Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Joods-Christelijke traditie? Liever Spinoza!

Boring van der HamTijd voor Boris van der Ham, onze twee-wekelijkse columnist en tussen de bedrijven door ook nog kamerlid van D66. Boris wond zich op over de opwinding rondom de uitlatingen van Ella Vogelaar en haar joods-christelijke traditie met een moslimsausje. Meneer breekt een lans voor Spinoza, de Amsterdamse lenzenslijpert die met denkboekies op de proppen kwam toen 'denken' nog een radicale stijlloze bezigheid was. Het land was weer te klein. Wilders (PVV), Rutte (VVD) en de ChristenUnie trapte weer van zich af. 'De Nederlandse en Westerse cultuur is gebaseerd op de joods-christelijke traditie die vele malen beter en beschaafder is dan de achterlijke islamitische cultuur en traditie!' 'Joods-Christelijke kernwaarden zoals gelijkheid van mannen en vrouwen, scheiding tussen kerk en staat, en onze democratische rechtsstaat zijn superieur!` Al deze argumenten verdienen nadere beschouwing. Allereerst kan je vraagtekens stellen bij het ‘feit’ dat Nederland een ‘Joods-christelijke heeft. Dat Nederland –hoewel steeds meer seculier- een christelijke traditie heeft mag duidelijk zijn door de vele kerkgebouwen, de christelijke feestdagen en gebruiken. Maar waar blijkt die gezamenlijke Joodse identiteit dan uit? Ja, we vieren christelijke feestdagen als kerst en Pinksteren, maar er is er nog nooit besloten tot het nationaal vieren van joodse feesten als Jom Kippoer (vastendag) en Rosj Hasjanah (Joods nieuwjaar). Het heeft er alle schijn van dat sinds de Tweede Wereldoorlog de Joodse traditie voor de vorm, en uit een politieke correctheid, wordt genoemd om te laten zien dat onze Joodse medelanders ‘er bij horen’. Maar daarbij bleef het. Als Nederland al een religieuze traditie heeft dan is die Christelijk, en dan is het oneigenlijk om daarbij het Jodendom in één adem te betrekken - zeker als dat helemaal geen consequenties mag hebben. Nogal wat Joden ergeren zich terecht aan het feit dat ze steevast als een soort bijvoeglijk naamwoord bij de christelijke traditie worden genoemd. Ook is het vreemd dat de ‘Joods-Christelijke’-traditie in verband wordt gebracht met gelijkheid van mannen en vrouwen, scheiding tussen kerk en staat, en onze democratische rechtsstaat. Zijn dat Joods-christelijke verworvenheden dan? In de verschillende heilige boeken –zowel de christelijke, joodse als islamitische- vallen veel teksten te lezen die vrouwonvriendelijk zijn en die oproepen tot rechtspraak op religieuze grondslag. Zaken als scheiding tussen kerk en staat en de rechtstaat zijn dan ook geen ‘religieuze’ verworvenheden, maar zijn tot stand gekomen door toedoen van de ‘verlichting’, waarin juist de almacht van religieuze wetten werden onderworpen aan rationaliteit en vrijheid. Pas toen de verlichting het pleit in Nederland won, kregen we een echte rechtstaat, waarbij ook een geformaliseerde vrijheid van godsdienst werd ingevoerd. Eindelijk mochten Rooms-katholieken en Joden in het protestant-Christelijke Nederland openlijk hun geloof belijden. Dat hadden ze dus te danken aan de liberale waarden, niet aan religieuze. De traditie waar Nederland echt trots op moet zijn is niet Joods-christelijk, maar is de liberale, vrijzinnige traditie. Die heeft er voor gezorgd dat er een grote mate van vrijheid is voor verschillende religies in dit land, maar ook dat er grote vrijheid was om ze met felle kritiek te bestoken. Het feit dat veel gelovigen zich in Nederland inmiddels hebben laten ‘verlichten’ tot een minder dogmatische invulling van hun geloof is ook een belangrijke verworvenheid. In de loop der eeuwen is daardoor zowel het protestantisme, het katholicisme en het jodendom steeds minder ‘letterlijk’ genomen en is men open gaan staan voor andere, ook wetenschappelijke inzichten. Maar nogmaals: dat lag niet aan een soort unieke goedaardigheid van deze religies, maar aan de overtuigingskracht van de verlichting! Of zoals de 17de eeuwse Nederlandse vrijheidsdenker Spinoza het ooit mooi zei: "Welk altaar kan hij zich verschaffen die de majesteit van de Rede schendt?" Als we het dan, tenslotte, hebben over de toegevoegde waarde van de islam voor de Nederlandse samenleving, dan moet het in die context worden geplaatst. Het mag duidelijk zijn dat verschijningsvormen die weinig verlicht, vrouwonvriendelijk, intolerant en agressief zijn, wat mij betreft nooit als ‘typisch Nederlands’ mogen gaan gelden. Maar dat geldt ook voor de extreme verschijningsvormen van andere religies. Burka’s mogen nooit typisch Nederlands worden, net zoals het gebruik van streng-orthodoxe jodinnen om hun haar af te scheren en met pruiken rond te lopen. Ook de agressieve orthodoxie van bepaalde imams zal nooit de Nederlandse traditie mogen worden, evenals het type evangelisten a la de film ‘Jesus Camp’. Het gros van de moslims is inmiddels al lang bezig zich te ‘verlichten’ en maken hun eigen keuzes binnen hun geloof. De meeste moslims komen uit gebieden waar de verlichting nog niet had plaatsgevonden, dus zij maken dat proces nu in sneltreinvaart mee. Steeds minder meisjes dragen hoofdoeken en met horten en stoten komt er steeds meer discussie op gang over onderwerpen als vrouwenrechten, homoseksualiteit en afvalligheid. Intussen is er in New York een moskee met zowaar een vrouwelijke imam, en zijn er ook liberale moskees waar vrouwen en mannen niet meer apart bidden maar in één ruimte, net zoals bij liberale joden. Het zou fantastisch zijn als juist ook Nederland een van de belangrijkste plaatsen zou worden waar een Europese en verlichte islam zich zou ontwikkelen. Met felle geloofskritiek, met volstrekte vrijheid van meningsuiting en met een niet dogmatische benadering van de Koran. Dat debat -dat nu al op felle wijze gaande is- past perfect in een lange unieke traditie van Nederland. En als dat lukt, vind ik het prima om over een paar jaar, naast Pasen, ook het Joods Rosj Hasjanah en het Islamitische Suikerfeest te vieren. Maar laten we allereerst eens beginnen met de geboortedag van Spinoza te herdenken. Zijn gedachtengoed is mogelijk van groter belang voor onze vrije samenleving gebleken dat de Joods, Christelijke en Islamitische tradities bij elkaar! Boris van der Ham

Reaguursels

Inloggen

spinoza owned! ik ben echt fan van die gast, plato is er niks bij.

Groenepuntmuts. | 19-07-07 | 00:40

@wachtmeester de bruy 18-07-07 @ 08:33
oVER DE wESTERMOS oeps Over de Westermoskee gesproken: Spinoza vindt dat gelovigen hun godshuizen helemaal zelf moeten betalen (Tr. Pol. VI, 40). Dus Amsterdam: terughalen die 2 miljoen!

Kardinaal Meier | 18-07-07 | 09:14

@ Kardinaal Meier 18-07-07 @ 08:12
Helemaal eensch met Spinoza.
Buig me in Madurodam over westermoskeet en blaas 40 cm hoge minaretten omver.
Wat denken ze wel....

wachtmeester de bruy | 18-07-07 | 08:33

quasi modo 18-07-07 @ 00:03
Helemaal mee eens.

Kardinaal Meier | 18-07-07 | 08:13

... Voorts was Spinoza van mening dat godshuizen van vreemdelingen kleiner moesten zijn dan die van de eigen bevolking. Anders krijg je maar misverstanden over wie er nu de baas is in het land (Tract. Pol. VIII, 46). Héé Boris! Heb je Spinoza eigenlijk wel gelezen? Als Geert een dergelijk voorstel zou doen in de kamer dan wordt hij weggehoond! Boris? Hallo? Boris?

Kardinaal Meier | 18-07-07 | 08:12

quasi modo 18-07-07 @ 00:03

Damn: dat is heel kernachtig en reuzebot wat ik volledig onderschrijf. Tragisch. Moeilijk voor mega geindividualiseerde Nederlanders om te begrijpen waar e.e.a. toe leidt.

bottehond | 18-07-07 | 00:54

De moslim kun je beschouwen als het slachtoffer van de islam, te vergelijken met een Aids patient, aan de ene kant zielig dat hij besmet is, aan de andere kant gevaarlijk voor zijn omgeving indien hij onverantwoord omgaat met zijn besmetting.

quasi modo | 18-07-07 | 00:03

Hoe je het ook wend of keert, de islam blijft een gevaarlijk virus dat bij grote groepen mensen kan leiden tot een besmettelijke vorm van collectieve krankzinnigheid.

quasi modo | 17-07-07 | 23:59

Spinoza? Een verlicht denker?
Volgens hem heeft de man het natuurlijk recht te heersen over de vrouw (Tractatus Politicus XI, 4). Dat vinden de Islamieten nou ook!
Voorts is Spinozaman van mening dat een mens meer rechten heeft naarmate hij meer macht bezit (Tr. P. II, 4). Net als Ome Adolf zeg maar.

Kardinaal Meier | 17-07-07 | 22:46

Het gros van de moslims is inmiddels al lang bezig zich te ‘verlichten’ en maken hun eigen keuzes binnen hun geloof.
ehhhhhh............ heb jij moslim familie die je dit vertellen?

"Steeds minder meisjes dragen hoofdoeken en met horten en stoten komt er steeds meer discussie op gang over onderwerpen als vrouwenrechten, homoseksualiteit en afvalligheid"

weet het niet, maar ik zie er steeds meer :)

enneeee............. discussie over het recht van de vrouw aan het aanrecht?
discussie of je nou beter een heaumeau kan in elkaar moet meppen, of toch echt van de hogste toren af moet gooien?
enne..... de discussie over afvalligheid word alleen door niet moslims gevoerd!

voor de rest is het een goed stuk!

latinha | 17-07-07 | 18:44

Ah, ik wil het NÓg duidelijker maken, weet je nog? De tien geboden, van , je zult niet stelen, niet je buurvrouw begeren, niet moorden en dat soort onzin dat de Joodse overlevering bracht?
Ach, je kijkt er zo overheen, snap ik ook wel, MAAR HOE DOM BEN JE DAN?! sucker

LifeCatcher | 17-07-07 | 17:22

Boris doet wat een erg sinister denkende mussel zou doen, verwarring en onzekerheid over de basis van ons bestaan creëren, val er niet in mensen, die man gaat ook over het feit heen dat er een taqiyya is, het feit dat mussels mogen liegen tot de grote dag van de jihad komt!
Boris, je bent de zwakste schakel, en over verlichting... joh, jij leeft in donkerheid, in een heel klein bloke dat jou gedachtebeleving is, en daar zou ik NOOIT een kijkje dieper in willen nemen dan je tijdvullerij hier op de site.
en nou mooi naar Iran, daar wachten ze op je.

LifeCatcher | 17-07-07 | 17:20

Je gaat helemaal over het feit heen dat de bijbel HELEMAAL gebasseerd is op de Joodse thora, geen christendom zonder jodendom amigo!
Knoop dat tussen je oren, en hanuka vieren jullie als kerst ( DE LAMPJES IN DE BOOM) Alleen bij jullie komt dan ene sinterklaas voor de 2de keer op bezoek als sint nicolaus, G'd mag weten waarom...

LifeCatcher | 17-07-07 | 17:01

Beetje vreemd om Spinoza een jood te noemen. Zijn overtuigingen leidde er mede toe dat hij uit de joodse gemeenschap van Amsterdam werd geknikkerd. Er zit niets "joods" in het denken van Spinoza. En nee, ook geen onderstroom van kabbalistische mystiek.

douwe fappert | 17-07-07 | 16:13

Boris wat ben jij een sukkel zeg. Wat moet D66 nou aftikken aan Geenstijl ?
Geloven jullie nou echt dat er -hier- ook maar iemand voor D66 gaat ?
D66 is de grootste opportunistische elitaire kutpartij die erbij zit. Allemaal leutig hoor, dat intellectuele blaffen met de zwaar drinkende HAFMO. Maar het probleem is dat je er niets mee bereikt. Behalve het volledig verloochenen van jezelf. Maar daar heeft de politicus -en de D66'er voorop- blijkbaar geen moeite mee.
Boris, waarom schrijf je geen column over J.Demmink? Es kijken hoe flink je bent.

Shareholder | 17-07-07 | 15:50

alle godsdiensten zijn kut marks zij het al godsdienst is opiun voor het volk godsdiensten hebben alleen maar oorlog en moord voorgebracht

p-aard | 17-07-07 | 15:48

bello 17-07-07 @ 05:29
-
nee, het ging over traditie, verleden dus. blijft over de hypocrisie waar ik op wijs.
"sektarisch geweld, volledig uitvreten" woon jij in een gebied waar een burgeroorlog heerst of zo? de meeste gebieden in de wereld waar moslims wonen zijn vreedzaam en ze zijn ook vaak multicultureel... alleen, dát komt zelden in het nieuws.
-
bottehond 17-07-07 @ 11:23
-
ik vind het wel een terecht artikel, dat deze kant ook belicht wordt na alle kritiek. volledige informatie zorgt voor evenwicht.

glasbek | 17-07-07 | 15:09

Goede column. Mooi geluid van de nuance, en dát op GS. D66 mag zich echter wel wat sterker uitspreken over de intolerantie en onderdrukking van de islam en van haar radicalen. Het onderwerpen van de almacht van religieuze wetten aan rationaliteit en vrijheid gaat niet vanzelf. Daar zal voor gestreden moeten worden.

Flodder | 17-07-07 | 14:43

Boris je doet kennelijk iets goed. Dit is de 2e keer achter elkaar dat je collumn meer reacties krijgt dan die van Wilders. Ga zo door misschien leren sommigen hier nog eens wat. :)

Bodde | 17-07-07 | 14:24

en geloven dat een Joodse traditie iets is wat valt te combineren met een Islamoïede is al helemaal dom! Dat is net zoiets als geloven dat Hamas Israel aardig vinden en Islamisten niet antisemiet.

Weatherman | 17-07-07 | 14:04

Boehoe.

Horsedick | 17-07-07 | 13:30

Jane Doe 16-07-07 @ 23:49

(Late reactie ik weet het....)

Alles is goed met me hoor,is gewoon mijn mening over deze (idiote) column.

HowlingMad | 17-07-07 | 13:21

-weggejorist-

Lizzard | 17-07-07 | 13:19

"Steeds minder meisjes dragen hoofdoeken en " Nou, ik zie er steeds meer.............
"Het zou fantastisch zijn als juist ook Nederland een van de belangrijkste plaatsen zou worden waar een Europese en verlichte islam zich zou ontwikkelen. Met felle geloofskritiek, met volstrekte vrijheid van meningsuiting en met een niet dogmatische benadering van de Koran." Nou, als dat zou kunnen. Perfect!.........

wILL | 17-07-07 | 13:00

@ Kokane
En ook al geen plaatjes. Gaat het ineems om de inhoud, jammer he.
@ dr.wolffenstein
Hoe dan wel? Internet? Een belangrijke impuls voor de Nederlandse gouden eeuw was de immigratie van veel Portugese Joden. Zou mooi zijn als de huidige nieuwe lichting immigranten zich ook wat meer bezig zou houden met het inrichten van de liberale samenleving dan met mn autoradio of de baard van Allah.

Zoutige | 17-07-07 | 12:53

Limonade?

topcat | 17-07-07 | 12:49

Ephimenco laat een heel ander geluid horen dan V/d Ham en dat is maar goed ook. De joodse invloed op Nederland is nu eenmaal niet gekomen door migratie.

dr.wolffenstein | 17-07-07 | 12:09

Die stukjes van Boris zijn zo saai en langdradig. Wilders heeft altijd stukken waar de vonken van af vliegen.

kokane187 | 17-07-07 | 12:07

Trouw was ooit een verzetskrant, maar ondanks Sylvian, het vaandelvluchtende schaamlapje is het nu dé verraderskrant par excellence:

www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/artic...

bottehond | 17-07-07 | 11:23

'verlichting'? Laat me niet lachen, dat is eeuwen terug!

Paula van Vliet | 17-07-07 | 11:21

lijn5 17-07-07 @ 10:45
Het wordt vaak gebruikt tegen mensen die de islam bekritiseren: "jij hebt zeker nog nooit met een moslim gesproken", maar je kunt het natuurlijk net zo gemakkelijk omdraaien: "nee, JIJ hebt er nooit een gesproken, anders was je niet zo goedgelovig geweest".

monfer | 17-07-07 | 10:54

@monfer Na 1 moslim gesproken te hebben was ik het al gauw zat. Dus ik heb er ook zat moslims gesproken. Geen enkele discussie mee mogelijk, alles staat in de manual van pedo Mo. Was zat.

lijn5 | 17-07-07 | 10:45

Draaitafel Demagoog 17-07-07 @ 09:28

Ik heb zat islamieten gesproken en ik ben het honderd procent met botte eens.Wat is er volgens jou fout aan zijn redenering?

monfer | 17-07-07 | 10:27

Och got, hij heeft ook de Elsevier gelezen hoor....

Devlaam | 17-07-07 | 10:24

@ sjaakdeslinksesul 17-07-07 @ 09:05
naar je eigen website, sowieso.. was me ook al opgevallen . . .
verder vind ik het een aardig stukkie. zo jammer dat boris meteen wordt afgebrand door alle reaguurders. blijkbaar praten die nooit met moslims ofzo, want boris heeft gelijk; er zijn heel veel moslims hier die behoorlijk gematigd zijn in hun opvattingen en geloofsbeleving.
boris, van mij hoef je niet per sé deaud hoor (maar ik ga niet op je overbodige partij stemmen) ...

FidelZandro | 17-07-07 | 10:23

Het zal wel niet zo lang meer duren als we weilanden vol gespiste hakbars zien... Leuk uitje op de zondag middag met de kids...

Sturmbannführer | 17-07-07 | 10:16

Het lijkt me duidelijk dat Joods-Christelijk het beste samen gaat. Per slot van rekening deed Israël al in 1973 voor de eerste keer mee aan het Eurovisie Songfestival. Turkijke kwam pas in '75 aan de bak en Marokko in 1980. Duidelijk verhaal dus.....

VingerhoedjeVol | 17-07-07 | 10:09

Het zou helpen, als politici voortaan duidelijk schrijven wat zij werkelijk denken, wat zij werkelijk willen en wat zij werkelijk hopen, zonder zich steeds af te vragen of hun geschrijf wel slim genoeg is, of correct, of origineel. Dan kunnen wij, de kiezers, tenminste ook echt kiezen. Nu buitelen de gemaakt interessante columns, blogs en artikelen over elkaar heen in een poging de gedroomde werkelijkheid in stand te houden.

Het CDA | 17-07-07 | 09:44

@botte .. "Jij bent door en door westerling. Zij zijn door en door onderdeel van een groepscultuur. Dat is hen eigen, zij kunnen daar heel goed mee omgaan. Hun individualisme is (wellicht gelukkig voor hen) veel zwakker ontwikkeld dan het onze. Denk er eens over na. Het is een zeer relevante sleutel tot het doorgronden van deze thematiek." nu ga ik echt me alu hoedje halen hoor .. je hebt gewoon weg daadwerkelijk nog nooit met een islamiet gesproken .. dat is nu wel zeker duidelijk !

Draaitafel Demagoog | 17-07-07 | 09:28

Partij dit , partij dat, joods , christen of hindoe of budha. Dat zal me allemaal worst wezen.
Als die verschrikkelijke intolerante en geweldadige Islam maar niet meer verder groeit hier in nederland, maar het liefst gewoon verdwijnt en snel ook, en dat geld voor de hele wereld eigenlijk, iedere dag vallen er nog honerden doden door moslimgeweld. Stel geesteszieken.
.
En dan zeggen de bazen nog in de EU: "islam wordt 'misbruikt' door terroristen, het ligt niet aan het geloof" we mogen ze niet zo noemen.
Maar ondertussen, wordt alles vermoord en moet alles wijken in naam van de islam en bovendien iedere moslim-terrorist is van jongs af aan in de moskee ge-indoctrineerd, en toch echt niet door ongelovigen of een budhist hoor!
.
En dat gebeurd nu hier in Nederland ook op GROTE SCHAAL! Al soenna.. e.d.
met al de eerwraken, homobashing, meisjes verkrachting en al die fatwa's die die zieke imams uitspreken. En het erge is
de moslim jugend slikt hhet allemaal voor zoete koek, gaan de slechte dingen dus uitvoeren in naam van Allah, en het linkse zooitje gaat ze dan begeeiden en helpen en geld geven als ze slechte dingen doen.
.
We kennen allemaal nog Cohen die snel thee ging drinken met de moordenaars van Theo... Dat zegt al heel wat.

De Beste | 17-07-07 | 09:23

joods gristelijk islamitische traditie:
de verloren/verdwenen stammen die hier een nieuwe wereld stichtten (de ark van verbond ligt in ierland onder een monumentaal stukje gras waar de gemeente niet in wil laten graven),
Diegenen met twee wangen en 'n velletje, 'n velletje dat door de Almachtige is gemaakt en niet door mensen mag worden verwijderd.
en dan het tiranieke paranoïde schizofrene stiefbroertje dat op sterven na dood was maar nieuw leven is ingeblazen (Amin Al Husseini = jihad).
't is wat meauis allemaal.
De tempel zal niet gebouwd worden, nemo is als vrij man geboren.
www.google.nl/search?hl=nl&q=%22it...
Mannen en vrouwen zijn niet gelijk, of we worden allemaal heaumeau/poDt, wel zijn mannen en Vrouwen gelijkwaardig.
*rondvraagt (aan mensen met de kennis, waarschijnlijk zonder velletje)of volgende link misschien de reden aangeeft waarom haloef niet gegeten/aangeraakt mag worden?*
www.allaboutjesuschrist.org/origin-of-...

Wenst verders de tyfus aan alle clubjes (poppenkast) en vrede en liefde aan de mensen. (zellefs hen die het kwaad bedoelen en die reddeloos verdwaald zijn)

hallevvezool | 17-07-07 | 09:14

Helemaal mee eens. Spinoza is onze ware held. Dat vergeten we in dit land door het slechte onderwijs snel. Zonder hem en de verlichting waren we nu ook allemaal nog onder religieuze dictatuur.

helderman | 17-07-07 | 09:11

Wat is nu erger: links naar wikipedia of links naar je eigen website?
-edit het laatste -

sjaakdeslinksesul | 17-07-07 | 09:05

@ wachtmeester de bruy 17-07-07 @ 08:17

Natuurlijk! We moeten ons lakse arbeidsethos toch ergens achter verschuilen;)

daft stiyjle | 17-07-07 | 08:40

@ daft stiyjle 17-07-07 @ 07:53
Die vrije dagen houden we er toch wel in hè?
Uit respect voor de Christenen ;)

wachtmeester de bruy | 17-07-07 | 08:17

@ wachtmeester de bruy 7-07-07 @ 07:49

Correct, leuk feitje over kerstmis. Onze lieve here jezus christus is niet geboren op kerst;)

daft stiyjle | 17-07-07 | 07:53

Germaanse traditie zou een betere benaming zijn.
Bijvoorbeeld onze belangrijkste "religieuze" feestdagen zoals :
Kerstmis.
Is begonnen met een midwinterfeest dat werd gehouden in Noord-Europa om het lengen der dagen te vieren. De Christenen hebben dit heidense feest gekerstend (= verchristelijkt) en er zo een religieus feest van gemaakt. De naam Kerstmis is hieruit ontstaan.
Pasen.
Begin van de lente.
In het Duits is Pasen Ostern en is afgeleid van de Germaanse godin van de vruchtbaarheid (eieren) Osteria.
Het Christendom is een mix van Germaanse gebruiken en het Jodendom.
De islam is in het algemeen ordinair jatwerk van het Jodendom maar dan met criminele wiizigingen.
En laat ook diegenen hun muil houden die de ramadan of het suikerfeest willen invoeren.
We kennen al de Katholieke vastenmaand na Carnaval.
Stel voor om als "tegemoetkoming" een nationale feestdag in te voeren en wel:
De Grote Moslim Repatriërings Trek Naar De Thuislanden Dag.
En dan bedoel ik niet de jaarlijkse Trek tijdens de vakantieperiode.

wachtmeester de bruy | 17-07-07 | 07:49

Nuja, Boris lijkt haast een goed punt te hebben over het feit dat de islam nog geen verlichting heeft meegemaakt (pas op verkapte wilders stelling: de islam is een 500 jaar achterlopende achterlijke cultuur).
Een beetje in de geschiedenis van de verschillende religies kijken zijn er maar 2 dingen geweest waardoor een religie zichzelf heeft ontwikkeld.
Ten eerste de ontwikkeling van binnenuit, zoals met het christendom is gebeurd door mensen als maarten luther, maar ook door bijv, darwin. Dus door mensen van de eigen religie werden kanttekeningen geplaatst bij de religie en de manier hoe het beleden werd. Dus grenzen dicht, moslims op een kluitje en ga maar es goed met elkaar theedrinken ofzo.

De tweede manier om het belang van een bepaalde religie minder te maken is het aloude oorlogje spelen. Landje innemen, zeggen wij zijn superieur en onze religie ook. Ben je het er niet mee eens dan ga je maar dood.

Nu ben ik persoonlijk voorstander van de 1e optie, oorlogje spelen is zooo barbaars. En dan wordt je nog steeds als racist gezien??
.
Oh en ff @ mensen die de vergelijking van burka met kaal jodinnetje niet op vinden kunnen gaan, omdat het jodendom oh zo verlicht is.
Het geloof zelf is niet verlicht, en als je zo blind in iets gelooft dat je denkt dat je gOD je zal verdoemen omdat je je A: niet volledig bedekt of B: niet kaalscheert, dan ben je toch in beide gevallen een even hard geflipt persoontje?

daft stiyjle | 17-07-07 | 07:48

Kan mij niet schelen onder welke cultuurrelativerende theorie de Weldenkende Menschen dit kleine poldertje wegschenken aan de intocht van paupers uit verre landen. Of waarom zij zich daar moreel meerwaardiger door voelen.
Gewoon omdat ze dat doen, dat maakt hen tot vijanden. Vijanden vooral, voor wie hier als eersten worden getroffen - onze oorspronkelijke paupers. De “arbeiders” die reeds aan den lijve ondervonden hoe het is om uit je eigen achterstandsbuurt te worden gejaagd.
Na een mooie traditie van onderdrukking door Edelen; Priesters; later Fabriekseigenaren – waren zij eindelijk uit de peop. Om vervolgens beschuldigd te worden van racisme, fascisme en god mag weten wat door deze zelfde Weldenkende opvolgers van de edelen; priesters; en fabriekseigenaren.
Alleen omdat zij de krimpende koek niet graag delen met een aanzwellende menigte kolonisten met een achterstand van een eeuw.

Jan Passant | 17-07-07 | 07:46

Je gooit een lekker balletje op Boris. Persoonlijk begrijp ik nog steeds niet waarom veel mensen de Islam achterlijker vinden dan andere geloven. Ze zijn allemaal achterlijk. Als je ze dan toch gaat vergelijken moet je dus uit iedere religie een fundamentalist nemen en dan kom je tot de conclusie dat ze allemaal gestoord zijn of je moet allemaal gematigden nemen en die zijn m.i. ook niet te pruimen maar wel allemaal gelijk. We moeten de Nederlandse cultuur en tradities (tolerant, vrijzinnig, democratisch, respectvol, seculier, etc.) vanuit dit basisprincipe van gelijkheid in stand houden. Dat is ook wel zo handig ivm de grondwet. Dus voorbeeld: Een Imam die haat predikt pleuren we d’r uit omdat hij haat predikt en niet omdat hij Islamiet is. Als dan uiteindelijk blijkt dat er op basis van gelijkheid veel meer moslims dan anderen ’teruggefloten’ worden omdat zij zich niet aan de Nederlandse wet en dus onze normen en waarden houden, dan zij het zo. De Nederlandse maatschappij is natuurlijk wel op Christelijke leest geschoeid (Joods? Ha ha ha). Dat is nu eenmaal zo en daar is niets mis mee. De suggestie om andere religieuze feestdagen te gaan vieren is dan ook belachelijk. Dan komt er geen einde aan. We hebben een aantal nationale feestdagen en wat iedereen daarbuiten wil vieren zoeken ze zelf maar uit. Verder is het belachelijk is om van Nederland een centrum van een Europese en verlichte Islam te maken. Wat een gelul. Nederland moet van geen enkele religie een centrum zijn, verlicht of niet. Typisch weer zo’n voorbeeld van doorgeschoten policor.

zooishettoch | 17-07-07 | 07:37

Het gros van de moslims is inmiddels al lang bezig zich te ‘verlichten’ en maken hun eigen keuzes binnen hun geloof??
ehhhh, zijn dat er niet 144?

Capt. Peacock | 17-07-07 | 07:30

Wat een klinkklare onzin
mijn kids hebben geen enkele spoor van joodse tradities
of normen ( zo helpe mij God waarachtig ).

Zal ik de magna Carta er maar eens op na slaan?
Traditie is een opeenstapeling van edities. spuug!
Kerk moskee tempel doen allemaal hun preekje.

D'66 en Nederland is dood ,sjorren aan een dood peerd.
Lubbers heeft dit land al verknald in de 80 er jaren.

Bordje Te koop erop:

z.g.o.h vredig land met gasbel en lay-out.

vraagprijs n.o.t.k / 18 miljoen nederlanders = kassa en klaar is frans.
casco op te leveren vrij op naam.

hemaworstje | 17-07-07 | 05:43

@ glasbek @ 4:24

conservatieve christelijke leiders wilden het jodendom vervangen en hebben daarbij eeuwenlang onderdrukking en geweld gebruikt, ook in nederland.

Het gaat om het hier en nu. Wat er heden aan de hand is, 2007. We hebben te maken met sektarisch geweld van een kluppie onopgeleide wezenlozen die niets anders doet dan nederland van binnenuit volledig uitvreten op kosten van de dhimmies, zo zijn de feiten. Helaas.

Niet dat ik geen respect heb voor het verleden, maar ik denk vooral aan het toekomstbeeld en de wereld waar mijn kiddo's in op moeten groeien. En hoe groter het aandeel van de islam, waar ook ter wereld, hoe meer bloed er vloeit. En daar pas ik voor. Ik wil, sterker nog: ik eis een wereld zonder moordlustige godsdienstwaanzinnigen, een wereld van vrijheid, waar vlindertjes vliegen en er zelfs in de winter nog viooltjes groeien. . En islam is geen vrijheid: islam is een donker, stinkend repressief hol waar waanzin, onderdrukking en geweld de norm zijn ,en niet de ratio en liefde heerst.

bello | 17-07-07 | 05:29

@ Boris : Steeds minder meisjes dragen hoofdoeken

Yeah right! Pertinent niet waar, Sterker nog: leugens! Toen ik medio jaren 80 op sgool zat in 010 Delfshaven waren ruim de helft van de meiskes in mijn klasje mozzzzlim, maar geen hoofddoekje te bekennen. Alles was rielekst, geen gedonder en niemand deed moeilijk.

Als ik nu langs mijn ouwe sgooltje rij dan is het plaatje wel effe heel erg anders : bijna alleen maar hoofddoekkies, geen contact met niet- moezzlims op het eerste gezicht en een sfeer om te snijden. Fijn he, islam? Jaaaa Daar is NL echt beter van geworden, was een hele goeie zet....

bello | 17-07-07 | 04:57

*
goeie kolm, Boris, van de betere columnist op gsnn.
als je met citaten uit het OT komt om aan te tonen dat het christendom homofoob, sexistisch en geweldadig is, krijg je te horen dat het OT geen rol speelt in de nederlandse christelijke cultuur. maar om de schijn van anti-semitisme te vermijden wordt er door rechts ineens veelvuldig gehamerd op de joods-christelijke traditie van europa. en hoe past het humanisme in dat rijtje? conservatieve christelijke leiders wilden het jodendom vervangen en hebben daarbij eeuwenlang onderdrukking en geweld gebruikt, ook in nederland.

glasbek | 17-07-07 | 04:24

fortiyn en vanGogh zijn de Islam martin Luther Kings van morgen! Oh nee! gewoon manelijke Anne Franken.

Weatherman | 17-07-07 | 04:16

Een goed stukje. Of eigenlijk een goede grondgedachte met een wijdlopige schrijfstijl, maar dat neemt niets weg van de correctheid van Mr. Van der Ham zijn stelling - islam heeft nog geen verlichting meegemaakt. Waar blijft de islamietiese Luther?

Scheiding van kerk, staat en rechterlijke macht. Nix joods-christelijk, wij zijn een 14-juillet-staat.

holtor | 17-07-07 | 04:10

On topic:
Boris van der Ham is een modieus mietje van een laffe kutpartij opgericht op verkeerde principes. Dat vinden ze zelf ook, D66, ook van dat modieus enzo, maar ontbinden dat gaat ze te ver. En Boris blijft natuurlijk wel van hen. Da's hun Boris. En ze hebben ook een labrador. En een sloep gekke hobbie van hun man, grachtenvaren met een pet op

LibertasSimplex | 17-07-07 | 03:58

LuftBalloon 17-07-07
Tegenwoordig gebruiken partijen van allerlei kleur en pluimopvatting de eerste indruk van bekende Bijnamen anoniemen, inclusief oorzakelijk en opzettelijk nabootsen van de vorm van betreffende Bijnaam anoniem.
Met als kennelijk doel het maken der eerste indruk, het gelezen worden, en, kwalijker wordt het, het daarmee al dan niet oorzakelijk verband houdend vestigen des eersten indruks van het idee dat geponeerde opvatting, beloond al dan niet met verrijkende middelen, ook inderdaad het idee zou zijn van een bekende Bijnaam, zulks ten onrechte

LibertasSimplex | 17-07-07 | 03:40

KenniQ? 17-07-07 @ 03:25
bellum omnium in omnes.
Hobbes gelezen???

miko | 17-07-07 | 03:37

Goed, dan nog even mijn bijdrage OT:
Nederland is – het woord zegt het al – een landje. Daar wonen Nederlanders en Nederlandseresjes. Die zijn er (meestal) geboren. En verder een boel mensen die in andere landjes geboren zijn. Of hun ouwelui. Zit ook veel tuig tussen. Maakt niet uit, laat ze de vinkentering krijgen, schijten doen we toch allemaal met een broekie op de enkels.
Wat kan je er verder over zeggen? Homo homini lupus, dat is het dan wel zo’n beetje.
Slaap ze balonnetje, en alle andere knikkebolletjes.

KenniQ? | 17-07-07 | 03:25

KenniQ? 17-07-07 @ 03:11
dat bedoel ik.

miko | 17-07-07 | 03:23

@allen
Welterusten.

LuftBalloon | 17-07-07 | 03:20

Nico Dijkshoorn 17-07-07 @ 02:27
Via een absurde omweg nog steeds

LibertasSimplex | 17-07-07 | 03:16

@LuftBalloon 17-07-07 @ 03:04
Waarom al die moeite voor een veroordeelde crimineel?
Die man zit vast niet voor belletjetrek.

kuttekrap | 17-07-07 | 03:13

KenniQ? 17-07-07 @ 03:09 Ik vind juist van wel.

LuftBalloon | 17-07-07 | 03:11

@ miko 17-07-07 @ 03:09

Eens. En een death sentence ten uitvoer leggen is wel behoorlijk definitief, niet?

KenniQ? | 17-07-07 | 03:11

Yep daar heb je gelijk in maar soms...

bethundered | 17-07-07 | 03:09

KenniQ? 17-07-07 @ 03:02
Ik heb ze nog niet gelezen/bekeken.Daar hebben we rechters voor.ik heb het niet zo op 16.000.000 rechters.Ik weet wel dat de rechterlijke macht genoeg vouten maakt om nooit een definitief oordeel te geven.

miko | 17-07-07 | 03:09

@ LuftBalloon 17-07-07 @ 03:07

En dat moesten we maar zo houden, vind je ook niet?

KenniQ? | 17-07-07 | 03:09

@bethundered 17-07-07 @ 03:06
Je kunt je ook gewoon gedragen

ImmerWiederSonntag | 17-07-07 | 03:08

@ KenniQ? Nee, ik ken U niet.

LuftBalloon | 17-07-07 | 03:07

@ImmerWiederSonntag 17-07-07 @ 03:01
Mussert zou trots op je zijn geweest.

bethundered | 17-07-07 | 03:06

KenniQ? 17-07-07 @ 03:02
Teken nou maar, please (magic word)

LuftBalloon | 17-07-07 | 03:04

@miko 17-07-07 @ 02:56

Wat stel jij dan voor, hier een beetje cold cases te gaan jureren? (In dat geval verdenk ik LuftBalloon trouwens van slinkse truukjes.)

KenniQ? | 17-07-07 | 03:02

bethundered 17-07-07 @ 02:59
Doe maar raak ,Joris slaapt.

miko | 17-07-07 | 03:02

@bethundered 17-07-07 @ 02:59
dat kost je een ban vriend.

ImmerWiederSonntag | 17-07-07 | 03:01

-weggejorist-

bethundered | 17-07-07 | 02:59

annefleur canteclaer 17-07-07 @ 02:54
Door het woord waarachtig te gebruiken verdien je toch mijn respect.*neemt hoed af*

miko | 17-07-07 | 02:58

@Moehammad Zelve 17-07-07 @ 02:46

Overigens liggen mijn roots in Utreg, commentaar overbodig dunkt me.

bethundered | 17-07-07 | 02:56

KenniQ? 17-07-07 @ 02:49
Eng links.Ze zal de discussie wel richting jan maorijnissen willen leiden.

miko | 17-07-07 | 02:56

@ bethundered 17-07-07 @ 02:52

Was je wel zo beleefd om er meteen een kromme lepel bij te leveren?

Moehammad Zelve | 17-07-07 | 02:55

Ja, Maarten Luther had naast moedige trekken (het was niet niks om het tegen het destijds machtige instituut RK op te nemen) óók een zwak punt, namelijk zijn jodenhaat (religieus gefundeerd, niet raciaal). Maar Luther is waarachtig niet de enige protestant.

annefleur canteclaer | 17-07-07 | 02:54

Moehammad Zelve 17-07-07 @ 02:46
Tuurlijk niet was geen Mecca cola!
@ Boris.
Mischien hadden jullie in je tijd met paars de ijzers moeten smeden toen ze heet waren.Weg met al die voorkeursregels voor religie.Is niet gebeurt toch weet je??Waarom niet?PVDA?Jullie allebei??eerlijk gezegd voel ik me dan bij de VVD veiliger.Jullie hadden de kans!

miko | 17-07-07 | 02:53

Moehammad Zelve 17-07-07 @ 02:46
Mn auto radio is inderdaad op een zijstraat van de zeedijk in 020 gejat.

bethundered | 17-07-07 | 02:52

precies te vetellen* jah

de grote Anti | 17-07-07 | 02:50

@Moehammad Zelve 17-07-07 @ 02:13

Daarbij moet ik zeggen dat ik behoorlijk pisst off was om zo in mijn eigenland behandeld te worden.

bethundered | 17-07-07 | 02:50

@ de grote Anti 17-07-07 @ 02:48

Dat Doet Er Niet Toe-hoe (wat zegt piquant nou?)

KenniQ? | 17-07-07 | 02:49

Ik heb het gelezen.. Maar weet iemand mij precies wat deze man allemaal op zijn geweten heeft?

de grote Anti | 17-07-07 | 02:48

bethundered 17-07-07 @ 02:37
Je wilde de prijs betalen zonder af te dingen??Vind je het gek dat ze je niet vertrouwen.Ben met een kaalgeshoren hoofd ook wel eens de Blackstar in Antwerpen binnengelopen.Daar keken ze ook raar.

miko | 17-07-07 | 02:47

En nog steeds blijkt ons Veluwse boertje (bethundered @ 02:37) er niet overheen. Man, was je niet bang dat ze je limonade uit de auto zouden stelen?

Moehammad Zelve | 17-07-07 | 02:46

Is niet eng is ENGlies...

LuftBalloon | 17-07-07 | 02:45

de grote Anti 17-07-07 @ 02:40
Weet ik ook niet maar de 'getuigen' (3 van de 4) die tegen hem waren hebben hun verklaring teruggetrokken. En lees anders het NN artikel.

LuftBalloon | 17-07-07 | 02:44

de grote Anti 17-07-07 @ 02:40

Vind ik persoonlijk een overbodige vraag. Elk beschaafd mens is tegen de doodstraf.

piquant | 17-07-07 | 02:43

annefleur canteclaer 17-07-07 @ 02:26
Oh??Was Maarten luther geen antisemiet?
kuttekrap 17-07-07 @ 02:27
Ah Lucifer drager van het licht!*Even kijken waar dat verhaal ook weer voorkomt*
Maak je niet druk.Ik sta op het punt uit eten te gaan en de snuif verneukt de smaak dus dank je!Andere tijdzone compadre

miko | 17-07-07 | 02:42

LuftBalloon 17-07-07 @ 02:39

Ik open nog even mijn mail en ja hoor,daar is het gelazer al. Mail met enge links!!!

piquant | 17-07-07 | 02:42

@Luftballon
.
Wie is die Troy davis dan? Heeft hij een geweldadig strafblad toevallig?

de grote Anti | 17-07-07 | 02:40

@all.
Sweet dreams,voor nu of straks.

piquant | 17-07-07 | 02:39

piquant 17-07-07 @ 02:37
Goed hoor.

LuftBalloon | 17-07-07 | 02:39

LuftBalloon 17-07-07 @ 02:32

Ik heb het gedaan. Maar alle enge post stuur ik aan jou door.

piquant | 17-07-07 | 02:37

@Moehammad Zelve 17-07-07 @ 02:13

Het was een warme zomer dag, ik met m'n trailer al die kudt straatjes afgezocht naar het adres. 1 palletje lossen en dat was het. Zie ik toen nog als linkse acrobaat een marktje midden in de woonwijk en zie lekkere water meloenen liggen. Moi gaat er heen en ik was niet thuis dat werd me gelijk duidelijk. Na veel afwijzende blikken ben ik weg gelopen, fuck it ik had immers nog en fles cola in de koelbox liggen. Thats it nothing more nothing less.

bethundered | 17-07-07 | 02:37

piquant 17-07-07 @ 02:30
Ligt het niet aan jouw en je hebt een goede nachtrust. (sorry, het ligt sowiezo niet aan jou, maar ga toch maar tekenen.

LuftBalloon | 17-07-07 | 02:32

@ LuftBalloon (02:27)

Dank, kzal het met belangstelling volgen

@ piquant
katnog wat groene rosbief

KenniQ? | 17-07-07 | 02:32

VanFrikschoten 17-07-07 @ 02:30

Moet jij beloven niet zo hard te snurken,want dan word ik jaloers.

piquant | 17-07-07 | 02:32

LuftBalloon 17-07-07 @ 02:29

Doe ik,maar als het niet helpt

piquant | 17-07-07 | 02:30

Longstay topic dit (ik slaap al.. niet te hard typen...)

VanFrikschoten | 17-07-07 | 02:30

ganglionzero 17-07-07 @ 02:20
Reis eens rond zou ik zeggen en dan merk je dat Nederland een 'milde'vorm van de katholieke kerk heeft.Je hoeft niet ver te gaan.ierland??Verder is het ook een verschil of je metde vakkenvuller moslim praat of iemand die wat meer van de wereld kent.Ze zijn ie de minderheid en je moet alert blijven maar de deur dicht gooien?/Zal ik je eens wat bekkenenen ??Bij mij komen ze wel eens over de vloer.
@annefleur canteclaer

Nog iets, als uw grote vriend Maarten zijn zin had gehad was Spinosa nooit geboren en had Hitler een ander volk als slachtoffer uit moeten zoeken.

miko | 17-07-07 | 02:29

piquant 17-07-07 @ 02:25
Het enige wat je nu nog rest is tekenen dan. (voor een goede nachtrust)

LuftBalloon | 17-07-07 | 02:29

@miko 17-07-07 @ 02:12
Laten we de gevallen engel Lucifer noemen.
Wat is trouwens het adres van je dealer?
Het is vast geen Jif dat je door je neus hebt laten gieren.

kuttekrap | 17-07-07 | 02:27

Gaat het nog steeds over honing en mosterd?

Nico Dijkshoorn | 17-07-07 | 02:27

LuftBalloon = Tessa Duikers of Mina Geengrap?

KenniQ? | 17-07-07 | 02:26

KenniQ? 17-07-07 @ 02:24

Toch nog niet aan het slapen? Gezellig!

piquant | 17-07-07 | 02:26

@ Miko: toch nog maar eens de geschiedenisboekjes lezen, lieverd.

annefleur canteclaer | 17-07-07 | 02:26

LuftBalloon 17-07-07 @ 02:22

Heb gekeken; maar wat moet ik doen? Ik wil niet achtervolgd worden met vreselijke verhalen;slaap al zo slecht;zoals je ziet.

piquant | 17-07-07 | 02:25

@ LuftBalloon 17-07-07 @ 02:22

Vertel eens even wat meer?

KenniQ? | 17-07-07 | 02:24

Het kwartje van Kok zal me jeuken. Ik blaas lekker verder in mijn Maserati V12.

Maar au serieux: Boris zegt maar wat, zonder de geschiedenis te kennen.

"A people without kowledge of their past, origin and culture is like a tree without roots" Marcus Mosiah Garvey.

annefleur canteclaer | 17-07-07 | 02:24

@LibertasSimplex 17-07-07 @ 02:19
En zo is het. Ik ga de bedstee in want er zijn morgen 3 intake gesprekken in Das VonFrikSchoten Gehirn Institut: 2 Luthers en 1 Napoleon.

VanFrikschoten | 17-07-07 | 02:23

@miko 17-07-07 @ 02:12
Cernunnos.
annefleur canteclaer 17-07-07 @ 02:14
Nee we zitten te wachten op een nederland dat geregeerd word door fundi protestanten.
Ik weet waar jij staat als jullie winnen.*trekt een vergelijk tussen Hitler en Stalin*

miko | 17-07-07 | 02:22

miko 17-07-07 @ 02:03
Tegengas naar enkele individuen heeft niet zoveel zin denk ik.
Ik heb wel diverse malen met moslims gesprekken gevoerd, maar zodra je Mohammed ter discussie stelt, is verdere discussie niet meer mogelijk.
Voor mij was het een openbaring in negatieve zin, dat vrijwel geen enkele moslim, ook niet de liberalen, enige compassie voelde met de bruut vermoorde Theo v Gogh.
.
Wat de Rooms-Katholieken betreft: die vind ik niet bedreigend.

ganglionzero | 17-07-07 | 02:20

piquant 17-07-07 @ 02:18
Ransbakken zijn het. Met hun onderwaterinkt.
Frikschoten must be a man who knows many things

LibertasSimplex | 17-07-07 | 02:19

LibertasSimplex 17-07-07 @ 02:15

Zie van Frikschoten. Die weet er meer van. Nee ze hadden hun tentakels heel ergens anders,maar dat wordt een ander topic. (anders is het zo off topic).

piquant | 17-07-07 | 02:18

@annefleur canteclaer 17-07-07 @ 02:14
Geen idee waar je het over hebt wat betreft Dhimmi '66. Verraad heeft niets met religie te maken. Uit je nek lullen ook niet; dat is mij derhalve niet vreemd.

VanFrikschoten | 17-07-07 | 02:18

@piquant 17-07-07 @ 02:04:
Jane en jij in 1x in de sponde lijkt me geen goed idee, inderdaad. Op GS mag altijd. Kom maar op.

koerbagh | 17-07-07 | 02:17

VanFrikschoten 17-07-07 @ 02:14

Net als jij ben ik geinteresseerd in dit soort zaken. Ben er veel meer op het spoor. Hebben we het nog over.

piquant | 17-07-07 | 02:16

piquant 17-07-07 @ 02:12
Die stonden dus allemaal zo met het rechtertentakeltje omhoog. Die inktvissen

LibertasSimplex | 17-07-07 | 02:15

@piquant 17-07-07 @ 02:12
ja, ja... die ondersoort die met onzichtbare inkt gecodeerde boodschappen overbracht... Is een interessant aspect van de oorlog, inderdaad.

VanFrikschoten | 17-07-07 | 02:14

@annefleur
Dus jij wilt Kok straks als volksheld opvoeren, als ie zou pleiten voor het afschaffen van het kwartje van.
Jij denkt raarrrrrr

CoJoNes | 17-07-07 | 02:14

@ Van Frikschoten: vreemd, dat dan 7000 (van de totaal 25.000) van de "righteous among the nations" awards naar Nederlanders zijn gegaan, vrijwel allemaal protestanten. Ken je klassiekers, Frik, op leugens zitten we niet te wachten.

Blijf vooral Dhimmi '66 verdedigen. Of ben jij eauck zeau? Dan weten we in ieder geval dat we aan jou niets zullen hebben in de (nabije) toekomst.

annefleur canteclaer | 17-07-07 | 02:14

Voor één keer kan ik met Dhimmie Bang (01:55) meevoelen: loopt er hier iemand te stoken over moslim-terreur op de markt in DenHaag, blijkt het iemand uit Apendoorn te wezen die zich vaag iets herinnert van vijftien jaar geleden. Stik in een nootje, bethundered!

Moehammad Zelve | 17-07-07 | 02:13

miko 17-07-07 @ 02:12

LOL

piquant | 17-07-07 | 02:13

kuttekrap 17-07-07 @ 01:59
Midwinterfeest??Zonnewende ,aanbreken van de lente.Sinterklaas is waarschijnlijk een gristelijke variant op Wodan.Zoon van god ,twaalf apostelen, kwam al voor in het oude egypte.Tja mozes moest zijn verhalen ergens vandaan halen.Maar dan noach of was het dan toch Ut Napistum(of hoe je dan ook schrijft ik google niet!).
De duivel ??De gevallen engel met hoorns??Of noemen we hem Pan of toch Carnun?Zeg het maar!
piquant 17-07-07 @ 02:00
Is ook relatief.Daarna is hij niet meer gegroeid *snikt*

miko | 17-07-07 | 02:12

VanFrikschoten 17-07-07 @ 02:10

Ik zal het met genoegen lezen.
Zelf ben ik bezig aan stuk hoe bepaalde inktvissoorten zich hebben bemoeid met de SS. Als we het nu toch over een gay clubje hebben.....

piquant | 17-07-07 | 02:12

@piquant 17-07-07 @ 02:08
Dat komt morgen naar voren in mijn betoog over de dinosauriërs in relatie tot de eerste mobiele telefoons. Dus dat we de hele periode even onderhanden nemen.

VanFrikschoten | 17-07-07 | 02:10

VanFrikschoten 17-07-07 @ 02:04

Pas op met geschiedvervalser te roepen. Het waren natuurlijk niet alleen de protestanten!!

piquant | 17-07-07 | 02:08

@mezelf Joe=Jane

piquant | 17-07-07 | 02:06

@annefleur canteclaer 17-07-07 @ 02:00
Het waren de protestanten die de Joden aangaven en in de SS zaten.
SA was vooral een homosensueel sub-clubje wat niet meer nodig was toen er genoeg animo was.
Geschiedsvervalser!

VanFrikschoten | 17-07-07 | 02:04

Jane Doe 17-07-07 @ 01:59

A dirty mind is a joy forever. Ik had het over @Koer op GS. Over het Libelle dingetje.
En nee ik ook niet met 2 vrouwen. Dag Joe.

piquant | 17-07-07 | 02:04

Jane Doe 17-07-07 @ 01:54
Dus man lief de deur uit??Heb jij geluk dat je in een joods/gristelijke cultuur woont anders had je dat mooi kunnen schudden.
ganglionzero 17-07-07 @ 01:53
Mischien loont het ook om eens tegengas te geven tegen moslims in je omgeving.(mits die er zijn)Ze worden wel fel maar tot op heden kan ik nog reaguren op GS dut dat zal wel los lopen.Geld ook voor de aanhangers van de hoer van rome.En die zijn in deze regio nog feller als de islamieten.

miko | 17-07-07 | 02:03

De whiskey is op en de Ham smaakte niet, ik ga proberen mezelf in slaap te masturberen. Als het niet lukt kom ik hier nooit meer trug.

Bernhard Bang | 17-07-07 | 02:02

@miko 17-07-07 @ 01:55

Je hebt mijn post van @01.26 niet gelezen,het gaat me niet om gescheld,want dat is hier mij nog niet gebeurd(behalve Botte die noemde mij vroeger zure pismerrie,maar sinds ie mij niet meer aardig vindt is het over). Het gaat om zwemmen in de modder en alleen maar moe worden en niet vooruit komen. Ach, ik kom er wel overheen.
Je bent wel een echte man he? Zeggen dat je met een "grote"lul bent geboren.

piquant | 17-07-07 | 02:00

Het waren de protestanten die de macht braken van de reli-autoriteiten alhier. Het waren de protestanten die de ruimte schiepen voor de "verlichting" (Newton behoorde tot de periode van de verlichting, mind you). Het waren de protestanten die de Joden onderdak boden tijdens WO 2 en in het verzet zaten tijdens WO 2 (akkoord, samen met de commies). D'666 is de über-dhimmi-partij, geen enkele ruggegraat.
Boris dwepen met Spinoza? Laat me niet lachen, zijn "stroming" moest nog bedacht worden toen wij Spinoza reeds beschermden tegen de Inquisitie. Spinoza (joods) zou zich in zijn graf omdraaien bij het lezen van de geschriften van B vd Ham (niet kosher).

annefleur canteclaer | 17-07-07 | 02:00

@piquant @01:56
Koerbagh doet zijn voorspel hier.
Dat belooft weinig goeds voor de daad zelf.
Je mag 'em hebben.
Helemaal voor je zelf alleen:)

Bovendien doe ik nooit trios met twee vrouwen. Maar dat is een persoonlijk dingetje. Dat hou je toch.

Ciao!

Jane Doe | 17-07-07 | 01:59

@miko 17-07-07 @ 01:48
Ehm, Pasen en kerst zijn gristelijke feesten.
En wat betreft jou zelfgebouwde huis, die islamisten blijven echt niet op hun kamertje. Die gaan er op uit om jou huisje in te pikken.
En dan mag jij, als je mazzel hebt, in de schuur slapen.

kuttekrap | 17-07-07 | 01:59

Waarom dit overkoepelend, algemeen verhaal uitdragen als de politiek zere plek overduidelijk ligt bij extremisme of fundamentalisme?
Is dat misschien de reden waarom we voortdurend de Christen Democraten als leider van ons kabinet hebben, als een soort bewaker van de religieuze oude doos? (ja, dat laatste is dubbelzinnig bedoeld!)
Waarom is het keer op keer het geval dat een minderheid van fundamentele dissonanten op sociaal-maatschappelijk vlak onze overheid aanzetten tot repressieve regelgeving voor iedereen?
Zegt dat ook niet iets over de competentie van onze overheid, of het gebrek daaraan? Als een groep jongeren andere mensen lastigvalt, moeten ze worden opgepakt - einde verhaal- punt.
Onze overheid weet dit soort criminaliteit keer op keer op te blazen tot religieus fanatisme van duizenden, als het geen miljoenen zijn.
Vervolgens vormt dit de aanleiding tot landelijk doorgevoerde restricties voor alle burgers; het begint er bijvoorbeeld al mee hoe ik mij als burger moet gedragen op een marktplein, waar een groot bord staat met de 10 gemeentelijke geboden.
Kom dan niet aan met de naam Spinoza, want deze wordt door het slijk gehaald ten behoeve van fundamentalistische politieke belangen van de diverse politieke partijen: het maakt niet uit hoe Spinoza neergezet wordt, deze naam wordt verbonden met de religieuze boodschap van onze politieke partijen - er moet immers een godsdienststrijd beslecht worden in politiek licht.
Niet een strijd tussen verschillende godsdiensten zelf, maar een strijd wat betreft de politieke boodschap waarin deze godsdiensten opgenomen zijn.
Of is mijn kritiek nu ook ineens maatschappelijk niet verantwoord omdat ik me niet aan de dominante "waarden en normen" houd?!
En tot wat zijn die "waarden en normen" verworden tegenwoordig?
Deze zullen ongetwijfeld per decreet worden uitgevaardigd door onze overheid onder het motto: "Samen leven, samen werken" - en onze overheid bepaalt wat nu eigenlijk "samen" is en wat niet.
Het mechanisme moge duidelijk zijn!
Het motto van het volgende kabinet zal ongetwijfeld heten: "we moeten luisteren naar elkaar", waarbij u dus degene wordt die moet luisteren... en intussen gaat de heksenjacht op vermeende dissonanten (lees: andersdenkenden) in verhoogd octaaf verder...

Rest In Privacy | 17-07-07 | 01:57

Boris heeft een punt wat betreft de zogenaamde Joodse traditie. Zei bij het Vogelaarsch topic al dat Nederland die absoluut niet bezit. Verder reutelt hij wat af, met als dieptepunten zijn vaststeliingen -Boris weet het zeker- dat het gros van de moslims zich as we speak verlicht en dat we op weg zijn naar een Europese islam. Kopf im Arschlog, Boris? Die Europese islam krijgen we waarschijnlijk sneller voor onze kiezen dan we denken, maar niet in de mengvorm die we bij het protestantisme zien. Dat duurt tientallen jaren, als het geen eeuwen zijn. Kan ik niet op wachten.

Murdockyoufool | 17-07-07 | 01:57

@Bernhard Bang 17-07-07 @ 01:48

Dat is inmiddels 15 jaar geleden dus ik moet je teleur stellen ik weet het niet meer, ik kom zelf 055 dat is een eind uit de buurt.

bethundered | 17-07-07 | 01:56

@Jane Doe 17-07-07 @ 01:49

Samen kunnen we @koer toch wel aan?
Ben nog steeds Tirza aan het lezen en ja,je hebt gelijk ,zo schiet het niet op.

piquant | 17-07-07 | 01:56

koerbagh 17-07-07 @ 01:43
maar bij lesbos mag je hoogstens toekijken en niet mee doen!
piquant 17-07-07 @ 01:37
Maar je hangt hier weleens rond en dan ben je wat gewend!En het is maar net wat je storend vind.vuile klootzak daar heb ik een probleem mee.enorme lul.Tja dat is waar.Maar daar ben ik mee geboren.Kan ik niks aan doen.

miko | 17-07-07 | 01:55

Ja GODVERDOMME, dat is nou precies waar mij hier helemaal de pis lauw van wordt de hele tijd. Eerst heel stoer allerlei stemmingmakerij gaan lopen te verkopen, en als het dan een keer een beetje concreet kan worden gauw met je staart tussen je sterretje de pleiterik maken. Volgens mij kun je in heel DenHaag zonder problemen op alle markten "Spinoza!" gaan lopen roepen, en "Verlichting!"

Bernhard Bang | 17-07-07 | 01:55

@piquant
Boek uit??:)
GS is a dirty litte sin he?
Ik had ooit gedacht dat ik kon afkicken. Mooi niet.
Het is makkelijker je echtgenoot te dumpen dan GS te verlaten.
Maar goed, nu word ik Libellerig en dan ruikt Koer weer huishoudbeursmateriaal.

Jane Doe | 17-07-07 | 01:54

Goed, dan nu even met grote stappen snel thuis.
Wanneer zullen we in NL gedwongen worden naar de pijpen van Mohammed en zijn aanhangers te dansen?
.
2020?
.
2030?
.
Veel later zal het niet zijn.

ganglionzero | 17-07-07 | 01:53

Jane Doe 17-07-07 @ 01:49

Gelukkig heb je genoeg zelfspot,maar ook dat is jiddisj. Zo heb je je eigen vooroordeel weer bevestigd. (maar ik vind het leuk). Zo hebben we allemaal onze hang up's.

piquant | 17-07-07 | 01:52

@Bernhard Bang 17-07-07 @ 01:48

Dat hoef ook niet maar dat is wel mijn ervaring.

bethundered | 17-07-07 | 01:50

miko 17-07-07 @ 01:48

Dank,liev van je.

piquant | 17-07-07 | 01:50

@koerbagh @01:43
Krijg jij van je vriendin wel eens een backstagepass?
Godsamme, je reageert als een pavlov hondje.
Nu doe ik dat ook op de Joodse kwesties maar goed ik bevestig het vooroordeel niet. Ik speel bij voorbeeld behoorlijk klote viool en ik heb absoluut geen gevoel voor humor. Dat blijkt wel weer uit dit comment.
*grijnst onbeholpen*

Jane Doe | 17-07-07 | 01:49

@ bethundered 17-07-07 @ 01:46

Is dat marktje er niet meer dan ("hadden"), anders wil ik wel eens gaan kijken. Ben gek op gevaar. Waar is het?

Bernhard Bang | 17-07-07 | 01:48

bethundered 17-07-07 @ 01:46

Je wil gelijk hebben;maar op dit punt krijg je het van mij niet. Ik ga niet heel nederland afreizen om te zien of ik je gelijk kan geven.

piquant | 17-07-07 | 01:48

annefleur canteclaer 17-07-07 @ 01:30
je hebt je zelf een tijdje ingelezen hier en denkt:laat ik eens herhalen wat iedereen*kuch*hier zegt.
piquant 17-07-07 @ 01:26
Inderdaad weinig tegengas hier.ik stel het wel op prijs.Go Girrrrlll.

OT.
Het stukje snijdt hout .Niet te krampachtig de zaak in een religie strijd gooien.Ik voel me niet gristelijk en al helemaal niet joods.De meeste tradities en gebruiken zijn zelfs vaak ouder dan de tegenwoordige religies.Paas feest kerst??Zijn toch helemaal geen gristelijke feesten.volgens mij leert dat zelfs een vmbo'r(ik wel in ieder geval met mijn lbo).We hebben een huis gebouwd en daar zijn momenteel een paar kamers in gebruik genomen door de islamisten.Zolang ze hun gebruikjes etc in hun kamers houden en niet in de gangpaden , de gezamelijke badruimte en de woonkamer vind ik het prima.En verder houd je je ook aan de regels in je eigen kamer wat betreft de wet.Maar zolang dat in dit land bij elke beslissing op sociaal vlak of bv de media de kerken /synagogen/moskeeen betrokken worden komen we er niet van af.Voor sommige is voetbal ook zowat een religie wanneer krijgen die dezelfde inspraak als de dominee,pastoor etc etc.

miko | 17-07-07 | 01:48

@piquant 17-07-07 @ 01:37
Albert Cuyp oke maar ben je wel eens in een achterstands wijk in Den Haag geweest waar ze een marktje hadden? Probeer het zou ik zeggen maar je bent niet welkom.

bethundered | 17-07-07 | 01:46

koerbagh 17-07-07 @ 01:43

Ik dacht al,waar blijf je. maar gelukkig is er op je goede knopje gedrukt:)

piquant | 17-07-07 | 01:44

@Jane Doe 17-07-07 @ 01:40:
Als we het over vrouwen bij voorkeur wel, als we het over gays hebben bij voorkeur niet... (Lesbo's uitgezonderd, maar dat zijn dan ook vrouwen)

koerbagh | 17-07-07 | 01:43

@annefleur canteclaer 17-07-07 @ 01:30
Te kort door de bocht, bloempje.
Al tijdens de pauselijke inquisitie verweerde de wereldlijke macht in Europa zich tegen de praktijken van reliefanaten. Verlichting is geen kwestie van een stuk papier op een deur timmeren in Duitsland. Dat is een langdurig proces. En wie dat nu nog moet doen: gelieve dat elders te ontwikkelen en niet hier.

VanFrikschoten | 17-07-07 | 01:42

@annefleur (ernstig verkeerde naam overigens(
U hebt helemaal gelijk. De Verlichting kwam bij de gratie van de godsdienst.
Zonder godsdienst was het licht er vanzelf geweest.

.
Verder vind ik deze zinswending in het betoog van Boris erg stuitend (pun intended):
"en met horten en stoten komt er steeds meer discussie op gang over onderwerpen als vrouwenrechten, homoseksualiteit"
Moet het nu altijd over sex gaan als we het over vrouwen en gays hebben?
Bah:)

Jane Doe | 17-07-07 | 01:40

bethundered 17-07-07 @ 01:34

Gek,maar dat gebeurt mij nooit en ik loop echt niet in een burka of niqaab. Ik woon 100 meter van de Albert Cuyp,dus ga nu niet zeggen dat ik er nooit kom. (bijna dagelijks).

Er worden nooit gekke dingen gezegd;niets van dat alles.

piquant | 17-07-07 | 01:37

annefleur canteclaer! u bent een verstandig mens !!

speerpunt | 17-07-07 | 01:36

@piquant 17-07-07 @ 01:26

Ga eens naar een markt op 020 of 070 gaza moet je eens kijken hoe snel je daar weggekeken word.

bethundered | 17-07-07 | 01:34

@ bottehond 17-07-07 @ 01:26

Weest niet bevreesd, uw positie is onbedreigd.
Naast treiterig ook serieus bedoeld, ik reken u zeker tot de verstandige mensen hier met bijdragen die mij vaak verrassen en bezoek aan GS daarom de moeite waard maken.
Maar van al die gedachtetjes waarvan het nergens wat voor uitmaakt of ze waar zijn of niet, daar vallen m'n oogjes wel een beetje van toe eerlijk gezegd.
Blaf nog eens even hard & lelijk, aub.

Bernhard Bang | 17-07-07 | 01:32

bottehond 17-07-07 @ 01:26

Ik ben geen GS orakel;ik ben Phytia zelve.(hoop dat ik het goed schrijf,want ik google nooit)

piquant | 17-07-07 | 01:31

Boris het enigste punt waar het om ging is wie gaat zich hier aan wie aanpassen?? Dat jij daar nou zo;n lulverhaal voor nodig hebt zegt genoeg over je kennis van het volk.

Klompenboer | 17-07-07 | 01:31

bottehond 17-07-07 @ 00:36 schreef:

U is oprecht en nuchter gristen? Buigt in deemoed.

* buig *

Ja, ik ben. Buigt u niet neder voor mij, Boris schrijft rubbish. Die hele "verlichting" had nooit plaats kunnen vinden zónder de protestanten. Niet de liberalen, maar de protestanten hebben dit land gemaakt tot wat het is/zou moeten zijn. Liberalisme schakelt alles gelijk, want we moeten het met elkaar kunnen vinden. Welnu, it takes 2 to tango. Op dit moment worden er christenen gekruisigd in Irak (letterlijk). De islam is een vreselijke bedreiging, te vergelijken met het nazisme van destijds. Zijn daarmee alle moslims "slecht?". Welnee, dat zij verre. Laten we derhalve deze "ideologie" (want dat is het, géén godsdienst) goed in de gaten houden, maar de individuele moslim met compassie tegemoet treden.

annefleur canteclaer | 17-07-07 | 01:30

ja bottehond You kicked Ass.... nu nog in het echte leven... stakker

Dr. Bibber | 17-07-07 | 01:28

bethundered 17-07-07 @ 01:24

Jij weet niet wat ik "ken"en wees gerust; ik ben nature op mijn hoede en zeker voor anti semieten, wat nagenoeg alle moslims zijn, dus maak je geen zorgen dat ik niet weet waar ik op moet letten.
Ook hier zijn er waar ik op let en waar ik "bang"van ben.

piquant | 17-07-07 | 01:28

@VanFrikschoten 17-07-07 @ 01:24

Zeker het zoeken waard. Iets voor je prive verzameling.

bethundered | 17-07-07 | 01:28

Piquant heerscht plots als GS orakel, kennelijk.

bottehond | 17-07-07 | 01:26

Bernhard Bang 17-07-07 @ 01:20

Ik heb geen moslim kriebel orgaan. Ik zie de problemen maar ik denk af entoe nog aan iets anders. Heb na gisteren besloten me er niet meer mee te bemoeien;althans niet hier. Word zo moe van dat zwemmen tegen de stroom in en ik verveel blijkbaar de overige GSers. Jammer wel voor een opinie forum, dat mensen met andere gevoelens (ik heb het nog niet eens over inzichten)hier worden afgeserveerd en dat er uiteindelijk alleen gelijkgestemden over blijven. Saaaaaaaaai.

piquant | 17-07-07 | 01:26

@piquant 17-07-07 @ 01:18

Je kent de ware aard van de "moslim" niet. Oke er zijn uitzonderingen , But be aware...

bethundered | 17-07-07 | 01:24

Ze bestaan: Ex-Islamitische Joods Christelijke Negers uit Griekenland!
Is wel even zoeken maar dan heb je ook wat.

VanFrikschoten | 17-07-07 | 01:24

O Ja, Boris goed stuk!

TheStef | 17-07-07 | 01:22

Elvira 17-07-07 @ 01:10
Ja, leg het eens uit, want ik lees alleen een nogal naieve visie, overigens wel zoals het een D66-er betaamt.

ganglionzero | 17-07-07 | 01:22

Ik wil niet leven in een land met een Joodse Traditie, een Joods Christelijke Traditie of een Joods-Christelijk-islamitische traditie, of een variant hiervan, ik wil leven in een echte seculiere samenleving waarin ik niet geconfronteerd wens te worden met allerlei reli-fundies die allemaal menen de absolute waarheid te bezitten.

TheStef | 17-07-07 | 01:21

dat is nu de kracht van Boris; veel beloven en weinig geven,
doet gekken en dwazen in vreugde leven.

mogu@i | 17-07-07 | 01:21

joods? christelijk? niets daarvan, geen van de beide.

de "waarden" van de westen zijn ontleend van de grieken. christendom heeft alleen maar voor achteruitgang en geweld (de god van europa) gezorgd

server45 | 17-07-07 | 01:21

@ piquant
Ah, U toch nog wakker (of weer)?
Tja, wat moeten wij nu met zo'n situatie aan? Ik krijg zelfs al -edits- in mijn stukkie gewrongen. Werd ik wel een pietsie paranoia van (niet echt hoor). Zegt U eens iets verstandigs, ben ik nou zo verkeerd bezig en sta ik helemaal alleen in mijn verbazing over al dit anti-M gebazel, het zijn toch doorgaans verstandige mensen die hier aan het woord komen, maar O Wee als we kriebel krijgen aan onze islam...
Kom er maar in met die prik... zonder verdoving graag.

Bernhard Bang | 17-07-07 | 01:20

1oog 17-07-07 @ 01:18

Und? We kicked ass. En niet te zuinig ook.

bottehond | 17-07-07 | 01:20

100% mee eens, goed stukje

kr8 | 17-07-07 | 01:19

Bernhard Bang 17-07-07 @ 01:14

Ben ik nu weer de enige die het geen achterlijk stukje vind? Op alles valt iets te zeggen,maar de boodschap -euforisch gebracht;dat wel- komt bij mij wel over. Maar ik zal het wel niet goed hebben begrepen als ik al die posts hier zie.

piquant | 17-07-07 | 01:18

@bottehond Soms is the best we got simply not enough. In een mand rotte appels lijkt de half rotte appel best aardig, maar al etend smaakt het toch niet al te best. Nuance is even niet populair geweest maar dat komt wel weer goed. Dat past immers meer bij Nederland dan welke religie dan ook kan claimen. Harde oplossingen voor bepaalde problemen zijn noodzakelijk en overtijd, maar te veel vergeten wat ons Nederlander maakt(e) zou daar niet bij moeten horen.

1oog | 17-07-07 | 01:18

@Elvira 17-07-07 @ 01:10
Verklaar je nader, volgens mij is het een tamelijk dom stuk.

kuttekrap | 17-07-07 | 01:17

Bernhard Bang 17-07-07 @ 01:08

Gebruik de mijne maar!!

piquant | 17-07-07 | 01:16

Give 'm hell, Dwars!

VanFrikschoten | 17-07-07 | 01:16

populisten steunen is altijd makkelijk... je bent nooit de enige want 80% van Nl staat achter je. Helaas zijn dat wel de VMBO geschoolden

Dr. Bibber | 17-07-07 | 01:16

@Elvira
waar?

mogu@i | 17-07-07 | 01:16

Dwarsligger gaat ook een boek schrijven.... een encyclopedie denk ik. Hij gaat de Wikipedia verpulveren.

VanFrikschoten | 17-07-07 | 01:15

"De tirannie van het standpunt"... betekent dat niemand meer iets kan zeggen zonder een standpunt te moeten innemen... daar krijg je zulke achterlijke stukjes van zoals dat van Boris (en de vele jeukende comments).
* blij om niet in het verlichtingstijdperk geboren te zijn *

Bernhard Bang | 17-07-07 | 01:14

Dr. Bibber 17-07-07 @ 01:10

donderstraal eensch op. Ik probeer een brug te slaan. Denk je dat het makkelijk is een populist uit noodzaak te steunen?

bottehond | 17-07-07 | 01:14

@ 1 oog en bottehond?
best we can get? wat een compliment... ja ik ben ook de beste en waarschijnlijk ook de slimste hier..

Dr. Bibber | 17-07-07 | 01:10

Eindelijk eens een intelligent stuk van Boris.

Elvira | 17-07-07 | 01:10

botte hond, ik heb je begrepen. sorry voor het ongemak. welterusten. (die drank ook, mag eerstdaags niet meer.

speerpunt | 17-07-07 | 01:09

1oog 17-07-07 @ 01:07

It's the best we got, omdat boris c.s. ons weggejaagd hebben.

* mand *

bottehond | 17-07-07 | 01:08

Misschien moet ik eerst toestemming vragen aan Luftballoon (@ 23:46) om mijn nick nog te mogen gebruiken?

Bernhard Bang | 17-07-07 | 01:08

Wellicht een sprookjeshuwelijk tussen Wouter Boslim en EllaH Goochelaart op komst?
Want vandaag konden we dit artikel in de landelijke ochtendkrant van de wakkere Nederlanders De Telegraaf van maandag 16-07-2007 lezen:

Bos zet deur op kier voor shariabankieren

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG, maandag
Minister Bos (Financiën) wil de deur openzetten voor het zogenoemde shariabankieren in ons land. De PvdA-bewindsman laat momenteel onderzoeken welke obstakels moeten worden weggenomen om bankieren volgens de streng islamitische wetgeving mogelijk te maken.

Volgens de minister is er onder moslims in ons land een groeiende vraag naar deze vorm van bankieren. Opvallend daarbij is dat Bos stelt dat "het verbieden van islamitisch bankieren vanuit het oogpunt van terrorismebestrijding een averechts effect zal hebben", zo schrijft hij in antwoord op Kamervragen van de PVV.
Een woordvoerder van het ministerie van Financiën verduidelijkt dat nu in de moslimgemeenschap grote geldstromen via informele kanalen lopen. Dit ondergronds bankieren onttrekt zich aan welk toezicht dan ook, aldus de zegsman.

Geen rente

Shariabankieren kenmerkt zich doordat aanbieders van financiële producten geen rente mogen berekenen. Geld verdienen met geld wordt als verboden beschouwd. In plaats daarvan worden goederen of diensten geruild of constructies bedacht om rentevergoedingen te omzeilen. Ook speculeren is taboe, net als het investeren in alcohol, porno, wapens, muziek en film.
De Nederlandsche Bank (DNB) signaleerde onlangs in zijn kwartaalrapport dat shariabankieren wereldwijd aan een opmars bezig is. Eind vorig jaar beheerden zo'n driehonderd islamitische financiële instellingen circa 300 miljard euro. In ons land stijgt de potentiële vraag volgens DNB de komende jaren "als gevolg van een toename in de bevolkingsomvang, het opleidings- en inkomensniveau van Nederlandse moslims" .
De Rabobank heeft al eerder aangegeven interesse te hebben in deze markt. Volgens de bank zijn circa 200.000 van de 1 miljoen moslims in Nederland geïnteresseerd in shariabankieren, dat onder meer een 'halal hypotheek' kan omvatten. Door het Nederlandse systeem van hypotheekrenteaftrek zou het huizenbezit onder moslims achterblijven.
Bij een halal hypotheek kan de bank bijvoorbeeld het huis kopen. De bewoner betaalt de bank vervolgens in termijnen, bestaande uit een huurprijs - de bank is eigenaar van het huis - plus een vergoeding waarmee het eigendom uiteindelijk wordt overgedragen. Probleem in ons land is de aftrekbaarheid van dit systeem.

Mijn reactie op dit artikel:

Wellicht begrijpen alle tot op heden nog slapende Nederlanders nu waarom steeds meer Nederlanders,
Wouter Bos,
Wouter Boslim noemen.
En zijn partij de Partij van de Arabieren
Met een dergelijke achternaam past de wellicht door al die naïeve en slapende Nederlanders in de toekomst gekozen premier van Nederland ook beter in de 'joods-Christelijk-islamitische' cultuur van het door zijn partijgenote (Ellah Goochelaar) beoogde Nederland in het jaar 2050....................!

Ik heb zo'n vermoeden dat het Nederlandse verzet na de machtsovername
(maar een machtsovername is daarvoor niet strikt noodzakelijk)
dit soort land- en volksverraders wegens 'hoogverraad'
(een woord / begrip dat in Denemarken door de rechters is toegelaten binnen het politieke discours!!)
tegen de muur aanzetten en afknallen,
en terecht zullen velen ongetwijfeld vinden.

Dit artikel vermeld dan ook EXPLICIET het volgende:
............
Opvallend daarbij is dat Bos stelt dat "het verbieden van islamitisch bankieren vanuit het oogpunt van terrorismebestrijding een averechts effect zal hebben", zo schrijft hij in antwoord op Kamervragen van de PVV.
..............

Als dat geen buigen voor terreur meer mag heten, weet ik het ook niet meer.
Dit is niets minder dan een kruiperige en onderdanige houding jegens de islamitische kolonisten.
Daarom zijn Wouter Boslim en EllaH Goochelaar daarom volksverraders van het ergste soort.

dwarsligger | 17-07-07 | 01:07

@ bibber. Sorry zie verder geen (objectieve) competitie tussen dit betoog en bijv de verhaaltjes over in benen laten schieten door de politie van de een of het gemakkelijke populaire anti-europa verhaal van de ander, eerder gepost hier.

1oog | 17-07-07 | 01:07

LOLLOL@VanFrikschoten 17-07-07 @ 01:00. En de dag is nog maar net begonnen! :-)). Zag vandaag trouwens een sticker op een autokentekenplaat:

"Je moet niet dronken dat ik denken ben"

Dan denk je effe dat je dyslectisch bent.

*Trusten*

linksisooknietalles | 17-07-07 | 01:07

van de kraats 17-07-07 @ 01:01

Ik begrijp het.

bottehond | 17-07-07 | 01:06

speerpunt 17-07-07 @ 00:58

Je doet je naam geen eer aan. Je hebt er niets van begrepen. Ik bedoelde: jij begrijpt die lui zeer grondig en kunt dus heerlijk infiltreren en la Huizinga elimineren. Zodat de mannenbroeders light zichzelf weer kunnen worden. daartoe zullen ze la Huizinga moeten confronteren. Zij roeleert de héle gristenUnion. She must be stopped. dat bedoelde ik. Ik begreep je dus heel goed. Lijkt me.

* vraagt zich af of hij echt zo dom overkomt als hij er uitziet *

bottehond | 17-07-07 | 01:05

1oog? met klasse?
ga je schamen ... ouwe democraat

Dr. Bibber | 17-07-07 | 01:03

mogu@i 17-07-07 @ 00:42
Eerlijk gezegd zou ik eerder vooruit kijken naar een column van de hand van Bassie. Daar zouden zomaar eens originele inzichten uit voort kunnen komen, in plaats van hypocriet en slap geloel.

brulkikker | 17-07-07 | 01:02

bottehond@00:19i k denk dat je die vraag zelf wel kan beantwoorden ?
overigens jij had het ooit een keer over de spartanen je zou inderdaad denken dat men van de ne derlanders heloten wil maken
af en toe krijg je die gedachte tenminste wel
ik zal voorbeelden noemen-slachtoffers die in nederland terugvechten krijgen nog meer straf
nog een voorbeeld je wil niet weten hoe kinderen op school gevormd worden
ik hoop echt dat de meeste ouders eens wat meer het belang van (fysieke)weerbaarheid in de opvoeding gooien!
en dan nog iets de exsteme elementen lijken in nederland alle ruimte te krijgen is dit angst of zit hier een goor plan achter denkt men met behulp van deze elementen de bevolking eronder te houden?ok e tactiek om te winnen van een falanx(lees poltiek systeem) de tactiek van de licht bewapenden toepassen
he he he uiteindelijk is dit wel de strategie om te winnen van een falanx stoten uit delen bressen slaan
pas dit nu eens toe op de policor kan je lachen!
Ons machtigste wapen is techniek,creativiteit en aanpassings vermogen waarom denk je dat men al 30 jaar probeerd elke verandering tegen te gaan
in de poltiek ?en denk er nu maar zelf over na je bent slim genoeg
p

van de kraats | 17-07-07 | 01:01

@linksisooknietalles 17-07-07 @ 00:58
Het was dan ook wel mijn hoogtepunt van vandaag... geeft niet; morgen weer een dag.

VanFrikschoten | 17-07-07 | 01:00

@VanFrikschoten 17-07-07 @ 00:55, zo te zien ook wat gedronken bij het roeien (of geroeid tijdens het drinken)

Op één of andere manier lukt het me niet om uw post te doorzien. Maar ik ben dan ook moe.

linksisooknietalles | 17-07-07 | 00:58

bottehond. je doet je naam eer aan. je hebt er niets van begrepen. ik heb niets met religie!!

speerpunt | 17-07-07 | 00:58

Een aardig betoog van Boris. Zowaar een politicus die hier eens een stukje plaatst met enig niveau.

1oog | 17-07-07 | 00:57

Geen sorry hoor geeft niets.
Wist toevallig dat het van Roemer Vischer was een redeker uit Haarlem ca. 1635.
Toen een van zijn schepen bij Texel verging noemde hij zijnpas geboren dochter Tesseschade.
De wijn glazen zijn ook naar hem vernoemd.

befke | 17-07-07 | 00:55

Pardon. Was even met een plaatselijke *toon reedt aan het roeien. Waar waren we gebleven? SpiNazi met ham en sambal? Vooruit dan maar...
Nu blieft ik te gedeien in een oude Hollandsche Havenstadt waar scheepjes af en aan voeren door de eeuwen heen. Nooit was er sprake geweest van bewuste adoptatie van wat over zee kwam in de vorm van religieuze gewoonten... mits het geld opbrengt. Laten we dat zo houden. Dit hebben we onderzocht in Das Institut. Doet u dat maar. U zult er wel bij varen.

VanFrikschoten | 17-07-07 | 00:55

@mogu@i 17-07-07 @ 00:42
Meneer Boris is aan het preken voor andermans parochie.
Hij gooit een knuppel in het hoenderhok en smeert hem dan, de lafaard.
Het zou hem sieren als hij hier in discussie gaat.

kuttekrap | 17-07-07 | 00:54

@LuftBalloon 17-07-07 @ 00:48,

"wereldproblemen worden opgelost."

.
Is bij ons bij de koffie al gebeurd. :-)

linksisooknietalles | 17-07-07 | 00:51

Oke... Moi heeft nog wat te zeggen, Trommelroffel....
Deze hele topic zuigt, wel we zijn er nix mee opgeschoten behalve dat Boris poep praat. Fuck you Boris...
Hè dat lucht op.

bethundered | 17-07-07 | 00:50

befke 17-07-07 @ 00:47

Ik verzon hem zelf, sorry hoor.

bottehond | 17-07-07 | 00:50

Vademecum voor den dichter

Doe dommer dan ge zijt,
maar mijd u voor de klippen;
leef buiten ruimte en tijd
doch spoed u lijk de kippen.

Werk zonder mate of plan,
Maar spied door alle luiken;
veracht den burgerman,
doch ledig zijne kruiken.

(Richard Minne)

koerbagh | 17-07-07 | 00:49

bottehond 17-07-07 @ 00:44
Ik ben het met je eens, zeker wat betreft met niet teveel mate(n).' In de kroeg, klein groepje, zuipen en alle wereldproblemen worden opgelost.'

LuftBalloon | 17-07-07 | 00:48

Als de wijn is uit de kan is de wijsheid in de man.
Roemer vischer.

befke | 17-07-07 | 00:47

mogu@i 17-07-07 @ 00:42

I doubledare you inzake dat "mooie" debat. Sommige zaken zijn niet mooi. Dan kun je dat er wel in zoeken, maar dat lijkt me pointless.

bottehond | 17-07-07 | 00:45

LuftBalloon 17-07-07 @ 00:37

Als de wijn is uit de kan is de wijsheid in de man (of vrouw). Roger Scruton is daar erg mee bezig en ik denk dat hij gelijk heeft. Wijn (met niet te veel mate) = roes = wijsheid. Dat is heel on-calvinistisch en dus het overwegen waard.

bottehond | 17-07-07 | 00:44

@bottehond 16-07-07 @ 22:41,Ik begrijp, denk ik, wel wat je bedoelt. Maar in mijn omgeving is men wel aardig te spreken over Ellian. Over Ayaan wat minder, maar die heeft zich een beetje overschreeuwd. Ze heeft haar opvattingen te scherp gebracht. Komt mede doordat zij van binnenuit het gevaar des te beter onderkende. Zie je ook een beetje bij Jami. Ik heb trouwens wel het idee dat mensen steeds meer door de hoernalistieke zeepbel heen gaan prikken. Pin is dood, lang leve Pin.

linksisooknietalles | 17-07-07 | 00:42

Heb iets dergelijks laatst ook al gelezen, wordt hier alleen weer een totaal uit het verband gerukt borisvanderham epos van gemaakt. Zulks een simplistisch uitgewerkte correlatie tussen de verlichting en de cultureel bepaalde integratieproblemen van nu voorspiegelen.... dat kan toch niet Boris.
Men zou zich evenzo kunnen voorstellen dat het dus nu nog 2 eeuwen zal duren voordat de islam in ons land geevolueerd is tot het punt waarop wij (christelijk-joods_ahum) nu zijn aanbeland.
Kortom, formeel een betere collumn dan de vorige maar inhoudelijk wederom tenenkrommend. Maar na mijn vorige betoog om toch de handoek in de ring te werpen voor hr.van der Ham, zonder succes blijkens dit stuk proza hierboven, toch mijn vraag aan GS; stop er aljeblieft mee?
De hoeveelheid aan reacties staat mijns inziens ook niet gelijk aan het feit dat hier een "mooi" debat wordt losgemaakt. Een collumn van Bassie zou ook veel reacties krijgen... en daar moet je toch ook niet aan denken.

mogu@i | 17-07-07 | 00:42

speerpunt 17-07-07 @ 00:28
Lang verhaal en ik slaap eigenlijk al. Soms lijkt het alsof moslims wel vijandig moeten staan tegenover het Westen.
Wij hebben alles (en ook het meeste ontworpen en bedacht) en in de hele Arabische wereld gebeurde niets van enige betekenis, behalve dan dat buitenlandse oliemaatschappijen er olie oppompen en zij hun zakken vullen (nou ja, de elite dan).
En als allah dan toch übergott is, waarom heeft-ie dan z'n gelovigen zo in de steek gelaten? Dat moet wel de schuld van de Duivel zijn (lees: het Westen).

Arme, ongeletterde uitvreters. Zie ze liever gisteren opdonderen dan vandaag met hun middeleeuwse gewoonten en praatjes. Denk dat het 'gesprek' op een gegeven moment ophoudt. Zij verstaan maar 1 taal, en die komt uit de loop van een geweer - wat je maar vaak genoeg ziet als je beelden uit het MO ziet.
Dylan zong het al, The times, they are a changin'.

Zie wel wat in het huren van een vliegtuigje dat in mooie letters boven 020 schrijft: allah is dood. Ben alleen bang dat geen bedrijf zich daaraan zou wagen, terwijl elke andere tekst waarschijnlijk zou zijn toegestaan. Dat is de staat waarin NL zich nu bevindt.
De tijden zullen veranderen, dat merk je op elk forum. Nederlanders zijn tolerant, maar er zijn wel grenzen. Letterlijk ook.
Ga weer verder slapen.

nattebever | 17-07-07 | 00:41

"komt er steeds meer discussie op gang over onderwerpen als vrouwenrechten, homoseksualiteit en afvalligheid"

... Ik wil dit niet Boris... Dit hebben mijn grootjes al ruim vòòr mijn bestaan besproken en is aldus afgerond.

Stinqert | 17-07-07 | 00:40

Boris kan beter het concept van de wereldwinkelcadeaubon gaan promoten ipv daar in 070 rond te hangen en weinig zeggende broddelwerkjes hier te plempen.

anyway lima bravo allahmaal, want genocide nuanceerderTs-66 is op sterven na deaud gelukkig, iemand moet alleen nog even die laatste zetel van het kereltje afpakken, en dan trekt deze jongen een fles champagne open.

QB (ja die.....) | 17-07-07 | 00:39

speerpunt 17-07-07 @ 00:28

Word eensch snel lid van de gristenUnion en trek deze onzalige stekker er eensch uit.

bottehond | 17-07-07 | 00:38

bottehond 17-07-07 @ 00:34
Ik wel nog weleens drinken stevig en dan gooi ik nog weleens wat uit. Nu ook trouwens *hik* Kan nauwelijks nog typen...

LuftBalloon | 17-07-07 | 00:37

annefleur canteclaer 17-07-07 @ 00:31

U is oprecht en nuchter gristen? Buigt in deemoed.

* buig *

bottehond | 17-07-07 | 00:36

LuftBalloon 17-07-07 @ 00:31

Ego te Absolvo. De vraag is eerder of je jezelf vergeeft, lijkt me. Verders restecp dat je mijn S5 intrekt.

bottehond | 17-07-07 | 00:34

En wie waren het die de vrijdenker Spinoza beschermden tegen de "harige bangmakers" van destijds? De protestanten. Het Spinoza-huis staat nota bene in het uiterst gereformeerde Rijnsburg. De samenvoeging "joods-christelijke traditie" is een volkomen logische, zowel religieus als historisch geredeneerd, immers het christendom is voortgekomen uit het jodendom. De islam is juist een anti-these van zowel jodendom als christendom. D'666 is een ruggegraatloze partij die geen standpunt in durfde te nemen inzake de armeense kwestie. Dhimmi'66 als het ware. Decksels, ken uw klassiekers.

annefleur canteclaer | 17-07-07 | 00:31

Ik zie Boris al helemaal voor me, ondersteboven hangend over de rand van een flat, vastgehouden door twee muzelmannen.
Zij laten los, en tijdens de val schreeuwt Boris zijn laatste woorden: "Islam is vrede!"

kuttekrap | 17-07-07 | 00:31

bottehond 17-07-07 @ 00:26
Scusi voor hetgeen wat ik toen gezegd heb maar ik het als e.d. en die kunnen het ook weleens mis hebben. Sorry.

LuftBalloon | 17-07-07 | 00:31

LuftBalloon 17-07-07 @ 00:21

Dus met Volkert zou jij graag een biertje drinken? Dus als ooit iemand jouw zoon (of ander familie-lid) afslacht, ga je er dan ook een biertje mee drinken? Ik gun het niemand zoiets, maar jou bijna wel. Walgelijk figuur.
Jij hebt waarschijnlijk het syndroom van Asperger, heeft Volkert ook, een totaal gebrek aan inlevingsvermogen. Ook die linkse moordenaar van Seveke schijnt het te hebben. Epidemietje?

Wellus | 17-07-07 | 00:30

bilo. Joods-christelijke-islamitische traditie. Vogelaar tracht iets te verbinden wat niet te verbinden is. Joods-christelijk is duidelijk. De normen en waarden van onze westerse cultuur wortelen voor een belangrijk deel in het oude en nieuwe testament. Daarnaast spelen humanisme en a-religieuze opvattingen een belangrijke rol in onze westerse cultuur.Zij vinden hun oorsprong vooral in de verlichting. Helaas wordt dat laatse maar al te vaak in de discussie vergeten en lijkt het er op alsof alleen nog maar religie er toe doet. Dit alleen al is een ernstige aantasting van onze westerse cultuur. Christenen gebruiken de moslims om verloren terrein terug te winnen.Ze liften met elkaar mee.Een gevaarlijk spel. Voorbeeld:De schoolstrijd. Het grondwetsartikel dat het recht op vrijheid van onderwijs garandeert is er echt niet gekomen om moslimscholen mogelijk te maken, maar vindt zijn oorsprong in de schoolstrijd, een specifiek moment in onze vaderlandse geschiedenis. De moslims maken daar nu handig gebruik van. De afschaffing van het bijzonder onderwijs is dank zij de hulp van de christenen verder verwijderd dan ooit terwijl, gezien het specifieke moment van het hier en nu in onze vaderlandsche geschiedenis, afschaffing van het bijzonder onderwijs een zeer wijs besluit zou zijn, gezien de integratieproblematiek.Gevaarlijk spel ja want onze cultuur wordt geleidelijk doch gestaag verkwanseld en uiteindelijk komen christenen en moslims ook hier recht tegenover elkaar te staan. Kijk naar moslimlanden hoe daar met christenen wordt omgegaan.Als je een goed sausje wilt maken, dan moet je heel goed oppassen met mengen en vooral op de hoeveelheden, anders gaat het sausje schiften. En ons multiculturele sausje is geschift. Al roept kokje Vogelaar nog zo hard.Kijk maar naar de reacties op dit en andere forums. Aan de discriminatie van de moslimbevolking richting autochtonen wordt weinig aandacht besteed.De algehele minachting van de westerse cultuur en vrijheden druipt er vanaf. Een land waar de ene bevolkingsgroep de andere te minderwaardig vindt om zodanig contact te hebben dat er familiebanden ontstaan, ligt sociaal gezien op zijn gat. en daar is sprake van in Nederland. Het geheel hangt als los zand aan elkaar. Nederland is klinisch dood. De organen kunnen er uit gehaald worden. (gebeurt al.) Het is een groep mensen, afhankelijk van het merendeel buitenlandse bedrijven. Moslims hebben niets met dit land het is een bron van inkomen verder niets. Vandaar ook je opmerking over de effecten van joods-christelijke traditie in latijns amerika. Hier veroordeel je een kleine groep terwijl de overgrote meerderheid er niets mee te maken had.(Argument dat gebruikt wordt bij moslim-terrorisme.Er woedt n.b. een oorlog in afghanistan. Wat ook zo stuitend is, is dat er in de media bijna uitsluitend aandacht is voor allochtonenproblematiek. Kortom het is de allochtoon die de muziek maakt. Alsof er bij autochtonen geen problematiek is die de aandacht verdient. De opmerking over het brengen van welvaart door de allochtonen is een populistiche, vaak gebruikt door politici om de grote ongecontroleerde toestroom te rechtvaardigen.En iedereen wast zijn handen in onschuld.
liever minder welvaart dan schade aan eigen cultuur en waardigheid.

speerpunt | 17-07-07 | 00:28

bottehond 17-07-07 @ 00:19
Denk jij dat ik rechts ben? ook niet links trouwens. Soms wel, soms niet. Hangt van het politieke item af. Ik laat me niet in een rechts/links hokje stoppen.

LuftBalloon | 17-07-07 | 00:28

LuftBalloon 17-07-07 @ 00:21

Dat het Volkert ging om dieren is een mythe die het SStaatSShoernalje verspreid heeft. Volkert heeft tijdens de verhoren heel helder aangegeven waar het om ging. Om Pins' standpunt inzake de islam. Dat maakt helder waar jij staat. I don't mind. Maar je laaghartige opmerkingen inzake de psychiatrisering van botte ben ik niet vergeten. Jij hebt echt heel weinig restecp, terwijl je zulks wél voor islamisten vraagt. Nare discrepantie.

bottehond | 17-07-07 | 00:26

bottehond 17-07-07 @ 00:19
Lek prikken dus, die LuftBalloon.
Hoeft niet eens, doet-ie zelf al.
Hij heeft het alleen zelf nog niet door, zoals hij in feite niets door heeft. Enfin, lees z'n verwarde comments er maar op na.
En nu, kudt, ga ik slapen.

nattebever | 17-07-07 | 00:22

Wellus 17-07-07 @ 00:15
Duitse soldaten ook.
Volkert opvangen zal er niet van komen maar ik zou graag eens een bierje met hem willen drinken. Aan dieren heb ik trouwens een pesthekel dus in die zin zit ik niet in lijn met Volkert.

LuftBalloon | 17-07-07 | 00:21

LuftBalloon 17-07-07 @ 00:18

wat maakt dat je liegt? dit klopt uiteindelijk ook niet met jouw uitgangspunten. heeft links nog ballen of ontleent links die ballen aan de deaudscultus? wat jij doet en zegt is onbegrijpelijk.

bottehond | 17-07-07 | 00:19

Gaat nog wat boomstammen rechtleggen - wat een kudtweer vanavond, maar wel mooi begeleid door het geneuzel van Boris.

nattebever | 17-07-07 | 00:18

dr.spin007 17-07-07 @ 00:06

Ik wikkel me liever in een jutenzak op mijn oude dag dan dat ik mijn rust koop ten koste van mijn zielenrust. Als ik mezelf maar recht in de ogen kan kijken. Jij zult met heel veel vragen sterven als je zo doorgaat. Trust me on that one.

bottehond | 17-07-07 | 00:18

1) Je ziet meer hoofddoekjes.
2) Je ziet meer moslima's zonder hoofddoekje.

LuftBalloon | 17-07-07 | 00:18

LuftBalloon 17-07-07 @ 00:06

Wat ben jij toch een walgekijk sujet. Dus jij wilt Volkert wel opvangen? Goh, wat geweldig ben jij toch. Je ontmaskert jezelf als een linkse fascist. Zo´n moordenaar die geen spijt heeft van zijn daad, vind jij wel oke dus.
En jij noemt mij een NSB-er, en Amerikaanse soldaten die hier gestorven zijn onnozel.
Lul de behanger dat je bent.

Wellus | 17-07-07 | 00:15

camoufleren is helder: minder hoofddoeken en niqaabs is een aperte leugen van boris. wat zegt dat over zijn betoog, denkt U, als zelfstandig denkende. Hmm?

bottehond 17-07-07 @ 00:08

Ik denk orwell 1984.
Oorlog is vrede
haat is liefde
meer hoofddoeken is minder hoofddoeken.

solidstate | 17-07-07 | 00:14

Cookie v. eigen deeg 17-07-07 @ 00:08

Ik kan zeer geduldig zijn als ik de noodzaak daarvan accepteer. Dit vond ik zeer amusant. Ik heb er van genoten:

sarl.madmax.free.fr/wp-content/CatVsDo...

bottehond | 17-07-07 | 00:13

en weg Sytze...


poef
=out

dr.spin007 | 17-07-07 | 00:11

Op een religie moet je niet trots zijn. Als je blind in sprookjes gelooft dan moet je je schamen.
Ik ben het met Boris eens... Laten we Spinoza's geboortedag vieren in plaats van hemelsvaartdag.

SuperrrNiFF | 17-07-07 | 00:10

nadenkeniseenkunst 17-07-07 @ 00:07

No need. als je hem kent: dan weet je het antwoord. Dát is wat men noemt een nalatenschap.

bottehond | 17-07-07 | 00:09

Het ironische is natuurlijk dat de zogenaamde progressieven (eufemisme voor betweterige huilebalken) straks als eerste aan de beurt zijn als de groene vlag van de islam hier wappert...
Weg honden, homo´s, lesbo´s, literatuur, vrouwenrechten, samen zwemmen, aquarelerende grachtengordel-vrouwtjes, slachten met verdoving, Oerol-festival, filosofie etc etc.

Wellus | 17-07-07 | 00:09

Het is zo heerlijk dat die bakker door een moslima uit het parlement is geflikkerd. Nu boris nog. en dan weg met D66. Net een grieks drama, ze veroorzaken hun eigen ondergang. Dat moet boris aanspreken.

speerpunt | 17-07-07 | 00:09

Cookie v. eigen deeg 17-07-07 @ 00:02

Meel maar op mij et hetemeel, zou ik zeggen. Like I said. achterste van je tong. Jij bent niet achterlijk en gebruikt GS als advocaat van de duivel. Ik vraag me nog steeds af waarom.

OT

Nog even over die hoofddoek: ondanks de doorzichtige pogingen van @ dauphin of contraceptie om die opzichtige uitglijder van boris van der haram te camoufleren is helder: minder hoofddoeken en niqaabs is een aperte leugen van boris. wat zegt dat over zijn betoog, denkt U, als zelfstandig denkende. Hmm?

bottehond | 17-07-07 | 00:08

Beste Botte Hond.Zou kunnen. Ik zou het hem best wel willen vragen.

nadenkeniseenkunst | 17-07-07 | 00:07

Shalome 17-07-07 @ 00:04
Je krijgt er ook graties een stukje liefde en vrede (=islam) bij.

nattebever | 17-07-07 | 00:07

Wellus 16-07-07 @ 23:57
Volkert mag komen.
Krijg de doden er niet mee terug. Soldaten pak je toch ook niet op.

LuftBalloon | 17-07-07 | 00:06

*boek pakt en mand ingaat*

Shalome | 17-07-07 | 00:06

LuftBalloon 17-07-07 @ 00:04
Zie niet in wat er 'verraad' aan is als je een moordenaar aangeeft, zelfs al is het je eigen kind.
Is zelfs een wettelijke plicht, maar goed, dat is niet eens belangrijk.

nattebever | 17-07-07 | 00:06

nattebever 17-07-07 @ 00:00

Wel ja. Dan ben ik aan jou nog meer kwijt dan aan de belasting (hehehe) - volgde ons kabinet ook maar zo'n ontmoedigingsbeleid.

Shalome | 17-07-07 | 00:04

nattebever 16-07-07 @ 23:57
was taal correctie (ik). NSB is voor mij synoniem voor verraad, niet de ideologie.

LuftBalloon | 17-07-07 | 00:04

Er zou natuurlijk ook bij stil kunnen worden gestaan dat het christendom voortvloeit uit het jodendom. De Bijbel bestaat immers uit het oude testament (het joodse heilige geschrift) en het nieuwe testamen (het hele jezus verhaal). Als je het over een christelijke samenleving hebt, heb je het dus automatisch al over een joods-christelijke samenleving.

chr!!s | 17-07-07 | 00:03

@bottehond
PS: Slimme veerman ben jij!
Weet nog immer iet wat ge verlangt, laat maar een keer horen.

Cookie v. eigen deeg | 17-07-07 | 00:02

@allen:
Veel succes nog bij het vinden van jullie dharma.
Aangezien er vast nog een gelegenheid volgt om verder te reaguren over dit luchtige onderwerp durf ik op dit moment best af te haken.
* Gaat voor de zekerheid checken of ie z'n voorhuid nog heeft *
@botte: www.hetklokhuis.nl/kijk/demakers/gfx-m...

Cookie v. eigen deeg | 17-07-07 | 00:01

Shalome 16-07-07 @ 23:56
250 ex, maar 'k het eerst die pipo even vragen want-ie kent jouw dossier en ik zou me er in moeten verdiepen (hehehehe) en ik ben leesblind dus dat kan behoorlijk in de papieren lopen...

nattebever | 17-07-07 | 00:00

Steeds minder meisjes met een hoofddoek??? Zie er steeds meer en steeds jonger.

Mo Zaiek | 17-07-07 | 00:00

Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 23:49

Je prof zit in de Dordogne, dear/dude.

* kijkt nieuwsgierig wat het wisselgeld is *

bottehond | 16-07-07 | 23:59

nadenkeniseenkunst 16-07-07 @ 23:53

Ik denk dat hij colleges zou gaan geven. In de openlucht. Een seaurt hagepreken. Dat leefde destijds heel sterk. Als je ergens mee begaan bent, dan doe je er iets aan/mee. vergeet niet dat men destijds vast geloofde in het revolutionaire elan dat men deelde. En als Boris de colleges zou volgen zou hij hem als voorbeeld ontleden tot op het bot. want het is een zaak van mentaliteit en psychologische mechanismen, dat deze waanzin faciliteert. Dat denk ik. Die gaat zijn kist écht niet pronto weer in.

bottehond | 16-07-07 | 23:57

LuftBalloon 16-07-07 @ 23:54
Om jezelf te citeren: NSB?

nattebever | 16-07-07 | 23:57

@jane

bedtijd!

Rabarberke | 16-07-07 | 23:57

LuftBalloon 16-07-07 @ 23:54

Waarom zou je niets zeggen? Deze lui hebben mensen vermoordt...
Volkert kan straks zeker ook lekker bij jou op kamers...

Wellus | 16-07-07 | 23:57

nattebever 16-07-07 @ 23:54

I know what you mean, en je hebt gelijk. I need a pro. Uurtarief?

Shalome | 16-07-07 | 23:56

Dit land verkwanselt keer op keer al zijn normen en waarden.
Het schrijfsel van Boris is niet meer dan populistisch, politiek correct gezwets.
Het zal nog geruime tijd duren voordat dat een bepaalde groep geloofsfanaten inziet dat vrouwonvriendelijk of homofoob handelen abject is.
Daarnaast is een land als Nederland, dat zijn eigen normen en waarden aan de lopende band verhoereert, nauwelijks verlicht te noemen.

Gravin v Kippenbouth | 16-07-07 | 23:56

*zwaait met haar jas naar Rabarberke en begint hardop te tellen*

Jane Doe | 16-07-07 | 23:55

Kolere..
De puist der slaap gaat mij overvallen.
Was ik nog maar jong en ongegeneerd.
Truste met alle welbelieven voor nu of later

Fr@nky | 16-07-07 | 23:55

LuftBalloon 16-07-07 @ 23:54
dan zou ik niets zeggen.

LuftBalloon | 16-07-07 | 23:55

Communisten '66..

JensDensen | 16-07-07 | 23:54

Shalome 16-07-07 @ 23:46
Iets lucratiever ook. Frankrijk is wat dat betreft geschikter dan NL (behalve het weer - frisse buitenlucht! - ook met het oog op het andere topic, eerder deze avond, know what I mean.

nattebever | 16-07-07 | 23:54

@Wellus @23:47
Zullen we eerst nog effe de Duitse oorlogsmisdadigers afhandelen?
Die dreigen zeer binnenkort het loodje te leggen.

Jane Doe | 16-07-07 | 23:54

Wellus 16-07-07 @ 23:52
Al zou ik hem/haar herkennen (niet gekeken) dan zou nog niks zeggen.

LuftBalloon | 16-07-07 | 23:54

@werner Beinhart

Ja zo zie je ook Nederlandse immigranten in Canada die na 3 generaties nog steeds Zeeuwse klederdracht dragen. De tijd staat stil in den vreemde.

Rabarberke | 16-07-07 | 23:54

Beste Boris,

Als Spinoza uit zijn graf was opgestaan en zou gaan rondkijken zou hij verbaasd zijn.Hij zou denken dat de goddelijke komedie van Dante de bijbel, de Koran en de Thora vervangen heeft. Na weinig bedenktijd zou hij weer in zijn kist gaan liggen met de gedachte: "Doodgaan doet iedereen. Maar dood blijven na een wederopstanding dat doen alleen de echt verstandigen".

nadenkeniseenkunst | 16-07-07 | 23:53

De beloning voor dat linkse tuig oppakken is enkele miljoenen...
Waarschijnlijk leest een van die anti-kapitalistiche krakers deze post, herkent zijn vriend als RAF-lid en incasseert de miljoen om vervolgens een kast van een huis in Bussum te kopen.

Wellus | 16-07-07 | 23:52

Het gros van de moslims is inmiddels al lang bezig zich te ‘verlichten’ en maken hun eigen keuzes binnen hun geloof. De meeste moslims komen uit gebieden waar de verlichting nog niet had plaatsgevonden.
.
Gigantisch gelul, wat voor een verlichting? Ik zie Marokkaanse grietjes rondlopen die in de 2e of 3e generatie hier in Nederland wonen. En uitgerekend die KUDTWIJVEN zien het ineens als hun "geloofsplicht"om in Nederland,rond te gaan banjeren met een niqaab of burka op hun kop In Turkije is dit soort geloofsuiting strikt veboten, notabene een moslimstaat....
Van mij mag de gehele troep, Boris, Vogelaar, de rat Tichelaar,enz.... oprotten richting Cassablanca. Effin neem maar meteen die gehele "verlichte" linkse bende mee die kant op.

Werner Beinhart | 16-07-07 | 23:51

@Howlin Mad @23:42
Long time no see...
Ik schrik een beetje van je comment.
Je klink nogal "bijbelvast". Ben ik niet van je gewend.
Gaat het wel goed met je?

Jane Doe | 16-07-07 | 23:49

@Rabarberke 16-07-07 @ 23:43,<br>
oei, stom van me..!! Da's waar ook... Maaruh, zijn dat diezelfde gasten die ik altijd langs de A9 zag staan, terwijl ik achteraan in een file van 10km stil stond, die iedereen aan het 'aanmoedigen' waren om door te rijden..??

Sulfuric-Acid | 16-07-07 | 23:49

@bottehond 16-07-07 @ 23:46
Dat was meer dan waar ik in m'n laatste post om vroeg botte.
Thanks. Ik ga nu ff de notulen uitwerken en morgen inleveren bij m'n prof.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 23:49

Wellus 16-07-07 @ 23:47
U is NSB?

LuftBalloon | 16-07-07 | 23:49

Misschien is dat de strategie ook wel. Zo denken ze de extremisten wind uit de zeilen te nemen. Ik zie van Bommel dan ook bij terugkomst op Schiphol een brief omhoog steken waarin staat dat Hamas nooit Nederland zal aanvallen. En mevrouw Peters roept dan dan "Piiiss in our time".

Rabarberke 16-07-07 @ 23:40

LOL. En trakteert hij zijn kindjes dagelijks op een uurtje Al Aqsa tv, voor de broodnodige beeldvorming.

Shalome | 16-07-07 | 23:49

Zou mooi idee zijn voor GS-topic. Die RAF-gasten worden al vele jaren gezocht en men vermoedt dat ze in de Nederlandse linkse scene worden verborgen met een valse identiteit. Laat GS de foto´s plaatsen en eens een echt scoop brengen. Opjagen dat linkse moordenaarstuig.

Bij de BKA zijn foto´s te zien hoe ze er tegenwoordig uit kunnen zien (klik link, klik fahndungen(zie links), klik dan fahndungen naar personen, dan meistgesuchte personen, en dan zie je ze als vierde)

www.bka.de/

www.beepworld.de/members62/bka-deutsch...

Wellus | 16-07-07 | 23:47

@lizzard
comment van benniebang nog gelezen?
16:47 topic: Islam bankieren komt eraan.

LuftBalloon | 16-07-07 | 23:46

@Wellus @23:40
Politieke extremisten en orthodoxe relifanaten verschillen niet veel van elkaar. Vechten voor een ideaal en dat proberen op te dringen aan zoveel mogelijk mensen. Politiek is een soort godsdienst (het geloof in de ideale besturing) en godsdienst is politiek (rangen en standen, verdeel en heers, brood en spelen).

@Shalome @23:37
Begrijp je reactie niet helemaal maar dat hou je toch dus mazzeltov.

Jane Doe | 16-07-07 | 23:46

nattebever 16-07-07 @ 23:40

Gang ho? Haha... Zou goede substituut zijn voor het wat archaïsche marketenster :-)

Shalome | 16-07-07 | 23:46

Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 23:41

Ik doe het voor wat ik de goede saeck acht en voor de ontspanning en eigenlijk eerst en vooral omdat ik enorm ingenomen ben met de Vrijplaats GS/NN. Ik vind het niveau hoog, want niet éénzijdig. Beetje jammer dat de polikor-fetisjisten zich meestal beperken tot gescheld en gesneer tegen islam- critici (die overigens soms (sic) nogal onbehouwen zijn, maar dat worden er almaar minder = kwaliteitsimpuls) maar een aantal heeft toch de ballen om mee te doen en zo hoort het ook. Daarnaast krijg ik iedere maand een GS- groopie toegewezen door de @ Redactie.

bottehond | 16-07-07 | 23:46

King of controversy 16-07-07 @ 23:33
(excuses voor het foutief knippen en plakken)
Is u vrouw?
Je bent namelijk zo inconsequent als het maar kan.
Eerst roepen dat je wilt slapen, om mijn studiegeld bij elkaar te werken (en bedankt daarvoor)) en of ik dus even m'n kop wil houden.

Volgens mij verwar je me gedeeltelijk met een ander nl.: hoteldebotel 16-07-07 @ 23:25(je lijkt te schaken op meerdere borden).
Ik moet je teleurstellen, ik ben een man. Jazeker, die kunnen (als ze maar blank zijn) in Indonesië met gehoofddoekte vrouwen over sex praten (piepte toch een klein vooroordeeltje bij je door

batvoca | 16-07-07 | 23:44

@sulfuric acid

Nou onderschat onze politiemensen niet. Er loopt regelmatig een zware crimineel tegen de lamp tijdens snelheidscontroles.

Rabarberke | 16-07-07 | 23:43

@ batvoca 23:30
Is u vrouw?
Je bent namelijk zo inconsequent als het maar kan.
Eerst roepen dat je wilt slapen, om mijn studiegeld bij elkaar te werken (en bedankt daarvoor)) en of ik dus even m'n kop wil houden.

Volgens mij verwar je me gedeeltelijk met een ander nl.: hoteldebotel 16-07-07 @ 23:25(je lijkt te schaken op meerdere borden).
Ik moet je teleurstellen, ik ben een man. Jazeker, die kunnen (als ze maar blank zijn) in Indonesië met gehoofddoekte vrouwen over sex praten (piepte toch een klein vooroordeeltje bij je door)

batvoca | 16-07-07 | 23:42

Dus Boris van der Ham vindt dat Nederland trots moet zijn op het liberale gedachtengoed?
Dus het feit dat duizenden Nederlandse vrouwen verplicht de prostitutie in blijven,omdat hun pooier hun anders ombrengt,is iets om trots op te zijn?
Duizenden kinderen die voor de geboorte worden weggehaald omdat het de ouders ''even niet uitkomt'' is iets om trots op te zijn?
Nee, Spinoza komt met een ''diepzinnige'' uitspraak, die Boris raakt, en dat is dan beter dan de regels en wetten die al duizenden jaren geleden opgeschreven zijn in de Bijbel( niet stelen,niet doden,enz...),en waarop ons rechtssysteem en de hele Nederlandse samenleving op gebaseerd is?

Dit is echt weer één van die vele uitspraken waar D66 de plank volledig misslaat,en waardoor D66 nog verder afglijdt naar de ondergang............

HowlingMad | 16-07-07 | 23:42

Oh botte where art thou?
Ik had nog wel ff een reply verwacht op mijn post va 23:00

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 23:41

@Wellus 16-07-07 @ 23:32,<br>
Al zou ik ze herkennen dan geef ik ze in ieder geval niet aan via die lutser site. Er zal ongetwijfeld een beloning voor elk van hun uitstaan, en die ga ik dan dus lekker zelf innen....<br>
Ennieweej, waarom verbaast me het nou weer niet dat die gasten zich misschien / mogelijk / wel degelijk in 0031 ophouden. Dit is toch hét paradijs voor elke crimineel..!!

Sulfuric-Acid | 16-07-07 | 23:40

Shalome 16-07-07 @ 23:37
Dacht even te lezen 'gang ho' - en dacht vervolgens: dat zal toch niet waar zijn, die Shalome!
Past overigens ook goed in het zandbakgedachtengoed, voor zover je van gedachten kunt spreken.

nattebever | 16-07-07 | 23:40

Opmerkelijk trouwens dat dat linkse tuig van de RAF innig samenwerkte met dat Islamitische gajes. Samen joden opblazen, u kent het wel.
Links en Islam is hetzelfde tuig. Volkert en Bouyeri, één pot nat.

Wellus | 16-07-07 | 23:40

@koerbagh

Misschien is dat de strategie ook wel. Zo denken ze de extremisten wind uit de zeilen te nemen. Ik zie van Bommel dan ook bij terugkomst op Schiphol een brief omhoog steken waarin staat dat Hamas nooit Nederland zal aanvallen. En mevrouw Peters roept dan dan "Piiiss in our time".

Rabarberke | 16-07-07 | 23:40

nattebever 16-07-07 @ 23:33

Je kunt inderdaad merken dat het reces is losgebarsten.

dr.spin007 | 16-07-07 | 23:39

Jane Doe 16-07-07 @ 23:25
Democraten die zijn opgericht in 1966. Kan dat sporen? Ik weet nog dat deze partij zich hard maakte voor wetenschap. Veel verder zijn ze niet gekomen. O ja.. laten wij een burgemeester kiezen. Ok mooi.

Fr@nky | 16-07-07 | 23:37

Jane Doe 16-07-07 @ 23:32

Ey, niet iedereen is zo maar opeens gung ho. Lief opgevoed, respect voor het leven, je kent dat wel. Er moet wat meer gebeuren voor de getergde tijger uit de Hollandse man tevoorschijn springt.
(De Hollandse man die ik overigens bijzonder ben gaan waarderen, vergeleken met dat ontzagwekkend idiote kreupelhout uit A'dam Gaza).

Shalome | 16-07-07 | 23:37

thee dan?

topcat | 16-07-07 | 23:35

@vast goed

Dat haar zonneglazen groter zijn dan haar borsten?

Rabarberke | 16-07-07 | 23:34

@ batvoca 23:30
Is u vrouw?
Je bent namelijk zo inconsequent als het maar kan.
Eerst roepen dat je wilt slapen, om mijn studiegeld bij elkaar te werken (en bedankt daarvoor)) en of ik dus even m'n kop wil houden.
Nou natuurlijk wil ik dat.
Ga je daarna nog een keer reageren. Wat wil je nou?
(ik hoop dat je kiest voor doorreaguren, want met een vrouw praten over Indonesiche schonen...:D )

King of controversy | 16-07-07 | 23:33

kuttekrap 16-07-07 @ 23:16
Zou ik ook wel aardig vinden, maar lijkt me redelijk onmogelijk om op alle of zelfs maar 10% van de comments te reageren.
Ik denk dat hij over zijn onderwerpje een uur of 8 heeft gedaan, inclusief theepauzes, dus dat gaat hem nooit lukken.

nattebever | 16-07-07 | 23:33

@solidstate 16-07-07 @ 23:28
Ik hoef niet terug te lezen om te weten wat ik denk hoor. Zo erg is m'n alzheimer nou ook weer niet. Wat men kan bedreigen zit in mij zelf en niet in het land waar ik toevallig woon. Als jij je Kaninefaat genoeg voelt om dat anders te ervaren, prima.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 23:32

Over de RAF gesproken, er lopen er nog altijd wat vrij rond. Men vermoedt dat deze Volkert-vriendjes zich misschien in Nederland ophouden. Zou mooi zijn als een van ons hen herkent...

www.beepworld.de/members62/bka-deutsch...

Wellus | 16-07-07 | 23:32

@Rabarberke @23:19
Ahhh... da's niet tof. Drees was goed bezig.
Het was de fabeltjeskrant van Joop die het slechte nieuws bracht.
Tokkies zijn van alle tijden. Daar had Spinoza ook al last van.
Virtuele tokkies zijn helemaal erg. Toetsenbordhelden en muisridders. Daar win je helemaal geen oorlog mee.

Jane Doe | 16-07-07 | 23:32

Jongens, hou maar op over dit uitgekauwde onderwerp. Er is nieuwnieuws over Paris!

vast goed | 16-07-07 | 23:31

bottehond 16-07-07 @ 23:25

Vergeet je hoektanden niet bij te vijlen. Meel.

Shalome | 16-07-07 | 23:30

King of controversy 16-07-07 @ 23:15

De dames waren al moslima. Dat kon ik iedere werkdag ook zien want ze hulden zich drie maal per dag in een soort dekbedovertrek en gingen dan in een hoekje bidden (vaak met tranen, want dat hoort erbij schijnt het). Als je het je interesseert; ze hebben in Indonesië nu ook islamitische soaps, waarbij steevast een (toch nog wel als beeldschoon herkenbaare) gehoofddoekte dame in de kampong een hoog moralistisch voorbeeld geeft aan haar nog niet tot inkeer gekomen zusters en broeders, dat gaat ook gepaard met veel tranen.
Je idee zal zeker werken, maar dan verzinnen ze vast iets anders. Ik ga het morgen meteen proberen. Ik ga maar eerst voor de zwarte panty, lijk ik nog een beetje met goede wil op zo'n hiphop gangster uit de een of andere Heights

batvoca | 16-07-07 | 23:30

't is overigens allemaal de schuld van vadertje Drees. Met een wat minder goed sociaal vangnet hadden we minder tokkies en minder immigratie.

Rabarberke | 16-07-07 | 23:29

@ Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 23:24

Lees je eigen post eens terug.
Ik zou me kapot schamen om zoiets neer te plempen in vrije wereld waar je zult moeten vechten voor wat je waard bent als dat bedreigt wordt.

Maar misschien ben je het eauk niet waard.

Nou doei dan!

solidstate | 16-07-07 | 23:28

LOL @Rabarberke 16-07-07 @ 23:25
Er komt een dag dat het Nederlandse kabinet dankzij de PvdA zo islamitisch is ingesteld dat zelfs Osama Bin Laden zegt: "Nou nou nou... kalm aan jongens".

koerbagh | 16-07-07 | 23:28

dr.spin007 16-07-07 @ 23:23 LOL.
En zo zouden er meer mensen uit de kast moeten komen, te beginnen met Boris wiens principeloze, slappe gezeik (zie ook Jane Doe 16-07-07 @ 23:13) iedereen behoorlijk de keel begint uit te hangen. Met zulke mensen win je geen oorlog.
Win je niks.

nattebever | 16-07-07 | 23:28

Maar goed, ik zou zeggen laat Ella Vogelaar het goede voorbeeld van integratie geven en zelf een tijdje een burkha gaan dragen.

Rabarberke | 16-07-07 | 23:27

@Jane Doe 16-07-07 @ 23:25 : Ik hou wel van partijen die zichzelf ondermijnen voor ze het met Nederland kunnen doen... ;)

TM | 16-07-07 | 23:27

@Rabarberke @23:18
D66 is niet links en niet rechts. D66 is politiek altijd in de war geweest.
Het ondermijnt het liefst zichzelf en met veel succes.
Geloof je in complottheorietjes? Volgens mij is NL 1 grote improvisatie.

Jane Doe | 16-07-07 | 23:25

King of controversy 16-07-07 @ 23:15
Verdomd, jij oervervelende contro, kun je je waffel nou niet eens houden? IK WIL SLAPEN, want moet morgen wel weer voor dag en dauw op om jouw studiebeurs te kunnen betalen! Heb je verdomme nog an toe nu ook al praatjes over de laatste mode? Als ik je een hoofddoekje aanbied hou je dan eens op!!!??

hoteldebotel | 16-07-07 | 23:25

Shalome 16-07-07 @ 23:22

Ik doe mijn verfomfraaide Jan Sobieski-uniform aan, paardenzweepje included!

bottehond | 16-07-07 | 23:25

Het zou me niets verbazen dat Hamas door die randdebielen is uitgenodigd om naar Nederland te komen. Je zou je als radicale Imam in Nederland met lieden als van Dam, van Bommel en Peters als gauw overbodig voelen.

Rabarberke | 16-07-07 | 23:25

-weggejorist-

Lizzard | 16-07-07 | 23:24

Fr@nky 16-07-07 @ 23:19

Ik laat mijn gram altijd bezorgen. Kabouterpost.

Shalome | 16-07-07 | 23:24

@solidstate 16-07-07 @ 23:22
Kijk eens , jullie zijn al met z'n tweeën. Dat zal me een slachting worden.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 23:24

nattebever 16-07-07 @ 23:18

Ik ben wel een vuile materialist. Dat dan weer wel.

dr.spin007 | 16-07-07 | 23:23

@ Wellus 16-07-07 @ 23:16

Hij is niet eens dhimmi maar een ondankbare lafbekje.

De eerste extreem linkse nijmegense krakerts van welleer zijn al richting duitsland vertrokken.

solidstate | 16-07-07 | 23:22

bottehond 16-07-07 @ 23:20

Ik ben er. Jij ook? Kan ik alvast mijn marketentstertschap uitproberen, of het bevalt en zo.

Shalome | 16-07-07 | 23:22

@Wellus 16-07-07 @ 23:16
Wat jij wilt joh.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 23:21

kopje koffie iemand?

topcat | 16-07-07 | 23:21

Shalome 16-07-07 @ 23:11

Meh! Ieder die zich geroepen voelt kan bijdragen naar eigen vermogen en talent: deal dus!

Kom je 9/11 ook naar Brussel?

bottehond | 16-07-07 | 23:20

@bottehond 16-07-07 @ 21:23 : Lezen is eauk een kunst botte!

TM | 16-07-07 | 23:20

Jongens, Boris is gewoon een mislukt acteurtje. Doodzwijgen die kneus.

Wellus | 16-07-07 | 23:19

Kouwes 16-07-07 @ 23:15
Weet je zeker dat een haring wel halal is?

tasmaniandevil | 16-07-07 | 23:18

Er is een links complot in Nederland. Links zweert samen met moslimextremisten.

Vroeger (in de bejubelde tijd van de mounties) zwoer links samen met communisten. Communisten waren toen je van het voor links.

In eigen land probeert links altijd de gevestigde orde te ondermijnen, de slapjanussen en de nietsnutten meer macht en geld te geven, ten koste van de mensen die succes hebben, al of niet door anderen te naaien, dat dan weer wel.

En terwijl men de gevestigde orde ondermijnt, sluit men pacten met buitenlandse vijanden teneinde de macht te verwerven.

Rabarberke | 16-07-07 | 23:18

Kouwes 16-07-07 @ 23:11

Hehehehe... Kouwes is beaus!

bottehond | 16-07-07 | 23:18

dr.spin007 16-07-07 @ 23:12
Zijn inderdaad mijn woorden, hoe kan het ook anders.
Filosofie is een vak geworden voor onzekere meisjes die zijn uitgeloot voor psychologie of een ander nonsens-vak.
Yep. Allemaal mijn eigen woorden.
Lees overigens regelmatig filosofie hoor, dat je niet denkt, die nattebever is een vuile materialist die gedachten gelijk stelt aan fosfor.
Al scheelt het weinig.

nattebever | 16-07-07 | 23:18

Lol@Kouwes. En het is nog niet eens dinsdag

Dit was trouwens rond een uur of half 7 op radio 1, standcafe, een moslim die Vogelaar natuurlijk gelijk geeft tegenover Fred Teeven die het er niet mee eens is, met wel wat goede opmerkingen: "Het is niet alleen Ellen Vogelaar die dit vindt, premier Balkenende hult zich in stilzwijgen dus we kunnen er van uit gaan dat het kabinetsbeleid is"

cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/radio1/...

Atheisme.nu | 16-07-07 | 23:17

"... Terwijl hij de profeet kloofde ..."
That says it all!

Gigs | 16-07-07 | 23:17

Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 23:11

Jij bent nou een dhimmi. Wat domheid van die soldaatjes (zoals jij ze noemt)? Die jongens hebben alles opgegeven om ons te bevrijden. Zelfs hun leven. Dat jij zo over hen spreekt is gewoon walgelijk. Stiekem ben je een laffe linkse lul die de boot verlaat als het spannend wordt. Als iedereen zoals jij was, was Hitler hier de baas geweest.

Wellus | 16-07-07 | 23:16

@nattebever 16-07-07 @ 23:01
Boris zou kloten tonen als hij meedoet in de discussie en zijn standpunten hier verdedigt.
Hij heeft tijd zat, of anders moet hij maar eens een avondje Cockring overslaan.

kuttekrap | 16-07-07 | 23:16

Op zich geen verkeerde column. De verlichte islam, waarvoor men natuurlijk de helft van de koran eruit moet scheuren, kan best een toekomst hebben in Nederland ;)

Zwartbroek | 16-07-07 | 23:16

Hammar 16-07-07 @ 23:12

Omdat de autisten deze keer in de meerderheid waren.

dr.spin007 | 16-07-07 | 23:16

nattebever 16-07-07 @ 23:12

Ik geloof je. Zelfs met andermans pik spelen lijkt mij nog zinniger. Iemand die zichzelf zoveel zand in de ogen strooit, moet wel uit de woestijn komen (valt hier niet een stukje etymologie te bespeuren?).

Shalome | 16-07-07 | 23:16

@Rabarberke 16-07-07 @ 23:06:
Dat betekent nog niet dat het niet gezellig was...
Koude oorlog, Breznjev, RAF en molukkers... het was toch overzichtelijk. Er stond op elke tafel rookwaren (een bierglas met sigaren en sigaretten), neuken mocht nog zonder condoom en het Nederlands Elftal presteerde nog eens wat bij het WK.
@Rabarberke 16-07-07 @ 23:09:
Laten we de broertjes de Witt niet vergeten.

koerbagh | 16-07-07 | 23:16

uit de bundel nieuwe wegen de gedigt smeltkroes

SMELTKROES

vanuit
een
joods
christelijk
islamitisch
besef
neukte
hij
natte rita
met een
besneden
haring
in haar
reet
terwijl
hij
de
profeet
loofde

Kouwes | 16-07-07 | 23:15

@ batvoca
Jazeker
Ook wereldwijd is er een trend bezig om je, dit keer door moslima te worden, af te zetten tegen het immer en altijd verderfelijke westen.
Beste verklaring vond ik van edit (?) die stelde dat het een modegrill was. Ik denk ook dat zodra autochtonen met hoofddoeken gaan lopen, ze bij moslima's als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het liefst de mannelijke autochtonen.

King of controversy | 16-07-07 | 23:15

Er komt weinig goeds van het duivelse D'666....
Ze willen gewoon niet zien dat radicalisme toeneemt en een steeds groter probleem gaat worden..... grootse manco van links...

tasmaniandevil | 16-07-07 | 23:14

@nattebever @23:07
Boris biedt met dit topic zijn geloofsbrieven aan. Aan wie? Aan wie het maar wil geloven en op hem en de zijnen wil stemmen. Het is een naar voorbeeld van de "we kunnen nu eenmaal niet meer om hen heen" politiek.
Defaitisme 66. Dat is het.

Jane Doe | 16-07-07 | 23:13

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat zo'n absolute analfabete tuthola zonder enige eruditie, zo erg dat ze niet eens weet wat joods-christelijk betekent, gatsamme, in dit idiote land MINISTER wordt?! Het helpt natuurlijk niet dat hier mensen reageren die wel precies weten hoe het zit met joods-christelijk, zoals Bottehond, want het zal niet tot Ella doordringen. Waarom zitten er zoveel verkeerde en foute personen op sleutelposten in Nederland? Omdat ze elkaar in het zadel helpen en houden, de goedbetaalde sinecurebaantjes ondemocratisch verdelen, denk aan de Raad van State, topfuncties van ministeries, burgemeesters, commissarissen der koningin, zodat we niet door de besten geregeerd worden, maar door apparatsjiks van de politieke partijen waar geen normaal mens nog tussen komt. Dat slag heeft veel meer gemeen met botte tyrannieke mohammedanen dan met gewone Nederlanders. Denk ik.

Hammar | 16-07-07 | 23:12

nattebever 16-07-07 @ 23:08

jouw woorden, niet de mijne.

dr.spin007 | 16-07-07 | 23:12

Shalome 16-07-07 @ 23:08
Soms wordt de krankzinnigheid mij te dol (ik las die post) en geef ik er de voorkeur aan om maar even met m'n pik te spelen.
Zie verder Kouwes 23:08 voor een juiste analyse van de 'ondode' (copyright Jeremia).

nattebever | 16-07-07 | 23:12

@ Rabarberke 23:09
Om een religieus geschil te slechten, waardoor Nederland weer eensgezind de Paapse vijand tegemoet kon treden.

King of controversy | 16-07-07 | 23:11

uit de bundel nieuwe wegen de gedigt nieuwe orde

NIEUWE ORDE

doe
die
doek
nou maar
om je
kop
als ik
je in
je
reet neuk
dat
moet
van de
pvda

Kouwes | 16-07-07 | 23:11

@Wellus 16-07-07 @ 23:09
Moet ik mij dan meten aan de idealen of de onnozelheid van soldaatjes van dik 60 jaar geleden. Ik hoop dat ik mijn eigen keuze mag maken. En iderdaad ja, die is anders. Ga jij lekker vechten.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 23:11

bottehond 16-07-07 @ 23:00

Is in mijn geval marketentster worden ook een optie?

Shalome | 16-07-07 | 23:11

Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 23:04

Je zou je dood moeten schamen. Zijn die miljoenen geallieerden gestorven voor jouw lafheid? Het ligt hier bezaaid met graven van jonge Amerikanen die ons hebben bevrijd. En jij roept net zo makkelijk dat jij wel weg gaat als het hier te erg wordt...
Die jongens draaien zich om in hun graf

Wellus | 16-07-07 | 23:09

En laten we even vast stellen dat de goede Oldenbarnevelt door Maurits in 1619 om zeep is geholpen. Om niks.

Rabarberke | 16-07-07 | 23:09

dr.spin007 16-07-07 @ 23:06
Typisch voorbeeld van een achterhaalde stelling.

nattebever | 16-07-07 | 23:08

uit de bundel wachten tot je een pond weegt de gedigt politiek

POLITIEK

pas
toen boris
alle
ochtenkranten
had gelezen
het journaal
had
gekeken
en
wist wat
de andere
partijen
er
van
vonden
klom
hij
in
de
pen

Kouwes | 16-07-07 | 23:08

nattebever 16-07-07 @ 23:01

Net beweerde er hier toch echt een met droge ogen dat de bijdrage van de islam aan Nederland 'liefde en respect' was.
Mijn gebroken rib was nét genezen en is nou weer stuk, maar mijn lachbui was die moeite waard.

Shalome | 16-07-07 | 23:08

King of controversy 16-07-07 @ 22:40

Daarnaast kan ik wel tientallen redenen bedenken waarom het aantal hoofddoekjes in een wijk kan toenemen. (zag je bijvoorbeeld 5 jaar geleden uberhaupt Marokkaanse vrouwen op straat)

Dus jouw opinie is dat die Marokkaanse vrouwen pas sinds 2002 massaal naar buiten komen? En dat het daarom nu zo opvalt? Zou kunnen, maar ik heb een andere theorie: 1) in die 5 jaar zijn Marokkaanse meisjes jonge vrouwen geworden, waarvan 85% een of andere vorm van hoofddoek gaat dragen (spectrum vanalleen zwarte panty met knot t/m. niquaab met lange rokken), 2) toestroom van traditionele islam-bruiden (doorgaans herkenbaar aan djellaba en kinderwagen).
Ter vergelijking. Ik heb jaren in Indonesië gewoond en gewerkt en in dit - zoals ze zelf onophoudelijk vermelden - land met de grootste moslimbevolking ter wereld, zie je ook een gestage toename van hoofddoekdragende dames. Elke week was er wel weer eentje op kantoor die de hoofddoek plots had aangenomen. Het leek wel een epidemie. De opmerkelijke verklaring was doorgaans dat ze geen behoefte meer hadden om nog aantrekkelijk te zijn voor het andere geslacht, als getrouwde vrouw, en dat ze wel graag wilden laten zien dat ze vroom waren. Kan toevallig zijn, maar het waren ook niet de meest aantrekkelijksten die voor deze optie kozen. Ik kon trouwens daar wel met 10 gehoofddoekte dames naar een restaurant gaan, zonder dat iemand er van opkeek, en nog steeds blijven roddelen en over sex praten, en ook wel een hand of zelfs een schouderklopje geven, dat dan weer wel.
Het is dus niet een typisch Nederlands of Europees verschijnsel. En dat baart me nu weer zorgen

batvoca | 16-07-07 | 23:07

Jane Doe 16-07-07 @ 23:00
www.youtube.com/watch?v=UGLiMjNFiOo
Volgens Borsato bestaat afscheid nemen niet.
Toch lijkt het me heel goed mogelijk om afscheid te nemen van Boris en de islamitische horden die ons land bevolken.
"Open je ogen maar"

nattebever | 16-07-07 | 23:07

Laatst had ik nog een beetje hoop. Een jeudvriend van mij, antifa en kraker (u kent het soort), vertelde mij het volgende: " Jaren dacht ik als antifa dat Fortuyn en Wilders fascisten waren, maar nu zie ik pas dat de islam fascisme is"
Ach, beter laat dan nooit...

Wellus | 16-07-07 | 23:07

@ Boris<br />
Ik vrees dat je de dogmatische benadering van de Koran door moslims grondig onderschat. Zelfs gematigde moslims geloven dat de Koran de ongewijzigde (arabische) woorden van Allah zijn, dit in tegenstelling de Bijbel (die door de eeuwen heen vertaald is, met alle wijzigingen van dien) bij de christenen.<br /><br />
De christelijke/joodse verlichting is al 500 jaar gaande. Je kan niet verwachten dat moslims binnen 20 jaar tot dezelfde inzichten komen. Het is een wonder met al die achtelijke imams dat het zo rustig blijft in 0031, met priesters en bisschoppen uit 1500 zouden we weer terug zijn bij heksenverbrandingen en kruistochten (Jihad? hmm...).

Ben Bot | 16-07-07 | 23:07

Rabarberke 16-07-07 @ 23:02

filosofie is nimmer achterhaald.

*Epicurus openslaat*

dr.spin007 | 16-07-07 | 23:06

@koerbagh

Ik geloof er niks van. De werkloosheid was een enorm probleem. De meeste producten waren rotzooi en het moet ook overal gestonken hebben naar fabriekslucht. Een soort Wallonie waren we.

Rabarberke | 16-07-07 | 23:06

Kouwes 16-07-07 @ 23:04

Hehehe... boris is niet al te snugger nee.

bottehond | 16-07-07 | 23:05

kwakbol @ 23:03 gaat nu nadenken of het toch niet horen had moeten zijn.

Karel kwakbol | 16-07-07 | 23:04

@bottehond 16-07-07 @ 23:00
Nou verdraai je mijn woorden botte. Wat ik heb gezegd is dat we wel degelijk wat kunnen en moeten doen. Er zitten wat mij betreft alleen wel grenzen aan hoe ver en hoe hard dat dan kan en moet, daarna haak ik af.
En wat die vrijzinnigheid betreft: Die gooi ik niet overboord, ik ben daar zeer aan gehecht, ik wens me daar te bevinden wara ik er mee uit de voeten kan, voorlopig dus nog gewoon gezellig hier. Ik koppel mijn idealen en wensen aan mijn persoon en niet per definitie aan de grond onder mijn voeten.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 23:04

Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 22:53

Mijn idee. Ik heb sowieso geen zin om mijn lakonieke Hollandse karakter te laten varen en als een krijsende harpij om me heen te gaan slaan om me teweer te stellen tegen barbaren hier. Dat zij de gewoonte hebben om alles met geweld op te lossen, en dat de woorden tolerantie en inschikkelijkheid in geen enkel woestijnwoordenboek voorkomen, is voor mij nog altijd geen reden me te verlagen tot het hun bekende niveau. Dat is een lose/lose-situatie. Anderzijds: de wereld verandert. Ik ben opgevoed met de idee dat het beter zou worden - het blijft dus wennen om al die haatzaaiers hier te zien rondlopen. Misschien moet ik mijn pen neer leggen en een harpijcursus gaan volgen. Lesje na lesje beschaving en geduld af laten krabben totdat ik na mijn examen als een Walküre tevoorschijn spring en Amsterdam Gaza's worst nightmare wordt *heh*

Shalome | 16-07-07 | 23:04

Geboortedag van Spinoza vieren? Goed idee, men viert hier in NL toch al de geboortedag van een andere Jood, Kerstmis heet dat geloof ik.
Wat is het toch met die Joden, zo weinig en toch zo veel invloed op de geschiedenis. Dan de moslims, zo veel en er komt zo weinig goeds uit. Vreemd

middleoftheroad | 16-07-07 | 23:04

uit de bundel het doet even pijn de gedigt boris op school

BORIS OP SCHOOL

olde
barneveld
meneer
was
die
dan
niet
joods
?

Kouwes | 16-07-07 | 23:04

Rabarberke 16-07-07 @ 22:58
Fokker ging naar de kloten. dankzij D66, maar daar hoeren we Boris niet over.

Karel kwakbol | 16-07-07 | 23:03

@ naffer 16-07-07 @ 22:49

Kosovo, libanon, de UK, nederland, thailand, india, frankrijk, spanje enz. allemaal landen die de islam claimt en zich mede eigenaar noemt en vervolgens kom jij de vinger wijzen naar de joden.

PROJECTIE !

solidstate | 16-07-07 | 23:03

@Boris

Spinoza aanhalen is in de filosofie net zoiets als Copernicus aanhalen in de moderne natuurkunde. Spinoza is vreselijk achterhaald, net als D66.

Rabarberke | 16-07-07 | 23:02

Een D66-er die zegt dat geloof goed is.
Boris, zoek je stemvee?...

da wizard | 16-07-07 | 23:02

kuttekrap 16-07-07 @ 22:58
Daar is hier al honderd keer om gevraagd.
En nog nooit een zinnig antwoord op gekomen.
Dat zinnige antwoord bestaat ook niet, want anders zou ik er vast wel ergens iets van gemerkt hebben. Of jij.

nattebever | 16-07-07 | 23:01

@monfer 16-07-07 @ 22:59
Nee, naar mij. Ik krijg 1 Linden Dollar voor iedere keer dat ik op F5 druk en een virtuele onderbroek als ik 10 keer heb gepost.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 23:00

@Rabarberke 16-07-07 @ 22:58:
Maar.... het was wel gezellig.

koerbagh | 16-07-07 | 23:00

Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 22:53

Dus liever die door jou bewierrookte Vrijzinnigheid overboord gooien zonder te knokken voor wat je waard bent dan de zaken helder en met de nodige argwaan (op zijn minst) te bezien? Da's een keuze, maar zal nooit de mijne zijn. Besides: je maakt een karikatuur van de mogelijke oplossingen. wat nou: "alle buitenlanders...". Bedoel je daar nou eigenlijk mee te zeggen: islamisten uit het land verwijderen? Dat zou inderdaad puur rationeel een hele beste optie zijn. De man uit de link heeft in ieder geval meer liefde voor onze Vrijheden waar jij kennelijk toch niet zo heel erg aan gehecht bent dan de helft van de Nederlanders.

www.newenglishreview.org/blog_display....

bottehond | 16-07-07 | 23:00

Debacle 66 zou zichzelf nog ontkennen als er een zetel mee te behalen zou zijn. Verlichting? Haagsche tunnelvisie over een gezellige meltingpot.
Wensdromen komen alleen voor Borsato uit.

Jane Doe | 16-07-07 | 23:00

In de post van botte @ 20:21 is Boris al geknipt en geschoren en Kouwes @ 22:57 maakt Boris helemaal af, toch nog een offerfeest vanavond.

Karel kwakbol | 16-07-07 | 23:00

Hé Boris, word die bonus van Dijkshoorn nou naar jou doorgeschoven?

monfer | 16-07-07 | 22:59

@Boris
Je hebt nu toch verkansie, ehh, ik bedoel, je bent *kuch* op reces?
Kan je niet meedoen met deze discussie?
Er zijn zo te zien genoeg mensen die met vragen blijven zitten n.a.v. jou kolom.
Ik zou bijvoorbeeld willen weten wat jij de toegevoegde waarde van de islam voor de Nederlandse samenleving vindt.

kuttekrap | 16-07-07 | 22:58

@ir. roodpiemel

Vroeger werd er gezeken over surinamers en was er gezeik met molukkers. De meeste nederlanders waren stoned en hadden lang haar. Er werd gesmeten met geld, de ene giframp na de andere werd weggemoffeld en onze kanalen waren riolen. De auto's uit die tijd waren om de haverklap kapot en rookten alsof ze op kolen reden. Iedereen reed dronken en stoned rond en het stikte van de schandalen in het bedrijsfleven. Fokker ging naar de kloten, RSV ging naar de kloten, PTT had een monopolie en we betaalden allemaal te veel om elkaar te bellen.

Vroeger had je Wally Tax, Armand en later Herman Brood. Allemaal junks en zo niet dood dan wel zo goed als dood.

Een generatie vol idioten die geloofden in een betere wereld als je maar achterover lag te niksen en stoned was. Niet dus.

De teringzooi die het nu is, hebben we aan de jou zo bewonderde periode te danken: de periode van de nietsnutten en de lanterfanters.

Rabarberke | 16-07-07 | 22:58

Zelfs die baardapen hier op het forum geven de joden overal de schuld van. Die paar miljoen joden hebben een miljoen keer meer betekend voor de wereld dan die miljard baardapen.
Die Mohammed - moge hij rotten in een varkenskot - was gewoon een totale idioot met liters bloed aan zijn handen (en dat niet alleen van 9-jarige maagden)

Wellus | 16-07-07 | 22:58

Knuppel, begrijp dan dat het christendom zijn basis heeft in het Jodendom!

e.thunder | 16-07-07 | 22:57

@naffer: wel eerlijk delen he ;)

vast goed | 16-07-07 | 22:57

Wie van de gs lezers wil er nu niet een maatschappij met vrijheid van meningsuiting. Lekker veilig.

Wolters | 16-07-07 | 22:57

@ monfer.

Inderdaad. Maar ja voor beide gevallen dus te laat.

naffer | 16-07-07 | 22:57

wat betreft spiernosea die was zelf joods dus lul niet uit je hamnek bore is want spiernosea ligt zowat in de joods hierstories mutseum dus denk na standje 66

Kouwes | 16-07-07 | 22:57

@ wellus en vast goed. Ik doe ze de groeten.

naffer | 16-07-07 | 22:56

Jeremia 16-07-07 @ 22:50
Ben het geloof ik nooit met je eens, maar dit keer wel, zij het dat ik wel de walging kon overwinnen om het stuk te lezen van de rasopportunist van het rasopportunistische partijtje - misschien hoopt-ie er ooit burgemeester mee te worden.

nattebever | 16-07-07 | 22:55

naffer 16-07-07 @ 22:51
Volgens mij was het toch echt wat de dokter tegen je moeder zei toen jij geboren werd.

monfer | 16-07-07 | 22:54

Eerste regel ... die D666 HORK allemaal...
Vijfde regel... D66 is de mummie onder van de... 'van' doorstrepen.
Jeremia 16-07-07 @ 22:50

Jeremia | 16-07-07 | 22:54

@Wellus: je bedoelt zijn neef.

vast goed | 16-07-07 | 22:54

@Shalome 16-07-07 @ 22:37 & @bottehond 16-07-07 @ 22:41
* kleedje weer opgerold, borrel ingeschonken (beste uit 2 culturen weer samengebracht)*
Mogelijk zijn er oplossingen om het tij te keren of om de loop der dingen wat te bespoedigen en in ons voordeel te beslechten. Hoe dan? Ik zie dan geen mogelijkheden die in mijn straatje passen. Alle buitenlanders NL uit trappen en elke schurkenstaat nuken? Niet mijn manier van handelen. Voorlopig heb ik het hier nog best naar mijn zin, als NL zo veranderd dat het niet leuk meer is dan ga ik weg. 3 generaties geleden zat mijn familie nog op het platte land met de voeten in de klei, enkele generaties daarvoor zaten ze in Frankrijk en Duitsland. Mocht het nodig zijn dan ga ik liever ergens heen waar het me beter lijkt dan dat ik uit een soort van nostalgie om me heen ga meppen om te behouden wat ik leuk vind.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 22:53

Hey naffer, wat vind jij er eigenlijk van dat je islam-vriendjes in korte tijd al 200.000 negers in Darfur over de kling hebben gejaagd? Of zitten de joden daar achter.
Doe trouwens je nicht straks de groeten van mij als je bij haar in bed kruipt.

Wellus | 16-07-07 | 22:52

Een ondode die met zijn gezwalk nog wel irritant aanwezig is, hinderlijke geurtjes om zich heen heeft en af en toe wat ledematen laat rondslingeren.

Jeremia 16-07-07 @ 22:50

ROTFL!

bottehond | 16-07-07 | 22:52

Shalome 16-07-07 @ 22:41
Dat is het mooie, Shalome: wij gaan dat doen.
Ok, het kost een gewenningsperiode, maar de strofe mag er zijn.
Ik heb moeite met wachten.. nooit eerder gehad, heur.

Fr@nky | 16-07-07 | 22:52

@ monfer

Nee die gebruikte je ma toen de condoom klapte en jij je weg wist te vinden naar de baarmoeder.

naffer | 16-07-07 | 22:51

Ik deel je mening, maar ook (een deel van) de analyse van Vogelaar.

De Islam, orthodox èn liberaal, zal zich inpassen binnen de westerse verlichte samenleving, niet andersom. Over enkele eeuwen zal men zich verbazen over de opgeblazen tegenstellingen tussen Islam en Christendom en de gebagatelliseerde gelijkenissen. De westerse wereld is kennelijk vergeten hoe lang de weg is, die de vrouwenemancipatie hier heeft afgelegd - en nog moet afleggen -, terwijl ze wijst op de onderdrukking van vrouwen elders. Om maar een voorbeeld te noemen.

Hoen | 16-07-07 | 22:51

batvoca 16-07-07 @ 22:45

en Locke uiteraard.

dr.spin007 | 16-07-07 | 22:50

Eerlijk gezegd heb ik geen zin om te gaan lezen wat die D666 allemaal heeft willen zeggen. Goed, zijn obscure clubje sloeg het theekransje bij de islamofascisten van hamas over. So what. Over een paar maanden vinden ze het bij die nepliberalen misschien wel opportuun om Gretta Duisenberg op een verkiesbare plaats neer te plempen. D66 is de mummie onder van de politieke partijen. Geen beginselen en derhalve zielloos. Een ondode die met zijn gezwalk nog wel irritant aanwezig is, hinderlijke geurtjes om zich heen heeft en af en toe wat ledematen laat rondslingeren.

Jeremia | 16-07-07 | 22:50

Ir. Roodpiemel 16-07-07 @ 22:46
Vroeger. Vroeger was ik bang voor de R.A.F. Vroeger had je Anneke Gronloh en Ronnie Tober. Vroeger reed ik door Friesland waar ik de plaatsnamen kon uitspreken. Vroeger had je angst voor trein- en schoolkapende molukkers. Ja vroeger. Toen was alles beter.

-edit | 16-07-07 | 22:50

@naffer 16-07-07 @ 22:42 & @ 22:45:
Inderdaad... Polisario, Darfur, Irak... komt geen jood aan te pas. Je kunt beter een land overnemen met de koran en het kromzwaard (of het moderne equivalent: de bomgordel). Da's een stuk efficiënter dan redetwisten.

koerbagh | 16-07-07 | 22:50

@ solidstate

Waarop is deze opmerking gebaseert. Wees eerlijk. In Amerika heeft de joodse bevolking veel te zeggen. Sterker nog zij hebben er voor gezorgt dat iemand met een IQ van min 2 president kan worden. Nu lijkt het opeens dat Nederland is gebasseert is op het joodse geloof. Volgens mij vieren we nu nog alleen christelijke feestdagen.

naffer | 16-07-07 | 22:49

@Ir. Roodpiemel 16-07-07 @ 22:46
Je vergeet iets,.. vroeger was er ook nog een huurwoning voor de arbeider in gebied waar arbeider werk had. Heel simpel iets op papier,.. in praktijk,... groot probleem.

pronto | 16-07-07 | 22:49

Hee, een opstel van boris met 300+ reactiess... spinoza.. dat malle vogelmensch en haar uitspraken... verlichting gemonteert in islam.. een vrouwelijke imam in new york.

*gaat morgen verder lezen en juichen*

passant uit

Jan Passant | 16-07-07 | 22:49

Nou ja, ik vind het eigenlijk allemaal wel redelijk klinken wat Boris daar allemaal zegt. Beetje makkelijk om maar weer stadaard te roepen dat hij op moet rotten is het niet ? Goed stuk Boris.

Bigi Bana Boy | 16-07-07 | 22:48

@bottehond 16-07-07 @ 22:41
AHA, Afshin Ellian en Ehsan Jami zijn hedendaagse helden.
Helaas ziet het gros van de Nederlanders dat anders doordat ze worden verketterd op tv.

Atheisme.nu | 16-07-07 | 22:48

naffer 16-07-07 @ 22:45

"Zwaar klote", was dat de term die je vmbo-leraar gebruikte?

monfer | 16-07-07 | 22:48

koerbagh 16-07-07 @ 22:38
LOL.
Begrijp dat je Boris ook eigenlijk de moeite van de reactie niet waard vindt?
Opgedragen aan Boris: youtube.com/watch?v=fxPHASdoknU

nattebever | 16-07-07 | 22:47

Vroeger was alles gezelliger. toen had je geen burka's, moskeëen, gekleurde pieten en gezeik met buitenlanders

Vroeger had je Agneta, Bennie, Bjorn en Anniefried. Vroeger had je de mounties en at je boerenkool met worst. Vroeger had je Sjefke van Oekel.
Vroeger kwam je op Schiphol en toen waren de aanwijzingen op de borden eerst in het nederlands. Nu alleen engels en straks arabisch met engels.
Vroeger had je geen angst dat je vaderland naar de kloten zou gaan door geitennökers

Ir. Roodpiemel | 16-07-07 | 22:46

Wat tussen 1940 en 1945 gebeurt is zwaar klote. Iedereen heeft geleden. Het betekent niet dat joden het dan maar voor het zeggen moeten hebben. Als ik me niet vergis zijn er daarna nog vele massa moorden geweest (vandaag de dag nog).

naffer | 16-07-07 | 22:45

@ naffer 16-07-07 @ 22:42

Projectie....?

Het lijkt verdacht veel op wat de islam altijd doet.

solidstate | 16-07-07 | 22:45

Muxje 16-07-07 @ 22:10

Ik wilde geen waardeoordeel geven, alleen de foute interpretatie van de term door Vogelaar en onze Boris. De term is geintroduceerd in Amerika tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog en i.p.v. het woord traditie hoort er dan het woord "beschaving" en met dit brip wordt dan de (christelijke) westerse beschaving aangeduid (inclusief Verlichting en Spinoza, vlak Descartes trouwens niet uit, die is nu een beetje ondergesneeuwd)

batvoca | 16-07-07 | 22:45

Leuke column van Boris waar ik het grotendeels mee eens was, totdat hij zich overgaf tot blind utopisch optimisme:
"Steeds minder meisjes dragen hoofdoeken"... etc
Sorry Boris, maar dat is toch niet de tendens die ik zo in de dagelijkse praktijk in mijn woonplaats 010 beleef. Sterker nog, het lijkt er verdacht veel op dat onze moslim medelanders gemiddeld alleen maar orthodoxer worden. Persoonlijk vermoed ik dat het komt door de onderlinge sociale controle (altijd een funest verschijnsel dat zich voordoet als je veel religieuzen bij elkaar zet, zie ook Staphorst e.d.), geholpen door het feit dat de linkse politiek van het Islamdebat een taboestuk maakt en "felle geloofskritiek" als racisme bestempelt.

Ik heb echter het angstige vermoeden Boris, dat als jij en je Armeense holocaust ontkennende partij de orthodoxiespiraal onder de moslims in 0031 al erkennen jullie het zullen wijten aan Wilders en vermeende discriminatie op de arbeidsmarkt.

ZonderNaam | 16-07-07 | 22:45

Misschien wel het beste voorbeeld van hoe diep wij zijn gezakt is het volgende. Wij waren een tolerant land. Maar stel nu eens dat Ayaan of Elian morgen zonder bescherming door, pak´m beet, Amsterdam West zouden lopen. Die zouden ter plekke worden dood geslagen door de Isam (ies vrede). In dit land zijn er dus vele wijken waar bepaalde mensen zeker weten dat ze worden dood getrapt. Is dat niet het failliet van deze samenleving?

Wellus | 16-07-07 | 22:45

dr.spin007 16-07-07 @ 22:42

Het is eerder een kwestie van beschaafden versus onbeschaafden. Beschaafden (Nederlanders) kunnen zich veel beter in andermans situatie verplaatsen. De onbeschaafden bekijken de hele wereld vanuit hun eigen invalshoek. Dus denken ze dat wij hen naar het leven staan of de islam willen uitroeien.

Shalome | 16-07-07 | 22:45

@King of Controversy
Jaren geleden liepen Marokkaanse moeders inderdaad ook al in hoofddoek maar die zag je nooit.
Verschil is dat schoolgaande meisjes toendertijd gewoon westerse kleren droegen.
Tegenwoordige komen én die moeders veel meer op straat én de schooljeugd draagt ook vaak hoofddoeken.

Atheisme.nu | 16-07-07 | 22:44

@nattebever 16-07-07 @ 22:23
Ik heb even gezocht en je wordt op je wenken bedient.
Artikel 1 EVRM:
Het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden verzekerd zonder enige discriminatie op welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.
.
In dat opzicht kan art 1 van de grondwet afgeschaft worden, maar feitelijk veranderd er mijns inziens weinig. Want elke case wordt momenteel aan het EVRM getoetst en niet aan de grondwet.

-edit | 16-07-07 | 22:44

Wellus 16-07-07 @ 22:39

Een nederlander is nu eenmaal graag een underdog. Sorrycultuur en zo.

dr.spin007 | 16-07-07 | 22:42

En Ella Vogelenzangzaad,... ook bedankt,... heeeeeeeeeeeeeeeeeeerlijk hele dagen in de file maar betaalbare huurwoning voor pronto laat maar lekker barsten. Finnen en slachtoffers van eerwraak eeeeeeeeeeerst!!!! Yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah.

pronto | 16-07-07 | 22:42

@ shalome.

Houd je pro joodse gezanik lekker elders. Boris heeft gelijk. Joden denken dat ze overal waar ze komen mogen zeggen dat ze mede eigenaar zijn van een land. Typisch joods. De vinger wijzen naar de islam om vervolgens een land over te nemen.

naffer | 16-07-07 | 22:42

@batvoca: dat steeds jongere meisjes met doekjes lopen, is volstrekt idioot. Vandaar mijn eerdere stelling: hoofddoekjes zijn een modegril, want ze versterken de identiteit tegenover iedereen die roept dat moslims achterlijk zijn.

Wanneer we weer over de golf van het geWilders en geSalafist heen zijn, zullen de doekjes weer snel zijn verdwenen.

vast goed | 16-07-07 | 22:41

Fr@nky 16-07-07 @ 22:38

Dan mogen islamieten beginnen om eerst elkaar met liefde en respect te gaan behandelen. Het zal ons nog meer immigratiecatastrofe gaan besparen.
Wij kijken daarentegen wél met groeiende belangstelling naar boeddhisten.

Shalome | 16-07-07 | 22:41

linksisooknietalles 16-07-07 @ 22:31

Het lijkt me verstandiger daar niet je geld op te zetten. Besides: enig idee hoe er in Nederland tegen AHA en Afshin Ellian aangekeken wordt? En tegen Ehsan Jami, nota bene door zijn eigen partij? Heb je die link gelezen over de goeroe van de politiek correcten, tariq ramadan?

Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 22:29

Dat zeg je alleen maar omdat je denkt dat er niets aan te doen valt. Dat kan en is wellicht een goede garantie voor meer zielerust. Het gevaar is dan echter dat Menschen hun gedachten en gevoelens ook gaan wijzigen om hun keuze te rationaliseren (er is niets aan te doen dus praat me dat voor zichzelf goed). Zo zijn er velen in Nederland. Vaak de fanatiekste islam- watcherbashers, zo krijg ik wel eens de indruk. Ik zeg: er is wél iets aan te doen. Boris heeft laten zien hoe het níet moet. Laten we weer een baken van Vrijzinnigheid worden. Als dat een paar gekrenkte zieltjes oplevert? Soit. De welwillenden waar aan gerefereerd wordt zullen er dankbaar voor zijn.

bottehond | 16-07-07 | 22:41

@ batvoca 22:34
"40 jaar geleden liepen er amper Marokkaanse en Turkse vrouwen rond in Nederland"
Ik koos bewust dat tijdstip van 40 jaar geleden, juist omdat er toen nauwelijks Marokkaanse vrouwen rondliepen in Nederland. die liepen allemaal nog in Marokko rond, met hoofddoek. Het is dus veilig om te stellen dat 40 jaar geleden alle vrouwelijke migranten die nu in Nederland verblijven, toen een hoofddoek droegen. Als je dan kijkt naar de huidige generatie, dan zie je dat een groot deel van de vrouwen wel een hoofddoek draagt, maar ook een groot deel niet. Kortom, afname.
Daarnaast kan ik wel tientallen redenen bedenken waarom het aantal hoofddoekjes in een wijk kan toenemen. (zag je bijvoorbeeld 5 jaar geleden uberhaupt Marokkaanse vrouwen op straat)

King of controversy | 16-07-07 | 22:40

Ik haalde de slavenhandel erbij omdat dat ook iets is waar we onszelf een schuldgevoel over hebben aangepraat. Maar dat terzijde...
Grappig trouwens dat wij Nederlanders en masse altijd roepen dat wij te weinig hebben gedaan om Hitler te stoppen en de jodenvervolging. Vooral links roept dat ook wij NL eigenlijk collectief fout waren in de oorlog uit angshazerij. Maar diezelfde lui zijn nu doodsbang om wat over die kolere-islam te zeggen. We moeten meer begrip tonen voor die haat

Wellus | 16-07-07 | 22:39

Shalome 16-07-07 @ 22:32

Daar zal het deels op neer komen.
Blijf lachen.. ik hou van lachende mensen.

Fr@nky | 16-07-07 | 22:38

zucht,... ik kijk naar die foto van meneer Boris Boef,..... iez geen domme meneer zo te zien,.maaaaaaaaaaar waarom snapt niemand van die club wat er in nederland nu echt aan de hand is????????? *Slaat handen tegen hoofd en moet echt janken,.. echt janken,... geen krokodillentranen* Het is gewoon een spelletje tegen de PVV, zo van, laat die PVVgasten aub geen gelijk krijgen in dit land. Boris Boef,.... hoe wilt u eigenlijk uw gelijk of gram of kersen halen????Toch niet door zo'n doorzichtig stukje als wat hier staat?Blijkbaar wel en er zijn nog steeds mensen die lief met u meegaan.
Mensen,... we kunnen mooi links stemmen,.. lief en goed,... hele wereld iez lieeieieieiieeiv en ondertussen wordt u ondergesneeuwd door finse gebruiken en finse wensen. Hier stop ik mijn relaas. Ik kan ellenlange stukken typen maar doe ik vanavond ff niet voor de gein. Ik wil antwoord van linkse types,...... waarom dit???waarom dit gedachtengoed????wat met de autochtonen die zich te pochel werken??wat met huisvesting voor deze arbeiders? Wel trekken van hun bruto inkomen maar enig behagen zoals gezin en huis dicht bij werk... dat weer niet. Problemen met huisvesting,.. laat ik nu hopen dat die finnen hun allahhypotheken kunnen krijgen. Weer genoeg huisvesting voor de werkende autochtoon in dit land. Finnen verhuizen naar de "goede" wijken en jan modaal mag die uitgeleefde flats op gaan knappen. Wouter,... lekkere zeug van me,... bedankt.!!!

pronto | 16-07-07 | 22:38

Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 22:29

Voor een deel heeft de geschiedenis zeker zijn loop. Maar je kunt met geweld die loop een bepaalde kant opsturen danwel zaken bespoedigen.
Laat geweld nou net iets zijn wat we in het westen met elkaar wel zo'n beetje hadden afgezworen. We hebben echter miljoenen mensen in ons midden gekregen die nog wel een oorlogje ertegenaan willen gooien. Het is maar de vraag of wij die methode wenselijk achten; wij hadden een hele andere geschiedenis voor ogen. Een van vooruitgang en ontwikkeling, niet een van verdedigen en energie verspillen aan het knokken tegen even achterlijk als onverbiddelijk 6de-eeuws goed.

Shalome | 16-07-07 | 22:37

@bottehond 16-07-07 @ 22:31
Zo is het inderdaad.

Atheisme.nu | 16-07-07 | 22:37

*pekingeend wel een verlichter vindt*

dr.spin007 | 16-07-07 | 22:36

koerbagh 16-07-07 @ 22:31
Het stikt op GS wel van de Pavlov-honden, dus wat wil je? Er zijn zelfs botte honden.
't Lijkt goddomme wel een kennel!

nattebever | 16-07-07 | 22:36

Christus/Allah. Het gaat weer hard vanavond. Zwaar vermoeiend.
Ga ff wat anders doen, later terug
*rolt kleedje uit en gaat voeten wassen*

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 22:35

The Tsar wilde graag een uitleg over de uitspraak Joods-Christelijk samenleving, die naar mijn weten voor het eerst door prof Smalhout (joodse (voor)ouders) is gebruikt in zijn kolom. Christus was een Jood en wilde helemaal geen nieuwe godsdienst beginnen, maar slechts de Joodse godsdienst van zijn toenmalige starheid verlossen. Hij was een soort hippie in zijn tijd. Het Christendom is gebaseerd op het Jodendom. Alles in gekopieerd maar net iets anders uitgevoerd, De Joden de shabat, de Christenen de zondag. De Joden het Pesachfeest waarop de verlossing uit de slavernij in Egypte wordt gevierd. De Christenen het Paasfeest dat vermengt werd met heidense gewoonten, zoals paashaas en eieren zoeken. Zo ook het Kerstfeest dat gelijk loopt me Chanoeka, het feest van het licht en de herinwijding van de tempel in Jerusalem, waarop Joden acht dagen lang de kaarsjes van de Chanoekia aansteken en Christenen dus de kerstbooom met kaarsjes in huis haalden. Ga zo maar door. Veel hedendaagse Christenen beseffen de oorsprong van hun religie voelen daarom verwantschap met het Jodendom, dat ook de maatstaven voor de westerse rechtstaat heeft ontvangen in de vorm van de tien geboden.
Hopelijk heeft the Tsar hier wat aan voor z'n algemene ontwikkeling.

haemmet | 16-07-07 | 22:34

@maximeau,
nu slapies doen, hoogste tijd voor jou, doeidoei.

fuckje | 16-07-07 | 22:34

King of controversy 16-07-07 @ 21:00

40 jaar geleden liepen er amper Marokkaanse en Turkse vrouwen rond in Nederland. Die zijn pas veel later gekomen, en in mijn beleving hadden de meesten toen helemaal geen hoofddoek. In de buurt waar ik woon (met hoge concentratie Marokkanen) zag je 5 jaar geleden amper een hoofddoek, nu valt het juist op als een Marokkaanse vrouw er géén draagt! Ze zijn op de vingers van twee handen te tellen. Daarnaast zijn er in die afgelopen 5 jaar ladingen importbruiden bij gekomen, die de gehele dag het liefst in djellaba en puntsloffen schijnen te willen rondlopen (ze mogen in ieder geval wel buiten komen). De laatste tijd signaleer ik ook dat héél jonge meisjes, zelfs al op de kleuterschool) hoofddoeken (moeten?) dragen.

batvoca | 16-07-07 | 22:34

solidstate 16-07-07 @ 22:29
weetje wat nou zo grappig is? Ik weet hoe zij over de heren O. Bin laden en S. Hoessein denken, en raad eens? Ook zij vinden dat ze Afghanistan naar de tering helpen door wat ze doen. En guess again? Ze vonden het een misselijke daad en zouden graag zien dat ze eerlijk berecht waren geweest, en zullen worden. En hierna ga ik ze niet meer verdedigen tegenover mensen die ze niet kennen. Dat recht heb ik niet.

Cliznitch | 16-07-07 | 22:34

@Cliznitch 16-07-07 @ 22:28

De druk van de conservatieve ouders en familie is vaak groter dan de eigen wil.
Het wordt er met de paplepel ingeslagen. Op een gegeven moment is er altijd een moment van keuze, maar velen kiezen toch om het conflict te vermijden voor de familiewil.

Atheisme.nu | 16-07-07 | 22:34

Wellus 16-07-07 @ 22:18
Zit mij net te bedenken dat wij vroeger ook nooit over de joden vervolging spraken op school.
Het begrip Holocaust en de betekenis heb ik pas ervaren toen die serie begon ergens eind jaren 70.
Moet erbij vermelden dat het wel RK scholen waren lagere en mulo.
De 4 mei viering\herdenking werd wel klassikaal gedaan bij een van de monumenten.

befke | 16-07-07 | 22:33

Wil de laatste gristen/jood/moslim het licht uit doen

Bopje | 16-07-07 | 22:32

Fr@nky 16-07-07 @ 22:28

Wij moeten liefde en respect leren van de islamieten?
*lacht drie ruiten stuk*
You're kidding me, no?

Shalome | 16-07-07 | 22:32

@nattebever 16-07-07 @ 22:23
Het enige verdrag dat ik een beetje ken is het EVRM (Europees Verdrag van de Rechten van de Mens). Discriminatiezaken dienen in 0031 aan dat verdrag getoetst te worden. Daarom vind ik het artikel 1 verhaal krampachtig, want als burger kan je je namelijk niet rechtstreeks beroepen op de grondwet. Wel op het EVRM. Goed wiki artikeltje over deze materie: nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag...

-edit | 16-07-07 | 22:32

@ monfer 22:29
Ja, en heb het overleefd. Verbazingwekkend, nietwaar?

King of controversy | 16-07-07 | 22:32

Wellus 16-07-07 @ 22:25
'Wij, vuile handen?"
Ik niet, althans niet vanwege de slavenhandel.
Of probeer je er een soort erfzonde in te smokkelen?

Dat gejammer mag nu wel een keertje over zijn - er is niet zoiets als een collectieve aansprakelijkheid eeuwen na dato. If at all.

nattebever | 16-07-07 | 22:31

@Wellus 16-07-07 @ 22:25:
Hee pavlov-hond! Kijk nou eerst even waar dat een reactie op is en hoe ik dat mogelijk zou hebben kunnen bedoeld. - (nog even afgezien dat ik het woord slavernij niet eens genoemd heb).

koerbagh | 16-07-07 | 22:31

"en wie niet springt die is een jood!"

MAXIMO | 16-07-07 | 22:31

liever confusius, liever mayo, liever met aardbeinesmaak, liever met geiten, liever in een grot naar het oosten, liever eerst leren samenleven en dan pas gaan ouwehoeren over integratie

Peking Eend | 16-07-07 | 22:31

bottehond 16-07-07 @ 22:26, gave link. Zou er dan toch nog een beetje hoop zijn, als dit de volgende generatie moeders is?

linksisooknietalles | 16-07-07 | 22:31

Cliznitch 16-07-07 @ 22:28

Jij bent door en door westerling. Zij zijn door en door onderdeel van een groepscultuur. Dat is hen eigen, zij kunnen daar heel goed mee omgaan. Hun individualisme is (wellicht gelukkig voor hen) veel zwakker ontwikkeld dan het onze. Denk er eens over na. Het is een zeer relevante sleutel tot het doorgronden van deze thematiek.

bottehond | 16-07-07 | 22:31

King of controversy 16-07-07 @ 22:00

Heb je al eens kritiek gegeven op de Koran tegenover de moslims die "in hun dagelijks doen en laten de Koran opzijschuiven"?

monfer | 16-07-07 | 22:29

@ Jane Doe
"Misschien moet je iets genuanceerder en verlichter nadenken om de invloed van het Joodse volk en de religie op de tradities in NL te kunnen bevatten"
Zoals daar zijn....?
De Kelten hebben veel meer invloed gehad op onze huidige samenleving dan de Joden. Volgens de Kelten was het hip om je broek te versieren...

King of controversy | 16-07-07 | 22:29

@ Cliznitch 16-07-07 @ 22:17

Je moet eens kijken hoe hun zusjes behandeld worden.
Dat zegt heel wat. Heb je eauk moslima als vrindin waarbij je zonder mannelijke familielid bij mag vertoeven?

Vraag eens door hoe ze over osama bin laden of andere zaken denken en je zal verbaast staan wat je te horen krijgt. Vaak puur vergif en haat zorgvuldig verborgen gehouden voor de infildel.

Uitgesproken EX-moslims zijn in deze de enige die ik als mens zou kunnen vertrouwen.

solidstate | 16-07-07 | 22:29

@bottehond 16-07-07 @ 22:22
Zo oneens zijn we het niet.
Ik zie alleen niet zoveel in het bestrijden van de islam in zijn geheel en ik onderschrijf de stelling niet dat alle moslims fundamentalisten zijn (als ik even in superlatieven mag praten). Vanzelfsprekend moeten we daar waar we invloed kunnen uitoefenen uitwassen bestrijden. Geen raar gedoe - in strijd met onze wettebn - binnen de grenzen van NL en internationaal mag er wel eens een tandje bij (vooral wat nadenken over hoe e.e.a. aan te pakken mag er wel een tandje bij) Ondanks dat alles geloof ik niet dat de wereld en Nl zich aan het ontwikkelen zijn op een manier die we met behulp van politiek en een enkele navo of VN missie kunnen wenden. De geschiedenis zal voor een deel z'n loop moeten hebben. Het gaat er niet om of ik dat leuk vind of niet, ik denk gewoon dat het zo is.
Vooruit, noem me een fatalist als je wilt.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 22:29

Atheisme.nu 16-07-07 @ 22:23

Het zal voor hun wel logisch zijn geweest, naar mijn idee is het de grootste fout die progrossieve moslims kunnen maken. Hoe kun je de westerse waarden als vrijheid en gelijkheid nou opofferen voor de bekrompenheid van de orthodoxe mislam. Maar misschien is dit weer mijn westerse bekrompenheid?

Cliznitch | 16-07-07 | 22:28

Aussie 16-07-07 @ 22:18
Het gaat niet zozeer om Islamitische zegeningen. De 'Eerste Wereld' is zo egocentrisch geraakt dat het ingehaald kan worden. Dat wil zeggen dat primair wat gaat veranderen. Islam hierbij halend betekent dat liefde/respect.
Ik heb het niet uitgevonden.

Fr@nky | 16-07-07 | 22:28

Oh ja, trouwens, Boris; wat een fuck-stuck

linksisooknietalles | 16-07-07 | 22:27

@ cookie v.e. deeg

Lippendiensten, tsjek dit maar eens. Ik heb zo'n idee dat deze mevrouw daar alles van weet. En dat is in haar geval heel verstandig.

switch5.castup.net/frames/20041020_Mem...

bottehond | 16-07-07 | 22:26

Komt de VOC ook weer bovendrijven. Nog zo´n links speeltje. Veel dingen die de VOC/WIC heeft uitgespookt zijn walgelijk, maar wat er nooit wordt bijverteld is dit:

- Slavernij bestond in Afrika al ver voor de blanken kwamen
- Veel stammen hielpen graag mee met de slavernij
- Nog altijd worden honderdduizenden zwarten als slaaf gebruikt door andere zwaren in Afrika.

Het was er dus voor de blanken kwamen en het is er nog steeds. Dit neemt niet weg dat ook wij vuile handen hebben

Wellus | 16-07-07 | 22:25

Gewoon een goed stuk van Boris, hij heeft gelijk over de verlichting. Hopen dat veel moslims zich door de denkbeelden van Spinoza (en andere liberalen) laten be-invloeden.

Migala | 16-07-07 | 22:25

IK, IK, IK, IK, IK, IK, IK, IK, ............................ enz.
En het gaat steeds beter met NL. Wie de schoen past trekke hem aan.

linksisooknietalles | 16-07-07 | 22:25

Pas toen de verlichting het pleit in Nederland won, kregen we een echte rechtstaat, waarbij ook een geformaliseerde vrijheid van godsdienst werd ingevoerd. Eindelijk mochten Rooms-katholieken en Joden in het protestant-Christelijke Nederland openlijk hun geloof belijden. Dat hadden ze dus te danken aan de liberale waarden, niet aan religieuze.

Hoe kies ik mijn eigen geschiedenis! Sterk staaltje Boris, vakwerk.

Buzzie | 16-07-07 | 22:25

@Boris
Aroyskrikhn zoln dir di oygn fun kop!
Misschien moet je iets genuanceerder en verlichter nadenken om de invloed van het Joodse volk en de religie op de tradities in NL te kunnen bevatten.
Misschien moet je onderscheid maken tussen de Sefardische Joden en de Asjkenazische Joden. Misschien moet je ook de Joodse christenen erbij betrekken.
Je betoog is van een politiek correcte schlemielerigheid.
Het ontkennen van je wortels is de erosie van een beschaving.
Je mag altijd toevoegen en rijker maken maar afkalven omdat het je politiek opportuun gezien beter uitkomt is een gotspe!!!

Jane Doe | 16-07-07 | 22:25

Chapeau Boris!
Je zou na 't lezen van je column goedverdoemme haast nog denken dat de C66 niet deaud was

blerkje | 16-07-07 | 22:24

edit 16-07-07 @ 22:17
Helder. Zou er qua bepalingen als art. 1 Gw. iets meer studie van willen maken (mensenrechten e.d. komen in de mij bekende verdragen voor, maar of er ook verdragen zijn die zo vergaand zijn dat ze discriminatie op welke grond dan ook verbieden is mij onbekend, wat niet wil zeggen: onmogelijk).
Zou het wel mooi vinden als een op art. 1 Gw. geinspireerd stuk wetgeving door het Europese Hof onderuit zou worden gehaald.
Laat naar mijn idee onverlet dat we het uitstekend zonder dat artikel 1 kunnen.

nattebever | 16-07-07 | 22:23

@vast goed 16-07-07 @ 22:19
Agree totaly

-edit | 16-07-07 | 22:23

En zie hier het excuss om met de islam fascisten van Hamas te praten. Fijntjes verpakt in mooi zoetsappig proza loodst Boris de homohaat, de achterlijkheid etc, Den Haag binnen. Samen met Hamas he suikerfeest vieren, is er een ultiemer geluk van links denkbaar. Je weet wel links dat de christen te voet en te zwaard bevocht.

derkcs | 16-07-07 | 22:23

@Cliznitch 16-07-07 @ 22:03

Ik kende inderdaad ook een paar van die gasten, totaal verwesterd zou je denken, hard studeren, hoger opgeleid, werken, blowen, zuipen, feesten.
Gewoon erg Nederlands allemaal.
Zelfs een Nederlandse vriendin, die ze alleen nooit mee naar huis konden nemen omdat hun zeer conservatieve ouders dat niet mochten weten.
Echt in 2 werelden leven dus.
Totdat ze ineens op vakantie naar Turkije gaan en terugkomen met een importbruid, waarschijnlijk uitgehuwelijkt. Nederlandse vriendin werd gedumpt en ouders blij met de nieuwe schoondochter. En je zag ze veranderen en strikter worden in de Islamitische leer. En hun Nederlandse vrienden haakten af.... gek he...

Atheisme.nu | 16-07-07 | 22:23

rerwijl die tegenstanders vaak wel degelijk moslim zijn en in iedergeval vanuit een islamitische cultuur komen.

Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 22:13

Die seculieren zijn in naam vaak moslim, maar dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Maar dat is vloeken in de moskeeT, dus bewijzen velen van hen lippendiensten aan de islam. Maar als puntje bij paaltje komt zal menigeen zijn mond houden of op basis van hemd-rok gevoelens plots wel degelijk solidair zal blijken met praktiserende moslims. Ik ben er van overtuigd dat de deaudscultus miljoenen en miljoenen Menschen gijzelt volgens bovenstaand principe. Juist daarom zou het van der Ham niet misstaan als hij ondubbelzinnig afstand zou nemen van de deaudscultus zoals die in de koran geschreven staat. Zoals ik al schreef: hij laat die Menschen in de steek met zijn knieval. Dat is half werk en voor zover als ik het kan overzien alleen maar koren op de molen van islamisten en zeer zeker niet een steuntje in de rug van moslims die eigenlijk niets meer met die sekte te maken willen hebben. Wat dat betreft had EénNL een heel goed punt door voor een wettelijke plicht van de overheid te pleiten om uittreden uit de islam te garanderen. Symboolpolitiek? Zeker: maar wel van een heel wat beter kaliber dan de flauwe pap die boris serveert. Wat hij zegt deugt simpelweg niet. Wat walter en ella doen is van hetzelfde laken een pak. Dat ziin aanmoedigingspremies voor islamisten om een tandje bij te schakelen en zal ze echt de wind niet uit de zeilen nemen. Meer ruimte voor de islam komt aldus neer aan verraad aan de eigen principes en verraad aan (ex) moslims die wél van onze Vrijzinnigheid houden. Ik begin almaar mee te vermoeden dat iemand met een kleurtje de sterke vrouw/man zal worden die er onvermijdelijk aan zit te komen.

bottehond | 16-07-07 | 22:22

@Wellus 16-07-07 @ 22:15
Laat maar. Ik merk dat je weinig kranten leest of in ieder geval begrijpt wat je leest. Ik mag de holocaust volgens jou gemist hebben. Dat kan, want het is mij volslagen onbekend. Mijn zoon is afgelopen jaar met school naar het Anne Frankhuis geweest. Dat heb ik niet gemist, maar dat stond ook weer niet in de krant. Jij hebt het motief van de daders van 9-11 volledig gemist en de reactie van de USA daarop.

-edit | 16-07-07 | 22:22

LOL@nattebever

dr.spin007 | 16-07-07 | 22:21

@Alleenikhebgelijk 16-07-07 @ 22:16:
Je bedoelt met die linkse rakkers de heren van de VOC met hun schandalige wereldverbeterende reizen naar Indië enzo?

koerbagh | 16-07-07 | 22:20

@Aussie 16-07-07 @ 22:18
Geen drank meer.
Dat lijkt me gezien de spijker in m'n kop van hedenochtend nog niet zo onverstandig

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 22:19

Inderdaad Boris het ZOU fantastisch zijn. Het zou ook fantastisch zijn als je uit je mulit culturele waanzin droom zou ontwaken. Steeds minder meisjes dragen hoofddoekjes... Nou niet waar ik kom en al zeker niet in die fantastische islamitische scholen die ik met mijn belastinggeld betaal.

derkcs | 16-07-07 | 22:19

Wat ik nooit snap is de angst voor het idee dat de Islam ons zou gaan overheersen. Alsof de grote gemene deler daar op zit te wachten. Er lopen heus wel een paar idioten rond die de Salafist uithangen, af en toe een verbale tik verkopen, draak mee steken en klaar. Maar Henk en Mien op de camping gaan heus niet op het matje naar het oosten buigen. En ook Mohammed en Achmed willen geen Nederland met een avondklok en vrouwen achter de gordijnen. Laat staan die vrouwen zelf, met al hun opleiding (check hun groeiend aandeel in HBO/WO). O ja, die hoofddoekjes zijn een modegril die over 10 jaar weer over is.

vast goed | 16-07-07 | 22:19

Goede column Boris, 1 van de betere die ik op GS heb mogen lezen.

MAXIMO | 16-07-07 | 22:19

@Fr@nky 22:16

En welke islamitische zegeningen zullen de Nederlanders tot vervoering brengen dan? Ben heel benieuwd.

Aussie | 16-07-07 | 22:18

@nattebever 16-07-07 @ 22:09
Na de hoge raad kan iedere burger zijn zaak bij het Europese Hof aanhangig maken. Het hof checkt of de Nederlandse wet voldoet aan Europese verdragen. Zo niet, wordt Nederland gesommeerd de wet aan te passen. Zo liggen die verhoudingen ongeveer.
.
De meeste verdragen hebben betrekking op de onderlinge verhouding tussen staten en daar hebben burgers zelden rechtstreeks iets mee te maken. Tenzij je Frans van Anraat heet en vies spul verkoopt aan een land waarvan staten hebben afgesproken dat niet te doen.

-edit | 16-07-07 | 22:17

dr.spin007 16-07-07 @ 22:14
Twee in één trouwjurk?
Ze moeten het ook niet gekker maken!

nattebever | 16-07-07 | 22:17

solidstate 16-07-07 @ 22:12

Voor zover ik weet wonen sowieso 2 van hun samen met hun meisjes zonder getrouwd te zijn. Ik snap wat je bedoeld te zeggen maar ik denk niet dat jij snapt dat zij echt vrijer zijn in hun denken dan dat de meeste Nederlanders zien omdat ze geen contact met hun (willen) hebben. En ja, want ik weet nu al wat je wilt zeggen, ik geloof best dat er "leipe mocro's" bij jou in de buurt wonen die echt niet zo vrij zijn. Mijn punt is, ze zijn er wél als je contact met hun toelaat/zoekt.

Cliznitch | 16-07-07 | 22:17

@botte
OT
Ik dacht overigens dat je niet meer inhoudelijk op me ging reaguren
/OT
-
Ik heb bijna zin om mijn anti armoede statement van vorige maand weer eens uit de kast te halen, maar dat kan later ook nog, deze topic blijft nog wel een jaar of 50 lopen.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 22:17

@boris van der ham

"De traditie waar Nederland echt trots op moet zijn is niet Joods-christelijk, maar is de liberale, vrijzinnige traditie."

Correctie deze traditie heeft nooit bestaan voor het gepeupel. (Wij dus) maar was slechts bedoeld voor de bovenste laag van de bevolking. Vervolgens is er een periode geweest waar men wel mocht denken en zeggen... mits het overeenkwam met het gedachtengoed van de linkse rakkers. Dezelfde linkse rakkers die een oogje dicht deden terwijl hun communistische broeders mensen afslachten die het niet eens waren met het linkse gedachtengoed.

Alleenikhebgelijk | 16-07-07 | 22:16

bottehond 16-07-07 @ 22:03

Uiteindelijk zal NL erop vooruit gaan door de komst van Islam. Sterker nog.. daar kunnen we nu louw over doen of staande aan de rand van het ondiepe.
Het is al lang. Schreeuwen is geen angstvlinder, maar een wetenschap

Fr@nky | 16-07-07 | 22:16

-edit 16-07-07 @ 22:12

Nou edit, dat van de Holocaust op Amsterdamse scholen is zo onderhand toch wel bekend. Lees je wel eens een krant?

Ook zoiets: je zegt dat door Bush het moslimgeweld toeneemt. Ook zo´n linkse leugen. De eerste aanslag op het WTC was in 1994, hetzelfde jaar dat in Argentinië de Amia werd opgeblazen (Hezbollah). 9-11 was VOOR de inval in Afghanistan en Irak. De Islam IS geweld en is GEEN reactie op onze acties.

Wellus | 16-07-07 | 22:15

Vette discussie hier maar wie gelooft nu uberhaupt nog in religieuze boekies. Ze zij immers door mensen geschreven. Boris, Heil allah...
En die moslim verlichting, die ga ik niet meer mee maken.

bethundered | 16-07-07 | 22:14

@ Cliznitch Gaan je vriedjes met NL meisjes trouwen of komt er een maagd uit den vreemde? Worden ze begraven in den vreemde? Geloven ze in adam en eva?

lijn5 | 16-07-07 | 22:14

Nou Boris, ik hoop dat Spinoza niet wordt losgelaten op de EU en de Islam, want dat zullen alletwee deze georganiseerde bijgeloven tot de grond toe worden afgebrand en moet D66 weer twee kroonjuwelen inleveren. Betrek Spinoza eens op de klimaathysterie en op je eigen denken, Boris. Netjes en redelijk uiteraard. Dan wordt je echter wel ge-excommuniceerd uit de politieke banenmachine, maar kun je wel zeggen dat je als eerlijk en bewust man geleefd hebt. Ben bang dat dat teveek gevraagd is voor je, het zij je vergeven, want God, Allah, het Klimaatmonster en de zegeningen van de EU bestaan niet. Dus je kan ongestraft ons land weggeven, als je maar zondigt aan Spinoza.
.
*gaat bloemen naar het graf van Spinoza brengen en Sorry voor de dommigheid van Boris zeggen*

tipo | 16-07-07 | 22:14

-edit 16-07-07 @ 22:02
voor een nietszeggend doch goed in de markt gezet feestje is 30 jaar al een hele traditie. Voor de meer geloofsgerichte tradities hebben we het al snel over eeuwen.
Wat dacht je van de traditie "huwelijk" en de mate waarin nieuwe relatievormen zich daarbij willen aansluiten? Twee potten in een trouwjurk bijvoorbeeld...

dr.spin007 | 16-07-07 | 22:14

@bottehond 16-07-07 @ 22:08
Nee ben ik not kidding je.
Wellicht is de nuance in mijn post onvoldoende. Ik heb in Turkije heel wat rondgereist en heel wat mensen gesproken. Het beeld wat ik daar gezien heb van hoe individuen de islam beleven is totaal anders dan wat wij hier in NL om de oren krijgen en anders dan wat we in de media te zien krijgen. Het gaat echter ook in Turkije om individuen die het niet direct voor het zeggen hebben. Dat je ook daar een hoop fundi's hebt en dat die hadr aan het werk zijn de macht naar zich toe te trekken weet ik ook wel, dat is niet eens nieuw, dat is alleen het laatste jaar wat meer in het nieuws. De tegenstand van mensen die zich verzetten omdat ze geen bemoeienis van de islam willen is echter ook heel behoorlijk, rerwijl die tegenstanders vaak wel degelijk moslim zijn en in iedergeval vanuit een islamitische cultuur komen.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 22:13

Ach de joodse invloed op het Nederlands zal wel het woord temeijer (van temea=onrein) zijn. Meer joodse invloed weet ik echt niet.

lijn5 | 16-07-07 | 22:12

@ Cliznitch 16-07-07 @ 22:03

Stel je moslim vrienden voor om een van hun zusjes uit te wonen zoals zij het met nederlandse kippetjes doen.
Zeg daarbij dat je eauk niet van plan bent islamiet te worden, ongehuwd samen wil wonen en je kinderen zonder geloof wil opvoeden.

Kijken hoe lang het je vrienden blijven.
Valse hoop van jouw kant. Er treed alleen maar meer radicalisering op.

solidstate | 16-07-07 | 22:12

@Wellus 16-07-07 @ 22:06
Sinds wanneer mag er op Amsterdamse scholen niet meer over de holocaust worden onderwezen? En van wie niet? Ik ken die zaak niet, maar dat kan aan mij liggen. Heb je een linkje?
Daarnaast: als het zo is zoals je schrijft wat gaat Bush daaraan doen? Verder: ik zie alleen maar meer moslimfanatisme na iedere bom van Bush deze kant op waaien. Sinds 9-11 wordt het alleen maar erger, terwijl Bush meer bommen stuurt. Hoe verklaar je dat dan?

-edit | 16-07-07 | 22:12

Muxje 16-07-07 @ 22:01
Mozeskriebel. Moet dat allemaal op één tegeltje? In mijn visie gaat het ook helemaal niet om de term Joods-Christelijk. Het gaat er om dat je standpunten durft in te nemen op basis van een visie en niet op basis van feiten. Maar goed:
In grote lijn komt het er op neer dat zowel het jodendom als het christendom in staat is om vrijzinnige én orthodoxe opvattingen over de maatschappij met elkaar te combineren en de ruimte te scheppen voor elk individu om zich vrij te voelen met betrekking tot de geloofsbeleving.
Het woord "genade" is een typisch woord dat beide geloven met elkaar verenigt. Genade is niet echt een woord dat veelvuldig in de koran wordt gebruikt toch? Straf kom je in dat boek veel vaker tegen.
Nou en blablabla, maak het verhaal zelf verder af en kleur de plaatjes.

dr.spin007 | 16-07-07 | 22:11

@batvoca 22:07, als dat zo is, waarom noemen we het dan apart? Wat zeg je meer met "joods-christelijk" dan met "christelijk"?

Muxje | 16-07-07 | 22:10

De eersten die eraan gaan wanneer de islam het hier voor het zeggen heeft, ben jij, Boris van der Kontham.

Dus bewaar die mooie praatjes van je maar voor de darkroom......, zolang het nog kan.

Varreke | 16-07-07 | 22:09

-edit 16-07-07 @ 21:56
Bij mijn weten alleen naar de self-executing bepalingen uit verdragen, die alhiero boven de grondwet staan.
Ik weet eerlijk gezegd niet wat voor onzin er allemaal in die verdragen staat en of en in hoeverre een individuele burger daar een beroep op kan doen. Vaak is het zo dat een nationale wetgever alleen maar de instructie krijgt iets nationaal in te voeren. Maar, as said, 't is al weer enige tijd geleden dat ik me erin verdiepte.

nattebever | 16-07-07 | 22:09

Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 22:06
Haha daarin heb je gelijk, echter de vrijheid om dit te consumeren in bepaalde "shops" is typisch Nederlandsch;)

Cliznitch | 16-07-07 | 22:08

Ook Boris van der Ham (alhoewel historisch toch wel redelijk op de hoogte) slaat de plank net zo mis als minister Vogelaar. De term joods-christelijk traditie slaat niet op de joodse invloed in Nederland, maar op de invloed van het Joodse geloof (i.c. het Oude Testament) op het Christendom, waar de laatste toch uit voortgekomen is. Nu even de lijn doortrekken, de islam is immers weer mede gebaseerd op zowel de joodse als de christelijke voorlopers en je kunt, voilá, toch spreken van een joods-christelijk-islamitische traditie, maar dan bedoelen we natuurlijk wel impliciet islamitische cultuur.

batvoca | 16-07-07 | 22:07

@Cliznitch 16-07-07 @ 22:03
(even heel flauw)
Wiet een westerse traditie? Waar komt mijn marok en m'n afgaan dan vandaan?

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 22:06

-edit 16-07-07 @ 22:00

Nee, Hitler was wat dat betreft nog minder gevaarlijk dan de Islam. Maar net als de Amerikanen ons in WWII moesten redden, zullen ze het dit keer weer moeten doen. Wij Europese doetjes zijn het verleerd.

Dat er #$±$#** op Amsterdamse scholen niet meer over de Holocaust mag worden onderwezen !!!! Wie is hier de baas? Wij of dat gore tuig???
Als morgen een paar skinheads dat zouden eisen, was het land te klein. Nu moeten we begrip tonen. Ammehoela. Daarom steun ik Bush volkomen in zijn buitenlandse beleid. Over 20 jaar zullen we zeggen: eigenlijk hadden we nog harder moeten ingrijpen. Nog eerder.

En ik wil jullie nog wel horen als Iran over een jaar atoombommen heeft die onze steden kunnen treffen. Geef je kids nog een nachtzoentje...

Wellus | 16-07-07 | 22:06

@the_Tzar 16-07-07 @ 22:01
wb salafisme: Natuurlijk moet je elke uitwas met wortel en tak uitroeien. Dat geldt niet alleen de uitwassen van de islam. Probleem is dat je dat maar zeer beperkt kan doen, in NL een beetje door uitoefening van recht en daarbuiten doet men een sneue poging op militair gebied. Al met al gaat dat de loop der dingen niet heel erg beïnvloeden, het CO2 gehalte in de lucht is dan nog eerder van invloed.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 22:05

Zoals gewoonlijk Superjan, zoals gewoonlijk ;)
*afklopt op eigen hoofd*

King of controversy | 16-07-07 | 22:04

Ikzelf heb de Havo In Groningen gedaan. Daarna daar ook gestudeerd, en tot op de dag van vandaag heb ik moslim vrienden en daar kan ik het uitstekend mee vinden. Het zijn de zogenaamde "verlichte" moslims waar jullie het over hebben. Ze respecteren bepaalde normen en waarden van hun vaderland maar nemen ook "westerse" tradities mee in hun (uitgaans)leven, zoals bier en ja, ook wiet. Alhoewel ik weet hoe vrij ze in hun gedachten zijn merk ik dat de tolerantie niet alleen van hun kant moet komen maar zeker ook van de Nederlandse autochtone bevolking. Maar al te vaak heb ik meegemaakt dat we uitgescholden worden als we ergens lopen, vooral door de ontzettend intilligente kaalkoppies (laat ons Nederlanders samen de Allochtonen Electrinene eh, eh, U weet het nog wel). En alhoewel ik erg veel om mijn moslimvrienden geef moet ik U reaguurders 1 ding nageven, hun ouders zijn in het geheel niét zo. Dit zijn meestal ouderwetse strike moslims die, zoals u zegt vrouwen minderwaardig vinden. Het veranderen van de moslimcultuur die er nu heerst in Nederland zal vanzelf gebeuren, edoch zal het lang duren als Nederlandse jongeren de moslim jongeren als minderwaardig zien én andersom. Voor de rest een goede collum van Boris en een leuke discussie op GS.

Cliznitch | 16-07-07 | 22:03

Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 21:51

Plas, glas etc. Houd jij van Russisch Roulette? dat speel je anders wel met de toekomst van die Vrijheden en Vrijzinnigheid waar een ieder in de draad kennelijk wel aan hecht. Da's al heel wat. Maar nu: op grond van je post neem ik aan dat je de huidige ontwikkelingen binnen de islam en de mate waarin wij daar als Vrijzinnigen al ernstig (in mijn ogen) last van hebben. De minachting van moslims voor zaken die in Nederland over honderden jaren bevochten zijn, het zwijgen van cabaretiers, de tot op het bot gespleten samenleving inzake de islam. Moet ik uit je post inderdaad opmaken dat jij het allemaal nogal mee vindt vallen? Kikker en koken ring a bell? Ik vind zulke opvattingen grenzen aan zelfverloochening en ik vraag me af: waarom toch. waarom niet gewoon zeggen dat Nederland er op achteruit is gegaan door de komst van de islam. Jouw houding impliceert dat er nog wel wat rek zit in ons incasseringsvermogen. Ik denk dat je sommige zaken te positief voorstelt. De vraag blijft: waarom toch? Ik vind het een waardeloze tactiek of houding. Een houding van een glijdende schaal en terwijl we rap afglijden houden we elkaar voor dat het allemaal goedkomt met de islam. Waar is dat optimisme op gestoeld? Kun je mij dat uitleggen? Je zegt en veronderstelt het allemaal zo gemakkelijk. Te gemakkelijk. En dat vind ik opvallend voor een evident intelligent Mensch.

bottehond | 16-07-07 | 22:03

@Cookie

M.a.w.: onze eigen 'progressieve' politici staan met hun houding een verlichting van de islam in de weg? Correct me if I'm wrong.

Aussie | 16-07-07 | 22:02

KoC> iedereen weet wat verlichting is... zeker nu met die spaarlampen. Dus je hebt helemaal gelijk.

superjan | 16-07-07 | 22:02

@dr.spin007 16-07-07 @ 21:59
Hmmm... niet helemaal waar. Neem Valentijnsdag. Deden we 20, 30 jaar geleden helemaal niet aan, maar is inmiddels een behoorlijke traditie aan het worden. Je kunt ze vrij snel introduceren. Mits een juiste marketing gehanteerd.

-edit | 16-07-07 | 22:02

Goed stukje Boris en weer wat geleerd.
Dat van die joodse vrouwen wist ik niet.
Dus Barbara Barend zou best wel eens een pruik kunnen dragen.
Geyl wijf trouwens.

befke | 16-07-07 | 22:01

Vraag is, wanneer is iemand een moslim? Mijn vriendin zegt Christen te zijn. Op een bruiloft wordt een stukje uit de bijbel voorgelezen en haar reactie is: ik zou zelf niet voor dat stuk kiezen, niet echt een geamancipeerd stukje tekst, de bijbel heeft veel mooiere teksten. Ofwel, dat deel uit de bijbel is ruk. Is ze dan een Christen of niet? Geen idee. Nooit iets van vrouwen begrepen maar dat is een andere discussie :P
In de middeleeuwen was de bijbel een heilig boek wat je niet ter discussie mocht stellen en waar alleen in vaticaanstad uitleg over gegeven kon worden.
Nu ken ik Christenen die erkennen dat het een oud en vervormd boek is. Christenen die geloven dat niets letterlijk genomen moet worden. Christenen die geloven dat alles letterlijk genomen moet worden. Christenen die alleen de openbaring van Johannes volgen. etc. etc.
Dus de vraag blijft: wanneer behoor je tot de religie en wanneer niet?
Verder eens met Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 21:51.
Natuurlijk moet je niet alleen maar wachten, maar ondertussen stromingen als het salafisme aanpakken.

the_Tzar | 16-07-07 | 22:01

@dr.spin007 21:13, zo te horen ben jij mijn man als het gaat om het verklaren van die term "joods-christelijk" Ik snap het niet. En blijkende uit deze column ben ik de enige niet. Leg nu eens uit waarom we "joods-christelijk" behoren te zeggen in plaats van "christelijk" (of in plaats van iets geheel anders). Wat is nu precies die specifiek Joodse bijdrage aan onze tradities, die blijkbaar dusdanig significant zijn dat ze alsmaar genoemd moeten worden? Het is met geschiedenisles nooit aan de orde geweest (of ik was die dag ziek), maar zo te horen kan jij het ons haarfijn uitleggen.

Muxje | 16-07-07 | 22:01

Zojuist een minpuntje ontdekt in de column van Boris?
Ik vind het een stuitende minachting voor de reaguurders om een linkje neer te zetten naar 'verlichting'. Alsof wij niet weten wat dat was.
@ monfer 21:55
Je bedoeld, kan geen Arabisch lezen.
Ik heb de Koran nog nooit gelezen, en toch kan ik je vertellen dat varkensvlees niet mag, goed he?
En ik weet dat niet alleen, ook m'n moslimvriend weet dat, waarmee ik gister nog een frikadel wegwerkte. Zijn commentaar: "In de koran staat niets over varkensvlees met mayonaise en uitjes"

King of controversy | 16-07-07 | 22:00

@Wellus 16-07-07 @ 21:55
Punt is dat je niet met een paar bommetjes een cultuuromslag teweeg brengt. Het tegendeel blijkt waar te zijn: men wordt extremer. In dat opzicht gaat jouw vergelijking met Hitler mank, want Hitler vertegenwoordigde niet een diepgewortelde cultuur.

-edit | 16-07-07 | 22:00

Het Wilhelmus is "een nieuw christelijk lied". Dit is dus waarschijnlijk NIET de traditie waar Nederland, volgens de heer Van der Ham, trots op moet zijn. Wil de heer Van der Ham ook het Wilhelmus afschaffen cq censureren?

six van chandelier | 16-07-07 | 22:00

@Aussie 16-07-07 @ 21:57
Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit of je bijvoorbeeld met moslims praat die hier in NL wonen en van oorsprong uit een of ander achterlijk dorp komen (laten we zeggen het bunschoten van algerije) of dat je met bv een stedeling in ankara aan de praat bent. De verlichting van de islam gaat op veel plaatsen buiten west europa sneller dan daarbinnen.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 21:59

-edit 16-07-07 @ 21:52

Ik heb eerder al impliciet geschreven dat je tradities niet kunt introduceren. Tradities ontstaan (of niet natuurlijk). Zo is zwarte piet een traditie. Zo is ook tweede kerstdag een (nogal Nederlandse) traditie.

dr.spin007 | 16-07-07 | 21:59

Jz zus, ik dacht dat dit een soort anarchistische vrijstaat was, geven ze zo'n agterbakse, hiepokriete, wereldvreemde autist (= plietiesie) een podium om open deuren in te komen trappen.
Morgen Koos die gaat vertellen dat het koel is dat we om de kilimeter een boute krijgen?

bloody honky | 16-07-07 | 21:58

Hoezo christelijk, hoezo joods? Alsof er geen oneindig groot verschil bestaat tussen katholieken en protestanten. Wat een gebrek aan nuance. De papen en joden mochten tot begin 20e eeuw niet eens ambtenaar worden in NL, omdat ze als levensgevaarlijke landverraders werden beschouwd, dus hoezo impact van joden en papen op onze maatschappij. Laat me niet lachen.

De Nederlandse taal is gebaseerd op de Statenbijbel, en niet op een of andere Gregorius vertaling.

lijn5 | 16-07-07 | 21:58

@Wellus 16-07-07 @ 21:55
Ik zeg niet dat ik toejuich wat er allemaal aan de hand is en gebeurt. Ik zie alleen niet zo snel hoe de loop der dingen gaat veranderen in korte tijd. Niet met de huidige machten. Alleen een beetje opletten waar je op stemt hier in NL lijkt me niet direct genoeg.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 21:57

@Cookie

Ik hoop dat de minderheid waar je 't over hebt gaat groeien, maar vooralsnog biedt de remmende en verlammende werking van hun cultuur, hun religie, hun normen en waarden moslims weinig vooruitgang.

Aussie | 16-07-07 | 21:57

@nattebever 16-07-07 @ 21:50
Naast de lagere wetten, moet de rechter ook kijken naar 'hogere', zoals internationale verdragen. Daar zitten ook de nodige consessies ingebakken.

-edit | 16-07-07 | 21:56

controle 16-07-07 @ 21:37

Vergeef me dat ik daarop niet blijf wachten.
Doen we die vogeltjesdans toch gewoon in de winter.

Fr@nky | 16-07-07 | 21:55

Cookie v. eigen deeg 16-07-07 @ 21:51

Wat een gelul van jou om 10 generaties te wachten. Wees blij dat we dat met Hitler niet gedaan hebben. Wat een onnozelheid.

En trouwens, die burgeroorlog in Europa komt vanzef. Tenzij die gek in Iran morgen een bom heeft want dan zijn we deaud. Wat mij betreft: Bush, nuke them bastards...

Wellus | 16-07-07 | 21:55

King of controversy 16-07-07 @ 21:48

Het merendeel van de moslims is analfabeet en KAN de koran dus niet lezen.

monfer | 16-07-07 | 21:55

Ik denk dat ik op dezelfde gedachtenlijn als bottehond zit.

Mastermattie | 16-07-07 | 21:53

azijnseiker 16-07-07 @ 21:50

Bij mij valt dat in de categorie "chantage". Evenals dat hele Libiëdebacle van de afgelopen weken (420 mio dollar) overigens.

dr.spin007 | 16-07-07 | 21:52

@dr.spin007 16-07-07 @ 21:46
Bijna helemaal eensch. Tegen het introduceren van andere tradities heb ik in beginsel niets tegen. Zolang dat de vrijheid van anderen maar niet tekort doet. Voor het overige: volledig eensch.

-edit | 16-07-07 | 21:52

Dat geen enkele islammer kritiek op de islam kan hebben is gelul. Het aantal van deze verlichte personen is alleen veruit in de minderheid. Wat spannend is, is of deze minderheid gaat groeien of niet. Vooralsnog gaat het niet hard, maar dat zegt natuurlijk niks over hoe het over 50 of 100 jaar er uit ziet. De ontwikkelingen op mondiaal niveau zullen daarbij ook in NL worden opgepikt.
Gewoon even een generatie of 10 wachten, pas dan weten we hoe het er voor staat.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 21:51

the_Tzar 16-07-07 @ 21:41
Dat het een concessie is, vind ik dus betreurenswaardig. De hele bepaling kan worden vervangen door: "Discriminatie op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
Je ziet dan gelijk hoe zwakzinnig en nietszeggend die bepaling is en hoeveel ruimte deze biedt voor later oneigenlijk gebruik door de wetgever. Had er nooit moeten komen.
Je redenering is overigens wonderlijk. Ik mag een ander niet doodslaan, maar daartegenover staat dat een ander mij ook niet mag doodslaan. Kijk, dat schiet lekker op.

Overigens moeten bepalingen in de Grondwet in wetten worden neergelegd (doorgaans is dat zo), waarbij de wetgever bepaalt of iets wel of niet in overeenstemming is met de Grondwet. Die toets maakt de rechter niet: die kijkt alleen of een lagere wet juist is toegepast. Althans, zo was het in mijn studietijd, al weer enige tijd geleden.

nattebever | 16-07-07 | 21:50

@Boris: goeie column en ik geef je helemaal gelijk. Geef ik je wel vaker trouwens. Getuigd ook van ballen dat je het hier schrijft! R.E.S.P.E.T.C.

Zieke Hond | 16-07-07 | 21:50

dr.spin007 16-07-07 @ 21:42

Mee eens, verandering moet echter van binnenuit komen.
Maar ja, wat wil je als een Imam op de nationale TV aan een tafel zit waarbij mensen hun wijntje weg hebben gelegd omdat de goede man niet aan tafel mag ?! cq wil zitten waar mensen alcohol drinken.

Tsja, dan hebben we nog veel duidelijk te maken.
Maar laten we dat dan wel doen!

azijnseiker | 16-07-07 | 21:50

@ the_Tzar 16-07-07 @ 21:38

Ik zei al ongeacht hoe wij daarover denken.
Wij kunnen onze grenzen stellen maar dat zal elke "goede" moslim een wordt wezen.
Elke moslim van klein naar groot wordt geacht alles te doen wat in hun macht ligt om de islam verder te helpen.
That's what keeps them ticking.

Zie het maar als een priramide spel waar elke deelnemer stinkend zijn best doet om 10 verdere slachtoffers te vinden.

solidstate | 16-07-07 | 21:49

@dr spin007>eensch.

superjan | 16-07-07 | 21:48

the_Tzar 16-07-07 @ 21:38

Wat vind jij van de gedachte dat de islam een onoplosbaar probleem met dito gevolgen zal blijven voor Nederland (en het hele Vrije Westen) en dat de massa- import van de islam een grote vergissing blijkt en derhalve overwogen moet worden de islam helemaal te verbieden? Ik heb het dan over de aard van de islam en niet hoe de al dan niet bestaande massa naar bevrijding snakkende moslims (kuch) er mee om gaat. Dat wil zeggen: niet in eerste instantie.

bottehond | 16-07-07 | 21:48

@ Aussie 21:45
Waarom zijn er dan moslims die in hun dagelijkse doen en laten de Koran opzij schuiven, alsof het het werk van Charles Darwin is.

King of controversy | 16-07-07 | 21:48

@wellus> jezus was een hippie... die pleeg ik ook altijd even op hun koppie te slaan.

superjan | 16-07-07 | 21:47

@Wellus 16-07-07 @ 21:45
Ja shit man, dat zou wel jammer zijn dat er geen heaumeaukroegen meer zouden zijn........(geintje)

gigi gorgonzola | 16-07-07 | 21:47

the_Tzar 16-07-07 @ 21:38
Solidstate heeft groot gelijk, hij geeft precies aan waarom je het christendom, het jodendom en de islam niet zomaar op één hoop kunt gooien.
Het is een waarheid om moedeloos van te worden en bovendien ontoelaatbaar voor mensen die denken/hopen dat de islam met de Nederlandse rechtsstaat te verenigen is.
Mensen zoals Boris van der Ham dus.
Zou ie het zelf wel allemaal geloven wat ie schrijft?

monfer | 16-07-07 | 21:47

superjan 16-07-07 @ 21:41

In de basis is er wel wat te zeggen voor zijn verhaal maar het komt zo verrot zijn strot uit. Typisch D66.
Elke vrijheid is het waard om voor gevochten te worden. Ik zie het alleen niet zitten om een aantal tradities overboord te flikkeren om anderen (die mij nog niet hebben laten zien te kunnen integreren) de ruimte te geven om nieuwe tradities te introduceren, op te leggen of zelfs af te dwingen.

dr.spin007 | 16-07-07 | 21:46

Ook die mislukte acteur Boris van der Ham weet niet eens waar Joods in Joods-Christelijke traditie voor staat. Wat een nitwit.

Degenen die de islam blijven rechtvaardigen, zijn de NSB-ers van deze tijd. Er is niets maar dan ook niets goeds in de islam. De proleet Mohammed - moge hij rotten in een varkenskot - was een pedofiel, bigamist, strijdheer, moordenaar en waarschijnlijk een baardaap.

Over 10 jaar is in heel de Randstad het gescheiden zwemmen weer ingevoerd, worden honden niet meer getolereerd, is er geen homo-kroeg meer over en eten we allemaal Halal vlees (= dieren de keel afsnijden en rustig laten dood bloeden) En dat is pas het begin.

Wellus | 16-07-07 | 21:45

"Een Europese en verlichte islam met felle kritiek etc." Kom op nou Boris, als je je ook maar een beetje in het islamvraagstuk hebt verdiept dan weet je dat moslims geen enkele vorm van kritiek dulden op de islam en de koran. De koran is immers Allah's woord en aan aardse kritiek hecht men daarom geen enkele (positieve) waarde.

Aussie | 16-07-07 | 21:45

@bottehond 16-07-07 @ 21:38
Misschien moet je gewoon lezen wat ik schrijf, zonder er iets achter te zoeken. Als ik zeg geen probleem te hebben met kerst en het suikerfeest, bedoel ik dat ook zo. Als ik schrijf dat het suikerfeest al gevierd wordt, bedoel ik dat ook zo. Niks meer en niks minder. Dat jij er allemaal zaken bijhaalt als officiele feestdagen en 'wat zou het toch allemaal mooi zijn' kan ik niet helpen. Daarnaast geef ik @ 21:31 aan hoe ik dat feestdagen-probleem (voorzover dat het er is) in mijn optiek zou oplossen. What's the problem?

-edit | 16-07-07 | 21:45

Jongens, ik moet even zeggen dat, ondanks in comments die ik eerder heb gelezen de discussie hier genieten is. Heb er zelfs de Televisie voor uitgezet. keep up the good job =)

Cliznitch | 16-07-07 | 21:45

@nattebever 16-07-07 @ 21:38
Godevrdomme wat zeg je dat weer goed man!

gigi gorgonzola | 16-07-07 | 21:45

@Boris. Een prachtcolumn én geweldige comments daarna ook. Ik ken genoeg verlichtte moslims, allen surinamers overigens, die als puntje bij paaltje komt zich toch meer verbonden voelen bij hun woenstijnbroeders dan bij mede-verlichtte hollanders. Dat stoort me en maakt me een stuk minder postitief dan Boris.

howthewestwaswon | 16-07-07 | 21:43

gutgutgut 16-07-07 @ 21:33

Ook BNR geluisterd vandaag? Je hebt gelijk wat mij betreft. Ik wil die tekenen van integratie wel eens zien. Dan bedoel ik niet de hoeveelheid halal slagertjes en zuurdesembakkertjes. Dan bedoel ik ook niet het aantal koffiehuizen waar je als bleekscheet weggeken wordt en dan bedoel ik al helemaal niet de telefoonwinkels waar je voor weinig naar Ork kunt bellen.
Dan bedoel ik gewoon het aantal docenten op een school die vrouwen een hand geven omdat dat in onze cultuur een teken is van vertrouwen en het aantal juffen zonder kopvod dat in een kinderdagverblijf voor alle kinderen zorgt.

dr.spin007 | 16-07-07 | 21:42

@nattebever 16-07-07 @ 21:38
Op zich heb je een punt dat het opmerkelijk is dat je geen onderscheid mag maken op godsdienst en levensovertuiging. Het zit er in omdat onze grondwet een consessie tussen de verlichting en het christendom is. Gelukkig mag je weliswaar geen onderscheid maken, maar je mag datzelfde ook van de ander eisen. Ofwel, mensen die zichzelf niet houden aan dat artikel vallen ook min of meer buiten de spelregels van dat artikel. Het is overigens wel de rechter die bepaald of men zich wel of niet aan de spelregels van de wet houdt.

the_Tzar | 16-07-07 | 21:41

@boris> hey Boris, een zeer goede post. was een beetje pissig op je verhaal van zondag voor de radio.. dat je zo moe was ?????? kom op heaumeau. Maar je hebt gewoon gelijk in je bovenstaande post. Alleen in de liberale traditie kunnen we de zaken vinden waarmee we dit land vooruit helpen. Boris ker je militant tegen de verbieders en gebieders in dit land. Stop de religieuze betuttelende farizeerers. Boris, wanneer neem je nou eens afstand van je schuimpjespartij en doe je wat met je leven??? God knows and you know you can. Volgens mij ben je gewoon te lui. Varken ;-)

superjan | 16-07-07 | 21:41

het was overigens een @James Ulrich 16-07-07 @ 21:21 en niet een @ the_Tzar 16-07-07 @ 21:16 maar dat mag duidelijk zijn :)

@solidstate 16-07-07 @ 21:34
Ik denk niet dat dat een definitie is. Als ik het oude testament lees heb ik ook niet het idee dat dat ooit samen gaat met democratie, maar als je dan hoort met wat voor een uitleg christenen komen sta je werkelijk versteld. Het boek en de religie ligt nooit zo verbonden als men denkt.
Hoe dan ook, het maakt weinig uit of men Islam wel of niet samen kan laten vallen met de principes van de democratische rechtstaat. Je stelt gewoon je grenzen en dan zie je vanzelf wel of er een groep overblijft die het er wel mee kan laten rijmen.

the_Tzar | 16-07-07 | 21:38

-edit 16-07-07 @ 21:32

Je had het over een eye- opener. En nu weer over een alu- hoedje. Ik begin een beetje een hekel te krijgen aan die debatingtrucjes van je. In feite suggereer je dat ik zaken volledig buiten proporties trek. Dat kun jij wel zeggen, maar je weigert vervolgens toe te lichten waarom ik het allemaal helemaal verkeerd zie. Dat bedoel ik. Je verstopt je, dat heb ik je al eerder gezegd. Op de mna spelen is prima, is zelfs een hobby van me, maar jij laat het daar bij zonder het achterste van je tong te laten zien.

bottehond | 16-07-07 | 21:38

the_Tzar 16-07-07 @ 21:11
"Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Hieruit is af te leiden dat ik elke debiel zou moeten aannemen (of op welke grond dan ook). Uit die tirade zijn alleen ras en geslacht van belang, de rest is gelul, want daar kun je zelf iets aan doen - 't zijn eigen keuzes.
Ik hoef geen langharige werkschuwe GroenLinkserTs in mijn zaak.
Voor de overheid mogen andere regels gelden, maar ook dan is die bepaling krankzinnig. Wilders kan die bepaling nauwelijks krankzinniger maken.

nattebever | 16-07-07 | 21:38

@wijsvinger 16-07-07 @ 21:34:
En hij had een prima shoarma-boer om de hoek, wat wou hij nog meer.

koerbagh | 16-07-07 | 21:38

@franky
Hopen op nadenkenden uitverkorenen.
@mastermattie
Ik ben dat stadium allang voorbij (van denken over het probleem), ik zie het allemaal wel. Je kan er toch niets aan doen, en aangezien ik wil hopen dat mijn ietwat pessimistische visie op islamitische toename fout is, is het afwachten geblazen. De islam is zo verziekt dat van een normale dokter een zelfmoordterrorist gemaakt kan worden.

controle | 16-07-07 | 21:37

Zo lang ze maar de principes van een democratische staat (die verder gaan dan stemrecht) niet schenden.

the_Tzar 16-07-07 @ 21:22

Als je moslim bent schend je per defenitie de pricipes van de democratische rechtstaat.
Dat is in de ogen van moslims een product van mensen en de knoran met alle bijhorende regels en wetten is door allah gezonden en is dus het enige acceptabele optie, ongeacht hoe wij daar over denken.

Waarom kunnen mensen als jij en van der ham dat toch telkens niet bevatten?

solidstate | 16-07-07 | 21:34

voor Spinoza was het iedere dag feest, midden in de haagse hoerenbuurt.

wijsvinger | 16-07-07 | 21:34

-edit 16-07-07 @ 21:31

IA

azijnseiker | 16-07-07 | 21:34

Boris, hoe vaak moet ik het nog zeggen, hou a.u.b. je bek en ga deaud. Jouw kans is geweest en - helaas pindakaas - vergooid. Opdonderen met die D'66 typhuszooi van je. Sorry Bert Bakker, jij was een kei!!!

gigi gorgonzola | 16-07-07 | 21:33

Euh, weg met Rembrandt dan, de man van de bijbelse taferelen, weg met Erasmus, de bijbelgeleerde, weg met alle Nederlandse dichters en schrijvers die ooit in God geloofden en over God schreven, want dat was FOUT en dat mag niet! Is dat soms niet zo? Nou nou, een mooie tolerantie lijkt me dat!

six van chandelier | 16-07-07 | 21:33

Goed stuk, Boris. Ik vind alleen dat de stelling dat een meerderheid van de moslims in Nederland een verlichtingsproces doormaakt met feiten onderbouwd moet worden. Het vertrouwen dat de integratie van moslims zal slagen dient versterkt te worden door beleid en door juiste informatie. Wat voor cijfers liggen hierover bijvoorbeeld bij het CBS? Hoe verhoudt zich de situatie in Nederland met die in andere vergeljkbare landen?Graag boter bij de vis in je vervolgcolumn.

gutgutgut | 16-07-07 | 21:33

Ik peer hem. Mijn maag is slecht bestand tegen dit wishfull thinking dat een volstrekt gebrek aan sense of urgency impliceert. Hiep hoi! Boris refereert aan de Verlichting. Sjongejonge. De onnozelheid.

bottehond | 16-07-07 | 21:33

He, is Boris z'n steen weer omhoog getild?

Tommygunner | 16-07-07 | 21:32

@bottehond 16-07-07 @ 21:30
Waar lees jij dan dat ik pleit voor een officiele feestdag voor het suikerfeest? Je alu-hoedje mag weer af, ok?

-edit | 16-07-07 | 21:32

Goed stuk Boris, chapeau!

thefonz | 16-07-07 | 21:31

@azijnseiker 16-07-07 @ 21:28
Daarom dit vrijzinnige idee: geen nationale en religieuze feestdagen meer, maar gewoon die 5, 6 dagen extra bij je vakantiedagen. Kan de gristen zijn kerstding doen, de moslim zijn tanden stukbijten en de atheïst vrijnemen waar het hem uitkomt. Niks geen signaal aan wie dan ook en iedereen blij.

-edit | 16-07-07 | 21:31

-edit 16-07-07 @ 21:25

Het is geen officiële feestdag en zeker niet een geïnstitutionaliseerde dag. Denk je met zulke rare spitsvondigheden weg te komen of zo. Blijf je eens concentreren op de kern van het "betoog" van boris haram, wil je. Dit is zo'n typisch -edit trucje waar botte niet intrapt. Als je zo nodig krampachtig vasy wilt houden aan "het zou allemaal zo mooi kunnen zijn", ga dan svp een ander lastig vallen.

bottehond | 16-07-07 | 21:30

@ LuftBalloon 16-07-07 @ 21:26

Dat is een goede vraag. Als ik zendercoördinator was, zou ik die film ieder jaar met pasen inplannen. ;)

James Ulrich | 16-07-07 | 21:30

@azijnseiker 16-07-07 @ 21:28
Precies, kerst de deur uit. Al was het alleen maar vanwege het dineren bij je schoonfamilie :)

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 21:29

the_Tzar 16-07-07 @ 21:22
Tradities verdwijnen wellicht niet, maar worden aangepast.
Oké, met het Negerzoenenfenomeen kan ik inkomen, maar dat de Zwarte Pieten "Regenboog Pieten" moeten gaan heten dat gaat m'n pet te boven.

controle 16-07-07 @ 21:23
En wat gaat NL hiertegen beginnen. We zijn al aardig op weg.

Ik zou wel eens willen weten hoe gemiddeld GeenStijl denkt over dit probleem en hoe dit op te gaan lossen.

Mastermattie | 16-07-07 | 21:29

-edit 16-07-07 @ 21:20

Ik heb geen problemen met Kerst en het Suikerfeest. Maar ik heb er helemaal niets mee. Dus wat mij betreft wordt het ook niet gevierd. Heb ik beide feestdagen niet vrij maar andere zelfgekozen dagen.
Ik zeg, rot op met die feestdagen. Ik neem vrij wanneer IK dat zelf wil. Ik werk op zondagen als IK dat wil. Ik koop mijn eten wanneer IK dat wil enz enz.

Dus die vd Ham moet niet beginnen over suikerfeest, maar over afschaffen van Kerst! Dan is ie pas een kerel!

azijnseiker | 16-07-07 | 21:28

Komt allemaal best goed met die verlichting. Beete jammer alleen als het weer net zo lang gaat duren als dat we er hier de vorige keer over hebben gedaan.

Cookie v. eigen deeg | 16-07-07 | 21:28

@ the_Tzar 16-07-07 @ 21:16
Niemand weet hoe de Islam er over 200 jaar uitziet. Persoonlijk denk ik dat we tegen die tijd iig meer de verschillende stromingen binnen de islam uit elkaar weten te houden. Er zullen altijd pro- en anti-democratische stromingen zijn. Zowel binnen de islam als daarbuiten.
Stromingen zoals het salafisme zullen we altijd moeten bestrijden. Maar we moeten ook andere islamitische stromingen die niet anti-democratisch zijn een kans geven. De grap is dat we beide moeten doen. Nu hoor je in de discussie te veel óf het één, of het ander. We moeten én tolerant zijn én grenzen stellen. Soms soepel zijn en soms niet.

the_Tzar | 16-07-07 | 21:28

En ook al geen GS weeralarm vandaag

doskabouter | 16-07-07 | 21:28

controle 16-07-07 @ 21:07
Het is een poetisch kek gevulde tekst, maar wat je vertelt is dat de keuze tussen luguber en liefje alsnog gemaakt wordt door de zgn. uitverkorene

Fr@nky | 16-07-07 | 21:27

James Ulrich 16-07-07 @ 21:10
Dat is zo, maar ik vraag me wel af waarom die film nooit meer op TV vertoont wordt.

LuftBalloon | 16-07-07 | 21:26

@ Keffende kafir
Ja, en zoals TM al poste, waar vind je die gebruiken uit het oude testament nog terug in onze samenleving? (nou ja, de tien geboden misschien)
@ monfer 21:19
het kan er mee te maken hebben, maar ik zie het groeien niet.

King of controversy | 16-07-07 | 21:26

@ -edit 16-07-07 @ 21:20

Zo kan men ieder feest een positieve draai geven, zelfs de verjaardag van Aolf Hitler (zolang er maar te snoepen valt en er cadeautjes zijn). *Zucht*.

James Ulrich | 16-07-07 | 21:26

@tm
Stenigen blijft overeind, alhoewel de thorah wel blijkbaar geschikt is voor het hereiken naar tijdsgeest. En die straffen in andere culturen in die tijd waren ook niet volgens het "hij zal een slechte jeugd gehad hebben"- principe.

controle | 16-07-07 | 21:25

@bottehond 16-07-07 @ 21:23
Misschien een eye-opener: suikerfeest wordt al gevierd in 0031

-edit | 16-07-07 | 21:25

-edit- stuyerkuyken postte ook al zoiets zie ik nu...

Tim3496 | 16-07-07 | 21:24

Boris, je bent blind als je in deze goedkope trucs trapt die moslims gebruiken om ons zand in de ogen te strooien.

Er is geen 'verlichting' gaande binnen de islam en zal er ook niet komen. Elk middel om de islam verder te verspreiden is geoorloofd, met geweld of zonder. Lokale politici zoals Ella Vogelaar zijn het grootste gevaar, omdat zij alle obstakels wegneemt en ons land weggeeft aan middeleeuws tuig dat niets liever wil dan ons de strot afsnijden.

Iedere politicus die de belangen van eigen burgers achterstelt en vreemde invloeden een voorkeursbehandeling geeft, is niets meer dan een landverrader.

Colossie | 16-07-07 | 21:24

@monfer 16-07-07 @ 21:19
Ik denk dat Boris doelt op de relatieve daling van het aantal hoofdoekjes. Dat klopt wel, want in de jaren 70 droeg iedere moslima zo'n vod, terwijl dat nu anders ligt. Dat hoofdoekjes in absolute aantallen zijn toegenomen is een feit, daarentegen.

-edit | 16-07-07 | 21:24

anders neem je ff een artikel over van bladiebla Israël die hierover in de Elsevier (zomereditie) berichtte...

Tim3496 | 16-07-07 | 21:24

TM 16-07-07 @ 21:16
-edit 16-07-07 @ 21:20

Denk nou eens goed na over het signaal dat daar van uitgaat naar islamisten. Die zullen dit (en de uitspraken van bos, vogelaar en van der ham) zonder meer uitleggen als een knieval. Is dat wat jullie willen? De islamisten aanmoedigen. Ik vind dit echt niet te geloven van jullie allebei. Zeer onbezonnen.

bottehond | 16-07-07 | 21:23

@mastermattie
De koran voorspelt wereldheerschappij van de islam. En aangezien volgens alle moslims dit het letterlijke woord van allah is nemen ze het vrij serieus. sommigen menen dit met geweldsloze bekering te moeten doen, anderen zien in geweld een betere strategie. Er zullen echter ook genoeg zijn die gewoon hun leven lijden en het allemaal wel geloven. Je weet echter nooit of ze ooit weer actief gaan worden, eerst nog normaal, dan opeens radicaal als de pest.

controle | 16-07-07 | 21:23

@Mastermattie 16-07-07 @ 21:18
Negerzoenen heten geen Negerzoenen omdat dat zoveel comotie heeft veroorzaakt dat de verkopen van die dingen nu veel hoger zijn dan wanneer ze nog wel negerzoenen zouden heten. Het blijft achtelijk overigens, maar dat terzijde.

Wij vieren nog steeds sinterklaas met zwarte pieten en dat blijven we ook altijd doen.

Kerken worden geen moskeeën. Naast kerken krijgen we nu ook moskeeën. Daar lig ik overigens niet zo wakker van. Van mij part bouwen ze boomhutten. Zo lang ze maar de principes van een democratische staat (die verder gaan dan stemrecht) niet schenden.

the_Tzar | 16-07-07 | 21:22

@James Ulrich 16-07-07 @ 21:10 : Lol. Ja die was leuk, die film. Alhoewel ik daarin toch zeker drie verzets/terreurgroepen aantrof die luidkeels met elkaar ruzieden over hoe ze heetten en hoe ze de zaken zouden aanpakken... ;)

@controle 16-07-07 @ 21:11 : Mijn dank voor de uitleg. Ik *ben* natuurlijk ook maar een heiden... Overigens was dat van dat stenigen dus bijvoorbeeld wel gewoon zo...

@monfer 16-07-07 @ 21:11 : Ach joh, stem geweaun D66. *duikt snel weg*

@Shalome 16-07-07 @ 21:18 : Oh maar daar twijfel ik ook niet aan. Ze hebben dan ook a) veel meer tijd gehad om te groeien en b) de wereld 'liep toen een stuk langzamer' dan tegenwoordig.

TM | 16-07-07 | 21:21

@ the_Tzar 16-07-07 @ 21:16

Ook over 200 jaar zal de islam nog altijd even intolerant en gewelddadig zijn (omdat intolerantie en gewelddadigheid de kern van de islam zijn). Analogieën (joden of christenen in de achttiende eeuw) zijn handig, maar soms vergelijkt men daarmee appels met peren.

James Ulrich | 16-07-07 | 21:21

Suikerfeest. Wie kan daar een probleem mee hebben? Kerstmis. Wie kan daar een probleem mee hebben. Wanneer ik als niet-gelovige geen probleem heb met Kerst, waarom dan wel met het suikerfeest. Best lekker, die zoetigheid.

-edit | 16-07-07 | 21:20

@James Ulrich 16-07-07 @ 21:18
Ik dacht dat ze daar van achter naar voren lazen :P

the_Tzar | 16-07-07 | 21:19

King of controversy 16-07-07 @ 21:14
Ja, ze hebben gelijk, en misschien is van der Ham wel de eerste om dat toe te geven.
Het groeiend aantal hoofddoekjes is toch het gevolg van de 'polarisering in de samenleving'.Toch?

monfer | 16-07-07 | 21:19

controle 16-07-07 @ 20:54
Oké, ik blijf leren hier :)

Deze teksten verwijzen idd zeer sterk naar flinke haat, maar ik denk dat er een deel ook bestaat uit het verkeerd interpreteren van de teksten, een soort "communicatiefout".

Normaal gesproken ga je naar een land (op vakantie, of verhuizen) en dan pas je je aan, aan het land. Het punt in NL is echter dat het land zich aanpast aan de mensen. Op zich een goed punt, ik vind het ook misselijk dat "Franse Belgen" weigeren om Vlaams (NL) te spreken, maar er moeten wel grenzen gesteld worden.
De Moslims maken gebruik hiervan en kruipen steeds verder in onze tradities en wetten.

Een groot deel wordt ook door piepo's in Den Haag veroorzaakt, zo van "Dat zou wel eens discriminerend kunnen zijn", voorbeelden:
Negerzoenen, mag niet. Die dingen heten al jaren zo en dan mag dat nu opeens niet meer omdat het "Wel eens discriminerend zou kunnen zijn".
Zwarte Pieten, kan niet hoor. Ook dit is een traditie die door dat hele multicultigebeuren hier naar de kloten gaat.

NL wordt Arabië:
Boerenkaas wordt Boerka's
Kerken worden Moskeeën
Christen- en Jodendom worden Islam
De warme bakker word AkAl
etc...

Ik las laatst zelfs dat er door Moslims wordt gesproken dat "Het Westen" één grote Moslimstaat zal worden, met dit kabinet zou dat wel eens kunnen beginnen in NL.

Mastermattie | 16-07-07 | 21:18

@TM
Joden begonnen al rap met het herijken van hun geloof, en zijn net als christenen niet bang voor veranderingen.
Als je moslims érgens mee de kast op krijgt, is als ze aan hun sektarische overtuiging moeten gaan morrelen. Volksaard (had Botte het straks ook al over) is dat ze erg zwak in hun schoenen staan. Dat niet iedereen hun geloof wil volgen, maakt hen onzeker en zelfs agressief.
Ik heb trouwens geconcludeerd dat het merendeel van de Arabische woestijnvolkeren simpelweg niet de mindset hebben om veranderingen aan te kunnen. Veranderen - dus toegeven dat je op een verkeerd spoor zat - vereist meer moed dan zij bezitten.

Shalome | 16-07-07 | 21:18

@ controle 16-07-07 @ 21:07

De "vreedzame" koranverzen staan echter achterin de koran en stammen uit de Mekkaanse periode van Mohammed, toen hij nog een eenling was en op zijn woorden lette. De koranverzen die voorin de koran staan worden binnen de islam echter belangrijker geacht en stammen uit Mohammeds periode in Medina, toen hij zich als een wrede moordenaar gedroeg. Volgens de islam geldt: hoe meer voorin de koran, hoe belangrijker de verzen.

James Ulrich | 16-07-07 | 21:18

King of controversy 16-07-07 @ 20:32 Dat jodse slaat op het oude testament. Dat had iemand al gepost, maar goed je weet het nu.

Keffende Kafir | 16-07-07 | 21:17

@James Ulrich 16-07-07 @ 21:10
Wel als die film in de 18e eeuw of eerder gemaakt zou zijn.
Joods-Christelijke traditie, in Frankrijk zou men zeggen: hebben we daarvoor met onze blote handen de bastille steen voor steen afgebroken?

the_Tzar | 16-07-07 | 21:16

@bethundered 16-07-07 @ 21:09 : Sorry man, maar volgens mij zijn *dat* die 'normen en waarden' die wij dan uit het Judaisme zouden moeten hebben gehaald. Die andere zaken, 'gij zult niet doden' en zo zijn toch echt door het Gristendom zwaar verspreid geraakt. Maar goed, dat zegt deze apatheist natuurlijk maar... ;)

@Botte: Je verdraaid volgens mij de intentie van Van Der Ham. Hij zegt volgens mij alleen maar dat hij - na als niet-christen al kerstfeest te willen vieren/accepteren - in de toekomst die ligt na een verlichting van de Islam ook best zo'n ander feessie wil accepteren. Zelfs als het een islamistisch feestje is. Maar dan wel vrijwillig, anders niet.

Overigens ken ik nog wel mensen uit den Verlichting die ik meer bewonder dan Spinoza. Maar de man had wel een grote invloed uiteraard. En ach, tsja, ik *val* nou eenmaal graag in katzwijm voor Grote Verlichte Denkerts...

Ik ben het in zoverre niet met Van der Ham eens, in dat hij het woord 'vieren' gebruikt. Ik zou het anders hebben verwoord. Meer a la 'dan vind ik het helemaal niet erg als anderen in Nederland Suikerfeest vieren.


Desalniettemin slaat deze column bij mij een stuk beter aan dan dat geblaat van Wilders en die knakker van de SP.

TM | 16-07-07 | 21:16

@ Contino 21:07 en Bottehond 21:03
En hebben jullie, in tegenstelling tot wat jullie van der Ham en mij verwijten, wel bewijs voor jullie stelling? Of gaan de heren af op hun onderbuikgevoel?

King of controversy | 16-07-07 | 21:14

Ik vrees dat de PvdA het al voor het zeggen heeft....

Atheisme.nu | 16-07-07 | 21:14

Goed luisteren Boris clitoris. Joods-Christelijk wil niet zeggen dat er zowel joodse als christelijke cultuurelementen in onze samenleving terug te vinden zijn. Het wil zoveel zeggen dat het normen en waardensysteem vanuit zowel het semitisme als het christendom tot een zelfde stroming behoort. Dat is één Boris. Punt twee Boris: niet Nederland is te klein maar D66 is te klein. Bedankt voor het inkoppertje.

Punt drie: onze traditie is gebaseerd op eeuwen van evolutie tot de maatschappij met een balans tussen vrijheden en verantwoordelijkheden. Voor de een is de huidige maatschappij iets beter te verteren dan voor de ander maar door de bank genomen is het gevoel van vrijheid in 0031 toch iets meer dan laten we zeggen; in Afghanistan.
Zo omstreeks 2850 mogen de moslims eens evaluatief bekijken in hoeverre er een cultuurwijziging heeft plaats gevonden. Cultuur kun je (let even op Ella!) niet veranderen, cultuur verandert zichzelf.

Punt vier: 0031 staat op achterstand als het gaat om moslims die zich aanpassen aan onze tijd, onze normen, onze waarden. Dat heeft alles te maken met de overwegend slecht geschoolde "eerste generatie" uit de eerste helft van de vorige eeuw. Dat waren arbeiders en de door hun geïmporteerde culturele denkbeelden zijn nauwelijks aangepast aan moderne oosterse maatschappelijk waarden.

Als vijfde punt wil ik eigenlijk alleen maar opmerken dat jouw schrijfstijl aardig is, je redenatie mank gaat en de hoeveelheid gebruikte woorden een beetje overdreven is gegeven het meedium "internet". Volgende keer beter?

groetjes
Sytze Vliegen (jeweetwel)

dr.spin007 | 16-07-07 | 21:13

@ Atheisme.nu 16-07-07 @ 21:06

Positieve zaken m.b.t. het christendom? Eh, die zoeken wij even op..... (geduld a.u.b.).

James Ulrich | 16-07-07 | 21:12

TM 16-07-07 @ 21:08
Ja, als de PvdA het voor het zeggen krijgt stop ik voor de zekerheid met mezelf te scheren.

monfer | 16-07-07 | 21:11

@Mastermattie 16-07-07 @ 21:04
verlichting is dat je gedwongen wordt je licht uit een spaarlamp te laten schijnen en dat zodra je dat hebt gedaan opeens de betere LED-lamp op de markt komt.
Verlichting is namelijk mede succesvol in Nederland omdat je flink wat knaken kon verdienen aan het drukken van die in het buitenland verboden boeken met ideeën. We kunnen het beter hebben over een sociaal-liberaal-kapitalistische traditie.
Ik zie artikel 1 van de grondwet van Geert Wilders steeds langer worden. Nu moet het al het volgende worden:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Deze gelijkheid geld vooral voor mensen met een Joods-Christelijk-verlicht-sociaal-atheïstisch-darwenistisch-spinozaachtig-liberaal-kapitalistische traditie. De rest kan in de stront zakken.
Althans, zoiets heb ik altijd begrepen van Geert Wilders die artikel 1 wilde herschrijven met meer nadruk op de Joods-Christelijke traditie.

the_Tzar | 16-07-07 | 21:11

@KoC 21:00

Na 9-11 zijn juist meer moslima's burka's en hoofddoeken gaan dragen uit protest tegen de aanzwellende kritiek op de islam.

Aussie | 16-07-07 | 21:11

@TM
Even over izaak, het joodse geloof was een uitzondering qua kinderoffers, aan andere goden zijn er heel wat geofferd. Dit verhaal moet dan ook duidelijk maken dat de God van de Joden dit niet wil, integenstelling tot goden als Baal.

controle | 16-07-07 | 21:11

@ TM 16-07-07 @ 21:04

Ja, wel eens van gehoord. Over dat alles werd al in de jaren zeventig een hilarische film over gemaakt: Life of Brian. Joden gingen vervolgens echter geen moord en brand schreeuwen en aanslagen plegen.

James Ulrich | 16-07-07 | 21:10

TM 16-07-07 @ 21:04

Boris speelt een slim spelletje. Zodra hij over de verlichting begint en over Spinoza valt de meute in katzwijm. Nu: ik ben het niet met Boris eens inzake zijn redenering (kuch), maar wél met die ene conclusie. Maar die conclusie ondergraaft hij stante pede weer door zijn wishfull thinking over de islam. Suikerfeest vieren als ode aan de Vrijzinnigheid. ga jij beweren dat je dat met hem eensch bent?

bottehond | 16-07-07 | 21:09

@TM 16-07-07 @ 21:04

Dat was honderde jaren geleden net die tijd waar de islam is blijven hangen.

bethundered | 16-07-07 | 21:09

@monfer 16-07-07 @ 21:06 : En wat dacht je van de zuivere atheisten..? The first against the wall when the revolution comes!

TM | 16-07-07 | 21:08

XSdenied 16-07-07 @ 21:05

ok en bedankt voor het geven van antwoord op "mijn" vraag.
azijnseiker 16-07-07 @ 20:15

;-) ik had gehoopt dat ie er zelf achter zou komen, dan heeft het vaak wat meer impact.

azijnseiker | 16-07-07 | 21:08

Zowaar een goed collunm, heer van der Ham. Klasse.
Het Joodse binnen onze cultuur heb ik ook nooit zo gezien. Inderdaad: als we al een geloof aan onze cultuur moeten hangen zijn het voornamelijk de christelijke waarden. Ik vrees wel dat je wat positief bent over de verlichte Islam. Ik hoop het samen met jou dat er ooit sprake gaat zijn van een verlichte Islam. En ook ik ken moslims uit mijn directe omgeving die ik in die categorie plaats. Hopelijk gaan meer in 0031 wonende moslims zo denken, maar ik vrees voor erger. Desalniettemin: goed stuk!

-edit | 16-07-07 | 21:07

@ bottehond 16-07-07 @ 20:21

Goed raak stukje.
Kluifje van mij.

solidstate | 16-07-07 | 21:07

Eigenlijk te dom voor woorden om 'joods-christelijke traditie' zo te interpreteren als Boris doet. Botte geeft dat al aan in zijn post van 20:21, en ik herhaal het maar even.
Nederland en deszelfs wormen en maden, alsook vele zegswijzen zijn onbegrijpelijk zonder enig begrip van de invloed van genoemde traditie - het is paarlen voor de zwijnen, misschien. Ies uit bijbel, Boris.

Verder vind ik het geen pas geven om de schouders waarop men ooit heeft gestaan (en die joods-christelijk waren geinspireerd - we zijn eeuwenlang een christelijke natie geweest) niet de credit te geven die ze toekomt. In feite heeft de Hervorming de aanzet gegeven tot een meer individualistische kijk op god, het leven etc. Iets wat de islam ook erg goed zou kunnen gebruiken.

Dat islamieten 'muteren' is toe te juichen, al merk ik daar in NL weinig van, tenzij New York in NL ligt. Suikerfeest vieren, gadverdamme, hoe verzin je het! Navrant trouwens dat je in je stukje geen enkel voorbeeld weet te geven van de islamitische verrrijking van onze cultuur. Ligt ook wel voor de hand, want die zijn niet te verzinnen.

En voor wat het waard is: ik zou Spinoza maar eens herlezen als ik jou was, Boris. Deus sive Natura.

nattebever | 16-07-07 | 21:07

@King of Controversy

Als je zegt dat vrouwen minder hoofddoeken zijn gaan dragen zou je voor de grap de klaslokalen van basisscholen van 20 jaar terug eens moeten vergelijken met die van nu. Destijds droeg geen enkel moslimmeisje een hooddoek, nu doen steeds meer dat. Ik praat dus niet over vrouwen, maar over meisjes. Hoe verklaar je dat?

Contino | 16-07-07 | 21:07

@james ullrich
De hadith is mi nog vele malen erger dan de koran. In de koran kan je met veel kunst en vliegwerk van het geheel nog iets positiefs maken (lees vredelievend). Die verzen staan er immers ook in, dus bepaalde stromingen leunen vooral op de vredelievende verzen en zwakken de oorlogszuchtige verzen wat af. Neemt niet weg dat ik nog nooit een moslim het slaan van vrouwen heb horen afkeuren (ze hebben dan wel verschillende beperkingen, je mag bijvoorbeeld volgens sommigen niet op het gezicht slaan en je vrouw niet bont en blauw meppen). Het slaan opzich wordt echter nergens tegengesproken. Die hadith laat echter veel minder aan de verbeelding over, Mo is gekomen om met het zwaard te bekeren (vertelt ie doodleuk zelf). Al qaida leunt dan ook sterk op de hadith. Maar mensen als Boris van der Ham (haram) zijn ziende blind, wat dat betreft: 2:171 De D66ers gelijken op hem, die schreeuwt naar hetgeen niets hoort, het blijft een roep en een schreeuw. Zij zijn doof, stom en blind, zij begrijpen dus niet.

controle | 16-07-07 | 21:07

James Ulrich 16-07-07 @ 20:59

Daar word je echt triest van: elke nicht zou wat mij betreft de tyfus aan de islam moeten hebben, mensen zoals van der Ham staan misschien wel nummer één op de (lange) haatlijst van de islam.

monfer | 16-07-07 | 21:06

@James Ulrich 16-07-07 @ 21:04

Ik zit te denken maar kan ook niks verzinnen. Maar nou moet ik wel zo eerlijk zijn dat ik over het Christendom ook heel weinig kan verzinnen.

Atheisme.nu | 16-07-07 | 21:06

Ach jongens niet zo zeuren, kom maar op met die extra feestdagen!

Kosmetdesnor | 16-07-07 | 21:06

@Boris
Waarom heb je in Amerika wel een vrouwelijke Imam en hier nog niet, heb je je dat wel eens afgevraagd?
Dat komt omdat types als Juneid Sheik Fawaz Huppeldepup hier wel vrijuit mogen spreken en daar niet! Daar wordt keihard opgetreden tegen haatzaaierij (behalve bij de extreem rechtse Amerikaanse groeperingen). Dus dan krijg je vanzelf wel een gematigde Islam in je land!

XSdenied | 16-07-07 | 21:05

@Alle reaguurders die het niet met Van Der Ham eens zijn, even dit : Wel eens gelezen dat in de Joodse samenleving stenigen iets vrij normaals was? Wel eens gehoord van die 'God' die Abraham vroeg om zijn eigen oudste zoon maar even om te leggen om te bewijzen dat ie echt geloofde? Wel eens gehoord van die figuur die nogal gepest werd door de lokale jeugd? Zodat 'God' er maar een paar leeuwen op afstuurde om ze af te maken? Wel eens gehoord dat je iedereen ter dood mocht brengen die ook maar iets uitvoerde op de Sabbat? Wel eens gehoord over die wet die het den boer verbood om meer dan 1 gewas te telen op hetzelfde stuk land? Op straffe des doods?

Joodse traditie, My F*cking Ass!

/rant

TM | 16-07-07 | 21:04

@ Atheisme.nu 16-07-07 @ 21:01

Ik zou niet weten wat. Jij?

James Ulrich | 16-07-07 | 21:04

Pfffffffffffffff, ik mag hopen dat die "verlichting" wel uit een spaarlamp komt.

Mastermattie | 16-07-07 | 21:04

@ Boris

Dit is een column van linkse Willem, die column en het vervolg (doorklikken) is heel wat beter dan die van jou. Zeker inhoudelijk en qua logica en qua coherentie.
dezwijger.blogspot.com/2007/07/ella-en...

@ Dauphin of Contraception

Nonsens. 10 jaar geleden zag je erg weinig hoofdoekjes, laat staan niqabs. De voorbije jaren zie je een explosie aan hoofd- en gezichtsbedekkende kleding bij die vrouwen.

bottehond | 16-07-07 | 21:03

Goed stuk, waar ik mij voor een groot deel in kan vinden. Ik vind Boris alleen wat erg optimistisch als het gaat om de verlichting van de Islam in Nederland. Volgens mij is er juist een volledig tegenovergestelde tendens zichtbaar, namelijk de oprichting van een Islamitische zuil die geen strobreed in de weg wordt gelegd en waarin weinig of slechts beperkt ruimte bestaat voor een aantal belangrijke Nederlandse liberale verworvenheden. Ik vraag mij af of deze verzuiling samengaat met de verlichting die Boris meent te signaleren.

blijfvanmijnhyve | 16-07-07 | 21:03

@ Atheisme.nu

Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian en Ehsan Jami zijn wel degelijk verlichters. Het is gewoon zo dat iedere moslim die verlichting ondergaat de islam links zal laten liggen. Religie en Verlichting gaan immers niet samen. En dat geldt zéker met betrekking tot een religie als de islam.

James Ulrich | 16-07-07 | 21:03

Geweldige column Boris!

Turrukje | 16-07-07 | 21:01

@James Ulrich 16-07-07 @ 20:52
Damn je hebt gelijk... is er dan echt niks positiefs te noemen?

Atheisme.nu | 16-07-07 | 21:01

Juistem, de Verlichting, niet die achterlijke godsdiensten.

Eindelijk een echte D66-column op GeenStijl. Het werd verdomme tijd Van Der Ham!

En negeer de lutserts gewoon die alleen de titel hebben gelezen en denken dat je het over een soort groente hebt...

TM | 16-07-07 | 21:00

@ bottehond
Inderdaad hardly the point, maar over het harde punt worden we het toch niet eens. ;)
Overigens is jouw kritiek (@ 20:21)grotendeels onterecht. Je verwijt van der Ham dat hij geen steun geeft aan liberaliserende moslims. Maar hij schrijft toch wel degelijk dat hij bepaalde dingen niet accepteert
Hierzo de quoot: "Het mag duidelijk zijn dat verschijningsvormen die weinig verlicht, vrouwonvriendelijk, intolerant en agressief zijn, wat mij betreft nooit als ‘typisch Nederlands’ mogen gaan gelden."
Je schrijft dat er meer meisjes met hoofddoekjes gaan lopen, terwijl 40 jaar geleden 100% van de Marokkaanse vrouwen met een hoofddoek opliep, en nu een stuk minder. In ieder geval niet meer. Ik denk dat jij je ietsjes teveel hebt laten leiden door policor relflexen bij het typen van je stukje, nietwaar?

King of controversy | 16-07-07 | 21:00

@ controle

Die koran-verzen zijn kenmerkend voor de islam, maar dat geldt overigens ook voor de inhoud van de hadith, waarin men kan lezen wat voor soort wrede massamoordenaar de islamitische 'profeet' Mohammed was. Maar volgens Boris van der Ham moeten wij dit alles negeren en islam-apologetische oogkleppen dragen. Zelfs als een horde koran-volgers Boris met het hoofd naar beneden van het hoogste gebouw in de stad willen werpen, zal hij zich waarschijnlijk nog in allerlei bochten wringen om er een politiek-correcte draai aan te geven.

James Ulrich | 16-07-07 | 20:59

@bottehond 16-07-07 @ 20:49: de pvda meent heel veel.... maar zelden het goede. Islamverlichters heb ik zowiezo nog niet gezien en zeker niet bij de pvda.
Er zijn wel mensen als Hirsi Ali, Afshin Ellian en die jongen van de club van ex-moslims die door de pvda stasi's niks meer mag zeggen.
Maar dat zijn islamverlaters, geen verlichters. Wat ik overigens nog liever zie natuurlijk.
Maar stel dat er een moslimverlichter zou zij, zou die juist in gesprek gaan met dat soort mensen.
Dat zie ik ook echt nog lang niet gebeuren, als het al ooit gebeurt.

Atheisme.nu | 16-07-07 | 20:59

geeft die man een zetel en een kudo.

cynic | 16-07-07 | 20:57

Even de samenvatting: "wij zijn beter dan de anderen, stem op ons, want mijn kont moet op het pluche".

The Grim Reaper | 16-07-07 | 20:56

@mastermattie
van verzen als deze:
.
2:171. De ongelovigen gelijken op hem, die schreeuwt naar hetgeen niets hoort, het blijft een roep en een schreeuw. Zij zijn doof, stom en blind, zij begrijpen dus niet.

25:44. Denkt gij dat de meesten hunner horen of begrijpen? Zij zijn slechts als vee - neen, zij zijn verder afgedwaald.

62:5. Degenen die belast zijn met de Torah en deze niet naleven, zijn als een ezel die boeken draagt. Slecht is de staat van het volk dat de tekenen van Allah verwerpt. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.

2:176. En indien Wij wilden, konden Wij hem er door verheffen doch hij verkoos de aarde en volgde zijn begeerten, hij is als een hond: als gij hem achtervolgt laat deze zijn tong (uit de bek) hangen en indien gij hem met rust laat steekt hij ook zijn tong uit. Dit is het geval van de mensen, die Onze tekenen verloochenen. Vertel daarom deze gelijkenis opdat zij mogen nadenken.

2:65. Gij hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden. Al zo zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."

7:166. En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."

8:22. Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van Allah de doven en de stommen die niet willen begrijpen.

8:55. Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven

98:6. Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

controle | 16-07-07 | 20:54

@ Atheisme.nu

De positieve punten die jij beschrijft hebben niets met de islam te maken. Als men bijvoorbeeld bij Spanjaarden of Italianen over de vloer komt, kan men ook gewoon mee-eten. En dat geldt overigens ook al bij mij in de omgeving (in Zuid-Limburg). Gewoon zuidelijke gebruiken.....

James Ulrich | 16-07-07 | 20:52

Christenen en Joden houden hetzelfde geloof aan, alleen Joden erkennen Jezus niet.

Moslims weten niet meer wat ze aan moeten houden en geven er (waarschijnlijk) een eigen draai aan:
"Ook de Thora en andere boeken van de Bijbel waaronder het Nieuwe Testament zijn volgens de islamitische leer belangrijke boeken, maar zijn, volgens de Koran, in de loop der eeuwen door mensenhanden veranderd en vervalst. Het is voor een moslim niet duidelijk welk gedeelte oorspronkelijk door God geopenbaard is en welk gedeelte later is toegevoegd."
(nl.wikipedia.org/wiki/Koran)

Ik ben zelf geen Moslim, maar voor zover mij bekend zouden Moslims en "Westerse" prima kunnen samenleven volgens de Koran.
Waar de haat naar de Westerse vandaan komt zou ikzelf ook niet weten.

Mastermattie | 16-07-07 | 20:51

spinoza?? das toch dat spul waar popeye spierballen van krijgt....

Snuffelkudt | 16-07-07 | 20:49

Atheisme.nu 16-07-07 @ 20:37

Die meent o.a. (sic) de pvdi gevonden te hebben in een capo van de moslimbroeders. Luiden als boris zitten zo erg in hun maag met de islam dat ze zich wat graag het bos in laten sturen. En ondertussen het WEL- denkende deel der natie maar schofferen, zoals ella v en walter b.

hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2007/03/t...

bottehond | 16-07-07 | 20:49

Ik snap niet waar iedereen zich zo druk over maakt. Boris heeft zeker wel een punt als hij zegt dat de verlichting en het benadrukken van elkaars vrijheden (de liberale gedachte die o.a. spinoza benadrukte, voor diegenen die dat nog niet begrepen) een belangrijke basis hebben gelegd voor het succes van NL. Anders hadden we hier nog steeds in een gezellig stukje "gristelijke traditie" geleefd, met dank aan de zo "geliefde" CU. Hij zet wel een roze bril op als het gaat om die verlichte moslims, maar om nou te zeggen dat het er maar een paar zijn? Trouwens, als je ook maar iets vraagt over de inhoud van de koran aan een van die finnen weten ze het niet omdat ze er nix van weten. Er zijn een hoop mensen die als een soort van protest bij een bepaalde stroming willen horen. Die zijn er altijd geweest (denk aan punkers,kabouters, etc,etc) en nu is dat voor die gasten allah. als prada een revolutie zou willen beginnen zouden zij de eersten zijn om mee te doen:P

de nuchtere | 16-07-07 | 20:47

Pff... nee, vanavond even geen discussies over de Islam, vooral niet als Boris 'Mijn partij ies kudt' van der Ham het startschot geeft van die discussie.
*Popt een Grolsch beugel open, en graait met zijn handen in een zak chips...*

Stijlloos_Superieur | 16-07-07 | 20:47

D66 en Groen Links.... hoeveel kamerzetels hebben die stakkerds nu ook alweer nog? Allebei nog eentje ofzo? Waarom worden die halve idioten dan uberhaupt nog om hun mening gevraagd?
Waarom zie en hoor ik bijvoorbeeld die Halsema toch iedere keer over de TV of de radio kotsen?? Ze heeft geen flikker invloed, ze heeft NIKS te vertellen en toch vindt de vaderlandse pers het kennelijk wel fijn om haar te interviewen en lekker te kletsen. sodemieter toch op met afgedane politici zeg.

openbaarminiserie | 16-07-07 | 20:47

@King of controversy 16-07-07 @ 20:32
toch staat spinoza dichter bij de joodse traditie, dan bij het hedendaagse liberalisme van d66.

daskapitalist | 16-07-07 | 20:47

Meer blauw waar het telt.
Minder Moskeeen en aivd in elke moskee.
Politieke Islam uitroeien voor het te laat is. (zie Turkye)
en erkennen dat een van de grootste struikelblokken van islamisten niet is taal, niet hoofd doekje en andere moslim onzin maar het opvoeden van hun kroost.
Sorry hoor beetje offtopic maar is ham Halal?

Weatherman | 16-07-07 | 20:46

controle 16-07-07 @ 20:43 Boris en uitleggen/antwoorden? hij heeft zich onder zijn burqa verstopt denk ik.

eman resuym | 16-07-07 | 20:45

Boris heeft gelijk. _0_ Boris _0_

keeskooskaas | 16-07-07 | 20:45

King of controversy 16-07-07 @ 20:32

Hardly the point. Ik ben het met Boris eens dat Nederland veeleer gegrondvest is op Vrijheidsdrang (hij noemt dat anders) dan dat joodsch gristelijke. Ik denk eerder dat het humanisme toevalligerwijs vrij goed aansluit op onze volksaard dan dat het humanisme ons zo sterk geinspireerd is. Overigens zijn vele kernwaarden die wij al dan niet expliciet dragen eerder terug te voeren op klassieke denkers dan op de waterwandelkampioen van Galilea. Hoewel de extreem incasserende en inschikkende apeasers als boris van der haram me wel weer aan die andere wang van die jezus doen denken.

bottehond | 16-07-07 | 20:45

Gelukkig is er een scheiding van kerk en staat.
Iedereen heeft de vrijheid om thuis z'n eigen geloofje te doen. Kunnen we nu buitenshuis eens ophouden met al dat gezeik?

zomaarwat | 16-07-07 | 20:45

@James Ulrich
Kan je wel eens gelijk in hebben ;) Ach ze hebben wel een paar kleine puntjes die goed zijn. Ze zorgen beter voor hun bejaarden, gastvrijer ook, kom je met eten langs zetten ze er een bord bij ipv zoals de meeste Nederlanders: sorry maar we gaan eten, opgerot. Dat soort dingetjes zijn nog wel geinig. Valt in het niet bij clitoris verwijderen, stenigen, allahhakbar boem etc, ik weet het. Maar het Christendom was voor de verlichting ook niet echt gezellig.

Atheisme.nu | 16-07-07 | 20:45

@ monfer

Inderdaad, dat deed D66 ook met Ayaan Hirsi Ali. En wat te denken over necrofiel Thom de Graaf, die Anne Frank postmortaal misbruikte toen Pim Fortuyn enigszins kritisch was over de islam?

James Ulrich | 16-07-07 | 20:45

Weet je, Boris.. ik ben blij dat je blijft typen. Scheelt mij een opgedrongen kanker, o.a. doordat KNMI ineens 'weerinstituut' genoemd wordt.
Gewoon dat illusionaire vocht achter de oren. Dan sta je.
Inhoudelijk (zover van toepassing):
Elke dag kan een nieuw jaar inluiden. Daar hoef je geen geloof voor te volgen. Vasten is ook best tof.. schijt je minder.

Fr@nky | 16-07-07 | 20:44

D66's strategie is allang duidelijk. Lijsttrekkersdebat 2006 radio 1, Pechtold aan het woord: "We moeten zorgen dat Europa ook een land heeft waar de islam centraal staat, zodat we dalijk niet alleen een christenlijk Europa hebben maar laten zien dat wij het multiculturele Europa zijn"
.
www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2006/...
.
Toch raar voor een partij die niet echt religie wil bevorderen. Misschien kan je dit eens uitleggen Boris?

controle | 16-07-07 | 20:43

LOL@ Alt-tag

Hakbarrr | 16-07-07 | 20:42

brulkikker 16-07-07 @ 20:30

Inderdaad, dit hele stuk is een zootje huichelarij.
Mocht er in Nederland morgen een islamitische Spinoza opstaan, dan zijn Boris en zijn geestverwanten de eersten om hem of haar het land uit te treiteren.
Zo iemand noemen ze dan iemand die polariseert.

monfer | 16-07-07 | 20:41

Wat mij betreft gaan ze lekker in hun eigen land verlichten. Met het zachte schijnsel van een nucleair wapen dat tot ontploffing komt. Wat is dat nou voor een godsgruwelijke onzin om te hopen dat we in de nabije toekomst lekker met fundies-terroristen kumbaya rond het kampvuur zitten te zingen? Forget it.

openbaarminiserie | 16-07-07 | 20:41

@Atheisme.nu 16-07-07 @ 20:37

Bravo...

bethundered | 16-07-07 | 20:41

@ Atheisme

Een "verlichte stroming" binnen de islam?! Wat moet men zich daar bij voorstellen? Zoiets als een "verlichte stroming" binnen het nazisme? Als men de islam verlicht, blijft er niets van de islam over (wat overigens goed is).

James Ulrich | 16-07-07 | 20:40

Typisch is het wel. Radicale islamieten, salafisten en dergelijke terreurgroepen met een zegmaar apparte interpretatie van de islam en de wereld bedreigen de democratisch verlichte wereld en wij raken hier in een ruzie over wat nou precies onze tradities en achtergronden zijn.
Nu is het altijd goed om te beseffen waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat, maar wat je ook moet weten is:
wat tolereren we.
waarbij trekken we de grens.
hoe pakken we radicalisatie aan.
hoe reageren we op het overschreiden van bepaalde grenzen.
Verder heeft Boris volkomen gelijk als hij even aanstipt dat dat gewauwel over Joods-Christelijke traditie uit de lucht gegrepen onzin is. Echter wordt de agenda wel weer opnieuw door Wilders bepaald. Succes van Balkenende is nu juist dat hij zijn agenda niet laat leiden door anderen.

the_Tzar | 16-07-07 | 20:40

Wat zwamt die man weer.

zeurdertje | 16-07-07 | 20:39

@ Boris; Het gros van de moslims is inmiddels al lang bezig zich te ‘verlichten’ en maken hun eigen keuzes binnen hun geloof"

A) Dat weet je.
B) Dat denk je.
C) Dat wil je graag geloven.
D) Zij willen je dat laten geloven.

Verder wel errug politiek correct stukkie.

eman resuym | 16-07-07 | 20:37

Boris heeft wel een punt dat we niet zo moeten zeiken over dat Joods Christelijke. Ik heb ook geen zin in de Islamisering maar dat wil nog niet zeggen dat het hier voor de verlichting zo'n gezellige boel was.
Joods/Christelijk/Atheistisch/Humanistisch klinkt al beter.
Al met al niet eens zo'n onaardige column deze keer, al is ie wel weer veel te naief in z'n conclusie. Zeker, er zijn verlichte moslims, maar die hebben helaas niet de overhand.
Pas als ik die dagelijks op tv hun radicale geloofsgenoten hoor afkraken, of er een verlichte moslim hervormer opstaat die een officiele verlichte stroming creeert, ga ik er wellicht anders over denken. Tot die tijd zie ik niet in hoe dit geloof iets toevoegt aan onze samenleving.

Atheisme.nu | 16-07-07 | 20:37

Ja een islamiet zonder Islam beroofd, dealt, verkracht en doet maar... zie de verlichte Islam jeugd. Ben toch bang dat in het kader van het beschermen van de gewone burger er speciale maatregelen nodig zullen zijn. Normaal heb ik het niet zo op rechts gezever zegd iedereen, maar ik heb meegemaakt dat er misstanden zijn. Een picnic met een nieuwe vlam kan al snel omslaan naar een vluchtsituatie omdat ze voor jou een minirokje aan heeft gedaan. De politie staat er ook bij in hun multiculti hemd en kijkt ernaar.

Weatherman | 16-07-07 | 20:36

Kijk naar christenlijke landen + israel en vergelijk dit met moslimlanden, I rest my case.

controle | 16-07-07 | 20:34

Pijnlijk weer, een kamerlid dat een beetje de sjieke intellectueel denkt uit te hangen door Spinoza aan te roepen. Zeker weten dat Boris tot voor zeer kort nog nooit van een spinoza had gehoord.

andere hans | 16-07-07 | 20:34

vreemd, dat ik de reaksels van bottehond al ga herkennen voor ik de naam eronder gelezen heb.... daarentegen heeft hij wel weer een aantal zwakke punten van Boris op dusdanige wijze weten te ontkrachten dat ik nu helemaal in de war ben.. *op weg naar jeneverfles*

djiezuskrijst | 16-07-07 | 20:33

Ik vind het een schitterend mooi verhaal, ik kan me alleen niet voorstellen dat alleen Boris dit heeft geschreven. (Forgive me if i'm wrong). Daar heeft hij hulp bij gehad maar in dit geval mag het van mij. Dit is er eentje om te printen met alle linken erbij.
Wordt er stil van.

LuftBalloon | 16-07-07 | 20:33

Hm, Boris heeft blijkbaar de Elsevier van vorige week gelezen. Daarin werd een lans gebroken voor Spinoza als grondlegger van de Verlichting. Duss Boris, niet helemaal bij de tijd, zelfs niet tijdens je reces...

stuyterkuycken | 16-07-07 | 20:32

@ bottehond
Toch is het vreemd dat voor 1940 niemand het had over een joods-christelijke traditie. Die term is pas uitgevonden na de holocaust. Kan me goed voorstellen dat die term is geboren uit een soort van politiek-correct schuldgevoel.
En welke Joodse waarden en normen vind jij vandaag de dag nog terug in onze samenleving. Juist waarden en normen veranderen, zijn een kind van hun tijd.
@ daskapitalist
precies, de verdiensten van Spinoza kun je moeilijk projecteren als verdiensten van de joodse gemeenschap in Nederland.

King of controversy | 16-07-07 | 20:32

"Als we het dan, tenslotte, hebben over de toegevoegde waarde van de islam voor de Nederlandse samenleving, dan moet het in die context worden geplaatst."
.
En wat is volgens de heer Boris de toegevoegde waarde van de islam voor de Nederlandse samenleving?

kuttekrap | 16-07-07 | 20:31

Beste the_Tzar 16-07-07 @ 20:21

Uiteraard kom je dan uit op de discussie wat je precies onder verlicht verstaat en welke "vooruitgang" (en de mate van) er precies plaatsvindt.

Geen zin om dit allemaal op te schrijven. Lees gewoon de goede discussies die nog komen gaan.

azijnseiker | 16-07-07 | 20:31

Voor een partij die stevige godsdienstkritiek richting de Islam doorgaans verslijt voor "xenofobisch" of "islamofobisch" valt het me op hoe meneer v.d. Ham pleit voor verlichting en ten faveure van godsdienstkritiek.
Over 10 kilo boter op je hoofd gesproken.
Wie lopen hier nu continu de apologeten te spelen en wie worden nu steeds uitgemaakt als ze kritiek op de Islam leveren, met je verlichting?
Hou toch alsjeblieft je huichelachtige kop, man.
...
En P.S. verlichting mag dan een goede zaak zijn, maar sinds wanneer is Nederland een verlichtingskamp waarnaar gelovigen gehaald moeten worden om ze alhier te "bekeren" naar een "liberale" vorm van Islam?
Wat zijn die ideologieen en sociale experimenten toch lollig he? Vooral als ze ten koste gaan van anderen.

brulkikker | 16-07-07 | 20:30

Quote van Wikipedia: "Spinoza's vader en grootvader waren Portugese joden, telgen uit een Spaans-Joodse familie die in de 16e eeuw succesvol handel begonnen te drijven aan de Spaans-Portugese grens.[1] Omdat de joodse godsdienst in 1497 verboden werd in Spanje en Portugal, bekeerden velen zich onder dwang tot het christendom, maar bleven in het geheim aanhanger van het jodendom"

Kortom, een beetje Spinoos zou heden ten dage wel een fatwa opgelegd krijgen of bezoek van een bomgordeltje. Slechte research, of is dat een (s)links knipoogje van Boris?

superlutser | 16-07-07 | 20:30

Steeds minder meisjes dragen hoofddoeken? Ik zie het omgekeerde. Steeds méér meisjes dragen hoofddoeken. En steeds meer marokkanen radicaliseren en ze krijgen met behulp van D66 en de rest van de linkse partijen steeds meer greep op de samenleving.

loco | 16-07-07 | 20:30

Maar met zo een traditie van terreur op grote en kleine schaal, zeg maar van Osama tot de kutfin die een oma beroofd kunnen we ervanuitgaan dat de cultuur verrijking die dit met zich meebrengt overeengaat komen met een mad max achtige samenleving. Zeg maar net als Los Angelos in de VS.
Maar dan hebben we wel vrouwlijke Imams!

Weatherman | 16-07-07 | 20:27

Ik kan mij vanuit seculiere (christelijke) traditie toch beter identificeren met de moderne democratische samenleving van het joodse volk dan met de feodale en dogmatische samenlevingen van islamitische volkeren. De joodse en de christelijke traditie gaan gewoon beter samen omdat ze zich open stellen voor verlichting.

Galgenrad | 16-07-07 | 20:26

Spinoza zou zich in zijn graf omdraaien als hij zou merken dat hij door een islam-apologetische pseudo-liberaal als Boris van der Ham wordt misbruikt.

James Ulrich | 16-07-07 | 20:26

@King of controversy 16-07-07 @ 20:12
nou ja, spinoza blijft natuurlijk een controversieel figuur, die op 23-jarige leeftijd geexcommuniteerd werd door de amsterdamse synagoge.

daskapitalist | 16-07-07 | 20:26

Helemaal niet slecht. Ga niet om D 6,6 stemmen, maar Boris gaat de goede kant op.

Rest In Privacy | 16-07-07 | 20:25

Echt zoooo typisch D'66 om een net zo ouderwetsch en afgeschreven Spinoza op te duikelen. Enige manier waarop ze volgende verkiezingen weer twee of drie zetels krijgen is 'n turk met voorkeursstemmen krijgen. Geen bashen, just facts.

superlutser | 16-07-07 | 20:22

@azijnseiker
Ik denk dat het wel een gros is wat verlicht, maar als een kleine groep (waarbij klein overigens nog best vrij groot kan zijn) niet 'verlicht' maar radicaliseert heb je wel een groot probleem. Het stukje van Boris is een mooi stukje, maar het ontbreekt wel op een belangrijk punt waar veel mensen duidelijkheid over willen hebben. Waar stellen we grenzen en wat doen we bij groepen die strenge vormen van salafisme aan hangen en/of radicaliseren? Dat is een onderdeel waar je als partij een antwoord op moet hebben.

the_Tzar | 16-07-07 | 20:21

@ Boris

Wat ben je toch dom. Net zo dom als ella vogelaersch. Dat "joodse" in "joods-christelijke traditie" heeft niets te maken met jom kippoer oid, maar met de oorsprong van die waarden en normen. Ella V. maakte het nog bonter door te suggereren dat dat "joodsche" te maken had met de komst van joden in de 16e en 17 e eeuw. haha. En dat heerscht dan in 070.

Enfin: Zeer inconsequent stukje, met je vieren van het suikerfeest en van rosj hasjanah. Die dubbelzinnige houding tegenover de islam zal Nederland nog aardig opbreken. Jammer dat je nooit iets terug durft te zeggen, want je draait om de hete brij heen. Je hebt het over moslims die steeds beter hun draai vinden (minder hoofddoekjes, boris, mínder? lieg je nou tegen jezelf?)maar dát is de issue niet. Dit issue gaat om de islam en niet over moslims.

Ik begrijp best dat jij niet op tere zieltjes wilt trappen. Het ontgaat je echter dat je die "moslims" die verwestersen helemaal niet helpt door je bange gedoe. Dat bange gedoe geeft de islamisten enorm veel ruimte om hun gedachtengoed op te leggen aan moslims die liever zouden verwestersen. Ik heb zo'n idee dat jij niet goed in de gaten hebt dat de gewone moslim enorm veel last heeft van de groepsdruk om niet te ver af te dwalen van de kudde. Daarom zeg ik: die "verlichtere" moslims hebben ondubbelzinnige steun nodig. Je onthoudt die Menschen een helder kader waarop zij zich kunnen richten. Door nu weer over dat suikerfeest te beginnen geef je er blijk van weinig kaas gegeten te hebben van de islam en de ontwikkelingen daarbinnen. Heel onbezonnen, Boris. Je laat daarmee niet alleen die Menschen in de kou staan, maar ook vele Nederlanders, die zich verraden voelen door de politiek. Wie vast wil houden aan de islamitische tradities moet je geen ruimte geven en al helemaal geen respect. Leg mij anders maar eens uit op basis waarvan die deaudscultus respect verdient, laat staan een volwaardige plaats in de samenleving. Kortom: een heel dom stukje, zonder logica.

Eens inzake de Vrijheidslievende (jij noemt dat vreemd genoeg "liberaal", ook al weer niet zo slim om de Vrijheidsdrift van Nederland te claimen namens de liberalen) en Vrijzinnige traditie waarop Nederland gegrondvest is. Draag dat dan ook uit. Of begrijp je nou echt niet dat die grondvesten van Nederland soms verdedigd moeten worden? En denk je werkelijk dat de islamisten niet zéér blij zijn met jouw plan inzake het suikerfeest. Boris: je weet echt niet waar je mee bezig bent. Sorry to say, want ooit waren we allen d66-er.

bottehond | 16-07-07 | 20:21

Ik vindt het toch wel strak dat ondaks boerkaas en orders tot het vermoorden van homos, groepsverkrachtingen in zwembaden (van meisjes) en kinderen in bosjes, drugs dealers, mensen die worden lastig gevallen en aangevallen in het openbaar vervoer en op straat we dit zien als een proces wat de verlichting van deze groep teweeg gaat brengen. Is het echt nodig dat zoveel mensen lijden?

Weatherman | 16-07-07 | 20:20

-weggejorist-

Criminal Minds | 16-07-07 | 20:19

"Steeds minder meisjes dragen hoofdoeken en met horten en stoten komt er steeds meer discussie op gang over onderwerpen als vrouwenrechten, homoseksualiteit en afvalligheid." My ass Boris kom eens met bronnen en dan heb ik nog niet eens over uithuwlijken, eerwraak en besnijdenissen.
Kom toe Boris, bewijzen. Anders praat je peop.

bethundered | 16-07-07 | 20:18

van Gogh stond gewoon de verlichting in de weg?

Weatherman | 16-07-07 | 20:17

Zo heeft iedereen zijn/ haar eigen traditie, net zoals het hem/ haar maar even uitkomt.
@Boris, je praat peop voor eigen parochie!

fuckje | 16-07-07 | 20:16

Joods-Christelijke traditie. 60 jaar naar dato van een tijdsperiode waarin 75% van de Joden uit Nederland zijn verdwenen met behulp van een relatief kleine organisatie, genaamd de gestapo, die het voornamelijk van verklikkers moest hebben. Dat is dan onze Joodse traditie.
Anyway, gelukkig leven we in andere tijden. Belangrijker is vooral waarmee je verder wil en wat je achter je wil laten.
Mooi stukje Boris, helaas niet echt een one-liner om stemmen mee naar binnen te leuren. Waarschijnlijk pleit dat alleen maar voor jullie.
Van alle boe-roepers wil ik wel eens hun definitie van een Joods-Christelijke traditie horen.

the_Tzar | 16-07-07 | 20:16

JFK is ook omgelegd door Islamisten die in sneltreinvaart de verlichting doormaakten?

Weatherman | 16-07-07 | 20:16

prima column, maar het gaat fout bij
"Het gros van de moslims is inmiddels al lang bezig zich te ‘verlichten’ en maken hun eigen keuzes binnen hun geloof"

Het is namelijk niet het gros, maar een minderheid.
Maar misschien dat D66 daar wat aan kan doen door hier ook vrouwelijke imams te propaganderen (heb je enig idee waarom daar vrouwelijke Imams een kans hebben?, ik wel maar het is een vraag aan jou) en mogelijk op te leiden in Nederland. De vrouwelijke onderdrukking nog meer op de kaart te zetten. Openbaar onderwijs in te voeren.
Ik zie de wil wel bij van den Ham. Probeer het eens met visie en wees daarbij niet te bang om moslims op de tenen te trappen. Pechtold is een lost case, maar ik zie hier zowaar een lichtpuntje.

ex-ex D66 stemmer

azijnseiker | 16-07-07 | 20:15

Met plezier gelezen :)

Lobo | 16-07-07 | 20:15

@mezelf,
maar vooralsnog ontwrichten de Joden hier in Nederland de maatschappij op welke wijze dan ook NIET.
excuses voor de verwarring ;-))

Rest In Privacy | 16-07-07 | 20:15

Dus dat is waarom Hirshi Ali in New York zit en niet in Nederland!

Weatherman | 16-07-07 | 20:14

D66, was dat niet die BVD-partij?

s.gulzar | 16-07-07 | 20:14

@Boris
Dat je een vergelijking trekt tussen burka's en streng-orthodoxe jodinnen is appels met peren vergelijken.
Alsof je wilt aantonen dat binnen het Jodendom extreme uitingen dagelijkse kost zijn.
Dat is dus niet zo.
De Islam in Nederland integreert nauwelijks aangezien de 'boodschappers' niet met oprechte eerlijke bedoelingen dit land aandoen.
Ook bij Joden kun je je opmerkingen plaatsen, maar vooralsnog ontwrichten de Joden hier in Nederland de maatschappij op welke wijze dan ook.
Dat doet het overgrote deel van de lauter consumerende moslims wel, waarbij intimidatie niet wordt geschuwd.
Dat past niet in de Nederlandse cultuur.
Waar het boedhisme wel uiting kan hebben - zie de Chinezen - is de Islam daar met andere bedoelingen.

Rest In Privacy | 16-07-07 | 20:13

-weggejorist-

janoesj | 16-07-07 | 20:13

Geen speld tussen dit betoog van Boris van der Ham te krijgen. De basis van onze cultuur is liberaalisme en seculierisatie. Dankzijn deze verworvenheden kon de gouden eeuw ontstaan, een periode welke economische rijkdom gaf, en waar gelovige uit heel europa een plek vonden. Is de joods Christelijke gedachte ergens verantwoordelijk voor, dan is dat het achter de schermen opruien tegen anders gelovigen of niet gelovige liever VERSTANDIGEN genoemd, welke inderdaad het liefst gewoon hun dingetje doen net zoals een ieder ander.

Awasawas | 16-07-07 | 20:13

@ daskapitalist
Volgens mij niet, maar je kan toch moeilijk stellen dat SPinoza's bijdrage tot de Nederlandse samenleving, typishc joods genoemd kan worden.

King of controversy | 16-07-07 | 20:12

Dijkshoornfiltur kapoet?

BP Richfield | 16-07-07 | 20:11

Goed verhaal Boris! :)

GREENSKiN | 16-07-07 | 20:11

-weggejorist-

de grote boze wolf | 16-07-07 | 20:09

"Maar waar blijkt die gezamenlijke Joodse identiteit dan uit?"

Uit de joodse invloed op het oude testament. Voortaan beter je huiswerk doen Boris, iedereen kan Wikipedia quoten.

Voor de rest weer een lekker links knuffel verhaal van je....... Op naar de 0 zetels.

DaDutchOven | 16-07-07 | 20:08

- weggeborist -

Harige Bangmaker | 16-07-07 | 20:07

Leve het liberalisme!

Reez | 16-07-07 | 20:07

kuttekrap 16-07-07 @ 20:05

Trouwens, over reces gesproken.
Hoes't met Eerdmans?

Harige Bangmaker | 16-07-07 | 20:06

Laten we beginnen om de boeken eens te vertalen daar in het midden Oosten. Er zijn de laaste jaren slechts een paar honderd boeken vertaald naar het Arabisch. Vind je het gek dat de islam een achterlijke cultuur is en blijft. Die mensen weten niet beter!

Deze keer ben ik het met je eens Boris. Goed stuk!

R@lf | 16-07-07 | 20:06

Vrouwen met een pruik vergelijken met wandelende bungalowtenten.
Is je verstand ook al met reces, Boris?

kuttekrap | 16-07-07 | 20:05

Laten we eerst eerst beginnen om volgend jaar rond deze tijd Boris van der Ham te gedenken. m.a.w. ga toch lekker deaud loser.

pleurop | 16-07-07 | 20:03

zat boris ook niet bij Haniye op schoot laatst?

Dr. Bibber | 16-07-07 | 20:03

@Boris
Een suikerfeest vier ik wel bij de banketbakker

Tobi | 16-07-07 | 20:03

nogal ja spinoza is een heel veel gebruikte joden 8ernaam maarja liberalen dan liever vvd als d66 ik zie die partij de verlichting er neit echt doorheen duwen

chew | 16-07-07 | 20:02

Spinoza = joods ?

gimiller | 16-07-07 | 20:01

Ik kan me er wel in vinden eigenlijk.

G-unite | 16-07-07 | 20:00

dat van dat joodse in joods-christelijk heb ik ook nog begrepen. Kan me niet voorstellen dat ze in 1910 ook al spraken van een joods-christelijke traditie. Maar verder natuurlijk een flauwekul verhaal van boris.

"Het gros van de moslims is inmiddels al lang bezig zich te ‘verlichten’ en maken hun eigen keuzes binnen hun geloof".

Hoe zat het ook alweer met dat onderzoek van de UvA waarin meer dan de helft van de moslims aan tegen de democratie te zijn? Het idee van democratie lijkt me toch een van de eerste punten van die verlichting.

Milosz | 16-07-07 | 19:59

loopt boris hier nu te ontkennen dat spinoza joods was?

daskapitalist | 16-07-07 | 19:58

Vroeger had je Van Mierlo. Een man zonder scrupules. Wist waar hij het over had. Politieke vernieuwing. Daarna kreeg je Terlouw. Ook een prima gast. Maar toen die krullenkoppen de Graaf en Dittrich het roer overnamen, is het rap achteruit gegaan. En nu zit je met Boris en Alexander... Nee, daar zit Nederland op te wachten. Gaat toch heen man.

Harige Bangmaker | 16-07-07 | 19:58

GNIFFEL@alttekst
@ Boris
Helemaal met je eens. Van zulke columns kunnen Geert Wilders en Harry Bommel nog eens wat leren. Klass

King of controversy | 16-07-07 | 19:57

of 3 boris???

shaun | 16-07-07 | 19:56

ik vraag me af of bovenstaande figuren meer hebben gelezen dan de GS inleiding..

blendert | 16-07-07 | 19:56

-weggejorist-

shaun | 16-07-07 | 19:55

Jezus Boris, wat ben jij een zeikerd zeg.

gare_nick | 16-07-07 | 19:53

Vogelaar is bleud

OzitdatzO | 16-07-07 | 19:52

Zit Boris wel bij de goeie partij dan?

widtvoet | 16-07-07 | 19:52

D'66 = deaud.

Harige Bangmaker | 16-07-07 | 19:51

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland