Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Je moeder zuigt piemels in hel

Your mother sucks cocks in HellMocht u uw dinnetje vanavond op de bank aantreffen met een kruisbeeld in haar voorbips en een hoofd dat 360 graden in de rondte draait, denk dan niet meteen dat ze bezeten is door demonen. Loop eerst even de handige checklist van *kuch* psycholoog *kuch* Liesbeth Venema door. Is uw eega een devoot Gristen die zich niet met duivelse spiritualiteit bezighoudt, dan kunt u opgelucht ademhalen: waarschijnlijk is ze alleen psychisch gestoord. Is ze niet gelovig -of nog erger: heiden- en heeft ze zich onlangs met bijvoorbeeld glaasje draaien of hekserij beziggehouden, dan kunt u beter even bellen met het Bevrijdingspastoraat. Deze club ghostbusters organiseert conferenties waarop bidsessies worden gehouden voor bezetenen. Voor de doe-het-zelvers onder u verzorgt het pastoraat bovendien trainingen. Wel een waarschuwing voor amateur-exorcisten met huisdieren: jaag ze even de kamer uit voordat u begint met het uitdrijven van demonen. Want "het is verscheidene malen voorgekomen dat demonen een kat of hond in hun bezit hebben genomen!" Meooow.

Reaguursels

Inloggen

Gelukkig kun je tegenwoordig óók vanuit een inrichting op het internet.....

Cor1n3 | 31-10-08 | 13:12

test

Chili Palmer | 31-10-08 | 12:42

Handboek | 30-10-08 | 10:55
U leest niet goed.
"Het schijnt dat" wordt hier gebruikt in de betekenis van "men vindt het kennelijk normaal dat, men beweert kennelijk dat". Dus geen veronderstelling hier, maar een vaststelling van het feit dat o.a. mevrouwtje deze schijn op wil houden.
Vervolgens zeg ik dat zoiets niet kan, en onderbouw dat door te verwijzen naar een ellenlange discussie over het creationisme. Als de argumenten over en weer die in deze discussie steeds maar weer opdoemen hier op deze plek zouden moeten worden aangevoerd, dan wordt het wel een héél lange post. Inderdaad, geloof en wetenschap vallen niet samen, en ik vind dat ik niet elke keer hoef te onderbouwen dat zoiets vanzelfsprekends het geval is. Zo kan ik gemeenlijk ook beweren dat de aarde rond is zonder bewijsvoering, zelfs zonder verwijzing naar bewijvoering. Als je wilt kun je van mij legio verwijzingen krijgen naar onderbouwingen van de simpele constatering dat wetenschap niet identiek is aan godsdienst.

Schoorsteenveger | 31-10-08 | 09:18

Hell Yeah!

Satanachist | 30-10-08 | 19:23

@ Handboek,

wat een onzinnige uitspraak. Er zijn namelijk ook mensen die WEL verstand hebben van waar ze mee bezig zijn en hun uitspraken baseren op FEITEN en niet op wat ze geloven.

We leven nu eenmaal in een wereld waarin niet iedereen het met elkaar eens is,
maar het zijn nu voornamelijk religieuzen die dit niet kunnen verkroppen en de medemens die ze zogenaamd lief hebben alsmaar lastig vallen met idioterie.

No offence, religie is inspirerend en mensen hebben houvast nodig. Maar met het afstoten en wegproppen van je medemens die niet is zoals jij (algemeen) is wel heel erg on-religieus.

Als een spiritueel leider of in dit geval God een God van liefde is, volgt helemaal niemand noppes nada njente nu zijn woord. God houdt van iedereen, van homo's, van mensen die zich voordoen als iets wat ze niet zijn, van heksen, tovenaars en charlatans.

Maar de mensen zelf zijn degenen die alles vern**k*n. Ik denk dat als meneer daarboven nu voor mevrouw de niet-psycholoog zou staan hij wel even een hartig woordje met haar zou gaan spreken. Maar de godin mag ook hoor, of de engelen? Of de geesten misschien? Of de demonen van mijn part, maar laten wij eerst eens alle zaakjes zelf op orde krijgen voordat wij anderen die anders denken, anders zijn en anders leven even gaan vertellen hoe het wel moet.

Want hoe het wel moet? Dat weet niemand.

Amen.

Doemaarwiebele | 30-10-08 | 13:19

Liesbeth Venema is een psycholoog moet volgens mij zijn: Liesbeth Venema heeft een psycholoog nodig...

Jack Meoff | 30-10-08 | 13:03

@Berno | 30-10-08 | 12:01
Als iemand onterecht zegt een dokter te zijn, dan ga jij niet meer naar een ziekenhuis?

Handboek | 30-10-08 | 13:03

Het Down syndroom

Mensen die het Downsyndroom hebben worden meer handelbaar en zijn tot een veel betere ontwikkeling in staat als er entiteiten bij hen worden weggenomen. Het wegnemen hiervan vereist aanpassing in de manier van benaderen, en dit kan beter in hun eigen vertrouwde omgeving gebeuren.

Epilepsie

De maanzieke knaap in de Bijbel werd bevrijd, er staat dat de geesten hem op de grond wierpen en deed sidderen. Wat maanziek in die tijd inhield is niet exact bekend maar men vermoed dat dit epilepsie was. Nu beweer ik niet dat ieder die epilepsie heeft gebaat is bij een exorcisme, wel is het zo dat er bij diverse mensen een verbetering tot stand wordt gebracht of zelfs een volledige genezing. U zou de proef op de som kunnen nemen voor uzelf.

Naar mijn opinie kan 90 procent van deze ziekte opgelost worden door een exorcisme. Immers geesten bestaan uit energieen en kunnen daardoor lichaamsfunkties overbelasten en ook onze hersenen.

Dus mensen met epelepsie en down ER IS HOOP !!!

Berno | 30-10-08 | 12:01

@nattebever
@JosVerbeek
Gezien de reacties op het door Christopher aangedragen materiaal (youtube links) hoef ik mi verder weinig toe te voegen. Heb je de filmpjes al bekeken? Durf je dan nog met droge ogen te beweren dat het pertinente onzin is?
@Schoorsteenveger: "Het schijnt dat.."? Dat is wel de meest beroerde onderbouwing ooit. Zelfs op GS! Je doet een aanname op vermoedens, baseert daar een volgende aanname op, weerlegt de door jou opgeworpen situatie zonder argumentatie en maakt het af met een zeer gekleurde interpretatie van een observatie.

Handboek | 30-10-08 | 10:55

Ballenman | 30-10-08 | 10:11
Spijker op z'n kop.
Het schijn dat als je christen bent én psycholoog je moeiteloos kunt switchen tussen de positie van wetenschapper en de positie van exorcist. Sterklker nog, het schijnt dat je dan mag beweren dat je een wetenschappelijk exorcist bent of een exorcismoloog. En dat kan niet. Hier worden twee werelden in elkaar geschoven, op eenzelfde wijze zoals dat vaak door creationisten wordt gedaan. Geloof en wetenschap hoeven elkaar niet uit tesluiten, maar vallen ook niet samen.

Schoorsteenveger | 30-10-08 | 10:30

eens even een beleefd mailtje naar de redactie van ND gestuurd:

in reactie op dit artikel:

www.nd.nl/artikelen/2008/oktober/29/ve...

vroeg ik mij af of u nog enige kwaliteitseisen stelt aan stukken die op uw site gepubliceerd worden.

Het stuk maakt namelijk de volgende (bewuste?) missers:

- er wordt vermeld dat de schrijfster 'psycholoog' is. nu is psycholoog geen wettelijk beschermde titel, en ik vermoed dan ook dat mevr. Venema geen universitaire opleiding psychologie heeft afgemaakt (in ieder geval niet afgestudeerd op klinische ziektebeelden).
Haar stuk weerspiegelt in ieder geval op generlei wijze de wetenschappelijke opvatting over gevallen die zich uiten op een manier die mevr. Venema als 'bezeten door demonen' classificeert.

Door de term 'psycholoog' te vermelden probeert het stuk een zweem van wetenschappelijke onderbouwing op te roepen, die natuurlijk volledig ontbreekt. Een kwalijke zaak wat mij betreft.

- Los van de inhoudelijk zeer twijfelachtige statemants, blinkt het stuk ook niet uit in afronding. Het lijkt erop dat mevr. Venema haar woorden op waren, en ze nog een 'vrome' afrondingszin nodig had. Deze is er echter aan de haren bijgesleept, en zou zelfs zodanig gelezen kunnen worden dat het lijkt alsof psychische stoornissen een slinkse manier van de duivel zijn om ons bij god weg te houden.

Het stuk mist mijns inziens dus zowel inhoudelijk als technisch kwaliteit.

waarom plaatst u dit?

Ballenman | 30-10-08 | 10:11

Boellie | 30-10-08 | 09:07
Waar komt jouw 'wetendheid' vandaan? Licht toe. Hoe is de relatie tussen het spelen van die bezigheden en afwijkend gedrag? Op welke onderzoeksresultaten baseer je je beweringen? En, in hoeverre is afwijkend gedrag een probleem? Is alle afwijkend gedrag een probleem? Of alleen bepaald soort afwijkend gedrag? En wat voor gedrag is dat dan precies? In wat voor afwijkend gedrag komen die kindertjes die die verkeerde dingen doen dan terecht?
En wat is de relatie tussen spot en afwijkend gedrag? Wie of wat wordt er bespot? En is die iemand of dat iets dan in staat om zich te wreken of zo?
www.loraco.nl/index.php?catid=7&nm...
Ja, laat ons contact zoeken, contact met de duivel en zijn handlangers. Laat ons het gesprek aangaan met het kwaad, het kwaad dat wij nodig hebben om alle religies en alle hovaardij te verdelgen, te verbranden, te verpulveren! Laat ons Satan aanroepen en hem eren, Satan, de hoeder van het Kwaad, degene die ons kan aanzetten tot een strijd, een strijd tegen al die goeden, al die gelovigen, al die goedgelovigen, al die betweters! Heil Satan, heil het Kwaad!
Open uw geest en laat Satan toe, laat Satan u bezetten en u bezitten, laat Satan u leiden. Geef u over aan de Meester van de Duisternis, en trek voor hem ten strijde opdat van alle religies en alle hovaardij niets anders zal overblijven dat zwarte as. Spot, bespot eenieder die ons wil doen geloven dat er méer is tussen hemel en aarde, méér dan Satan, Satan, Satan!

Schoorsteenveger | 30-10-08 | 10:01

Om over angst om als je zondigt dat je naar de hel gaat nog maar te zwijgen.
Degene die dat heeft bedacht moet wel degene zijn die het meest bezeten was... oh sorry.. eventueel psychische afwijking.

Doemaarwiebele | 30-10-08 | 09:58

Mijn pa zei altijd; Als je het niet weet, houdt je kop dan.
Ik zet die mening voort bij dit stuk.

Religie, wat je ook gelooft maakt hierbij geen reet uit, is sowieso DE reason waarom er nog steeds oorlogen zijn, waarom vrouwen worden verkracht, vermoord en als minderwaardige objecten worden gezien. Waar zowel man, vrouw als kind worden belemmerd in leven door alle regels die religies even in een heilig boek hebben staan.

En als iemand dan een heiden is? Dan wat? So what? Lekker belangrijk, dat er iemand met bomen wil knuffelen, bloemetjes zegent en vegetarisch is omdat dieren in zijn/haar ogen heilig zijn.

Is het niet veel belangrijker om gelukkig te zijn dan je leven te verspillen aan een of andere groep die zijn/haar geloof belangrijker vind dan andermans geluk?

We zijn allemaal mensen, bij de Christenen is Jezus voor ons gestorven om onze zonden te vergeven, want die God WEET dat we zondaars zijn, daar zijn we mensen voor. En als we ons dan bezig houden met iets anders dan wat goed is, /care?
Er is toch iemand dood gegaan waardoor we toch weer vergeven zijn.

Dus ik blijf lekker toveren en mijn bezem staat paraat naast mn bed. Ik ben een gelukkig mens en probeer goed te doen en te helpen, daar heb ik die Christenterreur niet voor nodig.

De mazzel.

Doemaarwiebele | 30-10-08 | 09:57

achtelijk kutstuk waarbij ook nog een duidelijke conclusie ontbreekt. zelfs het ND had dit niet moeten plaatsen, gewoon slecht geschreven (los van de inhoudelijke bullshit)

Ballenman | 30-10-08 | 09:33

Waarom denk je dat Boellie?

Ohja | 30-10-08 | 09:25

Juist door onwetendheid vergezeld gaande van spot (zoals in bovenstaande reacties te lezen is), slaat het kwaad toe.

Glaasje draaien, Hekserij beoefenen, zijn bezigheden waar groepen kinderen zich in dit land vandaag de dag mee bezighouden. De Harry Potter cultus heeft aan dit gedrag een extra prikkel gegeven.
Je kunt er nu reeds de klok op gelijk zetten dat er in de toekomst nog meer mensen met afwijkend gedrag zullen voorkomen.Too bad.

Boellie | 30-10-08 | 09:07

Christopher | 30-10-08 | 03:12
Hee Christopher, je verwart sarcasme met kristische houding.
Ik heb nog een leuk boekje voor jou, uitgebracht in 1487, een klassieker:
www.malleusmaleficarum.org/

Schoorsteenveger | 30-10-08 | 08:59

Bijbelcursus deel 2:
-
De blinde kwam tot de verlosser en sprak tot hem "Heer kunt Gij mij van mijn blindheid genezen?" En Grrrrristus glimlachte en zei tot hem "Ja, dat kán ik, maar ik wel wat belangrijkers te doen". "ja maar" stamelde de blinde. "scheer je weg smerig sujet" zei Grrrristus. En de mensen die dit zagen wisten, dit is waarlijk de zoon van God.
-
Amen

Fleauxe | 29-10-08 | 17:13
-
De logica straalt er vanaf he

Ohja | 30-10-08 | 08:57

www.amazon.com/Necronomicon-Simon/dp/0... dat boek bestaat wel, gekkie.
-
Christopher, vaak is er in mensen die krankzinnig worden door een spel inderdaad iets aanwezig. Dit zijn vaak gewoon onverwerkte gevoelens, dingen die zij niet mogen voelen van zichzelf. Zulke gevoelens kunnen wanneer lang genoeg onderdrukt (wat dan weer verklaart dat het vaker voor komt bij mensen met religieuze gevoelens) uiteindelijk eruit komen in de vorm van krankzinnigheid. Door het als schuldige aanwijzen van demonen kan de persoon de innerlijke evilness (zoals deze zichzelf ervaart) buiten zichzelf plaatsen zonder het te benoemen en de mogelijk catastrofale confrontatie volledig aan te gaan. Het kan gaan om grote onverwerkte trauma's of om een diepe innerlijke overtuiging dat natuurlijke (of minder natuurlijke) emoties of dingen die die persoon heeft gedaan demonisch slecht zijn.
-
M.a.w. ik geloof absoluut in demonen. We all have our inner demons, evil schimmen etc. Een gezond mens noemt die het geweten en neemt verantwoordelijkheid voor whatever's in there.
-
En mensen met waanbeelden, psychoses of anderszins zware psychische problematiek hebben daar ook vaak religieuze beelden bij, eigenlijk beginnen een groot aantal niet van oorsprong neurologische problemen gewoon bij de afwezigheid van verantwoordelijkheid voor jezelf nemen en gebrekkig zelfbewustzijn. In fact, volgens objectieve maatstaven is iedere vorm van religie daarmee een vorm van waanzin. Maar zulke inconvenient truths missen toch de
politieke correctheid om ooit een groots bekeken onomstreden docufilm te worden ben ik bang. Licht soms explosief gevoelig.

Ohja | 30-10-08 | 08:39

@Christopher 03:12
Je maakt me hardstikke bang maar niet heus, Aleister Crowly was niet zo'n duivelsaanbidder, hij was meer een humanist die religie als dom beschouwde en vrije sex e.d. predikte, hij was anti religie! (uitspraak over katholieken e.d.: why kicking a dead horse)
Dat is heel wat anders als mensen die inderdaad satan aanbidden, in feite geven die mensen gewoon toe dat god bestaat want alles komt uit hetzelfde boekje!
Over Necronomicon kan ik heel kort zijn: dat boek bestaat NIET, heb jij toevallig een orgineeltje? Vast niet!
Jij kijkt teveel films (Evil Dead misschien? , het boek van de dood, geschreven in bloed en gebonden in menselijk vel)
De eerste keer dat de naam Necronomicon viel was tijdens een bundel van de schrijver H.P. Lovecraft (ik heb een film thuis die Necronomicon heet en geinspireerd is door die bundel en verder bestaat er nog een stripverhaal van de Rode Ridder met dezelfde titel.
Dus klets niet uit je nek, en wat betreft mensen die "bezeten" zijn, heb jij ooit wel eens iemand van dichtbij gezien die PCP heeft gebruikt?
Research meneer, research!

necrosis | 30-10-08 | 07:09

Voor alle mensen die denken dat het rijk der demonen een fabeltje is, hier is wat leuke occulte literatuur voor jullie en aangezien jullie denken dat dit allemaal een leuk onschuldig sprookje is zal het geen enkel gevaar opleveren op wat demonen op te roepen, het feit dat er mensen zijn die dit hebben geprobeerd en volkomen krankzinnig zijn geworden is natuurlijk puur toeval.
Zie de volgende boeken:
- The Goetia: The Lesser Key of Solomon the King: Aleister Crowley (meest bekende satanist van de vorige eeuw), dit boek leert je zo'n beetje alle machtige demonen op te roepen, een boek zo gevaarlijk dat de meeste zwarte magiërs te bang zijn om het aan te raken, maar ach het is een fabeltje en dus onschuldig toch?
- The Book of Enoch, zelfde omschrijving als hierboven.
- Necronomicon, het meest donkere boek over zwarte magie.
Kleine waarschuwing: mensen die met dit soort zaken spelen en denken dat het onschuldig bijgeloof of onzin is zullen van een koude kermis thuiskomen en zullen zien dat er maar een oplossing is om van demonen af te komen..
YouTube links:
-1.) Documentaire over geesten en demonen:
www.youtube.com/watch?v=fh0al6tKkkw&am...
-2.) Live gemaakte films van geesten en demonen:
www.youtube.com/watch?v=deoJUBW9CI8&am...
-3.) Excorcisme in Rusland:
www.youtube.com/watch?v=A-bBt76Ecyo&am...
-4.) Excorcisme in Italië:
www.youtube.com/watch?v=j82LWgqSnKc
[sarcasm mode on] Iedereen slaap zacht, er bestaat namelijk niet zoiets als de geestenwereld en het zijn allemaal maar sprookjes en dat er meer is tussen hemel en aarde dat kan natuurlijk niet zo zijn, omdat wij als mens alwetend zijn.. [/sarcasm mode off]

Christopher | 30-10-08 | 03:12

Jezus wat een nichtenclub is het hier geworden.
Iedereen bezig met kontdingen?
Of kunnen we verder.

LibertasSimplex | 30-10-08 | 01:55

De rest van het artikel vond ik kut geschreven. Erg overdreven allemaal. Met *kuch*jes. Een soort smilie.

LibertasSimplex | 30-10-08 | 01:52

@Stapelton
Man you f@$#%^& rule.
Net als Pritt Stift, maar dat is een homo.
De beste titel van een artikel ooit.
Met de eerste zin
"Mocht u uw dinnetje vanavond op de bank aantreffen met een kruisbeeld in haar voorbips en een hoofd dat 360 graden in de rondte draait, denk dan niet meteen dat ze bezeten is door demonen."
Lol daar moest ik erg om lachen.

LibertasSimplex | 30-10-08 | 01:49

zullen we alle creationisten afschaffen? flikkeren we tegelijk met allah, jaweh,god, jezus of hoe die sprookjesfiguren ook genoemd worden, ook de duivel in de afvalbak. Zo niet dan wil ik wodan en freia en die andere stripfiguren terug.

neemjemoederindemali | 30-10-08 | 00:46

Ik krijg trek in gekookt ei door die pica ....

Rammstein | 30-10-08 | 00:38

Reach out and touch faith
Reach out and touch faith

Your own personal jesus...

Rammstein | 30-10-08 | 00:07

ROFLOL @ koerbagh ® | 29-10-08 | 23:38
Man, man, man, daar kan ik niet tegenop en meer van slapen straks... geweldig.

Jaap de Paap | 29-10-08 | 23:40

En nummer drie tot en met negen is voor wie? *ruikt handel*

jatochnietdan? | 29-10-08 | 23:40

koerbagh ® | 29-10-08 | 23:24
Ergens eind vorig jaar voorspelde ik 'reedsch' dat de groei van GS onvermijdelijk zou leiden tot een verplatting van en teloorgang van deze site. Dat is het lot van veel op zichzelf goede of interessante initiatieven. 't Wordt meer en meer een commerciële zenderT en ik haat al de PO, ken je nagaan.

Meligheid heeft ook zo z'n grenzen. Ben out now, zie je wel weer ergens. Mocht je nog aardige alternatieven hebben, dan hoor ik die graag, of hier of via gmail. Kijk ik morgen nog even.

nattebever | 29-10-08 | 23:40

't lijkt fokking bol.com wel:

"Vergeet niet regelmatig een kijkje in onze webshop te nemen. Maandelijks worden nieuwe boeken, audio CD's en DVD's toegevoegd. Voor de zomervakantie is er vast voor u ook wat bij!"

peetz | 29-10-08 | 23:37

jatochnietdan? | 29-10-08 | 23:29
Tnx. Heerlijk.


Natte, Koer, Ramm, Sat en Jatoch en all: bedankt voor de stichtelijke woorden, het zeer gewaardeerde vermaak en de spiegels van geest. een fijne nacht gewenst van jaap.

*out*

Jaap de Paap | 29-10-08 | 23:33

Jaap de Paap | 29-10-08 | 23:15
Aha, een connaisseur én liefhebber. Veel plezier.

jatochnietdan? | 29-10-08 | 23:29

Snap het niet, het is nog voor middernacht en het ligt al op z´n gat..... oh kijk, the Simpsons beginnen ......

Rammstein | 29-10-08 | 23:27

jatochnietdan? | 29-10-08 | 23:21
Nou, waar je het net deed, dat was verrekte pijnlijk. Iets hoger geeft wellicht wat meer prikkel in de glans zowel als het frenulum.

Jaap de Paap | 29-10-08 | 23:24

LOL @nattebever | 29-10-08 | 22:26 :
Ach, laat ik zeggen dat ik een aantal andere interesses heb gekregen en m'n tijd een beetje anders besteed. Daarbij komt dat de topics van GS het afgelopen jaar geen stijgende lijn in kwaliteit vertonen (om het eens eufemistisch uit te drukken). Dan is er nog de aanwezigheid van diverse vervelio's en trollen in de panelen die me ook tegenstaan. Het moet wel leuk blijven natuurlijk.

koerbagh ® | 29-10-08 | 23:24

Jaap de Paap | 29-10-08 | 23:15
Sorry, ik ben nog wat onhandig. Maar ik zal proberen voorzichtig te zijn.
Waar wilt u het beslist niet?

jatochnietdan? | 29-10-08 | 23:21

LOL@Jaap de Paap 23.19

Rammstein | 29-10-08 | 23:21

Satanachist | 29-10-08 | 23:16
*toch enigszins beursgemept vermoedt dat Sat en jaap hiermee wel min of meer bij elkaar komen*
www.youtube.com/watch?v=OiLzkZM3-is

Jaap de Paap | 29-10-08 | 23:19

jatochnietdan? | 29-10-08 | 23:14
Ben jij dat, jatoch?

*pijnlijke voorstanderklier wrijft*

Jaap de Paap | 29-10-08 | 23:15

Rammstein | 29-10-08 | 23:10
Hoezo "Un-fucking-believable"? *Kijkt verrast naar de rest van de naalden*

jatochnietdan? | 29-10-08 | 23:14

nattebever | 29-10-08 | 23:11
Ja, als ik zoals vanavond druk ben met werken (en f5en natuurlijk) kijk ik dat wel eens, en herinner ik me weer dat het allemaal nogal meevalt hier.

Jaap de Paap | 29-10-08 | 23:13

Jaap de Paap | 29-10-08 | 23:06
Geweldig!

nattebever | 29-10-08 | 23:11

Un-fucking-believable.

Rammstein | 29-10-08 | 23:10

En dat is één.

jatochnietdan? | 29-10-08 | 23:10

Reageerders opgelet!! Ik heb hier een zéér waarheidsgetrouwe klabanus en twaalf naalden.

jatochnietdan? | 29-10-08 | 22:58

contrastvloeistof | 29-10-08 | 22:49
Ik klaag niet.

Gehgehgeh.

nattebever | 29-10-08 | 22:51

@Natte wellicht heeft Koer geen tijd voor jou. Neem hem dat vooral niet kwalijk.

contrastvloeistof | 29-10-08 | 22:49

koerbagh ® | 29-10-08 | 22:15
Je bent wat minder vaak aanwezig in de panelen de laatste tijd. Je bent toch niet aan het werken geslagen, mag ik hopen? Met jouw ervaring moet je toch weten dat werken iets is dat je bij voorkeur door een ander laat doen.

Ik zit trouwens ook niet voor de kat z'n kudt de hele tijd met een poppetje klaar met spelden.

nattebever | 29-10-08 | 22:26

@Koer 22.15 dat wil je ook opeens niet meer......
En geef nu eens een briljant loyale "ja en amen" aan mevrouw Contrast.

contrastvloeistof | 29-10-08 | 22:23

@ contrastvloeistof | 29-10-08 | 22:10
Heb net op google maps gekeken maar nee.
@ JosVerbeek | 29-10-08 | 22:11
Charon is de bootsman, de hond heette Cerberus. Het is er dan wel een dooie boel maar als je er iets eet krijg je er voor altijd heimwee naar Hades.
*wacht rustig op eigen noodlot*

Satanachist | 29-10-08 | 22:18

@Rammstein | 29-10-08 | 22:06:
Ik klaag niet.

koerbagh ® | 29-10-08 | 22:15

Satanachist | 29-10-08 | 22:08
Ach, sinds Hercules die hellehond (Charon als ik me niet vergis, of was dat de veerman?) om zeep heeft geholpen is de Hades een tamelijk tamme bedoening.

JosVerbeek | 29-10-08 | 22:11

@Satan en dat bergje daarachter?

contrastvloeistof | 29-10-08 | 22:10

@ contrastvloeistof | 29-10-08 | 22:06
Nee, in Lourdes ben ik nooit geweest en naar Hades begeleidt Thanatos me.

Satanachist | 29-10-08 | 22:08

Ik ben Sarah Palin niet zeg.

Rammstein | 29-10-08 | 22:08

@koerbagh 22:00 Dan ben je een tevreden man denk ik.

Ik klik niets meer aan, ik krijg af en toe de meest bizarre shit te zien hier. Ik klik laatst gewoon een onthoofding of iets dergelijks in volle gang aan, en daarna een of ander hert niet der jacht ontkomen.

Rammstein | 29-10-08 | 22:06

@Satan dat is lourdes
Zeker nooit met je rugzakje het bergje daar achter beklommen?

contrastvloeistof | 29-10-08 | 22:06

@Rammstein | 29-10-08 | 21:42:
Nou, ik leef niet gewoon, maar ik ga wel dagelijks naar de wc. Dat wel.

koerbagh ® | 29-10-08 | 22:00

Nou, dat was ook niet slim.

Rammstein | 29-10-08 | 21:53

@RockTheParty 21:45 Hiernaast, bij coca cola zero gaat het harder hoor.

Rammstein | 29-10-08 | 21:47

Wel gezellig hiero

Sommige GS topics kan je best wel wat mee doen. Misschien moeten de redactie het eens in het engels proberen. Heb je meer lezers, meer reaguurders, en wordt het wat minder kneuterig-theekransjesachtig

RockTheParty | 29-10-08 | 21:45

Aha. Ik aanbid wel iemand, maar die leeft gewoon en moet waarschijnlijk ook dagelijks naar de wc enzo.
Nee, er is hierna gewoon niets. Niente, nichts, het is dan over, uit, klaar, slapen met je kadaver.
Het is niet mooi.

Rammstein | 29-10-08 | 21:42

@ Rammstein | 29-10-08 | 21:39
Nee, dat is het niet willen kiezen voor onzekerheden dus laat whatever eerst maar eens komen.

Satanachist | 29-10-08 | 21:41

xorsist ?

Rammstein | 29-10-08 | 21:41

vangelie ?

Rammstein | 29-10-08 | 21:40

rror?

Satanachist | 29-10-08 | 21:40

Ik ben een hoopvolle agnost, is dat iets waard ? Of is dat gewoon een ander woord voor opportunistisch, hypocriet zelfs ?

Rammstein | 29-10-08 | 21:39

e

Mocrosoft | 29-10-08 | 21:39

*zwijgt mee in de hoop dat er een nieuwe monotheïst reageert*

Satanachist | 29-10-08 | 21:37

@nattebever 21:25 I am speechless.

Rammstein | 29-10-08 | 21:35

*met spanning wacht of handboek slechts een roeptoetert blijkt. En van spanning een beetje ongewenst ectoplasmaverlies heeft, overigens.*

Jaap de Paap | 29-10-08 | 21:29

Rammstein | 29-10-08 | 21:15
Kan jou het schelen hoe een ieder jou het liefste heeft? Ik lees je comments doorgaans met plezier, deel je muzieksmaak niet en zo zullen er nog wel meer dingen zijn, maar Ik zou je inbreng missen als je niet meer op GS zou verschijnen.

Zo, dat kreeg ik me toch maar mooi uit m'n toetsenbord zonder dat er voodoo of wat ook aan te pas hoefde te komen. Seriously, ik meen het wel. 't Gaat ook mij niet om winnen, al zal dat soms de gedachte zijn. Graag ruil ik al die troep in voor betere of geestiger comments. Volgend jaar trouwens een Elfstedentocht, eind februari. Het VFGI faciliteert de hele handel.

nattebever | 29-10-08 | 21:25

He redactie, kunnen we weer een MIDNR-achtig evenement verzinnen voor vrij- zater- of zonnacht? Als het even meezit, ben ik ook weer van de partij.

Nietvoordekat | 29-10-08 | 21:21

Rammstein | 29-10-08 | 21:12
Gewoon hier verder zwammen dan.

JosVerbeek | 29-10-08 | 21:17

nattebever | 29-10-08 | 21:00 Danks, ik vind dat boek van hem ook erg goed.
Handboek | 29-10-08 | 21:03
Met je laatste zin zit je in de goede richting. De wetenschap zit continu het wereldbeeld te F5en (we zitten tenslotte op GS) en geen wetenschapper die zichzelf serieus neemt zal ooit zeggen dat het 'af' is. Een geloof of religie daarentegen pretendeert een compleet en volledig juist wereldbeeld te bieden en houdt dit ondanks overduidelijk bewijs van het tegendeel stokstijf vol. Ik kan me vergissen (hoop ik zelfs), maar volgens mij zit jij ook in die hoek.

JosVerbeek | 29-10-08 | 21:16

@nattebever 21:14 Nee, ik bedoelde het simpel, zoals een ieder me het liefste heeft: geen kans, op winnen.

Rammstein | 29-10-08 | 21:15

Rammstein | 29-10-08 | 21:12
Dat vinden zelfs mannen een kudt-topic.

nattebever | 29-10-08 | 21:14

-t ofcourse.

Rammstein | 29-10-08 | 21:12

"Kansloos" springst to mind when viewing the néxt topic.

Rammstein | 29-10-08 | 21:12

Handboek | 29-10-08 | 21:03
Een term als 'wetenschapsgeloof' is totaal onzinnig. Wat zonder bewijs wordt aangedragen kan zonder bewijs verworpen worden.
Dat is de praktijk in en van de wetenschap, meer specifiek: dat is de manier waarop wij kunnen kennen.

Als jij je zo nodig wilt vermoeien met al duizenden keren weerlegde sprookjesverhalen, be my guest. Ik ga daar m'n tijd niet aan verspillen. Je bent een atheîst ten opzichte van alle geloven die jij niet aanhangt, wist je dat? Beetje het bestaan van Wodan ontkennen hè, vuile heiden dat je er rondloopt.

nattebever | 29-10-08 | 21:09

@ Handboek | 29-10-08 | 21:03
Inderdaad, ik ben geen oud Fin (Vikingen) maar een oud Griek (Hellas) en zou graag de prijs op het hoofd van God (Uranus) claimen.
Ik ben een Heiden.
Quote uit bovenstaande artikel "Is ze niet gelovig -of nog erger: heiden-"

Satanachist | 29-10-08 | 21:09

@Big Ern 21:04 Thanx sweetee, die miste ik nog.

Rammstein | 29-10-08 | 21:04

kansloos

Big Ern | 29-10-08 | 21:04

LOL @ kindervolk hiero...

da wizard | 29-10-08 | 21:03

@Satanachist | 29-10-08 | 20:48
Laat me raden: Je bent geen Fin!
@JosVerbeek | 29-10-08 | 20:49
Ik denk eerder dat de meeste het niet zullen doen. Er zullen er een paar zijn die het wel doen. Daarom duurt het ook zo lang voordat nieuwe inzichten geaccepteerd worden. Wellicht is het nuttig eens anders naar gelovigen te gaan kijken. Er zijn er een hoop die het wel doen. In allah-termen heten die mensen volgens GS 'afvalligen'.
@nattebever | 29-10-08 | 20:51
Als het echt zo overbodig is waarom verdedig jij je wetenschapsgeloof dan zo? Je gaat nog met vaktermen gooien ook. Het komt wel binnen hè? Er is een verschil tussen onvolledig en onjuist overigens.

Handboek | 29-10-08 | 21:03

Ja. Erger eigenlijk.

Elisabeth2 | 29-10-08 | 21:02

typische jezuïetenstreken op die site. Denk je te registreren om te reageren, blijk je abonnee te moeten zijn

Mocrosoft | 29-10-08 | 21:01

Zie je ? Net wijven.

Rammstein | 29-10-08 | 21:00

Handboek blijkt geen bestseller.

Satanachist | 29-10-08 | 21:00

Big Ern | 29-10-08 | 20:58
707! Doe maar zwart.

JosVerbeek | 29-10-08 | 20:59

Iemands moeders zuigt piemel in de hel??
Ach wat, zolang ik niet hoef (terug) te zuigen vind ik het wel best.
Relax bij 't alom aanwezige haardvuur en geniet van je after life.

ZSU-23-4 | 29-10-08 | 20:58

JosVerbeek | 29-10-08 | 20:55
Ik ben dit jaar tot de conclusie gekomen dat ik elke dag als mn laatste leef.
Maar vooruit, melk en suiker?

Big Ern | 29-10-08 | 20:58

Big Ern | 29-10-08 | 20:46
Dank voor het warme welkom. Maar mag ik het bij koffie laten vanavond? Het is tenslotte nog geen weekend:)

JosVerbeek | 29-10-08 | 20:55

@gentle giant | 20:44
Voor een linkse krant idd goed te pruimen.

fuckje | 29-10-08 | 20:53

Rammstein | 29-10-08 | 20:42
Zou een reden moeten zijn voor een ban. Fin ik wel.

nattebever | 29-10-08 | 20:52

Handboek | 29-10-08 | 20:44
De wetenschap is nooit volledig. Daar heb je geen handboek voor nodig. Dat religie overbodig is, weet elk blind paard. Op een paar onnozelaars na.

Niet getreurd, je kunt altijd nog terecht bij de FSM, zie www.venganza.org/

nattebever | 29-10-08 | 20:51

Robert Irving III | 29-10-08 | 20:44
Dat staat anders nergens in de algemene voorwaarden, of zie ik dat verkeerd?
Handboek | 29-10-08 | 20:44
Toch zijn de meeste wetenschappers bereid om een theorie terzijde te schuiven als bewezen wordt dat ie onjuist is. Een gelovige heb ik nog nooit zoiets zien doen.

JosVerbeek | 29-10-08 | 20:49

Rammstein | 29-10-08 | 20:42
GrinnikT.

Elisabeth2 | 29-10-08 | 20:48

@ Handboek | 29-10-08 | 20:44
Nee, hij heeft het over mijn moeder, en hij heeft gelijk. Ze zuigt piemels in Hel, heel veel. Haar verdiende loon.

Satanachist | 29-10-08 | 20:48

Mensen help!
De duvel zit in t handboek!
*houten staak stevig omklemt*

Big Ern | 29-10-08 | 20:47

JosVerbeek | 29-10-08 | 20:42
Goed om je weer in de panelen te zien rondwaren!
*absinthje uitschenkt voor onze Jos*

Big Ern | 29-10-08 | 20:46

*kijkt in handboek* nee

(R)evolutie | 29-10-08 | 20:45

Ik neem aan dat Stockton het bij zijn eigen moeder houdt? Niet eens origineel! Jammer hoor!
Mooi dat er eindelijk een serieuze reactie uit de protestantse hoek komt. Karig dat er net even geen bontkraagjesrelletje is, dus moeten de Gristenen er weer aan geloven. Toch vreemd voor een clubje dat zich rechts profileert om dit linkse gedachtegoed uit te dragen.
Het gejammer dat 'de wetenschap' dit onmogelijk maakt geeft alleen maar aan dat wetenschap net zo goed een religie is met een aantal onwrikbare dogma's. Er zijn te veel verhalen om het onmogelijk te laten zijn. Blijkbaar is de wetenschap nog niet helemaal volledig..
Check dit maar eens: bijbelofnewage.info/Bevrijding%20van%2... Het komt uit dezelfde hoek maar levert genoeg zoektermen om zelf eens verder te kijken.

Handboek | 29-10-08 | 20:44

@fuckje | 29-10-08 | 20:36, ik heb een proefabonnement ( € 6,- ) en het valt me niet tegen, heel veel GeenStijl, maar ook goede diepgaande stukken.

gentle giant | 29-10-08 | 20:44

Ja, we hebben RECHT op nog een artikel vandaag! *kijkt op horloge*...

Robert Irving III | 29-10-08 | 20:44

Big Ern | 29-10-08 | 20:42
Stockstra is EVIL....

Elisabeth2 | 29-10-08 | 20:43

Dit is echt een zwaar topic, mensen kunnen niet op hun woorden komen.

(R)evolutie | 29-10-08 | 20:43

bottehond | 29-10-08 | 20:08
Yep. Hij haalt z'n inspiratie doorgaans uit mijn comments, maar aan bronvermelding heeft hij een broertje dood. Enfin, hoeft ook niet in columns.

nattebever | 29-10-08 | 20:43

@ (R)evolutie | 29-10-08 | 20:40
De aanval bewaar ik voor de eerste uitdrijver die ik hier zie.

Satanachist | 29-10-08 | 20:43

@Elisabeth2 20:41 Ja, nieuw topic, want de woorden 'wijven" en "kansloos" zijn al gevallen !

Rammstein | 29-10-08 | 20:42

Big Ern | 29-10-08 | 20:40
Ja, klopt. Ik miste geenstijl ook al heel erg. *snif* Maar soms gaan de zaken voor het F5-je ;-)

JosVerbeek | 29-10-08 | 20:42

Elisabeth2 | 29-10-08 | 20:41
Stockstra heeft de redactie overgenomen, tijger.

Big Ern | 29-10-08 | 20:42

Liesbeth 666 Venema

Evil Joe | 29-10-08 | 20:41

Zo, GS maakt zich er ook weer met een Jantje van Leiden mee af. Het laatste bericht om 16,47 uur.

Elisabeth2 | 29-10-08 | 20:41

Ha Jos, das een tijd gelee!

Big Ern | 29-10-08 | 20:40

Satanachist | 29-10-08 | 20:28
LOL
Ik had eigenlijk een aanval verwacht.

(R)evolutie | 29-10-08 | 20:40

Vind Stockton erg goed:)
Ik heb net uit de goudvis een boze geest gedreven door drie keer over de rand van de kom te draaien.
Dat Bevrijdingspastoraatgedoe is vergelijkbaar met de befaamde krokodil onder het bed van kleine kinderen. Wat een dom en irrationeel gezeik!

JosVerbeek | 29-10-08 | 20:40

contrastvloeistof | 29-10-08 | 20:35
Neen!
Postuum nog excuses, ik heb t licht gezien.
Mijn eega zegt dat manne toch niet kunnen veranderen, ik bewijs keer op keer het tegenovergestelde.

Big Ern | 29-10-08 | 20:37

@bottehond | 20:08
Drie keer per week een reden om " Trouw " te leze, idd.

fuckje | 29-10-08 | 20:36

@Ern U blijft bij het verleden?

contrastvloeistof | 29-10-08 | 20:35

contrastvloeistof | 29-10-08 | 20:29
Die heeft ie allang op het vorige draadje, bijna 300 zellufs.
*trots op Stockstra is*

Big Ern | 29-10-08 | 20:32

@al zou stock de 200 ontopic reaguursels gaan halen?

contrastvloeistof | 29-10-08 | 20:29

Nietvoordekat | 29-10-08 | 20:18

Helaas je linkje werkt niet...

Badeendje | 29-10-08 | 20:29

Persoonlijk doe ik alleen aan borstvergroting door middel van handoplegging.

Dr.Zeldenrust | 29-10-08 | 20:29

@ (R)evolutie | 29-10-08 | 20:14
Nee, ik vind het alleen vreemd dat klagers over taalfouten in het zelfde bericht een taalfout maken.

Satanachist | 29-10-08 | 20:28

Satanachist | 29-10-08 | 20:09
bent U leraar?
dislekties?
nee?
ik ook niet

(R)evolutie | 29-10-08 | 20:14

Nou, over bezeten katten gesproken:
tinyurl.com/6csh2v
Griezelig gewoon.

madmaddy | 29-10-08 | 20:13

Het is mij ook wel eens ontvloden: ectoplasma... een huiveringwekkende ervaring. Vrouw Paap dacht dat het sigarettenrook was. Proest. Bij mij kan het overigens niet aangetrokken zijn door intelligentie, daar dit schittert door absentie.

Jaap de Paap | 29-10-08 | 20:10

@ Schaar | 29-10-08 | 20:05
Nice move.
@ tomba | 29-10-08 | 20:05
Inderdaad, ze laten bijvoorbeeld een zin niet meer met een hoofdletter beginnen.
Om te huilen gewoon.

Satanachist | 29-10-08 | 20:09

@Natte Een Pleidooi is iets te veel eer. Dit laat ik graag aan de beroepsgroep over.
Waarvan geen akte.

contrastvloeistof | 29-10-08 | 20:09

nattebever | 29-10-08 | 20:03

Column van de Createur d'Automobiles gelezen over feminisering?
Meesterlijk. Slimme vent (beetje intellectuele bangerik, maar goed).

bottehond | 29-10-08 | 20:08

wat een taalgebruik, elke keer dat er hier een bericht geplaatst wordt, *breekt* er iets..

tomba | 29-10-08 | 20:05

Doorgaans Nooit | 29-10-08 | 18:58

Ectoplasma gebruik als pleepapier als ik het tegenkom. Ectoplasma my ass.

bottehond | 29-10-08 | 20:05

contrastvloeistof | 29-10-08 | 19:59
Als iets een wijvenstudie is, trekt dat vaak mannen aan, maar 't verandert niet de aard van de studie. Nou ja, mannen, da's al te veel eer - metroseksuelen en verwijfde types die denken je op die manier makkelijker aan de neukerij toekomt.

Wat een interessante edoch onjuiste gedachte is.

En kom nou eens door met je pleidooi voor grammaticale fouten.

nattebever | 29-10-08 | 20:03

@waarom is geen vraag Natte.
En ik wil u verzoeken niet zo te happen en vooral ontopic te blijven.

contrastvloeistof | 29-10-08 | 20:02

contrastvloeistof | 29-10-08 | 19:41
Zie 19:44: Waarom pleit jij voor mensen die grammaticale fouten maken?

nattebever | 29-10-08 | 19:59

@Natte Hoeveel mannelijke psychologen zijn er en hoeveel van het vrouwelijk geslacht?
Vragen vragen....
U heeft het antwoord!

contrastvloeistof | 29-10-08 | 19:59

Google even op "DE EXORCIZANDIS OBSESSIS A DAEMONIO" en je kan met het echte werk beginnen.

napelt | 29-10-08 | 19:58

"Ghostbuster resp. genezingsweekenden" ??
Valt me toch nog mee dat ze niet teruggrijpen op hun oude religieuze rituelen,-
zoals de brandstapel, de waterproef, de vier paarden proef en radbraken, - om satan
uit een ziek lichaam te verdrijven.

Mr. Bator | 29-10-08 | 19:58

Lekker eng. Ik zit al met gekamde haartjes in piyama te wachten op Eukalipta.

Hasjhies? | 29-10-08 | 19:56

nattebever | 29-10-08 | 19:52
En dat terwijl SPSS het meeste werk doet...

dr.spin007 | 29-10-08 | 19:55

G. Patton | 29-10-08 | 19:44
Geh, de meeste spiegologiestudenten stralen op het vak statistiek, uitgerekend het enige vak dat in die hele studie de moeite waard is. Verder is het vooral het staren naar de navel en je afvragen hoe het toch komt dat die wetenschap in pakweg 150 jaar nog steeds niet verder is gekomen dan 'Inleidende beschouwingen'.

't Is een wijvenstudie, kansloos dus.

nattebever | 29-10-08 | 19:52

@Satan Daar ligt niet mijn ambitie.

contrastvloeistof | 29-10-08 | 19:51

Ik pleit voor te stoppen met komma neuken, woordt neuken en letter neuken

(R)evolutie | 29-10-08 | 19:48

Ah, weer eentje die spiegologie is gaan studeren om zichzelf te leren kennen en de eigen problemen meester te worden.

Is nog niet helemaal gelukt geloof ik ;-).

G. Patton | 29-10-08 | 19:44

contrastvloeistof | 29-10-08 | 19:41
Waarom?

nattebever | 29-10-08 | 19:44

@ contrastvloeistof | 29-10-08 | 19:41
U pleit voor hun? U is advocaat?

Satanachist | 29-10-08 | 19:43

@natte Ik pleit voor mensen die grammaticale fouten maken.

contrastvloeistof | 29-10-08 | 19:41

Genezingsweekenden, jawel. Toch vangen mensen met geamputeerde benen, armen e.d. altijd maar weer bot met hun stompies. Als er nog stompies zijn, dat is.

Ik pleit voor het amputeren van de armen van de organisatoren van dat soort flauwekul en overigens voor de afschaffing van het godsdienstig bijzonder onderwijs, al is dat wat off-topic.

nattebever | 29-10-08 | 19:35

Rule #1 - God came into my house and I killed him.
Rule #2 - I will kill anyone who comes into my house like I killed God.
Rule #3 - Give me one dead body before sunrise and I'll let rule #2 slide.
www.dreadcentral.com/reviews/house-200...

Satanachist | 29-10-08 | 19:29

En dan te bedenken dat onze machthebbers dit soort blaadjes leest..

Pandora | 29-10-08 | 19:26

Jaag tevens Chili Palmer uit uw omgeving.
Intelligentie oefent een sterke aantrekkingskracht uit op de lagere geesten.
Met name het bezigen van wereldvreemde taal maakt een diepe indruk
en imponeert ze mateloos. Behoed u derhalve voor ja-knikkend ectoplasma.

Doorgaans Nooit | 29-10-08 | 19:23

Bezat, bezatte, bezeten?

Zijkstraaljagert | 29-10-08 | 19:20

Mocht u last hebben van monotheïstische ideeën die u niet opzij kan zetten ben ik bereid god bij u uit te drijven. Ik sta dan ook bekend als een godbuster. Heil Hades.
www.youtube.com/watch?v=LYkAEjcbbmk

Satanachist | 29-10-08 | 19:20

Nietvoordekat | 29-10-08 | 18:03

Hoe klein is ie bij jouw???

Badeendje | 29-10-08 | 19:18

Wat een intrigerende man ; Driemaal Hoezee wat spannend ik krijg er natte sandalen van.

Rang | 29-10-08 | 19:15

Doorgaans Nooit | 29-10-08 | 18:58

Nalezing leert mij, dat uw reactie op zichzelf staat, en geen context met de reaguurpanelen vertoont, derhalve.
Vanwaar dit intro?; en bedoelde u niet: vermeende intelligentie, daar onnozelen, in uw optiek in de periferiek acterend (?), een belabberd waardeoordeel geven.

Chili Palmer | 29-10-08 | 19:15

Pica's lijken als twee druppels water.

Badeendje | 29-10-08 | 19:15

@stock van welk blogje ben jij afkomstig?

contrastvloeistof | 29-10-08 | 19:09

zet Dj Paul-your mother sucks cocks in hell keihard aan en belt het dinnetje op

DenLangel*l | 29-10-08 | 19:05

Stockton weet de eerste aanblik onzer vertrouwde site met dergelijke topic-titel, sneller te vulgariseren dan ieder ander rookie ooit deed. Daar doet het verder lezen niets aan af. Als dit de trend wordt, al dan niet reactionair op eigentijdse mediumverloederings-discussie, moet ik toch even protesteren.
Ik ben tenslotte wel aangewezen op GS met z'n rappe publiek.

Chili Palmer | 29-10-08 | 19:00

Jaag vooral bottehond uit uw omgeving.
Intelligentie oefent een sterke aantrekkingskracht uit op de lagere geesten.
Met name het bezigen van wereldvreemde taal maakt een diepe indruk
en imponeert ze mateloos. Behoed u derhalve voor ja-knikkend ectoplasma.

Doorgaans Nooit | 29-10-08 | 18:58

Schoorsteenveger | 29-10-08 | 18:52
Ha, die heb ik voor het maken van websites!

Big Ern | 29-10-08 | 18:53

Ik zou zoiets niet tegen een zekere rapper uit Woensel-West durven zeggen.

Bigi Bana Boy | 29-10-08 | 18:53

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:59
Zet m op jongen! Jij wordt nog wel s wat.

Flink in mekaar gebeukt ofzeau ;)

Big Ern | 29-10-08 | 18:50

Dus al die criminele finnen zijn bezeten?

El_Guapo | 29-10-08 | 18:43

goochelen

seven | 29-10-08 | 18:43

Schoorsteenveger | 29-10-08 | 18:18
Religië en googlen staan erg dicht bij elkaar. Ze huurden zelfs uitvinders in voor het juiste effect zoals Heron van Alexandrië "
Sommige van zijn uitvindingen zijn er duidelijk op gericht om het geloof in de magische krachten van de goden te versterken, bijvoorbeeld bepaalde uitbreidingen aan de tempel die deze de mogelijkheid gaf om "automatisch" de deuren te openen. "
kleine docu
www.youtube.com/watch?v=r7BHvN6rZZA

seven | 29-10-08 | 18:43

@ romax | 29-10-08 | 18:25
Hell ain't a bad place to be. Bon Scott zong het, dus is het waar.

darmflora | 29-10-08 | 18:41


Gott weiss ich will kein Engel seinnnnnnnnn.
*whistles*

Rammstein | 29-10-08 | 18:33

Mijn god zeg anno 2008. Toen ik de gristenen leerde kennen, kreeg ik de moslims lief.

UOYKCUF | 29-10-08 | 18:31

romax | 29-10-08 | 18:25
Wij kunnen het weten, als inwonerTs van Nederland.

Nietvoordekat | 29-10-08 | 18:26

hoe dan ook, het is goed vertoeven in de hel

romax | 29-10-08 | 18:25

Ja hoor, daar is die neanderthaler weer, de eerste nep homo-sapiens die Kouwes bewoog tot de edele Dichtkunsdt. Komt ie nou nog?

DonQ. | 29-10-08 | 18:22

Felicitas Goodman heeft een interessant boekje opgengedaan over een waar gebeurd exorcisme-verhaal
www.amazon.com/Exorcism-Anneliese-Mich...
en.wikipedia.org/wiki/Anneliese_Michel...
Is nog een leuke film van gemaakt ook. "The Exorcism of Emily Rose"
en.wikipedia.org/wiki/The_Exorcism_of_...
Hier laat het geloof zich van een van zijn donkerste en slechtste kant zien. Die trut Venema herhaalt wat velen beweerden en beweren, tot de Paus toe, namelijk dat er een onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen een psychische aandoening en bezetenheid. Hier wordt dus glashard gesteld dat de duivel als externe entiteit, los van de persoon in kwestie, zou bestaan en dat deze entiteit letterlijk bezit zou nemen van die persoon.
Het vervelende is natuurlijk dat er geen enkel sluitend bewijs is voor het bestaan van die duivel, anders dan de indirecte 'bewijzen' van mensen die a priori in die duivel geloven, en dus altijd het gelijk aan hun zijde hebben. En daar komen dan ongelukken van.
Het meest irritante is nog dat gelovigen menen precies aan te kunnen geven wat de werken van God zijn en wat de werken van de Duivel zijn. Een leuk spelletje met 'het schuivende glas' bijvoorbeeld wordt door de meeste Christenen als duivels spel gezien, en omgeven met allerlei vage 'waarschuwingen' dat men met vuur zou spelen. Waar bemoeien ze zich mee, waar baseren ze zich op, hoe weten ze dat allemaal zo zeker?
Allemaal truukjes, eeuwenoud, van de priesters om ons gecontroleerd bang te maken en bang te houden, bijna uitgestorven maar hardnekkig aanwezig.

Schoorsteenveger | 29-10-08 | 18:18

Sinds ik een Biostabil (c) buttplug draag ben ik nooit meer bezeten.

Conan de Rabarber | 29-10-08 | 18:15

Sarcouzy verliest een rechtzaak tegen een fabrikant die voodoo-poppetjes van hem (met gebruiksaanwijzing voor naaldgebruik) op de makt heeft gebracht.

Motivatie: ding is vorm van vrijheid van meningsuiting. En nog iets met humor.

Inderdaad, vrijheid van demonisering dient ten alle tijden verdedigd te worden!

Waterlander | 29-10-08 | 18:15

@Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:59
Succes met de economie ! We zullen je missen noch ontberen.
Hou een sop over je leeftijd btw. Je hebt je allang bewezen.

DonQ. | 29-10-08 | 18:14

Als ik hulp nodig heb bel ik zondag wel naar HelpDesk-live.
En de Excorcist is een heidense film.

Lets Kuttekrap | 29-10-08 | 18:14

Na Hoxha met zijn topic over een hondje die voor poesjes zorgde is dit een nieuwe sollicitatie voor SBS Hart van Nederland'. Ik hoorde net van de redactie dat ze uiterst gecharmeerd zijn van de poezenfoto.

Einde van de Domheid | 29-10-08 | 18:13

Ik merk op dat de prominente en wereldvermaarde psychologe Liesbeth Venema (let op: de toekenning van een Nobelprijs is slechts een kwestie van tijd) haar verhaaltje publiceerde in de rubriek "opinie". Niet in de wetenschapssectie. (Heeft het ND uberhaupt wel een wetenschapskatern?)

Verder stel ik voor dat we ophouden met pogingen ggristenen te demoniseren. Volgens Venema zijn onze mannenbroeders en zuster immers prima in staat om dat zelf te doen.

MrPeach | 29-10-08 | 18:10

Modderkip | 29-10-08 | 17:13 Geloof me, de pentagram was geiler. :(

campion | 29-10-08 | 18:09

Mensen die een beetje commercieel ingesteld zijn zien toch ook kans om overal munt uit te slaan! Wat dat betreft zijn de wonderen de wereld nog niet uit.......
Jezus zou ze de tempel uitgejaagd hebben!

Frederik Puntdroad | 29-10-08 | 18:06

Slakkenman | 29-10-08 | 17:59
Klopt waarschijnlijk wel, maar ik zal niet zonder reden iemand een snotneus noemen. Als iemand zich duidelijk profileert als puber, en het verdient een puber genoemd te worden, bij Leen dan zal ik hem een puber noemen. En mensen die zich superieur voelen over iemand die duidelijk zijn best doet om toch een klein beetje intelligent over te komen, hebben meestal een veel te kleine ***.

Nietvoordekat | 29-10-08 | 18:03

da wizard | 29-10-08 | 17:45

je kunt natuurlijk als arrangement aangegeven dat je bij GOD hebt
aangeklopt maar op de deur stond van 1100 tot 2050 op vakantie.

Eurotokkie | 29-10-08 | 18:02

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:59
Succes, ik duim voor je morgen. En kudo's voor je comments.

*Free Erlkönig!**out*

Jaap de Paap | 29-10-08 | 18:01

handsomedevil | 29-10-08 | 17:55
Werkt ook niet als de duivel het doet, gekkie.

grace | 29-10-08 | 17:55
Zie de edit van het eerste reaguursel.

Eurotokkie | 29-10-08 | 17:57
*raadt Euro de behandeling van handsomedevil aan*

Nietvoordekat | 29-10-08 | 18:00

@ niet voor de kat
We zijn allemaal 17 geweest, maarja als mensen ouder worden en vinden dat ze geen puber meer zijn gaan ze zich nou eenmaal superieur voelen, geeft het tien jaar en dan ga je ook mensen snotneus enzo noemen

Slakkenman | 29-10-08 | 17:59

Ik moet Jaap, Modder, Wizard, Sproetsel, Don, Ern en alle andere reaguurders teleurstellen. Mijn aanwezigheid is vereist in de economie-boeken, voor welk vak ik morgen een examen heb. Moet leren...

De zwaarste dag heb ik vandaag gehad. Was geen pretje. Vergeleken met vandaag wordt economie een wandeling door het park.

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:59

vind wel dan mijn computer de laatste tijd raar doet zou er ook zo
een mannetje inzitten ?

Eurotokkie | 29-10-08 | 17:57

Lekkere titel weer... Echt dekkend voor de inhoud! Proficiat!

grace | 29-10-08 | 17:55

Okee, ik heb me vrouw heur hart nu met een houten staak doorboord. Ik heb een zilveren kogel door der lijf geschoten en met wijwater besprenkeld. Maar ze beweegt nog steeds. Wat nu?

handsomedevil | 29-10-08 | 17:55

@da wizard | 29-10-08 | 17:49

Aha, meneer is een verzuurde bejaarde met een afgedankte pc van zoonlief?

Modderkip | 29-10-08 | 17:53

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:49
Ja, ik kende 'm ook alleen maar van de verrekijk. Meesterlijk, creatief brein die vent. Nog steeds actueel ook; dat vind ik knap van hem.

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:52

da wizard | 29-10-08 | 17:49
"Uit de baarmoeder geslingerd kutjong" is een leukere manier om iemand van geringe leeftijd te beledigen. Maar je komt er nog wel.

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:51

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:44
'k Heb de goede man nooit gekend. Ik kijk slechts naar zijn werk, wat overigens voortreffelijk is.

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:49

@Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:46
Haarloos kutjong, ga je moeder pesten...

da wizard | 29-10-08 | 17:49

Modderkip | 29-10-08 | 17:42
Over één maand pas. De reden dat ik mijn leeftijd liever niet openbaar maak, is omdat dat een naar soort reflex bij sommige reaguurders van de "oude garde" (in meer dan één zin) op roept, en daarmee elke mogelijkheid tot diepzinnigheid grondig affakkelt. 't Schijnt echt een doodszonde te zijn om 17 te zijn. Mijn schuld overigens niet, daar moet men mijn ouders op aankijken.

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:46

Jammer dat je door zelfmoord in de Hell komt.
Het zou zo lekker opruimen in die Christengemeentes...

da wizard | 29-10-08 | 17:45

de hel is de ander, goed boek, lezen zult gij

brain damage | 29-10-08 | 17:44

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:38
Als een grootheid als Jim Henson (oké tis geen Leen) plaats voor je maakt, doet het bouwjaar er niet meer zoveel toe, me dunkt.

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:44

1990 ?
Was een mooi jaar.
Vandaar dat je geen morse kent.

Big Ern | 29-10-08 | 17:44

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:39
*maakt gracieuze buiging jegens publiek*

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:43

Natuurlijk worden er piemols gezogen in de hel. In de hemel zijn zulke slapjanussen dat er niets te zuigen valt.

piquant | 29-10-08 | 17:43

Geen gef*ck met mn moeder gvd! Heeft mn vader al een keer gedaan en de gevolgen zijn nog merkbaar.

JamesHuntLive | 29-10-08 | 17:43

ik heb elke zondagochtend een demon in m'n kop, zoiets heet een kater
666 satan

brain damage | 29-10-08 | 17:42

@Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:38

Monsigneur is 18?

Moet kunnen. Toen ik 18 was, was ik al welgesteld.

Modderkip | 29-10-08 | 17:42

DonQ. | 29-10-08 | 17:38
Bij het "nemen"-deel moest ik gelijk aan Bos denken. Ook de manier waarop iedereen royaal genaaid werd, deed een lichtje branden.

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:41

Wát een topic.
* hoed afneemt *

Lewis | 29-10-08 | 17:40

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:33
Dat is edel, wat je daar zegt. Ga ik geheel gesticht aan de bami nu

*pinkt traantje weg vanwege Niet's mooie introspectie*

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:39

Big Ern | 29-10-08 | 17:28
Frequente reaguurders met een goed geheugen zouden zich mijn echte leeftijd misschien kunnen herinneren. Na het openbaar maken van het aantal jaren dat ik op deze aardkloot heb mogen vertoeven, was ik meteen het middelpunt van een hetze en het pispaaltje van het hele reaguurderspaneel. Mocht u echt mijn leeftijd willen weten, in dat jaar is de geestelijk vader van de Muppets overleden. Verzoek ik u hierna ook nog mij te beoordelen op mijn reacties, in plaats van mijn leeftijd.

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:38

@Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:30
Dat was de parafrase ja, lol !

DonQ. | 29-10-08 | 17:38

Off topic
@red, wordt er vanavond nog sjinees gehaald of is Kouwes onbetaalbaar geworden?

DonQ. | 29-10-08 | 17:36

"Probeert met advies van forum zijn satanistische hond te genezen."

viezeman | 29-10-08 | 17:34

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:28
Helaas, Nietvoordekat moet je teleurstellen. Hoewel ik geen onaardige schrijverT ben, vrees ik dat mijn talent zelfs niet genoeg is om Leen zijn teenslippers te mogen omschrijven. Met andere woorden, ik ben bang dat ik Leen te kort doe. Immers, al het door de mens (behalve door Leen) gemaakte werk is niet perfect, en zelfs perfect is niet goed genoeg voor Leen. Het doet mij pijn mede te delen dat ik slechts een mens ben. Helaas niet meer, gelukkig niet minder.

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:33

Wie is Stockton?
-edit- Gezien je beroep zou je dat ook zelf kunnen uitvogelen.

Flounder123 | 29-10-08 | 17:32

Nou zo kan ie wel weer he met die kop...

Gentry | 29-10-08 | 17:31

Mits Liesbef Velemalen het doorslikt ben ik bekeerd.

R.B.Scott | 29-10-08 | 17:30

DonQ. | 29-10-08 | 17:27
(wouterbosversie)

En de lamzak kwam tot Wouter Bos om te ontvangen en de werkende kwam naar Wouter Bos om te geven en de meute kwam voor de belastingen en Wouter Bos nam en gaf niks terug en nu heeft de lamzak een uitkering en de werkende geen geld meer. En voorwaar was dit een daad van grote macht en zij waren vol walging want zij waren allen blind.

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:30

Alles beter dan een zuiderkruis in je voorbibs toch ?

SyntaxError | 29-10-08 | 17:28

Dat ze 63 jaar na dato hier nog voor bidden, onbegrijpelijk. Ik vind bidden per definitie onbegrijpelijk maar dit slaat alles.

dr.spin007 | 29-10-08 | 17:28

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:27
Van na de dienstplicht zeker?

Big Ern | 29-10-08 | 17:28

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:26
Laat maar zien dan. Ik denk ook dat het een bestseller kan worden, maar bij jaap is het altijd: eerst zien, dan geloven. Wel een beetje makkelijk trouwens: als je een boek over Leen schrijft, is dat al een voorsprong natuurlijk. Net als dat je over Seth Gaaikema of Wim Kan zou schrijven: bij voorbaat uitverkocht natuurlijk.

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:28

Big Ern | 29-10-08 | 17:25
Sorry, ik speel geen galgje (?)

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:27

Bijbelcursus deel 3

En de beenloze kwam tot Grrrristus om te ontvangen en de gebochelde kwam naar Grrrristus om te geven en de meute kwam voor de wonderen en Grrrristus nam en gaf en nu heeft de beenloze een bochel en de gebochelde 4 benen. En voorwaar was dit een daad van grote macht en zij waren vol ontzag want zij waren allen blind.

*plop*

DonQ. | 29-10-08 | 17:27

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:22
Als ik een boek over Leen had geschreven, was het een bestseller geworden. Het gaat hier wel over Leen, ja?

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:26

sorry, zit weer s te morsen...

Big Ern | 29-10-08 | 17:26

assclowns rule

brain damage | 29-10-08 | 17:25

Het is DE hel Stockton.
HST draait zich om in zijn graf.

lono | 29-10-08 | 17:25

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:21
- --- --- - - --- - --- --- --- - - --- - - - ---

Big Ern | 29-10-08 | 17:25

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:20
You're right, Nietvoorde.
En ja: een boek schrijven kun jij ook. Maar krijg je het ook uitgegeven en verkocht in een oplage, gelijk aan die van Leen? (en dat al een paarhonderd jaar)...

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:22

Big Ern | 29-10-08 | 17:19
z0 t13p 1k 4lt1jd. 1337 h4x0rzz

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:21

*houten staken en zilveren kogels toch nog maar niet de deur uit doet*

Big Ern | 29-10-08 | 17:21

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:15
God is een ghostwriter voor Leen. Maar hé, een boek schrijven kan ik ook. Men ziet mij ook niet beweren gelijk te zijn aan Leen. Ik zeg altijd maar zo: er is er maar één, en dat is Leen.

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:20

Nu zie ik ineens waar het topic over gaat: Gristenidioterie. Afvoeren, de hele CU.

Framoes | 29-10-08 | 17:19

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:13
Er is iets goed mis met je toetsenbord.

Big Ern | 29-10-08 | 17:19

Stockmans gaat vooruit *kuch*
Op naar de 'Wonder van het kruis'-conferentie te Curacao met Father Merrin.

DonQ. | 29-10-08 | 17:18

Sproetsel | 29-10-08 | 17:15
Zul je zien: heeft ie binnenkort een voorbips, waar eerst zijn kraantje zat.

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:16

Gek he dat dit soort maniakaal creationisme lachwekkend werkt en we er intussen wel gewoon door geregeerd worden.

In de sfeer van inspiratie hier alvast een paar waardevolle presentatie over militant atheisme ;-)

--> Richard Dawkins: www.ted.com/index.php/talks/richard_da...

Karlskrona | 29-10-08 | 17:16

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:14
God Is toch gewoon een andere aanduiding voor Leen?

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:15

Hoorde trouwens dat Regilio Tuur ook aan glaasje draaien heeft gedaan.

Sproetsel | 29-10-08 | 17:15

Al dat geleuter over God alhier... What about Leen?!?

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:14

Sproetsel | 29-10-08 | 17:12
1k v3r0ntschuld1g m3

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:13

Bijbelcursus deel 2:
-
De blinde kwam tot de verlosser en sprak tot hem "Heer kunt Gij mij van mijn blindheid genezen?" En Grrrrristus glimlachte en zei tot hem "Ja, dat kán ik, maar ik wel wat belangrijkers te doen". "ja maar" stamelde de blinde. "scheer je weg smerig sujet" zei Grrrristus. En de mensen die dit zagen wisten, dit is waarlijk de zoon van God.
-
Amen

Fleauxe | 29-10-08 | 17:13

@campion | 29-10-08 | 17:09

Dat is best geil eigenlijk.

Modderkip | 29-10-08 | 17:13

campion | 29-10-08 | 17:09
Ja, katholieker kan niet. Boete en schuld... Klote papen.

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:13

Paus in een rolstoel is dus een geestelijk gehandicapte (wat eigenlijk een pleonasme is).

*weet eindelijk het verschil tussen een pleonasme en een tautologie*

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:13

@Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:07
Dat is g1 mop. Dat is 1 raadsel mijn waarde.

Sproetsel | 29-10-08 | 17:12

* op zoek gaat naar 2000 varkens *

McLovin | 29-10-08 | 17:12

Diepgestoord volk, die Christenen, het wordt tijd die hele zooi in een kamp te stoppen om ze massaal te deprogrammeren.
En die Venema vandaag nog met een RM in de isolatie flikkeren,
levensgevaarlijke tante die zichzelf psycholoog noemt,
daar kan Jomanda nog een puntje aan zuigen.

*Stichting Skepsis belt*

vander F | 29-10-08 | 17:12

@ Stockton: 'Kruisbeeld in haar voorbibs' is erg mooi. Ge zijt een aanwinst.

Jaap de Paap | 29-10-08 | 17:10

Ik heb nog iets veel engers, een kruisje OP mijn voorbips. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis heeft me daarmee gestraft voor mijn sterilisatie. Een bevriende brandster (branding: met soldeerbout witte littekens maken als tattoo alternatief) heeft geprobeerd er een pentagram over heen te zetten, dit was binnen de kortste keren gewoon verdwenen, en daar was dat verdomde kruis weer!!! Damn christians.

campion | 29-10-08 | 17:09

btw: het is wel erg hypocriet van mensen die een psychologische stoornis hebben (lees: grristenen) om anderen van een psychologische stoornis te beschuldigen.

Wat me nog herinnert aan een leuke mop uit de oude doos:

Hoe noem je een paus in een rolstoel?

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:07

"Niet-gelovigen en mensen die zich bezighouden met occultisme, hekserij, glaasje draaien, aanroepen van geesten en doden," televisie kijken, internetten, vrouwen die zonder hoofddoekje rondlopen.... etc.

Dat dat mens psycholoog is geworden! Met zulke achterlijk standpunt zou dat herroepen moeten worden.

dompertje | 29-10-08 | 17:07

Oh, dat verklaart het gedrag van mijn schoonmoeder.

Kartoffels | 29-10-08 | 17:06

Lolcats?!

Every day is caturday!

Modderkip | 29-10-08 | 17:06

@perpetuele zucht | 29-10-08 | 17:03: God zag dat het goed was, maar toen het slecht ging kon hem dat eigenlijk ook geen reedt schelen.

Fleauxe | 29-10-08 | 17:06

En zo zie je maar weer. Universitaire studies zeggen niets over intelligentie.

Deze mevrouw mag naast mr. Enait Faisel plaatsnemen.

Ithaca81 | 29-10-08 | 17:05

Ach gut, psychisch ging het al niet zo fijn met ze, en nou deze spychologische mevrouw erachteraan. 'n Mens zou er spontaan vrijzinnig atheïst van worden.

vader Bbraham | 29-10-08 | 17:04

Ik weet niet of ik gristenen nu uit moet lachen of zielig moet vinden. Hoe verzin je dit?

Gristenen zijn vast hartstikke goede schrijverTs. Ze hebben hun rijke fantasie ieder geval al.

Nietvoordekat | 29-10-08 | 17:03

Fleauxe | 29-10-08 | 17:01

Gods wegen zijn waar hij niet kan kruipen

*krabt hoofd

perpetuele zucht | 29-10-08 | 17:03

Ik ben blij dat ons mam het daar zo goed naar d'r zin hep.

dagrunge | 29-10-08 | 17:02

Grappig dat de exorcisten hun diensten aanbieden op het medium van de duivel.

Fleauxe | 29-10-08 | 17:01

Die mogen ze ook opnemen ...

SyntaxError | 29-10-08 | 17:00

*Cavia doet raar - belt bevrijdingspastoraat*

Zwaffelkoning | 29-10-08 | 17:00

LOL topic!

Ik heb nu de tune vd ghostbusters in mn kop. Waar zijn mn mp3s!?!?

perpetuele zucht | 29-10-08 | 17:00

plaklul | 29-10-08 | 16:58
plaklul

de Bree | 29-10-08 | 16:59

Het is niet normaal wat een onzin de christenen toch allemaal uitkramen. Nou weer propaganda via een christenkrantje, mensen mensen waar gaat dit heen. De wetenschap wordt genegeert, we gaan weer naar het jaar nul. Rationeel is een woord waar gelovigen nog nooit van gehoord hebben. Waarom zijn er toch zoveel mensen die geloven in iets wat zich nog nooit heeft bewezen het enigste tastbare zijn wat relboeken (lees bijbel en koran) die na honderden jaren van doorvertelling door een persoon zijn opgeschreven. Dat men vroeger in goden geloofde is te verklaren maar dat mensen nog steeds als schaapjes mak meelopen is niet te verklaren. Angst en hoop doet beven...

Westheimer | 29-10-08 | 16:59

Mijn moeder zuigt regelmatig piemels in Den Helder. Telt dat ook?

qaizer | 29-10-08 | 16:59

Dus als iemand helemaal geen ziektes heeft kunnen ze hem genezen?
Nou dat kan ik ook wel,brengt dat nog op dan ?

linksstijl | 29-10-08 | 16:59

Gaat het over Liesbeth “ik vind homoseksualiteit niet zo fijn en ik denk dat God dat ook niet goedkeurt” Venema ?

de Bree | 29-10-08 | 16:58

Eng mens, die Liesbeth:
"Leden van de ChristenUnie zijn het onderling oneens over het homostandpunt dat deze partij op 14 juni gaat bepalen. Liesbeth Venema-Stoppels is een van de leden die opstapt wanneer de ChristenUnie op dit punt een liberale koers gaat varen. “Ik vind homoseksualiteit niet zo fijn en ik denk dat God dat ook niet goedkeurt”, zegt de bestuursvoorzitter van de partij in Zwolle."
Zie: www.gk.nl/index.php?id=9&a=bericht...

plaklul | 29-10-08 | 16:58

Meest overbodige topic van de week gaat naar *tromgeroffel*

Stockton!

Framoes | 29-10-08 | 16:58

Yvette Lont kan het kwaad er wel uit zuigen...

MichieldeMuiter | 29-10-08 | 16:57

je vrouw die gek doet, bel 0900-rouvoet

abbi | 29-10-08 | 16:56

I don't wanna do it if Diddy did it.

Sheik Yerbouti | 29-10-08 | 16:56

En ik maar denken dat mijn moeder aan het werk is elke dag . . .

M#K0 | 29-10-08 | 16:56

Dominus Vobiscum...

RightWings | 29-10-08 | 16:55

Het mocht eens tijd worden dat dinnetje met een kruisbeeld in de voorbips op de bank verschijnt!

NieuweBuur | 29-10-08 | 16:55

dank voor de uitleg, ik durf The Exorcist nog altijd niet te kijken

gewoononbekend | 29-10-08 | 16:55

Lekker bezig Stockstra!
Men nemen een redactie en nemen die over...

Big Ern | 29-10-08 | 16:55

Gewoon opsluiten in de kelder, de deur vastspijkeren en een stuk behang er overheen. Niet meer aan denken.

kWazt | 29-10-08 | 16:54

Verwarde demonisch kwallen met een psychose?
Ah duivel uitdrijvingen, al eeuwen een smoesje van pastoren om vrouwen te betasten. Als ik demon zou zijn had ik wel wat beters te doen dan mensen bezeten maken, ik zou president van amerika worden.

Robert Irving III | 29-10-08 | 16:54

Wahaha! Goed gelachen maar die is echt niet gezond. Venema is rijp voor het gesticht.

Pittybrad | 29-10-08 | 16:54

Met zen alle dat nummer volbellen 24/7 zodat ze gek worden en het zelf allemaal nodighebben!

Karelhoudtvanbier | 29-10-08 | 16:54

Veel met knoflook zwaaien, gaat vanzelf over.

Jan936359370 | 29-10-08 | 16:53

Gewoon met bomen knuffelen. Dat helpt.

Willianus Wortelus | 29-10-08 | 16:52

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen