Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Rouvoet: secularisme net zo gevaarlijk als terrorisme

andregevaartje.pngHallo en welkom bij alweer de tweede aflevering van de rubriek "De ware aard der gristenpoliticus", waarin we aan de hand van achteloos gedane uitspraken (meestal voor eigen parochie) de herders binnen het CDA, de SGP en de CU trachten te ontmantelen. In aflevering 1 hebben we het al gehad over Jan-Peter Balkenende die zich met de opmerking "Zonder geloof kun je niet functioneren" ongewild een enorme bak ellende op de hals haalde, en vandaag is het de beurt aan zijn collega André Rouvoet. Vorige week preekte onze vicepremier op een door zijn partij georganiseerd islamdebat, en sprak hier de nu volgende woorden: "Als we het hebben over gevaren die onze samenleving bedreigen, dan zijn bepaalde elementen van het secularisme minstens zo bedreigend als bepaalde vormen van extremisme." Ja, u leest het goed. Alles is keurig geregistreerd op beeld en voor eeuwig vastgelegd door de collega's van Godvoordommen.nl. Maar op wat voor concreet gevaar zou André nu precies doelen? Al die honderden atheïsten die in het geheim aanslagen op Urk voorbereiden? Seculieren die gristelijke reclameborden willen verbieden en abri's slopen? Of zijn het toch die goddeloze terreurcellen die op donkere zolderkamertjes R. Dawkins uit hun hoofd zitten te leren, klaar om hun leven te geven voor de seculiere zaak? Zeg Rouvoet, akelige schaamhaarteller, doe eens uitleggen! Wij voelen ons gekwetst!

Reaguursels

Inloggen


ik vind iedereen die een sprookjesboek gebruikt om een mening te vormen gevaarlijk!

sjaak3512 | 30-06-09 | 23:01

Nog meer gas geven dus als Rouvoet oversteekt.

Rotzak84 | 30-06-09 | 21:13

Rouvoet is een heel eng mannetje.

Coyote | 30-06-09 | 20:44

spoorman | 30-06-09 | 17:42
Ja, maar afkicken is niet gemakkelijk. Zeker als je omgeving niet mee wil werken.

Schoorsteenveger | 30-06-09 | 18:04

'religie opium van het volk

spoorman | 30-06-09 | 17:42

@ DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:01
Atheïstische regimes... zijn die er dan?
Neem niet aan dat je doelt op de US of A?

Flowers | 30-06-09 | 16:11

Ach laat die mensen lekker in hun sprookjes geloven. Ik kan niet zonder bier leven. Zie me daar maar eens vanaf te brengen!

Flowers | 30-06-09 | 16:05

Voor de rechter met deze haatzaaier. Doodeng

Reaaalist | 30-06-09 | 14:33

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:27
Hij zegt dat er geclaimd moet worden. Kennelijk zou het anders niet goed gaan, zou de seculiere staat over de gristenen heen walsen.
Luister, Davido, het is voor mij uit dit hele kleine fragmentje zonneklaar wat De Plaatsvervanger Van God, André Rouvoet hier zegt. Moslims en Christenen moeten ruimte claimen. Kennelijk is die ruimte er niet, is die er onvoldoenden of dreigt die op z'n minst onvoldoende te worden.
Ik plaats deze opmerking in een bredere context waarin diezelfde Plaatsvervanger Van God, André Rouvoet, soortgelijke uitspraken doet.
Als jij vindt dat mijn interpretatie van hetgeen de Plaatsvervanger Van God, André Rouvoet, hier zegt uit de lucht gegrepen is of uit de duim gezogen, het zij zo.

Schoorsteenveger | 30-06-09 | 13:23

Ik zou willen dat er een god bestond, kon die eens een einde maken na 6000 jaar afwezigheid, rentmeesterschap noemen we dat!!!! Hij laat ons al jaren in de steek en kijkt toe hoe het ene geloof het andere elke dag weer afslacht! Of het ene geloof de andere ongelovige uit zijn naam een kopje kleiner maakt

Dus laat die god van jullie maar komen, en een einde maken aan het zooitje wat al die geloven aanrichten, en kom niet aan met het gelul dat het de mensen zelf zijn die dit veroorzaken! Als hij zich laat zien dan is er geen geloof meer dus ook geen narrigheid, dan is in ieder geval de noodzaak weg om elkaar maar uit te moorden als je van mening bent dat jij de absolute waarheid predikt!

Barbara Drijfzand | 30-06-09 | 12:52

Nou, en mét geloof kan ík niet functioneren. Het moet goedverdegoedver niet gekker worden. Ik functioneer al jaren goed zonder geloof.

smalltown_cynic | 30-06-09 | 12:50

@mezelf 12:30:

Daar komt in het geval van Nederland dus nog bij dat er erg veel christenen in het kabinet zitten. Schuldbewuste mensen, want zijn wij niet allen zondaars? Daaruit volgt vrijwel automatisch een soort van wereldverbetermanie. Voor iedereen het goede. Wat de heersende christelijke partij dan goed vindt iig. En anders sluiten we toch een compromis? Dan is iedereen iig een beetje blij. Maarja, de menselijke samenleving is een natuurlijk proces, en de natuur maakt geen compromissen. Uiteindelijk leidt dat wereldverbeteren uit schuldgevoel dus altijd tot problemen.

Thunderchild | 30-06-09 | 12:46

@Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 11:52

1)De enige vragen die wetenschap en kennis niet kunnen beantwoorden zijn vragen die bedacht zijn door religie en derhalve geen antwoord kennen.
"Waarom zijn we hier" gaat er vanuit dat er een reden is, die reden is slechts nog onbekend.
"Wat is er na de dood" gaat er vanuit dat er iets is na de dood, hoe dat er uit ziet is slechts onbekend.
Deze twee vragen zijn nou juist het product van aards denken. Religie heeft daar wel een antwoord op, waar we met ons aardse verstand vraagtekens bij zetten maar wetenschappelijk nog niet kunnen beantwoorden.

2)Theologie is geen wetenschap. Hier ben ik het met je eens.

3)Wat betreft onze maatschappij; die is in grote mate gevormd door oorlogen, godsdienstige en etnische vervolging, kolonialisatie en slavenhandel.
Zoals veel westerse-en niet westerse samenlevingen, daar hoeven we niet voor weg te lopen. Maar kunnen wij niet meer zonder slavenhandel? Onzin.
Bovendien heeft slavenhandel ons nog een (economisch) voordeel opgeleverd.
Die normen en waarden waar Balkenende cs. zo prat op gaan hebben we hier óndanks een joods-gristelijke achtergrond, niet dankzij.
Weldegelijk ontlenen we dankzij onze joods-christelijke achtergrond ons huidige normen en waarden. En ondanks die normen en waarden vinden we economisch gewin zo belangrijk dat we ze dikwijls uit het oog verliezen. Kijk b.v. maar naar de uitzending over internationale wapenhandel van gisterenavond op LLink. Geen mooier voorbeeld van verwrongen normen en waarden die buigen voor economisch gewin over de rug van onze afrikaanse medemens.

4)Het geloof is gehumaniseerd, en niet andersom; die claim op liefdadigheid en naastenliefde door gelovigen heeft mij altijd al matelijks geïrriteerd, omdat het in feite neerkomt op geschiedsvervalsing. Wij hebben hier honderdduizenden wetsartikelen, en daarvan vindt u er 3(!) terug uit de 10 geboden, waaronde godslastering die wat mij betreft per direct écht eens mag verdwijnen.
Het geloof is van de mensen maar niet per defenitie humaan. Zie de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar. Ik denk niet dat religie een claim heeft op liefdadigheid en naastenliefde. Ik zie in de Postcodeloterij een andersoortige liefdadigheid dan wat de Army of Salvation doet. Maar liefdadigheid blijft het. En wat betreft godslastering: Net zoals je democratie of dictatuur mag voorstaan, mag je het beschimpen en beledigen. Ook als ik er van overtuigd ben dat de democratie de minst schadelijk vorm van bestuur is. Voel ik mij dan gekwetst. Nee. En in mijn beleving mag ik ook onze lieve Heer of wie of wat er voor doorgaat en zijn volgelingen beschimpen en beledigen.

5)Sociale aspecten? Hoeveel kinderen worden er vandaag nog verstoten omdat ze homo zijn? Omdat ze de kerk de rug toekeren?
Kijk, het verschil zit hem hierin is dat er alle ruimte is voor b.v. homoseksuelen in de Religie. Zo vaak homoseksualiteit in zowel negatieve als positieve zin beschreven is in de Bijbel, zo vaak wordt het door gelovigen en religieuze instituties misbruikt voor eigen uitleg en gewin. Hierin schuilt ook de zwakte van een religie: de overtuigden zijn zwak, want mens.

6)Het 2e deel van uw betoogje kan ik vrij ver steun, meer dan André Rouvoet, dat garandeer ik u. Dat u echter een onderscheid maakt tussen secularisering ( proces ) en secularisme ( product ) als tweed totaal verschillende fenomenen is daar wel een smetje op.
Ik geloof dat we op grote delen het eens zijn met elkaar. Maar secularisme is geen product maar een overtuiging en beweging waarbij de secularisering het proces is om het product, de seculiere staat, te realiseren. Een seculiere staat is overigens geen atheistische staat. Ik ben daar geen voorstander van.

Grt, web_krijter

web_krijter | 30-06-09 | 12:40

@puber van 30:

van die bedreiging die Hitler was plukken we nu nog steeds de vruchten. Veel mensen durven de dingen nog steeds niet bij de naam te noemen uit angst dat men in een extreem-rechts hoekje geplaatst wordt. Er wordt nog steeds een hoop aan het nazisme gespiegeld in de politiek. Zelfs al is de waarheid in cijfers en statistieken uitgedrukt dan nog durven sommige politici zich niet conform deze gegevens uit te spreken omdat de conclusie in de beleving van deze personen naar het derde rijk zou ruiken. Hierdoor worden een hoop acties die ondernomen zouden moeten worden om weer enigszins cohesie binnen de samenleving te krijgen aan de kant geschoven.

Thunderchild | 30-06-09 | 12:30

@ DavidoDeChristen | 30-06-09 | 12:21

Zelfs als ze het niet over god maar over "de waarde van het leven" hebben, is dit geen argument want hoe kunnen zij voor iemand anders bepalen wat de waarde van het leven is? En sowieso zijn zij bij dit soort dingen voor een verbod, terwijl niemand ze verplicht gebruik te maken van deze mogelijkheid terwijl andersom zij het mensen die om wat voor reden dan ook gebruik willen maken van deze of gene mogelijkheid onmogelijk maken. En daar zit hem de kruks, religieuzen willen vrijheid om te geloven wat, waar en hoe ze maar willen maar ondertussen proberen ze "ongelovige" te dwingen de vrijheid om niet gelovig te leven in te perken met het verbieden van bepaalde medische vooruitgang, concerten, tv programma's, posters, plaatjes, exposities etc...

Capt. Iglo | 30-06-09 | 12:29

@ Capt. Iglo | 30-06-09 | 12:18

Maar denk jij dat de CU hun standpunten w.b. abortus beargumenteerd in de Kamer op basis van de bijbel? Ik denk dat ze het vooral zullen hebben over de 'waarde van het leven' ed.
Feit blijft dat je moeilijk kan nagaan of een bepaald standpunt gebaseerd is op religieuze motieven. En wat als dat het geval is? Moet je dat standpunt dan verbieden?
Jouw ideëen betreffende religie en politiek zijn niet uit te voeren.

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 12:21

@ DavidoDeChristen | 30-06-09 | 12:05

Dat van die leraar gaf ik als voorbeeld, aangezien de politiek de regels maakt en nu aan het bekijken is of dat wel of niet moet kunnen. En bij dat soort voorbeelden, waarbij de algemeen geldende wetten en regels in conflict zijn met de waarde en normen die religieuzen hanteren hebben de religieuzen gewoon pech. En zoals ik al eerder zei zou een religieus motief om ergens voor of tegen te zijn geen waarde moeten hebben. Aangezien die motieven niet daadwerkelijk te toetsen zijn. Abortus bijv. CU is tegen omdat het van god niet mag. Maar wie zegt dat? in de bijbel staat nergens letterlijk dat abortus niet is toegestaan, dat kan ook niet want in de tijd dat de bijbel is geschreven bestond het nog niet. Dan kan je zeggen: "maar toch is dat gods wil", maar dat is dus nergens aan te toetsen en niemand weet of hij dat bedoelt met wat er in de bijbel staat aangezien niemand erbij was toen die geschreven werd. Niemand kan uberhaupt met zekerheid zeggen of hij wel bestaat. Een argument zou bijv. zijn dat uit onderzoek blijkt dat iedereen abortus dan als nieuwe anticonceptie gaat gebruiken de het aantal abortussen met procenten zou stijgen. Je moet je dus baseren op aantoonbare feiten niet op eigen aannames, wat het politiek bedrijven vanuit religieus oogpunt dus zinloos zou maken.

Capt. Iglo | 30-06-09 | 12:18

@ cognitieve dissonant | 30-06-09 | 12:14

Aha, gelovigen zijn massamoordenaars "want" de kruistochten.
Wat zijn atheïsten dan wel niet? Ik noem Stalin, Lenin, Mao, Pol Pot, Caeusescu, etc.

Tientallen miljoenen slachtoffers hebben zij op hun geweten. De kruistochten en inquisitie zijn, hoe vreselijk ook, echt kinderspel wat dat betreft.

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 12:16

Haha die christenhonden zijn wel grapjassen! Het grootste probleem is in deze wereld geloof. Hij is zeker ff de kruistochten vergeten.. hoezo terroristen, massamoordenaars zijn het. In god geloven is net zo dom als in deze tijd geloven dat de aarde plat is.

cognitieve dissonant | 30-06-09 | 12:14

"zijn bepaalde elementen van het secularisme minstens zo bedreigend als bepaalde vormen van extremisme."
Tja als we het hebben over het securalisme van Hitler en Stalin, heeft ie natuurlijk gelijk...

puber van 30 | 30-06-09 | 12:14

@ Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 12:11

Aha... want dat zullen alle christenen zeggen inderdaad. En dat weet jij.

Leuk, al die 'strawmen' die je opzet voor jezelf.

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 12:13

@ Weisse rose | 30-06-09 | 12:07

Atheïsten geloven niet in hun eigen gelijk? :D
Dat christelijke rationele argumenten niet kunne bevatten is weer zo'n typische fundi-atheïstische oneliner van iemand die niet weet waar hij over praat.

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 12:12

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 12:06
Het is heel simpel.
Als je een atheïst vraagt: "wat zou jou overtuigen van het bestaan van god" dan zou hij een aantal dingen kunnen noemen die hem ertoe dwingen zijn mening te veranderen/bij te stellen. Dat is wetenschap. Daar valt te debatteren.
Als je een gristen vraagt: "wat zou jou overuigen van het niet-bestaan van god"
dan kan ik je bijna garanderen dat het antwoord luidt: "niets".
Dat is geen wetenschap. Daar valt niet te debatteren.
Tot zover les 1: wetenschappelijk debatteren voor dummies.

Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 12:11

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:43
Met een christen valt ook niet te discussiëren. Hij gelooft in zijn eigen gelijk en wil of kan rationele argumenten niet bevatten.

Weisse rose | 30-06-09 | 12:07

Capt. Iglo | 30-06-09 | 11:54
Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 11:55

Jullie hebben duidelijk nooit dergelijke academische debatten gezien. Als je denkt dat christelijke academici echt zo debaten, weet je er duidelijk niks vanaf.

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 12:06

Capt. Iglo | 30-06-09 | 11:50

W.b. scholing: eens.

Politiek: Aha, dus religie in de politiek moet niet verboden worden? Daar hoor ik je nu niet meer over namelijk. Je hebt het nu alleen over die homoseksuele leraar die ontslagen is op een school.

Religieuze instanties: Wat bedoel je met religieuze instanties? Kerken? Die krijgen geen subsidie. Christelijke hulpinstellingen? Hoezo zouden zij geen subsidie mogen krijgen? Christelijke jongerenorganisatie Youth For Christ levert volgens de onderzoeken het beste jongerenwerk in de grote steden. Zouden zij dan geen subsidie meer mogen krijgen, puur en alleen omdat ze christelijk zijn?

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 12:05

Rouvoet geeft geen voorbeelden. Daardoor blijft zijn uitspraak in de lucht hangen en kun je er slechts naar raden wat hij precies bedoelt. Duidelijk is dat hij gevaren ziet in het secularisme. Maar wat die gevaren precies inhouden volgens hem wordt niet duidelijk.
Waarmee we dus verder niets kunnen. Next!

metanderewoorden | 30-06-09 | 12:02

Ik geloof dat niet

eureka | 30-06-09 | 11:57

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:43
Hoe discussieer je met iemand die geen tastbare bewijzen aandraagt?
Christenen zijn nog erger dan Creationisten, ze zijn alleen eerlijk in hun onmacht om hun waanideëen wetenschappelijk en inhoudelijk te bekrachtigen.
Nee, het is wel leuker en moeilijker om met een gristen te debatteren over wetenschap vs. religie, maar het eindigt altijd ( herhaal: altijd ) in een schouderophalend "kweenie, daarom het het geloof" oid.
Houdoe en bedankt.

Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 11:55

@ DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:43

Dat komt omdat religieuze in die discussies gaan smijten met termen als de bijbel zegt, gods woord bepaald en dergelijke termen, dit zijn totaal inhoudsloze argumenten in zo'n discussie omdat die argumenten verder nergens aan te toetsen zijn, zo'n debat leidt daarom over het algemeen nergens toe...

Capt. Iglo | 30-06-09 | 11:54

web_krijter | 30-06-09 | 11:28
Religie is subjectief en gespeend van wetenschappelijk en pragmatisch denken, om die reden voor geen enkel wetenschappelijk domein functioneel als bron anders dan het verklaren van religie en haar invloed zelf.
De enige vragen die wetenschap en kennis niet kunnen beantwoorden zijn vragen die bedacht zijn door religie en derhalve geen antwoord kennen.
"Waarom zijn we hier" gaat er vanuit dat er een reden is, die reden is slechts nog onbekend.
"Wat is er na de dood" gaat er vanuit dat er iets is na de dood, hoe dat er uit ziet is slechts onbekend.
Het zijn theologische vragen en geen wetenschappelijke ( nee, theologie is geen wetenschap ).
Wat betreft onze maatschappij; die is in grote mate gevormd door oorlogen, godsdienstige en etnische vervolging, kolonialisatie en slavenhandel.
Zoals veel westerse-en niet westerse samenlevingen, daar hoeven we niet voor weg te lopen. Maar kunnen wij niet meer zonder slavenhandel? Onzin.
Bovendien heeft slavenhandel ons nog een (economisch) voordeel opgeleverd.
Die normen en waarden waar Balkenende cs. zo prat op gaan hebben we hier óndanks een joods-gristelijke achtergrond, niet dankzij.
Het geloof is gehumaniseerd, en niet andersom; die claim op liefdadigheid en naastenliefde door gelovigen heeft mij altijd al matelijks geïrriteerd, omdat het in feite neerkomt op geschiedsvervalsing. Wij hebben hier honderdduizenden wetsartikelen, en daarvan vindt u er 3(!) terug uit de 10 geboden, waaronde godslastering die wat mij betreft per direct écht eens mag verdwijnen.
Sociale aspecten? Hoeveel kinderen worden er vandaag nog verstoten omdat ze homo zijn? Omdat ze de kerk de rug toekeren?
Het 2e deel van uw betoogje kan ik vrij ver steun, meer dan André Rouvoet, dat garandeer ik u. Dat u echter een onderscheid maakt tussen secularisering ( proces ) en secularisme ( product ) als tweed totaal verschillende fenomenen is daar wel een smetje op.

Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 11:52

@ DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:24

Wat betreft de scholing, jij hebt het over onderwijzen in religie, eens! maar op een gristelijke school krijg je geen les over islam en andersom geldt hetzelfde. Op scholen zegt de leraar er ook niet bij dat, wat hij die kinderen met betrekking tot godsdienst leert, dat zijn eigen overtuiging is, dat er ook mensen zijn die er anders over denken of dat het ook anders kan zijn. Ik zou er voor pleiten om alle scholen openbaar te maken en inplaats van godsdienst onderwijs een maatschappijleer achtig vak aan de basis vakken toe te voegen dat alle (hoofd) religies individueel en globaal bespreekt, de herkomst, de inhoud etc... Op deze manier creeer je een stuk meer onderling begrip en het is aan kinderen zelf om eventueel een keuze te maken een bepaalde religie dieper te onderzoeken of zelfs te gaan begeleiden. Ze bezitten dan ook de kennis om deze (persoonlijke) keuze te maken.

Wat betreft religie in politiek: Neem als voorbeeld dat gebeuren met die leraar die wordt ontslagen vanwege zijn geaardheid. Dit is gewoon in strijd met de algemeen geldende wetten en regels, ik noem het verbod op discriminatie. In het geval dat alle scholen openbaar zouden zijn is dit probleem geheel niet aan de orde maar dat even terzijde. Op het moment dat vrijheid van godsdienst in strijd is met overige, geldende wetten moet godsdienst gewoon ondergeschik zijn. Verder is het natuurlijk meer dan vreemd dat een politieke partij die vrouwen verbiedt bestuurlijke functies te bekleden (SGP) mag bestaan en subsidie ontvangt.

Religieuze instanties zouden wat mij betreft ook geen recht moeten hebben op subsidie in welke vorm dan ook. Religie, wederom, is voor iedereen persoonlijk en de kosten die dit met zich meebrengt moeten zij zelf binnen hun geloofsgemeenschap dragen. Het is belachelijk om de staat en daarmee iedereen daarin te laten bijdragen.

Capt. Iglo | 30-06-09 | 11:50

@ Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 11:36

Dawkins zou eens in discussie moeten gaan met christenen die niet-creationist zijn. Ze staan in de rij om Dawkins te 'debaten', maar hij weigert constant. Jammer. Zou hem graag willen zien debateren met iemand als William Lane Craig, Alvin Plantinga of Dinesh D'Souza.

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:43

Schoorsteenveger | 30-06-09 | 11:23
Klopt. Daarom gaat bijvoorbeeld Richard Dawkins nooit in discussie met creationisten. Meningen mogen verschillen, en indien met op wetenschappelijk niveau een discussie aan wil gaan dan mag je die nooit ontlopen.
Maar krankzinnige ideëen moet je zo durven benoemen, en niet de tijd, energie en respect gunnen die ze niet verdient.

Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 11:36

@Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 10:37
Als u quasi-objectieve begrippen als systemen duidt dan hebt u nog wat stof tot nadenken.
Maar goed. Religie is een goede bron en dient als invalshoek in de filosofie. Wijsheid is niet alleen het voorrecht van de ongelovige, zegt de ongelovige. En wijsheid en kennis geven ook niet alle antwoorden op onze vragen.
Onze cultuur, de Nederlandse maar zeker de Westerse cultuur is doordezemt van religie en religieuze opvattingen en gebruiken. Een simpele 10 geboden zal een ieder aanspreken en is ten dele terug te vinden in onze wetgeving. Ook uw wetgeving. De sociale aspecten van religie en de sporen ervan vindt u nog dagelijks terug in o.a. de zorg, de sport en de omroep etc, etc. Vele verenigingen hebben een religieuze achtergrond en bestaan tot op de dag van vandaag. Ook uw sportvereniging of omroep?
Ik geloof niet en ben niet overtuigd van het bestaan van (een) god. Net zo min dat in niet overtuigd ben dat er geen god is. Ik denk dat onze menselijke eigenschappen en kwaliteiten te kort schieten om dat te kunnen waarnemen of bevatten. Bovenal denk ik dat het goddelijke in de mens zit, de overtuiging te willen deugen en goed te zijn voor je naasten en rechtvaardig en eerlijk te handelen. Daar zit niets religieus bij. Maar de mens is zwak en daarom niet goddelijk. En hebben sommigen een lichtend voorbeeld nodig. Daar is vaak teveel waarde aangehecht en als norm verheven en veel ellende uit voortgekomen.
Secularisering is geen staatkundig fenomeen. Secularisme wel. En alles waar -isme achter staat bekijk ik met een kritische blik. Neemt niet weg dat de secularisering wel verder gaat. Mensen hechten steeds minder belang aan religie als levenshouding. Dat is te prijzen, maar we hebben wel de plicht diegene die wel een religieuze levenshouding hebben de vrijheid te geven dat te kunnen blijven doen. In de kerk, maar niet in het parlement of onderwijs. Daar is in mijn overtuiging geen plek voor religie. Mensen dienen zonder verwijzing naar religie of geloof kennis op te kunnn doen of te kunnen argumenteren. Als men dat wel wenst is de kerk de enige aangewezen plek dat te doen. Wel moeten we er voor waken dat we gelovigen en hun instituties uitsluiten anders maken we dezelfde fout die gelovigen oneidig veel begaan hebben de afgelopen 2000 jaar.

web_krijter | 30-06-09 | 11:28

@ Schoorsteenveger | 30-06-09 | 11:21

Heb je een bron ofzo dat hij dat bedoelde? Ik heb hem nergens horen zeggen dat hij vond dat religie meer ruimte moet krijgen.

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:27

Ik bedoelde:

*Ik ben het wel met je eens dat scholen niet misbruikt moeten worden om MENSEN te bekeren o.i.d. Daar zijn scholen niet voor bedoeld.

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:26

@ Capt. Iglo | 30-06-09 | 11:19

Over scholen: Wat bedoel je precies? Wil je kinderen geen les geven over religie? Dat ze leren over de verschillende religies en wat het ongeveer inhoudt, lijkt mij een nuttige zaak eerlijk gezegd. Als je religie niet begrijpt, begrijp je een belangrijk deel van de samenleving niet. Ik ben het wel met je eens dat scholen niet misbruikt moeten worden om christenen te bekeren o.i.d. Daar zijn scholen niet voor bedoeld.

Over politiek: Hoe gaat dat precies in zijn werk? Religie verbannen uit de politiek? Mag je het woord bijbel of koran niet meer noemen? En waar trek je precies de lijn? Mogen woorden van Boeddha wel als inspiratie gebruikt woorden? Of Gandhi? Wat is wel religie en wat niet? Pfoeh... hoe ga je dat beoordelen? Moet er dan een soort commissie komen die beoordelen of iets wel of niet religieus is?
Het is niet uitvoerbaar.

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:24

Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 11:16
Ach komop. Moet ik overal bij gaan zetten "Volgens mijn bescheiden mening.."? Het gaat hier godeverdomme over groeperingen die nooit vinden dat wat ze zeggen gedachtenspinsels zijn, die zich elke keer weer beroepen op een waarheid buiten hen.

Schoorsteenveger | 30-06-09 | 11:23

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:13
Ik chargeer omdat ik de context helder wil krijgen. Hij trekt een vergelijking tussen Islam en Christendom, vindt dat de seculiere staat in elk geval ruimte moet geven, ook aan orthodoxe stromingen. Nou, dat is gewoon een feit, die ruimte is er en wordt maximaal misbruikt door dat tuig. Desondanks wordt de seculiere staat hier verdacht gemaakt.
Die orthodoxen hebben veel te veel ruimte, en het is naar mijn idee ongepast om vanuit de positie die Zijne Excelllentie heeft nog eens te gaan vinden dat die ruimte geclaimd zou mooeten worden.
Hij mag het zeggen hoor, maar dan mag ik zeggen, en ik vind met recht, dat ik Zijne Excellentie een ongelikte beer vind, een onbeschaamd arrogante christenhoeder die heel gauw weer in dat christelijke hoekje van hem, dat openluchtmuseum, moet worden teruggetrapt. En hard.

Schoorsteenveger | 30-06-09 | 11:21

@ DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:06

Met in het openbaar bedoel ik niet dat je niet meer naar de kerk mag of een EO jongerendag mag organiseren e.d. Op scholen, op je werk, in politiek, dagelijks bestuur e.d. zou religie geen enkele rol moeten spelen, daar zijn meerdere argumenten voor, om te beginnen heet het geloven, je moet er dus vanuit je zelf voor kiezen een geloof te gaan beleiden, een kind van 4 wat voor het eerst naar school gaat kan die afweging helemaal niet maken en wordt dus een bepaalde richting opgestuurd, verder is de beleving die iedereen bij zijn of haar religie heeft voor iedereen anders, het is persoonlijk, en behalve het (hand)boek van elke religie (bijbel, koran etc.) is er helemaal geen basis voor religie.'Het is ook vreemd dat bepaalde wetsvoorstellen wel of niet worden geaccepteerd op basis van religie, niemand kan aantonen of dingen daadwerkelijk wel zo zijn als bijv. de bijbel zegt of dat de dingen die daar staan zo bedoelt zijn als algemeen wordt aangenomen, het staat open voor interpretatie, dit zou dus in z'n geheel geen argument moeten zijn.

Capt. Iglo | 30-06-09 | 11:19

Schoorsteenveger | 30-06-09 | 11:13

Oei, argumenten die steek houden en pragmatisch denken.
Hou je een beetje rekening met het kwetsbare religieuze breintje van ons gristentje? Probeer in je betoog wat vaker "ik geloof dat" te verweven.
Maakt meer indruk.

Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 11:16

@ Schoorsteenveger | 30-06-09 | 11:13

Dat klopt.

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:14

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:01
Volgens mij is een atheïstisch regime dat godsdienst uit wil bannen iets heel anders dan een seculiere staat die zijn burgers godsdienstvrijheid garandeert. En een seculiere staat die godsdienstvrijheid garandeert is ook heel wat anders dan een theocratie die maar één geloof, één God, één moraal voorstaat.

Schoorsteenveger | 30-06-09 | 11:13

@ Schoorsteenveger | 30-06-09 | 11:08

Je zet een beetje een verknipt beeld neer van Nederland volgens mij. Je doet net alsof Nederland al eeuwen seculier is en gelovigen al eeuwen een kleine minderheid zijn. Niets is minder waar toch?

Waar heeft Rouvoet gezegd dat orthodox religieuze stromingen niet genoeg ruimte krijgen? Ik herken dat absoluut niet namelijk.

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:13

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:06
Heil Noord-Koreaanse toestanden!

Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 11:09

Wat eigenlijk veel bedenkelijker is dan die loze beschuldiging is het feit dat Zijne Excellentie en Plaatsvervanger van God André Rouvoet zich beklaagt. De 'overwegend seculiere omgeving' zou orthodoxe religieuze stromingen niet genoeg ruimte geven.
Dit is een uiterst onbeschofte, buitengewoon laaghartige aanval op een seculuere staat die het op heeft kunnen brengen, eeuwenlang, om dat zootje orthodoxe idioten de ruimte te geven hun discriminatoire handelen voort te zetten. Pas is er nog op zo'n refo-school, betaald door die seculiere staat, een homo buitengeflikkerd omdat ze vinden dat dit Go's wens is.
Die seculiere staat richt momenteel zichzelf bijna te gronde, André, omdat ze vindt dat afspraken afspraken zijn en er hier godsdienstvrijheid heerst, ook als blijkt dat een van die godsdiensten zich uiterst intolerant begint te gedragen.
Je probeert momenteel van twee walletjjes te eten, André. Dat gaat je opbreken. Je befgeeft je op glad ijs nu. Je zet eeuwenoude privilege's op het spel.

Schoorsteenveger | 30-06-09 | 11:08

@ Capt. Iglo | 30-06-09 | 11:00

Je hebt deels gelijk. Ik denk wel dat het ontbreken van religie zeker heeft meegespeeld bij de daden van deze atheïstische communisten. Religie geeft een land meestal een soort collectief geweten. Geestelijken kunnen de macht aanspreken op bepaalde daden die haaks staan op hun geloof, of het geloof van het volk. In het verleden zijn hier talloze voorbeelden van. Denk aan Nazi-Duitsland waar de kerk Hitler steeds probeerde tegen te werken maar uiteindelijk compleet uitgehold werd door Hitler en volledig naar zijn hand gezet.

Een staat zo inrichten dat geloof geen rol speelt in het openbare leven of het publieke debat, kan niet zonder dat je godsdienstvrijheid geweld aan doet. Als je mensen gaat verbieden hun geloof openbaar te beleven krijg je wel Noord-Koreaanse toestanden. Daar ben ik het dus ook absoluut niet met je eens.

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:06

@DavidoDeChristen | 30-06-09 | 10:47

Met zulke brave woorden kom je vast in de hemel!

Silence I Kill You! | 30-06-09 | 11:03

@ Schoorsteenveger | 30-06-09 | 10:56

Theocratiëen komen niet eens in de buurt bij de atheïstische regimes, als het gaat om de misdaden die ze begaan hebbben.

En wat is die duidelijke context dan? Het is een filmpje van 20 seconden? Wat heeft hij ervoor gezegd, legt hij zijn uitspraak daarna nog uit?

Wat hij zegt is dermate vaag dat ik mij niet kan voorstellen dat mensen hier echt gepikeerd over zijn.

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 11:01

@ DavidoDeChristen | 30-06-09 | 10:47

Het is vrij treurig om dat als argument tegen secularisatie te gebruiken, in de voorbeelden die jij noemt, vervingen de leiders van die landen religie door het communisme (zwart-wit gezegd), en door de machtswellust van de leiders individueel werden of zijn die landen geworden zoals ze zijn, dat heeft niet met religie of het ontbreken ervan te maken. Een staat kan gerust ingericht worden op een manier dat in het openbare bestuur/ het openbare leven, op scholen en in politiek etc. religie geen enkele rol speelt zonder dat, dat echt gevolgen heeft voor de leefbaarheid zal ik maar zeggen. Secularisatie wil niet zeggen dat je religie verbiedt maar je houdt het gewoon bij en voor jezelf en je geloofsgenoten, precies waar het thuis hoort...

Capt. Iglo | 30-06-09 | 11:00

Ja Rouvoet heeft gelijk die gekke secularisten zijn levens gevaarlijk, ze blazen zich op en proberen deur aan deur mensen te ontkerkelijken, ze maken onze jongens en meisjes gay en vervuilen hun kwetsbare geest met darwinistisch gedram over evolutie en wat nog al niet meer.

Knettergek!

Opportunist | 30-06-09 | 10:57

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 10:47
Nee, die theocratieën, die deugen.
Leg mij eens uit wat er hier uit zijn verband is gerukt trouwens. Rouvoet zegt het expliciet en in een duidelijke context.

Schoorsteenveger | 30-06-09 | 10:56

web_krijter | 30-06-09 | 10:14
Je kunt alles invullen.
Als het humanisme ertoe leidt....
Als de vrijmetselarij ertoe leidt....
Als het kapitalisme ertoe leidt....
Als het socialisme ertoe leidt....
Als de pop-industrie ertoe leidt....
Als het hoerenlopen ertoe leidt....
Als het nuttigen van roomijs ertoe leidt....
Als de gaswinning ertoe leidt...
Als ongesteldheid ertoe leidt...
Als....

Schoorsteenveger | 30-06-09 | 10:52

Ach ja, volledig seculiere staten zijn niet echt gezellig vaak.

Zie Stalin's USSR, Mao's China, Caeusecu's Roemenië, Noord-Korea, etc.

Maar weer knap hoor van Geenstijl, zo'n quite uit de context rukken! Daar zijn jullie erg goed in! En alle reaguurtjes gaan weer over de zeik. XD

DavidoDeChristen | 30-06-09 | 10:47

@ koerbagh

Tja, als jij het communisme ook als religie gaat zien.. De Grote leider en (gristen-)honden-eter Kim als godheid... zo lust ik er nog wel een paar. Straks gaan we atheisme ook als een religie beschouwen.

Towncar | 30-06-09 | 10:44

web_krijter | 30-06-09 | 10:26
Argumenten?
Ten eerste vraag ik me af wat u bedoelt met quasi-objectieve begrippen als
filosofisch leven, cultureel leven en sociaal leven. Ik kan me wel ongeveer een voorstelling maken, maar veel vager en alomvattender kunt u zich niet uitspreken.
Ten tweede ben ik dan erg benieuwd welke positieve bijdrage(n) religie levert in deze systemen. Naar mijn mening geen, nul en nihil. U kunt ze vast noemen, ik hoop dat u dat straks gaat doen, en dán zal ik daar op reageren. "Het relativeren van het aardse bestaan" lijkt me nou juist de aller-aller-aller ellendigste voorbeeld, omdat waarschijnlijk om die reden religieuzen elkaar en zichzelf soms zo makkelijk van kant maken, en het lijden van anderen als tijdelijk ongemak zien.
Ten derde vraag ik me af hoe secularisering ( staatkundig fenomeen ) ervoor kan zorgen dat religie verdwijnt uit de persoonlijke levenssfeer, anders dan dat het moeilijker wordt voor religieuzen om kinderen en volwassenen te indoctrineren met hun dogma, wat mij alleen maar aan te moedigen lijkt.
Uw reactie.

Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 10:37

is die man wel goed bij z'n hoofd??

Hemzelf | 30-06-09 | 10:34

@Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 10:17
Graag je argument(en)!

web_krijter | 30-06-09 | 10:26

ShakeTA | 30-06-09 | 10:13
Het eerste wat we moeten doen is ons als Niet-gestoordelingen bundelen.
Er zijn een aantal initiatieven, sommigen bestaan al redelijk lang, waar je als atheïst goed terecht kan en van waaruit er al af en toe speldenprikjes worden uitgedeeld aan de religieus-gehandicapten van dit land.
Ikzelf ga me deze week lid maken van De Vrije Gedachte, maar er zijn volgens mij meer dergelijke initiatieven. Als zulke verenigingen wat groter worden zou er op termijn eens een politieke beweging uit kunnen ontstaan, en dat zou een enorme stap zijn. Dus DOE iets. Anything.

Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 10:22

@Schoorsteenveger | 30-06-09 | 09:57
Ook dat is waar. Maar er zijn eenmaal mensen, broeders en zusters, die niet in staat zijn deze kritische en zelfstandige houding aan te nemen en voor zichzelf te denken en te beslissen wat goed en kwaad is. Natuurlijk wil Rouvoet c.s. graag hun leider en dienaar tegelijk zijn. Dat mag achter de deuren van de kerk en uiteraard niet in het parlement of als dienaar van de staat.

web_krijter | 30-06-09 | 10:22

Religie is het OPIUM van het volk. Na al die jaren staat deze uitspraak nog steeds als een paal boven water. En net als bij alle anderen harddrugs zijn de gevolgen DESASTREUS voor alle betrokken partijen. Echter, geen enkele andere harddrug heeft zulk negatieve gevolgen voor zoveel onschuldige derden als religie. Religie drukt zijn vreselijke, kwaadaardige, zieke, helse en verwerpelijke stempel op velen, die er niets mee te maken willen hebben. Religie is de rem op de civilisatie. Alle intellectuele verworvenheden zijn NIET ontstaan dankzij, maar ONDANKS religie. En ondanks dit ziet de religieuze achterban de wetenschap, die ons deze verworvenheden bracht, vaak als een bedreiging, omdat het keer op keer het ware, zwakzinnige en zwaar achterhaalde middeleeuwse gezicht van religie blootlegt. Het is uitermate jammer en onbegrijpelijk, dat in 2009 nog steeds zoveel mensen zo naïef en stug in deze onzin geloven. Religie is zooooooooooo middeleeuws!!

Louis Cypher | 30-06-09 | 10:21

Als secularlisatie er toe leidt dat religie verdwijnt uit het filosofisch, cultureel en sociaal leven dan is dat gevaarlijk. Religie biedt namelijk ook houvast en het relativeert het aardse bestaan.
web_krijter | 30-06-09 | 10:14
Gefeliciteerd! U bent genomineerd voor domste comment 2009.
Uitslag volgt in De Derde week van December.

Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 10:17

Ik deel de mening van Andre Rouvoet. Als secularlisatie er toe leidt dat religie verdwijnt uit het filosofisch, cultureel en sociaal leven dan is dat gevaarlijk. Religie biedt namelijk ook houvast en het relativeert het aardse bestaan. Maar religie hoort thuis in de kerk, moskee, pagode of synagoge en niet in het parlement. Vrijheid van religie en geloof moet net zoveel ruimte hebben als de vrijheid te leven en te handelen zonder geloof of overtuiging. Die twee mogen elkaar niet uitsluiten.

web_krijter | 30-06-09 | 10:14

Als Rouwvoet zo door gaat, samen met zijn collega-Reliterroristen zoals Osama bin Laden en dergelijken krijgt hij nog gelijk ook. Ik begin religie zo ontzettend beu te worden dat ik agressieve gevoelens begin te krijgen. Ik begin te denken dat het tijd word voor kei en kei harde actie (eigenlijk meer reactie) tegen de relidiotie die heerst in Nederland en de rest van de wereld. Hoe sneller religie wordt uitgeroeid (ja ik heb het woord gebruikt, maar niet mbt tot mensen maar mbt een fenomeen: religie) hoe beter het zal zijn voor de mensheid. We gaan er aan kapodt en het moet gestopt worden. Miljarden mensen zijn er al aan overleden, waarom doen we niks? De eerste mogelijkheid die ik krijg om een bijdrage te leveren aan de uitroeiing van religie zal ik met beide handen en fanatiek aanpakken! Ik ben het beu!

ShakeTA | 30-06-09 | 10:13

"Als we het hebben over gevaren die onze samenleving bedreigen, dan zijn bepaalde elementen van het secularisme minstens zo bedreigend als bepaalde vormen van extremisme."
Het is een nietszeggende uitspraak, obligaat, inhoudsloos, redundant. Vervang 'secularisme' door iets anders en je hebt nog steeds gelijk omdat je nog steeds niks hebt gezegd.
Maar de achtergrond van waaruit dergelijke uitspreken worden gedaan is des te veelzeggender. Rouvoet vindt het nodig om zijn gehoor te vertelllen dat toch eigenlijk gelovigen betere wezens zijn dan niet-gelovige mensen en dat een seculiere staat eigenlijk uit de koker van de duivel komt. Rouvoet vindt het opportuun om zijn gehoor te vertellen dat de gristenen eigenlijk degenen zijn die de seculiere staat niet laten ontsporen, die de samenleving in evenwicht houden, die bijsturen daar waar de duivel het slechtste met de mensheid voorheeft. Rouvoet vindt het passend om te suggereren dat de seculiere staat per definitie een gevaar is voor de samenleving omdat deze ruimte geeft aan diabolosche krachten, krachten die nooit de ruimte zouden krijgen als God het voor het zeggen had, als God's gebod zou gelden.
Het is de valsigheid van de gristenhoeders die het niet na kunnen laten hel en verdoemenis uit te roepen over iedereen die zich niet door hen wil laten temmen en terechtwijzen, over iedereen die als gevaar voor hun eigen machtspositie of als blokkade voor hun machtshonger wordt ervaren.
Hier nog een mooi voorbeeldje:
www.refdag.nl/artikel/1419029/Bijbel+e...
„Popzangers weten precies wat jongeren willen en spelen daar heel slim op in. Ten diepste zit daar de duivel achter.”

Schoorsteenveger | 30-06-09 | 09:57

Ik weet nog goed dat ik de zoon van prediker Billy Graham tijdens een dienst hoorde beweren dat de USA de kernbommen niet voor niks heeft en ze nu misschien maar eens in moet gaan zetten. Dit was na de aanslagen in de USA tijdens een kerkdienst uitgezonden door CNN waarbij alle nog levende presidenten van de USA aanwezig waren. Ik heb het ervaren als het begin van een derde wereldoorlog die nog steeds gaande is. Waarmee ik maar wil zeggen dat sommige vormen van gristendom net zo goed gevaarlijk zijn. Dus vreemde uitspraak van Rouvoet.

Simon_GS | 30-06-09 | 09:33

Wir haben es nicht gewusst

Rectificatie en 2 fust bier!!!

Karel Ansloos | 30-06-09 | 09:29

Als gristenen en andere sprookjesvolgerts deze houding aan blijven nemen tegen niet gelovigen, dan wordt secularisme op een zeker moment inderdaad gevaarlijk. Uiteindelijk zullen we ook onze tanden laten zien, als we het echt spuugzat geworden zijn om door jullie achterlijke overtuigingen gepiepeld te worden in ons dagelijks leven. Ga lekker thuis geloven achter je eigen voordeur en hou ons erbuiten. Het is al erg genoeg dat we een regering en een koningshuis hebben van mensen die daadwerkelijk nog in sprookjes geloven.

Pieter Bas | 30-06-09 | 09:23

Ach hij is een marionet van de echte machthebbers, het hele kabinet trouwens. Nederland is hard op weg politiestaat te worden, net als in de VS. Bilderberg groep was 2 weken geleden, maar daar hoor je in de media niks over. Toch raar dat volksvertegenwoordigers oa. in het geheim beleid maken. En oh wee als je vragen gaat stellen dan mag je meteen de cel in. Geenstijl het zou jullie heeeeel erg sieren om een keer verslag te doen van Bilderberg. Of zitten jullie nog in denial?

Xandrino | 30-06-09 | 09:06

@JanRap 8:42
Hij is niet alleen naief, maar ook een slecht politicus-met-den-bijbel, waar staat tenslotte dat je schaamhaar bij kinderen moet tellen, of zou dat iets te maken hebben met een foute sexuele voorkeur die wel vaker voorkomt bij gggristenen?

necrosis | 30-06-09 | 09:00

Beminde broeders en broedsters, we zijn het weer bijna helemaal eens.
In tijden als dit is het van groot belang naar het Westen te kijken, naar de Wikiquote van Pat Condell om precies te zijn:
"If you're looking at the Bible for a guide to living a compassionate, wise and humane life, well, frankly you've got more chance of finding a lap dancing club in Mekka or a virgin in a catholic orphanage. "

De Pruis | 30-06-09 | 08:59

GS, bedankt voor het opnieuw wakker maken, dit is echt verschrikkelijk, Nazi-Duitsland is er niks bij.

taxus | 30-06-09 | 08:57

Kan deze hele domme knaap svp met de eerstvolgende mui de zee in rotten.
Wat een triest geval. Burgeroorlog kom er eens in!

ReligionSucks | 30-06-09 | 08:49

Ja WTF bedoeld die in sprookjes gelovend gristen heumeu...

Doc Damage | 30-06-09 | 08:48

Tering, ik vind die Rouvoet wel ontzettend beledigend; alsof gelovigen de wijsheid in pacht hebben en dat seculieren maar een zoodje ongeregeld zijn. Het zijn juist seculieren die hun leven inrichten door weldenkendheid en een eigen mate van ethische afwegingen. Gelovigen halen hun zogenaamde wijsheid en levenshouding uit een sprookjesboek en doen daar heel gewichtig over. Hoe kun je zo naief zijn...

JanRap | 30-06-09 | 08:42

Tijd om een voorbeeld te nemen aan Frankrijk met hun laïcisme. Kerk en staat gescheiden zoals hier, maar een stap verder met het verbieden van religieuze uitingen in politiek en publiek. Scheelt een hoop gedonder, en fundi's zoals onze schaamhaartellert...

Whiskeyjack | 30-06-09 | 08:33

Onze pastoor vindt dat kudtgrefo Rouvoet een ketter is
*steekt brandstapel alvast aan*

Aktivist | 30-06-09 | 08:25

Ondertussen, in Hilversum:
"Minister Plasterk dreigt de TROS in 2010 geen uitzendlicentie meer te geven"

Ik weet, het is nog wat prematuur, en ik heb na die eerste regel niet verder gelezen, maar: *champagne pakt*

Watler | 30-06-09 | 08:21

Kan iemand, wie dan ook, mijn in jezusnaam nu eens uitleggen dat dit soort religieuze debielen anno 2009 zo veel macht hebben in één van de modernste samenlevingen ter wereld? Ik begrijp het echt niet. Het is een sarcasme, of gewone retorische vraag: we hébben toch een zogenaamde seculiere rechtsstaat hier? Waarom dan gristendebielen die aan de lopende band vanuit politieke functies hun indoctrinerende en beledigende gal spuwen over groepen die wereldwijd zelden, en in nederland nog nóóit geweld hebben gebruikt omwille van hun seculiere ideologie?
Waarom ambtenaren rechten geven om homosexuele koppels rechten te onthouden, op basis van hun achterlijke doctrine?
Waarom wetsartikelen op basis van enkel en alleen de krankzinnigheid en lange tenen van godsdienstwaanzinnigen?
Waar de f*ck blijft die atheïstische politieke partij?
Geen pussyhumanisten, of quasi-seculieren *kuchpvda* die ons stiekum toch maar gewoon uitleveren aan de relifanaten. Atheïsme NU!

Koekje-dr-bij? | 30-06-09 | 08:14

necrosis | 30-06-09 | 07:53
een aantal jaren geleden werd Roufout nog gezien als een hele redelijke en oprechte man.
Gelukkig stelt dat beeld zich vanzelf bij.

Teun van het Tuinpad | 30-06-09 | 08:05

Het is een schande dat iemand als de christenfundamentalist Rouvoet in een regering kan zitten.
Er zijn blijkbaar nog erg veel christenen die de gevaren van deze man niet zien, en blind op hem stemmen want anders wordt god misschien wel boos. Zonder zich te verdiepen in de onzin die meneer Rouvoet continu van zich geeft.

tele2 | 30-06-09 | 07:56

Rouvoet doet me denken aan een ouderwetsche schoolmeester-met-den-Spaansche-riet.
En + veel voor de laatste zin van Mutsaerts.

necrosis | 30-06-09 | 07:53

+T!

marenqo | 30-06-09 | 07:46

Gott is tod, hail Nietzsche!

marenqo | 30-06-09 | 07:45

Deze zin ging een beetje te ver mijnheer Rouvoet en verraad uw diepere roerselen.
U mag van mij in god geloven maar daarmee kunt u de Waarheid niet claimen.
U mag van mij echter geen geld krijgen om bijzondere scholen te financieren. Islam en Jodendom idem dito. Ik accepteer ze en iedereen mag geloven wat hij/zij wil. Maar blijf van mijn vrijheid af, ook via de onderhuidse wij/zij houding die diep is doorgegedrongen in de samenleving die net zo goed van mij (ons) is als van u. RESPTEC voor logos mijnheer Rouvoet.

ecologiste | 30-06-09 | 07:39

mutsears... hebbie weer wat kunnen vinden om heibel te maken? :P

discoverer | 30-06-09 | 07:39

Dochter Rouvoet tegen pappa: pappa, ik ben weer zwanger.
André tegen dochter: god zij geprezen, wat wordt het dit keer?
Dochter tegen pappa: een atheïstje........

necrosis | 30-06-09 | 07:39

Roupoot is knettergek, geloof heb je niet nodig nergens voor.

protonplof | 30-06-09 | 07:34

Berluconi maakt hier ook niet zo'n punt van.En de paus woont daar om de hoek.

fleurtje | 30-06-09 | 07:33

@Conan de Rabarber | 29-06-09 | 20:59
Dus valt dit in de categorie 'gras is groen, maar soms ook geel en bruin'.
Niet spectaculair, niet verrassend, niet onthullend, niet schokkend, niet grappig, dus niet GS-waardig.

niet voor de hond | 30-06-09 | 07:28

Nou, bedankt dan maar Dommie!
;)

Teun van het Tuinpad | 30-06-09 | 06:48

''4 The Argument from Degree. We notice that things in the world
differ. There are degrees of, say, goodness or perfection. But
we judge these degrees only by comparison with a maximum.
Humans can be both good and bad, so the maximum goodness
cannot rest in us. Therefore there must be some other maximum
to set the standard for perfection, and we call that
maximum God.
That's an argument? You might as well say, people vary in smelliness
but we can make the comparison only by reference to a perfect
maximum of conceivable smelliness. Therefore there must exist a
pre-eminently peerless stinker, and we call him God. Or substitute
any dimension of comparison you like, and derive an equivalently''

Dawkins ftw. :)

Vooral die stukjes over dat de founding fathers van de USofA zich zelf meer secularisten vonden dan Christelijk. Dat zouden ze tegenwoordig in Amerika liever niet horen denk ik :>

1337haxxor | 30-06-09 | 06:43

Hee Tuinpad, gefeli met je geenstijlwoordverzinselsvermeldingsxlsje!

Einde van de Domheid | 30-06-09 | 06:41

Waarom denk ik dat hij verzuring, cynisme, veroordeling, stigmatisering, voortdurende kritiek, ongeinteresseerdheid, projectie en louter zelfbelang bedoeld?

Einde van de Domheid | 30-06-09 | 06:39

Hij heeft wel gelijk. Als iedereen zou zien dat god (en andere goden) onzin is en het leven dus betekenisloos is, er geen zin van het leven is en je dus maar wat kunt doen. Lees; je kunt echt alles doen. Dan is de beer natuurlijk los. Je kunt 6 miljard mensen hebben die maar wat doen. Wie heeft de macht dan nog. Dat het voor ons geestelijke vrijehid betekent daar gaat ie aan voorbij. Daar hebben we blijkbaar geen recht op. Smerige indoctrinant!

Rest In Privacy | 30-06-09 | 06:34

Ik ga even lekker seculair een kopje koffie drinken, dat zal 'm leren.

Teun van het Tuinpad | 30-06-09 | 06:24

Als wij in de vreetkeet zitten merk ik niks van al die beslommeringen achmed de machinist eet lekker z'n halal kippie, onze Ben-Tzion heeft z'n eigen kosjer magnetron en wij eten lekker frikandellen uit de vetpan. Alles word betaald uit dezelfde pot door een bedrijf die schijt heeft aan alle andere denkwijzes dan winst maken. Is eigenlijk ook seculair in het micro.

publicitaire hitman | 30-06-09 | 05:32

atheisten nemen rationaliteit te serieus, mono deïsten God, en zeau heeft iedereen wel een meta
.
wees post-modern

marenqo | 30-06-09 | 04:56

Brave hypocrieten als Balkenende en Rouvoet (mannen die volgens mij, uit principe, nooit met meer dan in totaal 1 vrouw in hun leven seks hebben gehad) zijn een bedreiging voor een seculiere democratie als de Nederlandse. Dit zijn mannen die door een openbare orde argument en een stille briefing van de AIVD stilzwijgend een moord zouden kunnen goedkeuren, een moord zoals die op Pim F. bijv. Het is jammer dat Nederland geregeerd wordt door iemand als Balkenende, een jongen die vroeger op het schoolplein voortdurend gepootjehaakt en gepiepeld werd omdat het zo'n nerd was. Hij heeft bij Barend en Van Dorp toegegeven dat hij tot zijn achttiende een plakboek met foto's van en krantenknipsels over Prins Bernhard onder zijn bed had liggen... Wat een trieste kansloze vent is die Bakellende zeg, gauw wegstemmen, zelfs 80% van de CDA'ers vindt hem een oppernerd. Om over Gestapo hoofdman Hirsch Ballin maar helemaal te zwijgen...

Harry Bols | 30-06-09 | 04:03

@ganzo | 30-06-09 | 03:24
Secularisme op zich is geen gevaar voor een samenleving, denk ik. Vervlakking wel. Een samenleving waar een ieder argeloos tevreden met zichzelf en het eigen bestaan is, zal geen weerstand bieden tegen processen die (onder meer vanuit een religie of wat voor andere groepsgedachte dan ook geregisseerd) op die samenleving worden losgelaten. Sterker, die tevreden samenleving zal niet eens dergelijke ontwikkelingen (willen) herkennen en erkennen. "Met mij gaat alles prima". Sure.
En wat gebeurt er om 5 voor 12, als opeens de ernst van de zaak tot de goegemeente doordringt? Inderdaad, men roept om een sterke leider, bij gebrek aan eigen handelingsvaardigheid.
Maar goed, dat staat los van Uw opmerking (vrije vertaling), dat het huidige heilig verklaren van zichzelf religieus noemenden, uiteraard kant nog wal raakt.

HY78. | 30-06-09 | 03:36

ganzo | 30-06-09 | 03:24
De dominees, priesters en imams weten dat maar al te goed. Daarom zijn ze er zo tegen...

seven | 30-06-09 | 03:30

secularisme is geen bedreiging voor de samenleving, wel een bedreiging voor genootschappen waar andre r. deel van uitmaakt. helaas, het zal nog generaties duren voordat de meerderheid dat door heeft.

ganzo | 30-06-09 | 03:24

koerbagh ® | 30-06-09 | 03:06
Tja feminisme...
Wiki omschrijft het al onder de bijpassende poster ..
"'Rosie the Riveter' (Rosie de klinker) van J. Howard Miller, die symbool stond voor de 6 miljoen werkende vrouwen in de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd later het symbool van het Amerikaanse feminisme (mèt hoofddoek) "
Met hoofddoek

seven | 30-06-09 | 03:18

Het is natuurlijk de gewoonte voor een gelovige zoals Rouvoet om alles wat buiten hun specifieke geloof valt als eng of fout te beschouwen. Seculier is niet het wereldbeeld van Rouvoet of de maatschappij die hij voorstaat. En zonder zich te verdiepen of die seculieren echt zo eng zijn, gaat hij ervan uit dat ze wel verkeerd moeten zijn, want zijn religie is immers het beste, meest verheven, etc. Alles wat daar buiten valt moet wel slecht(er) zijn. Neemt ook geen seconde de moeite om die feiten ook op waarheid te onderzoeken. Het omgekeerde is eerder waar *Zie linkjes @ seven 21:14

seven | 30-06-09 | 03:02

koerbagh ® | 30-06-09 | 02:46
Ah Hitchens! Ja die kennen we wel. Goed spreker. Feit blijft dat het al dan niet bestaan van een god voor mij volstrekt onbelangrijk is. Het bestaan van religie natuurlijk wel, zie Rouvoet.

Red Rooster | 30-06-09 | 02:59

Rouvoet heeft volkomen gelijk. De politieke tak van het CDA (secularisme in motion) is inderdaad een bedreigend fenomeen. Lui, die ongewapend in de frontlinie denken te kunnen staan met de boodschap "Wie kot de pouwer!". Hoe plucheplakkerig en wereldvreemd wilt U het hebben?

HY78. | 30-06-09 | 02:58

Ok, dank je GS, deze vragen zou ik ook graag een antwoord op krijgen.

Fragony | 30-06-09 | 02:53

AntiSoof | 30-06-09 | 02:43
Groot gelijk! Het was uiterst begrijpelijk.

~Strotgondel Sr.~ | 30-06-09 | 02:50

bottehond | 30-06-09 | 02:44
Je moet even ctrl f en op je eigen naam in dit topic en aanvullen, verbeteren wat er nog mist. Immers de sociolect lijst is far from complete..
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/06/...

seven | 30-06-09 | 02:46

@koerbagh ® | 30-06-09 | 02:41
Goed gezegd.

AntiSoof | 30-06-09 | 02:43

Rammstein | 30-06-09 | 02:32
PS I'll be back, dat zeiden er meer dan Arnold (de verlosser, hij komt, ze wachten al 2k jaar)
Nog wat tijdelijke afscheidsmuziek, wachtend op je wederkomst.. www.youtube.com/watch?v=ZhLMgPopiho&am... Da Silva featuring Cassandra - Touch Me

seven | 30-06-09 | 02:42

@Red Rooster | 30-06-09 | 02:34:
Geen woordspelletje. Het is een strijd tussen diegenen die ontologische waarheden willen verheffen tot (of liever: verwarren met!) met epistemologische waarheden en diegenen die epistemologie willen vrijwaren van (onzinnige) metafysica.

(Ehmmmm... in lekentaal is dat inderdaad een woordspelletje, nu ik er even over nadenk... maar niet eentje zonder -wetenschappelijk en politieke- consequenties.)

koerbagh ® | 30-06-09 | 02:41

koerbagh ® | 30-06-09 | 02:32
Dat is dan weer anti-theisme. Maar daarvoor hoeven we niet te bewijzen dat god niet bestaat.

Red Rooster | 30-06-09 | 02:41

Canterwood | 30-06-09 | 02:20
Ik bedoelde dat agnosticisme inherent is aan de meeste rationele standpunten, vanwege gebrek aan absolute zekerheden. Jezelf agnost noemen voegt dus alleen iets toe als je niet claimt dat je standpunt rationeel is.

BombieDeZombie | 30-06-09 | 02:41

Oh, is simmers immers? En id is gelijk aan is? Ja, hoor.

AntiSoof | 30-06-09 | 02:40

Sorry, ben wat laat voor de discussie - moest nog offertjes brengen in de huistempel, de godentempel, de vooroudertempel en daarna een begrafenisceremonie dus je begrijpt...

Maar ik vind wel dat Rouvoet dit moet kunnen zeggen.

Net zoals ik moet kunnen zeggen dat hij het vleesgeworden voorbeeld is van wat je krijgt als generaties lang meisjes op de Veluwe door die lange rokken minder hard kunnen lopen dan hun grote broer.

vraagstaart | 30-06-09 | 02:39

@ 02:32:
simmers= immers
id= is

koerbagh ® | 30-06-09 | 02:34

Rammstein | 30-06-09 | 02:32
Doe hem namens mij de groeten van z'n vader ;)

seven | 30-06-09 | 02:34

Je kan er heel veel woorden voor gebruiken om je positie te definiëren. Het is als het geloof in sinterklaas, of je gelooft erin of niet.

seven | 30-06-09 | 02:32

@Ja, hè. Het nivo is ff te hoog nu, stelletje denkerDts.

AntiSoof | 30-06-09 | 02:32

@Red Rooster | 30-06-09 | 02:22 :
Zolang er types als Rouvoet, Balkenende en Van der Vlies zijn op deez' aard' en ons allen den wet willen voorschrijven, geholpen door Veluwse, Zuiderzeesche en Zeeuwsche horden die hun leugens en propaganda op de internets verspreiden (*lange bijzin: het internets dat ook slechts het resultaat is van wetenschap en dus homoseksueel duivels werk, volgens hunnie... De computer is simmers de uitvinding van de homo-sensueel Alan Turing... 94.100.113.20/631000001-631050000/6310... Maar goed, hypocrisie en achter-de-ellebogen id des grefo's eigen); zolang dat dus allemaal het geval is:
Dan is het de plicht van elke secularist (en of het nu agnost of atheist is) om daar heel radicaal en heel fanatiek in te zijn. Geef ze een vinger en ze nemen niet alleen de hand maar je lijf en leden en ketenen die aan het hek rond de kerk.

koerbagh ® | 30-06-09 | 02:32

seven | 30-06-09 | 02:21
Kan zijn dat ik af en toe een tijdje pleiten ben, no worries.
I'll be bhâck .....
Even met Jezus overleggen.
*raus*

Rammstein | 30-06-09 | 02:32

Dames en heren, ik wens u welterusten. En tot ziens.

Canterwood | 30-06-09 | 02:30

koerbagh ® | 30-06-09 | 02:07
Ja, dat stuk heb ik eerder gelezen, het is heerlijk analytisch. Ik verfoei elke religie die mensen belachelijke regels oplegt. Heb ik iets anders beweerd @ 02:02 ?

~Strotgondel Sr.~ | 30-06-09 | 02:27

Zo jammer! | 30-06-09 | 02:18
Je zou inderdaad toch denken dat de ideeen van een groot schrijver en historicus als Poe ondertussen ingang hebben gevonden. Des te treuriger is het dat ik dit soort ideeen op een publiek forum in fokkin' NL van me af moet reaguren. Des te meer bewijst dit dat de jaren 50-spruitenmentaliteit als die van Rouvoet met wortel en tak uitgeroeid dienen te worden.

3 Johannes: 13 | 30-06-09 | 02:25

openbaarminiserie | 30-06-09 | 02:21
Zeker is die er. En het is heel goed mogelijk dat er dingen zijn die we fundamenteel niet kunnen begrijpen. Maar ongegronde gooien doen zonder enige poging na te kijken of het wel strookt met de feiten is geen oplossing daarvoor. En hoe kom je erbij dat geloven hetzelfde is of leidt tot bevatten?

Canterwood | 30-06-09 | 02:24

koerbagh ® | 30-06-09 | 02:16
Ik vroeg het mij af omdat je nogal fanatiek overkomt op dit punt. Verder zijn wij het eens en ik heb net geleerd dat ik agnostisch atheist ben. Maar ik zal dat verder niet op mijn visitekaartje drukken.

Red Rooster | 30-06-09 | 02:22

Canterwood @02:17

Echter, je zult met me eens zijn dat er een bovengrens aan ons intellect is. Er zullen dus zaken zijn die wij eenvoudigweg niet kunnen begrijpen doch die wel rationeel zijn. Om die zaken te kunnen bevatten en in te passen rest ons slechts 1 optie, namelijk geloven.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 02:21

openbaarminiserie | 30-06-09 | 02:05
Religieus besef van schoonheid.. denk daaraan. Dat is niet hetzelfde als bv godsdienst. Mensen kunnen met religieuze verering (denk bv nu aan Micheal Jackson ;) of veel klassieke stukken ) naar een muziekstuk luisteren, of kunst bewonderen. Zo kan je ook naar de wetenschap en de natuur en sterren, sterrenstelsels en planeten en eigenlijk het hele heelal kijken. Dus het niet alleen als droge feiten zien, maar juist de schoonheid erin zien. Dat bedoelde Einstein. En inderdaad zijn er vele vele wetenschappers en biologen of zelfs wiskundige (juist wiskundigen) die naar de schoonheid van het geheel kijken. Maar ook het geluk, de euforie als een hypothese wordt bewezen. Dat zegt dus niets over het feit of hij in een god gelooft. Sterker daar was hij duidelijk over dat hij dat, de bijbel, maar als kinderachtig bijgeloof zag.
PS Einstein sprak geen Nederlands.. de originele tekst is duidelijker. Verwijst naar seven | 30-06-09 | 01:03

seven | 30-06-09 | 02:21

Red Rooster | 30-06-09 | 02:09
Simpel, omdat de rechtspraak een gelijkvormige ontwikkeling in het europese verlichte gedachtegoed heeft doorgemaakt als de filosofie over religie. In de visie van agnosten zou bijvoorbeeld hekserij weleens met moderne forensische middelen bewezen kunnen worden, omdat hiervoor geen filosofische en juridische argumenten bestaan om dit te ontkrachten. Het is namelijk een buitenzintuigelijk fenomeen. Toch durft geen enkele agnost het bestaan van hekserij te onderkennen, terwijl het bestaan van een godheid, een idee wat in eerste instantie nodig is voor een oordeel inzake hekserij, niet met kracht veroordeeld wordt. Agnosticisme verdedigt zich dus tegen haar eigen omstandigheden van onstaan.
Overigens zijn generalisaties doorgaans een uiting van exemplarisch denken, wat ik u als genuanceerd agnost niet hoef uit te leggen.....

3 Johannes: 13 | 30-06-09 | 02:21

BombieDeZombie | 30-06-09 | 02:13
Ik denk dat het toch 'eeuwige twijfelaar' betekent, want wat het woordenboek ook zegt, de betekenis van een woord hangt van zijn context af. In de context van religie betekent agnosticisme dat je de mogelijkheid uitdrukkelijk in het midden laat. Of zie ik dat verkeerd?

Canterwood | 30-06-09 | 02:20

Nou, dan zal het wel zo zijn

BombieDeZombie | 30-06-09 | 02:19

3 Johannes: 13 | 30-06-09 | 01:58
Edgar Allen Poe had het hier al over. Eureka, noemde hij zijn schrijven.
De evolutie theorie van Darwin was hij in dit werk al 11 jaar voor.
En Einstein moest, geloof ik, nog geboren worden.
Maar dat even terzijde.

Zo jammer! | 30-06-09 | 02:18

@Red Rooster | 30-06-09 | 02:14:
Nope... En Philipse ook niet. Het is een logische weerlegging van de redelijkheid van agnosticisme. Zo redelijk is het niet. Het is voornamelijk lui.

koerbagh ® | 30-06-09 | 02:18

BombieDeZombie | 30-06-09 | 02:13
Weet je wat, ik denk dat jij gelijk hebt.

Red Rooster | 30-06-09 | 02:17

openbaarminiserie | 30-06-09 | 02:15
Onwaar. Het consistent zijn van de wereld heeft niks met ons intellect te maken en is een minimale vereiste. Wat één of andere intelligentie daar later van maakt is niet van belang.

Canterwood | 30-06-09 | 02:17

@Red Rooster | 30-06-09 | 02:09 :
Ik ben een atheïst, maar geen afvallige, van geen enkel geloof. Ik heb nooit geloofd in een bovennatuurlijk tovervriendje ben bij geen enkele kerk belijdend lid geweest. Maar ik wil best nadenken over de mogelijkheid van een buiten-rationele entiteit en het bovennatuurlijke; maar op diverse (logische) gronden wijs ik het vooralsnog geheel af bij gebrek aan argumenten voor het bestaan zoiets bovennatuurlijks dat het antropisch principe niet ondervangt.
En nu? Wat blijft er over van je definitie?

koerbagh ® | 30-06-09 | 02:16

Canterwood @02:11

Maar dat zou veronderstellen dat onze capaciteit tot begrijpen een bovengrens is aan het rationeel zijn van de wereld. Dit lijkt me een grove overschatting van onze capaciteiten.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 02:15

~Strotgondel Sr.~ | 30-06-09 | 02:02
Twijfelaar zijn is goed. Dat houd de mogelijkheid open tot nieuwe inzichten.

koerbagh ® | 30-06-09 | 02:07
Da's bijna dogmatisch te noemen kerel. Christelijk opgevoed?

Red Rooster | 30-06-09 | 02:14

Red Rooster | 30-06-09 | 02:02
De gangbare definitie van atheist is - dacht ik - niet-theist. Ergo, iedereen die niet theistisch is, dus niet in een godheid gelooft, is automatisch atheist.
(A)theisme gaat over geloof. (A)gnosticisme gaat over vermeende kennis. Iemand kan agnostisch atheist zijn, of agnostisch theist.
En aangezien we strikt genomen vrijwel niets met 100 % zekerheid kunnen weten, moet je dus agnostisch zijn ten opzichte van vrijwel alles, waardoor dat labeltje nogal weinig toegevoegde waarde heeft.

BombieDeZombie | 30-06-09 | 02:13

openbaarminiserie | 30-06-09 | 02:10
Weet ik. Heb 'm vaak gezien.

Canterwood | 30-06-09 | 02:11

openbaarminiserie | 30-06-09 | 02:09
Hierbij behoort ook het geloof in de mogelijkheid dat de wetten die gelden voor de wereld van het bestaan rationeel zijn, dat wil zeggen, begrijpbaar door middel van rede
-
Als er geen consistentie bestaat is er geen rede mogelijk. Het geloof in deze zin betekent dus dat de realiteit altijd hetzelfde moet zijn wil je 'm kunnen testen. Daar moet je in geloven, want zeker kun je 't niet weten. (Descartes, enz.)

Canterwood | 30-06-09 | 02:11

Canterwood @02:06

Was namelijk niet mijn betoog maar kwoot van Einstein.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 02:10

@boeglul | 30-06-09 | 02:08 :
Dan blijft er van het gezegde: "God straft onmiddellijk" ook geen ene flikker over.

koerbagh ® | 30-06-09 | 02:09

boeglul | 30-06-09 | 02:08
Gevalletje toeval toch wel.

Rammstein | 30-06-09 | 02:09

Canterwood @02:06

Als Einstein nog leefde zou je hem daarvan mogen overtuigen wat mij betreft :)

openbaarminiserie | 30-06-09 | 02:09

3 Johannes: 13 | 30-06-09 | 01:58
Waarom moet je de rechtspraak er nou weer bij slepen? ;-)
Komtie generalisatie:
Atheist = afvallige gelovige met bewijsdrang.
Agnost = ongelovige die desgevraagd wel eens wil nadenken over het eventuele bestaan van een god, geen bewijzen vind dus de theorie verwerpt maar wel de mogelijkheid openhoud voor eventuele toekomstige bewijzen.

Red Rooster | 30-06-09 | 02:09

Gezocht naar de link voor bewijs maar helaas niet gevonden dus een verhaaltje uit eigen geheugen: Ooit was Rusland in oorlog met Japan en die oorlog wilde niet echt vlotten. De tsaar in Rusland bedacht toen om alle Russen te laten bidden opdat die oorlog gewonnen zou worden. Alle Russen (vele miljoenen) kregen de opdracht om te bidden tot God (Allah,enz) om de Russen te laten winnen van de Jappen. Natuulijk gebeurde er niets wonderbaarlijks en er werd vele jaren later een bestand afgeproken. Een cynische geleerde uit Rusland wist later te berekenen waar de positie van God moest zijn omdat er 30 jaar na het gebed een grote aardbeving in Japan plaats vond. De snelheid van een gebed zou nooit sneller zou kunnen zijn dan de snelheid van het licht. Omdat de aardbeving in Japan pas 30 jaar later plaatsvond, plus het feit dat God op lichtgevende plek zou zitten enz,enz. Ik geloof dat het een ster was. Moraal: Als je nu last van puistjes heb moet je minstens 30 jaar wachten op genezing.

boeglul | 30-06-09 | 02:08

@~Strotgondel Sr.~ | 30-06-09 | 02:02 :
Da's even iets te makkelijk. Agnosten vermijden de centrale vraag, te weten de buitenrationaliteit van het concept god. Om het in de woorden van Herman Philipse te zeggen (uit het Atheistisch Manifest):

"Gelovigen, atheïsten en agnosten lijken het over één ding eens te zijn: de verschillende houdingen ten opzichte van de stelling dat God bestaat, zijn even redelijk, of men de stelling verwerpt (atheisme), aanvaardt ( geloof, of zich van mening onthoudt (agnosticisme).
De reden voor deze gelijke redelijkheid zou erin gelegen zijn dat de stelling de rede te boven gaat. Ze ligt aan gene zijde van de redelijkheid en onredelijkheid. Ze is niet irrationeel of antirationeel, maar buitenrationeel. Laten we deze gedachte de 'these van de buitenrationaliteit van religie' noemen, afgekort TBR

De agnosticus pocht er wel eens op dat hij redelijker is dan de gelovige en de atheïst. Moet men zich niet van oordeel onthouden ten aanzien van een stelling die noch bewezen noch weerlegd kan worden? Dit is toch rationeler dan Gods bestaan te aanvaarden of te verwerpen? Zo profileert de agnost zich als kampioen van de redelijkheid.
Maar op dit punt moeten we hem tot de orde roepen. Hij heeft de TBR niet goed begrepen. Indien onze houding ten opzichte van de stelling dat God bestaat niet wortelt in rede of verstanden, wortelt ze in andere wellicht diepere lagen van persoonlijkheid.

Het aanvaarden of verwerpen van Gods bestaan heeft grote gevolgen voor de wijze waarop we ons leven inrichten en beleven. De gelovige zal verlangen naar verlossing. Hij heeft vertrouwen in de toekomst omdat God hem nooit verlaat. De atheïst kiest voor de hartstocht der nuchterheid. Hij wil de facts of life onder ogen zien. Terecht, denk ik, kunnen de gelovige en de atheïst de agnosticus verwijten dat zijn oordeelsonthouding leidt tot oppervlakkigheid.
Oordeelsonthouding is een houding die past binnen het domein van de rede. Wanneer we op dat terrein een stelling kunnen staven noch ontkrachten, is onthouding van oordeel de juiste reactie. Maar volgens de TBR valt de stelling dat God bestaat juist buiten het domein van de rede. Onze houding ten opzichte van de stelling kan in dat geval niet bepaald zijn door het verstand, ze is eerder een levenshouding. Bij het kiezen van een levenshouding kunnen we ons niet onthouden, want onthouding komt er op neer dat we niettemin kiezen, namelijk voor een onverschillige levenshouding.

Het agnostisch ontwijken van deze keuze is geen geen kenteken van superieure redelijkheid, maar van indifferentie. Zoals nu blijkt, is het er ook een symptoom van dat de agnost de TBR niet goed begrijpt, want hij gaat er impliciet van uit dat oordeelsonthouding in geloofszaken redelijk verantwoord kan zijn."

M.a.w.: Agnosticisme is eigenlijk intellectuele luiheid.

koerbagh ® | 30-06-09 | 02:07

openbaarminiserie | 30-06-09 | 02:05
Dit is een metafysisch betoog: De aanname dat de realiteit bestaat en zichzelf elke keer hetzelfde tentoonspreidt als de omstandigheden hetzelfde zijn.

Canterwood | 30-06-09 | 02:06

Oh nog ff voor koerbagh:

"Maar wetenschap kan alleen beoefend worden door diegenen die een sterke inspiratie voelen voor waarheid en begrip. De bron van dit gevoel komt echter uit het domein van religie. Hierbij behoort ook het geloof in de mogelijkheid dat de wetten die gelden voor de wereld van het bestaan rationeel zijn, dat wil zeggen, begrijpbaar door middel van rede. Ik kan mezelf geen zuivere wetenschapper voorstellen zonder dit diepe geloof. De situatie kan door middel van een beeld uitgedrukt worden: wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind"

openbaarminiserie | 30-06-09 | 02:05

Walgelijk volk die Christenhonden...

da wizard | 30-06-09 | 02:03

mokum4all | 30-06-09 | 02:00
Droom zacht over de boterhambabe van morgen.....

3 Johannes: 13 | 30-06-09 | 02:03

mokum4all | 30-06-09 | 01:56
Er is geen bewijs voor en het is een onwaarschijnlijk verhaal. Maar het is een woordendingetje, een atheist ontkent het bestaan van god en een agnost gelooft niet maar realiseert zich dat hij niet kan bewijzen dat god niet bestaat.

Voor mij persoonlijk speelt zo'n titel geen rol. God is zo onwaarschijnlijk dat het de moeite van het onderzoeken niet waard is. Het is helemaal geen factor in de vraag hoe dingen werken. Affijn, ik ben dan ook niet gehersenspoelt in mijn jeugd dus ik hoef mij er ook niet tegen af te zetten.

Red Rooster | 30-06-09 | 02:02

Red Rooster | 30-06-09 | 01:42
U kaart hier de ultieme levensvraag aan, agnosten zijn twijfelaars. Het besef dat er geen grens is, is onbevattelijk. Er is geen bevredigend antwoord. Een muur in het heel is er niet; als je die doorbreekt ben je terug bij af.
Einstein had dat 't beste door, met mate.

~Strotgondel Sr.~ | 30-06-09 | 02:02

Gelukkig, het is nu toch gebeurd. Na voorzichtige pogingen komen ze nu helemaal los die gelovige. Ik begon al te twijfelen aan mijn geloof.
Geloof mij dit kabinet krijgt geen vervolg, de wolf heeft zijn schaapskleren afgelegd. Deze burger is voorstander van een verdere scheiding tussen kerk en staat.

calculator | 30-06-09 | 02:02

3 Johannes: 13, jij zegt het allemaal beter, ik kan gaan slapen.
Thanks :-)

mokum4all | 30-06-09 | 02:00

~Strotgondel Sr.~ | 30-06-09 | 01:40
Er is een aflevering van Southpark waarin bijvoorbeeld de Evolutie theorie duidelijk uit de doeken gedaan.
www.southparkstudios.com/episodes/1038...
Vanaf 01:40

Rammstein | 30-06-09 | 02:00

jatochnietdan? | 30-06-09 | 01:55
Dat laatste is dan ook precies de reden dat ik me uitgeef voor technisch agnost, maar zoals Richard Dawkins zei:
-
Als op een schaal van 1 tot 7:
1. Rotsvast geloof in het bestaan van God. (Religieuze fundamentalist)
2. Waarschijnlijkheid van een persoonlijke God tot 90% rekenen. (Gelovige in de praktijk)
3. Deïst (bestaan van een niet-persoonlijke god waarschijnlijk achten)
4. Agnost.
5. Pantheïst (zelfs het bestaan van een niet-persoonlijke god onwaarschijnlijk achten maar niet geloven dat het ontstaan van het universum toeval was)
6. Atheïst in de praktijk (het bestaan van een god onwaarschijnlijk achten, niet aannemen dat er een specifieke reden bestond voor onze creatie met een uiteindelijk doel)
7. Rotsvast geloof in het niet bestaan van een god.
-
Ik ben zelf een 6.

Canterwood | 30-06-09 | 01:59

De werkelijke dreiging komt van het extreem-postzegelverzamelarisme, maar daar hoor je niemand over. Behalve mij dan.

BombieDeZombie | 30-06-09 | 01:59

Het blijft natuurlijk een geweldig onderwerp voor Nederlandsche scherpslijpers en Zeloten. U allen een goede nachtrust toegewenst.

jatochnietdan? | 30-06-09 | 01:58

Red Rooster | 30-06-09 | 01:42
De Big Bang is een theorie, die openstaat voor wetenschappelijke discussie. Een godheid is een veronderstelde absolute waarheid die buiten iedere vorm van toetsbaarheid wordt aangenomen, en waarvoor wordt gestorven en men laat sterven. Het is maar welke arrogantie je jezelf als mens toe-eigent in het kennen van, en uitdragen van de waarheid.

Niet-gelovigen hoeven geen rekening te houden met de verzinsels van gelovigen. Agnosticisme dekt zich in, en houdt rekening met de waarheidsaanspraken van om het even welke religieuze fanaticus of waanzinnige. Dat betekent vervolgens dat een Rokersgod, of om het even welk verzinsel kan bestaan, omdat jij het tegendeel niet kan bewijzen. Ik hoop voor je dat de rechtspraak zich niet in deze gedachtengang gaat verliezen, anders kunnen we allemaal terechtstaan tegen iedere mogelijke aantijging, alleen al om onze onschuld te bewijzen.

3 Johannes: 13 | 30-06-09 | 01:58

Red Rooster | 30-06-09 | 01:42
En welke aanwijzing is er voor 4e dimensie=god=omnipresent & er altijd al geweest?
Maw, atheïsme betekent niet geloven in een god, maar sluit niet uit dat je hem de hand schudt mocht-ie ooit langskomen. Menselijk voorrecht: je beperken tot wat je kan weten.

mokum4all | 30-06-09 | 01:56

enfin, weer genoeg zinloos geweld voor een paar maandjes ofzo. Ik ga even lekker slapen en morgen weer God spelen door lekker dingen te creeeren.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:55

Vraag blijft staan voor de "technische" agnosten. De consequentie van de gnostische gedachte is dat er een demiurg, een Jaldabaoth zou bestaan. Waarom niet geheel, niet gelovig? Dit laatste woord gebruik ik om mij te onderscheiden van atheïsten, die er immers ook weer van beschuldigd worden te geloven in atheïsme

jatochnietdan? | 30-06-09 | 01:55

@TM | 30-06-09 | 01:44

Die heeft al tig jaar geleden een ander heelal gekleid om over te waken.

drama | 30-06-09 | 01:53

@scienceismyreligion | 30-06-09 | 01:38:
Kwalijke fout. Het repliceren van leugens (en zeker met een nick als de jouwe) kan niet genoeg worden rechtgezet.
Goede les ook voor je: Nooit iets zomaar neerschrijven op een openbaar forum waarvan je niet absoluut zeker bent of het ook klopt. Een mening is een mening, maar feitelijke onjuistheden debiteren is kwalijk te nemen. Dat is het herhalen van leugens en het speelt politieke gristenen als Rouvoet c.s. alleen maar in de kaart.

koerbagh ® | 30-06-09 | 01:52

koerbagh ® | 30-06-09 | 01:46
En zo is het, geweldige playlist btw... en bedankt voor de Newton en Darwinlink, die had ik nog niet.. Jammer dat de memen die op lucht zijn gebaseerd zo veel gesubsidieerde outlets (kerken , moskeeën, tvzenders eo moslimomroepenenz enz) hebben..

seven | 30-06-09 | 01:50

Canterwood | 30-06-09 | 01:45
Beslist, maar gelovigen zijn ook gek dus dat kan je ze verder niet kwalijk nemen;-)

Red Rooster | 30-06-09 | 01:50

koerbagh @01:44

Zo bekeken zouden Jezus en Mohammed ook agnosten of zelfs atheisten kunnen worden genoemd. Ik ben het overigens wel met je eens hoor, maar net zoals christenen soms proberen om hun geloof te valideren door Einstein's kwoots erbij te sleuren proberen ook semi-wetenschappers dit te doen.

Einstein was gewoon een verlichte geest, een soort profeet zeg maar die veel verder de consequenties van geloof kon zien en kon combineren met zijn enorme nieuwsgierigheid.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:49

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:43
Oh dat doe ik niet continu hoor. Ik erger me alleen aan mensen zoals Rouvoet die belachelijke beschuldigingen maken op grond van hun sprookjes. In zo'n geval laat ik me horen.
-
Of je er wel of niet in gelooft: Als de knoop doorgehakt is is het bestaan van alles makkelijker te accepteren als de status quo.

Canterwood | 30-06-09 | 01:47

@seven | 30-06-09 | 01:37:
Herhaling van goede memen is altijd o.k., wie het ook doet.

koerbagh ® | 30-06-09 | 01:46

seven @01:41

Om je dan maar te beantwoorden met een kwoot van een andere Star Trek held T'pol: 'space.... is a VERY large place captain'

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:45

Red Rooster | 30-06-09 | 01:42
Wat je zegt is waar. Technisch gezien moet je agnost zijn. Maar voor de regels die religie opstelt is het hoe en waarom van god allemaal nogal quasi-filosofisch, nietwaar?

Canterwood | 30-06-09 | 01:45

@drama | 30-06-09 | 01:40 :Amen to that! Fautje, bedankt!

*laat ik eens overnieuw beginnen, dacht De Grote Onfeilbare Geest*

TM | 30-06-09 | 01:44

@openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:36 :
Dat weet ik, maar wat het duidelijk maakt is dat het zeker geen christen was, niet in de bijbel geloofde en niet in een persoonlijke en in materiële zaken ingrijpende god geloofde... En precies dát beweren de creationisten en willen ze de wetenschappelijk onwetenden wel wél wijsmaken. Als het gaat om de materiële werkelijkheid en de alledaagse realiteit was Albert op z'n best een agnost en feitelijk een atheïst. Zoals de meeste deïsten in feite atheïsten zijn: in de zin dat ze een *persoonlijke* god afwijzen.

koerbagh ® | 30-06-09 | 01:44

Canterwood @01:36

Die eerste zin die je schrijft... denk daar nog eens een paar keer over na :) Hetzelfde zou namelijk gezegd kunnen worden over de sentient die ons misschien ooit eens in een onbewaakt moment 'geschapen' heeft. Maakt het wat uit of het al dan niet bestaat? Echter het geloof erin kan wel ons hele bestaan veel eenvoudiger maken en ons in staat stellen om door te gaan naar een veel zinvoller niveau dan ad infinitum te babbelen over het al dan niet bestaan ervan.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:43

Je weet toch, als God alles ontwierp, wie ontwierp dan God?
mokum4all | 30-06-09 | 01:29
Allereerst ben ik een aanhanger van de natuurwetenschappelijke benadering, de enige stroming die vooruitgang boekt in onze zucht naar kennis. Maar desondanks is je vraag niet juist, Ik ben zelf niet religieus opgevoed maar volgens mij valt er te lezen dat god "omipresent" is. Overal en dus altijd al geweest. Je hebt dus een vierdimensionaal beeld van een meerdimensionaal opperwezen. Gos staat impliciet buiten tijd en ruimte.

Het is hetzelfde als vragen "wat was er voor de big bang" of "waar was het universum voor de big bang". Terwijl de big bang het punt is waar tijd en ruimte ontstonden dus er bestaat geen "er voor".

Antwoorden kunnen we dus alleen vinden in dimensies die zich buiten onze waarneming bevinden (11 volgens de huidige opvattingen).

We kunnen dus niet bewijzen dat er geen opperwezen bestaat, dus dient men agnost te zijn.

Red Rooster | 30-06-09 | 01:42

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:36
Zijn godsbesef was niet veel meer dan een Spinozaisch godsbeeld
“If something is in me that can be called religious,” he wrote in another letter, in 1954, “then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as science can reveal it.”

Met andere woorden hij vergaapte zich aan het heelal. Wie zou dat niet doen...

seven | 30-06-09 | 01:41

southpark alert*

~Strotgondel Sr.~ | 30-06-09 | 01:40

Mocht er een god bestaan, dan gelooft-ie toch allang niet meer in ons?

drama | 30-06-09 | 01:40

ps ik heb je the History of the Universe Made Easy gevolgd door The Origin of Life Made Easy playlist al gepost @23:13 ;)

seven | 30-06-09 | 01:39

koerbagh ® | 30-06-09 | 01:35
als je even kijkt in de comments zal je zien dat ik m,n excuses heb aangeboden voor mijn foute opmerking.
eens mens maakt wel eens een foutje ;)

scienceismyreligion | 30-06-09 | 01:38

koerbagh ® | 30-06-09 | 01:32
Great minds.. guardian artikel @ seven 01:03 / koerbagh 01:32 en eerder talkorigins link seven 23:04 / koerbagh 00:01

seven | 30-06-09 | 01:37

Als je uiteindelijk genoeg nadenkt kan je niet in god geloven.
Leg je de nadruk soms wat minder op denken, kan je geloven. Zijn we eruit?
Mooi! dan ga ik er in. Ondanks die bloedhitte.
Die thermostaat mag wel een graadje lager, God.

Flodder | 30-06-09 | 01:37

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:32
Het feit dat een idee niet uit te drukken in zijn tastbare vorm betekent niet dat het niet bestaat. Zo beredeneerd bestaan er geen gedachten. En het is ook geen geloof, want het is testbaar en controleerbaar op zijn waarheid.
-
Over dat laatste heb je gelijk: Dat is waar wetenschap voor is. Hoe je je voelt kun je uitdrukken in religie, maar mijn inziens maakt religie wetenschappelijke aannames die ongegrond zijn.

Canterwood | 30-06-09 | 01:36

koerbagh @01:32

Einstein had toch wel een veel genuanceerdere mening over geloof dan het kleine stukje dat jij nu uit z'n context hier copieert hoor.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:36

Bewijs dat ongeloof lichtjaren beschaafder is staat hierboven. Hoe keurig worden argumenten uitgewisseld zonder te vervallen in plat gescheld of borrelpraat. Neen, ratio als rede, kom daar nog eens om!

Meneer Rouvoet, u zou zich diep moeten schamen onafhankelijke geesten weg te zetten als *een groot gevaar*. Daarmee disqualificeerd u zichzelf als serieus te nemen. Jammer dat u zo beroerd gitaarspeelt, anders had ik uit protest uw briljante plaat geboycot.

de Graaf | 30-06-09 | 01:34

Canterwood @01:26

Nee, georganiseerde religies zijn mij vreemd. Ik postte al eerder wat over het imaginaire getal; Ik vind het fantastisch dat door het gebruik maken van iets wat toch echt niet bestaat een hele wetenschap gerevolutioneerd is. Dat is het ware geloof is het niet?

Door afspraken te maken over onze realiteit kunnen we onze realiteit vormen blijkt daar een beetje uit.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:32

@~Strotgondel Sr.~ | 30-06-09 | 00:34 :
Ik ben een Drent. Altijd nuchter.

@Canterwood | 30-06-09 | 00:54:
Einstein: "The word god is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation no matter how subtle can (for me) change this."
www.guardian.co.uk/science/2008/may/12...
Darwin: "Although I did not think much about the existence of a personal God until a considerably later period of my life, I will here give the vague conclusions to which I have been driven. The old argument from design in Nature, as given by Paley, which formerly seemed to me so conclusive, fails, now that the law of natural selection has been discovered."
darwin-online.org.uk/EditorialIntroduc...
Newton: "No man hath seen God at any time, if we love one another God dwelleth in us. — If a man say I love God & hateth his brother he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen how can he love God whom he hath not seen?"
www.newtonproject.sussex.ac.uk/texts/v...
Als ze al in "god" geloofden, was dat zeker niet de god van: Het groot Joods sprookjesboek : In twee delen / samengest. en onder red. van Constantinus de Grote. - Nicea : [s.n.], A.D. 325

koerbagh ® | 30-06-09 | 01:32

@scienceismyreligion | 30-06-09 | 01:22 : OK, sorry; dan ben je een volwassen vent die platitudes blaat.

My bad.

TM | 30-06-09 | 01:31

Wat 'n belerend mannetje zeg... die Rouvoet... maar bepaalde elementen van secularisme minsten zo gevaarlijk als bepaalde elementen van religieus extremisme? Ja nog ff... een GROOT VERSCHIL, bij de een gebruiken ze GEEN GEWELD en bij de ander ALLEEN MAAR GEWELD!

rapirapi | 30-06-09 | 01:29

@Red Rooster | 30-06-09 | 01:22
Als de evolutietheorie het scheppingsverhaal ontkracht, wat blijft er dan over om in te geloven? Punt van de evolutietheorie is de willekeur, maw, de afwezigheid van een plan.
Je weet toch, als God alles ontwierp, wie ontwierp dan God?

mokum4all | 30-06-09 | 01:29

Red Rooster | 30-06-09 | 01:22
Je hebt gelijk, maar dit nam voor Darwin de geloofwaardigheid van religie weg en hij had ook grote moeite met de religie van zijn vrouw.
-
Maar wat Darwin geloofde doet inderdaad niet terzake. Het gaat om zijn theorie.

Canterwood | 30-06-09 | 01:29

Ach jee, daar istie weer, de gristelijke meetlat. Zonder dit hulpmiddel is het 'wereldse' gebeuren lastig te duiden. Althans, voor gehersenspoelde lieden.
.
Nou, je hebt iets mogen zeggen dus luister nu weer naar mama Dre. Eet je bord leeg en wees braaf. Het is nog een paar nachtjes slapen voordat het zondag is. Dan mag je opnieuw een stukje uit het grote sprookjesboek voorlezen.
.
Minister? Pff, eerder een lul met vingers!

natte krant | 30-06-09 | 01:29

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:21
# De wetenschappelijke producten van deze activiteit, de wetenschappelijke kennis. De wetenschappelijke kennis vormt een reconstructie van een deel van de werkelijkheid, opgebouwd met een bepaalde methodiek. Deze reconstructie is systematisch in de zin dat men steeds tracht series gelijkvormige vragen te beantwoorden en lacunes in de kennis op te vullen.
-
Daar komt geen geloven bij kijken. Daar hoef je je ook niet aan te houden, maar dan ben je niet wetenschappelijk bezig.
-
Hoop, vertrouwen, en alles wat je voelt bij je geloof is allemaal subjectief, en als jij ervoor kiest om je leven zo te leiden moet je dat vooral doen. Je hebt recht op een gelukkig leven voor zover dat mogelijk is, zoals jij dat nodig vindt. Echter, daar zou je geen speciale rechten aan moeten kunnen ontlenen.
-
In die zin sluit je je niet aan bij een georganiseerde religie, meen ik op te maken uit je plemps?

Canterwood | 30-06-09 | 01:26

TM | 30-06-09 | 01:16
"Geloven in de wetenschap is nog steeds geloven", heb ik niet zien staan in die post. Want dat is natuurlijk onzin. Vond enkel het tegengeluid goed dat niet elke gelovigen het verdiend om direct tot aan de enkels te worden afgezaagd. Al roepen andere gelovigen, zoals een Rouvoet, dat sentiment regelmatig op.

Flodder | 30-06-09 | 01:25

Computer, please calculate to the last digit the value of pi.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:24

Canterwood | 30-06-09 | 01:08
Evolutietheorie beschrijft de biologische ontwikkeling van de soorten en is daarom geen tegenbewijs voor het bestaan van een god. Je kan zeggen dat Darwin niet in Genesis geloofde vanwege zijn theorie, maar wat betreft god of christus valt er niets uit af te leiden.

Kortom, het maakt niet uit wat Darwin geloofde. Evolutie ontkracht het scheppingsverhaal zoals beschreven in de bijbel. Maar goed, daar geloven de meeste priesters zelf ook al lang niet meer in.

Red Rooster | 30-06-09 | 01:22

TM | 30-06-09 | 01:16
Jongen? ik ben volwassen.
religie heeft het woord geloof onbruikelijk gemaakt :(
aangezien je denkt dat wetenschap in hetzelfde hoekje zit als religie ga ik hier geen woorden aan vuil maken.
Ik heb nu alweer spijt van mijn nickname

scienceismyreligion | 30-06-09 | 01:22

Calpa | 29-06-09 | 20:37 Geloven is niet zeker weten. Twijfel is goed, een mens kan niet alles zeker weten en de waarheid is vaak grijs. Maar dan geloof als de enige waarheid debileren is ronduit dom, dat is dan wel weer zeker!

Jolly Jumper | 30-06-09 | 01:22

Vandaar dus 'absence of proof etc. Iedere echte wetenschapper heeft dat volgens mij in de genen zitten.

TM | 30-06-09 | 01:21

Canterwood @01:13

Geloof is voor mij hoop, vertrouwen, comfortabel zijn met de wetenschap dat we niet alles weten of hoeven te weten maar dit wel mogen ambieren. Geloof is een comfortabel ruime vijver waar we allemaal vrij in mogen zwemmen naar eigen goeddunken. Een mens kan door geloof ontzettend sterk gemotiveerd worden om juist meer te leren, meer te onderzoeken, en zich minder aan wetboeken van kerk, wetenschap, staat, cultuur of gwoontes te houden.

Als je niet kunt geloven als wetenschapper dan zul je weinig vernieuwende dingen doen.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:21

scienceismyreligion | 30-06-09 | 01:14
Ik deel je opvatting. Vroeger was ik ook zo'n veroordelende eikel die gelovigen bijna minachtte. Ben nu ouder en (in alle arrogantie) ook wijzer. Spiritualiteit zit in de mens. Als mensen willen geloven voor een beetje troost of omdat ze dat zo voelen, kan ik daar geen probleem mee hebben. Aan agressief bekeren, uitsluiting, onderdrukking of geweld uit naam van een geloof heb ik dan wel weer een broertje dood.

Flodder | 30-06-09 | 01:21

TM | 30-06-09 | 01:17
Dat kan ook niet. Dat is m'n punt. Het kan niet. Maar is het waarschijnlijk? Dit gaat op voor elk bedacht wezen.

Canterwood | 30-06-09 | 01:19

scienceismyreligion | 30-06-09 | 01:16
Dat is slechts een mening.

jatochnietdan? | 30-06-09 | 01:18

Hier na ong 1 minuut een verzameling "domme "atheïsten www.youtube.com/watch?v=fdVucvo-kDU
Apart dat het onderwerp opeens verschuift van op de bal naar op de man/atheïst spelen. Argumentum ad hominem ligt altijd om de hoek als de feiten in de weg liggen.. gelukkig zijn de mannen en vrouwen in dit geval maar al te vaak aansprekende voorbeelden..

seven | 30-06-09 | 01:18

@Canterwood | 30-06-09 | 01:16 : Maar jij kunt helemaal niet bewijzen dat de Tandenfee niet bestaat!

Quad Erat Demonstrandum!

TM | 30-06-09 | 01:17

@Flodder
Eens, iedere gelovige heeft recht op zijn eigen imaginary friend.

Probleem is alleen dat de meeste gelovigen zich beledigd voelen als hun geloof in twijfel wordt getrokken. Als wetenschappers boehoe gaan doen als hun meningen worden bevochten, mogen ze zich dan ook gediscrimineerd voelen?
Alles moet bespreekbaar zijn, maar je kiest wanneer/hoe/of je dat doet.

mokum4all | 30-06-09 | 01:17

+ 10 voor Mutsaerts, gewelige collum! Zo lees ik ze graag en dan heb ik niet zoveel toe te voegen al moet ik de reaguursels nog gaan lezen, mea culpa!

Jolly Jumper | 30-06-09 | 01:17

Ik daag iedere gelovige, van elke religieuze denominatie, uit mij op basis van redelijke en logische argumentatie het bestaan van een levende en denkende buitenzintuigelijke entiteit aan te tonen, en mij vervolgens te overtuigen van een metafysieke verblijfplaats van deze entiteit. Voorts dient het proces van de opname in deze verblijfplaats van de menselijke geest in onstoffelijke hoedanigheid te worden toegelicht, wat als één van de noodzakelijke voorwaarden geldt tot legitimatie van uw geloof. Vergeet niet: U als gelovige poneert middels de uitspraak "hij/zij/het bestaat/bestaan" een these met een hoge waarheidspretentie, dus de bewijslast is aan u! Kunt u dit niet, wordt u geacht in het vervolg uw religieuze muil gesloten te houden, en te onderkennen dat uw normensysteem een vruchtbaar machtsmiddel betekent in diverse achterhaalde vormen van sociale organisatie en persoonlijke zingeving, maar in het maatschappelijk debat van de nabije en verre toekomst op geen enkele wijze ten gehore gebracht dient te worden. Voorts dient u uw publieke excuses te maken voor het haatzaaien jegens atheisten, die u op grond van uw vooralsnog niet bewezen uitspraken over dezer door u veronderstelde morele inferioriteit na hun dood -een vrij intiem moment- in groepsverband iedere vrijdag, zaterdag en zondag naar uw hel verwenst, als waren zij het afval waaraan u uw gelovige voorpoten niet aan vies wilt maken. Op deze gronden sta ik open voor discussie.

3 Johannes: 13 | 30-06-09 | 01:17

jatochnietdan? | 30-06-09 | 01:15
het concept van goed en kwaad is outdated

scienceismyreligion | 30-06-09 | 01:16

@Flodder | 30-06-09 | 01:12 : Ja maar die jongen blaat alleen wat platitudes en daar moeten wij dan op gaan reageren? Geloven in de Wetenschap is nog steeds 'geloven'. Dat ik dan liever in Stephen Hawking geloof dan in Sint Juttemus doet niet terzake. Iedereen 'gelooft' iets.

Ik ook hoor : Life Is What You Make It!

TM | 30-06-09 | 01:16

TM | 30-06-09 | 01:13
Kortom "Absence of Proof does not mean Proof of Absence".
-
Niet helemaal. Terwijl dat technisch gezien wel waar moet zijn kun je nog wel een uitspraak doen over de waarschijnlijkheid van het bestaan van een god, en die acht ik even groot als het bestaan van de tandenfee. Ik denk dus dat god niet bestaat, maar kan daar niet rotsvast vanuit gaan omdat dat simpelweg niet te bewijzen is.

Canterwood | 30-06-09 | 01:16

Canterwood | 30-06-09 | 01:10
Een agnost? Geloof u in de Demiurg?? Het kwaad?

jatochnietdan? | 30-06-09 | 01:15

DAGSLUITING

Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt
zoals ik U.

Reve was een waarachtig ziener.

de Graaf | 30-06-09 | 01:15

@mokum4all: Volgens mij mis ik jouw kern.. ;-)

Mokum Kosher | 30-06-09 | 01:15

Flodder | 30-06-09 | 01:12
tenminste een persoon snapt het :)

scienceismyreligion | 30-06-09 | 01:14

@mokum4all: Het oog is juist door evolutie ontstaan. Of mis ik de kern van jouw opmerking?

Mokum Kosher | 30-06-09 | 01:14

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:11
Definieer geloof dan eens? Spiritueel doet me denken aan Jomanda-achtige claims, maar ik denk niet dat je dat bedoelt. Meer in de zin van stilstaan bij het feit dat alles bestaat en daar je enorm over verbazen? Dat deed Albert denk ik wel.

Canterwood | 30-06-09 | 01:13

@Canterwood | 30-06-09 | 01:10 : Kortom "Absence of Proof does not mean Proof of Absence".

Ja, zo'n type ben ik ook ja... En dan in een thread over Rouvoet-de-behangert reaguren... Erm.... ;)

TM | 30-06-09 | 01:13

excuses voor mijn claim dat darwin gelovig werd voor zijn dood
t blijkt dat hij agnost was

scienceismyreligion | 30-06-09 | 01:13

Mocht je ook eens hebben gelezen dat Einstein Darwin etc toch bij de schaapjes hoorden, check dan even je literaruur; als er ook in staat dat het oog nooit door evolutie tot stand kon komen, weet je dat je eens een ander boekje moet lezen.

mokum4all | 30-06-09 | 01:12

Helaas gaat iedereen op de comment van scienceismyreligion | 30-06-09 | 00:52 alleen in op de mensen die hij noemt en of deze wel danwel niet gelovig waren. Mensen gaan voorbij aan zijn boodschap dat radicaal intolerant zijn tegen iedereen die ook maar durft te geloven net zo irritant is als intolerant gelovig zijn.

Flodder | 30-06-09 | 01:12

Canterwood @01:03

Dat statement kan ik me dus veel meer in vinden. Een groot wetenschapper MOET mijns inziens juist een spiritueel.... noem het 'vertrouwen' hebben. Einstein was volgens mij heel spiritueel, en daarmee heel gelovig.

Let wel, ik maak onderscheid tussen gelovig en religieus.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:11

TM | 30-06-09 | 01:07
Helemaal in de kern ben ik een agnost, simpelweg omdat er een gebrek aan bewijs is dus als je tot op het bot doorvraagt moet je het zijn. De waarschijnlijkheid voor het bestaan van een god acht ik echter zeer gering (in de orde van duizenden nullen, misschien zelfs meer) en dus leef ik mijn leven alsof er geen god bestaat.
-
Mijn politieke voorkeur is de laatste tijd aan spanningen onderhevig, dus ik zou nu niet durven zeggen wat ik zou stemmen.

Canterwood | 30-06-09 | 01:10

@jatochnietdan? | 30-06-09 | 01:08 : Wat leuk! In Griekenland heten ze allemaal Vangelis!

@Rammstein | 30-06-09 | 01:05 : Foute Nick, gave reaktie.

*godverdegodver, ik ga klinken als die 16-jarigen die ik te vaak zie. "gave reaktie"???

*brrrrrrrr*

TM | 30-06-09 | 01:10

Overigens komt er net een Jezus mij een biertje brengen met de boodschap dat het allemaal niet zo bedoeld was. Het was de echte. Nou lopen er hier in deze Spaanse kroeg wel meer Jezussen rond. Maar ik weet dat dit een echte was.

jatochnietdan? | 30-06-09 | 01:08

Darwin keerde zich weer tot het christendom voor zijn dood.
en laten we zeggen dat ze atheist waren dan zegt dat helemaal niks.

scienceismyreligion | 30-06-09 | 01:05

Dat is nogal een grote beschuldiging. Kun je daar een bron voor noemen? Het lijkt me namelijk sterk dat de bedenker van de evolutietheorie die theorie zijn hele leven lang op de proef stelt en overtuigd is aan de hand van zijn bevindingen helemaal aan 't eind van 't liedje ineens de andere kant op swingt. Dit terwijl hij zijn hele leven heeft na moeten denken over de consequenties van zijn theorie.

Canterwood | 30-06-09 | 01:08

Christiani ad leones, Christianae ad lenones !!

Marcus Porcius Cato | 30-06-09 | 01:07

@Canterwood | 30-06-09 | 01:05 : Ik maak hierbij bij voorbaat mijn excuses want ik kom net terug van ' a particularly succesful party' zoals Douglas Adams dat eens noemde.

Jij bent neem ik aan *ook* ofwel atheist ofwel agnost? Wellicht zelfs D66-stemmert?

TM | 30-06-09 | 01:07

scienceismyreligion | 30-06-09 | 00:52
Read up seven | 30-06-09 | 01:03

seven | 30-06-09 | 01:07

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:05
Zie: seven | 30-06-09 | 01:03

Canterwood | 30-06-09 | 01:06

De Heere geeft
De Heere neemt
De Heere kan de kolere krijgen
Midas Dekkers.

Rammstein | 30-06-09 | 01:05

Canterwood @01:01

Vanuit het standpunt van een radicale Imam ben ik ook een atheist. Je hebt het over iemand die nota bene de relativiteitstheorie heeft bedacht, DUH!

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:05

Flodder | 30-06-09 | 00:54
met mijn nickname probeer ik te laten zien dat mijn passie voor wetenschap net zo groot is als de passie die mensen hebben voor religie
daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat ik het aanbid ofzo
Canterwood | 30-06-09 | 00:54
Newton was niet het type om mee te lopen met andere mensen. Deze man geloofde omdat hij zich niet kon bevatten hoe alles in de ruimte zich zo perfect (in zijn ogen) kon bewegen. Had dus geen drol met indoctrinatie te maken.
einstein geloofde niet in een persoonlijke god maar wel in een sort van higher order als ik het me goed herriner.
Darwin keerde zich weer tot het christendom voor zijn dood.
en laten we zeggen dat ze atheist waren dan zegt dat helemaal niks.

scienceismyreligion | 30-06-09 | 01:05

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:02
Een soort slechte gelovige dus?
-
Nee. Dat heb je me niet horen zeggen. Ik kende de theorie niet en dat doet ook niet terzake. Het gaat erom dat hij de kans krijgt zijn idee tentoon te spreiden, zelfs al druist die tegen de gevestigde orde in. Religie doet het tegenovergestelde.

Canterwood | 30-06-09 | 01:05

"The greatest tragedy in mankind's entire history may be the hijacking of morality by religion."

En uiteraard Den KillerT :

"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."

Arthur C. Clarke


Een wijs man. Waar gaat dit in vredesnaam eauvert???

TM | 30-06-09 | 01:04

boeglul | 30-06-09 | 00:58
Einstein
"The word god is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation no matter how subtle can (for me) change this." www.guardian.co.uk/science/2008/may/12...

Toen iemand ooit beweerde dat die brief niet echt bestond heb ik ook nog deze link geplempt www.nytimes.com/2008/05/17/science/17e...

seven | 30-06-09 | 01:03

Albert Einstein was religieus in metafysische zin: Hij stond in wonder voor alles dat bestaat. In die zin praatte hij over spiritualiteit.

Canterwood | 30-06-09 | 01:03

Canterwood @00:58

Een soort slechte gelovige dus? En de wetenschappelijke Imams hebben geoordeeld dat Lovelocks's ideeen de wetenschappelijke kerk te schande maken?

Overigens valt het nog te bezien of het 'slechte' wetenschap is. Het is op dit moment wel een hypothese waar wel degelijk rekening mee word gehouden.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 01:02

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:59
From a correspondence between Ensign Guy H. Raner and Albert Einstein in 1945 and 1949. Einstein responds to the accusation that he was converted by a Jesuit priest: "I have never talked to a Jesuit prest in my life. I am astonished by the audacity to tell such lies about me. From the viewpoint of a Jesuit priest I am, of course, and have always been an atheist."
-
Bron: www.atheistempire.com/greatminds/quote...

Canterwood | 30-06-09 | 01:01

Oh boy dan lees je hierboven dat er mensen zijn die regelmatig wonderen meemaken. Nee, een keer niet in je broek schijten is geen wonder. Vertel me eens dit beste gelovige. Waarom geneest god zogenaamd wel kanker, maar groeien ledematen nooit terug aan? Waarom geneest god wel aids, maar blijft een gehandicapt kind altijd gehandicapt? Heeft god soms een hekel aan gehandicapten? Denkt hij "weet je wat, ik genees wel die kettingroker van de longkanker en de poepstampert van de aids, maar dat onschuldige kind, dat laat ik lekker gehandicapt zijn en blijven." En dan bidden. Ja bidden helpt! Echt waar. Behalve als je een arme drommel in de derde wereld bent. Want morgen is dan net zo'n kutdag zonder vreten en met oorlog als gisteren. Misschien moeten de arme mensen in Afrika en Azië gewoon harder bidden. Het is eigenlijk hun eigen schuld. Alleen al het feit dat gelovigen altijd menen te moeten praten over en vooral voor hun almachtig mannetje geeft hun epic fail aan. En dan Lourdes. Ja mensen, daar gebeuren wonderen. Van al die miljoenen mensen die er jaarlijks komen en die vele miljoenen mensen die er in hun totaal zijn geweest, zijn er misschien twee (JAWEL 2!) die genezen zijn van een aandoening die de wetenschap niet kan verklaren. Dat zijn er 2 op tientallen miljoenen. Nou dat is nog eens bewijs. Laat me niet lachen. God bestaat niet. Je komt, je leeft en je gaat. That's it! Goed en kwaad zit in een ieder. Cést ça!

Mokum Kosher | 30-06-09 | 01:00

Thunderchild | 30-06-09 | 00:57
Nee. Een romanfiguur, en dan nog Engels.
Merlot | 30-06-09 | 00:58
Merci a vous.

jatochnietdan? | 30-06-09 | 01:00

Canterwood @00:54

I want to know God's thoughts; the rest are details.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:59

Einstein, Newton en Darwin zouden gelovig zijn scienceismyreligion? Er zijn mensen die dat niet zo zeker weten, waaronder ik.

boeglul | 30-06-09 | 00:58

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:57
Oh, maar waarom werd hij dan belachelijk gemaakt en zijn theorie overboord geschoven? Hij werd dan wel neergeschoten, maar op grond van z'n idee. Niet op grond van het feit dat het anti-wetenschap was, maar gewoon slechte wetenschap.

Canterwood | 30-06-09 | 00:58

jatochnietdan? | 30-06-09 | 00:55
Hulp nodig?
Ik wil wel schoefjes aangeven en koffie zetten, zoals het een vrouw bij dit soort operaties betaamt LOL

Merlot | 30-06-09 | 00:58

Canterwood @00:50

Da's wel een erg bondige samenvatting van de Gaia theorie hoor. Beetje kort door de bocht om je eigen argument te staven, ook al zoiets reli-achtigs. Da's toch nergens voor nodig, ik noemde alleen de Gaia theorie omdat Lovelock wel degelijk voor idiote halve zool en rotte vis is uitgemaakt door de wetenschappelijke gemeenschap en dat de wetenschappelijke gemeenschap dus net zo opgehangen is aan dogma's als de reli leiders.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:57

@Jatochnietdan?: Ben jij stiekem David Copperfield?

Thunderchild | 30-06-09 | 00:57

Rouvoet is gewoon een LuL

Ik heb gezegd.

Joris : be gentle with me?

TM | 30-06-09 | 00:57

Overigens ben ik wel degelijk een seculier terrorist. Ik loop met verregaande plannen rond om Vaticaanstad én Mekka gelijktijdig van de aardbodem te laten verdwijnen. Ik geef het u te doen.

jatochnietdan? | 30-06-09 | 00:55

@Scienceismyreligion: Ik zou zelf eerder zeggen dat de meest intelligente mensen gewoon veel fantasie hebben en dat wel of geen religie daar los van staat.

Thunderchild | 30-06-09 | 00:55

scienceismyreligion | 30-06-09 | 00:52
'de slimste mensen die ooit op onze aardkloot hebben rondgelopen waren gelovig.
Einstein, Newton, Darwin en zo kan ik nog wel even doorgaan'
-
Newton leefde in de tijd dat zo'n beetje iedereen religieus was, en het klimaat was zo dat hij er moeilijk onderuit kon wilde hij zijn hachje behouden. Einstein en Darwin waren gewoon niet gelovig.

Canterwood | 30-06-09 | 00:54

scienceismyreligion | 30-06-09 | 00:52
Mooi statement. Wel apart dat je dan zo'n nick hebt.

Flodder | 30-06-09 | 00:54

seven | 30-06-09 | 00:44
Mooi dat je nog de moeite neemt. Dit soort oeverloze discussies vonden hier al tijden geleden plaats. Ik duik er niet meer te diep in. Bijna nutteloos.

~Strotgondel Sr.~ | 30-06-09 | 00:54

doppertje @00:47

Wat valt daar nou nader aan uit te leggen dan? 'kbedoel het lijkt mij overduidelijk dat er veel overeenkomsten zijn tussen de kerk van god en de kerk van de wetenschap.

Om maar eens een flauw voorbeeld te geven zijn er hele wiskundige theorien gebaseerd op het bestaan van... een imaginair getal. En op basis van dat imaginaire getal heeft Euler de goniometrische functies in algebraische vergelijkingen kunnen vatten.

Leg mij eens uit hoe dat verschilt van mensen die een god verzinnen en daar een beter leven op bouwen.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:53

dissonantie

seven | 30-06-09 | 00:53

@Merlot | 30-06-09 | 00:26 en Dennislc
Na 3 minuten en vooral na 4 minuten gaat het erover. Cognitieve dissonatie dus.. www.dumpert.nl/mediabase/497661/5f3f69...
"Ze weten ergens diep vanbinnen wel dat het niet klopt*

seven | 30-06-09 | 00:53

ik denk dat de gemiddelde atheistiche jochies hiero net zo dom zo niet dommer zijn als de gemiddelde christen.
feit is dat intelligentie niets te maken heeft met geloof maar wel met ongeloof
klinkt gek maar het is zo
de slimste mensen die ooit op onze aardkloot hebben rondgelopen waren gelovig.
Einstein, Newton, Darwin en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Zelf ben ik atheist maar ik heb verdomme wel het fatsoen om mensen gelijk te behandelen en ze niet te beoordelen op hun geloof
dat zoveel mensen hier zo vijandig zijn tegen gelovigen en vica versa laat alleen maar zien dat je zelf de grootse idioot ben
wat rouvoet zegt is natuurlijk ronduit belachelijk

scienceismyreligion | 30-06-09 | 00:52

@ethan_joy | 30-06-09 | 00:32
Da's waar rechtspraak nou eenmaal over gaat: er achter komen wat er in het hoofd van de daders omging. Hoe wil je anders bijvoorbeeld 'voorbedachte rade' aannemelijk maken? Je komt er vaker achter dan je denkt, want de meeste mensen hebben de innerlijke behoefte hun daden toe te lichten en te duiden. Mooi voorbeeld is Mohammed B, die overal over zweeg, behalve over zijn motief. Juist als religie het motief is, zal dit in vrijwel alle gevallen worden geuit, want dat is in de beleving van de dader juist een rechtvaardiging, snap je?

Zoals eerder betoogt: de feiten op rechtspraak.nl liegen niet. Want op die feiten worden de gevangenissen bevolkt. Zonder rechtspraak geen gevangenen, dat is zeker.

Het ligt echt wat ingewikkelder om een rechtstreeks verband te leggen tussen wat gezien wordt als krijgszuchtige religie en de criminaliteit die door hun aanhangers gepleegd wordt. Het enige verband is dat die criminelen die religie aanhangen. Maar of hun daad verband houdt met die religie is werkelijk een ander vraagstuk. Je kunt ook niet stellen dat het verhoogde cocaïnegebruik van de religieuze Spakenburgse of Volendamse jeugd verband houdt met het christendom in deze dorpen. Da's te simpel. Je dient altijd in de hoofden van deze daders te kijken om er achter te komen wat er daadwerkelijk aan ten grondslag ligt. En da's dus ingewikkelder dan zomaar wat verbandjes leggen.

-edit | 30-06-09 | 00:50

tipo | 30-06-09 | 00:47
Sjeezusfietsbel, zit die even keihard in de bovenhoek, zeg.

Merlot | 30-06-09 | 00:50

Of zou Rouvoet doelen op gentech en nanotech?

Thunderchild | 30-06-09 | 00:50

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:41
Goed. Die bekijken we en zetten we tegenover religie:
-
Gaia-theorie. Samenvattende naam voor de stelling dat een eco-systeem zichzelf in stand tracht te houden middels beïnvloeding van de omgeving. Hier zijn aannemelijke voorbeelden van en de theorie is opgezet om nagekeken te worden door de rest van de wetenschappelijke gemeenschap. ( nl.wikipedia.org/wiki/Gaia-hypothese ).
-
Religie. Samenvattende naam voor het ontstaan van het universum, het leven en alles daar omheen gecreëerd door één enkele intelligente levensvorm. Dit beeld is onveranderlijk en er zijn geen aanwijzingen voor. Alle stellingen die als 'bewijs' ingediend worden zijn tot nu toe achteruit geredeneerd.
-
Je kunt de vraag stellen of de Gaia-theorie klopt aan de gevestigde religieuze orde, maar of je een zinnig, beargumenteerd antwoord terugkrijgt valt te bezien.

Canterwood | 30-06-09 | 00:50

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:42
Deze reactie is niet onwaar. Wat je de mensen al niet wijs kan maken met pseudowetenschap. *gaat even een rondje broeikasgassen doen*

jatochnietdan? | 30-06-09 | 00:49

Religie is een geestesziekte ten gevolge van traumatische jeugd. Men heeft geen volledig ontwikkeld vermogen tot logisch nadenken hierdoor. Dit uit zich ook in werk en andere zaken. Voorbeeld:
"
Donker kan je niet zien. Dus 't bestaat niet.
openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:12
"
Donker is het ontbreken van licht, het bestaat inderdaad niet.

Red Rooster | 30-06-09 | 00:48

wetenschap is slechts de nieuwe opium voor de massa's.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:42

Laat het dat eerst maar zijn dan, dan kunnen we het kritiseren, is wetenschap eigen.
.
ps: leg je nader uit!

doppertje | 30-06-09 | 00:47

@e.t. | 30-06-09 | 00:42
Verschrikkelijk dat in Iran het secularisme de bindende factor in de samenleving ondermijnt, zou Rouvoet zeggen.

tipo | 30-06-09 | 00:47

e.t. | 30-06-09 | 00:42
Ga jij die gozer maar uitleggen dat die van de ene theocratie naar de andere verhuisd is. Moeilijk.

jatochnietdan? | 30-06-09 | 00:46

Dennislc | 30-06-09 | 00:24
Je gaat er continue vanuit dat zelfs voor iemand die niet gelooft God's bestaan wel een feit is. Dat is een denkfout. Ook ga je ervanuit dat mensen God te streng vinden oid, dat ze niets mogen ofzo. God is dus niet te streng oid, ik kom zelf uit een RK nest, streng waren ze daar niet, eerder los. Het zijn toch echt gewoon de droge nuchtere feiten over evolutie en de big bang die simpelweg een veel betere (en bewezen) verklaring zijn voor het onstaan van het leven en het heelal zijn. Niks geen jeugdtrauma's oid. Dat soort dingen komt eerder voor bij de zwaardere gelovigen. (Zag bv laatst een stukje van deze uitzending, dewandeling.kro.nl/200901/01marjoleinw... en las dit artikel www.telegraaf.nl/buitenland/3975520/__... )
Merlot | 30-06-09 | 00:26
Juist die cognitieve dissonantie zorgt ervoor dat ze zoveel moeite hebben met de evolutie, en big bang en moeten in hun hoofd of het geloof of de evolutie verwerpen.
Vincent Icke legt het goed uit.
Ook voor Dennislc www.dumpert.nl/mediabase/497661/5f3f69...

seven | 30-06-09 | 00:44

@AntiSoof | 30-06-09 | 00:29
De postmoderne culturrelatie vist in troebel water.

tipo | 30-06-09 | 00:43

wetenschap is slechts de nieuwe opium voor de massa's.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:42

Tsja hoe dom en naief kun je zijn Rouvoet, het is toch overduidelijk dat jouw moraal niet strookt met het moraal van de moslim. Als het er werkelijk op aankomt zijn jullie de eerste die moord en brand gaan schreewen!!! Want waarom zijn op vrijdag de winkels niet dicht en op zondag wel??? Juist, omdat jij met je zooitje de zondagsrust wil behouden maar voor moslims de vrijdag juist een bijzondere dag is. Dus hou eens op met je preek over wie wel goed en niet goed is, als je echt van mening bent dat je moslims de ruimte wil geven hier moeten de winkels open op zondag, Ja op zondag!!!! Want dat is namelijk een normale dag voor mensen zoals ik, de ongelovige en de moslims! Jullie tollerantie houdt namelijk op zodra er een kerktoren in het land opdoemt! Begin eens bij jezelf als je de wereld wil verbeteren, sukkel!

Barbara Drijfzand | 30-06-09 | 00:42

Net met Iranier in de kroeg gezeten. Die is verbijsterd met onze preocupatie en respect voor de sprookjesboekfiguren. Voor de terreur van deze types was hij juist weg gevlucht naar dat wat hij dacht war de vrije wereld was.

e.t. | 30-06-09 | 00:42

Canterwood @00:38

Spock kan nog wat van je leren. Laten we bijvoorbeeld eens de logische wetenschappelijke Gaia theorie bekijken.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:41


@Dennislc | 30-06-09 | 00:37

quote:
vergeet allemaal niet een liedje te zingen vanavond voor onze lieve Heer want dan komt alles goed.

HILARISCH, je maakt alles wat je gezegd hebt -in 1 klap- ongeloofwardig....
slaap lekker ;-)

doppertje | 30-06-09 | 00:41

@ Antisoof
Er is geen gelijk, er is een visie. De status quo bepaalt het gelijk. Meerdere partijen bepalen de 'schuivende' status quo. Oorlog.

~Strotgondel Sr.~ | 30-06-09 | 00:40

doppertje @00:37

Ja totdat er eens controversiele gelovigen een ander geluid proberen te laten horen, dan worden ze door de 'gemeenschap' net zo afgebrand als ketters in de kerk.

Ik denk toch dat je het wat te rooskleurig voorstelt, maar ja zo zijn reli's nu eenmaal.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:39

Laats op tv ,een man die zijn acht kinderen vreselijk misbruikte ,onder het mom van ik ben de nieuwe jezus.
afschaffing van het vrijheid van het geloofsovertuiging ,is een wens van mij.
behalve van mensen die in marsmannetjes geloven.
is toch dichter bij de waarheid.

gladstoned66 | 30-06-09 | 00:39

Dennislc | 30-06-09 | 00:37
Subjectief en dus geen bewijs.

Canterwood | 30-06-09 | 00:38

Rouvoet heeft geen gelijk.
Als de Staat seculier is, dan kan de straat nog steeds religieus zijn. Kijk naar Turkije en de VS. Voorwaarde daarvoor is dat er een goede zelforganisatie van het middenveld mogelijk is en dat de noodzaak om je daarvoor in te zetten aanwezig is. Door het ontbreken van een overheidsvangnet is men in Turkije en de VS toegewezen op een sociaal vangnet (gezin, familie, werk, organisatie, vereniging, kerk, moskee, school). Dus de noodzaak is er. Het middenveld is daar tevens nog niet kapotgereguleerd, zoals hier in NL het geval is. Dus is er een goede zelforganisatie mogelijk.
In Nederland ontbreekt de materiële noodzaak voor een goed georganiseerd middenveld en is het nodeloos ingewikkeld bovendien. Daardoor kan een geestelijke leegte ontstaan (volgens de Rouvoetjes), maar die is dan niet veroorzaakt door secularisme en liberalisme, maar juist door socialisme en bureaucratie. Dat zou Rouvoet eens aan moeten kaarten bij het kabinetsberaad.

tipo | 30-06-09 | 00:38

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:35
Er wordt niks geloofd. Er wordt logisch bekeken. Dat je daarop vertrouwt is hoe dan ook geen geloof.

Canterwood | 30-06-09 | 00:38

@edit morgen weer een dag, ik ga dr van tussen als je het niet erg vind.

ethan_joy | 30-06-09 | 00:37

Canterwood | 30-06-09 | 00:21

Ik vond je statement wel mooi: dat niet is aangetoond dat Hij niet bestaat.

Ik maak regelmatig 'bewijzen' mee: wonderen, genezingen et cetera... Maar wat voor nut heeft het om die te vertellen? Je zal vast een tegenargument hebben. dat het psychisch is enzo.

Ik beloof je: als je Jezus leert kennen (en ja, dat is mogelijk, ook zonder drugs te hebben gebruikt of psychisch wat te mankeren) dan wordt je leven er alleen maar mooier op.

Maar ik ga nu echt slapen (5.45 uur weer op) dus mischien morgen weer verder.
Het was me een genoegen, vergeet allemaal niet een liedje te zingen vanavond voor onze lieve Heer want dan komt alles goed.

Dennislc | 30-06-09 | 00:37

@ openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:35 \
Heb je gelijk in! , een geloof dat onderzoekt met de beste instrumenten en zijn ongelijk toegeeft.

Wie wil nou niet zo'n geloof?

doppertje | 30-06-09 | 00:37

Hé seven,

Probeer deze link eens www.godlessgeeks.com/LINKS/GodProof.ht...

. Wij klimaat pessimisten zitten te wachten op een vergelijkbare link die de nieuwe "gelovigen" kunnen overtuigen dat de Aarde kleiner is dan de hoaxs roeperts. Het zal ons ook vele honderden jaren kosten (ondanks veel bewijs).

boeglul | 30-06-09 | 00:36

Als christenen over elementen beginnen te lullen kun je ze het beste in de schuur zetten.

LibertasSimplex | 30-06-09 | 00:36

Ik begin langzamerhand echt schoon genoeg te krijgen van gelovigen en hun geloven. Wat een walgelijke praatjesmakers zijn het toch allemaal. Joden, christenen en moslims tezaam.

Mokum Kosher | 30-06-09 | 00:36

doppertje @00:33

De wetenschap is ook maar een geloof hoor.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:35

Canterwood | 30-06-09 | 00:25
Subjectiviteit is hier niet de vraag. Dat is ieder mens. Zit "het absolute kwaad" in de mens? Is het protestantse dogma waar, dat de mens geneigd is naar alle kwaad en zelden tot het goede. Bestaat "het kwaad" en hoe dit de definiëren. Dat is de vraag.
Antwoord hoeft niet. Geeft niks, Kom ik zelf wel uit, hoop ik, denk ik, geloof ik.

jatochnietdan? | 30-06-09 | 00:34

koerbagh ® ;
Volkomen met je eens hoor koert, geloof zuigt grote tijd.
Maar verkondig dat maar weer als je nuchter bent.

~Strotgondel Sr.~ | 30-06-09 | 00:34

AntiSoof @00:29

Nou ja, als gelovig politicus is het secularisme natuurlijk bedreigend. Dat verplicht hem immers om zichzelf in tweeen te splitsen, voorwaar geen kleine bedreiging.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:33

AntiSoof | 30-06-09 | 00:29
Een ieder heeft ergens wel gelijk, vanuit haar of zijn standpunt
Yep!
Maar niet zondermeer vanuit de wetenschap.
slaap lekker.
Ga voor de zekerheid onder je bed liggen, is veiliger....

doppertje | 30-06-09 | 00:33

AntiSoof | 30-06-09 | 00:29
Rouvout kan gelijk hebben, maar alleen voor zichzelf.
Het is namelijk een geloofskwestie, en daar zou hij zich als minister niet over uit moeten laten.
Als hij tenminste restecp had voor andersdenkenden.
Wat hij niet heeft.

Merlot | 30-06-09 | 00:32

-edit | 30-06-09 | 00:17
Jij wilt kunnen meten wat er in die mensen hun hoofd omgaat, enig idee hoe bot jou gereedschap is?
Maar je proeft toch de afkeer, en de minachting voor onze cultuur en volk, uit wat daar in die moskeeën gepredikt word?
En het is toch niet zo moeilijk om het verband tussen een krijgszuchtige koloniserende roof cultuur in verband te brengen met uitschieters in de criminele statistieken net zoals dat bij antillianen dat het geval is met de gangstercultuur compleet met wapens en colors?
Moet je daar dan echt officiële cijfers voor hebben?
Laat me je uit de droom helpen, het officiële cijfer (criminele Marokkaanse jongeren) voor Rotterdam was altijd 20% totdat een Utrechtse onderzoeker 1 dag voor zn pensioen het nodig vond om de echte cijfers te publiceren.
Had die man daar nog 3 jaar moeten werken hadden wij de komende 3 jaar nog steeds met dat oude valse cijfer van 20% gezeten.
Amsterdam idem naar buiten communiceren 30%, intern in het stadhuis werken met het cijfer van 70%. (anonieme bron)
In Nederland gaat alles onder de pet en pas kruik barst komt de waarheid boven tafel.

ethan_joy | 30-06-09 | 00:32

Een ieder heeft ergens wel gelijk, vanuit haar of zijn standpunt, of je t er nou mee eens bent of niet. Dus misschien ook Rouvoet?
*Duikt weg om gevolgen te ontwijken van brutale boodschap*

AntiSoof | 30-06-09 | 00:29

over die laatste zin van het artikel:

Wij hebben helaas geen boek van 2000 jaar oud waarin staat dat we ons nu gekwetst moeten voelen. Helaas, geen kamervragen!

gozahtje | 30-06-09 | 00:29

de hemel of het dak van de wereld?

Thunderchild | 30-06-09 | 00:29

OFF TOPIC: Allemaal gelul, die Rouvoet. Ik wil NU een club oprichten om Maurice de Hond van YouTube te weren!

Boer in Amsterdam | 30-06-09 | 00:28

Dennislc | 30-06-09 | 00:24
Jezus ging naar de hemel. Dat wist 'ie. Aan het kruis gaan was voor mij dan ook geen probleem geweest!

Canterwood | 30-06-09 | 00:27

seven | 30-06-09 | 00:16
Nou, en ik denk dat gelovigen die "onaangename spanning" die ze ervaren als ze iemand tegenkomen die er anders over denkt als zij, helemaal niet WILLEN horen, laat staan dat het ze prikkelt om eens iets te gaan onderzoeken.
Maar dat ze juist tot alles bereid zijn om die onwelgevallige geluiden te smoren.
De geschiedenis én het heden zijn mijn getuigen.
Het zijn dus gewoon starre, intolerante kudtlui.
Zoals ik altijd al zei.
.
Niet-gelovigen hebben die cognitieve dissonantie tenslotte toch ook, met al gelovigen iets anders lopen te vertellen dan wat zij vinden?
En, worden er overal op de wereld gelovigen uitgemoord door atheisten en andere godontkenners'?
Nou dan.

Merlot | 30-06-09 | 00:26

jatochnietdan? | 30-06-09 | 00:24
Dat kun je niet staven als absoluut kwaad, want er kan zomaar een nog kwader iemand of iets bestaan. Het is slechts het kwaadst dat je bent tegengekomen.

Canterwood | 30-06-09 | 00:25

ik kom uit limburg.
vroeger kwam de pastor langs ,om te vragen waar die kinderen bleven.
kreeg je geen werk als je niet elke week in de kerk was.
als je geen belijdenis had gedaan ,mocht je niet mee doen(ging dat stukje brood je mond voorbij).
ach ja ,het geloof is een en al vrijheid en geluk.
zing gestoorden zing hallejua (ik mag steeds minder) hossanna.

gladstoned66 | 30-06-09 | 00:25

seven | 30-06-09 | 00:13

Ik begrijp je argument. Doordat ik vraag of je niet zou willen weten of er een hel is, lijk ik te suggereren dat God ons in de hel gooit als we niet zijn slaafje worden. Toch zitten er een aantal aannames in je antwoord waarvan de balangrijkste misschien wel is dat God mensen in de hel gooit. Als God mensen in de hel gooit: waarom laat Hij dan Zijn Zoon sterven aan het kruis om weer mensen van de hel te redden? God doet er juist alles aan om te voorkomen dat we naar de hel gaan.

Denk alsjeblieft niet dat God wil dat je iedere zondag in het zwart in een hok gaat zitten en de rest van de week verslaafd aan porno schijnheilig gaat lopen doen met een televisie op de zolder zodat de dominee er niet achter komt...

Als we met God niet meer van het leven geniet dan zonder God, dan zit er iets goed mis met ons geloof/religie. Wat dat betreft ben ik soms ook wel een beetje anti religie... misschien vin ik de mensen hier daarom wel allemaal zo leuk.

Dennislc | 30-06-09 | 00:24

Canterwood | 30-06-09 | 00:17
En toch ben ik mensen tegen gekomen die absoluut kwaad zijn. Jaloers, kleingeestig, machtsgeil en gefrustreerd. De mensen waarvan je zegt: Als die het voor het zeggen zou hebben. Maar wel in staat om in hun omgeving onherstelbare schade aan te richten.
*Gaat weer even verder denken*

jatochnietdan? | 30-06-09 | 00:24

Dennislc | 30-06-09 | 00:15
Denk maar eens een tijdje dat hij helemaal niet bestaat, mag vast wel, en dan mag je weer alles, maar doe je echt niet alles wat God verboden heeft want je valt terug op je eigen menselijke moraal.

seven | 30-06-09 | 00:22

@ Mezelf, 00:20
'puur om het feit dat het niet aangetoond is dat die god niet bestaat.'
-
Moet natuurlijk zijn: Dat het niet aangetoond is dat die god bestaat.

Canterwood | 30-06-09 | 00:21

Ik vind het allemaal best, doe wat je wil doen, maar laat mij er buiten.

wtfgebeurdhierdan | 30-06-09 | 00:20

Dennislc | 30-06-09 | 00:15
Daar zit de crux: Jij bent al zover dat jij denkt dat die regels voor je eigen bestwil zijn. Als je je bedenkt dat er geen enkel bewijs voor het bestaan van god is en je vervolgens regels moet volgen, wat voor regels dat dan ook zijn? Als er een god was die mij elke dag gebood een reep chocola te eten zou ik het niet doen, puur om het feit dat het niet aangetoond is dat die god niet bestaat. Ik ga geen aanpassingen aan de levensstijl maken zonder dat daar een gegronde reden voor is. (De maatschappij bevoorbeeld.)

Canterwood | 30-06-09 | 00:20

GS voelt zich gekwetst?
Zijn we bekeerd tot Islam, links geworden, of Nederlands paspoort verbrand?
(mag niet, dat vod verbranden, btw)
Overigens, mooi artikel. Die Rouvoet weet ook al niet meer, wat er allemaal om hem heen gebeurd, gaat sneller dan de indoctrinatie vanuit de kerk kan volgen.
Lekker achter de feiten aan lopen, da's Nederland.
En het gepeupel uiteraard dom houden.

Zo jammer! | 30-06-09 | 00:19

Dennislc | 30-06-09 | 00:15
*Wat zou jij van God niet mogen denk je?*
Vele dingen niet. Zie tien geboden en andere verwijzingen naar "een goed leven".

jatochnietdan? | 30-06-09 | 00:18

jatochnietdan? | 30-06-09 | 00:14
Absoluut kwaad bestaat net als absoluut goed niet: De beschrijvingen goed en kwaad dienen ter uitleg ten opzichte van het middelpunt (ofwel de schemering). Is het beter dan het middelpunt, of slechter, meer, of minder? Van absoluut kwaad denk je je een voorstelling te kunnen maken, maar hoe erg je die ook maakt, je kan er altijd een schepje bovenop doen. Er is zonder absoluut kwaad geen absoluut goed en andersom.

Canterwood | 30-06-09 | 00:17

@ethan_joy | 30-06-09 | 00:09
Los van wat jij en ik ervan vinden: wat wil je eraan doen? Islamverbod in een vrij land? Zodat het onvermijdelijk ondergronds gaat? Ben ook geen islam-fan. Houdt me ten goede. Ik probeer de relatie te zoeken tussen het islam-sprookje en criminaliteit. Op een enkele uitzondering na, zoals Theo, eerwraak en een handvol andere uitwassen (Hofstadgroep), kan ik geen causaal verband in islam-motief en daad ontdekken. Dat is objectief te meten, namelijk.

-edit | 30-06-09 | 00:17

@Canterwood:

Sterker nog, het kwaad is een fenomeen tegenovergesteld aan dat wat op dat moment in de tijd door die persoon als goed ervaren wordt .

Thunderchild | 30-06-09 | 00:17

Ik denk dat ie doelt op de grote kikvorsenplaag die ons land, door ons ongeloof, gaat treffen.

deoudererijperevrouw | 30-06-09 | 00:16

Merlot | 30-06-09 | 00:13
Cognitieve dissonantie is een psychologische term die de onaangename spanning aanduidt die ontstaat bij het kennis nemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of van het deelnemen aan gedrag dat strijdig is met iemands overtuiging. Scherper geformuleerd is het de perceptie van onverenigbaarheid tussen twee "cognities", waarbij een cognitie moet worden gezien als elk element van kennis, inclusief houding, emotie, geloof of gedrag. De theorie van cognitieve dissonantie stelt dat tegenstrijdige feiten als een drijvende kracht fungeren die de geest dwingen om nieuwe ideeën of gedachten te onderzoeken, of om de aanwezige overtuiging aan te passen, dus om de hoeveelheid dissonantie (tegenstrijdigheid) tussen cognities te verminderen. nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_disso...

seven | 30-06-09 | 00:16

Tuurlijk, het moet eindelijk eens een keer afgelopen zijn met al die aanslagen uit naam van de secularisatie, helemaal gelijk heeft deze man...

vmbo-plutser | 30-06-09 | 00:16

Canterwood | 30-06-09 | 00:06
Tis laat maar gezellig (moet morgen 5.45 uur op, maar ja, wil natuurlijk niet naar de hel omdat ik jou niet heb bekeerd he?

Oke, effe serieus:
wat zou je dan zoal moeten van God? Ondervraag mij maar naar wat ik wel/niet moet. Ik mag alles. Alle regels die God ons geeft zijn voor onze eigen bestwil. Wat heeft God er aan als we iedere dag op onze knieen gaan? wat heeft God er aan als we wel of geen seks hebben? wat heeft God er aan als we 'e'en dag in de week rusten? alle regels die er zijn zijn voor onze eigen bestwil. Ik mag alles van God. Wat zou jij van God niet mogen denk je?

Dennislc | 30-06-09 | 00:15

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:12
Het woord 'donker' bestaat slechts om een situatie aan te geven die anders had kunnen zijn. Dat maakt dat het wel bestaat: Donker is het begrip lichtloos, en dat kun je waarnemen in de vorm van een gebrek aan licht. (Symptomen: Dan zie je niks)

Canterwood | 30-06-09 | 00:14

Haha Merlot, 'kprobeerde net even te fluiten nadat ik dat las, ging niet!

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:14

Canterwood | 30-06-09 | 00:08
De vergelijking is niet geheel compleet. U vergeet de schemering. Het absoluut goede bestaat niet, niet als een god en niet in mensen hun psyche. Eigenbelang zal altijd voor het absoluut goede gaan. Daar waar de schemering heerst zal het kwaad zijn kans grijpen. Vandaar mijn uitgangspunt. Het absoluut goede zal nooit bestaan, maar het absoluut kwade weet iedereen voorbeelden van te over.

jatochnietdan? | 30-06-09 | 00:14

Krachtmeester | 30-06-09 | 00:10
Misschien moeten ze zelf ook heel erge moeite doen om die hemelkolder te geloven, en lukt het niet als wij ze afleiden?
Net zoiets als dat je niet kan fluiten, als iemand je aan het lachen maakt?

Merlot | 30-06-09 | 00:13

Dennislc | 30-06-09 | 00:09
Jij beschreef dat beeld zelf in je comment @Dennislc | 29-06-09 | 23:41, dus ik kan jou beter vragen hoe je aan dat beeld komt. Voor mij bestaat dat beeld niet, immers God is voor mij een romanfiguur uit een dik boek.

seven | 30-06-09 | 00:13

Canterwood @00:08

Donker kan je niet zien. Dus 't bestaat niet.

openbaarminiserie | 30-06-09 | 00:12

als je me verteld dat roodkapje bestaat,geloof ik het ook niet.
er bestaat geen god.
en is er ooit een goddeloze aan je deur geweest ,om je te zeggen dat je het verkeerd ziet.
blijf dan ook van mijn deur weg ,stelletje verdwaazden.

gladstoned66 | 30-06-09 | 00:11

Canterwood | 30-06-09 | 00:08
Aha, daar hebben we zowaar Heracleitos, met zijn Eenheid der Tegendelen ... we worden nog fielesofies, zo laat op de avond ...

Merlot | 30-06-09 | 00:10

Merlot | 30-06-09 | 00:05

't Blijft inderdaad een raadsel.
Ik heb me daar namelijk ook een partij rare hobby's (70 in getal! 69 & biljarten om precies te zijn ). Maar ik schiet toch ook niet meteen uit mijn slof als ik naar een verenigingsbijeenkomst ga en iemand stelt daar vragen over?

Krachtmeester | 30-06-09 | 00:10

seven | 29-06-09 | 23:58

da vin ik echt lief dat je dat zegt, hehe. Er zitten wel veel vooraannames in waarvan ik blij ben dat je ze noemt. Ze lijken namelijk je beeld van God te bevestigen: iemand die dreigt met de hel, iemand van wie we niet mogen genieten van de natuur iemand die ons bang maakt enzovoort.
Daarom heb ik voor jou zelfde vraag als aan Canterwood: hoe kom je bij dat beeld? Door wat voor gebeurtenissen is die gedachte ontstaan?

Dennislc | 30-06-09 | 00:09

-edit | 30-06-09 | 00:05
Blijf ik bij mijn punt dat het verheerlijken en als voorbeeld stellen van een roverhoofdman, die plunderde en brandschatte, roofde en verkrachte, moordde en verminkte geen gezonde zaak is voor de toekomst van een 4 jarige.

ethan_joy | 30-06-09 | 00:09

jatochnietdan? | 30-06-09 | 00:05
Een beetje een semantische vraag: Kwaad is geen absoluut. Het is slechts een naam voor een fenomeen dat voorkomt als tegenovergesteld van goed. Zoals donker en licht: Bestaat donker? Ja, want het is de naam voor 'geen licht'.

Canterwood | 30-06-09 | 00:08

Dennislc | 30-06-09 | 00:02
Dat vertelt niemand je, daar kom je achter door erover na te denken. Jou word je leven lang het schilderij van de hel voorgehouden, met de vreselijke pijn en horror die zich daar voltrekt. Hoe kun je anders dan hier onderuit willen? Het lijkt me redelijk dat ik me daar niet prettig bij zou voelen en overdreven naar de oplossing zoek. Dit uit zich in een onredelijke drang naar 'goeddoen in de ogen van God' en daar voel ik niks voor, omdat de premisse aantoonbaar van geen kant klopt. Je beticht mij ervan achteruit te redeneren, maar jij gaat er al vanuit dat god bestaat en neemt als enige andere optie 'kans', die onmogelijk is. Dat is hij ook. Vandaar 'evolutie door natuurlijke selectie'. Daar is het niet alleen op toepasbaar, dit zul je met alles doen dat religie tegenspreekt.

Canterwood | 30-06-09 | 00:06

@ethan_joy | 29-06-09 | 23:58
Domme vraag: tuurlijk vind ik het geen gezonde reactie. Lijkt me helder. Het was slechts een reactie op jouw stelling in jouw tegel. Voor wat die percentages betreft: die zijn ook helder en betwist ik op geen enkele wijze. De vraag blijft nog steeds openstaan: is er een relatie met religie, of ligt er een ander probleem aan ten grondslag? De relatie met religie is vooralsnog niet aan te tonen. De relatie met cultuur wel. Zeg je zelf ook in deze tegel. Dat is mijn punt.

-edit | 30-06-09 | 00:05

Om het geheel eens een draai te geven. Hij van god als religieuze entiteit van het goede, daar gelooft geen zinnig mens in. Maar Het Kwaad. Bestaat dat? Ook weer niet als religieuze entiteit, maar als onderdeel van de menselijke psyche Bestaat Het Kwaad. Zie voorbeelden in bijvoorbeeld jaloezie.

jatochnietdan? | 30-06-09 | 00:05

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:56
Ik moet bij gloofgelul altijd denken aan de film Chocolat.
Daar zat een klein meisje in met een onzichtbaar vriendje: een beetje mankhoppende kangaroe, Pantoufle geheten.
Ik heb in van die ongemakkelijke gesprekken met Gloofies ('ja hoor ik neem je heus wel serieus') al een keer of wat per ongeluk Pantoufle gezegd als het God had moeten wezen.
Gloofies natuurlijk weer over de rooie.
.
Merkwaardig inderdaad, dat hun geloof nergens tegen blijkt te kunnen?
Een simpele andersdenkende, of zelfs een vloekje, en hup helemaal gestresst.
Waarom toch?

Merlot | 30-06-09 | 00:05

2009 | 29-06-09 | 23:59
Misschien wel, misschien niet. Er valt voor allebei de kampen bewijs aan te voeren, en er is een gerede twijfel. Je moet verder kijken dan de ene beschuldiging: Het noemen van Hitler en een ander fenomeen moet dan zogenaamd betekenen dat het genoemde fenomeen automatisch slecht is. Dat zie je vaak, en deze aantijgingen neigen vaak het hele gesprek over te nemen. De vraag is dus: Gaat de vergelijking daadwerkelijk op? Bestaat er correlatie tussen atheïsme en fascisme? Dan moet je je de vraag stellen: Is er gerede twijfel dat een religieuze gemeenschap niet dezelfde dingen kan doen? Het antwoord is nee, want: Geschiedenis. Dus het argument is vanaf het begin al invalide en ongeldig.

Canterwood | 30-06-09 | 00:02

@Dennislc lees ook nog even seven | 29-06-09 | 23:34 was aan jouw gericht.

seven | 30-06-09 | 00:02

Fuck heej.. Het eeuwige branden.... Mooie energievoorziening. Waar is die Highway to Hell? Ik zie marketingmogelijkheden.

Thunderchild | 30-06-09 | 00:02

Canterwood | 29-06-09 | 23:53

De reden dat veel mensen niet geloven, is dat mensen niet willen geloven. Dit heeft te maken met het principe van 'de weg van de minste weerstand'.

Ik denk dat het daarom weinig zin heeft voor mij om jou bewijzen te vertellen over waarom God wel zou bestaan... alleen al de weerzin die je voelt bij de gedachte aan een God die werkelijkheid is maakt al dat je voor ieder bewijs dat ik aanvoer zal zoeken naar een verklaring.

Daarom heb ik een vraag: hoe komt het erbij dat je je 'bespied, gecontroleerd en ingekapseld zou voelen, alsmede een gevoel van constante verplichting en verwachting' zou hebben? Hoe kom je bij dat gevoel/die gedachte? wie heeft je zoiets verteld?

Dennislc | 30-06-09 | 00:02

Zo lang er meer moorden worden gepleegd in de naam van God/Allah dan van geen-God/Allah moeten die relifundi's lekker naar zichzelf blijven kijken met een kritische blik.

Bas88 | 30-06-09 | 00:01

Canterwood | 29-06-09 | 23:57
En dan te bedenken dat reli's u die straf van harte gunnen. Snaak.

|

jatochnietdan? | 30-06-09 | 00:00

JosVerbeek | 29-06-09 | 23:56

'Boven zijn bijbal prijkte fier z'n knorhaan,
alsof die d'r al die jaren had gestaan..'

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:59

Canterwood | 29-06-09 | 21:29 Hitler wilde toch juist en heeft ook al het atheisme de kop ingedrukt en het christendom willen laten prevaleren, heb 't vanmiddag nog ergens gelezen.

2009 | 29-06-09 | 23:59

JosVerbeek | 29-06-09 | 23:50

Lol, mooi verwoordt. Helaas heeft deze idioot wel degelijk echte macht. Niet een fractie van wat hij zou willen, maar als kleine derde wel een sterke stem tussen de twee tegengestelden die het zelden eens met elkaar zijn.

Grunnie | 29-06-09 | 23:58

Dennislc | 29-06-09 | 23:41
Je vergooit je leven door met oogkleppen op de werkelijkheid te negeren. Niet vrij te genieten van de natuur, of het heelal maar bij alles te moeten denken dat het God's schepping was. Elke docu moeten filteren door je gedachten. Je leeft in angst voor de hel of hebt het idee dat het bestaat en kiest daarom voor het geloof. Je houdt jezelf en vooral je eigen gedachten gevangen. Ver van de waarheid, dichtbij de sprookjes. Enge sprookjes.. George Carlin www.youtube.com/watch?v=n_gbzoVMmW4 1 minuut.... Wat wil je, de rest van je leven in bv Wodan, elfjes, god, make your choice enz te geloven, en angstig voor de verzonnen monsters door de kerk om je gedachten onder controle te houden. En jezelf valse hoop voorhouden op een eeuwig leven zodat je in dit leven luistert naar diegene die je volstoppen met onzin. De werkelijkheid is zoveel mooier dan sprookjes.

"Ik zeg dit overigens niet om je bang te maken, meer omdat ik je eigenlijk wel mag..."

Dennislc | 29-06-09 | 23:41

seven | 29-06-09 | 23:58

-edit | 29-06-09 | 23:47
Ik heb eens wat gegoogled, maar ik kan geen dagelijkse voorbeelden vinden van 13 jarigen die 14 jarigen in de nek steken in 0031. Geen wekelijkse en maandelijkse ook.
DUH, maar je vind het wel een gezonde reactie?
55% Van de Rotterdamse Marokkaanse jongeren crimineel? toeval!
70% van die in Amsterdam? te kleine woning?
40% van de antilliaanse jongeren zeer gewelddadig? Niets te maken met het verheerlijken van de gangster cultuur zoals in rapmuziek geuit word? Ze krijgen te weinig zakgeld!

ethan_joy | 29-06-09 | 23:58

jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:54
Het Eeuwige Branden? Iedere dag Ene Dame behagen met eierstokken en klokkenspel. Iedere dag volmaakt goudbruin. Voor altijd.
-
Doemijdiemâh!

Canterwood | 29-06-09 | 23:57

Dennislc | 29-06-09 | 23:50
Andere vraag: wat is het nut van het in een imaginair opperwezen geloven? Voegt dat iets toe? Denk je werkelijk dat wat in de bijbal staat letterlijk waar is? Dream on man. (dit met als uitgangspunt dat je gelovig bent, je bent in ieder geval voor gelovigen typerende (overigens volstrekt stupide) vragen aan het stellen)

JosVerbeek | 29-06-09 | 23:56

Als je geloof in
god - of een ander
denkbeeldig vriendje -
zo sterk is, waarom
verdedig je hem
dan toch tevergeefs?
Hij is toch eeuwig?
Toch?

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:56

@Towncar | 29-06-09 | 23:38 :
Ga jij even snel je schoolgeld terughalen en leren wat secularisme en atheisme precies is. Overigens is Noord-Korea ook verre van atheistisch. Ooit van Juche gehoord? De staatsgodsdienst van N-Korea? www.adherents.com/largecom/Juche.html
Nee hè? Dat dacht ik al.

koerbagh ® | 29-06-09 | 23:55

Canterwood | 29-06-09 | 23:47
Het Eeuwige Leven? Iedere dag Den Here prijzen met tamboerijn en snarenspel. Iedere dag volmaakt gelukkig. Voor altijd. Alleen de gedachte al vervult mij met diepe weerzin.

jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:54

Dennislc | 29-06-09 | 23:50
Voor de hel is geenszins bewijs en dient dus niet in overweging genomen te worden bij mijn dagelijkse dan wel levenslange risico-inschattingen. Er valt hoe dan ook geen bewijs voor te vergaren, dus gaat je argument niet op: Je kunt tenslotte geen bliksem met niets vergelijken.
-
Nee. Ik zou me bespied, gecontroleerd en ingekapseld voelen, alsmede een gevoel van constante verplichting en verwachting. God kijkt immers altijd mee over je schouder. Zo ben je geen mens.

Canterwood | 29-06-09 | 23:53

@Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:28 :
* Enigszins late reactie (was even sigaretten halen... en er stonden bekenden aan de bar. Wat moet je dan? Even een drankje aannemen, natuurlijk.)

Ja, Rouvoet moet doodt. Maar dat is meer een constatering dan een wens. Het is een feit. Het is voorspelling waarvan je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in alle redelijkheid kunt beweren dat 'ie uitkomt. Daarnaast lijkt het me wenselijk dat het eerder vroeger dan dan later gebeurt, maar die subjectieve mening is geheel voor mijn rekening. Ik vind gristenen zo snel mogelijk naar hun maker moeten. Dat willen ze toch zo graag, dan kunnen ze de rest van ons met rust laten.
www.youtube.com/watch?v=fnzIwm7JzhI

koerbagh ® | 29-06-09 | 23:51

@ethan_joy | 29-06-09 | 23:45
Mooi voorbeeld dat deze daden uit jouw link niks met islam te maken hebben, gelet op de drugs en drank. Feitelijk toont dit mijn punt precies aan

-edit | 29-06-09 | 23:50

Canterwood | 29-06-09 | 23:42

Alleen kan je niet bewijzen dat de kans van blikseminslag op je hoofd even groot is als de kans op... sorry dat ik het woord weer zeg... de hel

Andere vraag: lijkt het je fijn om in God te geloven? en zo nee, waarom niet?

Dennislc | 29-06-09 | 23:50

Het wordt nu toch echt eens tijd dat er een strikte scheiding van kerk en staat komt! Dit kan gewoon zo niet langer. Respecteer de gelovigen maar laat ze dat lekker prive en voor zichzelf houden. Niets mis mee. Het gaat pas mis als dat volk gaat regeren met de bijbel in de hand. Bah! Straks komt er ook nog een moslimpartij bij... dan zullen de seculieren vervolgd en verketterd worden door Rouvoet en z'n gristen- en moslimbroeders.

Jippie | 29-06-09 | 23:50

Merlot | 29-06-09 | 23:46
En waar mensen voor altijd zingen dat 'god groot is'... zeau saaaaaaaaaaaaaaaaaai..
Grunnie | 29-06-09 | 23:45
Rauwfood begint regenteske trekjes te vertonen, dat is een typisch verschijnsel bij mensen die weinig presteren (de fail van de jeukcentra) en zich toch erg belangrijk voelen.

JosVerbeek | 29-06-09 | 23:50

tipo | 29-06-09 | 23:47
In het kort claimt hij hier dus alle mores in pacht te hebben en dat de secularisten er geen hol van begrepen hebben.

Canterwood | 29-06-09 | 23:49

Merlot | 29-06-09 | 23:46
Jup. En in plaats van genieten mag je de hele dag God aanbidden. Leuke tijd man, daarboven! Dik feest! Lijkt me echt een droge kutzooi. =P

Canterwood | 29-06-09 | 23:47

@ethan_joy | 29-06-09 | 23:34
Ik verschuil mij nergens achter. Van falende rechtspraak is in 0031 geen sprake, op een enkele uitzondering na. 0031 behoort tot één van de best functionerende rechtssystemen ter wereld, gelukkig, maar vanwege mensenwerk gaat er vanzelfsprekend wel eens wat mis. All in the game, at the end. Je onderschat dat in vonnissen de rechter zowel op het OM als de advocaat moet reageren. En dus alle aangedragen (!) aspecten van een criminele daad boven water komen. Dat zijn de feiten waarop recht gesproken wordt. Je stapt daar wat al te gemakkelijk overheen.

Ik heb eens wat gegoogled, maar ik kan geen dagelijkse voorbeelden vinden van 13 jarigen die 14 jarigen in de nek steken in 0031. Geen wekelijkse en maandelijkse ook.

Tot slot: ik heb geen enkele behoefte om tot in detail in de openbaarheid uit de doeken te doen wat mijn exacte ervaringen zijn met ODD/CD in mijn omgeving. Al was het alleen maar omdat dat geen enkele meerwaarde heeft in de discussie. Het enige wat ik er over kwijt wil is dat het gelukkig niet een van mijn eigen kinderen betreft, Daar zal je het mee moeten doen.

-edit | 29-06-09 | 23:47

Goed, dan nu de 'bepaalde elementen van het secularisme die minstens zo gevaarlijk zijn als bepaalde vormen van religieus extremisme. Even om alle misverstand uit de lucht te halen:
"Onmiskenbaar kent onze samenleving grote spanningen rond identiteit en omgaan met culturele en religieuze verschillen. Dat hangt niet in de laatste plaats samen met het vraagstuk van de immigratie en in het bijzonder de opkomst van de islam. Maar ook moet gewezen worden op het gebleken onvermogen van de a-religieuze democratie om eenheid en gemeenschap te stichten. Het is al vaker aangehaald: het was oud-VVD-leider Bolkestein die toegaf dat het liberalisme niet in staat is een bezielend verband te verschaffen aan de bevolking. Zeker niet, zo voeg ik eraan toe, aan een volk dat is geleerd om zichzelf te definiëren als consumenten. Dat jarenlang te horen kreeg dat het leven in een rechtsstaat eerst en vooral betekent dat men zijn individuele rechten en vrijheden moet opeisen, dat ieder overheidsoptreden met het oog op sociale rechtvaardigheid ofwel links ofwel betuttelend is, maar hoe dan ook ongewenst, en dat de samenleving bestaat uit ’15 miljoen mensen die je niet de wetten voorschrijft maar in hun waarde moet laten’.

Maar met een dergelijke liberaal-libertijnse mentaliteit houd je een rechtsstaat niet op orde, laat staan een samenleving. Mijn stelling is dat onder veel van de maatschappelijk-politieke spanningen en felle politieke debatten van de laatste tijd een verschijnsel ligt wat ik zou willen noemen ‘een crisis in de res publica’: een gestage erosie van het besef dat er een publieke zaak is, dat wij in Nederland iets gemeenschappelijks met elkaar hebben, het besef van wat ons verbindt temidden van al onze verschillen, het besef dat wij niet alleen rechten hebben maar ook plichten."
www.trouw.nl/opinie/podium/article2758...
Oftwel: de erosie van de publieke zaak als gevolg van het secularisme is gevaarlijker dan iemand af en toe een mes of kogel tussen de ribben jagen. Tsja, dat religieus extremisme schept wel mooi een gevoel van lotsverbondenheid...

tipo | 29-06-09 | 23:47

Canterwood | 29-06-09 | 23:44
*Elk mensch is echter een poging waard.*
Mmmmm? Twijfelt.

jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:47

Canterwood | 29-06-09 | 23:42
De kans dat er een hemel bestaat lijkt me nóg onwaarschijnlijker.
Ik bedoel maar; een regio met massieve halfedelstenen muren en loodzware gouden tronen, die ergens in de buurt van Betelgeuse of de Paardekopnevel schijnt te zweven ...
Bevolkt met hoogst merkjwaardige, na hun dood tot insecten verpopte mensen (engelen; 6 poten, 2 op hun rug).
Toe nou zeg ...

Merlot | 29-06-09 | 23:46

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:40

Je hebt helemaal gelijk, alleen zij kunnen prima zonder ons. Met hen aan het roer doen wij er toch niet toe. Minderheden zijn per definitie altijd acceptabel en tolerabel ingesteld tot dat ze de macht hebben dat niet meer te hoeven. Dat merken we nu nu al lichtelijk aan onze gristenvader. Dat is nog maar het topje van de ijsberg denk ik.

Grunnie | 29-06-09 | 23:45

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:43
Als dat werkelijk zo is, dan had je het erg goed geregeld..

JosVerbeek | 29-06-09 | 23:45

En verder edit hoop ik dat Lodewaijk van der Laan in het nachtelijke Amsterdam binnen kort eens wat pupillen van El Otmani tegen het frêle lijf loopt, wellicht dat die jongens wat verstand in die man zn harses kunnen slaan/schoppen want van zichzelf lijkt tie er niet rijkelijk mee bedeeld te zijn
*Maar Nourdin El Otmani heeft, net als Hadjar, andere ervaringen. Hij geeft sinds oktober vier avonden in de week kickbokstrainingen in Slotervaart. Om zich vervelende jeugd van de straat te houden, gaf het stadsdeel hem 40.000 euro subsidie. Maar de voormalig, meervoudig wereldkampioen botste met het stadsdeel die niet wilde dat er ook harde kernjongeren in de gymzaal van de Mondriaanschool meetrainden. El Otmani zwichtte niet voor de druk een groep uit te sluiten: „Bij mij is iedereen welkom.”*
www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/...

ethan_joy | 29-06-09 | 23:45

jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:42
Dat klopt. Ze kunnen niet accepteren dat er een einde aan het leven bestaat, want dat is ze lang en breed beloofd en wijsgemaakt. Krijg je er niet meer uit als je het zaad der twijfel niet weet te planten, en dat lukt niet vaak. Elk mensch is echter een poging waard.

Canterwood | 29-06-09 | 23:44

Dennislc | 29-06-09 | 23:41
Come on, je snapt toch zelf wel dat alleen mensen gruwelijke plaatsen als de zgn. hel kunnen bedenken? Wat heeft een god er voor belang bij om zijn 'schepsels' te vernietigen?

JosVerbeek | 29-06-09 | 23:43

seven | 29-06-09 | 23:38
Ik moest altijd 'nablijven' en - maar dat liep op het laatst wel een beetje in de gaten - ontving zelfs 'theorielessen' thuis van juf Kupdubbeldee.

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:43

Canterwood | 29-06-09 | 23:37
Ga het niets vooraf en daarna maar eens uitleggen aan een reli. Willen ze niet aan, zijn ze te zeer bevreesd voor. Afgezien van het complexe(?) begrip, niets.
Niets dus.

jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:42

Dennislc | 29-06-09 | 23:41
De kans dat er een hel bestaat lijkt me uitermate klein als ik daadwerkelijk geen ongegronde aannames maak. Dat is hetzelfde als vragen of ik niet bang ben door de bliksem te worden geraakt.

Canterwood | 29-06-09 | 23:42

Secularisme is overigens met een gewone pen geschreven, hier en daar met tippex overkalkt en weer herschreven. En dan staat het vast. Vaak tijdelijk. Tot dat iemand iets beters heeft en dat ook kan bewijzen.

Thunderchild | 29-06-09 | 23:41

Canterwood | 29-06-09 | 23:37

dat is slim: geen ongegronde aannames maken... maar stel nou dat er een hel is en jij gaat er naartoe... zou je dat dan niet willen weten?

Ik zeg dit overigens niet om je bang te maken, meer omdat ik je eigenlijk wel mag...

Dennislc | 29-06-09 | 23:41

Grunnie | 29-06-09 | 23:37
Wat die gelovige katten niet willen kapieren, is dat ze juist beschermd worden door een seculiere staat. Het één kan niet zonder het ander, simpel lijkt me.

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:40

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:36
LOL
Had jij ook les van haar ? ;)

seven | 29-06-09 | 23:38

Seculiere ameuben kunnen naar de atheistische heilstaat Noord Korea emigreren.

Towncar | 29-06-09 | 23:38

Merlot | 29-06-09 | 23:18
Hoe komt u daarbij? Just because women are so easy to hate?

jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:38

@Fortex: Mooie tekst. Religie is in bloed geschreven.

Thunderchild | 29-06-09 | 23:38

Even allemaal op de advertentie van waaromjeZus punt ennel hiernaast klikken. Elke klik kost de EO geld en levert Geenstijl geld op. Hoeveel beter kan het?

Spittertje | 29-06-09 | 23:38

Dennislc | 29-06-09 | 23:34
Zoals ik al zei: Ik kan geen ongegronde aannames maken. Ik heb geen reden om aan te nemen dat er naast de chemische reacties nog een bewustzijnhoudende verschijningsvorm van mij bestaat, en dat ik als mijn brein stopt te functioneren, niet langer bewust ben. Weliswaar stopt mijn brein er niet dagelijks mee, maar toch slaap ik ongeveer 7 uren per nacht. Daar kun je 't mee vergelijken. Overigens: Ik heb miljarden jaren voor dit punt niet bestaan, en toen had ik er geen last van niet te bestaan. (Vrij naar Mark Twain.) :P

Canterwood | 29-06-09 | 23:37

OMFG secularisme is wat mij betreft het summum van beschaafdheid. Het grootst verworven goed dat de mensheid ooit heeft meegemaakt! Dat staat los van geloof. Het collectief en privaat denken is wat sucularisme onderscheidt van eenzijdige waanzinnigheid wat puur geloof nou eenmaal is! Rouvoet is zo'n wolf in schaapskleren. De intelligente, beschaafde man uithangen terwijl hij eigenlijk gewoon een enge christenfundi is die niets en niemand kan accepteren dat niet in zijn straatje ligt.

Grunnie | 29-06-09 | 23:37

seven | 29-06-09 | 23:34
Ik was in die tijd vrij goed in de beha vakken, al zeg ik het zelf.

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:36

Dennislc | 29-06-09 | 23:24

Heb nu 10 minuten naar die oooooh zeau lollige en grappige Kent Hovind trash zitten kijken, maar krijg er spontane balzakverkrampingen van.
Hier nog een leuk filmpje voor jou (special reference to the title)
www.youtube.com/watch?v=M114bK4qaiM&am...

of anders deze van m'n vriend T.A.A.

www.youtube.com/watch?v=J_JatbIaY4w

QB (ja die.....) | 29-06-09 | 23:36

*Evenbril noteert voor de GSZWL& out*

JosVerbeek | 29-06-09 | 23:35

Kudt zeg, die Dennislc is een echte missionaris.

Conan de Rabarber | 29-06-09 | 23:35

Fortex | 29-06-09 | 23:33
Mooi stukkie. +1

Canterwood | 29-06-09 | 23:35

Canterwood | 29-06-09 | 23:30

ow ja, helemaal overheen gelezen. maareh, wat denk je dan dat er met je gebeurt als je sterft? helemaal niets? of misschien wel iets, maar je weet nog niet wat? wat denk je?

Dennislc | 29-06-09 | 23:34

Fortex | 29-06-09 | 23:33
+1. Erg mooi.

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:34

" ben je echt atheist of geloof je dat er misschien wel meer is tussen hemel en aarde? Dennislc | 29-06-09 | 23:10"
Ik heb een RK achtergrond, ging in mijn jeugd naar de kerk. Alleen ik had een kamer die uitkeek op de sterrenhemel, las boeken over het heelal, keek de docu's erover en was goed in de beta vakken, vooral natuurkunde was mijn favoriet. Ik ging uiteindelijk zelfs oa chemie studeren. Echter ik haalde ook redelijk hoge cijfers voor godsdienst.
Er is echter een groot verschil tussen de 2 verklaringen. *Buiten het feit dat de meeste gelovigen gewoon de evolutie en big bang voor juist zien. Think about that.
De wetenschappelijke methode doet voorspellingen, heeft controle en kijkt naar de feiten. Als het onjuist blijkt valt die theorie gewoon om. Er is namelijk geen enkel belang om een onjuiste theorie te blijven steunen.
De scheppingsvariant ontwijkt juist veel feiten en na eerst een paar eeuwen van vervolgen van diegene die twijfels hadden bij het scheppingsverhaal is een een groot deel die inziet dat ze fout zaten en het meer als metafoor moeten zien.
Je zou kunnen zeggen dat het verhaal ooit lang geleden een verklaring was die niet te bewijzen was maar er waren ook geen echte andere hypothesen die op dat moment te bewijzen waren. De tijd en de wetenschap stopte echter niet duizende jaren geleden duidelijk beter waren. Darwin maakte daar echter definitief een eind aan. Maar ook Copernicus, Galileo Galilei en anderen maakte daar eigenlijk al een einde aan.
In het kielzog van Darwin, de Beagle trailer beagle.vpro.omroep.nl/2009/04/beaglevi...
Als er echter morgen door een technische vinding blijkt dat de theorie niet geheel juist is wordt deze aangepast en verfijnt. Er is niet zoals bij kerken een belang om een foute theorie voor waar te blijven aannemen ondanks nieuwe ontdekkingen, betere instrumenten en vindingen. De kerk eet en leeft ervan, het is vaak de bestaansgrond voor hun organisatie en werknemers en daarom zullen ze vaak tegen beter weten in de feiten niet onder ogen willen zien.

Lees ook dit verhaal eens.. nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_disso...

seven | 29-06-09 | 23:34

-edit | 29-06-09 | 23:22 Jij kan nooit al mijn linken in gelezen hebben
Wat is het motief van een 13 jarige om een 14 jarige met een mes in zn achterhoofd te steken, en kwamen dat soort fratsen 30 jaar geleden ook bijna dagelijks voor in NL?
das dan weer statistiek.
Wat jij doet is je verschuilen achter een falende rechtsspraak, die al blij zijn als er überhaupt verdachten voor het bankje staan. Dat dat hele psychologische onderzoek geen bal voorstelt qua betrouwbaarheid hoef ik je niet te linken toch?
Even nog los of dergelijke stigmatiserende informatie naar buiten zou komen.
Zo word bijv met de diagnose Anti-sociale persoonlijkheid stoornis uiterst terughoudend omgegaan vanwege het stigmatiserende karakter van een dergelijke diagnose.
En tot slot: vooruit met de geit, wat zijn jouw ervaringen met ODD/CD

ethan_joy | 29-06-09 | 23:34

Muffe spinnenwebben pogen vergeefs de kaken van het Rourakel bijeen te houden. Het perkamenten Geschrift gaat van hand naar hand in zwartesokkenland. Eens zullen zij de wrake des Heren op de heillozen neer zien dalen. Och nee, de Strijd met Allah moet nog gestreden! Of ...? Eerdaags zullen onze vrouwen gedwee langs grauwe moskeeën met door stof priemende ogen schrijden, hopende lijfstraffen en vernederingen van de baarden te ontlopen. Het Rourakel neemt het zekere voor het onzekere. De duivel heeft afgehaakt; geen zin meer in de verloren competitie, de poorten van zijn rijk dichtgelast. Maar het bebrilde Rourakel en zijn Zeeuwse evenbril zullen en moeten de levensvatbaarheid van hun goegemeente op zeker stellen. Onderwerping aan de baarden lonkt. Zijn de ongelovigen niet hun gemeenschappelijke vijand? De verdorvenen, die humaniteit en ratio prefereren boven gezever, gesel, gezwel? Deze bepaalde elementen van het secularisme, deze dolken in het harteloze der mentaal uitgedaagden, zullen zij hand-in-hand-kameraden zonodig te zwaard bestrijden. Zo is het altijd geweest. Zo is de wil van Godallah van de hakkenbar. Zo is het geschreven en in steen gekerft.

Fortex | 29-06-09 | 23:33

Kittekatje | 29-06-09 | 23:28
Iets beweren - wat dat dan ook moge zijn - is niet gevaarlijk.
Een ander verbieden die bewering in twijfel te trekken, dat is gevaarlijk.

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:31

@ Dennislc | 29-06-09 | 23:16
-afstand aarde maan-
Wetenschap is wat ingewikkelder als geloof, realiseer je dat voor je gaat lezen:

www.astro.uu.nl/~strous/AA/nl/antwoord...

Waarom ben je trouwens nog nit gekomen met die bomen die door aardlagen heensteken ?

Advies; zoek contra EN pro argumenten op internet.
En geloof niet zomaar alles wat in je parochiemail staat....

doppertje | 29-06-09 | 23:31

Dennislc | 29-06-09 | 23:27
Haha, die vergat ik niet. Die beantwoordde ik als eerste: Ik geloof niet. Ik kies ervoor om te weten en verder geen ongegronde aannames te maken. Wat daaruit volgt is mijn menselijke ervaring, en de schoonheid daarin zie ik niet terug in religie.

Canterwood | 29-06-09 | 23:30

@ethan_joy | 29-06-09 | 23:17
Interessant onderzoek, hoewel het geen uitsluitsel geeft op het vraagstuk. De onderzoekster komt vooralsnog niet verder dan de "mogelijkheid" dat de islam de oorzaak is van deliquent gedrag. Ik kan het niet uitsluiten, maar ik heb het nog niet door feitelijkheden onomstotelijk in zijn algemeenheid bewezen zien worden. Ook dit onderzoek doet dat niet, want wanneer je het leest gaat het vooral om culturele aspecten. Ik geloof dat veel eerder dan dat religieuze aspecten de oorzaak zijn dat veel allochtonen de bubba's bezoeken.

-edit | 29-06-09 | 23:30

Jammer dat Rouvoet en Co nog niet door hebben dat religie het gevolg is van te veel spuiten en slikken. Die gasten die de bijbel en de koran hebben geschreven, blowden zich helemaal de tyfus. Al die openbaringen zijn gewoon hallucinaties terwijl de 'profeet' stijf stond van de drugs.
.
Dat verklaard meteen waarom in veel religies het gebruik van geestverruimende middelen niet op prijs wordt gesteld. Niet omdat het slecht voor je is, maar het zou de eeuwenoude sprookjes wel eens in een heel ander daglicht kunnen plaatsen. Straks ziet het klootjesvolk overal brandende struiken of vliegende paarden.
.
Religie is dus eigenlijk achter de waandenkbeelden van junks aanlopen. Zielig, maar waar. Het is naïef om te denken dat de alleen nieuwerwetse 'religies' zoals scientology door cokesnuivende machts- en geldgeile lieden zijn bedacht.

de.grote.vergeler | 29-06-09 | 23:29

Gevaarlijk is dingen beweren waarvoor, op zijn zachtst gezegd, geen aanwijzingen zijn. Zoals het beweren dat er een God is. Ik krijg altijd een gevoel van 'jammer' bij een persoon als Rouvoet. Ergens is hij een intelligent persoon, en is hij wel in staat tot nadenken, maar toch gebeurt dit niet zodanig dat hij wakker wordt uit zijn sprookje.

Kittekatje | 29-06-09 | 23:28

" Vorige week preekte onze vicepremier op een door zijn partij georganiseerd islamdebat, en sprak hier de nu volgende woorden: "Als we het hebben over gevaren die onze samenleving bedreigen, dan zijn bepaalde elementen van het secularisme minstens zo bedreigend als bepaalde vormen van extremisme." "

Sinds wanneer organiseert de gristelijke partij van de vice premier islamdebatten?
Zij zijn toch niet aan het twijfelen geslagen?

de honden blaffen... | 29-06-09 | 23:27

Statler en Waldorf | 29-06-09 | 23:24

Waar dan? Alleen hier in Holland plus nog wat andere ministaatjes.
Veur de rest is gans onze aardkloot gelovig ende/of idioot.

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:27

Canterwood | 29-06-09 | 23:23

je vergat mn laatste vraag op Dennislc | 29-06-09 | 23:19
:)

Dennislc | 29-06-09 | 23:27

@Statler en Waldorf | 29-06-09 | 23:24
Islamisering. Het is islamisering in Nederland wat de klok slaat. Niks religie op z'n retour.
De islam is van alle religies overigens niet alleen de achterlijkste, maar ook de gewelddadigste. Dat je het weet.

Lewinsky | 29-06-09 | 23:27

Dennislc | 29-06-09 | 23:24
Yup, werkt.

Canterwood | 29-06-09 | 23:25

Registreer ik me bij geen stijl, is het vergeven van de enge reli's. Inderdaad geen stijl.

Kettermans | 29-06-09 | 23:24

Ik denk maar zo, een kan in het nauw maakt rare sprongen. En als ik de leegloop van de kerk zie, zijn het niet bepaalt de atheïsten die in het nauw zitten.

Religie is gewoon op haar retour. Eindelijk.

Statler en Waldorf | 29-06-09 | 23:24

Dennislc | 29-06-09 | 23:19
Nee, dat heb ik niet. En ook als je naar de inhoudelijke argumenten kijkt moet je je steeds maar afvragen of wat die kerel zegt, klopt. Hij kwam ooit met het idee dat de aarde omgeven werd door een plafond van ijs. Daarna vertelde hij al dit soort dingen, het verhaal met de mineralen die nodig waren voor abiogenese (hij meldt het niet zo, hij praat natuurlijk over 'het spontane ontstaan van het leven'). Daarin maakt hij de wetenschap belachelijk door te zeggen dat die mineralen in water hadden moeten zitten, maar hij noemde het geen mineralen. Hij noemde het 'stenen' en maakte daar zogenaamd de theorie belachelijk mee. Volledig ongegrond.
-
Waar haalt deze man zijn feiten vandaan, zijn deze nagekeken door een grote groep en kregen die dezelfde bevindingen? Zijn argumenten gestaafd met wetenschappelijk bewijs? Als dat niet zo is, heeft het weinig zin om naar zijn onzin te kijken.

Canterwood | 29-06-09 | 23:23

Merlot | 29-06-09 | 23:17
O verdomd, nu heb ik net mijn klacht verstuurd, dus dan zal er morgen wel een arrestatieteam op de stoep staan...
Natuurlijk doe ik net alsof ik laag opgeleid ben, dat heeft zo z'n voordelen
*hoopt dat hij in de cel kan F5-en*

JosVerbeek | 29-06-09 | 23:23

@ethan_joy | 29-06-09 | 23:12
Zoals eerder gezegd: ik weet meer van OCC/CD dan mij lief is. En niet vanwege een natuurlijke interesse in die stoornis. Dat moet je maar van mij aannemen.

Wat rechtspraak.nl kan betekenen in dezen is dat het een prima overzicht geeft in:

a. de daad opzich
b. het motief, want dat moet een rechter onderzoeken en wordt besproken in het vonnis
c. Het al dan niet aanwezig zijn van een psychische stoornis.

Daar moet je niets mee, maar wanneer je wilt weten of er causale verbanden bestaan of niet, kán je er wel wat mee. Dit is namelijk één van de weinige objectieve bronnen op dit vlak omdat daarin staat wát iemand tot een daad heeft gebracht (motief) en wat in voorkomend geval als verzachtende omstandigheid is aangemerkt (psychische stoornis), of niet. Heel helder, voor wie het weten wilt.

-edit | 29-06-09 | 23:22

@Dennislc | 29-06-09 | 23:16
Maar je begrijpt toch wel dat op een gegeven moment zo'n beetje al het zout wat zich op het land bevind zich in de zee bevind en deze niet zouter kan worden ?

Hobbykip | 29-06-09 | 23:21

Dennislc | 29-06-09 | 23:10
de link naar je filmpje werkt niet....... gaarne repareren.

You go girl, je kan ze allahmaal hebben op deze webstek, het Sodom en Gomorra van de interneTs !!
may the Lords of Kobolt support you (vrij naar Ballte Star Galactica)

****gniffel****

QB (ja die.....) | 29-06-09 | 23:20

Onze dappere soldaten zouden dit moreel terminale JPB4 regime moeten arresteren!

Hanxie | 29-06-09 | 23:19

Canterwood | 29-06-09 | 23:14

Kijk eens aan, je weet er echt veel van. zou leuk zijn om eens live te praten, maar goed, dat gaat nu even niet.

Over dat van de belastingen: daarin deel ik ook zijn overtuigingen niet. ik geloof ook niet zozeer in de persoon, ik kijk liever naar de inhoudelijke argumenten. maar goed, vraagje aan jou: heb jij enge vorm van geloof?

Dennislc | 29-06-09 | 23:19

Fleauxe | 29-06-09 | 23:18
*Glimlachen doet.*

Canterwood | 29-06-09 | 23:19

@jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:16: Natuurlijke taakverdeling, daarom schiep God zowel een man als een hoer.

Fleauxe | 29-06-09 | 23:18

jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:16
Meneer is mohammo, ja?

Merlot | 29-06-09 | 23:18

Dennislc | 29-06-09 | 23:10

Op zich wel verrotte handig dat alle cnattergakke creationisten zich alvast voor de Seculiere Groote PooGrom van 2012 (beginnend in 'de Nacht van de Lege Flessen') bij hun kamp hebben gemeld. Scheelt een hoop logistiek zo.

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:17

Aanvulling@edit
www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&am...
"Islam mede oorzaak delinquent gedrag"

Het ministerie van Justitie onderzoekt welke aanpak van jeugdcriminaliteit werkt. Met die kennis wil het kabinet de problematiek van Marokkaanse jongeren te lijf. De islam is mogelijk een van de oorzaken van delinquent gedrag van Marokkaanse jongeren. Dat oppert Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie in Maastricht die - samen met anderen - in opdracht van het ministerie van Justitie de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren in kaart heeft gebracht. Volgens De Ruiter hebben Marokkaanse (en Turkse) jongeren een ‘achterstand in hun morele ontwikkeling’.

ethan_joy | 29-06-09 | 23:17

JosVerbeek | 29-06-09 | 23:09
Nee, jij mag je NIET gediscrimineerd voelen.
Discriminatie is iets wat alleen niet mag jegens mensen, die de baas willen spelen over anderen.
Als je een gewone aardige vent bent mag je wél gedicrimineerd worden.
En als je daarover klaagt ben je xenofoob en intolerant.
En waarschijnlijk zit je ook de hele tijd expres heel erg laag opgeleid te wezen.

Merlot | 29-06-09 | 23:17

Hobbykip | 29-06-09 | 23:05

wat meer achtergrond gevonden over de zouter wordende zee:

als het regent stroomt ongeveer 30 % van al het water terug in de oceaan. onderweg neemt het mineralen mee. op dit moment is de zoutgraad 3,6%. 3,6% is in een paar jaar mogelijk.

Dennislc | 29-06-09 | 23:16

Een goeie hoer kan uitstekend kinderen opvoeden. En valt bij voorkeur haar gewenste klant voor het leven niet mee lastig. Hij zorgt voor de middelen, zij voor de uitvoering.

jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:16

@ Antisoof
Sst, valletje
lAAt hem maar uitroepen dat de som niet klopt, en dan triomfantelijk het goede antwoord gaan voorrekenen, en zo z'n eigen ongelijk bewijzen ;)

King of controversy | 29-06-09 | 23:15

Dennislc | 29-06-09 | 23:10
In die link even laatste puntje weghalen in adresbalk, dan werkt 'ie. Dit is een filmpje van Kent Hovind.
-
SPOILER: Kent Hovind werd ter waarde van 640.000 dollar aan niet-betaalde belastingen ten laste gelegd. Hij kreeg derhalve 10 jaar cel en moest rond de 7000 dollar aan juridische kosten betalen. Verder claimde hij een middelbare 'Science-teacher' te zijn geweest, 15 jaar lang. Is geen bewijs voor te vinden, en niemand kent hem op de school waar hij dat claimde te doen.
-
Ik weet dat het ad hominem is, maar hoe geloofwaardig is één bijbelknijpert die complottheorieën bedacht?

Canterwood | 29-06-09 | 23:14

YouTubefilmpje toch maar eens 2x bekeken en ja hij zegt het echt: bepaalde aspecten van de seculiere samenleving zijn net zo gevaarlijk als extremiste.
WTF, dat mag-ie eens uitleggen!
(Hij mag zeggen wat hij wil, ook deze onzin, maar dan is het goed dat het stemvee weet wat hij zegt & bedoelt, nietwaar)

mokum4all | 29-06-09 | 23:14

@Canterwood:

neuh, ben geen fan. Als fan komt er altijd zo'n hoop shit op je af.

Thunderchild | 29-06-09 | 23:14

Merlot | 29-06-09 | 23:07

Een generiek beroep
op beroepserkenning
werd met luid boegeroep
ontvangen in menig
hobbyhoerhoudershoek.
Beroepsontkenningsrecht!
Beroepsontkenningsrecht!
Onze hoeren geknecht!

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:13

www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Geen+...
Ja en? Ik mis even je punt.
Motief?
Of manier waarop je geprogrammeerd word? De daden die je als leidraad neemt voor de manier waarop je in het leven staat?
ODD/CD is een van de weinige afwijkingen bij jeugdigen waarbij men ervan uit gaat dat cultureel (psychosociale) bepalende factoren een rol spelen.
Lees het nou ns aandachtig door en herken het weinige probleembesef, schuld van de problemen dikwijls bij anderen leggen, en het agressieve gedrag in bijv dit artikel : www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/...
Kan jij wel schermen met rechtspraak en motieven(buit?) maar wat moet ik daarmee?

ethan_joy | 29-06-09 | 23:12

Canterwood | 29-06-09 | 23:10
Yeah. Om de bokken van de schapen te scheiden. De jongens van de mannen.

jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:12

seven | 29-06-09 | 23:04

Haha, het 'kamp der creationisten. ze komen er niet alleen uit: ik woon in dat kamp! Maar goed, nog steeds gezellig hier. Met filmpjes aankomen kan ik ook. zie bijvoorbeeld video.google.nl/videoplay?docid=382526....

Maar eigenlijk hoop ik dat je zelf met wat leuke argumenten komt in plaats van uren lange filmpjes... en trouwens: ben je echt atheist of geloof je dat er misschien wel meer is tussen hemel en aarde?

Dennislc | 29-06-09 | 23:10

jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:09
Het is tijd voor een poll, denk ik.

Canterwood | 29-06-09 | 23:10

Mag ik mij ernstig gediscrimineerd voelen?
*klacht schrijven gaat*

JosVerbeek | 29-06-09 | 23:09

Thunderchild | 29-06-09 | 23:08
Thunderf00t-fan?

Canterwood | 29-06-09 | 23:09

En-el Hak | 29-06-09 | 23:05
Een soort nieuwe Verlichting!
Kunnen ze het later tenminste geen "duistere tijden" noemen ....

Merlot | 29-06-09 | 23:09

Canterwood | 29-06-09 | 23:03
Ten eerste had ik over lékker eten. En goed neuken kan een goeie hoer per definitie. Dat is het eerste, en achteraf misschien het domste criterium. Dus de vergelijking gaat niet op. *Wordt filosofisch. Wat is goed neuken?*

jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:09

Zoals het oud-hollandsche spreekwoord ook zegt, of het gezegde ook spreekt (whichever):

Met eenen aureool boven het hoofd heeft men reedsch snel eenen plaat voor den harses

Thunderchild | 29-06-09 | 23:08

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:00
Nee, erger.
Het is een erkend beroep nu.
En je weet: graties geven magnie van de fasciscusfiscus schmiskus.
Want dan krijg je toch gewoon een aanslag over wat je had moeten vangen.
En dan is de lol er wel vanaf.

Merlot | 29-06-09 | 23:07

'Vaccin or Fuckzin, that's the question.'

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:06

@Dennislc | 29-06-09 | 23:00
Mja.......... ok maar hoe kom je er bij dat de zee dan veel zouter had moeten zijn dan dat ie nu is ?? Ik vind hem al zout genoeg eigenlijk.............

Hobbykip | 29-06-09 | 23:05

Als ik aan de macht zou komen, zouden gristenhonden als levende fakkels tijdens Roze Maandag dienen.

En-el Hak | 29-06-09 | 23:05

@Dennislc, zullen we samen bidden?

Conan de Rabarber | 29-06-09 | 23:05

Dennislc | 29-06-09 | 23:00
En welk deel van de evolutietheorie heb jij gelezen waarin staat hoe het heelal is ontstaan? Dat boek van Darwin heb ik nog niet.

Flodder | 29-06-09 | 23:04

Dennislc | 29-06-09 | 22:47
Bijna al jouw argumenten komen uit het kamp van de creatonisten. Nu ben je niet origineel in je bezwaren tegen de meest logische verklaring dus zal ik dat ook niet zijn in de antwoorden. Hier kun je op oa je eigen, maar vooral overgenomen analomieën een antwoord vinden. Handig gesorteerd.

www.talkorigins.org/indexcc/list.html

Dit zijn de 15 meest voorkomende in een mooi artikel
www.scientificamerican.com/article.cfm...
www.daaromevolutie.net/

En nog een mooie muziekclip gemaakt uit beelden van een serie van de BBC over het ontstaan van het heelal en de aarde.
www.youtube.com/watch?v=Pt-NvcuDVBc&am... "Clubbed to death" Rob Dougan - Kurayamino versie

seven | 29-06-09 | 23:04

@Krachtmeester | 29-06-09 | 23:00: Tegenwoordig bestaat er een vaccin. Eigenlijk bestaat dat al jaren, maar een kip is nu eenmaal minder neukbaar dan een hobbyhoer. Daar zijn de geleerden het nu wel over eens.

Fleauxe | 29-06-09 | 23:03

Rouvoet heeft het over ‘gevaren van bepaalde vormen van religieus extremisme’.

Welke vormen van religieus extremisme zijn eigenlijk ongevaarlijk?

tipo | 29-06-09 | 23:03

jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:01
Andersom kan je ook zeggen: Eten kan overal, maar lekker neuken? Dan moet je zeggen: Goed eten kan overal, maar lekker neuken? Dan ben je eerlijk bezig. =P

Canterwood | 29-06-09 | 23:03

Maar dan snap ik eigenlijk niet zo wat ze dan over Wilders lopen te blaten. Misschien moeten ze eens in de spiegel kijken. Ownee, da's ijdelheid en dat mag niet van God.

Thunderchild | 29-06-09 | 23:03

@King of controversy | 29-06-09 | 22:57
Klop je rekensom wel?

AntiSoof | 29-06-09 | 23:03

Een goeie hoer kan lekker koken.
*Beseft, neuken kan je overal. Maar lekker eten?*

jatochnietdan? | 29-06-09 | 23:01

De kinderen van Fleischbaum zullen het jullie straks haarfijn kunnen uitleggen.

Stapoleon | 29-06-09 | 23:00

WTF is dit. Tijd voor verkiezingen goedverdoeme. De gristenen (en moslims) denken echt dat ze beter zijn dan de rest van de mensheid. Vuile schijnheilige honden zijn het. Wordt ik pislink van.

GSpot | 29-06-09 | 23:00

Kan die Dennislc geen eigen topic krijgen? Lang geleden dat we zo'n Jan Molendijk type gehad hebben.

Conan de Rabarber | 29-06-09 | 23:00

Fleauxe | 29-06-09 | 22:57
Je hoort de laatste tijd trouwens weinig nieuws uit hobbyhoerenhoudershoek.
Heeft het Ministerie van Relnichtneuze Zaken (MRZ) weer een ophokplicht ingesteld?

Krachtmeester | 29-06-09 | 23:00

Hobbykip | 29-06-09 | 22:54

Bedankt voor je compliment. wat extra uitleg over deel 3: In zoet water zit ook zout. laten we dit voor het gemak een 'zoutwaarde' geven van 2. zeewater kruigt een 'zoutwaarde' van 10 en water dat verdampt een waarde van 1. Stel dat er continu evenveel 'zoet' water de zee in stroomt (2) als er verdamt (1), dan wordt de zee constant zouter. Snap je?

Dennislc | 29-06-09 | 23:00

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:58
Die is toch deaud?

Amen | 29-06-09 | 23:00

@ethan_joy | 29-06-09 | 22:50
Je treft het: ik maak het van (te) dichtbij mee om exact te weten waar ODD/CD precies over gaat. Derhalve weet ik uit praktijkervaring te melden dat dit helemaal OT is in dezen. En veder: het lijkt jou dat je specifiek gedrag gaat verheerlijken, wanneer bladiebla. Dat kan mogelijk zijn, maar dat zou dan ook uit de motieven van criminele daden moeten blijken. Die worden steevast in de diepte onderzocht en daarvan hebben we een mooie openbare database, te weten: www.rechtspraak.nl Daar liggen de kale feiten, dus laten we ons daarop richten in plaats van argumenten als "het lijkt me dat" aan te voeren.

-edit | 29-06-09 | 22:59

@Merlot | 29-06-09 | 22:37
Bewonderenswaardige plemp. Maar religie is veel erger dan jij schetst. De essentie is het langdurig hersenspoelen, dat direct na de geboorte aanvangt en dan heel lang doorgaat.
*een tijdelijk algeheel religieverbod bepleit van 150 jaar*

Lewinsky | 29-06-09 | 22:59

Ik zou best een reactie willen geven, maar ik ben te druk met het maken van mijn bomgordel voor de volgende EO Jongerendag.

FirstAnnual | 29-06-09 | 22:59

King of controversy | 29-06-09 | 22:57
Inderdaad. Tegen die tijd hoeft 'ie nog niet uit z'n baan geknald te zijn, dacht ik zo.

Canterwood | 29-06-09 | 22:59

ik voel me bedreigd, ik ben een securalist, nu wordt ik over 1 kam geschoren met een extremist?? Wilders voor de rechter, Rouvoet ook voor de rechter.

strange matter | 29-06-09 | 22:58

Dennislc | 29-06-09 | 22:47
Ervan uitgaande dat het waar is wat je schrijft:

3 km 100.000
30 km 1.000.000
3000 km 1 mld jaar
30.000 km 10 mld jaar

Huidige afstand tussen de maan en aarde: 384.450 km
Is dus heel goed mogelijk

King of controversy | 29-06-09 | 22:57

@Krachtmeester | 29-06-09 | 22:55: Mijn hobbyhoer zaliger zei altijd; "zodra het begint te zweren moet er een pleister op". Haha, altijd lachen met die dwerg.

Fleauxe | 29-06-09 | 22:57

@Dennislc | 29-06-09 | 22:47
Je komt over als een gehersenspoelde zombie.
Dit voor het geval je je dat afvroeg.

Lewinsky | 29-06-09 | 22:56

Dennislc | 29-06-09 | 22:47
Ik ben om.
Bij welke kerk moet ik mij melden?

Amen | 29-06-09 | 22:55

Fleauxe | 29-06-09 | 22:53
En een typhoïde vlekinfectieverspreider bovendien, ik 'zweer' 't je!

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:55

Hoe is het eigenlijk met de dochter van Rouvoet ?
Die is nu 20 ofzo...? naar goed Grrrrrrrristengebruik moet die wel toe zijn aan de tweede of derde worp.....

QB (ja die.....) | 29-06-09 | 22:54

@Dennislc | 29-06-09 | 22:47
Goh! Wat een grappige argumenten......... die kon ik nog niet ;) Maar het is natuurlijk grote onzin allemaal. Neem nou deel 3 > Heb je wel eens van zoetwater gehoord ?? En dat dit vooral via de rivieren de zee in komt ??

Hobbykip | 29-06-09 | 22:54

Een goeie hoer praat niet meer dan noodzakelijk.
*Beseft dat hij het speelveld behoorlijk verkleind.*

jatochnietdan? | 29-06-09 | 22:53

Dennislc | 29-06-09 | 22:47
LOL
*hoopt op ouderwetse draad met een vlammende koerbagh*
Please take the bait.

Flodder | 29-06-09 | 22:53

@Krachtmeester | 29-06-09 | 22:53: Dat doet 'ie wel vaker, het is een teringlijder.

Fleauxe | 29-06-09 | 22:53

Evolutietheorie klopt niet: deel 1:
Bronvermelding?
-
Deel 2
Juist, en er is een oneindige voorraad zout en de oceanen zijn zo groot als je badkuip. Daarnaast verdampt er overal ter wereld natuurlijk altijd even veel water, inclusief in de grote ijstijden. Wederom: Bronvermelding?
-
Deel 3
Ik heb geen idee wat dit te maken heeft met de evolutietheorie, want je praat hier over het ontstaan van het universum. Verder: Dat wetenschap er nog niet zeker over is is inherent aan wetenschap. Wij werken namelijk de andere kant op: We weten nog niet hoe het ging, en proberen het derhalve uit te zoeken door middel van logica en fysieke onderbouwing in de vorm van bewijs. Religie werkt andersom: Zo ging het, en als er iets anders voorbij komt dat dit tegenspreekt gooien we gewoon dat bewijs even overboord, of passen we ons verhaaltje lichtelijk aan zonder concessies te doen aan de fundamenten. Dit heet achteruit redeneren.

Canterwood | 29-06-09 | 22:53

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:50

U mist met opzet mijn opzet.

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:53

Dennislc | 29-06-09 | 22:47
En waar haal jij de wijsheid vandaan dan de maan al die tijd met de zelfde snelheid afstand van ons heeft genomen? Weet je bovendien hoe de maan verondersteld wordt te zijn ontstaan? Blijkbaar niet.
Maargoed.. je reactie, hoeveel tijd je er ook in hebt gestoken (e.g. ergens vanaf hebt gekopieerd), verdient het niet om serieus op in te gaan. Ah shoe; heb ik dat toch zojuist een beetje gedaan.

Calpa | 29-06-09 | 22:51

@Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:50: Verblind door wederzijdse gevoelens van affectie en welbehagen ontgaat je vraag me in het geheel. Over welke 12e verdieping hebben we het?

Fleauxe | 29-06-09 | 22:51

-edit | 29-06-09 | 22:42
Die grap maakte je dus zelf al.
Als je vanaf je prille jeugd leert het gedrag van een rover/geweldenaar/moordenaar/verkrachter/en vrouwen rover te verheerlijken, lijk mij dat je dergelijk gedrag gaat verheerlijken.
Over dat ODD/CD word informatie verstrekt aan basisscholen in het Rijnmondgebied met het verzoek dergelijke symptonen te melden.
Verdiep je dr maar ns in en er word je veel duidelijk.
Overigens is dat een voorloper van een anti-sociale persoonlijkheid stoornis mocht je je dr echt in willen verdiepen.

ethan_joy | 29-06-09 | 22:50

*vermoedt complot van de "D" toets, in samenwerking met kabouters*

King of controversy | 29-06-09 | 22:50

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:46
Misschien een idee om eens na te gaan wat een 'pleonasme' is. De meeste hoeren zijn verre van goei.

Fleauxe | 29-06-09 | 22:45
Ik hou ook heel veel van jou. Bevalt het uitzicht vanaf de 12e?

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:50

@Dennislc | 29-06-09 | 22:47: Wil je alsjeblieft je voet tussen de deur weghalen?

Fleauxe | 29-06-09 | 22:49

En dat zit in de coalitie

sterke koffie | 29-06-09 | 22:49

Merlot | 29-06-09 | 22:44

'Liever één lange plemp ten panele
dan tien in de kroeg!' - placht mijn grootvader
zaliger altijd rond te bazuinen.

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:48

Merlot | 29-06-09 | 22:37
Wauw. Wat een betoog. En een mooie metafoor.
-
Toch miste ik hier nog iets in: Kinderen. Een religie wordt in verhouding veel minder overgedragen aan buitenstaanders dan aan kinderen van gelovige ouders. Zij zijn van mening het kind een antwoord te moeten geven op de grote vragen die we ons allemaal stellen. Zo'n kind kan niet anders dan concreet denken, anders wordt het een adolescent of volwassene genoemd. Zo'n logischerwijs beïnvloedbaar kind (het heeft zijn biologische redenen) kan geen onderscheid maken tussen wat waar is, en wat niet waar is. Omdat tegen de tijd dat zo iemand de eerste stappen in het zelfstandig nadenken neemt een groot gedeelte van de maatschappij zijn denkbeelden versterkt, zal het daarvan niet vaak loslaten. Het is dan ook een uitzondering als een religieus iemand een atheïstische of agnostische houding aan gaat nemen.
-
Je betoog gaat verder na het aannemen van de waarheid in religie. Wat ik me afvraag is waarom zo iemand niet door de prut heen prikt en de wereld ziet zoals hij is, in plaats van wanhopig aan waandenkbeelden vast te klampen? In die zin is het een 'blue pill, red pill'-verhaal. Je moet er bewust voor kiezen om het diepe in te springen en je vertrouwde wereldje los te laten, om je ogen open te doen voor wat we echt zijn. Een hoopje miniscule wezentjes op een zandkorrel die na het ultieme geweld van het ontstaan van het universum uiteindelijk met honderden kilometers per seconde door de ruimte zoeft. We zijn gezegend met een bewustzijn. Je bestaat, en daar hebben talloze dingen voor moeten gebeuren. En dan wil je hierna nog een perfect wolkenleventje, voor eeuwig? Kom nou.
-
Als ik dit combineer met jouw betoog word ik er best bang van. We voeden kinderen op in een wereld waarin alles met het juiste excuus, religie, goedgepraat kan worden. Een broedplaats voor psychopathisch fundamentalisme.

Canterwood | 29-06-09 | 22:48

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:46
Ontbreekt natuurlijk nog de definitie van "goeie hoer"
*Gaat diep nadenken*

jatochnietdan? | 29-06-09 | 22:48

Loopt ie nou gewoon haat te zaaien die Rouvoet??......... Foei !!

Hobbykip | 29-06-09 | 22:48

Evolutietheorie klopt niet: deel 1:

ieder jaar drijft de maan iets verder van de aarde vandaan. ongeveer 3 centimeter per jaar. dit is dus 30 centimeter per tien jaar, dit is drie meter per honderd jaar, dertig meter per duizend jaar 3 kilometer per 100.000 jaar. enzovoort. als de aarde echt 5,7 miljard jaar oud is... dan hebben de dinosaurussen kunnen voetballen met de maan... pure onzin! maar goed, er zijn nog meer argumenten.

Deel 2
de zee wordt ieder jaar zouter: dit komt omdat water vanaf het land mineralen meevoert die tijdens het verdampen niet mee worden opgenomen de regenwolk in. de regen valt weer op het land en neemt weer mineralen mee. Het zelfde rekensommetje als deel 1 (ik kon de getallen even niet vinden) geldt dat als de aarde werkelijk 5,7 miljoen jaar geleden is ontstaan, de zeeen veel zouter hadden moeten zijn.

Deel 3
dan heb je nog die onzin dat alles begon met een heel klein puntje dat heel hard draaide en toen 'boem' zei... nee, dat is lekker wetenschappelijk, maar goed. iemand bekend met de natuurkundige wet van behoud van richting? Denk aan een draaimolen met kinderen: als de kinderen loslaten draaien ze allemaal dezelfde kant op. Als alle zonnestelsels uit die ene draaiende stip waren gekomen, dan horen ze allemaal dezelfde kant op te draaien. Waarom draaien somigezonnestelsels dan helemaal de verkeerde kant op? waarom draaien dan zelfs om eigen zon niet eens alle planeten dezelfde kant op? hier is het antwoord: om te laten zien dat de evolutietheorie alles behalve wetenschappelijk is: evolutietheorie is gewoon een religie en een sprookje!

Verder:
er zijn nog veel meer argumenten te noemen om te verklaren waarom de evolutietheorie een religie is (die, als ik bovenstaande lees, niet altijd in liefde wordt beleefd)... Maar toch leuk dat jullie de tijd hebben genomen om dit te lezen...

Dennislc | 29-06-09 | 22:47

Thunderchild | 29-06-09 | 22:40
Bingo.
Die paradijselijke socialistische- en religieuze samenlevingen, staan LOL wél bekend om het genadeloos uitroeien en onderdrukken van "ketters" en "vijanden van het volk".

Merlot | 29-06-09 | 22:47

King of controversy | 29-06-09 | 22:45
LOL@onaanvaardbaard

Waar 't hart vol van is...

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:47

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:43

*dankbaar uw spitse vondst 'goeie hoer' met gezwinde spoed ende in enen rukfap toevoegt aan heetlijst 'Pleonasme van het Jaar 2009'*

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:46

@Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:43: Een goede hoer hoeft niet veel te kosten, sommigen nemen al genoegen met een tetanusprik. Om maar iets te noemen.

Fleauxe | 29-06-09 | 22:45

Merlot | 29-06-09 | 22:44
Ja, dat had inderdaad ook in één zin gekund.

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:45

Dilemma
Enerzijds tegen de massa reaguurders ingaan, door te roepen dat Stalin ook een atheist was. En Stalin kun je toch wel gevaarlijk noemen, net zoals een bepaalde ideologische stroming die destijds dominant was in Rusland.

Maar ja, dat betekent dat ik zou moeten erkennen dat het communisme toch niet helemaal perfect was, en dat is natuurlijk flagrante onzin. Alternatief is Rouvoet gelijk geven, wat natuurlijk uit ethisch oogpunt volstrekt onaanvaardbaard is.

King of controversy | 29-06-09 | 22:45

Jakkes, sorry voor de lange post hierboven.
Zag t pas nadat ik m gepost had.

Merlot | 29-06-09 | 22:44

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:40
Mijn hoer rookt zelf ook. Ze doet wel meer trouwens, zoals je van een goeie hoer mag verwachten.

Kost allemaal wel een paar centen, maar hee, koop ie-en-gee. Morgen nog.

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:43

@ethan_joy | 29-06-09 | 22:35
Zit ik hier op een psychologisch spreekuur? Je linkjes zijn leuk, maar feitelijk OT als reactie op mijn tegel. Het gaat hier om het causale verband tussen religie en criminaliteit. Gedragsstoornissen komen in alle bevolkingssoorten voor en staan los van religie.

*wachtend totdat iemand de snoeiharde *kuch* grap gaat maken dat religie een gedragsstoornis is*

-edit | 29-06-09 | 22:42

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:35

Mag jij alweer binnen roken van jouw hoer, bij de weg?

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:40

Hij bedoelt dat secularisme hun religieuze samenleving bedreigd. Wanneer iemand als Rouvoet het over "Onze samenleving" heeft dan moet je wel even bedenken dat ongelovigen daar natuurlijk niet bij horen.

Thunderchild | 29-06-09 | 22:40

Godsdienst is gevaarlijker dan. Punt.
Ik herhaal...

Kut dat dit mijn login Antitheïst is, dan klinkt het zo Antitheïstisch.

Antitheïst | 29-06-09 | 22:38

En daar heb je er weer een die denkt dat je in sprookjes moet geloven of anders een slecht mens bent. Wordt het niet eens tijd dat dit soort idioten met bewijzen voor hun waanzinnige theorieen op de proppen komen? Laat ze anders even een tijdje hun mond houden AUB.

WildPlassert | 29-06-09 | 22:37

Canterwood | 29-06-09 | 21:46
Herhaling is de kracht van de reclame, ongetwijfeld.
Dogma's en doctrines zijn bedoeld om gestandaardiserende antwoorden creeren voor vragen.
Zodat de persoon vooral maar niet zelf meer nadenkt over het onderwerp, en zichzelf inpast in een éénvormig massa, die natuurlijk gemakkelijker te manipuleren is dan allemaal zelfdenkende individuen.
.
Maar daarnaast heeft de Bangmens heeft er ook een handje van niet te zien, wat hij niet WIL zien.
En om te geloven wat hij WIL geloven.
Escapisme kan extreme vormen aannemen, tot verdringing aan toe.
Om die reden roepen die levensangstige gristenen denk ik ook tegen beter weten in, dat moslims hun vriendjes zijn.
.
Iemand die vertelt wat andere mensen horen willen, wordt trouwens vaak eerder geloofd dan mensen die de onaangename waarheid vertellen.
De "psychopaat" (APS, antisociale persoonlijkheidsstoornis) maakt hier gebruik van.
Hij is charmant, vlot, vertelt iedereen wat hij horen wil.
Wanneer mensen wat anders horen willen, past hij zijn verhaal gewoon aan.
Zij die hem van zijn heerszuchtige, wrede kant kennen vertellen echter maar één verhaal: de waarheid.
Namelijk dat die aardige man een gewetenloze schurk is.
Deze slachtoffers moeten nog uitkijken om door de naar de mond gepraatte buitenwacht niet voor jaloers of gemeen te worden uitgemaakt.
Zij houden daarom vaak op met tegen buitenstaanders praten, en dat is precies wat de psychopaat wil: zijn slachtoffer isoleren, zodat hij volledige controle over ze krijgt.
Als het dan weer eens helemaal misgaat, zeggen de buitenstaanders "Hoe bestaat het, het was zo'n aardige man, vriendelijk, populair, hielp buren etc.".
.
Precies dit scenario speelt zich in het groot rondom religieen af (nb ik beschouw socialisme ook als een religie: massageloof in een blij verhaaltje, dat een elite aan macht helpt).
.
Reken maar even mee.
Een stel schurken in de religieuze toppen (= de psychopaat) vergaart macht, doordat een heleboel angstige schapen graag een blij verhaaltje willen horen (= de naieve buitenwacht).
Critici worden zwartgemaakt (geisoleerd).
De domme schapen roepen, ja ja, hij is slecht, het christendom/islam/socialisme is goed en aardig want het zegt wat wij horen willen, en hij heeft geen respect (Fortuyn, Van Gogh, Wilders).
En als het dan weer eens op moord uitdraait zeggen ze, stomverbaasd omdat ze geen enkel inzicht hebben in hun aandeel: "Hoe kan dat nou, het was juist zo'n rustige, verstandige jongen, behulpzaan, lief voor dieren" (Mohammed B, Mohammed Atta, Volkert van der Graaf).
.
Conclusie & verzuchting:
Je vraagt je soms serieus af waarom de mens zichzelf nog "sapiens" durft te noemen.
Leren van zijn fouten doet hij immers nauwelijks.

Merlot | 29-06-09 | 22:37

koerbagh ® | 29-06-09 | 22:24
Gadver.. rauwe baby....

Amen | 29-06-09 | 22:36

Lewis | 29-06-09 | 22:32
Als dat zo is, kan hij net zo goed zeggen dat blauw en geel groen maken, maar dat zet die kleuren niet dichter bij elkaar, en ook niet verder van elkaar af. Wat heeft het dan nog voor nut om je mond open te doen?

Canterwood | 29-06-09 | 22:35

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:33
Ik ben dol op hoeren.

Jij ook natuurlijk, maar je hoer leest natuurlijk mee of kijkt morgenochtend wat je nu weer allemaal voor onzin hebt lopen plempen.

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:35

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:29

Isis? Die hoerrrr van Babylon met geverfde lippen?!
Kruisigt hem! Kruisigt haar! Kruisigt hem met huid en haar!

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:33

Het zal vast aan mij liggen, maar ik snap de ophef niet. Hij zegt toch niet dat *de/alle* atheïsten minstens zo gevaarlijk zijn als *de* extremisten? Bepaalde aspecten van het ateïsme zijn minstens zo gevaarlijk als bepaalde aspecten van extremise, zegt hij, nou, goh zeg, wat extreem.

Lewis | 29-06-09 | 22:32

sjaakdeslinksesul | 29-06-09 | 22:28
Zitten we godzijdank op 1 lijn. Ik moet ook niks hebben van het SEF. Het ESF roeleert - laten we de krachten bundelen!

Ik ben er voor om iedereen die het hier niet mee eens is gelijk doodt te slaan.

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:32

Je mag best geloven dat seculieren gevaarlijk zijn, ik zou er een boek over schrijven en dan maar 2000 jaar wachten.

irriducibili79 | 29-06-09 | 22:31

Dennislc | 29-06-09 | 22:30
Dit wordt leuk.

Canterwood | 29-06-09 | 22:31

Over alles valt te praten, zo lang die G.o.d. maar een beetje relaxed toptarief rekent.

Fleauxe | 29-06-09 | 22:31

Ende soeveel tpoinct van der religie aengaet, sullen hem die van Hollant ende Zelant draegen naer haerluyden goetduncken ende dandre provincien van dese Unie sullen hem moegen reguleren naer inhoudt van de religionsvrede, (...) mits dat een yder particulier in sijn religie vrij sal moegen blijven ende dat men nyemant ter cause van de religie sal moegen achterhaelen ofte ondersoucken.

tipo | 29-06-09 | 22:31

Canterwood | 29-06-09 | 22:26
De hele evolutie theorie is de grootste onzin, er klopt geen bal van! Ik kan je zoveel redenen geven. Het valt voor geen meter te onderbouwen! Ik zal een paar voorbeelden geven... komt zo...

Dennislc | 29-06-09 | 22:30

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:26
Ik verkeer intiem met Isis.

*Krachtmeester tissue aanreiken doet*

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:29

LOL@Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:21
Het SEF? De seculiere extremisten? Die klootzakken willen het onderhoud van kerken onder zeer stringente voorwaarden toestaan, monumentenzorg enz.Het revisonistische tuig! Na de moslims komen zij aan de beurt!

sjaakdeslinksesul | 29-06-09 | 22:28

Tijd om in te pakken. Partijen op religieuze basis verbieden. Volledige scheiding van kerk en staat. Sarkozy doet het vrij aardig.

Gimmel | 29-06-09 | 22:28

LOL@koerbagh ® | 29-06-09 | 22:24
Die slablaadjes maken het wel helemaal af.

Even voor de neus weg: Vind jij ook dat Rouvoet eigenlijk doodt moet?

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:28

Dennislc | 29-06-09 | 22:22
Wacht even. Door Hitler's interpretatie van de evolutietheorie moet de hele theorie maar over boord? Zo werkt wetenschap niet.

Canterwood | 29-06-09 | 22:26

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:24

Ik ben niet goddeloos. Goddelijk dekt meer de lading (zojuist gearriveerde dames).

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:26

Geloof is een gebrek aan zelfvertrouwen. Maar ook bij niet-gelovigen komt gebrek aan zelfvertrouwen veel voor, dus je hebt er niks aan maar het is goed om te weten.

Koos Knak | 29-06-09 | 22:25

Nova liegt op dit moment ook weer alle multicul leugens bij elkaar. Recht op het bordje met zoutjes, zoetjes en zuurtjes van de naive linksmensch ter plaatse.

Hanxie | 29-06-09 | 22:25

Tjee wat een taal van Rouvoet.
En dan te weten hoe die gristenen hier ter lande binnenkwamen:
"Ze gooiden de kinderen van de heidenen in de lucht, vingen ze op op hun speer en zeiden: Zo, weer een offer aan Wodan"

Het is eigenlijk tijd voor een -nationaal christelijk excuus- richting de heidenen.
Maarnee, niks daarvan hij schakelt een versnellinkje door.

doppertje | 29-06-09 | 22:25

@hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:18

Ik voel me niet te goed om op een bepaald niveau te zijn, en mijn wereldbeeld is niet van belang.
Ik vind mensen die een doodscultus nodig hebben om normaal te functioneren minderwaardig vergeleken met mensen die wel rationeel kunnen nadenken.
Het probleem ligt hem bij het feit dat gelovigen met veel zijn, en een grote bek hebben, en daarom de ontwikkeling van de mens in de weg staan.

Modderkip | 29-06-09 | 22:25

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:22
Mooie oproep. Is een ezeltje ook goed? Ik bedoel, met wat palmbladeren erbij en zo, voor de sfeer?

*Veel ruimdenkendheid verwacht van de goddeloze Krachtmeester*

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:24

Rouvoet wil dus zeggen dat een ieder die niet islamitisch is, maar toch misdaden pleegt een secularist is (want gristenen doen dat niet) en daarom is het secularisme een gevaar.

Moeder Gans | 29-06-09 | 22:23

ja Rouvoet, je bent gek: als wij aids willen krijgen door met iedereen naar bed te gaan, en als wij onze normen en waarden willen verliezen, als wij los willen slaan in ons eigen egoisme en als we in evolutie willen geloven (en dus ook geloven dat er verschillende mensenrassen zijn: Joden zijn nog wel de ergste, dus ze moeten de gaskamer in, dan moeten we dat zelf weten. Donder een end op met je gevaar van het secularisme!
...
Of is er toch een gevaar?

Dennislc | 29-06-09 | 22:22

Mag ik degenen die altijd zo graag wijzen - terwijl dat helegaar niet mag! - op de zogenaamde 'historische waarde' van 'het geloof' - whatever that may be - er wellicht ten overvloede - maar ik doe het toch! - op attent ende opmerkzaam maken dat de voorouders van vele, zeer vele huidige LageLanders zich hier ooit gevestigd hebben JUIST OMDAT er hier vrije keuze was en is? Je MAG kiezen of je gelooft of niet. Je MAG kiezen of je gelooft en toch seculier bent. En je MAG kiezen om je weledele schaamdelen dagelijks schoon te vegen met die meer dan antieke, knotsgekke kampvuurverhaaltjes uit de tijd dat de gemiddelde gnoe over meer intelligentie beschikte dan zijn seniele Arkkapitein.

Lang leve ons heilige, eeuwig vrije Nederland!
De hemel is niet seculier, daarom zijn wij het dus hier!
Seculieren aller streken, verenigt u!
Te paard!

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:22

@hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:18
Niemand heeft jou aangesteld als klassevertegenwoordiger. Dus spreek uitsluitend voor jezelf.
En, gefeliciteerd! Met je opmerking *Kap eens met die doodsverwensingen* heb je zojuist de koran en de bijbel een stuk dunner gemaakt!

Lewinsky | 29-06-09 | 22:22

sjaakdeslinksesul | 29-06-09 | 22:17
Ben je niet in de war met het Seculier Extremistische Front?

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:21

@Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:13
Je legt een ietwat vreemde en niet kloppende relatie met geloof. Meteen met je eensch dat het WTC, Van Gogh, Madrid en Londen religie-gerelateerde aanslagen waren. Dat verband is duidelijk. Het verband tussen de algemene criminaliteitsstatistieken en religie is moeilijker aan te geven, tenzij je aannemelijk kunt maken dat een alledaagse supermarktovervaller of buschauffeurmeppert eerst wat soerra's oprakelt alvorens hij tot zijn criminele daad komt. Toon het causale verband maar eens aan tussen religie en criminaliteit.

-edit | 29-06-09 | 22:21

Mensen die op volwassen leeftijd nog geloven, zijn de schaamte toch al ver voorbij.
Wat maakt het dan nog uit wat voor onzin je verder nog uitkraamt?
Na de hoog opgeleide autochtonen vertrekken nu ook de hoog opgeleide allochtonen. Rouvoet en zijn achterban van de angst en duisternis blijft dan gezellig achter met zijn fundamentalistische islambroeders om de laatste restjes van de Verlichting vakkundig door wetgeving te doven.
Religie in politiek is mensen scheiden, groepen uit elkaar drijven. Wij de religieuzen, en Zij, de seculieren.
Religie in politiek is oproep voor staatsgreep of burgeroorlog.
Wat Rouvoet dus de seculieren verwijt, doet hij zelf.

domheid regeert | 29-06-09 | 22:20

@Lewinsky | 29-06-09 | 22:15
0. Gescheiden reaguurderspanelen.

tipo | 29-06-09 | 22:20

@hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:16

Oh, het is niet alleen die soundbite, maar de laatste zoveel jaar waarin Rouvoet allerlei onzin uitkraamt. Ik wens fundi's ( wat voor geloof dan ook) wel vaker dood, maar helaas heeft niemand die wensen ooit uit doen komen.

Modderkip | 29-06-09 | 22:19

Modderkip | 29-06-09 | 22:13
Ok, daar ga je weer. Kap eens met die doodsverwensingen. Daarmee verlaag je jezelf tot het niveau van de doodsverwensers uit het Midden-Oosten. Iedereen die niet hetzelfde wereldbeeld heeft als jij: dood. Dat soort mensen mott'n we niet hier, of ze nou seculier zijn of gelovig.

hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:18

@Andre Rouvoet.
Wij zijn nog veel gevaarlijker dan je kunt vermoeden. Gevaarlijker nog dan de de Hofstadgroep. Wij hebben onze ziel verkocht aan de satan en rusten niet voor dat ale gristenvrouwen met meerdere mannen sex buiten het huwelijk hebben gehad, alle gristendochters hoeren zijn, alle gristenzonen homoseksueel en alle gristenmannen vloeken, bier drinken en drugs gebruiken. En daarna zijn de moslims aan de beurt! Meegaan in het heidense verderf zullen jullie!
Extremistisch Seculier Front
P.S. Of je past de grondwet zodanig aan, dat de vrijheid van godsdienst niet langer een vrijbrief is om zelf te discrimineren en bij ieder wissewasje andere mensen aan te klagen vanwege discriminatie. Dat mag natuurlijk ook.

sjaakdeslinksesul | 29-06-09 | 22:17

www.amweb.nl/nieuws/nederland/premier-...
www.minaz.nl/Actueel/Toespraken/2009/J...
Dames en heren,

De hand moet aan de ploeg in onze Rijndelta. Verzekeraars, overheid, maar ook de consument, we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen samen bouwen we een samenleving waar zekerheid en vertrouwen de boventoon voeren. Een samenleving waar rentmeesterschap en moraliteit doorleefde waarden zijn. Een samenleving waar het devies luidt:Practice what you preach!

Dank u wel.
Practice what you preach: yeah Jan Peter, leuk, die vermogensrendementsheffing die uitgaat van 4 % rendement, dat hebben we dit jaar niet gehaald hoor.
Kom eens achter dat wandkleed vandaan.

gentle giant | 29-06-09 | 22:17

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 22:09
LOL
Modderkip | 29-06-09 | 22:12
Ok, kan ik inkomen. Maar wens iemand dan niet meteen een pijnlijke langzame dood toe op basis van één soundbite van 10 seconden zonder je even te verdiepen in de discussie die gaande is.

hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:16

@captainobvious | 29-06-09 | 22:12
Vijf tekenen die duiden op islamisering:
5. De burgemeester heet Ahmed
4. Moskeeën krijgen belastinggeld toegestopt
3. Ex-moslims worden uit de pvda gezet
2. Overheid richt Meldpunt Moslimdiscriminatie op
1. Islamofobie wordt strafbaar gesteld

Lewinsky | 29-06-09 | 22:15

@hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:10

P.S.
Dan ook de mogelijkheid om vrij te zijn van godsdienst.

Maar nog liever had ik alle gelovigen dood, zodat de mens zich kon ontwikkelen zonder de vertragende werking van geloof.

Modderkip | 29-06-09 | 22:13

@vagehond

Over het algemeen genomen zijn het de laatste tijd de gelovigen die extremistische verschijnselen gaan vertonen, niet de atheïsten.

Big_Spencer | 29-06-09 | 22:13

Rouvoet heeft gewoon gelijk. Alle terroristen waren en zijn seculier. Geen gelovige die het in z'n hoofd zou halen het WTC binnen te vliegen, een Van Gogh te vermoorden, bomaanslagen te plegen in Madrid en Londen, vrijwel dagelijks doende de aanwezigheid in de criminaliteitsstatistieken te vergroten etc.

Die Rouvoet wordt met de dag gekker. Tijd om hem eens op te bergen in een van die prachtcentra voor Jeugd en Gezin. Met die malle praatjes mishandelt hij in feite z'n eigen kinderen, zoals elke gelovige dat doet.

Reconquista! NL was op weg seculier te worden en die ontwikkeling wordt vertraagd door zo'n relifiel (iemand die gelooft in geloven) als Rouvoet. Pek en zwavel! Dat het Beest uit Zee hem moge grijpen!

Berserker Nr. 1 | 29-06-09 | 22:13

Nog afgezien van de vraag, wat dat überhaupt zou kunnen zijn, *je geloof belijden*.

Lewinsky | 29-06-09 | 22:13

Taaie-Neuskoek | 29-06-09 | 22:06
Ik ben het deels met je eens. Christenen zouden zich niet met ongelovigen moeten bemoeien. Je betoog over de scholen gaat echter niet op. De staat is er voor iedereen, gelovigen betalen ook belasting en in zekere zin wordt je op tientallen manieren op school gehersenspoeld, dus dat is geen argument. Iedereen heeft het recht zijn kinderen de waarden en het wereldbeeld mee te geven dat je wil, zolang het maar uitgaat van respect naar anderen.

hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:12

@ Lewinsky | 29-06-09 | 22:08

Niet alles geloven wat geert zegt, kan ik je aanraden.

captainobvious | 29-06-09 | 22:12

@hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:06

Ik ben best lekker, volgens mijn betere helft, en meerdere exen.

Ik heb gewoon een enorme tyfushekel aan mensen die hun leven baseren op een sprookjesboek, en dat opdringen aan anderen.
Ik vind dat met uitspraken zoals die van Rouvoet mijn intelligentie wordt beledigd.
We hebben de Verlichting doorgemaakt, laten we op die manier verder gaan, niet terugvallen op achterlijke ideeën van 3000 jaar oude woestijnvolken.

Modderkip | 29-06-09 | 22:12

Achja ik zou zeggen Rouvoet is net zo gevaarlijk voor Nederland als de Mexicaanse varkensgriep.

Zolang het maar goed bestreden word!

irriducibili79 | 29-06-09 | 22:12

Ten eerste: Rouvoet zei dat ´bepaalde elementen´ uit het secularisme net zo gevaarlijk zijn als bepaalde vormen van extremisme. Hij veroordeelde daarmee dus niet heel het secularisme.
Ten tweede: Rouvoet heeft gewoon gelijk.
Ten derde: Leuk: van dit soort discussies!

Dennislc | 29-06-09 | 22:11

tipo | 29-06-09 | 22:05
Ben ik ook faliekant tegen. Nogmaals: westerse waarden boven alles. Maar dan dus ook de vrijheid van godsdienst.

hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:10

Calpa | 29-06-09 | 22:04
Meestal geloven ze toch in een zekere vorm van een god als intelligente maker der dingen. Daarnaast: Als je er vanuit gaat dat je waarheid uit de Bijbel kunt halen met de Bijbel als de enige rechter, hoe kun je dan zeggen dat Genesis wel poëtisch geïnterpreteerd dient te worden en bijvoorbeeld het Nieuwe Testament niet? Het enige dat daarover uitsluitsel kan geven is het woord van God, en het enige woord dat we tot nu toe hebben is, je raadt het al, de Bijbel. Dat is logisch onmogelijk. Het is een alles-of-niets verhaal. (Maar goed, van welke kant je het ook bekijkt, het rammelt. Zelfs in het alles-verhaal.)
-
Toch ben ik het met je eens dat christenen zichzelf een dienst bewijzen als ze niet in dat supersimpele creatie-verhaal trappen.

Canterwood | 29-06-09 | 22:10

@Calpa 22:02
*spuugt op de schoenen van Calpa*
Je hebt gelijk, dat bouwwerk heeft wel wat kleur nodig inderdaad.
Morgen naar het strand.

tipo | 29-06-09 | 22:10

hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:06
*spiegel aanreikt*

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 22:09

@hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:57
De moord op de politicus en de islamitische moord op de opinionleader zijn inderdaad belangrijk.
En bovendien: in Nederland voltrekt zich de afgelopen tien jaar een proces van islamisering. Is jou kennelijk niet opgevallen, want je schrijft dat er "weinig ruimte is voor mensen om hun geloof te belijden".
Hoe kom je erop.

Lewinsky | 29-06-09 | 22:08

hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:07
Knuffel.

Calpa | 29-06-09 | 22:07

@ mezelf
Sorry, was niet voor jou Calpa, je naam stond op een of andere manier nog in het reaguurveld.

hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:07

hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:45
Er is in NL heel veel ruimte voor gelovigen om hun religie te belijden, er staan toch geen rijen met atheïsten met spandoeken, of wel? Zelfs intolerante imams mogen hier hun gang gaan, en (binnen redelijk brede kaders) zeggen wat ze willen. Als je ziet wat er in de bible belt over homo's en neuqen voor het huwelijk gezegd wordt, dan sla je (ik iig) stijl achterover...
Atheïsten aan de andere kant, worden gedwongen om door middel van 'bijzonder onderwijs' mee te betalen aan de hersenspoeling van kinderen, en de Raad van State heeft ook al bepaald dat discriminatie tegen homosexuelen door deze 'bijzondere scholen' ondergeschikt is aan het Recht op Indoctrinatie. Een ander voorbeeld is dat alle winkels op zondag dicht zijn- iets dat alleen maar uit het christelijk geloof voorkomt, en waar de rest is maar naar moet schikken. Ik vind het te belachelijk voor woorden dat ik als Atheïst gedwongen wordt om zondagsrust te respecteren. Komt daarbij nog het verbod op godslastering, het verbod op vloeken in de APV van bepaalde gemeenten, het verbieden van metal/erotica festivals, etc etc.
Bovenstaande is iets wat mij tot op het bot irriteert - het zal me jeuken wat iemand geloofd, maar de Staat moet helemaal niets met de Kerk of wat-dan-ook te doen hebben. Laat mensen hun religie-dingetjes maar fijn privé organiseren én betalen... als je niet wilt winkelen op zondag dan doe je dat toch niet? En als je niet wilt dat je kinderen van een homosexueel leshebben, en iedere morgen met een gebed beginnen, dat betaal je toch fijn een privé-school? En ik vind nu niet meteen dat alle kerken afgebrand moeten worden- veel van deze gebouwen zijn gewoon mooi en moeten uit historisch oogpunt gehouden blijven...
-
"You don't pray in my school, and I won't think in your church"

Taaie-Neuskoek | 29-06-09 | 22:06

Calpa | 29-06-09 | 21:53
Zo iemand als Modderkip (22.02). Wat een ongelukkig, zielig, zuur en dom wezen moet dat toch zijn. Ben altijd benieuwd hoe zulke mensen eruit zien.

hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:06

Geloven is bijna zeker weten, bijna...

Superior Bastard | 29-06-09 | 22:06

Uit de gedigtgeteeptebrievenbussencontroleursgesprekken 'Neuqen doen we zelf wel', de gedigt:

'André Koevoet'

Het gaat er niet om wat waarheid is
of wat werkelijk schijnt te lijken.
Het gaat er om dat jouw SnertSage
niet in MIJN HUIS mee zit te kijken.
Af André! AF!

Krachtmeester | 29-06-09 | 22:06

@hondsdolle baas 21:57
Het zijn niet de politieke moordenaars die onze rechtstaat uithollen, maar de gemeentes die het begrip: 'compenserende neutraliteit' hebben uitgevonden en gepraktizeerd, juist naar aanleiding die moorden. Of een minister die na zo een moord over de gevaren van de vrijheid van meningsuiting begint. Of een minister die denkt dat je de sharia kan invoeren binnen onze rechtstaat, 'als de meerderheid dat wilt.'
Je doet je naïever voor dan je denkt.

tipo | 29-06-09 | 22:05

Canterwood | 29-06-09 | 22:00
Nah, er is toch een groot aantal Christenen dat tegenwoordig uitgaat van een 'poëtische' interpretatie van Genesis in tegenstelling tot een letterlijk historisch verslag. As far as religions go, is dat toch best 'progressief'.

Calpa | 29-06-09 | 22:04

Panta rhei... alles stroomt en is voortdurend in beweging. Komt er een fundi als rouvoet en die denkt alles stil te kunnen zetten. Alleen al deze hoogmoedige gedachte..... iets stil zetten betekent letterlijk iets doden.
Rouvoet is in die zin een killer net als een Bin laden of een Marcel van Dam of ....... de Dalai lama is een van de weinigen die in staat is om het leven te laten stromen.

Tjesus wat is dat voor veel mensen moeilijk en beangstigend om het leven domweg te laten stromen. Blijf met je poten ervan af en laat ... laat nu toch eens mensen ... laat

Jokkebrok | 29-06-09 | 22:04

Calpa | 29-06-09 | 21:53
+ 1
Helemaal terecht.
En iedereen moet voor zichzelf kunnen bepalen in hoeverre hij kiest voor meer "kleur" of meer "bouwwerk". Dat is een van de beginselen van onze rechtstaat waar nooit, nooit aan gezaagd mag worden. Persoonlijk denk (hoop) ik ook dat dat is wat Rouvoet bedoelde.

hondsdolle baas | 29-06-09 | 22:04

@JeGrootmoeder | 29-06-09 | 21:49
Ik! Ik geloof niet, ik denk daarbij wel dat Jezus bestaan heeft alleen was het niet de zoon van god maar een anti semiet met grootheidswaanzin die een sekte om zich heen gevormd heeft. De verhalen zijn door alle jaren heen opgeklopt geworden, zoals dat met alle verhalen gebeurt als ze vaak door verteld worden. Alle "wonderen" die hij heeft verricht zijn ook allemaal uit te leggen.
.
Het leven na de dood verhaal is iets dat niemand kan weten, gelovigen niet en ongelovigen net zo min. Dat merk je wel als je aan de beurt bent. Dat is ook het gevaar van religie. Ze dreigen met rampspoed na je dood als je niet doet wat er wordt gezegd. Lekker makkelijk dreigen met iets dat niet controleerbaar is.

Watcher | 29-06-09 | 22:04

Calpa | 29-06-09 | 21:53
Mooi betoog.
Maar het klopt niet.
* als voorbeeld heksen verbranden gaat *

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 22:03

Waar zou u liever willen wonen, in een ultra gevaarlijk seculier land:
VS, Frankrijk, Duitlsand, Turkije enz. Of in een niet-seculier land zoals Afghanistan, Sudan, Somalie, Saoedie Arabie en ga zo maar door. Die Rouvoet moet eens gekielhaald worden, wat een ongelooflijke eikel is dat zeg...

whatever123 | 29-06-09 | 22:03

tipo | 29-06-09 | 21:59
Je moeder is veranderlijk.

Calpa | 29-06-09 | 22:02

Wat bedoelt Rouvoet? Een soort van gematigdheid, of een gulden middenweg? Die is er niet, alles of niets. Hij is toch de schaamhaartelmeester?
Het is een opdringerige doorgerukte bosbok.

~Strotgondel Sr.~ | 29-06-09 | 22:02

-weggejorist-

Modderkip | 29-06-09 | 22:02

Calpa | 29-06-09 | 22:00
In dat geval praat je gewoon over de menselijke ervaring. Iets belangrijkers is er eigenlijk niet. Eensch. +1 voor u.

Canterwood | 29-06-09 | 22:01

"Onhandige kluns" en nu "een man in spagaat" kwamen als benamingen voor Rouvoet al voorbij. Daar ben ik het wel mee eens. Ik geloof dat de ontkerkelijking van Nederland hem wel dwars zit maar dat hij en zijn kleine clubje eigenlijk niets kan doen dit te keren. Vandaar dat fundamentalistische en onhandige gepreek van hem voor eigen mensen. Een bewijs van afkalvende macht en teruglopend inzicht in de maatschappij. Een aai over ijn bol en doe die man een chocomel.

Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 22:01

In naam van het christendom hebben we gehad
- kruistochten
- inquisitie
- slavernij
- kolonialisme
- heksenverbrandingen
- ongebreideld kapitalisme
- onderdrukking van vrouwen, homo's en vele andere groepen
Pas toen de mens zich ontworstelde aan de kerk kwam hier een einde aan. Reuze gevaarlijk hoor, dat atheisme.

bintang | 29-06-09 | 22:01

tipo | 29-06-09 | 21:59
Noem in het Christendom of de Islam eens één fundamentele verandering die in de laatste 2000 jaar is opgetreden?

Canterwood | 29-06-09 | 22:00

Canterwood | 29-06-09 | 21:56
Nou; of ik het nu wil of niet, er zit toch een soort psychologische 'need to be accurate' in mij. Ik wil hoe dan ook een accuraat wereldbeeld hebben; en aangezien de wetenschap mij dat rationeel niet kan geven, is het idee dat ik wel zekerheid heb over wat er om mij heen gebeurd een 'persoonlijk geloof' (kleur klinkt inderdaad een beetje jammer.. maargoed, gewoon dat het aan persoonlijke interpretatie onderhevig is en niet feitelijk vast te stellen is).

Calpa | 29-06-09 | 22:00

@Calpa | 29-06-09 | 21:53
Religie is ook veranderlijk, dus ik zie je punt niet.

tipo | 29-06-09 | 21:59

Ja hoe vreselijk slecht secularisme is blijkt wel uit alle landen die regeren op basis van geloof, dat zijn echt de bakens van verlichtheid en vrede in onze wereld... Wat is die Rouvoet een ontzettend achterlijke lamlul en die Balkenende ook.

Pantheist | 29-06-09 | 21:59

@Calpa | 29-06-09 | 21:53
Sow: dat zet de seack even in de juiste perspectieven. +1

-edit | 29-06-09 | 21:59

@Elisabeth2
Ze zoeken je op een voetbaltopic op SpitsNieuws.

fuckje | 29-06-09 | 21:58

-1 voor Haatbaard Mutsaerts
-1 voor GS wegens plaatsen van inhoudelijke onzin en dom populistisch gewauwel
+1 voor Calpa | 29-06-09 | 21:53

Handboek | 29-06-09 | 21:57

Rouvoet is een enge ome Henk. Komt aardig over, lijkt heel sociaal, de ideale schoonzoon, maar ergens zit een steekje los. Dan krijg je irrationele zaken.

"Hallo meisje, lust jij een lolie? Het magmoet van de hoofdkabouter."

Op Radio 1 [eer]gisternacht een journalist die priester was geworden naar aanleiding van een paar psychoses. De interviewer luisterde aandachtig en ging helemaal mee in de waandenkbeelden. Tjongejonge denk je dan. Het is al bijna 1850 bij sommigen.

Stir Glenfarclas II | 29-06-09 | 21:57

Lewinsky | 29-06-09 | 21:51
Als je de moord op twee mensen belangrijker vind dan de wortels van onze rechtstaat...
De oplossing is niet het aan banden leggen van de rechtstaat (zoals Geertje ook wel ziet zitten), maar betere controle op religieuze fanatici. Maar ik vind ze geen bedreiging voor ons land, dat niet. Let wel: ik heb het óók niet over de straatterroristen en integratieproblemen, voor een discussie is het wel nodig het domein goed af te bakenen.

hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:57

fuckje | 29-06-09 | 21:52
Wallage is nu wel dood hoop ik, og loopt hij alle gemeenten nu af?
*Gaat borden maken "verboden voor Wallage"*

Elisabeth2 | 29-06-09 | 21:56

@hondsdolle baas 21:45
Wauw.
Zag je dat mes in de buik van Theo?
Zo zie maar je hoe gevaarlijk secularisme kan zijn.

tipo | 29-06-09 | 21:56

Calpa | 29-06-09 | 21:53
Laat ik duidelijk zijn: Ik ben het volledig eens met het grootste gedeelte van je post en dan vooral het 'wetenschap is veranderlijk' gedeelte. Wetenschap kan per definitie niet fundamentalistisch zijn, want was het dat wel, dan was het geen wetenschap. Echter, waar heb je 'kleur en vastigheid' voor nodig? Dat klinken in mijn oren als inhoudsloze begrippen.

Canterwood | 29-06-09 | 21:56

Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:51
Kom op.
Denk na en zie dat Rouvoet een man in spagaat is.

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 21:54

Lewinsky | 29-06-09 | 21:31
*eerst de bewijzen opraapt over schouder gooit de trappen van de martini toren opploegt, de bewijzen over de reling hangt en head down naar beneden laat vallen*

ethan_joy | 29-06-09 | 21:54

Muxje | 29-06-09 | 21:44
Natuurlijk zit er een wereld van verschil tussen de religieuze en de wetenschappelijke werkwijze. Het probleem is alleen dat er tal van mensen zijn die denken dat wetenschappelijke theorieën een soort paraplu zijn om zelf met een bijna religieus wereldbeeld aan te komen. Wetenschap is veranderlijk, binnen 10 jaar kan er binnen een paradigma ontzettend veel veranderd zijn; en toch baseren tal van 'atheïstische fundamentalistici ' hun wereldbeeld vol vertrouwen en 'geloof' op deze bevindingen. En of een wetenschappelijke theorie nu 5 jaar of 150 jaar stand houdt; wetenschap is veranderlijk en inherent aan wetenschap ligt twijfel. Twijfel is wat men drijft tot nieuwe ontdekkingen; niet zekerheid.
En zoals hier ook op deze pagina weer.. zo veel reacties van 'seculiere fundementalistici' die voor het gemak even vergeten wat wetenschap werkelijk inhoudt.
Ik ben atheïstisch; maar zie wetenschap slechts als 'instrumenteel', het bouwt een wereldbeeld maar het is een persoonlijk geloof dat daar vervolgens kleur aan geeft en vastigheid.

Calpa | 29-06-09 | 21:53

@Elisabeth2 |21:44
Ik hoop het ook. Wallage kreeg de laatste tijd een hoog Doekle- gehalte.....

fuckje | 29-06-09 | 21:52

Geachte lezer

Dat Rouvoet, net zoals Balkenende, op niet mis te verstane en negatieve wijze tegen de seculieren onder ons aantrapt doet mij echt geen goed. Maar toch geef ik hem liever een aai over zijn bol dan dat ik hem een schop onder zijn reet geef.

Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:51

hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:45
Mijn naam hoort daar niet thuis, ik heb nooit beweerd dat André zo'n mening bezigde. Ik meldde het alleen om dat gezeur over Hitler en Stalin eindelijk eens ten ruste te leggen.

Canterwood | 29-06-09 | 21:51

@hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:45
In welk land heb jij de laatste tien jaar gewoond?

Lewinsky | 29-06-09 | 21:51

Merlot | 29-06-09 | 21:42
Waarvan akte.

hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:50

Ik vind de god van Rouvoet maar een klootzak. En als hij geen klootzak is, is het een ontzettend onhandige kluns.

Het CDA | 29-06-09 | 21:50

@Calpa | 29-06-09 | 20:37
Ik herken me helemaal in jouw reaguursels. Ik constateer dan ook met een glimlach dat dit topic weer eens bewijst dat reli-fundi's en fundi-atheïstjes elkaar hard nodig hebben om hun eigen identiteit bevestigd te zien. Wie o wie denkt nog zelf???

JeGrootmoeder | 29-06-09 | 21:49

seven | 29-06-09 | 21:40
arm maakt? heb je het over de staatshulp voor banken? je had Nederland eens moeten zien zonder staatshulp, lag alles nu plat.
Ik bedoelde trouwens een veel langere tijdsspanne: eeuwen, geen jaren. Welvaart en educatie doen geloof afnemen, armoede en onwetendheid vormen een betere voedingsbodem voor geloof.

hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:49

@ Towncar | 29-06-09 | 21:10
Op de gesp van de riem van de SS stond toch echt "Gott mit uns".

Willem VanDer Decken | 29-06-09 | 21:49

Uit de gedigtehelenverdoemenisvaakverboden 'Dat mag niet!', de gedigt:

'Elk kind vat ik aan als wij naar Rome gaan'

Na zijn bezoek aan de Kathedwaal
stortte de Kipzonderkoppelaan
zich op rijen frisvers kindertraan.
Het werd zijn laatste jeugdavondmaal.

Krachtmeester | 29-06-09 | 21:48

Laat dit een ieder ,die nog gezond verstand heeft, tot nadenken stemmen.
STOP religieuzen want zij halen satan nabij met hun gezever.
De ware god is een agnost... alleen god zal beamen dat hij de wijsheid ook niet in pacht heeft.

Pleur op rouwvoet met je gevaarlijke prietpraat.! Ja woorden van de straat want meer verdien jij niet bekrompen minkukel . Gebruik dat IQ van je nu eens om die mm2 te verlaten en verken de wereld ... toe maar je kunt het ... echt het valt heel erg mee daar buiten.

Jokkebrok | 29-06-09 | 21:48

@ mezelf, 21:46:
Lulz, omdat dat komt doordat? WTF!?

Canterwood | 29-06-09 | 21:48

Merlot | 29-06-09 | 21:42
Interessant punt, en ik denk dat je gelijk hebt dat de status-quo behouden kan worden mits iedereen als makke lammetjes die man in die auto volgt, met 3 centimeter dik kogelvrij glas. Wat mij meer interesseert is: Hoe werkt het mechanisme erachter? Waarom kun je zoiets voor waar aannemen en prikt het volwassen, abstracte intellect niet binnen seconden door die prut heen? Ik denk persoonlijk omdat dat komt doordat men van kinds af aan geleerd te worden dit rotsvast, zonder twijfel te geloven? Dat klopt voor meer dingen, en die blijven lang niet zo vaak hangen. Wat denk jij?

Canterwood | 29-06-09 | 21:46

@hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:33
Je vergeet de Saudische prinsjes. De rijkste mensen ter wereld en islamitischer dan de profeet.

tipo | 29-06-09 | 21:46

@Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:41
Zal ik nog een steen gooien?

Lewinsky | 29-06-09 | 21:46

"Verbrand je afgoden en je zult diamanten vinden in hun verteerde overblijselen."

Van : Sébastien Ortiz - Een soldaat van de Taliban

Mooi!

Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:46

Lewinsky | 29-06-09 | 21:29
Canterwood | 29-06-09 | 21:29
Houthakkert | 29-06-09 | 21:33
.
Ik heb het helemaal niet over Hitler, Stalin, dat soort secularisme. Daar doelt Rouvoet ook helemaal niet op. We leven in een samenleving met joods-christelijk-humanistische wortels. Zo is onze samenleving in de loop der eeuwen gevormd. Er zijn nog steeds zeer veel gelovige mensen in Nederland, niet alleen moslims maar ook joden en christenen.
.
Het secularisme wordt echter tegenwoordig wel gezien als "superieur". Ik kan me voorstellen dat gelovigen zich in Nederland voelen weggezet als achterlijk en idioot, en dat er weinig ruimte is voor mensen om hun geloof te belijden.
.
Op dit congres wordt er gevraagd naar overeenkomsten tussen moslims en de christenen. Rouvoet: we leven in een overwegend seculiere omgeving, waarin de neiging van seculieren om religieuze uitingen te verbieden of verdrukken steeds sterker wordt. Dat is een overeenkomst, dat kun je niet ontkennen.
.
Die neiging kan voor gelovigen de joods-christelijke samenleving meer ontwrichten dan religieus fanatisme (want eerlijk is eerlijk: is dat nou een heel reeel gevaar in Nederland?). Let wel: hier en nu, dus geen Hitler, inquisitie, Irak, Pol Pot, etc. erbij halen want dat telt niet en dat bedoelt hij denk ik ook helemaal niet.

hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:45

Die kop "secularisme net zo gevaarlijk als terrorisme" wordt ook letterlijk gebezigd door Fetullah Gülen: de hoofdman van een groep turkse fundamentalistische mohammedanen. Hij was niet meer welkom in Turkije. Volgens sommigen zou hij kunnen uitgroeien tot Turkse variant op Khomeiney. Dus dat hij bij terugkeer naar Turkije al snel alle touwtjes in handen zou hebben.

Fransg | 29-06-09 | 21:45

Ik heb een nieuw woord: antisecularisatiefundementalisme. Ik bedacht net ook: findementalisme, maar da's hier nogal OT, of niet?

-edit | 29-06-09 | 21:44

"... dan zijn bepaalde elementen van het secularisme minstens zo bedreigend als bepaalde vormen van extremisme," aldus minister Rouwrand.
Uh, jongens: extremisme =/= terrorisme
Al ben ik het eens dat je die gristenleyders in de gaten moet houden. Onder elkaar belijden ze dingen waarvan de gemiddelde Nederlander steil achterover zou slaan. Ik vind zelf het geloof in een Apocalyps en het bijbehorende Midden-Oostenbeleid (pro-Israël) wel freaky.

Randfiguur | 29-06-09 | 21:44

fuckje | 29-06-09 | 21:34
Nou mooi. Misschien was het alleen zijn naam die iets bij me triggerde. Niet ter zake doende, maar ik las laatst een artikel over kinderen van slaven in Suriname. De baas wilde die kinderen dan wel een beetje erkennen door hen zijn naam te geven maar dan een beetje omgedraaid, zoals Vriesde i,p.v. De Vries. Ik ben een beetje erg afgedwaald. Maar ik hoop dat julie een goede burgemeester aan hem hebben.

Elisabeth2 | 29-06-09 | 21:44

@Calpa 21:22: Tja, in de filosofie kan je alles tot onzekerheden reduceren, maar dat maakt niet dat alle onzekerheden, alle meningen, alle aannames, of alle theorien gelijkwaardig zijn. Aan die cultuurrelativerende onzin doe ik niet mee. Sommige punten uit het geloof zijn prima (veel van de geloofsregels zijn immers niets anders dan een codificatie van al bestaande mores), en sommige inzichten die zuiver door een wetenschappelijke aanpak verkregen zijn blijken fout of zelfs schadelijk te zijn, maar door de bank genomen denk ik dat we ons het beste *altijd* door een open mind en intellect kunnen laten leiden, in plaats van achter dogma aan te hobbelen. En nee: wetenschappelijke theorien zijn geen dogma; iedere wetenschapper zal je met open (doch sceptische) armen ontvangen als je met een experiment komt dat een "gevestigde" theorie laat wankelen. Dat is het belangrijkste verschil met "gelovigen", die schoffelen het bewijs liever onder tafel.

Muxje | 29-06-09 | 21:44

Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:41
Met stenen gooien spoort niet bepaald aan tot lelietjes-van-dalenteksten.

Shalome | 29-06-09 | 21:43

Canterwood | 29-06-09 | 21:02
Religie lijkt me een manipulerende schijnoplossing tegen doodsangst, die eigenlijk eerder levensangst is.
Slimme schurken hebben uitgevonden hoe je deze angst omzet in macht.
"Wij van de kerk, eh... spreekbuizen van God bieden jou "zekerheid over eeuwig leven", en dan geef jij ons je ziel in bruikleen zo lang je hier op aarde bent".
.
We hadden zondag de TV aan en tijdens het zappen kwamen we langs allerlei reliprogramma's.
Zingen, die gasten, alsof hun leven er van af hangt (geloven ze ook, haha).
Voornaamste onderwerpen: "hoef niet bang meer te zijn, zekerheid, eeuwig leven, vader in de hemel (veilig bij papa)", blablabla.
.
Gemeen rattig staartje aan deze gekte: dat infantiele, Faustiaanse reli-ruilhandeltje werkt eigenlijk het best, als er niet voortdurend mensen rondlopen die roepen dat het allemaal kul is en er geen spatje bewijs te vinden is.
Want twijfel doet de angst met een enorme dreun terugkeren.
En dus moeten die mensen die er niet in geloven hun bek houden.
Goedschiks of kwaadschiks.
.
Even pathetisch als perfide vind ik het.
Religie is wat mij betreft voor mensen die niet met de kracht van het menselijk brein kunnen leven, dat hun vertelt dat de dood onvermijdelijk is.

Merlot | 29-06-09 | 21:42

Bluecold | 29-06-09 | 20:36
Je maakt een grapje, of niet? Rouvoet staat het hier voor dat het gristendom een actieve rol gaat spelen in de regering. Hij betuigt hier de scheiding van kerk en staat door de plee te spoelen. Dat is een +1 waard?!?

Nietvoordekat | 29-06-09 | 21:42

Kiezeltje @ Eerst de Bewijzen / 21:30 werpen doet
Dat was slechts voor het inschieten

Tobi | 29-06-09 | 21:42

Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:41
Keer de andere wang toe?

Canterwood | 29-06-09 | 21:42

'Zij die zonder zonde is, scherpe de eerste teen'.

Krachtmeester | 29-06-09 | 21:42

@Krachtmeester | 29-06-09 | 21:39
Ja. RaRe.

AntiSoof | 29-06-09 | 21:42

Religier.

Shalome | 29-06-09 | 21:42

Shalome | 29-06-09 | 21:31
Lewinsky | 29-06-09 | 21:31

Zondevolle stenengooiers. Kom eens met wat liefs en menselijks uit het seculiere kamp. Mij schiet nu niets te binnen maar misschien kunnen jullie me wat helpen.

Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:41

Ik heb 1 geleuf.
En dat is die van Mevr. Teun.

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 21:41

Shalome | 29-06-09 | 21:39
De Amerikaanse versie is: Religulous. (Film van Bill Maher).

Canterwood | 29-06-09 | 21:41

Religeil. Religiechel.

Krachtmeester heeft iets ontketend.

Shalome | 29-06-09 | 21:41

"Hij die zonder zonde is werpe de eerste bkk"

Lijkt me meer van toepassing hier. Jaap de Paap let je op!

Amen | 29-06-09 | 21:41

hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:33
Ah vandaar dat dit kabinet met Balkenende ( protestant christelijk ) en Bos ( protestant christelijk ) ons in hoog tempo straatarm maakt..

seven | 29-06-09 | 21:40

Securealisatie nu!

(R)evolutie | 29-06-09 | 21:40

Oasis heeft er nog een liedje over geschreven en die weten meer dan wij allemaal bij elkaar.

Lets Kuttekrap | 29-06-09 | 21:40

Canterwood | 29-06-09 | 21:38
Nee wacht, reliegebeesten. Ha!

Shalome | 29-06-09 | 21:39

AntiSoof | 29-06-09 | 21:38

Re is een pathetische leugenaar, dat ik je brom!
Doe mij maar Ra. Die straalt tenminste altijd.

Krachtmeester | 29-06-09 | 21:39

Canterwood | 29-06-09 | 21:38
Reliegt, bekt lekkerder.

Shalome | 29-06-09 | 21:39

breiz | 29-06-09 | 21:13 Second that!

Stroopdoos | 29-06-09 | 21:38

Beetje vergezocht maar: Pre-liegnie.

Canterwood | 29-06-09 | 21:38

Vanmiddag tijdens het stoempen door de duinen bedacht ik me nog dat er wel een god moet zijn die al dat moois gemaakt heeft. Die planten en mos en weet ik veel wat groeit niet vanzelf. Daar zit een masterplan achter! Wat ik je brom.

Lets Kuttekrap | 29-06-09 | 21:38

Re? Die liegt niet. Re lieg niet.

AntiSoof | 29-06-09 | 21:38

Krachtmeester | 29-06-09 | 21:35
sterk maar kan beter.
*kaarten nog niet zien laat*

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 21:37

religie is de oorzaak van alle ellende al meer dan duizend jaar

harob | 29-06-09 | 21:37

Shalome | 29-06-09 | 21:36
Of beter nog: Reliegnie!

Krachtmeester | 29-06-09 | 21:37

Kruisiging van dit ggrrristencrapuul lijkt mij gerechtigt.

Hanxie | 29-06-09 | 21:36

Krachtmeester | 29-06-09 | 21:35
Relbaard.

Shalome | 29-06-09 | 21:36

Woord van het Jaar onder voorbehoud: Reliegie.

Krachtmeester | 29-06-09 | 21:35

@Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:30
U is de lul.
Ik heb stenen zat.

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 21:35

@Elisabeth2 |21:30
Hij schijnt een staatsrechtgeleerde te zijn , en we hebben nog geen negatieve berichten over hem gehoord.

fuckje | 29-06-09 | 21:34

@ mezelf EPIC FAIL: bedoelt

hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:34

vagehond | 29-06-09 | 21:32
Het verschil is dat atheïsten een groep ongeorganiseerde mensen zijn: Er is immers niets dat ze bindt dan hun atheïsme en dat komt per definitie zonder verplichtingen. Een groep gelovigen met een 'motivatie' is een stuk gevaarlijker.

Canterwood | 29-06-09 | 21:34

seven | 29-06-09 | 21:17
geen toeval, maar niet op de manier waarop jij het bedoeld. eerder juist precies andersom. rijkdom leidt tot atheisme ipv andersom.

hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:33

hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:27

ROFL. Kom eens met argumenten in plaats van enkel huilie huilie te doen!

Houthakkert | 29-06-09 | 21:33

seven | 29-06-09 | 21:29
Mij lijkt het eerder zo dat juist in landen waarin het slecht gaat, men meer bezig is met het hiernamaals (en hoopt dat het daar dan beter is dan het kut leven dat ze nu is) dan bij ons.. waar vrijwel alleen verwende kneuzen wonen die weer andere problemen hebben (een iPhone die niet wil herstellen via iTunes, of net te weinig Airmiles hebben voor een bepaalde aanbieding)..

Calpa | 29-06-09 | 21:33

@Big_Spencer | 29-06-09 | 21:29
Mensen die andersdenkenden de mond willen snoeren, die vernielen samenlevingen.
Net zo goed dus mensen die niet-gelovigen willen afmaken als mensen die alle gelovigen willen afmaken.

vagehond | 29-06-09 | 21:32

Carlitos | 29-06-09 | 21:24

Laat ik nou toevallig een groot fan van Pat Condell zijn... nou ja, niet verrassenda dat jij en ik het op veel punten niet met elkaar eens zijn. Dat blijkt wel uit deze draad.

ethan_joy | 29-06-09 | 21:21

Kudo voor jou. Waarom GS geen aandacht aan Iran geeft is mij nog altijd een raadsel. In Iran zie je op dit moment zeer goed wat religie met mensen doet..

Houthakkert | 29-06-09 | 21:31

@Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:30
Pats!
*steen gooit naar Eerst de Bewijzen*

Lewinsky | 29-06-09 | 21:31

Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:30
Je zegt er niet bij dat daarna de rest mag gaan gooien. Valsspeler.

Shalome | 29-06-09 | 21:31

fuckje | 29-06-09 | 21:27
Gaat Googlen. Moet beter zijn dan wat jullie gehad hebben, alhoewel.... Rehwinkel, klinkt daar een nare bel?

Elisabeth2 | 29-06-09 | 21:30

Rammstein | 29-06-09 | 21:22

Een goed raad uit de Bijbel: "Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen".
Vind ik een goede. Ook voor seculieren.

Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:30

hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:27
Op de bres voor het relimoederschip. Je hebt een operatie nodig.

Shalome | 29-06-09 | 21:30

hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:27
Echt waar? Is het belachelijk om geïrriteerd te raken omdat ik gevaarlijk word genoemd terwijl het andere kamp door zijn fundamentalistische houding juist het gevaar is? Kijkt u eens naar de geschiedenis.
-
Even compleet los daarvan: Zelfs al was Hitler een atheïst (dat is niet helemaal duidelijk) dan betekent dat nog niet dat hij vanuit die motivatie zijn gruwelijke daden beging, en hetzelfde geldt voor Stalin. Je weet niet wat er in zo'n figuur zijn hoofd omgaat.

Canterwood | 29-06-09 | 21:29

@hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:27
En wat is het punt van Rouvoet dan?
*nieuwsgierig op het puntje van zijn bierkrat gaat zitten*

Lewinsky | 29-06-09 | 21:29

De gelovigen zijn het gevaar voor de samenleving, niet de atheïsten.

Big_Spencer | 29-06-09 | 21:29

@James Lastig | 29-06-09 | 20:34
Kerken ga je daar niet meer vinden, inderdaad.
Platgebrand, uitgemoord of gewoon weggepest.

vagehond | 29-06-09 | 21:29

Calpa | 29-06-09 | 21:25
Ik keek alleen naar Europa, maar inderdaad de communistische landen zijn de uitzondering op de regel. Als je communisme nu zelf ook als religie ziet (Geloof in de absolute onfeilbare staat), los je dat dilemma weer op.

seven | 29-06-09 | 21:29

LOL @ google-ad "Er is maar één partij van de arbeid: de VVD "
Is Cojones een reclamebureau begonnen of zo?

tipo | 29-06-09 | 21:28

@Elisabeth2 |21:24
Peter Rehwinkel, nu nog in Naarden, komt in de herfst in Grunn.

fuckje | 29-06-09 | 21:27

Ik word hier zoo ontzettend securaligeil van!
Rouvoeltnattigheid...
Nou André, doe d'r maares wat aan!
*In spanning afwacht tot BVD voor deur staat met securalisten-snuffelhond*

Hijo del Sol | 29-06-09 | 21:27

Sjonge jonge, zullen we weer lekker iemand affikken om één soundbite van 10 seconden? In de context van het verhaal heeft hij wel degelijk een punt. Weet je wat dit is?
.
Zeiken om het zeiken, zuur zijn om het zuur zijn, schoppen om het schoppen. Hop, op de achterste vorkheftruckchauffeurpootjes gaan staan. Het slaat echt he-le-maal nergens op. Iedereen die hier verontwaardigd over doet maakt zichzelf onsterfelijk belachelijk.

hondsdolle baas | 29-06-09 | 21:27

Krijg ik hier wel de juiste opvoeding als newbie denk ik dan? Verwarrend hoor, die verschillende harempjes bij gearuurders. Apengedrag.. jullie lijken wel bavianen, en geloof me, dat zijn ook terroristen.

OpperRanger | 29-06-09 | 21:27

@ fuckje / 21:21
Oh verrek ja, gefelici .. nou, dolletjes

Tobi | 29-06-09 | 21:26

Elisabeth2 | 29-06-09 | 21:23
Tsja... we mogen (nog) wel stemmen, maar alleen als ere niks te kiezen valt.
Vandaar dat ze niet zo houden van partijen die niet bij hun kliekje willen horen.

Merlot | 29-06-09 | 21:25

Over Rouvoet en die theocratie, that is.

Carlitos | 29-06-09 | 21:25

seven | 29-06-09 | 21:17
China is heerlijk deze tijd van het jaar.. geloof ik.. =/

Calpa | 29-06-09 | 21:25

Theocratie, Rouvoet's grote ideaal, is juist de hofleverancier van terrorisme....
Merlot | 29-06-09 | 21:23
.
Noem eens een bron dan. Kort. Door. De. Bocht.

Carlitos | 29-06-09 | 21:24

@ZDS 21:12: Tja hij heeft een punt, misschien. Net zoals Wilders een punt heeft, misschien, dat "bepaalde elementen van de islam minstens zo bedreigend als bepaalde vormen van terrorisme[zijn]". En zolang hij die punten niet benoemd zodat wij die kunnen weerleggen of beamen, is dit gewoon goedkope stemmingmakerij jegens de seculieren. Met het verschil dat dezelfde opmerking jegens de ene groep not done is, en tegen de andere groep bon ton.

Muxje | 29-06-09 | 21:24

fuckje | 29-06-09 | 21:21
Wie?

Elisabeth2 | 29-06-09 | 21:24

Elisabeth2 | 29-06-09 | 21:17
*BKK vangt, poetst, en morgen weer verkoop*

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 21:24

Houthakkert | 29-06-09 | 21:18
Voordat ik er op in ga; met extreem-atheïst bedoel ik bv die Engelse dude uit de Dumpert (Pat, kan dat?). Ik vind dat persoonlijk lastige lui. Passievolle, lastige lui, dat wel. Volgens mij sluit hij net zo hard zijn ogen voor alternatieve verklaringen als extreme reli's.

Carlitos | 29-06-09 | 21:24

Oja, is secularisme net zo gevaarlijk als terrorisme?
Kan Rouvoet dan misschien even 15.000 doden opnoemen die de afgelopen 10 jaar ten gevolge van secularisme zijn gevallen?
Dat haalt terrorisme namelijk op zijn sókken, makkie, een veelvoud ook nog wel.
.
Nee; ik zal het je nog sterker vertellen!
Theocratie, Rouvoet's grote ideaal, is juist de hofleverancier van terrorisme....

Merlot | 29-06-09 | 21:23

Rammstein | 29-06-09 | 21:19
Ik heb nog nooit gestemd, wilde me niet medeverantwoordelijk voelen voor mismanagement van dit land. Want waar je ook op stemt, het is allemaal eigenlijk een puinzooi.

Elisabeth2 | 29-06-09 | 21:23

Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:20
Seculieren die beducht zijn voor invloed van kerkelijken.
das heel iets anders en gezien de geschiedenis zeer terecht

ethan_joy | 29-06-09 | 21:23

Muxje | 29-06-09 | 21:18
Prachtig dat je dat ziet als 'bewuste keuze'; gelooft u dan ook direct in een 'vrije wil'? klinkt allemaal erg religieus.
Ik geloof als atheïst in een 'vrije wil in ervaring', zie geen reden om aan te nemen dat die er werkelijk is (rationeel gezien is die niet aan te wijzen, sla de filosofische lectuur er maar eens op na; zelfs Dennett komt in zijn nieuwe werk niet verder dan 'ach, we ervaren het en daarmee basta"), en dus zijn bewuste keuzes voor mij van evenveel waarde als een onbewuste keuze. Het enige voordeel van een bewuste keuze is dat de factoren die tot de keuze hebben geleid zogenaamd bekend zijn; wat natuurlijk onzin is aangezien er een ontelbaar aantal factoren zijn die meewegen in onze beslissingen.

Calpa | 29-06-09 | 21:22

Houthakkert | 29-06-09 | 21:18

Vroeger toen ik nog jong was verbaasde ik me al over gelovige types die mij wisten te vertellen dat ook ik geloof omdat ik zou geloven niet te geloven. Maar ja, wat kun je verwachten van luitjes die het onmogelijke onder het mom van geloof zeker weten?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 29-06-09 | 21:22

Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:20
Dat is de bijbel ook.

Rammstein | 29-06-09 | 21:22

Carlitos | 29-06-09 | 21:20
In mijn geval is het dat laatste. Elke 'moet' en 'mag' van christelijke partijen op basis van hun heilige schrijfsels irriteert me.

Canterwood | 29-06-09 | 21:21

@Tobi |21:17
Ik voel me nog veilig, want we krijgen een heaumeau als burgemeestert!

fuckje | 29-06-09 | 21:21

Met "bepaalde vormen van secularisme" doelt Rouvoet op het fascisme, communisme en socialisme. En die zijn inderdaad ook bedreigend.
Wat hij niet bedoelt, is wat Paul Cliteur onder secularisme verstaat:
www.trouw.nl/opinie/letter-en-geest/ar...
Tenminste, dat mag ik hopen voor hem, want anders is hij de Weg kwijt.

tipo | 29-06-09 | 21:21

Ok ok een echte religieuze NL fundamentalist die straks na de komende verkiezingen weer voor eeuwig anoniem in de opositie bankjes mag plaatsnemen.
Nu even over de echt wrede en boosaardige fundamentalisten die in Iran op dit moment met milities jacht maken op jonge demostranten.
Wereldwijd zijn hackers en internetter's bezig hun sites plat te leggen zodat ze geen informatie over verdachte personen kunnen verspreidden. pastebay.com/24982
Dr zijn inmiddels tools ontwikkeld waarmee iedere blondie kan bijdragen aan dit soort acties: warriors-attack.blogspot.com/
Geenstijl 1 topic van jullie over dit onderwerp en de hele boel gaat plat daar.
(misschien i.s.m. tweakers.net/?)

ethan_joy | 29-06-09 | 21:21

Seculieren die bang zijn voor invloed van kerkelijken. Kerkelijken die bang zijn voor seculieren.

Voor de laatste keer: "Angst is een slechte raadgever".

Eerst de Bewijzen | 29-06-09 | 21:20

Of misschien ben ik te weinig politiek geëngageerd dat deze uitspraken van Rouvoet mij niet echt veel uitmaken. Of misschien hebben de mensen hier overwegend lange tenen voor dit soort berichten. Kan alletwee.

Carlitos | 29-06-09 | 21:20

Voor het stemmen toch maar even checken wie wel en niet met elkaar wil regeren. Gristen junta hoef ik niet meer.

Rammstein | 29-06-09 | 21:19

Carlitos | 29-06-09 | 21:12

Het begrip extreem-atheïst is toch eigenlijk een onjuist begrip, een contradictio in terminis eigenlijk als je het bekijkt in relatie tot religies.
Een extreem-atheïst zou iemand zijn die heel erg/absoluut niet gelovig/religieus is.
Dat is toch geen ideogie/geloof, simperlweg omdat het niets anders is dan het niet geloven, wat niet materieel is.

Houthakkert | 29-06-09 | 21:18

Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:13
Hitler was niet zozeer Katholiek; hij gebruikte het Katholicisme om zo macht binnen dat instituut te krijgen en zo dus ook over een grote groep mensen... jij papagaai.

Calpa | 29-06-09 | 21:18

Dat kabinet van ons begint met de dag meer op een paviljoen te lijken.

Shalome | 29-06-09 | 21:18

Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:13
Wederom, in je natte dromen, misschien.

Rammstein | 29-06-09 | 21:18

@Calpa 20:55: Ja, en? Het belangrijke verschil tussen "gelovigen" en "ongelovigen" (om net als in een doorsnee filosofisch schrijfsel maar eens driftig met aanhalingstekens te smijten) is niet dat de een "gelooft", en de ander niet. Het verschil is dat de gelovige een (min of meer) bewuste keuze maakt om het geloof leidend te laten zijn in zijn (m/v) wereldbeeld. Aanwijzigen dat zaken misschien anders liggen, wetenschap, en zelfs harde feiten zijn ondergeschikt aan het geloof, tenzij ze hetgeen al gelooft werd ondersteunen of in elk geval niet tegenspreken. Ongelovigen hebben die neiging ook, maar in veel mindere mate, en zijn doorgaans nog wel met feiten te overtuigen, zeker als ze zich naar het eigen intellect richten en niet klakkeloos een seculiere "bijbel" of "profeet" napraten. Maar om die neiging af te doen met een "ja maar jullie geloven ook..." richting de seculieren, is een intellectuele slordigheid.

Secularisme is overigens zeker geen garantie voor een open en realistisch wereldbeeld, zelfs niet onder "intellectuelen". Kijk maar naar de PvdA... wat dat betreft is de uitdrukking "de linkse kerk" uiterst goed gekozen. Verder zou je kunnen beargumenteren dat voor het niet al te hard nadenkende klootjesvolk een vast omlijnd geloof misschien wel beter is dan secularisme.

Muxje | 29-06-09 | 21:18

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 21:15
Gooit lachend een BKK naar Teuns hoofd en mist.

Elisabeth2 | 29-06-09 | 21:17

Houthakkert | 29-06-09 | 21:07
Ik ben geen gelovig iemand. Dat heb ik ook helemaal nergens gezegd. Ik probeer alleen te vertellen hoe Rouvoet dit (waarschijnlijk) bedoeld heeft. Nogmaals, hij probeert de 'religieuze' gevaren op een lijn te zeggen met 'aardse' gevaren. Zo scheef als een banaan natuurlijk. Het irriteert mij alleen dat mensen dit zo snel interpreteren als DUS bIn LAde is Net Zow erG alS iem\nANd die nie gelooft!!! Zo bedoelt hij het dus waarschijnlijk niet. (Zo interpreteer ik het althans.)

Carlitos | 29-06-09 | 21:17

Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:13
Fijne avond verder.

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 21:17

We zijn der gloeiend bij mannen [& fuckje]; Disperse Disperse !!

Tobi | 29-06-09 | 21:17

Weer eens een sterk staaltje van "als ze niet voor ons zijn, dan zijn ze tegen ons"... Zouden ze es wat feller in mogen zijn als d'r weer es een paar van die couscouscreeps uit de bocht gaan.

RaerWijf | 29-06-09 | 21:16

Kop Kaaz is stiekem de dochter van Rouvoet.

TV Dominee | 29-06-09 | 21:16

Elisabeth2 | 29-06-09 | 21:12
ik wist niet eens wat nuance was tot jij het daarnet schreef.
;)

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 21:15

Carlitos | 29-06-09 | 21:12
Die persoon haakt helemaal niet in op het punt en voegt niets toe aan de discussie. =P
-
Strikt gezien moet je een agnost zijn, omdat er voor beide kampen geen bewijs is. Maar datzelfde kun je over ieder bedacht figuur zeggen en heeft dus geen inhoud. Wat je je op dat moment af moet vragen is of het waarschijnlijk is dat er een god bestaat, en welke vragen dat vervolgens oproept (op mijn 10e dacht ik bijvoorbeeld: Waar komt god dan vandaan?).

Canterwood | 29-06-09 | 21:15

Als je er zelf van overtuigd bent dat je zonder religieuze verbondenheid nimmer een volwaardig mens kunt zijn, dan is het volkomen begrijpelijk dat je luitjes die religie afwijzen minderwaardig of anders wel gevaarlijk acht. André R. verwerpt rede en is dus gewoon ontoerekeningsvatbaar in deze.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 29-06-09 | 21:15

Er schijnen mensen in ons kabinet te zijn, waar we op gestemd hebben, die geloven in denkbeeldige opperwezens.

Er schijnen sekteaanhangers te zijn verkozen tot volksvertegenwoordigers........

Wat is erger ? Wilders ? Holocaustontkenners of het bovenstaande ? Het is maar een vraag ...

Rest In Privacy | 29-06-09 | 21:14

@Stroopdoos | 29-06-09 | 21:12
Ja vind ik dus ook, hoort niet thuis in het onderwijs. Maar kinderen zijn makkelijker te overtuigen dan volwassenen dus moeten ze vroeg beginnen met indoctrineren.

breiz | 29-06-09 | 21:13

@ Kop Kaaz: de landwacht is inmiddels aangerufd.

Petrus de Rewa | 29-06-09 | 21:13

-weggejorist-

Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:13

@Canterwood | 29-06-09 | 20:56
Prima.
.
Met extreme atheïsten bedoel ik bv Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:04 . Of misschien is dit gewoon een sufferd. Kan ook.

Carlitos | 29-06-09 | 21:12

Wat zit iedereen nou weer dom te lullen , hij heeft gewoon een punt

"Als we het hebben over gevaren die onze samenleving bedreigen, dan zijn bepaalde elementen van het secularisme minstens zo bedreigend als bepaalde vormen van extremisme."

Dus m.a.w hij zegt gewoon dat extremistische atheïsten ook een gevaar voor de samenleving zijn , en dat is gewoon een feit , extremisten zijn altijd een gevaar voor de samenleving .

ZDS | 29-06-09 | 21:12

Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:08

Je staat op de ignore-lijst. Feli.

Houthakkert | 29-06-09 | 21:12

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 21:07
Ja, dat snap ik. Maar niet alles hoeft weggebashed te worden. Er kan ook een nuance in aangebracht worden. Maar daar zijn we niet op GeenStijl voor, wat.

Elisabeth2 | 29-06-09 | 21:12

breiz | 29-06-09 | 21:01
Religieus onderwijs is brainwashing is crimineel en moet als sektarisch geweld worden beschouwd. Kindermisbruik.

Stroopdoos | 29-06-09 | 21:12

Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:08
Moet jij niet even gaan douchen ofzeau ?

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 21:12

Towncar | 29-06-09 | 21:10
Ze hadden ook allebei een snor. Slaat nergens op wat je zegt. Oeh, en Godwin.

Canterwood | 29-06-09 | 21:11

Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:04
Natte laatjes ? In je natte dromen ja.

Rammstein | 29-06-09 | 21:11

Herr A. Hitler en consorten waren toch seculier? Net als de heer J. Stalin. Of ben ik eauk dom?

Towncar | 29-06-09 | 21:10

Bolhoed | 29-06-09 | 21:07
Nooit een voet binnen een universiteit gezet?.. beetje jammer, dergelijke opmerkingen.

Calpa | 29-06-09 | 21:10

Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:09
Wat een toevoeging. Nieuwe inzichten in het punt ter sprake! Wat goed van je.

Canterwood | 29-06-09 | 21:10

-weggejorist-

Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:09

Jaren lang van complotten voorbereiden, superwapens bouwen en draaiboeken doornemen te niet gedaan door een Gristen. Seculieren overal ter wereld worden gek.

Stroopwafel | 29-06-09 | 21:09

-weggejorist en opgerot-

Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:08

btw, godsdienst is menslastering.

dubber | 29-06-09 | 21:08

-weggejorist-

Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:08

Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:04
Jij bent zo ongelooflijk onbetamelijk. Ik heb op je NSB-knop geklikt lulhannes.

Elisabeth2 | 29-06-09 | 21:07

Carlitos | 29-06-09 | 20:58

Weet je dat ik je dat allerminst kwalijk neem. Je weet immmers niet beter, omdat je van jongs af aan bent geïndoctrineerd (jij nioemt het vast: opgevoed) om in sprookjes te geloven! Meen in echt hoor, ik ben tolerant wat dat betreft; iedereen mag van mij in privésfeer geloven, zolang je anderen er maar niet mee lastigvalt. Alleen jammer dat dat laatste wèl het geval is met veel gelovigen.

Houthakkert | 29-06-09 | 21:07

Niet geloven = weten.
Weten dat geloven gebaseerd is op overlevering voordat er wetenschap was.

Bolhoed | 29-06-09 | 21:07

Elisabeth2 | 29-06-09 | 20:55
met Gristenen is, in het algemeen, niet veel mis.
Wel met de status van dat geleuf in ons systeem.
Het geeft de Mossel en zijn geleuf, te veel ruimte.
Dat is het probleem.
En de Gristenen kunnen geen kant op.
Gekaapt door het geleuf tegen beter weten in.

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 21:07

Afgrijselijk enge griezel

pollodepiemel | 29-06-09 | 21:06

ik zeg: tijd voor nieuwe verkiezingen

Billy BadAss | 29-06-09 | 21:06

Ik ben in de stad nog nooit lastig gevallen door een atheïst met een bord voor zijn/haar kop.

(R)evolutie | 29-06-09 | 21:06

Christisme is nog gevaarlijker als Geertisme.....

Irrifactor10 | 29-06-09 | 21:05

Inderdaad, Mutsaars, communisme is liefde. GS for SP!

Godward | 29-06-09 | 21:05

Rouvoet serieus nemen... beetje tendentieus inderdaad.

dubber | 29-06-09 | 21:05

-weggejorist-

Kop Kaaz | 29-06-09 | 21:04

De secularisten zijn onder ons! Weest waakzaam!
*dit land kan zoveel minder seculier*

Lewinsky | 29-06-09 | 21:04

@Canterwood | 29-06-09 | 20:56
Je kunt daar natuurlijk ook een soort missionarisdrang in krijgen, door gelovigen te overtuigen dat er geen god is. maar laat één ding duidelijk zijn, ik sta natuurlijk wel achter het atheïsme.

geensmaak | 29-06-09 | 21:03

Had-je-me-maar | 29-06-09 | 20:57 Arnold jij ook hier?

Russ Meyer | 29-06-09 | 21:03

Meneer Rouvoet prima dat je zo'n uitspraak doet, maar onderbouw hem dan ook astjeblieft, baseer zo'n uitspraak op cijfers, of op een of ander wetenschappelijk artikel, maar dat kan je natuurlijk niet. Meneer rouwvoet is gewoon een broekschijter die door heeft dat religie macht aan het verliezen is in de wereld, we zijn het allemaal wel een beetje zat met al die science fiction fans die ons vertellen wat we wel en wat we niet kunnen doen. En ja hij is bang voor atheisten, vandaar dat hij naar dit soort totaal uit de lucht gegrepen haatzaaierij grijpt. Ik ben benieuwd naar zijn onderbouwing van deze uitspraak en laat het a.u.b niet het uitgekauwde mao, stalin argument zijn, wij mogen immers ook niet alle gelovigen voor Bin Laden uitmaken (hoewel veel meer gelovigen met zijn ideen sympathiseren, dan atheisten met mao of Stalin).

Poepus | 29-06-09 | 21:02

Rhun | 29-06-09 | 20:55

Jouw omschrijving is wat te smal. Een religie bestaat uit meer dan een opperwezen. Je hebt ook nog het heilige boek, de vertolker op aarde (jezus/mohammed) en de apostelen/profeten. Ik geloof niet (in religies), zo omschrijf ik mezelf als atheïst, naar het begrip uit het Grieks. Dat is ook het enige wat bedoeld wordt met athïsme. Is het daarom een ideologie, zoals een religie? Beetje magertjes, een ideologie die bestaat uit een enkel beginsel, zonder opperwezen, heilig boek, vertolker van het geloof en volgelingen... of niet?

Houthakkert | 29-06-09 | 21:02

Carlitos | 29-06-09 | 20:58
Hmm. Daar maak je wel een punt. Dat neemt echter niet weg dat hij daarmee al zijn normen en waarden (anti-seksualisering, anti-ontkerkelijking) opdringt door het secularisme een 'gevaar' te noemen, en derhalve hoeft hij de discussie over de aannemelijkheid van zijn daadwerkelijke punten niet eens meer te voeren. Hij spreekt immers over een 'gevaar'. Dat zie je vaker in religie, het is slecht om dat het slecht is, en niet om een bepaalde reden. Behoorlijk kortzichtig. Daarnaast ben ik van mening dat religie je leert om een kant-en-klaar antwoord te accepteren op de vraag het bestaan van dit alles. Derhalve stel je geen vragen meer. Hoe komen we er dan ooit achter hoe we begonnen zijn, en belangrijker nog, waar we naartoe gaan?

Canterwood | 29-06-09 | 21:02

Rouvoet heeft helemaal gelijk. We worden hier in Nederland gegijzeld door secularisten. Amsterdam bijvoorbeeld wordt as we speak helemaal volgeplempdt met seculiere gebouwen. Het stadsdeel Seculiervaart heeft zelfs een Meldpunt Seculierdiscriminatie opgericht. Burgemeester Cohen denkt erover om seculiere rechtbanken in te stellen.
*het moet niet gekker worden*

Lewinsky | 29-06-09 | 21:01

@Stroopdoos | 29-06-09 | 21:00
Inderdaad, tevens het speciaal onderwijs opheffen.

breiz | 29-06-09 | 21:01

Als je op je 6de in Sinterklaas gelooft, dan ben je lief. Geloof je nog steeds in een soort SInt op je 50ste, dan ben je knettergek. En als je dan nog ook nog eens chef schaamhaartellen bent, oftewel officieel beheerder van de grootste digitale pedo-collectie van Nederland, dan is het volk hardstikke knettergek.

Zeddegeizot | 29-06-09 | 21:01

Het is bijzonder betreurenswaardig dat zo'n idioot in een kabinet kan zitten.

Tiepgeit | 29-06-09 | 21:00

breiz | 29-06-09 | 20:58 in kerk en huis prima, niet daarbuiten EN met een disclaimer!! Zoals die waarschuwing op de sigarenpakjes of zeau.

Stroopdoos | 29-06-09 | 21:00

Extremisme = Terrorisme?

zucht. doe eens terug gaan naar spitsnieuws met halve feitjes.

.Johnny | 29-06-09 | 21:00

Heil Jezus !

fokkinalien | 29-06-09 | 20:59

@niet voor de hond | 29-06-09 | 20:56
dus?

Conan de Rabarber | 29-06-09 | 20:59

Raar,Ik zie een foto van Rouvoet en moet gelijk lachen over wat hij nou weer te zeggen heeft...

Conabonita | 29-06-09 | 20:58

Ayaan Sorry | 29-06-09 | 20:48
Daar is ie al!

Stroopdoos | 29-06-09 | 20:58

Echt totale waanzin dat deze man als minister in ons kabinet zit.
Deze man is misschien nog wel gevaarlijker als een haatbaard. Laten we eerlijk zijn met wat Rouvoet wil bedoelen: Dat ongelovig tuig wat nu zo loopt te zeiken tegen die kaffers zouden ook wel eens tegen ons kunnen gaan zeiken! Daarom moeten wij een verbond sluiten met iedereen die tegen het ongelovige tuig strijd.

god is de geest | 29-06-09 | 20:58

Ik word een beetje moe van die bijbelfappers. Wordt nu toch echt eens tijd om vrijheid van godsdienst te beperken, voordat dit land echt kapot gaat.

breiz | 29-06-09 | 20:58

Zeauzeau, vrind Rouvoet benoemt zomaar op een gristendebat 8 miljoen potentiele terroristen. Overuren voor de AIVD lijkt me zo.

053 | 29-06-09 | 20:58

Canterwood | 29-06-09 | 20:51
Ik ga er vanuit dat hij dit metaforisch bedoelt. Een hoop christenen ergeren zich aan de seksualisering van de samenleving, de ontkerkelijking, etc. Zij hopen dat mensen zich weer wenden tot het woord van God en dat soort zaken. Rouvoet wil denk ik zeggen, op zijn eigen, domme manier, dat dit naast terrorisme ook een kwalijke zaak is.
.
Houthakkert | 29-06-09 | 20:53
Eerlijk gezegd erger ik me soms kapot aan van die schreeuwatheïsten die tegen alles aantrappen wat christelijk/islamitisch is.

Carlitos | 29-06-09 | 20:58

Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet!

Had-je-me-maar | 29-06-09 | 20:57

Middeleeuwse gristen griezel. Wat een engerd die Rouvoet. De schande van Hilversum!

Willem VanDer Decken | 29-06-09 | 20:56

Houthakkert | 29-06-09 | 20:53
Dat dacht ik dus ook al. Atheïsme is gewoon niet meer en niet minder dan niet religieus zijn, en hoe je daar extreem kunt zijn in het niet-geloven van iets is beyond me.

Canterwood | 29-06-09 | 20:56

Welke ''bepaalde'' elementen zou hij bedoelen?
Hij zou toch niet......... het atheïstisch bevrijdingsfront...... nee toch........

Amen | 29-06-09 | 20:56

Dom stukje Mutsaerts. Als je de begrippen niet snapt, moet je ze ook niet gebruiken.
Had even op wiki gekeken:
Secularisme is de stroming die zich beijvert voor secularisering van staat en maatschappij: secularisten proberen de invloed van Kerk en religie steeds terug te dringen.
Het is geen wonder dat een partijleider van een overtuigd christelijke partij in dit secularisme gevaren ziet. Daar heb je geen filmpje op youtube voor nodig.

niet voor de hond | 29-06-09 | 20:56

Kan iemand mij vertellen waarom de christenen zo gebashed worden? We hebben er amper last van en als ze toch iets proberen op te dringen is een simpel Boe al genoeg om ze van te trap te laten lazeren.

Elisabeth2 | 29-06-09 | 20:55

@Houthakkert
Een extreem-atheïst ontkent zowel de goddelijkheid van God als van Leen Huijzer.

Rhun | 29-06-09 | 20:55

Commander Cody | 29-06-09 | 20:51
onzekerheid: elke secular dog roept twijfel op, dus die moeten we bekeren of vernichten.

Kettermans | 29-06-09 | 20:55

Zucht.. vermoeiend; al die lui die zichzelf zo intelligent achten en zich toch belachelijk maken met uitspraken als 'ik geloof niet', 'geloof is achterlijk'.. Prima als je van mening bent dat religieus gedrag kenmerken vertoont van psychische stoornissen; maar dat is iets anders dan geloof.
Volg voor mijn part een basiscursus wetenschapsfilosofie; 'geloof' is een breed begrip, en het maakt deel uit van ieders wereldbeeld. Natuurlijk kan je van mening zijn dat het geloof in bepaalde verhalen irrationeler is dan de wat meer basale zaken zoals het feit dat onze waarneming een accurate weergave zou zijn van de werkelijkheid, causaliteit of iets dergelijks. Of je als atheïst wetenschap nu ziet als iets instrumenteel (google instrumentalisme maar eens), of in staat een volledig dekkende en accurate verklaring te geven voor de wereld om je heen.. het komt aan op geloofwaardigheid, en dat valt niet altijd te rationaliseren.
Aldus; een gelovige areligieuze agnostische atheïst.

Calpa | 29-06-09 | 20:55

Carlitos | 29-06-09 | 20:46

ROFL. Kun je me uitleggen welke ideologische grondbeginselen het (extreem)-atheïsme heeft?

Houthakkert | 29-06-09 | 20:53

mooie site, dat godvoordommen

geensmaak | 29-06-09 | 20:53

Die Rouvoet krijgt een beetje een dikke kop.

Conan de Rabarber | 29-06-09 | 20:52

Kan iemand mij vertgellen waarom gelovigen altijd hun geloof en bijbehorende normen en waarden aan anderen willen opleggen?

Commander Cody | 29-06-09 | 20:51

Was kerk en staat niet gescheiden om dit soort korkies hun eigen ding te laten doen?

omgilovethissong | 29-06-09 | 20:51

Hoe kan hij dit anders bedoelen dan, Carlitos? Hij zegt hier toch letterlijk dat secularisten gevaarlijk zijn?

Canterwood | 29-06-09 | 20:51

Wat een waslijst.
Volgens mij hielden de nazi's ook lijsten met de uiterlijke eigenschappen en medische geschiedenis bij, maar ik denk dat ze hier uitermate jaloers op zouden zijn geweest.
Fürher Rouvoet getz löss!

Eddie de Eekhoorn | 29-06-09 | 20:51

Andre vergeet gemakshalve dat er 1 staatsvorm is waar iedereen vrij is om te geloven in welk ingebeeld vriendje dan ook, of ie nu god, allah, spaghettimonster of tom cruise heet, of helemaal in niemand.
Dat is de seculiere staat.

Atheisme.nu | 29-06-09 | 20:50

widtvoet ® | 29-06-09 | 20:42

Exactly my point. Het kan er bij die kudtchristen niet in dat er hele volksstammen zijn die zelf nadenken en daarom geen religie nodig hebben. Om kritiek op hun kudtreligie te pareren gaan ze lopen janken dat menschen als u en ik dan een extreem-atheïst of zoiets zijn. Wat ik me daar inhoudelijk bij voor moet stellen, dat moeten ze me maar eens uitleggen.

Houthakkert | 29-06-09 | 20:50

Rouvoet komt op zeker IN DE HEL !!!!

Ayaan Sorry | 29-06-09 | 20:48

Dawkins +1

sambalbaj | 29-06-09 | 20:48

Tuurlijk zijn seculieren gevaarlijk. Zij denken in eeuwen, los van de gristenwaan van de dag.

Kettermans | 29-06-09 | 20:48

Bluecold | 29-06-09 | 20:36
Ben je ook zo bang om deaud te gaan ?
Eigenlijk wel he..

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 20:47

Heisa om niets dit. Pavlovreactie van extreme atheïsten. Waarschijnlijk bedoelt hij iets onschuldigs als dat een atheïstisch persoon 'niet gered wordt door God na zijn dood' oid.

Carlitos | 29-06-09 | 20:46

Hm damn, betrapt, ik heb afgelopen weekend tegen een kerk aangepist.

Atheisme.nu | 29-06-09 | 20:45

Ongelovigen geloven meer in eigen verantwoordelijkheid.
In meetbare en waarneembare waarheden.
En we hebben meer gevoel voor menselijke normen en waarden.

Ik bedoel, als je Balkie ziet draaien en liegen en zijn verantwoordelijkheid afschuiven mbt de brand in het Catshuis... dan ben ik een rechtschapener mensch, veel meer een evenbeeld van zijn eigen geprezen God dan hijzelf...

Zelfs Bos is een grefo. De jaren '50 glibberen van hem af. Of is dat glijmiddel?

ZDEV | 29-06-09 | 20:45

Bluecold | 29-06-09 | 20:36

Ik moet altijd lachen om van die kudtchristenen die mensen als ik, die niet in spreaukjes geloven, beschouwen als mensen die toch een stroming verkondigen (atheïsme). FAIL. Het feit dat ik niet geloof in religies, wil niet zeggen dat ik daarom een andere stroming volg/nodig heb om mijn leven in te vullen. Ik denk zelf na. Of is dat ook een stroming?

Houthakkert | 29-06-09 | 20:44

Bewijst weer eens dat iedereen met ook maar een IQ van meer dan 80 in een politieke partij terecht kan komen.
*toch maar overstap naar politiel overweegt en zo lekker wachtgeld vangen*

Jezweetzelluf | 29-06-09 | 20:44

He Dree, BOEH!

Teun van het Tuinpad | 29-06-09 | 20:43

Ok ga ik ook ff.
CU net zo gevaarlijk als NSB.

Ariel | 29-06-09 | 20:43

"Niet geloven is ook geloven!"

Keurig André. Zoals niet neuqen principieel ook neuqen is en niet fantaseren eigenlijk ook fantaseren is? Man wat doe je jezelf aan.

widtvoet ® | 29-06-09 | 20:42

Het probleem is dat onze religieuze medemensch beter georganiseerd is dan de seculiere medemens. Hoog tijd voor een grondige herbeoordeling van de plaats welke religie inneemt in de openbare ruimte (en met name de overheid). Naar mijn mening hoort het op gelijke hoogte te staan met vrijetijds besteding.
Religie is de grote rem op evolutie en beschaving.

Goehte | 29-06-09 | 20:42

@Petrus de Rewa
Daar zit enige waarheid in.. ontwikkelde mensen zijn doorgaans prima in staat ethisch te handelen zonder inmenging van buitenaf. Het klootjesvolk daarentegen luistert doorgaans alleen naar de klappen van de zweep.. of spreukjes. Christelijk Nederland was zo slecht nog niet, wat mij betreft verkiesbaar boven de boerenkermis dat het nu is. M'n atheïsme belijd ik dan maar in stilte.

Rhun | 29-06-09 | 20:41

Boehoe, ik heb niet eens een god waarbij ik uit kan huilen!!!

ZDEV | 29-06-09 | 20:41

gristenfundamentalisten en socialisten nooit meer!

ganzo | 29-06-09 | 20:40

Iemand die leeft en werkt volgens de regels van een overjarig sprookjesboek. En uit hoofde daarvan ook nog het lef heeft om de schaamhaartjes van m'n zoontje te willen zien.... Die verdient wat mij betreft niet alleen ontslag op staande voet maar op z'n minst ook een enkeltje orthodox gelovig land. Heb medelijden met de kinderen van die man. Hoop dat ze weerstand kunnen bieden tegen de indoctrinatie aan de keukentafel. (die kinderen zijn ook de enige reden dat ik hem niet veel ergere dingen toewens)
Way to go Mutsaerts, doorgaan en doorbijten a.u.b.

koolteer | 29-06-09 | 20:40

Gelovigen hebben overal altijd een antwoord op, laat maar komen dan.

(R)evolutie | 29-06-09 | 20:39

Als je heel je leven lang gehersenspoeld bent geloof ik wel dat je secularisme gevaarlijk vind. Tenslotte zou éénieder die vrije gedachten heeft zomaar ineens onreine dingen kunnen denken of erger, twijfelen aan de door jou als feit bestempelde absolute waarheid. Stel je voor dat ze die gedachten verspreiden, misschien wordt je geloof dan wel onderuit gehaald. Verplichte staatsreligie voor iedereen zou dan wel eens een mooie oplossing kunnen zijn. Rouvoet jij engerd...ga piemels meten of haartjes tellen! Creep!

Alfred E. Neuman | 29-06-09 | 20:39

Dat de CU in de regering zit is godgeklaagd.

Russ Meyer | 29-06-09 | 20:38

Het gevaar waar Rouvoet op duidt moet worden gezocht in de sfeer van normen en waarden waar ontchristenten niet meer over zouden beschikken...

Petrus de Rewa | 29-06-09 | 20:38

Filosofisch gezien kun je ook niet functioneren zonder geloof; het is ook iets anders dan 'religiositeit'.. lees eens wat Nietschze, Descartes.. whatever... wil daarmee niet zeggen dat Balkie dat bedoelde; maar puur op zijn woorden kun je hem niet aanvallen.
Daarnaast; er zijn zat pukkelige fundamentalistische atheïstjes die denken alles 100% beter te weten dan wie dan ook.. tjah, dat is ook gevaarlijk.. (maargoed, natuurlijk is het zo dat Rouvoet een gestoorde gristenfundamentalist is.. dus ach.. voor deze ene keer dan).

Calpa | 29-06-09 | 20:37

Inderdaad. Van die vervelende heidenen die niet "niet geloven" maar pro-actief hun atheisme gaan belijden door overal Dawkins te citeren, spammen dat jezus een zombie is en het vliegende spaghettimonster grappig vinden.
Rouvoet +1 in deze
Heidenen -1, maar die branden toch in de hel.

Bluecold | 29-06-09 | 20:36

Geloven is alles weten maar niks begrijpen.

Beurd | 29-06-09 | 20:36

Ik vermoed dat het hier gaat om internetporno, dat schijnt namelijk grote aantallen slachtoffers onder godvruchtige medechristenmensen te maken.

Rhun | 29-06-09 | 20:34

Geloof = onderdrukkend, geweldadig, verkrachtend, mensonterend, hypocriet.
Bovenstaande is weer eens bewezen.

Gripzz | 29-06-09 | 20:34

Nederland zal het eerste land zijn in de EU dat aan religie kapot gaat.
Turkije heeft dat een stuk beter voor elkaar. 90+ procent van de bevolking is daar moslim maar kerk (moskee) en staat zijn daar strikt gescheiden. Daar kan apenland Nederland nog een voorbeeld aan nemen.
.
En Nee, Turkije hoeft van mij niet bij de EU maar wel de grenzen graag open om handel gemakkelijker te maken.

James Lastig | 29-06-09 | 20:34

Atheïsten zijn gevaarlijk omdat ze niet als dom volk te onderdrukken en in vooraf uitgezette banen te leiden zijn door met de Toorn van God te dreigen.

Sinar | 29-06-09 | 20:33

Verdomme, ze zijn er achter gekomen.

captainobvious | 29-06-09 | 20:32

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen