Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Tariq Ramadan weggeschopt

Speciaal bijzonder extrahoogleraar Tariq Ramadan is de laan uit geschopt. Ramadan was verbonden aan de Erasmus Universiteit als hoogleraar 'burgerschap en identiteit'. Maar hij was eigendom van de gemeente Rotterdam die van deze leerstoel een prestigeobject had gemaakt. Ramadam was voor Rotterdam hét symbool van de manier waarop de gemeente om zou moeten gaan met integratieditjesendatjes. En daarom dokte 010 grif geld voor een heuse leerstoel. Maar nu niet meer. Ramadam bleek al snel een handlanger van het Iraanse regime te zijn en liet zich door de Iraanse regering zo goed betalen dat hij op verre vakanties kon. Maar sinds vandaag is daar een einde aan gekomen. De integratieprofessor die nauwelijks een woord Nederland spreekt is exit. Spelende stad, wat hebben we nu geleerd? Instant Update Iedereen heeft boter op z'n hoofd. Tariq heeft gelijk, en de rest van de wereld niet.

Reaguursels

Inloggen

vanhetgoor | 19-08-09 | 10:46
In moslimculturen is het toekeren van de andere wang een teken van zwakte. Fel er tegenin gaan, ja agressie, daarentegen wordt gezien als sterkte. Kortom: Ramadan kan niet anders dan nu gaan procederen- hij zou aanzien verliezen bij zijn aanhangers als hij dat niet zou doen. (Zijn aanzien bij gelovigen is voor hem als bruggenbouwer belangrijker, dan nu proberen de schade van eventuele aggressie in Rotterdam/Nederland te beperken. Hij had uiteindelijk ook gratieus kunnen berusten in zijn ontslag met een oproep dan maar op een andere manier harmonieus uit de problemen te geraken.)
De deense psycholoog Nicolai Sennels (”Onder criminele moslims. De ervaringen van een psycholoog in Kopenhagen”) heeft onderzoek gedaan onder criminele moslim en hun beweegredenen en hun achtergrond. Zie www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=...

klompenmeissie | 20-08-09 | 11:36

leefbarbaar | 19-08-09 | 10:45

Linksch heeft wederom ettelijke miljoenen zuurbetaald belastinggeld verspild

pennestront | 19-08-09 | 18:35

Schoorsteenveger | 19-08-09 | 10:16
*opstaat en hard 1 mans applaus doet geven*

Reckneya | 19-08-09 | 17:04

vanhetgoor | 19-08-09 | 10:46
Ik denk eerlijk gezegd dat het een beetje verloren tijd is om alles wat de man ten beste heeft gegeven onder de loep te leggen. Laten we gewoon besluiten dat hij niet te vertrouwen is en dus niet op onze kosten de bruggenbouwer mag blijven uithangen. Laten we hem verder alle vrijheid gunnen om claims te leggen, om te blijven raaskallen, om lezingen te blijven geven. Maar laten we hem hinderlijk blijven volgen zoals hij ons hinderlijk volgt. Als hij zich het recht toeëigent om het westerse denken te vertrappen en de Islam te verheerlijken, dan kan hij dat omdat wij hem dat toestaan. laten we dat niet vergeten. Hij kan ons verguizen omdat wij zoiets als vrijheid van meningsuiting hebben bewerkstelligd, hij kan de Islam als redding opvoeren omdat wij zoiets als vrijheid van meningsuiting hebben. Hij kan nu. frank en vrij, op zijn eigen web site tegen Nederland, Bolkestein en Wilders tekeergaan omdat wij zoiets als vrijheid van meningsuiting kennen.
Maar vrijheid van meningsuiting betekent zeker niet het tot in eeuwigheid mogen verwachten dat we die meningsuiting voor waar aannemen, belangrijk vinden, serieus nemen. Hij heeft zijn spel gespeeld, we zijn moe van de man en zouden hem veel te veel eer bewijzen door nog serieus op zijn gifbrouwsels in te gaan. Hij heeft veel te veel podium gekregen, en dat podium is hem nu afgenomen. Zonder podium, zonder circus, zonder theater blijft er van zijn 'denken' niet veel meer over. Klaar, afgelopen. De Meulenbelts van Nederland zullen niet meer in staat zijn om hem op het podium te slepen. "We hebben verloren" weet ook Anja.

Schoorsteenveger | 19-08-09 | 11:14

"Weer ben ik in Nederland onder vuur komen te liggen." roept hij.
.
Vervolgens doet hij of Nederland gek is.
Grappig dat hij hiervoor in Frankrijk heeft gezeten, men daar ook genoeg had van z´n draaierige praatjes, zijn dubbele moraal en niemand hem meer moest. Nu heeft men in Nederland genoeg van deze slang is Nederland natuurlijk een zelf beetje raar volgens Tariq.
.
Deze man heeft vele maskers, is intelligent. Maar kijk naar de feiten en niet naar zijn gedraai en je komt maar tot 1 conclusie:
Tariq Ramadan heeft maar 1 doel, de islamisering van europa.

nenny | 19-08-09 | 11:07

tipo | 19-08-09 | 10:25
Aan ons de edele taak om dit inzicht verder uit te dragen en aldus het systeem Islam te verzwakken. Dan doen we precies wat Ramadan pretendeert te doen bij PressTV.
Je moet voor de grap dit antwoord van Tariq Ramadan eens lezen. Zijn hele argumentatie staat volkomen haaks op de argumentatie die hij bezigt om zijn deelname aan de propagandazender PressTV te verdedigen.
www.tariqramadan.com/spip.php?article1...
"I cannot understand that you do not understand my position! I am ready to talk to any Jewish intellectual (I shall be attending the Cambridge Muslim-Jewish Forum this month) but I will not remain silent when this is – or could be - used to support the unacceptable State policy."
Wat een gladde aal, wat een leugenaar, wat een verrader.

Schoorsteenveger | 19-08-09 | 10:53

Vanochtend las ik in de kranten dat Tariq Ramadan de gemeente Rotterdam voor de rechter wil slepen. Hij heeft totaal geen enkele kans op succes. Hij pretendeert hoogleraar te zijn en hij is aangesteld als professor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is zogenaamd 'moslim filosoof' en dit is het punt waarop hij de mist is ingegaan. Hij heeft er tot voor kort steeds mee weg kunnen komen, maar ooit een keer komt een leugen uit. Filosofie is WIJSBEGEERTE en moslim wil zeggen ONDERWORPEN aan de islam. Dit zijn twee begrippen die niet te combineren zijn. Er is geen wijsbegeerte mogelijk in het onderwerpen zijn of onderwerpen aan een achterlijk sprookjes god.
Nu las ik in een regionale krant dat hij ook heeft gevraagd of iemand de punten kan aangeven waarop hij dan volgens zijn filosofieën fouten heeft verkondigd. Daarom is dit nu hier mijn plaats om de lezers van deze GeenStijl-reacties op te roepen om alle punten die hij verkondigd heeft te toetsen aan het gezond verstand èn aan de rechten van de mens. Men mag ze ook naast de joods/christelijke normen en waarden lat leggen, maar dat doe je maar in je eigen tijd!
Elke bewering van Tariq Ramadan, waar ook ter wereld gedaan is strijdig met de eenvoudige voor iedereen te begrijpen rechten van de mens, dat man en vrouw gelijk zijn. Elke referentie aan de islam, en aan het feit dat dit 'goed' zou zijn is strijdig met elk normbesef. Het staat haaks op elke vorm van het begeren van wijsheid. Hierdoor is elke verdediging van Tariq Ramadan bijvoorbaat kansloos.

Ik hoop van harte dat Tariq Ramadan zal gaan inzien dat al zijn verrichtingen er alleen toe hebben geleid dat mensen tot inzicht zijn gekomen dan de islam en haar verdedigers en haar volgelingen een rechtvaardige samenleving in de weg staan. Er is geen enkele mogelijkheid om de islam te combineren met integratie. Dit heeft in het verleden niet gewerkt. Dat zal ook in de toekomst niet werken. Geld ontvangen om integratie tussen de aan de islam onderworpen moslims en een maatschappij van menselijke individuen is per definitie niet mogelijk. Het is kansloos. Het kan niet omdat dit tegen de theorieën ingaat van de islam.

Het is te hopen dat de gemeente Rotterdam dit inzicht gaat krijgen, en ook dat de gemeente Rotterdam het geld dat hiermee over de balk is gegooid gaat terug eisen. Dit is een redelijk verlangen voor een maatschappij die geen baat heeft bij haat-zaaien en segregatie van bevolkingsgroepen. Doordat Ramadan steeds de islam is blijven verdedigen kost het alleen maar meer tijd om te komen tot een echte oplossing. Het is beter als er nu iemand opstaat die de islam in zijn werkelijke hoedanigheid toont aan de mensheid. De islam bestaat uit het onderdrukken van mensen en is hierdoor gebaseerd op haat. Geheel tegen zijn bedoeling is Tariq Ramadan hier ook een veroorzakers van. Net zolang als er mensen zijn die geld verdienen aan het onderdrukken van mensen zal het nodig zijn om hier tegen in te gaan. Zolang er mensen als Tariq Ramadan de islam blijven verdedigen blijft het nodig om weerbaar te blijven, en zelf na te denken.

De islam heeft nu al meer dan 800.000 volgelingen in Nederland, dat zijn zielige mensen met een uitzichtloos bestaan. Want aan al die mensen is voorgehouden dat er een almachtige allah bestaat die de wereld geschapen heeft en dat die alwetende allah eist dat men onderdanig is aan hem. Maar bovenal zijn het domme mensen omdat zij geld moeten geven aan de moskee. Alle moslims zijn stomme klootzakken! Er is geen allah, het zijn de zelfde verhaaltjes als in de joods/christelijke bijbel. Alleen hoef je daar geen geld te geven aan de kerk. Als je iets fout doet, en je hebt spijt dan krijg je automatisch vergeving. Jezus is pas een echte filosoof geweest. Alleen maar omdat Jezus de mensen bevrijdt heeft van de tempel, de schule en de kerk. Jezus id e zoon van god die de mesnhei bevrijd heeft van de kerk van zijn vader. Je kunt als christen ook makkelijk alles gedaan hebben wat god verboden heeft, als het echt fout is geweest, en je hebt er echt spijt over, dan vraag je vergeving en alles is weer goed. Helaas is er aan dit concept niet veel geld te verdienen. Pech gehad! Maar de profeet Mohammed (Vrede zij met Hem) heeft de vergeving uit de bijbel geschrapt, hij heeft daar zakat voor in de plaats gezet. En vanaf dat moment in de geschiedenis zijn er moslimse mensen voor wie geen enkele vergeving of verlossing mogelijk is, ze zijn verdoemd, ze zullen voor altijd branden in de hel. Voor sommigen is de straf nog erger/ Niet alleen zal Tariq Ramadan branden is de hel, hij zal door duivels in zijn kont worden geneukt. En dat 265 miljoen jaar langer dan dat de eeuwigheid duurt. Tariq Ramadan heeft dit verdiend door mensen te helpen onderdrukken. Door ook mensen geld afhandig te maken. Die zakat is er niet voor niets, die grote sommen geld worden gebruikt door kopstukken uit de islamitische wereld. En dat die kopstukken dol zijn op geld dat is wel duidelijk geworden door Tariq Ramadan. Het heeft miljoenen gekost om hem hier te krijgen, het gaat ook miljoenen kosten om van hem af te komen. Het heeft geen enkele zin gehad dat hij er is geweest. Sterker nog de moslims zijn door hem alleen met dieper in de stront getrapt door hem.

vanhetgoor | 19-08-09 | 10:46

@Flippo | 19-08-09 | 08:39
Linksch heeft Ramadan aangesteld,
Linksch heeft al zijn uitspraken steeds uitgelegd.
Linksch heeft hem afgeserveerd.
Niet best.

leefbarbaar | 19-08-09 | 10:45

@Schoorsteenveger 10:16
Verhulde leegte, dat is de Islam.

tipo | 19-08-09 | 10:25

Bertus Betonsloper | 18-08-09 | 21:27
Je mag gelijk hebben dat de Islam intrinsiek een gewelddadige godsdienst is, maar de feiten leren ons dat het zeker niet zo is dat wereldweid elke moslim met het zwaard in de hand klaar staat om de wereld te veroveren.
Ik hoor zeker niet thuis in het rijtje van lieden die een al te gemakkelijke scheiding aanbrengen tussen radicalen en gematigden en er al te gerust op zijn dat gematigden uiteindelijk voor rede vatbaar zijn en voor 'het goede' kiezen. Integendeel zou ik haast zeggen. De kans is groot dat ook de gematigden, mits onder druk gezet en op de juiste wijze bespeeld, inderdaad voor 'het goede' kiezen, maar dan wel het goede dat door God wordt gedicteerd.
Dus, het is zaak om de angel uit het systeem islam te trekken, het fascistische van het systeem Islam te doorzien en wapens te ontwikkelen om het systeem Islam lam te slaan waar het maar één stap te ver zet.
De Islam is 'slechts' een boek en gedachtenspinsels, maar zó verdomd uitgewogen en zó verdomd resistent dat het een hels karwei is om erop in te breken. Maar het is ons met het Christendom toch aardig gelukt zou ik zeggen, en laten we alvast beginnen met onze zegeningen te tellen en op die overwinning niks af te dingen. Het Christendom had zijn zwakke plekken en bleek uiteindelijk niet in staat overeind te blijven. De Islam heeft ook zijn zwakke plekken, en die zijn naar mijn idee veel talrijker. De islam is uiterst kwetsbaar, kan zich onmogelijk in zijn huidige vorm handhaven in het westen en doet een noodsprong door te pogen het westen naar de eigen normen om te buigen.
Tariq Ramadan weet naar mijn stellige overtuiging dat het voor de Islam erop of eronder is, en hij doet er alles aan om die islam maximale ruimte te geven. Wat hij niet doet, omdat hij het niet kan, is die Islam naar de normen van het westen buigen. Nog geen millimeter. Het is pure bluf, achter die mooie woorden zit leegte en een diepe angst om te verliezen.

Schoorsteenveger | 19-08-09 | 10:16

oprotten met die haatbaarden.

theloser | 19-08-09 | 09:47

@Flippo | 19-08-09 | 08:39
Een intellectuele wetenschapper stelt emotie en fantasie niet boven de rede en ratio. Dat doen alleen pubermeisjes en Tariq Ramadan.

tipo | 19-08-09 | 09:42

Zou leuk zijn geweest als ie niemand nodig had gehad om het te laten vertalen, die integratiemeneer.

Flowers | 19-08-09 | 09:33

Flippo | 19-08-09 | 08:39
Je kunt dat soort achterlijke argumenten welblijven herhalen maar daarmee wordt het nog geen waarheid.

sjaakdeslinksesul | 19-08-09 | 09:18

Flippo | 19-08-09 | 08:39
.
QT NRC.nl: '' Drie oppositiepartijen (Leefbaar, VVD en SP) drongen vorige week aan op het ontslag van Ramadan. Coalitiepartij PvdA stelde dat zijn geloofwaardigheid „zeer ter discussie” staat.''
Dus niet alleen Leefbaren, ook VVD, SP drongen aan op het ontslag en zelfs de partij van de achterlijkheid vond de geloofwaardigheid zeer ter discussie staan.
.
Ramadan is vooral een gevaarlijke en sluw opererende mohammedaan met een gespleten tong. De geloofwaardigheid van een professor en intellectueel die meer waarde hecht aan de middeleeuwse achterlijkheid van een maangod en zijn proleet, dan aan de wetenschap staat bij mij niet eens meer ter discussie.

Bertus Betonsloper | 19-08-09 | 09:14

Ramadan is een professor en een intellectueel. Die zijn in de kleine geesten van de Leefbaren sowiezo verdacht. Alles wat boven het maaiveld uitkomt dient de kop afgehakt. Past ook precies in de visie van Wilders: alle intellectuelen en design-brillen het land uit. Pol Pot heeft dat ook eens geprobeerd: alles stadmensen zijn verderfelijk en moeten vermoord worden. Het resultaat is bekend.

Flippo | 19-08-09 | 08:39

Dus die zandprediker zat boven de BosBalkenbende-norm?
Kamervragen!

pennestront | 19-08-09 | 06:46

Intellectueel en moslim verhoudt zich als peop tot scheonzeaul.

pennestront | 19-08-09 | 06:15

Die atheïsten hier op GS hebben inmiddels sterk orthodox fundamentalistische trekjes gekregen. Je wordt wat je bestrijdt, zoiets.

Charles Swietert | 19-08-09 | 04:51

gelooft* (sorry, het is ook eigenlijk bedtijd)

Reckneya | 19-08-09 | 04:11

Het was enorm veel op het nieuws en ook nog een paar actualiteitenprogramma's.
Daar hoorde ik het ook nog een paar keer voorbij komen: "Nederland is bang voor een intellectuele moslim."
Hoezo intellect? Hij geloofd in een opperwezen...

Reckneya | 19-08-09 | 04:10

Overigens zitten de kaartenbakken van het UWV vol met integratie adviseurs, daar hebben we toch geen buitenlander voor nodig?!

denoorman | 19-08-09 | 02:56

integratie adviseur?? Wat weet die Ramadan nou van de nederlandse cultuur en van Rotterdam? Voor dat baantje hadden ze beter Lee Towers kunnen vragen. Die krijgt de Kuip wel vol.. Of Tatjana als goed ingeburgerde nieuwe nederlander....

denoorman | 19-08-09 | 02:54

Amalia Wasserstruyk | 18-08-09 | 23:50
Zullen we even op Analia Waffelstruik schelden. Dan krijgt ze toch nog een beetje gelijk.

Vieze Tonnie | 19-08-09 | 00:10
O.K
Amalia waterstruik is een TRUT

pakkiesboer | 19-08-09 | 02:37

Ramadan's verdediging klopt niet.

Ik hoor hem en anderen zeggen dat hij een gematigder geluid laat horen dat wat er meestal in Iran te horen is, en dat hij de zaak zo van binnen uit probeert aan te pakken.

Dat zou een goed argument zijn ALS deze zender op Iraniers gericht was. Maar dat is dus niet zo! PressTV is een door de Iraanse regering opgerichte wereldwijde nieuwszender, die tegengeluid moet bieden aan CNN en BBC World.

Dat betekent dus dat de kijkers NIET de Iraniers zelf zijn, maar dat het juist de bedoeling is om de "wereldopinie" te beinvloeden. Vandaar dat PressTV o.a. in Groot Brittannie reclameposters heeft laten ophangen.

Ramadan spreekt in zijn programma dus niet tegen Iraniers, maar tegen moslims over de hele wereld (zo te horen voornamelijk in de Westerse wereld). En dat op een door de Iraanse regering betaald kanaal, wat verder de hele dag Iraanse propaganda uitzendt.

Als je een nieuwe zender in de markt wilt zetten doe je dat door aansprekende, betrouwbare figuren binnen te halen. Denk aan Talpa (fail, maar toch). Of denk aan RTL4, wat een nieuwsprogramma wilde maken als tegenhanger voor het NOS Journaal en daarvoor in het begin als zeer betrouwbaar beschouwde journalisten van de publieke omroep wegkocht. Ramadan is hier dus het gezicht wat betrouwbaarheid aan de zender moet geven.

En dan kun je met allerlei verhalen komen over handel met Iran drijven enzo, maar dan zit je gewoon FOUT. Die handelaren proberen niet de publieke opinie ten gunste van Iran te sturen, Ramadan - al dan niet bewust - doet dat dus wel.

Specy | 19-08-09 | 02:27

Charles Swietert | 19-08-09 | 01:32
Maak nou eerst eens je universiteit af (bij een erkende universiteit ja)

websenior | 19-08-09 | 01:47

Volgens mij is er van een dialoog met Iran méér te verwachten dan van een dialoog met de meeste reaguurders hier. Maar dat terzijde.

Obama, kom er maar in.

Charles Swietert | 19-08-09 | 01:32

Tariq, die nauwelijks NL spreekt... maar die dus wel een nette brief in NRC plaatst... kunnen jullie niet uitzoeken wie zijn handje vastgehouden heeft ?

hhmarc | 19-08-09 | 01:25

@ethan_joy | 19-08-09 | 00:06
Wilders heeft gewoon een deal gemaakt. Stop vervolging Wilders, Stop Tariq Ramadan, Stop As siddieq en laat Elatik zo vaak mogelijk domme dingen zeggen, dan doet de PVV niet mee aan de raadsverkiezingen.
Dank je Geert! Mooie deal.

tipo | 19-08-09 | 01:16

@de honden blaffen... 00:45
"Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met..."
www.wetboek-online.nl/wet/Sr/261.html

Kansloze missie van Ramadan, maar eer en goede naam zijn wel degelijk juridisch beschermd met artikel 261 van het Strafrecht.

tipo | 19-08-09 | 01:13

Nog een wonder dat hij het Internationale Jodendom niet de schuld geeft van dit 'complot'
Ach, je kan erop wachten...
*wacht af*

Ahasveros | 19-08-09 | 00:48Nu wil de heer Ramadan de gemeente Rotterdam dagvaarden, omdat: "zijn eer is aangetast".
Nu is , (naar mijn weten) het begrip "eer" iets dat in de Nederlandse rechtspraak niet bestaat.

de honden blaffen... | 19-08-09 | 00:45

Ramadan is weg, mooi.
Maar hoe komen van de NSB-er Grashof af?
Alle politieke coalitiepartijen steunen hem.
Hoofdzakelijk omdat ze allemaal boter op hun hoofd hebben.
Als we die smeerlappen laten zitten stellen ze zo drie andere Ramadans aan, want uiteindelijk zijn alle linksche partijen, moslimpartijen.

leefbarbaar | 19-08-09 | 00:33

De kosten dienen verhaald te worden op degenen die de benoeming van deze beroepsleugenaar hebben doorgezet. Vóór de benoeming was immers al algemeen bekend wat voor vlees men met deze moslimbroeder in de kuip had. Het lijkt wel alsof Nederlandse politici nooit iets anders lezen dan hun eigen multikulpropaganda.

Whimpysinger | 19-08-09 | 00:25

Bigi Bana Boy | 19-08-09 | 00:09
De koran vergelijken met de mein Kampf een Godwin?
Leg ns uit?
En die cartoons krijgen nog een staartje, klik maar ns op de link

ethan_joy | 19-08-09 | 00:23

De associatie truc: Hitler was dol op het verbieden van toneelstukken.
Fatima Elatik wil ook graag toneelstukken verbieden.
Fatima Elatik=Hitler ?

websenior | 19-08-09 | 00:22

Bigi Bana Boy | 19-08-09 | 00:09
Je vergelijkt appels met peren. Wilders is een integere heldere man die rechtschapen voor zijn judeo-christelijke cultuur opkomt, Fatima Elatik is een irritante niets-presterende hoofddoek en daarom door de pvda omhooggeduwde excuustruus. Iedereen weet dat Wilders geen Hitler is, iedereen kan weten dat de islam geen democratie garandeert.

websenior | 19-08-09 | 00:18

Zullen we even op Analia Waffelstruik schelden. Dan krijgt ze toch nog een beetje gelijk.

Vieze Tonnie | 19-08-09 | 00:10

ethan_joy | 19-08-09 | 00:06
Goed nieuws. Verder vraag ik mij wel af waarom Geert wel het recht meent te hebben Godwins te maken (de koran gelijkstellen aan Mein Kampf) en het domme gansje uit Amsterdam niet. Godwins zijn altijd een zwaktebod en in dit geval van beide partijen.

Bigi Bana Boy | 19-08-09 | 00:09

De hele intelligentia van Suriname zijn Gerard Spong en ik zelf eigenlijk nu ik er eens goed over na denk. Misschien Prem ook nog.

Bigi Bana Boy | 19-08-09 | 00:07

OT
Happy hunting
therealshowstopper.wordpress.com/2009/...
Tussen neus en lippen door deelt het OM vandaag mee dat Geert Wilders, Nova en de AEL niet worden vervolgd voor het plaatsen van cartoons:

ethan_joy | 19-08-09 | 00:06

Lewinsky | 18-08-09 | 22:43
1.79 miljoen euro.
Het zijn de kosten van salaris, het organisren van bijeenkomsten, assistenten en onkosten.
Maar hij kreeg voor die paar uurtjes wel een belachelijk hoog salaris.
Ik ga even googelen of ik dit nog terug kan vinden.

Rest In Privacy | 19-08-09 | 00:05

Brouhaha | 18-08-09 | 23:46
Hehehe, verwarrend he, die nomenclatuur ?
Ik had het over intelligentiA en niet over intelligentiE, al zijn die begrippen twee natuurlijk wel onlosmakkelijk met elkar verbonden. Maar goed, je hebt verder wel gelijk.

Bigi Bana Boy | 19-08-09 | 00:04

Amalia Wasserstruyk | 18-08-09 | 23:50
Stront in je ogen? Het barst hier van de prima onderbouwde comments, danwel linkjes die jou alles piekfijn kunnen uitleggen. Of staat de toon je hier niet aan majesteit?

rapunzelklokje | 18-08-09 | 23:59

wat doet arie boomsma nu weer in rotterdam?

Jokerman | 18-08-09 | 23:57

One down

azoturie | 18-08-09 | 23:57

Amalia Wasserstruyk | 18-08-09 | 23:50
Sjieke naam hoor. Kom je uit Wassenaar?

rapunzelklokje | 18-08-09 | 23:55

Helaas geen argumenten alleen maar schelden naar aanleiding van suggestieve berichtgeving. Zo kan ik niet zelf een opinie vormen. Kom eens met goede inhoudelijke argumenten. Heb je eindelijk iemand die zich uitspreekt en niet schuilt achter verborgen deuren.
Instant update: als met alle reacties op dit artikel de rest van de wereld wordt bedoeld, dan is er minstens 50% kans dat hij gelijk heeft. En kom niet aan met argumenten als Iran is slecht voor homo's, vrouwen, andersgelovigen etc. Daar is iedereen het wel over eens maar niemand doet er ene reet aan behalve er op schelden. Net als op Ramadan. En of dat helpt. Met deze man weg voelen machteloze politici en bureaucraten zich vast even beter. Beter dan vrouwen en mannen die in Iran worden verkracht door hun zogenaamde leiders. Maar daar hoor je niets over in Rotterdam of Den Haag.

Amalia Wasserstruyk | 18-08-09 | 23:50

Krachtmeester | 18-08-09 | 23:39
Hoho. Wij kunnen niet met een intellectuele moslim omgaan. Daar raken wij van in de war en daar worden wij bang van. Heiligschennis daarentegen, daar weten wij wel raad mee.

Vieze Tonnie | 18-08-09 | 23:50

vander F | 18-08-09 | 23:39
Idd, met als kanttekening Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 23:33

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 23:47

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 23:33
Dat is ook wel zo. Maar het ging mij meer om 't woord "islamitische"
Zodra dat er bij komt kijken, is er naar mijn mening geen sprake meer van logisch nadenken.

rapunzelklokje | 18-08-09 | 23:47

@Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 23:33
Een intellectueel is geen wetenschapper, hoor. Het zijn hooguit types die woorden van meer dan twee lettergrepen gebruiken, maar vrijwel nooit echt intelligent zijn. Intelligentie en intellectualisme zijn twee verschillende dingen!

Brouhaha | 18-08-09 | 23:46

Boer in Amsterdam | 18-08-09 | 23:37
Koel hoofd?
Dezelfde overheid die 24/7 choppers laat rondcirkelen om te checken of jij wel of geen wietplantjes op zolder hebt staan, laat zich in een paar minuten met boter en suiker inpakken door een zelfbenoemde samenlevingsplijtende bidbaard met het etisch besef van een quatkaantje..
Nix kewl hoofd. D'r uit met al die blinde nitwits die die dubbeltongige Tari Riefendam op het schild hebben gehesen. En wel onmiddelijk!

Krachtmeester | 18-08-09 | 23:46

Hij werd net bij Knabbel en Babbel een moslim-intellectueel genoemd... Mwoehaha, intellectueel en moslim in een zin... Maar goed, intellectueel is eigenlijk op zich al een scheldwoord dus laat maar.
.
Maar goed dat deze two-faced slang met gespleten tong en z'n Taqqyia-praatjes is opgejorist en weggetiefd! Weer zo'n gluiperd minder.

Brouhaha | 18-08-09 | 23:43

Welk zichzelf respecterend land durft een fanatieke reli-fascist tot 'bruggenbouwer' te benoemen en een kritische cartoonist van zijn bed te lichten? Right. NSBederland. Fout voor, tijdens én na de oorlog.

Krachtmeester | 18-08-09 | 23:39

@rapunzelklokje | 18-08-09 | 22:47 ,
verdomd,
dat klopt.

vander F | 18-08-09 | 23:39

Als we alles even met een koel hoofd beschouwen, is het natuurlijk aan alle kanten kolder. Dat hij bijklust voor Iran is niet de echte reden. Ze hadden natuurlijk spijt als haren op hun hoofd dat ze hem hadden binnengehaald. De TV-baan is een leuke stok om de hond mee te slaan. De feitelijke fout was al gemaakt: iemand die geen Nederlands spreekt, kan gewoon geen bruggenbouwer zijn in Nederland. Ondanks de discussie over zijn standpunten (die bedenkelijk zijn in een liberaal land) en zijn ongetwijfeld hoog ontwikkelde intelligentie.

Boer in Amsterdam | 18-08-09 | 23:37

rapunzelklokje | 18-08-09 | 22:47
Je definitie van intellectuelen is te beperkt. Doorgaans wordt daar een bredere groep intelligentia mee bedoelt dan enkel en alleen wetenschappers. Ook opiniemakers, journalisten, kunstenaars, schrijvers, politici, vakbondsleiders enz enz vallen onder die definitie.

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 23:33

R.B.Scott | 18-08-09 | 22:42
www.radio1.nl/contents/7748-homo-s-in-...
Homo's in Irak vervolgd
In Irak zijn homo’s hun leven niet zeker. Extremistische shi-ieten maken actief jacht op deze groep. Boris Dittrich van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en Irak-specialist Robert Soeterik praten over de toename van het geweld.

ethan_joy | 18-08-09 | 23:28

Uit de gedigteclochardskartonnendozen 'Aalmoezenierstenen', de gedigt:

'Iq, Tar'

Ach
sterf
toch
jij
trieste
zelfbenoemde
prutsaqela.
Neuqen
doen
we
zelf
wel -
ohne
soepsidie,
moddafoqqa!

Krachtmeester | 18-08-09 | 23:27


Op de bruggen van Ramadan is slechts eenrichtingsverkeer toegestaan.

de honden blaffen... | 18-08-09 | 22:48

Charles Swietert | 18-08-09 | 22:22
Islamitische intelectuelen bestaan feitelijk niet. Ik zal je wat uitleggen. Binnen de islam zijn alle natuurwetten VERANDERLIJK en de sharia ONVERANDERLIJK. Precies omgekeerd als in het vrije liberale westen. De wetten die ons parlement maakt, veranderen we als we dat nodig vinden en de natuurwetten zijn blijvend.
Dit houdt in dat een moslim gelooft (als Allah het zou willen) dat de snelheid van het licht morgen anders is. Je een eitje denkt te bakken.... er opeens water ontstaat. Kortom, alle natuur-en scheikundige wetten zijn een creatie van Allah en kunnen morgen totaal anders zijn. Dat is ook de reden dat er niets positiefs uit die landen komt.... en niet zal komen ook. Als je nu bedent dat Tariq Ramadan dit ook zo ziet....
Dan kan iedereen zelf wel invullen wat dit geheul met de islam ons zal opleveren.Niets. Het is een doodlopende weg met het binnenhalen van meer islam.

rapunzelklokje | 18-08-09 | 22:47

@express | 18-08-09 | 22:35
Hoe kan dat? De islamgek was slechts aangesteld voor 4 dagen per maand. Hij heeft dus na 2,5 jaar aangesteld te zijn in totaal 2,5 x 12 x 4 = 120 dagen gewerkt. Dat betekent dat hij per dag 1.800.000 / 120 = 15.000 euro gekost heeft.
Vijftienduizend euro per gewerkte dag. Is dat niet een beetje veel?

Lewinsky | 18-08-09 | 22:43

Bruggenbouwer in een land waarvan hij de taal niet spreekt -1

mental K | 18-08-09 | 22:42

Vanmiddag Boris Dittrich gehoord op radio 1 over homo's in Irak.
Hij heeft 100% betrouwbare getuigenverklaringen gehoord dat al of niet homosexuele mannen,wiens haar te lang was of de broek te strak,werden opgepakt,gemarteld en vervolgens met een lijmspuit in hun anus werden gepenetreerd.
Vervolgens kregen ze laxeermiddelen toegediend,en stierven zo een afschuwelijke dood.
Dit reaguur ik niet uit sensatiezucht of sharia-haat,maar mensen.... H E L P . . .
"Geert,kom er a.s.a.p. in.

R.B.Scott | 18-08-09 | 22:42

ziek mannetje

Jeklo | 18-08-09 | 22:40

Zojuist op Nova:
Clairie - Ramadan: 1 - 0!
Ere wie ere toekomt!

fuckje | 18-08-09 | 22:40

Moge vrind ramadan als heraut dienen voor de hopelijk velen die hem op zeer korte termijn volgen.

pennestront | 18-08-09 | 22:36

Ramadan kostte de gemeente Rotterdam tot nu toe zo'n 1,79 miljorn euro aan salaris,het organiseren van bijeenkomsten, assistenten en onkosten.
www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2009/...

Rest In Privacy | 18-08-09 | 22:35

Charles Swietert | 18-08-09 | 22:22
islamitische intellectuelen??? waarom lopen al die mensen dan nog op slippers in vodden in een woestijn.. ze komen niet verder dan het maken van bommen en het plegen van geweld

moe de loos | 18-08-09 | 22:34

Ladies and gentleman: WE GOT HIM !
Het duurde lang, erg lang maar dit geeft toch vertrouwen in het zelfreinigende vermogen van dit land.

Flashheart | 18-08-09 | 22:30

Goedbeschouwd een succes voor Geert Wilders. Die wil sowieso alle intellectuelen het land uit, te beginnen met de islamitische.
16 miljoen mosselbreinen en een knokploeg aan de macht. Ieder volk krijgt wat het verdiend.

Charles Swietert | 18-08-09 | 22:22

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 20:32
Volkomen beangstigend!
Hij praat zalvend, maar de inhoud van zijn woorden is gif.
Inderdaad, ik ben je eens dat hij in dat citaat stelt: geloof is superieur aan kennis, Verlichting en ratio.

Merlot | 18-08-09 | 22:12

Item op één vandaag. Oud-lerares doet een boekje open over de As-siddieq school. Islamitische scholen... een zegen voor 't land...... not.
player.omroep.nl/?aflID=9962797 (vanaf 20.05)
Echte bruggenbouwers die scholen *kuch.

rapunzelklokje | 18-08-09 | 22:11

(-)Maar in zijn cassettes vraagt Ramadan aan de moslims om de religieuze identiteit ‘boven alles’ te plaatsen. Hij preciseert dat de Grondwet en wet weliswaar moeten geëerbiedigd worden, maar dit voor zover zij niet in strijd komen met een islamitisch principe dat erboven staat. Eigenlijk is hij een voorstaander van een diep retrograde visie op de islam die op vele punten onverenigbaar is met het moderne leven. In een cassette over de Grote zonden waarschuwt Ramadan jongelingen - zij zien in hem een soort Messias - voor seksualiteit voor of buiten het huwelijk. Hij gaat zover hen te waarschuwen voor de verleiding om gemengde zwembaden te bezoeken waar hun blikken zouden kunnen vallen op wat zij niet gerechtigd zijn te aanschouwen: “je mag daar niet naartoe gaan omdat je blik zou kunnen vallen op dingen die je niet mag zien. Maar je gaat er toch naartoe omdat het je uiteraard aantrekt. Dus moet men plaatsen ontwikkelen waar het wel gezond is, waar er zwembaden zijn die wel eerbied opbrengen voor onze ethische principes.” In klare tekst: hij pleit voor niet gemengde zwembaden. Uit www.liberales.be/figuren/ramadan

klompenmeissie | 18-08-09 | 22:00

Is dit de Hulk?

JP_Nee! | 18-08-09 | 21:55

vander F | 18-08-09 | 15:46
ik denk dat hij ook in engeland niet meer welkom is..

klompenmeissie | 18-08-09 | 21:53

@bertus Betonsloper

Helemaal mee eens, nu zou de politiek het nog moeten inzien. Dat zal nog wel een lang traject kunnen als de pvv niet in het kabinet komt. Misschien hebben we dan qua aantal moslims wel de kritische drempel overschreden en zijn de spreekwoordelijke rapen al gaar.

de tandarts | 18-08-09 | 21:49

de tandarts | 18-08-09 | 20:57
Nee hoor, je kan altijd van iemand af. Als werkgever ben je niet verplicht een dossier op te bouwen met goede argumenten. "We hoeven je niet meer" is voldoende. Zonder onderbouwing moet je als werkgever dan wel de volle mep betalen.

rapunzelklokje | 18-08-09 | 21:47

Ik zeg maar één ding: seven for president!
OK, twee: opgeruimd staat netjes.

Pietjooo | 18-08-09 | 21:39

Kijk ze nou 1 voor 1 bakzeil halen;
Van der Laan ook kritisch over Ramadan
www.telegraaf.nl/binnenland/4634727/__...
PvdA: Verstandig collegebesluit
De Rotterdamse PvdA noemt het collegebesluit de samenwerking te stoppen met islamoloog Tariq Ramadan "zeer verstandig''.
www.depers.nl/binnenland/330115/PvdA-V...
Hier nog een stuk van joost niemöller over de verantwoordelijken voor de aanstelling van deze islamist die namens de mullahs die homo's in hijskranen hangen propaganda van de haat voerde werkt voor de Iraanse televisiezender Press TV
www.joostniemoller.com/2009/08/offer-v...

ethan_joy | 18-08-09 | 21:30

edit: het

Bertus Betonsloper | 18-08-09 | 21:29

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 20:53
.
Goed. Je hebt grip gekregen, je begrijpt hoe ideologieën de menselijke geest kunnen vergiftigen, hoe volksmenners proberen dat gif te verspreiden... en dan?
.
Met de islam hebben we imo een 'religieus' fascistische en imperialsitische ideologie in huis gehaald; een ideologische doctrine met onaantastbare en onweerlegbare 'goddelijke status', sluw verpakt in een voor mij ongeloofwaardige en misleidende geloofsdeken van 'vrede', die het gebruik van extreem geweld, onderdrukking dood en verderf hoegenaamd niet schuwt, maar veel eerder aanmoedigt teneinde de wereld aan haar eigen 'waarheden' te onderwerpen.
.
Repatriëren van beleidende, praktizerende en de gif versprijdende onderworpenen van deze doctrine lijkt mij het enige zinvolle antwoord om toekomstig bloedvergieten in dit vrijheidsminnende en tollerante landje te voorkomen. Wat jij?

Bertus Betonsloper | 18-08-09 | 21:27

tipo | 18-08-09 | 21:12
dat heet demografie

klompenmeissie | 18-08-09 | 21:23

yep

klompenmeissie | 18-08-09 | 21:22

RYDER: "Je kunt Islam pas echt begrijpen als je er zelf in gelooft."
sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 20:50
Daar valt wel ietmee te beginnen. Ten eerste kun je iets ook van buitenaf begrijpen en doorgronden, zoals je het gedrag van honden kunt doorgronden en in kaart kunt brengen, zonder een hond te zijn. Zeg maar een soort behavioristische aanpak.
Ten tweede kun je je verplaatsen in de geest van de ander, jezelf tijdelijk laten meegaan in en daarna terugkeren van je reis en verslag uitbrengen. Het is vaker gedaan, het kan gedaan.
Ten derde kun je je simpelweg de regels, scripts en andere geschreven en uitgevoerde islamitische eigenaardigheden eigen maken en zo jezelf een laat ik zeggen mechanisch beeld vormen van de islam. Als je de landkaart van het geloof kent, weet je de weg, ook al woon je er zelf niet.
Ten vierde kun je Allah wegen aan de prestaties die hij in het verleden met zijn geloof heeft neergezet. We vergeten dan even alle flosofische bladiebla en vragen ons af, Allah, what have you done for us lately??
Ten vijfde kun je zien wat de islam doet met de medemens en het waargenomene wegen aan onze eigen waarden en normen en ons afvragen, past dit geloof wel in onze vrije westerse ontwikkelde cultuur. Je hoeft toch ook geen homo te worden om te weten dat herensex toch niet je voorkeur heeft, wel?
Maja, linkse intellectuelen... waarom makkelijk doen als het moeilijk kan.

ZSU-23-4 | 18-08-09 | 21:13

Zijn het zijn ogen?
Is het zijn stem?
Wat moet Anja M. toch met die vrouwonvriendelijke, homofobe, antisemitische, materialist?

tipo | 18-08-09 | 21:12

rapunzelklokje | 18-08-09 | 20:21

Zeer heldere post! Vlijmscherp en niets tegen in te brengen.

Over de bevoordeling van allochtonen op scholen: Mijn vader moest toen ik zes was naar NL. Zo ben ik hier terechtgekomen. Ik moest als 'Nordic European' (Fin) gewoon overal aan meedoen op school. En ik heb niet geprofiteerd van de nlse staat wat betreft mijn studie.

de tandarts | 18-08-09 | 21:07

De *kuch* wetenschapper en *hoest* bruggenbouwer Ramadan wordt ontslagen. Heel goed. En nu die andere ramadan afbouwen. Die ramadan waar de elites zo dol op zijn.
Sponsors: Agis, VSB fonds, Oranjefonds, Metro, Gemeente Amsterdam, Vrom, Stadgenoot, AT5, Cordaan, Hogeschool InHolland, Amsta, Jellinek, Amc, Mentrum, KvK Amsterdam, Provincie Utrecht, Ministerie Binnenlandse Zaken en ga nog maar even door. De lijst van ramadanliefhebberts is lang, heel lang. www.ramadanfestival.nl/index.php?nav=s...

Lewinsky | 18-08-09 | 21:07

De politiek corruptelingen buitelden vorig jaar over elkaar heen om maar een iftar-maaltijd te mogen organiseren. Ministeries, politie, universiteiten. Suckels.
Dit jaar niet doen! Ramadan is weg. Dus geen ramadan.

Lewinsky | 18-08-09 | 21:01

Ramadan weg en nu even flink ontislamiseren.
Om te beginnen stoppen met die flauwekul van iftar-maaltijden, waar de politiek corruptelingen zich vorig jaar aan te buiten gingen.

Lewinsky | 18-08-09 | 20:59

Oh ja en Prof. Hoxha .... Ramadan kon ook van de vorstelijke vergoedingen van de gemeente Rotterdam en de Erasmus universiteit wel op vakantie hoor. Met 3 1/2 ton kun je leuke dingen doen. Het geld uit Iran is dan alleen nog maar the icing on the cake.

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 20:59

De beste man gaat een proces aanspannen en gezien de rechtspraak hier, zal meneer zijn baan wel mogen houden en / of een enorme schadevergoeding krijgen.

Op zich wel goed van Rotterdam dat ze inzien dat meneer's positie onhoudbaar is geworden.

de tandarts | 18-08-09 | 20:57

Loopvogel | 18-08-09 | 20:29
Een slaatje uit een volkomen terecht ontslag slaan is anders ook een kunstje wat je autochtone volksgenoten tot in de finesse beheersen, wil je dat niet vergeten ? Of is het eigen gouden handdruk eerst ?

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 20:55

Opgerot en weggepiemeld.

Goor de Snuiver | 18-08-09 | 20:55

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 20:50
Ja, en die Ramadan is toch helemaal niet politiek bezig ?

websenior | 18-08-09 | 20:53

Bertus Betonsloper | 18-08-09 | 20:47
Je verlegt de discussie nu wel heel plotseling, vooronderstellend dat Schoorsteenveger een vredelievend persoon is.
Ik denk dat we ons een hoop ellende hadden kunnen besparen als we het nazisme beter hadden doorzien. Misschien had dat een hoop bloedvergieten kunnen voorkomen. Maar ja, als het te laat is, het gif in de hoofden zit en het op bloedvergieten uitloopt, tja wat moet je dan?
Idem dito op de Balkan. Het zijn altijd ideeuen in hoofden die voorafgaan aan de strijd. Ik vind het zeker geen verloren tijd om te pogen meer grip te krijgen op hoe ideologieën de menselijke geest kunnen vergiftigen, en hoe volksmenners proberen om dat gif te verspreiden.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 20:53

vander F | 18-08-09 | 15:59
Het verwijst in ieder geval in koninklijk meervoud naar de persoon Meulenbelt. Maar je hebt gelijk, de vraag intrigeert wie precies die wij dan wel zijn, aangezien de meesten hier zich niet erg aangesproken voelen, ga je toch denken, wie dan wel....
Overigens is dit een enorm gezichtsverlies voor allen die de vreedzame islam aanhangen, intellectueel "links' voorop.

ZSU-23-4 | 18-08-09 | 20:52

CoJoNes | 18-08-09 | 20:16
Hitler was toch Duitse oud-politicus ?

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 20:50

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 20:32
LOL
MALIK: In London, Muslim protestors demand that the
government pay greater heed to sharia law. In Oxford, animal rights
activists campaign to stop the building of a medical lab. What links
these two events? Nothing you might think. But each, in its own
way, challenges a philosophy central to the Western intellectual
tradition, and to much of secular politics – humanism.
HATTERSLEY: I call myself a humanist because my standard
of values, my aspirations, my view of life is based on the human
character, human nature, and I think human moral perceptions.
RYDER: It seems to be a sort of selfish in-group attitude rather
like racism, putting my race above other races. That sort of
prejudice seems to me to be out of date, irrational and inexcusable.

Het begint al goed... Maar goed, in 'In de voetstappen van de profeet' maakt hij precies dezelfde claim. "Je kunt Islam pas echt begrijpen als je er zelf in gelooft." Tsja, als dat wetenschap of filosofie moet voorstellen. Iedereen die het niet eens is met mijn denkbeelden over de snaartheorie, moet eerst mijn denkwijze als absolute waarheid accepteren, voordat hij of zij ertoe in staat is om mij te bekritise.... uhhh, ik bedoel mij gelijk te geven. Nee..., je hoeft alleen maar de theorie te kennen, opdat je snapt waarom je hem eigenlijk bekritiseert.
En dat geldt eigenlijk zo voor de meeste aspecten van zijn denken en al zou je hem dan af en toe gelijk willen geven, de oplossingen die hij aandraagt ('het integratieprobleem bestaat alleen omdat wij er zoveel aandacht aandacht aan schenken"; vertel dat eens tegen de bewoners van een jeugdgevangenis, of een blijf-van-mijn-lijf-huis) staan zo ver af van wat een niet-moslim ervaart, dat hij wat mij betreft ook als toegepast wetenschapper compleet faalt.

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 20:50

zum kotzen | 18-08-09 | 20:44
Ze zal het waarderen.

websenior | 18-08-09 | 20:50

Jawel, het blijft een leuke bezigheid die hele multflauweculti-discussie. Maar eigenlijk is iedereen er helemaal klaar mee. "Ons" Nederland is een land met vrijheden, gelijkheden en meningen. "Hun" Nederland is een land geinfluenceerd door de islam. Oftewel... hier komen we dus Never Nooit Niet uit!

KeurMeester | 18-08-09 | 20:47

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 20:43
.
Hoe denk jij, als vredelievend liefhebberT van het debat, niet uit het veld geslagen te worden door de waarheid uit de loop van een geweer?

Bertus Betonsloper | 18-08-09 | 20:47

Barbabob | 18-08-09 | 20:44
Informeer je eerst voor je iets post. Ramadan woont helemaal niet in Nederland.

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 20:47

opgeruimd staat netjes, ook nog even het land uit zetten

Barbabob | 18-08-09 | 20:44

Ik wil iedereen verzoeken om Anja Meulenbelt op haar weblog deelneming te betuigen met dit grote verlies, en de dolkstoot die SP Rotterdam in haar en Ramadans rug plantte.

zum kotzen | 18-08-09 | 20:44

Bertus Betonsloper | 18-08-09 | 20:40
Die afspraken zelf zijn geen garantie. Die garantie zal moeten worden gegeven door een krachtige samenleving die zich niet uit het veld laat slaan door welke waarheid dan ook.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 20:43

vander F | 18-08-09 | 20:23
Daar trek je een la open! Kant vond dat je de menselijke geest en de menselijke waarneming ten zeerste diende te wantrouwen, maar voerde voor het gemaak maar een 'kategorische imperativ' in die buiten dat wantrouwen werd geplaatst. Een soort achterdeurtje naar God en een garantie dat de mens toch nog een Mens was, met iets van een ingeboren gevoel voor wat goed is en wat slecht.
Nu we het toch over Nietzsche hebben, die heeft de vloer aangeveegd met die truuk van Kant, heeft niet anders gedaan dan ons vertellen dat moraal óók slechts een historisch verschijnsel is met een aardse geschiedenis.
Die kategorische Imperativ is er niet en kan ook door Ramadan in de vorm van een ingebakken Sharia niet opnieuw worden ingevoerd. Het zal een Imperativ moeten zijn die we met elkaar afspreken en die nooit of te nimmer door wie of wat dan ook vastgeschroefd kan worden, of gekoppeld aan heilige teksten. Valt niet mee. Ik zie geen politieke stroming die deze kar gaat trekken. Wilders al zeker niet,

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 20:41

Ramadan weg! Hoera!
Ramadan beweert in zijn eer en waardigheid te zijn aangetast door zijn ontslag. Eer en waardigheid! Zegt de sprookjesboekuitlegger annex wereldveroveraar. Ja, god is a bitch. En then she fires you!
*allah is klein*

Lewinsky | 18-08-09 | 20:40

''Dit is het debat, als je het mij vraagt. Als we mekaar de hersens niet in willen slaan, dan zullen we toch minimale afspraken moeten maken, een minimaal kader trekken dat eenieder de minimale ruimte garandeert.''
Schoorsteenveger | 18-08-09 | 20:00
.
Sinds wanneer zijn de 'minimale afspraken, kaders en ruimtes' die jij voorstaat een garantie gebleken dat de 'gelovige' in een god, een ideologie of een zaak de 'ongelovige' de hersens NIET in zal slaan? [...]

Bertus Betonsloper | 18-08-09 | 20:40

Jan Boule | 18-08-09 | 19:35
Zo'n congres is misschien ook bedoeld voor academici? Wel goed nieuws voor de PvdA dat er nog steeds jonge acamici zijn die in die partij geloven. Ha, die blijven er altijd, is namelijk erg goed voor de carriere. Als we het doopceel gaan lichten van die rooie dooie bende op de universiteiten blijven we wel even bezig.

Vieze Tonnie | 18-08-09 | 20:38

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 20:11
In onderstaande discussie laat Ramadan redelijk nauwkeurig zien waar hij vandaan komt en wat zijn programma is, namelijk het om zeep helpen van alles wat de Verlichting heeft veroverd op de Waarheid. Noem mij maar gek, maar hier gaat hij ondubbelzinnig in de aanval door onomwonden te stellen dat de teksten uit de Koran leidraad moeten zijn en dat de ratio slechts in dienst kan staan van het omgaan met die teksten. Dat is dus de 'contribution' waar hij het over heeft.
news.bbc.co.uk/nol/shared/spl/hi/progr...
RAMADAN: I am very suspicious with someone who is coming with
a pure rationalist approach. I am scared of these people. Pure,
autonomous rationality, it’s a kind of dictatorship of intelligence of
your own intellect. It’s a dominant, arrogant posture.
RAMADAN: I am very suspicious with someone who is coming with
a pure rationalist approach without limits. The people who don’t
have limits are really scary people. I am scared of these people.
RAMADAN: I think it’s a clash. I think that in the name of your understanding, you are not ready to listen to people saying look, we are starting with a text and we are moving out of our understanding towards something which is dealing with our world. And we need you to understand that because in the name of your pure, autonomous rationality, it’s a kind of dictatorship of intelligence of your own intellect. It’s a dominant, arrogant posture. It’s dangerous.
RAMADAN: The text is an outward revelation and your intellect is an inward revelation, so what is coming from your rationality, your intellect is also promoting and building universal values for the believers. My belief and my faith in God is a protection in the way I am using my reason. In fact it’s the protection for me not to be arrogant because the first sin with my reason is to think that with my reason I will get it all. Be humble in the way you use your own faculties.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 20:32

Jahaaaa! En nu gaat meneer nog even proberen er een financieel slaatje uit te slaan!
Ophangen, vierendelen, stenigen en dan doodschieten GVD!!!
Wanneer gaan de oogies in dit pajottenland nou eens open en pleuren we al die mongeaulen de grens weer over!!!

Loopvogel | 18-08-09 | 20:29

@Schoorsteenveger | 18-08-09 | 20:00 ,
dus toch maar op zoek naar het categorische imperatief in een frisse jas?

vander F | 18-08-09 | 20:23

Hoera, hoera,hoera!!!! Opstand van de elite, stop de verwildering, achterhoede gevechten enz enz, ook gekke Fatima deed onlangs van zich spreken. Al dat geblaat van Eberhard, Doekle, Harry de Winter, gekke Ella-en Fatima zijn voor niets geweest. Dat komt namelijk omdat het gewauwel van links keer op keer wordt ingehaald door de realiteit. Sinds zojuist genoemde mensen hun mond open deden zijn er alweer zoveel incidenten geweest, die alles wat ze zeggen ,keihard onderuit halen.
- Een leger imam die in opspraak kwam.
- Bevoordeling van allochtonen met hun diploma.
- Ramadan voor de zoveelste keer in opspraak.
- Wildwest taferelen op het Leidseplein van met name Marokkaanse taxi chauffeurs.
- De weggestuurde schooljuf op het Amsterdamse As-siddieq Zeeburg die uit de school klapte over de middeleeuwse toestanden daar. Eén vandaag heeft er zojuist aandacht aan besteed vanavond (staat nog niet op uizending gemist).
ONT-LUIS-TE-REND!!!! Een grote kweekvijver van haat, tegen alles wat niet islamitisch is.

Er staat ons nog veel meer "incidenten" te wachten. Dingen, die niemand nog kan verzinnen.
Moeten we concluderen dat hier en daar nu eindelijk de ogen een keer open gaan bij onze politici? Zo niet, dan staat ons nog heel wat te wachten. Ik zeg; meteen doorpakken.

rapunzelklokje | 18-08-09 | 20:21

NOS: Ramadan, de moslim filosoof.....

Cojones: Hitler, de socialistisch filosoof....

CoJoNes | 18-08-09 | 20:16

oh ja moslims smaken naar kip...........

eric@fuall | 18-08-09 | 20:14

Jaja... Ook hij speelt de Wilders-troef.... Die Ramadan moet gewoon maar lekker in Iran gaan wonen.... Wat zoeken zie lui hier toch behalve dikbetaalde door links gecreëerde adviesbaantjes? Gewoon lekker verhuizen naar een zandland en mij niet meer met je geloof lastig vallen... Want dat doet deze meneer... Mij lastig vallen door telkens weer in de publieke arena met die Islam op de proppen te komen... Ik moet er niets van hebben overgesubsidieerde idioot... Ik bepaal zelf wel waar ik respect voor opbreng danwel in geloof.

Russ Meyer | 18-08-09 | 20:14

immigratie en integratie is big bussines......
zolang er hele volksstammen en semi ambtenaren geld verdienen aan moslims zullen deze kunnen blijven parasiteren op zgn linkse ideeen . ik zeg zgn want dit linkse gezever bestaat slecht uit rechtvaardiging voor het voortduren van het uitmelken van onze democratie en hieruit voortvloeiende fondsen....

eric@fuall | 18-08-09 | 20:13

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 20:00
Uitstekend verhaal waar ik het hartgrondig mee eens ben, geen verdere op- of aanmerkingen.

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 20:11

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 18:40
Dit is het debat, als je het mij vraagt. Als we mekaar de hersens niet in willen slaan, dan zullen we toch minimale afspraken moeten maken, een minimaal kader trekken dat eenieder de minimale ruimte garandeert. Een dwingende religie kan dat kader nooit brengen, en de Islam al zeker niet, omdat zo'n religie het relativisme niet op kan brengen dat nodig is om een 'relatief absolute' of 'absoluut relatieve' te creëren en in stand te houden.
Na Nietzsche kunnen we waarschijnlijk niet meer terug naar de idee dat de ratio ons een absolute waarheid kan bieden die we in de plaats van God kunnen invoeren. Maar we kunnen wel degelijk de ratio als uitgangspunt blijven nemen, en de systematische twijfel, of desnoods de dwaling of de leugen die door deze twijfel wordt opgeroepen als hóger stellen dan de oude waarheid van boven. Nietzsche heeft gezegd dat onze Wil tot Waarheid ons los heeft geweekt van de godsdienst, maar ons vervolgens ook heeft verteld dat er ook geen wetenschappelijke waarheid is. Onze wil tot waarheid heeft de waarheid om zeep geholpen en daar hebben we het maar wat moeilijk mee.
Met Ramadan wordt er een stap terug gedaan naar een oude waarheid, omdat leven zonder waarheid als onmogelijk wordt voorgesteld.
Het wordt hoog tijd dat wij onszelf bewijzen dat we wél zonder waarheid kunnen leven, en zeker zonder God, en dat wij een dergelijke geestesgesteldheid als een verworvenheid zien, een verworvenheid die ten koste van al het andere verdedigd zal worden, omdat we beseffen dat we enkel vanuit zo'n positie als mensheid verder kunnen komen, dat we enkel vanuit zo'n positie elk individu afzonderlijk zijn persoonlijke vrijheid kunnen garanderen, een vrijheid om de eigen waarheden te kiezen, ook die welke zo lang als absoluut hebben gegolden.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 20:00

vander F | 18-08-09 | 19:41
Ja. Islamkritiek is namelijk niet meer dan een verkapte vorm van racisme.... Wist je trouwens welke partij in de Bijlmer na baantjesmachine PvdA de meeste stemmen kreeg? Niet D'66 en ook niet GL...

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 19:57

Waarom willen die naïeve multiculturalisten toch nog steeds dit soort xenofobe monoculturalisten om zo'n functie te vervullen?

ebry | 18-08-09 | 19:52

vander F 19.43
Merci, verhelderend , ontluisterend en bevestigend

Jan Boule | 18-08-09 | 19:50

Shalome | 18-08-09 | 17:44
Ik had enkel de website van de NRC gelinkt dat Tariq Ramadan ontslagen was.
Natuurlijk ook weggejorist. Vraag het niet Lieve Anja waarom want die linkt je natuurlijk weer naar haar huisregels. Maar ja daar lees ik ook Anja voor, een prachtige freakshow, je houdt het niet voor mogelijk dat zoiets bestaat.

websenior | 18-08-09 | 19:43

Vieze Tonnie | 18-08-09 | 19:22
Hij voert dat kunstje keer op keer op. Kijk op zijn eigen wepsijt hoe een westerse dame zich zwaar laat imponeren door zijn gladde praatjes en hem volop de ruimte laat om het westen kapot te lullen en de Islam als redding in het verschiet uit te tekenen. Hij zegt hier glashard dat de Islam reeds een Europese godsdienst ís, en dat we het moeten hebben over 'post-integration'. waarbij de moslim een 'contribution' moet leveren aan een samenleving die zich meer 'inclusive' zou moeten tonen en zijn 'cultural resistance' zou moeten opgeven. Alle problemen zitten dus bij de westerse mens die die geweldige bijdrage maar niet op zijn juiste waarde wil inschatten. Wat professor Ramadan ook hier wijselijk niet vertelt is, wat nou precies die bijdrage zou zijn en waar we dan met z'n allen naar onderweg zijn. Wat hij al nergens zegt, en wat hij volgens mij nog nooit heeft gezegd, is dat de moslim zijn particuliere waarheid wel mag koesteren maar nooit als universeel beginsel mag opleggen aan de ander.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 19:41

@sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 19:27 ,
wonen er dan alleen maar Islamitische allochtonen in Rotjeknor?

vander F | 18-08-09 | 19:41

Typisch voorbeeld van het Nederlandse wanbeleid, ik kijk er niet eens meer van op en zie met lede ogen dit land steeds verder de afgrond is schuiven....

KevinBeun | 18-08-09 | 19:37

Vieze Tonnie,
wat mij inderdaad opvalt op het Wiardi Beckman congres in 2006, dat er slechts jonge academici , zo'n vijftigtal , aanwezig waren. De traditionele doelgroepen van de PVDA, zoals bijvoorbeeld fabrieksarbeiders, uitkeringsgerechtigden en bejaarden waren niet uitgenodigd om hun zegje te doen over een godsdienst die door links is geparachuteerd en behoed wordt in de Nederlndse samenleving waar de linkse politici zelf qua wonen geen deel van uitmaken. Geen wonder dat deze partij zich vervreemdt van haar achterban.

Jan Boule | 18-08-09 | 19:35

Onderschrift voor bij het artikel van Ramadan in NRC:
"Wie dit leest is gek"

Ultrakul | 18-08-09 | 19:29

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 19:11
Hij was aangesteld om actief burgerschap te definieren. Dat gaat o.a. over integratie of de rol van Islam in een stad te defineren, maar ook om concrete zaken zoals : hoe dienen buren met elkaar om te gaan. Nu lijkt me het niet spreken van de nederlandse taal sowieso al een belemmering om ook de 15 a 20% oudere autochtone én surinaamse Rotterdammers te kunnen aanhoren en in de dialoog te betrekken, maar het wegzetten van de klachten van deze mensen als onwetendheid en racisme lijkt me daarbij een iets groter probleem.

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 19:27

Is de redactie op bedrijfsuitje? Kom maar op met die update.

Canis Spurcus | 18-08-09 | 19:25

Big Bana Boy
You' re welcome

Jan Boule | 18-08-09 | 19:22

Ramadan kan worden beschouwd als een van de grootste internationale progressieve moslimleiders van dit moment. [huh?]
Kunnen een islamitische identiteit en levenswijze samengaan met de Europese institutie van het burgerschap? Ja, zegt Ramadan, maar dit proces vereist wel het nodige geduld. Door de eeuwen heen hebben moslims in verschillende culturen en landen locale elementen overgenomen die niet in strijd waren met de islamitische principes. [dus alleen een klein beetje assimileren]
Het gaat erom dat Europese moslims leren hoe zij als moslim hun religie kunnen belijden en tegelijkertijd leren een goede Europese burger te zijn. Uitgangspunt is dat de moslims de eigen universele waarden [sic] dienen te respecteren en essentiële kwesties onderscheiden van minder belangrijke kwesties. [wederom alleen een klein beetje assimileren]
Daarbij moet men de Islam als religie niet van buitenaf willen veranderen, maar haar wel vanuit een nieuw perspectief durven en willen bekijken [huh?].
Gretig opgetekend door de Wiardi Beckman Stichting, 2006 www.wbs.nl/renderer.do/menuId/21915/cl...

Vieze Tonnie | 18-08-09 | 19:22

Jan Boule | 18-08-09 | 19:18
Nuance is my middle name. Valt derhalve vaak verkeerd hier op GS en is daarom zo leuk.

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 19:19

Big Bana Boy 19:10
bedankt voor de nuance

Jan Boule | 18-08-09 | 19:18

De volgende die heel snel moet opstappen is de beschermheilige van Ramadan, namelijk GL-wethouder Rik Grashoff !!!

@ redactie

Doe eens een topic over Rik Grashoff maken. Deze man heeft - geheel in GL-traditie, remember de vorig jaar weggestuurde GL-wethouder Kaya - de stad Rotterdam erg veel schade berokkend!

Houthakkert | 18-08-09 | 19:15

Jan Boule | 18-08-09 | 19:10
Ik ben zeker niet laatdunkend over diegenen die dagelijks in de frontlinie staan. Als je dat denkt dan wil ik dat bij deze uit de wereld hebben. Ik denk eerder het tegenovergestelde. Zoals ik net al zei weet ik niet precies welke missie hij had gekregen van Rotterdam, maar ik neem aan dat hij idd op een wat hoger, bestuurlijk niveau geacht werd te werken en niet als een soort wijkopbouwwerker. En dan is de taal niet zo relevant.

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 19:14

Shalome | 18-08-09 | 19:04
Ik ben niet helemaal op de hoogte van de exacte opdracht die hij gekregen heeft maar ik heb wel begrepen dat hij oa parttime hoogleraar aan de Erasmus was en adviseur van de Gemeente ? En dat hij dus niet geacht werd daadwerkelijk met zijn poten midden in de dagelijkse praktijk te staan. En daarom, even los van de kwalijke geur die om de man heen hangt, denk ik objectief gezien dat je op dat niveau niet aan mensen moet vragen om het Nederlands te beheersen. Er zijn zoveel buitenlandse experts (ik bedoel dat ze niet eens in NL wonen) als adviseur en experts betrokken bij het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid.
Maar goed, het is maar een kanttekening. Er waren genoeg steekhoudende bezwaren tegen meneer Ramadan en ik vond dat niet-nederlands spreken een onnodig en beetje flauw argument. Zoiets van "en dat ook nog".

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 19:11

Big Bana Boy
voor wie werd dit heerschap derhalve geachte bruggen te slaan ? Tussen academici ? Tussen politici ? Nee dus, het is de gewone man die zich verloren weet in een sterk door links zo gewenste veranderende leefgomgeving , ook wel multiculturele samenleving genaamd waar universiteitsbestuurders en politici part noch deel aan hebben in hun grachtengordelwoning of twee-onder-éénkappers .Het zijn juist de straatagenten en de leraren in de bsisscholen die het moeten opknappen, zij verdienen alle lof en geen laatdunkend commentaar.

Jan Boule | 18-08-09 | 19:10

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 19:01
Ik zal pas content zijn met deze partijen als ze eens luisteren naar anderen en niet altijd geheel overtuigd zijn van hun eigen gelijk.
Daarbij moesten ze nu wel... zijn geloofwaardigheid is overboord gegaan met de laatste druppel uit de befaamde emmer.

KeurMeester | 18-08-09 | 19:06

Seven voor reaguurder van het jaar.

Canis Spurcus | 18-08-09 | 19:05

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 18:58
Nee, we hebben het over iemand die bruggen moet bouwen. Ja er zijn veel universitaire hoogleraren die in het Engels doceren. Maar dat is iets heel anders dan iemand die door de gemeente R'dam als bruggenbouwer wordt aangesteld.

Shalome | 18-08-09 | 19:04

KeurMeester | 18-08-09 | 18:51
De reactie van het stadsbestuur: "Omdat Ramadan zelf inzet van discussie is geworden, kan hij onmogelijk langer leiding geven aan de dialoog in de stad.” spreekt toch boekdelen? Alsof hij ter discussie staat vanwege een paar TV-programma's terwijl Leefbaar en de SP al vanaf het begin tegen zijn aanstelling waren en de VVD ondanks de intimidaties van hun coalitiegenoten een paar maanden geleden hem ook al de wacht wilde aanzeggen. Maar wees eens gewoon blij met de PvdA en CDA dat ze eindelijk overstag zijn.

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 19:01

vander F | 18-08-09 | 18:18
Precies, handelaren hebben ons eten altijd netjes zelf opgehaald over de hele wereld. Maar nee, onze rijke keuken blijkt een verdienste te zijn van de PvdA.

Vieze Tonnie | 18-08-09 | 19:01

Dat niet Nederlands spreken is een totaal provinciaal kul argument. Op het niveau waarop hij geacht werd te acteren is het ten eerste niet van belang en ten tweede niet relevant. Er zijn zoveel expats/kennis werkers die geen Nederlands spreken. Ik neem aan dat de man niet geacht werd met de man op straat te communiceren en in de 21ste eeuw moet je op dat niveau niet zeuren. We hebben het hier niet over een wijkagent of een basisschool leraar.

Bigi Bana Boy | 18-08-09 | 18:58

Ze wordden wakker in het stadhuis van Rotterdam nu Boutflep nog

Hansvo286 | 18-08-09 | 18:52

Ok, leuk en zeker niet minder aardig dat zo'n, zichzelf als intellectueel beschouwende, uitzuiger een halt word toegeroepen. Maarrrrrrrr... welk elitair uitschot heeft gezorgd dat hij die onzin, tegen riante schatkistvergoeding, moacgt verkopen? Die gasten moeten worden geknipt en geschoren. Deze hebben tegen alle protesten gezegd dat ZIJ het wel beter wisten en alle kritiek in de wind geslagen! Mogen we ook pvda en cda gestraft zien worden in deze?!
gvderdergvderredomme....

KeurMeester | 18-08-09 | 18:51

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 18:19
Dat is nog eens hete brij. Ramadan weet inderdaad heel goed hoe ver het avondland in z'n eigen zelfkritiek verstrikt is geraakt, en aarzelt niet om de islam als antwoord te presenteren.
Terecht is het idd te stellen dat uiteindelijk niet hij, maar wijzelf het grootste probleem zijn (w.b. blindheid en zelfingenomenheid). De islam is ook niet de eerste of meest diepgaande bedreiging of kritiek op de vrijheid. Dat doen we allemaal zelf (zie Nietzsche). Op dit moment is het echter wel een urgente dreiging, en het is aardig om te zien hoe juist zo'n dubbelspion als Ramadan al deze problemen zichtbaar maakt.

Vieze Tonnie | 18-08-09 | 18:45

fuckje | 18-08-09 | 18:35
Ik ben ontiegelijk TROTS op!
Dus loopt hij in Nederland dan éindelijk tegen de lamp.
.
Deze man heeft al jaren en jaren onder allerlei dreigende schandaaltjes uit weten te glibberen.
Maar in Nederland krijgt hij dan eindelijk een ontslag wegens radicale sympathieen aan zijn broek, door een internationaal gerespecteerde universiteit én door een links stadbestuur.
Dit kan zomaar niet meer weggewuifd worden door de socialisten die hem door dik en dun verdedigen.

Merlot | 18-08-09 | 18:43

precies weggejorist en opgerot!! haha

*vacatures bij Erasmus Universiteit opzoekt*

stRUcK | 18-08-09 | 18:41

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 18:19
Applaus. Ken je Giddens, Etzioni en Putnam? Alles is hun ogen onderhandelbaar, niets is absoluut. Zo is de vrijheid van meningsuiting zeker niet absoluut, daar kun je nl iets volslagen subjectiefs als de gekwetste gevoelens van een geloof tegenover zetten. Dat die kwetsing een niet-verifieerbare basis heeft, doet er verder niet toe. Net als het feit dat er ook absolute (geloofs-)claims aan ten grondslag liggen; het is een gevoel dat die mensen bezitten en dat moet je nu eenmaal serieus nemen. Omdat de mens niet als denkend autonoom individu maar als voelend groepsdier wordt beschouwd.
En zo hebben deze 'denkers' en hun volgelingen afscheid genomen van de verlichting.

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 18:40

Hoera, hoera, hoera!

Arond | 18-08-09 | 18:40

@Merlot |18:28
Deze situatie zet alles wel wat scherper, en dat kan geen kwaad.

fuckje | 18-08-09 | 18:35

Filosofie en islam gaan toch sowieso niet samen?
Gelukkig voor het NRC worden ze afgerekend op clicks. Op 'eyeballs'. En niet op wie dergelijke epistels uitleest. Hoe zat dat ook alweer op internet. Ohja, kor-te teksten.

Tulp Fiction | 18-08-09 | 18:34

Dat heeft geenstijl toch weer mooi voor elkaar gekregen.
Een niet intergrerenende intergratie advizeur.
Klinkt bijna net zo belachelijk als een koorknaapjes verkrachter die hoogleraar ethiek is.

Osdorpertje | 18-08-09 | 18:32

fuckje | 18-08-09 | 18:13
Uiteraard gaat hij zijn ontslag aanvechten.
Meneer de moslim-tribaal lijdt gezichtsverlies, en wil dus wraak.
.
Van een universiteit weggetrapt worden wegens extremistische ideeen betekent trouwens vrijwel zeker einde mooie carriere voor Ramadan.
Althans wel al "gematigd moslim-wonderkind".
Zijn radicale sympathieen waar tot nu toe altijd kritiek uit liberale hoek, en werd door de machtige lobbies van linkse intelligentsia, politiek en media daarom luchtigjes weggewuifd.
Maar nu zijn ze dan officieel geworden.
.
Tariq de hoogleraar is verleden tijd.
Hem rest slechts een marginaal bestaan als "deskundo" bij linkse media, en hetzemannetje bij islamitische media.

Merlot | 18-08-09 | 18:28

@Canis Spurgus |18:22
Wie de neuq leest linkjes van die sportkrant!

fuckje | 18-08-09 | 18:26

LOL@fuckje | 18-08-09 | 18:18
Ik had er zelfs nog een linkje bij geplaatst slome.

Canis Spurcus | 18-08-09 | 18:22

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 15:57
Kortom, wij socialisten.
Althans dat dénkt ze.
Degenen die de angels en achilleshielen van dat bloedgeloof anno 2009 nog steeds niet hebben ingezien, zijn wat mij betreft rijp voor een gesticht.

Merlot | 18-08-09 | 18:21

Vieze Tonnie | 18-08-09 | 17:37
Die de Mul ziet volgens mij het eigenlijke probleem niet. Wat wij, westerlingen, hebben gedaan is iets wat ons noodlot kan worden als we niet oppassen. We hebben het lef gehad om onszelf ter discussie te stellen, en daarmee is onze identiteit een drijvende identiteit geworden. Wij leggen onszelf op onze identiteit te relativeren en maken daardoor een multiculturele samenleving mogelijk. Alles in de multiculturele samenleving is relatief, zo is het credo van de weldenkende mens, en al die identiteiten met hun eigen waarheden kunnen in een dergelijke eeuwig relativerende wereld braaf en kleurrijk naast elkaar bestaan.
Dat gaat goed zo lang die weldenkenden de dienst uitmaken en al die cultuurtjes met hun waarheidjes braaf en dankbaar hun plekje zoeken, aldus onze cultuur elkaars culturen verrijkend en tot hogere hoogten opstuwend.
Maar het gaat fout als er een cultuurtje is binnengewandeld dat zijn eigen waarheid als dé waarheid beschouwt en geen boodschap heeft aan dat opgelegde relativisme. En het gaat helemaal fout als de weldenkenden dit niet willen zien, verslaafd als ze zijn aan hun leiderschap, hun zeggenschap over het zelf ontworpen aards paradijs, bedoeld voor die zorgvuldig ontworpen wereldburger, die goede mens.
Je eigen identiteit ter discussie stellen om de multiculturele samenleving te redden is een levensgevaarlijke onderneming. De PVV haakt hier direct op in door die eigen identiteit juist vierkant op te eisen en uit te spelen tegen de nieuwe als bedreigend ervaren identiteiten.
Het probleem is dat de multiculturalisten én de lieden die het 'gesundenes Volksempfinden' aanwakkeren beiden uit hetzelfde vaatje tappen. Ze gaan uit van de idee dat de ene cultuur de andere niks voor te schrijven heeft, dat elke cultuur zijn eigen waarheid op mag eisen, en dat er niks in de wereld is dat als maatstaf zou kunnen dienen om culturen met elkaar te vergelijken.
Welnu, die dient er toch wel te zijn, die maatstaf. Een multiculturele samenleving kan enkel dan bestaan en overleven als er een criterium is dat elke aanspraak van een particuliere cultuur op 'de waarheid' neutraliseert. Dat criterium is de ratio, datgene wat ons tot autonome individuën maakt, datgene wat ons als mensheid in staat stelt universele rechten van de mens te formuleren. Maar die ratio staat onder verdenking. Ons, westerlingen wordt gevraagd onze identiteit, inclusief ons vertrouwen in de ratio, tussen haakjes te zetten. Dat is het probleem.
Dus, wij moeten opnieuw onze kernwaarden formuleren, de fundamenten waarop een westerse samenleving is gebouwd, en wij dienen die kernwaarden niet mee te nemen wanneer we onze identiteit ter discussie stellen. Die kernwaarden garanderen ruimte aan alle particuliere waarheden en dienen dus zelf als onaantastbaar te worden gesteld. Dat doen wij niet. Wij relativeren onszelf en al onze verworvenheden de afgrond in, en figuren als Ramadan spelen hiermee.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 18:19

@fuckje | 18-08-09 | 18:13 ,
dat mag ja,
gelukkig maar.

vander F | 18-08-09 | 18:19

@Canis Spurgus
Hoezo?
Beide reacties om 18:13.
MiereneukerT!

fuckje | 18-08-09 | 18:18

@Vieze Tonnie | 18-08-09 | 17:37 ,
het Nederlands kolonialisme in Indië aanprijzen als zegenrijk multicultie eetfeest?
Die Jos de Mul is niet goed wijs.

vander F | 18-08-09 | 18:18

fuckje | 18-08-09 | 18:13

Spuit 11.

Canis Spurcus | 18-08-09 | 18:17

Update:
Ramadan gaat zijn ontslag aanvechten bij de rechtbank.

fuckje | 18-08-09 | 18:13

Wie volgt?

Voorheen Dr. Faustus | 18-08-09 | 18:12

stereo | 18-08-09 | 18:03
De Zwitserse Egyptenaar laat het hier niet bij zitten: ‘Dit is een kwestie van eer en waardigheid. Dit pik ik niet: ik stap naar de rechter. Ik ben niet boos, maar zo behandel je je werknemers niet. Ze hebben me niet eens gebeld!’ Wat voor juridische stappen hij precies gaat nemen, weet Ramadan, die nog een contract heeft tot 2011, nog niet.\
www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/24...

ethan_joy | 18-08-09 | 18:09

Framoes | 18-08-09 | 17:39
Ja, wij "gewone burgers" zijn wat dat betreft gewoon een beetje de sjaak. Herinner je je die vadsige PvdA'ster nog, Eveline Herfkens?

Nietvoordekat | 18-08-09 | 18:04

´Iek Tariq. Iek nu waggeld. Ies graties geld. Nedderland ies goet land´ Dat is het eerste wat in mij opkwam toen ik dit nieuws vanmiddag zwetend op mijn werk vernam. Taxpoet dat het merendeel van ons opbrengt wordt over de balk gesmeten.

stereo | 18-08-09 | 18:03

Framoes | 18-08-09 | 17:59
In de soosjalistiese heilstaat zijn geen rechterrijen, wat dacht u dan?

Nietvoordekat | 18-08-09 | 18:02

@Nietvoordekat | 18-08-09 | 17:58
Graag de linkerrij voor voedselbonnen en de rechterrij voor grijze pap. En gaarne zo spoedig mogelijk terug naar je werkplek op het ministerie van waarheid.

Framoes | 18-08-09 | 17:59

Shalome | 18-08-09 | 17:44
Het is simpel: u loopt niet netjes in de rij, zoals een goed socialist betaamt. U dacht toch niet dat iemand die het socialisme niet kritiekloos onderschrijft, zomaar zijn mening (mening nog wel!) mag uiten op hun site? Als zou het democratisch zijn!

Nietvoordekat | 18-08-09 | 17:58

LOL

Op Anja Meulenbelt werd mijn verbijsterend milde bericht weggepoetst dat Ramadan in Frankrijk is gewikt, gewogen en niet geschikt bevonden. Hoe kan zo'n simpel feit al te erg zijn voor Anja's log?

Shalome | 18-08-09 | 17:44

francoise smokeglass | 18-08-09 | 16:38 Ik heb dat ook nooit begrepen/ Lijkt mij dat je toch degelijk onderzoek doet waarom hij Frankrijk is uitgekickt en de VS niet in mag voordat je zo'n iemand uberhaupt zo een functie geeft. Ik ben heel erg blij dat ie nu ontslagen is, die gladde narcist. bah.

2009 | 18-08-09 | 17:41

@ethan_joy | 18-08-09 | 17:09
Het zou niet meer dan logisch zijn, voor de gemiddelde burger geldt namelijk ook dat de vervuiler betaalt. Ik vrees alleen dat er geen cent terugkomt.

Framoes | 18-08-09 | 17:39

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 17:09
Je vraagt je toch af of zijn (oud-)collega filosofen Ramadan ooit serieus hebben genomen. Zijn ze in debat gegaan, hebben ze alles voor zoete koek geslikt, hebben ze hem voorgedragen?

Hoor eens Jos de Mul (Nietzsch-adept dacht ik altijd) om de brete brij heen praten (vruchtbare spanning, strijdige harmonie) en de zegeningen van de multicultie aanprijzen: 'Verschillen kunnen heel aangenaam zijn. Dankzij de multiculturele samenleving is onze maaltijdkeuze niet meer beperkt tot de verschillende variëteiten van de stamppot, maar genieten we ook van de Indonesische, Italiaanse en Turkse keuken.' www.trouw.nl/opinie/podium/article2749...

Vieze Tonnie | 18-08-09 | 17:37

Iek begrijp neit, waalom ik wech moed.
Geloov ov neit, ik haut van nederhollant.

Spreeckstoel hebt iek verdiendt

robbiebaggie | 18-08-09 | 17:34

Afhankelijk van het dienstverband, is er eigenlijk wel één, zal dit een dure grap worden want er is in het geheel geen rechtsgrond voor een ontslag. Gezien de schade voor Ramadan wordt het zwaar dokken. Dat wil zeggen de boeh-roepers betalen de ontslagvergoeding via gemeentelijke begroting. Dag miljoentje of twee.

antizanic | 18-08-09 | 17:33

Wij de ongelovigen.....

robbiebaggie | 18-08-09 | 17:30

Goed bericht dit. Dat stukje lezende in het NRC - allemaal de schuld van NL - is niet voor ons bedoeld, maar voor zijn echte broodheren: De Wahhabi. De enge Saoedische sekte met een missie: nl. de echte Islam terugbrengen en wereldwijd verspreiden. De VS-ban was al een domper, in Frankrijk kreeg hij geen (officiële) poot aan de grond, en nu weer een mislukking - zelfs in het braafste multiculti-landje van Europa. Na Groot-Brittannië natuurlijk, want daar woont die lutser.

paridae | 18-08-09 | 17:22

Nou ja zeg.
Zeker geen leuke vakantie gehad.
Geert krijgt ook overal de schuld van.

Reckneya | 18-08-09 | 17:16

Mooi zo, opgerot! Ik zat me al helemaal kwaad te maken toen ik het stuk van Afshin Ellian over Ramadan in het NRC las, maar dit maakt veel goed

my anal pony | 18-08-09 | 17:15

Vieze Tonnie | 18-08-09 | 16:28
In één zin van Nietzsche wordt méér brug gebouwd dan in alle schrijfsels van die Ramadan bij elkaar. Dat weet hij ook wel. Niemand heeft dat roemruchte proefschrift, dat in alle zalvende kritieken en in elke inleiding van een verafgodend interview met ontzag en bewondering wordt aangehaald ooit gezien. Maar meneer heeft er wél voor gezorgd dat we allen weten dát hij zich intensief met Nietzsche zou hebben beziggehouden, en we moeten maar aannemen dat dit ook echt iets opgeleverd heeft.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 17:09

De man heeft Rotterdam 1.8 miljoen euro gekost, die willen de Rotterdammers dus terug. Lijkt me redelijk dat dan de helft bij de Erasmus universiteit verhaalt word, 9 ton dus.
De andere helft word dan verdeelt bij de politiek verantwoordelijken, groen links, PvdA en het CDA.
Lijkt me dan weer redelijk om dit ook weer door de helft te delen, dus; de helft bij de politici persoonlijk inhouden op salaris, de andere helft ophalen bij de partijen.
Dat het duidelijk mag zijn, politiek geknoei moet gevolgen hebben voor de verantwoordelijken, de vervuiler betaald, zodat men zuinig omgaat met het geld van de belasting betaler.

ethan_joy | 18-08-09 | 17:09

Pruster...

Ramses Sappie | 18-08-09 | 17:06

Ik verbaas me nog steeds over hoeveel ruimte voor discussie er wordt vrijgehouden voor al die islambullshit. Laat die moslims hun muil houden of schop ze er~uit. Wiens land is dit nu verdomme?

kaspar | 18-08-09 | 16:53

Niks aan de hand met die man, weet alles van Islam en onze westerse maatschappij en integratie van die dingetjes. Dé geschikte man voor Wilders in PVV in Rotjeknor.

henkojenko | 18-08-09 | 16:52

Nu nog even die slampampers eruit werken die er voor hebben gezorgd dat dit heerschap 'n paar jaar veel geld gekost heeft voor de gemeenschap,Want hij zal nog wel een bonus en een afkoopregeling krijgen.Kortom ,hij hoeft nooit meer aan het werk.

fleurtje | 18-08-09 | 16:46

necrosis | 18-08-09 | 16:36
Waarom zou hij dat (een brug mogelijk is tussen westerse Autochtonen en moslimextremisme) niet mogen beweren? Vrijheid van meningsuiting niet.
"Vind jij dat wij moeten geven en zij alles mogen nemen?"
Zie @ 16:15 Nu vraag ik me zo af: is het een 'verzoenende boodschap' als je stelt dat moslims dankzij de vrijheid van godsdienst en gelijke behandeling prima kunnen leven in Europa? Als dat een verzoenende boodschap is, dan moet het wel heel erg gesteld zijn met de denkbeelden en het gebrek aan burgerzin/burgerschap onder Europese moslims.
Maw moslims hebben al alle rechten hier om hun geloof vrij te belijden en als volwaardige burgers deel te nemen aan de maatschappij, zoals iedereen die hier heeft en veel meer dan in hun landen van herkomst, dus waarom zou er door ons nog meer water bij de wijn gedaan moeten worden?
En nee, vrienden zullen wij niet worden. Ten eerste omdat jij het gebruik van aanhalingstekens niet snapt, ten tweede omdat je heel erg slecht begrijpend leest, ten derde omdat je te lui bent om al mijn reacties in dit topic te lezen en ten vierde omdat je bij wijze van spreken Ramadan staaft in zijn bewering dat alle criticasters van de islam op een lijn met je eigen islamofobe denkbeelden gesteld mogen worden. Ik zit liever niet in jouw hoek nee.

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 16:45

@OpperRanger | 18-08-09 | 16:41
Och, ik denk dat zijn financiën prima op orde zijn, hij kan kiezen (hoewel niet iedereen hem met open armen zal ontvangen). Overigens is hij in 1962 in Geneve geboren en paps Ramadan woont daar waarschijnlijk nog steeds.... dus.... wat denk jij?

francoise smokeglass | 18-08-09 | 16:43

Ook nog goed nieuws vandaag!

Lady T | 18-08-09 | 16:43

Zou hij naar Zwitserland gaan verhuizen?? Ik vermoed van niet eigenlijk, heeft het te goed hier..

OpperRanger | 18-08-09 | 16:41

Toch raar allemaal: in 2004 werd Ramadan in de VS geweigerd, in 1996 werd hem de toegang tot Frankrijk ontzegd (dit alles i.v.m. zéér dubieuze 'vrienden' en 'opmerkelijke' opvattingen). In Nederland mag/mocht deze man gewoon aan het werk. Inderdaad, wij zijn gek (behalve dan wellicht de VVD in Rotterdam, die om deze man uit het college stapte)... zie ook: www.danielpipes.org/2043/why-revoke-ta...

francoise smokeglass | 18-08-09 | 16:38

@Einde van de Domheid | 18-08-09 | 16:21
Perfect onderschrift voor je reaguursels hier... past beter dan Over en Uit in jouw geval.

Ramadan : Mooi, opgebokt. Next.

In Diana Jones | 18-08-09 | 16:37

@sjaakdelinkselul 16:05
Jij begrijpt me niet, merk ik.
Iemand die ongestoord zijn gang mag gang door te verkondigen dat er een brug mogelijk is tussen westerse Autochtonen en moslimextremisme deugt niet.
We staan lijnrecht tegenover elkaar omdat wij die kutkaantjes zat zijn, zij weigeren de lokale wetten te erkennen omdat het niet in overeenstemming is met hun geloof en gebruiken.
Alles wat ik ervan kan zeggen is het feit dat er een wetboek ligt dat geldt voor alle Nl'ers, dus ook moslims, ze zullen zich moeten schikken naar ons boekje, zoals wij ons moeten schikken naar wetgeving in extreme moslimlanden.
Of vind jij van niet?
Vind jij dat wij moeten geven en zij alles mogen nemen?
Wij worden vast geen vrienden.

necrosis | 18-08-09 | 16:36

Ik begrijp überhaupt dat er 'n discussie over is; als jij naar .nl komt, wordt jij nederlander. Zoniet, dan niet, flikker op!

Nederland is geen maroko/istamietjesische staat, je past je aan!
Enige wet waar je je aan hoeft te houden is de Nederlands wet! Ben jij niet gelovig? Top! Dan hoef je je ook niet te houden aan die bullshit-sprookjes regeltjes. Wil je wel meedoen aan sinterklaas, dat tandenwijf of die andere trieste sprookjes, prima! Maar als eerste geldt, je houdt je godverdomme aan de wet!!!!!

Btw; is't niet gewoon landverraad (dus standrechtelijke executie) als je tégen onze normen en waarden bent?

Drs. Facts n Figures | 18-08-09 | 16:35

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 16:28
Zelfs als het gaat om hun gillende jodenhaat is er nog verdeeldheid. De Grieken zijn ook van die eigenwijze pikken, maar die maken er tenminste nog zelf grappen over (met 2 Grieken in 1 winkel heb je er 2 die de baas willen spelen).
Arabieren zullen zich nooit organiseren omdat de een de ander het licht in de ogen niet gunt. En de een gunt de ander al helemaal geen macht.

Shalome | 18-08-09 | 16:34

Opgeruimd staat netjes. Deze nepfilosoof en nepbruggenbouwer kan worden gemist als kiespijn. Hij is ontmaskerd als een verhulde jodenhater, vrouwenonderdrukker en homohater, die zich in wezen houdt aan de letter van de koran.
En laat Rotterdam geen vervanger aanstellen. Het geloof van Ramadan is in de kern een van de verachtelijkste van alle levensvisies die de mensheid heeft voortgebracht. We hebben niemand nodig die ons drollen als citroenen verkoopt. Dat slikken alleen Groen-Linkse lutsers als Rik Grashoff.

Fijnstoffer | 18-08-09 | 16:32

Die "overgrote goedwillende meerderheid van de moslims" blijkt ondanks zijn overgrote meerderheid tóch erg moeilijk te vinden te zijn.
Onze linkse vrienden lukt het immers maar niet om met eentje op de proppen te komen.
Ramdan bleek ook al weer een ordinaire haatbaard.

Merlot | 18-08-09 | 16:31

Mooooi, zijn we ook weer vanaf. Jammer dat hij zo veel verdiend heeft met z'n onzin

Bill E. Koek | 18-08-09 | 16:29

Het is om je te bescheuren met die man. Hij begon ooit als filosoof met nota bene Nietzsche. Ik heb dat proefschrift niet gelezen. Maar met zo'n onderwerp kun je alle zaken waar het hier over gaat op scherp zetten. Wat blijkt: volgens Ramadan was Nietzsche van zijn geloof gevallen (God is dood), en deze verkeerde aanname bracht voor hem zulke diepe pijn met zich mee, dat hij de religie overal de schuld van gaf. Ramadan zegt er nog net niet bij, geen wonder dat die ongelovige hond krankzinnig is geworden.

En dat terwijl Ramadan weet wat de kern is van Nietzsches boodschap: "The centrality of his thought was really 'Tell me what you do with your suffering, and we'll tell you who you are." Dit heeft hij op Nietzsche zelf toegepast. Nietzsche leed aan goddeloosheid en uit teleurstelling noemde hij religie 'bekrompen'. Al met al dus een argument dat bedoeld is om Nietzsche's godsdienstkritiek te ontkrachten.

Nietzsche is de meest radicale criticus van religie en slavenmoraal. Een goed doelwit om mee te beginnen voor een islamist, maar niet om serieus om serieus genomen te worden als filosoof. Ramadan stelt bovendien dat een moslim als filosoof nooit de islamitische boodschap uit het oog verliest en het antwoord op de belangrijkste vraag al heeft.

Dit maak ik op uit het spaarzame www.abc.net.au/rn/philosopherszone/sto...

Vieze Tonnie | 18-08-09 | 16:28

Voor wie zin heeft, F.Elati(o)k op 1. Hh van gisteren.

Karel Martel | 18-08-09 | 16:28

Shalome | 18-08-09 | 16:23
Hij heeft het geprobeerd, en hij zal het blijven proberen. Het zou niet de eeste keer zijn dat iemand plotseling de gevoelige snaar raakt en mensen als één blok achter hem aan gaan lopen. Was er zestig jaar geleden....

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 16:28

vander F | 18-08-09 | 16:22
Ik zeg toch: 'een beetje normaal'.

Einde van de Domheid | 18-08-09 | 16:27

Voor een haatbaard die geen Nederlands spreekt,schrijft hij toch wel netjes in die NRC,dat dan weer wel.

René from the Café | 18-08-09 | 16:26

vander F | 18-08-09 | 16:19
Ach, er zin zoveel Ramadannetjes in de islamitische wereld. Als ik iets van die islamitische woestijnvolkeren heb opgestoken, is dat er 1,3 miljard verschillende manieren van islambelijdenis zijn. Waarvan een hoog percentage bereid is om hun visie via (zelf)moord aan de ander op te dringen.
Als Ramadan ook maar een sikkepitje verstand had gehad, had hij geweten dat zijn missie kansloos was. Anderzijds is die versnipperdheid voor veel Arabieren ook een niche om te proberen zich tot islamitische Führer te ontwikkelen. Machtsgeile malloten.

Shalome | 18-08-09 | 16:23

@Einde van de Domheid | 18-08-09 | 16:21 ,
je bent wel erg optimistisch,
alsof alleen Ramadan en Wilders voor onrust zorgen.

vander F | 18-08-09 | 16:22

Mooi, Ramadan weg.
Nu Wilders nog en Nederland word weer een beetje normaal.

Einde van de Domheid | 18-08-09 | 16:21

@Shalome | 18-08-09 | 16:12 ,
die bounty?
Welnee joh.

vander F | 18-08-09 | 16:19

Hoi Tarique!

Wij (nederland) willen dat jij dood gaat!
We hebben je niet nodig, je kost ons veel geld voor iets dat we zelf prima kunnen oplossen. Stiekem de tiefus voor je! Ga weg! Pleur op! Krijg de gifkikkerexceem!

We willen geen nieuw klote tering religie die allemaal enge meninkjes heeft. Iedereen die vindt dat vrouwen, heaumeaux of anders gelovigen minderwaardige mensen zijn, vinden wij minderwaardige mensen.

Pleur de fuk op met je kudt sprookje!
Sterf voor het denken dat je recht van spreken hebt!
Wij van WC eend, stemmen voor wc-eend. Als je dat niet bevalt, kanker je maar op uit 0031!

Verder ist veuls te mooi weer om zo'n lutser als jij nog meer aandacht te schenken. Vergeet niet, wij staan het toe dat jullie bestaan! Ga niet te ver zandnegertjes. Als wij ergens besluiten dat 't genoeg is, houden jullie op met bestaan!

Kus!

Drs. Facts n Figures | 18-08-09 | 16:19

Het duurt even, maar langzaam aan beginnen de taqiyya praktijken van vele moslims ook bij de linkschmens door te dringen. Nu nog al die kutimams eruit en moskeeen dicht en we zijn weer op de goede weg!

R32 | 18-08-09 | 16:18

Dit is dan weer typisch de Volkskrant:
"Volgens zijn voorstanders verkondigt Ramadan de verzoenende boodschap dat islam en de Europese cultuur heel goed samengaan. Hij mobiliseert jongeren tot actief burgerschap. Tegenstanders zien in hem een wolf in schaapskleren, hij zou heimelijk de politieke islam in Europa willen verspreiden."
Nu vraag ik me zo af: is het een 'verzoenende boodschap' als je stelt dat moslims dankzij de vrijheid van godsdienst en gelijke behandeling prima kunnen leven in Europa? Als dat een verzoenende boodschap is, dan moet het wel heel erg egsteld zijn met de denkbeelden en het gebrek aan burgerzin/burgerschap onder Europese moslims. En de tegenstanders zijn natuurlijk allemaal islamofoben met bizarre complottheorieen.
Nee hoor, ik weet dat Ramadan vindt dat de islam en Europese cultuur prima met elkaar samengaan, omdat hij door godsdienstwaanzin gedreven denkt dat alle positieve dingen uit onze cultuur afkomstig zijn van Allah en de islam. Hij hoeft alleen de scherpe kantjes (vrijheid van meningsuiting, gelijke rechten voor homo's en vrouwen, abortus, euthanasie) er maar vanaf te halen.

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 16:15

kunnen ze Fatima Elatik ook niet even in de koelkast zetten .

Eurotokkie | 18-08-09 | 16:15

Nou die nep-kashba die in Dordrecht geplaatst gaat worden ook nog effe de zee in flikkeren en het wordt weer mooi in NL...

blaster | 18-08-09 | 16:13

vander F | 18-08-09 | 16:09
Het zou Anja toch iets moeten zeggen dat Aboutaleb er ook geen brood in zag?

Shalome | 18-08-09 | 16:12

Ben benieuwd welke gemeente hem nu als eerste aanneemt, Utrecht of Amsterdam.

tipo | 18-08-09 | 16:12

@Shalome | 18-08-09 | 16:06 ,
dat heet genuanceerd zwart/wit denken.

vander F | 18-08-09 | 16:09

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 16:05
lol @ lichte muziek


Shalome | 18-08-09 | 16:07

Baai baai, zwaai zwaai! Don't let the door knock you on the way out!

superprincepeach | 18-08-09 | 16:06

vander F | 18-08-09 | 16:03
Anja noemt mensen die het niet voldoende met haar eens zijn 'reltrapper, ruziezoeker en stokebrand'. Iedereen die een andere mening heeft dan Anja is op het oorlogspad. Hoe genuanceerd kan dat zijn?

Shalome | 18-08-09 | 16:06

vander F | 18-08-09 | 15:59 .
.
Ja precies... als in ''Wij, Anja Meulenbelt, zelfgekroonde koningin der gutmenschen, mohammedanen likkers en uitvreters van divers pluimage.

Bertus Betonsloper | 18-08-09 | 16:05

necrosis | 18-08-09 | 16:00
Dat 50% iemand het land uit wil hebben is geloof ik geen criteria. Een werkvergunning of visum wel. Hij moet alleen een andere baan zoeken... zanger van lichte muziek misschien. Of hij kan met Anja trouwen.

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 16:05

tipo | 18-08-09 | 15:59
Ramadan zegt niet waarom hij in Frankrijk ongewenst is en waarom. Januskop.

Shalome | 18-08-09 | 16:04

@Shalome | 18-08-09 | 15:56 ,
jammer dat 'wij' dat soort reacties nooit te lezen krijgen op haar bunker-log.

vander F | 18-08-09 | 16:03

Eindelijk.
Nu nog PvdA, Gsl en CDA eruit trappen die dit varken hebben aangesteld en vetgemest. Weg ermee, oude politiek is een schande voor dit land.

leefbarbaar | 18-08-09 | 16:03

Anja Meulenbelt is de Kettmann van de linkse media

BASinnic | 18-08-09 | 16:01

@Schoorsteenveger | 18-08-09 | 15:57 ,
oei,
das een boel wij-en...

vander F | 18-08-09 | 16:01

Hij mag hier gewoon blijven.....
@sjaakdelinkselul 15:41
En wat als ruim de helft van de bevolking van NL tègen is, wat dan?
Onder het tapijt schoffelen zoals de PvdA deed met het "referendum over de EU grondwet"?
Politci zijn net taxichauffeurs, een vlotte babbel, omrijden zonder dat je het in de gaten hebt en de rekening is altijd hoger dan wat je verwacht.
Bah!

necrosis | 18-08-09 | 16:00

@Bertus Betonsloper | 18-08-09 | 15:50 ,
als in 'Wij, Anja Meulenbelt?'

@ZSU-23-4 | 18-08-09 | 15:54 ,
geen idee aangezien die 'wij' mij nog steeds onduidelijk is.

vander F | 18-08-09 | 15:59

Shalome | 18-08-09 | 15:57
Als iedereen weer van vakantie terug is denk ik.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 15:59

Deze is mooi: "Ik kan niet naar Egypte, Saoedi-Arabië, Tunesië, Libië en Syrië wegens mijn kritiek op deze ondemocratische regimes, die weigeren de meest elementaire mensenrechten te eerbiedigen."
.
hahaha! Dat het moslimsbroederschap aanslagen en moorden heeft gepleegd, heeft er natuurlijk niks mee te maken.
.
Deze is ook mooi: "De Verenigde Staten hebben mijn visum ingetrokken wegens mijn uitdrukkelijke veroordeling van de oorlogen in Irak en Afghanistan en hun eenzijdige steun aan Israël."
.
No way buddy, je hebt geld naar een terroristische organisatie overgemaakt. Zelfs Obama geeft weigert je.

tipo | 18-08-09 | 15:59

tipo | 18-08-09 | 15:50
Ik wist niet dat Adriaan een islamitisch denker was. Alweer wat geleerd.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 15:58

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 15:47
Wanneer begint P en W weer? Ik zit al ruim een half jaar elders.

Shalome | 18-08-09 | 15:57

Er zal toch nog wel iets van een ontslagvergoeding aan vastzitten?
Ik vind dat ze die man niet zomaar kunnen laten gaan. Hij heeft het toch maar mooi voor elkaar gekregen dat wij meer inzicht in de islam kregen en moslims respect voor het westerse leefbeeld.
* kuch.. kuch*

KeurMeester | 18-08-09 | 15:57

vander F | 18-08-09 | 15:46
"Bij Anja vraag ik me altijd af wie ze met 'wij' bedoelt."
- Wij, de weldenkenden;
- wij, de goede mensen;
- wij, de anti-fascisten;
- wij, degenen die de waarheid kennen;
- wij, degenen met medelijden;
- wij, degenen met mededogen;
- wij, de lieden die nadenken;
- wij, degenen die de zwakken beschermen;
- wij, die de sterken verachten;
- wij, die de wereld redden van de ondergang;
- wij, die het geweten der natie zijn;
- wij, die het geweten van de wereld zijn;
- wij, die gelijk hebben;
- wij, die altijd al gelijl hadden;
- wij, die altijd gelijk zullen hebben;
- wij, die heiligen zijn;
- wij, die uitverkoren zijn;
- wij, die boven de partijen staan;
- wij, die nooit verantwoording afleggen;
- wij, die nooit van plan zijn verantwoording af te leggen;
- wij, die zonder zonden zijn;
- wij, die altijd de eerste steen werpen;
- wij, die stenigingen billijken als dat ons uitkomt.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 15:57

vander F | 18-08-09 | 15:46
Ik heb ook even bij Anja laten weten dat Ramadan in Frankrijk 7 keer is omgedraaid en 10 keer tegen het licht gehouden, en ongeschikt is bevonden.

Shalome | 18-08-09 | 15:56

Bij Anja vraag ik me altijd af wie ze met 'wij' bedoelt.

vander F | 18-08-09 | 15:46
Aan het verlies van de "wij" van Anja Vuilnisbelt verliezen wij in ieder geval niet veel, zoveel is wel duidelijk.

ZSU-23-4 | 18-08-09 | 15:54

De natte droom van Anja uit een vrijzinnig atheistisch land geschopt. Er zijn nog zat woestijnprinsen over Anja. Oom die mooi Frans spreken net als Tarik. Je kunt ze zelfs huren. Probeer de Kralingse bosjes...

1-0 voor Erasmus tegen Torquemada

e.t. | 18-08-09 | 15:53

vander F | 18-08-09 | 15:46
.
Maar Vander F toch... haar eigen gruwelijk vette zelf natuurlijk!

Bertus Betonsloper | 18-08-09 | 15:50

Tariq zei: "Ik behoorde tot de eerste islamitische denkers in het Westen die zich verzetten tegen de fatwa tegen Salman Rushdie."
.
Dat is niet waar, dat was Adriaan van Dis.

tipo | 18-08-09 | 15:50

baba4oog | 18-08-09 | 15:42
Jaaaaaaa!
-------------------
vwb de laatste, nogal aanmatigende, alinea van z'n betoog in de nrc : ramadan zou, andermaal als zelfbenoemd intellectueel, moeten weten, dat zijn mening ook niet meer dan een mening is, en zeker geen absolute en onwrikbare waarheid mbt "de menselijke waardigheid" en "de toekomst". hij is chotverdomme allah niet.
-------------------


En dat is precies waarom het in de islamitische wereld al 14 eeuwen hommeles is. Iedereen is overtuigd van zijn eigen grote gelijk en niemand geeft een duimbreed toe: ze snijden mekaar nog liever de keel af.

Shalome | 18-08-09 | 15:49

@illuvatar | 18-08-09 | 15:43, onze bruggenbouwert heeft deze wet nog niet afgekeurd, wat hem zou sieren, maar ja.

gentle giant | 18-08-09 | 15:48

Shalome | 18-08-09 | 15:44
Ik zit me al te verheugen op een avondje cabaret bij Nova en bij de EO-eikels. Jammer dat Fatima Elatik gisteren bij hen net haar beurt heeft gekregen.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 15:47

Toch even bij Anja wezen buurten,
hier schrijft ene Nekuee:
"de hele wereld hangt aan zijn lippen en de universiteiten (de prestigieuze Oxford voorop) staan in de rij om hem weg te kapen uit de grijze gebouwen van de Erasmus Universiteit."

Ten eerste lijkt me 'de hele wereld' een vorstelijke overdrijving,
er vanuitgaande dat Nekuee hier een positieve connotatie geeft aan aandacht voor Ramadan.
Ten tweede lijkt me een Engelse universiteit tegenwoordig nou niet bepaald vooroplopen in kritische religieus-culturele debatten.

Ten derde 'uit de grijze gebouwen van de Erasmus Universiteit',
wat een dedain spreekt hier uit, dat lullige Universiteitje verdient de Grote Ramadan gewoonweg niet.

Waarna Anja o.a. zegt:
'Ik ben het met Nekuee eens, het verlies is niet voor Ramadan, die heeft werk genoeg en is op andere plaatsen wel welkom.
Het verlies is voor ons.
Wij hebben verloren.'

Bij Anja vraag ik me altijd af wie ze met 'wij' bedoelt.

vander F | 18-08-09 | 15:46

Arme Arno Bonte. Heel zijn geloofwaardigheid weg.

tipo | 18-08-09 | 15:45

illuvator | 15:43

Nee.

gladstoned66 | 18-08-09 | 15:45

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 15:31
Elke discussie rondom islam is onfris. Over schrijvers mag je zeggen of hun boek goed is of niet. Over Dawkins mag je zeggen of zijn verhaal hout snijdt of niet. Over cabaretiers mag je vinden of ze spitsvondig zijn of niet. Over filosofen mag je zeggen of ze een punt hebben of niet.
Maar zodra het een moslim betreft en je pruimt zijn verhaal niet, ben je volgens weldenkenden *kuch* islamofoob, racist, fascist, intolerant.

See? Dat maakt elke discussie rondom die lui zo ranzig.

Shalome | 18-08-09 | 15:44

@gladstoned66 | 18-08-09 | 15:41
En dat was de schuld van Tariq Ramadan?

illuvatar | 18-08-09 | 15:43

@Nervoso 15:18
Ik heb het verhaal dus wél gelezen en ik ben niet overtuigd, volgens mij heeft iemand anders zijn betoog geschreven, zijn kennis van de Nederlandsche taal is te beperkt om zoiets op te schrijven, en áls iemand anders dit heeft geschreven, hoe weten wij dan dan het geen (moslim) broeder is die alles mooier voorspiegeld dan de harde realiteit.
Overigens stond onder het artikel dat hij een Zwitsers (!) islamoloog is, Zwitserland zit niet in de EU, we zijn dus niet gebonden aan "vrij verkeer voor goederen en personen".
Benieuwd of ze hem terug willen.......
Indien Zwitserland dat niet wil, weet ik genoeg.

necrosis | 18-08-09 | 15:43

vernunftig verpakt in ramadan's zure oprisping in het NRC en exemplarisch voor z'n denkwijze is zijn impliciete suggestie aan het verdorven westen, dat die laatste zich niet met de situatie in iran moet bemoeien. het is de man ten voeten uit : "Bovendien kan een ontwikkeling naar democratische transparantie niet plaatsvinden onder druk van het Westen: het proces zal in het land zelf moeten plaatsvinden". fundamentele veranderingen op maatschappelijk gebied kunnen, zoals een zelfbenoemd intellectueel als ramadan geacht wordt te weten, in zekere mate geholpen worden door druk van buitenaf. als ramadan werkelijk een emancipatie van het onderdrukte deel der iraanse bevolking zou voorstaan, zou hij hoogstens over de toon van de westerse druk op iran klagen, niet over de druk zelf.

vwb de laatste, nogal aanmatigende, alinea van z'n betoog in de nrc : ramadan zou, andermaal als zelfbenoemd intellectueel, moeten weten, dat zijn mening ook niet meer dan een mening is, en zeker geen absolute en onwrikbare waarheid mbt "de menselijke waardigheid" en "de toekomst". hij is chotverdomme allah niet.

baba4oog | 18-08-09 | 15:42

In Afghanistan,word waarschijnlijk een wet aangenomen,waarbij een man zijn vrouw mag uithongeren,als ze seks weigert.
Wie gaat er dan koken?

gladstoned66 | 18-08-09 | 15:41

Zou Nervoso een student van Ramadan zijn?
"Volgens mij heeft geen enkele reaguurder het weerwoord van Ramadan gelezen.'
Dat is dus niet waar blijkens aan aantal reacties, maar hij zet er niets voor niets 'volgens mij' neer, zo dek je jezelf alvast in.
"Wel erg makkelijk om zo snel kritiek te uiten en mee te lopen met de hypocriete politici van Nederland."
Aha, eerst een loze bewering maken en daarna een snoeiharde conclusie trekken die nergens op gebaseerd is.
"Ik geen pro-Ramadan reaguurder, maar gewoon objectief. Het weerwoord van Ramadan staat voor mij als een huis." Niet pro-Ramadan, objectief? Maar altijd goed om jezelf even te positioneren als redelijk en je tegenstanders als radicaal.
"Hoeveel Nederlanders (inclusief politici) hebben dat Iraanse programma gezien?" De vraag is meer of buiten de reaguurders hier nog mensen zijn geweest die de programma's hebben gezien. Rik Grashoff in ieder geval niet.
"Als Ramadan het land uit moet," Pardon, hij moet zijn functie als bruggenbouwer in R'dam alleen inleveren, hij mag hier gewoon blijven.
"dan wil ik ook graag dat Nederland per vandaag stopt met geld verdienen in landen als China en Nigeria." Huh? Sinds wanneer hebben wij een sympathisant van het Chineze of Nigeriaanse regime aangesteld als bijzonder hoogleraar met de opdracht om de boelo bij elkaar te houden?
"Trek aub één lijn"... tsja

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 15:41

Alles wel, maar die jizyah zal hoe dan ook gelammerd moeten worden.
*F5t neurotisch op NCTb site om vlaggetjeskleur in de gaten te houden*

-LoKi- | 18-08-09 | 15:38

welk gevaarlijke idioot wordt er nu weer aangewezen door de linkse -
rakkers in rotterdam

sharlie | 18-08-09 | 15:37

seven | 18-08-09 | 14:52
goed opgelet! maar als hij zn domicilie in zwitserland heeft dan betaald ie ook geen inkomstenbelasting en dat is niet echt een voorbeeldfunctie.

andre9738 | 18-08-09 | 15:37

Overigens is bruggenbouwer een titel die je iemand achteraf kan toekennen, niet bij voorbaat of als een soort van taakomschrijving. Weer een typisch gevalletje new-speak. Er bestaat maar één officiele bruggenbouwer, Pontifex Maximus geheten, en die woont in Rome. en.wikipedia.org/wiki/Pontifex_Maximus....

Karel Martel | 18-08-09 | 15:35

Die man is er verantwoordelijk voor dat op de lagere scholen nu wordt beweerd dat er tientallen marrokanen zijn gesneuveld bij de verdediging van Nederland en begraven liggen in Zeeland.
Er is echter maar een marrokaan gesneuveld in Nederland en dat was in 1944/45 bij Para droppingen van de fransen.
Het tiental marrokanen in Zeeland zijn verdronken bij Duinkerken en later aangespoeld.
Deze man moest en zou voor links nederland de allochtone medelander in een positief blaadje zetten ( al moest daarvoor grondig gelogen worden)

eureka | 18-08-09 | 15:33

Shalome | 18-08-09 | 15:11
Het laatste woord is nog niet gezegd vrees ik. Er zullen horden weldenkenden zijn die het nu nog met volle overtuiging voor hem op zullen blijven nemen, die zullen gaan huilen dat we hier grote kansen missen, die zullen proberen om het afserveren van deze man te verklaren uit énkel de verrechtsing van de nederlandse politiek.
De nuance zal in deze discussie, zoals altijd al het geval is geweest, ver te zoeken zijn en we zullen er minder van leren dan er van te leren valt.
Als de man een echte filosoof zou zijn, en dat is hij niet, dan zou hij boven de partijen staan, ook nu nog, nee vooral nu. Niets weerhoudt hem ervan om bruggenbouwer te zijn en te blijven, niets weerhoudt hem ervan om net zo lankmoedig te zijn richting het westen als hij kennelijk is richting de islamitische wereld. Niets weerhoudt hem ervan om de regimes in het westen met net zoveel begrip tegemoet te treden als de islamitische regimes, niets weerhoudt hem ervan om de niet-moslim net zoveel crediet te geven als de moslim. Niets weerhoudt hem ervan om als universeel mens universeel te denken en niet vooringenomen één 'universele' waarheid boven andere waarheden te stellen.
Maar dat kan hij niet. Hij veinst een denker te zijn, een filosoof, maar hij is een geestelijk leider, een imam incognito, een volksmenner. Het is voor hem dus ook volstrekt onmogelijk om een brug te bouwen met bouwstenen niet niet allemaal uit de heilige bergen van zijn eigen achterland zijn gehouwen. Zijn bruggen zullen altijd bruggen zijn die op de eigen islamitische fundamenten rusten.
Maar nee, er zullen horden weldenkenden zijn die die fundamenten nog steeds niet willen of kunnen waarnemen en zich blindstaren op de mooie architectuur van de brug.
Dat is iets wat ze in Rotterdam goed moeten weten inmiddels. Een mooie brug is pas een echte brug als het ontwerp echt deugt, vanaf de fundering tot aan het hoogste punt.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 15:31

CoJoNes | 18-08-09 | 15:24
Ja,inderdaad en bovendien stond hij erop dat de islam best naast de westerse levenswijze kan bestaan. Wat hij even 'vergat' te vermelden was natuurlijk, dat de islam dan wel (tijdelijk) naast onze westerse beschaving kan bestaan, maar dat een westerse vrije beschaving uiteindelijk niet naast een islamitisch zal kunnen bestaan.
Een goed voorbeeld hiervan vinden we in de ontstaansgeschiedenis van de islam, waar dit geloof eerst naast andere beschavingen bestond, maar deze uiteindelijk onder de voet liep. Met bovenstaande volgde Tariekje een eeuwenoud recept voor islamitische overheersing. De rest van zijn bladiebla sla ik dan ook maar over, het leven is veel te leuk voor die islam onzin.

ZSU-23-4 | 18-08-09 | 15:31

MIsschien was mijnheer Ramadan geen bruggenbouwer maar een bruggenhoofd.
-Bruggenhoofd
Een aan de andere kant van een (natuurlijk)opstakel veroverd stuk land waaruit de aanvaller zijn aanval verder kan voorzetten.

illuvatar | 18-08-09 | 15:31

Allahmaggies! En de Islam heeft ook al geen filosoof nodig: alles wat je weten met staat al in de koran. Straks heeft Tariq helemaal nix meer te doen. Hangoudere dan maar? 1.bp.blogspot.com/_sqwLFuuMl2s/Rh2HiuW...

vraagstaart | 18-08-09 | 15:31

Islam en nuanceren past ook niet in 1 zin, waarom snappen ze nu pas dat Ramadan een verschrikkelijke gladjanus is. Het enige waar hij echt goed in is, is het wegredeneren van alle argumenten maar zijn daden laten heel wat anders zien.
Ik ben ontzettend blij dat deze stap genomen is maar ook erg teleurgesteld dat dit nu pas wordt uitgevoerd. Wat mij betreft is gerechtelijk vervolgen de volgende stap. Eenmaal bewezen dat hij de zaak bij elkaar loog en daadwerkelijk dat broederschap clubje diende, kunnen we zijn verblijfsvergunning intrekken en hem uitzwaaien.

Stroopdoos | 18-08-09 | 15:31

@Nervoso | 18-08-09 | 15:18
Doe eens normaal. Ik heb zijn weerwoord wel degelijk gelezen en beoordeel het als een slap verhaal. Hij mag wel kritiek op alles en iedereen hebben, maar kritiek op hem is "ongefundeerd".
Als jij vindt dat het weerwoord van Ramadan "als een huis staat", dan ben je een sukkel.

jacl | 18-08-09 | 15:29

Ik snap niet:: Is lam. Betekent toch bezopen?

JP_Nee! | 18-08-09 | 15:29

Nervoso | 18-08-09 | 15:18
Weerwoord zeker wel gelezen, het staat zelfs als link in de update.. PS
Voor jou heeft hij trouwens dit handboek geschreven, niet voor jouw als lezer maar voor jou als slachtoffer. Je trapt namelijk met boter en suiker in zijn verhaal..

"Het handboek geheten "Comprehension, Terminology and Discourse", grotendeels geschreven en geredigeerd door Tariq Ramadan en gepubliceerd door de Tawhid Press onder the auspiciën van de Union of Young Muslims (UJM) dat voor ieder westers woord dat een probleem oplevert voor Moslims een soort herdefiniëring gegeven wordt, een zgn. semantische verschuiving, die verwarring zaait onder gesprekspartners. Dit geeft hem de mogelijkheid om schijnbaar vredelievende verhandelingen te geven terwijl hij toch trouw is aan een duidelijk Islamistische boodschap, zonder daar open over te hoeven zijn." nl.wikipedia.org/wiki/Tariq_Ramadan#Kr...

seven | 18-08-09 | 15:29

Als je als Basij-militielid in Iran je goed je best doet, qua protesten de kop in drukken en zo, wordt je op de volgende manier beloond: www.google.nl/search?hl=nl&safe=of... (geen vrolijk verhaal).

Karel Martel | 18-08-09 | 15:29

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 15:21
En hij verzwijgt ook waarom hij in Frankrijk niet welkom is.
'Niemand wil me boohoohoo maar iedereen zit ernaast.'

Ja hoor, Rammie, de hele wereld is gek behalve jij. Archetype moslim.

Shalome | 18-08-09 | 15:29

Tja, zou mijnheer Ramadan, teleurgesteld, in de steek gelaten, gedemoniseerd als hij nu wordt niet door deze omstandigheden radicaliseren? Een "zie je wel, ze (die ongelovigen) zijn tegen ons"-boehoe. Voor je het weet bouwt hij nu bruggen met een minaret in plaats van een pyloon.

illuvatar | 18-08-09 | 15:27

maar wa nou?

Slomo | 18-08-09 | 15:25

Iedereen die de islam bijzonder serieus neemt vervalt uiteindelijk tot extremisme, valt me ook iedere keer weer op. De hamvraag is dan ook: Waarom is dat zo?
De oplossing zal wellicht zijn dat de islam in zichzelf extremistisch is natuurlijk, weet het ook wel, maar toch...
Dit opent natuurlijk deuren, ik zie leuke mogelijkheden de islam neer te halen en zelfs een Spong zal alle zeilen moeten bijzetten om dat af te straffen.

ZSU-23-4 | 18-08-09 | 15:25

Laat 't nu net zo zijn dat ie in China ook niet welkom is, wat jammer! Ik zal 'm dus niet tegenkomen in Peking! Hier worden opstandige moslims gewoon als makke zeehondjes neergeknuppeld! *wijst naar provincie Xinjiang*

Godlessness | 18-08-09 | 15:25

illuvatar | 18-08-09 | 15:15
Een echte bruggenbouwer had bij die verdeeldheid over zijn aanstelling al meteen gezegd: 'Als dit zo'n splijtzwam is, kan ik maar beter niet komen.'
Zo bouw je bruggen. Niet met dat doordrammen. Maar dat doordrammen zit ze in de genen, hetgeen een islamitische bruggenbouwer al een contradictio in terminis maakt.

Shalome | 18-08-09 | 15:25

Nervoso | 18-08-09 | 15:18
Nee...

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 15:24

@sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 15:21
Je hebt helemaal gelijk. Ramadan is een manipulatieve hond en als Taqiya niet bestond, had hij het uitgevonden.

CoJoNes | 18-08-09 | 15:24

"Toen wij van Rotterdam vertrokken" .........

gentle giant | 18-08-09 | 15:24

@ Nervoso | 18-08-09 | 15:18

Ik heb het gezien - 2 weken terug. En daarna hier gepost omdat ik woest was. Niet zozeer over het programma zelf - dat was niet te volgen gewouwel over Islamitische kunst. Kan ik verder niks negatiefs over zeggen. Maar: Direct aansluitend daarop kwam het nieuws. Waar hier werd gemeld dat er "showprocessen" waren in Iran en dat er mensen gemarteld en verkracht waren in de gevangenis, werd daar 5 minuten lang als hoofdpunt van het nieuws getoond hoe demonstranten toegaven dat ze grote aanslagen gericht op zoveel mogelijk slachtoffers aan het voorbereiden waren geweest.

Nee daar kan Ramadan niks aan doen. Maar als "persoon van aanzien" geeft hij wel geloofwaardigheid aan deze zender. DAT is in ieder geval wat mij betreft het probleem hiermee. Daarnaast wordt de zender - en daarmee ook Ramadan - betaand door het Iraanse regime, wat ook niet echt lekker is.

Specy | 18-08-09 | 15:24

Tariq heeft recht op een fijne kopknuffel. "Keng".

JP_Nee! | 18-08-09 | 15:23

@polt 15:07
Uiteraard heeft Iran vooruitgang geboekt, ze hangen geen mensen meer op op een schavot, ze hebben nu geavanceerde hijskranen.
Overigens benieuwd wie die dingen levert.....

necrosis | 18-08-09 | 15:22

@CoJoNes | 18-08-09 | 15:11
Hij zegt het nu toch met zijn gebruikelijk omfloerste taalgebruik? "Het CDA speelt puur om stemmenwinst de Islamofobe kaart door mij weg te sturen." Het zou goed zijn als het CDA in rotterdam eens aan coalitiepartners pvda en groen links gaat vragen of zij zo'n uitspraak als 'bruggen bouwen' verstaan. Misselijkmakend sujet. Maar goed, verder is mijn dag natuurlijk wel helemaal goed. En toch een klein pluimpje voor Aboutaleb en het CDA.

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 15:21

Geert kom er maar in...

JP_Nee! | 18-08-09 | 15:21

Dussss.... Als ik het verhaal in de NRC lees: Als Geert Wilders een wereldwijde anti-Islam zender gaat starten, en Tariq Ramadan evenveel betaalt als PressTV deed en 'm ook dezelfde vrijheid geeft, dan komt Ramadan ook voor WildersTV werken?

Is redelijk vergelijkbaar: Hij steunt Wilders daarmee immers niet volgens zijn eigen redenering.

Specy | 18-08-09 | 15:20

Kots, braak, feest. Eindelijk weer zo'n klootzak op z'n reet, maar dan natuurlijk weer via een blog roepen hoe geweldig hij wel niet is...

Bever! | 18-08-09 | 15:19

Volgens mij heeft geen enkele reaguurder het weerwoord van Ramadan gelezen. Wel erg makkelijk om zo snel kritiek te uiten en mee te lopen met de hypocriete politici van Nederland. Ik geen pro-Ramadan reaguurder, maar gewoon objectief. Het weerwoord van Ramadan staat voor mij als een huis. Hoeveel Nederlanders (inclusief politici) hebben dat Iraanse programma gezien? Ik geloof een handjevol. Als Ramadan het land uit moet, dan wil ik ook graag dat Nederland per vandaag stopt met geld verdienen in landen als China en Nigeria. Trek aub één lijn.

Nervoso | 18-08-09 | 15:18

Tijd voor een islamdebat 2.0 hier in Rotterdam.

widtvoet ® | 18-08-09 | 15:17

Als het land nog steeds doorpolariseert is het best voorspelbaar dat mensen die min of meer met een helicopter-visie de boel vanuit verschillende perspectieven proberen te bekijken vroeg of laat onder de voet worden gelopen door zo'n kamp dat nu juist niet wil nuanceren. Nou ja, we zien het wel .. hij schrijft wel mooiere open brieven dan Geert films maakt voorlopig - maar verder heb ik me niet zo in die man verdiept.

nickolaas | 18-08-09 | 15:17

necrosis | 18-08-09 | 15:13
straks lekker aan het bier om te vieren dat deze wolf geschoren is.

Teun van het Tuinpad | 18-08-09 | 15:17

@Shalome | 18-08-09 | 15:11
ooit op die manier een referendum gehad. Directie vroeg of we optie a wilden, personeel wilde niet, na 5 keer vragen is optie a doorgevoerd. Tja, geef je ze 5 keer de kans om te kiezen en dan nog willen ze niet. Ik weet niet hoe vaak we van Allah (nsfw) nog mogen kiezen.

illuvatar | 18-08-09 | 15:15

OT: de reorganisatie bij Telegraaf Media Groep gaat 500 banen kosten. Worden er ook banen bij GS geschrapt?

pek en veren | 18-08-09 | 15:15

Ow, nu is het kereltje boos natuurlijk... komt er een gevalletje wraak? Hij en zijn broeders weten natuurlijk ook waar Aboutaleb woont!! O,O,O... en krijgt deze haatzaaier nog wat centjes mee?

WimDorsman | 18-08-09 | 15:15

Tariq Ramadan de retoriek is leuk gekozen, echter democratie is geen voertuig om superieure denkbeelden te ventileren, heeft men in het Westen traumatische ervaringen mee danwel ten goede zij het ten kwade tot slot, intelligentie zegt niets over het karakter van de mens, noch over de doelen welke deze nastreeft.

william7055 | 18-08-09 | 15:14

Als die man nou echt geen Nederlands spreekt, wie heeft dan die brief voor hem geschreven? Grashof?

uninvited guest | 18-08-09 | 15:14

Mooi toch kan hij lekker lang op vacans, een paar jaar of voor altijd

misswhateverdude | 18-08-09 | 15:14

In andere media noemen ze hem "Moslimfilosoof". Dat vind ik nou echt een contradictio in terminis.

RepubliekNederland | 18-08-09 | 15:13

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 15:01
We hoeven enkel te constateren dat hij aan de ene oever een grote bek heeft en vindt dat hij die mag en moet hebben, terwijl hij aan de andere oever zijn mond niet opendoet en vindt dat hij die niet mag en niet moet opendoen.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 15:13

Wat een prachtbericht, het kan dus wél, zo'n wolf in schaapskleren eruit jorisen!
One out, lots more to go!
(Faizel, Fatima Elastiek, de meiden van halal, etc)
@Teun van het Tuinpad 14:54
Spoelen met jenever wil nog wel eens helpen tegen tanden-auw.

necrosis | 18-08-09 | 15:13

En kan de VVD nu weer aanschuiven? Paar maanden eerder..
23 april. Uit protest tegen het aanblijven van de omstreden islamoloog Tariq Ramadan als adviseur van de gemeente Rotterdam is de VVD alsnog uit het stadsbestuur gestapt. www.nrc.nl/binnenland/article2220834.e...

seven | 18-08-09 | 15:12

Geloof er niets van. Zal wel weer een rechtszaak komen en de hele boel wordt teruggedraaid of meneer gaat straks met een paar ton naar huis wegens beschadigd imago.

DannyV | 18-08-09 | 15:12

wat is beter op je hoofd:
a) boter
b) hoofddoek
c) niets, maar dan ook geen denkende haar

Causa Sui | 18-08-09 | 15:12

Opzouten met die dubbelhartige soepsidiespons. Hoe de gemeente Rotterdam er in godesnaam bij is gekomen om deze profeet in te huren, echt te bizar voor woorden. Wethouder Grashof kan uiteraard niet achterblijven, doe es aftreden!

LJBrinkhorst | 18-08-09 | 15:11

@sjaak
Uitstekend verhaal.

CoJoNes | 18-08-09 | 15:11

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 14:59
Erg he, dat doordrammen over wat de islam wel niet te bieden heeft. Alsof je in een restaurant zit en beslist geen kip wilt terwijl de ober uren aan je tafeltje blijft staan dat je beslist die kip móét eten. Jezus. Islamitisch ten voeten uit. Doordrammen tot aan het eind der tijden.

We willen NIET, Ramadan! We willen NIET! N-I-E-T.

Shalome | 18-08-09 | 15:11

"Toen ik de afspraak maakte om een televisieprogramma over de islam en het hedendaagse leven te presenteren, heb ik de weg van het kritische debat gekozen. " Dat debat heb ik niet gezien, simpel zat. Op zijn best over verschillende strategiën van islamisering. Maar dat is geen bruggenbouwen.

Vieze Tonnie | 18-08-09 | 15:11

seven | 18-08-09 | 14:52
Ik heb Ramadan eens tegen met stel tienerhoofddoekjes zien praten, die van hem wilden weten of ze zich als vrome moslima;s dienden te houden aan de stringentere integratiebeleidsregels van Verdonk.
In plaats van te zeggen: "Je woont nu in Europa, hier gelden de wetten die ministers en parlement maken, je moete je er aan houden", had hij een ander advies.
Zij hoefden niet te integreren in de Europese cultuur zei Ramadan, want de Europese cultuur, dat waren zij al, stomweg omdat ze er woonden.
De Europeanen moesten zich daarom maar aan hen aanpassen.
.
Aalglad.
Hij moedigde die onnozele meisjes aan tegen de Westerse wetten in te gaan, zonder dat hij het met zoveel woorden zei.
Overduidelijk een pleitbezorger voor orthodox-islamisering van Europa.

Merlot | 18-08-09 | 15:09

ook zo storend voor zo'n leerstoelhangert is dat ie dan te pas en te onpas zegt; de moefti van Egypte zei..".dat schijnt dan heel belangrijk voor ons te zijn.

Causa Sui | 18-08-09 | 15:09

@Merlot | 18-08-09 | 15:00
Bedankt voor de uitleg. Inderdaad, Rotterdam verdient beter dan dit heerschap. Overigens staat het de Rotterdammers vrij om volgend jaar massaal de Islamhuggers te negeren in de stemhokjes.

jacl | 18-08-09 | 15:08

Mooi. Ik las in het nrc: blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla. Wat moet die gast nou?

Rest In Privacy | 18-08-09 | 15:08

In zijn eigen stukje:
"De afgelopen 25 jaar heb ik vastgesteld dat Iran, in vergelijking met de Arabische landen, aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt inzake vrouwenrechten en democratische normen."

Tsja... als de rechten van vrouwen en democratie in Arabische landen als een baksteen wegvallen, dan is het makkelijk om voortuitgang te boeken in Iran.
Maar zeg eens eerlijk... meneer Ramadan. Hoe precies zijn die vrouwenrechten en democratische normen in Iran verbeterd? Kon Neda zijn wie ze was? Kon Neda protesteren tegen onrechtvaardigheid en kiezersbedrog?
Antwoord eens eerlijk, meneer Ramadan.

polt | 18-08-09 | 15:07

Kan wel goed lullen voor ene die geen Nederlands spreekt.....

Rebrabar | 18-08-09 | 15:07

@websenior | 18-08-09 | 15:04
Oh, het was ironie van haar. Ach, die Meulenbelt heeft het al sinds de jaren zeventig niet meer op een rijtje.

Epicurus varken | 18-08-09 | 15:07

Woehoe!!!! Gelukt :-)

Specy | 18-08-09 | 15:06

seven | 18-08-09 | 14:52
Je bent een kanjer.

Jaap de Paap | 18-08-09 | 15:05

Epicurus varken | 18-08-09 | 15:00
De SP Rotterdam vindt dat Ramadan zijn biezen moet pakken, Anja Meulenbelt vindt van niet, lees het stuk van Nekuee over Ramadan in haar weblog en bovendien is ze te beluisteren op stand.nl over Ramadan. Haar commentaar dat ze iedereen feliciteert is dan ook van nauwelijks verholen woede, hetgeen mijn dag dan weer goed maakt.

websenior | 18-08-09 | 15:04

Land uit trappen.

Dick Johnson | 18-08-09 | 15:02

Wat een ontzettende lul is het toch.
Eerst doet hij in zijn brief allerlei beweringen die niet waar zijn: "Nu wordt beweerd dat ik banden met het Iraanse bewind heb: ik steun de onderdrukking die op de laatste verkiezingen volgde". Uiteindelijk gaat het om de vraag of hij als bruggenbouwer zijn geloofwaardigheid op het spel zet als hij voor een aan het Iraanse regime gelieerde zender werkt. dat is wel even iets anders natuurlijk, een SP'er die voor de cubaanse of noord-koreaanse tv gaat werken, verliest ook zijn geloofwaardigheid.
.
Vervolgens zet hij zichzelf en in het verlengde daarvan de hele Islam in de onvermijdelijke slachtofferrol neer. "Het lijkt wel of ik in het bijzonder en de islam in het algemeen worden gebruikt ten bate van bepaalde politieke agenda’s bij de komende verkiezingen in Nederland." Tuurlijk, kom je aan Ramadan dan kom je aan de hele Islam.
.
De situatie in Iran is natuurlijk ook heel complex, en je moet wel net zo'n stralend licht als Ramadan wezen om het allemaal te snappen. Homo's ophangen, vrouwen verkrachten en stenigen, nee dat snappen wij gewone velingen niet...
.
En natuurlijk stelt hij weer een vraag die ontkennend beantwoord moet worden, "Ik daag mijn critici uit om deze programma’s te bestuderen en er het geringste bewijs van steun aan het Iraanse bewind in te vinden. Uit mijn programma spreekt openheid voor de wereld; alle gasten worden met hetzelfde respect behandeld." In alle programma's op press Tv ging het natuurlijk nooit over Iran, positief noch negatief. Hij keek wel uit. Maar van een open discussie was ook nooit sprake, omdat Ramadan zelf zijn gasten mocht uitkiezen.
.
En uiteindelijk luidt dan ook zijn conclusie dat het gemeentebestuur van Rotterdam met het wegsturen van Ramadan in islamofoob en racistisch vaarwater verkeren. Dat zegt dan de man die in dezelfde brief er nog prat op gaat dat hij de dialoog zoekt en nimmer de harde confrontatie.
.
Nu mag toch wel bij alle coalitiegenoten in Rotterdam duidelijk zijn dat deze slang nooit als bruggenbouwer aangesteld had mogen worden

sjaakdeslinksesul | 18-08-09 | 15:01

jacl | 18-08-09 | 14:54
hijzelf?

Causa Sui | 18-08-09 | 15:01

Als je het stukje in NRC leest, en je hebt enig inlevingsvermogen, dan kan je hieruit opmaken, wat een RAT het is!

Deze "man" is levensgevaarlijk en zou definitief gestopt moeten worden!

Lot | 18-08-09 | 15:00

KeurMeester | 18-08-09 | 14:59
Moet natuurlijk zijn M.a.w.

KeurMeester | 18-08-09 | 15:00

@ websenior | 18-08-09 | 14:57
"Dat wil echter nog niet zeggen dat zijn werk door de gemeente Rotterdam betaald dient te worden. ... Daarom blijft de SP vinden dat Ramadan beter kan opstappen. Dan kan hij ons niet meer afleiden en kunnen we het samen met de Rotterdammers hebben over de échte problemen in onze stad."
Van de door u gelinkte SP-site.
Hoezo zijn ze het niet eens?

Epicurus varken | 18-08-09 | 15:00

jacl | 18-08-09 | 14:54
Ramadan is onderdeel van de Straf Voor Rotterdam, voor het stemmen óp, en lanceren ván Fortuyn.
Er is een regen aan politiek correcte maatregeltjes doorgevoerd, sinds de PvdA de touwtjes er weer in handen heeft.
Dit om de Rotterdammers te disciplineren en te laten zien wie er de baas is in 010: de rooie elitairen en hun allochtonenhordes.
Twee in het oog lopende strafexercities:
- Een stiekeme radicale islamist op een vetbetaalde leerstoel aan de Erasmus.
- Een Marokkaanse Amsterdammer in het Stadhuis op de Coolsingel.
Hoeveel erger kun je Rotterdam kwellen?

Merlot | 18-08-09 | 15:00

Drie keer lezen, zijn 'verdediging' in het NRC. Het is niet meer dan een erg goedkope aanval op Nederland, de nederlandse politiek en de nederlandse burger. Meneer mag, vindt hij zelf, alles. En elke keer als hij iets doet of zegt dat ons de wenkbrauwen doet fronsen, dan verwijt hij ons dat we de nuance niet waarnemen, dat we niet willen aannemen dat hij toch écht wel te goedertrouw is, er tien keer, honderd keer, nee duizend keer over nagedacht heeft, en dat zijn handelen en spreken a priori boven alle kritiek verheven zijn.
"Maar de huidige controverse zegt veel meer over de zorgwekkende toestand van de politiek in Nederland dan over mijn persoon." Daar ben je toch voor aangesteld, lul, om bruggen te bouwen waar nog geen bruggen zijn, om de 'zorgwekkende toestand' aan de ene oever in kaart te brengen, de 'zorgwekkende toestand' aan de andere oever vsat te stellen en om dan als buggenbouwer te pogen om die oevers voorzichtigjes met elkaar te verbinden? Dan ga je toch niet vrijblijvend en zonder scrupule zitten ouwehoeren op de ene oever terwijl je op de andere oever gaat lopen schreeuwen dat je je over de sfeer daar zo'n zorgen maakt?
"De afgelopen 25 jaar heb ik vastgesteld dat Iran, in vergelijking met de Arabische landen, aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt inzake vrouwenrechten en democratische normen." Nou, dat mag je in het kader van de huidige politieke ontwikkelingen daar eens uit komen leggen. De toestand aan onze oever is zorgwekkend, maar we kunnen dik tevreden zijn over de toestand aan de andere oever? Je meet met twee maten lul, wij moeten alles maar begrijpen en accepteren, we moeten nog steeds, na 25 jaar veel geduld hebben met Iran omdat jij dat zegt? Terwijl je tegelijkertijd loopt te blaten dat die islam het westen zo veel te ieden heeft? Dat de universele waarden van die Islam het verderfelijke westen er weer bovenop kunnen helpen?
Wie denk je wel dat je bent, Tariq Ramadan? Denk je echt dat wij hier in blijven trappen? Dat je ook nu weer als integere professor uit de verf zoukomen, terwijl Wilders en de PVV, nee de hele nederlandse politiek het verdient met pek en veren besmeurd te worden?
Nee meneer, je spel is uit, ook hier. Het heeft even geduurd, maar de kogel is door de kerk en niet, zoals je gehoopt had, door de moskee.

Schoorsteenveger | 18-08-09 | 14:59

gespleten tong ventje
They must assert the inalienable right to freedom of expression and, at the same time, demand measured exercise of it.

echt zon quote van hem uit de Guardian ten tijde van de cartoonfeestjes, dat je eerst denkt, ach vrijheid en vervolgens komt er DEMAND MEASURED achteraan, as usual... contradictio in terminis .. dat noemen ze dan 'bruggenbouwers'.... ben blij dat ie weg is. van mij krijgt ie zo een ticket naar Irak, omdat ie het daar zo lekker vindt gaan met de vrouwenrechten en democratie enzo, brilliant.. zon visie hoort in de woestijn om uit te drogen, te fossiliseren en daarna te verzanden... iet wiet waai..

Causa Sui | 18-08-09 | 14:59

Goed gedaan Aboutleb! Menig burgemeester kan een voorbeeld aan je nemen.

jacques4431 | 18-08-09 | 14:59

M.e.w. who's next in line?!

KeurMeester | 18-08-09 | 14:59

seven | 18-08-09 | 14:52 Hulde!

Stroopdoos | 18-08-09 | 14:59

Op z'n Rotterdams: mooi opgepleurd is niet lelijk

BASinnic | 18-08-09 | 14:58

Wahey! Ze zijn er eindelijk achtergekomen. Opgetieft staat wel zo netjes.

bello | 18-08-09 | 14:58

@CoffeePatch |14:41
Cohen gaat hem nu benoemen als ondergronds bruggenbouwert bij de Noord- Zuidlijn.

fuckje | 18-08-09 | 14:58

Jammer, de redenen zijn nogal aanvechtbaar "omdat hijzelf onderwerp van discussie is geworden" tja zo ken ik er nog wel een paar. Zeker als het over de heikele onderwerpen gaat die hij dient te behandelen.

Simon_GS | 18-08-09 | 14:57

Opgerot staat netjes!

petshopboy_mike | 18-08-09 | 14:55

seven | 18-08-09 | 14:52
duim op.

Teun van het Tuinpad | 18-08-09 | 14:54

Ik heb nooit begrepen waarom de Erasmus Universiteit met deze man in zee is gegaan. Immers: Islam en wetenschap zijn twee uitersten, onverenigbaar. Ben benieuwd wie dat stuk in de NRC geschreven heeft.

jacl | 18-08-09 | 14:54

-weggejorist-

Frelis Inna | 18-08-09 | 14:53

@ illuvatar | 18-08-09 | 14:51
U weet dat meneer Ramadan de Nederlandse taal niet machtig is?

Epicurus varken | 18-08-09 | 14:53

Dat heeft nog lang geduurd, te lang..
Discussie op beeld in Rotterdam tussen Tariq Ramadan en Frits Bolkestein cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/id/NMO/... (intro van een 3 minuten minuten door Opstelten, daarna gaat Bolkestein los door te stellen dat Ramadan met een gespleten tong praat, ene verhaal voor de autochtoon een ander voor eigen gehoor .) Video in het engels.

Ook toen was Ramadan een slecht verliezer..

"Na een debat met Frits Bolkestein, waarin de VVD-prominent fel uithaalde naar zijn tegenstander Tariq Ramadan, gaat de islamoloog in de tegenaanval: Bolkestein is gevaarlijk en onwetend.
Ramadan schrijft dit in een opiniestuk in de Volkskrant."

Het debat , dat op 11 september plaatshad, houdt Ramadan blijkbaar zo bezig, dat hij er nog eens op terug wil komen.

Volgens de islamoloog en filosoof kwam Bolkestein met een reeks persoonlijke aanvallen, waarin de VVD’er hem ervan beticht te veel naar de radicale islam te neigen. www.elsevier.nl/web/10204272/Nieuws/We...

"Al in 2004 heeft de Franse journaliste Caroline Fourest in haar boek Frère Tariq het werk van Ramadan minutieus gedocumenteerd. Uit haar onderzoek naar de boeken, artikelen, maar vooral ook de ingesproken cassettes van de islamoloog rijst het beeld op van een wolf in schaapskleren.

Achter de welbespraakte, erudiete en vriendelijke intellectueel gaat in feite een fundamentalist schuil. Ramadan is in het openbaar bijvoorbeeld voorstander van een ‘Europese islam’, maar zegt op cassettebandjes in het Arabisch de Europese wetten alleen te respecteren als die niet ingaan tegen zijn geloof.

Ook is hij dubbelzinnig over steniging en aanslagen door islamitische zelfmoordterroristen. Na het boek van Fourest zijn nog zeker vijf boeken verschenen waarin vraagtekens worden geplaatst bij de ware bedoelingen van Ramadan.

De laatste is het recent in het Nederlands vertaalde Wie is er bang voor Tariq Ramadan? van de Amerikaanse publicist Paul Berman.

Desondanks is Ramadan steeds een lieveling van progressieve journalisten en beleidsmakers gebleven, en nu dus ook van de Leidse universiteit, die doet of alle twijfels over de nieuwe hoogleraar niet bestaan." www.elsevier.nl/web/10145381/Artikel/D...

PS
Zijn grootvader van moederszijde is Hassan al-Banna, de stichter van de Moslimbroederschap in Egypte. Zijn vader, Saïd Ramadan, één van diens volgelingen, verliet Egypte na het verbod op die organisatie en vestigde zich in Zwitserland. Tariq Ramadan en zijn broers beheren er de lokale islamitische Stichting.
(..)
De schrijfster Caroline Fourest heeft (met documenten en transcripten) onderbouwde kritiek op hem: zo spreekt hij zichzelf flagrant tegen, afhankelijk van zijn gehoor; Fourest omschrijft dit als opzettelijke en systematische misleiding. Zo blijkt uit het handboek geheten "Comprehension, Terminology and Discourse"[30], grotendeels geschreven en geredigeerd door Tariq Ramadan en gepubliceerd door de Tawhid Press onder the auspiciën van de Union of Young Muslims (UJM) dat voor ieder westers woord dat een probleem oplevert voor Moslims een soort herdefiniëring gegeven wordt, een zgn. semantische verschuiving[31], die verwarring zaait onder gesprekspartners. Dit geeft hem de mogelijkheid om schijnbaar vredelievende verhandelingen te geven terwijl hij toch trouw is aan een duidelijk Islamistische boodschap, zonder daar open over te hoeven zijn.

nl.wikipedia.org/wiki/Tariq_Ramadan

seven | 18-08-09 | 14:52

'De integratieprofessor die nauwelijks een woord Nederland spreekt'. Mensen die de Nederlandse taal niet spreken komen hier meestal niet om problemen op te lossen.... lol

sybaerc | 18-08-09 | 14:51

@Epicurus varken | 18-08-09 | 14:49
Jammer dat het Nederlandsch van de heer Ramadan met kop en schouders boven het tiepsel van mijnheer Varken uitsteekt.

illuvatar | 18-08-09 | 14:51

"De aanvallen op mij zijn uitzonderlijk heftig; ik zal er met de grootst mogelijke duidelijkheid op ingaan." Die Ramadan verwzijgt dus vanalles. Dat was wel duidelijk, fin dat 'ie het zelf ook even aangeeft.

Epicurus varken | 18-08-09 | 14:49

Mooi, oprotten uit m'n stad. Ga maar lekker bij Achmedidntwin op de thee.

El Santo | 18-08-09 | 14:49

*Wacht op een luchtbruggenbouwer.*

Superior Bastard | 18-08-09 | 14:48

Zakkie met wachtgeldbelasting mee neem ik aan? (heb ik het fout? ah, toe, toch? kom op, zeg me dat ik er naast zit....)

illuvatar | 18-08-09 | 14:47

Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.
Sir Winston Churchill, Speech in November 1942

Karel Martel | 18-08-09 | 14:47

-weggejorist-

rijk | 18-08-09 | 14:37

ik riep alleen maar HOERA

rijk | 18-08-09 | 14:47

Alleen al die kop straalt extremisme uit.

braadlap | 18-08-09 | 14:45

Durft hij de stellingen in het NRC ook op PressTV te uiten?

broomstick | 18-08-09 | 14:44

we zullen die best-betaalde gast.., nog gaan missen.
(not)
btw, magdatonsallengaankosten PvdA?

*wacht op de reactie van ene Joris L.*

kwajtsnet | 18-08-09 | 14:44

Heeft Leefbaar hieraan meegewerkt?? WTF!! Wordt het toch Rita volgend jaar.

Vindefin | 18-08-09 | 14:43

Rammedan verzaakt in zijn ellenlange excuus te vermelden waarom hij in Frankrijk niet welkom is. En laat zijn Januskop daar nou net vakkundig ontleed zijn door Sarkozy en intellectuelen die zijn werk en uitspraken hebben bestudeerd. Over zijn tv-optreden met Sarkozy, die hem in de hoek drukte over zijn dubbele tong aangaande stenigingen en andere islamitisch-gerelateerde wreedheden, zwijgt hij wijselijk.

Shalome | 18-08-09 | 14:43

och dan dumpen ze wel weer een andere haatbaard. ze hebben er genoeg

*cursus "herken de undercover haatbaard" lezen doet*

killa_be | 18-08-09 | 14:43

Ik denk dat het met name een persoonlijk drama is voor dhr. Ramadan. Er zijn weinig mensen, behalve het kader van Groen Linksch dan, die inzagen dat hij echt een belangrijke liaison was tussen het westen en de islamitische wereld. Een oprechte bruggenbouwer die als geen ander meer begrip kon kweken tussen twee diametraal tegenoverelkaar staande culturen. Eigenlijk dus ook een klein beetje een nederlaag voor zijn beschermheer, Groen Linksch die vorige keer nog uit de coalitie dreigde te stappen als dhr. Ramadan moest vertrekken. Het is natuurlijk jammer dat deze man zijn constructieve werk om onze samenleving te Islamiseren nu niet kan voortzetten. Nu hij vertrokken is voel ik toch een beetje een leegte. Het is te hopen dat Groen Linksch snel een geschikte vervanger kan vinden voor deze belangrijke vacature.

Marcus Porcius Cato | 18-08-09 | 14:43

@Superior Bastard 14:33

Ronald doet 't al met al helegaar niet zeau verkeerd. Kan scherper maar hij weet te handhaven. Verstandig van Wilders om hier in Rotterdam nog maar even niet mee te doen ;)

widtvoet ® | 18-08-09 | 14:43

Ik spoed me direct naar de Van Brienenoord om hem uit te zwaaien.
Of om in het water te duwen, dat kan ook.
-
Ben benieuwd of er nog geluid uit het Ramadan-steunende CDA komt. Tot dusver houden die de kaken stijf op elkaar. Schot voor open doel voor Leefbaar en VVD dit.

Multiflauwekulti | 18-08-09 | 14:43

Heeft iemand al een bosje bloemen besteld?

vander F | 18-08-09 | 14:42

Zo, is er dan toch nog hoop voor ons landje?

Jaap de Paap | 18-08-09 | 14:42

* een biertje daarop drinken doet *

FY_Linksch_mensch | 18-08-09 | 14:42

fuckje | 18-08-09 | 14:37
Als ophangbruggen-bouwer denk ik.

CoffeePatch | 18-08-09 | 14:41

@Shalome 14:33

Humor! Een man als Ramadan werkt(e) idd. eauk voor meer dan 90% ondergronds. Duister figuur.

widtvoet ® | 18-08-09 | 14:40

"Spelende stad, wat hebben we nu geleerd?"
ROFL!

Merlot | 18-08-09 | 14:40

Komt die Sörensen nog met een officiële verklaring oid? Ik kijk en luister altijd met veel plezier naar die man.

Pa Cartwright | 18-08-09 | 14:40

zo zie je maar weer dat een bruggenbouwer ook een brug te ver kan gaan. opgeruimd staat netjes met die grootsmoel. Ook de ambtenaren die hier hebben gefaald moeten lekker optiefen als geldsnorkelaars van de maatschappij.

andre9738 | 18-08-09 | 14:40

@Ramadan
Wiens brood men eet....

Superior Bastard | 18-08-09 | 14:39

We zullen 'm missen,
was altijd goed voor rode vlekken in nekken,
en het laten marcheren van Groen Links.

vander F | 18-08-09 | 14:39

fuckje | 18-08-09 | 14:37
Job heeft hem al gebeld om een en ander even door te nemen onder het genot van een kopje.

Superior Bastard | 18-08-09 | 14:38

Het heeft nog veel te lang geduurd. En hoeveel belastinggeld heeft dit kudtgeintje wel niet gekost??

Dr Mastermind | 18-08-09 | 14:38

Wat een boehoe stukje van Tariq.
Valt me mee dat hij niet kwaad is over het feit dat niemand heeft gevraagd hoe zijn vakantie is geweest.
Rest mij hem een fijne voortzetting te wensen in het land van zijn vader.

Teun van het Tuinpad | 18-08-09 | 14:38

@illuvatar | 18-08-09 | 14:32
inderdaad, en wat ik ook niet begrijp is hoe hij een essay van een paar pagina's in foutloos nederlands kan neerpennen in de paar uur sinds hij ontslagen is. Overigens, ik ben voor genuanceerdheid, maar iemand die zoveel woorden nodig heeft om zich te verdedigen vind ik verdacht. Als hij heldere argumenten had gehad hadden die op een bierviltje gepast

marenostrum | 18-08-09 | 14:38

Betekent dit nou het einde van de Ramadan in Nederland?

illuvatar | 18-08-09 | 14:38

Zo.
Next.
Fawaz?

Merlot | 18-08-09 | 14:37

-weggejorist-

rijk | 18-08-09 | 14:37

Goed stukje Nederlands, die update!
Die Ramadan heeft zoveel in zijn mars, gaat hij nu in Amsterdam werken?

fuckje | 18-08-09 | 14:37

Op naar het volgende land waar ze hem wel kennen maar nog niet goed genoeg.

Vieze Tonnie | 18-08-09 | 14:37

nu nog uit Nederland weggeschopt worden ....

Je Verzint Het Niet | 18-08-09 | 14:37

Nou mijnheer Ramadan, Jammar dan. Wellicht kan hij een baantje in Utrecht bekleden, daar zijn ze dol op segregatie tussen moslims en ongelovigen. Kan ie een stoel van Koerdisch leer bekleden.

illuvatar | 18-08-09 | 14:35

Heerlijk heerlijk heerlijk heerlijk!
Het mohammedaanse wonderkind, bejubeld, verdedigd en opgehemeld door de linkse "intelligentisia", afgedropen na een reeks schadalen over heulen met de radicale islam.
Een harde trap in het propagandakruis van zowel de linkse islamlikkers, als de islamisten.
Ik ga straks een PRACHTBORREL nemen om het te vieren!

Merlot | 18-08-09 | 14:34

widtvoet ® | 18-08-09 | 14:31
Die worden afgebouwd door Sörensen, ze worden alleen wat langer.

Superior Bastard | 18-08-09 | 14:33

Mooi. Nu een hoogleraar remigratie & oprotpremies, aub.

Zeddegeizot | 18-08-09 | 14:33

Het stomme is, als ik zijn uitleg lees, zie ik mezelf er zo intrappen.

Fragony | 18-08-09 | 14:33

widtvoet ® | 18-08-09 | 14:31
Beschouw die maar als Noord-Zuidlijn II.

Shalome | 18-08-09 | 14:33

poeh wat een hoop text voor iemand die nauwelijks een woord Nederlands spreekt, schrijft'ie wel veel.
Ik lieg niet schreef de Islam-o-loog.

illuvatar | 18-08-09 | 14:32

En hoe moet het nu met al die bruggen die hij aan het bouwen was?

widtvoet ® | 18-08-09 | 14:31

*vreugdedansje door de huiskamer doet*
Opgerot staat ontzettend netjes!!!

Stroopdoos | 18-08-09 | 14:31

Een druppel op de gloeiende plaat. Wanneer worden nu eens die fundamentalistische moskee's en (basis)scholen gesloten?

Thoth | 18-08-09 | 14:31

-- Weggejorist en opgerot --

RGB | 18-08-09 | 14:30

one down
next

rovertje | 18-08-09 | 14:29

Ramadan is ontslagen. Iedereen die daar aan heeft meegewerkt, inclusief VVD, Leefbaar en SP Rotterdam, van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.
Reactie door Anja — dinsdag 18 augustus 2009 @ 14.04
.
Mijn dag is weer goed

CoffeePatch | 18-08-09 | 14:28

huuuuj

kebabman | 18-08-09 | 14:28

Groenlinks fail.

Fragony | 18-08-09 | 14:28

Toch heeft ie nog even mooi flink wat geld van de Nederlandse belastingbetaler kunnen incasseren. Ten onrechte want zijn aanstelling was fout. Alweer een paar ton weggesluisd. Bravo.

Shalome | 18-08-09 | 14:28

Goed zo! Nu z.s.m. het land uit met deze charlatan.

Superior Bastard | 18-08-09 | 14:28

Hier baal ik nu wel zo óntzettend van hè!

Pa Cartwright | 18-08-09 | 14:28

Geleerd? Niks.
De volgende lutser staat al klaar om hem te vervangen.

Wilde Slechtdoener | 18-08-09 | 14:27

Mooi, opgerot.

el mero mero | 18-08-09 | 14:27

Houdoe en bedankt!

Bertus Balhaar | 18-08-09 | 14:27

jammer dan.

CoJoNes | 18-08-09 | 14:26

Hahaha, eindelijk! Weggejorist...

Vincent Voorvocht | 18-08-09 | 14:26

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl