Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

21.9.2007. EU-grondwet door uw strot geduwd

iemand een olielamp?Historische dag vandaag. Formeel gezien begint vandaag de Burgeroorlog in Nederland. Niet tussen links en rechts, arm en rijk, bijbel en koran. Nee, deze oorlog gaat tussen Balkenende IV en de hardwerkende burger, die NEE stemde tijdens het referendum over de Europese grondwet. Maar liefst 63 procent van Nederland wees twee jaar geleden dat rammelende EU-verdrag af. Dat waren Nederlanders van divers pluimage en allooi, uit alle lagen van de bevolking. Van SP tot PVV, van GroenLinks tot D66, van GeenStijl tot Sargasso. Maar met één gezamelijk idee. Eigen boontjes doppen eerst. Niet Brussel laten bepalen hoeveel bloemkolen er gekweekt mogen worden of hoe hoog de plafonds mogen zijn in kroegen. Vandaag worden al die mensen -tweederde van Nederland- geschoffeerd, voor lul gezet en gepasseerd door de Raad van State, die een advies gaat uitbrengen aan de ministerraad. We worden vandaag Europa in gerrrommeld met een verháál. U gelooft het niet. Referenda zijn ondemocratisch. Volgens de Raad van State vertegenwoordigt de volksvertegenwoordiging het volk, en het volk moet daarom instemmen met wat de volksvertegenwoordiging beslist. Wat lul je, instemmen zul je. Te paard, te paard. We zijn verraden...

Reaguursels

Inloggen

Eelcontrast 23-09-07 @ 20:35

Het al dan niet grondwettelijke karakter van een verdrag wordt niet bepaald door de naam die aan het verdrag wordt gehangen, maar door de reikwijdte van de bepalingen die in dat verdrag staan. En het voorgestelde wijzigingingsverdrag is wat dat betreft net zo constitutioneel van karakter als de twee jaar geleden weggestemde verdragstekst.

Check de onderstaande citaten op: www.openeurope.org.uk/research/rhetori...

“The good thing about not calling it a Constitution is that no one can ask for a
referendum on it.”
– Giuliano Amato, Former Italian Prime Minister

“Public opinion will be led to adopt, without knowing it, the proposals that we dare not present to them directly.” “All the earlier proposals will be in the new text, but will be hidden and disguised in some way.” "What was [already] difficult to understand will become utterly incomprehensible, but the substance has been retained… Why not have a single text? The only reason is that this would look too much like theconstitutional treaty. Making cosmetic changes would make the text more easy to swallow."
– Giscard d’Estaing, Author of the European Constitution

“They decided that the document should be unreadable. If it is unreadable, it is not constitutional, that was the sort of perception… Because if this is the kind of document that the IGC will produce, any Prime Minister – imagine the UK Prime Minister - can go to the Commons and say ‘look, you see, it’s absolutely unreadable, it’s the typical Brussels treaty, nothing new, no need for a referendum.’ Should you succeed in understanding it at first sight there might be some reason for a referendum, because it would mean that there is something new.”
– Giuliano Amato

“The aim of the Constitutional treaty was to be more readable; the aim of this treaty is to be unreadable… The Constitution aimed to be clear, whereas this treaty had to be unclear. It is a success.”
– Karel de Gucht, Belgian Foreign Minister

“Britain is different. Of course there will be transfers of sovereignty. But would I be intelligent to draw the attention of public opinion to this fact?”
– Jean Claude Juncker, Prime Minister of Luxembourg

En ondertussen krokodillentranen huilen over de kloof tussen de burger en de Europese politiek.

dawg | 23-09-07 | 21:37

-weggejorist-

Lizzard | 23-09-07 | 20:51

dawg, je hebt gelijk: de nationale parlementen van alle landen dienen de grondwet afzonderlijk te ratificeren. En aangezien ons parlement een democratische afspiegeling is van onze samenleving neem ik aan dat ze dus ook een juist en democratisch besluit nemen. En anders moeten er maar opnieuw verkiezingen worden uitgeschreven. Het referendum doet hier niets aan af, want dat is niet-bindend. Welkom in de getrapte democratie. Verder is de omschrijving 'grondwet' komen te vervallen, en daar vielen veel mensen toch juist over, dus dan heeft het referendum toch zin gehad? Daarnaast vind ik nog steeds dat er niet over de inhoud van Europa wordt gepraat, zowel niet door voorstanders als tegenstanders ervan.

Eelcontrast | 23-09-07 | 20:35

What the FUCK.

Black Haze | 23-09-07 | 19:27

Eelcontrast 23-09-07 @ 18:56

Over gebrek aan historisch besef gesproken. Je lult maar wat. Op Europees niveau was afgesproken dat het grondwettelijk verdrag door alle landen afzonderlijk geratificeerd zou moeten worden. Niks geen supranationele besluitvorming. Nederland kon het veschil maken en heeft dat, samen met Frankrijk, ook gedaan. Vervolgens zijn in een aantal lidstaten (waaronder de UK) de op handen zijnde referenda ijlings opgeschort.

Als het eerste referendum al een lachertje was, dan was dat vooral een gevolg van de treurige wijze waarop het politieke establishment de grondwet aan de bevolking probeerde te verkopen.

dawg | 23-09-07 | 19:17

-weggejorist-

Lizzard | 23-09-07 | 19:02

Dat eerste referendum was inderdaad al een lachertje, omdat het niet-bindend was en de EU (de overgrote meerderheid van de lidstaten) al in overgrote meerderheid en/of overeenstemming voor de 'grondwet' had gekozen. Nederland kon dus sowieso al niet meer langer het verschil maken (supranationale democratie). De Nederlanders zijn dus inderdaad voor de gek gehouden door het kabinet VVD/D66/CDA, want er viel inderdaad niets te kiezen. Maar wat mij betreft is de discussie nooit over de inhoud van de 'grondwet' (nu: hervormingsverdrag) gegaan en wat Europa voor Nederland heeft betekend, nu betekent en zal gaan betekenen, maar speelden nationale sentimenten een grotere rol in de uiteindelijke uitkomst. En ook nu gaat het meer over de functie van het referendum, en het 'kiezersbedrog' dan over de inhoud van het europese hervormingsverdrag. Het enige wat ik stel is dat die inhoud voor Nederland en Europa in zijn geheel niet ongunstig zijn. En dat niet alle nationale belangen inderdaad behartigd kunnen worden op het europese toneel, is niet meer dan normaal als je uberhaupt wil samenwerken. En ja, anders ben je inderdaad het Jutland van Europa. En Nederland (transportland) wil dat niet alleen, Europees gezien, maar kan ook niet zonder! Europa is wat dat betreft een grappig onderwerp in Nederland, omdat het voordeel van Europa voor Nederland geenszins in verhouding staat met de anti-europese uitkomst van het referendum. Daarnaast is 'grappig' genoeg elk historisch besef bij nederlanders over het ontstaan van Europa en de functie ervan bijna totaal afwezig. Nederland, een v/d landen die juist aan de basis stond van de huidige EU! Maar goed, enfin, nu maar lekker allemaal op D'66 stemmen bij de volgende verkiezingen, want dan heb je je bindend referendum!

Eelcontrast | 23-09-07 | 18:56

Eelcontrast 23-09-07 @ 17:39

"Het doel van 'Europa' is trouwens altijd een federatie geweest, waarbij de lidstaten op tal van terreinen een grote mate van onafhankelijkheid en soevereiniteit zouden blijven behouden (zie: de VS) en dat doel is nooit anders geworden."

Het per referendum afgestemde grondwettelijk verdrag maakte dat in ieder geval voor het eerst ondubbelzinnig duidelijk. En kiezers zijn zich daarvan de typhus geschrokken en hebben dat plan gelukkig aan gort geschoten. Dat we nu weer een referendum moeten zien te organiseren om hetzelfde verdrag opnieuw te torpederen maakt duidelijk dat de huidige EU-instellingen een bedreiging voor democratie zijn.

dawg | 23-09-07 | 18:28

@Eelcontrast 23-09-07 @ 17:39:
Ook jij gaat volledig, maar dan ook echt volledig voorbij aan het allerbelangrijkste punt. De democratische controle op dit alles. De verdere inhoud van dit verdrag -die geen grondwet mag heten, maar het feitelijk wel gewoon is met betrekking tot regels voor de Europese besluitvorming- doet er dan verder helemaal niet toe. De nationale parlementen worden wel degelijk buiten spel gezet. Er is geen opt-out voor één enkel soeverein land. Dat heet heel eenvoudig: knechting.
Daarnaast worden op ondemocratische wijze commissarisen benoemd, is het Europees parlement niet alleen gescheiden langs ideologische maar ook nog eens langs nationale lijnen. De controlerende taak van het EP mag dan worden uitgebreid, de zeggenschap niet. Ze hebben en krijgen geen macht om de commissarisen de laan uit te sturen, ze hebben en krijgen geen macht om intergouvernementele regelgeving van de ministers van BuZa te blokkeren. Het EP is en blijft een pseudo-democratisch doekje voor het bloeden, een pseudo-democratisch vijgeblad.
En het allerbelangrijkste is dat wij, de burgers van dit land, niet mogen stemmen over het inleveren van een deel van onze soevereiniteit, en een deel van onze burgerrechten. "Omdat het geen grondwet meer heet".
Dan moet je het gewoon noemen zoals het eruit ziet: een coup d'état.
Nogmaals (reeds eerder gelinkt): Wijlen Pim legt het haarfijn uit aan wijlen Theo. www.dumpert.nl/mediabase/17097/9b1fdd1...

koerbagh ? | 23-09-07 | 18:25

-weggejorist-

Lizzard | 23-09-07 | 18:21

Hahaha, botte hond, you go, girl!

Eelcontrast | 23-09-07 | 18:16

... Lizzard, je 'cornered' me op jouw beurt met je sterke tegenargumenten .. auw! ... laat je lange tong dan eens spreken als je het dan allemaal zo goed op een rijtje hebt. Ben benieuwd.

Eelcontrast | 23-09-07 | 18:13

Eelcontrast 23-09-07 @ 17:39

Landverraderlijke niets onderbouwende eurocratische buikspreekpop. Bok op man. Zeker zelf belangen? Eurofascist!

bottehond | 23-09-07 | 18:10

-weggejorist-

Lizzard | 23-09-07 | 18:01

-weggejorist-

Lizzard | 23-09-07 | 17:55

Wat een gelul! Hebben jullie ook maar ooit de moeite genomen om het voorstel voor de vaststelling v/e Europese grondwet te lezen?

Ten eerste en belangrijkste is dat het vetorecht van ieder afzonderlijk land blijft bestaan op de gebieden buitenlands beleid, fiscaal beleid en de EU-begroting. Dus een populistisch stokpaardje dat Brussel onze portomonnaie afpakt, slaat werkelijk nergens op. 'Nee' zeggen op deze gebieden slaat dus werkelijk nergens op!

Daarnaast worden de nationale parlementen geenszins buitenspel gezet, maar worden ze juist meer betrokken bij het opstellen van Europese wetgeving. En ihg. dat 1/3 van de nationale parlementen vindt dat een wetsontwerp teveel inbreuk maakt op de soevereiniteit van de lidstaten, moet het worden heroverwogen.

Het doel van 'Europa' is trouwens altijd een federatie geweest, waarbij de lidstaten op tal van terreinen een grote mate van onafhankelijkheid en soevereiniteit zouden blijven behouden (zie: de VS) en dat doel is nooit anders geworden.

Bestuurlijk was/is het de bedoeling dat Europa middels een 'grondwet' efficienter wordt door de aanstelling van een vaste voorzitter en een EU-minister van buitenlandse zaken en een daadkrachtiger en machtiger Europees Parlement (waarin een afgewogen vertegenwoordiging van alle lidstaten zit).

Ook op het gebied van bijvoorbeeld asielzoekersbeleid kunnen er zo betere Europese afspraken worden gemaakt en wees maar gerust dat die zullen voortborduren op het verdrag van Schengen en dus goed zullen vallen in kringen à la Verdonk en Wilders. Dus alle xenofoben hadden dus 'ja' moeten stemmen. Nerds!

Verder heeft Nederland de laatste 60 jaar niets anders dan economisch geprofiteerd van Europa en de eenwording: denk alleen maar op het gebied van transport, handel, kennistechnologie en landbouw.

Daarnaast had ik al het historisch vredesproces wat 'Europa' met zich heeft meegebracht geschetst, maar dat was kennelijk te zweverig, alhoewel een keiharde realiteit, gezien het feit dat er nog nooit zo lang geen 'europese' oorlog is geweest in de gehele 'europese' geschiedenis.

Het enige wat kortom is bereikt met het 'nee' zeggen, is dat Nederland zich ironisch gezien in eigen voet heeft geschoten. Eens te meer blijkt Nederland op nationaal gebied in de greep te zijn van populistische politici, links en rechts, die alleen maar in demagogische 'David en Goliath' beelden over Europa kunnen praten, terwijl dat grote bull-shit is.

Maar aangezien deze argumenten ironisch genoeg geheel en al als muziek in de oren van 'nee-stemmers' zou klinken, blijft het waarschijnlijk paarlen voor de zwijnen.

Dus:
veel plezier met de oranjebittere navelstaarderij en ik zou zeggen versier je buurt alvast oranje voor het EK 2008, want veel 'europeser' zal een meerderheid van die 2/3de nee-stemmers inderdaad niet denken!

Mzzl!

Eelcontrast | 23-09-07 | 17:39

dawg 23-09-07 @ 16:06
Tuurlijk, droom maar lekker verder,. Tegenstanders begrijpen het wel degelijk.
De grondwet is o.a afgewezen omdat Nederlandsche volk niet wilt dat Europese grondwet boven die van de Nederlandsche geldt. Dus als het werkelijk door onze strot wordt en is gedrukt kan je kort gezegd onze regering opdoeken! Geen Europese superstaat voor mij.

Squirrel Men | 23-09-07 | 16:41

Eelcontrast 23-09-07 @ 14:22

Tuurlijk grote denker: tegenstanders van de grondwet begrijpen het niet en als we de grondwet weer afwijzen gaat het licht uit, worden we het Jutland van Europa en komt er oorlog.

dawg | 23-09-07 | 16:06

-weggejorist-

Lizzard | 23-09-07 | 14:27

Samenwerking binnen Europa begon na 1945 als een vredesproces, allereerst opgestart door burgers buiten de regeringen om, omdat anders het nationialisme gelijk weer een rol van fnuikende betekenis zou krijgen. Wie zich niet van dit succesvolle historische vredesproces bewust is, maar alleen maar zit te miemelen over de prijs van z'n biertje, heeft er weinig van begrepen en/of is een eng-denkende nationalist pur sang.

Eelcontrast | 23-09-07 | 14:22

Amstel 23-09-07 @ 11:10

Zoek contact met andere clubs. Samen optrekken is het devies. Een paar kleinere demo's zijn pointless. Eén hele grote maakt massa en dát is wat mensen zoeken als het om dit soort zaken gaat. Er zijn zelden zulke goede kansen geweest de voorbije jaren als rondom dit thema. Aan jou en bv. de SPVV om die golf van verontwaardiging te kanaliseren. En vergeet niet: de achilleshiel in het EUSSR verhaal is dat er wél alternatieven zijn en die komen meer overeen met wat Nederlanders wél willen.

bottehond | 23-09-07 | 13:50

Amstel 23-09-07 @ 11:10
~Tip. Regel eens een mailtje at redactie GS?
Het zou niet goed zijn als het alleen bij dit artikel blijft.!

Squirrel Men | 23-09-07 | 13:37

Inert 23-09-07 @ 10:35

Dat is het argument van de eurofielen. "We kunnen niet terug, dat gaat geld kosten en we komen moederziel alleen te staan". Afgezien van het feit dat het niet klopt:

www.vrijspreker.nl/vs/item/2007/07/eur...

.. uittreden uit de EUSSR zou de facto geld opleveren en niet zo'n beetje ook: belangrijker is dat we baas blijven in eigen huis. WTF: nu bedelt de Balk om kleine stukjes zeggenschap, die later natuurlijk weer pronto veranderd kunnen worden omdat Nederland dan niets meer te vertellen heeft, Capice? Sinds wanneer bedelt een land bij een buitenlandse mogendheid om zeggenschap over zichzelf? Laat dat maar eens tot je doordringen. Zijn wij een natie van slaven en bangerikken geworden? Ergo: er ZIJN alternatieven. Dáár zal het bij dat referendum om gaan. Laat je niets wijsmaken. Het volk wordt uiterst slecht geinformeerd. En dát, inert, is bewust zo, dat was destijds bewust zo en als het volk daar niets aan doet worden we zo de EUSSR ingerommeld. Rechte rug, goddomme!

www.vrijspreker.nl/vs/item/2007/06/ons...

bottehond | 23-09-07 | 12:53

Ach ja zolang de Nederlanders blijven pikken wat de overheid met hun doet zal het alleen maar erger worden. Dus mensen naar Den Haag!

DiGiTaLsOuL | 23-09-07 | 12:15

mijzelf@11.42 Sorry: in het heetst van mijn verontwaardiging schreef ik Minister en Tichelaar fout. Hoewel Tichelaar en Huichelaar veel op elkaar lijken....

agentorange | 23-09-07 | 12:02

Als je nu al ziet, dat staatsrechtgeleerden en de heer Bolkestein, -well known-al zeggen dat het hele verdrag gelijk is, maar dat uitsluitend de hoofdstukken en de artikelen wat gehusseld of omgenummerd zijn, en die beruchte vlag en volkslied eruit gelaten zijn, weet je dat we belazerd worden. Trouwens: ook die minisiter van Buitenlandse zaken is eruit, maar een functionaris voor Buitenlandse zaken is terug. Wat zegt Bak-met-ellende dan? EEN RESULTAAT OM TROTS OP TE ZIJN. L.M.A.A. zegt de Pruus dan, of op zijn Nederlands: lik me r....! CDA en democratie, zaken die niet samen gaan, zolang dominee en pastoor het beleid bepalen. Ziek word ik ervan. En tichelaar: schijnheilig mannetje, dat blijkt uit alles.

agentorange | 23-09-07 | 11:42

Ik ga het niet redden... Iemand anders zin in het regelen van een site en bussen?

Amstel | 23-09-07 | 11:10

bottehond 22-09-07 @ 18:42
Als je realistisch bent, dan is het al heel wat eerder de mist ingegaan. We zijn nu eenmaal reeds sinds de jaren vijftig mede-oprichter van wat toen de EGKS, Euratom en de EEG waren. Het EEG-verdrag is in de jaren 90 met name bij het verdrag van Maastricht voorzien van de poltitieke saus van de EU en in de jaren negentig heeft ook de monetaire unie reeds zijn beslag gekregen. Het nieuwste verdrag zal er niet veel aan toevoegen, maar vooral de procedures zodanig stroomlijnen dat besluitvorming mogelijk blijft. Ik vind het eindresultaat ook niks, maar het nieuwste verdrag is slechts een evolutie van wat er was.
Uit de unie stappen is nauwelijks profijtelijk. En het terugdraaien van de invoering van de euro gaat alleen maar geld kosten, ook voor jan met de pet.

Inert | 23-09-07 | 10:35

Een beetje fatsoenlijke regering zou zijn volk van hun gelijk proberen te overtuigen, en ons niet als domme massa te zien waarvoor zij mogen denken.
Ik ben er voor om dat Gajes gelijk als de broers de Wit op het binnenhof te vierendelen. Je kiezers als Mongolen te beschouwen staat voor mij gelijk aan landverraad hoor. De regering dient een vvorbeeld te zij voorons, maar de zelfverijkerij, niet luisteren en dat los van God gedrag was een paar eeuwen terug mode hoor. Haal de paarden maar uit de konlijke stallen, dan kan dit kabinet voor volksvermaak zorgen !

thehollander | 23-09-07 | 09:34

bottehond 22-09-07 @ 21:57
'Druk druk druk.'
www.hetvrijevolk.com/?pagina=4482&...

Dit is dus geen bestuur "van, voor en door het volk", maar van, voor en door een ZEER kleine minderheid van bestuurders en ambtenaren, die uit naam van een quasi-democratische leugen over democratie de feitelijke macht overgenomen hebben en voor het belang van de leden van de eigen groep, baantjes, macht, status, carrière, aanzien, mee mogen bazelen voor Tv-camera’s, het bestuur onttrokken hebben aan controle en aan inzicht, alles voor eigen belang en volkomen in tegenstelling met hun publieke leugens en poses, die in Neerland immer "democratisch" en "open" heten, maar dat zelden zijn.

Niemands Knegt | 23-09-07 | 00:09

Als ze geen referendum willen, sturen we wel een briefje om ze tot democratische gedachten te brengen. God is niet dood gegaan om baan te maken voor zelfverklaarde halfheilige derderangs onaantastbaren. Het volk is inmiddels mondig geworden.

nietsje | 22-09-07 | 23:09

Blind je land voor een groot deel verkopen? Argumenten van voorstanders: het noemen van doemscenario's.

B'78 | 22-09-07 | 22:58

@ theedrinkerT

Scusi, ik meende de EER. Druk druk druk.

* stampt zich nog een tand uit de muil *

bottehond | 22-09-07 | 21:57

Doen ze dan toch eindelijk hun werk in plaats van dit soort vragen voor te leggen aan absoluut onkundige burgers die met moeite de SP en PVV uit elkaar kunnen houden. Ga toch vliegen met referenda...

sycorax | 22-09-07 | 21:26

bottehond 21-09-07 @ 23:12
Wat zijn dan de verschillen?

theedrinker | 22-09-07 | 20:32

Wel Flauw 22-09-07 @ 19:18
Spreek liever over een Ambtelijke Dictatuur.....

Squirrel Men | 22-09-07 | 19:47

Stem dan ook meteen even voor de Elsevier poll over het referendum:
www.elsevier.nl/index.asp#poll

@ redactie: Doe eens stukjes schrijven dan over de EU-grondwet. Nederland verandert in een Linkse Dictatuur en jullie laten niet van je horen! (behalve met dit artikeltje) Dat vind ik pas schandalig!

Wel Flauw | 22-09-07 | 19:18

Ik hoorde de door de EUSSR geparachuteerde Franz ZimmermanSS vandaag op de radio. Ik vroeg me op een bepaald moment af: luister ik nou naar een staatssecretaris van Nederland of naar een manipulerende Reichkommisar van het Vierde Rijk (woorden van Barroso zelf: de EU is een "empire"). De man liegt en bedriegt, zelfs die puike interviewer van BNR liet zich met een kluitje in het riet sturen. ZimmermanSS heeft gelijk: dit "verdrag" is een kleine verbetering tov die grondwet. Maar hij weet donders goed dat het referendum een "NEE" opleverde omdat het de 1e keer was dat het volk zich rechtstreeks uit kon spreken. Nederlanders pruimen geen politieke unie. Wél een handelsunie. En dat kán. menschen, laat toch tot je doordringen dat Nederland voor Vrijhandel met andere EU landen NIET in de politieke EUSSR hoeft mee te draaien:

www.vrijspreker.nl/vs/item/2007/06/ons...

Door het lidmaatschap van de EVA (EFTA) kan Nederland deelnemen aan europeesche Vrijhandel in de vorm van de EER. Ook dat weet ZimmermanSS, maar hij en de eurofielen reppen er met geen woord over. Daarmee is aangetoond dat ZimmermanSS cum suis nadrukkelijk bezig zijn die politieke unie door onze strot de wringen, met leugens en manipulaties. Het andere argument: "we hebben "europa" (zullen de russen leuk vinden dat de EUSSR zich zo noemt) nodig voor internasjonale verdragen. dat is natuurlijk baarlijke nonsens. Nederland heeft een puike track-record als het gaat om internasjonale samenwerking. Ergo: de EUSSR is het doel en de wens van eurocratische leugenaars en heel nadrukkelijk NIET van het volk. Laat het referendum maar vragen: wilt U Nederland tot een provincie van Brussel maken of volstaat voor U Vrijhandel binnen europa en waar nodig en mogelijk samenwerken op bass van afspraken.

Mijn conclusie luidt: Dit kabinet pleegt een staatsgreep en levert Nederland uit aan een vreemde mogendheid. Ik weet niet hoe het anderen vergaat, maar ik kan daar geen andere term dan hoogverrraad voor bedenken.

www.vrijspreker.nl/vs/item/2007/06/ons...

bottehond | 22-09-07 | 18:42

de domeinnaam nederlandweguiteuropa.nl is vrij ! Iemand?? Interesse!

Squirrel Men | 22-09-07 | 16:49

muzzulman 22-09-07 @ 16:31
Je bent niet de enige die in actie wilt komen.
Velen gingen je al voor. Maar er is nog niets gebeurd.... Zover ik weet..

Squirrel Men | 22-09-07 | 16:44

Ik voel me veraden wordt tijd voor actie actie actie

muzzulman | 22-09-07 | 16:31

@knijpkat 22-09-07 @ 14:04

Bedankt! Prachtig! De enige echte opvolger van Johan Derk van der Capellen tot den Pol; ik mis hem, vooral op dit soort dagen, waarin tussen de regels, de Democratie echt ten grave wordt gedragen.

Toch vreemd dat deze twee vermoorde heren het 10 jaar geleden wel snapten; of heeft het een iets met het ander te maken?

Niemands Knegt | 22-09-07 | 14:24

het is gewoon een lachertje ,balkie die thuis komt met de boodschap dat hij alles eruit gesleept heeft .. die lelijke huichelaar wist dondersgoed dat er in feite alleen maar wat tierlantijntjes als het volkslied eruit waren .. de rest is ff hernummerd en het gepeupel word geacht het niet te merken .. met nee stemmen hebben wij 1 ding bereikt en wel dat ons in het vervolg gewoon niet meer gevraagd worden naar onze mening (now whats new in that).. maar is toch een staaltje van balkenende's visie op democratie

tsar | 22-09-07 | 07:56

REVOLUTIE !!!!! mja dat roep ik al jaren:P weg met die politicie Power to the people:D

psycho__ | 22-09-07 | 03:52

@ mezelf

Excuses. Bovenstaande uitspraken worden geciteerd op:http://www.openeurope.org.uk/

dawg | 22-09-07 | 01:31

Lees even mee hoe je gefuckt wordt door iedere eurocraat die vindt dat de materie te ingewikkeld is om het volk per referendum te laten beslissen.

“The good thing about not calling it a Constitution is that no one can ask for a
referendum on it.”
– Giuliano Amato, Former Italian Prime Minister 33

“Public opinion will be led to adopt, without knowing it, the proposals that we dare not present to them directly.” 34 “All the earlier proposals will be in the new text, but will be hidden and disguised in some way.” 35 "What was [already] difficult to understandwill become utterly incomprehensible, but the substance has been retained… Why not have a single text? The only reason is that this would look too much like the constitutional treaty. Making cosmetic changes would make the text more easy to swallow." 36
– Giscard d’Estaing, Author of the European Constitution

“They decided that the document should be unreadable. If it is unreadable, it is not constitutional, that was the sort of perception… Because if this is the kind of document that the IGC will produce, any Prime Minister – imagine the UK Prime Minister - can go to the Commons and say ‘look, you see, it’s absolutely unreadable, it’s the typical Brussels treaty, nothing new, no need for a referendum.’ Should you succeed in understanding it at first sight there might be some reason for a referendum, because it would mean that there is something new.”
– Giuliano Amato 37

“The aim of the Constitutional treaty was to be more readable; the aim of this treaty is to be unreadable… The Constitution aimed to be clear, whereas this treaty had to be unclear. It is a success.”
– Karel de Gucht, Belgian Foreign Minister 38

“Britain is different. Of course there will be transfers of sovereignty. But would I beintelligent to draw the attention of public opinion to this fact?”
– Jean Claude Juncker, Prime Minister of Luxembourg 39

dawg | 22-09-07 | 01:27

@ bottehond 22-09-07 @ 00:59

Ik help het je hopen, maar de werkelijke actiebereidheid van 'het volk' is m.i. gedaald tot het nulpunt. Nogmaals: internet is de pest wat dat betreft. GS heeft vast veel 'clicks' en 'views' en what have you, maar als we de straat niet opgaan en met een peleton ME's gaan matten, haalt het allemaal niks uit. Soms is het zwaard scherper dan de pen.

OhJee | 22-09-07 | 01:13

@bottehond 22-09-07 @ 00:59
..... zal het volk het hoe dan ook zélf regelen...... Nogmaals:
home.casema.nl/wilschut/ahvvn.htm
Slechts de namen en data veranderen en we zien de geschiedenis zich herhalen; een stuk uit 1781.....................

Niemands Knegt | 22-09-07 | 01:10

OhJee 22-09-07 @ 00:45

Als die politici die het betreft het niet doen, dan zal het volk het hoe dan ook zélf regelen. Na de gisteren door d. samson (PVDi) aangekondigde en gefacilteerde executie van Geert Wilders heeft 070 als leiding van Nederland voor mij volkomen afgedaan. En ik ben heus de enige niet die dat vindt. Het Nederlandsche Volk zal zich haar territorium niet laten onfutselen. Nederlanders slaaf? Dat geloof je toch zelf niet? Mark my words.

religion is war 22-09-07 @ 00:33

De Balk is, zoals ik zei, een enorm probleem aan het worden voor Nederland.En Pronk gaat directeur worden van de PVDi. Dit kabinet gaat die vier jaar niet halen. En keizer Balk zal niet accepteren dat er een referendum komt, net zo min als die iraq enquete die zijn schuld vast zal stellen. De Balk bestuurt Nederland als een despoot. Kiezersvertrouwen is na alle betutteling, bedrog en arrogantie in een paar maanden gekelderd, las ik zojuist. Menigeen spreekt de vrees al uit dat het land onbestuurbaar gaat worden. En daar liggen dus de kansen om dat verloekte establishment VVD, CDA en PVDi definitief achter het stuur vandaan te rossen. De boel staat op instorten en dat is goed. Nederland gaat géén provincie (woorden van LJ Brinkheurst) van de EUSSR worden.

bottehond | 22-09-07 | 00:59

Aanklagen voor hoogverraad, die landverraders in Den Haag! Dat het geen sinecure wordt is duidelijk, maar we moeten érgens beginnen! Ik doe mee! Laat maar weten hoe, waar, wanneer, etc.

fromwalking | 22-09-07 | 00:57

@Niemands Knegt 22-09-07 @ 00:30 Voor zo'n obscene link kun je hier geband worden, viespeuk ;)

OhJee | 22-09-07 | 00:51

bottehond 22-09-07 @ 00:28
Zo goed, botte, alhoewel ik mij in angst en vrezen afvraag wie het laatst lacht. Brussel is uiteindelijk toch een onafzienbare berg geld waarin je je tot het eind van je leven comfortabel kunt wentelen na een paar jaar de hoer gespeeld te hebben.

OhJee | 22-09-07 | 00:45

@bottehond 22-09-07 @ 00:28
Yep, dat dat systeem niet werkt blijkt nu juist. De idioten die op de PvdA hebben gestemd bijvoorbeeld hebben voor een referendum gestemd. En voor een Irak onderzoek. Als volgens Balk en Kroes de gekozen volksvertegenwoordigers beslissingen zouden nemen in lijn met de reden waar ze voor gekozen zijn, hadden we nu een referendum en een irak onderzoek gehad. De Pvda zit immers in de regering.

religion is war | 22-09-07 | 00:33

OhJee 22-09-07 @ 00:18

De herverovering en - bouw van ons Vrijzinnig Nederland begint vandaag. Wat dacht je van dat statement? Overigens lach ik me suf om die domme Balk en zo'n europeaan van het jaar Kroes, die zeggen: "we hebben een systeem waarbij de verkozen volksvertegenwoordigers mandaat hebben bla bla bla". Listen up, EUSSR-hoerrrrrren: het volk is niet geinteresseerd in jullie spelregels. Die doen niet ter zake. Nederland is ONS land en je veschuilen achter procedures is een teken van zwakte. @ Amen. Zo goed, Ohjee?

bottehond | 22-09-07 | 00:28

Fred V 21-09-07 @ 21:12

De EU een links bolwerk? Te lang op de vrijmibo rondgehangen of zeau? Die hele tegenstelling links-rechts is op dit trouwens zo irrelevant als de pest. En in ieder geval ook contraproductief bij het mobiliseren van de krachten die de Brusselse hoogmoedswaanzin moeten gaan gaan afstoppen.

dawg | 22-09-07 | 00:24

Aanklagen voor hoogverraad? LOL nou veel succes daarmee.

Bodde | 22-09-07 | 00:21

bottehond 21-09-07 @ 23:12 Juist! Afgezien daarvan wil ik ook wel even kwijt dat ik er niet tegenop zie om 10 stappen terug te doen en de broekriem 5 gaatjes aan te halen om in een vrij Nederland te kunnen leven.

Alles liever dan een angstig en achterdochtig leven onder de dictatuur van Brussel.

OhJee | 22-09-07 | 00:18

Heb destijds op 2 gronden tegen gestemd: de geringe democratische zeggenschap van het Europees Parlement en het feit dat bij drie Eurotops geheime afspraken zijn gevoegd. Die waren zo geheim dat zelfs de nationale parlementen daar geen informatie over kregen. De grondwet behelsde het samengaan van alle afspraken die gemaakt waren op de EU-tops van Maastricht, Amsterdam en Nice. Dus die geheime afspraken maken ook onderdeel uit van die grondwet.
Nooit meer wat over gehoord. Dus opzouten met dat herzieningsverdrag voordat alles duidelijk is geworden.

LoopseTeef | 22-09-07 | 00:16

koerbagh ? 21-09-07 @ 23:31
Lijkt mij ook wel een leuk experiment. Count me in.

religion is war | 22-09-07 | 00:12

koerbagh ?
Ik betaal zowiezo mee aan met het aanklagen van de overheid.

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 23:56

Amstel 21-09-07 @ 15:32 Doe eens een mailtje naar klaps2004 bij yahoo.com

OhJee | 21-09-07 | 23:52

@Cpt. Michael Brant 21-09-07 @ 18:15:
Goed. Balkenende c.s. aanklagen voor hoogverraad. Dat wordt lastig. Heel lastig, de juridische basis is dun. Hij is er wel, maar het punt is dat grondwettelijk gezien de gekozen volksvertegenwoordiging mag besluiten tot het ratificeren van een door de regering aanvaard internationaal verdrag, ook al zal dat verdrag een (groot) deel van de soevereiniteit van de Nederlandse bevolking afstaan. Dat is juridisch nog niet zo makkelijk allemaal.
Ik heb me er eventjes in verdiept, maar het is geen kinnesinne. Primair is het geen kwestie van geld inzamelen maar van juridische experts op dit gebied. En die moeten het dan vooral en voornamelijk uit overtuiging gaan doen.
Het zou wel een exposure van jewelste zijn als het gebeurt, dat zeker. Uiteraard doe ik mee indien het er van kan komen. Een regering die zijn eigen burgers rechten ontneemt is van den zotte. Er zijn oorlogen en revoluties om minder uitgebroken. Daarnaast wordt het wel weer eens tijd voor grondige verbouwing zo niet herbouw van het staatkundig gebouw.
Maar laten we eerst eens kijken of we met de regels van het oude gebouw onze rechten nog kunnen beschermen. 't Zou wel moeten.

koerbagh ? | 21-09-07 | 23:31

Є=====Э
moet dus een bot voorstellen

stuyterkuycken | 21-09-07 | 23:20

@ Botte:

Heb je nog te goed

Є=====Э

stuyterkuycken | 21-09-07 | 23:18

Het referendum wordt tegengehouden omdat de regering de mening van de bevolking vreest... ze vertrouwt haar onderdanen niet.

Een regering die haar onderdanen niet vertrouwd, verdient het vertrouwen van haar onderdanen niet.

stuyterkuycken | 21-09-07 | 23:15

Rouvoet staat uit zijn nek te lullen in P&W.
Ook Neelie lult lekker uit haar nek. Door te kiezen voor een volksvertegenwoordiging heb je al gekozen, dus laat je dit aan de volksvertegenwoordiging over. Dat klopt ten enenmale niet omdat mensen die op de PvdA hebben gestemd dus hebben gestemd voor een referendum. De politici draaien echter als een windvaan. (hoezo leden stemmen vrij van last.....)

religion is war | 21-09-07 | 23:15

theedrinker 21-09-07 @ 20:24

De EVA en de EFTA zijn niet hetzelfde. Doet er ook niet toe: er zijn minstens 6 alternatieven voor het opheffen van Nederland. Ik verwacht van het hoernalje dat ze hun werk gaan doen en met uitgewerkte alternatieven komen. En wat mij betreft zal het referendum moeten gaan over waar het over moet gaan: Nederland opheffen of niet.

* EFTA. Leve Nederland! Weg met de EUSSR kolonisator! *

bottehond | 21-09-07 | 23:12

giulionl 21-09-07 @ 21:52

De Britten knokken op dit moment ook met hun regering.

bottehond | 21-09-07 | 23:08

The eimer 21-09-07 @ 21:25
LOL... Ik kijk er naar uit.

religion is war | 21-09-07 | 22:49

@giulionl 21:52: is nog onduidelijk maar het lijkt erop dat de Denen en de Britten op elkaar wachten om 'nee' tegen een referendum te zeggen, terwijl de Ieren, die nu in meerderheid vóór lijken, wel een referendum moeten houden.

Prze***walski | 21-09-07 | 22:37

@ Bigi Bana Boy 10:39

Inkomens- of IQ grens? Dan heb je volgens je eigen mening van een van de twee te weinig?

Hammar | 21-09-07 | 22:10

giulionl 21-09-07 @ 21:52
Engeland is onze laatste hoop. Frankrijk met Sarkozy, hij heeft de ambitie president te worden van europa ooit

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 22:00

Eindelijk niemand meer uit hoeven leggen waarom boerenkool en *gatver* zuurkool typisch nederlandse gerechten zijn.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 21:58

Weet iemand nou of er in andere landen nou wel of niet referenda worden gehouden?
Kan het niet echt vinden?
Is er nog hoop?
Ierland, Britain, France? plz?

giulionl | 21-09-07 | 21:52

@The Eimer

Lol!!

Fred V | 21-09-07 | 21:44

@ Fred V 21.12:
En vergeet niet dat we nu ook bevrijd zijn van onze eigen verderfelijke cultuur! We hoeven het niet meer te hebben over die domme begrippen als volksaard, indentiteit en rare gewoontes als koekhappen en fierljeppen.
We kunnen met een schone lei ons zo in de muliticulturele smelkroes van het EU gebeuren storten. Turken,Polen, Marokkanen en nog 54 soorten gelijkgezinden zullen uw treurige bestaan opfleuren met hun prachtige cultuur.
Wat we tot nog toe ervaren hebben met andere culturen zal verbleken bij de komende tijden. Dat wordt genieten,let op.

The eimer | 21-09-07 | 21:25

ogh laat ze ons die grondwet door de strot rammen.. alles komt goed... over 4 jaar en misschien wel eerder worden bos&balkie keihard door de kiezer in hus peopert geneuqt... nieuwe regering en hup uittreden.. dagdag EUSSR

krem | 21-09-07 | 21:22

-weggejorist-

de grote boze wolf | 21-09-07 | 21:22

The eimer 21-09-07 @ 21:11
jah helemaal tegek!
lekker vet...... voor de slachterij

LifeCatcher | 21-09-07 | 21:19

--Toekomstmodus aan--
Oktober 2009 "Europese dienstplicht stuit op weinig weerstand van Nederlanders" en "Samen voor een veilig Europa, tegen de Chinese terroristen".
--Toekomstmodus uit--
Opgedragen aan George Orwell.

koolteer | 21-09-07 | 21:16

Ik stem NEE, ze zijn bang dat hun oudedagsvoorziening a.k.a. onnodige Brusselbaantjes in gevaar komt!

Tommygunner | 21-09-07 | 21:15

openbaarminiserie 21-09-07 @ 19:45

Ik heb dezelfde fase als u doorgemaakt. Eerst was ik voor de EU zodat we met zijn allen iets kunnen voorstellen in de wereld. Nu zien we dat de EU zich met allerlei regeltjes aan ons opdringt. De politiek ramt de grondwet, hoe die ook heten mag, toch wel door de strot. Over een aantal jaar is Turkije lid en nog even later komt Marokko er ook nog bij. En wie weet komen er nog meer bananenrepublieken bij. NL heeft goed geboerd toen we nog de EEG hadden. Maar nu loopt dit linkse bolwerk zwaar uit de klauw.

Wat mij betreft, opdoeken die EU, weg met de euro. Vluchtelingen welkom, maar weg met geweldprekende lieden! Lang leve NL en Israel!

Fred V | 21-09-07 | 21:12

@LifeCatcher 21.06 :
Ja,alles goed en wel,maar voorlopig krijgen we,volgens onze Grote Leider Balk de Vierde, volgend jaar minimaal 4 % koopkrachtverbetering en de jaren daarna nog meer.
Wat hebben we dan nog met de rest van de wereld te maken?
Nixs !
Wij zitten gebeiteld, toch?

The eimer | 21-09-07 | 21:11

@#$%^$#@@#$%TATA.... DADA... SMAK... SMAK.... SPEENTJE.... POEPBROEK.... PJOEK.... HIKJE.... MELKTANDJE... SPOEG... SPOEG.... FRRRRT... nat scheetje.... FRRRRT... nog eentje.... TALKPOEDER...... UITSLAG.... TATA.... DADA.... ZWAAIZWAAI...
Wij kunnen niets voor ons zelf beslissen dus laat onze opvoeders in het Haagse toch met rust mensen. Zij begeleiden ons naar een leefbaar en bovenal geregeld leven, ze voeden ons (op) en maken uit wat goed voor ons is.
Toch fijn dat ik mijn kreetjes en scheetjes hier kwijt kan maar krijg nu toch wel wat darmkrampjes en het enige wat ik nu kan doen is........
JANKEN, JANKEN EN NOG EENS JANKEN!
Ik kan mijn ongenoegen niet anders uiten dan het hier uit te spoegen.
Pritt Stift bedankt maar ik hoop dat je volgende keer een leuker onderwerp aankaart want ik kon nog net mijn potje olvarit binnenhouden.
Is echt geen fijn gezicht hoor als ik mijn gestampte peulen met appelsiroop en geconfijte eendenpootjes over jouw reactiescherm heenblaas.
En dan te bedenken dat het niet jouw schuld is en jij alleen maar een verhaaltje op papier zet waar wij op mogen reageren.

Heinz The Pedo Hater | 21-09-07 | 21:08

Doe dit eens bestuderen, dan weet je teminste waar je ht over hebt
www.openeurope.org.uk/

Dit is een grof schandaal we worden voorgelogen op een manier....

Regina | 21-09-07 | 21:06

Dit is USA!
Is het niet duidelijk dat nu de dollar op zijn laagste punt ooit staat en de amerika-china handel virtueel stil ligt wegens loodvergiftigging in speelgoed en vele andere "recalls", de huizenmarktbubbel maar net begint te barsten, de oorlogen niet beëindigd kunnen worden, de USA een andere "partner" nodig heeft om zich vet van te houden?
En het is in hun belang dat we allemaal in de rij gaan staan als een grote kudde die gemolken moet. Het is lastigger met kleine "mensboeren" om te gaan dan met een politiek getinte massa slaendrijvers in brussel of waar dan ook in dat gat van triestheid dat de EU zal zijn.
In ongezouten NL: Je bent de lul Jan, Piet, Klaas, peter, en jij ook rené, marko en hans je land zal niet meer bestaan en je zal je moeten aanpassen aan het rioolgedrag en de primitieve goedkope oplossingen voor alles om je heen, niks zal onze standaard meer kennen, veel gaat van de schappen en krottenwijken in NL zullen alleen maar groeien, ook al gooien ze in het volgende regeringsbesluit er alles tegen aan wat ze kunnen zonder dat het BEWIJSBAAR roven van de burger is, de krotten zullen woekerren, net als in alle andere EU landen al eeuwen het geval is, dat weet iedereen. België, DL, Engeland, hebben allemaal gyga sloppenwijken, altjd al zo geweest, het eniggewat in NL in de weg staat van dat dit hier gebeurt is de oproer tegen islam en tegen tokkies maar dat zal teniet gaan aan het grote gebrul over schandalige zaken uit brussel waar niemand meer tegen kan doen dan nog een extra borrel erop te nemen, de chaos alleen al zal gaten in het bestel open laten voor extremisme en er staan tig groeperingen te wachten om juist zulke gaten te vullen. USA is daar een van en staat op de eerste rij te wachten op onze reedt, bukt u even?

LifeCatcher | 21-09-07 | 21:06

@ Romanof 19.54:

Vergeet ook ff niet Herr Flick Rouvoet destijds ook zijn afkeuring over die grondwet uit heeft gesproken.Die hoor je,net windvaan, nu ook totaal niet meer.
Ook hij kan niet aan zijn achterban verkopen dat hij voor moet stemmen.
Hij zal daarintegen wel zijn ernstige bedenkingen voor de vorm uitspreken.

The eimer | 21-09-07 | 21:04

ik lanceer de stelling: die miljard putopties van vandaag zijn afgekocht door EU om een moslimgrondwet er doorheen te jagen

Abugreip | 21-09-07 | 21:02

Het is NEE en het blijft NEE, met of zonder referendum!!!
Opzouten met die EU!!!

jojo-jojo | 21-09-07 | 20:59

Ik vraag me af hoeveel de gemiddelde Nederlander nodig heeft om te beseffen dat een staats gesubsidieerde WRR, bestaand uit een groep oud communisten en radicale islamieten, samen beslist hebben dat allochtonen,afkomstig uit de achterlijkste bergculturen,en ook nog een nog achterlijker geloofbeleidend, zonder bezwaar die cultuur als leidende cultuur in Nederland kunnen beschouwen.
Het wordt toch echt tijd dat er lijsten gemaakt worden die aangeven welke figuren er straks voor de rechtbank gedaagd moeten worden en wie het land moeten worden uitgesodemieterd.

The eimer | 21-09-07 | 20:51

Kan iemand mij uitleggen, warom ikk in godesnaam zou moeten betalen voor een rapport van de WRR? Dat heb ik toch al gedaan?

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 20:36

-weggejorist-

Lizzard | 21-09-07 | 20:30

In 1940 moest Rotterdam tenminste nog platgebombardeerd worden.
Nu stelt de WRR doodleuk dat de Nederlandse identiteit niet bestaat.
Ben ik langzaam gek aan het worden, moet ik alufolie gaan kopen? Wat is er in godsnaam aan de gang?

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 20:28

openbaarminiserie 21-09-07 @ 19:56
EFTA European Free Trade Association
Nederlandse Afkorting naam:
EVA Europese VrijhandelsAssociatie
Een Europese Vrijhandelszone met Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland als leden. Zie verder Wikipedia

theedrinker | 21-09-07 | 20:24

OT.
Maar toch niet helemaal,in het journaal:de WRR verklaard dat de Nederlanse identiteit niet bestaat.

de honden blaffen... | 21-09-07 | 20:21

Dat heb je er nou van als je eens een keer NEE zegt.
Ben de messen al aan het slijpen.

rick42 | 21-09-07 | 20:14

El Gouda @20:00
.
Tja, ik ben zeker niet voor een onconditionele overgave aan de VS. Ik moet wel zeggen dat ik me veel meer gelieerd voel aan de VS dan aan dat EU tuig op dit moment.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 20:05

@openbaarminiserie 21-09-07 @ 19:48

De Yanks beschouwen NL dan als veroverd gebied en kan volgens de Amerikaanse grondwet nooit een US staat worden. Overigens lijkt me dat pas echt landverraad en het percentage nee stemmers zal tegen de 99% lopen.

El Gouda | 21-09-07 | 20:00

64% is vertrouwen in Balkenende IV kwijt. Vertrouwen in kabinet neemt weer af. Het vertrouwen in het kabinet is na Prinsjesdag verder ingezakt.

www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenl...

Waarom kiest men dan ook CDA? Wat een neuzen daar.......

Squirrel Men | 21-09-07 | 19:59

@bottehond 21-09-07 @ 19:49
Ik geloof dat de VVD-fractie in de EK zich sowieso had uitgesproken tegen een nieuw referendum dus wat dat betreft ziet het er beroerd uit. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat Tichelaar zich met allerlei taalkundige spelletjes van steun aan het referendum gaat uitlullen. Maar ik denk dat als de PVV en de SP, de twee partijen die het meeste herrie (kunnen) schoppen in de TK, de rijen sluiten toch nog voor wat moois kunnen gaan zorgen. Overigens, voor Rutte kan het denk ik electoraal gezien ook heel gunstig zijn om zich uit te spreken voor een referendum...

Aussie | 21-09-07 | 19:56

Wat is EFTA?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 19:56

bottehond 21-09-07 @ 19:49

Natuurlijk stemt die mongolide partij met windvaantjes niet voor het referendum. Ze gooien het irak onderzoek overboord.. Ze gooien het referendum overboord. Tichelaar kan inpakken met zijn lastenverichting voor jan modaal.

*En je begint vreemde trekjes te krijgen met dat EFTA semi onderschrift, pater.*

Romanov | 21-09-07 | 19:54

Het_leuke_zuiden 21-09-07 @ 19:41

Mooie post, dude(tte).

bottehond | 21-09-07 | 19:52

"Als er iets komt dat ook maar enigszins lijkt op wat vorige jaar het
Grondwettelijk Verdrag heette, dan zal dat wéér via een referendum moeten
lopen"
Uit: Interview Wouter Bos in Elsevier

SuperG | 21-09-07 | 19:52

"De uitslag van het referendum over de grondwet was glashelder. De PvdA zal
niet accepteren dat er via een omweg toch aan gemorreld wordt. Voor een
nieuw (grondwettelijk) verdrag is een nieuw referendum nodig."
Uit: PvdA-verkiezingsprogramma

SuperG | 21-09-07 | 19:51

Aussie 21-09-07 @ 19:38

Of dat referendum er komt hangt nu eerst af van de PVDi. De TK kan initiatief nemen voor het referendum en zal dat ook doen. De centrale vraag is of de PVDi vóór gaat stemmen. Stel je voor: de toekomst van Natiestaat Nederland in handen van de PVDi. Een horrorscenario. Als de TK voor is moet het nog door de EK en dan zal de VVD om moeten. VVD en PVDi: twee establishmentspartijen pur sang. Dit hele bedrog is mer hun instemming tot stand gekomen. Ik vertrouw er niet op. Beiden zijn imho te zeer aan hun macht verknocht. Ergo: gelegenheidscoalities, dat zeg ik de hele tijd al. SP en PVV schouder aan schouder om Nederland te redden.

* EFTA! Leve Nederland *

bottehond | 21-09-07 | 19:49

El Gouda @19:46
.
Je bedoelt dat je dat in 10sec zelf zou goedkeuren?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 19:48

openbaarminiserie 21-09-07 @ 19:45
Grootste bedreiging voor amerika is het imperialisme. Oftewel goedkope grondstoffen en arbeid, de ware voeding voor de economie. Europa was slechts een leuke afzetmarkt

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 19:47

@openbaarminiserie 21-09-07 @ 19:36

Van EU lid naar 51e Amerikaanse staat in 10 sec.

El Gouda | 21-09-07 | 19:46

Er dient wel gezegd te worden dat de Amerikanen zich een deuk lachen als de Europese Unie er nooit komt. Dat is namelijk een van de grootste dreigingen die er bestaan voor de VS, dat Europeanen het ooit eens ergens eens over kunnen worden.
.
Tijdenlang heb ik bovenstaande als een pro voor de Europese Unie gezien. Nu weet ik het niet zo goed meer. De EU kan, als het op deze manier tot stand moet komen, wel eens een veel grotere bedreiging voor Europeanen zijn als voor de VS.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 19:45

=even boodschappen doen, brb

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 19:42

@ Cpt. Michael Brant 21-09-07 @ 19:01
Als je een aanklacht opstelt die hout snijdt heb ik er zeker 50 euro voor over!

Patrick Bateman | 21-09-07 | 19:42

@Cpt. Michael Brant 21-09-07 @ 19:27

EU als politieke unie? Yeah right. Ten tijde van de tweede golfoorlog lieten de europeanen zich in Brussel met gemak uitspelen tegenover Bush en co. Zelfs Einstein zei het al, '... europeanen splitsen zelfs nog sneller dan atomen'.

El Gouda | 21-09-07 | 19:42

spooky 21-09-07 @ 19:24

Jij gaat nog om. Daar durf ik een goede kist wijn op te zetten.

Henkei 21-09-07 @ 19:12

Britse juristen hebben die 2 gedrochten uitgeplozen èn constateerden dat het verdrag voor 98 % ongewijzigd is, ik zal de link laten posten.

@ Captain

Scusi ik zat op de PC van mijn teefje. EEnsch, maar de rest mot ook aan de slag. In de benen, Menschen. We gaan die EUSSR afknallen.

bottehond | 21-09-07 | 19:41

bottehond 21-09-07 @ 19:27
Botte, ik ben geen intellectueel. Ik heb wel mijn hart op de juiste plek.
Je hoeft geen intellectueel te zijn om misbruik te constateren.
Ik ben bang dat men streeft naar controle over de mens, oftewel een instituut voor regenten. Met de toekomstige economische terugval(onvermijdelijk met een tekort aan grondstoffen, de concurrentie uit azie) en de angszaaiing ben ik bang dat het snel gedaan zal zijn met de vrije gedachtegang.

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 19:41

Mobiliseer @grote boze wolf, dei kan de aanmeldingen regelen op EU-thanasie. Tenminste, als GS enige organisatie wil faciliteren. 50 euri pp en we hebben een zaak, als we 1000 mensen hebben.

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 19:40

wie gaat er vanavond stappen daar achter de duinen??? ff de bende onderpissen en wat kunstmest in de voegen van die bukake balk van ellende prakken.
Had aub Adolf aant woorden gehouden en dan hadden we nu 60 jaar verder in de ontwikkeling van de "totalitaire staat der verenigde europse gewesten" gezeten :/
Trek de parallel tussen het volk tot iets ongewensts opdringen (wat was die chipknip ook al weer?) en een dictatuur en je ziet weinig verschil in het besluitvormingsproces met dit laatste ondemoncratische besluit...

Abugreip | 21-09-07 | 19:40

Cpt. Michael Brant 21-09-07 @ 19:36

Daar ben ik ook toe bereid. Zorg alleen dat je het fatsoenlijk voorbereid. Het schiet niet op om met 3 man en een paardenkop op het binnenhof te staan.

.. Gs misschien demonstratie'tje opzetten..??

Romanov | 21-09-07 | 19:39

Cpt. Michael Brant @19:36
.
Of moeten we even wachten voordat Wilders losbrandt? Volgens mij zou 'ie in dat geval op een hele brede steun onder de bevolking kunnen rekenen als 'ie eens een keer kan proberen niet weer dat moslim verhaal d'r aan te koppelen.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 19:39

Cpt. Michael Brant 21-09-07 @ 19:27

hmm.. got me there.

Romanov | 21-09-07 | 19:38

Ik las op de site van de PVV al iets over een op handen zijnde campagne en misschien kan een samenwerking met bijv. de SP wel leiden tot een grote demo voor het referendum.

Aussie | 21-09-07 | 19:38

Ik ben echt bereid vanavond in de auto te stappen richting binnenhof, voor ik wegga zal ik nog 5 mensen bellen en ze proberen te overtuigen van de noodzaak. Als iedereen dat doet, staan we daar met 100.000 mensen en toch....

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 19:36

Eigenlijk, des te meer ik erover nadenk, trap die fucking euro de deur uit, zeg die fucking EU vaarwel en OPROTTEN met die zooi. De DNB wordt geelimineerd, en een soort 'greenback guldens' worden gedrukt. Alleen de tweede kamer heeft het recht om bij 2/3 meerderheid te zeggen dat er geld bijgedrukt wordt. Geen monetaire inflatie, geen inflatie, geen rente op de nationale schuld waarmee het Nederlandse kabinet gechanteerd kan worden om toch vooral die EU grondwet door het volk z'n strot te rammen.
.
Count me in Cpt. Michael Brant. Hoeveel gaat die grap me kosten?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 19:36

openbaarminiserie 21-09-07 @ 19:30

Daarop is het gebaseerd ja. Er zijn echter voldoende middelen om handel te bevorderen en te doen stagneren.

Romanov | 21-09-07 | 19:33

Toch grappig dat een premier die altijd zo de mond vol heeft van normen en waarden, de burger op zo'n schofterige, ondemocratische wijze de Europese grondwet door de strot duwt.

Aussie | 21-09-07 | 19:31

Romanov @19:24
.
Handel is gebaseerd op vraag en aanbod. Niets anders.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 19:30

spooky 21-09-07 @ 19:24
is essentieel voor een miniland als NL! Dacht het niet!
Zwitserland kan prima zonder, dus dan kan Nederland dat ook!
Kortom weg uit de EU, Nederland moet verder zonder Europa.

Squirrel Men | 21-09-07 | 19:28

Het_leuke_zuiden 21-09-07 @ 19:13

De Balk en zijn eurocratische bazen weten heel goed dat het detsijds inderdaad maar deels over die grondwet ging. het was de eerste keer dat Nederlanders zich rechtstreeks konden uitspreken over de EU. Nederlanders willen gaarne een handelsunie, zoals die EU ooit was. De EU is een politieke Unie, een in elkaar schuiven en opheffen van naties. Zie mijn eerdere post over Monnet en Spinelli. Dát is de absurde waarheid. Zo'n politieke Unie: dat is nooit of te nimmer wat de Nederlanders wilden. Een nieuw referendum zal wederom aantonen dat Nederlanders die EUSSR niet willen. Dát is de verklaring voor het abjecte gedrag van de Balk. De EU wordt gehaat onder de bevolking. Opbokken met die EUSSR! En als de Balk zich zo verbindt aan zijn hoogverraad dan wordt dat referendum tevens zijn politiek noodlot.

* EFTA! *

bottehond | 21-09-07 | 19:27

@Romanov
Daar is de EFTA voor, de EU is een politieke unie, geen economische. Laat je toch niks wijsmaken.

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 19:27

@spooky 21-09-07 @ 19:24
Uitstekend verwoord en je goed recht. Jij snapt het.

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 19:26

openbaarminiserie 21-09-07 @ 18:49

Nouja, dat weet ik nog zo net niet. Ik ben tegen het inleveren van vrijheden. Zeker! Echter, we hebben de eu nodig om de handel op ons continent te bevorderen en in goede banen te lijden.

Romanov | 21-09-07 | 19:24

Ik zou bij referendum VOOR gestemd hebben, met moeite, vooral veroorzaakt door de verschrikkelijke mensen die het volk toen ook niet serieus namen. Maar oke inhoudelijk heeft Balkenende zijn best gedaan de netto afdracht en de criteria van subsidies aan te scherpen en het woord grondwet is weg incl. bij behorende symbolen als een volkslied. Vooral op de landbouwbegroting is veel gebeurd en dat is 80% van het geld dat in de EU omgaat. Credits bovenop een verdrag dat ik inhoudelijk als noodzakelijk zie om de internationale concurrentie met manipulatieve buren als Rusland en de VS aan te kunnen, of dacht de reaguurder dat Balk alleen in protest tegen Poetin zode aan de dijk zet indien Poetin de gaskraan dicht doet? Nee dit verdag moet er komen, is essentieel voor een miniland als NL! Maar een verdrag dat door de strot van ons geduwd wordt dat moet ik niet. Op principiële gronden ga ik elk verzet tegen dit verdag steunen waar ik kan. Het gaat in tegen al mijn principes van democratie. Echter, als er toch een referendum komt dan stem ik voor het verdrag.

spooky | 21-09-07 | 19:24

vind dat niet eerlijk de vorige keer was ik in het buitenland. balkenende luister: ik wil stemmen!

ganzo | 21-09-07 | 19:20

@Squirrel Men 21-09-07 @ 19:11
Sorry hoor, maar iemand die afhankelijk wil zijn van het erewoord van de PvdA, is hopeloos verloren, naief en achterlijk.

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 19:16

Squirrel Men 21-09-07 @ 19:11
Grappig, PVV en Sp met een gezamelijk doel, oftewel de uiteinden van links en rechts. Grappig dat het midden voor de grondwet is, typisch grijs.

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 19:13

De raad heeft geoordeeld dat de wijzigingen in het nieuwe verdrag niet ingrijpend genoeg zijn om het volk om een uitspraak te hoeven vragen. Vlaggetje en volkslied weg en de naam”grondwet’ veranderd in ‘verdrag”,doch wel wettelijk bindend… Zetels en vetorecht ingeleverd.. Geverhuis tussen Brussel en Straatsburg blijft bestaan.. Een gemeenschappelijke voertaal kiezen kan ook al niet! We hebben op de door ons afgekeurde grondwet het vetorecht en 2 zetels ingeleverd…Begrijpelijk dat de raad heeft geoordeeld dat de wijzigingen in het nieuwe verdrag niet ingrijpend genoeg zijn om het volk om een uitspraak te hoeven vragen. Die uitspraak zou nog meer NEE zijn!!!

Henkei | 21-09-07 | 19:12

GEEN REFERENDUM: MOTIE VAN WANTROUWEN TEGEN BEVOLKING

"Dat het kabinet geen referendum wil over de gewijzigde Europese grondwet is
een motie van wantrouwen tegenover de eigen bevolking," stelt
Europa-woordvoerder Harry van Bommel van de SP. "Het beoordelingsvermogen van de burger wordt niet vertrouwd, daarom werd al lange tijd aangestuurd op het ontduiken van een nieuwe volksraadpleging." Van Bommel neemt het initiatief om alsnog via de Tweede Kamer een referendum te organiseren. "Als de PvdA in de Tweede Kamer woord houdt en niet gaat draaien, is daar een meerderheid voor."
www.sp.nl/nieuwsberichten/4746/p417

Squirrel Men | 21-09-07 | 19:11

@Botte
regel die shite op Eu-thanasie. Gewoon een rechtszaak beginnen, genereert absoluut meer aandacht dan een laffe handtekeningen actie. This revolution SHALL be televised.
Bury the hatchet, gelegenheidscoalities, weet je nog?

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 19:11

Schokkend bericht, was bekend nu focking werkelijkheid.

www.telegraaf.nl/binnenland/71411091/S... nog meer reden om dit schandelijke beleid omver te schoffelen.
Iedereen die naar BinnenHof wilt moet gaan... Niet blijven bij het reaguuren hier dat het moet. Dan moet het gedaan worden. Stand up guys! Samen werken samen kabinet omverschoffelen.

Squirrel Men | 21-09-07 | 19:07

Cpt. Michael Brant 21-09-07 @ 19:01

Botte reporting Sirrr.

BigBoobedBlondeBitch | 21-09-07 | 19:03

Cpt. Michael Brant 21-09-07 @ 19:01
Ik heb nu 100 euro, de rest uit mijn msn is politiek gedesinteresseerd, te dom of is voor de europese grondwet.

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 19:02

-weggejorist-

Lizzard | 21-09-07 | 19:01

Het was te verwachten. Die ‘grondwet’ moet er koste wat kost komen en als het niet via de voordeur kan, dan maar via de achterdeur. We zouden ons betrokken moeten voelen met de EU, maar zodra we het er niet mee eens zijn moeten we onze bek dicht houden. Schandalig gewoon. Dit kabinet kan wat mij betreft naar de klote lopen.

Mr Proper | 21-09-07 | 19:01

Serieus, ik ben voor een aangifte en een rechtszaak. Wie doet er mee, dat is de vraag.

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 19:01

ff tekenen:
.
www.wijwillenreferendum.eu/
.
Vermoedt dat tegen dit blatante geweld geen handtekeningenactie opgewassen is maar toch maar proberen.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:59

al lah? baardaap! *rentweg*

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:57

@Cpt. Michael Brant 21-09-07 @ 18:47

WB, Captain!
Moet er even aan wennen, maar al lah!

wopper | 21-09-07 | 18:55

@openbaarminiserie 21-09-07 @ 18:52
Het boek heet Stranger in a strange land. Veel toepasselijker gaat het niet mer worden vandaag!

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 18:54

Zo en daar zat geen woord Frans bij trouwens. Ik heb zojuist het meest overtuigende voor een NEE! stem ingetiept wat ik ook gelezen heb. Wiskundig bewijs uit het ongerijmde en het floepte er zomaar uit! Heb ik toch nog eens wat aan dat redelijk hoge IQ (sorry dat ik het niet besteedt heb aan het lezen over the boy from Mars CoJoNes :)

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:52

Weer een reden om op Wilders te stemmen.

DutchWax | 21-09-07 | 18:52

.... That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.

..... But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.

HighandMighty | 21-09-07 | 18:51

Scenario:
t kabinet valt, eoa dom kabinet komt, die moet t werk doen; referendum hierover valt negatief uit. Kabinet valt weer, weer naar de orde van de dag.

AntiSoof | 21-09-07 | 18:51

Cpt. Michael Brant
Libertarier zijn en het liberalisme zijn het onkruid van de huidige samenleving. Het vrije woord gaat er echt aan. Zelf heb ik ook een libertarische inslag, de slag van eigenverantwoordelijkheid, een eigenschap die onbreekt bij de mensen

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 18:51

Wie van ons is miljonair/miljardair en kan een paar goede topadvocaten inhuren om die hoge landverraders in het cachot te krijgen?

wopper | 21-09-07 | 18:51

Romanov @18:37
.
Ik vrees dat des te meer gelijk we hebben om NEE! te zeggen des te erger de gevolgen zullen zijn als we dit inderdaad zeggen. Da's dus een goede reden om NEE! te zeggen.
En als het geen gevolgen heeft, nou dan kunnen we immers net zo goed NEE! zeggen.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:49

@openbaarminiserie 21-09-07 @ 18:43
Cpt. Michael Brant is de vader van Valentine Michael Smith, the boy from Mars, die wed gezien als de nieuwe messias. Aangezien CMB dood is, is de analogie dat God dood is. Lees meer Heinlein, ik ben libertarier en CoJoNes.

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 18:47

-weggejorist-

Lizzard | 21-09-07 | 18:46

Tja met 'vrienden' als Vogelaar en Balkenende, who needs enemies?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:45

Cpt. Michael Brant: Is u Amerikaans?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:43

kut land

DutchWax | 21-09-07 | 18:43

@Lizzard
Hoogverraad, zelfs.

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 18:42

-weggejorist-

Lizzard | 21-09-07 | 18:40

Ja, best wel slimmerikken daar aan de andere kant van de plas:
.
Before a standing army can rule, the people must be disarmed; as they are in almost every kingdom of Europe. The supreme power in America cannot enforce unjust laws by the sword; because the whole body of the people are armed, and constitute a force superior to any band of regular troops that can be, on any pretence, raised in the United States.
.
Noah Webster, An Examination into the Leading Principles of the Federal Constitution, 1787

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:39

Cpt. Michael Brant 21-09-07 @ 18:19
Ik betaal wel 50 euro :-)
Hoogverraad van de eigen 'volksvertegenwoordigers'.

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 18:38

De EG is ooit ontstaat om na WOII, onder andere, de soevereiniteit van Duitsland in te perken. Er kan dus gesteld worden dat het verkrijgen van zoveel mogelijk macht de core-business van de huidige EU is.

Dit kunnen we nimmer accepteren als Nederland, Onze 'leiders' gooien willens en wetens onze vrijheden te grabbel. De vraag is of we hier daadwerkelijk wat aan kunnen doen. Anders gesteld; wat zijn de gevolgen als we, als Nederland zijnde, niet meedoen met de EU?

Romanov | 21-09-07 | 18:37

@koerbagh
Hèhè.

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 18:37

Patrick Bateman @18:32
.
Wat is jouw uiterste? Give me liberty or give me... death?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:37

@openbaarminiserie 21-09-07 @ 18:32

Inderdaad. Als een regering misbruik maakt van haar positie en ondemocratische besluiten neemt, zoals hier nu overduidelijk gebeurt in 0031, dan is het de wettelijke plicht van de burgers die regering af te zetten.
Waarom staan we vanavond niet met 100.000-den op het binnenhof en zetten we als burgers van een soevereine staat, deze regering af?
Het spijt me vreselijk, maar als er ooit een reden is geweest om die hele kliek te gijzelen en uit te leveren aan het Internationaal Strafhof, dan is het nu wel.
Los van je standpunt t.o.v. de EU, is dit de opheffing van een soeverein land.

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 18:36

Nederland is al verkwanseld aan Europa op de dag dat Kok (ondanks massale protesten) zijn handtekening plaatste onder het verdrag van Maastricht(1997).

de honden blaffen... | 21-09-07 | 18:35

Toch best wel slimme jongens die Amerikanen:
.
A general dissolution of principles and manners will more surely overthrow the liberties of America than the whole force of the common enemy. While the people are virtuous they cannot be subdued; but when once they lose their virtue then will be ready to surrender their liberties to the first external or internal invader.
.
Samuel Adams, letter to James Warren, February 12, 1779

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:35

-weggejorist-

Lizzard | 21-09-07 | 18:34

@CoJo 21-09-07 @ 18:27:
Ja, maar ik heb het dan ook over de meeste staten. De Verenigde Staten van Amerika zijn, zowel als federatie als individueel, een prettige uitzondering.

koerbagh ? | 21-09-07 | 18:32

Ik zal mij tot het uiterste blijven verzetten tegen elk verdrag dat de souvereiniteit van Nederland aantast!

Patrick Bateman | 21-09-07 | 18:32

Cpt. Michael Brant @18:27
.
Ja dat dacht ik eigenlijk ook. Een van de belangrijkste onderliggende reden van de VS om de vrijheid van wapenbezit te handhaven toch?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:32

@koerbagh 1826
Niet waar. In de meeste Amerikaanse staten is het een burgerplicht.

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 18:27

@openbaarminiserie 21-09-07 @ 18:08:
Ja. Bijna elke staat beschermt zichzelf middels de wet tegen revolutie. In ons land: WvS artikelen 92-107, 121-130.

koerbagh ? | 21-09-07 | 18:26

Duidelijk dus, er wordt wel geluld, niemand weet waar ie het over heeft en een constructief destructief voorstel wordt genegeerd. WAKE UP AND SMELL THE FUCKING COFFEE!
Doe iets of, of houd gewoon je mond. Dat zinloze geherhaal van zetten, kansloos. En btw, botte, eu-thanasie?

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 18:24

Zou het aanvragen van een vuurwapen vergunning met als reden "het trachten te voorkomen van hoogverraad door de Nederlandse regering" goedkeuring krijgen??
.
Trouwens, heeft het kabinet onlangs geen besluit genomen dat hoogverraad bestraft kan worden door het paspoort af te nemen? Kunnen we in Den Haag niet even een aantal 'citizens arrests' doen en hun op voorhand vast de paspoorten afpakken?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:24

-weggejorist-

Lizzard | 21-09-07 | 18:23

@ Reinaert 21-09-07 @ 17:58
Sorry was bedoeld voor Het_leuke_zuiden 21-09-07 @ 18:01

(hoe kom ik toch aan jou??)

Frank Culemborg | 21-09-07 | 18:22

religion is war 21-09-07 @ 18:15

schelden? Verliezen? Waar heeft u het over. GS reaguurders kunnen vaak alleen naar anderen wijzen, niets deugt, en vooral anderen deugen niet. Zelf zijn ze allemaal intelligente hardwerkende *kuch* burgers, die hun eigen verantwoordelijkheden nemen en goed geinformeerde opbouwende kritiek leveren. Ik heb respect voor andere meningen maar kan weinig bewondering opbrengen voor de middelvingers van F5ende nietsnutten zonder enige vorm van zelfreflectie.

finnish humor | 21-09-07 | 18:21

finnish humor 21-09-07 @ 18:13

Jij bent getuige je posts dommer dan ik, dus als je scheldt: doe het dan met stijl. Je kunt er niets van. Landverrader.

bottehond | 21-09-07 | 18:19

1000 man x €50 = €50.000,-
Daarmee kun je een zaak op een zeer fatsoenlijke manier opstarten.

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 18:19

-weggejorist-

Lizzard | 21-09-07 | 18:18

finnish humor @18:13
.
Hmm, 'botte en die andere hersenverweekten' zijn Nederland helemaal niet moe volgens mij. Volgens mij zijn het de pro-Europa mensen die Nederland moe zijn en zij moeten dus maar oprotten naar het Groot Europeesche Rijk. Oprotten, d'r uit, of ik steek met mien hooivork!

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:17

@ Reinaert 21-09-07 @ 17:58
Ik heb Balkendes chinese horoscoop nagetrokken, hij blijkt een aap te zijn (wat ik al verwachtte). Apen zijn slim en vinden dit ook van zichzelf. Ze voelen zich beter dan een ander. Ze zijn als echte apen brutaal. Niet loyaal en gemaakte afspraken durven ze zo te verbreken. Ik ben ooit zakelijk opgelicht door een bevriende aap in mijn privekring (ook met zo'n brilletje). Onderschat ze nooit! Ze gaan over lijken.

Frank Culemborg | 21-09-07 | 18:15

@bottehond 21-09-07 @ 18:03:
Ach ja, als je een analogie wil opzetten is het niet zo moeilijk.
-
In de DDR was Honecker tenslotte ook de baas- voor het oog van de meute.

De werkelijke bazen zaten echter ver weg in het Kremlin. Met een Markus Wolf als "gouverneur" direct achter Honecker en z'n kliek.
-
Moskou-Berlijn is iets verder dan Brussel-Den Haag maar het principe is deels vergelijkbaar.

Reinaert | 21-09-07 | 18:15

@ koerbagh ? 21-09-07 @ 17:09 - Something is very very rotten in the state of Denmark.
.
Kudt man. Zit hier net 3 maanden. ;)

ViagraFalls | 21-09-07 | 18:15

@finnish humor 21-09-07 @ 18:13
Niet winnen dus schelden? Kleuter......

religion is war | 21-09-07 | 18:15

Ok, dan nu allemaal met de billen bloot, niet lullen maar poetsen. Balkenende en z'n hele kabinet aanklagen wegens hoogverraad. Geen probleem met de Grondwet en het verdrag bij de hand en al helemaal niet met de uitsparaken van diverse staatsrechtgeleerden en diverse mp's van de EU.

Hoe kan het, dat in het ene land wordt verkondigd, dat het dezelfde grondwet is en in het andere land wordt verkondigd dat het een volledig ander verdrag is?
Dus, blijft het bij slap ge-OH of gaan we die verrraderskliek knalhard aanpakken? Ik ben van mening, dat iedereen die hier loopt te fulmineren een duer plicht heeft. Op mij kunnen jullie rekenen.

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 18:15

Is oproepen tot gewapende revolutie eigenlijk strafbaar?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:14

als botte en de andere hersenverweekten NL zo moe zijn, waarom rotten jullie niet lekker op naar zwitserland?

finnish humor | 21-09-07 | 18:13

-weggejorist-

Lizzard | 21-09-07 | 18:13

Excuus voor de dubbelpost. Bokkende servers waarschijnlijk.

Reinaert | 21-09-07 | 18:12

ej een dubbele post, internal error enzo... zou die VU hier achter zitten?

Abugreip | 21-09-07 | 18:12

@Het_leuke_zuiden 21-09-07 @ 18:01:
Mwah. Het graaien en grabbelen pakt 'ie inderdaad snel op van z'n nieuwe vrienden. Liegen en bedriegen is het CDA eigen dus da's ook geen nieuws.
-
Alleen de complete bevolking besodemieteren en buitenspel zetten zoals nu gebeurt da's toch van een andere orde. Exit democratie.
-
Nu nog iemand die het binnenhof in de fik zet en het begint verdacht veel op een ander verhaal te lijken.

Reinaert | 21-09-07 | 18:11

de krakers krijgen de leider die ze verdienen: door de bomen 't bos niet meer zien en daarom maar de aandacht vestigen op brussel... en zo missen wij allemaal de essentie van het duurdere leven (gezonheidszorg, accijns, andere tax en nog meer ontwikkelingspoen) dat wij vooruit kunnen zien de aankomende vier jaar. Dissident in de kamer Geert gaat er binnenkort aan, aangezien hij het kabinet door zijn klare taal, zijn laatste prijs is t bewijs, er nog wel eens voor zou kunnen gaan zorgen dat wij domme burgers, die toch niet weten wat goed voor ons is, enigszins gepikeerd raken en er voor zouden kunnen gaan zorgen dat Grijs IV, met onze Pottermacho, niet zijn 10% loonsverhoging er doorheen gedrukt krijgt.
Om nog maar even te zwijgen over de aankomende discussie van de verlengingmissie in Afghanistan. Beetje meer geld naar Defensie (voor de troepenverplaatsing terug naar NL) en ondertussen kwijnen we hier weg door coffeeshophouders-met-uitkering-en-BMW vrijspel te geven in NL en het samenspannen van moslimextremisten in het Midden-Oosten.
Dag democratie en welkom shaira. Ik drink er nog maar even een goedkoop biertje op..

Abugreip | 21-09-07 | 18:11

de krakers krijgen de leider die ze verdienen: door de bomen 't bos niet meer zien en daarom maar de aandacht vestigen op brussel... en zo missen wij allemaal de essentie van het duurdere leven (gezonheidszorg, accijns, andere tax en nog meer ontwikkelingspoen) dat wij vooruit kunnen zien de aankomende vier jaar. Dissident in de kamer Geert gaat er binnenkort aan, aangezien hij het kabinet door zijn klare taal, zijn laatste prijs is t bewijs, er nog wel eens voor zou kunnen gaan zorgen dat wij domme burgers, die toch niet weten wat goed voor ons is, enigszins gepikeerd raken en er voor zouden kunnen gaan zorgen dat Grijs IV, met onze Pottermacho, niet zijn 10% loonsverhoging er doorheen gedrukt krijgt.
Om nog maar even te zwijgen over de aankomende discussie van de verlengingmissie in Afghanistan. Beetje meer geld naar Defensie (voor de troepenverplaatsing terug naar NL) en ondertussen kwijnen we hier weg door coffeeshophouders-met-uitkering-en-BMW vrijspel te geven in NL en het samenspannen van moslimextremisten in het Midden-Oosten.
Dag democratie en welkom shaira. Ik drink er nog maar even een goedkoop biertje op..

Abugreip | 21-09-07 | 18:09

Is oproepen tot gewapende revolutie eigenlijk strafbaar?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 18:08

@Het_leuke_zuiden 21-09-07 @ 18:01:
Mwah. Het graaien en grabbelen pakt 'ie inderdaad snel op van z'n nieuwe vrienden. Liegen en bedriegen is het CDA eigen dus da's ook geen nieuws.
-
Alleen de complete bevolking besodemieteren en buitenspel zetten zoals nu gebeurt da's toch van een andere orde. Exit democratie.
-
Nu nog iemand die het binnenhof in de fik zet en het begint verdacht veel op een ander verhaal te lijken.

Reinaert | 21-09-07 | 18:08

Reinaert 21-09-07 @ 17:58

Het gaat om Balkenende. Hij is tenslotte verantwoordelijk. In dit koningsdrama is die Raspoetin, Franz ZimmermanSS de kwade genius. Die is door de EUSSR in de regering geparachuteerd. Als je iemand op de korrel wilt is dat je man. Maar de Balk is de capo.

bottehond | 21-09-07 | 18:03

Reinaert 21-09-07 @ 17:58
Balkenende is net extreem intelligent, hij weet wanneer hij iets meot zeggen en wanneer hij niets moet zeggen. Wanneer hij iets erdoorheen moet duwen of net het volk moet raadplegen. Wanneer hij kadeau's uitdeelt, of uit de middenklasse geld weggraait. Berekenend mannetje. Hij krijg wat hij wilt en de middelen gebruikt hij optimaal

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 18:01

wopper 21-09-07 @ 17:46

Wie gaat die lolbroek zijn?
www.nieuwnieuws.nl/archives/2007/06/co...

Verders: spuit bv. oranje kruisen over alle EU bordjes die je tegenkomt, ik noem maar wat, roer je op fora. Kortom: zat te doen. Er zijn ook clubs die zich actief verzetten tegen de EUSSR. Zoek maar op. Je zult vast iets kunnen doen voor ze. Waarom vragen wat je kunt doen: doe het gewoon. Nederland mot in opstand komen tegen dit hoogverraad.

bottehond | 21-09-07 | 18:01

@ fromwalking 21-09-07 @ 17:46 e.a.
Ik denk dat jullie nee-sayers vroeger te vaak met natte haren en pyama aan naar Soldaat van Oranje hebben gekeken. * Zucht *
.
Succes met demonstreren en geniet van de erwtensoep!
.
* Stopt disc 1 van seizoen 2 van 'Rome' in dvd-speler en doet computer uit *

Tuig Is Back | 21-09-07 | 17:59

@bottehond 21-09-07 @ 17:52:
Zou Balkenende het probleem zijn of zou het probleem bij z'n 'adviseurs' en collega-ministers zitten?
-
Ik kan me namelijk niet aan de indruk ontrekken dat Balkenende een soort trekpop is die zo ondertussen ieder opgedragen kunstje opvoert om maar op het pluche te mogen blijven zitten.
-
Als het echt bij hemzelf zit moet 'ie maar een snorretje laten staan. Het kapsel hoef je niet veel aan bij te werken, hooguit een beetje uitdunnen en een wat meer uitgesproken scheiding aanbrengen.

Reinaert | 21-09-07 | 17:58

wopper @17:46
.
Emigratie lijkt meer en meer een goede optie. Probleem is alleen een beetje waar naartoe. De VS zijn nog steeds een redelijke optie maar de financiele onzekerheid lijkt daar op dit moment aardig groot. Canada is een goede optie vooral op langere termijn als de global warming doorzet. Australie is nu een goede optie maar vooral op langere termijn juist niet als de global warming doorzet.
.
Mijn redenen voor emigratie zijn van een economische aard vanwege het nivellerings gelul. Ik ga d'r echt niet op zitten wachten dat die rooie honden mijn zuurverdiende geld gaan verdelen. Verder is de mi. ontzettend grote dissonant tussen beleid en de schijnbare volksopinie mbt. Islam ook een goede reden om te emigreren maar daar begint toch wat trots op 'mijn' landje te kriebelen. Dit VERRAAD van het volk door de zgn. democratische clan in Den Haag laat het nog meer kriebelen, dit is bijna een overgave van alles waar onze voorouders voor gevochten hebben en gestorven zijn. Deze laatste minachting van de wil van het Nederlandse volk laat me overwegen om te blijven en actief mee te werken om hier tegen op te treden.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 17:56

BSE rundfunk 21-09-07 @ 17:53

Dat zeg ik!

bottehond | 21-09-07 | 17:56

@ fromwalking 21-09-07 @ 17:23
De eerste 3 van uw erelijst zijn multinationals waar provincie NL weinig meer van doen heeft. De rest is zo'n beetje in de uitverkoop voor weinig. Meneer Tuig doelt waarschijnlijk op "half" de mentaliteit van "gemiddeld/doorsnee" (met sausje van kwaliteit) van de makke provinciaal, die wordt afgeperst door haar overheid en achterlangs vergiftigd met merkbier is stoer, gewoeker met benzine en voedingcentrum.nl (van unilever).

Frank Culemborg | 21-09-07 | 17:54

@BSE rundfunk 21-09-07 @ 17:53
Briljant stukje proza

religion is war | 21-09-07 | 17:54

-weggejorist-

Lizzard | 21-09-07 | 17:54

--------------__
-------------/--/
------------/--/
------____/--/_
-----/-/--/--/--/
----/-/--/--/--/--\
---(-(--(--(--)----|
----\-------------/
-----\-----------/
------\---------(
-------\---------\

Rest In Privacy | 21-09-07 | 17:53

Balkenende begint trouwens een groot probleem te vormen voor Nederland. Alle beslissingen draaien om hem, zijn wil is wet in Nederland. Die man mot daar pronto weg voor hij Nederland de afgrond in manoevreert. Hij en boslim denken met zijn tweeen de dienst uit te maken. Dát zullen we dan wel eens zien. Nederland tegen het CDA, dat lijkt me een mooi project voor het komende jaar.

bottehond | 21-09-07 | 17:52

fromwalking 21-09-07 @ 17:46
Probleem is dat mensen als tuig is back floreren bij het systeem ter betutteling

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 17:51

Mekker 21-09-07 @ 16:59

Hoi Mekker!

@ Rustige

je maakt as usual een briljante entree. Niets meer aan toe te voegen. Mooi hoe je die betweterige eurofielen in een post reduceert tot pluisjes. Ik had ze al voorbewerkt, maar mijn harde aanpak duurt wat langer dan de jouwe. Hulde ende een bot.

bottehond | 21-09-07 | 17:49

@ Tuig Is Back 21-09-07 @ 17:39
Nee, mensen met uw instelling en overtuiging... daar kunnen we op bouwen! Alles kapot relativeren, dat is lekker makkelijk! In plaats van trots te zijn op je land en daar voor willen vechten. Bent u politicus misschien? Past goed bij uw voorkomen.

fromwalking | 21-09-07 | 17:46

Et maintenant?
Wat gaan we doen?
De rit van de Grijze landverraders afwachten?
Emigreren/emigratieplannen maken?
Demonstreren?
Slikken en blijven zitten?

One Europe Order is een feit.

Misschien gebeurt er iets totaal onverwachts waardoor de moloch ineenstort.
You never know...

wopper | 21-09-07 | 17:46

@ Chiant 21-09-07 @ 17:23
Landverrader? Klinkt spannend. Maar ik zie mezelf meer als realist. Maaar om in uw gedachtengoed mee te gaan, zal ik het zo zeggen: resistance is futile.

Tuig Is Back | 21-09-07 | 17:46

Tuig Is Back 21-09-07 @ 17:30
De rede dat AH goedkoper is, is omdat er 15 jarige werken tegen een minimumloon(omdat de sociale druk op bezit groot is, oftewel competatief gedrag). Oftewel je sociale status afhankelijk maken van de verplichting tot consumptie is moderne slavernij.
Ik wens je suc6 in een wereld waarin laagopleide volwassenen geen baan meer kunnen krijgen en het tokkie-syndroom gaan vertonen. Waar kinderen en studenten werken voor de sociale status die ze willen. Waarin de hoogopgeleide weinig te voelen heeft van de gevolgen van de slavernij, waarin ambtenaren gedijen als bacterien op een dood lijk. En dat allemaal op de schouders van de middenklasse, die kunstmatig zo breed mogelijk word gemaakt. Het gaat je goed hier in Nederland, oftewel Eurabie(toekomstige naam)

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 17:43

@finnish humor 21-09-07 @ 17:32
En, staan zwitserland en noorwegen aan de financiele afgrond? Hun economische prestaties zijn best ok. Denk niet dat ze het erg vinden dat ze niets te vertellen hebben in de EU, na het aannemen van deze grondwet hebben wij dat de facto overigens ook niet meer. Ben derhalve van mening dat uw verhaal evenzo niet klopt, en ingegeven is vanuit een blinde heilig verklaring van de EU. Ik stel dat de waarde van de EU in een groter economisch verband relatief is. Laat ze gaan doen waar ze voor aangenomen zijn in de first place. Een economische handelszone is genoeg. Overigens als het allemaal zo slecht is wat er nu in de huidige verdragen is geregeld, hoe verklaart u dan de door u zo aanbeden prestaties? Juist ja puur geluk zeker.....

religion is war | 21-09-07 | 17:41

@ fromwalking 21-09-07 @ 17:23
Je bevestigt mijn stelling: Nederland is te klein voor ambitieuze bedrijven en mensen en worden global players. Goed gezien.

Tuig Is Back | 21-09-07 | 17:39

@finnish humor 21-09-07 @ 17:27
Polen is opvallend populair bij criminelen en is lid van de EU... Dunkt me niet dat u nu een exclusieve eigenschap hebt ontdekt vwb een niet EU-land. Ik zou zo zeggen dat Zwitserland dat dan slim aangepakt heeft.

religion is war | 21-09-07 | 17:34

@finnish humor @ 17:27
De Zwitserse banken zijn ook populair bij de hardwerkende burger, hoor. Net als Luxemburgse kentekens.

tipo | 21-09-07 | 17:33

religion is war 21-09-07 @ 17:19

de rest van uw verhaal klopt ook niet. Dat is wel een beetje het thema van deze topic.

De welvarende landen buiten de eu zijn zwisterland en noorwegen. Beide landen hebben vrijwel alle eu regelgeving ingevoerd via verdragen, en betalen daar ook flink voor. Ze hebben alleen geen kloot te vertellen. Leuk wenkend perspectief voor NL?

finnish humor | 21-09-07 | 17:32

@ koerbagh ? 21-09-07 @ 17:09 e.a.
Vergelijk het maar eens met de buurtwinkels van 15 jaar geleden. Die zijn er niet meer. Waarom? Opgeslokt door de grote boze Alber Heijn! En waar shoppen we nu met z'n allen? Bij A.H.: groter assortiment, lagere prijzen, Hamsterweken, leuke commercials, de allerhande, bonuskaart... Kortom, ik hoor niemand klagen over de Albert Handig. Lol!

Tuig Is Back | 21-09-07 | 17:30

religion is war 21-09-07 @ 17:19

in het geval van zwitserland is het free riden echter wel juist. Het geldt niet algemeen (dus uw kwalificatie is onjuist). Het geldt bijv niet voor ijsland, noorwegen, kroatie etc. Wat de zwitsers free riders maakt is dat ze inkomsten gegenereerd in de EU via belastingtrucs aan EU landen onttrekken en dat hun banken opvallend populair zijn bij criminelen.

finnish humor | 21-09-07 | 17:27

Dit leest makkelijk weg, is duidelijk en zelfs voor de functionele analfabeten bestudeerbaar:
.
www.usconstitution.net/const.html

openbaarminiserie | 21-09-07 | 17:25

schoften zijn het dit zooitje. Revolte!!!! wij gaan naar den haag die zooitje wegjagen. BBR (BalkBosRouvoet) vraag asiel aan in Belgie. WEGWEZEN HIER EN GAUW

derkcs | 21-09-07 | 17:24

@ Tuig Is Back 21-09-07 @ 17:02
Overigens: Nederland heeft Heineken, Shell, Unilever, Daf, Philips, Rotterdam, Hoogovens, bloembollen, aardappelen, Campina, ABNAmro, Ahold, ... Allemaal bedrijven die op globaal niveau meespelen en waar men in iedere uithoek op deze planeet van gehoord heeft en/of mee te maken heeft. En u noemt dit "provinciaal"? Er mankeert iets aan uw gevoel voor realiteit, meen ik op te merken. Niet direkt sorrie voor mijn eerdere uitlating, maar dat was het gevoel en het eerste woord wat in mij opkwam toen ik uw schrijfsel las. Wilde ik even kwijt, en dat mag hier (nog wel).

fromwalking | 21-09-07 | 17:23

@fromwalking @17:16
Tuig is back vindt zichzelf en ons een stelletje amateuristische provincialen die niets in te brengen hebben en wil daarom de Staat der Nederlanden opheffen, althans uitleveren aan de grootmachten om ons heen.

Daarmee IS hij een landverradert van de eerste orde.

Chiant | 21-09-07 | 17:23

tja

rooster | 21-09-07 | 17:22

VGE art. II-65; VGE Slotakte - A - Titel I - art. 5 – toel. nummer 1
.
Het zal zijn toegestaan om gevangenen te doen werken zonder geldelijke compensatie, d.w.z. als slaven, en we hebben een waarlijk "Gulag nachtmerrie" scenario...

openbaarminiserie | 21-09-07 | 17:21

Privégegevens: VGE art. II-67-1; VGE Slotakte - A - Titel II - art. 7 – toel. nummer 2; Algemeen: VGE art. III-131, III-258, III-261, III-278, III-292, III-293, III-294, III-295:
.
Omwille van de "veiligheid" mogen overheden naar believen over eenieder's privégegevens beschikken, privé-gesprekken afluisteren, persoonlijke correspondentie (bijv. emails) bespioneren, enz... Ook dit wordt niet in de hoofdtekst vastgesteld, maar in een v.d. toevoegingen. Uit naam van "de veiligheid" kunnen (nieuwe) maatregelen door worden gevoerd op ELK denkbaar gebied, of het nu op economische gebied is, politiek gebied, of op het gebied van de persoonlijke leefsfeer.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 17:19

@poedel
Of ik wel of niet egoistisch ben doet niet ter zake, het gaat niet aan mij een persoonlijkheidseigenschap aan te meten als u mij niet kent.
.
Zwitserland zal blij met uw kwalificering van parasitisme zijn. (overigens feitelijk onjuist) Geeft wel uw denkkader aan, EU is het heilige rijk, wie niet meedoet doet stiekum mee als parasiet.
De rechten op de DOORVOER worden slechts afgedragen aan de EU omdat we dat in EU verband hebben afgesproken. Zonder EU verband gelden die afspraken derhalve niet. Of stelt u dat wij als eventueel niet lid toch die afdrachten zouden moeten doen?
De vrijheden die wij hier hebben zijn wat mij betreft de moeite waard (maar voor hoe lang nog), devaluatie daarvan is aan de orde van de dag. Ben benieuwd welke landen u bedoeld, waar kinderen meer rechten en vrijheden gaan krijgen. De cijfers van het CBS zeggen iets over het nu en nabije verleden, ik refereer aan het pre EU en pre WWII tijdperk. Waarbij we overigens kolonialisten waren (God bewaar me). Er is geen enkele reden aan te nemen dat we onze economische vooruitgang niet hadden geboekt zonder EU. Om dat te bewijzen zou u een land in de westerse geallieerde zone moeten noemen dat geen lid van de EU is en nu aan de financiele afgrond staat. Dat kunt u niet omdat een dergelijk land in Europa niet bestaat. Natuurlijk heeft de EU in zijn grondbedoeling (economische handelszone) voordelen, wat mij betreft gaat de invloed van de EU niet verder dan dat. Laten ze gaan doen waar ze in eerste instantie voor zijn aangenomen, kan dat ambtenarenapparaat meteen een stuk kleiner.

religion is war | 21-09-07 | 17:19

Wat een smerige arrogante hufturs! Dit is nog maar het begin.

huftur | 21-09-07 | 17:18


VGE art. III-235; III-278-4
.
Het zal mogelijk zijn personen te verbieden zelf geheel vrijuit te kiezen om bepaalde alternatieve medische behandelingen te volgen, of legaal bepaalde voedingssupplementen (vitaminen, enzymen, mineralen, kruiden, e.d.) aan te schaffen, zelfs als het nut en de werking van die behandelwijzen en voedingssupplementen in de praktijk al ruim gebleken is, en niet is bewezen dat ze schadelijk zijn. Hiertoe zal vanaf 5 augustus a.s. al een Dienstenrichtlijn in werking treden...

openbaarminiserie | 21-09-07 | 17:16

@ Tuig Is Back 21-09-07 @ 17:02
Ik vind u een landverrader.

fromwalking | 21-09-07 | 17:16

Tuig Is Back 21-09-07 @ 17:02
Zelfbestuur is het grootste recht dat men heeft. Als je dit opgeeft, dan lever je jezelf over aan de goden. De hele europese filosofie is door de naoorlogse generaties om zeep geholpen. Ik geloofde vroeger dat wij de samenleving waren die een opkomst had, maar nooit een ondergang zou hebben. Ik ben nu overtuigd dat wij afstrevenen op een donkere periode( niet binnen 50 jaar).
Betreft je 1 europa, er zal een logbestuurs apparaat bestaan gericht op de compromis en daarmee de ondergang van de samenleving. Nivellering vind altijd plaats naar beneden.

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 17:13

@Maaier 21-09-07 @ 16:39:
Hét argument om tegen te stemmen is dat wij onze democratische rechten inleveren. En het allerbelangrijkste daarbij: WE MOGEN NIET EENS STEMMEN. Dat wij onze democratische rechten inleveren wordt ons niet gevraagd, nee, de RvS en het kabinet beslist dat voor ons. De kamer kan het nog omdraaien, maar dan lopen we dus aan tegen het principe van de fractiediscipline van de regeringsfracties (die labbekakken van PvdA, CDA en CU gaan echt niet vóór een referendum stemmen en zo hun eigen kabinet om zeep helpen - hoezo Grondwet artikel 67 lid 3: De leden stemmen zonder last? moehahahahaha!). Hadden we een apart gekozen kamer en apart gekozen regering gehad met elk een eigen mandaat was het al een ander verhaal.
Something is very very rotten in the state of Denmark.

@Tuig Is Back 21-09-07 @ 16:44:
Heb je ook nog inhoudelijke argumenten om vóór je eigen uitlevering tot bestuurlijke slavernij aan een bureaucratische moloch te zijn? Het geen fuck met Europese vrijhandel of Nederlandse cultuur te maken te maken, sukkel.

koerbagh ? | 21-09-07 | 17:09

Binnenkort GS ook verboden:
.
VGE art. II-72; VGE Slotakte - A - Titel II - art. 12 – toel. nummer 2
.
De vrijheid van vergadering en vereniging wordt teniet gedaan door een toevoeging dat bepaalt dat het leger, de politie, of de regering die mogen verbieden, zonder opgave van reden...

openbaarminiserie | 21-09-07 | 17:09

Tuig is Back @17:02
.
Hmm, grappige is dat ik het deels met je eens ben, het provincialisme straalt idd. van Nederland af. Toch doet ons landje het kennelijk best goed in de vaart der volken. Kan het zijn dat je hier iets over het hoofd ziet?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 17:07

Dit was wel te verwachten - op naar een dictatorschap zoals in de VS.

Redactie, misschien even een polletje waarin we een cijfer kunnen geven aan dit kabinet?

Rest In Privacy | 21-09-07 | 17:07

@Tuig Is Back 21-09-07 @ 17:02,
aha, U is een cultuurrelativist, tuig van de eerste marxistische richel inderdaad.

vander F | 21-09-07 | 17:07

@koerbagh ? 21-09-07 @ 16:28,
Amen.

Had ik al gezegd dat een Grondwet er in eerste instatie is om de burger te beschermen tegen een al te 'entousiaste' overheid?
Kun je op een paar A4'tjes omschrijven.

En zoals Koerbagh zegt:
"de totale afwezigheid van enig voorstel tot democratische controle en democratisch gekozen EU-leiders "

Ik verblijf liever in een zoveel mogelijk democratische rechtsstaat,
en daar lijkt de EUSSR in de verste verte niet op.

vander F | 21-09-07 | 17:04

Het_leuke_zuiden @17:01
.
Akkoord. Rest mij nog je toe te lichten dat ik er bijna 7 jaar heb gewoond en echt wel weet waar ik het over heb. Het voorbeeld wat je geeft is overigens onzin, de three strike law waar je naar refereert gaat over strafzaken, niet over misdrijven.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 17:04

Opdat de revolte maar meerdere haarden mag kennen en GS geen puppet mag blijken.
-
Salutem.
Zij die sterven gaan groeten ons.

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 17:04

@ Het_leuke_zuiden 21-09-07 @ 16:48
Je moet het omdraaien en je afvragen waar een onafhankelijk Nederland goed voor is. Wat is Nederland nou eigenlijk? Nederland is NIKS. +31 is een eeuwige provincie, gevuld met provincialen met hier en daar iemand die boven het maaiveld uit steekt en die dan ook onmiddelijk naar het buitenland is vertrokken. +31 is een land van alles half, provinciaal amateurisme noem ik dat. Daar is dit land goed in. Nederland is dus beter af met GB, Duitsland en Frankrijk. Waarom? Dan valt dat provinciaal amateurisme niet meer op.

Tuig Is Back | 21-09-07 | 17:02

openbaarminiserie 21-09-07 @ 16:55
De amerikaanse vrijheid is ook een hoax. Alleen het is niet zo verstikt als het onze vanwege ons socialisme. Maar uhh,.. als je daar te hard rijd 3 keer, ook al is het maar een paar km, ga je al de gevangenis in. Zolang je de wet gehoorzaamt heb je vrijheid. Maar als je de weten bekijkt, zie je toch echt wel vrijheidsbeperkingen. Verder wens ik je suc6 en hoop niet op een discussie over de vs, dit is mijn laatste topic erover

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 17:01

@ fromwalking

Nee het is een geldige geweldige tekst!

Mekker | 21-09-07 | 16:59

5. VGE art. II-62; VGE Slotakte - A - Titel I - art. 2 - toel. nummer 3
.
Er zal mogen worden geschoten op demonstranten.
.
Dus als je hier nog keihard tegen wilt protesteren dan zou ik het nu maar doen. Morgen kan je een kogel verwachten als je opstaat tegen je meesters.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 16:58

Ik bedoel "geweldig" natuurlijk! (ging even te snel)

fromwalking | 21-09-07 | 16:56

Het_leuke_zuiden @16:53
.
Ik ben het niet met je eens over de VS. De mensen daar kennen een veel grotere vrijheid dan men hier in Nederland ooit gekend heeft. De EU grondwet gaat de vrijheid van de Nederlandse burger nog meer beknotten.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 16:55

Geldige tekst Koerbagh! ...[koerbagh ? 21-09-07 @ 16:28]

fromwalking | 21-09-07 | 16:55

www.nrc.nl/europa/article767460.ece/In...

Met name het laatste deel is oud nieuws maar zeer interessant, omdat dat nu juist de twee belangrijkste punten waren die 0031 binnen moest halen.
Net of de naam van dat kreng, die symbolen of de vorm ons ook maar één millimeter boeit. Netto grof betalend Nederland wil constitutionele garanties zien dat toetrederts ook voldoen. En een rode kaart om onszelf te beschermen tegen de groten en arroganten. Beide NIET gekregen. Balkenende c.s. heeft een snoepje en een aai over de bol gekregen in Brussel en is heengezonden.

Chiant | 21-09-07 | 16:53

openbaarminiserie 21-09-07 @ 16:46

Europa wordt een kopie van de VS. Een idiote machtsinstantie met volmacht, met de tools de publieke opinie te bespelen.
Ik moet eens een Jehovah binnenlaten, dat geblaat over het einde van de wereld. Ik begin het langzaam te hopen. Want na een einde is er weer plek voor een begin. Jehovah-getuigen, vind je weg naar mijn voordeur!!!!!!!!!!!

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 16:53

@Het_leuke_zuiden

Hij heeft inderdaad een treffend stuk geschreven! T is een zwarte hele zwarte verdrietige dag vandaag

Mekker | 21-09-07 | 16:49

Och "Maaier"; ik vergeef u uw onwetendheid. En mijn door u overtuigde domheid is een wens die helaas niet in vervulling zal gaan. Wie zei dat ook weer: "Heerlijk zijn de onwetenden".

fromwalking | 21-09-07 | 16:48

Tuig Is Back 21-09-07 @ 16:44
Zeg eens waarom 1 europa goed is! Kom met argumenten en gebruik niet de argumenten van de politiek betreft de oogkleppen, onderbouw eens! Waar is 1 europa goed voor?

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 16:48

Ik vraag me af of ik in de VS of in Canada politiek asiel kan krijgen tegen deze Europese terreur.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 16:46

Mekker 21-09-07 @ 16:42
Ik las het slechts in een discussie op geenstijl. Mensen buiten de politiek zijn de magazijnmedewerkers en die moeten niet meebeslissen over managementzaken.
Doet er ook niet toe, Koerbag heeft een mooi stuk geschreven. Het valt niet te ontkennen het probleem dat word beschreven.

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 16:45

@ koerbagh ? 21-09-07 @ 16:28
Die CD's van Frans Bauer blijven heus wel uitkomen. Europa of geen Europa. Dus maak je niet druk en doe je oogkleppen af en denk eens iets groter dan het oppervlak van je bankstel. Een Europa is goed en langzaam maar zeker zullen zelfs tokkies dat in gaan zien. Het is een mooie dag vandaag!
.
* kisses the map of Europe *

Tuig Is Back | 21-09-07 | 16:44

Je weet dat 't komt maar toch is 't een schok. Zoals die pen die je doorbuigt waarvan de kont op je neus is gericht. Pats. Auw.
-
Balkenende en zijn machtsgeyle vazallen pogen hier een loer te draaien waarmede zij niet behoren weg te komen. Zijn standpunt hieraangaat is onverteerbaar. Een smeriger minachting voor de burgers van dit land is nauwelijks denkbaar. Men zegt desgevraagd NEE tegen een karrevracht stront, heer Regent trekt zijn keutel tijdelijk in om ons daarna te verblijden met een ongevraagde scheepslading zure drek.
-
De typhus voor deze hondsbrutale bende grafrovers!
-
'De maatschappij dat zijn wíj', maak je klaar voor wat oproer zootje executoriale uitverkopers...

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 16:42

@Het_leuke_zuiden

Koerbag? magazijnmedewerker? Proest!

Mekker | 21-09-07 | 16:42

plattekat 21-09-07 @ 16:32
Waar wil je naartoe emigreren? Misschien ben je dan meteen een potentiele buurman.
.
Heb de volgende brief geschreven aan het CDA trouwens:
Beste CDA,
Bedankt voor het aandeel in mijn besluit definitief Nederland in de nabije toekomst de rug toe te keren. Naast mij hoop ik dat veel ongelovigen en geschoolde dit land gaan verlaten. Daarmee hebben jullie definitief wat jullie willen, een europese aristocratie, een stel 'hoogopgeleide' bestuurders, die als ware regenten over de Europese bevolking en Nederland regeren, en een stel hersenloze gelovigen die als missie hebben tokkies op te voeden(met geld van de werkende mens).
Ik hoop dat jullie Nederland prettig gaan vinden zonder mij, maar met tokkies en gedrachtsgestoorde immigranten. Het Christendom zal weer gloreren als in de oude tijd, het laatste toevluchtsoord voor de depressie waarin de mensheid zich bevind.
MVG, Jeffrey
Ps: ik vind het raar een politieke vluchteling te worden

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 16:41

fromwalking 21-09-07 @ 16:32

Ik maak ook dele van het volk en wil niet dat een dom iemand als jij namens mij praat. dat doe ik zelf wel.

Verder: idioot dat er geen nieuw referendum komt. Heb ik geeneens de mogelijkheid ja te zeggen.

@ Koer: hét argument om ja te zeggen is dat in dit verdrag een heleboel instituionele dingen beter geregeld worden dan nu.

Maaier | 21-09-07 | 16:39

koerbagh ? 21-09-07 @ 16:28
Mooi stukje, jammer dat de mensen die tegen het referendum zijn dit stuk afdoen als onzin. Immers, jij bent geen politicus( manager), jij bent slechts een magazijnmedewerker en weet niet waarover je spreekt( is verder terug in de discussie als vergelijking gebruikt)

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 16:38

Oja wel ff dit invullen bvd.

Al 90.000 mensen hebben hun mening gegeven over onze democratie en overheid. Wil jij ook gehoord worden? Ga dan vóór aanstaande zondagavond 23 september naar de online vragenlijst en doe mee met het grootste online opinieonderzoek van Nederland.

De resultaten van het onderzoek worden op 5 oktober bekendgemaakt tijdens de opening van de Week van de Democratie bij de Publieke Omroep. Wil je meer informatie over 21minuten.nl? Kijk dan op de website.

Squirrel Men | 21-09-07 | 16:34

Ja, de kogel is door de kerk. Ik heb zojuist het contactformulier op tweedekamer.nl ingevuld en ze nog net niet de huid volgescholden noch gechanteerd, maar het scheelde niet veel. Wel de waarheid verteld dat het volk hun beu is en dat ze er om vragen desnoods via dwang afgezet te worden. En ondertekend met mijn echte naam natuurlijk.
Nee, ik vind mezelf niet flink, maar men moet het weten! Dit kan een begin zijn.
Verder: bussen regelen zoals Amstel21 voorstelde. Gas erop! De fik erin! Uitbranden, die rooie landverraders! (Geert Wilders + bodyguards met rust laten aub)

fromwalking | 21-09-07 | 16:32

Zijn we gewoon weeeeer genaaid... fijne actie van Kabinet Grijs1. Een land krijgt de regering die het verdiend... Ik wil emigeren!

plattekat | 21-09-07 | 16:32

Het lijkt wel een herhaling van het Wilders-draadje gisteren. Alle EU-voorstanders doen aan downplayen met holle argumentatie, "het zal zo'n vaart niet lopen", "we hebben Europa nodig" en meer van die frasen die de kern niet raken. Als toppunt een MAXIMO een die beweert dat de leiding van een bedrijf ook niet aan de magazijnmedewerker vraagt welke allianties het bedrijf moet aangaan. MAXIMO vindt zichzelf dus een magazijnmedewerker. Waarvan akte.

Wat is het feitelijke punt van deze grondwet die geen grondwet mag heten? De overdracht van een deel van de souvereiniteit en besluitvorming naar een groter conglomeraat. Het betekent feitelijk dat andere landen (gezien de stemverhouding in de EU) kunnen bepalen wat wij in NL moeten doen. Niet de burgers van die landen, maar de politici. Want democratische controle op die belsuitvorming is er niet en krijgen we niet. Het heeft niets te maken met "handel" of we "hebben Europa nodig als klein land". Het gaat erom dat we als burgers (ALLE EU-burgers, niet alleen Nederlanders) onze suzereiniteit inleveren. Ons zelfbeschikkingsrecht wordt verkwanseld. Dát en niks anders is de kern. We gaan ons blauw betalen aan de EU zonder dat we enige zeggenschap krijgen over a) WIE die gelden gaat uitgeven, b) WAAR die gelden aan besteed worden, c) WIE die uitgaven gaat controleren.
Daarbij wordt Europese regelgeving per definitie grondwettelijk wordt voor ons land. Europese regels en wetten staan namelijk boven onze eigen. Meer zeggenschap voor ondemocratische Europese instanties betekent het omzeilen van het democratisch bestuur van lidstaten. Wat die regelgeving ook is, of deze nu gunstig of ongunstig voor ons land is, dat doet er helemaal niet toe. Het gaat er principieel om dat wij, als vrije burgers, er geen reet over te zeggen krijgen. En van onze bestuurderen van de RvS mogen wij onze democratische rechten in onze reet steken. DAAR gaat het om.
Indien de EU volledig democratisch zou zijn ingericht, met rechtsstreeks gekozen commissarisen, een parlement dat door nationale parlementen kan worden teruggefloten hebben we het over een ander verhaal.

Ook het tegenargument dat bij het vorige referendum de opkomst slechts 60% procent snijdt geen hout. We hebben geen stemplicht. Het gaat er niet om dat dat 40% niet is gekomen (en dus geen mening heeft) het gaat erom dat degenen die er wel waren in meerderheid hebben besloten dat het er niet moet komen. Bij de 2e kamer verkiezingen was de gemiddelde opkomts ook maar 75%. Met de argumentatie van de EU voorstanders dat 60% opkomst geen democratisch besluit is kun je dan beweren dat Balkenende IV ook geen meerderheid heeft. Maar zo zit de kieswet niet in elkaar. Wie niet stemt heeft zijn rechten ingeleverd ten faveure van diegenen die dat wel doen en over hun ruggen tot een besluit komen. Dat is de NEE-stemmers dan niet te verwijten, zoals de EU voorstanders wel suggereren. Nee, beste voorstanders, dan is het aan jullie om die overige 40% te overtuigen wel te stemmen.

Maar het moge duidelijk zijn, zonder de nitty-gritty van de verdragstekst zelf, die vooral regelt hoe de EU intern (zonder burgerinvloed) ONZE zaakjes regelt, is het de totale afwezigheid van enig voorstel tot democratische controle en democratisch gekozen EU-leiders een voorstel tot het inperken van zelfbeschikkingsrecht van de EU-burgers. Het druist rechtstreeks in tegen datgene waarvoor wij in NL tegen de Spanjaard hebben gevochten en waarvoor ze in Frankrijk in 1789 de Bastille hebben bestormd. Niet geheel toevallig 2 landen die de vorige keer NEE hebben gezegd. Helemaal niet toevallig zelfs.

*EFTA*

koerbagh ? | 21-09-07 | 16:28

Het is nu hopen op Frankrijk _0_
PLease, frankrijk, zeg Neeeeeeeeeeeee
En met een beetje geluk hebben wij nog Engeland, de echte dwarsliggers.

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 16:28

Geen openheid over Irak...
Geen referendum over Europa..
Wél een lastenverzwaring.

Smerige ratten. Viva la revolution!!

Romanov | 21-09-07 | 16:24

GS reaguurders het is nu of nooit. Protest de straat op. Als je het met met protest niet eens bent dan ga je niet. Hoe meer mensen hoe beter.
Vraag Amstel21 die komt morgen met een site...
@ Redactie we kunnen jullie hulp goed gebruiken, die roze bussen moeten naar Den Haag zoals Amstel21 al zei..

Squirrel Men | 21-09-07 | 16:23

Yep, zojuist gepubliceerd op Nu.nl: "Referendum onnodig en ongewenst", volgens Balkie... de gore landverrader!

proktor | 21-09-07 | 16:23

Lobo 21-09-07 @ 16:19
Ik ook, daarvoor neem ik een dag vrij als het zover komt.
Kunnen we via het burgerinitiatief geen motie van wantrouwen tegen de overheid indienen?
Ik snap het niet, Nederland word massaal voorgelogen, en via een paar zoetmakertjes compenseren ze het

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 16:23

@religion is war 21.09.07 15:33.
Uw kinderen zullen niet in hun vrijheid worden beperkt maar andere kinderen zullen van diezelfde vrijheid, die zij nu niet of slechts ten dele hebben, gaan genieten.
De landen die u bedoelt met *economisch goed doen* parasiteren op de lid-landen en dus ook op Nederland.
Wat Rotterdam betreft: het gaat hier om rechten die op DOORVOER worden geheven en waarop Nederland dus principieel geen recht heeft.
Uw opmerking dat Nederland in de internationale handel weinig meer te makken heeft, getuigt van gebrek aan kennis van zaken (zie de cijfers van het CBS).
Uw hele inbreng geeft mij de indruk dat u zeer egoistisch bent ingesteld en weinig met solidariteit op hebt.

poedel | 21-09-07 | 16:23

Heer Balkenende en kornuiten geven een driesprong aan drogargumenten aan om niet tot een uitschrijven van een directe tweede-ronde-raadpleging omtrent die europese putwet te komen:
-
1. 'We hebben het verdrag dat Nederland voor ogen stond.'
2. 'Onze europese broeders zijn ons maximaal tegemoet gekomen.'
3. 'Referenda in z'n algemeen zetten eerste en tweede kamer buitenspel.'
-
Het ga je goed gristenhond, je kwalificeert je bij deze als vijand...

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 16:22

@ El Gouda 21-09-07 @ 16:13
YEAH!!! Voor deze keer kuddos voor de BaLk!

Tuig Is Back | 21-09-07 | 16:20

@El Gouda 21-09-07 @ 16:13:
Lang geleden dat ik heb geprotesteerd, maar ik ga hiervoor graag de straat weer op. Het is nu of nooit.

Lobo | 21-09-07 | 16:19

Brekend nieuws: het kabinet Balkenende IV heeft definitief besloten om geen referendum te houden.

El Gouda | 21-09-07 | 16:13

Bodde 21-09-07 @ 15:55
Trouwens wel een uiterst scherpe opmerking eigenlijk verder.
Wie kan de integrale nieuwe tekst van dat 'hervormingsverdrag' annex die van die nieuwe europese grondwet vinden op onze overheidssites?
-
Hier tog niet? www.regering.nl/zoeken?freetext=europe...

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 16:13

poedel 21-09-07 @ 15:20
Met scholing krijg je geleerd wat men je wilt laten geloven. POlitieke scholing is ook daarom ook onzin. Je leert hoe je moet functioneren binnen het systeem, terwijl het huidige besturingssysteem niet tegen het licht word gehouden.
Ik geef je gelijk dat Europa kansen biedt. Immers veel gebeurtenissen als vervuiling, energie en handel stoppen niet bij de grenzen. Alleen het huidige Europa is een reguleringsysteem geworden waar politiek van de bovenste plank word bedreven. Sterker nog, er vindt nu territoriale afbakening plaats op politiek gebied. Je kan mee marcheren met de europese ideologie, of je ertegen verzetten. Denk je nou eerlijk dat de wereld verbeterd met de EU zoals deze nu is ingericht?
Het enige dat je doet is een machtsbasis creeren voor foute mensen. Met een Europa vrees ik dat het tokkiegehalte toeneemt, het aantal immigranten toeneemt, de staatsschuld toeneemt(omdat we onze goede economische situatie moeten compenseren met de hogere staatsschulden van andere landen), de armoede toeneemt, het geweld toeneemt, het onrecht toeneemt, je vrijheid afneemt.
Ik ben tegen Europa, en ik sta echt op het punt om in de nabije toekomst te emigreren. Ik wil niks te maken hebben met een machtsinstituut, dat corrupt is, met als doelstelling manipulatie van de bevolking om de publieke opinie gezind te krijgen.

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 16:02

OK mensen ik ga naar huis, weekeind vieren en me beraden op een opzet voor een demo. Laat je niet bedriegen door 070 mensen, en laat niet alleen hier weten wat je over ze denkt, maar ook op het binnenhof zelf!

Amstel | 21-09-07 | 16:00

Bodde 21-09-07 @ 15:55
Soms moet je er wat voor over hebben;)

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 15:56

@Vasco de Vazant 21-09-07 @ 15:50
Parlez vous Francais? :)

Bodde | 21-09-07 | 15:55

@ agentorange 21-09-07 @ 15:38
Zo geweldig lijkt mij Helvetia nou ook weer niet, hoor! Met z'n achttien procent islamitisch plus de islam is er de snelst groeiende religie!
Slecht voorbeeld.

fromwalking | 21-09-07 | 15:53

@Fred ossster
U zei: 'Het nieuwe verdrag is daarentegen wel een hele vooruitgang mijns inziens, maar dat had je al wel begrepen. Ik kan dat, zoals je wellicht gelezen hebt, niet beargumenteren, omdat ik niet weet wat er in dat verdrag staat.'
-
Dat is tog zeau te overkomen. Hier de tekst die door dertien van de twintig nederlanders is weggestemd www.minbzk.nl/contents/pages/10154/eur... en hier de verbasterde versie die JP en de zijnen nu door onze strot plegen te douwen www.eui.eu/RSCAS/e-texts/ACED2007_Nouv...

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 15:50

@ fred osterrr 21-09-07 @ 15:21

Uw betoog is als de net in hotel Bangkok gearriveerde gevange die onder de douche een zeepje ziet vallen en spontaan voorover bukt.

Dit omdat hij al van medegevangenen weet dat er maar één is die de schaarse zeepjes laat vallen: diegene die er al het langst zit, volgens zeggen de grootste tampeloerus heeft en derhalve ook wel het best weet wat hij doet en hoe hij dat moet doen.

Tobus | 21-09-07 | 15:48

@ Amstel 21-09-07 @ 15:32

I'm with you!

Tobus | 21-09-07 | 15:43

Krijgt dat Balkenende is een leugenaar van Pronk toch nog weer een heel nieuwe dimensie. Zal hij het gaan herhalen?

religion is war | 21-09-07 | 15:38

Fromwalking @ 15:18. Oh ja? Dan moet jij toch eens een beetje om je heen kijken! De democratie in Helvetia werkt al een paar eeuwen of zo op die manier! Gevolg: democratisch, zeer welvarend land met een zeer streng vestigingsbeleid, voor blank en zwart en alles daartussenin.
Referendum is dus absoluut OK. Ook in Zwitserland woont echt ook wel een percentage domme mensen. Toch werkt het uitstekend. Ik zou er graag wonen!
Dus klep niet zo! Zorg voor goed onderwijs.

agentorange | 21-09-07 | 15:38

@Burgerlijke ongehoor 21-09-07 @ 15:30
Ik ben eigenlijk tegen geweld... Mag ik ze ook er uit pesten?

religion is war | 21-09-07 | 15:36

Balen, betalen en je bek houden*

* Dwingend advies van Grijs I aan burger.

Zeddegeizot | 21-09-07 | 15:35

@fred osterrr 21-09-07 @ 15:21: Ah, je geeft zelf al toe dat je naïef bent en niet weet wat het verdrag inhoud... Hoe kun je dan in vredesnaam VOOR het niet houden van een referendum zijn, als je niet eens weet wat er straks voor je beslist gaat worden door de EU ipv NL zelf? Raar maar waar, sommige mensen zijn gewoon dom, dat blijkt wel weer. Blind vertrouwen in politici die zelf vaak niet eens weten waar het eigenlijk om draait, behalve hun eigen positie en financieele status...

Amstel | 21-09-07 | 15:35

@poedel 21-09-07 @ 15:20
Je overschat de waarde van de toekomstige EU. Mijn kinderen krijgen in eerste instantie te maken met een beperking van hun vrijheden vanwege religieuze dogma's die zo ineens de maatschappij weer komen inboeren. Bovendien zijn er landen in Europa die het economisch best goed doen zonder EU lid te zijn. Wij verkeren ook in de ideale positie om binnen Europa een zelfstandige entiteit te zijn. Rotterdam bijvoorbeeld is een goudmijn, maar de invoerrechten staan we af aan de EU. Ons gas is een goudmijn (tot het op is) Wij zijn al eeuwen handelaren pur sang. Pas sinds de tweede wereldoorlog, en de jaren daarna als lid van de EU hebben we eigenlijk weinig meer te makken internationaal. Zou daar een causaal verband zitten?

religion is war | 21-09-07 | 15:33

@bottehond 21-09-07 @ 14:48: Ik poog morgen een site in de lucht te helpen (URL dump ik hier wel), kunnen we volgend weekeinde richting 070 met een beetje geluk. Moet allemaal tussen werk door, dus ik hoop dat ik het op poten krijg. Als iemand nog een domein of webspace beschikbaar kan stellen (GS?), gaarne.

Amstel | 21-09-07 | 15:32

Ongezien de tyfus voor Den Haag.

Days-Of-Wild | 21-09-07 | 15:32

@ religion is war 21-09-07 @ 15:26: Jazeker en het leukere gedeelte ook !
.
Ja mag dan het leger inzetten, zodra ik ze allemaal verbannen heb, en ze moeilijk gaan doen is ie kewl of niet !

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 15:30

@Burgerlijke ongehoor 21-09-07 @ 15:17
Oh ja, sorry macht corrumpeert. En zo snel al, ik herken mezelf niet meer. Affijn, mag ik als mindef ook iets roepen over de verbanning van religieuze uitingen in het publieke domein?

religion is war | 21-09-07 | 15:26

@Vasco

Allereerst: hulde voor het feit dat je onze rijke Nederlandse taal in al haar facetten hebt omarmd.

Ik wilde met het aanhalen van de Marokkaantjes in mijn betoog aangeven dat ik vind dat niet alles in dit land ok is. Het nieuwe verdrag is daarentegen wel een hele vooruitgang mijns inziens, maar dat had je al wel begrepen. Ik kan dat, zoals je wellicht gelezen hebt, niet beargumenteren, omdat ik niet weet wat er in dat verdrag staat. Maar ik ga er in al mijn naïviteit van uit dat het goed geregeld is, omdat ik namelijk denk dat onze regering niet een bijeen geraapt zooitje is, ik vertrouw erop dat ons land in goede handen is bij Balkenende en co.

Ik denk dat democratie de beste keuze is uit de voor handen zijnde staatsvormen. Echter, democratie heeft ook haar slechte kanten. Het is namelijk een nadeel dat iedereen van 18 jaar en ouder mag stemmen, ook het sbs-volk, en mensen die het woord stemmen niet eens kunnen spellen. Een keer in de 4 jaar stemmen is dan ook genoeg volgens mij, het heeft geen zin om mensen op te zadelen met referenda over onderwerpen waar ze toch nooit de ballen van gaan snappen. Laat dat maar over aan de mensen in de regering, die hebben (althans de meesten) ervoor geleerd.

fred osterrr | 21-09-07 | 15:21

Na al de bovenstaande reacties wordt het steeds duidelijker : het Nederlandse onderwijs is schrikbarend slecht! Zeer weinigen zijn politiek geschoold en hebben toch een eigen mening.
Laat Nederland blij zijn mee te mogen praten over de ontwikkelingen in Europa die, misschien nog niet voor ons maar toch zeker voor onze nazaten van doorslaggevende betekenis zullen zijn.
Overigens ben ook ik van mening dat het stemrecht slechts zou moeten gelden voor personen die een bepaalde mate van intelligentie hebben (IQ?).

poedel | 21-09-07 | 15:20

CDA en Pvda waren de 1e keer al tegen maar Rouvoet is echt de grootste verrader van allemaal.
Hij was 1 van de felste tegenstanders van de oorspronkelijke grondwet.
Dit was de hoofdreden waardoor de Christenunie ineens zoveel stemmen kreeg
Daardoor is hij in de regering gekomen, waarna hij ineens voorstander van precies diezelfde grondwet is (alleen zonder volkslied en vlag).

Atheisme.nu | 21-09-07 | 15:18

Gezeik allemaal. Je kunt nog zo intellectueel zeveren als je wilt, en accoord, ongeveer negentig procent van de bevolking is ronduit dom. Hierdoor werkt democratie eigenlijk niet. Want als ieder (belangrijk) besluit democratisch besloten moet worden, komen er bijna per definitie domme besluiten. Denk ik.
Maar, de democratie in Nederland is dood. Al lang. Is niet erg. Werkt toch niet. Dit is eigenlijk wel een paradox van ellende, eigenlijk. Komen we met z'n allen niet uit.
Van mij had wijlen Pim Fortuyn best tot Keizer gekroond mogen worden en dictator mogen wezen. Hij had goede ideëen, over het algemeen. Het systeem zoals we dat in Nederland hebben, met coalities, dat werkt voor geen meter. Kun je beter een federale regering hebben met één systeem, één standpunt, heel helder.
En als dat door middel van oorlog, revolutie of whatever bereikt moet worden sta ik vooraan.
.
Een paar duizend mensen mobiliseren om die honderdvijftig landverraders in het Binnenhof af te zetten, moet toch mogelijk zijn! Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie ik niet verkeerd, want daar geloof ik in. En niemand die mij op een ander idee brengt.

fromwalking | 21-09-07 | 15:18

religion is war 21-09-07 @ 14:52: cheque ? Waar zijn de Hollanders gebleven die dit land bestuurde omdat hun droom een beter Nederland was !

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 15:17

Hier kan ik nu echt pislink van worden. Hou dan in eerste instantie geen referendum als je toch besluit geen ruk van de uitkomst aan te trekken. Vinden ze het gek dat er een kloof bestaat tussen de burger en politici. Democratie kan alleen bestaan bij de gratie van het volk. Gevaarlijke spelletjes worden er gespeeld.

Flodder | 21-09-07 | 15:17

fromwalking 21-09-07 @ 14:47

Ik vroeg me al af wanneer de autonomen zich laten horen. Die van eurodusnie enzo.

bottehond | 21-09-07 | 15:12

Hoe belazer ik de kiezer? Hoe verlies ik de volgende verkiezingen? Hoe laat ik het geldverbranden doorgaan in Bruxelles? Hoe veroorzaak ik de val van het Kabinet? Hoe kom ik aan een nieuwe baan in Brussel?
Antwoord:
Verneuq het 0031 volk;
Houd lulpraatjes over democratie;
Slijm bij de US of A;
Ga samen met Philip Freriks als voorlichter lobby-en;
Lach je vervolgens te pletter;
Getekend: Bak-met-ellende zee ku Walter Boslim.

agentorange | 21-09-07 | 15:08

druif 21-09-07 @ 15:00
Omdat je in dat geval de dogma's van het uberkatholieke polen meekrijgt in de besluitvorming om maar eens te beginnen. Omdat een superstaat met tig talen niet werkt. (in het klein kunnen ze het niet eens in belgie) Omdat het grootste deel van de EU vele malen conservatiever is dan NL. Omdat het al moelijk is om in ons eigen land de democratie te bewaken. Bij een EU als superstaat is de inspraak al helemaal tot 0 gereduceerd. etc etc etc

religion is war | 21-09-07 | 15:06

@ druif 21-09-07 @ 15:00,
je bedoelt europarlemtariers kiezen?
En die kiezen dan weer een Europesche regering?
En kunnen die dan deze regering afzetten per motie?
Dus niet.

vander F | 21-09-07 | 15:04

fred osterrr 21-09-07 @ 14:54
U viert nu een geslaagd opzetje?
-
Het is u gegund hoor.
Jammer dat 't zoveel letters kost.
-
Maar u is waarom nu precies tegen die directe tweede-ronde-inspraak? En wat heeft uw overwonnen obstipatie jegens onze Marokkaanse medelanders hier nu eigenlijk mee van doen?

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 15:01

wat is er sowieso mis aan "superstaat" europa? Economisch zie ik alleen voordelen, en democratisch blijft het doordat je nogsteeds de volksvertegenwoordiging kan kiezen.

druif | 21-09-07 | 15:00

@ fred osterrr 21-09-07 @ 13:56

Ooit de eerste versie van de EU-grondwet doorgelezen? Ik wel, helemaal, want ik wilde op dat referendum dan ook zo eerlijk en doordacht mogelijk stemmen. Mijn 'nee' kwam voornamelijk naar voren in het feit dat in dat verdragje afkeurende dingen stonden over 'recht over andermans leven' in het medische kader (lees: euthanasie), of dat uitbetsteding van nutsbedrijven middels marktwerking in heel de EU zou moeten plaatsvinden.

Euthanasie is een goed in NL verworven recht. Zaken als marktwerking en nutsbedrijven in een EU-kader regelen, zonder dat de landelijke regeringen inspraak hebben.

Overdreven gedoe? Bloedserieus vind ik het. Alle tekenen wijzen erop dat dit nieuwe verdrag in feite nog steeds de gewraakte grondwet is, zij het zonder symboolpolitiek als een EU-volkslied en vlaggetjes. Juist datgene wat er totaal niet toe doet is eruit. Voor de rest is het eender, en veelal datgene opheffend wat NL speciaal maakt in Europa.

Tobus | 21-09-07 | 15:00

referendum geen democratie? kom op zeg, wie verzint het. het volk beslist, moeilijker is democratie niet. politiek is alleen maar ons het gevoel te geven dat er een democratie heerst, maar in de praktijk valt dat reuzo tegen. het enige wat wij doen is op een voorgeselecteerd persoon stemmen wiens mening het dichste bij die van jou staat. dichter bij ware democratie dan een referendum kom je bijna niet. zo zie je maar dat wij, "het volk" kunnen lullen en stemmen wat we willen, maar iets beslissen doen we heus niets, dat wordt allemaal voor ons gedaan.

luistukvreten | 21-09-07 | 14:57

finnish humor 21-09-07 @ 14:51

Dáár gaat de pleibezorger van de EUSSR af via de zij-ingang. Haha!

bottehond | 21-09-07 | 14:56

@Vasco

Ja, ik heb je waar ik je hebben wil. Erg zwak om in dit soort bewoordingen de waarheid te gaan lopen ontkennen. Jij vindt jezelf maar wat interessant met al die kennis over dat verdrag. Laat mij maar lekker luchtfietsen en grappen maken, het interesseert me geen kloot wat jij leuk vindt of niet.

fred osterrr | 21-09-07 | 14:54

@Burgerlijke ongehoor 21-09-07 @ 13:25
Ben ik ff aan het forenzen, wordt ik meteen mindef. Waar kan ik die cheque inwisselen?

religion is war | 21-09-07 | 14:52

bottehond 21-09-07 @ 14:48

Ik vraag me nog steeds af waarom je niet ingaat op mijn argumenten of waarom je mij überhaupt doodzwijgt. Maargoed, dat is jouw ding. Als jij gefrustreerd bent, moet je dat zelf weten. Veel plezier met vrijevolk copy-pasten.

Maaier | 21-09-07 | 14:51

ViagraFalls 21-09-07 @ 14:22 en vander F 21-09-07 @ 14:40

Zelfs ja stemmerts zijn er van overtuigd dat het woord grondwet een onzinnig idee was, dat had iets te maken met het pikje van giscard. Inderdaad een grondwet moet kort en bondig zijn. Het verdrag was echter helemaal geen grondwet. Beetje dom inderdaad.

bottehond 21-09-07 @ 14:44

Klopperij op de zelfborst wordt inderdaad aangewakkerd door alcoholgebruik. Dream on, ik verspeel geen dure tijd meer aan uw slappe geleuter.

finnish humor | 21-09-07 | 14:51

fromwalking 21-09-07 @ 14:47

Stoere praat hoor. Jongens als jou hebben we nodig in Nederland. Daar wordt Nederland beter van!

Maaier | 21-09-07 | 14:49

@ Naaier 14.17

Zwijg tegen mij, backstabber.

@ Amstel 14.16

Wanneer?

bottehond | 21-09-07 | 14:48

Ja, ik zou zeker meegaan als het georganiseerd wordt. Interessante discussie hier, verder. Maar ik hou van dóen, niet lullen. Ik ben geen organisator, dat ligt me niet. Ik vécht liever! Dus als het er echt op aan komt, dan ben ik er! Reken er maar op!
.
Oh, en Maaier: als het strafbaar is dat ik oprui, ... uhm ... whatever. Ik erken trouwens de wet niet in staat van oorlog. En u kunt mij niet niet "dom" noemen omdat u (kennelijk) niet beschikt over een uitslag van een iq-test, me dunkt.

fromwalking | 21-09-07 | 14:47

fred osterrr 21-09-07 @ 14:38
Sterk statement grappenmaker. Maar probeer je als comediant eens te bedienen van originele humor.
-
Voor inhoudsloze luchtfietserij -maar dan wel leuk- is vooralsnog geen rijbewijs verplicht gesteld...

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 14:47

@ finnish humor

I got you good, didn't I. Nu ben ik bezopen, moehahahaha. Je stelt inhoudelijk geen ene zak voor man. Je potsierlijke gepotloodvent met niet je bestaande kennis van zaken is lchwekkend, echt. Er zijn vele alternatieven voor de EUSSR. Jij weet helemaal niet waar je over praat. Hier: eat this, lichtgewicht:

www.vrijspreker.nl/vs/item/2007/07/eur...

Wij hebben die EUSSR helemaal niet nodig. Denk je de mogelijkheden in als niet Brussel maar Nederlands zélf bepaalt met wie we handel drijven. Jij denkt als een Calimero. Ik denk vanuit onze eigen KRACHT!

* Leve Nederland. Wég met die EUSSR *

bottehond | 21-09-07 | 14:44

Bigi Bana Boy 21-09-07 @ 14:36
Echt wel, en dan sta ik voorop met een bord: "Mei Li, laat je t**ten zien!*

sjaakdeslinksesul | 21-09-07 | 14:44

Balkie cs denkt gewoon dat we allemaal Friezen zijn en vertaalde "it ken njet"
als: "het kan net"

neemjemoederindemali | 21-09-07 | 14:43

@Bigi Bana Boy 21-09-07 @ 14:36: Als we het maar eens zijn over het feit dat we WEL een referendum willen mbt het EU-verdrag. De rest is niet belangrijk bij een eventuele demo, dat vechten we hier wel met elkaar uit.

Amstel | 21-09-07 | 14:42

Bigi Bana Boy 21-09-07 @ 14:36

Iedereen voor het GS-hoofdkwartier met een bordje: "Meer tietentopics" moet toch wel lukken?

Maaier | 21-09-07 | 14:42

Een grondwet is er ten ene male om de burger te beschermen tegen willekeur van de zittende politiek.

Ik zie in het huidige gronwettelijke gedrocht daar niets van terug.
Ook al omdat het gedrocht met opzet zo mistig als de pest wordt gehouden,
men mocht eens begrijpen wat er gescheven staat. horreur!

oftewel,
NEE, nein, no , non, nej!

vander F | 21-09-07 | 14:40

CDA stemmers, bedankt.
Hebben jullie nou niets geleerd van zoveel jaar Balkie.
Die gasten doen wat ze willen.
Dit hangt niet af van de PvdA (die doen toch van Balkie wil), dit hangt niet af van de VVd (hun standpunt is tenminste duidelijk), dit is iets voor het CDA.
Ondemocraties en met de wij weten wat goed voor U is Christen mentaliteit...

da wizard | 21-09-07 | 14:39

Hier de mening van kandidaat-voorzitter PvdA Erik de Baedts.

Baedts schrijft: Hoezo referendum? De meerderheid van de mensheid is waarschijnlijk voor de doodstraf en dat is geen reden voor invoering 11-06-2003
Beste redactie/Eurodelegatie,
Het enige punt van onze partij waar ik het echt fundamenteel mee oneens ben betreft het referendum.
Stelling: het referendum verhoudt zich niet tot ons stelsel van een representatie democratie.

1. stelsel: het is de taak van onze gekozen en gedelegeerde volksvertegenwoordigers om op basis van de programma's en programakkoorden te besluiten voor en namens de bevolking.

2. belangenafweging: onderwerpen zijn te complex om tot een simpel ja/nee te reduceren.
Juist de materie-ingevoerde volksvertegenwoordigers moeten namens ons complexe belangen afwegen en tot een samenhangend oordeel komen (waarbij ook aanpassingen en amenderingen die niet passen in ja/nee aan de orde (kunnen) komen.

3. het paternalistische argument: bij referendum zou een meerderheid voor de doodstraf zijn. Nog steeds geen reden de doodstraf in te voeren wat mij betreft.

Er zijn nog meerdere argumenten voor deze stelling te vinden. Had het nooit gedacht, maar de nacht dat Wiegel het referendum in de Eerste Kamer afschoot was de 1e en enige keer dat ik volledig achter hem stond.
Kort en goed: een referendum over enig onderwerp, dus ook de Europese grondwet, vind ik geen goed plan.

Ik wens onze volksvertegenwoordigers wijsheid in hun besluitvorming!

PS: vind het wel leuk om mee te denken bij opinievorming over EU en grondwet, want daar ben ik ooit op afgestudeerd.

--- dan weten de PvdA stemmers vast wat ze in huis halen ----

bennietboosmaar verd | 21-09-07 | 14:38

Maaier 21-09-07 @ 14:17

"heleboel zaken" vager kan het niet. Bovendien heb je daar geen superstaat voor nodig. Een superstaat als de EU werkt niet, het is niet te organiseren, het is niet te beheersen en daardoor kost het onnodig bakken met geld. Daarnaast kun je niet op die schaal regels en wetten invoeren omdat het landen betreft met een eeuwenlange geschiedenis en cultuur, het duurt eeuwen voor dat iets geregeld is.
.
Nee EU is een hele grote misser en het resultaat van de zieke uitbreidingsdrang die mensen tegenwoordig hebben.
.
De verdragen zoals NAVO EEG etc waren voldoende en zijn beter als het samensmelten van landsbesturen.
.
NEE eeuwig NEE dus

doskabouter | 21-09-07 | 14:38

Nou Vasco, ga dan lekker de politiek in.. ken je zelf meebeslissen. Maar ga niet in die trieste gs-taal je ongenoegen uitkotsen. Wat een armoe

fred osterrr | 21-09-07 | 14:38

Kan Rita dat hele zooitje niet het land uitzetten? Misschien kunnen we daar een referendum voor houden, heb zo'n idee dat dat we een volmodig JA krijgen

neemjemoederindemali | 21-09-07 | 14:37

@fred osterrr 21-09-07 @ 14:31 - Omdat, beste marmottenracerrr, als je niets doet en het maar laat gebeuren dat je jaar in, jaar uit het water warmer laat worden, het op een gegeven moment kookt. En dan is het te laat.

ViagraFalls | 21-09-07 | 14:37

Een GS demo lijkt mij erg leuk alleen moeten we het dan wel eens zien te worden over een groot aantal zaken. Vooralsnog lijkt mij dat een onhaalbare zaak maar we kunnen natuurlijk niet op het Binnenhof gaan staan met alleen teksten als "Sven31 het land uit" en "Chavez, neem de Antillen aub" (want daar is toch wel consensus over toch ?). Ik ben bang dat het anders meer op een demo van de Alzheimer vereniging zal gaan lijken met die besluiteloosheid van ons.

Bigi Bana Boy | 21-09-07 | 14:36

@fred osterrr 21-09-07 @ 14:24: In dit land misschien niet, maar dat is nou net het punt: NL geeft op deze manier zoveel macht uit handen dat wij niet meer kunnen (mee)beslissen. En vergis je niet, er gaat de komende tijd heel wat veranderen op het toneel dat wereldpolitiek en economie heet. Zo veel, dat ik een verdrag, waarbij NL buitenspel gezet kan worden ter ere en glorie van de EU, NEVER NOOIT NIET het voordeel van de twijfel gun. Zeker niet gezien het aantal landen dat lid is v/d EU waar de economische en politieke stabiliteit op z'n
zachtst gezegd instabiel is. En dan nog: Waarom eerst wel een referendum, en nu, met een op alle BELANGRIJKE punten ongeweizigd verdrag, niet? Dat geeft mij al genoeg reden om er tegen in protest te gaan.
Dus nogmaals: Allen, ga mee naar 070!

Amstel | 21-09-07 | 14:36

Zowel JA- als NEE-stemmers ten tijde van het voorgaande referendum zou deze aanstaande tweede-ronde-raadpleging aan 't hart moeten gaan.
Het voorliggende 'verdrag' kan, in weerwil van wat de eurofiele, paternalistische incestkliek wil laten geloven, welzeker bogen op grondwettelijke status en zo'n vervolgreferendum zal de Haagsche bende dwingen een en ander klip en klaar uiteen te zetten.
Deze europese grondwet 'ons' nu door de strot duwen is mijns inziens op geen enkel vlak met recht te verdedigen. Waar is men bang voor? Of beter waar zou men bang voor hoeven zijn?
-
Ook via www.klamer.nl/index.php zal vanaf maandag aanstaande opnieuw enig relevant geluid VOOR een referendum gehoord kunnen worden bij de weg. Voorstanders zowel als tegenstanders van dit europees monstrum dienen gehoord.
-
Neuq de schoolmeester en dominee die vindt dat hij zonder mij over mij moet beslissen! Daar ligt Europa mij te dicht voor aan het hart.

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 14:34

Een grondwet hoort te inspireren en klare taal te spreken. Het dient het rotsvaste fundament van een samenleving te zijn.
.
De basis waarop men in Brussel de fundamenten left voor de Europese Unie - nieuwe stijl - is in mijn ogen wankel en moreel onzuiver. Lag er maar een grondwet die helder duidelijk maakte hoe een modern, democratisch Europees bouwwerk zal worden uitgebouwd. In plaats daarvan zie ik intransparant, technocratisch gekonkel zonder dat de Europese bevolking er vol elan zelf erbij wordt betrokken om overtuigd te worden op basis van argumenten en voorbeelden dat het nieuwe Europe eerlijker, transparanter, democratischer, beter, effectiever en mooier wordt dan dat wat we nu hebben.

Lobo | 21-09-07 | 14:33

Ik blijf erbij, dingen zijn goed geregeld in dit land. Niet iedereen kan tevreden gesteld worden. Als jij vindt dat ik m'n kop in het zand steek dan zeg ik: waarom actie voeren tegen iets wat prima geregeld is, waar ons land profijt van zal hebben. Ik hoef me niet druk te maken, echt niet. Ga jij maar lekker in het verzet, demonstreren en 'nadenken' hoe of het volgens jou geregeld zou moeten zijn, mij hoor je niet.

fred osterrr | 21-09-07 | 14:31

Goed zo fredje. Kop in 't zand, en vooral niet zelf gaan nedenken... Zo ziet de overheid het graag. Het feit dat je zelfs als je promotie maakt er weinig op vooruit gaat, mag de pret niet drukken.

ViagraFalls | 21-09-07 | 14:27

Een treurig begin van de herfst, dat is het.

fluh | 21-09-07 | 14:24

Nee Amstel, inderdaad, argumenten heb ik niet om te bewijzen dat we geen totalitaire staat worden of dat Europa volgend jaar een dictatuur is. Geen zin om dat verdrag van kaft tot kaft door te nemen. Maar de geschiedenis leert mij dat sinds de tweede wereldoorlog er in dit land weinig is misgegaan, incidenten daar gelaten. Ik maak me niet druk, als jij dat wel wilt moet je dat vooral doen. Ik blijf gewoon hard werken voor m'n geld en genieten van het leven. Dan kan mij niks gebeuren, waar de overheid ook maar enige invloed op zou kunnen hebben.

fred osterrr | 21-09-07 | 14:24

@finnish humor 21-09-07 en Maaier 21-09-07 @ 14:13 - Vorige keer ging het over een grondwet, toch? Een grondwet hoort kort, bondig, en duidelijk te zijn. Klare taal, waar je maar in beperkte mate over kan twisten.
.
Die vorige grondwet leek meer op een volledig wetboek, volgeschreven met allerlei verwijzigingen naar andere wetten (ben even de juridische term kwijt. Iets met 'koppel'). Ik heb een aantal jaren recht in mijn pakket gehad, en nog was er in die "grondwet" geen doorkomen aan. Dat kan anders.

ViagraFalls | 21-09-07 | 14:22

bottehond 21-09-07 @ 14:12

u heeft weer teveel biertjes op. De efta is stupide, want dan moet je alle eu regelgeving invoeren zoals noorwegen zonder dat je ook maar iets te vertellen hebt. Noorwegen overweegt dan ook serieus lid te worden.

Voorst zijn uw aanvallen tegen mijn vermeende achtergrond ten eerste persoonlijk en niet relevant en daarnaast onjuist.

En dat we de EU niet nodig hebben: slaapt uw roes zacht uit.

finnish humor | 21-09-07 | 14:18

bottehond 21-09-07 @ 14:12

Je hoeft geen marrokkaan te zijn om pro-EU te zijn, deze Wilders-achtige argumentatie is beneden jouw niveau.

Waarom zijn argumenten van voorstanders leugens? Waarom zou je niet oprecht knnen denken dat in de huidige wereld ene groot verband als de EU beter voor NL is, simpelweg omdat er een heleboel zaken zijn die je als Nederland niet alleen kan oplossen en dat de veelvoud van die zaken instituties vereist die verder gaan dan wat je van 'simpele' bi- of multilaterale verdragen kan verwachten?

Maaier | 21-09-07 | 14:17

Ik vind ook dat dat referendum er moet komen, laat dat duidelijk zijn. Alleen denk ik dat veel mensen NEE stemmen alleen al om duidelijk te laten merken dat ze het niet eens zijn met het kabinet. Iedereen baalt van de miljoenennota en dat reageren ze af door Nee te zeggen met zo'n referendum
Dus twee zaken worden volledig door elkaar gehaald en ik vraag mij af of iedereen ECHT over een Ja/Nee van het verdrag nadenkt. Dat is dan niet eerlijk t.o.v. van de Ja stemmers. Die hebben dan door hele andere redenen geen schijn van kans meer.

Natte Washand | 21-09-07 | 14:16

@bottehond: Ga je ook mee, protesteren op 't binnenhof?

Amstel | 21-09-07 | 14:16

@Fred Osterrr: Overtuig mij daar maar van dan. Met dit soor verborgen regeltjes lijkt het tegendeel bewezen. Zolang je dat niet met argumenten kunt komen waaruit blijkt dat je gelijk hebt, zou ik TEGEN stemmen op een referendum. Uit het feit dat ze dat deze keer niet houden blijkt al dat de politiek dat ook niet kan.
@fromwalking 21-09-07 @ 14:05:
Ga je mee naar Den Haag dan? :)

Amstel | 21-09-07 | 14:13

ViagraFalls 21-09-07 @ 14:08

Juridische taal? In een internationaal verdrag? Het moet niet geker worden, What's next, juridische taal in de rechtbank?

Als er een referendum komt, hebben ze dus geen lak aan de mening van het vok, dus kun je je die paar tientjes besparen.

Maaier | 21-09-07 | 14:13

@ finnish humor

je maakt flink van je neus in de draad. Paradeert met misinformatie en je intellectuele superioriteit jegens de EUSSR- watchers. Als ik je vraag uit te leggen waarom ik als Nederlander de facto zoveel souvereiniteit over zou moeten dragen aan de superstaat EUSSR, dan zwijg je plots. De argumenten van de voorstanders zijn leugens. Dat maakt jou een leugenaar en een landverrader. Jij beweert marokkaan te zijn. Bon. Mij valt op dat de loyaliteit van nieuwe Nederlanders aan Vrijstaat Nederland flinterdun is. JIj en BBB zijn daarvan exponenten. Bedankt namens de kaaskoppen die jullie een plekje gunden.

En het mooiste van het hele verhaal is: we hebben die hele EUSSR niet nodig. Een ereferndum houden: prima. Maar dan ook alle alternatieven toelichten en uitwerken. De EUSSR zou geen schijn van kans maken als de Nederlanders goed geïnformeerd zouden worden. De EUSSR is een anti-democratisch complot. Lees je in, Menschen. Voor de onwetenden. Zoek maar op: de methode Monnet en Spinelli. Ik help U een handje:

De politiek van de Europese eenwording werd daarmee de politiek van de omweg, van de verzwegen verdwijning van soevereiniteit, van het bedrog van de bevolking. De methode-Monnet is niet ten onrechte omschreven als ‘een staatsgreep in slow motion’. Overigens maakten de federalisten dat soms zelfs expliciet. In het in eurokringen beroemde Manifest van Ventotene, van de Italiaanse eurocraat Altiero Spinelli, schreef deze: “In revolutionaire tijden, wanneer instituties niet slechts bestuurd maar opgericht moeten worden, falen democratische procedures ten enen male’. Spinelli riep daarom op tot ‘een dictatorschap van de revolutionaire partij’, die een nieuwe federale Europese staat zou moeten creëren. Spinelli dacht dat de natiestaten konden worden vernietigd door de democratische procedures tijdelijk te omzeilen, waardoor ten langen leste een nieuwe, werkelijke democratie op Europees niveau zou kunnen ontstaan. Spinelli, deze voorstander van het dictatorschap van de eurocratie, is geen extremist of obscuur figuur. Hij was de bedenker van de interne markt, en een van de gebouwen van het Europees Parlement is naar Spinelli vernoemd.
ontkwoot

* EFTA! *

bottehond | 21-09-07 | 14:12

finnish humor 21-09-07 @ 14:09

Omdat ze zo stom zijn geweest de eerste keer dat referendum uit te schrijven, moet het nu ook. Dan ben je een 'betrouwbare partner' als overheid. Je zou het ook nog anders kunnen doen, namelijk álle internationale verdragen per referendum aan het volk voorleggen en dit verdrag als laatste: dan komt er niemand meer stemmen en wint ja gemakkelijk ;-)

Maaier | 21-09-07 | 14:11

ViagraFalls 21-09-07 @ 14:08

Daarnaast was de bangmakerij van het JA-kamp misselijkmakend

OK, maar

,maar maar ik ben zwaar tegen de juridische taal die gebezigd wordt in zulke documenten.

?? Daarom moet je dus geen referendum houden, dit is nu eenmaal geen jip en janneke topic

finnish humor | 21-09-07 | 14:11

@Amstel
Nou, you got me shivering.. woo hee... wordt je boterham met pindakaas er minder lekker van? Worden de bloemetjes en bomen er minder mooi van? Wordt het partijtje porno met je schatje minder lekker? Iedereen doet net of we ineens in een dictatoriaal Europa terecht gekomen zijn. Bangmakerij. Er is niets aan de hand.

fred osterrr | 21-09-07 | 14:10

@ Inert 21-09-07 @ 13:53: Ik ben op die wens terug gekomen en heb die veranderdt in een juridisch beter verdedigbare mening !
.
Dat is toch heel normaal voor een minister president ?
.
Ik wil er ook duidelijk bij zeggen dat het zeker niet om een bedreiging ging ! Voordat dit weer een eigen leven gaat krijgen.

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 14:10

maaier

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Op zich zou het moeten kunnen maar ik vertrouw JPB en de rest van dit kabinet niet om de burger fatsoenlijk voor te lichten. Een tweede nee zou heel pijnlijk zijn voor NL in europa, en zonder doembeelden te gaan schetsen het is wel iets dat mensen zich niet zo goed lijken te realiseren.

finnish humor | 21-09-07 | 14:09

@Franz 21-09-07 @ 13:51 - Je wil niet weten wat ze daarna met de biefstuk uitspoken ;)
.
Ik vind het hele gebeuren ook schandalig, overigens. Ik was ook een NEE stemmer. Ik ben me terdege bewust dat de EU toegevoegde waarde kan hebben, maar ik ben zwaar tegen de juridische taal die gebezigd wordt in zulke documenten. Daarnaast was de bangmakerij van het JA-kamp misselijkmakend. En, zoals al vaak gezegd, bij het opgeven van souvereine "macht" (of het vrijwillig onderwerpen aan de EU die vervolgens 0031 platwalst) zet ik mijn vraagtekens.
.
Ik zou dus ook deze keer weer tegenstemmen (als die kans er uberhaupt komt). Overigens heb ik geen idee of ik hier in 0045 naar de Nederlandse ambassade kan gaan om te stemmen. Misschien dat ik gewoon een vlucht terugneem (Ja, zelfs als die me een paar tientjes meer kost. Zo belangrijk vind ik dit totale disrespect voor het volk wel).

ViagraFalls | 21-09-07 | 14:08

fromwalking 21-09-07 @ 14:05

IRl heet het opruiing wat jij doet, dat is strafbaar. En dom, maar dat is wat anders.

Maaier | 21-09-07 | 14:07

@fred osterrr 21-09-07 @ 14:03:
Je hebt me overtuigd, nee serieus. Nog nooit zo'n treffend en effectief betoog gezien voor het overdragen van macht naar Brussel.

Lobo | 21-09-07 | 14:06

finnish humor 21-09-07 @ 14:03

aangaande het referendum: onzin, alleen omdat het de eerste keer nu eenmaal is uitgeschreven, dient dat nu ook te gebeuren.

Over verdrag: dat is het hele eieren eten: het is beter dan wat er nu ligt, daarom zou je ja moeten stemmen, niet omdat het perfect is.

Maaier | 21-09-07 | 14:06

-weggejorist-

fromwalking | 21-09-07 | 14:05

@fred osterrr 21-09-07 @ 13:56: Zou je denken van niet nee. Maar in de praktijk zal dit wel gebeuren: Word regelgeving uit de EU nl. te vaak tegengehouden door een veto van een land in de raad, mag de EU het vetorecht afnemen van de raad, zonder dat de raad over die beslissing een veto uit kan spreken.

Amstel | 21-09-07 | 14:04

AdolfJoling 21-09-07 @ 13:26
Het uitgekauwde gebed dat u in uw posting van 13:16 opnieuw opboert met betrekking tot een van de manco's van onze vertegenwoordigende democratie is welbekend.
Ik kies op basis van een program vertegenwoordiger A, deze verzamelt op basis van datzelfde program nog veel meer stemmen en wordt interessant als coalitiepartner. Hij onderhandelt zijn ass off en komt thuis met een uitgeklede boom waarvan zelfs de nerf nog maar nauwelijks zichtbaar is.
Vervolgens schuift hij lieden naar voren die capabel geacht worden het land te regeren en schikt zich in zijn rol als slipperdrager vanuit de Volksvertegenwoordiging.
Die naar voren geschovenen nemen plaats in het kabinet en zweren mekaar trouw. Bovendien wordt er gezamenlijk een beknopte bijbel geschreven en de tekst en inhoud van die bijbel binden zowel regent als gekozene.
Ik ben het daar niet mee eens omdat op voor mij essentiele punten deze strontconsensus niet langer beantwoordt aan de noden en verwachtingen op basis waarvan ik mijn stem op die en geen heb uitgebracht.
Ik heb mij maar te schikken in mijn neglectorale lot en moet maar lijdzaam ondergaan dat mijn contract gewoon doorettert terwijl ik dit, met de wijsheid van nu, dus nooit was aangegaan.
Nu licht er een directe kans aan de hemel op hernieuwd spreken inzake een voor mij (toen en nu) essentieel punt maar zou ik daar niet over mogen kraaien daar de door mij dus op valse voorwendselen neergezette vertegenwoordiger zijn ziel reeds heeft verkocht?
-
Ga lekker een eindje fietsen!

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 14:04

LOl@Patrick Bateman 21-09-07 @ 13:57

Maaier | 21-09-07 | 14:04

Kijk, ik zeg: wat is er nou om je druk te maken? We leven in een zeer welvarend en ook nog een zeer tolerant land. Nederland is mooi, er wonen genoeg leuke mensen en er is mooie natuur. Ik poep ook op marokkaantjes en lui van andere vage nationaliteiten en zo zijn er wel meer dingen die niet optimaal geregeld zijn in dit land, maar er is volgens mij geen reden om de regering overal de schuld van te geven. Het leven wordt een stuk leuker en interessanter als je probeert te genieten van elke minuut die je gegeven is. En dat kan in dit land.

fred osterrr | 21-09-07 | 14:03

bottehond 21-09-07 @ 12:54

one more for the road dan maar, omdat jij het bent .

Ten eerste te vraagstellgin alleen al:

Leg maar eens uit waarom Vrijstaat Nederland zou moeten verdwijnen in de EUSSR

Interessant, eerste die gedachte van vrijstaat? Welke vrijstaat? NL is economisch vervlochten met de rest van de wereld en van die rest het meest met europa. Like it or not, dit is de realiteit en ook in het belang van NL. Dit impliceert het een en ander regelen met de vriendjes en helaas ook een paar consessies op de koop toe nemen (landbouwbeleid, Straatsburg).

Verder zijn er andere dingen die je graag europees verband regelt zoals klimaat en milieu, een aantal zaken op het gebied van migratie asiel en veiligheid etc.

Dan dat 'verdwijnen'? Hoezo verdwijnen? Het is onzin om te denken dat we onze eigen dingetjes (zorgstelsel, pensioen, woningcoporaties etc) niet kunnen regelen dankzij dit verdrag. De soevereniteit van staten op dit soort terreinen staat in verdragen vastgelegd. De SP moet je niet geloven, op dit terrein wouwelen ze maar een end weg.

Het verdag is bepaald niets om trots op te zijn, maar regelt een paar zaken beter dan gisteren. Een referendum was al grote onzin (de kamer dacht een leuk speeltje aan d66 te geven omdat ze het toch wel zouden winnen, een pijnlijke vergissing) en blijft onzin.

finnish humor | 21-09-07 | 14:03

* Verheugt zich al op Rutgers reportage van de protestdemonstratie featuring bottehond *

Patrick Bateman | 21-09-07 | 13:57

@ Tobus

Kijk, dat bedoel ik nou, dat overdreven gedoe: er komt geen totale gelijkschakeling, anders kan het kabinet ook wel weg.

fred osterrr | 21-09-07 | 13:56

Thx@ErwinJ 21-09-07 @ 13:31

sjaakdeslinksesul | 21-09-07 | 13:55

@ fred osterrr 21-09-07 @ 13:52

Economische samenwerking heeft niets te maken met een totale onderwerping en gelijkschakeling van wet- en regelgeving vanuit Brussel.

Tobus | 21-09-07 | 13:54

Burgerlijke ongehoor 21-09-07 @ 13:34
Jij wenst een politicus dood omdat je het niet met hem eens bent en vindt dat hij een gevaar is voor ons land. En jij vindt het vreemd dat ik een zekere associatie heb? Het was overigens maar een vraag; niets meer, niets minder.

Inert | 21-09-07 | 13:53

Goh wat een ophef. Dat referendum sloeg nergens op. Mijns inziens is het een goede zet om wat macht aan Europa af te geven. Nederland is een klein land, dat het moet hebben van export en zodoende dus gebaat is bij samenwerking, in dit geval Europese samenwerking. De meeste mensen die destijds tegen hebben gestemd stemden vooral tegen de regering en wisten niets af van wat er nou daadwerkelijk in dat verdrag, in die grondwet, stond.

Tegen de SP zijn, maar ondertussen wel op dezelfde manier als deze partij stemming maken....

fred osterrr | 21-09-07 | 13:52

@Lobo: Hulde voor je kwoot. Misschien dat een aantal voorstanders nu wat duidelijk word...
Ga je mee naar Den Haag binnenkort?

Amstel | 21-09-07 | 13:51

@ViagraFalls 21-09-07 @ 13:35
Maar die biefstuk kun je voor een tweede keer terugsturen naar de keuken, deze grondwet niet.

Franz | 21-09-07 | 13:51

[ongegeneerde kwoot]
Het nieuwe verdrag, dat niet de grondwet is, is voor 96% gelijk aan de verworpen EU Grondwet. 'het enige dat ze lijken te hebben gedaan is de artikelen opnieuw nummeren', oordeelde Open Europe.
.
Daags na de top gaf een anoniem EU staflid al toe: ‘We hebben ons best gedaan zo ondoorzichtig mogelijk te zijn’. Zijn woorden werden later bevestigd door Giuliano Amato, voorzitter van de 16 koppen tellende commissie die een voorstel hebben voorbereid dat uiteindelijk het nieuwe verdragmandaat werd. Amato gaf toe dat de EU leiders hadden besloten dat het document onleesbaar moest zijn: 'Als het onleesbaar is, is het geen grondwet, dat was ongeveer de opvatting'. Amato zei dat alles in een interview gepubliceerd op EU Observer (17 juli 2007), er aan toevoegend: ‘Elke premier kan naar het parlement en zeggen: “Kijk, ’t is absoluut onleesbaar, een typisch Brussels verdrag, niks nieuws, geen referendum nodig”’.
.
Hoeveel goeds is er te verwachten van een verdrag dat zoveel ondoorzichtigheid nodig heeft om geaccepteerd te worden? De machtsgreep van de EU, die door het nieuwe verdrag wordt mogelijk gemaakt, is enorm. De Britse columnist Christopher Booker spreekt van een hele trage staatsgreep, “a coup d’etat in slow-motion”.
.
De macht van de EU om in te grijpen waar het nodig acht wordt zo’n beetje allesomvattend gemaakt door een fraai stukje onleesbaar schrijven. Artikel 308 in de bestaande verdragen geeft de Unie de macht om in te grijpen waar de doelen van de Unie in het geding zijn. Voorheen beperkte Artikel 308 zich tot de interne markt, maar die beperking is in het nieuwe verdrag verdwenen. Op zich geeft het nieuwe Artikel 308 de EU instituten al een uitgebreide macht om met wetsvoorstellen (de zgn. ‘directieven’) te komen zonder tussenkomst van nationale parlementen. Dus de veto’s die premier Balkenende nog over heeft, heeft hij alleen maar omdat de Unie ze toestaat. Als de Unie van alle veto’s af wil is het een zaak van oordelen dat de veto’s de doelen van de Unie niet dienen (Artikel 2) en de Unie kan de veto’s middels een directief opheffen (Artikel 308). De nationale parlementen, evenals de bevolking, staan in dit geheel volledig buitenspel.
[/ongegeneerde kwoot]
.
kleinverzet2.blogspot.com/2007/09/dat-...

.

Lobo | 21-09-07 | 13:47

-weggejorist-

Ronnie D. | 21-09-07 | 13:46

het is btw De Files zal ik oplossen door een Rijverbod voor alle auto's met een cataloguswaarde van 40.000,- eurie of minder !
.
@ Sacha de Boer: Ik heb je telefoonnummer nog niet kunnen vinden in mijn mailbox !

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 13:42

Dat wisten we toen ook al. Dat we belazerd werden. Godverdomme we lijken die kikker wel die langzaam gekookt werd

LibertasSimplex | 21-09-07 | 13:40

@Lieve Bert Tichelaar (PvdA)
-
Een uit te schrijven directe tweede-ronde-raadpleging van de bevolking inzake deze europese grondwet dwingt politiek nederland tot een heldere vertaling van de voors en tegens van onderhavig monstrum.
-
Wie daar op voorhand op tegen is zou mijns inziens eens goed bij zichzelf te rade moeten gaan in hoeverre hij of zij nog wel vertrouwen heeft in de eigen capaciteiten op basis waarvan men meent te zijn aangesteld als Volksvertegenwoordiger. De 'het-moet-omdat-het-moet-lakeien' zijn een regelrechte sgande voor onze imaginairocratie! Dat ze zichzelf nog maar eens goed mogen tegenkomen. Zooitje dombange uitnassers.

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 13:38

ik kom in opstand

MistahMastah | 21-09-07 | 13:38

@Mekker: Ik zal morgen wel ff een site in de lucht roepen, kun je je daar aanmelden. URL post ik in dit topic.

Amstel | 21-09-07 | 13:36

Deze nieuwe grondwet is als een biefstuk die je bij een restaurant terug stuurt omdat ie te taai is. In de keuken heeft de kok 'm eens goed platgeslagen met z'n leuter, is er daarna bovenop gesprongen, en om te zorgen dat u de afdruk van de schoenzolen niet zal zien is er een sausje overheen gekwakt.

ViagraFalls | 21-09-07 | 13:35

@ Inert 21-09-07 @ 13:31: hey hey gaan we schelden ?

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 13:34

Burgerlijke ongehoor 21-09-07 @ 13:25
ROFLOL, de melkboer had van mij op defensie gemogen, make love, no war!

Sikkeneur | 21-09-07 | 13:33

@ Amstel 13:25

Hoe heeft u het in gedachten, waar meld ik me aan?

Mekker | 21-09-07 | 13:32

@ sjaakdeslinksesul 21-09-07 @ 12:59

Het Europese Handvest is NIET uit het verdrag gehaald. De volledige tekst staat niet in het verdrag, maar er wordt in het verdrag naar verwezen als zijnde bindend voor de lidstaten.

Diplomatiek is dat hetzelfde als de tekst opnemen in het verdrag. En of dat handvest zo'n zegen is, zoals jij beweert, daarover verschillen we nogal van mening.

ErwinJ | 21-09-07 | 13:31

Burgerlijke ongehoor 21-09-07 @ 11:39
Uw naam is Van der Graaf; broer van?

Inert | 21-09-07 | 13:31

Kwalijke zaak: vlgs commentaar in Trouw kan NL zich geen 2de "NEE" veroorloven. Ik vraag me af waarom niet? Met een beetje geluk kunnen we dan weer terug naar de basis van het succes binnen Europa: handel drijven!

a-omega | 21-09-07 | 13:30

Ein Europa, ein Volk und ein Untergang, muhahahaha !

Edie Hitler | 21-09-07 | 13:30

vander F 21-09-07 @ 13:18
Je noemt daar dan ook wel een voorbeeld par excellence.
Het EU-verdrag mag je politieke keuze noemen. Talloze ambtenaren, fractie-specialisten etc. hebben wel verstand van zaken. De voors en tegens op papier gezet en in de Kamercie's uitgediscusseerd. Op een bepaald moment is er een politieke keuze gemaakt. Aan de voorstanders in de politiek om nu uit te leggen waarom ze voor optie a gekozen hebben en niet b. Mij te overtuigen dat uit wat ik zelf heb gelezen, optie a het beste is. In een referendum kan ik dan bepalen of ik overtuigd ben of niet.

Sikkeneur | 21-09-07 | 13:29

Vasco de Vazant 21-09-07 @ 13:22

Slappe reactie. En boe-roepen is geen dooddoener? Waar kan ik jouw argumentatie vinden? Waar lees ik wat er niet zou deugen aan mijn verhaal?

AdolfJoling | 21-09-07 | 13:26

Burgelijke ongehoorzaamheid for president !
.
Hier mijn Kabinet
.
Algemene Zaken: Prof Hoxha ( knipt plakt en liegt alles bij elkaar)
.
Sociale Zaken: Opgeheven !
.
Economische Zaken: Kolonel Klootoog ( Zit hij gelukkig in de hoek waar de klappen vallen)
.
VWS: Befke ( Is net zo nietszeggend en onbenullig als dit Ministerie)
.
Buitenlandse Zaken: Biggi Bana Boy ( is meertalig en maakt met zijn Biggi bana reclame voor de Nederlandse man bij de buitenlandse vrouw )
.
Justitie: De Chileen ( Moewahahaha)
.
Verkeer en Waterstaat:Cas Ferrot ( heeft een zeer goede smaak voor Auto's)
.
Landbouw: Ongeletterde Boer ( Kan dan tevens de flyers ontwerpen voor de verkiezingen)
.
Financiën: De Koningin ( Is slim genoeg met geld om als enige tijdens het zuur toch meer te gaan verdienen)
.
Binnenlandse Zaken: De Melkboer ( Omdat je jaren lang mijn wijf heb liggen neuqen en ik je met een minister post wil bedanken voor de feauteau's waardoor mijn scheiding financieel best mee viel en de geyle neuqsex die ik niet hoefde te hebben met dat loeder)
.
Onderwijs: ( geef ik aan de Nick van Sacha de Boer om geen andere reden dan dat ik weer vrijgezel ben ! Doet ff je nummer mailen naar burgerlijke.ongehoorzaamheid@gmail.com om het een en ander ff rond te maken en harde lu ... euh... euh... afspraken te maken)
.
Milieu: Nog geen minister gevonden maar de nick met een auto die 1:1 loopt mag hem hebben.
.
Wijken en Ontwikkelingssamenwerking word weer vervangen voor Vreemdelingenzaken en Integratie: Guess what Rita verdonk
.
Defensie: religion is war ( wie anders !)
.
Jeugd en Gezin: Joris ( opdat hij de normen en waarden hoog houd )
.
Het kabinet zal dan Rechts Roze Revolutie I gaan heten.
.
Om de langdurig werkelozen aan het werk te krijgen wil ik de voedselbanken sluiten ! Het is namelijk bewezen dat gorila's geen voedsel gaan zoeken als ze elke dag gevoerd worden, en ik dus denk dat als we de voedselbanken sluiten, de werkelozen wel moeten werken !
.
Uitkeringen gaan omlaag als mede de 52% belasting die nu over provisie of bonussen worden betaald !
.
De Files zal ik oplossen door een Rijverbod voor alle auto's met een cataloguswaarde van 40.000,- eurie !
.
Drank, Benzine en Tabak worden goedkoper !
.
Meer Politie op straat en minder Politie langs de kant van de weg !
.
Introductie van het succesvolle 3 strike's your out systeem iuit Amerika wat ons verzekerd van minder criminaliteit !
.
Herinvoering van de doodstraf voor mensen met een dubbel paspoort bij het 3 strike's your out systeem ( Als we geen loyaliteit krijgen dan pakken we die gewoon )
.
Ik beloof verder dat ik iedereen met 2x modaal het recht krijgt zichzelf Burger van Nederland te noemen, mensen onder 2 x modaal kunnen de tiefus krijgen want die betalen niet genoeg !
.
De Revolutie is begonnen
.
Zegt het voor zegt het voort !

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 13:25

@AdolfJoling 21-09-07 @ 13:16: Wat een bullshit. Volksvertegenwoordiging, prima, maar laten ze dan ook het VOLK vertegenwoordigen. De stemming in NL tov de EU lijkt me vrij duidelijk, zeker gezien de uitslag van het vorige referendum. Hier word niet de wil van het volk vertegenwoordigd, maar die van de internationale bedrijven. En nee, wat goed is voor hen is niet per definitie goed voor ons.
Gelukkig hebben wij middelen om onze mening duidelijk te maken: Demonstraties, protestacites en zelfs stakingen. Dit zijn geoorloofde middelen op het moment dat (een gedeelte van) het volk het niet eens is met een beslissing van onze volksvertegenwoordigers.
Dus allemaal: Gaan jullie mee? :)

Amstel | 21-09-07 | 13:25

ze kunnen beter de verkiezingen afschaffen en met het geld dat ze hiermee besparen hun eigen salaris verhogen..

Demonische Eend | 21-09-07 | 13:22

vander F 21-09-07 @ 13:18

pluspunten:

- minder eurocomissarissen
- op meer terreinen instemingsrecht EP
- iets meer zeggenschap nationale parlementen
- Alle bestaande verdragen nu bij elkaar (eigenlij selchts cosmetisch, maar toch ;-) )
- raamwerk voor nieuwe lidmaatschappen, dus betere controle daarop mogelijk

Even wat positieve puntjes op een rij. Niet dat het allemaal ideaal is, wel beter dan nu.

Maaier | 21-09-07 | 13:22

AdolfJoling 21-09-07 @ 13:16
Nee hoor. Da's echt geen dooddoener. Stukje taxuscake?

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 13:22

Sikkeneur @13:18
.
Goed en wel beschouwd hoeven voor de econoompjes onder ons die Turken en Marokkanen ook helemaal niet weg. Ze houden de lonen immers nog steeds lager dan ze zouden zijn wanneer zij hier niet zouden zijn. Lagere lonen zijn, macro economisch gezien, goed voor de economie.
.
Ook nieuwe emigranten zouden economisch niks slechts betekenen. Nog hogere huizenprijzen, nog meer belasting inkomsten, etc. etc.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 13:22

-weggejorist-

Ronnie D. | 21-09-07 | 13:20

Als men mij niet kan uitleggen waar die grondwet voor staat, als voorstanders van die grondwet, bij het referendum, niet verder komen dan dat 'het licht uitgaat' danwel te roepen' dat er oorlog uitbreekt in europa',
dan weet ik genoeg, geen uitleg= geen argumenten=geen idee/u zult slikken,
linksom dan wel rechts om.
En daar pas ik voor.

De voorstanders hadden destijds werkelijk geen valide argumenten waarom ik voor zou moeten stemmen, tegenstanders des te meer.
Dit met inbegrip van staatsrecht deskundigen en niet van de VMBO politici.

Sommigen hier vinden blijkbaar dat een Gonny van Oudenallen en dat soort Haagsch gepeupel, gekozen en wel, het beter weten cq goed met het land voor hebben dan een Nederlands burger met wat boerenverstand.

vander F | 21-09-07 | 13:18

MAXIMO 21-09-07 @ 13:13
U houdt de BalkenBos-kliek hoofdelijk aansprakelijk?
-
Zit wat in.
Niet veel, maar er zit wat in.

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 13:18

Democratie is dat je op een partij stemt (PvdA) die zegt voor een referendum te zijn en dat di epartij dan ook voor een referendum is. Monarchie is trouwens ook geen democratie.

Cpt. Michael Brant | 21-09-07 | 13:18

AdolfJoling @13:16
.
Carefull what you wish for...

openbaarminiserie | 21-09-07 | 13:18

openbaarminiserie 21-09-07 @ 13:09
Kom, kom, zeg. De politiek heeft heus wel weet van die geschiedenis en welke irreversibele fouten er zijn gemaakt.
Daar trappen ze geen 2e keer in, ook al staat het bedrijfsleven weer aan de deur te rammelen om goedkope arbeidskrachten.

Sikkeneur | 21-09-07 | 13:18

@ MAXIMO 21-09-07 @ 12:30

Precies, het enige juiste wat hier gezegd kan worden!

@ Alle dramaturgjes hier:

Volksvertegenwoordigers maken in dit land de beslissingen, recht of krom. Het volk mag lekker op het verjaardsfeestje van tante Truus klagen over de beslissingen van de "hoge heren in Den Haag." Had je een referendum willen hebben? Dan had je maar een politieke partij op moeten zetten en moeten zorgen dat je in het parlement gekozen was (of voor de niet-demcraten: een staatsgreep moeten plegen). Heb je dat niet gedaan? Gewoon lekker je bekken houden en over vier jaar op een partij stemmen die wel doet wat jij fijn vindt.

AdolfJoling | 21-09-07 | 13:16

@ sjaakdeslinksesul 21-09-07 @ 13:01
waarom zou ik gaan reageren op iets waar ik niet helemaal van op de hoogte ben.. ik kan dan alleen maar in mijn eigen staart bijten ;)

druif | 21-09-07 | 13:15

Vasco de Vazant 21-09-07 @ 13:04
BV Nederland? VOF Nederland zul je bedoelen!
En laat de directeur(en) maar bepalen.

MAXIMO | 21-09-07 | 13:13

Maaier 21-09-07 @ 13:08
'Mensen' hebben getracht daartegen te ageren. Het electoraat is al enige tijd flink op drift. Maar hoe eigenlijk te ageren tegen die voldongen-feiten politiek van de alwetende schoolmeesters? Dat vorige referendum was de eerste, toegesneden kans. En men is daar tog niet onduidelijk geweest, wel?

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 13:13

Sikkeneur @13:07:
.
Geleerd? Hmm. Ik weet niet zeker maar ben zeer geneigd om 'Nee!' te zeggen.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 13:10

Sikkeneur @13:07:
.
Geleerd? Hmm. Ik weet niet zeker maar ben zeer geneigd om 'Nee!' te zeggen.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 13:09

Niemands Knecht @13:03
.
Ik ben ook geen groot fan van zoals onze democratie nu is geregeld. Iedereen kan zien dat het aan alle kanten rammelt. Ik denk dat dit rammelen eerder het gevoel van kwaadheid wat bij de mensen leeft voedt dan andersom.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 13:08

sjaakdeslinksesul 21-09-07 @ 12:59

Klopt, da's jammer dat dat eruit is, Balkenende dacht dat dat teveel op ene grondwet leek (onnavolgbaar soms die man). Dan nog ben ik voor dit verdrag, al is het alleen maar omdat je voortaan 1 document hebt met de europese verdragen. Institutioneel verandert het alleen maar ten goede, dus ik snap de bezwaren niet zo. Immers, het grootste deel ís al zo, dan zouden mensen daartegen moeten ageren.

Maaier | 21-09-07 | 13:08

openbaarminiserie 21-09-07 @ 13:05
Denk je dat ze daar niet van geleerd hebben?

Sikkeneur | 21-09-07 | 13:07

Sikkeneur @13:03
.
Hmm, dat we ze d'r zo weer uit zouden kunnen mikken dacht men ook met al die Marokkanen en Turken.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 13:05

MAXIMO 21-09-07 @ 12:55
Hoogste tijd voor een serieus opererende VEB. De BV Nederland smeekt erom... Al dat semi-obligaat geleuter rondom good governance ten spijt.

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 13:04

Waarom is de vergrijzing een probleem?
Geen geld genoeg in de pensioen potten.
Gaan een miljoen laag opgeleide immigranten daar een oplossing voor bieden?
Nee.

vander F | 21-09-07 | 13:03

openbaarminiserie 21-09-07 @ 12:52
wie of wat kiest een kiezer als hij zijn stem uitbrengt? Geen burgemeester, geen commissaris van de koningin, geen minister-president en geen staatshoofd, zelfs geen gemeenteraad, - of kamerleden, want die worden door een sollicitatiecommissie benoemd en ook geen college, - of regeringsprogramma. Het enige dat je van een verkiezingsprogramma met zekerheid zeggen kunt is dat het na de verkiezingen niet zal worden uitgevoerd. Ook in het parlement zitten geen gekozen vertegenwoordigers van het volk meer, maar benoemde mensen. Ze zien het Kamerwerk als opstapje naar een baan in het openbaar bestuur. Democratie? Kartel'democratie'!

Niemands Knegt | 21-09-07 | 13:03

openbaarminiserie 21-09-07 @ 12:58
Omdat met een versoepeling van het ontslagrecht, ze die gasten er net zo hard weer uit kunnen gooien.
De huidige mens niet meer kindertjes bij elkaar willen neuqen, omdat ze al moeite hebben om met 2 banen hun veuls te duur gekochte huis te kunnen betalen en zich zorgen maken over een versoepeling van het ontslagrecht en afbraak van het sociale stelsel enzo.

Sikkeneur | 21-09-07 | 13:03

@Bottehond
Om een revolutie te kunnen ontketenen moet je verschillende groepen tegen elkaar kunnen opzetten en daar zijn de immirganten voor nodig. Voor verdeel en heers politiek.

Rechtse_Rukker | 21-09-07 | 13:02

Lobo 21-09-07 @ 12:53

Dat kunnen ze niet helpen, links denken beschadigd de hersenen.

doskabouter | 21-09-07 | 13:02

@druif 21-09-07 @ 12:54
Als je eerst om antwoorden vraagt en vervolgens niet reageert op het antwoord dat je krijgt, omdat je te stom bent om het te weerleggen, dan verdien je alleen maar mijn minachting.

sjaakdeslinksesul | 21-09-07 | 13:01

Spinal Fap @12:57
.
Je hoeft er van mij niet om te liegen. Het is je mening en je bent volledig vrij wat mij betreft om die te verkondigen. Dat neemt niet weg dat ik het compleet en volledig met je oneens bent.
.
Vrijheid is de enige conditie voor volle ontplooiing van de mens.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 13:01

@Spinal Fap 21-09-07 @ 12:57:
Gefeliciteerd, en ik geef mijn zoontje komende zondag vrij spel om de jouwe hard te knijpen in de ballenbak van de Ikea.

Lobo | 21-09-07 | 13:01

Amstel 21-09-07 @ 12:56
Ik Kijk uit naar die site. !

Squirrel Men | 21-09-07 | 13:00

Al die mensen die op de grijze partijen stemmen, bedankt. Stem dan gvd ook gewoon PVV of als je echt zo nodig links moet stemmen desnoods SP.

Zorgh | 21-09-07 | 12:59

openbaarminiserie 21-09-07 @ 12:47
openbaarminiserie 21-09-07 @ 12:49
Je hoort mij niet over inperking van de vrijheid, klagen mag. Kijk nou naar de Amerikaanse race om het presidentschap. Kun je dat nog wel democratie noemen? Het gaat toch nergens over? Je moet lobbyen, spindoctors aanstellen, een PR apparaat hebben, voor miljoenen adverteren, goed overkomen.... Iedereen die doneert te vriend houden, de wapenindustrie, de olieindustrie, de bible belt. En waarvoor?

zooishettoch | 21-09-07 | 12:59

@Maaier 21-09-07 @ 12:46
Die 5%? Het beste onderdeel van die oude grondwet is er nb uit gehaald, het Europese handvest. Dat is veel liberaler en biedt meer bescherming aan de burger dan onze grondwet, en dan loopt balkje stoer te doen dat hij juist dat eruit onderhandeld heeft.
@Sikkeneur 21-09-07 @ 12:51
In dit draadje riepen onze "democraten" dat nederland beter af is met een zakenkabinet en stemrecht voor mensen die er wel verstand van hebben. Ik geef aan dat de echte experts op dit gebied er heel anders over denken dan de regering en parlementariers met europese zaken in hun portefeuille, en als je de lijn dus doortrekt moeten alleen zij zeggenschap krijgen, en niet de regering of een spinal fap die in mijn ogen weer een dombo is. Je bent een democraat of je bent het niet.

sjaakdeslinksesul | 21-09-07 | 12:59

bottehond @12:54
.
Hmm. Vergrijzing is inderdaad een groot probleem zou ik denken, maar ik snap niet hoe ze denken dat het binnenhalen van grote groepen emigranten beter zou zijn dan mensen aan te moedigen maar kindertjes te gaan maken.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 12:58

-weggejorist-

pietjanvanhendriks | 21-09-07 | 12:58

@ openbaarminiserie 21-09-07 @ 12:52
@ Lobo 21-09-07 @ 12:53
Sorry. Ik zal weer gaan liegen ipv de stuitende waarheid zomaar open en bloot te verkondigen. Ehm: leve de democratie. Hiep hiep hoera voor Marco Borsato, Jan des Bouvrie, Van der Valk, de Christen Unie, lang leve de gewone man en de koopzondag!

Spinal Fap | 21-09-07 | 12:57

@Bigi
Éen zakenkabinet lijkt mij een uitstekend alternatief voor de huidige tragiek van een immer hechte club incest-coalisten. Kan de Volksvertegenwoordiging zich misschien ook eindelijk eens aan haar rol als slipperdragende vazal ontworstelen. Maar kunt u wellicht meerdere tipjes van de sluier lichten? Hoe zou bijvoorbeeld zo'n kabinet gestalte behoren te krijgen binnen de huidige (on)mogelijkheden van ons kiesgebeuren?

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 12:57

Fijn dat er mensen zijn die meewillen, ik zal morgen iig een site openen en de URL hier wel ff posten. We laten dit niet over onze kant gaan mensen! Protesteer mee!

Amstel | 21-09-07 | 12:56

Ik heb ja gestemd... dus hoezeeee!

troked 23 | 21-09-07 | 12:55

Lobo @12:53
.
Eensch. En ik vraag me af hoezeer die opinie zelfs doorgesijpeld is in het rechtse gedachtengoed. Dat het prevalent is in het linkse gedachtengoed was me al lang duidelijk maar nu begin ik toch benieuwd te worden hoeveel mensen van het rechte gedachtengoed eigenlijk vinden dat een groot gedeelte van de mensen te stom s om ze toe te staan dat hun stem ook gehoord wordt.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 12:55

Ze blijven het maar een GRONDWET noemen terwijl het dat niet is! Het is een samengeraapt zooitje heel slechte verdragen met duizenden uitzonderingsclausules en nog meer mogelijkheden tot interpretatie, kortom bagger.

Een grondwet omvat niet meer dan een paar A4-tjes, waarin heel helder een aantal basisregels staat vermeld, zoiets als de "tien geboden" uit de bijbel. De Amerikanen hebben een grondwet, de EU heeft broddelwerk waar duizenden juristen en politici hun boterham aan gaan verdienen met het vinden van de gaten, hetgeen niet moeilijk is.

Kortom, ik blijf tegenstemmen (als we daar in deze schijndemocratie ooit de kans voor krijgen) zolang er geen EU-grondwet is die in zijn geheel op pagina 3 en 4 van een willekeurige krant kan worden afgedrukt!

Brouhaha | 21-09-07 | 12:55

Vasco de Vazant 21-09-07 @ 12:47
Je zou ook de bevolking als het "geld" kunnen zien.
Dmv een meerderheid te vergaren aan stemmen (geld) heeft het kabinet de macht gekregen om een besluit door te drukken.
Overigens zie ik zelf het volk meer als de magazijnmedewerker zoals in mijn eerdere vergelijking..

MAXIMO | 21-09-07 | 12:55

finnish humor 21-09-07 @ 12:31

Weerleg de kritiek maar eens dan. Leg maar eens uit waarom Vrijstaat Nederland zou moeten verdwijnen in de EUSSR. Je hebt je forum, bepleit je zaak.

OT
De EUSSR gaat haar volgende fase al in, Menschen. Geinstitutionaliseerde ethnische zuivering, daar gingen die Serven toch voor in het cachot?

www.elsevier.nl/nieuws/europese_unie/a...

bottehond | 21-09-07 | 12:54

sjaakdeslinksesul 21-09-07 @ 12:43

Als het 95% hetzelfde is het toch aangepast.. wat zeur je nou?

druif | 21-09-07 | 12:54

Bah, wat walg ik van de mensen die hier met hun neus in de lucht staan te verkondigen hoe achterlijk anderen zijn.

Lobo | 21-09-07 | 12:53

Ik vindt het toch eerlijk gezegd wel zorgwekkend dat hier toch zomaar meerdere geluiden opgaan die het nut en de zin van democratie betwijfelen. Kennelijk is het Islam gedachtengoed dieper gepenetreerd in Nederland dan slechts bij de Moslims.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 12:52

sjaakdeslinksesul 21-09-07 @ 12:43
Sjaak, dat zijn 4 mensen. In de 2e Kamer zitten er 150 plus een kabinet met een batterij aan ambtenaren. Die weten van niks? Beetje kort door de bocht, niet?
Ook al zouden die 4 gelijk hebben en een deel van de 2e Kamer, een groot gedeelte van de bevolking weet er inhoudelijk niks van. Stemmen voor of tegen afhankelijk het advies van de partij waar ze op gestemd hebben. Tussentijdse polls werkte toen en zullen nu ook weer werken.

Sikkeneur | 21-09-07 | 12:51

En terecht! Verleden keer is al gebleken dat minstens 60% niet capabel genoeg is om helder na te denken en de juiste keuze te maken. Die fout moeten we geen tweede keer maken.

Zippy | 21-09-07 | 12:50

zooishettoch @12:38
.
Niemand kan echt vrij zijn als niet iedereen vrij is.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 12:49

zooishettoch @12:38:
.
Alleen volledige en eerlijke inspraak over de gemeenschap waarin de mens woont staat naar mijn mening garant voor een gevoel van vrijheid.
.
Alleen vrijheid zal ons uiteindelijk verlichting brengen.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 12:47

MAXIMO 21-09-07 @ 12:36
Dat komt nogal voor als een -excusez le mot- uiterst domme vergelijking.
-
Balkenende als directeur? Inderdaad.
Het kabinet als (groot) aandeelhouder? Niet dus.
De aandeelhouders dat zijn 'wij'. De bevolking van nederland.
-
(Je zou in betreffend beeld natuurlijk nog een Raad van Commissarissen kunnen integreren, een ondernemingsraad en een toezichthouder maar één en ander blijkt nu al errug ingewikkeld.)

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 12:47

sjaakdeslinksesul 21-09-07 @ 12:43

Da's ook niet ze gek, aangezien ook alle huidige verdragen in het onderhavige verdrag zitten geincorpereerd. De grootste bulk van dat verdag is gewoon staand beleid,nu in een ander jasje. Dan kom je makkelijk op die 95% Het gaat dn ook om de 5 % die wél anders is.

Maaier | 21-09-07 | 12:46

@ Bigi Bana Boy: gelukkig heb je geen ressentimenten tegen jouw vroegere overheersende blanke man, dus welkom in nederland en ik hoop dat het je goed bevalt hier. maar wel een beetje koud.(grapje)
C.U. moet dingen doen

Bisschop Gijsen | 21-09-07 | 12:46

@ allen:
u bewijst maar weer dat we een Vinex-volk zijn van nivellering, middelmatigheid en rookworst (hoewel die van de Hema natuurlijk uit de kunst is). Wij zijn niet eens meer in staat een A4 door te trekken, voldoende woningen te bouwen of te weerstaan aan de straatterreur van jeugdig tuig. Maar goed, slaapt rustig door. Het komt goed. *proest*

Spinal Fap | 21-09-07 | 12:45

@Lobo 21-09-07 @ 12:41
Ik zie een Aluhoedje-complot..... Links vernield eerst de kwaliteit van het onderwijs, met als gevolg dat het volk dommer wordt. Importeert dan een heleboel analfabeten. En roept vervolgens dat het volk te dom is. Ergo, de salonsocialisten blijven over en richten snel al fappend een communistische heilstaat op.

religion is war | 21-09-07 | 12:44

Ik vond het al geen discussie dat er een tweede referendum moest komen omtrent die grondwet.
.
Ikzelf was ja-stemmer indertijd, maar om dit nu op deze dictatoriale manier erdoor te pushen vind ik werkelijk niet goed te geloven. Hoe kán je dat als kabinet goedpraten? Wat een tijdsverpilling is dat allemaal geweest dan in 2005. Wat is uberhaupt het verhaal/excuus beknopt? Zoiets als: "Het NEE is goed verstaan, we hebben er zodoende wat aan gesleuteld en drukken 'm nu gewoon door zonder de vorige beoordeler het weer te vragen."?

E-cards | 21-09-07 | 12:44

Meer dan terecht, vorige keer is gebleken dat nederlanders nou niet bepaald om inhoudelijke redenen tegen hebben gestemd. Prima zet van Balkie...

aarie | 21-09-07 | 12:43

Een regering en een volksvertegenwoordiging waaruit de leden van de Raad van State worden gekozen, die doodleuk stellen dat het nieuwe verdag heel anders is dan de vorige grondwet, terwijl de directeur van Clingendael en drie eminente hoogleraren op het vlak van de Europese regelgeving stellen dat het voor 95% exact hetzelfde is. En dan in koor roepen dat de regering en kamer echt wel weet waar ze over praten, iig beter dan "het volk". Tsja...

sjaakdeslinksesul | 21-09-07 | 12:43

Big Bana Boy @12:22:

Inderdaad. Je praat met mensen die jouw *interesse* voor politiek niet delen. Je kunt mensen beter beoordelen door met ze te praten over dingen die hun wel interesseren. Dit is dezelfde fout die ik vroeger maakte. Ik ben een Unix expert en door het gebrek aan Unix kennis van een hoop mensen was ik geneigd om te denken dat ze 'dom' waren, dat ze sommige basis beginsels niet begrepen ofzo. Echter, mijn basis begrippen zijn niet noodzakelijk iemand anders' basis begrippen. Zelfs niet binnen een vrij afgebakend vakgebied als ICT dus laat staan binnen meerdere volledig verschillende interesses.

Als iemand niet geinteresseerd is in politiek en daardoor er niet zoveel van afweet als jij betekent dat nog niet dat hun politieke meningen daardoor irrelevant zijn of zelfs nutteloos.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 12:42

@Bigi Bana Boy 21-09-07 @ 12:22:
Vind je 't niet opmerkelijk dat de wat 'linksere' reaguurders vaak van mening zijn dat de gemiddelde 0031er eigenlijk te dom is om zijn eigen kont af te vegen? En dat het eigenlijk gevaarlijk is dat de gewone jan-met-de-pet ook stemrecht heeft, laat staan dat hij mag meebeslissen over de toekomst van het land waarin hij woont? Maar simpelweg afschaffen de democratie dan?
.
Denk je niet dat het *juist* een taak is van de politiek om beleid uit te leggen en toe te lichten? Als 0031 zo achterlijk is en niet zelf middels een referendum kan/mag beslissen, leg dan goedverdoemme duidelijk uit waarom het van vitaal belang is dat 0031 haar soevereiniteit inlevert aan een ondemocratisch en ontransparant clubje in Brussel! Het gaat hier wel om de eerste stappen die het uiteindelijke verdwijnen van 0031 mogelijk maken en dat is niks om je schouders over op te halen of lacherig over te doen.

Lobo | 21-09-07 | 12:41

@Franz Dat is het punt niet. Referenda kunnen goed of fout zijn. Echter de vorige regering is met een EU referendum begonnen, niet waar, en nu het resultaat niet bevalt, durft de regering niet nog eens een referendum te houden. Er is maar 1 conclusie: Balkenende is een lafaard.

lijn5 | 21-09-07 | 12:38

Bigi Bana Boy 21-09-07 @ 12:22
Daar ben ik het volkomen mee eens. Iedereen denkt dat het democratische systeem heilig is alleen omdat al het andere gefaald heeft. Dat is een fatale misvatting. De gemiddelde mens is helemaal niet in staat om een welgeinformeerde afweging te maken over wat op lange termijn het beste is voor het voortbestaan van de mensheid op deze aardkloot. En een politicus denkt alleen aan zijn herverkiezing. Er zijn genoeg middelen voorhanden op deze planeet om iedereen een goed bestaan te geven. Alleen zijn we niet in staat om het te verdelen terwijl dat in feite niet moeilijker is dan het leiden van een groot bedrijf. Daarom zeg ik een commissie van wijzen moet het gaan regelen hier. Laat alle nog levende Nobelprijswinnaars maar een zetel nemen en zij regelen ook de opvolging. Klaar.

zooishettoch | 21-09-07 | 12:38

Mooi, ik ben die referenda meer dan zat.

Greuningen | 21-09-07 | 12:38

finnish humor 21-09-07 @ 12:31
Mensen kunnen naar ik hoop zelf lezen. Aan de politiek om duidelijk te maken waarom optie a beter is dan optie b. Aan u de keuze of u overtuigd bent dat optie a beter is dan optie b.

Sikkeneur | 21-09-07 | 12:37

Het is allemaal heel eenvoudig:
- Het CDA krijgt zijn zin over de EU-grondwet: geen referendum
- De PvdA krijgt zijn zin over het ontslagrecht: geen versoepeling
- De ChristenUnie heeft op beide bovenstaande punten niet zijn zin gekregen, en zal worden gecompenseerd bij het besluit over de missie in Uruzgan: wél verlenging van de missie

Neuken geen bezwaar | 21-09-07 | 12:37

Bisschop Gijsen 21-09-07 @ 12:28
Goed punt maaaaarrrrrr één van mijn voorouders heeft dan ook de poten genomen en is in de binnenlanden terecht gekomen waar nog altijd voornamelijk afstammelingen van gevluchte slaven wonen.
Een zekere onafhanlijke en anarchistische inslag is mijn famlie dan nog altijd niet vreemd.

Bigi Bana Boy | 21-09-07 | 12:37

Franz en Spinal Fap, hullie bent voor mij ook klootjesvolk, snap dat nou.

sjaakdeslinksesul | 21-09-07 | 12:37

Balkenende is zelf een grote tegenstander van een nieuw referendum, naar verluidt zou hij op termijn een Brusselse baan ambiëren.

Lees maar op: nieuwnieuws.nl

Squirrel Men | 21-09-07 | 12:37

@Franz 21-09-07 @ 12:32
Jij hebt gekozen voor een CDA/PvdA/CU kabinet? Welk knopje was dat?

religion is war | 21-09-07 | 12:37

@ Franz 21-09-07 @ 12:32 en Spinal Fap 21-09-07 @ 12:34: STERFT !

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 12:36

fuckje 21-09-07 @ 12:31
Wie is wij? De bleke bruinhempjes?
Vasco de Vazant 21-09-07 @ 12:31
Precies, je zou het kabinet als de meerderheid der aandeelhouders kunnen zien, met Balkie dus als directeur.

MAXIMO | 21-09-07 | 12:36

@Frans en Spinal fap
Nee je moet het volk niet laten beslissen, ook niet de volksvertegenwoordiging maar één grote sterke leider die alle beslissingen neemt. Is veel makkelijk.

Rechtse_Rukker | 21-09-07 | 12:35

@Spinal Fap
Gekkie... hihihi

Franz | 21-09-07 | 12:34

En als ik zou moeten kiezen tussen het niet morrelen aan het ontslagrecht of wederom een zinloos referendum dan geef mij maar geen gerommel aan het ontslagrecht. En ik hoop dat de PvdA dit eruit sleept.

Bodde | 21-09-07 | 12:34

@Spinal Fap 21-09-07 @ 12:23
Een rijbewijs krijg je op basis van vastomlijnde criteria. Een stembewijs zul je in dat model krijgen als de elite genoeg heeft gerekend om er voor te zorgen dat jouw zogenaamde klootjesvolk zo groot wordt dat er alleen 1 bepaalde stroming overblijft. Regenten die feitelijk aan niemand verantwoording af hoeven te leggen blijven dan over. De complete achterban van SP en Pvda bijvoorbeeld. Veel arbeiders, dus die hebben geen stem meer want te dom. Sorry hoor, ik ben absoluut geen socialist/mao-aanhanger, maar het model waarbij de zichzelf benoemende elite het voor het zeggen heeft lijkt me niet de oplossing.

religion is war | 21-09-07 | 12:34

@ Franz 21-09-07 @ 12:32

kom hier, dan krijg je een knuffel van me

Spinal Fap | 21-09-07 | 12:34

Sluit me aan bij Spinal Fap. Dat referendum was een grote fout. We hebben een volksvertegenwoordiging gekozen, laat die het dan ook beslissen. Als het klootjesvolk er zich mee gaat bemoeien weet je vooraf de uitslag al. Referenda zijn zinloos in dit land.

Franz | 21-09-07 | 12:32

Balkende is een bangerik die het land uitverkoopt aan de kopdoekies, Wouter Bos en Neelie Kroes. Gjjjeert, kom dur maar in!

LJBrinkhorst | 21-09-07 | 12:31

MAXIMO 21-09-07 @ 12:30
Misschien niet aan de magazijnmedewerker, én terecht, maar toch wel aan de aandeelhouders?

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 12:31

Op kleinere schaal wil ik ook nog even het bestuursmodel in Langatabbetje noemen waar het toch ook al eeuwen relatief goed gaat. In het dorp maken Granman Jan Levie en Lukuman Hendrik Kanteman de dienst uit. De katholieke pastoor meent dat hij ook nog wat te vertellen heeft maar die laten ze maar in die waan. Als er problemen zijn dan schreeuwt iedereen een paar uur door elkaar heen in café Spang Makandra en na een paar biertjes zijn de meesten het al weer vergeten.

Bigi Bana Boy | 21-09-07 | 12:31

@maximeau,
Wat een bescheiden opstelling, zijn WIJ niet gewend van U.

fuckje | 21-09-07 | 12:31

Bigi Bana Boy 21-09-07 @ 11:59 Bigi Bana Boy 21-09-07 @ 12:22

In het licht van het ontstellend gebrek aan kennis op de GS burelen en reaguurders over EU (zoals ik al vaak gezegd heb is dat de schuld van het politiek establishment dat te beroerd is om het uit te leggen), ben ik geneigd me bij je aan te sluiten.

finnish humor | 21-09-07 | 12:31

Groot gelijk hebben ze.
We hebben niet voor niets leiders die ons moeten leiden.
Ik bedoel, een directeur gaat toch ook niet aan de magazijnmedewerker vragen wat voor samenwerkingsverbanden zijn bedrijf moet aangaan?

MAXIMO | 21-09-07 | 12:30

En iedereen maar lachen om die Balkenende. Sukkel, Harrie Potter, geen uitstraling etc. Uiteindelijk neemt-ie iedereen bij de neus. Nu de Neus zelf nog...

Ronny Teauber | 21-09-07 | 12:28

Niet weer een referendum. Het gros van de Nederlanders weet niet eens waar het om gaat, heeft zich er niet in verdiept, de opkomst is laag en men stemt met andere motieven gestimuleerd door de bangmakerij van Wilders en Jan.

Bodde | 21-09-07 | 12:28

@ Bigi Bana Boy: vroeger werden jou voorouders op de plantage ook bestuurd door de elite, die wel wist waar jou plaats was...

Bisschop Gijsen | 21-09-07 | 12:28

@Bigi Bana Boy 21-09-07 @ 12:22

Uitstekend punt. En ik wil dan ook een zakenkabinet voor Europa.

Iko Nal | 21-09-07 | 12:26

Als Balk net zo zelfverzekerd is over een referendum als over de binnengehaalde wijzigingen, wordt het een JA!
Overigens zal menig reaguurder ook zijn zegeningen tellen, mocht de PvdA inderdaad het referendum hebben ingeruild voor het ontslagrecht. U bent namelijk al snel te oud, te duur, niet flexibel en productief genoeg voor uw werkgever.
Europa zal dan uiteindelijk maar een ver van mijn bedshow blijken te zijn.

Sikkeneur | 21-09-07 | 12:26

@ religion is war 21-09-07 @ 12:19

Die criteria moeten niet zo moeilijk zijn. Net zoiets als je rijbewijs halen. Beetje flauw om dit nu te gaan vergelijken met de afgegleden Mugabe. Vriend van mij komt uit Zimbabwe, en geloof mij: ze hebben er onderhand heimwee naar de pré-Zimbabwe situatie toen het nog Rhodesië was, en iedereen vreten had.

Spinal Fap | 21-09-07 | 12:23

openbaarminiserie 21-09-07 @ 12:09

Het punt is dat als ik doorgaans met anderen praat over politieke en/of maatschappelijke zaken ik vaak een enorme gebrek aan inzicht en feitenkennis constateer. Dat is tamelijk objektief vast te stellen lijkt mij.
Let wel ik praat dan nog niet eens over de meningen van die betreffende personen want ik respekteer dat iemand anders over dingen kan denken dan ik. Feit blijft dat ik vaak vast moet stellen dat iemand geen idee heeft waar men het over heeft, gewoon door dat men de feiten niet kent of niet in staat is verbanden te leggen met andere zaken of de dingen niet in perspektief kan zien. Ook wil ik het stuitende gebrek aan historische kennis nog even melden in dit land (en daar zijn we het toch allemaal over eens neem ik aan ?). Let wel, hier op GS valt dat laatste wel mee, maar ik zie GS ook niet als representatie van gemiddeld Nederland.

Daarnaast constateer ik ook nog eens dat men met het weinige dat men dan wel weet ook nog eens een keer de meest fantastische idiote en vooral kromme en inconsistente redenaties weet te maken. En nogmaals ik kan een groot respekt op brengen voor iemand die totaal politiek gezien lijnrecht tegenover mij staat, indien die persoon blijkt geeft na te kunnen denken.

Eea heeft er voor gezorgd dat ik inderdaad vaak twijfel over de vraag of je het domme geteisem mee moet laten praten/beslissen over zaken die hun denkvermogen simpelweg te boven gaat. Noem het elitair (want dat is het in zekere zin natuurlijk ook) maar ik pleit voor een zakenkabinet. Zeg maar hoe een stad als Amsterdam bestuurd werd ten tijde van de 17e eeuw.

Bigi Bana Boy | 21-09-07 | 12:22

@Mongoose,
Ik stuur Van Jole wel een mail, dan kan hij het vanavond bekendmaken op tv.

fuckje | 21-09-07 | 12:21

ook leuk,het toneelstukje van het kabinet,ja we overwegen het,raad van staten blabla,allemaal al lang in kannen en kruiken,strik eromheen,doe maar even slikken nederland,we hebben het zelf verdiend,met onze assertiviteit,dat was niet de bedoeling he mensen.
het 'charmeoffensief' van 100 dagen is voorbij,niet meer op hippe krukken,brainstormen met die vriendelijke mensen die echt luisteren naar de problemen van de 'gewone man',we waren er weer bijna ingetrapt.. mwaaoohh doe eens mooi af nederland! mooi af!ga eens mooi af!!

prowlert | 21-09-07 | 12:21

Iko Nal @12:19:

Oh okay, inderdaad niets op aan te merken dan.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 12:19

Burgerlijke ongehoor 21-09-07 @ 10:17
Ohoho, nu krijg je de martelbrigades van de Inlichtingendienst op je dak en ik kan je zeggen Guantanamo is er niks bij.

We leven in een dictatuur zoals je weet en daar hebben de inlichtingendiensten een grote rol in. De martelbrigades van de AIVD. Ze heten natuurlijk anders, want ze bestaan officieel niet eens.

Rechtse_Rukker | 21-09-07 | 12:19

Bukt U even....... Het doet maar 'even' pijn........ Thx Balkie...

Rins | 21-09-07 | 12:19

@Spinal Fap 21-09-07 @ 12:15
Leuk voor aan de koffietafel, maar om te bepalen of iemand te stom is of niet moet je criteria hebben. Die worden in dat model dan dus ook niet bepaald door degenen die jij te stom vindt om te mogen kiezen. En hoppa we zijn terug in een heel ander tijdperk waar de elite de elite kiest, en en passant ook nog even bepaald wie en wat elite is. Mugabe is zeker een groot voorbeeld voor je?

religion is war | 21-09-07 | 12:19

@openbaarminiserie 21-09-07 @ 12:13

Finish Humor beroept zich hierbij op een uiterst betrouwbaar onderzoek gehouden in November 2002 door de Europese Unie.

Niets op aan te merken dacht ik zo.

Iko Nal | 21-09-07 | 12:19

Mongoose @12:16:
.
Als GS voldoende lezers had en reaguurders niet anoniem zouden zijn dan zou GS volgens mij grondrechtelijk zelfs enige beslissing van de 2e kamer kunnen verwerpen.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 12:18

Kunnen we het hele zooitje niet op die klipper zetten en die de Noordzee opsturen! De kiezers zijn de werkgevers van dit zooitje en die moeten aangeven of ze hiermee doorgaat,anders het zooitje wegsturen..... hoor ik daar iemand revolutie roepen?

Gerard9503 | 21-09-07 | 12:18

FF wat constructiefs...... Kunnen de nieuwe media c.q. GeenStijl niet gebruikt worden om een electronische handtekeningenlijst waarmee een referendum wordt geeist op te zetten? Met zoveel "unieke bezoekers / hits" moet daar heel snel een groot aantal handtekeningen verzameld kunnen worden. Is ook sneller dan dat langs-de-deur-geleur.

Redactie: misschien is dat jullie paard? Werkte al eerder prima bij het kiezen van het SIRE-onderwerp en het hoedje van 2007.

Mongoose | 21-09-07 | 12:16

@ religion is war 21-09-07 @ 12:09

Staat los van de onwelgevallige uitslag, mijn punt. Het is misschien wel goed van Balkenende en de zijnen (en vooral Wouter Windvaan) nu eens echt het masker laten vallen en er op deze wijze uiting aan geven volkomen schijt te hebben aan de mening van het klootjesvolk.
En inderdaad: ik hang de Ik weet wat goed voor jullie is-stroming aan. Teveel mensen zijn té stom (maar vooral: té hufterig) om aanspraak te mogen maken om het stemrecht. Er is een elite van capabele bestuurders nodig, ondersteund door een corps van capabele ambtenaren om de boel te runnen. Wij zijn in Nederland helaas afgegleden naar een situatie waarin het mediocere de standaard is geworden, het poldermodel de heersende factor is en de terreur van de lompheid alom aanwezig is. Lees: wij zijn een volk van hufters. Dus behandel het volk dan ook maar als hufters.

Spinal Fap | 21-09-07 | 12:15

finnish humor @12:03:
.
bron?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 12:13

Bigi Bana Boy 21-09-07 @ 11:59

Hear hear.

Maaier | 21-09-07 | 12:13

Maaier 21-09-07 @ 12:00

Een handje vol doorgedraaide grijze muizen laten beslissen over iets wat grote impact heeft op 18 miljoen mensen is ook stupide!

doskabouter | 21-09-07 | 12:13

@ Amstel 21-09-07 11:32
@ Squirrel Men 21-09-07 11:51

Als het kabinet vandaag beslist om geen referendum te houden over de nieuwe EU-grondwet, dan doe ik mee! Ik heb dan wel het IQ van een schaap, maar ik laat me niet nemen door de linkse aristocraten in 070!

Wel Flauw | 21-09-07 | 12:12

finnish humor 21-09-07 @ 11:58

Ja en Sinterklaas en de Kerstman bestaan echt!

doskabouter | 21-09-07 | 12:11

De EU is voor politici en zakkenvullers. Linksom en rechtsom.

zeurdertje | 21-09-07 | 12:11

Kijk zegt Balkie, de makke met democratie is dat het er vanuit gaat dat de meerderheid het bij het rechte eind heeft. Dat is in dit geval niet zo dus laat mij het nou maar even regelen dan komt het allemaal goed. En zo worden we verneukt. En natuurlijk wordt er hier wel geschreeuwd maar er gaat natuurlijk niemand de straat op. Het is herfst notabene..

zooishettoch | 21-09-07 | 12:10

@Spinal Fap 21-09-07 @ 12:03
Ik heb het gelezen, en blijf erbij dat jij kennelijk de "ik weet wel wat goed voor je is democratie aanhangt" Dat type democratie doet altijd zijn opwachting bij niet welgevallige uitslagen. Als er een referendum komt met een Ja voor de Grondwet (want dat is het nog steeds) leg ik me daar gewoon bij neer. Zo werkt democratie nu eenmaal.

religion is war | 21-09-07 | 12:09

Bigi Bana Boy @11:59:
.
Sorry maar ik ga niet mee in je 'kijk goed om je heen en besef dat een groot deel van je medemens tamelijk eenvoudig van geest is'. Ik vindt dat geen arrogante houding, ik heb diezelfde mening zelf ook tijden gehad.
.
Ik ben al jaren in de ICT sector werkzaam, het 'alle mensen om me heen lijken wel DOM, wat IS er toch met de wereld aan de hand?' standpunt is daar ook erg populair. Het lijkt inderdaad alsof mensen in de ICT sector massaal domme beslissingen maken en dus ook dom zijn. Niets is echter minder waar, dat merk je als je met de mensen PRAAT in plaats van gewoon kijkt. Veel voor mij 'domme ICT'ers hebben mijn respect gewonnen in plaats van verloren nadat ik met ze praatte, samen een peukkie rookte en een bak koffie, in plaats van hun gedrag te 'bekijken'.
.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 12:09

Laat de gedachte aan Guy Fawkes herleven. V kom er maar in!
Tijd voor revolutie, oproer en relletjes!

RauwKotsch | 21-09-07 | 12:09

@finnish humor 21-09-07 @ 11:58 "... het is handig op vakantie." Nou, ik ben om! Knurft.

OhJee | 21-09-07 | 12:07

@ Iko Nal 21-09-07 @ 11:50
klopt, er staat geen uitgesproken meerderheid achter dit kabinet en toch kunnen ze 'bindend' regeren, en dat het zo werkt had iedereen voor hij zijn stem uitbracht kunnen/moeten weten, en zo gaat het altijd. Het referendum was 'raadplegend' en ook dat wist iedereen voor hij zijn stem uitbracht en wel of niet ging stemmen. Dat is het verschil. Als een meerderheid nu echt een tweede bindend referendum had gewild of uberhaupt echt tegen de EU was, dan was Wilders met z'n clubje boeroepers nog veel groter geworden en dan zat het CDA nu niet in het kabinet. Dat zitten ze wel, sterker nog, ze zijn de grootste. De PVV is een stelletje amateuristische boeroepers dat geen enkele verantwoordelijkheid hoeft nemen. Boeroepers zijn van alle tijden, en zullen er altijd zijn.

poefboef | 21-09-07 | 12:07

@ finnish humor 21-09-07 @ 11:57

De voorgestelde grondwet stelt de zaken zodanig vast dat het zo goed als uitgesloten is dat de EU ooit op waarlijk democratische wijze zal worden geregeerd. Dit komt omdat het voornamelijk de macht legt bij de Europese Commissie en de Raad van ministers, die beiden samengesteld worden door de regerende partijen van de lidstaten, niet rechtstreeks gekozen worden, en niet een democratische representatieve weergave geven van de politieke samenstelling van de lidstaten. Het Europese parlement heeft niet meer macht dan de gemiddelde stemmer bij het vorige referendum. Ze mag niet meer doen dan ‘ja’ of ‘nee’ stemmen. Ze mag geen wetten voorstellen, ze mag leden van de Europese Commissie en de Raad van ministers geen sancties opleggen wanneer die zich misdragen.
O ja, er is een petitie mogelijkheid (o, wat democratisch!)! Welnu, die houdt enkel in dat als er minstens 1 miljoen mensen (uit minstens 7 verschillende landen) een handtekening zetten, de Europese Commissie bereid is kennis te nemen ervan, meer niet!!! Ze hoeft geen voorstellen over te nemen, nergens in te grijpen, geen actie te ondernemen, niets, en zelfs minder dan dàt! Meer nog, de petitie mag enkel een ‘uitnodiging’ vormen aan de Commissie om de grondwet beter te doen toepassen, en het mag dus niet gaan om een wijziging ervan.

Niemands Knegt | 21-09-07 | 12:07

De vorige keer stemde ik voor.
Bij deze uitgeklede versie van de EU grondwet weet ik het nog niet zo zeker.

spelen | 21-09-07 | 12:06

finnish humor 21-09-07 @ 11:49:
"En hoe kun je de EU besturen als alle 27 lidstaten over alles veto hebben?"

Als de EU zich overal mee wil bemoeien, is het veto-recht een probleem. Het veto-recht is er echter juist om te voorkomen dat de EU zich overal mee bemoeit. Verder wat religion is war 21-09-07 @ 11:51 zegt, veto-recht zit niet in de weg bij gemeenschappelijke belangen.

theedrinker | 21-09-07 | 12:04

@ finnish humor 21-09-07 @ 11:57

De Commissie kan WEL haar zin doordrijven, want per het verdrag is de Raad een officieel EU orgaan, die als eerste de belangen van de Unie dient. Dus als de EC wat wil, en de Raad is tegen, dan hoeft de EC alleen maar op de belangen voor de Unie te wijzen en de Raad is verdragsmatig VERPLICHT de Commissie haar zin te geven.

ErwinJ | 21-09-07 | 12:04

@Burgerlijke ongehoor 21-09-07 @ 12:00
Gezien de uitdrukking die Slobber en Roustoet op hun gezicht hebben kan ik daar wel in mee gaan.

religion is war | 21-09-07 | 12:03

openbaarminiserie 21-09-07 @ 12:00

ik beroep mij op de surveys die hierover gehoduen worden. Nee die surveys worden niet onder GSers gehouden of in de Aldi, maar representatief.

finnish humor | 21-09-07 | 12:03

Ik vind dat juist goed, zeg JA tegen het referendum, dan mag Turkije zo snel mogelijk bij de EU, hoe meer moslims hoe beter.

Moslim4ever | 21-09-07 | 12:03

Wie hier zet NL effe op Marktplaats of Ebay? Kijken of we het bod van de Belgen kunnen overschrijden!

Squirrel Men | 21-09-07 | 12:03

@ religion is war 21-09-07 @ 11:24
Lezen wat er staat: mijn punt is dat een hele hoop mensen in Nederland te zwakzinnig is om in staat te worden geacht, zich te buigen over belangrijke (inter)nationale issues. Kijk om je heen, ga eens fijn op zaterdag- of zondagmiddag in een Nederlandse binnenstad kijken naar 'de bloem der natie'. Het FEBO-vretende, getattoeerde, ranking the stars kijkende, op buitenlanders kankerende en niet behept met enige fatsoensnorm dan het recht van de grootste bek deel van ons fijnbesnaarde volkje.
Inderdaad, ik VIND (mening) dat er best eens serieus nagedacht zou moeten worden of bepaalde iemanden in Nederland wel in staat moeten worden geacht om te stemmen. Dus inderdaad, om in te haken op je punt: die Ja & Nee stemmers moeten eens bij zichzelf te rade gaan of zijn wel weten waar ze het over hebben. Los van de uitslag. En onze bewindvoerders moeten eens bij zichzelf te rade gaan waarom zijn onze volksvertegenwoordigers zijn. Als je gekozen bent, neem je verantwoordelijkheid en neem beslissingen ipv het klootjesvolk lastig te vallen met zoiets als een referendum.

Spinal Fap | 21-09-07 | 12:03

www.volkskrant.nl/binnenland/article46...
Het begin van het einde, jullie dachten dat de finnen wat waren, maar dit zal ons zuur opbreken.
We zijn inderdaad verraden , wat een minachting hebben ze voor hun eigen burgers

bakoenin | 21-09-07 | 12:02

Belgie is het proeflokaal van een Europa; het werkt niet!

Niemands Knegt | 21-09-07 | 12:01

finnish humor @11:58: Liegen is niet netjes. Is u een politicus of heeft u ambities?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 12:00

tokkie 21-09-07 @ 11:57

nomen est omen

U bent nog slechter geinformeerd over de EU dan pritt stift, en dat mag een prestatie genoemd worden. Ik kap er maar eens mee. De diaree begint te stinken. Ik moet weer de hardwerkende burger spelen.

finnish humor | 21-09-07 | 12:00

Referenda zijn verwerpelijk. Met een ja of nee het volk laten besilssen over enorm uitgrebreide en ingewikkelde materie is stupide. Edoch, het idee om nu geen referendum te houden is idioot, omdat er al eentje gehouden is. NU refendum houden, hopelijk goedkeuren en dan nooit meer een referendum .

@ veelen: Er is nog niets 'door de strot geduwd", dus eventjes wachten tot na de ministerraad voordat je de revolutie ontketent.

Maaier | 21-09-07 | 12:00

@ religion is war 21-09-07 @ 11:54: Ik dacht dat uigestreken gezicht van hem eigenlijk de gemiddelde gelaatsuitdrukking was van elke kerkganger ?

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 12:00

@openbaarminiserie 21-09-07 @ 11:15
Ik chargeer de boel uiteraard een beetje maar in de kern geeft het wel weer wat ik denk. Aan de ene kant is het goed dat er sinds de Fortuijn revolte nu wel een besef lijkt te zijn onder de elite in dit land dat er geluisterd moet worden naar wat er onder het volk leeft, en dat men tamelijk ver af bleek te staan van datzelfde volk wat men meende te vertegenwoordigen. Dat geldt met name voor de PvdA maar toch ook voor de VVD en in mindere mate voor het CDA. Aan de andere kant hoef je geen helderziende te zijn om te constateren dat er nu ook een stem gegeven is aan een volksdeel dat nauwelijks uit zijn woorden kan komen, leeft volgens primitieve driften (voetbal, breedbeeld TV's, lease auto's) en zich laat kenmerken door ondoordachte, xenofobe, angstige en zelfzuchtige denkbeelden. Daar mee bagatalliseer ik bepaalde ernstige problemen in de maatschappij bepaald niet, begrijp mij niet verkeerd.

Feit blijft dat helder denken niet iets is wat velen gegeven is en ik geloof niet zo in de puurheid en de nobelheid van " het volk". Kijk goed om je heen en besef dat een groot deel van je medemens tamelijk eenvoudig van geest is. Een arrogant standpunt ? In zekere zin wel ja maar moet je daarom de waarheid maar niet onder ogen wilen zien ? Ik wantrouw massa's. Het verschil met de Melkert's in deze wereld is dat ik niet denk diezelfde massa een stem te kunnen geven en dat ik niet geloof in de verheffing van massa's. Misschien druk ik mij wat te stevig uit als ik het ben over het onderdrukken van het janhagel om mijn punt duidelijk te maken maar in essentie meen ik het wel. Dat iedereen sinds Pim ook meent te mogen zeggen wat hij wil en wanneer hij dat wil stemt mij in ieder geval niet vrolijk. Men vergeet even al te makkelijk dat Pim, als zeer begaafde en ontwikkelde man, niet bepaald uit dezelfde kringen kwam als waar Jantje Smit en de Toppers ook hogelijk gewaardeerd worden. Het ligt vast niet aan mij als ik een klein verschil hoor tussen een betoog van Pim en het domme kortzichtige geraaskal van Tante Mien uit de Aldi.

Bigi Bana Boy | 21-09-07 | 11:59

Na Belgie op Ebay, kunnen we nu onze nationale soevereiniteit op marktplaats zetten.. Krijgen we dan er misschien nog wat voor terug..

Binnenbaan | 21-09-07 | 11:59

doskabouter 21-09-07 @ 11:53

meer dan 70% van de nederlanders is blij met de euro. De inflatie is nog nooit zo laag geweest en het is handig op vakantie.

finnish humor | 21-09-07 | 11:58

Nederland is triest onder Balkenende

Patrick Zweedsey | 21-09-07 | 11:58

@finnish humor 21-09-07 @ 11:52

Dit is nu net het punt. Eerst brand blussen en nieuw huis bouwen, dan praten over de inrichting.

Iko Nal | 21-09-07 | 11:57

@wie het weet
Er is toch ergens een online poll tegen deze coup?
@FH
Je zegt dat dat eu-wetgeving door democratisch gecontroleerde volksvertegenwoordigers tot stand komt en om die reden democratisch is. Dat klopt inderdaad, tot op het moment dat dit verdrag geratificeerd is. Vanaf dat moment is het zo dat deze Raad wettelijk bepaald verplicht is het Europese belang na te streven. Daarmee zijn de belangen van de individuele lidstaten buitenspel gezet.

waskuip-admiraal | 21-09-07 | 11:57

de geldkraan naar brussel moet dicht
80% van het europabeleid is het subsidieren van boeren, laat boeren ook gewoon blootstaan aan de marktwerking kan 80% van europa worden afgebroken en kan een boer weer eens ondernemer worden ipv subsidiespons
een boerensalaris is gem 65000 euri waarvan 48000 euri subsidie uit brussel.
na 40 jaar investeren in europa moeten we in nl eens cash zien uit europa ipv cash in europa
europese subsidies zijn marktwerkingsverstorend
europa steunt palestijnen die zelf hebben gekozen voor hamas, europa geeft dus steun aan terreur.
europa betaald alle palestijnse ambtenaren , welke niks ander dan terroristen zijn.
alle bevoedgheden moeten weg uit brussel en weer naar den haag, we laten ons in nl niet langer vertellen wat we wel in niet moeten, eigen beleid in nl en geen bevoegdheden weggeven.
brussel gaat maar eens een baan zoeken in plaatse van jarenlang resultaatloos spelen in brussel.
brussel is net zon belachelijke speeltuin als de iederwijs scholen hier in nl, speel en klooi maar aan of het nou nuttig is of niet als het de belastingbetaler maar geld kost.

tokkie | 21-09-07 | 11:57

ErwinJ 21-09-07 @ 11:53

leuk suggestief blogje, maar er staat geen goed voorbeeld in. Verhaal van rode versus oranje kaart is onzin. De Commissie kan helemaal 'haar zin niet doordrijven' want het is de raad die beslist.

finnish humor | 21-09-07 | 11:57

finnish humor 21-09-07 @ 11:52
Daar hoef je niet eens in te kijken. Het zegt genoeg dat Nederland straks niets meer te zeggen heeft over zijn eigen land. Daarom heeft NL en F, NEE gestemd. Ze willen dat Europa een superstaat word net als de VS.

Squirrel Men | 21-09-07 | 11:56

@Burgerlijke ongehoor 21-09-07 @ 11:50
Gezien Balks uitgestreken gezicht schrikt die anders nergens van :-)

religion is war | 21-09-07 | 11:54

In heel die Raad van State zit niet 1 hardwerkende Nederlander. Allemaal figuren uit de publieke en semi-publieke sektor. Dus we moeten niet teveel waarde hechten aan hun adviezen.

Kees3382 | 21-09-07 | 11:54

poefboef@11:45. Dus daarom moet ik me maar neerleggen bij het verkwanselen van de democratie? Omdat er een stel sufferds niet komt opdagen bij een referendum? Gelukkig zijn degenen die hun hoofd gebruiken, wel gegaan en hebben voor een belangrijk deel NEE gezegd. Ben ik mijn broeders hoeder, zou Rooivoet misschien zeggen! Niet gaan, betekent: niet stemmen, betekent daarna: BEK DICHT. En ik ben geen lid van milieudefensie, noch van een andere groene of witte club. Ik ben gewend zelf de zaken te onderzoeken en me een mening te vormen. Van jou krijg ik daarom het stempel "boeroeper" op mijn voorhoofd. OK dan, maar ik ben wel geweest en heb heel bewust nee gezegd. Waarom is hier al duizend maal verteld, lees dat eens POEFBOEF!

agentorange | 21-09-07 | 11:54

Ik heb het reeds vele jaren geleden geroepen, Nederland heeft geen democratie maar een parlementaire dictatoriaal bewind.

Pajero | 21-09-07 | 11:53

Ik denk dat dit een signaal is voor zowel voor- als tegenstanders van de EU grondwet en zouden zich moeten verenigen.

Het feit is wel dat die bende oplichters het door onze strot duwt zonder inmenging van het volk omdat ze vermoedelijk weten dat het weer afgeketst zal worden. Nu is het de grondwet en straks is het weer iets anderders. Na de euro vind ik dit de druppel.

doskabouter | 21-09-07 | 11:53

GOdver*****, organiseerd er iemand nog een demonstratie ofzo?

Gnuffiehot | 21-09-07 | 11:53

finnish humor 21-09-07 @ 11:34:
"Dat we NL in de uitverkoop zetten of niets meer te vertellen hebben is klinkklare onzin. Voorbeelden graag."

U wilt voorbeelden? U krijgt voorbeelden...
kleinverzet2.blogspot.com/2007/09/dat-...

ErwinJ | 21-09-07 | 11:53

Iko Nal 21-09-07 @ 11:46

1) en 2) Ben ik ook helemaal tegen, maar heeft helaas niets met verdrag te maken.
3) en 4) zijn feitelijk onjuist en het heeft andermaal niets met verdrag te maken.

Jongens jullie moeten je toch eens in dat verdrag gaan verdiepen voordat jullie de postdiaree uitpeopen.

finnish humor | 21-09-07 | 11:52

@tipo 21-09-07 @ 10:55: die Bolkestein ziet het idd haar- en haarscherp. Het is mede daarom ontstellend jammer dat een dergelijke vrijdenker en rechts-intellectueel voor de Nederlandse politiek verloren is gegaan. Helaas werd hij al jaren geleden door de media en de linkse politiek afgeserveerd vanwege zijn toen al kritische houding ten aanzien van de enorme immigratiestromen. Het land had er heel anders uitgezien als we destijds eens veul meer op Bolkestein hadden gestemd. Nu denk ik dat het tij al niet meer te keren is...

Breinstein | 21-09-07 | 11:51

@finnish humor 21-09-07 @ 11:49
Oh.. en hoe gaat dat nu dan met dat vetorecht?.... zit dat echt in de weg als er gemeenschappelijke belangen in het spel zijn? Misschien moet je zelf even gaan nadenken.

religion is war | 21-09-07 | 11:51

Wel Flauw 21-09-07 @ 11:47
Dan moet je het plan van Amstel21 even ondersteunen.
Morgen protest op de Dam? En hij wilt wat bussen naar DenHaag.

Squirrel Men | 21-09-07 | 11:51

@poefboef 21-09-07 @ 11:45

Zo kun je ook redeneren dat op het huidige kabinet door minder dan 38.9% nederlanders is gestemd. heeft het referendum toch gewonnen.

Iko Nal | 21-09-07 | 11:50

religion is war 21-09-07 @ 11:42: Tja stel je eens voor !
.
Ben je nu echt zo naief ? Alsof ik nu wat te zeggen heb, ik kan alleen maar hopen dat balkenende dit leest en er dusdanig van schrikt dat hij wel eens naar mensen gaat luisteren.
.
Dat hoeft natuurlijk niet naar mij te zijn, maar als hij naar Rita luistert, is hij op de hoogte van 80% van mijn mening !

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 11:50

Tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid alhoewel ik toch al niet luisterde.

doskabouter | 21-09-07 | 11:50


theedrinker 21-09-07 @ 11:46

Inperken veto-recht, Nederland kan nu minder goed uitbreiding van EU-regels tegengaan.

Niet waar, dit inperken betreft alleen niet fundamentele zaken. Uitbreiding van Europa is wel degelijk veto. En hoe kun je de EU besturen als alle 27 lidstaten over alles veto hebben? Denk toch eens na.

finnish humor | 21-09-07 | 11:49

Amstel 21-09-07 @ 11:32
Tussen het formele standpunt van dit kabinet hieromtrent vanmiddag en het uiteindelijke definitieve fiat van Den Haag zit nog best wat tijd. Tijd genoeg om nog een veelheid aan paden te bewandelen die de dreigende nederlandse capitulatie aan het europese monster in deze vorm zou kunnen voorkomen. First things first. Een fysieke demonstratie van ongerief behoort mijns inziens beter niet tot één van de eerste middelen.
-
Wist u trouwens dat er tal van gemeenschappelijke potjes aanspreekbaar zijn om die europese putwet aan dat 'domme' volk te presenteren? Ook aan te spreken door niet-eurofielen.
-
*schrijft verder aan subsidie-aanvraag*

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 11:48

@poefboef 21-09-07 @ 11:45
Wie niet stemt verliest zijn stem. Verder wel eens gehoord van statistische principes als representativiteit en zo?...

religion is war | 21-09-07 | 11:47

Kunnen we niet een paar bussen regelen en naar Den Haag marcheren?

Wel Flauw | 21-09-07 | 11:47

@ Bolkestein 21-09-07 @ 11:33

Wel een AK47 is een redelijk goedkoop schietding, waarmee ik tijdens de aanstaande oproer mijn huis en haard - in feite meer een patio verwarmer - ga verdedigen tegen de plunderend meute.

Rebellis | 21-09-07 | 11:47

Sorry voor dubbelpost, GS server gaf foutmelding. Maar had blijkbaar reactie toch geplaatst.

Rechtse_Rukker | 21-09-07 | 11:47

waskuip-admiraal 21-09-07 @ 11:40

is dit weer een voorbeeld van eerst posten dan denken? Uw wartaal aangaande het verdrag heeft een hoog cryptisch gehalte.

finnish humor | 21-09-07 | 11:46

@ De God van Empel 21-09-07 @ 11:41: Nee maar er staan wat busjes van het zelfde type en geblindeerde ramen op strategische plekken rond ons kantoor en mijn auto.
.
Maar dat kan ook zomaar de FIOD zijn, dat dan weer wel !

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 11:46

finnish humor 21-09-07 @ 11:34

Bijvoorbeeld:

1) Geen bevoegdheid om de 200 miljoen euro kostende maandelijkse verhuizing naar Straatsburg te stoppen. Dit kan alleen als Frankrijk dat goed vind.
2) Geen bevoegdheid om te stoppen dat EU politici hun eigen familie en huisdieren aanstellen als adviseur, met bijkomend salaris en onkostenvergoeding.
3) Geen bevoegdheid om te voorkomen dat de Europese commissie de HELFT van het EU budget achter gesloten deuren kan verdelen waarbij steevast 50 miljard euro verdwijnt naar Franse boeren
4) geen enkele motivatie om de geldverslindende bureaucratie in Brussel in te dammen. Het nederlandse veto is de enige stok achter de deur die we nog hebben om dit te forceren en dat gaan we opgeven. Of denk jij soms dat de politici in Brussel hun eigen banen gaan wegsaneren omdat zij vinden dat het wel wat gestroomlijnder kan?

Iko Nal | 21-09-07 | 11:46

finnish humor 21-09-07 @ 11:34:
"Dat we NL in de uitverkoop zetten of niets meer te vertellen hebben is klinkklare onzin. Voorbeelden graag."

Ik kan wel een voorbeeld geven van uitverkoop van Nederland met de EU-grondwet: Inperken veto-recht, Nederland kan nu minder goed uitbreiding van EU-regels tegengaan.

theedrinker | 21-09-07 | 11:46

Hiermee is bewezen dat democratie niet bestaat en bewezen dat het volk NIKS maar dan ook NIKS te zeggen heeft. We leven in een dictatuur.

Rechtse_Rukker | 21-09-07 | 11:46

Hiermee is bewezen dat democratie niet bestaat en bewezen dat het volk NIKS maar dan ook NIKS te zeggen heeft. We leven in een dictatuur.

Rechtse_Rukker | 21-09-07 | 11:46

"Maar liefst 63 procent van Nederland wees twee jaar geleden dat rammelende EU-verdrag af."
-GELUL-
61.5% van de stemmers zei nee, terwijl de opkomst 63.3% bedroeg. Dat maakt dus dat 61.5*0.633=38.9% van het electoraat het er niet mee eens was, 24.4% was voor en 36.7% kon het geen ene reet interesseren. 38.9% boeroepers houden de boel dus weer eens tegen. Toevallig ook lid van Milieudefensie?

poefboef | 21-09-07 | 11:45

Pritt Stift: "gezamenlijk" hoor!
De Pvd Allochtonen heeft ons verkocht voor een handvol zilverlingen, zoals dat in de gristelijke koran staat. PvdA denkt dat wij dat vergeten zijn bij de volgende verkiezingen, die volgens mijn inschatting ergens tussen april en juni VOLGEND JAAR zullen plaatsvinden... Democratie is volgens de Raad van Mate(n) neergelegd bij het Parlement. Wie geeft ze een bijscholing in democratie, al die gestudeerde heren en dames? Een volksraadpleging is de ultieme vorm van democratie. Laat de Raad van Mate(n) daar maar eens naar kijken: in Helvetia. De bagger voor ons soort democratie: stelletje lutsers dat bepaalt wat goed voor MIJ is? INBURGEREN die hap.

agentorange | 21-09-07 | 11:45

Amstel 21-09-07 @ 11:40

ik had het niet over het parlement maar over de raad. Daar zitten alle regeringsleiders in.

finnish humor | 21-09-07 | 11:44

@ Boeddhi 21-09-07 @ 11:43
* zucht opgelucht *

religion is war | 21-09-07 | 11:44

religion is war 21-09-07 @ 11:36

toch humor! ;-)

Boeddhi | 21-09-07 | 11:43

Grijs I:
[x] Meer betalen
[x] Minder democratie

Zeddegeizot | 21-09-07 | 11:42

finnish humor 21-09-07 @ 11:37

Je hebt helemaal gelijk.
De bestuurbaarheid van Europa is inderdaad ook het grootste probleem. Een grondwet/verdrag/geef het een naam is een stap in de goede richting.

ranzige rob | 21-09-07 | 11:42

@ Amstel 21-09-07 @ 11:32
Goed plan!
@ Iedereen, steun plan van Amstel21 als je mee wilt protesteren.!

Squirrel Men | 21-09-07 | 11:42

Anjin Mohammed 21-09-07 @ 11:34

Alle vorige regeringen hadden dat ook. Het is nooit anders geweest. Maar dat is nu eenmaal zo in een democratie waarin coalitievorming een onvermijdelijk feit is. We zouden een 2 partijenstelsel kunnen beginnen, je kunt dan echt de regerende partij afstraffen na de regeerperiode. Zelf vind ik dit minder aantrekkelijk.

Boeddhi | 21-09-07 | 11:42

@Burgerlijke ongehoor 21-09-07 @ 11:39
Doe eens niet, daarmee plaats je jezelf in de de hoek die niet mag meepraten, namelijk de extremisten.

religion is war | 21-09-07 | 11:42

@Burgerlijke

LOL, ben je gebeld?

De God van Empel | 21-09-07 | 11:41

@finnish humor
ja balkenende mag dan wel gekozen zijn door ons, maar is zodirect bij wet bepaald loyaal aan de doelen van europa, niet aan die van zijn 'lidstaat'.

waskuip-admiraal | 21-09-07 | 11:40

@finnish humor 21-09-07 @ 11:37:
De democratie van het europarlement is ondoorzichtig en niet rechtstreeks te kiezen. Ook is het europarlement zo groot dat een eenduidige beslissing onmogelijk is, overzicht kompleet ontbreekt en het voor de 'normale' burger allemaal niet meer te volgen is. één van mijn redenen om TEGEN de EU in zijn huidige vorm, laat staan met dit nieuwe verdrag te zijn.
@Allemaal: Kom mensen lullen kan iedereen, maar gaan we ook wat DOEN?

Amstel | 21-09-07 | 11:40

Iko Nal 21-09-07 @ 11:34

Alweer een misverstand. Interne marktregels zijn nodig voor europa om te concurreren met de rest van de wereld. We concurreren niet op prijs tegen azie want dat verliezen we maar op kwaliteit. Als we dat handig doen dan winnen we dat. Hiervoor is nodig dat grenzen open zijn, arbeiders mobiel etc.

Ook is nodig dat het politiek establishment dit het volk uitlegt. Dat laten ze consequent na.

finnish humor | 21-09-07 | 11:40

-weggejorist-

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 11:39

De Europese grondwet is vrede.

De God van Empel | 21-09-07 | 11:38

En nu is 'ie d'r weer!

openbaarminiserie | 21-09-07 | 11:37

ClimateChangeDenier 21-09-07 @ 11:28

'En zo worden er jaarlijks duizenden wetten en regels vanuit bxl over ons uitgescheten,'

dit raakt aan een ander misverstand, nl er dingen op 'ondemocratische wijze vanuit brussel worden opgelegd'. Alle wet en regelgeving wordt niet door de commissie maar door de raad bepaald. Daar zit de heer JPB in. Volgens mij is die net als zijn makkertjes gekozen.

finnish humor | 21-09-07 | 11:37

@de Korporaal 21-09-07 @ 11:26
Zoals jij over die Tokkie denkt, denk ik over jou en met recht! Maar niettemin vind ik dat jij ook kiesrecht mag hebben, dat is dus het verschil tussen een democraat en een elitist.

sjaakdeslinksesul | 21-09-07 | 11:37

Waar is dat nieuwe onderwerp over de mystery trader ineens naartoe?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 11:36

-weggejorist-

gnomidion | 21-09-07 | 11:36

@ Boeddhi 21-09-07 @ 11:23
Goed zo, je kan het wel... Spijt me voor je dat ik de humor van je oorspronkelijke comment niet inzag. Wat jij vindt mag je wat mij betreft gewoon naar de politie brengen.

religion is war | 21-09-07 | 11:36

Wedden dat hier een paar leuke baantjes in het belastingvrije Brussel tegenoverstaan voor de hardwerkende politici?

Gezellig he? | 21-09-07 | 11:36

@Redactie: Huh? Topic laten verdwijnen? Over opties enzeau? W'rom?

Kakbouter | 21-09-07 | 11:35

fuckje 21-09-07 @ 11:19
Die zijn tenminste voor een seculiere staat, iets dat die gristenhonden van de CDA en de Islamisten van de PvdA maar niet willen aanvaarden

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 11:35

@Iko Nal 21-09-07 @ 11:26
Goed verwoord. Ik denk dat er wel wat blusmiddelen in de grondwet staan, zij het dat ze niet voldoen. Het probleem met de oude grondwet was dat het "definitief" was, het was niet goed mogelijk verder te werken aan verbeteringen. Nu het een "gewoon verdrag" is, kan men wel verder gaan met ontwikkelen. En de paar kleine wijzigingen (afgezien van die vlag en volkslied) die er zijn gemaakt, zijn wel allemaal kleine verbeteringen, volgens mij.
Het is mager, maar opnieuw afwijzen zou nu te zware consequenties hebben voor NL. Terwijl de vorige keer instemmen te zware consequenties voor NL en EU zou hebben.

makkie | 21-09-07 | 11:34

Ja, de huidige regering heeft een geheel eigen interpretatie over "Democratische besluitvorming". "Wij weten wat goed is voor Nederland", Laat me niet lachen !

Anjin Mohammed | 21-09-07 | 11:34

Iko Nal 21-09-07 @ 11:26

uw beeldspraak raakt kant noch wal. Wat staat er nu in het verdrag? a) een hoop geleuter om giscard d'estaing te laten klaarkomen maar het kan geen kwaad; b) een aantal maatregelen om de EU bestuurbaar te maken in een veranderende wereld met oa 27 lidstaten.

Dat we NL in de uitverkoop zetten of niets meer te vertellen hebben is klinkklare onzin. Voorbeelden graag.

finnish humor | 21-09-07 | 11:34

@TheRitz 21-09-07 @ 11:25

Helaas ben jij ook te dom om te snappen dat we met deze bureaucratische EU het nooit tegen hardwerkende Aziatische landen kunnen opnemen.

Iko Nal | 21-09-07 | 11:34

@Rebellis 21-09-07 @ 10:19

Explane, is dat wanneer je iemand uit een vliegtuig tost? Zoals papa Maxima dat vroeger deed?

Bolkestein | 21-09-07 | 11:33

Squirrel Men 21-09-07 @ 11:28:
Ga je morgen mee naar de Dam?
@Iedereen:
Ik zeg, met ALLE GS-ers naar de 2de kamer en ze laten HOREN dat we het er NIET mee eens zijn. We leven in een 'democratie' verdomme, niet in een dictatuur van het grootkapitaal. Wij willen geen VS van Europa!
@redactie: Kunnen jullie niet iets van een inschrijfformulier maken? Ik regel de bussen wel (en dit is serieus!)

Ik ben nog nooit in m'n leven zo pissig geweest op de politiek als vandaag, en dat zegt heel wat.

Amstel | 21-09-07 | 11:32

Spinal Fap 21-09-07 @ 11:16

Het afstand doen van onafhankelijkheid van een land is een zo belangrijk onderwerp dat het niet alleen de zaak van de regering en parlement is, maar dat ook een referendum nodig is. Ook als het afschaffen van onafhankelijkheid niet in één keer gaat maar stapsgewijs.

theedrinker | 21-09-07 | 11:32

Ik denk dat een gezamelijke Europese grondwet of verdrag een logisch vervolg is op een bestaande Europese Unie, het hoeft niet per saldo fout te zijn zo lang er voldoende autonomiteit is. Ik denk zelfs dat er geen andere optie is.
Daarnaast is het natuurlijk fouter dan fout om zomaar een referendum te negeren. Dat referendum zegt mij dat de wet of verdrag in deze vorm onacceptabel is.

ranzige rob | 21-09-07 | 11:31

Lees '1984', een prachtig boek van George Orwell, het is de machtigste waarschuwing tegen de opkomst van het totalitarisme, het is een anti-utopie bedoeld als waarschuwing tegen ieder totalitair systeem dat zich in welke historische, politieke, sociale of morele samenhang dan ook opstelt als bedreiger van de vrijheid en eigen persoonlijkheid van het individu.

Ik zal mij in de toekomst alleen nog uitlaten in 'Nieuwspraak' vooral via woordenlijst B.

'........ Maar het was goed zo, alles was goed, de strijd was gestreden. Hij had de overwinning op zichzelf behaald. Hij had Grote Broer lief.'

Niemands Knegt | 21-09-07 | 11:28

Het zou eens tijd worden om in opstand te komen tegen deze praktijken.
Nederlanders zijn eigenlijk veel te soft, we accepteerden die euo ook al die overigens ook al door onze strot gedrukt werd. Maarjah wel handig dat je niet meer hoeft te wisselen voor ander geld? Ik eis een referendum dan kunnen we opnieuw ''NEE'' zeggen, ik wil het zwitserleven gevoel ;-)..

Squirrel Men | 21-09-07 | 11:28

@ Bottehond
Mooi stukje op HVV!

Ondertussen breek ik iedere dag tientallen malen de wet terwijl ik me bezig houd met zaken die nog niet lang geleden gewoon legaal waren. Wetten die op eu-regelgeving zijn gebaseerd en tot in detail beschrijven hoe bepaalde activiteiten moeten worden uitgevoerd.
Veelal zonder instemming van het parlement, nooit met instemming van de bevolking van dit land.
En zo worden er jaarlijks duizenden wetten en regels vanuit bxl over ons uitgescheten, telkens een klein stukje vrijheid ontnemend van de bevolking. En vroeg of laat zal alleen al de hoeveelheid regelgeving onze cultuur vernietigen.
Onze cultuur wordt langzaam maar zeker, doelbewust, ondermijnd en gebombardeerd door dit zieke orgaan, onze identiteit en vrijheid afgenomen en uitgevaagd.
Onvermijdelijk leidt dit tot oorlog, maar tot het ooit zover komt belanden miljoenen mensen in een moeras van saai, levenloos bestaan, bestolen van alles wat hun land ooit groot heeft gemaakt.

ClimateChangeDenier | 21-09-07 | 11:28

@TheRitz,
Ook de provincie Groningen zou geheel zelfstandig kunnen functioneren, was het maar al zo ver!

fuckje | 21-09-07 | 11:27

Wellicht dat iedere burger als protest tegen de regering, een ontslag brief kan schrijven voor parlement en dat ondertekenaar verklaart niet gebonden te zijn aan voorstellen die na 20-09-2007 door parlement zijn aangenomen
verder wordt aan koningin verzocht kabinet te ontslaan en aan ambtenaren om door parlement na 20-09-2007
niet na te leven.

ing.Autist | 21-09-07 | 11:27

@ bigi bana boy 10.55

... geretardeerde stomme smoelen..?

explane please!

cram | 21-09-07 | 11:27

@makkie 21-09-07 @ 11:21

Ik denk dat de meeste NEE-stemmers van weleer eigenlijk best vóór Europa zijn, maar niet in deze vorm. Alsof je gevraagd wordt om de woonkamer in te richten van een huis waarbij de eerste verdieping in brand staat. Ieder weldenkend mens snapt dat het handig als als er eerst geblust wordt. Het EU-verdrag is die woonkamer: er staat geen enkele maatregel of bevoegdheid in die gebruikt kan worden om de brand te blussen.

Iko Nal | 21-09-07 | 11:26

me,myself and IK 21-09-07 @ 11:19

Nee, waar gaat het over? Enne, wat zijn dat hersencellen eigenlijk? Nee, ik ben geen heel erg grote LUL, ik heb een heel erg grote LUL! En nee, ik ben geen neger!

Boeddhi | 21-09-07 | 11:26

landverraders kaalscheren en afknallen, net als na de oorlog.

kn@tergek | 21-09-07 | 11:26

Herfst is begonnen.

Zo jammer! | 21-09-07 | 11:26

@ Spinal Fap 21-09-07 @ 11:16
Precies. Vergelijk het met autorijden: Ik betaal in Nederland belasting, dus ik betaal me aan het wegennetwerk. Ik heb daarom 'recht' op het gebruik van dit netwerk. Ik koop met mijn eigen verdiende geld een auto, die is van mezelf dus heb ik ook het recht die te gebruiken. Wat let me om mijn auto te gebruiken op mijn stukje weg? Een rijbewijs. Ingevoerd om te voorkomen dat onkundige bestuurders anderen in gevaar brengen... Waarom mag ik dan wel in gevaar gebracht worden door de ongeinteresseerde, ongeinformeerde tokkie van een buurman die bij de verkiezingen op de eerste de beste stompzinnige populist stemt?

de Korporaal | 21-09-07 | 11:26

de Korporaal 21-09-07 @ 11:06
Wat 'n kwatz. Met dergelijke onzin kunt u zich beter stil scharen achter hetgeen Bigi hierboven te berde brengt. Dát is dan tenminste nog enigszins principieel. Waar dat 'domme' volk volgens u te stom is om over iets relatief eenvoudigs als een europese grondwet te stemmen zou zij dan namelijk volgens u wel moeten blijven mogen gaan over vuistdikke politieke programma's?
-
Dat van die dikke piemel vind ik wel sprekend trouwens. Waar word u nog meer geyl van?

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 11:25

En terecht! Van die 63% nee-stemmers is 80% te dom (ja ook jullie) om te begrijpen waarom de EU zo belangrijk is en dat we het europese schaalvoordeel (ook op soms miereneukterrein) nodig hebben om op de wat langere termijn op te kunnen boxen tegen die hardwerkende aziaten en vervelende amerikanen.

Ik verdom het om in te stemmen met een minimalistische kijk op de wereld waarin ons kleine kutlandje het kan redden tegen de grote jongens. En ik verdom het ook om dit land met een paar jaar te moeten verlaten omdat al die kortzichtige nederlanders (lees: nee-stemmers) de lijntjes om dit stukkie aarde belangrijker vinden dan welstand en welvaart voor ons nageslacht!

TheRitz | 21-09-07 | 11:25

Goedverdoeme. We zijn verraden! Wapens uit de kast, voedselvoorraad aanleggen en laat de 3e wereldoorlog maar komen

Megazand | 21-09-07 | 11:24

@Spinal Fap 21-09-07 @ 11:16
Oh... Als ik het goed begrijp is 63% Nee geen democratie, maar CDA in de regering is wel democratie. Dus..... en de gemeenteraadsverkiezingen dan? kunnen die ook weg? we hebben immers al een landsvertegenwoordiging gekozen. Kan de gemeenteraad niet vanuit de 2e kamer benoemd worden dan, geheel in lijn met jouw redenering. Is toch allemaal veel te moeilijk voor het stem en klapvee.
Ben bang dat jij bij voorbaat al gezakt bent voor dat examen van je, tenzij de uitleg van democratie daar ook is dat niet welgevallige stemuitslagen per definitie niet democratisch zijn.

religion is war | 21-09-07 | 11:24

@druif 21-09-07 @ 11:10
Goed gezwegen! Er wordt dan de korporaal vertelt waarom referenda niet deugen, maar jij zei dat mensen geen goede redenen hadden om tegen te zijn, puur emotie. Ik geef je een goede reden 9er zijn er veel meer) en dan is het opeens stil, muisstil.

sjaakdeslinksesul | 21-09-07 | 11:24

religion is war 21-09-07 @ 11:16

"Heeft net zoveel" moest het zijn! Sorrie voor de spelvout, ik ben ook maar een eenfoudige burger! Maar humor heb je nog steeds niet. Ik matig me dat oordeel met alle liefde aan!

Boeddhi | 21-09-07 | 11:23

Boeddhi 21-09-07 @ 11:14
Ik vind dat ook. Dus dat ik de enige ben. :-)
Maar de korporaal heeft uit zeer betrouwbare bron inlichtingen binnengekregen die het tegendeel beweren, dus ik begin nu toch wel een beetje te twijfelen.

Schoorsteenveger | 21-09-07 | 11:22

"Maar met één gezamelijk idee"
Dat is nu net niet waar. Ik heb tegengestemd om andere redenen. (De grondwet zou de EU om zeep helpen)
Toch wil ik ook een referendum. Je kunt niet een paar kleine wijzigingen aanbrengen in een afgestemd verdrag en dan roepen dat stemmen niet meer nodig is.
Overigens denk ik dat die kleine wijzigingen voor mij misschien voldoende zijn om in dat geval toch voor te stemmen.

makkie | 21-09-07 | 11:21

Maar nu snap ik die belastingverhogingen ook wat beter. Als beloning voor "onze"ja-stem mogen we nu natuurlijk nog meer gaan "bijdragen" aan de EU! Aangezien Minister Vogelbekje haar mooie plannetjes allemaal op kosten van de woningcoörperaties mag doen en er verder ook niets uitgedeeld wordt..

kutopdirk | 21-09-07 | 11:19

Wie gaat er mee naar de Dam? Ik zeg: Barricades, bakstenen gooien, ME slaan, en dit parlement laten weten dat we dit NIET PIKKEN! Is toch te gek voor woorden (ik had het al voorspeld trouwens, na dat referendum), NL heeft DUIDELIJK laten weten het NIET EENS te zijn met deze EU regeling, en dan toch gewoon doen, alsof wij met z'n allen een IQ hebben van een schaap. En we pikken het nog ook, want ik durf te wedden dat er morgen géén massale betoging op gang gezet word om te laten ZIEN dat we het er NIET mee eens zijn. Laffaards, dat zijn we geworden in dit land. Wie heeft er nog een domeinnaampje oid beschikbaar om een protestsite te starten?

Amstel | 21-09-07 | 11:19

@Het_leuke_zuiden,
Dan vragen we het Turkse leger toch? Dat staat al in de startblokken, en taalproblemen zullen ze hier niet ondervinden.

fuckje | 21-09-07 | 11:19

Balkenende Bos en Tichelaar hebben absolute MINACHTING voor het volk.

@ Boeddhi
Jij bent een heel erg grote LUL. Heb je enig idee waar dit over gaat????
nee he, want je hebt geen hercencellen.

me,myself and IK | 21-09-07 | 11:19

Hoorde dit nieuws gisteren en ben eerlijk gezegd totaal geschokt. Dit is inderdaad het grootste staaltje volksverlakkerij wat ik ooit heb meegemaakt. We zijn genaaid. Onze regering draait een democratische beslissing waar het nederlandse volk voor de verandering zelf voor heeft gezorgd met een kutsmoes terug. Ik ben razend en ben eerlijk gezegd nu echt alle vertrouwen in onze "volksvertegenwoordigers" kwijt. En dat is iets wat ik nooit had gedacht.

Trash | 21-09-07 | 11:18

Tijd voor een staatsgreep, helaas staat het leger onder het bewind van de politiek. Ik vind het frappant dat mensen tegenwoordig wegvluchten uit Nederland.

Het_leuke_zuiden | 21-09-07 | 11:17

Over Wilders gesproken, op de PVV-site staat weer een groot aantal leuke, en ook nuttige zaken.

fuckje | 21-09-07 | 11:16

Wat een gezeik weer. Wij hebben met zijn allen deze mensen gekozen, zoiets heet democratie. Wees blij dat we nou eens kappen met dat eeuwige gepolder en dat er besluiten genomen worden.
En nee, ik ben geen fan van Balk IV. Maar wat is er aan de hand: de regering zit er om te - jawel, u raadt het al - te regeren. Die hele D66-truuk van twee jaar geleden om via het populistische middel referendum om de politiek dichter bij de mensen ("Europa, lekker belangrijk") te brengen illustreert één ding: democratie is aan een groot deel van onze bevolking NIET besteed. Mensen weten gewoonweg niet hun verantwoordelijkheid te nemen. en stemmen dus op Pin en Gheert.
Ik pleit voor de invoering van een democratie- of stemexamen. Wie zakt: stemrecht kwijt en bek hauwe.

Spinal Fap | 21-09-07 | 11:16

@Boeddhi 21-09-07 @ 11:11
Wil je dat even door de spellingscontrole halen? Verder weet je niets van mij, dus matig je geen oordelen over mij aan.

@Iko Nal 21-09-07 @ 11:10
Dat is nu precies de crux, Balk wil niet voor gek staan voor zijn toekomstige werkgever.

religion is war | 21-09-07 | 11:16

Wij van WC-eend adviseren: wc-eend

Weisses Fleisch | 21-09-07 | 11:16

Terecht, burgers weten niet wat goed is voor een land. Die zeiken en zeuren alleen maar, alles is nee, behalve belastingen omlaag ja.

-=PyP=- | 21-09-07 | 11:15

Niemand anders te paard? Ik heb er nog wel anderhalf te leen...?

Robin Hood | 21-09-07 | 11:15

@Draaitafel Demagoog @ 11:10
En jij denkt dat Sarkozy en Prodi de Nederlandse belangen dienen? Wat voor wijn heb je op? Vrije concurentie is niet meer het streven van de EU. De grote landen beschermen hun markt en landbouwbelangen ten koste van Afrika en Zuid-Amerika. In die samenspanning heeft NL toch niks te zoeken. Toen vrije concurentie nog wel het doel van de EU was (de EER), ja toen had de EU nog nut voor NL.

tipo | 21-09-07 | 11:15

Wanneer komt Volkert vrij?

LuftBalloon | 21-09-07 | 11:15

Bigi Bana Boy: Tja, dat je in een democratie leeft wil ook niet zeggen dat je het er mee eens bent.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 11:15

@openbaarminiserie 21-09-07 @ 11:05

Mee eens. En ik vind het nog erger als domme mensen in de regering menen te weten wat goed voor mij is.

Iko Nal | 21-09-07 | 11:15

Schoorsteenveger 21-09-07 @ 11:12

Ik vind eigenlijk dat op Geenstijl niemand verstand van politiek heeft, behalve ik! ;-)

Boeddhi | 21-09-07 | 11:14

Waar kunnen we ons verzamelen?
Ik heb Henkie al gebeld, hij komt zo met wat vrienden uit t dorp en nemen de jachtgeweren mee.

Saik0 | 21-09-07 | 11:14

@openbaarminiserie 21-09-07 @ 11:05

Hohoho, wat mij betreft mogen domme mensen ook iets terug krijgen voor het inleveren van hun stemrecht namelijk een verbod op voortplanting !

Rebellis | 21-09-07 | 11:13

openbaarminiserie 21-09-07 @ 11:05
Ik ben bang dat ik onder die categorie val.

Bigi Bana Boy | 21-09-07 | 11:13

de Korporaal 21-09-07 @ 11:06
Wat een inzicht in de menselijke psyche! Wist ook niet dat alle stemmers een piemel hadden, maar zo leer je nog eens wat. En ook fijn dat er militairen zijn die over betrouwbare informatie beschikken die zegt dat we er met z'n allen, niemand uitgezonderd, niks vanaf weten. Einde discussie dan maar?

Schoorsteenveger | 21-09-07 | 11:12

religion is war 21-09-07 @ 11:10

Het net zeveel humor als Wilders. Uitgeslapen ben je dus nog niet!

Boeddhi | 21-09-07 | 11:11

Jongens loop niet te zeuren.
Iedereen wist dat opperleugenaar Balkenende het door de strot zou duwen.

En jullie hebben deze leugenaars beloond met een mooie verkiezingsuitslag. Dan moet je achteraf niet zeiken. Dan had je maar SP of PVV moeten stemmen.

James Lastig | 21-09-07 | 11:11

@de Korporaal 21-09-07 @ 11:06

Je vergeet dat de dames en heren politici uit het kabinet veelal niet in staat zijn een objectieve afweging te maken. Het is geen geheim dat het voor ex-toppolitici moeilijk is om een baan te vinden na hun politieke carrière, behalve bij de internationale politiek. Er is dus een persoonlijk motief om een papieren tijger als de EU te vriend te houden.

Iko Nal | 21-09-07 | 11:10

@ de Korporaal @ 11:06

Mee eens, maar het idee dat mensen eens in de vier jaar een WELOVERWOGEN keuze maken moet je snel uit je hoofd zetten. Niemand leest verkiezingsprogramma's, stemmen doet de grote meerderheid op gevoel, zeker niet weloverwogen. Democratie is de minst slechte manier om een land te besturen, maar het blijft verre van ideaal...

Lash | 21-09-07 | 11:10

@ de Korporaal 21-09-07 @ 11:06
Goed gezegd!

druif | 21-09-07 | 11:10

@bottehond 21-09-07 @ 10:59 .. en jij denkt aan 15 miljoen botte hondjes die er samen wel uitkomen ? wat voor drugs heb jij weer op ? kan iemand me wakker schudden aub ?

Draaitafel Demagoog | 21-09-07 | 11:10

Boeddhi 21-09-07 @ 11:05
Kijk naar je eigen -edit- lutser.

religion is war | 21-09-07 | 11:10

finnish humor 21-09-07 @ 10:54
Is wellicht een aardig punt dat aanzet tot een wat bredere discussie, maar feitelijk hier niet ter zake doend. De keuze om rechtstreeks de stem van de burger te betrekken bij het al dan niet zegenen van deze europese grondwet (nothing's changed... really) was al gemaakt. Alleen de uitslag beviel niet, hetgeen volgens de kliek eurofetisjisten eerstens lag aan het ingeschakelde reclamebureau (sic!) en nu wordt er eenvoudigweg gezegd: dat risico nemen we niet nog 'n keer. Neus dichtknijpen van dat domme volk en doordouwen die hap.
-
Dat bredere referenduminstrument had men bovendien toch reeds een stille dood laten sterven met het via de achterdeur afvoeren van die tijdelijke referendumwet.
-
De regering lijkt zich in deze te bedienen van het wat dubbelslachtige concept van de semi-vrijwilligheid zoals dat hier en daar bijvoorbeeld in de (verslavings)zorg nogal eens opkont doet: uw opname in een gesloten inrichting geschiedt in principe op vrijwillige basis. Wanneer u echter weigert zullen wij u verplicht laten opnemen...

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 11:10

Oh ja, Geert, kom er maar in! En bangerik is nu niet het juiste woord, LANDVERRADER!!!

Eagle_Eye | 21-09-07 | 11:09

misschien maar weer een GS-busreis organiseren ?

klote links tuigh, stelletje verraders !

Brabo_Hufter | 21-09-07 | 11:09

-weggejorist-

Eagle_Eye | 21-09-07 | 11:09

Verassend

Madrox | 21-09-07 | 11:07

wopper 21-09-07 @ 11:00

De Balk ziet Nederland wellicht als een poldertje, maar ik niet.

bottehond | 21-09-07 | 11:07

Niet links Niet rechts Niet betrouwbaar

lyon ding | 21-09-07 | 11:06

De meerderheid van de mensen stemt tijdens referenda per definitie tegen. Of het nu gaat om de vraag of burgemeesters gekozen moeten worden, een Europees verdrag aangenomen moet worden, of voor mijn part of de tomaten in de toekomst groen moeten worden. Mensen krijgen in stemhokjes een dikke piemel van, niet gehinderd door enige kennis van het onderwerp, het drukken op de 'TEGEN' knop. Het geeft ze namelijk de illusie dat ze invloed en macht hebben. Daarom ben ik principieel tegen referenda. Ga gewoon eens in de vier jaar naar de stembus, maak een weloverwogen keuze en stop dan met zeuren over dingen waar je niks vanaf weet...

de Korporaal | 21-09-07 | 11:06

@RexMundi 21-09-07 @ 10:31

Mooie tip, maar geen AK's. Gelukkig wel een leuke gevonden : "Remington 7400 carbine Pro Point" !

Rebellis | 21-09-07 | 11:05

Een zorgwekkend punt is dat zelfs een groot deel van de vrijzinnigen onder ons diep in hun hartje eigenlijk vinden dat domme mensen niet zouden moeten mogen stemmen.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 11:05

religion is war 21-09-07 @ 11:02

Net wakker jonge?

Boeddhi | 21-09-07 | 11:05

Volgens de Raad van State vertegenwoordigt de volksvertegenwoordiging het volk. En volgens het volk vertegenwoordigt de volksvertegenwoordiging de grote multinationals en de Bush regering.

jaco | 21-09-07 | 11:04

Wie zijn eigenlijk de shareholders van de Europese Centrale Bank?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 11:03

druif 21-09-07 @ 10:33:
"De EU is nu met 25 landen een log bestuursorgaan wat juist met die nieuwe grondwet gaat veranderen..."

De huidige EU heeft wel wat problemen, maar het invoeren van de EU-grondwet zorgt voor meer problemen, een verslechtering in plaats van een verbetering. Inperken veto-recht is een verslechtering, met het veto-recht kan voorkomen worden dat de EU zich met te veel zaken gaat bemoeien.

theedrinker | 21-09-07 | 11:03

@ Boeddhi 21-09-07 @ 11:00
Gaap....

religion is war | 21-09-07 | 11:02

@finnish humor 21-09-07 @ 10:56

De ontwerptekst is al af. Er zullen nog wat kleine dingetjes veranderen als politiek wisselgeld maar het meeste ligt al klaar.

Iko Nal | 21-09-07 | 11:02

@F-H
Ik ben au fond helemaal geen tegenstander van de EU. De vraag voorleggen of je voor de EU bent is pure machtspolitiek, je gaat de burger toch ook niet vragen of hij voor of tegen economische groei, of voor of tegen orde op straat is? De EU is au fond geen slecht idee, maar op het moment over haar top heen qua ontwikkeling van functionaliteit (voor rijke landen). Daarom stem ik tegen een doorontwikkeling, maar stem ik daarmee niet meteen tegen uittreding.

Waarom gaat Balkenende niet bij Gordon Brown op de thee en vormt hij met hem niet een nieuwe visie op de EU? Dat is de enige manier om een nee echt recht te doen. Het is tijd voor een nieuwe west-europese visie op de EU. Balkenende ziet zijn taak verkeerd als hij zich daar niet voor inzet.

waskuip-admiraal | 21-09-07 | 11:02

Hopelijk komt er geen nieuw referendum. De uitslag van het vorig referendum negeren is fout, maar maakt i.i.g. aa iedereen duidelijk waar wij staan als burger. Net zolang referenda houden tot er toevallig een keer meer 'ja'-stemmers zijn dan 'nee'-stemmers (die op een gegeven moment waarschijnlijk moe-gereferendumd thuis blijven) is veel geniepiger...

(En aangezien het CDA in het kabinet zit is mijn voorspelling dat de regering met veel tamtam het advies van de Raad van State naast zich neer zal leggen en trots aan zal kondigen toch een nieuw referendum te houden.)

Sapperdeflap! | 21-09-07 | 11:02

@bottehond 21-09-07 @ 10:46

Dat heeft hij moeten beloven indertijd toen de 'groten van de UI' hem een fikse reprimande gaven vanwege het Nederlandse nee.

Het EUSSR-tij kan imho niet meer gekeerd worden:
1. een volk van onwetenden + een polletiek van lafaards/grootheidswaanzinnigen;

2. je kunt dat hele EUSSR-proces zonder gezichtsverlies toch niet zomaar opbreken? Dus wat doe je als klein poldertje, je blijft in de bus zitten;

Intussen probeert men (nationaal en internationaal) aan alle kanten het vulgus in te dammen en -hoewel ze m.i. moeten weten dat er iets goed mis is- met allerlei lapmiddelen en erger, steeds meer leugens, hun eigen fouten maskeren en ons een Groot Duizendjarig UI Reich door de strot te duwen.

Met dank aan de Fransozen!

wopper | 21-09-07 | 11:00

Waarom stemmen jullie de volgende keer niet allemaal Wilders, dan word je vanzelf uit de EU geknikkerd. Dan is Nederland los van de EU, kan Geert zijn Etnische/Culturele zuiveringen doorvoeren en de woede van de rest van de wereld op Nederland halen. Dat is toch wat men op GS graag wil?

-edit: zeg lutser. Praat voor jezelf. Gedragen of optiefen -

Boeddhi | 21-09-07 | 11:00

@Breinstein 21-09-07 @ 10:45

Om te beginnen kan je met wat avonden timmeren al veel bereiken. Je kan 's morgens een guillotine het Binnenhof binnen duwen.

El Gouda | 21-09-07 | 11:00

-weggejorist-

gnomidion | 21-09-07 | 10:59

Gelukkig, eindelijk echt bij Europa. De enige goede actie van dit kabinet tot op heden.
.
@zeurdertje: wat ga je doen dan, als ze het wel wagen?

Bolkestein | 21-09-07 | 10:59

Bigi Bana Boy 21-09-07 @ 10:55

Je denkt geheel in lijn met de eurocraten.

bottehond | 21-09-07 | 10:59

Burgerlijke ongehoor 21-09-07 @ 10:56
Voor sommige landen is dat de enige manier om de zaak bestuurbaar te houden. Ik geloof niet in een democratisch Rusland.

Bigi Bana Boy | 21-09-07 | 10:58

*pakt zijn lans en paard*
Vuile landverraders!!!
En dan het wel over waarden en normen hebben.
Ze kunnen me de rug op. Aan het gas met die Bak-ellende.
De maatschappij? Dat zijn ZIJ.

I (8)You fokker | 21-09-07 | 10:56

Robin Hood 21-09-07 @ 10:52
Tell them to hand over all the lupins they've got.

Bigi Bana Boy | 21-09-07 | 10:56

De PvdA heeft het referendum ingeruild voor het ontslagrecht.
Knettergek.

de honden blaffen... | 21-09-07 | 10:56

Iko Nal 21-09-07 @ 10:49

goed punt, maar het kan niet, de tekst van het nieuwe verdrag wordt immers in de volgende europese raad pas bepaald.

finnish humor | 21-09-07 | 10:56

@ Bigi Bana Boy 21-09-07 @ 10:49: En in Rusland krijg je alleen de doodstraf als een rechter je daar toe moet veroordelen omdat vrindjes van Poetin een machinegeweer op zijn slaap drukt.

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 10:56

@ El Gouda 21-09-07 @ 10:54
Yep... Wat maar aantoont dat Balk niet anders is dan de machthebbers uit die tijd.

religion is war | 21-09-07 | 10:56

@krommeteen 21-09-07 @ 10:50 Da's de pest van dit mooie internet. Iedereen reageert zich af op een toetsenbord en dat was het dan. Het zou me niets verbazen als met dat gegeven gewerkt wordt in Den Haag.

OhJee | 21-09-07 | 10:56

@Robin Hood 21-09-07 @ 10:52
Op naar den haag. We zien je daar ok?

ijsklont | 21-09-07 | 10:56

bottehond 21-09-07 @ 10:49
Preken voor eigen parochie is niemand vreemd, laten we daar even eerlijk over zijn. Precies daarom pleit ik ook voor het monddood maken van de massa's idioten waar dit land (en eerlijk gezegd ook ieder ander willekeurig land) mee vol zit. Kijk in een willekeurige supermarkt om je heen, aanschouw die geretardeerde stomme smoelen van je meeburgers en denk nog eens aan mijn betoog.

Bigi Bana Boy | 21-09-07 | 10:55

@ Robin Hood 21-09-07 @ 10:52
Hop in gelop!

PisFinger | 21-09-07 | 10:55

Oke stemmen, maar. www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08t...
Alleen vraag 3 is naar. "Vindt u dat de meeste besluiten in de Europese Unie met een meerderheid genomen moeten kunnen worden, of vindt u dat ieder van de 27 lidstaten een veto moet hebben?" Daar wordt nl. automatisch er vanuit gegaan dat je voor een EU bent, tja hoe suggestief.

pfff | 21-09-07 | 10:54

Bonk 21-09-07 @ 10:50
Precies, zo werkt democratie nou eenmaal. Bepaalde beslissingen kunnen beter niet aan het volk worden overgelaten. Conservatievelingen willen niet onder ogen zien dat de globalisering oprukt en niet meer te stoppen is. Welkom in de 21e eeuw.

Juche | 21-09-07 | 10:54

Nou een Referendum is ook voor Jan Klaassen :s
Het maakt niet uit wat de meerderheid wil, het wordt toch weer door je strot gedouwd. Jammer! Scheelt, nu hoef ik een volgende keer niet de deur uit als er weer een referendum is..

Kris | 21-09-07 | 10:54

@religion is war 21-09-07 @ 10:39

De bevolking wordt zowiezo weinig gevraagd. Alsof in 1648 de bevolking van van de zeven provincien iets werd gevraagd toen limburg en brabant erbij kwamen. Of alsof in 1795 de bewoners van Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden iets werd gevraagd toen de Betaafse Republiek werd uitgeroepen. Of alsof de bevolking in 1814 iets werd gevraagd toen het koninkrijk der Nederlanden werd uitgeroepen. En denk maar niet dat de bevolking veel wordt gevraagd, wanneer over enkele decennia de confederatie van Europese landen worden opgericht.

El Gouda | 21-09-07 | 10:54

Vasco de Vazant 21-09-07 @ 10:48

Interessant punt: voor wat voor type beslissingen wil je referenda houden? De issues moeten vrij simpel zijn. We gaan bijv ook geen belastingmaatregelen of wetteksten voorleggen. Dat is gewoon de goden verzoeken en heeft weinig met elitairisme te maken. Vanuit dat perspectief was grondwetreferendum onnozel. De vraag 'wil NL bij de EU horen' zou m.i best in een referendum gevraagd kunnen worden.

bottehond 21-09-07 @ 10:49

Niet alle pro eu-ers zijn meteen trollen.

finnish humor | 21-09-07 | 10:54

Balkenende staat voor een dilema, of kiezen voor de wil van het volk en te kijk staan in Brussel, of de europese politiek tevreden stellen en de nederlandse kiezer omzeilen. Hij kiest klaarblijkelijk voor dat laatste, wat voor mij een duidelijke boodschap is. Mijn vertrouwen in de politieke besluitvorming is gedaald tot een nulpunt en wat mij betreft kan balkenende in de stront zakken. Wat wij in Nederland nodig hebben is een krachtig figuur dat de burger begrijpt en haar wil goed kan vertolken... ik wordt ziek van al die machtsspelletjes binnen partijen/ in Den Haag/ In Europa en in de wereld... macht macht macht, en de burger..... die wordt verkracht!

DenDuuster | 21-09-07 | 10:54

Allemaal zwaar ontevreden over de 0031 regering, dus meer macht naar Brussel is wellicht juist een zegen. Stuur Rutger naar Brussel en laten we eerst eens kijken of dat Europese bestuur uiteindelijk niet de redding is uit de Nederlandse polderbrij. Sarko for EU President !

hekkesluiter | 21-09-07 | 10:54

Herinneren we ons nog hoe die politici, inclusief Balkenende, de straat op togen om ons, lieve kiezers, persoonlijk uit te komen leggen wat we kennelijk niet konden of wilden begrijpen? Hoezeer ze begaan waren met ons en ons inzicht in de europese politiek?
Ik zou graag een fragmentje Balkenende van toen zien naast een fragmentje Balkenende gisteren in de tweede Kamer, en een fragmentje Balkenende vandaag, als-ie ons het blijde nieuws komt brengen dat wij, lieve kiezers, in de stront kunnen zakken.
Dit is parlementaire democratie ten voeten uit, en ik heb de Raad van State niet nodig om ons te vertellen dat we gewoon stelselmatig genaaid worden en dat stelselmatig naaien nou eenmaal de standaard is.
Zoals gezegd, het enige echte wapen is ons stembiljet, en dan moet je somes een lange adem hebben.

Schoorsteenveger | 21-09-07 | 10:54

Balkenende kan blijkbaar nog steeds niet uitleggen wat er zo goed is aan deze grondwet dus wordt het maar door onze strot gewrongen.
-
Dat is dan Democratie volgens deze "Normen en Waarden" profeet.
Blijkbaar komt hij niet op het idee dat als je iets niet kan verkopen het product misschien waardeloos is.

Moi2 | 21-09-07 | 10:53

Kunnen we er niet over stemmen welk standpunt wij als GS-reaguurders innemen?

Teen | 21-09-07 | 10:53

finnish humor: Er speelt wat anders mee en dit vindt ik sinister. Het is duidelijk dat de volksvertegenwoordiging ons inderdaad vertegenwoordigd. Hoe kan het dan zijn dat zij niet dezelfde mening zijn toegedaan dan wij? Ik vermoedt dat hier dwang achter zit en niet zo'n klein beetje ook.

Vraagje: Wie zijn de eigenaren van de Europese Centrale Bank?

openbaarminiserie | 21-09-07 | 10:53

@waskuip-admiraal 21-09-07 @ 10:45: natuurlijk. "Beschaafd" is my middle name, mijn waarde ;-)

Breinstein | 21-09-07 | 10:53

Trouw: "Nederland kan zich geen tweede nee in Europa veroorloven"
En dus hangen we de witte vlag maar uit. Nee, wat dat betreft zijn we onze Nederlanse identiteit nog lang niet kwijt aan Europa.

DiagnosisTyphus | 21-09-07 | 10:53

Democratie: als je bij de 49% zit, heb je gewoon pech. HIER IS ONZE MENING OVER GEVRAAGD .. en vervolgens compleet genegeerd.

Matisha | 21-09-07 | 10:52

Ik ben persoonlijk tegen Europa, maar professor Balkenende heeft wel gelijk om geen beleid op referenda te baseren. Ben wel benieuwd hoe Wouter Bos zich hier uit gaat draaien. :-)

Dr. Faustus | 21-09-07 | 10:52

@finnish humor...
Pardon?? Wat roep ik over de EU? Waar het gaat om democratisering en misleiding is de EU absoluut crimineel bezig, verder doen westerse niet eu-leden het vaak beter dan de landen in de EU-zone. De eu-elite is multiculturalistisch en bezondigt zich regelmatig aan newspeak. Dat zijn voor mij al voldoende argumenten om balkenende opnieuw aan het werk te zetten.

waskuip-admiraal | 21-09-07 | 10:52

Oké, ik zit op mijn paard. En nu?

Robin Hood | 21-09-07 | 10:52

Klopt Reuzelbek, massale demonstraties zijn niet meer in tegenwoordig, en ze hadden toch wel invloed op besluitvoering vroeger, dus misschien idd, dat we met een half miljoen richting het Haagse moeten gaan en ons ongenoegenen duidelijk maken. Wie weet helpt het.

krommeteen | 21-09-07 | 10:50

Hoi Geenstijl, blijkbaar kennen jullie de democratie niet. Het volk heeft voor deze partijen gekozen en vertegenwoordigen ons dan ook. Men heeft kunnen weten dat de grondwet zodoende zonder referemdum wordt aangenomen.

Dat is nou democratie, lees eens het publiekrechtboek er eens op na. Publiek staat voor Overheid > Burger.

Het volk heeft al gekozen, waarom dan nu nog een referemdum houden...

Overigens ben ik voor de grondwet, want het houdt impliciet in dat de efficientie binnen europa verhoogd wordt.

Bonk | 21-09-07 | 10:50

@sixersZunit,
En weg is bART;-)

fuckje | 21-09-07 | 10:50

Vooruit dan maar, op verzoek nog maar eens;
-
Na een spoedoverleg heeft het kabinet vandaag het vertrouwen in de bevolking opgezegd.
'Paerlen voor de zwijnen', zo verwoordt een woordvoerder van het kabinet de situatie. 'Na het outsourcing debacle en nu uit onderzoek na onderzoek blijkt dat de bevolking niet achter besluiten van het kabinet staat, begint bij de volksvertegenwoordiging duidelijk te worden dat onze kiezers niet in staat zijn een correcte mening te vormen. Eerlijk gezegd valt met een dergelijke bevolking niet te werken en wij hopen dat de bevolking op korte termijn in staat is haar mening te herzien'.

Wouter Bos en diverse andere ministers hebben al aangegeven zich aan de zijde van het kabinet te scharen. 'Volksvertegenwoordiging werkt alleen als vertegenwoordiger en vertegenwoordigde binnen een breed scala aan standpunten overeenstemming hebben en dat is bij deze bevolking niet het geval. Het volk heeft geen flauw benul van wat er onder politici leeft, aldus een verbolgen Balkenende, die dreigt de handdoek in de ring te gooien. Het gehele kabinet bestaande uit de fracties van CDA, PvdA en Cristenunie, zal vanmiddag een motie van wantrouwen tegen de bevolking indienen. Als deze motie een meerderheid haalt en de bevolking haar mening niet herziet zullen 'drastische maatregelen' genomen worden, zo voorspellen bronnen rond het Binnenhof.

ADO-Le-Cent | 21-09-07 | 10:50

@redactie: Het zou deze discussie ten goede komen als jullie beide verdragen eens naast elkaar legden zodat iedereen kan zien dat ingrepen slechts cosmetisch waren.

Ik heb dit kabinet ook niet horen zeggen: We gaan eerst naar onszelf en de bureaucratie kijken om geld te besparen en pas als we daarna nog geld nodig hebben knijpen we de burger nog wat verder uit. Heel Europees allemaal.

Iko Nal | 21-09-07 | 10:49

*doet alvast wat raketten op zijn Hummer zetten*
.
Eerlijk is eerlijk, de bijtelling is een bitch, maar dan heb je wel wat ! www.army.mil/armyimages/images/800humm...

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 10:49

De eerste EUSSR- trollen zijn binnen zie ik. Die komen pleiten voor hun eigen baantjes en de wenkende carrieretoekomst.

bottehond | 21-09-07 | 10:49

Inspraak is zeau links en zeau jaren 60 mensen, zien jullie dat zelf niet in stomme neo-hippies ? Ik geloof in het Poetin model. Rusland is namelijk democratisch omdat Poetin democratisch is, en iedereen moet doen wat Poetin wil en dus is Rusland democratisch. Geen speld tussen te krijgen. Wat wil je nog meer ? Smoelen dicht, betalen en doen wat er gezegd wordt is mijn devies.

Bigi Bana Boy | 21-09-07 | 10:49

En we zijn begonnen...
-
Voor al die proleten die menen dat de materie dusdanig ingewikkeld is dat zélfs zij deze niet goed kunnen duiden, laat staan die 'achterlijke' arrebeiers, en dat daarom alleen al een referendum over dit grondwettelijk verdrag onwenselijk is; u praat zure stront! Elitair zootje uitnassers.
-
Zorg dan dat u een en ander inzichtelijk maakt en de kernpunten helder samenvat. Tell it to us like we're a bunch of six-year olds...

Vasco de Vazant | 21-09-07 | 10:48

druif 21-09-07 @ 10:19:
"referendum over zo een onderwerp is gewoon idioot! Alsof mensen weten waar het nou werkelijk over gaat.. "

druif 21-09-07 @ 10:33:
"Die grondwet moet komen of we willen of niet. We kunnen moeilijk uit de EU stappen, als enige land zonder europese grondwet"

@druif, weet jij wel waarover het referendum gaat? Het gaat niet over wel of niet uit de EU stappen, het gaat over wel of niet accepteren van een nieuw verdrag. Er zijn voorstanders van een EU-grondwet die de tegenstanders van de EU-grondwet ervan beschuldigen dat ze zaken bij de EU-grondwet haalden die er niet bij hoorden, maar tot nu toe zie ik vooral de voorstanders er zaken bijhalen die er niet bijhoren.

theedrinker | 21-09-07 | 10:48

@ Bigi Bana Boy 21-09-07 @ 10:44
Verder hoef ik er alleen maar op te wijzen dat we in Nederland vele bouwprojecten stil leggen vanwege europese fijnstofregels dus die A4 komt er toch niet.

religion is war | 21-09-07 | 10:48

pepewewe 21-09-07 @ 10:36, waskuip-admiraal 21-09-07 @ 10:41

er is onderzoek gedaan naar het waarom achter het NEE, door een betrouwbare variant van Maurice de Hond.

Zelfs ikzelf als overtuigd pro-europeaan heb bijna nee gestemd (en sorry vrijwel alles wat jullie over europa zeggen is helaas feitelijk onjuist, ik neem dit reaguurders niet kwalijk, wel het politiek establishment en domme GS redacteuren).

Het 'rijk beargumenteerde' (sic) nee kamp heeft idd handig ingespeeld op sentimenten. Het Ja kamp heeft totaal gefaald. Vanuit dat democratische principe is het NEE een goed signaal geweest. Alleen heeft het niets met europa te maken en alles met den haag.

finnish humor | 21-09-07 | 10:48

Regime Change! Now!

Rambo John J | 21-09-07 | 10:48

Niet voor Jan: Ik stemde destijds ook ja. Ik zou ook nu weer ja stemmen. Dat neemt niet weg dat het redden van de democratie in deze VEEL belangrijker is.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 10:47

Wat is hier verrassend aan? Dit heeft iedereen toch al voorspeld? En nee, er gebeurt niks. Het gaat gewoon allemaal door.

Rest In Privacy | 21-09-07 | 10:46

De schoffering van het volk is één ding. Nederland wordt te grave gedragen door de Balk. En hij vindt dat U daar niets over te zeggen hebt.

bottehond | 21-09-07 | 10:46

Eh, maar ik stemde JA destijds, en dat zou ik weer doen. Dus die hele burgeroorlog telt niet voor mij. Is het ook een burgeroorlog als ik niet meedoe ?

Niet voor Jan | 21-09-07 | 10:46

@breinstein
ha ha, je wilt het natuurlijk wel beschaafd houden...

waskuip-admiraal | 21-09-07 | 10:45

DatDus 21-09-07 @ 10:42
Jammer, daar is de grondwet al goedgekeurd door het parlement ;) Je kan nog naar Frankrijk, maar daar wordt hij ook binnenkort goedgekeurd door het parlement..

druif | 21-09-07 | 10:45

En voor de tweede keer in 1 week worden we door Den Haag keihard in de reet geneuqt. Iemand die connecties bij de legertop heeft? Als we die achter ons kunnen scharen, kunnen we het bloedvergieten wellicht nog beperken tot alleen het Binnenhof.

Breinstein | 21-09-07 | 10:45

Het cynische is bovendien dat de mensen in Frankrijk en Engeland exact hetzelfde denken over dat verdrag als wij. Waarmee ik maar wil zeggen dat de kiem voor een nieuwe samenwerking op democratische basis al gelegd is. Bovendien blijkt daaruit dat er een breed gevoerde europese strijd is tussen het volk en de losgezongen elites.

waskuip-admiraal | 21-09-07 | 10:45

Verder hoef ik alleen maar te wijzen naar de vertragingen rond de besluitvorming over het verlengen en uitbreiden van de A4 om mijn argument kracht bij te zetten dat te veel inspraak niet goed is.

Bigi Bana Boy | 21-09-07 | 10:44

Verraad indeed.
*Ontkent met directe ingang de authoriteit der haagse criminelen*
Ongezien de typhus met denhaag, brussel en de rest van de aalgladde K-lijerts.

X4I | 21-09-07 | 10:43

@ Inert 21-09-07 @ 10:24
Zio is het maar net! Een Europese grondwet is een noodzaak. Nee-gestemt werd eerder wegens het (niet) functioneren van bepaalde politieke apparaten, processen en natuurlijk de Euro. Echter wordt men nu redelijk geminacht en aan de kant gezet, maar ja wat wil je, de politiek is alleen veranderd naar nog meer uitkleden.

PisFinger | 21-09-07 | 10:43

@bArRT,

Waarschijnlijk ben je nog lelijk ook

sixersZunit | 21-09-07 | 10:43

Balkenende ontpopt zich als de Chavez van de lage landen

derkcs | 21-09-07 | 10:42

België en Duitsland zijn mooie plekken om te wonen. Met mooie vrouwen. Dat zijn vrouwen met een gezicht en zo.

DatDus | 21-09-07 | 10:42

Iemand maandag iets te doen? De tijd van kwallen op internet is voorbij, alleen harde demonstraties kunnen het tij misschien nog keren.

Reuzelbek | 21-09-07 | 10:41

@finnish humor.
- goeiemorgen - Waar haal je het vandaan dat het NEE ook met andere dingen te maken had. Het zal misschien ten dele zijn, maar je kunt toch onmogelijk hard maken dat dat de belangrijkste reden was. Ik denk eigenlijk dat het NEE behoorlijk goed overwegen was, vooral omdat lopende de campagne het JA-kamp eigenlijk helemaal niet zo veel redelijke argumenten bleek te hebben in tegenstelling tot de NEE-mensen die rijk beargumenteerde verhalen hadden.

waskuip-admiraal | 21-09-07 | 10:41

"Volgens de Raad van State vertegenwoordigt de volksvertegenwoordiging het volk"

Moahahaha. Vandaar dat ze altijd beslissingen nemen waar niemand het mee eens is. Vandaar dat een hele fractie hetzelfde stemt (fractiediscipline). Want tenslotte alle stemmers op een partij denken hetzelfde...

Hakbarrr | 21-09-07 | 10:39

Wat maar weer bewijst dat het gros van de politici demagogen zijn, die daar echt niet voor ons, maar voor zichzelf zitten. De burger is slechts lastig, 1 keer in de 4 jaar verkiezingen is al lastig zat voor ze. Stel je voor dat je van het pluche af moet. Balkenende's europese ambities rommelen ons het verdrag in, terwijl juristen stellen dat het verdrag niet wezenlijk anders is dan de voorgestelde grondwet. De PvdA speelt in deze weer een meesterlijke windvaanrol. Wie stemt er toch op dat zootje? Geen referendum is een minachting voor de stemmers die de moeite hebben genomen mee te beslissen over de toekomst van Europa. Die stemmers hebben duidelijk en massaal laten weten dat verdere overdracht van onze soevereiniteit aan Brussel niet aan de orde mag zijn. Brussel, de EUSSR, het meest ondemocratische orgaan van Europa krijgt zo te veel macht. De EU moet terug naar zijn roots, Handelsverdragen en afspraken over mobiliteit bijvoorbeeld. Puur op de praktijk gericht, zonder tot doel te hebben dat europese politiek de meeste inspraak in de soevereine landen gaat krijgen.
Ik was, ben en blijf tegen de EU in die vorm, ze hebben vaak genoeg bewezen incapabel te zijn om te kunnen besturen (verbod van de klompen, ladders, hoe krom moet een banaan zijn, de geldverslindende verhuizingen, het gesjoemel met de aanwezigheidsdeclaraties) Aan deze incapabele club moeten we niet meer zeggenschap uitdelen. Dat referendum moet er komen, hoe dan ook.

religion is war | 21-09-07 | 10:39

Ach, ik vind dat je het janhagel ook helemaal geen stem moet geven in dit soort kwesties en stel het algemene kiesrecht überhaupt ter discussie. Hardwerkende burgers laten zich doorgaans alleen maar leiden door hun benepen burgermans pleziertjes en angsten en dat geeft alleen maar ellende. Ik zeg, stel een inkomens- of IQ grens voor deelname aan welk soort inspraak of stemproces dan ook.

Bigi Bana Boy | 21-09-07 | 10:39

*pakt z'n koffers...*

prestodegekste | 21-09-07 | 10:37

@bART,
Lees je eigen stukje nog eens door, en geef dan toe dat jij het toppunt van eigendunk bent, met een gevoel van minachting jegens bakkers, bouwvakkers en redacteuren. " Zelfs ik...."
Teiltje!

fuckje | 21-09-07 | 10:37

Nou Druif, het is wel typisch, dat de landen binnen Europa, die niet in de EU zitten het economisch veel beter doen. En vergis je niet, wij zouden schathemeltje rijk kunnen zijn van ons aardgas inmiddels, maar ne, Nederland mot weer voorop in allerlei kostenverslindende avonturen, en dan als klap op de vuurpijl de invoering van de Euro. En die hopeloze missie in Afghanistan. Ze zijn echt compleet de weg kwijt daar in Den Haag.

krommeteen | 21-09-07 | 10:37

@druif 21-09-07 @ 10:24
Nee er zijn hele goede redenen om tegen te zijn. Vb. met dat Europees verdrag kan straks aan de onderhandelingstafel besloten worden om een wetsvoorstel in te dienen, die vervolgens geratificeerd wordt door het Europees parlement en boven onze grondwet komt te staan. Wil je die wet terugdraaien, dan moet je opnieuw onderhandelen en het Europees parlement voor je zien te winnen.
Hoe gaat het nu? Regering of kamer doet een voorstel, met een meerderheid heb je vervolgens je wet. Als die wet achteraf niet deugt, dien je een nieuw wetsvoorstel indienen en zoek je een nieuwe meerderheid, vrij simpel dus. We gaan dus ontzettend veel van onze nationale soevereiniteit en onze democratische controle op de wetgeving verliezen.
De term landverraad is hier dus wel op zijn plaats.
BTW: hoogste adviesorgaan geen rechtscollege @ mezelf.

sjaakdeslinksesul | 21-09-07 | 10:36

druif 21-09-07 @ 10:19

Die mensen die niet zouden weten waarover het gaat zijn ook de mensen die de leden van de Tweede Kamer kiezen. Je wilt dus de beslissing overlaten aan een Tweede Kamerleden die gekozen zijn door mensen die niet weten waarover het gaat?

Tweede Kamerleden kunnen belang hebben bij het krijgen van banen in de EU en daarom hun eigenbelang boven het algemeen belang stellen. Bij een referendum heb je hier veel minder last van, er zijn zoveel stemmers, die kun je niet allemaal omkopen.

theedrinker | 21-09-07 | 10:36

Waarom heb ik nu geen maurice de hond onderzoekje gezien wat betreft dit onderwerp?
Ik denk dat de meerderheid van de nederlandse bevolking tegen is en dan lijkt het me dat de volksvertegenwoordigers dat namens de meerderheid ook domweg zou moeten uitvoeren.

pepewewe | 21-09-07 | 10:36

het zoveelste item waar de GS redactie inclusief pritt niets vanaf weet maar wel leuk vindt de reaguurders op te hitsen.

Waarom stelde NL in 2005 tegen? Dit had vrijwel niets met de inhoud van het verdrag te maken. Die inhoud kent nl bijna niemand (GS redactie vindt het kennelijk ook niet nodig er een blik op te slaan, hun mening staat toch al vast). Reden voor NEE had vooral met arrogantie en incompetentie van toenmalige Kabinet te maken samen met wat onderbuikgevoelens over turkije de euro en nog wat klein grut.

Probleem is een totale afwezigheid door politiek establishment van enige bruikbare informatie waarom NL bij de EU zit. Je kunt dan niet plotseling bij een referendum paniekvoetbal gaan spelen.

finnish humor | 21-09-07 | 10:35

Ik vind dit wel een staatsgreep waard. Zowel de Raad van State als het kabinet doen aan landverraad. Als de volksvertegenwoordiging het volk niet meer vertegenwoordigd is de democratie overleden. Dan moeten we het zelf maar weer gaan regelen.

Iko Nal | 21-09-07 | 10:34

Belazerd werden we allang, na de mooie belofte na het zuur komt het zoet, is dat inmiddels veranderd van na het zoet komt het zoutzuur.
Als je wij de verkiezing beloftes naast het huidige regeerakkoord zetten weet je dat je genaaid bent.
Kunnen we de boel niet omdraaien eerst een regeerakkoord en dan gaan stemmen? Lijkt me geniaal!
Eenvoudiger is een twee partijenstelsel zijn we van een hoop gezever af.
En dat er geen tweede referendum zou komen is toch geen nieuws laat me niet lachen. Nu zeker niet dan wordt het een protest stem van minimaal 75% tegen

Proost

Veldwebel | 21-09-07 | 10:33

Enige wat we kunnen doen is lijdzaam toezien, een lange adem hebben en bij de volgende verkiezingen terugslaan, maar dan hard. Ondertussen het smeulend vuurtje goed blijven aanpoken.

Schoorsteenveger | 21-09-07 | 10:33

Die grondwet moet komen of we willen of niet. We kunnen moeilijk uit de EU stappen, als enige land zonder europese grondwet; dat zou een ongekende economische misser zijn. De EU is nu met 25 landen een log bestuursorgaan wat juist met die nieuwe grondwet gaat veranderen... Dus wat helpt een referendum als die grondwet er sowieso moet komen..
.
Oftewel is begrijp de ophef niet helemaal..

druif | 21-09-07 | 10:33

DICTATUUR DICTATUUR Meer is het niet meer
de stem van het volk wordt genegeerd........

nu is alles veroorloofd , democratie is nu definitief om zeep
geholpen vuile kleautzakken daar in den haag.......

banen pool | 21-09-07 | 10:33

Een referendum is natuurlijk zoiezo onzin.
Alsof mijn bakker of m'n buurman die bouwvakker is of een van die redacteuren hier een zinnig antwoord kunnen geven op de vraag of er een Europese grondwet moet komen. Ik studeer geschiedenis aan de universiteit, hou me veel bezig met Europese politiek en zelfs voor mij is zo'n referendum eigenlijk al te veel gevraagd. Wij kiezen eens in de vier jaar volksvertegenwoordigers die voor dit soort vraagstukken hebben gestudeerd (uitzonderingen daargelaten) en er tijd in kunnen stoppen omdat dat nou eenmaal hun functie is. Zij dienen over zoiets gewichtigs te beslissen, niet het volk, dat ziet toch alleen maar de nadelen die volksmenners als Wilders en Marijnissen spuien, die stemmen toch alleen maar nee omdat ze Turkije er niet bij willen hebben of omdat ze nog steeds niet kunnen wennen aan de Euro.
De Europese grondwet of het verdrag wat er nu ligt zijn zo ontzettend belangrijk voor ons land en voor de stabiliteit in Europa, ik ben heel blij dat ze dit er nu gewoon doordrukken.

bART- | 21-09-07 | 10:32

Boos?
Welnee.
U denkt toch niet dat u een stem heeft in deze(n)?
De trein van de EUSSR mot door, snap dat nou eens.
U als pauper heeft geen zak in de melk te brokkelen, u wordt slechts gemolken om die trein in de rails te houden en daar moet u het mee doen.
Anders gaat u maar emigreren.
Niet zeiken, muil houden.
De boven-ons-gestelden weten wat goed voor u is: 1 G(r)oot Uiropa waar iedere pauper hetzelfde verdient danwel graait uit de kas en waar men zich helegaar niet druk maakt om luiden die in weblogjes krijsen of die daadwerkelijk de UI verlaten.

wopper | 21-09-07 | 10:32

@Rebellis 21-09-07 @ 10:19
www.egun.de

RexMundi | 21-09-07 | 10:31

Dit verbaast mij nou niet echt.

Teen | 21-09-07 | 10:31

Fijn ook dat die oost-europeanen uitgeruekend nu blijken te blijven hangen. Komt het er van dan halen we dit keer de 70 procent... als het zover komt.

waskuip-admiraal | 21-09-07 | 10:31

Balkenende met pek en veren het land uit zetten....

loerelau | 21-09-07 | 10:30

Ik heb overigens VOOR de EU grondwet gestemd. Ik ben er nog steeds voor. Maar NIET op deze manier.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 10:29

*hey euh.. landchauffeur, we gaan je landje slopen! Hey land chauffeur, we..*

Al Shaikh | 21-09-07 | 10:28

@ El Gouda 21-09-07 @ 10:23
Ja, ok daar heb je een punt, maar ik kan echt woest worden. We hebben toch 2 jaar geleden nee gezegd ? En die arrogantie, waarmee dat gewoon opzij gezet wordt stuit mij uitermate tegen de borst. Ik vind het tijdstip ook erg ongelukkig gekozen. We hebben al zoveel ellende moet vernemen van dit vreselijke kabinet van de week.

krommeteen | 21-09-07 | 10:28

Burgeroorlog indeed
*haalt katapult uit de mottenballen*

Tobi | 21-09-07 | 10:28

Op dit soort momentem ben ik blij dat ik ben verhuisd naar een land waar nog GEEN euro is, en waar men de keuze van het volk verdomme nog respecteerd.
.
Balkie en co hadden blijkbaar bij voorbaat al de indruk dat iedereen volmondig "ja" zou stemmen. Viel dat even tegen. Maar Balkie weet alles natuurlijk beter dan het volk. Doet me een beetje denken aan Spaan en Vermegen vroeger... "VRAAG HET ME DAN NIET".

ViagraFalls | 21-09-07 | 10:27

@druif . Ik heb inderdaad mij in de voorstellen destijds verdiept. Van kaft tot kaft heb ik het niet gelezen inderdaad. Daar had ik dan ontslag voor moeten nemen ivm de tijd die mij dat zou kosten. Overigens, is het in het ook zo dat ik vrijwel zeker ben dat niet iedereen alle verkiezingsprogramma's van partijen leest. Als dat zo was zou D66 20 zetels hebben met het beste programma. Ik zie er geen verschil in. Politiek is emotie.

1oog | 21-09-07 | 10:27

Politici hebben blauwe tongen.......

De Schaapherder | 21-09-07 | 10:26

JMM: je ze zouden gelijk hebben indien er niet een eerder referendum bestondwaarin de Nederlandse bevolking zich MASSAAL tegen de europese grondwet keert. Er een paar kleine dingetjes aan te veranderen en vervolgens zelfstandig te beslissen is intentioneel en provocerend de bevolking tarten.
.
Het volk heeft niet alleen het recht maar de plicht om zich te ontdoen van een totalitair bestuur welk de macht over probeert te nemen van het volk.

openbaarminiserie | 21-09-07 | 10:26

De hele politiek is schijnheilig. Als het merendeel van de stemmers rechts denkt, zwakt cda zijn linkse standpunten af en trekt naar rechts (pvda manipuleerd ook). Zodra ze leker veilig op hun zeteltje zitten gaan ze gewoon door met het bewind wat ze al jaren voeren. Geld uit onze zakken kloppen om in Polen een kunstwerk van 4 miljoen te laten bouwen zodat de poolse mensen ook een stukje culturele ontwikkeling krijgen. Wie neemt het voortouw voor een massale betoging?

ijsklont | 21-09-07 | 10:25

Kwaad!, verbolgen!, ziedend!, schuimbekkend!

.. maareh, hadden we iets anders verwacht dan?

De christenhonden diplomaten van het CDA zijn hier HEEL erg goed in.

En wat doet hoernalistiek Nederland? GEEN ZAK!

FlyingSpaghettiMnstr | 21-09-07 | 10:25

1oog 21-09-07 @ 10:21
Heb jij de hele grondwet gelezen om te weten waar je voor heb gestemd? Hoe kun je dan ooit oordelen wat de juiste keuze is.. mensen hebben paar jaar geleden alleen met het gevoel gestemd: tegen het kabinet, tegen europa, tegen balkie, tegen het weer.. dus om dat nu weer te laten gebeuren is een beetje zinloos

druif | 21-09-07 | 10:24

Ach, ja. Ik was en ben geen groot voorstander van de EU-grondwet en/of het hervoringsverdrag. Maar ja, een beetje realisme is ook niet verkeerd. De huidige verdragen zijn volslagen onwerkbaar. Daar moet wel iets aan veranderd worden. Wat er dan veranderd moet worden is aan de club van 25 lidstaten. En ja, het moet gezegd, veel Nederlandse kiezers hebben TEUGûH gestemd omdat de zittende regering hen niet aanstaat, de euro is ingevoerd, of om andere redenen die wellicht relevant zijn, maar geen betrekking hebben op dit verdrag. Dat zullen velen weer gaan doen als ze de kans krijgen. Ik begrijp het dilemma van de regering. En toch vind ik het lafaards.

Inert | 21-09-07 | 10:24

ik heb niet eens een paard :(

Marv007 | 21-09-07 | 10:24

knut 21-09-07 @ 10:23
Bedankt, ga jij ook naar het afscheidsconcert van Gert?

mistere | 21-09-07 | 10:24

1 woord: Ongelofelijk!

Heerlijk_gaby | 21-09-07 | 10:24

63% van de stemmers of 63% van de bevolking?

MAXIMO | 21-09-07 | 10:23

@krommeteen 21-09-07 @ 10:20

Aanhanger van denkbeelden die nog extremer zijn dan het salafisme en wahabisme?

El Gouda | 21-09-07 | 10:23

miniminiminiminiminiminiminiminiminiminiminimi :( bwegh

Mercurius | 21-09-07 | 10:23

"En een nieuw nee van de Nederlandse bevolking maakt de positie van Balkenende in Brussel al helemaal onmogelijk."
Zegt alles eigenlijk al...

Pa Pollewop | 21-09-07 | 10:22

@druif
jij hebt geen idee!

waskuip-admiraal | 21-09-07 | 10:22

Nou, vreselijk wat dit dictatoriale regime ons allemaal aandoet.

mistere | 21-09-07 | 10:22

Je moet het plebs ook niet laten meebeslissen. Het feit, dat ze al mogen stemmen is al belachelijk! Hoe dan ook, ook al zijn ze daar in Den Haag niet te vertrouwen, ze hebben er meer verstand van dan het grootste deel van de bevolking...

aardbei ed | 21-09-07 | 10:22

Lubbers heeft destijds ten koste van de Nederlandse schatkist zijn plaatje in Europa proberen te kopen (wel betaald, niet gekregen) en het lijkt erop dat Balkenende goed naar zijn leermeester heeft gekeken. Vergeet de zelfverrijking aan de top van het bedrijfsleven maar, de echte zelfverrijking ten koste van ons allemaal gaat binnenkort plaatsvinden....

machiavinchi | 21-09-07 | 10:22

@ druif. Mischien waar, maar er is nu eenmaal een referendum gehouden. Nu dit er door jassen met wat kosmetische ingrepen is gewoon een pure minachting voor de kiezer. Of je nu voor of tegen hebt gestemd de vorige keer (ik stemde voor, ja ja) nu de bevolking niet raadplegen is een schande.

1oog | 21-09-07 | 10:21

Maar ze hebben wel een beetje gelijk. Het idee van democratie is dat het volk de mensen kiest van wij zij denkt dat die het beste kunnen regeren en die mensen nemen dan bij meerderheid de beslissingen. Met een referendum zegt de regering eigenlijk dat ze de ballen niet hebben om een beslissing te nemen dus laten ze het maar aan het volk over zodat zij hun handen in onschuld kunnen wassen.

Of ik blij men met een EU-grondwet is natuurlijk een tweede.

JMM | 21-09-07 | 10:21

De Raad van State is samengesteld uit oud-politici en Oranjes. Wat verwacht je van de oudste roversbende van Nederland?

Hammar | 21-09-07 | 10:21

ik ben van nature niet snel boos.... maar dit gaat veel te ver. welk gedeelte van NEE begrijpen ze niet in de burelen van de grootgraaiers?

van dal | 21-09-07 | 10:20

Pek en veren, en radbraken die gasten *fantaseert over middeleeuwse methoden*

krommeteen | 21-09-07 | 10:20

@Pa Pollewop,
Jao, bie oons in de tuune!

fuckje | 21-09-07 | 10:20

* zoekt op een niet bij name genoemde veilingsite naar een, niet al te veel gebruikte, AK47, voor de aanstaande oproer *

Rebellis | 21-09-07 | 10:19

referendum over zo een onderwerp is gewoon idioot! Alsof mensen weten waar het nou werkelijk over gaat.. Die lui van de 2e kamer zitten daar juist voor om hier over te beslissen!

druif | 21-09-07 | 10:19

Pak de fakkels en hooivorken... op de brandstapel met de verraders!

ijsklont | 21-09-07 | 10:19

Ik ben ook pislink. Als de PvdA hierin meegaat mogen ze wat mij betreft al die grachtengordel aristocraten bijeendrijven en afvoeren. Maar goed, zo ver zijn we nog niet, er is nog niets besloten. Eigenlijk moeten we dus gewoon afwachten.

waskuip-admiraal | 21-09-07 | 10:18

Die arrogantie uit dat Haagse, het volstrekt lak hebben aan wat het merendeel van de bevolking wil. Ik kan daar zo woest over worden.

krommeteen | 21-09-07 | 10:18

Ja daar staan we dan met onze bek vol tanden, dat wordt dus een hele dikke vette JA.

*zucht*

De God van Empel | 21-09-07 | 10:18

Dit gaat er bij echt niet in! De uitslag van het referendum was onverbiddelijk. De Nederlandse kiezer had zich tegen de grondwet uitgesproken. Door nu alsnog het grondwettelijke verdrag er brutaal door heen te drukken, zonder de Nederlandse kiezer hierin te betrekken, is ordinaire, schaamteloze politieke diefstal. Ik voel mij als burger en stemgerechtigde door Politiek Den Haag bestolen en bedrogen!
En de PvdA doet haar naam weer aan. Dit is de meest geniepige, gluiperige, onbetrouwbare politieke partij die er bestaat. (Dat mensen zo verschrikkelijk dom zijn om hier nog op te stemmen.) Deze partij is altijd, zelfs na het na het NEE van de kiezer, voorstander gebleven van het referendum betreffende dit onderwerp. Nu ze op het pluche zitten, moeten er concessies worden gedaan, en zonder enige gene laten ze hun standpunt tav dit elementaire onderwerp vallen als een baksteen. De PvdA….de ratten van de politiek!

R@lf | 21-09-07 | 10:18

fuckje @ 10:15
Had Ome Loeks net aan de lijn... Of ik zijn peerd had gezien...

Pa Pollewop | 21-09-07 | 10:17

kut zooi

knut | 21-09-07 | 10:17

-weggejorist-

Burgerlijke ongehoor | 21-09-07 | 10:17

Veeg het malieveld maar vast schoon!

Pharan | 21-09-07 | 10:17

Geert, kom er maar in.

krommeteen | 21-09-07 | 10:17

Kan de redactie die oude grondwet en de "nieuwe" grondwet eens naast elkaar leggen. www.google.nl/search?hl=nl&q=compa...
Volgens mij geen 5% verschil.

Pippo van Eenennaam | 21-09-07 | 10:16

Dus eigenlijk hebben we een beetje een totalitair bewind? Uiteindelijk wordt van bovenaf ons de zaken toch wel door de strot geduwd.
We mogen stemmen maar als het kabinet het anders wil dan zorgen ze (eventueel via een omweg) dat ze hun zin krijgen.

drekzooi | 21-09-07 | 10:16

Fuck.
.
.
Ik ben kwaad. Gister al toen ik dit op de radio hoorde, maar nu ben ik nog steeds kwaad.
.
.
Revolutie! Niks te paard, haal die UZI maar uit het vet!

openbaarminiserie | 21-09-07 | 10:16

Dus deze mensen zien het verkeerd en een clubje hobbyisten die via politieke vriendjes een plek in het hoogste rechtscollege hebben verkregen zien het goed?
www.nrc.nl/europa/article767460.ece/In...

sjaakdeslinksesul | 21-09-07 | 10:16

Politiek Achmed 2007: negeer raadvragende referenda.

El Gouda | 21-09-07 | 10:15

OPROER!

En als dat kreng door de strot wordt geduwd is dat de schuld van de PVDA.

Dat zal bij de volgende verkiezingen bijltjesdag worden Woutertje Bos..
-edit: jij hebt teveel vertrouwen in de mensheid-
-uberedit: mensheid...?-

G-unite | 21-09-07 | 10:15

* heeft alle grunnse peerden al gereserveerd *

fuckje | 21-09-07 | 10:15

Dat de PVDA kontdraait wisten wij al, eens kijken of onze Christelijke moraalridders olv Rouvoet ook door het CDA een 'D'66-je" opgedrongen krijgen in deze.

1oog | 21-09-07 | 10:15

Laat ze het niet wagen !

zeurdertje | 21-09-07 | 10:15

Die andere 1/3e snapte het bij voorbaat al niet.
Mooie vertegenwoordiging inderdaad, maar goed dat zijn we inmiddels wel gewend dacht ik zo.

Rafey | 21-09-07 | 10:14

Tsja, da's Nederland anno 2007, zakken vullen en je eigen ding doen is populair bij de politici.

MrFancyPants | 21-09-07 | 10:13

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl