Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

LIVEDEBAT: Kabinetsformatie

gslivedebattralala.jpeg En dan maken we ons op voor waarschijnlijk het debielste debat sinds tijden. Herinnert u zich nog dat onze politici termen in de mond namen als "over eigen schaduw stappen", "Er moet doorgepakt worden" en "crisis noopt tot moedige besluiten"? Welnu, ga maar zitten voor op een staaltje oudpolitiek moddergooien, filibusteren en elkaar ideologisch dwarszitten. Sinds een minderheidskabinet van VVD/CDA met gedoogsteun van de PVV een succes dreigt te worden is het definitief oorlog op het Binnenhof. Iedereen heeft ruzie. Femke haat die klungel van een Cohen. Peggold noemt Lubbers een klootzak. Wilders vindt Rutte een eikel maar wil nu eenmaal meeregeren meebeslissen meebrullen meegedogen het geschreeuw van de laatste jaren verzilveren. De lachende derde is Maxime Verhagen die de komende weken vrolijk het volgende CDA-regime in elkaar timmert. Ondertussen zijn VARA-media wanhopig bezig iedereen behalve Cohen de schuld te geven van het mislukken van Paars+. De geheime deal tussen Rutte, Verhagen en Wilders blijft altijd geheim aangezien het trio niks gaat zeggen. En dus gaan alle ballen op Lubbers. Ondertussen mag Job Cohen aan zijn linkse vrienden uitleggen waar dat progressieve vijfpartijenkabinet nu eindelijk blijft. LIVESTREAM!

Reaguursels

Inloggen

De La Puerco | 04-08-10 | 20:03
OK maar het is wel grappig dat die Amerikanen dat doen en dat maakt ze stukken socialer dan zo'n PvdA hier die vooral veel geld voor zij eigen netwerk nodig heeft. Ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen die hun baantje danken aan de partij (zowel CDA als PvdA) bij elkaar hebben gegraaid de afgelopen 20 jaar. Ik schat dat je niet eens ver van die 65 miljard verwijderd zit.

ecologiste | 04-08-10 | 20:09

@lauwebal | 04-08-10 | 20:06
Liefdadigheid is op vrijwillige basis, 'sociale zekerheid' is afpersen. Dat is het verschil.

De La Puerco | 04-08-10 | 20:08

@ecologiste | 04-08-10 | 19:59 : Liefdadigheid en sociale zekerheid zijn hele verschillende zaken. Het is een enorme stap voorwaarts geweest dat na de WO2 mensen niet meer afhankelijk zijn van armenzorg. De komst van voedselbanken is een grote stap terug. Laat de liefdadigheid maar bezig gaan met de derde wereld.

lauwebal | 04-08-10 | 20:06

@ecologiste | 04-08-10 | 19:59
Die rijken doen iets met dat geld, bijvoorbeeld bedrijven overeind houden, waardoor er minder armen komen. De vergelijking met de USA gaat mank, daar liggen de belastingen veel lager, de rijken hier storten ieder jaar al enorm veel verplicht in de sociale pot.

De La Puerco | 04-08-10 | 20:03

Kijk de 40 rijkste Amerikanen gaan de helft van hun vermogen wegschenken aan goede doelen.
www.tijd.be/nieuws/geld_-_beleggen_mar...

Als nu onze 500 rijkste mensen de helft van hun vermogen ca. 130 miljard : 2 = 65 miljard in het begrotingstekort stoppen dan hoeven die arme partijen niet zo te worstelen om tot een accoord te komen.
www.nrcnext.nl/blog/2009/11/04/quote-5...
Op deze manier zijn zij betere sociaal-democraten dan dat zooitje van CDA PvdA.

ecologiste | 04-08-10 | 19:59

@Schoorsteenveger | 04-08-10 | 19:49
Wat ik nog steeds onbegrijpelijk vind is, dat de Islam niet buiten de wet wordt gesteld wegens het aanzetten tot haat.

De La Puerco | 04-08-10 | 19:58

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 19:25
Dit is een uiterst moeilijke kwestie volgens mij. Om op mijn voorbeeldje terug te komen, Fawaz zal simpelweg beweren dat hij enkel citeert wat een Godheid via een openbaring de mensheid heeft doen toekomen, en dat het ieders vrije keuze is en blijft om zich aan die Gofheid te onderwerpen. Met andere woorden, aan ons 'verlichte' westerlingen zal hij zeggen dat elke moslim, wanneer hij zich onderwerpt aan de Wil van de Verhevene. dit geheel uit eigen vrije wil doet en dat het niet aan ons is om hieraan te twijfelen.
Haal een moslima voor het voetlicht die zich gedwongen voelt om een hoofddoek te dragen en hij heeft zó een ander opgeduikeld die vrolijk beweert geheel uit eigen vrije wil te handelen. In hoeverre een groepsmoraal het individu beknot in zijn vrijheden is in de meeste gevallen niet vast te stellen, laat staan dat er een objectieve maat is.
In extreme gevallen is het vaak overduidelijk. Iemand die uit eigen vrije wil bij een sekte is gegaan ondervindt meestal binnen de kortste keren dat binnen die sekte nauwelijks of helemaal geen individuele vrijheden meer bestaan, en soms dat het zelfs geheel onmogelijk is om die vrijheden te herwinnen.
Maar bij eeuwenoude monotheïstische geloofssystemen als de Islam ligt het een stuk ingewikkelder. Die beroepen zich op openbaringen en Heilige Boeken, op universele waarheden en het alleenrecht op het Opperwezen. Zie daar maar eens bressen in te slaan, die zijn welhaast immuun voor aanvallen van buitenaf.

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 19:49

@ Parsons | 04-08-10 | 16:03 : Mijn welgemeende excuses.

Jerry Nick | 04-08-10 | 19:44

Ja proost caudillo, vier jaar met het hakmes erin.

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 19:43

"Geert,koppie erbij houden (letterlijk en figuurlijk,please) en nu doorpakken op een zodanige wijze dat we ons land weer TERUGkrijgen en a.s.a.p. kunnen aanvangen met hoognodige herstelwerkzaamheden.
Gefeliciteerd & go for it."

R.B.Scott | 04-08-10 | 19:40

Ik ben het bijna nooit een met Kereltje Pechtold en Fapke, maar dit keer hebben ze gelijk. Hopeloze vertoning met geheime onderhandelingen.

lauwebal | 04-08-10 | 19:34

caudillo | 04-08-10 | 19:13
Je hebt gelijk. Proost dan maar.
Oberigens, ik weet niet of het de jihadisten zijn waar we het meest op moeten letten. Hoorde een recente toespraak van Tariq Ramadan op een Maleisische universiteit over 'freedom and liberty':
"True freedom is inner peace coming from Islam. When you are confident, when you know the very essence of your religion, you are not scared of any philosophical discussion. We have the philosophy of life, of course we have. It's Him or it's illusion."

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 19:32

@caudillo | 04-08-10 | 19:13
Ach het kleine rukje naar rechts, wat we nu lijken mee te maken gaat in ieder geval wel lol opleveren.

Hoe moet de PO zich bijvoorbeeld op gaan stellen, als ze links blijven promoten roepen ze bezuinigingen over zich af.

Allerlei subsidie slorpers, die bezig zijn met 'bewustmaking' idem.

Leuk, leuk. Links gaat in een bijzonder uitgebreide spagaat.

De La Puerco | 04-08-10 | 19:26

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 19:05
Tot nu toe is de rechter nooit verder gekomen dan "hoeveel leden hebben jullie? " (uitspraak over Rokerskerk) en de CGB schermt met een uitspraak van de Europese rechter die alleen over geloofsuitingen ging, niet over de vraag wat een geloof eigenlijk is. Blijft over:

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van geboden en voorschriften.

Bescherming op grond van dat grondwetsartikel kan toch niet anders inhouden dan dat een geloof zichzelf dient te conformeren aan de eis dat men van geloof mag veranderen? Het omvat gedeeltelijk jouw voorbeeld: de consistentie tussen de vrijheid van het individu jegens zijn medegelovigen wanneer de inhoud van het artikel onderschreven wordt door dat geloof. Maar misschien ook weer niet, omdat men zou kunnen betogen dat het om een vrijwillige inperking van de erechten gaat of dat een geloof zich niet gebonden hoeft te voelen aan de grondwet (individuen wel).
Omdat het artikel ruimer geïnterpreteerd wordt dan alleen de relatie overheid-gelovige (waarvoor ze ooit bedoeld is) maar ook de relatie tussen burgers onderling (zie CGB), dient het aspect vrijheid van dwang binnen het geloof volgens mij wel meegewogen te worden.
Of vergis ik me hier? Jurist ben ik niet, ethicus evenmin. De vraag is verder hoe je een uitspraak hierover zou kunnen forceren.

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 19:25

Linkse hobby's afschaffen zou veel meer opleveren dan 18 miljard. Maar linkse hobby's kunnen niet worden afgeschaft. Misschien door een rechtse dictator. Maar die gaan we niet krijgen.
(PS Gelijkheidsstreven is ook een linkse hobby. Daarom is ons o zo toegankelijke onderwijs nu zo slecht geworden.)
-
Rechts bestaat niet in NL. Of in Europa.
Niemand is tegen de verzorgingsstaat omdat:
1. Zieligheid is geen verdienste.
2. Rechten toekennen op basis van zieligheid, is zieligheidbevorderend.
3. Dingen zomaar krijgen is demoraliserend.
-
Ik erger mij al heel lang aan het feit dat allerlei lieden die een heel klein pietsje minder socialistoïde zijn dan anderen, hier in NL "rechts" worden genoemd. De enige partij die een klein beetje rechts mag heten is de SGP. En dan eigenlijk alleen om haar abstracte standpunten, niet de economische.
-
Wie ook heel erg ontzettend rechts zijn, dat zijn de Jihad-mohammedanen. Tegen de tijd dat de Pechtolds van deze wereld dat gaan doorkrijgen, zal het te laat zijn.
-
Ik zie geen reden tot optimisme; en zeker niet omdat Geert mee gaat gedogen (misschien).
-
Laten we maar een borrel nemen!

caudillo | 04-08-10 | 19:13

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 18:02
Ik zou om te beginnen een fundamenteel onderscheid willen aanbrengen tussen enerzijds de vrijheid van het individu en anderzijds de vrijheden die groeperingen zich jegens individuën permitteren. Vrijheid van godsdienst geldt het individu, niet als vanzelfsprekend de groep. Individuën kunnen zich uiteraard aaneensluiten en tot groeperingen worden, maar elke groepering dient zich vervolgens wél aan een aantal basisregels te houden, om te beginnen aan de basisregel dat de vrijheid van godsdienst onverkort blijft bestaan voor elk van de leden van de groep. De rechten van het individu gaan vooraf aan de rechten van de groep.
Wat we nu zien is dat het een verward wordt met het ander, of liever gezegd dat het een wordt uitgebruid naar het ander. Men beweert al te snel dat vrijheid van godsdienst zou betekenen dat een religieuze groepering, een religieus instituut, een religieus systeem als groepering, als instituut, als systeem zich bepaalde vrijheden mag permitteren, óók als die vrijheden de souvereiniteit van het individu direct bedreigen of ontkennen.
Zo roept Fawaz bijvoorbeeld de moslima op om van haar individuele vrijheid gebruik te maken door van de samenleving te eisen een hoofddoek te mogen dragen om vervolgens diezelfde moslima te vertellen dat Allah haar verplicht om die hoofddoek te dragen en ze in feite geen keus heeft. Met andere woorden, het is de plicht van de moslima om zich via een vrije keuze te onderwerpen aan De Verhevene, en daar is, zo vindt Fawaz, geen ontkomen aan.
Het is volstrekt duidelijk dat hier het een, een democratisch recht, afhankelijk wordt gesteld van het ander, de Wil van God, zonder compromis. Enkel het feit dat hier -nog steeds- sprake is van een democratische samenleving weerhoudt Fawaz ervan om dit gebod dwingend op te leggen. Zodra die democratie ophoudt te bestaan houdt voor Fawaz het democratische recht van de moslima om een vrije keuze te maken óók op. Hij heeft dat recht eigenlijk helemaal niet nodig, het is er nu eenmaal en hij kan er vooralsnog niet omheen.
Het zou inderdaad een zeer interessante exercitie zijn om na te gaan wat de diverse geloofssystemen verstaan onder keuzevrijheid en vrijheid van godsdienst en vast te stellen of ze al dan niet voldoen aan de minimale eisen die een multiculturele, multireligieuze samenleving zoals de onze stelt. Uiteraard dienen die minimale eisen glashelder te zijn. Dat zijn ze nu nog steeds niet, laat staan dat ze bindend zijn.

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 19:05

Ik voorspel blondie et cum suis een succesvolle toekomst.
De La Puerco | 04-08-10 | 18:26

Dat denk ik ook. En dan mogen de linkse partijen nog heel blij zijn dat de slachtoffers hun ongenoegen over het gevoerde beleid nog steeds uiten via de parlementaire democratie. En niet zoals in de dagen van Johan en Cornelis de Wit in de vorm van een huis bestorming/plundering wat toen heel gebruikelijk was.

Hansi Hintenzeer | 04-08-10 | 18:34

Hansi Hintenzeer | 04-08-10 | 18:16
Des te meer islamieten er komen, des te meer mensen door hen geterroriseerd worden, middels beroving, diefstal en geweld. Ik was altijd bijzonder tolerant, totdat ik 's nachts met enige onuitgenodigde arabieren in mijn huis zat. Bij ieder vergrijp is er een slachtoffer en gezien de enorme misdadigheid van de 'import', komen er steeds meer stemmers voor een beleid, dat dat tegen wil gaan.

Ik voorspel blondie et cum suis een succesvolle toekomst.

De La Puerco | 04-08-10 | 18:26

@puntertje | 04-08-10 | 17:11

Wordt eentonig, dat zonder enige onderbouwing stellen, dat een komend kabinet met PVV steun 'in elkaar sodemietert'.

Nee, moet je met D66 of de PVDA regeren, dan weet je zeker dat de boel opgeblazen wordt. Ervaringen uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst.

De La Puerco | 04-08-10 | 18:20

Insure | 04-08-10 | 17:57
Blij dat je het door hebt en als de problemen die de PVV bespreekbaar maakt niet oplost maar lekker Pvda achtig de struisvogel blijft uithangen wordt de opvolger hiervan nog een beetje extremer. Ieder mens heeft een bepaalde grens die op een gegeven moment bereikt is.

Hansi Hintenzeer | 04-08-10 | 18:16

@De La Puerco | 04-08-10 | 18:06
Opbrengst bovenste post geloof ik niet helemaal, maar met de rest ben ik het wel eens denk ik.

Vergeet ook niet:
- Versoberen Gemeentefonds (ben je al van veel onzinsubsidies af) 5 miljard
- Herinrichting NL in ca 100 bestuurlijke units (meer kwaliteit in colleges, kun je een heleboel onnodige arbeidsplaatsen schrappen). Kost op korte termijn alleen maar geld, maar levert straks per saldo heel veel op
- Snoeien in vage semi-overheid (opbrengst: heel veel)
- Icm bovenstaand punt: oprichten expertisecentra, waar gemeenten hun ervaringen uit projecten kunnen poolen - minder dure inhuur nodig.

Er is echt teringveel te besparen zonder aan zorg of onderwijs te komen. Je moet alleen willen

Symmachus | 04-08-10 | 18:13

@ De La Puerco

We hebben het over een coalitie. U gaat er maar meteen vanuit dat het hele PVV programma 1 op 1 wordt vertaald in het regeerakkoord. Wilders heeft na de verkiezingen het AOW Punt al laten vallen. Als hij het belangrijkste economische punt al laat vallen dan weet je wel hoe laat het is. Dan gaat hij die andere zaken nog makkelijker uit handen geven.

Maar als u lekker wilt blijven dromen van een SP achtig programma dan wens ik u alvast een prettige nachtrust.

Insure | 04-08-10 | 18:09

geloofsafval onderschrijven als een grondrecht
@sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 18:02

Fokking briljant, +1

Symmachus | 04-08-10 | 18:06

Insure | 04-08-10 | 17:55
Weer die baarlijke ongefundeerde onzin: "De komende vier jaar zullen de saneringen vooral de PVV aanhang erg treffen."

Nooit wordt dit onderbouwd.

Even een kort rijtje, dat geen enkele burger gaat treffen:

Kerncentrale ipv windmolens (Besparing op subsidie 7.2 miljard).
Immigratiebeperking (Besparing 5 miljard).
Ontwikkelings hulp halveren (Besparing 2-3 miljard)

Dan zijn we er bijna he en niemand een centje pijn.

Die ontbrekende paar miljard kunnen zonder enige moeite bespaard worden op onzin subsidies.

De La Puerco | 04-08-10 | 18:06

@Insure | 04-08-10 | 17:57
Geef eens wat concrete voorbeelden? Ben nu wel benieuwd.

Symmachus | 04-08-10 | 18:02

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 17:05
Zou een toetsing aan de godsdienstvrijheid niet gewoon inhouden dat christendom, liberale jodendom maar bv ook amadiyyah, alevisme en dinayet wel als geloof extra bescherming kunnen genieten, maar dat andere 'geloven' zich voortaan dienen te beroepen op vrijheid van vergadering, meningsuiting en vereniging zoals iedere andere levensovertuiging? Tenzij ze geloofsafval onderschrijven als een grondrecht natuurlijk. Dat neemt direct alle mogelijke bezwaren uit christelijke hoek weg.

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 18:02

@ Symmachus

Daar stond de LPF voor. De PVV gaat daar verder in en is veel extremer.

Insure | 04-08-10 | 17:57

@ ReaudKeaukert

Ik heb dat al eerder gezegd. En ik heb Roemer gecomplimenteerd. Ik vind het zelfs prima wat Wilders zegt. Ik heb ook gezegd dat ik hem aan een kant wel bewonder maar aan een andere kant niet. Maar ja daar heeft u vast over heen gelezen.

Ik heb Pechtold zijn gedrag van vandaag afgekeurt. Ik vind Wilders geen racist maar ik vind wel dat hij dingen zwart wit neerzet en dat ieder maar ik bedoel dan ook ECHT ieder weerwoord tegen het gedachtengoed van Wilders goed is.

Volgens PVV aanhangers is dat links. Dan zijn 43% van de VVD aanhangers ook zeker links. En de hele CDA is ook links. Ook hun zien Wilders niet zitten. Die willen gewoon een rechts beleid. Bij gebrek aan beter willen ze met de PVV.

Ik kan me voor de geest halen dat Pechtold in het 2e kabinet Balkenende zat. Dat werd op immigratie geleid door Rita Verdonk. Inderdaad Pechtold is er 1 van de grenzen mogen open. En Hans Wiegel is links.

Voor alle duidelijkheid. Ik wou vooraf stemmen op een middenpartij. Nogmaals links maakt fouten en me overleveren aan een coalitie met Wilders leek me ook niets. Bovendien ben ik ook niet echt rechts. Dan kom je in feite bij 2 partijen uit. CDA en D66.

Je kunt moeilijk zeggen dat het CDA het de afgelopen vier jaar goed heeft gedaan, dus was de keus makkelijk. Ik zou denk ik de volgende keer weer op het midden stemmen. De komende vier jaar zullen de saneringen vooral de PVV aanhang erg treffen. Het worden moeilijke jaren en het electoraat is dermate zweverig dat een fout uitspraak al kan leiden tot zetelverlies.

Heel veel kabinetten zijn sowieso centrum links of centrum rechtse kabinetten. Dus in feite al midden kabinetten. Rutte moet verder oppassen dat hij de trouwe liberale schare in zijn partij niet onderschat. De rechtspopulisten zijn snel weg. Dat bleek uit de formatie al snel.

Verder vind ik u reactie nogal PVV achtig. Als ik op VVD.nl kijk zie ik andere reacties. OF bent u een van die mensen die de Maurice de Hond peiling liep te flikken? In het openbaar brullen dat u VVD stemt maar in het stemhokje PVV stemmen. Waarom verdedigt u hem dan? Laat dat zijn eigen achterban maar lekker doen.

Insure | 04-08-10 | 17:55

Gooi eerst de grens maar eens dicht en straf mensen die te ver gaan.
@Insure | 04-08-10 | 17:16

Dat is min of meer precies wat de PVV voorstaat. Ik denk, ik zeg het maar even.

Symmachus | 04-08-10 | 17:46

Insure | 04-08-10 | 16:33
Natuurlijk had ik uw kwinkslag door. Daaronder viel ook die opmerking dat u op Peggold heeft gestemd. Heb zitten schuddenbuiken van al die kwinkslagen van u. Volgens u heeft het kereltje een eerlijker verhaal. Jammer dat dat eerlijke verhaal niet bij de kiezers is overgekomen. Kereltje meende kiezers te genereren door in elke actualiteitenprogramma op een zeer pedante wijze zijn afschuw over Wilders te moeten spuien, met groteske woorden als Wilders is een racist, en uit zijn verband gehaalde one-liners over knieschoten. Er is niks aan de hand in Nederland, de grenzen moeten verder open. Op die manier probeerde Peggold kiezers bij de overige partijen weg te halen. Dat is zeker geen populisme in uw ogen. En dat hebben kiezers onthouden, ook van andere partijen die zich hieraan schuldig maakten.
Peggold hield een eerlijk verhaal. Tuurlijk. Laat ik u dan eens uit de droom helpen: politici liegen allemaal dat het gedrukt staat idem Peggold. De enige politici die ik nog een beetje vertrouw zijn die lui van de SP. Maar ja, die zijn mij iets te links en hebben bovendien een van Bommel en Anja Meulebelt in hun gelederen.
Trouwens wat een sportief verliezer, die Roemer, dat vindt u vast en zeker ook. Daar kan blaaskaak Peggold een voorbeeld aannemen. En verder verwijs ik u naar reaudkeaukert | 04-08-10 | 16:00 met de reactie van Prins Pils en die van joopwil (16:47). Zeau denk ik er eauk over, als VVDstemmert.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 17:40

Wat een EPIC failure weer dat optreden van de linkse staats NAZI's!

Fuckdehuisregels | 04-08-10 | 17:40

100% insure.

Itastijl | 04-08-10 | 17:39

marley65 | 04-08-10 | 17:34 Snapt van wat, ga eens terug naar Joop, met dergelijke nietszeggende uitspraken waarmee je alleen je persoonlijke afkeuring laat weten daar red je het niet mee, beter voor ons want je bent 1300 in een dozijn, en beter voor je zelfbeeld.

Bokito ergo sum | 04-08-10 | 17:39

-weggejorist-

marley65 | 04-08-10 | 17:34

gefrustreerde fascist uit limburg met een buitenlandse vrouw? Links is nog meer gefrustreerd,ik lach me kapot.

fleurtje | 04-08-10 | 17:25

-weggejorist-

marley65 | 04-08-10 | 17:21

Iemand een linkje waar Lubbers spreekt? Nos toont alleen de zielige vertoning van de stuiptrekkende linkschkliek.

KeurMeester | 04-08-10 | 17:18

@ JoopWil

Afgelopen 40 jaar. Even wat feiten erbij.

2002-2006- CDA-VVD-LPF en CDA-VVD-D66
1994-2002- Paars was een rechts kabinet. Dit was een links- rechts kabinet
1977-1989 met een kleine onderbreking van een jaartje CDA-PVDA en D66 allemaal rechts CDA-VVD

Van 1973 tot en met 1977- Was het een dramatisch links kabinet. Maar ook hierin zat de voorloper van het CDA. In tweefout KVP en ARP. En D66. 3 van de 5 partijen waren middenpartijen.
Van 1959 tot en met 1971 regeerde rechts. Het is dus echt feitelijk onzin wat u zegt. Verder dan wat gebler van de islam komt u niet en daarboven op nog zeggen dat ik er niets van begrijp.

Denkt u verder dat ik serieus voor Marrokanen straatvechtertjes ben? Natuurlijk niet. Alsof iedereen die GEEN PVV stemt voor dit soort zaken is. Ik vind alleen de oplossingen van de PVV doorschieten. Gooi eerst de grens maar eens dicht en straf mensen die te ver gaan.

Insure | 04-08-10 | 17:16

puntertje | 04-08-10 | 17:11
Nee,met de PVDA erbij loopt het lekker.Ze hebben er nu een, die kan helemaal niet uit zijn woorden komen.

fleurtje | 04-08-10 | 17:15

Gisterenavond Pechthold bekeken bij Nova, een zielige vertoning. Hij had zelfs het boek van Wilders bij zich om uit te citeren.
Hij heeft het echt moeilijk!!!!!

lanex | 04-08-10 | 17:12

Zullen we afspreken dat de mensen die nu "zo blij zijn" niet gaan lopen janken als de hele boel in elkaar sodemietert. Natuurlijk gaat dit experiment niet werken. Wilders durft wederom geen verantwoordelijkheid te nemen en slaagt er ook nog eens in om de democratie lam te leggen. De VVD en het CDA hebben sinds de jaren tachtig samen bijna 70 % van de tijd geregeerd. Rechts = Conservatief = terug verlangen naar oude tijden. (Wilders was VVD en herkent zich helemaal in dat gevoel).

puntertje | 04-08-10 | 17:11

@ Aktivist

Rechts heeft meer geregeerd. Zijn gewoon feiten. Ik kan er ook weinig aan doen. Wat mij betreft hebben ouderen het geweldig( u verdraait mijn uitspraak), maar ik vind het niet realistisch om te beloven dat ouderen het in een moeilijke economische tijd beter krijgen. De volgende vraag komt het zorg geld uberhaupt wel goed terecht. Onder Paars ging het vooral in de zakken van het management en onder het CDA ook.

OP welke beweringen zal ik verder nog eens gaten schieten? U maakt het wel erg gemakkelijk. Vergelijk de zorg van Nederland en Amerika( dat moet dan het beste land ter wereld zijn). Uit onderzoek is gebleken dat de zorg in Nederland beter en effectiever is. Als we het met Noorwegen, Finland, Zweden vergelijken is het inderdaad minder.

Natuurlijk zitten er slechte verzorgingtehuizen bij, maar weet u? Die zullen er ook zitten als de PVV aan de macht is. Net als er onder de PVV ook onveiligheid is. Als u gelooft dat een investering van enkele miljarden is om heel veel ouderen aan een beter leven te helpen dan kan ik u voorspellen dat het niet lukt.

Ik ben het helemaal met u eens dat het niet zo zou moeten zijn, maar verwacht geen cultuuromslag. Dat wou ik eigenlijk zeggen. DE problemen zijn nog steeds groot en daar verandert een kabinet niet meteen alles aan.

Een rechts kabinet steunt maar op 76 zetels, vooruit met de SGP erbij 78. Heel veel CDA'ers zijn het met WIlders oneens. Ook een aantal VVD'ers heeft niets met Wilders. Verder is Wilders op heel veel punten links. Zeker omdat links zo slecht programma maakt? Wilders heeft heel veel punten van de SP gejat. Valt voor geen PVV'er te ontkennen. DE overeenkomsten zijn enorm.

Dit kabinet moet ontzettend veel impopulaire maatregelen nemen en met 1 zetel verlies is het al de meerderheid kwijt. Zo staan de zaken ervoor. Bovendien zal rechts voor het Geenstijl publiek geweldig zijn, maar de rest van Nederland wordt door de staatsmedia wel beinvloed. Elk missertje zal dik worden uitgemeten. Als je links kapot had willen maken dan had je ze in de regering moeten hebben. Dat weet u net zo goed als ik. Links heeft van vier jaar oppositie alleen maar voordeel. Net als rechts dit de afgelopen vier jaar had.

Verder is Geenstijl helemaal niet pluriform. Het is zo rechts als het maar wezen kan. Geen enkel probleem mee. Op sites zoals de Volkskrant( PVDA minded zeggen ze) is er ook heel veel kritiek op links. Rechts is eensgezinder in zijn kritiek op links dan links op rechts hoor.

Insure | 04-08-10 | 17:07

? politiek24 op herhaling?

starbuck280 | 04-08-10 | 17:07

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 16:10
Je slaat volgens mij de spijker op z'n kop.
Het recht om in vrijheid voor een bepaald geloof te kiezen is naar mijn idee een grondrecht van het individu, een grondrecht dat te allen tijde beschermd dient te worden.
Betekent mutatis mutandis dat elk individu juridisch gezien het recht heeft om afvallig te worden en dat die keuze niet enkel door de staat maar door de samenleving in zijn geheel geaccepteerd dient te worden, ongeacht wat de een of andere God middels een openbaring ooit heeft medegedeeld.
Ergo, het ene geloof dient niet méér ruimte te krijgen dan om het even welk ander geloof of welke andere levensovertuiging en zeker niet het juridisch recht te hebben om een individu te verbieden een keuze te maken en zijn eigen weg te gaan.
Betekent uiteindelijk dat de staat de religies bepaalde beperkingen dient op te leggen en dat die religies bereid moeten zijn om die beperkingen te accepteren en ernaar te leven. De keuzevrijheid van het souvereine individu gaat in alle gevallen vóóraf aan de dwang van religie of levensovertuiging.
Dat de Islam zich tegen een dergelijke benadering nog het meest zal verzetten lijkt me evident.

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 17:05

Insure | 04-08-10 | 16:45
U heeft er niets van begrepen, waarschijnlijk omdat u van alle partijen hun punten uit uw hoofd heeft geleerd. Ik bedoel dat ik al mijn verworven voordelen (waar ik overigens hard voor heb gewerkt) wil opgeven als ik in nederland maar nooitmeer ergen het woord Islam hoef te lezen of horen. Maakt mij niet uit of dit door links of rechts komt. Links heeft hiervoor 40 jaar de tijd gehad. Nu de PVV dit oppakt ga ik uiteraard voor de PVV. Cohen wil de strijd aangaan met radicale Islam. Zijn dat dan ook die (kwajongens) die in een winkelcentrum voor de lol een mes in je rug steken? Of een vrouw met een baby in elkaar slaan omdat het een hoer is in hun ogen? Of mijn marokkaanse buurvrouw die als het mooi weer is keiharde katten gejank muziek aanzet? Wat is radicaal?

joopwil | 04-08-10 | 16:59

Het debat was volledig overbodig en nutteloos. Zonde van de tijd.

mark twain | 04-08-10 | 16:52

Ab Sconditus | 04-08-10 | 16:41
U moet van pechtolletje niets anders verwachten. Is heel blij met Wilders want dat is zijn enige manier om stemmetjes te winnen. Alleen dat half Nederland rechts is geworden had ie nog niet gezien. Let op: als iemand hem wakker maakt gaat ie met wilders mee schreeuwen om daar de stemmetjes weer te winnen.

joopwil | 04-08-10 | 16:47

oh heerlijk. Wilders gaapt alleen maar.

starbuck280 | 04-08-10 | 16:45

Insure | 04-08-10 | 16:33
Wat verwacht u anders als u met linke cliché's zoals "hoe diep zijn we gezonken" aankomt op een site, waar het publiek wat pluriformer is qua mening dan de begrafenissfeer van een vergadering van het partijbestuur van de PvdA?
En ouderen die "wel zullen inbinden"?
Als je - zoals uw partijenconglomeraat - wegkijkt als jarenlang ouderen hun laatste resten menselijke waardigheid wordt afgenomen, o.a. door weinig eten en luierdagen, als politieke tegenstanders de mond wordt gesnoerd en uw doelgroepen de maatschappij mogen terroriseren met leugens en geweld, komt er een moment dat u en uw abjecte partijenconglomeraat eens moeten inbinden. 200 jaar oppositie is een mooi begin.
Ook ik verwacht niet de hemel op aarde met dit kabinet. Maar met het linsklullende regentendom is Nederland (en ook ik) helemaal klaar!

Aktivist | 04-08-10 | 16:45

@ Joopwil

Haha. Klopt geen hout van u verhaal.

- GL, D66 en PVDA verlagen de belastingen voor iedereen die hier op dit forum reageert. Of verdient u meer dan 150.000 euro? Dat verdient niemand hier toch.

- Kennelijk ben je voor de islam als je het niet meteen over een "fascistische islam" of een zondvloed aan moslims hebt. Ik heb Cohen horen zeggen dat hij de strijd wil aangaan met de radicale islam. Nou volgens Wilders is dat de hele islam. Dus zeggen ze in feite eigenlijk niets anders.

Ik zie ook heel weinig in de islam. Maar ik generaliseer niet en moslims die hier zijn en zich gedragen mogen wat mij betreft best de Koran lezen. Geen probleem mee. Je moet ook geen klimaat creeren dat je mensen wegjaagt.

- Het CDA wil per km laten betalen. De VVD haalt het geld of op andere fronten op of ze leggen accijnzen op andere zaken. Autorijden wordt duurder. Ze noemen het alleen geen KM heffing. Links is dus veel eerlijker. Bij rechts wordt je achteraf gepakt.

- Links verlaagt al belastingen. En saneert minder op zorg en sociale zekerheid. Zijn gewoon feiten. Ik kan er ook weinig aan doen. Lees de verkiezingsprogramma's van de linkse partijen er maar op door.

Belastingverlaging van de VVD en het CDA is natuurlijk een farce. Je gaat meer voor zorg betalen( het basispakket wordt kleiner), onderwijs wordt hoe dan ook duurder( of OV jaar kaart gaat weg, of onderwijs wordt op bezuinigd of STUFI gaat weg, alle partijen willen wel 1 van de 3 zaken). Gemeentelijke zaken gaan langer duren. JE koopkracht gaat er op achteruit. Door verschraling van allerlei toeslagen.

Op de manier waarop jij redeneert kan ik ook nog wel een paar stokpaardjes te voorschijn toveren.

-Rechts duwt bijstandmoeders de ellende in
-REchts is niet lief voor immigranten.
- Rechts kost ons alleen maar geld in het begin

Klopt natuurlijk NIETwat ik allemaal beweer. Maar rechts verdraait heel veel dingen van wat links wil.

Insure | 04-08-10 | 16:45

Ik heb niet alleen genoten van het debat, ik heb me de p****l uit mijn broek gelachen! Vooral de bijdragen van Pechtold en de reactie van Lubbers (Dat kunt u vinden maar daarin staat u alleen) en dat gestamel van Cohen met zijn briefje. De grap van Slob vond ik oprecht goed! Anyways, van de oppositie heeft de toekomstige regering dus geen ene malle moer te vrezen.

Tocqueville Esque | 04-08-10 | 16:42

De heer Lubbers heeft een meesterlijke voorstelling gegeven. En dat niet alleen, maar ook de huilerts, jankerts en onderbuikpsychoten voor het Nederlandse publiek ontmaskerd als haat- en tweedrachtzaaiers, die feitelijk op een soort burgeroorlog aansturen.
Dat Lubbers dat zo kon doen, komt m.i. door het feit, dat hij zich in feite nergens meer druk over hoeft te maken en een grote kennis van zaken heeft, gepaard gaande met een enorme ervaring. En zelfs de ervaring met zijn kleinkinderen kwam hem van pas. Verder weet hij natuurlijk al lang wat en hoe zijn goede vriend Opstelten een en ander gaat doen. Geweldig die man!

Vigil | 04-08-10 | 16:42

De mediashow van krijsbig Pechtold is faliekant mislukt omdat er inhoudelijk nog helemaal niks is beslist en er dus enkel maar over procedures en naamgevingen (''meerderheidskabinet-minderheidskabinet") kon worden gedebatteerd.

Vandaar dat Rutte, Wilders en Verhagen dus ook hun mond hielden en Lubbers het woord lieten doen.
Niet omdat ze iets verbergen hadden, maar eenvoudigweg omdat ze nog niets te zeggen hadden.

Ab Sconditus | 04-08-10 | 16:41

Pechtold gooit ook erg met modder.

starbuck280 | 04-08-10 | 16:39

Insure | 04-08-10 | 15:59
Joopwil droog brood vreten.
Joopwil vrijheid opgeven.
Joopwil meer belasting betalen.
Joopwil auto inleveren.
Ik ben tot alles bereid op voorwaarde dat mijn kinderen en kleinkinderen niet hoeven leven onder diktatuur van de Islam.
Wat ik inmiddels al mijn halve leven heb moeten ondergaan.
Vandaar mijn stem op PVV. Maar ik zal het wel verkeerd zien.

joopwil | 04-08-10 | 16:33

@ Reaudkeaukert

U had natuurlijk al heel goed daar dat ik het met een kwinkslag zei. Of moet ik aan u uitleggen dat ik het niet als mijn taak ziet? En als u dingen opnoemt van Wilders komt er weer islamisering door en knuffelindustrie en immigranten. Bedankt dat u me dus gelijk geeft dat de PVV een one issue partij is.

En dat laatste punt van ouderenzorg bewijst nog meer mijn gelijk. Iedereen in dit hele land wil dat ouderen goede zorg hebben. Niemand is daar op tegen. Puur populisme. Daarom zijn die 24 zetels van Wilders ook geen bijzondere prestatie. Dan heb ik veel liever het CDA en de VVD. Die gewoon toegeven dat moeilijke tijden er voor zorgen dat ook ouderen helaas zullen inbinden. In plaats van dat verschrikkelijk oppervlakkige populisme.

Pechtold en D66 doen veel gedurfde ingrepen. Sinds Pechtold zei dat hij de HRA wou aanpakken ging hij meteen 3 of 4 zetels terug in de peilingen. Hij ging daarin dwars in tegen wat zijn achterban eigenlijk wou.

Pechtold wil overal in gaan snijden. Dus dat vind ik een veel eerlijker verhaal dan het brul populisme van Wilders. LEkker katten op de PVDA, maar ondertussen altijd verantwoordelijkheid ontlopen. Ik neem elke uitspraak over de PVDA hier dus ook met een schep zout. Laat de PVV eerst maar vier jaar regeren en dan pas kan je PVDA en PVV vergelijken.

Veel mensen willen vooral geen links in plaats van dat ze rechts willen. Zelfs Wilders zei dat een gedoogkabinet van VVD-CDA en PVV beter was "al was het alleen maar omdat GL en de PVDA er niet in zitten".

Kennelijk wekt het hier weerzin in als ik niet meteen ja en amen zeg tegen 15 PVV slogans en benadruk dat zwart-wit oplossingen niet bestaan en dat je voor een goed kabinet altijd een stabiel midden nodig hebt. Geeft maar weer aan hoe diep de beleving van de politiek is gezonken.

Insure | 04-08-10 | 16:33

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:29
Een PvdA die de komende miljoen jaar nog zetels wint?
Hooguit als de geboortecijfers van hun doelgroep hoog blijven en die kindjes in linkse sprookjes blijven geloven...

Aktivist | 04-08-10 | 16:32

joopwil | 04-08-10 | 16:23
Yep, de prachtpeauten van fine de Fleur zijn een genot veur het eaug.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 16:32

*'was' naar boven kwakt en missie in mission verandert*

reaudkeaukert | 04-08-10 | 16:30

Meisje Thieme.... crisis, crisis,..... ze is zelf een crisis.

abbiedabbie | 04-08-10 | 16:28

Facepalm voor Thieme!

starbuck280 | 04-08-10 | 16:25

Zag eindelijk fleur even weglopen. Jesus wat een lekkere poten zeg.

joopwil | 04-08-10 | 16:23

Insure | 04-08-10 | 15:59
U vindt dat u een taak hier heeft om mensen te bevrijden uit de klauwen van het populisme en heeft gestemd op Pechtold die wat betreft het bedrijven van populisme niet voor Wilders onderdoet? De enige agenda van Pechtold van het afgelopen jaar was Wilders bashen met allerlei uit zijn verband gehaalde one-liners, waarmee ook hij kiezers probeerde te winnen. En nee, ik heb niet op Wilders gestemd, maar dan nog liever op Wilders dan op kereltje Peggold.
En de mensen die op Wilders hebben gestemd hebben dat niet gedaan omdat hij in eerste instantie tegen de verhoging van de AOWleeftijd, maar o.a. omdat zij niet willen dat Nederland nog verder islamiseert, willen dat er een stop komt op de import van kansloze immigranten, er een eind komt aan de dikgesubsidiëerde knuffelindustrie, en dat dit geld o.a. besteed gaat worden aan bv het verbeteren van zorg voor ouderen. Dat ook zij wat van de bezuinigingen zullen merken zal niemand zijn ontgaan. Dat zou overigens ook bij de linkse partijen zijn gebeurd.
Duzzz uw missie alhier getuigt niet alleen van een ontzettende arrrogantie maar zou ik ook een missie impossible willen noemen.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 16:22

die SGP vent is interessant.

starbuck280 | 04-08-10 | 16:20

Arme Geert, hij werd weer weggezet als haat zaaier, racist etc. En toen zag ik hem gapen, geweldig.....
Lubbers was geweldig! .........'mevr. de voorzitter, dit is een stelling' > dag Femke :-)

abbiedabbie | 04-08-10 | 16:12

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 15:47
Het recht om zonder inmenging van de staat of van anderen zijn godsdienst of levensovertuiging te kiezen? Want dat laatste maakt het natuurlijk wel problematisch voor sommige geloven inclusief de Islam. Niet alleen politieke partijen of ideologieën dienen aan de grondwet getoetst te worden, geloven ook indien de aanhangers ervan willen dat diezelfde grondwet hun overtuiging als geloof aanmerkt. Maar goed, deze hele simpele vraag gaat door niemand beantwoord worden, omdat men angst heeft voor het antwoord. Misschien met Wilders binnenkort maar eens een debat aanzwengelen in zijn nieuwe rol als appeaser.

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 16:10

Jerry Nick | 04-08-10 | 15:58 GS kan nog in beroep.

reageerbuis | 04-08-10 | 16:05

Die Roemer toch

starbuck280 | 04-08-10 | 16:04

@Jerry Nick | 04-08-10 | 15:58
Je bent nummer 300 die met dit zogenaamde nieuws komt. Nu weten we het wel.

Parsons | 04-08-10 | 16:03

Het is moeilijk om je verlies toe te geven blijkt wel weer voor de meesten.

Een groot compliment voor Roemer van de SP.
Hij reageert op de juiste wijze en is zo eerlijk om toe te geven dat de democratie uiteindelijk gewoon toegepast is.

Toch blijf ik het een vreemde actie van het CDA vinden. Dhr. Wilders heeft Verhagen o.a. op zijn Twitter meerdere malen beledigd en hij gaat nu met deze persoon wel om tafel.

Lubbers ook prima optreden, hij doet gewoon zijn werk. Men geeft iets aan, hij geeft de ruimte om dat te onderzoeken en klaar is het toch.

welterustennederland | 04-08-10 | 16:00

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:52
HA, was toch tijdens de verkiezingen ergens onderzocht? Mensen vinden het sympathiek als iemand moeilijk uit zijn woorden komt. Moet er inderdaad niet aan denken... dat worden lange dagen op het binnenhof

doesitblend? | 04-08-10 | 16:00

Ghegheghe, zie net deze open brief in de Spits die ik helemaal onderschrijf!
Omdat GS eauk door politici en aanhang wordt gelezen en door overige media plaats ik hem even hier, met dank aan reaguurder Prins Pils.

Bedankbrief
.
T.a.v. De Linkse Kerk
.
Geachte dames, heren,
Via deze weg bedankt rechts Nederland u voor uw tomeloze inzet om tot een rechts kabinet te komen. Zonder het stelselmatig met leugens en verdraaiingen verketteren van de PVV via radio, televisie en krant was het nooit gelukt om bij zoveel kiezers de ogen te openen.
In het bijzonder gaat onze dank dan ook uit naar VARA-televisieprogramma’s zoals Pauw en Witteman, DWDD, NOVA en Eenvandaag die ons het afgelopen jaar bijna dagelijks verblijden met conservatieve linkse gasten en politici die geestelijk in de jaren ’70 zijn blijven steken. Maar ook de vele linkse journalisten en gastschrijvers in Trouw, AD, NRC en de Volkskrant hebben ons de ogen geopend met hun vaak giftige anti-Wilders stukjes.
Verder gaat een bijzonder woord van dank uit naar Pechtold van D’66 die ons het afgelopen jaar zijn welgemeende Wildershaat toonde en last but not least onze vrienden van de PvdA die ons vervroegde verkiezingen en een rechts kabinet mogelijk maakten door hun JOKER Cohen in te zetten. Nogmaals bedankt!

Hoogachtend,
De rechtse kerk

Prins Pils | 04-08-10 | 13:21

reaudkeaukert | 04-08-10 | 16:00

@ Tegen iedereen die voorstander zijn van vrijheid van meningsuiting maar daar moeite mee hebben als iemand iets anders suggereert of nog erger als hij links is.

Ik heb helemaal geen moeite met een rechts kabinet. Ik ben een groot voorstander van een minderheidskabinet. En inderdaad een rechts kabinet heeft niet mijn inhoudelijk voorkeur. Dat jullie een paars kabinet niets vinden is ook jullie voorkeur. Allemaal geen problemen mee.

Verder zit ik het politieke midden. Ik stop er mee om dat te gaan herhalen. En nee ik ga niet naar Joop. Ik heb hier een nog veel belangrijkere taak te doen. Namelijk mensen bevrijden uit de klauwen van het populisme. Daar heb ik best een paar scheldpartijen op mijn persoon voor over.

In Paars plus zitten op de PVDA na( ik bedoelde natuurlijk veel winnaars) allemaal winnaars. Erger nog op immigratie( want daar draait het hier echt alleen maar om) hadden de linkse partijen en VVD een overeenkomst. Hoe maf is dat dan? Hier zitten veel VVD'ers en PVV'ers die de VVD wel goed vinden. En Rutte sluit gewoon een akkoord met links daarop.

Ik heb gemengde gevoelens bij Wilders. Aan de ene kant bewonder ik zijn lef, zijn doorzettingsvermogen( hij gaat tenminste voor iets). Aan de andere kant verafschuw ik zijn platte populisme. De extreme oplossingen die vrijwel allemaal principe oplossingen zijn. Gooi de grens gewoon dicht en help mensen integreren. En ga niet lopen te miepen over zaken als een hoofddoek. Als de integratie goed is verlopen ga dan maar miepen over hoofddoekjes of over Koranverboden. First Things first. Natuurlijk heeft het een met het ander te maken.

Tja rechts moet nu gaan regeren. Allemaal impopulaire maatregelen nemen. Ik vind het vooral zuur voor de PVV'ers die allemaal puur op het integratieonderwerp op de PVV hebben gestemd. En straks door die drie partijen gigantisch financieel worden uitgekleed. Maar ja kennelijk willen mensen dat. Er zijn mensen die ook van SM houden. Wie ben ik om dat tegen te houden ? Het getuigt niet van veel politiek inzicht. OF gelooft er hier maar iemand dat Wilders zijn SP achtige economische programma overeind kan houden?

Ik ben trouwens de eerste om toe te geven dat links ook heel veel fout doet en vooral de PVDA op onderdelen heeft gefaald. Vooral integratie. Ik heb ook gezegd dat ik Pechtold zuur vind. Ik heb notabene op hem gestemd! Maar verder bedankt voor de reacties. ERg vermakelijk.

Insure | 04-08-10 | 15:59

@Vuvuzela | 04-08-10 | 15:51
Als (=wanneer) deze constructie faalt zullen ze alle 3 de prijs betalen; Die stemmen moeten ergens heen

doesitblend? | 04-08-10 | 15:57

[ zet alvast een kruisje in de agenda, over drie maanden: hernieuwde verkiezingen ]

Jerry Nick | 04-08-10 | 15:56

@Parsons | 04-08-10 | 15:54
Point taken

doesitblend? | 04-08-10 | 15:56

reageerbuis | 04-08-10 | 15:51
nope geen troll van Joop. Ik ben erg anti-cda en kan niet wachten dat deze partij bij de volgende verkiezingen de boete krijgt voor de achterbakse Rattus Catholicus Maximus

doesitblend? | 04-08-10 | 15:55

@doesitblend? | 04-08-10 | 15:50
Het is onmogelijk om er een grotere teringzooi van te maken dan het nu is.

Parsons | 04-08-10 | 15:54

Vuvuzela | 04-08-10 | 15:51 De PvdA heft zichzelf op en Job wordt lid van de SP ;).
Roemer biedt iedereen baantjes aan hebben we vanmiddag gezien.

reageerbuis | 04-08-10 | 15:54

Zo. Alles wat krom is, is weer recht(s)geluld. De enige zekerheid die je vanuit Den Haag krijgt, is weer bevestigd: niets is zeker. Wat vandaag wit is, kan morgen geel zijn. Of blauw. Of bruin. Anyway the wind blows...

Jerry Nick | 04-08-10 | 15:54

@doesitblend? | 04-08-10 | 15:50
Gaat Cohen dan ook weer moeite krijgen het handschrift van zijn speechschrijvers? 12 jaar lang?

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:52

@doesitblend

Waar wil je in vredesnaam die stemmen vandaan halen?

Vuvuzela | 04-08-10 | 15:51

doesitblend? | 04-08-10 | 15:50 Aha weer een troll van Joop.

reageerbuis | 04-08-10 | 15:51

Toch is het goed dat Amsterdam een nieuwe burgemeester heeft.... Zelfs deze kudtstad gun je zo'n burrie niet.

reageerbuis | 04-08-10 | 15:50

Is de rechterflank klaar met op tafel dansen? Dan kunnen we nu gaan kijken hoe ze er een enorme t*ringzooi van gaan maken het komende half jaar. Daarna 12 jaar Cohen I, II, III.

doesitblend? | 04-08-10 | 15:50

Hölzbein;
'Tegenwoordig zet hij zich in als activist voor het behoud van het milieu, multiculturalisme, voor de terugdringing van kernwapens, en een positieve benadering van allochtonen en vluchtelingen.'

Dit waar en goed;
Dezelfde punten worden door alle partijen inclusief VVD en PVV nagestreefd.

Alleen zij zeggen ook dat er hard opgetreden moet worden tegen diegenen, die het verklooien door hun extremistisch gedrag voor de rest of niet willen bijdragen aan onze samenleving, cultuur, economie en ook milieu.

Ray Skak | 04-08-10 | 15:48

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 15:28
We gaan langzaam toe naar een verscherping van het debat. Het is erg nodig dat we ons in detail af gaan vragen wat we eigenlijk bedoelden en nog steeds bedoelen met 'vrijheid van godsdienst'. Volgens mij is het een recht van het individu om in volledige vrijheid zijn geloof te kiezen en niet het recht van een godsdienstige groepering om absolute vrijheid op te eisen in het belijden van dat geloof, noch het recht van een geloof om gevrijwaard te zijn van elke vorm van kritiek.

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 15:47

@Lafayette | 04-08-10 | 15:40
ik citeer je even: "Ik vrees een nu echt een nieuwe kogel van links".
Hoezo hysterisch? Of noemen we dit paranoïde?

ThePope | 04-08-10 | 15:46

Hansi Hintenzeer | 04-08-10 | 15:36
Zou heul goed kunnen. Job was inderdaad slecht. Het was weer hakkelen dat het een lieve lust was en verder zat hij er bij met een gezicht waarop te zien was dat hij moeite had met begrijpen waar het over ging.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 15:43

Hansi Hintenzeer | 04-08-10 | 15:36 Eerlijk? Hij was niet zo rampzalig als normaal maar Job is Job dus dat zegt weinig. Maar legt wel weer pijnlijk bloot hoe het er aan toe gaat bij de NOS onder pvda'er Hans Laroes.

Bokito ergo sum | 04-08-10 | 15:43

Wat zat die Wilders er weer bij als een sjagerijnige blauwe aap....

laardepul | 04-08-10 | 15:42

Pechthold is de jankbal van het jaar. Lubbers heeft zich als politicus en mens verheven tot grote hoogte.

Ray Skak | 04-08-10 | 15:41

Ronduit hysterische kreten vanuit links.
Gillen als het te laat is. Ze stonden er bij en keken er na, en nu weer vanaf de zijlijn moord en brand schreeuwen.
Ik vrees een nu echt een nieuwe kogel van links.

Lafayette | 04-08-10 | 15:40

Giaur[II] | 04-08-10 | 15:17
Had graag even op je gereageerd, maar je giechelt.

Rammstein | 04-08-10 | 15:40

minck | 04-08-10 | 15:27
Ja, en onze onafhankelijke *kuch* staatsomroep heeft natuurlijk precies DIE fragmenten geselecteerd waarin Peggold, Halsema en Cohen nog eens vertolken wat zij van Wilders en de PVV vinden en geen enkel fragment van hoe Lubbers deze slechte verliezers op hun plaats zette.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 15:39

Was Job zo slecht? Omdat de staatszender zijn fragment heeft laten verdwijnen?
Op Nos politiek 24 website kan ik alle fragmenten terugkijken behalve die van Job de Flop. Zag wel Lubbers die ventje Pechtholt even in de hoek parkeerde, onbetaalbaar.

Hansi Hintenzeer | 04-08-10 | 15:36

@Insure | 04-08-10 | 15:25 Lubbers liep nog steeds rood aan en is nog steeds een billenknijper. Maar dat hij de oppositie in dit geval overklaste kan zelfs een brugklasser zien. En volgend jaar bij de Statenverkiezingen zullen we wel zien hoe dan de kaarten geschud zullen worden. Maar slinks kan slecht tegen zijn/haar verlies.

reageerbuis | 04-08-10 | 15:35

Insure | 04-08-10 | 15:25
Jij hebt wel erg veel moeite met wat er gebeurt hé?
Dat wordt nog wat als het nieuwe kabinet is aangetreden... haha..
Het wordt steeds leuker!

Giaur[II] | 04-08-10 | 15:34

@ Insure | 04-08-10 | 15:25

zoals Ruud nu de King is voor rechts is hij een lul voor links ...

iter | 04-08-10 | 15:33

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:30
GMTA

Parsons | 04-08-10 | 15:33

@ Insure | 04-08-10 | 15:25

Het feit dat Lubbers zijn stijl, kunde en klasse in de 2e Kamer aantoont en ik hiervoor hulde breng zegt niets over wat ik vind van zijn inhoudelijke lijn. De man verstaat het politieke vak in tegenstelling tot de roeptoetertjes die vandaag de dag de fracties vertegenwoordigen (zojuist pijnlijk duidelijk aangetoond).

Parel van het Zuiden | 04-08-10 | 15:32

@Parsons | 04-08-10 | 15:29
*high-five*

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:30

minck | 04-08-10 | 15:27
Dat is gek?? Het debat was net afgelopen. Je moet die mensen wel de tijd geven om n itempje te maken. Wel eerlijk blijven ajb.

helemaalnicks | 04-08-10 | 15:29

@Insure | 04-08-10 | 15:25
Allemaal winnaars? Hoeveel zetels heeft de PvdA gewonnen dan?

Parsons | 04-08-10 | 15:29

@Insure | 04-08-10 | 15:25
Heeft de PvdA zetels gewonnen ja?

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:29

Insure | 04-08-10 | 15:25 Rechtse schreeuwers? Debat gezien? En natuurlijk gaat Wilders inleveren, linkse mensen begrijpen niet dat rechtse mensen dat begrijpen, waarschijnlijk omdat ze zelf in collectieven denken en er dus van uitgaan dat we alles wat Wilders zegt napraten.

Bokito ergo sum | 04-08-10 | 15:28

Insure | 04-08-10 | 15:25
Wat jammer dat u daar een troll account voor moet aan maken ,om huilie huilie te doen,gaat maar snel u mand in .. www.joop.nl graag gedaan.

ron78 | 04-08-10 | 15:28

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 15:18
Wat een uitstekend onderwerp zou zijn voor een debat hierover in de tweede kamer... oh wacht even, dat wilde de partijen die nu buitenspel gezet zijn nu net niet! Niet alles is bespreekbaar in dit land.

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 15:28

Tegenwoordig zet hij zich in als activist voor het behoud van het milieu, multiculturalisme, voor de terugdringing van kernwapens, en een positieve benadering van allochtonen en vluchtelingen.

Hölzenbein | 04-08-10 | 15:28

Lachen hoe het NOS-hoernaal, opende met de knvb en eindigde met het debat ....!

minck | 04-08-10 | 15:27

Femke had wel een leuk pakje aan.
Lubbers vond ik ijzersterk, dacht nooit dat ik dat zou zeggen van die man.
Rutte oogt al als minister president.
Wilders is koning.

copy2devnull | 04-08-10 | 15:27

Trouwens prachtig hoe "consistent" de rechtse schreeuwers zijn. Nu is Lubbers de king en een aantal weken geleden was hij nog roder dan rood en een billenknijper. Ach ja als hij maar doet wat de PVV wil.

Dat een feitelijk minderheidskabinet 11 zetels heeft verloren maakt niets uit, dat in PAars plus allemaal winnaars zitten maakt ook niet uit. Ik kan het ze niet kwalijk nemen. Het zal wel helpen als ze het bijv de PVDA niet dagelijks mee om de oren slaan. Draaien is compromissen maken. Dus Wilders zal ook draaien gaan maken. En draaien die de doorsnee PVV aanhangers niet lekker in de portomonnee gaan voelen. Je moet wat als je wat minder Marrokaantjes in Nederland wil natuurlijk.

Insure | 04-08-10 | 15:25

Dus: Lubbers is teruggekomen op zijn eigen oorspronkelijke interpretatie van zijn opdracht en vond het in het belang van de voorspoedigheid van het (in)formatieproces belangrijk om meteen door te schakelen naar het onderzoeken van een (bijzonderen?) minderheidsvariant. Als adviseur van de koningin en als minister van staat begrijpt niemand zo goed als hij hoeveel speelruimte hij hiervoor had.

Hij heeft dus correct gehandeld en heeft zich niet - zoals links beweert - niet aan zijn opdracht gehouden.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:25

"t was me weer een eer. Ruud-tuut-tuut ik ben d'r uut. *flits*

Sliptong | 04-08-10 | 15:24

Vraag me af wat we nu zijn opgeschoten na het debat.
Volgens mij alleen dat de linkse partijen behoorlijk in de hoek zijn gezet door Lubbers. Die ouwe was wat onduidelijk zo nu en dan maar wist uiteindelijk duidelijk te maken wie de dienst uit maakt.

Stahlhelm | 04-08-10 | 15:22

Samenvatting nu op RTL 7.

Parsons | 04-08-10 | 15:22

@Parel van het Zuiden | 04-08-10 | 15:20
Lijkt het toch best wel veel op voetbal.

Sliptong | 04-08-10 | 15:22

@kippevlees | 04-08-10 | 15:16
Volgens mij was Ruud erg strijdbaar. En met succes! Afgedroogd die linkse paupers.

Sliptong | 04-08-10 | 15:21

@Parsons | 04-08-10 | 15:14
Ferry wie? Iedereen weet dat Ferry's dagen geteld zijn en lopen er alvast op vooruit.

Sliptong | 04-08-10 | 15:20

Wat hebben we allemaal tegen linkse partijen? Links is stoer.

Wesel ter Gird | 04-08-10 | 15:20

Laat Lubbers weer minister president worden aub.

De Kloriaan | 04-08-10 | 15:20

@ Lolbarn

Dat is onzin. Ik vind Roemer een uitstekend debater. En buiten zijn grapjes( daar is niets op tegen) vind ik hem zinnige dingen zeggen. Net als Marijnissen kan ik me bij de SP meer dan bij de PVDA voorstellen dat ze het echt voor de arbeiders doen.

Verder zie ik hier genoeg PVV'ers en VVD'ers die Roemer een uitstekende kerel vinden. En de SP/Roemer soms zelf symphatiek. Een groter compliment kan je haast niet krijgen.

Ik heb D66 gestemd maar ik vond Pechtold een drama vandaag. Vast houden aan procedures terwijl de huidige situatie om iets innovatiefs vraagt. Goed gedaan dus van Lubbers. Een uitstekende politicus en informateur. Ik kan hem niets kwalijk nemen.

Uit Halsema heb ik nog nooit iets zinnigs horen komen. Dan heb ik nog liever de PVDA. Bovendien heeft Halsema er een soort Groene VVD van gemaakt, maar dan in Light vorm. In haar ergste AOW variant wou ze de nadruk op participatie leggen. Dus als je op je 30e begint met werken( als arts) moet je tot je 75e doorwerken.

In 1 ding moet ik Dierenpoes gelijk geven. Rechts zoekt een vijand in links om haar eigen broosheid te verhullen. Je kunt onmogelijk het CDA vooral op dit moment een stabiele partij noemen en de PVV moet dat nog maar bewijzen.

Ik hoop voor de PVV stemmers dat ze nu ook begrijpen dat rechts beleid op korte termijn nadelig is voor je portomonnee. En het nu niet een voordeel is dat de PVV onder druk van de VVD en het CDA straks de huurprijzen gaat verhogen met een paar procent. Rechts is niet alleen immigratie/integratie. Ik denk dat heel veel PVV'ers financieel op de koffie gaan komen.

Insure | 04-08-10 | 15:20

Een paar uurtjes Ruud in de Kamer toont maar weer eens fijntjes aan hoe het politieke metier aan slijtage onderhevig is geweest de afgelopen jaren. Hij speelt het spel in een andere (hogere) divisie.

Parel van het Zuiden | 04-08-10 | 15:20

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:13
Dat is écht laag. Precies zoals we van linksmensen mogen verwachten. Schande!

Sliptong | 04-08-10 | 15:19

Heel veel posts terug:

'De koffiedame vroeg of ze zijn stoma nog moet legen, maar dat had Ria al gedaan.'

Zo mooi...

Vuvuzela | 04-08-10 | 15:19

Femke is gewoon boos dat Lubbers haar niet in haar billen heeft geknepen.

Brakke Obama | 04-08-10 | 15:19

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 15:11
Juist, en de vraag of alle godsdiensten gelijkwaardig zijn is een andere dan de vraag of elk individu het recht heeft zijn eigen godsdienst te kiezen.

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 15:18

Zo, die Pechtold kreeg nog even een felle sneer van Lubbers.

calculator | 04-08-10 | 15:17

Opstelten moet straks ook, hoop dat hij net zo goed is als Lubbers maar verwacht dat wel.

HotPotato | 04-08-10 | 15:17

Lubbers zoekt nu de uitgang.

Hölzenbein | 04-08-10 | 15:17

Rammstein | 04-08-10 | 15:15
Haha, ga door, ga door!
Er is geen enkele reden waarom hij zich kapot zou moeten schamen. Kijk, dat jij het met de gang van zaken niets eens bent, is wat anders. Maar dat gezeik en gezever komt van links nu... en van jou.. ghi, ghi...

Giaur[II] | 04-08-10 | 15:17

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:13
Dat bedoel ik dus met de ware aard van links. #achterbaks

Parsons | 04-08-10 | 15:16

LOL @ De_Sfinx | 04-08-10 | 15:15

Methylfenidaat | 04-08-10 | 15:16

dat was het dan weer, hup vliegtuig in en terug naar de camping

hetluis | 04-08-10 | 15:16

Wat zijn het toch een stelletje kleuters die linkse mensen:
.
Ruudje Lubbers pesten bah.

kippevlees | 04-08-10 | 15:16

Oke, ruim 2 uur debat en wat zijn "we" er nu feitelijk mee opgeschoten?

Geen ene fuck. Lubbers heeft met een fijnkam alle flauwekul van de toekomstig oppositie uit de pels van het minderheidskabinet geveegd en terwijl Pechtold en Cohen al stotterend en snotterend staan te stampvoeten denkt Lubbers nu "krijg de pleuris, ik ga een borrel drinken".

De_Sfinx | 04-08-10 | 15:15

Jammer Ferry. Gaan ze allemaal alsnog linksaf. Ze zien je niet staan.

ISDN adapter | 04-08-10 | 15:15

Giaur[II] | 04-08-10 | 15:12
Waar geniet hij van ? Van zijn aanstaand gedoog-kabinet met een partij die naar huis gestuurd is door de kiezers (CDA voor de duidelijkheid) ? Dat er reeds 56 dagen géén kabinet is ? Van het gezeik & gezever ?
Hij zou zich kapot moeten schamen.

Rammstein | 04-08-10 | 15:15

Lubbers rules

Methylfenidaat | 04-08-10 | 15:15

Parsons | 04-08-10 | 15:11
Als ze bij uw/mijn partij zaten waren ze goud waard, dat wil ik bedoelen.

Brakke Obama | 04-08-10 | 15:15

Hahahaha die Ferrie!!!! Zelden zo gelachen om die man. Te korte draad?

yamahaha | 04-08-10 | 15:14

Ferry staat ook nog even voor lul,maar daar zijn we al aan gewend.

fleurtje | 04-08-10 | 15:14

ROFL @ Ferry die door iedereen wordt gemeden.

Parsons | 04-08-10 | 15:14

Zo kinders,
nu allemaal een handtekening halen bij de meester en hopelijk hebben jullie goed geluisterd hé.

Frau Antje | 04-08-10 | 15:14

De one-man-show is ten einde, en dan krijg je gelijk dat misselijkmakende vooringenomen hoofd van ferry mingelen in beeld....

droge strontkorrel | 04-08-10 | 15:14

Lubbers is een statuut.

winterpeen | 04-08-10 | 15:14

nou.. dat was mooi.. dus..

MalteseKnight | 04-08-10 | 15:14

Halsema durfe net in tweede termijn niets te zeggen.

De laffe kudt schuilt liever binnen de twitterwereld:
'Lubbers heeft verklaring minderheidskabinet 23 juli in overleg met Verhagen geschreven. #cdainformateur
1 minute ago via TweetDeck'

twitter.com/FemkeHalsema/status/203030...

Zo triest.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:13

Maar wat mij echt tot in den treurigheid opvalt is de onmacht die nu vertoond wordt, door een intifada van politici die niet hebben gekregen wat zij aanvankelijk wel in gedachten hadden. Wat als mijn advies zou luiden: Neem je verlies, ga in de oppositie zitten en werk aan een beter politiek beleid waar heel Nederland iets aan heeft.

magicpenciltrick | 04-08-10 | 15:13

De linkse kerk is nu in gebruik als moskee.

Brakke Obama | 04-08-10 | 15:13

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:11
* zich gesterkt voelt door het collectief *

Sliptong | 04-08-10 | 15:13

Gaat nu een beetje als een nachtkaars uit, game, set and match. Ga verder slapen, Cohen, Halsema, Pegtold, humorloze lutsers.
Het enig linksmensch dat nog een beetje in de realiteit staat is Roemer, het worden leuke livestreams de komende jaren.

WederomOnweer | 04-08-10 | 15:13

Sangoni | 04-08-10 | 15:11
Jammer, ik weet het niet. Het heeft veel weg van verledenverfraaiing. Als MP was hij een stuk minder populair dan nu.
Een beetje zoals Reagan, achteraf-waardering, maar dan levend.

Rammstein | 04-08-10 | 15:13

Kan lubbers geen premier worden. Hij werpt zijn schaduw vooruit. Hier kan niemand aan tippen.

pius | 04-08-10 | 15:12

Wat is die Lubbers een geweldige vent zeg

SjaakVerzaak | 04-08-10 | 15:12

Aan de vruchten kent men de Boom!

Geweldig Bravo! "pinkt traantje weg"

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 15:12

Rammstein | 04-08-10 | 15:11
Dat zie je verkeerd. Hij zit er bij als iemand die geniet.

Giaur[II] | 04-08-10 | 15:12

Peggold heeft zijn eigen graf gegraven, idem Cohennus met zijn sterke *kuch* slotaccoord waarbij de naald al weer in de groef bleef hangen.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 15:12

Die bescheten bakkus van Pechtold..... goud..... maar nu optiefen ! terug in je mand !

Cõnjo³ | 04-08-10 | 15:11

@Brakke Obama | 04-08-10 | 15:07
De manier waarop communisten politiek bedrijven zint mij überhaupt niet.

Parsons | 04-08-10 | 15:11

Parsons | 04-08-10 | 15:10

Absoluut, onbeschoft!

JPODUDE | 04-08-10 | 15:11

Maar ik word schijtziek van die grijns van Rutte. Zit erbij als het braafste mannetje in de kamer.

Rammstein | 04-08-10 | 15:11

Cohen blijft zeer matig. In plaats van de Vader des vaderlands , een onzekere stuntelaar wiens gebrek aan ervaring zowel verbijsterend, onbegrijpelijk als schrijnend is. Wat een deficit.

pius | 04-08-10 | 15:11

@Sliptong | 04-08-10 | 15:10
One of us, one of us...

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:11

Is de islam nou een godsdienst of een ideologie? Nou allebei een beetje denk ik zo. Verder met de orde van de dag.

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 15:11

Rammstein | 04-08-10 | 15:08

Tsja, jammer he. Doet niets af dat ik het graag zou willen.

Sangoni | 04-08-10 | 15:11

Die muil van Pegje ©¿©

Dropke | 04-08-10 | 15:10

@magicpenciltrick | 04-08-10 | 15:06
Links weet van gekkigheid niet meer waar ze het moeten zoeken en de onbeschofdheid en plorkerigheid komt nu bovendrijven. De ware aard van links komt boven drijven.

Parsons | 04-08-10 | 15:10

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:07
Niemand luistert. Wij weten beter. In ieder geval hebben we Parsons aan boord gekregen. ;

Sliptong | 04-08-10 | 15:10

Job hakkelt er weer mooi op los. De definitie van minderheid en meerderheid onderzoeken.. WAT LUL JE NOU MAN! Sorry dat moest er ff uit. Meer =meer en minder=minder, hoe moeilijk kan dat nou zijn?

yamahaha | 04-08-10 | 15:10

Wat is die Cohen toch een lichtgewicht.

ristretto | 04-08-10 | 15:09

Job nog altijd beschikbaar. Als pispaal.

Waaligator | 04-08-10 | 15:09

Cohen: je praat echt poep. Ga a.j.b. weg!

Sliptong | 04-08-10 | 15:09

cccc co cohe cohe co co cohen aan ut ut ut ut woord.

Methylfenidaat | 04-08-10 | 15:09

Tjonge wat een kluns die Cohen.

Kerrie Kasparov | 04-08-10 | 15:09

de he hu hi ho

iter | 04-08-10 | 15:09

Job Cohen kan het handschrift van Diederik Samsom niet lezen, ROFLOL.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:09

Haha, Halsema durft niet meer. (dat is een stelling..)

brutus68 | 04-08-10 | 15:09

Ach J-j-j-eh-o-o-o-ob. Hi, ha, hechte samenwerking.

Rammstein | 04-08-10 | 15:09

Ja Job, valt niet mee zonder bril.

ISDN adapter | 04-08-10 | 15:09

Haha lekker Cohen. De eh. eh. eh. eh eh. samenwerking

Sangoni | 04-08-10 | 15:08

Lubbers mag van mij weer permanent de kamer in. Over vloer en aanvegen gesproken!

Tobus | 04-08-10 | 15:08

Pechtold is zo grappig als boze stampvoetende kabouter.

mindless | 04-08-10 | 15:08

Merendeel wint, hou nu eens gewoon je kop Pechtold. Al die jaren dat links aan de macht was hebben wij ook zwijgend toegekeken hoe het land naar de klote ging…

Drs. D. | 04-08-10 | 15:08

Peggold tegen Lubbers, wat een felheid!
.
Whahahahaha +1
.
Lubbers tegen Halsband, dat is een stelling! +1

Tissot | 04-08-10 | 15:08

Doet Pech nu een dominee Gremdaad ?

Frederik Puntdroad | 04-08-10 | 15:08

Ik durf te wedden dat Peggolt niet weet wat een hadith is.

Parsons | 04-08-10 | 15:08

Of niet alle godsdiensten gelijk zijn, Peggy?

Nee hoor. Die van de kannibalen is niet gelijkwaardig, hoor.

Waaligator | 04-08-10 | 15:08

Sangoni | 04-08-10 | 15:05
Nederland past hem niet, is te klein, is hij al jaren & jaren ontgroeid. Te krap, zit niet lekker, knelt, zeurt, schuurt, jankt en niet hip.

Rammstein | 04-08-10 | 15:08

De islam. Is. Geen. Godsdienst.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:07

Parsons | 04-08-10 | 15:04
Daar hebben we Geert toch voor? Jouw typering van deze politici stelt mij teleur.
Het gaat mijn niet om welke politiek ze bedrijven, maar de manier waarop. Geert is ook goed en slim, maar soms te banaal. Die Pechtold geeft mij wel veel jeuk.

Brakke Obama | 04-08-10 | 15:07

Ik vind geenstijl vooral leuk omdat het cynisch is. Valt me vandaag toch een beetje tegen. Kijk deze dan: www.joop.nl/ Neem daar een voorbeeld aan. Gewoon dingen verzinnen en bashen maar.

helemaalnicks | 04-08-10 | 15:07

Islam = Ideologie

Pel de pinda | 04-08-10 | 15:07

Ruud gaat zo nog even z'n masterclass politiek bedrijven afronden met een rondje ass-smacking met Fapke en Peggoldt.

woefdrammer | 04-08-10 | 15:07

Wat hoort die Pechtold zichzelf graag wauwelen.Jammer dat hij nooit wat zegt.

fleurtje | 04-08-10 | 15:06

Halsema wordt ff voor lul gezet door Lubbers, Heerlijk!!!!!!!!!!!!!!!
Wat een niets zeggende zak die Cohen, wat een lul, echt een amateur!

baanaru | 04-08-10 | 15:06

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:03

Hmm. OK.

pius | 04-08-10 | 15:06

@ Cõnjo³ | 04-08-10 | 15:04

Geef die man... baby tog zijn minuutje fame.

Methylfenidaat | 04-08-10 | 15:06

@ Parsons | 04-08-10 | 15:00:

Ik beweer ook niets anders hoor, het is gewoon jammer om te zien dat iemand zo afgebrand wordt, alleen om het feit dat hij gewoon geen ijzer met zijn handen kon breken. En als hij een voorstel had gedaan om een centrum links combinatie te formeren, dan was hij nog geen greintje minder geworden daarom. Het is eerder pijnlijk om Femke te zien 'krijsen' tegen iemand die zoveel voor Nederland heeft gedaan, zonder zijn christelijke normen en waarden door de strot van iedereen te duwen.

magicpenciltrick | 04-08-10 | 15:06

@Cyntjuh | 04-08-10 | 15:00
Zeker. Ik ben een groot fan van Geert en de PVV. We laten de PVV volwassen worden. Komt goed.

Sliptong | 04-08-10 | 15:06

Sodeju Rutte, maak die Lubbers president, als ie nog wil. Hoe makkelijk hij Halsema en Pechtold als lastige vliegen wegslaat.

Sangoni | 04-08-10 | 15:05

Prachtig zo als Ruud de vloer aanveegt met de linkse meute.
En Job weigert nog steeds in te zien dat hij zichzelf in den voet geschoten heeft cq zich zelf een oor aangenaaid heeft.
Dit is een geweldig blijspel dan wel topvermaak !!!
Links en met name Cohen kan zo leuk oefenen voor de oppositierol.
Pechelmee denkt dat hij eigenlijk de enig juiste man is voor de functie van MP.
Wat een verbeelding heeft die man. Hoort zichzelf het liefst.

Frederik Puntdroad | 04-08-10 | 15:05

Als je lub zo hoort,wat hebben we dan jaren met een stumper als Balkje gezeten.

Dropke | 04-08-10 | 15:05

O nee, dat gehijg weer...

JPODUDE | 04-08-10 | 15:05

hetluis | 04-08-10 | 14:54
LOL

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 15:05

Pechtold heeft wel gelijk, Verhagen is een laffe lamme zak hooi.

random gast | 04-08-10 | 15:05

ROFL lubbers = Eindbaas.

Evildutch | 04-08-10 | 15:04

Haha.. Halsma in de hoek geschopt! Wat is het toch leuk in de politiek tegenwoordig.

Giaur[II] | 04-08-10 | 15:04

Zuurkool iemand?

Sliptong | 04-08-10 | 15:04

Pechtold : als.... als... als..... jank... jank... jank. Mijn God kan iemand die LUL afvoeren aub?

Cõnjo³ | 04-08-10 | 15:04

 
woooo, fantastisch; dat is een stelling geen vraag !
 

Rebellis | 04-08-10 | 15:04

@Brakke Obama | 04-08-10 | 15:02
Als je van clowneske figuren houdt wel ja.

Parsons | 04-08-10 | 15:04

Pardon voor de dubbel post ging iets mis!

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 15:04

Oh Pechtold is zoooo zielig! *kots*

Doc Damage | 04-08-10 | 15:04

Halsema weer onder het tapijt geschoven whahah

ron78 | 04-08-10 | 15:03

Femke (kaak)klemgezet door Lubbers! MEESTERLIJK!

yamahaha | 04-08-10 | 15:03

Van Femke-audio krijg ik een hele slappe plasser ;-(

Brakke Obama | 04-08-10 | 15:03

@pius | 04-08-10 | 15:01
Op internet is BIJNA alles mariginaal (...)

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:59

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:03

wat heeft peggold uit de zak hangen? dooie kip?

hetluis | 04-08-10 | 15:03

Ruud = baas + koning!

JPODUDE | 04-08-10 | 15:03

 
Kan dat WK filter tegen die toeters ook ingezet worden tegen de stem van Femke ?
 
Wat een dramatische stem ... argh
 
 

Rebellis | 04-08-10 | 15:03

Lubbers is echt een koning

mr_atheist | 04-08-10 | 15:03

Femke powned!!

De Kloriaan | 04-08-10 | 15:03

LOL, Lubbers veegt echt met iedereen de vloer daar aan, wat een master!

brutus68 | 04-08-10 | 15:03

haha meesterlijk Lubbers!! Femke has left the building!! you got Knocked OUT!

Pel de pinda | 04-08-10 | 15:03

Halsema hahahaha

plattekat | 04-08-10 | 15:02

Pechtold, er hangt wc papier aan je jasje.

Rammstein | 04-08-10 | 15:02

Lol... Dit is een stelling.

reageerbuis | 04-08-10 | 15:02

Halsema ,kluns.En dat wil gaan regeren.

fleurtje | 04-08-10 | 15:02

Femke is ook weer op haar plaats gezet. Daag.

ISDN adapter | 04-08-10 | 15:02

Bam punt, dag Femke.

Mindy | 04-08-10 | 15:02

Wat zit er door Lubbers' drankje?

Doc Damage | 04-08-10 | 15:02

2emeREP

Gezien je laatste opmerking heb je je niet echt informeren over de eerste kamer! Laat staan onze parlemetaire Demoncratie!

Als je klaar bent met de rekensom laat het dan maar weten oke

alleen CDA + VVD = 35

PVDA + SP + GL + D66 = 31

Of denk je nog steeds dat VVD met die linkse Debielen in vak K gaat zitten!

Fracties eerste kamer
CDA (21 zetels)
VVD (14 zetels)
PvdA (14 zetels)
SP (11 zetels)
ChristenUnie (4 zetels)
GroenLinks (4 zetels)
SGP (2 zetels)
D66 (2 zetels)
PvdD (1 zetel)
OSF (1 zetel)
Fractie-Yildirim (1 zetel)

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 15:02

Haha wow, die Lubbers is bezig joh!

Zelfs Halsema op haar plaats gezet, op een geweldige manier ook trouwens.

De_Sfinx | 04-08-10 | 15:02

Lubbers owned!

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:02

Peggold, Halsema en Cohen kunnen een voorbeeld nemen aan Roemer. Een sportief verliezer met humor. Kom daar maar eens om bij die azijnzeikerTs.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 15:02

2emeREP

Gezien je laatste opmerking heb je je niet echt informeren over de eerste kamer! Laat staan onze parlemetaire Demoncratie!

Als je klaar bent met de rekensom laat het dan maar weten oke

alleen CDA + VVD = 35

PVDA + SP + GL + D66 = 31

Of denk je nog steeds dat VVD met die linkse Debielen in vak K gaat zitten!

Fracties eerste kamer
CDA (21 zetels)
VVD (14 zetels)
PvdA (14 zetels)
SP (11 zetels)
ChristenUnie (4 zetels)
GroenLinks (4 zetels)
SGP (2 zetels)
D66 (2 zetels)
PvdD (1 zetel)
OSF (1 zetel)
Fractie-Yildirim (1 zetel)

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 15:02

Die is goed!!!!

Dropke | 04-08-10 | 15:02

LOL "Dit is een stelling"

Methylfenidaat | 04-08-10 | 15:02

Femke krijgt wederom les!

Parsons | 04-08-10 | 15:02

Ik heb helemaal niets met de SP, maar Roemer en Marijnissen kan ik als persoon wel waarderen. Eerlijke taal en duidelijke taal.

Brakke Obama | 04-08-10 | 15:02

LMAO !!!!!!!!

Rammstein | 04-08-10 | 15:02

Roemer repareert alle schade van Agnes Kant.

Johnny Redt | 04-08-10 | 15:01

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:59

Oneens. Geenstijl is niet marginaal gezien het aantal kijkers en guurders die GS per dag bezoeken. Vrije volk komt daar bij lange na niet aan. 2 say the least.

pius | 04-08-10 | 15:01

Overigens wat een verschil, iedereen is stil en luistert naar de Ruud *denkt terug aan de debatten voor de val van het kabinet in de peuterspeelzaal*

JPODUDE | 04-08-10 | 15:01

 
Lachzak Roemer, ga eens naar 538 daar kunnen ze dat soort types wel gebruiken.
 

Rebellis | 04-08-10 | 15:01

@Parsons | 04-08-10 | 14:58
Leuk? Het is geweldig.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 15:01

O. god, Eucalypta gaat zich er ook weer mee bemoeien...

brutus68 | 04-08-10 | 15:00

@ sliptong

Wat je ook zegt over Geert, hij weet wel wat de mensen beweegt.. dat hij dat anders kan brengen is natuurlijk een feit.

Het gaat de linkse partijen volgens mij niet om de inhoud van het programma van maar om de persoon Wilders. De inhoud van zijn programma is grotendeels links... maar ja die islam he...

Als we toch op die manier politiek gaan bedrijven.... pffff

(hoor net die enorm leuke opmerking van Roemers.... moest wel even lachen :-))

Cyntjuh | 04-08-10 | 15:00

@magicpenciltrick | 04-08-10 | 14:58
Dit is anders een ijzersterk optreden van de beste man.

Parsons | 04-08-10 | 15:00

Ziet Lubbers zo rood of is mijn teevee stuk ?

Rammstein | 04-08-10 | 15:00

Cohen verwijt Lubbers tussentijds de spelregels te hebben veranderd. Is dat niet schering en inslag in de nederlandse politiek? En worden naar de kiezer toe de spelregels niet elke keer direct na de verkiezingen veranderd?

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 15:00

Emile is verfrissend en hilarisch bovendien.

pius | 04-08-10 | 14:59

Gadver, dat genoegzame lachje van Rutte. Die is over een maand of 6 wel verdwenen...

random gast | 04-08-10 | 14:59

Ik denk dat Ruud Lubbers dit niet nóg eens doet.
Doe je je best, word je afgezeken...

macflipper | 04-08-10 | 14:59

die roemer kan toch echt niemand serieus nemen, hij mist alleen nog een rode neus en hij kan zo een goede carrière als clown beginnen

lolbarn | 04-08-10 | 14:59

 
Ik zou Dhr. Lubbers wel als commissaris willen hebben ... scherp, scherp, scherp.
 

Rebellis | 04-08-10 | 14:59

@pius | 04-08-10 | 14:56
Op internet is bijna alles mariginaal, maar vanwege de bereikbaarheid toch ook weer niet.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:59

@pius | 04-08-10 | 14:56
De link die zij postte is overigens weer een link naar twee artikelen die wel de moeite waard zijn.

Parsons | 04-08-10 | 14:58

Kennen ze Ruud niet vragen als MP?

reageerbuis | 04-08-10 | 14:58

Sterk Ruud, die veeg naar Job.

Mindy | 04-08-10 | 14:58

haha check rutte met zn bigsmile

Pel de pinda | 04-08-10 | 14:58

Hölzenbein | 04-08-10 | 14:49
Het is jou vast ontgaan dat Methusalem al die slecht-tegen-hun-verlies-kunnende-jankerTs zojuist uitstekend van repliek heeft gediend en in hun hemd heeft gezet.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 14:58

Sliptong | 04-08-10 | 14:56

Dan beschik je over bijzondere gaven. Hoe zie je dat dan.

pius | 04-08-10 | 14:58

Ik heb een soort van medelijden met Lubbers. Echte krachtige oude politiek bedrijven versus het hedendaagse schreeuw en benoemen politiek. Hij is niet een man die ik op handen en voeten zou volgen, maar hij stamt nog uit een tijdperk dat een land stabiel(er) geregeerd werd, en dat ook uitstraalt.

magicpenciltrick | 04-08-10 | 14:58

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:56
Ik heb eerder al gezegd dat ik dat zou doen als er geen VVD, CDA en PVV regering zou komen (of gedogen zoals nu). Maar misschien ie het sowieso wel eens leuk.

Parsons | 04-08-10 | 14:58

@2emeREP | 04-08-10 | 14:54
Als die EK op zo'n korte termijn (in mei zit er een nieuwe) zo ongelooflijk belangrijk is, waarom hebben we dan in allahs naam verdomme zoveel weken verspild met de informatie van Paars+?

Die coalitie heeft namelijk ook geen meerderheid in de huidige EK.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:58

Bullseye van Lubbers......

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 14:57

Cohen is weer uitgeluld, het is duidelijk zijn dag niet, en Ruud is op dreef.

The Russian | 04-08-10 | 14:57

@JPODUDE | 04-08-10 | 14:55
LOL. Hij is nu al de draad kwijt. * vol spanning de domme reactie afwacht *

Sliptong | 04-08-10 | 14:57

@Cyntjuh | 04-08-10 | 14:55
Ik heb gewoon al 3 keer gestemd op Geert. Omdat ik door de soms ongelukkige uitspraken heen kijk en een partij zie die het het beste met Nederland voor heeft.

Sliptong | 04-08-10 | 14:56

Verbijsterend hoe kereltje peggold zich hier laat kennen.... een kleuter die zijn zin niet krijgt en dan maar blijft stampvoeten! Alsof hij in zijn eentje wel even bepaald hoe de informatie loopt... LutserT!

Houthakkert | 04-08-10 | 14:56

Komt Job nog even ,benieuwd hoe lang hij nog bij de PVDA aan blijft.

fleurtje | 04-08-10 | 14:56

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:54

Ieder zijn ding. Ik vind het een ophitserig niemendalletje. En marginaal zijn ze. Dat kan zelfs jij niet ontkennen.

pius | 04-08-10 | 14:56

@2emeREP | 04-08-10 | 14:54
Ben je vergeten dat er in maart verkiezingen zijn?

Parsons | 04-08-10 | 14:56

@Parsons | 04-08-10 | 14:53
Op deze woorden wacht ik nu al een paar maanden :)

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:56

Een meerderheidskabinet is onderzocht en Cohen wilde niet, nu zit die weer te draaien omdat hij zich genaaid voelt.

Pel de pinda | 04-08-10 | 14:56

Links jankt,kan niet mooier.Pechtold is net een een grote kleuter,wie stemt er nou op zo'n onbenul.

fleurtje | 04-08-10 | 14:55

Sliptong | 04-08-10 | 14:54

ZO staat ie er ook echt bij lol, je ziet m denken "O shit..., niet te moeilijk aub"

JPODUDE | 04-08-10 | 14:55

@ parsons

Ik zat al hetzelfde te denken...

Cyntjuh | 04-08-10 | 14:55

@Parsons | 04-08-10 | 14:53
Dat had ik al voorzien Pars.

Sliptong | 04-08-10 | 14:54

Goed bezig die Lubbers, als politicus voor mijn tijd, maar hij zet die vuvuzuela's uiterst vakkundig op hun plaats. Die poppenkop pechtold, wat een krijsende leegte.

Bokito ergo sum | 04-08-10 | 14:54

@pius | 04-08-10 | 14:52
Geen toevoegingen, verre van zelfs.

Ik vind Het Vrije Volk een zeer interessante site waar scherpe geesten vaak scherpe stukjes plaatsen die ik meer dan soms met veel plezier lees.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:54

dat is je plek job, wen er maar aan, achter de interruptiemicro

hetluis | 04-08-10 | 14:54

Cohen: niet te veel zeggen anders val je door de mand.

Sliptong | 04-08-10 | 14:54

de grootste grap is overigens op het moment nog dat iedereen doet alsof het al in kannen en kruiken is.
terwijl het niet hebben van een meerderheid in de 1ste kamer, een heel belangrijk onderdeel van ons stelsel, niet geborgd is.
dat staat nog los van de problemen die de drie heren krijgen bij het overbruggen van de onderlinge geschillen.

2emeREP | 04-08-10 | 14:54

Cohen: niet te veel zeggen anders val je door de mand.

Sliptong | 04-08-10 | 14:54

@ Waaligator | 04-08-10 | 14:52

Een gedogen feit!

Methylfenidaat | 04-08-10 | 14:53

Ik denk dat ik in maart toch maar eens op die PVV ga stemmen. Gewoon om de boel op scherp te zetten.

Parsons | 04-08-10 | 14:53

Peggoldt is een heel erg sneu ventje.
Ruud +veul

woefdrammer | 04-08-10 | 14:53

@Sliptong | 04-08-10 | 14:50 haha is goed

Pel de pinda | 04-08-10 | 14:53

Het rechtse minderwaardige kabinetje komt er niet. Ook al zeggen 2000+ reacties hier van wel.
CDA-Congres. Mark my words. Wen er maar vast aan.

Lugosi | 04-08-10 | 14:52

Waar is die greaute toneelhaak, waar ze slechte artiesten van het podium afhalen? Pechtold heeft allang 3 kruizen.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 14:52

My god, heel veel dieper kan je niet zinken Peggold! GAT-VER-DAMME, KLEUTER!

JPODUDE | 04-08-10 | 14:52

Als je alles gedoogd wat het gedogen niet waard is, en niet gedoogd wat volgens grondwet en wet moet worden gedoogd, dan krijg je een bepaalde verkiezingsuitslag, gevolgd door een debat in deze stijl.

Waaligator | 04-08-10 | 14:52

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:51

Juist. Heb je toevoegingen?

pius | 04-08-10 | 14:52

Ach laten we eerlijk zijn, als je na al die jaren nog steeds niets hebt gepresteert dan probeer je als laatste het onderste uit de kan te halen. Nou, meneer Peggold:dikke FAIL Ga naar huis en leg je funcie neer, je verdoet andermans tijd en bent mede schuldig aan de achterstand die Nederland nu heeft.

Oftewel oprotten eikel!

doskabouter | 04-08-10 | 14:52

Kan iemand die pechold afvoeren, please?
Naja laat maar, hij zet zichzelf voor LUL

Methylfenidaat | 04-08-10 | 14:51

@Parsons | 04-08-10 | 14:48
Hufter pur sang! Ik walg nog meer van die man als nooit tevoren.

Sliptong | 04-08-10 | 14:51

Cohen laat Peggold de kolen uit het vuur halen. Je ziet aan zijn heaufd dat hij niet begrijpt waar Peggold het over heeft.
Lubbers heeft overigens meer verstand in zijn pink dat Peggold in dat greaute heaufd.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 14:51

@pius | 04-08-10 | 14:48
Marginaal pauperblaadje?

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:51

Zo'n knulletje als Pechtold kan ook het bloed onder je nagels vandaan halen!
Vandaar die felle reactie.

Alles wat ie net heeft gezegt tegen de kamer, Alex snapt er gewoon geen flikker van en gaat vervolgens alles nog een opnieuw vragen!

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 14:51

@Pel de pinda | 04-08-10 | 14:47
Hé, wil je mij jiet met die lamlul vergelijken! ;

Sliptong | 04-08-10 | 14:50

2emeREP | 04-08-10 | 14:46
Dus je stelt dat politici hun kiezers niet serieus nemen, en liever alles onderling bespreken, achter gesloten deuren? What else is new?

helemaalnicks | 04-08-10 | 14:50

Peggold: ik haat die man

doskabouter | 04-08-10 | 14:50

Dit gaat D66 zetels kosten... niemand wil zo'n jankerige fractievoorzitter.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 14:49

Muhahahaha..... wreed, sloat 'm poa!

Cõnjo³ | 04-08-10 | 14:49

O jee, methusalem krijgt dadelijk een hartinfarct.

Hölzenbein | 04-08-10 | 14:49

@--neus-- | 04-08-10 | 14:46
En nu is het six feet under. +extra veel voor Lubbers.

Sliptong | 04-08-10 | 14:49

Mooi stukje staatsrecht. Lubbers zegt in feite kijk een informateur wordt gekozen door het staatshoofd en geeft hem een opdracht. Dat staat niet in de weg aan het feit dat andere partijen buiten de informateur om gaan praten met elkaar. Immers in de grondwet staat nergens dat er een informateur gekozen dient te worden. Mijns inziens een novum.

LijstG | 04-08-10 | 14:49

OMFG! Ruud begint rode wangetjes te krijgen!

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 14:48

Lubbers gaat los!!

omdat_ik_het_zeg | 04-08-10 | 14:48

Lubbers owned pechtold

The Russian | 04-08-10 | 14:48

fleurtje | 04-08-10 | 14:45

Gemiste kans die link naar een marginaal pauperblaadje. Maakt het er niet geloofwaardiger op. Terwijl er heus een kern van waarheid zal zijn. Is het niet.

pius | 04-08-10 | 14:48

Het wordt onvriendelijk. En terecht. Die Peggold is zo mogelijk nog een grotere ploert dan Ferry Mengele.

Parsons | 04-08-10 | 14:48

bitchfight tussen pechtold en lubbers hahaha

Geppie Conjo | 04-08-10 | 14:48

Zo, Pechthold wordt even enorm op zijn plaats gezet.

Crusader102 | 04-08-10 | 14:48

Damn die Pechtold, wat een hond!

De_Sfinx | 04-08-10 | 14:48

Als Ruud maar geen hartaanval krijgt

VaraKeur | 04-08-10 | 14:48

Flikker toch een eind op met je opdracht.

1) De opdracht sprak niet over een zoektocht naar een meerderheidsvariant, dit was slechts de interpretatie van Lubbers zelf in den beginne.
2) Lubbers, die als adviseur van ons staatshoofd echt wel weet welke ruimte hij heeft, is later gewoon teruggekomen op zijn eigen interpretatie.

Ga maar weer zitten Pechtold.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:48

wahahahah

iter | 04-08-10 | 14:48

Go Ruudje...ha ha

hoocheecoochee | 04-08-10 | 14:48

Ruud is boos!! Fel.

Sliptong | 04-08-10 | 14:48

-weggejorist-

Pel de pinda | 04-08-10 | 14:48

Pechtold wordt even bij zijn oor gepakt door Lubbers....

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 14:48

Ruudje is pissed.

The Russian | 04-08-10 | 14:47

haha pechtold slip of the tongue, waar het hart vol van is..

Pel de pinda | 04-08-10 | 14:47

 
Vervelende man, altijd al gevonden en nu minuten aan bewijs op video.
 

Rebellis | 04-08-10 | 14:47

Pechthold je bent nu echt aan het drammen tegen beter weten in lul.

hoocheecoochee | 04-08-10 | 14:46

@helemaalnicks | 04-08-10 | 14:15
Schaatser | 04-08-10 | 14:15

de heren kondigden vooraf aan dat ze niets zouden zeggen...
het debat gaat over het proces van de informatie
daar hebben ze ongetwijfeld een mening over
die kunnen ze geven
-
de stilte nu, mark my words, zou reden zijn voor een opstand indien andere partijen zich zo zouden opstellen.
-
het is de acherkamertjespolitiek, buiten het zicht van de informateur, waar fortuyn tegen te hoop liep.
het cda doet al decennia niet anders
maar juist vvd en pvv waren er zogenaamd altijd tegen.

2emeREP | 04-08-10 | 14:46

Lubbers zegt dus niets, hij is meer een Chaveziaanse langluller. Huidige politici zijn duidelijker en veel meer to the point

Maaier | 04-08-10 | 14:46

De opdracht van vruchtbare analisatie ligt bij jou pechthold!

Pel de pinda | 04-08-10 | 14:46

@Sliptong | 04-08-10 | 14:44

Vluchten kan ook niet meer.

--neus-- | 04-08-10 | 14:46

Pechtold maakt zichzelf + D66 totaal belachelijk.....*zucht*

Cõnjo³ | 04-08-10 | 14:46

Pechtold... terug op je poef!

plattekat | 04-08-10 | 14:46

Pechthold wordt even uitgelegd hoe politiek werkt.

Crusader102 | 04-08-10 | 14:45

Ja hoor, komt Femke...

Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:45

Ze zitten als een stel schoolkinderen te luisteren naar Lubbers . Ineens weet men zich wel in te houden met twitteren en dat soort randzaken .
Ook al is Lubbers wat slaapverwekkend het is wel een openbaring te zien hoe het ook kan

vicecity | 04-08-10 | 14:45

Pechtold is voor hem een eitje!

Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:45

Pechtold met je vruchtbare babyface, vitamine cream op je gezicht smeren of gewoon haargroei middel, wellicht krijgt dan dan nog facialhair like a real man.

Methylfenidaat | 04-08-10 | 14:44

Peggold: huilen kan niet meer.

Sliptong | 04-08-10 | 14:44

Jezus wat zeuren om minimale details die Pechtold zeg. Echt -1000 voor deze man, vond het altijd wel een sympathieke kerel maar hij laat zich sinds de verkiezingen wel van een heel andere kant zien zeg. Zielig mannetje.

De_Sfinx | 04-08-10 | 14:44

@Hölzenbein | 04-08-10 | 14:42
Een mug?

Sliptong | 04-08-10 | 14:43

Een gehele mierenkolonie wordt weer geneuqt door Alexander P.

hoocheecoochee | 04-08-10 | 14:43

Muisje Pechtold gaat Olifant Lubbers te lijf.

ISDN adapter | 04-08-10 | 14:43

Haha! Toch weer die Pechtold!
Wie zuchtte er?

Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:43

Ja hoor, daar is ie weer!!! Peggold. *zucht*

Fresh Prince | 04-08-10 | 14:43

Daar is die...!! Peggold zeik zeik

MOLHM | 04-08-10 | 14:43

Oh my GOD..... komtie clown weer

Cõnjo³ | 04-08-10 | 14:43

Ah geen applaus omdat iedereen slaapt.

Methylfenidaat | 04-08-10 | 14:43

En nu gaan we beginnen. Yes daar komt ie.

Sliptong | 04-08-10 | 14:43

Sliptong | 04-08-10 | 14:40
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Hölzenbein | 04-08-10 | 14:42

Geen applaus?

Methylfenidaat | 04-08-10 | 14:42

 
Leuk debat: "Iedereen dacht dat ik een week zat te slapen ..."
 

Rebellis | 04-08-10 | 14:41

Zo, weer wakker. Iets gemist? Ik zie wel een hoop zure koppen op links.
Ik neem dus aan dat alles de goede kant op gaat?

Fresh Prince | 04-08-10 | 14:41

De oude meester zet even de linkse kerk op z'n plek. Ben zoooooooo benieuwd naar de kronkel van Peggold.

Sliptong | 04-08-10 | 14:41

Lubbers is een ras echte politicus, hij laat alle broekies maar zelfs Cohen een poepie ruiken, Cohen kwam na 4 dagen werk en met hulp niet verder dan 3 A4tjes. Lubbers veegt hun de vloer aan met zijn betoog zo uit de losse hand.

Methylfenidaat | 04-08-10 | 14:41

Lubbers kletst weer net zo lang dat dat iedereen al weer vergeten is waar hij het over had en geen benul meer heeft waar hij naar toe wil. Dat beheerst hij nog steeds als geen ander. Petje af.

Kerrie Kasparov | 04-08-10 | 14:41

De oude meester zet even de linkse kerk op z'n plek. Ben zoooooooo benieuwd naar de kronkel van Peggold.

Sliptong | 04-08-10 | 14:40

Hij heeft wel iets van Sinterklaas.

verfsmijter | 04-08-10 | 14:40

Ben benieuwd of hier überhaupt nog iemand tussen gaat komen..... mooie woorden van een mooi politicus

Cõnjo³ | 04-08-10 | 14:40

'ik ga snel door" en humor kun je hem ook niet ontzeggen

hetluis | 04-08-10 | 14:40

@Hölzenbein | 04-08-10 | 14:38
Dat heb je met dingen die je niet wil horen. Die verfoeit men.

Sliptong | 04-08-10 | 14:40

@Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:30 ha mooi ben ik niet enige ;)

Pel de pinda | 04-08-10 | 14:39

hoocheecoochee | 04-08-10 | 14:33
Geen dank!-:)

reaudkeaukert | 04-08-10 | 14:34
Veur mijn beurt gesproken. lubbers komt los zet even een paar augurken in het zuur op hun plaats en iedereen is weer wakker.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 14:39

Je ziet die linkse fracties denken:

Mag ik nu naar huis?

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 14:39

Stahlhelm | 04-08-10 | 14:38
Zoals ik al eerder zei, snap ik hem al 28 jaar niet...
Maar leuk is het wel :)

Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:39

+1 Lubbers. Goed gedaan.

Sliptong | 04-08-10 | 14:39

Lubbers wil dit echt wel !

HotPotato | 04-08-10 | 14:39

Lub heeft de handrem eraf,en de rest kookt zowat.

Dropke | 04-08-10 | 14:38

Bestaat er eigenlijk al een spitting image pop van Lubbers? Godsamme zeg wat een slaappil.

Hölzenbein | 04-08-10 | 14:38

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 14:34
Strijk doet, nuttig toch.

Mindy | 04-08-10 | 14:38

een tussendebat? dus het is nog niet zeker dat er een minderheidskabinet komt? :S

Pel de pinda | 04-08-10 | 14:38

@WaarDeWindWaait | 04-08-10 | 14:36
Er was al geen draad. Draadloze verbinding zeg maar.

Sliptong | 04-08-10 | 14:38

Nog even en ik gooi al m'n traumatische jeugdervaringen eruit. Of ik ga als een kip in de rondte rennen, het is maar net Ruud wil.

harry pikkel | 04-08-10 | 14:38

Lubbers is echt een koning..

MalteseKnight | 04-08-10 | 14:38

Pechtold moet denk straks weer naar de wc,snuif,snuif.

fleurtje | 04-08-10 | 14:38

Ik hoor op het moment Lubbers spreken maar ik heb geen idee waar die man het over heeft. Snapt iemand hem eigenlijk wel? Ik ben compleet de draad kwijt.

Stahlhelm | 04-08-10 | 14:38

WaarDeWindWaait | 04-08-10 | 14:36
Zodadelijk blijkt de gehele Kamer zó in opperste verwarring dat een tweede termijn niet eens meer van de grond komt.

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 14:38

Ik ben even een nieuwe pot koffie halen en ik mis alle aksie. Damn!

Sliptong | 04-08-10 | 14:38

Ruud zegt gewoon hoe t is en links is klem geluld. Meesterlijk!

JPODUDE | 04-08-10 | 14:37

hij heerscht, als in zijn toptijd

hetluis | 04-08-10 | 14:37

Beetje shaky... Ruudje.... maar ik mag die ouwe knar wel

Cõnjo³ | 04-08-10 | 14:37

Die Lubbers pwnd iedere praatjesmaker gewoon beurt voor beurt, verfrissend om eens een man als deze aan het woord te horen.

De_Sfinx | 04-08-10 | 14:37

hoppa d66 ook al op zijn plaats gezet.

ron78 | 04-08-10 | 14:36

Het is stil aan de linkse kant. :D

The Russian | 04-08-10 | 14:36

Pechtold kijkt alsof hij de draad compleet kwijt is.

WaarDeWindWaait | 04-08-10 | 14:36

Nu is hij echt goed bezig en geeft de halve kamer even een draai om de oren.

Crusader102 | 04-08-10 | 14:36

bovendien mooier kapsel dan die geblondeerde

hetluis | 04-08-10 | 14:36

Ruud lijkt zowaar een magisch realisme te hebben, de Kamer is vol respect, een kwinkslag naar Femke, wel gewaardeerd...

datdoetzeerpap | 04-08-10 | 14:35

De heer uh uh uh uh uuhh uuhhh.... Pechtold xD

Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:35

ristretto | 04-08-10 | 14:29
Zo'n weeïg gevoel. Wat je ook weleens hebt als je iets verkeerds gegeten hebt of als de wodka verkeerd is gevallen.

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 14:34

Selectie aan de poort, strenger straffen en het einde van de multiculturele samenleving. Zo, doek nou geenstijl maar op, dan kunnen alle reaguurders weer wat nuttigs gaan doen.

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 14:34

Dropke | 04-08-10 | 14:26
Weleens van laseren geheurd? Dan heb je geen leesbril meer nodig.
Ondertussen lult Lubbers iedereen op een aandoenlijke wijze in slaap.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 14:34

reaudkeaukert | 04-08-10 | 14:30
Dank U voor de pikorde op politiek twittergebied.

hoocheecoochee | 04-08-10 | 14:33

Gracias Parson dat issum

Bokito ergo sum | 04-08-10 | 14:33

@pius | 04-08-10 | 14:33
Hij is op stoom gekomen inderdaad. In het begin kon ik er geen touw aan vastknopen.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:33

Femke krijgt politieke billenkoek van die ouwe snoeper.

toetanchamon | 04-08-10 | 14:33

En dan te bedenken dat onder Lubbers de immigratieregels werden versoepeld.

LijstG | 04-08-10 | 14:33

Femke heeft haar beurt gehad, net van Lubbers zelf.

HotPotato | 04-08-10 | 14:33

Geh, Ruudje is meesterlijk.

pius | 04-08-10 | 14:33

Sliptong | 04-08-10 | 14:30
Tsss.. mag ik eens een keertje?
Normaal laat ik het mijn ratio het werk doen hoor!

Diana Charité | 04-08-10 | 14:32

Het debat der (s)linkse losers.

natte krant | 04-08-10 | 14:32

/pat femke.... lol

Cõnjo³ | 04-08-10 | 14:32

Die kan ze in haar zak steken.

Dropke | 04-08-10 | 14:32

Lubbers doet een goed verhaal hoor, als je even voorbij zijn wat moeilijke stem luistert. Vergeet niet dat deze man al lang met pensioen was en echt niet meer de jongste is.

Zet Halsema ook nog even goed op haar plaats.

Crusader102 | 04-08-10 | 14:32

halsema wordt ff onder het tapijt geveegd duur Lubbers whaha

ron78 | 04-08-10 | 14:32

Ruud is the man, Halsema is uitgeluld.

The Russian | 04-08-10 | 14:32

zeau, fapke krijgt onderuit de grijze zak

hetluis | 04-08-10 | 14:32

 
Lub is goed bezig, hij komt goed op dreef ...
 

Rebellis | 04-08-10 | 14:32

Femke, let je even op? Je wordt even op je plekje gezet.

Parsons | 04-08-10 | 14:32

Wat kijkt Femke ondeugend!

Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:32

@Sliptong | 04-08-10 | 14:30

Ghehehe lol

JPODUDE | 04-08-10 | 14:31

"Een tussendoortje bij mevrouw Halsema".

Moehaha.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:31

Hell Yeah!! Lubbers lult ze allemaal tergend langzaam om!

houwezo | 04-08-10 | 14:31

Tussendoortje met Halsema. Mocht je willen Ruud!

Sliptong | 04-08-10 | 14:31

Kreevvv, kreechhhh, Ferdomme, ik krijg het niet meer goed uit mijn toetsenbord.

ristretto | 04-08-10 | 14:31

@Diana Charité | 04-08-10 | 14:29
Ga weg 0900-medium troll.

Sliptong | 04-08-10 | 14:30

@Bokito ergo sum | 04-08-10 | 14:28
Ik heb dat uit de Elsevier gister toevallig gelezen. www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/18...

Het stemde me inderdaad hoopvol, maar ik heb hem de afgelopen jaren dergelijke woorden niet meer in de mond horen nemen. Jammer.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:30

Ruudje komt een x opdraven en de hele publieke tribune zit bomvol!
Heerlijk middagje is gekomen!

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 14:30

Parsons | 04-08-10 | 14:25
Nee, maar dat weet ik al 28 jaar niet...
Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:29
foutje, was bedoeld voor
Pel de pinda | 04-08-10 | 14:26

Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:30

hoocheecoochee | 04-08-10 | 14:19
Ter uwer informatie: madame Kaakklème is dé Twitterkampioen van de 2e kamer met op de 2e plaats Jan Kees der JagerT en Verhagen op de 3e plaats.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 14:30

Ik vind hem eng en geloof hem niet.
Zo!
*intuïtie spreken laat*

Diana Charité | 04-08-10 | 14:29

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 14:25
Kreef jij ook al zo'n knoop in je maag?

ristretto | 04-08-10 | 14:29

Parsons | 04-08-10 | 14:25
Nee, maar dat weet ik al 28 jaar niet...

Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:29

@harry pikkel | 04-08-10 | 14:26
lol.

Sliptong | 04-08-10 | 14:29

Aandoenlijk 'eerlijke' man toch, die Ruud Lubbers, welke vrouw zou nou niet door hem in haar billen geknepen worden ?

datdoetzeerpap | 04-08-10 | 14:29

Is het wel verantwoord om de arme man zo lang te laten staan?

OscarWilde | 04-08-10 | 14:29

Haha, die babyboomers op de publieke tribune.

"Heb ik nog gestemd, hè, in mijn gloriejaren, op die Ruud. Een held was het, een held!"

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:28

en de magrietlezers hebben mooi dagje uit

hetluis | 04-08-10 | 14:28

Lubbers neemt gewoon zijn ochtend borrel zo te horen.

omdat_ik_het_zeg | 04-08-10 | 14:28

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:23 Dat doet hij in grote lijnen, kan linkje even niet vinden (interview in Elsevier), maar Verhagen en Wilders zitten veel dichter bij elkaar dan je zou denken. Ook als het om Israel gaat, Verhagen was een goede minister van buitenlandse zaken huilde niet mee met de wolven.

Bokito ergo sum | 04-08-10 | 14:28

Parsons | 04-08-10 | 14:25
Wacht even af of het op de dumpert verschijnt ;)

Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:28

Mooi betoog en dat na 2 minuten bedenktijd. Job had een paar dagen de tijd en kwam niet verder dan het voorlezen van een verhaaltje op papier.

CoffeePatch | 04-08-10 | 14:27

Ruud zodadelijk kun je weer een tukje doen.

The Russian | 04-08-10 | 14:27

ik steg, wij steggen
ik bvorderrrr, wij bvorderren

ristretto | 04-08-10 | 14:27

Sliptong | 04-08-10 | 14:25
Het is zijn moment of glory na al die ellende met die billenknijperij. Die maakt er een show van vandaag.

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 14:27

Parsons | 04-08-10 | 14:21
Haha was mooie TV geweest die zure zuiger Ferry.

Mindy | 04-08-10 | 14:26

Hij zeikt zowat over zijn klompen,maar het valt me wel op,geen bril zelfs niet om te lezen.

Dropke | 04-08-10 | 14:26

weet iemand nou waar die het over heeft?

Pel de pinda | 04-08-10 | 14:26

@Parsons | 04-08-10 | 14:25
Overbodig zeker maar zo zien links elitaire baantjesjagers dat niet. Die moet je dwingen en geen geld is een goed excuus.

Sliptong | 04-08-10 | 14:26

Sliptong | 04-08-10 | 14:25
De horenden hebben het anders ook niet makkelijk.

harry pikkel | 04-08-10 | 14:26

De Lub begint op stoom te komen....... er valt geen touw aan vast te knopen en toch bekt het lekker, heerlijk.

pollito | 04-08-10 | 14:26

www.telegraaf.nl/binnenland/7327106/__...

DEN HAAG - De politie roept getuigen van een gewelddadige aanranding van een meisje in een trein tussen Den Haag Hollands Spoor en Leiden Centraal op zich te melden.
Het meisje werd 1 augustus door twee jongens aangesproken op station Den Haag Hollands Spoor. Dat meldt de politie woensdag.
In de trein naar Leiden wordt ze door een van hen hardhandig het toilet in getrokken, waar ze wordt aangerand.
De politie is op zoek naar een lichtgetinte man met donkere kleding."

Dáárover moet gedebateerd, over de pandemie van dit soort "incidenten". Over de oorzaken en de remedies. De rest is niet ter zake doende flauwekul.

Waaligator | 04-08-10 | 14:26

Ook respect voor Ruud. Een kabinet smeden, waarvan hij zelf niet wilt dat dat er komt en dat nog verdedigen ook. Hulde!

Schaatser | 04-08-10 | 14:25

@Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:25
Vraag het maar aan bij uitzending gemist.

Parsons | 04-08-10 | 14:25

@Parsons | 04-08-10 | 14:24
Linkse hoernalisten zijn altijd onbeschoft. Vaak hebben ze dit zelf niet in de gaten.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:25

De publieke omroep ziet de bui al hangen,weg subsidie.Heerlijk die bange linkse kliek te zien spartelen.

fleurtje | 04-08-10 | 14:25

Iets minder handgebaren Ruud. De doven en slechthorenden raken in de war.

Sliptong | 04-08-10 | 14:25

-1000 voor die arrogante kloot Pechtold!

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 14:25

@Sliptong | 04-08-10 | 14:24
Overbodig vooral.

Parsons | 04-08-10 | 14:25

Lubbers stuurt aan op een rechts kabinet, omdat hij utio ervaring weet wat ervoor nodig is om linkse troep op te ruimen. Een links kabinet gaat je alleen maar aanwrijven waarom je zo klaagt over de rommel.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 14:25

Parsons | 04-08-10 | 14:21
Pictures or it didn't happen!

Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:25

ristretto | 04-08-10 | 14:20
Déjà vu waar je helemaal naar van wordt.

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 14:25

Herr Lubbers geeft hier even een stukje lesje politiek weg ha
FF goed luisteren kinders Pechthold e.d.

Vervanmijnbed | 04-08-10 | 14:24

Oscar voor Lubbers!
-
Hoe hij de dronken man acteert, grandioos!

Methylfenidaat | 04-08-10 | 14:24

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:23
Eens, maar dat neemt niet weg dat het ronduit onbeschoft is om op die manier iemand woorden in de mond te leggen.

Parsons | 04-08-10 | 14:24

Respect voor Ruud!
Man die staat daar met meer aanzien dan alle overige kamerleden bijelkaar!

Ruud For President!

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 14:24

@Parsons | 04-08-10 | 14:21
Volgend jaar is hij exit: te duur.

Sliptong | 04-08-10 | 14:24

@Parsons | 04-08-10 | 14:21
En dat deed hij helaas niet.

Sliptong | 04-08-10 | 14:23

Aars, aars, aars. De groeten aan Paars!

OscarWilde | 04-08-10 | 14:23

Ruud is echt een jaartje ouder. Poeh. Goed politicus, maar zijn stem is niet meer wat het geweest is.

Crusader102 | 04-08-10 | 14:23

snurk ..... OH wacht hij gaat iets zeggen .. oh toch niet..

Henk003 | 04-08-10 | 14:23

@Parsons | 04-08-10 | 14:21
Hehe. Wat een minkukel is die Ferry toch ook.

Maar, deelde Verhagen de mening van Wilders over de islam maar!

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:23

Ruud heeft een zzzzzzlepende sssssss. Drank? Ouderdom?

ristretto | 04-08-10 | 14:22

Femke zit een beetje te twitteren:

FemkeHalsema
.SGP weet mij altijd enorm te motiveren om voor paarsplus te vechten.
13 minutes ago via TweetDeck

stimpel | 04-08-10 | 14:22

Laten we niet vergeten dat dit wel de man is die de puinhopen van den Uyl heeft geruimd.

Superior Bastard | 04-08-10 | 14:22

Sjeeesuuuuus wat saaaiiiiiiii.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 14:22

baanaru | 04-08-10 | 14:14 Daar sluit ik me bij aan, puur leedvermaak. Jarenlang had links een vreselijk wapen; sociale uitsluiting. Als je niet op hun feestje mocht komen dan had je een probleem. Ze stikken maar in hun koekje bij de koffie verderop bounced het beter.

Bokito ergo sum | 04-08-10 | 14:22

Smartphone-Kamer -1
Let nou eens op als de grote man Lubbers praat.

Wesel ter Gird | 04-08-10 | 14:22

Femke is ongesteld

Pel de pinda | 04-08-10 | 14:22

Excuus voor de dubbel.

Parsons | 04-08-10 | 14:22

@ JPODUDE | 04-08-10 | 14:18
Die wacht in de Audi.

Pa Cartwright | 04-08-10 | 14:22

@ helemaalnicks

Volgens mij snapte je hem al!

Ondanks haar achteruitstrevende denkwijze zal ik haar toch kunnen doen.

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 14:22

Aantjes, Lubbers, Van Agt. Zoek de overeenkomst.

harry pikkel | 04-08-10 | 14:22

Aangezien Lubbers er zelf al moeite mee heeft, moet worden gevreesd dat 'links' de kleine lettertjes niet heeft gelezen.

ISDN adapter | 04-08-10 | 14:22

Krijg spontaan medelijden met Lubbers als ik hem daar zo zie staan.

De_Sfinx | 04-08-10 | 14:22

Even serieus: Zou die Peggold aan de coke zijn? Jezus wat is die vent hyper.

doskabouter | 04-08-10 | 14:22

-weggejorist-

Fresh Prince | 04-08-10 | 14:21

Kijk eens goed naar het uitleggen van Lubbers. Waarom is er een seniele formateur? Sjonge jonge jonge, dit land gaat naar de kloten met zoiets.

Hölzenbein | 04-08-10 | 14:21

ZzzZZZzz

Pel de pinda | 04-08-10 | 14:21

ristretto | 04-08-10 | 14:20
Hirsch Ballin is zijn huidige evenknie.

LijstG | 04-08-10 | 14:21

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:18
Wilde ik ook net vragen aan Parsons. Tjee die Lubbers is niet om aan te horen gaaap.

Mindy | 04-08-10 | 14:21

Pechtold ,de clown van spek en bonen.

fleurtje | 04-08-10 | 14:21

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:18
Ferry werd onbeschoft en bleef zuigen dat het CDA impliciet de mening van Wilders over bijvoorbeeld de islam zou delen. En daar ging hij maar op door. Toen liep Verhagen weg en zei Ferry het nóg een keer. Toen draaide Verhagen zich boos om waarbij ik dacht: "Nu haalt hij uit!"

Parsons | 04-08-10 | 14:21

we gaan iig historsiche tv meemaken als ruud straks in elkaar zakt achter de microfoon

hetluis | 04-08-10 | 14:21

Dokter bibber leest voor ........

toetanchamon | 04-08-10 | 14:21

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:18
Ferry werd onbeschoft en bleef zuigen dat het CDA impliciet de mening van Wilders over bijvoorbeeld de islam zou delen. En daar ging hij maar op door. Toen liep Verhagen weg en zei Ferry het nóg een keer. Toen draaide Verhagen zich boos om waarbij ik dacht: "Nu haalt hij uit!"

Parsons | 04-08-10 | 14:21

Knap hè? Iedereen in slaap sussen.

ristretto | 04-08-10 | 14:20

Peggold heeft zich ontpopt tot notoire zeikert

3,14mel | 04-08-10 | 14:20

Poeh, semantische ontleding van wat Ruud heeft gezegd, en natuurlijk een interruptie van mannetje P. -1

houwezo | 04-08-10 | 14:20

Pechtold gepwnd

Wesel ter Gird | 04-08-10 | 14:20

Peggie snapt het niet, eerst anderen beklagen van storen en nu zelf de fout maken.

Methylfenidaat | 04-08-10 | 14:20

wat een lul die pechtold

iter | 04-08-10 | 14:20

Onbeschofte vlerk!

Sliptong | 04-08-10 | 14:20

Peggold, kneus! Luisteren naar Gerdi!

Fresh Prince | 04-08-10 | 14:20

Kereltje Pechtold kan zich niet beheersen vandaag.

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 14:20

@It_Bites | 04-08-10 | 14:17
Anders ik wel #koffie

Sliptong | 04-08-10 | 14:20

Lubbers klinkt nog steeds het zelfde, alleen hij is nu wel erg over datum.
Daarnaast kan ik na de immitatie van Andre van Duin niet meer normaal naar Lubbers kijken... "Ook de groetjes van Ria, jaaaa! Geinig he! Tuut tuut tuut, de groetjes van Ruud."

Martin-VVKM | 04-08-10 | 14:20

Ha, zo kennen we hem weer, veel praten niets zeggen.

Superior Bastard | 04-08-10 | 14:20

Maxime zit weer ongegeneerd te twitteren, zucht.

hoocheecoochee | 04-08-10 | 14:19

het is gezellig daar.

jofel2 | 04-08-10 | 14:19


Wow... Ik schrik wel een beetje van de toestand van Lubbers! Wat ziet die man er (qua gezondheid) slecht uit zeg, en wat is hij onsoepel in zijn spreken.

Balsaq | 04-08-10 | 14:19

Ruud doet ff goed uitleggen wat een vruchtbare samenwerking is.

Fresh Prince | 04-08-10 | 14:19

Tiemen (PvdD):
Zuuuuurrrrr... CDA is evil en machtsgeil. Wilders is gewoon Evil.
Ze hebben toch geen meerderheid in de 1e kamer dus ze zijn machteloos.
Quotes zijn favoriet bij haar en ze pakt er een stuk of 5 bij. Dit kabinet gaat enkel om de centen en niet om het milieu.

Crusader102 | 04-08-10 | 14:19

Waar is Ria?

JPODUDE | 04-08-10 | 14:18

@Parsons | 04-08-10 | 14:16
Wat gebeurde er dan? Ik zit namelijk niet via de teevee te kijken.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:18

Ruud, brilletje he?

Fresh Prince | 04-08-10 | 14:17

Volgens mij valt ie bijna in slaap.

hoocheecoochee | 04-08-10 | 14:17

meneer lubbers, uw bril..

It_Bites | 04-08-10 | 14:17

Hij is zn bril vergeten..

stimpel | 04-08-10 | 14:17

Heeft-ie zijn nachtborrel nú al op?

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:17

Tuut, tuut, tuut... nu de reactie van Ruud.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 14:17

sorry ga weer ff wat nuttigs doen .. doei Ruud

nachtschilder | 04-08-10 | 14:17

Ruud heeft een piketpaal in z'n hol.

Zie je zo.

Pa Cartwright | 04-08-10 | 14:17

Effe wakker maken die Ruud !

Cõnjo³ | 04-08-10 | 14:16

Lekkere griffier.

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 14:16

Jaa, dames en heren, daar bent ik weer even hoor...

ISDN adapter | 04-08-10 | 14:16

Zo, Verhagen wilde bijna uithalen naar Ferry. En terecht. #plork

Parsons | 04-08-10 | 14:16

@G-unite

Echt irritant!

Cõnjo³ | 04-08-10 | 14:16

-weggejorist-

Arendsblik | 04-08-10 | 14:16

Gerdi gaat nog even Ruud in zijn billen knijpen.

ristretto | 04-08-10 | 14:15

Iedereen klaar voor de minuut van Ruud?

Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:15

2emeREP | 04-08-10 | 14:13
Waar moeten ze wat over zeggen dan? Dat ze het vervelend voor Peggold, Femke, en Job vinden dat zij het jammer vinden als er een rechts kabinet komt?

Schaatser | 04-08-10 | 14:15

2emeREP | 04-08-10 | 14:13
Ik denk dat Wilders stil word gehouden door de andere partijen. Ik ben geen pvv-er, maar ik vind dat Wilders veel punten scoort op transparantie. Zie slotdebat afgelopen verkiezingen.

helemaalnicks | 04-08-10 | 14:15

Handige plek om te gaan filmen trouwens. #plee

Parsons | 04-08-10 | 14:15

2emeREP | 04-08-10 | 14:13
Wat valt er op dit moment te zeggen dan?

harry pikkel | 04-08-10 | 14:15

Wat doet Thieme nou weer met haar duurzaamheid?

Roemer heeft lekker gelijk, bah @ rechts kabinet dat de 18 miljard bij de mindere inkomens gaat halen.

Wesel ter Gird | 04-08-10 | 14:15

In jaren niet zo genoten van een kamer debat, de zichzelf al als ministers ziende Cohen, Halsema en vrouwtje Pechtold hadden het schuim op de bek! Heerlijk om die linkse stiekemerds in het stof te zien bijten!

baanaru | 04-08-10 | 14:14

@G-unite 14.11
Viezerik !

Uw Verzekeringsadvis | 04-08-10 | 14:14

Hey, wie was die blonde vrouw met die witte broek bij ome Geert? Ze lachuh wat af daar?

rien6139 | 04-08-10 | 14:14

"Wij gaan niets zeggen"

over achterkamertjes=politiek gesproken.
Om over wilders zn hoge toon over transparantie van 2 weken terug nog maar te zwijgen...
-
wat een kulpartijen zijn het toch.
-
liberaal, moeha

2emeREP | 04-08-10 | 14:13

Hij's al weer begonnen..
http://www.youtube.com/watch?v=bhLbsqi766A

hoocheecoochee | 04-08-10 | 14:13

En dan afsluitend natuurlijk weer even de foef tevoorschijn foefelen. Wel zo netjes.

Pa Cartwright | 04-08-10 | 14:13

Ah, Ferry doet ook nog even z'n duit in het zakje. #bashen
Parsons | 04-08-10 | 14:11
Tsja... Ferry NOS -1 Lutser...

Doc Damage | 04-08-10 | 14:13

@G-unite | 04-08-10 | 14:11
Daar gaat de pony echt niet van steigeren.

Sliptong | 04-08-10 | 14:12

@HDominggus | 04-08-10 | 14:09
Je hebt gelijk!

Parsons | 04-08-10 | 14:12

nou ruud heeft een makkelijke middag, 3 vragen en hij kan weer naar huis..

Vervanmijnbed | 04-08-10 | 14:12

Als je al dit duurbetaalde dronkenmansgeouwehoer moet aanhoren, begrijp je wel waarom de dames en heren geen gekozen burgemeester, geen gekozen Commissaris van de Koningin (liever "van de Republiek") willen.

En al helemaal zeker geen legislatief referendum.

Waaligator | 04-08-10 | 14:12

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 14:10
Hoezo "toch"? Staat iemands politieke voorkeur anders in potentieel in de weg? Ik snap niet dat mensen daar persoonlijk op afgerekend worden, zegt toch niks over iemands persoonlijkheid?

helemaalnicks | 04-08-10 | 14:12

Tuut tuut tuut de groetjes van Ruud!

Doc Damage | 04-08-10 | 14:12

@Ivoren Toren | 04-08-10 | 14:10
Ja, toch. Pot thee laat aanrukken.

Sliptong | 04-08-10 | 14:12

Gelukkig kwam de bio industrie nog even langs

lolbarn | 04-08-10 | 14:11

Lekkere pr0n muzak.

G-unite | 04-08-10 | 14:11

Ah, Ferry doet ook nog even z'n duit in het zakje. #bashen

Parsons | 04-08-10 | 14:11

Op zulke momenten mis je toch de geheel eigen kijk van Baatstra op zo'n poppenkast.

harry pikkel | 04-08-10 | 14:11

Hehe zometeen eindelijk Lubbers aan het woord. Het zou eens tijd worden na al dat geleuter.

OscarWilde | 04-08-10 | 14:11

Whahahahahahah, PVV, CDA, VVD gaan inderdaad niet veel doen aan bio-industrie, zij hebben nou eenmaal belangrijkere dingen te regelen.

The Russian | 04-08-10 | 14:11

@Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 14:10:

Op zich, ja, maar wel eerst een kalmeringstabletje erin, he, want anders blijft ze maar klagen over de niet-duurzaamheid van het gebruikte rubber, etc.

Balsaq | 04-08-10 | 14:11

Hoop dat het woord duurzaam ook duurzaam is.. Hij slijt snel op deze manier

Halfvol-glas | 04-08-10 | 14:11

Ah pauze, effen plassen

houwezo | 04-08-10 | 14:11

Ruudje-ruudje-ruudje

Sliptong | 04-08-10 | 14:11

Bio industrie heeft ze een punt ahahhaahahah LOL!

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 14:11

Crusader102 | 04-08-10 | 14:04

Waar niemand het over heeft is dat de SGP deze coalitie ook wel wil gedogen. Dat betekent op een aantal (financieel-economische en sociaal maatschappelijke) standpunten dus geen meerderheid van 76 maar van 78 zetels.
Wat je ook van deze partij vindt, het komt de stabiliteit van het minderheidskabinet ten goede.

Sydneylover | 04-08-10 | 14:10

Je ziet een beetje bleek meid. Vitamine A gebrek.

Sliptong | 04-08-10 | 14:10

De kiezer staat in zijn hemd? Oh maar waarom hebben de meeste kiezers dan een voorkeur na een rechts kabinet ik snap het niet?

Henk003 | 04-08-10 | 14:10

Moet Lubbers dit allemaal gaan beantwoorden? Nee toch?

Ivoren Toren | 04-08-10 | 14:10

Toch zou ik haar best kunnen doen!

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 14:10

Thieme hou je bek met je duurzaamheid! WTF?!

Doc Damage | 04-08-10 | 14:09

Paars+ heeft ook geen merderheid in de Eerste Kamer. Bovendien zijn er over minder dan een jaar PS-verkiezingen.

Ivoren Toren | 04-08-10 | 14:09

Ah, mevrouw in dat broekpakje; vier bier a.u.b.

hoocheecoochee | 04-08-10 | 14:09

Nounou wat een spanning he

Maaier | 04-08-10 | 14:09

Allemaal aangeprate en kunstmatig gecreëerde crises...

TheSmartAss | 04-08-10 | 14:09

@parsons

Eerst leren lezen !

HDominggus | 04-08-10 | 14:09

Dierenpoes pleit nog maar eens voor een prominent plekje voor haarzelf, links naast haar denkbeeldige vriendje.

houwezo | 04-08-10 | 14:09

Stond zij maar in haar hemd.. yummie.

OscarWilde | 04-08-10 | 14:09

ik vind die dierendame wel een MILF

KissThere | 04-08-10 | 14:09

Het aantal anglicismen en andere vormen van engelse taalvervuiling onder de sprekers is bizar. Daar zijn erg mooie Nederlandse woorden voor, Geert zeg er wat van!

Fallus Erectus | 04-08-10 | 14:09

crisis, crisis en nog eens crisis, We gaan allemaal deaaaauuudd

Dordt | 04-08-10 | 14:09

Midlife crisis van dierenpoes.

CoffeePatch | 04-08-10 | 14:08

Marianne is CriZUS

ristretto | 04-08-10 | 14:08

Nee he begint zij weer over de milieu bullshit. dom wijf.

The Russian | 04-08-10 | 14:08

En de Bullshit crisis, waarin Dierenpoes blijft bullshitten over niets.

Prins_Bernhard | 04-08-10 | 14:08

Godverdomme, dacht ik toch even dat dit een debat was waarin men om inlichtingen kon vragen bij de informateur.

Staat Dierenpoes me hier toch even een oproep voor duurzaamheid van zo'n vijf minuten te doen.

Ik had het verkeerd begrepen denk ik.

Flikker dat Reglement van Orde van de TK maar in de prullenmand!

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:08

Thieme: Spreek je moerstaal !!

ISDN adapter | 04-08-10 | 14:08

Mens, ga toch koken. Vegetarisch, dat dan weer wel natuurlijk.

Fresh Prince | 04-08-10 | 14:08

Zzzzzz duurzaamheid hou toch op dierenpoes. Vergeleken met andere landen is Nederland al DUURzaam zat..

Henk003 | 04-08-10 | 14:08

en tot slot voorzitter wil ik verbod op de vissenkom.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 14:08

Dierendametje kan niet zelf iets zinnigs zeggen, dus gaat ze 5 minuten quoten...

MalteseKnight | 04-08-10 | 14:08

Ik ga deze ecologische ramp afsluiten. Ik lees uw LOL's wel.

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 14:08

''Hé jongen, ik hoef helemaal niet te kotsen. Ik ben de voorzitter en jij moet mij majesteit noemen.''

nachtschilder | 04-08-10 | 14:07

Heer Lubbers heeft het erg druk met zijn woordzoeker

Halfvol-glas | 04-08-10 | 14:07

Sjesus is die Marianne net stuk getrokken in het fietsenhok, Dat haar!?

StijlvolRechts | 04-08-10 | 14:07

Wat ziet die Thieme er vies en verwaarloosd uit. Volgens mij stinkt ze ook naar natte hondenvacht.

doskabouter | 04-08-10 | 14:07

over welke ecologische crisis heeft zij het over ???

The Russian | 04-08-10 | 14:07

 
Duurzaamheid, is duur en wordt vanzelf opgepakt als er een markt voor is.
 

Rebellis | 04-08-10 | 14:07

Citeren, citeren, citeren.... doe zelf eens wat verzinnen hamsterfrunniker.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 14:07

ik hoop dat ze afsluit met haar bio-verhaal. zo origineel!!!

Scrabble | 04-08-10 | 14:07

Duurzaamheid. Kernenergie.

Sliptong | 04-08-10 | 14:07

Mevrouw had zelf niks te vertellen en kopieert nu dus maar alles wat ze vandaag heeft gehoord. 'De toekomst van onze planeet staat op het spel', jongejonge. Als er vandaag één ding duidelijk wordt dan is dat wel dat een links kabinet hetzelfde is als een atoombom onder de samenleving.

OscarWilde | 04-08-10 | 14:07

Een dierenpoes spint toch altijd? wat zei ze ? polipinie leiders?

ristretto | 04-08-10 | 14:07

Och... Thieme met het eerste kamerargument.... mispoes weet dat de zaken na de komende provinciale verkiezingen volledig anders liggen.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 14:07

Powered by GW: op kernenergie poes, op kernenergie.

Sliptong | 04-08-10 | 14:07

Met geluid uit is ze best te doen.
Maar dat wist u hopelijk al.

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 14:07

Thieme heeft beschikking over dezelfde glazen bol als Femke. Knap vind ik dat.

Met zo'n ding heb je helegaar geen gedoog- of regeerakkoorden nodig, laat staan een (in)formatieproces!

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:07

Job Cohen betuigt nu zijn spijt voor zijn advies... Dit zijn geen draaien maar dubbele flikflak salto's.

Eerst geeft hij Lubbers de schuld, omdat hij wilde onderhandelen, terwijl dit een leugen was. Vervolgens zegt hij nog steeds achter z'n advies te staan en nu betuigt hij spijt. Wie kan hem nu nog volgen???

character55 | 04-08-10 | 14:07

Dus als het allemaal fout gaat, krijgen we nieuwe verkiezingen? Best een goede deal dus...

Frederik Vijf | 04-08-10 | 14:07

Wat een zelfingenomenheid bij links! Bah! Wat ben ik blij dat zij niet gaan regeren, want wat weten ze toch wat goed voor ons is!

Doc Damage | 04-08-10 | 14:07

Lijkt wel een Harry Potter, zonder Harry Potter in vak K.
Dark times volgens de linkse docenten.....

flashforward | 04-08-10 | 14:06

Powered by GW: op kernenergie poes, op kernenergie.

Sliptong | 04-08-10 | 14:06

welk verlies op rechts poes?

Scrabble | 04-08-10 | 14:06

van= voor
bewijs=argument

harry pikkel | 04-08-10 | 14:06

Wat vinden alle huisdieren ervan Marianne?

Cõnjo³ | 04-08-10 | 14:06

dreigen om alle voorstellen te laten stranden in de 1e kamer ? .. dat zal ze echt op gaan breken denk ik..

nachtschilder | 04-08-10 | 14:06

En onze planeet !!! -_-''

The Russian | 04-08-10 | 14:06

Ah, daar hebben we het levende bewijs van een kiesdrempel.

harry pikkel | 04-08-10 | 14:06

Pluche! Is dat van synthetische wol gemaakt? Want anders.

Sliptong | 04-08-10 | 14:06

Hehe, dierenpoes zit te wauwelen en Verhagen en Rutte zijn ff lekker aan ut socializen.

Fresh Prince | 04-08-10 | 14:06

Horen die mouwen zo lang, of heeft ze per ongeluk een jasje van haar scharrel aangetrokken vanochtend?

Fallus Erectus | 04-08-10 | 14:05

Dierenpoes aan het woord,wat heeft zij überhaupt te melden.

The Russian | 04-08-10 | 14:05

Je bent zelf arrogant, Thieme!

stimpel | 04-08-10 | 14:05

Marianne is altijd +1

Martin-VVKM | 04-08-10 | 14:05

-weggejorist-

Haragha | 04-08-10 | 14:05

Zalm iemand?

Sliptong | 04-08-10 | 14:05

Die gemeenschappelijke vijand van links dat is Geert toch?

CoffeePatch | 04-08-10 | 14:05

'bladiebla, bovendien van mening bioindustrie gestopt'' next

hetluis | 04-08-10 | 14:05

Ze spreekt vast voor de dieren.waar zit de skip knop?

ron78 | 04-08-10 | 14:05

 
Goed verhaal van de SGP ... wel moeilijk om toe te geven, dat dan wel weer.
 

Rebellis | 04-08-10 | 14:05

@ Fresh Prince

je was te snel!

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 14:05

ik betaal gewoon belasting voor zulke partijen kwaaier kan je me niet krijgen!!!!!

robbert25-02 | 04-08-10 | 14:05

Nu voelt Thieme ook eens hoe het is om hogerop te komen.

FlesjeFanta | 04-08-10 | 14:05

Thieme mag, ben ff een eitje bakken!

Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:04

oh nee thieme

iter | 04-08-10 | 14:04

Wat zit je haar leuk, Marianne!

ISDN adapter | 04-08-10 | 14:04

Dijkgraaf (SGP) is niet negatief en vind het allemaal best wel ok, zo lijkt:

Vind dat formatie vrij snel gaat hoewel hij dat niet erg vind, wil graag commentaar van informateur.

Pakt maar weer eens het feit erbij dat er geen meerderheidskabinet komt, maar vind dat de huidige beoogde coalitie vrij logisch is.

SGP heeft geen definitief oordeel over dit kabinet tot regeerakkoord bekend is. Ziet wel overeenkomst met eigen partijprogramma maar wacht op regeerakkoord. SGP wil dat economie gestabiliseerd wordt en hoopt dat de rijken ook de lasten moeten dragen.

SGP is blij dat er geen paars-plus komt vanwege standpunt op abortus en zondag.

Nu Tiemen van de diertjespartij.

Crusader102 | 04-08-10 | 14:04

O god, dr Dolittle komt ook weer babbelen. Pfff

Frederik Vijf | 04-08-10 | 14:04

god, nog een slakkenspoor.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 14:04

Marianne!!

Santos | 04-08-10 | 14:04

Heerlijk relativeringsvermogen.

Een dikke fuk joe aan de Paarse kliek! Go SGP.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:04

Zozo, SGP voor deze keer +1 !

JPODUDE | 04-08-10 | 14:04

Dierenpoessss!

Prins_Bernhard | 04-08-10 | 14:04

SGP doet Lubbers ff veer in reedt steken.

Fresh Prince | 04-08-10 | 14:04

poezenmeisje hoi

nachtschilder | 04-08-10 | 14:04

Goed gesproken SGP.

The Russian | 04-08-10 | 14:04

Oh jee, de bijbelse waarden! The horror. Ja we weten wat je bedoeld! Achterlijke droplul.

Sliptong | 04-08-10 | 14:03

HDominggus | 04-08-10 | 14:02

Sinds wanneer is Eenvandaag van de Vara?

LijstG | 04-08-10 | 14:03

Bizar hoe de meest ideologische en moralistische partij van NL als enige niet hysterisch staat te moraliseren en ideologiseren.

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 14:03

Hoeveel euro moet Geenstijl betalen aan dat Studentenwijffie.
Toch knap dat ze de rechtszaak heeft gewonnen dat zal haar toekomstige carrière goed doen.

Haragha | 04-08-10 | 14:03

Pffffttt... Gerdi zei 5 minuten. VIJF. Next dus, dag hoor.

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 14:03

Vijf minuten zijn in de Kamer van Verbeet trouwens vijftien minuten.

En de zondag is volgens de SGP trouwens een 'ethisch thema' LOL.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:03

SGP bashed PP. Heerlijk.

Fresh Prince | 04-08-10 | 14:03

Jobje z`n 2de spreekbeurt is ook weer ingefluistert,dus er kan niks meer misgaan.... denk

Dropke | 04-08-10 | 14:03

@Insignificant_Cunt | 04-08-10 | 14:02 : Linkje?

Frederik Vijf | 04-08-10 | 14:02

SGP is verrassend positief?

MalteseKnight | 04-08-10 | 14:02

Beste reactie vandaag gelezen op Spits van Prins Pils.

Bedankbrief

T.a.v. De Linkse Kerk

Geachte dames/heren,

Via deze weg bedankt rechts Nederland u voor uw tomeloze inzet om tot een rechts kabinet te komen. Zonder het stelselmatig met leugens en verdraaiingen verketteren van de PVV via radio, televisie en krant was het nooit gelukt om bij zoveel kiezers de ogen te openen.
In het bijzonder gaat onze dank dan ook uit naar VARA-televisieprogramma’s zoals Pauw en Witteman, DWDD, NOVA en Eenvandaag die ons het afgelopen jaar bijna dagelijks verblijden met conservatieve linkse gasten en politici die geestelijk in de jaren ’70 zijn blijven steken. Maar ook de vele linkse journalisten en gastschrijvers in Trouw, AD, NRC en de Volkskrant hebben ons de ogen geopend met hun vaak giftige anti-Wilders stukjes.
Verder gaat een bijzonder woord van dank uit naar Pechtold van D’66 die ons het afgelopen jaar zijn welgemeende Wildershaat toonde en last but not least onze vrienden van de PvdA die ons vervroegde verkiezingen en een rechts kabinet mogelijk maakten door hun JOKER Cohen in te zetten. Nogmaals bedankt!

Hoogachtend,
De rechtse kerk

HDominggus | 04-08-10 | 14:02

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:01
helemaal mee eens.

Henk003 | 04-08-10 | 14:02

ga van ellende ook maar een beetje zitten lachen hier ..

nachtschilder | 04-08-10 | 14:02

@helemaalnicks | 04-08-10 | 13:58 : @ Beide comments: Daar heb je idd gelijk in excuses voor mijn redelijk voorbarige 'rant' .

Frederik Vijf | 04-08-10 | 14:02

Even OT: hoor net dat Geenstijl een schadevergoeding moet betalen aan die lallende-achteruit-eet-hoer. Wie gaat er met de pet rond?

Insignificant_Cunt | 04-08-10 | 14:02

Pa Cartwright | 04-08-10 | 14:00
vandaar het woord "schijnt".

helemaalnicks | 04-08-10 | 14:01

"Gegeven de blokkades opgeworden door andere mogelijke coalitiepartijen"
En dan die kop van Cohen erbij :D

Sr. Martinez | 04-08-10 | 14:01

-weggejorist-

nachtschilder | 04-08-10 | 14:01

om grefo's lachen? huh?

AIVD-medewerker | 04-08-10 | 14:01

Als het niet over religie of vrouwenrechten gaat zeggen die SGP-mensjes toch best wel vaak zinnige dingen.

+1

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 14:01

LOL, de SGP is niet ouderwets!

Parsons | 04-08-10 | 14:01

Ik word hier niet geyl van. Wat een gezever...

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 14:01

Deze man moet cabaretier worden.. Charrrrrisma...

An die ARBEIT | 04-08-10 | 14:01

Leuk toch die achterhoede gevechten. Als ik maar minister van buitenlandse zaken wordt denkt Verhagen. Als ik maar lekker kan meeregeren maar wel kan zeggen wat ik wil denkt Wilders. Als de VVD het programma maar kan waarmaken denkt Rutte. Was ik maar burgemeester van Amsterdam gebleven denkt Cohen.

Simon_GS | 04-08-10 | 14:00

Is Dijkgraaf niet gewoon een vermomde Erik van Muiswinkel?

ArMor | 04-08-10 | 14:00

Zit Fem te twitteren?

Mindy | 04-08-10 | 14:00

-weggejorist-

Bloodzone | 04-08-10 | 14:00

@ helemaalnicks | 04-08-10 | 13:44
Nimmer ben ik een gedegen, valide onderzoek tegengekomen dat deze premisse volledig en onweerlegbaar weet te onderschrijven.

Jij wel?

Pa Cartwright | 04-08-10 | 14:00

Femke kijkt pissed off

The Russian | 04-08-10 | 14:00

Die stropdas maakt me ziek.

Fallus Erectus | 04-08-10 | 14:00

Hey, Van Muiswinkel.

harry pikkel | 04-08-10 | 13:57
Verrek ja haha.

Mindy | 04-08-10 | 14:00

Ik ben op zichzelf niet tegen minderheidskabinetten. Alleen jammer dat het dan CDA VVD en de PVV zijn die het invullen. Overigens de opmerking dat het kabinet niet stabiel zou zijn is zwaar onzin. Immers Wilders heeft er ook geen belang bij om het CDA en de VVD in de steek te laten. Speldenprikjes zijn voor de PVV voldoende.

LijstG | 04-08-10 | 14:00

Ruud: jahahahahaaaaaaa mensen. Ik was hier net met Ria en die had lekker cake gebakken. Jahahaaaaaaa mensen.

Sliptong | 04-08-10 | 13:59

Patrick Zweedsey | 04-08-10 | 13:58
Pvda en progressief is al komisch.

helemaalnicks | 04-08-10 | 13:59

Handige Harrie | 04-08-10 | 13:58
Vraag mij precies hetzelfde af...

Diana Charité | 04-08-10 | 13:59

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:54
De bouwput in je voortuin is trouwens wel grotendeels fout van pvda. Echter, niet van cohen, die was geen wethouder voor kansloze metrolijnen.

helemaalnicks | 04-08-10 | 13:58

@Bakito | 04-08-10 | 13:54
`Cut the crap en hup an die arbeit!!! `
Leuk gedaan! Doe er nu eens 1 met Sliptong en Art Vandelay Ultor.
Dat is iets moeilijker lijkt me...

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:58

Grefo's die praten over orthodox., Is dat een pleonasme?

Sliptong | 04-08-10 | 13:58

Cohen en progressief, huh huh.

Patrick Zweedsey | 04-08-10 | 13:58

Mooie stropdas.

Mindy | 04-08-10 | 13:58

Even niet op te letten, maar wie is die 'oranje stropdas'?

Handige Harrie | 04-08-10 | 13:58

@Aktivist | 04-08-10 | 13:56
Da's precies wat er gaat gebeuren. Soms moet het onweren om de lucht te klaren. Laat het bloed maar vloeien.

Sliptong | 04-08-10 | 13:58

 
Als wij hier de hele dag zo slap over niets zouden lullen dan is de gang richting CWI snel gemaakt, weg met de poppenkast, ga eens werken jongens !
 

Rebellis | 04-08-10 | 13:58

wat een enorme geld verspilling is dit zeg .. wat kost ook alweer een dag zonder regering ? bedankt hoor Peggold.

nachtschilder | 04-08-10 | 13:57

Slob (CU) wil niet Zwartepieten, maar gaat toch zwartepieten.

Lubbers: Wryyyyyy? (ja ja, we weten het wel, Lubbers had het niet mogen doen, dit is geen meerderheidskabinet, bla bla bla)

Maakt een foutje en verward met CDA met GL. Kamermenschjes lachen.

Wilder is slecht, sleeeecht... CDA verraad ons! Boehoehoe.... Worden nog wat quotes bijgehaald van Verhagen die PVV vroegah slecht vond.

Dijkgraaf van de SGP nu.... *brrrrr*

Crusader102 | 04-08-10 | 13:57

Een meerderheids geeft ook geen garantie voor het uitzitten van de termijn, meneer Slopperdepop.

Zie: Kok II en Balkenende I, II en IV.

En dat sinds 2002!

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:57

erik van muiswinkel is aan het woord

AIVD-medewerker | 04-08-10 | 13:57

Hey, Van Muiswinkel.

harry pikkel | 04-08-10 | 13:57

Grefo's!!!

Fresh Prince | 04-08-10 | 13:57

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:54
Burgemeester is niet de absolute baas van de stad, en heeft geen zeggenschap over stadsdeelraadsleden of corruptie binnen de stadsdeelraden. Hier kun je hem dan ook niet op afrekenen. Ik ben geen pvda-er, maar schoon voordat je onzin gaat spuien eerst je staatsrechtelijke kennis op, want nu zet je jezelf een beetje voor gek.

Waar je Cohen op kunt afrekenen is veiligheid.

helemaalnicks | 04-08-10 | 13:57

En Lubbers ziet er uit of hij het einde van de middag niet haalt.

spanarchist | 04-08-10 | 13:56

Lubbers luistert niet eens volgens mij maar werkt vrolijk verder aan zijn dagboek..

stimpel | 04-08-10 | 13:56

@OscarWilde | 04-08-10 | 13:56
haha

Slob is wel nr.1 tot nu toe.

Fallus Erectus | 04-08-10 | 13:56

@Sliptong | 04-08-10 | 13:54
Ach ik zit alleen maar te genieten

Geert W | 04-08-10 | 13:56

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:55
Ah ok, dan heb ik niet goed geluisterd. Tx.

Parsons | 04-08-10 | 13:56

@Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:54
Je vindt me dan ook alleen in bedrijfs gerelateerde gevallen in A´dam, of eigenlijk, in de Randstad.

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:56

Die glimlach van Rutte. Priceless!

Sanglier | 04-08-10 | 13:56

Wat is een tootel friek?

OscarWilde | 04-08-10 | 13:56

doskabouter | 04-08-10 | 13:52
Precies, door al dat gedemoniseer en de doodsbedreigingen van links, heeft Wilders zich nog niet echt hoeven laten kennen.

Sliptong | 04-08-10 | 13:49
Nederland heeft geen echt grote steden. Maar je hebt gelijk over de PvdA kerktorenregenten. Dat soort tuig leidt ons recht naar een burgeroorlog.

Aktivist | 04-08-10 | 13:56

Zo! Slob heeft wel humor en tegenwoordigheid van geest!

Giaur[II] | 04-08-10 | 13:55

Wat was het tweede grapjuh van Slob? Zat niet op te letten.

p.s. Erdogan is een total freak.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:55

total freak is uitschelden tegenwoordig. kom eens een dagje meelopen op iedere school in Nederland

AIVD-medewerker | 04-08-10 | 13:55

LijstG | 04-08-10 | 13:53
Ik heb idd enkel zakelijk belang bij. Of het ding mooier, beter en moderner is dan de Zweedse zal me verder worst zijn.

Fresh Prince | 04-08-10 | 13:55

Lachen man, met die Slob. Iedereen is vast blij teruggekomen te zijn van vakantie voor deze stand-up comedy.

De_Sfinx | 04-08-10 | 13:55

Wie zwijgt stemt toe Arie S??

G-unite | 04-08-10 | 13:55

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:54
* snel 10 mariaweesgegroetjes op gaat lepelen *

Sliptong | 04-08-10 | 13:55

@Parsons | 04-08-10 | 13:52
Ze zouden altijd aanwezig zijn en het debat niet dwarsbomen. Ze zouden alleen niet meedoen.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:55

@Geert W | 04-08-10 | 13:53
Geert, wat had Femke nu gevraagd? Niet met je I-phone spelen tijdens dit LOL-debat.

Sliptong | 04-08-10 | 13:54

dat was wel weer adrem van slopmans

hetluis | 04-08-10 | 13:54

@Sliptong | 04-08-10 | 13:53
Ik vond em wel leuk, lijken net mensen zo...

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:54

Wat een slap geouwehoer. Terwijl het land ernaar snakt volgeteerd te worden met nog meer asfalt, de VS trappelt van ongeduld om duur wapentuig te leveren aan ons incompetente leger en er meer dan een miljoen allochtonen gedeporteerd dienen te worden. Cut the crap en hup an die arbeit!!!

Bakito | 04-08-10 | 13:54

@Sliptong | 04-08-10 | 13:52
Jij durft de beibul tegen te spreken? Tsk tsk.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:54

@ Cowboy Henk

Nee kabinet laten vallen door de oorlog in Irak en vervolgens een week later zeggen dat we moeten blijven om agenten te kunnen blijven trainen daar.

Cohen heeft een mooie en slimme gok genomen dat geef ik toe alleen deze strategie is onderschept door de PVV die (niet alle vriendjes mee wil nemen in het kabinet) het wel met 2 handen aanpakt.

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 13:54

Als ze nou eens stoppen met elkaar deaudvervelen en om maar een krachtterm te gebruiken "koppen met spijkers gaan slaan"

1) Het wordt "rechts" geen discussie's meer over
2) Zet de heren Rutte, Verhagen en Wilders bij elkaar om e.e.a. af te spreken en de boel vorm te geven
3) Stuur Job voor een kopje theeeee naar Timboektoe en hij mag pas terugkomen als de volwassen mensen uitgesproken zijn

Halfvol-glas | 04-08-10 | 13:54

Kudt. Grap gemist van Slob. Dat komt niet nog een keer voor.

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 13:54

Slob heeft wel humor.

Handige Harrie | 04-08-10 | 13:54

@An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:49 : Amsterdam, mijn woonplaats is een grote onafbetaalde bouwput waarbij de metro (het gedeelte dat wel af is) niet eens kan rijden omdat het onderhoudscontract is afgeketst. Ghettovorming is immmer aanwezig. Corrupte stadsdeelraden worden overgenomen door groepen die puur uit lokaal eigenbelang handelen en uitblinken in bananenpolitiek. Cohen heeft niets en dan ook niets bijgedragen om dit in het gareel te krijgen. En bij hem vergeleken knijp ik in mijn handjes bij van der Laan.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:54

En Pechtold nu door het verhaal van Slob heen te lullen. Fatsoen moeten blijkbaar alleen de anderen doen.

spanarchist | 04-08-10 | 13:53

Slob met humor, yeah!

Geert W | 04-08-10 | 13:53

LOL (NOT)

Sliptong | 04-08-10 | 13:53

Humor... *ha... ha...*

stimpel | 04-08-10 | 13:53

Fresh Prince | 04-08-10 | 13:51
Tsja ik weet dat je er belang bij hebt, maar toch ik wil je wijzen op het vliegtuigje van onze Zweedse vrienden.

LijstG | 04-08-10 | 13:53

LOL in Den Haag

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:53

@Parsons | 04-08-10 | 13:51
Gaat niet gebeuren. Hij gaat genieten gaf hij aan. En wij genieten met hem mee.

Sliptong | 04-08-10 | 13:52

CU: niet zwarte pieten... en WEL vragen aan Ruudje.
Ken hun program niet, heb niks met fanatieke gristenen, maar dit is een goede beurt in mijn boekje.

MalteseKnight | 04-08-10 | 13:52

Zelfs Arie S. kan niet lezen. Er werd NIET gevraagd naar een MEERDERHEIDS-kabinet.

houwezo | 04-08-10 | 13:52

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:51
Wat doen ze daar dan? Ik hoorde vd week dat ze er niet zouden zijn namelijk.

Parsons | 04-08-10 | 13:52

Nu komt het!

'Paars+ heeft ook geen meerderheid in de EK en kan dus ook niet de jure rekenen op 'een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal' (ongeacht het feit dat Paars+ wel een meerderheid in de TK zou zijn).

Ik meld dit even omdat deze 'vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal' in de opdracht van het staatshoofd aan informateur Lubbers staat. Linksmensen menen dat dit betekent dat Lubbers een meerderheidscoalitie had moeten opzoeken. Ze schieten dus zichzelf, alszijnde liefhebbers van Paars+, volledig in de voet.

Maar dat kennen we, hè.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:36'

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:52

@Parsons | 04-08-10 | 13:51
Geert heeft geen zin om buiten te spelen vandaag...

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:52

@ Parsons | 04-08-10 | 13:51
Alledrie babbelen ze niet mee, zo hebben zij aangekondigd.

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 13:52

"Wilders vindt Rutte een eikel maar wil nu eenmaal meeregeren meebeslissen meebrullen meegedogen het geschreeuw van de laatste jaren verzilveren."

Ik kan best begrijpen dat hij de door hem doorstane VERVOLGING van de laatste jaren wil gecompenseerd zien.

Waaligator | 04-08-10 | 13:52

maraboe | 04-08-10 | 13:48

Die is er wel maar die wordt al 5 jaar (mede daarom) met de dood bedreigd en met vunzige politieke spelletjes buiten spel gehouden. Hopenlijk gaat dat nu veranderen en kunnen we echt zien wat hij er van bakt. Pas dan mag je oordelen.

doskabouter | 04-08-10 | 13:52

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:50
Gelukkig maar want ik vind het een beetje naar totale BS neigen.

Sliptong | 04-08-10 | 13:52

Parsons | 04-08-10 | 13:51
Nee, die zit bij de zwijgende meerderheid.

CoffeePatch | 04-08-10 | 13:51

Wilders geniet alleen.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:51

doskabouter | 04-08-10 | 13:49
SP + VVD lijkt me echt een topcombinatie. Dan worden dit soort tv programma's nog een beetje boeiend.

helemaalnicks | 04-08-10 | 13:51

Verantwoordig afleggen voor het niet volgen van 'advies' van een monarch die sowieso totaal niks te zeggen zou moeten hebben? Raar.

OscarWilde | 04-08-10 | 13:51

LijstG | 04-08-10 | 13:50
Tuurlijk. Noob.

Fresh Prince | 04-08-10 | 13:51

@Parsons | 04-08-10 | 13:51
Nee, hij doet niet mee.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:51

-weggejorist-

MR Big | 04-08-10 | 13:51

@StijlvolRechts | 04-08-10 | 13:49
Buiten mijn verdere mening over Geert, vind ik zijn houding tot nu Stijlloosrechts...

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:51

Kan iemand een bijbel naar die man zijn hoofd gooien?

Sliptong | 04-08-10 | 13:51

Komt Wilders nog aan het woord of heb ik dat gemist?

Parsons | 04-08-10 | 13:51

De opkomst van de PVV is volledig te danken aan het wanbeleid en desinteresse in het integratie-vraagstuk. De politieke partijen moesten de hand in eigen boezem steken in plaats van er bij voorbaat van te gaan dat het komende kabinet er niets van gaat bakken.

Rest In Privacy | 04-08-10 | 13:51

Ik ben totaal geen fan van de sp maar hij reageert tot nu toe wel het meest realistisch ipv die jankerds van pvda,gl en d66.

GOEM | 04-08-10 | 13:50

Ach de CU. Ik verwacht iets in de trend van 'GOD WIL HET NIET.. PVV staat NIET in de bijbel!!!'

OscarWilde | 04-08-10 | 13:50

Kunnen die kamerlakeien niet even het slakkerspoor van die Slob opruimen? Straks glijdt er iemand uit.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:50

@ Fresh Prince | 04-08-10 | 13:47

De JSF is een mislukt stuk metaal.

LijstG | 04-08-10 | 13:50

Roemer (SP) doet huilie dat de Centrum-linkse variant niet onderzocht is.

Zegt dat dit een rompkabinet is dat een politieke ramp zal worden.

Huilt over de 18 miljard die bezuinigd moeten worden en dat de rijken zogenaamd weer ontzien worden en de arme, zielige mensjes moeten betalen.

Haalt weer uit naar CDA. SP wil dat er een kabinet met SP komt en gaat daarom met PvdA praten.

Nu Slob *ril*

Crusader102 | 04-08-10 | 13:50

Arie Slopperdepop.

"Mijn speech vindt zijn basis in de beibul, dus bezit de echte echte echte waarheid."

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:50

Línkse fouten, dat dan weer wel.

Stroopdoos | 04-08-10 | 13:50

Slob: slijmlul.

Sliptong | 04-08-10 | 13:50

Arie begint met het heilig oliesel.

Dropke | 04-08-10 | 13:50

Pleurt op met je centrum links.

StijlvolRechts | 04-08-10 | 13:49

Anti Wilders debat is herhaling van eerder gemaakte fouten. *immer blijer met een gedoogkabinet PVV worden doet*

Stroopdoos | 04-08-10 | 13:49

Dag Roemer. NEXT!

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:49

Dus als ik het goed begrijp neemt Roemer het de VVD klwalijk dat hij geen linkse samenwerking wil? Hoe simpel kun je zijn.

doskabouter | 04-08-10 | 13:49

Alles wat de regering bedenkt wordt toch gewoon genegeerd door de pvda burgemeesters van de 4 grote steden. DA's pas democratisch.

Sliptong | 04-08-10 | 13:49

Statuten SP Artikel 3: Doel en middelen
1. De vereniging stelt zich ten doel het verwezen­lijken van een socialistische maatschappij in Nederland.
.
Tja, waarom zou de SP genegeerd zijn?

CoffeePatch | 04-08-10 | 13:49

"Ik ga het gedogen niet gedogen". 2 tellen later... "Het is volgens een democratisch proces gekozen".
Zoek de tegenstelling.

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 13:49

Een alternatief regeerakkoord is fucking lame kapitein flapdrol.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:49

@Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:45
Deze mensen leiden ons land... Dat is alles wat ik er over kwijt wil...
-huilt een beetje-

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:49

SP mannetje heeft het in ieder geval geaccepteerd (ook al ziet ie ut niet zitten)..

MalteseKnight | 04-08-10 | 13:49

naive leftists are crying...

1972jackass | 04-08-10 | 13:48

Want laat 1 ding duidelijk zijn; Wij hebben gelijk en dus mag de rest niks zeggen. Dit is nou precies het fascisme wat men Wilders verwijt en dan maakt men zich er zelf schuldig aan.

mr_atheist | 04-08-10 | 13:48

doskabouter | 04-08-10 | 13:45
het is jammer dat er geen politicus is met ballen, en die in een ruk ook de publieke omroep aanpakt...

maraboe | 04-08-10 | 13:48

@Barbertjehangt, nee, de verhoging van de AOW leeftijd noemen als breekpunt en dat nog geen dag na de verkiezingen afzwakken is zeker geen gedraai, idem voor de pvv en de hypotheekrenteaftrek.

Cowboy Henk | 04-08-10 | 13:48

Roemer gaat eisen stellen..... snurk

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:48

Ik kan echt zo slecht tegen mensen die niet tegen hun verlies kunnen! Moeten de verliezers nu ook nog eens in het openbaar zitten huilen. Jammer jongens jullie hebben gegokt en verloren!

spruit 11 | 04-08-10 | 13:47

 
Roemer weer dat gezeur over de rekening ... die gaat toch gewoon naar de subsidiesponzen van de PVDA en GL, exit linkse hobby's !
 

Rebellis | 04-08-10 | 13:47

hahahaha ik dacht al waar blijft ie: een stem op het CDA is een stem op de PVV, heerlijk genieten dit.

Geert W | 04-08-10 | 13:47

Een stem op de SP was een ruft in de wind... dus Roemer ga maar weer zitten.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:47

Vroemer: postbodes worden door TNT gedood niet door de overheid.

Sliptong | 04-08-10 | 13:47

Roemer heeft moeite met staatsrecht. Een rompkabinet bereidt nieuwe verkiezingen voor en is zo goed als demissionair.

Een komend rechts kabinet is een zéér missionair minderheidskabinet met meerderheidssteun in de TK.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:47

Boehoehoe arme stratenmakerTs.

OscarWilde | 04-08-10 | 13:47

Alleen het woord "bijzonder" meerderheid kabinet!

150/2 is 75 +1 = meerderheid net zoveel meerderheid als 90 zetels maar het kan zo zijn ja, dat het elke dag op wankelen zal staan!

dat is ongeveer net zo stabiel als de Pvd A zelf! aiai!

Rechtsetterbakje | 04-08-10 | 13:47

Nee lul, van de JSF blijf je af. Niet dat ik em zo mooi vind, maar wel omdat ik er werk van ga krijgen. Leuk stukkie engineering!

Fresh Prince | 04-08-10 | 13:47

Gaan we weer, PVV bashen.

The Russian | 04-08-10 | 13:47

@MOLHM | 04-08-10 | 13:42
`stomme limburgse gelul`
Maar uw schrijfkunst daar in tegen, is geeststrelend..
@Sliptong
Ik heb van beiden posters...

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:46

Kleine +1 voor Roemer. Dat wel.

Sliptong | 04-08-10 | 13:46

Alexander P. en Femke H. zitten al in een hoekje te grienen,zij lopen hun minister-wachtgeld mis !Wat sneu toch,zakkenvullen raakt uit de mode !

Pluto644 | 04-08-10 | 13:46

Oh Oh wat een huilie huilie. De regenten zijn eindelijk uitgespeeld. Helaas waarschijnlijk alleen voorlopig tenzij links, wispelturig en allochtoon NL massaal gaat emigreren.

Tabula Rasa | 04-08-10 | 13:46

Edith Schippers zit erbij alsof ze diep ongelukkig is.

Cowboy Henk | 04-08-10 | 13:46

Wat ben ik blij dat PP niet doorgegaan is. Het gedraai, gelieg en de laster van links is niet aan te horen.

Barbertjehangt | 04-08-10 | 13:46

Enile is wel grappig.... hihi...

Cõnjo³ | 04-08-10 | 13:46

@An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:44 : Cohen kon zonder 3 x overnieuw te beginnen niet eens zijn verhaal afmaken.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:45

Oh, Peppi Roemer wil centrum links. Boehoe.

munchener freiheit | 04-08-10 | 13:45

Fijne gedachte, dat lieden die 16 miljoen anderen moeten regeren, verzanden in een kinderachtige woordenstrijd en het mekaar belachelijk maken. Keer op keer maakt ons parlement onbewust doch schaamteloos reclame voor een totale anarchie.

Bakito | 04-08-10 | 13:45

AlDus | 04-08-10 | 13:42
En dat van iemand die een comment produceert dat hier al 10000x in soortgelijke bewoordingen is gepost.

harry pikkel | 04-08-10 | 13:45

Joe Speedboot | 04-08-10 | 12:55
Is het je al opgevallen dat registratie bij Joop.nl sinds een dag of twee niet meer mogelijk is? Kennelijk bang voor al te vrolijke reacties... hehe..

Giaur[II] | 04-08-10 | 13:45

maraboe | 04-08-10 | 13:43

I have a dream ..

doskabouter | 04-08-10 | 13:45

@Methylfenidaat | 04-08-10 | 13:44
Inderdaad, u heeft gelijk.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:44

AlDus | 04-08-10 | 13:42
En geenstijl schijnt een achterban met bovengemiddeld IQ te hebben, laat staan hoe de rest van Nederland er voor staat. Die hebben waarschijnlijk hulp nodig met peopen. Verstandig dat Wilders meer geld in zorg wil steken dus?

helemaalnicks | 04-08-10 | 13:44

Centrum links?

Sliptong | 04-08-10 | 13:44

Centrum links me hoela.

The Russian | 04-08-10 | 13:44

@Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:40

Oplezen van een briefje lukt hem wel ja, realtime vragen beantwoorden komen zijn hakkelaars kwaliteiten weer naar voren.

Methylfenidaat | 04-08-10 | 13:44

Heerlijk leedvermaak dit, geeft altijd voldoening om Cohen zichzelf weer de nesten in te zien lullen en vervolgens nietszeggende en nergens op slaande uitspraken te doen om zich eruit te proberen te lullen.... zo wordt zo'n regenachtige middag toch nog leuk!

droge strontkorrel | 04-08-10 | 13:44

Alaaaaaaaaaaaaaaaf!

KipNugget | 04-08-10 | 13:44

-weggejorist-

MR Big | 04-08-10 | 13:44

Klaaswitz | 04-08-10 | 13:27
Verhagen is een rat, evenals die treurig, humorloos en niet tegen hun verlies kunnende Peggold, Cohen en Halsema ratten zijn. Het verschil is dat Verhage een slimme rat is.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 13:44

@ stimpel | 04-08-10 | 13:42

moet je ze hier eens zien op de 52 inch.. lijkt wel een Alien

nachtschilder | 04-08-10 | 13:44

Emile staat voor te lezen.. Wat een vent!

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:44

Goed gezien Roemer, vorige kabinetten waren nooit daadkrachtig. Misschien de PvdA invloed?

OscarWilde | 04-08-10 | 13:43

-weggejorist-

Henk003 | 04-08-10 | 13:43

Zo jammer van die Pechtold. Links heeft een kans gekregen om een kabinet te vormen, maar die kans hebben ze niet gepakt. Elke andere optie was niet mogelijk omdat ten minste één partij het blokkeerde.
Gister hoorde ik Pechtold praten over de traditie van het vormen een kabinet en dat deze gebroken was. WTF?
Er is nog niet eens een kabinet en links begint al in hun broek te poepen omdat er een samenwerking komt die ze nooit hadden kunnen voorstellen. Eigen schuld, jullie hadden gebluft en jullie hebben verloren. Geef jullie verlies gewoon toe in plaats van te zeuren over vals spel.

-TJ- | 04-08-10 | 13:43

@AlDus | 04-08-10 | 13:42 : Ha Ha Ha A-drie-aan.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:43

houwezo | 04-08-10 | 13:42
+10

Fresh Prince | 04-08-10 | 13:43

In feite is Pechtold de grootste loser van dit verhaal.
Als hij met de onderhandelingen van Paars Plus zich naast Rutte had geschaard, was het Rutte en Pechtold tegen PvdA en Groenlinks. Had eventueel wat kunnen worden. Nu was het zo dat Pechtold zich schaarde bij kamp Cohen; PvdA, Groenlinks en D66 tegen VVD.
Pechtold is gewoon strateeg van het niveau likmevestje.
Wilders dan weer het tegenovergestelde.

Prins_Bernhard | 04-08-10 | 13:43

@An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:42
Maar beter dan Job, dat dan weer wel.

Sliptong | 04-08-10 | 13:43

Arie for president!

Van Pikkensteyn | 04-08-10 | 13:43

doskabouter | 04-08-10 | 13:40
Een referendum wellicht? daarna de grondwet wijzigen, zijn we af van dit partijgeklooi...

maraboe | 04-08-10 | 13:43

Ohw pvda is beschikbaar whahaha lutsert

Geert W | 04-08-10 | 13:43

Vinex | 04-08-10 | 13:40
Ja, alle scherpte is er nu al vanaf.

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 13:43

Misschien valt er nu wat te lachen. Emile

Mindy | 04-08-10 | 13:42

Bassie Roemer komt ook ff "Allememaggies" zeggen.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:42

Roemer, onze lalalala geinponem!

Fresh Prince | 04-08-10 | 13:42

Prins Carnaval aan het woord. Alaaf!

gozahtje | 04-08-10 | 13:42

SPPPPPPP RRRROEMER, stomme limburgse gelul

MOLHM | 04-08-10 | 13:42

Ha, onze jolige Brabo.

Superior Bastard | 04-08-10 | 13:42

Mijn god, wat een volstrekt achterlijk volk doolt hier rond.

Als de GeenStijl TV een afspiegeling wordt van de reaguurders hier, dan zijn de herhalingen van Bassie en Adriaan een verademing op de publieke omroep.

AlDus | 04-08-10 | 13:42

Roemer spreekt, spatlapjes voor.

houwezo | 04-08-10 | 13:42

Vroemer is.

Sliptong | 04-08-10 | 13:42

eindelijk, stand-up comedy van de SP

nachtschilder | 04-08-10 | 13:42

Nu wordt het lachen... Roemer! Kom d´r maar in!

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:42

Job: Dom-dommer-domst!! Wat ben jij slecht. Reli-idoot bashed rooie knakworst Job. Toedeledoki.

Sliptong | 04-08-10 | 13:42

Goeie vraag van Slob. Ik stem CU!

Sr. Martinez | 04-08-10 | 13:42

Grote oren heeft die Cohen zo op de stream..

stimpel | 04-08-10 | 13:42

Als Slob je powned is het tijd voor een wachtgeldregeling Job. Rust zacht.

Scrabble | 04-08-10 | 13:42

Ah, ik dacht effe een Cohen te zien zonder gestotter, maar helaas.

banaan42 | 04-08-10 | 13:42

Communist aan het woord. :D

The Russian | 04-08-10 | 13:42

hahahaha niet de VVD, het CDA of de PVV, maar good old ARIE SLOB trekt de PvdA omver

Wees_eens_creatief | 04-08-10 | 13:42

@Superior Bastard | 04-08-10 | 13:39
Zeker niet.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:42

Job zijn redenering klopt niet helemaal, sociaal economisch is de PVV bijna vergelijkbaar met de SP dus Job mag blij zijn dat er aan dat "harde rechtse bezuinigingsbeleid" enig tegenwicht wordt geboden.

RexMundi | 04-08-10 | 13:42

OMG wat is die Cohen langdradig en saai. Had dat onze premier moeten worden, aldus links?

wsc981 | 04-08-10 | 13:42

Geweldig! Het Cohen-bashen is nu al van start gegaan!

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 13:42

uh uh

iter | 04-08-10 | 13:41

hij lult zich weer klem haha cohen op zijn best..

ron78 | 04-08-10 | 13:41

Kan iemand dat kind naast Rutte niet uit haar lijden verlossen? Straks huilt ze.

Cowboy Henk | 04-08-10 | 13:41

hahaha Cohen word voor lul gezet.

Henk003 | 04-08-10 | 13:41

Ha! Hulp uit onverwachte hoek van de Grrrrisstenunie. "Job is dit niet een beetje je eigen schuld?"
LOL

houwezo | 04-08-10 | 13:41

Haha, CU lult PVDA uit.

The Russian | 04-08-10 | 13:41

Totaal verkeerde analyse job. Wilders is juist de grote verliezer van deze formatie.

Superior Bastard | 04-08-10 | 13:39

LOL! Doe eens ff een cursusje politiek volgen.

LijstG | 04-08-10 | 13:41

Oh nee he? De Bijbel. Donder op reli-idioot!

Sliptong | 04-08-10 | 13:41

Slob powned Cohen.

Fresh Prince | 04-08-10 | 13:40

Hoera een hard rechts beleid. Zou eens tijd worden.

OscarWilde | 04-08-10 | 13:40

Toespraken houden kan Job echter wel. Lekker kalm, duidelijk en zonder al te veel opspelende emoties.

Kunnen Femke en Mannetje nog veel van leren.

p.s. Krijg de vinkentering Arie Slob met je beibul.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:40

Geert Wilders. Wel de lusten. Niet de lasten. Wilders die achter de schermen alles voor het zeggen krijgt. zou mooi zijn.

neqschotje | 04-08-10 | 13:40

Job had een korte, bij langere halen ietwat bibberige ademhaling.

Watler | 04-08-10 | 13:40

Was niet echt fan van de Balk maar wat is dat een klasbak in vergelijking met onze Joodse wannabe Obama. yes we Cohen, yeah right...

Scrabble | 04-08-10 | 13:40

maraboe | 04-08-10 | 13:39

Juist maar HOE krijgen we dat voor elkaar?

doskabouter | 04-08-10 | 13:40

-weggejorist-

MR Big | 04-08-10 | 13:40

Ruud vult ondertussen een Sudoki in, terwijl RimJob in het luchtledige orakelt

Fallus Erectus | 04-08-10 | 13:40

NOS en VARA moeten het vanaf volgend jaar doen met 50% minder. Da's de moeite waard om voor te huilen.

Sliptong | 04-08-10 | 13:40

Ik vind het normaal dat je gewoon je muil houdt als iemand in de microfoon praat (wie dan ook). Ik stel ook voor dat mobiele telefoons verboden gaan worden in de TK. Kamerlid zijn is een voorbeeldfunctie. Hoe moeten leraren nu aan hun leerlingen uitleggen waarom ze geen mobieltje in de klas aan mogen hebben? Of dat ze niet door de leraar heen mogen praten?

helemaalnicks | 04-08-10 | 13:40

"voorzitter ik rond af" Beste zin van cohen

Vinex | 04-08-10 | 13:40

Ja Job bedankt.... en jij bent een prutser..... ga nu maar wachtgeld innen onder het genot van rooibos thee

Cõnjo³ | 04-08-10 | 13:40

Tsja Job, je hebt gelijk. Een paar maanden geleden zei iedereen nog van alles over de PVV.... En nu doen ze alsof hun neuzen bloeden. Ben je nieuw in de politiek ofzo?

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:40

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:38
Komt nog wel voorbij vandaag.

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 13:39

Paars plus kan nooit stabiel zijn vanwege de samenstelling, 3 linkse partijen en 1 rechtse partij in 1 kabinet is ondenkbaar.

Maar dat boeit onze linkse verlakkers niet, het gaat om het feit dat ze in een kabinet willen. Ze lappen daarmee alle democratische normen aan hun laars.

Het wordt tijd voor een verandering in het kiesstelsel want dit gaat meer lijken op een aandelenbeurs.

doskabouter | 04-08-10 | 13:39

Waarom moet er altijd gefeliciteerd worden? Laten we eens ophouden met elkaar 'moeten feliciteren'. Ik feliciteer nooit als het moet.

diededieben | 04-08-10 | 13:39

Laten we het kiesstelsen veranderen en een minister president kiezen uit
een aantal kandidaten, hij beoemd na verkozen te zijn daarna zijn ministers,
kopje thee bij Bea klaar. Geschatte formatietijd 4 dagen...

maraboe | 04-08-10 | 13:39

Discus | 04-08-10 | 13:36
'k Vond het stewardessenjurkje wel geyl :)

Sr. Martinez | 04-08-10 | 13:39

Cohen:
Praat in het begin langzaam en droog met veel dure woorden.
Geeft Lubbers het bekende commentaar dat hij naar een meerderheid moest zoeken, niet een gedoogkabinet.
Dit nieuwe kabinet zou onstabiel en ongewenst zijn. Dat laatste omdat het om een hard en kil kabinet zou gaan dat het land en de samenleving onstabiel zou maken.

Hij haalt ook nog een keer uit naar het CDA dat zogenaamd haar principes verraad.

Eindigt met Wilders feliciteren met het feit dat hij dadelijk het CDA en VVD als poppen kan laten dansen.

Crusader102 | 04-08-10 | 13:39

Als de pvda zou regeren dan is het ook wel de lusten niet de lasten, die moet de regering na hun dragen.

Geert W | 04-08-10 | 13:39

Bij het argument van het hellend vlak gaat het erom dat er onterecht wordt gesteld dat uit maatregel Q uiteindelijk een afschrikwekkend gevolg Z volgt.

harry pikkel | 04-08-10 | 13:39

Totaal verkeerde analyse job. Wilders is juist de grote verliezer van deze formatie.

Superior Bastard | 04-08-10 | 13:39

Cohen blijf AUB.

patat - generatie | 04-08-10 | 13:39

Als je Job een doekje over de arm hangt, dan ruimt ie zometeen ook nog de glazen op.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:39

Cohen is zelf een pop.

stimpel | 04-08-10 | 13:39

Puppetmaster Geert: origineel.

Sliptong | 04-08-10 | 13:39

Rutte en Verhagen worden in de reet geneukt door Wilders. Geef ze eens ongelijk, ze hebben nu alledrie absolute macht.

LijstG | 04-08-10 | 13:39

'Discriminerende standpunten' -check

Ze hebben nu zo ongeveer alles gehad. Ik mis alleen nog 'racisme'.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:38

@MR Big | 04-08-10 | 13:37
lol, BlowJob Cohen.

Prins_Bernhard | 04-08-10 | 13:38

Ach ze mogen een middagje blaten en klaar, slechte verliezers heur.

Mindy | 04-08-10 | 13:38

ik heb net gemist van pechtold wat gebeurde er

iter | 04-08-10 | 13:38

Cohen donder op AUB.

The Russian | 04-08-10 | 13:38

Cohen met z'n minderheids mederheids... je staat gewoon buitenspel... heel mooi!

MOLHM | 04-08-10 | 13:38

Wat een ongelooflijk gejank.

munchener freiheit | 04-08-10 | 13:38

Oh, oh, oh, wat zijn ze op hun pik getrapt. Hier te breed, daar te lang. Hallo linkse sukkels: Was gewoon met elkaar om de tafel gaan zitten en had dan een goed alternatief geboden.

ISDN adapter | 04-08-10 | 13:38

Job is ook niet enthousiast over een rechts kabinet. Ach gut.

Schaatser | 04-08-10 | 13:38

Haha, is dit niet gewoon genieten? De multiculti droom lijkt uiteen te spatten, het pluche probeert te redden wat er te redden valt. Het enige dat ontbreekt is tranen. Elke pietluttigheid wordt aangegrepen om hun afschuw te laten blijken.

TheSmartAss | 04-08-10 | 13:38

Gaat best goe met job,zolang hij het voorgekauwdt krijgt.

Dropke | 04-08-10 | 13:38

Cohen is op het cateder al net zo'n slaapverwekkende stoethaspel als Marriet Hamer.

Hanxie | 04-08-10 | 13:38

Zit nu 5 minuten naar Cohen te luisteren. Man man man, wat een gezemel. Moeilijk wakker blijven zo.

Fresh Prince | 04-08-10 | 13:38

Het verhaal van Peggold kon ik nog aanhoren, dat van Femke niet meer, maar zij is het aanzien waard, maar nu met Flop Cohen. Ik haak af.

FlesjeFanta | 04-08-10 | 13:38

Pvda heeft etnische registratie ingevoerd in Rotterdam Job. *zucht*

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 13:38

-weggejorist-

MR Big | 04-08-10 | 13:37

Aangezien meer mensen op de PVV hebben gestemd dan er allochtonen in Nederland wonen, betekent dat dan niet gewoon dat het 1-0 is voor de PVV en Cohen nu in principe gewoon zijn bek moet houden?

OscarWilde | 04-08-10 | 13:37

@Job:"Dat hun rechten minder waard zijn dan die van anderen..."

Neen, Jobje, neen, jobje: De oorspronkelijke Nederlanders gaan eindelijk weer eens het gevoel krijgen dat hun rechten _evenveel_ waard zijn als die van alle nieuwelingen, in plaats van minder waard.

En terecht!

Balsaq | 04-08-10 | 13:37

ga maar lekker naar huis Ruud.. de linkse elite laat je gewoon voor lul zitten.

nachtschilder | 04-08-10 | 13:37

Het doet mij denken aan de intocht van Sinterklaas Lubbers met op de voorste rijen de stoute kinderen Verhagen, Rutte en Wilders.

Juri Spundentie | 04-08-10 | 13:37

Zie je wel.
Pechtold is aan het doordraaien.

winterpeen | 04-08-10 | 13:37

*rolt over de grond van actie van Pechtold*

The Russian | 04-08-10 | 13:37

goh, je kunt echt merken dat Cohen zijn speeches niet zelf geschreven heeft.

Wees_eens_creatief | 04-08-10 | 13:37

Wilders zojuist op de radio: "We doen niet mee met het debat. We gaan wel zo veel mogelijk genieten." Haha! Schitterend!

Giaur[II] | 04-08-10 | 13:37

Cohen is ook al aan het zeiken over de moslims. (Kots).

munchener freiheit | 04-08-10 | 13:37

Wat een kneuzen kermis..... Juist door dit soort debatten krijg een nog grotere hekel aan het zogenaamde politiek correcte links. Het zijn allemaal vieze schoften bij elkaar.

StijlvolRechts | 04-08-10 | 13:37

Job is te druk met voorlezen om de leraar uit te hangen. Peggold de assistent to the rescue!

banaan42 | 04-08-10 | 13:37

Peggold: willen Mark nu eindelijk eens ophouden met Annelies te betasten? Dank u.

Sliptong | 04-08-10 | 13:37

-weggejorist-

Vervanmijnbed | 04-08-10 | 13:37

Dit slaat echt nergens op.
Omdat Pechtold, Cohen en Halsema ongelofelijk hun hand overspeeld hebben, moet Lubbers daar voor opdraaien.

Prins_Bernhard | 04-08-10 | 13:37


FlesjeFanta | 04-08-10 | 13:35 Vraag dat maar aan de Bilderberg adeptjes.

Willianus Wortelus | 04-08-10 | 13:37

Wat zei pechtold nou?

Methylfenidaat | 04-08-10 | 13:37

Man man wat een stelletje kleuters zeg.

Zalman | 04-08-10 | 13:36

Oh oh oh, Peggold. Mogen ze niet door Jopje heen lullen??

Fresh Prince | 04-08-10 | 13:36

Topvermaak!

Fallus Erectus | 04-08-10 | 13:36

Paars+ heeft ook geen meerderheid in de EK en kan dus ook niet de jure rekenen op 'een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal' (ongeacht het feit dat Paars+ wel een meerderheid in de TK zou zijn).

Ik meld dit even omdat deze 'vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal' in de opdracht van het staatshoofd aan informateur Lubbers staat. Linksmensen menen dat dit betekent dat Lubbers een meerderheidscoalitie had moeten opzoeken. Ze schieten dus zichzelf, alszijnde liefhebbers van Paars+, volledig in de voet.

Maar dat kennen we, hè.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:36

Ik maak me ook zorgen om de samenleving Job, slappe zak..

Scrabble | 04-08-10 | 13:36

"Yes we Cohen", weet je nog, die euforie?

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 13:36

Jobbekrokje toch

Bokito ergo sum | 04-08-10 | 13:36

Mwah, vond Femke matig vandaag. Ik ben beter van haar gewend.

Discus | 04-08-10 | 13:36

Dit is bijna net zo lekker klaarkomen (let op ik zei bijna)

Haagse-Geertje | 04-08-10 | 13:36

Wat zei Pechtold? ik zat te slapen :(

Sr. Martinez | 04-08-10 | 13:36

onderwijs was altijd al iets van D'66 .. foei jongens !

nachtschilder | 04-08-10 | 13:36

Stil nouuuuuu :P

mr_atheist | 04-08-10 | 13:36

PvdA laat een kabinet vallen en noemt daarna een eventueel rechts kabinet instabiel?
Hmmmmmkay..

Mr. Que? | 04-08-10 | 13:36

Papa Pechtold doet even het vroomste kindje van de klas spelen.... wat een nerd.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:36

Bah, wat een wilderiaanse actie van pechtold.

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 13:36

wat een kleuterschool is het heej. Waar kijk ik naar?

helemaalnicks | 04-08-10 | 13:36

-weggejorist-

Sliptong | 04-08-10 | 13:36

Kereltje Pechtold is écht boos...

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 13:36

Dit is echt een fantastisch debat!
Mijn god wat zijn ze zuur!

p0rn0 | 04-08-10 | 13:36

Hahahahahaahahahahah, komt Pechtold.

The Russian | 04-08-10 | 13:35

Jop doet huilie huilie..

Van Pikkensteyn | 04-08-10 | 13:35

Waarom bedanken al die linkse zure pruimen Lubbers, terwijl ze allemaal tegen de uitkomst zijn?

FlesjeFanta | 04-08-10 | 13:35

-weggejorist-

MR Big | 04-08-10 | 13:35

Beo-oo-oordeeld.

Sliptong | 04-08-10 | 13:35

Welke spindoctor heeft Job stukkie geschreven? Hij leest het op alsof ie er zelf geen moer van begrijpt. Zeker dat Esau en Jacob-stukkie.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:35

1 zeteltje meer en deze man was premier. The horror.

harry pikkel | 04-08-10 | 13:35

heerlijk heerlijk...... Nagel Verhagen aan het Kruis.. met zijn eigen woorden. Krijg steeds meer het gevoel dat niet Wilders, maar Verhagen het groote gevaar is. Wilders gaat wel over, het CDA blijft kruipen en kuipen en is principeloos als een kwal ruggegraatloos is...

donderstesteen | 04-08-10 | 13:35

Femke zou wat meer lactacyd moeten gebruiken. Dat maakt haar minder zuur.
Voor de overige verliezers zou een andere PH-waarde niet misstaan.

kleingrutter | 04-08-10 | 13:35

Een vraag aan Lubbers!!! WTF???

mr_atheist | 04-08-10 | 13:35

@Willianus Wortelus | 04-08-10 | 13:33
Hij kan altijd nog voorleesmoeder worden.

Sliptong | 04-08-10 | 13:34

Dat vinden ze prachtig hoor bij de VK dat Job het over ze had.

Dordt | 04-08-10 | 13:34

Cohen begrijpt het niet helemaal. Of helemaal niet. Een rechts kabinet is de wens van de kiezer. Niet meer niet minder.

pius | 04-08-10 | 13:34

man wat lult die cohen uit z'n nek!

gozahtje | 04-08-10 | 13:34

Is Ruud niet gestikt in het biscuitje bij de Jobthee? * kan iemand even kijken? *

Sliptong | 04-08-10 | 13:34

hahahhaa cohen!!!! Ik dacht dat die man charisma had..

Olief | 04-08-10 | 13:34

Verhaaltjes voorlezen kan onze Job wel.

banaan42 | 04-08-10 | 13:33

"Maakte de VVD onmogelijk" zegt (Blow)Job..... muhahahahaha !!!

Cõnjo³ | 04-08-10 | 13:33

-weggejorist-

MR Big | 04-08-10 | 13:33

Lul niet Cohen. Jij hebt dat geblokkeerd met je pretenties.

Sliptong | 04-08-10 | 13:33


Sliptong | 04-08-10 | 13:32 Nee, nu mag ie nog voorlezen. Dat lukt m nog wel.

Willianus Wortelus | 04-08-10 | 13:33

Wat een schertsfiguur is job-hop ook.

Fallus Erectus | 04-08-10 | 13:33

Femke: ikke wil paars plus! Ikke wil paars plus!
zucht wanneer leren sommige mensen nou eens dat ze niet altijd hun zin kunnen krijgen. "Wij sluiten niet uit behalve de PVV"… Tja dan sluit je dus toch uit heh doos

playboii | 04-08-10 | 13:33

Het hele land is al verdeeld in groepen die elkaar wel kunnen kelen. Niet alleen financieel, maar juist de fragmentatie van de maatschappij is misschien wel het allergrootste probleem. Liever een groot conflict, dan niet met elkaar in gesprek gaan... daarom maar een Tatcherkabinet.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:33

UPDATE : Job Jokkebrok is aan de beurt! Kijk zijn neus groeit al, Pinokkio 2.0

recessieloos | 04-08-10 | 13:32

Ja.... SCHORSING!!! Thee

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:32


Prietpraatalert!!! Cohen!

Willianus Wortelus | 04-08-10 | 13:32

Peggold en Femke zeggen dus dat ze niet zo blij gaan zijn met een rechts kabinet. Daar is toch geen debat voor nodig?

Schaatser | 04-08-10 | 13:32

onee cohen..

Henk003 | 04-08-10 | 13:32

Dit debat is alleen voor het spuien van Linkse gal. Die ouwe in vak K heeft nog geen vraag gehad... Die ze overigens ook gisteren in het persoonlijk onderhoud hadden kunnen stellen.

Vervanmijnbed | 04-08-10 | 13:32

Job de Hakkelaar..... zucht

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:32

Cohen: ehhhhh, ehhhm, ehhh, stotter.

Sliptong | 04-08-10 | 13:32

Aarspus zal ze bedoelen.

mr_atheist | 04-08-10 | 13:32

Komt die eppo weer met z'n draagvlak.

harry pikkel | 04-08-10 | 13:32

Daar komt Job de theedrinkert :-))

Haagse-Geertje | 04-08-10 | 13:32

nou krijgen we draait tol job,cohen... thee er bij? haha

ron78 | 04-08-10 | 13:32

Nou dit wordt lachen! Cohen zeiksnor nr 3.

eerlijkwaar | 04-08-10 | 13:32

Superior Bastard | 04-08-10 | 13:26
Dat vind ik ook. Jezus wat zijn die druiven zuur. Maar wel lachen. Wat laten ze zich kennen. Slechte verliezers.

munchener freiheit | 04-08-10 | 13:32

5 minuten spreektijd per persoon was het toch.

winterpeen | 04-08-10 | 13:32

Halsema gaat ook weer op de anti-Wilders tour. Hoe voorspelbaar. Ik dacht dat ze met de informateur wilden spreken?

Verhagen (CDA) krijgt tot nog toe van de toekomstige oppositiepartijen (D66 en GL) op zijn kop dat hij enkele maanden geleden nog een sterke positie tegen de PVV innam maar nu toch met hem in zee gaat.

Lubbers wordt beschuldigd dat hij de teugels losliet.

Verder maakt ze het af met een huilverhaal dat men niet verder is gegaan met alternatieve kabinetten te onderzoeken en dat er zogenaamd genoeg alternatieven waren. GL hoopt nog op paars-plus.

Nu komt Cohen (brrrr)

Crusader102 | 04-08-10 | 13:31

Uhhhh.... voorzitter... uhhhh

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 13:31

@Klaaswitz
Ah zo..

stimpel | 04-08-10 | 13:31

Oh jee, de draairad komt.

The Russian | 04-08-10 | 13:31

Wat een foeilijke jurk heeft ze aan. Die komt bij mij de kast niet in.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:31

Ik vraag me af wat de reden is voor dit debat.

pius | 04-08-10 | 13:31

Maar Femke, ik voel me ook beledigd door de moslims die onze vrouwen hoeren noemen, die halal eisen want anders!, die aanslagen plegen en angst zaaien.

Sliptong | 04-08-10 | 13:31

@Haagse-Geertje | 04-08-10 | 13:30
Bij Femke wel, bij mij niet ;)

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:31

lekker veel vragen aan Dhr Lubbers zeg.. hij zit er weer voor piet snot bij! ;)
MalteseKnight | 04-08-10 | 13:29
Haha idd... Het is meer samen PVV bashen... Droevige vertoning!

Doc Damage | 04-08-10 | 13:31

Ik kan niet wachten op Cohen.. hoeveel planken zal die lutser weer mis gaan slaan.

OscarWilde | 04-08-10 | 13:30

Die mensen komen echt van een andere planeet, of wonen natuurlijk in een betere buurt. De ultieme wraak is dat heel wat beroepsverschilligen in hun eigen verrijking moeten gaan wonen als de subsidiestroom opdroogt. Heeft de huizenmarkt ook weer wat lucht.

Bokito ergo sum | 04-08-10 | 13:30

Verhagen denk bij zichzelf, wijf ga toch koken.

The Russian | 04-08-10 | 13:30

Kudthoer, hoe weet jij nu welke liberale waarden de VVD inlevert?

Er is nog geen gedoogakkoord.

Eri is nog geen regeerakkoord.

Wat een aanfluiting is dit huiliegedrag toch.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:30

het enige wat ik nog mis bij Pechtold & Halsema zijn tranen.

Wees_eens_creatief | 04-08-10 | 13:30

Femke praat poep. Net zoals Peggold.

FlesjeFanta | 04-08-10 | 13:30

@ winterpeen | 04-08-10 | 13:27
Moest waarschijnlijk van Ria.

Ze heeft Ruud vást weer netjes voor de deur afgezet.

Pa Cartwright | 04-08-10 | 13:30

-weggejorist-

MR Big | 04-08-10 | 13:30

Femke ga je wachtgeld innen!

Doc Damage | 04-08-10 | 13:30

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:29

Druiven zijn zuur hé?

Haagse-Geertje | 04-08-10 | 13:30

Stuiptrekkingen van een deaud linksch. Een paar spastische bewegingen van Femke toveren nog niet de minste glimlach op wiens gezicht dan ook.

ThijsDoetRaar | 04-08-10 | 13:29

Wilders, doe nog eens een weergaloze gaap. Dank U.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:29

lekker veel vragen aan Dhr Lubbers zeg.. hij zit er weer voor piet snot bij! ;)

MalteseKnight | 04-08-10 | 13:29

Polarisatie (2x)

Sliptong | 04-08-10 | 13:29

Wat is het met die quotes van Maxi de hele tijd? Alle ballen op Maxime?

@necrosis | 04-08-10 | 13:27
Dat sowieso, dit debat zal het begin er van wel zijn...

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:29


Groenlinks en D66 LEVEN van allochtonen importeren, geen wonder dat ze piepen.

Willianus Wortelus | 04-08-10 | 13:29

"Mocht U dadelijk premier worden"

OLOL! Ze zijn echt nog in de ontkenningsfase, he....

Balsaq | 04-08-10 | 13:29

Heeft femke een blauwtje gelopen,dat maakt het nog zuurder hahaa

ron78 | 04-08-10 | 13:29

@Fallus Erectus | 04-08-10 | 13:25
Ja nou zeg, kittig jurkje, hippe hakjes. alsof het heur finest hour betreft.
Inhoudelijk hetzelfde als Lex Pech. Janken en griepen ohne ende. Femke mag niet meedoen met een kabinet en dat zullen we weten.

houwezo | 04-08-10 | 13:29

@stimpel
welnee, de lachers weten dat fanboys(girls?) als jij dat leuk vinden. Laat je niet gek maken. Oh wacht.

Klaaswitz | 04-08-10 | 13:29

De PVV is inderdaad het tegenovergestelde van constructief.

Ze zijn zo enorm onconstructief dat ze bezig zijn om hun droomkabinet de door hun zo gewenste gedoogsteun te gaan geven.

Wilders prutser!

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:29

Je kunt zeggen wat je wil, maar Verhagen is wel een gehaaid vakman.

Fallus Erectus | 04-08-10 | 13:29

Nah... Peggold en Halsema maken zich in deze eerste 10 minuten al schuldig aan alles waar ze Wilders alijd van betichten: populisme, angst zaaien, gebrek aan nuance, en tweedracht proberen te zaaien.
De linkse maskers gaan wel heel erg snel af vandaag.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:29

Nee Paars + is zeker de beste ???

The Russian | 04-08-10 | 13:29

Verhagen: nietes, nietes en nog eens nietes.

Sliptong | 04-08-10 | 13:29

Democratie is kudt voor links als ze niet winnen, dan gaan ze jankie jankie doen, heerlijk :-))

Haagse-Geertje | 04-08-10 | 13:28

Wat pechtold Wilders verwijt , doet hij precies zelf.
Angst zaaien....

Owww wat zijn die druiven zuur, ow wat zijn die druiven zuur , owwohhhwoow wat zijn die druiven zuur, tatatatataaaaa.....

3,14mel | 04-08-10 | 13:28

Femke wordt uitgelachen!

stimpel | 04-08-10 | 13:28

Ze zijn toch allemaal uitgenodigd voor de formatie? Wat willen ze dan, tot sint juttemis blijven vergaderen tot er weer een slap akkoord uit komt ruilen?

harry pikkel | 04-08-10 | 13:28

Dit was alles wat Pechold in zijn mars heeft. Teleurstellend maar wel verwacht.

doskabouter | 04-08-10 | 13:28

@winterpeen | 04-08-10 | 13:27
Tuut-tuut-tuut-tuut-tuut: geen kiestoon meer. Probeert u het later nog eens.

Sliptong | 04-08-10 | 13:28

Oeioeioei. Links is de laatste tijd zo diep in de put gedrukt dat ze nu allemaal samen tegen Wilders gaan. Pechtold weet net zo goed als Femke dat een enorm kabinet met 5 partijen net zo min werkt als een minderheidskabinet met steun van de PVV. Verschil is dat het laatste nog niet eerder is geprobeerd, dus laat maar eens zien wat het oplevert. Kan iemand mij trouwens vertellen of de voorzitters van de 3 'potentiële regeringspartijen' vandaag ook nog aan het woord komen?

OscarWilde | 04-08-10 | 13:28

Je hoeft natuurlijk geen linkse hond te zijn om te doorzien dat die Verhagen een gluiperd is die verantwoordelijk is voor de inleiding van de marginalisatie van het CDA.

Klaaswitz | 04-08-10 | 13:27

 
Wat een nare zure toon ... snap overigens niet waar het nu eigenlijk over gaat, de kamer heeft verder toch niets te zeggen over de formatie ?
 

 

Rebellis | 04-08-10 | 13:27

Zag je dat gaapje van Wilders toen Pechtold bezig was ? Nu zijn de linksen aan het demoniseren, ze doen alles om de koers te veranderen en ze houden vooral Verhagen zijn eerdere uitlatingen voor.

datdoetzeerpap | 04-08-10 | 13:27

Met zo'n zuinig decollete scoor je geen punten Femmie!

gozahtje | 04-08-10 | 13:27

lol @ met mobieltje spelende Wilders terwijl de altijd en eeuwig twitterende Halalsema aan het woord is!!!

p0rn0 | 04-08-10 | 13:27

De drie rechtse partijen?

CDA is nog in de verste verte geen echte rechtse partij! Pure middenpolitiek; een flexibele machtspons die met zowel links als rechts kan samenwerken als het pluche het doel is.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:27

Is Ruud nog wakker.
Waarom moest hij komen?

winterpeen | 04-08-10 | 13:27

Verrast of vergast?

Sliptong | 04-08-10 | 13:27

@An die ARBEIT 13:22
Maar dat gingen we tóch al, op 21-12-2012 toch?

necrosis | 04-08-10 | 13:27

Hahahahahahahah, wij vonden gesprek op zijn plaats, dus hou je bek, er was een kans dat het zou lukken.

The Russian | 04-08-10 | 13:27

Echt zielig hoe links kronkelt om de PVV te dwarsbomen... Echt zielig...

Doc Damage | 04-08-10 | 13:27

Kudo's voor M&M door Femke te negeren.

FlesjeFanta | 04-08-10 | 13:27

Als linkse man zeg ik dit debat was niet nodig.

LijstG | 04-08-10 | 13:26

haha Rutte zit ondertussen gewoon met anderen te lullen

Vinex | 04-08-10 | 13:26

Hoezo debat? Geertje bashen.

Superior Bastard | 04-08-10 | 13:26

Gadverdamme Femke.. Vieze vrouw!

stimpel | 04-08-10 | 13:26

gedeelde waarden, constructieve oplossingen , .. met moslims, duidt ze zelf aub even Femke, want zo ver is nog geen linksje OOIT gekomen.

Causa Sui | 04-08-10 | 13:26

Gewaagd jurkje ook...

Fallus Erectus | 04-08-10 | 13:26

Henk003 | 04-08-10 | 13:25
Ik bied me aan als vrijwilliger.

OT: Waar gaat dit in vredesnaam over? Ik snap het doel niet van dit "debat".

helemaalnicks | 04-08-10 | 13:26

Lieve Femke, die scheiding was er allang, werd ontkend en werkbare oplossingen kwamen er dus niet. En dan krijg je dus wat je zelf gezaaid hebt.

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 13:26

Letterlijke citaten. Oef. Raak. Next.

Sliptong | 04-08-10 | 13:26

Pechtold verheft het produceren van (bijna) Godwins tot een olympische sport.

magicpenciltrick | 04-08-10 | 13:26

@necrosis | 04-08-10 | 13:23
Ik onderschat hem zeker niet. Sterker nog, ik kan niet wachten om hem een keer live in actie te zien.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:26

Steengoed dat Rutte en Verhagen lekker zitten te lachen daar in de kamer!

eerlijkwaar | 04-08-10 | 13:26

Oh gut ja nou Femke yek.

Mindy | 04-08-10 | 13:26

Die gaan we vaker horen vandaag: vrees en haat

Geert W | 04-08-10 | 13:26

Zo, jongens toch, wat wordt hier op de man gespeeld zeg! Fapke: dat geldt ook voor jou.

LOL@"zuur geleuter uit de linksche kerk" opmerking van d'r... Ze heeft gelijk!

Balsaq | 04-08-10 | 13:26

femke heeft een goeie beurt nodig..

Henk003 | 04-08-10 | 13:25

"het stilzwijgen"... Femke, ga eens naar een logopedist. Echt rete-irritant hoe dat mens praat.

mr_atheist | 04-08-10 | 13:25

Je kan beter twee augurken in je ogen stoppen dan hier naar kijken... sorry ik haak bij Femke af. Ik ga weer eens wat doen....

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:25

Femke ziet er goed uit

Fallus Erectus | 04-08-10 | 13:25

Pechtold is een idioot, lees is een keer de partij programma van PVV, en inderdaad Criminelen zijn niet gelijk aan normale mensen.
-
Femke hou toch is een keer je mond.

The Russian | 04-08-10 | 13:25

Oh jeetje, de discriminazi troef (1e godwijn, waarvan akte).

Sliptong | 04-08-10 | 13:25

@Multiflauwekulti | 04-08-10 | 13:23
Jouw gok is net zo goed als de mijne.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:25

Ach gut, Femke is pissig.

ISDN adapter | 04-08-10 | 13:24

Pfffffff, wat een zielige vertoning zeg........ doe es emigreren Alexander!!

Cõnjo³ | 04-08-10 | 13:24

Femke, leuk.

Superior Bastard | 04-08-10 | 13:24

Nou krijgen we het... Femke zeiksnor...

Doc Damage | 04-08-10 | 13:24

Pechthold is boos…

playboii | 04-08-10 | 13:24

hahahahaha! Pechtold! "Hierbij doe ik een oproep aan ieder van u."
"aan ieder van de 52 leden" Alsof het erg is als je achter centrum rechts staat! Het is een acteur!

eerlijkwaar | 04-08-10 | 13:24

Ja, Peggold. Eerst een overeenkomst en dán huilen.

Sliptong | 04-08-10 | 13:24

Mijn hemel wat is Pechtold een zielig ventje eigenlijk!

Doc Damage | 04-08-10 | 13:23

@ Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:21
Ik hoor 'm ook iedere keer over Mario Netten. Wie de neuq is dat?

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 13:23

Pechtold verwoordt de zure druiven prima..... jankert !!

Cõnjo³ | 04-08-10 | 13:23

Pechthold zit huilie te doen hoe slecht en kwaadaardig Wilders wel weer niet is en gaat op zijn knietjes om de VVD en CDA te overtuigen het vooral niet te doen.

Crusader102 | 04-08-10 | 13:23

@Art Vandelay Ultor 13:12
Onderschat Lubbers niet, ik heb in zijn tijd als MP heel wat kamervragen gehoord van de oppositie en die man wist een simpele vraag (waar een ja of nee zou volstaan) te beantwoorden met een lulverhaal van 20 minuten en iedereen bleef met het gevoel zitten dat hij nog steeds geen antwoord had gegeven.
Deed hij het toch een stuk beter dan Jan Peuter, die liet zich vaak uit zijn rol pesten door te antwoorden met "laten we toch aardig zijn voor elkaar".
Desondanks: CDA altijd -heul veul!

necrosis | 04-08-10 | 13:23

@fuckje | 04-08-10 | 13:21
* Hero een 14 dubbele whisky aanbiedt *

Sliptong | 04-08-10 | 13:23

Haha, Rutte en Verhagen luisteren niet eens naar mannetje's oproep.

+1

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:23

Volgens mij probeert Alex te zeggen:
Als Wilders gaat regeren gaan we allemaal DOOD!!

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:22

kan iemand ff de mond van klungelsmurf snoeien?

Henk003 | 04-08-10 | 13:22

Toch vreemd dat iedereen al op de kast zit zonder regeerakkoord.

harry pikkel | 04-08-10 | 13:22

ik word nu al misselijk van dat nare mannetje Pechtold, kan iemand hem interrumperen? Waar zijn de jongens van WODAN?

recessieloos | 04-08-10 | 13:22

Lol @ gaap van Greet.

FlesjeFanta | 04-08-10 | 13:22

Mooi shot van een gapende Wilders...

p0rn0 | 04-08-10 | 13:22

Nakaarten.
Paniekvoetbal.
Doorgeslagen Peggold heeft schuim op zijn mond en wordt afgevoerd uit de tweede kamer.

winterpeen | 04-08-10 | 13:22

Zozo, kereltje Pechtold.... Je bent wel erg hard aan het schreeuwen he: en je roept al op tot "confrontatie"; linkschmensch toch.

Balsaq | 04-08-10 | 13:22

Ik zit me eraan te storen dat die respectloze kwal Pechtold niet spreekt over PVV, maar over Wilders. Of wordt dat nu gewoon om de partijnamen achterwege te laten en maar gemakshalve fractievoorzitters te noemen? Het tekent de persoonlijke benadering van opgewonden standje Peggold.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:22

Peggold met scherp op Geert. Hé, de gebruikelijke patronen.

Sliptong | 04-08-10 | 13:22

Pechtold ga eens deaud.

The Russian | 04-08-10 | 13:22

Pechtold is flink bezig met haat en angst zaaien. Wat een jankstraal!

Sanglier | 04-08-10 | 13:22

Die 5 minuten zijn voorbij.

CoffeePatch | 04-08-10 | 13:22

Pechtold is zelf ook niet vies van stigmatiseren zo te zien...

Doc Damage | 04-08-10 | 13:22

Nou nou kereltje draaft door.

Superior Bastard | 04-08-10 | 13:22

Discriminatie
Uitsluiting
Stigmatisering

DUS.

Het dus-kabinet. Het heeft wel iets

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:21

" Hero, sla dat Kereltje ff op z'n bek ja! "

fuckje | 04-08-10 | 13:21


ik krijg het idee dat peggolt geen groot fan is van ome Geert.

Willianus Wortelus | 04-08-10 | 13:21

@nachtschilder | 04-08-10 | 13:20
Check.

Sliptong | 04-08-10 | 13:21

Hou me op de hoogte, ik heb geen geluid hier!!

Gaat prima tot nu toe overigens.

Bill le Koek | 04-08-10 | 13:21

@ron78 | 04-08-10 | 13:19
Gast, +100!

Symmachus | 04-08-10 | 13:21

Kan iemand mij even wekken als dit gemekker van Pekstolt klaar is? Dank.

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 13:21

En nog steeds heb ik het woordje 'meerderheid' niet in de opdracht van ons staatshoofd aan Lubbers kunnen ontdekken...

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:21

Het is een beetje als tegen de scheidsrechter zeuren na een buitenspeldoelpunt of een toegekende penalty. Het oogt betrokken, maar zet geen zoden aan de dijk.

pollito | 04-08-10 | 13:20

@ Sliptong | 04-08-10 | 13:15

[x] JA

nachtschilder | 04-08-10 | 13:20

Sliptong | 04-08-10 | 13:17
De druivuh bennuh zuur veur Herr Pechvögel die reeds dreaumde van een ministerspost.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 13:20

Weet je wat niet chique is Peggold? Met je linker oog de kamer in de gaten houden en met je rechteroog die chocoladebruine jonge deerne!

Sliptong | 04-08-10 | 13:20

Kereltje Pechtold is boos geloof ik.

Schoorsteenveger | 04-08-10 | 13:19

Alexander Pech staat te huilen. Mooi omkeerbeweging, "hullie hebben het gedaan". Alhoewel dit eigenlijk het patent van de pvda is. Zal wel een tarief voor afgesproken zijn.
Nounou, Alex komt wel in de complottheorie-zone. Ik ga maar even een aluhoedje vouwen.

houwezo | 04-08-10 | 13:19

@Bakito | 04-08-10 | 13:18
Nee, het zegt me niets. Sorry.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:19

@mr_atheist | 04-08-10 | 13:18
LOL.

Sliptong | 04-08-10 | 13:19

God, zou die Pechtold ook in bed zo tegen zijn vrouw praten....? Wat een mekkerbek.... Boris Dietrich was een stuk interessanter.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:19

Ooow... nu kruipt Pechtold onder de rok van de koningin... boehoe huiliehuilie

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:18

Een hoop gepraat, waar niks uit gaat komen...
Het ziet er overigens niet uit, CohenT in die stoel.
Dit alles van ons geld....

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:18

Zo'n debat is soms nog leuker dan de komedie van Bernie Mac!

gozahtje | 04-08-10 | 13:18

Frustreren van veranderingen alleen door VVD/CDA?

Stemde PvdA-dino Van Thijn niet tegen de grondwetswijziging die zou hebben moeten leiden naar de gekozen burgemeester? En was dit niet een plan van D66-minister De Graaf?

Pechtold toch.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:18

@Multiflauwekulti | 04-08-10 | 13:16
Check.

Sliptong | 04-08-10 | 13:18

De koffiedame vroeg of ze zijn stoma nog moet legen, maar dat had Ria al gedaan.

mr_atheist | 04-08-10 | 13:18

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:12
Er schijnt een CDA-politicus te zijn die zelfs Van Agt niet kon volgen. Hij was ooit als fragment in Zomergasten. Weet jij toevallig zijn naam...?

Bakito | 04-08-10 | 13:18

Ik heb nu al 4 keer gehoord "maar hullie zeie dat..."
Pleur toch op jongen. Ga janken in de bezemkast.

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 13:18

mark lacht ze gewoon uit hahaha.

Henk003 | 04-08-10 | 13:18

mark lacht ze gewoon uit hahaha.

Henk003 | 04-08-10 | 13:18

Zo, D'66 dat een grotere rol voor de koningin wil. Het moet niet gekker worden.

harry pikkel | 04-08-10 | 13:17

Alexander geeft de trend al weer aan.
De komende jaren helemaal los gaan op de PVV, helaas voor alex zitten hun ook in de oppositie. Alex moet zijn functieprofiel maar weer eens bestuderen en het kabinet controleren... de flapdrol is nu al 6 jaar zijn tijd aan het verdoen.

rightwingranter | 04-08-10 | 13:17

* doekje aan mannetje aanbiedt *

Sliptong | 04-08-10 | 13:17

Als Lub een beetje gaat stoken, dan krijgt-ie kereltje Pechtold volledig over de pis. Hij zet in een te hoge versnelling in.

pollito | 04-08-10 | 13:17

Nee, de informateurs worden niet politieker. De koningin is altijd al te politiek geweest.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:17

@ Sliptong | 04-08-10 | 13:15
*vijfje aan postduif bindt*

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 13:16


Sliptong | 04-08-10 | 13:16 Hehehe :)

Willianus Wortelus | 04-08-10 | 13:16

Pechtold boehoehoe

The Russian | 04-08-10 | 13:16


Ik zag Lubbie toch wel even schuin naar die chocoladenbollenkont kijken!!!

Willianus Wortelus | 04-08-10 | 13:16

Zit ie nou te sjansen met die donkere koffiedame? Ouwe scheepsbeschuit.

Sliptong | 04-08-10 | 13:16

Die Lubbers zit helemaal alleen net als iemand die zometeen gefusilleerd zal gaan worden... daar gaat ook niemand bij in de buurt staan.

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 13:15

In ieder geval positief nieuws in de krant: terug naar twee "staatsnetten" op televee en max 3 radiozenders.
Het budget van de PO moet omlaag.
Hopelijk wordt Vara flinkt gekort als privézender van Job cs.
*alvast biertje opentrekt en hoopt op woedende Cohen/ Halsema*

necrosis | 04-08-10 | 13:15

@Koops | 04-08-10 | 13:14
Dan dragen de sterkste schouders een keer de zwaarste laten en dan is het wéér niet goed.

;)

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:15

€5 dat hij binnen een half uur Ruud-tuut-tuuuuuuuuuu is?
[JA]
[NEE]

Sliptong | 04-08-10 | 13:15

"Ik accepteer die standpunten, ik respecteer ze niet.'' Natuurlijk is dat niet goed genoeg voor al die tolerante Nederlanders die het wij-zij-denken willen uitbannen en polarisatie willen voorkomen.

sjaakdeslinksesul | 04-08-10 | 13:15

Pechtold = mongool

The Russian | 04-08-10 | 13:15

Onze nationale roeptoeter

Bart van Merwijk | 04-08-10 | 13:14

100 x dezelfde vraag op een andere manier.

winterpeen | 04-08-10 | 13:14

Gheghe, zijn allemaal veur de kat z'n kudt van hun vakantieadres teruggevlogen. Dankzij greautheaufd Peggold.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 13:14

Grappig als je het als VVD hebt over de grote winnaars die moeten regeren en je gaat uiteindelijk dus alleen regeren met de grootste verliezer. Heel krom...

Koops | 04-08-10 | 13:14

Dit is echt een overbodig debat

p reatard | 04-08-10 | 13:13

De grijns op de tronie van GW: onbetaalbaar! Als extraatje, gratis en voor niets.

Sliptong | 04-08-10 | 13:13

Wie is dat fossiel?

Superior Bastard | 04-08-10 | 13:13

@pollito | 04-08-10 | 13:12 : Vriend van mij riep dat ook altijd, probeer hem eraan te houden... maar hij is leraar dus afhankelijk van de staatstiet dus het is ijdele hoop.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:13

Ja, dat muziekje hoeft van mij ook niet zo. Een stal met koeien geeft mij meer plezier eigenlijk.

mr_atheist | 04-08-10 | 13:13

Verloren tijd.

winterpeen | 04-08-10 | 13:13

Zou Lubbers de kunst van het veelzeggend nietszeggen nog beheersen? Ik verwacht toch nog van wel en wellicht roert hij er nog wat modern Balkenendiaans doorheen.

Dat wordt smullen.

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:12

Tsssk Oude politiek? De hele informatie van Lubbers was juist het toonbeeld van oude politiek... Achterkamertjes gekonkel op een geheime lokatie over geheime onderwerpen

doesitblend? | 04-08-10 | 13:12

Heerlijk dit, net als het lezen van alle comments op joop.nl en trouw etc.(steekwoorden : verwerpelijk, ik walg/overweeg te emigreren, rechtstaat in het gedrang) En ondertussen zou het toch zo maar eens kunnen dat dit kabinet er echt komt. Bij de weg : tegen Lubbers op moeten lullen is een kansloze missie, hij zal de tent afdoende dichtplamuren.

pollito | 04-08-10 | 13:12

@mr_atheist | 04-08-10 | 13:09 : We kunnen net zo goed naar een stal met koeien kijken, die maken hetzelfde geluid.

Offtopic: Kan iemand ff dat stomme wachtmuziekje uitzetten bij de stream? :-).

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:12

leuk muziekje

Hetstijlloost | 04-08-10 | 13:12

zo, geschorst. Dat gaat snel...

MalteseKnight | 04-08-10 | 13:12

Wat een geile muziek hebben ze daar in de pauze.

FlesjeFanta | 04-08-10 | 13:12

' ik ga genieten ' aldus Geert ... prachtig.

nachtschilder | 04-08-10 | 13:12

huiliehuilie pechtold, niet zoals je gehoopt had he:)

mosman | 04-08-10 | 13:12

Bakito | 04-08-10 | 13:07
Hahaha, eens.

Superior Bastard | 04-08-10 | 13:11

Femke is al aan het janken.

The Russian | 04-08-10 | 13:11

Ik denk dat we wel klaar zijn. Ze doen alledrie niet mee. Vragenrondje om uit te huilen en hophop... nach Hause. Wilders, Rutte en Verhagen gaan afpilsen.

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 13:10

Groenlinks begint al met modder gooien ,hoe voorspelbaar haha

ron78 | 04-08-10 | 13:10

Leuk. Femke haar ogen staan op Aksie!

Sliptong | 04-08-10 | 13:10

Femke kijkt al lekker zuur. Belooft wat moois!

Mr. Que? | 04-08-10 | 13:09

Hahahaha ze gaan een debat doen zonder de rechtse partijen :D

mr_atheist | 04-08-10 | 13:09

mooi het teater van de lach kan beginnen, ga met veel leedvermaak voor links zitten kijken

Maen | 04-08-10 | 13:09

Overigens dikke +1 voor het lesje in nederigheid dat zelfverklaard staatsman Cohen heeft moeten slikken.

Superior Bastard | 04-08-10 | 13:09

K*T, geen geluid... Nou ja, ik kan er zelf wel wat bij verzinnen denk ik.

Bill le Koek | 04-08-10 | 13:09

Wilders nu al +1

""we doen niet mee met het debat, maar we gaan wel genieten"

Hihi

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 13:09


Zure druiven voor kereltje Pechtold.
lol

Koekje-dr-bij? | 04-08-10 | 13:09

Wij zullen geen vragen beantwoorden maar zullen zeker gaan GENIETEN .. haha schitterend Wilders

vicecity | 04-08-10 | 13:09

Wilders: wij zullen niet aan het debat deelnemen, maar er wel van gaan genieten. LOL.

reaudkeaukert | 04-08-10 | 13:09


"genieten" hihi

Willianus Wortelus | 04-08-10 | 13:08

Yes! Daar gaan we dan! De messen zijn geslepen, Geert heeft z´n haar vanmorgen nog eens goed bijgekleurd, Femke heeft d´r supergoeiste poesjupbeehaa uit het vet gehaald en Pechtold heeft voor de spiegel een kwartiertje extra aan z´n comb-over geharkt...
Episch.. Yup...

An die ARBEIT | 04-08-10 | 13:08


En hoe zit het met het kotsende studentje aka de braakkoningin van de Leidsedwars?

Jan de Slager | 04-08-10 | 13:08

Ik vermoed dat dit kabinet Van Kooten en De Bie zowel links als rechts zal inhalen. Hopelijk kijkt het buitenaards leven de komende tijd even niet mee.

Bakito | 04-08-10 | 13:07

blij dat ik niet meer in NL woon.

HotFrog | 04-08-10 | 13:07

Kan slinks weer gal gaan spugen.
LET maar op frustrerend slinks op den top haha

ron78 | 04-08-10 | 13:07


it giet aon!

Willianus Wortelus | 04-08-10 | 13:06


Draadomroep is een fossiel. Wat een treurnis.

Willianus Wortelus | 04-08-10 | 13:06

@Pa Cartwright | 04-08-10 | 13:05
Present!

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:06

Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle boel!

harry pikkel | 04-08-10 | 13:06

Nah, dan zal die Art Ultor zich ook weldra melden.

Pa Cartwright | 04-08-10 | 13:05

Cohen heeft Rutte volkomen verkeerd ingeschat, want die verlaagt zichzelf wel om koste wat kost te regeren. Desnoods met de PVV.

Arend Jan B. | 04-08-10 | 13:05

CDA, VVD en PVV: De zwijgende meerderheid.

CoffeePatch | 04-08-10 | 13:04

@ character55 | 04-08-10 | 13:03
Sint Job is 't Goor.

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 13:03

wie zijn die 3 mokkeltjes in het midden van het beeld

iter | 04-08-10 | 13:03

Ik hoop dat Lubbers zijn tanden heeft gepoetst. Van dat schuimbekken tussen die tanden ga ik echt over mijn nek.

Bart van Merwijk | 04-08-10 | 13:03

mmmmmmmm popcorn

Art Vandelay Ultor | 04-08-10 | 13:03

Sint Job gaat zwarte pieten :')

character55 | 04-08-10 | 13:03

Nou kom maar op, ben er klaar voor!

toetanchamon | 04-08-10 | 13:02

Uiteindelijk krijgt Verhagen de schuld, die is de Kop van Job.

CoffeePatch | 04-08-10 | 13:02

playboii | 04-08-10 | 13:01
merci

kapitein_grafanker | 04-08-10 | 13:02

Het hemd trilt me voor de kont, spannend hoor!

Superior Bastard | 04-08-10 | 13:02

Heerlijk. Na al het gekrijs van de in deaudsneaud verkerende PvdAerts, GroenLinkserts en van waterheaufd Peggold volgt als slagroom op de taert nog een debat tussen die partijen die zo arrogant waren om te denken dat een kabinet over rechts nooit tot stand zou kunnen komen.
De Reinaerts de vossen van de VVD, PVV en het CDA zullen daarbij niet aanwezig zijn, en zullen vanaf hunne crapeaus glimlachend het schouwspel "Het Waere Gezicht Der VerliezerTs" gaedeslaen.
Ik eauk!

reaudkeaukert | 04-08-10 | 13:02

Is men nu al aan het zwarte pieten?

Blue Leader | 04-08-10 | 13:01

Als Lubbers zijn hartkleppen deze überbash maar overleven.
Is Ivo al binnen?

Multiflauwekulti | 04-08-10 | 13:01

Laat ze maar lekker krijsen en krabben als bezigheidstherapie, de hegemonie van links is gewoon niet langer vanzelfsprekend ze wennen er maar aan.

Bokito ergo sum | 04-08-10 | 13:01

Politiek is theater voor lelijke mensen
"Gerald Celente"

P. Pundit | 04-08-10 | 13:01

@Willianus Wortelus | 04-08-10 | 12:59 : LOL, het 1 uur gek ;).

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:00

-weggejorist-

Alweer een mening | 04-08-10 | 13:00

Laten we aub het kiesstelsel veranderen.Want dit gaat ook eigenlijk nergens over...
Voorstel:
1e ronde : iedereen tot aan de kruidenvrouwtjes van Langetongetje mag zich verkiesbaar stellen. Stemmen door het volk.
2e ronde : iedereen die meer dan 15 zetels heeft doet mee. Stemmen door het volk.
3e ronde : Formeren ondersteund door een volkstribunaal/raad.

Aanvullen mag.

Frederik Vijf | 04-08-10 | 13:00

kapitein_grafanker | 04-08-10 | 12:58
Link beetje deaud idd…

playboii | 04-08-10 | 13:00


Spannond. Ik pak een biertje.

Willianus Wortelus | 04-08-10 | 12:59

Open in los vensterOpen in los venster

kapitein_grafanker | 04-08-10 | 12:58

Ik heb me zojuist voor de vierde keer benat van de spanning.

Jaap de Paap | 04-08-10 | 12:58

Mooie tijden dit! Linksmensen raken in paniek. Ik denk dat dit een leuk debat wordt. Cohen was gewoon heel dom dat hij niet voor middenkabinet ging. Hij zette in op paars+ en faalde! Mwhahaha!

eerlijkwaar | 04-08-10 | 12:58

Nou, daar ga ik eens lekker voor zitten want ik kan wel weer wat humor gebruiken op de woensdagmiddag. Zaagmans is al langs geweest dus kom maar op, ik heb er zin an.

recessieloos | 04-08-10 | 12:57

Ik snap wel dat het CDA geen anti-islamhouding wil aannemen, omdat zulks zou betekenen dat er waanzinnig gevreten gaat worden aan hun wettelijk vastgelegde privileges als gelovigen. Want als je de ene religie pakt, dan gaan ze immers allemaal voor de bijl.
Nou, dat moeten de PVV''ers dan maar slikken vooralsnog. Laten we maar eerst beginnen met een immigratiestop en het stoppen van het uitdelen van de Nederlandse nationaliteit als ware het een simpele lidmaatschapspas. Dan is de kraan in ieder geval grotendeels dicht.

Tarah Levasseur | 04-08-10 | 12:57

Geheime deal disclosed:
rommel kabinet
verkiezingen
meer extreme stemmen
rins & repeat

mokum | 04-08-10 | 12:57

Geert die niets zegt bij een debat, kan dat wel leuk worden?

fuckje | 04-08-10 | 12:55

Hoezo? Komt mevouw von Amsberg verantwoording afleggen? Anders is het een flutdebat

Bos Hout | 04-08-10 | 12:55

Sinas.. check.
Chippies.. check.
Doekje.. check (voor de lachtranen)
Peuken.. check

Bring it oan!

G-unite | 04-08-10 | 12:55

Uithuilen kan op joop.nl

Joe Speedboot | 04-08-10 | 12:55

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl