Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Boris roept fractievoorzitters tot orde

Morgen, dinsdag, wordt er door de fractievoorzitters gesproken over 'Fitna'. Je vraagt je af waar dat over zal gaan. Over de montagetechniek van Wilders? Over de dramaturgie en belichting? Zou het niet zinniger zijn om de fractievoorzitters te laten discussieren over het wetsartikel 'godslastering' of over de uitzetting van Mehdi Kazemi, de homoseksuele asielzoeker die gevaar loopt naar het fundamentalitische Iran terug te moeten? Waarom horen we Wilders dáár nou nooit over? Te druk met youtube af te struinen zeker, waardoor hij dit soort concreet leed niet meer ziet? Ook een mooi concreet punt: laat het ze het morgen over de problemen in de oude wijken hebben! Het kabinet wil 40 achterstandswijken omtoveren tot 'prachtwijken'. Op zich mooi natuurlijk. Maar helaas lijkt het niet te gaan lukkken. Het benodigde geld moet worden opgehoest door de woningcorporaties. En die stribbelen tegen. Bovendien worden er dubbele projecten ingediend. In de tussentijd bedelt het onderwijs nog steeds vergeefs om geld, zijn de klassen te groot, en moet de jeugdzorg ook een aparte lobby voeren. Tja, zo wordt het natuurlijk niets. En dat is erg. In 2006-2007 verlieten 53.100 jongeren hun opleiding zonder diploma. Ze gaan op straat hangen, veroorzaken overlast, gaan eerder drugs gebruiken, komen sneller in de criminaliteit, en trekken ook andere jongeren aan. De oorzaken zijn complex: ouders zijn vaak laag opgeleid, werkloos en gescheiden, en bij allochtone gezinnen komen daar taalachterstand en cultuurverschillen nog eens bij. De fraaie ambities om hier eens wat aan te doen verzanden, zoals wel vaker, in gekift en getouwtrek tussen instituties. Nederland op z'n slechtst! Hoe het ook anders kan bewijzen ze in New York. De wijk 'Harlem' vormde lange tijd een enorm probleem. De criminaliteit was hoog, de schooluitval enorm en de werkloosheid gigantisch. Zo'n jaar of tien geleden sloegen de overheid, het bedrijfsleven en scholen de handen ineen om het tij te keren. De formule was eenvoudig: de problemen van de wijk worden als één geheel aangepakt. Een sociale golfslag door de wijk, waarbij niet één school werd ondersteund, maar allemaal. Het programma, de 'Harlem Children's Zone', betrok artsen erbij, vrijwilligersorganisaties, bedrijven en de lokale overheid. Er kwam intensieve naschoolse opvang, een eigen televisiezender, een buurtkrant en zomerkampen om de sociale samenhang te bevorderen. Op sommige scholen was de begeleiding zelfs zo intens dat op elke drie leerlingen er één begeleider was. De onderwijsresultaten stegen spectaculair en de cijfers van criminaliteit en schooluitval daalden met een duikvlucht. Kijk, dat werkt dus. Waarom kan dat in Nederland niet? Een aantal grote steden in Nederland wil al heel lang die Harlem Children Zone-aanpak overnemen, maar de regering houdt dit tegen. De reden is bureaucratisch. De geldstromen vanuit Den Haag naar onderwijs en de jeugdzorg lopen allemaal apart van elkaar, en maakt het zeer lastig om tot één geheel te smeden. Maar de ministers Plasters, Hirsch Ballin en Vogelaar geven geen krimp. "Dat zijn nu eenmaal de regels." Fractievoorzitters, roep hen tot de orde! Dat zou nog eens een nuttige besteding van de dinsdagmiddag zijn! Boris van der Ham

Reaguursels

Inloggen

Wat heeft 't voor zin.

widtvoet... | 02-04-08 | 00:32

Harby de Kafir 01-04-08 @ 15:41
Gelukkig hebben jullie het wel door, dan slaap ik lekker rustig verder.

HJdeT | 01-04-08 | 16:28

HJdeT 01-04-08 @ 15:33
-
Geen probleem.
-
*wat bottehond zegt: 31-03-08 @ 21:28*

Harby de Kafir | 01-04-08 | 15:41

Harby de Kafir 01-04-08 @ 14:29
Sorry, we zullen het nooit eens worden denk ik.
Uit artikel 1 haal ik niet dat godslastering verboden is, wel discrimineren naar geloof, maar dat is een ander verhaal.

HJdeT | 01-04-08 | 15:33

HJdeT 01-04-08 @ 13:52
-
Bon. Het gaat om het OPHEFFEN van het al bestaande verbod op godslastering... Art 1 grondwet, de wettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting en de daaraan verbonden wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting ondervangen imo al voldoende het verbod op godslastering.
-
(*rarara wat voor straf zou er toch in de sharia op godslastering staan?...=> het verbod in onze wetgeving was er al, (zie link) alleen de straf hoeft nog maar aangepast te worden aan de sharia... over tien, twintig, dertig jaar, de volgende generatie... begin je het al een beetje te snappen?*)
-
www.art1.nl/?node=1198
nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_van_men...
nl.wikipedia.org/wiki/Godslastering
-
Het alternatief was er al voor ze hier naartoe kwamen. Dat is namelijk onze VRIJE sociaal-democratische verzorgingsstaat (financieel, materieel en medisch verzorgd van de wieg tot het graf, je hoeft niet te werken of aan de samenleving deel te nemen als je niet wilt), waar maar al te gretig gebruik van werd en wordt gemaakt zonder daar ook maar iets noemenswaardig tegenover te stellen.
-
Wie maakt jou toch steeds wijs dat het maar om een PAAR fanaten gaat?

Harby de Kafir | 01-04-08 | 14:29

Zo lekker makkelijk praten er is maar 1 oplossing STEM WILDERS!!!

Wikimedia | 01-04-08 | 14:28

Harby de Kafir 01-04-08 @ 12:38
Dan zijn we het met elkaar eens omtrent extreme islam.
Echter, Nederland kent al een strikte scheiding tussen kerk en staat (alhoewel het er met dit gristen kabinet niet op lijkt)
Ik dacht dat het verbieden van godslastering aanstaande was (dankzij CU & CDA), maar nog geen wet.
Opunt C ben ik het met je eens. Maar waar leg je de grens? Extreme imam die predikt? Iedere moslim?
Je haalt mensen alleen maar uit die extreme doctrine als je ze een alternatief biedt. Op een paar fanaten na. Die kun je hard aanpakken.

HJdeT | 01-04-08 | 13:52

HJdeT 01-04-08 @ 12:05
-
A. Strikte scheiding tussen 'kerk, sjoel, moskee' en staat; geloven doe je maar achter de voordeur.
B. Opheffen van het verbod op godslastering. (Ideale schuilplaats voor de radicale islam die, vanwege het door hun geloof ingegeven misplaatste superioriteitsgevoel niet in staat is tot zelfreflectie en/of zelfkritiek en al helemaal buiten zinnen raken bij een beetje kritiek van buiten af...)
C. Een restrictief remigratiebeleid dat er op gericht is, moslims die blijven volharden in hun streven onze VRIJE maatschappij te islamiseren naar het land van herkomst te begeleiden en financieel te ondersteunen. (N.B. ze spreken nog steeds de taal, kennen nog steeds de gebruiken en bezitten het paspoort van het land van herkomst...) Daarnaast bescherming voor moslims die hun geloof willen verlaten of een ander geloof willen aanhangen, omdat zij niet langer in de 'schizofrene spagaat' tussen de islam en het vrije westen wensen te leven...
-
Dit, of anders de geleidelijke onderwerping van jou, óf je kinderen, óf je kleinkinderen aan de waanzin van een islamitische maatschappij. Geen angst, maar imo helaas realiteit.
www.hetvrijevolk.com/?pagina=5810
-
(N.B. Ik kanker niet op die moslims die je wel eens tegenkomt en waar je wel eens mee praat. Ik heb het over de islam als onderdrukkende en onderwerpende politieke doctrine.)

Harby de Kafir | 01-04-08 | 12:38

De islamisten hebben de mensenrechten a; doorgespoeld.
www.iheu.org/node/3123
Dat lijkt me het bewijs van Wilders' gelijk.

BroodenSpelen | 01-04-08 | 12:18

Harby de Kafir 01-04-08 @ 10:20
Wat stel jij voor realistische oplossing voor? Want die heb ik nog niet gehoord. Alleen maar gekanker op die moslims. Wat wil je er concreet aan gaan doen? Een deel van de Nederlandse bevolking het land uit jagen? Je mag het remigreren noemen, maar het blijft gewoon deporteren van etnische minderheden. Wat jij wilt.

HJdeT | 01-04-08 | 12:05

HJdeT 31-03-08 @ 23:33
-
Blind van angst, huh? ... Jij leest niet wat ik je brom en bovendien verdiep je je niet in de islam. Je onnozelheid maakt je als een pakje boter in de handen van de radicale islam. Jij bent het prototype van de ideale dhimmie, gelovend in jouw eigen misplaatse superioriteit (''We kunnen hen nog goed GEBRUIKEN als de babyboomers naar het rusthuis trekken''...."Aan ons de taak om de ontwikkeling van de moslims in de juiste richting wat te bespoedigen"), blind voor de realiteit.
-
Je laat je volledig inpakken door de islam (-taqiyya). Je staat erbij, kijkt ernaar, ziet niet, snapt niet, 'beschuldigd' mij van angst en projectie terwijl jij, na 35 jaar MISLUKT en VERBLIND 'aanpakken', 'doorpakken' en miljarden weggegooid geld, dát nog steeds ziet als dé oplossing omdat je als de dood bent voor het conflictmodel.=> N.B. De islam en het vrije westen conflicteren van nature!
-
Waar het nu inmiddels om gaat is óf en in hoeverre je bereidt bent de verworvenheden van het vrije westen op te geven om tegemoed te komen aan de eisenstellende, aandringende, onderwerpende islam om de 'lieve vrede' te bewaren...
-
Stapje voor stapje voltrekt zich het proces van islamisering, geen vier jarenplannen, nee, een proces dat, met het 'handboek onderwerping in de hand' uitgesmeerd wordt over generaties; je bent er blind voor... Het gaat niet om die paar moslims die jij kent die niet achter de fanatici staan. Het gaat om de islam als politieke doctrine, een over generaties uitgesmeerde, zichzelf door haat, onderdrukking en terreur in stand houdend onderwerpings-systeem dat groeit 'via het geboortekanaal'.
-
Nee, beste HJdeT, geen angst, maar een paar geopende ogen en een gezonde dosis aan realiteitszin...

Harby de Kafir | 01-04-08 | 10:20

IK vond de collumns van Garret Weldon leuker!

derechtsesocialist | 01-04-08 | 10:18

Volgens mij zijn alle verbeteringen in New York begonnen met ene meneer Giuliani, een bestuurder die middels enige krachttermen duidelijk maakte dat hij het niet langer pikte, dat iedereen die verder nog wat te zeiken had ongezien de tiefus kon krijgen en vervolgens duidelijk, inclusief serieuze dreigementen, is begonnen om puin te ruimen. (period !)
Krachtige bestuurders, ja, kom daar in Den Haag maar eens om.

hekkesluiter | 01-04-08 | 09:53

wopper 31-03-08 @ 20:18

Paul Jansen in de Televaag gelezen? Blij dat deze Jansern die man-die-er-altijd-toe-deed-en-geliefd-en-fantastisch-was-en-zo (naam al vergeten, onlangs overleden) vervangt, want daarmee had ik het wel gehad. Maar Jansen is scherp en ziet waar het fout gaat in onze Staten generaal en politiek.

Van Fitna wordt alles behalve de inhoud besproken. En Wouter Bos' reactie op de SGP-er Bas van der Vlies bespreekt hij ook (Bos haalt discussie naar een bedenkelijk niveau). Eindelijk geen policor met zitvleeseczeem.

De Televaag wordt/blijft nog/toch de krant van Gezond Verstand Nederland.

NoMinister | 01-04-08 | 09:35

Sinds wanneer heeft Nederland grote steden???

Broekhoest | 01-04-08 | 08:02

Inderdaad Boris, laten we de boetes 3x zo duur maken en nog meer geld over wegpissen. Waarom niet?

DeRuk2008 | 01-04-08 | 04:49

In de USA kun je komen wonen als je een startkapitaal meebrengt en bewijst je eigen broek op te kunnen houden. Anders kom je niet eens in aanmerking voor een greencard. Wel wat anders dan dat gepamper hier. Zoals in de jaren 70/80. Betaalden we nog wel kinderbijslag voor niet bestaande kinderen van onze zielige gastarbeiders in Marokko en Turkije.

Zuster01 | 01-04-08 | 04:09

"De oorzaken zijn complex: ouders zijn vaak laag opgeleid, werkloos en gescheiden, en bij allochtone gezinnen komen daar taalachterstand en cultuurverschillen nog eens bij"

Laag opgeleid, werkeloos en gescheiden: Bedrijven zitten te springen om deze mensen!!!! Steun de werkende mens en help mee

Allochtone gezinnen met een taalachterstand: Is de laatste maanden al voldoende over gezegd en weten we allemaal wel raad mee..

Wat nou complex!???

Yellowjello | 01-04-08 | 03:14

@ OpenDeur 00:12

Zo te lezen, vaak in de States geweest. Ik kan je wel vertellen dat men in Amerika Wilders een volslagen malloot zou vinden, als men al zou weten wie het was.
In Amerika wonen al 70 jaar moslims, zonder dat zulks daar ooit tot enig probleem heeft geleid. Ja, ze zullen daar blij zijn met zo'n xenophoob.

mark twain | 01-04-08 | 00:22

In america is ook een harde aanpak van misbruik en criminelen. In amerika moet je zelf iets ondernemen en hebben ze geen achterlijke vlinderreisjes. En in amerika zouden ze niet zo debiel hebben gereageerd op een linkse Wilders.
Kortom, kansloos verhaal Boris.

OpenDeur | 01-04-08 | 00:12

@HJdeT 23:40 =23:47

mark twain | 01-04-08 | 00:09

@HJdeT 23:40

Wil jij wel eens de beleefdheid opbrengen om onbegrijpelijke onzin voor je te houden.

mark twain | 01-04-08 | 00:06

knutsel 31-03-08 @ 23:40
Sorry, iets meer uitleg graag. Door wie wordt kritiek als conflict opgevat en wiens eenzame gelijk levert conflict op?

HJdeT | 31-03-08 | 23:47

@HJdeT 23:33. Het probleem is dat kritiek als conflict opgevat wordt maar misschien levert het ook wel conflict op om als enige gelijk te hebben.

knutsel | 31-03-08 | 23:40

Harby de Kafir 31-03-08 @ 23:10
Sorry, blind van angst projecteer je het doombeeld wat Iran is, op moslims hier in Nederland. Door alle moslims over een kam te scheren los je het probleem niet op, maar vererger je het alleen maar.
Er zijn ook moslims die hun geloof beleiden zoals gematigde christenen dat in Nederland doen. Als je met hen praat, merk je dat zij niet achter fanatici staan.
De islam wordt misbruikt door idioten die een domme massa bespelen.
Dat is beangstigend, maar geen onoverkomelijk probleem. Ook de gristenen hebben zich zo misdragen in de middeleeuwen. Aan ons de taak om de ontwikkeling van de moslims in de juiste richting wat te bespoedigen.
Voorkomen van radicalisering is het belangrijkst. Dat bereik je niet door het conflict op te zoeken.

HJdeT | 31-03-08 | 23:33

van der Ham; je bent een lulhannes. Dat hele Harlemverhaal slaat nergens op.
Harlem is beetje bij beetje opgekocht door allerlei slimme projectontwikkelaars
en die hebben er uiteindelijk een geheel andere wijk van gemaakt. Als het
aan politici als jou had gelegen was het er nog steeds een even grote teringzooi geweest als in 1976.

mark twain | 31-03-08 | 23:28

HJdeT 31-03-08 @ 22:12
-
*nogmaals... en dan alleen de volgende puntjes, omdat je imo er idd (nog) niet aan toe bent de werkelijke problematiek omtrent het islam-vraagstuk te doorzien*
-
Moslims integreren niet omdat:
-
A. Zij hun geloof serieus nemen en daarmee onze manier van samenleven zeer verwerpelijk vinden, verachten en dien ten gevolge onze vrije samenleving en democratie op den duur willen afschaffen om het in te ruilen voor de sharia en de waanzin van een islamitische samenleving. (e.a. volgens hun 'handboek onderwerping', de koran),
B. Radicale elementen binnen hun geloof hen dat beletten omdat hun geloof voorschrijft dat degene die de islam verlaat, of een ander geloof aanneemt GEDOOD dient te worden. (Laat het tot je doordringen...)
-
Verder voelt elke 'waarachtig gelovige moslim', hoe misplaatst en in welk samenwerkingsverband dan ook, zich te allen tijden superieur aan jou, ongelovige (kafir), omdat zijn geloof hem dat voorschrijft. (Laat het tot je doordringen...)
-
Tot zover.
-
*wat niet is kan nog komen*

Harby de Kafir | 31-03-08 | 23:10

HJdeT 22:35:
Volgens Hans Jansen zijn tussen de 7 en 20 % van de NL moslims geradicaliseerd. (Ik denk dat de werkelijke cijfers veel hoger liggen)
Dat zijn dan ongeveer 200.000 geradicaliseerde moslims die je aan moet pakken.
Snap je nou dat die groep niet opgepakt en bestraft wordt?

The eimer | 31-03-08 | 22:58

Karel Martel 31-03-08 @ 22:20
Ben het met je eens, radicale islam is echt fout en achterlijk. In een rechtstaat is zoiets ook niet toegestaan. Ik snap niet waarom er nooit van die idioten worden opgepakt en bestraft.
Als mijn regering mij alleen maar in een kooi gevangen kan houden in plaats van die radicalen te pakken, kies ik voor anonimiteit en niet voor publiek debat. Misschien laf, maar wel het meest praktisch.
Tegen een aanstromende trein zeg je ook niet dat ie moet stoppen, dan kun je beter van de rails springen.
Jaag je belager niet nog meer in de gordijnen, maar zorg er voor dat de overheid wel daadkrachtig optreed tegen dergelijke idioten. Pak wel alleen die idioten en niet alle moslims.

HJdeT | 31-03-08 | 22:35

HJdeT 31-03-08 @ 22:00
Laat ik het simpel houden: Voor mij ligt de schuld altijd bij de bedreiger, nooit bij de bedreigde. En als dat de manier van communiceren is bij de onderworpenen, laat dan maar zitten, sterker: rot aub op!!

Karel Martel | 31-03-08 | 22:20

Mooi Man 31-03-08 @ 20:22
Er stond 'vervelender'.
Bij nader inzien moet dat zijn: moordlustiger.

nattebever | 31-03-08 | 22:16

Nou Boris, doe d'r eens wat aan dan. Kom met een partijprogram waar eindelijk eens in staat waar het allemaal om gaan moet in NL. En nou doorzetten en volhouden ouwe rukkert, geen woorden maar daden!

Cookie v. eigen deeg | 31-03-08 | 22:13

bottehond 31-03-08 @ 22:11
Nog meer sterke argumentatie. Ik ga huilen.

HJdeT | 31-03-08 | 22:13

Harby de Kafir 31-03-08 @ 21:45
Zeg ik dat ze zielig zijn? Ik zeg alleen dat wij het integratieprobleem aan ons zelf te wijten hebben. Negeren en knuffelen van de afgelopen decenia heeft tot dit probleem geleid. Ik denk dat wij het over de problematiek eens zijn.
Ik zie echter meer in een samenwerkende oplossing dan in een conflict gerichte oplossing. Dan heb ik het ook over daadkrachtige oplossingen. Haal de kinderen zoveel mogelijk weg uit de gezinnen waar ze alleen maar naar Arabische zenders kijken. Geef ze Nederlandse, naschoolse opvang. In de vroege jeugd pak je de meeste winst. Daar gaat nu ook het meeste fout.

HJdeT | 31-03-08 | 22:12

HJdeT 31-03-08 @ 22:00

Lees de huisregels nog eensch na: "Niet voor mietjes". Over dat verdrijven:dat zijn jouw woorden, dude.Je bent een derde rangs debater. Ik ga nieuws kijken.

bottehond | 31-03-08 | 22:11

Jongens, jullie geloven maar wat jullie willen. Ten eerste ben ik er van overtuigd dat het christendom ook niet zonder geweld is opgedrongen aan de europeanen (hoeft niet altijd puur fysiek te zijn), zolang zijn we nou ook weer niet verlicht... ten tweede kan er maar één monotheïstische religie gelijk hebben dus strijd is onvermijdelijk, ten derde zie ik de mens als van nature gewelddadig, slechts beschermd door een relatief goed functionerend democratisch systeem waarin iedereen de indruk heeft vrij te zijn en een stem te hebben. Vooral dit laatste heeft sinds het internet een enorme vlucht genomen... Als het er op aankomt is er geen God, Allah of Jahweh die je beschermt, vraag dat maar aan de gemiddelde Jood om ten slotte ook nog even een halve godwin uit de kast te trekken.

knutsel | 31-03-08 | 22:07

Karel Martel 31-03-08 @ 21:45
sterk argument, ben benieuwd op welke levenservaring jij kunt varen.

HJdeT | 31-03-08 | 22:02

Karel Martel 31-03-08 @ 21:42
Je kunt kappen met je geloof en gewoon fuck you denken en je eigen weg gaan, of je kunt het aan de grote klok gaan hangen. Reken oorzaak en gevolg mee en mijn keus is duidelijk. Laat die achterlijke geitenbeffers maar zitten.
bottehond 31-03-08 @ 21:43
Sorry hoor, maar je geblaf klinkt stoer, maar raakt kant nog wal.
Lees ff goed. Ik had het niet over niet/westerlingen maar over mensen die het westers denken niet aanhangen. Dacht dat je slimmer was.
-
`Overigens ben ik voor het met wortel en tak uitroeien van de islam.`
-
Hoe had je dit zonder verdrijven in gedachten? Een ideologie de kop in drukken lukt je nooit zonder geweld. Wil je dat toch, dan kom je toch weer bij Islamitische staatsinrichting terecht.
Mag ik schelden als ´Je slaat een plee figuur´ en ´intellectueel en moreel vlieggewicht` aanmerken als opvullen van zwakke argumentatie?

HJdeT | 31-03-08 | 22:00

knutsel 21:50:
Ja, maar er wordt wel behoorlijk tegengas gegeven door Ill Papa.
Die heeft tog maar fijn een moslim bekeerd tot het edele Houtjesgeloof.
Die vent moet natuurlijk wel levenslang bewaakt worden op een onbewoond eiland, maar hij doet het tog maar.
Chapoo!

The eimer | 31-03-08 | 21:57

knutsel 31-03-08 @ 21:50
Als de druk hoog oploopt, is de ontlading navenant.

Karel Martel | 31-03-08 | 21:54

Moet Wilders nu ineens alles doen?

BarneyBoner | 31-03-08 | 21:54

@ Fred V 31-03-08 @ 21:37/39

Mee eens. De vele slachtoffers gaan ook mij aan 't hart. Het doet me wel goed van die miljoenen bekeerden. Lievs voor jullie kindje

wopper | 31-03-08 | 21:52

Ach Fred, het probleem met Jezus is dat die vredelievende hippie geen partij is voor bloeddorstige deaudscultusaanhangers. Komt nog bij dat het recht op geloof in een sprookjesfiguur belangrijker geacht wordt dan de problemen die de twee geloven bij elkaar veroorzaken. Je kunt nog beter teruggrijpen op de heldhaftigheid van de oude Grieken of de strijdlust van de Germanen. Alsof de mens van nature geneigd is tot grristendom, ik dacht het toch niet, daar is hij veel te gewelddadig voor of zoals ik laatst ergens las: als de vlam in Europa écht in de pan slaat staan de Amerikanen bij Normandie de vluchtende moslims in boten te laden om een massale genocide een halt toe te roepen. De tolerantiegrens is al lang geleden bereikt.

knutsel | 31-03-08 | 21:50

bottehond 31-03-08 @ 21:43

Ik denk dat HJdeT gisteren 17 is geworden.

Gefeliciteerd jongen !!

Karel Martel | 31-03-08 | 21:45

HJdeT 31-03-08 @ 21:32
ja ja, we hebben er weer één. Het ligt allemaal aan ONS: "Slap onderwijs met nul uitzicht op uitdagend werk? Geen raad weten met combinatie van strenge opvoeding en losbandige maatschappij?
Niet elke moslim is een radicale moslim. Elke moslim wordt een radicale moslim als je hem maar genoeg de hoek in trapt.""
-
WAT zijn zuh tog zielugh he, HJdeT, die Moslims...
-
''Die bewaking hebben Ayaan en Jami te danken aan hun publiekelijk ageren tegen de Islam. Ze hadden ook gewoon een anoniem, maar westers leefpatroon kunnen aanhouden...''
-
Ik geef het op; wat @ bottehond zegt.
-
*ziende blind en horende doof*

Harby de Kafir | 31-03-08 | 21:45

Fred V 31-03-08 @ 21:41

Yo, Fred! Bas van der Vlies bevestigt dat er nog christenen zijn die uit het juiste hout gesneden zijn.Enne: de doop van Magdi Alam gezien?Genieten, heur. Benedetto is okay, olé olé....

bottehond | 31-03-08 | 21:45

HJdeT 21:32:
Realisme is dat in Zwitserland dat wel mogelijk is.
Dat slappe onderwijs is het product van de linksche knuffelaars.
Vraag dat maar aan Tichelaar. die vond dat iedere rifbewoner een hogere opleiding moest kunnen volgen. Daarvoor moest wel het onderwijs degraderen tot het absolute nulpeil. Dat feit is door een recent onderzoek van ene Dijsselbloem aangetoond. Weet je nog?
Onze maatschappij zou losbandig zijn. Waarom zijn hier dan zo,n vloot islamieten? Waarom gaan ze dan niet terug naar hun ideale islamitische helleholen?
Ook is aangetoond dat allochtonenkinderen totaal niet thuis worden opgevoed, getuige de misdaadcijfers onder die groep.
Waar heb je het allemaal over?

The eimer | 31-03-08 | 21:44

HJdeT 31-03-08 @ 21:39

Wrong again. Typisch voor een Gutmensch om heeeeel veel in te vullen. Ik ben niet voor het verdrijven van ongelovigen en al helemaal niet voor het verdrijven van niet westerlingen. Grappig dat je met je post bevestigt dat je een intellectueel en moreel vlieggewicht bent. Bovendien: al zou het zo zijn... ik voel me niet beter dan een moslim. Hun sekte staat echter voor een geheel andere staatsinrichting en mores dan ik. En omdat het "Us or them" is is de keuze voor mij eenvoudig als het er op aan komt.
Overigens ben ik voor het met wortel en tak uitroeien van de islam. Wist je dat de moslimbroeders rekenen in termijnen van zeker 50 jaar? Stemt tot nadenken, dus begin daar eindelijk eens mee. Je slaat een pleefiguur.

bottehond | 31-03-08 | 21:43

HJdeT 31-03-08 @ 21:32 :
Die bewaking hebben Ayaan en Jami te danken aan hun publiekelijk ageren tegen de Islam. Ze hadden ook gewoon een anoniem, maar westers leefpatroon kunnen aanhouden.

Heb jij wel eens van oorzaak en gevolg gehoord?

Karel Martel | 31-03-08 | 21:42

HJdeT 31-03-08 @ 21:39

Bottehond snijdt niemand het hoofd af en wil niemand doden.

Fred V | 31-03-08 | 21:41

The eimer 31-03-08 @ 21:23
Beter lezen, de problemen moeten worden opgelost. Dat doe je niet door conflicten te scheppen, maar door cooperatie.
~~
bottehond 31-03-08 @ 21:25
Jij geeft voorkeur aan radicaal Islamitisch denken (verdrijf de ongelovige niet-westerlingen) boven het westers denken als het gaat om de ideologische strijd. In dat geval ben je geen haar beter dan een radicale moslim. Pot verwijt de ketel.

HJdeT | 31-03-08 | 21:39

- gaat nu zijn kleine dochtertje de fles geven -

Fred V | 31-03-08 | 21:39

wopper

De islam is een fascistisch gedachtengoed en wordt hier gefaciliteerd. Dat moet eens ophouden. Wel realiseer ik me dat er onder moslims ook veel mensen zijn die God echt zoeken. Als deze mensen tot geloof in de redding van Jezus komen, worden ze bedreigd of erger. Ik zie moslims als dader maar velen van hen zie ik als slachtoffer.

Mohammed kan naar mijn mening nooit een boodschapper van God zijn. Jezus komt veel overtuigender over. Hij gaf zijn leven voor ons allemaal en offerde zichzelf op, Dit kunnen we van Mohammed niet zeggen. Die maakt van God een achterlijke brute 'maangod'. In mijn ogen is dit godslastering en dus is de islam in mijn ogen ook nog eens, naast een fascistisch, een godslasterend en misleidend boek.

Fred V | 31-03-08 | 21:37

Harby de Kafir 31-03-08 @ 21:19
Wat noem jij kans op integreren? Slap onderwijs met nul uitzicht op uitdagend werk? Geen raad weten met combinatie van strenge opvoeding en losbandige maatschappij?
Niet elke moslim is een radicale moslim. Elke moslim wordt een radicale moslim als je hem maar genoeg de hoek in trapt.
~~
Die bewaking hebben Ayaan en Jami te danken aan hun publiekelijk ageren tegen de Islam. Ze hadden ook gewoon een anoniem, maar westers leefpatroon kunnen aanhouden.
~~
Hoe kun je in NL geboren mensen met een NL paspoort remigreren naar plaats van herkomst? Lekker makkelijke oplossing, maar allezns realistisch.
~~
at Willem H. 31-03-08 @ 21:16
doe ik elke nacht.

HJdeT | 31-03-08 | 21:32

bottehond 21:28:
Morgen krijgt Wilders te horen dat hij op alle fronten gelijk heeft, maar het nooit zal krijgen.
Lang leve de parlementaire democratie.

The eimer | 31-03-08 | 21:32

Laten we het onder ogen zien, dimmies als Boris nemen je alleen serieus als je bereid bent geweld te plegen.

Miretra | 31-03-08 | 21:31

Boris, allereerst hulde voor je initiatiefwet, naast de roep om bescherming van Ayaan de enige actie in het parlement dit jaar die mij wel kon bekoren. Verder hoor ik van jou en sommige van je collega's erg verstandige dingen, maar dan komt je baasje P langs en die verpest het weer. Net zoals LJB in de vorige periode, waar halen jullie die malloten toch vandaan? En het waarom (en ik spreek hier uit ervaring) ligt niet alleen aan de bureaucratie, op lokaal niveau zorgen politieke belangen ervoor, dat de boel versnipperd blijft. Schuldigen komen meestal uit de sociaaldemocratische hoek, maar ook uit GL en het CDA.

sjaakdeslinksesul | 31-03-08 | 21:30

The eimer 31-03-08 @ 21:23

Ignaorance is bliss..... Voor HJdT dan. Die kan het allemaal niet aan. Laat hem maar met rust. Veel Nederlanders hebben gewoon nog wat tijd nodig. De teller staat op 44 %. We zijn aardig op de goede weg.

bottehond | 31-03-08 | 21:28

Angst is een slechte raadgever.

HJdeT 31-03-08 @ 21:10

Welke angst bedoel je? Overigens is ignorance een nog veel slechtere raadgever. AIVD rapport gelezen lately? Arthur van Amerongen wellicht?
U is erg mainstream en klaarblijkelijk iemand die zijn hoogdravende mening baseert op onkunde en naief westersch denken.

bottehond | 31-03-08 | 21:25

@ Fred V 31-03-08 @ 21:14

Niet alleen D666. Bijna alle clubs. Heb je de docu 'What The West Needs to Know' uit 2006 al gezien? Zo nee, bekijk 'm eens (ruim anderhalf uur). Het doel is de wereldmaatschappij. Alle middelen zijn geoorloofd. Dit systeem moet worden uitgeroeid

wopper | 31-03-08 | 21:24

HJde T 21:19:
Zie comment Harby de Kafir.
Of wil je problemen verder uit de pan laten rijzen?
En in wiens belang zou dat dan moeten?

The eimer | 31-03-08 | 21:23

Nashwan 31-03-08 @ 21:07

Kijk naar de link van Pauw en Pauw zou ik zeggen. Dát is wat d66 vindt van de cultus des doods. Kritiek op Iran is niet hetzelfde als islamkritiek, je weet tog?

bottehond | 31-03-08 | 21:23

The eimer 31-03-08 @ 21:14
Welke oplossing draag jij aan? Ik hoor je alleen maar problemen benoemen.

HJdeT | 31-03-08 | 21:19

HJdeT 31-03-08 @ 21:02
-
Hoe wil jij mensen integreren, die al jaren alle kans hebben gekregen om te integreren, maar dat niet doen omdat de radicale elementen binnen hun geloof - die geheel volgens hun spoorboekje, de koran, de wereld onder de sharia willen brengen- hen dat beletten middels de binnen de islam bekende instrumenten als onderwerping, onderdrukking en terreur?
-
Mensen als Ayaan en Eshan Jami hebben de MOED gehad uit het 'doolhof van de waanzin' te stappen en betalen daar nu een zeer hoge prijs voor. 24/7 bewaking, hun leven niet meer zeker...
-
Een remigratie beleid dat er op gericht is de mensen die hier niet willen integreren en mensen die hun geloofsgenoten beletten te integreren naar het land van herkomst te begeleiden en financieel te ondersteunen (geef het maar handen en voeten) heeft helemaal niets met het begrip deportatie te maken.
-
Gebruiken?

Harby de Kafir | 31-03-08 | 21:19

Met name Surinamers en Antillianen zien dit als de bevestiging dat zij er helemaal niet toedoen. Voor hen is de promotie van Aboutaleb het resultaat capitulatie van de schijterige autochtonen voor de met messen zwaaiende en bommenleggende Islamieten. In die kringen heeft men het helemaal gehad met ‘die hoofddoekjes’ en ‘mannen in lange jurken’.

Interesse? Zie: allochtonen.web-log.nl/allochtonen/200...

Wordt nog gezellug in 020...

Karel Martel | 31-03-08 | 21:17

"geen enkele bedreiging"?! Slaap lekker!

Willem H. | 31-03-08 | 21:16

HJdeT 31-03-08 @ 21:10

Mee eens, bang ben ik niet voor ze. Wel wordt mijn vrouw in haar werk als reintegratieconsulente vaak voor blonde hoer uitgemaakt door onze islamitische medelander.

Fred V | 31-03-08 | 21:16

Balsaq 31-03-08 @ 21:14
Lekker optijd piet
Uitgegeven: 31 maart 2008 16:18

HJdeT | 31-03-08 | 21:15

wopper 31-03-08 @ 21:01

Ik weet niet wat de toekomst van NL wordt. Wel zal de islam heersen als het ligt aan de huidige regering. Het is zo dat veel moslims zich bekeren tot het christendom, en dat is natuurlijk de beste zaak die ik me kan voorstellen.

Wat ik vreemd vind, en dat vind ik met bottehond, is dat d66 altijd christenen beledigd heeft en de islam de ruimte wil geven. D66 is de meest hypocriete partij die er is.

Fred V | 31-03-08 | 21:14

Linkse Zakkenvuller 20:47;
Dat is niet relevant.
Wel relevant is dat het spinsel van Boris van iedere van iedere realiteitszin ontbreekt. Hij is typisch het product van een partij die in het verleden los van de samenleving stond en eindigde in totale chaos en verdwazing.
Om nog eenigszins in beeld te blijven wordt er nu vals gedweept met het multicullisme in de hoop te overleven.
Zelfs een van der Ham zal zich moeten afvragen of dat de redding van zijn partij zal betekenen. Getuige de glijvlucht van de PvdI over dit heikele onderwerp geef ik zijn partij geen schijn van kans .

The eimer | 31-03-08 | 21:14

@ blawablawa 31-03-08 @ 21:10

Christendom behelst meer dan katholieken.
Hup, terug onder je steen

wopper | 31-03-08 | 21:14

Zeg Boris,

Ga eens parlementair onderzoeken wat die mislukte integratie van de afgelopen jaren heeft gekost en nog steeds jaarlijks kost. Suggestie: het grootste zwarte gat van onze belastingcenten c.q. euro's

Gradus Grafhengst | 31-03-08 | 21:13

@widtvoet... 31-03-08 @ 18:11
Haastige spoed is zelden goed..

De God van Empel | 31-03-08 | 21:12

Op dinsdagmiddag zitten ze met hun handen in het haar in de kamer, behalve Sp Marijnisse dan, die heeft geen haar. Want wat valt GW nou te verwijten Ongetwijfeld was men van plan met een heleboel mitsen en maren te komen tav de film. Echter nu het blijkt dat, helaas door velen verweten maar hoe slim, het slechts bestaande 'journaalstukjes' zijn achter mekaar geplakt, tja wat zal men GW dan es voor de voeten werpen?
Ik dnek dat het wordt: PVV obstrueert gang van zaken in prachtwijken...

Zuster01 | 31-03-08 | 21:12

Willem H. 31-03-08 @ 20:53
Dagelijks fiets ik 2 maal door de Haagse schilderswijk en transvaal waar mijn huis woont. Ik zie geen enkele bedreiging hier. Ok, er lopen fanatieke hakbars hier door de straat, maar om nu te zeggen dat mijn broek direct vol heb. Ze bijten niet hoor. Zelfs mijn vriendin durft hier in haar eentje over straat.
Angst is een slechte raadgever.

HJdeT | 31-03-08 | 21:10

Leg dat selectieve eens uit als je wil bottehond. Boris is in het stuk dat jij herhaalt toch juist kritisch op de fundamentalisten in Iran of niet soms ? Daarnaast lijkt mij een kritische houding op de behandeling van Ayaan door Nederland toch ook wel op zijn plaats.

Nashwan | 31-03-08 | 21:07

"Grote politiek is wat Nederland nu nodig heeft, nadat uitgerekend het centrum decennia lang iedere hervorming van ons politieke systeem succesvol heeft gesaboteerd en geblokkeerd. De nu zo noodzakelijke hervormingen vereisen dat men zich oriënteert op wat juist buiten het centrum leeft. Vonhoff vergist zich daarom wanneer hij zegt dat Nederland 'vanuit het midden moet worden bestuurd'. Nee, het is andersom: ons land moet naar het midden toe bestuurd worden."
Geschiedfilosoof Frank Ankersmit in de Volkskrant van 3 november 2007.
-
Lees je mee Boris Hussein Obama?
Jullie hebben het verneukt toen jullie mee mochten spelen met de grote jongens, jullie hebben je kans gehad en zouden er nooit meer één moeten krijgen.
Pak je zooi in, die van het koe-oogige ventje ook, en opbokken!

-LoKi- | 31-03-08 | 21:04

bottehond 31-03-08 @ 20:56
Mee eens!

Dommelsch | 31-03-08 | 21:03

at Harby de Kafir 31-03-08 @ 20:48
Met oorlog bedoel ik niet perse WOII en jij begint over NSB´ers.
Ik ben niet bereid een knieval te maken, wat voorknieval zie jij voor je?
We hebben in Nederland een probleem dat we zelf hebben veroorzaakt.
In de jaren 60 en 70 hebben we veel Turken en Marokkanen Nederland binnen gelaten. Ze hebben voor ons gewerkt en het was leuk grappen maken over hun stuntelige spraakgebrek. Nu integratie niet is gelukt zitten we met de gebakken peren.
Met het oog op de door jou aangehaalde historie zijn deportaties not done. Door laten sudderen maakt het alleen maar erger. Door die mensen geen kans te bieden op integreren los je het probleem niet op.
Als die mensen een goede opleiding hebben zullen ze minder snel achter die simpele Islam toestanden aanlopen. Zie mensen als Ayaan en Eshan Jami.
Kwestie van investeren in een stevig sociaal economisch land. We kunnen hen nog goed gebruiken als de babyboomers naar het rusthuis trekken.

HJdeT | 31-03-08 | 21:02

@ Fred V 31-03-08 @ 20:41

Welnee, dat lijkt maar zo. De bloedcult is wereldwijd aan 't instorten. Miljoenen mossels bekeren zich ieder jaar tot het christendom (atheïst/agnost worden kunnen de meesten nog niet aan), maar dat wordt onder het tapijt gehouden.
Beetje meer fiducie Fred!
Deaudt a/d bloedcult

wopper | 31-03-08 | 21:01

@ bottehond 31-03-08 @ 20:56

Ook jouw mening blijft maar een mening, gelukkig maar..

Linkse Zakkenvuller | 31-03-08 | 20:59

Zou het niet zinniger zijn om de fractievoorzitters te laten discussieren over het wetsartikel 'godslastering' of over de uitzetting van Mehdi Kazemi, de homoseksuele asielzoeker die gevaar loopt naar het fundamentalitische Iran terug te moeten? Waarom horen we Wilders dáár nou nooit over? Te druk met youtube af te struinen zeker, waardoor hij dit soort concreet leed niet meer ziet?

Boris van der Ham | 31-03-08 | 17:57

D66 parasiteert op Wilders, dus don't bite the hand that feeds you, Boris. Jullie religiekritiek is opzichtig selectiefen denk niet dat de Burger daar in trapt. Anti gristenen (die doen toch niets terug) en pro doodscultus. Fraai, heur! Goedkoop scoren doe je maar bij de Lidl. De gemiddelde reaguurder lacht jullie vierkant uit, denk ik.
Je baas het kereltje werd overigens even goed te grazen genomen van de week bij Pauw en Pauw. Goedkoop scoort misschien bij de zich weldenkend wanende dromenlandachterban van jullie partij, maar in de echte wereld zijn jullie zo'n beetje de lafste en meest hypocriete partij geworden.
Het kereltje schreeuwt moord en brand over Ayaan en kwaakt met een scheef koeienoog naar de peilingen anti Wilders praatjes van HAVO 4 niveau. En dat terwijl Ayaan de oorlog verklaart aan de HELE islam, met alle middelen. Dan lijkt Wilders mij toch vrij soft.
Voor de liefhebbers de link naar de uitzending. Weet iedereen gelijk weer wat een holle vatenpartijtje de voormalige trots van denkend Nederland is geworden onder genocide-ontkenning- faciliteerder Pechtold. Tsssssss......

pauwenwitteman.vara.nl/uitzending.php?...
(Ook op de dumpert)

bottehond | 31-03-08 | 20:56

@HJdeT 31-03-08 20:40: "Jij schijt zeven kleuren voor de radicale Islam" ... euh jaha! Ik begrijp uw algemene argument over het te makkelijke gebruik van WOII termen, maar zeven kleuren schijten zou u ook eens moeten doen!

Willem H. | 31-03-08 | 20:53

@modahfokah 31-03-08 @ 20:49

een beetje muis is een grijze muis.... er eentje aan de rooie geeft

modahfokah | 31-03-08 | 20:52

@Gradus Grafhengst 31-03-08 @ 20:40

Als je het de hele dag over koetjes en kalfjes kan hebben dan gebeurd er nix word er weer op je gestemd en blijft de geldkraan lekker stromen.. stel je voor dat we is iets doorpakken of ergens gepassioneerd een mening over hebben nee vergaderingetje memo-tje werkbezoekje.. lekker grijse muizen tis allemaal eigenbelang..

modahfokah | 31-03-08 | 20:49

Dus GS is D66!!

bollearie | 31-03-08 | 20:49

HJdeT 31-03-08 @ 20:40
-
Jij haalt het begrip oorlog erbij en stelt de keuzes, zwart-wit. Of samenwerken, of oorlog en daarbij ben je bereid knieval na knieval te maken

Wie moet er eigelijk met wie gaan samenwerken in jou 'oplossings strategie' van 'aanpakken' en 'doorpakken'?

*Over wie hier werkelijk zeven kleuren schijt zullen we het verder maar niet hebben*

Harby de Kafir | 31-03-08 | 20:48

The eimer 31-03-08 @ 20:44
Ben jij de verpersoonlijking van GeenStijl? Of is arrogantie iets wat je siert?

Linkse Zakkenvuller | 31-03-08 | 20:47

Leuk stukje hoor en daarbij nog een paar fraaie en inzichtgevende reaguursels. Toch blijft die ene vraag maar hangen: waarom zijn onze achtereenvolgende kabinetten tot niet meer in staat dan het plakken van snel loslatende pleistertjes, het uitgeven van veel geld aan parasiterende clubjes quartaire sector "werkers" en het steeds weer produceren van de volgende natte scheet?

Prachtwijken, my ass. het enige succes was Enschede - en daar had men het vóór muts Vogelaar zelf al opgepakt, alleen kwam Ella het succes nog even voor het NOS hoernaal voor zichzelf opeisen.

Een meisje van drie dat voor de fanfare uitrent en roept dat ze achter haar aan lopen.

En zo gaat het steeds, je kunt het aan zien komen. Een succesvolle (.....) aanpak uit een ander land, met een andere demografie, andere geografie en andere cultuur willen copiëren. En als het dan niet lukt, gooien we er een paar dure adviseurs tegenaan om aan de Kamer uit te legen dat het toch een goed idee was.

Tuurlijk. Alles liever dan toegeven dat het de bestuurderen van Nederland echt geen zak, maar dan ook echt geen zak interesseert of er iets wordt opgelost. Het gaat om de zetels. Maakt niet uit hoor, visie - als het maar zetels oplevert.

Dus blijft de macht versnipperd. Dus is Nederland niet in staat om problemen aan te pakken. Alleen maar om ze te beheren. De nadagen van Rome, maar dan op heel kleine schaal.

Spullen pakken, omkijken met een traan en opnieuw beginnen. Elders.

vraagstaart | 31-03-08 | 20:46

The eimer 31-03-08 @ 20:44
Wie schrijft die blijft.

Elisabeth2 | 31-03-08 | 20:46

widtvoet 20:34:
In ieder geval heeft Borisje nu enig idee,, wat er onder de bevolking leeft,,
Dat wist hij natuurlijk allang, maar dat zal hem een worst zijn omdat zijn belangen onze belangen niet zijn.
Daarom snap ik niet waarom hij nog steeds op G.S. schrijft.

The eimer | 31-03-08 | 20:44

Islam will rule!

Fred V | 31-03-08 | 20:41

Toch een beetje jammer, zo'n heameau (lees= lieve jonge) uit het midden (no offence). Het is allemaal zo gezapig.
Waar is de tijd van van Bommel en Wilders als stukjesschrijverts gebleven.
Polarisatie roept discussie op, niet pappen en nat houden.

De realiteit is dat je een Wilders nog hebt in NL om de achterlijkheid van een religie op de agenda te plaatsen, al probeert politiek correct NL het weer over koetjes en kalfjes te hebben.

Gradus Grafhengst | 31-03-08 | 20:40

at Harby de Kafir 31-03-08 @ 20:33
Slap hoor, direct WOII er weer bij halen. Gebrek aan argumenten? Volgens mij ben jij de angsthaas. Jij schijt zeven kleuren voor de radicale Islam. In paniek verlaag jij je tot rascistische uitspraken en vooroordelen. Blijf helder denken vriend, want aan kippen zonder kop hebben we niet zoveel.
Wat betreft de keus tussen samenwerken of conflict, lees On the origin of Virtue maar eens van Matt Ridley.

at widtvoet... 31-03-08 @ 20:34
Als het maar iets zinnigs is.

HJdeT | 31-03-08 | 20:40

Harby de Kafir 31-03-08 @ 20:33
Mensen met een andere mening als NSB'er bestempelen is zóóó kansloos, linkschmensen praktijken om een discussie op de man te spelen in plaats van op inhoud, zwaktebod, lutser..

Linkse Zakkenvuller | 31-03-08 | 20:39

OT

Jami ziet af van de tekenfilm. Zover is het al gekomen. De knul vreest voor zijn leven en luistert daarom naar Hirsch en Van den Broek. "De overheid kan mij niet beschermen", aldus de jonge held. Volgens Jami heeft Iran enorme druk uitgeoefend. Ahmadinnejad en de barbaarsche hordes zijn dus al de baas in Nederland. Benieuwd wat de volgende knieval zal zijn. Homosensualiteit verbieden of uit het straatbeeld verbannen?

bottehond | 31-03-08 | 20:38

Zelfs Gij, Boris!

Politicus pur sang?

Beloon de leraar en zijn leerlingen zullen geduldig zijn,

Bestraf het volk en hun politici worden angstig.

Cheers Boris

cor9112 | 31-03-08 | 20:37

Boris, je vergeet dat er in Harlem eerst zero-tolerance werd ingesteld waarbij de politie ongestraft mocht beslissen of er op criminele geschoten danwel ingeslagen werd, dat opgepakte drugsdealers zonder tussenkomst van rechters door agenten half lam geslagen mochten worden, dat scholen, kerken, juristen en reclasering gedwongen werden om zeer cooperatief te zijn met de politie, enz.

Pas toen het tuig uit de straten en in de scholen geslagen was, pas toen werd jouw mooie wonder programma opgestart. Nog steeds is zero-tolerance de drijvende kracht achter het wonder van Harlem en nauwelijks de vele miljarden die door de deelnemers in het project gepompt zijn.

In NL zal de parasitaire industrie, met zijn vele goed betaalde (bij)banen voor al dan niet mislukte politici, zich niet zo gemakkelijk gewonnen geven. De aglomeratie New York heeft voor haar18 miljoen inwoners slechts 42 politici, NL heeft voor 16,5 miljoen inwoners ca. 12.000 zelf verheven minkukels met veel te grote ego's waaronder Boris wegkijker van der Ham

Prof. Dr. F.A. Hayek | 31-03-08 | 20:37

Waarom kan dat in nederland niet?? Omdat wij met allochtoontjes opgescheept zitten die helemaal niet willen werken en niks kunnen. Op straat verdien je veel makkelijker je bmw bijmekaar.

Zou jij wel willen he boris, 1 begelijder op de 3 leerlingen die niet deugen, dan kan je mooi je hele familie aan een soebsidiebaantje brengen.

En die Iranier, is dat wel een echte homo boris? Heeft ie ook een grote anus of doet ie alsof om aan een uitkering te komen. En als wij hem ook afwijzen gaat ie dan naar duitsland of belgie om het daar te proberen aan een paspoortje te komen?

pieter88552137 | 31-03-08 | 20:37

Lees je even mee Boris?
.
Vader schiet dochter dood
.
AMSTERDAM - Een Saoedische vrouw die via het internet sprak met een man is vanwege die reden door haar vader doodgeschoten.
Haar vader kwam erachter dat ze chatte via de sociale netwerksite Facebook. De vader sloeg haar eerst in elkaar en schoot haar vervolgens dood.

Naar aanleiding van deze kwestie pleit de Arabische website Al-Arabiya.net voor het 'openbreken' van datingsites. Een Saoedische predikant noemt het "een vrijgeleide voor lustgevoelens waar best tegen opgetreden mag worden om sociale 'onvrede' tegen te gaan". Want "de vrouwen plaatsen er sexy foto's van zichzelf en gedragen zich slecht."

Het Laatste Nieuws citeert een 27-jarige Saoedische Facebook-gebruikster die hier recht tegenin gaat. "Ik ken genoeg meisjes die online romances beleven met mannen die ze nog nooit van hun leven in het echt gezien hebben", aldus de anonieme afzender. Volgens haar wordt Facebook ook gebruikt om discussies te houden over vrouwen- en mensenrechten en om te protesteren. "Iets wat we op straat niet kunnen doen", zegt de vrouw.

rokershoest | 31-03-08 | 20:36

@The eimer, @Duplodus en @HJdeT,

Tikken doeK helaas niet snel genoeg om een 20:32 reaguursel te smeden. Bij deze dan maar de hoop dat dalijk ook vroeg genoeg mag zijn.

*verplichtingen elders niet verzaakt*

widtvoet... | 31-03-08 | 20:34

HJdeT 31-03-08 @ 20:26
-
Ik geloof je niet, zowaar ik Harby de Kafir heet, laffe angsthaas! Je klinkt verdomme als een NSB'er... "Geloof me, samenwerken is echt beter dan oorlog." Godnondeju, flikker op man!

Harby de Kafir | 31-03-08 | 20:33

Het lijkt niet te gaan luKKKen.. Boris is een subliminale racist!!!

Linkse Zakkenvuller | 31-03-08 | 20:31

The eimer 31-03-08 @ 20:22
-
Tsja... gelukkig zit ik zo niet in elkaar.

Harby de Kafir | 31-03-08 | 20:29

@Elisabeth2 31-03-08 @ 20:22

verkijk je niet op het gebruik van een whiteboard iesehlaztug

modahfokah | 31-03-08 | 20:29

Hé Boris, schau dies' mal an: "CO2 hat einen Anteil von nur 0.03% an der Atmosphäre (laut Wiki) und der Mensch trägt dazu nur 5% bei (laut UNO Klimabericht), also nur 0.0015%. Dieser winzige Anteil an der Luft soll das Klima verändern? Schwachsinn!!!

Die Behauptung der Klimahysteriker, das CO2 vom Menschen erwärmt das Klima ist genau so absurd wie die Behauptung, wenn wir ins Meer pinkeln dann erwärmt sich der Ozean." Also sprach Freeman. Quelle: alles-schallundrauch.blogspot.com - Misschien een leuk item voor een parlementaire enquete?

Arnolduszelf | 31-03-08 | 20:27

@kudtjepikandijvie 31-03-08 @ 20:19
Da's ook een mening. En dat mag best hoor.

Chiant | 31-03-08 | 20:27

heb ik dit niet al eerder gelezen..?

Goisz | 31-03-08 | 20:27

@ Harby de Kafir 31-03-08 @ 20:18
Flink doorpakken is wat anders dan pappen en nat houden. Bovendien, het beleid was niet pappen en nat houden, maar gewoon keiharde desinteresse en onwil. Nu zitten we met de gebakken peren.
Nu aanpakken is de enige manier. Samen met die mensen leven we in Nederland. Geloof me, samenwerken is echt beter dan oorlog.

HJdeT | 31-03-08 | 20:26

@Boris
En het beleid van Rudy Giuliani zou daar h-e-l-e-m-a-a-l NIETS mee te maken hebben? Of staat het succes van Harlem wellicht niet op zichzelf?

Chiant | 31-03-08 | 20:25

Of was dat nog onder een Balkende-kabinet?

JP Balkenbrij | 31-03-08 | 20:22

Harby de Kafir 20:18:
Nou, je hebt het daarnet gehoord op de Staatsteevee.
Van die 10.000 den liegende assielzoekers hebben er maar 150 een job.
De rest zit in de bijstand en blijft daar. Voor eeuwig.
Enne, stop maar met rekenen, anders wordt je nog sucidaal.

The eimer | 31-03-08 | 20:22

@ widtvoet... 31-03-08 @ 20:12
Ik herhaal mijn vraag nog maar eens, waar zie jij dergelijke praktijken? Ik woon midden in Den Haag Gaza en kan hier prima over straat. Ik lees nergens haatzaaiende kreten en ja, ik kan wel lezen en ben niet blind. Ik zie ook dat de integratie niet goed loopt, maar al die shit die jij hier opnoemt is echt overdreven.
Ik ben benieuwd waar jij woont, waar jij jou feitelijke informatie vandaan haalt. Ik kan mij niet aan het idee onttrekken dat jij slechts je onderbuik uitbraakt.

HJdeT | 31-03-08 | 20:22

kudtjepikandijvie 31-03-08 @ 20:19
Ben jij raar, of raar?

Elisabeth2 | 31-03-08 | 20:22

Vraagje?

Kan de Nattebever zich nog wat sneller voortplanten?
Denk nog even aan zijn opmerking : dat de toekomstige zoon nog erger is dan zijn vader.

Je stukje is mij uit het hart gegrepen.

Mooi Man | 31-03-08 | 20:22

Go Boris! Boris is onze leider! Boris for President!
-
Of mag dat hier op GS alleen over Geert geroepen worden?
-
Vragen...

Linkse Zakkenvuller | 31-03-08 | 20:21

Waarom brede projecten in Nederland niet kunnen? Omdat geen enkele persoonlijke of politieke agenda daarmee geholpen is. Elke politicus of beleidsmaker denkt: zonde van je tijd. En alsof D66, onders Paars leverancier van de minister van grote stedenbeleid, wat dit betreft het onderste uit de kast heeft gehaald. Ja Boris, oppositie voeren is makkelijk nietwaar.

JP Balkenbrij | 31-03-08 | 20:21

ik stel voor een gekozen burgemeester, lees: imam, in iedere prachtwijk. D66 ole ole ole!

Patrick Zweedsey | 31-03-08 | 20:20

meer geld voor het onderwijs? hilarisch. ik zag op tv een lerares die aan een interview meedeed in haar eigen lokaal. ze had het over te weinig geld, maar op de achtergrond hing zo'n whiteboard. ik dacht hoe krijg je het je bek uit, stom teringwijf. toevallig genoeg wordt er op de school mijn zoon ook geinvesteerd in zulke whiteboards en zo te horen is dat de meest kansloze investering ooit. leraren weten niet hoe ze goed met zo'n bord om moeten gaan en daarmee is de toegevoegde waarde niet 0 maar -10. het wordt nog leuker, het is de bedoeling dat het overgrote deel van de lokalen zo'n bord krijgen. en dat is nog niet alles, de leraren met zo'n bord in het lokaal waren ook nog gaan staken.

ik zeg geef dat onderwijs maar eens wat minder geld, misschien dat ze dan leren er mee om te gaan.

kudtjepikandijvie | 31-03-08 | 20:19

HJdeT 31-03-08 @ 20:14
-
Dus hoeveel wil jij, boven op die honderden miljarden die we de afgelopen 35 jaar gestoken hebben in 'het bieden van kansen', de komende jaren uit gaan geven aan het pappen en nathouden, huh? 10.000.0000.000....100.000.000.000 ?

Harby de Kafir | 31-03-08 | 20:18

@ NoMinister 31-03-08 @ 20:14

Had 't al voorspeld. De druk is te hoog.. indachtig dat uitgelekte stukje. Moet een hele opluchting zijn veur 't kabbelnet. Enfin, morgen vanaf 15.30 uur debat. Dat wordt paalvuurwerk

wopper | 31-03-08 | 20:18

widtvoet 20:12:
Prima zo.
Laat die Boris nou maar fijn uitsnurken in zijn blauwe stoeltje, zijn anderhalve ton opstrijken en ons hier niet meer lastigvallen met zijn dommepraat.
Dat is alleen maar slecht voor onze bloeddruk en ons humeur.

The eimer | 31-03-08 | 20:17

-weggejorist-

Naga | 31-03-08 | 20:15

wopper 31-03-08 @ 20:06

Jammer. Moest wel al heel erg lachen om stukje dat uitlekte...

NoMinister | 31-03-08 | 20:14

@ Harby de Kafir 31-03-08 @ 20:04
Mensen in de kansenwijken de maatschappij uit trappen zal hen alleen maar meer in de handen van deze radicale idioten drijven.
Kansen bieden is de oplossing, kansen afpakken leidt tot oorlog en ellende (again, zie Israel/Palestina.

HJdeT | 31-03-08 | 20:14

ad. @widtvoet 19:36

Wil je horen over de buitenruimte waar je geen Nederlands meer hoort, waar je de dope in gebrekkig inheems/frans/engels op menig straathoek krijgt opgedrongen, waar je eelt kweekt op je knokkels wanneer je vriendin of vrouw nutijds met een rokje de straat nog op durft, waar het lijkt of er niemand werkt en je op een doordeweekse dag 's middags volop beroepsbevolking ziet hangen, waar je 's avonds van de stoep gedrukt wordt door groepen in 't arabisch tegen eenieder scheldende juniorbendes, waar je met regelmaat luidkeels opgeroepen wordt tot gebed richting 't oosten, waar de straten vol zijn van sluier, hoofddoek, kinderwagen en baardjurk, waar de teksten op de winkelruiten louter in buitenlandse talen worden geschilderd, waar geen balkon zonder schotel is, waar viadukten, doorgangen, dode muren en stations permanent ondergekladderd zijn met haatslogans tegen 0031 of Nederlanders in 't algemeen...

Of wil je horen over wat er op scholen gebeurt, in ziekenhuizen, op gemeentekantoren, binnen overheden, hoe soepsidies geperst worden, hoe blijfsvergoeningverhaaltjes geschreven worden, hoe deals met banken zich laten maken, hoe kranten hun pagina's vullen, hoe cijfers worden geschreven, hoe er wordt nedergeschaald...

Dit is niet licht meer te keren. Dit is de peutertijd van een nieuwe orde.

widtvoet... | 31-03-08 | 20:12

Het nieuwe nederlandse volkslied komt van Leen: "Walk on people, walk on people, there's nothing on the hand yeeh yeeh yeeh"

penis-aqua-rosA | 31-03-08 | 20:10

@pronto 31-03-08 @ 20:03
Exact, zo realiseer je die prachtwijken. Platwalsen en herbouwen. Is al heel vaak heel effectief gebleken. Het enige nadeel is dat het schorriemorrie uit die wijk dan in een andere wijk terecht komt, die dan razendsnel bergafwaarts gaat en de ellende zich dus gewoon verplaatst heeft. Maar de wij die opgeknapt moest worden ik dan wel gegarandeerd jaren een prachtwijk.

Stropdasje | 31-03-08 | 20:10

Wat een kutstuk. Zelfde politieke geleuter als altijd.

Neem eens wat harder stelling tegen geleuter over Fitna. Alles behalve de inhoud wordt namelijk besproken. Ook door joe, Borislieffie.

NoMinister | 31-03-08 | 20:09

@ The eimer 31-03-08 @ 20:01
Als je niet integreert wordt het alleen maar erger. De kansen in die 'mooie' wijken worden alleen maar kleiner en de inwoners zullen alleen maar sneller radicaliseren. Als je vooruitzichten kansloos zijn, zoek je naar hoop en troost die men dan vindt in een radicale vorm van een religie.
Het feit dat er in Nederland geen nieuwe nonnen meer bijkomen (ook radicale gelovigen) komt waarschijnlijk omdat het kloosterleven niet kan concurreren met de huidige verworven rechten die vrouwen nu bezitten.
Samenwerking is productiever dan oorlogvoeren. Het laatste wat je in Nederland wilt is Palestijns/Israelische toestanden.

HJdeT | 31-03-08 | 20:09

Bertus Balhaar 31-03-08 @ 20:06
-
Hallo Bertus B.!

Bertus Betonsloper | 31-03-08 | 20:08

ja ja borisje.... ga maar een flatgebouwtje opzoeken waar je straks met volledige goedkeuring van mannetje Pechtold vanaf gegooid gaat worden. Gaat flink wat troep geven. Begin eens in je eigen partij om de landverraders te elimineren. Dat is pas een goede besteding van de dinsdagmiddag

jan-lul-de-behanger | 31-03-08 | 20:08

Behalve dat de problemen totaal verschillen bent u zeker uw hotel niet uitgekomen tijdens uw snoepreisje he? U had eens zonder uw NYC-begeleiders Harlem in moeten gaan dan had u opgemerkt dat dit slechts in "pockets" effect heeft gehad. De Britten proberen het nu middels de Local Area Agreement wat ook een mislukking is.
Gewoon hard aanpakken en dan pas lullen over hulp.

Willem H. | 31-03-08 | 20:07

Als ik D'66 hoor denk ik aan Anne Frank en demoniseren. Het heeft mij altijd verbaasd dat Dijkstal niet lid is van die club. Nu moest-ie nota bene als VVD-er op de Dam Wilders tot een soort nazi bestempelen. Dat is echt het patent van D'66.

Boven het Maaiveld | 31-03-08 | 20:07

Het probleem is dat de situatie in New York totaal niet te vergelijken is met die hier in Nederland.

Weliswaar had je daar het probleem van zwarte en witte mensen in een wijk, echter die zijn nagenoeg allemaal Christelijk. Hier in NL heb je naast blank/donker gewoon het probleem van het achterlijke islam geloof dat dus nooit zonder problemen samen zal gaan met de rest.

Roepen dat we hier gewoon even de oplossingen van New York moeten copy-pasten is dus onbenullig geleuter van linkse sukkels als Boris de homo!!!!!!!!

Bertus Balhaar | 31-03-08 | 20:06

Was vandaag in Overvecht. Hebben ze zo'n finnenschotelflat gesloopt. Veelal schilderingen op die muren (van binnen) groen en rood en met zwart arabische teksten. Krijg een nog vreemder beeld dan ik al had van wat zich in die flats allemaal afspeelt.

pronto | 31-03-08 | 20:03

HJ deT 19:53:
Met je eens. Integreren met die hap doe je dus nooit en dat wordt helemaal niets. Volgens mij moet je daar ook niet aan beginnen.

The eimer | 31-03-08 | 20:01

... an SP, d66, groen links en pvda zullen tegenstemmen.

Miretra | 31-03-08 | 20:00

Ja lieve Boris, zo kan ik nog wel wat onderwerpjes opnoemen, eh.

ik zeg aktie | 31-03-08 | 19:59

Geen schooldiploma = geen geld.
knutsel 31-03-08 @ 19:47
--
Onhaalbaar, de gelijkheidsidioten v

Miretra | 31-03-08 | 19:59

vander F 31-03-08 @ 19:48
Dat was altijd een van de meest unfaire uitkeringen. Lekker lui lanterfanten na je schooltijd en dus nooit tot iets komen. Je niet willen opwerken na een kudtbaantje en ervaring opdoen.

Elisabeth2 | 31-03-08 | 19:58

Mentaliteit ! dat is concreet waar het hier om gaat.

modahfokah | 31-03-08 | 19:56

Morgen houdt Boris in de tweede kamer zijn mond dicht.

CoffeePatch | 31-03-08 | 19:54

@Bello. Behalve dan dat het wel voor iedereen duidelijk moet zijn dat het zo is... dus niet van dat wiest iek niet...

knutsel | 31-03-08 | 19:53

@ Harby de Kafir 31-03-08 @ 19:44
Woon midden in 070Gaza, steenworpafstand van de Ammezyani Assoenna moskee. Hij lijkt hier een beetje op klein Istanbul. Van integratie is weinig te merken.
Als twee vrouwen met een hoofddoek op 2e kerstdag met een verbaasd gezicht voor een gesloten supermarkt staan heeft dat niets te maken met het feit dat het moslims zijn, maar met het feit dat zij geen weet hebben van Nederlandse gebruiken.

HJdeT | 31-03-08 | 19:53

Libertas Simplex 19:45:
Laten ze eerst maar eens een wet maken dat huwelijken tussen neven en nichten verboden wordt. Dat scheelt al een slok op en borrel op onze ziektekostenpremies. Maar zelfs dat lukt niet eens.
Veronderstel dat die hele vloot eens zonder werk kwam te zitten, dat zou heel erg zijn.

The eimer | 31-03-08 | 19:52

@ widtvoet... 31-03-08 @ 19:00
Ik zie in deze column niet staan dat dit alles aan de fitna kapstok wordt gehangen... Hij maakt alleen duidelijk dat behalve loze kreten de atmosfeer in sturen en een filmpje dat een karrenvracht aan razzies verdient, zich niet bezig houdt met zaken die er toe doen of oplossingen biedt.

Verder goede column. Ben het er grotendeels wel mee eens. Al dat langs elkaar heen werken van instanties is ook vooroorlogs en moet maar eens afgelopen zijn.

Duplodus | 31-03-08 | 19:52

@knutsel 31-03-08 @ 19:47

Goed voorbeeld. Kost geen drol om te implementeren, levert alleen maar geld op en dat voordeel kan je weer steken in belastingverlaging om de brain-drain tegen te gaan en de dames en heren schoolverlaters hebben geen optie behalve ook een zinvolle bijdrage te leveren in plaats van de hele dag in de Mac te zitten en op straathoeken mensen lastig te vallen.

bello | 31-03-08 | 19:51

In 1972 a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.
-
Simpel op te lossen. Het is of dit, of Lee Towers bellen.

Stropdasje | 31-03-08 | 19:50

held

Bono | 31-03-08 | 19:50

@Elisabeth2 31-03-08 @ 19:45,
dat gebeurt her en der godzijdank niet meer vanzelf hoor.

vander F | 31-03-08 | 19:48

Wil je een maatregel? Bijstand afschaffen voor jongeren die de school niet afmaken. Geen schooldiploma = geen geld.

knutsel | 31-03-08 | 19:47

.. Aldus di. 1 april (!) Vertier ende Vermaeck; SGP die zich vanuit de oppositie moet verdedigen tegenover de Regering betreffende VvM..
Kwetsen doet pijn en is slecht voor de Zaeken.. (lol Bea..)
Moest een traan laten toen die 900.000 gematigde moslims in NL tegen de Fundamentele Islam protesteerden, laatst op het Binnenhof.. met eventuele risico op Takfir.
Jammer dat de MSM dit niet onder de aandacht brachten..

RickH | 31-03-08 | 19:46

The eimer 31-03-08 @ 19:39
Behalve dan dat ik denk dat marktkanen ook gewoon mee kunnen. Je moet ze alleen niet steeds vragen of ze nog een koekje willen en waarom ze zo boos zijn op ons.

LibertasSimplex | 31-03-08 | 19:45

GS als privé-enquete van BvdH.
Wat wil deze meneer? het plebs polsen? Even de onderbuik peilen? Vergeleken met die autitische schijthuizen in en om het torentje lijkt deze man zeer integer en verfissend, maar volgens mijn lijstje hebben juist D'66'ers de meest flexibele ruggegraten en bruin uitgeslagen tongen van het hele zooitje. Sorry Boris, maar je hebt je voornaam ook nog tegen. Dus zolang jij jezelf niet veel duidelijker distantiëert van de Draaikonten en de Principelozen hoor je er wat mij betreft helemaal bij.

Succes Jongen !!

Karel Martel | 31-03-08 | 19:45

Het feit alleen al dat schoolverlaters een bijstanduitkering krijgen. Te gek voor woorden. Er is altijd wel iets te werken ergens.

Elisabeth2 | 31-03-08 | 19:45

@ HJdeT

En ik zou wel eens willen weten op welke feiten jij jouw volgende uitspraak baseert:
-
''Het feit dat er in de kansen wijken tuig woont heeft niets te maken met de islam, alleen met mislukkende integratie.''
...

Harby de Kafir | 31-03-08 | 19:44

Harlem yeah sure,

laten we Rudolph Giuliani niet vergeten. Heeft er ook <sarcasme mode aan> iets mee te maken. <sarcasme mode uit>.
Voor spugen op straat kreeg je een knuppel in je nek en mocht je 60 dagen brommen.
Laat staan als je iets "ernstiger" deed.

Ik denk dat dat ietsjes meer impact heeft gehad op de daling van de criminaliteit dan het theeleut gedrag.

WeirJack | 31-03-08 | 19:44

@CoJones,
goed plan.
*gaat tuin sproeien al groeit er nog geen fuck*

vander F | 31-03-08 | 19:44

Elisabeth2 31-03-08 @ 19:37
Tja, als mensen jaren lang wordt voorgehouden dat ze slachtoffer zijn en vooral rechten hebben en geen plichten, dan is de kans klein dat er nog wat goeds uitkomt.
Maar als je ze door een zero-tolerance beleid zo ver krijgt dat ze alleen het eigen nest bevuilen, dan is voor de normale burgers de grootste winst al weer binnen.

Daran | 31-03-08 | 19:43

The eimer 31-03-08 @ 19:39
Ontiegenlijk eens. Hij is de zoveelste die met een vernieuwend klinkende oude hoop kansenpoep aan komt zetten. En ondertussen lopen alle oude kosten rustig door.

LibertasSimplex | 31-03-08 | 19:43

@ widtvoet... 31-03-08 @ 19:36
Ten eerste zou ik wel eens willen weten op welke feiten jij jouw volgende uitspraak baseert:
"Het water klotst niet noer meer over de schoenen, het loopt de spuigaten uit en staat ons tot de nek."
Ten tweede zou ik wel eens willen weten waar jij les in de Nederlandse taal hebt gehad.

HJdeT | 31-03-08 | 19:41

Boris, als je een succesvol project uit het buitenland wil overnemen dan moet je ook een van de belangrijkste succes factoren niet vergeten, namelijk het door Giuliani gevoerde Zero Tolerance beleid.
Ga dat nu maar eens bespreken met Job en neem je eigen theezakje maar mee.

CoffeePatch | 31-03-08 | 19:39

Libertas Simplex 19:28:
Hij heeft het over een groep mensen die niet te civiliseren zijn al zet je daar 25 hulpverleners bij, die ook dikwijls allochtoon zijn subsidieerde staatjobs hebben. Het probleem is veel groter dan Borisje schetst.
De werkeloosheid onder allochtonen is 12 % en dat in een hoogconjuctuur.
Het totale aantal schoolverlaters is 200.000 en die ontvangen allemaal een bijstandsuitkering. Dat kost meer dan 1 miljard per jaar. Dat is nog buiten de kosten van justie, politie en reclassering omdat het misdaadpercentage ongehoord hoog is onder die lieden.
Laat Borisje maar eens een kostenplaatje ophoesten wat zijn te vertroetelen doelgroep kost. Als hij dat kan, mag hij hier terugkomen.

The eimer | 31-03-08 | 19:39

Strak plan Boris, maarruhhhh, heb je er ook rekening mee gehouden dat er een alarmerend snel groeiende groep moslims is die niets anders willen dan rellen en beroepscrimineel worden? Zijn vooral marocs voor de duidelijkheid.
Daar kan je 1 op 1 begeleiding tegenaam gooien, maar het is een verloren generatie, en hun jongere broertjes gaan gegarandeerd ook aan het gas. Ze zijn TE ver heen, noem het maar beroepsdeformatie.

Pappen en nathouden werkt averechts Boris, je bent geen domme vent en ergens mag ik je wel, maar wel even met beide benen op de grond blijven en niet de zwarte bevolking uit Harlem vergelijken met de hyena' s uit Slotervaart.( en andere stadsdelen door het hele land) Appels en peren.

Doe er je voordeel mee.

bello | 31-03-08 | 19:38

Daran 31-03-08 @ 19:34
Ja, in New York hebben ze indertijd zero tolerance ingesteld en ook de manschappen beschikbaar gesteld om dat te handhaven. Desondanks bleef en blijft Harlem een no go area.

Elisabeth2 | 31-03-08 | 19:37

Yuo = yup

LibertasSimplex | 31-03-08 | 19:37

CoJoNes 31-03-08 @ 19:30
Yuo. Terwijl iedereen weet dat negers niet skieen, en finnen nergens aan meedoen.

LibertasSimplex | 31-03-08 | 19:37

@HJdeT 19:32

Je zou 't er eigenlijk maar mee moeten doen. In principe. Want wat wil je weten dan wat je nog niet kon weten?

widtvoet... | 31-03-08 | 19:36

Volgens mij gaan ze in Amerika ook anders om met veelplegers. Met name in New York zijn goede resultaten gehaald door criminelen op te sluiten. Ik geef toe: heel erg middeleeuws, en niet iets wat binnen de Nederlandse samenleving past - althans volgens het linkse deel van de tweede kamer. Maar het schijnt een stuk beter te werken dan ergens een flatgebouw vol sociologen rapportjes te laten schrijven.

Daran | 31-03-08 | 19:34

LibertasSimplex 31-03-08 @ 19:28
Volgens Ham-mans is er geen onderscheid. Zielig is zielig, begrijp je?
En de oplossing is: iedereen aan de tiet van de overheid, zoals een beetje moderne *kuch* liberaal dat denkt.

brulkikker | 31-03-08 | 19:33

Maar als die jongeren geholpen worden enzo, wie schoffelt dan de plantsoenen?

-- weggejorist -- | 31-03-08 | 19:33

@ widtvoet... 31-03-08 @ 19:30
Slap verhaal piet

HJdeT | 31-03-08 | 19:32

@LibertasSimplex 31-03-08 @ 19:28
Precies en exact. Boris wil bij de Österreichische Skischule gaan kijken of ie het slagingspercentage van PADI brevetten kan opkrikken.

CoJoNes | 31-03-08 | 19:30

@HJdeT 19:28

Inderdaad: dat is!

widtvoet... | 31-03-08 | 19:30

@ widtvoet... 31-03-08 @ 19:27
en dat is

HJdeT | 31-03-08 | 19:28

In Harlem gaat het om armoede, uitelkaar gerukte gezinnen, kindertjes die ook als ze groot zijn de wijk niet uit komen. (negerts, benoemen!)
In onze kansenwijken gaat het om gespekte jochies, die het verdommen om zich op een normale manier te vervelen. (finnen, vaak)
Waar heeft die V/der Hamsters het over!? Harlem?! Fuckass bitch.

LibertasSimplex | 31-03-08 | 19:28

@HJdeT 19:24

Zo dicht mogelijk bij de bron.

widtvoet... | 31-03-08 | 19:27

* De tuin gaat sproeien. Omdat het kan. *

CoJoNes | 31-03-08 | 19:27

@Cojones. Dat bedoel ik maar, kansloos dus.

knutsel | 31-03-08 | 19:26

Fleisch.. bekijk eensch 'What the west needs to know'
Al uw antwoorden op deze en andere vragen.. behalve de kilometerheffing..
video.google.nl/videoplay?docid=848696...
Met dank aan Sagunto en Spencer ende Hugh..
Islam gaat niet over crack hoeren ende verveelden, helaas..
Nou.. Ga nu ff een lammetje z'n keel doorsnijden voor wat halal voedsel!

RickH | 31-03-08 | 19:25

@ widtvoet... 31-03-08 @ 19:20
hmmm, woon midden in de shit en de straat is hier nog droog. Waar haal jij je info vandaan?

HJdeT | 31-03-08 | 19:24

Boris,
Een discussie over het houden van goudvissen in een ronde kom of in een vierkante bak lijkt me reuze interessant om de tijd tot het volgende kamer reces te vullen.

CoffeePatch | 31-03-08 | 19:24

@knutsel
Als je alle 'beleidsmakers' meetelt, dan hebben die probleemetters al meer dan 3 begeleiders per persoon.

CoJoNes | 31-03-08 | 19:23

Voor Nederlandse begrippen zou dit waarschijnlijk drie begeleiders per leerling betekenen en dan hoeven ze geeneens handen te schudden en krijgen ze gratis vlinderreisjes naar Marokko.

knutsel | 31-03-08 | 19:22

nattebever 31-03-08 @ 19:19

Ijsland & Liechtenstein

boeit niet | 31-03-08 | 19:21

Het klinkt allemaal erg doortastend, maar D66 was of is toch die partij, die alles wil door (dood)discussieeren en als ze dan uiteindelijk alles beredeneerd hebben, gaan ze daar weer een discussie over starten.
Dat is in het kort de normale gang bij de democraten. Maar misschien dat we hierover een boompje kunnen opzetten....

Karel Kruizenruiker | 31-03-08 | 19:21

Typerend dat Boris vindt dat Wilders zich maar wat drukker moest maken over die iraanse homofiele asielzoeker (ipv zijn film). Balkenende en de hele club bekommeren zich net zo min om de man, dus om nu uitgerekend Wilders te noemen, geeft wel aan hoe ie denkt: Wilders is de schuld van alles en de rest wast zijn handen in onschuld...

rioolrat | 31-03-08 | 19:21

Go Boris! Lekker met je vinger op de zere plek drukken. jammer alleen dat we een regering zwaar aan de morfine hebben.

Haaimans | 31-03-08 | 19:20

@HJdeT 19:15

D'r is dalijk helemaal niets meer om in te "integreren" Harry. Het water klotst niet noer meer over de schoenen, het loopt de spuigaten uit en staat ons tot de nek.

widtvoet... | 31-03-08 | 19:20

Zolang je denkt dat de islamitische cultuur/religie ook maar in de verte lijkt op de moderne Westerse cultuur kun je maar beter je smoel houden en suppoost in een museum worden. Wie niet inziet dat die twee incompatible zijn en altijd zullen blijven (nou ja, misschien is het over 500 jaar anders) kan niet anders dan met lapmiddelen komen, waar niemand wat aan heeft.
Dan maakt het niet uit of je morgen over Fitna lult of over de prachtwijken. Dan kun je er beter de CBS-cijfers bijhalen die je iets kunnen vertellen over de Enorme Zegeningen die de islam NL gebracht heeft en zal brengen (wat Allah verhoede). Noem eens een paar landen met een goed geïntegreerde moslimminderheid? Waar niet Huntington's bloederige rafelranden aanwezig zijn? Eng hè?

nattebever | 31-03-08 | 19:19

-weggejorist-

Dinand | 31-03-08 | 19:19

Als je echt de geschiedenis in wilt gaan als visionair, Boris, dan haak je even aan bij de oliebelangen in het MO en dan vraag je het kabinet naar het geplande beleid t.a.v. de peakoil recessie die komen gaat. Ik zie het al voor me:

"In 2008 was er in het Nederlands parlement slechts één parlementariër die de problemen van de al maar stijgende vraag naar olie en de afnemende voorraden op de politieke agenda zette. Het voltallige kabinet was van mening dat de accijnsverhogingen op brandstof en een correctie op de gasprijs het tij wel zou keren.
In 2010 deed de zg. 'van der Ham doctrine' zijn intrede in het parlementair jargon, hetgeen wilde zeggen dat de betrekkelijkheid van tijdelijke problemen moeten worden gezien in het licht van onafwendbare geopolitieke veranderingen."

Moot hè, Boris. Kun je morgen een begin mee maken.

CoJoNes | 31-03-08 | 19:19

Wachtgeld afschaffen bij ALLE overheden.
Gewoon een uitkerinkie , net zoals iedereen.
Moet je eens kijken hoeveel geld er overblijft voor dit soort initiatieven.

Weeraanmelden | 31-03-08 | 19:18

Spijtig dat er hier zoveel reaguurders zijn die de boodschap niet snappen.
Het feit dat er in de kansen wijken tuig woont heeft niets te maken met de islam, alleen met mislukkende integratie. Oplossingen bieden helpt, polariseren werkt radicalisme in de hand en helpt dus niet.

HJdeT | 31-03-08 | 19:15

@Andrebesseling 31-03-08 @ 18:54
Vul de deze lijst eens in:
[ ] ik ben succesvol en belangrijk
[ ] anderen zijn vaak kleinzielig
[ ] leugentje moet kunnen om te krijgen wat mij toekomt
[ ] anderen zijn te langzaam voor mij
[ ] anderen zijn jaloers op mij
[ ] ik word alleen begrepen door bijzondere mensen

blawablawa | 31-03-08 | 19:14

[YiP]DutchPride 31-03-08 @ 18:57
Ja, hij is altijd goed, die Pat Condell.

Elisabeth2 | 31-03-08 | 19:10

Kinderen zijn hinderen.

-- weggejorist -- | 31-03-08 | 19:08

Met veel bombarie werd enkele tijd geleden afscheid genomen van Boris en Geert als vaste columist. Waarom moet nu weer de slechtste van de 2 terugkomen?

Tommygunner | 31-03-08 | 19:05

Hahaha, Wilders staat bekent als dompteur van den haag. De groeten.

Zo jammer! | 31-03-08 | 19:03

Borissert, luistert... in Harlem wonen mensen met andere culturele verschillen dan die in Slotervaart... in Harlem heet het zwart/wit... in Slotervaart heet het moslim/niet-moslim... misschien kan daar eens naar gekeken worden?

gimiller | 31-03-08 | 19:03

Ja, Boris, doe eens wat aan de steeds meer aanzwellende assielstroom, het verziekte onderwijs, de dramatische koopkrachtverliezen, de instroom van nog steeds jaarlijks tienduizenden ongeschoolde islamieten en andere sprinkhanen inplaats van een waarheidszegger met lef te dwarsbomen.
De commentaren uit die achterlijke islamitische helleholen zijn ronduit waanzin, want er is ze niets meer of minder een spiegel voorgehouden van hun eigen rottigheid. Ieder zinnig mens moet daar finaal lak aan hebben.
Ook jij Boris!

The eimer | 31-03-08 | 19:02

"Change, change, change!"
Aldus Boris Hussein Obama.

-LoKi- | 31-03-08 | 19:00

Waarde Boris

Extreme uitval in het onderwijs (waar de geldelijke en personele nood steeds groter wordt), immer verder verpauperende "pracht"wijken (die eerder meer afzakken dan opgekalefaterd worden), steeds hardere en onmenselijkere kriminaliteit (met begrip en dialoog pak je bv. straatterrorisme natuurlijk niet aan), een rap toenemende vernauwing van de (publieke) bewegingsruimte van homoseksuelen, immer diepere buigingen voor intolerante godsdienstwaanzinnigen (nationaal en over de grenzen), een steeds schevere balans mbt. onze asielprocedures versus die mbt. gezins- en familiehereniging...

En dat wil je morgen allemaal op gaan hangen aan de kapstok die Fitna heet? Doe alstjeblieft toch vooral en -eerst je punt over "godslastering" goed uiteenzetten. Zorg dat je partij zich niet opnieuw laat knevelen door zalvende woorden, vage beloften of anderszins. Pak eens door daar!

En natuurlijk is een integrale benadering de enig juiste. Maak het dan dalijk voor meer instanties mogelijk hun bestanden, kennis en aktiviteiten te koppelen. Geef die aanpak steun en middelen.

Maar toch nu dit niet alles "opeens" morgen scharen onder die Fitna-paraplu... Waar zou je de rest van die vier jaar voor zitten dan?

widtvoet... | 31-03-08 | 19:00

Ik hoor Thieme d'r anders ook nooit over...

Postzegel | 31-03-08 | 18:59

Andrebesseling 31-03-08 @ 18:54

je wheet tog.

boeit niet | 31-03-08 | 18:58

-weggejorist-

de_HOLLANDER | 31-03-08 | 18:55

-weggejorist-

Andrebesseling | 31-03-08 | 18:54

Ik kan er niet meer in zien dan een legitimatie van jarenlang wangedrag, wat nog een aanzuigende werking zal hebben ook. Jij, Boris, doet net of dit probleem door de staat is veroorzaakt. Deels is dat zo, maar 'k zou toch denken dat de bewoners van die wijken misschien zelf ook eens iets hadden kunnen doen.
Nu mag het allemaal weer van andermans geld (dat van de belastingbetalerT).
Een structurele oplossing voor dit soort problemen begint met het kijken naar de achtergrond van de bewoners van die prachtwijken. Daar zitten zeer veel totaal kansloze islamieten.
Begin eerst maar eens met benoemen. Kom je er misschien achter dat het volmaakt nutteloos is om te dweilen met de kraan open. Grenzen sluiten voor islamieten (giet je maar in een vorm), verbod op importhuweljken en actief remigratiebeleid.
Als je aan dat laatste effectief werkt, ben je tien keer zo goedkoop uit. Moet een Nederlander toch aanspreken.

nattebever | 31-03-08 | 18:53

Tijd voor Ton!

fuckje | 31-03-08 | 18:51

Ah. Boris v/d Hamsters heeft weer een stukje.

LibertasSimplex | 31-03-08 | 18:49

"Fractieleiders, roep die ministers tot de orde!"? De hamvraag: ik dacht dat ALLE volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer een minister tot de orde konden roepen?

Arnolduszelf | 31-03-08 | 18:48

@Zocalo 31-03-08 @ 18:46
Ik rijd de bussen alvast voor, het is tenslotte bijna 1 april

blawablawa | 31-03-08 | 18:47

@lebowski achiever ff kijken of balkenende zijn kantoor in kanaleneiland wil planten?

datgezeik | 31-03-08 | 18:47

@boeit niet 31-03-08 @ 18:45
[ ] zeer leuk
[ ] leuk
[x] matig
[ ] niet leuk

blawablawa | 31-03-08 | 18:46

@kapotte_stofzuiger 31-03-08 @ 18:09
Ze zouden dat tuig van groenlinks hiervoor moeten afschieten!
*maakt nieuwe playlist voor in de auto tijdens de beklimming van knooppunt Hoevelaken*

blinde kip | 31-03-08 | 18:46

Goed geschreven Boris.. LAAT HET KABINET VALLEN!

Zocalo | 31-03-08 | 18:46

Hij houdt niet van eieren met spek s'morgens wel van worstjes

boeit niet | 31-03-08 | 18:45

Boris, die homosexuele asielzoeker uit Iran had toch een aanvraag ingediend in Engeland? Kan je me eens uitleggen dan waarom wij er weer mee moeten worden opgezadeld?

SatchRules | 31-03-08 | 18:42

Als je 1 keer idols hebt gewonnen moet je niet denken dat je alles kunt.

Varreke | 31-03-08 | 18:41

Verkiezingspropaganda van d66? beetje goedkoop deze keer....

konthoofd | 31-03-08 | 18:39

Wat zei ik nou zaterdag, Boris? Een column over Hirsch Ballin en een motie van wantrouwen... Pff... Kom je met zo'n kulverhaal. Jaja, allemaal best belangrijk hoor, maar Harlem is niet Slotervaart.

koerbagh ® | 31-03-08 | 18:39

Fijne google-ads:

&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1610;&#1581;&#1576;&#1606;&#1575;
&#1605;&#1602;&#1575;&#1576;&#1604;&#1577; &#1605;&#1593; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1594;&#1610;&#1617;&#1585; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1581;&#1610;&#1575;&#1578;&#1607;&#1605;
MaarifatAllah.com

Hoezo islamisering?

bolkedebeer | 31-03-08 | 18:38

Kan dit kabinet niet worden afgekeurd wegens gebrekkige ruggengraat? Wat een stelletje onbekwame mensen zit daar zeg. Dit is echt niet te geloven. Weg met religie uit de politiek!

p0rn0 | 31-03-08 | 18:38

Het blijft een homo. Dat dan weer wel.

Zo jammer! | 31-03-08 | 18:37

> widtvoet... 31-03-08 @ 18:28
> Oh, en even tussen de bedrijven door: Boris, bovenstaand stuk barst van
> de spel- en taalfouten.
.
Och, wat wil je ook voor twee zetels

blawablawa | 31-03-08 | 18:36

En dat is erg. In 2006-2007 verlieten 53.100 jongeren hun opleiding zonder diploma.
---
Wie was ook al weer die partij die meehielp aan de invoering van de nieuwe onderwijswet...

da wizard | 31-03-08 | 18:36

Hé Boris. Als we dat nou allemaal eens niet doen en een flattax van 17,5% gaan invoeren. Hé! Boris! Goed idee, of wat?

CoJoNes | 31-03-08 | 18:33

Ik vraag me af,zou Boris nu echt de comments hier lezen???

salonsocialist | 31-03-08 | 18:32

Komt het ook eens bij Boris op dat sommige lieden uit de prachtwijken gewoon niks willen en met handophouden en ene achterlijke godsdienst het ver genoeg menen te kunnen schoppen?

Angelica | 31-03-08 | 18:29

"Waarom kan dat in Nederland niet?"
Dat kan wel Boris. Maar dan moet je een revolutie ontketenen en de zelfbenoemende potverteerders die hier al sind WOII elkaar de hand boven het hoofd houden ten koste van de burger onder de guillotine leggen. En daar is het telkens nog net niet erg genoeg voor. Daar zorgen ze wel voor...

VanFrikschoten | 31-03-08 | 18:29

Was de NewYork visie van Rutte nog niet zo slecht.

SniperEye | 31-03-08 | 18:28

Oh, en even tussen de bedrijven door: Boris, bovenstaand stuk barst van de spel- en taalfouten. Niet dat dat nou zo zwaar zou moeten wegen maar wil je (hier) nou serieus genomen worden of niet?

widtvoet... | 31-03-08 | 18:28

Lieve naieve BORIS,

de reden dat Harlem is opgebloeid, komt door ene Mr. Clinton die na zijn presidentschap besloot daar zijn kantoortje te vestigen. Toen pas werd het voor de rest van de bedrijven en instantoes interessant om daar ook heen te gaan. De problemen Harlem in die tijd zijn niet in de verste verte te vergelijken met wat wij hier hebben.... en die waren ook niet religie/cultuur-gedreven. Hier vaak wel.

Lebowski Achiever | 31-03-08 | 18:25

Met kwaadwillende honden is het slecht hazen vangen.

Willem VanDer Decken | 31-03-08 | 18:24

Met een opleiding aan de Toneelacademie in Maastricht, kun je toch een eind komen. Politiek is toneel spelen, dus Boris kan het ver brengen. Maar rekenen blijft een zwak punt voor een acteur.

lijn5 | 31-03-08 | 18:22

Sinds wanneer is D66 links, reaguurders?

UncleJimbo | 31-03-08 | 18:21

Stop de tomeloze kansarme immigratie Boris, schaf die achterlijk lankmoedige regels mbt. gezins- en familiehereniging af! Stimuleer het werpen van kansarme kinderen niet vanuit overheadswege opdat fokpremies minder interessant worden voor onaangepasten die (vooral) daar een middel van bestaan in zien.

De trap schoonvegen doet men vanaf boven Boris!

widtvoet... | 31-03-08 | 18:21

Mooie theorie Boris,het probleem is,hoe zetten we dat om naar de praktijk in Nederland?
Harlem,waar het grootste gedeelte van de bewoners bestaat uit Afro-Amerikanen,zwart dus maar toch Amerikaan en dus de "I'm an American"trots.
In Nederland worden de kansenwijken bevolkt door grotendeels Turk-en Marokkanen moslim broeders die met alles wat maar naar Nederland riekt hun aars afvegen.

Bij voorbaat kansloos!

DANNY3960 | 31-03-08 | 18:19

sinds wanneer wordt het huisch van satan als voorbeeld genoemd door moslimknuffelende weldenkerts op links?
Ga weer eensch snel in koor van "foei" roepen tegen Garret Weldon, daar wordt je voor gesubsidieerd.

Jan Passant | 31-03-08 | 18:16

En dan te bedenken dat Vogelaar net terug is van een werkreisje Harlem. Was jij soms ook mee Boris?
Vogelaar vond het een fantastisch idee te roepen dat commerciele projectontwikkelaars belastingvoordeel moeten krijgen, als zij sociale woningbouw projecten realiseren. Zoals nu in Harlem gebeurt. De woningcorporaties zijn er minder blij mee. Zij zien het als valse concurrentie. Stond in de Aedes ofzo.

KidC | 31-03-08 | 18:15

Godslastering is voor Gristenheaunden!

huismerk | 31-03-08 | 18:15

2100 Verschillende integratie- annex werkgelegenheidsprojecten. Kosten 7 miljard. Er is totaal geen zicht op. Men vreet soepsidie en er is niks van terecht gekomen. Stond vandaag in een van de kranten online. Doe er eens wat aan, Boris

wopper | 31-03-08 | 18:15

Boris heeft 't over het handiger hanteren van de dweil waar hij de wijd open kraan ongemoeid laat.

widtvoet... | 31-03-08 | 18:14

"Plasters" Alsof zijn echte achternaam niet al maf genoeg is.
Doet eens corrigeren, redactie?

CynicalBastard | 31-03-08 | 18:13

1 begeleider op 3 kinderen?! Tuurlijk hardstikke betaalbaar, realistisch plan. Ik zou eens beginnen met een three strikes out principe tegen die kudtcrimineeltjes, dat bespaart meer geld dat het kost, is ook wel eens fijn!

Brandje | 31-03-08 | 18:13

Nix geen nieuw projectje en Repsect
Stuur de pliesie eindelijk eens af op kleine kloodtzakjes
Naar school kan na strafcorvee, veegdienst altijd nog
En de ouders betalen alle schade van vernielingen van hun kroost, punt uit

Tobi | 31-03-08 | 18:12

@De God van Empel 18:09

Plasters, Borsis... één plot nas!

widtvoet... | 31-03-08 | 18:11

Dat kan in de USA omdat daar de cultuurrelativerende, zelfhatende, betuttelende, zeurderige, praatzieke linkse clubjes zoals d66 weinig in de pap te brokkelen hebben en er dus aangepakt kan worden.

Willem van Ockham | 31-03-08 | 18:10

Zo lang er nog steeds elk jaar 50.000 analfabete moslims bijkomen (dwz een hele stad als rotterdam in 10 jaar), is het onbegonnen werk, en verspilde energie. Dus toch maar eens nadenken hoe je de import van armoe en analfabetisme kunt stoppen. Dat alleen al wordt een hele lange discussie. Dus gebeurt er helemaal niets.

lijn5 | 31-03-08 | 18:10

Waarom kan dat in Nederland niet?
.
Omdat er een heleboel mensen een enorme bak aan subsidie krijgen om deze allochtonen industrie in stand te houden.
.
"If you're not part of the solution, there's good money to be made in sustaining the problem"

24 | 31-03-08 | 18:10

Plasters?

De God van Empel | 31-03-08 | 18:09

Boris, Ik woon in Manhattan, Upper east Side, grenzend aan Harlem. Grote gedeelten van Harlem kunnen beter worden gemeden. Er is sprake van enige verbetering, maar om Harlem als voorbeeld te gebruiken hoe t zou moeten??? Misschien is het verstandiger om je af te vragen hoe t zo ver komt en dat te VOORKOMEN voor t te laat is.

Dr W | 31-03-08 | 18:09

Ja hoor, het zoveelste plannetje om kansarme huftertjes te helpen.
De enigen die hier wat in zien, zijn waarschijnlijk ook degenen die er hun brood met verdienen.(zwaar gesubsidieerd dan!)
Gewoon in de wet vastleggen dat een ieder verplicht is om met een diploma van school te gaan.
Daarna nog even lekker 1 jaar militaire of sociale dienstplicht vervullen.
en dan aan het werk met je luie kadaver.

boeit niet | 31-03-08 | 18:08

pff in Nederland heeft iedere leerling drie begeleiders.

Willem VanDer Decken | 31-03-08 | 18:08

Wie is toch die man met die scherpe columns?

frickY | 31-03-08 | 18:08

Een nog veel concreter punt: laat ze het morgen hebben over de problemen van de bovenmodale belastingbetaler, die financieel zwaar gestraft wordt voor het harde werken.

kapotte_stofzuiger | 31-03-08 | 18:07

Gelukkig ziet D66 het altijd veel beter en vooral scherper.
Hoeveel zetels ook alweer?

Boze Buur | 31-03-08 | 18:06

En een nuttige besteding van woensdagavond (of whatever de precieze dag ook was) is de Spuiten & Slikken Quiz ?
Maaruh, goed plan Boris, ram 't door die strotten!

el mero mero | 31-03-08 | 18:06

die "prachtwijken" zie ik de komende 50 jaar nog niet gebeuren.

METJUH | 31-03-08 | 18:06

Typisch de linkse kerk, de feiten negeren maar wel meeliften op de slachtoffers.

doskabouter | 31-03-08 | 18:06

Plasterk, Hirsch-Ballin en Vogelaar. Noem je in 1 zin drie nieuwe soorten weekdieren.

OoO | 31-03-08 | 18:05

minister Plasters ?

el mero mero | 31-03-08 | 18:04

Ach, als de huisjes weer een likje verf hebben, kan het er weer aardig mee door. Kost toch ook een paar miljard. Hoe wil je dan die andere, veel grotere, operatie betalen ?

lijn5 | 31-03-08 | 18:04

Juist in Nederland kan álles Borsis...

widtvoet... | 31-03-08 | 18:02

Vind dat er iets te veel aandacht aan besteed wordt..

Hedva | 31-03-08 | 18:01

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com