Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

PvdA verliest 663 zetels. Bos: “We zijn terug!”

Vertalen we alle winsten dan bestaat het parlement nu uit 867 zetels De PvdA van Wouter Bos verloor gisteren een aardverschuivende 663 (raads)zetels en is daarmee met afstand de grootste verliezer van GR2010. Dat mocht de pret niet drukken. “Voor iedereen die het nog niet wist of niet wilde geloven: de PvdA is weer terug. We waren al doodverklaard en begraven maar zijn met strijd, zelfvertrouwen, nederigheid en idealisme teruggekomen,” aldus een opgewekte Wouter Bos. Oud-staatssecretaris en groot politiek denker Sharon Dijksma wist het zeker: bij de gemeentereaadsverkiezingen zouden ook wel eens regionale factoren kunnen hebben meegespeeld in de uitslag. „Je ziet dat we in traditionele rode bolwerken als Enschede goed scoren. Al is het natuurlijk duidelijk dat deze verkiezingen door de nationale politiek zijn gedomineerd.” Regionale factoren die van invloed zijn op gemeenteraadsverkiezingen: dat is inderdaad een inzicht dat in het land nog lang zal natrillen. Goed, het is voorbij, het is gedaan. Iedereen en alle partijen gefeliciflapstaart en dat jullie allen het maar net zo goed mogen doen op 9 juni a.s. Vandaag mogen jullie voor een keer uitbrakken. Stuurt er nog iemand even een bloemetje naar Ad Melkert Agnes Kant?

Reaguursels

Inloggen

kan iemand Bos even een staafdiagrammetje laten zien met de uitslag? Zo lullig voor 'm dat-ie een oude speech uit de la heeft meegenomen

borderlijntje | 05-03-10 | 02:12

het zal elk jaar moeilijker worden om nog te vwinnen van de pvda.er komen steeds meer allochtonen naar nederland en die weten heel goed dat ze voor een makkelijke uitkering bij de pvda moeten zijn.het is dus echt zaak om zo snel mogelijk een immigratiestop te realiseren.straks zijn er zo veel moslims,met dank aan de pvda,dat we op democratische wijze het tij niet meer kunnen keren.het is nu of nooit!!9 juni dus pvv stemmen!!!en mobiliseer ook iedereen in je omgeving.stemmen,voor dat het te laat is!!dan is nederland niet meer van ons!!!!

diederik ferrari6297 | 04-03-10 | 22:58

Gisteren was mijn schat Jeltje weer eens in beeld. Onbegrijpelijk dat ze de arrogantie hebben om niet te willen besturen met de PVV. Dit is de reinste minachting voor de democratie.

Vlaai | 04-03-10 | 22:29

PFFFFFFFFFFF............. kunnen we niet gewoon iedereen in den haag een enkele reis chili of taiwan geven en dan met normaal denkende mensen proberen ons land uit deze bende te halen. Met een beetje logisch denken en gezond verstand moet dat toch niet zo moeilijk zijn.

No Sync | 04-03-10 | 21:41

Jaren terug was het eigenlijk nog een soort pesterijtje: Pvd alochtonen dat zijn ze .. blablablabla. Toch? Nu jaren later is het dus echt feitelijk de waarheid. Pvda heeft nog wat zetels overgehouden door de steun van de moslims!? Zover zijn we dus al . Een partij die alleen van de gunst van de moslims kan overleven!? Dat zegt toch wel wat! Ze zullen heel hun beleid aanpassen aan de moslims, wat ze natuurlijk al deden, maar het zal nog veel erger worden. Ze zijn zo goed als dood zonder de moslims. Ik voorspel binnen acht jaar of nog eerder dat de fractie leider van de pvda een moslima is met hoofddoek. Tenzij....... Amen.

god is de geest | 04-03-10 | 21:10

Weet niet wat voor thee die lutsters van het PvdA drinken maar het kan niet anders dan paddothee zijn. Beweren dat je terug bent als je net ongeveer 1/3 van je zetels bent kwijtgeraakt lol. Zo buiten de realiteit, maar goed dat was dan ook al bekend.

haring met slagroom | 04-03-10 | 18:59

Er is denk ik eerder sprake van 'zelfontwrichting' van het Westen.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 18:03
--
Lol@zelfontwrichting
-
Het ontwrichten van een westerse samenleving geschiedt bij de gratie van het kapitaal.
Vanuit geldelijke overwegingen besluiten vele econ. (asiel)gelukzoekers het vrije-kapitaalkrachtige-Westen te betreden. Dat hier, veelal/ddww, een ideologie mee gemoeid is.. ach. De policore baantjesjagerTs spinnen er garen bij zonder zich er rekenschap van te geven hoe dat de verhoudingen binnen een samenleving zich ontwikkelen. Veelal veroorzaakt door toedoen van de wegkijkende de pol. elite.

kwajtsnet | 04-03-10 | 18:49

@ Schoorsteenveger | 04-03-10 | 18:03
" Wij hebben met ons koloniaal verleden en onze daaropvolgende multiculti-schuldbewustzijn volop ruimte geschapen aan de Islam om zich te melden en wortel te schieten, en het systeem kon hier, overdreven gezegd, zonder slag of stoot binnenrollen, inclusief alle normen en waarden.
Er is denk ik eerder sprake van 'zelfontwrichting' van het Westen. "
Sorry dat ik weer tussen jou en Kwajtsnet zit.
Je hebt gelijk. Het collectieve schuldgevoel galmt door de Nederlandse samenleving - dat vorm krijgt in de buitensporige vrijgevigheid zoals ontwikkelingshulp. Het beste voorbeeld was gisteren, dat goedbedoelende burgers (ook een man zover ik kon zien) met een hoofddoekje ging stemmen. Het trieste is dat diezelfde burgers niet weten waar dat hoofddoekje voor staat.
Vraag van mij: waarom zien intelligente types zoals Els Lucas en co. dit ook niet?

paridae | 04-03-10 | 18:33

kwajtsnet | 04-03-10 | 17:36
Ik weet niet of je van ontwrichting moet spreken. Ik ben niet zo'n complotdenker die allerlei verfijnde omverwerpingstactieken veronderstelt. Nee, het is een veel langzamer proces van héél kleine stapjes die ieder vanuit zijn eigen positie in het geheel doet. Er zit geen groot doorwrocht plan achter, maar toch blijkt het te werken omdat het religieus systeem als geheel, als anonieme moloch, zichzelf in de loop der eeuwen verfijnd heeft en voor bijna alles een oplossing heeft gevonden, steeds inhakend op de 'mind set' van de gelovige. Er zijn natuurlijk strategen die proberen om wat harder te duwen en te trekken, maar die zijn niet altijd even succesvol. Vaak zijn het toevallige ontwikkelingen die een versnelling teweegbrengen. De zogenaamde 'identiteitscrisis' van het Westen is zo'n toevalligheid. Wij hebben met ons koloniaal verleden en onze daaropvolgende multiculti-schuldbewustzijn volop ruimte geschapen aan de Islam om zich te melden en wortel te schieten, en het systeem kon hier, overdreven gezegd, zonder slag of stoot binnenrollen, inclusief alle normen en waarden.
Er is denk ik eerder sprake van 'zelfontwrichting' van het Westen.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 18:03

Men, de kufars , vergeet voor het gemak de(onvrijwillige) bereidwilligheid zich te moeten vormen binnen het aangemeten geboorterecht welks je als pas-geborene meekrijgt met het moslim-zijn.

Gelovigen/ideologen doen er beter aan pas dan te beslissen een richting te kiezen wanneer de stemgerechtigde leeftijd is bereikt.
Pas dàn heeft een stem-een stem die recht geeft/doet aan Vrijheid -in de zin van het woord-betekenis.
-
amen.

kwajtsnet | 04-03-10 | 17:47

#Schoorsteenveger | 04-03-10 | 17:25
punt/buiten kijf.
-
De vraag- welke ik al eerder stelde: Hoe ga je een rechtsorde ontwrichten zó dat er ruimte is voor een (verdere) islamisering?

kwajtsnet | 04-03-10 | 17:36

kwajtsnet | 04-03-10 | 17:04
De ellende is nu dat de kufars het politieke werk opknappen en dat nog graag doen ook, in ruil voor stemmen. Je kunt je helemaal inlezen in de doelstellingen van 'de Islam', je kunt de Koran ontleden, je kunt de Moslimbroederschap erbij slepen en allerlei complottheorieën opzetten, je haalt bakzeil als De Verhevene zich kan verschuilen achter de weldenkende kufar, die zelfs bereid is om plaatsvervangend het taboe bescherming te bieden door hoofddoekjes te gaan dragen. Nee, ga de discussie aan met moslims, maar op de juiste plek, op het juiste moment en over de juiste thema's. Dan kom je er verbazend gemakkelijk achter waar de schoen wringt. En als je beet hebt niet meer loslaten. Niet om te pesten, niet om te discrimineren, niet om te bashen, integendeel. Je medeburger respecteren betekent de discussie inzake essentiële thema's niet uit de weg gaan, niet schuwen de taboes te benoemen en waar mogelijk open te breken.
Die homofiele katholieken laatst wisten op exact het juiste moment op exact de juiste plaats eaact de juiste vraag te stellen, en de spanningsboog was er, meteen, en het was volstrekt duidelijk hoe de vork aan de steel zat bij de Katholieke Kerk.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 17:25

#paridae
-
Zij, de kereltjes, worden tenminste niet belasterd met de nalatenschap die Turkije ooit/ bij elkander hield.(onder de nodige druk/ddww)

kwajtsnet | 04-03-10 | 17:21

@kwajtsnet
Of bedoel je dat D66 de turken binnen de EU verwelkomen? ongeacht wat?

paridae | 04-03-10 | 17:17

@kwajtsnet | 04-03-10 | 17:04
Zouden de Turken die nu (tijdelijk) voor D66 gaan beseffen dat deze partij pro abortus is, pro euthenasie, pro-vrijdenkers? Nah.

paridae | 04-03-10 | 17:16

#Schoorsteenveger | 04-03-10 | 14:47
--
Uw punt; 'ik zie ze graag komen, die Islamitische politieke partijen'
--
Mijn punt; idem dito mits.. mits er dan een rechtsorde bestaat die zich eerst inleest wat de doelstellingen van de islam inhouden. Hier ontbreekt het mi aan. Dit wreekt zich, vooralsnog, binnen de heersende magistratuur. Tijd voor verandering? Tijd voor de nodige aanpassing(en)? De Türksgedacht van de d66-adepten heeft gisteravond een boost van jewelste gekregen. Bah!

kwajtsnet | 04-03-10 | 17:04

@Schoorsteenveger | 04-03-10 | 15:32
"Het gaat niet om vrijheid van godsdienst, het gaat om de vraag hoe men zich als individu, ongeacht culturele en religieuze achtergrond, verhoudt tot de open pluriforme samenleving waar men deel van uitmaakt. "
Weer heel scherp Sv. Dat inzicht, hoe men zich verhoudt tot de pluriforme samenleving, zonder deze als bedreiging te zien, moet je leren.
Bij voorkeur thuis (ik zie hier helaas een probleem), en later op school (en hopen dat goed onderwijs wordt aangeboden). En dan bedoel ik niet een school op de leest van de koran of de bijles-islamklasjes in het weekend.
Het begint, helaas, met de opvoeding. En daar is deze vrije samenleving niet op berekend omdat men nog steeds denkt in een (valse) homogene cultuur.

paridae | 04-03-10 | 16:51

Voor al die PvdA wethouders die nu zonder baan zitten: Kom naar het licht, stem 9 juni PVV en pak die luie partij bonzen terug! Kunnen zij ook voelen wat het is om naar huis gestuurd te worden.

funkyd | 04-03-10 | 15:42

paridae | 04-03-10 | 15:14
Dat is exact het punt. Die hele kermis rond Wilders vertroebelt de blik. Het gaat om keuzes op basis van dialoog. Die dialoog wordt gewoon niet gevoerd en vanuit sommige posities ook stelselmatig tegengewerkt. Het gaat niet om vrijheid van godsdienst, het gaat om de vraag hoe men zich als individu, ongeacht culturele en religieuze achtergrond, verhoudt tot de open pluriforme samenleving waar men deel van uitmaakt. Daar waar de spanning ontstaat, bijvoorbeeld in het discours van Islamitische politieke partijen, is het prijs, wordt zichtbaar, en snel pijnlijk zichtbaar, hoe de systemen op elkaar botsen. De nederlandse politieke partijen gaan die spanning uit de weg, Wilders komt te snel met een duiding.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 15:32

@HaileyHeroine | 04-03-10 | 14:42
Dus je zegt inderdaad dat de Islam invloed heeft op de Marokkaanse cultuur. Dan zijn we het daar tenminste over eens. Verder is die expansie al 1400 jaar bezig dus die invloed is niet bepaald gering geweest.

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 15:20

@Schoorsteenveger | 04-03-10 | 14:47
"Van de democratische samenleving uit gezien zijn die clubjes niet al te democratisch in hun denken, vanuit de Islam bezien neigen die clubjes te zeer richting decadente westerse waarden."
Goed stuk. Ik heb 1 zin van je er expliciet uitgehaald omdat ik ook graag zie dat de spagaat of liever gezegd, schizofrenie, wat duidelijker gaat worden in de toekomst als de moslims meer partijen gaan oprichten. Het lijkt me ook goed voor de moslims zelf: ze zullen keuzes moeten maken.

paridae | 04-03-10 | 15:14

PvdA grootste landelijke partij bij gemeenteraadsverkiezingen: tt442

bloemis | 04-03-10 | 14:50

kwajtsnet | 04-03-10 | 14:27
"Hebt u enig idee sv?"
Men heeft er geen scherpe kijk op. Vrijheid van godsdienst betekent dat er ruimte geboden wordt aan gelovigen om hun geloof te belijden. Dat klinkt simpel, maar houdt op simpel te zijn wanneer die geloofsbelijdenis méér ruimte wil gaan innemen dan de maximale ruimte die door een multiculturele samenleving geboden kan worden. De Christenen hebben zich knarsetandend geschikt, zoals vele, zo niet alle importreligies. Maar aan de Islam zitten kantjes die buiten de ruimte vallen, en het drama van de Westerse multiculturele samenleving is dat die overschrijdingen in een taboesfeer terechtgekomen zijn en nauwelijks expliciet gemaakt kunnen worden zonder dat meteen van 'belediging' of 'haatzaaien' gesproken kan worden. Die moslimpartijen bevinden zich precies op die plek, daar waar de Wil van de Verhevene raakt aan de wetten en regels van de Staat. Het is volgens mij niet toevallig dat die partijen zo moeilijk van de grond komen. Uiteraard is er onder moslims van saamhorigheid geen sprake, maar wat tevens meespeelt is dat op het moment dat Islam en democratie elkaar raken er een stpanning optreedt die blokkerend werkt. Van de democratische samenleving uit gezien zijn die clubjes niet al te democratisch in hun denken, vanuit de Islam bezien neigen die clubjes te zeer richting decadente westerse waarden.
Ik zie ze graag komen, die Islamitische politieke partijen. Hoe meer hoe liever. Want die partijen dienen noodzakelijkerwijs een politieke taal te spreken, standpunten in te nemen, moeten noodzakelijkerwijs dialoog voeren, praten, argumenteren, met de moslimbillen bloot. En dan wordt een stuk duidelijker wat de mind set is, dan wordt expliciet gemaakt vanuit welke moraal er geredeneerd wordt. Dat maakt veel meer zichtbaar dan wanneer een moslimgemeenschap de PvdA het werk voor ze blijft doen, een partij die meteen ingrijpt als er te veel zichtbaar wordt. Zie bijvoorbeeld dat relletje rond Mahrach.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 14:47

De PvdA moet eerst eens haar eigen schuld aan de opmars van Wilders analyseren: de wraak van de gewone man op de elite. Hier het ultieme lied - 'Chantal' - dat het allemaal uitlegt:
www.deliedjeskrant.nl/liedje.php?recor...

trouba | 04-03-10 | 14:43

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 12:39

Ik zie zoveel verschillen. En die verschillen zijn nogal groot. Vandaar ook die uitspraak. Pas nadat de expansie van de Islam begon, had het invloed op de cultuur.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 14:42

Charme | 04-03-10 | 12:32

En sinds wanneer is het niet toegestaan om te proberen om een beetje funny over te komen ? Imazighen ( Riffijnen ) komen van de bergen. Vandaar dat ik ze soms voor de grap weleens berggeiten noem. Don't take me too serious,

HaileyHeroine | 04-03-10 | 14:34

Fawazzzz.
scusi

kwajtsnet | 04-03-10 | 14:32

Ach arme GS... De PvdA is helaas dus niet stuk. Ze doen het beter dan acht jaar terug en natuurlijk slechter dan 4 jaar terug. Toen was iedereen nog voor de PvdA getuige de 60 zetels in de peiling toen en absolute meerderheden in bepaalde gemeenten. In die zin is het ook wel gezond dat de PvdA weer op normale proporties is beland. Maar daarmee hebben ze in ieder geval niet verloren zoals GS dat wel heeft. Komt vast een nieuwe poging... toch?

bloemis | 04-03-10 | 14:31

(.)Het Westen deugt niet, is op een vals spoor beland, en de Universele Waarheid van de Islam is daar om dat Westen te komen redden.(.)
Schoorsteenveger | 04-03-10 | 12:30
--
Spijker-Kop.
-
De gasten die achter expliciet.nl zitten hebben ook van die aardige gedachten-lees:doctrine- opdat de rechtschapen moslim hunner salafistische gedachtegang zal volgen. Een voorbeeld van wat zij schrijven/proclameren:
(.)Wie een blik werpt op de westerse grondwetten en wetten ziet dat de grondwetten en de daaruit voortkomende wetten, wetten van Kufr (ongeloof) zijn. Want de grondwet is de wet die de basis vormt aan de hand waarvan de rechten en de plichten van het individu en de groepen worden vastgesteld, zowel in economisch als maatschappelijk als politiek opzicht, en die tevens de autoriteit en haar taken regelt. De wetten zijn de gedetailleerde uitwerking van oordelen die worden vastgesteld om de rechten en plichten te regelen zoals deze worden gegarandeerd in de grondwet, zoals bijvoorbeeld het regelen van het eigendomsrecht, het beleid ten aanzien van inkomens, oordelen over bestraffing en andere benodigde details ten aanzien van de uitvoer van de grondwet en de bescherming van de fundamenten van deze grondwet. In de westerse landen zijn de grondwetten niet gebaseerd op de wetten van het boek zoals door Allah de Verhevene geopenbaard en zoals door zijn profeet (vrede zij met hem) overgeleverd in zijn Soenna, en is niet gebaseerd op de fundamenten van de Islam noch de oordelen van de Islam, en is bovendien volledig in strijd met de Islam. Dit komt doordat de grondwetten zijn gebaseerd op het credo van scheiding van religie en leven ("scheiding van kerk en staat"), en de heerschappij legt in de handen van het volk doordat zij het volk het recht tot wetgeving toestaat, in plaats van dit recht te beperken aan Allah de Verhevene. Daarentegen zijn de grondwet en de wetten in de Islam gebaseerd op het Islamitische credo die het recht tot wetgeving enkel aan Allah de Verhevene toestaat en niet aan de mens, en de religie van Allah heerst over alle aspecten die het bestaan aangaan. En wat wordt beschouwd als gelijkenis tussen oordelen, bijvoorbeeld het eigendomsrecht, het kiezen van de machthebber en het ter rekenschap roepen van de machthebber, is louter een overeenkomst in tegenstelling tot de duidelijke tegenstrijdigheid van de fundamenten waaruit dit oordeel voorkomt.(.) www.expliciet.nl/ex_files/edities/edit...
-
De NMP bij monde van Khaled Ahmed Chaudry doet hier nog een (s)links schepje bovenop door middels de nodige bladibla vanaf 0.54 er aan toe te voegen(ik citeer)
"mits de doelstellingen van de islam.." www.youtube.com/watch?v=1fzv9ICHXws
__
Vraag me af of een kiescommisie whatever niet doorheeft/gaat onderzoeken wat die doelstellingen dan wel zouden kunnen zijn cq zouden kunnen betekenen voor het behoud van de Nederlandse rechtsorde en de vrijheden die verbonden zijn met het leven in een westerse democratie. Hebt u enig idee sv?

ps, er staat nogal wat op die site-expliciet.nl-wat wellicht direct te relateren is naar 'onze' vrind Fawas.

kwajtsnet | 04-03-10 | 14:27

@ LJBrinkhorst | 04-03-10 | 14:08
-
Nee dat wilde ik niet zeggen. PvdA heeft over heel Nederland gezien 0,7 procent méér stemmen dan het CDA: teletekst.nos.nl/?442-01
Maar dat de PvdA ten opzichte van de historische verkiezingsuitslag in 2006 verloren heeft is duidelijk, maar dat ontkent ook niemand, zeker Wouter Bos niet.
-
Maar sta jij er nu werkelijk van te kijken dat partijen deze (elke) uitslag naar zich toe beredeneren en dus de (reëele) positieve kanten uitlichten om zich aan vast te klampen? De PvdA (fors verlies tov GR'06), de VVD (verloren t.o. van EP'09), het CDA (verloren tov GR'06 en EP'09, de SP (t.o. GR'06 en TK'06) en D66 (veel minder winst dan verwacht) leggen het allemaal positief uit. en Bos dus ook. Dat je dat niet inziet is wel enigszins naïef
-
Ik snap het optimisme bij D66, de VVD etc ook, terwijl dáár minder is gepresteerd dan verwacht (Op het D66 feestje in Amsterdam heerste gisteren bijvoorvbeeld helemaal niet zo'n goede sfeer, ondanks dikke de winst).

De Eek | 04-03-10 | 14:24

De Eek | 04-03-10 | 13:26

"PvdA is over heel Nederland gezien groter dan het CDA (maar CDA heeft meer raadszetels omdat ze in veel dorpen groot zijn, en in steden niet)""

Dus het CDA is over heel Nederland gemeten gewoon groter dan de PvdA of wil je dat niet zeggen?

"De PvdA heeft ten opzichte van GR2006 enorm verloren, maar toen was hun uitslag historisch hoog. Ten opzichte van de Europese verkiezingen is er gewonnen."

Huh, ik hoor de hele tijd van verstandige mensen als Ferry Mengele dat verschillende soorten verkiezingen niet met elkaar kunt vergelijken en nu heet het dat de PvdA het in de Raad zo goed doet t.o.v. van de verkiezingen voor het EP?

Schiet toch op man. De PvdA verliest 639 Raadszetels. Dan kan Wout Bos maar beter zijn 'nederige' mond houden. Om van de fraude in Rotterdam maar te zwijgen.

LJBrinkhorst | 04-03-10 | 14:08

Op de voorpagina van de Volkskrant staat doodleuk een onjuiste uitslag, waarin de Pvda de grootste partij is. In Feijenoord (R'dam) en sommige wijken in Amsterdam-Oost is hoogstwaarschijnlijk gefraudeerd (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) ten gunste van wie, driemaal raden. Lang leve de sociaal-democratie.

pollito | 04-03-10 | 14:08

Ja, bij RTL zijn het CDA en de SP de grote verliezers. De PVDA ach dat valt wel mee, die partij is gehalveerd en dat is beter dan niets.
Ik vraag mij wel eens af, hoeveel wordt er door de linkse partijen betaald? Waarom zijn die RTL en de NOS, de Netwerk en 1vandaag anders zo bezig met een gestuurde overwinning van de PVDA?

Bos zat er gisteravond net zo bij als Melkert, bij Pim Fortuyn. NIETS, geen woord. Hij keek Balkenende niet een keer in de ogen !!!!!!!!! Waarom niet! Dat is een vraag voor journaliste, bah, zootje.

Soms wat opstandig | 04-03-10 | 14:00

Het echte verlies zit bij het CDA: die hadden 4 jaar geleden al een slechte uitslag en hebben nu wéér verloren. De PvdA is over heel Nederland gezien groter dan het CDA (maar CDA heeft meer raadszetels omdat ze in veel dorpen groot zijn, en in steden niet)
De PvdA heeft ten opzichte van GR2006 enorm verloren, maar toen was hun uitslag historisch hoog. Ten opzichte van de Europese verkiezingen is er gewonnen.
Ik snap de optimisme dus wel enigszins

De Eek | 04-03-10 | 13:26

Agnes Kant??: link weblogs.vpro.nl/oorsmeer/2010/03/04/ka...

De 37-jarige campagnemedewerker vindt dat de voorbereidingen op debatten kritisch moeten worden bekeken. “Binnen de SP werken we nog altijd met Maoïstische preparatietechnieken. Die zijn redelijk hardvochtig. Agnes wordt 10 minuten voor het debat flink vernederd door drie campagnemedewerkers. Naast het verbale geweld wordt ze in haar zij gestompt, keihard op haar tenen getrapt en venijnig in haar tepels geknepen. Vervolgens wordt ze losgelaten voor de camera’s en gaat ze als een briesende stier tekeer. Daar moeten we dus heel snel vanaf”, aldus Disast.

link weblogs.vpro.nl/oorsmeer/2010/03/04/ka...

denoorman | 04-03-10 | 13:05

Een nederlaag ontkennen is typerend voor Bos. Alhoewel, Balkenende kan er ook wat van...

Barry Balzak | 04-03-10 | 13:01

Waaligator | 04-03-10 | 12:43
Je moet het als Wouter Bos maar durven om van nederigheid te spreken. Ze leren het niet af om de kiezer te bruskeren. Het is de hoogmoed ten top.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 13:00

Kom maar op met die Kant-banen.

Dirty Doll | 04-03-10 | 12:52

In "nederigheid' zegt het genie. Als hij nederig was, hield hij zijn smoel na dit debacle, maar nee, hoor, zo zitten onze weldenkend elitaire rooien niet in elkaar.
Zij prediken de dialectiek, weet je: iets kan tegelijkertijd zijn en niet zijn vanuit hetzelfde standpunt bekeken en dus is een nederlaag bij hen een overwinning en een catastrofale nederlaag een triomf. Der Führer hat's gesagt. Vanuit zijn onderbuik.

Waaligator | 04-03-10 | 12:43

Het zit niet in de mens en al zeker niet in de laagsoortige afgeleide daarvan (de politiek) om vrijelijk je verlies toe te geven.
De PvdA heeft niet verloren, het was een tegenvallende overwinning.

Koningsluis | 04-03-10 | 12:41

Ow ja, nu ga ik werken. Toedels

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 12:39

@HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:31
De Marokkaanse cultuur en het geloof staan los van elkaar hoor

Deze opmerking is heel naief. De Nederlandse cultuur is grotendeels ontstaan en beïnvloed door het Christen/Jodendom.
In Marokko is het echter niet het geval dat de Islam de cultuur beïnvloed heeft. Want Marokkaantjes in Nederland doen stoute dingen en de Islam is niet stout, dus kan er geen link liggen.

Dat is naief.

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 12:39

je =ze
Dit gaat niet eens een uur duren . De mensen worden nu al voor berggeiten uitgemaakt. Jammer dat ik weg moet. Ik vind het altijd wel leuk iemand doorzichtig zien worden

Charme | 04-03-10 | 12:32

Ja hoor, typisch een uitspraak van een linksche politicus die geen enkele band of weet meer heeft van de realiteit. Ja, hoe denk ja dat dat verlies tot stand is gekomen?? Door burregers, die WEL nog een keiharde band met de samenleving en de realiteit van alledag.. Af, terug in je mand en de eerstkomende vijftig jaar gaan nadenken waarom die stomme burgers het Partiij van de Afbraakbeleid stront- en strontzat waren

blaster | 04-03-10 | 12:31

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 12:28

Jij moet je nader verklaren dus hehe.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:31

Verklaar je nader.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:30

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:00
Dat is een interessante. Je zegt dat je je zou verzetten, wetende dat je jouw God hiermee zou kwetsen. Ik kan dat, optimistisch als ik ben, uitleggen als een eerste stap richting de bereidheid je te schikken naar een samenleving die pluriformiteit wil handhaven. Maar de vraag die bij mij open blijft is tot hoever je dan wilt gaan in het kwetsen van jouw God. Want daar hangt het allemaal vanaf natuurlijk. Als je de statuten van de SGP leest, dan knijp je als democraat ook een beetje je tenen bij mekaar. Daar staat toch echt letterlijk (Art. 3.1):
"De partij stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande overeenkomstig de in artikel 2 vermelde grondslag. Derhalve is haar streven erop gericht dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en maatschappelijke leven.'
Kijken we nou naar de praktijk, dan blijkt het inmiddels wel mee te vallen met die zendingsdrang. Men verschanst zich, probeert God's woord, inclusief de onderdrukking van de vrouw, binnen de eigen gelederen nog te laten spreken maar heeft al lang opgegeven de rest van Nederland, laat staan de rest van de wereld te bekeren. De SGP kijkt lijdzaam toe, zou je kunnen zeggen, hoe de werken van de Duivel de rest van de samenleving op een dwaalspoor brengen en laat het daarbij. Men onderschrijft inmiddels de beginselen der democratie en gevoelt het zeker niet als een zonde, als een kwetsen van God, om dat te doen.
Diep in hun hart vinden ze dat God's Woord prevaleert, maar in de dagelijkse praktijk accepteren ze dat het woord van de Staat prevaleert als het gaat om de wijze waarop we als mensen met elkaar omgaan.
Zo lang jij vindt dat jouw bijdrage aan een pluriforme samenleving enkel kan plaatsvinden als je jouw God kwetst, als je ingaat tegen je eigen overtuigingen, heb je de tegenstelling niet overwonnen die door velen wordt gezien als een barrière en zullen figuren als Wilders als katalysator kunnen blijven fungeren van de onrust die hierdoor ontstaat.
Ik hoor vanuit Islamitische hoek niets anders dan kritiek op het Westen, analyses dat het Westen zich in een identiteitscrisis bevindt, bevooroordeeld is, racistische en fascistische tendensen vertoont, discrimineert, niet deugt, maar als het gaat om de bijdrage van de moslim wordt geen enkele nuance aangebracht, Die bijdrage hoeft kennelijk helemaall niet ingevuld te worden, die staat buiten elke verdenking. Ramadan speelt het nog het slimst door een 'pure Islam' te projecteren die enkel uit naastenliefde en compassie zou bestaan en enkel in staat is om hoge, boven alle verdenking staande, ethische normen te produceren. Maar hij spreekt al gauw de taal die ook Fawaz spreekt. Het Westen deugt niet, is op een vals spoor beland, en de Universele Waarhed van de Islam is daar om dat Westen te komen redden.
Wat mij betreft mag die tegenstelling die jij verwoordt in alle detail naar voren worden geschoven en tot op het bot gefileerd.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 12:30

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 12:23

Er is gewoon sprake van een botsing. En mensen horen zich wel aan te passen, maar kunnen het niet. Daar gaat het fout. Naja, we zetten deze discussie wel op een ander tijdstip voort.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:29

@HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:22
Doe es niet zo naief.

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 12:28

witwas | 04-03-10 | 12:22

Dat weet ik. Het is jammer, maar ach.. het blijven een stel berggeiten. Al zeg ik het zelf.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:27

Jammer, geen fasoenlijke partij in onze gemeente. Dan maar niet stemmen en al helemaal al niet op de CDA CU D66 of PVDA.........................

Crusader of the rose | 04-03-10 | 12:27

Maosisten ontkennen altijd alles.

Frederik Vijf | 04-03-10 | 12:25

Charme | 04-03-10 | 12:22

Nee hoor. Ik behoor tot '' the good guys ''. Werken zonder andermans inkomen op te vreten. Daar hoor ik dus bij. Ennuh, ik doe geen vlieg kwaad.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:24

Op het mmoment dat er een partij openstaat die naar een seculiere staat toe wil werken verliest de pvv minimaal 60% van de stemmen. Want het zijn niet de turken en marokkanen maar religie an stich is de kanker in dit land.

Putdeksel | 04-03-10 | 12:24

@HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:18
Ik werd er vroeger ook op afgerekend als ik een petje droeg. Op school door de docent (af dat ding) en bij de plaatselijke supermarkt als ik het ophield terwijl ik solliciteerde voor een baantje als vakkenvuller. Dat is niet jammer.
In de Nederlandse maatschappij is het gewoon fatsoenlijk om in bepaalde setting je hoofddeksel af te doen. Of om het geheel en al niet te dragen als je aan het werk bent. Deze situaties leer je al doende te herkenen als je deelneemt in de maatschappij, dat heet integratie.

Als iemand zijn of haar ped/hoedje/hoofddoekje/keppeltje op heeft tijdens bepaalde gelegenheden waarbij dit juist gebruik is, heb ik er niets tegen. Maar als ik naar het gemeenteloket ga, dan wil ik iemands volledige hoofd kunnen zien, niet enkel een maan met een gezichtje erin.

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 12:23

@Hailey Tuurlijk mag je eerlijk zijn, graag zelfs. Maar deze groep moslims is wel voor een groot deel verantwoordelijk voor het succes van PVV. Want Jan Modaal ziet zijn lasten stijgen terwijl hij er steeds minder voor terug krijgt aan zorg, leefbaarheid en veiligheid. Een zondebok is dan gauw gevonden, en de gevestigde partijen staan erbij, kijken er naar en weten niets beters te verzinnen dan de PVV-stemmers te demoniseren.

witwas | 04-03-10 | 12:22

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 12:18

De Marokkaanse cultuur en het geloof staan los van elkaar hoor. Die hangjongeren moeten gewoon naar school, met dwang. Een goede opleiding genieten en aan het werk. Het geloof heeft hier weinig mee te maken hoor.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:22

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:20 sorry maar ik heb een paar dingen van je gelezen . je zit hier met een dubbele agenda . over een uur zet jij je eigenhandig het land uit.
HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:18 zie bijv deze reactie. je praat mensen naar de mond.
Ik ga aan het werk zie straks wel hoe dit af gaat lopen

Charme | 04-03-10 | 12:22

Charme | 04-03-10 | 12:17

Uh, een Marokkaan van 20 met een goede baan ? Rijke Marokkaanse ouders ? Hell no !! Die gast was een dealer. Z'n houding ook. Zoiets zie je meteen.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:20

@HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:08
Dan komen we toch al snel tot een paar basis redenen waarom een groot deel van de Marokkaanse gemeenschap niet of nauwelijks deelneemt aan de Nederlandse maatschappij. Daarbij spelen achtergrond en cultuur een grote rol, welke in belangrijke mate dan weer gevormd zijn door dat prachtige, wonderschone geloof.

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 12:18

witwas | 04-03-10 | 12:13

Ik vind dat ze geen uitkering mogen krijgen.. als ik eerlijk mag zijn. Vind het wel jammer dat ze afgerekend worden op het feit dat ze een niqaab dragen. Maar zo is het nou eenmaal en die vrouwen kiezen er zelf voor. Dan moeten ze maar kiezen.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:18

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:16 misschien heeft die jongen wel een ontzettende goede baan of rijke ouders . je oordeeld nu zelf hey

Charme | 04-03-10 | 12:17

Charme | 04-03-10 | 12:12

Zulke dingen zie je. Hehe. D&G schoenen, een Moncler jas, zijn houding en die telefoon van hem xD

Ik ging weleens met dealers om. Ruwe gasten zijn het. Wannabe ? Dear lord.
In m'n paspoort staat dat ik een volbloed Marokkaan ben ?

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:16

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:08 net alsof nederlandse meisjes met hun pa over sex kunnen praten . die pa krijgt een beroerte die denkt dat zijn dochter nooit sex hebben

Charme | 04-03-10 | 12:15

@Hailey Dan zal je er ook geen moeite mee hebben dat zulke personen voor een duidelijke keuze worden gesteld:
1) Meedoen
2) NL paspoort inleveren en met 1 of 2 jaar uitkering terug naar land van andere paspoort

witwas | 04-03-10 | 12:13

Ik kan eerlijk gezeg Hailey heroine heel moeilijk peilen. want hoe weet jij @HaileyHeroine dat het een dealer was. Ik hoop niet dat je hier de wanna bee marokaan uithangt. Ieder mens kan zelf wel praten als ze dat nodig vinden

Charme | 04-03-10 | 12:12

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 12:01 ik hoop niet dat die jongen die leest. ik zou tenminste denken als ik die jongen was: krijg de schijt ik sta niet meer op ook wat een gezeik. En nee ben geen marokaan

Charme | 04-03-10 | 12:08

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 12:01

Hij zal het waarschijnlijk in het Imazighen ( Riffijns ) zeggen en dan komt het op hetzelfde neer. Tis een groffe taal. En Marokkanen hebben niet echt een persoonlijke band met elkaar. Ligt ook aan de opvoeding. Een Marokkaans meisje kan niet met haar vader over zaken zoals seks en vriendjes praten. De kloof is nogal groot.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:08

witwas | 04-03-10 | 11:57

Dit klinkt misschien hard, maar ieder leeft voor zich. En zij bezit zoveel capaciteiten, waarom maakt ze er dan geen gebruik van ? Ze kan het, maar ze doet het niet. En als zij van mening is dat een niqaab verplicht is, dan ben ik de paus. Laten we realistisch blijven. Vrouwen die een niqaab dragen weten dondersgoed dat een niqaab niet verplicht is. Zoals ik net al aangegeven heb, ieder leeft voor zich.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:05

Charme | 04-03-10 | 11:53

Hehe, mijn ex is een dealer en geloof me, zelfs die gaan met de bus. Ook vaak met de trein.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:02

@Charme | 04-03-10 | 11:52
Mevrouw Heroine maakt er zelf een dealer van.
@HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:53
Denk je dat die jongen thuis tegen zijn pa of ma zegt "Ga je nog zitten of wat?"

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 12:01

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 11:47

Ik zou me dan wel verzetten, wetend dat ik mijn god hiermee kwets. Maar god is met mij. God kijkt naar me, hij leeft zelfs in me. Hij begrijpt me..

In elk mens schuilt een stukje god. Ik bid, ik vast en ik geloof. Ik draag geen hoofddoek. Ik ben wel erg open-minded. In de Islam leef je niet voor jezelf. Je leeft voor god. Ervan bewust zijn dat er andere waarheden bestaan en erin geloven zijn twee verschillende zaken. Ik geloof in de Islam, mijn waarheid.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 12:00

@HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:40
Daar gaat het alweer fout. Je "gelooft in een waarheid". Iets is waar of iets is niet waar of nog niet bewezen.
Verder ga je er vanuit dat "iedereen in een waarheid gelooft". Nou, ik geloof niet in een waarheid. Ik weet dat een aantal dingen die ik weet waar zijn. Verder weet ik dat er een aantal dingen die ik weet niet waar zijn. Tot slot heb ik nog een zak twijfel over en ben ik bereid bij te leren

Dit geldt voor heelveel mensen die niet zitten te wachten op God, Allah, Jaweh. Heeft iemand je trouwens al eens verteld dat deze 3 een en dezelfde figuur zijn? Dat het Christendom een remake is van het Jodendom van voor het jaar 0 en dat de Islam weer een remake van dat Christendom is.
Allemaal gebaseerd op verhaaltjes uit de zandbak van meer de 2000 jaar oud en heel slecht toepasbaar op onze moderne maatschappij!

Toch zijn er heel wat Christenen/Moslims die je hun geloof door de strot willen duwen en echt niet accepteren dat een ander geloof net zo gelijk is. Nee, zij zijn altijd wat gelijker dan de anderen.
Waar bij het Christendom de scherpe randjes er de afgelopen eeuwen gelukkig vanaf zijn gegaan, daar is de Islam nog vlijmscherp. Moderne westerlingen van na de verlichting en de Renaissance zitten hier NIET meer op te wachten.

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 11:58

@Hailey Maar wat is je standpunt ten opzichte van iemand die een niqaab wel verplicht vindt (ze was in een EO-programma, sprak vloeiend Nederlands, erg intelligent). Zij was van mening dat haar vrijheid ingeperkt zou worden als ze haar uitkering zou verliezen, kon zij er wat aan doen dat ze nergens aangenomen werd.

witwas | 04-03-10 | 11:57

@ HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:40

Kunnen we nu eindelijk eens ophouden met dat gejank over "mensen buitensluiten"? Zelfs onder Wilders krijgen mensen volop de kans om gewoon aan het maatschappelijke verkeer deel te nemen. Maar wel aan het Nederlandse maatschappelijke verkeer. Dat betekent dat er regels en grenzen zijn waar je je aan dient te houden, wil je dat niet dan heeft dat consequenties (toegegeven, waarschijnlijk zwaardere consequenties onder Wilders dan onder Bos).Je mag zonder problemen de Islam aanhangen, maar zal tevens moeten accepteren dat Nederland een seculiere staat is, gebaseerd op die fameuze "katholiek / protestantse traditie" met alle gevolgen vandien voor religies die staat en kerk als ondeelbare eenheid zien.

En dan ga ik niet flauw doen en referen aan minirokjes in Teheran, een keppeltje in Baghdad of een evangelische zendeling in Kandahar en hun relatie met "het buitensluiten van mensen".

Mongoose | 04-03-10 | 11:54

Denk dat een dealer niet met de tram of bus gaat maar dat terzijde

Charme | 04-03-10 | 11:53

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 11:45

Wat ik duidelijk wilde maken is dat die jongeren nog een beetje respect in zich hebben. En de manier waarop hij dat toonde, vind ik geinig ja. Marokkanen hebben een hele andere opvoeding gehad.

Need a tissue ?

HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:53

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 11:45 Jij maakt er gelijk een dealer van terwijl die jongen zijn plaats af staan. Gelden de normen en waarde hier voor allemaal of alleen voor marokanen. Valt mij in ieder geval wel heel erg op dat de jeugd massaal opstaat voor ouderen . En hoe ze het vragen doet niets af van het feit dat ze opstaan.

Charme | 04-03-10 | 11:52

witwas | 04-03-10 | 11:44

Ik heb een heel ander beeld van het onafhankelijk zijn. Als je kan werken, doe het dan ook. Laat je niet tegenhouden door zulke dingen. Een niqaab is niet verplicht. Als ik eerlijk mag zijn, word zelfs ik bang van vrouwen met een niqaab. Een hijaab is genoeg. Een vrouw hoort tegenwoordig onafhankelijk te zijn. Ik stem ook niet op Wilders hoor.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:50

HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:40
Dus, als u uit naam van de Islam wordt opgeroepen om uw Waarheid te verspreiden ten koste van andere Waarheden, dan zult u zich daar actief tegen verzetten? U zult niet willen dat uw Waarheid andere Waarheden vermaalt, u zult zelfs niet willen dat uw Waarheid andere Waarheden ondergeschikt maakt? Uw Allah is slechts uw Allah en niet de Allah van een ander 'mens'? Kortom, hoe heilig is uw heilig geloof? Waar trekt u de streep? Om met Taqiq Ramadan te spreken, wat is uw 'contribution' als moslim aan een open samenleving, waar begint u en waar houdt u de pas in?

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 11:47

Natuurlijk had hij als goeie socialist de banken moeten laten omvallen. Hij redde de boel en daarom liep iedereen weg bij de PVDA. En nu issie alweer terug omdat hij uit dat kabinet stapte?

Spastcommando | 04-03-10 | 11:46

Weird Guilders | 04-03-10 | 10:39
Het script voor de soap is reeds honderden jaren geleden geschreven, maar het toneelstuk blijft spelen. Met kostuums van vroeger, met regels van vroeger.

illuvatar | 04-03-10 | 11:46

@Charme | 04-03-10 | 11:38
Nee, toevallig niet. Toevallig is de weergave van deze scene door HaileyHeroine een voorbeeld van een veranderende werkelijkheid met betrekking tot normen en waarden in de Nederlandse samenleveing.

We leven dus in een tijd waarin het al lief gevonden wordt dat een Marokkaanse dealer in het openbaar vervoer tegen een "oudje" zegt "Ga je je nog zitten of wat?". Als dit het verweer is ten aanzien van overlast door allochtoonse jeugd door iemand die duidelijk meer verbondenheid met die groep dan met Nederland voelt. Een voorbeeld van dat het niet allemaal alleen maar slecht is...
Daar moet ik om lachen en janken tegelijk.

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 11:45

olie dom natuurlijk van bos zo'n uitspraak, daar wordt niemand blij van, heeft de pvda geen spindockters. ik vind ook dat ze gewoon in gesprek moeten met de pvv, die wil alle islamieten terug sturen maar dat gaat gewoon niet, maar sommige sjonnies en anita's snappen dit niet. het mooie nederland zoals die er was in de jaren vijftig zal nooit meer wederkeren menschen? het probleem is dat als je criminele allochtonen vast wil zetten na het plegen van een misdrijf dit veeeeel belastinggeld kost en waar haalt de pvv dit vandaan, uitkeringen intrekken kan niet van veel van hun achterban zijn uitkeringsstrekkers, dan maar geld weg halen bij rijke jo:den, dat gaat ook niet lukken want dat zijn ook de klanten van geert, wel moeilijk allemaal hoer die politiek?

van lith de jeude | 04-03-10 | 11:44

@HaileyHeroine Met een levenslange uitkering ben je toch ook (financieel) onafhankelijk. Ik stem absoluut niet op Wilders, maar met zijn vrijwillige remigratie heeft hij voor deze groep mensen een noodzakelijke oplossing.

witwas | 04-03-10 | 11:44

Voor een Marokkaan is het al heel wat om respect te tonen hehe. Ik vond het wel geinig. '' Ga je nog zitten of wat ? ''

Das zoo typisch Marokkaans he. Misschien dat ik er daarom ook om kan lachen ? Who knows.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:43

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 11:39
Komop. Het is niet zo moeilijk hoor.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 11:42

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 11:35

Ofcourse I do. Iedereen gelooft in een andere waarheid en is er ook van overtuigd dat die waarheid DE waarheid is. Mensen buitensluiten maakt dingen alleen maar erger. Ik ben een aanhanger van de Islam, en dat is mijn waarheid. Daar geloof ik heilig in.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:40

En het klopt ook nog wat Bos zegt, als je kijkt naar de peilingen van de afgelopen maanden. Het is een gigantisch verlies, maar verlies was sowieso al te verwachten na die monsterzege 4 jaar geleden, en veeeeel groter ingeschat dan uiteindelijk bleek.

PTS | 04-03-10 | 11:40

@Schoorsteenveger | 04-03-10 | 11:35
Niet te moeilijke woorden gebruiken man.

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 11:39

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 11:37 heet jij toevallig van echte naam : mierenneuker?

Charme | 04-03-10 | 11:38

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 11:34

Hehe zal ik eerlijk zijn ? xD
Ik heb het gedeeltelijk gelezen.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:38

@HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:33
Proest!!!

Een dealer die tegen een "oudje" zegt "Ga je nog zitten of wat?"

Een "oudje" heet in respectvol Nederlands een "oudere". Aan zo'n mensen stel je vervolgens geen onbeleefde retorische vraag, maar zeg je gewoon "Gaat U maar zitten hoor meneer/mevrouw.".
Lief hoor...

TisNieZoMoeilijk | 04-03-10 | 11:37

witwas | 04-03-10 | 11:31

Een niqaab is niet verplicht hoor. Een hijaab is genoeg. Die keuze maakt ze dan zelf. En als ze er uiteindelijk toch voor kiest om op haar luie reet thuis te zitten, iemand anders inkomen op te vreten, dan is ze niet goed bij haar hoofd. Waarom zou je ? Je zou onafhankelijk kunnen zijn. Je eigen geld verdienen.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:37

Weird Guilders | 04-03-10 | 11:29 Ik heb idd ook medelijden met de moslims in Almere. Maar heel Nederland zal toch wel waken dat de mensenrechten in Almere zoals die in nederland in de grondwet staan worden nageleefd. In Denhaag is ander verhaal daar heeft PVDA de meerderheid. En Jeltje laat zich niet gek maken. Ik vind het trouwens best leuk zo,n echte Groningse in ons midden

Charme | 04-03-10 | 11:36

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 11:33
U begon weer over tieten te zeuren.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 11:35

HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:28
Mag ik jou dan een fundamentele vraag stellen? Ben jij bereid om als lid van een pluriforme samenleving de Wil van de Verhevene náást bijvoorbeeld de Wil van de God die door de SGP'ers wordt aanbeden te stellen? Dus, te accepteren dat jouw Waarheid slechts ruimte krijgt náást andere Waarheden? En als bijvoorbeeld zo'n figuur als Fawaz oproept om het Westen te gaan redden juist op te komen voor die pluriforme samenleving en deze te verdedigen tegen pogingen om die de nek om te draaien? Anders gezegd, accepteer je het primaat van de pluriformiteit en kun je die verenigen met de Wil van de Verhevene?

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 11:35

HaileyHeroine
Heb je wel gelezen wat ik schreef?
Lees het nog eens!

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 11:34

witwas | 04-03-10 | 11:31

Goed verwoord, lastige kwestie.
Misschien een soort Chinatowns, met een eigen micro-economie?
Dan kunnen ze zichzelf bedruipen zonder afhankelijk te zijn?

Weird Guilders | 04-03-10 | 11:34

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 09:55
Nee hoor, ik riposteerde de opmerking dat ik GS teveel invloed zou toedichten.
U gaat daar niet op in.

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 11:33

Vogelbeest | 04-03-10 | 11:17

Dat lijkt me echt kut ja. Ik woon in Rotterdam en soms ik ook weleens van die hangjongeren.. hangen op straat. Maar wat ik ook zie, is dat ze niet slecht zijn hoor. Laatst in de bus nog. Ik stond.. omdat er zoals gewoonlijk geen plek meer was om te zitten. Ik zag een Marokkaanse jongen. Dure jas, D&g schoenen, waarschijnlijk een dealer. Een oudje stapte in. Hij keek haar aan en zei : '' Ga je nog zitten of wat ? '' Hij bood haar zijn plek aan, wat ik erg lief vond. Wel optimistisch blijven.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:33

@Hailey Maar wat nu met de vrouw die vindt dat ze van haar geloof een niqaab moet dragen en daardoor nooit werk zal vinden? Zij vindt het haar recht op vrijheid zo gekleed te gaan, en ik gun haar die vrijheid. Maar ik gun het haar niet om levenslang een uitkering te genieten terwijl anderen ruim 40 jaar moeten werken en 40% van hun inkomen moeten afdragen om haar manier van leven te kunnen bekostigen.

witwas | 04-03-10 | 11:31

Die PvdA'ers toch. Als ze slecht staan in de peilingen om het hardst roepen dat dat nog helemal niets zegt en we er geen betekenis aan moeten hechten.

Krijgen ze een rechtse directe tijdens de daadwerkelijke verkiezingen en dan ineens gaan roepen dat het allemaal veel beter is dan voorspeld in de peilingen?

Maar goed dat is misschien wel de socialistische traditie, elke keer dat je verliest, een stukje van Nederland inlevert dat een overwinnin noemen.

Mongoose | 04-03-10 | 11:29

Theo van Deursen | 04-03-10 | 11:23

Gezellig op elke straathoek een camera en Moslims wegzetten als minderheid met beperkte rechten. Stadscommando's en 'containerwijken' voor overlastschoppers.
God wat ben ik blij dat ik niet in DH of AL woon want gezelliger zal het er niet van worden.

Weird Guilders | 04-03-10 | 11:29

Ik geloof er wel in, maar dit wil niet zeggen dat ik gezellig meedoe. Ik vind het ook niet juist. Ik bevind me in een rare situatie. Een soort van twee tegenstrijdige werelden. Kiezen is onmogelijk. Ik geloof in Allah, maar het blijft bij geloven. Ik zou andere mensen om me heen nooit pijn kunnen doen.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:28

Ga me nu toch afvragen of de PVV stemmers niet banger zijn voor links nederland dan voor de moslims. Door hun angst voor links wat te verbergen roepen ze maar dat heel links allochtoon is. erg funny

Charme | 04-03-10 | 11:25

witwas | 04-03-10 | 11:1

Ja zeker. Ik ben ook van mening dat die lui gewoon aan het werk moet, in paats van te leven van andersmans inkomen. Daar heb je gelijk in.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:24

Weird Guilders | 04-03-10 | 11:18

De PVV doet juist niet mee aan de Haagse politiek, en dat helpt.
De PVV is in DH en AL zo groot geworden omdat in die steden veel problemen zijn waar die partij een oplossing voor zegt te hebben. Duidelijk? Mooi. Now git.

Theo van Deursen | 04-03-10 | 11:23

Vogelbeest | 04-03-10 | 11:12

Ik heb voornamelijk PvdA'ers maar zeker ook CDA'ers gezien. Niet zo gek ook aangezien het kabinet door deze partijen is gevallen.
Iets met nieuwswaarde?
Als Wilders straks in het kabinet zit zal hij ook elke week uitgenodigd worden, moet hij er alleen nog even op in gaan.

Weird Guilders | 04-03-10 | 11:22

@mezelf

Lekker Nederlands ook.. Soepel zinnetje -zijn.

Weird Guilders | 04-03-10 | 11:19

Theo van Deursen | 04-03-10 | 11:10

'Het is volstrekt belachelijk om lokaal te stemmen op basis van Haagse politiek, en de mensen in het land weten dat best'

Als je gelijk zou hebben was de PVV nooit zo groot geworden zijn in Almere en Den Haag. Laat me niet lachen. Je gooit je eigen ruiten in vriend.

Weird Guilders | 04-03-10 | 11:18

@HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:05 Met dat soort immigranten heb ik geen problemen.

Wel met importfamilie's die ziekenhuispersoneel gaan bedreigen.
Of familie's die verhinderen dat een mannelijke dokter een vrouwlijke patient behandeld.
Om met goudse rotjochies die door een gemeente afgekocht moeten worden omdat ze anders gaan rellen
Of met hangjongeren die iedere Nederlandse jonge vrouw als hoer zien.
Of met geimporteerde imam's die gaan lopen roepen dat bepaalde mensen vermoord moeten worden.

Vogelbeest | 04-03-10 | 11:17

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:56
Ach kijk, daar komt het gelovige aapje uit het mouwtje. "De mens', 'de moslim', 'de ongelovige', 'de Koran', 'de valse messias'. Nog even en we hebben het over 'de Waarheid', en dan is het een kleine stap naar 'de Universele Waarheid'. Mag ik alvast mededelen die Universele Waarheid niet als zodanig te onderkennen? En te vinden dat je zult moeten leren die Universele Waarheid náást en niet bóven andere Universele Waarheden te plkaatsen? In een pluriforme samenleving die het voor elkaar heeft gekregen om zonder moord en doodslag Waarheden naast elkaar te laten bestaan? Een pluriforme samenleving die daartoe een eeuwenlange strijd heeft geleverd met het Christendom? Een samenleving die erin geslaagd is, met vallen en opstaan, om de door het Christendom geïnstigeerde moraal van naastenliefde en verdraagzaamheid te koesteren en tóch die God voldoende naar de achtergrond te duwen dat zijn Waarheid niet meer als absoluut geldt?
Een samenleving, kortom, die zeer wel in staat is om zowel Profeten als Valse Profeten te tolereren, gesteld dat die lieden bereid zijn zich aan minimale democratische regels te houden en net als de getemde Christenen slechts binnen de muren van hun kerkgebouwen of achter de deuren van hun huizen te roepen dat God's gebod aan alles voorafgaat.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 11:12

@Weird Guilders | 04-03-10 | 11:01
zie bello | 04-03-10 | 10:20
Verder: in ongeveer ieder opinieprogramma wat ik de afgelopen weken zag zat een PvdA-ert

Vogelbeest | 04-03-10 | 11:12

@HaileyHeroine Degenen die hier hun toekomst opbouwen door hard te werken zijn dan ook van harte welkom, die hebben we ook gewoon nodig. Maar een flink deel (vraag me niet om een %) wil helemaal niets in Nederland, behalve parasiteren op onze voorzieningen. Als we daar niets aan doen zal Nederland uiteindelijk eindigen als een 3e wereldland.

witwas | 04-03-10 | 11:11

Weird Guilders | 04-03-10 | 11:01

Waar GW was? Nou gewoon, op lokatie in Almere. Waar hij zich de enige toonde die de democratie serieus neemt. Het waren nl. lokale verkiezingen. Het is volstrekt belachelijk om lokaal te stemmen op basis van Haagse politiek, en de mensen in het land weten dat best. Heel gek moment dus voor een lijsttrekkersdebat, en de enigen die daarin geloofden waren dan ook de politici die er zaten, en de nuttige idioten die er naar keken.

Theo van Deursen | 04-03-10 | 11:10

snap_shootert | 04-03-10 | 11:05

Ik snap wel dat u aan die switsal vastzit.
Leuke woordspeling ook. Goed bedacht.

Weird Guilders | 04-03-10 | 11:08

witwas | 04-03-10 | 11:01

Vraagje.. waarom zijn de moslims überhaupt naar Nederland gekomen ? Als je het zo graag wilt weten, ze hebben dit gedaan om een beter bestaan te leiden. Om een toekomst op te bouwen. Why ? In hun eigen land is er weinig sprake van welvaart en zo.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:05

De partij van de arabieren schijnt gesjoemeld te hebben in de stemlokalen te rotjeknor. Ze deinsen werkelijk nergens voor terug. Latijns amerikaanse wantoestanden.

snap_shootert | 04-03-10 | 11:05

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 10:51

Tis ook een mooi geloof. En er staan ook een aantal dingen in waar ik het niet mee eens ben, maar los hiervan is het gewoon een mooi geloof. Alleen de straffen zijn iets minder mild dan hier in het Westen hehe. En is inderdaad een groepje dat het min of meer verpest voor de anderen, maar het is niet anders. Mensen zijn slim genoeg om hier zelf achter te komen.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 11:02

Vogelbeest | 04-03-10 | 10:52

Ik ben het niet met u eens. Ik ga er maar even vanuit dat u hier spreekt over de PVV.
Wilders komt met een aantal zeer controversiele standpunten, op zich lovenswaardig. Maar deze stadpunten stuiten ook op een hoop weerstand. Zo kan het voorkomen dat er 7 partijen tegen een bepaald standpunt van Wilders zijn. Makkelijk voorbeeld is het hoofddoekjes-standpunt.
Dan mogen die 7 partijen op de PO uitleggen waarom ze tegen dit standpunt zijn en wordt het beeld geschetst dat er alleen maar Wildersbashing plaatsvind op de PO.
Overigens waar was GW gister tijdens het lijsstrekkersdebat?

Weird Guilders | 04-03-10 | 11:01

@HaileyHeroine Maar als de moslims hier met zoveel onvrijheid te maken hebben, onze manier van leven verwerpen, hier niet begraven willen worden waarom gaan ze dan niet gewoon terug naar naar hun vaderland? Leg me dat eens uit a.u.b.

witwas | 04-03-10 | 11:01

@Bahlinlsekul | 04-03-10 | 10:54
Er mogen dan wel linkschmensen zitten, maar dat wil niet zeggen dat ze niet eerlijk tellen natuurlijk. Als er twijfel is, kan er altijd een hertelling aangevraagd worden.

copy2devnull | 04-03-10 | 10:58

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 10:48

Die dag is nog te ver weg. Het begint wel. De koran beschrijft het ook : Een tijd waarin de mens elkaar af zal maken, een tijd van oorlogen, een tijd van overstromingen en noem maar op. Lijkt verdacht veel op deze tijd, maar ik weet het niet zeker. Het zijn niet de moslims die de ongelovigen af zullen maken. Het is de Dajjaal.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:56

Ik krijterde het gisteravond al: Agnes Kant overschreeuwd zichzelf lelijk. Dat drammerige gelijkhebbende zure betoog dat elke keer door haar word "opgeschreeuwd" raakt bijna Kant noch wal (lees kiezers en potentiele kiezers). Het is potsierlijk en het stukje van Nico Dijkshoorn op NU.nl is pijnlijk treffend.

Ik hoop dat de SP zo wijs is in te zien dat Agnes niet geschikt is als "voorman" van de SP. Inhoudelijk zal ze ongetwijfeld sterk zijn. Goede dossier en feiten kennis, gode contacten en prima contacten. Maar voor leiderschap heb je meer zaken nodig. Flair, humor, zelfreflectie en zelfspot. Ook de gave dat je je boven de partijen zet als het gaat om futiele zaken of volstrekt niet ter zakendoende onderwerpen (zoals wie premier word/werd) Neem afstand en bestrijd het niet, maar laat tegenstanders verzuipen in hun eigen onzin en kwalificeer het snedig in 1 zin dat het allemaal onzin is zonder te gaan schreeuwen over andere zaken (vooral spindoctor taal). Maar dat allemaal ontbreekt bij Agnes. Dus SP, bespaar Agnes een verdere afgang en wissel nu het nog kan. Anders verwacht ik op 10 juni een vrouw bungelend aan een touw onder een brug in Doesburg.

web_krijter | 04-03-10 | 10:55

Het leek wel of in alle stemburo's alleen maar linksmensen zaten te controleren, de meeste zelfs met hun pvdallochtonensjaal in top. Toevallig geen stemcomputers meer, dus al die linksekerk menschen zullen alle stembiljetten heeeeeel eeeerlijk geteld hebben en geen voordeel hebben hierbij hahahahaha.
Nederland slaapt, maar toch wordt de linkskerk er uit getrapt tzt. We zijn het linksgeroeptoeter zat, ondanks hun mediastaatstv en hun linksdemagogische talentjes. Benieuwd of niet alles overgeteld moet worden, of zouden ze veel pvv biljetten mee naar huis nemen nadat ze die tonnen geopend hebben zonder controle uiteraard, want dat willen linksmensen niet. Suxsex want Bos is terug zegt'ie zelf hahahahaha

Bahlinlsekul | 04-03-10 | 10:54

@copy2devnull | 04-03-10 | 10:48 sterke opmerking!


PvdA: Iedereen doet mee, behalve de PVV.

Vogelbeest | 04-03-10 | 10:53

copy2devnull | 04-03-10 | 10:49

Ik kijk staatsomroep maar ook GS, SN, Televaag, NRC etc..
Het nieuws van alle kanten..;)
Zo kan je een eigen mening vormen zonder dat je de mening van een ander over hoeft te nemen.
Zo vind ik de mening van Van Pruisen, maar bijvoorbeeld ook van DWDD vaak veel te gekleurd. Door naar beide te luisteren kan ik een eigen beeld vormen.

Weird Guilders | 04-03-10 | 10:52

@Weird Guilders | 04-03-10 | 10:45 Een groot verschil is wel dat de staatsomroep op subsidiegeld draait.


Van uw en mijn belastingcenten wordt er 1 politieke partij zwart gemaakt, en er is 1 partij die aanzienlijk meer positieve aandacht krijgt als alle anderen.

Vogelbeest | 04-03-10 | 10:52

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:10
Ik ben de enige die hier de Islam een prachtig geloof vind.
Maar... er zijn nogal wat maren.....
Op de eerste plaats staan er nogal wat edits in de Koran.
Geeft niets, kan gebeuren, maar gelovigen moeten dit letterlijk nemen.
Dat 'letterlijk nemen' is ook een edit.
Geen religieus boek moet letterlijk worden genomen.
Het is kennis van de Geest.
Daarnaast zijn er nogal wat mensen die de Koran letterlijk nemen en tegelijkertijd ook vol haat zitten. Katen we zeggen AQ/Taliban en Islamisten.
Je kunt je verdedigen met het het feit dat je die haat terecht vond omdat: dit, dit, dit en dat.
Maar haat is altijd onterecht.
Daar zijn mensen bang voor.
Als iemand maar even een grim van boosheid in zijn gezicht heeft voordat hij lacht wordt zo'n figuur gewantrouwd.
Daarnaast zijn er mensen die hun trieste leven vullen met continue bloggen over de haatzaaiers. Hierdoor neemt het draagvlak voor de kleine kern lieve mooie mensen in de Islam verder af.
Het geldt niet exclusief voor Islam, ook het Christendom is geheel in handen van de broeders van de taliban, de schriftgeleerden en farizeeers. Alleen doen zij geen dingen met bommen dus dat valt wat minder op. (Straattuig is ook irritanter dan mafia snap je.)
Als religie is de Islam misschien dan ook wat Wafah Sultan zegt: een terminale patient. Maar zitten daar prachtige elementen in? Jazeker. En die blijven ook als deze patient sterft. Het Christendom zou zomaar failliet kunnen gaan. Neem nou als die pedofilieschandalen. Als dat indexeren dorgaat en er komen massaclaims door bijvoorbeeld Amerikaanse letselschade advocaten, dan zu de tent best failliet kunnen gaan. Maar heeft een gelovige Christen daar last van?

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 10:51

Slappehap | 04-03-10 | 10:45

Niet waar hehe. Ik hou me aan de regels. Ze kunnen me niets maken hoor. Ik denk ook niet dat ze mensen iets aan willen doen. In de koran staat dat de ongelovigen naar de hel zullen gaan. Dit leventje op aarde stelt niets voor, vergeleken met wat erna nog moet komen. Als die dag ooit aan zal breken, zal een ongelovige twee keuzes hebben. Maar het zit nogal ingewikkeld in elkaar. Ik vind dat elk mens gewoon vrij moet zijn om aan te hangen wat hij zelf wilt.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:51

@Weird Guilders | 04-03-10 | 10:45
Ik begrijp dat je geen staatsomroep kijkt. Groot gelijk.

copy2devnull | 04-03-10 | 10:49

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:38
Als je voor 'de mens' dan, enkel voor de duidelijkheid, 'de moslim' invult, dan kan een bepaald soort misverstand niet ontstaan. Ik lees op de site van Fawaz namelijk: "Wij zijn niet een bedreiging voor het Westen. Wij zijn hun redding. Wij nodigen hen uit tot hun redding." Prima, als dat slechts een uitnodiging is die ik in alle duidelijkheid kan afslaan, in de obvertuiging dat de seculiere staat voorafgaat aan uitnodigende gelovigen en dat zal blijven doen.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 10:48

Overigens is de slogan van de PvdA 'Iedereen telt mee'.
Waarom sluiten ze PVV stemmers dan uit?
Hypocriete bende daar. En geen enkele hoernalist die daar een vraag over stelt.

copy2devnull | 04-03-10 | 10:48

Wegens de noodzaak van bezuinigingen zullen politieke partijen bij verlies voortaan zetels afstaan en winst betekent dat er klapstoeltjes worden binnengehaald.

lichtpunt | 04-03-10 | 10:46

copy2devnull | 04-03-10 | 10:42

Ga je nou uitgerekend hier lopen huilen over PVVbashing?
Lees de topics van de afgelopen maanden even na. Ieder zo haar medium.

Weird Guilders | 04-03-10 | 10:45

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:24
Dan sta je bij de 'echte die-hard' moslim gelovigen ook op de voedsel keten. Maar voldoe je tot die tijd gewoon je werk als verspreider van de ziekte.

Slappehap | 04-03-10 | 10:45

De staatsomroep was weer lekker objectief de afgelopen week.
Volgens hun wil de PVV in heel Nederland de hoofddoekjes verbieden.
Dat heeft de PVV nooit beweert. Die wil alleen hoofddoekjes verbieden als je subsidie van de overheid ontvangt, werkt in een ambtelijke functie, e.d.
Wat jij in je vrije tijd of op straat wil dragen moet jij weten.
Maar het bekt en stigmatiseert natuurlijk lekkerder als je zegt dat de PVV het dragen van een hoofddoekje compleet wil verbieden.
Ook het interviewen van zo'n staatsomroeperverslaggever is typisch. Komt er een stemmer naar buiten, en vraagt die 'op wie heeft u gestemd', de stemmer 'PVV', de verslaggever 'Waarom?'. Vreemd dat die dan niet doet als zo'n stemmert zegt 'PvdA'. Reken maar op nog veel meer PVV bashen tot en met 9 juni, zeker nu de PVV zo goed gescoord heeft in Almere en Den Haag.

copy2devnull | 04-03-10 | 10:42

Watunflater | 04-03-10 | 10:35

Er zullen er wel een paar zijn, maar die zullen nog wel leren dat ze fout zitten. En dat is er nou zo mooi aan het leven !! Dingen veranderen, ook de mens.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:41

Het CDA | 04-03-10 | 10:36
CDA kapodt? voor altijd? : hoezee!

Biep | 04-03-10 | 10:40

illuvatar | 04-03-10 | 10:28

U zou scriptschrijver van een soap moeten worden.. wat een drama.
Dit soort teksten en het geschreeuw van voornamelijk de PVV zorgen er alleen maar voor dat de tegenstellingen groter worden.
U denkt toch niet echt dat een kopvoddenverbod ook maar één probleem oplost?
Populistisch geblaat. AOW op 65 houden. Onbetaalbaar dus wederom populistisch geblaat. Ik moet nog maar zien wie er naief is..
Overigens is het geheel terecht dat de regeringspartijen afgestraft zijn, dat staat buiten kijf.

Weird Guilders | 04-03-10 | 10:39

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 10:34

Ik voel me zowel mens als moslim hehe.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:38

voorstopper | 04-03-10 | 10:22
Ik ben een Tokkie en daar ben ik trots op: pipo!

Biep | 04-03-10 | 10:38

illuvatar | 04-03-10 | 10:28

Je hebt het over de Jihad ? Nou, dan moet ik de geschiedenisboeken weer in duiken. Iedereen weet hoe de Jihad ontstaan is. De moslims hadden twee keuzes.. of ze werden vermoord, of zij waren degene die anderen om het leven brachten. Simpel. De Islam is nooit gewild, maar die mannen hebben moeten strijden om te overleven, om hun geloof te verspreiden. Op hun paard, met hun zwaard, gaan met die banaan. Wat de gemiddelde Nederlander doet, is al die negatieve punten opnoemen. Waarom kunnen we nooit positief zijn? Want die positieve kant bestaat wel, maar daar hoor je zelden wat over.

Ooit zal er een strijd aanbreken. Althans, dat staat in de koran.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:37

Zeg, Van Pruisen, achterlijke CDA-aanhanger, de PVDA scoorde de vorige keer abnormaal hoog. Toen was al duidelijk dat die partij bij de eerstvolgende gemeenteverkiezingen lager zouden scoren. Maar ze zijn inderdaad terug, omdat ze veel meer stemmen haalden dan bij de peilingen van een maand geleden. En de PVDA gaat nog verder stijgen, omdat niemand die hufter van een Balkenende nog wil zien. Stem je PVV of VVD, dan stem je op een kabinet met Balkenende.

Over het CDA gesproken, die scoorde de vorige keer al slecht en nu nog slechter. Dat wil zeggen, dat de achterban van die partij eindelijk aan het uitsterven is. Waar een strenge winter al niet goed voor is.

Het CDA | 04-03-10 | 10:36

Wel toepasselijk, die foto van Ferry de Volksfluisteraar. Die gast mocht gisteravond weer ongehinderd de PvdA-spin als objectieve journalistiek verkopen. Het dramatische verlies van die partij moest en zou worden afgezet tegen de monsteroverwinning van vier jaar geleden.

De PvdA mikt op een winning mood, en gaat nu op zoek naar een Obama-achtig momentum. Hoe? Door hun media-minions de spin te laten verkopen dat de verkiezingen een strijd tussen Bos en Balkenende worden. Zo mobiliseren ze tegelijk de angst voor Wilders én de weerzin tegen Balkenende.

En voor je het weet zijn ze inderdaad "terug". De PvdA is een soort herpesvirus.

Theo van Deursen | 04-03-10 | 10:36

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:23
"... De Islam staat niet voor zelfmoordaanslagen. Sterker nog, in de Islam is zelfmoord haram. Wat de Islam wil, is dat de mens zich aan Allah zal onderwerpen. Een moslim moet bidden, vasten en noem maar op. Hoe kan dit gevaarlijk zijn voor de buitenwereld ?..."

Helaas denkt de overgrote meerderheid van je medegenoten daar toch anders over.

Watunflater | 04-03-10 | 10:35

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:30
Nou, ik voel me mens, maar voel me geen moslim. En dat wil ik graag zo houden.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 10:34

Er zijn een paar woorden weggevallen:

Wouter Bos: "We zijn terug BIJ AF"

Joffri | 04-03-10 | 10:34

Waarom zou je in godsnaam nog op een landelijke partij stemmen tijdens GR-verkiezingen?! Zeker nu.

KimmyHead | 04-03-10 | 10:32

denouden | 04-03-10 | 10:29
Ik vind dat je dat helder verwoordt. Men projecteert het eigen onvermogen op Wilders, en die laat de beelden graag over zich heengaan.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 10:32

Voor een ex-minister van Financiën kan hij toch bar slecht rekenen.

Geile Markeerstift | 04-03-10 | 10:31

Wouterrr dat kan beter.... Merel heeft nog wel een cursus bij de LOI genaamd rekenen.. in zetels...

Bapatisv | 04-03-10 | 10:30

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 10:25

De mens... das duidelijk toch ? Als we een beetje logisch nadenken, komen we vanzelf op : de moslims. Don't you agree ?

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:30

Uit nu.nl:
College Almere

De PvdA zal geen college vormen met de PVV, heeft PvdA-lijsttrekker Alphons Muurlink laten weten. ''De PVV wil enorme bezuinigingen die Almere naar een faillissement toe leiden'', aldus Muurlink. Ook kan de partij zich niet vinden in de ideeën van de PVV, zoals een verbod op minaretten.

"Ik begrijp niet dat mensen op een partij gaan stemmen die er op uit is om mensen buiten te sluiten.''

Wordt hoog tijd dat die Bos eens gaat kijken naar het niveau van zijn mensen. Je zou bijna medelijden met hem krijgen op hoeveel manieren hij door hen onderuit gehaald wordt.

Lees toch duidelijk: geen college met PVV en vervolgens de zin "Ik begrijp niet". Dat begrijp ik dan weer niet. Dat die domme man op die manier zijn eigen partij typeert. Zal een grote opluchting zijn voor Almere om verlost te worden van zo'n ruimdenkende pvda-er. Met zulke "vrinden" heeft de PVDA geen vijanden nodig.

Overigens: de curator weet uit ervaring dat je door bezuinigingen niet failliet gaat maar door overbesteding. Bezuinigen zorgt er juist voor dat je rekeningen weer betaald worden en een faillissement kan voorkomen. De dommert mag wel eens een cursus gaan volgen of is hij zelf failliet. Laat hem maar eens langs komen dan kan hij uit de eerste hand zien waar overbesteding toe leidt en dat bezuiniging op de uitgaven leidt tot vermindering van de schuldenlast.

de curator | 04-03-10 | 10:29

Ik snap nu waarom de PVV subsidies wil schrappen, toneel is gratis, je hoeft alleen maar je tv ervoor aan te zetten.

Barbara Drijfzand | 04-03-10 | 10:29

Vindoe | 04-03-10 | 09:10
Wilders is niet hetgeen Marijnissen moet bestrijden. Dat er zoveel PVV wordt gestemd is niet zozeer Wilders' schuld of verdienste. Het is de schuld van de oude politiek. Nog steeds zaten ze aan tafel te verkondigen *hoe* ze hun boodschap moesten brengen om Wilders het hoofd te bieden. Maar daar zit de kneep: voor hun is het een papieren probleem, een praatkunstje, strategie en een politiek verhaal. Helaas is voor de man in de straat dit allen de harde werkelijkheid. Terwijl de politiek liever praat over vervoersplannen, horecavergunningen en clubhuizen, wil de man in de straat gewoon de politie kunnen bellen en dat ze dan nog komen ook. De gewone man wil resultaten zien, en geen praatjes waar ze de afgelopen 20-30 jaar al vaak genoeg zijn ingetrapt. De huidige politici haasten zich te zeggen dat Wilders veel praat, maar geen oplossingen heeft. De gewone man echter, weet niet beter dan dat de HUIDIGE politiek geen oplossingen heeft. Die hebben dat al 20-30 jaar laten zíen. Al dat gepraat aan tafel over hoe Wilders aan te pakken: ik zie Wilders alleen maar groter worden. De problemen moeten aangepakt worden, niet Wilders. Zolang er alleen maar gewauweld wordt aan tafel, de gewone man 'verkeerd kiest' en iedereen die verloren heeft zichzelf toch nog op de borst klopt, zo lang zal Wilders groter worden. Of u, stelletje moraalridders bij elkaar, dat nou wilt of niet.

denouden | 04-03-10 | 10:29

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:24
Inderdaad, gelukkig is nog niet elke moslim een ware moslim.
Maar als de heilige maanden ten einde zijn, dan zullen zij de keuze krijgen: inhakken op ongelovigen waar ze ze maar kunnen vinden, naar het voorbeeld van Mohammed, of op ingehakt worden als afvallige.

illuvatar | 04-03-10 | 10:28

PVDA Grote Verliezer
D66 Grote Winnaar
Op naar 9 Juni

hallie015 | 04-03-10 | 10:26

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:23
Mijn hemel, hoe kunt u in deze tijd nog ZO naïef zijn?
Islam=sharia=politiek, de drieëenheid van Mohammed

illuvatar | 04-03-10 | 10:26

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:23
"Wat de Islam wil, is dat de mens zich aan Allah zal onderwerpen." Welke 'de mens' hebben we het dan over?

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 10:25

Slappehap | 04-03-10 | 10:22

Maar dat verschilt toch ? Ik neem aan dat niet elke moslim zich onfatsoenlijk gedraagt en ik weet dat ik gelijk heb.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:24

@bello | 04-03-10 | 10:20 Allochtonen hebben ook alle reden om bang te zijn, want ze worden hardstikke bang gemaakt door de publieke omroep.

Zie ook Vogelbeest | 04-03-10 | 09:13

Vogelbeest | 04-03-10 | 10:24

Jammer hoor. Ik weet dat Wouter Bos de troepen moet motiveren, maar ik zit er even doorheen. Ik draai me nog een keer om.

Oerkoendoe | 04-03-10 | 10:23

Dat is een kant van het verhaal. De Islam staat niet voor zelfmoordaanslagen. Sterker nog, in de Islam is zelfmoord haram. Wat de Islam wil, is dat de mens zich aan Allah zal onderwerpen. Een moslim moet bidden, vasten en noem maar op. Hoe kan dit gevaarlijk zijn voor de buitenwereld ? En dan moet je a.u.b. niet kijken naar de Islam in landen zoals Irak. Daar hebben ze last van die Sharia. Met andere woorden : bemoeienis van de overheid. In landen zoals Marokko hebben ze er geen last van en daar lijken de dingen wel goed te gaan hoor. Nederland is geen vrij land meer. Als de moslims hun geloof opzij moeten zetten om zich zogenaamd aan te passen, dan is er geen sprake van vrijheid toch ?
De mens moet nog veel leren. Minder haat in zich dragen, meer begrip tonen voor anderen en dan zal het stukken beter gaan.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:23

Ook leuk was het wijzen met je vinger naar de regering en dan roepen door jullie is de begrotingstekort veroorzaakt. Ik had niets anders verwacht van Kant, in de Nacht van Twitter liet ze al merken bij Frits Wester dat ze niets van begrijpt dat Nederland ook sterk economisch internationaal afhankelijk is van andere landen (zijn daar trouwens nog opnames van?).

Maar het is altijd al zo geweest dat aan de rechterkant het geld wordt verdiend en aan de linkerkant uitgegeven.

Inferi0r | 04-03-10 | 10:23

Biep | 04-03-10 | 10:05
Die pipo's zijn vooral ambtloze burgers en studenten die een paar Euro krijgen om de stemhuizen te bevolken hoor. Dat heeft weinig met partijpolitiek te maken. Misschien moet je niet in een Tokkiewijk gaan wonen als je niet in een kantine wilt stemmen?

voorstopper | 04-03-10 | 10:22

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:10
Hun onaangepaste instelling\ houding!

Slappehap | 04-03-10 | 10:22

Eigen Volk Eerst
genaaid ;-)

F5 teen | 04-03-10 | 10:22

@Vogelbeest | 04-03-10 | 09:58

Ik weet niet of het jou is opgevallen, maar gisteren op het 16:00, 18:00 en 20:00 staatssjournaal kreeg een 'nieuwe nederlander' ( met kleuter op de arm voor extra zieligheid ) ruim de tijd om te vertellen dat hij ( eventuele) winst van de PVV beangstigend vindt. Hoppa, prime- time, en we gaan weer even schaamteloos demoniseren met het geld van een ander. Ze proberen het niet eens meer te verbloemen, het ligt er driedubbeldik bovenop.

bello | 04-03-10 | 10:20

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:10

Dat is je al vaker uitgelegd, maar blijkbaar wil het niet tot je kleine hersentjes doordringen.
Maar de bijwerkingen, mensen zoals jij, die menen dat ze de hele dag door erover moeten zeuren, zijn tegenwoordig erger dan de kwaal zelf.
Zum kotsen!

oddfellow151 | 04-03-10 | 10:19

@HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:10
Ede
Gouda
Banlieu's
Mohammed B
Barcelona
9-11

Vogelbeest | 04-03-10 | 10:18

Geen raadszetels voor de moslimfascisten. Dát noem ik pas winnen!

Sanglier | 04-03-10 | 10:18

Ik denk dat Bos iets te vroeg juicht en dat op 9 juni a.s. het woord nederiheid een heel andere betekenis vor hem krijgt. Een paar maal wijzen op het feit dat hij de staatsschuld met 100 mijard heeft laten stijgen en dat als gevolg daarvan de belastingen omhoog moeten. Ik denk dat er dan slechts voor Bos een enorm "Pardon" uit zijn mond moet komen.

druipkaars | 04-03-10 | 10:18

Bij deze wil ik de PVDA van harte feliciteren met deze overwinning. Ga zo door ;-)

Slappehap | 04-03-10 | 10:17

@ LJBrinkhorst | 04-03-10 | 10:04
"ALLE stemmen op locaties waar gerommeld is moeten ongeldig worden verklaard".

ABSOLUUT! We krijgen hier nu ook al islamitische wantoestanden in de stemhokjes. Ze verenigen zich nu als guerilleros want ze weten dat als ze samen op 1 partij stemmen ze verreweg de grootste zullen zijn waneer de NL-ers maar verdeeld blijven.

In A'dam heeft PvdA nog 29% van de kiezers achter zich. Dat kunnen alleen maar niet-westerse allochtonen zijn en andere allochtonen en autochtonen die hun baantje danken aan de PvdA.
In Amsterdam blijft PvdA de sterkste en zal altijd de sterkste blijven tenzij alle andere partijen samen tegen de Islam gaan knokken.
In Amsterdam woonden in 2009 in totaal 262759 niet-westerse allochtonen, 111640 westerse allochtonen en 381948 autochtonen. De niet-westerse allochtonen groeien het snelst.
In Rotterdam zijn de niet-westerse allochtonen minder goed georganiseerd maar de autochtonen beter via LR en daarom hebben de mocros cs niet meer zetels dan Jan met de Pet. In de toekomst zul je zien dat de polarisatie doorgaat omdat anders de niet-westerse allochtonen de winnaars blijven en dus het nettoverlies van 13-17 miljard euro op jaarbasis voor de NL samenleving aan de immigratie voort blijft gaan.

ecologiste | 04-03-10 | 10:16

Het debat was ook weer fijn trouwens. De oppositie riep traditiegetrouw waar je niet op moet bezuinigen en degenen die het bezuinigen moeten doen lachten als boeren met kiespijn. Eerlijk is eerlijk maar Balkenende is te genuanceerd om ooit in de oppositie te komen. Hij kan dat soort domme dingen niet roepen. Nu is het wel zo: dacht deze man maar is wat vaker zwart-wit, ook buiten de verkiezingstijd om.

Inferi0r | 04-03-10 | 10:16

Agnes zal het goed bedoelen; maar ze komt over als een gefrustreerde boze heks. Niet fijn om naar te luisteren, te kijken, of op te stemmen.

Prof_Bukmaar | 04-03-10 | 10:14

rode bolwerken, eng woord.

Agnes Kant is de bevroren variant van Nina Hartley.

Patrick Zweedsey | 04-03-10 | 10:14

Oh ja PvdA, frauderen mag hebben geloond in Rotterdam. Maar in rooie nesten in de omgeving -Dordrecht, Vlaardingen e.d.- zijn jullie compleet vernederd... Jammer hoor.

LJBrinkhorst | 04-03-10 | 10:14

Fijnstoffer | 04-03-10 | 10:00
Islam en democratie, dat is het thema hier. De democratie, en daarmee de PvdA, is voor De Verhevene een instrument ter verwezenlijking van een doel. Als je een moslimpartij begint dan corrumpeer je je, dan heul je met de Duivel, zo vindt de Allerhoogste. Stel het thema ter discussie en je raakt aan de Wil van Allah.
Was met de Christenen ook zo, en is bij de SGP nog steeds zo. De Wil van God gaat principieel vooraf aan de wil van de Staat. Diep un hun hart gedogen gelovigen de seculiere wereld: "zonder geloof kun je niet functioneren." En de enige weg is om die gelovigen te blijven uitdagen om hier eerlijk in te zijn, dat is het begin van een democratische houding.
Hier kun je die dubbele houding overduidelijk zien:
www.al-yaqeen.com/nieuw/nieuws/nieuws....
"De mening van de heer Khoulani is niet per definitie ook de mening van al-yaqeen. Dit is met name het geval bij de vraag over Islam en democratie."

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 10:14

Tering hoe naief kun je zijn als menszijnde. Ik kom net terug van school, had even een lesje economie, voor de klas stond zo'n fanatieke pvda'er. En hij begon ook te mekkeren over hoe goed zijn partij wel niet was, maar vooral hoe achterlijke alle andere partijen wel niet zijn. En de mensen van de PVV waren maar domme tokkies, want die snapten er natuurlijk niets van, die waren dom, die waren slecht opgeleid etc.. enzoverder. Kots en kotsmisselijk kan ik van de PvdA worden. Bah!

john4476 | 04-03-10 | 10:14

Merlot | 04-03-10 | 09:20
Ach, nu is het weer de linkse media die het gedaan heeft. De PVV stijgt zijn en we allemaal intelligente, weldenkende burgers maar bij een lichte terugkeer van linksch is het allemaal de schuld van de media die met propaganda het dommme stemvee manipuleert.
-
Dat aan rechterzijde geen betere hoernalisten kunnen worden gevonden dan Wim Bosboom, Sjuul Paradijs en Harry Mensch (en wat anormie schreeuwbloggers) lijkt mij eerder kenmerkend voor de intellectuele leegte op rechts dan op een propagandamachine van linksch.

voorstopper | 04-03-10 | 10:13

Dat in Amsterdam de PvdA niet fors verliest is niets verwonderlijk. Enige plaats waar werkelijk elke ambtenaar lid is van deze partij. De elite die thuis nog VVD stemde, stemt daar PvdA. Het kan nergens behalve in Amsterdam.

Inferi0r | 04-03-10 | 10:12

653 minder mensen die belastinggeld verkwanselen namens de PvdA.
653 steuntrekkers erbij........ dat dan weer wel.

illuvatar | 04-03-10 | 10:10

Ok, welke Hollander wil er zo vriendelijk zijn om mij uit te leggen wat er nou precies zo intimiderend/gevaarlijk aan de Islam is ?

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:10

Teun van het Tuinpad | 04-03-10 | 10:02
Was nét weer even hevig aan het proberen heel serieus uiting te geven aan mijn verontwaardiging: laat jij me weer in de lach schieten: VAN HET TUINPAD!
;-)

Biep | 04-03-10 | 10:09

CoffeePatch | 04-03-10 | 10:06
Ow, ik las "fatwa", maar dat zal wel aan mij liggen.

illuvatar | 04-03-10 | 10:09

Agnes Kahahahahant. Wat een zileig hoopje mens stond daar gisteren steun te vragen van de achterban? En het klapvee als een boer met kiespijn maar vrolijk doen, hehe. De zaal was al bijna leeg toen Bob Fiasco z'n gebruikelijke optreden kwam verzorgen. Wat een stumperds bij elkaar zeg.

patat - generatie | 04-03-10 | 10:07

Overigens blijf ik van mening dat Amsterdam definitief onder curatele gesteld dient te worden, dat stelletje gekken snapt er ng steeds niks van nadat de palen onder hun huizen worden geboord.

Mijnheer Pastoor | 04-03-10 | 10:07

loonslaaf_69 | 04-03-10 | 09:51
Eerst wel, maar heb je ook gezien hoe blij Femke was met die uitslag van Synovate, zo'n kind gun je toch een Fanta.

CoffeePatch | 04-03-10 | 10:06

Ik snap er echt geen moer van, dat mensen maar klakkeloos blijven stemmen op het CDA..... niet nadenken..... gewoon op CDA blijven stemmen. PvdA idem.
En maar afgeven op de geestelijke vermogens van de anders (PVV) stemmenden.
Straks landelijke verkiezingen, moet ik weer naar dat hok met die drie pipo's aan die oude kantine tafels die zich even reuze-belangrijk vinden. Ik vond het bijna moeilijk om mijn paspoort te laten zien aan pipo één.

Biep | 04-03-10 | 10:05

ondertussen maar 653 verlies

harob | 04-03-10 | 10:04

@Mr Dixit | 04-03-10 | 09:57
Of op zijn minst de ontwikkeling van de frontale hersenkwab.
Haar kont is trouwens wel afgerond.

oddfellow151 | 04-03-10 | 10:04

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:58
Welnee, als ze dat doen krijgt Wilders enkel meer sympathie van de gewone Jan Burgerman, iets met het Fortuyn-effect.

Mijnheer Pastoor | 04-03-10 | 10:04

Framoes | 04-03-10 | 10:00
Klopt helemaal. Den Hollander in een notedop. Altijd maar weer terugkeren in de veilige, quasi-sociale, maar o zo manipulerende en gemene linkse moederschoot. Nederlanders zijn politieke kleuters.

Krachtmeester | 04-03-10 | 10:04

Hear Hear@Biep | 04-03-10 | 09:56: Hoewel de PVV niet louter gaat verbieden, de PVV-Almere gaat ook veel voor de burgers doen.

Fleauxe | 04-03-10 | 10:04

Maar nog veel enger dan het volstrekte gebrek aan realiteit bij de PvdA is de situatie in Rotterdam. Wat daar gisteren is gebeurd riekt naar een banenrepubliek. Hele families in het stemhokje, de voorzitter die analfabeten 'helpt' in het stemhokje, stemformulieren die onder Turken van hand tot hand gaan. Nooit meer lachen om Bush vs. Gore in 2000. In Amerika was het amateurisme niet zo obvious als in een stad met 600.000 inwoners. ALLE stemmen op locaties waar gerommeld is moeten ongeldig worden verklaard. Dat zou de koninklijke weg zijn, maar goed, het zal er wel op uitdraaien dat de uitslag geldig wordt verklaard. De Partij van de Allochtone kiezer kan gewoon lekker verder regeren. Viespeuken.

LJBrinkhorst | 04-03-10 | 10:04

Zeddegeizot | 04-03-10 | 09:57

Helaas vrees ik dat u gelijk hebt en dat de zogenaamd socialen helemaal niet sociaal zijn dus, integendeel. In dat geval heb je veel meer aan de liberale partijen.
Mensen hier zijn de afgelopen 20 jaar volledig verblind door hun relatieve rijkdom. Wanneer het echt op sciaal aan komt heb ik lever met de Fransen te maken. Liberté, égalité, fraternité staat daar zelfs boven menige kerkingang en zeer velen zijn ermee opgegroeid.

ecologiste | 04-03-10 | 10:03

*almere schrappend van lijst*

Metrolijn C | 04-03-10 | 10:02

De Islam is een prachtig geloof hoor. Niet gelijk janken mensen.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 10:02

PvdA en nederig? Contradictie in termini.
Overigens denk ik dat Agnes Cunt gisteren te diep in het glaasje heeft gekeken.
Zo klonk en kwam ze in ieder geval over in het slotdebat.
Mevr. Verdonk deed het ook beter dan de staatsomroep (en ik) had verwacht.
Nou vooruit dan, feli aan Femke, Rita, Alexander, Mark en Geert.
De rest kan de tiefus krijgen.

copy2devnull | 04-03-10 | 10:02

Gelukkig krijgt het CDA er niet van langs, Balkenende wordt weer premier. Helaas, misschien kan hij het vierde kabinet wel bij elkaar houden.

keerf | 04-03-10 | 10:02

Ik mis Guusje in deze.
En Sjakkelien en die gehandicapte mevrouw....
Man man, wat een tijden.

Teun van het Tuinpad | 04-03-10 | 10:02

@ Schoorsteenveger | 04-03-10 | 09:45
Ja, en dat komt slechts doordat er alleen nog wat malloten en/of onkundigen/ruziezoekers bezig zijn met met het vormen van islampartijtjes (Islamdemocraten, NMP). Ik verwacht binnen afzienbare tijd de vorming van serieuze partijen, waarschijnlijk afkomstig uit PvdA-afsplitsingen, door mensen die daar de politieke en subsidiesponzende kunstjes hebben geleerd.
Het zou ook kunnen dat de PvdA ofiicieel een religieuze partij wordt (wat ze informeel al zijn door het islamknuffelen), en dat de niet-islamitische mensen weglopen.

Fijnstoffer | 04-03-10 | 10:00

Mwoehahahahaha, het lijkt die PR functionaris uit Irak wel. Hoe heette die ook alweer? Hilarisch. "We have beat the Imperialist enemy on all fronts"
* vanuit de puinhopen in Bagdad *

Kobus Kloothamer | 04-03-10 | 10:00

Wat ik heel mooi vond om te lezen was hoe de peilingen (NOS, ANP) voor de Tweede Kamerverkiezingen lieten zien dat de PvdA op 27 zetels uit zou komen, 2 zetels onder het CDA en 3 boven de PVV. 3 jaar lang hebben ze toegegeven aan het CDA en de CU, 3 jaar lang raken ze zetels kwijt. Vervolgens houden ze één keer hun poot stijf en winnen ze bijna alles terug dat ze kwijt waren. D66 heeft 3 jaar moeten knokken en de LPF is dood.

Hoe dom wil je je electoraat hebben? Of is dat gewoon hoopvol? Ik snap de PvdA-stemmer in ieder geval niet meer.

Framoes | 04-03-10 | 10:00

Merlot | 04-03-10 | 09:52
Wat wil je ook, met al die sprookjesgelovers in Nederland, de meesten trappen met boter en suiker in de politieke beeldvorming van de publieke omroep.

Biep | 04-03-10 | 09:59

@ ecologiste | 04-03-10 | 09:54
Een goed gesprek met een belastingadviseur doet ook wonderen.
Zo heb ik eens een aardig bedrag terug geharkt van de belastingdienst.

Rest In Privacy | 04-03-10 | 09:58

Fijnstoffer | 04-03-10 | 09:52

Pas wanneer de PvdA officieel "Partij van de Allochtonen" heet zullen de meeste NL-ers wakker worden, eerder niet vrees ik. Daarom zullen de niet-westerse allochtonen wel oppassen geen eigen grote partij te stichten. De kleine Islamitische partij van nu is slechts een ballonnetje en het grote graaien van de kansloze immigranten gaat gewoon door net zolang tot onze vleeschpotten leeg zijn en daarna gaan ze met paspoort terug naar home sweet home.

ecologiste | 04-03-10 | 09:58

@Mijnheer Pastoor | 04-03-10 | 09:55 Pas op! De staatsgesponsorde linkse publieke omroepen veranderen de komende 3 maanden 100% in de partijzenders van de PvdA. (Want Geert wil in de subsidie's snijden)

De meeste mensen geloven alles, als je maar genoeg propaganda maakt. Dat gaat nu dus gebeuren.

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:58

ecologiste | 04-03-10 | 09:34
De kern van de linkse belofte is gratis geld. En die weinige trekpaarden die NL telt, kunnen democratisch weinig verzet plegen tegen het gegraai. Pas als de economie finaal implodeert onder de collectieve lasten, de trekpaarden bezwijken onder hun last, en de welvaart aan de onderzijde in gevaar komt, pas dan toont de linkse belofte haar ware gezicht.

Zeddegeizot | 04-03-10 | 09:57

Die Sharon toch. De volgende kabinetsperiode graag een staatssecretaris van onderwijs die wel een opleiding heeft afgerond.

Mr Dixit | 04-03-10 | 09:57

vraagt zich af of stadscommando's ambtenaren zijn of worden het vrijwilligers? De Wilders stemmers zullen best wel een avondje per week in uniform door de stad willen pronken! Toch?

deministerpresident | 04-03-10 | 09:57

Fleauxe | 04-03-10 | 09:49
Zoals deze mensen maar vergelijkingen blijven maken met 'de rattenvanger van Hamelen' ... gisteren op Twitter ook: men papegaait elkaar maar na, ongelooflijk. Zelf stem ik niet, nou ja, ik ga naar het stembureau om blanco te stemmen (en geef ze hiermee de kans om mijn stembiljet zelf in te kleuren: schande! ik kwam er te laat achter... of liever, realiseerde me dat) Ik stem geen PVV omdat dat eigenlijk ook één grote verbodspartij is... maar goed. De Rascistische, fascistische stront die men op de PVV heeft geplakt... dat is ook gewoon niet waar. Men praat elkaar maar na.
Die hoofddoekjesactie ook: Totdat... dames en heren.... je het hoofddoekje MOET dragen: dan is het niet meer zo ludiek, kan ik je vertellen.
Bah: PVV bashen op deze manier is zo infantiel.

Biep | 04-03-10 | 09:56

Vind het wel jammer. Dit heeft natuurlijk te maken met de val van het kabinet, wat ik persoonlijk ook wel geloof.

HaileyHeroine | 04-03-10 | 09:55

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 09:52
Een reply op een steeds terugkerende off-topic stokpaardje uwerzijds.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 09:55

De Heer zij geloofd voor dit godsgeschenk.
En dan nog te bedenken dat hoogmoed voor de val komt jongens, wrijf jullie nog maar eens goed in de handjes, er gaat nog heel wat PvdA-bloed vloeien!

Mijnheer Pastoor | 04-03-10 | 09:55

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:50

Bedankt voor de info, maar helaas kwam die wet voor mij te laat.
Maar wie weet zie ik over een tijdje weer wat mogelijkheden.

ecologiste | 04-03-10 | 09:54

Pvda? Goed gedaan in Enschede? Van 22.904 naar 11.723 stemmen! Nou, wat een fantastisch resultaat!

alexbl895 | 04-03-10 | 09:53

Merlot | 04-03-10 | 09:52
Ik loop zo wel even langs het stadhuis, daar wordt aan de straat gewerkt, daar staan hekken enzo. Even kijken of er wat in hangt.

Achterdocht | 04-03-10 | 09:53

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:45
Waar zijn toch al die onschuldige allochtonen die uitgeput in de hekken hanegn, opgejaagd door PVV-kiezers?
Ze zouden er moeten zijnn.
Als je de Volkskrant en het NOS Journaal moet geloven.

Merlot | 04-03-10 | 09:52

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 09:49
En weer een volledige off-topic reply.

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 09:52

@deministerpresident | 04-03-10 | 09:41
Bekijk de uitzending van Eenvandaag van gisterenavond,
www.eenvandaag.nl/politiek/35707/den_h...
dan zul je begrijpen: de vorming van islamitisch/Turkse en/of islamitisch/Marokkaanse partijen is slechts een kwestie van tijd. Bereid u maar voor op grote stukken Nederland die gekoloniseerd gaan worden. Het zal beginnen in de grote steden. Leve de islam en het dubbele paspoort, omarmd door Wouter Bos als "horend bij Nederland".

Fijnstoffer | 04-03-10 | 09:52

Iemand anders die zich geërgerd heeft aan dat Synovate-onderzoek?
Slechts 2500 mensen iets vragen (0,015% vd bevolking) en het dan zo groots brengen, is niet eens semi-wetenschappelijk te noemen.

loonslaaf_69 | 04-03-10 | 09:51

@ spanarchist | 04-03-10 | 09:42
"Seven Kramers zitten er niet in de politiek, wel veel Gerard Kemkers.
Continue welwillenden de verkeerde kant op sturen".

Hulde! Een spreuk om in te lijsten.

ecologiste | 04-03-10 | 09:51

-weggejorist-

oddfellow151 | 04-03-10 | 09:50

@ecologiste | 04-03-10 | 09:38
1 lichtpuntje: sinds het Europees verdrag ter voorkoming van dubbele belasting uit 2001 (google maar) betaal je belasting in het land waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Sindsdien staat Villa Vogelbeest op een ruim stuk grond in 0032 terwijl ik nog steeds in 010 werk.
Verder heb je helaas gelijk. 25 jaar VVD stemmen heeft niets opgeleverd dus volgende keer is PVV Partij voor Vogelbeest.

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:50

Waarom was er in de aanloop van deze verkiezingen bij de andere partijen zo weinig animo om de PVDA aan te vallen op de totale wanprestatie die ze hebben geleverd tijdens hun regeerperiode. Het kabinet heeft in goede tijden de belastingen verhoogd en de verzorgingsstaat verder uitgekleed, de burgers hebben er niets zichtbaars voor teruggekregen. Het was zo makkelijk scoren nu voor de oppositie, maar veel verder dan Wilders aanvallen kwam men niet.
Pff wilders is toch niet het enige onderwerp.

yacoda | 04-03-10 | 09:50

' eigenlijk geen fout van Marijnissen, maar van Kant. Zij moet afstand durven nemen van Jan, ze kan het best alleen. Maar dan moet ze wel zorgen dat ze uit de schaduw van Jan als succesvolle leider stapt. Dan kan zij pas goed tot bloei komen", meent de huidige Rotterdamse fractievoorzitter Theo Coskun.'

Theo Coskun heeft er geen zin meer in?

Biep | 04-03-10 | 09:50

@Biep | 04-03-10 | 09:46: Moi haalt niets naar beneden, ik steek slechts de draak met types die de PVV telkens in een eng-rechts hoekje plaatsen. Je kent ze wel, de types die roepen dat Geert de nieuwe -vul maar in- is. Het liefst zat ik nu in een zaal vól met die types, om ze stuk voor stuk recht in den bakkes uit te lachen.

Fleauxe | 04-03-10 | 09:49

Over bloemetjes voor agnes gesproken, Nico heeft weer een column geschreven: www.nu.nl/column-donderdag/2198101/nie...

moehahaha, quote:
'Agnes, kijk me eens aan. Ja, goed zo. Wat deed je nou net, toen de koffiejuffrouw langskwam? Precies, schreeuwen. En wat schreeuwde je? Geen suiker, hoer. Ja, precies. En voor wie komt de SP op? Zeg het maar. Voor de zwakkeren in de samenleving, ja. Dus wat moet je dan niet doen? Geen hoer schreeuwen. Schrijf je dat even op, in je handpalm? Geen hoer zeggen. Niet schreeuwen. En schrijf op je andere hand: “niet de mond laten hangen. Niet met enge dunne armen zwaaien.” Denk je dat dat gaat lukken? Antwoord nou nog eens, en dan zachtjes. Goed zo! Houd dat vast!”

Klovan | 04-03-10 | 09:49

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 09:45
U bent nog preutser dan ik dacht.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 09:49

Merlot | 04-03-10 | 09:20

Ik vrees dat je weer eens gelijk hebt.
Geert moet rustig blijven zoals hij is en gewoon de cijfers blijven noemen, heel simpel. En laten zien dat PVV niet tegen buitenlandrs is maar tegen criminele buitenlanders en tegen buitenlanders die een staat binnen de staat willen vormen en daarvoor de PvdA gebruiken. En aantonen dat de PvdA alleen nog maar grot is in de grote steden omdat daar de kansloze allochtonen zitten. Laat maar eens zien wie de achterban is van de PvdA. Cijfers graag.

ecologiste | 04-03-10 | 09:48

@Gilles dela Tourette | 04-03-10 | 09:39: 73%, maar dat is gemeten over de helft van de bevolking (opkomstpercentage). Dus weet over welke cijfers je spreekt.
Als de ene helft representatief is voor de andere helft, heeft nagenoeg de halve stad voor de PVV gekozen.

Fleauxe | 04-03-10 | 09:47

Links zal zegevieren in juni, dat lijkt me duidelijk.

Kiegie | 04-03-10 | 09:46

Fleauxe | 04-03-10 | 09:33
Kijk, zo terk je je eigen zaak dus naar beneden.... witte chocoladetaart met blanke room (ook lekker, daar niet van) Ik dacht dat de PVV niet op kleur sorteerde, maar op gedrag. Even iets anders: wist jij dat Blanco-stemmers hun stembiljetten blanco in de gleuf laten glijden.
'Vroeger' stemde je met potlood in een apart vakje 'blanco'dat kleurde je rood, of via de stemmachine.. dan had je een aparte 'blanco' knop.

Niet dat ik politici/ stemmentellers niet vertrouw (.....) maar er liggen dus aardig wat kleurplaten in die stembussen. Gisteren was ik al druk doende op Twitter hiermee, maar er zijn er maar weinig die er iets om geven. Weet jij hoe dit zit?

Verder... Wouter Bos is een gemaakte, doordrammerige verliezer.

Biep | 04-03-10 | 09:46

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 09:29
Tja, SV, daar zit je dan foto's te posten van blote vrouwen, geheel niet geplaagd door de kennis dat iederen GS afstroopt om de mening van de gewone man te leren.
Dank voor je bijdrage!
Waar komt deze 'observatie' vandaan? 'de PvdA is weer terug. We waren al doodverklaard en begraven'

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 09:45

@Merlot | 04-03-10 | 09:41 Klopt. Dat gebeurde ook toen in Oostenrijk Jorg Haider gekozen werd. Oostenrijk zou ook een extreemrechtse nazi-staat worden. Ik hoor de laatste jaren ook vaak berichten uit Oostenrijk over geheime vernietigingskampen en nachtelijke razzia's en beknotting van de persvrijheid.
Dat gaat nu ook in Almere beginnen. Volgens de linkse pers dan.

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:45

Fijnstoffer | 04-03-10 | 09:41
Je wijst op een opmerkelijk feit. Nergens in Nederland heeft enig moslimpartij het voor elkaar gekregen om maar één zeteltje binnen te halen.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 09:45

Verliest 639 zetels en Walter Boslim staat te juichen vanwege de wederopstanding......, dan te bedenken dat die knuppel met tientallen miljarden heeft zitten schuiven richting banken. [/naar gevoel]

woefdrammer | 04-03-10 | 09:45

Partij van de Allahtoontjes verliest zwaar! +1
Socialistische Populisten verliezen aanzienlijk! +1
VVD wint!! +2 (dankzij Wilders succes?)
TON krijgt een paar zetels... -4

Kopvod | 04-03-10 | 09:45

Che_cuevara | 04-03-10 | 09:43

Koffie buurman??

hertogjan | 04-03-10 | 09:44

Fleauxe | 04-03-10 | 09:28
Oja, Almere is jouw dorp.
Doe ons een lol en stuur Duyvestein weer terug naar de landelijke politiek? K?
Voor een nationaal kabinet op volkhuisvesting OID.

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 09:43

Wat zou het, hier in Tholen ook gehalveerd. hoezo, we zijn terug?

Che_cuevara | 04-03-10 | 09:43

Gilles dela Tourette | 04-03-10 | 09:39
"En alles blijft zoals het was …….."
Dat is het trieste van de zaak. Zo gauw men maar de minste indruk heeft dat de schade beperkt is en de oude wetten blijven gelden valt men terstond terug naar de oude waarheden. Men wil niet leren.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 09:42

knerf | 04-03-10 | 09:39
Seven Kramers zitten er niet in de politiek, wel veel Gerard Kemkers.
Continue welwillenden de verkeerde kant op sturen.

spanarchist | 04-03-10 | 09:42

Fleauxe | 04-03-10 | 09:38
Ik zit in een andere uithoek van de wereld waar het einde van de beschaving, net als bij jullie, ook zichtbaar is. ;-)

kleingrutter | 04-03-10 | 09:42

ad melkert | 04-03-10 | 09:34

Ja ze hebben de plank volledig mis geslagen. Voor mij heeft Agnes de deur dichtgeslagen toen ze zei dat Geert een groter gevaar was dan de Islam.

ecologiste | 04-03-10 | 09:42

Wouter Bos, u mag wel eens op audiëntie gaan bij de regimes in Ankara en Rabat, om dank uit te spreken voor de koloniale onderdanen te 0031, die uw smadelijke verlies beperkt hebben (bij gebrek aan vorming van een degelijke islamitische partij waartoe deze mensen vooralsnog niet kunnen komen).

Fijnstoffer | 04-03-10 | 09:41

Fleauxe | 04-03-10 | 09:16
We gaan het meemaken. Als ze nou echt voor Almere als stad gaan opkomen, zonder dat gezeik om kopvodjes, kan het nog interessant worden. Die Leefbaren mag ik wel, al ben ik het niet altijd met hun keuzes eens. VVD-almere ken ik niet en van de website leerde ik ook niet veel.

Achterdocht | 04-03-10 | 09:41

Ik ben trouwens benieuwd in het kader van de islamisering die ons te wachten staat hoeveel zetels de Moslimpartij heeft gehaald?
Wat zeg je?
Nul?
Ooeh ik ben nu echt bang geworden.
Verder, waar wonen de meeste moslims? De grote steden? Waarom wordt er in de grote steden (behalve die in Zuid-Holland) dan vooral links gestemd? Meer dan de helft van de bevolking is toch autochtoon! Hebben die nou zoveel last van de allochtoon? Blijkbaar niet zo veel als onze vriend Wilders doet vermoeden.
Deze uitslag bevestigd alleen maar dat de meeste tokkies in Den Haag, Almere en een beetje in Rotterdam wonen. En dat klopt!

deministerpresident | 04-03-10 | 09:41

@Bos Hout | 04-03-10 | 09:36: Ook goed, in de komende zes maanden zul je zien dat de PVV haar beloften waarmaakt.

Fleauxe | 04-03-10 | 09:41

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:32
Begin maar richting de buitenlandse pers.
Want die eikels hebben de "onafhankelijke" berichtgeving van onze onvolprezen persbureau's één op één overgnomen.
Daarom staat Nederland in het buitenland nu bekend als extreemrechtse nazi, eh natie.

Merlot | 04-03-10 | 09:41

Ignorance is Bliss.

Kyoka | 04-03-10 | 09:40

De ochtend na de voor de pvda desastreus verlopen verkiezingen en ziedaar:
De zon schijnt!

Sanglier | 04-03-10 | 09:40

U gaat hier rechtsaf, mag dat?

Nieuwe vacature in Almere. Stadscommando's gezocht.
Gezochd steevige Hollandsche jongens , het liefst met opgeschoren blond (of geblondeert) haar, opleiding n.v.t., goet in Nederlandsche taal zowel in schrifd als spreecktaal, moeten hart kunnuh rennuh, goet met knuppel en peppersprai om kunnuh gaan.

data.boomerang.nl/m/micdosso/image/ges...

ITEACHYOU | 04-03-10 | 09:39

@spanarchist Misschien heeft het bericht dat lokale partijen zorgen voor de laagste lasten daar flink aan bijgedragen. Voor mij in ieder geval wel en mogelijk ook voor mijn dorpsgenoten want FNP is hier met 33% ruim de grootste.

witwas | 04-03-10 | 09:39

spanarchist | 04-03-10 | 09:37

Maar daar hoor je ze niet over. Liever vieren ze hun overwinningen.

ecologiste | 04-03-10 | 09:39

Bos lijkt een beetje op die (oud) minister van buitenlandse zaken/defensie/informatie van Iraq :P

"I triple guarantee you, there are no American soldiers in Baghdad."

Malarkey | 04-03-10 | 09:39

Fleauxe 04-03-10 09:28 Welnee, 80% van de bewoners van Almere heeft niet op de PVV gestemd. Maar goed, PVV neemt het voortouw in de coalitieonderhandelingen; poneert haar hoofddoekjesbreekpunt; onderhandelingen mislukken en de PVV gaat vier jaar lang schreeuwen vanuit de oppositie. En alles blijft zoals het was ……..

Gilles dela Tourette | 04-03-10 | 09:39

Als Wouter Bos de Bob de Jong van de politiek is, wie is dan de Sven Kramer van de politiek?

Balkenende, Kant, meer smaken hebben we niet....

knerf | 04-03-10 | 09:39

U gaat hier rechtsaf, mag dat?

Nieuwe vacature in Almere. Stadscommando's gezocht.
Gezochd steevige Hollandsche jongens , het liefst met opgeschoren blond (of geblondeert) haar, opleiding n.v.t., goet in Nederlandsche taal zowel in schrifd als spreecktaal, moeten hart kunnuh rennuh, goet met knuppel en peppersprai om kunnuh gaan.

ITEACHYOU | 04-03-10 | 09:39

@kleingrutter | 04-03-10 | 09:34: Nou en? Van cacao wordt je een sterke stadscommando, dat weet iedereen. Woon je al in Almere?

Fleauxe | 04-03-10 | 09:38

Merlot | 04-03-10 | 09:35
Dank je lievv.

Krachtmeester | 04-03-10 | 09:38

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:29

Klopt ook. Ik had graag in een ander land gestudeerd. Ik heb er wel gewerkt maar niet voor lang want daar nemen ze liever eigen mensen en ik kreeg echt geen inburgeringscursus hoor en ook geen uitkering en ook geen huis etc. Ik heb het allemaal zelf moeten doen zonder enige hulp niet van dat EU-land en niet van NL, integendeel in NL wordt je zelfs belast voor werk in het buitenland waar je daar ook al voor betaald, dus dubbelop. Zet dat eens tegen hoe de rifapen hier in de watten gelegd worden en dan ook nog mogen stelen, verkrachten, en moorden.

ecologiste | 04-03-10 | 09:38

JohanDeVierde | 04-03-10 | 09:35
Moet jij de post van Krachtmeester van 9.19 eens lezen.
Dat gaat over jou.
Dat ben jij.

Merlot | 04-03-10 | 09:38

Fleauxe | 04-03-10 | 09:33
Welja, we zijn er nu toch.
*koffie halen gaat*

Nu op BNR: "Het land is op drift"....

Teun van het Tuinpad | 04-03-10 | 09:38

Bijna 25% van de stemmen gaan naar lokale partijen. Dat is toch een teken aan de wand en een duidelijke motie van wantrouwen richting de landelijke partijen.

spanarchist | 04-03-10 | 09:37

Ga je in Amsterdam op de deelraden stemmen, blijken er slechts 6 politieke partijen te zijn........

knerf | 04-03-10 | 09:37

JohanDeVierde | 04-03-10 | 09:35
En wat links inhoudt hebben we inmiddels wel ervaren, steuntrekker.

illuvatar | 04-03-10 | 09:37

"Bos is een soort Bob de Jong die ondanks eigen falen en dankzij afwezigheid van de grote winnaar staat te juichen om het schamele brons."
jullie ook hier? | 04-03-10 | 09:06

Is dat nu nodig om deze schaatser zo af te zeiken, omdat er een afspraak is dat de drie besten op een podium mogen. We hadden ook ooit een afspraak kunnen maken dat een podium vier plaatsen zou dienen te tellen.

Bovendien, was Sven Kramer inderdaad de snelste van de wereld op dit moment, maar hij en zijn trainer maakten een cruciale fout en dat wordt nu eenmaal ingecalculeerd; dat hoort bij de sport. Dus terecht gedisqualificeerd. Dus terecht dat De Jong brons krijgt. Trouwens hoezo "het schamele brons" hij is nog altijd de vierde snelste van de wereld op die afstand. Lijkt mij toch wel een aanzienlijke prestatie an sich. Of niet?
Ave, Evocatus

Evocatus | 04-03-10 | 09:37

Fleauxe | 04-03-10 | 09:16
Ben niet zuur, wel eerlijk, gun ieder zijn feestje, maar feliciteer niemand uit fatsoen.

Bos Hout | 04-03-10 | 09:36

Hulde voor de PVDA! Ik feliciteer ze van harte met het FAN-TAS-TI-SCHE resultaat!! Ik hoop dat ze 9 juni ook weer helemaal terug (bij af) zijn!! Kunnen we eindelijk echt beginnen met het puinruimen!

Smits | 04-03-10 | 09:36

In Boxmeer won het CDA zelfs en in Den Helder is TON samen met de VVD de grootste partij.
Brabanders leren het nooit en in Den Helder was/is het een zooitje.

knerf | 04-03-10 | 09:35

mooie uitslag voor de PvdA. Chapeau! en D66 ook gefeliciteerd.
laat je vooral niet gek maken door provocerend 'nieuw' rechts. das namelijk het enige aan inhoud dat ze hebben.

JohanDeVierde | 04-03-10 | 09:35

@ zapper 09:32

GAAT naar de kleauten???? Is al een heeeeeeeeeeel end op weg.... Gelukkig is het stemgedrag voor de GR niet representatief voor de landelijke bijltjesdag......

hertogjan | 04-03-10 | 09:35

Krachtmeester | 04-03-10 | 09:19
Briljante post.
"Betonnen eentruukpony's".

Merlot | 04-03-10 | 09:35

Fleauxe | 04-03-10 | 09:33
Witte chocolade bevat óók cacao.

kleingrutter | 04-03-10 | 09:34

Bos mag de SP op de knieen bedanken omdat die ook zo nodig mee moesten in de anti-Wilders hetze. Daar rekent de linkse kiezer met hollandse wortels ze dan ook knalhard op af. Foute boodschap. Houdt je aan je roots (arbeiderspartij weet je nog). Jan M: je bent een lul. Je hebt jezelf en je partij tot lul gemaakt. En zorg snel dat Agnes burgemeester van Vlieland wordt.

ad melkert | 04-03-10 | 09:34

Zeddegeizot | 04-03-10 | 09:30

Een gevaarlijke volksmenner met loze beloften. Het is begonnen in de jaren 70 toen de PvdA van alles ging beloven en kijk nu ze kunnen het niet meer waarmaken. Vind je het gek als je sindsdien bijna 2 miljoen immigranten binnenlaat waarvan minimaal de helft kansloos is. Het is alsof je een verjaardagsfeestje geeft voor de hele stad. Wie kan dat?

ecologiste | 04-03-10 | 09:34

@Vogelbeest | 04-03-10 | 09:32
Alleen jammer dat niemand bang is voor troetelkonijntje Femke Halsema.

illuvatar | 04-03-10 | 09:33

.. zapper | 04-03-10 | 09:31
En het programma. Drie dus.

kleingrutter | 04-03-10 | 09:33

@Teun van het Tuinpad | 04-03-10 | 09:25: Mogge Teun, wil jij een lekker puntje taart ter ere van het succes? Het is witte chocoladetaart met blanke room.

Fleauxe | 04-03-10 | 09:33

@illuvatar | 04-03-10 | 09:20 mee eens.
Dus als Linksch weer gaat roepen dat de PVV "extreem rechts" en "gevaarlijk" kunnen we terugroepen dat alles linkser dan het CDA "communistisch" en "gevaarlijk" is.

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:32

Oh en wat ben ik fucking blij dat ik niet in Almere woon. Maar Den Haag? Mijn stadje gaat naar de kloten...

..zapper | 04-03-10 | 09:32

Bos, Balkenende, Wilders kon wel eens de strijd van twee honden om een been worden. Bos en Balkenende drijvend e boel op de spits om de grootste partij te worden en gooien daarbij hun eigen glazen in omdat de meerderheid van Nederland ze allebei spuug- en spuugzat is. Of zou dit wishfull thinking zijn?

witwas | 04-03-10 | 09:32


Volksverlakkerij: Azijnbode.
Zegt zo'n raad van de journalistiek hier niets van? Gaat er belastinggeld naar dat blad? Niet te geloven.

impromptu | 04-03-10 | 09:32

Er zijn maar twee problemen bij de SP, het eerste probleemheet Agnes Kant en het andere probleem is dat ze er geen ander voor hebben.

..zapper | 04-03-10 | 09:31

De Pruis | 04-03-10 | 09:28
Die zijn en masse naar de D66 gelopen. *hond, kat mompelt*

illuvatar | 04-03-10 | 09:31

Fapfap | 04-03-10 | 09:15

Klopt helemaal. De rijken zitten in mooi weer landen te genieten van hun vervroegde pensioen en geven daar hun geld uit. Landen als Griekenland, Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal varen er wel bij. Daar wordt heel wat AOW geld geïnvesteerd in de lokale economieën.
NL moet heel snel gedotterd worden plus de gaten in het hart snel gedicht anders zijn de levensaders gauw leeg. Rutte heb ik als enige horen zegge dat we af moeten van het idee dat NL kapot is. Ik ken mensen die 25 jaar geleden al weg gingen omdat het hier ecologisch kapot was. Nu is het ook sociaal en economisch al onvoldoende.

ecologiste | 04-03-10 | 09:31

Petje af voor Bos. Hij verkloot de economie met vliegtaks, bankbeleggingen en een zijn leger bureaucraten en geeft rechts de schuld. Dan verkloot hij de verkiezingen en claimt de victorie. De man is glad. Als een aal.

Zeddegeizot | 04-03-10 | 09:30

Who gives a fuck?! Kom liever met echt nieuws. Zoals bijvoorbeeld een update over de bitterballenaffaire van La Paay of over de schurftkut van haar dochter.

piemulspitzengefuhl | 04-03-10 | 09:30

Fapfap | 04-03-10 | 09:15 Vergeet de investering niet in opleidingen van de mensen die weg gaan. Ze zijn hier (gedeeltelijk op staatskosten) goed opgeleid en gaan die kennis in het buitenland te gelde maken.

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:29

ad melkert | 04-03-10 | 09:26
Nou nou ad.
;)

Teun van het Tuinpad | 04-03-10 | 09:29

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 09:20
U dicht GeenStijl veel te veel invloed toe.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 09:29

Sharon was op school al een trol, dat terzijde, maar haar vertrouwen in het rode bastion Enschede is misplaatst. Haar PvdArabieren krijgt nog maar ca. de helft van de kiezers achter zich in vergelijking met 2006.

De Pruis | 04-03-10 | 09:28

@Einde van de Domheid | 04-03-10 | 09:20: Dat Almere en Den Haag massaal voor de PVV hebben gekozen, kun je niet toeschrijven aan GS of wie dan ook.
De politiek heeft het laten afweten, en, zo ik begrepen heb van velen, de laatste dagen zeer veel krediet verpest door plotseling overal op te duiken. Die discrepantie met de gemiddele doordeweekse interesse in de burger is de kiezer niet ontgaan. Almere ziet elke dag wat de bestuurders van de stad gemaakt hebben, en dat is jammer. We werden gezien als opslagschuurtje voor Amsterdam, welnu, die tijd is per heden v.o.o.r.b.i.j.! Ja meneer, voorbij!

Fleauxe | 04-03-10 | 09:28

Dat woordje 'nederigheid', dat had Wouter Bos nou niet moeten gebruiken. Nederigheid? Heb nog even die beschamende blikken over en weer tussen Bos en Balkenende gezien, blikken van twee gekrenkte hovaardige ego's die alles kunnen behalve nederig zijn. Voor ons ligt een strijd op leven en dood tussen twee haantjes, een rode haan en een groene haan, en die strijd gaat alleen maar om de vraag wie van die twee nederige dienaars van het volk minister-president zal worden. En de spin doctors lopen er met stijve pikken omheen, geilend op nieuwe mogelijkheden, truuks en leugens om ons, argeloze kiezers nederigheid te gaan verkopen.
Als Wouter Bos nu, na het strategisch kapot laten lopen van het kabinet, het woord nederigheid in de mond durft te nemen, dan laat dat een vieze smaak achter bij eenieder die van het recht gebruik maakt zijn stem te laten horen.
Nee, dan laat Jeltje van Nieuwenhoven een gezicht zien dat dichter bij de waarheid ligt, een afgestreken smoelwerk, vol misprijzen, vol dedain, dat meteen doet denken aan het smoel van Ad Melkert toen hij Pim Fortuyn recht in de ogen moest kijken.

Schoorsteenveger | 04-03-10 | 09:27

"PvdA verliest 639 zetels"

Nou dat is mooi. PvdA blij en ik ook blij.
Allemaal blij. Mooi.

-banned | 04-03-10 | 09:26

Steek ze in je reet PvdA.

ad melkert | 04-03-10 | 09:26

hertogjan | 04-03-10 | 09:21

Bedankt!
Vind teletekst te lastig met al die subpagina's.

knerf | 04-03-10 | 09:26

illuvatar | 04-03-10 | 09:21
We zullen voor die tijd nog wel het één en ander horen, inderdaad.

@Flooks
Feli's.

Teun van het Tuinpad | 04-03-10 | 09:25

CDA: partij van de keuterboeren

Zong John Lennon al niet jaren geleden over zijn landgenoten: "You're still fucking peasants, as far as I can see"?

knerf | 04-03-10 | 09:24

Ik hoop dat de PvdA deze trend doorzet. En dan bedoel ik over dat ze over 4 jaar weer (minimaal) 639 zetels verliezen. Dan zou de wereld er ineens een stuk mooier eruit zien.

kritiekloze criticus | 04-03-10 | 09:22

Wouter Bos heeft gelijk, de PVDA mag dan wel hebben verloren, de partij is wel op de weg terug na de val van het kabinet.
Over het algemeen heersen de linkse partijen in de grote steden - een linkse coalitie is zo gevormd - per saldo zal er dus in die grote steden weinig veranderen en - zoals de praktijk uitwijst - de leefbaarheid in die steden verder afnemen.

Uiteraard zullen de steden versierd worden met kunstwerken (zeer nuttig voor de veiligheid), culturele instellingen (zwaar gesubsidieerd, goed voor de economie...), de auto zal zo veel mogelijk worden geweerd middels verboden en torenhoge parkeertarieven en de inwoners zullen meer belasting moeten gaan betalen om de multiculi problematiek te kunnen oplossen middels bakken vol met geld.

En de veiligheid en leefbaarheid dan? Doet niet ter zake voor de LinkscherTs

Gefeliciteerd jongens!

Rest In Privacy | 04-03-10 | 09:21

Teun van het Tuinpad | 04-03-10 | 09:18
Je wordt er denk ik nog wel op tijd voor gewaarschuwd denk ik zo, vergeet je id-kaart niet te vernieuwen voor die tijd, anders kun je je klinkerpaadje meteen weer oprollen.

illuvatar | 04-03-10 | 09:21

Misschien kan Bos een adviesbureautje beginnen met die Irakese mafkees van Propaganda ("we are winning").

Zeddegeizot | 04-03-10 | 09:20

De PvdA stapte midden in een crsis uit het kabinet, om met behulp van de Publieke Omroepen en kwalleteitspers, deze uitslagen te kunnen bereiken.
639 raadsezetels kwijt, in plaats van 1800.
Heel knap gedaan.

En dan gaan ze nu, eveneens met behulp van de publieke omroepen en kwalleteitspers, zichzelf naar de Grote Winnaar van de verkiezingen in juni spinnen.
En als je soms denkt "dat kan niet", dat kan dus wél.
De PvdA is de laatste jaren tussen 16 en 60 zetels gestaan, en het verschil was altijd: propaganda --- gunstige of ongunstige pers.
Mijn voorspelling dus: PvdA wordt de grootste partij in juni.

De PvdA heeft het nooit van inhoudelijke punten of harde resultaten moeten hebben.
Maar 100% van vage, lekker klinkende blabla, en van vingertjewijzen naar andere partijen.
En dat gaat er komen.
Massa's.
Meer dan je ooit gezien hebt.

Merlot | 04-03-10 | 09:20

Fleauxe | 04-03-10 | 09:09
Een felicitatie aan het adres van de PVV is passend.
Hoewel de meest effectieve campagne door dom links is gevoerd (het zou je te denken kunnen geven of er wel een intelligent links bestaat...) is dank op zijn plaats aan de Telegraaf/Elsevier/Geenstijl kongsie die met de strategie 'zo rechts mogelijk' wel eens voorbij zou kunnen schieten aan het werkelijke doel; de VVD weer in beeld krijgen. Daarnaast zijn extragratis felicitaties op zijn plaats voor het twee-eenheid Pritt-Stift en Van Pruisen voor het duale mocro-bashing en links-bashing. Door een licht maar irritant kwaad dagelijks hoog op de agenda te plaatsen, met een cocktail van climategate kan de PVV zich geen effectievere mediasupport wensen.

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 09:20

Den witte bangmensch kan weer rustig slapen in Almere..
Nou gefeliciteerd dan maar!

ach, jij.. | 04-03-10 | 09:20

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:13
Links vergeet volgens mij dat het socialisme een spin-off van het communisme is en we hebben gezien dat die ook reuze goed muren met wachttorens konden bouwen, compleet met interneringskampen.

illuvatar | 04-03-10 | 09:20

Gefeliciteerd PvdA, ga vooral zo door!

Kant zat gisteravond ook nog even af te geven op JP.
Die kut-SP had genoeg zetels om mee te regeren, maar weigerde... omdat ze dan niet overal tegen aan kunnen trappen!

Of het met Geert goed gaat betwijfel ik, maar hij krijgt wel mijn stem.
Nieuwe mensen op het pluche..

DickTurpin | 04-03-10 | 09:19

En wéér wordt er om de hete brij heen gedraaid in Den Haag en Hilversum. Wéér wordt er niet gewoon geconcludeerd dat ons politieke en bestuurlijke stelsel reeds lang geleden is overleden, en dat de erfgenamen daarvan nu slechts vechten om de kruimels.
Geen van de bestaande politieke partijen heeft ook maar een begin van een idee over een broodnodige versterking van het democratische bewustzijn - en dus van de verwerkelijking van een daadwerkelijke gelijkwaardige en volwaardige samenleving. Nee, men blijft maar als betonnen ééntruukspony's psychologiseren en bij voorkeur demoniseren, dat is de beste intellectuele bagage die 'onze leiders' meenemen in elk debat.
Wie hier blijft wonen heeft het op papier goed. In andere landen kent men per slot aardbevingen, staatsgrepen en kleinere pensioentjes. Maar wie hier blijft wonen zal ook tot aan zijn dood door complete legers van kille graaiambtenaren als een onmachtige, onvrije kleuter worden be- en mishandeld. Want dat verandert niet.
It's the system, stupid!

Krachtmeester | 04-03-10 | 09:19

Wie wil de miljardenschulden van Bos opruimen? Nee, niet dringen.....

azijnseikerT | 04-03-10 | 09:18

Zo, dat weten we ook weer.
* 9 juni in agenda noteren doet *

Teun van het Tuinpad | 04-03-10 | 09:18

lol las dit al in de comments van spitnieuws. wat een idioot is het ook

Radicz0r | 04-03-10 | 09:18

Jammer genoeg valt het verlies van de PVDA nog mee.
In Amsterdam is de verwachte halvering uitgebleven.
Heeft iemand een link naar de verkiezingsuitslagen want op de website van Trouw is het te druk?

knerf | 04-03-10 | 09:17

Het is mij volstrekt onduidelijk waarom Wilders een enge man zou zijn. Hij steekt zijn mening niet onder stoelen of banken en de ideeen die hij heeft zouden enkel als resultaat hebben dat Nederland een betere plek zou worden om te wonen. Bos daarentegen is volstrekt niet te vertrouwen. Laat het kabinet vallen om te scoren bij deze verkiezingen en houd er een geheime agenda op na. Hij is alleen een stuk beter in de presentatie.

Randy McRanderson | 04-03-10 | 09:16

@Bos Hout | 04-03-10 | 09:12: Zuurpruim. Andere partijen hebben jarenlang de kans gehad in Almere, nu mag de PVV zich bewijzen.
@Achterdocht | 04-03-10 | 09:12: Dat is al in volle gang. PVV-Leefbaar en VVD, let maar op.

Fleauxe | 04-03-10 | 09:16

@ecologiste zei op | 04-03-10 | 09:11 "Kosten immigratie (netto dus baten minus lasten) is 13 tot 17 miljard op jaarbasis en tot nu toe is er 200 tot 300 miljard etto nverdwenen in het immigratieproject" Vergeet niet mee te tellen de mensen die emigreren vanwege het linkse staats bestel. Er gaan zo een 100.000 belastingbetalers weg per jaar. En die nemen meestal ook nog een dikke winst van hun huis mee.

Fapfap | 04-03-10 | 09:15

Wilders is over zijn top heen. Going down, vanaf dit moment.

Dr. Mabuse | 04-03-10 | 09:15

+1 voor Zwitsal inglorious furcollar | 04-03-10 | 09:14

illuvatar | 04-03-10 | 09:15


"Balkenende en Kant grote verliezers raadsverkiezingen" kopt de Volkscourant op haar site.
Berichten uit een paralel universum.

de honden blaffen... | 04-03-10 | 09:15

op deze manier mag de PvdA vaker winnen van mij!

inglorious furcollar | 04-03-10 | 09:14

De reacties van de diverse PvdA localo's waren niet passend.
Dat klopt.
Net als de VVD tijdens de Rita perikelen ligt die partij zwaar uit het lood.
Geschiedenis PvdA
Partij stond op verlies.
Bos kwam.
Bos hield het in zijn eentje niet vol.
Bos mist kwaliteiten om de partij succesvol aan te sturen.
Rottenberg heeft destijds zijn hervorming niet goed door kunnen voeren en daarvoor betaald de partij nu.

Einde van de Domheid | 04-03-10 | 09:13

@Vindoe | 04-03-10 | 09:10
Als Marijnissen weer het roer overneemt dan krijgen ze gewoon weer 25 zetels. Weet precies wat het volk wil horen, wanneer en op welke manier.

dodehoekspiegel | 04-03-10 | 09:13

Extra gratiz aandelen tips:
Staal (prikkeldraad) en spoorwegen (met name veevervoer)


Als we de staatsmedia en de linkse kranten en weblogs mogen geloven zullen er binnekort interneringskampen komen buiten Almere. Omringd met prikkeldraad, voorzien van wachttorens. Ook komt er een spoorlijn langs. En er komt een station, geschikt voor veewagens.

Dit geeft investeringskansen.

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:13

De kop van dit artikel is vrij letterlijk wat ik net nog zei op SN. Wat een totaal vertekend zelfbeeld heeft die PvdA.

Heau even | 04-03-10 | 09:13

Fleauxe | 04-03-10 | 09:09
Als ze een coalitie vormen, heb je de mijne.

Achterdocht | 04-03-10 | 09:12

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:10 Betekend? *Foei, rietje, bleaute billen, tetsen*
Binnenkort vervangt Powned Nova, even zien of er meer evenwicht komt dan.

illuvatar | 04-03-10 | 09:12

Ps: Ik EIS felicitaties mbt de PVV Almere!
Fleauxe | 04-03-10 | 09:09
Van mij krijg je die niet. Dieptriest is het. Laat eerst maar eens zien dat de Pvv dingen kan verbeteren ipv alleen maar opruien.

Bos Hout | 04-03-10 | 09:12

Wouter Boslim dus. Volgens mij zijn de niet-westerse allochtonen verenigd in PvdA. Zolang de slapende NL-ers hun stemmen verdele over de gevestigde partijen en de SP zal de PvdA in de grote steden het grootst blijven want daar zitten de kansloze immigranten.
Agnes Kant spreekt een halve waarheid als ze zegt dat de crisis van rechts kwam. De crisis kwam van links (immigratie en hobbies) én rechts (immigratie en banken). Zolang men dat niet onder ogen wil zien wordt het niks met NL.
Kosten immigratie (netto dus baten minus lasten) is 13 tot 17 miljard op jaarbasis en tot nu toe is er 200 tot 300 miljard etto nverdwenen in het immigratieproject. Dan kun je wel iets roepe over de N-Z lijn en daar heb je wel gelijk maar zie hoe het immigratieproject voledig uit de hand is gelopen waardoor nu de sociale voor\ieninge niet meer op peil kunen worde gehouden. De grote klappen gaan nog vallen de komende 5 jaar.
Er zal een steeds groter wordende polarisatie optreden: arm - rijk, have e have nots, niet-westerse immigranten - westerse immigranten e autochtonen, werkenden en niet werkenden, jonge generaties - oude generaties.
Met dank aan de gevestigde eigenbelang politiek met mooi weer pratenden politici die zelf hun zaakjes allang op he droge hebben.

ecologiste | 04-03-10 | 09:11

Bij de doden lijkt het altijd net of het haar en de nagels nog groeien. Het zijn gewoon de eerste ontbindingsverschijnselen

The_Challenger | 04-03-10 | 09:11

Partij van de Afgang

illuvatar | 04-03-10 | 09:11

En we hebben nog maanden tot de landelijke verkiezingen dus dat betekend:

Iedere aflevering van de wereld draait door: PvdA

Iedere aflevering van Nova: PvdA

Iedere aflevering van P&W: PvdA

Binnenkort nieuw: Koken met Mariette Hamer, naaien met Wouter Bos

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:10

opvallende? uitslag exit poll van GS : VVD+PVV+TON= meerderheid > 50%

de Bleek | 04-03-10 | 09:10

Relevantste feit is dat die 650 mensen (het worden nog meer nl.) uit gemeentebesturen verdwijnen en niks meer te vertellen hebben.
Komt in Almere en Den Haag dan wel weer andere bagger voor terug. Da's minder.

Bos Hout | 04-03-10 | 09:10

Als Marijnissen het roer weer over neemt bij de SP is de PvdA helemaal nergens meer. Die man is ook de enige politicus die Wilders aan kan. Jammer.

Vindoe | 04-03-10 | 09:10

Bos: eng, eng ventje.

Normpje | 04-03-10 | 09:09

Nou inderdaad van Pruisen, dat vond ik dus ook een bijzonder opmerkelijke uitspraak. Om niet te zeggen dat het ronduit debiel is om te denken dat je als PvdA hebt gewonnen.
-
Ps: Ik EIS felicitaties mbt de PVV Almere!

Fleauxe | 04-03-10 | 09:09

Voor 9 juni is Wilders vermoord of in dat schijnproces veroordeeld.
Hoe dan ook de (s)linkse politieke elite zal wat er in Almere en Den Haag is gebeurd op landelijk vlak niet toelaten.

James Lastig | 04-03-10 | 09:09

Gisteravond op teletekst: louter campagne voor de PVDA. Ik legde mij te ruste met een wee gevoel in de maag.

Petrus de Rewa | 04-03-10 | 09:08

Als het verlies voor de SP doorzet, dan komt Jan Marijnissen terug om de boel te redden.

rara | 04-03-10 | 09:08

Gefeliciteerd, Wouter!

Cees Dordtenees | 04-03-10 | 09:08

Gehalveerd in Maastricht. Zo mogen ze hier vaker terugkomen.

Schaatser | 04-03-10 | 09:07

Stadspartij Groningen!!!

Chris666 | 04-03-10 | 09:07

Iedere hond krijgt de baas die .......... ofzo

@@p | 04-03-10 | 09:07

De Partij v/d/ Allochtonen is alleen in die plaatsen enigszins overeind gebleven, waar véél allochtonen wonen...................

Leeuwarder | 04-03-10 | 09:06

Bos is een soort Bob de Jong die ondanks eigen falen en dankzij afwezigheid van de grote winnaar staat te juichen om het schamele brons.

jullie ook hier? | 04-03-10 | 09:06

De waarheid verdraaien daar zijn ze goed in. Wees maar trots op zo'n resultaat na een propaganda campagne op drie staatszenders. Jammer dat het internet bestaat joh.

Randy McRanderson | 04-03-10 | 09:05

Laat die dikke drol van een Dijksma dan maar lekker optiefen naar Enschede, als ze daar zo goed in de smaak valt ,hier niet iig, hoop die beeldschermvullende beroepspolitica nooit terug te zien na 9 juni.

60CX | 04-03-10 | 09:05

Ja en dan heeft de PVV veel stemmen in Almere en dan zegt die PVDA-erts lijstrekker vandaar Wij willen niet samen werken met de PVV.

Dus wat is dat voor politiek dan. Politiek is gewoon je reinste bagger en onzin.

lepss | 04-03-10 | 09:04

Stemmen is de enige keer waar je mag aangeven hoeveel belasting een ander mag betalen.

Vogelbeest | 04-03-10 | 09:02

Wel een goede combinatie; Sharon en haar stadje Pluskudt.

fuckje | 04-03-10 | 09:01

dit land kan zoveel beter. almere heeft al gecapituleerd.

@raket | 04-03-10 | 09:01

Terug bij af zal ie bedoelen.

kleingrutter | 04-03-10 | 09:00

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen