestand rond de Rotterdamse haven, het bouwfonds Nederlandse gemeenten, om er maar een paar te noemen.
Dan gaat het ook om grote bedragen en om rechtse mensen.
Om te denken dat we uit de schulden raken met een rechtse regering is kortzichtig.
Kijk alleen maar eens naar het stemvee zonder inspraak wat Geert om zich heen heeft verzameld, die boevenbende betalen wij met z'n allen iets van 7 mille per maand per hoofd en alles wat ze doen is handopsteken wanneer Geert dat ook doet.
Meer hoeven ze niet te doen, logisch dat zo'n baantje tegen die beloning ook rapalje aantrekt.

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:18

@harry pikkel | 18-11-10 | 00:08
Kudt, nou dan ga ik wel weer op de trouwdatum van Kate & Harry gokken.

verraad van links | 18-11-10 | 00:17

@zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:11
Ja een hele kromme zin, eens. En ik doelde niet op de Duivenkak tweet, maar op de voorbeelden van islamisering die Jansen niet kon opnoemen.

Parsons | 18-11-10 | 00:16

@Parsons | 18-11-10 | 00:14
Dat wordt lastig ontkennen.

verraad van links | 18-11-10 | 00:16

@zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:11
Zes weken cel meneer.

verraad van links | 18-11-10 | 00:15

@Krachtmeester | 18-11-10 | 00:09
Oh begrijp me niet verkeerd, ik ben het volledig met je eens wat dat betreft.

Elke vorm van religie is achterlijk punt

Marcouch ontkent trouwens: twitter.com/#!/ahmedmarcouch/status/50...

Parsons | 18-11-10 | 00:14

Krachtmeester | 18-11-10 | 00:09

Ten koste van ALLE religies akkoord.

Neemt niet weg dat de ene religie wel degelijk minder totalitair en op expansie gericht is dan de andere (om het begrip 'beter' maar eens even in te vullen).

Frietsnijder | 18-11-10 | 00:14

Krachtmeester | 18-11-10 | 00:09
Er hoeven maar drie dingen echt te gebeuren, 1 is de grenzen dicht, linksom rechtsom 400 mensen per vierkante kilometer is te veel, zal altijd botsingen geven. 2 de gelijkwaardigheid tussen mensen moet boven religie worden gesteld en niet andersom. 3 iedere werknemer heeft recht op een religie vrije werkplek, net zo goed als dat ik heb te accepteren dat mijn werkplek rookvrij is, ook al is iedereen een roker, zo hoort dat met religie precies hetzelfde te zijn.
Voor het mooie zou daarbij kunnen komen het afschaffen van kinderbijslag, sterilisatie van mannen in het basis pakket.

repulse | 18-11-10 | 00:14

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:08
Daarom moet de overheid dergelijke risico's afbakenen door goede prestatiecontracten af te sluiten. Zo moeilijk is dat allemaal niet. Gewoon een kwestie van take it or leavve it. En je zou zeggen dat ze inmiddels wel door schade en schande wijs geworden zijn.

harry pikkel | 18-11-10 | 00:11

Parsons | 17-11-10 | 23:55
Dank. Had haar stuk destijds al gelezen. Het gaat mij echter niet zozeer om islamisering, maar om de rol die de overheid inneemt - namelijk die van facilitator van religies. Die rol moet teruggedrongen worden, ten koste van de invloed van ALLE religies. En kom nou niet weer met het verhaal dat de ene religie beter is dan de andere, daar schieten we niks mee op.

Krachtmeester | 18-11-10 | 00:09

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:59
Chapeau, hoor, "inhoudelijk" gesproken!

vetkleppert | 18-11-10 | 00:09

@Krachtmeester | 18-11-10 | 00:03
Precies, en het is niet dat er een gebrek aan voorbeelden voorhanden is.

Via twitter.com/#!/SirGalahadPure

Parsons | 18-11-10 | 00:08

acac | 18-11-10 | 00:03 Zodra er overheidsgeld mee gemoeid is en dingen in aanbesteding gaan zal iedereen die er brood in ziet een deel willen hebben.
Liefst zoveel mogelijk.
Het willen binnenhalen van gratis geld is niet aan politieke kleur of richting gebonden.
Of dacht jij dat er ter rechterzijde alleen maar altruïsten zaten?
De bouwfraude is door rechtse mensen gepleegd bijvoorbeeld.

zeg maar jansen | 18-11-10 | 00:08

verraad van links | 18-11-10 | 00:07
Je kunt hier geen bets op plaatsen, dat zou hetzelfde zijn als een eentje bij Nederland - San Marino.

harry pikkel | 18-11-10 | 00:08

@neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:58,
de gemiddelde Nederlander heeft ook geen idee waar Sacramento ligt,
toch gaat het om het grond idee,
ik zie ook niets liever dan dat heel de aardkloot minstens even happy en welvarend is als een gemiddelde Nederlander.
(scheelt ook mega veel geouwehoer en oorlog)

Maar het is politiek gezien nu eenmaal niet anders,
maar een gewoon Mensch, waar ook ter wereld, is er donders goed van doordrongen dat de leiders en politici op deze aarde over het algemeen zakkenvullers en machtsgeile types zijn.

vander F | 18-11-10 | 00:07

@Krachtmeester
Jawel hoor, ik denk dat ik je best begrijp. En zoals ik al zei: ik vond het natuurlijk ook een gemiste kans. Maar geen ramp verder, wegens vele eerder gescoorde kudo's van de heer Jansen.

Lewis | 18-11-10 | 00:07

@harry pikkel | 18-11-10 | 00:06
Wat zegt unibet?

verraad van links | 18-11-10 | 00:07

LOL@vander F | 17-11-10 | 23:59

Parsons | 18-11-10 | 00:06

Geweldig stuk. Morgen is trouwens de evaluatie van het jongerenloket in Utrecht. Ik gok op glas/plas. Hoewel, dat kun je nauwelijks een gok noemen.

harry pikkel | 18-11-10 | 00:06

@neemjemoederindemali | 18-11-10 | 00:00
humanist, ja, jemig nu je het zegt: ik zie het helemaal voor me.

maar droom liever van iets anders. /out/

geurtje | 18-11-10 | 00:05

Ik heb er wat andere gedachten en belevingen bij. Natuurlijk zullen er individuele burgers zijn die zich bekommeren om de wereld maar per definitie hebben yanks geen echte interesse in wat de rest van de wereld over hun denkt. De meesten denken oprecht dat de rest vd wereld naar ze opkijkt en ze een lichtend voorbeeld vinden.
neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:58
Ik kan je van harte tegenspreken. Mij viel het tijdens jarenlang in de VS op hoe vaak Amerikanen tegen mij en mijn vrouw opkeken. Zij voelden zich cultureel soms ronduit inferieur, maakten vaak besmuikte opmerkingen als 'Ik ben maar een stomme Amerikaan'. Geloof me (maar dat doe je vast niet ;-) ), de gemiddelde Europeaan voelt zich veel en veel verhevener en heeft veel meer schijt aan de rest van de wereld dan veel Amerikanen.

Lewis | 18-11-10 | 00:05

Lewis | 17-11-10 | 23:47
Je begrijpt me waarschijnlijk niet goed. Jansen kreeg van Pauw het volledige podium om te ranten. Hij had een historische kans om een vurig pleidooi voor een seculier Nederland te houden en zowel kerk als staat terug in hun hok te schoppen, maar hij deed het niet. Ik kan wel janken.

Krachtmeester | 18-11-10 | 00:03

Kan GS niet gewoon zo lang WOB'ben tot de stomme soepsidieverstrekkers en -slurpers geen zin meer hebben om hun naam en toenaam dagelijks op het interweb te zien?

acac | 18-11-10 | 00:03

geurtje | 17-11-10 | 23:58

Ik had het over de meerderheid. wat die virussen betreft, een beetje overdreven idd, ben een humanist wat dat betreft.

neemjemoederindemali | 18-11-10 | 00:00

De Sociaal-Democratie heeft midden in de 20e eeuw haar werk goed gedaan, door op te komen voor den arbeider. De SD anno nu is dood en is toe aan een grondige herziening. In de tussentijd neemt het populisme de honneurs waar.

LijstG | 18-11-10 | 00:00

Wat een opportunistische zak hooi. Ik probeer binnen mijn bedrijf eerlijkheid en oprechtheid te promoten en krijg veel volgers. Dit soort mensen zijn echter een kanker voor de maatschappij.

-=PyP=- | 17-11-10 | 23:59

@Parsons | 17-11-10 | 23:48,
na de voortdurenddoordreunende beledigingen aan het gezond verstand die gesetteld politiek Nederland de laatste 30 jaar over de stilaan verbijsterde burger heeft uitgestort kan dit er makkelijk bij.
Het betere Geuzenwerk waar een Rene Danen, 35'e Hertog van Alva, het binnenkort totalimente zal tegen afleggen.

vander F | 17-11-10 | 23:59

Dit is toch al jaren bekent: Met junks (aka drugsverslaafde draaideur criminelen) is dit al decenia aan de gang: Zo lang die junks er zijn is er een markt voor organisaties die voor ze opkomen. Dus vooral niet opsluiten (ook al hebben ze gemiddeld vijf winkeldiefstallen per week gepleegt), aanhouden (we hebben ze al drie keer aangehouden deze vier weken) of veroordelen (twee weken celstraf, omdat het toch geen zin heeft). En bakken subsiedies naar sociaal advocaten en andere organisaties die ze ondertussen bijstaan. De hoeren die ten minste nog iets doen, worden onderwijl de stad uitgejaagd, omdat ze criminelen aan zouden trekken.

De asielzoekers industrie is niet beter: Honderden sociale huurwoningen worden jaarlijks van de markt onttrokken en compleet ingericht (met niuew meubulair en alle benodigt hebben (a E15,000) om asielzoekers te huisvesten, zonder dat die een dag op de wachtlijst hebben gestaan, of vaak uberhaubt huur hoeven te betalen. Ten koste van mensen die vaak al jaren staan ingeschreven om voor een betaalbare woning in aanmerking te komen. De wachtlijsten in Amsterdam zijn tegen die tien jaar aan, en toch geeft de gemeente nog steeds voorrang aan personel die voorheen geen enkele band met de hoofdstad hadden, ondanks dat ze dat wel eisen van anderen.

Tientallen organisatie krijgen jaarlijks miljoenen aan subsidies om de balangen van asielzoekers te behartigen, je denk toch niet dat de personen die daar aan het "werk: zijn ook maar enige motivatie hebben om hun eigen baan overbodig te maken!

De grootste grap is natuurlijk dat de personen die het hardste roepen dat er geen betaalbare woningen zijn (de krakers), ook de gene zijn die het hardste lopen te roepen dat we zo onmenselijk met asielzoekers omgaan.

Karel Doorman_228 | 17-11-10 | 23:59

vetkleppert | 17-11-10 | 23:51

Fijn, doe ze de groeten bij joop, lutser.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:59

@neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:44
gekkie, er zullen altijd stompzinnige amerikanen zijn, dus jij zult er nooit naar toe willen volgens joe eigen redenatie. dat land heb je zodoende prima dichtgetimmerd.

en van mij hoef je niemand te bejubelen. maar dat van die virussen is ook weer het andere uiterste, vind je ook niet?

geurtje | 17-11-10 | 23:58

vander F | 17-11-10 | 23:48

Ik heb er wat andere gedachten en belevingen bij. Natuurlijk zullen er individuele burgers zijn die zich bekommeren om de wereld maar per definitie hebben yanks geen echte interesse in wat de rest van de wereld over hun denkt. De meesten denken oprecht dat de rest vd wereld naar ze opkijkt en ze een lichtend voorbeeld vinden. In zijn algemeenheid zijn yanks dom en hebben geen idee wat er echt gebeurt in de rest van de wereld. hetzelfde geldt overigens voor de Russen van dit moment, ik kan tal van voorbeelden geven van gesprekken die ik heb gehad maar elk gesprek sterkte me in mijn mening. Yanks zijn gewoon dom en voelen zich verheven boven elk ander volk terwijl ze helemaal niets weten van andere culturen en volkeren.

Overigens heb ik goede Amerikaanse en Russische vrienden waar ik regelmatig discussie's mee heb.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:58

What the West needs to know about muslims, is that history has shown that once they reach the numbers necessary to impose their will, they will do so.

Dat reciteerde ik altijd voor mezelf als Vogelaar in beeld kwam, toen ze nog regeerde.

Frietsnijder | 17-11-10 | 23:57

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:41
Ik heb geen behoefte aan (uw) respect.

vetkleppert | 17-11-10 | 23:51

he brusselmans, puik stuk en goed onderzoek..
voor mij is het zeker.. vogelaar wint van wilders als het gaat om achterlijk zakkevullen... blijf dus geert steunen

Nedervlaming | 17-11-10 | 23:49

@vander F | 17-11-10 | 23:40
De ironie van al die aantijgingen is dat ze de PVV sterker en groter maken.

Parsons | 17-11-10 | 23:48

@the real flex

en niet te vergeten die cokesnuivende heroine hoeren neukende Rob Oudkerk

notalien | 17-11-10 | 23:48

@neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:44,
omdat de gemiddelde Yank het echt goed voor heeft met deez aard en z'n bewoners,
alleen geen idee hoe dat acceptabel vorm te geven,
maar ze proberen het in ieder geval,
das over het algemeen meer dan de rest van alle landen bijelkaar.

vander F | 17-11-10 | 23:48

@Krachtmeerster
Ik had het natuurlijk ook fijn gevonden als hij een paar voorbeelden had weten te noemen, maar onderschat de kijker niet te veel, die weet zélf wel voorbeelden te bedenken, en ik ben ervan overtuigd dat Jansen bij een deel van het publiek meer dan voldoende krediet heeft opgebouwd om een keer wat minder voor de dag te komen. En het zou me zelfs niet verbazen als veel mensen (zoals ik) sympathie voor hem voelen omdat hij van alle kanten wordt bestookt.

Lewis | 17-11-10 | 23:47

Complimenten, Bertje. Maar wat gaan we er aan doen?
Komt wel weer in een linkse la te liggen of zou de PVV dan toch.....

Apeschedel | 17-11-10 | 23:47

@BertB, jongen, je scoort hier vette punten.
Als penitentie voor het hersenloze mee-bashen van PVV kreukeltjes, keur ik dit zondermeer goed.

Van8er_t_behang | 17-11-10 | 23:46

Ik wil meer van dit soort stukjes, er is stront genoeg om in te roeren!

beerpoes | 17-11-10 | 23:45

@Krachtmeester | 17-11-10 | 23:36
Eens.

Parsons | 17-11-10 | 23:44

@ The real Flex | 17-11-10 | 23:38
Hartelijk dank voor deze waslijst, zeer veelzeggend, en zeer bruikbaar. Van mij mag je alle PVV'ers aanpakken (graag zelfs als het moet), maar doe het dan ook bij alle andere partijen.

Lewis | 17-11-10 | 23:44

geurtje | 17-11-10 | 23:36

Ah, ik heb een klein systeempje en moet naar eurodisney, sorry maar al kreeg ik geld toe. Vertel eens waarom ik Amerikanen moet bejubelen. In mijn ogen zijn er een paar volken die besmet mogen worden met de ergste virussen en dat zijn Amerikanen en Russen, doe eens vertellen waarom ik het zo mis heb.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:44

Lewis | 17-11-10 | 23:38
Hij is geniaal, eensch. Maar nu blijft toch het beeld hangen van een oude professor die gelijk heeft, maar niet scoort. Hij had deze hele discussie (een seculiere samenleving is een gezonde samenleving) met een kalashnikov-rant aan schrijnende voorbeelden voorgoed met 10-0 kunnen beslechten. Maar nu kwebbelt de tafel, wiens disgenoten het aan hun reedt zal roesten of 0031 seculier wordt of niet, vrolijk verder over nietszeggende zaken.

Krachtmeester | 17-11-10 | 23:43

wat dacht je ik schrijf effe een stukje?

Minister van Angst | 17-11-10 | 23:43

vetkleppert | 17-11-10 | 23:30

Je wordt al iets genuanceerder, als je mijn eerdere tegels zou hebben gelezen dan had ik het over 80% vd pvv stemmurts die debiel achter hun grote lijder aanlopen en had je kunnen lezen dat ik het met een aantal dingen eensch ben maar greetje heeft nog geen 1% vd bagage van Pim. Als je nu eens verteld waarom je op greet hebt gestemd en dat ook nog eens met onderbouwing dan kan het zijn dat ik enige rspect voor je zou kunnen hebben.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:41

@ Common_Cense
Naschoolse opvang is alleen geregeld in de steden, niet op het platteland. Of denk jij dat er op het platteland overal busjes rijden om kinderen op te pikken van school? En ja, ik kan 200K aan de fiscus betalen. Gewoon omdat er - zoals bij vele - pas na enige tijd een erfenis vrijkomt. Helaas ben je dan tot die tijd aangewezen op bijstand. Het gaat er in mijn casus niet om of ik wel of niet recht op bijstand zou hebben. Het gaat erom dat een reintegratieburo er alles aan doet om je aan als "client" aan hun buro te binden. Voortaan goed lezen en de boodschap proberen te begrijpen.

benutzat | 17-11-10 | 23:40

@Parsons | 17-11-10 | 23:11,
tja,
stilzitten, knippen en scheren,
mot de PVV even doorheen maar formeel gezien is het gewoon een rechtsgeldig partijvehikel waar de oppositie noch het kabinet iets van invloed op kunnen/mogen uitoefenen.
Strakke bek trekken en wat geduld moet voldoende zijn om voort te kunnen.

vander F | 17-11-10 | 23:40

-weggejorist-

The real Flex | 17-11-10 | 23:38

@Krachtmeester
Ken je het verschijnsel zelf niet? Hij zei het: er zijn zó ontzettend veel voorbeelden te noemen dat ik er even niet één uit weet te lichten. En zat mensen begrijpen heus wat hij bedoelt. Wat zijn mediaoptredens betreft: ik vind hem juist geniaal. Droog. HUmoristisch. Zichzelf. En soms superscherp en adrem. Alleen vandaag dan wat minder, ach.

Lewis | 17-11-10 | 23:38

Rubbere Robbie | 17-11-10 | 23:29

Wat jij wil, rubber is buigzaam en kneedbaar, toch?

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:36

Mediashakers vraagt aandacht voor het volgende!

STAGE NETWERKDAGEN VOOR MULTICULTUREEL TALENT. LAATSTE KANS OM JE IN TE SCHRIJVEN!!

Altan Erdogan, hoofd informatieve programma’s bij de VARA, legt uit waarom studenten dit soort kansen moeten benutten.

www.mediashakers.nl/archives/364/stage...

drs.Nee | 17-11-10 | 23:36

@neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:30
dan zal het voor jou wel een weekendje eurodisney worden.
en dat is misschien al ingewikkeld genoeg voor je kleine systeempje.

geurtje | 17-11-10 | 23:36

Goedverdoemme. Hans Jansen krijgt een kans voor open doel om gansch de natie in P&W te wijzen op de rijdende trein van overheidsbuigen voor religie, weet-ie geen voorbeeld te noemen. Gemiste kans Hans.

Krachtmeester | 17-11-10 | 23:36

Ben een grote fan van Jansen, maar mediatechnisch is het altijd behelpen met ome Hans.


Jammer, jammer, jammer legio gemiste kansen weer vanavond bij P&W.
btw Joris Luyendijk is een halve sterke die denkt dat hij de hele wereld in pacht heeft.......

woefdrammer | 17-11-10 | 23:36

er zouden hier vaker van dit soort stukken onderzoeksjournalistiek gepubliceerd mogen worden

iedereen | 17-11-10 | 23:36

Oprecht applaus voor bert!!

repulse | 17-11-10 | 23:35

Lewis | 17-11-10 | 23:31
Schande dat die man kritisch wordt ondervraagd? Pff, laat hem zichzelf redden. Erg sterk optreden is het iig weer niet van Jansen. Ik heb vaak het idee dat die Jansen een gat in de markt heeft gezien. Erg genuanceerd is het allemaal niet. Luyendijk typeert hem aardig.

Flodder | 17-11-10 | 23:35

@Krachtmeester | 17-11-10 | 23:31
Heeft hij iets verkeerd gegeten of zo? Hij is uiterst zwak vandaag.

verraad van links | 17-11-10 | 23:33

Kan er geen apart item worden geopend over de huidige P&W-uitzending? De arme Jansen wordt van vier kanten gefileerd en geroosterd. Schande. Klassekerel.

Lewis | 17-11-10 | 23:31

Hans kom op! Gescheiden loketten, gescheiden toneelvoorstellingen, PATS! Sharia-rechtbanken in Engeland, enzovoort. Kom op man!

Krachtmeester | 17-11-10 | 23:31

Maar wisten jullie dat ze bij de PVV...

PvdA: Partij voor de Atlernatieve besteding van uw belastinggeld.

Reckneya | 17-11-10 | 23:31

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:26
Wilders heeft zat dingen gezegd waar ik het helemaal niet mee eens ben.
Maar hij is wel de enige die genoeg dingen zegt waar ik het wel mee eens ben. Daarom stem ik op hem.
Als jij me daarom van alles en nog wat vindt, is het mooi meegenomen dat ik je blijkbaar zo erger.

vetkleppert | 17-11-10 | 23:30

geurtje | 17-11-10 | 23:18

Als er geen stompzinnige Amerikanen meer zijn ga ik er ook een keer kijken, lijkt me een heel mooi land, tenminste als er geen Amerikanen meer zijn.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:30

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:08

Ik ben liever debiel als PvdA stemmer. Dat is namelijk heel diep debiel.

Rubbere Robbie | 17-11-10 | 23:29

@me163komet | 17-11-10 | 20:57
Heeft Henk een nieuwe vriendin?

Smarties | 17-11-10 | 23:28

Dominee Pechtold LOL

drs.Nee | 17-11-10 | 23:28

vetkleppert | 17-11-10 | 23:21

Pffff, je snapt het echt niet he, ik ben niet anti pvv en heb dat ook nooit gezegd, ik ben alleen tegn debiele idioten zoals jij die blind achter een grote lijder aanlopen. Van Pim was ik een grote fan, Wilders heeft een aantal dingen waar ik het volmondig mee eensch ben maar ook genoeg dingen waar ik het helemaal niet mee eens ben en ik zal dan ook nooit op hem stemmen. Wilders is een marionet en als je dat niet wilt zien dan ben je blind. Haleluja.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:26

@ Heads or Tails | 17-11-10 | 23:09
Ondertussen zijn ze wel hard in botsing gekomen met de werkelijkheid van alledag.
Ergo, een flink tekort en dus ook een dringend verzoek de financiën maar eens op orde te brengen.
Kijk wel eens naar een BBC news en diens docu's en wat je daar aan hemeltergende situaties voorbij ziet komen maakt toch wel dat ik toch erg blij ben in 0031 te wonen.

said_fred | 17-11-10 | 23:26

Klasse, wat een goed stuk werk. De vraag is wel even of alleen de PvdA-ers er uit gelicht worden, want niet alleen PvdA-ers vullen zakken.
Wel is het duidelijk dat de netwerkjes de dienst uitmaken, dat het schijnbaar nette en nauwelijks corrupte Nederland gewoon een bananenrepubliek is. Alleen is men hier goed in staat een woud aan instanties en regeltjes te creeren, zodat de mesthoop niet zo duidelijk zichtbaar is.

De vraag is hoe dit aangepakt kan worden. Ik heb er weinig fiducie in. :-(

xspalm | 17-11-10 | 23:25

Ella Vogelaar zal wel gauw aan de schandpaal worden genageld in de media.
/naïeve mode
@Parsons | 17-11-10 | 23:09
Jort Kelder is een slinkse VVD-etterbal. Wat een slap gelul in DWDD. Het was zo'n korte heftige zieke spraakwaterval, dat niemand er aan kon beginnen dat te ontzenuwen.

Fijnstoffer | 17-11-10 | 23:24

@Parsons | 17-11-10 | 23:21
Nee maar ik ga hem even kijken, thanks.

atm0s | 17-11-10 | 23:22

Krachtmeester | 17-11-10 | 23:15

Ik ben niet gevraagd in die periode en je praat over de jaren van den Uil cs, volgens mij is mijn betoog ook niet gericht tegen globalisering, wat is daar op tegen? (Mochten we er al iets aan willen en kunnen doen)

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:22

@atm0s | 17-11-10 | 23:21
OK dat was te verwachten. * nederig buigen doet en update downloaden gaat *

Sliptong | 17-11-10 | 23:22

Gevalletje van Links lullen, Slinks vullen.

gozahtje | 17-11-10 | 23:22

@Sliptong | 17-11-10 | 23:17
Jij mag nooit meer raden! *even out, opletten @HansJansen*

Parsons | 17-11-10 | 23:22

Jansen, een van de auteurs van het boek dat werd gesaboteerd.


Overigens was alléén al het vinden van een uitgeverij een ware heksentoer, en dit niet eens wegens schrik voor terroristische aanslagen, maar omwille van de druk van ‘inheemse’ intellectuelen die dreigden voortaan niet meer te publiceren bij de uitgeverij die dit boek op de markt zou brengen.

brabosh.com/2010/09/30/sam-van-rooy-wi...

drs.Nee | 17-11-10 | 23:22

@drs.Nee | 17-11-10 | 23:18
Eens!

@atm0s | 17-11-10 | 23:17
Ja, en ken je dit pareltje ook? vimeo.com/12269879

@Heads or Tails | 17-11-10 | 23:17
Ciao!

@neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:17
Dat denk ik dus ook. Kan niet lang goed gaan. Zie ook m'n eerdere jijbuislinks naar @Head hierboven.

Parsons | 17-11-10 | 23:21

BREAKING: tienduizend doden door cholera uitbraak. Men hoopt Ella Vogelaar ook te vinden tussen de hopen "zielige" mensen.

Sliptong | 17-11-10 | 23:21

@Sliptong | 17-11-10 | 23:19
Doe is 2.3.1.0 downloaden vanaf de zoekmasjien site.

atm0s | 17-11-10 | 23:21

Kom net binnen en ben onder de indruk. Boos ook. Niet verrast. Maar prima stuk BB, huldoos. Zo kan het dus ook op GS.

vraagstaart | 17-11-10 | 23:21

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:14
Ventileer gerust uw minachting voor PVV stemmers nog even.
Ik hoor graag anti-PVVers stampvoeten.

vetkleppert | 17-11-10 | 23:21

@caravaggio | 17-11-10 | 23:10
't Is niet anders. Veel idioten denken dat de USA op sterven na dood is.

Dit nu is niet het geval.

Echt out nu/mezcal/mezcal/

Heads or Tails | 17-11-10 | 23:20

@said_fred | 17-11-10 | 23:19
Primo actie al zeg ik het zelf.

Sliptong | 17-11-10 | 23:20

@atm0s | 17-11-10 | 23:17
O/T er zitten nog wat bugs in 2.3.0.0 vrind. Zoals tot twee keer aan toe doorladen als je al tekst hebt geplaatst in de reaguurdersbox. Doe es ff fixen man! Ik type tegenwoordig zo snel dus dat is knap irritant.

Sliptong | 17-11-10 | 23:19

BTW eens gekeken naar genoemde "Primo" centrum voor maatschappelijke ontwikkeling.
Goed dus bijna 4 miljoen soepsidie per jaar.
Slordige 62.000 euri per jaar dus gemiddeld volgens haar, Jawel. We zorgen goed voor onszelf.
.
Op de pagina staat; " Als gevolg van de bezuinigingen van de Provincie Noord-Holland en de daaruit voortvloeiende subsidievermindering heeft de Raad van Toezicht tot zijn spijt moeten besluiten de werkzaamheden van de stichting PRIMO nh per 1 januari 2011 te beëindigen. "
www.primo-nh.nl/
.
Erg hè ? snif, snif, *proest*.

said_fred | 17-11-10 | 23:19

Po-news probeert met een pvv-onthulling de kijkcijfers van morgen op te krikken.

drs.Nee | 17-11-10 | 23:19

@Heads or Tails | 17-11-10 | 23:04
sorry, ik was even onthand met een hot dog.
als je de verenigde staten zou kunnen uitbreiden met national health, schimmelkaas en een totaalverbod op ijsklontjesmachines (persoonlijke irritatie) dan vinnik ze wel oké.

geurtje | 17-11-10 | 23:18

@Parsons | 17-11-10 | 23:09

Dat werd ook opgemerkt in huize Nee.
Eerdmans stak tijdens die discussie ver boven de denigrerende uitlatingen van Kelder uit.

drs.Nee | 17-11-10 | 23:18

@Parsons | 17-11-10 | 23:16
Daarom zit je nu hier. Hufter.

Sliptong | 17-11-10 | 23:17

Parsons | 17-11-10 | 23:08

Da's een inkoppertje, de dollar natuurlijk, op de voet gevolgd door de euro, dat dan weer wel.

#Ierland/Portugal/Spanje/Griekenland

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:17

@Parsons | 17-11-10 | 23:08
Geen idee, denk alleen dat de USA-economie veel vitaler is dan de Europese en ook minder last heeft van die malle verzorgingsstaat-concepten die hier gemeengoed zijn en die inmiddels totaal onbetaalbaar zijn geworden.

Amerikanen maken fouten, herstellen en komen terug, eerder dan Europa. De echte haute finance zit in NY, niet in Londen, Parijs of Düsseldorf. Ze bellen mij wel eens - dit terzijde.

Gotta go now. CU around.
/mezcal/

Heads or Tails | 17-11-10 | 23:17

Ik neem aan dat ome Sjuul een kopij van dit uitmuntende BB onderzoek heeft gehad? Groots uitpakken maar in de Televaag. Je moet toch ergens beginnen! Hopelijk pakken de kwaliteitscouranten het over.

Sliptong | 17-11-10 | 23:16

@Krachtmeester | 17-11-10 | 23:15
Ik riep in de jaren 80 regelmatig STOP! met als gevolg een draai om m'n oren.

Parsons | 17-11-10 | 23:16

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:05
Het zijn toch vooral de pleitbezorgers van de 'rechtse kerk' - werkgevers en aanverwanten - geweest, die ons 'globalisering' als wondermiddel hebben aangesmeerd. In de jaren '80 en '90 werd je doodgegooid met termen als 'global village' en 'open grenzen'. Globalisering zou volgens alle economen, politici en CEO's een wondermiddel zonder bijwerkingen zijn!
Het is dus te makkelijk om 'links' verantwoordelijk te maken voor alle zaken die fout zijn gegaan. We zijn er allemaal bijgeweest, zonder STOP! te roepen.

Krachtmeester | 17-11-10 | 23:15

vetkleppert | 17-11-10 | 23:09

Ik vind dat je tegel inhoud en nuance mis, als je het daar niet mee eensch bent, jammur. Probeer eens inhoudelijk, misschien zou ik enig respect voor je kunnen opbrengen. Voorlopig stel ik je gelijk aan debiele pvv stemmurts die de grote blonde lijder (idd met lange ij) achterna lopen.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:14

@Sliptong | 17-11-10 | 23:10
@Krachtmeester | 17-11-10 | 20:54

Sliptong | 17-11-10 | 23:14

@caravaggio | 17-11-10 | 23:10
lolwut

Parsons | 17-11-10 | 23:13

De linkse kliek onder leiding van Cohen beroept zich maar al te graag op fatsoen. Maar onder dat vernislaagje fatsoen schuilt de realiteit: machtspolitiek, corruptie, vriendjespolitiek.
Zoals Links de fatsoenskaart speelt, zo heeft de maffia de erecode: mannen van eer: uomini di onore.

Oome Gijs | 17-11-10 | 23:12

Is dat zo Hammerstein? Is Wilders (al) vermoord? Is er onderling ruzie in de PVV fractie? Gaan de fractieleden en PVV ministers (oh wacht) rollebollend over straat?

De vergelijking met de LPF is niet alleen zwakzinnig, maar ook achterlijk.

Parsons | 17-11-10 | 23:11

@neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:05
Mijn idee, en naar ik denk van iedereen die wat van z'n leven maakt in NL.

Heads or Tails | 17-11-10 | 23:11

Heads or Tails | 17-11-10 | 23:01

Je bedoeld dat binnenkort de dollar nog minder waard is dan de Argentijnse Peso?

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:10

@me163komet | 17-11-10 | 20:57
LOL @ Henk en Ineke.

Sliptong | 17-11-10 | 23:10

Goed verhaal van BB. Hij zal het met de neus dicht geschreven hebben want hij stelt een diepe beerput aan de kaak. Jammer alleen dat de linkschmensen van de PvdAllochtonen alleen maar Joop.nl lezen.

Alle goede bedoelingen van BB ten spijt: GeenStijl zal niet bij machte blijken deze verkwisting van belastinggeld, deze onoirbare zelfverrijking, deze pluchkleverij (en dat allemaal tot meerdere eer en glorie van directeuren, bestuurders en commissarissen van rode signatuur) te keren.

We mogen slechts hopen dat de nieuwe regering hier rigoureus het mes in zet.

Ik heb gezegd!

Mr. E. Baron Topping | 17-11-10 | 23:10

Als je zielig bent op een moment in je leven en je hebt hulp nodig is het zaak zo spoedig mogelijk de stempel "zielig" van je af te scheuren. Daar ben je voor het grootste gedeelte zelf bij. Echter, en dat ben ik hartgrondig met je eens, door industrieën zoals deze worden die mensen zielig gehouden maar blijkbaar vinden velen het ook wel prettig om zielig gehouden te worden. Hoe lang wil je zielig blijven? Vandaar mijn stelling zielig zijn = een keuze. Ik had eigenlijk moeten stellen: zielig blijven is een keuze. Zielig zijn is een ding, het blijven een ander. En begrijp me niet verkeerd, ik heb het niet over de absolute trieste gevallen die we helaas in dit land hebben.
Dit soort asocialisten, veelal van pvda huize, hebben in de afgelopen 30-40 jaar gezorgd voor een stevig fundament in de politiek (wetgevende en uitvoerende macht) en in de rechterlijke macht. Een substantieel deel van de trias politica is gekaapt door de linkse fatsoenterroristen die er stevig de touwtjes in handen hebben. Zij hebben het systeem gegijzeld. Daaruit voort vloeien de baantjes in de sociaal-maatschappelijke sector met uiterst geraffineerde subsidieslurpers en belastinggeldverdampers. Je zou er zou een processchema in Visio van kunnen maken!
Wie is er nu eigenlijk de asociaal? Is dat die verderfelijke rechtsmens die kritisch is op dit beleid en roept vanuit de vermeende onderbuik: zo is het genoeg! Of de linkse moraalridders die via dit soort kanalen de rode vrinden aan het werk helpen en houden en zichzelf financieel warmpjes houden. Ik denk de laatste. Gelukkig is er steeds meer besef onder de bevolking en de dag dat de open echt opengaan is dag dat de pvda een zetelstand van max. 15 behaald en houd. Een dag om naar uit te kijken.

Sliptong | 17-11-10 | 23:10

@verraad van links | 17-11-10 | 23:06
Ach, als Prem iemand uitmaakt voor pedofiel, dan moet hij weg. Als Jort iemand uitmaakt voor verkrachter (Lucassen) wordt er gelachen.

Zo gaan die dingen op Nederland 3.

Trouwens, Hans Jansen bij PenW, nu op 1. *kijken!*

Parsons | 17-11-10 | 23:09

@said_fred | 17-11-10 | 23:02
Inderdaad een aanrader, Dalrymple. De daar ontstane 'samenleving' (UK) is het paradijs voor de zieligheidsindustrie. Te walgelijk voor woorden.

Niet voor niets is het UK zo sterk aan het islamiseren. Dergelijke verzorgingsstaten hebben een ongehoorde aantrekkingskracht op lieden die zijn opgevoed met het idee dat ze rechten hebben, maar geen plichten en overigens niet alleen niet weten hoe je 'arbeidsethos' schrijft, maar ook niet weten wat het is.

Zum kotzen.

Heads or Tails | 17-11-10 | 23:09

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:58
U stelt vast wat ik snap? U gaat hier over de inhoud en de nuance? En over wie er wel of niet zou moeten reaguren alhier?
Of beschouwt u misschien uw eigen mening als superieur?
In al deze gevallen kunt u mijn kondt kussen.

vetkleppert | 17-11-10 | 23:09

P&W dan maar.

verraad van links | 17-11-10 | 23:09

caravaggio | 17-11-10 | 22:55

Ik las ook zo'n soort verhaal in "mijn geheim" van een paar weken terug. Een onderwijzeres die per ongeluk terecht kwam op een zwarte school, te triest voor woorden.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:08

@Parsons | 17-11-10 | 22:59
Rutger heeft trouwens nog nooit gehoord van de onschuldspresumptie.

verraad van links | 17-11-10 | 23:06

Heads or Tails | 17-11-10 | 22:52

Natuurlijk kunnen we hier niet meer mensen opnemen, laat staan onderhouden. Ik pleit hier ook niet om meer mensen toegang te verlenen, sterker, gooi die grenzen aub potdicht. Eerst de boel hier op orde, alles wat hier rondloopt met uitkeringen eerst aan het werk schoppen en integreren, mochten we dan over een jaar over 20 bepaalde mensen tekort komen dan kunnen we ze toelaten mits ze iets toevoegen aan ons land en ze willen integreren. Godsdienst fanaten staan we helemaal niet op te wachten, godsdienstigen van welk geloof of sekte dan ook al helemaal niet.

Ik vind het wel dieptriest dat we hier een zooitje onrendabelen hebben rondlopen terwijl er mensen zijn die er alles voor over hebben om hier te mogen wonen en hard willen werken en integreren, dat dan weer wel.
Met grote dank aan de zachte heelmeesters van de linkse kerk.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 23:05

@geurtje | 17-11-10 | 22:42
23:01 nog meer decadentie.

Jij gelooft toch wel in de Amerikaanse droom? Please, say yes!

Heads or Tails | 17-11-10 | 23:04

Kunnen ze Elatik ook wegintegreren?

DrBowned | 17-11-10 | 23:04

Gesproken over PVV; Knetterrrrrrrrrgekke Vogelaersch en de zieligheidsindustrie moest ik denken aan een prijslooz stukje uit "Netwerk" uit 2006.
"Fleur Agema in netwerk (22 aug. 2006)"
www.youtube.com/watch?v=5w_BxS9gikU
.
Vraag; "Hoeveel mensen helpt u concreet? " Antwoord; " Daar gaat het niet om." WTF !!
.
Nog meer leuks ter leering ende vermaack;
www.youtube.com/results?search_query=p...
Voorts hebben we nog een boekentipje, jawel.
Theodore Dalrymple; "Leven aan de onderkant" het systeem dat de onderklasse in stand houdt.

said_fred | 17-11-10 | 23:02

@Parsons | 17-11-10 | 22:45
Wat zou jij liever zijn, 's werelds grootste debiteur of crediteur, zeker als je schuld in eigen valuta wordt uitgedrukt/verhandeld?

Jij gelooft gewoon niet in de Amerikaanse droom, dat is het.

www.youtube.com/watch?v=JTVpxxzb2Dc

Heads or Tails | 17-11-10 | 23:01

@Parsons | 17-11-10 | 22:59
Kennelijk ja. Het begint een soort D'66 journaal te worden.

verraad van links | 17-11-10 | 23:00

@CoffeePatch | 17-11-10 | 22:59
PVV bashen is belangrijker.

Parsons | 17-11-10 | 22:59

@caravaggio | 17-11-10 | 22:55
Ah dat verhaal heb ik wel al ergens gelezen ja! Volgens mij is het gisteren ook aan de orde geweest bij BNR @ Mirjam Sterk.

Parsons | 17-11-10 | 22:59

Helaas niet op PowNews, gemiste kans Weesie.

CoffeePatch | 17-11-10 | 22:59

vetkleppert | 17-11-10 | 22:49

Als je het verschil tussen wilders en Fortuijn niet snapt kun je je beter niets zeggen. Fortuijn was een vrije geest en wilders een marionet. Als je alleen maar voor spektakel en dom geblaat gaat snap ik dat het je niets uitmaakt. Een beetje nuance en inhoud is wel gepast als je reaguurt hier.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:58

Eindelijk eens een stukje dat echt het lezen waard is, hulde! Jammer dat deze boefjes niet vervolgd kunnen worden. Keurig ingedekt door wetjes die ze ooit zelf bedachten en mensen die ze zelf ooit in het zadel tilden. Hoe kom daar ooit nog vanaf en hoe ontmantel je zo'n netwerk?

beerpoes | 17-11-10 | 22:58

BertBrussen, Hierbij mijn officiële complimenten. Goed geschreven, mooi onderbouwt en vakkundig opgebouwd.

Deze beerput kan niet ver genoeg opengetrokken worden!

drs. KJ | 17-11-10 | 22:57

Parsons | 17-11-10 | 22:46

"Een 54 jarige taaldocente worstelt al al 10 jaar om migranten via inburgeringscursussen vooruit te helpen in Nederland. Onder het pseudoniem Roos Friesland schetst ze in haar boek: " Inburgeren in de praktijk"een somber beeld van hoe het er voor staat met de integratie. Pow news heeft haar benaderd. Op dit moment wil ze nog niet in deze hoek gedrukt worden.

caravaggio | 17-11-10 | 22:55

Pownews, Effe een momentje Religie voor Crem..

Crematorium-de-Asbak | 17-11-10 | 22:54

Bert Brussen heeft zijn waarde weer bewezen!

Ga door BB! Ga door met deze zin niet met die half koude magnetronmaaltijden over een PVV jeugdstory. Natuurlijk moet je je van beide kanten laten zien maar... Hier zeg je weer eens echt iets!

Chapeau

cheffaas | 17-11-10 | 22:53

boomchirurg | 17-11-10 | 22:42

Ik netwerk niet, en nu?

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:53

@benutzat. Als je door andermans schuld in de bijstand komt had je je zaakjes niet goed geregeld. En als je in een paar jaar tijd 200K aan de belastingdienst kan betalen had je best eerder uit die bijstand gekund. Daar ben je dan slim genoeg voor. en nog nooit van naschoolse opvang gehoord? zielepiet

Common_Sense | 17-11-10 | 22:53

@neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:41
Ik begrijp de wens van iedereen wel om zich te willen vestigen in een land waar je een betere toekomst kunt hebben.

Je kent misschien het boekje 'Het zijn net mensen' van Luyendijk. Zelfs hij was stomverbaasd over de niet-bestaande vrijdenkerij van de ontwikkelde Egyptenaar. Dat eerder genoemde boekje laat daar ook weinig twijfel over bestaan, hoezeer er ook weldenkende, seculiere Egyptenaren zijn. Zelfde geldt voor Eskimo's, Brazilianen, Nigerianen etc. Hoe groot denk je dat NL is?

Mijn punt is vooral dat je geen moslims moet importeren maar exporteren en dat je alleen mensen hiernaar toe haalt (NL is in feite een stadstaat) waar je niet zonder kunt.

Heads or Tails | 17-11-10 | 22:52

@verraad van links | 17-11-10 | 22:42
Ja dat las ik vanmiddag als via de twitters.

Onbegrijpelijk dat je niet zelf mag bepalen wie er in jouw tent binnen mag.

Parsons | 17-11-10 | 22:52

@Heads or Tails
Nu nooooooooooooooooooo! op RTL7. Kijken, ketter!

Krachtmeester | 17-11-10 | 22:52

verraad van links | 17-11-10 | 22:42

Belgie telt niet en de rechturts daar al helemaal niet :-)

#pedofielvlamurt

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:52

Uitstekend stuk geenstijl. Ga zo door met het blootleggen van het kankergezwel van onze maatschappij dat links en PVDA heet. Schande voor Nederland

Therapietje | 17-11-10 | 22:51

Ben door andermans schuld ook een jaar in de bijstand geweest. Was in afwachting van een rechtszaak om mijn bedrijf terug te krijgen. Iedereen, met name de gemeente wist dat ik slechts een jaar bijstand nodig had. Toch kreeg ik 3 maanden voor mijn duur van 1 jaar afliep een reintegratieburo op mijn dak. Of ik de laatste 3 maanden me wilde even wilde melden in een kippenslachterij. Had een kindje van 8 die naar school ging en geen enkele mogelijkheid tot kinderopvang. Heb het reintegratieburo gevraagd waarom ik in godsnaam voor een paar maanden - via een uitzendburo - naar een slachterij moest? Ik zou mijn uitkering verliezen als ik me die maandag niet zou melden. Ben tenslotte maar per direct de bijstand uitgegaan en heb voor de laatste maanden op de pof geleefd. Kreeg later nog een emailtje van de eigenaar van het reintegratieburo dat ik een klaploper en uitvreter was ! Heb ondertussen mijn bedrijf weer terug en net afgerekend met de fiscus : 197.000 euro betaald aan verkrijging aandelen !!

benutzat | 17-11-10 | 22:50

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:32
Ik was iets minder geemotioneerd dan u. Maar ik had me mateloos verheugd op politiek die wel ergens over ging. Terecht pesterig spektakel.
En vooraal op een rondom heaumeauxphiele premier. Ik had bij voorbaat al plezier op de reacties van de VS, bijvoorbeeld.
Dat heb ik minder met WIlders, want die mist Fortuyns charisma.
Maar het zijn dezelfde onderwerpen. Die men na Fortuyn gewoon weer dacht te kunnen negeren.

vetkleppert | 17-11-10 | 22:49

Twee Jeetjes | 17-11-10 | 22:40

Feli, je behoord tot de 80/90% van de randdebielen.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:49

Bisschop Gijsen | 17-11-10 | 22:41

Papen moeten ze minimaal 10x controleren op hun verzekeringspapieren, een bisschop kun je natuurlijk beter helemaal niet opereren, godt zorgt er wel voor en anders heeft godt het zo gewildt met dt enzeau.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:48

@caravaggio | 17-11-10 | 22:39
Nee, heb je een link bij de hand?

Parsons | 17-11-10 | 22:46

caravaggio | 17-11-10 | 22:35

Alke godsdienst is natuurlijk fout, dat vooropgesteld maar wie heeft er als kind voor gekozen om te leven in een sekte? Overigens is niet mijn pleidooi om nog meer moslims hier heen te halen, verre van dat, laat staan een zooitje extra radicale christenen, aan 1 Staphorst hebben we meer dan genoeg denk ik.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:45

Ok en nu? gaat er echt wat veranderen? Mij bekruipt ook altijd het akelige gevoel dat een paar slimme rakkers de maatschappij een poot uitdraaien over de rug van de belastingbetaler. Wanneer stopt dit nu eens een keer. Maak helder plan met prestaties die onafhankelijk getoetst kunnen worden. En kap met die zieligdoenerij. Je werkt hier voor je geld met eerlijke arbeid. Stop onzinnige subsidies en voedselbanken. Je houdt de ellende alleen maar in stand.

Common_Sense | 17-11-10 | 22:45

matatwork | 17-11-10 | 22:19
*Portemonnee van de Autochtonen*

Heb je dat zelf bedacht? Hoe dan ook, 't is een blijvertje!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 17-11-10 | 22:45

van bouwfraude naar subsidiefraude
overal is fraude en iedereen gaat voor het eigen gewin
voornamelijk zei die zeggen het niet te doen...
leuk artikel, hoop dat het waar is en stof doet opwaaien

PieceOfPie | 17-11-10 | 22:44

Als je er van eet, ga je de instroom vanzelf waarderen!

starry | 17-11-10 | 22:44

LOL@Heads or Tails | 17-11-10 | 22:37 #tsar

Parsons | 17-11-10 | 22:43

@Heads or Tails | 17-11-10 | 22:37
is ook goed tegen de verveling... worden we decadent? missen we de geur van bloed, verbrand haar en rottend vlees? bloody hell yes.
zjetembrasse aussi.

geurtje | 17-11-10 | 22:42

Bert.
Lang verhaal. Ik ga mij eerst even inlezen.
Tot morgen!

-edit | 17-11-10 | 22:42

Jongens en meisjes: Netwerken Netwerken Netwerken Het is de enige manier om hogerop te komen. Dat is niet te veranderen en zal ook niet veranderen. Iedereen geeft liever iemand die hij kent een hand dan de wild vreemde die er naast staat...
het feit dat ella vogelaar op die plek zit is omdat ze iedereen in de industrie kent dus dat kan je ze niet kwalijk nemen.....

boomchirurg | 17-11-10 | 22:42

Twee Jeetjes | 17-11-10 | 22:40 Geert z'n knokploeg schopt ze er wel uit. Waarom die man nog bewaking nodig heeft met zo'n fractie is mij een raadsel.

zeg maar jansen | 17-11-10 | 22:41

puntje N)Als men in de WAO zit is er opeens GEEN inkomenseis meer nodig om een importbruidje te laten overkomen, maar voor een hardwerkende nederlander wordt er WEL gevraagd naar een vast werkcontract, en een best wel hoge inkomensdrempel, waarbij overwerk en vakantiegeld niet meetellen.
Dus hoe krom kan het zijn; een in de WAO zittende marokkaan kan dus naar hartelust een importbruid laten overkomen (hoeft er niet eens mee te trouwen), na een aantal jaar scheiden, en dezelfde truc weer overdoen.
En reken maar dat hiervan gebruik is gemaakt.
En wordt gemaakt. Namen en geboortedata zijn natuurlijk voor een paar honderd Euro ook te koop in hun land.
Weet nog goed dat ik ooit iemand in het ziekenhuis zag geopereerd worden op het ziekenhuispasje van zijn (legale) zoon, terwijl papa zelf speciaal voor deze operatie een week geleden uit Turkije was overgevlogen.
Nu moet ik me helemaal identificeren en wordt nagecheckt of ik verzekering heb als je naar het ziekenhuis gaat, alsof je een grote crimineel bent, dankzij deze praktijken.
Heb toen wel stennis staan maken, toen dat gebeurde en bepaalde bevolkingsgroepen naar het schijnt beledigd...

Bisschop Gijsen | 17-11-10 | 22:41

Heads or Tails | 17-11-10 | 22:32

Ik had het over de werkmentaliteit, iets wat de 1e marokkanen hier ook hadden maar die waren minder ontwikkeld. De jongere Egyptenaar is heel wat vrijdenkender en ontwikkelder dan je denkt. neemt niet weg dat de groepsdruk door het Moeslim zijn natuurlijk geweldig groot is en mensen op een bepaalde manier zijn opgegroeid. Uithuwelijken is er nog normaal maar internet heeft ook in Egypte zijn intrede gedaan en mensen zoeken simpel naar een beter bestaan, wie kan het ze kwalijk nemen?

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:41

Bert Brussen, chapeau! En toen stemde ik op Pim. En nu stem ik op Geert. Gaat het helpen?

Twee Jeetjes | 17-11-10 | 22:40

Petje af voor BertBrussen. De echte werking van de inburgeringsindustrie is een van de GROOTSTE schandalen momenteel in NL.

Bozebuurman | 17-11-10 | 22:40

Parsons | 17-11-10 | 22:32

ook het stukje gelezen over taalcursussen terug naar het ROC?
de azijnbode wordt steeds zoeter.

caravaggio | 17-11-10 | 22:39

@verraad van links | 17-11-10 | 22:33
*iets mompelen doet dat op zeker banwaardig is*

Parsons | 17-11-10 | 22:39

@geurtje | 17-11-10 | 22:29
Dat zou ik erg nuttig vinden. Let's drop the big one and see what happens.

www.youtube.com/watch?v=PGO42gvCSPI

O ja, kusje nog.

Heads or Tails | 17-11-10 | 22:37

Bisschop Gijsen | 17-11-10 | 22:25 Het is nog erger dan Brussen al beschrijft. De Iraanse in m'n kennissenkring wilde/moest weg uit Iran. Daar zijn hulporganisaties voor die vluchtelingen wiens leven bedreigd wordt door het geldende regime helpen weg te komen.
Ze had van zichzelf naar elk westers land gekund wat haar maar wilde opvangen en zulks is ook Europees geregeld. Ze moest echter naar Nederland, van de organisatie moest dat. En waarom moest dat van de organisatie? In andere westerse landen is de subsidie lager of niet aanwezig.

En daarna komt dan het traject wat Brussen zo goed omschrijft.

zeg maar jansen | 17-11-10 | 22:35

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:26

wat jammer nu dat u dit zegt. Ik kom net uit Bulgarije en het halve land is van zins hier naar toe te komen. Zij komen niet samen te werken met Nederlanders maar met de door u geroemde moslims. Homofoob zijn beide volkeren. Maar als het over Godsdienst gaat zou ik ze graag beiden weg zien blijven. De bulgaren zijn nu volop de overblijfselen van Johannes de Doper aan het kussen in Sofia. De moslims zijn volop bezig hun naam te kerven in een met vuilnis bezaaide rots . Prima maar doe dit lekker thuis tijdens je vakantie.Ons land is te klein voor zoveel haat.

caravaggio | 17-11-10 | 22:35

caravaggio | 17-11-10 | 22:22

neem een goed spindocter :-)

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:34

@neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:26
We hebben geen gelukzoekers nodig, maar mensen die echt iets kunnen en waaraan behoefte is.

De gelukzoekers, vaak ruifvreters, die er al zijn moeten asap met een oprotpremie het land worden uitgemotiveerd. Wat denk jij trouwens, dat NL behoefte heeft aan nog meer moslims? Je moet Der Untergang der islamischen Welt maar eens lezen, geschreven door een Egyptenaar. Daarin vind je de nodige 'heerlijke anekdoten' over die fantastische islamitische cultuur aldaro. Vooral als het gaat over vrouwen kun je lachen - iets dat je zeer snel zal vergaan.

Weet je moederT - 't is gewoon volstrekt incompatible. Laat die Egyptenaren fijn hun eigen land uit de stront trekken.

Heads or Tails | 17-11-10 | 22:32

vetkleppert | 17-11-10 | 22:20

Ik weet niet wat je aandoenlijk vindt maar ik heb echt lopen janken toen Pim was neergeschoten. Niet alleen omdat hier in 0031 een debiel rondloopt en iemand neerknalt maar omdat op dat moment een politieke moord werd gepleegd en er een groot stuk beschaving ten onder ging. Pim was een visionair en dat zei ik 10 jaar geleden al, van maffe Geert zal ik dat nooit zeggen en daar mag je me aan houden.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:32

@Milton Friedman 21:18: In de zorg is het niet anders, met name in de thuiszorg. Geen controle, geld zat, louche clubs die hun zakken vullen, en ZZP'ers die vroeger voor een aardig tarief wat bijverdienden in de zorg wordt dat werk nu onmogelijk gemaakt.

Muxje | 17-11-10 | 22:31

Och PvdA blijft verbazen... Links lullen rechts vullen.

Jaimy Fox | 17-11-10 | 22:29

@Heads or Tails | 17-11-10 | 22:22
goed ook dat dat internationaal gerechtshof in den haag zit! zijn we meteen van het hele zootje af als los americanos zich roeren.

geurtje | 17-11-10 | 22:29

Heads or Tails | 17-11-10 | 22:15

We houden er wel een zooitje onrendabelen aan over, dat dan weer wel. Ik kom net uit Egypte, allemaal hardwerkende, ontwikkelde, moslims die graag naar 0031 willen komen om hard te werken voor een beter bestaan en die zeker bereidt zijn om gematigd moslim te zijn zover ze het al niet zijn. die troep rifapen en zelfbenoemde socialisten heeft het hier behoorlijk voor hun bedorven terwijl ik ze stuk voor stuk graag hier een baan aan zou willen bieden.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:26

Milton Friedman | 17-11-10 | 22:10
Dat is de vraag ja. Het antwoord heb ik niet, maar ik verwacht het morgenochtend hieronder ergens te lezen.

Heads or Tails | 17-11-10 | 22:15
Ook uit mijn hart gegrepen. Het gaat altijd om zgn. goede bedoelingen waar zgn. geen weldenkend mens op tegen kan zijn, in de praktijk zijn dat de beste valse voorwendselen voor parasieten/tumoren/bloedzuigers/ambtenaren/vul in naar keuze.

* bedstee *

* aus *

Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 22:26

At BertBrussen | 17-11-10 | 20:10: gepost om 20:10, en tevens het BESTE stukje van Bert Brussen van 2010 so far.
Goed dat dit eens op deze confronterende, onthullingsjournalistiek-achtige, met namen en rugnummers onderbouwde manier aangekaart werd.
Weet uit eigen ervaring dat deze hele scholingsindustrie een gigantische miljoenenbusiness is.

Wat Brussen als volgende moet aankaarten is:
a)Het bedrijf Pantar te Amsterdam , hier worden mensen met een handicap, of moeilijk bemiddelbaar, of langdurig werkloos aan het werk gehouden op een zeer onrendabele manier (begeleiding 1 op 2, dus 1 duurbetaalde begeleider op 2 geraniumliefhebbers, peperduur nieuw wagenpark, overhead en subsidies, om simpel werk te doen, wat dus uit de markt wordt gehaald, zoals wasserij te Diemen (sociale werkplaats), plantsoenendienst, postbezorging, etc.).
Als deze mensen gewoon lekker achter de geraniums zouden zitten, waren ze goedkoper uit.
b)het feit dat mensen boven de 45, die in de WAO of uitkering zitten inclusief vertrekpremie naar hun land van herkomst kunnen vertrekken, en daarna tot hun
dood vanuit nederland een dikke 600 Euro per maand krijgen opgestuurd. Ook een gotspe van de eerste orde.
c)managers en begeleiders in de (geestelijke) gehandicaptenzorg verdienen schandelijk veel.
d)het feit dat de aardgasbel van Nederland goedkoop verkwanseld is .
e)pensioenfondsen die het geld laten verdampen
f)halal slachten, een relict uit een middeleeuwse cultuur, Nederland waar kinderboerderijen en peuters in één adem genoemd worden, kijkt begrijpend glimlachend een oogje dicht als het gaat over onze moslimsmedelanders.Ook de dierenpartij heeft het liever over de marteling van goudviskommen.
Ondertussen lusten de boerka's nog steeds geen kaas, maar killen ze liever en masse onschuldige schapen op het offerfeest.
Om die zogenaamd eerlijk te delen met hun nederlandse buur, jaja, nou, ik vreet geen schaap, en moet ervan kotsen.
g)zorgpremie, waarom steeds duurder, waarom extra pakketten nemen?
h)koningshuis, geen echte Oranjes trouwens, heeft 2 paspoorten en bouwt overal ter wereld villa"s . Waarom en Hoe?
i)Waar is het geld gebleven van Icesafe, ABN-AMRO, ING, Westermoskee enzovoort?
j)Waarom werken tot 67 als er geen werk is als je boven de 40 bent? En Griekenland met 55 pensioen heeft?
K)Wat moet er met de Oost-Europeanen gebeuren?Toelaten of niet?
l)Waarom worden er wel nog meer kantoorpanden gebouwd, maar geen woningen?Waarom zijn woningen zo duur?Waarom kruipen mensen met "urgentie "steeds voor, zodat, als je niks bijzonders hebt, steeds achter in de rij staat, en 10 jaar moet wachten.
m)Hoelang pikken wij dit alles nog? Waarom komt er geen grootschalige opstand in Nederland, en wel in andere landen?
Zo, Brussen kan even vooruit.

Bisschop Gijsen | 17-11-10 | 22:25

@Milton Friedman | 17-11-10 | 22:10
Die Amerikanen hebben daar groot gelijk aan. Ik verheug me op de dag dat men een Amerikaan in Scheveningen gevangen gaat houden en er een enkel vliegdekschip, met een vuurkracht groter dan die van het hele NL-defensie-apparaat, even wat orde op zaken komt stellen.

Wij moeten weg van Europa, meer richting USA (als we die clown van een Obama even buiten beschouwing laten, maar die was, is en blijft kansloos).

Heads or Tails | 17-11-10 | 22:22

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:13
sorry zit weer te pijpzeiken over spelling en dat soort dingen . U heeft gelijk als u spreekt over Fortuyn. Heeft nooit minister willen worden maar sommige mensen kunnen veel. Mensen die per se minister willen worden moet je wantrouwen.Ze kunnen niets. Dit alles heeft te maken met niveau,levenswijsheid. Ik zou zelf zeer goed in staat zijn vogelaar te vervangen, maar heb geen zin in Rutger en zijn roze mic.

caravaggio | 17-11-10 | 22:22

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:17
Ook mensen in zijn privé-omgeving vonden hem geen lichtend voorbeeld van iemand die goed kan samenwerken. Hij had zijn persoonlijke cultuur dus niet mee - zo werkt ons kleuterklasje nu eenmaal: vorm boven inhoud.
Maar hij was een intellectueel pur sang. En Nederlanders verachten intellectuelen.
Want het draait hier om de centen, de centen en het slijk der aarde :).

Krachtmeester | 17-11-10 | 22:21

Als de overheid uitbestedingen doet gaat dat altijd op deze manier. De onderaannemers moeten een kwaliteitshandboek hebben, referentieprojecten, een inschijving bij de kvk, een keurmerk slagersvlees en nog een wat certificaatjes. Vakmanschap is minder belangrijk.
Al die regeltjes werken het in de hand dat de gelederen gesloten blijven. Troost: bij grote bedrijven werkt het net zo.

datzitzo | 17-11-10 | 22:20

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:08
Zo aandoenlijk, dat allerlei mensen Pim een decennium na zijn dood opeens zo gek niet vinden. Destijds was hij Hitler en Satan en niemand durfde in het openbaar iets anders te zeggen.
Moet Wilders ook eerst worden afgeknald? En geeft men dan ook over tien jaar toe dat hij gelijk had? Vooral in vergelijking met degene die dan hopelijk weer tien dB harder roept dat het fout gaat, omdat er weer tien jaar niemand wilde luisteren?

vetkleppert | 17-11-10 | 22:20

@neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:17,
tja,
en Prem mag da nie hè?

vander F | 17-11-10 | 22:19

Tja, PvdA staat ook niet voor niets voor Partij voor de Allochtonen, of ook wel Portemonnee van de Autochtonen.
Dat blijkt maar weer eens, wat een stinkbende zeg.

matatwork | 17-11-10 | 22:19

@Superior Bastard | 17-11-10 | 22:16,
Koets & Quid doen het heel aardig, samen met Brussen en Pritt.

*schud ze d'r zo uit*

vander F | 17-11-10 | 22:18

Krachtmeester | 17-11-10 | 22:12

helemaal mee eens, ik had het ook niet over de persoon Fortuin maar over zijn visie, overigens denk ik wel dat hij te vroeg kwam, eigenlijk had Wilders eerst moeten komen en dan pas Pim. Dat ruziezoeken geloof ik trouwens niet zo, dat kwam van de linkse kerk die hem een gevaar vond voor de samenleving, de idioten. Idioot Marcel van Dam met zijn "Untermensch" voorop. Pim reageerde daar redelijk ontspannen op moet ik zeggen, zo vals beschuldigd worden en dan nog rustig blijven?

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:17

*Verheugd steeds meer glimpen van het ouderwetse GS waarneemt*

Superior Bastard | 17-11-10 | 22:16

@Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 22:03
In dat stuk staan zeer veel bezwaren verwoord die ik ook tegen het EHRM heb. Werkelijk te zot voor woorden dat dit volstrekt overbodige instituut bestaat. Welke gek geeft nou z'n autonomie uit handen aan een stel niet gekozen bureaucraten?

Het EHRM speelt een niet te onderschatten rol bij de islamisering van Europa, iets wat steeds evidenter wordt. Ik deel je conclusies, dat mag wel duidelijk zijn. 't Is een 'Vogelaar-ding': het kost een vermogen, 't levert niks op en 't eind van het liedje is dat het dan toch nog meer kost dan je al vreesde.

Heads or Tails | 17-11-10 | 22:15

Goed stuk journalistiek GS. Nepotisme is helaas nog steeds gemeengoed bij de pvda.

Superior Bastard | 17-11-10 | 22:15

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:10
waar Pim anders over dacht dan mij maar hij

caravaggio | 17-11-10 | 22:14

@Heads or Tails | 17-11-10 | 22:08,
rokjes laat ik aan de vrouwen rond mij over,
met plezier zelfs.

Ik omring me liever met boeiende vrouwen dan rond te hangen in een voetbalkantine,
niet dat er iets mis met een voetbalkantine,
it's just not my thing.

vander F | 17-11-10 | 22:14

goed werk Bert Brussen

plastic bertrand | 17-11-10 | 22:14

caravaggio | 17-11-10 | 22:11

Nu snap ik het helemaal niet meer, kun je uitleggen wat je eigenlijk bedoeld te zeggen?

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:13

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:02
Fortuyn was op het persoonlijke vlak helaas een ruziemaker. En dan kun je het schudden in het Laagland. Voor zijn intrede in de landspolitiek had hij al bij praktisch elke politieke partij gesolliciteerd.
Ik waardeer Fortuyn vooral voor zijn intellectuele schrijfsels en analyses.
Maar ook Fortuyn had Nederland niet 'veranderd'. Nederland verandert alleen door oorlog of revolutie - en beide bloedige evenementen zijn dom, duur en mensvijandig.
Verandering gaat hier traag, en min of meer ongemerkt. Doel is dus om de overheid zo klein mogelijk te houden. Hoe kleiner de overheid, des te natuurlijker de veranderingen vorm kunnen krijgen.

Krachtmeester | 17-11-10 | 22:12

Kijk, dat zijn nou de stukkies die het de moeite waard maken GS te bezoeken. Zou mooi zijn als Elsevier en andere rechtse media hier ook eens flink aandacht aan gingen besteden.

Borakh | 17-11-10 | 22:12

Snikkeldrift | 17-11-10 | 22:00

Inclusief btw over de belasting, dat dan weer wel.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:12

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:10

dan mij natuurlijk ... niet

caravaggio | 17-11-10 | 22:11

caravaggio | 17-11-10 | 22:04

Dan wat?

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:10

Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 22:03
Helemaal waar. En hetzelfde geldt voor die VN hoven. Niet voor niets hebben de Amerikanen gezworen dat ze zullen landen in Scheveningen om hun vrije burgers uit de VN gevangenissen te bevrijden. Als het Nederland niet uitkomt, d.w.z. in het zeldzame geval dat de NL rechter niet links is, dan spreekt een internationaal hof. Vanzelfsprekend natuurlijk, want NL is altijd de drijvende kracht geweest acher dit internationaal recht. Wie zitten eigenlijk achter die internationale rechters? Namens wie spreken die 'recht'?

Milton Friedman | 17-11-10 | 22:10

@vander F | 17-11-10 | 22:02
Soms denk ik wel eens dat jij thuis in een met kant afgezet rokje loopt zonder wat d'r onder.

Dat zijn dingen die ik niet doe, vooral eigenlijk omdat ik geen rokjes heb. HELP!

*mensen niet op noodkreten reaguren doen, so sad*

Heads or Tails | 17-11-10 | 22:08

caravaggio | 17-11-10 | 21:57

90% vd pvv stemmerts is debiel en dan schat ik het waarschijnlijk laag in. waarschijnlijk was minimaal 80% van de LPF stemmers ook debiel maar Pim was een groot visionair met een groot sociaal hart. Geen debiele racist zoals links hem graag noemde, dat zou ik van Wilders niet durven zeggen. eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat Volkert van der Graaf 0031 tientallen jaren heeft teruggeworpen, alleen al om die ellendeling zou ik een nertsen outfit kopen en elk dier opvreten dat voor mijn voeten komt. als Volkert vrijwillig een pil van drion opvreet dan betaal ik hem met liefde.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:08

Gelukkig is GS doorgegaan met wat ze altijd deden, het opzoeken en openbaar maken van peop van iedereen. En dus niet alleen van de PVV'ers van de afgelopen dagen.

Mea Culpa Gump | 17-11-10 | 22:06

@Snikkeldrift | 17-11-10 | 22:00,
afijn,
het zit dus diep in onze huidige maatschappij ingevreten,
dat de burger zich maar heeft te voegen naar het een of andere belangengroeperinkje,
dat geld verzinnen we wel ergens vandaan of denken we gewoon weg , is ook vies hè, geld.

vander F | 17-11-10 | 22:05

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:02

dan.. maar goed deze correctie past even de wilders basher

caravaggio | 17-11-10 | 22:04

Heads or Tails | 17-11-10 | 21:44
Juist, ook door deze man beschreven:
www.nrc.nl/digitaleeditie/NH/20101113_...
In casu het Europees Hof voor de Rechten van Mensch, iets wat ik sowieso nauwelijks uit m'n schorre strot krijg, stelletje gevaarlijke gekken van je geen gezeik iedereen gelijk. Door ieder rechtschapen mens te wantrouwen, is mijn advies.

Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 22:03

^^^^^^^^^^@wilmeister | 17-11-10 | 21:38 ^^^^^^

matwotje | 17-11-10 | 22:03

Dat komt nog wel, iemand die hier wil gaan wonen moet zich op eigen gelegenheid (kosten) aanpassen aan het leven hier.
Niet de werkende burgers beroven om daarmee ongewenste nieuwkomers van een natje en droogje te voorzien.
7,2 miljard op jaarbasis, begrijp je?

matwotje | 17-11-10 | 22:03

@Heads or Tails | 17-11-10 | 21:57,
Tussen al dat testosteronatische geschreeuw hoort op z'n tijd gewoonweg bak oestrogeen:
www.youtube.com/watch?v=lLSjZHshqj0

vander F | 17-11-10 | 22:02

Snikkeldrift | 17-11-10 | 21:53

Wilders is nog te simpel om de schoenen te mogen poetsen van Pim, Pim had visie en ik ben er van overtuigd dat ons land er heel wat beter had voorgestaan als Pim premier was geworden. Natuurlijk waren er dingen waar Pim anders over dacht dan mij maar hij was verreweg de beste kandidaat en in tegenstelling tot al die zelfbenoemde socialisten een grotere socialist dan wie ook. Eerlijk gezegd heb ik Marcouch 10x hoger dan Wilders, jammer dat hij bij de verkeerde partij zit, ik zou onmiddelijk op hem stemmen als hij een eigen partij zou beginnen.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 22:02

Nu live op SBS6 weer te zien hoe geweldig multiculti gezellig het allemaal voor elkaar is.
Wat een kinderachtige debielen om een vriendschappelijke (!!!) wedstrijd tot 2 keer toe stil te moeten leggen voor een stelletje eencelligen...

Svennos86 | 17-11-10 | 22:02

vander F | 17-11-10 | 21:51: van dat waterbelasting-idee in 020 moest ik een beetje braken in mijn mond. En dan weer moeten spoelen met belast water he...

Snikkeldrift | 17-11-10 | 22:00

@Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 21:54
Ze lijkt sprekend een kikvors! Goddomme man, dat zijn oergeile beesten!

Heads or Tails | 17-11-10 | 22:00

Mooi stuk Bert!
Hulde!

Maar het was min of meer al duidelijk; de PvdA is een hypocriete bende en funest voor de financiële huishouding van de autochtone samenleving.

Rest In Privacy | 17-11-10 | 22:00

Applaus voor het opentrekken van deze beerput!
En een extra ovatie voor de laatste twee alinea's.
Ik hoop dat hier ook buten GS aandacht aan wordt besteed, maar ik vrees van niet.

vetkleppert | 17-11-10 | 22:00

@vander F | 17-11-10 | 21:40
Wat een alleraardigst kipje! Ze doet een beetje Kate Bush na.

Altijd wel weer jammer, die pseudo-artistieke clips die je er ongevraagd bij krijgt.

Edoch, dank voor het terugbrengen van de balans in m'n leven. Waar zouden we zijn zonder? We?

Toch m'n shrink nog maar eens bellen...

Heads or Tails | 17-11-10 | 21:57

De Gooise Matras | 17-11-10 | 21:45

Marktwerking werkt niet op een aantal terreinen omdat het simpel overheidstaken zijn en de overheid is oncapabel om te functioneren als een normale onderneming. Zaken als bankwezen, onderwijs, zorg en openbaar vervoer moeten geregeld worden door de overheid, net als wegen en infrastructuur ed. Ik word niet goed als ik weer een overheidsapparaat zie waarvan de mensen die er werken denken dat ze ondernemer zijn. Ik hoorde laatst van mijn zwager die 1 vd hoogste functie's heeft op een universiteit dat er zelfs binnen de universiteit mensen zijn die danken dat ze ondernemen terwijl ze gewoon in loondienst zijn. managers in overheidsdienst, te belachelijk voor woorden. Chirurgen etc. die verplicht ondernemer zijn, volkomen belachelijk.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 21:57

ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 21:54
En gelezen. Thx!

Krachtmeester | 17-11-10 | 21:57

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 21:48

Jort kelder benoemde vandaag wat u een messias noemt; elite. iemand met brains. links of recht ist nicht im frage. pvv stemmertds hebben behoefte aan elite. Zich zelf bedruipende kunstenaars zijn van nature al elite. Goede politici doen hun ding tijdelijk, het is een missie. geen baan voor het leven.8 jaar en moven.

caravaggio | 17-11-10 | 21:57

@watergeus | 17-11-10 | 21:55,
yep,
red boys network

vander F | 17-11-10 | 21:57

Toch triest dat je als burger aan wetten gebonden bent en dat dit soort ratten vogelvrij verklaard lijken. de "Driewerf bah" is een behoorlijke understatement. Driewerf afschieten bij de enkels komt dichter in de buurt.

Eagle_Eye | 17-11-10 | 21:56

Straks in nieuwzuur?

Hobbykip | 17-11-10 | 21:56

Dus zo komt Marcel van Dam aan die eeeenorme villa?

watergeus | 17-11-10 | 21:55

spoeddebat job op de mat???

of gewoon een beetje over die paar minkukels van de pvv blijven neuzelen?

S.Hole | 17-11-10 | 21:55

Heads or Tails | 17-11-10 | 21:36
Aan de lopende band, kijk voor de lol eens hoe ze zit te wiebelen met Jan Siebelink aan tafel:
pauwenwitteman.vara.nl/Gast-detail.157...

Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 21:54

@neemjemoederindemali | 17-11-10 | 21:48: ondanks dat Pim ook niet 100% mijn gedachten verwoorde denk ik nog steeds dat Volkert DE aangewezen persoon om iets op beschaafde wijze te veranderen om zeep heeft geholpen. Wilders maakt het gemis van die kale voor mij persoonlijk pijnlijk duidelijk.

Snikkeldrift | 17-11-10 | 21:53

@Snikkeldrift,
ennu?
Links en rechts doen praktisch gevoeld hetzelfde.

vander F | 17-11-10 | 21:53

fuck it, ik begin ook zo'n bureau.
Noem het Stijlvol inburgeren ofzeau en klaro! Niet meer hard werken en de hele dag fappen...... Waarom ook niet?

flanker joost | 17-11-10 | 21:52

Snikkeldrift | 17-11-10 | 21:46

Marktwerking wordt door psychopathische managers van corporations gepropageerd. Daar moet tegen opgetreden worden.

De maatregelen dienen onder andere te bestaan uit reguleringswetgeving om de macht van de corporation te beperken, versterking van de rol van de vakbonden en consumentenorganisaties, verbod op financiering van verkiezingen door corporations, en verzorging van onderwijs, gezondheidszorg, water en energievoorziening door publieke diensten. Verder, hervorming van de WTO, IMF en Wereld Bank zodat niet langer het marktfundamentalisme, deregulatie en privatiseringen de besluiten van die instituten bepalen.

www.globalinfo.nl/Recensies-enzo/recen...
.

ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 21:52

Goed stukkie Bert. Gewoon door blijven gaan.

oh en suip eerf

tembacostyle | 17-11-10 | 21:52

ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 21:42
Dat gebeurt ook, en redelijk streng. Al is de instroom in andere regelingen (zie Wajong bijvoorbeeld) weer erg groot.
De nieuwe WAO (WIA) gaat uit van wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen.
Werkgevers zitten echter niet te wachten op personeel waar ze een (verzekerings-)risico mee lopen. Als je echt wat zou willen doen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, dan zou je bijvoorbeeld iets moeten doen aan dat verzekeringsrisico.
Het oplossen van de overspannen huizenmarkt - één van de hoofdoorzaken voor bepaald economisch gedrag - zou ook helpen.
Tot slot moeten we ons neerleggen bij een percentage mensen dat gewoon niet deelneemt aan de arbeidsmarkt. Volledige werkgelegenheid is een illusie. De overheid moet dus ook op dat vlak eens een toontje lager gaan zingen.

Krachtmeester | 17-11-10 | 21:52

@Snikkeldrift | 17-11-10 | 21:49,
zeker,
hoe b.v. de collectivisten in Amsterdam het nodig vinden om het DRINKWATER meer te gaan belasten voor wat HOBBIES hunnerzijds is werkelijk verbijsterend.
Water..

vander F | 17-11-10 | 21:51

Ik weet het ook niet.

Zojuist stond ik kort voor sluitingstijd nog in de rij voor de kassa bij een supermarkt. Want ik luste nog wel een biertje en had ook broodbeleg voor morgen nodig. Iedereen om me heen zag er uit als moslim. En dat is niet raar in een wijk die lokaal bekend staat als 'klein Turkije' of 'de Turkenbuurt'.

Voor me was een lichtgetint jochie van ongeveer 14 jaar oud, iets te dik en en met een klein bontkraagje om z'n nek, aan de beurt. Hij kocht één afbakfrikandelbroodje. De kassière met een hoofddoekje om groette hem vriendelijk. Desondanks was het dikkertje duidelijk niet op zijn gemak.

Het was immers al tegen negenen zèg!


Jan-Joris-Jaap-Joop | 17-11-10 | 21:51

@vander F | 17-11-10 | 21:44: zeer zeker niet, pro-overheid op genoemde primaire levensbehoeften. Over de rest mag geprofiteerd worden door de mensen die er hard voor werken. Ik word alleen zo moe van mensen die als NASCAR-racers slechts links of rechtsom wensen te rijden.

Snikkeldrift | 17-11-10 | 21:49

Snikkeldrift | 17-11-10 | 21:42

Pim was wel degelijk de messias. Jammer dat het vierendelen is afgeschaft, ik had een kandidaat geweten voor 4 zeelandse trekpaarden.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 21:48

@Oome Gijs | 17-11-10 | 21:40: +1, marktwerking op het gebied van welke primaire levensbehoefte dan ook is gedoemd om ten prooi te vallen aan corruptie en prijsafspraken. Of het nou zorg, energie of huisvesting is. Marktwerking is er voor relatieve luxe-producten, niet voor zaken waar geen mens zonder kan.

Snikkeldrift | 17-11-10 | 21:46

@ Oome Gijs | 17-11-10 | 21:40
Marktwerking is een ramp. Er zijn zoveel mensen die onderwijs / zorg / steun nodig hebben en deze dreigen te verliezen omdat ze te weinig geld in het laatje brengen (wegens tegenvallende onderzoeksresultaten?). Ik heb daar heel veel moeite mee.

De Gooise Matras | 17-11-10 | 21:45

Had eigenlijk ook het taalcursussen subsidie probleem verwacht. Een oprecht nette dame die is vanmorgen in uw geliefde azijnbode is ondervraagd, vertelde ook door pow news benaderd te zijn. Haar boek was onbewust niet al te genuanceerd en + t.o de m oslimgemeenschap.

caravaggio | 17-11-10 | 21:45

Oome Gijs | 17-11-10 | 21:40

Je bedoeld Astrix en Obelix?

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 21:45

@Snikkeldrift | 17-11-10 | 21:42,
ga je een beetje de Anarchist lopen uithangen SnikkelT,
schiet niet op man,
we zijn allemaal Anarchist in het diepst van onze gedachten.

vander F | 17-11-10 | 21:44

In Italië hebben de burgers het toch een beetje beter begrepen. Het gaat er daar niet in de eerste plaats om of de overheid/regering links of rechts is, maar of deze klein is. Dat heb je natuurlijk eerder met een rechtse overheid, maar ook zo'n overheid is per definitie een bureaucratische organisatie die, al evenzeer per definitie, alleen maar de neiging ontwikkelt groter te worden.

De resultaten van de overheid zijn nauwelijks meetbaar (en komt men dus met stompzinnige dingen als bonnenquota - hoe ziek kun je zijn?), dus elk politiek streven dat niet gericht is op een verkleining van de overheid, zeker als het gaat om een overheid die de 'verzorger' uithangt, verdient alleen maar minachting.

Hoe dit in extremis werkt, kun je zien aan 'Brussel'. Dood- en doodziek en zonder echte democratische legitimatie whatsoever. Ik zie in wezen geen verschil tussen een 'Vogelaar-overheid' en Brussel. Waarschijnlijk is de laatste nog corrupter.


Heads or Tails | 17-11-10 | 21:44

Krachtmeester | 17-11-10 | 21:35

Het was natuurlijk slikken of stikken.
Je kon wegens de slechte economie van die tijd, de WW nog wel even via de rechter uitstellen, maar uiteindelijk rolde je daar dan toch in en dan in de bijstand, zodat je je eigen huis op kon vreten. In de WAO was de vermogenspositie niet aan de orde omdat er ook geen zicht op bijstand was. Het was voor die tijd een goudgerande regeling. Je zou wel gek zijn geweest als je dat niet met beide handen aanpakte.
En vanwege die ontstane situatie moet men natuurlijk nu niet gaan zeuren dat mensen onterecht in de WAO zitten. Maar herkeuren kan natuurlijk altijd..

ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 21:42

Heerlijk staaltje jij-bakken in de comments weer, de PVV-stemmers schreeuwen weer om het hardst "ZIE MAAR, BIJ DE PVDA IS HET OOK NIET FIJN!". Andersom ook trouwens. Hebben die figuren goddomme matglas in de spiegels? Het daglicht zien is makkelijker als men het hoofd uit zijn aars zou trekken. Er bestaat geen messias in de politiek. Cohen niet, Wilders niet, Rutte niet... ok, van der Staaij zou het graag zijn. Ontluisterend, de oogkleppen die vrijwillig op worden gezet ter verdediging van de personen wiens vakje men rood heeft gekleurd. Op de basisschool word je dat al afgeleerd, het "ja maar... hij deed het ook!". Net zo gehersenspoeld als de gemiddelde religieuze trekpop.

On topic: Brussen, puik werk! Meer!

Snikkeldrift | 17-11-10 | 21:42

@Borrelende Boris | 17-11-10 | 21:40,
nou dan, het wordt niet ingezien, ontwaard en gevoegelijk bestraft,
not even close.

vander F | 17-11-10 | 21:42

ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 21:29

Excuus, de grootste blunder was natuurlijk Wouturt Bos met als 2e Joop den Uil, Lubbers is een goede 3e.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 21:41

Marktwerking in onderwijs, zorg, e.d., waarbij overheidstaken worden uitbesteed op kosten van de belastingbetaler, is een neo-liberale wangestalte.
Overal in deze sectoren ontstaan meteen kleine koninkrijkjes van malafide figuren. En het stelt politieke partijen in de gelegenheid een graai te doen uit de kas.
Bij de weg: het Romeinse Rijk in zijn nadagen kende ook een grote mate van "marktwerking", " uitbesteding" - gevolg: de samenhang verdwijnt, het wordt ieder voor zich en de barbaren konden ongehinderd met hun legers naar Rome wandelen.

Oome Gijs | 17-11-10 | 21:40

Grappig om al die comments weer te zien. Kortzichtigheid troef. Als er gefraudeerd wordt met gelden van de re-integratie voorziening, wil niet zeggen dat de hele branche maar onmiddellijk afgeschaft moet worden. Er is wel degelijk behoefte aan bedrijven die serieus bemiddelen, zorgen voor omscholing etc. etc.
.
Ben het overigens wel eens dat fraude keihard bestraft moet worden (zonder aanzien des persoons en/of politieke voorkeur).

Borrelende Boris | 17-11-10 | 21:40

Goed doortimmerd verhaal met een wagenwijde open deur. Dit is al veel eerder aangetoond, maar kan niet genoeg worden geactualiseerd. Vreemd dat anno vandaag de dag nog legio mensen blind blijven voor de realiteit. Religieus welhaast. Hoe kan je nu een groep ons minachtende uitvreters afkomstig en belijdend het totalitaire gedachtegoed van Arabische dictaturen huisvesten en tot 'zielige mensen' bestempelen? Wat is daar progressief aan?

dubbert | 17-11-10 | 21:40

ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 21:29

ik weet het, de grootste stommiteit van de afgelopen eeuw, maar Lubbers is inmiddels ook palestina fanaat, de onbenul.

*nog een paar pekpannen op het vuur zet*

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 21:40

De Gooise Matras | 17-11-10 | 21:33
Aw lievv :).

Krachtmeester | 17-11-10 | 21:39

350.000 euro is natuurlijk heel wat maar als je het vergelijkt met die miljoenen die de gemeente Utrecht in de wijken Kanaleneiland , Overvecht en Zuilen heeft gepompt dan verbleekt die 350.000 euro helemaal.

Eurotokkie | 17-11-10 | 21:38

@matwotje 21.21
Snap niet wat je bedoelt.. Wat doet de pvv hiertegen dan?

wilmeister | 17-11-10 | 21:38

@Imprimatur | 17-11-10 | 21:21,
zeker, een beetje PVV'rT is iemand juist van buiten het ruif-vreet-netwerk.
Wat vind je erger,
Een Mensch, met al z'n makken,
of
een network-ruif-vreter?

vander F | 17-11-10 | 21:36

@Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 21:17
Is ze loops?

Gatverdamme! Ik ga maar wat in De Sade lezen om die vieze smaak uit m'n bek te krijgen.

Nog bedankt hè!

Heads or Tails | 17-11-10 | 21:36

ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 21:29
Vergeet niet te vermelden dat het toch echt de grote werkgevers - ik heb het hier dus niet over de zelfstandigen en aanverwanten - waren die al hun personeel waar ze toch al vanaf wilden maar al te graag de WAO in 'hielpen'.
Als we één ding kunnen leren van die periode, is dat de politiek eens wat minder zou moeten knipmessen en buigen voor de 'sociale partners'.

Krachtmeester | 17-11-10 | 21:35

@ Krachtmeester | 17-11-10 | 21:19
Traditioneel of niet, ik ben niet al te enthousiast over het geluid wat uit zo'n zak komt. Van mannen in rokken word ik ook niet warm. Nee, sorry, doe maar de Prius en de doorzonwoning. En een labrador.

De Gooise Matras | 17-11-10 | 21:33

-weggejorist-

Spits Redactie | 17-11-10 | 21:33

Een VMBO-er zoals Leo* kan hier niets mee.

Weer eens een topic met tieten?

Leo* | 17-11-10 | 21:32

Milton Friedman | 17-11-10 | 21:27

De PVV is echter in zeer korte tijd bijna op de zelfde hoogte gekomen
dan de PVDA ,dat is ook een kunst.

Eurotokkie | 17-11-10 | 21:32

captainobvious | 17-11-10 | 21:26
Ik doe helemaal niet huilie. Ik zeg alleen dat de legitimiteit van belastingheffing door deze PvdA mafia ter discussie gesteld wordt. Ik heb nog wel principes, dus zal nooit 'meedoen' aan dit verdefelijke systeem van torenhoge belastingen tegenover herverdeling met subsidies, uitkeringen en toeslagen.

Milton Friedman | 17-11-10 | 21:30

niks nieuws aan, zo gaat dat nu eenmaal. Wel verhelderend om eens een casus zo uitgewerkt te zien.

Universalis | 17-11-10 | 21:30

Ben benieuwd of netwerk/journaal en andere linkse manipulatoren dit eens uitgebreid onder de loep gaan nemen? Of doen ze dat alleen als het de PVV betreft?

R32 | 17-11-10 | 21:29

@ Heads or Tails | 17-11-10 | 21:16
LOL!
Verbazingwekkend vind ik het dat ze gedoogd worden bij de entrees, personeel luistert de gehele dag naar die kudtherrie en klanten voelen zich belaagd (in sommige gevallen) en overwegen (in sommige gevallen) om de supermarkt zelfs te mijden.
Over herriemakende bedelaars gesproken, van een ernstiger kaliber vind ik de terras-terroristen in de zomer, zielige zigeunergezinnen met bedelende (en graaiende kinderen) en ongewenste, herriemakende so-called muzikanten. Rampzalig als je gewoon relaxed wat wilt drinken en praten. Is onmogelijk.

De Gooise Matras | 17-11-10 | 21:29

Goed stuk journalistiek werk!

Der Stöhn Schlüßel | 17-11-10 | 21:29


neemjemoederindemali | 17-11-10 | 21:24

... onterechte wao'ers die jatten van de mensen die het echt nodig hebben.

Ruud Lubbers
Wij schrijven 1982, het eerste jaar van Lubbers Toen was het werkloosheidscijfer in Nederland 14,4 procent, op Italië na het hoogste van Europa. En dat was het moment dat Lubbers zwoer dat hij bij een getal van een miljoen werklozen zou aftreden. Waarna de diverse overheidsinstellingen zich beijverden om dit getal cosmetisch te corrigeren naar 8,2 % door mensen niet meer in de WW maar de WAO in te laten stromen.

www.groene.nl/1997/40/statistische-leu...
.

ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 21:29

@neemjemoederindemali
Je kunt ook gewoon de uitkerende instanties van je zussen en buurmannen een overtuigende anonieme brief sturen.... UWV geniepiger kunnen we het niet maken!

Imprimatur | 17-11-10 | 21:29

@Oome Gijs | 17-11-10 | 21:24
Inburgeren doe je maar in eigen land, kost het ons ook niks. Na het inburgeren op afstand nog maar eens kijken wat er bij is.

Taxichauffeurs en onverstaanbare routeraansluiters hebben we wel genoeg in NL, dacht ik zo. De oplossing is zo simpel. Alleen als er een tekort is en dan alleen een working-permit voor maximaal 5 jaar en exit na die periode of eerder als je je werk kwijt raakt. Iets soortgelijks hebben ze in CH en dat werkt uitstekend.

Ik ben ook nog tegen de bouw van die afzichtelijke minaretten - dit terzijde.

Heads or Tails | 17-11-10 | 21:28

lijkt mij een mooi itempje voor nieuwsuur, brandpunt, tv2vandaag of hoe dat alles mag heten... let the word got out... oh nee dat gaat niet gebeuren... we gaan pvv bashen.... ies viel makkelijker...

Allardus | 17-11-10 | 21:28

Het zit 'm niet alleen in de zieligheidscultuur, maar ook in de marktwerking. Mensen weet heel goed contractjes binnen te krijgen en te voldoen aan criteria, die vervolgens weer geen enkele garantie op succes bieden. De hele certificering werkt op deze manier, of werkt juist niet. Om alles in de schoenen van de PvdA te schuiven: andere partijen doen met de marktwerking overtuigd mee.

VictorF | 17-11-10 | 21:28

Brusse, goed stuk! Daarmee laat je zien dat deze PvdA praktijken erger zijn dan die van PVV-ers. Hiermee zeg ik niet dat ik op de PVV stem, of dat de PVV praktijken erg zijn, ze zijn alleen minder erg dan deze PvdA prakijken. Deze zijn minstens zo dubieus als in de Soviet Unie of bij de Mafia. Duidelijk is wel dat PVV-ers buiten het systeem staan en alleen tegenwerking kunnen verwachten, en dat PvdA-ers door het systeem beschermd zullen worden.

Milton Friedman | 17-11-10 | 21:27

@Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 21:25
Dan weet ik nog wel een betere oplossing. Nog even geduld, Julio is bijna weer vrij.

verraad van links | 17-11-10 | 21:27

Carel Brendel moet trots op je zijn, Bert.
Hulde!

gentle giant | 17-11-10 | 21:26

Tja, je kan verontwaardigd doen, en huilie, en boos, maar je kan natuurlijk ook zorgen dat je aan de kant staat waar al die subsidiegelden naartoe stromen.

Maar wat vreselijk, boevenpraktijken, enzovoort!

captainobvious | 17-11-10 | 21:26

waar het op neerkomt in nederland is dat de balans allang is doorgeslagen naar machteloosheid wat betreft onze nationaliteit. we moeten het nu maar doen met wat we 'allemaal' in nederland wilden.
.
mede mogelijk gemaakt door die schlemiel den uyl.

zoalshetis | 17-11-10 | 21:26

Puik stukkie journalistiek BB o/
Hopenlijk creert dit net zo'n shitstorm als die pvv bash verhaaltjes zodat er ook nog wat mee gebeurd ook!

Lokitor | 17-11-10 | 21:26

Heads or Tails | 17-11-10 | 21:24
- Nee.
- Nee.

Krachtmeester | 17-11-10 | 21:25

verraad van links | 17-11-10 | 21:22
Lol, neem beter het zekere voor het onzekere.

Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 21:25

Juist, GS, zo ken ik u weer. Hulde voor dit stukje, met enige kanttekening dat elke politicus doorgaans voor eigen gewin nu de winstgevende regeltjes van morgen verzint. Pvda doet dit alleen over de ruggen van de zwaksten. Kan dit even doorgestuurd worden naar alle leden der Staten Generaal?

Tobus | 17-11-10 | 21:25

Uitbesteding, noemen ze dat. Corruptie en clientelisme zijn betere termen.
Hoogste tijd dus dat de overheid de regie weer in handen neemt, dit maffiose subsidie-netwerk ontmantelt en de inburgeringscursus weer onderbrengt bij de ROC' s, zoals vroeger.

Oome Gijs | 17-11-10 | 21:24

Btw Bert, kun je ook even duiken in reintegratiebedrijven, kan je nu al vertellen dat daar ook heel veel mis is. Wat mij betreft zijn er nog een paar honderd duizend (ong. 700.000) onterechte wao'ers die jatten van de mensen die het echt nodig hebben.

Kunnen we zomaar nog ongeveer 15.000.000.000,= euro (idd 15 miljard) op bezuinigen, parasieten van de samenleving. Ik heb al 2 buurmannen in de aanbieding en 2 zusters van me, samen goed voor zo'n slordige 100.000,= per jaar aan jatgeld.

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 21:24

Ik had het niet beter kunnen verwoorden; chapeau, en wat gaan we er nu verder aan doen?

Zoek_ook | 17-11-10 | 21:24

Ik bedoel geen hangnet , ugh

Eurotokkie | 17-11-10 | 21:24

@Krachtmeester | 17-11-10 | 21:19
Vind je dat nou niet 'a bunch of losers' bij elkaar, met hun rokjes en achterlijke cultuur? Niet zo vreemd dat de UK wordt overgenomen door nog bekrompener zandapen.

Ik zou wel een doorzon-Prius willen. Bestaan die ook? Lijkt me geweldig om daarmee een tram te rammen. Per ongeluk natuurlijk.

Heads or Tails | 17-11-10 | 21:24

Tsja, dit verhaal krijg je niet een straks in het Powned journaal ......

gentle giant | 17-11-10 | 21:23

De bedoel is om mensen aan het werkt te helpen , de bijstand is een vangnet en geen vangnet ook al zijn de kosten die ze maken 3 a 4X
zo hoog .

Eurotokkie | 17-11-10 | 21:23

Mooi stuk Bertje.... maar kun je ook eens in het rechtse VVD old-boys-netwerk duiken?
Imprimatur | 17-11-10 | 21:03

wat dacht je ervan om dat eens zelf te doen, en vervolgens gebruik te maken van 'Tips' knop op deze site..

flunkerT | 17-11-10 | 21:22

@Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 21:17
Hmm, zit wat in. Interneer hem dan ook maar.

verraad van links | 17-11-10 | 21:22

@vander F
Met PvdA beginnen ok, maar daarna ook de heeeeeele beerput open. Van VVD's old-boys netwerk naar CDA-maffiapraktijken in het zuiden tot bankencrisis Aegon/ING/ABN-AMRO en Gladio-affaire etc etc. Uiteindelijk zal blijken dat PVV louter en alleen uit keurige nette mensen bestaat.

Imprimatur | 17-11-10 | 21:21

Nou??? waar zijn alle PVV bashers opeens he???
Ik vind dit veeeeeel erger dan wat Lucassen deed bijv.
Heerlijk die selectieve verontwaardiging van links.

matwotje | 17-11-10 | 21:21

Zzzzooooffff | 17-11-10 | 21:13
.. en wat kost ons meer belastinggeld?

sjongejonge123 | 17-11-10 | 21:20

De Gooise Matras | 17-11-10 | 21:03
Heads or Tails | 17-11-10 | 21:16
Doedelzakmuziek heerscht eindeloos.
Het is de ziel van een volk dat haar - matriarchale by the way - cultuur (nog) niet verkwanseld heeft in ruil voor een Prius en een doorzonwoning. www.youtube.com/watch?v=2xgwRitTgU4&am...

Krachtmeester | 17-11-10 | 21:19

Dat 'blik op werk' keurmerk is ook weer zo'n Maffioos PvdA produkt. ZZPers die wat willen beteken voor de maatschappij betalen 2% van hun omzet (= 20% van hun winst) aan deze afpersers om mee te mogen doen aan 'eerlijke' aanbestedingen. Grote subsidiesponzen (50M omzet en top 100 verdient >200k dus is lid van de PvdA) betalen enkele promillen van de omzet kosten. En die laatste groep krijgt natuurlijk automatisch de 'opdracht' van de belastingbetaler om miljarden aan deze industrie te verspillen 'gegund'. Dat staat op voorhand vast, niet alle leden van 'blik op werk' zijn gelijk voor de 'eerlijke' wet van aanbestedingen.

Milton Friedman | 17-11-10 | 21:18

@toemaatkatje | 17-11-10 | 21:16:

EENS!!! Powned get your ass in gear and start rolling

Parel van het Zuiden | 17-11-10 | 21:18

verraad van links | 17-11-10 | 21:10
Altijd is hij waakzaam op on-Nederlandse activiteiten. Maar hoe on-Nederlands is het eigenlijk vraag ik me af. Eerder traditie.

Heads or Tails | 17-11-10 | 21:10
Die loopse loopvogel is de mascotte, ideologische veren afgeschud en nu getooid in 'haute couture'.

Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 21:17

@De Gooise Matras | 17-11-10 | 21:03
't Zou wel vrij uniek zijn, want ik zie nooit een doedelzakspelerT bij de Appie. Altijd van die halvegaren met een accordeon of een ander raar piepinstrument. Nu vind ik een doedelzak ook 3x niks, maar dan hebben die uitvreters in elk geval wat te tillen en worden ze mogelijk eerder om zeep... uhh... krijgen ze misschien wat minder geld en gaan ze een baan zoeken of zo.

Als ik die zooi zie denk ik altijd hoe het in godsnaam mogelijk is dat je nog te stom bent om de vakken te vullen in de winkel waar je godbetert voor staat en voor geluidsoverlast zorgt.

Ik heb niks tegen bedelaars, maar graag zonder herrie. In Parijs lopen er ook legio, maar die houden zich keurig koest. Altijd weer leuk om ze met die paar euro meteen, maar dan ook meteen een fles slobberwijn zien te gaan kopen. Folklore mevrouw, toeristisch ook nog eens interessant.

Heads or Tails | 17-11-10 | 21:16

@Heads or Tails | 17-11-10 | 21:10,
die houden we d'r in

vander F | 17-11-10 | 21:16

Inderdaad, mooi werk over een lelijke praktijk. Verder wil ik de reactie van Dreverhaven nogmaals onder de aandacht brengen:

Waarom kan Powned hier geen goede reportage van maken ipv Rutger steeds hijgerig voor kleine quotjes achter politici aan te laten lopen?

Tja, twintig minuutjes...

toemaatkatje | 17-11-10 | 21:16

Irene Vorrink (PvdA) verwoordde het in de 60-er jaren al heel duidelijk:
"Als de arbeiders het straks een beetje beter hebben, zullen we toch op zoek moeten naar nieuwe groepen om voor op te komen."
Kortom; de PvdA is er niet voor zielige mensen.
Zielige mensen zijn er voor de PvdA.

Merlot | 17-11-10 | 21:16

@Jankvogel | 17-11-10 | 21:08,
ik geef je zomaar de Comment-van-de-dag bokaal vanwege je reaguursel.

Het heeft een zekere directe, lichamelijke, richting in zich die vele reaguurders ongetwijfeld ook zo ervaren.

vander F | 17-11-10 | 21:15

Grappig dat al die linkse strontvliegen met hun gejank onder de PVV topics de weg naar dit topic blijkbaar niet kunnen vinden.

#jooptrollen

Parsons | 17-11-10 | 21:15

PVV mept er op los, PvdA fraudeert er op los.

Zzzzooooffff | 17-11-10 | 21:13

@ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 21:05,
kijk, stront genoeg,
nu nog even in het daglicht presenteren.
En dat zal niet meevallen, hier op GS is er wat ruimte,
in de PO zul je weinig medestanders vinden.
En welke krant zou het aandurven?
Deze mega subsidie.., je kunt het bijna niet eens fraude noemen, dit gaat zoveel dieper en daarom des te ernstiger, dit miljarden spel, een Gutmensch-Pyramidespel-der moraal, nu nog te pijnlijk om ruiterlijk toe te geven,
al valt er beweging te ontwaren onder de collectivisten.

vander F | 17-11-10 | 21:12

Nogmaals bedank ik Geenstijl&Powned voor het ongezouten en smakeloos opentrekken van de rioolgemalen waarmee de beerput die politiek en gooischematras heet nu es eindelijk goed leeggetrokken wordt.
Jammer alleen dat het als dweilen in de oceaan geen ene ruk opschiet.
Maar leuk is het wel zo'n soap zonder regisseur.
Alle acteurs kloten maar een beetje aan en wat prachtig pownews maakt.

Beëlzebul | 17-11-10 | 21:12

@Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 21:08
Leuk gevonden, dat 'red boys network', zeker als het mede over Vogelaar gaat. LOL.

Heads or Tails | 17-11-10 | 21:10

*Bertus rimt*
( mind you, dit is een statement ).

gentle giant | 17-11-10 | 21:10

@Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 21:08
Gelukkig hebben wij Bert McCarthy.

verraad van links | 17-11-10 | 21:10

@Krachtmeester | 17-11-10 | 21:00
Eigenlijk ben ik natuurlijk voorstander van stenigen, maar ik vind dat je zulke dingen niet op GS moet zetten want je weet nooit of er misschien ook kinderen meelezen.

Heads or Tails | 17-11-10 | 21:09

Het red boys network, het blijven peanuts maar ik hoop dat ze erin stikken.

Detlev Tarnowitz | 17-11-10 | 21:08

Beste Geenstijl. Hadden jullie dit fraai stukje onderzoeksjournalistien niet GODVERDOMME _VOOR_ DE VERKIEZINGEN kunnen plaatsen? Dan was de PvdA tenminste nog wat gezakt en zaten we nu niet met een stevige oppositie.

Anders dan dat is het een prima stuk!

matiov | 17-11-10 | 21:08

Hulde Bert. Blijven aanpakken deze hypocriete bende; corruptie zou in Nederland nauwelijks bestaan, maar dit soort zaken stinken harder dan mijn voeten na een dag belasting bij elkaar harken voor deze boven ons gestelden.

Jankvogel | 17-11-10 | 21:08

@Imprimatur | 17-11-10 | 21:03,
eerst de PvdA, dat is pas werkelijk een maligne woekering in onze maatschappij,
en in de EUSSR.

vander F | 17-11-10 | 21:06

@neemjemoederindemali | 17-11-10 | 21:02
Ook goed!

Parsons | 17-11-10 | 21:06

Meiden van heelul | 17-11-10 | 21:04
Maar drie fouten in twee zinnen! Ga zo door kanjer, je kunt het!

Krachtmeester | 17-11-10 | 21:06

Kewl! Ben benieuwd wanneer dit "schandaaltje" eindelijk eens breed in de media wordt opgepikt... Nee wacht, nog niet alle PVV kamerleden zijn op de korrel genomen. Kom volgend jaar nog maar eens terug BB. Het zal nu niet vliegen.

Parel van het Zuiden | 17-11-10 | 21:05

Het CDA zit ook vuistdiep in het subsidiewezen. Wie heeft daar gegevens van?

blinde kip | 17-11-10 | 21:05

@Heads or Tails | 17-11-10 | 20:58
Ik denk dat ze ook dat niet kan.

Sterker nog, ik weet het wel zeker.

Parsons | 17-11-10 | 21:05


Zo hebben we in Den Haag ook nog iets van een integratiebureau dat Tremus heet. (Zit in Rijswijk)
Ze zijn er door de gemeenteraad van Rijswijk middels een gerechtelijke procedure uitgeflikkerd wegens wanprestatie en worden vervolgens als het paard van Troje met hoorngeschal in Den Haag binnengehaald.

Den Haag had zeker net als de PVV geen tijd voor een antecedentenonderzoekje
Misschien nu toch maar tijd nemen voor een onderzoekje, want ze zetten mensen neer bij leerwerkbedrijven die voor hen de hoer mogen spelen.

Betreft: contracten voor reïntegratie met
ESF-subsidie
B. en W. besluiten:
1. Van der Feltz Advocaten te Den Haag
te machtigen de gemeente Rijswijk te
vertegenwoordigen in de komende
gerechtelijke procedure(s) tegen de
Tremus Groep B.V. te Rijswijk;
Een kort geding procedure te laten
starten tegen Tremus, strekkende (tot
een gebod) tot nakoming van de
overeenkomsten door Tremus.

www.jongerenrijswijk.com/dsresource?o...
certificaatfout gewoon negeren bij IE

Betreft: vaststellingsovereenkomst
Gemeente Rijswijk en Tremus B.V.
B. en W. besluiten:
1. Kennis te nemen van de vaststel-
lingsovereenkomst (definitieve versie
van 7 mei 2009) inzake gerechtelijke
procedure Tremus versus Gemeente
Rijswijk (HA ZA 07-3029)

www.rijswijk.nl/dsresource?objectid=20...
.

ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 21:05

Het zal best waar zijn, maar jeses wat een rant. Leer es een kop en een staart aan een verhaal maken, man.

Meiden van heelul | 17-11-10 | 21:04

Bert dank voor de info.
Heb al spoed debad aangevraagd en ga morgen vragen stellen.
Hier zullen PvdA koppen gaan vallen.

joopwil | 17-11-10 | 21:04

Dat is natuurlijk wel een probleempje ter linker zijde bij het vinden van stront bij Wilders om te scheppen.
Als bijvangst krijg je ook te maken met het maar al te menselijke potentieel van je eigen partijleden.

Maar,
moet nu even, nog een jaartje ofzeau stront smijten tot we allemaal, geheel terecht, van top tot teen bedekt zijn in het slijk onzes aanschijns.

Kunnen we daarna eindelijk weer eens wat meer schouder-tot-schouder voor dit land gaan werken.

vander F | 17-11-10 | 21:04

@Parsons | 17-11-10 | 20:58
Bah.

verraad van links | 17-11-10 | 21:04

@ Heads or Tails | 17-11-10 | 20:58
Ik heb liever dat ze bejaarde mensen gaan verzorgen. Desnoods de boterhammen smeren en de po's omspoelen.
Kom nogal vaak bij Appie en krijg straatvrees van die gasten die zich opdringen bij de Appie-entree (daarnaast, doedelzakmuzak is nogal schel).

De Gooise Matras | 17-11-10 | 21:03

Als medewerker van een woningcorporatie in één van de Krachtwijken (walgelijke term overigens) herken ik de teneur van deze verhalen absoluut. We hebben voor de grap eens een lijstje gemaakt van welzijnsinstellingen die actief zijn in de wijk.

60 (zestig ja). En SP en PvdA voeren er altijd het hoogste woord, niet gehinderd door enige symphatie of kennis van zaken. Alles voor het uiterst doorzichtige stemmen winnen. Het zegt wat mij betreft genoeg over de inhoudelijke kwaliteiten van deze partijen als ze hun stemmen moeten hebben van mensen die brieven al niet lezen, laat staan een partijprogramma bestuderen.

Chapeau voor GS, blijven pushen en de tijden ZULLEN veranderen.

Badd Pritt | 17-11-10 | 21:03

Mooi stuk Bertje.... maar kun je ook eens in het rechtse VVD old-boys-netwerk duiken?

Imprimatur | 17-11-10 | 21:03

Parsons | 17-11-10 | 20:42

Het land uittrappen bedoel je.

*pekpan op vuur doet zetten*

neemjemoederindemali | 17-11-10 | 21:02

Werkenden: Kijk aan het eind van de maand is goed op je loonstrookje hoeveel belasting en premies je betaalt, en wat krijg je er voor terug? Tel daar bij op: btw, bpm, accijnzen. provinciale opcenten, waterschapsbelasting, energiebelasting, milieuheffing, vermogensbelasting, het kwartje van Kok, de Bosbelasting, etcetera etcetera. Bedenk ook: je betaalt btw over een heleboel andere verplichte belastingen, zoals bpm. Kijk nog eens: wat krijg ik er voor terug? En lees dan het stukje van Brusse nog eens. Dan weet je waarvoor je het allemaal doet. Voor de (proest) 'Goede Zaak' van 'De Partij' van Wolfsen e.d..

Milton Friedman | 17-11-10 | 21:01

kamervragen?

william7055 | 17-11-10 | 21:01

Heads or Tails | 17-11-10 | 20:58
Doe dit onze doedelzakken niet aan, doe dit de Appie niet aan, doe dit ons land niet aan!

Krachtmeester | 17-11-10 | 21:00

Petje af bb, goed onderzoek gedaan.
Schandalig dat dit kan gebeuren.
Wat zeggen ze dan ook alweer bij de pvda?
Dat moeten wij niet willen?

Prins_Bernhard | 17-11-10 | 20:59

@Hansi Hintenzeer | 17-11-10 | 20:56,
het schud in iedergeval even stevig de lakens op,
nooit verkeerd.

vander F | 17-11-10 | 20:59

Subsidieverstrekking appelleert alleen maar aan de zwakke, onzelfstandige, hulpbehoevende kant van mensen en berust dus op een mensbeeld waarin de mens voor alles een slachtoffer is, is het niet van 'de maatschappelijke structuren' dan is het wel van het internationale monopoliekapitaal. Fuck, was ik de wapenindustrie nog vergeten, sorry!

Stel je een samenleving voor waarin mensen op eigen verantwoordelijkheid, kunnen en zelfstandigheid worden aangesproken en waar op z'n best als ultimum remedium een sociaal vangnet is (uit te keren in natura, voedsel dus e.d.) - hoe anders zou NL er uit zien?

Mensen in een slachtofferrol houden is alleen maar misdadig, daar komt het op neer. Vandaar ook de Grote Trek naar de verzorgingsstaten. Fuck de verzorgingsstaten, die trekken alleen maar parasieten aan.

Dan nu de vraag aan de leerlingen: Noem 5 landen waarin dit het geval is, meer mag ook en geef aan waarom die landen niet in Afrika liggen.

Mensen als Vogelaar, om maar eens wat te benoemen en te slopen, moeten uit elke functie geweerd worden en maar op een doedelzak gaan staan hengsten bij de Appie.

Zo, dat is ook weer duidelijk.

Heads or Tails | 17-11-10 | 20:58

@verraad van links | 17-11-10 | 20:54
De verhuurder neukt de directrice (wonen samen). Hij verdient hieraan. En niet te weinig, want ik hoef je vast niet uit te leggen dat de prijs per m² wat hoger ligt dan normaal?

Parsons | 17-11-10 | 20:58

Wat een heerschend artikel. Bert, chapeau !

seven | 17-11-10 | 20:58

Ik zie het probleem niet.... dan verhogen we toch gewoon de belastingen voor Henk en Ineke..... of we bezuinigen gewoon op de zieken -gehandicapten of ouderenzorg.

*sarcasmemodus uit*

me163komet | 17-11-10 | 20:57

@Dreverhaven | 17-11-10 | 20:52,
daar hebben ze Bert voor ingehuurd,
die gaat o.a. hard op dit soort staats-PvdA-ouwejongensnetwerk-verneukerijtjes,
daarom mag ik 'm ook.

vander F | 17-11-10 | 20:56

Als je een paar horken in de tweede kamer nodig hebt om dit soort Afrikaanse toestanden aan te pakken dan moet dat maar. Ik zie de PVV maar als een soort vreemdelingen legioen. Geen lieverdjes maar wel handig als je in Congo aan de Noordzee even orde op zaken moet stellen.

Hansi Hintenzeer | 17-11-10 | 20:56

@blinde kip | 17-11-10 | 20:54
Dat is zeker niet algemeen bekend.

Alleen ik weet dat en twee medewerkers. En zij zelf natuurlijk.

Parsons | 17-11-10 | 20:55

Oef, driewerf oef!!!
Dat je je afvraagt waarom dat CDA zoveel en die PvdA zo weinig heeft verloren....

hfakker | 17-11-10 | 20:55

@Parsons | 17-11-10 | 20:52
Eigendom? In Amsterdam? Erfpacht toch?

verraad van links | 17-11-10 | 20:54

Sliptong | 17-11-10 | 20:35
Heus, er bestaan echt wel zielige mensen. Althans, mensen die in een bepaalde periode van hun leven gewoon hulp van de overheid nodig hebben. Maar als je mensen steunt, moet dat op individueel niveau gebeuren. Situatieschets maken, en maatwerk leveren, met het oogmerk mensen op termijn weer zelfstandig te maken.
Hier hangt echter de zweetgeur van 'massa is kassa' aan én de betreffende burgers zijn niet 'zielig', maar moeten gewoon een duwtje in de juiste richting krijgen. De overheid besteedt 'inburgeren' aan in 'de markt', en de eerste de beste bevriende golddigger die handig is met multomappen krijgt de opdracht.
Leermoment: de Tweede Kamer moet stoppen om generiek beleid te maken dat niet door de bestaande ambtenarij uitgevoerd kan worden.
Ja maar, ja maar.. hoe moeten we al die raarpratende mensen DAN inburgeren?
Simpel: verplichte examens, mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun opleiding.
We hebben het bij inburgeraars over mensen die hun complete vroegere leven hebben achtergelaten en die alles op alles hebben gezet om naar Nederland te komen. Die mensen zijn dus mans en vrouws genoeg om de basis van de Nederlandse taal te leren - en nee, dat hoeft heus niet accentloos Haarlems te zijn. De examens kunnen centraal en waar mogelijk digitaal, worden afgenomen. Dat lukt per slot ook met rijbewijzen, vliegbrevetten, jachtaktes, enzovoort.
Mensen die zakken doen het examen gewoon nog een keer - verplicht - totdat ze slagen. Zie ook de praktijk bij rijbewijzen.

Krachtmeester | 17-11-10 | 20:54

@Parsons | 17-11-10 | 20:52
Is dat algemeen bekend of een mogelijk nieuw topic voor GS?

blinde kip | 17-11-10 | 20:54

Bravo Brussen, grote klasse dit artikel!

sitzkrieg | 17-11-10 | 20:54

het is evidenT en dividenD, berd

Andreas B. | 17-11-10 | 20:53

Hoe zal dat nu voelen,
bossen veren in je reedt gedouwd krijgen?

Niettemin,
eindelijk een wat minder schreeuwerig stuk van Brussen,
gewoon wat verbanden blootleggen, en daar mag je best wat sarcastisch overheen gaan, daar niet van,
dit slechts om de Grote Rode Ingevreten Tumor bloot te stellen aan het daglicht,
licht wat de Tumor niet verdraagt.

Al lijkt Fatima Elatik te gokken op het feit dat dit land reeds zó corrupT is dat zij gewoon in het volle daglicht 30 miljoen kan wegdenken.

vander F | 17-11-10 | 20:53

klodder | 17-11-10 | 20:41

Ga het nog even uitleggen :-)

ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 20:52

importschot | 17-11-10 | 20:50 Dat mocht je niet weten en als je het tóch wist dan was je een fascist en rascist..

heethoofd | 17-11-10 | 20:52

Goed stukje journalistiek. Waarom kan Powned hier geen goede reportage van maken ipv Rutger steeds hijgerig voor kleine quotjes achter politici aan te laten lopen?

Dreverhaven | 17-11-10 | 20:52

Zo huurt een welzijnsorganisatie in Amsterdam panden die eigendom zijn van de lover van de directrice.

Van belastinggeld.

Parsons | 17-11-10 | 20:52

Kan hiervan een directiesamenvatting gemaakt worden? Oftewel één Powerpoint Slide met veel kleurtjes en pijltjes.
Goed uitzoekwerk. Mischien een paar jaarrekeningen erbij voor het complete beeld. Of er ooit wat mee gedaan wordt? Ik ken een rapport over fraude in de thuiszorg dat 5 jaar op bureau's en in mailboxen zat voordat er eindelijk eens wat mee gebeurde.

Weest gegroet | 17-11-10 | 20:51

En dat wisten de mensen in Nederland nog niet????
Zijn ze in Nedeland dan echt zo dom dat ze dat al niet wisten sinds de jaren tachtig ?

importschot | 17-11-10 | 20:50

Gadverdamme, wat een door en door zieke bende. Daar is het militair-industrieel complex peanuts bij.

verraad van links | 17-11-10 | 20:50

OT/
Wat zijn ze fanaturk hè, die tieken?

Jackanders | 17-11-10 | 20:49

Ik ben benieuwd of we dit gaan terug zien bij de ouwe media.
Goed stuk alleen jammer dat er niks te fappen valt, maar ach je kunt niet alles hebben.

marnalg | 17-11-10 | 20:49

Daarom ben ik ook zo tegen subsidies, toeslagen en uitkeringen. Allemaal winkelnering waaraan de belastingbetaler verplicht moet deelnemen. Die 'zielige' mensen moeten hun eigen broek ophouden, of terug naar hun eigen land. Net als in landen waar de immigratie wel al >100 jaar succesvol is. Hetzelfde geldt voor de honderduizenden Linkse Menschen van De Partij die werkzaam zijn in deze maffiose zieligheidsindustrie. Hup, geen subsidie meer en aan de slag.

Milton Friedman | 17-11-10 | 20:48

Complimenten voor dit verhaal. Heel herkenbaar voor mij als ICTer want bij ICT aanbestedingen werkt het ongeveer ook zo.
Boeiend voor nader onderzoek: verhaal doet de ronde dat Buurmeier on-ge-hoor-de bedragen aan reiskosten heeft gedeclareerd in de jaren '90 toen hij verantwoordelijk was voor het toezicht op de sociale zekerheid. Moet te achterhalen zijn via een WOBverzoekje.

AlanTuring | 17-11-10 | 20:48

Welke school/universiteit leert deze-zie boven- kunde? Hoe heet deze bezeikmemaarkursus in PvdA newspeak?

Quuick & Dirty | 17-11-10 | 20:48

En dat is dus alleen Utrecht, Nu even goed doorhalen en de rest ook boven water hijsen. Dan kan de regering in ieder geval hier de 1ste tientallen miljoenen belastinggeld besparen. De PvdA zal wel beginnen te krijsen maar het moet NU maar eens echt ophouden.

heethoofd | 17-11-10 | 20:45

Maar met hoeveel procent gaat de werkloosheid omhoog als we al die "welzijnswerkers" ontslaan?
Krijgen ze dan ook een Gouden Handdruk mee en wachtgeld?

bennietboosmaar verd | 17-11-10 | 20:45

Als je zo jankt als er wordt ingegrepen betekent dit maar een ding,ze worden in d'r knip geraakt,anders zouden ze zich niet zo druk maken,dat rooie schorum

fleurtje | 17-11-10 | 20:45

@Bert
Wat een on-waar-schijn-lijk goed verhaal.

*diepe buiging maakt voor al het uitzoekwerk*

Ik heb wel een beetje rode oogjes gekregen van het lezen inclusief de links, maar man man, wat een beerput.

Ik weet veel van de mispaatste zieligheidsindustrie en de inburgeringsbullshit in Amsterdam en ik ben er 100% van overtuigt dat als je daar gaat spitten je dit soort zaken ook daar boven water kunt krijgen.

Tijd om die hele linkse inburgeringsmaffia in het gevang te jagen.

Parsons | 17-11-10 | 20:42

En nu?
Kunnen we Berlusconi niet inhuren om er wat aan te doen...
die is binnenkort werkloos en komt best we door de screening van de PVV.

bennietboosmaar verd | 17-11-10 | 20:42

Ik schreef net al (op twitter) dat ik geld toe moet krijgen voor het wonen (huur en scheef volgens Jan Kees de Jager) in een Vogelaarbuurt. Want ik zorg voor diversiteit. En ik ben veel goedkoper dan die subsidieslurpers. 150 per maand eraf en ik blijf. Sterker nog, iedereen met een baan 50% korting geven op een sociale woning in die buurten zou al goed werken en zou nog steeds minder geld kosten.
Dat gezegd hebbende, hulde voor het slopen van bedrijven als FourStar.

blinde kip | 17-11-10 | 20:41

ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 20:38
Ah, de berichten. Ik bedoel het 'gebruiken' van taxpoet door graaiers.

klodder | 17-11-10 | 20:41

Teringsocialisten

Wallsed | 17-11-10 | 20:40


klodder | 17-11-10 | 20:35
Onderzoekjournalistiek zoals het moet.
Wat gaan we er aan doen?

U bedoelt hoe dit soort berichten in de toekomst te voorkomen?
.

ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 20:38

Straf Bert, straffe kost smakelijk geserveerd,
neuqen?

vander F | 17-11-10 | 20:38

Voetbalmakelaars gaan zich ooit nog wel eens achter de oren krabben of ze eigenlijk wel de juiste richting hebben gekozen ..

Goed stukkie, Bert!

Jackanders | 17-11-10 | 20:38

Die Ella Vogelaar komt me wel zo mijn strot uit. Kunnen we niet een hetze campagne a la Youp vs. T-mobile beginnen tegen die [joris] met haar [joris]hoofd en [joris] instelling. Eens een rugzaktoerist, altijd een rugzaktoerist!

Sliptong | 17-11-10 | 20:37

Onderzoekjournalistiek zoals het moet.
Wat gaan we er aan doen?

klodder | 17-11-10 | 20:35

Heel goed Bert, mijn complimenten voor deze heldere uiteenzetting! Het is godsgeklaagd maar helaas de bittere waarheid. De zielige mensen industrie: hi-fokking-larisch. Ik begin het haast zielig te vinden voor de zielige mensen. Ik ga alleen wel uit van de kracht van het individu. Zielig zijn = een keuze!

Sliptong | 17-11-10 | 20:35

Voordat POWNEWS helemaal het vriendje van Job en de rest van de linkse kliek wordt. Laat Rutger met dit nieuws maar weer eens een "vogelaartje" doen.

Opzoeken dat wijf en confronteren met de feiten.

25TaLife | 17-11-10 | 20:35

Chapeau Bert, chapeau.

Kale Gast | 17-11-10 | 20:34

ach, zo moeilijk is het allemaal niet. Niemand legde boekhouder Clemens K. een strobreed in de weg, terwijl hij ruim euro 16 mln stal bij twee Nederlandse kunstfondsen. Van welke partij is Clemens ?

John Doorzon | 17-11-10 | 20:33

Zou dit nu niet een mooi stuk voor een parlementaire enquete kunnen zijn?
Waar moet zoiets worden aangemeld?

nono_einstein | 17-11-10 | 20:33

Er zijn zeer veel turkse supporters meegereisd.

winterpeen | 17-11-10 | 20:32

-weggejorist-

joli1996 | 17-11-10 | 20:32

De PVDA fraudeert met belasting geld en doet aan zelfs verrijking over de ruggen van de allochtonen, maar nee de echte criminelen zitten bij de PVV. Uhhuh yeah right. Ik weet niet wat ik erger vind.

StijlvolRechts | 17-11-10 | 20:32

Dat de PvdA niet verdedigbaar was was duidelijk.
Jammer voor vdLaan en Duyvestein, twee topbestuurders.
Begin iets nieuws, iets leuks!

Einde van de Domheid | 17-11-10 | 20:32

Schitterend artikel, maar nu? Het is niet alsof de ambtenarij plotseling in zal zien dat het niet zo moet.

Zn | 17-11-10 | 20:32

De optie: stop maar met "helpen" want het helpt toch allemaal niets lijkt een steeds aantrekkelijkere, ondanks de dan evenutuele stijgende criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid. Voor minder geld rechercheurs erbij lost een deel op, en het redden van de "sharia" vrouwkes zal toch uit eigen emancipatie moeten voortkomen.

Sir EnemA | 17-11-10 | 20:32

Wat is het trouwens stil op straat? Er rijden ook helemaal geen taxi's meer in A'dam.

DijenkletserT | 17-11-10 | 20:29

Gesjoemel met belastinggeld. Laat dat maar aan de PvdA over.

Fred Fantoomvoet | 17-11-10 | 20:29

Jezus, GS, dit is de meest geopende deur die sinds 20 jaar is ingetrapt.
Hebben we daar 70 hele centimeters letterzee toelichting voor nodig?
Please, "and now for something completely different".
Gimme some Monty Python... ook belachelijk maar dan om te lachen.

Treurig varken | 17-11-10 | 20:28

Zo knettergek is die Vogelaar dus niet. Zich een beetje knettergek laten noemen, beetje dommig zwijgen op een filmpje, het leidt mooi af en intussen geruisloos bakken met geld binnenharken. Totdat het niet zo geruisloos meer kan, maar binnen is binnen voor Vogelaar, PvdA & Co.

Zoetwaterpanharing | 17-11-10 | 20:28

Hulde, hulde, driewerf hulde BB!
Laat ons ook deze zak aan de veel te grote broek van 's lands overhead (pun intended) met de scherpste schaar losknippen en het publieke domein - inclusief de schatkist - terugveroveren op dat enge Nederland Kennissenland.

Krachtmeester | 17-11-10 | 20:28

Puik stukje research jongens! maar het verbaasd me allemaal niets

Idontgiveafunk | 17-11-10 | 20:28

-weggejorist en opgerot-

kloodtzak 2.0 | 17-11-10 | 20:27

Blijf graven in deze shit. Elke dag een topic! Tot het stopt.

de vleesgigant | 17-11-10 | 20:26

Holy crap! Het is nog erger dan ik dacht. Ken een hoop van dit soort zaken van dichtbij. Gelukkig ook (vaak) kleine zeer efficiente bureaus overigens! Ergens hadden velen al het gevoel dat het zo zou gaan, maar bewijs het maar eens.
-
Duik voor de grap ook eens in de corruptie bij gemeenten op het gebied van de bijstandswet. Altijd lachen.

DeBruineSter | 17-11-10 | 20:24

De Vogelaarwijken zijn niets meer of minder dan vijvers waarin de PvdA naar kiezers aan het vissen is.
Dat is ook de reden waarom die mensen inmiddels alle zelfredzaamheid is ontnomen en er voor elke zielige prachtwijk-kansen-bewoner een geitenwolensok met een (boven) modaal salaris daar tegenover staat.
Normaal komen er arme mensen in zo’n wijk en hun kinderen ontwikkelen zich en stromen dan hopelijk door naar de groene Vinexwijken.
Maar die prachtwijkbewoners zijn inmiddels verworden tot niet-kansenvolk want als ze uit die prachtwijkvijvers weten te ontsnappen dan vist de PvdA in een lege vijver naar kiezers.
En dat is natuurlijk onbestaanbaar.
Ze worden in wezen gegijzeld door die rooie zorgmaffia.

ADO-Le-Cent | 17-11-10 | 20:24

the more we feed, the more they breed...

Patrick Zweedsey | 17-11-10 | 20:22

Brussen, ik zeg dit niet snel, dat weet u. Maar chapeau.
Wat een bananenrepubliek is het soms toch in NL.

Heau even | 17-11-10 | 20:20

Subsidies stoppen ok, maar het geld wordt hier al jaren verkeerd verdeeld.

drentie | 17-11-10 | 20:19

Het is weer eens wat anders dan een jeugdzonde van een PVV kamerlid.

Haarkopje | 17-11-10 | 20:18

Dag dag Captain Mango | 17-11-10 | 20:12
Zo knap dat u al die tekst hebt kunnen lezen in twee minuten, in caps kunt fipo-en en Bert beledigen.
OT: stop toch gewoon met het door subsidies en uitkeringen kunstmatig instandhouden van onrendabelen diebest kunnen, maar niet doen.

illuvatar | 17-11-10 | 20:16

-weggejorist en opgerot-

Captain Mango | 17-11-10 | 20:12

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl