achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Gelt Dekker wenst Curacao prettige feestdagen

Hugo C. heeft bolletjes in z'n holTijdens de laatste weken van 2007, wordt het reeds door vele rampen geteisterde eiland Curacao, wederom getroffen door een nieuwe zeer ernstige crisis. Het kabinet van de Gezaghebber liet gisteren na een spoedberaad weten dat een crisicentrum zal worden ingericht om 24-uur per dag het hoofd tekunnen bieden aan de zeer nijpende situatie die de crisis ten gevolge heeft. De Gedeputeerde van Milieuzaken zou daartoe zijn recent vrijgekomen rampencentrum “ lastic zak” ter beschikking stellen. Uit diepgaand onderzoek is gebleken dat het eiland momenteel getroffen wordt door een zeer acuut, groot en blijvend gebrek aan kippeneieren, tengevolge van de overvloedige vraag naar kippenbouten tijdens de feestdagen.
De Minister van Gezondheidszorg belegde eveneens met spoed een persconferentie, waarin zij stelde dat de medische stand in de nabije toestand zeer ernstig geschaad zou kunnen worden. “Nu de aanvoer van schadelijke cholesterol in de vorm van kippeneierdooiers staakt, is te verwachten dat de plaque-opbouw in de bloedvaten van bewoners van het eiland, zal ophouden en zelfs zou kunnen afnemen, waardoor het aantal hart- en vaatziekten dramatisch zou kunnen teruglopen,” aldus de bewindsvrouwe. “Het Sint Elisabeth hospitaal is een ziekenhuis en geen gezondheidscentrum,” volgens de minister. ”Sinds kort is het Sehos uit de rode cijfers, maar door deze rampspoed dreigt de rentabiliteit wederom verloren te gaan, immers hart- en vaatziekten zijn de cashcow van ieder ziekenhuis.” De minister eindigde haar rede met de krachtige woorden, “Een ziekenhuis vaart wel bij zieken, en niet bij gezonden. Het is mijn taak daarvoor te zorgen.” In een gemeenschappelijk communique van Sehos en het Ministerie van Gezondheidszorg werd toegelicht dat men voornemens is leegstaande afdelingen van het ziekenhuis tijdelijk in te richten met legbatterijen. Ook wordt extra geld door het rampenfonds ter beschikking gesteld om medisch personeel bij te scholen in de zogenaamde “pollo ovulatie“ techniek. De bisschop van Curacao liet weten ook zeer verontrust te zijn, maar voegde daaraan troostend toe dat “de wegen des Heren moeilijk te doorgronden zijn.” Hij meent dat met deze crisis er eindelijk een einde is gekomen aan het meer dan duizend jaar durend theologisch debat over het kip-en-ei , en wat er nu wel eerst was. Het a posteriori godsbewijs van Thomas van Aquino en de Scholastieken zou ook door deze crisis zijn herbevestigd. De voorzitter van de Bedrijfs- en Ondernemers Vereniging Curacao liet weten diep geschokt te zijn door de grote schaal waarop pollo-cide wordt gepleegd op het eiland. Hij herinnerde eraan dat hij reeds vele malen gewaarschuwd heeft, dat het zeer populaire slachten-van-kippen-die gouden-eieren-leggen door de overheid, makkelijk zou kunnen overslaan naar de rest van de populatie. De Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse Antillen liet vanuit het Antillenhuis in Den Haag weten dat zijn kabinet reeds maanden een rampenplan onder de codenaam, “Geklutst Eitje” , in voorbereiding had. Zijne Excellentie stelde desgevraagd dat het openen van een Geklutst Eitje-luchtbrug, Schiphol-Hato, de enige oplossing is, waarbij tevens de voormalige nationale luchtvaartmaatschappij, ALM, opnieuw leven ingeblazen kan worden. Een samen te stellen commissie van Tweede Kamerleden met Geert Wilders en Rita Verdonk als aanvoerders, zou reeds door hem zijn gepolst om de nodige financiering binnen de kortste tijd te regelen. Op een literaire avond droeg de voormalige Gevolmachtigd Minister in Den Haag, momenteel raadsheer van de MP op Curacao, zeer bewogen met tranen in de ogen een nieuw gedicht voor van zijn hand. Het Gedicht onder de titel, Ei, ei, Koekenbakkerij geeft een nieuw hoogtepunt aan in de literaire geschiedenis van Curacao. De jury zou overwegen de dichter hiervoor te belonen me de Cola de Brot prijs, de hoogste literaire onderscheiding van het eiland. De Gezaghebber maant de bevolking aan tot rust en bezinning. In een zeer emotioneel optreden voor de televisie stelde de Gezaghebber dat “ het puur egotripperij is” van kippenei-belanghebbenden en dat zulks “not done” is. Zij verzekert directe bijstand in de vorm van in te richten bedelingscentra. Zij zal zelf, geassisteerd door een groep vrijwilligers-Gedeputeerden en ex-Gedeputeerden, vanaf heden dagelijks, vanuit het bedeligscentrum, Concordiastraat, de bevolking voorzien van windeieren en gebakken peren. De Curacaose overheid zou beschikken over een van de grootste voorraden ter wereld voor beide gerechten, aldus de Lt-gouverneur-gezaghebber van Curacao. Eet smakelijk en Prettige feestdagen, Jacob Gelt Dekker

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.