Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Rita zegt: toedeledoki

Tot ziens, u bent de zwakte schakel...De eerste ministerraad zit erop. Geen woord over de brandstofprijzen en tevens is onduidelijk hoe we die schuimbekkende Polen bij Lobith gaan tegenhouden. Maar niet iedereen draait om de hete brij heen. Zo heeft Rita Verdonk de batterij weer volledig opgeladen. Ofwel: mevrouw voelt zich niet verantwoordelijk wanneer een van de hongerstakende uitgeprocedeerde Iraanse gelukszoekers komt te overlijden. Oké, de beelden van de hongerstakers zijn dan wellicht minder prettig, maar hé: er is genoeg te vreten in dit land. Verdonk wijst er bovendien op dat de betrokkenen de asielprocedure hebben doorlopen en dat behalve de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ook de rechter naar de zaken heeft gekeken. "Ze moeten het land uit." Dat belooft weer een heerlijk avondje staatstelevisie te worden vanavond... UPDATE: Zo dat is snel, dat lijkt Overtoom wel. Ofwel de hongerstakers zijn weer aan het eten geslagen...

Reaguursels

Inloggen

Rita doet weer erg haar best eenkarikatuur van zichzelf te worden

knuffelpoes | 15-08-05 | 13:52

Lovely Rita,Iron Rita, HOLLAND FOR THE DUTCH KEEP,SAVE OUR COUNTRY zet ons op de lijst cultuur erfgoed vraag subsidie aan om ons land zijn cultuur te behouden,save our erwtensoep onze stamppot,de zuurkkol,ons sudderlapje Rita HELP save de BAL GEHAKT,ZOUTEHARING,KARNEMELKESEPAP,verlos ons van de KEBAB,SHOARMA EN DE PIZZA!

nummertje | 15-08-05 | 13:21

Go Rita Go!! Gewoon je rechtmatig standpunt blijven innemen, dat houden die zeurende komedianten en de gesubsidieerde NSB-ers die met hen meeheulen wel op met hun zieligdoenerij. Uitzetten en snel.....

burnie | 15-08-05 | 07:53

Wat een aanwinst, moslims verrijken de Nederlandse cultuur. In eeuwen is Nederland er niet zo op vooruit gegaan. Hardwerkende mensen, nieuwe gewoontes, een frisse wind door de polder. Niemand zal zich toch nog afvragen waarom 1 miljoen moslims in 30 jaar tijd hier gekomen zijn. De Cristelijke cultuur met haar verlichte gedachtes was een ware magneet voor de vredelievende moslim. Zij die verdrukt en arm waren vonden een weg naar het paradijs, en waarom niet, de deuren stonden en staan wijd open en de gastvrijheid is groots en enorm. Niemand zal meer kunnen betwisten dat sindsdien er een fantastisch gevoel van saamhorigheid en éénheid tussen volkeren is ontstaan. Wij zijn allen één en zullen tot het eind der tijden een gelukzalig samenzijn tegemoetgaan. Het verhaal uit de bijbel, de bouw van de toren van babel wordt ontkracht en tot het land der sprookjes verwezen. Wij zijn de zeikers die niet moeten zeuren over de grootse zaken die ons zijn overkomen,de moslim. Het past in onze cultuur en voldoet aan onze vertrouwde gewoontes. Geef de moslims alle vertrouwen en geef ze de kans te bewijzen dat allah met zijn grootse koran is die wij misten. Een grootse God die ontbrak bij alles wat wij tot op heden bereikt hebben. Neem een voorbeeld aan de landen waarin de moslimcultuur haar hoogtijdagen viert, het zijn er velen. Groots is het geloof en groots zijn haar daden. Nederland open je ogen en besef, de moslim is een aanwinst voor Nederland. Hehe

tonydomtana | 14-08-05 | 22:34

Verdonk voor minister van remigratie.

pek en veren | 14-08-05 | 15:44

verdonk stinkt:
Zoek een baan.

feuerfrei | 14-08-05 | 12:39

verdonk het land uit trappen

verdonk-stinkt | 14-08-05 | 11:59

Sorry voor mijn late reactie..
Mijn vergelijking met Hitlers propaganda machine heeft te maken met het aanwakeren van ettnofobische gevoelens door een verkeerde, eezijdige en platte weergave van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid werd toendertijd door de niet geïnformeerde mens geslikt als zoete koek.
Etnofobisch denken is verschijnsel dat altijd lijdt tot excessen kijk maar naar "das expreriment" zonder het geluid van de tegenstem leidt dit tot een toenemende mate van een wij gevoel waarin er geen ruimte meer is voor anders denkenden.
De laatste tijd werd er niet op een inhoudelijke manier gereageerd op anders denkenden. Het ridiculiseren van een andere mening is iets wat misschien stoer is maar het getuigd van lef om de ander met argumenten te bestoken.

blondmetmening | 14-08-05 | 01:20

Zijn die klootzakken nog niet dood?
Tering,wat hebben die gasten toch altijd een tijd nodig...

pocoloco | 14-08-05 | 00:42

@ ander en @ anarchez

Ben ik weer. Laat ik jullie post's na die van mij eens beantwoorden.

@ anarchez 00.47

1. Dat het Amerikaanse systeem ervoor zorgt dat alleen kansrijke en hoogopgeleide mensen naar binnen haalt is juist. Is dat daarom fout? Zou een systeem erop gericht moeten zijn kansarmen en laagopgeleiden naar binnen te halen dan? Welk van de twee groepen zou denk je iets toevoegen aan een samenleving (laat ik de vraag dan maar omdraaien)
2. Tegen illegalen die de economie draaiend houden heb ik inderdaad niets. Principieel wel, maar kennelijk vervullen deze mensen een functie. Net zoals de no-hopers-illegalen een functie vervullen om het gesubsidieerde vluchtelingencircus draaiende te houden. Ik zou dan kiezen voor die illegalen die geld genereren. Van dat geld bouw je vervolgens ziekenhuizen, bejaardentehuizen en geef je dat aan tweede- of derdewereldlanden die aldaar hun omstandigheden kunnen verbeteren zodat die categorie economische gelukszoekers niet hierheen hoeft te komen.
3. Dat de regering zich aan verdragen moet houden lijkt mij evident. Alleen verdragen zijn niet eeuwigdurend en kunnen ook opgezegd worden. Dat is een politieke keuze.
4. Ik zie mensen absoluut niet als een economisch iets. Ik hou van mensen, hou van kunst, hou van muziek, hou van allerlei culturen.
We hebben het hier alleen over immigranten, en wel over immigranten die hier alle procedures verloren hebben. Mijn betoog was dat als er dan toch sprake is van illegaliteit (en ik weet dat dat onuitroeibaar is, net als criminaliteit of drugs of prostitutie) je beter illegalen in een samenleving kan hebben die iets toe te voegen hebben. In dit geval arbeid die schaars is. Handarbeid, vieze arbeid, geef het een naam. Werk dat gedaan moet worden en waar geen Nederlanders voor te vinden zijn. In dat geval is er sprake van een soort symbiose!
5. Mijn toon, is mijn toon. Om de discussie levend te houden chargeer ik graag. Ik heb niets tegen kerken en niets tegen christenen. Alleen ik constateer dat er een groep uit deze hoek is die ook een soort levensvervulling heeft gevonden om uitgeprocedeerden het hand boven het hoofd te houden. Daar heb ik minder moeite mee dan die wethouder, want deze luitjes betalen dat nog uit eigen zak!
.
@ Ander

Ik mag hier graag populistisch blèren omdat dat kennelijk in mij zit. Dat neemt niet weg dat ik ook kan nuanceren, alleen als we allemaal naar elkaar toegroeien, wordt het zo'n klef gedoe en dat komt de discussie niet ten goede.
Soms hou ik me daarom ook wel eens bewust dom.
Ik heb al wat van mijn persoontje prijsgegeven, laat ik daar dan nog wat aan toevoegen; ik been ook jurist, zij het in een totaal ander rechtsgebied.
Niettemin vind ik dat als je iemand aanvalt op zijn opleiding dat een minne streek is. Net zoiets als uiterlijk of leeftijd en ga zo maar door... Laten we het zaken noemen die niet zo een twee drie te veranderen zijn.
Die JDH had een verhaal uit de praktijk. Een praktijk die die kende vanwege zijn opleiding. Die jongen heeft dus gewerkt voor zijn centen, is met een bepaalde situatie in aanraking gekomen, en deelt ons dat hier, helemaal on topic, mee. Daar mag je het niet mee eens zijn, net zoals met mij, maar dat heeft niets met die jongen zijn opleiding te maken. Ik heb in mijn studietijd op de universiteit heel wat wereldvreemde juristentypes meegemaakt!!!
Jij mag dan graag belasting betalen voor illegalen; ik (en kennelijk velen met mij) niet.
Nog los van het principiële daaraan, is het anno 2005 ook kwantitatief gezien een grote groep. Hadden we het over een handvol zielenpoten dan had daar wellicht geen haan naar gekraaid, evenmin als dat in een tijd zo zijn waarin het economisch voor de wind gaat.
Nu zitten we echter in een periode waarin bezuinigd wordt op de gezondheidszorg, de bejaardenzorg, de gehandicaptenzorg etc. etc. Dan hebben we het over ons EIGEN VOLK. ik zeg het maar even met het risico weer voor nazi te worden uitgemaakt. EIGEN VOLK TWEEDST Zou dat een mooie leus zijn??
Anyway, deze Nederlanders hebben ook steun nodig en een euro kun je maar een keer uitgeven. Als we dan aan duizenden illegalen geld moeten geven vanwege die uitspraak van het Collega van Beroep, betekent dat dat die wethouder (of VVD wethouder of welke politieke voorkeur hij of zij mocht hebben) dan kan dat geld dus niet naar die groepen gaan. In mijn gemeente zie ik dat ook. Geen geld meer voor speeltuintjes, geen geld meer voor buurthuizen, geen geld meer voor een kinderboerderij.... en dan wel geld voor uitgeprocedeerde asielzoekers????
En waarom zou je ze niet op straat kunnen laten staan??? Mijns inziens zijn er dan twee opties; vertrekken (dat is de bedoeling) of leven van crimineel gedrag. Indien ze voor dat laatste kiezen zou ik ze zonder pardon voor lange tijd vastzetten, met als strafverzwarende omstandigheid dat ze illegaal zijn (ik weet het, dat kan juridisch gezien niet, maar ook hier is dat weer een politieke keuze om je regelgeving op deze wijze aan te passen. Elk verdrag dat dat verbiedt zeggen we op!!!)
Nee vriend, zoals ik al eerder zij, je hebt ongetwijfeld het juridische gelijk aan je zijde, maar het morele gelijk niet!!

pietje precies | 13-08-05 | 16:11

En weg is blond...

tonydomtana | 13-08-05 | 14:43

Het generaal Pardon van Fortuyn was zijn minst doordachte plan en naar mijn mening zijn zwakste moment. Tegen de regel in ontbrak toen juist de nuancering bij Fortuyn. Het links-progressieve geweld dat hij in die periode over zich heen kreeg moet hem even teveel zijn geworden.

Ik heb niets tegen ?etnofobische? reacties, laat ze maar horen. Waar ik wel bezwaar tegen maak is dat jij reacties op GS vergelijkt met de fascistische propaganda machine van Hitler. Hiermee suggereer je dat deze reacties inhoudelijk niet afwijken met het gedachtegoed van nazi Duitsland. Graag hoor ik van jou waar en door wie er op GS wordt opgeroepen tot nationaal socialisme en de deportatie en vernietiging van rassen. Besef goed dat juist jij zelf door deze stemmingmakerij een constructieve discussie frustreert.

OgodO | 13-08-05 | 12:21

OgodO,

Jouw reactie bestaat in ieder geval uit meer dan 5 woorden afgesloten met een uitroepteken. het viel me op dat er de laatste tijd steeds meer oneliners zonder enige diepte geuit werden op dit forum.

Ik denk dat het succes van GS een stuk minder zou zijn als de Piim Fortuyn aanhang de overhand zou krijgen met allerlei etnofobische reacties.Ik zeg met name de Pim Fortuyn aanhang, want PF was zelf wel iemand met een genuanceerde mening. zie zijn mening over een algeheel pardon.

blondmetmening | 13-08-05 | 11:57

@blondmetmening
Wat zeg je nou eigenlijk? Je vergelijkt eerst ?kernachtig samenvatten? met nazi propaganda. Vervolgens heb je het over "de kortzichtigheid van de reacties". Van welke reacties? Doel je op de reacties in het algemeen, de kernachtige, of doel je op de reacties die jou niet van pas komen? En hoe kan een in jouw ogen kortzichtige reactie van enige invloed zijn op de intellectuele vermogens van de GS bezoekers? Denk je dat je door het lezen van een reactie aan intellect inboet? Hoe kom je er bovendien bij dat GS serieuze bedoelingen heeft? Concludeer je dat uit de toonzetting van de berichten? Wat een kontverhaal.

OgodO | 13-08-05 | 11:44

Sommige van de frequente GS bezoekers kunnen op kernachtige wijze een zeer complex probleem samenvatten op een manier waarop de fascistiche propaganda machine van Hitler jaloers op was geweest. Alleen de kortzichtigheid van de reacties zijn stuitend en doen ook geen goed aan de aan het intellectueel vermogen van de gemiddelde G.S bezoekers.
Op een dergelijke manier worden de serieuze bedoelingen van G.S. naar mijn geweld aangedaan en het vervalt een dergelijk forum tot een een niveau waarbij het gaat lijken op volkomenkut. nl en puberaal.nl.

blondmetmening | 13-08-05 | 11:29

@ander
Met betrekking tot je (persoonlijke) aanval op JDH klopt je onderbouwing niet.
JDH schrijft: "ik heb zelf sociaal juridische dienstverlening gestudderd en ben toen ook flink met asielzoekers in aanraking gekomen" JDH zegt hier alleen dat hij/zij te maken heeft gekregen met asielzoekers door die studie. Studie is dus enkel aanleiding en wordt niet gebruikt "als autoriteit om het verhaal te onderbouwen" zoals jij stelt. Ik concludeer dat JDH's mening door de praktijk is gevormd.

OgodO | 13-08-05 | 11:12

wie neemt rita nog serieus ? en boeien als ze in hongerstakign gaat .. ik voel me niet verantwoorlijk .. tis haar eigen keuze .. en volgens mij komt ze ook niet uit het land waar ze zegt vandaan te komen ... het liegebeest .. en idd ze zal best ballen hebben .. ' he rita zalk je vanavond effe lekker vingeren ? ja is goed schat ... jeetje wat voel ik nu schat ? de mensen hebben me balleen aangemeten ! niet goed ? dan ga jij ook maar het land uit'

En dan die kop ! ... kan er op haar hoofd ook effe een uit en thuis boord .. 'op dit moment zijn er 5 van 8 duivels thuis'

nou rita .. de ballen he !

Draaitafel Demagoog | 13-08-05 | 10:39

Rita rulez!

Yash | 13-08-05 | 08:48

@ anarchez: dat zegt "men" altijd met als gevolg dat dit fabeltje al lang niet meer op gaat...

greetz.

het outta my way | 13-08-05 | 01:30

@Pietje Precies: Je moet mijn politieke voorkeur maar inschatten hoe je wilt, maar zoals ik al eerder gezegd heb ben ik niet tegen een restrictief toelatingsbeleid. Je lijkt te willen zeggen dat ik iedereen zo maar toe wil laten, maar dat is gewoon niet waar.

We zijn het eens dat de asielprocedure alleen bestemd is voor "echte vluchtelingen". Volgend probleem is wie dat dan zijn. Jij sluit homo's, etnisch vervolgden en seksueel vervolgden uit. Moet je natuurlijk zelf weten, maar dat is een erg beperke versie van vluchteling. We zijn het er geloof ik wel over eens dat iemand die "alleen" honger lijden, of "alleen" uit een oorlogsgebied komen, niet voor een asielstatus in aanmerking komen.

Ik vind dat je tekort doen aan een heleboel gemeenten. Ik wil je best voorbeelden noemen van gemeenten waar de VVD een meerderheid heeft en die het zelfde probleem hebben als Zaandam (een door de PvdA geregeerde gemeente). Het gaat namelijk niet om rechts of links, maar om het gevoel van de gemeente dat ze mensen wiens status nog niet duidelijk is, niet op straat kunnen laten staan.

Over het systeem in de Verenigde Staten kan en wil ik verder niet oordelen, omdat ik daar ongeveer net zo veel van af weet als jij.

Als ik morgen niet meer bezopen ben, kijk ik nog wel naar op en aanvulligen.

Niettemin was mijn persoonlijk aanval terecht en blijf ik er achter staan.

Verder is het wel weer opvallend dat als wij er voordeel uit halen, het kennelijk minder erg is. Die Pool waar je over schrijft verricht in Nederland namelijk arbeid onder de marktprijs omdat hij illegaal is. Jij vindt de aanwezigheid van die Pool minder erg. Ja, dank je de koekoek. Het idee van het vluchtelingenverdrag is dat het voordeel er uit bestaat dat mocht er ooit hier iets misgaan jij in een ander land terecht komt. Het voordeel is abstracter, maar daarom niet minder waardevol.

Ik betaal mijn belastingcenten met liefde om daarmee de bijstand de bekostigen. Ook als dit gedeeltelijk naar illegalen gaat.

ander | 13-08-05 | 01:21

@ het outta my way
tja tis een inkoppertje maar toch:
als je in het 52% tarief zit hou je nog genoeg over toch ;-)

anarchez | 13-08-05 | 01:14

Heeheehee,ik heb niemand tot nog toe tot populist bestempeld. Dat bewaar ik voor een enkeling. Verder blijk ik bij mijn kritiek op JDH. Ik werk niet bij vluchtelingenwerk of een andere asielvereniging, maar het spijt met zeer maar Juridische Hulpverlening is geen volwaardige juridische opleiding. Als je vervolgens deze opleiding citeert als autoriteit voor het verhaal dat 99% van alle asielzoekers een onzinverhaal ophangt, verdien je het om keihard op de man afgemaakt te worden.

Dat is echter iets anders dan het verhaal van Piet, die wel geargumenteerd zijn mening geeft. Die ga ik dan ook even rustig nalezen en daar reageer ik zo direct op.

ander | 13-08-05 | 01:07

@anarchez:

Het amerikaanse systeem zorgt ervoor dat mensen die iets toevoegen aan je samenleving welkom zijn. Bezie het als je eigen huis: iemand met autopech best even bellen voor hulp maar niet bij me blijven wonen.. Voor klaplopers en uitzuigers is geen plaats. Behalve in Guantanamo Bay misschien..

Ik vind dat ik na 52% inkomstenbelasting, 19% BTW en X00% accijns op brandstof voor auto en lever nog best iets mag overhouden van de centjes die ik verdien en krijg.

Ik wil graag helpen maar dan wel zinvol, structureel, ter plaatse en zonder mes op mijn keel.

Oh ja, en kerken moeten ze ombouwen naar appartementen.

het outta my way | 13-08-05 | 01:01

@ pietje precies, OgodO, Lange Neus, het outta my way
-

wist niet dat jullie nog bezig waren, was even in het stamcafé; pietje precies heeft moeite gedaan om uit te leggen hoe hij erover denkt, dus voel ik me min of meer verplicht een inhoudelijke reactie te geven; dat ik het er grotendeels niet mee eens ben zal jullie niet verbazen, een poging dus:
- het amerikaanse systeem zorgt ervoor dat alleen kansrijke, hoog opgeleide mensen toegelaten worden, dan sluit je de rest dus uit;
-illegalen uit oosteuropese landen vind je ok, omdat die de economie draaiende houden??????????????
-allerlei mensenrechtenverdragen zijn ook getekend door onze regering, dus moeten ze zich er ook aan houden;
-een meer algemeen bezwaar tegen jouw redenering: je ziet mensen als een economisch iets en niet als mens (als je werkt ok, zo niet dan weg);
-nog een paar irritaties wat betreft je argumentatie: het gebruik van termen als links geleuter als je bepaalde standpunten niet aanstaan en het aanvallen van kerken als ze eindelijk es doen wat ze moeten doen, naastenliefde uitdragen.)
-
groet en welterusten


anarchez | 13-08-05 | 00:47

@anarchez: mijn punt precies: de conclusies van Pietje P zijn wel okay, jouw tegenargumenten hebben tot nu weinig om het lijf.

Tenzij het een mooie vrouw betreft, is dat niet goed...

het outta my way | 13-08-05 | 00:08

OgodO> Dank je :)

Lange Neus | 13-08-05 | 00:00

@Lange Neus
Je kunt wachten tot je een ons weegt. Je optimisme siert je overigens.

OgodO | 12-08-05 | 23:51

@anarchez> Nog geen inhoudelijke reactie?

Lange Neus | 12-08-05 | 23:46

@ het outta my way
idereen leert, elke dag weer, maar daarom kan dat nog wel tot verkeerde conclusies leiden.

anarchez | 12-08-05 | 23:44

@anarchez.

Zo te lezen ging het niet fout bij Pietje; hij heeft geleerd...

En jij?

het outta my way | 12-08-05 | 23:30

@pietje precies
Ik ben het in grote lijnen met de inhoud van je verhandeling eens maar niet met de regeling die je voorstelt. Als je de juridische status "illegaal" afschaft wordt het uiterst ingewikkeld om immigranten die zich aan arbeid ontrekken het land uit te krijgen. De regeling zou alleen werken als elke immigrant op arbeid aangewezen zijn om in levensonderhoud te voorzien. De praktijk wijst echter uit dat dit niet het geval is. En wat doe je met immigranten die tijdelijk zonder werk zitten en hoe lang geef je nieuwkomers om werk te vinden? Bovendien, welk grotesk ambtelijk apparaat moet er opgetuigd worden om dit alles te controleren? Ik geloof niet dat dit gaat werken.

OgodO | 12-08-05 | 23:29

Ik kom uit een arbeidersmilieu, ben ex-PvdA stemmer, oud dienstweigeraar, oud demonstrant
@ pietje precies
waar ging het fout dan pietje?

anarchez | 12-08-05 | 23:18

heeeeeeeeee pietje precies
jij verwoord wat veel mensen denken , maar niet durven zeggen
op deze site zitten veel linkse rakkers die alles en iedereen toelaten in luilekkerland , sorry Nederland
jij krijgt mijn stem , en NEE ik ben GEEN KAALKOPJE

dwaallicht | 12-08-05 | 23:08

@pietje> Mee eens.
Nu is het wachten op de 'ik ga hier geeneens op reageren', 'moet je die spelfouten zien! denk je dat ik jou nog serieus neem?' en 'populist!' reacties.
Tegenstanders van pietje, verras me eens met een inhoudelijke reactie!

Lange Neus | 12-08-05 | 23:01

Leve de verschillen, een teken van vooruitgang !

tonydomtana | 12-08-05 | 22:37

@pietje precies
Amen!

OgodO | 12-08-05 | 22:17

@ Ander

Ben ik weer (was even niet in de lucht, maar er weer helemaal klaar voor....)

Afgeven op iemands opleiding is laag en onbeschoft. Bovendien zegt een opleiding niets, maar dan ook totaal niets over iemands intelligentie (ik ken JDH verder niet, maar die jongen vertelt hier een verhaal uit de praktijk. Niet uit een boek!)
Nu nog even terugkomend op jouw linkse geleuter....
Duidelijk is dat jij bij vluchtelingenwerk of een of andere vluchtelingenorganisatie werkt en haarfijn weet hoe het vreemdelingenrecht in elkaar steekt.
Daarover ga ik dan ook niet in discussie.
Maar los van een juridisch gelijk, bestaan er ook anderen vormen van gelijk.
Het eerste heb je wellicht wel, het tweede niet.
Laat ik voorop stellen dat ik niets tegen asielzoekers heb die terecht in Nederland verblijven.
Dat zijn dus mensen die vanwege politieke redenen vervolgd worden. Ik denk dan aan schrijvers, kunstenaars, intellectuelen etc. Die zijn wat mij betreft welkom. Altijd welkom.
Allen nu blijkt in de praktijk dat deze procedure MISBRUIKT wordt door lieden die een graantje mee willen pikken over de ellende van deze echte vervolgden en claimen ook politiek vluchteling te zijn(dan heb ik het nog niet eens over die armoedzaaiers die door mensensmokkelaars hier naar binnen worden geloosd en voor 500 euries een bed huren in een aftands huisjesmelkers pand).
Deze procedure is niet bedoeld voor homo's, iedereen uit een oorlogsgebied, mensen die honger lijden, etnisch vervolgden, seksueel misbruikten etc.
Dat wil niet zeggen dat ik niet met deze mensen meevoel.... ik begrijp hen heel goed en neem ze niets kwalijk. Als ik in zo'n ellendige uitzichtloze situatie zou verkeren zou ik waarschijnlijk precies hetzelfde doen.
Ik neem alleen de Nederlandse overheid (overheden, meervoud eigenlijk) kwalijk dat die hier aan meewerken.
Die bewust regels omzeilen.
Van de week hoorde ik op radio 1 een wethouder uit Zaandam zeggen dat ie blij was dat ie een rechtszaak had verloren.
Nu kon ie tenminste geld geven aan kinderen van illegalen, want deze (ongetwijfeld linkse) bestuurder was ook zo begaan met het lot van deze arme mensen.
Net zoals kerken die bij gebrek aan zieltjes en zinvolle dagbesteding eindelijk aan de wereld kunnen tonen hoe bevlogen ze zijn en wat naastenliefde in de praktijk betekent (bij gebrek aan leprozen en autochtoon gepeupel hier in Nederland) en deze mensen opvangt en weer hoop geeft; kortom weer precies het verkeerde signaal uitzend!!!
Deze wethouder dus, die dat signaal ook weer uitzend, die jou en mijn zuur verdiende belastingcenten mag uitgeven aan mensen die hier niet mogen zijn. Ben benieuwd hoe ie dat uitlegt aan zijn de oudjes in zijn gemeente die op alles gekort worden. Die zegt dus, fijn dat ik dat geld mag uitgeven aan mensen die zijn uitgeprocedeerd en die hier niet mogen zijn. Die geen recht hebben op een verblijf, op illegalen dus!! Kennelijk is de moer van die koters ook zo'n gelukzoeker, want als ze hier nou nog illegaal was om te werken (zoals zoveel Polen en Oekrainers) dan had ze geld verdiend om haar eigen kinderen te onderhouden. Wat dat betreft zijn dat soort illegalen in mijn ogen minder ongewenst. Deze werken tenminste nog en zijn hier niet gekomen met het doel een huis en een uitkering te claimen. Die houden de Nederlandse economie draaiende.
Is dat meten met twee maten hoor ik je denken? Ja, dat is dat.
Zo zou mijn regeling er namelijk uitzien, een beetje de VS manier.
Iedereen, maar dan ook iedereen is hier welkom, we schaffen het begrip illegaal af, maar degene die hier is die zal door werken in zijn onderhoud moeten voorzien. Die zou te allen tijde van elke vorm van uitkering verstoken blijven. Zodra zo'n persoon geen inkomsten heeft kan ie terug naar het land van herkomst.
Dan bedenken een paar juristjes zoals jij maar wat regeltjes om de schrijnende gevallen daar weer uit te halen (bijvoorbeeld dat je na 20 jaar arbeid wel mag blijven, en dat je echt Nederlander kan worden als je echt ingeburgerd bent en aan bepaalde eisen voldoet... bijv. dat je geletterd bent,een baan hebt, Nederlands spreekt, geen strafblad hebt etc.)
Dat is denk ik wat de meeste Nederlanders willen.
Nu zitten we dankzij die juristerij met zo'n vluchtelingenverdrag en zo'n kinderverdrag waardoor wetten die WIJ (althans de Nederlandse overheid) bedacht hebben ongeldig worden verklaard! (en inderdaad, deze koppelingswet is een product van knuffel Job en van Kalsbeek! So what!)
Met een beetje goede wil zijn deze dingen te regelen, maar als je die voorstelt dan ben je rechts en fascistisch heb ik al zo vaak meegemaakt.
.
Zo... dit is eruit enne, voor speculaties over mijn persoontje, voordat ik hier op de spreekwoordelijke sofa ga....
Ik kom uit een arbeidersmilieu, ben ex-PvdA stemmer, oud dienstweigeraar, oud demonstrant en mijn vrouw is halfbuitenlands!!!!Het moge duidelijk zijn dat ik die wereld achter me heb gelaten een thans een andere wereldvisie en politieke voorkeur heb!!!!!

pietje precies | 12-08-05 | 22:11

@anarchez
Gelukkig zijn jullie eenvoudig te herkennen en kunnen we de populatie dus goed in de gaten houden:-) Een kraakpand is vaak een teken dat er ergens een nest zit.

OgodO | 12-08-05 | 22:02

@anarchez
Ik vrees het ook. Merkwaardig alleen dat iemand die zegt liefhebber te zijn vervolgens Karl als "Karel" noteert. Nog opmerkelijker is het natuurlijk dat er na de val van het communisme nog steeds mensen zijn die geloven in een ideologie die zoveel terreur en doden heeft veroorzaakt. Das Kapital roept op tot een gewelddadige omverwerping van de maatschappelijke orde teneinde de socialistische doelstellingen te bereiken. Zijn er anno 2005 nog steeds mensen die daar warm voor lopen?

OgodO | 12-08-05 | 21:55

OgodO: Het beeld van de corrupte en onderdrukkende autoriteit is typisch iets wat leeft in de kringen waarin jij verkeert. Ik moet je teleurstellen, jullie vormen een kleine minderheid in Nederland.
@ OgodO
tja, voorbeelden genoeg van corruptie en (pogingen tot) onderdrukking toch, en nee het is geen teleurstelling dat we een minderheid vormen, alleen die minderheid kon weleens groter zijn dan jij denkt of hoopt.

anarchez | 12-08-05 | 21:46

@ jdh
karel m. is karl marx toch OgodO?

anarchez | 12-08-05 | 21:37

@jdh
Ik ben even nieuwsgierig geworden. Wie is Karel M? De enige auteur die ik kon vinden met deze naam is medeverantwoordelijk voor het boek "Verbandstoff-Fibel" Herstellung, Beschaffenheit und Anwendung der Verbandstoffe. Bei Medizinern, Apothekern sowie medizinischen und pharmazeutischen
Assistenzberufen hat sich die "Verbandstoff-Fibel" ihren festen Platz erobert.
Op zich wel interessante materie trouwens.

OgodO | 12-08-05 | 21:30

ander, jij als geite wolle sokken tuup wil ik even laten weten dat ik mij niet laat kennen als een autoriteit. jij bent een typisch voorbeeld van de figuren die dit land kapot maken; alles maar verdraaien. familie van richard lourens?En idd ik heb geen rechten gestudeerd; ik had wel de intentie om dit te gaan doen, maar na een studieschuld van 15000 pleurie vond ik het studeren wel mooi en werd het tijd om mijn vleugeltjes uit te slaan en den wereld in te gaan.
En nee ik laat niet weten wat mijn huidige werk is. Wat ik wel wil laten weten is dat een van mijn favorite books die van een schrijver karel m genaamd is.Dan hebben jullie een beetje een idee van mijn maatschappelijke/politieke voorkeur.

jdh | 12-08-05 | 21:17

mooi zo Rita , volhouden meid
asiel aanvraag afgewezen ? tas pakken en opzouten
wij heten Nederland , en niet Luilekkerland
willen jullie niet eten ?
terug naar je eigen land waar GEEN eten is
Rita houd je poot stijf , en gooi dat soort figuren het land uit
AFGEWEZEN is AFGEWEZEN

dwaallicht | 12-08-05 | 20:44

@adder
Verdonk maakt als minister deel uit van een democratisch gekozen kabinet. Tot het tegendeel bewezen is heb ik dus het gelijk aan mijn kant.

OgodO | 12-08-05 | 20:44

@OdogO: en daar maak jij natuurlijk de zelfde denkfout. Jij hebt ook geen flauw benul. Althans niet meer dan dat jij een paar mensen uit jouw kring gevraagd hebben.

Conclusie: jij EN anarchez baseren je niet op feiten maar op vermoedens.

ander | 12-08-05 | 20:24

en verder @jdh: zachte heelmeester maken stinkende wonden? Oh ja, en wie heeft die nieuwe vreemdelingenwet ook al weer gemaakt waar al die "successen" nu mee behaald worden. Juist Job Cohen. Ja die, van de PvdA, van het "bij elkaar houden" juist ja.

ander | 12-08-05 | 20:13

@anarchez
Dat is een denkfout. Dat tegenstanders het huidige beleid de media domineren betekent niet dat er geen draagvlak is voor de gevoerde politiek. Ik vermoed een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking achter het beleid van Verdonk staat. Een toetsing vindt zelden plaats omdat de uitkomsten vanzelfsprekend niet van pas komen. Het beeld van de corrupte en onderdrukkende autoriteit is typisch iets wat leeft in de kringen waarin jij verkeert. Ik moet je teleurstellen, jullie vormen een kleine minderheid in Nederland.

OgodO | 12-08-05 | 20:05

En ja, een persoonlijke aanval is hier terecht. JDH beroept zich op zijn persoonlijke autoriteit als "juridisch dienstverlener" maar het is wel goed om je te realiseren dat je met zo'n opleiding de post nog niet eens mag rondbrengen op een echt advocatenkantoor.

ander | 12-08-05 | 19:38

@tonydomtana: ben even kort terug met nog verdere juridische scherpslijperij. Illegaal in Nederland verblijven is niet strafbaar. Als illegaal in nederland werken is niet strafbaar. Uitzetbaar ben je wel, een gevangenisstraf (of geldboete) kan je niet krijgen.

Een illegaal werk verschaffen of onderdak verlenen is overigens wel strafbaar.

@jdh: sociaal juridische dienstverlener? Ah, geen rechten gestudeerd dus. Oh, was je zo'n loser van de SRA? Het broddelwerk dat zij afleveren wil ik niets van weten. Te dom om te poepen over het algemeen (een uitzondering daargelaten?

ander | 12-08-05 | 19:32

en dat was een dubbele post.

jdh | 12-08-05 | 19:22

sorry, bedoel natuurlijk rita is een vrouw naar mijn hart.

maar even zonder gekheid, ik heb zelf sociaal juridische dienstverlening gestudderd en ben toen ook flink met asielzoekers in aanraking gekomen. Neem maar van mij aan,99 procent komt voor het geld en echt niet omdat ze nederland zo'n mooi land vinden en de hollanders, limbo's, vriezen en weet ik wat nog meer voor allochtonen in dit land leuk vinden.

jdh | 12-08-05 | 19:21

sorry, bedoel natuurlijk rita is een vrouw naar mijn hart.

maar even zonder gekheid, ik heb zelf sociaal juridische dienstverlening gestudderd en ben toen ook flink met asielzoekers in aanraking gekomen. Neem maar van mij aan,99 procent komt voor het geld en echt niet omdat ze nederland zo'n mooi land vinden en de hollanders, limbo's, vriezen en weet ik wat er nog meer voor allochtonen in dit land leuk vinden.

jdh | 12-08-05 | 19:21

VERDONK FOR PRESIDENT. Na het zachte heelmeesters maken stinkende wonden gedrag van de pvda en de groen links( ex communisten) en het kinderachtig gedoe van Balkenelende is er eindelijk iemand met haar op de tanden.
Barry Stevens zei al... foral doorgaen. Rita is een man naar mijn hart.

jdh | 12-08-05 | 19:13

@ tonydomtana
ben trots op jou ;-)

anarchez | 12-08-05 | 18:38

@ OgodO
met je eerste zin ben ik het grotendeels eens zelfs, alleen blijft voor mij de persoonlijke verantwoordelijkheid een prioriteit houden omdat je die nooit kan overdragen aan een een autoriteit die zeker niet altijd gelegitimeerd is door het volk (zie de huidige regering.)

anarchez | 12-08-05 | 18:35


Ik draag mijn steentje bij Anarchie,ik heb een huis vol verwaarloosde bejaarden. Deze geef ik te eten ,verschoon ik en lees ze sávonds voor uit Donald Duck. Ik kook voor 30 aow'ers en geef 3 maal in de week bijles aan burka dragende bijstandstrekkers. Verder bestaat mijn dag uit het helpen invullen van subsidie formulieren en het assisteren bij pro Deo rechtzaken met betrekking tot allerhande "trieste" uitzettings procedures. Zeven dagen in de week ben ik in de ochtend chauffeur op de methadonbus en in de middag help ik in een moskee met het vertalen van huursubsidie afwijzingen. Verder tracht ik mij zoveel als mogelijk te mengen in de discussie over het autovrij maken van alle grote steden en het weren van milieu onvriendelijke auto's van Groen Links stemmers. Mocht je nog meer willen weten dan hoor ik het graag.

tonydomtana | 12-08-05 | 18:24

@anarchez
Ik ben van mening dat autoriteit, regels en procedures noodzakelijk zijn om een samenleving te laten functioneren. Wie denk je dat de macht en middelen in handen zullen krijgen in een anarchie zoals jij die voor ogen hebt? Denk je werkelijk dat het ontbreken van autoriteit en regels de zwakkeren in de samenleving goed zal doen? Daarnaast is ?de autoriteit? in een democratie door het volk zelf gelegitimeerd en daarmee zijn ook de regels en procedures legitiem. Het woord ?verschuilen? vind ik valse retoriek.

OgodO | 12-08-05 | 18:22

@ tonydomtana @ OgodO
ok misschien is het een stokpaardje van mij maar waar zien jullie je eigen verantwoordelijkheid of is het makkelijk om je je te verschuilen achter autoriteiten, regels en procedures.

anarchez | 12-08-05 | 18:12

@anarchez
Ik denk dat er weinig mensen van mening zijn dat het in huis nemen van illegalen een persoonlijke verantwoordelijkheid is die genomen moet worden. Die verantwoordelijkheid wordt zelfs niet eens gevoeld als het gaat om bijvoorbeeld de zorg voor ouderen. Maar goed, hulp bieden aan illegalen levert in bepaalde kringen natuurlijk wel de nodige status op.

OgodO | 12-08-05 | 18:05

Perfect dat ze zich niet laten chanteren, maar misschien wel goed om voortaan eens te kijken waarom mensen zover gaan dat ze hun leven of gezondheid op het spel zetten

Thygros | 12-08-05 | 18:05

Anarchez: Als belastingbetaler mag je blij wezen met types als jou die illegalen belastingvrij te werk steld. De uitvoering van de wet zal ondanks jou illegale sociale ontwrichtings praktijken pas in een later stadium in werking treden. Je stelt slechts uit en bevorderd de moeilijkheid van de terugkeer van jou troetelkind. Hoe sneller ze terugkeren hoe beter. De hele taktiek van linkse oproerkraaiers is vertragen en later gillen dat ze hier al zo lang zijn en niet meer terug kunnen. Lachu !

tonydomtana | 12-08-05 | 18:04

@ theodén
lol, je zit in de richting; sommige vooroordelen kloppen weleens.

anarchez | 12-08-05 | 18:04

@feuerfrei
Oordelen mag ik niet maar gezien Anarchez zijn/haar naam zou het best wel eens een kraakpand kunnen zijn waar de illegalen zijn opgevangen ;-)
Overigens dit is een vaag vermoeden en een brutale aanname mijnerzijds!

Theodén | 12-08-05 | 18:00

@ feuerfrei
een baantje bij een non-profit organisatie, iets meer dan het minimumloon, maar je persoonlijke veranwoordelijkheid nemen kan op alle niveaus.

anarchez | 12-08-05 | 17:59

Rita de Rechtlijnige!!! Goedzo! Alle procedures zijn zorgvuldig gevolgd geeft men aan, dus die Iraniërs moeten maar ergens anders gaan janken!
Als ze niet willen luisteren, pleuren ze die Iraniërs maar in een Trebuchet en hop over de muur ermee!

Bovendien hebben ze hun hongerstaking opgegeven en zitten ze weer aan de vla:
"De hongerstakers nemen lichte voedingsmiddelen als vla en soep tot zich, om blijvend lichamelijk letsel te voorkomen."
Vraag me af in hoeverre dat ze nu geestelijk letsel hebben opgelopen!

Theodén | 12-08-05 | 17:58

@anarchez
Bewonderingswaardig, en alles zelf betaald ook?
En , waar verdien jij zelf de kost mee?,als ik zo vrij mag zijn.

feuerfrei | 12-08-05 | 17:51

@ tonydomtana
je schuift je persoonlijke verantwoordelijkheid dus af op Verdonk c.s.; en ja ik heb illegalen in huis genomen en aan werk geholpen; niet dat ik er trots op ben maar af en toe moet je je persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en je niet achter autoriteiten verschuilen.

anarchez | 12-08-05 | 17:44

Het was alleen maar soep, omdat de toestand kritiek begon te worden. En dan heet het geen eten, volgens het nieuws...

Dr. Who Cares | 12-08-05 | 17:39

Ik heb zo het gevoel dat er zo gejorist gaat worden...

Lange Neus | 12-08-05 | 17:34

eerst met een grote waffel beweren dat je door gaat tot de dood erop volgt, en vervolgens als je een beetje slapjes begint te worden weer gauw gaan eten.
Van dat soort slappelingen hebben we er hier al genoeg.
Doodzwijgen, en uitzetten die hap.
En Rita for president.

feuerfrei | 12-08-05 | 17:28

-edit moest je lang typen?-

gijzo | 12-08-05 | 17:27

Rita 4 president!
mijn stem heeft ze dubbel en dwars verdiend.

gekke gerrit | 12-08-05 | 17:23

. anarchez, een illegale afgewezen asielzoeker kan niet functioneren in onze samenleving. Op de één of andere manier zal diegene bij het overtreden van de wet, als illegaal werkende of crimineel zijn lot ontmoeten, uitzetting. Daar is mijn hulp niet bij nodig. En jij? Zou jij een illegaal in huis nemen of hem te werk stellen?

tonydomtana | 12-08-05 | 17:22

@ tonydomtana
persoonlijke vraag: zou jij een illegale afgewezen asielzoeker aangeven of verschuil je je achter Verdonk en allerlei procedures en regeltjes?

anarchez | 12-08-05 | 17:17

@Ander: Bedoel je uitgeprocedeerde asielzoekers?

Klopt, en de "economische vluchtelingen"

tonydomtana | 12-08-05 | 17:11

Dat de IND één van de meest bureaucratische overheidsinstellingen is kan ook niet anders met een leger fraudeurs en linkse pro Deo advocaten voor de deur.

tonydomtana | 12-08-05 | 17:09

@tonydomtana: over wie heb je het nou toch steeds met je gelukzoekers? Bedoel je uitgeprocedeerde asielzoekers?

ander | 12-08-05 | 17:08

true

ander | 12-08-05 | 17:05

Anarchez, het lijkt me niet wenselijk dat de goeden onder de slechten lijden. Dit is nu wel het geval. Vandaar dat het huidige uitzetbeleid de echte asielzoekers ten goede zal komen.
Gelukzoeken is ook niet het probleem. Wel het onder valse voorwendselen binnenkomen in een land en de hele asielzoekersprocedure van echte probleemgevallen frustreren.
Misschien dat jij het normaal vind bij de sociale dienst naar binnen te stappen als werkende en dan een uitkering aan te vragen maar bij mij thuis heet dat fraude.

tonydomtana | 12-08-05 | 17:05

@ander> Je weet alleen niet of de partij waar jij op stemt ook in het kabinet komt, hoe 'groot' ze worden en welke samenstelling het kabinet krijgt.
Daardoor krijg je weer veel concessies en (vreemde) afspraken.

Lange Neus | 12-08-05 | 17:04

@tonydomtana: dat is precies wat ik zeg. We hebben het over een robot en niet over een mens. Ze is uit op publicitair gewin en kan het niet schelen wat ze daarbij uitkraamt.

Het gaat niet alleen om een enkel geval. Ik gaf je een opsomming en ik kan je een hele categorie noemen die niet lekker loopt: de zogenaamde "schrijnende gevallen". Al een half jaar geleden zou hier nieuw beleid over geschreven zijn, maar omdat het politiek te gevoelig ligt gebeurt het niet. Een andere groep hmmm, de staatlozen, de vermeende oorlogsmisdadigers, de Ethiopiers, de Irakezen, de Congolezen. Zelfs de Ombudsman bestempelt de IND tot de meest bureaukratische, slechtste instantie van de Nederlandse overheid. Hoeveel gevallen wil je horen voordat je het niet meer over "een geisoleerd geval hebt"

ander | 12-08-05 | 17:03

@Lange neus: Mwhah, ze doen niet zo veel anders dan ze in programma's beloofd hebben geloof ik. Het probleem is dat nooit iemand de verkiezingsprogramma's leest en al helemaal nooit doordenkt over de wenselijkeheid van sommige plannen.

ander | 12-08-05 | 17:00

.ander, we hebben het niet over een robot maar een mens dat haar taak in mijn ogen meer dan serieus neemt. Op alle lopende zaken zal er heus een enkel geval niet vlekkeloos verlopen. De doelstelling is loepzuiver maar loopt soms averij op bij de uitvoering.Lijkt me meer dan normaal. Persoonlijk ben ik voorstander van haar beleid, en wat mij betreft mag er nog gerust een schepje bovenop.

tonydomtana | 12-08-05 | 17:00

@ tonydomtana
geen pardon voor fraudeurs, daar kan iedereen het mee eens zijn; en gelukzoekers zijn we allemaal, daar kun jij het ook mee eens toch, toch?

anarchez | 12-08-05 | 16:59

@tonydomtana: als je geen inhoudelijk gesprek kan of wil voeren, reageer ik niet meer op je.

Als je nou een beetje terugleest dan zou je zien dat bijna niemand hier tegen een restrictief toelatingsbeleid is. Er wordt geklaagd over het gebrek aan tact, een enkele keer over een specifieke beslissing en over de absolute botheid ten koste alles van Verdonk.

Dus doe jezelf en ons een plezier en praat niet de hele tijd poep.

ander | 12-08-05 | 16:58

@anarchez> Dat zal je altijd houden ben ik bang.
Politici die zich aan hun afspraken houden, een bedreigde diersoort... :)

Lange Neus | 12-08-05 | 16:56

@tonydomtana: Wat is dat loepzuivere beleid ook al weer? Je leest geloof ik de kranten niet: in de afgelopen dagen zijn twee verschillende plannen van Verdonk afgeschoten (inburgeringsexamens, wat waren dat ook al weer), is de koppelingswet onder vuur komen te liggen, heeft Verdonk een uitspraak van de rechter over het vrijgeven van informatie naast zich neergelegd, zijn er plotseling documenten in Congo verschenen (zelfs nadat Verdonk dit pertinent tegen de kamer ontkende) en heeft ondertussen zelfs het NRC (u weet wel, het huisorgaan van de linkse kerk) een serie negatieve hoofdcommentaren over Verdonk geschreven. Nee, die is lekker bezig.

Nu u weer.

ander | 12-08-05 | 16:55

Schrijnende gevallen genoeg in de wereld zou ik zeggen, werk aan de winkel voor onze sociale ridders. De toelatingcriteria volgens linkse slimmerikken is, ben je zo slim je land te ontvluchten en onze grens te passeren dan ben je slim genoeg om een verblijfsstatus af te dwingen. Mijn voorstel, alles wat links is de grens over naar de 3e wereld en de problemen in de wereld zijn zo opgelost. Vooral hier.

tonydomtana | 12-08-05 | 16:53

@ lange neus
dank voor je reactie, we zijn het dus op bepaalde punten eens, behalve dat we niet op het huidige kabinet gestemd hebben maar op partijen die nadat we gestemd hebben weer hun eigen ding gaan zijn doen.

anarchez | 12-08-05 | 16:52

Dat er eindelijk iemand opstaat die doet wat ze zegt is prima en daar hebben we heel lang op gewacht, maar geef dan voor 1 keer die 26.000 waar ze gemiddeld al 10 jaar op wachten, een verblijfvergunning, maar doe dan ook definitief de deur op slot.
En looptr er van die "gasten "iemand niet in de maat? dan moeten er nog sterkere vrouwen opstaan, en alsnog verwijderen.
Zo wordt nederland steeds schoner.

willie wortels | 12-08-05 | 16:52

Tonydomtana,ga jij er als eerst naar toe?
Ze shnije niet eerst je kop eraf,nee eerst je been etc.
Alicaida doet het nog netjes.

mefke | 12-08-05 | 16:51

Vanavond vanaf 20.00 uur weer huilende subsidievreters op de buis bij de linkse staats-TV!

nlnl | 12-08-05 | 16:49

Je Zus ,die gasten kunnen dus niks .Nog niet eens vergeten te eten,loezers zijn het loezers.P.S wel een goeie oefening voor daar...

mefke | 12-08-05 | 16:45

Anarchez, sterk argument om misbruik van een sociaal vangnet voor de echt hulpbehoevenden goed te praten. Door zulke opmerkingen worden de echte asielzoekers echt geholpen. Geen pardon voor de fraudeurs.

tonydomtana | 12-08-05 | 16:45

@anarchez> Waar ligt de grens tussen een streng regime, 'medemenselijkheid' en het niet nakomen van je afspraken naar de kiezers?
Dat is een grens die door iedere mens anders geinterpreteerd zal worden en Verdonk zit duidelijk aan de strenge kant.
Ik kan dit wel enigzins begrijpen aangezien veel mensen die op het huidige kabinet gestemd hebben een strenger asielbeleid wilden. En Verdonk heeft blijkbaar een grote mate van plichtsbesef.
(ik vind trouwens net als jij dat elk geval afzonderlijk bekeken moet worden en dat in bepaalde schrijnende gevallen een uitzondering gemaakt moet kunnen worden)

Lange Neus | 12-08-05 | 16:44

Je kan inderdaad elke Afrikaan wel hier toelaten en elke relnicht uit Iran een pas geven. Is het niet beter eens het onrecht en de tirannie van de leiders van deze volken met een oorlog te verrassen.

tonydomtana | 12-08-05 | 16:42

Rita verdonk: "ik hoorde dat er gratis voedselpakketen uitgedeeld worden... Waarom zijn ze nog in hongerstaking dan?"

Mr. Luke | 12-08-05 | 16:41

@ tonydomtana
gelukzoekers, zijn we dat niet allemaal...

anarchez | 12-08-05 | 16:40

Tsja, kan niet zeggen dat ik ermee zit als asielzoekers uitgezet worden. Als ze natuurlijk echt een oorlog ontvlucht zijn en bereid zijn hier een steentje bij te dragen heb ik er geen moeite mee. Maar veel komen er hier omdat Nederland luilekkerland is, ja daaag. Vind het goed dat Rita actie onderneemt, dadelijk hebben we heel het midden oosten en Afrika hier zitten, ik pas!

Niflheim | 12-08-05 | 16:38

Al die gelukzoekers die onder de noemer politiek vluchteling hier binnen geslopen zijn zouden strafrechtelijk vervolgd moeten worden voor het misbruik dat zij gemaakt hebben van het toelatingbeleid. In plaats van de uitgeprocedeerde gelukszoekers te blijven steunen zouden de multicultimengers zich bezig moeten houden met de integratie van de echte asielzoekers. Verdonk is een topper met een loepzuiver beleid.

tonydomtana | 12-08-05 | 16:37

klonkt=klinkt

anarchez | 12-08-05 | 16:37

@ lange neus
ok man, maar het feit blijft dat het je verschuilen achter regeltjes en procedures
niets te maken heeft met medemenselijkheid (ok klonkt soft, kuch...)

anarchez | 12-08-05 | 16:35

@pietje precies: ik ken mijn vreemdelingenrecht wat beter en "ik [neem] aan dat die wel weten wat ze doen." is zeker niet altijd waar.

In dit geval is het volstrekt onwaar. Lees de uitspraak maak die ik hierboven gelinkt heb. Die is glashelder (ook voor leken). Over het algemeen gaat het me overigens ook niet om wat de juristen op papier zetten, maar hoe de mediaoorlog erover uitgespeeld wordt.

Zoals al eerder gesteld het gaat om de boodschap EN om de boodschapper (wijze waarop de boodschap gebracht wordt)

ander | 12-08-05 | 16:30

@ nummertje
rot op

anarchez | 12-08-05 | 16:29

@JackRandom / anarchez> Het was misschien niet helemaal duidelijk, maar wat ik net zei was niet gericht aan iemand hier.
Ik zei het meer in het algemeen, ik kan nogal boos worden om dat soort (verschrikkelijke) vergelijkingen.
Al doe je dat met een Stalin, Mugabe of andere tiran, ok... Maar met Verdonk... Dat gaat echt te ver.

Lange Neus | 12-08-05 | 16:29

Iron-Rita verdient een pluim!
Rita laat zich niet chanteren door Geiteneukers!
GOD IS MET JOU RITA!

nummertje | 12-08-05 | 16:27

@ lange neus
niemand heeft die vergelijking gemaakt, dus wat is je punt?

anarchez | 12-08-05 | 16:26

@Lange Neus: Wie maakt die vergelijking dan? Ik zal ´m wel even gemist hebben...

JackRandom | 12-08-05 | 16:22

Dat iemand het zowiezo in z'n BOTTE HARSES haalt Verdonk te vergelijken met Hitler is absurd!
Of zijn er geheime vernietigingskampen ergens in het land waar asielzoekers vergast worden waar ik niets van weet?
Ga je schamen!

Lange Neus | 12-08-05 | 16:19

@ anarchez

Inderdaad. Dat slaat de hele discussie dood. Maar aangezien ik vrij rechts ben (let wel; geen kaalkopjesrechts) wordt mij vaak de WO2 shit in mijn schoenen geschoven. Alsof je vindt dat als bepaalde personen het land moeten worden uitgezet, je dan waarschijlijk niet zuiver op de graat bent en in het geheim een Hitler aanbidder bent!!
Inhoudelijk zou ik willen toeveogen dat alle personen waar wij het over hebben eerst in bezwaar zijn gegaan (dat is een keuze, we hebben het hier niet over mensen die net hun eerste afwijzing hebben ontvangen), dan (na heroverweging, dus als er nog een keer naar hun zaak is gekeken) worden afgewezen. Vervolgens gaan ze in beroep (bij een onafhankelijke rechter) die oordeelt dat de IND rechtmatig heeft gehandeld, dus de regels goed heeft toegepast.
We hebben het dus niet over, zoals Jack Random dat noemt (nogmaals excuses jack ;), 'allemaal het land uitflikkeren". Dat is pas goedkope retoriek.

pietje precies | 12-08-05 | 16:17

@ draaideur
conclusie is nogal voorbarig, het Europese Hof checkt alleen of de procedures en regeltjes goed gehandhaafd zijn, over die procedures en regels kun je dan nog zeker discuzeuren.

anarchez | 12-08-05 | 16:15

Voor iedereen die beweert dat Verdonk de reïncarnatie van Der Führer Adolf Hitler is: jaarlijks komen er rond de 700 klachten over het Nederlandse uitzetbeleid binnen bij het Europese Hof. Gemiddeld worden daar 5 van gegrond verklaard.

Conclusie: Rita is goed bezig!

Draaideur | 12-08-05 | 16:09

En gelijk heeft ze. Die Iraniërs kiezen er zelf voor om niet te eten. Eten zat.

Filo | 12-08-05 | 16:03

Een groep die minder aandacht heeft gekregen zijn de agressieve niet-geintegreerde struisvolgens. Dat ze hardleers zijn blijkt maar weer: vandaag is er weer eentje ontsnapt.

Gewone nederlandse joggers en wandelaars zijn de dupe van deze buitenlandse superkip.

Tilburgse bevolking vraagt om maatregelen!

tilburgzeikt.com/200508.html#e532

Nash | 12-08-05 | 16:02


@pietje precies
als je toch begint met nazi duitsland in de discussie op te voeren (schijnt meestal het eind van een discussie te zijn), dan kunnen we misschien weer de f 7,50 bonus invoeren voor het aangeven van een illegaal....

anarchez | 12-08-05 | 16:01

@pietje: Nee, ik doelde idd niet op Nazi-Duitsland, maar meer op het gemak waarmee mensen zich achter holle frasen en algemeenheden verschuilen... Met roepen van duidelijkheid is geen willekeur ofzoiets ben je er niet. Er zal naar elke afzonderlijke zaak moeten worden gekeken. En dat kost tijd en geld en inzet. Maar liever dat, dan dat je alle asielzoekers het land uitflikkert, en dat dan later blijkt dat er een groep afgeslacht is in het land van herkomst. Wat zeg je dan? Ja, sorry, foutje, kan gebeuren?

@ZI: Dit kabinet heeft wel een duidelijke lijn. Bezuinigen, bezuiningen en nog eens bezuinigen, totdat we er dood bij neer vallen. De chaos is het gevolg daarvan

JackRandom | 12-08-05 | 16:01

@ander:"neem ik aan dat die wel weten wat ze doen."

Jaja,neem maar aan dat ze naaien waar je bijstaat

Modja | 12-08-05 | 16:00

@ ander

Ik ben geen deskundige op het gebied van het vreemdelingenrecht, maar aangezien elk departement, en zeker dat van Jusititie en de IND vol zit met juristen, neem ik aan dat die wel weten wat ze doen.
Wellicht is het vonnis nog niet in kracht van gewijsde gegaan en staat er nog hoger beroep open. Of was het een kort geding en wil ze de bodemprocedure afwachten.

pietje precies | 12-08-05 | 15:56

@.ander

mij werd toegeroepen "Ordnung muss sein" nadat ik betoogde dat Verdonk's beleid deugd..... Hij doelt hiermee 'aan zekerheid grenzende waarschijlijkheid' (om dan ook maar eens een juridische term te gebruiken) op NAZI-Duitsland, meer in het bijzonder de deportatie van de welbekende volksgroepen en dat het beleid van Verdonck daarop lijkt. Tegenstanders van Verdocnk gebruiken ook woorden als 'deportatie'. Wellicht doelde Jack Random daar niet op; waarvoor dan nu mijn excuses.... Is net zoiets als de bekende '6 miljoen'uitspraak van het levende lijk Gretta. Deze zei later ook dat dat maar een willekeurig getal was wat in haar op kwam.... yeah right!!!

pietje precies | 12-08-05 | 15:53

Pietje precies: je kan niet lezen. De rechter heeft haar geen optie gegeven. Ze moet publiceren. Voor elke dat dat ze niet publiceert krijgt ze een boete. Het is géén keuze. Lees die uitspraak anders gewoon.

En uh.. zou je je naam willen veranderen?

ander | 12-08-05 | 15:51

Applausje voor rita! zo hoort 't gewoon consequent blijven en kijk eens wat je voor elkaar krijgt. moet toch gezegd worden dat er in ieder geval nog iets aan daadkracht in dit kabinet zit, dank rita!

De Samoeraiiii | 12-08-05 | 15:49

Kunnen we Rita niet klonen?

OgodO | 12-08-05 | 15:45

@anarchez

Dat is een politieke keuze. Pas als ze zou weigeren die boete te betalen zou ze zich tegen dat vonnis verzetten!!
Zij heeft gegronde redenen om die gegevens niet openbaar te maken.
Wellicht weten wij daar later (misschien via heer memoires of zo) het fijne van.
Is net zoiets als dat geval van Khan. Pas nu is bekend dat de CIA druk heeft gezet op Lubbers. Stelt het hele verhaal toch weer in een ander daglicht!! Misschien speelt hier ook zoiets.

pietje precies | 12-08-05 | 15:44

@pietje precies: het is dat je naam pietje precies is, anders had je je het nu komende gezeik bespaard.

Prima als je Godwin's law wilt inroepen, maar doe het dan goed. Jackrondom schreef alleen "de gevolgen zijn duidelijk". Dat kan overal op slaan en dit in geval waarschijnlijk op onrechtvaardigheid. Waar jij de tweede wereldoorlog vandaan haalt mag Joost weten.

Dan de altijd gehoorde opmerking dat de rechter rechtvaardig is en er over geoordeeld heeft. Het is een technisch verhaal maar in asielzaken toetst de rechter niet of de minister gelijk heeft. De rechter toetst of de minister die besluit (de afwijzing) mocht nemen. Hij toetst dus niet of ze ook had mogen toewijzen.

ander | 12-08-05 | 15:42

Ik word er toch zo moe van, eerst asielzoekert en dan Sail opblazen (zie Londen).
Waarom laten we die lui niet gewoon asperge steeken of zo.
Arbeit macht frei

Modja | 12-08-05 | 15:40

@ pietje precies
en als ze zich dan niet aan een uitspraak van de rechter houdt en de boete (dwangsom) door ons laat betalen, is dat ok?

anarchez | 12-08-05 | 15:39

@nder
Welnee, als zij het niet zou doen moest ze betalen. En ze heeft betaalt. Inlia heeft niets met die stukken te maken, straks belanden ze nog in Congo! Nogmaals: als je als asielzoeker binnenkomt heb je niet automatisch recht op een vergunning. Je weet dat de kans groot is dat je weer terug naar start mag gaan. Ga dan niet klagen als dat gebeurt.

Horror Scoop | 12-08-05 | 15:39

@JackR
Het beleid van de rest van het kabinet is anders alles behalve duidelijk. Het is een chaos man, er zijn geen sterke ministers die staan voor een beleid en die dat kunnen verkopen aan de bevolking. Altijd maar weer onderzoekjes en commissietjes oprichten. Doodziek word je er van.
Verdonk daarentegen probeert de tiefuszooi die er nog lag bij haar aanstelling weg te werken. Daarvoor moeten er veel mensen teleurgesteld worden. Dat kan ook niet anders. De manier waarop die boodschap gebracht wordt doet niet ter zake. Als er een dergelijke beslissing genomen moet worden en hij is niet positief, dan zit je als asielzoeker zijnde niet te wachten op medeleven van diegene die jou afwijst. Daarnaast is er wel degelijke begeleiding voor terugkeerders.

ZI | 12-08-05 | 15:39

Het is dat Jack Random er over begint, maar over dat hele gedoe met INLIA wil ik ook nog wel wat zeggen.

Verdonk heeft namelijk in een persbericht geschreven dat ze de dwangsom betaalt maar de gegevens niet vrijgeeft. Dat is rechtstreeks in strijd met de uitspraak. Hier lees maar:
zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspr...

ander | 12-08-05 | 15:33

@ Jackrandom

Ach... het duurde lang maar de (zij het verkapte) WO 2 nazi kaart is gespeeld!!!

Waarom zou Verdonk een onderscheid moeten maken. Alle gevallen gelijk behandelen in dit kader. De asielregels zijn voor iedereen hetzelfde. Weet je vantevoren waar je aan toe bent!!
Al het andere is willekeur, zelfs als het goed bedoeld is!!
Bovendien heeft in al deze gevallen de rechter ook geoordeeld dat ze geen recht hebben op verblijf hiero!!!
Is die rechter dan ook niet rechtvaardig????

pietje precies | 12-08-05 | 15:32

@ZI: Maar Verdonk heeft duidelijk gemaakt geen interesse te hebben in individuele situaties... Enne, ´zonder draaien en doen haar beleid voeren´, dat doet dit hele kabinet. Oogkleppen op, kaasblokjes in de oren, en maar doorgaan. De gevolgen zijn duidelijk...

JackRandom | 12-08-05 | 15:31

@klukkluk: nee het gaat om de boodschap EN de boodschapper. Je kan de zelfde boodschap verkondigen en dat op een normale manier brengen.

ander | 12-08-05 | 15:30

@pietje: Ja, en Ordnung must sein!! Bekt wel lekker he, een paar kreten schreeuwen... ;) Geen onderscheid maken is ook willekeur, en weinig rechtvaardig.

JackRandom | 12-08-05 | 15:28

@JackRandom
Voor je eerste vragen zal je de individuele situatie moeten kennen. De laatste weet ik wel een antwoord op: Verdonk is de enige die dit op deze manier durft te doen. Zonder draaien en doen haar beleid voeren. Dat zijn ze in Den Haag niet gewend.

@ander
Kom op joh! Alsof een *uitgeprocedeerde* asielzoeker zit te wachten op medeleven van degene die zojuist gezegd heeft dat hij.zij terug moet naar het land van herkomst. Ik zou me ook klote voelen. In Nederland is het -ondanks alles- een goed land om te leven en in Iran dergelijke is het een stuk minder. Natuurlijk is het niet leuk deze boodschap te horen, maar je moet ook wel je ogen open durven te doen. Willen die asielzoekers niet te graag horen wat ze willen horen.

ZI | 12-08-05 | 15:26

@ JackRandom

Rechtlijnigheid is duidelijkheid!!
Duidelijkheid is geen willekeur!!
Geen willekeur is rechtvaardigheid!!
Rechtvaardigheid is waar al die tegenstanders van Verdonck naar zeggen te streven!! (maar in werkelijkheid balen dat hun 'brood' wordt afgenomen, want er is een hele industrie aan het werk achter deze mensen. Van mensensmokkelaars tot de knuffelkliek die hier het hardts tegen Verdonck is!)

pietje precies | 12-08-05 | 15:25

Rita, wil je met me trouwen?!

Framoes | 12-08-05 | 15:25

DEN HAAG - Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken heeft
vluchtelingenorganisatie Inlia een dwangsom van 10.000 euro betaald
[Nou ja, zij betaalt ... ze laat ons, belastingbetalers, voor haar
wanbeleid betalen].

De rechter legde de dwangsom op, omdat de bewindsvrouwe Inlia weigert
volledige inzage te geven in documenten over landen van herkomst van
uitgeprocedeerde asielzoekers.

-
ze heeft schijt aan uitspraken van een rechter en laat ons ervoor betalen, lekker toch en trouwens de meeste dictators waren en zijn nogal standvastig.

anarchez | 12-08-05 | 15:25

hahaha au, akelig ~ wat een mooie manier om gadverdamme te zeggen als je uitgemergelde iraniers ziet..
Dat is een waardige manier om compassie te tonen, terwijl je daarna toch voet bij stuk houd... zo van goed gedaan, ik beoordeel het met een: akelig voor de moeite.

Tinuss | 12-08-05 | 15:23

@Klukkluk: Waarom betaalt Verdonk dan liever een dwangsom dan dat ze sommige dossiers openbaar maakt? Hoe kan het dan dat sommige dossiers in verkeerde handen terecht komen? Hoe is het dan mogelijk dat er vanuit haar eigen coalitie onteverden gekuiden komen vanwege de rechtlijnige opstelling van Verdonk?

JackRandom | 12-08-05 | 15:19

@JR c.s.
neuh. ik geloof niet dat ze ALLE zoekerts eruit wil pleuren. Wel wil ze vantevoren een aantal (misschien wat harde ) criteria stellen en zich er ook aan houden. Ook als een uitgeprocedeerde az het toch nog maar eens probeert, bijvoorbeeld door een vermageringskuur te volgen. Ik denk dat we op zich wel kunnen discussieren over die criteria. Het siert Rita dat ze die criteria aanhoudt. Het is m.i. een beetje laf om haar dan op futiliteiten zoals Congo de laan uit te sturen. Waar gehakt worden vallen spaanders. Als daar van geleerd wordt, prima. Als het nog een keer gebeurt, dan mag je wat mij betreft wel koppensnellen.

zeiksmurf | 12-08-05 | 15:19

ziet er naar uit dat de hongerstakers niet uit waren op het record van bobby sands 66 dagen.mietjes

janfortune | 12-08-05 | 15:16

@ander
Het gaat niet om de boodschapper maar om de boodschap. En die blijft bij Rita hetzelfde.

Klukkluk | 12-08-05 | 15:16

Wat jullie rechtlijnig (en prijzen) noemen, noem ik bot en afkeurenswaardig. Het gaat namelijk niet om het eindresultaat maar om de presentatie. Door op zijn minst te doen alsof je het wat kan schelen, kom je niet over als een enorme botte arrogante zak(kin).

ander | 12-08-05 | 15:14

@JackRandom
Nee, ze wil dat *uitgeprocedeerde* asielzoekers vertrekken. En een aantal 'schrijnende gevallen' mogen blijven. Wat is er mis mee? Zeer humaan beleid!

Klukkluk | 12-08-05 | 15:14

Rita Verdonk, de Connie Breukhoven van GeenStijl.
*zwengelt WarBirds nog maar eens aan*

Pritt Stift | 12-08-05 | 15:14

zowiezo lastig vreten met een dichtgenaaid smoelwerk.

Tubifiks | 12-08-05 | 15:12

@Klukkluk: Maar wat Verdonk doet, is proberen *alle* asielzoekers er uit te flikkeren, ook de goede, zonder te willen luisteren naar de praktijk. Ook dit is weer symptomatisch voor dit kabinet.

JackRandom | 12-08-05 | 15:12

LOL@LB

zeiksmurf | 12-08-05 | 15:11

Om maar een voorbeeld te noemen: de 26.000 "uitgeprocedeerde asielzoekers".

Verdonk heeft dit getal gebruikt terwijl deze mensen nog gewoon in procedure waren. Een deel heeft alsnog op de normale wijze een vergunning gekregen. Vervolgens roept Koningin Rita dat ze zo gul is geweest. Populisme? U mag het zeggen.

ander | 12-08-05 | 15:10

Da's inderdaad narrig...

Ashkida | 12-08-05 | 15:10

Het ergste nog van dit klote weer is dat nu mijn prozac nat is geworden.

Lekker Belangrijk© | 12-08-05 | 15:09

Maar dat ministers van dit kabinet weinig verantwoordelijkheidsgevoel hebben, is nu wel duidelijk... Gewoon doorgaan, je nergens wat van aantrekken, een ander betaald de prijs toch wel.

JackRandom | 12-08-05 | 15:08

po·pu·lis·me (het ~)
1 populaire, oppervlakkige, enigszins demagogische betoogtrant

Inderdaad democratisch...

Ashkida | 12-08-05 | 15:08

@Jack Random: liever in vrijheid sterven, etc.

Verder sluit ik me helemaal bij je aan. Het gaat helemaal niet over de vraag of deze mensen moeten blijven of niet. Het gaat om de ongelooflijke botheid waarmee ze dit soort nieuws willens en wetens brengt.

En natuurlijk om de dingen die jij aanhaalt.

ander | 12-08-05 | 15:07

@JackRandom
De goede zijn van harte welkom. En de slechte zijn aan het hongerstaken. Pardon: WAREN aan het hongerstaken. Rita heeft volkomen gelijk!

Klukkluk | 12-08-05 | 15:06

@ander
is populisme dan niet de ultieme vorm van democratie ? wordt het anders niet toch stiekem een oligarchie als je je "vertegenwoordigers" maar laat beslissen? Het volk heeft gehoord. Het volk heeft gesproken. Het volk heeft besloten. Amen.

zeiksmurf | 12-08-05 | 15:05

... goede... slechte... profiterende.. terechte..

Ashkida | 12-08-05 | 15:05

Ach, van Verdonk niet lang last meer hoor. Nadat het onderzoek naar de lek naar documenten naar Congo afgelopen is moet ze toch aftreden. Daar gaan haar kansen om minister president te worden.

ander | 12-08-05 | 15:04

@lekker belangrijk
Het deltaplan heette dat toch, lijkt inderdaad op de sawa's van zuidelijk azie.

style.councillor | 12-08-05 | 15:04

@Jackr
Gelukkig weten ze in Iran wel onderscheid te maken, de goede worden gewoon apart opgehangen.

style.councillor | 12-08-05 | 15:04

Wat ik trouwens alleen niet begrijp, is dat een asielzoeker die bang is om uitgezet te worden en in het land van herkomst gemarteld en vermoord te worden, hier in hongerstaking gaat, waar hij/zij *ook* dood van gaat.

JackRandom | 12-08-05 | 15:04

Goed zo Rita, hou je rug recht!!

10SC-star | 12-08-05 | 15:04

Wedden dat we vanavond een briesende PvdA'er of een kwijlende Groen Linkser urenlang zien figureren op de Sstaatstelevisie?

Mrs. Pickwick | 12-08-05 | 15:03

@ZI van 14.35: U riep? :) Maar ik moet inderdaad niets van Rita Verdonk hebben. Nog niet eens zo vanwege de asielzoekerts, maar vanwege de blinde, rechtlijnige en arrogante houding, waarbij ze ook nog eens de boel belazerd met dossiers en uitspraken van rechters aan haar laars lapt e.d. Voor Verdonk, en blijkbaar vele anderen, zijn er alleen maar profiterende asielzoekers, terwijl er in werkelijkheid goede en slechte zijn.

JackRandom | 12-08-05 | 15:02

Rita krijgt mijn stem de volgende keer. Die mag van mij minister president worden. van harte zelfs. Beleid uitstippelen en het nog uitvoeren ook. Op het naar mijn bescheiden mening lastigste departement van de hele klup.

zeiksmurf | 12-08-05 | 15:01

@style.councillor 12-08-05 @ 14:49 ,
Het lijkt hier gotver Bangladesh wel.

Lekker Belangrijk© | 12-08-05 | 15:00

@kaiser
Het zou een beetje gaan stinken, maar dat mag geen naam hebben.

style.councillor | 12-08-05 | 14:56

@ander
Verveldend he op school gepest worden, daar blijf je je hele leven lang sjachrijnig van.

style.councillor | 12-08-05 | 14:54

@AlterEgo> Normaalgesproken buig jij voor mannen?
(inkopper ik weet het, kon het niet laten! :))

Lange Neus | 12-08-05 | 14:54

@style.councillor 12-08-05 @ 14:45

Haalden ze de zangeres zonder naam maar van stal, dan was het hier een heel stuk rustiger....

KaiserSoza | 12-08-05 | 14:53

Rita is een domme koe die niet over oplossingen nadenkt maar alleen het Wilders volk tevreden wil stellen. Zie voorgaande reacties.

ander | 12-08-05 | 14:53

Stel je voor dat die asieligezoekerts hadden gepersisteerd, ik had dat wel eens willen meemaken, een bord brinta door het infuus.

style.councillor | 12-08-05 | 14:53

't is dat ik niet op vrouwen val, maar anders... I bow to you, oh Rita!

AlterEgo | 12-08-05 | 14:51

Nog snel ff volproppen en dan deporteren.. Als het moment dichterbij komt willen ze opeens wel eten...

Niels | 12-08-05 | 14:51

ROFL @style.councillor 12-08-05 @ 14:20

Lekker Belangrijk© | 12-08-05 | 14:50

off topic
ook zo lekker vakantieweertje bij jullie?

dat moeten ze eens vertellen aan die asielzoekerts, welk weer wij hier hebben.

style.councillor | 12-08-05 | 14:49

Jullie lijke wel eensteeltje heaumeaux hier die persoonsverheerlijking van eem vrouwmensch.

Nog ff en de zangeres zonder naam of nog erger vanessa breuckhoven wordt van stal gehaald.

style.councillor | 12-08-05 | 14:45

Snel ophoepelen met die 5e colonne kolonisten.
Het zandkasteel van Bam moet nog overeind en er is weer werk in de Heilige Atoombomfabriek.

Jan Passant | 12-08-05 | 14:45

@ Ayaan: Mooie contradictie: Ze luistert maar ze hoort de kritiek niet.
En kak zit aan haar billetjes.

Jannes van der Wal | 12-08-05 | 14:44

Eindelijk een minister die luistert naar het overgrote deel van het volk. Ze krijgt ontzettend veel kritiek over haar heen maar dat lijkt helemaal niet aan te komen bij haar. Ze heeft er gewoon kak aan wat die linkse rukkers te melden hebben.

Ayaan | 12-08-05 | 14:41

Rita, de Margaret Thatcher van de lage landen.

style.councillor | 12-08-05 | 14:41

Ze kunnen inderdaad nu toch nog maar even dooreten, nu het nog extragratis is....

KaiserSoza | 12-08-05 | 14:41

en als hongerstakers in beeld komen kun je altijd nog naar een andere zender zappen

quickshare | 12-08-05 | 14:40

*kotst een taartje vol*

Jannes van der Wal | 12-08-05 | 14:39

Rita is de eerste en enige minister met ballen.

Meneer | 12-08-05 | 14:39

@Jannes
Het partijprogram, de analoge versie dan toch zeker?

style.councillor | 12-08-05 | 14:38


Nooit buigen voor chantage en helemaal niet voor de domste chantage die er is, een hongerstaking, daar ben je alleen zelf de pineut van. Chapeau Rita! En de rest van die wezels in Den Haag kunnen een voorbeeld aan je nemen.

Komkom | 12-08-05 | 14:38

Ik stel voor dat style.councillor een permanente ban krijgt voor het oproepen van beelden die in een gemiddelde japanse p0rneaufilm nog niet voorkomen.
Zijn comment van 14:32 lezend kreeg ik een visioen van Rita in een Russisch politieuniform met van die stijgerpijpklemmen die ze aandraait rond de borstjes van Ad, terwijl achter zijn jarratelgordel nog net het partijprogram van de LPF uit zijn bips steekt. En Ad kwijlt.

Bah, op naar de apotheek voor een buisje lithium.

Jannes van der Wal | 12-08-05 | 14:36

De musical Hair, het schijnt dat Rita in haar jonge haren eh jaren..

style.councillor | 12-08-05 | 14:35

Van zo'n wijf vreet je toch een emmer stront ( japan modus uit ), maar ik heb dus wel waardering voor haar.

gentle giant | 12-08-05 | 14:35

Het wachten is op JackRandom, want er is weer een topic waar we lekker kunnen zeiken op het kabinet en in het bijzonder de enige minister die staat voor een duidelijk beleid.

ZI | 12-08-05 | 14:35

In hongerstaking, dat wil ik ook nog altijd een keertje doen.

Max J. Molovich | 12-08-05 | 14:34

De Beatles wisten het al: lovely Rita, mieterse meid.

ventus_aqualis | 12-08-05 | 14:32

Ik wed dat Rita de tepelklemmen bij Adje M. aanklampte.

Was een illuster duo,paars werd maar al te letterlijk genomen destijds

style.councillor | 12-08-05 | 14:32

Als ik JPB was geweest had ik Rita weggejorist.

En jaren 70 porneaudocumenten zijn koel.

Jannes van der Wal | 12-08-05 | 14:32

@Jannes
Als ik editor was dan zou ik je beeldende bechijvingen hebben weggejorist.

Rita zou het prima doen in zo'n jaren 70 porneau film van zuidduitshce makelij.
Eeuwig zingen haar bossen o.i.d. (of is dat scandinavisch)

style.councillor | 12-08-05 | 14:30

Goed zo Rita! Lovely Rita!

McCool | 12-08-05 | 14:28

Hoeveel politici durven nog toe te geven dat ze juichend komijnie en z'n baardige vrienden begroeten als de nieuwe weldoenerts.

style.councillor | 12-08-05 | 14:27

Oh blimey, Ford moet natuurlijk Fort zijn.

Jannes van der Wal | 12-08-05 | 14:27

@ style.councillor @ 14:22: Ik heb gehoord dat Rita zich altijd al van haar tenen tot aan haar navel scheert. Maar dit roept weer beelden op die mij doen kokken.

Zij doet mij altijd een beetje denken aan Ford Knox met soepogen.
Kom ik nu in de hel?

Jannes van der Wal | 12-08-05 | 14:26

Rita doet wat ze belooft. Hopen dat Zalm dat ook doet...

plofje | 12-08-05 | 14:25

@Jannes
Ja, cynisch he alleen daar met echte bomen

style.councillor | 12-08-05 | 14:23

Ik ben het niet altijd eens met het beleid van Verdonk, maar ik moet zeggen dat ik haar standvastigheid bewonder.
Stonden alle politici maar zo ferm achter hun beleid. Dan had ik misschien meer het gevoel dat dit land ook daadwerkelijk geregeerd wordt in plaats van het ongeleide projectiel dat het nu is.

Lange Neus | 12-08-05 | 14:23

Scheer Rita kaal, geef ze een Daimler, butler en hond en dan zal je eens zien.

style.councillor | 12-08-05 | 14:22

@ style.councillor @ 14:12: Verkeerd begrepen! Galgje spelen ze juist IN Iran.

Jannes van der Wal | 12-08-05 | 14:22

ff wat spulletjes pakken, en dan uitzwaaien bij de grens..

is fijn als je er dicht bij woont

geert | 12-08-05 | 14:21

Hongerstaking zou strafbaar moeten zijn als vorm van afpersing. Zet ze op water en brood, zonder eten naar bed!

kalief | 12-08-05 | 14:21

Een vrouw naar mijn hart.

Wokkel | 12-08-05 | 14:20

Stel je voor, je komt helemaal uit Verwegistan,bent in het land van melk, honing, uitkeringen en blonde, geyle neuqerts aangekomen, en daar staat dan ineens een majoor Bosschart typ voor je neus, met bijbel, brinta en een kopje thee...

style.councillor | 12-08-05 | 14:20

Wat hou ik van die vrouw!

Nikkelen_Nelis | 12-08-05 | 14:20

Nou nou, heb jullie wel eens halal spruitjes gegeten, daar wordt je niet vrolijk van als modale asielzoekert.

style.councillor | 12-08-05 | 14:17

Even de bezem er door en alles wordt schoon

recaltje | 12-08-05 | 14:17

Rita: you go girl!!!

The Evil One | 12-08-05 | 14:16

Nee, we zullen ons door iedereen ff op deze manier laten chanteren zeg! Rita rules! Opzouten, ga thuis zelf maar werken voor de kost!

Breinstein | 12-08-05 | 14:15

Hee, die asielzoekers zien eruit of ze van Housewitz komen! Dress as skinny Jew...

Boris Borsthaar | 12-08-05 | 14:15

En groot gelijk heeft Rita. Het zou iedereen aan de reet moeten roesten dat een paar van die zielige geldzoe... parden asielzoekers weigeren te vreten, godverdomme! Ze moeten blij zijn dat ze ueberhaupt kunnen vreten, de negertjes in Afrika hebben alleen een hapje droog zand per dag.

Dr. R. Clavan | 12-08-05 | 14:14

Voor de deur van de hongerstakende asielzoekers een barbecue houden is erg effectief gebleken...

El Gouda | 12-08-05 | 14:13

stelletje mietjes die hongerstakers, als je ergens aan begint, maak het dan ook af!

Dezno | 12-08-05 | 14:13

Ze zoeken toch asiel, het is echt niet zo dat als je hier asiel komt zoeken je dan dus ook maar direct recht hebt op verblijf. Natuurlijk is het allemaal zielig en hebben die gasten het hier veel beter dan daar, maar op ziens uitnodiging zijn ze gekomen? Sad but true, maarre...: dahááág

Horror Scoop | 12-08-05 | 14:13

Zitten met z'n allen bij elkaar die Iraniers, in zo'n centrum en krijgen dan vervolgens de hele riedel aan oudhollandsche gezelschapspelen over zich uitgestort; diefje met verlof, mensch erger je niet, galgje, monopoly..

style.councillor | 12-08-05 | 14:12

Hopla, Rita for president!

Klukkluk | 12-08-05 | 14:12

De kop 'Rita zegt: toedeledoki' had mij even op het verkeerde been. De hoop dat zij nu eindelijk zou opsodemieteren en daarbij het hele kabinet van Jeepeetje de Charismaloze zou meenemen, bleek helaas ijdel.

Cpt. Iglo | 12-08-05 | 14:12

Rita heeft d'r vakantie zeker besteedt aan een cursus stemmenwinnen? Rita wil het baantje van JPB.

Jaymz Blonde | 12-08-05 | 14:11

Fonze? U is herrezen? Bent u dan de ware Messias?

Lucifer | 12-08-05 | 14:10

de ene helft van onze politici praat onzin en de andere helft liegt...

xcaramelx | 12-08-05 | 14:09

Oeioeioei Daar worden weer overuren gedraaid en anti harttabletten geslikt. Tjonge jonge dat asociale kabinet toch, snappen ze niet dat die asielzoekers juist een verrijking van onze maatschappij zijn?

Lucifer | 12-08-05 | 14:07

@Xaio
Al begonnen politici maar te zeggen wat ze deden, dat zou al een hele vooruitgang zijn!

style.councillor | 12-08-05 | 14:07

Ze heeft meer ballen als Balkenellende. Die zou ook eens van dit soort lef moeten tonen.

Tremor | 12-08-05 | 14:06

De teams van 2Vandaag, Nova, Netwerk, Jeugdjournaal en Man bijt hond lopen zich warm. Vijfig kilo pasgesnipperde uien storten, groenteboer.

ventus_aqualis | 12-08-05 | 14:06

tenminste 1 politicus die doet wat ze heeft gezegd en ook nog standvastig is! :)

Xaio | 12-08-05 | 14:04

Misschien kunnen we een oil for food program starten met de Iraniers?

-=PyP=- | 12-08-05 | 14:04

Moven, en neem je draad en garen mee.

Fonze | 12-08-05 | 14:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino