Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Nederland in de greep van FNV-milities

cdadenhaag.jpgMilities van de FNV hebben vandaag als een dief in de nacht allerlei panden in Nederland bezet. Dit om te protesteren tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. In Den Haag werd het kantoor van het CDA door milities met rookbommen bestookt (zie foto boven). In Amsterdam, zo meldt de lokale zender, is het partijbureau van de PvdA geconfisqueerd. Diederik Samsom (PvdA) roept via Twitter zijn mensen op om te collaboreren met de bezetter. Meer nieuws volgt. Update: Speciale Eenheden van het leger hebben in Amsterdam keihard ingegrepen, en de milities uitgeschakeld. Foto1, Foto 2. Rust in hoofdstad wedergekeerd.

Reaguursels

Inloggen

En hoe denken de makertjes van geenstijl er zelf over om tot 67 door te werken? Oh wacht, dat hoeven jullie sowieso niet he? Dan is het makkelijk om linkse standpunten te veroordelen als je er zelf geen last van hebt. TOCH ??

Oldevil | 17-11-09 | 08:07

Ja , zo triest dit, niet te kort.

Het doet me ook denken aan footage die ik ooit zag van de ontruiming van een kraakpand. Het duurde even een tijdje voordat ze die deur open hadden dus zaten beiden partijen (ME & krakers) zich al een tijd te vervelen. Komen ze eindelijk binnen: zegt één van die ME-ers: goeiesmorgens!


Het protest als sleur.
Toch denken veel babyboomers nog steeds dat alle goede dingen komen door hun heldhaftige protesten en de slechte dingen doordat wij niet meer protesteren.

Kladderaradatsch | 16-11-09 | 22:08

@ sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 18:46

Thanx. Gaat 't lezen maar niet nu.

dawg | 16-11-09 | 20:42

Lol@het very einde van partijbureau filmpje: "... dan zal ie het krijgen ook".

Charlotte | Online | 16-11-09 | 20:29

Schoorsteenveger | 16-11-09 | 11:28
Snif, wat mooi geschreven!

funkyd | 16-11-09 | 20:15

@sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 15:14

"

Ik ben het in grote lijnen eens met jouw beschrijving van de uitdagingen waar Nederland in de komende decennia een oplossing voor moet zien te vinden.
Met een krimpende beroepsbevolking kan je je welvaartspeil alleen handhaven als de arbeidsproductiviteit wordt opgevoerd. En dat is een grote opgave als een toenemend deel van die beroepsbevolking werkt of komt te werken in de kwartaire sector. Anderzijds, wat weten we op dit punt met zekerheid? Aan het begin de 20e eeuw werkte nog 30% van de beroepsbevolking in de landbouw, nu nog maar 3%. Verhoging van de arbeidsproductiviteit in delen van de tertiaire sector leek lange tijd onmogelijk, maar door de opkomst van de ICT kijken we daar nu toch weer heel anders tegenaan. In de komende decennia zal de beroepsbevolking jaarlijks met gemiddeld 20.000 personen afnemen. 't Is niet niks, maar je moet ook niet overdrijven. 't Komt neer op 0,25% van de huidige omvang van de beroepsbevolking. Het cumulatieve effect is geringer dan de omschakeling van bijvoorbeeld.een 48-urige naar een 40-urige werkweek.

Wat betreft dat onderscheid financieringstekort versus nationale besparingen het volgende. Zoals je wellicht weet geldt dat nationaal spaarsaldo = spaarsaldo particuliere sector + spaarsaldo collectieve sector. Wil je weten of er in de afgelopen decennia door Nederland is potverteerd of niet dan moet je niet alleen naar het negatieve spaarsaldo van de collectieve sector (het financieringstekort van de overheid) kijken maar ook naar de enorme spaaroverschotten in de particuliere sector. Tweederde van die spaaroverschotten hangen rechtstreeks samen met ons systeem van pensioensparen. Zeker, die gecumuleerde spaaroverschotten kunnen verdampen als in Europa, bijvoorbeeld o.i.v. van de vergrijzing, een gierende inflatie losbarst, maar je kunt niet zomaar zonder meer stellen dat domweg vanwege het feit dat we een staatsschuld hebben, de babyboomers alles verbrast hebben.
Vandaar dat nationale spaarsaldo.

Dawg is geen babyboomer en denkt ook niet volgens het GIG- (geert is goed)stramien


dawg | 16-11-09 | 16:41

Laat mij raden: één van de Spoorwegen.twee van de Hoogovens, twee van de Amsterdamse brandweer en nog ééntje van de Gemeentereiniging. De tijd dat men in brede fronten het Rokin vulde is wel een tikkie voorbij....

azoturie | 16-11-09 | 16:34

dawg | 16-11-09 | 14:54
Technologische vooruitgang + groei beroepsbevolking = groei bbp. Nu die productiviteitsstijging er niet komt (door verschuiving werk richting de zorg) en de beroepsbevolking daalt, zul je het moeite hebben van hoge productiviteit in een steeds kleine groep die werkzaam is in hoogwaardige industrie, logistiek en financiële dienstverlening enz.
Een ruilvoetverslechtering (olie wordt duurder, net als andere grondstoffen en voedsel, en alle landen om ons heen kampen ook met vergrijzing) en weg zijn al je spaarcentjes. Grenzeloos naïef om te denken dat sparen je in staat stelt om in de toekomst het huidige welvaartsniveau op peil te houden, alsof er niet iets wezenlijks veranderd in de EU-economie door vergrijzing.
Bovendien begon jij toch echt met overheidsfinanciën in je eerste plemp en nu schakel je even gemakkelijk over op nationale ipv publieke besparingen, als het beter uitkomt voor je verhaal. De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet.
Ja jong, Geert kan het ook wel eens aan het verkeerde eind hebben.

sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 15:14

@ sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 13:33

Zo'n beetje ieder zin in je laatste plemp bevat een drogargument.

"Ja en onze welvaart was dan ook een fors stuk lager in 1970 dan nu."

Alsof de toename van de welvaart sinds 1970 niet bijna uitsluitend een gevolg is van kapitaalaccumulatie en verhoging van de arbeidsproductiviteit ipv de leeftijdssamenstelling van de bevolking.
------------------
"Tel daar nog eens de aardgasopbrengsten bij op en de groei van staatsschuld in de jaren '70 en '80 en ipv te sparen heeft de generatie die nu om het hardst om solidariteit schreeuwt lekker lopen potverteren."

Nederland heeft al jarenlang een ongehoord groot overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans. In 2007, vlak voor het uitbreken van de kredietcrisis was dat bedrag meer dan 30 miljard euro. Zo'n overschot is per definitie gelijk aan het nationale spaaroverschot: wat we van onze productie niet binnenlands besteden exporteren we (na aftrek van de invoer) per saldo en dat leidt tot een toename van onze vorderingen op buitenland. Nederlandse beleggingen en investeringen in het buitenland zijn het spiegelbeeld van ons overschot op de lopende rekening en dat overschot laat zien dat we afgelopen decennia , in tegenstelling tot de populaire mythe, in het geheel niet op te grote voet hebben geleefd. Integendeel.
----------
"Terug naar je laatste opmerking: iedereen die inactief is, ook al heeft die persoon nog zoveel gespaard, draagt niets bij aan het bbp. Al spekt die persoon de schatkist, uiteindelijk wordt iedereen armer."

Zou je (zie voorgaande) alleen zo kunnen stellen als Nederland een soort Albanie uit de tijd van Hoxa (nee, niet die) was: volslagen autarkisch.
------------------
Bovendien ging het toen om solidariteit met je kinderen en niet-werkenden vrouw. Straks wordt solidariteit verlangd voor mensen met wie je niks hebt (lees: babyboomers).

Babyboomers zijn allang met pensioen of deaudt wanneer de voorgenomen maatregel gaat bijten. 't Zijn juist de jongere generaties die moeten schuiven.
-

dawg | 16-11-09 | 14:54

Mooi , dit zal indruk maken !!!
Net als die actie binnenkort waarin arbeiders op het malieveld boe gaan staan roepen terwijl binnen bij een lekker 7 gangen menu allang besloten is door vakbond en partijen hoe 67 ingevoerd gaat worden. FNV sterf is effe fijn

Samtari | 16-11-09 | 14:51

@ sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 13:33
Dat de welvaart nu lager is dan vroeger is volkomen te danken aan al die geldverslindende commissies, onderzoekjes, bureaucraten, europarlementariërs, politici en ambtenaren die niets toedragen aan de productie van goederen of de handel, maar alleen regeltjes opstellen om productieprocessen of handel te dwarsbomen. *hijg*
Het lijkt allemaal mee te vallen doordat we een snelle technologische vooruitgang hebben gehad, maar zonder al die parasieten had Nederland er nu veel beter voorgestaan.

Semper Pecunia | 16-11-09 | 14:48

dawg | 16-11-09 | 13:02
Ja en onze welvaart was dan ook een fors stuk lager in 1970 dan nu. Bovendien ging het toen om solidariteit met je kinderen en niet-werkenden vrouw. Straks wordt solidariteit verlangd voor mensen met wie je niks hebt (lees: babyboomers). Tel daar nog eens de aardgasopbrengsten bij op en de groei van staatsschuld in de jaren '70 en '80 en ipv te sparen heeft de generatie die nu om het hardst om solidariteit schreeuwt lekker lopen potverteren.
Terug naar je laatste opmerking: iedereen die inactief is, ook al heeft die persoon nog zoveel gespaard, draagt niets bij aan het bbp. Al spekt die persoon de schatkist, uiteindelijk wordt iedereen armer.

sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 13:33

fake demonstratie vlgs mij om de kleine man in de maling te nemen.

juriste | 16-11-09 | 13:26

De vakbond is er voor lieden die zo weinig en zo kort mogelijk willen werken voor zoveel mogelijk geld uit andermans zak. We kunnen dus wel stellen dat deze acties tot hun core business behoren. Dat dief in de nacht begrijp ik overigens niet: zelfs in de Telegraaf was ruim van tevoren te lezen dat dit eraan zat te komen.

Anders nog? | 16-11-09 | 13:06

Waarom komen die FNV-ers met papiertjes waar een verbodsbord op en het getal 65 op staat?!? Zij zijn toch vóór een persioenleeftijd van 65?! De knuppels hadden daar 67 neer moeten zetten, maar blijkbaar is dat te ingewikkeld....

Gare Nellie | 16-11-09 | 13:06

@ sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 12:28

We hebben deze discussie al eens eerder gevoerd. Voorspellingen van het CPB zijn uiteindelijk niet meer dan projecties: ramingen van de meest waarschijnlijke toestand over een aantal jaren. Als de hemel op ons hoofd valt houdt alles op.
De CPB ramingen zijn echter wel de voorspellingen waarop een regering haar beleid baseert en eventuele impopulaire maatregelen mee gelegitimeerd worden.

Bekijk die vergrijzing nu eens van een wat ander perspectief. Rond 2040 zijn er naar verwachting op iedere 100 Nederlanders in de leeftijd tussen de 20 en 65 zo'n 45 ouder dan 65 en 40 jonger dan 20. Daardoor staan tegenover iedere 100 beroepsgeschikten 85 afhankelijken. Lijkt heftig, maar is in feite helemaal niet zo ongewoon. In 1970 hadden we bevoorbeeld op iedere 100 beroepsgeschikten slechts 20 65 plussers, maar circa 65 inwoners jonger dan 20. Dus eveneens 85 afhankelijken. De keerzijde van vergrijzing is namelijk ontgroening. Feitelijk hebben we, door de babyboom de afgelopen decennia een vanuit, demografisch perpectief, ongebruikelijk gunstig leeftijdsopbouw gekend voor wat betreft de financiering van de AOW. Die gunstige omstandigheden moesten wel elders in het systeem betaald worden. Je dacht toch niet dat opvoeden en opleiden van de jongere generaties geen kosten met zich mee bracht?

Dat de toekomstige generaties 65-plussers las inctieven per saldo een betrekkelijk
gering beroep gaan doen op de schatkist lijkt onwaarschijnlijker dan het is. Die generaties hebben nl., anders dan de eerste lichtingen bejaarden, een pensioen bij elkaar gespaard. Nu kost de opbouw van dat vermogen de fiscus nog geld vanwege de aftrekbaarheid van betaalde pensioenpremie, bij uitbetaling gaan die pensioenen de fiscus geld opleveren.

dawg | 16-11-09 | 13:02

Misschien kan de PvdA meer doen aan de arbeidsparticipatie van de groep werklozen die nu nog rondlanterfant? Of de huismoedertjes aan het werk sturen om de arbeidsparticipatie omhoog te krijgen? De gratis uitkering voor huisvrouwen stoppen?

Maar ja, dát lef hebben ze natuurlijk niet.
Dan ben je gelijk je semilinkse status kwijt.

Weet iemand in den Haag nog wat er in de rest van het land gebeurt en hoe men over dingen denkt?

zuichkragt | 16-11-09 | 12:52

Ga es werken!

Pikkestrijder | 16-11-09 | 12:50

dawg | 16-11-09 | 12:16
"Groei blijft mogelijk omdat de verwachte afname in de omvang van de beroepsbevolking (gemiddeld 20.000 manjaar per jaar vanaf 2010) meer dan gecompenseerd wordt door de groei in arbeidsproductiviteit."
En hoe realistisch is die aanname denk je? Als de energieprijzen blijven stijgen, onze internationale concurrentiepositie verder verslechterd (china, india, brazilie enz) en een steeds groter deel van de beroepsbevolking in de zorg werkt.
Bovendien heb ik nog wel wat twijfels bij die tabel an sich. Het idee dat mensen die inactief zijn een minimaal beroep doen op de schatkist lijkt me vrij onnozel. Dat is hetzelfde soort argument dat gebruikt is om laaggeschoolde arbeiders en hun gezinnen naar ons land te halen.

sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 12:28

-weggejorist-

Butje Kef | 16-11-09 | 12:26

@ Leauden Pijp | 16-11-09 | 11:50

Mot je wat? Doe eens argumenten.

dawg | 16-11-09 | 12:17

col·la·bo·re·ren (onovergankelijk werkwoord; collaboreerde, heeft gecollaboreerd; afleiding: collaboratie)
1 met de vijand heulen
▲ betekenisverwante termen
hyperoniem: heulen met
synoniem(en): heulen met de vijand

l3art | 16-11-09 | 12:17

@ sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 11:46

Natuurlijk gaat het over de openbare financien. Het is namelijk de geprojecteerde toestand daarvan in 2040 die nu opeens uit de hoge hoed wordt getoverd om de AOW leeftijd te verhogen.

Dat het EMU tekort oploopt kan talloze oorzaken hebben. In het rapport neemt het CPB een soort centrale projectie als uitgangspunt: een raming van de toestand die het meest waarschijnlijk is bij ongewijzigd beleid. Wat de tabel laat zien is dat de vergrijzing niet kan worden aangemerkt als oorzaak van dat tekort.

Ik meen me te herinneren dat het CPB uitgaat van een trendmatige groei van 1,5% per jaar. Groei blijft mogelijk omdat de verwachte afname in de omvang van de beroepsbevolking (gemiddeld 20.000 manjaar per jaar vanaf 2010) meer dan gecompenseerd wordt door de groei in arbeidsproductiviteit.

dawg | 16-11-09 | 12:16

Ik reed zojuist langs het Politburo van de PvdA en zag om precies te zien drie agenten en 15 man die stonden te luisteren naar een dwaas. Iphone aan en ik had nergens last van.
Vraag me nog wel af waar deze mensen zich druk over maken. Als je op maandag als niet werkt, dan toch zeker niet tot 65, laat staan 67.

Hooijstra | 16-11-09 | 12:15

ze zijn nu al gestopt met werken.......

Wijnand Duyvendak | 16-11-09 | 12:13

Links is een beetje het roer kwijt, zo lijkt het. Ook bij Jolo is de koffie op.
Dit staat al de hele ochtend te schitteren op de site:
www.joop.nl/opinies/detail/artikel/waa...
Maar, hoe vreemd, tot nu toe geen enkele reactie afgedrukt.

Schoorsteenveger | 16-11-09 | 12:12

We worden toch ook ouder? Wat is er mis met 67.
Werkschuw tuig!

Mac The Ripper | 16-11-09 | 12:10

En dan te bedenken dat dit soort mensen vrijwel helemaal niemand vertegenwoordigt.

_ILT_ | 16-11-09 | 12:10

dawg | 16-11-09 | 11:44
Ben al bezig. Heb Danny de Munck al benaderd voor een hoofdrol. En Ben Cramer heeft al toegezegd elke bijrol met plezier te zullen spelen. Annet Malherbe weigert de rol van Jongerius, da's wel jammer.

Schoorsteenveger | 16-11-09 | 11:55

Aksie! Aksie! Vooral die relmeneer voorop ziet er opvallend strijdvaardig uit!

Diedericks | 16-11-09 | 11:52

Het valt me nog mee dat het bezetten van een CDA kantoor hier niet wordt bejubeld.

't is ook wel lastig: christenen of linksen, voor wie ben je dan?

relatief | 16-11-09 | 11:51

Mooi, ik heb net mijn FNV-lidmaatschap opgezegd vanwege dit soort volstrekt kansloze achterhoede gevechten. En Samson; ongezien de tyfus!

deropofderonder | 16-11-09 | 11:50

@dawg | 16-11-09 | 11:37
zo dat heb je knap bij elkaar gegoogled of ben je zelf een kamerlid? (tegen verhogen AOW leeftijd, tegen belastingvoordeel multinationals, anti-moslim (google even dagw site:geenstijl.nl)) Ik zeg: we found Geert Wilders!

Leauden Pijp | 16-11-09 | 11:50

dawg | 16-11-09 | 11:37
Die tabel gaat alleen over public finances Einstein, de schatkist dus. En nog steeds neemt de staatsschuld in de tabel toe. Hoe zou dat toch komen? Misschien omdat het het bbp per hoofd van de bevolking naar beneden gaat als het aantal mensen dat werkt afneemt tov het aantal mensen dat niet werkt?
Voortaan beter met rapporten aankomen die je echt snapt.

sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 11:46

Schoorsteenveger | 16-11-09 | 11:33

Serie bestond al: Toen was geluk heel gewoon...

Plafondpropellor | 16-11-09 | 11:45

@ Schoorsteenveger | 16-11-09 | 11:28

LOL

En begin maar vast met het schrijven van die musical. Die overlegscene met Diederik zou eem mooi begin zijn van het eerste bedrijf.

dawg | 16-11-09 | 11:44

Ik heb nog geen hesje!

*petje en ratel zoekt*

flunkerT | 16-11-09 | 11:41

mail cheauvinist pic | 16-11-09 | 10:21

"Stoppen op je 65e is ook niet solidair tegenover de jongere generatie die geen enkele garantie op AOW heeft, maar jouw AOW-tje wel mooi loopt te financieren."

Oh ja? 't Is namelijk gewoon niet waar wat je stelt. We hebben op dit moment zo'n 2 miljoen 65-plussers waarvoor we ongeveer 4,5 % van ons bbp aan AOW-premie en rijksbijdrage betalen. Die 65 plussers betalen zelf aan directe (1,8%) en indirecte belastingen (1,9%) weer 3,7% van het bbp terug aan de schatkist. Per saldo "kost" de huidige generatie 65-plussers ons dus 1% van het bbp. Op het toppunt van de vergrijzing, zo rond 2040, heeft Nederland 4,4 miljoen 65-plussers waarvan de AOW ons dan 8,8% van het bbp gaat kosten. Daarvan vloeit naar verwachting via directe en indirecte belastingen weer 7,8% terug naar de schatkist zodat een "tekort" resteert wat als percentage van het bbp niet kleiner zal zijn dan nu het geval is.

CPB, ‘Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances’, 2006, tabel 5.1 p 81.

Er is geen objectieve financiele noodzaak voor verhoging van deAOW leeftijd. De maatregel is onnodig, onrechtvaardig en dus ongewenst.

Voor het overige is deze actie een spel voor de buhne. De boze achterban mag stoom afblazen van de FNV leiding. Die leiding kan het namelijk alleemaal geen reedt schelen zolang ze maar vertehgenwwoordigd blijven in al die overleggremia die Nederland rijk is.

dawg | 16-11-09 | 11:37

sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 11:31
Daar zit volgens mij een romantische muslcal in.

Schoorsteenveger | 16-11-09 | 11:33

En als je niet zo goed was in leren kon je altijd nog slaven gaan houden in de west.

sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 11:32

Natuurlijk geen enkel respect jegens de PvdA. Nou is dat ook totaal overbodig, gezien het feit dat kabinet Grijs inmiddels veel en veel meer puinhopen dan Paars heeft veroorzaakt. Ik ken geen enkele coalitie in de westerse wereld die in een dergelijk korte periode op zo ontzettend veel verschillende manieren een redelijk functionerende maatschappij heeft ontwricht.
Denk ook dat dergelijk gedrag t.o.v. de stemgerechtigden de aankomende verkiezingen genadeloos afgegestraft zal worden.
Neemt niet weg dat we de komende 1,5 jaar ongetwijfeld nog vele discutabele beslissingen door de strot geduwd zullen krijgen, die achteraf onomkeerbaar zullen blijken.
Hoe eerder dit kabinet valt, hoe beter

Hertog van Waterland | 16-11-09 | 11:32

Och wat was die oude klassenmaatschappij van rond 1850 eigenlijk mooi. Klaplopers en oproerkraaiers werden in werkkampen in drenthe geplaatst, loonbelasting bestond nog niet, religieuze minderheden werden gewoon het land uitgepest, en het hoogst bereikbare voor een knap fris meisje uit het gemene volk was om als dienstmaagd bezwangerd worden door een heer van stand.

sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 11:31

Ach ja, wat een dieptrieste voor-de-achterban-actie. Het partijkantoor op de foto is dat van het CDA (er is een Rutger repo waar hij ook daar voor de deur staat), met rechtsom een parkeerplaatsje en een achteringang. Niemand heeft er dus last van gehad en het 65+ vakbondslid voelt zich weer gesteund door de alte Genossen.

DavidC | 16-11-09 | 11:29

funkyd | 16-11-09 | 11:17
Diederik denkt dat hij nog in het centrum van de macht staat, en dat een 'gebaar' richting FNV de zaak weer helemaal in evenwicht gaat brengen.
Gewoon even overleggen, zoals dat vroeger werd gedaan, zoals opa het aan Diederik talloze malen verteld heeft met tranen in de ogen.
Je weet wel. Kopje straffe koffie, bij voorkeur geschonken uit een grote gedeukte pot en geschonken in van die afschuwelijke dikke witte kantinekopjes waar de stukjes glazuur al afgesprongen zijn Midden op de formica tafel zo'n half lege literfles koffiemelk met zo'n brokkelig geel vetrandje rond de opening met daarnaast zo'n slordig opengescheurde doos suikerklontjes die vol koffievlekken zitten. En dan solidair het enige aanwezige lepeltje vriendelijk aan elkaar doorgeven.

Schoorsteenveger | 16-11-09 | 11:28

Ik voorzie een nieuwe tak van de advocatuur: kantoortjes die als specialisme hebben het tot 'zwaar' verklaren van om het even welk beroep.

* plant rechtenstudie in...

@Teun van het Tuinpad | 16-11-09 | 10:39

Kan het hebben hoor, heb een breedbeeld.

Caveman48 | 16-11-09 | 11:25

Blijf van mening dat de AOW-leeftijd juist omlaag moet. Naar 60 ofzo.

tederewillem | 16-11-09 | 11:23

Die Samsom wat een ongeloofelijke doorgekookte aardappel.

blueberry | 16-11-09 | 11:23

De gluipert Samson probeert alles te neutraliseren met een onzin discussie over zware beroepen. Wanneer laat godt die hufter nu eens in z'n eigen kots stikken?

Hanxie | 16-11-09 | 11:23

lol @ Vieze Tonnie | 16-11-09 | 11:20

Teun van het Tuinpad | 16-11-09 | 11:22

Staken tot je 67e lijkt mij geen pretje. Ik geef ze groot gelijk.

Vieze Tonnie | 16-11-09 | 11:20

FNV of PvdA, 67 of 65, ik ga nu eerst lekker schijten.

Von Bismarck | 16-11-09 | 11:18

WTF? PvdA roept op om met ze mee te doen? ZIJ HEBBEN GVD hier mee ingestemt! Lekker handig - oppositie voeren terwijl je in de regering zit. Net als met die JSF: " Nee, we bestellen hem wel, betalen hem ook - met we kopen hem niet...." Nou ik wou dat mijn klanten dat bij mij deden.

funkyd | 16-11-09 | 11:17

Iedereen die 40 jaar gewerkt heeft moet onbeperkt kunnen stoppen met werken. Wil jij je lekker de klote studeren tot je 30e ?? Dan werk je toch lekker tot je 70e! De echte arbeiders zijn gewoon altijd de lul..

Fab-fabber-fabst | 16-11-09 | 11:16

ik heb een nieuwe naam voor diederik samsom: Diederik Kensloos.

Johnny de Baas | 16-11-09 | 11:10

Samen!
Samen betalen voor andermans schulden!
Samen!
*vuist balt en ermee zwaait*

blinde kip | 16-11-09 | 11:07

Ja samen de crisis te lijf.... zouden ze dit nu van hun onbetaald verlof doen? Vast niet.

sjaakdeslinksesul | 16-11-09 | 11:05

Wat een taferelen. Is de radenrepubliek uitgeroepen?

Vieze Tonnie | 16-11-09 | 11:03

Het lijkt me heel zuur als je net massaal ontslagen bent als vijftiger en kansloos op de banenmarkt rond zwemt, om dan te moeten zien dat de FNV staat te demonstreren om gepamperde babyboomers vroeger te laten stoppen met werken...

Stijlloze bezoeker | 16-11-09 | 11:03

Who cares?

kurki | 16-11-09 | 11:03

Schoorsteenveger | 16-11-09 | 11:00
Lol.
Och, als hij toch eens kon toveren...

Superior Bastard | 16-11-09 | 11:03

Superior Bastard | 16-11-09 | 10:57
Klopt, ze bestiert het Ministerie van Fluffen.

Teun van het Tuinpad | 16-11-09 | 11:02

Moeten die mensen niet gewoon werken op maandagochtend ?

mick jagger | 16-11-09 | 11:01

Superior Bastard | 16-11-09 | 10:57
Jongerius staat als dictator aan het hoofd van een beweging. Het schijnt dat Herman van Veen inmiddels zijn bezorgdheid heeft uitgesproken.

Schoorsteenveger | 16-11-09 | 11:00

Jongerius is toch de 17e minister van dit kabinet?

Superior Bastard | 16-11-09 | 10:57

Dr. Mabuse | 16-11-09 | 10:49
Helemaal mee eens. Dit lijkt op een rituele dans, een toneelstukje, een tableau vivant, een operette. Nog even en Joop van den Ende koopt de rechten van 'PvdA, the musical'.

Schoorsteenveger | 16-11-09 | 10:55

Typisch iets voor mensen die helemaal nooit gestemd hebben of op partijen stemmen die al helemaal geen oplossing voor de vergrijzing hebben. Van die mensen die met hun ogen en oren dicht keihard *nee, nee, nee!* schreeuwen.

Inferi0r | 16-11-09 | 10:52

Eindelijk weer eens een beetje echte actie. Nu ieder uur een partijlid vermoorden, totdat het voorstel wordt teruggetrokken.

..zapper | 16-11-09 | 10:52

pvda kantoor aan de Herengracht? Dat kan niet hoor, die moeten snel verhuizen naar een leuke betaalbare stek in de Baarsjes.

Causa Sui | 16-11-09 | 10:51

Met de handen in je zakken brullen dat we samen de crisis te lijf moeten gaan.
*proest*

Teun van het Tuinpad | 16-11-09 | 10:49

Milities...? Fuck off, dit is een supersofte actie.

Dr. Mabuse | 16-11-09 | 10:49

Per direct omhoog gooien die AOW; ongezien de tyfus voor al die volgevreten babyboomers. Laat ze eerst hun staatsschuld maar aflossen; tot die tijd gewoon doorwerken.

Kotsende lama | 16-11-09 | 10:46

Veel te braaf...
Waarschijnlijk hebben ze zelfs een vergunning aangevraagd voor deze "actie"
Die rookbommen moeten door de ruiten van de 2e kamer: dat is pas protest!

wakkere_nederlander | 16-11-09 | 10:45

"Lief partijbureau: Geef de FNV-ers koffie en gebak."
Volgens mij is de koffie helemaal op en hebben ze alleen nog maar thee.
extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/sho...

Schoorsteenveger | 16-11-09 | 10:44

Protesteren voor je inidivuele belang, lekker sociaal! Wel vertederend hoor, die protestgeneratie.

Von Bismarck | 16-11-09 | 10:43

Alleen om het feit dat Agnes J. vanavond weer prominent de beeldbuis gaat vullen zouden ze deze actie moeten verbieden.

Teun van het Tuinpad | 16-11-09 | 10:39

Lol @pica
Ik wist niet dat AH rookbommen in hun assortiment had.
En "collaboreren met de bezetter"?
Zal Diederik niet "infiltreren" bedoelen.

necrosis | 16-11-09 | 10:38

Wat is een zwaar beroep? Ik neem aan dat ze het over fysiek zware beroepen hebben of valt reaguuren er ook onder?

Wim-Lex | 16-11-09 | 10:38

Valt 'staker' onder zware beroepen ?

Je Verzint Het Niet | 16-11-09 | 10:32
Kraker wel.

wiers | 16-11-09 | 10:34

Het is zo zielig dat de PvdA en FNV die al 40 jaar lang door carrièrepolitici zijn gevisiteerd en geïnfecteerd nu een toneelstukje opvoeren voor de laatste gelovigen. Steeds meer gelovigen lopen weg naar de SP, D66 en er lopen er nogal wat richting PVV. Waarom? Omdat de PvdA-FNV cultuur uiteindelijk niets anders is gebleken dan een cosmetische aangeklede en rood geschminkte CDA cultuur. Omdat men dus dagelijks wordt voorgelogen. Omdat de beloftes niet meer waargemaakt kunnen worden door het roekeloze gedrag van de partijbestuurders die alleen aan zichzelf denken en zo het gemeenschappelijk erfgoed van de gewone man verkwanselt hebben. Weg met de apparatsjiks jaag ze uit hun villa's en zet ze waar ze zouden moeten zijn: op straat.

ecologiste | 16-11-09 | 10:32

Valt 'staker' onder zware beroepen ?

Je Verzint Het Niet | 16-11-09 | 10:32

Geknipt van www.pvv.nl/ AOW-debat - Inbreng donderdag 12 november 2009! De Partij voor de Vrijheid staat pal voor 65 jaar. Wij gaan binnen en buiten dit Huis de barricaden op voor de verdediging van de AOW, voor 65 jaar en geen dag langer. Hoera, PVVers aller landen verenigt u hier is je kans en sluit je aan! Holadiee!

W. Eldenkend | 16-11-09 | 10:31

Recreatiedictator | 16-11-09 | 10:22

heb je ook een IQ van een garnaal? Omdat jij het niks vind moet het veboden worden? Ik zou zegen zweepslagen voor jou en 15 uur per dag de katoenvelden in... omdat ik je niks vind

Xandrino | 16-11-09 | 10:31

GroenLinks kom er maar in .... al die milieu vervuilende rookbommen ....

Je Verzint Het Niet | 16-11-09 | 10:31

@mail cheauvinist pic: het zijn juist de jongeren die de lul zijn. 30ers en 40ers, daar kan je nog van zeggen dat zij langer werken om de babyboom op te vangen, maar als de jongeren van nu met pensioen gaan is dat allang geen probleem meer. Denk je dat de leeftijd teruggezet wordt? Welnee.
.
Langer doorwerken is alleen maar nodig door gebrekkige financiële planning en discipline bij de staat. Deze maatregel moet op termijn een luizige 4 mld opleveren. Ter illustratie: volgend jaar zou het tekort wel eens tientallen miljarden kunnen zijn. Waar hebben we het dan nog over?

Muxje | 16-11-09 | 10:31

niet zeuren, maar werken.

random gast | 16-11-09 | 10:30

Dat is balen voor de PVV, deze publiciteit missen ze dan weer.

azijnseikerT | 16-11-09 | 10:30

Fleauxe | 16-11-09 | 10:17
Eens.
Laten we met zijn allen eerst eens zorgen dat men inderdaad tot 65 gaat werken.
Dat scheelt een slok op een borrel.

Teun van het Tuinpad | 16-11-09 | 10:29

Zijn er al razzia's gehouden onder PVV stemmers.

wiers | 16-11-09 | 10:29

Goede actie als het moet hele kut land plat leggen.

veel vaak en vet | 16-11-09 | 10:29

Zieltjes winnen ... de vakbonden hebben blijkbaar weer wat nieuwe leden nodig.

Je Verzint Het Niet | 16-11-09 | 10:28

Ik dacht dat er stond "Samen de Christenen te lijf"..
dan was ik wel ingehaakt, nu kunnen ze typhus kraigen

Geert Odverdomme | 16-11-09 | 10:27

@Ploos van Amstel | 16-11-09 | 10:22: Inderdaad, iedereen die denkt een 'verschil te maken', is dom of gek.

Fleauxe | 16-11-09 | 10:24

"Taart' Diederik, zeg ik dan weer tegen de FNV'ers.

gentle giant | 16-11-09 | 10:22

En wat een toeloop dames en heren.

Kalamazoo | 16-11-09 | 10:22

De FNV-top is een onderdeel van de poitieke elite,
binnenskamers is die hogere AOW-leeftijd allang rondgepolderd.
Er word nu een show van verzet opgevoerd naar de achteban toe.
Zo ging het ook met het ontslagrecht, en zo zal het straks ook gaan met het minimumloon.

Ploos van Amstel | 16-11-09 | 10:22

@jospeh6085 10:19
Maar ambtenaar zijn is loodzwaar, zie jij maar eens 8 uur lang wakker te blijven door alleen op een stoel voor het raam te gaan zitten.

necrosis | 16-11-09 | 10:22

Och hemel, laat die lui eens bij wet verboden worden. Gemekker en gezever ook altijd.

Recreatiedictator | 16-11-09 | 10:22

jospeh6085 | 16-11-09 | 10:19
Uireindelijk zal blijklen dat uitkeringstrekkers het zwaarste beroep hebben.

Schoorsteenveger | 16-11-09 | 10:22

Er zijn mensen die liever staken dan werken voor hun geld. Ze heten vakbondsleden.

Stoppen op je 65e is ook niet solidair tegenover de jongere generatie die geen enkele garantie op AOW heeft, maar jouw AOW-tje wel mooi loopt te financieren.

Sociaal = asociaal geworden!

mail cheauvinist pic | 16-11-09 | 10:21

Kraken is niet meer toegestaan. Lange lat erover en enkele ferme uitspraken van Hirsch Balin. Dat zal ze leren.

Captain Ahab | 16-11-09 | 10:21

Diederik Samsom, de Egon Krenz van de PvdA.

Schoorsteenveger | 16-11-09 | 10:21

Daar sta je dan, met je kudt oranje hesje. Recalcitrant hoor, wel om 6 uur thuis zijn anders wordt moeder de vrouw boos.

Harry Turtle | 16-11-09 | 10:20

Het zal wel op het volgende gaan uitdraaien: Nepwerkgevers (de overheid, semicollectieve sector, ambtenaren bij de AEX bedrijven, etcetera), dus 95% van de werkgevers, gaan door de knieen. Eerst is 10% van de banen een zwaar beroep, een jaar later 90% en nog een jaar later 100%. Alle werknemers hebben het natuurlijk ontzaglijk zwaar.

jospeh6085 | 16-11-09 | 10:19

FNV knokploegen hebben kantoren van democratische partijen bezet !?! Gaat wer goed zo.

Marcus Porcius Cato | 16-11-09 | 10:19

duzzzz....

Luiten | 16-11-09 | 10:18

Oh, ik dacht dat ze van Albert Heijn waren..

hanzebal | 16-11-09 | 10:18

-weggejorist-

jan1000000 | 16-11-09 | 10:18

Oppakken en opsluiten. Zijn ze nu helemaal betoeterd?
Ga liever demonstreren om mensen überhaupt tot hun 65e te laten werken.

Fleauxe | 16-11-09 | 10:17

Lief partijbureau????
Kots!

fuckje | 16-11-09 | 10:17

Wat een flauwekul... laat ze es gewoon een keer wat doen... de handjes uit de mouwen steken. Er zijn wat serieuzere issues aan te pakken.

SterrenStof | 16-11-09 | 10:17

de jaren 70 komen terug. Eerst met zijn allen een mars naar het Malieveld, daarna een ministerie binnendringen en de informatie op straat strooien. Hoe je het ook wendt of keert, we zullen tot 67 gaan werken.
maar het is wel leuk :-)

Beau ter Ham | 16-11-09 | 10:16

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl