Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Heb een tante in Marokko en die blijft (hiep hoi!)

FamFlodder.jpgDe twee criminele Marokkaanse broers zonder verblijfsvergunning die mogelijk (zeker is het nog altijd niet) een enkeltje Rabat krijgen, hebben de afgelopen weken veel bijval gekregen. De teneur van de steunbetuigingen: de broertjes zijn een Nederlands probleem dat hier opgelost moet worden. En dat terwijl het wegsturen van lastige sujetten ook in Marokko heel gebruikelijk is. Neem de inwoners van het plaatsje Khenifra. Die hebben het helemaal gehad met Hafsa Amazhoune, een tante van koning Mohammed VI. De Khenifranen demonstreren al dagen voor de verbanning van tante Hafsa uit hun stadje. Mevrouw behandelt haar plaatsgenoten namelijk alsof het haar persoonlijke voetvegen zijn. De situatie kwam tot een uitbarsting toen ze tijdens een ruzie een vrouw wurgde met haar hoofddoek en uithaalde met een mes. Ook dreigde (Google vertaling) de terror-tante het paspoort van haar tegenstandster in te nemen. Zelf kruipt tante Hafsa weinig verrassend in de slachtofferrol. Ze beweert bovendien dat de demonstranten zijn betaald om te protesteren. Oftewel: niet ik maar de rest van de wereld is het probleem. Komt dat even bekend voor.

Reaguursels

Inloggen

Zelfs de Tante van Mohammed de zoveelste inteeltcreatie trekt messen. Ik dacht dat het in Marokko beter gesteld was als hier, maar zo zie je maar.. een verassing zit in een klein hoekje

Baron von Lederhosen | 29-04-09 | 19:57

sjaakdeslinksesul | 29-04-09 | 09:12
Het resultaat is treurig.
religionresearch.org/martijn/2009/04/2...
Martijn de Wetenschappert weet handig te laveren tussen normativiteit en objectiviteit. Wij dienen zijn wetenschappelijk werk niet te verwarren met zijn werk als blogger, zo weet hij te melden. De vragen die hij aan GS stelde, stelde hij niet als wetenschapper, maar als blogger. Hij graait als wetenschapper wel weer uit die blog-pot, als het hem uitkomt, en hij verschuilt zich wel achter zijn wetenschappelijkheid als hij blogt, maar toch dienen wij te snappen dat hij twee gezichten heeft.
Hij noemt zich vrijzinnig liberaal en geeft grif toe dat zijn politieke overtuiging wel zal doorklinken in zijn onderzoek. Hoe, dat licht hij niet toe. Zijn rol als wetenschapper licht hij ook helemaal niet toe. Hij zegt de Islam als praktijk te bestuderen, wil benadrukken dat hij de Islam niet wil bekritiseren noch wil prijzen, maar verder komt er niks, helemaal niks. Waarom Islam, en niet het Christendom of Schietverenigingen of de Rotary, of postzegelverzamelaars, wij krijgen het niet te horen.
Eventjes laat hij zien wat hem in het diepst van zijn wezen beweegt. De pornoficatie en sexualisering van onze samenleving zit hem erg dwars. Die Tariq Abdullah wijst volgens hem, net als Christenen en feministen, op dit 'probleem' van een 'verwrongen beeld over vrouwelijkheid en schoonheid', en hij kan het niet verkroppen dat GS de actie van deze Abdullah wil betrekken op zijn geloof, de Islam. Abdullah raakt volgens Martijn aan een 'principieel punt' en moet eerder worden beschouwd als cultuurcriticus dan als haatbaard. Martijn de blogwetenschapper vindt net als Martijn de wetenschapsblogger dat GS geen verband mag leggen tussen Abdullah de krasser en de Islam die oproept tot het bedekken van het vrouwenlichaam, óók als Abdullah zelf zegt uit naam van Allah te handelen. GS heeft volgens Martijn zwaar gezondigd door Abdullah te vereenzelvigen met de leer waarop Abdullah zich nota bene zelf beroept. De 'eenmansactie' van Abdullah mag slechts als individuele daad worden bezien en moet, o hoe vreemd, losgesneden worden van de verklaring die Abdullah zelf van zijn handelen geeft. Dat vindt Martijn de blogwetenschapblogger, en daarom voelde Martijn dat hij GS die drie vlijmscherpe kritische vragen moest stellen.
Dan volgt nog een uiterst selectieve inventarisering van de reaguursels.
"Ongetwijfeld heb ik niet alle vragen en bezwaren volledig en uitputten beantwoord."
Nee, dat kun je wel zeggen. Op geen enkel inhoudelijk punt wil Martijn de wetenschapper ingaan, en Martijn de blogger wenst dat ook niet te doen.
"Nogmaals, ik zit hier niet om het op te nemen voor de moslim, noch voor de Nederlander. Ik stel vragen bij ontwikkelingen onder moslims, in de Nederlandse samenleving en over secularisering als maatschappelijke ontwikkeling en (opgelegde) norm. Die vragen zullen inderdaad nooit helemaal objectief zijn; ik kan mijn eigen bias nu eenmaal nooit 100% uitschakelen. U zult het ermee moeten doen. Dat doe ik ook."
Nou, ieder zijn bias dan, zou ik zeggen. Martijn zijn bias, de reaguurder zijn bias, de GS-redactie zijn bias. Iedereen tevreden.
Niks opgeschoten met Martijn, behalve dat we nu weten dat Martijn erg veel moeite heeft met de pornoficatie en de sexualisering van onze samenleving, en in die unieke persoon Abdullah, die zegt op bevel van Allah te handelen, een medestander ziet als het gaat om het onder de aandacht brengen van deze uitwas, dit principiële probleem, een medestander die, zo vindt Martijn, niet mag worden aangesproken op zijn religieuze achtergrond, zelfs niet op zijn eigen motivering. De 'schending van de waardigheid en individualiteit van vrouwen', dat is wat er fout is aan onze samenleving, en GS is dus ook zwaar fout als het een kritikaster die onze samenleving vanuit zijn eigen achtergrong een spiegel voorhoudt en ons wijst op onze grove fouten probeert weg te zetten als bekrompen moslim. Dat mag niet, dat hoort niet, dat dient bestreden te worden.
Had ik toch gelijk. Martijn zegt een objectieve wetenschapper te zijn, maar is een moralist die medestanders in bescherming neemt en tegenstanders onder vuur neemt.

Schoorsteenveger | 29-04-09 | 13:01

sjaakdeslinksesul | 29-04-09 | 09:12
Ik doe mijn best. Die Martijn heeft ons op de kast willen jagen met zijn suggestieve vragen, dus dat proberen we ook nu met hem te doen.

Schoorsteenveger | 29-04-09 | 09:33

Schoorsteenveger | 29-04-09 | 08:42
LOL, je weet het weer mooi te brengen.

sjaakdeslinksesul | 29-04-09 | 09:12

sjaakdeslinksesul | 28-04-09 | 20:39
Antropologen spelen het slechte geweten van van de rationele mens. Antropologen zijn de wetenschappers van het onbewuste. Antropologen spelen tradities, systemen, volkse eigenheid uit tegen rede en vooruitgang. Antropologen zijn relativisten pur sang. Antropologen willen organisten zijn en het orgel der culturen bespelen, denken te weten welke registers opengetrokken moeten worden om één grote, kleurrijke symfonie ten gehore te brengen. Zij wanen zich grote componisten die onderzoeksfeitjes kunnen samenvoegen tot geniale muziekstukken die in hun wetenschapskathedralen dienen te worden uitgevoerd ter lering van die barbaarse westerse mens die enkel naar zijn eigen pijpen wil dansen en doof is voor deze weldadige wereldmuziek. Antropologen zijn moralisten.

Schoorsteenveger | 29-04-09 | 08:42

vreemd betoog. de mensen hier zijn geen familie van de koning.

antizanic | 28-04-09 | 21:49

Ik ken er wel die echt zonder pardon uitgezet worden, maar dat zijn gfeen Islammers.

Iwmac | 28-04-09 | 20:45

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 19:58
Nogmaals die indruk had ik niet toen ik met hem discussieerde, maar misschien zag hij mij ook wel als studieobject (mmmm... een blanke, heteroseksuele man met liberale voorkeuren... interessant! Die sterven langzaam uit). Maar het komt altijd neer op cultuurrelativisme als een te ver doorgevoerde objectiviteit.
Uiteindelijk kun je iedere discussie rond cultuurrelativisme of anderssoortige relativisme (wetenschap is ook maar een geloof, een openbaring is ook kennis, de universele mensenrechten zijn ook maar een westers vooroordeel) herleiden tot een simpel gegeven: komt de antropologie zelf niet voort uit de traditie van de verlichting? Net zoals de verlichting vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting heeft opgeleverd voor hen die deze rechten (voor een ander) in willen perken.En de technische middelen opgeleverd die ze als spreekbuis voor hun ideeën kunnen hanteren.
Maar ik wacht gewoon rustig af hoe hij de hem geleverde standpunten verwoord en in hoeverre hij daarin blijk geeft van een objectieve kijk.

sjaakdeslinksesul | 28-04-09 | 20:39

henkdekanarie | 28-04-09 | 19:50
Wilden, niet wouden.

Zo jammer! | 28-04-09 | 20:34

sjaakdeslinksesul | 28-04-09 | 19:09
Bij Martijn gaat dat volgens mij maar één richting uit. Wij mogen niet de arrogantie tonen onszelf beter te vinden dan een ander, wij moeten het willen om de rijkdommen van andere culturen als prachtige geschenken te aanvaarden en deze te koesteren als correctieven en aanvullingen op onze gebrekkige, ontspoorde samenleving. Wil een Marokkaan, Indiaan, Eskimo, Tibetaan, Elf, Smurf, Kabouter niet in onze samenleving passen, dan duidt dit op een tekortkoming onzerzijds, een leemte, een schandvlek, een uitwas. Al die prachtige culturen met hun prachtige gebruiken, talen, rituelen, religies, taboes brengen kleur en evenwicht in onze armzalige, grauwe, platte, lege, barbaarse seculiere westerse wereld, maar wij verdommen het om die overdaad aan schoonheid, diepgang en zingeving op zijn juiste waarde te schatten en benemen ons zo de grote kans om weer héél te worden, mens te worden, onszelf te hervinden. Hoe durven wij het om van die geweldig integere bruggenbouwers als Tariq Ramadan af te wijzen, zo klaagt onze Martijn, hoe hebben we het lef om een eenling die uit naam van Allah posters te lijf gaat aan te spreken op zijn verontwaardiging, zo moppert onze Martijn, hoe durven wij vrouwen te ridiculiseren en te degraderen tot sex-objecten, zo treurt onze Martijn. Zijn wetenschappelijk inzicht vertelt hem dat er overal ter wereld culturen te vinden zijn die perfect in evenwicht zijn en niet het verval vertonen dat onze westerse cultuur zo kenmerkt. Maar wij willen niet zien wat Martijn ziet, wij zwelgen in zelfgenoegzaamheid, staan niet open voor het vreemde en het nieuwe en zijn niet in staat om die kleurenpracht waar te nemen. Nee, dat iemand zich aan zou moeten passen aan de decadentie van het westen, dat is niet mogelijk, dat is tegendraads, tegennatuurlijk, dan vraag je het onmogelijke.

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 19:58

Hoezo een Nederlands probleem? Ze wouden toch geen Nederlandse nationaliteit omdat ze geen deel willen uitmaken van de Nederlandse samenleving?
Zou te gek voor woorden zijn als ze deze jongens nu weer een verblijfsvergunning geven als beloning van hun goeie gedrag.

henkdekanarie | 28-04-09 | 19:50

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 17:12
Dus een minderheid kan niet omgaan met de leefpatronen van de meerderheid, zodat de meerderheid zich ook maar een beetje moet intomen? Mooi, want ik geloof dat veel mensen, die zich doorgaans genuanceerder uitdrukken, zich storen aan de islamofobe en xenofobe uitwassen hier op geenstijl. Ik verwacht dus minimaal een apologie voor de reaguurder van Martijn.

sjaakdeslinksesul | 28-04-09 | 19:09

@The Prisoner 18:36

Precies. Gekke meid is 't eauk.

widtvoet ® | 28-04-09 | 18:41

@ widtvoet ® | 28-04-09 | 18:16

Toevallig een variant op piednoir?

The Prisoner | 28-04-09 | 18:36

@Schoorsteenveger 17:53

Je weet tog.

Even voor de volle honderd procent off topik verder; eens kijken of de jongens en meisjes van Ilse het grapje van mijn nichtje Ireauna kunnen waarderen op www.goeievraag.nl/top Ze heeft namelijk net haar pseudoniem ingeruild voor dat van widtvoet.

widtvoet ® | 28-04-09 | 18:16

@ Schoorsteenveger | 28-04-09 | 17:32

And there is always another number two...
Vluchten kan niet meer, hoe ver moet je gaan?

The Prisoner | 28-04-09 | 18:08

Tuig van de richel ? Welkom hier volgens de PVDA !

Rest In Privacy | 28-04-09 | 18:07

widtvoet ® | 28-04-09 | 17:49
Zo ken ik je weer!

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 17:53

@Schoorsteenveger 17:28

Je hebt gelijk ook. Ik ben gewoon wat zuur vandaag en had heel zijn geitenbrijerijen niet moeten willen lezen nu. Ieder vogeltje zingt zoals hij uit zijn bek stinkt en Martijn doet dat nog eens onder eigen naam ook. Best netjes eigenlijk.

Zal morgenochtend eea. herlezen en hem dan principieel het voordeel van de eikel gunnen. Soms kan onnozelheid best romantisch zijn.

widtvoet ® | 28-04-09 | 17:49

The Prisoner | 28-04-09 | 17:24
"Where am I?"
You are in the village"
"Who is number one?"
You are number six."

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 17:32

widtvoet ® | 28-04-09 | 16:07
Ik vind het wel een vermakelijk tiep, die Martijn. Echte antropoloog, ziet overal stammenoorlogen en rituelen in. Submission, Fitna, de Mohammed-cartoons, Nekschot en waarschijnlijk ook het reaguren hier ziet hij als "adversarial rituals creating, expressing, and validating an opposition between the self and a dangerous, irrational, foreign and violent other." Geweldig, dat taaltje. Hij zegt niks, maar het klinkt mooi.
Ik verheug me nu al op wat er verder komen gaat. Martijn heeft namelijk beloofd met de billen bloot te gaan:
"Ik zal deze week terugkomen op die reacties en ook op de talloze reacties op GS. (...) Wat is mijn positie ten opzichte van islam, oftewel hoe zie ik islam en mijn rol als onderzoeker en als weblogger?"

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 17:28

@ Schoorsteenveger | 28-04-09 | 15:48

Jeetje, ik had jouw commentaar nog niet gelezen. Wat een toeval dat jij ook deze link posteerde.

The Prisoner | 28-04-09 | 17:24

@ azijnseiker | 28-04-09 | 15:39

Thanks man. heb ik altijd mooie muziek gevonden.
Maar ik was geïnspireerd door:
www.youtube.com/watch?v=14eUKogPF7s

The Prisoner | 28-04-09 | 17:22

-weggejorist-

bernardus | 28-04-09 | 17:20

sjaakdeslinksesul | 28-04-09 | 16:00
Hij zegt dat kutmarokkaantjes zich té goed hebben aangepast, en dat als je kritiek op hun té assertieve gedrag hebt je de 'uitwassen' van Nederlandse leefpatronen mede ter discussie moet stellen. Hij gebruikt het woord 'uitwassen' en heeft dus de kennelijke bedoeling bepaalde Nederlandse leefpatronen als negatief te kwalificeren. De suggestie wordt gedaan dat die jongens er toch ook niks aan kunnen doen in deze poel des verderfs terecht te zijn gekomen.

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 17:12

-weggejorist-

ikworderzomoevan | 28-04-09 | 16:24

sjaakdeslinksesul | 28-04-09 | 16:00
Ik kreeg niet de indruk dat de Koning 'minderen' voor de hele goegemeente als oplossing ziet om niet 'weelde' kunnen dragers te beschermen tegen zichzelf.

Sikkeneur | 28-04-09 | 16:22

@Schoorsteenveger 14:27

Exkuus voor de late reaktie maar ik ben al in een pestbui en dat wereldvreemde gezever van die idioot lezen helpt nou niet echt om eruit te geraken. De mafkees moet vooral doorgaan met het de wereld inslingeren van zijn zieke en dwaze opvattingen en laat 'm vooral verder schaven aan zijn pleidooi voor het verbieden van site's als deze.

Misschien moet de gevaarlijke gek maar eens een stichting oprichten zodat hij zijn labiele schurft gesubsidieerd kan etaleren. Stichting Martijn2 lijkt me dan wellicht een aardige naam.

widtvoet ® | 28-04-09 | 16:07

Criminelen die in Marokko niet willen deugen, worden gewoon van de rotsen de Middellandse Zee in gekieperd. Zo kan het dus ook, kost geen belastinggeld en de natuur ruimt de rommel op.

Bijstandskoning | 28-04-09 | 16:01

Sikkeneur | 28-04-09 | 15:10
Ik kan dat nergens lezen op zijn blog hoor, wat schoorsteenveger zegt, hoewel het wel de bekende riedel is. De enige terechte opmerking die je dan kunt maken (naar socialisten, christenen, moslims, consrevatieven en andere cultuurpessimisten) is: "ok wat let je, dan doe jij het toch met wat minder?" Maar gek genoeg zijn het altijd anderen die minder moeten consumeren en graaien en meer verantwoordelijkheid en solidariteit moeten tonen. Zelf doen ze al voldoende voor een ander...

sjaakdeslinksesul | 28-04-09 | 16:00

Sikkeneur | 28-04-09 | 15:38
Martijn de Wetenschappert vindt dit. Martijn de Wetenschappert houdt ook niet van atheïsten, daar heeft hij een bloedhekel aan. Hij heeft bijvoorbeeld die schaamteloze reli-show die Balkenende vanuit het Catshuis heeft afgestoken fel verdedigd.
Martijn de Wetenschappert vindt dat die weelde ter discussie gesteld moet worden, vindt dus dat als rifapen die weelde niet kunnen dragen het zaak is om die weelde tot probleem te maken. Dat is de standaardhouding van multiculti-idealisten, de samenleving blijven aanpassen aan de wensen, verlangens, behoeften en eisen van degenen die naar ons toe komen.

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 15:46

@Biels | 28-04-09 | 15:28

en dat zonder zwitzalletje?
boeiend commentaar ook.

fantastic plastic | 28-04-09 | 15:39

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 15:14
Context, vegert, context. De meeste landen (om ons heen) vinden dat 'we' zijn doorgeschoten in 'onze' leefpatronen en een 'weelde' hebben gecreëerd die - en daar komt de Koning in beeld - door velen (zelfs autochtone groepen in onze samenleving) niet gedragen kunnen worden.

Sikkeneur | 28-04-09 | 15:38

100% Mohammed4life | 28-04-09 | 13:57
Ga terug naar dat achterlijke land van je waar ze nog in 't stenentijdperk vertoeven, als je daar zulke taal bezigt rukken ze ter plekke je tong uit .

who-am-y | 28-04-09 | 15:35

Staken ze nederland maar in de fik... zucht.. Eindelijk een excuus om.... juist.! ehhhh... een "win-win-situaasie" :-)

Biels | 28-04-09 | 15:28

Wat duurt het lang hé? voordat de verkiezingen zijn, het is echt tergend ver weg nog.
Gisteren nog meerderen met mij van ongeloof van de bank afgestuiterd tijdens de uitzending van P&W, pauwenwitteman.vara.nl/ , met Anton Zijderveld.

Ik wist niet wat ik hoorde toen de man begon te ratelen. Maar met zoveel zelfvertrouwen sprak de man dat hij me toch eventjes in verwarring achterliet. Wie het nog niet gezien heeft: de moeite waard tijdens Hoax-bombardementen en al te luchtige topics.

Biep | 28-04-09 | 15:26

The Prisoner | 28-04-09 | 15:17

Kreeg je het ook op je boterhammetjes, voor het naar schoolgaan?

Biep | 28-04-09 | 15:20

@ Schoorsteenveger | 28-04-09 | 15:11

Hoop doet leven. Het zou wel mooi zijn als Achmed eindelijk van mijn bagagedrager zou verdwijnen.

The Prisoner | 28-04-09 | 15:19

Hellend Flak | 28-04-09 | 15:08

Toevallig. Nog vóórdat de mocro's naar hier kwamen heb ik enige jaren van de zwitsal geleefd, dwz. van het salaris dat mijn vader verdiende met hard werken voor deze fabriek in destijds de grootste gemeente van Nederland.

The Prisoner | 28-04-09 | 15:17

Sikkeneur | 28-04-09 | 15:10
De Koning zegt niet dat zij de weelde niet kunnen dragen. Hij zegt dat die weelde als uitwas beschouwd moet worden en dus ter discussie gesteld moet worden. Ook die krabbende haatbaard wijst ons volgens de Koning op een samenleving die doorgeschoten is en bijstelling behoeft. Die 'pornoficatie' vindt hij allemaal maar niks, dat is niet goed voor ons.

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 15:14

@ The Prisoner | 28-04-09 | 14:57
Ergo beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald.

The Prisoner | 28-04-09 | 15:13

In Zuilen is pasgeleden een huis van een transsexueel vrijgekomen. Daar kunnen deze twee cultuurverrijkers toch wel gaan wonen? Gratis geld en gratis paspoort erbij en alle problemen zijn opgelost! Toch?

M. T. Ltd. | 28-04-09 | 15:12

The Prisoner | 28-04-09 | 14:57
De komende verkiezingen, Prisoner.

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 15:11

Typisch, in de slachtofferrol kruipen na een golf van parasietering en wangedrag! Zou het toch geen cultuurverrijking zijn?
.
Alle criminele marokanen retour afzender!

Hellend Flak | 28-04-09 | 15:10

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 14:27
Bizar genoeg vinden veel landen die Nederlandse leefpatronen over de top.
In die context heeft de Koning gelijk dat 'nieuwkomers' die weelde niet kunnen dragen...

Sikkeneur | 28-04-09 | 15:10

@The Prisoner
mooi samengevat verhaal, je verdient het switzalkoppetje niet :-)

Hellend Flak | 28-04-09 | 15:08

@ Schoorsteenveger | 28-04-09 | 14:36

Het is tamelijk ingewikkeld. Maar even snel kort door de bocht mijn interpretatie.
Toen Mohammed en zijn mocrovriendjes naar hier kwamen zo in de jaren 70 zaten ze op plekken waar Nederlanders de weg wisten te vinden naar de geefloketten van de overheid. Vervolgens hebben ze het homeland ingelicht over de geefloketten.
De wet van de communicerende vaten zal ik maar zeggen.
Rechts dacht destijds goedkope arbeidskrachten naar hier te halen en de Nederlandse lagelonenmensen onder druk te kunnen zetten; links pikte dat niet en vond toen dat de mocros netzoveel rechten moesten hebben als Jan met de pet.Hoewel de Jannen met de Petten vaak aso genoemd werden, zijn menige witteboordenpeopeltjes stukken schijnheiliger, stukken ongezelliger en stukken asocialer).Velen wisten toen nog niet en veel witteboordenpeopeltjes in de niet-Vogelaarwijken nog steeds niet) wat voor volk ze in huis hadden gehaald.
En zo is het gekomen dat we met deze erfenis zitten.
Maar deze erfenis heeft ons nu aan de afgrond gebracht. Laten we ermee stoppen. Rechts zorgt voor een betere verdeling van werk en inkomen en links stemt in om de paspoorten terug te nemen. Dan een gezamelijke actie, desnoods met GB, D, B, F, I, E om ze definitief met hun eigen paspoort naar hun eigen land terug te sturen.

The Prisoner | 28-04-09 | 14:57

Al zal je Brahim in elk geval niet betrappen op die walgelijke eentonige geweldsbedreigingen die werkelijk kant noch wal raken. Dat moet ik eerlijkheidshalve wel zeggen.

Jammer alleen van het gebrek aan humor (afknapper de lux) en de eenzijdigheid in de discussies met anderen op GeenStijl als het gaat om onderwerpkeuze.

Biep | 28-04-09 | 14:56

@Bertus betonsloper,

Ik kan maar 1 ding bedenken waarom hij het niet zou begrijpen. Het is een bijstandskoning.

azijnseiker | 28-04-09 | 14:52

@Biep

en dat terwijl het woord "betrappen" toch erg hoog in hun vocabulaire lijst zal staan :-))

fantastic plastic | 28-04-09 | 14:49

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 14:39

Ach, haast helemaal vergeten wat een lief liedje dat ook weer was....

Biep | 28-04-09 | 14:49

KaiserSoza | 28-04-09 | 14:14

Klopt, je kan er de klok op gelijk zetten dat Mohammed4life en Brahim weer van de partij zijn wanneer het woord Marokko c/q Marokkaan te vinden is in één of ander topic.

Over andere onderwerpen hebben zij niets te melden en zijn dus blijkbaar alleen geintresseerd als het over het eigen hachie gaat. En wat ook opvalt is dat hen de humor volledig ontgaat. Ik heb zelden tot nooit een persoon met een Islamitische achtergrond kunnen betrappen op humor.

Biep | 28-04-09 | 14:46

begin zo langzamerhand wel te balen van de aandacht die dat kutvolk naar zich toe weet te trekken, jammer voor dat gedeelte dat zich wel weet aan te passen. dus ik opteer voor selectief terug tiefen! en minstens een paspoort afpakken natuurlijk. (NL)

fantastic plastic | 28-04-09 | 14:44

Jammer dat ik een Nederlander ben, maar dan wel met IQ.
Peter... THE BOSS.
THEBOSS | 28-04-09 | 13:35
Je hebt je IQ blijkbaar niet gebruikt om te leren spellen noch de geschiedenisles te leren....

luisindepels | 28-04-09 | 14:37

'de broertjes zijn een Nederlands probleem dat hier opgelost moet worden.'

Voer ze aan de varkens. Probleem opgelost.

Tonnie Keilbout | 28-04-09 | 14:37

The Prisoner | 28-04-09 | 14:31
Alles hangt met alles samen. Bedoel je dat? Je kunt zeggen "ze zijn te goed geïntegreerd", maar je kunt op basis van dezelfde feiten ook zeggen "ze kunnen de vrijheid niet aan" en dan wijst het beschuldigende vingertje plots de andere kant uit.

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 14:36

@ fantastic plastic | 28-04-09 | 14:18

Er is waarschijnlijk maar één middel tegen het mocrovirus en dat is de patientjes in quarantaine zetten in de zandbak van Marokkokanenland.

The Prisoner | 28-04-09 | 14:35

@Vage_eddie | 28-04-09 | 14:26
ik schiet met mijn slabanus als ik kom.....
maar ja ik kom weer niet uit marocco

Verwilder(s)t Niet | 28-04-09 | 14:34

@100% Mohammed4life 13:57
Ik wens je veel geluk in je geloof dat jij van dit 100% niet halal virus verschoond blijft, terwijl al die andere mensen er wel aan sterven.
Zou toch zonde zijn dat je tijdens je "kruistocht" omkomt en in de hel terechtkomt alwaar je door bubba als hoogstpersoonlijke maagd genuttigd zou gaan worden.

Hoe je het ook wend of keert: De mocro's uit het artikel zijn illegaal. Ze zijn draaideur criminelen. Ze belazeren de maatschappij hier (je weet wel die maatschappij die niet halal is), maar piepen en kermen als ze uitgewezen dreigen te worden.

Als het je hier zo tegenstaat: je bent vrij om op te rotten. Hoewel je wel een grote mond opzet acht ik jou niet echt in staat tot daden als je niet door minimaal een paar van je mocromaatjes wordt ondersteund. Zoals altijd als het erop aankomt zijn jullie scheiterts als het erop aankomt.

BTW: heb je wel genoeg geleerd om te weten hoe je een aansteker bediend?

Verwilder(s)t Niet | 28-04-09 | 14:33

@ Schoorsteenveger | 28-04-09 | 14:27
Er zit een kern van waarheid in, maar niet meer dan dat.

The Prisoner | 28-04-09 | 14:31

*liedjes modus terug aan /]
Als je groet dan kijkt ze vluchtig naar de grond
en d'r zoon rijdt op een scooter in het rond
Heb een tante.....
Enfin...

Vage_eddie | 28-04-09 | 14:29

widtvoet ® | 28-04-09 | 13:17
Je begrijpt het weer helemaal verkeerd. Uiteindelijk hebben wij het allemaal aan onszelf te wijten. Luister naar de wijze woorden van onze huis-antropoloog Martijn de Koning en ga je diep schamen:
religionresearch.org/martijn/2008/11/0...
------------------------------
In wezen hebben de 'k**marokkanen' zich juist te goed geïntegreerd, in plaats van te weinig, vindt De Koning. ,,Ze namen Nederlandse normen en waarden over zoals assertiviteit, authenticiteit en zelfstandigheid. Die vergroten ze uit. Ze hebben zich overaangepast. Mijns inziens moet de discussie daarom tevens gaan over de uitwassen van Nederlandse leefpatronen.''
------------------------------
Zie je, Widtvoet, zo zit het. Die Nederlandse leefpatronen, die deugen gewoon niet....

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 14:27

Heb een tante uit Marokko, die woont woont hier
WAO-uitkering en een kind of vier
Heb een tante uit Marokko, een tante uit Marokko
Heb een tante uit Marokko die woont hier
En ze schiet met 2 pistolen als ze komt
En d'r zoon schiet met pistolen als ie komt
En d'r man schiet met pistolen, d'r neef schiet met pistolen
en d'r broer schiet met pistolen als ie komt
*Jeugdsentimentliedjesmode uit /]*

Vage_eddie | 28-04-09 | 14:26

Fleauxe | 28-04-09 | 13:15
Ze wonen hier, misschien zelfs geboren, plegen hier hun delicten en horen binnen het Nederlands strafrecht daarvoor veroordeelt te worden.
Een in het buitenland verblijvende en wonende Nederlander wordt daar ook gewoon berecht en veroordeelt naar lokaal strafrecht.
Persona non grata verklaren na uitzitten straf vervolgens is wellicht ook effectiever (ik weet namelijk niet of ze al eens veroordeelt zijn) richting toekomst mochten ze weer terugkomen en een verblijfsvergunning proberen te krijgen.

Sikkeneur | 28-04-09 | 14:25

btw wat is onze huis moslim stil?
zeker een wreed plan aan het bedenken!

fantastic plastic | 28-04-09 | 14:19

@The Prisoner

win win?
al is het natuurlijk triest voor de mensen aan wie we geen hekel hoeven te hebben, dat dan weer wel.

fantastic plastic | 28-04-09 | 14:18

@ fantastic plastic | 28-04-09 | 14:07

De aantallen griepgevallenat kan zomaar heel snel oplopen bij deze evolutietak. Vele malen sneller nog dan ze naar hier gemigreerd zijn en onze habitats hebben aangetast.

The Prisoner | 28-04-09 | 14:15

@Brahim | 28-04-09 | 14:05

BTW, wij lachen ons trouwens helemaal een knoop in ons l*l om jou, als je weer eens op GS inlogt.

KaiserSoza | 28-04-09 | 14:14

Redoutable | 28-04-09 | 13:46
Beste Redoutable, als jij en ik afspreken dat ik jou ''mijn aandeel van de belasting die naar dit soort nietsnutten gaat'' ter beschikking stel, dan geef ik jou mijn bankreknr. zodat JIJ daar maandelijks ''mijn aandeel van de belasting die naar dit soort nietsnutten gaat'' op kunt storten... En ik kan je verzekeren, beste Redoutable, dat JIJ aan een veertig-urige werkweek niet genoeg zult hebben om ''mijn aandeel in de belastinggelden die naar dit soort nietsnutten gaan'' bij elkaar te verdienen.

Bertus Betonsloper | 28-04-09 | 14:13

@Brahim | 28-04-09 | 14:05

Dat heb je verdomd als het niet waar is pas heel erg kortgeleden humor ontdekt, vriend, met je zwitsal hoofdje...

Je kan je natuurlijk meteen ook afvragen wie er nou eigenlijk het gefrustreerde persoontje is dat zich doodfrustreerd.

KaiserSoza | 28-04-09 | 14:11

Ach Marokko, dat is toch het land waar je eerst moet betalen voordat de ambulance komt?
@luisindepels | 28-04-09 | 13:02

Vind je dat gek dan moet je kijken wat dat volk hier met een ambulance doet.

coolepiet | 28-04-09 | 14:09

Brahim | 28-04-09 | 14:05
Ik ga de grap niet voor je uitleggen hoor.

sjaakdeslinksesul | 28-04-09 | 14:08

Lekker boeiend, hier heb ik geen last van.

SprechenSieDeutsch? | 28-04-09 | 14:07

griep heeft misschien wel aardig gevolg, moslims kunnen zich niet inspuiten met vaccin, en de hele bijbelgordel doet dat ook niet........ tel uit de winst!

fantastic plastic | 28-04-09 | 14:07

ROFL! @ widtvoet ® | 28-04-09 | 14:04

Pastor Sippenhaft | 28-04-09 | 14:07

100% Mohammed4life | 28-04-09 | 13:57
Denk je veilig te zijn tegen de varkensgriep?

bijtieakumaai | 28-04-09 | 14:06

@ Schoorsteenveger | 28-04-09 | 14:00
100% Mohammed4life zal dadelijk komen met het halalargument.
Maar wij gunnen hem dat in al onze tolerantie.
ben benieuwd wat hij heeft te zeggen over de prachtige litanie van Widtvoet.

The Prisoner | 28-04-09 | 14:06

-weggejorist-

Brahim | 28-04-09 | 14:05

@widtvoet ®

strak!

fantastic plastic | 28-04-09 | 14:05

@100% Mohammed4life 13:57

U bent ervan op de hoogte dat een eventueel vaccin dalijk allesbehalve halal is?

*geile baardnicht in het gezicht hoest*

widtvoet ® | 28-04-09 | 14:04

@100% Mohammed4life

ontzettende sukkel!

fantastic plastic | 28-04-09 | 14:03

Sorry maar mijn nieuwe klomp breekt gewoon als ik dat stuk in Parool lees. "pak ze dan aan omdat ze crimineel zijn niet omdat ze illegaal zijn" HALLO !!!!! ze zijn crimineel EN illegaal. gvd gewoon er uit zetten !

Anarki | 28-04-09 | 14:01

100% Mohammed4life | 28-04-09 | 13:57
En De Verhevene zorgt er natuurlijk voor dat "wij" de griep krijgen, en dat "jullie" door dat virus worden overgeslagen of zo? Nooit geweten dat virussen óók de Koran lezen.

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 14:00

Brahim | 28-04-09 | 13:55
En humor is niet jouw sterkste kant.

sjaakdeslinksesul | 28-04-09 | 13:59

-weggejorist-

100% Mohammed4life | 28-04-09 | 13:57

@ widtvoet ® | 28-04-09 | 13:17

Driewerf bravo. Ik had het echt niet beter kunnen formuleren.
Geef ze ervan langs.
Ik kopieer en plak opdat het maar extra veel gelezen wordt:
"En ondertussen stromen er nog gewoon elke week opnieuw HONDERDEN achterlijke uitvreters vanuit dat grafgebergte ons eens zo mooie landje binnen om hier direkt aan hun levenslange, volledig door de Nederlandse gemeenschap gefinancierde vakantie te beginnen. Kom maar roven hier vrienden! Kom fijn onze dochters verkrachten, onze straten terroriseren, ons sociaal stelsel opblazen, onze bejaarden molesteren, onze hulpdiensten stenigen, onze vrouwen bedreigen usw. usw. En kom ons toch vooral vertellen wat voor een honden, hoeren, apens en varkens wij wel niet zijn en sticht hier volledig door ons gefinancierde Marokkaanse enklaves waar dat makakengerochel de voertaal is en de ingevlogen jurk-idioot imam, schoolmeester, politieagent, rechter en burgemeester tegelijk is. Kom fokken hier en strijk je riante aanwaspremies op, kom ons terugflikkeren naar de Middeleeuwen en dit land waar je niet aflatend in woord en daad op schijt vormen naar je evenbeeld.

Wees welkom hier zwakzinnige bergfinnen. Wees welkom!"

The Prisoner | 28-04-09 | 13:57

-weggejorist-

Brahim | 28-04-09 | 13:55

@100% Mohammed4life 13:01

Verdomd. Bijna over je gerochel heengelezen. Zit je wat dwars joh, geile baardnicht? Dreigen om maar weer eens wat auto's in de hens zetten? Lolbroek. Jij hebt er echt geen idee van hoe het hier kan spoken in Nederland is het wel? Als er hier dalijk écht gesnoeid gaat worden gaat het met de botte bijl vriend.

widtvoet ® | 28-04-09 | 13:53

100% Mohammed4life = THEBOSS ????
trollen?? of holmaten? lekker elkaars poephandje vasthouden!

stelletje paraciterende rif varkens.

fantastic plastic | 28-04-09 | 13:52

Redoutable | 28-04-09 | 13:26
Staat nog steeds in geen verhouding tot de wagonladingen aan al dan niet gesubsidieerde islamofilie die over ons allen heen worden gestort.

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 13:51

100% Mohammed4life | 28-04-09 | 13:01
Zeg varken... ben je nu helemaal gek geworden, zullen we van jou ook 'ns effe 'n "binnenlandse aangelegenheid" maken en dan niet om je tante gaan lopen gillen hè als 't au gaat doen.

who-am-y | 28-04-09 | 13:50

Oplossen in een vat zoutzuur?

mauzzer80 | 28-04-09 | 13:49

Brahim | 28-04-09 | 13:44
"Al die" is fout, net als bivakeren en zitten bivakkeren kan natuurlijk ook niet, net zo goed als 24*7 h reaguren fysiek onmogelijk is.

sjaakdeslinksesul | 28-04-09 | 13:48

100% Mohammed4life | 28-04-09 | 13:01
Klein pikkie? Moet haast wel.

Schoorsteenveger | 28-04-09 | 13:47

@THEBOSS | 28-04-09 | 13:35

*Godwin alert*

U is een gevaarlijke trol!

KaiserSoza | 28-04-09 | 13:47

Bertus Betonsloper | 28-04-09 | 13:41

"Ik stel mijn aandeel van de belasting die naar dit soort nietsnutten gaat graag aan je ter beschikking. Interesse? (inhoudelijk genoeg zo?)

azijnseiker | 28-04-09 | 13:32"

Eerst goed lezen lummel, en dan commentaar geven. Misschien zelf ook eens een taaltest c.q. inburgeringscursus doen.

Redoutable | 28-04-09 | 13:46

-weggejorist-

fantastic plastic | 28-04-09 | 13:45

-weggejorist-

Brahim | 28-04-09 | 13:44

@redoutable,

Ik wist dat jij graag deze mensen helpt. Ik niet, dus dat is voor ons beide een mooie deal dacht ik zo.

azijnseiker | 28-04-09 | 13:43

Redoutable | 28-04-09 | 13:38
Nee, oetlul, jij moet s.t.o.r.t.e.n... op het bankrekeningnr. van azijnseiker.

Bertus Betonsloper | 28-04-09 | 13:41

lees ik hier dat een hoofddoek als moordwapen gebruikt word? dat betekend dat alle moslima's met moordwapens rond lopen in het openbaar? vanaf nu voel ik mij dus volkomen onveilig in de buurt van moslima's,

graag een kamerdebat hier over.

Natte Tosti | 28-04-09 | 13:41

sjaakdeslinksesul | 28-04-09 | 13:36

Nee, onder de 60 sjaak, ver onder de 60...

Bertus Betonsloper | 28-04-09 | 13:39

@THEBOSS 13:35

Best donker zeker? Zo met je kop in je aars.

widtvoet ® | 28-04-09 | 13:39

@sjaak,

IQ? of leeftijd?

azijnseiker | 28-04-09 | 13:39

azijnseiker | 28-04-09 | 13:32

Fijn dat je je meteen aangesproken voelt, ik geef je zo het nummer van mijn bankrekening.

Redoutable | 28-04-09 | 13:38

Redoutable | 28-04-09 | 13:26
Nou, redoutable, dan moet jij 'inhoudelijk' toch wel héél veel te melden hebben, als je dat zo stelt. Ben zéér benieuwd. Steek maar van wal zou ik zo zeggen...

Bertus Betonsloper | 28-04-09 | 13:37

THEBOSS | 28-04-09 | 13:35
Laat me raden, 65?

sjaakdeslinksesul | 28-04-09 | 13:36

-weggejorist en opgerot-

THEBOSS | 28-04-09 | 13:35

zou iemand gewoon een keer een successtory over marokkanen willen posten...
t wordt lastig verhaal maar gewoon om te zien dat het toch anders kan met de inheemse diersoort uit noord-afrika

de beer van de meer | 28-04-09 | 13:35

Er uit en er niet meer in.
Kijk, ik los met een paar woorden dit hele debacle op. Mensen in den Haag, zo moeilijk is dit toch helemaal niet?

Maximum Overdrive | 28-04-09 | 13:34

-weggejorist-

Brahim | 28-04-09 | 13:33

-weggejorist-

ikworderzomoevan | 28-04-09 | 13:33

@redoutable,

Ik stel mijn aandeel van de belasting die naar dit soort nietsnutten gaat graag aan je ter beschikking. Interesse? (inhoudelijk genoeg zo?)

azijnseiker | 28-04-09 | 13:32

* zingt mee *
Ik heb een tante in Marokko en die komt.... er mooi niet in!

H4rrie | 28-04-09 | 13:32

ben eigenlijk steeds meer voor genraal pardon maar dan omgekeerd. Om te beginnen ALLE mocro's uitzetten en dan eens even rustig gaan bekijken wie we echt missen...

kwetal | 28-04-09 | 13:31

Wat widtvoet ® | 28-04-09 | 13:17 zegt.

Tennessee Whiskey | 28-04-09 | 13:28

Tamelijk sneu artikel. GS kan zich kennelijk alleen nog profileren door dagelijks een paar islam topics te plaatsen, zodat alle burgermannetjes weer even hun vuil kunnen spuien. De inhoudelijke armoede van rechts Nederland kan niet beter geillustreerd worden...

Redoutable | 28-04-09 | 13:26

Zitten die gasten hier nu nog?
Mohammed4Life, wijs ze de weg!

Zoutige | 28-04-09 | 13:25

Twee zwaar kriminele buitenlandse ratten je landje uitdonderen? Kan dat wel zomaar? Is het niet eigenlijk óns probleem? In hoeverre is deze samenleving medeverantwoordelijk voor het ontsporen van die belhamels? Is verbanning of uitsluiting niet per definitie barbaars eigenlijk? Bla bla zielig. Bla bla ook slachtoffers. Bla bla mensenrechten. Bla bla zorgplicht. Bla bla bla bla. Bla bla.

En ondertussen stromen er nog gewoon elke week opnieuw HONDERDEN achterlijke uitvreters vanuit dat grafgebergte ons eens zo mooie landje binnen om hier direkt aan hun levenslange, volledig door de Nederlandse gemeenschap gefinancierde vakantie te beginnen. Kom maar roven hier vrienden! Kom fijn onze dochters verkrachten, onze straten terroriseren, ons sociaal stelsel opblazen, onze bejaarden molesteren, onze hulpdiensten stenigen, onze vrouwen bedreigen usw. usw. En kom ons toch vooral vertellen wat voor een honden, hoeren, apens en varkens wij wel niet zijn en sticht hier volledig door ons gefinancierde Marokkaanse enklaves waar dat makakengerochel de voertaal is en de ingevlogen jurk-idioot imam, schoolmeester, politieagent, rechter en burgemeester tegelijk is. Kom fokken hier en strijk je riante aanwaspremies op, kom ons terugflikkeren naar de Middeleeuwen en dit land waar je niet aflatend in woord en daad op schijt vormen naar je evenbeeld.

Wees welkom hier zwakzinnige bergfinnen. Wees welkom!

widtvoet ® | 28-04-09 | 13:17

@Sikkeneur | 28-04-09 | 13:01: Meestal bestaande uit vier buurtvaders en drie PVDA'ers. Je kunt me veel wijsmaken, maar niet dat deze clubjes niet zijn doordrenkt met progressieve elementen. Laten we elkaar niet voor de gek houden alsjeblieft, jij weet dat net zo goed als ik.
Maar, toegegeven, je kunt het niet opmaken het het topic.
Wat het argument van deze 'belangenbehartigers' moge zijn om het tuig niet uit te zetten is me een raadsel. Je kunt niet spreken van een Nederlands probleem, ze hebben niet eens een Nederlands paspoort. En om nu te beweren dat de heren zich altijd hebben ingezet voor de Nederlandse samenleving lijkt me overtrokken.
Dus waarom willen Hadji Abdoel en Tanja de rooie schaamlap die jongen in Nederland houden? Omdat het probleem in Nederland is ontstaan? Ga toch snel weg! Deze jongeren hebben nooit enige binding met ons land gehad. Door het toeval zijn ze hier geboren of gekomen, maar enige liefde voor het nieuwe land voelen ze niet. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat geldt ook voor hun aanwezigheid. Die is ook niet verplicht, opdat ze het eens mogen begrijpen!

Fleauxe | 28-04-09 | 13:15

koerbagh ® | 28-04-09 | 13:06
Deze mevrouw ligt in een ziekenhuis en gaan 'we' nooit meer wat van horen.
Weliswaar geriefelijk zal ze haar dagen slijten onder de haldol.

Sikkeneur | 28-04-09 | 13:12

100% Mamomhed4life | 28-04-09 | 13:01
Kijk eens naar je voeten.... Sandalen of Nike's?
Precies! Wel de lusten niet de lasten hè?! Next!

Pastor Sippenhaft | 28-04-09 | 13:12

Jongens worden nooit uitgezet, (wanhopige PvdA stunt om PVV wnd uit te zeilen te halen) Blijft rommelen tot na de Europese Verkiezingen en dan.... Doodse stilte.
Blijft onverlet dat het een goed idee is natuurlijk

Graaf van Holland | 28-04-09 | 13:12

De broertjes krijgen vooral bijval uit linkse en (zwak) sociale groeperingen. Allemaal lieden die geen last hebben van dit soort kansenjongeren en denken met hun idiote theorieen dit te kunnen oplossen. Het is heel simpel, illegaal is hetzelfde als niet legaal in Nederland aanwezig dus verboten. Die moeten dus terug naar hun geliefde vaderland.

man on the run | 28-04-09 | 13:10

Het probleem kan toch hier opgelost worden.
Tegen de muur en 2 kogels. Niet zo gek duur een uiterst effectief.

atinho | 28-04-09 | 13:09

-weggejorist-

ikworderzomoevan | 28-04-09 | 13:08

Wat??? Een linkje naar de Volkskrant-site om een bericht door te geven?

Boer in Amsterdam | 28-04-09 | 13:08

@ 100% Mohammed4life | 28-04-09 | 13:01
Dank je dat je het heersend beeld komt versterken. Vriend.

Multiflauwekulti | 28-04-09 | 13:08

Dus... die mevrouw betrekt binnenkort een appartementje in de 17e provincie van Marokko (te weten 020-west)

koerbagh ® | 28-04-09 | 13:06

Dacht ik met de varkensgriep eindelijk eens verlost te zijn van die marokkanenhetze....

luisindepels | 28-04-09 | 13:06

100%pedofiel 4life@
Nederland in de fik? Met al dat water? Je moet er maar opkomen...

kwetal | 28-04-09 | 13:05

-weggejorist-

ikworderzomoevan | 28-04-09 | 13:04

100% Mohammed4life | 28-04-09 | 13:01
Zo Joris, ik zou maar aangifte gaan doen.

luisindepels | 28-04-09 | 13:04

dit is toch weer een gewelidge topic "toen ze een vrouw met haar hoofddoek wurde" ik zie dan weer voor me een aardappelzak met snor en hoofddoekie die even los gaat.

andre9738 | 28-04-09 | 13:03

@100% Mohammed4life | 28-04-09 | 13:01

Do not get me started, rifaap!

KaiserSoza | 28-04-09 | 13:03

Ach Marokko, dat is toch het land waar je eerst moet betalen voordat de ambulance komt?

luisindepels | 28-04-09 | 13:02

-weggejorist-

100% Mohammed4life | 28-04-09 | 13:01

Fleauxe | 28-04-09 | 12:47
Waar wordt 'linksch' genoemd die vindt dat deze knapen hier moeten blijven?
Het is een groepje belangenbehartigers, zoals 'we' die hier ook vonden ten tijde van een achteruitrij doodgevalletje.

Sikkeneur | 28-04-09 | 13:01

En ik citeer:

"De poging om het tweetal uit te zetten kan een averechts gevolg hebben als het niet niet lukt, zegt criminoloog Jan Dirk de Jong, die onderzoek deed naar Marokkaanse criminele jongeren. Als ze weer de straat op komen, zal die mislukte poging hun status alleen maar verhogen en ze nog brutaler maken. "Dan zal het schade toebrengen. De bewoners waarvoor de politici zeggen op te komen, zitten dan met de brokken.""

Dus dan moeten we het gewoon maar niet proberen, handje geven en zand erover, toch?

KaiserSoza | 28-04-09 | 12:59

Ze hebben leuk geld kunnen verdienen geduurende tijd in Nederland deze twee broers.
Kunnen ze straks een mooie Kameel 16V -tdi kopen. En ze zullen het wel laten straks in Marokko om de zelfde fratsen uit te halen. Anders ligt je handje in een mandje...

_- ViXXeN -_ | 28-04-09 | 12:55

Ook moeder uitzetten wegens wanprestatie, overgebleven zoontje kan mooi in de kassen werken deze zomer om uitzettingskosten te vergoeden. Daarna ook preventief uitzetten...

kwetal | 28-04-09 | 12:55

Hoezo "uitzetten geen oplossing"? Als die kleautzakkies niet meer in 020 rondlopen, dan is het probleem toch opgelost? Nee. Want dan kan de gesubsidieerde knuffelbrigade die jochies niet meer bevlekken...

Zeddegeizot | 28-04-09 | 12:54

Geen NL paspoort, geen verblijfsvergunning = geen NL probleem. Wegwezen met die gasten dus. en degenen die dat niet bevalt, ga lekker mee.

Pieter Bas | 28-04-09 | 12:50

@Ranja Drinker | 28-04-09 | 12:44 Nee, het is 'ons' probleem nooit en te nimmer geweest.

lijn5 | 28-04-09 | 12:48

Hoe is het eigenlijk met die martelsjeik afgelopen? Ik vindt het namelijk vreemd dat dat geen wereldnieuws is geworden, en er geen ambassadeurs van dat geitenland op het matje zijn geroepen.

von sokkenstopfen | 28-04-09 | 12:47

Mogen we ze eens uitzetten, is het weer niet goed.
Het lijkt wel alsof links willens en wetens de problemen binnen de landsgrenzen willen houden. Als electoraat en grondtroepen op straat om dissidenten het leven zuur te maken. Om andersdenkenden de mond te snoeren en te intimideren.
Dáárom mag dat tuig blijven als het aan links ligt, en geen enkele andere reden.

Fleauxe | 28-04-09 | 12:47

Rijdt die tante toevallig ook op een scooter rond in Marokko?

drekzooi | 28-04-09 | 12:47

Gekke mensen horen opgeborgen te worden in ziekenhuizen en dat weten ze in Marokko ook.
Ben wel lichtelijk verbaasd over Korsakov bij die oom.

Sikkeneur | 28-04-09 | 12:46

Gewoon die criminelen een enkeltje Rif geven voordat ze hier nog meer slachtoffers maken.
.
De enige echte oplossing; en iedereen weet dat.

kuifje. | 28-04-09 | 12:46

ExtremeExtremist | 28-04-09 | 12:38 Berbers zijn geen Arabieren

Fragony | 28-04-09 | 12:45

Het was ons probleem, falende jeugdzorg als oorzaak aanwijzen, prima, dan wordt het tijd voor iets nieuws en laten we de jeugdzorg (subsidiesponzen) voor wat het is. Doe maar zwaaien met handje.

Ranja Drinker | 28-04-09 | 12:44

Daar mogen ze het onderling uitvechten.
Hier moeten ze gewoon weg. Iedereen die te kennen geeft maling te hebben aan het publieke domein hoeft dus ook geen publieke ondersteuning. Dus geen NL paspoort, geen AOW, Bijstand, huursubsidie, kinderbijslag, jeugdhulp, onderwijsvergoeding, gratis taallessen, Vogelaarsubsidies etc., etc.
Dan hebben ze slechts hun Marokkaans paspoort en daarmee kunnen ze mooi terug naar home where the heart is: Groot Marokkokanenland. Daar zijn geen blonde meisjes die ze als hoer mogen beschouwen; daar zijn oude mensen achter rollaters die ze mogen bestelen en molesteren; daar hebben ze heel wat meer land dan in Nederland; bevolkingsdichtheid 66 per km2 tegen 395 hier.

The Prisoner | 28-04-09 | 12:44

Go, ik vraag me af van wie zij steun krijgen? Van al die andere Oostenrijker natuurlijk.
Deporteren die gasten, gevolgd door de rest van de allochtonen criminelen!

ProfNed | 28-04-09 | 12:43

Het is ons probleem....... hmmmmmmmmmm *denk, denk, denk*

Eureuka, de oplossing: over de grens schoppen en deur dicht trekken. Lijkt me toch niet al te moeilijk.

flupstra | 28-04-09 | 12:42

Als je je niet aan kan passen moet je opkrassen; dit is volgens mij vrij normaal.

hanzebal | 28-04-09 | 12:38

Iemand nog vragen waarom alle andere Arabische volkeren neerkijken op deze bende?

ExtremeExtremist | 28-04-09 | 12:38

Sjee, lekker belangrijk wat er in dat kudt Marokko gebeurt. Echt niks interessanters te melden in de pre-komkommertijd?

60CX | 28-04-09 | 12:37

Die jongens zullen echt wel wat verkeerd hebben gedaan. Belangrijk is om dit in de context te plaatsen.

azijnseiker | 28-04-09 | 12:33

Die twee illegale Mocro-broertjes hebben samen meer dan 300 vergrijpen on hun naam staan, en nog krijgen ze hulp van alle kanten om hun praktijken hier voort te kunnen zetten. Dit land is GEK!

p0rn0 | 28-04-09 | 12:32

petitie a-mannetje ondersteunt.
en die voddenfantasie op 12:20 could be commersjial

kaasfondue | 28-04-09 | 12:30

Ja, geef haar een Oranje hoofddoek.

fuckje | 28-04-09 | 12:30

Irritant volk

Zo jammer! | 28-04-09 | 12:29

Het probleem hier oplossen kan ook,er zijn genoeg kopvodjes om ze mee te wurgen,probleem opgelost.
gewoon omdat het kan.

snoes | 28-04-09 | 12:28

Deze mevrouw is Zwart en Zielig, en dus een verrijking voor de Nederlandse multikoeltoer. Binnenhalen!

FirstAnnual | 28-04-09 | 12:28

Het is inderdaad ons probleem mensen, en onze oplossing is uitzetten. Dus, wie loopt er nu te zeiken?

Vloberto | 28-04-09 | 12:27

Die Tante Hafna klinkt zeker bekend.
Zou dat angry-victimship soms genetisch zijn in arabieren?
Je begint onderhand te denken van wel.

Merlot | 28-04-09 | 12:27

@ alpha_mannetje | 28-04-09 | 12:20
Klopt. Dat lees ik ook net. Opmerkelijk...
*verder leescht onder het genot van een broodje dode big*

Multiflauwekulti | 28-04-09 | 12:27

die marokanen hier zeggen dat ook altijd, ik denk dat ze gelijk hebben

SjakieV | 28-04-09 | 12:26

Iedereen zonder verblijfsvergunning moet het land uit.
Iedere crimineel met een dubble paspoort moet ook het land uit en raakt zijn Nederlandse paspoort voor goed kwijt.
Iedere crimineel met een Nederlands paspoort moet voor minstens 5 jaar, minimale straf voor het lichtste vergrijp, achter de tralies.

Semen666 | 28-04-09 | 12:25

Het was ons probleem geweest als ze een NL paspoort hadden gehad of in ieder geval een verblijfsvergunning. Ze hebben zoveel met NL dat ze die vergeten te verlengen dus ze zijn hier illegaal. Dus dan is ons enige probleem dat ze hier illegaal zijn en dat lossen we op door ze eruit te trappen. Dat ze verder nergens naartoe kunnen of gewenst zijn, niet weg willen of weet ik het wat is helemaal niet ons probleem maar dat van hun en dat probleem hebben ze pas buiten onze lands grenzen, dat maakt het verre van ons probleem...

Capt. Iglo | 28-04-09 | 12:23

Deze vrouw is welkom als Stadsdeelraadslid voor de PvdA. Regio Paleis op de Dam.

fuckje | 28-04-09 | 12:21

O, zijn ze er nog dan? Ik was in de veronderstelling dat het al lang geregeld was?

photto | 28-04-09 | 12:21

@ Jordi5966 | 28-04-09 | 12:13
Ik noteer twee, dan verwacht ik er nog 15.999.998
@ Multiflauwekulti | 28-04-09 | 12:15
Dat ligt er natuurlijk aan wiens vod het is: Is het haar vod dan is het prima, ze was toch al een hoer. Is het je eigen vod dan mag je het slachtoffer er mee wurgen zolang je je eigen haar bedekt houdt (let op dit is voor gevorderden). Je moet natuurlijk wel opletten dat omstanders niet opgewonden raken van twee vechtende vrouwen, want dan mogen ze je zonder pardon standrechtelijk verkrachten.

alpha_mannetje | 28-04-09 | 12:20

Je zal als buitenaards wezen na eeuwen rondreizen door het heelal de aarde ontdekken en dan tussen de Marokkanen landen.

de Bree | 28-04-09 | 12:20

ik vond dat vroeger echt al zo'n KUT lied!
Hiep hoi!

mail cheauvinist pic | 28-04-09 | 12:19

Hafsa , king (snel achter elkaar uitspreken). Krijg dàt maar.

Jackanders | 28-04-09 | 12:18

Belachelijk, gaan we als superieure westerlingen van GeenStijl verwijzen naar Marokkaanse wetgeving? We zijn toch godverdomme Nederlanders, maffe dhimmi's. Wees daar eens trots op!

Giulianova | 28-04-09 | 12:18

... Door 'definitief op vakantie sturen' wordt het probleem HIER toch ook opgelost?
*ziet probleem niet*

H4rrie | 28-04-09 | 12:16

Is verwurging met een authentiek kopvod trouwens wel halal?
*koran raadpleegt*

Multiflauwekulti | 28-04-09 | 12:15

Iedereen ZONDER Nederlandse paspoort is GEEN Nederlander en hoort hier niet. Hoewel de waarde van een Nederlands paspoort door Paars en Grijs 1 wel aan inflatie onderhevigd is...

Tommygunner | 28-04-09 | 12:15

Daar heb je als royalty andere privileges.... Good to be the King.

Pablo's ijscocar | 28-04-09 | 12:14

@alpha_mannetje:

ik teken!

JD, Alkmaar

Jordi5966 | 28-04-09 | 12:13

Typisch voorbeeld van Newspeak in Het Parool: "Nu is er het voornemen om de twee broers naar Marokko uit te zetten. Maar dat is geen oplossing, zeggen de Marokkaanse belangenbehartigers. De problemen zijn hier ontstaan en moet hier opgelost worden, vinden ze." Ik zou zeggen dat het een uitstekende oplossing is, de broers zijn in Marokko geboren, dus het probleem is daar ontstaan. En al was het probleem in Bommelskonte ontstaan, uitzetten is en oplossing. Opzouten.

lijn5 | 28-04-09 | 12:12

Hier oplossen, zegt u?
*muur ter beschikking stelt*

Multiflauwekulti | 28-04-09 | 12:12

Kunnen we niet even een petitie starten VOOR uitzetting? Het probleem met dit soort beslissingen is dat die twee gezichten lekker zichtbaar zijn terwijl de 16 miljoen slachtoffers weer lekker naamloos zijn.

alpha_mannetje | 28-04-09 | 12:12

ik zeg het je: 1 pot nat!!

Jordi5966 | 28-04-09 | 12:10

Ik zeg het toch, het zit in hun DNA!

Zeddegeizot | 28-04-09 | 12:10

Politiek vluchtelinge dus? Nou, ze weet waar ze terecht kan.

Watler | 28-04-09 | 12:09

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen