Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Wow! Hoofddoekjes Demo in Rotterdam

vrijheid477.jpgMocht u later vandaag bovenstaande aandoenlijke ANP-foto ergens in de media tegenkomen, al dan niet met het bijschrift: Demonstranten met hoofddoekjes voeren zaterdag actie op het Schouwburgplein in Rotterdam. Het protest was gericht tegen de anti-hoofddoekjes politiek van PVV-leider Geert Wilders. Weet dan dat die hele manifestatie geen RUK voorstelde, dat het zes verregende kudtwijven waren met 1 spandoek met daarop een tekst van de Tibetaanse Ahmadinejad, waarvan helemaal niet bekend is of heer Lama die prachtquote ook daadwerkelijk gebezigd heeft. Zo. Bent u ook weer geïnformeerd. Geen dank. Graag gedaan.

Reaguursels

Inloggen

@ Schoorsteenveger:
Je hebt volslagen gelijk. Binnen 'linkse" en weldenkende kringen zijn de karikaturen inmiddels dogma's geworden. Veel zelfverklaarde progressieve bewegingen zijn allang niet meer progressief. Hun eigen doctrine is een onverwoestbaar dogma geworden, met een hoop vooroordelen en vastgeroeste denkbeelden. Ik neem het deze groep extra kwalijk, omdat ze de ultieme nuance vaak claimen.

En over de VS nog: interessant punt van die dubbele moraal. Gedeeltelijk komt dat ook omdat het gewoonterecht zo doorslaggevend is in de VS. Juridische diversiteit in regio's is de blauwdruk voor de VS. Het is dus niet zo dat het alleen maar gaat om de powers that be. Ook de publieke opinie is essentieel (vandaar de juryrechtspraak).
Feit blijft dat strafrechtelijke gronden altijd nodig zijn. Ondanks dat ze er met de haren worden bijgesleept. Zijn die gronden er niet, dan biedt de grondwet voldoende bescherming (afgezien van boze blikken op straat en sociale uitsluiting) om je rare levenstijl te kunnen blijven handhaven.

Alexander the Second | 11-10-09 | 22:47

waarom niet allemaal een feestneus op??

denoorman | 11-10-09 | 22:32

kopvoden in actie

who is de bahnhof | 11-10-09 | 21:41

Alexander the Second | 11-10-09 | 20:41
Die karikatuur zien we overal, links en rechts, niet alleen bij GS, niet alleen bij de PVV. We zullen toch dwars door die karikaturen heen moeten breken willen we een stapje verder komen. En dat betekent dat we niet bang moeten zijn om Wilders te ondervragen maar óók niet bang moeten zijn om de weldenkenden te ondervragen.
Wat betreft die strafrechtelijke gronden, nou, die zijn er natuurlijk met de haren bijgesleept op het moment dat men besloot dat die clubs niet deugden. Zo gaat dat altijd. Kindermisbruik bijvoorbeeld is in de ene hoek van de samenleving een probleem, maar wordt in de andere hoek met het grootste gemak oogluikend toegestaan, al naar gelang de vraag of de moraal van die hoekjes al dan niet strookt met de moraal van de 'powers that be'. Nergens is de dubbele moraal zo ingeburgerd als in de VS.

Schoorsteenveger | 11-10-09 | 21:08

Schoorsteenveger | 11-10-09 | 20:03
Wat mij betreft wordt de algehele gelijkheidsdiscussie zelfs verengd tot een discussie over hoofddoeken. Die imam is het probleem. Die gemeenschap is het probleem.
Het is spijtig dat deze discussie inderdaad leidt tot een karikatuur van zowel links als rechts. Ik ken uit beide kampen net zoveel mensen die tegen de hoofddoek zijn op onderdrukkingsgronden als mensen die op basis van liberale overwegingen voor het recht op een hoofdoek zijn. Maar die karikaturischering is een beetje inherent aan geenstijl en veel reaguurders hier. Het helpt de echte discussie alleen zo weinig.

En tot nog even over de VS: sekten zijn daar aangepakt op strafrechtelijke zaken. Niet omdat ze zo anders waren.
De SGP-achterban is relatief aanzienlijk groter in NL dan de Amish in de VS. Zo marginaal als de Amish zijn is de SGP-achterban helemaal niet. Ook ben ik er heilig van overtuigd dat de SGP veel meer in de schijnwerpers van de politiek had gestaan als hun kinderen aan het rellen waren en de helft van de SGP'ers zonder werk thuis zat.

Alexander the Second | 11-10-09 | 20:41

Alexander the Second | 11-10-09 | 19:37
De Amish zijn hier een uitstekend voorbeeld. Goed te vergelijken met de SGP-achterban alhier. Die worden met rust gelaten omdat ze een te verwaarlozen minderheid vormen die geen aspiraties heeft de hele wereld te bekeren. De Amish zouden wel degelijk een probleem worden als ze plotseling expansiedrift zouden gaan vertonen en zich gekker zouden gaan gedragen dan ze al doen.
Het is interessant om je af te vragen waarom bepaalde sektes in de VS zo genadeloos hard zijn aangepakt terwijl die Amish met rust worden gelaten. Veel van die sektes kostten de samenleving ook geen geld.
Het is allemaal een kwestie van verhoudingen en risico-inschattingen.
Maar om even terug te komen op het thema. Je legt de vinger precies op de zere plek. Het is triest dat de hoofddoeken-discussie verengd wordt tot een zogenaamde strijd tussen ongenuanceerd rechts en genuanceerd links, waarbij rechts equivalent zou zijn aan vrijheidsbeperking en links als vanzelf de vrijheid zou brengen. Of omgekeerd.
Een imam die vrouwen oproept van hun individuele vrijheid gebruik te maken en hen vervolgens verplicht om een hoofddoek te dragen banjert met het grootste gemak dwars door die discussie heen en boekt zijn winst.

Schoorsteenveger | 11-10-09 | 20:03

@ Schoorsteenveger:
Nee, ik haal werkgelegenheid er niet bij. Werkgelegenheid gaat over een aanbod van werk. Daar doelde ik niet op.
Ik probeer alleen maar te achterhalen waarom veel mensen toch zo moeilijk doen over het kopvod. Ik geloof er namelijk geen snars van dat het veel mensen te doen is om het nobele streven vrouwen te bevrijden. Dat tonen de vreemde reacties op de vrouwtjes op de foto wel aan. Ik ben er van overtuigd dat het de heer Wilders ook geen snars interessant. Die man voert een (drie)dubbele agenda.
Ik geloof overigens prima dat enkelen (waaronder jij) dat wel belangrijk vinden. Het is goed dat mensen (waaronder jij) daar fundamenteel over nadenken. Dat is hard nodig.
Maar veel mensen die hier reageren en de achterban van Wilders is het te doen om kosten, geld, eigen hachie en afgunst. Dat heeft weinig met opkomen voor rechten te maken. Valse intenties spelen dus de hoofdrol.
Het herverdelingsprincipe waar ik het over had heeft daar wat mij betreft alles mee te maken. In een sociale verzorgingsstaat is de neiging tot bemoeizucht groter.
In Amerika spelen dat soort valse intenties minder als het aankomt op klederdracht. Ik denk dat dat te wijten is aan een minimaal aanwezige overheid, een volledig andere herverdelingsstructuur en goed grondrechtelijk gewaarborgde persoonlijke vrijheden. Een voorbeeld: de Amish zijn bijvoorbeeld bijna nooit onderwerp van discussie. Ze kosten immers geen geld.

Ik ben voor een weerbare democratie. Je onderzoekt dan inderdaad waar men morrelt aan grondvesten en vrijheden. Maar wat mij betreft blijft de hoofddoek dan buiten schot. Dit leidt af van de echte zaak en zorgt in praktijk voor rechtsongelijkheid. Waarom wel doekje 1 toestaan en niet doekje 2?

Alexander the Second | 11-10-09 | 19:37

Alexander the Second | 11-10-09 | 18:48
Je gaat er nu heel andere zaken bij halen, zoals werkgelegenheid. Laten we ons nog even blijven concentreren op die onderdrukking en de krachten die dergelijke vormen van onderdrukking in stand houden en verder uit willen bouwen. Dat zijn krachten die vreten aan de wortels van onze samenleving, de samenleving dus die individuele vrijheid waarborgt.
Ik vind het onze morele plicht, en dat meen ik heel serieus, om zo nauwkeurig als maar mogelijk is in kaart te brengen hoe bepaalde groeperingen pogen te morrelen aan de waarden die ons dierbaar zijn. Vanuit die plicht vind ik het ook zaak om demonstraties als hier besproken, hoe klein en onbeduidend ze ook lijken, op hun waarde te schatten. Hier wordt een uiterst simplistisch wereld- en mensbeeld geventileerd dat prima in lijn ligt van dat gemorrel.
Het is eigenlijk te gek voor woorden, dat het begrip vrijheid inmiddels in één lijn ligt met religieuze verplichting, individuele keuze samenvalt met het bevel van God.
Ik denk overigens dat je een veel te romantisch beeld van Amerika hebt. De invloed van religie, met name de Christelijke religies, is er erg groot en de vooroordelen zijn er groot. Dat de markwerking aldaar als vanzelf gelijkheid brengt, daar geloof ik geen snars van.

Schoorsteenveger | 11-10-09 | 19:11

George Orwell: vrouwenonderdrukking is vrijheid.

anti020front | 11-10-09 | 18:50

@ Schoornsteenveger:
Ok. Dan zij we het eens over dat 'wij'. Ik deel je mening ook betreft de suggestie van de Meulenbeltjes.
Het probleem in Nederland is dat we hier een sociaal systeem hebben, dat zaken herverdeeld (belastinginkomsten). Deze doctrine maakt dat we ons overal mee moeten bemoeien. De redenatie is immers dan allochtonen bijvoorbeeld te veel geld kosten, en dat sommige vrouwen met bedekkende kledingstukken niet aan werk komen maar wel een uitkering vangen. We willen weten waar dat geld dat wordt herverdeeld heen gaat.
Waar ik op doel: geef mij maar het Amerikaanse model. Vrijheden zijn daar op zeer grote hoogte gewaarborgd. Je bepaalt zelf hoe je over straat loopt en of je je laat onderdrukken door welke religie dan ook. Maar omdat er geen dikke uitkeringen (naast wat dollars voor nood en eten) zijn te halen zul je moeten werken en draag je zelf de rekening voor dat gekke hoedje op je kop. Daarnaast is de bemoeizucht dan ook vanzelfsprekend minder. In de VS speelt de discussie over kopvodden en allochtonen veel minder. Erg eerlijk systeem.
Dus in Nederland: je bouwt een systeem van uitkeringen op afhankelijk van hoe lang je hebt gewerkt. Deze zijn zeer minimaal. Nooit gewerkt = bijna nul geld. Onderdrukking wordt zo door de markt opgelost. Je laten onderdrukken is prima, maar je kunt dan ook niet overleven.

ikhebgelijk:) | 11-10-09 | 17:48
Dat geldt voor alle uitkeringtrekkers. Als je niet kunt lezen, mag je wat mij betreft ook oprotten uit dit land.

Alexander the Second | 11-10-09 | 18:48

Multiculturele stuiptrekking...
Leve de man van de PVV, van je hiep hiep hiep hoeree!

Ayaan Sorry | 11-10-09 | 18:31

Alexander the Second | 11-10-09 | 17:52
Met 'wij' bedoe; ik uiteraard 'onze samenleving', de samenleving dus die grondrechten verleent aan ieder individu. Een moslima is als individu op geen enkele wijze een uitzondering. En dat is wat mij betreft een vanzelfsprekendheid.
Ik heb totaal niet de illusie dat een kopvodverbod als zodanig op welke wijze dan ook een einde zal maken aan een specifieke vorm van vrouwenonderdrukking. Maar nog minder heb ik de illusie dat een beroep op individuele vrijheid dat kopvod te dragen de categorie onderdrukte vrouwen zal helpen. En dat wordt door die Meulenbeltjes wél gesuggereerd.
Het is een duivels dilemma hier. Een verbod raakt inderdaad aan grondrechten, maar niet verbieden geeft imams volop de ruimte de druk die zij willen zetten stelselmatig op te voeren en vrouwen wérkelijk grondrechten te ontnemen.

Schoorsteenveger | 11-10-09 | 18:29

Schoorsteenveger | 11-10-09 | 16:45
Ik ben op de hoogte van het door jou geschetste dilemma. En je hebt gelijk, het is een lastig ding.
Je veronderstelling dat we (wie zijn dat?) vrouwen het recht geven is een onjuiste. In Nederland hebben vrouwen dezelfde rechten als die groep die jij als wij beschrijft. We geven dus niets. Zij hadden al.
En het is een enorme farce er vanuit te gaan dat een verbod op hoofddoeken de onderdrukking stopt. Mevrouw wordt niet alleen onderdrukt door de Verhevene, sociale gemeenschap (Moskee etc) en haar man om die hoofddoek te dragen, nee ze wordt in veel meer opzichten onderdrukt. Ze is simpelweg ondergeschikt aan de man. Als je dat probleem wilt oplossen, moet je het tot op de kern aanpakken. Niet denken, van ja, die hoofddoekjes zijn foetsie uit het straatbeeld = weg onderdrukking. Het wordt alleen maar onzichtbaar.
Tot slot geef je zelf al aan dat veel vrouwen collectief gedwongen worden. Ook zeg je dat 'voor een deel van de vrouwen' het geen eigen keuze betreft. Niet allemaal dus. Die vrouwen die dat wel uit eigen keuze doen moeten dat recht behouden.
En zie hier de crux van een grondrecht. Een recht is indivueel, en niet gekoppeld aan een hoop apen die daar niet mee kunnen omgaan.
Een eventueel verbod op het dragen van een hoofddoek is een statement naar de moslimwereld en gemeenschap. Zo van: jullie kunnen je vrouwtjes wel onderdrukken, wij doen dat niet. Je moet dan vervolgens niet zelf vrouwen grondrechten gaan afpakken als land. Dat is net zo fout.
Dat vrouwen onderdrukt worden is mooi kut. Maar het is nog kutter mensen rechten af te pakken. Dan onderdruk je de ander weer.
Skip de hoofddoek, en zoek naar andere oplossingen.

Alexander the Second | 11-10-09 | 17:52

Hoort ik nou ff dat vanaf volgend jaar de allochtoontje onderons met een uitkering een vergoeding krijgen voor een wasmachine , TV WTF is dat met dit graf land .. als je gelijke rechten wilt ,zul je ze ook moeten geven .
Takkeland

ikhebgelijk:) | 11-10-09 | 17:48

Goh, leek wel een Hoernaal repo.
"standard procedure" bij deze "objectieve Waarheidsliefhebberts".
Of iets als die repo's als over een "gemarginaliseerde Kunstenaar" *proest.*
Men vond het érg nodig om aan deze doorgedraaide, idiote luchtfietser meerdere repo's te wijden.
Waarschijnlijk zal ie wel in Mokum bij hun op de hoek wonen.
Was volgens mij een Staal. Als in "Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder"

said_fred | 11-10-09 | 17:41

Alexander the Second | 11-10-09 | 16:31
Het dilemma is als volgt. Moeten we het goed vinden dat veel vrouwen collectief gedwongen worden om van hun individuele recht gebruik te maken?
Inderdaad, in Nederland hebben we het voor mekaar om een individuele vrouw het recht te geven een hoofddoek te dragen, en we hebben het zelfs voor elkaar om dat individuele recht te beschermen.
Voor een deel van die hoofddoekdragende vrouwen is het echter verre van een individuele keuze. Integendeel, zij krijgen de druk op hun schouders om aan de Wil van de Verhevene te gehoorzamen en worden gedwongen het door ons gegeven recht op te eisen om zich te laten onderdrukken.
Hier komen godsdienstvrijheid en individuele vrijheid op een heel vreemde wijze bij elkaar.

Schoorsteenveger | 11-10-09 | 16:45

Intens trieste reacties van veel mensen hier op dit topic.
Blijkbaar ontgaat het iedereen wat vrijheid betekent: ook het recht om met je naiefe kop te gaan demonstreren. Ook al is het nog zo irrationeel en idioot, het is je recht en inherent aan vrijheid.
In een vrij land moet dit kunnen zonder allerlei infantiele verwensingen zoals 'Kudtwijven', 'het zijn 6 vieze-dikke-oude-rare-domme-kudtwijven met een hoofddoek!' en 'Deze vrouwen zijn te achterlijk om een behoorlijke pan sudderlappen op tafel te zetten.'
Daarnaast hebben deze vrouwen gewoon een punt: in Nederland is men - god zij dank - vrij met een kopvod rond te lopen. De PVV is geen vrijheidspartij. In ieder geval geen absolute vrijheid. Wilders is volstrekt niet begaan met het lot van islamitische vrouwen. Het gaat hem alleen om zijn eigen agenda.

Jullie willen toch strijden tegen onderdrukking van de vrouw? Waarom dan in godsnaam vrouwen willen 'onderdrukken' die van hun grondrecht gebruik willen maken?

Eens met spooky | 11-10-09 | 07:09 en filegrabber | 10-10-09 | 15:23
dus.

Alexander the Second | 11-10-09 | 16:31

Tja, ze moeten natuurlijk wel de vrijheid krijgen om hun eigen vrijheid vrijwillig te beperken. Ehm...

my anal pony | 11-10-09 | 16:14

en nou dezelfde leuze zonder hoofddoekjes in een willekeurig moslimland naar uw keuze.

Frederico Jacobse | 11-10-09 | 15:56

Vrouwen voor vrijheid, wie kan daar tegen zijn? Of zijn we bang voor een gebrek aan stofdoeken?

harriedeparrie | 11-10-09 | 15:24

Als ik naar de pica kijk was het niet alleen een demonstratie voor kopvodden maar tevens een pro of anti (?) Alzheimer optochtje...

ReligionSucks | 11-10-09 | 14:46

Alle begin is moeilijk, volgende week nog een keer. Komen er vast 7 op af.

Baugnez | 11-10-09 | 11:11

@ CoJoNes | 10-10-09 | 18:10

Beter een algeheel verbod op politiek dan, of dacht jij dat de wereld beter geregeld zou worden door geert en zijn rechtse vriendjes?

captainobvious | 11-10-09 | 09:41

Dat spandoek klopt ook gewoon niet. Het probleem is niet dat mensen niks weten over de islam. Het probleem is dat steeds meer mensen er wel wat van weten, en zich een aap geschrokken zijn.

Ivoren Toren | 11-10-09 | 09:16

@ leefbarbaar | 11-10-09 | 08:24
Slegs één regel nodig om deze onneauzele mutschen perfect te duiden.
Medalje opspelt !

wachtmeester de bruy | 11-10-09 | 09:05

@ E.T.
Het zijn net kippen die voor legbatterijen demonstreren.
Geweldig!

leefbarbaar | 11-10-09 | 08:24

Links te zien,is zelfs m`n schoonmoeder er voor terug gekomen na 40 jaar,dus moet het wel belangrijk zijn.

Dropke | 11-10-09 | 07:42

"En daarom is Wilders meer dan nodig in dit land om dit soort maffe toestanden het hoofd te bieden... MikesMad | 10-10-09 | 21:57 "

WTF, het hoofd bieden? We hebben het over een handje vol vrouwen met een mening! In wat voor kudtland gaan we wonen als de heren politici zich met dit soort zaken gaat bemoeien?! En dat noemt zich partij voor de vrijheid! Ik zie vijf vrouwen die in goed Nederlands een spandoek gemaakt hebben. Of ze onze taal ook spraken blijkt niet uit de rapportage, dat zou ik veel meer boeiend vinden dan die theedoek op hun hoofd. Ja die zie ik ook liever af maar is zooooo secundair en toch echt onderdeel van hun persoonlijke vrijheid.

spooky | 11-10-09 | 07:09

De werkster draagt een kopvod.
Ebru Umar.

wachtmeester de bruy | 11-10-09 | 06:59

stuur ze gelijk ook even naar de inburgerings cursus, kijken of ze daarna nog zo graag willen!

P045 | 11-10-09 | 01:42

Interessant stuk over de dalai lama. Hij valt wel hard van zijn voetstuk.

moltisanti | 11-10-09 | 01:16

Dit is een mooi gevalletje u de feauteau, wij het verhaal.
Ik zie een aantal autochtone GL/PVDA zelf Islamiserende vrouwen met hoofddoek en mis Fatima. De vraag is waarom is Fatima er niet?
A) Mislukte inburgeringscursus en Fatima kan niet lezen/horen dat er vandaag een demo van haar geliefde hoofddoekje was;
B) Fatima stemt ondertussen stiekum PVV om eindelijk eens een keer haar hoofddoek weg te mogen gooien, maar deze zelfislamiseerders verpesten de boel;
C) PVDA vindt 14 zetels nog teveel en doet haar best om dit aantal omlaag te brengen.

flashforward | 11-10-09 | 00:06

ff doorklikken bij prachtquote, en je krijgt meteen een poll over worst...

the Loo | 10-10-09 | 23:00

ik ging vanmorgen met mijn dochter naar de Pathé op een tijdstip dat finnen nog slapen. Toen stonden deze vrouwen er ook al. Mijn dochter vroeg wat ze er deden. Heb haar verteld dat het kansloze vrouwen waren die haar onder de oksels hebben, zware shag roken, gore tanden hebben en geen flauw benul hebben wat ze er doen. Haar antwoord was "ze zien er ook niet slim uit". I rest my case!

basset hound | 10-10-09 | 22:51

Wat een triest beeld. Een paar vrouwen in de regen voor hun linksche idealen.

Jeremia | 10-10-09 | 22:07

@hakgeballetje | 10-10-09 | 17:24
Begrijpend lezen is niet moeilijk, zeg je. Maar begrijpend kijken kennelijk wel. Je schrijft: *Hoe kan je nou zo bang zijn voor 6 wijfjes in zeikende regen*. Je negeert dat de dames een hoofddoek op hebben. Je ziet dit hele symbool voor de islam niet. Ergo: je bent een wegkijkerT eerste klasse. Een superdhimmi.
.
En nu even begrijpend lezen, hakbarretje: De dames staan houden een pro-hoofddoek en dus een pro-islam betoging. De islam staat voor aanslagen, moorden, oorlogen, stenigingen en ga zo maar door. Allemaal dingen waar jij ook dol op bent, is het niet?

Lewinsky | 10-10-09 | 22:04

En daarom is Wilders meer dan nodig in dit land om dit soort maffe toestanden het hoofd te bieden...

MikesMad | 10-10-09 | 21:57

Staat er nou een kerel met een hoofddoekje tussen???? (Tweede van rechts op gigapica)

Boer in Amsterdam | 10-10-09 | 21:43

Je moet er wat over hebben om de wereld te verbeteren.

websenior | 10-10-09 | 21:33

Toch sportief van Klazien uut Zalk om ook mee te doen

obapa | 10-10-09 | 21:27

mmm, control A natuurlijk, was weggevallen...

Modderfokkert | 10-10-09 | 21:03

Ook leuk om te zien dat die prachtquote dus letterlijk (en allen haar) gebruikt is in een emailwisseling door ene Hilliane Z., waar ze deze zin tussen het "Met vriendelijke groet" en har naam heeft gezet in witte letters en met het lettertype webdings...

Is dit een nieuwe vorm van subliminale boodschappen in email?

In het vervolg toch maar een <CTRL> A in mijn ontvangen mailtjes doen...

Modderfokkert | 10-10-09 | 21:02

Sommigen racisten zijn vóór hoofddoeken, omdat zij geen integratie, maar remigratie willen.

P.C.M. Baas1309 | 10-10-09 | 20:52

hey, die blauwe puntmuts is net een jongen?! (3e van rechts ofzeau)

jaleuk | 10-10-09 | 20:47

@e.t. | 10-10-09 | 19:45
Het was een mengsel van ongeletterde allochtonen en linkse feministes.

michello | 10-10-09 | 20:38

6 vrouwmensen maar en nog is de demonstratie een rommeltje.

Adalgar | 10-10-09 | 20:37

Deze 6 vrouwen hebben gelijk. De hoofddoek op straat zal NOOIT verboden worden.

filegrabber | 10-10-09 | 20:23

hakgeballetje | 10-10-09 | 19:21
Kijk hoe hier het belang van de één het belang van de ander in de weg zit. Hoe kritiek op de hoofddoek kritiek op religieuze symbolen in zijn algemeenheid oproept en hoe daar dan weer door Christenen op wordt gereageerd. Chaos, Babylon.
www.refdag.nl/artikel/1437992/CDA+bezo...

Schoorsteenveger | 10-10-09 | 20:00

Prutsman | 10-10-09 | 19:52
Nee heur, die vrouwe moeten zich bedekken, omdat de mannen hun eigen seksualiteit niet kunnen bedwingen. (Check pica)

Zo jammer! | 10-10-09 | 19:56

Domme mutsen!!

Prutsman | 10-10-09 | 19:52

De mensheid is bezig weer met (de)evolutie. Het is gewoon een natuurlijk proces, voor alle dieren op deze aardkloot.
Laat de natuur maar lekker z'n gang gaan, onze hersenen kunnen het toch nog niet begrijpen, laat staan beinvloeden.
Een kinderlijk, barbaars ras, in het tijdsspan van de Aardse evolutie, amper uit onze luiers.
Wacht maar, als we het voor elkaar krijgen, als mensheid, om de pubertijd te halen.
Maar dat terzijde.

Zo jammer! | 10-10-09 | 19:47

Niet goed snik. "Vrouwen voor vrijheid" Ik zou het gemiddelde I.Q. van de deelneemsters wel willen meten.

Alsof er kippen demonstreren vóór legbatterijen.

e.t. | 10-10-09 | 19:45

Het zal de 'dames' nu wel duidelijk zijn hoe de rest van NL over de hoofddoekjes denkt !

Frederik Puntdroad | 10-10-09 | 19:39

Minstens 30 man gearresteerd in Manchester, Engeland, tijdens een anti-islam demonstratie van de English Defence League (EDL), waarin o.a. geroepen werd niet meer moskeeen te bouwen. De rellen onstonden kennelijk door acties van de antifascisten (Unite Against Facism).
www.hindustantimes.com/world-news/worl...

Vigil | 10-10-09 | 19:38

bottehond | 10-10-09 | 19:05
Maak je niet druk

Zo jammer! | 10-10-09 | 19:36

@ Cortes

Die nam de foto ;)

debully | 10-10-09 | 19:29

Ze hadden beter een paraplu kunnen opzetten!
Vraag maar eens of ze hem af willen doen , kan je meteen weten hoe vrijwillig het is.

luisindepels | 10-10-09 | 19:25

1 vies wijf met hoofddoek
1 dik wijf met hoofddoek
1 oud wijf met hoofddoek
1 raar wijf met hoofddoek
1 dom wijf met hoofddoek
1 kudt wijf met hoofddoek
Oftewel het zijn 6 vieze-dikke-oude-rare-domme-kudtwijven met een hoofddoek!
Daarom heeft de GeenStijl commissie vanaf nu besloten dat dit soort wijven
verplicht een boerka moeten gaan dragen ongeacht geloof,
zodat we in de toekomst precies weten welke wijven we compleet moeten negeren!

Handy-Harry | 10-10-09 | 19:24

Sta je daar als bejaarde Dolle Mina in de zeikreghun.

Rien7847 | 10-10-09 | 19:22

Schoorsteenveger | 10-10-09 | 18:53

Nou iemand die een dergeliijk uitgebreid betoog aan mij richt verdient natuurlijk ook een antwoord.
De wijze waarop jij het daar stelt is zeker een punt van overweging en stemt mij tot nadenken. Ik moet er wel op wijzen dat ik duidelijjk heb gezegd dat het MISSCHIEN beter is de democratie uit te bannen, waarmee ik impliciet aangeef dat het misschine ook beter is dat niet te doen. Ik weet eerlijk gezegd geen beter alternatief en jouw betoog in ogenschauw nemend is er misschien ook geen beter alternatief. Dank je voor je uitéénzetting (serieus)

hakgeballetje | 10-10-09 | 19:21

Die rare vrouwen denken dat al die doekjes gelijk zijn. Mijn oma droeg zo'n ding op de boerderij ook altijd. Niet om religieuze maar uit praktische overwegingen.Geen stof in het haar bij werken op het land of bij het koeien melken.mestal waren ze ook vrolijk van kleur en in ieder geval geen bevestiging van onderdrukking of bezit zijn.

maagwand | 10-10-09 | 19:10

Als ik Geert was zou ik alleen hier al om de paraplu ook verbieden.

wakkere_nederlander | 10-10-09 | 19:06

Krankzinnige Gutmensch teven. Net of ze met een Stahlhelm met een dubbele s op staan.

bottehond | 10-10-09 | 19:05

CoJoNes | 10-10-09 | 18:41

Ja nee, daar zal het probleem niet liggen. Maar dan komt het; het beoordelen van besluiten, dat kan een lastige klus zijn en die toezichthouders, daar kan makkelijk iets aan schorten.

hakgeballetje | 10-10-09 | 18:55

hakgeballetje | 10-10-09 | 18:22
"Misschien is het beter de democratie uit te bannen."
Ik zou niet te snel het kind met het badwater weggooien als ik jou was. Oordeel en veroordeel niet te snel. Er is een hele hoop winst te maken. Met het grootste gemak wordt er nu te pas en te onpas gegoocheld met termen als racisme, fascisme, populisme, alsof het allemaal zo duidelijk is. Maar een beetje gepaste afstand nemen helpt hier. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het überhaupt mogelijk is om lieden van populisme te betichten op de wijze waarop men Fortuyn, Verdonk en Wilders beticht, namelijk door terug te grijpen op een stukje recente wereldgeschiedenis. Men deelt etiketjes uit, maar dan wél met de kennis en het inzicht van vandaag. Je kunt Wilders bijvoorbeeld met Goebbels vergelijken, maar men kon toentertijs Guebbels met nagenoeg niemand vergelijken. Kortom, het is een nieuw inzicht waar we nu mee spelen, het eerste inzicht in hoe manupulatie werkt, hoe idealen en ideologieën 'verkocht' worden aan Jan Publiek, hoe dubbel de motieven van machthebbers vaak zijn, enzovoorts.
De PvdA bijvoorbeeld komt er nu niet zo gemakkelijk mee weg door alleen maar met poppetjes te gaan schuiven. We doorzien het spel dat gespeeld wordt beter dan ooit tevoren en kunnen dat doorzicht sneller dan ooit tevoren aan elkaar meedelen en eover discussiëren. Dat zal op den duur een nieuw soort politicus opleveren, en wellicht een nieuwe politieke ethiek.
Voorts is ook de invloed van religies en religieuze systemen nooit zo inzichtelijk geweest als vandaag de dag. De invloed van de clerus op onze moraal is een andere geworden, is véél minder geworden en staat onder dagelijkse kritiek. En ook dat is nieuw. Verkondigers van God's woord moeten zich vandaag de dag méér verantwoorden voor de onzin die ze uitkramen dan ooit tevoren.
Nee, laten we de democratie vooralsnog overeind houden. Leve de chaos die nu ontstaat, de Babylonische spraakverwarring.
Die foto -de grote foto dan- tekent de tand des tijds: een stelletje onwetenden roept de wereld op de onwetendheid uit te bannen. Dat is een hoopvol begin.

Schoorsteenveger | 10-10-09 | 18:53

@hakgeballetje | 10-10-09 | 18:30
Da's juist heel eenvoudig, LOM-school niveau zelfs. Is een besluit al dan niet strijdig met de constitutie. Grootste opgave wordt een nieuwe grondwet schrijven maar gelukkig hebben de Yanks een aardige template liggen.

CoJoNes | 10-10-09 | 18:41

'Ik zoek nog Super de Boer zegeltjes, voor een nieuwe tefalpan'
@Zo jammer! | 10-10-09 | 18:14

Hmm,even kijken..'heb wel nog een AH moppersmurf voor je.
www.youtube.com/watch?v=KXJZT8C4VTI&am...

de grote Anti | 10-10-09 | 18:35

CoJoNes | 10-10-09 | 18:25

En dan de criteria voor de toezichthouders definiëren, willekeur uitsluiten, ook niet makkelijk. Ik weet niet wat het alternatief is, moet ik je eerlijk zeggen, maar democratie heeft bewezen niet echt het beste naar boven te brengen in de politiek

hakgeballetje | 10-10-09 | 18:30

@hakgeballetje | 10-10-09 | 18:22
Eens. Een constitutionele republiek, met toezichthouders invoeren.

CoJoNes | 10-10-09 | 18:25

CoJoNes | 10-10-09 | 18:10

Ach dat weet ik niet, wordt moeilijk te handhaven denk ik. Zo zijn velen van mening dat Wilders bv een rechts-populist is. Het zal moeilijk worden een definitie te vinden. Laat ze maar gaan, uiteindelijk lost het zichzelf allemaal op. Stel je voor Wilders wordt MP. Nou dat duurt dan een paar weken en iedereen kotst hem uit, net als Balkie nu. En dan verdwijnt het weer en dan komt de volgende patjepeeër met een hoop bravour en dan lopen alle tokkies daar weer achteraan. Misschien is het beter de democratie uit te bannen

hakgeballetje | 10-10-09 | 18:22

CoJoNes | 10-10-09 | 18:16
Goed plan!

Zo jammer! | 10-10-09 | 18:19

Zeddegeizot | 10-10-09 | 18:05

Niet alleen het begrijpend lezen, maar uberhaupt goed lezen gaat je slecht af. Uit je wat beperkte taalgebruik was mij echter al duidelijk dat zowel je opvoeding als je opleiding enige lacunes vertonen.

Redoutable | 10-10-09 | 18:18

@Zo jammer! | 10-10-09 | 18:14
Ruilen tegen spelzegels van de Plus?

CoJoNes | 10-10-09 | 18:16

Ik zoek nog Super de Boer zegeltjes, voor een nieuwe tefalpan.

Zo jammer! | 10-10-09 | 18:14

Dat alleen vrouwen mee mogen doen vind ik zo discriminerend.

Kingeef1975 | 10-10-09 | 18:13

Kardinaal Meier | 10-10-09 | 18:04
Deze betoging is als kunstwerk nauwelijks te overtreffen.

Schoorsteenveger | 10-10-09 | 18:12

(Ja, inderdaad, ook self-proclaimed libertariers ijn voor verboden op activiteiten die de vrijheid van het individu met geweld begrenzen.)

CoJoNes | 10-10-09 | 18:12

@hakgeballetje | 10-10-09 | 18:07
Er zou op grond van de Universele Verklaring van de Rechten voor de Mens een verbod op socialisme of sociaal democratie moeten komen. Lijkt me helder.

CoJoNes | 10-10-09 | 18:10

CoJoNes | 10-10-09 | 18:05

Precies en die van Verdonk ook, maar die druipt nu eindelijk af wegens "te belachelijk voor woorden"

hakgeballetje | 10-10-09 | 18:07

@hakgeballetje | 10-10-09 | 18:00
Alle socialistische partijen zijn bewegingen, die van Mussert dus ook.

CoJoNes | 10-10-09 | 18:05

Redoutable | 10-10-09 | 17:20
Bij "jij en je kornuiten" begon ik al te lachen. Bij mijn weten hebben wij nooit geknikkerd, dus je lult uit je nek. Kritiek op taalverruwing? Pleurt op. Ga naar het VK-forum. Je zit hier verkeerd.

Zeddegeizot | 10-10-09 | 18:05

Volgende week:
Kunstenares Karin de Visser organiseert een betoging voor het recht om besneden en uitgehuwelijkt te worden.

Kardinaal Meier | 10-10-09 | 18:04

Dames, draaaag die hoofddoek, het symbool van uw onderdrukking, en ik buig met eerbied voor uw onnozelheid.

Is-lam = Lam

Je-Zus Redde | 10-10-09 | 18:01

Bijstandskoning | 10-10-09 | 17:53

Nog een analogie, Müssert weigerde catagorisch zijn politieke parij een politieke partij te noemen; het was een "beweging"

hakgeballetje | 10-10-09 | 18:00

Bijstandskoning | 10-10-09 | 17:53
Volgens mij lijkt Wilders juist meer op jouw God, rooieklojo.
Dat vinden jullie soosjaloos toch zo belangrijk, hoe iemand zijn haar heeft?
img36.imageshack.us/img36/2545/marxa.j...

Merlot | 10-10-09 | 17:59

Wat een ruk quote ook van die troela's. Onwetendheid is de bron van haat staat op het spandoek. Nou eens even kijken, wie is er tegenwoordig vervuld van haat? Dat zijn:
a. Islamieten => haat voor ongelovigen (=mensen met een andere mening)
b. Linksche Gutmenschen => haat voor Wildersstemmers (=mensen met een andere mening)

Wat is de bron van hun haat? Dat zijn hun totalitaire ideologieen, die geen tegenspraak dulden. Het Socialisme en de Islam gebiedt hun volgelingen immers om andersdenkenden te haten, hetgeen hun onnozele volgelingen ook braaf doen. Conclusie, de quote moet zijn:

Het Socialisme En De Islam Zijn De Bron Van Haat, En Die Kunnen We Kwijtraken Door Bewustwording.

white trash | 10-10-09 | 17:55

-weggejorist-

Bijstandskoning | 10-10-09 | 17:53

Debiel PvdA-gedrag: protesteren voor moslims, zonder ooit de slachtoffers van kopvoddentax, iets te vragen. Zie ik Mariëtte Schamer met een theedoek op h'r kop?
Met zes trutten is de opkomst wel wat hoger dan ik dacht.
Kregen ze soepsidie? Ik denk het wel.

leefbarbaar | 10-10-09 | 17:50

@ Merlot | 10-10-09 | 17:36
Deze gevoelens zijn geheel wederzijds mijn waarde Merlot. Ik handhaaf ondertussen lekker door. Je toegenegen,

Marcus Porcius Cato | 10-10-09 | 17:45

staan ze er nog xD

Qrillah | 10-10-09 | 17:45

mark twain | 10-10-09 | 17:43
Heb ik gedaan.

Merlot | 10-10-09 | 17:45

@Merlot 17:30
Je zou al die vragen ook aan Wilders Of Brinkman of Gaus of Agema kunnen stellen.

mark twain | 10-10-09 | 17:43

Plafondpropellor | 10-10-09 | 17:35

Nou het begint net weer een beetje op te klaren, maar het is gedaan met de zomer. De herfst duurt meestal maar een week of twee en dan staan we weer tot de knieën in de sneeuw. Kut man! Ik probeer werk te vinden in Zuid-Oost Azië of Zuid Amerika, maar is niet zo eenvoudig.
Maar goed, allemaal off topic, dus laten we het daar maar bij houden en terug naar het topic, anders verwacht ik Joris.

hakgeballetje | 10-10-09 | 17:42

Marcus Porcius Cato | 10-10-09 | 17:32
Je bent me heul sympathiek hoor, totdat je met oranje vlaggetjes begint te zwaaien.
Maar hoewel ik op zulke momenten heel hard kan gaan staan blazen en sissen, blijft de all-over waardering onbekrast bestaan.

Merlot | 10-10-09 | 17:36

Cortes | 10-10-09 | 17:29
Koppelen aan een censuskiesrecht.
En hop.

Merlot | 10-10-09 | 17:35

@hakgeballetje | 10-10-09 | 17:24

Lekker weer in Geneve?

Plafondpropellor | 10-10-09 | 17:35

Geweldig dit! Een surrealistisch tafereel. De grote vraag: waar gaat dit in 's hemels naam over? Hoe deze plaat -vooral die grote foto- te interpreteren? Wat is hier waarheid? De dubbele lagen in dit tafereel zijn schier oneindig. Waar je ook begint met interpreteren, je loopt onherroepelijk vast in een moeras van onbeantwoorde vragen. Vooral de positie van de fotograaf is hier interessant. Wil hij enkel verslag doen, of voegt hij met die foto een extra dimensie toe? En is die langslopende dame een Tibetaanse? Is zij moslim? Is zij vrij? Wordt zij onderdrukt? Voelt zij zich aangesproken? Of is zij in verwarring zoals wij, waardoor bij ons de het vervreemdiende effect alleen nog maar toeneemt?

Schoorsteenveger | 10-10-09 | 17:33

@ Merlot | 10-10-09 | 17:17
Ja, alweer al die stemming makerij tegen ons koningshuis, dat viel niet mee.... Nou ja, even kijken, zijn we eigenlijk nog een koninkrijk ? Oh ja, nog steeds.... ROFL.

Marcus Porcius Cato | 10-10-09 | 17:32

Die wijven gaan er maar weer voetstoots van uit dat mensen die kritisch ten opzichte van de islam staan, "onwetend" (of bang!) zijn.
Ik zou wel eens in debat willen met deze trienen.
Hebben zij de koran gelezen?
Hebben zij de hadith gelezen?
Hebben zij islamitische vriendinnen? (Zo ja, waarom zijn die dan niet bij hen?)
Hebben zij in de islamitische wereld gereisd?
Hebben zij in de islamitische wereld gewerkt?
Hebben zij de islamitische filosofen gelezen?
Kunnen zij een arabisch gesprek volgen?
Hebben zij wel eens gesproken met imams, liberaal én orthodox?

Ik kan deze vragen namelijk allemaal met "ja" beantwoorden.
En ik vraag me héél sterk of of dat bij hen ook zo is.
Wie is hier dus onwetend?
En: wie bulkt er hier dus van de onberedeneerde haat ?

Merlot | 10-10-09 | 17:30

Reclameactie van de PVV. Punt.

Amalia Wasserstruyk | 10-10-09 | 17:26

Ik liep er vanmiddag aan voorbij op de Oude Binnenweg. 20 vrouwen (waarvan de helft blank) met een hoofddoek op hun hoofd en eentje voorop met een megafoon. Goedkoop, onleesbaar spandoek. Dan 6 journalisten van links allooi met dure camera's eromheen. Propagandaoptochtje voor de media, meer niet. Het stelde inderdaad écht niks voor.

michello | 10-10-09 | 17:25

"Weliswaar zal hij er best aanhang hebben bij de slecht geïnformeerde laag opgeleide Tibetanen die ook in de mythe geloven dat ’zijne heiligheid’ onfeilbaar en verlicht is." ... Ik wist niet dat Wilder's aanhangers eigenlijk Boeddhisten zijn....

joohoop | 10-10-09 | 17:24

Lewinsky | 10-10-09 | 17:16

Beste Lewinsky,
Ik vroeg niet naar de angst voor de Islam Dat is duidelijk. Ik vroeg naar de herkomst van de angst voor alles dat niet met Wilders' ideeën strookt.
Hoe kan je nou zo bang zijn voor 6 wijfjes in zeikende regen dat je het hele geensttijl publiek daartegen wil waarschuwen?
Begrijpend lezen is niet zo moeilijk dacht ik

hakgeballetje | 10-10-09 | 17:24

Lol, ANP zit het nog zo te manipuleren ook dat het lijkt alsof er tientallen staan, staan er maar 5 en 2 zijn maar Moslima! whahaha

Necramonium | 10-10-09 | 17:22

Gaat dit overigens over de vrijheid van moslimvrouwen?
Dan mogen ze wel eens van geloof gaan veranderen.

Zo jammer! | 10-10-09 | 17:22

Zeddegeizot | 10-10-09 | 16:49

Jij en je kornuiten hebben altijd de mond vol over vrijheid en Westerse waarden, en tegen de intolerantie van de Islam. Maar zodra mensen gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting zijn het ineens `kudtwijven´ (Pritt) of ´zielige wijven´ (jijzelf). Als jezelf geen greintje respect kunt opbrengen, moet je het ook niet van een ander verwachten. Dat heeft niets met op je pik gestrapt te worden, maar met fatsoen.

Redoutable | 10-10-09 | 17:20

Dat hele hoofddoekjes gedoe is natuurlijk té idioot voor woorden.
Gaat helemaal nergens over.
Wie maakt zich nou druk om een hoofddoekje?
Er zijn wel ernstiger zaken op de wereld dan wel of niet een hoofddoekje dragen.
Boeien!

borderliner | 10-10-09 | 17:19

Redoutable | 10-10-09 | 16:33

Hey jij gaat lekker snel op de kast, daar kan je hier nog populair mee worden

hakgeballetje | 10-10-09 | 17:18

@Merlot | 10-10-09 | 17:13
Mooi gezegd!
*slok rivella neemt*

Lewinsky | 10-10-09 | 17:18

Marcus Porcius Cato | 10-10-09 | 16:52
Ze blijven de standaardzinnetjes in hun koppen maar opdreunen.
Onmachtig als ze zijn de veranderde realiteit te bevatten.
Niet op ingaan.
't Is zo al zielig genoeg.
Socialisti ad leones etcetera.
Je had het zeker wel zwaar vanmorgen, met het Oranje-Hulabulavilla topic?
Arme ziel.

Merlot | 10-10-09 | 17:17

@hakgeballetje | 10-10-09 | 15:39
Lees even mijn plemp van 17:04

Lewinsky | 10-10-09 | 17:16

@gentle giant | 10-10-09 | 17:08
Ze is rijp voor exposities in Kandahar, Teheran en Tora-Bora. Daar zijn ze ook heel goed in fotosjoppen en zeau.

Lewinsky | 10-10-09 | 17:15

Kan aan mij liggen maar ik tell maar 5 personen. Waarvan ik denk dat de oudste de moeder is van de Proest) kunstenares, één haar zoon. Plus twee vriendinnen. Overtuigende demonstraite. Waarmee deze mevrouw haar uitkering sorry kunstenaarssubsidie weer mee heeft veiliggesteld!

M.cDude | 10-10-09 | 17:13

Lol, maar 5 mensen en een is gewoon een oud omaatje...

Necramonium | 10-10-09 | 17:13

Krachtmeester | 10-10-09 | 16:53
Het feminisme woekert voort.
Nu als feminisering.
Hadden we maar humanisme.

[Ik erger me dood aan de huidige mode van resverse sexism.
Mannen zijn in de beeldvorming van heute stomme, halfautistische lullen die niks begrijpen en altijd alles fout doen.
Neem nou zo'n reclame als voor Rivella, waar een meisje stoer is omdat ze Rivella drinkt en DUS in de lift maar een even lekker een kerel in de kont knijpt.
Doe niet zo moeilijk kun je zeggen, veel kerels wouen dat het gebeurde.
Maar stel je diezelfde reclame nou eens voor met een man die stoer is omdat hij Rivella drinkt, en een meisje in de kont knijpt.
Het land zou te klein zijn.

Dubbele moraal!
Walgelijk.
Dank aan CDA en PvdA; moraalboeren par exemple.]

Merlot | 10-10-09 | 17:13

overVecht | 10-10-09 | 15:59

Ja niet. Ik ben niet ingezeten in de Nederlandse staat, dus ik stem niet. Ik zou misschien wel mogen, maar ik doe het niet. A propos, als ik zou stemmen, dan zou ik Wilders stemmen. Ik kan namelijk wel een beetje televervele kijken uit holland. En als hij nou de premier wordt, dan kan ik hier weer maandenlang schuddebuikend van het lachen voor de comp liggen en uitzendinggemist kijken.

Man ik mis de tijd dat het LPF aan de macht was

----------------------------------------

Verder zullen we het wel niet eens worden vandaag.
gentle giant | 10-10-09 | 16:01

Beste gigant, da's helemaal niet erg. We zitten hier niet om zoete broodjes te bakken

hakgeballetje | 10-10-09 | 17:10

Klopt, harry pikkel, want in 'klokkijken' komt geen naamaanduiding voor.

Zwolle09 | 10-10-09 | 17:07

Trein meisje | 10-10-09 | 15:59
Die arrogante lul van een Fawaz waant zich inderdaad zo oppermachtig en veilig boven de wet geplaatst, dat hij zelf al kwam met "het zijn de vrouwen zónder hoofddoek die worden verkracht in dit land".
Gewoonlijk hebben moslims het er liever niet over.
Omdat ze wéten dat in dat koranvers/gebruik een keihard verbod voor islamitische sluiering, en zelfs voor de islam zelf ligt opgesloten.

Merlot | 10-10-09 | 17:06

@gentle giant | 10-10-09 | 15:21
Mevrouw de kunstenares heeft het over *een op niets gebaseerde angst voor de islam* www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/articl...
Huh? Op niets gebaseerd?
Islamitische aanslagen in NY, London, Madrid, Mumbay en op Bali. Theo van Gogh afgeslacht in de naam van de islam in de Linneausstraat. Islamitische burgeroorlogen in Algerije, Afghanistan, Soedan, Somalië, Irak en Iran met miljoenen doden tot gevolg. Om maar een paar voorbeelden te noemen.
Noem dat maar niets, achterlijke kunstenaarlinge dat je d'r bent, Karin de Visser!
*NL islamvrij bepleiten doet*

Lewinsky | 10-10-09 | 17:04

Geert , je hebt weer gelijk , de meeste vrouwen blijken niet zo dol op kopvodden te zijn , gezien het enorme aantal doekkies en lappen , succes volle demo , hahahahaha

StevieR | 10-10-09 | 17:03

En we zitten nog steeds te wachten op de antwoorden van de vorige. Die 'vrijvangeest' of zo. Die paranormale, die gedachtenlezer. Die zit al een heel uur te denken wat die vrouwen nou eigenlijk bedoelden...

Trein meisje | 10-10-09 | 16:59

@ Redoutable | 10-10-09 | 16:19
Welkom, alweer zo'n AFA-troll

LoopseTeef | 10-10-09 | 16:54

Het feminisme is dood.
Leven het humanisme!

Krachtmeester | 10-10-09 | 16:53

Die Oma snapt niet eens wat er aan de hand is...

reinaarden | 10-10-09 | 16:52

Moos Lambiek | 10-10-09 | 16:39
Die Boerziek gaan we in de gaten houden.

LoopseTeef | 10-10-09 | 16:52

@ Redoutable | 10-10-09 | 16:19
Failliet van Rechts ?!? Mag ik vragen waar u het in vredesnaam over heeft ?

Marcus Porcius Cato | 10-10-09 | 16:52

Redoutable | 10-10-09 | 16:33
Jankert. Je krampachtige reaguursel @16.19 doet vermoeden dat je op je pikkie bent getrapt. Geef toe. Het is humor dat er wel 6 zielige wijven komen demonstreren voor het recht op onderdrukking.

Zeddegeizot | 10-10-09 | 16:49

Jullie zie er helemaal niet debiel uit hoor, met de hoofddoekjes. Echt niet! Nee, totaal niet! *gemeen lachen doet*

Lewinsky | 10-10-09 | 16:48

Ondertussen zijn er vandaag weer drie demonstranten in Iran ter dood veroordeeld.
Ga daar eens de regen voor trotseren, voor mijn part met die o zo vrijheidsminnende hoofddoek.
Stelletje huishoudbeursdemomutsen.

Krachtmeester | 10-10-09 | 16:48

Aboe de Grote, helpt Rotterdam naar de kl*te(!)

Jorisdesukkel | 10-10-09 | 16:46

necrosis | 10-10-09 | 16:10

Goede reactie, er is zeker weten sprake van een "onoverbrugbaar cultureel verschil".
.
Nou was het niet bepaald een erg serieuze stelling want mi is er totaal geen verband tussen vrijheid(vrije wil) en het dragen van een hoofddoek. Er is altijd een bepaalde druk uit de familie/omgeving om zo'n ding te dragen en helaas wordt door nogal vaak onderbezweken.

Piet Purestront | 10-10-09 | 16:39

'Laten we de zaak eens omdraaien: sissende marocjes willen maar al te graag scoren bij blonde en blanke vrouwen, puur vanwege de status, maar kom niet aan hun zus.....'
@necrosis | 10-10-09 | 16:10

Het kan nog sterker.. Die sissende marocjes oefenen slechts voor later.
Wanneer ze tussen de 20 en 50 jaar zijn kunnen het hele dominante en nietsontziende hufters zijn,ook naar blanke vrouwen toe.
Thuis een importbruid,maar die houdt toch wel haar klep dicht.

Dat ze zo graag mafiafilms zien is misschien niet geheel toevallig,paar jaar geleden hoorde ik een verhaal over een jongeman die schijnbaar een paar verkeerde vrienden had gemaakt (mocro's) en niet voldeed aan HUN wensen..
Wat deden ze ? 'Juist,ze gingen achter zijn zus aan.
Helemaal doorgeneuqt.Bruut.Tegen haar werd verteld dat ze beter kon zwijgen anders ging haar broer klappen krijgen en visa versa.
Uiteindelijk niemand gewond,niemand deaud,maar ze hebben wel even mooi die hele familie 'onderworpen' en er nog plezier aan beleefd ook.

Misschien was het maar een verhaal maar ik vrees van niet...

de grote Anti | 10-10-09 | 16:36

necrosis | 10-10-09 | 16:10
Islamieten mogen onze vrouwen hoer noemen, wij die van hun niet
Islamieten mogen onze religie beledigen, wij die van hun niet
Islamieten mogen bij ons hun religie belijden, wij die van ons niet bij hun
Islamieten mogen ons christenhonden noemen, wij mogen hun geen Islamitische honden noemen

Heel gek maar het lijkt alsof de verhouding een beetje scheef is.

white trash | 10-10-09 | 16:33

Zeddegeizot | 10-10-09 | 16:27

Ten eerste ben ik je pik niet, dien hangt tussen je benen. Ten tweede, als je niet normaal kunt reageren, laat het dan.

Redoutable | 10-10-09 | 16:33

Onbewust gaan ze de banieren dragen van bezetting en onderdrukking.

koetmeurning | 10-10-09 | 16:32

Natuurlijk was het erg rustig. De rest kwam te laat omdat ze niet kunnen klokkijken (en dus niet klok-kijken, @Zwolle09).

harry pikkel | 10-10-09 | 16:29

Redoutable | 10-10-09 | 16:19
Hé pik, is dat niet je oma op die foto?

Zeddegeizot | 10-10-09 | 16:27

Volgende week een soortgelijke aktie. Dan demonstrieren de Vrouwen Voor Vrede met AK's en bomgordels op Plein 40-45.

widtvoet ® | 10-10-09 | 16:25

Ik vind de 14e Dalai Lama een lul. Mag je een groepje van 6 vrouwen eigenlijk een manifestatie noemen ? Bij welke hoeveelheid aanwezigen kan je fatsoenlijk spreken over een manifestatie ? Ik vind 6 eigenlijk te wienig.

Marcus Porcius Cato | 10-10-09 | 16:24

Je Verzint Het Niet | 10-10-09 | 15:58
Wilders is allang bang.
Als U nog niet bang bent, wordt het dan.
Alleen Wilders stemmen zal dan helpen.

Einde van de Domheid | 10-10-09 | 16:21

necrosis | 10-10-09 | 15:51
Dat is dan ook weer zo.

Teun van het Tuinpad | 10-10-09 | 16:20

Demonstreren voor vrijheid om jezelf beperkingen op te leggen(!) Kan me nog de tijd herinneren dat vrouwen hun bh's op de brandstapel flikkerden. Waar gaat het naar toe?

Jorisdesukkel | 10-10-09 | 16:20

Triest weer dit, jammer ik had wat anders te doe, wat beters... Was aan het werk!

WimDorsman | 10-10-09 | 16:19

Tjonge wat een ontzettend moedig stukje, meneer Pritt. U zult wel heel trots op u zelf zijn. U had het failliet van rechts Nederland niet beter kunnen verwoorden.

Redoutable | 10-10-09 | 16:19

Was eerlijke Hedy d'Ancona er ook ? Want die is ook voor vrije vrouwenrechten.

Kamervraag | 10-10-09 | 16:12

Dat zij geen hoofddoekjes, dat zijn linkse piratinnekes.

irriducibili79 | 10-10-09 | 16:11

Ik vermoed dat potentiele demonstranten zich hebben laten afschrikken door een eventuele naheffing van de belastingdienst voor de komende kopvoddentax.

de honden blaffen... | 10-10-09 | 16:10

@Piet Purestront 14:54
Ik had een vriendin die een mooi lichaam heeft (of had, weet ik niet, ruim 10 jaar geleden) en pronkte daar graag mee, strakke bloesjes met veel inkijk en korte rokjes.
Zat mensen die "slet" of "hoer" zouden roepen maar ze genoot van de aandacht zonder mij ooit te bedriegen.
Wat is er mis met mensen die genieten van het feit dat ze er goed uitzien en daarom ook aandacht krijgen.
Dit is een heel ander verhaal van iemand (een vrouw) die een jurk, een broek en een lange jas tot op de enkels dragen.
Laten we de zaak eens omdraaien: sissende marocjes willen maar al te graag scoren bij blonde en blanke vrouwen, puur vanwege de status, maar kom niet aan hun zus.....
Snap je het nu een beetje, ik noem het gemakshalve een "onoverbrugbaar cultureel verschil".
Dat is geen racisme, dat is gevoel voor werkelijkheid.
Plaats een moslim uit Bosnië tegenover een orthodoxe Serviër.......

necrosis | 10-10-09 | 16:10

Vrijvangeest | 10-10-09 | 16:05
Graag gedaan?
Ik wacht nog op je ongetwijfeld zeer verhelderende uitleg wat deze kneuzen dan wél bedoelden?

Trein meisje | 10-10-09 | 16:09

Ik mis Fatima Elatik. Dat hoofddoekje maakt haar zooooo geil.....
Of ben ik dat? :-)

MyCatIsDoingThis | 10-10-09 | 16:07

@Vrijvangeest | 10-10-09 | 16:05, of u moet van Ghanese vakanties houden, dan zijn wij uitgeluld.

gentle giant | 10-10-09 | 16:07

Hey, Pritt, kan je nou alleen nog maar stukjes over PVV-onderwerpen plaatsen?
Go see a shrink!

Dundunbanza | 10-10-09 | 16:06

Quote is verzonnen, anders zou je hem kunnen vinden als je zoekt op: ignorance hatred awareness "dalai lama"

taxidermist | 10-10-09 | 16:06

@Zwolle09 | 10-10-09 | 16:02
Is het ontbreken van een koppelteken een spellingsfout? Als jij het zegt zal het wel zo zijn.

Lets Kuttekrap | 10-10-09 | 16:06

Het is maar centimeterwerk tenslotte.

gentle giant | 10-10-09 | 16:05

Graag gedaan !

Vrijvangeest | 10-10-09 | 16:05

Zou Wilders al bang worden .... grapje, gewoon omdat het kan

Je Verzint Het Niet | 10-10-09 | 16:05

@Vrijvangeest | 10-10-09 | 15:59
"zich in anderen te verplaatsen", mocht u een mevrouw zijn, dan willen we graag praten en zo.

gentle giant | 10-10-09 | 16:04

Vrijvangeest | 10-10-09 | 15:59
Maar goed dat er nog intelligente mensen zijn, vrij van geest, die ons onze dwaling in doen zien. Dank daarvoor.

spanarchist | 10-10-09 | 16:04

@Vrijvangeest | 10-10-09 | 15:59
Leg jij dan eens uit aan ons dommertjes waar het deze vrouwen wel om gaat en waarom ze die tekst in lillike letters op dat laken gekalkt hebben.

Lets Kuttekrap | 10-10-09 | 16:03

Vrijvangeest | 10-10-09 | 15:59
Aangezien jij een soort gedachtenlezer bent: Wat bedoelden deze vrouwen dan wel? Volgens jou dan?

Trein meisje | 10-10-09 | 16:02

Lets Kuttekrap | 10-10-09 | 15:46

Nou, het is natuurlijk Wilders-hater. Lijkt me nogal logisch; het is één woord.

Zwolle09 | 10-10-09 | 16:02

@Vrijvangeest | 10-10-09 | 15:59

Echt heul erg bedankt voor je post! Je hebt echt mijn ogen geopend! Pfoe zeg... net op tijd!

overVecht | 10-10-09 | 16:01

@hakgeballetje | 10-10-09 | 15:58, alle Agnesen inderdaad, dat bedacht ik me ook net na m'n tegeltje.
Verder zullen we het wel niet eens worden vandaag.

gentle giant | 10-10-09 | 16:01

Kopvodden?

Bendekleding!

widtvoet ® | 10-10-09 | 15:59

Wat blijkt het toch weer moeilijk voor de meeste reaguurders hier om zich in anderen te verplaatsen. Mocht je dat eens lukken, dan begrijp je heel goed waar deze vrouwen voor opkomen. Het heeft niets met de islam te maken, maar dan ook helemaal niets. Geert bedoelde dat wel, deze vrouwen niet.

Vrijvangeest | 10-10-09 | 15:59

@hakgeballetje | 10-10-09 | 15:58

En u zelf stemt?

overVecht | 10-10-09 | 15:59

merlot:15:53
Zei fawaz jneid (moslimse bron) dit niet zellef ook al?
Zonder dat hij werd opgepakt wegens discriminatie van niet- mohammedaanse vrouwen?
En die domme maroc-trut van die column laatst, die in het arabierisch ging bellen toen er zo'n bontkraagje opdringerig werd?
Wanneer houdt het een sop?
In het westen de grens over: Al die mohammedanen! Met hun dhimmies er bij als het ff kan! Inclusief die Karin Visser. Dat heb ik haar ook ff zelf gemeld, met dank aan gentle giant. Als we dit nou allemaal ff doen, kan ze er niet meer omheen dat zij een van de weinigen is die écht nog denken dat die islam een mooi geloof is.

Trein meisje | 10-10-09 | 15:59

gentle giant | 10-10-09 | 15:56

Ja da's ook een linkse populist, net als die hotemetoot van het FNV en Wilders zelf. Allemaal socialisten, zoveel is duidelijk

hakgeballetje | 10-10-09 | 15:58

Zou Wilders al bang worden .... grapje, gewoon omdat het kan

Je Verzint Het Niet | 10-10-09 | 15:58

@hakgeballetje | 10-10-09 | 15:46, kom op, zelfs Agnes loopt te soppen op Geert.

gentle giant | 10-10-09 | 15:56

Net even op de markt op Zuid (Afrikaanderplein) geweest en vervolgens wat spulletjes op de "Noorderboulevard" opgehaald en ik moet zeggen, die oproep van mevrouw de kunstenares om vandaag massaal bedoekt het straatbeeld te ontsieren heeft zijn uitwerking toch werkelijk niet gemist: één greaute pinguinparade.

widtvoet ® | 10-10-09 | 15:55

Dat mens met het gele hoofdoekje heeft zelfs een kind. Weer een bewijs dat elek achterlijke mongeaul kinderen mag krijgen.

LoopseTeef | 10-10-09 | 15:54

Islamitische hoofddoekjes zijn ervoor bedoeld, om islamitische vrouwen zichtbaar te onderscheiden van niet-islamitische vrouwen, zodat islamitische mannen weten welke vrouwen ze mogen aanranden/verkrachten en welke niet.
Soera 33 vers 59.

Daarmee is iedere islamitische sluiering simpel te verbieden (art. 1, art 137 c en d), mits de politieke wil er maar voor aanwezig is.
Zónder dat "ook" kruisjes, keppeltjes e.d. verboden hoeven te worden.

De hijab is gewoon een politiek spandoek, dat de zelfbenoemde superioriteit van moslims zichtbaar uitdraagt.
"Iedere hoofddoek in de Dar el Harb is een wimpel van de islam".
Niet voor niets zijn juist die strontbrutale, agressieve relmoslima's zo gek op die hoofddoeken.

Merlot | 10-10-09 | 15:53

@kogelbiefstuk 14:44
Daar hebben ze paraplu's voor uitgevonden!
@Goodgirl 14:57
Het gaat niet om het aantal mensen maar om de boodschap die ze brengen, als ik morgen in mijn ééntje ga lopen verkondigen dat iedereen maar mijn muzaklinkjes moet luisteren word ik opgenomen in een gesticht.
Daarentegen zei een Chinees wijsgeer ooit: ook al zeggen 200.000 mensen iets doms, het blijft iets doms!
@Teun van het Tuinpad 14:50
Zich serieus laten nemen in bed, dat geloof je toch zelf niet, de baardmeneer springt erop en 60 seconden later is hij klaar en gaat even douchen om daarna naar het koffiehuis te gaan terwijl zijn vrouw weer aan de ketting wordt gelegd!

necrosis | 10-10-09 | 15:51

Dalai Lama wil Obama spreken, ik zei het al: Waarom? Het is helemaal geen protocol en de claims van DL rusten vooral op het calimero-esque gezeur en het draagvlak dat zg onderdrukten van de rest van de wereld krijgen.

Einde van de Domheid | 10-10-09 | 15:51

De beginletters van die leus is wel toepasselijk.
VVV
Stond vroeger voor Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer.
Even nadenken.

BBmetR | 10-10-09 | 15:51

De eenmansdemonstraties van Wilders stellen meestal ook niets voor. Het gaat erom dat er veel pers is.

Einde van de Domheid | 10-10-09 | 15:49

@CoJoNes | 10-10-09 | 15:06
U vergist zich Janmaat was de eerste in de politiek die zich liet horen.
U kent zijn uitspraak toch wel?
Ik ben niet tegen buitenlanders als het maar buitenlanders blijven.
Hij zei vreemdelingen maar dat woord mag al heel lang niet meer gebruikt worden behalve in een Sinterklaasliedje.

BBmetR | 10-10-09 | 15:47

Ik blijf er bij, er zit iets in het drinkwater... zó massaal, zó dom, kán gewoon niet!!!

Prinz von Emmerstein | 10-10-09 | 15:40

In het drinkwater? Ja dat is plausibel, anders kan nooit verklaren dat een zemelzeikert als Wilders zo populair wordt.

hakgeballetje | 10-10-09 | 15:46

@Zwolle09 | 10-10-09 | 15:45
Wat is er dan fout in die spelling?

Lets Kuttekrap | 10-10-09 | 15:46

gentle giant | 10-10-09 | 15:42
Lol. Dat zal het wel zijn.

spanarchist | 10-10-09 | 15:45

Wilders hater + heel veel
Ook al is 'Wilders hater' natuurlijk een kneiter van een spelfout. Maar daar staan er hier wel meer van.

Zwolle09 | 10-10-09 | 15:45

oohhh ze snappen ook echt niks die vrouwen !!

ikhebgelijk:) | 10-10-09 | 15:43

Vrouwen zouden moeten begrijpen dat theedoeken in de keuken thuis horen en niet om den hoofd.

overVecht | 10-10-09 | 15:42

harl | 10-10-09 | 15:32
Kwestie van de juiste snaren raken en de tijdsgeest aanvoelen, dan zou zo´n partij best wel eens groter kunnen worden dan je zou vermoeden.
En voor wat betreft de staatstelevisie, die situatie zou niet zo veel verschil uitmaken met de huidige situatie.

spanarchist | 10-10-09 | 15:42

lol@pica: zelfs René Danen's "Nederland overdrijft opkomst" kan hier geen 100+ mensen-foto's van maken, ongeacht de hoek waaruit ze proberen te schieten.
Hoe zit het overigens met de moskee-bekladdingszaak en het Anne frank-schuur-brandje? Hebben ze al een mogelijke verdachte gevonden of blijft men maar weigeren om de daders in de AFA-hoek te zoeken?

koen_c_s | 10-10-09 | 15:42

gentle giant | 10-10-09 | 15:38
Haha :) bespaar ons die foto in ieder geval Pritt!

Frelis Inna | 10-10-09 | 15:42

@spanarchist | 10-10-09 | 15:39, Zeeuwse mosselen gegeten zeker? krijg je dat.

gentle giant | 10-10-09 | 15:42

Onwetendheid of naïviteit, ik ben er nog steeds niet achter welke het ergste van de twee is.
Wat ik op de foto zie, is een stel verdwaasden die dolend onwetend hun eigen graf graven.
Ook al zijn het maar zes verwarde dames, voor mij zijn ze een doorsnee van het Nederlandse (niet na) denken in deze tijd waarin we leven.
Ik blijf er bij, er zit iets in het drinkwater... zó massaal, zó dom, kán gewoon niet!!!

Prinz von Emmerstein | 10-10-09 | 15:40

Ik tel er maar 5 bij het spandoek.
De zesde op de foto begrijpt niet wat die kwezels bezielt.

BBmetR | 10-10-09 | 15:40

OT //
Vannacht zo raar gedroomd. Tim Kuyk van Brein vervalste bewijsmateriaal om TPB maar uit de lucht te halen en niemand van de MSM rapporteerde daar over, en JPB liet vruchtbare landbouwgrond onder water lopen om de Belgen te paaien om hem te steunen bij zijn verkiezing tot Europees leider, onder goedkeurend toezicht van overgesubisidieerde groene nitwits. Gelukkig was het maar een droom, het Nederlandse volk zou dit soort idioterie nooit toestaan.

spanarchist | 10-10-09 | 15:39

Grappig te zien dat 6 nietsbetekenende vrouwtjes, de geenstijl redactie ertoe brengen ons vast te waarschuwen.

Vanwaar toch altijd die angst voor alles wat niet met Wilders' ideeën strookt?

hakgeballetje | 10-10-09 | 15:39

@de kudtkrantenjongen | 10-10-09 | 15:35
Dat zeg ik toch. Vanuit esthetisch oogpunt. Welk deel daarvan begrijp je niet?

Lets Kuttekrap | 10-10-09 | 15:37

Prachtig om te zien wat een klein klikje op de inzoomknop kan uithalen met je visie. Fokking met je brein!

Zeau, is het al bijna 5 uur?

Frelis Inna | 10-10-09 | 15:36

Opzich niet verkeerd om te demonstreren. Vind dat we het te vaak belachelijk maken en zelf minder vaak opkomen voor wat we belangrijk vinden. Nee, dan zitten we liever hier te k*nkeren...

koffiebroodje | 10-10-09 | 15:36

Lets Kuttekrap | 10-10-09 | 15:26
Leg is uit?

de kudtkrantenjongen | 10-10-09 | 15:35

lol@gentle giant | 10-10-09 | 15:29
Heeft U nog enkele suggesties ?

Teun van het Tuinpad | 10-10-09 | 15:34

Achterlijke cultuur!

TiSNiX | 10-10-09 | 15:33

gentle giant | 10-10-09 | 15:29
Thanks, dat lucht op!!

Bulletje Bloedworst | 10-10-09 | 15:32

@spanarchist | 10-10-09 | 15:22
Ongetwijfeld. De manier waarop het volk daarmee omgaat is nogal onvoorspelbaar. Even ervan uitgaande dat de trend doorzet en mensen zelf hun informatie verzamelen ipv zich exclusief door de staatstelevisie laten voeden dan reken ik toch nog op het moreel wat ondanks alles toch nog in veel mensen aanwezig is. De partij zal vast een kleine aanhang krijgen, maar ik denk niet dat het groter wordt dan een NVU of iets dergelijks.
Een alternatief is dat de staatstelevisie zich simpelweg aanpast om de boodschap van hun nieuwe broodheren te verkondigen. Dat lijkt mij een nog veel gevaarlijkere situatie, dan krijg je Fox News praktijken: Alles inleveren voor de veiligheid en eenieder met kritiek is een landverrader.

harl | 10-10-09 | 15:32

@spanarchist | 10-10-09 | 15:27, ik wist niet dat ze nog maar 50 was.

gentle giant | 10-10-09 | 15:31

LOL@gentle giant | 10-10-09 | 15:29

hoezo nutteloos... haha.

overVecht | 10-10-09 | 15:31

gentle giant | 10-10-09 | 15:29

Zou ze zwaar gesubsidieerd worden?

G-unite | 10-10-09 | 15:31

GVD, wilde ik net een potje rechts gaan schreeuwen stond het plein vol met linkse wijven.

sjaakdeslinksesul | 10-10-09 | 15:30

Altijd mooi om kanslooslinksklootjesvolk iets te zien ondernemen....

overVecht | 10-10-09 | 15:29

Jorisdesukkel | 10-10-09 | 15:26
Wat dacht je? Met burgervader Aboutaleb

Bulletje Bloedworst | 10-10-09 | 15:28

gentle giant | 10-10-09 | 15:23
Lullig van je. Karin de Visser is zowel nationaal als internationaal een gevestigde kunstenares met een uitstekende naam, die heeft het echt niet nodig om op de anti-Wildershype mee te liften om bekendheid te krijgen.

"Daaruit sprak meestal een op niets gebaseerde angst voor de islam, en de religieuze en traditionele uiterlijke verschijningsvormen daarvan.'' Dit zegt toch voldoende, die boosheid is begrijpelijk.

spanarchist | 10-10-09 | 15:27

Goede opkomst, zitten waarschijnlijk nog 3 geïnfiltreerde pliesies bij. Is hier overigens een vergunning voor afgegeven?

Jorisdesukkel | 10-10-09 | 15:26

filegrabber | 10-10-09 | 15:23
Rot toch op, naieve idioot

Bulletje Bloedworst | 10-10-09 | 15:26

Lillike trollen. Dit soort wijven zou, vanuit esthetisch oogpunt, buitenshuis verplicht een burka moeten dragen.

Lets Kuttekrap | 10-10-09 | 15:26

Een paar jaar geleden waren het de achterlijke dorpen in Nederland waar je nog hoofddoeken zag, nu zijn het de achterlijk dorpen die de hoofddoek willen verbieden. Wat zijn mensen toch ongelofelijk dom.

filegrabber | 10-10-09 | 15:25

"De kunstenares realiseert zich dat ze zichzelf met hoofddoekjesdag ook aardig in de kijker speelt. "Ik heb gehandeld uit pure boosheid. En niet, zoals Wilders, uit eigenbelang.''

gentle giant | 10-10-09 | 15:23

"Pruimen Voor Vrijheid"

RickH | 10-10-09 | 15:23

Een succes of niet, deze vrouwen hebben groot gelijk. Een paar generatie geleden liep elke vrouw met een hoofddoek in dit land. Het moet een vrije keus zijn. Een partij die zich Voor de Vrijheid noemt moet dat begrijpen.

filegrabber | 10-10-09 | 15:23

@vage_eddie: Nee die oude heks is zeker niet vergeten wat onderdrukking is. En ook niet hoe één bepaalde bevolkinsgroep stelselmatig gemarginaliseerd en gecriminaliseerd werd. Om vervolgens sehr efficient, geholpen door Nederlandsche Feldwebels per veewagon abtransportiert zu werden.
Die vrouw heeft gelijk!
Ik heb de Godwin niet gemaakt he vage eddie. Dat deed jij. Dat je dat weet.

JanVergoor | 10-10-09 | 15:23

Dat wijf voorop herken ik. Die is in '45 kaal geschoren en bedekt met pek en veren de vluchtende duitsers achterna gehold

Bulletje Bloedworst | 10-10-09 | 15:23

deze demonstranten zijn geestelijk niet helemaal goed in hun hoofd
weer een reden om PVV te stemmen

Hansvo286 | 10-10-09 | 15:23

Ik denk dat er vanmorgen een deur opengegaan is die beter dicht had kunnen blijven.

Nlz® | 10-10-09 | 15:22

CoJoNes | 10-10-09 | 15:06
Ga door, ga door. Hoe ziet volgens jou fase 5 er uit?
Stel de PVV zit in de regering en er komt een terugkeerbeleid voor moslims zoals we dat in Frankrijk zien. Daarnaast zal de instroom drastisch worden beperkt en zullen subsidies worden stopgezet. Hoe zullen moslims reageren? Integreren gaan ze niet en minder radicaal worden ze ook niet. Het anti-Westerse sentiment zal toenemen, meer aan de oppervlakte komen.
Dat is volgens mij het meest logische scenario en dat zal leiden tot meer conflicten.
Er moet toch een punt komen dat burgers zich meer actief gaan verzetten tegen de islam?

Jelotchka | 10-10-09 | 15:22

harl | 10-10-09 | 15:16
Ongeacht hoe er verder met Wilders omgegaan wordt, het is slechts een kwestie van tijd tot er een partij komt die zich rechts van Wilders situeert.

spanarchist | 10-10-09 | 15:22

Hoofd doek is geen vrijheid maar onderdrukking van de vrouw.
Maar je hebt altijd gekken die zich laten meeslepen door die moslims.

gerrit5042 | 10-10-09 | 15:21

"Weet dan dat die hele manifestatie geen RUK voorstelde, dat het zes verregende kudtwijven waren"...

Ja, Pritt Stift heeft de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan.

Leviathan | 10-10-09 | 15:21

-weggejorist-

TT150 | 10-10-09 | 15:21

@CoJoNes | 10-10-09 | 15:06
Goede analyse, en ik hoop van harte dat het een juiste analyse zal blijken te zijn. Echter, golf 4 is exact hetgeen me zorgen baart: wordt verkiezingswinst van Wilders omgezet in een succesvolle campagne om de man persoonlijk, of obv dossiers als filebestrijding, strippenkaart etc af te fakkelen, dan wordt het daarna een jaar of 8 not done om welke religie dan ook ter discussie te stellen. Daarmee wordt het dan ook not done om ideologie / idioterie ter discussie te stellen. En die tijd hebben we (in mijn bescheiden opinie) nu net niet meer.

Verkiezingswinst Wilders is wat mij betreft prima. Zolang zijn agendapunt Islam-kritiek (of OK, religie-kritiek, een beetje gelovige zou als het goed is back-up moeten hebben en moet dus zonder meer tegen een stootje kunnen) maar niet ondersneeuwt. En zolang het onderscheid tussen religie en ideologie maar meer en meer helder wordt uitgelegd voor velen.

Vwb Rotterdam: die mensen stralen uit dat het hun tijd wel uit zal duren, dus waar zouden ze zich nog in verdiepen resp. zorgen om maken. Het zal me benieuwen in welk kader dit soort demonstraties nog eens als bewijs voor "goed Nederlanderschap" zullen worden opgerakeld.

HY78. | 10-10-09 | 15:21

Wilders hater is groenlinks-mongeaul, word high van het snuiven in Femke's schaamhaar

Bulletje Bloedworst | 10-10-09 | 15:20

Vage_eddie | 10-10-09 | 15:17
... Er vanuit gaande dat het hier een autochtone (?!) bejaarde betreft, waar het wel op lijkt.

Vage_eddie | 10-10-09 | 15:17

Mijn god.
Aan d'r grafkop te zien heeft ze de onderdrukking van de Duitsers nog meegemaakt. Nu alweer vergeten wat onderdrukking is ?

Vage_eddie | 10-10-09 | 15:17

@CoJoNes | 10-10-09 | 15:06
Eerlijk gezegd denk ik dat dit pas de tweede golf is, aangezwengeld door Wilders. De eerste heeft nooit een eigen correctie kunnen maken omdat getracht is deze tegen te houden door middel van de moord op Pim Fortuyn. Nu ben ik het wel met je eens dat de correctie zeker plaats had kunnen vinden door het stel minkukels in LPF.
Omdat Pim Fortuyn vermoord is, is de dialoog nooit afgerond en hebben veel mensen een naar gevoel overgehouden. Dit is waar Wilders nu op surft. Om die reden wordt ook veel meer geaccepteerd door de achterban. Hoe meer de tradtionele media Wilders in een kwaad daglicht proberen te stellen, hoe standvastiger, en confronterender, Wilders en zijn achterban worden.
Het is ook gewoon nodig, en ik hoop dat de maatschappelijke beweging ditmaal wel zelf tot rust mag komen en niet weer wordt onderdrukt. Dat laatste zou betekenen dat de volgende iteratie alleen nog maar heftiger wordt.

harl | 10-10-09 | 15:16

Piet Purestront | 10-10-09 | 14:54
"Hoofdoeken en vrijheid, kan iemand mij het verband tussen beide uitleggen? "

Tuurlijk. Linkse leeghoofden komen orgasmisch klaar als ze opkomen voor de rechten van uitheemse verschoppelingen. Van onaneren word je zoals bekend blind en dat zorgt er bij linkse Gutmenschen dus voor dat ze niet inzien dat ze nu voor zaken protesteren waar ze twintig, dertig jaar geleden nog fel tegen protesteerden. Daarom zie je voormalige feministes nu enthousiast roepen dat vrouwen het recht moeten krijgen om zichzelf religieus te onderdrukken.

Als je het nog niet snapt, verwijs ik je graag naar de wetten van Crough op www.euronet.nl/users/bc/boek/solli.htm...

ymmv | 10-10-09 | 15:16

hartstikke makkelijk zo doek, veeg er altijd me lul me af na het n**ken

de baas van de baas | 10-10-09 | 15:16

De vrouw met die oranje heaufddoek is zo'n type dat, van haar bespaarde tubes Veet, Gilette Venus en andere cosmetica, 2x per jaar naar Gambia vliegt vanwege de *kuch* grootse natuur.

Russ Meyer | 10-10-09 | 15:16

hoeren

Roon | 10-10-09 | 15:15

"Dit land kan zo veel analfabeter" vind ik ook wel een goede quote.
Hé verrek, die hadden de hoofddoekdames ook op hun spandoek kunnen zetten, had net zo veel recht gedaan aan hun actie.

spanarchist | 10-10-09 | 15:14

Zo'n demo snap is dus echt niet, vrouwen worden in onze maatschappij nauwelijks een strobreed in de weg gelegd, zij mogen bijna overal een kopvod dragen terwijl ik van mijn werkgever zelfs geen pet mag dragen (en van de politie geen bivakmuts/ intergraalhelm).
Wat nou disciminazi?
De enige onderdrukking die kopvodden ondervinden is thuis of bij (mannelijke) familieleden.

necrosis | 10-10-09 | 15:13

Die hebben te lang geen roerstokje in hun suikerpotje gehad.
Ga eens neuqen

Bulletje Bloedworst | 10-10-09 | 15:13

-weggejorist-

3 hoog in Mexico | 10-10-09 | 15:12

wilders hater | 10-10-09 | 14:43
Flauw. Neem de moeite voor discussie, dude.

Strotgrondel | 10-10-09 | 15:12

Quotes jatten wordt het helemaal in 2010. Dat het internet het niet langer toestaat dus ook. FAIL! Maar afgezien daarvan ziet het er naar uit dat de hoofdoekjes brigades geen kuisheid meer kunnen aanvoeren als reden. Dat los je met een doekje dus niet op www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland...

Stroopdoos | 10-10-09 | 15:11

Boe!! | 10-10-09 | 15:01
Hoofddoeken zijn er voor de dommen en de schoonmaaksters

Ella | 10-10-09 | 15:10

Ik tel echt maar 4 trollen en een soort van oppersmurf met een schattig blauw mutsje.

hero_of_heaven | 10-10-09 | 15:10

Zie (on the road) dagelijks lesautootjes met burka-cursisten.
Is dit niet dangerous? Zicht belemmering?
Vind het verders allemaal uitstekend, daar het mijns inziens toch een soort van integreren is...

Ashtrey | 10-10-09 | 15:10

Aha, de naivelingen doen ook mee.

Zo jammer! | 10-10-09 | 15:10

Kzie op die feauto alleen maar 4 kudtwijven en een gozerT, of benk blind.

Kale jekkerT | 10-10-09 | 15:08

Daarna gingen de demonstranten naar huis, deden hun idiote hoofddoekjes af en gingen de kroeg in.

Frederico Jacobse | 10-10-09 | 15:07

De eerste golf van verzet tegen de Islam was de opkomst van de LPF, daar volgde een correctie op door het wanpresteren van de kamerleden, ingegeven door de moord op Fortuyn (golf 2).
Nu zitten we in de derde golf, de opkomst van de PVV, het resultaat van deze derde golf is het teniet doen van de politiek correcte teruggang van islamkritiek. De derde golf zal relatief gezien de grootste groei laten zien in religieuze kritiek. Ook op deze golf zal een correctie volgen, waarschijnlijk na de verkiezingswinst van Wilders (golf 4).
Na deze correctie is islamkritiek geaccepteerd en zal de meerderheid van de Nederlanders geen blad meer voor de mond nemen.
(Elliot waves heersen)

CoJoNes | 10-10-09 | 15:06

Bedankt voor de tip

Franciscus Borchwerf | 10-10-09 | 15:05

Greta en Anja waren ook aanwezig...
Dries ook, maar die droeg ipv een kopvod een bordje met de tekst:
"Behead those that insult Islam"

Maar desalniettemintegenstaande.. als ik jeuk aan m'n kruis heb voel ik me ook in m'n vrijheid aangetast, natuurlijk.

Ga nu even minaretten bouwen mbv van m'n zojuist opgeschepte aardappelpuree..

RickH | 10-10-09 | 15:05

Tsjongejongejonge, staan die wijven daar even mooi voor gek!

Frederik Puntdroad | 10-10-09 | 15:05

OMG die wijven snappen het echt niet. Een protest VOOR hoofddoekjes met de tekst 'vrouwen voor vrijheid'. Hoe dom kun je zijn. Snappen ze dan niet dat hoofddoeken juist oorspronkelijk zijn bedoeld voor de onderdrukking van vrouwen?

MarV | 10-10-09 | 15:04

Ome Frik zou ze doen.

Allemaal.

Pa Cartwright | 10-10-09 | 15:01

O wacht, nog even op knopje van wilders hater drukken....

Ollecram | 10-10-09 | 15:01

Als het hoofdoekje wind- en waterproof is snap ik wel dat ze er graag een willen dragen.

Drs.. Gelul | 10-10-09 | 15:01

+1000 voor die foto. Wie nou nog niet begrepen heeft dat alle islamitische symbolen verboden moeten worden, is gewoon geestelijk niet in orde.
Gelukkig zien steeds meer mensen in dat de islam een gevaar is dat we alleen maar kunnen onderschatten en waar we niet vanaf komen met een passieve houding.
In dat kader is het goed om te zien dat de diverse websites populair zijn geworden met een kritisch geluid jegens de islam.
Toch moet de echte opstand nog komen, we zitten nog in een eerste fase, die gevolgd zal worden door een fase van meer verzet. Welke aspecten van verzet ingevuld worden weet ik niet, maar een zetel of 32 voor de PVV in 2011 is een goed begin.

Jelotchka | 10-10-09 | 15:01

Hoofddoek: echt een teken van vrijheid, toch???

Boe!! | 10-10-09 | 15:01

Oma..!?!

stadsjongen | 10-10-09 | 15:00

Voor zulke lelijke vrouwen is een boerka wel heel handig.

Lying Dutchman | 10-10-09 | 14:59

Ik ben voor vrijheid van de vrouw, dus ga ik maar met een hoofddoekie in de regen op het Schouwburgplein staan... Sjéééézussss nog an toe wat een droefenis...

bello | 10-10-09 | 14:58

wilders hater | 10-10-09 | 14:43
Kneusje.

Rammstein | 10-10-09 | 14:57

Man man man, Fipo...

Ashtrey | 10-10-09 | 14:57

@wilders hater 14:43
Waarom denk ik dat je comment geen lang leven beschoren is?
Joris houdt niet van FiPo's
*zwaait alvast*
En verder zijn bandana's en oude-vrouwen-doekjes niet vergelijkbaar met vrouwonderdrukkende kledij die alleen handen en gezicht (en soms helemaal niets) mogen laten zien.
En je nick moet je maar eens uitleggen, wat is er mis met ageren tegen moslims die alles mogen wat een niet-moslim NIET mag in het kader van mulicul-policor?
Jouw "first" is wat mij betreft "last"!

necrosis | 10-10-09 | 14:57

Alsof de hoeveelheid aanhangers van een bepaalde boodschap iets zegt over de kwaliteit van die boodschap. Een zuivere religieuze redenering, echt iets voor de Wilders-aanhanger die Pritt is...

GoodGirl | 10-10-09 | 14:57

Zwaait vast naar wilders hater | 10-10-09 | 14:43

Doehoeg........

By the way, die wijven hebben het niet begrepen.

Ollecram | 10-10-09 | 14:56

Een beetje een hoog 'Worden jullie onderdrukt? Dat moet ik aan mijn man vragen' gehalte. Zelden zo'n droevige actie gezien als dit! Hoofdoeken en vrijheid, kan iemand mij het verband tussen beide uitleggen?

Piet Purestront | 10-10-09 | 14:54

Wel eerlijk dat ze zelf twijfelden over de opkomst.
Het had er ook 1 kunnen zijn.
Vrouw(en) Voor Vrijheid

Teun van het Tuinpad | 10-10-09 | 14:54

ppfff .. stelletje proleten...

deAmbtenaar | 10-10-09 | 14:53

@ Cortes | 10-10-09 | 14:47
Die ene maakte de foto.

Bos Hout | 10-10-09 | 14:52

Die ene met dat blauwe hoofddoekje (pica rijk), lijkt trouwens verdacht veel op een kerel, sterker denk dat het de bodygard 80+dame is.

william7055 | 10-10-09 | 14:52

De dames vervelen zich en moeten wat te doen hebben op een zaterdag.

kuifje. | 10-10-09 | 14:51

first

wilders hater | 10-10-09 | 14:43
----------------------------

Wilders haters zijn domme tokkies die niet normaal kunnen reageren.
Het bewijs zie boven stippel lijn.

solidstate | 10-10-09 | 14:51

handig joh, die croptool

je postbode | 10-10-09 | 14:50

Deze vrouwen zijn te achterlijk om een behoorlijke pan sudderlappen op tafel te zetten.
Zich serieus laten nemen doen ze maar thuis, in bed.

Teun van het Tuinpad | 10-10-09 | 14:50

Dit is werkelijk FAN-TAS-TISCH!

weepappa | 10-10-09 | 14:49

Vrouwen willen in alle vrijheid de plichten van de islam (en hun sociale omgeving) naleven! LOL!

p0rn0 | 10-10-09 | 14:49

LOL Dank voor de informatie!

Gezellig! | 10-10-09 | 14:49

.... maar het zijn WEL mooie doekjes

Ouwe Doos | 10-10-09 | 14:48

first
wilders hater | 10-10-09 | 14:43

And most probably last

Russ Meyer | 10-10-09 | 14:48

Geert werkt in Den Haag, ga dan niet protesteren in Rotterdam... En wat wil je bereiken? Wilders voert deze politiek, zal hij na deze zielige show zich ineens bedenken en zelf een hoofddoekje gaan dragen? Weinig kans...

Linkin_NL | 10-10-09 | 14:47

Heb ik wat gemist dan?

necrosis | 10-10-09 | 14:46

wilders hater | 10-10-09 | 14:43
triest figuur,
en een dikke fail voor die vrouwen. Vrijheid en religie, 2 dingen die niet samen gaan.

Lowlife | 10-10-09 | 14:46

Stijlloos op zn best +1

Yoast92 | 10-10-09 | 14:46

Goed dat de Dalai Lama ook eens kritisch wordt bekeken! +1

Anti links/rechts | 10-10-09 | 14:45

Hoe naief van mij te denken dat bij de eerste aanblik van het artikel ik ECHT even dacht (of was het wishfull thinking) dat het om vrouwen ging die opkwamen voor hun vrijheid tegen de onderdrukking vanuit de Islam. 'Eindelijk!' dacht ik verheugd. Helaas, het bleek weer een droom.

Mulimans | 10-10-09 | 14:45

Ik zie een stel Nederlandse vrouwen die denken solidair te zijn, maar dus geen flauw idee hebben waar het nu echt over gaat. Eentje ligt al bijna op sterven, dus dat ruimt op.

harl | 10-10-09 | 14:45

Ik mis alleen Godverdomme aan het einde :)

Nacho_Vidal | 10-10-09 | 14:45

Het symbool van een moordadige sekte en vrouwen onderdrukking vergelijken met een oma die twee keer per jaar haar kapsel wil beschermen tegen een regenbui is wel de grootste BULLSHIT verkoop van de eeuw.

solidstate | 10-10-09 | 14:45

vRouwen vooR vRijHeid
Mooi sTukjE bReezaH scRipT.

CoJoNes | 10-10-09 | 14:44

Staan die sproeiers nu al aan? :D

AC_Wesley | 10-10-09 | 14:44

HAHA! Lol @ hele artikel, heerlijk geschreven Pritt!!!!

Nacho_Vidal | 10-10-09 | 14:44

In de regen heb je toch doek nodieg?

kogelbiefstuk | 10-10-09 | 14:44

Heeft C2000 goed gefunctioneerd?

Bos Hout | 10-10-09 | 14:43

Toch leuk hoor om daar zo voor te demonstreren.
Als je het zo graag wilt, dan doe je dat toch gewoon...

je weet het | 10-10-09 | 14:43

-weggejorist en opgerot-

wilders hater | 10-10-09 | 14:43

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen