Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

WNF hoaxt waterverbruik Nederlanders

roflbot-SI3u.jpgToch een treurig bericht vandaag in de traditionele media: Nederland doet weer eens iets niet-goed-als-land. Het Wereld Natuur Fonds meldt dat we met z'n allen TWEE KEER ZOVEEL water verbruiken als de gemiddelde aardbewoner. En dan hebben we het dus niet over een paar minuutjes te lang douchen ofzo. Nee, het grote probleem zit hem in het geïmporteerde water dat via Foute Producten als koffie (oehhh) en katoen (boehoee) ons land wordt binnengehaald. Consumeren consumeren en nog eens consumeren, dat is het enige dat ons boeit en de wereld mag ondertussen lekker KAPOT gaan zo luidt de boodschap die het WNF middels aansprekende graphics (pdf alert) ons hoofd in wil praten. Tijd dus voor een 'is dat eigenlijk wel zootje', want zoals bekend moet je cijfers van natuurbeschermers altijd 3x checken alvorens ze te geloven. Check hierrr het tabelletje waar het WNF mee op de proppen komt. U ziet het, de gemiddelde Nederlander giet jaarlijks zo'n 2250 kub water weg, terwijl het wereldgemiddelde rond de 1200 kub ligt. Vet schandalig! Maar laten we toch even Waterfootprint.org raadplegen voor een kleine controle. Conclusie na het intikken van alle landen op die site: of het WNF, of Waterfoodprint.org praat dikke PEOP. Volgens laatstgenoemde verbruikt Nederland namelijk een keurige 1250 m3 per jaar, exact het aardse gemiddelde dus. Saillant detail: alle overige cijfers kloppen gewoon, behalve die van 0031. Wij eisen uitleg! Update: Aha! Uitleg is binnen. De cijfers op Waterfootprint.org waren verouderd en zijn inmiddels aangepast. Let wel: de wereld gaat dus nog gewoon kapot en er is GEEN reden voor opgeluchtheid.

Reaguursels

Inloggen

ZTR | 25-03-10 | 19:59
Prima, ik zal regelmatig kijken.

komt dat schot | 25-03-10 | 20:35

Reactie kan even duren, druk.

ZTR | 25-03-10 | 19:59

Nou jij hebt niet stil gezeten, of juist wel.
Wat betreft Japan, dank, ik dacht dat Japan veel rijst importeerde. Maar in de door waterfootprint geleverde data, is het verbouwen van rijst een van de meest water intensieve voedingsmiddelen. Aangezien Japan per hoofd wel veel meer rijst eet als NL zou ik verwachten, wat de data uit de bv Filipijnen bevestigd, dat de wfp veel groter voor rijst in Japan zou zijn als voor NL. Extern of intern, rijst is rijst en kost per kilo zoveel liter water, zoals www.waterfootprint.org/?page=files/hom... laat zien.
Ik begrijp dat ze de data hebben herberekend voor het rapport van 2009, maar er staat nergens gegeven waarom de verandering, die in feite neerkomt op het beter berekenen, een toename van haast 100 % betekend ten opzichte van het rapport van 2007.
Zoals je verder zelf zegt, een groot deel van de externe fp, wordt veroorzaakt door vleesconsumptie. Volgens de gegevens van 2009 komt het overgrote deel ervan uit landen zonder enig watertekort, en van de industriële fp, komt alleen China voor in de lijst van "Hotspots".. en de hele wereld laat tegenwoordig zijn goederen in China produceren.
Waar in de meeste wetenschappelijke data van belang is wat de grootste invloeden zijn, gaat het er in de rest van het rapport over waar het voor de externe leverancier het zieligst is.. Niet over soja uit de VS, maar over sesamzaad uit Soedan. Ik begrijp dat dat in geval van landbouwproducten een probleem is voor deze landen, maar de voorbeelden in de rapportage vind ik gezocht.
Het lijkt mij overigens in wezen zinloos om NLers met welk derde wereld land te vergelijken, en aangezien het overgrote deel van de mensheid jammer genoeg in dit soort landen woont, is het afzetten van onze gevonden wfp, ten opzicht van een gemiddelde zinloos. Dat wij met onze consumptie meer verbruiken dan een Afgaan, is duidelijk, maar doen wij het veel slechter dan Duitsers of Zwitsers, met een vergelijkbaar levenspatroon, is wat dat betreft een veel belangrijkere vraag.
Aangezien ik die gegevens alleen van de periode gegeven www.waterfootprint.org/?page=files/Nat..., kan halen, kan de herberekening misschien wel kloppen, maar kan ik hem met geen ander vergelijken. In deze data heeft NL wfp van 1233. Dus, heb jij gegevens die een herberekening van bv Duitsland geeft voor eenzelfde periode en zelfde berekening als degene waardoor NL opeens op 2300 uitkomt?
Zo ja, wil ik dat graag zien, zo nee, kan ik met die 2300 nog steeds niet zo veel.

komt dat schot | 25-03-10 | 00:03

--------------------------------------
komt dat schot | 24-03-10 | 12:28
--------------------------------------
Getallen kunnen er wel staan en die kun je goed herhalen, maar je moet ook weten wat ze betekenen. Je kunt zo voelen dat je alleen maar verwijten krijgt, maar voor mij voelt het alsof ik een onwillende toehoorder hebt. Wie er dan gelijk heeft, tsja. Daarom nog een keer uitleg.

--------------------------------------
komt dat schot | 24-03-10 | 13:09
--------------------------------------
Zowel de ontvanger als de zender van de boodschap moeten hun best doen de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen, het is dus niet automatisch waar dat als jij iets fout interpreteert dit aan de schrijvers te wijten is.

--------------------------------------
Komt dat schot | andere losse kritiek
--------------------------------------
Je hebt gelijk dat inderdaad niet vermeld wordt welke landen zo slecht met water omgaan! Ik dacht dat dat er wel in stond, maar ze vermelden inderdaad alleen in welke landen de impact van onze consumptie het grootst is. Sorry! Uit de gegevens blijkt wel dat we uit relatief waterverslindende landen importeren, dat leg ik uit onder punt 2. Welke landen dat precies zijn wordt verder niet gespecificeerd in die paper. En dat is ook wel enigszins terecht, want het is pas een probleem als je ergens water wegtrekt waar ze het eigenlijk niet kunnen missen en daarom zoeken ze juist dat uit. Ze zouden inderdaad bijzonder efficiënt kunnen zijn, maar die productie gaan ze dus niet lang volhouden.
Goed opgemerkt wat betreft de bevolkingsgrootte, maar die tabel gaat over een andere periode dan de paper uit 2009 (1997-2001) en gebruikt een andere berekeningsmethode. Bij fig. 2 in de paper staat dat ze uitgaan van een bevolkingsgrootte van 16.3 miljoen voor het bepalen van de afdruk per capita per jaar. De gemiddelde bevolkingsgrootte in de periode van 1996-2005 was overigens 15.9 miljoen. Het getal is dus eigenlijk nog een tikje hoger (ongeveer 2.5%).

--------------------------------------
Uiteenzetting
--------------------------------------
1. De watervoetafdruk (vanaf nu WFP)
--------------------------------------
Hier had je inhoudelijk geen kritiek (meer) op, ik loop het toch even langs.
De WFP zegt iets over hoeveel water iets kost/gebruikt. Deze kan worden bepaald voor mensen, producten, landen, bedrijven, enzovoorts. De watervoetafdruk van een product vertelt hoeveel liter water het kost om het te maken. Hierbij hoort watergebruik in de zin van irrigatie, onderdeel van het product, verdunning van afvalstoffen enzovoorts. Je moet hierbij in acht nemen dat water inderdaad niet zomaar verdwijnt, maar wel verplaatst wordt. Ook is een deel van de watervoetafdruk virtueel. Zoals in het geval van water voor verdunning van afvalstoffen, in werkelijkheid gebeurt dit niet in elk land! Maar omdat de WFP vooral bedoeld is om aan te tonen wat de druk van een product op het watersysteem is wordt toch aangenomen dat de afvalstoffen verdund worden. Dat het niet verdund wordt betekent namelijk gewoon dat je watersysteem extra belast wordt.
De watervoetafdruk van een persoon vertelt iets over hoeveel water er nodig was om de consumptie van dat persoon mogelijk te maken. Dus afhankelijk van het aantal t-shirts wat je ‘consumeert’ zal je watervoetafdruk stijgen. De watervoetafdruk van een land zegt iets over hoeveel water de inwoners in totaal verbruiken. Dit kan een combinatie van import/export/productie/consumptie zijn. Voor het verhaal hier gaan we uit van goederen die hier geconsumeerd worden (ongeacht of ze uit import of export komen). Er wordt dus wel gekeken waar de producten geproduceerd zijn en hoeveel water ze dáár gekost hebben. Het getal zegt dus niet over de druk op het watersysteem in Nederland, maar wel over de druk die Nederlands op het globale watersysteem leggen.
In het gunstigste geval weten we van elke Nederlander precies wat ze consumeren, waar dat precies vandaan komt en hoeveel dat die ene keer kostte aan water. Dat weten we natuurlijk niet, dus gebruiken we grovere data. Denk aan landelijke import/export/productie gegevens enzovoorts.
De groep van Hoekstra is inderdaad continue bezig haar methode te verbeteren, maar van heruitvinding (met de negatieve connotatie die jij eraan lijkt te verbinden) is geen sprake. In essentie blijft het idee van de watervoetafdruk namelijk altijd gelijk, de verbetering van de methode zit er vooral in dat ze telkens meer gedetailleerde data gebruiken om die voetafdruk zo goed mogelijk uit te kunnen rekenen. Vanuit het Water Footprint Network proberen ze ook juist om allerlei partners (bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen) bij het onderzoek te betrekken! Hoe is dat nog wc-eend?
Verder weet ik niet waarom je denkt dat ze naar een antwoord toe rekenen, want de aangehaalde verbetering in de methodologie is OBJECTIEF een verbetering. Daar is niets discutabels aan. Verder weet ik ook niet waarom de gegevens onbetrouwbaar lijken. Ja, al die jaartallen door elkaar wordt knap lastig. Daarom moet je ook goed kijken wat de verschillen zijn en wat getallen echt zeggen. Verder doen ze er helemaal niet schimmig over, de hele lijst publicaties staat onder elkaar, binnen de publicaties vermelden ze dat er verbeteringen en dus verschillen zijn en zelfs bij de .xls met nationale gegevens is vermeld dat er voor sommige landen betere gegevens te krijgen zijn. Als je echt een schimmig iets kunt aanwijzen hoor ik dat graag, overigens.
Omdat ik ook wat extra negativiteit vermoed die veroorzaakt wordt door de angst dat er harde consequenties aan de uitkomsten verbonden worden even wat extra uitleg over het concept. Zelf zeggen ze nergens dat de watervoetafdruk een hard getal is waar je grootse beleidsaanpassingen op zou moeten baseren of iets dergelijks. Het is een indicator die kan helpen om een idee te krijgen van 'het probleem' en die voor extra bewustzijn kan zorgen. Om écht beleid te kunnen bepalen heb je veel verder uitgesplitste cijfers nodig die zij ook uitzoeken (zoals te zien in de paper van 2009). WNF zegt er hetzelfde over, die zijn ook (bijzonder) realistisch in wat de watervoetafdruk kán zeggen. Nu moeten we nog hopen dat de overheden niet teveel in de stress schieten en wel zulke getallen als heilig gaan zien, daar zijn ze goed in namelijk.
--------------------------------------
2. De verschillende cijfers voor NL en de rest van de wereld
--------------------------------------
In het komende verhaal ga ik me op twee bronnen baseren, om het overzichtelijk te houden. Deze zijn beide wetenschappelijk gecontroleerd. Ik ga verder niet meer in op wat WNF gezegd heeft.
2009: www.waterfootprint.org/Reports/VanOel-... >-- hierin wordt vrij precies bepaald hoeveel water een Nederland kost per jaar.
2007: www.waterfootprint.org/Reports/Hoekstr... >-- hierin wordt grof bepaald hoeveel water landen kosten per jaar, de .xls die ik eerder gaf lat geloof ik de gegevens zien
In de paper van 2007 hebben ze de genoemde variant van de WFP bepaald voor (vrijwel) alle landen ter wereld. Omdat niet voor alle landen bekend is waar ze precies hun spullen vandaan halen moest er een oplossing komen. Om de watervoetafdruk van een bepaald product in een bepaald te bepalen is ten eerste bepaald van elk land ter wereld hoeveel water het ze kost om dat product te maken (waarbij sommige landen sommige producten niet maken). Daarna wordt per product de wereldgemiddelde WFP bepaald, ofwel de WFP in een bepaald land voor dat product wordt vermenigvuldigd met de productiegrootte in een land, dat wordt voor alle landen opgeteld en gedeeld door de wereldwijde productiegrootte van dat product. Per land zouden ze nu deze wereldwijd gemiddelde WFP kunnen nemen, maar ze doen dat iets slimmer. Ze kijken hoeveel procent van het geconsumeerde in eigen land gemaakt is en hoeveel geïmporteerd is. Aan de hand van die percentages wordt bepaald wat de WFP van dat product in dat land is.
In de paper van 2009 zoeken ze het voor NL precies uit. Hier is de herkomst van producten wel bekend en dus kan de precieze(re) WFP van een product bepaald worden. Beter gezegd, het gedeelte van de WFP per product wat door import bepaald wordt gebruikt nu niet het wereldwijde gemiddelde maar het gemiddelde over de landen waar we het vandaan halen. In ons geval valt de totale WFP/cap/yr hoger uit dan eerder. Dit betekent dus dat wij uit relatief waterverslindende landen importeren, omdat de import-component per product hoger uitvalt dan het wereldwijde gemiddelde. Anders was het getal nooit hoger geworden. Als het voor alle landen ter wereld precies zo bepaald zou kunnen worden zou het gemiddelde niet veranderen. Dit omdat de totale hoeveelheid gebruikt water niet veranderd natuurlijk.
Overigens moet opgemerkt worden dat de paper van 2009 over de periode 1996-2005 gaat en de paper van 2007 over de periode 1997-2001. Nu zul je zeggen dat je die wereldwijdgemiddelde WFP (2007) niet met de precieze WFP van NL (2009) mag vergelijken. Voor een deel heb je daar gelijk in! Maar omdat de WFP over die jaren amper fluctueert is het veilig genoeg. Sterker nog, als je voor NL alleen de periode 1997-2001 beschouwt komt er bijna hetzelfde getal uit als dat je naar de volledige periode kijkt. Dit vergelijk is daarmee veilig te doen, maar je moet altijd op blijven letten of dat zomaar kan. De mensen van het WFP-network hebben volgens mij zelf nergens deze gegevens naast elkaar gezet.
--------------------------------------
3. Japan
--------------------------------------
Ik ga het niet over de Filipijnen hebben omdat ik denk dat je met de uitleg van Japan wel snapt waarom het zoveel verschilt. Ik zou al op kunnen houden met uitleggen in zoverre dat uit 2 blijkt dat voor Japan geen precieze berekeningen gedaan zijn. Mogelijk is de (externe) WFP van Japan inderdaad een stuk hoger dan de onze, maar daar spelen heel veel factoren in mee. Ik ga even op wat dingen in die je zegt of die het verschil (wat we niet echt weten) kunnen verklaren. Vrij esoterisch discussie dus, want in principe zouden we deze gegevens niet zo strikt moeten vergelijken. Maar goed. Ten eerste, Japan importeert vrijwel geen rijst: en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Japan... . Ten tweede; in de regel bepaalt consumptie van vlees het grootste deel van de watervoetafdruk. Ten derde; ik weet niet waar zij hun katoen vandaan halen, maar voor de .xls is niet meegenomen welk land hun spullen waarvandaan haalt. Dus ook al zouden ze het uit China halen had dat voor deze berekening niet uitgemaakt.
--------------------------------------
4. Verder nog wat?
--------------------------------------
Meld maar, kan ik meer uitleggen. Mogelijk ben ik wat van je punten vergeten te beantwoorden, sorry dan alvast ;) Je kunt deze info ook als .doc krijgen, dat leest fijner. Email, blabla. Als je meer kritiek hebt op bovenstaande dingen, graag duidelijk opschrijven waar je het over hebt en wat je er bijhaalt aan bronnen.

ZTR | 24-03-10 | 20:13

--------------------------------------
2. De verschillende cijfers voor NL en de rest van de wereld
--------------------------------------
In het komende verhaal ga ik me op twee bronnen baseren, om het overzichtelijk te houden. Deze zijn beide wetenschappelijk gecontroleerd. Ik ga verder niet meer in op wat WNF gezegd heeft.
2009: www.waterfootprint.org/Reports/VanOel-... <-- hierin wordt vrij precies bepaald hoeveel water een Nederland kost per jaar.
2007: www.waterfootprint.org/Reports/Hoekstr... <-- hierin wordt grof bepaald hoeveel water landen kosten per jaar, de .xls die ik eerder gaf lat geloof ik de gegevens zien
In de paper van 2007 hebben ze de genoemde variant van de WFP bepaald voor (vrijwel) alle landen ter wereld. Omdat niet voor alle landen bekend is waar ze precies hun spullen vandaan halen moest er een oplossing komen. Om de watervoetafdruk van een bepaald product in een bepaald te bepalen is ten eerste bepaald van elk land ter wereld hoeveel water het ze kost om dat product te maken (waarbij sommige landen sommige producten niet maken). Daarna wordt per product de wereldgemiddelde WFP bepaald, ofwel de WFP in een bepaald land voor dat product wordt vermenigvuldigd met de productiegrootte in een land, dat wordt voor alle landen opgeteld en gedeeld door de wereldwijde productiegrootte van dat product. Per land zouden ze nu deze wereldwijd gemiddelde WFP kunnen nemen, maar ze doen dat iets slimmer. Ze kijken hoeveel procent van het geconsumeerde in eigen land gemaakt is en hoeveel geïmporteerd is. Aan de hand van die percentages wordt bepaald wat de WFP van dat product in dat land is.
In de paper van 2009 zoeken ze het voor NL precies uit. Hier is de herkomst van producten wel bekend en dus kan de precieze(re) WFP van een product bepaald worden. Beter gezegd, het gedeelte van de WFP per product wat door import bepaald wordt gebruikt nu niet het wereldwijde gemiddelde maar het gemiddelde over de landen waar we het vandaan halen. In ons geval valt de totale WFP/cap/yr hoger uit dan eerder. Dit betekent dus dat wij uit relatief waterverslindende landen importeren, omdat de import-component per product hoger uitvalt dan het wereldwijde gemiddelde. Anders was het getal nooit hoger geworden. Als het voor alle landen ter wereld precies zo bepaald zou kunnen worden zou het gemiddelde niet veranderen. Dit omdat de totale hoeveelheid gebruikt water niet veranderd natuurlijk.
Overigens moet opgemerkt worden dat de paper van 2009 over de periode 1996-2005 gaat en de paper van 2007 over de periode 1997-2001. Nu zul je zeggen dat je die wereldwijdgemiddelde WFP (2007) niet met de precieze WFP van NL (2009) mag vergelijken. Voor een deel heb je daar gelijk in! Maar omdat de WFP over die jaren amper fluctueert is het veilig genoeg. Sterker nog, als je voor NL alleen de periode 1997-2001 beschouwt komt er bijna hetzelfde getal uit als dat je naar de volledige periode kijkt. Dit vergelijk is daarmee veilig te doen, maar je moet altijd op blijven letten of dat zomaar kan. De mensen van het WFP-network hebben volgens mij zelf nergens deze gegevens naast elkaar gezet.
--------------------------------------
3. Japan
--------------------------------------
Ik ga het niet over de Filipijnen hebben omdat ik denk dat je met de uitleg van Japan wel snapt waarom het zoveel verschilt. Ik zou al op kunnen houden met uitleggen in zoverre dat uit 2 blijkt dat voor Japan geen precieze berekeningen gedaan zijn. Mogelijk is de (externe) WFP van Japan inderdaad een stuk hoger dan de onze, maar daar spelen heel veel factoren in mee. Ik ga even op wat dingen in die je zegt of die het verschil (wat we niet echt weten) kunnen verklaren. Vrij esoterisch discussie dus, want in principe zouden we deze gegevens niet zo strikt moeten vergelijken. Maar goed. Ten eerste, Japan importeert vrijwel geen rijst: en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Japan... . Ten tweede; in de regel bepaalt consumptie van vlees het grootste deel van de watervoetafdruk. Ten derde; ik weet niet waar zij hun katoen vandaan halen, maar voor de .xls is niet meegenomen welk land hun spullen waarvandaan haalt. Dus ook al zouden ze het uit China halen had dat voor deze berekening niet uitgemaakt.
4. Verder nog wat?
Meld maar, kan ik meer uitleggen. Mogelijk ben ik wat van je punten vergeten te beantwoorden, sorry dan alvast ;) Je kunt deze info ook als .doc krijgen, dat leest fijner. Email, blabla. Als je meer kritiek hebt op bovenstaande dingen, graag duidelijk opschrijven waar je het over hebt en wat je er bijhaalt aan bronnen.

ZTR | 24-03-10 | 20:12

--------------------------------------
komt dat schot | 24-03-10 | 12:28
--------------------------------------
Getallen kunnen er wel staan en die kun je goed herhalen, maar je moet ook weten wat ze betekenen. Je kunt zo voelen dat je alleen maar verwijten krijgt, maar voor mij voelt het alsof ik een onwillende toehoorder hebt. Wie er dan gelijk heeft, tsja. Daarom nog een keer uitleg.

--------------------------------------
komt dat schot | 24-03-10 | 13:09
--------------------------------------
Zowel de ontvanger als de zender van de boodschap moeten hun best doen de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen, het is dus niet automatisch waar dat als jij iets fout interpreteert dit aan de schrijvers te wijten is.

--------------------------------------
Komt dat schot | andere losse kritiek
--------------------------------------
Je hebt gelijk dat inderdaad niet vermeld wordt welke landen zo slecht met water omgaan! Ik dacht dat dat er wel in stond, maar ze vermelden inderdaad alleen in welke landen de impact van onze consumptie het grootst is. Sorry! Uit de gegevens blijkt wel dat we uit relatief waterverslindende landen importeren, dat leg ik uit onder punt 2. Welke landen dat precies zijn wordt verder niet gespecificeerd in die paper. En dat is ook wel enigszins terecht, want het is pas een probleem als je ergens water wegtrekt waar ze het eigenlijk niet kunnen missen en daarom zoeken ze juist dat uit. Ze zouden inderdaad bijzonder efficiënt kunnen zijn, maar die productie gaan ze dus niet lang volhouden.
Goed opgemerkt wat betreft de bevolkingsgrootte, maar die tabel gaat over een andere periode dan de paper uit 2009 (1997-2001) en gebruikt een andere berekeningsmethode. Bij fig. 2 in de paper staat dat ze uitgaan van een bevolkingsgrootte van 16.3 miljoen voor het bepalen van de afdruk per capita per jaar. De gemiddelde bevolkingsgrootte in de periode van 1996-2005 was overigens 15.9 miljoen. Het getal is dus eigenlijk nog een tikje hoger (ongeveer 2.5%).

--------------------------------------
Uiteenzetting
--------------------------------------
1. De watervoetafdruk (vanaf nu WFP)
--------------------------------------
Hier had je inhoudelijk geen kritiek (meer) op, ik loop het toch even langs.
De WFP zegt iets over hoeveel water iets kost/gebruikt. Deze kan worden bepaald voor mensen, producten, landen, bedrijven, enzovoorts. De watervoetafdruk van een product vertelt hoeveel liter water het kost om het te maken. Hierbij hoort watergebruik in de zin van irrigatie, onderdeel van het product, verdunning van afvalstoffen enzovoorts. Je moet hierbij in acht nemen dat water inderdaad niet zomaar verdwijnt, maar wel verplaatst wordt. Ook is een deel van de watervoetafdruk virtueel. Zoals in het geval van water voor verdunning van afvalstoffen, in werkelijkheid gebeurt dit niet in elk land! Maar omdat de WFP vooral bedoeld is om aan te tonen wat de druk van een product op het watersysteem is wordt toch aangenomen dat de afvalstoffen verdund worden. Dat het niet verdund wordt betekent namelijk gewoon dat je watersysteem extra belast wordt.
De watervoetafdruk van een persoon vertelt iets over hoeveel water er nodig was om de consumptie van dat persoon mogelijk te maken. Dus afhankelijk van het aantal t-shirts wat je ‘consumeert’ zal je watervoetafdruk stijgen. De watervoetafdruk van een land zegt iets over hoeveel water de inwoners in totaal verbruiken. Dit kan een combinatie van import/export/productie/consumptie zijn. Voor het verhaal hier gaan we uit van goederen die hier geconsumeerd worden (ongeacht of ze uit import of export komen). Er wordt dus wel gekeken waar de producten geproduceerd zijn en hoeveel water ze dáár gekost hebben. Het getal zegt dus niet over de druk op het watersysteem in Nederland, maar wel over de druk die Nederlands op het globale watersysteem leggen.
In het gunstigste geval weten we van elke Nederlander precies wat ze consumeren, waar dat precies vandaan komt en hoeveel dat die ene keer kostte aan water. Dat weten we natuurlijk niet, dus gebruiken we grovere data. Denk aan landelijke import/export/productie gegevens enzovoorts.
De groep van Hoekstra is inderdaad continue bezig haar methode te verbeteren, maar van heruitvinding (met de negatieve connotatie die jij eraan lijkt te verbinden) is geen sprake. In essentie blijft het idee van de watervoetafdruk namelijk altijd gelijk, de verbetering van de methode zit er vooral in dat ze telkens meer gedetailleerde data gebruiken om die voetafdruk zo goed mogelijk uit te kunnen rekenen. Vanuit het Water Footprint Network proberen ze ook juist om allerlei partners (bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen) bij het onderzoek te betrekken! Hoe is dat nog wc-eend?
Verder weet ik niet waarom je denkt dat ze naar een antwoord toe rekenen, want de aangehaalde verbetering in de methodologie is OBJECTIEF een verbetering. Daar is niets discutabels aan. Verder weet ik ook niet waarom de gegevens onbetrouwbaar lijken. Ja, al die jaartallen door elkaar wordt knap lastig. Daarom moet je ook goed kijken wat de verschillen zijn en wat getallen echt zeggen. Verder doen ze er helemaal niet schimmig over, de hele lijst publicaties staat onder elkaar, binnen de publicaties vermelden ze dat er verbeteringen en dus verschillen zijn en zelfs bij de .xls met nationale gegevens is vermeld dat er voor sommige landen betere gegevens te krijgen zijn. Als je echt een schimmig iets kunt aanwijzen hoor ik dat graag, overigens.
Omdat ik ook wat extra negativiteit vermoed die veroorzaakt wordt door de angst dat er harde consequenties aan de uitkomsten verbonden worden even wat extra uitleg over het concept. Zelf zeggen ze nergens dat de watervoetafdruk een hard getal is waar je grootse beleidsaanpassingen op zou moeten baseren of iets dergelijks. Het is een indicator die kan helpen om een idee te krijgen van 'het probleem' en die voor extra bewustzijn kan zorgen. Om écht beleid te kunnen bepalen heb je veel verder uitgesplitste cijfers nodig die zij ook uitzoeken (zoals te zien in de paper van 2009). WNF zegt er hetzelfde over, die zijn ook (bijzonder) realistisch in wat de watervoetafdruk kán zeggen. Nu moeten we nog hopen dat de overheden niet teveel in de stress schieten en wel zulke getallen als heilig gaan zien, daar zijn ze goed in namelijk.
--------------------------------------
2. De verschillende cijfers voor NL en de rest van de wereld
--------------------------------------
In het komende verhaal ga ik me op twee bronnen baseren, om het overzichtelijk te houden. Deze zijn beide wetenschappelijk gecontroleerd. Ik ga verder niet meer in op wat WNF gezegd heeft.
2009: www.waterfootprint.org/Reports/VanOel-... <-- hierin wordt vrij precies bepaald hoeveel water een Nederland kost per jaar.
2007: www.waterfootprint.org/Reports/Hoekstr... <-- hierin wordt grof bepaald hoeveel water landen kosten per jaar, de .xls die ik eerder gaf lat geloof ik de gegevens zien
In de paper van 2007 hebben ze de genoemde variant van de WFP bepaald voor (vrijwel) alle landen ter wereld. Omdat niet voor alle landen bekend is waar ze precies hun spullen vandaan halen moest er een oplossing komen. Om de watervoetafdruk van een bepaald product in een bepaald te bepalen is ten eerste bepaald van elk land ter wereld hoeveel water het ze kost om dat product te maken (waarbij sommige landen sommige producten niet maken). Daarna wordt per product de wereldgemiddelde WFP bepaald, ofwel de WFP in een bepaald land voor dat product wordt vermenigvuldigd met de productiegrootte in een land, dat wordt voor alle landen opgeteld en gedeeld door de wereldwijde productiegrootte van dat product. Per land zouden ze nu deze wereldwijd gemiddelde WFP kunnen nemen, maar ze doen dat iets slimmer. Ze kijken hoeveel procent van het geconsumeerde in eigen land gemaakt is en hoeveel geïmporteerd is. Aan de hand van die percentages wordt bepaald wat de WFP van dat product in dat land is.
In de paper van 2009 zoeken ze het voor NL precies uit. Hier is de herkomst van producten wel bekend en dus kan de precieze(re) WFP van een product bepaald worden. Beter gezegd, het gedeelte van de WFP per product wat door import bepaald wordt gebruikt nu niet het wereldwijde gemiddelde maar het gemiddelde over de landen waar we het vandaan halen. In ons geval valt de totale WFP/cap/yr hoger uit dan eerder. Dit betekent dus dat wij uit relatief waterverslindende landen importeren, omdat de import-component per product hoger uitvalt dan het wereldwijde gemiddelde. Anders was het getal nooit hoger geworden. Als het voor alle landen ter wereld precies zo bepaald zou kunnen worden zou het gemiddelde niet veranderen. Dit omdat de totale hoeveelheid gebruikt water niet veranderd natuurlijk.
Overigens moet opgemerkt worden dat de paper van 2009 over de periode 1996-2005 gaat en de paper van 2007 over de periode 1997-2001. Nu zul je zeggen dat je die wereldwijdgemiddelde WFP (2007) niet met de precieze WFP van NL (2009) mag vergelijken. Voor een deel heb je daar gelijk in! Maar omdat de WFP over die jaren amper fluctueert is het veilig genoeg. Sterker nog, als je voor NL alleen de periode 1997-2001 beschouwt komt er bijna hetzelfde getal uit als dat je naar de volledige periode kijkt. Dit vergelijk is daarmee veilig te doen, maar je moet altijd op blijven letten of dat zomaar kan. De mensen van het WFP-network hebben volgens mij zelf nergens deze gegevens naast elkaar gezet.
--------------------------------------
3. Japan
--------------------------------------
Ik ga het niet over de Filipijnen hebben omdat ik denk dat je met de uitleg van Japan wel snapt waarom het zoveel verschilt. Ik zou al op kunnen houden met uitleggen in zoverre dat uit 2 blijkt dat voor Japan geen precieze berekeningen gedaan zijn. Mogelijk is de (externe) WFP van Japan inderdaad een stuk hoger dan de onze, maar daar spelen heel veel factoren in mee. Ik ga even op wat dingen in die je zegt of die het verschil (wat we niet echt weten) kunnen verklaren. Vrij esoterisch discussie dus, want in principe zouden we deze gegevens niet zo strikt moeten vergelijken. Maar goed. Ten eerste, Japan importeert vrijwel geen rijst: en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Japan... . Ten tweede; in de regel bepaalt consumptie van vlees het grootste deel van de watervoetafdruk. Ten derde; ik weet niet waar zij hun katoen vandaan halen, maar voor de .xls is niet meegenomen welk land hun spullen waarvandaan haalt. Dus ook al zouden ze het uit China halen had dat voor deze berekening niet uitgemaakt.
4. Verder nog wat?
Meld maar, kan ik meer uitleggen. Mogelijk ben ik wat van je punten vergeten te beantwoorden, sorry dan alvast ;) Je kunt deze info ook als .doc krijgen, dat leest fijner. Email, blabla. Als je meer kritiek hebt op bovenstaande dingen, graag duidelijk opschrijven waar je het over hebt en wat je er bijhaalt aan bronnen.

ZTR | 24-03-10 | 20:12

ZTR | 24-03-10 | 12:43
Ja, en ik heb elke keer gelezen wat je bewijs was, en elke keer moeten concluderen dat hetgeen in het rapport staat, geen antwoord geeft. Maar voor we hier elkaar alleen maar gaan verwijten, ben ik benieuwd naar je uitleg, ik zal het zeker lezen.
Tot nu aan toe heb ik de rapporten trouwens niet geschreven, dus als daar fouten of voor mij fout te interpreteren dingen in staan, is dit niet mij, maar de schrijvers te verwijten.

komt dat schot | 24-03-10 | 13:09

komt dat schot | 24-03-10 | 12:28
Je had een stuk beter moeten lezen wat ik schreef. Je voornaamste kritiek van de posts van vandaag is dat het cijfer voor NL uit 2007/2008 niet klopt met het cijfer uit 2009. Ik heb je al meerdere malen uitgelegd waarom die cijfers verschillen en dat dat helemaal niet schimmig of raar is, dat kun je teruglezen al zal ik het vanavond nog een keer uitleggen.
Ik ben je pas dingen gaan verwijten toen bleek dat je niet oplet, niet zo huilen dus. Voor zover het mijn schuld is dat de boodschap misschien niet overkwam; mea culpa.

ZTR | 24-03-10 | 12:43

ZTR | 24-03-10 | 12:09
Typisch, alle getallen die ik noem, zijn alle getallen die er staan. Ik probeer niks, ik verbaas me, houdt mij redelijk, en krijg geen enkele verklaring terug, alleen verwijten... ik ben heel benieuwd, het beloofd gezien je uitlatingen hierboven niet veel goeds. Leg mij meteen even die Japan analyse uit, die hebben per hoofd van de bevolking voor rijst minder waterverbruik dan wij, terwijl ze haast al hun rijst importeren, en een land de Filipijnen, met mijn inziens eenzelfde rijstgebruik als Japan, een veel hogere footprint.
Je uitleg tot nu aan toe, en verwijzingen naar rapporten, vind ik tot nu toe niet overtuigend, ik heb gisteren mijn avond eraan opgeofferd om de boel te lezen en interpreteren, laat jij nu dan maar in een goede uitleg zien, wat ik verkeerd doe.
Tot nu aan toe laat jij je van een slechte kant zien, met gemakkelijke verwijten, die voor wat betreft mijn vragen, nergens op slaan.

komt dat schot | 24-03-10 | 12:28

woppo | 23-03-10 | 21:38
Prijsverhoging van water in waterschaarse gebieden is ook één van de dingen waar een beter begrip van wat productie aan water kost toe zou kunnen leiden.

komt dat schot | 24-03-10 | 09:23
Je lijkt allerlei dingen die ik al vaak heb gezegd niet mee te nemen in je analyses. Dat vind ik raar. Ofwel is het je oprecht ontschoten, ofwel probeer je gewoon expres dit onderzoek in een kwaad daglicht te stellen. Ik heb al duidelijk uitgelegd waarom die getallen voor 2007 en 2009 anders zijn en waarom dat niet fout is. Waanzinnig dat je hier nog steeds op terugkomt als teken van onbetrouwbaarheid. Als je in plaats daarvan in was gegaan op mijn verklaringen waarom die getallen anders zijn had ik je nog serieus kunnen nemen. Ik vind wat dat betreft absoluut niet dat je serieus bezig bent om het te begrijpen. Een hele uitgebreide trol-actie, dat zou ik nog wel geloven.

Maar goed, ik had ook niet veel anders verwacht van een reaguurder. Wel heel kritisch zijn, maar dat komt niet veel verder dan even de oppervlakte scannen op wat er niet lijkt te kloppen en dan vervolgens niet luisteren als je wordt uitgelegd waarom het toch wel klopt. Scepsis is goed, maar niet meer als dat alleen betekent dat je daardoor iets toch niet vertrouwt ongeacht wat er over verteld wordt. Zeker niet aangezien dat hier meestal toch alleen betekent dat je met de massa reaguurders mee loopt. Goed, je lijkt het wel enigszins serieus te willen doen, toegegeven. Maar je standaard haha-ik-ben-een-stoere-reaguurder-en-alles-waar-ik-vrijwel-niks-van-weet-is-kut-modus begint vermoeiend te worden.

Desalniettemin ga ik nog serieus in op je post van gister (die ik overigens wel serieus vond, ook al vergeet je daar ook bepaalde dingen) en je posts van vandaag (die vrij waardeloos zijn, maar ik zal nogmaals uitleggen waarom die getallen anders zijn), maar dat wordt vanavond.

ZTR | 24-03-10 | 12:09

ZTR | 23-03-10 | 16:45
Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de geleverde gegevens onbetrouwbaar overkomen, de uitkomsten lijken erg toe te worden geschreven naar een voor hun gewenste uitkomst.
Ik weet niet of je nog wilt reageren, maar ik zou het wel waarderen als je dat zou doen. Zoals je hierboven kunt lezen ben ik er serieus genoeg in geweest.

komt dat schot | 24-03-10 | 09:29

ymmv | 23-03-10 | 22:38
Ik ga verder niet op haar reageren, maar ik vind dat ze door waterfootprint geleverde info, maar eens goed moet bekijken. mijn verbazing over de footprint van bv Japan, heb ik al eerder uitgesproken, maar het wordt helemaal raar als je de gegevens productwaterfootprint for some selected countries naast elkaar kijkt naar NL en Japan. Volgens deze gegevens heeft NL voor rijst per hoofd vd bevolking een veel hogere foodprint dan Japan... jaja.. kijk bij www.waterfootprint.org/?page=files/Pro...
Bij de door:
ZTR | 23-03-10 | 16:45
geleverde link,http://www.waterfootprint.org/Reports/Hoekstra_and_Chapagain_2007.pdf, kan ik in tabel 3 alleen maar tot de conclusie komen dat de wfp van NL per hoofd vd bevolking 1223 m3 is.
Misschien dat Lisselotte Meelker dit rapport niet heeft gezien, maar het is volgens mij geschreven door dezelfde Hoekstra als degene die in 2009 in een opvolgend rapport de wfp zet op 2300, terwijl hij in zijn introductie refereert naar datzelfde rapport uit 2007.
Allemaal erg schimmig, cijfergevogel zonder enige duidelijke uitleg, teruggrijpen op door hunzelf geschreven rapporten maar met totaal andere uitkomsten, komt mij niet als betrouwbaar over.

komt dat schot | 24-03-10 | 09:23

Jongens jongens....
Ik zit me hier het schompes te werken om straks weer wat nieuws te kunnen exporteren naar Australie... Levert onder aan de streep harde $$ munten op voor de BV Nederland.
Af en toe heb ik het idee dat ik nog een van de weinigen ben....?
Houd eens op met dit geleuter en doe wat nuttigs met je grijze massa, goedverdoemme! Ik wordt hier nl. helemaal naar van.

Dysphemian | 23-03-10 | 22:54

@Schoorsteenveger | 22-03-10 | 18:03
Ligt er aan wat fapbelasting gaat bedragen :)

Chipdude | 23-03-10 | 22:54

+100 voor Komt dat schot.

ymmv | 23-03-10 | 22:32

Wie gaat ze even vertellen dat je water niet verbruikt... Al het water wat nu op aarde is (al dan niet in de lucht/zee) was er 5 miljoen jaar geleden ook, en over 5 miljoen jaar is er nogsteeds zoveel water..

etienno | 23-03-10 | 22:02

Let ook op de "extern watergebruik van de wereld". Volgens het WNF komt zowat 10% van het water op de wereld van extern...

_Belg_ | 23-03-10 | 21:58

Als we dat water niet zouden consumeren, zouden we overstromen. Wat lullen ze nu. Leven we in een woestijn of zo? Vermoedelijk wordt katoen en koffie ook geproduceerd in landen met voldoende water. Zo niet, dan moeten die landen de waterprijs maar eens opvoeren (zoals wij doen met de benzine).

Rest In Privacy | 23-03-10 | 21:38

Wij Nederlanders zijn gewoon knettergoed in water. Daarom is het volledig terecht dat we op nummer 1 staan!

Jaypelsteeltje | 23-03-10 | 21:05

ZTR | 23-03-10 | 16:45
Nou ik heb het rapport gelezen, maar het is nu niet iets wat mij overtuigd. In 3.1 wordt gezegd dat de waterfoodprint 2300m3 is, en dit wordt in de conclusie herhaalt. Maar daarvoor wordt mij nergens met enige tabel of vergelijking laten zien waar dit op gebaseerd wordt. Ja, de methode wordt gegeven, en dat zij dit al eerder hebben gemethodiceerd op dezelfde manier, maar waar is nu de data die het getal 2300 enige waarde geven. Ik zie wel veel procenten en bottums up, maar waar is de data die mij dit getal geeft.
Verder is het eerdere verhaal van dat NL productie haalt uit landen die veel water verbruiken ook hier niet uit te halen, wel dat er landen worden genoemd waar wij een relatief grote footprint achterlaten... ja, ze hebben zelf weinig vers water, dus wat ze voor derden produceren, heeft veel invloed... maar dat zegt niks over de hoeveelheid, of de manier van watergebruik in die landen, misschien zijn ze juist heel efficiënt.
Verder gaat de geleverde tabel uit van 15,8 miljoen NLers, terwijl er in NL in 2005 16,3 miljoen mensen wonen, en nu 16,5, dat scheelt per hoofd van de bevolking een slok op een borrel.
Tevens vindt ik het verbazingwekkend dat een land als Japan, wat haast al zijn rijst moet importeren, evenals haast al zijn ruwe grondstoffen, per hoofd van de bevolking een vrij kleine externe footprint achterlaat, terwijl deze ook een groot deel van zijn import van bv katoen, haalt uit china, een land waarvan het onderzoek zegt dat NL ervoor moet oppassen de grondstoffen daar niet teveel uit te putten.
Tevens de vele verwijzingen naar eerder werk van dezelfde auteurs, doen mij denken aan een goed gesubsidieerde onderzoeksgroep die continue zijn eigen onderzoek aan het heruitvinden is.
Heel veel wc eend, ik weet niet of je dat begrijpt, maar het is naar mijn idee geen erg goede kwalificatie.

komt dat schot | 23-03-10 | 20:47

Ik sta 's ochtends om 5 uur op om daarna heerlijk drie hele kwartieren onder de douche te staan, ben ik nog net op tijd voor het werk. Ik betaal d'r genoeg voor dus geen gezeik aub.

sufkut | 23-03-10 | 20:42

boomchirurg | 22-03-10 | 23:31
Enerzijds is het al niet erg handig om in de woestijn gaan wonen, anderzijds is kernenergie misschien wel de beste oplossing... je komt er iig een heel eind mee.

Geile Markeerstift | 23-03-10 | 18:21

WNF ????, O ja, ik weet het weer. Toen er een discussie was over energie in de toekomst kwam het WNF samen met Greenpeace met vrolijke foto's van stralingsslachtoffers uit Nagasaki. We moesten vooral aan de kolencentrales. De rest is bekend.
*vult nog wat zandzakken*

Vix707 | 23-03-10 | 18:14

komt dat schot | 23-03-10 | 16:33
Ik ben vast ook meer expert dan de meesten hier, maar niet dé expert. Die zitten wel vlakbij, ja.
Het WNF-rapport maakt geen vergelijk met individuele landen, maar wel met het wereldwijd gemiddelde. Snap je het verschil?
www.waterfootprint.org/Reports/VanOel-... (NL 2300 kuub / jaar / capita)
www.waterfootprint.org/downloads/Water... (oude methode, global average onderdaan verandert echter niet --> 1243 kuub / jaar / capita) --> deze data is gepubliceerd in "Hoekstra, A.Y. and Chapagain, A.K. (2008) Globalization of water: Sharing the planet's freshwater resources, Blackwell Publishing, Oxford, UK", maar die is niet gratis online beschikbaar. Hier staat het ook in: www.waterfootprint.org/Reports/Hoekstr...

ZTR | 23-03-10 | 16:45


Jij had het over je collegae, dus dan denk ik dat je expert bent. Ik ben op jou ingegaan omdat jij zegt het te weten, en hun wenst te verdedigen. Mij verwijten dat ik niet wil lezen, man ik heb al een dag werk om op jou in te gaan, ik heb nog meer te doen. Maar ik zal de post lezen.
Verder vind ik het raar dat je in de ene post zegt dat het rapport geen uitspraken doet over vergelijkingen, omdat ook de gegevens onvergelijkbaar zijn, en in de andere post hierboven doodleuk dat wij inderdaad 2x zoveel gebruiken..., stuur aub nogmaals een link waar ik dat in kan zien.

komt dat schot | 23-03-10 | 16:33

komt dat schot | 23-03-10 | 15:53
Lees dat de publicatie maar die ik gepost heb, volgens mij staat het zelfs in het WNF-rapport goed weergegeven.

ZTR | 23-03-10 | 16:09

komt dat schot | 23-03-10 | 15:16
Je leest slecht en ik zou niet verder moeten reageren...
Ik ben niet de expert, ik houd me met ander onderzoek bezig. Wegens studie en interne communicatie weet ik wel het een en ander ervan, genoeg om dingen toe te lichten. Verder heb ik het vermogen tot lezen. Communicatie hier verloopt rommelig en is door gebrek aan verwijzingen onduidelijk, daarom liever mail. Maar goed, zodra dit wetenschappelijk niveau bereikt zal ik moeten afhaken, maar dat is gelukkig nog niet aan de orde.
Wat door mijn collegae geschreven is, is (ik herhaal) NIET het WNF-rapport en daar hebben we het vrijwel de hele tijd over gehad. Ga de wetenschappelijke publicaties maar opzoeken en lever daar commentaar op als je denkt dat het mis zit. Op geen enkel moment ben je daar nog daadwerkelijk op ingegaan namelijk.

Die conclusie (Nederlanders gebruiken 2 keer meer water) klopt ook gewoon, ik heb meerdere malen toegelicht waarom dat niet verandert door de andere methode. Er is geen enkele reden om deze conclusie terug te nemen. Deze conclusie wordt ondersteund door wetenschappelijk gepubliceerd materiaal (dus NIET het WNF-rapport) wat ook voor die publicatie al betrouwbaar was :P

ZTR | 23-03-10 | 16:01

ZTR | 23-03-10 | 14:44
Ik had nog 1 vraag, wat zijn dan die water verslindende landen waar wij veel uit importeren, ben ik nog wel benieuwd naar.

komt dat schot | 23-03-10 | 15:53

ZTR | 22-03-10 | 17:22
Volkomen mee eens. Ik word er woest van te zien hoe alle reaguurders klakkeloos Mutsears' feitelijk verkeerde interpretatie van het rapport overnemen. Deze footprint heeft niets met jullie douche of zondagse autowas te maken, stelletje om het hardst roepende idioten.

zhegoggles | 23-03-10 | 15:37

ZTR | 23-03-10 | 14:44
Pardon, volgens mij ben ik behoorlijk serieus, verder zit jij je niet te herhalen, maar te verduidelijken, waarbij je je elke keer eerdere uitspraken in een volgende post moet nuanceren, of veranderen. Ik reageer op jouw uitspraken, want jij bent de expert, en je collegae schreven dit rapport. Als hier al zoveel twijfel kan ontstaan over de door je collegae geschreven rapportage, kan ik je verdediging wel waarderen, maar ben ik bang dat jouw verdediging niet genoeg is om mij te overtuigen, en kan ik het rapport niet anders dan als onbetrouwbaar classificeren. WNF zegt misschien zelf wel niets over de vergelijkingen tussen landen in het rapport, maar het radionieuws van vanmorgen 07.00 opende zowat met de conclusie van het rapport dat NL per hoofd van de bevolking meer verbruikt dan andere landen, en ik heb nog niemand van het WNF op de radio gehoord die die conclusie heeft tegengesproken of genuanceerd. Is op zijn minst raar te noemen.

komt dat schot | 23-03-10 | 15:16

Het is duidelijk waar de data vandaan komt die WNF gebruikt, alleen is in die grafiek niet duidelijk welk balkje uit welke van de twee bronnen komt. En WNF gebruikt niet ene keer de ene data en de andere keer andere data. Dat rapport van WNF is intern consistent. Verder laten ze geen data achterwege en geven ze per land de meest recent bekende data!
De publicaties die verder op waterfootprint.org staan (dit heeft dus niks met WNF te maken!) laten het voortschrijdend inzicht zien (bvb. 2004: NL kon niet meevergeleken worden op het laatste punt, 2008: alles kon met elkaar vergeleken worden, 2008/2009: berekening verbeterd voor Nederland).
Nogmaals, je kunt met het wereldgemiddelde wel vergelijken, daar veranderen de 'handelsstromen' namelijk niks aan! Je maakt me niet duidelijk waarom niet. Ik weet verder het fijne niet van de specifieke data per land, ik weet alleen welke onzekerheid er in het algemeen bij hoort. Er is geen sprake van slechte data, dat heb ik nooit zo bedoeld. Alleen weten we niet van alle landen waar ze hun producten vandaan halen en wordt voor land X dus het gemiddelde waterverbruik voor bvb. een aardappel genomen en niet 80% 'aardappel uit Y' en 20% 'aardappel uit Z'.
Maar goed, een 1 op 1 vergelijk met een individueel land kan wel gedaan worden maar daar morgen inderdaad geen harde conclusies aan verbonden worden, daar heb je gelijk in. WNF zegt dus ook niets over het vergelijk met andere individuele landen in hun rapport! Dat wij importeren uit waterverslindende landen weten we echter wel en dat staat hier verder helemaal los van, dus daar kan prima wél wat over gezegd worden.
Mailen aub. Ik zit me vooral te herhalen hier, getting old. Ik twijfel eraan of je wel echt serieus erover wil praten, dus ik hou er eindelijk maar mee op tot je gewoon mailt met (liefst) netjes onder elkaar wat je bezwaren zijn. Nogmaals, die conversaties mag je hier gewoon posten.

ZTR | 23-03-10 | 14:44

ZTR | 23-03-10 | 14:01
Er zal heus onafhankelijke controle zijn geweest op de gevolgde methode van werken in dit rapport. Maar zoals jij zelf om 13.04 zegt:'WNF is geen wetenschappelijke instelling, maar ze hebben wel de verantwoordelijkheid om duidelijk te zeggen waar ze data vandaan halen en dat hebben ze niet genoeg gedaan (alle bronnen worden wel genoemd, maar het is niet duidelijk wat uit welke bron komt)" Maar waar de data vandaan komt is dus onduidelijk, waarom ze de ene keer de ene, en de andere keer de andere data gebruiken, is onduidelijk. Waarom ze data niet gebruiken, is onduidelijk. Data van landen zoals door jou aangehaald is onduidelijk, want of niet te verifiëren, of wetenschappelijk gezien, in bv geval Angola, moeilijk te plaatsen, of zoals jij in geval van Engeland zegt, alleen maar waarschijnlijk.
Zij hebben het waterverbruik van NLers, en dat op wereldschaal gevolgd, en heel goed uitgerekend. Klaar, zover duidelijk. Laat ze dit nu ook op dezelfde manier voor alle andere landen doen, en dan terugkomen. En niet zoals nu, hun eigen, vast zeer terdege onderzoek, gaan vergelijken in een rapport dat gebaseerd is op slechte data uit andere landen, en daar voor ons land conclusies aan verbinden of moralistische uitspraken over doen. Ze kunnen pas vergelijken als alle data op dezelfde manier is verkregen en doorgerekend, tot die tijd niet.

komt dat schot | 23-03-10 | 14:29

komt dat schot | 23-03-10 | 13:36
Het enige wat hier wespennest aan is, is dat de discussie enorm vervuild en verwarrend raakt door de chaotische manier van communiceren zo.
Voor zover ik weet / gelezen heb is het werk van de onerzoekers wetenschappelijk goed. Het wordt ook niet voor niets gepubliceerd. Los van het WNF-rapport (door anderen geschreven!) is er dus wetenschappelijke controle geweest op de cijfers die hier naar boven komen. WNF heeft die cijfers (uit 2008 voor wereldwijd, uit 2009 voor NL) ter goeder trouw overgenomen en heeft alleen verzuimd om bij dat ene grafiekje aan te geven welke data uit welke bron kwam. De bronnen worden beiden wel genoemd onder het plaatje.
Het plaatje met de 'no data' omtrent Nederland zegt NIETS over de data die hier nu gepresenteerd wordt, er wordt niks als 'no data' weggestopt. Nogmaals, dat was van een ander rapport uit 2004. En zelfs in dat rapport staat heel veel andere data wél voor NL en de rest van de wereld. Voor het getal van Nederland wat nu genoemd wordt is dit onderzoek van 2009 van belang: www.waterfootprint.org/Reports/VanOel-... Hierin kun je vinden waar de data vandaan komt. Vanuit daar kun je ook contact opnemen met de auteurs als je er echt op verder wil gaan.
Je mag natuurlijk ook met mij er verder over gaan, ik ga graag op je bezwaren in maar dan wel op een handigere manier dan deze. Als je hier serieus verder over wil, mail dan alsjeblieft (bladeskin AT gmail), desnoods anoniem. Ik heb het idee dat we langs elkaar heen praten en dat we daardoor niet goed elkaars standpunten meer zien. Daarna mag je alles hier weer neerplempen.

ZTR | 23-03-10 | 14:01

Nu niet meer gemeen doen jegens mijn collegae!

ZTR | 23-03-10 | 09:28
Zo, heb jij je in een wespennest begeven. Je moet weten dat ik een voorstander en verdediger van milieupolitiek ben, ook op deze site. Als er iets is wat je mij niet kan verwijten, zijn het mijn onderbuikgevoelens, of gut feelings,"the Intelligence of the unconscious":, zoals de Amerikanen zeggen. Is toch een van de grote drijfveren achter veel wetenschappelijk onderzoek. De twijfel aan de data die er door de schrijver van dit artikel wordt opgeroepen, wordt door de door jouw aangebrachte data nog verder bevestigd.
Dat kan niet je bedoeling zijn geweest, maar is het van je collegae wél de bedoeling geweest om iedereen hier te misleiden, dat is de vraag. De onderbouwing van een wetenschappelijk rapport dat zo aan alle kanten rammelt en bij elkaar gesprokkelde data bevat, moet ieder logisch denkend mens toch de wenkbrauwen doen fronsen.
Er wordt NL misbruik van schaarse grondstoffen in andere landen verweten, waar wij ons eigenlijk een beetje voor moeten schamen, en waar wij wat aan zouden moeten doen. Dit natuurlijk onder toezicht van de mensen die ons dit inzicht hebben verschaft. Ik ben erg milieu en energie bewust, maar dit gaat mij te ver, dit lijkt op misleiding en belangenverstrengeling waar wel meer milieubewegingen zich van bedienen. Als mijn collegae zo'n soort rapport zouden produceren op mijn vakgebied, zou ik mij daar van distantiëren. Nu kan ik niet voor jou spreken, maar je kunt niet ontkennen dat zij er een potje van maken. Als je dit nog wel wenst te verdedigen, kan ik dat alleen maar opvatten als misplaatste loyaliteit.
Ik wens ons misbruik best te erkennen als de data waarover je collegae een rapport schrijven, zonder probleem wordt geopenbaard, en bv. niet onder de noemer "no data" wordt weggestopt. Tot die tijd vind ik wat zij schrijven niet getuigen van enige wetenschappelijke waarde.
Hoe graag ik ook verder onder mijn echte naam hierover had gesproken, ik ben hier niet altijd even genuanceerd als nu, dus die kans kan ik helaas niet grijpen, mijn identiteit geef ik niet prijs.
met vriendelijke groeten,

komt dat schot | 23-03-10 | 13:36

Colle Tout | 23-03-10 | 12:50
Ik geef aan dat ik wat betreft Engeland niet zeker weet hoe het zit; mogelijk hebben zij wel een hogere watervoetafdruk, mogelijk niet. Ik weet het niet, maar ik vermoed dat hij lager is dan hier.
Wat ik wel zeker weet is dat wij uit relatief waterverslindende landen importeren. Anders was dat getal ook niet twee keer groter dan het op basis van het gemiddelde verbruik per product per land was.
ymmv | 23-03-10 | 12:40
WNF is geen wetenschappelijke instelling, maar ze hebben wel de verantwoordelijkheid om duidelijk te zeggen waar ze data vandaan halen en dat hebben ze niet genoeg gedaan (alle bronnen worden wel genoemd, maar het is niet duidelijk wat uit welke bron komt). Wees wel, het gaat om één grafiek in een rapport waar verder niets gezegd wordt over of gedaan wordt met die grafiek. assets.wnf.nl/downloads/wnf_watervoeta... (pagina 9 staat het). Het blijft slordig, maar betekent niet zoveel voor de zeggingskracht van het rapport. De enige conclusie die echt van belang is en waar het rapport om draait, is dat Nederland importeert uit landen waar ze meer water nodig hebben om onze producten te maken dan het wereldgemiddelde. Deze conclusie blijft ook staan (nogmaals...) en daarmee de redeneringen die erop volgen ook.

Ik heb het WNF-rapport gelezen en ik vind dat ze het heel netjes houden. Dit is geen eco-geschreeuw, ik had zelf ook gedacht dat ze het minder realistisch zouden opschrijven. Maar eigenlijk klopt er gewoon prima wat er staat. De aanbevelingen snijden hout en gaan niet verder dan wat er op basis van de huidige kennis gezegd kan worden.

Dus, zoek m'n mailadres maar op als je meer uitleg wil. Mijn lunchpauze is voorbij.

ZTR | 23-03-10 | 13:04

Wij importeren veel uit landen waar ze juist veel water gebruiken voor hun producten. Het kan dat Engeland uit waterzuiniger landen importeert. Daarnaast zijn Engelsen volgens mij ook armer dan wij, dus zullen ze sowieso minder consumeren.
ZTR | 23-03-10 | 10:33

Ouwe fantast, Je bent weer vergeten je medicijnen in te nemen?

Colle Tout | 23-03-10 | 12:50

ZTR | 23-03-10 | 12:13
Sorry, maar als je welbewust appels met peren vergelijkt omdat de resultaten die je naast elkaar zet niet uit hetzelfde onderzoek komen, ben je wetenschappelijk aan het sjoemelen. Je wekt zo de indruk dat Nederland een abnormale grootverbruiker is vergeleken met de buurlanden terwijl dat niet bewezen is.

ymmv | 23-03-10 | 12:40

Ach, de één heeft water, de ander olie.

Ruilen ?? 1 vat water + een fin tegen 1 vat olie ??

ZKH EénOog | 23-03-10 | 12:25

Lol, wat en losers. Hoop maar dat het echt een foutje is en dat ze niet bewust de boel proberen te naaien om zo contributiegeld op te strijken.

Vrees dat het toch wel gewoon expres is. Zelfs een bedaalrsinstelling zoals de WNF kan toch niet zo debiel zijn dat ze dit over het hoofd zien?

fappefras | 23-03-10 | 12:15

42ish | 23-03-10 | 12:09
Sorry dat ik je gast noem, ik bedoelde het niet slecht ;)
Ze hebben per land de meeste recente gegevens erbij gezet, ook al is het van verschillende bronnen is dat géén ongebruikelijke methode en ook niet per se fout. Het enige wat WNF beter had kunnen (nee, moeten) doen is bij het plaatje vermelden dat het van verschillende bronnen komt. Dat is nu niet zomaar duidelijk.

ZTR | 23-03-10 | 12:13

Zeg er dan ook even bij dat 'die gast' dat cijfer prima terug kan vinden, echter dat het nog altijd niet in een grafiek met cijfers uit een ander onderzoek (met andere bereken methodes) thuishoort, iets waar ik nog altijd geen gefundeerde verklaring voor gezien heb.

42ish | 23-03-10 | 12:09

ymmv | 23-03-10 | 11:07
NOS heeft er zelf ook naar gekeken, maar beter/diepgaander dan dat blog wat in deze post genoemd werd. Zij kwamen er dus achter dat het wel klopt :P Overigens heeft die gast een nieuwe post waarin hij inderdaad de 2300 terugvindt.

ZTR | 23-03-10 | 11:45

komt dat schot | 23-03-10 | 10:45
Het komt van dezelfde site, ja. Dit zijn overigens niet -mijn- gegevens. En op die site is te vinden wanneer de gegevens verkregen zijn, wat er mee gebeurd is en wat de getallen dus betekenen. In die zin kloppen ze dus. Op dit moment is er voor sommige data echter nieuwe data gekomen, dus kijken we naar de meest recente gegevens. Dat plaatje wat jij aanhaalt is van 2004, terwijl er nieuwere gegevens zijn. Ik ga dus even niet meer in op dat plaatje, tenzij je er nog iets zinnigs over weet.
komt dat schot | 23-03-10 | 10:43
Het vergelijk van NL met het wereldgemiddelde is echter wel degelijk mogelijk! Nogmaals, voor Nederland is het erg precies uitgezocht (in 2009), als je daar kritiek op hebt ben ik erg benieuwd. Het wereldgemiddelde wordt niet anders door de andere methode omdat daarvoor naar de totale consumptie over de hele wereld wordt gekeken; waar welk product terecht komt maakt dus niet uit. De conclusie dat Nederlands twee maal meer water consumeren dan het wereldgemiddelde blijft dus staan. Dit is ook het enige wat ik heb willen verdedigen in deze thread.

Het plaatje wat WNF heeft gebruikt zet data van landen naast elkaar die uit verschillende onderzoeken komen (2008 en 2009). Voor de goede orde, van (vrijwel) alle landen is dus data beschikbaar, maar deze zijn niet allemaal even precies. Het vergelijken daarvan kan, maar is dus niet helemaal 1-op-1 te doen. Ik zie dat er in mijn post 10:05 wat weggevallen is omdat ik de html-openingstag gebruikte (het kleiner dan teken)... Ik had daar verder uitgelegd dat voor Nederland dus alles wat hier geproduceerd en geïmporteerd maar ergens anders geconsumeerd niet wordt meegenomen. Daar had ik ook uitgelegd dat je dat cijfer van NL niet zomaar naast die van de andere landen kunt leggen, of althans, dat je in de gaten moet houden dat ze net anders verkregen zijn. Overigens kan dit ook betekenen dat de UK/DE/BE whatever eigenlijk een lagere footprint hebben. Niet alleen rijkdom is een factor, ook (nogmaals!) waar je de producten vandaan haalt. Het is een gigantisch werk om dit soort rekenwerk te doen, maar in de loop van de tijd zullen voor meer landen dan NL beter verkregen cijfers komen. En nogmaals, het wereldgemiddelde verandert daardoor niet! Uiteindelijk zal er weer een volledig eerlijk vergelijk kunnen zijn waarbij ook de andere landen zo precies zijn uitgezocht.

komt dat schot | 23-03-10 | 10:51
Wat ik bedoelde met groffer is dat we bijvoorbeeld niet precies weten waar Angola zijn importaardappelen vandaan haalt en hoeveel water dat dus gekost heeft. We weten wel wat het gemiddeld over de wereld kost om een aardappel te maken. Als je van dat gemiddelde uitgaat vindt je toch een watervoetafdruk voor Angola, die minder precies is dan die van NL. Maar, over de hele wereld verandert het gemiddelde niet. Als je wetenschappelijk inhoudelijke kritiek hebt op de methodologie of de data, ga je gang, schrijf er een stuk over en zorg ervoor dat het gepubliceerd wordt. Dit zal je lukken als je het daadwerkelijk wetenschappelijk aanpakt en niet alleen op onderbuikgevoel een paar lastige punten (waar men in de onderzoeken zich ruimschoots van bewust is, wat dat betreft is er van 'foute wetenschap' absoluut geen sprake) even aanwijst.

Ik vind het raar dat je het nu minder vertrouwt, ik heb proberen aan te geven wat wel goed te vergelijken is en wat niet. Als je er na bovenstaande nog steeds niet op vertrouwt kun je me mailen op bladeskin AT gmail (dit geldt ook voor andere meelezers). Als je dan duidelijk achter elkaar zet wat jij vindt dat er niet klopt, zal ik er verder naar kijken, OK? Dat zal dan wel vanavond thuis worden, wat nu onderbreek ik mijn werk hiervoor. Dat is nu genoeg geweest. Alles wat ik terugmail mag je uiteraard hier posten. Ik probeer me dus niet opeens aan deze discussie te onttrekken ofzo. Ik vind alleen dit platform erg onoverzichtelijk werken.

HelloPedro | 23-03-10 | 10:43
Dat klopt! Uiteindelijk blijft het totaal aantal liter water op aarde altijd (min of meer, op grote schaal smelten / opvriezen buiten beschouwing gelaten) gelijk. Echter ontrek je het wel tijdelijk en verplaats je het van de ene naar de andere plaats (niet alleen per land, maar je trekt het bijvoorbeeld ook uit een meer om het op het land te gooien voor irrigatie --> leeg meer). Het gebruik van water heeft dus wel degelijk impact.

ZTR | 23-03-10 | 11:40

Het waterverbruik bij koffie komt door de koffieboeren die hun plantjes water geven en het pulpverwijderingsproces. Al kun je ook dry processed doen, dan wordt er veel minder water gebruikt. Qua smaak is dat onder koffieliefhebbers een heikel punt.
www.jimseven.com/2010/02/10/the-natura...

Bluecold | 23-03-10 | 11:38

Zijn er trouwens nog mainstream media ook aan het rekenen geslagen of hebben ze allemaal het WNF-verhaal klakkeloos overgenomen?

ymmv | 23-03-10 | 11:07

ZTR | 23-03-10 | 10:38
Zit nog ff te denken, je zegt feitelijk dat de gegevens misschien niet te vergelijken zijn, omdat de gegevens uit de andere landen misschien niet kloppen... of te grof zijn, waarom moeten we dan nog rekening houden met gegevens uit andere landen, en hoe kun je dan komen tot de uitspraak dat NLers meer water verbruiken dan anderen...
Wat is dit voor een wetenschap...

komt dat schot | 23-03-10 | 10:51

ZTR | 23-03-10 | 10:38
Sorryjongen, het komt uit de link die jij
ZTR | 23-03-10 | 09:28
gaf. Het zijn je eigen gegevens, die volgens jou kloppen.

komt dat schot | 23-03-10 | 10:45

"Waterverbruik" is ook zo'n onzinterm. Water wordt niet verbruikt maar GEbruikt. Het komt gewoon weer terug in omloop. Een hoog watergebruik maakt dus geen ruk uit met de hoeveelheden neerslag in Nederland.

HelloPedro | 23-03-10 | 10:43

ZTR | 23-03-10 | 10:33
Ja, dat kan heel goed, alleen is in het door jou geleverde bewijs geen vergelijking mogelijk omdat de gegevens voor NL wel onafhankelijk, maar niet vergelijkbaar met anderen worden gegeven. Ik moet zeggen, ik ben door jou uitleg, en goedpraten van het ontbreken van de vergelijkbare gegevens, eerder wantrouwender dan daarvoor.
Ja, de Engelsen zijn armer... De Duitsers zijn dan toch zeker wel rijker, zijn in 2004 de 2de economie ter wereld, produceren en consumeren als gekken, nemen ik geloof meer dan de helft van onze export tot zich, maar zijn in hun watergebruik 1/3 tot 1/2 lager per hoofd van de bevolking? En daar kan ik niet mee vergelijken want de gegevens voor NL ontbreken...

komt dat schot | 23-03-10 | 10:43

komt dat schot | 23-03-10 | 10:26
Wat zeg je nou? Ik verwijs niet daar dat plaatje uit dat rapport van 2004, dat doe jij. Waarom het voor NL niet beschikbaar is/was weet ik niet precies, maar dat is niet altijd zo makkelijk te krijgen. Daarbij kan het ook goed dat ze voor Nederland juist heel precieze data hadden die dus niet per se eerlijk te vergelijken is met grove data uit andere landen. Nogmaals, ik weet het niet precies. Rapporten doorlezen kun je zelf ook, misschien wordt het dan duidelijk waarom.
Wat heeft het ook überhaupt met mijn geloofwaardigheid te maken? In 2009 is het voor Nederland heel precies uitgezocht, dat getal staat. Het wereldgemiddelde verandert ook niet.

ZTR | 23-03-10 | 10:38

ZTR | 23-03-10 | 10:05
Lees het rapport maar na hoe het precies bepaald is: www.waterfootprint.org/?page=files/Net...
In het kort; er is puur gekeken naar wat er door Nederland >geconsumeerd< is. Dingen die wij produceren of importeren en ergens anders naar toe gaan worden dus NIET meegerekend voor het getal wat WNF nu presenteert. Voor elk geconsumeerd product is gekeken waar deze geproduceerd is en hoeveel water het in dat land kost en dat bepaalt de watervoetafdruk van de Nederlanders.
Dat Engeland minder heeft kan heel goed, ja. Ten eerste wordt onze watervoetafdruk voor het overgrote deel in het buitenland bepaald, daadwerkelijk drinkwaterverbruik in Nederland is draagt relatief weinig bij aan het totaal. Verder maakt het heel erg uit waar je het allemaal vandaan haalt. Wij importeren veel uit landen waar ze juist veel water gebruiken voor hun producten. Het kan dat Engeland uit waterzuiniger landen importeert. Daarnaast zijn Engelsen volgens mij ook armer dan wij, dus zullen ze sowieso minder consumeren.

ZTR | 23-03-10 | 10:33

ZTR | 23-03-10 | 10:24
Ah, dus het plaatje waar jij naar verwijst, en uitgevoerd door NL onderzoekers heeft alleen voor NL geen waarden?
Jij bent hierin niet geloofwaardig.

komt dat schot | 23-03-10 | 10:26

ZTR | 23-03-10 | 10:05
Komt nog bij, je hebt het bij wijze van spreken over BTW, dat geld dus volgens jou voor T-shirts, maar dan toch zeker ook voor bv kaas. Veel van de kaas, bloemen ed wordt door NL geproduceerd, maar in het buitenland geconsumeerd, deze productie is mij dus niet als NLer aan te rekenen, wordt daar rekening mee gehouden? Kippen, varkens, schapen, koeien, geldt voor al deze dieren. Olie die in NL wordt ingevoerd, en waar wij dus voor Europa de eerste gebruiker van zijn, wordt die weer afgetrokken na doorvoer naar andere landen. Hoe kan Engeland, met een vergelijkbare economie en een verouderd waternet met giga lekkage, veel minder verbruiken dan NL, hebben zij minder T-shirts, minder auto's, minder productie of consumptie?

komt dat schot | 23-03-10 | 10:24

Dat plaatje komt uit een rapport van 2004: www.waterfootprint.org/Reports/Report1...
Blijkbaar was er toen nog niet genoeg data om Nederland te kunnen vergelijken met de andere landen. Daarom is deze wit gelaten in dat plaatje.
Maar dit verandert niets aan wat WNF nu zegt. Nogmaals, de 2300 klopt en het gemiddelde verandert niet.

ZTR | 23-03-10 | 10:24

ZTR | 23-03-10 | 10:05
www.waterfootprint.org/WFP_files/Img/W...
Hier kan ik niets vergelijken, zijn voor alle hier beschreven landen dezelfde methode's van tellen gebruikt, dan moet je NL hier toch zo in kunnen invullen, wat nou, no data..

komt dat schot | 23-03-10 | 10:14

komt dat schot | 23-03-10 | 09:52
Waar verwijs je precies naar, ik kan je niet volgen; links?
Voor Nederland is het vrij precies uitgezocht en in de link die ik gaf is de meest recente data te vinden. Als je inhoudelijk kritiek hebt op de methodologie ben ik wel benieuwd. Probeer dan ook aan te geven hoeveel groter/kleiner je het getal verwacht te zijn.
En over je vergelijk met China, wat bedoel je nou precies? Dat onze watervoetafdruk niet hoger zijn dan die van een Chinees omdat we allemaal dezelfde dingen nodig hebben? Nou, dat kan wel degelijk, wij consumeren een stuk meer dan zij doen. Als zij één t-shirt hebben hebben wij er misschien wel 5. En daarbij zijn er natuurlijk nog allerlei andere producten die in het totaalplaatje meetellen ;)

ZTR | 23-03-10 | 10:05

ZTR | 23-03-10 | 09:28
Goed, kijk ik naar die site, klik ik verder naar WFP of nations, en zie ik dat er leuk wordt uitgelegd dat China heel goed bezig is. Maar dat het door China geproduceerde katoen voor NL dus heel ongunstig uitpakt. Nu kan het natuurlijk niet zo zijn dat een in China geproduceerd t-shirt voor een NLer meer kost dan voor een Chinees, en Chinezen hebben ook allemaal katoenen broeken, shirts aan. Daar komt nog bij dat in de bijgeleverde afbeelding, waarin je de landen kunt vergelijken, NL wit is. en wit staat voor no data... Ik ben niet wantrouwend hoor, maar dit Twentse onderzoek is misschien toch niet zo'n heel helder voorbeeld.

komt dat schot | 23-03-10 | 09:52

je kan zeggen wat je wil, maar WNF laat het gelijk uitzoeken.
http://www.wnf.nl/nl/actueel/nieuws/index.cfm?act=actueel.details&bericht=5563

dik van bril | 23-03-10 | 09:42

Waar de "geenstijler" zich niet druk om maakt he ,.. getallen cijfers, typfoutjes ,. manmanman ,.. moeilijk volk is het .. laat grote organisaties nou maar het denkwerk doen bloggertjes,.. gaan jullie weer fappen op schaatster of een meisje van 16 op de kop aan een rekstokkie ofzeauh ,.. pfff .. of koop een diesel zonder roetfilter, VERSPPEL HET WATER ONTBOS DE BOSSEN ,.. ZORG DAT ER GEEN AAPIE MEER IN DE BOOM KAN ZITTEN,. SCHIET ALLE KRAKERS DOOD , bash de vara en de pvda nog eens,.. ga koffie drinken met uitlaatlikkende zeiksnorren,.. maar val ons nie lastig met deze meuk,.. of,... bedenk iets waar we vrolijk van worden,.. het is lente kerel,.. cheer op ,.. kin omhoog en met een positieve lach de frisse heldere lente lucht in ademen ,.. ontspan ,.. denk aan iets leuks,.. je kan het! OHM PHAT MI HUM,.. chanti

Roadie68 | 23-03-10 | 09:34

WNF = Bah. Boeit mij wat dat er 200L water nodig is voro mijn kopje koffie?
Ze houden overigens ook geen rekening met het weer vrijkomende water aan hun verhalen te horen

hapklaar | 23-03-10 | 09:33

Storm in een glas water (haha!), jongens!

De calculator geeft een cijfer uit een oude studie waarbij de wereldwijd gemiddelde watervoetafdruk per product gebruikt werd: www.waterfootprint.org/?page=cal/water...
De rapporten die hier te vinden zijn geven de meeste recente data voor Nederland waarbij precies is gekeken waar onze producten vandaan komen en wat daar de watervoetafdruk van die producten is: www.waterfootprint.org/?page=files/Net...

De ongeveer 2300 m3 klopt dus wel degelijk, en het wereldgemiddelde verandert ook niet. Voor de duidelijkheid, de cijfers die WNF gebruikt komen van dezelfde onderzoekers als die waterfootprint.org onderhouden, maar verder heb jullie heel goed bronnenonderzoek gedaan hoor!

Hier NOS-item van gisteravond waarin een en ander nog eens wordt uitgelegd: nos.nl/uitzending/9409-20100322-200000... (vanaf 18:55).

Nu niet meer gemeen doen jegens mijn collegae!

ZTR | 23-03-10 | 09:28

Dat Braziliaanse water dat ik zgn. gebruik wordt niet meegeteld bij het waterverbruik van Brazilie zelf ? Hoeveel water exporteren we eigenlijk in de vorm piepschuim, tulpen en delfts blauw ?

Pleurt | 23-03-10 | 09:15

Gelukkig. een onderstreping van mijn opzeggen van mijn steun voor deze club. Druppel was voor mij het "water dat gebruikt is voor verbouwen" in de panda ergens vorig jaar, waar geen kont van klopte. Nu dit. Steun aan de Loterij, die je elke maand (ondanks dat je het op zegt!) een brief blijft sturen met minstens een halve boom er in. De natuurvrienden club is overgenomen door een stel hypocriete hippies.

Blaat4321 | 23-03-10 | 08:34

Whats new?

Mac The Ripper | 23-03-10 | 07:58

We exporteren ook weer ontzettend veel, hoor. Ik noem even de Schelde, de Maas, de Rijn en ga zo maar door.

wil van reem-talma | 23-03-10 | 04:20

@doppertje: Hoezo bedrog? produceren we dan alles zelf in nederland? nee. We importeren. Ik weet niet of die studie 100% juist is. Maar omdat een discutable website zelf een grafiekje heeft gemaakt naar de cijfers van een duidelijk niet juist werkende calculator en die vervolgens op het web heeft geplempt is niet de hele zaak een hoax Zie titel topic. Dus niet alleen ongenuanceerd maar gewoon onjuist..

boomchirurg | 23-03-10 | 03:59

@boomchirurg | 22-03-10 | 22:35
Als je leest wordt er in het rapport van footprint onderscheidt gemaakt tussen intern en extern waterverbruik.
Dus klopt het rapport en het WNF niet kennelijk.
Anders gezegd: Het WNF besodemietert de boel.
Is best wel ernstig bedrog dit. Ik donner niet aan WNF, maar anders zou ik het ook nooit meer doen. WNF moet wel heel snel met uitleg komen.

doppertje | 23-03-10 | 00:15

Een rapport van WNF kan ook niet gekleurder natuurlijk. Ze willen gewoon zieltjes winnen in Nederland door ons te laten afschilderen als gulzige gebruikers. Dus om onze schuld af te kopen moeten we lid worden van WNF. Gewoon aflaat praktijken alleen dan in de 21e eeuw.

Jaimy Fox | 23-03-10 | 00:08

U weet toch wel dat Nederland onder een kaasstolp ligt? Nederlanders zijn heel aparte wezens in vergelijking met andere volkeren; zo sterven er per jaar 18.000 Nederlanders aan fijnstof, zijn terreinauto's en SUV's in dit land zestien maal dodelijker dan in andere landen, is het ozongat hier twee maal zo groot als boven Antarctica, (wat zou er toch van dat goede oude ozongat geworden zijn...?) is El Nino op het Nederlandse deel van de Noordzee twee maal warmer dan voor de Chileense kust, smelten de gletschers op de Utrechtse Heuvelrug zo hard dat morgen de Vaalserberg onder ligt, is ons hout twee keer fouter dan elders en onze koffie is ook al niet zuiver.
-
Het is toch knap, dat Nederlanders zo ongeveer de hoogste gemiddelde sterfteleeftijd van de wereld halen...

azoturie | 22-03-10 | 23:46

@Geile Markeerstift: Ach. Inderdaad mooi woord: Ach. Ik dacht dat realisme hoog in het vaandel stond bij de Reaguurder...
Voor de duidelijkheid we hebben het niet over drinkwater (2 liter per dag) maar water om voedsel en grondstoffen te maken.
Maar geile Markeerstift als jij de methode hebt gevonden om klimaat neutraal (ik lees zonder fossiele brandstof input) zout water om te zetten in zoet water dan wil ik graag met jouw een bedrijf beginnen en de woestijn omzetten in de grootste Biobrandstof plantage (Jatropha) ter wereld! Lossen we twee dingen in een keer op onze afhankelijkheid van brandstof, vastlegging van co2 (is toch een hoax), stoppen van woestijning, en het genereren van werk en ontwikkelen van economien in landen zoals Sudan, Mali en andere zandbakken!

boomchirurg | 22-03-10 | 23:31

Ja, en wat is het probleem nou ? (of het nou 2500 m3 of 1000 of 5000 m3 is )
Laat ze zich maar met de panda's bezig houden.

Wel goed voorbereid dit kut verhaaltje. Inderdaad prominent op alle MSM inclusief de media slaven van links, het NOS-journaal.

Canninefaatje | 22-03-10 | 23:19

Gaan ze nou ook weer binnenkort met zijn allen naar Stockholm om daar over het indirecte waterverbruik te praten? Wat een mafkezen!

Wijze Uil | 22-03-10 | 23:12

we gebruiken zoveel water omdat we hier zoveel lopen te zeiken, denk ik.

Den Snoode Dronkaert | 22-03-10 | 22:56

boomchirurg | 22-03-10 | 22:35
ach, er zijn prima manieren om zelfs zeewater om te zetten in drinkwater. kan zelfs klimaatneutraal (global warming.. ook al zo'n hoax trouwens...). Dus, in feite is er oneindig veel water, als je 't maar van de juiste plek haalt. Bovendien komt water altijd opnieuw in het systeem... dus het raakt niet op... alleen de winning kan lastiger worden.

Geile Markeerstift | 22-03-10 | 22:52

@ prakkie, Je snapt het niet.. Dat is niet erg, overkomt ons allemaal wel eens. Maar het is hier GS die HOAXED met zijn topic Titel en niet WNF. het gaat hier om Footprint. Dus als jij HALLOOOOO een tshirtje koopt bij de zeeman betekend dat ze in China 2700 liter water hebben gebruikt om dat te maken (katoen telen, fabriekje bouwen, garen spinen, garen verven, Tshirtje breien, Logootje er op en op de boot naar je plaatselijk Zeeman. Snap je dat? HALLOOOOO! Lees eens wat! Is goed voor je hersenen. En ja er is een hoop water, maar het is niet oneindig... Soms stopt het met regenen...

boomchirurg | 22-03-10 | 22:35

Waarschijnlijk gaat men ook net zoals bij het koolzuurgas kulverhaal beweren dat als men constateert dat men nogal vreemde berekeningen maakt dat dit niets afdoet aan de hele theorie zelf ondanks het feit dat de cijfers die men gebruikt zijn gebaseerd op gebakken lucht, bij elkaar verzonnen, aangedikt of simpelweg knip en plakwerk uit toeristengidsjes.
Gewoon stug dezelfde leugens 100 x herhalen en dan wordt het vanzelf een waarheid volgens de socialist Goebbels.

said_fred | 22-03-10 | 22:34

Godzo jochie, eindeluk eens wat echte journalistiek!
Ga zo door!! :+>

jojojokerrr | 22-03-10 | 22:33

Summary: 'The total water footprint of the Netherlands is estimated to be about 2300 m3/year/cap, of which 67% relates to the consumption of agricultural goods, 31% to the consumption of industrial goods, and 2% to domestic water use... About 11% of the water footprint of the Netherlands is internal and 89% is external.'

vip33 | 22-03-10 | 22:04

Heb net 15 minuten onder de douchhh.... gestaan en ga straks nog een keer!

god is de geest | 22-03-10 | 22:02

Iemand al eens goed nagedacht over dat BS verhaal van het WNF? bijvoorbeeld zo'n zinnetje als: "zo verbruiken we 2700 liter water voor het maken van een t-shirt wat we importeren". HALLOOOOOOO! Da's dus in het BUITENland, en NIET in Nederland! De hele fokking zooi wordt gewoon bij elkaar gelogen! Opzouten met die milieumafia!

prakkie | 22-03-10 | 21:54

klomp72 | 22-03-10 | 20:29

Ja dat was ook zo'n hipe, alles was zuur zelfs het WNF, nu nog trouwens.
Alleen maar zeiken en niets doen, kan er erg narrig van worden.

nlshit | 22-03-10 | 21:46

Ok die krijgen ook niets meer in de collecte bus.

Als ze van mijn geld zulke domme onderzoekjes doen moeten ze dat maar zelf betalen.

jankaas | 22-03-10 | 21:43

ppfffff boeiend, ik ga me douchen, voor de 8-ste keer vandaag. Waarom? omdat het kan!

stephan66 | 22-03-10 | 21:43

WNF, bangmakerij, geiten wollen sokken sukkels, doe g.v.d. wat aan de wereld die wel tekort hebben aan water.
Niets zeggend bericht, zuip G.V.D. het marker meer leeg, zit water genoeg in, en doe eens een bericht over de verbetering in de derde wereld.

nlshit | 22-03-10 | 21:41

Er zijn drie soorten leugens: leugens, grove leugens, en statistieken (toegeschreven aan Benjamin Disraeli). Ai rest mai kees.

Mike Gaatjeniksaan | 22-03-10 | 21:14

There are three kinds of commonly recognised untruths:

Lies, damn lies and statistics.
- Mark Twain

(en dan heb ik het over de schrijver, niet de reaguurder...)

Kapitein Sjaak Mus | 22-03-10 | 21:10

Nu we door de CO2 hoax heen prikken gooien ze het op watermisbruik. Iemand die nog geld aan het WWF geeft, kijk ik met de nek aan.

ZDEV | 22-03-10 | 21:09

Je kan d'r opwachten, dat de waterschaps belasting omhoog gaat dus....
Mooi dat ik mijn eigen bron over 2 week in de grond hier joekel.
Mijn koi bewoners zijn ook hele grote water afnemers.
En mijn plantjes etc etc...
Ik ga flink diep puiten, misschien kom ik wel olie of gas tegen, zeker als ik een beetje schuin ga boren, dat mag toch?

Stelletje milieu freaks en ander soortig ongedierte. Op knopen, of in dit geval verzuipen..
Ik pak het IPCC raport er nog eens naast.

Jemaintiendrai | 22-03-10 | 21:08

En zelfs dat gezeur over spaanse aardbeien in dat document... pfff... we hebben hier teringveel regen gehad in Zuid Spanje... onze aardbeien verzuipen, en het WNF doet er niets aan!!!

Francky | 22-03-10 | 20:39

Goh... en ik moest ineens denken aan Zure Regen....
Weten we het nog, Vergevorderde Junioren?
Jaren tachtig, een onheilsprofeet verkondigde dat binnen 20 jaar geen boom meer overeind zou staan, alle blaadjes weg, alle naaldjes afgestorven, een kerstboom zou meer dan een godsvermogen moeten gaan kosten. De Mensch zou binnen afzienbare tijd langzaam stikken vanwege te weinig zuurstof, dan wel verzuipen in poelen van zure kledder waar na we sissend als gezouten slakken zouden vergaan vanwege de Heaugste Zuurgraad in de Geschiedenis van het Menschdom.

Waar is die goeie ouwe zure regen gebleven?
Dat was een te behappen probleem voor den mensch...... wij gooiden sinds het bericht elke week enkele kilo's suiker door het bos, als tegenhanger voor het zure als het ware.
Je moet wat over hebben voor het miljeu.....

klomp72 | 22-03-10 | 20:29

Is ook een enorme VVD-club dat WNF

onderzoekert | 22-03-10 | 20:23

Jaja........... het heeft het NOS ook bereikt......... zonder enig krtische noot

Hobbykip | 22-03-10 | 20:21

tis niet zo dat water in een keer verdwijnt ofz als je er een shirtje of sojaboon van heb gemaakt.

dit is zowiezoo dingen berekenen die er niet zijn.

ga wat boeiends doen www.minecraft.net/

japsol | 22-03-10 | 20:13

-weggejorist-

H2S04 | 22-03-10 | 20:08

-weggejorist-

pipilangkous | 22-03-10 | 19:57

Kan het WNF ook uitleggen waarom er in het westen zo een hoge levens-standaard is, en in de derde wereld er zoveel ellende is, kunnen ze ook uitleggen wat ze er de jaren dat ze er over lopen te zeveren aan gedaan hebben om dat te veranderen, welke bedrijven en regeringen hebben ze kunnen overtuigen dat daar investeren gedaan moeten worden om zowel het klimaat als de levens standaard te verhogen.
Ik denk dat met al hun sokken gebabbel er niets van terecht is gekomen en zal komen.
maak u zich eerst eens zorgen om een wereld die niets te verspillen heeft, zelf te kort komt en ga dan zeiken over het westen.

nlshit | 22-03-10 | 19:57

WNF bashen is niet cool.

brabant altijd -1 | 22-03-10 | 19:54

Oja. wat is dat nou voor gezever over "external water footprint". Moeten we ons als Nederlanders gaan schamen dat andere landen waarvan wij goederen importeren water verspillen?

Het doet me denken aan zo'n andere miliehoax: luchtvervuiling. Er worden allerlei milieregels ingesteld om op landelijk niveau de uitstoot van schadelijk spul te beperken, terwijl het probleem is dat die viezigheid vanuit het buitenland ons land binnenkomt. Effectiviteit van de NL maatregels is op die manier bijna nul. Symboolpolitiek in optima forma, dat wel.

ymmv | 22-03-10 | 19:42

Dat ik iedere ochtend een fokking half uur onder de douche sta, interesseerde me al geen moer. Ik betaal er immers voor... Nadat ik dit nog even lees, zal ik het landelijk gemiddelde es ff omhoog helpen. *bad vol laten lopen doet*

Bascii | 22-03-10 | 19:38

bvdbos2004 | 22-03-10 | 18:15
Wat wel heel onduidelijk is hoe ze aan die gegevens gekomen zijn.

"The total water footprint of the Netherlands is estimated to be about 2300 m3/yr/cap, of which 67% relates to the consumption of agricultural goods, 31% to the consumption of industrial goods, and 2% to domestic water use. About 89% of the water footprint of the Netherlands is external, whereas just 11% is internal."

Hoe komt het dat die externe "water footprint" op 89% staat. Eten we abnormaal veel waterig fruit en groenten uit het buitenland? Het echte punt is dat die statistieken vooral met de dikke duim geschreven zijn. Lies, damn lies and statistics. En op basis daarvan probeert WNF Nederland een schuldcomplex aan te praten. Dat lukt prima, want de media presenteren zo'n rapport als een objectief feit. Het WNF levert een paar mensen voor radio- en tv-interviews waar ze volledig kritiekloos hun verhaal mogen doen. Deze milieuclubs hebben al jaren carte blanche bij de Nederlandse pers. Ze kunnen alles roepen en zeggen en het wordt voor zoete koek aangenomen.

ymmv | 22-03-10 | 19:37

In principe is er niets aan gelogen.
Als je de spoeling door de kanalen en riviren mee telt of alleen de polder afvoer al kom je an nog veel meer.
In totaal spoelen we per dag per persoon meer weg dan de wereldbevolking aan water nodig heeft.
Maar #care er zijn landen als Noorwegen Zweden die per hoofd van de bevolking nog meer water 'verspillen' en er alleen goedkope stroom mee opwekken waarna het zo de zee in spoelt.
Als het WNF dat water allemaal wil hebben,kom het maar halen!!
Gratis en gaat anders zo de afvoer in!
Wel zelf het transport regelen.
Misschien moeten landen waar weinig water is eens mea culpa doen en toegeven dat een ontziltings installatie en bosbouw beter is dan goedkope kaalslag en stratego spelen tegen de buurlanden.

Beëlzebul | 22-03-10 | 19:35

Kijk dat WNF en ook Natuurmonumenten zijn in de grond der dingen best wel goede doelen.

De laatste jaren zijn ze echter gegijzeld door Volkert van der Graaf achtige types voor hun bogus global warming agenda.

Als dat al zo zou zijn, dan lijkt mij dat de natuur en dieren zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

The Evil One | 22-03-10 | 19:35

Boel-shit, bangmakerij en lulkoek, zoals zo veel van die LINKSE-PRAATJES, stoppen met die onzin en vertel eens de echte waarheid.

nlshit | 22-03-10 | 19:35

links tuig

hansjansen2 | 22-03-10 | 19:30

Schoorsteenveger | 22-03-10 | 18:37

Ja en wat geld investeren in de Afrikaanse landen ho maar, is ver van ons bed, ga daar voor de sodemieter landbouw en dergelijke opzetten, inplaats van geiten-wollen sokken gelul in en het westen verkondigen, doe wat en investeer wat in die landen.
Neen dat doen we niet, want het levert in eerste instantie geen geld op, zo is het helaas.

nlshit | 22-03-10 | 19:28

Ik zag het net op TV. Iemand zei dat een velletje papier maken 4 of 7 liter water kost. Wat een gelul. Toen zapte ik weg.

porcodio | 22-03-10 | 19:28

iq180+ | 22-03-10 | 19:15
En leg jij nu eens even uit hoe wij een watertekort kunnen krijgen terwijl 71% van de aarde bedekt is met water (gemiddeld 4 tot 5 Km diep)
Waar blijft dat water dan?

Generaal Nguyen Giap | 22-03-10 | 19:27

beetje laat, maar was even bezig: BREKEND: Nigeria verbruikt 2x zoveel zon als Europees gemiddelde!!!


Eskimo's verbruiken 4 x zo veel sneeuw als Europees gemiddelde!!!

Vogelbeest | 22-03-10 | 19:25

Even een gedichtje voor het WNF en alle andere pessimisten op deze waterplaneet.

When things go wrong as they usually will,
And your daily road seems all uphill.
When funds are low and debts are high,
When you try to smile and can only cry.
When you really feel you’d like to quit........ Don’t run to me, I don’t give a shit!

Generaal Nguyen Giap | 22-03-10 | 19:15

"ik zie alleen niet hoe dat zo bedrijgend kan zijn op een planeet met wat was het 80% water?"
Dr.ommels | 22-03-10 | 17:06

71% qua oppervlakte, waarvan 3% zoetwater is. Het bedreigende voor ons is dat wanneer er een watertekort ontstaat, wij geen producten, zoals voedsel, geleverd kunnen krijgen, omdat we dat niet eens zelf kunnen verbouwen (met al ons water).

iq180+ | 22-03-10 | 19:15

Brakke Obama | 22-03-10 | 19:04
Witte Nilfiskende Finnen?
Waardeloos Natuur Fonds,

Sliptong | 22-03-10 | 19:12

Hallo..... Het is Wereld WATERdag. Prins Pils moest overal verschijnen. WNF - Bernhard. Klaar is Kees. Liegen en bedriegen voor de aandacht. www.wereldwaterdag.nl/framehome.html

DeBruineSter | 22-03-10 | 19:11

opdoeken die linksche hobbyclub. Laat ze naakt om een vuur gaan dansen ofzeau.

Geile Markeerstift | 22-03-10 | 19:10

In Nederland is altijd geld te halen voor dat soort dingen natuurlijk. Verder vind ik dat als iemand veel water mag gebruiken wij het wel zijn.

Ariel | 22-03-10 | 19:10

Weet je. Al die goedbedoelde zinloze doelen zijn een ware PANDAMIE. *sterft in een slok warme pleur*

Sliptong | 22-03-10 | 19:08

Dom dom dom.... tjongejonge...
In deze tijd moet je toch wel heel secuur zijn, wat een fail is dat van het WNF.

Ik bedoel het blijft schrikbarend (ook al wisten we dat al) dat we dus voor 82% het verbruikte water van andere landen halen. We kunnen onze eigen broek niet ophalen als het erop aankomt.
Dus of het nou 91% of 82% is, het blijft veel.

iq180+ | 22-03-10 | 19:08

In ons appartementen complex werd jaren het waterverbruik ventraal bijgehouden. Met als uitkomst dat ik twee keer zoveel gebruik als de andere bewoners, maar die hebben de oorlog nog meegemaakt dus zijn van nature zuinig of bereiden zich vast voor op het "verzorgings"tehuis door nu ze nog zelfstandig wonen ook maar eens per 14 dagen te douchen.

Ik heb wel Femke Halsema goedgekeurde "duurzame" lekkende kranen en een ouderwetsch Groen Linkse doorlopende toilet spoelbak die 7 liter water verbruikt voor een keer pissen.

Allemaal eco, duurzaam en gaat de opwarming van de aarde door mensen veroorzaakt tegen.

Oftewel I don't give a fuck and p[roud of it!!

The Evil One | 22-03-10 | 19:05

WNF: Wiskundig Niet Fraai,
Wederom Natuur Fail,
Waarom Niet Frauderen?!

Brakke Obama | 22-03-10 | 19:04

Scherp.. benieuwd naar hun reactie..

Ja joh | 22-03-10 | 19:03

Heeft Prins Pils weer lopen lallen?

cekars | 22-03-10 | 19:02

stelletje groene doemsdagprofeten die elke mogelijkheid aanpakken om meer mensen te laten doneren voor hun "groene doelen". laat ze eerst eens een normaal geloofwaardig onderwerp aansnijden en met correcte onderzoeken aankomen..

lyon19 | 22-03-10 | 19:01

Als compensatie zal binnenkort wel ergens het eerste watervrije zwembad geopend worden
* doet zwemairbag bestellen *

JohnnyBGood | 22-03-10 | 19:01

Jammer, het is toch een mooie organisatie.

Jikovitch | 22-03-10 | 19:00

@tm2000 18:36: De fail zit hem in de vergelijking met andere landen. De club die dat rapport schreef waar dat hoge getal in staat is dezelfde club die het door GS aangehaalde veel lagere verbruik noemde. Blijkbaar zijn de twee getallen op verschillende manieren tot stand gekomen. Als je dan een eerlijke vergelijking wil maken moet je dus de cijfers voor alle landen uit dezelfde meetserie halen. Het lijkt er op dat WNF de lagere cijfers uit de landenvergelijking heeft overgenomen en alleen bij Nederland de losse hogere waarde uit het rapport heeft gepakt.

Muxje | 22-03-10 | 18:59

Die lui in het midden van het ijselmeer plempen,en naar de kant laten zwemmen,ze zullen er van versteld staan hoeveel water we nog hebben.

fleurtje | 22-03-10 | 18:56

Nu zullen de linkse partijen wel weer een extra belasting op alles willen invoeren.

Obelix | 22-03-10 | 18:54

Hahaha! WNF ........ Owned!

Hobbykip | 22-03-10 | 18:49

1223 + 82% = 2226. Domme rekenfout dus.

en nu ff serieus | 22-03-10 | 18:49

De WNF gaat voor de wereldheerschappij, ze zitten al vuistdiep in het IPCC, en als je daarmee nu eens aan de slag gaat en ziet wat ze doen om via allerlei hoax plannen geld binnen te harken dan begrijp je wel dat een duit in het WNF-zakje doen er bij ABSOLUUT niet meer inzit.

Ranja Drinker | 22-03-10 | 18:47

@ DeRookmagier.
Je kon wel van mijn generatie zijn (1943).
Wij moesten op school leren dat het water circuleerde, van zee naar land en van land naar zee.
Dus HET RAAKT NOOIT OP. Wat een kul.
Heb hartelijk moeten lachen toen die miep dat op de tv uit zat te leggen.
Inderdaan gebruiken, verbruiken kan nooit.

Grijze Vos | 22-03-10 | 18:37

nlshit | 22-03-10 | 18:31
Ja, en als je nagaat hoeveel zonlicht er in die derde wereld doorheengedraaid wordt, dat wil je niet weten!

Schoorsteenveger | 22-03-10 | 18:37

link naar originele document: www.unesco-ihe.org/content/download/27...

pagina 21: The total water footprint of Dutch consumers is about 2300 m3 per capita per year for the period 1996-2005.
Agricultural goods are responsible for the largest part of the footprint (67%), industrial goods are responsible for
31% and domestic water use accounts for about 2% (Figure 4.1).

Dit kan iedereen vinden binnen 2 minuten door bij de bronvermelding van de grafiek van het WNF te kijken... zucht.

tm2000 | 22-03-10 | 18:36

ze verwijzen beiden naar een rapport van hoekstra voor hun data en in deze bron van het wnf staat ook 2300 www.waterfootprint.org/Reports/Report3... (op pdf pagina 21)
en die andere kan ik niet inzien dus tja. misschien hoaxed watervoetafdruk.org het wel ... maar het zal een waarschijnlijk een verschil in definitie zijn ofzo. in elk geval als het zo onduidelijk is hoe je je ook geen zorgen te maken he

Robert Irving III | 22-03-10 | 18:34

Wat een ongein dat WNF, ik wordt er een beetje narrig van als dat moeilijke gedoe over de natuur.
Dan weer te veel water, dan weer te veel CO2 en dan weer dit en dat.
Mogen we AUB nog leven, of moeten we allemaal op geite-wollen sokken gaan lopen.

nlshit | 22-03-10 | 18:31

Heeft iemand ooit de water footprint van Jezus berekend?

Schoorsteenveger | 22-03-10 | 18:31

Wie wil er nou water voetprinten en dan erop lopen zeker met de panda?

Spastcommando | 22-03-10 | 18:29

bvdbos2004 | 22-03-10 | 18:15
Zeg, geef dan ff een link naar de cijfers die je wilt laten zien, hoog opgeleide vrouw, ipv zo'n link naar youwtroup.
Hoogachtend

komt dat schot | 22-03-10 | 18:26

1200 of 2250 m3, dat is geen probleem. Punt is dat water niet verbruikt maar gebruikt wordt. Daarna is het niet weg maar gebruiken we het opnieuw. En opnieuw, en opnieuw. Cyclus.
Dus al dat 'verbruik' bij elkaar optellen slaat helemaal nergens op.

DeRookmagier | 22-03-10 | 18:22

Wederom schokkend slechte fact-checking van geenstijl alsmede het reaguurders-volk dat zichzelf zo hoogopgeleid en intelligent vindt... In het orginele rapport staat gewoon die 2300 m3. Dus wederom stemmingmakerij en ophitserij...
www.youtube.com/watch?v=WaMTH-WmbsM

bvdbos2004 | 22-03-10 | 18:15

@ schoorsteenvegert
Bidbelasting............ hoe verzin je het!

Piet de Pad | 22-03-10 | 18:13

RoyalFlusher | 22-03-10 | 18:07
Je kunt ze ook met een klimaatneutraal vliegreisje terug gaan brengen. Krijg je weer een andere berekening. Het is gewoon handel in footprints. Vroeger heetten die aflaten.

Schoorsteenveger | 22-03-10 | 18:10

d_2k | 22-03-10 | 18:05
Die bui komt nooit meer terug. Enige van de door die bui gebruikte watermoleculen kom ik waarschijnlijk nog wel een keer tegen.

Schoorsteenveger | 22-03-10 | 18:08

Ik wil best wel een paar dozijn t-shirts verbranden om een paar gigaliter water te compenseren hoor. Maar dat mag dan schijnbaar ook weer niet.

RoyalFlusher | 22-03-10 | 18:07

@Schoorsteenveger
Dat weet jij niet! Die regen van die regenbui van gisteren, kan morgen in je koffie zitten en een week later door je toilet spoelen.

d_2k | 22-03-10 | 18:05

Laat de Economist nu net waarschuwen dat de politiek onvoldoende weerbaar (lees: te dom) is om weerstand te bieden tegen dit soort gefabriceerde onheilstijdingen.

Zeddegeizot | 22-03-10 | 18:04

Piet de Pad | 22-03-10 | 18:01
Bidbelasting. Levert per jaar meer op.

Schoorsteenveger | 22-03-10 | 18:03

slinkse sponsclub zonder inhoud

OpenDeur | 22-03-10 | 18:03

tikfoutje, verder niets aan de hand; doorlopen

byron123 | 22-03-10 | 18:03

* plasbelasting
* Huilbelasting
* Spuugbelasting
* Zweetbelasting

Kom op Den Haag...... jullie kunnen er toch nog wel een paar verzinnen!
O ja..... Klaarkom belasting

Piet de Pad | 22-03-10 | 18:01

Geïmporteerd water in de koffie? Dacht het niet: dat water komt via de kraan uit de waterleidingduinen. En om het WNF een eind tegemoet te komen drinken we alleen espresso. Dus pak nou eerst dat Senseo-volk dat blijkbaar Spa-water voor hun bakje met heel weinig troost gebruikt eens aan en kom dan nog maar eens zeuren.

Anders nog? | 22-03-10 | 18:00

ha ha 2-O!

Brakke Obama | 22-03-10 | 17:59

d_2k | 22-03-10 | 17:55
Die regenbui van gisteren blijft toch die regenbui van gisteren. Die komt nooit meer terug, die regenbui.
www.youtube.com/watch?v=atBHigLPeig

Schoorsteenveger | 22-03-10 | 17:59

Die vrouw van WNF zat net bij Tijd voor Max. Ze wist te beweren dat het produceren van 1 kilo kaas 5000 liter water kost. Je zag haar op dat moment zelf ook wat twijfelend kijken. Het zijn echt complete kul cijfers.

chr!!s | 22-03-10 | 17:58

Ze zouden eens op deze manier onderzoek moeten doen hoeveel kolen en olie etc we opstoken, dáár schrik je pas van.

Juxta | 22-03-10 | 17:58

Het mooie van het hele verhaal is, dat er een constante hoeveelheid water op aarde is. Er gaat niets weg en er komt niets bij. Dus in principe kun je niet spreken van 'waterverbuik'.

d_2k | 22-03-10 | 17:55

ZTR | 22-03-10 | 17:22
Persbericht klopt in elk geval van geen kanten. De suggestie wordt gedaan dat elke nederlander er 2300 kuub per jaar doorheenjaagt, maar dat is niet het geval. De helft van de 'external footprint' zit in producten die door Nederland geëxporteerd worden en verdwijnt dus weer het land uit in de vorm van melkproducten en zo. Ga je kijken naar enkel het verbruik per inwonder, dan verschilt die nauwelijks met die van een inwoner van omringende landen. Als wij in plaats van intensieve veeteelt intensieve condoomfabricage zouden hebben, dan zou de 'condom dickprint' per hoofd van de bevolking ook stukken hoger liggen dan het gemiddelde. Maar dat zou niet als vanzelf betekenen dat er hier véél meer met condoom geneukt wordt dan in het buitenland.

Schoorsteenveger | 22-03-10 | 17:53

En niemand die het heeft over ons zontekort!

cybersnitch | 22-03-10 | 17:53

Gelukkig ben ik te gierig om aan dat soort clubjes geld te geven. Terecht, blijkt wel weer.

plastic zakje | 22-03-10 | 17:52

@Buffell 17:38
Ideëen van GroenLinks moet je sowieso niet serieus nemen.
Overigens vraag ik me af hoeveel water je moet gebruiken om Soja te telen.
Dat groeit ook niet "gratis" maar daar hoor ik linksterroristen niet over.

necrosis | 22-03-10 | 17:51

pollodepiemel | 22-03-10 | 17:46
OHO! Jij wilde verzuipen zeggen.
Dat is echt ongehoord. Maar goed dat je dát hebt weggebliept héé!

Buffell | 22-03-10 | 17:48

Verz*&^%^%%$%^n in hun eigen water, dat zal ze leren!!!

pollodepiemel | 22-03-10 | 17:46

Het is de schuld van de AH. Er zit altijd veel te veel water in het vleesch. Keep up te good work WNF *kuch*

Opperstampert | 22-03-10 | 17:45

Dat ze nieuws brengen over het milieu en de natuur,tuurlijk. Dat het graaiers zijn,soit. Dat ze hoaxen snap ik ook nog wel. Maar dat ze kneuzen inzetten om de hoax enige geloofwaardigheid mee te geven terwijl het in 2 muisklikken weerlegd kan worden,priceless.

lichtpunt | 22-03-10 | 17:44

eed | 22-03-10 | 17:41
Ik vind eigenijk, persoonlijk, dat mensen zonder verstand van -d's of -t's een permanente ban van GS moeten krijgen. Hoe moeilijk is het nou, jongens.

Buffell | 22-03-10 | 17:44

@Dr.ommels 17:06
Ben jij ook zo'n natuurhoaxer?
Los van het feit dat bedreigend niet met "ij" geschreven dient te worden bestaat deze planeet niet voor 80% uit water!
Het OPPERVLAK van de aarde bestaat voor plm 80% uit water, nog los van het feit dat het meeste daarvan zout/ brak/ dood is, verder zie ik niet in waarom er water aan de statistieken wordt toegevoegt wat gebruikt wordt voor het telen van koffie/ katoen buiten Nederland.
Ik krijg geen Kuub water bij aankoop van een pak gortdroge koffie of een t-shirt.
Verder denk ik dat landen met meerdere kerncentrales ook behoorlijk wat (koel)water nodig hebben.
Éénzijdige berichtgeving is voor sneumensen.

necrosis | 22-03-10 | 17:43

Al is de leugen nog zo snel, Geenstijl achterhaald hem wel.

eed | 22-03-10 | 17:41

Erg goed opgelet, m'n complimenten dat je deze truc hebt ontmaskerd.
Nou even kijken hoe lang het duurt voordat onze eigen NL media dit ook doorkrijgen.
Kijken of ze sorry zeggen.
Wakker worden Samson !

Pierus | 22-03-10 | 17:40

Gelukkig voel ik me daar HELEMAAL niet schuldig over. Ik heb namelijk de meeliftende belastingen gezien op de waternota en ik weet dat van die geïncasseerde centen louter goede dingen voor moeder aarde worden gerealiseerd. Dus eigenlijk zou het veel beter zijn veeeeeeeeeel meer stroom & water te gebruiken ten faveure van het heilige miljeuw! Daarom heb ik ook een Cayenne S en doe niet oeilijk over een kilometertje of 29 (gemiddeld) te snel!

pennestront | 22-03-10 | 17:40

lion@night | 22-03-10 | 17:34
Met ruime fietskostenvergoeding.

Bos Hout | 22-03-10 | 17:38

Geen topic over de ideeën van GroenLinks over het afschaffen van de eerste kamer en het terugbrengen van het aantal leden in de Tweede Kamer naar 100 leden?
Lijkt me toch wel behoorlijk discussiewaardig.

Buffell | 22-03-10 | 17:38

@Buffell | 22-03-10 | 17:34

Ja het biedt wel veel mogelijkheden!!

overVecht | 22-03-10 | 17:38

overVecht | 22-03-10 | 17:32
Heeft ook weer zijn voordelen.

*mooie vrouwen in strakke t-shirts uitnodigt*

Buffell | 22-03-10 | 17:34

maar misschien moet ik ook maar eens iets aan de lekkage die dat allemaal mogelijk maakt doen.

*geklaag van onderburen ook wel beetje begrijpt*

Vraag je niet om... een zwembadhuis..

overVecht | 22-03-10 | 17:32
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 22-03-10 | 17:31

Van de eerste 1 een 2 gemaakt. Tja een fout maken is menselijk moet je maar denken...

_ILT_ | 22-03-10 | 17:31

Ze weten gewoon dat half NL dit gaat geloven en proberen ons zo een schuldgevoel aan te praten waarna ze (de regering) weer extra belasting gaan heffen op drinkwater waarvan natuurlijk een gedeelte naar de "goede doelen" gaat.

snaakie | 22-03-10 | 17:31

"Swedish Chef | 22-03-10 | 16:55
Ik stel voor eens 1000 kuub water in het WNF kantoor in Nederland te pompen om eens goed duidelijk te maken dat 1000 kuub erbij liegen best veel is.
"

*Glimlacht

stijllozenaam | 22-03-10 | 17:31

*Laat badkuip nog maar eens een keer extra vollopen, lekker heur!*

mauryn1673 | 22-03-10 | 17:31

We hebben toch genoeg water hier en met global warming wordt het alleen nog maar meer...

computerlove | 22-03-10 | 17:31

Op het eiland waar ik consumeer wordt gewoon zeewater in schoon drinkwater omgezet. Kost wat vuile diesel maar dan heb je ook wat. En 'helaas' valt er ook weinig regen, zodat het dure drinkwater ook voor je tuin nodig is.

Brakke Obama | 22-03-10 | 17:30

Wat zeg ik. Als ik het zwembad in de berging, het bad in de badkamer, het waterbed en het zwembadindekeuken voor tussendoor meereken kom ik op zeventienmaal het gemiddelde uit.

overVecht | 22-03-10 | 17:30

WNF kan die 1000 kuub natuurlijk nooit getwitterd hebben vanaf hun mobieltje, misschien schuilt de fout in de aan de deur geweigerde laptop?

Wazzzah | 22-03-10 | 17:30

Wat een stemming makerij... Geenstijl... jullie kunnen toch ook lezen. Kalken domweg een ander website over. Lees even die artikeltjes die worden geciteerd. Dan blijkt dus dat die calculator van waterfootprint KAPUT is. Zelfs in de "overview" voor Nederland staat 2300 cuub. (www.waterfootprint.org/?page=files/Net...).

Krietiek is goed houd iedereen scherp maar zoek het even uit...

boomchirurg | 22-03-10 | 17:30

Zoveel m3 ben ik al kwijt aan één van mijn vijf jacuzzi's op het balkon!

overVecht | 22-03-10 | 17:29

Waar maken we ons eigenlijk druk om? H2O is het meest voorkomende element in de wereld. Of is dadelijk ineens het water op ofzo? Man, sodemieter toch eens op en zoek een échte baan.

Buffell | 22-03-10 | 17:28


WNF, Greenpies, Wakker Dier en dat soort organisaties: Opdoeken graag.
En alle medewerkers strafrechtelijk vervolgen.

Willianus Wortelus | 22-03-10 | 17:28

De 2300 m3 lijkt inderdaad inclusief de her-export van virtueel water te zijn. Ik kan ook niet vinden of de schrijvers nou een degelijke achtergrond in watermanagement hebben, dus dat kan iedere idioot met een idee zijn geweest.
Voor de duidelijkheid: Een kilo biefstuk minder eten scheelt niets voor de natuur omdat dat 'virtuele' water dat voor de 'productie' gebruikt wordt grotendeels natuurlijk is. Neerslag valt/beekje stroomt, gras neemt het water op, rund eet het gras, rund wordt biefstuk.

Hannus | 22-03-10 | 17:27

Die Milieu-Gestapo-freaks zijn aantoonbaar niet te vertrouwen dus.... waarom huppelt Linksch-politiek nederland er dan achteraan? ik denk de Linksch-Lullen-Rechts-Vullen-Prophecy..... OplichterTs!

KazVandam | 22-03-10 | 17:25

Niet heel vreemd dat ze weer met leugens komen. Zucht.

h.de.postduif | 22-03-10 | 17:25

Hansvo286 | 22-03-10 | 17:22
Ach, dat hele WNF is een vereniging van vieze graaikneuzen die weer een geweldig salaris opstrijken voor een paar moralistische woorden. Verschrikkelijke instelling.

Buffell | 22-03-10 | 17:25

Het lijkt inderdaad bijna het niveau van GS wel...

ach-het-zal-wel | 22-03-10 | 17:23

Dr.Zeldenrust | 22-03-10 | 17:04
Kind dood, dader opgepakt, punt

Zo jammer! | 22-03-10 | 17:23

Ik ben eerlijk gezegd al jaren klaar met die goede doelen.
Ondanks dat er een goede gedachte achterzit, wordt geld met veel gemanipuleer je afhandig maakt waarvan het merendeel nog eens aan bovengemiddelde salarissen wordt uitbetaald of verdwijnt in duistere putjes.
Geen cent besteed ik er meer aan.

Rest In Privacy | 22-03-10 | 17:22

Ongeloofwaardige leuterpraat van die milieumaffiosi. Tijd om die subsidies van die club is stop te zetten want dit is toch echt diepe droevenis.

Geitenwollensokjuhz | 22-03-10 | 17:22

Straks fairtrade water loop naar de hel WNF

Hansvo286 | 22-03-10 | 17:22

Grappig, enkele van mijn collegae zijn de bedenker(s) en uitvoerders van de waterfootprint. Leuke index die iets zegt over impact van landen/producten op de kwantiteit en kwaliteit van ons water. Ik vermoed dat GS nog niet precies weet hoe ze dat berekenen, wel de moeite waard om uit te zoeken. In principe zou informatie op waterfootprint.org in zoverre betrouwbaar moeten zijn dat in ieder geval de methodiek door de originele bedenker gecontroleerd wordt.

Overigens wordt in dat rapport: www.waterfootprint.org/Reports/Report3... ook 2300 m3 genoemd. Ik denk dat een deel verwarring ontstaat omdat er (mogelijk) over verschillende dingen gesproken wordt. De ene keer gaat het over consumptie, de andere keer over productie, soms over beide, soms alleen over een bepaalde bedrijfstak (agrarisch, industrie, enzovoorts), soms wordt 'grijs' water wel/niet meegenomen. Doe even wat extra moeite om het uit te zoeken zou ik zeggen, voordat je echt zeker weet dat WNF het nu fout zegt. Het kan wat verwarrend zijn, dus goed lezen wat er precies wél wordt meegenomen bij het bepalen van de getallen.

ZTR | 22-03-10 | 17:22

Groene organisaties hoaxen, liegen en bedriegen dat ze gek zien.
GroenLinks wordt door de "oanfhankelijke" media zowat de lucht in gepropagandeert.
Waarom?
Omdat het crisis is.
En het geld op.
Dus moet er geschrapt worden.
Als eerste in de luxedingtjes natuurlijk.
En zodoende staan er tienduizenden gemakkelijke subsidiebaantjes op de tocht.
Waaronder héél veel "groene".

Nee, nee, dat mag niet, dat mag niet.
En daarom ook zo snel al de plannen van GroenLinks om de crisis te "bestrijden".
Lasten omhoog, lasten omhoog!
Langer werken, langer werken!
Vooral voor extra (!!) milieuvriendelijke dingetjes!
www.elsevier.nl/web/Nieuws/Laatste-24-...
GroenLinks; "Eigen Volkje Eerst".
.

Merlot | 22-03-10 | 17:21

Als je al die flessen mineraalwater meetelt die rokdragend Nederland achterover slaat, kom je wel aan dat gemiddelde.

blinde kip | 22-03-10 | 17:21

Zowel het WNF als Waterfootprint.org refereren voor hun data naar een publicatie van Arjen Hoekstra (Uni Twente). Het rapport van het WNF (uitgegeven door Unesco) heeft het inderdaad over 2300 m3/pp/pj en niet 1200... kortom... onderwijs in twente beneden alle (water)peil - echt te flauw maar te makkelijk om te laten liggen.

tm2000 | 22-03-10 | 17:21

Bedenk wel dat er op dit soort leugens 'beleid' wordt gemaakt in dit land. M.a.w., verhoging van de WATERBELASTING. Ook spreekt het WNF schande van de hoeveelheid water die het maken van 1 kg kaas kost. Maar die kaas komt uit eigen land, waar een mega-overschot is aan zoet water. Toch is het een SCHANDE want hoe dan ook, wij zijn schuldig aan de miljeuvervuiling en CO2-klimaat 'ramp'.

Milton Friedman | 22-03-10 | 17:21

Bos Hout | 22-03-10 | 17:15
Ghehe.
Vergeet die anjers niet.
Die dingen zuipen water..

Teun van het Tuinpad | 22-03-10 | 17:20

"TWEE KEER ZOVEEL [..] als"

Gaat lekker hier

Geert Odverdomme | 22-03-10 | 17:19

Mijn lijfspreuk is zo langzamerhand veranderd van: geef gul, t'is geen flauwekul! in: Wat een kul, geef nul! En dat geldt zo'n beetje voor elk 'goed' doel.

Gekker dan Gek | 22-03-10 | 17:18

Tis gewoon handel, met al die donaties kan de directie weer fijn op vakantie!
Ze moeten toch wat als je dat salaris van de dikke deur wil betalen:
Wereld Natuur Fonds - Johan van de Gronden - € 144.165,– - 2009
bron: www.updaid.nl/opinie/opinie-salarissen...
en ze hadden in 2006 100 man in dienst bron: www.wnf.nl/nl/overwnf/huisvesting/hist... zeg allemaal modaal is: 32500x 100 is veuls te veul. Ik zeg, ze hebben groot gelijk met dat hoaxen. Dat moet allemaal toch ergens vandaan komen? We moeten die club gewoon aan de praat houden, tis van levensbelang, anders red onze van der Gronden het niet!..

swaffel-ss | 22-03-10 | 17:16

Teun van het Tuinpad | 22-03-10 | 17:13
Tikte ik daar toch bijna golddigger ipv grondlegger. Oops.

Bos Hout | 22-03-10 | 17:15

Water wordt ooit duurder dan olie, mark my words..

Brakke Obama | 22-03-10 | 17:14

Begrijpend lezen is moeilijk...

2300 liter is inclusief de tomaten die we weer naar Duitsland exporteren... (de duitsers noemden het niet voor niets 'wasser bomben') Als we die 56% van het waterverbruik van die 2300 liter afhalen kloppen de cijfers weer.

u625030 | 22-03-10 | 17:13

Bos Hout | 22-03-10 | 17:10
lol

Teun van het Tuinpad | 22-03-10 | 17:13

WNF leugenaars. Paniekzaaiers. Huichelaars. Subsidie-sponzen.

FreshClash | 22-03-10 | 17:13

GaJijEensSnelWeg | 22-03-10 | 17:06

Leg eens uit? Je moet wel heel erg afwijkend meten wil je op een bijna dubbele hoeveelheid uitkomen. Bovendien... denk eens na over het gebruik van water door een mens. Als een gemiddelde Fransman 1250m3 per jaar verbruikt, en een Nederlander 2250m3, dan zou dat betekenen dat wij gemiddeld allemaal 2x zolang onder de douche staan, 2x zovaak naar de wc gaan, 2x zoveel drinken en 2x zoveel consumeren. Dat is gewoon grenzend aan het onmogelijke.
Bovendien: 'anders' meten bestaat niet. Je meet hoeveel water we verbruiken, of je meet t niet. je gaat t niet 'een beetje' meten of selectief meten. Dan ben je amateur.

Torsion | 22-03-10 | 17:11

Volgens Groen Links moeten we ons vooral schuldig voelen.

websenior | 22-03-10 | 17:11

Het Witwasnatuurfonds handelt in de geest van haar grondlegger Bernhard: alles overdrijven voor de centen. Het volk komt er toch niet achter.

Bos Hout | 22-03-10 | 17:10

foutje, foutje nou dat kun je direkt niet zo zeggen,
misschien hebben we het water van de Rijn per ongeluk meegeteld,
of dat van het ijsselmeer, niets aan de hand hoor,
onze eindconclusie blijft overeind.
slaap.

Martijn4254 | 22-03-10 | 17:09

Ach, weer wat nieuws om over te zeiken nu de Himalaya maar niet snel genoeg wil smelten?

Alexander de Kleine | 22-03-10 | 17:09

Maar dan zijn we toch goed bezig qua stijgende zeespiegel ???

gentle giant | 22-03-10 | 17:08

ach ja die geldtrekkers van al die clubjes weten dat de gemiddelde nederlander met een enorm JA-IK-BEN-SCHULDIG-EN-SLECHT-complex achter de voordeur ligt te hijgen, wachtend op weer zo'n rapport waarna hij hard naar buiten kan hollen om geld naar weer zo'n club over te maken.
'
Dus inspelen op dat gevoel jongens! De nederlanders zijn de beste mensen (ubermenschen?) ter wereld want geven meer, zijn weldenkender en moreel sowieso het meest sanitair en hoogstaand.
'
*kotsen gaat*

Rest In Privacy | 22-03-10 | 17:07

@breiz | 22-03-10 | 17:03
Hoe kom je erbij, ken jij wel lezen achterlijke *$*#*##**!!*#*!!..
Als je goed leest dan.....
Oh ja, je hep gelijk......

Swedish Chef | 22-03-10 | 17:07

ik zie alleen niet hoe dat zo bedrijgend kan zijn op een planeet met wat was het 80% water?

Dr.ommels | 22-03-10 | 17:06

WTF! We verzuipen zowat in het water hier.

feddepetje | 22-03-10 | 17:06

ben benieuwd hoe ze zich er dit keer weer uitlullen

AIVD-medewerker | 22-03-10 | 17:06

wel grappig dat er niet veel mensen nadenken dat de onderzoekjes weleens op andere manieren zijn gedaan?

GaJijEensSnelWeg | 22-03-10 | 17:06

Moet je eens uitrekenen hoeveel water wij Nederlanders via onze gemalen al eeuwenlang gratis en voor niks terugpompen naar de rest van de wereld. Wij hebben groen water te koop voor de hele wereld. Wij kunnen certificaten verkopen aan andere landen om waterneutrale zwembadjes aan te leggen en zo.

Schoorsteenveger | 22-03-10 | 17:06

Sliptong | 22-03-10 | 17:00
;)

Teun van het Tuinpad | 22-03-10 | 17:05

Waar blijft na al die tendentieuze berichtgeving over het politieonderzoek in de zaak Millie nu de nuance van de Korpschef van Zuid-Holland-Zuid?

Dr.Zeldenrust | 22-03-10 | 17:04

Willem VanDer Decken | 22-03-10 | 16:46
Prachtig

Zo jammer! | 22-03-10 | 17:03

Swedish Chef | 22-03-10 | 16:55
Goed kijken naar de grafiekjes in de laatste link. Het grafiekje van het WNF stelt dat wij jaarlijks 2250 kuub water verbruiken, waarvan 82% van buiten het land komt.

Waterfootprint echter stelt dat wij 1242 kuub water verbruiken waarvan 82% van buiten het land komt. Oftewel WNF liegt er ongeveer 1000 kuub bij omdat het anders niet zielig genoeg is.

Ik stel voor eens 1000 kuub water in het WNF kantoor in Nederland te pompen om eens goed duidelijk te maken dat 1000 kuub erbij liegen best veel is.

breiz | 22-03-10 | 17:03

Of hebben ze meegerekend hoeveel regenwater hier valt? haha

macflipper | 22-03-10 | 17:02

Lekker enge middeklassers opzadelen met een schuldgevoel, schaam je voor het feit dat je leeft!

Frederik Vijf | 22-03-10 | 17:01

Is hetzelfde effect als hoeveel koeien er voor hamburger van McDonalds nodig zijn.
Waarbij ze eigenlijk aangeven van hoeveel verschillende koeien het vlees gemengd is tot 1 hamburger. Maar voor de onvolledigheid maar even weglaten hoeveel hamburgers er worden gemaakt van dat mengsel van die hoeveelheid koeien.

macflipper | 22-03-10 | 17:01

Uhhh, maar dan doe je het per land, per capita, en dus niet per persoon. Op die manier trekken landen met veel inwoners het gemiddelde dus niet zo hard omlaag omdat ze maar 1x meetellen. Het gemiddelde van China zou veel zwaarder moeten wegen dan die van NL.

Meneer Koffie | 22-03-10 | 17:00

Teun van het Tuinpad | 22-03-10 | 16:58
Je was weer razendsnel! Een duoplempsel met gelijke betekenis op 16:58. Memorabel moment ;

Sliptong | 22-03-10 | 17:00

Nee dus! | 22-03-10 | 16:46
Idem dito. Tegenwoordig stelen ze steeds vaker geld van ons/mij via belastingen (denk aan Haïti).

Slecht filmpje, maar de boodschap is goed. "Sin is Illusion" www.youtube.com/watch?v=BPMiXt3xUJM "First monotheism uses 'sin' to make mankind feel guilty, then they offer the solution: submission. This is their mode of empowerment."

Het gaat om het schuldgevoel wat 'ze' ons kunnen geven, hoe meer hoe beter. Ozon, olie, water, temperatuur, ijs, vallende ijsberen, zielige zeehondjes, schetige pandaatjes, priussen, HAARP-bevingen, tsunamies. The list goes on and on....

Andrós | 22-03-10 | 17:00

lol@Swedish Chef | 22-03-10 | 16:58

U heeft een identiteitscrisis?

Requiescat in pace | 22-03-10 | 16:59

Tja, een natuurorganisatie. Die overdrijven altijd alles, jeweettog. Overigens, weten die mensen wel hoeveel water wij Nederlanders elk jaar naar zee laten stromen? Volgens mij geven wij meer water weg dan we verbruiken... en als die andere landen water tekort komen, dan komen ze dat hier maar halen.

Requiescat in pace | 22-03-10 | 16:59

1.250.000 liter water. Daar kun je heel wat thee voor zetten.

Sliptong | 22-03-10 | 16:58

lol @ Sliptong | 22-03-10 | 16:57
Precies, over Job zijn waterverbruik hoor je ze niet.

Teun van het Tuinpad | 22-03-10 | 16:58

@zweedse chef | 22-03-10 | 16:56
Hey lul, verander jij snel je naam 's.... Plagiaat!
There can be only one!!

Swedish Chef | 22-03-10 | 16:58

Ik moet ineens denken aan iets dat Lying Dutchhoer plempte vanmiddag.... GAAAPP!
Grristusmeziele toch... geïmporteerd water in koffie en katoentjes. What's next... zeiken en zaniken over het gedemineraliseerde water in mijn Duitse auto-accu?

Multiflauwekulti | 22-03-10 | 16:57

En gezien hun beeldmerk van een panda, het levende voorbeeld van consumeergedrag, lijkt me dat we nu wel een erepenning verdienen toch.

playstar | 22-03-10 | 16:57

Hier in Zweden hebben ze die grap ook, proberen ons wijs te maken dat iedere spijkerbroek 9000 ltr water kost.... tuurlijk joh

zweedse chef | 22-03-10 | 16:56

as if i care..

Claude Jacque | 22-03-10 | 16:56

uitademen verhoogt het broeikaseffect, wellicht Dr.ommels.

stop breathing als slogan;)

larie | 22-03-10 | 16:56

uhhh.. volgens mij begrijpt Mutsaerts wederom een bericht niet goed..

"de rest verbruiken we in het buitenland door de waterbehoefte van de producten die we importeren.
Er zit bijvoorbeeld veel waterverbruik vast aan de teelt van sesamzaad, zonnebloemolie, rietsuiker, fruit en katoen. Zo kost de productie van een katoenen shirt 2700 liter water."

Boeie natuurlijk dat we grootverbruiker zijn, maar wel goed interpreteren mutsaerts...

Swedish Chef | 22-03-10 | 16:55

Als iedereen nou vandaag uit protest 2 uur zijn kraan laat lopen...

wazapetaza | 22-03-10 | 16:55

Ik hoorde het vanochtend op de radio. Enige conclusie die ik eruit trok was eigenlijk dat lekker een dik half uur per dag onder de douche staan dus in verhouding helemaal geen probleem is. En ik hoef voortaan ook niet meer te wachten tot de wasmachine of vaatwasser vol zijn om ze lekker aan te zwengelen. Prima conclusies, dank WNF!

minnert | 22-03-10 | 16:55

dontF*CKwiththeCHUCK | 22-03-10 | 16:50
lol

Teun van het Tuinpad | 22-03-10 | 16:54

nu ben ik wel benieuwd waar ze de volgende keer mee komen

Dr.ommels | 22-03-10 | 16:54

Zal wel weer een tikfoutje zijn.

Net doen alsof iedereen achterlijk is -1

Torsion | 22-03-10 | 16:54

Zeg Mutsaets, je vraagt nu wel uitleg aan het WNF, zelfs met een ultimatum, nl: NU, maar hoe zit het met je eigen uitleg rond Mohammed Mohandis??

propper1000 | 22-03-10 | 16:54

*vlotter uit wc-bak trekt*

Teun van het Tuinpad | 22-03-10 | 16:54

Gaat reeds glimmende nieuwe ML 500 nogmaals door de wasstraat halen, om daarna nog een aantal plezierkilometers in de avondzon te maken.
*wordt zolangzamerhand een béétje ziek van de Klimaathoax*

Leeuwarder | 22-03-10 | 16:53

Subsidie trekkers, die doen alles om een nieuw onderzoek betaald te krijgen.
Flessenwater is overigens wel het meest debiele dat je kunt kopen...

da wizard | 22-03-10 | 16:52

Yep, twee keer 'questionable' nieuws.
Het waterverhaal EN de razend goed gevonden homolobby dat een op de drie ouders geen HIV-kinderen in de klas wil. (Kom er maar eens op!)

Einde van de Domheid | 22-03-10 | 16:51

klimaat-maffia.. nog ff en ik laat express 2 weken lang de douche aanstaan!

Blauwdraakje | 22-03-10 | 16:51

al is de linkse leugen nog zo snel geenstijl achter haalt het wel!

De Monarchist | 22-03-10 | 16:51

Tijd dus voor een 'is dat eigenlijk wel zootje', want zoals bekend moet je mutseart zijn topics ff checken op waarheid ... ahum ..

Roadie68 | 22-03-10 | 16:50

Ze blijven het proberen, he? Eerst de zure regen, toen de ozonlaag, toen de CO2, vorige week was er weer te weinig luchtvervuiling en nu weer teveel waterverbruik. Ik word er zo moe van. Er is gewoon een complete 'groene' industrie ontstaan, die moet natuurlijk ook blijven draaien... Maar hoeveel water en energie gebruiken al die groene bedrijven, die alleen maar draaien op groen geleuter, eigenlijk?

macflipper | 22-03-10 | 16:50

Ik pis in mijn wasbak, dat bespaart juist water. Krijg ik nu subsidie?

dontF*CKwiththeCHUCK | 22-03-10 | 16:50

En toch krijg ik geen watervrees !
De Lidl & Aldi hebben zat water in die flessies à 0,15 !

Pluto644 | 22-03-10 | 16:50

Nou ja, misschien is in de GS-analyse het water niet meegerekend dat we via gemalen uit onze polders naar zee wegpompen, zodat we in Nederland min of meer droge voeten blijven houden. Als er nu godmiljaar één land is in Europa dat verzuipt van het water, dan is het wel het deltaland Nederland. Ik zie echt geen groot probleem wat het waterverbruik betreft hoor. Weer een typische analyse van een groene pilaarheilige die het beter weet, maar de laatste decennia nooit van zijn pilaar is afgekomen.

Zyprexa20mg | 22-03-10 | 16:50

Ik begreep het al niet.
"Een kopje koffie kost 140 liter water"

Ik weet niet wat voor koffieapparaten bij het WNF staan, maar bij ons kost een kopje koffie 30 CL water.

Hangbar | 22-03-10 | 16:49

Olie/gas/water, wanneer krijgen we de schuld dat we teveel zuurstof gebruiken?

Westheimer 2.0 | 22-03-10 | 16:48

Stelletje schoften.

Ashtrey | 22-03-10 | 16:48

Nee dus! | 22-03-10 | 16:46
Inderdaad zucht, dat wij verplicht met ons belasting geld dit soort scientology achtige bedrijven betalen gaat mijn pet te boven, want dat zijn het corrupte geldverslinderaars die fabeltjes vertellen.

Linke Soep | 22-03-10 | 16:48

Wat ik aan bier consumeer pis ik net zo hard weer uit. Dus wat is het probleem??

Chow | 22-03-10 | 16:47

Zo blij dat ik die poppenkast jaren gelden heb opgezegd. *ideetje krijgt over wat te doneren bij de volgende collectebus gang*

Sliptong | 22-03-10 | 16:47

Dat soort heeft gelukkig nog nooit een cent van mij gedoneerd gekregen. (Subsidies waarschijnlijk niet meegerekend. Zucht.)

Nee dus! | 22-03-10 | 16:46

Al die hennepkwekerijen nemen natuurlijk aardig wat water.

bukkentrut | 22-03-10 | 16:46

Iemand van het onderzoek heeft gewoon typ0 gedaan en zijn collega is daar zonder nog eens te checken mee oppad gegaan om Nederland zwart te schilderen.

shoarmastoofvlees | 22-03-10 | 16:45

Toch zijn er mensen die wel wat meer water zouden mogen gebruiken.

Lying Dutchman | 22-03-10 | 16:45

Wij hebben hier VEEL TE VEEL water.
Kom het maar halen als je wat nodig hebt.

JanVergoor | 22-03-10 | 16:44

Of zouden we teveel aan inwoners met waterhoofden hebben?

womannicer | 22-03-10 | 16:44

Ze proberen gewoon de aandacht van de klimaathoax te verleggen naar iets anders. Jammer voor de stakkers dat wij dit ook door hebben. Hoe dom denken ze dat we zijn?

kritiekloze criticus | 22-03-10 | 16:44

Fuck toch op, de mens is een onderdeel van de natuur.

Zo jammer! | 22-03-10 | 16:44

Allemaal de schuld van onze "watermanager".

Teun van het Tuinpad | 22-03-10 | 16:44

Wat een vuile leugen om geld uit de zakken te kloppen.

Koops | 22-03-10 | 16:44

Wie gelooft dit soort organisaties nog en welke LUL geeft er nog geld aan

broker20 | 22-03-10 | 16:43

Lies, damn lies and statistics? *zucht* Kunnen mensen die pretenderen ergens om geven (beessies, planten, aardoppervlak, atmosfeer, sprookjesboeken, samenleving etc etc) het misschien een keer zonder leugens af? Dat zou de discussie zeker op de lange duur enorm ten goede komen.

Achterdocht | 22-03-10 | 16:43

Hebben ze weer een nieuw speeltje, nu weer water, tieft toch op met die brocolliblitz-brigades.

Fragony | 22-03-10 | 16:42

En dan nog, hoe kan je een klein land als Nederland wat meer moet importeren vergelijken met een groot land wat dus meer binnen eigen land heeft en dus netto minder importeert.

bomba12 | 22-03-10 | 16:42

Wij hebben het water uitgevonden , wat moeten ze nou.

Zeiler102 | 22-03-10 | 16:42

Na klimaat kul nu ook het watergelul pfff ziek word je van die lui

Melethwen | 22-03-10 | 16:42

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen