Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeenStijl Bezoeker wil Clinton

happiehill.jpgHier is u toch meestal rechts van het midden. Althans, tegen subsidies, voor zielige dieren, tegen uitvreters, dood aan raamambtenaren en ga zo maar door. Maar zodra u, de stijlloze bezoeker, mag stemmen over onze echte regering, zijn jullie een stel linkse geytenwollensokken van het ergste soort. Ruim 41 procent, de overgrote meerderheid, stemde in onze poll voor Hillary Clinton als president. Dus u bent opeens voor belasten van de allerrijksten, voor een (on)betaalbaar zorgstelsel. Tegen Guantanamobay en voor terugtrekking uit Irak. U staat het liefst in San Francisco de banden lek te prikken van Hummers (de H2 welteverstaan). U wilt dat er miljoenen voedselbankvreters bijkomen omdat arbeiders hun fabrieksbaantje verliezen aan Chinezen, alleen maar voor zo'n vaag co2-akkoordje. U wilt gelijke vrouwenrechten. U bent voor linkse dingetjes die ons mooie Amerikaanse land kapotmaken. Straks een verbod op Burgerking en Wendy's. En wapenbezit mag zeker ook niet. Jullie zouden het goedverdoemme nog geen maand in de Greatest Country on Earth uithouden. Stelletje communisten. Maar niet dat het ons wat uitmaakt verder.

Reaguursels

Inloggen

"Kortom, dat soort neoliberalisme is eigenlijk niets meer dan een omgekeerd marxisme, waarin de mens, het individu ook wordt gereduceerd tot een productie- en consumptie-eenheid." Volgens mij heb ik dit ooit letterlijk ergens op een forum geplempt; spijker op zijn kop. Het is je reinste maakbaarheidsgeloof. Dat is ook precies mijn bezwaar tegen een blad als The Economist, dat bijvoorbeeld al jaren vóór de Turkse toetreding tot de EU pleit op basis van de gedachte dat wij de Turken met dat vooruitzicht wel in een neoliberale dwangbuis kunnen duwen. Zorg voor een vrije markt en een democratisch model, en de liberale geestesgesteldheid volgt vanzelf. Op die manier doe je geen enkel recht aan de cultuur en tradities die mensen vormen. De vrije samenleving kan niet zonder moreel kompas, maar dat is nu juist precies wat mij zo boeit in Reagan, zijn onbetwistbare tekortkomingen ten spijt.
.
Anyway, je was een waardige discussiepartner.

Amerikaan | 05-01-08 | 16:21

Laatste comment @Amerikaan 05-01-08 @ 03:26:
Het gaat me niet om het niet bevallen of je ongelijk. Je redenatie was wollig. Je mag alles vinden van me, je mag alles denken, alles geloven. Ik snap heel goed wat je vindt en denkt, ik heb veel vrienden die dat precies zo bedenken. (ik ben het er zelfs een tijdje volledig mee eens geweest).
Ik, heb ook niks tegen Friedman/Hayek etc. Als het gaat om een vrije markt van vrije burgers kunnen we elkaar de hand schudden, daar zijn we het snel over eens.

Ik wel een probleem met de Chicago school of Economics (en met alle modellen van de economie overigens) die worden opgelegd aan een staat. Het punt is dat het modellen zijn. Modellen zijn per definitie beperkt. Wat Friedman c.s. (en wat Marx feitelijk ook deed) was naar de geschiedenis kijken en de mens als een soort economische robot zien die noden en behoeften heeft en die noden en behoeften kan lenigen met de leniging van noden en behoeften van een ander. So far, so good, maar het is en blijft slechts een model. Mathematisch kloppen zijn berekeningen als een bus, er is geen speld tussen te krijgen, maar het is blijft een model om de historische werkelijkheid te beschrijven. Allemaal prima. Maar dan gaan de economisten een stapje verder (ze verlaten het onderzoeksveld, en betreden een arena waar ze niet horen... altijd oppassen), zij stellen voor die conclusies uit de modellen (modellen die ze geabstraheerd hebben van de werkelijkheid) vervolgens op te leggen aan die werkelijkheid. Dat is altijd een probleem, want zul je per definitie zien dat modellen niet de volledige werkelijkheid beschrijven. Elk model heeft beperkingen. Dat is bezwaar #1.

Wie liepen in dit geval weg met de theorieën van Friedman c.s.? De grote bedrijven, natuurlijk. En terecht, in die ideeën vonden zij een instrument om regeringen te bewerken, te groeien en meer winst te maken. Allemaal prima, ik ben er niet op tegen, maar... corporaties als entiteiten zijn hele vreemde dingen, eigenlijk. Het is een rechtspersoon, maar de individuen doen er niet toe. Het maakt niet uit wie er aan 't hoofd staat, wie er werkt en wat het produceert. De grootste bedrijven hebben meer macht en meer kapitaal dan menige natie. Het punt is dat ze niet dezelfde verantwoordelijkheden, begrenzingen en grondwettelijke plichten hebben als een staat. Wat Friedman c.s. aan de grote multinationale ondernemingen boden was eigenlijk een recept voor een corporate hostile take-over of the world. Is de economische theorie als staatsdoctrine ergens geaccepteerd betekent dat feitelijk de bedrijven de baas zijn de individuele burger het nakijken heeft en eigenlijk geen invloed op de staat meer heeft. Bedrijven die zich niet hoeven te verantwoorden anders dan aan de fiscus en beursregels. De uitholling van de staat is mijn bezwaar #2 (ik ben wel voor een zo klein mogelijke overheid, laat daar geen misverstand over bestaan, maar dat is iets fundamenteel anders.)

Bezwaar #3 is de impliciete totalitaire tirannie van het opleggen van een economisch model aan de staat, de burger en de economische verhoudingen. Chili is case in point. Dat was feitelijk een omgekeerde Marxistische revolutie met alle gruwelen van dien. Het was na de omverwerping van Allende een economische speeltuin voor theorieën van Friedman c.s. en met dezelfde geloofsijver, fanatisme en staatsterreur werd er een systeem opgelegd.
De linkjes van de "The Trap" van de BBC waren daar ook voor bedoeld, daarin wordt fraai aangetoond hoe een opgelegde doctrine van vrijheid die vrijheid voor het individu juist kan gaan beperken.

Kortom, dat soort neoliberalisme is eigenlijk niets meer dan een omgekeerd marxisme, waarin de mens, het individu ook wordt gereduceerd tot een productie- en consumptie-eenheid. Toegepast op de economische verhoudingen tussen vrije burgers onderling kan de Chicago school ook mijn sympathie rekenen, het probleem is dat er veel meer aan toegeschreven wordt dan het kan. Zoals gezegd: de mens, de wereld en de werkelijkheid is complexer dan een modelletje kan beschrijven.
Dat is mijn bezwaar tegen die zienswijze en historische interpretatie.

koerbagh ® | 05-01-08 | 15:28

Vooruit, nog één keer dan; dit is een reactie waarmee ik iets kan.
.
"De geschiedenis is a-moreel. Jij maakt er een ethisch ideologisch politiek spelletje van." Denk je dat jouw kantiaans relativisme - dat in feite niets anders is dan nihilisme - geen product is van een ideologisch geladen wereldbeeld? De klassieken ontwaarden de notie van Goed en Kwaad in de menselijke natuur, niet in menselijke conventie, en ontwikkelden op basis daarvan het idee van natuurrecht. Zonder - ik zeg het nogmaals, voor degene die wél wil luisteren - een lans te willen breken voor de gedachte dat geschiedenis een lineair proces is, is het mogelijk om gradaties van Goed en Kwaad aan te brengen tussen verschillende samenlevingen en regimes, tussen verschillende omgangsvormen, en tussen verschillend menselijk gedrag. Het is de taak van de politieke filosofie om de perfecte balans te vinden tussen tirannie en anarchie, en een vrije, liberale samenleving benadert die balans het best, omdat die de menselijke natuur meer dan andere regimes in haar waarde laat.
.
De notie dat geschiedenis "amoreel" is, is een radicale vorm van Verlichtingsdenken die geen recht doet aan gezond verstand. Dit is precies hetgeen waartegen Leo Strauss gedurende zijn leven waarschuwde: het leidde in zijn ogen tot cultuurrelativisme en nihilisme. Het is echter ook een idee waarvan Henry Kissinger, onder de noemer "realisme", dankbaar gebruik maakte: alle staten, liberale democratie of Sovjetdictatuur, worden gedreven door een gelijke zucht naar macht en dominantie, en zullen in dat streven een machtsevenwicht ontwikkelen op amorele basis. Dit impliceert tevens dat praten met de vijand geboden is teneinde dat machtsevenwicht mogelijk te maken. Een perversere weergave van het internationale systeem is bijna ondenkbaar. Het doet geen enkel recht aan de aard van de liberale, vrije mens zoals die zijn leven inricht in de Verenigde Staten (en dus ook de democratische besluitvorming beïnvloedt), en aan de willekeur van een dictator die letterlijk alleen met zijn eigen positie en portemonnee rekening hoeft te houden. Een liberale democratie verschilt wezenlijk van een tirannie, en kent een volkomen andere wisselwerking tussen politiek en samenleving. Tocqueville schreef het al, en mijn eigen waarnemingen bevestigen het: Amerika is in zeer grote mate een isolationistische natie.
.
Je schrijft: "Het geo-politieke spel van de jaren '70 is niet te vangen in en reduceren tot één paragraafje beschouwd door een 21e eeuwse neo-liberale bril," en "Je kwalificeert de geschiedenis met de maatstaf van neoliberalisme om het neoliberalisme te verdedigen." De argumenten die ik aanvoer tegen detènte in de jaren zeventig werden destijds echter ook al aangevoerd door lieden ter rechter- én linkerzijde van het politieke spectrum. Ik zuig ze niet uit mijn duim. Het feit dat Reagan al in zijn campagne voor de Republikeinse nominatie in 1976 fulmineerde tegen de appeasement van de Sovjetunie, bewijst toch al dat mijn argumenten niet vanuit het luchtledige in mijn "luie stoel" zijn komen vallen? Niks hedendaagse "neoliberale bril." Nixon en Ford hadden het gewoon bij het verkeerde eind; Reagan heeft het gelijk aan zijn zijde gekregen.
.
Ik heb er begrip voor dat mijn conclusies je niet bevallen, maar als je mijn ongelijk wilt bewijzen, zul je op inhoudelijke feiten moeten ingaan, want de beschuldiging van "cirkelredeneringen" volstaat geenszins, en is - naar jouw maatstaf - op jezelf evengoed van toepassing. Ik ben toch echt op basis van gedegen historische studie tot mijn "neoliberale" standpunten gekomen, niet andersom.

Amerikaan | 05-01-08 | 03:26

@Amerikaan 04-01-08 @ 16:55:
"Als jij bovendien meent dat de historische context van de jaren zeventig "geen zak" te maken heeft met Reagans woorden en daden een decennium later, ben jij degene die geen kaas heeft gegeten van zowel de Amerikaanse als de internationale politiek, niet ik."
Jij reduceert het tot een aantal platitudes in een ideologische context om je gelijk te halen. Dat is mijn bezwaar. Je redeneert vanuit het hier en nu. Dat is een luxe arm-chair positie die de protagonisten van toen niet hadden. Het geo-politieke spel van de jaren '70 is niet te vangen in en reduceren tot één paragraafje beschouwd door een 21e eeuwse neo-liberale bril.

"Pleit het feit dat hij dat niet kon hem vrij van de dingen die hij heeft opgeschreven? Of Lenin van het - vrijelijk - interpreteren van Marx' theorieën?"
Ja. Dat pleit ze vrij. Het pleit ze net zo vrij als als iedereen die keuzes maakt die achteraf bezien niet handig waren. Het pleit ze net zo vrij als elke wetenschapper die zijn theorie gefalsificeerd ziet door een collega. De geschiedenis is a-moreel. Jij maakt er een ethisch ideologisch politiek spelletje van. De vrijheid van gedachte kun je niet vooraf censureren en ook niet achteraf. De waardering van die gedachten zelf kun je ook niet opleggen aan de geschiedenis of aan wie of wat dan ook.

"Ik durf, tot slot, stellig te beweren dat Reagan, tegen een grote binnenlandse oppositie in alsmede in weerwil van sterke internationale oppositie van de appeasers in Europa, een grote bijdrage heeft geleverd aan het bevorderen van de door mij aangehangen idealen."
Da's precies mijn bezwaar. Dat probeer ik dus je al 2 dagen uit te leggen. Dat riekt naar, nee dat IS historicisme, ondanks dat je dat ontkent. Historicisme is geen marxistische uitvinding, ondanks dat marxisten er ook dol op zijn. Jij ziet het neoliberalisme als historische noodzaak, zoals de marxist dat voor het marxisme ziet.

"Voorts heb ik je nog niet één feitje expliciet zien weerleggen."
@ 16:31
@ 17:56
QED

Voorts heb je niet veel feiten op tafel gegooid, en die weinige die je wel hebt genoemd zijn niet expliciet onjuist, mijn bezwaar is dat je het in dezelfde zin verpakt met een psychologisch, historisch en politiek waardeoordeel en dar een hele mening op bouwt. Je kwalificeert de geschiedenis met de maatstaf van neoliberalisme om het neoliberalisme te verdedigen. Dat is een beetje als beweren: De bijbel is waar want het staat in de bijbel dat het waar is.
Tsja, dat soort cirkelredeneringen kan ik niet zoveel mee.
Maar goed, prettig weekend.

koerbagh ® | 04-01-08 | 17:58

Als er hier één is die niets expliciet benoemt, ben jij dat. Misschien dat je als GS-veteraan - ik zag dat je twee jaar op rij een toptiennotering hebt behaald met je totale aantal reacties: hulde daarvoor - anderen hier weet te imponeren met je doorgeslagen bullebakkerij, maar mij geenszins. Alleen pseudo-intellectuele nihilisten komen aan met gezwets als "De mens, de wereld, (geo-)politieke en historische processen zitten heel wat gecompliceerder in elkaar dan jij denkt." Jij weet evengoed niet wat mijn achtergrond is, net als dat ik de jouwe niet ken, en ik kan je vertellen dat ik over meer dan genoeg intellectuele baggage beschik om geopolitieke processen adequaat te beschrijven en te beoordelen. Als jij bovendien meent dat de historische context van de jaren zeventig "geen zak" te maken heeft met Reagans woorden en daden een decennium later, ben jij degene die geen kaas heeft gegeten van zowel de Amerikaanse als de internationale politiek, niet ik.
.
"Je meet historische feiten af aan de uitkomsten van vandaag de dag. Voorbeeldje: Alsof FDR van te voren wist wat de negatieve effecten van Keynesiaanse economische politiek waren. FDR had nooit van Friedman gehoord." Wat is dat nou weer voor kletsargument? Alsof Marx had voorzien wat voor gevolgen zijn theorieën teweeg zouden brengen. Pleit het feit dat hij dat niet kon hem vrij van de dingen die hij heeft opgeschreven? Of Lenin van het - vrijelijk - interpreteren van Marx' theorieën? Je doet het voorkomen alsof Keynes zijn theorieën in een vacuüm heeft bedacht en FDR deze in een vacuüm heeft geïmplementeerd, maar de klassieken steunden op een traditie van honderden jaren oud die welonderbouwd het tegendeel bewees van keynesianisme.
.
Ik geloof niet in een lineaire geschiedenis die zich ontwikkelt richting één ideaal, maar ik geloof wel in idealen, namelijk de vrije markt, democratie en een sterke defensie. De wereld wordt wel degelijk beter door goede ideeën, en - dat is het logische gevolg - ook slechter van slechte ideeën (veel slechter, kunnen we wel stellen). Onder die laatste schaar ik socialisme en fascisme, maar ook het islamitisch fundamentalisme. Ik durf, tot slot, stellig te beweren dat Reagan, tegen een grote binnenlandse oppositie in alsmede in weerwil van sterke internationale oppositie van de appeasers in Europa, een grote bijdrage heeft geleverd aan het bevorderen van de door mij aangehangen idealen.
.
Voorts heb ik je nog niet één feitje expliciet zien weerleggen. Het enige wat je doet, is verwijzen naar neerbuigende doch slecht onderbouwde termen als "gepsychologiseerd", "aannames gestapeld op aannames" en "meningen onderbouwd met meer meningen", aangevuld door ellenlange documentaires (van de BBC, for God's sake). Dus kom niet aan met het gelul dat je alles al een keer hebt weerlegd. Ik heb er genoeg van om kansloos te worden afgezeken door iemand wiens leven zich afspeelt op GeenStijl, maar die zich desondanks profileert als ware hij Socrates zelve. Fijn weekend, en de mazzel.

Amerikaan | 04-01-08 | 16:55

@Amerikaan 04-01-08 @ 09:55
Ik hoef niets te onderbouwen ik stel verder niets. Nochtans kan ik, en heb ik voor alle, ALLE feitelijk onjuistheden die jij hebt aangehaald de bewijzen en cijfermatige onderbouwing gegeven. Lees alsjeblieft even terug.

Maar ik zie nu eindelijk waar je "vandaan" komt en wat je doet. Je meet historische feiten af aan de uitkomsten van vandaag de dag. Voorbeeldje: Alsof FDR van te voren wist wat de negatieve effecten van Keynesiaanse economische politiek waren. FDR had nooit van Friedman gehoord. Maar jij beoordeelt historische processen alsof de hoofdrolspelers van toen dat wél hadden moeten weten. Dat is natuurlijk belachelijk. Als je een beoordeling wilt geven van een historisch proces dan doe je dat op basis van de kennis van toen. Het gelijk achteraf is altijd te halen.
Wat je eigenlijk doet is hetzelfde als sommige mensen doen met biologie. Wat je feitelijk zegt is dat de mens, de wereld, geschiedenis een richting en een doel heeft; dat de geschiedenis, de wereld zich ontwikkelt naar met een soort ideaal, zoals sommigen beweren dat de evolutie zich noodzakelijkerwijs ontwikkeld moet hebben naar de mens en dat alle sociologische en individuele psychologische processen die politieke en maatschappelijke keuzen bepalen naar dat doel leiden. Sorry, you're wrong.
www.youtube.com/watch?v=Bf0ORy4BzMY

"(...) waarover jij al twee comments lang wijselijk je mond houdt."
Omdat het er niks mee te maken heeft.

"Dit zijn verifieerbare - en als zodanig ook falsifieerbare (met dank aan Popper) - feiten"
Nee, het is alweer 90% mening en ideologische duiding op basis van een enkel feitje her en der. Je kneedt de geschiedenis naar je eigen wereldbeeld en je eigen ideologie en moraliteit (zonder dat verder expliciet te benoemen). Niet erg, dat doet bijna iedereen, maar je bent zo overtuigd dat de processen die beschrijft ook feitelijk waar zijn, erger nog: gepsychologiseerd met motieven en aannames over redenen van de hoofdrolspelers die op je geen enkele manier hard kan maken, en strooit kwistig met etiketjes ("idioot" "schandelijk" etc.) Met een wetenschappelijke analyse heeft het geen reet te maken, maar het is een soort pseudo-historische politieke demagogie.
video.google.com/videoplay?docid=83725...
video.google.com/videoplay?docid=41913...
video.google.com/videoplay?docid=23089...

De mens, de wereld, (geo-)politieke en historische processen zitten heel wat gecompliceerder in elkaar dan jij denkt.
www.ted.com/index.php/talks/view/id/33...

@Conan 04-01-08 @ 10:39:
Waar beweer ik dat hij dom was? Nergens. Ik beweer wel dat hij tijdens zijn tweede ambtsperiode dementerende was. Dat kun je in alle redelijkheid vaststellen. Ik beweer verder niet zoveel, ik val de stelligheid van de mening aan dat RR "de beste president ooit was".

koerbagh ® | 04-01-08 | 15:40

Lul niet - ik woon hier nu vier maanden, en het is prima uit te houden.

En doe je huiswerk, wil je: verkiezingsdag hier is 4 november, niet 4 december.

Ik mis Chris Dodd nu al.

De Zwits | 04-01-08 | 13:56

-weggejorist-

dondermuis | 04-01-08 | 11:39

@Amerikaan
Over het algemeen weet Koerbagh best waar hij het over heeft.

Ten aanzien van Reagan blaat hij slechts de in Nederland uitgebreid geventileerde gedachte na dat deze intelligente en aimabele man "dom" zou zijn geweest. Wellicht dat zijn ogen nog eens open gaan. U neemt in elk geval de moeite hem de ogen te openen.
Hopen dat het geen parelen voor de zwijnen blijken.

Conan | 04-01-08 | 10:39

koerbagh ® 03-01-08 @ 23:20
.
Met mijn argument dat de wereld kleiner is geworden bedoel ik juist dat er - ook voor hakbars in Afghanistan - meer mogelijkheden zijn om Amerika kwaad te doen. Hamiltoniaans "aloofness" is voor de VS geen optie meer.
.
Het enige dat jij bovendien hebt gedemonstreerd, is dat de term "Reaganomics" niet synoniem is aan "neoliberalisme". Daarop heb ik geantwoord dat Reagan te maken had met politieke oppositie en internationale uitdagingen, die hem hinderden in het doorvoeren van een complete neoliberale agenda. Verder ben je evengoed blijven steken in holle kreten jegens mijn persoontje en het weergeven van "feiten" die je niet onderbouwt, met het argument dat de "tegeltjes" op GS te klein zijn. Waarom je dan tot twee keer toe wél een heel epistel schrijft, is mij een raadsel, maar ik beschouw het hoe dan ook als een zwaktebod.
.
Maar laat me je deze dan geven: Reagan was niet de beste president OOIT, die uitspraak was te sterk. Dat hij de beste president was sinds TR, staat voor mij niettemin vast. De Keynesiaanse geest die FDR uit de fles haalde, heeft een precedent geschapen dat naar mijn mening de westerse wereld heel veel kwaad heeft gedaan, en die geest zal zich nooit meer terug in de fles laten stoppen. (Maar ik neem aan dat iemand als jij Hayek wel gelezen heeft; zelfs Friedman meldt in het voorwoord van de nieuwe editie van "The Road to Serfdom" dat Reagan en Thatcher tot zijn spijt het tij slechts deels hebben kunnen keren.) De idealisten tijdens en na de Koude Oorlog richtten de Verenigde Naties op, die binnen twintig jaar werden gekaapt door bananenrepublieken in de Tweede en Derde Wereld, die vervolgens de VS en Israël praktisch tot paria van de internationale gemeenschap degradeerden (met als absolute dieptepunt de schandelijke "Zionism is racism"-resolutie van de AV in 1975). Tot slot kregen de Russen gestaag de overhand in de Koude Oorlog, mede dankzij de zogenoemde detèntepolitiek van Nixon en Ford (en grotendeels uitgedokterd door Kissinger), waarover jij al twee comments lang wijselijk je mond houdt.
.
Overigens was het niet Reagan die het vuurtje van de Koude Oorlog weer opstookte, maar de Russen zelf, die aantoonbaar SALT I schonden en tevens Afghanistan binnenvielen in 1979. Zij werden daarbij geholpen door het idiote beleid van Jimmy Carter, die zich distantieerde van allerlei regimes in de Derde Wereld omdat deze de mensenrechten schonden. (En we weten allemaal dat de regimes die mede door gebrek aan Amerikaanse steun ten val kwamen, werden opgevolgd door nog despotischere regimes die de mensenrechten nog flagranter schonden en bovendien dankbaar werden gesteund door de Russen.) Maar het zat wat de Russen betreft in de aard van het beestje, hetgeen het citaat van Brezhnev al aantoonde. Dat Reagan in het heetst van de Koude Oorlog opereerde, is absoluut geen tegenspraak van mijn kant; hij bracht enkel gezond verstand terug in de Amerikaanse politiek ten aanzien van een regime dat het in moreel opzicht nog niet waard was om zijn voeten te kussen.
.
Het psychologische effect van een Amerikaanse president die - volkomen terecht - roept dat de Sovjetunie een "evil empire" is, is immens. Hetzelfde geldt voor een uitspraak als "The more plans fail, the more planners plan," of "Mr. Gorbachev, tear down this wall!" Woorden zijn ook daden in de politiek, en als je Reagans polemiek optelt bij zijn actieve bestrijding van Sovjets met behulp van de wapenwedloop, SDI en (contra-)guerilla's, alsmede het economisch herstel in de VS zelf, heeft hij de val van de Sovjetunie met zeker een decennium - zo niet meer - bespoedigd.
.
Dit zijn verifieerbare - en als zodanig ook falsifieerbare (met dank aan Popper) - feiten, dus als je het niet eens bent met mijn relaas, had ik graag dat je kwam met andere feiten die de mijne weerleggen. Kreten als "aannames gestapeld op aannames" en "meningen onderbouwd met meer meningen" doen geen enkel recht aan mijn betoog en voldoen dus ook niet.

Amerikaan | 04-01-08 | 09:55

Ik vind het helemaal niet zo verrassend. Als je buiten een bepaalde groep staat en je moet met die groep concurreren, wil je het liefst dat die andere groep zo zwak mogelijk is en zo veel als mogelijk aan de wensen van jou als buitenstaander tegemoetkomt. Ook wel bekend als de "path of least resistance". De Democraten komen het minst voor de groep 'Amerika' op. Om als buitenstaander graag een zwakke tegenstander te zien is een egoistisch motief. Het is dezelfde reden waarom in Nederland Islamofasicistische baardmannen het liefst Femke Halsema en haar bloemenhippies aan de macht zien, "De weg van de minste weerstand"...

Folkert Meinhof | 04-01-08 | 01:47

Jullie zeggen het maar... één ding weet ik in ieder geval zeker, het moet geen republikein worden!

Ben Kramer | 04-01-08 | 00:59

@ Bottehond,

Ergo: Ron Paul is een onnozele hals.

Een libertarier onnozel noemen, is op zijn minst onnozel. Kom eens met wat oplossingen voor de problemen in de VS. Bijvoorbeeld de koesrproblemen mbt de dollar en de bankencrisis. Hoe denk jij deze in het huidige politieke (dus via het beleid van alle overige presidentskandidaten) bestel op te lossen. Ben benieuwd naar je politiek-economische inzichten hierin.

rothbard | 03-01-08 | 23:30

@Amerikaan 03-01-08 @ 21:45:
"Jouw groteske bewoordingen ten spijt ("wollig taalgebruik", "gratuite mening")"
Nee, ik noemde het wollig denken en daar een gratuite mening op baseren en dit epistel van je is daar weer een excellent voorbeeld van. Aannames gestapeld op aannames, meningen onderbouwd met meer meningen, een pseudo-historische analyse zonder feiten of statistisch bewijs, zonder zelfkritiek of enige vaststelling van principe.
Je bent een gegijzelde van je eigen ideologische mens- en wereldbeeld.

Dat ik verder niet inging op de wereld in jaren '70 is alleen maar omdat de tegeltjes op GS te klein zijn, de feiten te veel, en de duiding van die feiten meer tijd en ruimte zou vergen dan het punt van de discussie: "Ronald Reagan was de beste president ooit."
Dat is zeer twijfelachtig en niet hard te maken, hoe je het ook beschouwt. Vanuit economisch, politiek, historisch, sociologisch en filosofisch standpunt valt daar van alles op af te dingen.

"Het citaat van Jefferson is prachtig, maar je kunt zijn omstandigheden niet vergelijken met die van Reagan in het heetst van de Koude Oorlog."
Zijn omstandigheden als president van een natie op gespannen voet met het oorspronkelijke Moederland, met een Franse kolonisator in revolutionaire tijden aan de westgrens was zo mogelijk nog complexer en moeilijker. Bovendien spreek je jezelf tegen. Je spreekt eerst van een detente vanaf de jaren '70 en dan plotseling is RR de president van het "heetst van de koude oorlog". Als het beiden waar is, dan is RR aan die verhitting zelf mede debet geweest. (Wollig denken, maar dat had ik reeds vastgesteld.)

"De wereld is kleiner geworden sinds 1809, en er zijn mensen die ons haten om wie wij zijn, niet om wat we doen."
Ook dat is twijfelachtig. Die haat was er al ver voor 1809, ook om wie wij zijn. En de wereld is niet kleiner maar groter geworden. 100 jaar geleden kwam men niet verder dan 50 km rond de eigen woonstee en kende men misschien zo'n 1000 mensen persoonlijk. Wij kunnen nu de wereld over, kennen gemiddeld 10x zoveel mensen persoonlijk (over de hele wereld) hebben meer informatie en kennis tot onze beschikking dan ooit te voren. Ik zou bijna zeggen: de wereld is veel, heel veel groter geworden dan 200 jaar geleden.

koerbagh ® | 03-01-08 | 23:20

Die hele VS is een rukzooi, tis dat ze zo goedverdoemde groot zijn en daarom een wereldmacht.

En het is het enige daadkrachtige tegenwicht tegen die geflipte moslimstaten. Helaas hebben ze momenteel een omhooggevallen aap als president.

De hele wereld wacht eigenlijk tot die opgerot is voordat het echte leven weer door gaat.

Het maakt eigenlijk geen flikker (sorry heaumeaus's) uit wie het wordt, beter wordt het zeker.

Gristus | 03-01-08 | 22:43

@Bottehond
Waar je mee omgaat word je mee besmet.
Je zit te lang op dat idiotenblog (LGF). Een middelmatig, eenvormig, zelfingenomen, weinig creatief, onverdraagzaam, fundamentalistisch, humorloos en rechtlijnig reaguurdersvolkje, die lizzards (waarmee uiteraard niet gedoeld op lieflijke Lizzard van ons hier). En in elk geval in de lijntjes rond het VB en RP die ik gelezen heb.

De staat is de grootste vijand van de vrije burger; ook inzake de leer van de Psychoot (VzmH) zonder de staat om de volgelingen van de Psychoot (VzmH) te voeden en te beschermen (ten koste van de rest van de bevolking), is het snel afgelopen.

En voor hen die het interresseert, hier een briljante toespraak van Reagan uit 1964. video.google.com/videoplay?docid=-1777...
En nog steed opportuun.

Conan | 03-01-08 | 21:58

mooie foto ook.

zatlel | 03-01-08 | 21:48

koerbagh ® 03-01-08 @ 20:19,
.
Je slaat door. Als je de defensie-uitgaven buiten beschouwing laat, zijn de overheidsuitgaven onder Reagan significant gedaald. Dat die daling ook naar mijn idee nog niet groot genoeg was, is weer een tweede. Feit blijft dat hij rekening moest houden met de politieke realiteit in de VS, en dat hij grote politieke offers moest maken om zijn beleid door te drukken. Ondanks dat alles heeft hij over de gehele linie de belastingen verlaagd (de hoogste schijf van zeventig naar ik geloof achtentwintig procent), de exorbitante macht van de vakbonden gebroken en een periode van groei ingezet die zijn weerga niet kende, compleet met lage inflatie en lage werkloosheid. Jouw groteske bewoordingen ten spijt ("wollig taalgebruik", "gratuite mening"), Reagan heeft een economische trend doorbroken die van groot belang is geweest voor het vrije Westen.
.
Wat in mijn ogen zijn grootste verdienste is geweest, is het herclaimen van de westerse morele superioriteit ten opzichte van de tirannen in het Oostblok. Tussen enerzijds de weg-met-ons-Democraten, die het begin van de Koude Oorlog enkel toeschreven aan Truman en in het kapitalisme een kwaad zagen dat voor al het leed in de wereld verantwoordelijk was, en anderzijds de immorele politiek van Kissinger en Nixon die de Sovjets beschouwden als gelijkwaardige partner en hen met hun detèntepolitiek een "leash of life" gaven, was Reagan degene die in de Sovjetunie zag wat het echt was: een "evil empire". Wie de getuigenverslagen van Solzjenitsyn en anderen heeft gelezen, kan toch amper concluderen dat de term "benevolent empire" gepaster was geweest. De wapenwedloop en SDI waren de juiste methoden om de Russen te dwingen tot uitgaven die zij zich niet konden veroorloven, en zo hun verlies te bespoedigen.
.
Het is typisch dat je met betrekking tot de geopolitieke verhoudingen in de jaren zeventig en tachtig niet verder komt dan dat daar "heel veel meer factoren een rol" speelden. De appeasement van Nixon en Kissinger, welke plaatsvond onder de noemer "realisme", leidde er toe dat Brezhnev in 1973 verklaarde: "We are achieving with detente what our predecessors have been unable to achieve using the mailed fist. . . . And a decisive shift in the correlation of forces will be such that, come 1985, we will be able to extend our will wherever we need to." En er was alle reden tot optimisme voor de Russen, gezien de plaatsing van SS-20's in Oost-Europa (die vraagtekens zette bij de Amerikaanse atoomparaplu), de interventie in Afghanistan, en de openlijke steun aan linkse guerrilla's en regimes overal in de Derde Wereld. Hoe je het ook wendt of keert, het Westen werd geleidelijk aan in het nauw gedreven, en er is maar één man geweest die de Amerikanen hun zelfvertrouwen heeft teruggegeven na Vietnam, in weerwil van de talrijke en massale "vredesprotesten" in Europese hoofdsteden.
.
Ik zou graag - en met oprechte belangstelling - van je horen welke politicus jij zou nomineren voor de award "pleitbezorger van economische vrijheid." Het citaat van Jefferson is prachtig, maar je kunt zijn omstandigheden niet vergelijken met die van Reagan in het heetst van de Koude Oorlog. De gedachte dat de Amerikanen zich zouden moeten terugtrekken tot achter hun eigen landsgrenzen, hetgeen Ron Paul min of meer voorstaat, doet geen enkel recht aan wat zich buiten die grenzen afspeelde ten tijde van Reagan, en nu nog steeds afspeelt. De wereld is kleiner geworden sinds 1809, en er zijn mensen die ons haten om wie wij zijn, niet om wat we doen.

Amerikaan | 03-01-08 | 21:45

@Koerbagh en Amerikaan
Get a room!
En niet gaan bakkeleien of het nu een motel of hotel moet zijn en wat de waarde van een ster is in het geheel van het geo-politieke krachtenveld.

bloedjelink | 03-01-08 | 21:37

@bottehond; Waar haal je vandaan dat Ron Paul een isolationist is? Zoals Ron Paul zei tegen Guliani (dacht ik) in een debat: ga jij eens heel snel het verschil leren tussen isolationisme en non-interventionalisme. Ron Paul staat voor het 2e.
Ron Paul is de ENIGE kandidaat waarvan wat hij ZEGT ook daadwerkelijk heeft uitgedrukt in stemgedrag in de Senaat toen het er op aan kwam. Tegen Irak oorlog, tegen Patriot act 1&2 bijv. Bovendien weet hij zeer goed wat de fundamentele problemen achter de dollar en de FED zijn. Bovendien heeft hij geen lijken in de kast (en dus niet chantabel) in tegenstelling tot de kandidaten die door de grote mediabedrijven in de VS gepushed worden.
Genoeg van Clinton/Bush-dynastie en buitenlandbeleid van de VS? Dan IS Ron Paul de enige acceptabele keuze.
Jammer dat de redactie van GeenStijl (incl. NOS/RTL etc.) als het over zaken gaat buiten de landsgrenzen nog steeds binnen de geijkte kaders denkt (getuige de poll), waardoor er dus nooit verandering zal komen.
Jammer.

Patriarch | 03-01-08 | 21:21

Ik heb (vanzelfsprekend, ben geen yank) niet gestemd. Vond het wat vreemd dat hier werd opgeroepen op een amerikaan te stemmen. Zal me verder worst wezen.

Hammar | 03-01-08 | 21:20

Ron Paul stond niet in de lijst, stelletje kleautvieaulen op de redaksie.

Perv | 03-01-08 | 21:07

een linkse amerikaan is hier nog steeds ultra rechts hoor.

zeiksmurf | 03-01-08 | 20:37

overVecht 03-01-08 @ 14:58

overVecht , utrecht Hmmmm vast een zoon van een hoer !!!

kapt.Jerkoff | 03-01-08 | 20:34

Ron Paul 4 president! Waarom staat ie niet in de lijst?

rothbard | 03-01-08 | 20:21

@Amerikaan 03-01-08 @ 19:08:
"Het zou je sieren als je een toontje lager zou zingen wanneer je met iemand debatteert op een internetforum. Wat kan mij het schelen wie of wat je bent?"
Wat mij wel of niet siert kan me niet schelen. Als je niet tegen mijn toontje kan dan heb je vette pech. Ik val je aan op onwaarheden en feitelijke onjuistheden waar je een hele theorie omheen bouwt en een gratuite mening aan ophangt. En of je nu neoliberaal bent of socialist, moslim of maoist, het boeit me geen zak. Wollig denken is wollig denken. Het kan je blijkbaar in zoverre schelen dat je wel meteen heeeeel kwistig bent met etiketjes plakken maar de plank vol-le-dig misslaat. Ik kan nergens in dit draadje, in geen enkele tekst van mezelf vinden dat ik een politieke mening verkondig of een ideologie of iets dergelijks verdedig.

Enfin, je analyse van de geopolitieke verhoudingen in de jaren '70 laat ik maar even, dat is allemaal ook feitelijk onjuist (althans, als zijnde een verdienste van de VS en de toenmalige regeringen Nixon/Ford/Carter), daar speelden heel veel meer factoren een rol.

Wat betreft SDI: het was onzinnig (en verre van geniaal) van Reagan om er aan vast te houden. En de Russische moraal was er zeker niet door gebroken. Er speelde nog wel wat meer. www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB203...

"Wat was, bovendien, de Great Society behalve een exercitie in sociaal maakbaarheidsgeloof? Er is geen zichzelf respecterende neoliberaal die dat kan aanhangen."
Zoals gezegd: burgerrechten, onderwijs, weghalen van raciale en sociale barrières op de arbeidsmarkt. Ik hang het niet aan, maar ben er niet tegen. Maar ik ben dan ook geen neoliberaal. Ik ben slechts een simpele atheist.

Wat betreft je definitie van neoliberalisme: Het is maar een woordje. Een woordje dat door iedereen weer anders wordt geinterpreteerd en voor iedereen weer wat anders betekent. En ja ik ken Friedman heus wel.
Laten we het rijtje " Assessments of the Reach and Effects of Neoliberalism" uit je linkje eens kritisch bekijken in het licht van RR's presidentsschap.
* Growth in international trade and cross-border capital flows
Check (maar de vraag is in hoeverre dat een verdienste van RR was, was zonder hem ook wel gebeurd.)
* Elimination of trade barriers
(Neen)
* Cutbacks in defense spending, although it is unclear whether these reductions are associated with neoliberalism or the peace dividend that was supposed to accrue at the end of the Cold War
(Hoe dan ook: Neen.)
* Cutbacks in public sector employment
(Neen)
* The privatization of previously public-owned enterprises
(Neen)
* Reduction in the size of governments. Governments do not appear to have shrunk wholesale. With the exception of exceptionally high-spending government, the distribution of government expenditures (as a percentage of GDP) appears to have stayed the same since 1980. Most of the cuts to government spending appear to have been a temporary phenomenon that took place during the 1990s
(Neen)
* Social welfare spending. Governments have generally spent more on health, education, social security, welfare and housing
(Neen)

"Je kunt - als zelfbenoemd objectivist - toch niet ontkennen dat deze president een grote bijdrage heeft geleverd aan jouw zaak, namelijk economische vrijheid in de wereld?"
Ja, dat kan ik dus (juist als objectivist) wel ontkennen, of in elk geval de absolute claim op z'n minst twijfelachtig vinden.
Wat betreft alternatieven: Waarom noem je alleen contemporaine Europeanen van RR? 't Beperkt de keuze nogal.

Errors of opinion may be tolerated where reason is left free to combat it.
Thomas Jefferson

koerbagh ® | 03-01-08 | 20:19

Dit resultaat is ook niet zo verbazingwekkend als je zo'n 20 keer achter elkaar kan stemmen. Ga eens servers fixen!

Jeoh | 03-01-08 | 20:03

Hilary is idd de laatste op wie ik zou stemmen als ik aan de poll had meegedaan.. maarja.Wat weten we nou van de us of a.

de grote Anti | 03-01-08 | 19:32

-weggejorist-

Violator[xL] | 03-01-08 | 19:25

koerbagh ® 03-01-08 @ 17:56
.
De periode van detènte vond plaats in de jaren zeventig, nog voordat zowel Reagan als Gorbatsjov aan de macht was, en leidde ertoe dat de Sovjets legitimatie kregen vanuit het Westen, in leven gehouden werden met allerlei commerciële deals, en heimelijk de wapenbeperkingsakkoorden aan alle kanten schonden. Wat jij het "idiote Star Wars plannetje" noemt, heeft de Russische moraal compleet en onomkeerbaar gebroken; de Russen moesten immense financiële tekorten trotseren en tot het uiterste gaan om met de Amerikanen mee te kunnen in de wapenwedloop, en ineens bleek het allemaal voor niets. Dat was een geniale zet van Reagan, die overigens in Reykjavik aanbood om de SDI-technologie te delen met de Russen.

De New Deal betekende een breuk met het verleden die Keynesiaans economisch beleid introduceerde in het Westen: een geest die zich niet meer in de fles liet stoppen en na de oorlog de verzorgingsstaten in het Westen hielp opbouwen. Dit vond uiteraard ook zijn weerslag in de Great Society. Het lijkt mij een nogal relevant feit. Wat was, bovendien, de Great Society behalve een exercitie in sociaal maakbaarheidsgeloof? Er is geen zichzelf respecterende neoliberaal die dat kan aanhangen.
.
Het neoliberalisme is een theoretische stroming. Politici - vooral in het democratische Westen - hebben rekening te houden met de politieke realiteit in eigen huis en buiten de landsgrenzen. Internationale ontwikkelingen en publieke opinie zorgen ervoor dat welke politicus dan ook niet ongegeneerd zijn gang kan gaan, ook Reagan niet. Dus nee, "neoliberalisme" en "Reaganomics" zijn niet synoniem. Tegelijkertijd is Reagan - evenals Thatcher - onmiskenbaar geïnspireerd door de Chicago School onder leiding van Milton Friedman. Lees anders Wikipedia erop na: en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism. (Ja, ik weet het, matige bron, maar goed.) Je kunt - als zelfbenoemd objectivist - toch niet ontkennen dat deze president een grote bijdrage heeft geleverd aan jouw zaak, namelijk economische vrijheid in de wereld? Wat hadden de alternatieven dan moeten zijn? Die van Mitterand of Gorbatsjov, of wellicht Lubbers?
.
Het zou je sieren als je een toontje lager zou zingen wanneer je met iemand debatteert op een internetforum. Wat kan mij het schelen wie of wat je bent? Ik beoordeel je enkel en alleen op wat je schrijft, en hoewel je zeker het gemiddelde kennisniveau van de Nederlanders ontstijgt, overtuig je me niet.
.
Ik kap ermee voor vandaag.
.
Groet,
Amerikaan

Amerikaan | 03-01-08 | 19:08

HighandMighty 03-01-08 @ 18:38

Nou, succes. Je zult het nodig hebben. Ron Paul heeft bij de eerste tegenwind al laten zien wellicht goede ideeen te hebben, maar niet in staat te zijn juiste te handelen als het er op aan komt.

www.thelibertypapers.org/2007/12/21/wh...

Bovendien is hij een isolationist, die niet begrijpt dat als de naties van de Vrije landen niet samen optrekken de gevleugelde woorden van Benjamin Franklin waar zullen worden. Ergo: Ron Paul is een onnozele hals.

www.useless-knowledge.com/1234/07may/a...

Dat 'ie dit nog eens goed leest, die Ron Paul van je.

"We must all hang together, or assuredly we shall all hang separately"
* Benjamin Franklin

bottehond | 03-01-08 | 19:00

Ron Paul!!! Zonder twijfel! Helaas niet opgenomen in de poll :S.

HighandMighty | 03-01-08 | 18:38

-weggejorist-

Violator[xL] | 03-01-08 | 18:23

the green party wint toch and wil rule the world......

polski | 03-01-08 | 18:17

Ik vind het helemaal niet zo verrassend. Als je buiten een bepaalde groep staat en je moet met die groep concurreren, wil je het liefst dat die andere groep zo zwak mogelijk is en zo veel als mogelijk aan de wensen van jou als buitenstaander tegemoetkomt. Ook wel bekend als de "path of least resistance". De Democraten komen het minst voor de groep 'Amerika' op. Om als buitenstaander graag een zwakke tegenstander te zien is een egoistisch motief. Het is dezelfde reden waarom in Nederland Islamofasicistische baardmannen het liefst Femke Halsema en haar bloemenhippies aan de macht zien, "De weg van de minste weerstand"...

Folkert Meinhof | 03-01-08 | 18:15

Ik begrijp uberhaupt niet waar je op 4 september op zou mogen gaan stemmen. Republikeinse voorverkiezingen? En dan komt Hillary er uit? Dat zou een stunt zijn!

Tarak | 03-01-08 | 18:13

Billary Clitton

Polemieke Telkamp | 03-01-08 | 17:58

Wat koop je nou voor deze grote lijst. Het gaat om de kandidaten die het meest waarschijnlijk naar boven komen in het twee partijen stelsel en die het tegen elkaar op gaan nemen. Hillary is redelijk waarschijnlijk. Ik heb schijt aan die gristen van een bush en dus blijft hillary over als potentieel redelijk alternatief. Ik zou zelf het liefste die obama hebben.

Beefjerky | 03-01-08 | 17:56

@Amerikaan 03-01-08 @ 17:13:
Je verwart neoliberaal (wat een term ook weer... tjonge) beleid met reaganomics. Mag van mij, maar de twee zijn NIET synoniem. In jouw hoofd misschien. In geen van de door jouw genoemde landen is "reaganomics" officieel economisch beleid.

"Die laatste had zijn eerste termijn nodig om af te rekenen met de rampzalige politiek van de New Deal en Johnsons Great Society."
Huh? New Deal? Man, die was bij het uitbreken van WOII voor de VS al achterhaald. Johnsons Great Society? Grote delen van die plannen hadden met onderwijs en burgerrechten te maken, en die heeft Reagan niet afgeschaft hoor. De armoedebestrijdings-programma's waren ook geen langjarige bijstandprogramma's maar veelal niet veel meer dan wetgeving om barrières voor scholing en arbeid voor minderheden op te heffen (en geloof me, die waren er in 1968 nog volop.) Meer dan de helft van de plannen waren (ook voor een neoliberaal) helemaal niet zo slecht. Het ging Johnson met name om gelijke kansen. Voor het overige is het nooit ten volle uitgevoerd. Kwam iets tussen namelijk... Vietnam.

"Aan wie hebben we deze inzichten te danken? Aan Friedrich Hayek, Ayn Rand en Milton Friedman, (...) Zoek die maar eens op op Wikipedia, in plaats van te roepen dat ik uit mijn nek lul"
Je kent me echt niet hè? Je hebt geen idee wat ik denk of vind, of filosofische en politiek sta. Gottegot... En dan Ayn Rand aanhalen als je zelf met de methode van het objectivistisme om de oren wordt geslagen. Jij durft!
Ik zou bijna zweren dat je persoonlijk in je kleine kruisje getast voelt. Ja, je lulde uit je nek. Je debiteerde onwaarheden die feitelijk onjuist zijn. (Overigens staat de *kuch* grote economisch filosoof Ronald Reagan niet in je lijstje...)

"economische vooruitgang in de VS, die van 1983 tot 2000 en van 2001 tot 2007 zonder onderbreking bleef doorzetten ongekend naar historische maatstaven."
Ongekend? Mwoah... de VS is een middenmoter... Doet het marginaal beter dan Nederland.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons...

De détente tussen de VS en USSR was een uitdrukkelijke wens van Gorbatchev, Reagan heeft daar weinig positiefs aan bij gedragen. Integendeel, de top op IJsland was bijna catastrofaal geworden omdat Reagan geen centimeter wilde toegeven met z'n idiote Star Wars plannetje, dat na het initiatief van Gorby om de wederzijdse intercontinentale raketten te ontmantelen dus geen enkele zin meer had. Nee, dan ben je een groot president en onderhandelaar.

koerbagh ® | 03-01-08 | 17:56

-weggejorist-

antidoto | 03-01-08 | 17:43

@Lebowski Achiever @17:19
Je zin is wat cryptisch maar ik kan je verzekeren dat na die klap tegen de twin towers de oogjes wijd open waren. Ik doe sowieso niet aan oogkleppen.
Voor de volledigheid: ik ben XX en niet XY. Of is "man" bedoeld als "joh" in de popie zeventiger speak? Whatever.

bloedjelink | 03-01-08 | 17:37

Nou zèg, die vrouwonvriendelijke racistische reaguurders toch?!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 03-01-08 | 17:35

@Amerikaan @17:13
Grotendeels met je comment eens.
Maar je moet ook "zelf"kritiek durven uiten.
Er is nu weinig economische vooruitgang in de VS te bespeuren, de dollar zit op een dieptepunt (hallo meneer Friedman... wanneer ging die Euro ook alweer kelderen... en wanneer zou de EU als een kaartenhuis in elkaar storten?) de huizenmarkt ligt op zijn kont en de sociale hervormingen blijven uit. Niet echt een lekker plaatje op dit moment.
Het neoliberaal beleid zorgt nu bepaald niet voor welstand of welzijn.
.
2008 is het China jaar. Dat land gaat de wereld meer en meer beheersen. Tot de infrastructuur het niet meer aan kan. Dat zien we nu in India. Het is echt zo dat sommige bedrijven in India hun werk aan bedrijfjes in de USA uitbesteden omdat dat goedkoper zou zijn ivm ontbrekende infrastructuur ter plekke. De wereld op zijn kop. Het werk verlaat de USA (vooral automotive) en wordt geoutsourced naar India en vervolgens weer gedeeltelijk naar de USA teruggebracht.
.
Wat is de oplossing? Globalisering of juist niet?
Ik pleit niet voor globalisering. Dat is niet het toverwoord voor een gezonde (Amerikaanse) economie. Friedman mag dan nog zo roepen dat de aarde plat is, de NY times verzint wel meer wat:)

bloedjelink | 03-01-08 | 17:30

bloedjelink 03-01-08 @ 17:12
oogkleppen op en gaan zeggen we dan maar, niet? Doe niet zo naief, man.

Lebowski Achiever | 03-01-08 | 17:19

Ik kon nieteens stemmen in de poll omdat Ron Paul er niet eens bijstond. Eikels.

www.ronpaul2008.com/

ILT | 03-01-08 | 17:17

koerbagh ® 03-01-08 @ 16:31,
.
De bronnen die jij aanhaalt tonen geenszins aan dat Reagan de VS niet uit het slop heeft getrokken; ze tonen alleen aan dat het verlagen van belastingen alleen geen panacea is. Zonder het terugschroeven van de uitgaven gaat inderdaad het begrotingstekort omhoog. Maar Clinton had makkelijk praten, zonder een wapenwedloop maar met een ongekende economische groei die is ingezet dankzij de maatregelen van Reagan, en die dankzij de val van de Sovjetunie wereldwijd verspreid werd. Die laatste had zijn eerste termijn nodig om af te rekenen met de rampzalige politiek van de New Deal en Johnsons Great Society.
.
De landen die profiteerden van neoliberaal beleid zijn talrijk. Vergelijk het Groot-Brittannië van (na) Thatcher eens met dat van na 1945, of het Nederland van de jaren zeventig met dat van nu. Overal in Europa zijn we de verzorgingsstaat aan het uitkleden en socialistische zorgverzekeringen aan het afschaffen omdat ze financieel en moreel volledig failliet zijn. Landen die achterblijven met hervormen, zoals Frankrijk, zijn een economische bende, terwijl landen die voorop lopen, zoals bijvoorbeeld Denemarken, Ierland en de Baltische staten, groeien als kool. In het algemeen kunnen we echter stellen dat onze neiging om te blijven hangen aan socialistische oplossingen ertoe leidt dat we chronisch achterblijven bij de economische vooruitgang in de VS, die van 1983 tot 2000 en van 2001 tot 2007 zonder onderbreking bleef doorzetten, ongekend naar historische maatstaven.
.
Aan wie hebben we deze inzichten te danken? Aan Friedrich Hayek, Ayn Rand en Milton Friedman, de inspirators voor neoliberaal economisch beleid. Zoek die maar eens op op Wikipedia, in plaats van te roepen dat ik uit mijn nek lul...
.
En Gorbatsjov wilde de Sovjetunie niet opheffen; hij wilde het communisme hervormen, omdat zijn staat - vooral dankzij de wapenwedloop met de Amerikanen - failliet was. Maar het communisme is niet te hervormen, omdat het een totalitaire ideologie is. Gorbatsjov haalde dus het hek van de dam. In tegenstelling tot de appeasers die in de jaren zeventig het Witte Huis bezetten, zag Reagan in dat detènte met de Russen alleen hun regime langer in leven liet. Zijn alomvattende beleid heeft ervoor gezorgd dat het ineenstorten van de Sovjetunie met zeker een decennium is versneld.

Amerikaan | 03-01-08 | 17:13

@Lebowski Achierver @17:06
Je mag Rudy een goorlap en een opportunist noemen. Hij was wel een leider op 9/11. Hij had de daadkracht en het charisma om de boel bij elkaar te houden. Hij kreeg NY redelijk rustig en dat had effect op het gevoelen in de rest van de USA.
Ieder publiek figuur heeft geprobeerd om een graantje uit de ruif van 9/11 mee te pikken. Daar is Rudy niet uniek in.
Ik zie Hillary nog staan bij de eerste herdenking. Ellebogen in de aanslag om maar in beeld te komen. De campagne al in het achterhoofd.
Rudy heeft daadwerkelijk op die dag een geweldige bijdrage geleverd en daar zijn de Amerikanen hem dankbaar voor.

bloedjelink | 03-01-08 | 17:12

een poll is nooit meer betrouwbaar,,,,wij lullen maar wat..... Hillary kijkt eng in dit filmpje... alsof ze het meent..... de beoepsblik van de politicus..... toch maar op Bassie stemmen...

sa4 | 03-01-08 | 17:09

Och, democraten in de US zitten hier toch ook wel op de rechtervleugel hoor. Die republikeinen, da's nog erger volk dan de SGP. Doe mij die negert maar als president van de US.

Boetsj | 03-01-08 | 17:06

Iemand zei iets over Guiliani (geen zin om terug te scrollen) en zijn optreden tijdens 9-11.
Nou, daar noem je toch even je reinste opportunisme, zeg. Rudy is een goorlap en heeft die dag gebruikt slechts voor zijn eigen hachje... die aan redding toe was, geloof me. Het jachtseizoen was zo'n beetje geopend op Giuliani en zijn politiebende en toen kwam heel "fortunate for him" dat vliegtuigje even langscruisen...

Lebowski Achiever | 03-01-08 | 17:06

Comments verdwijnen en/of worden driedubbel gepost.
Server trouble?
.
De NeoCons zijn een logisch vervolg op de WASP generaties.
De WASPs moeten het veld ruimen voor snobs zonder blauw bloed of oud geld. Het is een nivellering van het conservatieve gebeuren.

In de tegenwoordige Amerikaanse politiek gaat het om de "virtucrat".
Links of rechts maakt niets meer uit, het gaat om de morals.
De virtucrat maakt er een missie van om je te overtuigen van zijn moreel hoger standpunt. Hij of zij alleen geeft om de aarde, de medemens, de positie van kinderen, vrouwen, etc. en op de enige manier die telt, met heel zijn of haar hart.

bloedjelink | 03-01-08 | 17:03

Zoveel steunpilaren van de maatschappij
-Geertjan K, Viniloog
-Geertje, Studente Strategic Product Design
-Goasse D B, Directeur Frysk en Frij Utjouwerij
-Fam. T. B, Formulemamager
-Gerard G, coach jeugdvoetbal, fotograaf, beeldend kunstenaar
-Gerard van der V, Redactie rocknieuws.nl
-henk s, orthopedagoog - consulent gedragsproblematiek bij jeugdigen
-johanna van k, leidster van gesprekskring, moeder en oma
-Karin F (lid werkgroep diversiteit), actief bij het CNVO (WAO/WIA/WW)
-Marianne W-H. directeur Met Waarden Helen
-Rudi R, Bijstandstrekker

Kijk, hier heben we wat aan.

chop46 | 03-01-08 | 17:00

Als de bevolking van de USA net zo makkelijk in linkse vallen trapt, krijgen ze daar een foute president. En alleen maar omdat de zittende foute president bij de andere partij hoort.

Jan Passant | 03-01-08 | 17:00

"Christopher Hitchens, bijvoorbeeld, gelooft nog altijd dat de geschiedenis uiteindelijk positief zal oordelen over de regering-Bush."
@Amerikaan 03-01-08 @ 16:40:
Dan heeft hij het wel uitsluitend over de oorlog in Irak.
www.youtube.com/watch?v=ox5OUn7ZNwc

@bloedjelink 03-01-08 @ 16:48 (en 16:50, 16:51)
Ik heb niks tegen gedachten van wie dan ook, waarover dan ook, en welke gedachten dan ook. Ik hou wel van feiten en deugdelijke argumentatie.
En als het daarin misgaat (en dat gaat het helaas veel en vaak - en dat is bij jou slechts zelden het geval) dan zeg ik er wat van. Meer niet.

koerbagh ® | 03-01-08 | 17:00

Patrick Bateman 03-01-08 @ 15:44

Tsja, dat waren nog eensch tijden, toen Liechtenstein onze grootste bedreiging vormde, PB.

bottehond | 03-01-08 | 16:57

@ Amerikaan

Norman Podhoretz ook. Goeie vent. Won de Guardian of Zion- awards, ooit.

bottehond | 03-01-08 | 16:55

@Joris
Sorry voor drie keer zelfde comment posten.
De server had problemen.
Wis er maar twee weg.

bloedjelink | 03-01-08 | 16:54

@koerbagh @16:37
Lieve Koerbagh, sweet crixus, van een afstandje zie je meer maar minder scherp. Ach, alles blijft een kwestie van perceptie maar ik blijf er bij dat je toch een ander beeld van de USA krijgt als je er daadwerkelijk woont en wortel schiet. Je moet het in je kloten voelen so to speak. Dan moet je natuurlijk wel kloten hebben. Hou jij het maar bij je mediawijsheid. Lijkt me bij nader inzien wel handiger.
Jij gaat mij verslaan in een pop-quiz? Zeker en vast mijn waarde. Hands down. Gaat het bij jou om winnen en het laatste woord hebben? Bij mij niet.
Het leven is geen pop-quiz. Ik deel graag mijn gedachten met anderen maar niet om mijn gelijk als een drammerige kleuter door hun strot te duwen.
Leren van elkaar.... en begrip voor elkaar. Dat zou fijn zijn.

bloedjelink | 03-01-08 | 16:51

@Amerikaan 03-01-08 @ 16:15:
De facto is dat gewoon zo. Dat is verder helemaal geen politieke mening of een ideologisch geörienteerd waardeoordeel, het is vaststelling van een historisch feit. De defensie-budgetten zijn sinds 1945 niet omlaag gebracht naar het niveau van voor de oorlog, zoals dat bij de burgeroorlog, de Spaanse oorlog, WOI wel gebeurde. Integendeel, die gingen als een raket omhoog. Het land heeft sinds WOII ongeveer elke 10 jaar een oorlog of militair conflict gehad. Feit.
De duiding en betekenis daarvan kun je heeeeel lange verhandelingen over schrijven, daar zal ik niet eens beginnen, zijn al boekenplanken vol over geschreven, het is een feit dat de technologische innovatie die je noemt voor een groot deel direct of indirect kan worden toegeschreven aan de investeringen in defensie. Dat daar ook veel consumenten-troep uit voort komt dat goed verkocht wordt: ongetwijfeld.
Case in point: Het medium waar wij nu ouwehoeren. Zonder de VS-defensie was dit internet-geval-dinges er niet geweest.

koerbagh ® | 03-01-08 | 16:51

@koerbagh @16:37
Lieve Koerbagh, sweet crixus, van een afstandje zie je meer maar minder scherp. Ach, alles blijft een kwestie van perceptie maar ik blijf er bij dat je toch een ander beeld van de USA krijgt als je er daadwerkelijk woont en wortel schiet. Je moet het in je kloten voelen so to speak. Dan moet je natuurlijk wel kloten hebben. Hou jij het maar bij je mediawijsheid. Lijkt me bij nader inzien wel handiger.
Jij gaat mij verslaan in een pop-quiz? Zeker en vast mijn waarde. Hands down. Gaat het bij jou om winnen en het laatste woord hebben? Bij mij niet.
Het leven is geen pop-quiz. Ik deel graag mijn gedachten met anderen maar niet om mijn gelijk als een drammerige kleuter door hun strot te duwen.
Leren van elkaar.... en begrip voor elkaar. Dat zou fijn zijn.

bloedjelink | 03-01-08 | 16:50

@mezelf
Leo Strauss, luster.Lol

Lebowski Achiever | 03-01-08 | 16:49

@koerbagh @16:37
Lieve Koerbagh, sweet crixus, van een afstandje zie je meer maar minder scherp. Ach, alles blijft een kwestie van perceptie maar ik blijf er bij dat je toch een ander beeld van de USA krijgt als je er daadwerkelijk woont en wortel schiet. Je moet het in je kloten voelen so to speak. Dan moet je natuurlijk wel kloten hebben. Hou jij het maar bij je mediawijsheid. Lijkt me bij nader inzien wel handiger.
Jij gaat mij verslaan in een pop-quiz? Zeker en vast mijn waarde. Hands down. Gaat het bij jou om winnen en het laatste woord hebben? Bij mij niet.
Het leven is geen pop-quiz. Ik deel graag mijn gedachten met anderen maar niet om mijn gelijk als een drammerige kleuter door hun strot te duwen.
Leren van elkaar.... en begrip voor elkaar. Dat zou fijn zijn.

bloedjelink | 03-01-08 | 16:48

HerNihilist 03-01-08 @ 16:30

For starters, ik zat maar wat te geinen. Maar om er toch op in te gaan: ik acht onze Westersche cultuur van een oneindig hoger niveau dan je weet wel. For starters he? Waar het mij wel om gaat is dat de neocons ooit linksche jongens en meiden waren die tot inkeer gekomen zijn. Niets mis mee, integendeel.

bottehond | 03-01-08 | 16:48

@ Amerikaan 03-01-08 @ 16:40: "Christopher Hitchens, bijvoorbeeld, gelooft nog altijd dat de geschiedenis uiteindelijk positief zal oordelen over de regering-Bush."

De geschiedenis als in de Neandertalers?

Elegast | 03-01-08 | 16:46

Ik hou wel van een vrouw met 'Ballen"...

Gifkikker | 03-01-08 | 16:45

.HerNihilist 03-01-08 @ 16:30,
.
Alleen mensen die werkelijk niks van Leo Strauss begrijpen, schrijven aan hem de neoconservatieve ideeën toe die jij beschrijft. Strauss stond geen beleid voor, maar schreef in zeer abstracte vorm over regimes en samenlevingen, waarbij hij gretig gebruik maakte van de klassieken. Je notie dat de neocons wat naïef een maakbare samenleving nastreven, deel ik enigszins; ik denk niet dat de islam en de liberale democracy verenigbaar zijn.
.
overVecht 03-01-08 @ 16:30,
.
Alleen Michael-Moore-adepten geloven dat de Amerikanen enkel in Irak zijn omdat ze nu eenmaal olie en oorlog nodig hebben. Feit is dat de VS maar voor een heel klein gedeelte van zijn olieconsumptie afhankelijk is van het Midden-Oosten. Hoe controversieel en wellicht dom de oorlog in Irak ook geweest mag zijn, argumenten waren en zijn er nog steeds wel. Christopher Hitchens, bijvoorbeeld, gelooft nog altijd dat de geschiedenis uiteindelijk positief zal oordelen over de regering-Bush.

Amerikaan | 03-01-08 | 16:40

Zo, toch nog is trots op de GS reaguurders kunnen wezen, wie had dat gedacht :o

Nieroth | 03-01-08 | 16:38

@bloedjelink 03-01-08 @ 16:24:
"Het is ook bijna vertederend dat je denkt meer kennis, inzicht en begrip van en over Amerika te hebben dan degenen die er daadwerkelijk wonen."
Van een afstandje heb je vaak meer overzicht. Je hoeft niet ergens te wonen om er veel van te weten. En ja, ik ben er inderdaad van overtuigd dat ik jou bij een pop-quiz over de geschiedenis van de VS genadeloos versla. Hands down.

"Politiek sucks. Hoe dan ook."
Daar zijn we het, lieve Jane, heeel snel over eens.

koerbagh ® | 03-01-08 | 16:37

@Amerikaan
stel je schotel even goed af. Er zijn meer zenders dan alleen FOX News. En wie uit wie afkomstig is, kun je niet meer toepassen op de huidige situatie en feiten (Levi Straus, Carlysle Group, Morgan&Stanley-Deutsch Bank... etc etc). OOIT waren het inderdaad de Republikeinen die "vrijer" waren dan de Democraten... dat is nu echt niet meer, lieverd.

Lebowski Achiever | 03-01-08 | 16:37

@Amerikaan 03-01-08 @ 16:03
"Reagan rare ideeën over de economie? Reagonomics hebben de VS economisch uit het slop getrokken"
Onzin. De cijfers tonen keihard het tegendeel aan. mediamatters.org/items/200509160008
www.cbpp.org/3-3-03tax.htm

"en sindsdien elk land dat zijn neoliberaal beleid heeft overgenomen! "
Zoals? Ik kan geen land bedenken die de trickle-down economics tot officieel economisch beleid hebben gemaakt in navolging van Reagan.

"Bovendien heeft hij eigenhandig de Koude Oorlog tot een prematuur einde gebracht."
De VS hebben de koude oorlog niet gewonnen, de USSR heeft 'm verloren. Subtiel verschil. Zonder ene Michael Gorbatchev was dat overigens ook niet zonder kleerscheuren gegaan.

"Nogal logisch dat Clinton wél een plus op de begroting had, want hij verhoogde gewoon de belastingen, vooral voor de middenklasse en de rijken uiteraard."
Niet waar. Hij heeft inderdaad de inkomstenbelasting verhoogd, maar een hele reeks andere federale belastingen afgeschaft.
en.wikipedia.org/wiki/Taxpayer_Relief_...
Per saldo is een gemiddelde Amerikaan onder Clinton niet meer belasting gaan betalen dan onder GH Bush. Je lult uit je nek.

"Je hebt goed opgelet tijdens de - linkse - geschiedenislessen, zoveel is duidelijk."
Ik kan voor me zelf denken. Je kent me niet zo goed hè? Ik ben verre van "links". (Wat is dat overigens, "links" ?)
*Even een jij-bakje doet* ... Maar jij hebt leuk laten inpakken door neo-con propaganda.

koerbagh ® | 03-01-08 | 16:31

*te makkelijke slechte inkopper gevend*

@Amerikaan 03-01-08 @ 16:15
waarom zijn ze dan in irak?

overVecht | 03-01-08 | 16:30

bottehond 03-01-08 @ 14:53
Ik ben erg benieuwd welke geestelijke en morele ontwikkeling zij (de neo-conservatieven) hebben doorgemaakt dat jij haar als 'beter' beschouwd t.o.v. aan andere? De collectieve maak-gedachte is bijna nergens zo sterk aanwezig als in deze ideologische stroming, een voor mij ongewenste mix van streven naar behoud van waardes (veelal christelijke) gecombineerd met een ziekelijke bemoeizucht en het doelgericht en legitiem liegen (Leo Strauss) met politiek. Ook, welke voorbeelden van small-government? In formele zin zou je zeker tot deze conclusie kunnen komen, maar de vergelijkingsschaal klopt niet, private bedrijven met vergaande bevoegdheden gedragen zich evengoed als zijnde een overheid of lijkend daarop, denk aan het gevangeniswezen daar.

.HerNihilist | 03-01-08 | 16:30

@Koerbagh @15:57
Thanks! Ik strooi graag met van alles net zoals jij graag Googlezand in ieders ogen strooit. Maar goed, je bent toch wel lief als je zo driftig comment.
Het is ook bijna vertederend dat je denkt meer kennis, inzicht en begrip van en over Amerika te hebben dan degenen die er daadwerkelijk wonen.
Ik weet wie Reagan opvolgde liefje. Ik zeg dan ook.... de lange termijn is belangrijk. Clinton plukte de zoetste vruchten door het stringente financiele beleid van Reagan. Clinton kon gaan uitdelen en deed dat ook met ongekend enthousiasme. Kocht zichzelf een plaats in de harten van het electoraat. Helaas is die visch erg duur betaald geworden.
Clinton regeerde met een goede erfenis en gedurende een hausse.
Mevrouw Clinton, als ze aan de bak komt, kan gelukkig haar complete termijn lang mislukkingen wijten aan haar erfenis van Bush en ze zal niet schromen dat te doen.
Politiek sucks. Hoe dan ook.

bloedjelink | 03-01-08 | 16:24

@bloedjelink 03-01-08 @ 15:20
Ik heb de sfeer rond 9/11 ook in real life mogen ervaren en in dat opzicht heb je gelijk. De bevolking (iig in NY) is op dat moment veranderd van een stel egoisten naar een bevolking die ook es ging kijken hoe het eigenlijk met zijn buurman is/was. Maar waar ik heel veel moeite mee heb is het overtrokkene waar ze altijd in praten (het gros). maargoed....:)

overVecht | 03-01-08 | 16:16

koerbagh ® 03-01-08 @ 16:10,

Als jij denkt dat de Amerikaanse economie enkel een "oorlogseconomie" is, sla je de plank volkomen mis. Er is geen land dat zich zo blijft heruitvinden dankzij innovatie, technologie en economische vrijheid als de Verenigde Staten. Dat land heeft heus geen oorlog nodig om zijn welvaart op peil te houden.

Amerikaan | 03-01-08 | 16:15

@bloedjelink 03-01-08 @ 15:59:
Tsja... maar het probleem (waar alle presidenten mee zaten sinds WOII): Hoe hou je een feitelijke oorlogs-economie gaande als je je niet met de wereld bemoeit? Die koude oorlog kwam heel goed uit: conflictje hier, oorlogje daar... Allemaal prima om dat gigantische Militair-Industriële complex aan de gang te houden en da's ook een motor voor de economie, maar ja...
Kennedy dacht dat de "space-race" en ruimtevaart die rol wel eens over zou kunnen nemen (daar is nog wel ergens een memorandum van hem over) en dat was wel een aardige gedachte vind ik, maar alle presidenten zitten eigenlijk nog steeds met die erfenis van WOII. Terug naar het 19e eeuwse isolationisme is een prima ideaal, maar praktisch bijna niet te doen.

koerbagh ® | 03-01-08 | 16:10

Een volk dat gebukt gaat onder een gristenregering kan wellicht onverwachte keuzes maken en voor de USA meer links dan rechts stemmen.
Links is vooral duur, gristelijk vrijheidsberovend. De vrijheid was altijd al duur.

hekkesluiter | 03-01-08 | 16:07

bloedjelink 03-01-08 @ 15:59,

Klopt helemaal. Charles G. is inderdaad bekeerd: good for him. Toch vind ik zijn boek behoorlijk matig. Hij had beter zijn best kunnen doen om alle vooroordelen te ontkrachten, denk ik.

Amerikaan | 03-01-08 | 16:07

koerbagh ® 03-01-08 @ 15:57,

Reagan rare ideeën over de economie? Reagonomics hebben de VS economisch uit het slop getrokken, en sindsdien elk land dat zijn neoliberaal beleid heeft overgenomen! Bovendien heeft hij eigenhandig de Koude Oorlog tot een prematuur einde gebracht. Nogal logisch dat Clinton wél een plus op de begroting had, want hij verhoogde gewoon de belastingen, vooral voor de middenklasse en de rijken uiteraard. Je hebt goed opgelet tijdens de - linkse - geschiedenislessen, zoveel is duidelijk.

Amerikaan | 03-01-08 | 16:03

@Amerikaan @15:53
De grootste bekken zitten in Europa. Allemaal vingerwijzen naar Uncle Sam terwijl het back home toch ook niet echt kosjer is.
Ik zou heel graag willen dat die isolationistische koers opnieuw wordt gevaren.
Gooi de grenzen maar dicht. Politiek EN economisch/financieel.
Jij weet net zo goed als ik dat de beste stuurlui aan wal staan.
Wie niet in de States woont en de dynamiek begrijpt komt niet ver met de tv- en boekenwijsheid. Charles G. van de NOS begreep het na enige tijd erg goed.
It's a way of life.

bloedjelink | 03-01-08 | 15:59

@bloedjelink 03-01-08 @ 15:36:
Bravo! Strooi nog wat platitudes. (Ik heb Clinton overigens niet eens genoemd, de enige president sinds Eisenhower die 'balanced budgets' heeft ingediend. En daarbij volgde Clinton GH Bush op, niet RR. Papa Bush was ook niet bepaald het toonbeeld van zuinigheid en 'small-government')

Charisma zal allemaal wel, het gaat om daden en uitspraken. Reagan kon niet boekhouden, had rare ideeën over de economie, was bijna McCarthy-esque in z'n communisme-fobie (op zich wel terecht, maar in geo-politieke verhoudingen was dat niet altijd handig), speelde nogal een dubieuze rol in het Iran-Contra schandaal, het Savings & Loans schandaal (waarbij meer belastinggeld is verdampt dan ooit). Het was allemaal erg vermakelijk, die jaren '80, en dat kwam mede door hem, maar "beste president ooit" .... mwoah....

koerbagh ® | 03-01-08 | 15:57

@Amerikaan 03-01-08 @ 15:53: Alweer een gebroken belofte dus.

Elegast | 03-01-08 | 15:57

Grappig. Volgens de NOS, dat Geenstijl een 'nieuws-weblog van rechtse signatuur' noemde, ben je dus als weblog al rechts wanneer amper 18% van je bezoekers rechts georienteerd is. Een percentage van 82% linkse bezoekers -een absolute meerderheid- is blijkbaar nog niet links genoeg... geen wonder dat Nederland de laatste tijd zo'n lutserland is. Zelfs de meest rechtse mensen hier zijn zo links als de tering. Dat is vragen om moeilijkheden (multicul-onzin, politiekcorrectisme, torenhoge belastingen enz.).

Godward | 03-01-08 | 15:56

Violator[xL] 03-01-08 @ 15:40,

Alsof die zaken zonder enkele aanleiding of reden de revue zijn gepasseerd. Laat Europa maar lekker zijn kop in het zand steken en zijn morele verontwaardiging uitkotsen over het Amerikaanse beleid (die, zoals Tom Lantos treffend opmerkte, vele malen groter is dan de verontwaardiging ten aanzien van Auschwitz destijds). De VS haalt toch de kastanjes wel uit het vuur. Hét verschil met Clinton is maar één ding: 9/11. In dat licht zou ik je willen herinneren aan het feit dat Bush in 2000 campagne voerde met een isolationistische agenda. De VS diende, in zijn ogen, geen politieman van de wereld te zijn.

Amerikaan | 03-01-08 | 15:53

wat kan mij dat nou verrotten

Pommetje_Horlepiep | 03-01-08 | 15:49

@Violator[xL] 03-01-08 @ 15:43

Zolang de Euro's en Aziaten bereid zijn om genoegen te nemen met de rentevergoeding is d'r niets aan de hand.

El Gouda | 03-01-08 | 15:48

De verkiezingen van 2008 gaan niet meer over politiek inhoudelijke issues maar over maatschappelijke hervorming.
Is de USA klaar voor een Commander in Chief die: zwart is, of vrouw, of mormon.
Oprah kan nog zoveel beweren dat het haar om "hoop" gaat en niet om de kleur van de kandidaat. Ik neem dat met een korreltje zout.

bloedjelink | 03-01-08 | 15:46

@ bottehond 03-01-08 @ 15:16
A True Bleedin' Heart Liberal.
Guilty as charged...

Patrick Bateman | 03-01-08 | 15:44

-weggejorist-

Violator[xL] | 03-01-08 | 15:43

-weggejorist-

Violator[xL] | 03-01-08 | 15:40

een vrouw in de poliitiek is al vragen om problemen maar het wordt pas een ramp als een vrouw 1 van de machtigste politici van de wereld wordt.

seppdietrich | 03-01-08 | 15:38

@Mark2007 03-01-08 @ 15:25

De Amerikanen nemen gewoon een achtste creditcard; De FED laat de geldpers wat harder draaien en zorgt dmv een lage rente dat de dollar lekker laag staat. De Yanks zijn nu veel aan het verkopen aan niet dollar landen en komen er gewoon weer bovenop. Over een half jaar is de dollar/euro verhouding weer 1.30. The dollar is our currency but your problem.

El Gouda | 03-01-08 | 15:36

@koerbagh@15:20
Reagan had een fantastische "administration" en was een charismatisch leider. Dat Clinton het zo makkelijk had gedurende twee termijnen was aan het bewind van Reagan te danken! Dat wordt voor het gemak maar effe vergeten. Het financieel beleid van Reagan wierp later enorm zoete vruchten af. Regeren is immers vooruitzien en soms zie je op korte termijn niet wat later begint te floreren.

bloedjelink | 03-01-08 | 15:36

@Elegast 03-01-08 @ 15:27:
't Is de ouwe corrupte Nixon-kliek, nog steeds verbitterd dat ze Vietnam hebben verloren. Zelfs Reagan wilde met die lui niet zo veel te maken hebben (dat pleitte dan wel weer voor hem), maar onder papa Bush waren ze wel weer welkom. Want papa Bush had z'n carrière ook te danken aan Tricky Dicky, dus ach... hij had wat *kuch* goed te maken bij die lui. Handig gebruik makend van gristen-stemmen zit de wereld nu al weer bijna 8 jaar met ze opgescheept.

koerbagh ® | 03-01-08 | 15:35

De Democraten zijn altijd nog 'rechtser' dan onze VVD of CDA. De Republikeinen zijn daarentegen nog veel rechtser en bovendien veel grrristelijker dan CU en SGP bij elkaar.
En die torenhoge Amerikaanse overheidsschuld is zeker wel goed voor de wereldeconomie?

HerrOttoFlick | 03-01-08 | 15:29

Hillary it is and shall be....

Sikkeneur | 03-01-08 | 15:29

911 03-01-08 @ 14:53

Ergo: tijd voor een "linkse" partij die de kar met Wilders gaat trekken. Plenty opiniiemakerTs van linkschen huize die daar aan kunnen bijdragen: WdZ, carel Brendel, Monasch, Oudkerk, Jos de Neus, Mracel Duyvesteyn, Terstall wellicht. Ik noem er maar een paar, he.

bottehond | 03-01-08 | 15:28

@bottehond 03-01-08 @ 15:18: die kliek van Bush, Cheney, Rove, Rumsfeld etc: zij zijn dmv leugens ("Saddam bezit WMD") een oorlog gestart, willen discriminatie van homo's opnemen in de grondwet, ze houden verdachten jarenlang vast zonder ze in staat van beschuldiging te stellen, bezondigen zich aan machtsmisbruik (Libby, Gonzales), proberen hun über-gristelijke waarden op te dringen, zijn corrupt (Blackwater), schenden hun verkiezingsbeloften (overheid zou kleiner worden, maar dijt nu juist enorm uit), enz.

Elegast | 03-01-08 | 15:27

Het verschil met Nederland is dat hier alles extreem links is. Terwijl in Amerika weer alles te commercieel is. Waardoor de VS nu financieel aan de afgrond staat.

Mark2007 | 03-01-08 | 15:25

@Violator[xL] 03-01-08 @ 14:50
En in de USA is er een boycot aan de gang tegen deze man.
Iets met: te weinig stemmen om serieus genomen te worden.
Dus het gaat straks weer eens tussen de rijkere Janks die de publiciteit kunnen bepalen...

da wizard | 03-01-08 | 15:23

*kuch* @ 15:20
ambtsterrein = ambtstermijn
(zelf ook dementeert, blijkbaar...)

koerbagh ® | 03-01-08 | 15:22

koerbagh ® 03-01-08 @ 15:20,

"In de 20e eeuw komen Teddy en Franklin Roosevelt, Eisenhower en Kennedy ook eerder in aanmerking dan Reagan, wat mij betreft."

Tja, dan zullen we het daarover wel niet eens worden...

Amerikaan | 03-01-08 | 15:22

@Amerikaan 03-01-08 @ 15:04:
Het hangt op 1 stem (van 87-jarige, duimen dat hij nog even blijft leven) in de supreme court. video.google.com/videoplay?docid=-3024...
Wordt ie vervangen door een gristen-rechtse rechter dan is het wel gebeurd. Dan kunnen de gristen-fundi's er alles doorheen jassen wat ze willen bij de Amerikaanse hoge raad. Van "equal-time" voor creationisme in scholen, tot boekverboden in bibliotheken en meer van die nonsens. En inderdaad bij de Democraten moet je niet zijn voor small-government, maar bij de GOP ook niet (meer). De Libertarian Party is de enige die daar nog radicaal voor is.
En Ronald Reagan de beste president ooit? La me nie lachen. Die man dementeerde zijn hele tweede ambtsterrein bij elkaar. Er kwam geen zinnig meer woord uit op het laatst. Het financieringstekort is onder zijn bewind (even GW Bush buiten beschouwing latend, die maakt er nog een veel grotere puinhoop van) het snelst opgelopen van alle presidenten ooit.
Thomas Jefferson was veruit de beste president ooit. Gevolgd door James Madison en Abraham Lincoln. In de 20e eeuw komen Teddy en Franklin Roosevelt, Eisenhower en Kennedy ook eerder in aanmerking dan Reagan, wat mij betreft.

koerbagh ® | 03-01-08 | 15:20

@OverVecht @15:08
Kudtland?
Het is een fascinerend land. Je raakt nooit uitgekeken en je houdt nooit op je te verwonderen. Die combinatie is interessant.
Home of the brave, land of the Free.
Eerst na 9/11 heb ik ervaren hoe dit land, dat als los zand aan elkaar hangt, kan samenkomen en de rijen sluit. In tijden van crisis en nood toont de USA de ware aard. Dan snap je ineens dat Brave en Free.
Er is veel mis hier ten lande maar er is ook heel veel erg prachtig.
Ik vind het een voorrecht hier een tijd te mogen bivakkeren.

bloedjelink | 03-01-08 | 15:20

Violator[xL] 03-01-08 @ 15:14,

Nee, onder het motto: ik breng grote delen van mijn tijd door in de VS en ik erger me kapot aan de obsessieve, domme anti-Amerikaanse beeldvorming, geschapen door mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is.

bloedjelink 03-01-08 @ 15:14,

Helaas geen "fellow resident" momenteel, was het maar waar... :-( Wellicht in de toekomst weer. Ik steun Pauls economisch beleid, maar qua buitenlandpolitiek is hij naar mijn idee erg naïef. Ik ben het wel eens met je opvatting dat de Republikeinen aan een frisse wind toe zijn.

Amerikaan | 03-01-08 | 15:20

Amerikaan 03-01-08 @ 15:04

De Republikeinen hebben inderdaad niks te bieden. Schuiven ze Giuliani of Bloomberg naar voren dan duikt de rechterflank weg. Die Romney is een mormoon dus bij voorbaat al afgeschreven. De enige manier voor de Republikeinen om te winnen is wanneer de Democraten Hillary naar voren schuiven.

joop-dirk | 03-01-08 | 15:18

Allright, alle respect.

911 | 03-01-08 | 15:17

Patrick Bateman 03-01-08 @ 14:52

Laat me raden. John Edwards voor jou?

* chuckle *

bottehond | 03-01-08 | 15:16

911 03-01-08 @ 15:13,

Kom alsjeblieft niet aan met het gezeik over "9/11: inside job". Al genoeg zinloze discussies over gevoerd, sorry...

Amerikaan | 03-01-08 | 15:15

@ 911 03-01-08 @ 15:13: he vlunk, ben je terug?

Elegast | 03-01-08 | 15:14

@Amerikaan @15:04
Hey fellow resident!
Het wordt tijd voor een derde stroming binnen de Amerikaanse politiek.
Ralph Nader heeft het geprobeerd, Ron Paul probeert het nu. Er is een draagvlak want overal om me heen hoor ik gelijkgestemden die zich niet thuisvoelen bij de huidige stromingen. De democraten te vrijgevig en onrealistisch en de republikeinen te star en te reli.
Ron Paul heeft volgens mij nu te weinig impact om het voor elkaar te krijgen maar hij timmert goed aan de weg.

bloedjelink | 03-01-08 | 15:14

Ik wil Al Gore

MysteryQuest | 03-01-08 | 15:14

-weggejorist-

Violator[xL] | 03-01-08 | 15:14

Amerikaan 03-01-08 @ 15:04
Reagan was een goede republikein, klopt, maar daarna kwamen de Bushes met hun olie en aanslagen. Want wat betreft 9/11 is er echt tegen je gelogen, het spijt me. Is er een goede nieuwe republikein momenteel? Type Schwarzenegger? Op dit moment vind ik Obama de beste kandidaat, maar die gaat het vermoedelijk niet redden.

911 | 03-01-08 | 15:13

Ik heb het t-shirt "Redefeat Communism" met Hillary erop. Hoe langer ze in de race blijft, hoe langer ik dat shirt aankan.
Verder mist McCain, daar zou ik geenstijlgewijs anders op gestemd hebben.

arvid | 03-01-08 | 15:11

Nee dat zie je verkeerd, wij geenstijlers willen de vrouwelijke Clinton affaire

The Patriarch | 03-01-08 | 15:10

overVecht 03-01-08 @ 15:08,

Dat zegt waarschijnlijk meer over jouw beperkte ervaring met Amerika en zijn inwoners dan over de Amerikanen zelf. De VS is namelijk echt een fantastisch land om in te vertoeven.

Amerikaan | 03-01-08 | 15:10

@bloedjelink 03-01-08 @ 15:04
Ik begrijp evengoed niet dat je het in dat Kudtland kan uithouden. Althans, het land is heel mooi........ maar de inwoners.......

overVecht | 03-01-08 | 15:08

@bottehond 03-01-08 @ 15:03: Ik heb het dan natuurlijk over de neocons in het Witte Huis. Dat was een grote geestelijke en morele aftakeling.

Elegast | 03-01-08 | 15:07

Shit Wendy's heeft anders wel de lekkerste patat van heel de VS...

CubaPete | 03-01-08 | 15:07

-weggejorist-

Violator[xL] | 03-01-08 | 15:07

-weggejorist-

Violator[xL] | 03-01-08 | 15:05

bottehond 03-01-08 @ 14:53

Weet niet, te weinig van je gelezen! ;-)

koerbagh ® 03-01-08 @ 14:57

Ben met je eens dat de Republikeinse Partij zijn idealen enigszins aan het verkwanselen is. Ik zou zelf het liefst een nieuwe Reagan zien, die naar mijn mening de beste Amerikaanse president allertijden is. Maar als je "small government", lage belastingen en een onbeperkte vrijheid van meningsuiting wilt, moet je bij de Democraten al helemáál niet zijn. Bovendien overdrijf je met de term "gristen-censuur"; er is in de VS meer vrijheid van meningsuiting dan in Nederland, veel meer. En dat ze hameren op homeland security, is niet gek na 9/11, ook al ben ikzelf ook ambivalent t.a.v. de inbreuk op vrijheden.

Amerikaan | 03-01-08 | 15:04

@Hoxha
Leuk topic, relevant ook ivm de Iowa caucus vandaag.
Wie mij terug in NL wil moet vooral hopen en bidden dat Hillary het gaat redden. Dat is voor mij reden om de USA te verlaten.
Hillary staat voor niemand anders dan voor zichzelf.
Ik ben het kotsbeu om steeds weer te horen dat ze zich zo afficheert met de middle class. Dat ze zo gewoooooooon is.
Ze heeft afgeleide ervaring en dan nog van de ceremoniele aard. Ze is een slimme vrouw maar geen goed politiek dier.
.
Democraten zijn geen vrijheidridders, het zijn salonsocialisten die graag het geld van anderen uitgeven om zichzelf mooi te praten.
Als we een democraat moeten hebben dan liever Obama. In ieder geval krijg je dan geen setje zoals bij de Clintons.
Natuurlijk gaat mijn voorkeur uit naar een republikein. Rudy was voor mij een goede kandidaat maar het ziet er naar uit dat ie het gaat redden.
Men zegt dat Bloomberg zich nog in de race gaat storten.....
.
Vannacht weten we meer.
Eerst Iowa, dan New Hampshire.

bloedjelink | 03-01-08 | 15:04

@DiagnosisTyphus03-01-08@15:00
Maar dan toch wel van Jeaudse afkomst!

fuckje | 03-01-08 | 15:03

Elegast 03-01-08 @ 15:01

Dat is de vraag, Elegast, dat is de vraag. Bovendien zijn er nogal wat verschillende stromingen "Neocon", heur. Wist je dat?

bottehond | 03-01-08 | 15:03

@El Gouda 03-01-08 @ 15:00
overigens.....

*oliepijplijn*

Is de 0906-lijn in Dubai ofzeau? ;)

overVecht | 03-01-08 | 15:03

@DiagnosisTyphus 03-01-08 @ 14:58:
Michael Jackson?
Mmm... kweetutniet.

koerbagh ® | 03-01-08 | 15:01

@El Gouda 03-01-08 @ 15:00
Kortom, Clinton zal net als haar voorgangers gewoon olie gaan pijpen!

overVecht | 03-01-08 | 15:01

@ bottehond 03-01-08 @ 14:53: Dat was de afgelopen jaren dan wel een geestelijke, morele en menselijke ontwikkeling die de verkeerde kant op ging.

Elegast | 03-01-08 | 15:01

Flikker lekker allemaal op met die Hillary, die slaat nog geen deuk in pakkie boter.

LoL @ Sévèke | 03-01-08 | 15:01

@Violator[xL] 03-01-08 @ 14:50

Er staan in Europa zo'n 10.000 tanks te roesten in de opslagplaatsen. De russen hebben minimaal 5 maal zoveel nog veel erger roestende T-zoveel tanks. Het boeit niemand en het is volkomen achterhaalde koude oorlog retoriek. Politieke invloed wordt niet meer behaald op het slagveld, maar dmv de handjes aan de oliepijplijn.

El Gouda | 03-01-08 | 15:00

moewhahahahahaha

*transgendere bisensuele Albinonegert*

:D

overVecht | 03-01-08 | 14:59

Ik ben recht door zee.

OneandOnly | 03-01-08 | 14:59

Ow om lekker mee te doen.
Ik ben over het algemeen extreem rechts in het midden behalve als ik moet stemmen, dan doe ik vaak de SP indrukken.

overVecht | 03-01-08 | 14:58

Een transgendere bisensuele Albinonegert zou wel een mooi Nederlands Midden© zijn geweest.

DiagnosisTyphus | 03-01-08 | 14:58

OneandOnly 03-01-08 @ 14:54
Of Britney!

OneandOnly | 03-01-08 | 14:58

@Violator[xL] 03-01-08 @ 14:19

Ja, die Varela heeft het toch maar mooi tot best geklede parlement arier geschopt, is zowaar een mooie CV. En de staatsecretaris had niet voor minder dan een ministerschap weg moeten gaan, nu is hij helaas gewoon een excuusbuitenlander. Hij zal het denk ik nooit tot MP schoppen. Verder een zeer slimme man, maar Nederland is er niet klaar voor. Amerika misschien wel (hoewel dat dan toch nog steeds een kudtland is)

MrMartin | 03-01-08 | 14:57

In de poll heb ik H.Clinton gestemd. Toch, na lezen van the audacity of hope van Obama gelezen te hebben vind ik ook hem een goede kandiaat. Ik hoop in elk geval dat het een democraat wordt en dat de verkiezingen niet opnieuw gejat worden door de republikeienen, dankzij broertje in Florida.

Agent327 | 03-01-08 | 14:57

@Amerikaan 03-01-08 @ 14:45:
Das war einmal. De republikeinse partij is, helaas, sinds Ron Reagan gekaapt door het Gristenfundamentalisme. G.W. Bush gaat prat op z'n vriendschap met creationistische (radio-)dominee's als Pat Robertson en Kent Hovind. Die club, die ooit pal stond voor de grondwet, kleine overheid, de scheiding van kerk en staat en de onbeperkte vrijheid van meningsuiting bestaat allang niet meer.
Er zijn nog wel Republikeinen van de oude stempel, maar de partij van Abe Lincoln is verkwanseld en de conservatieve idealen waar ze voor stond is vervangen door een pre-constitutioneel religieus-reactonair gedachtengoed. Ze willen nu wel een grote overheid, wel veel controle (homeland security act, habeus corpus afschaffen), gristen-censuur en ga zo maar door. Het is nu een hele enge club. Het is een soort SGP geworden.

koerbagh ® | 03-01-08 | 14:57

@Agent327 03-01-08 @ 14:53
das een goede vraag,ik denk het eigenlijk van niet.....;)

overVecht | 03-01-08 | 14:56

Ik heb niet op Hillary Clinton gestemd....

ik kom van rechts | 03-01-08 | 14:56

Ik ben 'normaal' een tikkeltje rechts. Maar, laten we eerlijk zijn: een land gedijt beter als het een tijd rechts en dan weer een tijdje links is.

Grasgriezel | 03-01-08 | 14:54

De verkiezingen worden een beetje vertroebeld door het kiezen-we-een-negert-of-toch-een-vrouw vraagstuk. Ik stel voor dat we Oprah een jaar de boel laten runnen, dan hebben we dat gehad en kunnen ze daar volledig op inhoudelijke gronden (nou ja, we blijven in Amerika hè) tussen Obama en Clinton kiezen.

DiagnosisTyphus | 03-01-08 | 14:54

Ik wil Paris!

OneandOnly | 03-01-08 | 14:54

@Patrick Bateman 03-01-08 @ 14:52
heb je er ook eentje die niks met de azijnbode te maken heeft?

@bottehond 03-01-08 @ 14:53
ja vind ik wel ;)

overVecht | 03-01-08 | 14:54

@ Redactie: Tendentieus geneuzel in de beste Wilders traditie. De standpunten van de Democrats liggen, als je het met de NLse politieke staalkaart vergelijkt, ergens ter hoogte van de Liberale "linker"vleugel van de VVD. Beetje Dijkstal, Nijpels, en... god hoe heettie die parmantige pauw nou ook al weer? Die toenmalige fracitevoorzitter. Was dat van Aartsen niet?

Comrade | 03-01-08 | 14:54

Ik wil Ron Paul!

GHoeberX | 03-01-08 | 14:54

@overVecht 03-01-08 @ 14:52
Heeft ie dan al eerder gepost?

Agent327 | 03-01-08 | 14:53

H. Clinton heeft ook teveel ouderwetse politieke ervaring, dat werkt tegenwoordig niet meer. Barack Obama is nog niet vast geroest.

LoL @ Sévèke | 03-01-08 | 14:53

Ben normaal gesproken links vanwege mensenrechten. Maar in NL moet je dan rechts zijn ivm moslims.

911 | 03-01-08 | 14:53

Amerikaan 03-01-08 @ 14:50

Neocons hebben tenminste een geestelijke, morele en Menschelijke ontwikkeling doorgemaakt. Sommigen zeuren wel wat lang door over sexuele Vrijheden en nog wat van die zaken die hen niet aangaan, zeker niet gezien hun promotie van small government. Verders ben ik geloof ik best wel een seaurt neo-con. Toch?

bottehond | 03-01-08 | 14:53

Voor de liefhebbers, een stemwijzer voor de presidentsverkiezingen in de USA:
http://extra.volkskrant.nl/kieskompas/

Patrick Bateman | 03-01-08 | 14:52

Liever een niet christen dan 'n wel christen is mijn motto, daarbij interesseert het me niet als amerika ten onder gaat! Liever wel dan niet zelfs. Als ze ons maar met rust laten.

sil | 03-01-08 | 14:52

@kapt.Jerkoff 03-01-08 @ 14:51
mooiiiiiiiiii........... je posts vielen toch al nooit op....

overVecht | 03-01-08 | 14:52

Toch heeft ome Sjors (oude schoenen enzo) de cokesnuivende, frauderende, autistische beschermheer van het militair industrieel apparaat maar mooi heel wat betekend voor het welzijn van de paalschilpad.

(Paalschilpad: langs de zanderige olietruckpaden van Texas ziet men nog wel eens een schilpad op 'n hoge houten paal liggen. Je weet dat dat beestje daar nooit zelf op heeft kunnen geraken en hij weet ook bij God niet wat hij daar te makken heeft. Maar hij ligt daar wel en pist onophoudelijk naar beneden...)

widtvoet... | 03-01-08 | 14:51

in dit geval; hoes before bros

The Nameless | 03-01-08 | 14:51

nee ik stem in nederland op d66 en over het buitenland mogen zei lekker miljeu vriendelijk zijn hebben wij nergens last van :D

hij doet het alweer | 03-01-08 | 14:51

-edit bek houden newbee -

kapt.Jerkoff | 03-01-08 | 14:51

Overigens:

Wat Amerikaan zegt, maar dat is voor mij van secundair belang.

bottehond | 03-01-08 | 14:51

Onbetaalbaar zorgstelsel? De rijken kunnen daar op allerlei manieren onder hun belastingaanslag (zo ze die al krijgen) uitkomen. Als je als minder bedeelde in dat rijke Amerika een ziekte krijgt, is je lot bezegeld.

hoogh | 03-01-08 | 14:50

TV Dominee 03-01-08 @ 14:49,

Maar wel "mugged by reality"! :-)

Amerikaan | 03-01-08 | 14:50

-weggejorist-

Violator[xL] | 03-01-08 | 14:50

Tja daar stond ze toen met d'r kaalgeschoren kudt, en zei "read my lips, no more Busch" . Vandaar, Dus stem ík maar op Wilders, alles zal reg kom, ook de logica.

Topdutch | 03-01-08 | 14:49

"die ons mooie Amerikaanse land kapotmaken"

Alle kleine beetjes helpen, zelfs als je ervoor op zo'n hilarische Clinton moet stemmen.

Gaat de redactie dat vaker doen trouwens? Een topic maken van de poll results? Dan ga ik vast ook eens meestemmen...

/\/\addog | 03-01-08 | 14:49

@Amerikaan 03-01-08 @ 14:45
Het is niet voor niets dat de neocons afkomstig zijn van de linkerkant van de democraten.

TV Dominee | 03-01-08 | 14:49

Presidentskandidaten? Oh... ik dacht al waar stem ik nou eigenlijk op.

OneandOnly | 03-01-08 | 14:48

t staat alvast dat Clinton President wordt, no doubt about that maar waarom konden we nie kiezen voor Ron Paul of die kandidaat van de alternatieve?

AuchtungPanzer | 03-01-08 | 14:48

@Amerikaan 03-01-08 @ 14:45
ga lekker bush zijn reet verder likken

overVecht | 03-01-08 | 14:48

Ron Paul ligt onder vuur en speelt verders geen rol IRL

In de stemwijzer was het Mitt Romney voor mij, maar IRL zou ik toch Giuliani stemmen, vanwege zijn glasheldere benadering van Israel. Die man begrijpt het tenminste.

Overigens scoort Hillary Clit- on ook uitstekend als het om Israel gaat en Barak Hoesein heel laag. Hillary? Prima keuze.

bottehond | 03-01-08 | 14:48

Als je per se op een democ-rat wilt stemmen dan moet je natuurlijk op Barack Obama stemmen en niet op die vrouw van die raper en leugenaar.

LoL @ Sévèke | 03-01-08 | 14:47

@fuckje 03-01-08 @ 14:43
Da's Bigi BB, kan het dus nooit worden. Niet in USA geboren. Zo ook Swarzeneger. Kan nooti president worden. Niet daar geboren.

Agent327 | 03-01-08 | 14:47

Lijkt hetzelfde te gebeuren als bij de reaguurder van het jaar verkiezing:
Als het resultaat van de poll toch niet uitmaakt, stem dan op iets met tieten!

Patrick Bateman | 03-01-08 | 14:47

Fred Thompson. Of, omdat we toch aan het dagdromen zijn: kunnen we Ronald Reagan niet ergens vandaan klonen?

Daran | 03-01-08 | 14:47

beter hillary dan Bush toch
kunnen we nou verder gaan...

treser.info | 03-01-08 | 14:46

@ fuckje 03-01-08 @ 14:43
Met je hoofd stemmen he... niet met je eierstokken
@ Hoxha
It wasn't me...

alpha_mannetje | 03-01-08 | 14:46

Niks Clinton. De enige die werkelijk iets voor elkaar zal weten te boksen is Joe Biden. De man heeft bergen ervaring en is van het nuchtere soort. www.joebiden.com

_Fly66_ | 03-01-08 | 14:46

Lijkt me dan lachen als zij ook een keer gepijpt wordt enzo.

overVecht | 03-01-08 | 14:46

Watcher 03-01-08 @ 14:22,

Als iemand hier het niet begrijpt, ben jij het, geloof ik. Als er één partij - in ieder geval enigszins - vóór vrijheid staat, is het wel de Republikeinse. Onbegrensde overheidsinterventies zijn voornamelijk een middel van de Democraten, die met hun linksliberale agenda inkomen afromen van hardwerkende burgers teneinde het te redistribueren aan "arme" ploeters aan de onderkant van de samenleving. Uiteraard spreekt het voor zich dat dezelfde linksliberalen deze groep in de eerste plaats al tot slachtoffer hadden gemaakt (en tevens in die rol houden), met hun nadruk op "racisme", antikapitalisme, sexuele vrijheid en individualisering zonder eigen verantwoordelijkheid. Er valt best wat af te dingen op de christelijke invloeden die de conservatieve presidentskandidaten hebben gevormd, maar de grootste bedreiging voor de VS zijn toch de Democratische semi-socialisten, die slecht gedrag wensen te belonen en goed gedrag willen bestraffen. In dat opzicht zijn de verschillen met Nederland niet zo groot.

Amerikaan | 03-01-08 | 14:45

Voor de poll zei ik ook Clinton. Maar volgens die stemwijzer zou ik Edwards moeten stemmen. Als ik Yanky was zou ik gewoon op Clinton stemmen.
Met Bill was het ook lachen. En Bill word dus binnenkort misschien First Lady.
Is toch Leuk!!

hania82 | 03-01-08 | 14:44

Die negert van die nieuwjaarsduik, lijkt me heel geschikt.

fuckje | 03-01-08 | 14:43

JA DUS!

ik zeg aktie | 03-01-08 | 14:43

Barak Obama is de man die de verkiezingen voor de Democraten kan winnen. Hillary is te polariserend. Puur en alleen de naam Hillary Clinton op de ballot is voor genoeg right-wing nuts een reden om Giuliani's, McCains of zelfs Bloombergs liberale aspecten te vergeten en voor hen te stemmen. Zet je Obama tegenover een Giuliani, dan zullen de right-wing nuts voor een extremere third-party candidate kiezen. Die stemmen kunnen de Republikeinen niet missen namelijk. Swing states gaan naar de Democraten en Barack Obama zit in het Witte Huis.

joop-dirk | 03-01-08 | 14:42

Waarom kan ik in de poll trouwens niet op Ross Perot stemmen?

zum kotzen | 03-01-08 | 14:42

Dit heeft gewoon te maken met het feit dat Hilary Clinton bij de meeste mensen bekend is. De overige kandidaten zijn minder bekend....

MartijnSUB | 03-01-08 | 14:42

Democratie is op zich een behoorlijk pervers systeem. Voor mij zou dus de keuze zijn om niet te stemmen, al volg ik Ron Paul met interesse.

TV Dominee | 03-01-08 | 14:42

@sijtje boes 03-01-08 @ 14:34:
Een beetje zoals de ondervoorzitter 03-01-08 @ 14:35 dat met de o'tjes flikt.
Gewoon, door een epileptische spasme die toets heel lang ingedrukt houden.

koerbagh ® | 03-01-08 | 14:41

Is het 2e schijtstukje van Prof. Hoxha vandaag. Vanmorgen al onzin uit lopen kramen in het topic over dat akkefietje in Rotterdam en nu dit weer...
Ik weet niet waar hij zijn "prof" titel vandaan heeft, maar heeft ie waarschijnlijk bij een pakje Croma gekregen.

Wim-Lex | 03-01-08 | 14:41

Bewijst maar weer eens dat bijna niemand het program erbij pakt, maar gewoon op een leuk koppie/babbeltje stemt.

blaffer | 03-01-08 | 14:41

Tsjaa het mag natuurlijk geen verrassing zijn dat genuanceerde, vrouwvriendelijke en raciaal tolerante diepdenkers, als we zijn hier op geenstijl, een vrouw en een negert prefereren ;-)

Regazzoni | 03-01-08 | 14:40

Read my lips, no more Bush!

JJE | 03-01-08 | 14:39

Oboema Sesetokoe 4 president!

Boze Buur | 03-01-08 | 14:39

Giuliani en Clinton wel noemen, als echte Bush opvolgers, en Ron Paul niet.
Ga je je huiswerk even overdoen Hoxha? Waarom moeten we alleen de kandidaten vreten die JIJ in de poll zet? Er zijn er VEEL meer. Of kan je armzalige pollmachine maar 6 keuzes aan?

coolmos2 | 03-01-08 | 14:38

Hoxha snapt er nooit een reet van.

Kielzog | 03-01-08 | 14:38

Clinton is corrupt.

LoL @ Sévèke | 03-01-08 | 14:38

-weggejorist-

Zoloft | 03-01-08 | 14:38

Er kan een outsider van formaat bij komen, en dat is Michael Bloomberg, als onafhankelijke kandidaat. Er zijn tekenen die daar op wijzen. Gezien zijn rijkelijk gevulde campagnekas zou hij nog wel eens hoge ogen kunnen gaan gooien, en als hij zich weet te presenteren als het redelijk alternatief van het midden, dan zou het heel kunnen gaan lopen als iedereen denkt...

brutus68 | 03-01-08 | 14:36

"Sorry sir, i'm not Republican. I'm human."

Op een klinkende overwinning voor de Democrats. Proost!

widtvoet... | 03-01-08 | 14:35

-weggejorist-

de ondervoorzitter | 03-01-08 | 14:35

Proud to be a commy... *kuch*

pwman | 03-01-08 | 14:35

Als je kan kiezen tussen links of gristenfundamentalistisch is de keuze snel gemaakt.

bookie | 03-01-08 | 14:35

ik mis FDR, dat was nog eens een president

Kruisvaarder | 03-01-08 | 14:35

Ik kan jaren in de VS wonen, deed het ook, zonder dat ik lastig gevallen werd door rechtsangstige mafkezen die het land met crisis als excuus veranderen in een christendictatuur.

Een stem voor republikeinen is een stem voor bemoeizucht en vervolging van victimless crimes,

nee dank u

commentaarderer | 03-01-08 | 14:34

wilders_is_koning 03-01-08 @ 14:30
hoe flink jij dat met die puntjes ?

sijtje boes | 03-01-08 | 14:34

LOL @ op de pik getrapte reaguurders. Obama for president.

hooiwagen | 03-01-08 | 14:34

ik heb op Obama gestemd.... ben alleen bang dat hij wordt afgeknald voor het zover komt

sijtje boes | 03-01-08 | 14:32

Wie beweert nu dat democraten alleen maar links zijn? Beetje slecht artikel, GS...

010waus | 03-01-08 | 14:32

Stem Republican in USA en je krijgt meer van hetzelfde als nu, geld verslinde oorlog, nog ff meer dollar biljetten drukken, nog meer mot in de wereld.
Stem democraten en misschien verandert er iets in de goede richting. Persoonlijk lijkt het me wel wat een vrouw in het witte huis, hoewel een neger ook wel aardig is. Vraag me wel af, waar is USA meer klaar voor, een neger of een vrouw?

Agent327 | 03-01-08 | 14:31

Don't blame me, ik heb op Mitt Romney gestemd

die hofstadtgruppe | 03-01-08 | 14:31

Typisch, die verwarring die je hebt als je een ééndimensionale lijn 'links-rechts' gebruikt om alle politieke voorkeuren op te plaatsen. Zie Watcher @ 14:22.

zum kotzen | 03-01-08 | 14:31

Ja we zijn gewoon eigenlijk best wel links. Het is alleen een probleem dat links hier zo extreem links is geworden dat ze niet realistisch meer zijn. Het milieu is best belangrijk, en irriante moslims moeten gewoon opzouten. Kan dat niet samen in 1 partij?

Robert Irving III | 03-01-08 | 14:31

Trouwens ik dacht dat GS een hekel had aan Yvette Lont... daar lopen er in Amerika miljoenen van rond en zitten allemaal bij de republikeinen

Koninkrijk | 03-01-08 | 14:30

Zeg Hoxha, denk je dat het reaguurdersvolk achterlijk is of zo? Ten eerste; Democraten zijn weliswaar liberaal maar toch niet echt links te noemen naar Nederlandse maatstaven. Ten tweede; kijk eens wat voor gigantische puinhopen die deze republikeinse president, niet alleen in eigen land, maar vooral ook wereldwijd achter laat. Verwacht je dan echt dat wij hier massaal op iemand van die zelfde republikeinse club zouden gaan stemmen? Kom op 'use your loaf'

Gotthard | 03-01-08 | 14:30

rol paul stond er nie bij....................................................................................................................................................

wilders_is_koning | 03-01-08 | 14:30

Obama Albayrak als vice onder Hilary. Zo. Klaar!

fuckje | 03-01-08 | 14:30

Waarom staat ayaan er niet bij?

ragnark | 03-01-08 | 14:30

@Prof. Hoxha: Jij stemt natuurlijk liever op zo'n achterlijke creationist.

Elegast | 03-01-08 | 14:29

Hill PMS? she wish! 't mens is 60!

fredsemoeder | 03-01-08 | 14:29

Klopt Hoxha ,ik heb het er met moeite een maand volgehouden.

LoudAndProud | 03-01-08 | 14:29

Bill Clinton was een democraat en die deed het naar mijn idee toch een eind beter dan bush...

Hellsmurfje | 03-01-08 | 14:28

Geef mij Barrack maar. Ik wil wel eens zien hoe hij het gaat doen. Giuliani zal het nooit worden, hij is te links voor de republikeinen , aangezien hij vroeger wel eens heeft geroepen dat abortus niet per se slecht is. Tsja, dan verdien je volgens veel republikeinen de doodstraf...

Celegans | 03-01-08 | 14:26

-weggejorist-

Violator[xL] | 03-01-08 | 14:25

Wij zijn veelst te slim om te stemmen in de US of A

Tobi | 03-01-08 | 14:25

Doe Rudi maar! Wist NY ook op te ruimen. En had Kay al eerder in zn campagneteam...

Ritalover | 03-01-08 | 14:25

The first Nig... I'll mean the first black President of the United States of America: Barack Obama!

El Gouda | 03-01-08 | 14:24

de redactie hier wordt ook steeds verzuurder zeg, lekker meeblaten met de meute tenzij deze opeens toch een genuanceerde mening heeft. vroeger was geenstijl tenminste nog niet links of rechts maar gewoon rechtdoorzee

drk | 03-01-08 | 14:24

IK wil RONALD REAGON. terug.

I (8)You fokker | 03-01-08 | 14:23

Ik ben liever gezond rechts dan zo´n SGPer in het kwadraat, want daar zou ik NOOIT op stemmen. Bovendien heeft Murdockyoufool 03-01-08 @ 14:08 gelijk, de democraten zijn nog vrij rechts, maar willen nog enigszins een normale samenleving. Een Jan Tomaat zouden ze opsluiten in Amerika

Koninkrijk | 03-01-08 | 14:23

Wat wel leuk zou zijn als Hillary het zou worden dat de islamitische wereld moet toezien hoe de machtigste natie ter aarde door een ongesluierde alles behalve monddood gemaakte vrouw geleid wordt. Een neger die arabieren de oren wast is natuurlijk ook vermakelijk. *denkt aan Jesse Owens die Hitler te kakken zette in Berlijn*

Jeremia | 03-01-08 | 14:23

@ Hoxha
Wat zouden de reaguurders die wel mogen stemmen op 4 september goedverdoemme nog geen maand?

Granaatappel | 03-01-08 | 14:23

*schuldig*

derry | 03-01-08 | 14:22

Geenstijl begrijpt het niet helemaal geloof ik, als je in de VS rechts stemt, dan stem je conservatief. Dan stem je op moraalridders die tegen homo's zijn, tegen negers zijn, die overheidbemoeienis belangrijk vinden en idd tegen imigratie en extreem chauvinistisch. Verder zijn het vaak nog van die geloofswaanzinnige.
Links daarentegen is liberaal, niet racistisch, voor terugdringen van het overheidsorgaan en staan een stuk nuchterder in het leven en hebben geen last van geloofswaanzin. Dus doe mij de democraten maar.

Watcher | 03-01-08 | 14:22

Als Oboema aan de macht komt, gaat Oprah dan ook aan iedereen in de zaal een auto geven?

ijsklont | 03-01-08 | 14:22

-weggejorist-

Violator[xL] | 03-01-08 | 14:21

Die Clinton start misschien wel geen geld verkwistende oorlog... Waarom denk je dat ik mijn 5.3 V12 Jaguar heb moeten inruilen voor een Prius? (Echt niet, dat nooit!) Bij de Texaco pin je goedvoerdoemme indirect voor de WMD's van Bush!

kolojoeris | 03-01-08 | 14:21

Wendy's mag best weg overigens. Vierkante burgers, blergh.

Maar van Burgerking blijft ze af..

Faxmonkey | 03-01-08 | 14:20

Het Amerikaanse links is hier nog steeds rechts. En bekijk het alternatief, walgelijk conservatieve gristenfundamentalisten... Nee dan maar Oprah.

M299 | 03-01-08 | 14:20

reaguurders pwned

commentaarderer | 03-01-08 | 14:20

@James Lastig 03-01-08 @ 14:17
Ole Gule een held... Hoe zat dat ook alweer met het New Yorkse brandweerkorps?

Murdockyoufool | 03-01-08 | 14:19

-weggejorist-

Violator[xL] | 03-01-08 | 14:19

Die Oboema is een mooie vent. Die wil ik wel als wereldleidert.

superjan | 03-01-08 | 14:18

clinton klinkt gewoon leuk.

stevy | 03-01-08 | 14:18

Typisch Hollandse mentaliteit.

Klagen, klagen, klagen en als je er dan bij de verkiezingen iets aan kunt doen dan kies je gewoon dezelfde hypocriete bende nog een keer.

Kijk even hou Giuliani New York heeft schoon geveegd en wat voor een leider het was na 9/11. Daar heb je tenminste iets aan!

James Lastig | 03-01-08 | 14:17

Er is maar één reden om voor Clinton te zijn. Het is geen christen-rechtse republikein en die lui zijn een groter gevaar voor de VS dan de meest linkse democraat. video.google.com/videoplay?docid=-3024...

koerbagh ® | 03-01-08 | 14:17

Een president met de mogelijkheid van PMS! Dat wordt dus iedere maand een raketaanval of een land binnenvalllen!

wiebje | 03-01-08 | 14:16

Erwtensoep!
Frikandel, een Nederlandse delicatesse!

Murdockyoufool | 03-01-08 | 14:16

Mijn stem gaat naar Schwarzeneggert
'I'm elected to lead and not to read!'

ijsklont | 03-01-08 | 14:16

extreem links in Amerika = rechts van het midden in Nederland

Harry Turtle | 03-01-08 | 14:13

Gisteren die enge dominee gezien op Nova, aaaaaarghhh!!!

fuckje | 03-01-08 | 14:12

als jullie bush nu bij het lijstje hadden gezet....

Octavianus | 03-01-08 | 14:12

Toch wel leuk dat Obama behoorlijk wat reacties heeft gekregen.
Zo zie je maar weer dat de gemiddelde reaguurder geen racist is...
(enkelen daar gelaten..)

Maarre.. als deze jongen in 0031 was opgegroeid, zou hij zeker NIET zo ver kunnen komen. In Amerika wel. Misschien toch maar wel 'Amerikaanse toestanden' doen?
"Jeetje! Wat spggeekt u goed Nedegglonds"! Is nl zo ongeveer het allerhoogste 'compliment' dat allochtonen ten deel kan vallen...

Wie zijn ook al weer tegen 'Amerikaanse Toestanden?'
Juist! Onze linkse anti-racistische vgginden...

Ahasveros | 03-01-08 | 14:11

o ja.... Obama 4 Prez!

Lebowski Achiever | 03-01-08 | 14:11

-weggejorist-

Violator[xL] | 03-01-08 | 14:11

Vrouwenrechten voor iedereen!

widtvoet... | 03-01-08 | 14:10

Wat een bullshit, Hoxha O'Reilly!!
.
"Jullie zouden het goedverdoemme nog geen maand in de Greatest Country on Earth."
..... ja??? "Uithouden" wilde je zeggen? Heb er al mijn halve leven gewoond, dank je.
.
Proffie Oxelhaar snapt er niet zoveel van, merk ik alweer.

Lebowski Achiever | 03-01-08 | 14:10

"gelijke vrouwenrechten" ?? - shit waar moet het naar toe met deze wereld..

IkBenWeerloos | 03-01-08 | 14:09

Een linkse yank is nog altijd rechtser dan onze "rechtsen" en een republikein is gemeten naar onze maatstaven rechts-extremist. Kijk maar naar george dubbel joe.

worm | 03-01-08 | 14:09

Schei toch uit, Hill is naar Nederlandse maatstaven een right-wing VVD'er.

Murdockyoufool | 03-01-08 | 14:08

@ Hoxha, die twee na laatste zin zuigt al net zo als Hillary.

Hutspotentieel | 03-01-08 | 14:08

Ik wil alleen dat Hillary wint omdat er dan 1 week per maand de pleuris uitbreekt ergens ter wereld ;D

Wout0r | 03-01-08 | 14:07

Een vrouw of een neger.
Dat wordt een republikein...

da wizard | 03-01-08 | 14:07

er is nog hoop voor GS

Kerby | 03-01-08 | 14:07

wat zouden we goedverdoemme nog geen maand?

nothinmuffin | 03-01-08 | 14:07

ik mag helemaal niet stemmen op 4 september...

Granaatappel | 03-01-08 | 14:07

Dank u Geen stijl, wat u schrijft, had ik al bedacht.

Lot | 03-01-08 | 14:06

Hillarysch!

widtvoet... | 03-01-08 | 14:06

Ze zuigt nieteens goed (zie Bill)

BralV | 03-01-08 | 14:06

nee hoor

soy | 03-01-08 | 14:05

Nee, we willen een rijkeluis totaal wereldvreemde, niet al te intelligente ex-alcoholistische reborn-Christian aan de macht in het tot nu toe nog altijd sterktste (en gevaarlijkste) land ter wereld.

Bigi Bana Boy | 03-01-08 | 14:04

Ho ho, ik heb op Obama gestemd. Als je die poll bekijkt zijn de republikeinen de grote verliezers. En dat verbaasd mij helemaal niet.

Jeremia | 03-01-08 | 14:04

Nee, Obama is de *kuch* de ware.

IJzervreter | 03-01-08 | 14:04

Dat komt omdat de Nederlandse media wordt overspoelt met promotie voor de Democraten. Het lijkt soms net of Obama en Clinton alleen voor het presidentschap gaan. De rechts-conservatieve Republiekeinen krijgen nauwelijks aandacht. Zeer typerend voor Nederland...

killeraap | 03-01-08 | 14:04

Het wordt Huckabee. Althans, de Republican Candidate.

Ari Gold | 03-01-08 | 14:03

Stelletje sentimentstemmers!

Hutspotentieel | 03-01-08 | 14:03

Toch geen lekke banden voor de H3?? Goedverdegoedver!

keauss | 03-01-08 | 14:03

Did anyone had sexual relations with this woman?

widtvoet... | 03-01-08 | 14:02

Ik wil Edgar Hoover graag terug.

J.B. van Heutsz | 03-01-08 | 14:02

Ik wil Edwards

misantroop | 03-01-08 | 14:02

mevrouw 'ik heb voor de oorlog gestemd maar ben er eigenlijk tegen'?

Multikuli | 03-01-08 | 14:01

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino