Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Politie zegt: Allochtonen neerknuppelen mag niet

agentsmit.jpg Verhelderend interview in dagblad De Pers. Aan het woord komt commissaris Ad Smit, reeds 33 jaar werkzaam als politieagent in Amsterdam. Smit legt desgevraagd de verschillen uit tussen de benadering van verschillende nationaliteiten in de hoofdstad. Zo reageren Ghanezen doorgaans heel relaxed op hun aanhouding. Nigerianen daarentegen voelen zich wat sneller gediscrimineerd. Algemeen bekend is het dat Ghanezen en Nigerianen een pleurishekel aan elkaar hebben. Jonge Marokkanen doen nog steeds veel aan tasjesroof. Volgens de Smit verschillen Surinamers feitelijk niets meer van Nederlanders. Bij Antillianen gaat dat duidelijk wat lastiger. Volgens Smit, die als jong broekie al hevig aan het benoemen was, ligt een oorzaak van de problemen in de betonnen banlieus die vroeger de Bijlmer voorstelden. "Het bijzondere vind ik altijd: er gaat tien jaar discussie aan vooraf hè, maar uiteindelijk komt er zo’n omslagmoment: jongens, we hebben het niet goed gedaan. En dan is er ook de bereidheid, dan gooien we er ook vier miljard tegenaan en breken we zo’n Bijlmer af en bouwen we een nieuw Zuidoost op." Komt allemaal wel goed dus. Het laatste waar de politie dus op zit te wachten zijn roomblanke Autochtoonse Knokploegen: "Het moment dat de handjes gaan wapperen, op het moment dat men collectief dingen zou organiseren tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Dan gaat het mis, dan grijp ik in." Heel goed bromsnor. Matrak in de hand en alles onder controle. Dan geven we nu het woord aan een collega in het Oost'n van het land.

Reaguursels

Inloggen

Schoorsteenveger | 12-08-09 | 10:59

Dus dát is de bedoeling: mij het zwijgen op te leggen? Bravo democraat-van mijn-kloten.

Laatste regel van Waaligator | 12-08-09 | 10:28 geldt voor u.

Waaligator | 12-08-09 | 11:06

Waaligator | 12-08-09 | 10:28
Reaguren is niet voor iedereen weggelegd.

Schoorsteenveger | 12-08-09 | 10:59

Schoorsteenveger | 12-08-09 | 09:26
Dit is de zoveelste maal dat u, al veronderstellend, zaken aan mij toeschrijft die ik helemaal niet gezegd noch bedoeld heb. Zo'n gedrag is agressief aanmatigend en stigmatiserend door de beschuldigende toon die telkens wordt aangeslagen. Ik heb u daar bij vorige gelegenheden al op gewezen, maar daar heeft u geen boodschap aan. Voor mij is bijgevolg de discussie gesloten: u bent geen weerwoord waard gezien het constante misbruik ervan.
Berserker Nr. 1 | 11-08-09 | 21:46
U vindt mijn veronderstelling dat het in NL op de lange termijn ook zonder moslimimmigranten wel tot geweldpleging op grote schaal zou zijn gekomen dom.
Zouden wij zonder die immigranten andere politieke leiders hebben gehad die hun kiezers op een andere manier bij de neus zouden hebben genomen? Zouden er minder of meer tokkies zijn gekomen dankzij de gevoerde politiek op justitieel en politioneel vlak? Minder Hell's Angels? Minder Oost-Europeanen? Minder dierenterroristen onder het mom van..? Zou het onderwijs van betere kwaliteit zijn geweest, de zorg? Enz. Tot de meute het beu was geworden. Eeuwige vrede verwachten op basis van een illusoir evenwicht tussen "handhaven" en "gedogen", dat is pas dom.

Waaligator | 12-08-09 | 10:28

Waaligator | 11-08-09 | 21:32
U vindt dat we doorgeschoten zijn, dat het bergafwaarts met ons gaat, dat we wegglijden, dat we in een periode van decadentie zijn beland. Dat is doemdenken. Die vergelijkingen met het oude Rome zijn wel grappig, u denkt in cycli, niet in verandering. Voor u geldt "l'histoire se répète", en u weet exact op welk punt van die eeuwige cirkelbeweging wij ons momenteel bevinden. Dat is knap.
"Zinvol, want geordend" zegt ook veel over uw mensbeeld. U kunt niet tegen chaos, u voelt zich beter in een strak geordend systeem waarin is vastgelegd wat goed is en wat kwaad, wat juist is en wat onjuist. Voor u is deelnemen zich uitleveren aan een systeem dat op de een of andere wijze zich bewezen zou hebben. Aan wie? Aan de elite? Aan een bovenlaag die het allemaal wéét?

Schoorsteenveger | 12-08-09 | 09:26

Uit het bovenstaande blijkt voldoende dat onze uitheemse medelanders al hun krediet - en dat was vrij veel - verbruikt hebben. Dat de meeste Nederlandse politici het 'gekeerde' sentiment onder de bevolking niet onderkennen, noch weten te duiden, is zorgwekkend; dat 'de sterke arm' het eveneens laat afweten... Omdat op één en dezelfde pagina 'multiculti' en de Linkse Kerk verhelderend besproken worden, verwijs ik nu even naar een blog:
www.veltmaete.nl/BLOG/

Holtingar | 12-08-09 | 03:38

Toch een prijs voor de man voor de misselijkste Godwin van 2009.

Adalgar | 12-08-09 | 01:08

Adje Smit: eigen volk eerst (met de knuppel).

Adalgar | 12-08-09 | 01:04

Volgens Adje Smitje zijn de autochtonen niets minder dan gevaarlijke gekken die elk moment kunnen overgaan tot het uitroeien van bevolkingsgroepen. Zie zijn godwin aan het eind van het artikel: *Daar hebben we halverwege de vorige eeuw wel een heel slecht voorbeeld van gehad*.

Lewinsky | 12-08-09 | 01:03

Ad Smit is het prototype van een landverrader.

Crusher | 12-08-09 | 00:00

@Ad Smit,

Als de knokploegen zich vormen hoef je geen aktie te ondernemen. Vanaf het straatschorum tot de wegkijkende land verradende raamambtenaar zal worden afgerekend. Het wordt helaas een burgeroorlog en jij staat met je opmerkingen dus nu ook in het vizier. Ze scheren je in ieder geval net zo kaal als je tante na de oorlog.

Smarties | 11-08-09 | 23:51

Zou de NL-er ooit het recht in eigen hand nemen tegen de overlast van diverse groepen en tegen de islamisering? Of heeft de NL-er net als velen (niet allen) gedurende WW2 geen ballen?

Ik ben altijd erg benieuwd hoe men over een paar eeuwen over het heden denkt. Hopelijk blijft dit voor mijn kinderen nog een goed, vrij en veilig land.

de tandarts | 11-08-09 | 22:44

Waaligator | 11-08-09 | 22:05
Ik heb het gewoon te druk om me ook nog eens bezig te houden met de meningen en het wel en wee van de onderbuik; ik vermoed dat die er bepaald ongezouten meningen op na houdt. De bijna tedere benadering die ik voorsta zou bij hen volkomen verkeerd vallen.

Ik zie het als mijn eenvoudige taakje om de meningen van ontwikkeld Nederland te vertolken. Daar vallen uiteraard geen collectivisten onder, zoals je die aantreft bij de PvdA, GL, SP, D'66 en ook, maar in mindere mate, het CDA, de CU en nog wat andere partijtjes. 't Is in zekere zin een kruistocht, en voor mij persoonlijk een kruisdraging. Zou ik niet al Berserker Nr. 1 heten, dan zou mijn nick kortweg Jezus II zijn.

Berserker Nr. 1 | 11-08-09 | 22:13

Berserker Nr. 1 | 11-08-09 | 21:46

Als je je onderbuik teveel masseert, krijg je alleen maar een fikse diarrhee.

Waaligator | 11-08-09 | 22:05

En zo moddert Nederland voort. Die lulhannes Smit is zo moedig te stellen dat brave burgers aangepakt moeten worden. Burgers die wel goed zijn om belasting te betalen en verder hun bek moeten houden. Politie, 1 slappe hap. Gelukkig wordt het vanzelf 11 mei 2011.

natte krant | 11-08-09 | 21:47

Waaligator | 11-08-09 | 20:57
Het beviel mij niet zo dat jouw comment het sluitstuk zou zijn van dit topic, nu het zo oliedom is. Nederland zou z'n problemen ook hebben zonder islamieten, maar die zouden aanzienlijk minder zijn dan mèt. Daar hoef je niet eens statistiek voor gestudeerd te hebben. In alle misdaadstatistieken is die meute obscurantistische halfapen oververtegenwoordigd. Opzouten met die rotzooi, asap. Niet alleen NL uit, maar gansch Europa uit, hoppa, moven naar die fuckzandbak, ga elkaar daar maar vlooien. Geen woord Frans bij, wat jou, Waaligator?

Maak je geen zorgen hoor, ik verwoord alleen maar de gedachten van academisch Nederland (Nijmegen wordt, for obvious reasons, uiteraard niet mee gerekend). Je zou de onderbuik eens moeten horen...


Berserker Nr. 1 | 11-08-09 | 21:46

Cortes | 11-08-09 | 21:21
Ja. Erg sneu voor Darwin, maar goed, die is toch doodt en zou mijn acties wel begrijpen, al zou hij heel verbaasd staan van de übersnelle evolutionaire ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Er zijn trouwens inmiddels hele hordes Berserkers, wist je dat? Gaat allemaal hushhush, beetje Fight Club-achtig. M'n zak is, kortom, aan 't eind van elke dag weer leeg.

*Een land met veel Berserkers is een prachtland*

Berserker Nr. 1 | 11-08-09 | 21:34

Schoorsteenveger | 11-08-09 | 21:08

Je suggereert dat mensen als ik het experiment mens niet zouden aandurven. Mag ik er u op attenderen dat het geboortecijfer in de tijd van de Romeinse Republiek veel hoger lag dan in de de decadente Keizertijd met zijn grijze moraal. Dat daarentegen de abortuscijfers in die Keizertijd veel hoger lagen. Dat dit verschijnsel zich in de vorige eeuw heeft herhaald. Wat ik wil zeggen? Dat de mensen blijkbaar veel meer moed hebben om het levensavontuur aan te gaan en veel meer vertrouwen hebben in zichzelf en in de toekomst in tijden waarin men zichzelf beleeft als deelnemer aan een zinvol, want geordend staatkundig en maatschappelijk leven op basis van een door de meerderheid gedeelde grondovertuiging. Dat deelnemen ontbreekt nu. Vandaar de onvrede met de nationale en Europese regeringen. En de grondovertuiging is teloorgegaan. Onder meer dankzij waanzinnige sociale experimenten als fascisme, communisme en massa-immigratie van mensen die de westerse cultuur verachten. Allemaal vanuit het abstracte waanidee van de maakbaarheid van de samenleving, terwijl abstractie werd gemaakt van de eisen en noden van de concrete mens en de bestaande tradities van de maatschappij = hoogmoed, zelfoverschatting en zelfverblinding waarin vooral de PVDA heeft uitgeblonken.

Waaligator | 11-08-09 | 21:32

Waaligator | 11-08-09 | 20:32
Ik leef graag in een grijze morall, in een wereld waarin we tenminte het experiment mens blijven aandurven. U bent een cultuurpessimist, zo lijkt mij. Maar dat bent u natuurlijk hardgrondig oneens met mij. Een moraal zonder gereguleerde dwang is voor u niet mogelijk. Het kost ook tijd en doorzettingsvermogen. We waren aardig op weg maar moeten helaas een paar tandjes terugschakelen richting dwingende waarheid. Jammer, maar het is niet anders.

Schoorsteenveger | 11-08-09 | 21:08

Berserker Nr. 1 | 11-08-09 | 20:50

Je hebt je nick goed gekozen.

Waaligator | 11-08-09 | 20:57

Waaligator | 11-08-09 | 20:32
Wat een hoop gekwaak om te zeggen dat de politie gewoon met scherp op die kutmarokkanen zou moeten schieten, tsss...

Berserker Nr. 1 | 11-08-09 | 20:50

Niks nihilisme etc. Ervan uitgaan, op grond van de biologische leer van de erfelijkheid van allerlei eigenschappen, dat de mens in eerste instantie een produkt is van de lichamelijke en psychische eigenschappen van zijn voorouders, heeft met nihilisme niks te maken. Al evenmin de daarop gebaseerde conclusie dat als men bepaalde overgeëfde asociale en voor het ordelijk samenleven-in-vrijheid negatieve eigenschappen wil domesticeren in de mens, zijn sadisme bijvoorbeeld, men een bepaalde mate van repressie op grond van duidelijke morele regels moet hanteren. Dus niks "hogere moraal" die balancert op een evenwicht tussen handhaven en gedogen. Dat laatste creëert een zodanig grijs gebied in rechtspraak, wetgeving en onderliggende morele beleven dat er van handhaven geen sprake kan zijn. M.i. zouden we ook zonder het aan de islam inherente oproepen tot geweld tegen andersdenkenden ook wel - zij het met enig uitstel - tot een explosie van wetteloosheid en geweldpleging zijn gekomen in de EU en NL.

Waaligator | 11-08-09 | 20:32

Waaligator | 11-08-09 | 18:39
Mijn hemel, wat voelt u zich aangevallen!
Punten 1 en 2 zijn uiteraard niet afgedaan, maar als u dat vindt, dan steek ik daar ook maar geen tijd meer in.
Inzake punt 3 ontgaat mij de persoonlijke aanval. Nogmaals, U kwalificeert onze samenleving als 'cynisch' en 'moreell leeg' en ontwaart 'ondertonen'. Hieruit maak ik op, hetgeen uitermate voor de hand ligt, dat u die samenleving niet bepaald hoog heeft zitten. Nou, dan heb ik het kennelijk mis en ziet u morele leegte juist als iets positiefs, bent u een nihilist of zo. Prima.
Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, waarin gedogen echt mogelijk bleek, een tijd waarin wij in een magisch evenwicht tussen handhaven en gedogen leefden, maar de laatste decennia is daar de klad in gekomen omdat wij steeds meer te maken kregen met lieden die deze weelde niet konden dragen en enkel wilden deugen als de knoet er stevig overheen ging.
Dat was even wennen, dat die weelde, gedragen door een moraal die zich enigszins los leek te hebben gemaakt van repressie, straf, hel en verdoemenis, een hogere moraal wat mij betreft, niet meer gedragen kon worden. Met tegenzin, met grote, heel gtote tegenzin hebben we moeten leren dat multiculti een lastig experiment is, en dat soms teruggeschakeld dient te worden en de oude instrumenten van straf en tucht weer ingestart.
In linkse hoek heeft men hier de meeste moeite mee, want links dacht de ware mens te hebben gekweekt, het sociale, verantwoordelijke individu dat uit solidariteit handelt en niet uit eigenbelang, het individu dat dankbaarheid toont wanneer het door de samenleving beschermd wordt en geholpen.
Dat staat in schril contrast met het type ondankbare hond dat alleen maar klaagt, eist en neemt, dat met dedain om zich heen kijkt en vindt dat die zorgzame samenleving niet deugt en omver moet.
Maar ach, laten we punt drie ook maar als afgedaan beschouwen. U vindt mij maar decadent, ik vind het goed hoor.

Schoorsteenveger | 11-08-09 | 19:43

Schoorsteenveger | 11-08-09 | 16:18
Punten 1 en 2 beschouw ik als afgedaan: je welles-nietsspelletjes zonder enige poging me te begrijpen zijn te vermoeiend.
"3) Beschuldigen? "
Jazeker. Je valt mij persoonlijk aan in je posting. Als ik je hierop aanspreek, wijk je uit naar: "Ik constateer dat je de westerse sameleving wenst te beschrijven als "een cynische, moreel lege doe-wat-je-wilt maatschappij". Dat is een waarde-oordeel, of niet soms?"
Nee, dat is een constatatie. Als dit niet zo was, twijfelden onze rechters niet aan hun eigen rechtssysteem en de vonnissen die ze moesten uitspreken, twijfelde onze overheid niet aan de wijze waarop de wetten moesten worden gehandhaafd en maakten ze een eind aan het gedogen van allerlei. (gedogen = het magische woord voor het "oplossen" (de facto het op de lange baan schuiven) van alle problemen door mensen zonder morele overtuiging). Ziedaar mijn waarom. En nu dat van jouw, a.u.b. al was het maar uit fatsoen (als dat woord je tenminste vanuit je decadentie niet doet gruwen).

Waarom?

Waaligator | 11-08-09 | 18:39

Cortes | 11-08-09 | 17:00

Maak je over mij maar geen zorgen. Ik heb je daarvoor echt niet nodig.

whothefuck | 11-08-09 | 17:17

Cortes | 11-08-09 | 16:09

Een zeer intelligent onderbouwend argument.
Je bent echt een verrijking voor dit land andere wegzetten als minderwaardig.
Dank hiervoor Mein Führer.

whothefuck | 11-08-09 | 16:58

Waaligator | 11-08-09 | 15:10
1) Wij zeggen niet hetzelfde.
2) Jij mag de al dan niet geslaagde pogingen om gelijkheid tussen man en vrouw serieus te nemen van mij best met de term 'matriarchaat' bestempelen, maar dan blijf ik toch vinden dat die term geheel foutief wordt gehanteerd.
3) Beschuldigen? Ik constateer dat je de westerse sameleving wenst te beschrijven als "een cynische, moreel lege doe-wat-je-wilt maatschappij". Dat is een waarde-oordeel, of niet soms? Waarom?

Schoorsteenveger | 11-08-09 | 16:18

Het idee alleen al dat er blanke knokploegen opstaan is van de gekke, zoiets zal in DIT Nederland op dit moment nog niet gaan gebeuren. Mocht de tijd rijp zijn en de pruimen nog steeds even zuur als ze nu zijn, zie ik deze meneer toch echt wel als een van de eerste met een knuppel in z'n hand de zure pruimpjes neerknuppelen.

Prijvasie | 11-08-09 | 16:10

Cortes | 11-08-09 | 14:28
Dat riedeltje moet dan ook gehanteerd worden als het om de roomblanken gaat, de PVV-stemmers, de 'fascisten' en 'racisten' die bij voortduring worden weggezet als gevaarlijk volk.

Schoorsteenveger | 11-08-09 | 16:05

Blauw is weer in trek merk ik - hij vergeet alleen 1 andere groep te noemen; de nepkakkers... ze voelen zich altijd onrechtvaardig behandelt enzo, maar die worden gewoon eventjes neerknuppeld.

rapirapi | 11-08-09 | 15:53

Je produceert ruis.

Cortes | 11-08-09 | 15:41
===============
Je linker oor goed schoon laten spuiten en het probleem is opgelost.

whothefuck | 11-08-09 | 15:46

De Amsterdamse politie zat ook vuistdik in de hol van het nazi-socialisme. Er is blijkbaar dus niets verandert. Het blijven laffe landverraders 1e klas.

whothefuck | 11-08-09 | 15:34

Duidelijk is en blijft dat allahtonen aanpakken niet mag (waarom zou je ook, af en toe een incidentje, toch?), en autochtonen aanpakken wèl mag (mochten die ooit nog eens wat terugdoen). Waar haalt hij de agenten vandaan om autochtonen met wapperende handjes - al of niet gevuld met honkbalknuppels - aan te houden? Hoe denkt hij in die omstandigheden zijn targets qua bonnen schrijven te halen?

Groenstrook | 11-08-09 | 15:22

Schoorsteenveger | 11-08-09 | 14:07
Wat je eerste alinea betreft: ik zeg hetzelfde als jij maar in een ander vocabularium, een dat je niet bevalt. Waarom niet? Te cultuurhistorisch?
Wat je 2de betreft (matriarchaat) stel ik alleen maar vast wat anderen vóór mij hebben vastgesteld. Als je je tegenstanders wilt kennen, moet je ze lezen, ook in de Azijnbode. Dat verheldert.
Vanaf de 3de begin je te beschuldigen zonder onderbouwing, enkel op basis van een gevoelsmatige interpretatie, partijdig en bepaald niet ongevaarlijk als manier van opereren. Waarom?

Waaligator | 11-08-09 | 15:10

Na de 2e W.O. klopten ook veel Nederlanders zich op de borst over hun verzet tegen de nazi's. Decennia's later bleek het maar een handje vol te zijn geweest.
Nu roepen Nederlanders het gedrag van marokkanen niet meer te pikken.
Grote kans is dat die kutmarokkanen zich een deuk lachen. Nederland is allang een provincie van marokko. Deal with it.

whothefuck | 11-08-09 | 14:51

@Cortes | 11-08-09 | 14:47
we hebben een deal. Kunnen ze bij mij een waterput slaan en en passant een mooie garage zetten

gruppenfuhrer | 11-08-09 | 14:50

wel amusant trouwens het lulletje dacht dat hij het mannetje was met peperspray te gebruiken tegen een militair vervolgens had eigenlijk het bericht moeten zijn militair slaat met politieagent het agentje...(nou ja misschien is landwachtertje een beter benaming. en nog zo,n eikel konden zo de ziekenauto in.)
ik en mijn maten hebben er ons nog dagen om geamuseerd (dit eikeltje en zijn collega dacht ook eventjes een paar van die pleurislijdertjes de hand boven het hoofd te houden nou dat heeft hij geweten)

van de kraats | 11-08-09 | 14:46

@ITEACHYOU | 11-08-09 | 11:23
Laat die blauwhelmen maar komen, die lui lachen zich te barsten over deze bananen-uit-de-kas republiek. Zolang nederland voor deze zoveelste nutteloze VN missie maar geen troepen levert

gruppenfuhrer | 11-08-09 | 14:44

moehahahahahaha willen ze nu ineens dapper doen ? Lijkt mij spannend dat een smeris mij tegen gaat houden zoveel steld dat zooitje ongeregeld niet voor .ooit in de goeie ouwe tijd toen ik nog soldaat was hebben ze er een paar in weert halfdood geslagen heerlijk..... dat waren ook van dit soort tiepjes niet iedereen is gediend van landverraad .

van de kraats | 11-08-09 | 14:36

Hoezo, er zat toch maar één donkere jongen in het filmpje van Rutger wat betreft Oostvoorne, of tellen ze de pratende ook mee?

Exclusive. | 11-08-09 | 14:26

Misschien is het leuk om bij wijze van test het hele politieke zooitje lafaards te laten verhuizen naar de Bijlmer, de kamer te zetelen in A'dam centrum en ze verplicht met de fiets laten gaan?

Pikkestrijder | 11-08-09 | 14:18

Cortes | 11-08-09 | 13:36
Juist. Meneer de korpschef ziet de bui al hangen en heemt alvast een voorschot op wat mogelijk komen gaat. Hij geeft toe dat daar waar door de politie de bezem krachtig gehanteerd wordt het gemor van de roomblanken gestaag afneemt, dus hij weet precies wat het probleem is. Maar, slim als hij is, hij begint alvast met het definiëren van de nieuwe schuldigen als het werkelijk uit de hand loopt, hij begint alvast met het afschuiven van de schuld, in navolging van de linkse kerk die ook al tijden aan het blaten is dat alles wat er vanaf nu misgaat de schuld van de PVV en zijn stemmers is.

Schoorsteenveger | 11-08-09 | 14:13

Nee hoor. Jij zet "een cynische, moreel lege doe-wat-je-wilt maatschappij" tegenover "een minderheid die keihard staat voor datgene waarin ze gelooft en met morele standaarden die lijnrecht ingaan tegen de heersende a- en immoraliteit". Dat is heel wat anders.
En je ziet spoken als je het westen als een matriarchaat omschrijft. Het feminisme is een zeer recent verschijnsel geweest, en de gelijkstelling van man en vrouw, daar zijn we nog maar net aan begonnen, maar wel met een diepe overtuiging dat het die richting in moet, dat we verder moeten gaan met de waarheden van gisteren te durven ondervragen.
Jij bent een moralist die de westerse moraal tot op het bot veroordeelt juist op het punt waarop die moraal het fatsoen heeft gehad jou en de jouwen de ruimte te geven je waarheden te blijven koesteren. Daar is die westerse moraal trots op, dat is een verworvenheid die nog maar een paar eeuwen oud is maar zwaar onder druk is gezet, een prestatie die niet voor het eerst in zijn prille bestaan geconfronteerd wordt met zijn eigen zwakke plekken, met zijn eigen kwetsbaarheden.
Maar wat mij betreft liever een kwetsbare samenleving die zichzelf, omwille van de vrijheid van het individu, constant ter discussie stelt dan een stram geloof dat voor de eeuwigheid dicteert hoe God de mens gedacht heeft.

Schoorsteenveger | 11-08-09 | 14:07

-weggejorist-

Geer de Kluiver | 11-08-09 | 14:03

@ eekeek.
.
Het gigantische aandeel dat 'marokkanen' tegenwoordig in de studie Nederlands recht hebben en hoe zei functioneren, stelt jou gerust? Gerust in de gedachte dat zij zo geruisloos mogelijk, functionerend binnen ons rechtssysteem, de sharia in kunnen voeren? Nee... zéér geruststellende gedachte idd.

Bertus Betonsloper | 11-08-09 | 13:55

auw!! zei = zij

eekeek | 11-08-09 | 13:50

@waaligator
1. Nee, maar praten in termen als gast en gastheer, terwijl daar in de huidige generatie sowieso al geen sprake meer van is, maakt wel die hokjesgeest.
2. Dit is nogmaals het probleem omschrijven, weliswaar heel (heel!) erg duidelijk, maar daar zijn al van overtuigd.
.
Ik zou willen beginnen met "ontspoorde marokkaanse ettertjes" gewoon te gaan zien als "ontspoorde ettertjes". Hoe maf het ook is, ze zijn zo Nederlands als maar kan, de meeste hebben gewoon de opvoeding van een doperwt. Bijv. het gigantische aandeel dat 'marokkanen' tegenwoordig in de studie Nederlands recht hebben en hoe zei functioneren, stelt mij in die gedachte gerust.

eekeek | 11-08-09 | 13:45

@ youteachmenothing | 11-08-09 | 13:07
.
Telefoon? Via het internet? Postduif ... of met een pipa wellicht, mochten ze ergens in de binnenlanden van Sicilië wonen?
.
Wat je eet mag je allemaal zelf weten. Het beheersen van de taal in het land waar je bent gaan wonen is imo echter DE sleutel tot integratie. Het is jouw ouders gelukt je tweetalig op te voeden. De meeste Nederlandse kinderen leren (of 'maken kennis') met minimaal vier talen voor ze van school afgaan. Maar er zijn ook kindertjes, meestal afkomstig uit de Noord Afrikaanse zandbak, die geen kans zien om ook maar de eindstreep van het vmbo te halen, geen enkele vorm van opvoeding hebben gehad van hun vaak analfabete ouders, noch het Nederlands, noch hun moerstaal beheersen... Tsja, die mensen zijn imo beter af in de zandbak waar ze vandaan komen.

Bertus Betonsloper | 11-08-09 | 13:44

Schoorsteenveger | 11-08-09 | 13:21

Een maatschappij als de onze waarin serieus wordt voorgesteld elk kind de familienaam van alleen maar zijn moeder te geven, noem ik matriarchaal. Idem dito als ik in bepaalde columns van landelijke dagbladen met een hoera-ondertoon te lezen krijg dat 1 op 4 vrouwen opzettelijk vreemdgaat ( ander "onderzoek": 1 op 2) en met "steeds minder gevoel van enige spijt". Voor mij niet gelaten. Het geeft wel aan hoe de verhoudingen liggen.
Cultuurelativisme versus - absolutisme = andere termen om hetzelfde uit te drukken wat ik doe, o.a. in mijn laatste reactie aan Ekeek. (laatste alinea daar is van Ekeek zelf).

Waaligator | 11-08-09 | 13:40

eekeek | 11-08-09 | 13:06

1. Dankbaarheid en beleefdheid maken nooit (nooit!) een hokjesgeest.
2. Oplossing van het probleem? Als je de islam erbij betrekt? Een minderheid die in naam van god alle (alle!) gelijk naar zich toehaalt en dus per definitie met niet minder dan volledige (volledige!) genoegdoening qua wetgeving, staatsstructuur e.d. kan tevreden zijn? En die niettegenstaande dat uit hoofde van de autochtone traditie toch moet getolereerd en gerespecteerd worden, hoe intolerant die minderheid ook is?
De autochtonen zullen onder druk van die intolerantie minder tolerant worden. Dit proces is gaande. Of dit winst is? De (straf)wetgeving zal verstrakken onder invloed van de sharia. Op die manier zal de minderheid gedeeltelijk zijn zin krijgen. Om trek te krijgen in meer?
Europa en NL doen mij steeds meer denken aan het keizerlijke Rome uit de Oudheid: een cynische, moreel lege doe-wat-je-wilt maatschappij van autochtone Romeinen die geïnfecteerd wordt door een minderheid die keihard staat voor datgene waarin ze gelooft en met morele standaarden die lijnrecht ingaan tegen de heersende a- en immoraliteit. Wie won na 3 eeuwen?

Los van het feit dat je helemaal gelijk hebt wat betreft het aanpassen en intergreren van 'nieuwe groepen' en respect voor je gastheer, hoewel dit alweer een enge hokjesgedachten tot stand brengt, blijft de vraag of de knuppelmethode een oplossing biedt. Hoe meer er in "autochtonen die het zat zijn" en "wellwillende Marokkanen die de rotte appels in hun gemeenschap niet veroordelen", danwel "Kutmarokkanen" gedacht, gesproken en gehandeld wordt, hoe meer we in de richting gaan van wat nog wel eens ooit een burgeroorlog zou kunnen worden. Dat maakt dit zo spookie. Iedereen ziet waar het probleem zit, zag iemand nu maar de oplossing.
Ik zie m overigens zelf ook niet, maar ik weet zeker wél waar we hem niet moeten zoeken

Waaligator | 11-08-09 | 13:25

Werk aan de winkel Ad Smit www.telegraaf.nl/binnenland/4583957/__...

Wellicht is de dader "roomblank" en kun je een klopjacht organiseren, zo niet dan heb je weer tijd om vanuit je luie stoel een kansloos interviewtje geven.

Russ Meyer | 11-08-09 | 13:23

Waaligator | 11-08-09 | 12:53
Dat 'matriarchaal' begrijp ik niet helemaal, noch dat 'cynisch'. De tegenstelling is veel te absoluut en doet geen recht aan de problemen van vandaag de dag in Europa. Er is één tegenstelling die voorafgaat aan alle andere, en dat is de tegenstelling tussen cultuurrelativisme en cultuurabsolutisme, tussen religieus relativisme en religieus absolutisme, tussen het primaat van de systematische twijfel en het primaat van de absolute waarheid.
Die tegenstelling gaat dwars door de samenleving heen en begint polariserend te werken overal waar hij een kennelijk wankel evenwicht in stand hield.
Het trieste is, dat het cultuurrelativisme zich niet sterk genoeg toont om het grote gelijk van de waarheidsdenkers te pareren. Die waarheidsdenkers zitten zowel aan de linker- als aan de rechterzijde. Een club als de PVV doet niet anders dan een waarheid met een andere waarheid bestrijden, trekt zich terug op het eigen gelijk om het gelijk van de ander te bestrijden. Dus, er ontstaat geen polarisering tussen de relativisten en de absolutisten, nee, het cultuurrelativisme heeft met de beste bedoelingen absolutisten te veel ruimte gegeven en de tegenreactie is een eigen absolutisme, recht uit de onderbuik.

Schoorsteenveger | 11-08-09 | 13:21

Verwoordt hier prima het Cohen-standpunt. Deze Smit weet hoe hij carrière in Amsterdam moet maken. Die zie ik nog wel eens belangrijk in de PvdA worden of anders hoofdcommissaris.

Overigens: geen wonder dus dat het in Amsterdam zo'n teringzooi is.

uwesbeki | 11-08-09 | 13:20

Adje (latje) ik heb je wel eens anders gehoord, je moet nodig met pensioen.

happysolo | 11-08-09 | 13:19

@ eekeek | 11-08-09 | 13:06
"Iedereen ziet waar het probleem zit, zag iemand nu maar de oplossing."
Misschien is dit wat: de integratienota van Carel Brendel home.hetnet.nl/~c.brendel/Fragment4.ht...
Verder zou ik daar nog als extra punt aan toe willen voegen: Mohammed was een slecht mens en een slecht rolmodel, en moet daarom zo snel en grondig mogelijk van zijn voetstuk gehaald worden.

Ivoren Toren | 11-08-09 | 13:18

"roomblanke Autochtoonse Knokploegen" -> Oud-Nederlandse Knokploegen is beter. ik vind dat de Chinese en Surinamers ook een Marokkaantje, Ghanees of ieder andere Generaal pardonner in elkaar mogen meppen, zo nu en dan. Waarom alleen de blanken alle plezier geven? Of een turk een marokkaan of andersom. Zolang ze de blanke maar met rust laten, we hebben al genoeg zorgen.

Freefaller | 11-08-09 | 13:14

Helder stukje, prima politieman lijkt me. Alleen die vergelijking met de Joden in de jaren 30 op het einde is een beetje overdreven, vind ik.

Boer in Amsterdam | 11-08-09 | 13:13

@Waaligator

Dan begrijpen we het beiden dus..... hoop ik. Als er over allochtonen wordt gesproken dan val jij daar dus ook onder, ondanks al je goede bedoelingen.

ITEACHYOU | 11-08-09 | 13:12

"Volgens hem vallen Marokkanen op straat meer op, omdat ze bij elkaar clusteren. "Maar dat zijn er twintig of dertig en niet die duizenden die gewoon aan het werk zijn.""
Ik geloof die cijfers niet helemaal....

Hellsmurfje | 11-08-09 | 13:09

-weggejorist-

Geer de Kluiver | 11-08-09 | 13:09

@Bertus Betonsloper

Hoe communiceer ik dan met me neven, nichten, ooms, tantes die nog wel in Italie wonen als ik me Italiaans afleer? Integreren is loyaal zijn aan het land waar je in woont, absoluut met je eens, maar toch niet dat ik bijvoorbeeld dezelfde eetgewoontes krijg als de gemiddelde Hollander? Ik heb echt geen trek in 5 keer aardappels in de week, net zo min als jij waarschijnlijk geen trek hebt in 5 keer per week pasta.
Overigens is het best mogelijk om je kinderen tweetalig op te voeden, kijk maar naar mij.

ITEACHYOU | 11-08-09 | 13:07

@ Waaligator
Los van het feit dat je helemaal gelijk hebt wat betreft het aanpassen en intergreren van 'nieuwe groepen' en respect voor je gastheer, hoewel dit alweer een enge hokjesgedachten tot stand brengt, blijft de vraag of de knuppelmethode een oplossing biedt. Hoe meer er in "autochtonen die het zat zijn" en "wellwillende Marokkanen die de rotte appels in hun gemeenschap niet veroordelen", danwel "Kutmarokkanen" gedacht, gesproken en gehandeld wordt, hoe meer we in de richting gaan van wat nog wel eens ooit een burgeroorlog zou kunnen worden. Dat maakt dit zo spookie. Iedereen ziet waar het probleem zit, zag iemand nu maar de oplossing.
Ik zie m overigens zelf ook niet, maar ik weet zeker wél waar we hem niet moeten zoeken

eekeek | 11-08-09 | 13:06

Cortes | 11-08-09 | 13:00

Beter dan het Spaanse parlement.

Waaligator | 11-08-09 | 13:03

ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:35: "Ben zelf een welwillende goedgeintegreerde allochtoon (volgens mij), die bovendien nog in NL is geboren ook. (ben ik dan overigens een gast?)"

Volgens de definitie van 1973, het jaar dat ik mij in NL heb gevestigd, was ik een allochtoon. Een heel welwillende, en, na verloop van tijd, een aardig geïntegreerde. Ik weet dus wel degelijk waar ik het over heb als ik zeg dat je als gast je gastheer dankbaar moet zijn en dat je je hebt aan te passen aan zijn mores (normen en waarden dixit Balk). En dat je respect afdwingt door je gedrag en beroepsernst en niet door je godsdienst en/of huidskleur. Het is deze aangepastheid die mij inspireert als ik de taal bezig die jij "opruiend" noemt.
Bezorg mij en betere analyse van de situatie dan degene die ik geschetst heb in Waaligator | 11-08-09 | 11:11, en dan mag je mij verwijten maken over opruiing.

"Van mij mogen ze alle veelplegers doodschieten, geen probleem mee, maar val niet een hele groep aan die er geen ene fuck aan kan doen."

Die groep kan openlijk en telkens opnieuw de criminelen in de eigen gelederen veroordelen in plaats van om "respect" te brullen. Dat gebeurt niet (tenzij sporadisch zoals nu door jou hier. Waarvoor mijn respect.)

Waaligator | 11-08-09 | 12:53

"Weet je, ITEACHYOU, je hebt verschillende soorten tumoren, goedaardig en kwaadaardig. Voor de zekerheid laten mensen toch ook vaak die goedaardige weghalen voordat het een kwaadaardige kan worden"

vergelijk ik met Hitler, niet het "allo probleem".

ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:38
------------------------

Waar heb je het over?

Dat had Churchill kunnen zeggen toen hij het over de nazi's had.
Moslims en nazi's lijken in veel opzichten op elkaar dus ik zie het probleem niet zo.

Jij bent toch ook tegen nazi's?

solidstate | 11-08-09 | 12:51

@ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:07
Je kunt ze beter 'tokkies' noemen. Die Marokkaanse probleemgezinnen zijn namelijk gewoon berbertokkies alsmede de bekende Antilliaanse gezinnen (rotstokkies). Samen met witte tokkies zouden ze in een groot opvoedkamp voor tokkies kunnen worden ondergebracht. Gelijk de kampen voor onaangepasten die we een eeuw geleden al kenden.

En-el Hak | 11-08-09 | 12:50

Jij wordt geen Kaaskop omdat DIE mentaliteit om te willen integreren jou schijnbaar volledig ontbreekt.

Bertus Betonsloper | 11-08-09 | 12:49

@Cortes | 11-08-09 | 11:33
Hahaha, Marokkanen bezitten inderdaad een obsessie met homofilie, waarschijnlijk omdat ze zelf gaarne tegen betaling van een dure broek de bedrijfsleider van ee kledingzaak op en top van het betere Nilfiskwerk voorzien. In het Anne Frank Plantsoen -zuigen IN een Joodse meid, kan het nog ironischer- waren het ook graag gezien gasten en Pim mocht hun anusje tevens gebruiken voor zijn gerief, getuige de uitspraak: je moet Marokkanen eerst neuken en ze dan het land uitschoppen. Kijk, dan is elke hint richting homosensualteit er uiteraard eentje te veel.

En-el Hak | 11-08-09 | 12:46

ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:42
Loyaliteit. Daarnaast: het is niet 'vergeten' van je moerstaal, maar het bewust 'afleren' van je moerstaal en het niet doorgeven aan je kids, juist omdat je wilt integreren en Canadees, Amerikaan of whatever wilt worden.

Bertus Betonsloper | 11-08-09 | 12:46

@Bertus Betonsloper

Waarom wordt er zo een punt gemaakt van dat dubbele paspoort dan? Ik wordt toch nooit een kaaskop zeg je zelf. Je moerstaal vergeten noem ik niet integreren, dat is meer stupiditeit.....

ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:42

Pardon,
Vieze Tonnie | 11-08-09 | 12:40 was uitaaard voor
Waaligator | 11-08-09 | 12:32

Vieze Tonnie | 11-08-09 | 12:41

ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:38
+1

eekeek | 11-08-09 | 12:41

Vieze Tonnie | 11-08-09 | 12:25
?
Ik volg de discussie met belangstelling, maar ik vind die caps echt afleiden. Ik had ook kunnen roepen dat het een stilistisch zwaktebod is, maar dat vond ik dan weer niet nodig. Dus best respectvol toch?

Vieze Tonnie | 11-08-09 | 12:40

Cortes | 11-08-09 | 12:31: "Niet schreeuwen. Als je weggejorist wil worden, dan kan dat met minder tekst ook."

Schreeuwen wordt in de literatuur uitgedrukt door uitroeptekens. Die staan er niet in mijn reactie afgezien van dat ene na de eerste twee letters. Ik schreeuw dus niet; ik beklemtoon. En dat is nodig als er gasten van Indymedia of Marokko.nl komen meelezen, want dat zijn slechte verstaanders en die hebben dus meer dan één woord nodig.

Waaligator | 11-08-09 | 12:39

Beste Ad Smit, steek je hele verhaal eens diep in je achterliggende achterlijke stinkreet. Aftandse kwallebak. Je weet hélemaal niéts. Je bent de kots voorbij.

ReligionSucks | 11-08-09 | 12:39

@De la Puerco

Opmerkingen als : "Weet je, ITEACHYOU, je hebt verschillende soorten tumoren, goedaardig en kwaadaardig. Voor de zekerheid laten mensen toch ook vaak die goedaardige weghalen voordat het een kwaadaardige kan worden"

vergelijk ik met Hitler, niet het "allo probleem".

ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:38

Nee, een spaghettivreterT als jij zal nooit een echte Hollandse Kaaskop kunnen worden, net zo min een mossel dat kan. Wel vreemd dat bijvoorbeeld een tweede of derde generatie Nederlanders in de USA, Canada of Australië hun moerstaal niet eens meer weet te spreken of te schrijven, vindt je ook niet?
Integreren heet zoiets.

Bertus Betonsloper | 11-08-09 | 12:37

@Waaligator

Ben zelf een welwillende goedgeintegreerde allochtoon (volgens mij), die bovendien nog in NL is geboren ook. (ben ik dan overigens een gast?) Ik weet dus wel degelijk waar ik het over heb en kan mij absoluut niet vinden in die opruiende taal van je. Van mij mogen ze alle veelplegers doodschieten, geen probleem mee, maar val niet een hele groep aan die er geen ene fuck aan kan doen.

ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:35

Vieze Tonnie | 11-08-09 | 12:25

Een beetje respect, graag.

Waaligator | 11-08-09 | 12:32

@Bertus Betonsloper

Inleveren van je paspoort is mooie symboolpolitiek. Gaat helemaal nergens over. Ik heb een Italiaans en een NL paspoort. Verandert er iets als ik me Italiaanse inlever? Ben ik dan een beter mens, zal ik me anders gaan gedragen, behoor ik dan volledig tot autochtoon NL? NOT

ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:30

@ ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:18 schijt-italiaan!! ;-)

goeiemoggel! | 11-08-09 | 12:29

@ De La Puerco | 11-08-09 | 12:05
En dat is juist wat de kolonisators van Nederalnd en hun dhimmi helpers op hopen.
Alle echte tegenstanders abfuhren und abschieSSen.
Kosovo en bosnie kunnen erover mee praten.

solidstate | 11-08-09 | 12:29

@ CoJoNes | 11-08-09 | 11:57
Dat zie ik bijvoorbeeld Marjouch proberen. Niet al succesvol in zijn aanpak, maar welbedoelde pogingen. Het enige wat die krijgt is rotte tomaten van alle kanten; van Marokkanen, omdat ie een mietje en een verrader is; en hier omdat ie zo'n suffe PVDA'er is.
Verder kan ik me vinden in wat ITEACHYOU zegt. Het is natuurlijk naief je ogen te sluiten voor de cijfers en heel het land weet dat onze alloch-vrienden van verschillende komaf relatief veel meer vertegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Neemt niet weg dat de knuppelmethode gaat werken als olie op vuur; fijn dat je er zelf even een bevredigd gevoel van krijgt, maar daarna wordt het alleen maar erger.
Oom agent van het artikel heeft iig een goed beeld van de situatie en vast meer kunde in het oplossen van een dergelijke situatie, gezien zijn voorbeelden uit het verleden van zijn carierre.

eekeek | 11-08-09 | 12:25

ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:18

die Holleeder werd toch behoorlijk zwaar gestraft me dunkt.

Dat weer vergelijken van het Allo probleem met de joden 65 jaar geleden, is zo dom. Marrokanen en overige Islamieten vonden Hitler een held en staan gereed zijn werk af te maken.

De La Puerco | 11-08-09 | 12:25

Even afgezien van antilianen maar een groot deel van het geweld en de problemen zijn terug te leiden op moslims en hun doctrine waar ze worden verplicht de infidel te bevechten en overal het huis van de islam in te voeren.

solidstate | 11-08-09 | 12:25

Waaligator | 11-08-09 | 12:21
GS behoort tot hetzelfde concern als de Privé, maar laten we aub de springerige capslocks voorbehouden aan laatstgenoemde.

Vieze Tonnie | 11-08-09 | 12:25

Waaligator | 11-08-09 | 12:21
.
Amen.

Bertus Betonsloper | 11-08-09 | 12:24

Typisch voorbeeld van 50 jaar falend politiebeleid....
Kleine (autochtone) kinderen in elkaar slaan.... of bekeuren dat ze geen ID hebben,
maximaal flutboetes scoren bij de hardwerkende (autochtoon), zoveel mogelijk aangifte's onder de tafel zwetsen... oplossingspercentage misdrijven nog geen 25% .
Politiek correct alles bagataliseren... En dat noemt zich ''Sterke Arm''
Bromsnor en Swiebertje hadden hun zaken nog beter voor elkaar.
Er is 1 troost..... Peter R. de Vries hebben we nog.
Schijt de politie ook al in de broek voor de komende verkiezingen ?
Dan MOETEN zij optreden ? (geen linkse kutsmoesjes meer om e.e.a te verdoezelen.
En dat kunnen zijn helemaal niet ..... of willen/durven. ?
Oeps.... Dat wordt dan nog meer flutboetes scoren ?
Laat de Mariniers maar optreden. (dat deden ze ook 1967 toen de slappe politie van toen ook al nergens toe in staat waren).

JoepMeloen | 11-08-09 | 12:24

-weggejorist-

Waaligator | 11-08-09 | 12:21

LOL @Merlot | 11-08-09 | 11:19

Fantastisch

DieHard | 11-08-09 | 12:20

@iCQ | 11-08-09 | 12:02
Hoorde je hoe pauw en witteman het weglachten?
Alsof er geen vuiltje aan lucht was.

Dit soort shit wordt van hogerhand op de politie agenten op de straat opgelegd.

Het is een wonder dat sommige nog normaal kunnen functioneren.
Als je een land wil ondermijnnen moet het op deze manier doen.
Zorgen dat de politie en leger vanaf hogerhand de troepen met handen en voeten binden aan allerlei regels zodat criminelen en kolonisators vrij spel hebben.

solidstate | 11-08-09 | 12:20

Als ik een marokkaan was geweest en gewoon hier was geboren, me best deed op school, gewoon ga werken en elke keer wordt aangesproken op het gedrag van een aantal achterlijke nietsnutten, dieven en verkrachters, dan zou ik daar ook niet vrolijk van worden.
ITEACHYOU | 11-08-09 | 11:46
.
Nee, daar zou jij niet vrolijk van worden.
.
En dus lijkt het me niet meer dan normaal dat een dergelijke marokkaan ervoor kiest volledig te INTEGREREN, Nederlander te worden, de daden van zijn land- en geloofsgenoten te veroordelen en in woord en daad (wat dacht je van het inleveren van je marokkaanse paspoort?) afstand te nemen van de haatketen, de geloofswaanzinnigen en alle andere ''achterlijke nietsnutten, dieven en verkrachters'' die uit zijn zandbak hierheen zijn gekomen.
.
Alleen, ITEACHYOU, dat doen ze niet, snap u wel?

Bertus Betonsloper | 11-08-09 | 12:19

@De La Puerco

Hoeveel autochtonen spreken Holleeder en consorten aan op hun gedrag?

@Waaligator

Gebeurt absoluut te weinig, ben ik met je eens, maar dat wil toch niet zeggen dat het wordt goedgekeurd?

@CoJoNes

Ballenjongen ballenjongen, heb je weer slecht geslapen jongen? Alle allochtonen een gezwel noemen, dapper van je. 65 jaar geleden was er ook zo iemand die dat soort dingen riep over Joden en o als we nu terugkijken hadden we die toch eigenlijk tussen de ogen moeten schieten. Je weet dus wat er eigenlijk met jou zou moeten gebeuren.....

ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:18

ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:07

Wie begonnen er nu met geen respect te hebben.?

Als de autochtonen 100en Miljarden investeren in de Allo-beweging en die Allo's toch door blijven gaan met er een steeds grotere bende van te maken, wie heeft er dan geen respect (laat staan dankbaarheid etc.).

De La Puerco | 11-08-09 | 12:16

iCQ | 11-08-09 | 11:56

1. Goedbedoelende Allo's zijn zwaar in de minderheid en kunnen niets doen tegen de allo-klojo's.

De La Puerco | 11-08-09 | 12:11

@en-el-hak

Degene die het veroorzaken moet je ook keihard aanpakken, maar de godganse dag roepen dat het de schuld is van alle allochtonen werkt volgens mij contra productief. Waarom zou ik respect voor autochtonen moeten hebben als zij dat niet voor ons hebben? (die gedachte ga je krijgen en zo gaat het van kwaad tot erger)

ITEACHYOU | 11-08-09 | 12:07

@solidstate | 11-08-09 | 11:58

Wordt complete volksverhuizing (30 zetels = 3.2 miljoen Nederlanders, die vermoedelijk meer als de helft van het Nationaal product met zich meenemen).

De La Puerco | 11-08-09 | 12:05

@solidstate lol je kan die oude man toch ook niet kwalijk nemen dat ie zo crimineel denkt normaal gesproken? Wat wil je dan als je de hele dag criminelen aan het knuffelen bent en recht geschapen burgers het geld uit hun zakken klopt... OM... vervolgens... nog betere knuffels te kunnen geven.

iCQ | 11-08-09 | 12:02

En dan spot je die stoere oranje graafmachine op een filmpje uit het oosten,
en onwillekeurig denk je dan aan het laatste fietstochtje van Ferdi E. Toch een gemiste kans voor Ton W. om zijn minimum aantal transacties dichter te benaderen (dat ding rijdt volgens mij sneller dan 25km/u, en dat mag toch niet?!). Maar hulde voor deze snorloze bromsnor voor het luchten van z'n hart, en dan ook maar voor zijn korpsleiding; "De wijkagent zal verder niet gestraft worden. Volgens de woordvoerder werd er al aan gewerkt om de werkwijze binnen het korps te verbeteren."

Het is toch te belachelijk voor woorden dat ieder korps een "minimum aantal transacties" moet opdienen aan Den Haag. En waarom? Omdat duurbetaalde bureautjes op slogans als 'waakzaam en dienbaar' zitten te broeden?

Watler | 11-08-09 | 12:01

@Ivoren Toren | 11-08-09 | 11:53

CDA+PVV+VVD, is de nu meest realistische coalitie ('the Great White Hope')

CDA+PVDA+SP+D66 en waarom dan ook niet gelijk CU en Groenlinks er bij en dan Marianne Thieme als premier. Dat kan ook en maakt het niet meer uit voor mij, dan ben ik weg.

De La Puerco | 11-08-09 | 11:58

Kennen we allemaal dit dumpert filmpje waar de vroegere corpsleider in amsterdam zijn gedachte uite over wie hier het land uit moet?

Dit verklaart de uitspraken van deze diender. Dit is schijnbaar de cultuur die daar hangt. De autochtone bevolking heeft schijnbaar GEEN recht zichzelf te verdedigen en als ze het wel doen kunnen ze het land worden uitgeflikkerd.
Vooral als je Wilders aanhanger bent.

www.dumpert.nl/mediabase/593551/073f6e...

solidstate | 11-08-09 | 11:58

Je zult als Nederlander toch in, zeg, Nieuw Zeeland wonen en een kleine minderheid van de Nederlanders daar is verantwoordelijk voor enorm veel sociale onrust omdat ze zo crimineel zijn als de pest. Ik zou alle hardwereknde Nederlanders organiseren, mijn diensten aanbieden aan de NZ overheid en orde op zaken stellen om dat tuig kwijt te raken.
Je wilt als hardwerkend mens toch op geen enkele manier geassocieerd worden met zulk schimmel?

CoJoNes | 11-08-09 | 11:57

@ITEACHYOU ben je wel eens in het openbaar dan? Ik hoor DAT DUS WEL.

iCQ | 11-08-09 | 11:57

@De La Puerco

Daar ben ik niet mee eens. Ik ken heel wat mensen (van waar dan ook) die wel hun broers en zussen enzo op het rechte pad proberen te houden c.q. krijgen. Soms is dit een illusie ja.

iCQ | 11-08-09 | 11:56

-weggejorist-

Waaligator | 11-08-09 | 11:55

@ITEACHYOU | 11-08-09 | 11:46

Probleem is, dat de goedbedoelende Allo's helemaal niets doen aan dat gesuggereerde kleine aantal allo-zakkewassers. De meest voor de hand liggende conclusies die daar aan te ontlenen zijn:

1. Goedbedoelende Allo's zijn zwaar in de minderheid en kunnen niets doen tegen de allo-klojo's.

2. De goedbedoelende Allo's vinden het recalcitrante gedrag van de Allo-negativo's eigenlijk helemaal prima, dat zijn helden.

De La Puerco | 11-08-09 | 11:54

Nee mensen laten vaak de goedaardige weghalen voor cosmetische redenen.

iCQ | 11-08-09 | 11:54

"Politie zegt: Allochtonen neerknuppelen mag niet " Waarom mag dat niet dan? andersom is het allemaal toegestaan en geen hond van hogerhand die daar wat tegen doet.

huppeltrutje | 11-08-09 | 11:54

@ De La Puerco | 11-08-09 | 11:46
CDA + PVV + VVD = 77 zetels
CDA + PvdA + SP + D66 = 79 zetels

Ivoren Toren | 11-08-09 | 11:53

@Cortes | 11-08-09 | 11:15

Bravo!

Caveman48 | 11-08-09 | 11:51

Weet je, ITEACHYOU, je hebt verschillende soorten tumoren, goedaardig en kwaadaardig. Voor de zekerheid laten mensen toch ook vaak die goedaardige weghalen voordat het een kwaadaardige kan worden.

CoJoNes | 11-08-09 | 11:51

@ITEACHYOU

Wel als je het met welgeplaatste humor doet (hint hint).

iCQ | 11-08-09 | 11:47

Zo'n lamlul van een Adje in zijn beschermde blauwe apenpakkie dient met onmiddelijke ingang uit z'n "functie" te worden gemept met een hele grote honkbal knuppel, normaal reageer ik nooit zo maar het moet nu toch even van mij af!

orde en handhaving | 11-08-09 | 11:47

Alvorens te moeten bewapenen ter zelfverdediging tegen de allo's en kennelijk de politie, maar weer eens gekeken naar 'the great white hope' op www.peil.nl zelfs als de zittende coalitie D66 erbij haalt komt men niet aan een meerderheid.

*knuppel weg legt, maar onder handbereik houdt*

De La Puerco | 11-08-09 | 11:46

@Cortes

Het is verschrikkelijk als ht je overkomt, begrijp me niet verkeerd. Maar het is toch te makkelijk om dan maar een hele groep daarop te veroordelen? Als ik een marokkaan was geweest en gewoon hier was geboren, me best deed op school, gewoon ga werken en elke keer wordt aangesproken op het gedrag van een aantal achterlijke nietsnutten, dieven en verkrachters, dan zou ik daar ook niet vrolijk van worden.

ITEACHYOU | 11-08-09 | 11:46

Bromsnor zegt: ik kan van marrokanen geen eskimo's maken. Reaguurders zijn vast lekker visueel ingesteld. Zie je het voor je?

Neil Armstrong | 11-08-09 | 11:44

Ja we hebben zulk mooi materieel in het leger... oh sjit nee wacht dat zit voor groot deel in Afghanistan enzo elkaar af te schieten (lees: dood te knuffelen).

Ik weet nog goed dat ik 11 jaar geleden van de Universiteit Utrecht internet lijn ben afgekicked omdat ik een verkeerde admin een petitie had doorgestuurd of hij een hand tekening wilde zetten.

Hij zei: "dit is spam.. dit is een hoax!"... zelfs de woorden "vrouwen worden met stenen dood gegooid" vond hij maar onzin. Kan jouw het schelen joh admin (=vaak internet mongool met blauwe pet op).

iCQ | 11-08-09 | 11:40

Quote:
"Komt allemaal wel goed dus. Het laatste waar de politie dus op zit te wachten zijn roomblanke Autochtoonse Knokploegen: "Het moment dat de handjes gaan wapperen, op het moment dat men collectief dingen zou organiseren tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Dan gaat het mis, dan grijp ik in."
eind quote.

Kortom, U mag als autochtoon verkracht, beroofd, mishandeld of beledigd worden door bepaalde bevolkingsgroepen, maar pas als de autochtone bevolking zich gaat organiseren en het recht in eigen dreigt te nemen omdat het wettig gezag het volledig af laat weten gaat de politie handelend optreden (en dan ineens WEL keihard).
Interessant dat de politie het autochtone deel van de bevolking even aangeeft wat haar plaats in deze maatschapij is.

me163komet | 11-08-09 | 11:39

Dit escaleert volledig uit de hand

Neil Armstrong | 11-08-09 | 11:38

Quote:
"Komt allemaal wel goed dus. Het laatste waar de politie dus op zit te wachten zijn roomblanke Autochtoonse Knokploegen: "Het moment dat de handjes gaan wapperen, op het moment dat men collectief dingen zou organiseren tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Dan gaat het mis, dan grijp ik in."
eind quote.

Kortom, U mag als autochtoon verkracht, beroofd, mishandeld of beledigd worden door bepaalde bevolkingsgroepen, maar pas als de autochtone bevolking zich gaat organiseren en het recht in eigen dreigt te nemen omdat het wettig gezag het volledig af laat weten gaat de politie handelend optreden (en dan ineens WEL keihard).
Interessant dat de politie het autochtone deel van de bevolking even aangeeft wat haar plaats in deze maatschapij is.

me163komet | 11-08-09 | 11:37

@ CoJoNes | 11-08-09 | 11:22
Het zal niet de eerste keer zijn dat dhimmi's hun eigen ondergang financieren.
Dat moslim tuig is de schaamte al eeuwen voorbij.

Dus feitelijk is het al zover dat nederland gechanteerd wordt met escalatie als degene (islamofoben) die die chantage in de openbaaarheid brengen niet tot zwijgen gebracht worden.
De Dhimmi66 rechters die daarvoor het vonnis vellen in dienst van hun moslim heersers.
Tijd voor de woestijn bewoners om hun tenten in de woesitijn te gaan opzetten.

solidstate | 11-08-09 | 11:34

ITEACHYOU | 11-08-09 | 11:28 : "Weet je waar ik op doelde dan? Ik wordt zo moe van dat negatieve gelul hier...... Lekker constructief, met dit soort uitspraken worden alle problemen opgelost....."

Je zet wel veel puntjes na elke zin, maar een OPLOSSING heb ik bij je nog niet gelezen (behalve de suggestie dat we in Luilekkerland leven en we de boel daarom maar moeten laten doorzieken. Wat en boodschap voor iemand die pas beroofd is.

Waaligator | 11-08-09 | 11:33

Nee, we kunnen beter afwachten tot het vanzelf beter wordt. De derde generatie zal volledig vernederlandst zijn, je ziet het nu al, het gaat steeds beter.

CoJoNes | 11-08-09 | 11:32

@ITEACHYOU | 11-08-09 | 11:23
Even serieus, er zijn groepen die het prima doen, maar Marokkanen, Antillianen en Nigerianen zorgen keer op keer voor overlast; het is hun achtergrond die samenleven in Nederland onmogelijk maakt. Ontwikkel een apart beleid voor deze groepen. Je hoort het goed: apartheid. For the sake of this country.

En-el Hak | 11-08-09 | 11:31

@Merlot

Weet je waar ik op doelde dan? Ik wordt zo moe van dat negatieve gelul hier......
Lekker constructief, met dit soort uitspraken worden alle problemen opgelost.....

ITEACHYOU | 11-08-09 | 11:28

ITEACHYOU | 11-08-09 | 11:23 : "Wordt het niet tijd dat de VN vredesmacht wat blauwhelmen naar NL stuurt? Misschien handig om het leger in te zetten, laten we wat apache helikopters boven zuid oost patrouilleren."

Geen slecht idee voor 's nachts.

Waaligator | 11-08-09 | 11:27

Je kan niet meer over straat in Nederland, het is verschrikkelijk als ik alle berichten hier mag geloven.............. Wordt het niet tijd dat de VN vredesmacht wat blauwhelmen naar NL stuurt? Misschien handig om het leger in te zetten, laten we wat apache helikopters boven zuid oost patrouilleren. Tanks op elk station en landmijnen op elke hoek van de straat. Dan nog even de straat verfraaien met wat gegalvaniseerd prikkeldraad. Iedereen een helm op en gaan met die banaan.

ITEACHYOU | 11-08-09 | 11:23

Ad Mussert?

Rotzak84 | 11-08-09 | 11:23

Adje is waarschijnlijk ook zo iemand die dat tuig weerbaar maakt door ze op gesubsidieerd kickboxen te sturen. We doen het echt zelf, de overheid betaalt een cursus "effectief intimideren en gevorderde geweldpleging" aan aan die gastjes. Dus onthoudt het goed als u die roundhouse kick in uw nek krijgt: U heeft hem zelf betaald.

CoJoNes | 11-08-09 | 11:22

Merlot | 11-08-09 | 11:07

Adequate beschrijving van de situatie op het semi-platteland. Volledig mee eens. Hier is het net zo.

Waaligator | 11-08-09 | 11:21

Volgens mij begrijp ik het al: deze bromsnor is een COMMISSARIS en die uit het oosten is een BRIGADIER.

Met andere woorden, deze lieve man zit al ruim 33 jaar in de leiding van de hermandad en heeft dus geen enkele betrokkenheid met de werkvloer meer. Beleidsniveau, plannen schrijven hoe er nog meer bezuinigd kan worden.

Waarschijnlijk (as we speak) zit de brigadier uit het oosten in zijn nette pak bij een maatje van onze commissaris om maar eens even haarfijn uit te leggen waarom hij de publiciteit heeft opgezocht om te uitten...........

clover | 11-08-09 | 11:20

Weet je waarom ze die witte strepen voor je op de weg hebben gezet? Dat is zodat je anders ZEKER WETEN wel in die sloot zal rijden. Oh... die witte streep kost trouwens wel je zakcentje. Kan je ff betalen?

Nou al die mensen die aan die witte strepen... of die blauwe strepen... of die rood met witte strepen... of die lijntjes in al die papieren in den haag en al die andere overheidsgebouwen worden getrokken... hebben mee betaalt... of gewerkt... mogen van mij mooi tegen MIJN streep aan lopen. Helaas... die zie je niet... maar die WEET je dan nog wel! Moeilijk he... fijne dag nog verders. :-)

iCQ | 11-08-09 | 11:19

ITEACHYOU | 11-08-09 | 11:08
Treffend.
Je vertolkt prachtig de instelling die aan de basis staat van het hele probleem.
Weet je wat?
Ga solliciteren bij het pliesiekorps 020, als Uberstormbahnfuhrer Burgerkommenekaasie of zoiets.
Je hebt precies de juiste instelling!
De baas van die bende, Cohen de Barbaar, zal dól op je zijn!

Merlot | 11-08-09 | 11:19

Cortes | 11-08-09 | 10:59
Inderdaad. Alles draait om stemmen. En je gaat natuurlijk niet de veelal criminele, crimineel steunende of ogensluitende achterban stevig aanpakken met impopulaire maatregelen. Het bewijs is er al. De pvda verliest een dikke 10 zetels aan D(ombo)66. Die partij geniet de voorkeur van allochtonen (met name moslims) omdat zij zich minder met religie bemoeien en het voor de rest prima vinden dat de grote steden volstromen met niet westerse allochtonen. Totdat de NMP (nederlandse moslim partij) mee gaat doen aan verkiezingen. Eens kijken waar de loyaliteit van de partijen dan ligt!

Sliptong | 11-08-09 | 11:17

Er zijn in Nederland heel veel allochtonen die zich vast houden aan primitieve denkbeelden waardoor ze geen bijdrage kunnen geven aan de samenleving. Zowel politiek als politie steken al jaren hun kop in het zand.

1+1=2

Antitheïst | 11-08-09 | 11:16

De Europese en Nederlandse realiteit is dat er twee groepen naast en dikwijls tegenover elkaar staan omdat zij diametraal aan elkaar tegengestelde waardensystemen in zich dragen. De ene groep is matriarchaal en individualistisch, neigt naar moreel cynisme en vindt dat alles-moet-kunnen; de andere is partriarchaal, hanteert een door de religie keihard gemaakte morele code en hanteert een rechtsopvatting die streng straft wat niet in overeenstemming is met zijn religieuze code. Of leden van die 2de groep zich naar buiten toe sociaal en economisch aangepast gegdragen aan de normen van de (voorlopige?) meerderheid is irrelevant. Relevant is waarvoor de leden van die groep geneigd zijn te kiezen als het tot botsingen komt. Hoe zij kiezen weten we uit haar reacties na de Twin-Tower demonstratie. De politie? Die kiest waarvvoor de politieke, links geïnspireerde, moreel relativistische "elite" kiest: die groep ontzien waarvan de grootste dreiging uitgaat.

Waaligator | 11-08-09 | 11:11

Lalalalala, weertje he.

ITEACHYOU | 11-08-09 | 11:08

Andriesch Knevelmans | 11-08-09 | 10:39
Hij zal best op het matje moeten komen.
Maar er valt weinig te ontkennen.
We hebben hier een gemeente met 36.000 inwoners, en in het seizoen vermeerderd met tussen de 10.000 en 15.000 toeristen.
Dan is er nog een AZC voor AMOGs (Asielzoekers Met Onaangepast Gedrag).
Plus een groot, "gewoon" AZC.
.
Politiecapaciteit: in het dorp waar ik woon (die AMOG's zitten hier) is 1 x per twee weken een half uurtje een politieagent aanwezig in een hoekje bij het postagentschap, om je te vertellen dat hij niks voor je kan doen.
Wat je ook vraagt.
Er kan ook een briefje liggen dat het halve uurtje afgelast is.
De agent kan ook gewoon niet gekomen zijn, zonder bericht.
.
De "politieagenten" op het hoofdbureau zijn eveneens grondig geschoold in "omgaan met de burger" - dwz afpoeieren en de deur uitwerken.
De paar politieauto's die er nog zijn, zijn fullcontinu in gebruik om bonnetjes te genereren (37 gereden in plaats van 30! --- je mag hier ondertussen vrijwel nergens nog harder dan 60 rijden).
Verder nog grondig controle van of je je auto wel precies binnen de lijntjes parkeert, of op exact de juiste afstand van een kruising.
.
Het grootste deel van de politiecapaciteit is overigens jaren geleden al naar de Randstad overgeheveld, toen daar de allochtonenpleuris eenmaal goed begon uit te breken.
Nu wordt er "gespreid" en krijgen wij het surplus van die vrijwel standaard disfunctionerende, wezenloos voorthobbelende allo's met hun hyperagressieve, nikswillende, als de raven jattende kroost in onze gemeentes gedumpt.
Maar de bijbehorende politiecapaciteit krijgen we NIET terug.
.
Ook wij hebben dus "maatregelen genomen".
WIj zijn namelijk niet (extreem)links, geen ambtenaar, niet bruin, geen moslim, niet crimineel, wij verdienen ons eigen geld en dragen daar ieder jaar rond de 35.000 euro van af aan de fiscus.
Dus hoeven wij geen enkel respect of bescherming van staatswege te verwachten.
Laat staan récht.
Recht en bescherming is er voor anderen; wij mogen het alleen maar financieren.
.

Merlot | 11-08-09 | 11:07

Nu breekt m'n klomp, wat een stakker. De olijke agent die tussen neus en lippen die vervelende klagende Hollanders even uitlegt dat ze het he-le-maal verkeerd zien met die leuke, lieve en onbegrepen straatdiamantjes. Natuurlijk mag je ze niet lens meppen met een stuk hout, maar het is wel wrang dat de politie als het om Hollanders gaat plotseling wél weet wat ferme taal en optreden is.

Fleauxe | 11-08-09 | 11:07

"Als je je niet met criminaliteit inlaat, dan ben je pas verdacht. Want dan ben je fatsoenlijk. En fatsoen is fascisme. Misdaad daarentegen is onschuldig, want verraadt een menselijke zwakte. Zwakte wekt de sympathie van de machthebbers."

Heel mooi, leuke term trouwens criminaliteit... ik wil niet eens (meer) weten wat het betekent.

Respect @ metanderewoorden

iCQ | 11-08-09 | 11:06

@Lewinsky | 11-08-09 | 10:38
Perfect verwoord.
Zou deze oom agent Smit zich niet afvragen waarom de gemiddelde hardwerkende, tolerante Nederlander zo'n gigantische pesthekel aan Marokkanen heeft gekregen? Dit is toch niet zomaar ontstaan?

Pleknek | 11-08-09 | 11:05

".... collectief dingen zou organiseren tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Dan gaat het mis, dan grijp ik in."

Dat vind ik ook. Kei en keihard ingrijpen zoals thee drinken en buurtvaders inzetten. Dit helpt echt en vooral niet straffen.

chop46 | 11-08-09 | 11:05

Na een tijdje ga je alles gewoon vinden dat heet berusten.
Daar is de overheid opuit.
Je wordt murw gebeukt.
Alleen vergeten ze dat het Nederlandse volk te nuchter is om daar in te trappen.
De afrekening komt straks met de verkiezingen.

winterpeen | 11-08-09 | 11:01

@ metanderewoorden | 11-08-09 | 10:57
"Fatsoen is fascisme."

Quote van de dag, wat mij betreft.

Ivoren Toren | 11-08-09 | 11:01

Zo hé. Die is goed gehersenspoeld. Echt super hoe bromsnor meeloopt met de waanideeen van Guusje Nadorst. Hij word vast heel snel korpschef of pvda-politicus. Niet benoemen maar verbloemen! Voor collega bromsnor uit oost-hollandistan: goedzeau man: jij blijft één-strepert. Dat mag dus niet he. Zeggen dat bonnen schrijven belangrijker is. Foei. Ik heb trouwens nog een tip voor een ieder die een misdrijf wil rapporteren aan de pliesie: Zeg gewoon dat je zeer waarschijnlijk hebt gezien dat de betreffende overvaller, bankrover, tasjesrover of geweldadig persoon naast een wapen ook asbest bij zich heeft. Dan rukken ze groot uit met arbeidsinspectie en milieupliesie. Komt er in ieder geval blauw. Zucht. Wat een kudtland is dit. Ik ben net terug uit spanje en daar werkt het tch wel even anders hoor. Veel locale en nationale policia én de alom bekende Guardia Civil. Heerlijke gasten dat. "U krijgt een boete". "Maar ik deed niets". Whoappa, ros met de wapenstok en je herinnert je ineens dat je stond wild te plassen of overlast aan het plegen was. Zo kan het dus ook.

Sliptong | 11-08-09 | 10:57

Als je je niet met criminaliteit inlaat, dan ben je pas verdacht. Want dan ben je fatsoenlijk. En fatsoen is fascisme. Misdaad daarentegen is onschuldig, want verraadt een menselijke zwakte. Zwakte wekt de sympathie van de machthebbers.

metanderewoorden | 11-08-09 | 10:57

Leuk... meer geweld... je weet niet waar je over praat. Ik zeg niet dat je niet krachtig mag zijn...

Vergeet niet... ONZE politiek is jaren geleden al lam geslagen door twee vette oorlogen. Denk je nu echt dat onze politieke nep gentlemen vrij kunnen denken en doen? Als ze die capaciteiten sowieso al hebben. Nu wil ik niet met vage conpiracy theorieen komen. Hell ik heb niet eens zin om mijn spel fouten te korrigeren; hele rijke bange hazen ver van dit alles spelen een spelletje. En die kut kinderen hier/daar/adam... OOK.

iCQ | 11-08-09 | 10:56

Ja, volgens mij gaf Israel 04-10-1992 al een hintje....

Mask | 11-08-09 | 10:55

Respect voor die wijkagent die z'n hart lucht maar beter dan dit wordt het niet.
Daarnaast is het salaris zo-zo.
35 jaar bij de pliesie? Zing het maar uit en dan ben je er vanaf.
Triest maar waar.

Mask | 11-08-09 | 10:52

Politie kan mooi lullen maar ze doen geen flikker aan criminaliteit. Politie leeft meer in een soort symbiose met criminelen. Ze kennen hun pappenheimers maar laten het zoals het is. Criminelen heb je alleen maar last van, die kan je beter te vriend houden. Zo wordt er gedacht bij de politie. Burgertje bespieden en bekeuren is een veel leukere hobby. Kan mooi van achter het bureau en geeft kans op promotie.

Slomo | 11-08-09 | 10:52

-weggejorist-

PierTwee | 11-08-09 | 10:49

Als dit soort figuren zich nu eens beperkte tot datgene waarvoor ze betaald worden. In plaats van - waarschijnlijk op influistering door het ministerie - PR-mannetje te willen spelen voor de zittende regering. Uiteraard gebruik makend van de "argumenten" van die regering. En waarschijnlijk met het oog op een gouden handdruk na later gebleken veronachtzaming van zijn echte taak: ordehandhaving en het verzekeren van de veiligheid van ALLE burgers.

Waaligator | 11-08-09 | 10:49

Respect @ Ivoren Toren

iCQ | 11-08-09 | 10:45

Domme, domme politieagent..............

Hij zegt in de De Pers: "..... in Amsterdam-Oost negentienduizend Marokkanen wonen. Als die allemaal één misdrijf per jaar zouden plegen, had ik nooit de cijfers die ik nu had."

Nogmaals dan maar voor deze nitwit en zijn bazen. Er wordt geen aangifte gedaan omdat:
1. de politie je aangifte niet wil opnemen en alles bagatelliseert (het Rooibos-syndroom)
2. het toch niets uithaalt: zelfs "enkelvoudige mishandeling" heeft geen prioriteit (het "Ik-krijg-opslag-voor-flitsboetes"-syndroom)
3. de straffen dermate laag zijn dat het crimineeltje eerder vrij is (het "Zielige-jeugd/Slechte omgeving"-syndroom) dan dat deze pief zijn papieren heeft uitgetypt op zijn oude Triumph (het "Wim-Kok-de-muis-is-een-afstandsbediening"-syndroom)
4. datzelfde crimineeltje degene die aangifte heeft gedaan een mes tussen zijn ribben zal steken (het "de-beklaagde-heeft-het-recht-te-weten-wie-hem-aangeeft"-syndroom)

Napolejong | 11-08-09 | 10:44

@ JP_Nee! | 11-08-09 | 10:04
Leuke nick heur. Maar over twee jaar kun je weer een nieuwe verzinnen...
@ rsk | 11-08-09 | 10:35
Daarom zijn het ook beginnende agenten. Je kunt je rijbewijs wel gehaald hebben, maar echt rijden kan je pas na 100.000 kilometer, zo wil een oud-Hollandsch gezegde. Waarvan men trouwens eeuwenlang geen flauw benul had waar het over ging...

F. von Zeikhoven | 11-08-09 | 10:43

Ad Smit voor burgemeester. Ik voel me al veilig met hem als politieman, kan je nagaan als hij de baas van mijn Mokum wordt.

Yabba | 11-08-09 | 10:43

Nou die arme boern' diender ut Twente kan morgen bij de korpsleiding verschijnen, reken maar. Het kwam er een beetje beroerd uit bij de beste man man de strekking van de boodschap was volstrekt helder. Heel dapper. Misschien mag hij wel met vervroegd pensioen nu, tenzij al zijn collega's ook eens de kont in de krib gooien.

Recsept !: +1

Andriesch Knevelmans | 11-08-09 | 10:39

De politie in Amsterdam is geïslamiseerd. Houdt iftar-bijeenkomsten. Veroordeelt Fitna. Werkt goed samen met moskeebestuurders. Werft mensen in een moskee. Sluit een convenant met een moskee. Pakt een cartoonist op die een plaatje heeft gemaakt dat mogelijk beledigend voor moslims zou kunnen zijn. Laat webloggers (HoeiBoei, GeenStijl) op het bureau komen, omdat ze teksten hebben gepubliceerd die mogelijk voor moslims beledigend zouden kunnen zijn. Trad niet op tegen jonge islamieten die auto's in brand staken. Enzovoorts.
Wat heb je daarop te zeggen, Ad Smit?

Lewinsky | 11-08-09 | 10:38

ArieGrinttegel | 11-08-09 | 10:28
Heerlijk, gewoon heerlijk!
Dat wil ik iedere morgen wel lezen.
Samen met de cijfers over hoeveel allochtonen nu toch maar weer terug naar het zand van herkomst zijn, omdat de khafirs kennelijk niet meer eindeloos met zich laten sollen.

Merlot | 11-08-09 | 10:37

iCQ | 11-08-09 | 10:26
Met name de bestuurders die een paar jaar de één of andere sociale wetenschap in Nijmegen of aan de VU gestudeerd hebben zijn compleet van de wereld. Die mensen kun je eraan herkennen dat ze elk willekeurig probleem op denken te kunnen lossen met betere kommuuniekaasie. Ook als bijvoorbeeld de printer kapot is. Dat hebben ze nu eenmaal zo geleerd, daar kunnen ze niks aan doen.

Ivoren Toren | 11-08-09 | 10:37

Naar mijn mening zijn dit soort agenten eigenlijk niet het probleem, deze man heeft inzicht in de maatschappij en heeft geen capsones. Agenten die net begonnen zijn hebben geen inzicht in de maatschappij en pakken dingen daarom vaak totaal verkeerd aan.

rsk | 11-08-09 | 10:35

@ ArieGrinttegel | 11-08-09 | 10:28

Die dingen ga je vaker zien in de toekomst. Als je niet beschermt wordt dan moet je het kennelijk zelf maar doen!

gozahtje | 11-08-09 | 10:35

gozahtje | 11-08-09 | 10:30

Much obliged.

Waaligator | 11-08-09 | 10:32

@ Waaligator | 11-08-09 | 10:28

dank je! haha.

gozahtje | 11-08-09 | 10:30

Laten we (de beroepsbevolking en hun gezinnetjes) verhuizen naar een warm land en ze hier lekker de tering krijgen!

Lekker_ijsje | 11-08-09 | 10:30

Professor Superhirn | 11-08-09 | 10:12
Uhh... dat hersenloze nazificeren: dat is uitgewerkt hoor.
Het leugentje is versleten, dus het hetzen werkt ook niet meer.
Iedereen weet nu ondertussen wel weer dat Hitler ideologisch dichterbij de PvdA en de Volkskrant zat, dan bij GeenStijl en Plietsie Smit.

Merlot | 11-08-09 | 10:29

Ik heb na drie bakken erin gepompt te hebben het nog eens op m'n gemak gelezen... Whahahahaha Rambo in de house! 'Dan pak ik ze allemaal op!' WHahaha en de criminelen allochtonen gewoon laten lopen zeker? Sterker nog, die breken in bij de mensen die door oompje ad opgesloten worden! Jaja welkom in Nederland!

gozahtje | 11-08-09 | 10:29

Een beetje Marokkaan lacht zich scheel als hij leest: gastarbijder, marokanen, alochtonen, etc.
Er is trouwens helemaal niks mis met Marokkanen,.. zolang ze maar in Noord-Afrika verblijven.

Kale Haas | 11-08-09 | 10:29

Ad Smit heeft wel gelijk.

SprechenSieDeutsch? | 11-08-09 | 10:29

gozahtje | 11-08-09 | 10:25

Je bent een lutser ben die het gewoon niet goed begrijpt!

Waaligator | 11-08-09 | 10:28

@ wijveilen; Je vader wist dit wel omdat hij niet de hele dag met zijn domme kop in de boeken/papieren zat. De fout zit hem simpel weg in het feit dat mensen nog steeds denken dat woorden, symbolen, filmjes, muziekjes, verhaaltjes of ander laf geblaat echt super belangrijk zijn.

Kijk... het is allemaal JUST entertainment... vrije, nadenkende, goede, eerlijke en sterke mensen worden hier (en daar met koraan/islaam) gewoon misbruikt en in de war gebracht. Of het nu meneer agent met een geel bonnetje is... rechter met een wetboek of een Imaam met een heilige tekst. Weet je wat heilig betekend/is? NIKS, LUCHT.. gaat toch heen. ;-)

iCQ | 11-08-09 | 10:26

Oke het is nog wat vroeg voor me, wat zegt deze man nou eigenlijk? Mogen we ons niet verzetten tegen de groeiende criminaliteit en de afnemende mate van bescherming door onze overheid? Dus een prostest tegen stink criminelen met een kleurtje is ten strengste verboden?
Zeg me alsjeblieft dat ik een lutser ben die het gewoon niet goed begrijpt!

gozahtje | 11-08-09 | 10:25

"Het moment dat de handjes gaan wapperen, op het moment dat men collectief dingen zou organiseren tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Dan gaat het mis, dan grijp ik in."

Nou, waarom grijpt ie dan niet in tegen die racistische marokkaantjes die hun criminaliteit ook organiseren maar dan tegen de autochtone Nederlandse bevolking? Of mag dat dan weer wel?

VetteAnus | 11-08-09 | 10:25

sja en toch is dit hoe het al 30 aar gaat. wat wel helpt is om eens een fin achterna te gaan met een honderiem in je eigen straat. de rest pikt dat toch op en ik heb geen last meer van ze. zoals wij alhier zeggen: het benne net hyena's. ruiken ze bloed dan ben je de sjaak. maar denken ze dat ze terug geslagen kunnen worden dan doen ze nix. life is so simple :)

lovekila | 11-08-09 | 10:23

Ongelofelijk, deze Smit lijkt wel een regelrechte PvdA leernicht te zijn van het bewind van Cohen.

"4 miljard er tegen aangooien"
Kort door de bocht: "laten we deze mensen nieuwe huizen geven, daar worden ze rustig van..." Werkt niet, zie Schilderswijk Den Haag.

/quote
"Het beperkt zich nog tot mopperen, heeft Smit geconstateerd. "Het moment dat de handjes gaan wapperen, op het moment dat men collectief dingen zou organiseren tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Dan gaat het mis, dan grijp ik in"
/unquote

Dus met andere woorden; de Mocro's kunnen autochtonen tot op het bot toe vernederen, in elkaar rossen, verrot schelden zonder dat de politie ingrijpt. Maar als een autotochtoon een Mocro tegen de grond mept, dan grijpt deze heldhaftige agent in. Wie wordt hier nu gediscrimineerd?
Walchelijk dat zo'n agent de allochtonenprobleem grotendeels wegmoffelt onder het mom van "het hoort er bij en we moeten het maar accepteren".

En oh Ad Smit, ik ben ervan overtuigd dat in Amsterdam Oost en Zuidoost zeker of meer dan 19.000 incidenten plaats vinden per jaar. Het heeft alleen geen enkele zin om aangifte te doen van een gestolen fiets, bedreiging of andere lichtere vergrijpen aangezien de politie daar geen fuck mee doet.

Als autocthoon slachtoffer in Amsterdam blijf je altijd slachtoffer aangezien de 'Nieuwe Amsterdammer" door de Pvda de hand boven het hoofd wordt gehouden. En langzaam waait dit uit over heel Nederland.
Hier staat al jaren een honkbalknuppel in huis.

Rest In Privacy | 11-08-09 | 10:21

Het mandaat van ordehandhaving (en ook oordelen en veroordelen!) is in rap tempo aan het vervallen.
Eigenrichting lijkt mij ondertussen onvermijdelijk geworden.
Er móet ingegrepen worden.
De politie doet het niet.
Politiemensen als Smit willen wel, maar hij heeft het niet voor het zeggen.
Zijn baas bepaalt de richting.
En die heet toevallig Cohen de Barbaar.
Dan weet je het wel weer.
"Hard aanpakken" betekent volgens Cohen de Barbaar: via de bevriende media een hetze voeren tegen autochtonen met kritiek.

Merlot | 11-08-09 | 10:19

Vind het al heel wat dat hij oorzaak en gevolg weet te benoemen. Alleen jammer dat hij alleen bereid is iets aan het gevolg te doen....

Schaatser | 11-08-09 | 10:19

Iedereen voelt zich dus gediscrimineerd door de politie, ook het reaguurcorps. Behalve Ghanezen. Die brave mensen waren waarschijnlijk ook de beste slaven. Als er een burgerwacht komt, ben ik van de partij. Spannend!

Vieze Tonnie | 11-08-09 | 10:19

Er zijn al veel vaker autochtonen doorgedraaid na eindeloze terreur door Marokkaanse teringlijers maar dat wordt angstvallig stil gehouden door zowel politie als media www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/...

De politie staat erbij en kijkt ernaar totdat iemand iets terug doet, dan worden het "helden". Lekker bonnen uitdelen aan 15jarige meisjes maar helemaal niets doen als voor je neus bussen, cameraploegen, politieauto's en politiebureau's tot twee keer toe worden gesloopt. Dat laatste terwijl godverdegodver net twee van je collega's zijn neergestoken. Angsthazen zijn het nagenoeg allemaal, aangestuurd door een dhimmie Hoofdcommissaris die op zijn knieën langs alle moskeeën gaat om te smeken of ze "zijn" stad niet willen affikken na een filmpje en aangestuurd door een uber dhimmie burgemeester die eerst een moskee bezoekt voordat hij naar de gewonde agenten in het ziekenhuis gaat (2 dagen later) net zoals hij eerst de familie van de moordenaar van Van Gogh bezocht voordat hij naar de familie Van Gogh ging. Het is één grote stinkende bende lafbekken die als klap op de vuurpijl ook nog gaan zeiken om respect. Kijk eens in de spiegel sukkels..... dat heb je toch ook allang niet meer voor jezelf!

una paloma blanca | 11-08-09 | 10:19

eekeek | 11-08-09 | 10:02 - "Stoere praat over honkbalknuppels.. Jaaa, dat is vet! Dat gaat structureel dingen verbeteren!!!"
Niet structureel, maar het ruimt wel even lekker op.

Lekker_ijsje | 11-08-09 | 10:17

De multiculturele samenleving is ons door de strot gebeukt door de linkse elite die er een privé-goudmijn in zag. Voor een politieke oplossing is het veel te laat en een andere oplossing is inhumaan, dus autochtone nederlander love it or leave it.

Superior Bastard | 11-08-09 | 10:15

.... Tot nu toe heeft de politie de borrelende gevoelens van eigenrichting 'weten te regelen, te beëindigen', zegt Smit.

Eerder dit jaar waarschuwde hij de korpsleiding voor deze gevoelens onder autochtonen. Daarna is fors ingegrepen, zegt Smit. "We hebben tientallen van die rovers aangehouden. En intussen hebben we extra opgelet, vooral de buurtregisseurs, of het met die autochtonen niet echt uit de hand liep."....

Het moet niet gekker worden, buurtregisseurs voor de autochtoon!!!

gugigasli | 11-08-09 | 10:14

De uitspraken van deze man roepen bij mij gevoelens op vergelijkbaar met die van vele Nederlanders jegens NSB'ers, halverwege de vorige eeuw.

Professor Superhirn | 11-08-09 | 10:12

"Op een dag weet je het zeker, je wordt PVV stemmer"

nance | 11-08-09 | 10:11

Op vakantie sturen voor de rest van hun leven maar dan wel hier in eigen land in een gezellige volkswijk

wesleysnipes | 11-08-09 | 10:11

De Amsterdamse politie zou eens de illegalen moeten gaan uitzetten.

Lewinsky | 11-08-09 | 10:10

@eekeek

Hoho !

Wij hebben het hier over de kutmarokanen die het voor iedereen verzieken en waarom moeten wij de goede marokanen dan ter eren nemen ?
Wij atochtonen die ook gewoon goed doen worden toch ook niet op een voetstuk gezet ofwel ?
of gaan we weer onderscheid maken omdat het Marokanen zijn ?, goede marokanen en kutmarokanen en waarom moet hier wel aandacht aan gegeven worden dan ?

erwin1277 | 11-08-09 | 10:09

Het is nu zo,n 50 jaar geleden dat ik als klein jongetje met mijn vader meeging op de vrachtwagen om te helpen. Prachtig vond ik dat. We hadden de gastarbijders uit Spanje en Italië die na het zwanger maken van onze Hollandse meiden weer naar huis gingen met (of zonder) hun spaargeld. Wij kwamen toen op een betonfabriek in De Steeg. Er zat toen een Turk of Marokkaan boven op een stapel betonplaten met zijn reet in de lucht. Ik vroeg, Pa wat doet die vent? Mijn vader zij toen, jongen dat zijn de nieuwe gastarbijders. Hij zit te bidden met zijn gezicht naar Mekka. Er gaan er heel veel van komen. En er komt ooit een dag dat wij hier niets meer te vertellen hebben. Dan zijn zij de baas in Nederland. Wat moet ik hier nog vaak aan terug denken. Waarom wist mijn Vader dit wel en die kut regering niet?
Hij had zo gelijk. Ze maken hier helemaal de dienst uit. LET OP, ook de sharia zal eens deel uitmaken van de Nederlandse wet. Godzijdank hoef ik niet meer zo heel lang mee te doen en hoop dat ook niet meer mee te maken. Waarom worden wij toch steeds meer onbewust asocialer? Nou ik weet het wel. Het wachten op ons Geert gaat mij te lang duren. Wanneer gaat dit cristelijke linkse kabinet nu eens vallen? Of waarom gaan ze niet gewoon de pijp uit. Als we de hele regering nu voor de rest van hun leven op doorbetaalde vakantie sturen zou dat de redding voor Nederland kunnen zijn.

wijveilen | 11-08-09 | 10:09

Mensen zijn veel te laf voor eigenrichting, ik zie het niet gaan gebeuren. Het blijft gewoon tot in het oneindige dooretteren.

knutsel | 11-08-09 | 10:08

Wanneer ik als politiechef zou weten dat een groep zich organiseert om een andere aan te pakken, pak ik ze allemaal op.
Ongeveer zo : Als rechts een feest heeft en links dat wil verstoren pak ik rechts op, of zo iets?

BBmetR | 11-08-09 | 10:07

En met dat "dan grijp ik in" bedoelt hij gewoon dat hij die blanke knokploeg op de bon slingert als zij hun auto op een hoek parkeren tijdens hun marokkanenjacht.

sjaakdeslinksesul | 11-08-09 | 10:06

En zo zet de 0031-overheid weer ALLES in het werk om die lieve, brave, nette en vooral hardwerkende en -studerende m@rokk@@ntjes te beschermen tegen hen die tot voorheen nog heilig waren. Maar kom NIET aan ONZE knuffel-m@rokk@@ntjes...!!!

minister_van_glggrrg | 11-08-09 | 10:05

Genetisch is alle ellende al bepaald.

JP_Nee! | 11-08-09 | 10:04

Iedereen die fanatiek met de meute meebrult in de richting die Brusselmans met zijn verknipte stukje quotewerk al geplaveid heeft, ga eerst het HELE artikel lezen. Deze man weet best waar hij over praat, alle multiculti's in 020 inbegrepen.
En dat nog steeds de overgrote meerderheid van de Marokkanen gewoon opleidingen volgt en goede banen heeft wil men maar al te graag vergeten.
Stoere praat over honkbalknuppels.. Jaaa, dat is vet! Dat gaat structureel dingen verbeteren!!!

eekeek | 11-08-09 | 10:02

Ze willen wel integreren maar ze krijgen de kans niet en dat komt natuurlijk door al dat geknuffel.

wesleysnipes | 11-08-09 | 10:02

wesleysnipes | 11-08-09 | 09:57
U vervalt binnen 10 minuten reeds voor de derde maal in herhaling.
U heeft uw punt gemaakt.

Rector Reflector | 11-08-09 | 10:00

-weggejorist-

grote grutjes | 11-08-09 | 09:58

Nee hoor de politie is bekend met 55% van de Marokaanse jeugd die kennen ze allemaal komen regelmatig langs om te knuffelen op het bureau. Omdat ze weer een autochtone dame op leeftijd van hun handtasje geript hebben, even een knuffel en gewoon weer verder

wesleysnipes | 11-08-09 | 09:57

een ontluisterend kijkje in de keuken, en daarom zouden hoofdagenten in eigen wijk moeten wonen, als de nadruk op het uitschrijven van zo veel mogelijk bonnen hun eigen leefomgeving aantast is de lol er voor deze volkomen wereldvreemde ambtenaren snel af.

Fragony | 11-08-09 | 09:56

"Het moment dat de handjes gaan wapperen, op het moment dat men collectief dingen zou organiseren tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Dan gaat het mis, dan grijp ik in. Wanneer ik als politiechef zou weten dat een groep zich organiseert om een andere aan te pakken, pak ik ze allemaal op."
.
Aldus Adje Smit, politiek correct gebrainwashde über-hermandad te Amsterdam.
.
Adje... die 'handjes' beginnen zo langzamerhand bij iedere hardwerkende belasting betalende burgerT te 'wapperen' omdat o.a. JIJ en je bazen, tot in het torentje boven de hofvijver in Den Haag, er van ONZE belastingcenten, in de 33 jaar dat JIJ in dat blauwe apenpakkie rondloopt, er zo'n godvergeten teringzooi van hebben gemaakt! Je bent godnondeju niet eens in staat het schorum van de straat te houden, laffe parkeerbonnetjes uitschrijverT! Laat staan de halve bevolking op te pakken...

Bertus Betonsloper | 11-08-09 | 09:55

Ach het is zoals Ella Vogelaar al zei: op een dag zijn we allemaal asociale tokkies geworden, blank, zwart, jong, oud, moslim en niet-moslim, dat hou je gewoon niet tegen.

sjaakdeslinksesul | 11-08-09 | 09:55

Ik voel me echt niet achtergesteld, echt niet....

Teun van het Tuinpad | 11-08-09 | 09:55

Knuffelen die schatten! Met z'n allen de straat op en grijp er 1 om gewoon even lekker te knuffelen...:)

wesleysnipes | 11-08-09 | 09:54

Daar zie je het alweer zo komt er een burgeroorlog gaan ze elkaar afmaken en de poitie kijkt toe.
Welkom in Nederland

Braakbal | 11-08-09 | 09:54

@F. von Zeikhoven

inderdaad ! , dat zou een mooie oplossing zijn en we betalen ze niks omdat we dat met de ten onrechte uitgekeerde kinderbijslag naar marokko compenseren.
Ik ben het zo beu met marokanen, Gouda,Utrecht, Amsterdam en nog vele andere steden ,dorpen waar de wijken gewoon naar de klote zijn geholpen door deze lui en niemand die durft er wat aan te doen dan alleen onnodig geld in blijven pompen en pappen en nat houden.
nee de knuppel er overheen en laten zien dat hier stelen roven en terroriseren niet meer wordt geduld en als je wat te zeiken hebt dat je gediscrimineerd wordt gewoon je muil houden en ga werken en leven naar de maatstaven van Nederlandse wetgeving en normen en waarden en ander moeten ze gewoon optieven naar een Islamitische land waar ze wel hun praktijken kunnen uitoefenen met vrouwen onderdrukken en uithuwelijken en de loverboy uithangen voor de centjes.
En dat dit hier allemaal maar kan is Nederland zijn eigen schuld, Hadden ze 20jaar geleden maar moeten luisteren naar hans wiegel van de VVD die warschuwde al voor de alochtonen jeugd dat het mis gaat op de manier hoe nederland er mee omgaat en die moest toen maar de 2e kamer uit omdat zulke uitspraken niet konden hahaha ,ken je nagaan hoe ziek ze toen al waren en al geen feiten wilden zien.

erwin1277 | 11-08-09 | 09:52

wesleysnipes | 11-08-09 | 09:50
Doodknuffelen is ook een oplossing..

Rector Reflector | 11-08-09 | 09:52

We kunnen ze beter knuffelen die liever Marokanen het zijn van die lieverds een aanwist voor onze samenleving. Lekker knuffelen gewoon nog een paar jaar door blijven knuffelen.

wesleysnipes | 11-08-09 | 09:50

Mr. Smit polariseert. Hij zet de autochtonen die hij discrimineert (zie reacties) op tegen de allochtonen. Een Goebbels in disguise.

Waaligator | 11-08-09 | 09:47

Deze man is inmiddels dus raamambtenaar geworden en wacht tot hij met gouden handdruk met pensioen kan gaan en dit land kan verlaten. Geld opgebracht door hardwerkende NL-ers die veel te veel belasting moeten betalen voor raamambtenaren die het werk wat ze volgens de onderdanen zouden moeten doen juist niet doen maar braaf de opdrachten uitvoeren van de LAFFE POLITIEK en hun cashende managers.
Bijna zou ik gaan hopen dat hij wanneer hij in zijn rollatorperiode zit en weer terug is in NL zelf door een marokkokaan wordt beroofd en gestoken.
Wat een dom land is dit toch. En de marokkokanen maar lachen.

ecologiste | 11-08-09 | 09:47

@ Caveman48 | 11-08-09 | 09:11

Die zijn er al een tijdje, alleen zijn ze een beetje doorgeslagen qua uitdossingen. Wel weer typerend dat in deze berichten niemand zich lijkt af te vragen waarom die jongeren zo geworden zijn, maar men - zoals in linkse kringen bon ton is - meteen de fout bij de nazi's zoekt.
www.google.nl/search?q=aalsmeer+jonger...

Rest In Privacy | 11-08-09 | 09:47

"Dan grijp ik in". Meneer loopt bij voorbaat al naast zijn ongetwifeld goed gepoetste politieschoenen. Ad Smit, de Judge Dredd van Multicultië, de man die onverbiddelijk toeslaat als de blanken ooit in de fout gaan.

Schoorsteenveger | 11-08-09 | 09:46

@ Fleurtje: ja een revolutie... misschien worden ze thuis wel gewoon ook niet geslagen. Ik moet wel zeggen dat geweld dom is PERIOD.

iCQ | 11-08-09 | 09:45

Hoe groot is de kans dat er iets gaat veranderen in dit land. Het is er de afgelopen 30 jaar ingeslopen, het duurt zeker wel weer 30 jaar voordat de ellende eruit is (als je per direct begint).
Hoe wil je ook 't meest tolerante land van de wereld veranderen waar alles kan en mag. Harde straffen kennen wij niet meer. Mietjes zijn we geworden!

Lekker_ijsje | 11-08-09 | 09:45

Het is logisch. Crimineeltjes en politie begrijpen elkaar goed.

Als jij als agent legaal mag roven, waarom tasjesdieven dan niet?

De burgert is immers de sukkel!

mail cheauvinist pic | 11-08-09 | 09:43

@ Vindefin | 11-08-09 | 09:39
De agenten en agentituées van de straat balen er ook als een stekker van dat ze niks mogen van boven. Tis al vaker gezegd, een verkeerde klap en je zit bij de bedrijfspsycholoog en mag je een week papieren over die tik invullen. Oh ja, en excuses maken aan die zuigerT die een hoek van je kreeg... Leve de managers! Vooral ook die bij de pliesies zitten.... Hoera! Hoera! Hoera!

F. von Zeikhoven | 11-08-09 | 09:43

Kijk justitie... er zijn twee oplossingen:
1 meer cellen (lees: klaslokalen/dwangarbeid) voor ze bouwen (kost geld)
2 pek met veren (kost minder geld maar vinden dan vaak de weg snel weer terug)

Feit is dat dit niet een Nederlands probleem is maar dat Nederland wel een belangrijke thuis basis is geworden (what else is new). Ongelijkheid geeft vrijwing in elke samenleving. Is het nu echt zo moeilijk om gewoon eens weer de zaken eerlijk te verdelen? Ik kots zo onderhand van die bange zogenaamde rijke mensen die dit alles 1 verzinnen 2 niet snappen 3 in de doofpot proberen te schrijven en 4 weg rennen naar buitenland/huis zodra ze genoeg cash hebben ofwel de vinger op de cashflow hebben zitten.

iCQ | 11-08-09 | 09:42

Paar corrigerende tikjes van 'n paar buurtbewoners aan vervelende crimineeltjes,drugshandelaartjes of opdringerige loverboys, met een honkbalknuppel, helpt beter als een wekelijks gesprek met de welszijnswerker van de buurt.Dit kon wel eens gaan gebeuren in de toekomst.
De prioriteit van de politie reikt nou eenmaal niet verder als parkeerbonnen en snelheidsovertredingen.

fleurtje | 11-08-09 | 09:42

F. von Zeikhoven | 11-08-09 | 09:32
Om helemaal van het gezeik af te zijn, is het beter raadzaam om een stulpje te zoeken in Baarle-Hertog..

Rector Reflector | 11-08-09 | 09:42

Die tukker heeft gewoon zijn bonnetjesquota niet gehaald voor dit jaar en dan gaat ie nu lopen jammeren.

sjaakdeslinksesul | 11-08-09 | 09:41

De beste man zegt zinnige dingen - en 4 miljard in de Bijlmer pompen, 1 miljard in de Zeedijk, dat is 5 miljard voor twee wijkjes in Amsterdam. Even in perspectief plaatsen, voor dat zelfde geld had Amsterdam ook 25 jaar lang 4000 politieagenten à 50k€ per jaar extra de openbare laten handhaven. Het is een kwestie van keuze maken....

Fimbulvetr | 11-08-09 | 09:41

-weggejorist-

Kale Haas | 11-08-09 | 09:40

Is die collega uut 't oost'n de mond gesnoerd; nix filmpje.

Frau Antje | 11-08-09 | 09:40

De Nederlandse regering is als de dood als oorspronkelijke bevolking zich begint te roeren. Want dat is het fundament van de samenleving. En kan dus politiek gezien grote gevolgen hebben. Maar dan hebben ze het wel aan hun eigen te danken. Het is van belang dat snel de kop in te drukken.

ps. Tijdens de tweede wereld oorlog waren onze politie agentjes ook zo stoer tegen hun eigen Nederlandse bevolking. Niets vreemd dus.

Kruiddamp | 11-08-09 | 09:39

@ erwin1277 | 11-08-09 | 09:32
In navolging van Das Experiment dat Deutsche DienderTs hier in de zummer op Renesse enzo meewandelen met onze Herman Dad zodat de Duitse rotventjes door Duitse rotagentjes am Tatort afgerekend kunnen worden (is dat nog wat geworden, iemand?) is het misschien een idee om eauk een pelotonnetje Mocro-cops hierheen te halen? Kijken wat er dan gebeurd...

F. von Zeikhoven | 11-08-09 | 09:39

Dus als ik het goed begrijp zal er alleen tegen autochtonen opgetreden wordt als het escaleert. Wij worden voorlopig inderdaad alleen boos op fora, maar dat blijft natuurlijk niet zo als dit soort PvdA typetjes het voor het zeggen blijven houden en alles maar door blijft etteren. Het broeit en het broeit en dit soort berichten helpen niet bepaald. De meeste autochtonen hebben nog teveel om te verliezen, maar ik geloof niet dat we alles zo maar zonder slag of stoot opgeven.. En dan heb ik het bijvoorbeeld over vrede, welvaart en vrijheid. Dit zijn inmiddels geen vanzelfsprekendheden meer.

Vindefin | 11-08-09 | 09:39

gaan ze nu pas actie ondernemen als de autochtone nederlander wat doet? of lees ik dat nou verkeerd?

Miata | 11-08-09 | 09:39

@ Fleauxe
De koekoek heeft het hek geverfd. Ik herhaal: de koekoek heeft het hek geverfd...

F. von Zeikhoven | 11-08-09 | 09:35

Multi-Culti, waarom dan?

Blue Leader | 11-08-09 | 09:34

Nog even geduld, de geitenwollensokkengeneraties zijn bijna met pensioen. Daarna gaat er een andere wind waaien.
www.youtube.com/watch?v=AElib2BPf-g

de Bree | 11-08-09 | 09:33

@ de Bree | 11-08-09 | 09:22
Vanwaar vertrekken we dan?

F. von Zeikhoven | 11-08-09 | 09:33

De overheid is de bezetter van Nederland en de politie is haar knokploeg.

metanderewoorden | 11-08-09 | 09:33

En zo'n man is politiecommissaris... Ik vraag me af bij wie hij in die 33 jaar allemaal onder het bureau heeft mogen plaatsnemen.

SODEP | 11-08-09 | 09:33

Die man kan mooi bij de RVD gaan werken, ook zulke wazige dolgedraaide mongolen.
Is hij ook PVDA member ?!, ze zijn te slim, wij klootjesvolk begrijpen hem/het gewoon niet (uitspraak pvda op vergadering leden verlies)

G-Label | 11-08-09 | 09:33

@ James Lastig | 11-08-09 | 09:31
Precies!
*IJverig makelaar in Baarle Nassau zoeken gaat*

F. von Zeikhoven | 11-08-09 | 09:32

Volgens mij is dit toch echt Adje 'Latje' Smit. Een diender die erom bekent staat (stond) hardhandig met de lange lat op te treden. Of het is een mythe of deze commissaris is met handen en voeten aan de plaatselijke politiek vastgebonden. Wie het weet mag het zeggen.

drs. S. Lim | 11-08-09 | 09:32

Tja als de politie liever anderen dingetjes doen en autochtonen niet sereus nemen en liefst een boete voor discriminatie uitschrijven dan kan je zoiets gaan verwachten dat men eigen rechter gaat spelen.
Hoe vaak laten ze deze alochtonen tyfuslijers gewoon lopen en doen er verder niets mee ?
Ze provoceren,bedreigen en als het even uitkomt dan beroven ze ook nog eens een bejaarden of een invaliden maar volgens de politie moet de gedupeerde maar beter op zijn spullen letten en niet zo over straat gaan !
Laat die vuile Rifapen die het hier verzieken gewoon optieven naar een cel in marokko !
Laat Marokko het probleem maar oplossen, we krijgen nog een hoop Kinderbijslag terug van dat land of durft de regering daar ook al geen verantwoording meer te dragen voor de schande van hun eigen Volk !
Als ik in Nederland een Volk echt ben gaan haten dan zijn het de Marokanen !
RaRa hoe zou dit allemaal gekomen zijn ... Discriminatie... ze kunnen van mij aan het gas met hun Discriminatie ze moeten gewoon oppleuren en heel snel voordat echt de knuppel los gaat in Amsterdam !

erwin1277 | 11-08-09 | 09:32

Vindt de politie het nu echt zo gek dat ze met de nek worden aangekeken? Het is een stel bonnenschrijvende niet-westerse-allochtonenvriendjes...

p0rn0 | 11-08-09 | 09:32

Volgens mij heeft Israël jaren terug al gezien dat je de Bijlmer beter plat kunt gooien...

F. von Zeikhoven | 11-08-09 | 09:31

Deze agent verwoordt op een prachtige manier het overheidsstandpunt. We laten iedere buitenlander z'n gang gaan en we houden al dat tuig de hand boven het hoofd. Maar als de balnke autochtonen het zat worden en zelf actie gaan ondernemen dan zullen we godverdomme die blanke racisten wel eens even aanpakken.
.
Vertrek uit dat debiele land en betaal er niet meer aan mee. Dat is de enige optie die een normaal mens nog heeft.

James Lastig | 11-08-09 | 09:31

De diverse importgroepen mogen blijkbaar allerlij crimineel verdrag vertonen, maar als autochtonen iets gaan doen, dan grijpt hij in.
En heel politiek correct links zich maar afvragen hoe ment toch zo dom kan zijn om PVV te stemmen.

Vogelbeest | 11-08-09 | 09:30

"De politie is je beste vriend" - als je crimineel bent tenminste.

metanderewoorden | 11-08-09 | 09:29

Zolang de allochtonen in Amsterdam de boel bij elkaar roven blijft Smit dus lekker op zijn duimen zitten maar mocht de autochtone bevolking dit zat raken dan heeft Smit er geen moeite mee om deze af te voeren.
Een mentaliteit die we zo'n 65 jaar geleden ook al eens bij de Amsterdamse politie zagen en die uiteindelijk een groot gedeelte van de Joodse bevolking van de stad het leven heeft gekost.

Haarkopje | 11-08-09 | 09:25

De Bijlmer het zou zo mooi worden. Weer miljarden vergooid dus.
En inderdaad wat maartsen schrijft klopt.
Ik hou niet van geweld maar wanneer ze mijn vrouw zouden doodsteken dan pak ik de dader en zijn hele familie compleet met neven en nichten want dan kan het mij ook niets meer schelen.
Wat ik al eerder heb geschreven: we naderen een moment dat er een burgeroorlog gaat uitbreken. natuurlijk moeten we voorkomen dat de autochtone bevolking in opstand komt want dan is het geweld nooit meer te stoppen. Dus vóór die tijd moet die LAFFE POLITIEK eens ruggengraat tonen und wohl dalli dalli.
Je kunt niet zomaar in de periode van 1970-2003 het aantal niet-westerse allochtonen opkrikken van 160.000 naar 1.600.000 zonder dat er ellende van komt wanneer blijkt dat er honderdduizenden gewoon niet mee willen doen.

ecologiste | 11-08-09 | 09:24

Blanke Nederlanders, u is gewaarschuwd. En u staat niet na de arrestatie niet na een kwartiertje weer op straat en de rechter laat u ook niet wegkomen met een taakstrafje. Zodra een blanke zich roert is het een vuile rotfascist, gemeente en hulpverlening trekken hun neus op, keren u de rug toe en u kunt brommen. Met het fascistische label op uw voorhoofd.

Shalome | 11-08-09 | 09:24

Als de autochtone handjes gaan wapperen grijptie pas in? En dan die autochtone handjes alleen maar boeien? En bedankt... Ook namens de ouwe openbare orde beschermerTs van de Van Ghentkazerne te 010...

F. von Zeikhoven | 11-08-09 | 09:23

Laat de opstand maar beginnen. Ik doe mee.

de Bree | 11-08-09 | 09:22

Marokkanen zijn gewoon tasjesrovers, niets meer aan doen.

azijnseikerT | 11-08-09 | 09:20

Wat een onsamenhangend stukje tekst. *het niet begrijpt

Beau ter Ham | 11-08-09 | 09:20

Voor veel minder geld los je ook het probleem van de Bijlmer op. Hoog hek er om heen en dan controle bij de poort. Dan heb je het probleem ook aardig in de hand!

Beter van niet | 11-08-09 | 09:20

-weggejorist-

Insignificant_Cunt | 11-08-09 | 09:20

-weggejorist-

gruppenfuhrer | 11-08-09 | 09:20

tuurlijk. we laten het zelf uit de hand lopen. pakken die rovertjes niet aan en als de mensen er dan zo gek van worden dat het echt genoeg is en zelf stappen nemen...... DAN grijpen we in...... de omgekeerde wereld zou ik zeggen. Niet gek dat de PVV zo wint.....

Lasvillan | 11-08-09 | 09:20

Tijd om nog meer gas op te pompen en Bijlmer reloaded te bouwen.

Petrus de Rewa | 11-08-09 | 09:18

kan dat gemirrord worden op dumpert aub, en een ondertiteling mag ook wel. Ik kan op het werk het geluid niet opdraai'n.

gruppenfuhrer | 11-08-09 | 09:18

Conclusie een rovende troep rift apen laten we ongemoeid (ies cultoer), maar zodra de autochtonen hierop reageren (want de politie is te druk met andere bezigheden), dan wordt Adje wakker. Dan ben je volgens mij gewoon een lafaard.

maartsen | 11-08-09 | 09:17

Wat ik uit dit artikel begrijp is een nieuwe voorstander van 4 miljard van ons belastinggeld over de balk smijten. Alsof je met een paar nieuwe bakstenen losgezongen pestkarakters tot normale mensen kunt omtoveren.

Als het zo simpel was, agentje Smit, had de wereld geen criminaliteitsprobleem meer.

Shalome | 11-08-09 | 09:17

Filmpje?
Internet Explorer cannot display the webpage

Kouwekak | 11-08-09 | 09:17

Net als in de jaren 70 de Marine er op af,dat zal ze leren.

brandy | 11-08-09 | 09:16

Filmpje 0:58: "Er komen steeds minder mensen bij de politie."
*zucht*.... met het salaris van een knaak en kauwgombal zou ik er ook niet aan twijfelen om bij de politie te gaan.

Fluffy Bunny | 11-08-09 | 09:16

Die collega uit het oosten van het land is op mijn macje niet te volgen.

Of je worst lust | 11-08-09 | 09:16

Ik las het artikel net in de Pers; ik vond het mooi.

Glorfindel | 11-08-09 | 09:12

Ik zat al een tijdje te wachten op de Nederlandse Boondock Saints. Van de Jantjes hoef je tegenwoordig ook niets meer te verwachten, in onze strijdmacht word je aangeklaagd als je in Irak iemand neerknalt...

Caveman48 | 11-08-09 | 09:11

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen