Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Waar waren de moslims?

Ja, niet alleen kaarsjes branden...De eerste herdenking zit erop, op naar de volgende. Blijkbaar was het voor de moslimgemeenschap nog wat te vroeg vanochtend. Want hoe de regisseur van de staatstelevisie ook z’n best deed; het was toch overwegend een blank feestje. Zoals gebruikelijk liep er weer een aantal Pim-adepten rond, maar dat is welhaast folklore. Mooie woorden van Cohen en Balkenende over de vrede, vrijheid, elkaar niet mogen loslaten en de dialoog aan gaan. Wellicht dat de politici en de maatschappelijk betrokken organisaties nog even kunnen uitleggen met wie we dan die dialoog moeten aangaan, wanneer de moslimgemeenschap het tijdens een dergelijk politiek beladen herdenking massaal laat afweten. Een korte impressie? Hierrr...

Reaguursels

Inloggen

En ik heb trouwens wat beters te doen dan op die stomme herdenking aanwezig te zijn.

ozzy1983 | 06-11-05 | 14:28

Alle geloven zijn het zelfde.
Alle godsdienst boeken zijn hetzelfde.
Klaar punt uit.

ozzy1983 | 06-11-05 | 14:24

@brullio

ok dan brullio,daar heb ik weinig aan toe te voegen..
Die nosmo king had me al bijna weer een schuldcomplex aangepraat,Onze bijbel,Onze geschiedenis,blabla.

Wij hebben er tenminste nog iets van geleerd.Sommigen denken echt DE wijsheid in pacht te hebben.

de grote Anti | 04-11-05 | 17:38

overigens geef je geen voorbeelden uit het NIEUWE testament. Het 'oude' testament is zeg maar (kort door de bocht) van de joden, het nieuwe is van de christenen, en gaat over jezus enzo. Het valt niet mee daar iets onaardigs in te vinden. In het oude testament wel! die god is gek! volkjes afslachten, iemand vragen of die zijn zoon voor hem wil offeren, hele volken onder water zetten, toe maar, toe maar.

geloof, maakt meer kapot dan ons lief is. Nederland gelooft niet meer. En nu komen er mensen van buiten nederland nederlanders lynchen omdat ze een twijfelachtige profeet en een twijfelachtig boekje beledigen? Kom nou! dit hebben wij 300 jaar geleden al gehad! flikker op zeg, ga je eigen land verpesten met je geloof, als het ware..

we hebben ons niet onder de plak van de paus uitgewrongen om vervolgens onder de knoet van de islam te gaan leven, snap je?

Brullio | 04-11-05 | 08:52

Nosmo King: het verschil is dit: alleen de zwarte kousen vinden nog dat hun vrouwen moeten zwijgen. Er is geen christen te vinden die gaat moorden als je zijn bijbel beledigt. De tijd dat christenen mensen op de brandstapel gooiden die het niet met ze eens waren is al weer eeuwen geleden. Zelfs nu nog kun je de verderfelijke invloed van de kerk in de maatschappij bespeuren. Maar de christenen moorden niemand meer.

De moslims echter.... voeren de letter van de koran uit. En jij spuugt wel antieke, droge letters uit de bijbel uit, die niemand meer serieus neemt, maar je reageert niet op de stukken in de koran, die Mohammed Bouyeri ertoe hebben aangezet Theo als een varkentje te slachten. De reden dat moslims geweld gebruiken, en moord en intimidatie, om hun gelijk te halen, ligt in de koran!

de christenen lynchte honderden jaren geleden ongelovigen, de moslims doen dat NU! dat is het verschil...

die dingen die jij aanhaalt hebben ons van ons geloof doen afvallen. Hoe kan een goeie god zo zijn? niet dus. Het geloof is een leugen. Ook jou geloof. Het is een BOEK. een in letters gevatte POGING de werkelijkheid te benaderen. De echte werkelijkheid laat zich echter niet benaderen met woorden.

en geef nu toe: de koran, dat is toch een raar boek? heb je het gelezen? staan vreemde dingen in heh? en de hadith? dat kan toch niet? negen jaar? kom op! antwoord daar eens op! of durf je je eigen geloof niet onder ogen te komen?

Brullio | 04-11-05 | 08:39

@Nosmo King,

ik had het al voorspeld, als een mohammedaan antwoord dan worden de slechte dingen uit het mohammedanisme vergoeilijkt door te wijzen op fouten van anderen, alsof dat het mohammedanimse goedpraat. Maar goed je komt met wat bijbelcitaten waarin aan een of andere koning wordt opgeroepen om een specifiek een of ander volk uit te moorden, wat is de relevantie van vandaag, waar zijn de amalektieten? Niemand hoeft hier voor te vrezen als voor het gebod in koran 9:5 om alle ongelovigen te vermoorden.

Dan nog even wat betreft de kruistochten, heb jij ze wel allemaal op een rijtje? De mohammedanen veroveren het "heilige" land en de kruisvaarders kwamen om het te proberen te veroveren. Is in jouw ogen de invasie van D-Day ook een daad van agressie tegenover de duitsers ofzo?

Dan nog heel kort, vrouwen besnijden (en mannen besnijden) is gebaseerd op een en dezelfde hadith (abu dawud, geen tijd om de precieze hadtih op te zoeken), dus als mannenbesnijdenis mohammedaans is, dan is vrouwenbesnijdenis dat ook!

Mujahid | 04-11-05 | 05:39

ANTWOORD VAN EEN MOSLIM(zonder bom,mes,pistool, handgranaat of andere atributen)

Kijk er nauwelijks van op dat er zo veel onwetenden rondlopen,moet zeggen dat ik er aardig aan begin te wennen.. maar geduld is een schone zaak luidt een oud nederlandsche gezegde dus ik probeer het maar weer eens..

Religieus fanatisme is een westers uitvinding. zie hoofdstuk kruisvaarders in jullie geschiedenis boeken.. maar dat is een andere episode.. wat de normale burgers, daar bedoel ik zowel nederlanders als buitenlanders mee en niet de fuckin bastards die anderen afslachten of zich opblazen en morrons die moskeeen in brand steken en hier op geenstijl op lbo niveau (met alle respect) met hole frasen een discussie willen aangaan met moslims.. in iedergeval wat men zich zou moeten afvragen hoe kan het dat een steeds groter wordend groep moslims wereldwijd zich verzetten tegen de westerse cultuur of liever gezegd een gebrek daar aan.. antwoord: defensief mechanisme.. men wil eigen identiteit behouden..

waarom zijn 'ze' zo gewelddadig?
antwoord: kwestie van actie reactie.. als je in een land woont zoals palestina en je hele familie wordt overhoop geschoten kan je van zo iemand niet meer verwachten om normaal te functioneren..(wil beslist niet zelfmoord aanslagen e.d. goed praten, wil het alleen verklaren..) een andere voorbeeld.. tsjetenie.. worden jaren al mannen,vrouwen,kinderen uitgemoord door de russen.. geen enkele reactie van het westen sterker nog als de poetin nederland bezoekt prijst de koningen en premier hem nog eens voor zijn strijd tegen terreur!!.kunnen jullie vast voorstellen dat een aantal mensen denken gosh als zij pijn lijden is het erg en als 'wij' overhoop worden geschoten niets aan de hand.

een recente voorbeeld van hoe het westen in elkaar lijkt te zitten: IRAK. Ok heb liever een president ala Bush dan Saddam, maar als je onder de mom van meer democratie een land binnenvalt met een smoes "ze hebben bommen" (waarschijnlijk op het idee gekomen omdat ze de jaren daarvoor saddam voorzien hadden van alle middelen om een bom te maken maar toen waren 'ze' nog vrienden), en ze blijken er toch niet te zijn moet je je afvragen of je nog in een democratie leeft..

Een ander voorbeeld: Bin laden.. de bastard werd jaren gesteund door de Fuckin yankees om tegen de Reds te vechten.. De Cia hielp mee op 'scholen' op te richten in pakistan waar ze leerden om bommen te maken o.a. om zelfmoordcommandos op te leiden.. en nu zijn de fuckin bastard out of control en raad eens wie de schuld krijg: IK! Omdat ik een moslim ben en in een boek geloof wat bol staat van geweld en onzinnige dingen!? Alsof de bijbel en de tora niet bol staan van onzinnige dingen?

Hoewel de Bijbel graag wordt voorgesteld als een boek dat verdraagzaamheid en liefde predikt bevat zij ook vele agressieve en haatdragende teksten die precies het tegenovergestelde beogen. De houding van de Bijbel ten opzichte van homoseksualiteit is hier een sprekend voorbeeld van.

Zo wordt homoseksualiteit onder dezelfde noemer gebracht als sex met dieren.

(Leviticus 18:22-23) Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel. Insgelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmede onrein te worden; een vrouw zal ook niet staan voor een beest, om daarmede te doen te hebben; het is een gruwelijke vermenging.

De Bijbel zegt dat praktiserende homoseksuelen gedood moeten worden.

(Leviticus 20:13) Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

Daarnaast staat de bijbel bol van geweld.. denk dat er meer dan die 280 in de koran..

(Psalmen 89:24) Maar Ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht, en die hem haten, zal Ik plagen.

(1 Samuel 15:3) Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe.

(Ezechiel 9:5-6) Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderen en vrouwen, tot verdervens toe;

Hier gebied God alle kinderen te doden behalve de meisjes die nog maagd zijn, die mogen de Israelieten voor zichzelf houden!!

(Numeri 31:17) Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderen; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft. Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor ulieden leven.

Gelijkheid man vrouw?
Al op de eerste bladzijden van de bijbel begint God al met de vrouw als ondergeschikte hulpje van de man te maken. De hele Bijbel door wordt de vrouw verder voorgesteld als een bezit gelijk aan de slaven en het vee waarover de man de baas is.

(Genesis 2:18) Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.
(Exodus 20:17) Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.
(1 Korinthiers 14:34) Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.

Discriminatie:
Zo mag men wel aan een vreemdeling rente of een vreemdeling als slaaf houden maar dit mag niet bij iemand van het eigen volk.

(Deuteronomium 14:21) Gij zult geen dood aas eten; den vreemdeling, die in uw poorten is, zult gij het geven, dat hij het ete, of verkoopt het den vreemde; want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God.
(Deuteronomium 15:1-3) Ten einde van zeven jaren zult gij een vrijlating maken. 2 Dit nu is de zaak der vrijlating, dat ieder schuldheer, die zijn naaste zal geleend hebben, vrijlate; hij zal zijn naaste of zijn broeder niet manen, dewijl men den HEERE een vrijlating heeft uitgeroepen. 3 Den vreemde zult gij manen; maar wat gij bij uw broeder hebt, zal uw hand vrijlaten;

mishandeling en verminking?
weer een punt van Ayaan: besnijdenis verbieden. Dat Ayaan nou uit een achterlijk land komt waar ze vrouwen verminken, wil niet zeggen dat dat een islamitisch gebruik is.. sterker nog in fuckin iran of saudi arabie zouden dat soort lui die het willen proberen om een vrouw te besnijden waarschijnlijk gelyncht worden.. maar Ayaan had een verassing in petto:! ook verbieden bij mannen.. hier kwam ze snel op terug toen haar partijleden er op wezen dat dit ook bij joden een gebruik was (tja en als VVD wil je natuurlijk je Joodse vrienden te vriend houden, hoezo dubbele maten meten?)

MIJN PUNT: ben een moslim, geboren en getogen in NL, betaal meer belasting dan de gemiddelde nederlander, spreek de taal beter dan een gemiddelde nederlander, Heb veel aan Nl te danken, heb geen moord neigingen jegens wie dan ook.. zelfs niet diegen die mij of mijn geloof belachelijk maken/willen maken.. wil wel in discussie met ze gaan.. als 'ze' maar met argumenten komen. Dus mochten er nog mensen zich geroepen voelen om te reageren.. ik zie het wel verschijnen..

Nosmo King | 04-11-05 | 01:01

Dat lijkt er meer op,ja.. en degenen die profileren een oprecht burger te zijn van dit land,hoeven zich dan nergens zorgen over te maken.
Prima toch!

de grote Anti | 03-11-05 | 17:03

ok, alle allochtoontjes met een strafblad, een uitkering, of dubbel paspoort enkeltje moederland kado doen?

Brullio | 03-11-05 | 16:59

@brullio

nee dat is de populaire oplossing.

de grote Anti | 03-11-05 | 16:54

zachte heelmeester zijn als job cohen

Brullio | 03-11-05 | 16:46

Ik krijg steeds vaker braakneigingen als ik al de geitenwollen softies hoor praten,de hirshi ali's,de mammas en de pappas,
hippies,mensen die de multi-culti een verrijking vinden etc. etc.

Ik zap al een jaar langs programmas rond de moord op Theo..
Marrokanen uit west die het niet kunnen laten te lachen voor de camera... Oude blanke mannen en blanke theelepel vrouwtjes die niet "iedereen over een kam willen scheren".
"Wij" pikken dit niet,"Wij" laten ons niet de mond snoeren,"wij" dit ,"wij" dat.... Zij deden en doen zowieso geen moer!!!
Al houden ze wel graag de gedachte vast dat zij een rol spelen in de oplossing dan wel het probleem.

Straatschoften(ja niet schoffies) rammen dat soort volk maar al te graag in elkaar!!!
Veel zitten op een vechtsport (ooit afgevraagd waarom?),hangen in groepen rond,luisteren rap,oefenen hun vechtkunsten door ruzie te zoeken,exploiteren expres blanke meisjes... Deze gasten hebben schijt aan wat AL deze softies denken te kunnen doen!! Ze lachen zich werkelijk zich rot!!

Maarja,geachte softies cq hippies,ga maar een "dialoog" aan (of ga tegen een muur praten,kan ook),en keer maar je andere wang als je een snoerdharde stomp krijgt (als je je gezicht nog kan draaien),en stop je hoofd snel in t zand als er weer een "incident" plaatsvind als blanke (jonge) meisjes worden lastiggevallen/aangerand/verkracht...

Tjonge ik dacht altijd dat nederlanders slim en sterk waren... maar toegegeven,ik weet het ook niet meer.Ik kan maar op 1 heel on-populaire oplossing komen.

de grote Anti | 03-11-05 | 16:45

Helaas was er wel een racicale moslim van uiteraard Marokkaanse komaf die zonodig een aantal bloemstukken moest vertrappen. Deze barbaar zonder ook maar een klein beetje opvoeding en respect in zijn donder vondt het ook nog nodig om te zeggen dat respect tonen voor Theo NIET op zijn plaats was!! Je moet maar durven! Deze klojo per direct het land UITTRAPPEN.

Louise A. | 03-11-05 | 16:37

De woestijnmohammedanen worden van jongs af aan gehersenspoeld met de angst voor alla(SOS), en haat en wraak van hun volk dan wel regime.
Daarom passen ze ook niet in zonze samenleving.
Ze denken heel anders dan wij.
Jaren geleden las ik eens een stukje op een website van één of andere woestijn-imam en dat ging ongeveer zo:
"In het Westen mag je vrijelijk de islam belijden, anders zouden ze je wel doodschieten"
Die mensen weten gewoon niet beter. Daarom is de situatie hier zo levensgevaarlijk, met die op zijn zachtst uitgedrukt, botsende culturen.

Oude Heks | 03-11-05 | 11:43

ModeRat , in sommige kringen uiten wij ons respect voor elkaar door fatsoenlijk Nederlands te schrijven.
Is het moeilijk voor je om Hoofdletters te gebruiken?
En je slinkse argument, als een ongelovige wat doet, hoeft de rest zich ook niet te verantwoorden.
Dat komt omdat de islam ongeveer de enige groepering is die collectief haat verspreidt op deze planeet en overal het iefst de Christenen uitroeit, dan wel daar reeds mee bezig is.
En als een dolgedraaide dierenliefhebbert zoals een van der G een politicus doorzeeft met kogels, neemt de sympathie voor dat soort groeperingen waaraan hij zich lieert, eveneens het hele links establishment evenens af, denk je ook niet?
Alleen is het wel zo dat Westerlingen overwegend met het woord werken en die mohammedanen met een zwaard.

Oude Heks | 03-11-05 | 11:36

waar het om gaat is dit: de haat, het disrespect, het moorden, het geweld, de intimidatie, de onderdrukking, het komt allemaal uit die ene bron: de koran.

en als je dan vraagt waarom ze die shit geloven, geven ze NIMMER antwoord. Omdat ze het zelf niet weten. Omdat ze afgeslacht worden als ze twijfelen, door hun geloofsgenoten of familie.

De moslims noemen hun geloof 'liefde', maar wie dat niet gelooft moet dood. Dat is geen liefde. Dat is onderdrukking. Wie in de koran gelooft, verwerpt de democratie. Wie de democratie verwerpt moet een land uitzoeken waar een theocratie heerst. Iran ofzo. Of saudiearabie. Daar kunnen ze dan zelf meemaken hoe 'liefdevol' de islaaam is.

Brullio | 03-11-05 | 11:32

en ANTWOORDEN op die foute passages in de koran, bijvoorbeeld ruimhartig toegeven 'inderdaad, volgens de koran neukte de profeet met een 9-jarig meisje, dat staat er tenminste in, en dat geloof ik dan ook maar. En nu ga ik je doodsteken, want je bent een ongelovige, en dan moet ik dat van mijn geloof. En zeg er niets van, want dat vind ik heeel onfatsoenlijk.'

ja daaag!

Brullio | 03-11-05 | 11:27

@mucuracat
03-11-05 @ 11:03

Je schreef: "wat me opvalt is dat er hier mensen zijn die alle slechte dingen kunnen citeren uit koran."

Je geeft dus toe dat er ook slechte dingen in de koran staan, nou ben ik benieuwd welke waarde jij hieraan hecht. Wat moet er met de slechte passages uit de koran gebeuren? Is de koran niet perfect? Dan kunnen er toch geen slechte dingen in staan? Had allah het bij het verkeerde einde?

Mujahid | 03-11-05 | 11:19

weet je wat er mis gaat hiero in den nederlanden... men vergeet in mom van alles voor vrijheid van meningsuiting nog een belangrijk woord.. FATSOEN.
tuurlijk mag je denken en zeggen wat je wil. maar wanneer eem persoon ergens heilig in geloofd kun je dit niet veranderen door alleen maar te beledigen en aan te vallen. Niet iedereen is mondig genoeg om zich te beschermen. heeft ook niet te maken met taal bariere.
je kunt het of niet. mujadin is zeer mondig en valt alleen maar aan met dingen wat er verkeerd is bij het geloof. maar hij gelooft ook ergens in.. ook ongelovigen geloven. in wetenschap, in zich zelf, in andere ongelovigen die ze ook wijs gemaakt hebben in bepaalde dingen. discussie zou gewoon gesloten moeten zijn en iedereen moet begrijpen dat er overal extreme van is. ook niet gelovige extremen zijn er die liefst de gelovigen willen uitroeien. Fatsoen zou zijn.. laat iedereen in zijn waarde en laat ze geloven of niet geloven waar in willen. om ze zo te bekritiseren ben je niks anders dan de rest. ook een nazi of extreem rechtse of nietgelovigen kun je niet makkelijk om praten of bekeren ze staan achter hun geloof. ook al heeft 1 van hun midden iets ernstigs gedaan. dan nog staat iedereen achter wat ie gelooft..
was volkert vd g een christen of een ongelovige???? wat ben ik blij dat hij geen koran bij zich had.. stel je voor zeg.
wie voelt zich aangetrokken tot zijn daden? met de zelfde geloofs overtuiging..

men gooit eieren naar bea.. en alleen maar waarxhuwing en/of taak straf.

ik zou me niet kunnen voorstellen als het noordafrikanen waren geweest die met ei gegooit hadden.. is de ei onderzocht? zat er geen salmonela of virus in????

jongens laat iedereen geloven. wat me opvalt is dat er hier mensen zijn die alle slechte dingen kunnen citeren uit koran. kom op zeg.. dat kan ik ook zo opzoeken op internet. jongens praat met mensen om je heen. vraag waarom... aan je buren collegae en kennissen en zeg tegen mij wat je vind. maar gebruik geen macht van de media om boodschap te brengen en mensen te kwetsen.,
iedereen heeft een pijn grens. 1 kan tegen een tikje ander jankt er glijk bij.
andere kun je schoppen en die vind het juist lekker. dus het gaat hier niet om meningsuiting.. het is meer treiteren geworden.. jullie dit jullie dat en ik mag het zeggen.. duuuhhh..

mucuracat | 03-11-05 | 11:03

www.genoegisgenoeg.net/steunverklaring...

vul snel uw steunbetuiging in voor moordenaars, criminele, oslims en ander gespuis.
Het is allemaal goed want het wordt al gesubsidieerd van jullie centjes.

zinloosgekweld | 03-11-05 | 10:33

Natuurlijk komen hier geen mohammedanen met een behoorlijke pen;
Ten eerste die hebben zij die niet, en ten tweede zijn bezig hun messen te slijpen en zich op grote schaal aan het bewapenen, om ons binnen afzienbare tijd af te kunnen slachten.
Voor hen is er slechts één waarheid, met de paplepel ingegoten: de ongelovigen deugen niet en die kun je straffeloos uitzuigen, beroven dan wel vermoorden. En dat levert ze extra bonus-punten op voor het Walhalla bovendien. Wat een concept!
De tragiek uit zich hier reeds in een taalprobleem: wij hebben het over een scherpe pen, zij begrijpen dat niet en vertalen dat met een scherp zwaard.
Tja , botsende culturen he.
Hoewel ik een barbarenstaat geen cultuur zou willen nemen.
Maar ja we moeten natuurlijk niet op alle slakken zout gaan leggen he.
Mohammed Shaitaan!

Oude Heks | 03-11-05 | 10:03

@Brullio,

ik vrees dat je geen antwoord gaat krijgen van de mohammedanen hier, ik wacht ook nog steeds op antwoord en als je al antwoord krijgt dan zal het wel iets zijn in de trant van "Maar in de bijbel staat ook...." of "De zionisten doen dit met de palestijnen" of "En Bush blablabla olie....".

Mujahid | 03-11-05 | 09:31

intussen doet een arabiestalig videootje de ronde met daarin een handleiding:

'in nederland, als iemand zegt iets wat niet goed: VERMOORD hem maar! ja! ze doen TOCH niets terug! een jaar later zegt NIEMAND het meer! ja! echt waar! omdat allah het zo wil! ja! echt waar!'

er zijn een paar zaakjes niet pluis met de moslims.

-vele nederlander vragen zich af, of het wel normaal is om eigenhandig zonder verdoving een amateur-penis-operatie op je zonen te proberen, in een poging meer te lijken op de profeet, die mismaakt (zonder voorhuid) ter wereld kwam. ZIEK! want: als ik mijn buurmans voorhuid eraf ga snijden, ga ik een paar jaar de bak in wegens ernstige mishandeling. Maar als het een moslim is die het bij zijn eigen kind doet, is het ok, want dat is een 'geloof'.

-waarom staat er 280 keer in de koran dat ongelovige dood moeten, in het vuur? mogen wij ook nog rondlopen op deze aarde van de 'aardige' moslims?

-waarom geloven moslims in een 'heilig' boek, als dat duidelijk geschreven is door een analfabete, pedofiele psychiatrische patient die stemmen hoorden en zijn medicatie vergat in te nemen.

-waarom zeggen moslims dat islam vrede is, terwijl er links en recht bommen ploffen terwijl mensen 'allah akbar!' roepen? terwijl het mes in theo toch van een moslim kwam? klopt niet heh?

-slavernij is normaal binnen de koran, of niet? zelfs als je een getrouwde, ongelovige vrouw buitmaakt, mag je haar wel nemen, als je een moslim bent. Vandaar dus al die loverboys. Het mag van de koran!

-in de koran staat dat het verboden is iemand die de koran gelooft te vermoorden. Het is dus ok volgens de koran om iemand te vermoorden die niet in de koran gelooft, of welk ander heilig boek dan ook.

ik kan nog wel even doorgaan. Over de bevelsstructuur binnen moslim gezinnen. Over dubbele maten. Over vrijheid van meningsuiting. Over geweld. Over respect.

Allemaal dingen, waar het binnen de islam fout zit. Het is geen geloof, het is een sekte van gewelddadige rovers. De zwijgende meerderheid binnen de moslimgemeenschap stemt zwijgend toe met het geweld. Durft zich niet te verzetten tegen dat geweld, uit ANGST zelf slachtoffer te worden van de 'liefde' van de islam.

Waar de islamieten zijn, moeten de ongelovigen vrezen voor hun leven.

Nu al is het normaal dat je niets onbeleeft mag zeggen over moslims. Het zal pas de eerste stap zijn, op een lange weg van toegevingen, die onze positie niet versterken, maar verzwakken. En de moslims weten dat. Extra pauze om te bidden. Eigen kantine, die van jullie is haram. Het kostte slechts EEN moslim om het vrijsprekende varkentje theo te slachten.

De moslims zijn de nazies van deze eeuw. Ze noemen zich een geloof, zodat ze overal ruim baan krijgen. De paus is erg. De fascisten zijn erger. De moslims zijn het ergst.

Brullio | 03-11-05 | 09:22

Het grootste probleem zijn die woestijnvolkeren met hun gestoofde en geperverteerde inteeltbrein.
Een boek kan je niet verbieden, want dan zorgen ze ondergronds wel voor een exemplaar, en wat dacht je van internet.
De Staat moet gewoon gaan inzien dat de islam geen geloof is , maar een totalitaire fascistische ideologie, en dan alle scholen , moskeeën ed platgooien en alle uitingen ervan in het openbaar verbieden.
Uiteraard ook de geldstromen stopzetten. Die Hizb Ut-Tahir of hoe heten ze precies, lopen hier bv nog steeds vroijk rond.
En dat is slechts het topje van de ijsberg.
Ipv keihard negatief discrimineren wat zo ontzettend noodzakelijk is om de boel schoon te vegen, gaan ze nog meer positief discrimineren, hetgeen ons tevens weer miljarden gaat kosten, en wat erger is geen barst aan rendement oplevert.
Heeft U al een allochtoon geadopteerd?
Twee november nationale Knuffeldag, komt allen!
En als extraatje: Gratis op de foto met uw favo-moslim, afgedrukt op hoogwaardig papier. ( 40*60)

Oude Heks | 03-11-05 | 09:04

mohammed den eerste was een pedofiel. Alle moslims ontkennen dat, maar het staat gewoon in hun geilige teksten:

Sahih Bukhari 9.140
Narrated 'Aisha:
Allah's Apostle said to me, "You were shown to me twice (in my dream) before I married you. I saw an angel carrying you in a silken piece of cloth, and I said to him, 'Uncover (her),' and behold, it was you. I said (to myself), 'If this is from Allah, then it must happen.' Then you were shown to me, the angel carrying you in a silken piece of cloth, and I said (to him), 'Uncover (her), and behold, it was you. I said (to myself), 'If this is from Allah, then it must happen.' "

Sahih Muslim Book 008, Number 3310:
'A'isha (Allah be pleased with her) reported: Allah's Apostle (may peace be upon him) married me when I was six years old, and I was admitted to his house when I was nine years old.

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 64
Narrated 'Aisha:
that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 65
Narrated 'Aisha:
that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old. Hisham said: I have been informed that 'Aisha remained with the Prophet for nine years (i.e. till his death)." what you know of the Quran (by heart)'

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 88
Narrated 'Ursa:
The Prophet wrote the (marriage contract) with 'Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).
=============================
ze reageren niet op vragen hierover omdat ze ons, weer volgens hun heilige teksten, niet mogen waarschuwen, geen vrienden met ons mogen worden, en iedereen, die niet in een heilig boekje gelooft, afslachten.

Dat alles is te lezen in hun heilige boekjes. Het moslim geloof is een oorlogs geloof.

Waarom krijg je geen antwoord als je een lastige vraag stelt aan een moslim? alle moslims die, eeuwen lang, vragen stelde die niet beantwoord konden worden, zijn afgeslacht door hun geloofsgenoten.

Je hebt nu dus twee soorten moslims:
1) zij, die kritische vragen stellen, maar die zijn nu allemaal dood
2) zij, die klakkeloos 'Jawolh! mein Profeet' roepen, en het zwaard heffen, zoals ze opgedragen is door het heilige boek.

daarom moet dat boek verboden worden. Omdat het oproept tot discriminatie, moord, geweld, mishandeling.

Brullio | 03-11-05 | 08:47

vorig jaar is Theo vermoord door een marokkaan, een moslim, om zijn geloof, om wat ie zei.

Vandaag was het nationale knuffeldag! wat zijn we blij dat ze er zijn!

vandaag is de vrijheid van meningsuiting vervallen. Voortaan is het verboden iemand met het moslim-geloof te 'beledigen'.

Dus is het voortaan met de dood (voeren we dan ook maar weer in) strafbaar als je de profeet een varken noemt, de koran een kut-boek, en het moslim geloof een fascistischoorlogsgeloof. Ook mag je niet langer zeggen dat ze tegen de democratie zijn totdat ze die daadwerkelijk kapot hebben gemaakt.

Zo zie je maar weer: wie iets zegt wat je niet bevalt: vermoord hem maar! dat werkt! een jaar later durft NIEMAND het meer te zeggen! voila!

wie toegeeft aan terroristen zorgt ervoor dat ze dalijk weer terugkomen, met NOG meer eisen (hoofddoekje? besnijdenis)

moslims hebben op onze vragen geen antwoord, en gaan dan maar moorden. Wij zeggen dan 'sorry', maar we hadden moeten zeggen: 'zijn jullie nou helemaal van de POT gerukt?'

we knuffelen de moordenaars, in de hoop dat ze vanzelf lief zullen worden voor ons. Ik heb een verassing: hun geloof dicteert in hun 'heilige' boekjes dat ze ongelovigen moeten vermoorden...

wat DOEN die moslims hier?

Brullio | 03-11-05 | 08:40

@ vander F
02-11-05 @ 22:21,

er is wel één echte vorm van mohammedanisme en dat is hoe de pedofiel Mohammed leefde. Mohammed=mohammedanisme punt.

@mucuracat,

als een ware mohammedaan ontwijk je mijn vragen.

Mujahid | 03-11-05 | 07:43

HEY MUJADIN.... Werk jij eigenlijk wel..
je was ganse dag hier..

mucuracat | 02-11-05 | 23:31

Op mijn pc staat vanaf vandaag een symbolieke cactus!

Jo de la Hi Ti | 02-11-05 | 23:21

HET kalifaat, DE Islam, DE islamitische cultuur bestond toen niet en nu niet.
Rond de 10'e eeuw had je de Samaniden, de Boejiden, de Ghaznaviden en Fatimiden, allemaal cultureel en religieus verschillende culturen in het Midden-Oosten destijds.
wel allemaal Islamitisch maar zeer divers en ook wel vijandig naar elkaar, net als nu.
Niet alles in de grote pot flikkeren, wordt het zo'n ondoorzichtige brij van.

vander F | 02-11-05 | 22:21

@Mujahid,
Je haspelt cultuur, wetenschap, politiek en religie behoorlijk door elkaar.

vander F | 02-11-05 | 22:12

iedereen is door al dit boekengewormvormig aanhgehangsel allang vergeten dat de vraag was waar de knuffel-marrokaantjes waren bij de herdenking van theo van gogh... antwoord?
--met een flinke joint in de mik achter de x-box tot iedereen weer verder gaat met het leven,zodat ze daarna weer gezellig de straat/zwembad/disco? onveilig kunnen maken..

de grote Anti | 02-11-05 | 22:03

Geen stijl wordt steeds linkser de laatste tijd. Jammer , heeft zeker met jullie commerciele activiteiten te maken.

Gladio77 | 02-11-05 | 21:21

@ vander F
02-11-05 @ 20:50,

analogiën zijn jou te hoog gegrepen? Het hele punt van die post was inderdaad dat hoewel Einstein en andere duitse natuurkundigen grote vorderingen boekten in de periode 1925-1940 niet te danken was aan het in die periode eveneens opkomende nazisme maar dat deze bloei onstond ondanks het nazisme.

Mujahid | 02-11-05 | 21:08

@vanderF, *en mijn tante uit australie ja die komt, en mijn tante uit australie ja die komt, en mijn tante uit astralie,...en ga maar door*

Een stad is voor mij iets waar die multiculturele aangelegenheden gewoon orde van de dag zijn, een dorp is voor mij iets van: ooooh moj kieken, den hef een hoofddeuk, das un moslim.Den deut an terrorisme, net als den mohammed B."

pronto | 02-11-05 | 21:08

@Taaie,
je hebt gelijk, maar Mujahid heeft zich echt vastgebeten in 'moslims"
Lees deze post eens
Mujahid 02-11-05 @ 15:26
De sukkel noemt rustig Einstein, die uiteraard Joods was zoals we allemaal weten.

vander F | 02-11-05 | 20:50

@Mujahid
@vander F
Anders wisselen julie ff MSN adressen uit.........*gaap*

Taaie | 02-11-05 | 20:42

Geografie:
hey also began to draw maps some of which reveal with remarkable accuracy many features such as the origin of the Nile, not discovered in the West until much later. The foremost among Muslim geographers was Abu 'Abdallah al-Idrisi, who worked at the court of Roger II in Sicily and who dedicated his famous book, Kitab al-rujari (The Book of Roger) to him. His maps are among the great achievements of Islamic science. It was in fact with the help of Muslim geographers and navigators that Magellan crossed the Cape of Good Hope into the Indian Ocean. Even Columbus made use of their knowledge in his discovery of America.

vander F | 02-11-05 | 20:41

Heel aardig:
Muhammad ibn Zakariyya' al-Razi (the Latin Rhazes), was one of the greatest of physicians who emphasized clinical medicine and observation. He was a master of prognosis and psychosomatic medicine and also of anatomy. He was the first to identify and treat of smallpox, to use alcohol as an antiseptic and make medical use of mercury as a purgative. His Kitab al-hawi (Continens) is the longest work ever written in Islamic medicine and he was recognized as a medical authority in the West up to the 18th century.

vander F | 02-11-05 | 20:39

@Mujahid,
En wat is er dan ondekt in het Westen?
(even die ouwe grieken niet meegeteld, stelletje halve Perzen)

vander F | 02-11-05 | 20:28

Waar zeg ik dat? Er zat nieuws ontdekt in het Westen en Japan en China ed., de mohammedaanse wereld heeft echter (vrijwel) niets aan de menselijke ontwikkeling bijgedragen. Deze bewering zou vrij gemakkelijk weerlegd kunnen worden door één vinding te presenteren voortgekomen uit mohammedaanse principes.

Mujahid | 02-11-05 | 20:23

@Mujahid,
volgens jou redeneringen hebben alleen Grieken en een stel ouwe Indiers iets oorspronkelijks bedacht.
De rest van de wereld, inclusief de door mij aangehaalde wetenschappers hebben dat alleen maar uitgebouwd en toegepast, zoals bv Algebra en quatummechanica.

vander F | 02-11-05 | 20:19

@ vander F,
je maakt een grapje, right? Er is bijna niets wetenschappelijk wat niet aan de noord-europeanen is te danken.

Ik wacht nog steeds op die mohammedaanse ontdekkingen.... mischien de zelfmoordbomgordel?

Mujahid | 02-11-05 | 20:15

@Mujahid,
daar heb ik al op geantwoord,
en volgens jou definities is er door Noord Europianen helemaal niets wetenschappelijks van belang gepresteerd.

vander F | 02-11-05 | 20:11

en @ vdF,

geef je nog een bewijs dat iets uit de koran en of hadith direct heeft geleid tot een wetenschappelijke ontdekking of moet je toch toegeven dat wetenschap in de mohammedaanse wereld ontstond ondanks het mohammedanisme en niet dankzij?

Mujahid | 02-11-05 | 20:09

@Oude Heks
02-11-05 @ 19:52,

een kind kan helemaal geen vrije keuze maken die moet eerst kritisch leren denken en dat kan niet op een school met religieuze grondslag want die hebben per definitie dogma's die boven kritiek verheven zijn.

Mujahid | 02-11-05 | 20:05

@pronto,
m'n tante in Australie blijft ook de Nederlandsche vlag eren hoor.
En inderdaad, er veranderd het een en ander in de maatschappij, zoals altijd.
M'n tante uit Australie zou hier niet meer kunnen wonen, nederland is in 40 jaar voor haar teveel veranderd.
en dan heb ik het niet over Moslims.
En wanneer beschouw jij iets als stad?

vander F | 02-11-05 | 20:02

Daarom is het van de allergrootste importantie dat de vrijheid van onderwijs gegarandeerd blijft; heb je eindeloos veel keuzen, zeker in het Westen des lands.
Heel veel mensen hebben dat besef niet en associëren vrijheid van onderwijs meteen met gristenen ed ; er is echter veel meer, dat niet aan een geloof is gebonden.
Die PRDV wil die vrijheid ook weer inperken.
AHA wou het al eerder, en ik geloof Verdonk ook.
Alleen omdat ze die moslims niet durven aanpakken.
Als dat erdoor komt, is het echt gedaan met de vrije keuze en ga dan maar vast een hoofddoek ontwerpen.
Zoekt en Gij zult vinden. ;-)

Oude Heks | 02-11-05 | 19:52

als toevoeging, misschien is het ook wel omdat wij in een stad wonen in het westen en niet in een dorp elders in nederland.

pronto | 02-11-05 | 19:42

@oude heks, heb hier nog inschrijfformulier waarop duidelijk staat : uw kind(eren) is(zijn) ingeschreven bij OPENBARE basisschool "*****". En daaronder volgend dan de wetten van het ministerie van onderwijs e.d. Vorig jaar waren ze niet vrij die koters. Het is iets nieuws.
Op een islamitische school zie je een turkse,marokaanse, afghaanse of noem maar op vlag hangen naast de nederlandse vlag. Ik bedoel hiermee te zeggen, het sluipt erin. En pronto nu zoeken naar andere basisschool en als je morgen zegt waarom dan discrimineer je, wil je je niet aanpassen aan de nieuwe maatschappij en ga zo maar door.

pronto | 02-11-05 | 19:40

@oude Heks,
zeer toepasselijke quote Heks.

vander F | 02-11-05 | 19:30

@pronto,
M'n Islamitische buurtgenoten zijn ook niet zo van de hoofddoekjes hoor, wat mamma's met een hoofddoek.
Maar hier wonen dan ook alleen maar Turken.
Wel met de Ramadan bezig, vandaag druk in de stad, lekker inkopen voor het Suikerfeest, men gaat eens vaker naar de moskee, niks bijzonders eigenlijk.

vander F | 02-11-05 | 19:26

"Lachen is, als je eigenlijk huilen moet"
Dat komt van Max Tailleur, wellicht niet letterlijk, maar het heeft zeker wat.

Oude Heks | 02-11-05 | 19:25

Ikke nie begrijp Pronto, waarom doe jij kind op islamitiesj school?

Oude Heks | 02-11-05 | 19:22

LOL @bomgordeltje,
je kunt kinderen ook alles wijsmaken.
*we draven door, trieste bedoening eigenlijk*
Ik steek nog maar eens een rokertje op,
met Theo in gedachten.

vander F | 02-11-05 | 19:22

Hier dat bedoel ik dus. Die school van koters is geen openbare basisschool maar gewoon islamitische school. Ik vroeg me al af of meer kinderen vrij hebben morgen. En toch wat zoal bij het hek staat bij koters school tja hier en daar een hoofddoek maar niet overheersend aanwezig.

pronto | 02-11-05 | 19:20

Nee, dat van die good old days is me niet ontgaan hoor.
Lelieblank was het daar toen, dat waren nog eens tijden.
Kinderen zijn altijd in de ban van feest, dat is het leuke van dat spul.
Een kinderhand is gauw gevuld, geef ze een bomgordeltje met een leuk verhaaltje erbij en een reep chocola voor onderweg en ze gaan ervoor.
Of draaf ik nou een beetje door.
Ik ga een dolkomiese video kijken.
Of Dirty Harry, wat zal ik doen.
Theo krijgen we toch niet meer terug.

Oude Heks | 02-11-05 | 19:17

Het Turkse buurjongetje is nu trouwens ook in de ban van Sinterklaas.
Ook zo'n opportunist : )

vander F | 02-11-05 | 19:10

@Oude Heks,
ik woon er al meer dan 25 jaar niet meer.
Vorig jaar eens wezen kijken.
Landgoed Nienoord, in Leek, is still going strong.
Leek en Nietap lopen naadloos inelkaar over, alleen wel een provincie- en gemeentegrens d'r tussen.
En d'r woonde toen nog niet eens negert.
We moesten het nog met zwarte piet doen.
En zoonlief wil er nog wel een suikerig feest bij hoor,
de opportunist.

vander F | 02-11-05 | 19:08

Hadden ze toen al suikerfeest in Nietap, sowee.
Leuk die naam weer, was ik eigenlijk vergeten.
Heb je daar landgoed Nienoord ook?
Daar had ik mijn eerste baantje in de horeca. Heb maar kort in Leek gewoond overigens.
Wikipedia is best een linkse bron, maar bedankt.
Je moet toch ergens beginnen.
Je zoon heeft straks zijn eigen suikerfeest, dat van Sinterklaas. ;-)

Oude Heks | 02-11-05 | 18:55

@vanderF
Dat is ook leuk en lekker, zelf ik doe er aan mee.
Aan het feesten dan natuurlijk...

da wizard | 02-11-05 | 18:54

@pronto,
mijn zoontje krijgt hiervoor geen vrij hoor, zoals op veruit het grootste gedeelte van de basisscholen in Nederland.
Hij is wel geintresseerd in het suikerfeest door buurjongetje met Turkse ouders.
Hij vermoed veel suiker eten, lijkt hem ook wel wat.

vander F | 02-11-05 | 18:46

@Oude Heks
De moslims zijn in 711 Spanje binnengevallen.
Ze hebben het daar tot 1492 uitgehouden voordat ze er weer uitgeschopt werden.
nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van...
ik lul eigenlijk hoor, ik heb 12 jaar in Leek gewoond en was altijd stikjaloers dat klasgenoten uit Nietap (gemeente Roden) wel vrij kregen.

vander F | 02-11-05 | 18:41

@vanderF het was niet mijn intensie om het einde der dagen aan te kondigen. Maar wel die veranderingen die nu in raptempo gaande zijn in dit land. Feestdagen, bepaalde dagen heeft bijna iedereen vrij, in mijn beroep dan weer niet, maar in het geval van de kip wel. Dus moeten wij maar weer oppas gaan zoeken en betalen om ook deze dag weer op te vangen. Aangezien verder iedereen morgen gewoon naar school moet of werken, tja zit je te kijken met je oppas. En wat voor dagen komen er nog meer in de toekomst? Daarbij moet ik zeggen dat ik net thuis kwam van werk en koters: "Papa we zijn morgen vrij hè!" (kip wist het wel, ik dacht er niet zo bij na)dus vragen aan koter:"waarom dan?" Koter: "duh,...omdat het suikerfeest is natuurlijk!" Die woordjes "duh" en "natuurlijk"

pronto | 02-11-05 | 18:31

Heb er gewoond F en werkte in Roden.
Maar ik zal je tip, waarvoor dank, eens aan google voorleggen.
Was het iets met Alva?
Ben nooit zo'n geschiedenis-freak geweest.

Oude Heks | 02-11-05 | 18:24

@pronto,
ik begrijp je punt heus wel,
maar allerlei plaatselijke vrije dagen aangrijpen om het einde der dagen aan te kondigen vind ik wat ver gaan.

vander F | 02-11-05 | 18:20

@Mujahid,
ach, zalig zijn de onwetenden van geest : }

vander F | 02-11-05 | 18:18

@vander F nu is het een basisschool,(en wat moeten we met dat suikerfeest, kip en ik moeten gewoon werken en krijgen geen van beide hier vrij voor), over een paar jaar is het heel nederland. weer die discussie over inleveren van een paasdag of kerstdag of weet ik niet wat voor dag.

*krapt zich achter het oor en hoopt dat van der F het te maken punt begrijpt.*

pronto | 02-11-05 | 18:16

@Levereter en vdF,

mensen die geen argumenten hebben gaan doorgaans over op het zwart (of bruin) maken van de tegenstander...

Mujahid | 02-11-05 | 18:15

Kruistochten?
gelijk El-Andalus voor de voeten gooien (spanje onder Moorse overheersing)

vander F | 02-11-05 | 18:13

@oude Heks,
kom je uit Leek ofzo?

vander F | 02-11-05 | 18:09

Tsja, ik geef helemaal toe dat ook de arabieren wel een paar hele nuttige zaken hebben ontdekt/uitgevonden. NIET de algebra trouwens, daar waren al heel wat mensen daarvoor mee bezig geweest. Maar daarna hebben ze dan wel op een presenteerblaadje de volgende zaken aangereikt gekregen :

- Boekdrukkunst
- Uurwerken
- Stoommachine
- Telefoon
- Internet(!)

En zo kun je nog wel even doorgaan.
So what's the point?

Overigens vind ik de symboliek van de opmerking "De Arabische Wereld heeft ons wel de Nul gegeven" uiterst toepasselijk. Daarna zijn ze volgens mij wat negatiever gaan denken...

TM | 02-11-05 | 18:06

Omdat elke linkse dan wel moslim het altijd over de Kruisvaarders heeft, neem ik dat dus vast even mee, sgewoon handigheidje.

Oude Heks | 02-11-05 | 18:03

Ik weet nog wel meer schendingen van de mensenrechten in Holland van der F.
Wil je daarme zeggen dat het schenden van menserechten opeens minder erg zijn dan?
Roden? Nou op e Lieke kregen we daar geen vrij voor hoor.
Wat gemeen, we zaten er toch vlakbij.

Oude Heks | 02-11-05 | 18:01

humor,sarcasme,zelfkritiek en nieuwsgierig zijn zou volgens mij deze aardkloot wat leefbaarder maken..

nu te bedenken welke groeperingen dat een ridicule en ont-erende stelling zouden vinden.

waar je ook bent Theo,ik rook nog een kankerstaafje,en drink een biertje op je gezondheid.

de grote Anti | 02-11-05 | 18:00

ik kreeg op de basisschool vrij voor de Rodermarkt.
*krabt zich achter het oor en denkt: waar was dat dan het begin van?*

vander F | 02-11-05 | 17:58

Mijn koters zitten op een openbare basisschool met ook islamieten. Morgen zij ze vrij i.v.m. suikerfeest.

*krapt zich achter het oor en denkt: dit is het begin*

pronto | 02-11-05 | 17:52

@oude Heks,
11 dooien op schiphol zouden het ook nog wel eens over wat schendingen willen hebben.

vander F | 02-11-05 | 17:51

@oude heks,
grotendeels mee eens.

vander F | 02-11-05 | 17:47

Oude Heks, volgens mij zijn de mensenrechten in de hele wereld een wassen neus geworden, en heus niet alleen in islamitische landen, naar maar waar, en wat bedoel je met "En de tijd der Kruisvaarders evenmin."

Levereter | 02-11-05 | 17:46

Zo en deze is spesjaal voor Wannebecool % Co. Om te integreren moet je natuurlijk wel humor hebben.
Hiermee kan je leren lachen, want hij is niet meer echt nieuw, dus nog niet zo "zielig" Komt-ie:
"Loopt een man bij een winkel langs waar houtsnijwerk wordt verkocht.
Hij gaat naar binnen en ziet een prachtig mooie kat. Wat kost deze kat vraagt de man,waarop de eigenaar antwoord, hij kost 100 Euro met verhaal en 50 zonder verhaal. Dat verhaal mag je houden hier is 50 Euro zegt de klant en verlaat de winkel.

Op een gegeven moment loopt hij langs het water,ziet even achterom en bemerkt dat er allemaal katten achter hem aan lopen. De man zet het op een lopen maar zo ook de katten. Als hij moe begint te worden, besluit hij de houten kat in het water te gooien, de houten kat verdwijnt in het water en alle katten springen er achteraan en verdrinken allemaal.

Hij weet niet wat hem overkomt en gaat terug naar de winkel. Zo, zegt de winkelier u komt zeker voor het verhaal? Nee zegt de man,...... heeft u voor mij ook een houten Marrokaan?"

Oude Heks | 02-11-05 | 17:46

Van der F vroegr, heel lang geleden was het zo dat de islamieten een hoge beschaving hadden, maar die tijd is heus voorbij hoor.
En de tijd der Kruisvaarders evenmin.
Er is geen enkel islamitisch land waar de mensenrechten niet worden geschonden.
We moeten kijken naar de toekomst, maar ik zie weinig vreugdevols met de geïmporteerde Middel-Eeuwen hier.

Oude Heks | 02-11-05 | 17:42

. Mujahid, je legt zout op slakken, en ik denk inderdaad dat jouw wereldbeeld bedenkelijke bruine kantjes heeft.

Levereter | 02-11-05 | 17:41

@Mujahid,
Geneeskunde was in die tijd ook buitegewoon hoogstaand.
Zie mijnheer Ibn-Sina ofwel Avicenna (975-1037)
Hier wat over de man op internet:
www.newadvent.org/cathen/02157a.htm

vander F | 02-11-05 | 17:39

@ Levereter 02-11-05 @ 17:24

De nul is een indiase uitvinding zie:

en.wikipedia.org/wiki/Aryabhata

Lees dan ook even over Al Khwarazmi, een persische zoroaster (dus geen arabier en geen mohammedaan) aan wie wij inderdaad het woord algebra te danken hebben.

Mujahid | 02-11-05 | 17:35

Wat uiteraard niet wil zeggen dat Mohammedanen niet in staat zijn tot het uitkramen van de grootst mogelijke onzin.

vander F | 02-11-05 | 17:33

Die Mujahid,
volgens zijn denkwijze zijn blanke Noord Europeanen dus de grootste sukkels.
Nog nooit betrapt op één orginele gedachte.

vander F | 02-11-05 | 17:30

@vander F 02-11-05 @ 17:19,

noem er eens een, niet met een links smijten van de "Muslim Student Association".

Ik heb mohammedanen al zovaak complete onzin zien beweren. Van jouw linkje neem ik maar even voor het gemak al-Khwarazimi, die genoemd wordt, die was helemaal geen mohammedaan maar zoroaster, niet erg betrouwbaar dus.

Mujahid | 02-11-05 | 17:28

Nou mujahid, wat dacht je van het getal nul, algebra is trouwens een arabisch woord, hoewel jij nu wel zal beweren dat de eskimo's het bedacht hebben.

Levereter | 02-11-05 | 17:24

Zondag beweerde iemand dat Mujahid een vaste bezoeker van Stormfront is, dat verklaart wel het een en ander, als dat waar is.

Levereter | 02-11-05 | 17:22

@Mujahid,
wat je nu zegt is onzin,
op die toer gaande is ook Einstein schatplichtig aan Grieken en Indiers.
Maar vooruit:
www.usc.edu/dept/MSA/introduction/woi_...
En trouwens die Indiers hebben allerlei kennis ongetwijfeld ook geerfd etc.

vander F | 02-11-05 | 17:19

Excuses, ik zat er zo'n 60 jaar naast met die bibliotheek brand, wat niet wegneemt dat dat nog steeds ver voor Mo en zijn makkers was.

Levereter | 02-11-05 | 17:18

Het valt me altijd op dat veel mensen spreken van "terrorisme".. moord,en bom-aanslagen.
En hoe moslims daarop reageren.
Jonge moslims die met een halve glimlach en spanning in de ogen vertellen dat Zij erop aangekeken worden.Oudere moslims die met vuurspuwende ogen schreeuwen dat ze met rust gelaten willen worden en er Niets mee te maken willen hebben..
Laten we die zogenaamde "terroristen" maar even vergeten,en ons concentreren op de onverdraagzaamheid van hun kant.
De oudere moslims ontkennen 24/7 dat hun kroost rottigheid uithaald,ook dat willen ze niet weten.En de moslim jeugd heeft geen enkel probleem met blanken zolang ze niet in de weg staan.

En dan die uitspraak vorig jaar,dat gevreesd werd dat de situatie zou escaleren in NL.. van welke kant in godsnaam? Geitenwollensokkendragend nederland of de allochtone jeugd?
Al sinds een jaar zeg ik nu ook met een halve glimlach en spanning in de ogen:Laat mij verdomme met RUST!!!!

de grote Anti | 02-11-05 | 17:13

Maar goed als het mohammedanisme toch zo pro-wetenschappelijk is waarom worden er toch meer boeken per jaar naar het hebreeuws vertaald dan naar arabisch, wat is er gebeurd met die voorsprong? In de 19de eeuw( en eerder) viel het europeanen reeds op dat de mohammedaanse wereld een zeer achterlijke was. Welke vindingen zijn er door mohammedanen gedaan tijdens die zogenaamde bloeiperiode? Wiskunde misschien? Dat waren de hindoes in India, net zoals het schaakspel en onze cijfers. De griekse wijsgeren, die waren grieks! Noem me eens een mohammedaanse vinding...

Mujahid | 02-11-05 | 17:08

@oude heks,
sure, dat geouwehoer over 1000 jaar geleden.
maar als mensen het er bij de haren erbij trekken om aan te tonen dat Moslims barbaren zijn ga ik dat dus wel even nuanceren ja!
laten we dus vooruit kijken,
graag zelfs.

vander F | 02-11-05 | 17:04

Dat gezemel over geschiedenis, houd je liever bezig met de toekomst; daarin bestaat nog slechts de " humor" van de AFA's.
Over buitenlanders mag het niet meer gaan, dus geen Belgen. Duitser, Turken en Marokkanenmoppen.
Deze mag misschien wel:
"een man komt lachend een politieburo binnen hij zegt: mijn auto is gestolen. agent:waarom lacht u dan? man: mijn schoonmoeder zat er in."
Sjonge wat leuk zeg.
Maak je hier gvd zorgen om!

Oude Heks | 02-11-05 | 17:00

@mujahid,
in 415 was er al niet veel meer over van die bieb.
Was al een paar keer afgefikt enzeau.
Toen nog even door christenfundies grondig platgelegd.
de bieb had toen al geen betekenis meer.
Dus ga de boel niet opkloppen dat de Moslims een grootse bibliotheek hebben vernietigd.
En niet alleen door Christenen maar daarvoor al Romeinen en nog wat volken die niet van rare boeken (rollen) hielden.
Ik vind het ongepast dat je in deze discussie dit er bij de oortjes bijsleept.
Slaat nergens op, alleen maar om de Islam wat te bashen.

vander F | 02-11-05 | 16:55

University of Minnesota niet betrouwbaar.... trouwens is het nog niet in je opgekomen dat een bibliotheek meerdere malen verwoest kan worden (en weer herbouwd...)

Mujahid | 02-11-05 | 16:47

@Mujahid,
Lees eens een boek knaap.
In 415 is de bibliotheek van Alexandrie door christenen vernietigd.
Uit een echt boek gehaald, niet van een of ander internet saaitje.

vander F | 02-11-05 | 16:43

herstel:
"christen" moet zijn "christendom"

Mujahid | 02-11-05 | 16:39

@vander F 02-11-05 @ 16:34,
dat het christen ook slecht bezig was vroeger, pleit het het mohammedanisme toch niet vrij, het pleit ze hoogstens beide schuldig...

Mujahid | 02-11-05 | 16:38

@Mujahid,
in 381 ontdeed de Romeinse keizer Theodosius zich officieel van de heidense rang en titel pontifex maximus.Het christendom werd nu staatsgodsdienst en de inboedel van heidense tempels werd in beslag genomen.
Het christendom verspreidde zich nu over het hele rijk..
De christenen verwoestten belangrijke heidense bouwwerken, o.a. de tempel van Serapis in Alexandrie (391) en het Marmeion in Gaza (401)
In 415 werd de filosofe Hypatia door christenen vermoord en in hetzelfde jaar werd de bibliotheek van Alexandrie door brandstichting vernietigd.
(Drs. De Vries et al,Winkler Prins Grote wereldgeschiedenis,
deel 2, blz 125, Elsevier Nederland Bv, 1974)

vander F | 02-11-05 | 16:34

haha, da vrouwtje met "balkenende, je bent hier één jaar te laat" zei dat ze het niet leuk vond dat al die marokkanen de aandacht kregen vorig jaar. Balkende sucks

de aap | 02-11-05 | 16:16

Van de moslims mogen we het.... uh hun geloof niet meer bekritiseren op straffe van ritueel geslacht worden.
Van de AFA's ( Wannebecool&Co) mogen we geen moppen meer tappen op straffe van 6 kogels door je harses.
Het gaat goed met Nederland:
Lag vroeger nog de humor op straat; tegenwoordig vind je er slechts hondendrek dan wel de ravage der Multi-Cult.

Oude Heks | 02-11-05 | 16:14

@Mujahid,
ook dat stukkie over de Christenen meegekregen?
Die bieb lag toen al grotendeels in puin..

vander F | 02-11-05 | 16:13

In de Koran is slechts beschreven dat de positie van de vrouw lagewr is dan de positie van de man. De onderdrukking komt vanuit de Sunnah en de Hadith en de bestraffing uit de Sharia. Al die uitbreidingen van de Koran waren in de ogen van Mo uitingen van de duivel, immers hij was de laatste profeet en de Koran was het laatste geschrift van Allah. Alles wat na zijn dood in zijn naam geproclameerd of geschreven werd is bij zijn leven reeds als duivels en misleidend geclassificeerd.
.
Degenen die de Sunnah, Hadith en Sharia mede als leidraad nemen zijn dus volgelingen van een duivelse secte en mogen zich dus geen Mohammedanen noemen maar heten dus wezenlozen (islamieten).
.
Laten wij als "Mensen van het Boek" de islamieten terugvoeren in de armen van God door het opleiden van exorcisten. De duivel zal de islamieten steeds verder van het Paradijs brengen en de "verdwaasde martelaren" in de hel.

Ksi-Ziks | 02-11-05 | 16:07

@Levereter

Weet je ook veel van de Feniciers? DAT is nou een interessante geschiedenis waar ik pas een docu over zag op National Geographic. Een volk dat de zee als geen ander beheerste, uitgemoord door Alexander de Grote

FNV-lidaf | 02-11-05 | 15:52

Goed goed, ik hou al op.

Levereter | 02-11-05 | 15:50

@Levereter,
bederf Mujahid's warrige Moslimbeeld nu niet, het is al zo somber weer.

vander F | 02-11-05 | 15:48

Sorry . Mujahid, maar de bibliotheek brandde in 356 af, en zoals je weet kwam Mo zo'n 300 jaar later.

Levereter | 02-11-05 | 15:46

@Levereter 02-11-05 @ 15:33,

Het was de mohammedaanse kalief Omar die de bibliotheek liet afbranden onder het mom als in deze boeken staat wat in de koran staat zijn ze overbodig en kunnen ze vernietigd worden als wat in deze boeken staat strijdig met wat in de koran staat zijn nutteloos en moeten ze vernietigd worden. (wie zegt dat mohammedanen niet logisch kunnen nadenken :p).

Dat wetenschappers rustig kunden werken kwam doordat de eerste kaliefen nog niet hun macht zodanig hadden uitgebreid dat ze wetenschappers hun werk konden verhinderen, later hadden ze die macht wel en sindsdien is de mohammedaanse wereld in verval.

Mujahid | 02-11-05 | 15:44

Veel kids zijn dol op faute radicale dingen.
Dan wordt je punk, kaalkop of sympathiseert met de RAF.
Jongeren eigen hè.
Moslims hebben nu hun eigen radicale klup,
kun je linksom of rechtsom lullen, tegen opgeschoten pubers lul je tegen dovemansoren.

vander F | 02-11-05 | 15:44

@VanderF

Zou didiboy 11 weer langskomen.... heb mij gisteren wel kostelijk geamuseerd met dit nieuwe personage. Hij zou zich vanaf nu meer richten op het geloof van zijn ouders en minder naar de Escape gaan en Heineken drinken.
En toch maak ik me zorgen over dit soort kids die op het punt staan van zelfradicalisering. Ik ga dat boek van Chorus/Olgun es kopen..

FNV-lidaf | 02-11-05 | 15:39

. Mujahid, Toen A'dam in de 17e eeuw een centrum van wetenschap was, kwam dat door haar tolerante klimaat, dat gold ook voor het Kalifaat, vele geleerden konden daar rustig werken, veel romeinse en griekse geschriften zijn via het arabisch tot ons gekomen nadat de Grote Bibliotheek van Alexandrie door fanatieke monniken werd afgebrand, een van de grootste barbarijen aller tijden.

Levereter | 02-11-05 | 15:33

@vanderF 15.30

"Was regelmatig met marokkaanse acteurs in de weer, ging graag de discussie aan, maakte er films en tv-series over."

En dat waren tenminste niet van die stichtelijke produkties met de moraal er dik bovenop gelegd

FNV-lidaf | 02-11-05 | 15:33

@Framoes 02-11-05 @ 15:31,

voor veel mohammedanen doet koranvers 5:33 dat wél....

Mujahid | 02-11-05 | 15:33

Ik wil alleen zeggen dat het weer zo typisch krom is om het goed te praten en hier een beetje te gaan lopen demonstreren. Ga lekker voor de spiegel staan met je "Als deze jongen niet op de Islam had gekankerd, was ie niet vermoord". Mensen zijn ook niet altijd aardig over mijn denkwijze en gedrag, maar daarom vermoorden ze me nog niet. Van Gogh was misschien niet heel aardig, maar niks rechtvaardigt moord.

Framoes | 02-11-05 | 15:31

@wannabecool,
toch absurd dat juist Theo vermoord werd, de enige die echt bezig was met de moslims in Nederland.
Was regelmatig met marokkaanse acteurs in de weer, ging graag de discussie aan, maakte er films en tv-series over.
en maakte zich zorgen om de radicale afsplitsingen van de Islam.
Terecht naar blijkt.

vander F | 02-11-05 | 15:30

@wannabecool
heb je je al aangemeld bij de hofstadgroep, of willen ze er jou niet bijhebben?

Onderbuik | 02-11-05 | 15:29

@wannabecool
je bent gewoon een racist!

Onderbuik | 02-11-05 | 15:26

@Levereter 02-11-05 @ 15:23,

nou dan kunnen ze zich getroosten, dat roemvolle tolerante en ontwikkelde kalifaat is ook een sprookje. Ik heb dat al eens eerder laten zien op geenstijl maar het grootste deel van de beroemde wetenschappers onder het kalifaat was helemaal geen mohammedaan.

Zeggen dat het kalifaat de wetenschap stimuleerde is hetzelfde als te zeggen dat Einstein etc. de natuurkunde verder ontwikkelde door het opkomende nazisme...

Mujahid | 02-11-05 | 15:26

onderbuik, sinds wanneer heb jij iets te vertellen over wat ik moet doen?

Iris: het zijn gewoon mijn observaties. Moslims zijn vaak heel fatsoenlijke en beleefde mensen. Iets wat je van het gros van die moslimbashers niet kunt beweren. Nu weet ik wel dat het voor het grootste deel keyboard ridders zijn die het niveau kroegpraat niet overstijgen, maar onbeleeft en onfatsoenlijk zijn ze bijna allemaal. Over amoreel heb ik het nog niet eens gehad :)

wannabecool | 02-11-05 | 15:24

Omdat de roemvolle tijden van het Grote Kalifaat, toen de arabische wereld inderdaad een centrum van kunsten en wetenschappen was al eeuwen geleden is, en de arabische civilisatie tegenwoordig niks meer voorstelt hebben ze nog maar 1 ding dat hen superieur maakt, het enige en ware geloof.
Daarom zullen ze nooit de Koran kritisch benaderen, ze hebben niets anders.

Levereter | 02-11-05 | 15:23

@vanderF

Ja, dat is pure ironie....

FNV-lidaf | 02-11-05 | 15:21

@barry(die andere)
Jij bent toch ook een GeenStijl-er, was jij er wel bij dan?

Onderbuik | 02-11-05 | 15:20

@Barry

De spijker op de kop!

FNV-lidaf | 02-11-05 | 15:20

Toch raar als je bedenkt dat Theo de dialoog met Moslims wel aanging.
Maakte een toffe serie over een multiculti liefde, Najib & Julia, maakte films met en over marokkaanse jongeren en uitgerekend hij wordt omgelegd.
Omdat hij een filmpje van Ayaan regisseerde.
Absurd.

vander F | 02-11-05 | 15:19

Ik denk dat er net zoveel moslims bij de herdenking waren, als GeenStijl-ers bij de stille tochten tegen aanvallen op moskeeën.

Barry (die andere) | 02-11-05 | 15:12

@bwahaha 02-11-05 @ 15:06,

ik heb nog geen veroordeling gezien, slechts ontkenning dat dergelijke instructies in de koran staan, nou kan een niet hele fanatieke mohammedaan dit wel geloven maar dergelijke geweldsinstructies staan wél in de koran. Mohammedanen die dit ontkennen of liegen of zijn onwetend over hun religie. Ik wil mohammedanen zien die kritisch zijn over wat er in de koran en de hadith staat, geen ontkenningen of vergoeilijkingen (maar de zionisten dit.... of de amerikanen dat...).

Waar blijft die ECHTE kritiek op de koran? Op hoofdstukken 5, 8,9 verzen als 4:34 etc etc etc.?

Mujahid | 02-11-05 | 15:11

@bwahaha
waarom schrijf je zo slecht nederlands?

Onderbuik | 02-11-05 | 15:10

Ik snap best dat Moslims niet naar de herdenking gaan. Als je na een jaar collectief beschuldigd wordt en een jaar collectief de moord veroordeeld en iedereen daarna nog roept dat de Moslims maar niet willen veroordelen. Waarom zou je nog? Vier topics terug (Hakbar, waar blijft die boem?) had ik nog een wat lange reacties neergezet waarin dit kort aan de orde komt. Nederland ZELF de deuren voor dialoog. Niet gek opkijken dan wanneer er geen Moslim meer door die deuren komt.

bwahaha | 02-11-05 | 15:06

@neuzel
nee niet eens.

Onderbuik | 02-11-05 | 15:04

@wannabecool 02-11-05 @ 14:54,
hardwerken misschien maar waaraan? In iedergeval niet aan Nederland want het grootste gedeelte van de mohammedanen is uitkeringstrekker misschien aan de wederoprichting van het kalifaat?

En als mohammedanen fatsoenlijk zijn (ik heb er geen twijfel over dat die er ook zijn) is dat ondanks dat ze mohammedaan zijn en niet dankzij. Gelukkig is het grootste gedeelte van de mohammedanen analfabeet en spreekt ook geen arabisch en heeft dus zelf geen flauw idee wat er allemaal in de koran staat. Maar ook diegenen die wel arabisch begrijpen begrijpen vaak het arabisch van de koran niet omdat dat zo archaisch is (vergelijk het nederlands van nu en van 400 jaar geleden, dat is voor nederlandsers van nu ook bijzonder moeilijk te begrijpen).

Mujahid | 02-11-05 | 15:04

Zozo onderbuik zat je buik weer eens vol?

neuzel | 02-11-05 | 15:00

Hee wannabecool, nou hoor je het ook 's van een ander.

Levereter | 02-11-05 | 14:58

whahahaah wannabecool,
bedankt,
ik heb in tijden niet zo gelachen als om jou opmerking...
ben nu even weg
even een droge broek aan trekken...
LOL

iris_louise | 02-11-05 | 14:57

@wannabecool
houd je grote waffel eens dicht en ga gauw demonstreren, maakt niet uit waarvoor al demonstreer je voor de 11 overgeleden gevangene, maar doe iets.

Onderbuik | 02-11-05 | 14:56

Mujahid, volgens mij ben jij de nazi hier. Moslims zijn gewoon vaak hard werkende mensen met meer fatsoen in hun pink dan types als jij in je hele lijf is mijn ervaring.

wannabecool | 02-11-05 | 14:54

@rupie

Waar zijn jullie nu allemaal? op het werk? wow

Turk komt naar Nederland.
>
>Opgewonden houdt hij de eerste de beste die hij tegenkomt aan en zegt:
>"Goedendag meneer Nederlander, u veel bedankt mij voor op nemen in u mooi
land...."
>De ander zegt echter: "Heej, fuck niex Nederlander, ik ben Marokkaan man,
weet je....
>
>De Turk spreekt de volgende voorbijganger aan: "Dank u meneer
>Nederlander dat ik met mijn familie hier mag....."
>Weer wordt hij onderbroken: "Nieks Nederlander, ik is Irakees..."
>
>De Turk loopt verder en spreekt de volgende die hij tegenkomt aan:
>"Meneer de Nederlander, iek wil u bedanken voor de vele gastvrijheid van
>u land voor mij" Waarop de aangesprokene antwoordt:
>"Heej man, sie je niet dat ik soewart ben, ik ben Surinamer..."
>
>Vertwijfeld vraagt de Turk: "maar waar zijn dan die Nederlanders?"
>De Surinamer tikt op zijn gouden rolex, trekt zijn wenkbrauwen op en
zegt:
>
>"DIE WERKEN TOT HALF ZES....."

mucuracat | 02-11-05 | 14:48

Het is totaal irrelevant of God nou wel of niet bestaat; het gaat erom hoe je hem noemt maw. welke gemeenschappelijke normen en waarden heb je in een cultuur cq samenleving.
Welnu, de verzameling gemeenschappelijke normen en waarden met woestijnjurken is LEEG.

Oude Heks | 02-11-05 | 14:48

@wannabecool
02-11-05 @ 14:30,

ik ben niet voor het in de brandsteken van moskeeen maar eerlijk is eerlijk moskeeen en mohammedaanse scholen KUNNEN gewoon niet in Nederland. Laten we nazis ook toe om nazischolen of opzichtige clubhuizen te bouwen?

Wanneer staat er eens een mohammedaan op die zegt hoewel er een hoop haat en geweld in de koran staat ben ik het daar niet mee eens? Totdat dat gebeurt moet het mohammedanisme gelijkgesteld worden aan nazisme.

Mujahid | 02-11-05 | 14:45

@veest van pim
moeten ze dat werken niet afschaffen dan? van ucuracat moeten de nederlanders inburgeren en zelf ligt ie de hele dag te slapen (zie zijn post om 11.30 en 12.14 uur)...

Rupie | 02-11-05 | 14:38

@wannabecool
aan het werk voor de subsidies om ze weer op te bouwen

BASinnic | 02-11-05 | 14:34

Waar waren die nederlanders trouwens toen de moskeen in de fik vlogen in de nasleep van de moord op die haatzaaiende provocateur?

wannabecool | 02-11-05 | 14:30

@VOC 02-11-05 @ 14:23,

Die 7 regeltjes onzin kosten me 100 paginas om te weerleggen, daar heb ik de tijd niet voor nog zin in.

Ik volsta met:
1. abiogenese (dat is wat jij beschrijft) heeft niets met de evolutietheorie te maken
2. In de evolutie is er ook nog zoiets als NATUURLIJKE SELECTIE wat juist helemaal geen toevallig proces is maar juist heel erg SELECTIEF.

Verder verwijs ik je naar een site als talkorigins

www.talkorigins.org/faqs/faq-misconcep...

Mujahid | 02-11-05 | 14:29

@mujahid,
Volgens een theorie zijn aminozuren per toeval gevormd door bepaalde moleculen. Aminozuren vormden op hun beurt per toeval eiwitten en vormde de eiwitten per toeval levende wezens. De waarschijnlijkheid dat een levend wezen per toeval is gevormd, is kleiner dan de waarschijnlijkheid dat de Eiffeltoren gevormd is per toeval, omdat zelfs de meest simpele menselijke cel nog complexer is dan elk door de mens gebouwd bouwwerk.

VOC | 02-11-05 | 14:23

Als Moslim bij een van Gogh herdenking voel je je net zo als een vegetarier in een slachthuis...

da wizard | 02-11-05 | 14:22

De duivel is los iedereen aan de kant
de wereld ontaard het loopt uit de hand
't gaat gruwelijk mis, hel en verdoemis
maar ik doe niet mee, ik blijf lekker in bed
als het ooit zover komt worden de dieren gered
als de grote dag komt dan is het gedaan
of we moeten met z'n allen in de wei gaan staan :)

als christen heb je het zo veel makkelijker...

De Baron | 02-11-05 | 14:20

. VOC, ja ik ook.

Levereter | 02-11-05 | 14:20

god bestaat niet@Mujahid "een alwetende kan namelijk niet anders handelen naar wat het al weet dat het gaat handelen in de toekomst en is dus beperkt in zijn kunnen en DUS niet almachtig"

nou, dat is erg heldere taal zeg. in welk land heb jij onderwijs genoten?

neuzel | 02-11-05 | 14:20

@levervreter,
ik ook, jij ook?

VOC | 02-11-05 | 14:19

@Rupie: nope, alleen 'veilig op vakantie' 'gezonde kinderen' en 'wonen en werken in nederland'. Dat vonden we belangrijk toen we de Rifboertjes hierheen sleepten om te werken. Op de koffie gaan? Hadden die lui met hun acht kinderen en hun achturige werkdag in de zware industrie toch helemaal geen tijd voor man!

Werken, kinderen krijgen en houden, wonen in een pand dat niet instort als je dr naar kijkt zodat de huizen eromheen niet in waarde dalen, en in de zomer met z'n allen in de transit twee weekjes terug naar Turkezië, meer verwachtten we niet van hen qua 'integratie'.

Maar als je in een avontuurlijke bui bent kun je op eigen initiatief op de koffie of thee bij de kleindochters en -zonen van die Rifboeren. Wel opletten: nu is 't ramadan en dan eten of drinken ze overdag niks. Net Gremlins, maar dan omgekeerd (of zoiets). Veel plezier.

veest van pim | 02-11-05 | 14:17

@mucuracat 02-11-05 @ 14:11,

Ik kan je 10 vertalingen laten zien van de koran die allemaal ophetzelfde neerkomen. Is de boodschap van god dan zo onduidelijk? Is allahahaha dan zo incompetent dat hij zijn boodschap alleen kon laten zien in een taal die niet vertaald kan worden (elke taal kan trouwens vertaald worden, dit is gewoon een excuus van mohammedanen als zij zich schamen voor wat er in de koran staat, voor mucucracat is er misschien nog hoop...)

Mujahid | 02-11-05 | 14:17

. VOC, jij ook?

Levereter | 02-11-05 | 14:16

OK ik weet dat we een Pipo-regering hebben met Pipo-uitspraken en met Pipo-acties, maar dit kan ik nauwlijks geloven, behalve in een persiflage:
"Omdat Nederlanders pertinent blijven weigeren het Arabisch te leren, kan van een dialoog nauwelijks sprake zijn. Dit betreur ik zeer!"
Ik ben nml. tijdens de preek van Jan Pipo Bakvet in slaap gevallen.
Zeg me svp dat ik gewoon droom en in een nachtmerrie zit.

Oude Heks | 02-11-05 | 14:16

@mujahid,
Een koe heeft ook hersenctiviteit.

VOC | 02-11-05 | 14:15

@mujahid,
Een koe heeft ook hersenctiviteit.

VOC | 02-11-05 | 14:15

@Vrij-H@rd 02-11-05 @ 14:07,

Ja, je hebt gelijk, na jou overweldigende argumentatie van dat berichtje denk ik dat ik mijn mening over god en het mohammedanisme radicaal moet herzien.

Zo en nu naar de moskee om m'n voorhuidje er te laten halen, kan ik nog gezellig het slachtfeest meevieren met mijn nieuwe mohammedaanse broeders....

Mujahid | 02-11-05 | 14:13

Enne... oude boeken worden vertaald.. en bij vertaling gaat er hoop mis of de vertaler interpeteert zoals hij/zij denkt dat er bedoelt wordt.
Ik vergelijk godsdienst boeken met cao boeken van bedrijven.. Medewerkers interpeteren woorden en zinnen in posietive naar hun en verkgevers weer naar hun eige positieve.

Onlangs een film gekeken. kindergarten werd ondertitelt als kindertuin. Letterlijk klopt het, maar werd kleuterschool mee bedoelt. kun je geen engels? dan heb je pech en ga je van uit dat de vertaler juist heeft gehandeld.

daarom zeg ik.. behandel iedereen met respect... iedereen is verantwoordelijk voor hun eigen daden.
Zoals een turks sreekwoord luid. (letterlijk vertaald) elke schaap wordt aan eigen poot gehangen. (wordt bedoelt: iedereen heeft eigen verantwoording en krijgt wat hij/zij toekomt als straf. en dit dus niet door burgers uitgevoerd he.. voor de duidelijkheid voordat je verkeerd interpeteer)

mucuracat | 02-11-05 | 14:11

@VOC
02-11-05 @ 14:05,
typisch een reactie van een gelovige. Gedrag en hersenactiviteit kunnen daarintegen wel heel goed gemeten worden.

Mujahid | 02-11-05 | 14:10

@. Mujahid

Je kletst gewoon zwaar uit je nek.
En verder wil ik er niet op ingaan.

Vrij-H@rd | 02-11-05 | 14:07

@ VOC 02-11-05 @ 13:58,

je weet dat hoofdstuk 9 is geschreven NA hoofdstuk 2 en dat in geval van tegenstrijdigheid in de koran het nieuwere vers de oudere vervangt? Mohammedaanse "geleerden" noemen dit abrogatie en dit is ook een begrip wat voorkomt in de koran (hoofdstukken 5 en 9 zijn de nieuwste hoofdtukken in de koran en ook de meest geweldadige).

9:29* biedt nog een uitweg, je mag als 2de rangs burger (dhimmi) leven in de mohammedaanse staat mits je maar vernederd bent!

* Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in God noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat God en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

Mujahid | 02-11-05 | 14:06

@mujahid,
Als je theorie klopt dan bestaat zoiets als geest en verstand ook niet. Dat is immers nooit bewezen en heb heb nooit er één zien lopen.

VOC | 02-11-05 | 14:05

Pyro Wat hebben jullie toch met sex, wishfull thinking ofzo.

Levereter | 02-11-05 | 14:03

@Levereter, genoeg mensen om te bashen hier.
Wannabecool heeft, in deze, groot gelijk.
Laat je eens anaal uitwonen ofzo.

~Pyro~ | 02-11-05 | 14:01

Als we toch aan het citeren zijn:

193. En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.

VOC | 02-11-05 | 14:00

@veest van pim
02-11-05 @ 13:12
leren die boekjes mij ook om op de koffie te gaan bij moslims dan? volgens mij was er heel wat jaren geleden een keer de spreuk "baas in eigen buik" gebruikt. misschien tijd voor "baas in eigen land"?

Rupie | 02-11-05 | 14:00

@VOC
02-11-05 @ 13:49,

Ik ga me ook niet bezig houden met de vraag of er een grote roze draak in de krabnevel woont, of paarse 5 potige konijnen op saturnus of het griekse, noorse of hindoe pantheon. Zolang er geen bewijzen voor zijn zeg ik gewoon dat die niet bestaat.

Voor de god zoals de beschreven staat in de bijbel en koran kan je echter op logische gronden wél met zekerheid zeggen dat deze niet bestaat, de definitie van deze god zoals gegeven in die boeken is namelijk inter tegenstrijdig. God kán namelijk niet EN almachtig EN alwetend zijn. (een alwetende kan namelijk niet anders handelen naar wat het al weet dat het gaat handelen in de toekomst en is dus beperkt in zijn kunnen en DUS niet almachtig) maar er zijn nog veel meer tegenstrijdigheden in de definitie van de door die boeken gedefinieerde god waar ik nou niet op wil ongaan, eentegenstrijdigheid aantonen voldoet om het concept te weerleggen.

Mujahid | 02-11-05 | 13:59

Wat dat betreft lijken de moslims wel een beetje op de oud testamentische joden, die roeiden ook hele volksstammen uit, oa de filistijnen.

Levereter | 02-11-05 | 13:59

@mercy; en dat is nu precies wat mujahid bedoelt.

Fruitvlieg | 02-11-05 | 13:59

@mujahid,
Als je citeert vergeet de context niet!

191. En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen.

192. Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol.

VOC | 02-11-05 | 13:58

@mujahid,
Als je citeert vergeet de context niet!

191. En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen.

192. Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol.

VOC | 02-11-05 | 13:57

Islam is geen geloof.
Het is gewoon een methode
om iedereen uit te roeien die
het niet met je eens is.
Losers.

Vrij-H@rd | 02-11-05 | 13:54

@mujahid 13:48, zoals jij het stelt dan krijg ik het idee dat (jouw) God het niet zelf aankan en daar een zondig mens bij nodig heeft. En als ik een ander dood dan zondig ik al. Niets rechtvaardigt mij om een ander te doden.
Dus dan aanbidt ik niet de God die hemel, aarde en alles erin geschapen heeft. Als ik een ander doodt omdat deze niet gelooft wat ik geloof ben ik mijn eigen god.

Rest In Privacy | 02-11-05 | 13:54

@veest van pim
Laat ook maar. Je begint me weer op woorden te vangen terwijl je donders goed weet wat ik bedoel. Zeau hen ik er geen zin meer an.

Chiant | 02-11-05 | 13:53

@ mercy 02-11-05 @ 13:47,

waar haal jij uit dat deze vers uitsluitend definsief is? Er staat alleen dat het god is die handeld. Als je trouwens de context erbij pakt (vers 9:5 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de ongelovigen waar je hen ook vindt...) blijkt het trouwens wel om een offensieve vers te gaan!

Mujahid | 02-11-05 | 13:51

@wannabecool zit niet zo te mieten man. Boehoe ze pesten me.

Lucifer | 02-11-05 | 13:51

Waarom steekt Peter R De Vries een cactus in brand op de herdenking van TvG?

@De Hongaar: komen die excuses voor de Pandymoorden nog?

veest van pim | 02-11-05 | 13:51

@Chiant: je spreekt jezelf tegen in wat je vindt. Pasgeboren zijnd kun je namelijk nog niet aan plichten of wat dan ook voldoen. Je redeneert voor anderen dat rechten moeten 'verdiend' worden en eist ze tegelijk voor jezelf op als onvervreemdbaar, onvoorwaardelijk en absoluut (meningsuiting en zo). Dat koppelen van rechten aan plichten is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, dat geeft het voorbeeld van geboorte duidelijk aan. Eerst even helder voor jezelf uitmaken hoe 't nou zit, anders blijf je met een dubbele standaard werken.

veest van pim | 02-11-05 | 13:49

@Mujahid,
Ik denk dat jouw angst eerder voortkomt uit het bestaan van de moslims en in zulke grote getalen dan het niet bestaan daarvan.
Eeuwen lang hebben de grootsten der aarde over het bestaan van god gefilosofeerd en jij stelt in één zin dat hij/zij/het niet bestaat, Chappeau!

VOC | 02-11-05 | 13:49

@mercy
02-11-05 @ 13:44,

zie het koran citaat eerder vers 9:14, het zijn niet de gelovigen die straffen maar allahahaha door de hand van de gelovigen.

Mujahid | 02-11-05 | 13:48

@Mujahid 13:42, lijkt me een duidelijk vers uit de Koran, er staat dat je hen moet bestrijden en dat God uiteindelijk zal handelen. Dit vers geeft duidelijk weer dat het bestrijden defensief is i.p.v. actief de strijd aan gaan omdat God uiteindelijk zal handelen.

Rest In Privacy | 02-11-05 | 13:47

Wat pathetisch "allen", man spreek voor jezelf, en hoe kom je in godsnaam bij dat sexueels, zit je ergens mee ofzo

Levereter | 02-11-05 | 13:47

@mucuracat,

Ik weet niet precies wat jíj met ongelovigen bedoelt maar atheisten en agnisten hebben geen boek. Ik laat me leiden door de rede en mijn verstand en niet door een oud boek van een woestijnrover of geitenherder.

Beantwoord je trouwens nog mijn vragen van 13:06?

Mujahid | 02-11-05 | 13:46

@Linksisooknietalles 13:39, ook van een moslim wordt verwacht dat zij vertellen over hun geloof en dat een ander zich bekeerd tot de islam. Daarom begrijp ik ook niet dat er vermoord wordt omdat iemand geen islamiet zou zijn, dat staat dan haaks op het verspreiden van de boodschap. En als ik iemand vermoord beneem ik iemand het recht om een keuze voor God te maken.

Rest In Privacy | 02-11-05 | 13:44

@mucuracat; die hebben geen boek, die krijgen een kabinet '-)

Fruitvlieg | 02-11-05 | 13:44

Dat is nou het leuke van ongelovig zijn, je kunt lezen wat je wilt.

Levereter | 02-11-05 | 13:44

Sorry allen, maar ik schijn iets (sexueels?) op te roepen bij levereter. Ik heb hem al een paar keer gevraagt of hij wil stoppen met het persoonlijk adresseren van mijn persoontje, maar hij is nogal obsessief lijkt het.

wannabecool | 02-11-05 | 13:43

wat voor boek hebben de ongelovigen eigenlijk?

mucuracat | 02-11-05 | 13:42

@Mercy, ben je nou een mohammedaan of niet? Anders is deze discussie een beetje zinloos, ik gebruik namelijk de koran als argument en als je geen mohammedaan bent is het dus ook niet op jou van toepassing.

Koran 9:14. Bestrijdt hen, God zal hen door uw handen straffen en vernederen en u tot een overwinning over hen helpen en het gemoed van een volk dat gelooft, verlichten.

Mujahid | 02-11-05 | 13:42

@veest van pim
Ik vind inderdaad dat ik automatisch een berg rechten heb verkregen omdat ik als Nederlander geboren ben. Dat is volstrekt normaal. Bij geboorte heb ik daarnaast ook een flink aantgal plichten gekregen. Da's ook normaal.
Dat niet iedere vreemdeling automatisch dezelfde rechten en plichten heeft als een autochtone Nederlander, is ook volstrekt normaal. Die rechten kun je verwerven op het moment dat je aan een aantal regels voldoet en ook de bijbehorende plichten nakomt. Net zoals een autochtoon zijn rechten kan verliezen als hij zijn plichten niet nakomt.

Chiant | 02-11-05 | 13:42

Probleem met de (meeste)moslims is zelfreflectie.

Revolt | 02-11-05 | 13:41

@mercy
Het probleem is, dat ook bijv. de bijbel op verschillende manieren wordt uitgelegd.(hoe schrijf je "geïnterpreteerd?"):-)
Heb trouwens veel respect voor jou uitleg. Waren er maar moslims die de Koran ook op zo'n constructieve manier uitleggen.

linksisooknietalles | 02-11-05 | 13:39

@Mujahid, Ik geloof in God, een God die rechtvaardig is maar ook LIEFDE is. God roept mij niet op om een ander van zijn leven te benemen, want God heeft het leven gegeven en zal het ook weer nemen.
God vind het wel prettig als de goede boodschap (evanglie) verteld wordt aan anderen maar het is niet zo dat ik het kan OPDRINGEN! En het is zeker niet zo dat ik een ander maar moet vermoorden omdat hij/zij niet gelooft in mijn God, wat voor nut heeft het verspreiden van het evangelie dan?

Rest In Privacy | 02-11-05 | 13:38

. wannabecool, heb gehoord dat Sinterklaas ook voor de AIVD werkt.

Levereter | 02-11-05 | 13:38

@VOC 02-11-05 @ 13:31,

"Waar zijn de moslims gebleven", het is een beetje flauw maar "moslims" bestaan helemaal niet, dus kunnen ze ook niet komen; "moslim" betekent namelijk onderworpene aan god en aangezien god niet bestaat kunnen "moslims" ook niet bestaan (en al zou god wel bestaan dan kan ik niet geloven dat hij een dom en wreed boek als de koran als leidraad zou hebben gegeven)

Beter is het om te spreken van mohammedanen en mohammedanisme (islam betekent onderwerping (aan god), Submission is het engels) omdat zij de regels van Mohammed volgen en proberen zijn leven te emuleren.

Mujahid | 02-11-05 | 13:36

@Mujahid; ik heb nog wel ergens een folderje om mensen ondersteboven van het dak af te werpen. '-)

Fruitvlieg | 02-11-05 | 13:35

Volgens Katja Schuurmans werkte Mohamed B zelfs mischien wel voor de AIVD...
kijken naar die reportage dus vanavond..

wannabecool | 02-11-05 | 13:35

@maximo terrorisme is nooit logisch.

Lucifer | 02-11-05 | 13:35

@Drop is er een verschil tussen Drop en poep?

neuzel | 02-11-05 | 13:34

Het verschil tussen Mocro's en zigeuners is net zo groot als het verschil tussen hollanders en duitsers.

VOC | 02-11-05 | 13:33

@wannebecool
ben jij ook lid van de hofstadgroep of wilden ze je er niet bij hebben?

Job en Cohen Show | 02-11-05 | 13:32

@VeestvanPim
Toen dacht ik nog wel dat links alles was.

linksisooknietalles | 02-11-05 | 13:32

Is er eigenlijk een verschil tussen Marokkanen en zigeuners?

Drop | 02-11-05 | 13:31

Waar zijn de moslims gebleven?
Dat zal ik je vertellen. Ze kunnen niet bij elke liquidatie uitrukken. Zo kunnen ze aan de gang blijven!

VOC | 02-11-05 | 13:31

@mercy,

welk geloof hang jij aan? Want het mohammedanisme verlangt meer dan alleen god aanbidden, de koran is daar duidelijk over; mohammedanen MOETEN vechten tegen ongelovigen en dan hebben we het niet over een spirituele strijd want de koran adviseert ongelovigen te:
-kruisigen (5:33)
-de hand en voet kruislings af te hakken (5:33)
- de vingertoppen af te hakken (8:12)
- te onthoofden (8:12)

Als mohammedanen zeggen dat stelen niet mag bedoelen ze eigenlijk altijd dat je niet mag stelen van andere mohammedanen.De koran staat overigens bestelen van ongelovigen expliciet wel toe en er wordt zelfs uitgelegd hoe de buit verdeeld moet worden onder de mohammedanen (koran hoofdstuk 8 genaamd: De Buit).

Mujahid | 02-11-05 | 13:30

. holistic river 02-11-05 @ 13:18
Nou heb ik laatst 'ergens gelezen' (sorry, geen bron bewaard) dat er culturen zijn die het tegendeel beweren; als er op een fles staat dat er whiskey in zit, en er zit in werkelijk cola in, mag de gebruiker er van uitgaan dat er whiskey in zit. "Zo staat het namelijk geschreven". Ik heb het artikel wel drie keer gelezen, en het stond er echt.

OoO | 02-11-05 | 13:29

. veest van pim, nou Geen Stijl wordt nog eens Stijlvol.

Levereter | 02-11-05 | 13:25

@levereter: oke, ik van mijn kant gaf wat extra info plus een gratis mini-oordeeltje.

Al is 'het is hier nog niet zo erg als in Parijs, waar het wel burgeroorlog lijkt' toch ook een ietsiepietsie nano-oordeeltje, vind ik. Maar mijn reply was echt niet bedoeld om dat tegen te spreken, omdat ik het met je eens ben over Parijs. Goh wat zijn we voorzichtig met elkaar :)

veest van pim | 02-11-05 | 13:23

Ja hoor, daar is de AIVD weer.

Levereter | 02-11-05 | 13:23

@Mujahid 13:06, Voor mij als gelovige staat ook het Woord van God bovenaan maar het mooie van het Woord van God is dat in dat woord er voor mij richtlijnen staan t.a.v. mijn NAASTE(N). In het Woord van mijn God staat ook dat ik de wet in het land waarin ik woon moet naleven. In het Woord van mijn God staat ook dat ik een ander NIET mag doden. Ik mag NIET stelen, ik mag NIET begeren wat van een ander is dus ook de man/vrouw van een ander. God vraagt van me Hem bovenalles lief te hebben en mijn naaste als mezelf. En in deze laatste 2 geboden zit alles. Als ik God boven alles stel en mijn naaste lief heb als mijzelf dan past daar geen moord in (ook al zou het in mijn ogen gerechtvaardigd zijn). God vraagt heel duidelijk van me, van mijn naaste te houden, ook al is die naaste niet zoals ik zou willen. Maar die naaste is ook geschapen naar het evenbeeld van God, dus als ik mijn naaste iets aandoe, doe ik in principe God iets aan, want God is diegene die het leven gegeven heeft. (We hebben onszelf niet geschapen, anders waren de meesten misschien niet zo ontevreden over zichzelf).

Rest In Privacy | 02-11-05 | 13:22

De Moslims waren in gesprek met de AIVD

Vrijwel alle leden van de Hofstadgroep zijn door de AIVD gevraagd om voor deze veiligheidsdienst te werken.

www.parool.nl/nieuws/2005/NOV/02/bin1....

wannabecool | 02-11-05 | 13:21

@maximo
ik ben blij dat je erkent dat tegenwoordig terroristen vaak moslim zijn.

Job en Cohen Show | 02-11-05 | 13:21

@linksisooknietalles: dan heb je nog nooit een Belgische staking meegemaakt joh. Blijft het echt niet bij een grote bek hoor, als gaat piepen dat je 'het er niet mee eens bent'.

Als ze dan toch in 't magazijn lagen te slapen heb je een historische kans gemist om ze gelijk lekker warm en stevig te verpakken en op een vrachtboot naar Tarokko te verschepen. Je had 't er toch zo moeilijk mee? Moet je ze ook niet voor je laten werken.

veest van pim | 02-11-05 | 13:18

@geenfuckingway
"als wiskey in een colafles zit is het geen wiskey"
JAWEL !
als cola in een wiskeyfles zit is het nog geen wiskey.

holistic river | 02-11-05 | 13:18

. veest van pim, ik oordeel ook niet, stel alleen een feit vast.

Levereter | 02-11-05 | 13:17

@wannabecool
Zal best op kleine schaal herdacht gaan worden, net als de Volendambrand. Misschien iets kleiner, maar ja, dat is ook geen wonder, het betrof hier mensen die hier niet zo veel familie hebben.
Man, ga daar een jaar zitten, zou ik zeggen. Wellicht komt de Staatstelevisie ook langs. Het betrof hier toch geen moordaanslag, waarom moet dat dan groots herdacht worden? Alleen vanwege de kleur van die stakkerds?

linksisooknietalles | 02-11-05 | 13:17

. MAXIMO, inderdaad ik denk dat Israel en haar vazalstaat Amerika voor een groot deel schuldig zijn aan de huidige chaos, en JP deed ook enthousiast mee.

Levereter | 02-11-05 | 13:15

@Rupie: ik kan je wel wat boekjes bezorgen: 'Leven en werken in Nederland', 'Gezonde Kinderen' en 'Veilig op vakantie' en zo, allemaal in het Arabisch of Turks en het Nederlands, en rijkelijk geïllustreerd. In de jaren '80 van de vorige eeuw speciaal gemaakt met integratie tot doel. Komen die krengen toch nog een keertje van pas.

@Levereter: Chlichy-sous-bois is een doodskist. Check die gemiddelde leeftijd, die werkloosheidsgraad, dat gemiddeld inkomen en die bevolkingsdichtheid eens: Verbazend dat het daar al niet vijf jaar geleden in de hens stond.
www.clichy-sous-bois.fr/jsp/site/Porta...

veest van pim | 02-11-05 | 13:12

@Job en Cohen Show
Helemaal niet.
Ik denk eerder dat jij wil ontkennen dat aan de 'democratische'zijde ook misdadigers zitten die vanuit de luie stoel orders geven tot het bombarderen van mensen met andere denkbeelden.
Dat zoiets terrorisme bevordert is logisch....

MAXIMO | 02-11-05 | 13:12

@mucuracat
Idioten als Cohen gaan bij moslims op de thee, ik niet. De moslims komen maar bij mij op de koffie, altijd welkom.
In het verleden heb ik bij diverse bedrijven Marokaanse collega's gehad.
Op pos. en neg. manier. Wat wel opviel:
hoe meer marokanen in één bedrijf, hoe negatiever de autochtone medewerkers. Op een bedrijf waar 1 marok werkte, werd die goser in de watten gelegd. Iedereen was geïnteresseerd in de gebruiken en eten van die man. Op een feestavond was zijn vrouw erbij, hardstikke leuk mens, iedereen was helemaal enthousiast.
In het meest negatieve geval(plastic bekertjesfabriek) lagen een stuk of 10 Murken in het magazijn te slapen tijdens de Ramadan, omdat ze moe waren van het 's nachts zichzelf volvreten. En daarna nog een grote bek ook, toen wij lieten merken dat we het daar niet mee eens waren.

linksisooknietalles | 02-11-05 | 13:06

@mucuracat,

Wat is voor jou belangrijker, de universele rechten van de mens of de koran die daar vrijwel lijnrecht tegen ingaat?

Wat is de koran voor jou, volgens de koran zelf is de koran het laatste woord van god aan de mens, geldig voor in de eeuwigheid. Jij bent het daar dus niet mee eens? Voor jou zijn de woorden van mensen belangrijker dan van allahahahaha?

Mujahid | 02-11-05 | 13:06

@fruitvlieg
Ja helaas zijn kaalkopjes in de minderheid, of tellen kale extremisten ook mee?

Job en Cohen Show | 02-11-05 | 13:06

Het is hier godzijdank nog niet zo als in Parijs, daar lijkt het wel burgeroorlog.

Levereter | 02-11-05 | 13:04

@maximo
Ik niet: veel van het huidige terrorisme wordt gepleegd door extremistische MOSLIMS, of wou je dat ontkennen?

Job en Cohen Show | 02-11-05 | 13:01

@Job en Cohen Show; dat wordt dan weer oerhollands gezellig druk op straat, demonstranten tegen kaalkopjes, extremisten etc.. Dan krijg je het zelf ook nog druk.

Fruitvlieg | 02-11-05 | 13:00

@veest van pim
ow ok, bedankt voor de tip! daar zal ik maar is aan gaan werken dan denk ik!

Rupie | 02-11-05 | 12:59

@Job en Cohen Show
Last van oogkleppen of is het gewoon selectieve verontwaardiging?

MAXIMO | 02-11-05 | 12:59

Aaah kijk, Levereter is weer uit zijn hol gekropen, en gaat wannabecool irriteren.

~Pyro~ | 02-11-05 | 12:58

@Jo de la Hi Ti
veest (de ~ (m.), ~en)
1 buikwind => wind

MAXIMO | 02-11-05 | 12:58

@maximo
er zijn ook blanke extremistische moslims inderdaad.

Job en Cohen Show | 02-11-05 | 12:57

Is dat de afko voor vuistende geest? Want Pim zit nu alweer een tijdje jonge Marrokaantjes te fisten in het hiernamaals hoor!

Jo de la Hi Ti | 02-11-05 | 12:57

@wannabecool, het verschil is natuurlijk dat de brand een tragisch ongeluk was, terwijl de ander koelbloedige moord was.

Levereter | 02-11-05 | 12:56

veest van pim @ 12:28
Precies.
Stel je voor dat ik mij als blanke moet verantwoorden voor alle wandaden van de blanke....
Daar heb ik aan een full-time job geen genoeg aan....

MAXIMO | 02-11-05 | 12:56

@mucuracat
ik ben het met je eens wat betreft Ayaan: haar oplossing is ook mij te extreem en maakt het alleen maar erger.
Maar wat let jullie om eens gewoon te demonstreren tegen de extremistische moslims, en zo jullie ervan te distantieren?

Job en Cohen Show | 02-11-05 | 12:55

veest van Pim?

Jo de la Hi Ti | 02-11-05 | 12:55

@Rupy: inderdaad. Neerlanderschap moet je verdiénen! Wie denk je wel dat je bent, dat je louter door geboorte op al die voorrechten aanspraak kunt maken? De koningin soms?

veest van pim | 02-11-05 | 12:52

@wannabecool 02-11-05 @ 12:49
Het staat je vrij er een, al dan niet met aansluitend koffie met cake en stille tocht, te organiseren, toch?

KaiserSoza | 02-11-05 | 12:51

@wannebecool
maar jij beschikt ook over een selektieve verontwaardiging, dus dat is wel logisch.
Wat let je trouwens om volgens jaar een herdenking te houden voor de 11 overleden gevangenen? De media is altijd wel te porren voor zoiets.

Job en Cohen Show | 02-11-05 | 12:51

Mooie woorden vol dooddoeners

dr oetker | 02-11-05 | 12:51

@Mercy

Ayaan scheert ze over 1 kam..
ze moet zeggen: ik kom op voor de vrouw die onderdukt wordt door gekke,psy,moordlustige,arrogante,alles en nog wat doende medemens rond loopt..

en niet moslim dit moslim dat.

zoals ik eerder zij.. ze is 'verminkt' door stelletje achtelijke idioten die OOIT ergens in de geschiedenis door paar, waarschijnlijk geile mannen die vrouwen willen onderdrukken voor eigen plezier en macht, mensen wijs gemaakt zijn om vrouwen te besnijden.

Ook zijn er achtelijke mensen die beweren dat ze bepaalde geloof hebben en dingen rondt bazuinen die volgens de ´westerse´ gemeenschap niet geaccepteerd worden.

Wat ik ook raar vind. Er zijn dingen die in nederland gebeuren en niet door de beugel kunnen door andere landen (vb. drugsbeleid waar frankrijk tegen is) wat zeggen de nederlanders dan.. dat maken we zelf wel uit.
Dat zijn dingen die je van kinds afaan mee krijgt in je cultuur en niet zomaar kan veranderen. zoalang mensen niet mishandeld, of vermoord worden moet toch veel kunnen? hoofdoek? baard? krul haren.. enzovoort..

ik ben moslim maar ik kan me zeer vinden in denkbeelden die ze in nederland hanteren ten aanzien van mensen rechten. En dat wordt ook gedragen door vele moslims in de wereld. Alleen die hoor je niet. Welke zender of radio luisterd naar iemand die zegt: hoe ze in nederland denken en doen is goed..
dat is geen sensatie.
Een moslim met burka vraag je liever of ze bom onder verstopt heeft.

mucuracat | 02-11-05 | 12:50

Ik ben benieuwd of er volgend jaar ook een herdenking is in verband met de 11 overledenen in die grensgevangenis. Vond ik persoonlijk veel ingrijpender dan de moord op een provocerende Tijl Uilenspiegel.

wannabecool | 02-11-05 | 12:49

" Gisteren dood, vandaag live op tv" zei Tedje van Es voor de oudere jongeren onder ons.
Wat nou Mieremet dood? Andre Hazes treedt toch ook weer op? En hoe zit het met " Zappa plays Zappa" dan?
Eerst bewijzen en bovendien een dooie kan toch ook weer opstaan?????

prettything | 02-11-05 | 12:47

mucuracat @ 02-11-05 @ 12:14
"als ik vraag: hebben jullie moslim vrienden of kennissen zullen ze altijd zeggen ja ik ben een keer bij een moslim thuis geweest. BRAVO dan ben je ook geintegreert."

dus als ik het goed begrijp moeten de Nederlanders integreren in Nederland?

Rupie | 02-11-05 | 12:47

waarom de gematigde normale moslims zich niet wat meer laten horen (lees: een kéér laten horen) is mij een raadsel. Het zou de sfeer in Nederland een heel stuk doen verbetereren(!).

Job en Cohen Show | 02-11-05 | 12:44

trouwens...
.
Als ze nou bij alle mossies de ballen er af zouden hakken...
Voelt u waar ik heen ga???

iris_louise | 02-11-05 | 12:39

Weer erg grappig overigens, de bloemen worden op dit moment vertrapt, volgens de politiescanner...

Fruitvlieg | 02-11-05 | 12:37

wat hebben mossies toch met ballen...?
Heb vannacht ook al geen antwoord gekregen.

iris_louise | 02-11-05 | 12:35

Mucuracat, maar waarom sta je niet achter de mening van Ayaa? Ik vind haar wel goed, omdat ze naar mijn idee juist opkomt voor de vrouw die onderdukt wordt, want ik geloof dat dat er toch nog veel meer zijn dan we denken. Ik heb laatst een intervieuw met haar gezien waarin ze vertelde dat ze vroeger bij de moslimbroederschap zat en dat ze op een gegeven moment zo dacht als een terrorist, in het intervieuw zij ze ook dat ook ZIJ die terrorist had kunnen zijn door door het WTC vloog. Maar haar ogen waren geopend voor het extremisme. Ik waardeer haar omdat ze doorgaat met haar strijd en zich er niet door laat tegenhouden. Ik zou best een stukje van haar moed willen hebben hoor ;)

Rest In Privacy | 02-11-05 | 12:32

@mucuracat
Ah was dat nou zo moeilijk, zegt het voort. Enneh volgende keer gemeend ; )

Lucifer | 02-11-05 | 12:31

mucuracat 02-11-05 @ 12:25

en nou nog daad bij woord voegen, dan ben je een held

OoO | 02-11-05 | 12:29

Jah, voor elke wacko die een ander omlegt en daar iets religieus bij wauwelt, moet natuurlijk de hele gemeente van het betreffende geloof tot in eeuwigheid van dagen uitgebreid stof vreten. En denken ze dat Nederland dat na één keer wel snapt, nou dan zijn der mooi naast en 'bevestigen ze het heersende beeld dat moslims in het algemeen niet openstaan voor andere ideeën en niet tegen kritiek kunnen'. Tuurlijk. Staat als een huis.
Ik kijk al uit naar de jaarlijkse collectieve schuldbekentenis van alle joden ter wereld voor de doden die ze in Palestina hebben gemaakt, én voor de slachtoffers van David 'son of sam' Berkowitz. En de wereldwijde mea culpa van alle anglicanen voor de gruweldaden van Fred en Rosemary West wil ik ook niet missen. Maar eerst is geloof ik de internationale lutherse gemeente aan de beurt die zich moet distantiëren van de massamoorden die weliswaar door de hand van de Hongaarse dominee Andras Pandy zijn gebeurd, maar die we eigenlijk toch helemaal op het conto van dat achterlijk geloof mogen schuiven. Vooruit ermee!

veest van pim | 02-11-05 | 12:28

En mijn leefwijze is gebaseerd op respect voor alle medemens. ook voor jullie ;-) I love you all

mucuracat | 02-11-05 | 12:27

wij hebben verzuimd om de moslims via hun éigen media (via schotelantenne etc.) op de hoogte te stellen.
Anders hadden zij zéker massaal gehoor gegeven aan de oproep om zich eens te distantieren van terroristische moslims.

Job en Cohen Show | 02-11-05 | 12:26

IK VEROORDEEL ALLE MOORDENAARS VAN WELK GELOOF,KLEUR, RAS OF WAT DAN OOK IS..
MOGE GOD,ALLAH en de REST en DE WET ze STRAFFEN voor hun daden. en snij ze de ballen er af.

mucuracat | 02-11-05 | 12:25

@. mucuracat
Je springt van de hak op de tak met een zeer onsamenhangend verhaal. Ik sluit me aan bij de analyse van ZI 02-11-05 @ 11:56. Je leest slecht en interpreteerd daardoor niet goed. In je post van 12.14 bevestig je het heersende beeld dat moslims in het algemeen niet openstaan voor andere ideeen en niet tegen kritiek kunnen. Jammer en een gemiste kans.

Lucifer | 02-11-05 | 12:23

ZO ..... en nou ist klaar!

doskabouter | 02-11-05 | 12:20

Misschien wordt Theo wel niet herdacht, misschien wordt de aanslag op het recht van vrije meningsuiting wel herdacht vandaag?

Ikdus | 02-11-05 | 12:20

@Nahund 12:15, Met die stelling ben ik het ook niet eens, dat de jurken maar moeten oprotten. Zolang ik en de rest van Nederland er geen last van heeft maakt het me niet uit, hoe iemand erbij loopt. Die jurken, zoals je het noemt, worden al jaren door sommigen gedragen en die heoven ze voor mij niet uit te doen en dat is geen reden om mensen niet welkom te heten in je land. Ik heb wel iets tegen de Burka, de gehele gezichtsbedekking, omdat je dan iemands gezicht niet ziet.

Rest In Privacy | 02-11-05 | 12:19

Waarom zou de moslimgemeenschap daar nu heen moeten om Theo te herdenken? Ik ga daar toch ook echt niet staan. Omdat je dan toevallig Moslim bent zou je daar dan wel tussen moeten gaan staan? Wat een onzin zeg.
Wandaden worden trouwens ook veroordeeld zonder te herdenken.

BullShit | 02-11-05 | 12:18

@Mucarat, niet zomaar weggaan ;), gewoon zeggen wat jij ervan vind.

Rest In Privacy | 02-11-05 | 12:16

Die jurken moeten zowiezo oprotten.

NahUnd? | 02-11-05 | 12:15

@mucuracat 02-11-05 @ 11:30

Hoeft echt niet iedere keer maar 1 keer zou al zo leuk zijn. Doe eens gek, moslims. Veroordeel eens een keer een wandaad. Tot die tijd blijft in Nederland nog altijd dit van toepassing: Wie zwijgt stemt toe.

Dat is onze cultuur, weetjewel?

Ikdus | 02-11-05 | 12:14

Oja, en herdenken is voor meisjes.

John McClane | 02-11-05 | 12:14

@Mucarat 11:48, Ik geef je geen gelijk wat betreft Ayaan (hier heb ik een andere mening over), maar als je zegt dat niet een hele moslimgemeenschap erop aangekeken moet worden geef ik je wel gelijk. En ik geef je zeker ook gelijk dat je je geloof zeker niet vaarwel hoeft te zeggen omdat één persoon uit die gemeenschap (Mo, in dit geval) een moord heeft begaan in de naam van Allah. Ik zou ook mijn geloof niet opgeven als één of andere gekke christen moordlustig te werk gaat, maar ik zou er wel afstand van nemen en zou die daad wel veroordelen.

Rest In Privacy | 02-11-05 | 12:14

Gaaap... Ik ga weer slapen..
lullen jullie maar door..
ik doe toch nooit goed als moslim bij bepaalde mensen.. ze blijven denken zoals ze denken. ze staan niet open voor anderen. als ik vraag: hebben jullie moslim vrienden of kennissen zullen ze altijd zeggen ja ik ben een keer bij een moslim thuis geweest. BRAVO dan ben je ook geintegreert. Ik moet er wat aan doen? die wethouder uit a'dam zei toch en ook de turkse gemeenschap en land doet afstand van zogenaamde killer moslims. kijk eens rond ga met moslims praten. mensen die mij persoonlijk kennen kijken dan ook anders naar moslims. ik spreek moslims ook aan als ze 'anders' dan wat hollanders gewend zijn uitzien. ik zeg.. ik begrijp je niet laatstaan de autochtoon.

mucuracat | 02-11-05 | 12:14

God, dat gebeurt allemaal bij mij om de hoek. Maar als ik de foto's zo bekijk ben ik blij dat ik lekker thuis zit. Herdenken is voor losers. Ik zet nog een kopje koffie en ga nog maar eens masturberen (deed Theo vast ook wel twee keer per dag).

Kim Jong-il | 02-11-05 | 12:14

Plaats allemaal even dat bericht van iris_louise 02-11-05 @ 11:54

~Pyro~ | 02-11-05 | 12:08

Op de foto's zie ik toch echt wel een representatieve samenstelling van de bevolking van A'dam incluis dames met hoofddoekjes....

MAXIMO | 02-11-05 | 12:07

Mooi rood Lonsdale petje... ;-)

empe04 | 02-11-05 | 12:07

hear hear de eerst reactie van Mujahidear heeft alles gezegd wat er te zeggen valt.

Theo rest in peace

lara | 02-11-05 | 12:05

@De Hongaar.

Nee hoor. Alleen tegen hypocriete moslims die zich nooit van een kwaad bewust zijn en alle schuld in de schoenen van de autochtonen schuiven.

Belgen vind ik verder best okay.

Deport | 02-11-05 | 12:03

@deport.

Heb je soms iets tegen buitenlanders ofzo.

Groetjes,

De Hongaar | 02-11-05 | 12:01

@mucurat

Dat veel moslims hetzelfde erover DENKEN als jij verandert weinig aan het beeld dat veel mensen hebben over moslims en over hoe moslims denken over aanslagen gepleegd door andere moslims. Pas als de moslimgemeenschap een duidelijk signaal naar de samenleving stuurd dat ze moslimgeweld afkeuren zal dit beeld misschien veranderen.

DeBakker | 02-11-05 | 12:00

@ Murcarat

"ik doe geen afstand van geloof omdat iemand zegt te doen in naam "

Dan blijf je gewoon een hypocriete naieve lul, die zich net zo goed voor de gek laat houden.

Deport | 02-11-05 | 11:59

Te vroeg????? Voor Mo B. was dat vorig jaar geen probleem en ook toen was het ramadan. Maar eerlijk gezegd, hoeft dat herdenken voor mij ook niet hoor, het is gebeurd en voorbij, laten we nu verder positief naar de toekomst kijken,..... toch?

Rest In Privacy | 02-11-05 | 11:58

Als er wél massaal moslims waren op komen dagen, had iedereen ze weer voor hypocriet versleten.
Je kunt toch moeilijk verwachten dat ze zich aangesproken voelen door een herdenking van grote mond Theo.

Zeurders | 02-11-05 | 11:57

@mucuracat
Je zegt een hoop maar je zegt eigenlijk niets. Wat dat betreft lijk je op je medestander Job Cohen. Lucifer bedoelt dat je instemt met iets zodra je geen hard tegengeluid laat horen zodra er vanuit de samenleving een gevoel ontstaat dat een 'hele groep' het gedaan heeft. Na de moord op Van Gogh zijn moslims -nog meer- de schuldige van de huidige staat van de samenleving. Hoe komt dat? Omdat ze nooit hardop zeggen dat ze fundamentalisten haten. Het zijn altijd dezelfde politiek correcte praatjes, maar nooit een keer: "Die fundamentalisten zijn geen moslims, die zijn gewoon dom" En zolang dit gevoel bij de niet-moslims niet tegengesproken wordt blijft het gevoel zo als het nu is. Dus ik zou zeggen: doe er wat aan.

ZI | 02-11-05 | 11:56

@Lucifer

Waar geloof jij in?
hebben 'zij' nog niks gedaan in naam van?
jij blij..

ik doe geen afstand van geloof omdat iemand zegt te doen in naam van.. lekker makkelijk.. voor mij heeft hij afstand gedaan van zijn geloof.. hij/zij is in de war.. hij/zij is gekke,psy,moordlustige,arrogante,alles en nog wat beest wat rond loopt..

mucuracat | 02-11-05 | 11:56

lekker zinnetje....

iris_louise | 02-11-05 | 11:55

@mucuracat- Wie zwijgt stemt toe. Verander de grondwet. Preventieve noodweer lijkt me wel wat.
Trouwens net wakker met een volle buik?
Het is godverdomme half 12, Zou je je niet een nuttig gaan maken.

O, voor ik het vergeet, als ik hier in mijn geliefde Nederland alle moslims wil uitmaken voor een geiten neukend, onder ontwikkeld kut volk. Dan is dat mijn recht. Niemand heeft het recht om levens te nemen.

Pro Nature | 02-11-05 | 11:53

Het kristallnachtsuikerfeest

Henrique | 02-11-05 | 11:53

Na het Suikerfeest, de Zondvloed........

prettything | 02-11-05 | 11:52

Komt na het Suikerfeest de Kristallnacht?

aivd | 02-11-05 | 11:49

@DeBakker

er heersen meer dingen..
mij zul je noooit horen zeggen wanneer een moslim geslagen wordt of vermoord.. dat alle 'wie dan ook' schuldig zijn..
dat zal wel die ene gekke,psy,moordlustige,arrogante,alles en nog wat doende medemens rond loopt..
gedaan hebben.. en daarmee nog heleboel moslims die zelfde denken als mij.. wat veel gebeurt is.. dat mensen opgejut en opgejaagd worden door aantal personen (lees:media, betweters als ajaan nog wat en meer) dat gebeurt hier ook.. als 1 wat roept 'lullen' veel ook mee (ja niet allemaal(nederland heeft altijd in alles uitzonderingsgevallen))
Ajaan moet haar probleem maar oplossen met achtergebleven volken die nog steeds vrouwen besneiden wat ook ECHT nergens in een boek beschreven staat. dus als jouw papa slecht was zijn alle papa's ook slecht. zo gaat ayaan ook te werk.

Nadeel bij moslim landen is dat ze voor de gek gehouden worden. (net als communisten landen) ze worden nergens van op de hoogte gesteld. kunnen vaak niet alles lezen en een paar mannen maken de dienst uit. mensen worden dom gehouden voor macht van anderen. kijk van vs doet met europa.. ze houden iedereen voor dom. en NIEMAND reageert.. paar zogenaamde moslims die hersengespoeld zijn door een gek (lijkt wel een tekenfilm).. Poeh da was lang zeg.

mucuracat | 02-11-05 | 11:48

@.iris_louise|11:34
Hoe zou het dan in de mond moeten komen? Je moet alle vlees, ook al is het van een ander, laten staan.

ventus_aqualis | 02-11-05 | 11:45

Zo ik dacht dat de demonstratie vanochtend vrij goed ging, geen koffie of thee gemorst, en de moslims hebben gelukkig ook geen wanklank laten horen.
Wat zegt u? er wáren geen Moslims, oh.

Job en Cohen Show | 02-11-05 | 11:45

@ mucuracat

Het enige wat jullie moeten is aanpassen of oprotten, Murcuracat. Verder zijn we vrij coulant.

Deport | 02-11-05 | 11:42

@.prettything|11:23
Als het om moslims gaat heeft Cohen maar een half woord nodig.

ventus_aqualis | 02-11-05 | 11:41

Ik heb één moslim gezien; meer dan genoeg.

Oude Heks | 02-11-05 | 11:40

@mucuracat 02-11-05 @ 11:30
Als iemand uit de naam van mijn levensovertuiging de meest verschrikkelijke wandaden zou begaan zou ik er onmiddelijk afstand van nemen en het direct veroordelen. Wie zwijgt stemt toe.
@Neerlands Hopeloos 02-11-05 @ 11:29
Vooral de laatste zin is erg goed

Lucifer | 02-11-05 | 11:40

Nou, als een één of andere dikkert mij een lul noemt en daarom vervolgens wordt vermoord, dan weet ik ook niet of ik wel op z'n herdenkingsfeestje zou komen. Ook al zou ik de moord afkeuren.

Muxje | 02-11-05 | 11:39

Rellen verspreiden zich over voorsteden Amsterdam
(Novum/AP) - In de voorsteden ten noorden en noordoosten van Amsterdam is het dinsdagnacht voor de zesde opeenvolgende nacht onrustig geweest. In negen plaatsen in de regio Slotervaart staken rondtrekkende groepen jongeren auto's en vuilnisbakken in brand, om vervolgens de politie en brandweer met molotovcocktails en stenen te bekogelen.
De politie schoot traangas en rubberkogels af om de relschoppers te verjagen. Gegevens over eventuele gewonden ontbraken, maar volgens de politie gingen zeker 69 auto's in vlammen op. Ook een tapijtwinkel ging in de hens.

aivd | 02-11-05 | 11:38

@murat
omdat tegenwoordig moslimgeweld nogal heerst(als griep niet ruled) en de moslimgemeenschap zouden zich ook meer tegen moslimgeweld moeten uitspreken.

DeBakker | 02-11-05 | 11:37

"en het lijk van van Gogh NIET nog maar eens", dus.

Muxje | 02-11-05 | 11:36

Brandende cactus me reet, nederland lijkt meer op een brandend schip waarop de kapitein volhoud dat je iedere keer maar opnieuw een potje thee moet zetten om de steeds verder woekerende brand te blussen. Alleen in dit geval verlaten de ratten het schip niet maar er komen er steeds meer op.

Conan de Rabarber | 02-11-05 | 11:35

Uiteraard zit er weer zo'n pedaalemmer te mekkeren over de sociale achtergesteldheid van Nederlanders. Immers is het stelen van een (hand)tas exact hetzelfde als het spuien van je mening.

Deport | 02-11-05 | 11:35

Ik moet zeggen dat de toespraken (wat ik ervan gezien heb) me alleszins meevielen. Ik zal later eens kijken of k de hele tekst kan vinden. Maar mijn eerste indruk is dat Cohen er nu eens niet een theekransje van heeft gemaakt, en het lijk van van Gogh nog maar eens heeft opgewarmd om hem nog een keer te kunnen naaien.

Muxje | 02-11-05 | 11:35

@AIVD
als ze het maar niet doorslikken, dacht ik.

iris_louise | 02-11-05 | 11:34

Mogen Moslim-mannen tijdens de Ramadan overdag wel samen naar het toilet?

aivd | 02-11-05 | 11:32

iedereen se mening

DeBakker | 02-11-05 | 11:31

tja het verbaasd me eerlijk gezegd niet dat er weinig moslims waren.

Onderbuik | 02-11-05 | 11:30

GAAAAAAAP...

net wakker met volle buik...
Waarom moeten moslims zich altijd verantwoorden voor daden van gekke,psy,moordlustige,arrogante,alles en nog wat moslim medemens?

dat hoeven de christenen, protestanten, jova, joden, boedisten, ataiesten, homo's, hetro's, lesbo's en kan zo verder door gaan... toch ook niet. als bij hun 'soort' een gekke,psy,moordlustige,arrogante,alles en nog wat doende medemens rond loopt..

mucuracat | 02-11-05 | 11:30

Der komt een dag.... dan breekt de pleuris uit.

Zeemo | 02-11-05 | 11:30

ik ben van mening dat sess se sess se ses sess se sess se ses sess se sess se ses dialoog sess se sess se ses sess se sess se ses sess se sess se ses hebben het ook moeilijk sess se sess se sessess se sess se ses moslimgemeenschap sess se sess se ses sess se sess se ses sess se sess se ses geintegreerd sess se ses sess se sess se sess se ses sess se sess se Theo van Gogh.

iris_louise | 02-11-05 | 11:28

@. Smurfin

Wellicht belde hij na afloop...
Kan zomaar...
Wie weet...

Ik niet. Ik was er namelijk niet bij. EN ik ben geen moslim. Kun je nagaan.

Harige Bangmaker | 02-11-05 | 11:28

ok ik ben eruit denk ik, die brandende cactus symboliseerd de brandende pijn die dat persoon ervaart. Wel diep hoor.
Zo ik kan met een gerust hart slapen.

DeBakker | 02-11-05 | 11:27

Onze SP man vergelijkt de zelfmoord van onze tassendief, ( nou ja, had die maar sneller moeten zijn ), met de moord op Theo te vergelijken, wie is die mafkees.

gentle giant | 02-11-05 | 11:27

@Fleau; Neehoor,meneer Ellian was er!

Alleen jammer dat hij het fatsoen niet heeft gehad om z`n mobiele telefoon uit te zetten tijdens zo`n soort aangelegenheid... of zou het gesprek toch zo verschrikkelijk belangrijk geweest zijn?
Ik vrees toch een ietsiepietsie

desinteresse. :-(

Smurfin | 02-11-05 | 11:26

Balkenende: "Omdat Nederlanders pertinent blijven weigeren het Arabisch te leren, kan van een dialoog nauwelijks sprake zijn. Dit betreur ik zeer!"

Wat is dit voor gelul. Ik woon in Nederland in ik spreek nederlands dus hoef ik geen arabisch te leren om in mijn eigen land te kunnen communiceren.

Henrique | 02-11-05 | 11:26

.geytennöker: nah de moslims vinden het dus wel prima dat Van Gogh vermoord is. Beetje generaliserend vindt je ook niet?

Wolf17 | 02-11-05 | 11:25

Zie hier het resultaat van de ophitserij Ayaan Hirsi Ali: "alle moslims zijn lui tuig". Tuurlijk (niet)! AHA heeft ons opdracht gegeven Theo lief te hebben, terwijl ze zelf indirect zijn bloed aan haar handen heeft. Zij heeft Theo overgehaald een opruiende film te maken, terwijl ze zelf (letterlijk) buiten schot bleef. En nu haten we de moslims allemaal. Goed werk, AHA!

Ongeletterde Boer | 02-11-05 | 11:24

Weer een hoop bla, bla, bla.... Eenrichtingsverkeer ja.

Als er vandaag nog iemand naar Uden gaat vandaag, er wordt daar veel aan de weg gewerkt.

Devlaam | 02-11-05 | 11:24

Ik maak er verder ook maar geen woorden aan vuil.
1 ding wil ik wel zeggen. ~~ En dan nu de theeprijzen. Rooibosthee 3 euri de kilo, mintthee...~~

SCHITTEREND!

~Pyro~ | 02-11-05 | 11:24

mensen van de LPF....?

De stakkers.

nepneger | 02-11-05 | 11:23

ze zijn allemaal bommen aan het maken om ons om opteblazen! wat een stomme vraag weer gs !

Draaitafel Demagoog | 02-11-05 | 11:23

@ventus aqualis

Bedoelde Cohen dan dat de ramadan moslims verbiedt om vandaag de dood van Theo van Gogh te vieren?

prettything | 02-11-05 | 11:23

Er moet eens een moslimleider geliquideerd worden, dan zul je ze wel zien. Die dode draaideurcriminelen in parijs hebben mooi een week aan rellen veroorzaakt. uiteraard vinden bijna alle moslims het prima dat van gogh is vermoord, wie twijfelt daar dan nog aan?

geytennöker | 02-11-05 | 11:23

Balkenende: "Omdat Nederlanders pertinent blijven weigeren het Arabisch te leren, kan van een dialoog nauwelijks sprake zijn. Dit betreur ik zeer!"

Pombeer | 02-11-05 | 11:22

Zucht wat een show weer.

Trouwens hebben jullie LLL stiekuhm een geheime taak gegeven bij gamert, ik wordt al 2 dagen gecensureerd daar. Zielige stakkerts. Als het niet goed gaat met de site dan gaan we maar alleen positieve reacties plaatsten.

Elvis_Presley | 02-11-05 | 11:22

gebbetje.

Maar de jaartellig is begonnen bij jezus. hoe kan religie dan jaar 0 zijn ??

nepneger | 02-11-05 | 11:22

In het jaar 0 waren er nog geen moslims ...

Wolf17 | 02-11-05 | 11:21

De foto's zeggen weer genoeg.
Een jaar na de moord is het alleen maar slechter geworden.

Hockey | 02-11-05 | 11:21

Religie is voor den onozele. Ik vind het zoooooo jaar 0.

gebbetje | 02-11-05 | 11:20


Iemand van de SP....?

De stakker

nepneger | 02-11-05 | 11:19

Misscien zijn de moslims heden te dage wel zo geintegreerd dat je ze niet meer herkent?

Wolf17 | 02-11-05 | 11:18

@ Harige Bangmaker

idd, die gast uit rusland kan er wat van

Floks | 02-11-05 | 11:17

Cohen: "Ik begrijp niet dat u daar zo verbaasd over doet. Wethouder Abouthaleb was namens de moslimgemeenschap aanwezig. En, tijdens de ramadan mogen moslims zich niet feestelijk uiten."

ventus_aqualis | 02-11-05 | 11:16

amsterdam oost zit vol moslims.
maar niet vandaag wedden als het een moslim was die afgeslacht dat ze wel hun bed uit gekomen waren

dit slaat echt op moslim
als whiskey in een cola fles zit is het geen whiskey

geenfuckingway | 02-11-05 | 11:15

@Fleisch Hear hear

Lucifer | 02-11-05 | 11:13

die brandende cactus......
is dat een 1ofander metafoor voor....?
er was dus iemand die tenminste gisteren al dacht, morgen tijdens de herdenking ga ik een cactus in de fik steken. hiervan ga ik echt wakker liggen.

DeBakker | 02-11-05 | 11:12

Zo, en nu op naar het Suikerfeest!

style.councillor | 02-11-05 | 11:12

Balkenende en Cohen hadden het zo gewild....

prettything | 02-11-05 | 11:11

Een deel van de Moslim-elite was gisteravond o.l.v. Mohamed Rabbae te vinden in de Dominicuskerk te Amsterdam.
www.genoegisgenoeg.net
Eigen Volk eerst!

aivd | 02-11-05 | 11:10

Wat heeft die pipo een grote telefoon?

John McClane | 02-11-05 | 11:10

@Fleau Daar heb je zeker een heel goed punt :)

AjR | 02-11-05 | 11:10

@. Opzeker 02-11-05 @ 11:07

Die blijf je houden. Je zult ermee moeten leren leven. Net als ik.

Harige Bangmaker | 02-11-05 | 11:10

Van dat niet eten worden die moslims echt te licht in hun hoofd. Goed dat ze het lieten afweten, dan weten wij genoeg ...

AjR | 02-11-05 | 11:09


Tja waar waren ze. Erggggggg pijnlijk voor de multicult aanhangers, dachten ze nou echt dat ze het afkeuren, stomme idioten.

Multikuli | 02-11-05 | 11:07

Cool die impressie. Vooral met die vredelievende Quake reclame erboven. Goed bezig hier ;)

patricksavalle.com | 02-11-05 | 11:07

Maar goed ook dat er geen moslims waren, anders moet je tijdens zulke mooie toespraken de hele tijd op je portomonee letten...

Fleau | 02-11-05 | 11:07

Cohen (of zijn ambtenaren) hadden op een mooie zomerdag eens een kijkje moeten nemen in de westelijke tuinsteden. Dan hadden ze geweten dat het Nederlandse grapje "voor de koffie niet zeuren" daar letterlijk wordt genomen.
Na koffietijd (een uur of elf) wordt zeuren (de dialoog) ook niet op prijs gesteld want een dialoog voer je alleen maar als je iets van een ander wil lospeuteren of afpakken.

ventus_aqualis | 02-11-05 | 11:07

Jezus, om die Pim-adepten kan ik gewoon boos worden, optyfen met dat opruiende tuig.

Opzeker | 02-11-05 | 11:07

Een fikkende cactus uitblazen? Die paar vlammetjes sla je gewoon uit met je blote handen.
.
Leuk ook dat tekstje op die foto. Woorden als 'fatsoen, respect, beschaving', om het vervolgens te hebben over 'kankerende Nederlanders', ons misdadige verleden, en de moord op Theo goed lullen. En als klap op de vuurpijl 'jouw' te bezigen tegen een minister.

PvH70 | 02-11-05 | 11:06

Onder de banken!

Che Bruta | 02-11-05 | 11:05

-weggejorist-

Pimp my Voortuin | 02-11-05 | 11:05

Men focust zich altijd op het door Van Gogh gebezigde woord "geitenneukers", maar dit is maar een deel van zijn volledige uitspraak, "Vijfde colonne van geitenneukers".
Ook nu blijkt weer dat wij ons veel meer zorgen moeten maken om het eerste deel.

BASinnic | 02-11-05 | 11:04

Hee steekt die mafkees nu een cactus in de hens?? Ik ben gek op die dingen, godver!

Rapunzel | 02-11-05 | 11:03

"Mooie woorden van..." Ja hoor. Ik heb geen zin om hier zelfs maar op in te gaan. Ze doen maar, die politiek correcten.

zweefvlieger | 02-11-05 | 11:03

Geen dialoog, geen monoloog, geen islamoloog... Helemaal geen geloog meer. Afgelopen!

Geitenbeuker | 02-11-05 | 11:03

Balkje laat toch zien dat ie ballen heeft door in gesprek te gaan met een "protestant".

polderklootzak | 02-11-05 | 11:02

Thee?
Iemand?

Harige Bangmaker | 02-11-05 | 11:01

Dialoog? Kunnen dia's nu ook al liegen?!

Pornstar | 02-11-05 | 10:59

> te vroeg vanochtend

Inbreken is ook werken.

Drop | 02-11-05 | 10:59

De moslims liggen nog in hun nest. Het is ramadan weet je wel, die hebben net hun buikjes rond gegeten.

Rapunzel | 02-11-05 | 10:56

Als je de dialoog aan gaat heb je binnen no-time die hele community op je dak... maar ja daar hebben zij geen last van met al die bewakers...

Utopiad | 02-11-05 | 10:56

De dialoog aangaan met mohammedanen? Dacht het niet, ik dacht eerder aan een monoloog, wij vertellen wat wel en niet mag en als het ze niet betaald kunnen ze naar mohammedaanse paradijzen gaan als Saoedie Arabie of Iran!

Mujahid | 02-11-05 | 10:55

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl