Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Porno-advocaat komt niet meer overeind

handjeneedanku.jpgPorno-advocaat, totaalmalloot, moeillukpratert en handenweigeraar Faizel Ali Enait weigert nog langer op te staan voor de rechtbank. Nu moet u weten dat het in Nederland een goed gebruik is dat de aanwezigen opstaan wanneer de rechters de zaal binnen wandelen. Alleen weigert onze Enait nog langer op te staan voor rechtgevende macht in dit land. Heeft namelijk iets met geloof te maken. Enait is namelijk moslim en zijn geloof schijnt voor te schrijven dat je dan niet hoeft op te staan. Want, zo stelt Enait, alle mensen zijn gelijk, dus hoef je ook niet op te staan voor een ander. Gezien zijn pertinente weigering een vrouw de hand te schudden is die redenatie natuurlijk uit zijn mond natuurlijk al van de zotte. Erger is echter nog dat Enait inmiddels van de rechtbank ook NIET MEER HOEFT op te staan als advocaat. Wel ja, geef maar weer toe aan die deze beroepsquerulant. Het is immers uitverkoop. De VVD is woedend, spreekt van “cultuurrelativisme ten top” en wil een einde aan deze “mallotigheid”. Henk Kamp zal daarom aanstaande dinsdag tijdens het gebruikelijke vragenuurtje de kwestie aan de orde stellen. Ons motto: eruit met die kwal! In een vliegtuig met die imam Fawaz en al die anderen die zich weigeren aan te passen en de weinigen zaken die wij nog kunnen scharen onder de etiquette in dit land. Geen respect voor de respectlozen!

Reaguursels

Inloggen

ik zal r voor zorge dat ie nooit meer op staat ;)

diekalekutgabber | 08-09-08 | 18:37

Toch nog een kritisch stukje gevonden (bron: www.mr-online.nl, volledige link: www.mr-online.nl/content/view/2594/173...)
“Advocaat” Mohammed E. moet blijven zitten: op school
E-mail
Geschreven door Hendrik Kaptein
maandag, 08 september 2008

Mohammed Enait heeft het gebracht tot advocaat. Maar opstaan voor de rechtbank, daar begint hij niet aan. Het strijdt met zijn geloof en (bovendien?) "zijn voor hem alle mensen gelijk". De rechtbank gaf hem gelijk, op grond van zijn "diepe geloofsovertuigingen". Hoe die rechtbank dergelijke feiten vast kan stellen blijft raadselachtig. (Het doet weer denken aan die malle rechter die in de krant schreef dat rechterlijke feitenvaststelling helemaal geen bijzondere opleiding of gaven vooronderstelt. Kennelijk is zo te zien of iemand oprecht gelovig of gewoon gek is.) Maar daarom gaat het hier niet. De politiek bemoeit zich er al mee: "mallotigheid" wordt het zitten blijven genoemd.

Daar lijkt iets in te zitten, al moet die politiek zich met het handhaven van de orde ter zitting eigenlijk niet bemoeien (of opstaan door advocaten en anderen wettelijk voorschrijven). Want Enait lijkt niet slim genoeg om te begrijpen dat opstaan niet dient om respect te betuigen aan de hogere persoonlijkheden van de rechters. Die hebben rechters niet. Zij zijn ook maar (soms te) gewone mensen. Opstaan bij aan- en aftreden van rechterlijke colleges is uiting van respect voor de rechtspleging en de rechtsorde in het algemeen. Een grondwaarde daarvan is gelijkheid, tenminste in de zin van toepassing van recht zonder aanzien des persoons. Enait spreekt zichzelf dus tegen. Als hij echt vindt dat mensen gelijk zijn, dan staat hij met voorrang op.

Toegegeven: ook anderen hebben die kennelijk slecht overgeleverde symboliek niet altijd goed begrepen. Op bezoek in het nieuwe gebouw van de Israelische Hoge Raad (alwaar Enait denkelijk niet zo gauw zal komen, of zijn Israeli's voor hem echt net zo gelijk als andere mensen?) werd het gezelschap van schrijver dezes getrakteerd op een toespraakje van de president. Een bode snelde hem vooruit en sommeerde de vergaderden om bij nadering van vorenbedoelde president op te staan. Dat is wél flauwe kul: de man was immers niet in functie. Maar ja, om niet onnodig te schofferen blijf je dan toch maar niet zitten.

Nog langer geleden zou een rechter als Abspoel Enait bij blijvende weigering gewoon de zaal hebben uitgezet. Hij gaat immers over de orde tijdens de zitting. Wie niet gewoon meedoet en eerder een beetje aandacht zit te trekken, maakt beter dan hij wegkomt. Maar heden ten dage komt daar allerhande geduvel van. "De verdediging is in haar ("zijn" voor Enait?) belangen geschaad" en al dat soort dingen meer.

Bovendien kunnen die Rotterdamse rechters hebben gedacht (voor zover zij de symboliek van zitten en opstaan zelf al helder voor de geest hadden): - Wat maakt het eigenlijk uit. Daar zit ook weer iets in. Toen een verdachte van terrorisme in de tijden van de Rote Armee Fraktion werd gemaand om alsnog op te staan zei hij: ok, als u meent dat mijn opstaan bijdraagt aan de waarheidsvinding heb ik er verder geen bezwaar tegen.

Toch blijft Broeder Mohammed Enait een ongemakkelijk gevoel geven. Voor hem zijn alle mensen gelijk, maar zelf is hij kennelijk minder gelijk dan zijn cliënten. Die kunnen immers worden geschaad door zijn op zijn zachtst gezegd onconventioneel optreden. Hij staat (pardon: zit) er immers niet als mens, maar als advocaat. Als zodanig is zijn kerntaak: het behartigen van de rechten en belangen van de verdachte, en niet het uitventen van zijn religie. Laat hem dan niet alleen blijven zitten, maar ook die toga uittrekken en iets anders gaan doen.

Maar wat dan? Eerder mocht hij geen "klantenmanager" worden bij de gemeente Rotterdam. Want in die baan moet je handen kunnen geven en dat wil Mohammed ook niet. Tenminste, niet als het om vrouwen gaat. Maar weer: voor hem waren toch alle mensen gelijk? Handen schudden of niet is natuurlijk veranderlijke conventie. Maar gegeven wederkerige verwachtingen zal weigering van een uitgestoken hand nogal eens als gebrek aan respect worden opgevat.

Zo was er laatst een vader die zijn afstuderende dochter vergezelde in de openbare vergadering van de examencommissie van de Leidse rechtenfaculteit. Met kennelijk enthousiasme gaf de man de voorzitter (bij die gelegenheid schrijver dezes) een hand, om vervolgens een vrouwelijk lid van de commissie ostentatief te passeren. Dochterlief kreeg de bul (toch gehaald, en dat met zo'n vader), waarop de man wederom op de voorzitter afstevende. Die hield zijn handen toen maar thuis, onderwijl vaderlief vriendelijk (en misschien ook wel enigszins uit de hoogte) aanziend. 'S mans aangezicht vertoonde een mengeling van verbouwereerdheid en verontwaardiging. Zelf wilde hij van die officiële meneer natuurlijk wél een hand! Wat een vernedering!

Met Broeder Mohammed had de man kunnen zeggen: Ik ben een man, en geen vrouw en dus verdiende ik een hand. Maar dan zijn we weer terug bij Mohammed Enaits belijdenis van gelijkheid. Hij doet weer niet wat hij zegt. Daarvoor is hij te dom of te fanatiek. Of gewoon te ijdel, te veel met zichzelf bezig in plaats van met mensen.

Beroep op religie, te kwader of zelfs te goeder trouw, mag niet een reden zijn om elementaire eisen van logische consistentie eenvoudigweg ter zijde te schuiven. Natuurlijk zijn er nogal wat rechtelijke en rechterlijke rituelen die weg mogen. Maar het wijken van de Rotterdamse rechtbank voor dit soort aandachttrekkerij (meer is het echt niet) lijkt eerder angst voor "gedoe" dan rechtlijnig denken en handelen. De rechtspleging is geen speelplaats waarin geestelijk en religieus andersdenkenden of gewoon eenzaam gestoorden hun al dan niet godgeslagen gang mogen gaan.

Mohammed E. kan dus geen advocaat zijn. Als "klantenmanager" slaagde hij eerder al niet. Wat blijft dan over? Terug naar school, en daar blijven zitten, om te eindelijk te leren waarop gelijkheid en recht wél neerkomen.

We Duwe | 08-09-08 | 17:00

Wanneer komt er een kritische reactie vanuit de advocatuur (Nederlandse Orde van Advocaten: zet eens een discussie over deze persoon op in het Advocatenblad! Dit persoon is de hoedanigheid van 'advocaat' niet waardig!)

We Duwe | 08-09-08 | 16:52

Juist, we snappen nu waarom deze Faizel Ali Enait zo'n vetprop is:
HIJ BEWEEGT TE WEINIG!
Zullen wu hum zwemles gevun en naarrr Marokko laten zwemmun?
Da's gezond voorrrr ons en voorrr Hem.

Rubbenz | 08-09-08 | 16:10

Deze meneer moet eens een baan gaan zoeken.

Martinus_van_Oranje | 08-09-08 | 16:03

Vliegenmepper & mugla:

Net als islam begint ironie met een i...

T@ Riest:

Hassan kan de Ramadan niet an en slobbert sushi in Japan. (8 uur later)

Hassan Himmler

Hassan Himmler | 08-09-08 | 15:38

Een Argentijns vliegreisje voor deze " kuch " meneer.

mugla | 08-09-08 | 11:02

Hassan Himmler | 08-09-08 | 07:34
Bent u voor dit verhaal zo vroeg opgestaan?

T@ Riest | 08-09-08 | 09:50

schop deze hufter is snel terug in z'n moeder

vlieggenmepper | 08-09-08 | 08:19


Jullie hebben er geen donder van begrepen, kleikleuters! Ik wil hier dan ook een lans breken voor Faizel Ali Enait en niet, zoals het ongelovige autochtuig, een lans steken in de advocaat van Allah.
Kijk, de gemiddelde Hollandse kafir, ziet in Faizels handelen een paradox. ‘Alle mensen zijn gelijk en hij wil geen hand geven aan vrouwen. Vrouwen zijn toch ook mensen?’ Hieruit blijkt dat jullie helemaal geen notie hebben van de heilige woestijn geschriften. Zowel Pentateuch als Bijbel als Koran, vermelden duidelijk dat God de mens geschapen heeft naar zijn evenbeeld en of je die nu Allah of Jehova of God, v.d. noemt, doet geen zak terzake. Die mens was Adam en Adam was een man dus: DE MENS IS EEN MAN en hieruit volgt dat de man een mens is en niet zomaar één mens, maar DE mens. Ergo: vrouwen horen eigenlijk niet tot het genus homo, daar zijn de zandvormpjes het over eens. Geen twijfel mogelijk aan het woord van de barmhartige schepper.
Nu zijn er van die kaaskoppige kuffār, die in hun goddeloze spitsvondigheid met vragen komen als: ‘Zou Faizal Fatso een homo wel een hand geven dat is immers een man?’ Nee, natuurlijk niet, een homo begraaf je levend, of je stenigt ‘m, hangt hem op, danwel –als hij tot een hogere stand behoort: je onthoofdt die flikker.
Wat maakt een vrouw tot vrouw? Gelukkig houdt Fakir Faizal zich niet bezig met X en Y chromosomen, (vrouw XX man XY) want dan zou hij een Klinefelter patiënt (XXY) ook geen hand mogen geven en een patiënte met het syndroom van Turner weer wel (XYY). Gelukkig hoeft hij niet zo diep te gaan. Het is simpel: een vrouw heeft een kut, met als voorportaal een al dan niet besneden en/of verder verminkte vulva. Dát is en vrouw en die geef je als vrome moslim geen hand, je geeft een hond toch ook geen poot, en een poot krijgt zeker geen hand.
Goed, daar zijn we het nu over eens: een vrouw is geen mens. OK, je hebt ze nodig voor de drie K’s Keuken, Kut en Kindertjes, maar daar houdt ’t dan ook mee op. Bakken, Bukken en Baren, maar verder gewoon: bek houden in je burka.

Hassan Himmler

Hassan Himmler | 08-09-08 | 07:34

@ Mr Gout

Ik heb een tegenvoorstel aan jou: probeer de door jou gestelde vragen eensch zelf te beantwoorden.

Jij bent goed in het denken vanuit een ander referentiekader, beweer je, dus dan mot dit lukken.

Overigens zijn er heel heldere antwoorden op je vraag.

De clou is: wat hij doet staat niet op zichzelf. Het past in een patroon. In een strategie zo je wilt. Als je dat weglaat uit je overwegingen kun je imho geen juiste analyse maken.

bottehond | 07-09-08 | 21:20

nieuws.marokko.nl/index.php?nav=nieuws...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
hy heeft gelijk vriend, wie s die rechter dat ie voor em moet op staan

opdondere hij een mens ik een mens we zijn allemaal mensen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik word zo moe van die mensen

Sweepp | 07-09-08 | 20:49

Mr. Gout | 07-09-08 | 17:56
De man eist dat de samenleving, ook inzake de invulling van openbare functies, zich volledig aanpast aan een evident minderheidsstandpunt. Wat hij in zijn vrije tijd uitvreet zal me een rotzorg zijn, maar in de functie waar hij op solliciteerde dient men elementair in staat te zijn op het nieveau van de ontmoeting geen onzekerheid, dreiging of vervreemding te ceëren. Basta. Maar meneer vindt dat dit gewoon moet kunnen, dag in dag uit, wat de vrouwen zelf er ook van vinden.
Een wedervraag. Wie heeft meer recht van spreken, de handenschudweigeraar of de vrouw die zich tot op het bot beledigd voelt? Wie moet zich aanpassen, de handenschudweigeraar of de vrouw die zich tot op het bot beledigd voelt? Wie moet cultuurrelativisme tonen, de handenschudweigeraar of de vrouw die zich tot op het bot beledigd voelt? Wie, o wie zou, als puntje bij paaltje komt, bereid zijn het meeste water bij de wijn te doen?
En wat die weigering om op te staan betreft, denk jij nou werkelijk dat meneertje niet doorheeft waar het ritueel op teruggaat? Dat weet hij verdomd goed, en een 'goed gesprek' gaat hier niks, maar dan ook niks aan veranderen.

Schoorsteenveger | 07-09-08 | 19:08

inderdaad in een vliegtuig met die idioten en dan op een paar kilometer hoogte de klep open en eruit met die mafketels!!!

PsychoPedro! | 07-09-08 | 18:03

Schoorsteenveger, ten eerste probeer ik het gedrag van Enait zeker niet goed te praten, zijn mening verschilt namelijk behoorlijk van de mijne, en zoiets zou ik zéker niet doen door een ander persoon onderuit proberen te halen. Mijn vraag aan u is wat uw opvatting van cultuurrelativisme is. Mijns inziens zeker niet het "maken van ruimte, kritiekloos en hersenloos, voor eenieder die niet voldoet aan een ideaal, die een ander referentiekader heeft of vreemdeling is. Waarin die persoon anders is en met welke bedoelingen die persoon anders is, dat speelt niet. Inslikken, anders deug je niet"(, naar uw woorden). Een cultuurrelativist probeert vanuit het perspectief van een persoon uit een andere cultuur over iets na te denken, om diens mening of handelingen beter te kunnen begrijpen. Waarin die persoon anders is speelt juist heel véél mee.Verder hoeft dit zeker niet met goed praten te maken hebben. Dat dit op deze manier wel voorkomt, kan ik natuurlijk niet ontkennen.
Terug naar Enait. Om het kort te houden: kunt u mij eens duidelijk uitleggen waarom wij geen respect zouden moeten tonen voor het uit respect voor vrouwen, vanuit zijn cultuur, en voor ons wellicht moeilijk te begrijpen, geen hand willen geven aan vrouwen? Overigens, de situatie rond het opstaan voor rechters: ik denk dat er een misverstand bestaat tussen Enait en "de rest". Enait weigert het opstaan op basis van de gelijkheid van mensen. Het idee is echter dat, als men opstaat voor de rechter(s), men eigenlijk opstaat voor de rechterlijke macht op zich, maar dat ziet Enait niet zo, wellicht omdat dat in zijn cultuur niet zo is. Met een goed gesprek met hem dáárover kun je veel meer bereiken, naar mijn idee, dan hem niet meer serieus te nemen en voor van alles uit te maken.

Mr. Gout | 07-09-08 | 17:56

faz | 07-09-08 | 16:40
Ja, maar dat is dan uit diep respect. Hij is enkel anders, en dat moet een vrouwelijke rechter dan meteen begrijpen. Het beste is om dat 'anders zijn' meteen te honoreren met inschikken en jezelf nooit de vraag te stellen waarom die ander anders is en of dat anders zijn wel aanvaardbaar is. Een cultuurrelativist die recht is in de leer, zo leer ik van Mr Gout, maakt alleen maar ruimte, kritiekloos en hersenloos, voor eenieder die niet voldoet aan een ideaal, die een ander referentiekader heeft of vreemdeling is. Waarin die persoon anders is en met welke bedoelingen die persoon anders is, dat speelt niet. Inslikken, anders deug je niet.

Schoorsteenveger | 07-09-08 | 16:59

eerst weigeren handjes schudden, dan weigeren op te staan, het volgende is het weigeren van een uitspraak van een (vrouwelijke) rechter????

faz | 07-09-08 | 16:40

Schoorsteenveger | 07-09-08 | 16:29
'bij toevallige' = 'bij toevallige ontmoeting'

Schoorsteenveger | 07-09-08 | 16:39

Mr. Gout | 07-09-08 | 16:29
Die toevoeging laat zien hoe verdomd naïef je bent. Faizal heeft niks, helemaal niks met cultuurrelativisme. Hij springt in de ruimte die door naïeve cultuurrelativisten aangereikt wordt en confisqueert deze.

Schoorsteenveger | 07-09-08 | 16:32

Mr. Gout | 07-09-08 | 16:13
Je hebt helemaal gelijk als je Verdonk aanvalt op haar stelling dat omgangsvormen in de wet verankerd zouden moeten worden, maar dat is een discussie die weinig of niks te maken heeft met wat die Faizal hier flikt.
Niet het zwakke optreden van Verdonk staat hier ter discussie, de aperte weigering van advocaat Faizal om in de rechtszaal op te staan wanneer een rechter de ruimte betreedt staat hier ter discussie.
Let op zijn argumentatie en vertel ons wat hij hier beweert. Ik kan het maar op één manier uitleggen. Hij weigert mee te doen aan een ritueel dat onderschrijft dat wij met z'n allen respect hebben voor de verworvenheden van de Nederlandse rechtsstaat, en hij doet dat uit hoofde van zijn geloof. Althans, dat beweert hij.
Niemand vraagt van die man om buiten de rechtszaal voor die rechter op te staan. Hij hoeft hem op straat ook geen hand te geven en ook niet te groeten. Net zoals hij buiten de functie waarvoor hij onlangs solliciteerde geen enkele vrouw een hand hoeft te geven.
Ondergetekende hoeft Faizal bij toevallige gelukkig ook niet te groeten en geen hand te geven, en als ondergetekende in een dergelijke situatie de plotselinge neiging heeft om te spugen of te braken, dan staat hem dat volledig vrij.
Faizal is niet 'enkel anders'. Hij zoekt zorgvuldig de situaties uit om te morrelen aan een bestaand evenwicht dat zoals hij zelf in slecht nederlands zegt al 'weg begint te slippen'.
Het gedrag van Faizal is niet goed te praten door het geblaat van Verdonk onderuit te halen.

Schoorsteenveger | 07-09-08 | 16:29

Als toevoeging wil ik nog zeggen dat, al is een groot gedeelte van Nederland het absoluut niet met hem eens, we misschien wel blij met iemand als Enait zouden moeten zijn; hij maakt immers de cultuurrelativismediscussie (weer) behoorlijk actueel!

Mr. Gout | 07-09-08 | 16:29

Als eerste zou het erg fijn zijn als men hier in een reactie zijn mening deelt op een beschaafde manier en deze tevens goed beargumenteert, en dus niet alleen assertieve, met scheldwoorden opgevulde kreten plaatst, zonder enige onderbouwing. De ironie spreekt voor zich als deze mensen deze man vervolgens voor "respectloos" of "varken" uitmaken, en het liefst hebben dat deze zo snel mogelijk het land wordt "uitgeflikkerd".
Ik denk dat deze man zijn mening vaak verkeerd wordt opgevat. Bijvoorbeeld doordat veel mensen gewoonweg weigeren een poging tot denken vanuit een ander, bijvoorbeeld islamitisch, perspectief te doen. Overigens, wordt men, als men dit wél doet, al snel als cultuurrelativist bestempeld, hetgeen vaak zelfs als belediging wordt opgevat. Ook al kunnen veel mensen, inclusief ikzelf, zich niet goed voorstellen dat er een cultuur- of religiegerelateerde reden is om niet voor rechters op te staan, of het weigeren vrouwen een hand te geven - zie het (debat / de discussie) tussen Rita Verdonk en Enait - , als deze man dat vanuit zijn geloofsovertuiging doet, en ons - ja dat zou men eigenlijk wel moeten toegeven - er helemaal niet mee lastig valt of aan ons opdringt, hebben wij daar respect voor te tonen, omdat (in Nederland) iedereen recht heeft op vrijheid van geloofsovertuiging, en zich in het openbaar ook daarnaar mag gedragen.

Verder beweren veel mensen, inclusief Rita Verdonk, dat Enait met zijn handelingen ons normen-en-waarden-stelsel aantast, enkel doordat hij een ander heeft, en dat niet verbergt. Zo beweert mevrouw Verdonk bijvoorbeeld dat er sprake is van "Nederlandse normen en waarden", deze onveranderlijk zijn (!) en dat deze zelfs in de wet zouden moeten worden opgetekend, en vreemdelingen zich verplicht hiernaar moeten gedragen!, en Enait dan dus de wet zou overtreden door vanuit zijn geloofsovertuiging, als hij vrouwen uit respect geen hand wilt geven. Is het niet heel naïef om te beweren dat er sprake kan zijn van Nederlandse normen en waarden, en dat deze in de wet zouden moeten worden vastgesteld? Daarmee claim je eigenlijk dat die van Nederland "goed", en eigenlijk zelfs "het beste" zijn, en je je dus zou moeten afsluiten van die van anderen. Een goed verstand ziet toch in dat dit waanzin ten top is? Overigens in dat gesprek tussen Enait en Verdonk, probeerde Verdonk alle meningsverschillen tussen Enait en haar -ze ziet zichzelf daar overigens als vertegenwoordiger van heel Nederland- om te zetten in beledigingen richting haar en Nederland. Dit lukt ook goed omdat Enait uit een andere cultuur komt en (dus) een ander referentiekader dan zijn.

Ik denk dan ook dat dáár het probleem ligt. Enait beledigt niet, en is niet respectloos, hij is enkel anders, en komt daar voor uit. Hij voldoet niet aan het ideaal van Nederland, is een vreemdeling, heeft een ander referentiekader, en wil daar toch voor uitkomen. En dát is eigenlijk waarom hij volgens veel mensen het land "uitgeflikkerd" zou moeten worden. Omdat Enait zijn eigen cultuur en referentiekader behoudt, terwijl hij daar eigenlijk niemand mee lastig valt.

Graag zou ik hier een reactie op willen krijgen.

Mr. Gout | 07-09-08 | 16:13

@ 3ass

Begrijp je zelf hoe je de discussie vervuilt door plotseling over "andere culturen" te beginnen?

Het gaat niet om allochtonen, het gaat evenmin over andere culturen. Het gaat om de islam en haar slaven.

Je kent mij niet, misschien be ik wel een Jeaud of een neger of een Indeau. Misschien ben ik wel getrouwd met een Chineese, daar weet jij allemaal niets van. Je speelt op de man en je dient je af te vragen waarom. Is dat omdat je inhoudelijk geen antwoord hebt? Ik denk van wel.

bottehond | 07-09-08 | 13:29

Wat Faizal Enait consequent doet, en hij is niet de enige, is ons normen- en waardenstelsel destabiliseren vanuit een eigen normen- en waardenstelsel dat a priori als superieur wordt gezien. Hij geeft een vrouw, ook een westerse, geen hand 'uit respect', maar dat gedrag kan enkel als 'respectvol' worden begrepen als men zîjn normen en waarden accepteert. Hetzelfde met het opstaan voor een rechter. Wij vinden hier dat men opstaat uit respect voor het rechtssysteem waarvan de rechter een vertegenwoordiger is, Faizal verwerpt dit en stelt dat diezelfde rechter voor hem 'een mens' is. Hij ontkent daarmee de betekenis van het ritueel en schuift daar een andere betekenis voor in de plaats. Vanuit zijn normen- en waardenstelsel kan de rechter niet begrepen worden als een vertegenwoordiger van een rechtsstelsel waarvoor men respect dient te hebben.
Dat geeft te denken. Ik vrees dat Faizal hier wederom exact aangeeft wat zijn programma is en wie hij in feite aanspreekt. Hij vertelt de moslim dat in beginsel de rechter voor de moslim niets maar dan ook niets vertegenwoordigt waarvoor men respect zou moeten hebben. De rechter is slechts 'een mens' en representeert niet meer dan een normen- en waardenstelsel dat inferieur is aan de enige echte waarden, de waarden die de Islam vertegenwoordigt.
Het is een grote, grote schande dat de nederlandse rechtsstaat hier aan de wortels wordt aangevreten en dat de nederlandse rechtsstaat hier dapper aan aan zijn eigen ondergang lijkt mee te werken.
Ik ben het hier volledig met Bottehond eens, Faizal is bezig aan een programma en is nog steeds aan de winnende hand. De zwijgende moslim geeft hem diep in zijn hart gelijk, net zoals de zwijgende christen Balkenende beaamt wanneer hij stelt dat je zonder geloof niet kunt functioneren.
Ik vrees echter dat de meesten weer de verkeerde argumenten gaan gebruiken om Faizal terecht te wijzen, zo het al gebeurt.

Schoorsteenveger | 07-09-08 | 13:02

@bottehond
Heel originele speling met de woorden. Onnodig te zeggen dat de naam 3azz is en geen 3 ass.

Ga lekker door met doomdenken.
Ik woon temidden van de islamieten en allerlei andere volken, culturen en geloven. Helemaal niets aan de hand en erg broederlijk hier.
Het zijn een paar bedorven lieden die ook hier door iedereen worden veroordeeld. Maar laat me raden; je woont waarschijnlijk in een ivoren toren, weg van al deze culturen en mensen en kan daardoor niet wennen aan het feit dat er hier in Nederland meerdere culturen wonen.

3azz | 07-09-08 | 13:01

@ Prof Doc Klavan

Dat zou niets oplossen. Niets. Vervolg hem en hij zal martelaar van hun zaak zijn. Geef hem zijn zin en de islamisering vordert weer een klein stapje. Negeren dan maar? Alsof deze luiden afhankelijk zijn van de 0031 media.
Bedenk eensch een adequate strategie? Of is dat te moeilijk? Misschien is dát het centrale probleem. Vooralsnog hebben we geen begin van een strategie.

bottehond | 07-09-08 | 12:44

<p>Is er geen enkel wetje te vinden in Nederland waarmee we hem om de oren kunnen slaan, en het land uit kunnen zetten?</p>

Prof. Drs. Klavan | 07-09-08 | 12:19

HE GEITENNEUKERT, jij kost de belastingbetaler een hoop centjes, ga terug naar je dieren en leef je daar uit, als je niet aan past aan deze cultuur moesten we jou maar eens flink in je anus uitlaten wonen,

poes69 | 07-09-08 | 11:21

Faizel Ali Enait is de grote verlosser, de nieuwe rechtsorde, afgezand van Allah. Hij die het naive Nederland echte waarden en normen komt brengen:

Naive Nederlanders buig voor Allah en neuk je nicht hard zodat heel de wereld bestuurt zal worden door geestelijk beperkte engerts zoals ik", "zei Faizel toen hij me in herensociëteit Het Nauwe Naadje een bezoek bracht en zijn goddelijke wit in mijn achterbak deponeerde.

moddertje | 07-09-08 | 11:11

weg ermee... dit valt ook onder haatzaaien toch?

brdstck | 07-09-08 | 11:02

Als ik zo handel komen er meteen een stel broeders die me in zo'n witte jas met rare mouwen stoppen en vervolgens transporteren naar huis met een hek eromheen en tralies voor de ramen. Vervolgens komen er allerhande zieleknijpers aan te pas om in mijn hersenpan te kijken of dat daar wel helemaal oke is.

booris | 07-09-08 | 10:23

Is er nergens een hoge boom?daar moet toch wat op tevinden zijn

fkt | 07-09-08 | 09:40

heb er een aantal woorden voor ; UITZETTEN, zijn titel intrekken, waarom gaat dit figuur niet in een Allah de ballah land wonen

Paul Kesrey | 07-09-08 | 09:19

En toch, deze vervelende kerel stelt in zijn uppie zaken aan de kaak waar de Nederlandse wet gewoon geen antwoord op heeft.

We mogen blij zijn dat hij als solist handelt, en daarmee de overheid de kans geeft deze zaken behoorlijk te regelen.
Tot nu toe is hij niet gevaarlijk, alleen irritant vervelend!

mcclone "wars" | 07-09-08 | 08:58

Toch knap dat hij dit in zijn eentje allemaal voor elkaar krijgt.
Doet me denken aan die andere "solisten" Volkert van der Graaf en Mohammed Bouyeri.

wachtmeester de bruy | 07-09-08 | 06:23

Tja Fleisch, dat roept de Ruk ook al jaren. We roepen het allemaal al jaren, ieder in zijn eigen woestijn en ondertussen laten de linkshonden deze kul voortduren.

DeRuk2008 | 07-09-08 | 06:16

@ 3 ass

Wat zou jij van Enait vinden als je hunkerde naar een islamitisch Nederland?
De man wordt een held in die kringen. Dat is zijn eigen verdienste,

bottehond | 07-09-08 | 02:48

wie nu nog niet om is..... Wilders4president!!!

Shaw88 | 07-09-08 | 02:13

@bottehond 00:38
*zucht* Goed dan, Ton Verlind vs. F.E. oftewel 1: 10. Die 10 is *godverdomme* JULLIE bijdrage, niet die van F.E. JULLIE (media, bottehond, G.S. c.s) maken daar een 10 van. Begrijp dat nou toch eens. En nou ga ik echt slapen...

de doed | 07-09-08 | 01:10

Faizel ligt dwars,en ik weet hoe 't komt.Hij is niet lekker.Ik zag 'm laatst bij de dokter en zeg :heee Faiz,pik wat doe jij hier? Naaah,ik moet elke ochtend om
8 uur een enorme druk doen. Nou,dat is toch niet zo erg? Jawel ,zei onze Faizel,want ik word pas in casu om 9 uur wakker.

jarretelli | 07-09-08 | 01:06

Oops, internal server error doet gekke dingen met mijn post...

3azz | 07-09-08 | 00:40

@Nuchtere Denker | 05-09-08 | 20:22
Haha... Gelijk heb je, als hier de sharia van kracht zou zijn, zou hij deze grote mond zeker niet hebben, want dan was hij waarschijnlijk al een paar vingers kwijt...
@koen_c_s | 05-09-08 | 20:20
Volledig mee eens kerel.
@Faizel Ali Enait
Ik hoop dat je tot aan je (late) dood mag leiden, zowel geestelijk als lichamelijk, dat je wou dat je nooit geboren was. En dat bij voorkeur publiekelijk en met terugwerkende kracht vanaf je geboorte. Oh ja, en na je dood natuurlijk geen 77 maagden, want die verdien je niet, ook niet volgens je eigen Koran!
@bottehond, ik sluit me aan bij de doed... Dit heeft niets meer met Islamisten te maken, maar alles met de zieke gast die zichzelf Faizel Ali Enait noemt. Daarmee zeg ik overigens niet, dat we sommige (let wel: sommige) Islamitische groeperingen niet serieus moeten nemen in hun dreigingen. Maar dat vind ik ook van andere extremistische stromingen.

3azz | 07-09-08 | 00:39

@Nuchtere Denker | 05-09-08 | 20:22
Haha... Gelijk heb je, als hier de sharia van kracht zou zijn, zou hij deze grote mond zeker niet hebben, want dan was hij waarschijnlijk al een paar vingers kwijt...
@koen_c_s | 05-09-08 | 20:20
Volledig mee eens kerel.
@Faizel Ali Enait
Ik hoop dat je tot aan je (late) dood mag leiden, zowel geestelijk als lichamelijk, dat je wou dat je nooit geboren was. En dat bij voorkeur publiekelijk en met terugwerkende kracht vanaf je geboorte. Oh ja, en na je dood natuurlijk geen 77 maagden, want die verdien je niet, ook niet volgens je eigen Koran!
@bottehond, ik sluit me aan bij de doed... Dit heeft niets meer met Islamisten te maken, maar alles met de zieke gast die zichzelf Faizel Ali Enait noemt. Daarmee zeg ik overigens niet, dat we sommige (let wel: sommige) Islamitische groeperingen niet serieus moeten nemen in hun dreigingen. Maar dat vind ik ook van andere extremistische stromingen.

3azz | 07-09-08 | 00:38

Faizel Enait scoort 10 maal zoveel comments als Ton Verblind.
Daarmee is waar hij voor staat relevanter dan waar Ton voor staat.
Wat zou dat nou betekenen?

bottehond | 07-09-08 | 00:38

@bottehond 23:43
Inderdaad, ik ben niet al te snugger. Me kat (IQ/EQ 43) is slimmer dan ik. Maarrrr: ik kan tikken, en hij niet. Dus. Uhhh... waar hadde wij het ook alweer over? Oja. Hemmes en hullie. Tsssja... hmmmm... 't is wat, he? *dude signing off*

de doed | 07-09-08 | 00:06

@de doed 23:43
hallal, sufkudt, En zuip eensch wat minder...

de doed | 06-09-08 | 23:44

@ de doed

Je bent niet al te snugger, dat wil zeggen: zo doe je het voorkomen.
Als Faizel Enait aangepakt wordt verhoogt dat zijn invloed. Nu jij weer.
Je onderschat ze, vrind. Trust me on that one.

bottehond | 06-09-08 | 23:43

@Vaagstra 23:39
Nou, waarschijnlijk wil ie dan geen belasting meer betalen. Isnie hallah, immers.

de doed | 06-09-08 | 23:43

Die gast lacht zich rot om alle aandacht. Mediageile moslim, ben niet benieuwd waar ie volgende maand weer mee komt.

Vaagstra | 06-09-08 | 23:39

@bottehond 23:26
Betoog? Maar lieverd, mijn betoog staat toch op 23:07? F.E. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Ik herhaal: F.E. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis.
Gevaarlijk individu dus. In het "algemeen belang" is het raadzaam F.E. preventief te ruimen. Get the message? Mannen in witte uniformen, spuitje met tranquilizers, auto met zwaailichten, wiooh-wiooh richting Vught. Does this solve your problem?

de doed | 06-09-08 | 23:25

@ de doed

Je begrijpt iets niet. Ik ga niet in debat met de islamisten. Ik neem ze serieus als opponent. Jij niet. Thats it. Maar inhoudelijk in debat gaan? Lijkt me niet.

bottehond | 06-09-08 | 23:18

@ de doed

Je komt er niet uit , he?
Maakt niet uit. Ik kom straks nog wel even tsjekken of je een overtuigend betoog geschreven hebt.

bottehond | 06-09-08 | 23:16

@botte 22:54
Ik zou graag zien dat je F.E. uit bovenstaand lijstje haalt, je beledigt de anderen.
*kijkt eens links over zijn schouder, kijkt eens rechts over zijn schouder* Botte, je kunt tot in het oneindige met je tegenstanders in debat gaan. Argumenten doen helemaal niet ter zake. Ala Sovjetunie 1980 kun je je tegenstanders ook voor gek verklaren, in een PI opsluiten en er NOOIT meer last van hebben. Ik kies voor deze optie. Dus HOE VAAK moet ik nog zeggen dat F.E. aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt?

de doed | 06-09-08 | 23:07

@ de doed

Jij vindt Fawaz Jneid, Faizel Enait, Mohamed Bouyeri, Yusug al Karadawi, Ahmed Marcouch, Tarik ibn Zijad en Sheikh Abu Bakri Mohammad, (the Syrian asylum- seeker who founded al Muhajiroun in 1986. " England is the capital of the Islamic world," and "Trafalgar Square has become our Mecca.") een stel niet bijster schrandere fanatici die met een kansloze missie bezig zijn.
Dat is dus wat jij denkt. En kun je dat met feiten of redeneren ook onderbouwen?
Je zegt zwaarwichtige dingen, maar ik heb werkelijk niet één argument gelezen.
De implicaties van wat je beweert zijn te zwaarwichtig om zonder onderbouwing over te nemen.
De bal ligt nog steeds aan jouw kant.

bottehond | 06-09-08 | 22:54

@botte 22:13
"meneer de paling"
ROFL... dat beschouw ik (gezien mijn werk) als een compliment. Dank U!

de doed | 06-09-08 | 22:27

@de doed 22:23
... zoals ik al ZEI, sufkudt.

de doed | 06-09-08 | 22:24

@bottehond 22:13
Euhhh.. probleem mijn vriend is dat jij geen islam*watcher* bent. Je dicht bepaalde figuren in deze maatschappij eigenschappen/verdiensten toe die ze helemaal niet hebben (en met jou ook "de media"). Zoals ik al zij: niet E.F. is groot/een bedreiging, JIJ (!!!!!) C.S. maakt hem groot cq. tot een bedreiging. Ga vooral door. Self-fullfilling prophecy heet dat geloof ik.
Daarnaast denk ik dat meneer E.F geen islamist is, maar een nederlander met een persoonlijkheidsstoornis. Maar ook daar zullen onze meningen wel weer verschillen. Geeft niet, hoor.

de doed | 06-09-08 | 22:23

@ de doed

alles wat je schrijft komt er op neer dat jouw oplossing is:

islamisten zwijg je dood, dan sterven hun ambities wel
aandacht besteden aan Enait speelt de handvol domme zichzelf overschattende islamisten in de kaart.
islamwatchers besteden er (veel) aandacht aan
derhalve: als de islamisten ooit succesvol worden ligt dat aan de islamwatchers
had men naar de doed geluisterd, dan was het allemaal anders gegaan
Zo iets?
Ik wil dit even helder vastgesteld zien, want je verschool je alweer achter die al dan niet bestaande vorderingen. Draai eensch niet zo, meneer de paling.
Ik laat niet snel los, vrind.
Dus voor de draad er mee, als je wilt: Zo iets, dus?

bottehond | 06-09-08 | 22:13

@botte 21:47
Definieer "vorderingen". Eigenlijk zou ik hier mijn post moeten eindigen, maar goed. De "vordering" dat islamitici geen hand hoeven te geven? De "vordering" dat islamitici niet hoeven op te staan als den rechtert binnenkomt? D'as toch gerammel in de marge, botte. En inderdaad: als jij c.s. het smoelwerk houdt dan krijgt een of andere E.F. een afwijzing op zijn sollicitatie wegens "ongeschikt voor deze functie", een acceptgiro van het CJIB, en that's it. E.F. verdwijnt dan ergens in de anonimiteit, probeert vanwege de advocatuur ergens zijn boterham te verdienen en hij en wij leefden nog lang en gelukkig. Maar laat je vooral niet weerhouden om je smoel weer open te trekken, ghehehe...

de doed | 06-09-08 | 22:04

The Wizz | 06-09-08 | 21:58
lol als hij net zoveel verstand heeft ven het wetboek van strafrecht als van de koran heeft zijn kantoor een probleem.

krumel | 06-09-08 | 22:02

repsak | 06-09-08 | 21:41
waarom? omdat ik rekening houd met een ander?
Nee het wil niet zeggen dat ik toe sta dat de wil van iets waar ik op tegen ben aan mij of een ander opgedrongen wordt.

krumel | 06-09-08 | 21:55

de doed | 06-09-08 | 21:44

Aha. De islamwatchers dragen schuld aan de vorderingen van de islamisten (die overigens door jou even eerder in twijfekl getrokken werden).

Okay: stel.... botte (cs) houden hun smoelwerk verder. Hoe gaat het dan verder?

Overtuig me eensch. Ik ben een alleszins redelijk Mensch en ruil mijn niet vrolijk stemmende ideeen omtrent de islamisten graag in voor blijere gedachten. Ik ben benieuwd.

bottehond | 06-09-08 | 21:47

www.economist.com/world/mideast-africa...
De suikerooms van het islamisme steken hun broertjes in het Westen een handje toe door letterlijk een duit in het zakje te doen.
Heel mooi, voor iedere islamse regel maken we voortaan een uitzondering. Van het één komt namelijk het ander. U is moslim? Dan mocht U Uw vrouw inderdaad slaan en die jeaud doodschoppen.
Engelsen noemen dit creeping islamisation.

bottehond | 06-09-08 | 21:44

@Bottehond 21:36
Hmmm.... ik krijg de indruk dat als ik 'JA' zeg je effe een koppiepeest doet van een indrukwekkende, vernietigende monoloog.
Watch this:
Ja.
@bottehond 21:38
Nee lieverd. Daar plaats jij (c.s.) hem in.

de doed | 06-09-08 | 21:44

krumel is zielig

repsak | 06-09-08 | 21:41

Het is een dikke stinkmarokaan die thuis niets te vertellen heeft, en altijd het laatset woord wil hebben.
Tevens gebruikt deze pinda woorden die hij zeld niet begrijpt.
Groet

repsak | 06-09-08 | 21:40

de doed | 06-09-08 | 21:27
daar is geen percentage voor te geven maar ik hoop je met een kort verhaal wat meer duidelijkheid te geven.
Ik woon in een flatje( door de woningbouw constant als appartement genoemd)
de bevolking in deze wijk is ongeveer 40% allochtoon en mijn buren zijn turks, en jahoor ook zei doen mee aan de ramadan.
onze keukens grenzen aan elkaar, dus kook geurtjes zijn niet te vermijden, en ook kook graag en lekker.
maar ik heb lang zat gewerkt met islamieten om te weten dat ze het dan tijdens die periode niet echt makkelijk hebben. dus dan doe ik ff geen sudderlapje in de pan maar pak een biefstukje.
tijdens het Suikerfeest gaat bij mij de bel staat de hele familie voor de deur, met moeders voorop, die een enorm stuk gebraden lams vlees aan me geeft.
en vaders zegt bedankt voor u begrip. kijk zo hoort het, dat bedoelde ik met samen.

krumel | 06-09-08 | 21:39

@ Permanent

Zou het zo kunnen zijn dat Faizel Enait zich vanuit zijn strategie in een win win heeft gemanouvreerd? Ben benieuwd.

bottehond | 06-09-08 | 21:38

@ de doed

Je vindt dus dat we de islamisten dood moeten zwijgen, dan verdort hun sekte als vanzelf. Klopt dat?

bottehond | 06-09-08 | 21:36

@krumel 21:16
Ik snap wat je bedoelt. maar: hoeveel % van de ingezetenen van Nederland is praktiserend ggggristelijk? Toch vieren wij (in de zin van: vrije dag) Kerstmis, Pinksteren, Goede Vrijdag, Pasen (euh... vergeet ik er nog een?)
"als je veranderingen wilt prima, maar in Nederland doen we dat samen en dat laten we niet doen als een minderheid je een ander gebruik door de strot wilt drukken."
Waarvan acte. Definieer "minderheid". Minder dan 50%? (en dan laten we die opgeblazen roeptoeter effe buiten beschouwing)
@Miraaa 21:14
+1. Waarom kan ik dat niet zo formuleren...

de doed | 06-09-08 | 21:27

104 Teletekst za 06 sep
***************************************
"Moslim-advocaat moet ook opstaan"

***************************************
` CDA en VVD zijn het niet eens met het
besluit van de Rotterdamse rechtbank,
die een orthodox-islamitische advocaat
toestemming heeft gegeven te blijven
zitten als de rechters binnenkomen.De
man wil niet opstaan omdat volgens zijn
geloof iedereen gelijk is.

Na een gesprek met de advocaat heeft de
Rotterdamse rechtbank de rechters
aangeraden daar geen punt van te maken.

De Kamerleden Van Haersma Buma (CDA) en
Kamp (VVD) vinden dat de man zich moet
houden aan de Nederlandse gebruiken of
anders een andere baan moet zoeken.De
advocaat kwam eerder in opspraak omdat
hij vrouwen geen hand wil geven.

Permanent | 06-09-08 | 21:23

Meneer leeft zelf niet naar de koran, daar staat namelijk in dat je je moet aanpassen aan het land waar je opgenomen bent( is van ouwe mo zelf) .
ik hoop dat zijn kennis van het Nederlands rechtbestel beter is, anders vrees ik het ergste voor zijn cliënten .

krumel | 06-09-08 | 21:21

de doed | 06-09-08 | 21:06
Suikerfeest prima, maakt me niet uit ik ken al aardig wat moslims die mee doen aan kerst ( feest van de lichtjes ) en sinterklaas, ik ben geen islamofoob.
ik heb zelfs de moeite genomen om de koran te lezen ( engelstalig dat dan weer wel) maar wat mij en velen met mij zwaar tegen de borst stuit is het steeds meer nemen dan geven, vragen worden eisen.
als je veranderingen wilt prima, maar in Nederland doen we dat samen en dat laten we niet doen als een minderheid je een ander gebruik door de strot wilt drukken.

krumel | 06-09-08 | 21:16

Voorlopig heeft die zelfde handen/respect weigeraar, het nu wel voor elkaar, dat er nu al 1133 berichten over dit onzinnige onderwerp geschreven wordt.
Je moet het hem wel nageven........ media-geil .... gooi een onderwerp als dit in de groep en heel holland staat op zijn kut.
Nederland is gewoon te soft en geeft dit soort idioten vol-op aandacht.
Negeren die hap en niet opstaan voor een rechter...... gewoon x op x straffen voor minachting voor het hof, moet je kijken hoe snel meneer gaat staan.

Miraaa | 06-09-08 | 21:14

Dit lelijke stuk etnische vervuiling uit het land wegzuiveren. Zuruck in die eigene Heimat damit.

Permanent | 06-09-08 | 21:14

@krumel 20:52
"die mafkees is een losse flodder" Dank U, wij zijn het eensch.
Islam + cultuur opdringen... euh... ik denk dat "wij" soms te overdreven tegemoetkomend zijn, van de andere kant denk ik dat 6% (?) van de bevolking ook van zich mag laten horen. Suikerfeest nationale feestdag? Prima idee, en ik doe lekker mee. Niet opstaan voor rechter? Not done.
Een paar dagen geleden was er hier iemand die een buitengewoon aardig verhaal vertelde over de "evolutie van de maatschappij". Werd natuurlijk weer afgemaakt, maar zijn verhaal klopt natuurlijk. Hoeveel % moslims moeten er zijn voor ze iets in de melk mogen brokkelen? 10? 25? U zegt het maar...

de doed | 06-09-08 | 21:06

"Nederland is een rechtstaat", aldus Bekkers. "Daarin passen een onafhankelijke rechterlijke macht en advocatuur. In die rol hebben ze eerbied en respect voor elkaar. Een advocaat moet eerbied voor de rechtbank hebben." Dit is gewoon 'goed gebruik' volgens Bekkers. Advocaten staan op voor de rechterlijke macht.

Kijk er is goddank nog hoop
de doed | 06-09-08 | 20:39
mijn punt is dacht ik al een veel eerder comment van me duidelijk gemaakt, die mafkees is een losseflodder, waar de meeste zo boos om kunnen worden en jah ook angstig is dat de islam steeds meer zijn cultuur aan ons opdringt.
weet je wel zoals handenschud weigeraars op scholen en publieke functies

krumel | 06-09-08 | 20:52

@de doed 20:39
*snel then in than wijzigt*

de doed | 06-09-08 | 20:48

@ krumel | 06-09-08 | 20:37

Jij weet het, ik weet het, velen hier weten het... helaas is dat besef nog niet doorgedrongen in het Binnenhof. Tijdens het volgende reces moeten ze verplicht Eurabië van Bat Ye'or lezen, misschien dat dan het kwartje valt.

stuyterkuycken | 06-09-08 | 20:42

@botte 20:13
*kijkt omlaag*, Nou, sinds mei heb ik wel een besneden piemeltje, maar niet vanwege Allah (ABCD) maar vanwege de veul lekkere seks. Daarnaast geloof ik niet in goden, slechts in mijzelf (da's namelijk de enige die echt iets voor mij doet). Tot zover de intieme details.
We zullen het nooit eens worden (hoeft ook niet). Mijn beperkte visie op de gemiddelde moslim: die staat maandagmorgens op, denkt "kut, weer een week werken", wil 's avonds een lekkere blowjob en is voor 99.9% bezig met zichzelf, zijn gezin en de dagelijkse beslommeringen. Net zoals ik, dus. Denk je nou echt, serieus, dat de gemiddelde Ali/Muhammed alleen maar aandacht heeft voor Allah, Kuffaar en Jihad?
In mijn optiek staar je je blind op de excessen, en maak je je (net als andere media) schuldig aan het volstrekt buiten proporties opblazen van bepaalde iemanden. JIJ maakt F.E. tot wat ie in jouw ogen is... ik ook hoor, maar in mijn ogen issie..., nouja, je weet wel.

@Krumel / Botte
>But the facts won't go away simply by ignoring them, zei een groot denker ooit.
Concentrate on the facts; don't blow them out of proportion, don't make things bigger then they really are, zei een veul minder groot denkert ooit.

de doed | 06-09-08 | 20:39

stuyterkuycken | 06-09-08 | 20:34
Ach één ding moet ik die extremisten gelijk in geven, zij weten precies hoe zij hun cultuur aan een ander moet opdringen, en daar kunnen wij Nederlanders nog wat van leren, wij zijn ja knikkers aan het worden.

krumel | 06-09-08 | 20:37

@ krumel | 06-09-08 | 20:32

Een ieder die dhimmitude gedrag vertoond in een openbaar ambt moet afgezet worden.

stuyterkuycken | 06-09-08 | 20:34

bottehond | 06-09-08 | 20:21
Dan zijn wij het eens botte.
stuyterkuycken | 06-09-08 | 20:27
Inderdaad niet alleen de gestoorde salafist moet uit zijn functie gezet worden ook die idioten die meneer op zijn kromme gedachtegoed gelijk gaven.

krumel | 06-09-08 | 20:32

Mo de haatbaard - wie kent hem niet - is inmiddels advocaat en zijn eerste wapenfeit heeft hij al achter zijn naam staan. Hij heeft niet een onterechte verdachte vrij gekregen, nee, hij heeft het Hof beledigd.

Zich beroepend op de islam - een satanische, oorlogszuchtige, intolerante en onderdrukkende ideologie - weigert Mo op te staan voor de rechter want het staat nergens in de wet. Meneer de oproerkraaier geeft aan niets met de Nederlandse omgangsvormen te maken te willen hebben want "volgens de islam is iedereen gelijk".

Alleerst het gelijkheidsbeginsel in de islam: vrouwen worden onderdrukt, homosexuelen gedood, Joden, christenen en ongelovigen vervolgd. Degene die afstand doet van de islam kan de doodstraf krijgen. Een verkrachter krijgt geen straf, het verkrachte meisje uiteraard wel.

Ik durf die uitspraak van Mo de haatbaard wel in twijfel te trekken.

Echter, wat veel belangrijker is: Mo met het gezicht van het achtereind van een vrouwtjesvarken is mohammedaan. Een mohammedaan heeft de islam als leidraad. De islam waar de porno-advocaat zich op beroept verbiedt het moslims een andere wet dan de goddelijke te dienen.

Mo mag dus helemaal geen advocaat worden van de islam omdat hij dan niet de islamitische maar Nederlandse - heidense, ketterse - rechtspraak moet respecteren.

We kunnen dus nog veel van Mo verwachten.

Nu weigert meneer de haatbaard op te staan, de volgende keer zal hij zich beroepen op de islamitische wet en zal hij voor de rechtbank weigeren zich op de Nederlandse wet te beroepen.

Onze dhimmitude rechters gaven hem de eerste keer gelijk. Wat doen ze in het vervolg?

Deze clown moet weg uit Nederland, moet een enkeltje achterlijk zandland aangeboden krijgen. Hij voelt zich hier immers niet thuis. Dus Mo, sodemieter op, ga weg. Wij blij, jij blij.

stuyterkuycken | 06-09-08 | 20:27

de doed | 06-09-08 | 20:15
Eerst dit, deze meneer met zijn status als advocaat, heeft in korte tijd al aardig de islamitische cultuur door proberen te drukken, en dat het hem nu gelukt bij een rechtbank ik Rdam is inderdaad ( zoals ome botte al zei) een teken aan de wand.
verder geef je zelf antwoord "Ofwel ALLE advocaten blijven op hun aars zitten. ofwel ze staan ALLEMAAL op. " het is wereldwijd normaal dat men opstaat als de rechterlijke macht binnen komt.

krumel | 06-09-08 | 20:22

krumel | 06-09-08 | 20:11

Je bent niet de enige. Enig idee hoe Menschen volgens de psychologie reageren op angst (en dan zeker angst waartegenover ze onmachtig denken te zijn)?

Kijk naar Nederland anno 2008 en je hebt je antwoord. Ontkennen en bagatelliseren staan ver bovenaan. Het aanvallen van de brenger van de onwelkome feiten is een goede derde.

But the facts won't go away simply by ignoring them, zei een groot denker ooit.

bottehond | 06-09-08 | 20:21

@krumel 20:03
Ja, maar WAAROM? Ofwel ALLE advocaten blijven op hun aars zitten. ofwel ze staan ALLEMAAL op. Blijkbaar is het gebruikelijk dat men in 0031 opstaat. Nou, de outlul die dat niet doet: reprimande en de volgende keer een boete. Briefje van het CIB in de bus. Punt. Zo moeijlijk is dat toch niet? Daar hoeven toch geen 1100 entries/tv-uitzendingen/kamervragen aan gespendeerd te worden?
Waarmee ik nogmaals mijn statement benadruk: niet F.E is groot, wij *maken* hem groot. Niet doen, dus.

de doed | 06-09-08 | 20:15

de doed | 06-09-08 | 20:03

Doe maar net of ik hier mijn vorige comment gekoppiepeest heb.
Ik blijf bij mijn veronderstellingen. Je bent té gespitst om je boodschap te herhalen. Je probeert te ducken, maar daar trapt je ome botte niet in.
Als je geen islamist bent en ook geen moslim (vraag ik dus nu aan je) heb je werkelijk geen idee van dit dossier. Dan ben je een geslaagd voorbeeld van de strategie van de islamisten. En heb je eenvoudigweg onvoldoende kennis van de materie. AIVD rapporten ter zake al gelezen? Dat zal dan wel niet, maar hey! Dat doet Pechtold en een substantieel deel van de Tweede Slaapkamer ook niet.

bottehond | 06-09-08 | 20:13

bottehond | 06-09-08 | 19:20
dat " teken aan de wand" is juist waar ik zo bang voor ben.

krumel | 06-09-08 | 20:11

@Redactie: Volgens Sacha de Boer in het 8 uur journaal is het ook in moslimlanden gebruikelijk op te gaan staan voor een rechter. Meneer is dus binnenkort waarschijnlijk zijn baan kwijt.

MysteryQuest | 06-09-08 | 20:09

de doed | 06-09-08 | 19:32
het enge blijft dat hij wel zijn zin krijgt van een rechtbank in Nederland.

krumel | 06-09-08 | 20:03

@bottehond 19:43
Hmmm... beetje vreemde reactie (anders gezegd: ik snap 'm niet).
Islamist? Nope. Maar ik ga graag in Marokko op vakantie, hoor. Fantastisch mooi land, lekker weer en bijzonder aardige mensen. Aanrader. En ik heb geen enkel probleem met islamitici... op de 0.0001% heethoofden na die DAGELIJKS het nieuws weten te halen, dan. Blijkbaar is de andere 99.9999% niet nieuwswaardig. Waarom? Omdat ze niet zo gek veel verschillen van jou en ik, misschien?
Maar inderdaad, we waren het al eerder niet eens over dit onderwerp. Je hebt gelijk, ik "downplay" hem. Waarom? Omdat er al zoveel mensen/media zijn die een vergrootglas op hem zetten en hem portretteren als dat wat jij beweert dat ie is.
Maar let's face it: hij maakt slechts een vonkje en de media (!, en daar hoor jij middels je entry ook bij) zorgen voor de explosie (ik moet hem nageven dat hij dit spel goed speelt). Zonder media, zonder de 1100 entries in dit topic, zonder de begripvolle rechtbank en zonder de overijverige politici die kamervragen stellen is er niet meer dan dat: een vonkje dat heel snel uitdoofd.
Als ik al belang heb, dan is het (in het kader van common sense) om dat vonkje heul snel te laten doven. Kunnen we tenminste verder met echt belangrijke zaken. Tietenonderwerp of zeau?

de doed | 06-09-08 | 20:03

@ de doed

Steeds als het over Faizel Enait et al gaat span jij je opvallend in om te downplayen.
Je gedraagt je als iemand die daar belang bij heeft.
Het valt te veel op, dude.
Ik begin te denken dat je een islamist bent.
Ik ben er eigenlijk inmiddels vrijwel van overtuigd.

bottehond | 06-09-08 | 19:43

Hij kan niet staan omdat hij lam is.

wâldpiek | 06-09-08 | 19:42

@bottehond 19:20
Dit is nou precies het GELUL (excusez le mot) waardoor het verkeerd gaat. Men neemt zijn geklier/recalcitrante gedrag serieus omdat meneer beweert moslim te zijn. Ojee, nee, dan gaat de nederlandsche wetgeving/onze fatsoensregels/onze normen en waarden opeens niet meer op, he? Dan moeten er kamervragen gesteld worden. Als een "nederlander" dit flikt (wat meneer overigens ook gewoon is) dan krijgt ie een acceptgiro van het Justitieel Incassobureau thuis en that's it.
God wat kan ik me kwaad maken om mensen die dit sujet "serieus" nemen of zien als "de nieuwe profeet van de moslimgemeenschap". Meneer heeft een tik in de zender, SNAP DAT NOU TOCH GODVERDOMME EENS!!!!!

de doed | 06-09-08 | 19:32

Ik verbaas me toch enigszins over de woeste reacties op Faizel Enait.
In tegenstelling vind ik zijn rethoriek machtig mooi. Hij doet me zo denken aan Fré Meis. Misschien heeft men een geoefend oor nodig om te doorgronden waar het in een betoog van dergelijke redenaars om gaat.
Inhoudelijk vind ik dat hij, vanuit zijn perspectief, het grootste gelijk heeft.
Ik zie de zin niet van het beschimpen van een man die staat voor zijn zaak, hoezeer men die zaak ook kan verafschuwen.
Menegeen probeert U in het publiek debat wijs te maken dat Faizel Enait een zonderlinge uitzondering is. Maar wie doordenkt en het dossier nauwgezet volgt weet dat Enait in het rijtje met Fawaz Jneid en Ahmed Marcouch past.
Deze luiden hebben een enorme invloed op het reilen en zeilen van de islamse gemeenschap. Het is precies op dit punt waar de meeste Nederlanders een denkfout maken.
Fawaz, Jneid en Marcouch hebben een duidelijke agenda, ze hebben dwingende invloed en beschikken in ruim voldoende mate over stoottroepen die het zendingswerk in den lande verrichten om de moslimse kudde bijeen te drijven.
Niks integratie, niks moderniteit. Het betreft hier in hoge mate een groepscultuur met bijbehorende regels over hoe een moslim zich dient te verhouden tot die kudde. En of iemand daar dan blij mee is of niet doet niet ter zake. Zo werkt dat in een groepscultuur.
Westerlingen hebben moeite dat te begrijpen. Maar wie een sociologische groep als de islam wil doorgronden dient eerst en vooral zijn westersche, volstrekt geindividualiseerde perceptie achter zich te laten.
Faizel Enait is verre van een obscuriteit. Hij is een teken aan de wand.

bottehond | 06-09-08 | 19:20

Erlkönig | 06-09-08 | 18:44

En dat zegt die juntahoer die ingetrouwd is in een bende usurpateurs? Die landverraderlijke NWO promoters?
Haha.

bottehond | 06-09-08 | 19:00

@ Elvis Costello | 06-09-08 | 18:28

"Dé Nederlander bestaat niet."
- Prinses Máxima

Erlkönig | 06-09-08 | 18:44

What a piece of shit! Pek en veren en het land uit met die aap.

michel74 | 06-09-08 | 18:38

Ach het is Ramadan. Amice, het cholesterolvarken, is gewoon een beetje zwakjes. En hij is vast blij dat die rechters jurken aanhebben.

EU biercommissaris | 06-09-08 | 18:33

Wat een slap kut-land is dit zeg. Net zo als in de Duitse grote steden heb ik liever een Nazi op de straat hoek dan een Moslim. Nazi's doen ons toch niets en alles beter dan dat muggezifterig moslim-volk die middels notabene onze eigen wetgeving trachten onze cultuur om zeep te helpen. Hoe duidelijk moet je het hebben. Maar ja, onze regering bestaat uit naïve Flower-power, links-fascisten en milieu-activisten van weleer en allochtonen, die geloven in vrije opvoeding en dus ook vrij regeren. Pure Nederland vernielers! Walgelijk!

Elvis Costello | 06-09-08 | 18:28

Niet meer opstaan??????????? wat is het volgende,,,,,,,,, 1 geit bevredigen? tijdens de rechtzaak?

Lange | 06-09-08 | 18:06

Aan alle brulapen die Faizel Enait c.s. het land willen uitzetten:

wie HIER is, is van HIER.

Erlkönig | 06-09-08 | 18:05

Nederland heeft een nieuwe tokkie. Een moslim-tokkie.

Het CDA | 06-09-08 | 17:34

Weisse rose | 06-09-08 | 12:26
ik ben het volledig met je eens, en ik moet zeggen, het is een briljante ingeving/invalshoek!!!
moet zeggen dat dit niet vaak gebeurd, temeer ook dat ik onze fijne medelanders regelmatig lik op stuk heb mogen geven mbt geschiedkundige feiten, bijv hoofddoekjes, maar goeg, dat is het punt nu niet.

ik vermoed dat wanneer wij dat massaal gaan doen op deze manier, je veel meer zult bereiken dan er constant tegenin gaan, zoals nu gebeurt.

daedalus | 06-09-08 | 17:24

Trap deze onbeschofte van onze gastvrijheid profiterend hond het land uit!

Doc Damage | 06-09-08 | 17:23

In zijn land was hij met zun grote bek al lang gestenigd..
Overheid misschien een idee voor deze vuile moslim?

brabantboer | 06-09-08 | 17:01

Heeft hij nooit een eed moeten afleggen? Zo niet, weet ik niet wat ik in dit land nog te zoeken heb.

OoO | 06-09-08 | 16:51

Haha. Deze man geeft wel goed weer waar veel moslims voor staan: geen respect voor anderen.

En nu is het genoeg! | 06-09-08 | 16:49

1: Moet zijn: rechtSPREKENDE macht.

2: Als deze meneer niet aan onze samenleving mee wil doen, dan vertrekt hij maar. Gaat ie maar lekker in Saudie Arabië de radicaal uithangen. De milieuterroristen mogen wat mij betreft ook ophoepelen.

D.V. | 06-09-08 | 16:38

Gelukkig voor hem kan hij zich niet meer herinneren dat hij veelvuldig op hidoestaanse dansavonden kwam, ook die in verband met Holi Pagua en Deewali, wat uiteraard met het hindoe-geloof te maken heeft en niets met moslim. Ook jaagde hij daar volop op hindoe-meisjes, was een kenner van de betere alcoholische versnaperingen en ook varkensvlees was destijds geen probleem.

Jaja, een vroom mens deze Enait. Overigens heeft het advocatenkantoor ook een "goede naam" hoog te houden onder mensen die daar geweest zijn, vooral mbt verblijfsvergunningen, als ik dat zo om me heen hoor. Jammer dat de beloften niet overeen kwamen met de wetgeving.

IndeSaharah | 06-09-08 | 16:32

@Hoep 15:43
"moslim salafist ... moslim fundamentalist... " Neen, dat maakt MEN ervan. Meneer heeft gewoon graag aandacht, punt. That's all. Act accordingly.
Ik heb ook graag aandacht. Dus ik besluit bij deze om verkeersdrempels voortaan niet rechts, maar links te passeren. Krijg ik dan ook enkele topics op GS, enkele interviews op TV w.o. met Rita Verdonk, en een begripvolle voorkeursbehandeling bij de politie? Dacht ut niet, he? Nou dan.

de doed | 06-09-08 | 16:22


De dekens van de ordes van advocaten zullen wederom erg blij zijn met zo'n fraaie vertegenwoordiger van het adveocaetenvolkje........

Ditmaal geen gedoe met coke snuivende, zich zwart betalende leden, maar een onvervalste moslim salafist in hun elitair midden.......

Wie had dat ooit kunnen dromen: "waerde Amice" briefjes van en naar een moslim fundamentalist........

Hoep | 06-09-08 | 15:54

@protonplof 15:02
Nee hoor. Deze aandachtshoerrrrr is het product van "de media", niet in de laatste plaats van GS. Dus: geef het geen aandacht en het ding verschrompelt als een piemel in de vrieskou...

de doed | 06-09-08 | 15:52

zijn de enkeltjes het land uit niet in de aanbieding!? Of op z`n minst naar verwegistan !?
Wat moeten wij met deze respectloose figuren in dit land wanneer durft balkelende hier eens zijn mond over open te doen ?
Of al die andere moraalridders (cohen & co)

boerenvla | 06-09-08 | 15:45

heeft deze gast geen buren die hem samen het land uit kunnen schoppen? owh wacht, z'n buren zijn natuurlijk ook allemaal hakbars... balen. Je moet ook alles zelf doen tegenwoordig...

sjaakenfred | 06-09-08 | 15:40

De discriminerende uitlatingen van het porno-advocaatje staan her en der op 't internet... Ik heb nog geen brandbrief - inhoudende twaalf dreigementen - gezien van het MDI. O, wacht het is weekend.....

DubbelzouteSalmiak | 06-09-08 | 15:04

Ja Faizel Ali Enait is gewoon een product van zijn facistische geloofsbroeders en niet meer dan een respectloos varken.

protonplof | 06-09-08 | 15:02

Het is een wonder dat deze allah aanbidder nog in ons land is, heel snel oprotten en of zelfmoord plegen of op een schip met gelijkgestemden de beringzee op en dan een torpedo erop afvuren. ik druk graag op het lanceerknopje......

zakzozie | 06-09-08 | 14:53

En we zingen nog een keer "FAI ZEL ALI je moeder is een .."
Daar gaat onze moeizame integratie. Door dit soort haatzaaiende lieden.

SPAreine | 06-09-08 | 14:52

Deze fundamentalistische vetlap word zwaar gesteund door de PvdA, wie anders? Het heeft de progressieve arbeidersbeweging behaagt deze conflictzoeker te eren met de eerste prijs voor een opstelwedstrijd. Prijs: 1 reis voor 2 personen naar Istanboel.

home.hetnet.nl/~c.brendel/FaizelEnait....

van Kloten | 06-09-08 | 14:44

Loopt hij hier nog steeds los rond !

Drs. Ir. F. Flatert | 06-09-08 | 14:41

Het Nederlandse rechtsysteem is door en door verziekt. Kijk eens naar bijvoorbeeld Tonino. 'groengelekanarie' heeft daar gelijk in. Ook het feit dat ons rechtsysteem ook buigt voor deze islamist door hem niet te verplichten op te staan, bewijst des te meer dat ons systeem echt naar de haaien is. Het zou me niet verbazen als Nederland nog eens een zeer duistere tijd door gaat maken.

de tandarts | 06-09-08 | 14:20

amen.

pingpongballetje | 06-09-08 | 14:16

Rest ons nog één vraag? Zodra Nederland wordt opgeheven, voor wie gaan onze hockeymeisjes dan spelen? Vitaal belang bij mijn nieuwe paspoort-keuze.

Koekje-dr-bij? | 06-09-08 | 13:53

De ervaringsdeskundige zegt: " Keihard deporteren deze zogenaamde kut moslim "

We zullen de PVDA-ers voor lief moeten nemen die direct opstaan en met het vingertje naar de 2e WO verwijzen. Deze socialisten zullen dit land nog eerder weggeven aan de achterlijken dan dat er ooit verwezen kan worden naar iets wat nooit meer mag gebeuren.

Dat ze ooit heerlijk voor de TV het drama in de Balkan hebben gevolgd zonder er zelf heen te vliegen om kogels op te vangen voor die arme mensen laten we even terzijde.

Ervarings_deskundige | 06-09-08 | 13:49

Zoals gezegd, Nederland heeft geen bestaansrecht meer. Een land zonder ruggengraat, dient in de evolutie te verdwijnen.

thispissesmeoff | 06-09-08 | 13:41

Wanneer gaan de VS nu eens verder met het ontwikkelen van de Neutronenbom ? Weet u nog wel, de bom die mensen vernietigt en gebouwen (en olieinstallaties) heel laat. Lijkt mij in ieder geval wel een nuttig wapen voor de nabije toekomst. Go McCain !

quasi modo | 06-09-08 | 13:38

"We zijn hier in Nederland, daar moeten Nederlandse wetten gelden, het niet om de persoon voor wie je opstaat, maar voor de autoriteit", zei zojuist de algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten Willem Bekkers zaterdag op Radio 1. Lijkt me duidelijk. Nog een dingetje: als voor de islam alle mensen gelijk zijn, waarom geeft deze meneer dan wel een hand aan een man en niet aan een vrouw?

goedverstaander | 06-09-08 | 13:31

Niet opstaan getuigt van weinig respect. En laat respect nou net zijn wat dit soort figuren zelf altijd eist... Dit gezeik ben ik onderhand meer dan zat; als de normen en waarden in dit land je niet bevallen fl*kker je maar op. En rap een beetje !

Goldfinger | 06-09-08 | 13:28

Opstaan voor iemand misstaat niemand maar respect kan men voor ons rechtssysteem niet meer hebben dus deze man heeft groot gelijk!
artikel 1 van de Grondwet zegt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Maar die wet wordt veelvuldig overtreden.Kijk eens naar Tonino, Fernhout, om het nog maar niet te hebben over de hoogste baas Joris D.
En wat te denken van de heer Spijkers, Ernest Louwes, Lucia de Berk, de 2 van Breda enz. enz.?
Ons rechtssysteem is door en door corrupt. Respect voor deze man; eruit met dit corrupte rechtssysteem!
Ik kan het niet beter zeggen dan Paul Ruys:
Quote:
Laatst probeerde ik een Amerikaanse professor duidelijk te maken dat we zelfs advocaten hebben die voor rechter spelen. Hij weigerde het te geloven. En inderdaad, de gekte is compleet als u bijvoorbeeld kijkt naar mr F.A.A. Duynstee. De beste man is niet alleen notaris, maar tevens raadsheer in het Amsterdamse gerechtshof, met als een van zijn vele nevenfuncties: adviseur van het kantoor de Brauw Blackstone Westbroek.
Of neem mijnheer B.D. Wubs. Uw landsadvocaat van Pels Rijcken Drooglever Fortuijn, maar tevens rechter in de Haagse rechtbank waar de Staat altijd wordt gedagvaard.
Advocaten die rechter zijn en rechters die advocaten adviseren! Dat verzinnen ze zelfs in Italië en Amerika niet, u weet wel, twee van die landen die het niet zo nauw nemen met het recht.
Unquote.
Bron: <link>http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=129</link>

groengelekanarie | 06-09-08 | 13:23

Jullie motto is mijn motto!
eruit met die kwal.

SjakieV | 06-09-08 | 13:23

Zet 'm op een kameel en stuur 'm terug naar de Sahara... weg met die man.. bah!

Malibu Stacy | 06-09-08 | 13:21

lijkt me een schoolvoorbeeld om met een enorme SCHOP onder zijn reedt uit de orde van advocaten te trappen. Verbieden om nog één seconde het ambt van advocaat uit te oefenen in dit land. Deze nepmoslim die de koran alleen maar misbruikt voor zijn publieksgeile egootje. respectloze idioten moet je gewoon respectloos aanpakken, wegwezen! Ga lekker grotten uitwonen in Afganistan!

Tam Tam | 06-09-08 | 13:11

Faizel Ali Enait is gewoon MEDIA GEIL....
Nogmaals, doorgedraaide moslims schermen altijd met hun sprookjesboek de Koran, Allah dit en Allah dat... Bullshit....
Gewoon spijkers met koppen slaan, minachting van het hof is celstraf toch????

Danoontje | 06-09-08 | 13:10

@Eagle_Eye
En wat dacht je van: "en de weinigen zaken" ?
Slordig...

reddingo | 06-09-08 | 13:09

Dat er überhaupt nog iemand is die naar die gestoorde, mislukte en stinkende nageboorte wil luisteren en of kijken zeg !!
Wat een ongelooflijke hufter; hadden ze dat gedrocht niet op die vuurpijl kunnen binden waar André Hazes in zat ?? Waren we er gelijk van af. Oeps, sorry, had ik niet mogen zeggen want dat is milieuvervuiling zeker.

HIL | 06-09-08 | 13:07

Het feit dat er ongelovigen rondlopen is in principe al kwetsend ten opzichte van de onderworpenen.
Btw, de Azijnbode heeft vandaag eauk het licht gezien:
extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/sho...
Veur de breaudneaudige achtergrond bij het nioews.

Karel Martel | 06-09-08 | 12:54

@ Nugget | 06-09-08 | 12:18
Ach, je zal wel meer fouten maken, schitterend argument trouwens.

ik kom van rechts | 06-09-08 | 12:48

Deze gozer spoort echt niet. Liep op de Erasmus Universiteit ook al tegen iedereen te kankeren om niks met zijn soepjurk en schaamhaarbaardje. Iedereen gelijk, amahoela, denkt dat ie een of ander allah-wonder is en denkt dat hij beter is dan alle niet-moslims. Is ie eindelijk opgerot van de uni, blijft hij me lastig vallen met dit soort onzin.

Haaaars | 06-09-08 | 12:47

Weg ermee, NEXT!

kanjerrrr | 06-09-08 | 12:38

Dit schept een interessant precedent.
Als werkgever hoef ik geen moslims meer aan te nemen uit respect.
Als collega kan ik voortaan weigeren om met moslims samen te werken uit respect
Als consument kan ik voortaan weigeren om geholpen te worden door een moslim uit respect.
Als niet moslim ben ik namelijk onrein in de ogen van een moslim zeker als ik varkensvlees of alcohol consumeer. Uit "respect" voor de neofascist met baard en carnavals kledij moet ik ieder contact weigeren.

Weisse rose | 06-09-08 | 12:26

En dit zou dus bijvoorbeeld een mooi moment zijn voor alles moslims in Nederland om met elkaar deze dwaas te veroordelen. Maar nee...... vanuit die hoek vindt men het wel goed en hoor je weer niks. Het zou de integratie ten goede komen wanneer zich misdragende moslims ook eens door moslims worden aangepakt. De Islam schreeuwt hard en wijst erg snel naar anderen. Kijk ook eens naar jezelf en je geloofsgenoten.

Rik2154 | 06-09-08 | 12:23

Persoonlijk vind ik dat een automobilist van rechts komend ook niets meer is. Ik denk dat ik voortaan gewoon maar doorrijdt.

Nugget | 06-09-08 | 12:18

Ik word zo kwaad van deze varkenskop. Hoe kan dit in NL nu allemaal maar weer geaccepteerd worden !!
Flikker alsjeblieft op naar een land waar dit soort achterlijke gebruiken bij hun bekrompen ''cultuur'' horen.

ik kom van rechts | 06-09-08 | 12:15

Gisteren bleef ik ook hangen bij respect voor de rechter als persoon. Maar dat is het punt niet! Het gaat om respect voor de wetten in dit land en de functie die de rechtbank vertegenwoordigd, de Nederlandse rechtstaat. Daar sta ik voor op en iemand die dat niet doet verwerpt in wezen onze rechtstaat en in dit geval riekt het naar verwerping van onze wetten omdat ze niet de basis hebben in de Koran aka de sharia. Ja het duurde even voor bij mij het kwartje viel maar ik denk echt dat we in het zieke geval van varkentje kunnen spreken van een advocaat die onze "seculiere" rechtstaat verwerpt en hierin gesteund wordt omdat hij ook niet hoeft te staan.

spooky | 06-09-08 | 12:03

Zeg prikkeldraad, door je studie Natuurwetenschappen heb jij het licht gezien? Nou ben ik toch verdomd benieuwd waardoor jij hebt MOETEN toegeven dat er een god bestaat. Ik verbaas me bijvoorbeeld elke dag opnieuw over het ingenieus functioneren van het menselijk lichaam. Tis belachelijk hoe dat werkt en op elkaar afgestemd is. Maar de heilige "spark" heb ik er nog nooit in kunnen ontdekken. Er gaat namelijk ook een onvoorstelbare boel in fout.
Inderdaad, hij (of Hij, of Zij, wat u wilt) dringt zich aan niemand op. Zijn volgelingen vaak wel. Die zijn vaak minstens net zo pretentieus als de niet-gelovigen (ja, ik ben het ook op dit gebied).

Snikkeldrift | 06-09-08 | 12:02

Eingenlijk vind ik het zo'n schatje dat ik hem wel dood zou willen knuffelen.

jacques4431 | 06-09-08 | 12:01

Ik vind hem een ontzettend wijze en knappe man, en zo sympathiek ook.

jacques4431 | 06-09-08 | 11:59

Ik zou ook niet opstaan voor die Coornhert Liga/D66/Vrijmetselarij aanhangers.

Bigi Bana Boy | 06-09-08 | 11:58

1053 reacties? Wow.

On-topic: Opstaan is gewoon uit respect. R-E-S-P-E-C-T ja. Staat toch wel iets over in de Koran, ja toch?

Neppert | 06-09-08 | 11:57

ik word zo godsgruwelijk moe van deze zielige en aandachtsgeile excuus moslim... Doe normaal of ga met je dikke reet op een eiland zitten.

kutchris | 06-09-08 | 11:51

wat een dikke mongool

oewap | 06-09-08 | 11:50

@ El Gordo. met jou ben ik het helemaal eens, dat ze toch allemaal gaan tuig volk.

Decno | 06-09-08 | 11:50

prachtige foto in het parool gisteren hand in hand met hoofdoeken en ingepakte als vrouw ogende mensen en een verdwaalde 65+ die je ziet denken kut wat doe ik hier

knus & gezellig

ff linkje pleaze,,,,

Katert79 | 06-09-08 | 11:49

Frederik Puntdroad | 06-09-08 | 11:30
Ben wel benieuwd naar de link tussen jouw studie en het 'moeten toegeven dat er wel degelijk een God bestaat'.
Of verwar je natuur- of fysische wetten met God?

nattebever | 06-09-08 | 11:49

Alle mensen zijn gelijk, daar weer de porno-advocaat alles van natuurlijk. Oprotten met deze gore flikker. Een grotere ergernis is er niet!

Kartoffels | 06-09-08 | 11:46

Eruit met deze loser.
In een kist of zonder het land uit zetten.

En mocht ie terug komen. Kunnen we onze lood nog eens kwijt ook.

Airbender | 06-09-08 | 11:45

Frederik Puntdroad | 06-09-08 | 11.30
Toch liggen de bewijzen aan de kant van de wetenschap en niet aan de kant van de heilige boeken.
De bijbel is een aantoonbaar foutenfestival.
Dat de plemp van p=l , de zaak van de niet gelovigen niet sterker maakt moet ik je wel weer gelijk in geven.
Wat ik dan wel weer eng vind , is dat er toch kennelijk intelligente mensen zijn die wel in dit soort onzin willen geloven.

papegaaienflats | 06-09-08 | 11:43

Ik sta op voor rechters omdat ik alle zaken win.
Ze verdienen mijn respect.

Miretra | 06-09-08 | 11:42

Godverdomme wanneer houdt deze linksgristelijke uitverkoop eens op?

oplichter | 06-09-08 | 11:36

Wanneer gaat die lelijke dikzak nou eens deaud. En met hem alle andere kutallahtonen die respectloos zijn in dit land. Ik ben het beu

El Gordo | 06-09-08 | 11:35

poliiek=liegen | 06-09-08 | 09:03
En voor datgene wat u dan nu met volle overgave zit te plempen hebt u wel bewijs of misschien zelfs wel bewijzen???? Zo niet dan zou ik m'n grote klep maar dichthouden! Pot en Ketel weet u wel?
Ik heb door m'n studie in de natuurwetenschappen moeten toegeven dat er wel degelijk een God bestaat die alles op een unieke wijze heeft gecreëerd.
Hij is te vinden voor degene die hem zoekt, en voor degene die hem vinden is hij realiteit. Hij dringt zich echter aan niemand op, hetgeen van u niet gezegd kan worden. Wie is uw meester?
Er wordt ontzettend veel tijd besteed aan het bestrijden van God, zoals u ongetwijfeld zult weten. Is het flink om iets te bestrijden waarvan u zegt dat het niet bestaat? Beetje krom, of niettan. Verloren tijd dus!
Besteed je tijd goed, het leven is maar kort.
Succes!

Frederik Puntdroad | 06-09-08 | 11:30

Die dekselse Faizel probeert er in ieder geval een mooier Nederland van te maken.

appeltjeQ | 06-09-08 | 11:19

Enait:
&#9835; Islam, I-hislam, über A-ha-lles!&#9835;

*dient met gestrekt rechterarm gezongen te worden tijdens massabijeenkomsten*

Ahasveros | 06-09-08 | 11:19

@ Pokkel | 06-09-08 | 11:14
Of bij Den Helder of Hoek van Holland. We wonen hier in NL dus ook Enait heeft een vrije keuze.

goedverstaander | 06-09-08 | 11:19

ykeltje | 06-09-08 | 10:41
Het is al goed no hard feelings en ter bevrediging van uw interesse, mijn voorhuid en ik zijn nog immer goede maatjes.
Ter bevrediging van mijn interesse, was het wel een "lekker wijf"?

papegaaienflats | 06-09-08 | 11:19

Gewoon bij Scheveningen de grens over zetten.

Pokkel | 06-09-08 | 11:14

Henk Kamp +1

Harvester | 06-09-08 | 11:13

Als die zieke idioot van een Faizel Ali Enait zo respectloos is tov onze samenleving dan lazert ie maar mooi op naar een woestijland waar hij het beter denkt te hebben. Ik help hem graag een handje na alles wat ik over die recalcitrante gek gehoord heb.

van Heutsz | 06-09-08 | 11:09

Vraag me af of de rechters van een islamitische rechtbank bij dit vertoon van respectloosheid Enait meteen zouden laten onthoofden of dat ze meneer eerst tot zijn middel ingraven en een paar uur laten bakken in de woestijnzon waarna hij wordt geslacht door de beul van dienst.

Iemand voldoende thuis in de sharia om dit te kunnen beantwoorden?!

Kruisvaarder | 06-09-08 | 11:02

Voor mij is iedereen gelijk maar ik vind wel dat de Nederlanders meer gelijk zijn dan anderen.

goedverstaander | 06-09-08 | 10:52

@ @Doodziek Aapje | 06-09-08 | 10:18
Ons land barst van de doodzieke, onaangepaste apen. Het weldenkende deel van de natie weet dat overigens al een tijdje. In het geval van die vadsige haatbaard Enait stoort het mij vooral dat de man zonder de kansen die hij van Nederland heeft gekregen 'as we speak' hoogstwaarschijnlijk op een of andere berg met z'n piemel in een geit zou zitten. Een beetje respect voor onze gebruiken en gewoonten zou dus op zijn plaats zijn, vind je niet?

Abe Froman | 06-09-08 | 10:46

@Doodziek Aapje | 06-09-08 | 10:18
Inderdaad de islam is het meest rechtse geloof wat je maar kunt bedenken. Ineens (vooral de laatste jaren bepaald!) moeten alle vrouwen een hoofddoek dragen (sociale controle), worden onze normen en waarden herschreven door een stel noord-afrikanen, en is het respect voor anderen volledig aan het verwateren. En wij moeten dit allemaal maar in orde vinden....

Onderduiker | 06-09-08 | 10:45

Een beetje beweging zou anders wel goed zijn voor dat vette lijf !

Roffel | 06-09-08 | 10:45

GVD en AVD. Wat is nu respectvoller?
Bukken naar een verzonnen gozer in Mekka of een vrouw een hand geven?

ZDEV | 06-09-08 | 10:45

@ papegaaienflats | 06-09-08 | 01:28
Wat Uw laatste opmerking omtrent mijn persoon aangaat heeft U het gelijk aan Uw zijde: ik ontwaakte zonet mét een kater naast een mij onbekende poes.
Wat mijn eerdere opmerkingen aan Uw adres aangaan: mijn welgemeende excuses mocht ik U op enigerlei wijze gederangeerd hebben.

ykeltje | 06-09-08 | 10:41

@ de-iranieer 6-9-8 9.50
"Wat is de volgende stap van deze hufter. dat hij geen belasting meer wil betalen omdat van z'n geloof niet mag".
Volgens mij zijn de meeste woonwagenbewoners katholiek, maar (ik heb geen goeie bron) die zijn daar volgens mij ook niet zo makkelijk in.

Permanent | 06-09-08 | 10:34

@Agent327
Ik geef toe: het is een gave

Doodziek Aapje | 06-09-08 | 10:30

@Doodziek Aapje | 06-09-08 | 10:18
Ik zou toch echt niet geweten hebben hoe ik het weekend door zou kunnen komen zonder uw hoogstaande en belangwekkende bijdrage aan dit topic. Hulde en dank.

Agent327 | 06-09-08 | 10:28

@Doodziek Aapje | 06-09-08 | 10:18

omwille van zijn geloof??.. Zou ie dan echt de eerste advocaat zijn die de Quran heeft gelezen, en die op deze wijze interpreteerd?.. Laat me niet lachen, hij verschuilt zich achter zijn geloof, met als doel de landelijke pers te halen, en zodoende wat meer klanten te hosselen. Anders gezegd, hij misbruikt de islam om zichzelf te verrijken.

RotteKies | 06-09-08 | 10:28

Rechtse rakkers, Jonge conservatieven, wat een ophef weer in het kippenhok! Wat kan julllie nou rotten of iemand een vrouw geen hand wil geven? Of niet op wil staan voor een rechter, alleen omwille van iemands geloof? Stelletje verongelijkte (en ongelikte) wijven dat jullie dr zijn!

Doodziek Aapje | 06-09-08 | 10:18

Dit is toch dubbel genieten voor Wilders ?
Die loopt gewoon weer binnen bij de Hondt.

Mazzeltov | 06-09-08 | 10:18

ik zeg omleggen dat gedrocht

slootschurftklootzak | 06-09-08 | 10:18

Kapot die vent!

Solero | 06-09-08 | 10:17

Opgerot en uitgekotst dat vette varken!!

sterretje | 06-09-08 | 10:16

Aan gekken geen gebrek in dit land. En dan doel ik met name op de opgewonden standjes die een praktijk verdedigen die elders in onze maatschappij veertig jaar geleden werd afgeschaft. Goed idee wellicht om daar nu op terug te komen en in de scholen kinderen alvast te leren dat je op moet staan als de leraar binnenkomt. En als we toch bezig zijn, voer dan ook meteen de dienstplicht weer in.
En ik wil ook die leden van de Tweende Kamer op zien staan als de Minister President binnenkomt, want dat respectloze gedoe in die kringen hangt me ook mijlenver de keel uit!

JeMoeder!!! | 06-09-08 | 10:13

ik heb al jaren geen respect meer voor de rechterlijke macht, wat overigens niet wil zeggen dat ik me niet aan de wet zou houden, dus ik voel me ook niet geneigd om op te staan wanneer de heren/dames de rechtbank betreden. Het feit dat die dikkop zich achter z'n geloof verschuilt maakt hem alleen een lafbek, en lafbekken verdienen weinig respect.

RotteKies | 06-09-08 | 10:13

Eruit met die klootzak!

Hodja | 06-09-08 | 10:10

Je moet hier een beetje de humor van inzien. Eigenlijk is het heel wijs van de rechtbank om die vent lekker te laten zitten. Ik bedoel het zou me bijzonder irriteren als is ik een moslimidioot was die lekker recalcitrant wilde doen en die kans zou me volkomen ontnomen worden omdat er zalvend gesust word. Om gek van te worden ! Ja hoor blijft u maar lekker zitten hoor, wenst u voor de rest nog iets van onze blanke dictatoriale racistiche samenleving ? Voetenbankje mischien ?

vandegekke | 06-09-08 | 10:04

Dat wordt nog leuk bij een zitting met een vrouwelijk OvJ en rechter...

datzegik69 | 06-09-08 | 10:03

Ella | 06-09-08 | 09:59
Jurkzak, niet broekzak!

T@ Riest | 06-09-08 | 10:01

Annonico | 05-09-08 | 20:17
Je hebt gelijk, denk ik en onze rechters zullen zich met graagte aanpassen.

Ella | 06-09-08 | 10:01

Aussie | 05-09-08 | 20:20
Deze volgevreten man is niet naar 0031 gekomen om zijn eigen broek op te houden.
Hij is hier gekomen om via het door autochtonen betaalde belastinggeld te herverdelen. En wel naar zijn broekzakken, vooral naar zijn linker broekzak.
Hij zal alleen 'werken' voor migranten die de rekening neerleggen bij de belastingbetaler. Pro-Deo geheten. Moet eigenlijk Pro-Allah heten.
Behalve met 'werken' is hij met seks aan de 'hand'.
Zijn rechterhand is een erogene zone geworden. Waarschijnlijk heeft hij zich zo vaak afgetrokken waardoor zijn rechterhand erogeen is geworden: zijn rechterhand is nu het verlengstuk van zijn penis.
Hij zit dus niet alleen met zijn handen in zijn zakken te vullen en om zijn geld te tellen maar ook om zijn Jonge Heer te bevoelen.

Ella | 06-09-08 | 09:59

Heeft iemand Fleisch er al op geattendeerd dat een zin als deze, Nederlands gezien, niet kan: natuurlijk uit zijn mond natuurlijk al van de zotte?

Eagle_Eye | 06-09-08 | 09:58

Vist | 06-09-08 | 09:50
Klopt dat nou allemaal wel.Er is ook nog zoiets als het beledigen van het hof, toch? Ik vind overigens dat hij zoveel op miss Piggy lijkt dat hij welhaast haar broer had kunnen zijn. En ik bedoel niet alleen uiterlijk natuurlijk. Heeft verder met opstaan niets te maken.

T@ Riest | 06-09-08 | 09:57

Schop die varkenskop het land maar uit

bob de bouwer | 06-09-08 | 09:57

dit gebeurt wanneer je geen eisen stelt aan de nieuwkomers en je eigen normen in de uitverkoop zet, dit wordt een zeer gevaarlijke trend, vrees ik. wat is de volgende stap van deze hufter dan? dan hij geen belasting meer wil betalen omdat het van zijn geloof niet mag? dat hij lekker de homo's wil neerknallen omdat het van zijn geloof wel mag?

de-iraanier | 06-09-08 | 09:50

Nou woon ik niet in 0031 (thank ODIN) en ik ben de laatste om buitenlanders te weren, of om te gillen dat buitenlanders moeten oprotten (zou ook een beetje gek zijn in mijn geval). Ik zie dagelijks de culturele verscheidenheid van de talloos vele nationaliteiten die zich in het mooie Zwitserland gevestigd hebben. Er zijn hier niet echt veel problemen met buitenlanders (je hebt er natuurlijk altijd wel wat).......

Als die gek met vette worstekop hier had geweigerd om op staan voor de rechters, had die grappemakerij van hem waarschijnlijk niet lang geduurd. Als buitenlander mag je hier rustig een beetje jezelf zijn, da's geen punt, maar de heersende mores geweld aan doen, dat is een andere zaak..........

En hier ben ik het 100% eens met Geenstijl; opzouten naar kamelenfuckersland met die mafketel! En trap 'm ook maar een paar keer flink hard in z'n zak......

doekjevoorhet....... | 06-09-08 | 09:50

hmm zelfs Vist wil dat hij op een eiland word gestopt, uiteraard met zijn typerende geloofsgenoten.

Maar hoe je het wend of keert, dikkie dik heeft gelijk. Als iets bij wet niet is geschreven, hoeft hij zich er niet aan te houden.
Dikke is wars van etiquette, niet van de wet..

Vist | 06-09-08 | 09:50

Jammer dat die vent niet zo makkelijk 'weggejorist' kan worden !

Konny Lingus | 06-09-08 | 09:44

Zucht,
dit soort mensen maken het voor mensen als mij weer allemaal kapot. Iedereen gaat me weer aanspreken alsof ik een Fin ben.
Achterlijke vent dat het is. Laat 'm inderdaad lekker oprotten zodat dit soort mensen het eens niet blijven verzieken voor de rest van de buitenlanders hier.

überbrain | 06-09-08 | 09:43

Het trieste is dat men dan met zo'n idioot in gesprek gaat. Waarom?!

Hommel | 06-09-08 | 09:41

Zielig figuur die zo min mogelijk publiciteit moet krijgen.

Henry | 06-09-08 | 09:38

-weggejorist-

Jaapioooo | 06-09-08 | 09:37

als hij blijft weigeren, kan hij dan ook gelijk even uit zijn ambt gezet worden? Is dat legaal?

Decak | 06-09-08 | 09:33

Agent327 | 06-09-08 | 09:17
Gelukkig, in een grot geloven deden de neanderthalers al en het lijkt me vrij onschuldig.

T@ Riest | 06-09-08 | 09:26

Faizel en Marcouch lijken verschillend, maar hebben dezelfde agenda en zijn allebei even gestoord.
Dat is 'a bold statement', dus een mooi begin van de zaterdagochtend.

nattebever | 06-09-08 | 09:21

Deze jurk moet in de rechtszaal ook al een zwarte jurk aandoen. Hij blij. Maar daarin kan ie ook weer de kont tegen de krib gooien. Als deze ziekelijke aandachtstrekker verder aandacht wil kan deze voormalige geitenboer uit het rif houten klompen aandoen om toch nog een beetje geintegreerd over te komen. Als hij dan ook nog eens naar de poldermoskee gaat kan hij het linkse 8-uur journaal halen. Z'n pr kan beter. Hij mag GS ook bedanken want 1000 reaguurders haalt ie wel.

Permanent | 06-09-08 | 09:18

@poliiek=liegen | 06-09-08 | 09:03
Sjezus. En daar beginnen we dan het weekend mee.

Nonnes | 06-09-08 | 09:18

@T@ Riest | 06-09-08 | 09:15
Zal wel een spraakgebrek zijn. Kan de r niet typen/zeggen. got zal wel grot moeten zijn.

Agent327 | 06-09-08 | 09:17

poliiek=liegen | 06-09-08 | 09:03
Wat is een got ook alweer?

T@ Riest | 06-09-08 | 09:15

Alle mensen zijn gelijk, maar niet-moslims zijn kloodtzakken. Wat een dik varken.

Rest In Privacy | 06-09-08 | 09:09

poliiek=liegen | 06-09-08 | 09:03
.
Die babyface zegt al genoeg over jou. Jouw argument is te oppervlakkig voor woorden! Kijk om je heen je zal zien dat jouw argument echt nergens op slaat...

Dat doe je toch niet | 06-09-08 | 09:08

't Is al eerder opgemerkt, het merendeel van de bevolking stemt straks gewoon weer CDA of PvdA. Dit soort praktijken zullen zich steeds meer manifesteren en ook steeds meer geaccepteerd worden.

p0rn0 | 06-09-08 | 09:07

Gelukkig is de orde van advocaten het niet eens met het gedrag van deze persoon.

Agent327 | 06-09-08 | 09:05

-weggejorist-

poliiek=liegen | 06-09-08 | 09:03

Ik ga volgend keer ook niet opstaan voor die hufters. Ze hebben me toch een alimentatie door de strot heen gedouwd, niet te geloven. Geen enkele respect voor hun.

*aan de nagels bijten tot dat hoge beroep over 2 jaar een uitspraak doet *

predman | 06-09-08 | 08:58

Als die meneer hier in nederland een probleem heeft met etiketten en normen en waarden dam moet hij hier niet blijvendan is hier geen plaats voor hem.

jantjetrein | 06-09-08 | 08:57

-weggejorist-

poliiek=liegen | 06-09-08 | 08:56

@CoJoNes | 06-09-08 | 08:19
Marcouch steekt zijn duim in de dijk...

VanFrikschoten | 06-09-08 | 08:51

als hij de rechter niet erkent, kan hij ook niet opereren in een systeem waarbij het draait om de uitspraken van rechters. Bul teruggeven en thuis achter de boerka's gaan zitten.

stijlla | 06-09-08 | 08:28

De marokkaanse gemeenschap moet zich van Marcouch solidair verklaren met de hulpverleners, www.telegraaf.nl/binnenland/1856880/__...
Niet met de Nederlandse cultuur als geheel, nee, met de hulpverleners.

CoJoNes | 06-09-08 | 08:19

Even logisch deduceren:
1. FAE wil vrouwen geen handen schudden
2. FAE vindt dat alle mensen gelijk moeten worden behandeld
3. Conclusie: FAE vindt dat vrouwen geen mensen zijn.
Op dit soort simpele waanzin moet je zo'n stumper toch gewoon aan kunnen pakken?

pollens | 06-09-08 | 08:17

Het houdt echt niet op he??? Ik ben maar vast begonnen met mijn vrouw te slaan en mijn hond te verkrachten. Heb mijn kinderen verboden voor 11 uur s`avonds binnen te komen. En zakgeld krijgen ze ook niet meer, ze mogen vanaf nu gewoon alles jatten wat ze willen. En nee, ze hoeven ook niet meer naar me te luisteren...... we zijn tenslotte allemaal gelijk voor de islam?!?!? Wanneer stopt dit een keer??????

rotjeknor1835 | 06-09-08 | 08:16

En zo geven sommige autochtonen de kwaadwillende en hoogstelijk profiterende allochtonen alle recht en reden om sommige kwaadwillende en hoogstelijk profiterende allochtonen ook kwaadwillend en hoogstelijjk profiterend op de autochtone lulletje-rozenwaters ook voor gek te verbruiken. Want wij zijn toch maar mooi het sprookjesland voor deze misbruik-makende godsdienstige fanatici.
Druut, zoukzegge !

Iwmac | 06-09-08 | 07:50

@max_laadvermogen | 06-09-08 | 07:19
PvdD lijkt me niet, die zijn tegen sex met dieren en dit is toch een schapen neukert.
Bovendien houdt hij niet van varkenss en honden.

Agent327 | 06-09-08 | 07:24

Is er nog plaats in de 2de kamer voor deze verzetsheld (..)
Iets voor SP, Groen Links of de PvDD ??

max_laadvermogen | 06-09-08 | 07:19

hoe moeten we dit varkentje nou weer slachten??
(dit is een Nederlandsche uitdrukking, menir Faisal A.E.).

we_the_people | 06-09-08 | 07:16

En ja hoor, ook in het radio 1 journaal aandacht voor deze stakker. Ben het met Henk Kamp eens, als Enait zich dusdanig wenst te gedragen, doet hij dat maar daar waar dat geaccepteerd wordt. En eventueel maar het landuit moet.

Agent327 | 06-09-08 | 07:13

Chérifien Kingdom | 06-09-08 | 05:38
je bedoelt de rechters die dit hebben toegestaan?

protonplof | 06-09-08 | 06:38

Ik zoun er al onderhand een boek overkunnen schrijven!
ZE mogen geen geld lenen wat haram is, maar ze mogen het wel aanpakken als ze er geen flikker voor gedaan hebben! Is dat niet vreemd dan?
Al het geld wat ze hier inpikken is 100% haram! (En niet halal!)
En alles wat je koopt voor die centen is dus ook weer haram!
Ze vreten en zuipen zich in westerse landen een oordeel, want Allah is hier echt niet aanwezig, Allah zit ergens midden in de woestijn, en ook al maken ze die moskeeën hier 3 x zo hoog, Allah (vzmh) zal ze echt niet horen.
In de ogen van Allah zijn zij slechts hoeren die wel hem willen dienen maar die snoepen van de gaven van een andere God. De westerse God.
En dat vind Allah, op z'n zachtst gezegd, niet leuk...
Hel en verdoemenis zal hetgeen zijn wat Allah voor hen en hun kinderen in petto heeft. Hun dochteren worden hier tot hoeren!!!!!
Allah laat niet de spot met zich drijven, en hij laat zich evenmin bedriegen en bedotten!

Frederik Puntdroad | 06-09-08 | 06:25

ACH GUT, en hoe wij daar dan als RASechte hollanders om kunnen lachuh als ze zich weer eens op hun, eigenlijk veulstekleineop geitenafgestemde pikkies getrapt voelen.
Het is eigenlijk puur amusement!
Ze gedragen zich alsof ze onze hofnarren zijn, en ja eigenlijk is het natuurlijk ook wel reëel dat ze iets willen terugdoen voor hun outkierung..... maar dat laat niet onverlet dat ze tog maar eens moeten zorgen voor kortere tenen, dus op tijd bijknippen! (de nagels natuurlijk!)

Frederik Puntdroad | 06-09-08 | 06:10

Er zitten wat draadjes los bij onze grote vriend.

Chérifien Kingdom | 06-09-08 | 05:38

Kan GeeStijl niet eens 500 als man verklede vrouwen regelen die hem allemaal een hand geven en daarna vrolijk laten zien wie ze echt zijn.

Wat een hypocriete lutster is het ook.

MysteryQuest | 06-09-08 | 05:21

*trusten*

AntiSoof | 06-09-08 | 05:02

nou ja, 'mijn' formule, 'de' formule

AntiSoof | 06-09-08 | 04:55

hè, vandaar mijn formule der natuur. ff tussendoor.

AntiSoof | 06-09-08 | 04:50

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:49
hier nog 1, omdat jij het bent.
overigens, ben ik de enige die het vreemd vind dat GS geen aandacht geeft aan de zaak Spijkers versus Jack de Vries.
Meestal staat de redactie vooraan om een lid van het kabinet af te branden, ook als het een CDA-ert betreft. Wat houdt hen deze keer tegen?

bubbeltjeswijn | 06-09-08 | 04:49

Ik gaat maar op de redelijke natuur in h

AntiSoof | 06-09-08 | 04:48

1/2 (wortel 5+1) = de schoonheid der lichamen.

AntiSoof | 06-09-08 | 04:44

@Okee, okee, von sokkenstopfer, dat zou ook kunnen.

AntiSoof | 06-09-08 | 04:41

ik ga me nes in, doei allemaal
Na 22uur op te zijn geweest mag dat wel, ofnie dan?

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:40

AntiSoof | 06-09-08 | 04:35
@???? @ wie heb je ut nauw?

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:36

@De Natuurlijke schoonheid is in één wonderschone formule te vatten.

AntiSoof | 06-09-08 | 04:35

AntiSoof | 06-09-08 | 04:29
nie teg n mij heur

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:34

AntiSoof | 06-09-08 | 04:28
ik ben meereen soot van geyl vn meseluf, en laat daar nou toevallig
een wijf die uit d'r muil stonk op af komen. major bummer! ja toch?

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:33

@Wat heb ik nou weer verkeerd tegen iemand gezegd???

AntiSoof | 06-09-08 | 04:29

@von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:23
Ik ben een soort van high van mezelluvvv, das ook geyl cool.

AntiSoof | 06-09-08 | 04:28

Fleauxe | 06-09-08 | 04:26
dat zegik, gamma!

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:27

B te H | 06-09-08 | 04:23
(hik) whatever you say dude. (doet het licht uit en het café op slot)

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:26

@AntiSoof | 06-09-08 | 04:17: Ja je bent de enige.
@von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:17: Geen idee wat dat is, maar het zal wel goed zijn.

Fleauxe | 06-09-08 | 04:26

Afketsen dat gigamisvormsel van "de" maatschappij, prima om een eigen idee aan te hangen, maar respectloos voor de medemens is een gevalletje terug naar de oermens, hup je grot in....

B te H | 06-09-08 | 04:23

AntiSoof | 06-09-08 | 04:17
je mot gewaun net as ik stiekum een paar echte pilze binnenhakken, en dan hieah
net doen asof je vietueel bieâh zit te bestelluh, dan maak het allemaal geen moeâh meâh uit.

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:23

Fleauxe | 06-09-08 | 04:12
nâh, geef mij ma wiet hoah, nlx of zau.

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:17

Ben ik de enige die sommigen niet meer volgt?

AntiSoof | 06-09-08 | 04:17

Dat laatste wou ik gewoon zeau dolgraag twee keer zeggen, narcistisch als ik ben.

Fleauxe | 06-09-08 | 04:16

vraagstaart | 06-09-08 | 04:09
ik ga meer voor m'n dekbedje, ene me ochetkrantje zie ik vmiddag wel weer.
mag ook wel na 21 uur te zijn, wavan 12 uur 800km rijden en 2 uur sjouwen
( trekt de vietuele bahman an ze jas voah nog un pilz.)

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:15

@von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:08: Ik kan zo op vrijdagnacht de geugten van een hache-djoint wel op waarde schatten.

Fleauxe | 06-09-08 | 04:13

@von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:08: Ik kan zo op vrijdagnacht de geugten van een hache-djoint wel op waarde schatten.

Fleauxe | 06-09-08 | 04:12

@von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:05 Juist! *even naar de barman zwaait voor zijn ochtendcappucino en de krant*

vraagstaart | 06-09-08 | 04:09

@Sophietje kijkt nu een beetje ondeugend.

AntiSoof | 06-09-08 | 04:08

Fleauxe | 06-09-08 | 04:06
ooit begonne met has, maar al sins eeuwe wiet joe no.

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:08

*zwaait naar AntiSoof*

vraagstaart | 06-09-08 | 04:07

@von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:03: Het leven is kut, een harige zure kudt! Hasj of weed trouwens?

Fleauxe | 06-09-08 | 04:06

vraagstaart | 06-09-08 | 03:59
hoezo dat dan? ( besteld nog 'n virtueel biertje)

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:05

Fleauxe | 06-09-08 | 03:57
da's mooi kut dan

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:03

tsja zo gaat dat, een ieder ziet t weer anders.

AntiSoof | 06-09-08 | 04:03

ik weet niet wat erger is, de droplul of de slappe zak van een rechter.

Reverend Ray | 06-09-08 | 04:03

ik ben opgebrand , afgebrand, zat, stoned, effee denke wat ik vergete ben...

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 04:02

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 04:02

hee, vraagstaart.

AntiSoof | 06-09-08 | 04:02

Ik moet ook nodig zitten... schijten boven op die lelijke varkenskop ... jaah
I SHIT ON YOU Faizel Ali Enait! En veeg m'n reet af met je baard!
Is die baard van je nog ergens goed voor... wha allah haha!

Handy-Harry | 06-09-08 | 04:01

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 04:01

Het GS Stamcafé herleeft, zo te zien.

vraagstaart | 06-09-08 | 03:59

@von sokkenstopfen | 06-09-08 | 03:51: Ik mag niet drinken van mijn geloof.
@praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:54: Nee dit gaat meer richting een maandje erbij vrees ik. Of op het strafbankje!

Fleauxe | 06-09-08 | 03:57

o
nou trusten

AntiSoof | 06-09-08 | 03:56

praat geen peop, waarom wil he van dat zwitsalkopje af?

AntiSoof | 06-09-08 | 03:55

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:55

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:54

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:54

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:53

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:53

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:53

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:53

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:53

-weggejorist en opgerot-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:52

En, natuurlijk kan hij zijn energie in een lekkere kerel stoppen, hè, Fleauxe, ook daar is Nederland wel een goed landje voor.

AntiSoof | 06-09-08 | 03:52

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:52

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:52

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:52

-weggejorist-

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:52

Fleauxe | 06-09-08 | 03:45
daz dan moi kut dan eeh?
beter geen wip dan een wip waarbij de boel een partij meurt...
ja toch? SUNSHINE RAEGAE, ja da's op xfm right now.
( always in a good mood when i'm drunk.)

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 03:51

@praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:49: Even flink doorreaguren en je zult het zien...

Fleauxe | 06-09-08 | 03:50

905 comments, reeds: op naar de 4 digits
ps: wie verlos mij vandie irri-bby face???
... amen...

praat_geen_peop | 06-09-08 | 03:49

Ik kan dat eeuwige gezeik van bepaalde types niet meer verdragen... Wat en stom gedoe, zeg. Laat m zijn energie in zijn vrouw, als tie die heeft, stoppen. Nederland is best wel een goed landje om te leren hoe dat moet, wat dat betreft. Onze vrouwen weten wel wat ze willen. Tjemig de pemig...

AntiSoof | 06-09-08 | 03:49

Meneertje moet zijn versie van Allah in z'n reet steken en opzouten. Dit neem je toch goddomme niet meer serieus. Verwend kutventje met een minderwaardigheidscomplex.

200% regel. Eis 200, krijg je 100.

Stir Glenfarclas II | 06-09-08 | 03:48

... maar natuurlijk blijft deze situatie wel in stand. Volgende stap: rechters opstaan als dit varken binnenwaggelt.

Steniging invoeren als straf, want de Koran, de Hadith en de Sharia zijn Allahs woord of daar direct van afgeleid. Een wetboek is alleen maar mensenwerk en dus minder dan de Koran. En rechters zijn ondergeschikt aan moslims.

vraagstaart | 06-09-08 | 03:48

@von sokkenstopfen | 06-09-08 | 03:43: Ja!

Fleauxe | 06-09-08 | 03:45

Kudt zijn jullij nog aan t lullen?

AntiSoof | 06-09-08 | 03:45

goverdomme, ben ik nou alteit de laatse mem me reakties?

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 03:43

nog iemand wakker? kom net terug vd kroeg en baal ik een beetje as un stekkur
want ik had een wip kunnen maken, maar dat wijf stonk een partij uit d'r muil, niet te filme, dus die heb ik maar laten staan, want al rijdende op mijn klabanus
ohhhhh en aaaahhhhh roepe had ik ech niemeer getroke heur.

von sokkenstopfen | 06-09-08 | 03:39

Vind toch wel dat onze baardaap hier een punt heeft (+ 1).
Ik vind het ook onzin om op te staan voor deze zgn magistraten omdat ik er in feite niet achter zou staan. Ik doe niet aan verering van personen, gelijk wat ze ook voor werk doen. Zijn ook mensen met goede en slechte eigenschappen, misschien wel verzamelaars van kiddy porn etc.
Vind het wel terecht om dergelijke poppenkast dan ook maar af te schaffen.
Veel mensen komen daar al niet voor de lol, en dan moeten ze ook als het ware nog mooi zitten en pootjes geven. .......,.
Vind het ook lullig om te zien als onze JPB bij een moskee z'n schoenen uitdoet om de Islamitische Allah te eerbiedigen.
Als hij het meent dan moet ie moslim worden.
Als je het niet meent dan moet je niet op huichelachtige wijze een toneelstukje opvoeren, want dat is pas heiligschennis!!!

Frederik Puntdroad | 06-09-08 | 03:37

Ben verzamelaaar van coördinaten.
Heb de coördinaten van Faizel en de MDI nog niet in mijn verzameling.
Is de 155mm aan het uitrichten.
www.ipms.nl/specials/kl-vehicles/houwi...

wachtmeester de bruy | 06-09-08 | 03:26

Ik ben zo wappie als ik mag zijn in ons vrije nederland, heb dus net coke gehaald op de hoek, weed bij de cofeeshop en heroine bij mijn marrokaanse buurman!

Keef35 | 06-09-08 | 03:18

@ Tyler-Durden | 06-09-08 | 03:04
Inderdaad.
Doet me denken aan de scene in Band of Brothers waar de inmiddels hoger in rang zijnde (dacht colonel) Winters zijn oude opleidingscommandant captain Sobel tegenkomt waar hij mee in de clinch lag en die hem met opzet niet groet en de andere kant opkijkt.
Winters roept hem en zegt:
We salute the rank not the man.

wachtmeester de bruy | 06-09-08 | 03:17

Moet Faizels moeder mijn aars likken omdat dat in mijn geloof heel normaal is???

Keef35 | 06-09-08 | 03:16

Ik vind hem een aanwinst voor de Nederlandse taal.

pek en veren | 06-09-08 | 03:16

Keef35 | 06-09-08 | 03:14 je draaft door.. zit je soms stiekem aan de computer?

van dal | 06-09-08 | 03:15

Mag ik ook zijn moeder en oma iets naars toe wensen of ben ik dan strafbaar?

Keef35 | 06-09-08 | 03:14

Keef35 | 06-09-08 | 03:09
jammer, maar dát gaat niet. dat betekent namelijk dat jij vindt dat de sharia ingevoerd moet worden in dit land. gelijkheidsbeginsel enzo...

van dal | 06-09-08 | 03:13

Mag ik hem alle aarspus in de wereld toe wensen zonder strafbaar te zijn?

Keef35 | 06-09-08 | 03:13

Mag ik in Nederland een hindi dans uitvoeren om Faizel een beetje herpes of zo te bezorgen of is dat ook strafbaar?

Keef35 | 06-09-08 | 03:12

Heeft die fucker van een faizel ook een website ofzo waar ik persoonlijk tegen hem mag zeggen wat ik vind? Of word ik dan meteen opgepakt door onze minister van justice?

Keef35 | 06-09-08 | 03:10

Keef35 | 06-09-08 | 03:07 "je snapt het niet" was meer in overdrachtelijke zin.. als in "het is niet te snappen", niks persoonlijks hoor.

van dal | 06-09-08 | 03:10

@Tyler-Durden | 06-09-08 | 03:06: Aangezien je wilt gaan slapen zal ik je een heel betoog besparen, maar ik weet zeker dat ik je kan overtuigen dat die kans weldegelijk aanwezig is. En met een hoger percentage dan blikseminslag!

Fleauxe | 06-09-08 | 03:10

Voor gasten als deze varkensneuker Faizel vind ik dat de sharia mag gelden!

Keef35 | 06-09-08 | 03:09

Van dal: Ik snap het juist wel, het is precies zoals jij zegt! Maar wat doe je er aan?
Ik zeg keihard aanpakken dit soort varkens!

Keef35 | 06-09-08 | 03:07

@ Fleauxe | 06-09-08 | 02:56

SP en PVV?

Koop een staatslot, die kans is groter...................

Tyler-Durden | 06-09-08 | 03:06

En wij maar zeuren over China, wij horen hier in Nederland ook alleen wat we Mogen horen van Balkie en Bossie(lees FAGGET)!

De Atheisten zullen uiteindelijk regeren want atheisten zijn nog steeds in de meerderheid! Dus alle niet in een god gelovigen verenigd u. De grootste religie is nog steeds de religie van de niet gelovigen! Geloven in een god is voor laffe mensen, geloof in jezelf is pas echt leven! Gods wil???? Laat me niet lachen, neem verantwoording voor je eigen daden!

Keef35 | 06-09-08 | 03:05

Ik zal het wel verkeerd hebben geleerd op de Uni, maar..............

je staat op voor het ambt, niet voor de persoon !

Enkeltje oprotten aub voor deze moslimerende eikel !

* ziet lege fles en gaat meuren *

Tyler-Durden | 06-09-08 | 03:04

Keef35 | 06-09-08 | 02:57 je snapt het niet hé? ze ontvluchten een land omwille van het regime en in het land waar ze dan komen willen ze juist dat regime opleggen...

van dal | 06-09-08 | 03:02

Heb verder niets tegen moslims of zoiets, ze zouden alleen gras moeten vreten en hun bek moeten houden of naar een land moeten gaan waar de wetten die zij zo graag willen navolgen gelden, ik noem een iran, afganistan, irak, somalie, enzzz.

Keef35 | 06-09-08 | 02:57

@Snikkeldrift | 06-09-08 | 02:47: Het is zeer begrijpelijk dat er soms geen peil meer op valt te trekken. Ik denk/hoop dat Wilders in ieder geval met Verdonk samen zal gaan omdat ze dan een groter blok vormen. Rita en de 'Tonners' veegt hij toch zo van tafel. Maar het gaat om haar zetels. En dan de SP. Ik denk dat die uiteindelijk wel een weg ziet om samen met de PVV te bewandelen. Het zijn beide behoorlijk concervatieve partijen. (wat natuurlijk goed is) En die vinden elkaar echt wel.

Fleauxe | 06-09-08 | 02:56

Zolang iedereen zegt wat ie denkt op internet maar niet in het stemhok zal er niets veranderen en loopt jouw dochter over 5 jaar verplicht met een hoofddoek door amsterdam!

Keef35 | 06-09-08 | 02:53

Beter een rechtse tegel dan een linkse zetel zeg ik maar!

Keef35 | 06-09-08 | 02:51

Fleauxe: ik vraag me wel af wat er dan NA de verkiezingen gebeurt. Vooropgesteld dat hij een enigszins deugdelijk en haalbaar program heeft. Heeft Wilders capabele mensen, of wordt het een debacle als bij de LPF. Met wie moet hij dan het kabinet in? Wie wil hem? Wordt het een combi met Verdonk en is dat een wenselijke optie? Vragen, vragen...

Ik heb voor het eerst sinds ik mag stemmen werkelijk geen flauw idee wat ik moet stemmen. None. De richting is er wel, de partij alleen nog niet. Het is een politiek slagveld en we zijn nog niet eens in de buurt van de verkiezingen. Ik wacht in spanning af wat het gaat worden.

Snikkeldrift | 06-09-08 | 02:47

@Keef35 | 06-09-08 | 02:39: Kijk, dat is nog eens een fatsoenlijk rechtse tegel!

Fleauxe | 06-09-08 | 02:44

Faizelklaas en witte piet klinkt ook voor geen meter!!!

Keef35 | 06-09-08 | 02:43

Ik zeg voor dit jaar: EXTRA ZWARTE PIETEN!!!

Keef35 | 06-09-08 | 02:41

@-edit | 06-09-08 | 02:34: Zou goed kunnen zijn, ik denk dat het de mensen linksig in de oren zal klinken maar ik kan er naast zitten. De PVV heeft zich nog niet erg kunnen profileren op sociaal gebied en andere zaken. Dat komt tegen verkiezingstijd wel. En er zullen nog vele incidenten volgen op multi-culti gebied dus ik zie de peilingen nog wel omhoog gaan in het voordeel van Geert.

Fleauxe | 06-09-08 | 02:40

@DeArmeStudent: Whahahahahaha. Een vrij land? Het is ignorante (trademark, Enait) personen zoals jij die deze discussie zo vertroebelen.

McShamus | 06-09-08 | 02:40

het enige wat ik denk na een stevig avond stappen; sterf!! ( en dan enkel de persoon in de naam van meneer Ali Enait).

nordic | 06-09-08 | 02:39

Laten we het nu eens hebben over iets wat niet alleen een heel klein debiel groeperingkje aan gaat, maar laten we eens praten over al die euro,s die die fucking balkenende met zijn cristen club uit onze zak trekt!!! Ik geloof in nix alleen in mijzelf, waarom moet ik dan mee betalen aan al die reliegiueze onzin? Ik heb geen hekel aan de islam of bagwan of aan joden of cristen, IK WIL ER ALLEEN GEEN CENT AAN MEE BETALEN!!! ROT OP MET JE RELIONZIN! Geef mij eens waar voor mijn zwaar verdiende belasting geld!!

Keef35 | 06-09-08 | 02:39

@Deipnosophist: Mocht het PMS verhaal kloppen lijkt het me dan weer niet zo fris als ze haar bloeding door een arts laat bekijken...

Snikkeldrift | 06-09-08 | 02:38

@van dal | 06-09-08 | 02:23
We hebben hier dan ook met een kudt-advocaat van doen. Die heb je ook.

-edit | 06-09-08 | 02:38

Goed beste mensen, het is leuk geweest voor mij... ik ga maar eens mijn bedje opzoeken... om met pat condell te spreken: peace!

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:38

@Fleauxe | 06-09-08 | 02:30
Zou inderdaad kunnen. We weten het niet.

-edit | 06-09-08 | 02:36

@Snikkeldrift | 06-09-08 | 02:22

Daar hoef je geen medische ethiek voor te hebben gestudeerd. Ik denk dat Rabarbeke in een permanente staat van PMS verkeert en daardoor de waarheid lichtelijk geweld aandoet.

/Out

Deipnosophist | 06-09-08 | 02:36

@Snikkeldrift... Ik loop een beetje achter met mijn studie geneeskunde... heb inderdaad ook een vak medische ethiek en medisch recht gevolgd... dat vak: medisch recht was inderdaad een saai vak... met notabene het wetboek naast je op het tentamen... echt een lachertje dat studenten rechten zo hun tentamens mogen halen.

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:35

@Fleauxe | 06-09-08 | 02:25
Groen klinkt links is oud denken. Zelfs in het oer-conservatieve USA worden groene thema's door rechts omarmd. Ik zou daar niet op gokken, want er zijn vele rechtsmenschen die pro-milieu zijn, maar niet zo radicaal willen als links. Sterker: groen is de bom bij de "kapitalisten" tegenwoordig. Niks mis mee, want daar vallen enorme marges te verdienen. Buiten dat denk ik dat de Islam niet de grootste zorg is van de gemiddelde kiezer. Anders zou de PVV (als enige nadrukkelijke anti-islampartij) wel giga-groot zijn in de peilingen.

-edit | 06-09-08 | 02:34

Iemand zin om de chat van Giel Beelen te verneuqen?

Fleauxe | 06-09-08 | 02:34

Iedereen kan lullen wat ie wil maar als straks de stembus weer open is kiezen 90% van jullie sukkels gewoon weer voor een maatschappelijk verantwoorde partij!!! Dus houd allemaal je smoel of laat zien waar je voor staat als de verkiezingen er zijn!

En wat Faizel betreft: Dude krijg een klaplong, aarsbulten, varkenszweren, biggenballen of wat dan ook, maar doe mij een plezier en pleur alsjeblieft op naar een land waar ze je zusje stenigen omdat ze met mijn blanke broer heeft liggen ballen!!

Faizel (klinkt als gezwel) Jij bent echt het laagste van het laagste broeder en je weet het zelf ook, maak het jezelf makkelijk en kom er gewoon voor uit dat je op kleine afgaanse jochies valt!!!

Keef35 | 06-09-08 | 02:33

@armestudent: ja, college in gehad. Ben 5e jaars geneeskunde. Een paar dagen geleden nog. Kan niet zeggen dat het mijn favoriete vak is trouwens. Maar daar werden dus deze cijfers getoond. Meer dan 13.000 zaken voor de tuchtrechter, 90% daarvan medisch-ethisch gerelateerd (waaronder privacy-schendingen, intercollegiale asocialiteit, etc.). Veel minder om medische fouten. Ben blij dat ik nooit de neiging heb gehad om rechten te gaan studeren. Lijkt me een bijzonder droge en taaie studie. De prof had beide gestudeerd overigens.

Snikkeldrift | 06-09-08 | 02:31

Verder stinkt ie, omdat het een Arabier is.
discl Die eten gekke kruiden, en dat stinkt.

LibertasSimplex | 06-09-08 | 02:30

@-edit | 06-09-08 | 02:26: Ik denk zeker te weten dat die laatsgenoemde coalitie niet op B1 zal lijken. Ze zullen daadwerkelijk de zorg en de scholen verbeteren en hebben waarschijnlijk minder op met het maatschappelijk middenveld. Dat is een cruciaal verschil, neem dat aub van me aan. Het is natuurlijk maar een overtuiging, alles is mogelijk. Politiek is iets moois.

Fleauxe | 06-09-08 | 02:30

@van dal | 06-09-08 | 02:23
Dank je, van dal... eindelijk een inhoudelijke discussie... en inderdaad... daar zit de paradox van de islaam! de islaam gaat niet uit van rechtvaardigheid en gerechtigheid, maar gaat uit van: 'rechtvaardigheid' t.o.v. 'de gelovigen' en 'vernietiging' t.o.v. 'de ongelovigen'. Dus het proberen om gelijke rechten te krijgen voor ongelovingen onder het islamitische gedachtengoed is nutteloos werk.
Binnen de islaam bestaan er dan ook 2 'fundamenten':
islaam als 'het huis van vrede' voor de gelovigen en
islaam als 'het huis van oorlog' voor de ongelovigen.... en alles is geoorloofd in een oorlog.

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:30

De man heeft zweethanden. Schaamt zich dood. Heeft een dream, dat handen niet meer hoeven. En wij maar boos doen.

LibertasSimplex | 06-09-08 | 02:28

@Fleauxe | 06-09-08 | 02:11
Klopt. En daar heeft Rabarbeke gelijk in: dan wordt het een soort van Balkenende I. Voor de boeken een interessante coalitie, maar in de praktijk weinig verschillend van de huidige en alle voorgaanden. Ben benieuwd en nu al een beetje opgewonden naar de volgende verkiezingen. Hoewel ik denk dat er een in eerste instantie inregeerbare uitslag zal komen, zullen we zien dat de "extremen" (verkeerd woord, maar slechts ter verduidelijking) naar het midden opschuiven vanwege regeringsdeelname. En establishment zich gaat beraden. Om vervolgens weer keihard terug te komen. Zie het CDA na paars.

-edit | 06-09-08 | 02:26

@-edit | 06-09-08 | 02:19: Natuurlijk is het lastig, maar je mag nooit stoppen met dromen. Ik heb zekere motieven om blij te zijn met de aandacht die hij krijgt. Hij maakt mensen bang voor de multi-culti toekomst. En stemmen die mensen links? Ik dacht het niet, dus ik ben heul erg blij. En helemaal nu Mark Rutte zijn partijprograma op recyclebaar papier afdrukt en de term groen aan zijn partij linkt. Groen klinkt links en dus gaat de stem naar een fatsoenlijk rechtse club. De AIVD moet als vanzelfsprekend moslims in de smiezen houden en dat ook blijven doen. Nog véél meer moslims zelfs.

Fleauxe | 06-09-08 | 02:25

Dat zijn spijkers met koppen slaan, Snikkeldrift... heb jij toevallig een vak medische ethiek gestudeerd?

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:24

even een on-topic vraagje: "hoe kan het bestaan dat iemand die 'onze' rechterlijke macht niet erkent en daarom weigert op te staan voor hen die deze macht vertegenwoordigen, een beroep als advocaat hebben? immers, een advocaat dient zijn cliënt op de best mogelijke manier bij te staan in de verdediging tegen een door het openbaar ministerie of een andere partij opgestelde aanklacht. dat kan niet als je de rechterlijke macht zoals wij die in dit land, in deze staat kennen en erkennen, niet erkent."

van dal | 06-09-08 | 02:23

We kunnen hier wel schreeuwen dat hij op moet rotten maar dit zwakke land neemt toch geen stelling. Het heeft allemaal geen zin.

Watcher | 06-09-08 | 02:22

@Rabarbeke: Get off your high horse. Je wandelt met je bloeding bij elke arts naar binnen en dan zien ze je. Niet gezien worden wanneer je je fysiek meld is strafbaar, net als op de EHBO. Als het je ooit is overkomen zou ik er werk van maken. Dat je met je arteriele spuiter telefonisch een afspraak probeert te maken geeft je recht op een Darwin-award. De pogingen om patienten naar hun eigen arts te krijgen heeft overigens weinig met medische ethiek te maken, maar alles met de ethiek van de verzekeraars. Indien echt nodig wil een arts gaarne onbetaald een leven redden, maar voor een griepje voor (een gedeelte van) de kosten opdraaien lijkt me niet echt nodig. En da's geen geouwehoer, dat komt veelvuldig voor. Medische ethiek wordt overigens tot in het extreme gehandhaaft. Meer dan 90% van alle tuchtrecht zaken gaan over ethiek-kwesties. Meer dan 10.000 sinds de invoering.

Snikkeldrift | 06-09-08 | 02:22

LibertasSimplex | 06-09-08 | 02:19
Mocht ie ooit op het idee komen en dan hoeft het niet persee.

LibertasSimplex | 06-09-08 | 02:20

@Rabarberke | 06-09-08 | 02:06
Dat is pertinent niet waar. Of je moet je menstruatie als half doodbloeden beschouwen, dan heb je gelijk.

Deipnosophist | 06-09-08 | 02:20

@Fleauxe | 06-09-08 | 02:07
Nederland zonder Islam is een gepasseerd station. Overigens niet alleen Nederland. Er is geen land ter wereld waar de Islam geen enkele rol speelt. Dus dat Nederland Islam-vrij zou kunnen worden is een illusie, mijns inziens. Dat gezegd hebbende, denk ik dat het handiger is de salafisten geen podium te geven, maar wel strikt in de gaten moeten houden door de aangewezen instanties. Want je speelt ze alleen maar in de kaart om hun boodschap breed te laten verkondigen. Vinden ze leuk. Ik niet. Jij?

-edit | 06-09-08 | 02:19

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:18
Jij wel ja. Waarvoor dank.
Toch neem ik het terug. Ik vind niet dat ie dood moet.
Ik vind dat ie dood mag.

LibertasSimplex | 06-09-08 | 02:19

@LibertasSimplex | 06-09-08 | 02:16
we leven in een vrij land... en ook jou(w) mening... respecteren we.

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:18

Sjeuf | 06-09-08 | 02:14 persoonlijk maakt het me geen flikker uit hoe ze een feestdag gaan noemen, elke vrije dag extra is meegenomen en je hoeft niet eens mee te feesten.

van dal | 06-09-08 | 02:16

Rabarberke | 06-09-08 | 02:13
Tijdens mijn studie ben ik voornamelijk slimme professoren tegengekomen... huisartsen heb ik zelf weinig ervaring mee (gelukkig). wat studeer jij dan?

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:16

Verder vind ik dat ie dood moet, al is dat slechts een proefballonnetje.
Daar wordt geen aansporing mee gezegd. (discl)

LibertasSimplex | 06-09-08 | 02:16

@Rabarberke | 06-09-08 | 02:13: Nou inderdaad, we kunnen het weer en we willen het weer. Lang leve het Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden!

Fleauxe | 06-09-08 | 02:16

Tsja, ik heb ook geen respect voor de rechterlijke macht. Maar meneer mag gerust uitgezet worden, hoor. Totaal geen probleem mee.

McShamus | 06-09-08 | 02:15

Het is mij allemaal worst, maar als het "suikerfeest" een nationale feestdag word ga ik emigreren.
En gaat over tot de orde van de dag.

Sjeuf | 06-09-08 | 02:14

Alle mensen zijn gelijk. Behalve die dikke volgevreten bijstandskop van hem. Die is dikker.

LibertasSimplex | 06-09-08 | 02:14

@DeArmeStudent
Dat het wel snor zit met onze geneeskundigen? Wat studeer jij? Finoegristiek?

Rabarberke | 06-09-08 | 02:13

Ach ja West Europa heeft historisch gezien een zelfreinigend vermogen als het om massale immigratie van andersdenkenden gaat.

Rabarberke | 06-09-08 | 02:13

@van dal | 06-09-08 | 02:07
tuurlijk, foutje bedankt... maar ik hou er niet zo van om over vorm te discuseren... daar zijn andere fora voor.

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:12

@Maaier | 06-09-08 | 02:09: Na bezetting is alles beter dan ooit te voren!

Fleauxe | 06-09-08 | 02:12

@-edit | 06-09-08 | 02:05: De PVV en TON hebben het nooit uitgesloten en de SP bleek in één keer- zo maar *plop*- vóór het Koningshuis te zijn. Mogelijke regeringsdeelname doet veel met mensen hoor. Willen ze best een ideaal voor laten varen, met name links. SP: Bea is Kewl PVDA: "Iraq!? Nog nooit van gehoord" Groen-Links: "Vanaf nu zijn we lekker liberaal"

Fleauxe | 06-09-08 | 02:11

@Maaier | 06-09-08 | 02:06
Voorzetje: als een ban "achter" kan zijn, moet ie ook "voor" kunnen zijn. Anders is het gewoon niet eerlijk. Feitelijk zou een zijban ook moeten kunnen. Eventueel gerangschikt naar de links- ende rechtsban. Indien wenselijk uiteraard.

-edit | 06-09-08 | 02:11

@Rabarberke | 06-09-08 | 02:06
Ben je zelf student geneeskunde of gezondheidsmedewerker? ik denk dat het nog wel snor zit met onze geneeskundigen... Maar!:
ik ben bezorgder over de domheid van onze eigen landgenoten die je nog liever laten doodbloeden op straat na een ongeluk en dan hun mobieltje pakken om foto's of een filmpje ervan te maken, dan dat ze EHBO verlenen en hulp inschakelen.

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:11

-edit | 06-09-08 | 02:07
Type in Google: godsdienstvrijheid+wet (de rest is leeswerk)

boeglul | 06-09-08 | 02:10

Fleauxe | 06-09-08 | 02:07

Dan ooit tevoren? Dan was Nederland dus ook niet perfect vóór de eerste moslim. Oei.

out.

Maaier | 06-09-08 | 02:09

@boeglul

Tsja joods-christelijk schoeisel samenleven of zo. (quote Wilders)

Rabarberke | 06-09-08 | 02:08

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:04 omdat jij dronken bent, en moe enzo... zijn wij mierenneukers.. dat kan niet eens, iedereen reaguurt hier onder pseudoniem, kent de anderen bijna niet, loggen onafhankelijk van elkaar in... en dan kom jij en blijkt dat alle anderen ineens, collectief, besluiten om tegenover jou maar eens gezamelijk te gaan mierenneuken.
het ligt aan jezelf, echt waar.

van dal | 06-09-08 | 02:07

@-edit | 06-09-08 | 01:58: Ik geloof dat hij de bron belichaamt van alle problemen binnen de moslimse gemeenschap. Ik durf te betwijfelen dat hij niet model zou staan voor gemiddeld moslimdenken en doen. Hij is salafist en dat is niet iedere moslim. Maar ook de AIVD weet dat er bij elke moskee wel salafisten rondhangen die na een eventueel gematigde preek de bezoekers even haarfijn op de details wijzen. (lees: verboden en haat jegens de 'kafir') Al het wangedrag van de jongeren binnen deze gemeenschap komt toch echt voort uit een steun voor dit soort denken wat ze thuis oppikken of van de ouders horen wanneer deze in gesprek zijn met zo'n salafist. Ik durf de stelling aan dat Nederland zonder een islam binnen 4 maanden al vele malen gelukkiger, veiliger en mooier zal zijn dan ooit te voren!

Fleauxe | 06-09-08 | 02:07

@boeglul | 06-09-08 | 02:05
Uit welk wetboek heb je dit vandaan geplukt?

-edit | 06-09-08 | 02:07

-edit | 06-09-08 | 02:05

Voorban, interessant woord. Ik ga dat etymologisch eens uitpluizen.

Maaier | 06-09-08 | 02:06

En van de medische ethiek is overigens ook geen ruk meer heel. Als je half doodbloedt kun je beter naar de eerste de beste slager gaan dan naar de eerste de beste huisarts. Die slager helpt je (die lui hakken ook wel eens naast en de EHBO bij een slagerij is prima) maar de huisartsassistente vraagt of je daar wel patient bent en zo niet dan moet je maar naar je huisarts fietsen.

Dat is de status van de gezondheidzorg vandaag de dag.

Rabarberke | 06-09-08 | 02:06

@Maaier | 06-09-08 | 01:44
OK, denk dat we redelijk op 1 lijn zitten en dat het meer een taalkundige kwestie is ("Het Franstalige gebied is meertalig"). De Nederlandse cultuur bestaat uit meerdere sub-culturen, waarbij de gemeenschappelijke dan wel dominante factoren als hoofdcultuur worden aangeduid. Maar in tegenstelling tot de natiestaat denk ik niet dat het is "uitgevonden". Cultuur is de omschrijving van de gedragingen van een bepaalde hechte groep. Een natiestaat is de samenvoeging van deze culturen.
Ik ben het met je eens dat de ene cultuur door de andere wordt beïnvloed en dat daaruit nieuwe culturen ontstaan.
De frictie in dit geval zit 'm in het feit dat een minderheidscultuur haar mening wenst op te dringen aan de meerderheid. Is dat een gebrek aan adaptief vermogen of gezonde weerstand?

Deipnosophist | 06-09-08 | 02:06

@Fleauxe | 06-09-08 | 01:59
De achterban wel. Maar of de "voorban" in staat is met elkaar het pluche te delen betwijfel ik ten zeerste.

-edit | 06-09-08 | 02:05

Artikel 2
1.Het is verboden op Zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd.

Artikel 3
1. Het is verboden op Zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is.

Artikel 4
1.Het is verboden op Zondag voor 13 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

Hierboven een klein uittreksel van onze wet waaruit blijkt dat een gelovige wel veel kolere herrie (kerkklokken) mag maken en de niet gelovige zich koest moet houden.

Het is de wet en die is al heel oud, laat dat mannetje toch zitten.

boeglul | 06-09-08 | 02:05

yep, ik ben een beetje dyxlectisch... en moe... en dronken... dat helpt allemaal niet echt tegelijk... maar met miere(n)neukers discuseren maakt het er niet eenvoudiger op...

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:04

Hoe één gek een land kan gijzelen...

da wizard | 06-09-08 | 02:04

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:01

Dat in ieder geval niet. Je citeert het net zelf. Ik weet niet wat je studeert, maar lees het in ieder geval.

Maaier | 06-09-08 | 02:03

Rabarberke | 06-09-08 | 02:00

Eerder: mensen die de staat als heilstaat zien, mensen die sinterklaas en handenschudden in het wetboek als heilstaat zien en mensen die moslimloos Nederland als de heilstaat zien.

Maaier | 06-09-08 | 02:02

@bloedjelink
Onderwijsbevoegdheid op het vmbo?

Rabarberke | 06-09-08 | 02:01

Trias Politica, gescheiden machten
buiten dat staat het rechtspraak ook nog eens los van, eigenlijk, alles.

Meneer de niet-handenschuddert kan zich aan Nederlandse normen&waarden aanpassen (dit kan ook prima met zijn geloof.) Wanneer hij dit weigert is niet Nederland met zijn wetgeving de schuldige, maar is hij het toch echt.

Harvester | 06-09-08 | 02:01

dus voor de wet is iedereen gelijk.

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:01

@fleauxe

Zou kunnen, maoisten, cpnners, bruinhemden en vastgoedmakelaars....

Rabarberke | 06-09-08 | 02:00

Rabarberke | 06-09-08 | 01:57

Het moet je een doorn in het oog zijn dat ik onderwijsbevoegdheid in staatsrecht heb.

Fijn weekend@ all.

bloedjelink | 06-09-08 | 02:00

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:00

Zucht. Lidwoorden schat, lidwoorden.

Maaier | 06-09-08 | 02:00

Oh begrijp me heel goed, die opmerking van Verdonk deed mij onbedaarlijk in een lachstuip schieten. Daarover ben ik het zeer zeker met je eens. Volgens mij de meeste mensen hier! Het stukje na mijn opmerking over pedant gedrag ten opzichte van vmboérs was meer gericht aan de algehele discussie, niet meer specifiek aan jou. Excuus.

Snikkeldrift | 06-09-08 | 02:00

DeArmeStudent | 06-09-08 | 01:55 het was een metafoor, ben jij wel een studentje?

van dal | 06-09-08 | 02:00

Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

DeArmeStudent | 06-09-08 | 02:00

Black_Pearl | 06-09-08 | 01:55
zeau, adremmetje

hetluis | 06-09-08 | 02:00

@Rabarberke | 06-09-08 | 01:53: We zullen zien. Met als kanttekening dat ik denk de PVV en TON eerder met de SP zullen regeren dan met de CDA. Vergis je niet, de achterban van TON en de PVV heeft opvallend veel overeenkomsten met die van de SP.

Fleauxe | 06-09-08 | 01:59

@koerbagh ® | 06-09-08 | 01:57
Prut!

-edit | 06-09-08 | 01:59

koerbagh ® | 06-09-08 | 01:57

Mij een beetje jaloers maken...

DeArmeStudent | 06-09-08 | 01:57

Ik zie in art. 1 nergens iets over de gelijkheidsbeginsel.

Maaier | 06-09-08 | 01:59

@Fleauxe | 06-09-08 | 01:50
Kan ik me voorstellen, maar voor zover ik het overzie is hij de enige islam-advocaat die niet gaat staan voor de rechtbank (ik kom er vrijwel dagelijks) en krijg ik van de meeste moslims gewoon een hand als ik dat verwacht. In dat opzicht zou ik deze baard niet als symbool voor algemeen gangbaar moslimgedrag willen zien.

Het gevaar van deze baard is dat hij radicaliserend werkt op randfiguren binnen de islam. En daarom zou ik hem liever willen negeren. Ik zie geen heil in verdere escalatie, eigenlijk.

-edit | 06-09-08 | 01:58

@snikkeldrift

Ja je kunt moraal en ethiek best vangen in een wet, maar medisch tuchtrecht is vooral een formalisatie van medische ethiek.

Dat is wat anders dan omgangsvormen vastleggen in de wet en vastleggen dat iedereen de handgroet moet brengen aan politici en bij gebreke daarvan strafbaar is.

Ik mag dan een pedante opmerking over het vmbo maken, maar mensen die vinden dat omgangsvormen algemeen verbindend, geformaliseerd of zelfs wettelijk vastgelegd moeten worden hebben niets begrepen van onze grondwettelijke vrijheden en mogen wat mij betreft gewoon zelf uit het land ophoepelen. Het hele verdonk clubje incluis.

Rabarberke | 06-09-08 | 01:57

@-edit | 06-09-08 | 01:48 :
Palm is ok... ik neem zelf (gezien de aard van het topic) een Duvel.
Cheers.

koerbagh ® | 06-09-08 | 01:57

De gelijkheidsbeginsel bestaat niet eens in het Nederlands recht. Maaier | 06-09-08 | 01:51
En artikel 1 van de grondwet dan?

DeArmeStudent | 06-09-08 | 01:57

"Geen respect voor respectlozen."

Dus Geen respect voor jezelf?

eXa | 06-09-08 | 01:57

keaus666 | 05-09-08 | 20:19 Neerlandica zout toch is op iedere keer commentaar te geven op een ander zijn spelfouten

Black_Pearl | 06-09-08 | 01:55

@van dal | 06-09-08 | 01:44
wat probeer je me uit te leggen? dat je het woord radicaal niet begrijpt?

DeArmeStudent | 06-09-08 | 01:55

@fleauxe
De verkiezingen zullen mij een rotzorg zijn. In Nederland maakt het weinig uit wie je kiest, het blijft een democratische illusie.

Het lijkt me wel spannend om een veschuiving naar rechts te zien, waarbij het CDA, TON en PVV een coalitie vormen Dan krijgen we een soort Balkenende I effect.

Rabarberke | 06-09-08 | 01:53

@Rabarbeke: "Wat jij en al die andere vmbo'ers hier proberen is een soort van huisvrouwenmoraal te projecteren op de hele samenleving." Of het wel of niet waar is zal me een rotzorg zijn maar gadverdamme, je koerst met grote sprongen af op de prijs voor meest pedante opmerking van de avond/nacht.

Het is overigens voor de goede orde goed mogelijk om ethiek en moraal te vangen in een wet. In de geneeskunde bijvoorbeeld gebeurt het continu. Het recht op informed consent bijvoorbeeld heeft, als in mijn optiek nare bijkomstigheid, het gebruik van placebo's verboden. Terwijl dit vaak wonderwel werkte. Het is niet mijn opvatting, maar ik moet het er mee doen. Dit ligt vast in de wet. Het hele tuchtrecht in de medische sector hangt overigens aan elkaar van regels die niet wettelijk zijn vastgelegd maar wel als consensus zijn geaccepteerd. Hieronder vallen niet alleen patientenrechten maar ook intercollegiale gedragsregels. Ik neem aan dat dat binnen het gerechtelijk apparaat ook bestaat of mogelijk is. Strafrechtelijk of civiel-rechtelijk valt er bij overtreding van de regels (vaak) niets te halen, maar overtreding kan wel degelijk leiden tot het doorhalen van je naam in het beroepsregister en het niet meer uit mogen oefenen van je beroep. Deze heer zou zodoende door de beroepsgroep best aangepakt kunnen worden.

De vraag is alleen of het niet beter is het onkruid duidelijk boven het maaiveld zichtbaar te houden en er af en toe last van te hebben, dan om hem in de ondergrondse "off-the-radar" modus te manouvreren. Op een open slagveld zie je de bewegingen van de tegenstander beter dan in een guerilla-oorlog.... Dilemma's.

Snikkeldrift | 06-09-08 | 01:53

Papa gaat klabanuszwaaien voor mevr.Flats . Ik wens u allen nog een fijne nacht toe.

papegaaienflats | 06-09-08 | 01:53

DeArmeStudent | 06-09-08 | 01:50

De gelijkheidsbeginsel bestaat niet eens in het Nederlands recht.

Maaier | 06-09-08 | 01:51

Het is toch merkwaardige dat vrouwen weer net iets minder gelijk zijn in de relifanatieke ogen van Mr. Whatever....
Net als niet-islamieten.

Bedenk goed wat je met je immigratiepolitiek doet.
Voor je het weet zit de gast op de beste plek aan tafel.

bloedjelink | 06-09-08 | 01:51

Fleauxe | 06-09-08 | 01:50

ALs het zo gezellig is, waarom is m'n bier dan op?

Maaier | 06-09-08 | 01:50

@maaier, inderdaad... de gelijkheidsbeginsel bestaat niet eens binnen het islamitisch denken...

DeArmeStudent | 06-09-08 | 01:50

@edit | 06-09-08 | 01:44: Ik ben dolgelukkig met hem! Hij is een godsgeschenk voor het anti-islam kamp.
@papegaaienflats | 06-09-08 | 01:46: Het is laat en gezellig!

Fleauxe | 06-09-08 | 01:50

Maaier | 06-09-08 | 01:46 en voor hetzelfde geld was het Prem geweest, die zie ik ook nog wel zo'n maffe actie doen.

van dal | 06-09-08 | 01:48

@koerbagh ® | 06-09-08 | 01:44
Ja, da's volgens mij een unicum. Doe maar een palmpje. Wat jij?

-edit | 06-09-08 | 01:48

overigens ontopic: eigenlijk best een grappig geniale zet van die gekke vent: het gelijkheidsdenken dat hem terecht wordt opgedrongen overdreven doortrekken. Heeft natuurlijk helemaal niets met islamitische cultuur te maken, want je kan er heeeeel veel over zeggen, maar respect tegenover gezag en ouderen zit er wel degelijk in. Gewoon stoken.

Maaier | 06-09-08 | 01:46

Fleauxe | 06-09-08 | 01:43
Tis al laat niet waar mijn waarde?
Bij deze zijn uw typo's vergeven.

papegaaienflats | 06-09-08 | 01:46

@Fleauxe | 06-09-08 | 01:35
Stoort mij eveneens. Goede zaak dat de baard van de rechter ongelijk heeft gekregen. Het had mij verbaast wanneer hij wel gelijk zou krijgen. Feitelijk is er ook geen probleem, maar hebben we te maken met een aandachtstrekker die we eigenlijk zouden moeten negeren.

-edit | 06-09-08 | 01:44

DeArmeStudent | 06-09-08 | 01:40 vorig jaar had ik radikale banden onder mijn auto.. ik heb gauw nieuwe gekocht...
die radikalen hadden namelijk geen enkele profilering... geen houvast, niks.

van dal | 06-09-08 | 01:44

@bloedjelink | 06-09-08 | 01:37 :
Nou, ik had je eerlijk gezegd niet eens gelezen, maar het is aardig te zien dat we het ook over bepaalde dingen eens kunnen zijn.

@-edit | 06-09-08 | 01:39:
Nail, coffin, R.I.P. Rabarberke.

We zijn het merkwaardig genoeg een keertje volkomen eens. Dat mag in de krant.
Biertje?

koerbagh ® | 06-09-08 | 01:44

Deipnosophist | 06-09-08 | 01:38

Denk Maxima en denk geschiedenis: er bestaat niet zoiets als 1 cultuur. Dat is uitgevonden net voor de natiestaat, en sindsdien zijn er talloze variante op bedacht. Nederlandse cultuur, Europese cultuur, Middenbrabantse cultuur, joods-christelijke cultuur, islamitische cultuur. Alsof dat allemaal los van mekaar als vaststaande enititeiten bestaat. Nee, natuurlijk niet. Iets wat wij 'een cultuur' noemen is altijd ontstaan vanuit verschillende 'andere culturen'. De vraag is: kun je ermee omgaan in één mensenleven, of anders gezegd: het is gevoelsmatig anders als je middenin een - wederom gevoelsmatige - fanatiekere kruising tussen culturen zit.

Maaier | 06-09-08 | 01:44

@Rabarberke | 06-09-08 | 01:32: Je maakt nu weer de fout door niet te denken in de vrije ruimte en de openbare. Daarbij horen zekere omgangsnormen die voor een ieder zouden moeten gelden. Daarmee wordt het morele bezwaar niet weggelachen of als minderwaardig aangemerkt maar wordt verzocht om aanpassingsvermogen. Aangezien het hier niet om een feitelijke discussi gaat, maar om een clash tussen links en rechts wou ik hier graag bij laten. Wie van ons gelijkt heeft zal uiteindelijk bepaald worden door het volk bij de volgende verkiezingen. En die zie ik met meer genoegen tegemoet dan jij beeld ik mij zo in.

Fleauxe | 06-09-08 | 01:43

Rabarberke | 06-09-08 | 01:32

Nogmaals, je doet net of hij zich moet verdedigen. Terwijl onze Faizel zelf iedere mogelijke kwestie gebruikt om de boel een beetje op te rekken. Vind je het zelf niet een beetje vreemd dat je het opneemt voor een man die een rechtszaak begint omdat hij vrouwen de hand niet wil schudden?

harry pikkel | 06-09-08 | 01:42

@ffberg | 06-09-08 | 01:38
Voor gelovigen staat het ook expliciet vastgelegd, dus dat maakt geen verschil. Daar is wel over nagedacht en is juridisch inmiddels aardig uitgekristaliseerd.

-edit | 06-09-08 | 01:41

met stip stijgt op hitlist

staartenaapje | 06-09-08 | 01:41

DeArmeStudent | 06-09-08 | 01:35
Ik begrijp je redenatie wel.
Het beste was als dit soort types geen podium hadden om zichzelf te profileren.
Helaas is het zo dat juist dit soort enge mensen de mogelijk krijgen om dit soort idioterie te spuien in onze media.
Doodzwijgen is daarom geen optie meer, de enige manier hoe je daar mee om moet en kan gaan, is tegen dit soort quatsch redelijke argumenten te berde brengen.

papegaaienflats | 06-09-08 | 01:40

PS: vroeger hadden we ook mensen die niet 'normaal' deden en ook een beetje in de belangstelling wilden en kwamen te staan... Het verschil van toen en nu is: meestal was hij vroeger dronken en noemden we hem: de Dorpsgek.
Tegenwoordig drinkt hij geen drank meer, maar doet nogsteeds allerlei gekke dingen om in de belangstelling te komen... en noemen we hem: radicale moslim.

DeArmeStudent | 06-09-08 | 01:40

@Rabarberke | 06-09-08 | 01:36
Exact. Hetzelfde geldt voor een beroeps-klantmanager die niet met zijn geweten in het reine kan komen als hij handen moet schudden. Dan moet je maar postbode willen worden. Ofzo.

-edit | 06-09-08 | 01:39

@Maaier | 06-09-08 | 01:32
Stellig, maar leg dan eens uit hoe 1 cultuur multi-cultureel kan zijn? Begrijp me goed, het is geen aanval, maar ik begrijp je gewoon echt niet.

Deipnosophist | 06-09-08 | 01:38

@-edit
Toch niet helemaal eerlijk dat voor mij expliciet vastgelegd moet zijn in welke gevallen ik een gewetensbezwaar mag hebben terwijl een gelovige zich gewoon kan beroepen op zijn geloof.
Alsof je als gelovige meer recht op geweten hebt.
Geldt dat gelijkheidsbeginsel dan toch niet voor iedereen?

ffberg | 06-09-08 | 01:38

koerbagh ® | 05-09-08 | 23:44

Je parafraseert me prima. Zie mijn comment @ 22:36.
We zijn het eens.

@Rabarberke

Je bezigt Pritt taal om je punt te maken. Bombastisch opgeblazen beeldspraak die juist je boodschap ontkracht.
.
Wie het niet met jou eens is moet wel een vmbo-er zijn die er een huisvrouwenmoraal op na houdt. Verwar liberalisme niet met complete vrijheid om anderen jouw normen en waarden op te leggen of anderen hun normen en waarden te ontzeggen. Net zoals jij dat niet in je eentje bij mij kunt doen kan ik het niet bij jou. Als maatschappij doe je dat met elkaar. Het is een dynamisch, evoluerend proces. Met respect voor de geschiedenis en met openheid naar de toekomst.
.
Natuurlijk kun je je onaangepast gedragen. Als je sociale lepra wilt oplopen dan heb je die vrijheid. Dan mag je heel liberaal ergens alleen in een hoekje stampvoeten en aan je imaginaire pik trekken.
.
@oakie @23:35

Hulde!

bloedjelink | 06-09-08 | 01:37

@Rabarberke | 06-09-08 | 01:27 :
BS. Je vindt stenigen minder erg omdat daar opgeschreven is dat het mag, dan iemand vastzetten omdat de papieren daarvoor niet orde zijn omdat hier opschreven is dat dat niet mag.

koerbagh ® | 06-09-08 | 01:37

@papegaaienflats | 06-09-08 | 01:23
Ja, zo sta ik er ook wel in. Hoewel ik gelovigen niet het recht zou willen ontnemen hun overtuiging met anderen te delen. Dat trek ik gelijk met mensen met een tegenstrijdige mening (gelovig of niet) die het debat met elkaar aangaan.

-edit | 06-09-08 | 01:37

@edit

ja gewetensbezwaren kun je hebben bij een diensplicht -als je moet- maar je moet niet beroepssoldaat willen worden als je geweten knaagt zodra je moet schieten...

Rabarberke | 06-09-08 | 01:36

@-edit | 06-09-08 | 01:27: Dat ben ik met je eens. Van mening zijnde dat de islam verboden moet worden kan het mij niet schelen dat, zo lang er geen verbod is, geen handjes worden geschud aan de onderhandelingstafel of in de schaftkeet. Wat mij stoort is dat het hier een functie betreft in de openbare sector.

Fleauxe | 06-09-08 | 01:35

Weet u wat het probleem is, beste mensen?
Ten eerste: (1) dat er mensen zijn die het leuk vinden om niet normaal te doen... en dat 'hun geloof' noemen... Dit alles is natuurlijk vette onzin: zelf roepen dat westerse mensen en hun wetgeving dood moeten, en je daarbij beroepen op diezelfde wersterse wetgeving die zegt dat dat vrijheid van meningsuiting is (om vervolging wegens bedreiging te voorkomen), is natuurlijk de wereld op zijn kop!
Ten tweede: (2) dat er mensen zijn die deze onzin serieus nemen, er serieus op in gaan en dan iedereen over 1 kap willen scheren en dan zeggen: 'er moet een wet komen dat iedereen elkaar een hand moet geven'... of 'ik geef nu niet alleen vrouwen geen hand... maar ook geen mannen...'
(Eind-)Conclusie:Al deze mensen worden gekenmerkt door hun eigen stupiditeit en dom-doordrammerig gedachtegangen als een ezel (Zoals Faizel Ali Enait, Rita Verdonk en Geert Wilders)... je moet niet eens met deze mensen in discussie willen treden, dat is gewoon zonde van je (vrije) tijd...
Einde.

DeArmeStudent | 06-09-08 | 01:35

@Rabarberke
Ik ken meneer maandverband niet.

ffberg | 06-09-08 | 01:33

Voor alle janksmoelen.Als de wet jullie niet bevalt donder dan op naar een ander land.

jamio | 06-09-08 | 01:33

@ffberg | 06-09-08 | 01:27
Ja. Hoewel niet meer actueel, komt bij mij de gewetensbezwaarde dienstpichtige to mind. Zo zijn er nog wel wat voorbeelden te vinden, die mij niet zo te binnen schieten. Maar het is uitputtend en bij wet vastgelegd. Dat is wel een voorwaarde. Net zoals de gewetensbezwaarde gelovigen, want dat staat ook expliciet wettelijk vastgelegd.

-edit | 06-09-08 | 01:33

@fleauxe
blablabla. Ik heb het niet over Enait zijn cultuur of religie. Ik heb het over zijn vrijheid om te groeten zoals hij wil al of niet geisnpireerd door een religie of door Pinkeltje. En als zijn werkgever dat niet leuk vindt, dan schopt ie 'm er maar lekker uit. En als Enait dat niet leuk vindt, dan gaat ie maar procederen. En als de rechter hem ongelijk geeft heeft ie pech. Zo simpel is het.

Maar Enait bepaalt zelf of hij zijn hand uitsteekt, of hij op zijn reet blijft zitten als de rechter binnenkomt, of hij met zijn rechter of met zijn linkerhand zijn reet afveegt of hij met mes en vork of met stokjes eet of hij in broek, of rok rondloopt, of hij witte of zwarte schoenen draagt, of hij een tulband of sombrero draagt. Dat zijn zijn zaken en niet de jouwe. En ook niet van 80% van de randmongolendie over zulke dingen zouden gaan stemmen.

Rabarberke | 06-09-08 | 01:32

Deipnosophist | 06-09-08 | 01:31

Neen

Maaier | 06-09-08 | 01:32

@Maaier | 06-09-08 | 01:25

Haal jij de termen samenleving en cultuur niet door elkaar? Een cultuur is volgens mij per definitie niet multi-cultureel. Een samenleving kan m.i. wel uit meerdere culturen bestaan.

Deipnosophist | 06-09-08 | 01:31

@koerbagh ® | 06-09-08 | 01:25
Ja, helemaal eensch. Niks aan toe te voegen of af te dingen.

-edit | 06-09-08 | 01:29

Maaier | 06-09-08 | 01:25 3

Aanvulling: en of het werkt in de tijdspanne die wij kunnen omvatten. Op langere termijn werkt het zeker, aangezien zo nou eenmaal culturen veranderen.

Maaier | 06-09-08 | 01:28

ykeltje | 06-09-08 | 01:22
U doet uw nick eer aan. Als u uit mijn plemps concludeert dat ik een aanhanger ben van een geloofsovertuiging in het algemeen of die van de moslims in het bijzonder heeft u meer alcoholische versnaperingen genuttigd dan ik.

papegaaienflats | 06-09-08 | 01:28

@Fleauxe | 06-09-08 | 01:18
Je hoeft het niet te verjuridiseren of ter raadpleging aan het volk voor te leggen. Van elke niet gelovige wordt op zijn werk professionaliteit verlangt. Heel normaal. Dit mag ook van gelovigen verwacht worden, ongeacht het geloof. Als handenschudden onderdeel uitmaakt van die professionaliteit, dan is dat zo. En daar dient geen onderscheid in gemaakt te hoeven worden. Daar tegenover staat: als een werkgever het prima vind dat een gelovige geen handenschudt, moet hij dat ook zelf kunnen weten. Veel zullen dat er niet zijn, maar het gaat hier om principes. Marktwerking en vrijheid kunnen best samengaan.

-edit | 06-09-08 | 01:27

@-edit
Veel interressanter is de vraag wat gelijke gevallen zijn, kan ik als ongelovige mij ook beroepen op gewetensbezwaren? Bijvoorbeeld een overtuiging hebben die mij verbied normale omgangsvormen in acht te nemen in situaties naar mijn keuze?

ffberg | 06-09-08 | 01:27

@koerbagh

Nee dat schreef ik niet, maar ik was al bang dat het te moeilijk voor je was.

Als je de twee rechtsystemen afzonderlijk bekijkt dan is een steniging in een sharia binnen in zo'n land geldend een zware straf, maar het is een straf. Het is geen uitwas binnen dat rechtsysteem. Het is een uitwas daarbuiten.

Wij hebben hier geen sharia, we hebben westers recht. En afgezien dat het nauwelijks functioneert, stikt het van de uitwassen, de blunders en het prutswerk.

Dus kan het erger dan de sharia? In termen van wreedheid misschien niet, maar in termen van mislukte rechtspraak wel zeker.

Rabarberke | 06-09-08 | 01:27

BloedendMaandverband | 06-09-08 | 01:12

Multicultuur werk per definitie wel, aangezien elke cultuur multi-cultuur is. De vraag is of het werkt in een stabiele, vastomlijnse, edoch daarmee tevens vastgeroeste natiestaat zoals we die heden ten dage kennen.

Maaier | 06-09-08 | 01:25

@-edit | 06-09-08 | 01:14:
Dat is het hele punt. Zo'n weiger-ambtenaar moet ook op staande voet ontslagen worden. Zijn persoonlijke overtuiging heeft geen plek in de uitoefening van z'n werk als ambtenaar van de burgerlijke stand, uitvoerder van de wet, helemaal afgezien van de idiotie van het huwelijk an sich. De wetgever maakt het burgerlijk huwelijk toegankelijk voor homo's, dan moet hij homo's trouwen. Het is geen kerkelijk huwelijk, ze trouwen niet voor een imaginaire god maar voor de staat. Het is niets meer dan een wettig samenlevingscontract. Het is vreemd dat dat bij de gemeente moet... voor elk ander contract tussen 2 partijen ga je immers even naar de notaris, maar ok..., zo is het geregeld in het BW, dan moet de ambtenaar dat gewoon voltrekken, ongeacht zijn eigen religieuze voor- en afkeuren. Kan hij dat niet, dan moet hij ontslag nemen en dominee worden zodat hij mensen voor de kerk kan trouwen. Dat geldt voor gristen-waanzinnigen en allah-waanzinnigen.
Same rules apply.

koerbagh ® | 06-09-08 | 01:25

@Rabarberke | 06-09-08 | 01:18
Dat weet je zelf goed genoeg.
Ik ga hier niet veel uitleg over geven. Ik weet welke toer je op wil.
Je ontwijkt met tactiek nummertje 1001 in het linkse retoriek handboek.
Nee, ik ben geen fascist of geen nazi. Ik kijk ook niet naar een huidskleur.
Je ontwijkt en dat is erg droevig.

BloedendMaandverband | 06-09-08 | 01:23

-edit | 06-09-08 | 01:14
Ik ben wel tegen religie als die mijn persoonlijk levenssfeer proberen aan te tasten. Dat begint al met die figuren die menen mijn zondagsrust na het zaterdagavondbacchanaal te moeten verstoren.
Als iemand lekker op zijn zolderkamertje uit naam van god, boeddha,allah, jaweh of shiva zichzelf wil pesten, prima.
Maar zodra deze idioten zich gaan manifesteren in het openbare leven haak ik af.
Dus ook deze meneer die mij lastigvalt dmv ergeniswekkende anti-westerse akties, valt bij mij onder de noemer "ongevraagd zijn sprookjes aan mij opdringen".

papegaaienflats | 06-09-08 | 01:23

@ papegaaienflats
Uw uitlatingen doen vermoeden, dat U heden avond bent wezen stappen en zich tegoed heeft gedaan aan velerlei alcoholische versnaperingen.
Mag U dat als aanhanger van het moslimistische gedachtengoed en in het bezit van een besneden lid?

ykeltje | 06-09-08 | 01:22

koen_c_s | 05-09-08 | 20:20
Hear, hear!

Wij "rechtsmensen"worden vaak beschuldigd van reageren uit angst en/of onwetenheid, maar als dit verwijt op één groep van toepassing is, zijn dat de "linksmensen". In hun angst Moslims tegen het verkeerde been te schoppen weten zij zich niet in welke bocht te kronkelen om ze maar te "pleasen".

What ever happened to Trias Politica??

Deipnosophist | 06-09-08 | 01:22

van dal | 06-09-08 | 01:16
Deze advocaat heeft zijn eigen bescheiden groep cliënten, die onder nauwgezette controle van de AIVD staan.

deropofderonder | 06-09-08 | 01:19

@Rabarberke | 06-09-08 | 01:03: Hahaha, je kletst wel aardig maar het is absolute onzin. Ten eerste is het probleem met Enait niet gebaseerd op een verkeerde opvoeding. De jeugd, altijd weer die jeugd wat is dat toch met links? Het gaat erom dat deze volwassen verstandige man aangeeft iets gewoons als een begroeting niet wenst te voltrekken volgens het gangbare protocol. Nogmaals de keuze om dit niet te doen komt voort uit de islam, een godsdienst die hij ook zou kunnen afzweren of negeren op zijn werk. Het is geen eis die ziet op het compenseren van een evident onoverkomelijk gebrek.
-
Jij brengt daar tegen in dat die omgangsregels niet vast staan en dat het verjuridiseren een Verdonk standpunt is. Om aan dat eeuwige circelredeneren een einde te maken de volgende vraag. Mocht uit een referendum blijken dat, bij een percentage van 80%, de bevolking het geven van een hand als basis ziet bij een begroeting. In zo een situatie, zou je dan nog steeds van mening zijn dat het weigeren van mensen als Enait op een dergelijke positie discutabel is? Want je kunt wel een eigenheid van cultuur opteren maar als je daarmee bewust de meerderheid van de bevolking in de openbare ruimte treft. Dan ben je van een bijzonder eng links soort.

Fleauxe | 06-09-08 | 01:18

@bloedendmaandverband/ffberg

Jullie spreken steeds in meervoudsvorm (wij, onze, ons etc.) Wie vertegenwoordigen jullie precies?

Rabarberke | 06-09-08 | 01:18

@deropofderonder | 06-09-08 | 01:11
Het gelijkheidsbeginsel betekend ook gelijke monniken, gelijke kappen. Dus gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Gewetensbezwaarde gelovigen krijgen dus dezelfde privileges onder dit gedachtengoed.

-edit | 06-09-08 | 01:17

@Rabarberke | 06-09-08 | 01:09:
Je schreef zelf dat je uitwassen van ons juridisch systeem erger vindt dan het stenigen onder islamitische wetten.

"naja bewust ontlastend bewijs achterhouden in een strafzaak waardoor mensen onterecht jaren lang vastzitten vind ik binnen de relatieve kaders van de afzonderlijke wetgevingen wel erger."

In reactie op:
"Het verrot slaan of stenigen van vrouwen lijkt mij ook niet zo erg; er zijn erger dingen."
nattebever | 06-09-08 | 00:35
"@nattebever | 06-09-08 | 00:35:
Ik zou zo snel niet weten wat, maar dat weet Rabarberke wel."
koerbagh ® | 06-09-08 | 00:37

Mooier kan ik het niet maken.

koerbagh ® | 06-09-08 | 01:17

met de houding die deze 'advocaat' ten toon spreidt zal ie binnenkort niet meer hoeven op te staan voor welk hof dan ook, simpelweg bij gebrek aan cliënteel.
het probleem zal zich dus vanzelf oplossen. kwestie van geduld.

van dal | 06-09-08 | 01:16

Rabarberke | 06-09-08 | 01:09
Dat het gristendom een vredelievender gezicht heeft opgezet, is ook pas van de laatste jaren.
Wreedheid uit de naam van godheden is van alle geloven en van alle tijden.
-
Bij de weg wordt er in Groningen niet meer uitgehuwelijkt dan? Hoe zit dat dan met Fuckje en Buba?

papegaaienflats | 06-09-08 | 01:14

@papegaaienflats | 06-09-08 | 01:08
Ik ben niet tegen religie. Ook niet tegen de vrijheid van religie. Ik ben tegen het strikte doorvoeren van iets persoonlijks als religie in de dagelijkse omgang met anderen. Dat ik er als niet-religieuze rekening mee moet houden, want anders discrimineer ik. Laat religie persoonlijk zijn. Sta het te allen tijde toe in de persoonlijke levenssfeer. Maar beperk het tot daar, zodat ik er in mijn werk of andere zakelijke contacten niet mee wordt geconfronteerd of lastig wordt gevallen. Belachelijk dat een functionaris als een ambtenaar van de burgerlijke stand vanwege zijn geloof bepaalde huwelijken niet hoeft af te sluiten. Het is je werk, goddammend....

-edit | 06-09-08 | 01:14

@Rabarberke | 06-09-08 | 01:03
Ik ben de eerste om Verdonk uit te lachen met haar stomme wetten over het schudden van handen. Je kan er het topic over checken waar ik dat doe.
Zo een wetten blijven de onverenigbare cultuurverschillen in stand houden en lossen niks op.

Ik ben van mening dat een maatschappij zich niet moet aanpassen aan nieuwelingen.
Ze moeten inburgeren en volledig assimileren aan de maatschappij waar zij te gast zijn. Want het blijkt dat onze maatschappij WEL stand houdt en dat we niet de hele wereld moeten afreizen naar beter oorden. Multicultuur werkt niet. Nooit. Never.

BloedendMaandverband | 06-09-08 | 01:12

nattebever | 06-09-08 | 01:07

Heeft iemand je wel eens verteld dat je je gereformeerde verleden niet moet projecteren op de dwazen uit het oosten?

harry pikkel | 06-09-08 | 01:11

-edit | 06-09-08 | 01:05
Ik ben nog even lost. Ik probeerde de denkwijze van deze mijnheer te volgen. Ik dacht dat het gelijkheidsbeginsel betekende "gelijke monniken, gelijke kappen". Maar dat is dus niet zo begrijp ik van je. Overigens dacht ik dat die ambtenaren van de burgerlijke stand, die geen homo-huwelijken willen afsluiten, met behulp van een politiek compromis uit de wind gehouden zijn...

deropofderonder | 06-09-08 | 01:11

@ Rabarberke
En geloof jij dan ook in de vrijheid van iedereen om deze mongeaul volledig uit te sluiten van welk sociaal contact dan ook, gewoon omdat we geen zin hebben om tegen onze wil met een aandachtsgeil varkentje in een ruimte te zijn, aangezien het een zeer vervelend kriebelig gevoel geeft in onze nek?

ffberg | 06-09-08 | 01:11

@koerbagh

Je vroeg of ik iets ergers wist. Ik heb niet gezegd dat ons systeem erger was, ik heb gezegd dat binnen ons systeem voor dit systeem uitzonderlijk erge dingen gebeuren die niet in de haak zijn. Een steniging is in absolute zin ook niet in de haak, maar binnen de sharia kennelijk wel.

Dat uithuwelijken is tribal shite. Dat gebeurt ook in het hindoeisme en in andere achterlijke culturen, geisoleerde dorpen en ga zo maar door. Die mensen wonen nu eenmaal niet in Groningen en als je daar niet vroeg uithuwelijkt pis je als gezin naast de pot en kun je je genen in de rivier wegspoelen. Heeft niets met islam te maken. In het judaisme werd ook van alles uitgehuwelijkt. Overigens werd er ook gestenigd.

Rabarberke | 06-09-08 | 01:09

@ vander F 00:55

Creep? Maakt niet uit
Just Mark My Words

Equimanthorn | 06-09-08 | 01:08

-edit | 06-09-08 | 01:05
Kortom elke vorm van religie afschaffen.
Ik ben voor.

papegaaienflats | 06-09-08 | 01:08

Fleauxe | 06-09-08 | 00:52
Grenzen verkennen hè, m'n lust en m'n leven. Anderen stimuleren de grens over te gaan, da's ook een hobby van me. Met die 'anderen' bedoel ik dan die kudtmoslims die hier de boel lopen te verzieken. De kwaaien moeten maar onder de goeien lijden, 't is hard, maar soms is het maar beter zo.

En verder ben ik van mening dat Mekka genuked moet worden en alle mosketen in de hens moeten, maar van die mening neem ik afstand.

nattebever | 06-09-08 | 01:07

@BloedendMaandverband | 06-09-08 | 01:02
Aanpassen of opzouten.
Oftewel: je gaat mee (als in meegaand) of je rot op.

-edit | 06-09-08 | 01:06

deropofderonder | 06-09-08 | 01:00

- edit zegt dat het nu de wet is dat je wegens een of ander gek geloof gek mag doen in de rechtszaal. Dat je het de rechters dus niet kwlijk kan nemen, zij voeren de wetten immers uit, maar de wetgever. Dus de door ons gekozen volksvertegenwoordigingen.

Maaier | 06-09-08 | 01:06

@BloedendMaandverband: Ik heb het gevoel dat jij ook een pleurishekel aan de islam hebt! Nou?

Fleauxe | 06-09-08 | 01:05

@deropofderonder | 06-09-08 | 01:00
Ik bedoel niks: de wet doet dat. En ja: het gelijkheidsbeginsel geldt niet alleen voor deze baard, maar voor alle gelijke baarden. Of zwarte kousen, kaalkopjes, vrouwmenschen, homo's, enzovoorts. En om het ingewikkelder te maken: volgens het gelijkheidsbeginsel hoeven alle gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand geen homo-huwelijken af te sluiten. Of op zondag te werken.

-edit | 06-09-08 | 01:05

@van der F
Niks. Ik wil hier verder ook geen zeikerig punt maken. Je ziet ze twee weken lang nauwelijsk voorbij komen, totdat er opgeruimd moet worden. Dat was t.

waskuip-admiraal | 06-09-08 | 01:04

@bloedendmaandverband

"En jij denkt dat ik die onzin geloof? Doe eens normaal."

Ik denk dat je het gewoon niet begrijpt. Moraal is per definitie iets van het individu. Dat is niet op te dringen. Ieder individu heeft een morele verantwoordelijkheid. Het opdringen van een morele norm gebeurt door ouders bij hun kinderen (ipv de ontwikkeling van een eigen moraal te stimuleren) waardoor er conflicten optreden.

En het gebeurt in de maatschappij als Verdonk stelt dat normen en waarden een wettelijk kader moeten krijgen (handen schudden bij de wet geregeld moeahaha)

Een ethiekn is wel algemener, maar het is nog altijd een consensus ethiek. Als er geen consensus is over wat hoort en niet hoort, dan is de moraal bepalend. Als er wel een consensus is, zoals b.v. bij een religie, dan past zich de moraal doorgaans aan. En dat allemaal als het goed is binnen wat de wet toestaat.

Wat jij en al die andere vmbo'ers hier proberen is een soort van huisvrouwenmoraal te projecteren op de hele samenleving. Dat deden ze in de tijd van Mao ook. "Zoe moet je denken, zo moet je praten en zo moet je groeten". De nazi's deden het ook. Iedereen moest de hitlergroet brengen anders was ie nog niet jarig.

Ik ben liberaal en ik vecht voor mijn recht om mij te uiten zoals ik wil (vrijheid van meningsuiting). En daar hoort ook een vrijheid in hoe ik mensen groet en niet groet bij. En als jij dat niet gelooft dan zal met dat verder een grote rotzorg zijn, dan ga maar aan je pik trekken.

Rabarberke | 06-09-08 | 01:03

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:41 :
Erger dan meisjes in hun 6e levensjaar uithuwelijken en vermoorden bij het minste of geringste vermoeden van een overtreding van de eer of islamitische wet.
Ons juridisch systeem met alle gebreken is dus erger dan de islamitische wet en praktijk van vrouwen stenigen bij een vermoeden van wetsovertreding van de heilige islamitische wetten gedicteerd aan Mohammed (nsfw) door Allah de barmhartige (wtf), aldus Rabarberke Dullemond.
Waarvan akte.

koerbagh ® | 06-09-08 | 01:03

@-edit | 06-09-08 | 00:59
Waar schrijf ik dat rechts meegaand is?
Je halucineert.

BloedendMaandverband | 06-09-08 | 01:02

De porno advocaat van de duivel durft niet op te staan voor de rechter. Op basis van gewone argumenten kan hij geen enkele discussie winnen. Daarom bralt hij zo ingewikkeld. Hij is verschrikkelijk onzeker over zichzelf en de kleine islamitische club onnozelaars waar hij deel van uit maakt. Hij is niet in staat naar argumenten van anderen te luisteren omdat hij twijfelt over die islamstroming waar hij zelf de ballen niet van snapt. Iemand die zeker is van zijn zaak heeft geen moeite anderen respect te tonen. Onzekere bange mensen zijn vaak de ergste pestkoppen. Ze denken dat de aanval de beste verdediging is. Vazal Ali Enait is geen naam die lekker bekt, ik snap best dat je daar een beetje onzeker van wordt.

Friend of the family | 06-09-08 | 01:01

@ -edit | 06-09-08 | 00:50
Maar als die meneer een aparte behandeling krijgt wegens godsdienstige redenen, en de rest van Nerderland niet, hoe moet je dat dan rijmen met het gelijkheidsbeginsel? Of bedoel je te zeggen dat dit het precedent is dat alle mensen die zeggen Salafist te zijn mogen blijven zitten? En dan op dezelfde wijze behandeld worden als deze kwibus?

deropofderonder | 06-09-08 | 01:00

@BloedendMaandverband | 06-09-08 | 00:56
Dus: rechts is meegaand en links tegendraads, zeg je eigenlijk.
Aparte denkwijze.

-edit | 06-09-08 | 00:59

Ik kom net uit de kroeg en heb niets van alle reaguursels hierboven gelezen en zeg zonder voorkennis: "Fleischbaum voor President" eruit met die rukker die een paar moeilijke woorden NL heeft geleerd, jammer van de opleidingskosten maar beter af zonder deze baard.

Mis ik nu een discussie hierboven?

komt dat schot! | 06-09-08 | 00:59

"Het heeft te maken met de vraag of een mens zich moet schikken naar de moraal van de meerderheid of recht heeft op een eigen moraal en zelf een morele verantwoordelijkheid draagt of niet."
@Rabarberke | 06-09-08 | 00:50

Dat weet ik heel goed hoor meisje.
Links zegt op dat vlak ieder zijn eigen moraal.
Rechts zegt aanpassen of oprotten.

Jij zou Enait gewoon laten begaan.
Dus ben je toch een links achtig iets.

Maarja, als ik jou hoor zou je evengoed rechts stemmen.
Tegen je overtuigingen in. Jij spoort niet.
En jij denkt dat ik die onzin geloof? Doe eens normaal.

BloedendMaandverband | 06-09-08 | 00:56

F. von Zeikhoven | 06-09-08 | 00:47
Islam is een excuse om zich af te zetten tegen onze maatschappij.
Je kan zeggen wat je wilt, maar dat doet hij wel vol overgave en erg consequent.
Zodra een journalist aanwezig is roepen ik hoef me van mijn geloof niet aan jullie aan te passen, dat doen jullie maar (stelletje ongelovige honden).
Het ergste is dat hij zelf denkt dat hij alle recht heeft om hier dit soort idioterie te verkondigen. Voor Nederland zou het een zegen zijn als alle openbare geloofsuitingen zouden verdwijnen dan kan je een fanaticus als deze malloot makkelijker aanpakken.

papegaaienflats | 06-09-08 | 00:55

@ffberg | 06-09-08 | 00:54
Nope, want muiltimmeren is in alle gevallen niet toegestaan. Geheel in lijn met het gelijkheidsbeginsel.

-edit | 06-09-08 | 00:55

@Equimanthorn | 06-09-08 | 00:53 ,

creep

vander F | 06-09-08 | 00:55

potverdikkie, zonder -w- uiteraard.

harry pikkel | 06-09-08 | 00:54

@gentle giant | 06-09-08 | 00:48
Ik begrijp dat die rechters dit goedkeuren vanwege de wet die stelt dat je vanwege een diepe geloofsovertuiging mag blijven zitten. Dan kan je de rechters dat niet kwalijk nemen, maar de wetgever. En dan zit daar het probleem. Persoonlijk vind ik dat geloof in de rechtszaal geen plaats zou mogen hebben. Want recht is recht.

-edit | 06-09-08 | 00:54

@-edit
Ah, dus als ik een dikke moslim met een lelijke kop op zijn muil timmer is dat niet erg als ik het maar bij alle lelijke dikke moslims doe...

ffberg | 06-09-08 | 00:54

Mensen wees zuinig op jullie haat, onmacht, aggressie e.d.
U zult deze gevoelens mogelijkerwijs nog nodig zijn in de toekomst.
Langzaam, ja tergend langzaam, worden er spanningen opgebouwd in Nederland.
Als de geschiedenis zich inderdaad herhaalt zoals vaak gezegd word, komt er vanzelf een soort van Nederlandse Kristalnacht.
De regering hoeft nu geen moeilijke beslissingen te maken want het volk lost het dan wel op.
Laat dan al het negatieve maar gaan op deze middeleeuwse feestweek.

Ik heb zoete dromen van straten die rood van het bloed zijn.

Equimanthorn | 06-09-08 | 00:53

F. von Zeikhoven | 06-09-08 | 00:47

De door jouw voorgestelde methode hebben ze ook op Spijkers toegepast. Goed idee, laten we de staat die vrijbrief geven!

harry pikkel | 06-09-08 | 00:53

Gewoon van afstand met een Barrett een .50 door zijn ranzige plofkop jagen.

NahUnd? | 06-09-08 | 00:53

F. von Zeikhoven | 06-09-08 | 00:47

De door jouw voorgestelde methode hebben ze ook op Spijkers toegepast. Goed idee, laten we de staat die vrijbrief geven!

harry pikkel | 06-09-08 | 00:53

ROFL@nattebever | 06-09-08 | 00:49: Nou nu begin je toch echt aan de randen te voelen van wat er in kamp Fleauxe toegestaan is. En geloof me, kamp Fleauxe is zelfs in de ogen van menig atheïst een Sodom en Gomorra.

Fleauxe | 06-09-08 | 00:52

en toch, iets zegt me dat het een dikke trol is

hetluis | 06-09-08 | 00:52

@fleauxe

Nee, ik reageer op bloedendmaandverband zijn onzinnige gelul over links en rechts.

Links en rechts heeft geen ruk te maken met handen schudden en rechtzaalmores.

Het heeft te maken met de vraag of een mens zich moet schikken naar de moraal van de meerderheid of recht heeft op een eigen moraal en zelf een morele verantwoordelijkheid draagt of niet.

Ik hoor allemaal kleine Verdonkjes die wel even zullen vertellen hoe het allemaal hoort. Welnu hoe het hoort is allemaal leuk, maar zonder wat tegendraadsheid (zie ook jaren zestig) komt de maatschappij geen hol verder. Als iedereen maar deed zoals het hoort hadden we geen vrouwenkiesrecht, geen scheiding tussen kerk en staat, geen fatsoenlijke werkomstandigheden en bleef alles bij het oude.

Daarom is persoonlijke tegendraadsheid alleen maar gezond. Het wakkert de discussie aan en zo komt men verder. Behalve natuurlijk als men bij zo'n discussie alleen maar wat doodsverwensingen, linksbschuldigingen en andere primitieve onzin uitkraamt.

Rabarberke | 06-09-08 | 00:50

@deropofderonder | 06-09-08 | 00:46
Dat we allemaal gelijk zijn is een misverstand van jewelste. Kijk om je heen en benoem de verschillen, zou ik zeggen. Het gelijkheidsbeginsel gaat daar dan ook niet over. Die zegt dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. En dat is wezenlijk anders dan "allemaal gelijk". En dat wordt de uitleg van de persrechter. Niet zo moeilijk, hoor.

-edit | 06-09-08 | 00:50

Fleauxe | 06-09-08 | 00:43
Enait is ergens wel een geil binkie, vind je ook niet? Zie hem wel voor me in een Duitse pisseksfilm, samen met Rabarbeke. Er zijn erger dingen, volgens mij.

nattebever | 06-09-08 | 00:49

Ik mag van mijn geloof niet remmen voor mensen die geen handen willen schudden...

ffberg | 06-09-08 | 00:49

@waskuip-admiraal | 06-09-08 | 00:42 ,
wat is er mis met Latino's?

vander F | 06-09-08 | 00:48

-edit | 06-09-08 | 00:44, Nos teletekst geeft de man geen podium, de rechtbank geeft hem wel z'n zin, dat is het probleem.

gentle giant | 06-09-08 | 00:48

Dit heeft niks met islam te maken. Die arme man is rijp voor een crisisbeoordeling want hij begint een gevaar voor zichzelf te worden. Gooi die dwaas met een RM de gesloten afdeling van Delta op. Tip voor de beoordelend psychiater: Paranoöde waanstoornis, querelerend type. Is enkele jaren geleden al met succes toegepast door de rechtbank in Alkmaar op iemand die hier en daar een bezwaarschriftje indiende en geen genoegen nam met ambtenarij. Diagnose vind je niet in de DSM IV, maar wel in de ICD-10 van de WHO. Volgens die index gaat het hier om een persisterende waanstoornis. Kern daarvan is de oncorrigeerbare dwaling dat de patient zich door andere mensen, met name door instanties onrechtvaardig behandeld voelt. Een therapie is er niet, gedwongen behandeling met anti-psychotica lijkt aan te slaan.

F. von Zeikhoven | 06-09-08 | 00:47

nattebever | 06-09-08 | 00:39
Ik weet het niet.
Met zijn allen midden op een zoutmeer gaan zitten in de verzengende hitte, zou best wel eens kunnen wijzen op een soort van religieus masochisme.

papegaaienflats | 06-09-08 | 00:47

@-edit | 06-09-08 | 00:44 ,
daarom, die gozerT is bezig met een zegetocht,
huiverend duiken de kaaskoppen achter hun dijken.

vander F | 06-09-08 | 00:46

@T@ Riest | 06-09-08 | 00:44: Slaap en goed en maak je over Enait geen zorgen. Die laat zich lekker pijpen door zijn nichtje.

Fleauxe | 06-09-08 | 00:46

Dat rechters, als onderdeel een rechtsstaat die godsdienst-neutraal dient te zijn, buigen voor de wensen van een gelovige, is toch wel ongehoord volgens mij. Ik maar denken dat we allemaal gelijk zijn, maar sommige zijn zó gelijk dat ze weer ongelijk zijn en mogen blijven zitten. Persrechter, kom er maar in om dat eens fijn uit te leggen!

deropofderonder | 06-09-08 | 00:46

@T@ Riest | 06-09-08 | 00:41 ,
als de pers erg lastig wordt een overplaatsing of een andere, vergelijkbare (lees: evenveel kluiten), functie.

vander F | 06-09-08 | 00:45

Welterusten allemaal en uh.... Enait, wel met die worstvingertjes boven de dekens slapen hoor..

T@ Riest | 06-09-08 | 00:44

Als media als GS, het journaal of talkshows deze man gewoon geen podium bieden, dan is het issue geen issue meer. Dat is volstrekt tegennatuurlijk, maar vermoedelijk zeer effectief bij dit soort aandachtsgeile figuren. Je kunt wel alles willen benoemen, maar dat kan ook tegen je werken.

-edit | 06-09-08 | 00:44

Enait is maar op één ding uit en dat is de boel opnaaien onder het mom van zijn "geloof". Zo te lezen lukt 't aardig!
Begin me onderhand wel af te vragen hoeveel varianten de koran heeft en kan hanteren om overal onderuit te komen.

naardeklote | 06-09-08 | 00:44

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:39
Ja Wilders. Dat is me toch een linkse rakkert.

BloedendMaandverband | 06-09-08 | 00:44

@nattebever | 06-09-08 | 00:39: Evenals burka's en eerwraak.

Fleauxe | 06-09-08 | 00:43

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:39 ,
Frits interesseert me geen reedt,
wat wil je hier nou mee zeggen?

Een en al ruis en azijn om te zeggen;
'Ik ben niet 'links' ?

vander F | 06-09-08 | 00:42

Alles wat Enait tot nu toe gedaan heeft is goed. Er zijn erger dingen en ook onder autochtonen is er ook heus een hoop mis. Dat is een goede reden om als één man achter Enait te gaan staan. Eens kijken of hij nog wat wil bidden.

nattebever | 06-09-08 | 00:42

Vrouwen discrimineren
Mannen discrimineren...

Wat zal zijn volgende eis zijn?
Een keer raden:
De rechters dienen bij de volgende zitting DIEP voor deze Edele übermoslim te buigen, of anders...(zie inhoud Fitna)

Ahasveros | 06-09-08 | 00:42

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:39: Nee maar, als ik jou mag geloven komt alle kritiek op Enait en andersoortig tuig uit linkse hoek! Dat vraagt om uitleg of eeuwig zwijgen!

Fleauxe | 06-09-08 | 00:42

@koerbagh

naja bewust ontlastend bewijs achterhouden in een strafzaak waardoor mensen onterecht jaren lang vastzitten vind ik binnen de relatieve kaders van de afzonderlijke wetgevingen wel erger.

Rabarberke | 06-09-08 | 00:41

Dus, als ik heb goed begrijp wil Faizel dat ik respect heb voor uitspraken van functionarissen die hijzelf disrespecteert.

Dat gebeurt er dus klaarblijkelijk als je rechten gaat studeren. Ergens raak je gewoon de weg kwijt.

dawg | 06-09-08 | 00:41

vander F | 06-09-08 | 00:39
Staat daar ontslag op?

T@ Riest | 06-09-08 | 00:41

Waarom je zo laten provoceren door iemend die alleen maar uit is op aandacht door provocatie, hij geniet zo van al die aandacht. Als je niet mee wilt doen met normale omgangsvormen plaats je jezelf buiten de normale omgang. Dan wordt het heel rustig om je heen en dat is nou juist niet wat meneer wil.

Niemand kan hem dwingen handen te schudden, maar niemand kan mij dwingen om te praten met iemand die geen handen wil schudden, of hem ook maar aan te kijken. Als iedereen dat nou eens zou doen zou het snel over zijn met die aanstellerij...

ffberg | 06-09-08 | 00:40

Wanneer... oh oh, wanneer... staat er eindelijk eens een verstandig iemand op die een einde maakt aan deze mislukte linkse multiculti-shit...? Iedere keer komt er weer een overtreffende trap van Nederlandse naïviteit.... ongelooflijk... flikker dat varken eindelijk eens het land uit...

HennyHenny | 06-09-08 | 00:39

Vreemde mogendheden zijn onder ons. Stop de islamitische invasie!

michello | 06-09-08 | 00:39

De rechtbank is hier in gebreke,
voor de geïnteresseerden.

vander F | 06-09-08 | 00:39

Onder flamingo's treft men in het algemeen geen godsdienstwaanzin aan.

nattebever | 06-09-08 | 00:39

Rabarberke | 06-09-08 | 00:24

Jij draait de boel om. Hij verdedigt niet zijn recht om geen hand te hoeven geven, hij gebruikt de kwestie om in de aanval te gaan.

harry pikkel | 06-09-08 | 00:39

@bloedendmaandverband

Je constatering dat ik links ben is onzinnig. Ik ben helemaal niet links. Het is juist een nare linkse eigenschap om buiten de geldende wetten om mensen allerlei dingen op te dringen (zoals b.v. niet in grote auto's rijden) die zo horen. Zo vind ik het een typisch smerig links trekje om iemand te weigeren op basis van zijn geloofsovertuiging. Rechtse rakkers die internationaal veel zaken doen interesseert het geen reet of ze een hand krijgen. Als ze maar een handtekening onder het contract krijgen. En als ze nog carriere moeten maken beffen ze er zelfs een kameel in Irak voor. Vraag Frits Bolkestein maar.

Rabarberke | 06-09-08 | 00:39

Zo zie je maar weer. Stukje bij beetje verliezen we onze cultuur en erfgoed door dit soort rariteiten. Gefeliciteerd allemaal.

lamoor | 06-09-08 | 00:39

@BloedendMaandverband: Hé hé hé, niet alle linkschmenschen dragen grote broeken. Stinken doen ze wel.

Fleauxe | 06-09-08 | 00:38

Als er iemand nog enigzins capabel is is het Henk Kamp wel, Henk ram er eens op los!

Behangdelul | 06-09-08 | 00:38

@basje bruinsma | 06-09-08 | 00:30 ,
pardon?

vander F | 06-09-08 | 00:38

MAD1950 | 06-09-08 | 00:36
Ik kom er ook niet uit.

T@ Riest | 06-09-08 | 00:38

@ basje bruinsma

Volledig met je eens. Zeker als deze methode op jou wordt toegepast.

mark twain | 06-09-08 | 00:37

@nattebever | 06-09-08 | 00:35:
Ik zou zo snel niet weten wat, maar dat weet Rabarberke wel.

koerbagh ® | 06-09-08 | 00:37

Fleauxe | 06-09-08 | 00:34
Wat zijn het toch een HEERLIJKE diertjes! Tnx!

nattebever | 06-09-08 | 00:37

Wie is er gekker: die Enait of de rechtbank?
Héééééle moeilijke vraag!

MAD1950 | 06-09-08 | 00:36

@Lets Kuttekrap | 06-09-08 | 00:31: Iedereen zal het weten en uiteindelijk ook van mening zijn. Moslims en landverraders uitgezonderd!

Fleauxe | 06-09-08 | 00:36

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:29 :
In theorie zijn kerk en staat in dit land gescheiden; dat de praktijk weerbarstig is, is een ander verhaal. De praktijk is geen reden om dan maar toe te geven aan reli-waanzin van een meteoriet-vereerder.

koerbagh ® | 06-09-08 | 00:35

koerbagh ® | 06-09-08 | 00:28
Zo simpel is het idd.
Het verrot slaan of stenigen van vrouwen lijkt mij ook niet zo erg; er zijn erger dingen.

nattebever | 06-09-08 | 00:35

Fleauxe | 06-09-08 | 00:34
Zou zo maar kunnen!

T@ Riest | 06-09-08 | 00:35

@BloedendMaandverband | 06-09-08 | 00:33
Beetje flauw. Beetje erug flauw.

-edit | 06-09-08 | 00:34

@nattebever | 06-09-08 | 00:28: De almachtige God der Flamingo's
Pica: www.flmnh.ufl.edu/natsci/nimages/ornit...
@T@ Riest | 06-09-08 | 00:29: Misschien moeten we een 'beweging' beginnen!

Fleauxe | 06-09-08 | 00:34

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:26
Alles waar links niet van weer heeft verklaren ze als gekkepraat of pillenslikkerij.
Erg typisch hoor meisje.
Trouwens je wijde broek ruikt een beetje vies. En was je haar eens.

BloedendMaandverband | 06-09-08 | 00:33

@basje bruinsma

ja iemand verlamd schoppen is een stuk fatsoenlijker dan een punt maken in de rechtbank over opstaan/zitten.

stumper

Rabarberke | 06-09-08 | 00:32

basje bruinsma | 06-09-08 | 00:30
Bedtijd voor u!

T@ Riest | 06-09-08 | 00:32

.. Nederland is een waar pretpark voor respectloze respecteischers uit achterlijke landen. Misschien kan een ouderwets potje discriminatie voor oplossing zorgen. Fakkels, hooivorken en schandpalen op de markt. Gewoon, zoals bij die menschen thuis.

Jan Passant | 06-09-08 | 00:32

zwaai zwaai naar de ambtenaren. Wat is er in hemelsnaam gebeurd met Nederland. Wordt wakker weg met deze psyco. Als je alles wat wij hier in Nederland gebruikelijk vinden wilt veranderen hoor je hier niet thuis. Dit kan en mag absoluut nooit en te nimmer worden toegelaten.

WTF probeerd deze man in godsnaam te bereiken? Rot op met die rare geloofsregeltjes die hier niet thuis horen.

staaf86 | 06-09-08 | 00:31

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:24
Hij discrimineert inderdaad niet. Overigens pas nadat hem dat door de CGB is ingefluisterd, maar dat terzijde.

Punt is: we leven niet in de woestijn, maar in een land waar het gebruikelijk is dat bepaalde functionarissen mensen een hand geven. Dat staat nergens, maar daarom is het ook "gewoonterecht". Als jij een hoffelijke buiging prima vind als begroeting: helemaal goed. Ik verwacht een al dan niet kleffe handdruk bij sommige contacten. En als klant mag ik verwachten dat een manager zich aan de gangbare gebruiken houdt. Als ik in de woestijn kom, verwacht ik een hoffelijke buiging enzo. Hoe moeilijk kan het zijn, eigenlijk?

-edit | 06-09-08 | 00:31

@Fleauxe | 06-09-08 | 00:25
Nu weten we het wel. Je lijkt wel op een vis die in een kom zegt van hé. Een schatkist! En dan een rondje zwemt.

Lets Kuttekrap | 06-09-08 | 00:31

-weggejorist en opgerot-

basje bruinsma | 06-09-08 | 00:30

Rabarberke | 06-09-08 | 00:28
Ik was even bang dat u een gouden handdruk zou kunnen mislopen.

T@ Riest | 06-09-08 | 00:30

@igorance

En ze pakken ook nog je uitkering af....

Rabarberke | 06-09-08 | 00:30

@koerbagh

Neutrale overheid? Heb je gedronken?

Rabarberke | 06-09-08 | 00:29

Zoals zo velen snap ik werkelijk niet wat dat soort figuren in nederland zoeken, miepen over hoe slecht het hier allemaal wel niet is. Miepen over van alles en nog wat maar wel in 0031 blijven wonen...

IgNOraNcE | 06-09-08 | 00:29

Fleauxe | 06-09-08 | 00:25
U staat niet alleen met uw hekel hoor!

T@ Riest | 06-09-08 | 00:29

@triest
Nee dat bedoel ik niet. Maar ik heb nogal wat handen geschud en ik vind dat niet altijd een even prettige gewaarwording.

Rabarberke | 06-09-08 | 00:28

Fleauxe | 06-09-08 | 00:25
Welke 'God god god' roep jij nu aan? Allah?

Ik meende toch te weten dat jij de islam niet helemaal compatible vindt met het Westen of zelfs helemaal niet.

nattebever | 06-09-08 | 00:28

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:20 :
Tsja... dat moet je hem dan vertellen. Maar je mist het principiele punt en focust te veel op dat ene ritueeltje. Meneer vindt zijn religie belangrijker met alle discriminerende wetten dan een vertegenwoordiger van een neutrale overheid te zijn. Dat brengt hem bij handenschudden al in conflict en mogelijk in meer situaties. Religieuze onzin, dito praktijken en wetten hebben geen plek bij een neutrale overheid. Wat meneer thuis doet: boeie!
Zo simpel is het.

koerbagh ® | 06-09-08 | 00:28

Rabarberke | 06-09-08 | 00:24
U bedoelt dat de vrouwen die u kent allen natte en/of schilfende handen hebben?

T@ Riest | 06-09-08 | 00:27

@fiberg
preciessss

Rabarberke | 06-09-08 | 00:27

Nou zijn sommige rechters wel kudtrechters, maar het zijn wel onze kudtrechters, en die bolle baardaap zit gewoon klem in z'n stoel.

gentle giant | 06-09-08 | 00:27

@bloedendmaandverband

Blijf eens een keer van de pillen af kutje. Je gaat er van sissen.

Rabarberke | 06-09-08 | 00:26

Niemand kan hem dwingen handen te schudden, maar niemand kan ons dwingen om te praten met iemand die geen handen wil schudden, of hem zelfs maar aan te kijken. Gewoon laten voelen wat er gebeurt als je niet mee wil doen met de normale omgangsvormen, dan ben je alleen. Helemaal alleen en je bent nergens welkom.....

Waarom je zo laten provoceren door zo'n zielig aandachttrekkertje? U wilt niet handen schudden? Prima, dan bent u niet welkom tussen de mensen die wel handen schudden.

ffberg | 06-09-08 | 00:26

God god god, wat heb ik toch een pleurishekel aan de Islam zeg!!!!

Fleauxe | 06-09-08 | 00:25

@edit

Klaar dan. Hij maakt geen onderscheid naar sekse, hij weigert gewoon een hand te geven. Nu is de hamvraag, als iemand weigert op een bepaalde manier te groeten (hand geven) is dat een grond om iemand een baan te weigeren omdat men van mening is dat in zo'n functie je een hand MOET geven? Waar staat dat?

Waarom kan een begroeting uit de woestijn niet? Een lichte buiging met je hand op je hart als teken van respect, een vriendelijke lach en een gebaar waarin je uitgenodigd wordt om naar binnen te komen. Hoffelijk, beleefd en een stuk prettiger dan de gemiddelde te harde, te kleffe, te natte of te droge (schilferende) hand die je doorgaans van mensen krijgt. Blergh.

Rabarberke | 06-09-08 | 00:24

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:19
Wat ben jij toch links tuyg.
Ga maar vlug naar je anti fascistisch clubje tegen racisme strijden.
En natuurlijk tegen enkele vmbo kaalkopjes die zich klem zuipen met een gestrekte arm. Zoals we dagelijks in het nieuws zien zijn dat de echte problemen in deze samenleving.

BloedendMaandverband | 06-09-08 | 00:24

koerbagh ® | 06-09-08 | 00:10
Het is dan ook een van de sterkste en gevaarlijkste memen die ik ken. Als je er 1 bekeert tot de islam, heb je gelijk alle volgende generaties.

Er is eigenlijk geen oplossing voor, behalve een gewelddadige. In Europa is men daar wat huiverig voor, de Chinezen denken daar heel wat makkelijker over. Verstandige mensen, die Chinezen.

nattebever | 06-09-08 | 00:24

El-Sevir | 06-09-08 | 00:16
Utopia?

T@ Riest | 06-09-08 | 00:22

@VanFrikschoten | 06-09-08 | 00:21
LOL. Die methodiek is slechts werkzaam voor één rechtzaak. En dan?

-edit | 06-09-08 | 00:22

hoteldebotel | 05-09-08 | 23:44

He? stomme idioot, wat hebben aziaten en china en schoolklassen hier nu in godsnaam mee te maken? Kruip eens terug onder die steen!

Ach, en voor de rest staat er nu en dan ene Faizel op. Dat is leuk, clownesk en geeft wat kleur aan ons saaie bestaan. Zo had je vroeger een raspoetin of een lokake dorpsgek. Nu met de media heb je inenen een Nationale dorpsgek. Niets aan de hand dus. Bovendien vestigen die exentriekelingen juist de aandacht op al die ingeslopen gedragsregels en gewoontes die anders nooit zouden opvallen. Het bevestigd alleen maar het wij-gevoel en dat met dank aan Faizel! Goedenacht!

hoteldebotel | 06-09-08 | 00:22

Fleauxe ? een hekel aan de islam ? het moet niet gekker worden !

donderdag | 06-09-08 | 00:21

Gewoon z'n baard in de fik steken... wedden dat 'ie op staat?

VanFrikschoten | 06-09-08 | 00:21

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:20
Doet ie ook niet (zegt ie)

-edit | 06-09-08 | 00:21

excuses @ 00:18 voor de dubbele "als ambtenaar"

koerbagh ® | 06-09-08 | 00:21

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:19
Daar heb je een punt van jewelste.

-edit | 06-09-08 | 00:20

@koerbagh

Geen onderscheid naar sekse? Dan geeft ie de mannen toch ook geen hand?!

Rabarberke | 06-09-08 | 00:20

Een eiland opspuiten in de Noordzee, alle bontkraagjes en andere reli-idioten op dat eiland zetten met Enait als oppergek.Een groot loket met sociale dienst ophangen in het centrum(net als in Mekka want je maakt mij niet wijs dat ze met zijn allen om zo'n steen gaan lopen als er geen bordje sociale dienst hangt). Okee dan, Job komt af en toe een kopje thee drinken.

T@ Riest | 06-09-08 | 00:20

@El-Sevir | 06-09-08 | 00:16: Jij dacht natuurlijk laat ik niet met verkrachting als vergelijking aankomen want daar denken Moslims ook weer zo anders over.

Fleauxe | 06-09-08 | 00:19

Vooral al die impliciete doodsverwensingen aan het adres van die man getuigen er wel van dat veel reaguurders zich de inmiddels algemeen verbindende fatsoensnormen zeer aantrekken.

Rabarberke | 06-09-08 | 00:19

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:14:
Ik ook niet, maar ik heb helaas nog al eens met ambtenaren te maken. Het punt is niet hoe jij het beleeft, het punt is hoe anderen dat beleven en dat meneer als ambtenaar geen onderscheid naar sekse mag maken als ambtenaar en dat hij dat wel wilde.

koerbagh ® | 06-09-08 | 00:18

"Alle mensen zijn gelijk..." Daarom geeft hij vrouwen geen hand. Wat een enge sukkel. Uitzetten en snel!

grote haas | 06-09-08 | 00:18

Hij speelt gewoon een spel, kijken hoe ver hij kan gaan! Hoe gek we hier te krijgen zijn!!

lisa2281 | 06-09-08 | 00:17

Blijkbaar is in NL de rechtbank (justitie?) ook al geïnfiltreerd door de TZB (theezakjesbrigade) van BlowJob Cohen.

pennestront | 06-09-08 | 00:17

Misschien kan iemand er voor zorgen dat deze mafketel nooit meer opstaat ??

Hobbykip | 06-09-08 | 00:16

sneu maar wel ff dit, hij geeft vrouen geen hand om dezelde reden als wij ze niet in de tieten zouden knijpen.. dus toch geen minachting maar juist uit respekt. trouwens als ik in een ladn zou komen waar ze vrouen in de tieten knepen dee ik er juist wel aan mee, behalve bij dat leleke wijf van verdonk

El-Sevir | 06-09-08 | 00:16

@Houtbar | 06-09-08 | 00:12: Voor de vorm zeg ik even dat doodschieten niet mag en verwerpelijk is. Afbranden is zinloos als je ook kunt onteigenen. DIe minaretten eraf slopen, die rare wc's van ze -gat in de grond- eruit en je hebt mooie kantoorruimte of grond voor sociale woningbouw.

Fleauxe | 06-09-08 | 00:16

teletekst.nos.nl/ Noppes, nada, nothing, oh,ja excuses van ambulancebroederbedreiger, tenminste als het waar is, misschien is die ambulancebroeder wel een halve zool, en hij had net een zware gesubsidieerde iftar maaltijd achter z'n kiezen, dus mag je dan even flippen als je broertje in een mes stapt, stelletje discriminerende honden!

gentle giant | 06-09-08 | 00:15

@koerbagh

Jij zal het wel beter weten, ik ben geen ambtenaar. In ieder geval hoef ik een ambtenaar geen hand te schudden, ik betaal zijn salaris terwijl hij maar voor ongeveer 30% van de tijd echt werkt. En ik hoef geen spinnewebben aan mijn kleren. Dus als ik zo'n Enait tegenkom bij de gemeente buk ik beleefd en zeg heee Enait alles wel, salaam goedesmiddags, kopje koffie gaat er prima in. En neem er zelf ook een.

Je kunt natuurlijk ook gaan lopen miezemuizen omdat je die hand niet krijgt. Wees blij zou ik zeggen, misschien heeft ie die ochtend wel iets anders zitten schudden.

Rabarberke | 06-09-08 | 00:14

Fleauxe | 06-09-08 | 00:04
Kunnen we niet een prikklok instellen en dan het hele zooitje in de fik steken?
Wie er dan een grote bek heeft schieten we gewoon deaud.

* wegens over-vergroot reaguurseldrang vervroegd de tent verlaat *
Terusten all

Houtbar | 06-09-08 | 00:12

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:06
In een managementsfunctie is het hier gebruikelijk dat je je contacten een hand geeft als begroeting. Wat iemand privé doet is zijn eigen zaak. En ik denk dat je het als werknemer lastig krijgt in zuid-europa wanneer je elkaar geen hand geeft bij binnenkomst. En terecht.

-edit | 06-09-08 | 00:11

Ik snap er niets van, als ik moslim was zou ik me schamen voor dit intolerante mannetje zonder manieren... En op de vraag:"hoe zal het gaan als 1/3 van van onze inwoners Moslim zijn"? Nu, dat is eenvoudig te checken aan de hand van geschiedenisboeken. Het word oorlog, en ze zijn dan nog steeds in de minderheid. Probleem is alleen dat er dan veel goeien de lul zijn, aan beide kanten.... Helaas is geschiedenisboeken lezen geen hobby van onze linkse lobby.....

Frotklob | 06-09-08 | 00:10

mark twain | 06-09-08 | 00:08
Om nog maar te zwijgen van de herstelbetalingen die na vertrek nog moeten plaatsvinden.

nattebever | 06-09-08 | 00:10

@nattebever | 06-09-08 | 00:04:
Tsja... geloof afzweren is niet echt makkelijk bij de meteoriet-vereerders. Je ex-geloofsgenoten zetten dan meteen een doodstraf op je kop. Vandaar dat het niet zo vaak voorkomt. www.islam-qa.com/en/ref/12406

koerbagh ® | 06-09-08 | 00:10

@nattebever | 06-09-08 | 00:06: Gheghe, waarschijnlijk wel. Heb ik al eens laten doorschemeren dat ik écht een ongelofelijke hekel aan de Islam heb?

Fleauxe | 06-09-08 | 00:09

@nattebever 00:04

Hun bezittingen moeten ze wel hier achterlaten, anders zien de rechtmatige eigenaars hun gestolen spullen nooit meer terug.

mark twain | 06-09-08 | 00:08

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:00 :
Klantmanager is geen balie-functie.

koerbagh ® | 06-09-08 | 00:07

Wij moeten respect hebben voor de islam, ons aanpassen aan hun cultuur en vooral veel doekoe geven.

Wat krijg je in de plaats? Een totale verwerping van onze samenleving, onze maatschappij, onze cultuur. We worden volledig onder gescheten en we betalen er nog voor ook.

Enait, respectloos varken, verlaat Nederland en bouw zelf iets op.
Kom ons niet lastig vallen.

BloedendMaandverband | 06-09-08 | 00:06

@fgaina

Jullie gewoonten? Wie zijn jullie?

Ze vinden zichzelf niet belangrijker dan vrouwen. Die hand wordt niet gegeven uit respect voor de integriteit van de vrouw. Ze buigen uit respect.

Maar het maakt geen reet uit. Iemand geen hand geven is een recht. Iemand een hand geven is geen plicht. Het is een gewoonte, maar het gebeurt veel minder vaak dan mensen doen geloven. Ipv hand geven zie je regelmatig een schouderklop, vuisten op elkaar, omarmingen, zoenen, een basketball klap en nu dan ook de buiging vanuit de islamitische geloofsleer.

Oeioeieoieoieoiei.... wat enggggg.....

In Portugal geeft iedereen elkaar een hand als ze op de gemeenschappelijke werkplek komen. Hier is het 'goeiemoggel'.

Rabarberke | 06-09-08 | 00:06

@mark twain | 05-09-08 | 23:59
Ook buitenshuis is het vrij gebruikelijk.

-edit | 06-09-08 | 00:06

Fleauxe | 06-09-08 | 00:04
Hierna nog een keer of 665?

nattebever | 06-09-08 | 00:06

@Rabarberke | 06-09-08 | 00:01
LOL. Maar we weten beiden dat dit niet aan de orde is, nietwaar?

-edit | 06-09-08 | 00:05

@ slakkenzout | 05-09-08 | 23:59
100% Goed !

Offtopic... even wat ik zag bij K&B
Nu vond ik de dame ala Linda de Mol bij Gekneveld & Co verre van charimatisch dus nooit gekeken naar het "fenomeen" Daphne dekkers
Knippert ze altijd al zo met de ogen of is dit dan ter compensaasie? Ze is trouwens gruwelijk mager, annorexia denk ik dan zonder haar te kennen.
Eigenlijk vind ik haar gewoon niet lekker danwel mooi.
* zie een bruid voor enait, of nee, toch maar niet. Zie zelfs geen pop voor 'm. *

Houtbar | 06-09-08 | 00:05

"I'm not gonna fly, you foooools"

WaitingLine | 06-09-08 | 00:04

@Rabarberke | 05-09-08 | 23:56
Nee, persoonlijk, in de dagelijkse sleur, zitten ze daar ook niet op te wachten. Net zoals ze die toga en bef maar een vervelend ding vinden. Maar als het een issue wordt is de symboliek ineens wel van belang. Want dan worden de betrokkenen ineens geconfronteerd met het waarom van die symboliek. En daar is niks mis mee.

-edit | 06-09-08 | 00:04

mark twain | 05-09-08 | 23:52
't Ligt iets genuanceerder. Ik ben er wel voorstander van om moslims de keuze te geven voor wat betreft de toepassing van het strafrecht om of het geloof af te zweren (wat tot steniging door soortgenoten leidt, of een andere leuke straf) of om de dolle pret van de sharia te ondergaan, waaronder bijvoorbeeld het afhakken van handen ingeval van diefstal. Herken je ook iets gemakkelijker de vervelende hangjongere (een 90%).

Liever zie ik dat allemaal niet in NL, dus 't mooiste zou zijn als ze allemaal zouden oprotten naar de zandbaklanden waar zij of hun voorouders vandaan komen met medeneming van hun überachterlijke normen en waarden. Gelukkig gaat dat laatste vanzelf, blijven wij hier nog zitten met de mestkar in Staphorst. Daar is wel mee te leven.

nattebever | 06-09-08 | 00:04

Hoe vaak moet ik het nog zeggen? De Islam is een verderfelijke godsdienst!

Fleauxe | 06-09-08 | 00:04

@ Rabarbeke 23:56

Het gaat hier wel om een moslim, die heel vaak veel te lui zijn om uberhaupt op te staan.

mark twain | 06-09-08 | 00:02

Ik vind dit soort mensen echt zulke randdebielen.. Hebben voorrecht in ons land te mogen zijn en dan vinden ze zichzelf belangrijker dan anderen (o.a. vrouwen) en weigeren ze onze gewoonten over te nemen,.. Ik zeg: Gelijk het land uitflikkeren dat soort TUIG...

FGAINA | 06-09-08 | 00:02

@edit

Nou leg jij het verkeer op de A28 maar eens twee minuten stil op 4 mei en kom dan maar weer uitleggen hoe dat was.

Rabarberke | 06-09-08 | 00:01

@koerbagh

Dikke kul. Als jij naar het gemeentehuis in Groningen gaat kom je bij een balie. Daar krijg je geen hand maar een nummertje. Vervolgens ga je naar een loket. Daar krijg je ook geen hand. Daar zit dan een ambtenaar die je schaapachtig aankijkt en in een tempo waar een schildpad nog neurotisch van zou worden een of ander papiertje uitdraait.

Als zo'n man iedereen een hand zou geven, hadden we binnen de kortste keren een of andere besmettelijke ziekte onder de leden.

Rabarberke | 06-09-08 | 00:00

Steerpike | 05-09-08 | 23:52
Zoals de experimentjes van Mengele?
Of zoals het gezamelijk douchen in de werkkampen van Sobibor en Auschwitz?
Ah ,ok ik snap het dat was een hoax van de linkschmenschen.

papegaaienflats | 06-09-08 | 00:00

@Rabarberke | 05-09-08 | 23:52
Sommige symboliek, zoals opstaan voor een rechter, zingen voor Sinterklaas, stilte op 4 mei en dat soort dingen, zouden nimmer een punt van discussie moeten zijn. En daarmee is alles gezegd.

-edit | 06-09-08 | 00:00

Das vaaker so met grasgore man. Baart is pittiger met te veel meur. Zijn van sjekcompany langs geweest voor aandelen, maar das dan weer niet islams om de rook te verpatsen. Hooien kan ook wel. Bete eens in de miele doen, wit doet ook uiterste best voor jou, net als witte reus. Lekker fris met gekamte haartjes polderland kijken. Kannie zoma al andere moslichten belachelie maken.
Zei moete ook vlugte onde Buhrka nu en nou. En dat vinde die angstig. Want ga ook maar eens achter die kippegazen zitten , hele dag achter raam zonder geraniums.
Rezpektlooz naar al kaashoofde die uw niets op weg leggen. As binne kaasgrenzen wil gehuisvest zijn, gelde ook kaasrechtengrenze, maar rezpektvol ook pligte doen. Klompe uit bij de deur en zelf ook poching doen delfsblauwkursuz volge. Das bijna maa nie alles. Zie ook de minihysterisch van rechering. Alle moslichten en nie-moslichten van de buitenkaasgrenze konde plekpapieren krijgen of bete gesegt vetblijfsvegunning. Ma das 1norme opgaafe voor zukke klein land. Dus nu burhka af, in de been, zeg hai tegen rechte.
En dana kun wei heus samen weer holands vrietje ete. Ma as nie wil dan bete buite kaasgrenze gaan. Zoek zon op, met die erge veel zand. Maa ja, u woude niet hore, dus kan nu voele. Ik best veel heb op met alle, maar u moete mij ook veel op hebbe. Das logiz toch?

slakkenzout | 05-09-08 | 23:59

@ -edit 23:54

Ik had het niet over huisbezoek.

mark twain | 05-09-08 | 23:59

Zal het zelf maar zeggen: -weggejorist-

Ozzzzzz | 05-09-08 | 23:57

Lol@-edit | 05-09-08 | 23:53

Miretra | 05-09-08 | 23:56

YES!!! Knevel en iets met Brink, is AFGELOPEN!!!!

Innocenti | 05-09-08 | 23:56

@edit
Hou toch op. Denk je dat die rechters, advocaten en om' ers iets om symboliek geven? Opstaan n.b.? Wat dacht je van stukken achterhouden, getuigen te laat laten komen, zittingen vertragen, uitstel na uitstel vragen, stukken te laat opsturen, teveel declareren, drammen, weigeren te luisteren etc. etc. En dan gaan we moeilijk doen over staan en zitten.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:56

@mark twain | 05-09-08 | 23:48
Ook zoiets. Doet bijna iedereen die daar op bezoek komt. Sterker: ik denk dat iedereen dat doet.

-edit | 05-09-08 | 23:54

"Daarmee wordt ie niet aangenomen bij een werkgever, ook jammer voor hem. Maar het is zijn goed recht om hoegenaamde fatsoensnormen die hem opgelegd worden ter discussie te stellen."
Rabarberke | 05-09-08 | 23:27

Je hebt volledig gelijk, meneer mag doen zoals hij wenst met zijn eigen handen, maar het punt was een beetje dat meneer solliciteerde naar de functie van klantmanager bij de (NEUTRALE!) overheid en zijn geloofsovertuiging als vertegenwoordiger van die overheid een rol wilde laten spelen door te weigeren vrouwen een hand te schudden en dus te discrimineren. Dat kan natuurlijk niet als ambtenaar (de overheid is neutraal immers, scheiding kerk/staat immers - en discriminatie van de overheid is verboden art.1 GW).
Meneer wilde echter zijn gelijk halen bij de commissie gelijke behandeling met een beroep op datzelfde art. 1 (en het overbodige art.6 dat hij dus belangrijker vindt dan art.1, ondanks dat hij over het zinnetje: "behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet" heen gelezen heeft... nl.wikisource.org/wiki/Nederlandse_gro... ) en meneer is verongelijkt dat hij door de rechter in het ongelijk is gesteld en dat baantje niet kreeg omdat hij zijn geloof belangrijker vindt dan een neutrale dienaar van de staat, wet en burger te zijn. En nu heeft hij dus schijt aan de rechterlijke macht. Nou ja, duidelijk lijkt me.
(Het woord "opzouten" dringt zich bij me op.)

koerbagh ® | 05-09-08 | 23:54

@Miretra | 05-09-08 | 23:46
Ik denk bijzonder weinig aan Geert. Alleen als er idiote dingen gebeuren, eigenlijk.

-edit | 05-09-08 | 23:53

@koerbagh

jajaja zo sprak men vroeger de minister ook met excellentie aan en ging het niet om het poppetje maar om het instituut en respect en rechtstaat blablabla en als je als journalist geen zin had om de minister met excellentie aan te spreken had je niets op de persconferentie te zoeken mompelmompel blabalbala.

zitten hier bejaarden te reageren vanavond of zo?

Een rechter is een ambtenaar. En als ie inderdaad recht spreekt en recht geschiedt, is er ruimte voor respect. En anders is het gewoon een kutzitting geweest. Zonde van het opstaan.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:52

@nattebever 23:49

Ik meende toch echt te weten dat jij een groot voorstander van het stenigen
in eigen kring bent.

mark twain | 05-09-08 | 23:52

@papegaaienflats | 05-09-08 | 23:50 : Eerlijk is eerlijk, sommige zaken waren toen beter geregeld als nu.

Steerpike | 05-09-08 | 23:52

papegaaienflats | 05-09-08 | 23:50
Bij onze oosterburen, dat is.

papegaaienflats | 05-09-08 | 23:52

@Rabarberke | 05-09-08 | 23:45
Met het laatste heb je wellicht inhoudelijk gelijk, maar wanneer iemand als advocaat onderdeel uitmaakt van de rechtspleging en daarmee onderdeel uitmaakt van alle symboliek die daarbij hoort, maak je jezelf niet geloofwaardig wanneer je als enige je niet houdt aan de geldende normen en waarden binnen dat systeem.

En laten we wel wezen: deze man vraagt alleen om aandacht. Door idiote dingen te doen. Wanneer de pers geen moeite doet om het te publiceren is het snel afgelopen met dit gedrag.

-edit | 05-09-08 | 23:52

Die vent is insane in the membrane.

Lets Kuttekrap | 05-09-08 | 23:51

hoteldebotel | 05-09-08 | 23:44
Wat zou u zich tussen 1933-1945 thuis hebben gevoeld.

papegaaienflats | 05-09-08 | 23:50

Rabarberke | 05-09-08 | 23:38
Ja, hij is advocaat en doet in vreemdelingenzaken. Voor hem is de NL-wetgeving alleen maar middel tot en kan worden opgeheven zodra hier de sharia van toepassing is. Wat niet zal gebeuren, maar iemand kan het wel nastreven. Dat doet Enait dus.
Landen waar de sharia deels van toepassing is (geloof zelfs in Canada voor bepaalde zaken) hebben het niet helemaal begrepen of de relatieve grootte van de moslimpopulatie is nog erg klein, waardoor men het meer ziet als een soort folklore, oder so was. Ik zou er fel tegenstander van zijn, omdat een redelijk denkend mens de krankzinnige verzinsels van een nomadenstam niet tot uitgangspunt voor zijn rechtsstelsel kiest, ook niet voor delen er van.

nattebever | 05-09-08 | 23:49

@-edit 23:45

Dat wordt dan dus binnenkort buigen voor Hare Majesteit.

mark twain | 05-09-08 | 23:48

@Rabarberke | 05-09-08 | 23:46
nou nee, liever niet, ik kan niet op tegen jouw morele superioriteit *kuch* van vanavond. morgen nog 'ns proberen?

Laura Ingalls | 05-09-08 | 23:48

@hoteldebotel | 05-09-08 | 23:44: Zag eens een docu over een illegalen opvang in Vught, met allemaal schreeuwende negerts en een paar doodongelukkige chinezen, die zich letterlijk geen raad wisten.

Steerpike | 05-09-08 | 23:48

He toevallig - ik stem ook op Geert!

8675309 | 05-09-08 | 23:46

@laura ingalls

nee dat bedoelde ik ook niet. try again.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:46

-edit | 05-09-08 | 23:41
Je leert het wel, bij alles nadenken wat Geert zou doen in zo'n geval.
Jij bent in Geert, Geert is in jou, amen.

Miretra | 05-09-08 | 23:46

@koerbagh ® | 05-09-08 | 23:44
Zal ik je eens wat vertellen? Ik ben het compleet met je eensch. Mooi hé?

-edit | 05-09-08 | 23:45

@laura ingalls

Nee dat zeg ik niet. Waar zeg ik dat? Als jij nergens leest dat ik zoiets zeg, waarom vraag je of ik zoiets zeg. Nee.

Ik reageerde op een stelling dat Enait schijt heeft aan onze wetgeving en alleen maar in de islamitische wetgeving (sharia) gelooft. Beide zijn namelijk niet per se tegenstrijdig maar kunnen prima naast elkaar bestaan, afhankelijk van de implementatie ervan.

Daarmee pleit ik niet voor de invoering van de sharia, ik schets alleen maar dat met het verwerpen van een paar kinderachtige gewoonten uit het verre verleden, iemand nog geen tegenstander van de rechtspraak is.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:45

Ergens mag ik die Faizel wel. Het is gewoon een opportunist. Hij ziet een gaatje in onze wetgeving en hij duikt er in . De man gaat niet voor de islamitische zaak, hij gebruikt de islamitische zaak.

harry pikkel | 05-09-08 | 23:45

Hoe vaak wordt er hier trouwens niet op de rechterlijke macht gescholden?
Deze man toont daadkracht en heeft terecht geen enkel respect voor dat zo verfoeilijke zooitje. En nu is het weer niet goed.

mark twain | 05-09-08 | 23:44

@Rabarberke | 05-09-08 | 23:42
o, dit bedoelde je dus toen je zei dat je blij was dat het allemaal een stuk informeler was geworden sinds de jaren 50; lekker schelden en onbeschoft doen.
ja, dat is inderdaad een héle verbetering. *proest!*

Laura Ingalls | 05-09-08 | 23:44

In China evolueerd intelligentie en beschaving en in Europa overwinnen primitieve en inferieure krachten. Nu ontlopen blanken en zuid-oost aziaten elkaar nog niet zoveel op het gebied van intelligentie en karakter, maar sinds Europeanen zich massaal mengen de wat mindere goden in deze wereld, zullen spoedig op afstand de genetisch superieuren, en dus succesvollen de Zuid-Oost Aziaten zijn. Dit zet ons een stap terug in de evolutie en dat is wat wij nu eenmaal graag willen. Lang leve de lol nietwaar?

Kleine test: zet een paar Chinezen in een klas met turken, negers en arabieren en volg de ontwikkeling van deze groepen. Tien tegen 1 dat de Aziaten doodongelukkig worden tussen de Alie's, Achmeds en Bubba's. De Aziaten
zullen worden belemmerd in hun natuurlijke honger naar zelfontplooing en succes. Waar moslims en nigga's reeds op vmbo-niveau hun maximale capaciteit bereiken, ligt bij de gemiddelde Chinees hier de absolute ondergrens. Inferieure genen belemmeren nu eenmaal superieure genen en die moet je dus ook niet willen samenvoegen!

Laten we hopen voor de sake of humanity dat de Zuid-Oost aziaten nooit de fout zullen maken die wij hebben gemaakt. Wij verkiezen devolutie en de devolutie is nu onmiskenbaar ons deel!

hoteldebotel | 05-09-08 | 23:44

Deze man maakt gewoon gebruik van het recht en is van grote waarde. Hij toont gewoon aan dat er levensgrote gaten in onze wet zitten. Onder andere daarom wonen er ook "gewoon" honderdduizenden allochtonen in Rotterdam. Gewoon, omdat het kan. Met dank aan onze incompetente regeringsleiders annex wetsvoorstel-indieners.
Er wordt een loopje met ons genomen. Steeds harder.
Read the signs.

michello | 05-09-08 | 23:44

Rabarberke | 05-09-08 | 23:32
De beste man is hier, en dit is een maatschappij met zijn eigen wetten en gebruiken (al dan niet zinvol).
Die moet hij respecteren , net als wij elders hun gebruiken moeten respecteren.
Ik ben absoluut niet 1 van de "alle buitenlanders het land uit" roeperts, maar schijt wel van die figuren die menen zich buiten onze wetten en gebruiken te kunnen plaatsen omdat hun geloof zoiets voorschrijft.
Ga dan naar een land waar je niet hoeft op te staan en geen vrouwen de hand hoeft te schudden, waarschijnlijk ben je daar dan ook een stuk gelukkiger.
Kortom pas je aan of sodemieterT op aub.

papegaaienflats | 05-09-08 | 23:44

Yo Rab wat ben je weer heerlijk tegendraads, "Still crazy after all these years".

Steerpike | 05-09-08 | 23:44

Nou nog even een serieus commentaar dan maar...
Je staat als advocaat ook niet op voor de rukkende rechter met z'n kiddiepr0n op de PC en de hand van Joris D. boven z'n hoofd, maar voor de wet en het recht en indirect voor de wijze waarop deze tot stand komen en de wijze waarop eraan getoetst. Met andere woorden, als je als advocaat niet opstaat heb je niks in de rechtszaal te zoeken want dan heb je blijkbaar geen respect voor die wet. Waarom zou je daar dan je recht willen halen als je dat bij voorbaat al niet ervaart als rechtvaardig? Waarom ben je dan überhaupt advocaat? Het gaat niet om het poppetje van de rechter, maar om de (al dan niet vermeende) onafhankelijkheid van het rechterlijk apparaat. Of die rechter persoonlijk een klootzak is die geen respect verdient doet niet ter zake. Meneer Faizal kan wel menen dat die rechter gelijkwaardig is als mens en dat je daar niet voor hoeft op te staan, maar de kwestie is niet dat je hoort op te staan voor de rechter als persoon maar voor de rechtbank als instituut gepersonificeerd door de rechter. Dat zou je toch als student rechten ooit geleerd moeten zijn, maar daar doen ze blijkbaar op de EUR niet meer aan. Waarmee de titel en bull van meneer de handenschud- en opsta-weigeraar eigenlijk ook vrij waardeloos is.

koerbagh ® | 05-09-08 | 23:44

@ Rammstein | 05-09-08 | 23:21
Lijkt er wel op ja, wacht ze gaat iets zeggen.

Houtbar | 05-09-08 | 23:44

mark twain | 05-09-08 | 23:37
Dat zeg ik ook niet, al zou ik het vertrek van alle moslims uit NL en Europa erg toejuichen en elke actie daartoe ondersteunen.

nattebever | 05-09-08 | 23:42

captain orange / laura ingalls

Omgangsvormen evolueren inderdaad, maar niet alleen in tijd. Ze verschillen ook per regio in Nederland, per beroepsgroep, per sociale laag, per geloof, per politieke overtuiging en ga zo maar door.

Het is daarom ronduit belachelijk dat een stel mafkezen zoals jullie hier een of andere morele superioriteit menen te hebben waarmee je kunt vaststellen wat hoort en wat niet hoort.

En Captain Orange: op iemands teksten schijten en pleiten voor fatsoensnormen gaat niet erg goed samen, lul de behanger.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:42

Rabarberke | 05-09-08 | 23:38
zeg je nou dat hier in NL ook de sharia ingevoerd zou kunnen/moeten worden? ik begrijp je niet meer.

Laura Ingalls | 05-09-08 | 23:42

Veel plezier nog met elkaar *aus*

Rammstein | 05-09-08 | 23:41

Niet dat ik de actie van dees baardaap goedkeur. In de verste verte niet. Maar wat nu als Geert Wilders in de rechtzaal niet zou opstaan en als reden opgaf dat hij niet gaat staan voor linkse rechters. Hoe zou men dan reaguren. Zomaar een gedachte.

-edit | 05-09-08 | 23:41

Vonk wel een leuke quote: "To say Islam has nothing to with violence, is like saying Disney has nothing to do with Mickey Mouse".

Steerpike | 05-09-08 | 23:40

wat een kansloos mannetje.. ik wil aandacht ik wil aandacht!
STERF!

Oberstufenkommandant | 05-09-08 | 23:39

De man heeft gelijk.... opstaan is ook vermoeiend! Heeft ie eindelijk een excuus gevonden om eronder uit te komen..... en dan gaan al die opstaanfundamentalisten weer zeuren! Waar gaat het toch heen met dit land?!

OneandOnly | 05-09-08 | 23:38

@nattebever
Nee hij heeft niet schijt aan de hele Nederlandse wetgeving - anders ga je er niet je werk van maken (hij was toch advocaat?).

Wat mensen vergeten is dat er in heel veel landen waar de sharia wordt toegepast ook gewoon westers recht van toepassing is. Naast elkaar.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:38

Dit stinkende vieze varkentje is goed bezig.

Hij plaatst alle Moslims in een kwaad daglicht.
Hij plaatst de allochtonen in een kwaad daglicht.
En handelt volstrekt respectloos mbt rechterlijke macht.

Eigenlijk de perfecte haatbaard dus !
Ga zo door, en graaf het graf voor alles waar je voor staat en waar normale fatsoenlijke mensen niet op zitten te wachten. Je doet goed werk. Perfect. Bedankt.

Rest In Privacy | 05-09-08 | 23:38

Erlkönig | 05-09-08 | 23:28
Lijkt mij ook. So was gibt's überhaupt nicht. Zijn wij net dat poldergesodemieter aan het kwijtraken, komen een stel relidebielen met hun pseudo-polderversie van de islam. 't Zou mooi zijn als dit het begin van het einde zou zijn, maar denk dat eerder het omgekeerde het geval zal blijken te zijn.

nattebever | 05-09-08 | 23:37

@nattebever 23:31

Men kan mijnheer van alles betichten en moeiteloos tientallen redenen
opsommen, waarom hij nu en wel direct moet opzouten, maar daaronder valt niet
het al dan niet willen opstaan voor een paar zwarte kraaien.

mark twain | 05-09-08 | 23:37

Yup,
Geen Sijl voor president!
Hier in Tilburg hebben we rond-draaiend huis (Kunst 12 in een rijtje),
maar wil men geen (super-) Mall.
Het donker zal nooit overwinnen van het licht.
Plannen voor de grootse mall (outlet) van NL? Zijn we voor of tegen? Maak er een topic van, jullie weten medium Tali-BAN te vinden.

Medium-Tali-BAN | 05-09-08 | 23:37

Rabarberke | 05-09-08 | 23:27
dus je bedoelt dat het heel normaal is dat ik d.m.v. het betalen van belastingen godsdienstwaanzinnig gedrag subsidieer als één of andere malloot voortdurend werk weigert omdat werken niet in overeenstemming is met zijn geloof?
*maakt burka van vloerkleed en houdt hand op*

Laura Ingalls | 05-09-08 | 23:37

Rabarberke | 05-09-08 | 23:27

Ik bemoei me dr mee en t interesseert me geen reedt.
Ik weet niet hoe blind je bent en wat je doet of ewat je bent in deze maatschappij maar we hebben hier nog steeds omgangsvormen in dit land. Als je consequent bent kies er dan ook voor om een vette permaban te krijgen, achet het aanrecht te gaan staan en zo veel mogelijk kinderen te werpen en zo nu en dan een kaakslag van manlief te accepteren. Fatsoen koppel je aan 50 jaar geleden, hoe stupide, fatsoen evolueert, heden ten dage zou je alleen maar meer fatsoen voor elkaar moeten hebben. Ik wil wedden met je dat je al die jaren met een kennismaking je hand ook uitgestoken hebt... uit respect voor de ander, zo niet neem een enkeltje midden oosten..... Ik kost even vrolijk over je zinsnede over OPGELEGDE fatsoensnormen en heb medelijden met je ouders.

Captain Orange | 05-09-08 | 23:36

Gezien het tijdstip een beetje mosterd na de maaltijd maar net op Uitzendinggemist.nl gekeken naar K&vdB.
Waarom krijgt deze man zoveel aandacht? Kijkcijfers? Is dit wat wij als Nederlanders willen zien?
Persoonlijk heb ik niets tegen moslims, niets tegen christenen, joden of wat dan ook voor een religieuze overtuiging. Zelf kies ik ervoor maar af te wachten wat er moge gebeuren. Verwacht er niet teveel van. Maar ik krijg plaatvervangende schaamte als ik aan de moslims in Nederland denk. Waarom hoor ik ze niet? Waarom springen ze niet op de barricaden? Waarom bestoken ze de media niet? Opstand!
Hoe kan het gebeuren dat een narcistische radicaal hen mag vertegenwoordigen zonder een tegengeluid? Ze delen zijn denkbeelden niet? Zijn idealen niet? Maar waar horen we ze niet?

Veel vragen?????

Novus Ordo Seclorum

Illuminati_1776 | 05-09-08 | 23:35

Nou ik ben blij dat het allemaal wat informeler is geworden.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:27

Nou IK NIET !
Het informele is losgeslagen. Niet in het anarchistische (das nog te temmen, sorry chez) maar dreigt een vrijbrief te worden om elke -religieuze, ideologstische- invulling van datgene wat tegen de rand van het -in onze 0031-ogen- toelaatbare gedrag nog tolereert. En juist dat opzoeken van de grenzen, dat de laatste jaren TE VEEL de overhand neemt, ondermijnt onze cultuur en zet ons ONTERECHT aan tot denken over onze identiteit. Die ligt vast in de grondwet, de daaronder liggende wetten en onze (onbeschreven maar daardoor niet minder gecultiveerde) normen en waarden.
Handen schudden en opstaan voor rechters hoort daarbij.
Net als het niet oneerbiedig nas(l)issen en "hoer!-na-roepen" en in de ogen kijken tijdens een gesprek.
Dat zijn voorbeelden van wat WIJ hier hwbbwn opgebouwd en waar wij voor moeten staan.
En waar ZIJ zich dus aan dienen aan te passen.
Pff.
Even genoeg, ik moet zo nog neu... uhm, de liefde bedrijven...

oakie | 05-09-08 | 23:35

@stuyterkuycken | 05-09-08 | 23:32 : "Hij zegt ook dat Europeanen 'tot genocide geneigde maniakken' zijn", zie het eerder als een kwestie van: "Genoeg is genoeg, we hebben ons best gedaan, maar nu is het einde verhaal".

Steerpike | 05-09-08 | 23:35

Het is me een provcateur, die baardmensch. En eigenlijk, heel stiekum, begin ik wel een heel klein beetje bewondering voor hem te krijgen. Want de man weet met de simpelste dingen, zoals zitten blijven en geen hand geven de voorpagina te halen. En media, GeenStijl voorop werken keihard mee aan zijn ideaal, paradoxaal genoeg. Best knap. Ik zeg: niet aan ergeren. Geweaun links of rechts (al naar gelang uw voorkeur) laten liggen en vooral geen aandacht aan schenken. Want dan speel je dit figuursma beheaurlijk in de kaart. Cordon sanitair is zo gek nog niet bij schreeuwerts.

-edit | 05-09-08 | 23:35

@ koen_c_s | 05-09-08 | 20:20

Ik had het niet beter kunnen schrijven....

+1

Cum grano salis | 05-09-08 | 23:34

Rabarberke | 05-09-08 | 23:27

Kwade dronk?
Juist dat nivellerende en dat informele zorgt voor de teloorgang van onze mores.
Misschien zijn het jouw mores niet meer maar het gaat niet om wat jij en ik individueel willen maar wat de (nipte) meerderheid van de samenleving wenselijk acht.
De tyrannie der democratie geldt ook voor de mores.

bloedjelink | 05-09-08 | 23:34

@Rabarberke
In eigen land, waar heb je het in Godsnaam over? :)

8675309 | 05-09-08 | 23:34

@ mark twain | 05-09-08 | 23:31

wat je wilt... als jij ermee gelukkig bent vind ik het best.

stuyterkuycken | 05-09-08 | 23:33

Waar ik vandaan kom, Goeree-Overflakkee, noemen we "mensen" als Gait-Enait geweun een veareke, en als ik ooit de macht grijp gaat hij het liefst aan de galg maar iig op een vliegtuig naar Ar Ryhad, samen met Evil Hella Vogelaar, Job Cohen (de anti openbare orde clown burgemeester), en The Left Wing Evil One Wouter Boshir happy Ramadan everybody ik neem nog een Leffe Tripel het mag tenslotte de zon is onder......

The Evil One | 05-09-08 | 23:33

@papegaaienland

Wij leven in een land waar individuele vrijheid in hoog aanzien staat. Moeten wij in eigen land nu dwanmatige fatsoensnormen gaan opleggen aan anderen omdat wij, zodra we in een of andere totalitaire staat terecht komen, ook aan beperkingen worden blootgesteld? Nahhh...

Rabarberke | 05-09-08 | 23:32

@ Steerpike | 05-09-08 | 23:29

Bari, Brest en Bremen idd, ik heb het achterwege gelaten. Hij zegt ook dat Europeanen 'tot genocide geneigde maniakken' zijn.

Feit blijft: verandert er niets, dan krijgt Ye'or of Peters gelijk. In beide gevallen ben ik niet blij. Er moet dus iets veranderen.

stuyterkuycken | 05-09-08 | 23:32

@ stuiterkuiken 23:57

Zullen we het er maar op houden dat ik de wijdse en originele gedachten van Pim
niet kon volgen. Om die reden zijn ook al zijn boeken thans bij de Slegte
verkrijgbaar.

mark twain | 05-09-08 | 23:31

Over uitzonderingen op de regel gesproken: hoe moet dat eigenlijk als je in een rolstoel zit? Moet je dan een wheelie maken, met je handen in de lucht zwaaien of je hoofd buigen of zo??
(mede in het kader van de Paralympics komt deze vraag bij mij op waarschijnlijk).

vmbo-plutser | 05-09-08 | 23:31

Rabarberke | 05-09-08 | 23:18
Rare manier van redeneren. Iets wordt niet beter omdat een ander het ook fout doet.
De groepen die jij noemt zullen schijt hebben aan delen van de NL-wetgeving. Enait heeft schijt aan alle NL-wetgeving voorzover niet in overeenstemming met de Koran en aanverwante troep. Dat lijkt me nogal een verschil. Jij relativeert alles dood. Dat doet een Enait niet - die máákt uiteindelijk dood. Hij is in alle opzichten een fundamentalist, de zegeningen ervan mochten de inwoners van Afghanistan smaken. Enfin, mogelijk dat jij je in dat soort landen beter thuis voelt dan in NL. De agenda van Enait is niet het wel of niet handenschudden of wel of niet opstaan. Godzijdank is niet iedereen zo onnozel als jij.

nattebever | 05-09-08 | 23:31

nou uhh.. ik ken ook moslims en had 't er toevallig over.. en hun vinden dit zelfs nergens op slaan.
Hij is gewoon moeilijk aan het doen, omdat heel nederland over zijn niet-hand-geven-aan-vrouwen moeilijk doet.
Maarja ik zou gewoon weigeren als advocaat ofzo.. of zijn advocaatschap afnemen.

Ik snapt dat ie gekrengt is door veel Nederlanders, maar om je vak niet goed na te leven.. prive en werk gescheiden houden.. tog.. dus tja..
maar hou gewoon op om over zo'n vent te schrijven, want hij is de moeite waard niet. Hij vraagt alleen maar om aandacht.. en jullie GEVEN die.. waarom? zo'n vent wil tog geen enkel mens mee te maken hebben.. zelfs sommige mensen niet die als geloofovertuiging moslim zijn.. maar hij zoekt maar uit!

RaMoNsTeR | 05-09-08 | 23:30

In de laatste 25 jaar ben ik 4 keer terug naar NL geweest, en elke keer dacht ik "Goh, wat gaat dit land naar de klooien".
Net lees ik op de Televaag dat je een grote boete kan krijgen als je rotzooit met een GPS apparaatje wat kennelijk in je auto zit om wegen belasting te bepalen. Dus ze weten dus ook waar je bent. Lekker zeg....
En over deze flikker heb ik niets goeds te vertellen. Kijk, we lullen mooi hier op Geenstijl.nl, maar ondertussen gaat het land beetje bij beetje naar de knoppen.

(Ja ik weet het wel: kom dan maar niet meer naar NL)

8675309 | 05-09-08 | 23:29

@ DDNL | 05-09-08 | 23:27

Met zijn tweeën in één burka? Dat is inderdaad gek.

Erlkönig | 05-09-08 | 23:29

@stuyterkuycken | 05-09-08 | 23:23 : In zijn columns in de New York Post ziet hij zelfs de Amerikaanse vloot in Europese havensteden massaal moslims evacueren uit Europa, omdat ze anders vermoord zullen worden.
Nogal overdreven allemaal, maar wie weet?

Steerpike | 05-09-08 | 23:29

DDNL | 05-09-08 | 23:27
Ze kwamen voor hun polioprik.

Miretra | 05-09-08 | 23:29

Mohammed Cheppih met zijn poldermoskee is voor wakkere islamiseringswatchers vele malen gevaarlijker dan Mohammed Faizel Ali bin Mohammed Racheed bin Mohammed Karamullah bin Mohammed Enait.

Erlkönig | 05-09-08 | 23:28

even heel wat anders ( het is toch vrijdagavond); op jijnu worden de namen van een aantal gs-redacteuren 'onthuld'.
breeking news, hè?! *proest!*

Laura Ingalls | 05-09-08 | 23:28

Zullen we dat miezerige ventje met die jurk gewoon gaan negeren, dat bloedt hij, figuurlijk, vanzelf dood (letterlijk ook goed).
-FIN-

Innocenti | 05-09-08 | 23:27

Ik zag van de week twee vrouwen lopen in een boerka. In MEPPEL! Het wordt echt steeds gekker in dit land.

DDNL | 05-09-08 | 23:27

@mark twain | 05-09-08 | 23:25
"dat ik eenmaal getracht heb om iets van Pim te lezen. Ik moest toen na ongeveer 2 pagina's al afhaken"

Dat zegt meer over jou dan over Pim Fortuyn...

stuyterkuycken | 05-09-08 | 23:27

@laura ingalls

Het maakt geen ruk uit wat voor motief iemand heeft om jou geen hand te geven. Misschien is het religieus, misschien heeft ie net gezien dat je na een toiletbezoek je handen niet hebt gewassen, misschien heeft ie schurft, gangreen of netelroos. HIJ en niemand anders bepaalt wat hij met zijn lichaam doet. Dat is van hem. Als hij zijn hand in zijn hol wil steken, dan gaat ie zijn zalige rotgang maar: dat is zijn goed recht. Daarmee maakt ie weliswaar geen vrienden, maar ook dat is aan hem. Daarmee wordt ie niet aangenomen bij een werkgever, ook jammer voor hem. Maar het is zijn goed recht om hoegenaamde fatsoensnormen die hem opgelegd worden ter discussie te stellen.

50 jaar geleden golden hele andere fatsoensnormen dan vandaag de dag. De huidige generatie beleefderikken lacht om de bijna naieve, potsierlijke vriendelijkheid waarmee de Nederlanders elkaar op deftig welbespraakte wijze destijds bejegenden. Nou ik ben blij dat het allemaal wat informeler is geworden.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:27

mark twain | 05-09-08 | 23:25
Met jouw tempo, ik schat 25 minuten.

Miretra | 05-09-08 | 23:27

Ach ja, moslims hoeven niet op te staan voor een rechtbank die niet de sharia toepast toch Nederlandse rechters ?

quasi modo | 05-09-08 | 23:27

@harry pikkel 23:17

Nee, dat wist ik niet.Ik voeg daar even aan toe dat ik eenmaal getracht
heb om iets van Pim te lezen. Ik moest toen na ongeveer 2 pagina's al afhaken.

mark twain | 05-09-08 | 23:25

Rabarberke | 05-09-08 | 23:22
Goefferdoemme, je hebt je recalcitrante jurk aan vanavond!
Respect respect respect, daar gaat t om... ik ga huilen hoor!

Captain Orange | 05-09-08 | 23:25

Rabarberke | 05-09-08 | 23:22
Ok vat uw punt.
Maar laten we het eens omdraaien, wij staan in zo'n sharialand voor de rechtbank en we tonen daar niet het gevraagde plaatselijke respect .
Hoe zouden wij dan behandeld worden?
Ik denk dat we dan blij zijn met het feit dat we alleen maar uitgezet worden.

papegaaienflats | 05-09-08 | 23:25

Geen respect voor de respectlozen!

@ Fleischbaum | 05-09-08 | 20:11

Je klinkt als Geert Wilders: hij is intolerant tegen intolerantie. Ga zo door, je hebt het heilig vuur te pakken, hou het vast!

stuyterkuycken | 05-09-08 | 23:25

Erlkönig | 05-09-08 | 23:22
Omdat jij begint te piepen als er weer een of ander gelijkheidsbeginsel wordt overtreden, rukker.

Miretra | 05-09-08 | 23:24

Laura Ingalls | 05-09-08 | 23:21
Hear hear, hoe later de avond, hoe schoner het volk.

Captain Orange | 05-09-08 | 23:23

@Rabarberke | 05-09-08 | 23:18
Haha! Mja... Daar heb je dan eigenlijk ook wel weer een punt. Als je probeert de kilometer heffing te ontduiken is het voorstel om iemand VIER JAAR te laten brommen. Prik je buurman lek en je staat een week te schoffelen...
Maar geef toe dat het nu dus even aan de magi-dingesen en de politiek is om hier nu wel een keuze in te gaan maken hoe hier mee om te gaan. Als jij en ik voor eigen rechter gaan spelen kunnen we net zo goed terug naar de oertijd.

Chipdude | 05-09-08 | 23:23

De Amerikaan Ralph Peters reageerde op het boek Eurabië van Bar Ye'or. De schrijfster ziet ons werelddeel afglijden naar de diepste krochten van het dhimmitude denken. Ralph Peters is het daar niet mee eens.

Volgens hem wonen de moslims hier in 'geleende tijd' en zullen de Europeanen met 'verbijsterende hardheid' terugslaan als ze zich door de moslims bedreigd zullen gaan voelen.

Dit is te lezen in het voorwoord, geschreven door Hans Jansen, in het boek Eurabië.

Het is geen prettige vooruitblik, maar ik ben bang dat - als onze regering zich niet anders opstelt en al deze beledigingen accepteert en dhimmitude gedrag aanmoedigt - de burgers uiteindelijk het recht in eigen handen zullen nemen.

Onze regering moet dus ingrijpen en de ingeslagen weg verlaten, voor het te laat is. Want of Ye'or of Peters gelijk krijgt: Europa wordt dan de hel op aarde.

stuyterkuycken | 05-09-08 | 23:23

Sikkeneur | 05-09-08 | 22:53

Ga je is schamen ............. het is guess en niet quess en het is niet ouwerwets maar ouderwets.

Niet erg hoor maar voor een Sikkeneur wel.

doskabouter | 05-09-08 | 23:22

@papegaaienflats

Nee dat zeg ik niet. Ik zeg dat als enait het land uit moet omdat ie niet op wil staan in de rechtzaal cq schijt heeft aan de rechtspraak, nou dan weet ik er nog wel een paar meer.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:22

@nattebever | 05-09-08 | 23:14
Ik zie dit alleen maar als uitvergroot gedrag dat een bepaalde groep al heel lang vertoont.
Enait Hakbar [stfu] zoekt al sinds hij 2 woorden nederlands spreekt (overigens nog steeds niet accentloos) nog steeds de ondergrens op - in tegenstelling tot de bovengrens.
Da's hetzelfde als dat rednecks - of lowlifes - altijd ruzie hebben met de politie.
Ruzie - omdat het kan.

En dat is jammer...

Want vooruitgang krijg je, als iedereen vecht tegen een bovengrens...

Schreibmischane | 05-09-08 | 23:22

Hoe kan ik het zo duidelijk mogelijk zeggen..
Ik weet het: Ga is deaud vallen!!

stitchh | 05-09-08 | 23:22

Waarom kunnen Nederlanders toch zo slecht tegen uitzonderingen op de regel?

Erlkönig | 05-09-08 | 23:22

Off Topic: is La Deckers strak getrokken ?

Rammstein | 05-09-08 | 23:21

Met een paar Greenpeaceblokken aan zijn varkenspootjes in zee plempen en zijn kop er af laten varen door een Russiche atoomonderzeeër

macrosoft | 05-09-08 | 23:21

@Rabarberke | 05-09-08 | 23:12
Het lijkt me niet toevallig dat deze meneer niet in gaat tegen de wetten van dit land, maar juist de grenzen van de (niet vastgelegde) omgangsvormen opzoekt. Die omgangsvormen worden door het vergaande cultuurrelativisme zoals jij propageert ernstig ondermijnd.
"Wil meneer vrouwen geen hand geven? Ach ja, het is ook wel erg ouderwets eigenlijk, dat handen geven."
'Wil meneer niet gaan staan voor de rechterlijke macht? Groot gelijk heeft ie, want ik heb ook wel eens ten onrechte een bon gehad".
Met zo'n houding spelen we gevaarlijke mannetjes, waaronder Enait, danig in de kaart. Dat gaat veel verder dan roepen dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Was het maar zo simpel.

Laura Ingalls | 05-09-08 | 23:21

Rabarberke | 05-09-08 | 23:18
Dat praat het goed?
Mijn buurman neukt zijn kind, ach er wordt zoveel pedofielie bedreven ,moet kunnen enzeau?
Sorry maar in mijn ogen ben je dan behoorlijk ziek.

papegaaienflats | 05-09-08 | 23:20

@Rammstein | 05-09-08 | 23:14
Tijdens mijn studententijd heb ik in "D" behoorlijk foute dingen gedaan en ben ik best gematst. Persoonlijk moet ik zeggen dat de Duitsers meer een imago hebben dan dat ik het kan staven met feiten. Alhoewel de ("strib langsam") Schwaben van mij wel uit de genenpool mogen worden verwijderd. Ben jij de Polizei toevallig tegengekomen toen er een opstoot(je) in groepsverband was? Mjaaa... Daar weten ze wel raad mee :o)

Chipdude | 05-09-08 | 23:20

@ nattebever 23:07

Mat wist wel alles van Pim. Je doet hem dus tekort. En wat is dood?

mark twain | 05-09-08 | 23:19

Schreibmischane | 05-09-08 | 23:12
Groenvleugelara lutserT.

papegaaienflats | 05-09-08 | 23:18

Ik vraag me toch serieus af wie dus Geert of Rita gaat stemmen. Zijn de 2 partijen die de kachel aanmaken... kom s....

Captain Orange | 05-09-08 | 23:18

@nattebever

Nou en? De meeste automobilisten hebben ook schijt aan de Nederlandse wetgevingen, de bouwbedrijven ook, de meeste rechters hebben er zelf schijt aan gezien de uitspraken en de meeste studenten ook. Zelfs kamerleden hebben er schijt aan om maar te zwijgen officieren van justitie die bewijzen achterhouden, kinderporno verzamelen, etc. etc. etc.

Oh en Enait ook.

Big fucking deal.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:18

Blijft wennen, Dr Octopus als priester....

Miretra | 05-09-08 | 23:18

mark twain | 05-09-08 | 23:08

Wist je dat zijn afscheidsrede in Groningen "De zestiger jaren, een wonderkind of een total loss?" heette? Ik ook niet, tot vijf minuten geleden: www.elsevier.nl/web/nederland/pimfortu...

harry pikkel | 05-09-08 | 23:17

@ Rabarberke | 05-09-08 | 23:11
Blijf on topic.

Rest In Privacy | 05-09-08 | 23:17

Rabarberke | 05-09-08 | 23:08
"Mij maakt het niet uit wat jij de koningin noemt."
off-topic: Doet me denken aan een strip van Hein de Kort waarbij een paar aliens landen en Dirk vragen: "Take me to your leader". Dirk: "Schat, bezoek voor jou!"
on-topic: Je statement geeft m.i. aan dat je een behoorlijk eigen mening hebt over hoe de wereld zou moeten werken. Niets mis mee, zeker niet. Maar waar ligt een/de grens? Dat ik er voor kies om geen belasting te betalen (denk aan de kilometer heffing) om dat ik dat van mijn geloof niet mag?

Chipdude | 05-09-08 | 23:16

mark twain | 05-09-08 | 23:15
Je loopt er een achter, slome.

Miretra | 05-09-08 | 23:16

@ Miretra 23:08

Leuk. Wat zeg ik, heel erg leuk.

mark twain | 05-09-08 | 23:15

Gewoon met z'n oortjes aan de waslijn hangen. Is heel pedagogisch.

Truttebol | 05-09-08 | 23:15

Sikkeneur | 05-09-08 | 23:12
Handjes boven de dekens hoor!

Miretra | 05-09-08 | 23:14

@Chipdude 23:11 I hear ya. Ik ben ook b r a a f als ik buitenlandse politie mee maak. De duitse agenten zijn ook niet lief hoor.

Rammstein | 05-09-08 | 23:14

Boos worden om deze zak stront is gewoon dom. Het is gewoon een middeleeuws dom stuk vreten die teveel spreektijd krijgt.

de bier | 05-09-08 | 23:14

Rabarberke | 05-09-08 | 23:07
Voor Enait is dat gedoe rond handenschudden en opstaan alleen maar de opmaat tot het onderuithalen van de NL-wetgeving. Hij heeft schijt aan de NL-wetgeving, niet alleen maar aan de gewoontetjes alhiero. Voor hem gaat Allah voor alles, ook voor de NL-wetgeving. Daar is hij vrij duidelijk in. Dat is dan ook de reden dat men hem (terecht) uitkotst als de obscurantist die hij is.
Wat niet wil zeggen dat hij altijd ongelijk heeft.

nattebever | 05-09-08 | 23:14

-weggejorist-

Bill Bixby | 05-09-08 | 23:13


Rabarberke | 05-09-08 | 22:59
Keep coming :)
Ben je ff kwijt...

Captain Orange | 05-09-08 | 23:13

@laura ingalls

Ik zeg niet laat maar waaien, ik zeg dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft. Het is heel links om andere mensen te vertellen hoe ze zich moeten gedragen. En het is heel liberaal om mensen te leren wat de perceptie van anderen is bij bepaalde gedragingen maar ze vervolgens zelf te laten bepalen hoe ze zich gedragen.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:12

Sikkeneur | 05-09-08 | 23:11
Kom ik aan je speeltje schat?

Miretra | 05-09-08 | 23:12

Out= de tyfus voor iedereen en morgen weer rochelend/kotsend op... *KLIK*

Sikkeneur | 05-09-08 | 23:12

Rabarberke | 05-09-08 | 23:07

Kleinburgerlijk?
Laat mij dan maar fijn kleinburgerlijk zijn.
Liever dat dan buigen voor relifanaten die de normen en waarden van een land wensen om te buigen.

bloedjelink | 05-09-08 | 23:12

@nattebever | 05-09-08 | 22:12
gefeliciflapstaart
(ook met dat kleine krijsende skijtfabriekske)
Ik kan een heel eind meegaan met je betoog.
Ken je die borden in de berm - met zo'n roodstaart papegaai?
www.webkey2.nl/btv/images2/Poster%20%2...
Ik visualiseer een T-shirt - met diezelfde papegaai:
"Godsdienst is aangeleerd - word geen naprater"

Schreibmischane | 05-09-08 | 23:12

Deze meneer weet haarfijn hoe hij Hollandse heilige huisjes omver moet schoppen. Ondertussen lift de Islamitische mores mee naar de nieuwe grenzen. Onderschat 'm niet...

VanFrikschoten | 05-09-08 | 23:12

@Houtbar 23:07 Das war gestern, maar we gaan zo nog wel even, maar ik ben voor het licht wordt weer thuis. Dan weet je dat ook weer !
Thanks for the heads up on Glad & Gladder.

Rammstein | 05-09-08 | 23:12

Mooi gezegd: "Geen respect voor de respectlozen!"

~Johan | 05-09-08 | 23:11

lion@night

Duitser?

Rabarberke | 05-09-08 | 23:11

@Rabarberke | 05-09-08 | 23:07
Noem jij dat stompzinnig, ik noem dat beleefdheid en hoe kleinburgerlijk je dat blijkbaar ook vindt; ik ben er een groot voorstander van.
Dat la-maar-waaie-gedoe waar jij zo'n voorstander van bent heeft er alleen maar voor gezorgd dat de onbeschoftheid en grote-bekken-cultuur van zowel links, rechts als allochtoon steeds meer de overhand heeft gekregen.

Laura Ingalls | 05-09-08 | 23:11

@Rammstein | 05-09-08 | 23:07
Nou... Ergens zijn we in vergelijking met andere culturen wel watjes. In eigen land zouden "ze" zich wel matigen. Net zo goed als ik ook wel op pas met de Guardia Civil of de vriendelijke Griekse agenten :o)

Chipdude | 05-09-08 | 23:11

Miretra | 05-09-08 | 23:08

Ga jij je eenzaamheid ergens anders vieren met je gestalk, verder even goede reaguurders (voor wat het waard is)

Sikkeneur | 05-09-08 | 23:11

Dat varken is gewoon te vet om overeind te komen.
Ga vooral door, fijne islamietjes, iedere dag weer negatief in het nieuws, ik KOTS jullie uit!

wildt | 05-09-08 | 23:10

@Rammstein | 05-09-08 | 23:07

Nee, zoals dat van oudsher hoort: iedere vrijdag na het namiddaggebed voor de grootste moskee van de stad....

azoturie | 05-09-08 | 23:10

Stem unaniem voor het voorstel.
Deze lamlul is een ongewenste vreemdeling en een gevaar voor de balans in de samenleving.
Oppakken en eruit knikkeren.
Auf wiedersehen.

Rest In Privacy | 05-09-08 | 23:09

Pssssst...
Rabarberke is gekort op zijn uitkering en in het ongelijk gesteld door de rechter.

Miretra | 05-09-08 | 23:08

Mohammed Faizel Ali bin Mohammed Racheed bin Mohammed Karamullah bin Mohammed Enait is de Maarten Luther van de 21e eeuw.

"Hier sta/zit ik, ik kan niet anders, zo helpe mij God."

- Mohammed Faizel Ali bin Mohammed Racheed bin Mohammed Karamullah bin Mohammed Enait is de Maarten Luther

Erlkönig | 05-09-08 | 23:08

@chipdude
Het tegengestelde van plichtplegingen is niet aperte onbeschoftheid. Je kunt de koninging ook met mevrouw aanspreken. Je kunt haar natuurlijk ook met hoogheid aanspreken, wat jij wilt. Mij maakt het niet uit wat jij de koningin noemt.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:08

@ harry pikkel 22:58

PF was vroeger een soort WD en een fervent aanhanger van lieden als RD.

mark twain | 05-09-08 | 23:08

nattebever | 05-09-08 | 23:02

Hij schijnt te figureren in Onder Professoren. Maar ik weet niet meer precies wie. Of heb ik het eigenlijk nooit geweten. Iemand?

harry pikkel | 05-09-08 | 23:07

@ Rammstein | 05-09-08 | 22:53
Zeau dan, waar ben jij geweest vandaag, am leute in der Deutch wieder?
Goed, bierfesten komen eraan. Bockwursten und thansen am tafel mit lederhosen und bier (sorry voor het slechte duits).

* Zie wederom prominente gasten verschijnen bij K&B *

Houtbar | 05-09-08 | 23:07

hier wordt je gewoon weggejorist omdat je de waarheid spreekt!

jij neukt schaap | 05-09-08 | 23:07

mark twain | 05-09-08 | 23:03
Ik vermoed dat Herben niet alleen van de NL-literatuur(-geschiedenis) niets wist. Is-ie nog niet dood?

nattebever | 05-09-08 | 23:07

@azoturie 23:05 En het uitvoeren van het vonnis dan ? Stokslagen op de Dam ?

Rammstein | 05-09-08 | 23:07

@laura ingalls

precies, dus meoten we af van alles waarbij iemand vanwege geloof van kan afwijken. Doorgaans zijn dat niet de wetten, maar allerlei stompzinnige plichtplegingen. Handje schudden, opstaan, petje af doen etc.

Kleinburgerlijkheid ten top. Laat iedereen zelf lekker bepalen wat ie aantrekt, wat ie op zijn hoofd zet en wat ie uitkraamt, voor wie die op zijn knieeen gaat en voor wie hij vooroverbukt. Het zal mij een zorg zijn.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:07

@Rabarberke | 05-09-08 | 23:04
Dus de "Koningin is een hoer" moet dan ook gewoon kunnen? WTF met je "majesteit", nietwaar?

Chipdude | 05-09-08 | 23:06

Er zijn een paar Arabische Golfstaten, daar hebben ze voor sommige rechtsgebieden Islamitisch recht voor de eigen inwoners en Engels recht voor buitenlanders. Kunnen wij zoiets nu niet in Nederland introduceren? Als wij nu voor de orthodoxe Islamieten die graag een uitzonderingspositie willen nu eens ouderwets Islamitisch recht introduceerden? Gewoon, een paar maandjes maar? Huren wij een paar ouderwetse quadi's in...(halfjaarcontractje, daarna weer snel terug naar Peshawar...)

azoturie | 05-09-08 | 23:05

@VanFrikschoten | 05-09-08 | 23:04
Juist. Nog geen 50 jaar geleden en in sommige achterstandsgemeenten nog steeds.

Chipdude | 05-09-08 | 23:05

Nee serieus, flikker allemaal maar op met je respect voor de zittende magistratuur en opstaan bij binnenkomst. Onzin allemaal.

40 jaar geleden sprak de pers de ministers ook met u en excellentie aan en niemand durfde een venijnige vraag te stellen, waardoor die flikkers van alles uitspookten buiten het volk om en daarbij ook nog arrogant tot op het bot waren.

De zittende magistratuur is het laatste bastion wat een keer flink genomen moet worden. Elke plichtpleging voor deze ambtenaren is volledig misplaatst.

Rabarberke | 05-09-08 | 23:04

Het probleem is niet het gaan staan in een rechtszaal ( hoewel sommigen hier daar blijkbaar nogal een hekel aan hebben) bij binnenkomst van de rechter(s); het probleem is dat Enait zijn (vermeende) geloof als gelegenheidsargument gebruikt om zijn achterlijke ideeën geaccepteerd te krijgen.
We wisten al dat het een enge man was, en dat wordt hiermee alleen maar bevestigd.
Overigens zal de Deken van de orde van advocaten zich nog uitspreken over deze kwestie. Ik ben heel benieuwd.

Laura Ingalls | 05-09-08 | 23:04

@Rabarberke | 05-09-08 | 22:49
Ik heb er respect voor dat jij het vuilnis bij mij op haalt. No shit.
Maar heb jij er dan ook respect voor dat ik de andere shit probeer bij jou voordeur 'op te halen'?

Chipdude | 05-09-08 | 23:04

Toen Nederland nog achterlijk was stonden we zelfs voor de dominee op...

VanFrikschoten | 05-09-08 | 23:04

draait

vmbo-plutser | 05-09-08 | 23:03

Montesquieu draagt zich om in zijn graf. (Om dit even tot op de grondslag ivm het opstaan voor rechters terug te voeren).

vmbo-plutser | 05-09-08 | 23:03

@ nattebever 22:55

PF had toch een lakei. Misschien weet die man nog wat.
Zoek in het telefoongids van Linschoten onder de naam Herben.

mark twain | 05-09-08 | 23:03

mark twain | 05-09-08 | 22:55

Je eerste reactie kwam dichter in de buurt.

Grappig, niet? Taal!

Sikkeneur | 05-09-08 | 23:02

Ja nou ben ik het ook voor eens en voor altijd zat: uitzetten deze mafkees. Nooit meer terug. Flikker maar op naar je zandbak achterlijke vetneus! Ga daar maar eens een rechter het leven zuur maken. Mensen zonder repscet gewoon oprotten.

Hoefter | 05-09-08 | 23:02

harry pikkel | 05-09-08 | 22:58
Waag ik te betwijfelen. Hermans moest niets hebben van 'die rooie inspraak eisende troep'. PF was in vroeger dagen nogal rood, dus dat boek stond vast op de index.

nattebever | 05-09-08 | 23:02

@KissTheDevil | 05-09-08 | 21:23
Treffende vonst!! Ronduit een belediging voor varkens. Dat dan weer wel.

Chipdude | 05-09-08 | 23:00

Deze man hoort in een inrichting.

allah_himself | 05-09-08 | 23:00

Niet opstaan voor een rechter.... gek dat is nu het eerste keer dat ik het met deze club eens ben.

vraaghetmijdanniet | 05-09-08 | 23:00

Wat een lutser

Haatbaard -1
Rechter -1000

Jeetje Post! | 05-09-08 | 23:00

@VanFrikschoten 22:56 Denk dan beter aan iets met een schandknaap.

Rammstein | 05-09-08 | 22:59

@captain orange
come again?

Rabarberke | 05-09-08 | 22:59

Rabarberke | 05-09-08 | 22:54

Mijn idee, maar het is leuker om een raaskalende nitwit 'kalt' te stellen ipv actuele issues.

De boys@redactie leven nog in de jaren 50 en dan zijn de jaren 80 al heftig voor ze.

Sikkeneur | 05-09-08 | 22:59

@MDI: stoelpoten, hè...

VanFrikschoten | 05-09-08 | 22:59

@bloedjelink

Ons cultuurerfgoed? Dat is al naar de kloten. 99% van onze cultuur is veramerikaniseerd en daarvoor was het een mengelmoes van kleinburgerlijkheid, goudse kaas en nasi goreng.

Rabarberke | 05-09-08 | 22:59

Als hij nu twee knieschotjes krijgt,heeft hij een échte reden om niet op te staan!

René from the Café | 05-09-08 | 22:58

nattebever | 05-09-08 | 22:55

Onder professoren heeft ie vast wel gelezen.

harry pikkel | 05-09-08 | 22:58

Sikkeneur | 05-09-08 | 22:53

Ik ben mr. Bloedjelink en lijd aan beroepsdeformatie. Tel daarbij op dat ik een grote hekel aan het potloodventen met religie heb en dan krijg je het plaatje wel compleet.
De stem is voor McCain maar Roe vs Wade moet overeind blijven.

bloedjelink | 05-09-08 | 22:56

Rabarberke | 05-09-08 | 22:49

Alternatief? Sharia? Wat mij betreft mag je dan ook opzouten naar die Geitenlanden, kom maar op met wat beters? en ga niet zaniken over de strafmaat in NL,in NL gelden vaak de zwaarste straffen van geheel Europa. Probleempje is wel dat de rechterlijke macht problemen heeft met straf opleggen maar dat betreft de grondwet.....

Captain Orange | 05-09-08 | 22:56

Ik hoop natuurlijk wel morgen in de krant te lezen dat 'ie z'n beide poten heeft gebroken...

VanFrikschoten | 05-09-08 | 22:56

-Strotgrondel- | 05-09-08 | 21:06

Hartgrondig mee eens- maar hij heeft ons intussen met zijn allen toch maar weer lekker waar hij ons hebben wil. Behalve meneer als worst verpakt voor een aanstormende lokomotief leggen is er slechts één enkel ding dat helpt: negeren.

azoturie | 05-09-08 | 22:55

mark twain | 05-09-08 | 22:43
PF ging er bij mijn weten prat op nooit iets te lezen. Denk dat hij van de NL-literatuur(-geschiedenis) zo goed als niets wist. Enfin, dat weet ik niet en ik kan 't hem ook niet meer vragen.
Wat Wallace al zei: We don't wanna think, we wanna know. Toevallig úit PF.

nattebever | 05-09-08 | 22:55

@ sikkeneur 22:47

Ik begrijp het nu pas. Jij wilt graag met types als :jij neukt schaap" 22:50
over de aanschaf van de JSF praten.

mark twain | 05-09-08 | 22:55

PRECIES!!! Geen Stijl... DOE ER WAT AAN!!! Dan doe ik mee!

d'n Turfsteker | 05-09-08 | 22:54

Ik zeg: houden die gek, en meer op TV ermee.
Wil weten hoe dit eindigt en waar die daapse de volgende keer mee komt.

BassieNietAdriaan | 05-09-08 | 22:54

Sikkeneur | 05-09-08 | 22:47

Ik lees het zoals jij het formuleert. Ze vindt dat hij lekker moet mogen blijven zitten.
Daar teken ik bezwaar tegen aan.
In het kader van de ongelijkheid vind ik dat mr Hufter de hele tijd moet staan.
Uit respect voor Nederland.

bloedjelink | 05-09-08 | 22:54

@sikkeneur

Iedereen moet zelf weten of ie blijft zitten of niet. Als Enait wil gaan staan, mijn zegen heeft ie. Als ie wil blijven zitten, mij ook best.

Er zijn als gevolg van een volledig gebrek aan orde en discipline in deze samenleving al genoeg hufters en hufterstreken die veel meer aandacht verdienen dan zo'n non-item over opstaan of blijven zitten in de rechtzaal.

Rabarberke | 05-09-08 | 22:54

bloedjelink | 05-09-08 | 22:50

Klinkt wel heel ouwerwets.

Let me quess. rechts van liberaal, McCain en Palin?

Sikkeneur | 05-09-08 | 22:53

Al dat gekleef: inhaken, huggen, kussen, niet een keer, nee, dríé keer, slappe handen, kleffe handen, te warme handen, hand te lang vasthouden, hand op je rug, of erger, je reet, Leute die je kussen met bestemming jouw mond, natte kussers, slechte adem kussers .......
I like my personal space.
Gelukkig beginnen de Oktober feesten weer snell.

Rammstein | 05-09-08 | 22:53

Opstaan voor rechters is ook achterlijk. Dat 'recht' hebben ze al lang geleden verspilt door zichzelf boven de wet te plaatsen. Of is men de kinderporno-affaire alweer vergeten en de vele zaken ervoor? En dat zielige mannetje moet eens stoppen z'n geloof te misbruiken voor dit soort futiliteiten. De fout die hij maakt is dat hij denkt slimmer te zijn.

realiteitswaanzin | 05-09-08 | 22:52

wanneer houdt de verdraagzaamheid jegens 'gelovige' malloten nou eens op? Wat een ongelooflijke pipo. En de gevestigde orde gaat er nog eens zeeeer serieus mee om. Schei nou toch uit.

denk_om_het_afstapje | 05-09-08 | 22:52

Grote tetten met name, ouwe buizerd. Met grote bruine knoppen.

dr.spin007 | 05-09-08 | 22:52

@ Sikkeneur 22:47

Ja, daar zeg je wat. Maar jij moet toch onderhand wel weten dat er maareen echt alomvattend wereldprobleem is en dat is de aanwezigheid van deze mijnheer in ons land.

mark twain | 05-09-08 | 22:52

@jij neukt schaap (leuke nick). Woenstijn?

zucht... kan er iemand alsjeblieft nog een pardonregeling regelen?

dzjebe | 05-09-08 | 22:51

@nattebever | 05-09-08 | 22:12
Mooi stukje, beverT. Ovatie (geen staande, maar toch...)

VanFrikschoten | 05-09-08 | 22:51

Vooral dat laatste.

BassieNietAdriaan | 05-09-08 | 22:51

Elisabeth2 | 05-09-08 | 22:47

Knuffel-autochtoon.... i have a dream....

Captain Orange | 05-09-08 | 22:50

Heeft iemand misschien al bedacht dat dit gewoon een smoes is van hem, omdat hij bang is om van de honger om te vallen in de rechtszaal (in deze periode).
Hij ziet er namelijk nogal uit alsof hij wel van een lekkere halalschotel (of 3) houdt.

vmbo-plutser | 05-09-08 | 22:50

-weggejorist-

jij neukt schaap | 05-09-08 | 22:50

Beetje bij beetje laten we het gebeuren dat ons cultuurgoed afbrokkelt.
Dat de normen en waarden multikulti worden opgerekt.
Het is treurig!
Respect is niet ouderwets, het is tijdloos.
Omgangsvormen horen bij je opvoeding.

bloedjelink | 05-09-08 | 22:50

Nah ja.. Enait, R.E.S.P.E.C.T. met een box (of een boks). Wellicht dat jij de nederlandse burgerlulletjes weer in gang krijgt.. Tis jammer dat je een haatbaard bent met een buik, maar anders!!!

dzjebe | 05-09-08 | 22:49

Kunnen we het niet gewoon over tetten hebben?
Deze man is al die aandacht niet waard...

ouwe buizerd | 05-09-08 | 22:49

@22:30

Respect regel je niet met regeltjes. Dat heb je of dat heb je niet. En ik heb geen respect voor rechters, dus hoef ik er ook niet voor op te staan.

Ik vind dat vuilnismannen respect verdienen. Omdat ze jouw en mijn rotzooi -weer of geen weer- ophalen en midden in de stank werken en bijna niks betaald krijgen. Dat verdient respect.

Als we respect gaan krijgen voor mensen die zich de kloten uit het lijf werken gaan we het daarna wel eens over de zittende magistratuur hebben.

Rabarberke | 05-09-08 | 22:49

Aangezien alle mensen gelijk zijn, en de meeste mensen in een rare dictatuur wonen, zou het deze meneer sieren als hij vrijwillig naar Saoedie Arabi verhuist. Doet hij dat niet dan plaatst hij zich blijkbaar boven al die mensen die al in dat soort landen wonen, en dan moeten we hem tegen zijn zin daarnaartoe sturen zodat hij zijn eigen hoogstaande principes niet veronachtzaamt. Wat een respectloze arrogante eikel is dit zeg. Kan er niet niemand een klacht bij de deken van de orde van advocaten indienen?

m4ppet | 05-09-08 | 22:48

@keaus666 | 05-09-08 | 20:19
ach, de poet is binnen, het spel gespeeld.

Auke | 05-09-08 | 22:47

Captain Orange | 05-09-08 | 22:44
Nee! Na die hug ging iedereen lekker naar bed.

Elisabeth2 | 05-09-08 | 22:47

bloedjelink | 05-09-08 | 22:36

Volgens mij lees jij Rababerke @22.30 heel anders dan ik doe en geeft ze Dhr Enait gelijk in het blijven zitten.

Indien mijnerzijds fout graag correctie van Babs.

Overigens verbaasd het me dat Dhr. Fleischbaum bereid is grondwettelijke waarden in te leveren voor zijn eigen visie.

Waarom geen vette topic over het JSF-drama ipv gemierengeneuq over een kwallebak die met de wet in zijn hand loopt te spugen op het onderbuikgevoel der Lage Landen.

Sikkeneur | 05-09-08 | 22:47

die psychiatrische godsdienstwaanzinnige mag opgenomen worden, EN voor die incompetente omhooggevallen rechtertjes opstaan is ancient achterlijk gedwee lijfeigenen gedrag. dank u.

bubbeltjeswijn | 05-09-08 | 22:47

Van de andere kant zit er ook wel iets in om niet op te staan voor een malloot van een rechter. Ik kreeg ooit een bon voor het wandelend negeren van een bordje dat er niet was. Voor laten komen natuurlijk, maar bij hamerslag kreeg ik gewoon 50 euri aan mijn broek, waarbij mijn relaas werd genegeerd. Voor zo'n eikel zou ik een volgende keer ook niet opstaan.

De Geus | 05-09-08 | 22:45

De laatste post neem ik terug bevertrui, ben er de man niet naar om te schelden richting familie die hier niets mee te maken hebben (hoop ik) Wellicht sta ik helemaal niet aan de verkeerde zijde van je. Het is alleen zo bedroevend te lezen hoe je jou populariteit probeert op te houden met crap.
En dat alles terwijl enait (met de kleine letterT) ook een en al liefde bedoeld, maar dan anders.

Houtbar | 05-09-08 | 22:45

Elisabeth2 | 05-09-08 | 22:42
Neuqen?

Captain Orange | 05-09-08 | 22:44

@ nattebever 22:23

In Ik heb altijd gelijk wilde de hoofdpersoon ook al zoiets als PF decennia later.
Ik heb het altijd misselijk van Pim gevonden dat hij nooit heeft bekend dat hij al zijn
ideeen van Hermans had gejat.

mark twain | 05-09-08 | 22:43

@Binnenbaan..

Het GS publiek provoceren? Get nee. Dat is iets wat ze in de jaren tachtig deden en dat is heeeeeeel erg FOUT!!

dzjebe | 05-09-08 | 22:43

't Wordt tijd dat jij cern gaat bezoeken. Meld je dan aan als vrijwilliger voor een expiriment voor de oerknal LIVE.. lhc2008.web.cern.ch/lhc2008/

dominee Trilveer | 05-09-08 | 22:42

... zoiets heet respect voor de rechtsorde in het land..... heeft niets, maar dan ook helemaal niets met geloof te maken!
nou jij weer, Faizel Ali Enait!

deafhaalchinees | 05-09-08 | 22:42

Treurig varken | 05-09-08 | 22:38
200 aanslagen p/m, je moet er niet te veel achter zoeken.

nattebever | 05-09-08 | 22:42

Treurig varken | 05-09-08 | 22:38

Treurig inderdaad, zn spare-time is okay hoor. Zn speartime is wat minder.. net een kleine geboren... als je grappig comment doe t 's gevat en met een beetje fatsoenlijk Engels....

Captain Orange | 05-09-08 | 22:42

Kan me nog de tijd herineren dat we hier een groepshug deden,

Elisabeth2 | 05-09-08 | 22:42

Rabarberke | 05-09-08 | 22:30
Gaat Verdonk allemaal regelen in de wet (naast het verplichte handenschudden), als ze de kans krijgt. Enfin, je hebt mensen die nergens iets van begrijpen.
Overigens ben ik het wel met je eens, 't is een zotte gewoonte waar we uitstekend zonder kunnen, wat er verder zij van de rechterlijke macht.

nattebever | 05-09-08 | 22:41

@Gebuktisgenomen 05/09/08 21:59

lekker begin van 't weekend....

wildwilly | 05-09-08 | 22:41

spooky | 05-09-08 | 22:38
ik sta bij de groenteman omdat hij geen stoelen heeft.....

francoise smokeglass | 05-09-08 | 22:40

RechtSPREKENDE macht, Fleisch...

Ontopic: iets met enkeltje takki-takkie..

Studeerdert | 05-09-08 | 22:40

Ik vind het wel vet. Lekker tegen normen en waarden schoppen, lekker provoceren. Gek dat het geenstijl-publiek het niet meer als zodanig herkent als het om islamieten gaat. Vreemd.

Binnenbaan | 05-09-08 | 22:39

Jezus, schop die vent met zijn naar varkensurine stinkende varkensbloed pyjama lekker de grens over...........
Wat een mongool is dat zeg...

ikbenfapfap | 05-09-08 | 22:39

mark twain | 05-09-08 | 22:33
lijkt mij meer op fatsoen dan achterlijk.

krumel | 05-09-08 | 22:39

@Treurig varken | 05-09-08 | 22:38
Gast, waarom het hele verhaal van bevert kwooten?!

Aussie | 05-09-08 | 22:39

Dan sta je toch niet op, zullen we eens zien hoeveel zaken je nog wint...

76738e GS lid | 05-09-08 | 22:39

Rabarberke | 05-09-08 | 22:30
Ik zou voor een rechter uit dis-respect staan. Ik wil niets anders als het beste wat mij uitkomt. Ik slijm tegen slijmachtigen en benader mijn medemens als gelijke. Laat de rechter het als gestreelde eer zien, ik wil slechts het beste voor mijzelf. Ik sta bij de groenteman uit respect omdat hij mij goede waar levert. Snap je?

spooky | 05-09-08 | 22:38

-weggejorist-

Treurig varken | 05-09-08 | 22:38

@ Rabarberke 05-09-08 | 22:34
vrouwen kunnen zoveel - zo niet alles - zelf.... maarre... is een beetje 'minder Nederlands gedrag' (d.w.z. minder bot en boers) niet heerlijk verfrissend...?

francoise smokeglass | 05-09-08 | 22:37

@ Rabarberke 22:34

Daarvoor niet?

mark twain | 05-09-08 | 22:37

CDA neemt geen stelling. Maar klooit en rommelt altijd alsof het een lieve lust is.

Roer | 05-09-08 | 22:37

Rabarberke | 05-09-08 | 22:30

Klein woord, grote impact: RESPECT.
Voor de procedure, voor de rechtstaat, voor het recht spreken in naam van het volk. Je staat niet alleen op voor de persoon van de rechter. Het is symboliek. De procedure vangt meestal aan als hij of zij binnenkomt en het valt daarmee samen.
.
Meneer Whatever weet van gekkigheid niet meer hoe hij zijn geloof moet inzetten om dwars te liggen en hij krijgt de meute nog mee ook.
Het is de erosie van het respectgevoel dat het kleed der beschaving van onder ons trekt.

bloedjelink | 05-09-08 | 22:36

@mark twain
Sinds de emancipatie kunnen we dat zelf wel.

Rabarberke | 05-09-08 | 22:34

nattebever | 05-09-08 | 22:12
Berserk haha.... Ik onderschat onze vriend niet, het mooie aan onze vriend is dat ie de on-mogelijkheden van ons constitutionele stelsel volledig benut, gelijk heeft ie, feit blijft dat ik er ook van kots. Religie is wat mij betreft prima als je dat belIJd in huis en een ander je ideeen niet opdringt, ik heb nooit last of beperkingen ondervonden van de van oudsher relegies in Nl. Dat onze medelanders er andere ideeen er op na houden is een probleem wat keihard getackled moet worden. Religie-CDA verrot het het te benoemen omdat ze, zoals je terecht stelt, bang zijn voor hun eigen hachie. Maar liever 100.000 keer het moderne christendom met de nadruk op -dom dan alle andere religies die dit land op dit moment proberen te verzieken. Ik zie alleen de link niet tussen de monarchie en geloofsdebielen in dit land, dit koningshuis is NL-hervormd en ik heb ze nog nooit kunnen betrappen op reli-uitingen die mij stoorden. Ik weet t, een aantal mensen gaan u direct over dr nek maar religie heeft een giga deel van onze ontwikkeling teweeg gebracht.... glad ijs..... glad ijs.....

Captain Orange | 05-09-08 | 22:34

@ Rabarberke 22:30

Het is net zo"n achterlijke gewoonte als de deur voor een vrouw opendoen.

mark twain | 05-09-08 | 22:33

Wat ik nou zo verbijsterend vind: Roald Dahl heeft ongeveer 25 jaar geleden een Boek geschreven, over De Griezels.
Meneer Griezel heeft een yakkie-baard met etensresten... Wat betekent dat? Was Roald Dahl de nieuwe Messias? En zijn wij dus nu gedoemd omdat wij niet zagen dat Hij (roald) ons had kunnen redden (hoe kan het anders verklaard worden dat hij in 1999 is overleden?).
Bij het lezen van Het Boek hádden we dus kunnen zien dat Faizel zou komen. Hamvraag: wanneer gaat ie?

francoise smokeglass | 05-09-08 | 22:33

mark twain | 05-09-08 | 22:27
Klassiek. Leuk dat je het hele fragment hier even plempt.
Ik haalde hem er maar even bij omdat ik ook altijd gelijk heb. Subliminale boodschappen ja, daar kun je me wel om sturen.

nattebever | 05-09-08 | 22:32

@ nattebever | 05-09-08 | 22:12
Je hebt gelijk. Het CDA is evil. PvdA is een rat in de keuken. Fout, maar je kunt deze vijand iig in de gaten houden. Het CDA zijn de termieten in de muur. Stapje voor stapje breken ze je huis af. En opeens is je huis niks meer waard. Zonder dat je het door had.

Korreltje Zout | 05-09-08 | 22:32

Die Enait! Straks zet hij alle moslims nog in een goed daglicht....

Dat doe je toch niet | 05-09-08 | 22:32

Deze LUL slaat echt alles. Smijt hem toch gewoon het land uit. Of vervolg hem wegens opruien van de moslim gemeenschap in Nederland en zet hem bij zijn maties in Scheveningen voor 20+ jaar.

En dat er nog steeds geen negatieve geluiden over deze man vanuit de moslim gemeenschap gekomen zijn laat ook maar weer duidelijk zien wat zij op hun agenda hebben staan.

In plaatst van deze komische figuur eens even flink terug te fluiten omdat hij de hele moslim gemeenschap in Nederland in een nog slechter daglicht stelt als momenteel al het geval is lachen ze waarschijnlijk allemaal in hun knuistje en staan ze er volledig achter.

Weten we direct weer wat we van deze lui verwachten kunnen. Niets positiefs waarschijnlijk!!!

st9v | 05-09-08 | 22:31

Niet opstaan voor een rechter.. en daarmee wegkomen.

Enait is beter geintegreerd dan de gemiddelde GS reaguurder.. (ja baas.. goed baas, doe ik meteen baas)

dzjebe | 05-09-08 | 22:31

De Droit | 05-09-08 | 21:38
Peccato.
Hoop dat je nog eens terug komt.

Roer | 05-09-08 | 22:30

@ nattebever | 05-09-08 | 22:25
Niet doen, wees jaloers op je vrouw. Ik weet het ook altijd beter totdat zij me weer tot de orde roept en ik zeg de baas te zijn...

Houtbar | 05-09-08 | 22:30

Enait heeft gewoon gelijk. Waarom zou je voor een stel ambtenaren (rechters) moeten opstaan? Vaak het zijn het zelfs advocaten die rechter spelen. Soms slaan ze hun vrouw, verzamelen ze kinderporno of zetten ze advocaten onder druk. Soms hebben ze teveel bijbaantjes, soms zijn ze ronduit dement en soms zijn het groentjes.

Dus waarom zou je voor dat soort lieden opstaan?

Laat de rechter gewoon zijn werk doen: recht spreken. Daar wordt ie door de samenleving voor betaald.

Rabarberke | 05-09-08 | 22:30

Gotta love this man!

vander F | 05-09-08 | 22:30

De comments niet nageplozen dus vergeef me als iemand de volgende opmerking al heeft gemaakt.
.
Heeft meneer ook moeite met het Wij, Beatrix in de Koninklijke Besluiten? Dat riekt ook niet echt naar gelijkheid.
Zullen we het woord onderdanen ook maar meteen uit het vocabulaire schrappen?
.
Mensen zijn niet gelijk. Het advokaatje leef je nog, verwart het met gelijkwaardigheid.
Je staat op voor de rechter omdat dat de heersende mores is. Kwestie van respect. Het heeft niets te maken met gelijkheid.
.
Geloven doe je maar thuis of in je moskee.
Ik word zo moe van dit soort akties. Zo moe. Eurabia komt steeds dichter bij.
NL houdt uitverkoop. Het is te zot voor woorden.
.
Wie levert me de bumpersticker: "Ik rem niet voor Faizel Ali Enait"?
Uit principe.

bloedjelink | 05-09-08 | 22:28

Het is allemaal niet zo moeilijk, mag ik met hem in debat op de publieke omroep? please? Maar ik ken mijn beperkingen IK wel! Doe hem maar een Bloedjelink of een Champion, een vrouw vooral. Calary Polak met mininaal een half uur. Bloedjelink en Campion gaan er om spannen, binnen 10 minuten gaat hij slaan en dan gun ik de debater om hem naar goeddunken verder dood te schoppen of te laten rotten in zijn bekrompenheid.

spooky | 05-09-08 | 22:27

@ nattebever 22:12
De katholieken!Dat is het meest schunnige, belazerde onderkruipige, besodemieterde deel van ons volk.Die naaien er op los. Die planten zich voort! Als konijnen,ratten,vlooien, luizen. Die emigreren niet! Die blijven zitten in Brabant en Limburg met puisten op hun wangen en rotte kiezen van het ouwel vreten!!

Ik heb altijd gelijk. p. 31

Graag gedaan.

mark twain | 05-09-08 | 22:27

Houtbar | 05-09-08 | 22:22
Ik doe het voor de amoeben, moet je weten. Soms raak je verliefd op je studiemateriaal.

nattebever | 05-09-08 | 22:25

Captain Orange | 05-09-08 | 22:20

C'est tres magnifigue, Montesquieu hahahahaha Lutser!

dominee Trilveer | 05-09-08 | 22:25

@Muxje | 05-09-08 | 22:19
Mee eens, beter dan niks zeggen onder het mom van niks aan de hand gewoon doorlopen. Zonder al de aandacht die deze persoon in kwestie krijgt, krijgt ook de politiek er lucht van en ik ga er toch echt van uit dat zij in staat zijn deze uitwassen van de samenleving beter in de kiem kunnen smoren dan de gewone burgerman.

Drs. P. | 05-09-08 | 22:25

De linksgristelijke regering zorgt al voor de genetische overname. Resistance is futile.

oplichter | 05-09-08 | 22:25

Ik vinnum leuk.
In het hedendaagse Televaag Nederland, is hij meer Nederlands dan de gemiddelde Nederlander.

(dikke vinger)

dzjebe | 05-09-08 | 22:24

hoe kan iemand daar nou intrappen?
alle mensen zijn gelijk, behalve mannen aann vrouwen.
alle mensen zijn gelijk, behalve moslims aan niet-moslims.
alle mensen zijn gelijk, behalve enail.
deze malloot moet tot de orde worden geroepen

SilicoonEllie | 05-09-08 | 22:24

Houtbar | 05-09-08 | 22:22
Net zulke twinkeltjes als in het water van Evian?

CoffeePatch | 05-09-08 | 22:24

@ Hakkepof | 05-09-08 | 22:19
Jazeker, vraag maar aan enait.

Houtbar | 05-09-08 | 22:23

Er is nog maar een manier waarvoor wij allemaal te porren zijn in dit verloren land en dat is op de knieen gaan voor de toekomstige islamitische rechter. Islam rules ook in NL !

Jokkebrok | 05-09-08 | 22:23

Mr. *kuch* Enait heb ik niet hoog staan maar de rechtbank in Rotjeknor is echt van de pot gevallen.

Pluimpje | 05-09-08 | 22:22

@ nattebever | 05-09-08 | 22:12
Man, wat een verhaal. En dat naast je GSA-studie en opvoeding.
Respect!

@Elisabeth2 | 05-09-08 | 22:11
Nou, moet je es aan m'n eega vragen als ik weer binnen kom kloppen met twinkelende oogjes nadat ik achter GS gekropen ben.

Houtbar | 05-09-08 | 22:22

Vraag me af of een weekje ouderwets kamperen onze Faizel wat verstand in de hersencel zou vibreren. Op blote voeten 's ochtends vroeg met een toiletrol onder de arm naar het gezamelijk douchehok. Tis het proberen waard.

dominee Trilveer | 05-09-08 | 22:21

dominee Trilveer | 05-09-08 | 22:04
Gaap... ga je in t privaatrecht Montesquei vertalen? Flikker op wannabe

Captain Orange | 05-09-08 | 22:20

@Opa-Buiswater 22:16: Hoe meer aandacht, hoe eerder het besef doordringt dat in een seculiere staat wel plaats is voor tolerantie jegens geloof en religie, maar niet voor de speciale privileges die gelovigen menen te moeten krijgen.

Muxje | 05-09-08 | 22:19

Ik krijg een zteeds grotere behoefte om eens stevig met reuzel te gaan smeren ten kantore van deze haatbaard. Te beginnen met z'n stoel en z'n gebedskleed. Eens kijken hoe snel hij dan overeind veert.

Bovenmens | 05-09-08 | 22:19

Tjonge alweer moslim-bashen.
Discriminatie !!!
In Beijing waren zo'n 250 sporters uit Nederland.
Daar hadden zo'n 15 moslims bij moeten zitten.
Niet gezien...
Daar werd dus ook gediscrineerd...
Toch ? Of niet ?

Hakkepof | 05-09-08 | 22:19

koerbagh ® | 05-09-08 | 22:13
Dat weet ik niet. Ik ken hem niet.

Elisabeth2 | 05-09-08 | 22:18

sterf varken sterf!

Tinus de Hakker | 05-09-08 | 22:17

Jammer dat er aan dit soort figuren aandacht wordt besteed. het is een lul, en als je stukjes over hem schrijft, op internet of in de kranten, speel je de lul alleen maar in de kaart....... zijn 5 seconds of Glory. De islamitische equivalent van ons eigen Geert. En zolang hij af en toe aandacht krijgt, zal hij met steeds extremer dingen op de proppen komen. Overigens wel aardig dat hij vint dat alle mensen gelijk zijn.... behalve die vrouwen dan zeker?

Opa-Buiswater | 05-09-08 | 22:16

Die advocaat heeft gewoon gelijk; mensen zijn weliswaar niet gelijk (godzijdank), maar wèl gelijkwáárdig! Dus opstaan voor rechters, het schijnt gebruikelijk, maar het lijkt me toch op z'n minst wat ouderwets. Als je opstaat voor een ander geef je daarmee je eigen minderwaardigheid aan; lijkt me niet de bedoeling!

dré oudman | 05-09-08 | 22:15

Ehh gadver loopt die kwallebal nu nog steeds onze belastingcenten aan dergelijke mallotigheid te verzwendelen, ik dacht dat het vorige item op deze site toch wel duidelijk genoeg was.
Blijkbaar is er meer nodig dan thee en en een trap in de kloten bij die slapende ambtenaren.

Beëlzebul | 05-09-08 | 22:15

maagwand | 05-09-08 | 22:08
on topic, kom eens naar eens cht schuttersfeest
op de verpakking staat wel vaker iets anders dan je eet.
varkenskop en varkenspootjes is als heudvlesj (deftig tete enz.. ) een delicatesse, echter verboden door de hh cardiologen

pastoor Lanckohr | 05-09-08 | 22:15

nattebever | 05-09-08 | 22:12
Jezus, Nattebever, ga jij voor de Pullitzer Prize.

Elisabeth2 | 05-09-08 | 22:15

Die advocaat is linker, die staat niet op voor de rechter.

ADO-Le-Cent | 05-09-08 | 22:15

Waar ligt nu eigenlijk precies het Definitief Kantelpunt? Huh, watte? Dat is die accumulatie van moslim-querulantie, waarbij zelfs de meest linkse, zalvende honingschijter overstag gaat?

Ik weet dat wel. Dat is inderdaad ruim nadat Amsterdam officieel Imamsterdam heet en de minister president Abdullah Al El Sheikh Al Jabr El Chalid Ebbetteh.

En dan nog iets: ik accepteer het niet dat het zover komt. Heel eenvoudig, maar wel duidelijk.

sjoerd zwoerd | 05-09-08 | 22:14

zeker pvda partijlid ?

ploet | 05-09-08 | 22:13

@Elisabeth2 | 05-09-08 | 22:11 :
Dus hij stinkt waarschijnlijk een uur in de wind.

koerbagh ® | 05-09-08 | 22:13

Neeeee! Niet uitzetten!
Ik heb in tijden niet zo gelachen.. Alsjeblieft, geef deze man een soebsidie

dzjebe | 05-09-08 | 22:12

Captain Orange | 05-09-08 | 21:47
Van mij mogen alle PO's opgedoekt worden (ihb KRO, EO, NCRV en nog wat kleiner grut, omdat die statutair verplicht zijn te liegen). Om mee te beginnen.
Jij onderschat die Faizel. Hij staat weliswaar wat onhandig te rukken aan de NL-Staat, maar weet feilloos de vinger op de zere plek te leggen door alles terug te koppelen naar zijn 'vrijheid van godsdienst'. Die vrijheid van godsdienst is in mijn ogen meer een vrijheid van krankzinnigheid, die je maar het beste kunt uitleven in een gesticht.
In wezen herinnert hij het CDA aan de tijden van weleer. Nog in de jaren 50 werd een Hermans vervolgd omdat hij zich laatdunkend had uitgelaten over ouwelvretende hufters in het zuiden van het land (zijn bewoordingen waren iets anders). Daar komt bij dat een religieuze partij altijd veel meer op heeft met een andere religie dan met geen-religie. Denk dan ook dat vooral het CDA, als gewoonlijk, erg moet schipperen. Hij doet het in zekere zin ook voor die partij, en voor een marginaal verschijnsel als de CU. Die clubjes hebben heus niet staan juichen bij de scheiding kerk-staat, die is ze door de strot geduwd. Alleen al het benoemen van het probleem: de islam, is voor het CDA bijna onmogelijk, omdat men daarmee natuurlijk het gristendom mede tot probleem verklaart, zij het een kleiner probleem (in het alledaagse verkeer dan). Als de islam bespottelijk en verachtelijk is, waarom zou het gristendom dat dan niet zijn? Geh, ik zie meer overeenkomsten dan verschillen. In de USA is dat nog wat duidelijker, met die Talibangristenen.
Als land moet je principieel kiezen (zoals de Fransen gedaan hebben) voor een scheiding kerk-staat en dat is in NL nooit gebeurd. Wij hadden en hebben voor een deel nog steeds een zuilenstelsel dat rechtstreeks voortkomt uit de verschillende gristelijke denominaties. Dat geldt zelfs voor de VPRO.
Verder stemmen er denk ik veel mensen CDA, niet zozeer vanuit religieuze overwegingen, maar omdat het CDA in bepaalde kringen goed ligt of omdat men dat domweg van huis uit heeft meegekregen. Ik heb geen problemen met een middenpartij, maar wel met een pseudo-gristelijke middenpartij die, zoals elke dag laat zien, geen raad weet met religieuze fundamentalisten, bang als men is ook de gematigde achterban voor het hoofd te stoten. De PvdA lijdt aan hetzelfde euvel, zij het vanuit seculiere warhoofderij (solidariteit met je toekomstige moordenaars - ja, da's ook een optie).
Tenslotte wat betreft de monarchie. Iemand die daar voorstander van is, is niet goed bij z'n hoofd. De leiding van een staat hoort niet erfelijk te zijn, omdat de kwaliteiten van de een niet 1 op 1 overgaan op de ander (als er al kwaliteiten waren in the first place en als de afstammingslijn klopt, wat niet eens het geval lijkt te zijn), maar vooral omdat het anderen geen kans geeft om hun best te doen president van de republiek te worden. Wat je dan krijgt is een vervelende inteeltzooi, precies wat we nu zien. Of ben je die totaal geschifte Juliana vergeten en die malloot van een Wilhelmina die eenvoudigweg vluchtte toen de Duitsers ons land binnenvielen? Beatrix doet het geloof ik redelijk, vooral omdat ze niet zo spraakzaam is. Verder houdt ze zich vooral bezig met de instandhouding van de status quo en 't dondert haar heus niet of ze nou gristelijke of islamitische onderdanen heeft, zolang haar positie maar niet in gevaar komt. Was ze echt een wijf, zou ze morgen aftreden, maar 't vermogen hè? Ook ceremonieel hebben we die troep niet nodig, mocht je dat nog willen opbrengen.

Met de kleine gaat het uitstekend. Hij is een echte Berserker. Tnx for asking.

nattebever | 05-09-08 | 22:12

Ik heb zelfs medelijden met het graf waar dit stuk nageboorte inkomt

macrosoft | 05-09-08 | 22:11

mark twain | 05-09-08 | 21:56
nee hoor, snap je prima maar zijn de woorden van onze MP balk dan toch loos ? ( normen en waarden)

krumel | 05-09-08 | 22:11

koerbagh ® | 05-09-08 | 21:59

Mensen met twinkeloogjes stinken over het algemeen niet.

Elisabeth2 | 05-09-08 | 22:11

Deze man HOEFT hier ook niet te wonen.

jimbrowski | 05-09-08 | 22:11

Zit die fallah akbar trouwens niet gewoon in een weeshuis?

Houtbar | 05-09-08 | 22:09

Onvoorstelbaar, wat een hark is het ook.
Gelijk uitzetten, geen rechtzaak aan spenderen, zonde van het geld.
Nog een leuk stukje over hem, van enkele dagen terug.
hetvrijevolk.com/?pagina=6879

stinkdiertje | 05-09-08 | 22:08

effe uit de geschiedenis:
mijn ouders maakten van varkenskop en pootjes, tete a vaux = heudvleesj, in het ABN vertaald hoofdkaas.
hoop dat met deze uitleg het mij geen ban oplevert.

@pastoor Lanckohr | 05-09-08 | 21:47

Ff uit de geschiedenis, Veaux is kalf!!
Dus is het een gerecht met het vlees van een kalfskop, tomaten , kruiden en hardgekookte eieren in een soort gelei of aspic.Verkrijgbaar bij de meeste slagers in Maastricht.
Als je off-topic gaat doe het dan ook goed.

maagwand | 05-09-08 | 22:08

CoffeePatch | 05-09-08 | 21:59
De zus van Faizel heeft een nichtje dat inmiddels rabbijn is. Of collega haatbaard dat weet is onbekend maar het is een mooi stel om te klaverjassen. Drommels, al zeg ik het zelf!

dominee Trilveer | 05-09-08 | 22:08

henk jan S | 05-09-08 | 21:54
Ik ga wanhopig een zonnebril zoeken. Maar dat is úw mening.
Maar zet 'm op hè. *proest*

-Strotgrondel- | 05-09-08 | 22:07

@ James Lastig 22:03

Jouw vertrek naar het buitenland is een nuttige bijdrage geweest voor het oplossen van dit soort problemen. Vast en zeker.

mark twain | 05-09-08 | 22:07

@ koerbagh ® | 05-09-08 | 21:59
Geloof me, zijn broeders lusten hem niet eens.
Ze hebben het over varkens enzo.

Houtbar | 05-09-08 | 22:07

Cogito | 05-09-08 | 22:02
Ach, gelukkig hebben wij jou om dat onder ogen te brengen. Dat wisten ze nog echt niet.

Elisabeth2 | 05-09-08 | 22:06

fuckje | 05-09-08 | 22:04
Right, en dan liefst daarna de persiflage op Rondom10 van Arjan Ederveen en Tosca Niterink...
*zich verheugt*

Jaap de Paap | 05-09-08 | 22:06

CoffeePatch | 05-09-08 | 21:59
misschien bent U de ontbrekende heer

pastoor Lanckohr | 05-09-08 | 22:06

@Cogito@22:02
Bent U de chef " oud nieuws in het verkeerde topic "?

fuckje | 05-09-08 | 22:05

Hm, ik neem toch maar een andere advocaat.

Adalgar | 05-09-08 | 22:05

Flipse66 | 05-09-08 | 21:45
Gaat niet om de rechter, gaat om waar een rechter voor hoort te staan!
en dat is het Nederlandse rechtsbestel en de Nederlandse rechtstaat, en dat word m.i.z misbruikt door dit soort waanzinnigen en dhimmie rechters.

krumel | 05-09-08 | 22:05

@Cogito | 05-09-08 | 22:02 :
Je moet een paar topics naar beneden klimmen. Dit gaat ergens anders over.

koerbagh ® | 05-09-08 | 22:04

Weer en geval waar het beroep op godsdienstvrijheid zwaarder wordt gewogen dan Nederlands gebruik. Zou hij nu kunnen volstaan met een knik of een ander gebaar ter compensatie? Mijns inziens moeten we dat niet willen, want het zogenaamde beroep op gelijkheid van Enait is in feite en minachting voor de Nederlandse rechtstaat.

Byrd | 05-09-08 | 22:04

@ mezelf. Generaliseren....... Over één kam scheren. Generaals hebben over het algemeen een over een kam geschoren haardracht. Het werkwoord heeft wellicht niks met de scheer/knipbeurt te maken?!............

Treurig varken | 05-09-08 | 22:04

Captain Orange | 05-09-08 | 21:51

Je bedoelt natuurlijk privaatrecht, maar ja, dat is moeilijk onthouden. Geeft niks, je buurtvader legt het vast wel een keer uit.

dominee Trilveer | 05-09-08 | 22:04

@Jaap de Paap@22:01
Bij " rondom 10", altijd al een puinhoop daar, goed idee!

fuckje | 05-09-08 | 22:04

O o o wat een geklaag ... Maar straks weer wel allemaal CDA en PvdA stemmen he jongens?

Waarom doet die varkensmoslim dat?
Heel simpel ... omdat het kan!

Jullie klagen namelijk wel massaal maar hebben niet de kloten om dit land eens echt te veranderen. De enige optie voor diegenen die het echt zat zijn is om zelf te vertrekken. En geloof me, daar word je niet slechter van.

James Lastig | 05-09-08 | 22:03


Veel bijval voor burgemeester Job Cohen voor zijn stevige uitspraken over de rol van Marokkaanse jongeren bij de bedreiging van ambulancepersoneel, zelfs van Hero Brinkman, PVV-kamerlid. Alleen Robin de Bood, stadsdeelvoorzitter van Geuzenveld-Slotermeer is minder blij met de woorden van Cohen die hij alsvolgt relativeert:

hoeiboei.blogspot.com/2008/09/niet-elk...

Cogito | 05-09-08 | 22:02

fuckje | 05-09-08 | 21:18
Geen juridische kennis hier. Maar het zou leuk zijn om die meneer zoveel mogelijk uit te nodigen, in zoveel mogelijk programma's. Dan treedt er vanzelf verzadiging op (bij de meesten al wel bereikt, maar ook bij de vergoelijkers en knuffelaars bedoel ik) en verkloot hij zijn eigen performance. Een spelletjes lijkt het me, wat hij doet, en we zouden hem regelrecht het graf in kunnen prijzen. Mentaal aikido zeg maar. Intussen vermaak ik me wel om zijn fratsen; hij krijgt toch aardig wat reacties op zijn drama.

Jaap de Paap | 05-09-08 | 22:01

-weggejorist-

steenbijl | 05-09-08 | 22:01

de laatste man | 05-09-08 | 21:55
Pas opstaan voor rechters tenzij het tegendeel is bewezen.

Elisabeth2 | 05-09-08 | 22:00

imam Fawaz, pastoor Lanckohr, dominee Trilveer. Het wachten is nu nog op een rabbijn, voor de klaverjas.

CoffeePatch | 05-09-08 | 21:59

Waar hebben we het over? Handjes schudden, opstaan voor de rechter. Laat die Enait toch. Er zijn wel ergere dingen. Ah zwamel!

P.C.M. Baas1309 | 05-09-08 | 21:59

Zou Faizal Enait erg stinken? Ik denk het wel.

koerbagh ® | 05-09-08 | 21:59

@ fleurtje 21:50

Nog nooit een varken gezien?

mark twain | 05-09-08 | 21:58

En Hirschie Ballie beantwoordt die vragen op 31 November a.s.

fuckje | 05-09-08 | 21:58

Kamp, superbauer -ook wel Mijn genoemd- laat weer eens van zich horen. Tis me toch allemaal wat hé, iemand die niet voor de rechter wil opstaan en nog Marokkaan is ook! Ik zie Kamp al voor me in de rol van de rechter terwijl hij Faizel Ali Enait vraagt: where you ever a communist?! Bart Jan S. kan trots zijn: eindelijk wordt er afgerekend voor al die jaren rechtse minderwaardigheid.

Artois Arnhem | 05-09-08 | 21:58

Ik geef Mohammed ook geen hand, laat staan dat ik voor hem opsta.

Houtbar | 05-09-08 | 21:58

Ik zie hierboven nogal wat verwijzingen naar varkens. Waarom. Leave pigs alone! Mag ik deze onwetende menigte erop attenderen dat varkens, ookal worden ze door types als deze hond, Faizel Ali, voor onrein aangezien, een stuk verder ontwikkeld en beschaafder zijn dan wordt verondersteld door Faizel Ali's en div. reaguurders.

BTW, mijn oprechte excuses voor honden in het algemeen. voor het feit dat ik de vergelijking trek tussen Faizel ali''s en honden in het algemeen. Generaliseren is niet goed.

Treurig varken | 05-09-08 | 21:57

Aan wie worden die kamervragen gesteld? Aan Albayrak?
Whahahahahaha!!!!!

fuckje | 05-09-08 | 21:57

@ krumel 21:45

Nee. Ik probeer uit te leggen, waarom de rechtbank die man niet kan verplichten om op te staan. Dat heb jij niet begrepen.

mark twain | 05-09-08 | 21:56

succes met die imbeciel ROTTERDAM

rita for president | 05-09-08 | 21:56

Opstaan voor iemand misstaat niemand, heb ik vroeger geleerd.
En verder: geen aandacht aan die ene malloot besteden, voor iedereen beter.
Dank u.

de laatste man | 05-09-08 | 21:55

Neon | 05-09-08 | 21:01

Decaf?

IDSMadDog | 05-09-08 | 21:55

Henk Kamp heeft altijd gelijk. Eruit met deze vent en alles wat daarover piept kunnen we ook missen als kiespijn en mag nee moet erachteraan.

Lucifer | 05-09-08 | 21:55

QB (ja die.....) | 05-09-08 | 21:45
" kruipt nederig vol schaamte in hoekje "

krumel | 05-09-08 | 21:55

Nou,nou.. beetje rustig grondeltje

henk jan S | 05-09-08 | 21:54

*Inkopt* Een porno-advocaat die 'm niet meer overeind krijgt is in ieder geval nog erger.

JosVerbeek | 05-09-08 | 21:54

@Flipse66 21:45: Zelfde discussie als bij die homoweigerende trouwambtenaren: er zijn steekhoudende argumenten aan beide kanten... maar hoe de beslissing ook valt, hij moet voor iedereen gelden, zonder uitzonderingen voor geloofsbezwaarden.

Muxje | 05-09-08 | 21:54

Ja, reeds

dominee Trilveer | 05-09-08 | 21:54

Jaah, vooral die kudt-zonnenbril wil ik eraf scheuren. Met geweld desnoods.

-Strotgrondel- | 05-09-08 | 21:54

met zo een advocaat neemt toch niemand je serieus......
ik zweer jou edelachtbare hij iz omtschuldig weetje

Thiemeau | 05-09-08 | 21:53

dominee Trilveer | 05-09-08 | 21:46
Zo... ook de proefcursus publiekrecht bij de LOI gedaan?

Captain Orange | 05-09-08 | 21:51

dominee Trilveer | 05-09-08 | 21:46
Doe even niet dom. Ja.

Elisabeth2 | 05-09-08 | 21:50

Nooit geweten dat een varken kan staan.

fleurtje | 05-09-08 | 21:50

Zag het vanavond bij thuiskomst in het NRC staan. Geenstijl, wederom bedankt voor het publiceren van mijn gedachtengang! Dat maakt mijn weekend dan wél weer goed. Alle mensen zijn gelijk, uit zijn mond? Wat een lachertje...

ascona | 05-09-08 | 21:50

Hij wil graag zitten? Laat hem achter de tralies wegrotten dan

zilla | 05-09-08 | 21:49

azijnseikerT | 05-09-08 | 21:43
sorry die bedoelde ik. wat een zielepiet, zou het een vriendje zijn van onze advocaat?

krumel | 05-09-08 | 21:49

@Flipse66 @21:45
Onze hardwerkende groenteboer om de hoek treed ik altijd lopend tegemoet, en ik blijf daar staan, ik heb daar nog nooit gezeten.

fuckje | 05-09-08 | 21:49

fuckje is de enige leuke hier.Op bijstandskoning na dan,maar die is dood.

henk jan S | 05-09-08 | 21:48

Flipse66 | 05-09-08 | 21:45 Jezus mina, nu heb ik voor het eerst echt een jaren tachtig dejavu, en dat zegt wat. Voor de rechter sta je op, al is het maar om te slijmen, want je wilt toch dat ie in je voordeel beslist? Nou, klaar, anders blijf je maar weg. Als je tenminste de keus hebt. Zo niet, heb je het daar vermoedelijk zelf naar gemaakt en helemaal alle reden om op te staan. Wat een geneuzel. En de groenteboer op de hoek toon je je respect op een andere manier. Want daar sta je al.

campion | 05-09-08 | 21:48

effe uit de geschiedenis:
mijn ouders maakten van varkenskop en pootjes, tete a vaux = heudvleesj, in het ABN vertaald hoofdkaas.
hoop dat met deze uitleg het mij geen ban oplevert.

pastoor Lanckohr | 05-09-08 | 21:47

Uitnodigen voor een gesprek graag, bij DWDW of P&W en wel op voorhand verwittigen zodat ik bier en nootjes kan inslaan.

Zo het trouwens geen goed idee zijn om een DVD-reeks met die gast uit te brengen ?

de ondervoorzitter | 05-09-08 | 21:47

nattebever | 05-09-08 | 21:36
Mwah, je gaat niet kort door de bocht maar neemt tegelijk ff de middenberm mee. Kerk en staat zijn nog steeds gescheiden in dit land. Je comment raakt kant nog wel, publieke omroepen gestoeld op religie,,een stuk of 3? NOS? haha. Zeg nou eens eerlijk.. wat stelt de zaken op scherp? Een lamlul die schijt heeft aan NL krijgt dit toch echt niet voor elkaar, incident nou nee, dagelijks is er gezeik met allochtone honden... jaja... de goeden daargelaten, ik kan ze op 1 hand tellen. Je simpele CDA is de kanker van een samenleving kan beter Bever. Voorlopig trekken die jongens een miljoen + kiezers. Zou je serieus kiezen voor een republiek? Kiezen voor een repu is kiezen voor de kandidaat met de meeste pesos en het lekkerste wijf voor vice pr. Kijk naar dat vullis wat nu opkomt in de US. Is dat waar je blij mee moet zijn?

ps hoe gaat het met de kleine?

Captain Orange | 05-09-08 | 21:47

Kan Fleischbaum mij uitleggen welke plaats de *rechtgevende* macht inneemt in de trias politica? Voor alle pabo's een update.. nl.wikipedia.org/wiki/Trias_politica

dominee Trilveer | 05-09-08 | 21:46

fuckje is leuk

dr.spin007 | 05-09-08 | 21:44

Amen !
De Droit

De Droit | 05-09-08 | 21:46

Ik kan me niet voorstellen dat ie clienten heeft. Wie neemt zoiets nou als advocaat? Dan staat ie maar niet op, dan verliest ie toch gewoon, en zijn client erbij? Ja blabla, sorry, afgewezen, next. Heeft als ie klanten heeft toch alleen maar randdebielen met een toevoeging die iets te zeuren hebben in de marge. Hij respecteert de rechtbank niet, de rechtbank hoeft hem niet te respecteren.

campion | 05-09-08 | 21:45

mark twain | 05-09-08 | 21:41
Zeg je dit om ons gerust te stellen?

krumel | 05-09-08 | 21:45

Even helemaal losgekoppeld van deze Islamitische meneer... Ik heb meerdere rechtszaken bijgewoond en erger me altijd weer aan dat verplichte opstaan als de rechterlijke macht de zaal betreedt. Niet omdat ik de Nederlandse rechtsstaat niet respecteer, integendeel, ik denk dat we daar in vergelijking met veel andere landen trots op mogen zijn. Maar mijn respect voor rechters is niet anders dan die voor de hardwerkende groenteboer om de hoek.

Daarbij heeft iedereen het volste recht om geen vertrouwen te hebben in een individuële rechter of de rechterlijke macht in het algemeen. Een recht dat veel reaguurders hier maar al te graag gebruiken door telkenmale te ageren tegen te softe rechtspraak, te lage straffen en te veel schoffelcultuur. Ofwel lijkt het er soms verdacht veel op dat maar weinig reaguurders hier de rechterlijke macht daadwerkelijk respecteren. Totdat een man met toevallig een Islamitische achtergrond het waagt om een rechter gewoon als een gelijke te zien. Dan gaat de gehele goegemeente hier opeens scanderen dat de man in kwestie geen respect heeft voor "onze" rechtsstaat. Ik snap het allemaal niet meer!

Flipse66 | 05-09-08 | 21:45

ff offtopic iemand die nu NL1 kijkt?

krumel | 05-09-08 | 21:38
NL2 zal je wel bedoelen in casu je de proleet Francisco bin Muhemmet bin Van bin Muhemmet bin Jolig bin Muhemmet bedoeld.

QB (ja die.....) | 05-09-08 | 21:45

Op de RB A'dam zal een zaak door sommige rechters niet worden behandeld indien de heer Enait zich niet aan de gebruiken houdt.

Ookmooi | 05-09-08 | 21:45

Ik voelde me altijd te zwakjes om te posten,sorry

henk jan S | 05-09-08 | 21:45

fuckje is leuk

dr.spin007 | 05-09-08 | 21:44

Nee hoor het is WEL de moslim die hier het probleem is!

gossie | 05-09-08 | 21:44

@henk jan S | 05-09-08 | 21:42
Al 5 jaar? Vandaar dat zwitsal babyface koppie achter je nick.

Agent327 | 05-09-08 | 21:44

krumel | 05-09-08 | 21:38

Nee, wel Ned 2 met van Jeaule. Je blijft lachen met die gast. Sowieso wel een topic waard.

azijnseikerT | 05-09-08 | 21:43

als ik hier op in ga krijg vast joris aan de broek.

cloudoflogic | 05-09-08 | 21:43

nattebever | 05-09-08 | 21:36
Bevertje, zou inderdaad beter zijn als onze parlementaire (schijn) democratie opgeheven wordt.

krumel | 05-09-08 | 21:43

@-Strodtgrondel-
U heeft iets tegen henkjannen? ;-)

fuckje | 05-09-08 | 21:43

Jullie zullen het wel weten,al 5 jaar,kneuzen

henk jan S | 05-09-08 | 21:42

@fuckje 21:21

Dat " verplicht" opstaan is niets anders dan een soort van etiquette. Als mijnheer dat wijgert kan de rechtbank eigenlijk geen kant meer op. Zij kunnen hem niet wegsturen en zij kunnen ook niet weigeren om de zaak te behandelen.
Maar maak je verder geen zorgen. Mijnheer wordt binnen nooit time van het tableau
geschrapt, als ie zo door gaat met al die rare fratsen.

mark twain | 05-09-08 | 21:41

@krumel 21:38

Yep. Bauer enzo.....

brutus68 | 05-09-08 | 21:41

Weg met Enait!
*Oud laken opzoekt*

JosVerbeek | 05-09-08 | 21:41

henk jan S | 05-09-08 | 21:34
fuckje? Dan kom jij niet al jaren, luchtloos scheetkussen.
Doodgezwaaid pluiskonijn.

-Strotgrondel- | 05-09-08 | 21:40

@henk jan S | 05-09-08 | 21:34
Als je je dat al jaren afvraagt, had je misschien wat meer comments van fuckje moeten lezen. Dan had je geweten dat fuckje student is.

Agent327 | 05-09-08 | 21:40

Maaier | 05-09-08 | 21:02

Kan wel waar zijn, maar de opstelling van de rechtbank (in casu) is weerzinwekkend. Dat is het belang van dit nieuws.

dawg | 05-09-08 | 21:39

@ Roer | 05-09-08 | 21:23

Roer, wat kan ik zeggen.....

Vechten tegen de bierkaai
Kansloze excercitie
Mission impossible

Zoiets ?

Het probleem is niet zozeer dit tuig, het schuim der aarde, dit crapule. Het probleem zit 'm in die domme, dimmie-Nederlanders die deze (sorry hoor) kanker de hand boven het hoofd houden, steunen, nodig hebben.

En daar kan De Droit ook niet tegenop in zijn eentje.

Simple comme bonjour !

De Droit | 05-09-08 | 21:38

Zou ie ook varkenspootjes hebben?

Conan de Rabarber | 05-09-08 | 21:38

ff offtopic iemand die nu NL1 kijkt?

krumel | 05-09-08 | 21:38

Met dank aan Joop den Uyl, die al die geitenneukers en surinamibo's heeft uitgenodigd zich hier vrijblijvend te vestigen en zich zielig te voelen. Gelukkig is hij al dood.

oab | 05-09-08 | 21:38

Enait verkent de scheiding kerk-staat. Dat juich ik erg toe. Die scheiding is er immers zo goed als niet en zou er uiteraard wel moeten zijn. Het zou meebrengen dat alle geloofsuitingen in de privé-sfeer terecht komen (oké, een paar optochten daargelaten), de publieke omroepen grotendeels overbodig worden en alle religieuze schooltjes gesloten kunnen worden. Hoeven ze de kinderen ook niet meer voor te liegen over het ontstaan van de aarde en de aanwezigheid van ET. Giftenaftrek aan kerkelijke instellingen afschaffen, alsmede alle subsidies (ook die aan niet-religieus getinte instellingen - niet aan dode paarden trekken, lijkt me zo).

Wat je verder ook van dit 'incident' vindt, het stelt de zaken op scherp en da's in dit van God vergeten land broodnodig, met name voor een opportunistische partij als het CDA, dat nog altijd met God komt aankakken als het zo eens te pas komt. Oprotten met die zooi. Wie zou ooit een Balkenende kiezen als er presidentsverkiezingen zouden zijn? De vraag is het antwoord. Het CDA zie ik als de kanker van deze samenleving, meer nog dan die dolende PvdA-erTs.
Twee partijen, meer dan genoeg. Republikeinen en Democraten of hoe je die ook noemt, uiteraard met afschaffing van een achterlijk instituut als het koningshuis.

nattebever | 05-09-08 | 21:36

Iedereen is gelijk. Behalve vrouwen natuurlijk!

ZouteZeeuw | 05-09-08 | 21:36

@koen_c_s: bravo, bravo, bravo.
Ik zou het niet beter kunnen zeggen.

Gatsie | 05-09-08 | 21:36

moslims zijn echt het probleem niet. Ook hier blijkt weer dat het de linkse nederlander is die met z'n kruiperige gedrag deze samenleving kapot maakt. Kruiperig gedrag roept immers minachting en daarmee geweld op.

geenvrijheidmeer | 05-09-08 | 21:35

Dat moet je eens bij een stamoudste in Zandbakkiestan waar meneer vandaan komt proberen. Niet op je knietjes gaan en hem vertellen dat je dat doet omdat iedereen gelijk is. Dan heb je meteen een kromzwaard te pakken.

Hertogin v. Pauperen | 05-09-08 | 21:35

Die Malloot bewijst ons een geweldige dienst. Hij laat zien hoe intollerant die moslimfundi's zijn.Hij bereikt meer dan Geert met Fitna heeft gedaan, hulde!!!
Aangezien niemand binnen de moslimgemeenschap opstaat om een tegengeluid te laten horen mag je aannemen dat zijn gedachtengoed wijd verbreidt is .

maagwand | 05-09-08 | 21:35

Wat ben je zelf eigenlijk,fuckje?Dat vraag ik me eerlijk gezegd al jaren af..

henk jan S | 05-09-08 | 21:34

Hij is gewoon te dik om uit die stoel te komeeeft niks met geloof te maken.

misswhateverdude | 05-09-08 | 21:34

Is dit niet gewoon een belediging van de rechter waardoor het een strafbaar feit wordt. (beledigen van ambtenaar in functie) kan het artikel niet zo snel vinden....

Hellsmurfje | 05-09-08 | 21:34

Is deze, naar aandoende, neppende baard niet stiekem westers en legt bommetjes? Daarmee de draak steekt met die radicale baardjes? Hoe dan ook, het is als een feest dit te aanschouwen. Ga zo door El Fapswans (wel die baard ff in conditie houden ajb).

Houtbar | 05-09-08 | 21:33

Dit is de laatste druppel! We kunnen echt niet meer verder met de samenleving op deze manier. We moeten nu wetten maken die iedereen verplicht om altijd een hand te geven, te geloven in Sinterklaas, en een verbod op scheldwoorden.

Bodde | 05-09-08 | 21:33

Ik bedoel,denk je nou echt dat hier ook maar iemand jurist is... Dat dus fuckje

henk jan S | 05-09-08 | 21:32

zou deze man niet gewoon een slimme zet van Geert Wilders zijn? Hij heeft hem ergens met een spiegeltje uit een klapperboom gelokt, heeft hem een neptitel uit de VS toegekend en een exemplaar van het moeilijke woordenboek uit het hoofd laten leren. Een betere bondgenoot kunnen Geert en Rita toch nooit krijgen? Zo iemand bestaat toch gewoon niet in werkelijkheid? Of het is gewoon Erik van Muiswinkel in een slechte vermomming.

jan-lul-de-behanger | 05-09-08 | 21:32

-weggejorist-

Meautie | 05-09-08 | 21:32

Faizel Ali Enait! Sexueel gefrustreerd, geestelijk gestoord, vies, vet, mohammedaans varken! Kom op joh, doe es deaud gaan aan een hartaanval of zeau...!

Bertus Betonsloper | 05-09-08 | 21:31

"alle mensen zijn gelijk"

Daarom weiger je een vrouw een hand te geven... hmmmkay.

Smokum | 05-09-08 | 21:31

Tsja, mijn oude wijze moeder dacht dat Faisel een verzinsel was van Koefnoen, ze moest er wel om lachen, tot ik haar vertelde dat ie toch echt was...., Mijn moeder sprak toen wat stijlloze taal, die hier zonder meer was weggejorrist, en haar een permaban alhier had opgeleverd....., en GeenStijl wellicht weer een klacht van het MDI........

brutus68 | 05-09-08 | 21:31

vet lol @ beroepsquerulant

biggusdickus | 05-09-08 | 21:31

Even offtopic:
Iemand nog een goede pornofilm gevonden via een torrent?

Captain Orange | 05-09-08 | 21:31

fuckje | 05-09-08 | 21:18
Rechter kan hem simpel wegsturen wegens "minachting van het hof", normaal gesproken dan.

goudbrasem | 05-09-08 | 21:31

ik heb weinig boodschap meer aan rituelen.
sta dus in de kerk ook niet meer op als er een vent in een jurk binnenkomt.
want ik geloof niet dat zij het wel zeker weten.
wat ik wel met zekerheid weet is dat deze vent hier in alle geval niet thuishoort.
maar wie gooit deze advocaat van de duivel ... ?

pastoor Lanckohr | 05-09-08 | 21:31

Aan zijn vocabulaire te horen begon dat "zitten blijven" al op de basisschool.
Wat een idioot. Negeren dat moslim gespuis.

grote haas | 05-09-08 | 21:30

kan die niet weggejorist worden ?

jankerd | 05-09-08 | 21:29

Wat een kaffer ! Zuruck nach die Heimat...

Cinq-Marquis | 05-09-08 | 21:27

tis gewoon niet meer leuk... Tolerantie, Begrip, Gelijkheid en Racisme hebben allemaal andere betekenissen gekregen.

marceautje | 05-09-08 | 21:27

fuckje | 05-09-08 | 21:18
Ja hoor!
Hij kronkelt zich door de spreekwoordelijke (juridsche) mazen heen. Een gladde aal herken je pas als 'ie door je vingers glipt.

-Strotgrondel- | 05-09-08 | 21:26

Wel netjes is dat zelfs het ANP er melding van maakt.

krumel | 05-09-08 | 21:25

Dat wordt dus een protest stem bij de volgende verkiezingen.

ditkannietwaarzijn | 05-09-08 | 21:24

KissTheDevil | 05-09-08 | 21:23

Onze vrienden eten geen varkensvlees omdat dat kannibalisme is, niet meer en niet minder.

Captain Orange | 05-09-08 | 21:24

Ik word ZOOO verschrikkelijk moe van deze man!

Nizi | 05-09-08 | 21:24

nu ik die foto zie van die kwal snap ik waarom ze weigeren varkensvlees te eten

KissTheDevil | 05-09-08 | 21:23

De Droit | 05-09-08 | 20:58
Waar ben je dan om je land te helpen in tijden van zwabberigheid?

Roer | 05-09-08 | 21:23

wat een mafkees. beetje te ingeburgerd zoals die vent praat

DOM | 05-09-08 | 21:22

Chipdude | 05-09-08 | 21:16
Ik zie het ook niet zo in om voor een rechter op te gaan staan. Is alleen maar een traditie. Ik heb vroeger in Engeland de verpleging gewerkt en als Matron langskwam moest iedereen in het gelid staan. Het voegde niets toe aan het werk.

Elisabeth2 | 05-09-08 | 21:21

@Captain Orange@21:19
Dat hebben we zelf helaas niet in de hand.
@ henk jan S
Ik ben geen juriste, daarom vraag ik het juist.

fuckje | 05-09-08 | 21:21

Opzouten met die vent. Onmiddellijk!
Je komt in 0031 wonen omdat het hier om een of andere reden (geld toegeworpen krijgen, laffe overheid, lage straffen) goed toeven is. Dan pas je je ook maar aan aan de omgeving.

Emma Watson | 05-09-08 | 21:21

Nomes de deu! Ondergetekende overweegt al een tijdje zich te vervoegen bij het Nujij.nl tuig en heeft dit hedenavond maar eens gedaan! Nochtans bleek bleek dat er een nazistische joris rondhangt aldaar! Parbleu! Een licht gepeperde reactie wordt daar ongezien gejeurist! Een grof schandaal! Wat ik u brom.

Romanov | 05-09-08 | 21:20

Wat een giller die kerel. Hij bewijst ons een prima dienst door alle zwakke elementen (personen) binnen onze rechtstaat aan te wijzen, in dit geval de rechtbank van Rdam en straks een kabinet dat dit (mark my words) gaat tolereren.
Kan een handig lijstje opleveren voor bijltjesdag.

goudbrasem | 05-09-08 | 21:20

Wat denk je zelf,fuckje?

henk jan S | 05-09-08 | 21:19

fuckje | 05-09-08 | 21:18

Oplossing zou zijn dat ie morgenochtend niet meer opstaat.. letterlijk en figuurlijk...

Captain Orange | 05-09-08 | 21:19

@ pessimist
dat is oud nieuws, je hebt het X en Y chromo, deze randdebiel zuigt geiteballen

optimist | 05-09-08 | 21:19

Het is nu net of de rechters van Nederland zeggen: idd meneer Enait. We hebben het al die jaren helemaal verkeerd gedaan. We onderwerpen ons vanaf nu aan uw gezag want u weet blijkbaar beter hoe we het hier moeten doen. Zullen we uw lul nog even kussen?

tejootje | 05-09-08 | 21:19

Maar die lapzwans krijgt toch maar wel steeds weer alle aandacht van de media,waarom niet gewoon die hufter doodzwijgen.Lekker lopen roepen dat meneer mediageil is maar vervolgens staat hij wel steeds weer met zijn smoel in de krant of op TV en GS.Drop die vetlap met een bom in z n reet boven Iran.

snoes | 05-09-08 | 21:19

Goed,
Na ongeveer 200 min of meer aangebrande reaguursels, en terecht, nu dan de vraag: Hoe kan deze knurft monddood worden gemaakt?
Ergens een slimme jurist onder ons?

fuckje | 05-09-08 | 21:18

@dr.spin007 | 05-09-08 | 21:09
Jawel. Schappelijk van die rechtgevende macht eigenlijk, als je er eens over nadenkt, dat ze al dat recht zomaar weggeven. :')

De Eeuwige Pessimist | 05-09-08 | 21:17

Ik blijf ook zitten schijten op dit soort varkens! Achterlijke jurk dat ie is. Rotterdam begint wel een beetje het Mekka van Nederland te worden, of is dat het al? Mafkezen...

Ridiculous Thoughts | 05-09-08 | 21:17

Hij mag stikken in mijn voorste kababbus

henk jan S | 05-09-08 | 21:17

"(...) Daar zou uit zijn gekomen dat in zeer uitzonderlijke gevallen de advocaat mag blijven zitten, wanneer diepe geloofsovertuigingen dat voorschrijven."
Ik hoor graag dé definitie van geloofsovertuiging(en). En geldt dat alleen voor erkende sektes, zoals de kerk, of mag ik ook ergens anders in geloven? Ik mag namelijk geen geld in parkeermeters gooien van mijn geloof.

Chipdude | 05-09-08 | 21:16

-weggejorist-

s stiefzoon | 05-09-08 | 21:16

Een asbak is om je peuk in te doven en niet om je over op te winden. Hij kan maar liever mijn schoenen poetsen.

Supermatthijs | 05-09-08 | 21:16

tejootje | 05-09-08 | 21:01
Ik had heel even hoop toen onze uberdhimmie eindelijk de schellen van de ogen waren gevallen, maar als zelfs onze bewaarders van het Nederlandse recht buigen voor een beroep op een doodscultus van een waanzinnige?

krumel | 05-09-08 | 21:15

@ optimist
doe mij maar scharreleieren (vraag eens aan F.A.E. of dat met lange IJ is of met korte EI)

.pessimist | 05-09-08 | 21:14

@ pessimist (ach newbie)
ons eigen thuisland fungeert als een legbatterij voor deze randebielen, fappen oké ook prima dat hij een pornohulp heeft echter dat eigenwijze gelul van hem is de druppel!

optimist | 05-09-08 | 21:13

Als ik Wilders was zou ik 'm toch koesteren........

knus & gezellig | 05-09-08 | 21:13

@ GSpot | 05-09-08 | 21:08 ... wat je zegt... En wij staan het toe? Hoe lang nog?

GaatDeGoedeKantOp | 05-09-08 | 21:12

Verloren_onschuld | 05-09-08 | 21:10
Heb jij nog respect voor de rechters?

Elisabeth2 | 05-09-08 | 21:12

@ Rammstein | 05-09-08 | 21:03

Dude, I could give you my grid-coordinates and you wouldn't be able to find me.
And should you succeed.... There's a Louisville Slugger waiting for you.

De Droit | 05-09-08 | 21:11

Kan je serieus kwaad worden op een man met een afgeknipte voetbal op z'n hoofd...

Miretra | 05-09-08 | 21:11

Einat, kan een zeer succesvol pr bedrijf starten. Niemand doet het hem na, om zo in de publiciteit te komen.
Maarre , ik zit er niet op te wachten. Een querulant van het zuiverste water.

piquant | 05-09-08 | 21:11

Tien minuten bij van den Brink & Knevel, nog geen seconde zijn mond gehouden
TIen minuten bij van den Brink & Knevel, niemand anders kwam aan het woord
Tien minuten voor een sollicitatie, meneer kan geen hand geven ( in zijn geloofsboeken staat het niet)
Tien minuten voor een sollicitatie, meneer minacht vrouwen om zijn eigen zwakte

Tien minuten voor de rechtbank, meneer heeft geen respect voor de Nederlandse wet
Tien minuten voor de rechtbank, meneer lacht zich kapot

Moeten we deze man nu in alle media die we hebben zijn evangelie laten prediken? Was het niet 15 minutes of fame...? Moeten we deze man nog 10 minuten speeltijd geven. Daar zit hij allang overheen.

Meneer heeft helemaal geen punt gemaakt, geen enkel moment, meneer is gewoon burgerlijk ongehoorzaam en probeer via de Nederlandse wet een ingang te vinden om zn zinnetje te krijgen. Meneer is gewoon een onschoren domme allochtone zwetskoe die iedere dag een nieuw moeilijk woord leert om nederlanders te imponeren. Meneer is eigenlijk ook nog maar geestelijk 14 en dan doe je dat soort dingen. Dat is namelijk stoer op zo'n leeftijd.

Verloren_onschuld | 05-09-08 | 21:10

Vervang bij nader inzien, "politiek" door stigmatiserend nieuws.
Een verkapte NSB organisatie. Een website. Gewoon omdat het net kan.

wisselend | 05-09-08 | 21:10

' Zitten' is de grootste kwaliteit van dat soort volk...

MichieldeMuiter | 05-09-08 | 21:10

Ja maar; Varkens kunnen ook helemaal niet staan!

aliheijn | 05-09-08 | 21:09

@ optimist
ja en daarna mag hij gaan fappen bij z'n pornosecretaresses IN z'n thuisland, oprotten dus!!!!! die gast verpest mede ons mooie landje..

.pessimist | 05-09-08 | 21:09

De Eeuwige Pessimist | 05-09-08 | 21:05
Jij kent de trias proletaria ook al?
;-)

dr.spin007 | 05-09-08 | 21:09

-weggejorist-

s stiefzoon | 05-09-08 | 21:09

Een egyptische dame heeft mij eens uitgelegd dat dit soort lieden zijn existentie te danken heeft aan het feit dat hun moeder in een onbewaakt ogenblik anale gemeenschap heeft gehad met een kameel. Camel turd schijnt de ultieme belediging te zijn voor een arabier.

Polletje Piekhaar | 05-09-08 | 21:09

Deze ongelovelijke eikel zou met kop en kont dit land uitgerot moeten worden.Een totale NIETSNUT! ,en nog publicteitsgeil op de koop toe. Brr.

joopata | 05-09-08 | 21:08

Haatbaard staat niet op want iedereen is gelijk. Behalve een vrouw. Nou, schiet mij maar in een kapotje!

GSpot | 05-09-08 | 21:08

Om vooral on the topic te blijven. Waar is m'n fucking verdiende vrijdagavond pr0n. Wederom. Er wordt veel over gediscussieerd, maar enige daadkracht ontbreekt. *klik voor je picas* is al ernstig te noemen.
---
GS. Produceer massa's pr0n, or loose it.
Alsof reaguurders alleen maar een bittere nasmaak mogen overhouden aan AL dit politieke gelul.
---
Goed. Fijn weekend.

wisselend | 05-09-08 | 21:08

GODALLEJEZUS zijn ze gek geworden??? Respect voor de Nederlandse wet en rechtstaat!!! Ik kom vaker in de Rechtbank en ben keer op keer geschokt als ik hoor hoe minderjarige allochtonen tekeer durven te gaan tegen een rechter!!
En nu mag zelf hun advocaat blijven zitten, nou geef maar op Nederland, lever jezelf maar uit aan middeleeuwse praktijken, adieu rechtspraak

wraakgodin | 05-09-08 | 21:07

Ik krijg bij deze man altijd het gevoel dat het een soort keutel is die er maar niet uit wil, hoe hard je ook perst en dat deze daardoor uit zijn welbespraakte mondje komt. Kortom, u spreekt poep meneer de extreem idiote advocaat Wellicht dat een klisma (hogedrukspuit) tussen zijn hautaine maagdelijke billetjes enig soelaas kan bieden en die keutel uit zijn brutale waffel spuit.
Wel effe deppen na gebruik aub.

Persephone | 05-09-08 | 21:07

@ pessimist
mag hij je ballen kaalscheren?

optimist | 05-09-08 | 21:07

azoturie | 05-09-08 | 20:55
De uitdagende en nonchalante houding doet walgen.

-Strotgrondel- | 05-09-08 | 21:06

Gggggristus te paard!! zat laats in Turkse rechtbank, kreeg waarschuwing omdat ik de rechter toesprak met mijn benen gekruist. Trap die randdebiel 0031 uit en snel

soob | 05-09-08 | 21:06

Kan deze baardmans niet eens door Greenpeace ingezet worden tegen de visserij? Lijkt mij een veel zinvollere besteding dan de ruimte die deze inferieure, raaskallende malloot overal krijgt.

Ritchie1994 | 05-09-08 | 21:06

die haatbaard mag m'n dimepurse kaalscheren...

.pessimist | 05-09-08 | 21:06

@ vicecity | 05-09-08 | 20:58
Het Haagse weet echt wel dat dit juist racisme in de hand werkt, wat denk je dat het doel is? Is lange termijn denken.

Zet allu hoedje weer af.

ADHDtje | 05-09-08 | 21:06

Ik hoop al heel lang dat deze man (s'morgens) niet meer opstaat

zebikboss | 05-09-08 | 21:05

Ik zeg: "buitenflikkeren die pisvlek!

Ad absurdum | 05-09-08 | 21:05

@dr.spin007 | 05-09-08 | 20:55
Rechtgevende-, wetvoerende- en uiterlijke macht?

De Eeuwige Pessimist | 05-09-08 | 21:05

Ik eis het recht om te discrimineren want ik geloof nou eenmaal dat islamieten in de hemel oneindig zullen branden, dat islamitische mannen vrouwen een hoofd doek laten dragen omdat het van die kudt watjes zijn die bovengemiddeld of werkloos zijn of in de snor zitten, of die hier komen om te bedelem om uitkeringen, die niet begrijpen dat democratie boven hun sprookje allah gaat omdat ze met ze allen te stom zijn om de verzinsels van een een analfabeet die jaren later feilloos opgeschreven zouden zijn te doorprikken, omdat het ons verboden is ons op te houden met islamieten omdat we niet met islamieten mogen trouwen tenzij zij zich bekeren tot het heidendom omdat een vrouw zijn man mag slaan als die niet luistert, kortom ik eis het recht om te discrimineren en een islam vrije leefruimte. Ook buiten het hockey veld.

knus & gezellig | 05-09-08 | 21:05

@ Neon | 05-09-08 | 21:01 - U heeft gelijk!

Houtbar | 05-09-08 | 21:04

koekje erbij? | 05-09-08 | 20:59
slim? welnee! men neemt hem gewoon te serieus. schop onder zijn zak geven en het land uitsmijten.

dr.spin007 | 05-09-08 | 21:04

Je loopt achter G-U. Het ding is al een aantal jaartjes in roulatie.

stekelige | 05-09-08 | 21:04

Dat is toch al lang bekend.

De nederlandse wet is door mensen gemaakt en onacceptabel voor een goede moslim.
De enige wet dat hij erkent is de sharia die door allah is gemaakt.

Dat mag toch wel na jaren bekend zijn of zitten we nog met zijn alle met onze kop in onze reet?

solidstate | 05-09-08 | 21:03

Zou hij dit ook lezen? :P

stevie-lol-berg | 05-09-08 | 21:03

Elisabeth2 | 05-09-08 | 20:59
De jongen waar ik het over had was medestudent en is later iets bij Greenpeace en wat in de politiek gaan doen. Deze Suri gooit er wat meer moeilijke woorden uit, maar het is wel grappig om de parallel te zien - hij heeft er lol in zijn gesprekspartners het bos in te sturen, ze te zieken door steeds op het randje te gaan zitten en hij komt er mee weg. Pim Fortuyn was daar in een debat ook meester in. Het is knap.

Fimbulvetr | 05-09-08 | 21:03

Ben zelf wel eens vergeten op te staan toen de rechtbank terug kwam uit de raadkamer en kreeg toen een schop van mijn advocate en zo hoort dat

dorpsidioot | 05-09-08 | 21:03

@De Droit 20:58 You can run, but you cannot hide.

Rammstein | 05-09-08 | 21:03

@ mezelf: ooit in dit geval sufkop!

Houtbar | 05-09-08 | 21:02

Die kerel blijft bezig zeg, zulke mensen in het algemeen mag ik niet!

stevie-lol-berg | 05-09-08 | 21:02

Lat die vent met rust. Elke tegel aandacht voor hem is er een teveel.

Maaier | 05-09-08 | 21:02

De verontwaardiging zou zich niet moeten richten op die idioot maar op het totaal wereldvreemde gerechtshof in ( ik hoop alleen in) Rdam.

krumel | 05-09-08 | 20:52

IDD Krumel. De overheid laat zich telkens zwaar nemen door die zwabberaars.
Ik moet wel zeggen dat er een verandering aan de horizon lijkt te zijn na de uitspraak van de linkse Cohen die zegt : het waren wel weer die Marrokanen. Toch denk ik dat de revolutie niet bij hem begint.

tejootje | 05-09-08 | 21:01

Ik kan u mededeling dat ik in casu onderhavige questie ONTZETTEND AGRESSIEF WORD VAN DIE VIEZE MOSLIMVARKENSKOP. Uitzetten! Nu! Meteen! Eruit! Optiefen! Ophoeren! Wegkankeren! Voor we je eruit sláán! Weg! Kssst! En de rechtbank die deze graflul weer eens zijn zin gaf :Ontslaan! Weg! Oprotten! Doodvallen! Allemaal!

Ik ga even koffie zetten.

Neon | 05-09-08 | 21:01

krumel | 05-09-08 | 20:52

Spijker en kop.

dawg | 05-09-08 | 21:01

Ik bied 12 euro voor de dijen mits 'ie nooit varkensvlees heeft genoten.

Houtbar | 05-09-08 | 21:01

wat een ongelooflijk zelfingenomen geitenneuker is dat...

optimist | 05-09-08 | 20:59

@ koen_c_s | 05-09-08 | 20:20
Mes-scherp aangezet (je slaat de spijker op zun kop); applaus en een pluim voor deez redenaar!

praat_geen_peop | 05-09-08 | 20:59

wat een kudtjong, ik wil hem slaan/schoppen, maar hij is zo slim.

koekje erbij? | 05-09-08 | 20:59

Fimbulvetr | 05-09-08 | 20:51
Zo iets dergelijks, ja. Einat valt natuurlijk niet te vergelijken met een autistische wetenschapper-docent. Maar hij weet wel alles goed te bespelen en tot hoever hij kan gaan. Volgens mij schuilt er in die man toch een hoop humor ondanks zijn huieringwekkende uiterlijk. Hij is is een Hindoe en die zijn, dacht ik, toch wat meer relativerend.

Elisabeth2 | 05-09-08 | 20:59

Omdat ik niet meer geloofde dat Nederland dit tuig zelf zou uitzetten, ben ik maar vertrokken.

A tout à l'heure !

Veel succes met dit crapule !

De Droit | 05-09-08 | 20:58

je zou bijna in staat zijn om hem zelf het land uit te trappen want van onze vertegenwoordigers hoeven we niks te verwachten die slappe hap in Den Haag . Ze beseffen daar niet dat dit juist rascisme in de hand werkt . Gatverdamme wat een klootzak

vicecity | 05-09-08 | 20:58

Als Einat binnenkomt sta ik wel op. Als is 't maar om hem een knal voor z'n kanis te geven.

stekelige | 05-09-08 | 20:57

-weggejorist-

Handy-Harry | 05-09-08 | 20:57

lul maar wat, tis Vrijdag.

koekje erbij? | 05-09-08 | 20:57

Srebrenica 2 komt hier ook wel.
De tekenenen zijn er al, liever niet.
But its unstoppable

koekje erbij? | 05-09-08 | 20:56

@ G-unite
Als je in sprookjes wilt geloven; ja.

-Strotgrondel- | 05-09-08 | 20:56

Fleisch, wat is "rechtgevend"?

dr.spin007 | 05-09-08 | 20:55

schapen boer nog te lui om in beweging te komen
met zijn schaamhaar sik

achaius | 05-09-08 | 20:55

we wachten even op de PVDi propaganda machine to kick-in, want kan natuurlijk niet zeau zijn dat een ongelovige hond als Henk Kamp (of een ieder ander witmensch) een mening over heeft in casu Muhammed bin Muhammed bin Faisal bin Muhammed bin Smegmett bin Muhammed bin Faissal bin Muhammed.
.
dat snapt een kleuter nog......... TOCH ?

QB (ja die.....) | 05-09-08 | 20:55

@-Strotgrondel- | 05-09-08 | 20:43

Advocaten beloven bij hun aantreden alleen maar: 'eerbied voor de rechterlijke autoriteiten'en het is goed gebruik dat er opgestaan wordt als de rechter(s) binnen komt/komen, maar er is helaas geen keiharde regel dat er opgestaan MOET worden.
Maar: er is ook niemand die het bestuur van de Rotterdamse rechtbank tegenhoudt om van meneer Enait te eisen dat hij even opstaat....

azoturie | 05-09-08 | 20:55

Wat een geneuzel, dit is psychiatrie in zijn puurste vorm. Voor dit soort figuren is de DSM IV classificatie uitgevonden en kennen we het middel In Bewaring Stelling.

Kort door de bocht kom ik tot de volgende diagnose:
as 1: Dissociatieve amnesie (300.12)

as 2 :Narcistische persoonlijkheidsstoornis (301.81) met antisociale trekken (301.7)
gecombineerd met oppositionele defiantie (313.81)

as3 : Encopresis (307.7)

as 4: Werkloosheid in combinatie met religieuze en of spirituele problemen(V62.89) en acculturatie problematiek (V62.4)

as 5. : Global Assement of Functioning Scale 31 - 40

Concluderend: Oplaaien die gek en in de isoleer voor een week of 2.

CT Surgeon | 05-09-08 | 20:55

Respectloze badjas. Rot op naar Indonesie ofzo. Kijken hoelang je het daar volhoud met je dwarsliggerij.

doskabouter | 05-09-08 | 20:55

Alle mensen zijn gelijk, maar hij geeft vrouwen geen hand..?

Ik snap hem niet meer. We schoppen hem wel als we hem tegenkomen.

Sheik Yerbouti | 05-09-08 | 20:55

... enkeltje zandbak Midden-Oosten voor deze behaarde gehaktbal, ajb!

praat_geen_peop | 05-09-08 | 20:54

Wat is er aan de hand dat die gozer dit mag doen? Ik durf het hier haast niet te zeggen, maar als hij de procedures niet - ja daar komt ie - respecteert, heeft ie geen reet te zoeken in een rechtszaal.

Roer | 05-09-08 | 20:53

om de een of andere reden doet deze man me trouwens denken aan kut-marokkaantjes

Schreibmischane | 05-09-08 | 20:53

Je kunt ook te ver gaan...

Meneer de studerende Moslim vergeet dat de rechter daar niet in de hoedanigheid van zijn eigen persoon staat..

HopHop | 05-09-08 | 20:52

Dit topic gaat toch niet mijn avondje De Da Vinci Code verpesten he?

G-unite | 05-09-08 | 20:52

Jawel, het is GIGA-UITVERKOOP in de Nederland-BV!

Boris Poepnagel | 05-09-08 | 20:52

Dit is eigenlijk te bizar voor woorden, dat die salafist hier niet thuis hoort is voor de meeste mensen wel duidelijk.
Maar dat die geloofswaanzinige nog zijn zin krijgt van de Rotterdamse rechtbank?
Ik had al niet veel vertrouwen meer in de Nederlandse rechtspraak maar ook dat kleine beetje is nu toch wel heel erg klein geworden.
De verontwaardiging zou zich niet moeten richten op die idioot maar op het totaal wereldvreemde gerechtshof in ( ik hoop alleen in) Rdam.

* schenk een dubbele in en gaat kijken of law and order op tv is *

krumel | 05-09-08 | 20:52

Je zou maar moslim zijn en dan zo""n varkenskop hebben

Sweepp | 05-09-08 | 20:52

Benman | 05-09-08 | 20:32
Maak je niet zo druk.

Siebrandt | 05-09-08 | 20:51

Elisabeth2 | 05-09-08 | 20:45
Het is een mooi mediageil mannetje, die inderdaad met satanisch genoegen zit wauwelen en zijn gehoor het bos in stuurt. Héél kwam ik wel eens zo´n persoon tegen, studeerde reactor fysica, was voorzitter van de studentenbond, lulde makkelijk en sloeg met véél plezier zijn omstanders met feiten, argumenten en aanamen om de oren. Ik raakte hem vaak kwijt, je wist dat het onzin was en als je hem daar mee confronteerde, dan kwam er weer een stroom citaten, kennis en bullshit dat tegen de tijd dat je dat ontrafelt had en er achter kwam dat het wellicht een beetje waar was, maar niet een antwoord op jouw tegenargument, dan was meneer al weer een stuk verder in zijn betoog. Knap.

Fimbulvetr | 05-09-08 | 20:51

Een leuke vergelijking: trek je een varken aan zijn staart dan loopt ie vooruit, trek je hem aan zijn oren, dan gaat ie in zijn achteruit.
Conclusie: baardmans is een varken.

kneuterzak | 05-09-08 | 20:51

Gelukkig werkt hij niet bij de staande magistratuur.
Deze greaute denker gebruikte veel moeilijke woorden, die Verdonk amper snapte. Beste straf: Z'n baard laten afscheren en klederdrachtjurk uit laten trekken en een gewone broek aan laten doen.
Z'n opmerkingen over "boerenvonnis" getuigt voor te weinig respect voor het agrarische beroep, waarmee hij z'n afkomst als nazaad van een geitenboer een beetje verloochend.

Knevel & van de Brink op dinsdag 26 augustus in een discussie met Verdonk
www.uitzendinggemist.nl/index.php/afle...

Permanent | 05-09-08 | 20:51

Foute man vraagt om foute behandeling. Het lijkt gvd wel een puber die zichzelf constant afzet tegen "ouderlijk gezag" en voor lastige pubers hebben we heropvoedingskampen. Waarschijnlijk heeft FE van de opvoeding alleen de voeding genoten gezien zijn verwende houding en zijn postuur.
Min mens.

ADHDtje | 05-09-08 | 20:50

en al helemaal met deze gast

gossie | 05-09-08 | 20:50

Coby de Vogel | 05-09-08 | 20:27

intelligente man ???? echt intelligente mensen zijn geen geloofs fanatici, maar handelen vanuit de rede, en in geen enkel geloof is de juiste rede te vinden.
Of was uw comment cynisch bedoeld ? [wat ik buitengewoon hoop]

imp.caes.avg. | 05-09-08 | 20:50

De Nederlandse rechtmacht staat weer eens politiek correct (lees naief) te knipmessen voor een extreme gek. Die gast lacht zie helemaal kapot! Kans dat ie wordt uitgezet -zoals geopperd- is natuurlijk nihil. De vrienden van Pechtold cs die de rechterlijke macht vervuilen hebben immers alle zinnige regels van Balk I-III alweer de nek omgedraaid.

Kruisvaarder | 05-09-08 | 20:50

Tja, ik moet zeggen dat ik dit stukje defaitisme wel kan waarderen eigenlijk. Waarom opstaan voor zo'n stuk onbenul die de zoveelste pedo naar huis stuurt met een taakstraf (het liefst iets op een kinderdagverblijf, hij is zo goed met kinderen)

Andriesch Knevelmans | 05-09-08 | 20:49

@DonQ. &#9785; | 05-09-08 | 20:47
grapjes die je moet uitleggen zijn nooit leuk

Schreibmischane | 05-09-08 | 20:49

Als de koningin binnenkomt sta ik ook nooit op.

Einde van de Domheid | 05-09-08 | 20:48

*was al bang dat de ironie niet duidelijk genoeg was*

DonQ. | 05-09-08 | 20:47

Faizel, dikzak.

Rest In Privacy | 05-09-08 | 20:47

@knus & gezellig | 05-09-08 | 20:33, Nee hoor. De gematigde moslim, eigenlijk 98% van alle moslims in Nederland, lacht deze man net zo hard uit als ieder ander die deze nar hoort raaskallen. Het is opmerkelijk hoe iedereen met angst dichtgeknepen billen hem zo serieus moet nemen. Laat hem nou z'n ding doen dan. Entertainment ten top zoals blijkt uit al die reacties hier op GS.

Bergerac | 05-09-08 | 20:47

Allemaal vrouwen voor de functie van rechter, griffier en parketwacht aanstellen voor deze rechtszaak.
BtW je staat op voor de functie niet voor de persoon.

Weisse rose | 05-09-08 | 20:47

Iedereen is gelijk maar toch geeft hij vrouwen geen hand, beetje een rare moslim, kunnen we dit soort mensen nu niet gewoon uitzetten, paspoort intrekken zeggen dat het een terrorist is en p een vliegtuig naar de states daar weten ze wel raad met dit soort moslim zwijnen.
Of misschien kan GreenPeace hem gebruiken om te lozen in de Waddenzee.

RechtsTuigje | 05-09-08 | 20:46

Je zou hem toch eigenlijk alleen al voor zijn bolle kop het land uitzetten. Daar komt bij dat hij islamietje is en Rita Verdonk probeert uit te lullen. Wat hem overigens niet goed lukt.

hippeshit | 05-09-08 | 20:46

DonQ. | 05-09-08 | 20:44: We hebben één voordeel! Deze mannen wanen zich al in de meerderheid en gedragen zich daarom zo. Geef ze nog een beetje tijd en ruimte en zelfs links zal gaan twijfelen. Maar op Wilders stemmen kan geen kwaad :-) *out* *for now*

Fleauxe | 05-09-08 | 20:46

Het is meneer Faizel Ali Enait fataal in de bol geslagen. Die man is geen oprecht moslim maar gewoon mediageil.

Reykjavik | 05-09-08 | 20:46

Iedereen is gelijk, naar eigen zeggen. Iedereen moet gaan staan behalve Enait, wat klopt hier niet. En oja, als mensen zo gelijk zijn, waarom geeft hij dan vrouwen geen hand?

Jopie Peerhoofd | 05-09-08 | 20:45

Ik geloof niet in een god, ik vind het concept god onzin, maar daar ben ik dan wel weer heilig van overtuigd. Iedere keer als ik geconfrontreerd word met iemand die wel in een god gelooft, dan schrijft mijn overtuiging voor dat ik dit geloof belachelijk moet maken. Dat is niet respectloos, ik ben heel principeel in mijn levensopvatting.
Dus, beste Christenen, Jezus was niet de zoon van god, het was gewoon een homofiel met een godsdienstwaanzin. Normale mensen waren in die tijd op hun 30e al 16 jaar getrouwd, gingen niet in de woestijn sprinkhanen eten en hingen niet de hele tijd met een groep mannen rond.
Joden zijn niet het volk van god, het zijn gewoon een stelletje racistische arabieren die een god verzonnen hebben om zich een beetje meer verheven te voelen en de millenia lange onderdrukking van de haatbaarden om jullie heen een beetje dragelijk te maken.
En Islamisten, breek mij de bek niet open, Allah bestaat niet, Mohammed geweldadige kinderneuker die niet vies was van list en bedrog en zijn ideeen heeft gejat van het christendom en de joden.
Hindoes en Budisten weet ik te weinig van af, maar reincarnatie lijkt mij net zo´n fabeltje als de hemel dus jullie ook ongezien de tyfus.
Atheïsten zijn trouwens ook zielug, hoe kan je nou in godsnaam bewijzen dat er geen god is, pleurt op zielepoten, get-a-life.

Fimbulvetr | 05-09-08 | 20:45

Ik zag laatst in die uitzending met Einat, dat hij af en toe een twinkeling in zijn oog kreeg toen hij weer zo zat te bazelen. Zo van, julie weten niet dat ik de boel zit te belazeren.

Terecht dat hij niet voor rechters wil opstaan. Zouden jullie dat nog doen met de huidige rechters?

Elisabeth2 | 05-09-08 | 20:45

Laat 'm lekker. Het komt zijn zaak zeker niet ten goede.

OhJee | 05-09-08 | 20:44

@Fleauxe, en daarom wordt het saai. De provocateur kan zijn gang gaan, terwijl 90% van de bevolking hem liever ziet vertrekken. Als we straks allemáál op Wilders stemmen zou misschien, na wat wetswijzigingen, een referendum uitkomst bieden...

DonQ. | 05-09-08 | 20:44

Wat ze enkele jaren gelden in argentinie met tegenstanders mogen ze van mij part ook hier toepassen met dergelijk moslims als zij zich niet aanpassen aan de nederlandse maatschappij. Mogen ze ook doen met niet moslims trouwens

gossie | 05-09-08 | 20:43

Voor dit soort figuren is er een mooie omschrijving: PERSONA NON GRATA!

Hoelang laat politiek Nederland zich nog peopelen door dit stuk onbenul? Ja, VVD, noem het "cultuurrelativisme ten top". Krachtig gesproken zeg.

PLEUR die eikel het land uit alszijnde ongewenst persoon. Deze man voegt - behalve een hoop ergernis - niets toe aan dit land. Wegwezen dus!

De Stramme Kabouter | 05-09-08 | 20:43

Wat een vermoeiende man is dit.

Rammstein | 05-09-08 | 20:43

Ho ho eens even. Iedereen dient op te staan als de rechter dat gebiedt.
Dit is een ultiem wegwerpgebaar naar de democratische rechtsstaat.
Een brutale uitdaging. In de USA word je in de boeien afgevoerd als je dat weigert. Zwijn.

-Strotgrondel- | 05-09-08 | 20:43

Vies smerig stuk varken dat ie is..

IDSMadDog | 05-09-08 | 20:42

Ongelooflijk wat deze meneer voor elkaar krijgt. Hij lacht zich de tering om die slappe Nederlanders. En vele moslims met hem. Want daar hebben we het over hé?! Ik wil hier één ding beloven: mijn kinderen en kleinkinderen zullen zich nooit tegen welk opdringend geloof dan ook moeten verdedigen. We will find a way.

tejootje | 05-09-08 | 20:42

Waarom gaat Rutger niet eens de straat op om te peilen wat Moslims van deze advocaat vinden.

a.n.alvabeet | 05-09-08 | 20:41

Wil je opkomen voor je broeders? Kop dan maar de granaatscherven mee terug in Iran. Misselijkmakend figuur..

De Eeuwige Pessimist | 05-09-08 | 20:41

*plop*
als ik hem tegenkom, dan tuf ik hem in zijn bek.
Het is namelijk mijn geloofsovertuiging om dit soort gannef in de bek te tuffen.
Ik hang de kerk van 'preventief ruimen' aan, overigens.

Schreibmischane | 05-09-08 | 20:41

Terug de zandbak inschoppen waar hij ooit uit is gekropen. En vlot graag!

_Fly66_ | 05-09-08 | 20:40

@ Annonico
Ik buk ook naar Mekka !
Maar dan wel achterstevoren en met mijn broek op mijn enkels...
MOONING FOR MEKKA !

ykeltje | 05-09-08 | 20:39

nederlandse rechters staan in dienst van het 1000-jarige europese rijk. daar zou ik ook geen respect voor opbrengen.

daskapitalist | 05-09-08 | 20:39

dr uit met dat dikke vette moslim varken .
halve zool ....
DonQ. | 05-09-08 | 20:35
...... volkert van de graaf ?

M0USE | 05-09-08 | 20:39

@DonQ. | 05-09-08 | 20:35: Die is er niet in één stap. Of art.1 uit de grondwet en hem op grond van zijn extreme geloof de nationaliteit afpakken en uitzetten. Of als dat niet lukt door de diensten laten stalken tot hij een foute stap zet en daarna opsluiten. Meer opties zijn er eigenlijk niet.

Fleauxe | 05-09-08 | 20:38

Waarom niet de gehele rechterlijke macht vernieuwen, als de politiek zich daar zo aan ergert?

Mask | 05-09-08 | 20:37

Het lijkt me voor een vrouw een geruststellende gedachte dat een moslim haar de hand niet mag schudden. Neem dan aan dat vrouwen ook niet mishandeld worden door moslimmannen (als ik even de 'logica' doortrek). Yeah right! Net zoals er geen homo's zijn onder moslims ... (en sommige christenen, eerlijkheid gebiedt me dat ook te moeten zeggen).

vooruit dan maar! | 05-09-08 | 20:37

wat gaat hij denken?! Uitzetten deze man.

Steven Sea Eagle | 05-09-08 | 20:35

Dus ja, een politieagent kun je ook negeren als die je aanhoudt... we zijn immers allemaal gelijk. Wát een opportunist deze kerel, strontirritant ook. Over en uit.

Brinkster | 05-09-08 | 20:35

@Fleauxe
Doe nu eens een realistiche oplossing aandragen voor de verwijdering van deze idioot uit onze samenleving.

DonQ. | 05-09-08 | 20:35

Iedereen weet dat toch dat Faizel nou eenmaal anders cq qualitate qua een nogal gevoelige transsexueel is die na haar operatie een beetje moet wennen ad interim enigsinds doorschiet in de leer.

dominee Trilveer | 05-09-08 | 20:34

@ Waarom is de man in vredesnaam advocaat geworden?
Synecdoche | 05-09-08 | 20:27

Precies om dit soort dingen, problemen maken waar het kan en gewoon kijken hoever hij kan doorzieken je denkt toch niet dat dit serieus zijn overtuiging is, hij zal dit uitgesproken hebben met een zelfingenomen grijns.

NvHoaxberghen | 05-09-08 | 20:34

HA HA HA HA!!! Die reclamefoto's van pornosterren op zijn website had ik helemaal gemist. Om je rot te lachen!

JP Balkenbrij | 05-09-08 | 20:34

Deze pief is wel consequent, hij heeft geen boodschap aan onze rituelen als handen schudden, voor rechters opstaan, enz. Overigens wil ik net zo min rekening houden met zijn (moslim)rituelen.

Crusher | 05-09-08 | 20:34

Ach, ik ben wel blij met Faizel. Deze malloot toont onze onmacht en complete idiotie t.o.v. dit soort figuren aan. Femke, Wouter, en alles wat de afgelopen twintig jaar 'progressief' was, bedankt. Zie hier het resultaat van uw niet geringe inspanningen.

Carpa | 05-09-08 | 20:34

knus & gezellig | 05-09-08 | 20:31

Heb je daar ook een linkje van. Ik heb je comment drie keer door gelezen, alleen ik begrijp er nog steeds niets van. Het klinkt wel interessant.

azijnseikerT | 05-09-08 | 20:33

Faizel Ali Enait is een zegen voor de gematigde moslim daarom zijn ze ook zo stil.

knus & gezellig | 05-09-08 | 20:33

misschien een idee om hem per direct te laten verdwijnen ....

DE FRITS | 05-09-08 | 20:32

MAN...... ik heb 't bijna niet meer hier. En ja, ik zit me hier vreselijk druk te maken.
En het wordt 'm nog toegestaan ook ..... 't gaat hier langzaam van KUDLAND naar NAARDEKANKERLAND. Gewoonweg onvoorstelbaar.
Nog ff en dan roepen we met z'n allen "BOMB HOLLAND, omdat het kan".
GVD ... hij vraagt, wij geven. Flikker 'm toch het land uit ....

Benman | 05-09-08 | 20:32

van mij mag hij ook best blijven zitten hoor. op een stoel aangesloten op het elektriciteitsnet.

Abugreip | 05-09-08 | 20:31

DonQ. | 05-09-08 | 20:28
LOL

Boomschade | 05-09-08 | 20:31

Leuk stuk gisteren in Parool van spin doctor van Cohen die verkondigde dat Wilders helemaal fout zit omdat hij via de Aya Sofia (Grijzen Wolven) moskee (een geweldig idee van Cohen natuurlijk) begrepen had dat er een man geklaagd had omdat zijn vrouw een kwartier later thuis. De jubelstemming werd volgens Cohens spindoctor veroorzaakt omdat zij analfabete vrouw immiddels de woordjes brood en wortel machtig was.........

knus & gezellig | 05-09-08 | 20:31

Fijn dat we op hoogte blijven van deze man. Een zeer gevaarlijke man mogen we onderhand toch wel stellen. Nogmaals en voor de laatste keer, meneer Enait HOEFT hier niet te zijn. Echt niet!

Fleauxe | 05-09-08 | 20:30

Zou er bij hem wel iets overeind komen als hij stevig genomen wordt door een Joodse Homo?

Nuchtere Denker | 05-09-08 | 20:30

Wat een aap

Cosa Nostra | 05-09-08 | 20:30

tasmaniandevil | 05-09-08 | 20:26
behoorlijke, sukkel

tasmaniandevil | 05-09-08 | 20:29

Het is ook wel duidelijk dat dit varken een rasprovocateur is die geilt op aandacht. Hij ziet zichzelf ongetwijfeld als een pionier voor de colonne na hem.

tasmaniandevil | 05-09-08 | 20:28

Ha, op naar de 1000 comments.

Fapfap | 05-09-08 | 20:28

Geef die gast nou geen aandacht. Hij verzint gewoon steeds weer iets om in de aandacht te komen.

Siebrandt | 05-09-08 | 20:27

Trouwens is het doodzonde dat zo'n intelligente man zijn verstand zo verkwanseld..

Coby de Vogel | 05-09-08 | 20:27

azijnseikerT | 05-09-08 | 20:26
Hij is heel succesvol samen met Marcouch. De klootzak en de zalver.

Roer | 05-09-08 | 20:27

Aanvullend op koen_c_s: wie de rechter als symbool van het NL recht niet respecteert, accepteert ook diens vonnissen niet. Waarom is de man in vredesnaam advocaat geworden? En welke idioot heeft hem toegelaten tot de balie? Het enige lichtpunt is nu dat zijn collega's het vooralsnog niet met hem eens zijn. Even afwachten maar ...

Synecdoche | 05-09-08 | 20:27

prachtige foto in het parool gisteren hand in hand met hoofdoeken en ingepakte als vrouw ogende mensen en een verdwaalde 65+ die je ziet denken kut wat doe ik hier

knus & gezellig | 05-09-08 | 20:27

snap niet dat iedereen losgaat op die mosselmaf. Dat die rechter t goedkeurt, dat is pas triest.

zuurkool | 05-09-08 | 20:26

Ik zet sowieso al een beheerlijke tijd vraagtekens bij de vrijheid van godsdienst zoals wij die kennen. Het is niet berekend op salafisten cs. en dient te worden aangepast.

tasmaniandevil | 05-09-08 | 20:26

Mijn geloof zegt dat ik over zijn dikke vieze kop mag pissen alleen weet ik zeker dat onze rechtspraak dat weer niet accepteert.

basset hound | 05-09-08 | 20:26

Vogelbeest, hou je wel rekening met het feit dat je een homp varkensvlees van + 100 kg moet tillen? Deze vetklep is echt geen hernia waard....

Nuchtere Denker | 05-09-08 | 20:26

Nu heb ik inderdaad he-le-maal genoeg van deze vent. Hij heeft geen meerwaarde voor de Nederlandse samenleving: weg ermee!

Coby de Vogel | 05-09-08 | 20:26

Deze man zoekt constant problemen op (expres) om iedereen maar te zieken .. NIET AAN INGEVEN STELLETJE DHIMMIES.

Oh en optyven naar saoudi arabie etc.

NvHoaxberghen | 05-09-08 | 20:26

Faizel Ali Enait wil maar niet begrijpen dat zijn acties niet in het belang zijn van moslims. Marcouch doet dat vele malen beter.

azijnseikerT | 05-09-08 | 20:26

Wanneer wordt Nederland consequent?

Roer | 05-09-08 | 20:26

Dat krijg je met rechtbanken die zich bezig houden met contrahegemoniseren.

En verder is het te krankzinnig voor woorden...... Ik kan maar 1 conclusie trekken, namelijk dat de hogere machten in Nederland het volk gewoon provoceren om in opstand te komen. En dat zal op deze manier echt niet lang meer duren.

jan-lul-de-behanger | 05-09-08 | 20:25

kop van AD-stuk:
"Kamer valt over 'zittende' advocaat"

Ik zit met smart te wachten op de kop:
"Kabinet valt over 'zittende advocaat'."
De volgende regering kan mij de komende 4 jaar niet rechts genoeg zijn.

koen_c_s | 05-09-08 | 20:25

Vind ik wel leuk.
Die man is een voorbeeld voor alle moslims. Althans, die kunnen zich ook wel rotlachen om dit figuur denk ik.
Bij de Kristenen hebben ook van dat soort figuren. Hadden we niet ergens in zeeland een prediker Goeree of zo iets die ook onzin uitbraakte.
Het wordt wel kleurrijk met deze mensen (nou ja .. mensen).

Boomschade | 05-09-08 | 20:24

@koen_c_s | 05-09-08 | 20:20 Niets meer aan toe te voegen...

Steen Geil | 05-09-08 | 20:24

-weggejorist-

linda4960 | 05-09-08 | 20:24

Belasting betalen zal ook wel niet halal zijn.
Nou dan betaal je toch gewoon niet. In Nederland hoeft niets als je dat niet wilt.
En islam is een altijd bruikbaar excuus.

Obelix | 05-09-08 | 20:23

Terug naar huis, maar blijven staan in 't vliegtuig. Dat getuigt van respect voor de piloot.

dr.drees | 05-09-08 | 20:23

De drie machten en hun handelingen zijn omringd door tradities; van de kleur papier van ministers, via prinsjesdag en het aanspreken van de voorzitter in de kamer, tot de toga's van en het opstaan voor de rechter. Het betekent allemaal niet zo veel, totdat je je realiseert dat je het hier hebt over MACHT. Je weet wel, dat abstracte ding, waar we allemaal ons vertrouwen in hebben geplaatst, en dat uitgevoerd wordt door gewone drollekoppen zoals jij en ik. Wie zich niet realiseert waar die tradities voor zijn, verdient alles wat 'ie krijgt. En in dit geval, verdient de advocaat om alle rechtzaken te verliezen die hij bijwoont.

Niet voor Jan | 05-09-08 | 20:23

Beetje aandacht geven aan dit soort varkentjes kan helemaal geen kwaad. Dan weet iedereen gelijk waarom we niet meer PvdA moeten stemmen en waarom alle vooroordelen over moslims elke keer weer kloppen. En dan de über-vraag: Waarom vertrekt ie dan niet? Omdat ie natuurlijk geen zin heeft in een tent in de woestijn. Moslims zijn vroom totdat het op geld aankomt. En maar wijzen naar joden.

inquisitra | 05-09-08 | 20:22

Uit ervaring (vanaf de medewerkerskant) kan ik een ieder verzekeren dat wie in de regio Rotterdam niet opstaat voor de rechtbank op zijn voeten "geholpen" wordt (lees: aan okslels opgetild en overeind gezet) door de parketpolitie.

Vogelbeest | 05-09-08 | 20:22

Kan hij niet uitgezet worden, gewoon omdat het voor ons leuk is?

ScantraxxRootz | 05-09-08 | 20:22

Laten we de sharia invoeren; voelt hij zich waarschijnlijk beter bij.
Ik zou zeggen: Enait, als het je hier niet aanstaat ga dan lekker weg nar een land waar je je wel thuisvoelt en laat ons lekker Nederlanders zijn, jij bent het niet en zal het ook nooit worden. Respect verdien je ook niet.

Nuchtere Denker | 05-09-08 | 20:22

@stuntpiloot | 05-09-08 | 20:19
je hebt t over die rechter neem ik aan

zuurkool | 05-09-08 | 20:21

Wat een hoop ophef toch steeds weer over een persoon die niets dan achterhaalde nonsens te melden heeft. Het lijkt er meer op dat de media iemand gevonden hebben die hen en het volk in hun angsten over de islam bevestigen.

bidlip | 05-09-08 | 20:21

Zo jammer dat deze sukkel nog aandacht krijgt, zelfs Henk Kamp trapt erin.
Gewoon doodzwijgen.

zomaarwat | 05-09-08 | 20:21

Geen respect voor de Nederlandse rechtstaat? Verblijfsvergunning intrrekken en als ongewenst vreemdeling over de grens flikkeren!!!

Screwdriver | 05-09-08 | 20:21

Die cholesterolprop is gewoon te vadsig om elke keer op te staan. Beetje sneu van 'em om daarvoor zijn geloof te misbruiken.

Aussie | 05-09-08 | 20:20

Opstaan voor de rechter betekend helemaal niet dat je dat persoon meer acht dan een ander mens, het heeft geen zak met gelijkheidsbeginselen te maken.
Je staat op uit eerbied en erkenning van de Nederlandse wet en de Nederlandse rechtsstaat waar de rechter symbool voor staat (althands, dat is de bedoeling).
Deze klootzak heeft echter helemaal geen respect voor onze wet en rechtsstaat, hij erkent deze niet eens, hij erkent enkel de sharia.
En onze slappe-knie&#235;n overheid en bestuurders gaan er godverdomme nog mee in ook.
Deze schoft dient terstond uit zijn vakgebied en ons land geschopt te worden.
De enigste bedenkbare reden waarom hij niet op hoeft te staan voor de rechter is als ik het recht krijg om zijn benen er onverdooft af te zagen vanaf de heup.

Hij erkent de rechtelijke macht niet, ik ben van mening dat er binnen onze rechtelijke macht mensen aan de stoelpoeten van onze rechtstaat aan het zagen zijn, deze lieden dienen terstond vervangen te worden voordat we in dit land opgezadeld zitten met twee rechtssytemen.
We hebben nu pas 1 miljoen moslims in een populatie van 16 miljoen, hoe moet dit gaan als ze 1/3 van onze samenleving uitmaken?

Hier moet paal en perk aan gesteld worden, goedschiks of kwaadschiks.

Als onze rechtelijke macht iemands geloofsovertuiging boven de wet doet prevaleren dan ga ik vanavond nog op zoek naar een oud of zelfverzonnen geloof dat moord op mannetjes als Enait goedkeurt, en dan moeten ze daar ook maar rekening mee houden als ik voor de rechter dien te komen (en onmiddellijk weer omdraai en naar huis loop) wegens het met een kettingzaag aan stukken rijten van dit mislukte experiment betreffende het kruisen van een varken met een aap.

Ik ben het stikstervende beu.

Enait MOET dit land uit.

baggerland.... bah.

koen_c_s | 05-09-08 | 20:20

als ik op een vervelende moslim zit, hoef ik dan ook niet meer van hem op te staan als ik een geloof opricht waarin dat niet hoeft?

peter2789 | 05-09-08 | 20:20

next !!!!!

maced2 | 05-09-08 | 20:20

zullen we die kwiebus onderhand eens het land uitjonassen ?
(iets van dat ons geloof dat ook voorschrijft ofzo?)

stuntpiloot | 05-09-08 | 20:19

Vroeger, ja vroeger, schreef Fleischbaum nog wel eens een stukje zonder schrijffouten.

Maar ja, dat was vroeger.

Het lijkt hier goddorie Spitsnieuws wel!

keaus666 | 05-09-08 | 20:19

Wat een varkenshoofd. Karbonade iemand?

-Strotgrondel- | 05-09-08 | 20:19

Wat een varken, die Faizel Ali Enait!

Niels-je | 05-09-08 | 20:18

Woutert en Femkert hebben al een bitchfight georganiseerd om deze * kuch * jurist op hun lijst te krjgen.

fuckje | 05-09-08 | 20:18

Geen aandacht besteden aan dit soort salafistische streken, dan speel je hem alleen maar in de kaart (=AANDACHT).

Atheistic | 05-09-08 | 20:18

-weggejorist-

helderejan | 05-09-08 | 20:18

Ik blijf erbij... Ik had destijds, tijdens de paar colleges die ik met 'meneer' had gewoon even m'n voet moeten uitsteken op de trap, hadden we dat gedonder ook niet meer gehad.

Oh, enne, MDI? Nee, dit is ook geen 137d Sr-tje...

Lupus | 05-09-08 | 20:17

Die bolle is wel weer lekker bezig

Stolker | 05-09-08 | 20:17

*Zucht* Is er nog iets leuks op TV ?

Alfa75 | 05-09-08 | 20:17

Bukken we lekker naar Mekka, Meneer de Rechter?

Annonico | 05-09-08 | 20:17

Flikker deze knakker aub uit dit land .

uchman | 05-09-08 | 20:16

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland