Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GristenUnie tegen de EU

En! Wij! Zijn! TEGEN! Geile! Neuqseks! Grote paniek binnen de fractie van GristenUnie-SGP in het Europees Parlement. De oersaaie zielenherders in Brussel hebben het Solcon-filter uitgezet en zijn als allerlaatste in Nederland geconfronteerd met het nieuwe propagandafilmpje van de EU. U weet wel. Die rolprent vol kreunende neuqseks Europeanen die in opperste staat van extase op precies hetzelfde moment snoeihard NEE tegen de grondwet gillen. HIERRR voor diegene die zojuist van de beademingsappratuur zijn gehaald. Een "goedkope" methode en "ongepast gezien de bezorgdheid over de seksualisering van de maatschappij" jeremiëren de pieuze boekhouders in koor. "Bovendien geeft het filmpje een vertekend beeld van het werk van de EU" Natuurlijk. Alsof er in de ontelbare achterkamertjes van de EU niet regelmatig een stagiaire tussen de stapels beleidsnota's wordt volgeblaft. En wat zeuren die kerkgangers nu? Eindelijk eens iets over de EU wat wel blijft hangen, is het weer niet goed. Ga eens heel snel naar de hemel!

Reaguursels

Inloggen

bijbelvast gelovig ongelovig, toespraken van jesus onbaatzuchtigheid !!!! willen jullie je prive overtuiging gewoon thuis praktiseren en niemand vooral niemand lastig vallen zoals die moslims ook al doen svp? flikker op met al die geloven en theologisch discussie of ga naar de eo zender.

lara | 06-07-07 | 01:42

lol zou bijna ja zeggen tegen alles van europe hahhahaa leuk filmpje sex is toch verrukkelijk

lara | 06-07-07 | 01:38

@blessedpersistence 05-07-07 @ 19:51
De rol van uw Joris is al meer dan 100 jaar geleden vertolkt door één treffende uitspraak namelijk dat: "De laatste christen stierf aan het kruis." Hiermee zijn in één zin al uw theologische uitspattingen gereduceerd tot de kern van uw kronkel... Namelijk die van de pathologische teleologie van een krankzinnige persoonlijkheidscultus... Door oorzaken als doel aan te zien, bewijslasten om te draaien en met de bijbel als duister psychologisch manifest hiervoor, lees je teksten altijd zoals het je uitkomt, ongeacht de historische context, maar vanuit een zuiver egoistisch perspectief. Wat maakt u lezend oog meer speciaal dan die van de 'ongelovige'? Overtreffend: Uw lezend oog vindt meer nuttig 'bedrog'?

.HerNihilist | 05-07-07 | 22:14

kan dit filmpje op al jazeera, lekker rustig

spica | 05-07-07 | 21:44

G-unite 05-07-07 @ 19:55

Goed dat je dat weer eens onder aandacht brengt. Ik word zo langzamerhand behoorlijk flauw van allerlei calimero's die lopen te janken en jammeren: "GS is dit, GS is dat, GS is een rechtse site, GS is ongenuanceerd blablabla". Mijn ervaring is dat GS één van de schaarse Vrijplaatsen is waar vrijwel iedere mening gepost kan worden. Vaak leidt dat tot kwalitatief hoofstaande debatjes in draden. Mij valt op dat de "GS boeh!" roepers vrijwel steeds bedoelen dat een hen niet welgevallige opvatting de ruimte krijgt. Ik vat zulke stompzinnige aantijdingen dan ook op als kleuterachtige verongelijktheid van luiden die wat graar fikse censuur op het internet zouden willen plegen. Hulde aan de @ Redactie derhalve en deaud aan de doorzichtige "GS- boeh!" roeptoeters.

bottehond | 05-07-07 | 21:11

Ook gristenen kunnen hier vrijuit tiepen.
Zolang ze maar geen zieltjes proberen te winnen met bijbelspam.

G-unite | 05-07-07 | 19:55

De meeste van de voorbeelden die je nu geeft, Sjaak, zijn voorbeelden van teksten die ik ook zo lees. Dat heeft niets te maken met mijn andere overtuiging, nl. dat ik geloof dat in de door mensen opgetekende bijbelteksten het één en ander word geopenbaard over wie God is en in historische zin geweest is.
Jezus' toespraken stonden bol van de beeldspraak en ook gebruikte hij constant politieke en actuele voorbeelden. Hij was in die zin óók een scherp sociaal commentator. Dat geeft ons ook de ruimte om veel van zijn toespraken op te vatten op een manier die rechtdoet aan de context waarin hij ze uitsprak én met een oog op de betekenis die onder de tekst ligt, zoals jij dat doet.
Wat mijn tekstlezing dan toch anders maakt is uiteindelijk dat ik mezelf probeer te beschermen tegen de neiging om de teksten precies zo te lezen als ze me uitkomen. Dat probeer ik bij alle teksten te doen - overigens zou ik anders als journalist ook geen knip voor de neus waard zijn.
Nog één ding: uiteindelijk lees je een tekst met 'het oog van het geloof' gewoon anders. Dan zie je dingen op zijn plaats vallen die zonder geloofsoog in het verborgene blijven.
Dan ga ik nu verder het Vondelpark in, voordat deze theologische uitspattingen nog voor mijn ogen worden weggejorist.

blessedpersistence | 05-07-07 | 19:51

Je eigen wereldbeeld leggen op de tekst die je leest is natuurlijk wel de makkelijkste weg, maar nogmaals: ik kan me niet voorstellen dat je het leuk zou vinden wanneer dit ook met je eigen teksten gebeurt. Dat maakt schriftelijke communicatie natuurlijk wel tot een hachelijke zaak. Een beter uitgangspunt voor het lezen van teksten is volgens mij dat je op het spoor komt van de intenties van de auteur en van daaruit de betekenis van een tekst destilleert. Sociale context e.d. zijn daarbij ingegrepen.

Je claim is verder dat een dergelijke omgang met teksten zoals jij die voorstaat fundamentalisme, superiorieitswaan en moralisme tegengaat. Ondertussen vertoon je zelf een bepaalde mate van intolerantie ten aanzien van mijn omgang met historische, overgeleverde teksten. Dan moet de conclusie toch luiden dat ook jij zoekt naar iets dat in algemene zin waar en betrouwbaar is? Sterker nog, dat jij deze visie op tekstlezen uitdraagt en verspreidt en bij anderen aanmoedigt? Sterker nog, jouw visie op het paradijs ('dat zit in jou zelf') en de methode om daar te komen ('afbreken van je ego') enzo, vertonen alle eigenschappen van een geloofsartikel ofwel een dogma. Helemaal niet erg: dat hebben we naar mijn overtuiging allemaal.

Dat vingertjesgezwaai staat inderdaad in schril contrast met Jezus' houding. Hij liet zich kruisigen door zijn criticasters. Ik zit me hier te 'verweren'.
Niets menselijks is ons vreemd, zou ik zo zeggen. Alleen wees wel zo fair om je eigen geloofsovertuiging niet te veralgemeniseren en boven ieder dispuut te verheffen.

blessedpersistence | 05-07-07 | 19:45

@blessedpersistence 05-07-07 @ 19:15
Nu ga je ervan uit dat ik net zo bijbelvast ben als jij, dat is niet zo. Ik geloof niet eens en ikz ie ook nog wel wat zwakke punten in de dingen die JC zegt. Of dat zijn mijn zwakke punten, weet ik veel. Ik lees het niet met de intenties die ik erachter zoek of wil vinden, maar gewoon omdat het meeste dat er staat intuitief of via logisch nadenken wel begrijpelijk is. Het is geen cryptisch verhaal en zeker niet mystiek. Een andere basis steekt er voor mij ook niet achter. En zo is waarschijnlijk ook bedoeld om te lezen.
Waarom wordt er tot treurens toe gehamerd op Mammon, de kameel en het oog van de naald en giften schenken enz, Dat is niet om mensen het idee te geven dat je geen bezit mag hebben, en in zekere zin niet eens dat je je niet mag hechten aan bezit, maar dat je in een situatie moet belanden waarin je niet meer geeft om bezit en het je doen en laten dus niet meer bepaalt.
Waarom mag je linkerhand niet weten wat je rechterhand weggeeft? Dat draait niet om liefdadigheid of bescheidenheid, maar om onbaatzuchtigheid. Het dient je geen reet te interesseren dat je iets weggeeft en dan maakt het je verder ook niet uit dat je er misschien wel niets voor terug krijgt.
En zo kun je wel door blijven gaan met voorbeelden die opeens erg logisch zijn als je begrijpt wat ik bedoel.

sjaakdeslinksesul | 05-07-07 | 19:42

getver.

VOC-mentaliteit | 05-07-07 | 19:38

@blessedpersistence 05-07-07 @ 18:52
Je neemt het weer veel te letterlijk. Als je snapt wat er staat heb je geen uitleg meer nodig. Helaas wordt die uitleg doorgaans gegeven door een groep mensen die niet snapt wat er staat, al zijn er uitzonderingen op.
Het is toch zo simpel: dat koninkrijk der hemelen is geen 1000-jarig rijk of een paradijs in de wolken, maar het zit in jou zelf, je moet het alleen even ontdekken. En of je wel of niet gelooft is maar bijzaak, het is wel een relatief makkelijke manier om tot dit soort inzichten te komen (afbreken van je ego enzo).
Alles veel te letterlijk nemen (doe je ook weer met je tekstuitleg van mijn reactie) zit jou duidelijk in de weg.
Geldt ook voor termen als waarheid, mooi en betekenisvol, daar draait het helemaal niet om. Dat soort superioriteitswaan (ik zoek naar het goede en verwerp het boze en anderen doen dat natuurlijk niet) leidt juist tot dat moralistische vingertjegezwaai van die CU/SGP'ers, typisch gristelijk maar druist volledig in tegen wat JC zelf zegt.
Een ander gaat dat echt niet voor je oplossen, dat zul je helemaal zelf moeten doen.

sjaakdeslinksesul | 05-07-07 | 19:25

Goed - ook nog iets inhoudelijker: welk argument heb je voor je stelling dat de genoemde uitspraak van JC inderdaad geestelijk bedoeld is?
Puur afgaande op theorieeën over de historische Jezus is het waarschijnlijk dat JC zelf al deze dingen die hier vermeld staan deed (zoals meer Gallileese rabbi's en profeten dat deden).
De passage die je citeert is de opdracht die Jezus meegeeft aan zijn volgelingen. Een soort laatste speech. Ik zou het dan heel menselijk en ook logisch vinden dat Jezus dit zei met de bedoeling om mensen op te roepen dit letterlijk te gaan uitvoeren. Het was m.i. niet ontoevallig dat 10 dagen later op het plein van Jeruzalem mensen uit heel de oude wereld bij elkaar kwamen, de Geest ontvingen (Pinksteren) en ook precies deze dingen gingen doen.
Daar zie ik nog geen argument tussen voor jouw wat mystiekere lezing, die natuurlijk wel meer tot de verbeelding spreekt.

blessedpersistence | 05-07-07 | 19:15

@ Grimreaper: ja, ik heb vandaag voor het eerst en vermoedelijk ook voor het laatst van dit medium gebruik gemaakt. Grappig hoe we uiteindelijk meer op één lijn bleken te zitten dan we aanvankelijk leken te zitten. Internet schept meer afstand dan goed voor een gesprek is, soms.

@ Sjaak: zozo, theologie vindt zijn weg naar GeenStijl. Vraag: als jij een stuk typt en publiceert, wat zou jij dan het liefste zien?
A - Dat de boodschap die je er in hebt gelegd bij zoveel mogelijk mensen aankomt op een manier die past bij jouw intenties met dat stuk? Kortom: dat overkomt wat je bedoelde?
B - Dat iedereen zelf probeert te verzinnen wat je met je stuk bedoeld hebt en daar vervolgens zijn eigen mening op loslaat.

De meeste mensen die zelf professioneel schrijven zullen optie A verkiezen (ook al zullen allicht sommigen ook voor B gaan).
Als de woorden van Jezus - die overigens door journalisten als Marcus en Mattheüs allicht iets zijn vertekend - voor meerdere uitleg vatbaar zijn, zou het niet volstaan om alleen mijn eigen ideeën hierover te volgen. Slimmer is dan om inderdaad, zoals jij al zegt, vrienden op te zoeken en zo tot een beter (ik zeg niet tot het 'beste') begrip komen. Ik zeg opnieuw: geen mens is een eiland... ik laat me heel bewust inspireren door anderen die met mij op zoek zijn naar wat waar, mooi en betekenisvol is. Zo leer ik nog elke dag bij over de betekenis van die verhalen.

Verder: opdringen doe ik mijn overtuiging aan niemand. Vrijelijk daar over spreken zonder me te verbergen achter een masker van onverschilligheid doe ik wel. Als dat tot irritatie of onzekerheid leidt, heeft dat met mijn intenties verder weinig van doen. Des te meer met de intenties waarmee je leest - denk ik.

blessedpersistence | 05-07-07 | 18:52

@blessedpersistence
Je zit er maar mee, he? Schuld, erfzonde, je onvolmaaktheid enz. En vervolgens is het JC die jou dan iedere dag reinigt, dat mocht je willen.
"Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet hebt gij ontvangen, geeft het om niet."
Waarom nu juist zieken, doden, melaatsen en bezetenen? Omdat hij spreekt over de genezing, wederopstanding, reiniging en eenwording van de eigen geest. Als dat gebeurt, zijn de "aardse" offers die je brengt geen werkelijke offers meer, maar zaken waaraan je geen waarde meer hecht.
Dit is een van de basisgedachten achter je overtuiging en je begrijpt de betekenis ervan niet eens, omdat je alles veel te letterlijk neemt.
Jij denkt zeker ook dat JC echt over water heeft gelopen? Dat verhaal gaat over het overwinnen van je angsten.
Ga dat boek eens lezen zonder vooringenomen concepties en de uitleg van je dominee/bijbelstudieclubje en probeer zelf eens te verzinnen wat de betekenis van die verhalen is.

sjaakdeslinksesul | 05-07-07 | 18:37

@blessedpersistence: ik ga uitloggen. Ik moet nog boodschappen doen. Het was verfrissend om eens een wat serieuzer gesprek te kunnen voeren. Helaas leent dit medium zich niet voor al teveel diepgang. Daarvoor is het teveel typewerk.

The Grim Reaper | 05-07-07 | 18:19

@Lekker Belangrijk: we houden ook van jou, hoor. ;-)

The Grim Reaper | 05-07-07 | 18:02

Tirade is een juiste benaming. Wat kan ik zeggen. Onrecht maakt me emotioneel en dat maakt me op mijn beurt weer ongenuanceerd. Point taken.
De wereld die wij gecreeerd hebben, is gevormd door de daden (en woorden en gedachten) van onze voorouders. Onze daden vormen de wereld op dit moment. Hoe verder men teruggaat in de tijd, des te groter is de invloed van de daden die destijds gepleegd werden.
Maar zijn wij verantwoordelijk voor die daden of voor de gevolgen ervan? Ben ik verantwoordelijk voor de daden van een van mijn 17e eeuwse voorouders die in de slavenhandel zat? Neen. Want dit zou betekenen dat wij niet verlost zijn.
Maar het staat mij wel vrij om die verantwoordelijkheid desondanks op mij te nemen en te pogen om de consequenties van de daden recht te trekken. Dit is een nobel streven. Maar ik moet mij dan wel van een aantal zaken bewust zijn:
1) ik zou het moeten doen voor de ander(en), niet voor mezelf om mezelf beter te voelen. Anders zou het een daad van egoisme zijn.
2) Het zal me niet lukken alles uit te wissen. De invloed van een daad uit het verleden wordt groter naarmate de tijd verstrijkt... Een moord die duizend jaar geleden gepleegd is, betekent dat duizenden mensen nooit geboren zijn (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, enz) die anders wel geboren zouden zijn. Dit kan een mens niet uitwissen.
3) Niemand kan alle consequenties overzien van de daden die destijds gepleegd zijn. Alleen de meest voor de hand liggende.

The Grim Reaper | 05-07-07 | 18:00

@blessedpersistence 05-07-07 @ 17:32,
1) Dat jij een religie aanhangt moet jezelf weten.
2)Flikker op je gristenspam, je bent net zo irritant als de direct marketing snol die mij s'avonds ongevraagd telefonisch lastig valt met een verhaal over een kudtverzekering de ze me wil aansmeren.

Lekker Belangrijk© | 05-07-07 | 17:38

Ik voelde mij persoonlijk ook niet in de taas getast hoor.
Wel voelde ik me 'aangesproken'.
De enige reden waarom ik besloot te reageren was je eerste tirade tegen gristenen. Die tirade raakt mij, want gaat over de religie die ik aanhang (ookal leer ook ik veel uit andere denktradities). Ik geloof zelfs dat ik - en dat klinkt heel zwaar - mede verantwoording draag voor het bloed aan de vingers van mijn voorouders. Niet dat ik het zou hebben kunnen voorkomen, maar wel in de zin dat ik nu leef met de consequenties van de verkeerde keuzes van anderen uit het verleden, maar ook uit het heden.
Geen mens is een eiland - en ook ik niet. Ik ben besmet door de keuzes van mezelf én van anderen.
Dat is deel 1 van het verhaal. Deel 2 is dat Christus deze smet elke dag weer van mij afneemt, door zijn onschuldige dood aan het kruis.
Deze interventie alleen maakt het hier op aarde een beetje leefbaar. Niet onze grote woorden of daden - al helemaal niet die van politici met een 'c' in de naam.

blessedpersistence | 05-07-07 | 17:32

Oh bah, spelfouten: 'Neukt u liever uw evenbeeld.!'

Hannalore | 05-07-07 | 17:31

Hûh..?, de E.U., porno..?, worden we dan toch genaaid door Brussel..?, best wel geil.... Of niet.?
En zo ineens doemt die "kut-dokter" uit Los Angeles voor mijn ogen op, je weet wel, die uit "beperkt houdbaar", de chirurg die met de mes in z'n hand een volwassen vagina tot een "kinder-kutje" transformeert, zonder schaamhaar, natuurlijk, "lekker" infantiel. Het lijkt er dus verdacht veel op dat pornografie ons een verhaal met een pedofiele inhoud vertelt, waarin de vader z'n dochter neukt. In iedere man schuilt een vaderlijke Marthijn Uittenbogaard, als ik de pornografen tenminste mag geloven.
Maar wacht eens even, zijn de protestanten niet het meest geperverteerde volkje dat er rond loopt.? Zijn de bewoners van de "bible belt" niet per definitie incestueus..? Een vader die zijn dochter neukt. 'Onze vader, die in de hemelen zijt.'
Nee, mijn waarde protestanten, porno maakt zichtbaar wat er in het hoofd van papa afspeelt, dus zeurt u niet, meneer Rouvoet. Neukt liever uw evenbeeld.!

Hannalore | 05-07-07 | 17:30

Oh bah. Spelfouten...

The Grim Reaper | 05-07-07 | 17:16

Ik ben geen dogmatisch volger van de bijbel. Ik ben bang dat ik een van diegenen ben die zijn eigen levenshouding in elkaar gekunsteld heeft en daarbij gebruik heb gamaakt van de elementen die mij bevielen uit het Christendom, Boeddhisme, Hindoeisme, Animisme, enz. Je begrijpt wat ik bedoel.
Maar dat terzijde.
Mensen die leiden, laden schuld op zich. Daar valt niet aan te ontkomen. Maar men kan die schuld wel proberen te minimaliseren door het juiste te doen.
Maar wat is juist?
Luisteren naar het stemmetje van het geweten terzijde, zou men de juistheid van beslissingen bijvoorbeeld kunnen toetsen aan een (absolute) referentie.
Maar dat begijp jij beter dan ik.
In het geval van een Christelijk leider verwacht ik in dat geval, dat hij zijn beslissingen toetst aan de bijbel. En wanneer die leider dan gevraagd wordt door een bevriend staatshoofd uit de U.S of A of hij fijn wil meedoen aan een oorlog, dan verwacht ik dat hij zijn steun aan die oorlog afwijst. O.m. omwille van het gebod 'Gij zult niet moorden'.
Dat is in dit geval niet gebeurd. Toch hebben het CDA en de CU beide een 'C' in hun naam staan. En we weten waar die voor staat. En om nu even terug te komen op mijn eerste mail in deze reeks: dit soort mensen duiden wij nu aan met de term 'Gristenen'. Valse 'Christenen'. Het gedachtengoed van Christus misbruikende 'Christenen'. Jij hoeft je niet aangesproken te voelen. Het betreft jou niet.

The Grim Reaper | 05-07-07 | 17:15

@Sjors de Winter: 'The Grim Reaper' is niets meer en niets minder dan een handle die toevallig nog niet in gebruik was. Ik had mezelf ook 'Bathazar: the overweight midget', of 'Jopie Droogklootschieter' kunnen noemen. 'The Grim Reaper' was echter de handle die tijdens de registratie bij me opkwam.

The Grim Reaper | 05-07-07 | 16:58

Ja, Grim Reaper. Christenen laten zich net als hun medemensen verleiden door de macht, ook als 'de macht' het gedaante aanneemt van catchwords als 'humanitaire interventie' (zie Irak).

Ik liep als christen mee in demonstraties tegen de meeste recente oorlogen (overigens lang niet als enige), maar kan geen garanties geven dat ik in een positie van macht niet hetzelfde zou doen. Sterker nog: een blik op mijn eigen leven leert dat ik het predikaat Christen - wanneer opgevat als 'navolger van Christus' - zonder twijfel niet verdien.

Toch is precies dat de betekenis van het kruis, waarraan jij refereerde: Christus die in onschuld stierf voor de schuld van ieder ander.

blessedpersistence | 05-07-07 | 16:58

Moe: "My wife got me to believe in religion."

Joe: "Really?"

Moe: "Yeah. Until I married her I didn't believe in hell."

Lekker Belangrijk© | 05-07-07 | 16:52

Ik heb niets tegen christenen. Ik heb wel iets tegen politieke partijen die het christelijke gedachtengoed misbruiken en zich op die wijze niet alleen zelf verlagen tot een bodemloos niveau, maar op deze wijze ook de man besmeuren die voor hen aan een kruis heeft gehangen. Ik veracht hypocrisie. Voor de meeste politieke partijen is slechts 1 ding heilig: macht. Ze zullen alles doen en alles zeggen om die macht te verwerven. Niets is heilig, geen symbool en geen religie. Maar symbolen en religies worden wel door hen misbruikt. Balkenende en Rouvoet hebben hun elke geloofwaardigheid verloren toen ze hun steun uitspraken voor de oorlog in Irak. OORLOG notabene! De grootste misdaad die de mensheid kent. Oorlog is de ultieme minachting van menselijkheid. Oorlog omhelst PER DEFINITIE zaken als moord, verkrachting, marteling, plundering, vernietiging, chaos..... Kun je iemand, die aan zoiets zijn steun geeft een Christen noemen? Corrigeer me aub als ik het bij het verkeerde einde heb, maar heeft Christus niet juist het tegenovergestelde van dit alles gepredikt? En ze moeten me niet aankomen met het bullshit smoesje dat ze dat 'nicht gewollt' hebben. Want dan mogen die twee fuckers me een oorlog noemen die ergens heeft gewoed, waarin al deze zaken niet hebben plaatsgevonden. Een enkele 'schone' oorlog is al voldoende. Dan geloof ik ze. Ik weet welke God die fuckers zeggen te dienen, maar geloof me, in werkelijkheid dienen ze die ander.

The Grim Reaper | 05-07-07 | 16:47

@ lekker belangrijk : Je bent een meester in generaliseren, ongegronde generaliseringen welteverstaan

@ the Grim reaper (je naam suggereerd een discutabele afkomst) Kijk eens naar de basis, de grondwet. Denk je dat die door een van jouw (intellectuele) idolen uit de losse mouw is geschud?

sjors de winter | 05-07-07 | 16:44

@ The Grim Reaper: Ook het weglaten van nuances is een vorm van geschiedsvervalsing. Daarvan laat jij hier een paar mooie staaltjes zien. Ik ben hier niet om God of bijbel te verdedigen, laat staan de 'christleijke traditie' (wat dat ook is). Bloed is er gevloeid en ik deel jouw overtuiging dat de christenen er goed aan doen eerst schoonmaak in eigen huis te houden voordat ze anderen met moraal & recht om de oren slaan.

Het enige dat je wel kunt zeggen is dat geweld & onderdrukking in het geval van het christendom [i]in tegenspraak[/i] met de stichter zijn en door J.C. werden afgewezen. Dat is overigens een wezenlijk verschil met bijv. de Islam (Mohammed & zijn volgelingen vochten jarenlang met de mensen uit Mekka).

@ lekker belangrijk: nogmaals --> mijn enige punt was dat dit soort lijstjes (van misdaden danwel goede dagen) een discussie geen steek verder helpen, juist omdat elke ontwikkeling meerdere oorzaken en facetten kent.

blessedpersistence | 05-07-07 | 16:44

@blessedpersistence 05-07-07 @ 16:19, ROFL! Historische feiten komen mij niet goed uit? dan verklaar ik geschiedenis gewoon niet relevant en kom ik met vage reli bullshit als "Volg de lijnen van goed en kwaad in je eigen hart".

Lekker Belangrijk© | 05-07-07 | 16:28

Geschiedvervalsing? Ga je me nu vertellen dat er geen inquisitie, kruistochten, pogroms, vervolgingen, heksenverbrandingen zijn geweest door christenen? Dat er geen slachtpartijen tussen katholieken en protestanten zijn geweest? Of wil je hier aangeven dat dit alles uitgevoerd is door een complot van boeddhisten? Of misschien door marsmannetjes.
Oh by the way, het is de SDAP (de voorloper van de PVDA) geweest die de kinderarbeid heeft afgeschaft en voor de rechten van de arbeiders heeft gestreden. Het zijn de socialisten geweest die voor een rechtvaardige arbeidsethos hebben gezorgd. ALs de christelijke partijen dit hebben gedaan, waarom was er dan uberhaupt sprake van kinderarbeid voordat de arbeiders opstonden? Of ontken je het bestaan van kinderarbeid ook? Of het waren die boeddhisten weer... En voorzover ik weet zijn de liberalen geweest die voor een rechtvaardige rechtspraak hebben gezorgd. Te beginnen met Thorbecke. De enige rol die de christelijke partijen destijds speelden (en nu nog steeds spelen) is die van de zeurende reactionair die terug verlangt naar de tijd dat alles beter was. Terwijl het nooit beter geweest is dan nu.

The Grim Reaper | 05-07-07 | 16:22

@blessedpersistence 05-07-07 @ 15:49, Zie hier de typerende grristen hypocrisie; Ziekenhuizen uit barmhartigheid, terwijl de grristenhond in-enting afwijst, condoom gebruik verbiedt, anti-conceptie verfoeit en ga zo maar door.
Moderne scholen? Die de evolutie theorie uit de schoolboeken willen schrappen, kinderen vergiftigen met religieuze verzinsels.
Jullie creeren je eigen armzalige publiek.

Lekker Belangrijk© | 05-07-07 | 16:20

@sjaak --> Mijn punt was dan ook: dit soort optelsommen van de geschiedenis leiden nergens heen. Je zegt er helemaal niets mee, omdat elke historische ontwikkeling verschillende facetten kent.
Toegegeven: dat had ik wel iets duidelijker kunnen zeggen.

De lijnen tussen goed en kwaad lopen niet tussen religies, volken, rassen of wat dan ook, maar door ons eigen hart heen. Daarom helpt historisch vingertje wijzen niet - ook niet bij een opsomming met positieve ontwikkelingen.

Overigens was de Inquisitie kerkelijke rechtspraak zonder het uitvoeren van doodsvonnissen. De uitvoering werd door de wereldlijke macht verzorgd. Wat de Inquisiteurs natuurlijk niet vrijpleit. En waren het de heidense Romeinen die zich tot het christendom bekeerden in plaats van andersom.

blessedpersistence | 05-07-07 | 16:19

Ondertussen neuken ze zichzelf kleurenblind.

Stompvoorwerp | 05-07-07 | 16:11

@blessedpersistence 05-07-07 @ 15:49
Endie heidense Romeinen hadden zeker niets te maken met die uitvindingen van de kerk? En sinds wanneer is de inquisitie een rechtvaardige rechtbank?
Als je geschiedsvervalsing nodig hebt om je punt te maken, dan heb je eigenlijk geen punt.

sjaakdeslinksesul | 05-07-07 | 16:09

@The Grim Reaper 05-07-07 @ 15:35 hear hear!!

Lekker Belangrijk© | 05-07-07 | 16:07

Hm. De hele rechtspraak van het Hof van Justitie EG hangt aan elkaar van rechtszaken over alcohol, porno en gokken. Hou eens op met zeiken sufferds, het zwakke vlees is de motor van Europa.

Sint Hubertus | 05-07-07 | 15:50

Uit diezelfde christelijke koker:

Ziekenhuizen, een gezond arbeidsethos, rechtvaardige rechtspraak, (moderne) scholen en universiteiten.

Als je geschiedsvervalsing nodig hebt om je punt te maken, dan heb je eigenlijk geen punt.

blessedpersistence | 05-07-07 | 15:49

Aan alle gristenen: fuckers! Jullie hebben je kans gehad. Honderden jaren lang. En wat deden jullie? Het volk dom houden, wetenschappers vervolgen, vrouwen op de brandstapel gooien, andersdenkenden uitmoorden, hele volkeren in de slavernij stampen, kinderkruistochten organiseren, enzovoorts. Hitler en zijn nazihorden hebben hun onheilige politiek iets meer dan 13 jaar kunnen volhouden. Jullie hebben 1300 jaar lang als beesten huisgehouden. De rooms-katholieke kerk en de protestantse kerken hebben geen bestaansrecht meer. Die verdienen het verboden te worden, zoals de nazi partij verboden is. Tel het aantal slachtoffers eens op dat jullie op je geweten hebben. Het bloed stroomt van jullie handen af. En nog hebben jullie de arrogantie, het lef, om woorden als moraal, recht en liefde in de mond te nemen?
Jullie hebben je kans gehad en hem verspeeld. Jullie tijd is voorbij. Sterf en verdwijn eindelijk, tuig!

The Grim Reaper | 05-07-07 | 15:35

En dat terwijl mensen God toch het vaakst aanroepen tijdens de daad.
Oh god, oh god, oh jezus jaaaahhhh....

Patrick Bateman | 05-07-07 | 15:32

Alsof de Europese Unie ooit nog een Christen Unie zou kunnen worden ... nee hoor, veel te veel Fin-achtigen in Europa, dat gaat niet mee goed komen. Geert Wilders ... doe er eens wat aan.

schuifpuzzle | 05-07-07 | 15:09

@ Scusi

Na alternatieven: ".... worden verzwegen. Opzettelijk."

bottehond | 05-07-07 | 15:08

De gristenhunden zullen hun steun aan het landverraderlijk gedrag nog bezuren. Hun opperhoofd wordt niet genoemd in het "verdrag". Ze zijn gebruikt als usefull idiots om de volledig onnodige politieke unie (betere alternatieven voorradig) tot haar staatsgreep in slow motion in staat te stellen. Overigens is het nog veel ernstiger gesteld met het verraad door het establishment van polletiek en hoernalje. De wél aanvaardbare alternatieven (uit de eu, we zijn ook lid van de EER = Vrijhandel met de eu) Ook de Telegraaf faciliteert dit landverraad. U leest het goed: de Telegraaf pleegt wéér landverraad:

www.opinieleiders.nl/techlog/pivot/ent...

bottehond | 05-07-07 | 15:07

@sjaak
in openbaringen..... naast het stukje over de maagd maria

overVecht | 05-07-07 | 15:06

@ Sjaak
Waar staat dat, van die borstjes enzo..??

Teen | 05-07-07 | 15:05

Sjors draagt de vieze slipjes van zijn moeder en danst de polka met de bijbel onder zijn oksel.

Boze Buur | 05-07-07 | 15:00

Nou sjors de winter, je oproep tot bezinning heeft echt gewerkt niet? Ga de komkommerplant in de kas van je vader maar weer eens opzoeken.

sjaakdeslinksesul | 05-07-07 | 14:58

Europa: het is elkaar naaien of genaaid worden...

Zeurders | 05-07-07 | 14:54

Sjors de winter smeert zich in met peop en dubbelvuistneukt dan de Duitsche herder van de buren.

Biff Eagleburger | 05-07-07 | 14:52

Heere vergeeft U alstublieft mijn mede reaguurders, zij weten niet wat ze doen. En geeft U mij alstublieft nog een teken wanneer ik dat staatslot moet kopen.

Lekker Belangrijk© | 05-07-07 | 14:52

sjors de winter zal branden in de hel, echt waar, want het staat geschreven, kijk maar.

Dirk Tang | 05-07-07 | 14:51

@ Twix
Hji is wel erg stil.

Teen | 05-07-07 | 14:51

lol @ overVecht

Die had van Ome Gaaikema zelf kunnen zijn!

Derrek Wilder | 05-07-07 | 14:50

Sjors de winter is gevlucht naar de biechstoel om verhaal uit te leggen dat hij zijn handen heeft afgeveegd aan de bijbel na het vingeren van zijn zusje.... denk je ook niet, Teen?

Twix | 05-07-07 | 14:49

geil jij ook zo op Psalm 149 Downfap dan nu de nieuwste hit van Sjors de Winter

overVecht | 05-07-07 | 14:47

Sjors de winter veegt zijn handen aan de bijbel af na het vingeren van zijn zusje.

Teen | 05-07-07 | 14:46

Voor het slapen gaan leest sjors met rode oortjes het Hooglied en stelt zich dan voor dat hij het bruidje is met borstjes als gazellen.

sjaakdeslinksesul | 05-07-07 | 14:45

@sjors de winter
waar heb je sjimmy de zomer gelaten?

overVecht | 05-07-07 | 14:44

Hmmm heerlijk \m/

Dirk Tang | 05-07-07 | 14:43

@ Sjors de winter

aaaaahhhhh kom maar bij (schijn)heilige Maria uithuileeennnnn......

Twix | 05-07-07 | 14:42

666

Lekker Belangrijk© | 05-07-07 | 14:41

ondertussen voelt sjors onder de kerkbankjes of er nog wat spuug zit. Hij doet stiekem zijn ritsje van zijn broek open en begint heel langzaam op het tempo van de predikant ..........

overVecht | 05-07-07 | 14:40

Sjors de Winter heeft een Karl-Noten-poster boven zijn bed hangen.

Biff Eagleburger | 05-07-07 | 14:39

Koud he? Sjors de Winter

/Seth

Derrek Wilder | 05-07-07 | 14:37

Sjors de winter's ouders verbazen zich er iedere zondag weer over dat het rolletje pepermunt zoekgeraakt is. Sjors zelf mist de pepermunt niet, hij geniet zichtbaar van de preek van dominee Everhard.

sjaakdeslinksesul | 05-07-07 | 14:37

@ Sjors
Het heeft het gem zeker niet geholpen toen jij je aanmelde om op dat o zo gevaarlijke en duivelse internet een geenstijl account te openen.

Dr-Faustus | 05-07-07 | 14:37

Er is op het internet genoeg gratis porno van veel betere kwaliteit te vinden dus om met deze shit een JA voor Europa proberen te kopen is een beetje zielig.

Zorgh | 05-07-07 | 14:37

sjors de winter vond het helemaal niet erg om het geheimpje tussen hem en de dominee tegen niemand te vertellen en kleedde zich weer aan.

Dirk Tang | 05-07-07 | 14:37

@sjors de winter 05-07-07 @ 14:33
check de onderzoeken eens na wie de reaguurders zijn dan zou je weten dat wij een betere baan dan bij het refomatorisch dagblad hebben! zeau val nou es deaudt.

overVecht | 05-07-07 | 14:36

sjors de winter stopt zondag's voor de kerkdienst de marmot van zijn kleine nichtje in zijn reet.

Teen | 05-07-07 | 14:34

@sjaak, hou een sop vie speuk!

Lekker Belangrijk© | 05-07-07 | 14:34

Ik hou niet meer van jou,oh God
jij bent een God
die alles onverschillig laat
Ji bent zelfs wreed, oh God
lijk jij mij pijn enlijden deed.
Ik hoopte op jouw wonder,
jij draaide laf je rug,
liet mijn liefste zonder
- sjors de winter -

overVecht | 05-07-07 | 14:34

pfff... chill eens zieke geesten!Aan de reacties te zien zal het gemiddelde iq hier rond de 60 liggen of de leeftijd rond de 14

sjors de winter | 05-07-07 | 14:33

Voordat sjors de winter s'ochtends het reformatorisch dagblad bezorgt draait hij er eerst eentje stevig op en steekt hem dan armdiep in zijn hol.

sjaakdeslinksesul | 05-07-07 | 14:33

Los of de SGP-CU hiertegen is, ik stem ook vol overtuiging tegen de EU!

@ overVecht:

Ik weet zeker dat als Boellie echt een prediker is, u aan hem/haar zult denken als u in de kroeg zit..

Mekker | 05-07-07 | 14:33

Ach, Pauske toch
Ach, Pauske toch
Gij vindt u zelf een Godje
Met volop aids in Afrika
Verbiedt gij het kapotje
En aan de Ivoorkust, waar van honger
De mensen nu creperen
Opent gij een gouden basiliek
Ge zult het nooit ook leren

-Seth Gaaikema-

Teen | 05-07-07 | 14:31

@sjaakdeslinksesul 05-07-07 @ 14:28
die is flauw................... jij kunt toch ook aan zijn gezeik zien dat hij helemaal geen kloten cq. leuter heeft......

overVecht | 05-07-07 | 14:30

Sjors de winter gaat s'avonds naar dierenbegraafplaatsen toe waar hij verse kadavers opgraaft om vervolgens sodomie te plegen.

sjaakdeslinksesul | 05-07-07 | 14:29

@sjors de winter 05-07-07 @ 14:22
ow sorry!ik zal het niet meer doen!
.
.
.
val deaudt lutser!

overVecht | 05-07-07 | 14:28

Sjors de winter steekt zijn miniscule leuter door de brievenbussen van bejaarden dames, belt dan aan en rent dan hard weg om zich in de brandgang af te trekken.

sjaakdeslinksesul | 05-07-07 | 14:28

@ Derrek Wilder

beter goed gekopieerd, dan slecht gemaakt....

Geleerd op stage in China.. haha

Twix | 05-07-07 | 14:26

@Derrek Wilder 05-07-07 @ 14:24
om nog maar te zwijgen over de van Duin fans

overVecht | 05-07-07 | 14:26

@ sjors

Sterf eens een pijnlijke langzame dood, meneer-ik-ben-zo-verschrikkelijk-in-orde.

Derrek Wilder | 05-07-07 | 14:26

@ Teen
Ze liggen wel erg dicht bij elkaar kan dit wel?

Dr-Faustus | 05-07-07 | 14:26

@Eagle_Eye 05-07-07 @ 14:16
aanstaande zondag, 9:30 uur kun je Boellie horen in Ermelo

overVecht | 05-07-07 | 14:25

@sjors de winter 05-07-07 @ 14:22

Je hebt helemaal gelijk, lutser. Gelukkig is er waarschijnlijk in jouw ogen iemand die ons allemaal kan vergeven, dus wat is het probleem?

Dirk Tang | 05-07-07 | 14:25

@Boellie 05-07-07 @ 14:14
klopt! dat geloven ze van zichzelf ja!!
Maar in het geniep is het bij jou soort ook zo van hoe dichter bij de nul hoe......
Ga gewoon verder met het voorbereiden van je wekelijkse preek die je over drie dagen weer moet houden op een tijdstip dat ik net de kroeg uit kom...
.
.
Succes!doeidoei zwaaizwaai!

overVecht | 05-07-07 | 14:24

@ Twix

Stel dat iedereen hier teksten van zijn/haar favoriete grappenmaker gaat lopen copy pasten. Zal een mooie boel worden met al die Seth Gaaikema dijenkletsers.

Derrek Wilder | 05-07-07 | 14:24

@sjors de winter 05-07-07 @ 14:22
Je moet eens zien wat er gebeurt als het over moslims gaat i.p.v. gristenhonden, en de grap is het zijn de zelfde reaguurders.

Dr-Faustus | 05-07-07 | 14:24

@ Derrek Wilder

zal godverdomme mijn best doen voor je.. Zeikerd...

Twix | 05-07-07 | 14:22

Wat een stoere knulletjes hier allemaal! Lekker respectloos over mensen met een bepaalde/andere levensvisie praten, echt heel volwassen gedrag :-s (natuurlijk vooral gericht aan de sippe vent die dit artikel heeft geschreven)
Ik zou zeggen: grow up gasten! Dat jullie tegen bepaalde opvattingen zijn is prima maar een wedstrijd 'wie-o-wie-plaatst-de-meest-ongenuanceerde-en beledigende-tekst' is kortzichting, onvolwassen en a-sociaal.

sjors de winter | 05-07-07 | 14:22

hoe kunnen die gristenen dat filmpje nou gezien hebben? mag toch niet? of hebben ze nou de dominee weer wat te vertellen bij de wekelijkse biecht?

van dal | 05-07-07 | 14:21

Ik ben ook tegen de EU !
.
Maakt mij dat dan een Gggristenhond ?

Burgerlijke ongehoor | 05-07-07 | 14:19

Torture all extremists

BralV | 05-07-07 | 14:19

Boellie 05-07-07 @ 14:14
Ach man hou toch op. Op de Veluwe worden net zo vaak kleine kindertjes gepoepstampt als in de grachtengordel. Heeft er geen reet mee te maken. Ik durf zelfs te beweren dat onderdrukking van lusten vaker tot sexuele uitspattingen leidt dan de acceptatie van je menselijke zwakheden.

sjaakdeslinksesul | 05-07-07 | 14:19

Godver Twix, dat was retorisch natuurlijk.

Tief eens op met dat copy pasten man, lutser.

Derrek Wilder | 05-07-07 | 14:17

@Boellie 05-07-07 @ 14:14<br />
Je hebt wel een punt. Ondanks dat er altijd afgegeven wordt op Gristenen, vind ik diezelfde 'alles moet kunnen' mentaliteit ook erg twijfelachtig.

Eagle_Eye | 05-07-07 | 14:16

-edit: caps uit svp -

Polis | 05-07-07 | 14:16

Ik zeg: Alle Gristenvrouwen onder de 30 voor 't raam !!! We zullen ze eens met onze aardse gewoontes kennis laten maken.

BralV | 05-07-07 | 14:16

@ Twix

Wow! Ken je nog meer teksten van Hans Teeuwen?

Derrek Wilder | 05-07-07 | 14:15

Nee, de Jezus Christus hè, sorry maar dat was een nozem uit Nazaret.
Verder niks, prima gozer niks aan de hand maar een nozem.
Dan zei die bijvoorbeeld, nou je hebt dan een God, en God heeft alles gemaakt
Het hele universum, de aarde ieder grasprietje allemaal van God, en dan zei hij: ja dat is mijn vader hè. Ja dat is mijn vader heeft dat allemaal gedaan hè.

Het was... Jezus was gewoon een mens en liet ook scheten.
Sorry dat ik het... Ja ik vind het lullig het is een beetje banaal maar het is zo.
Mensen laten scheten... Jezus heeft scheten gelaten!

En dan moet je dat voorstellen hè; Ik benne... Ja ik ben dan de zoon (prffft) vanne... van God dan... zet anders een raam open.

Dat kan toch niet man!

Maar dan ga je met van dat christentuig in discussie en dan;
Hoe weten jullie dat dan zo zeker?
Ja dat staat geschreven.
Maar hoe weten jullie dan dat alles wat geschreven staat waar is??
Ja dat staat ook geschreven.

Twix | 05-07-07 | 14:15

En als het nu allemaal etende mensen waren? Eten is toch ook alleen bedoeld om te overleven?

Rest In Privacy | 05-07-07 | 14:14

Het is nogal labiel van jullie om de Christenen aan te vallen... Zij zijn niet de vijand hoor.... Nee echt niet.Gaan jullie eens bij je zelf te rade om dit alles wel zuivere koffie is. Het kan geen toeval zijn, dat het ene zedenmisdrijf of sexschandaal het ander opvolgt.En maar schijnheilig janken over kinderporno en loverboys.Dit zijn allemaal uitwassen van het "alles moet mogen en kunnen" mentaliteit die er hier heerst.

Boellie | 05-07-07 | 14:14

De….. aanwezigheid….van…. de Here God…….. Wat is dat?……De aanwezigheid van……de Here God….. Christus……Jezus Christus….. de Here God, Jezus Christus.. Wat is dat?

Ik kan het niet... Ik kan het niet... Ik kan het niet uitleggen
Dat is... Dat is iets... Dat is een gevoel... Dat is een gevoel
Je kan het niet... Je kan niet

Christus

Ik kan het niet uitleggen, het is...'t is... doh...

Ik kan niet... Ik kan niet... Ik kan het niet uitleggen het is een gevoel
Ik kan niet... Ik kan niet... Ik kan niet...

NOU HOU JE KOP DAN MAN!!!!!

Ik word toch zo gek van dat Christentuig he.
Ohjoh joh, Christenhonden, woehoef.

Twix | 05-07-07 | 14:14

Oh, wacht. Ik dàcht dat het beertjesprint was. Ze komen uit de vuile wasmand, vandaar.

Boze Buur | 05-07-07 | 14:13

Reclame is gewoon fragment uit de film Amelie...

Slutty Nurse | 05-07-07 | 14:13

Ziek dit filmpje.

LoL @ S?v?ke | 05-07-07 | 14:12

Geprezen zijt Gij, Vader van onze Heer Jezus Christus

Twix | 05-07-07 | 14:12

@Teen 05-07-07 @ 14:07

Met zo'n naam komt dat wel goed. Veel plezier hè!

Biff Eagleburger | 05-07-07 | 14:11

Teen 05-07-07 @ 14:05
Ik heb er hier nog twee liggen. Maatje klein met beertjesprint.

Boze Buur | 05-07-07 | 14:10

@ pooface

Neen, hedonist. U?

Derrek Wilder | 05-07-07 | 14:08

tja als je met argumenten onvoldoende zieltjes kan vinden voor hun Europese motor dan vind ik het bezwaar van de ChristenUnie wel acceptabel (ook al gooien ze het over de verkeerde boeg natuurlijk).

Sinds wanneer heb ik een Spaanse, een Italiaanse of een vrouwtje uit de Balkan op mijn bibberstaaf mogen ontvangen? ZELDEN!

Patrick Zweedsey | 05-07-07 | 14:08

@jappertje 05-07-07 @ 14:05

www.imdb.com/title/tt0455507/ <-- hoort ook in het basispakket te zitten voor iedereen.

Dirk Tang | 05-07-07 | 14:07

Biff Eagleburger 05-07-07 @ 14:04
Dat moet ik dan wel eerst aan de pastoor vragen.

Teen | 05-07-07 | 14:07

@Boellie
De fragmenten in dat filmpje gaan niet verder dan de doorsnee "sexscene" in de grote blockbusters. En jij wordt boos op mensen die dit normaal vinden... Wat zegt dat over jou? Niet zo veel gewend zeker?
Bovendien, het is toch de schepper die geile neuqseks zo lekker heeft gemaakt?

Kleines Arschloch | 05-07-07 | 14:07

@Derrek Wilder 05-07-07 @ 13:59
is een RK gristen?

pooface | 05-07-07 | 14:06

Laat iedereen van die GristenUnie-SGP gasten ff het eerste deel van
zeitgeistmovie.com/
kijken!
Weet je meteen in wat voor een sprookje je geloofd...

jappertje | 05-07-07 | 14:05

@ sjaak.
Niet echt. Ik moest alleen beloven dat ik het niet meer zou doen. Ik heb voorlopig dus geen dubbele meer. Misschien kun je nu ruilen met BoBu?

Teen | 05-07-07 | 14:05

@Rickpetrusmaria 05-07-07 @ 13:54

MIsschien mag je wel met Teen meedoen...

Biff Eagleburger | 05-07-07 | 14:04


Ach, wat wil je anders van voor reactie van mensen die in onbevlekte ontvangenis geloven. Keurige filmpjes, trouwens, waar behalve wat bewegende hoofden niet veel onbevangen bevlekkenis te zien is.

Monsieur Bovary | 05-07-07 | 14:03

Mag dat eeuwige gejank van die gristenhonden nou eens afgelopen zijn?

Het wordt tijd voor hondenvangers: weg met die gelovige roedel.

Dirk Tang | 05-07-07 | 14:03

Boellie 05-07-07 @ 14:01
Delicatessen is ranzigheid en Almodovar is porno? Je hanteert zelf een moreel failliete instelling Boellie.

sjaakdeslinksesul | 05-07-07 | 14:03

Moderne tijden, het nieuwe neuqen.

KaiserSoza | 05-07-07 | 14:01

Fraai staaltje ranzigheid op eropeesch niveau zeg! En alsof de pornografische inhoud nog niet voldoende zegt, dan doen ze er aan het eind van het filmpje ook nog eens het credo"let's come together" bij.

Zie je nou hoe ziek dat hele Europeesche gedoe in feite is.Helemaal van God los en de weg kwijt.En de reacties hierboven lezende bestaan er toch echt mensen die dit soort filmpjes heel normaal vind.Wat voor een opvoeding moet je gehad hebben om dit okee te vinden?
Sterker nog ze worden ook nog eens boos op de Christen Unie en de SGP omdat die dit ranzige filmpje willen bannen.

Eu nu ook nog moreel failliet!

Boellie | 05-07-07 | 14:01

beetje off topic maar wel beetje gristen en sex gerelateerd... belt net een gristenorganisatie om petjes voor kleine kinderen in derdewereld landen. "kleine kinderen doen heel veel voor zon petje, en we hopen ze daarmee naar school te lokken" hmmzzz waarom klinkt het gelijk zo vies uit een mond van een gristen?

Chesterkudjuh | 05-07-07 | 13:59

@ pooface

U is gristen?

Derrek Wilder | 05-07-07 | 13:59

Brusselmans: klasse!

Bouwfraudeur | 05-07-07 | 13:56

pooface 05-07-07 @ 13:38

u is moslim?

Maaier | 05-07-07 | 13:55

Wuaha gristenhonden, wat willen ze er tegen doen! In het weekend pis ik in ieder geval tegen de kerk aan neuken zoals Teen wil is iets dat ik nog moet doen ( en zal doen ! ).. ben benieuwd wanneer God ingrijpt met zijn almachtige wraak!

Rickpetrusmaria | 05-07-07 | 13:54

@ Teen 05-07-07 @ 13:46
Dat vindt de kerk prima, zolang je het maar met een vrouw doet. En zonder condoom.

Neuken geen bezwaar | 05-07-07 | 13:53

Ik denk dat ik in et weekend maar weer eens lekker tegen een kerk aan gaan staan neuken.

Teen | 05-07-07 | 13:46

wij met ons allen zijn tegen de gristenen... enne kan rutger er niet heen gaan met twan. effe vragen hoe die girstenmeisjes zich zelf klaar vingeren. en even kijken of er wat fapbaars bij zit.???

Twix | 05-07-07 | 13:43

O o o wat zijn we weer politiek correct. Niet alleen gewone hetero sex maar laat vooral ook zien dat homo's en lesbo's ook sex hebben.
.
Ik krijg ineens een idee ... laat dat filmpje eens op de Turkse TV zien. Dan willen ze gelijk niet meer bij de EU. Dan heeft deze subsidiespons tenminste nog iets positiefs opgeleverd.

Professor Plons | 05-07-07 | 13:41

@pooface:
idd, smerige boel daar in europa. dan maar een NEIN

M.A.H. | 05-07-07 | 13:41

Leuk hoor, die pica van Joris en zijn fraulein.

dlseth | 05-07-07 | 13:41

Is dat stuk op het fotootje bij dit bericht niet de vrouw van de CU fractievoorzitter?

The Grim Reaper | 05-07-07 | 13:39

ik geef ze groot gelijk. Ik meende namelijk ook twee neuqenden heaumeau's te zien. Moet kunnen en mogen maar ik wil het niet zien.

pooface | 05-07-07 | 13:38

"Alsof er in de ontelbare achterkamertjes van de EU niet regelmatig een staigiare tussen de stapels beleidsnota's wordt volgeblaft."

Briljant, echt briljant :D

OpperGek | 05-07-07 | 13:37

De CU zijn een stel azijnpissers maar kan iemand mij uitleggen waarom de EU de filmindustrie sponsort?
.
Ik was in de (wellicht naïeve) veronderstelling dat filmmaatschappijen commerciële bedrijven zijn die leven van succesvolle films. Zo werkt het althans in Hollywood en Bollywood maar in Europa niet kennelijk.

Professor Plons | 05-07-07 | 13:37

Juist een prima beeld van wat de EU zoal doet.
U wordt genaaid!

Zeurders | 05-07-07 | 13:35

komt die pica van de redactie? De moeder van luba?

Behangdelul | 05-07-07 | 13:35

Of de hel. Want misschien hebben de joden wel gelijk, of de moslo's of de hindoes of etc.

schele henk | 05-07-07 | 13:34

andere pica aub?

matjak | 05-07-07 | 13:33

De ArenA vol met gristenen en de leeuwen uit Artis loslaten.

huetter | 05-07-07 | 13:33

Ik kom.

Dayak | 05-07-07 | 13:33

kergangers = stergangers?

TheCFO | 05-07-07 | 13:32

GristenUnie FTW!

Armageddon | 05-07-07 | 13:31

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino