Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

NEEN? Dan bent u communist of kaalkopje

Wat nou NEE?Het Franse Non is voor Nederland alleen maar meer reden om overmorgen JA te stemmen, zo probeert het kabinet de moed er een beetje in te houden. CDA-europarlementariër Camiel Eurlings gaat zelfs nog een stapje verder. In het Algemeen Dagblad houdt hij het NEE-kamp graag even een spiegel voor. "Ik zou er een heel dubbel gevoel bij hebben mezelf als NEE-stemmer terug te vinden tussen de Franse communisten en het extreem rechtse Front National van Le Pen." Ofwel, stem NEE, en je bent een Lucasdelinkselul dan wel een kaalkopje. Een middenweg bestaat niet. Geert Wilders eist ondertussen dat het kabinet Balkenende II, naar Frans voorbeeld, zijn conclusies trekt bij een Nederlands NEEN. "Het is schandalig dat Balkenende heeft gezegd dat hij voor gek staat in Europa als de Nederlandse kiezer NEE zou zeggen woensdag. Blijkbaar schaamt hij zich dan voor de keuze van de kiezer. Een premier mag zich in een democratie nooit schamen voor de keuze van de kiezer. In dit geval moet de kiezer zich schamen met zo’n premier!" UPDATE De Hond: Nederland zal Franse NEE-stem overtreffen.

Reaguursels

Inloggen

Laat Balkenende is een keertje z'n vrouw een goede beurt geven:
www.erectiondrux.com

ROBUSTUS | 01-06-05 | 00:42

@E-one2day
Ja, ik heb heerlijk geslapen vandaag..

Maar ik vind het raar dat ik mij telkens moet verdedigen met Ja-argumenten. Als je dat dan doet, is je argument vervolgens verkeerd. Veel mensen praat hier elkaar na en dat stoort me. Ik heb een aantal mensen gelezen die wel met goede argumenten komen voor een NEE-stem, maar het overgrote deel kan mij - ondanks dat ik ja stem - niet overtuigen van hun argumenten. Dus niet omdat ik JA stem, maar doordat hun argumenten gewoon slecht zijn.

maar zoals het werkt in een democratie wordt de stemming geaccepteerd door de regering. Ben alleen benieuwd tot op welke hoogte dat wat gaat betekenen..

Trouwens volgens nu.nl zal de franse nee niet worden overstemd door de nederlandse.. 54% tegen voorlopig

www.nu.nl/news/534414/11/Jastemmers_ze...

Ook daar lach ik dan weer hartelijk om, aangezien men hier er van overtuigd was, nog "beter" dan de fransen te zijn.. maar ja, maakt me allemaal niet uit! Nee of Ja, hij komt er toch wel, op welke slinkse manier dan ook..

PNCO | 31-05-05 | 23:11

ennuh Freek de Jonge is een comediant he..
die mag je niet serieus nemen!
als we dat namelijk gaan doen staan ze binnen de kortste keren voor de rechter!

e-one2day | 31-05-05 | 17:11

@Pannie
ik vind het argument dat een grondwet bij een land hoort en in eerste plaats DUIDELIJK moet zijn tegenover de bevolking,toch wel een keihard argument om NEE te zeggen.
en hoe je het ook wend of keert ze gaan gewoon voorbij aan de huidige grondwet.
alles wat er europees verband geregeld moet worden hoort in verdragen te worden geregeld.
de grondwet van een land is namelijk geen speelgoed en VOOR het volk, en daar staat werkelijk niets over in deze nieuwe grondwet! en als het er wel in staat is het absoluut niet duidelijk!
wat is er voor jou dan zo duidelijk aan die nieuwe grondwet?

e-one2day | 31-05-05 | 17:07

Maar even serieus jij probeert je er tenminste in te verdiepen, kun je van de meeste nee stemmers hier niet zeggen, die stemmen gewoon uit rancune volgens mij, waarom weet ik niet.
Wel opvallend trouwens dat zowel Freek de Jonge als Geert Mak (las ik vandaag in AD) zwaar voor zijn, onder het motto "misschien is het niet veel, maar een nee is helemaal niks!"
Is er trouwens EEN nee stemmer die serieus te nemen valt? Tot nu toe weet ik alleen Plassterk, maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn?

Pannie | 31-05-05 | 16:56

@Pannie
kweenie wat vind jij???wij schijnen nergens meer wat van te mogen vinden....

e-one2day | 31-05-05 | 16:53

@e-oneday2
En jij wou beweren dat jij al oud genoeg bent om te stemmen?

Pannie | 31-05-05 | 16:50

Gelijk heb je PNCO, ik zou ook liever geen kaalkoppig communist zijn maar ja, het alternatief is een simpele niet nadenkende geen feiten kennende Burgerlul te zijn. mmhh nee het blijft nee

Thygros | 31-05-05 | 16:42

@PNCO
ook zitten slapen zeker???
@Thygros
okay ik zal voortaan wel een url gebruiken.
maar ik blijf erbij dat de huidige grondwet
niet gerespecteerd word en al terzijde is gelegd door dit kabinet.
zijn hier juristen? die dat even duidelijk willen stellen? ;)

e-one2day | 31-05-05 | 16:41

Ik stem Ja... :)

PNCO | 31-05-05 | 16:36

@e-one2day 14.49: relax een beetje,zulke lappen tekst zijn niet echt boeiend en volgens mij haal je de ja-stemmers hier niet over met zo'n epistel.
Morgen geven we gewoon een massaal nee en dan is die "grondwet" toch van de baan.

Thygros | 31-05-05 | 16:22

Ik stem NEE,, :)

Mvt3c | 31-05-05 | 15:33

@. Pannie
beste: als het voor jou niet belangrijk genoeg is en slaapverwekkend,ga dan naar je bed....
en geef je stemkaart aan een NEE stemmer!

e-one2day | 31-05-05 | 15:13

@e-oneday2
Zzzzzzzzzzzz Zzzzzzzzzzzzz Zzzzzzzzzzzz

Pannie | 31-05-05 | 15:09

KIJK HIER EENS NAAR!!!

HOOFDSTUK 8 Herziening van de Grondwet
Artikel 137
1. De wet verklaart, dat een verandering in de Grondwet, zoals zij die
voorstelt, in overweging zal worden genomen.
2. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of vanwege de
Koning ingediend voorstel, een voorstel voor zodanige wet splitsen.
3. Na de bekendmaking van de wet, bedoeld in het eerste lid, wordt de
Tweede Kamer ontbonden.
4. Nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, overwegen beide
kamers in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het
eerste lid. Zij kunnen dit alleen aannemen met ten minste twee derden
van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of vanwege de
Koning ingediend voorstel, met ten minste twee derden van het aantal
uitgebrachte stemmen een voorstel tot verandering splitsen.
Artikel 138
1. Voordat de in tweede lezing aangenomen voorstellen tot verandering
in de Grondwet door de Koning worden bekrachtigd, kunnen bij de wet:
a. de aangenomen voorstellen en de ongewijzigd gebleven bepalingen
van de Grondwet voor zoveel nodig aan elkaar worden aangepast;
b. de indeling in en de plaats van hoofdstukken, paragrafen en artikelen,
alsmede de opschriften worden gewijzigd.
2. Een voorstel van wet, houdende voorzieningen als bedoeld in het
eerste lid, onder a, kunnen de kamers alleen aannemen met ten minste
twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 139
De veranderingen in de Grondwet, door de Staten-Generaal aangenomen
en door de Koning bekrachtigd, treden terstond in werking, nadat zij zijn
bekendgemaakt.
Artikel 140
Bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die in strijd zijn
met een verandering in de Grondwet, blijven gehandhaafd, totdat
daarvoor overeenkomstig de Grondwet een voorziening is getroffen.
Artikel 141
De tekst van de herziene Grondwet wordt bij koninklijk besluit
bekendgemaakt, waarbij hoofdstukken, paragrafen en artikelen
kunnen worden vernummerd en verwijzingen dienovereenkomstig
kunnen worden veranderd.
31
HOOFDSTUK 8 Herziening van de Grondwet
Algemeen
Dit slot hoofdstuk van de Grondwet geeft met name aan volgens welke
procedure de Grondwet kan worden gewijzigd.
Procedure van grondwetsherziening
Voor het wijzigen van de Grondwet geldt een uitgebreidere procedure dan
voor het wijzigen van een gewone wet. Evenals een gewone wet komt een
grondwetsherziening tot stand in samenwerking tussen regering en
parlement. De bijzondere elementen die artikel 137 aan de gewone
wetsprocedure toevoegt zijn de volgende:
- een grondwetsherziening wordt tweemaal door de beide kamers van de
Staten-Generaal behandeld. Daartussen worden verkiezingen voor de
Tweede Kamer gehouden.
- de nieuw gekozen Tweede Kamer, alsmede de Eerste Kamer kunnen de
in eerste lezing aanvaarde voorstellen slechts ongewijzigd en met ten
minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen aannemen.
Splitsingsrecht
Een andere bijzonderheid van de procedure van grondwetsherziening is
het zogenaamde splitsingsrecht. Dit houdt in dat de Tweede Kamer in de
eerste of in de tweede lezing de mogelijkheid heeft om - al dan niet op
voorstel van de regering - een ingediend wetsvoorstel tot
grondwetswijziging in meer wetsvoorstellen te splitsen. Het kan
voorkomen dat in één wetsvoorstel wijzigingen van verschillende
grondwetsartikelen worden voorgesteld die geen direct verband met
elkaar houden. Voorkomen dient dan te worden dat het gehele
herzieningsvoorstel zou worden verworpen, uitsluitend omdat tegen een
enkel op zichzelf staand onderdeel grote bezwaren bestaan. Daarom is
splitsing mogelijk gemaakt. Zij kan in bepaalde gevallen een algemeen
wenselijk geachte wijziging van de Grondwet voor stranding behoeden.
Om te verzekeren dat in tweede lezing in de Tweede Kamer over de
wenselijkheid van splitsing een ruime mate van overeenstemming
aanwezig zal zijn, is bepaald dat een voorstel tot splitsing slechts met ten
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen aangenomen kan
worden.
Aanpassingsartikel
Indien een grondwetsherziening uit een reeks afzonderlijke
wetsvoorstellen bestaat, kan verwerping van een of meer voorstellen tot
gevolg hebben dat de gewijzigde en de ongewijzigd gebleven bepalingen
van de Grondwet niet meer goed op elkaar aansluiten. Daarom wordt in
artikel 138 de wetgever bevoegd verklaard om voor de bekrachtiging van
de in tweede lezing aangenomen voorstellen een wet vast te stellen
68
en hiermee is de Nederlandse politiek niet strafbaar bezig?????
het lijkt soms ook wel, dat dit stuk wat ik al meerdere malen heb neergezet constant word verwijderd!!

e-one2day | 31-05-05 | 14:49

Inderdaad Tygros,
Integenstelling tot het broddelwerkje wat "Europese Grondwet" wordt genoemd, is de Nederlandse Grondwet helder en éénduidend.
Zo ook het daarin gestelde onder artikel 97.

Bunt | 31-05-05 | 14:19

@Mach: Bunt verwijst naar de nederlandse grondwet Art. 97 . - 1. Alle Nederlanders daartoe in staat, zijn verplicht mede te werken tot handhaving van de onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied.
- 2. Ook aan ingezetenen die geen Nederlanders zijn, kan die plicht worden opgelegd.
www.burgerschapskunde.nl/nedgrond.html...

Thygros | 31-05-05 | 13:46

Voor de twijfelaars nog een bepaling en de vraag of ze daar achter willen staan

Volgens bepaling III-257 moeten wij de verschillen tussen rechtsstelsels van de lidstaten eerbiedigen en de beslissingen van rechters elders erkennen.

Maar er zijn landen in de EU, zoals Oostenrijk en Moldavië, met een uiterst dubieus rechtssysteem. Daar kun je bijvoorbeeld al achter de tralies belanden op basis van de verklaring van een enkele getuige. Het is zelfs zo dat als iemand daar vindt dat u op vakantie in dat land iets verkeerds gedaan hebt en hij klaagt u aan terwijl u al lang weer thuis bent, de Nederlandse justitie u zonder serieuze toetsing op transport naar dat land moet zetten.

loonie | 31-05-05 | 13:27

.Bunt

Artikel 97
1. Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van
van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving
bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht.
2. De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht.

www.minbzk.nl/contents/pages/7430/gron...

In dit artikel staat het niet, volgens mij

Mach10 | 31-05-05 | 13:19

Gelet op het gestelde in artikel 97. lid 1 van de Nederlandse grondwet zijn ja-stemmers landverraders.
-
Een krachtig NEE tegen de "Europese Grondwet" is tevens een duidelijk NEE tegen deze dubieuze Nederlanders.

Bunt | 31-05-05 | 13:09

Ik vind dat we voor de volle winst moeten gaan. Dus meer NEE dan de 55 franse procenten, maar in het voren de Engelsen het onmogelijk maken om nog meer NEE te zeggen.

Ben overigens wel voor de koopzondagen...

Jorge Rafael Videla | 31-05-05 | 11:28

ff ander toetsenbord aansluiten de N en de E zijn al behoorlijk afgesleten en niet leesbaar meer....
nog 1x met dit toetsenbord dan:NEE NEE NEE

e-one2day | 31-05-05 | 11:12

@. Mach10

het lijkt me voor Engeland niet zo veel uit te maken,die hebben namelijk al een eigen positie vastgesteld binnen europa,al is het alleen maar omdat ze de euro hebben geweigerd,die ze bij een ja misschien over 2 jaar nog wel door de strot geramd krijgen.als ik hun was zeg ik NEE
maar ik kom uit Nederland dus... zowiezo NEE

e-one2day | 31-05-05 | 11:11

[quote]Nogal naïef om NEE te gaan stemmen omdat JP eruit ziet als Potter en Camiel uit Reserve-België komt.
Nederland heeft altijd gebloeid onder internationalisering, daar zijn we namelijk nogal goed in. Het begon met slavendrijven en we zijn nog lang niet klaar met geld maken in het buitenland. Mochten er gevaren schuilen in de nieuwe grondwet moet je daarop ageren en niet meteen als een niet-vooruitdenkende populist als Marijnissen, Wilders of LucasDeLinkseL*l NEE gaat stemmen. Toch treurig dat we straks nog conservatiever stemmen dan die Franze malloten, Stem JA!
. _nwanko_ 31-05-05 @ 07:27[/quote]
ophouden nu over de slaventijd!!
ik hoor in duitsland nooit iets over wat ze in de 2e wereldoorlog hebben uitgevreten.
en met een JA tegen deze grondwet valt er niks meer te ageren!want waar we dan ja tegen zeggen is hetgeen wat ze over 2 jaar even naar hun inziens herzschrijven.
dat er inneens in Nederland[alleen]gesproken word van een grondwettelijk verdrag,is omdat anders de regering strafbaar is volgens de huidige grondwet,en ze daar in ieder geval dan een rechtsprobleem gaan krijgen.
een grondwet hoort in eerste plaats bij een land en moet ineerste plaats DUIDELIJKHEID geven.
daarbij is een niet bindend referendum al een ONdemocraties iets,en eigenlijk alleen maar een peilstok voor een regering om de leugens gaandeweg bij te kunnen stellen als het voor hun de verkeerde kant op gaat.
maar als ik het goed begrijp vind jij dat wij dan nu maar een slaaf van europa moeten worden.... om het goed te maken?!
zodat het buitenland hier nu eens het geld kan gaan maken? wat zijn dit voor rare argumenten????
en Nederland heeft altijd gebloeid onder internationalisering? heb je er wel eens bij stil gestaan dat dat komt door de europese verdragen en dat we daar zowiezo nooit een grondwet voor nodig hebben gehad?ik zou nog maar eens even een goed boek gaan lezen!NEE<--niet de nieuwe grondwet die begrijp je toch niet.....

e-one2day | 31-05-05 | 10:57

Zelf vermoed ik dat de Polen wel voor zullen stemmen.

Ik ben benieuwd wat Blair doet, To referendum or not to referendum

Mach10 | 31-05-05 | 10:38

Idd Mach10, met als gevolg dat de rechters van het Europese hof het laatste woord hebben over de werkelijke betekenis van een artikel. Dit is ook bewust de opzet van de grondwet, ze hebben dat onding zo onduidelijk mogenlijk gemaakt zodat de bureaucratische elite van Europa nog meer de dienst uit gaat maken.
In de landen waar de bevolking zich mag uitspreken dmv een referendum zal ook blijken dat de burgers in Europa voor een economische unie zijn maar tegen een Europa wat op tal van gebieden de landen de wet voor gaat schrijven, meer dan nu al het geval is.
Het is toch niet verrassend dat in Nederland er geen enkel draagvlak is voor de gedachte :één volk, één land, één leider. Daar hebben we niet al te beste ervaringen mee met die gedachte.

capo | 31-05-05 | 10:35

. Thygros

"Zo kan ik artikel 1-16 lid 1 niet anders lezen dan dat er een superleger komt, iets wat van Aartsen en Bos ontkennen."

Dat is een heel, heel, heel belangrijk punt, een grondwet moet slechts op één manier te interpreteren zijn, er mag geen Interpretive Flexibility zijn. Dit was ook duidelijk in Buitenhof, de grondwet is op meerdere manieren uitlegbaar

Mach10 | 31-05-05 | 10:21

Wordt een beetje moe van de JA-campagne die stelt dat alle NEE-stemmers ondenkende meelopers zijn. Alsof alle JA-stemmers zo diepgaand over de grondwet hebben nagedacht en niet besluiten JA te stemmen omdat JP of een van die andere uilskuikens in Den Haag zegt dat de Grondwet goed voor ons is.

En dan nog over de Euro. Een Frans en NEderlands Nee is slecht voor de koers van de Euro en daarmee voor onze eigen portemonnee. Gelukkig ging het voor de komst van de grondwet wel heel goed met de euro en werden de produkten in Nederland bijna niet duurder ;)

crypto | 31-05-05 | 10:02

:Mach10: Ik stem volmondig en weloverwogen NEE !

Alleen het feit dat deze "grondwet" door verschillende partijen verschillend wordt uitgelegd.
Zo kan ik artikel 1-16 lid 1 niet anders lezen dan dat er een superleger komt, iets wat van Aartsen en Bos ontkennen.

*gaat straks zijn t-shirts bedrukt met Nee! ophalen *

Thygros | 31-05-05 | 09:50

. Thygros

Ik weet niet wat je stemt, maar als het wel overwogen is heb ik geen probleem met een Ja stem van iemand.

Als je maar niet het schapengedrag (waar het Nee kamp van beschuldigt wordt) volgt (dit kan zowel voor Ja als voor Nee, want JP volgen is ook schaapje spelen)

Mach10 | 31-05-05 | 09:42

@boggel: ik en zelfs met de suggestieve en brede vraagstelling kwam ik niet verder dan een 50/50. Gelukkig kon ik mezelf er beter in verdiepen en zelf mijn mening vormen ipv Jan peter de grote te volgen in zijn oneindige wijsheid

Thygros | 31-05-05 | 09:40

@Boggel
Zeer weloverwogen standpunt, jij luistert naar JP dus stem je voor
Veel plezier op de EO landdag, lutser.

capo | 31-05-05 | 09:39

. boggel

Helaas er zijn twee stemwijzers, een (die van de staat) heeft een neiging naar Ja de ander heeft een neiging naar nee.

Je moet je niet bazeren op een stemwijzer, denk over wat jij belangrijk vindt en zoek het op in de grondwet (of begrijp je die niet, dat kan, dat schijnt namelijk een groot probleem te zijn, en dat is vervelend voor een grondwet)

Mach10 | 31-05-05 | 09:36

Ik ben trouwens benieuwd waneer de grootste uitbreiding mogelijk naar het oosten zich aan dient; RUSLAND, 150 miljoen inwoners, tot achter in Azie grondgebied. En o zo dicht bij.

De volgende logische stap na Romenie is namelijk de Oekraine en Wit Rusland (beide buurlanden van Rusland), ook hebben we al buren van Rusland in ons midden.

Ik ben benieuwd

Mach10 | 31-05-05 | 09:34

Hoeveel niet nadenkende flapdrollen hier hebben al de stemwijzer geprobeerd?
Of is dit te veel gevraagd van de kaalkoppen hier op geenstijl.

Ik luister wel naar JP en stem JA !
JP Heerst!

boggel | 31-05-05 | 09:34

Onder de nieuwe grondwet :
Geeft Nederland op belangrijke onderwerpen zijn vetorecht weg.
Worden het Nederlandse sociale systeem en de Nederlandse pensioenfonsen graaipotjes voor de rest van Europa.
Wordt er wetgeving gemaakt in Brusssel waar Nederland geen enkele invloed op heeft, geen enkele democratische controle op plaats vindt en waaraan Nederland zich toch moet conformeren.
Worden de grote landen met veel inwoners alleen maar machtiger zonder dat er garanties zijn dat dezelfde landen zich houden aan afspraken, zie geschiedenis van het stabiliteitspact.
Worden de deuren opengezet voor veel goedkope arbeid uit voormalige Oostblok landen.
Zijn er geen aanwijsbare economische voordelen aangezien de verdragen die dit regelen in de situatie zoals die nu is al geratificeerd zijn en goed werken.
Iedere keer als het NEE-kamp met dit soort argumenten komen wordt er niet inhoudelijk op gereageerd en een zwetsverhaal over de voordelen opgehangen, zie ook Buitenhof van j.l. Zondag.
Nu bij de volksverlakkers het besef doordringt dat Nederland geen Europese Moloch ziet zitten worden de motieven van de kiezers verdraait en bekritiseerd en de NEE-stemmers in het kamp van de communisten en de fascisten geduwd.
Stemt allen, stemt NEEN !!

capo | 31-05-05 | 09:27

Deze mail had ik Jan Mulder gestuurd nav zijn filmpje:

Geachte heer,

Eigenlijk vind ik na uw smakeloze, walgelijke spotje met betrekking tot het eugrondwet referendum de aanhef niet passend, maar aangezien ik me niet wens te verlagen tot uw niveau heb ik het toch maar gehouden op geachte heer, u kunt zelf waarschijnlijk wel invullen wat ik er liever neer had gezet.
Ik heb een paar vragen voor u:
-Vind u dit nu echt een manier om campagne te voeren?
-Waarom probeert u over lijken en over terrorisme uw gelijk te behalen?
-Heeft u een idee hoe schoferend het is om nee-stemmers het idee te geven dat zij schuldig zouden zijn aan een volgende holocaust?
-Bent u met mij eens dat u zelf blijkbaar nog slechter op de hoogte bent waar het bij deze grondwet over gaat dan de gemiddelde nederlander? Dit gezien het feit dat u geen enkel argument voor de grondwet geeft, maar op een a-sociale manier op angstbeelden in probeert te werken.

Persoonlijk heb ik voor een Nee-stemmer die dat doet vanuit een dure Euro meer respect dan voor u.

Het spreekt voor zich dat bovenstaande dingen niet ter zake doen als uw spotje eigenlijk bedoeld was als ondersteuning voor de nee-campagne, in dat geval heeft u uitstekend werk verricht en weet ik zeker dat er mede dank zij u meer mensen tegen deze grondwet zullen stemmen.

Met vriendelijke groet,

En dit is zijn natuurlijk erg inhoudelijke reactie:

Het beeld dat naar buiten is gebracht, is een andere dan wij voor ogen
hadden. Het was geenszins de bedoeling om mensen te kwetsen en/of een
doemscenario uiteen te zetten. Dat dit toch is gebeurd, spijt mij
oprecht. Het spotje is daarom ook terstond teruggetrokken met
verontschuldigingen.

Met vriendelijke groet,

Jan Mulder

Thygros | 31-05-05 | 09:24

. Pannie

Ja dus, wat dus?

Simpel weg betekent het dat hoe maar landen uit het voormalig oostblok erbij komen hoe maar invloed ze hebben. De jaarlijkse afdraagt van geld aan die landen wordt door de EU geregeld, als zij zouden willen kunnen die bedragen verhoogt worden.

De 2de wereld krijgt het voor het zeggen.

Er komen namelijk binnen afzienbare tijd 101,5 inwoners bij (uit de vier kandidaten), dan slinkt de macht van Nederland naar 2,9 %. Maar er volgt meer uitbreiding (?Lebensraum im Osten? om het maar zo uit te drukken)

P.s. De mythe dat zowel de Euro als de Unie goed is voor de economie is nog steeds niet waar gebleken. Landen die de Euro niet hebben (Groot Britanie, Denemarken) doen het economisch beter dan landen die hem wel hebben. Landen die niet bij de Unie horen doen het nog beter (Noorwegen, Zwitserland)

Mach10 | 31-05-05 | 09:23

Dus NEEN

capo | 31-05-05 | 09:04

Mach ja, dus?

Pannie | 31-05-05 | 08:56

Bedank goed Nederland heeft nu even veel te vertellen als bijvoorbeeld Frankrijk, iedereen heeft immers een veto, dit betekend dat elk land 1/25 (4 %) van de macht in handen heeft.

De unie bestaat nu uit 450 miljoen inwoners, Nederland telt 16 miljoen inwoners, dus Nederland heeft straks nog maar 3,5 % van de macht in de handen. Op zich lijkt het hetzelfde, echter nu kan Nederland nu elk besluit stoppen, dit houdt op.

Ook zal de Unie hoe dan ook uitbreiden, naar maten de Unie groter wordt, wordt de invloed van het individuen kleiner.

"Self -government is in inverse ratio to number. The larger the constituency, the less the value of any particular vote. When he is merely one of millions, the individual elector feels himself to be impotent, a negligible quantity. The candidates he has voted into office are far away, at the top of the pyramid of power. Theoretically they are the servants of the people; but in fact it is the servants who give orders and the people, far off at the base of the great pyramid, who must obey. Increasing population and advancing technology have resulted in an increase in the number and complexity of organizations, an increase in the amount of power concentrated in the hands of officials and a corresponding decrease in the amount of control exercised by the electors, coupled with a decrease in the public?s regard for democratic procedures. Already weakened by the vast impersonal forces at work in the modern world, democratic institutions are now being undermined from within by the politicians and their propagandists." Brave New World Revisited, Huxley

P.s.

Iedereen ziekt de hele tijd over dat er Nee stemmers zijn die nee stemmen omdat ze niet blij zijn met de Euro, dit wordt als onterecht bestempeld echter;
?Artikel I-8
De symbolen van de Unie
De vlag van de Unie stelt een cirkel van twaalf gouden sterren op een
blauw veld voor.
De hymne van de Unie is ontleend aan de ,,Ode aan de Vreugde?? uit
de negende symfonie van Ludwig van Beethoven.
Het devies van de Unie luidt: ,,In verscheidenheid verenigd??.
De munt van de Unie is de euro.
De ,,Dag van Europa?? wordt op 9 mei in de gehele Unie gevierd.?

?Artikel I-15
De coördinatie van het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid
1. De lidstaten coördineren hun economisch beleid binnen de Unie.
Daartoe stelt de Raad van Ministers maatregelen vast, met name globale
richtsnoeren voor dat beleid.
Voor de lidstaten die de euro als munt hebben, gelden bijzondere
bepalingen.?

Alle nieuwe lidstaten zullen dus zo snel mogelijk overschakelen op de Euro

Mach10 | 31-05-05 | 08:51

Superdick gaat nee stemmen omdat JP 'er niet uit ziet', ook zo'n goede reden...
Welke politicus vind jij wel geil?
In Amerika was jij een Schwartzeneggert adept geweest zeker.

Pannie | 31-05-05 | 08:45

@filter hoezo omdat zo'n Franse LePen snotneus dat ook vind?
@lachende koe dus omdat het openbaar minesterie blunderde tegen Samir A. ga jij nee stemmen? De logica ontgaat me wederom.
.
George W. Bush lacht zich weer helemaal de tering om wat er hier gebeurt waarschijnlijk.

Pannie | 31-05-05 | 08:40

Bang dat hij voor gek staat? Hij is toch al een stripfiguur net als zijn partijgenoten Donner en Verhagen. Je moet er toch niet aan denken dat deze mensen neuken? GADVERDAMME!
Als een meerderheid NEE stemt moet hij zich maar eens achter de oren krabben of hij ons nog wel wil vertegenwoordigen als hij zich voor ONZE mening schaamt.
Wij hem voor lul zetten? Hij heeft zichzelf al voor lul gezet. Ik zie hem vorig jaar nog binnen komen bij Bush op bezoek. Alleen zijn korte broek en lolly ontbraken nog. Wat een flaterfiguur sloeg hij daar zeg!!!!!!!!

superdick | 31-05-05 | 08:37

Uit het artikel van de Washington Post, die link heeft Filter hierboven neergezet:

"This is a kick in the pants for the French and for the political class in Europe, one that's overdue and badly needed," said Ronald D. Asmus, executive director of the German Marshall Fund's Transatlantic Center in Brussels. "This whole project hasn't been bringing people on board, and lots of problems were being papered over. At some point, people realized there was too much papering over."

Ook in Frankrijk morren mensen over het gevoel wat ze hebben: het gaat te snel en de besluitvorming van de EU is te ondoorzichtig.

Nog maar eens de link naar hoe een grondwet van de EU er uit zou te horen zien: www.pceu.org/html/nl_20.html
Over een dergelijke Grondwet zou inhoudelijk gediscussieerd kunnen worden.

PS Ik vind het argument: Ik stem ja want anders ben ik een nog grotere conservatief dan de fransen niet echt getuigen van geweldig inzichtelijke meningsvorming...

Zijdezacht | 31-05-05 | 08:13

Nee

knutsel | 31-05-05 | 07:58

Nogal naïef om NEE te gaan stemmen omdat JP eruit ziet als Potter en Camiel uit Reserve-België komt.
Nederland heeft altijd gebloeid onder internationalisering, daar zijn we namelijk nogal goed in. Het begon met slavendrijven en we zijn nog lang niet klaar met geld maken in het buitenland. Mochten er gevaren schuilen in de nieuwe grondwet moet je daarop ageren en niet meteen als een niet-vooruitdenkende populist als Marijnissen, Wilders of LucasDeLinkseL*l NEE gaat stemmen. Toch treurig dat we straks nog conservatiever stemmen dan die Franze malloten, Stem JA!

_nwanko_ | 31-05-05 | 07:27

Trouwens Eurlings is een rijkeluiszoontje, dat via de vriendjes en het smeergeld, dat papa als gedeputeerde in (jawel) Limburg heeft binnengehaald, in de politiek is gekatapulteerd als buikspreekpop van bepaalde ondernemersbelangen. Camieltje denkt dat we nog in de jaren 50 leven. Toen de pastoor in de kerk des zondags vóór de verkiezingen de gelovigen nog voorhield dat ze "goed" katholiek moesten stemmen. JPB lijdt aan hetzelfde syndroom maar dan in de gereformeerde versie.

burnie | 31-05-05 | 07:22

Goh wat een stoere taal van JPB zeg, maar wél een beetje misplaatst.
Je kunt blijkbaar beter filmmakers vermoorden in Nederland (dan komen JPB en de koningin thee bij je drinken) dan NEE stemmen tegen de europese grondwet (dan wordt je uitgescholden voor meeloper en mongeaul en communist/kaalkopje enz enz.)

burnie | 31-05-05 | 07:14

ik heb noch geen ander argument van ja stemmers en politici gehoord dan ,ja maar dan kunnen we de criminaliteit beter aan en we kunnen dan het terrorisme beter bestrijden . is toch een giller als ze hier al een crimineel of terrorist oppakken laten ze hem of haar zo weer lopen en dan krijg je als gewoon burger als antwoord , dan kunnen we ze in de gaten houden.
je blijft toch lachen en dan ook noch ja stemmen? ook nooit niet ene keer.
van mij een vette NEE.

loewende koe | 31-05-05 | 07:13

Uit
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/...

-

"If there's a Dutch no, there will not be another referendum in France," said Dominique Moisi, deputy director of the French Institute of International Relations. "The society has clearly voted no. If the president asks for another referendum, he'll be the most unpopular messenger for Europe imaginable."

&

"They made Europe happen too fast," said Sebastien Dreuillet, a 22-year-old college student in Paris who said he had voted no. "I found the constitution unreadable. The text was too long. Most of the elites didn't read it and just followed along."

-

Dus: Geen communist of kaalkopje als je tegen stemt.
Alleen iemand die ZELF kan denken.

filter | 31-05-05 | 06:34

Ik ben het niet vaak met Wilders eens, maar hier is hij scherp. Wat ik nog niet scherp heb is waar ik Wilders op de schaal van EUrlings moet plaatsen: Communist of Kaalkopje?

Steel | 31-05-05 | 02:42

Freek is gewoon een bijdehandte goser, die het wat mij betreft weer scherp heeft gezien.
Al die nee-figuren zijn gewoon 'handelaren in angst', zoals dat tegenwoordig schijnt te heten.
Van die lamlendige Jan Mulder figuren, zeg maar.

Pannie | 31-05-05 | 02:29

Freek is niet links.

Pannie | 31-05-05 | 01:57

Ik hoor van Aartsen over een Europees ideaal en solidariteit terwijl rooie rakker Freek de Jonge al jubelend in zijn stoeltje aan het soppen is bij zoveel eensgezindsheid over deze mooie eendracht. Wat klopt hier niet? Wie houdt wie voor de gek? Houdt een linkse lul een ideaalworst voor over Europa en je kan de meest rechtse, economische gerichte amerikaanse way of life er doorheen lozen. Gelukkig is het domme volk slimmer dan linkse politici en vakbondsleiders.

dwalmpje | 31-05-05 | 01:46

Het wordt tijd dat het oorlog wordt. de jonge helden, zij willen sterven. (Arbeid Adelt, eighties)

knutsel | 31-05-05 | 01:22

Mijn god Fleish, wat een zeurpiet ben jij. Balkje zei dat hij voor gek zou staan als hij de onzinverhalen van de *tegenpartij* moest gaan bepleiten!
Het zou gruwzaam zijn als Nederland 'nee' stemt. Dan verdienen wij achterlijke, verwende kaaskoppen het om in de chaotische maalstrom van de nabije toekomst vermorzeld te worden! 'nee' = OORLOG, van geschiedenis en maatschappelijk bewustzijn gespeende triestaard die je er bent!

Mechanieker | 31-05-05 | 01:14

spelen kan niet denken, Ganglion kan ik goed volgen. Nu heb ik geen tijd meer, volgende keer wat foto's van stierengevechten. Nog niet tegen? www.jandezeeuw.nl

Iovanni | 31-05-05 | 00:34

Ik zal ook nog eens een reden vertellen waarom ik tegen ben. De definitie "wezens met gevoel" voor dieren is leuk bedacht.
Wat betekent dat? Jij en ik zijn ook wezens met gevoel. Verschil is dat wij geen handelswaar zijn in de enge betekenis van het woord. Of object in enge experimenten.
Ik ben ben het met zowel de dierenactivisten als groenlinks dus niet eens m.b.t. "het verdrag". Stom he?

knutsel | 31-05-05 | 00:29

Ik stem NEEN, ben ik lekker zo'n vieze Lucasdelinkselul.

Lucasdelinkselul | 31-05-05 | 00:25

Is onze eurocommissaris Neelie al begonnen aan de concurrentievervalsing tussen Artis versus London Zoo?
-
Eigenlijk een enorme grap, ware het niet dat het momenteel daadwerkelijk op haar bureau ligt.
-
En voor dit gekkenhuis past slechts: NEE.

Ganglion | 31-05-05 | 00:15

Laat ik eens iets verassends zeggen.
Stierenvechten in Spanje zal me chorizo wezen. Dat is nou net het punt waar het om draait. Hoezeer ik ook begaan ben met het lot van dieren, ben ik van mening dat dit soort zaken een nationale aangelegenheid is.

knutsel | 31-05-05 | 00:07

. speromeliora

Helemaal waar Spero en probeer dan maar eens 1 miljoen handtekeningen uit 6 verschillende landen te krijgen

Mach10 | 30-05-05 | 23:50

Ze moeten gewoon niet beginnen te sodemieteren over één Europa. De verschillen tussen de Europeanen onderling zijn te groot om in één Grondwet te proppen. Wat een ´Kaaskop´ belangrijk vindt, hoeft voor een ´Spaghettivreter´niet intressant te zijn. Een ´Spanjool´ kijkt anders tegen dieren aan als een ´Viking´. slechts 2 voorbeelden en wéér een argument om nee te stemmen.
Ik wil niet graag ´Joegoslavië-toestanden´. Wéér een argument!
En wat te denken van al die Gristelijke geloven. In Noord-Ierland is het net een beetje rustig. Moet je niet beginnen te poken om Europese wetgeving boven Nationale wetgeving te stellen. Is dit ook een argument? En wat te denken van de verschillende ´Provencalen´die zich wensen af te scheiden dan wel hun eigen identiteit wensen te behouden, zoals de Basken, de Koerden, de Schotten, de Friezen, enz. Afijn, argumenten te over om niet Ja te stemmen.

speromeliora | 30-05-05 | 23:46

. Zeiksnor 30-05-05 @ 20:43

(Sorry beetje laat)

Ik zeg ook niet dat een JA stem in Frankrijk hetzelfde effect zou hebben.

Wat ik wel zeg, is heel simpel, de beurs zakt in omdat wij iets krijgen wat wij niet willen, dit is geen rede om JA te stemmen, meer een rede om NEE te stemmen, laat je niet verleiden door het juk van de beurs (btw de meeste Nederlandse bedrijven zullen nu profiteren aangezein zij ook grote investeringen in het, nog altijd, in Dolars rekenende buiteland hebben (neem Ahold, DSM, Shell, Akzo Nobel, Philips, Unie Lever etc) en ook de kleine man profiteerd, brandstof daalt namelijk ook in prijs bij een lagere Euro)

Mach10 | 30-05-05 | 23:41

De beheerder van de site speelt denk ik met die poll, net zoals woensdag de regering wat aan de stemmachines zal sleutelen.

Ganglion | 30-05-05 | 23:40

Oh, het is al 23%....

Buck Futter | 30-05-05 | 23:37

Ik zit ff naar die poll bij www.barendenvandorp.nl te kijken. Binnen 3 minuten tijd gaat het aantal JA-stemmers van 20% naar 22%, met soms honderden stemmen per seconde erbij... hoe zit dat?
.
Ja inderdaad, de NEE-stemmers zijn inderdaad van 80% naar 78% gezakt... zijn er dan nu alleen nog maar intelligente mensen wakker (ik uitgezonderd natuurlijk)?

Buck Futter | 30-05-05 | 23:36

Eindelijk kan ik nu voor het eerst mijn mening geven over wat ze de afgelopen 50 jaar allemaal hebben bekonkeld.
-
Ik wilde die Euro niet, ook niet die 25 landen en zeker straks Turkije niet.
-
Daarom stem ik dus NEE, om maar een paar argumenten te noemen.

Ganglion | 30-05-05 | 23:35

Tegenstemmers:
SP, Geert W., SGP, fransen, mijn schoonvader.
Daar wil ik allemaal niet bijhoren, ik stem voor.
Afrekenen met dit kabinet doe ik de komende verkiezingen wel.

spelen | 30-05-05 | 23:33

@speromeliora gelijk heb je, dat zei Geert Wilders laatst ook.

Rommie | 30-05-05 | 23:33

@Buck Futter 30-05-05 @ 23:28
Maar hij heeft wel goede ideen over nieuwe politiek. Begrijp z'n ja ook niet goed en ik krijg sterk het idee dat hij het zelf ook nog niet weet.

Kenny013 | 30-05-05 | 23:33

Dat gezeik dat we nee stemmen om Balkie een hak te zetten is natuurlijk flauwekul. Veel medelanders vinden gewoon dat een Europese Grondwet veels te ver gaat. In de praktijk betekent het voor ons dat wij binnen Europa alleen nog maar achter de ´Groten´ aan kunnen lopen. Wat kunnen 15 milj. Nederlanders nou uitrichten tegen b.v. 40 milj. Duitsers. In feite wordt je als land in Europa wat de B.P.(Boeren Partij) vroeger was in de politiek, met Balkenende als Boer Koekoek.
Laten we nou gewoon doen en afspraken concretiseren en voor het overige ieder land zijn eigen identiteit en´wijsheden´ behouden.
Samenwerking OK, Europese Grondwet Nee! Basta!

speromeliora | 30-05-05 | 23:30

Freek de Jonge vindt zichzelf heel intelligent. Dus die stemt vast JA... of is het toch een neo-nazi, communist... of is ie tóch dom?
.
Rare hokjes.. ik raak de draad nu goed kwijt...

Buck Futter | 30-05-05 | 23:28

heb het gehad met dat JA kamp, ik stem NEE!

Rommie | 30-05-05 | 23:26

Ze moeten van Aartsen, bijwijze van spreke, standrechtelijk executeren. Grondwet : "ach het is maar een woord". De arrogantie.

Kenny013 | 30-05-05 | 23:13

@ MousieB Waarom ?

Kenny013 | 30-05-05 | 23:08

En toch stem ik ja...

MousieB | 30-05-05 | 23:07

De nieuwe Europese 'Grondwet' maakt Europa niet democratischer. De EU heeft een legitimiteitsprobleem. Veel mensen vertrouwen Europa niet. Ze weten niet wat er speelt en hebben geen band met Europese politici. Daarom is Europa niet toe aan een gemeenschappelijke grondwet.
-
De constitutie introduceert weliswaar de mogelijkheid voor nationale parlementen om te protesteren tegen Europese wetten. Een miljoen burgers kunnen daarnaast een onderwerp op de Europese agenda zetten. Maar dit zijn krachteloze instrumenten, want de Unie is niet verplicht daarnaar te luisteren.
-
Niet het gekozen Europees Parlement, maar de grote landen zoals Frankrijk, Duitsland en straks Turkije maken de dienst uit in Europa.

Ganglion | 30-05-05 | 22:59

De werkgevers zijn voor, unaniem volgens het NOS journaal. Dat betekend volgens mij dat de rijken er weer een stuk beter van zullen worden. Nee dus. Asociale grondwet dus.

paradoxxx | 30-05-05 | 22:59

Weten jullie wat me opvalt. Het JA jargon speeld nu het NEE tegen het NON uit. Nee tegen grote landen en het NON tegen kleine landen. Ik wordt deze discussie zo zat. Het is een dooddoener. Wie o wie schrijft de grondwet uit. Moeilijk, ja. Te doen? Jazeker. Eerst grondwet. Daarna strafrecht. En dan kijken we eens naar de details van de diverse staten. Simpel. jawel.Voor de huidige elite NEE.tik.NEE.tik.NEE.tik.NEE.tik.NEE.tik.NEE.tik.NEE.tik.NEE.tik.NEE.tik.NEE.tik. plaat wordt er af gehaald. Nu oogjes dicht en slapen gaan. Welterusten. ***ZUCHT***

Wulfpack | 30-05-05 | 22:51

dus we worden dan toch een bedrijventerrein als we ja zeggen lol,aangezien we maar 1 eigen export product hebben[kaas] en we altijd een land zijn dat bestaat van de handel is dit HET terrein ervoor in europa.
tuurlijk levert dat meer werkgelegenheid op hahaha en stinkzooi!

e-one2day | 30-05-05 | 22:32

Deze Europese 'Grondwet' holt de nationale soevereiniteit van Nederland uit. Stap voor stap wordt Nederland een machteloze provincie van een oppermachtige EU. Steeds meer bevoegdheden verschuiven naar Brussel. De tentakels van de EU zullen tal van beleidsterreinen steeds sterker in hun greep nemen. Door het opnemen van grondrechten in de constitutie komt onze nationale interpretatie van grondrechten in gevaar. Het vetorecht op veel beleidsterreinen moet ons land inruilen voor meerderheidsbesluitvorming. Het stemmengewicht van Nederland daalt, ten gunste van grote lidstaten.
-
Ook verliest ons land zijn eigen eurocommissaris en daarmee zijn rechtstreekse invloed in de Europese Commissie.

Ganglion | 30-05-05 | 22:26

hoe zit dat eigenlijk met europese zelfstandige ondernemers straks?
kunnen die als ze zich hier willen vestigen dan ook een startkapitaaltje komen halen?
want hoe zit zoiets met het BKR dan bv?
hoe kunnen die mensen toetsen?
klinkt misschien gek maar toch...

e-one2day | 30-05-05 | 22:17

@ vander F Eng he, "we hebben het niet over Nederland of frankrijk, we hebben het over europa." Is zo goed als europa gelijk stellen aan één staat.

Kenny013 | 30-05-05 | 22:15

Eu en VS tegen China, dat helpt, zeggen de ondernemers.
Zie de importheffingen op journaal, China heeft er gewoon schijt aan, en dat veranderd echt niet met die GRONDWET.

vander F | 30-05-05 | 22:14

Allemaal ja-stemmers in het CIRCUS-theater??!!!?!!
HAAAAAA... allemaal ondernemers trouwens.

vander F | 30-05-05 | 22:11

@Dirk Dekbed Dat viel me ook al op.

Kenny013 | 30-05-05 | 22:09

Yep Kenny013

vander F | 30-05-05 | 22:09

Tijd voor de discussie WAT willen we met europa en hoe ver is de bevolking eigenlijk? Laten we eerst eens werken aan europees denken. Al die verdragen zijn er om landen te verplichten samen dingen te regelen, dat zou veel soepeler en met minder regels gaan als landen WILLEN. Eerst een saamhorigheidsgevoel dan een gezamelijke grondwet.

Kenny013 | 30-05-05 | 22:08

*opent nog een biertje, jawel, geen biertender hier, gaat weer languit op de bank liggen. En gaat zeker na het sneue optreden van Roze vis( hij moest bijna huilen aan zijn stem te horen)vanavond, nadenken over de toekomst.
Voorgenietend van het zielige verhaal wat Balk overmorgen moet houden bij een overweldigend Nee.
Zich afvragen hoe de verkiezingen gaan verlopen. Welke partij word afgerekend .... en is hier morgen weer *

Thygros | 30-05-05 | 22:08

Is het toeval dat er op dit moment reclame wordt gemaakt voor

ZEGEENSWATVAKERNEE.nl

????

Dirk Dekbed | 30-05-05 | 22:06

En een president voor Europa staat me ook niet aan.

vander F | 30-05-05 | 22:05

op een fundering die niet af is kun je ook geen huis bouwen....

e-one2day | 30-05-05 | 22:03

En wie zegt trouwens dat het alleen bij een Frans en Nederlands nee blijft?

vander F | 30-05-05 | 22:03

@. spooky
Lul niet. De regering is juist uit op maar een twijfelachtig ja. Want dan kunnen ze de volgende keer weer komen met. "Het was toch jaha" Ik doe niet mee met dat soort politiek. Het is of JA of NEE. Geen compromisses meer, dat klopt niet. Compromisses zijn een schuilkelder voor politici. Dat heeft niets met het volk te maken. Democratie... punt uit.

Wulfpack | 30-05-05 | 22:02

@spooky: Je kan blijven dromen, maar het wordt Nee.

Wat ik niet zo snap is dat je het met mee eens bent, maar toch voor, wat is er dan mis mee om een paar jaar te wachten en te onderhandelen?

Thygros | 30-05-05 | 22:01

Ik maak me zorgen over een tussenstap, ik geloof daar niet meer in, aanpassen on-the-go.
Deze zogenaamde *kuch* GRONDWET is een gedrocht zonder teugels.

vander F | 30-05-05 | 22:00

Als het morgen een ja is dan zal het de regering duidelijk zijn dat het een ja mits is. Een ja mits??? omdat ook het ja kamp niet volmondig ja zegt tegen een goed verdag maar ja zegt tegen iets wat erg mager is en dat er dus alleen ja is gezegd tegen een verdag dat een tussenstap is tot een beter verdrag. Ik denk niet dat zelfs JP van een ja mits??? een JA! durft te maken.

spooky | 30-05-05 | 21:56

teletubbies? die hebben een special in het late journaal!

e-one2day | 30-05-05 | 21:55

hoe laat beginnen de teletubbies???

loewende koe | 30-05-05 | 21:53

Hoeveel nee stemmers zullen juristen zijn? Die verdiener er dik aan als dit door gaat. Ik zou graag eens een echte grondwet willen maken voor de EU. Balkje kan het niet. Ja stemmers ook niet. Nee stemmers niet. Nouja, ik doe een voorstel dat scheeld. Maar zoals het nu is? NEE NEE NEE NEE. Punt uit. Owja. Zwarte Kip.....???? Interesse?

Wulfpack | 30-05-05 | 21:52

@ Thygros

Gek is dat ik ben het met je eens alleen ik ben voor jij tegen. Ik hoop dat die veranderingen er komen nadat versie 1 er is en er dus een v1.1 komt. Jij kiest voor nee en keurt pas goed als je het met 1.1 eens bent. Jij denkt volgens mij dat v1.1 er niet komt als we nu ja zeggen. Ik denk dat v1.1 er niet komt als we nu terggaan naar Nice en blijven zitten met een torrenhoog anti EU sentiment.

spooky | 30-05-05 | 21:50

Rumbel kraak knars.
*Thorbecke draait zich nogmaals om in zijn graf maar kan niet meer rustig liggen*

vander F | 30-05-05 | 21:49

natuur is inderdaad belangrijk!maar er zijn nog veel meer zaken zoals het vrij kunnen vestigen van europeanen als zelfstandig ondernemer bv. wie zegt mij dat we geen industrie terrein van europa worden?

e-one2day | 30-05-05 | 21:48

@spooky: de dubbele unanimiteit die dit verdrag vereist voor aanpassing van dit verdrag, maakt aanpassing achteraf vrijwel onmogelijk, dus is een nee nu de enige manier om dingen te veranderen.

Juist daarom NEE

Thygros | 30-05-05 | 21:47

@spooky: Ik vind juist dat een grondwet of een basis voor de toekomst uit moet gaan van de mens, de inwoner, niet van economie.
Ik wil in het eerste hoofdstuk lezen hoe er met de inwoners wordt omgegaan, welke rechten ze hebben, ook qua milieu.
Maar geen enkele regel over economie, daar hebben we namelijk onze EEG voor en alle verdragen die daar bijhoren.

Thygros | 30-05-05 | 21:43

en te herschrijfbaar voor over 2 jaar...

e-one2day | 30-05-05 | 21:43

Het lijkt verdomme de bijbel wel.
Niet te lezen, dik boek.
Voor ieder wat wils en op allerlei manieren te interpreteren.

vander F | 30-05-05 | 21:41

@. Thygros

Klopt er zijn vele bezwaren aan het grondwettelijk verdrag, zoals je kan lezen heb ik er ook een boel. Het is echter wel een vooruitgang tov Nice en dat is het argument toch maar voor te zijn en de bezwaren van die mensen wordt dan wel grondwet v1.1. Onze nederlandse grondwet is ook niet ontstaan die is ook gegroeid en verbetert. Zo hebben we het nu nog over vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting, vergadering... en zijn het nog niet eens over die punten, dit kristaliseerd langzaam uit.

spooky | 30-05-05 | 21:41

@spooky
Omdat veel mensen reeds bedacht hebben dat er slap onderhandeld is, en er nu een onwerkbaar juridisch speeltje ligt waarvan niemand weet wat de uitwerking zal zijn?

vander F | 30-05-05 | 21:39

omdat ik een beetje dom ben ik ga namelijk NEE stemmen...

e-one2day | 30-05-05 | 21:37

De potentiele reden voor mij om tegen te zijn is dat er onvoldoende wordt gewerkt aan waterbeheer. Het oude interreg2c programma was goed op weg en een aantal zaken zijn aangepakt om de water kwantititeitsproblemen op bv de Rijn aan te pakken. Gezien het belang van Nederland had hier veel harder onderhandeld moeten worden want dit is voor belangrijker dan het liberale economische model en de wetgeving rondom sociale zekerheid. Nederland waterstaat kom beter op voor de burgers. Verder had er meer voor milieu moeten gebeuren, water en lucht kwaliteit en terugdringen van de intensieve landbouw en de europese overschotten op de agrarische markt tov de wereldmarkt. Het gekke is ik hoor niemand over de belangrijke bezwaren hoe komt dat toch?

spooky | 30-05-05 | 21:35

en ik blijf erbij dat wat er nu gebeurt volgens de bestaande grondwet niet mag!
en daarom word er hier natuurlijk gesproken over een grondwettelijk verdrag.
en dat is het niet<--
maar goed wie zijn wij...

e-one2day | 30-05-05 | 21:34

Effe serieus: als je ziet dat ze het zelfs in de VVD niet eens zijn over de uitleg van de tekst van artikel 1-16;1....
Hoeveel onduidelijkheid geeft dat dan in de rest van Europa en en de diverse partijen. Een grondwet moet duidelijk en voor maar 1 uitleg vatbaar zijn.

Thygros | 30-05-05 | 21:34

@cisco
De Grondwet?
Ben er in begonnen maar me veel te juridische taal.
Moeilijk te volgen, open eindjes.
Van Buitenen gelezen?
Ook wat rechtsgeleerden, economen etc. gelezen in krant, gehoord op TV en radio, geen domkoppen.
Deze mensen hebben flinke kanttekeningen geplaatst die door de heren politici niet werden beantwoord.
Het is natuurlijk mogelijk dat de politici het zelf ook niet helemaal begrijpen.
Ik wil best vooruit met Europa, maar ik heb het idee dat niemand weet waarheen( grenzeloos?) en er missen wat onderdelen in de besturing, het missen van controle lampjes, handrem en mistlampen.
Sorry hoor, maar dan ga ik op de rem.

vander F | 30-05-05 | 21:34

Wat mij vooral steekt aan de grondwet is de vele manieren hoe je een punt kan uitleggen. Hoe kan het dat hetzelfde artikel in Frankrijk compleet tegenovergesteld wordt gepresenteerd als in Nederland? Vanavond was er weer zo'n voorbeeld over het sociale gedeelte van de grondwet. Eerst in koor waren de voorstanders van Aartsen en Bos het eens dat dit een goed nieuw punt is in de grondwet, vervolgens komen ze beide met precies tegenovergestelde zienswijze van dat sociale artikel. Ze zijn het dus op nationaal niveau al niet eens hoe je het moet interpreteren, laat staan dat landen onderling hetzelfde aankijken tegen een artikel in de grondwet. Dit wordt een getouwtrek van jewelste waarover uiteindelijk een Europese rechter moet gaan beslissen hoe je het artikel moet lezen. Leuk voor juristen maar een ramp voor de besluitvorming.

dwalmpje | 30-05-05 | 21:32

@. cisco
Dank u. Idd mijn mening telt niet. Ik ben toch maar klootjesvolk. LUL. NEE, NEE, NEE, NEE ,NEE. En mijn taalgebruik? Ik zeg wat ik denk. Nu nog luisteren. Misschien dat je me iets kan leren. Doe je nu ook niet. Net als JP. Die denkt mij DOM te houden. Ik ben gekke Gerrit niet.

Wulfpack | 30-05-05 | 21:32

Er is me maar 1 ding opgevallen in de laatste debatten, ja geeft GEEN antwoordt op vragen van NEE. Zelfs als rouwvoet terug gaat naar 1 voorbeeld.
Over inhoudelijk gesproken, prima als je ja stemt, maar weerleg die punten dan en dat zie ik niet gebeuren.

Kenny013 | 30-05-05 | 21:31

hahahha ja maar daar stemmen we dus eigenlijk zogenaamd zo moet u het niet zien over!!!!

en dan is het NEE dus!!!

e-one2day | 30-05-05 | 21:30

Ik herhaal slechts artikel 97 van de Nederlandse grondwet nogmaals: "Art. 97 . - 1. Alle Nederlanders daartoe in staat, zijn verplicht mede te werken tot handhaving van de onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied.
- 2. Ook aan ingezetenen die geen Nederlanders zijn, kan die plicht worden opgelegd."

En vraag me af of alle voor-stemmers niet gewoon voor woensdag opgepakt moeten worden. ;-)

Thygros | 30-05-05 | 21:29

@e-one2day

Je hebt gelijk, er staat zelfs op www.grondweteuropa.nl/ grondwet. Ik dacht toch echt dat het altijd grondwettelijk verdag was en in de volksmond grondwet. Helemaal mee eens dat dit fout is we zijn niet 1 land en onbegrijpelijk dat het zelfs in de juridische begripsbepaling fout staat. Maar goed ik ben nog steeds voor het grondwettelijke verdag.

spooky | 30-05-05 | 21:28

leg em es uit dan???

e-one2day | 30-05-05 | 21:27

@vander F
Ik heb hem gelezen. Jij?

cisco | 30-05-05 | 21:26

@Wulfpack
Nee Wulfpack, het gaat me niet om jouw mening. Ik bedoel jouw taalgebruik.

cisco | 30-05-05 | 21:24

juist en ik begin me ook behoorlijk te irriteren aan sommige media die zich daar voor lenen!
mensen uit het NEE kamp worden ook erg vaak de mond gesnoerd om JPtje aan het woord te laten.heb ik al in een paar kleine debatten opgemerkt.alsof ze ons nog wel ff in 1 dag suf kunnen lullen.K*T he?! want het spreekwoord zegt het al!
al is de leugen nog zo snel....

e-one2day | 30-05-05 | 21:22

@. cisco
Jaja, ik heb een andere mening. Dus ben ik dom he. Lul nu niet. Jij je mening. Ik de mijne. Probeer jij maar lekker te profiteren over de rug van een ander. Die zijn pas dom. En JP wilt graag dat we allemaal DOM zijn. Hoe rijker hij en de club ELITE wordt. Helaas. De DOMME mensen zijn minder dom dat hij denkt. Gaan we er even op achteruit? Best. Geloof ik toch niet. De handel gaat wel door. De "handel" wilt alleen maar macht. Jammer joh. Die ligt bij het volk. Dat is democratie! DOM? Dacht het niet.

Wulfpack | 30-05-05 | 21:22

LEZEN cisco.
Niet dus, was het maar waar.

vander F | 30-05-05 | 21:21

@vander F
En daarvoor is er nu een nieuw verdrag die dit allemaal verbeterd.

cisco | 30-05-05 | 21:19

@Wulfpack
Dat bedoel ik nu met DOMME mensen ;-)

cisco | 30-05-05 | 21:18

Spooky,

Alleen in Nederland heeft men het over "grondwettelijk verdrag". In Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland (en de andere landen van de eurozone) heeft men het WEL over grondwet. Over grondwettelijk verdrag gaan praten is misleiding. Dit megapakket gaat wel de status van een grondwet krijgen, hoe Balk cs. het ook gaan noemen.

Zijdezacht | 30-05-05 | 21:17

En we houden een tandeloos parlement.
Het Europees parlement kon zijn controlerende functie al nauwelijks uitvoeren en kan dit nog steeds niet, al jaren lopen we (veel Nederlanders) hier over te debatteren maar echte verbeteringen ho maar.
www.europatransparant.nl/?pag=7&ci...
DAT staat mij erg tegen, gevaarlijk zelfs.

vander F | 30-05-05 | 21:17

. cisco
Wordt je bijna ontslagen omdat je de secretaresse van je baas liep te beffen? Ik heb niets tegen Turkije, ook niet tegen de euro. Ik ben wel tegen het kabinet, tegen het europees parlement die nog minder te begrijpen is. Wel voorzie ik een graai cultuur. Die is er in het huidige stelsel ook al. Zowel NL en nog erger in de EU. En dat gaat niet beter worden op deze manier. Rijk wordt rijker. Arm wordt armer. De polen die nu in NL zijn worden ook al uitgezogen. En wij als NL ers ook. Punt uit. Oprotten met deze "grond"wet. Zand erover. Ongeveer 1 meter en 80 centimeter. Begraven die hap. En zo snel mogelijk vergeten. Ik weiger me te onderwerpen aan het kapitaal. Geld regeerd NIET. Net zomin als die kloterige PLUCHE met blaren zitters zoals JP en de rest in de kamerS. Pleur op met de ELITE. Meer verdienen. BEST. Meer STELEN door een dubbele stem NEE, NEE en nog eens NEE. Geen lobbyisten die nadat ze gestemd hebben een dubbel verhaal kunnen doen met hun zwaar betaald / gesubsidieerd clubje. Terug betaald door zakelijk belasting teruggave. De overheid dient NEUTRAAL te zijn en te luisteren naar het volk. Zowel op nationaal niveau als op EU niveau. Een europese grondwet. BEST. Maar niet op beginselen zoals in NL die Fred Flintstone nog heeft geleerd in de school banken. Herschrijven die wet. En zonder inbreng van "arme villa bewoners met woning in het buitenland" Opzouten. Duidelijk? NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE. Punt uit!

Wulfpack | 30-05-05 | 21:14

Liever een communist, dan een minister president

RedStar | 30-05-05 | 21:13

@ e-one2day 30-05-05 @ 20:52

Daar heb je helemaal gelijk in.

Zeiksnor | 30-05-05 | 21:10

.@spooky
ja NU is het inneens een grondwettelijk verdrag die discussie hebben ze gisteren al aardig omgedraaid in de media.de heren zelf dan.
want het is weer zo ver: ZO MOET U HET NIET ZIEN! U MOET HET ZIEN ZOALS WIJ HET UITLEGGEN!
en dat is dus de hedendaagse politiek....

e-one2day | 30-05-05 | 21:10

Hummm, een ding klopt wel,,, kunnen de Fransen en de Duitsers zich aan hun vrantwoordelijkeid houden!!! hebben ze ook gedaan toen ze niet instemde met de aanval op Irak terwijl Balkie met zijn vingers in de kont van Bush en Blair zat. Het blijf dus gewoon Neen, Njet Ochi, Nein, Tidak enz.

BenBack | 30-05-05 | 21:10

@e-one2day
Het is dus ook GEEN Grondwet ;-) Het woord Grondwet is oneigenlijk aan dit verdrag gekoppeld. Als je de inhoud van het grondwettelijk verdrag leest heeft het ook vrij weinig van een grondwet (vergelijk het eens met de Nederlandse grondwet). En ja, inderdaad, een echte grondwet is voorlopig nog per land geregeld, en dat zal voorlopig nog wel blijven. Geen reden dus om Nee te stemmen.

cisco | 30-05-05 | 21:08

@MijnZus
Ja, geeft een lekker gevoel als je jezelf dan aftrekt, net alsof je het laat doen..

ZI | 30-05-05 | 21:08

Ga jij lekker over smurfen dromen en blijf lekker thuis, stemmen is voor volwassenen.

spooky | 30-05-05 | 21:03

Tjongejonge,
de britten voelen de bui al hangen. - En hoe jassen we de grondwet er dan doorheen? Dan blazen we gewoon het britse referendum af! www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/...

Ik kan me niet voorstellen dat de voorstanders van de "Grondwet" (Plasterk heeft gisteren in Buitenhof een goede verklaring gegeven voor gebruik van het woord "Grondwet") dit democratie in actie vinden.

Referendum, ok, zolang het plebs maar in ons straatje stemt... :S

Zijdezacht | 30-05-05 | 21:03

@e-one2day

En daarom is het ook geen grondwet maar een grondwettelijk verdrag. Maar dat is bijzaak het gaat om betere regels tov Nice die minder administratie leveren en ook werkzaam blijven bij 25 lidstaten ipv 6 waar nice voor bedoelt is

spooky | 30-05-05 | 21:02

@cisco

Dat ben ik helemaal met je eens, eindelijk iemand die het snappen wil. Mensen wat doen we behoud van ellende of een goede kans op verbetering. Heeft u nog hoop stem voor. Wilt u ellende maak dan een oase van ellende van uw eigen huis maar geef mij een kans binnen Europa.

spooky | 30-05-05 | 20:59

[quote]Wat een ongelooflijk DOMME mensen hebben we hier. Iedereen die tegen het huidige Europa is moet juist JA stemmen! JA betekent een verbeterd Europa. Wie nu Nee stemt omdat de Euro duur is, omdat Turkije er niet bij mag of omdat ze tegen het huidige kabinet zijn, laten uiteindelijk een heel goed moment voor een beter Europa voorbijgaan. DOM. De genoemde zaken hebben helemaal NIETS te maken met dit referendum. Stem JA voor een betere toekomst. Stem Nee voor de huidige ellende.
. cisco 30-05-05 @ 20:52[/quote]
dat heeft niets te maken met waar het om gaat.
een grondwet hoort bij een land en is bedoeld om duidelijk<-- te stellen wat de regels zijn en wat voor grondwettelijke rechten wij hebben.als dat in een verenigd europa een onduidelijk,nog niet af,stuk boekwerk is wat niemand weet uit te leggen.
en vervolgens ook nog een over 2 jaar herzien word,is er nog niets duidelijk en zeker,en hebben we tegen alles wat aangepast word ook al ja gezegd.
een grondwet hoort bij een land en moet duidelijk zijn....

e-one2day | 30-05-05 | 20:59

Mensen van waar de moeite om te stemmen, blijf thuis neem een potje bier. De hoge heren.... het heeft allemaal geen zin om nee te stemmen, doe het gewoon niet. Ik stem wel voor.

spooky | 30-05-05 | 20:54

@.ZI
blauwe vingers nu, zeker?

MijnZus | 30-05-05 | 20:53

@Zeiksnor
dat is helemaal niet zo ongewoon dat gedoe op de beurs.dat gebeurt altijd als er ontwikkelingen zijn,goed of slecht.
ook de overname van de italiaanse bank door abn amro is een factor.
de gulden was altijd sterk....

e-one2day | 30-05-05 | 20:52

Wat een ongelooflijk DOMME mensen hebben we hier. Iedereen die tegen het huidige Europa is moet juist JA stemmen! JA betekent een verbeterd Europa. Wie nu Nee stemt omdat de Euro duur is, omdat Turkije er niet bij mag of omdat ze tegen het huidige kabinet zijn, laten uiteindelijk een heel goed moment voor een beter Europa voorbijgaan. DOM. De genoemde zaken hebben helemaal NIETS te maken met dit referendum. Stem JA voor een betere toekomst. Stem Nee voor de huidige ellende.

cisco | 30-05-05 | 20:52

@BummBumm 30-05-05 @ 16:19
Heh heh, eindelijk iemand die lekker overzichtelijk en leesbaar argumenten voor NEE geeft. Een reactie

1. Ik vraag me af in hoeverre dit klopt. Ik denk niet dat Den Haag er zo op zit te wachten dat we de macht uit handen geven. Die mensen zitten daar omdat ze macht hebben, in de geschiedenis is al gebleken dat mensen met macht dit niet heel graag uit handen geeft. Wellicht dat je een verwijzing maakt richting het punt dat de Europese wet boven de Nederlandse zou gaan. UT-hoogleraar Recht van de Europese Unie Ramses Wessel: "`In een van de folders staat dat Europese regels straks boven Nederlands recht gaan. Dat is al sinds de jaren zestig zo! Niks nieuws onder de zon.' " Dus ik denk dat het wel meevalt met het uit handen geven van de macht.
2. Leesbaarheid
Oke, hier heb je een puntje. Ik zeg puntJE, want we moeten niet uit het oog verliezen dat we geen echte grondwet hebben, maar een verdrag tot vaststelling blablabla. Dit is een wezenlijk verschil en maakt ook dat de EU 'grondwet' niet te vergelijken is met een echte grondwet.
3. Ook hier geldt weer het idee dat het geen grondwet is. En hoewel ik weet dat het een zwak punt is, er zijn wel regels opgenomen dat politici minder makkelijk om petitie's heen kan en dat je als burger zijnde ook iets in kan brengen in het europees parlement. Nu kan ik mij niet voorstellen dat normale burgers gehoord zullen worden hoor, daar niet van, maar toch. De regels zijn er, dus in principe de intentie ook. Nogmaals, hier heb je wel een puntje.
4. Ik kan mij niet herinneren dat ik dit gezien heb. Ik kan mij een minister van Buitenlandse zaken herinneren en het voorzitterschap dat op een andere manier geregeld word. Vergeet niet dat we niet in een superstaat komen te wonen die alles vanuit Brussel gaat regelen! We houden onze eigen regering. Alleen zaken die europees geregeld moeten worden zullen naar brussel gaan. Sommige dingen zijn nu eenmaal grensoverschrijdend. Het is wel zo handig dat je bv bij een besmettelijke ziekte (BSE, MKZ etc) regels hebt waar ieder europees land zich aan moet houden, zodat dit soort problemen snel de wereld uit geholpen kunnen worden.
5. Veto's leiden in mijn ogen alleen tot vertraging en weinig daadkracht. Het argument dat de grote landen het voor het zeggen krijgen gaat niet op. Voor een besluit is een meerderheid van 15 landen nodig. Dus Duitsland en Frankrijk kunnen echt geen regeltjes gaan maken waar wij ons maar aan te houden hebben.
6. Ik denk dat de ondoorzichtigheid en vriendjespolitiek in Brussel nu pas echt hoog is. Het lijkt mij sterk dat dit verhoogd als we de 'grondwet' ingevoerd hebben. Alles wordt veel transparanter.
7. Hier heb je een punt! Ben ik het helemaal mee eens. Ik wil wel eens weten waar wij allemaal aan mee betalen. Dit was -een week geleden nog- voor mij reden om tegen te gaan stemmen. Maar ik denk dat we dit alleen beter kunnen regelen als we Brussel doorzichtiger maken en dat kan door de grondwet aan te nemen.
8. We hoeven niet samen te leven! We blijven Nederland! Ik heb het idee dat je Nederland als een provincietje ziet, maar dat is het helemaal niet! Zaken waar je samen MOET werken (terrorisme, immigratie, landbouw) worden al in europa geregeld. Natuurlijk komt er kritiek uit het buitenland, maar dat is logisch. We zullen echt geen oorlog krijgen binnen europa, daarvoor zijn alle landen veel te afhankelijk van elkaar (economisch gezien) en we weten dat de economie boven alles gaat, dus daar maak ik me geen zorgen over.
9. Een aanval zoals in Irak? Dat denk ik niet. Kijk eens naar de felheid waarmee Frankrijk tegen was bijvoorbeeld. Op dat punt kun je je europese collega's een hak zetten als het moet. En dan nog, wij kunnen veel beter bezetten dan de VS. Die kunnen alleen veroveren. Een chaos zoals in Irak zal de EU nooit kunnen creeeren. Juist een europees leger kan dat voorkomen.
10. Onzin onzin onzin. Juist door het opstellen van regels kun je Frankrijk en Duitsland wijzen op hun verantwoording. Nu hebben zij maling aan die regels omdat er niets is waarin staat dat zij zich aan die regels MOETEN houden. En als Frankrijk alle macht zou krijgen, waarom wijzen ze de grondwet dan af? Dan kun je nog zo'n hekel hebben aan Chirac, machtswellustig zijn we allemaal.

Misschien kom ik teveel als vanuit het JA-kamp over, maar JA is de beste optie. Eigenlijkw il ik hier niet over stemmen. Het is geen onderwerp om de burger over te laten beslissen, daarvoor zijn we niet intelligent genoeg. Natuurlijk zou ik graag in Jip en Janneke taal de grondwet zien, maar dat kan niet want dan kunnen landen zich er weer uit draaien. Natuurlijk heeft de grondwet nadelen, maar dat kan ook neit anders als je met 25 landen moet onderhandelen. Eigenlijk ben ik tegen dit referendum, maar als je moet stemmen, stem dan JA. Laten we geloven in de mensen die claimen er verstand van te hebben en niet met onzin argumenten proberen de menigte op te hitsen tegen het kabinet. Hoewel ik deze verre van vrij pleit in de voorlichting op deze campagne, want zij zijn veel te ver gegaan in hun bangmakerij met WOIII en dergelijke. Toch is dat geen reden om NEE te stemmen. Of koop je ook geen hagelslag meer bij de Albert Heijn omdat de jam vorige week niet lekker was?

ZI | 30-05-05 | 20:51

Oh is dat het, het ja kamp kijkt naar de tv debatten om zich extra te verdiepen en na te denken, het nee kamp verdiept zich niet en denkt ook niet zoveel. Ik ga maar tv kijken lijkt me zinniger dan hier op GS.

spooky | 30-05-05 | 20:48

Neederland, vereenigt U! Stemt tegen! Stemt neeër dan den Franschen!

MijnZus | 30-05-05 | 20:46

Ik voel me alleen staan in mijn mening. 25 % van GS was voor de grondwet volgens de pollmaar je hoort alleen het nee kamp roepen. Ben ik nu echt de enige de voor is?

spooky | 30-05-05 | 20:45

@Mach10 18:32
Typisch iets voor de JA-hoek?
Makker, het gebeurt NU! Op DIT moment al! 't Is geen "verzinsel" of "argument", het is een constatering: het Franse nee heeft al effect gehad op de Euro en de beurzen.
.
Natuurlijk kunnen we hopen dat de zaak zich wel weer zal gaan herstellen.
Maar ik zou eerlijk gezegd niet zo één-twee-drie een goede reden voor een groeiend economisch vertrouwen kunnen verzinnen.

Zeiksnor | 30-05-05 | 20:43

LOL Astrid Joosten roept gezellig op TV "Jongens geen onenigheid hier in de teams, het lijkt Europa wel."

Thygros | 30-05-05 | 20:43

Ik wil het franse model volgen: niet bekijken of Balk gaat aftreden, maar vast overleggen over zijn opvolger. Nieuw topic: "Wie wordt de nieuwe premier van NEEderland ?"

Ik ga als niet christen toch voor Rouwvoet;-)

Thygros | 30-05-05 | 20:39

Ik stem Nee.

Terug naar de drawing board met dit beginsel.

Ik zet mijn klauw niet onder een contract wat later kan worden aangepast.

trespasser | 30-05-05 | 20:26

De nos draait op volle toeren. Alle correspondenten op het acht uur journaal zijn negatief over de Franse nee. Ze roepen dat Frankrijk zwakker staat in Europa (nu al). De nee-stemmers hebben gelogen, ze stemmen niet tegen de grondwet maar tegen Chirac. Lekker. Het personeel van de omroeper blijft standvastig.

Gavrilo | 30-05-05 | 20:18

voor mij is het heel simpel...
een grondwet hoort bij een land<--
europees word er al jarenlang samengewerkt!
een europese grondwet maakt van europa in mijn ogen dus 1 land. en dat kan dus niet.
de europese verdragen regelen in dat verband al jaren dat soort zaken, en hadden gewoon uitgebreid of aangepast kunnen worden.[ivm meerdere lidstaten]
waarbij ieder land toch ook weer zelf had uit kunnen maken welke dingen gezamelijk te blijven regelen, zoniet uit te breiden.
en wat we zelf willen blijven regelen.
waarbij de burger regelmatig via referenda's mee had kunnen beslissen over zaken die ieders eigen landspolitiek aangaan.
daarbij is deze nieuwe grondwet niet uit te leggen, of duidelijk mee te stellen wat nou de daadwerkelijke veranderingen en of consequenties op de lange termijn geven.
en een grondwet is nu juist om in een land de burger duidelijkheid,zekerheid en regels te geven in de grondwetten van dat land.
als dat dan op europees niveau niet duidelijk is dan is dat bloedlink om zo maar even een ja aan te verbinden!

en bak-ellende moest ik vanaf het begin al niet,dat hele paarse gedoe zit me al een tijdje dwars!
maar dat is niet de reden dat ik NEE GA stemmen!

nu beginnen ze zelfs te roepen dat het geen echte grondwet is maar een blablabla.
dat is alvast om niet uit te hoeven leggen waarom ze de huidige grondwet al hebben overtreden naar mijn idee.
want wij hebben het natuurlijk weer verkeerd begrepen,zo dom als we zijn.
WANT ZO MOET U HET NIET ZIEN!!! U MOET HET ZIEN ZO ALS WIJ HET UITLEGGEN!!![liegen]

wat voor brabbeltaal ze dan ook nog magguh spuijuh --->NEE NEE NEE !!!

e-one2day | 30-05-05 | 20:06

Het is voor mij heel simpel:
"Grond"wet JA? (Hoe meer grond hoe beter)!
Dus, aldus:
www.robesus.com/usanthem.html
En klik vooral NIET op de begeleidende muziek. Die zuigd net zo erg. JP, get out off here. Je krijgt een iets te stijve.

Wulfpack | 30-05-05 | 19:49

Ik heb geen weblog nodig gehad om mijn mening te vormen. Die mening had ik al n.a.v. de talloze vieze trucjes die bijvoorbeeld Brinkhorst heeft uitgehaald (hoor ik daar softwarepatenten?). Dat soort zaken zijn tekenend voor het Europa zoals met deze grondwet wordt bekrachtigd.

En om uiteindelijk definitief tot mijn NEE te komen had ik slechts de columns van de onderstaande site nodig:

www.europatransparant.nl/?pag=7

Heerlijk, ik ben gewoon niet in een vakje te stoppen. Ik heb sympathieën voor links en rechts, en dus een nachtmerrie voor ons huidige kabinet.

Buck Futter | 30-05-05 | 19:43

@ZI

Helaas, 85% van de 2e kamer is dan wel voor, maar dat zijn of allereers allen regeringspluche gewende partijen..
Ten tweede wil ik graag refereren aan BUITENHOF waarin ZEER capable wetenschappers aan het woord kwamen die FEITELIJK jan-peter Balkenende aan het stotteren brachten. De vraag is eigenlijk heel simpel:

Willen we een economische gemeenschap (de oude EEG) of willen we een sociale gemeenschap?????

De grondwet gaat uit van een sociale gemeenschap, dit houdt voor Nederland de volgende zaken in:
- decenia lang stagnatie van economische groei
- decenia lang NETTO betaler blijven (wij betalen 3x zoveel als de UK)
- afbraak sociale stelsel... simpel we moeten harmoniseren..
- slechter pensioen (alleen al door afwaardering van je spaartegoeden... lees EURO)
enzovoort

Voorts moet je je afvragen of:
- je je VETO wilt opgeven
- minder stemmen in het EP wilt
- een President wilt
- met 60% besluiten wilt aannemen (gijzeling door oostelijk landen is reeel)

Ik ben voor de economische unie en vind dat deze veel verder moet gaan, we moeten de Venootschapsbelastingen op elkaar gaan afstemmen (om oneerlijke concurrentie te voorkomen) en elkaars handel stimuleren, hier hebben wij Nederlanders jarenlang garen bij gesponnen. Door een ambitieuze en domme actie om de EURO te accoderen en daarmee feitelijk richting een sociale (eenheids)staat af te glijden.

Dalton | 30-05-05 | 19:38

Ahum, zouden ZI en PNCO hier wat argumenten
kunnen neerkalken waarom zij zo VOOR zijn?
Dus concrete voorbeelden welke artikelen van deze grondwet zo veel voor ons gaan betekenen op sociaal en economisch gebied.

capo | 30-05-05 | 19:38

Dus stel je hebt die grondwet protesteert ie ook nergens tegen. Stel je voor dat je tegenspraak krijgt en je je moet schamen.

Ik heb inmiddels bij een Amerikaans bedrijf mee mogen maken hoe dat er aan toegaat met hun regeltjes. Als er nog een aanslag gepleegd wordt zou ik haast mee gaan juichen met Al Quida.. Ik bedoel, als je je hele leven mensen voorliegt en afspraken niet nakomt en continue met een grote bek loopt te zeiken hoe goed je (het bedrijf) wel niet bent terwijl de deurwaarders om de hoek komen rijden (hee waar is die 60milj. heen? Oh ja.... *tuuut* *tilt* *KILL-MODE-ACTIVATED*

void_ptr | 30-05-05 | 19:02

Na eerste debat onderwerp : tegen:1/voor:0

Kenny013 | 30-05-05 | 18:57

rouwvoet rock's

Kenny013 | 30-05-05 | 18:49

@ PNCO:

Inderdaad, dit referendum had nooit gehouden mogen worden. Omdat deze tekst als wet door de politici meteen afgewezen had moeten worden. De ambtenaren die dit opgesteld hebben, hebben hun werk niet goed gedaan. Naar huis met die mensen.

Back to the drawing board...

Zijdezacht | 30-05-05 | 18:47

@Ganglion

Kunnen jij niet samen met Roberto bij zo een Amerikaanse anti-overheidsmilitia gaan? (A la Timothy McVeigh)

Of zit je al bij de Pimjugend met afwisselend een pijpje bier en de lul van Michiel Smit in je bek?

viezeric | 30-05-05 | 18:46

Ik voel me toch niet helemaal fijn bij de grondwet, neem bijvoorbeeld Artikel I-47 lid 4

?Wanneer ten minste één miljoen burgers van de Unie, afkomstig
uit een significant aantal lidstaten, van oordeel zijn dat inzake een aangelegenheid
een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van
de Grondwet, kunnen zij het initiatief nemen de Commissie te verzoeken
binnen het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden een passend
voorstel daartoe in te dienen. De procedures en voorwaarden voor
de indiening van een dergelijk burgerinitiatief, met inbegrip van het
minimumaantal lidstaten waaruit de burgers die het verzoek indienen,
afkomstig dienen te zijn, worden bij Europese wet vastgesteld.?

Dit betekent het verzamelen van 1 miljoen handtekeningen uit 6 verschillende landen (hier op schijn significant te zijn vastgesteld), ga daar maar eens aan zitten.

(Dank aan Harrie de Winter die dit opmerkte in Buitenhof (zonder vermelding van de preciese tekst)

Mach10 | 30-05-05 | 18:45

Hey boy's de Muppet's show is weer bezig!!!

BenBack | 30-05-05 | 18:44

Ganglion 30-05-05 @ 18:30 Betaal jij mijn nieuwe scroll-lagers?

neemjemoederindemali | 30-05-05 | 18:42

@Zijdezacht

Dat is dus precies de reden waarom dit referendum er nooit had moeten komen!

"Mijn nee is een principiëel nee, gebaseerd op de eerste regel van een democratie: we komen met zijn allen een oordeel."

Daarom waardeer ik jullie stem ook! Vind het ook een zwaktebod van de regering dat ze zo laat zijn begonnen met de burger van informatie zien. Dat wekt terecht irritaties bij de bevolking en ik heb zelf ook veel moeten lezen voordat ik tot een stem ben gekomen. En het is niet te eisen van de bevolking dat iedereen maar haar/zijn eigen research doet om op een stem te komen.
En daarbij komt dus dat de politiek door de eenzijdige JA-propaganda de onlusten bij de bevolking alleen maar verder heeft gevoed. En de vele discussieprogramma's nu gaan daar niets meer aan veranderen.

PNCO | 30-05-05 | 18:41

Een ganglion is toch dat je zo'n dikke bult op je hand hebt doordat de wand van de pees ter plekke wat dunner is? Met een flinke klap van de hamer ben je d'r zo weer van af

neemjemoederindemali | 30-05-05 | 18:41

@. Zijdezacht
Zou je ambtenaren bij die doelgroep willen plaatsen? Luisteren = ...... naar = ...... het = ...... volk = ...... is = ...... democratisch = ...... Mijn dank is verpletterend. ;)

Wulfpack | 30-05-05 | 18:39

Dear PNCO,

Als fervent tegenstemmer heb ik in diverse topics inhoudelijke argumenten gegeven over het waarom.

Ik stem NEE omdat ik van mening ben dat een grondwet die slechts door een enkeling begrepen wordt, geen goede grondwet is, wat er dan ook in die wet mag staan en welke zegeningen zo'n wet mag brengen. Mijn nee is een principiëel nee, gebaseerd op de eerste regel van een democratie: we komen met zijn allen een oordeel.

Ik ben zo arrogant om te zeggen dat als ik het niet begrijp, een willekeurige andere nederlander deze wet ook niet begrijpt. Teksten begrijpbaar maken voor een bepaalde doelgroep is mijn werk. Dit pak papier voldoet niet eens aan de eerste basisbeginselen van een wet, waarvan de burger wel geacht wordt zich eraan te houden.

Hoe is dat in godsnaam mogelijk, als de gemiddelde burger het niet eens in begrijpelijke taal kan lezen?

Zijdezacht | 30-05-05 | 18:33

@PNCO

Leuk blad he, The Atlantic. Ik vind die Kaplan overigens een beetje 'hawkish.'

Kan GS nog wat van leren. Kaplan was ook ooit een gefrustreerde journalist die voor een tweederangs dagblad schreef.
:-P

viezeric | 30-05-05 | 18:33

.Zeiksnor

Dit is weer types iets van de ja hoek, zeggen dat de economie beschadigd wordt door nee te stemmen. Dat is niet waar, de economie wordt beschadigd door een voorstel in te dienen waar veel mensen het niet mee eens zijn en vervolgens te suggereren dat er ja wordt gestemd.

. NvdB

"Mijn verwijzing naar de arme man slaat op het feit dat het altijd de minder draagkrachtigen zijn die lijden onder verminderde economische groei. De rijken kunnen altijd betalen." Helaas dit zal nooit veranderen, maar met de grondwet wordt de kloof tussen arm en rijk ook groter, dit namelijk door het bekende economisch verschijnsle the Rich get Richer (o.a. Albert-Laszlo Barabasi (2002))

Mach10 | 30-05-05 | 18:32

Europees-islamitisch complot
-
"Het Europa van staatshoofden zonder eer en hersens, van politici zonder geweten en zonder gezond verstand en zonder moed. Kort samengevat, het zieke Europa. Het Europa dat zich als een sloerie aan sultans, kaliefen, viziers en janitsaren van het nieuwe Ottomaanse Rijk verkocht heeft. Met andere woorden: Europa is Eurabia geworden. En daar zal ik nu het bewijs voor leveren." Dat schrijft de temperamentvolle Oriana Fallaci in ?De kracht van de rede? .
-
Waar levert de befaamde Italiaanse journaliste dan het bewijs van? Wel, dat de tsunami van miljoenen moslims in Europa het resultaat is van een overeenkomst tussen het Europese leiderschap (verenigd in wat toen nog EEG heette) en de olielanden.
Dat leiderschap zou na de oliecrisis in de jaren zeventig de belangen van de eigen bevolking verkwanseld hebben. De olielanden hadden namelijk de westerse wereld in 1975 een eisenpakket met embargo opgelegd. Al na negentien dagen ging Europa door de knieën. Het tekende een verklaring waarin het Israël verloochende en opende haast panisch de Europees-Arabische dialoog in een reeks conferenties. Er werd (let wel: in 1975) een tijdschriftje opgericht met de naam ?Eurabia?, dat de "nieuwe eensgezindheid" met de islam moest uitdragen. Uit dorst naar olie (en niet naar gerechtigheid) is Europa zo begonnen de islam naar de mond te praten.
-
De immigratie werd vervolgens op allerlei manieren vergemakkelijkt. Want de uitruil was: vrije immigratie van moslims in ruil voor olie. En steun voor het Palestijnse terrorisme in plaats voor het bedreigde Israël.
Hoho, zult u zeggen. Dat zijn grove aantijgingen. Dat mag je niet zomaar opschrijven als je geen bewijzen hebt. Welnu, het is bewezen. Een Zwitserse onderzoekster van reputatie, Bat Ye'or, heeft het boven water getild en op haar baseert Fallaci zich.
-
Ondanks de vele feiten blijft het toch nog moeilijk te geloven. Maar professor Hans Jansen, de bekende arabist, bevestigt deze geschiedenis. "Vergis je niet, dat hele verhaal is van a tot z gedocumenteerd", zei hij. "Trouwens, bij die conferenties was ik zelf aanwezig." Maar waarom hoor je daar nooit wat over? "Ach ja, het is nu eenmaal geen leuk bericht. Niemand ziet het als zijn cup of tea om dat aan de man te brengen."
-
Fijne jongens en meisjes hé, daar in Brussel.

Ganglion | 30-05-05 | 18:30

@. PNCO
Een grondwet is de basis van alle boven liggende wetten. Een grondwet is neutraal. Een grondwet is gemaakt door de burger voor de burger. Daar boven komen uitvoerende regels. Daar kunnen zich lobby clubjes betaans. Liever niet want deze clubjes stemmen EN lobbien dus stemmen eigenlijk twee keer en dat is NIET democraties. Deze wet lijkt mooi maar is alleen goed voor de glamour and the wealthiest. Klaar uit. En dat is tegen mijn principes. Communisme, nee. Republiek, NEE! Democratie, JA. En deze stem is duidelijk republiek gezind. Net als de gouden eeuw in 1700. Nederlandse republiek. Eigendom van de VOC. Een club mensen met centjes. De rest kon pompen of verzuipen.

Wulfpack | 30-05-05 | 18:28

@fruitvlieg

Kom op lieverd. Moet ik ook nog gaan uitleggen waarom dat spelvauterige geblaat onzin is? Ik kijk wel uit. Ben ik minstens twee keer zo veel woorden kwijt als die tyfusmongool van een Roberto. En hij heeft al genoeg overlast veroorzaakt zonder dat ik ook nog de netvliezen alhier ga lopen tergen.

Waarde Fruitvlieg: Iemand "als dom afdoen" is niet hetzelfde als een pijnlijk feit constanteren.
Ga jij maar even die cijfertjes en *ahem* 'feiten' van vriend Roberto controleren als je zo gelooft in Het Argument. Te lui? Bek houden dan.

viezeric | 30-05-05 | 18:27

De communisten en de kaalkopjes zijn het dus met elkaar eens. Tis ook nooit goed he ?

knutsel | 30-05-05 | 18:25

@PNCO; dat de meeste weblogs tegen zijn, vormt niet voor iedereen een uitgangspunt. Je bent daar zelf een voorbeeld van. Een nee wil niet per definitie zeggen dat alle 'hoop' vervlogen is. Het is wel een teken voor politici om eens achter de oren te krabben of de onderhandelingen aan te scherpen en dit te adverteren. Dat dit 'nu' niet goed uitkomt, is vers twee.

Fruitvlieg | 30-05-05 | 18:24

@. neemjemoederindemali
Een geld schieter als Nederland zullen ze nooit uit de EU gooien. Laat ons maar lekker nee stemmen. Betalen doen die "domme" Hollanders toch wel dus.... De andere landen lachen zich de tiefus. Al jaren lachen ze ons keihard uit.

Wulfpack | 30-05-05 | 18:22

Het was al langer bekend dat de meeste weblogs tegen de grondwet zijn. Ik zal dan nu een keer met mijn reden komen waarom ik voor de grondwet stem:

2 redenen
- Rob de Wijk in Forum van de volkskrant van vorige week maandag of dinsdag, waarin hij wijst op het bovenliggende belang van geopolitiek die gaat ontstaan
- Robert D. Kaplan die in The Atlantic Online wijst op de groeiende macht van China
pekingduck.org/archives/How%20We%20Wou...

Blij dat er nog een enkeling tussen zit die wel met goede onderbouwde argumenten komt. En het blijft democratie, dus ik accepteer een NEE wel.. Balkenende echter niet, dus zie me aub niet als kussentje van Balkenenden, want ik ben net als velen niet voor dit kabinet. Maar om dit te gebruiken tegen een verdrag dat Europa juist sterker doet staat in de wereld.. jammer en een gemiste kans..

PNCO | 30-05-05 | 18:19

Als we NEE stemmen tegen de "kuch" Europesche grondwet, krijgen we dan ook de gulden terug? Met een beetje geluk worden we uit de EU gepleurd samen met Vive La France en worden we economisch net zo gelukkig als bvb Zwitserland. YES !!!!!! Dat zijn pas goede vooruitzichten

neemjemoederindemali | 30-05-05 | 18:17

@viezeric; mooie woorden zo.. Iemand als 'dom' afdoen is precies wat de regering voorschrijft. Aggressief een 'mening' verdedigen, waarbij echter nog niets is bewezen, of vervallen in dom, dommer, domst verbalitiek is niet een hoog verheven kunst.

Fruitvlieg | 30-05-05 | 18:16

Ik heb ook een dubbelgevoel. Aan de ene kant ben ik blij en aan de andere kant vrolijk.
Daarintegen word ik door maar een gevoel overweldigt als ik Kamiel Eurlings hoor. Een gevoel diep in mijn onder-achter-buik.

Gavrilo | 30-05-05 | 18:12

en wat van dat zelfingenomen gedrocht van een zalm te denken die de zaak al zo vaak belazerd heeft met zijn euro nou nou nou en zulke figuren moet je hun zin geven door ja te stemmen ook nooit van mijn leven nee never nooit niet
een vette NEE kunnen ze van mij krijgen.

loewende koe | 30-05-05 | 18:12

balkie's going down, down down down....

Justin | 30-05-05 | 18:10

@ mach 10

De Kam is een uitgesproken libertarier, en alleen al daarom tegen elke ontwikkeling van Europa. Daarnaast kloppen zijn argumenten niet, zo bestaat het door hem aangehaalde "race-to-the-bottom" niet (zie o.a. Krugman en Baldwin 2002.

Het door hem aangehaalde structuur en cohesiefonds probleem ben ik wel met hem eens, maar het is naief om te denken dat je dat kan veranderen door het grondwettelijk verdrag af te wijzen. Overigens valt dit in het niet in vergelijking met de schade die we lijden dankzij het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Dankzij het grondwettelijk verdrag zouden we daar juist een einde aan kunnen maken.

De huidige verdragen voldoen niet meer, de besluitvorming is te complex, de bevoegdheden van de commissie onvoldoende vastgelegd. Economische groei vraagt een overheid die goede voorwaarden voor marktwerking kan scheppen. Voor zover de de EU / EG kunnen zien als een soort overheid, zal zij effectief en efficient moeten kunnen werken.

Mijn verwijzing naar de arme man slaat op het feit dat het altijd de minder draagkrachtigen zijn die lijden onder verminderde economische groei. De rijken kunnen altijd betalen.

NvdB | 30-05-05 | 18:09

@. Roberto Sachinni

"Beter goed gejat dan slecht bedacht" gaat voor jou duidelijk niet op. Dat jij kennelijk NOG dommer bent dan de schrijver van dit onsamenhangende epistel baart me ernstig zorgen. Moeder van Jezus, wat een incoherent racistisch gelul. Zwetsaap. Ga ergens anders pagina's ontsieren met je verbale braaksel.

viezeric | 30-05-05 | 18:05

De kloof tussen politiek en burger was al 1 kilometer breed, maar deze premier probeert hem volgens mij nog breder te maken dan de Grand Canyon lang is.

TM | 30-05-05 | 18:04

NEEderland oooohhhhhhhhhhhhhh NEEderland
dat word lachen wanneer ballekie met zijn derdewereld koppie voor lul staat,
hij kan zich normaal gesproken al geen houding geven , hoe zou hij dat donderdag doen ik verkneukel mezelf nu al.

loewende koe | 30-05-05 | 18:03

@BennieB & Mach10
't Gebeurt nu al: de euro zakt weg en de beurzen hebben een (op dit moment nog) lichte klap gekregen.
.
Verdeeldheid kàn niet anders dan voor beschadiging van investeringsvertrouwen zorgen, wat betekent dat de economie op Europees niveau best een douw gaat krijgen.
.
Dat viel natuurlijk te voorspellen, maar ja, dat zijn effecten die je pas een stuk later voelt. En dan is het weer de schuld van de regering en iedereen anders, maar vooràl niet van de nee-brullers.
.
Overigens is dit wat cynische commentaar met name richting de -helaas- vele meelopers die eigenlijk tegen Balkenende stemmen, of het stoer vinden om nee te brullen of wat voor drogreden dan ook, met name NIET tegen de mensen die een afgewogen politieke, principiële of morele beslissing nemen. Ik mag het met die laatsten niet *eens* zijn, maar ik *respecteer* hun standpunt(en) wel.

Zeiksnor | 30-05-05 | 18:03

Laat die Balkellende eens blij zijn. Eindelijk word hij gezien in Europa en staat hij op gelijke voet met een "kuch" groot leider, Chirac. Wordt eindelijk zijn natte droom bewaarheid. Misschien kan ie zijn "vriend" Sjors dubbeljoe Boesh even uitnodigen om het ons nog eens allemaal uit te leggen. Die duitstert heeft ons dus duidelijk niet weten te overtuigen.

neemjemoederindemali | 30-05-05 | 17:59

. BennieB

Dat is dan heel vervelend, daar hadden de samenstellers van de grondwet dan maar over moeten nadenken voor ze het gedrocht op papier zette

Mach10 | 30-05-05 | 17:52

dan maar een Lucasdelinkselul of kaalkop. maar wel een die met geheven hoofd naar het stemloket loopt. verbazingwekkend. kennelijk denkt balkenbrei echt dat hij het met een klasje onbenullen van doen heeft... eerst staat ie in zijn hempie en "zijn we geen vrindjes meer" als we nee stemmen. vervolgens "laten we ons door frankrijk toch niet de les voorlezen". dat is echt kinderspychologie! ga maar naar huis om je huiswerk opnieuw te doen!

okra | 30-05-05 | 17:52

@. Roberto Sachinni
Is het moeilijk knippen en plakken? Of ben je werkelijk de uitvinder van deze tekst? www.geenstijl.nl/mt/archieven/005109.h... En dan wel: leejoo @ 26-05-05 @ 00:12 Maargoed. Het blijft een mooie tekst.

Wulfpack | 30-05-05 | 17:46

@skywalker: maar dat uitgangspunt/beginsel ligt wel voor altijd vast aangezien het slechts na dubbele unanumiteit gewijzigd kan worden.

Thygros | 30-05-05 | 17:40

@Thygros; we roeien met de 'spanen' die we hebben.. '-)

Fruitvlieg | 30-05-05 | 17:40

@Spooky
De Hond is bijzonder onbetrouwbaar met zijn onderzoeken. Zojuist bracht hij naar buiten dat hij een lage opkomst verwacht, lager dan 50%
-
Verder staat vast dat in Frankrijk meer dan de helft van de socialisten NON heeft gestemd.
-
Maar ja, deze feiten passen niet in het kraampje van de ja-stemmers.

Ganglion | 30-05-05 | 17:38

@viezeric; verwissel eens wat namen, b.v. balkenende en nog wat grut, dan krijg je vanzelf een leuk antwoord..

Fruitvlieg | 30-05-05 | 17:38

@Framoes: Neehee, je bent één van de drie. En als ik je stelling zo lees ben jij er een van de laatstgenoemde categorie.

Zippy | 30-05-05 | 17:36

Ik meen dat het van Aartsen was die ik van de week hoorde aankomen met een vergelijking met een roeibootje: "stel je hebt nu een roeibootje, en je kan een aanhangmotor kopen, dan doe je dat toch want dan ben je beter af"

Ik denk dan: als ik nu een auto uit 1989 heb die bijna vervangen moet worden, koop ik dan nu een auto uit 1994 die ook niet goed is, maar iets beter dan wat ik heb? Of spaar ik door tot ik een goede auto kan kopen? Ik spaar dan wel effe door, de oude doet het immers nog.....

Zo zie ik het met de grondwet ook, Nederland spaart maar even door tot er wat goeds ligt.

Thygros | 30-05-05 | 17:35

Wat heeft iedereen het toch over grondwet?
HET IS GEEN GRONDWET!
Het is een beginsel, een uitgangspunt, meer niet.

Skywalker

Skywalker | 30-05-05 | 17:34

Kan iemand mij het verschil uitleggen tussen Geert Wilders en Le Pen aanhangers?

In ieder geval niet hun IQ.

viezeric | 30-05-05 | 17:33

@Mach10, Misschien heeft het niet allemaal met verdragen te maken maar met vertrouwen dat investeerders hebben in de economie.
.
www.nu.nl/news.jsp?n=533629&c=31&a... is nu een eerste economische reactie. Wellicht van tijdelijke aard, wie zal het zeggen. Voor de duidelijkheid: ik stem hartgrondig voor.

BennieB | 30-05-05 | 17:33

@Wulfpack; als 'ja' wint, dan geldt hetzelfde, maar dan schilderen ze een 'nee' op je hoofd met teer '-)

Fruitvlieg | 30-05-05 | 17:33

Heeft iemand een hamer en een sikkel voor me? Of alleen de sikkel... is ook goed, ik moet mijn hoofd namelijk kaal scheren. :D

Wulfpack | 30-05-05 | 17:31

@Zeiksnor; NEE!

Fruitvlieg | 30-05-05 | 17:30

Jetzt geht's los.
www.nu.nl/news/533629/31/Euro_zakt_weg...

Ben benieuwd hoeveel mensen nog zo vreselijk anti blijven als ze merken dat 't leven nog duurder aan het worden is. Maar ja. Dàn is 't waarschijnlijk al te laat.

Zeiksnor | 30-05-05 | 17:28

Ondergetekende kan zich den toenemende wanhoop in het kamp der voorstemmers wel voorstellen. Edoch, zij vechten tegen den spreekwoordelijke bierkaai. Het heeft er alle schijn van dat den heer Balkenende eenzelfde electorale vernedering zal ondergaan als zijn collega Chirac. Het zou hem en zijn adjudanten passen hun lot als mannen te dragen.

groenstadt.blogspot.com/2005/05/franse...

Groenstadt | 30-05-05 | 17:25

@ Gi en fruitvlieg
Pas op gasten, we moeten niet te gelukkig doen met NEE anders worden we heel erg hard aangepakt hier.... maar eh.. JA, ik vind het een mooi percentage ;-)

Roberto Sachinni | 30-05-05 | 17:22

Potverdrie, ik ben dus nu een Extreem-rechtse Communist met het iq van een baksteen?
sarcasme
Toch maar JA stemmen
/sarcasme

Framoes | 30-05-05 | 17:21

Trouwens .nvdb,

"En wie betaald de rekening? De arme man; dankzij de verminderde economische groei die het gevolg is van het afwijzen van het verdrag zal hij ofwel minder inkomen hebben danwel hogere prijzen voor zijn spullen moeten betalen."
Hoe kom je hierbij, is hier een meting van. De huidige europese verdragen gaan namelijk gewoon door

Mach10 | 30-05-05 | 17:19

Ten eerste De Hond geeft als onderzoeker zelf aan tegen te zijn en bestookt Nederland met sulfiling proficy statistiek. Als onderzoeker moet je altijd objectief tov je onderzoek staan of verder je mond houden. Ten tweede staat vast dat in Frankrijk vooral die partijen tegen waren en toevallig in Nederland is SP tegen en de rechtervleugel van Nederland. Is die vergelijking dan heel erg gek? Ik denk het niet. Tenslotte heeft het aanblijven van dit kabinet niks te maken met deze stemming. Die fout maakte Verdonk ook. Niet het kabinet heeft deze stemming georganiseerd deze stemming is namens de totale volksvertegenwoordiging gedaan en niemand heeft afgedaan. Het is een super referedum, iedereen praat erover en velen zullen stemmen. Rond de 30% tijdens vorige Eu verkiezingen en nu meer dan 70% denk ik. Hulde voor de democratie en hopen op een massaal ja.

spooky | 30-05-05 | 17:17

@Kenny013
Waar baseer je dat op?

just_me | 30-05-05 | 17:17

.nvdb

Kijk eens naar de buitenhof aflevering van zondag en zie de reacties van een hoogleraar economie op de grondwet, hoezo goed voor de kleine man?

p.s. wat bedoel je met "Veel argumenten van de Nee-stemmers niet."?

Mach10 | 30-05-05 | 17:17

@ BummBumm

Het ambtenarenapparaat van "Brussel" bestaat uit 12 000 man, exclusief tolken etc. Ter vergelijk: De gemeente Amsterdam heeft er 19 000. Dus wat lul je over een groot ambtenarenapparaat?

NvdB | 30-05-05 | 17:17

@BummBumm
Het rendement van ambtenaren zal nooit hoog zijn. Maar zonder samenwerkingscontract (lees: grondwet) zal het ook zeker niet hoger worden.

Ja stemmen betekent niet per definitie meer ambtenaren.

just_me | 30-05-05 | 17:16

ZI en PNCO hebben inderdaad het gelijk aan hun kant.

Het referendum had nooit gehouden moeten worden. Veel argumenten van de Nee-stemmers niet. Klein voorbeeld uit de copy-paste-post van BummBumm: stelling 1 klopt niet omdat we de soevereiniteit nu al kwijt zijn, denk aan de arresten Costa-ENEL en Van Gendt en Loos, terwijl het verdrag in tegenstelling tot wat gesteld wordt wel meer bescherming biedt voor de burger daar er veel nieuwe en vergaande grondrechten in staan, bijvoorbeeld het recht op behoorlijk bestuur. Nee, het gaat hier net als in Frankrijk om onderbuik gevoelens. En wie betaald de rekening? De arme man; dankzij de verminderde economische groei die het gevolg is van het afwijzen van het verdrag zal hij ofwel minder inkomen hebben danwel hogere prijzen voor zijn spullen moeten betalen. Maar mensen als LLL zullen dat toch niet durven c.q. kunnen erkennen, immers de markt is kwaad, winst maken mag niet en alleen totaliare overheden zoals die van de voormalige USSR, Cambodja of Cuba kunnen ons het ultime geluk geven......

De PvdA, Groenlinks en D66 moeten zich schamen, juist dit soort dingen moeten binnen de tweede kamer besloten worden. Niet noodzakelijk omdat zij "ervoor geleerd" hebben of anderzijds vanwege hun kennis of kunde daarvoor het best geschikt zijn, maar omdat zij ervoor betaald worden en daarmee in de beste positie zijn om te investeren in de besluitvorming. Daarbij hebben juist zij het beste toegang tot experts op de verschillende gebieden, hoewel het verleden uitwijst dat zij daarvan niet altijd even goed gebruik maken.

Maar 3 keer raden welke partijen straks de grote winst gaan halen omdat telegraaf-lezend Nederland denkt dat zij hebben aangetoond dat de onderbuik gevoelens voldoende zijn om complexe zaken te beslissen. Ze hebben de macht weer in eigen hand. Dat het juist het vermogen om zaken die iemand boven het hoofd stijgt te delegeren is die iemand een goed belisser maakt, laat men hierbij liever buiten beschouwing.

Ach, het enige alternatief is proberen zoveel mogelijk geld te verdienen zodat men onafhankelijk is van wat de overheid bij haar streven om het korte termijn belang van het stemvolk te bevredigen beslist. Maar dat kunnen jullie niet he? Mijn geluk.

NvdB | 30-05-05 | 17:14

@just_me Maar met een NEE van Nederland valt er meer te onderhandelen.

Kenny013 | 30-05-05 | 17:13

"Balkenende zei verder dat hij Chirac geen advies zal geven wat nu te doen." Das wel kl*te voor Chirac..

Fruitvlieg | 30-05-05 | 17:12

BRUSSEL - Als zes van de 25 lidstaten de Europese Grondwet afwijzen, verdwijnt het document automatisch in de prullenmand. Als vijf of minder landen nee zeggen, is eerst overleg nodig, zeggen afgevaardigden van Europese Commissie (dagelijks EU-bestuur) en europarlement maandag.

Bekijk video: straatreactiesModem/ Breedband

"Zes lidstaten moeten nee zeggen voordat de grondwet volledig van de baan is", vindt voorzitter Borrell van het Europees Parlement. Hij baseert zich op artikel 30 van de slotakte van de grondwet. Daarin staat dat als viervijfde van de lidstaten (20 dus van de 25) de tekst hebben bekrachtigd en andere landen moeilijkheden hebben ondervonden, de Europese leiders de kwestie bespreken.

Tweede referendum

Onduidelijk is waar dat toe kan leiden. Eerder is al gesuggereerd, onder meer door huidig EU-voorzitter Juncker, dat de neestemmers nogmaals naar de stembus moeten. De grondwet kan hoe dan ook pas van kracht worden als alle lidstaten haar hebben bekrachtigd.

Geen juridische plicht

Net als Borrell leidt ook een woordvoerder van de Commissie uit artikel 30 af dat de Europese leiders zich er politiek toe verbonden hebben om op zijn minst een poging te doen om het verdrag te ratificeren. De zegsman stelt dat er echter geen juridische plicht is om dat te doen. In theorie kunnen andere EU-landen zeggen dat ze de grondwet niet aan hun volk of hun parlement ter goedkeuring voorleggen na een nee in Frankrijk of andere landen.

Henkiemaardannietgek | 30-05-05 | 17:12

@Henkiemaardannietgek
Ja stemmen betekent even goed dat er opnieuw onderhandelt gaat worden over de bijdrage van Nederland aan Europa

just_me | 30-05-05 | 17:11

@BummBumm, goed, duidelijk verhaal, niet te vergelijken met de bagger die ik de laatste week gehoord heb, vraag me echter wel af wie achter "ons" advies zit?

gentle giant | 30-05-05 | 17:09

sorry andere link er ook bij doen [url]http://www.nu.nl/news/533229/11/Balkenende_teleurgesteld.html[/url]

Mach10 | 30-05-05 | 17:09

@just_me: het rendement onder ambtenaren zal nooit en te nimmer hoog (of zelfs normaal) zijn omdat ze geen belang hebben bij een hogere output. Hoe meer ambtenaren je aanstelt, hoe lager het uiteindelijke resultaat. Wel lopen de kosten navenant op die jij en ik mogen betalen. Een uitdijend ambtenarenapparaat in Brussel levert dus per saldo alleen maar meer kosten en minder rendement op.

BummBumm | 30-05-05 | 17:08

@Fruitvlieg
Het kabinet valt uiteraard heel veel te verwijten. Ik hoef geen voorbeeld te noemen, we hebben de afgelopen weken genoeg gezien en gehoord.
Maar een neestem zal echt niet voor verandering zorgen. Dat kabinet blijft gewoon zitten en Europa blijft ons geld verspillen.

just_me | 30-05-05 | 17:08

@Roberto Sachinni; dat zou Blair erg jammer vinden '-)

Fruitvlieg | 30-05-05 | 17:08

@just_me
Nee stemmen, zorgen dat ze terug gaan naar de onderhandelingstafel en dat nederland in het vervolg minder hoeft af te dragen, dat zou zinvol zijn.

Henkiemaardannietgek | 30-05-05 | 17:07

Toch een grappig ventje die JP; zegt hij in buitenhof (zondag rond 12:00) nog dat wij ons niet moeten laten beïnvloeden door de Franse stemming ([url]http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/22038453/[/url]), na de semi-officiele uitslag zegt hij ineens dat het rede te meer is voor Nederland om Ja te stemmen.

Klinkt mij ietwat dubbel in de oren

Mach10 | 30-05-05 | 17:07

Na een NEE op 1 juni, gaat nederland een wat lossere verhouding aan met europa.
Laat de overige 23/24 landen verder gaan, kijken wij over 5 jaar hoe het erbij staat, dan schrijven we weer een referendum uit. Weten we tenminste waar we voor of tegen stemmen.

Kenny013 | 30-05-05 | 17:06

63% NEE! ik zal maar niet zeggen dat ik daar goed mee kan leven... straks krijg ik hier nog ruzie ;-)

Roberto Sachinni | 30-05-05 | 17:06

En wederom haakt het JA-kamp af en verzuimt de zekere negatieve gevolgen van een eventuele NEE-uitslag te melden, en laat daarmee de kans liggen meer mensen van hun gelijk te overtuigen.

"Ja stemmen zou kunnen betekenen dat er eindelijk eens iets zinvols gaat gebeuren met ons 'gemeenschap geld"
WAT DAN???
Nog meer 2e wereld landen in de EU?
Nog meer subsidies naar landen die weinig tot niets bijdragen aan de welvaart binnen de EU?
Nog meer besluiten uitstellen die al niet genomen konden worden door de oorspronkelijk lidstaten?
Hoe vaag kun je iets formuleren?
Er zou eindelijk wel eens iets zinvols gaat gebeuren met ons gemeenschap geld...
Tsja, het zou zo maar kunnen :S

Huh..? | 30-05-05 | 17:02

@BummBumm
Wij zijn de aandeelhouders van Europa. Alleen het rendement is een beetje aan de lage kant.

Maar als we zo doorgaan zal daar ook zeker geen verandering in komen. Je hebt nu de macht om daar iets aan te veranderen. Ofwel er komt een aandeelhoudersvergadering!

Ja stemmen betekent dat er een hoger rendement wordt behaald (door betere samenwerking)

Nee stemmen betekent dat er niets verandert. Dus nog steeds een laag rendement

just_me | 30-05-05 | 17:02

@just_me; De doelstellingen zijn mogelijk 'nobel' te noemen, echter een ander probleem is het feit dat kiezers niet meer klakkeloos in de opgeheven 'worst' durven te happen. En ja, dat kun je het kabinet verwijten.

Fruitvlieg | 30-05-05 | 16:59

@Kenny013; zoiets bedoel ik idd

Fruitvlieg | 30-05-05 | 16:53

@ Fruitvlieg

Lachen is een fijn gevoel, net zoals buikpijn een fijn gevoel is vlak voordat het stopt..

Brusselmans | 30-05-05 | 16:53

Nee stemmen betekent nog meer geld stoppen in de bureaucratie van Europa.

Ja stemmen zou kunnen betekenen dat er eindelijk eens iets zinvols gaat gebeuren met ons 'gemeenschap geld'

In beide gevallen kost het evenveel. Maar in het eerste geval levert het sowieso niets op.

De keuze is aan de geldschieters van europa. De (hardwerkende) mannen en vrouwen die het allemaal betalen. Wij dus

just_me | 30-05-05 | 16:53

@ Fruitvlieg jep,
Als het niet bakken met ONS geld zou kosten zou je ermee kunnen lachen.

Kenny013 | 30-05-05 | 16:52

het lachen is mij ondertussen wel vergaan..

Fruitvlieg | 30-05-05 | 16:51

@ Fruitvlieg

Niet dan?

Brusselmans | 30-05-05 | 16:50

@Brusselmans; alsof WIJ ons kapot zouden lachen, wanneer het een 'Nee' wordt! '-)

Fruitvlieg | 30-05-05 | 16:49

ZI & PNCO hebben gelijk.....

Zippy | 30-05-05 | 16:49

@ Reaguurders

Kom kom, PNCO ventileert slechts een meninkje en is nota bene zo sportief het kamp NEE reeds te feliciteren.

Daar kunnen de boven ons gestelden in Den Haag nog een puntje aan zuigen..

Brusselmans | 30-05-05 | 16:47

Oh, wat hoop ik dat het meer dan 60% nee wordt. Ben zeer benieuwd hoe Mr. Dr. J.P. zich daar uit denkt te l*llen.

Kralendijk | 30-05-05 | 16:44

@PNCO; misschien kun je mij helpen, ik zoek nog wat accu's en zandzakken?

Fruitvlieg | 30-05-05 | 16:42

@PNCO

Je kapot lachen lijkt me niet gezond. Maar fijne instelling heb jij, zo van "als mijn mening het niet wordt dan wil ik in ieder geval mijn gelijk krijgen". Kom zeg, als je een beetje fatsoenlijk in mekaar steekt heb je het beter met Europa & Nederland voor.

Salva | 30-05-05 | 16:41

@. PNCO
Kun je met ons delen waarover jij jezelf nu al loopt te verkneukelen?
Gaat de Rotterdamse haven voor straf op slot? Moeten we ineens gaan betalen als we de grens over moeten? Of mogen we de grens helemaal niet meer over? Wordt de benzine exclusief in Nederland 2x zo duur?
Kortom, welke doemscenario's staan ons te wachten?

Huh..? | 30-05-05 | 16:40

@PNCO; woon je in NL overigens? Zo ja, dan valt er bij een 'nee' zeker voor jou weinig 'kapot' te lachen. Aan de andere kant ben je zelf weer wel lachwekkend te noemen met je betoog...

Fruitvlieg | 30-05-05 | 16:39

@ PNCO 30-05-05 @ 16:33
" Dus stem gerust Nederland, maar de gevolgen mogen dan ook door jullie gedragen worden!"
AH weer zo'n sterk argument uit het ja kamp, bangmakerij. Ga zo door!

Kenny013 | 30-05-05 | 16:37

ik lach me kapot als alle NEE-stemmers het effect van hun stem zullen zien, of nog wel leuker, als de rest van Europa wel voor stemt... Leuk voor Nederland, want Frankrijk heeft dan wel wat gezichtsverlies geleden, maar die komt er wel bovenuit.

Dus stem gerust Nederland, maar de gevolgen mogen dan ook door jullie gedragen worden! Wordt een heerlijke tijd, geniet nu al van de Ja en Nee uitleggen in de Volkskrant. Maar aangezien ik hier zo ongeveer de enige ben die het met ZI eens ben, is hier voor mij geen eer te behalen en ik kan dan ook niets doen dan jullie te feliciteren met de overwinning van woensdag.

1 ding alleen: balkenellende gaat heus niet door de knieën voor jullie, daar heeft hij Bush al voor...

PNCO | 30-05-05 | 16:33

@style; nee, zo lijkt het niet, zo is het..

*kijkt met weemoed terug*

idiot | 30-05-05 | 16:33

JP heeft geen kiezers nodig om voor lul te staan daar zorgt ie zelf wel voor.

JaneDoos | 30-05-05 | 16:29

@BummBumm; het is nogal wat, je verheffen boven 'Zij die het beter weten' '-)

Fruitvlieg | 30-05-05 | 16:29

Dat is ook gek als je nee gaat stemmen ben je communist,terwijl in 40-45 toen
krankzinnige Adolf ook een groot europa
wilde was je een held.
Of is het een compliment.

yes | 30-05-05 | 16:29

@. BummBumm
Kijk eens aan, hier wordt duidelijke taal gesproken!

delirio | 30-05-05 | 16:26

ZI,
Alleen verliezers stemmen ja.

Bunt | 30-05-05 | 16:22

@ . BummBumm
Dikke vette strike!

Roberto Sachinni | 30-05-05 | 16:22

Ik vermoed dat er een verborgen agenda meespeelt want heb nog nooit politici zo hun best zien doen om te folderen. Misschien was ons JA wel beloofd om Neelie Smit op haar post te krijgen.Of een oude dagvoorziening voor uitgerangeerde politici
die een postje in de EU krijgen.
Zelf het stigmatiseren van NEE stemmers begint zo langzamerhand schofterig te worden. Geen middel (PR-buro)wordt geschuwd om een ja te krijgen.

Minachting voor de burgers noem ik het
NEE blijft het

selokeen | 30-05-05 | 16:21

Zouden ze nou werkelijk denken dat ik gekke henkie ben?

Henkiemaardannietgek | 30-05-05 | 16:21

@ZI: alvast voor als je terug bent:

1. Verlies van zeggenschap over eigen land
Nederland verliest de soevereiniteit. Kort en goed hebben we weinig meer te vertellen over ons eigen land na invoering van de grondwet.

2. Onleesbare grondwet
Een grondwet is de basis van de rechtsstaat, en moet dus door iedereen, ongeacht opleiding, gelezen én begrepen kunnen worden. Deze Europese grondwet voldoet totaal niet aan die criteria, en is dus niet geschikt om als grondwet te dienen.

3. Meer machtsmisbruik
Een grondwet hoort burgers te beschermen tegen machtsmisbruik door de overheid. De EU grondwet doet dit niet, deze vergroot juist de mogelijkheden voor politici om autoritair op te treden tegen burgers in naam van het "algemeen belang".

4. Minder democratie
De grondwet regelt dat er een Europese minister-president komt. Dit is echter géén gekozen president. Daarmee is de claim dat Europa democratischer wordt al weerlegd. Bovendien wordt uw stem aanzienlijk minder waard. Nu bent u één van de 15 miljoen die ergens over mogen stemmen, na invoering van de grondwet bent u één van de 440 miljoen.

5. Geen vetorecht meer
Nederland verliest op veel terreinen haar vetorecht. Dit maakt Nederland, en andere kleine landen, tot speelbal van de grote landen.
Op gebieden waar Nederland haar veto wil uitspreken kunnen Duitsland en Frankrijk eenvoudigweg dreigen met voor ons nadelige wetgeving op terreinen waar we geen vetorecht hebben.

6. Meer bEUROcratie
De grondwet verplaatst macht van Den Haag naar Brussel. De introductie van deze extra bestuurslaag zorgt voor veel meer bureaucratie, meer vriendjespolitiek, meer nutteloze regelgeving, en minder democratische controle. Willen we die macht uit handen geven aan zo'n instituut, dat nog nooit een goedgekeurd financieel verslag heeft kunnen uitbrengen?

7. Meer geld in bodemloze putten
De grondwet introduceert een verzorgingsstaat voor heel Europa.
Terwijl zelfs in het rijke Nederland al blijkt dat een verzorgingsstaat onbetaalbaar is. Bovendien mogen wij, als rijk land, de verzorgingsstaat voor de arme deelnemers betalen. En wie moet straks de rekening betalen van ruim 45 jaar communistisch wanbeleid op gebied van infrastructuur, pensioenvoorzieningen, milieu en tal van andere terreinen?

8. Meer terrorisme
Een oud gezegde luidt: "meerdere volken binnen een grens, en de boel vliegt in de hens." Waar volken verplicht worden om samen te leven zullen er altijd groepen opstaan die hun autonomie willen herwinnen, desnoods met geweld. Daar waar Europa heel misschien een vuist kan maken tegen Islamitisch terrorisme, zullen er intern groepen vrijheidsstrijders opstaan. We hebben in Joegoslavië van nabij kunnen zien waar dat toe leidt. En denk aan de nu al decennia durende ellende in Noord Ierland en Baskenland.

9. Eén Europees leger
De grondwet regelt dat er een Europees leger komt, dat indien gewenst ook buiten de grenzen van Europa mag optreden. Wat Amerika nu in Irak doet kan de EU dankzij de grondwet straks ook. Bovendien zorgt dit voor flinke en onnodige investeringen in militair machtsvertoon.

10. Alle macht naar Frankrijk en Duitsland
De grondwet geeft veel macht aan grote landen als Frankrijk en Duitsland, dit ten koste van kleine landen. Frankrijk en Duitsland hebben al vaak genoeg laten merken dat zij maling hebben aan de rest als hun eigen belang er mee gediend is. Denk aan de Euro en het stabiliteitspact.
Nederland kan haar soevereiniteit slechts één keer weg geven. Op 1 juni is het aan u de keuze of dít het juiste moment is om de zelfstandigheid van Nederland uit handen te geven, en of ons lot in Brussel in de juiste handen is.

Over de hele wereld komen aandeelhouders van bedrijven tot dezelfde conclusie: fusies tussen grote bedrijven bieden erg weinig voordelen, het zijn uitsluitend de topbestuurders van grote ondernemingen die beter worden van megafusies.
De politieke eenwording van Europa is exact hetzelfde: ù bent de aandeelhouder, de politici zijn de bestuurders. En ook in dit geval is het overduidelijk wie er beter gaan worden van deze fusie.

De voordelen die de EU biedt zijn ook te behalen zonder een grondwet die onze vrijheid inperkt ten gunste van nog meer bureaucratie. De voordelen liggen namelijk allemaal op het terrein van de vrije handel. En voor vrije handel is geen grondwet nodig, daarvoor hoeven documenten niet in 22 talen vertaald te worden, en daarvoor hoeft Nederland geen regelgeving over de juiste teelt van olijfbomen in haar wetten op te nemen. Ons advies: ga stemmen op 1 juni, en stem voor Europa, dus tegen de grondwet.

BummBumm | 30-05-05 | 16:19

@Zi
"Ik baseer mijn JA-argumenten op uitspraken van hoogleraren Europees Recht en inhoudelijke uitspraken van politici."
Tsja, alleen zijn dat nou net de mensen die nauw betrokken zijn geweest bij het tot standkomen van de tekst.
Wat voor advies had je anders verwacht van hen?

Huh..? | 30-05-05 | 16:17

@Filo; ik vrees van wel, by the way, heb je verder gelezen in het stukje van Wilders? Over gebraden kip enzo? das dan wel weer jammer..

Fruitvlieg | 30-05-05 | 16:16

Ik stem Ja, maar de reactie die ik gisteren ergens van Ganglion las komt wel heel dicht in de buurt van de waarheid woensdagavond ben ik bang:

Balkenende 1-6-05: Er komen natuurlijk woorden in voor als "RESPECTEREN, TELEURSTELLEND, UW JA-STEM BLIJFT BELANGRIJK!"

PNCO | 30-05-05 | 16:10

@Idiot
De tijd van BrEazAH sletjes topics of FvJ bashings ligt al weer een hele tijd achter ons zo lijkt het.

style.councillor | 30-05-05 | 16:10

. ZI wat jij zielig vind en wat je naast je neerlegt kan me in principe net zo veel schelen als een onderwater-rat die
zich voorplant....
@
. geethreeforce
. Khadaffi and the rest!
komt goed! zolang wij beter weten en laat dat doek maar vallen voor (janken)balkie en de landverkloters om zich heen! inclusief onze 'vrienden' hier uit het 'JA kamp'

Roberto Sachinni | 30-05-05 | 16:10

@ZI: leuke opmerking trouwens: "ze hebben ervoor geleerd". Is toch echt niet zo, voorbeelden te over. Bijvoorbeeld de job-roulatie binnen de ministersposten een aantal jaren geleden. 4 jaar ergens gezeten, net een beetje doorhebben wat het betekent en vervolgens naar een ander ministerie... Zo ook ons kamerlid Griffith dat nu de financien van de gemeente Amsterdam gaat doen, terwijl ze geen financiele achtergrond heeft. Etc. Etc.

Bralaap | 30-05-05 | 16:10

Beetje eng, Wilders kraamt eens geen onzin uit.

Ik heb een interessante vraag: Als we tegenstemmen, stemt de regering dan toch voor?

Filo | 30-05-05 | 16:09

Verdomme, ik zei toch al NEEN. begrijpen ze dat nu nog niet in Den Haag!!! Laat mij vooral niet lachen dat het alleen de laag opgeleide zijn, wat wel waar is, van de laagstopgeleide zijn er het meest die altijd opdraaien voor de kosten van Brussel, Den Haag, New York!!! Balkenende moet nu eindelijk eens zijn gore kop houden idem die Gekke Eurlings. Zit hier al dagen te zoeken naar mijn knijpkat voor het geval dat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!En ja Balkie die 180 Euro worden ook betaald door de mensen die een lagere opleiding genoten hebben alleen begrijpen ze niet zo goed waar het aan besteed wordt. Gewoon nog ff doorgaan Balkie, de messen worden al geslepen door de mensen met een lage opleiding...... Nederland heeft maar 1 keer de kans om van jullie af te komen.

BenBack | 30-05-05 | 16:09

ja hoor, daar gaan we weer... ga nou maar lekker stemmen met z'n allen, want ik word inmiddels erg verdrietig over elke keer weer die nogal uit z'n verband getrokken discussie.
Het is heel makkelijk:
STEM !
a. Ja
b. Nee

That's all..

*trekt een biertje open*

idiot | 30-05-05 | 16:09

Ha ZI gaat versterkingen oproepen, valt ook niet mee om maar 1 voor argument te vinden.
Succes ZI

Kenny013 | 30-05-05 | 16:08

Ik vraag me stiekem af wat voor haardracht LLL heeft

Dirk Dekbed | 30-05-05 | 16:08

Is het trouwens verboden om op basis van gevoel te stemmen?

En kom nu niet met gezeur over gesundes Volksempfinden aanzetten.

style.councillor | 30-05-05 | 16:08

@ Mellorenz; das een waar woord!

Fruitvlieg | 30-05-05 | 16:08

Daar woensdag altijd vreten wordt gepresenteerd waar ik al NEE tegen zeg, trek ik deze lijn door.. Grondwet.. NEE, Balkie-boy.. NEE ... Biertjuh ? ... Da's dan het enige waar ik geen NEE tegen zeg...

DVDtjuh | 30-05-05 | 16:07

oke oke, ik zal reageren, maar nu niet, ik moet nu weg tot een uur of 8... wees niet bang, I'll be back

ZI | 30-05-05 | 16:06

die grondwet had al veel eerder ter sprake moeten komen, had een hoop ellende gescheeld

Mellorenz | 30-05-05 | 16:05

nu worden zelfs de monden gesnoerd van mensen op de staatstelevisie bij witteman!
in de debatten met bak-ellende worden tegenstanders constant onderbroken om bakellende zn zegje te laten doen.
en inneens spreekt balkie nu weer alles tegen waar hij in zn JA campagne mee heeft lopen leuren....
wat een walgelijk gekonkel waar nu de media ook nog eens aan mee werkt!
we worden besodemieterd!!! NEE voor de volle 100%

e-one2day | 30-05-05 | 16:05

Camiel *kanalenveger* Eurlings vraagt hier gewoon om een feauteaufoek

Kloes | 30-05-05 | 16:05

welke zware tijden heb je het in godesnaam over....

QB.as.seen.on.RC | 30-05-05 | 16:05

@ ZI; je hangt een mening aan, dat anderen het daar niet mee eens zijn is hun goed recht. Om dan maar meteen er vanuit te gaan dat die personen alleen folders doornemen, lijkt mij een zwaar gebrek aan inzicht. Juist het feit dat jij maar klakkeloos afgaat op meningen van anderen, 'want die hebben ervoor geleerd', doet vermoeden dat je mogelijk wat geschiedenislessen mist.

Fruitvlieg | 30-05-05 | 16:05

"Europa" wil de grondwet nog niet verwerpen, men wacht eerst nog op de uitslag in Nederland(bron:RTL-nieuws)
Dus staat ons nog 1 ding te doen; roep iedereen op voor een welgemeend: NEE!

fuckje | 30-05-05 | 16:04

@ZI 30-05-05 @ 15:59
Zeg leeswonder ik geef je net 2 tegen argumenten. Je reactie is dezelfde als van JP er overheen lullen, reageer eens inhoudelijk.

Kenny013 | 30-05-05 | 16:03

@ ZI
Nou, je zeurt wel erg om inhoudelijk argumenten. Ik zal het mijne dan nog maar even herhalen, maar het is ook terug te vinden in die 10 andere posts over de grondwet. Vooral de eersten waren leuk, omdat daar de inhoud nog de overhand had, misschien zou je die nog eens door moeten lezen.
Maar goed, ik vind dus dat dit geen goede grondwet is omdat deze grondwet er niet in slaagt om boven de lidstaten te staan.
Is dat inhoudelijk voldoende?

King of controversy | 30-05-05 | 16:03

ZI waar zijn jouw argumenten? Ik lees bij jou alleen maar dat je jezelf de keuze laat voorschrijven door een paar professoren en politici, waarbij je er voor het gemak maar vanuit gaat dat die de wijsheid in pacht hebben. Er zijn vele redenen om tegen de grondwet te zijn, voor iedereen waarschijnlijk andere. Ok, ook redenen om voor te zijn maar alleen al de ontbrekende, slechte en/of indoctrinerende informatie van onze politieke leiders zijn reden genoeg om op zijn minst zeer argwanend te zijn.

DeKeet | 30-05-05 | 16:03

persoonsbewijzen gaan het binnenkort weer helemaal worden

Mellorenz | 30-05-05 | 16:03

@QB
Wat en geluk dat jij nog weet hoe het werkelijk in elkaar zit. In zware tijden zoals nu heeft het land behoefte aan en grote roerganger, Noord Korea is al voorzien, wellicht een met JP praten.

style.councillor | 30-05-05 | 16:02

@zi 15.40:ik heb op die andere 25% gestemd ;-) ennuh ik nam geen genoegen met een foldertje en heb het boek in huis, ik weet net zo goed waar ik over spreek als een tweede kamerlid. Qoute"die hebben er voor geleerd " Op de tweede kamer school ofzo? Het enige wat ze daar met opleidingen te maken hebben is dat ze blijven zitten als jet het niet goed doet.
Het gros van de tweede kamer leden zijn gewooon huisartsen, leraren, oud ondernemers, huisvrouwen, weinig mensen die politicologie hebben gestudeerd hoor

Thygros | 30-05-05 | 16:02

@Fruitvlieg
Ik sidder nu al van angst bij de gedachte aan jou briljante betoog om tegen de grondwet te stemmen.

ZI | 30-05-05 | 16:01

Weet je nog niet wat je moet stemmen? Denk in het stemhokje aan het echtpaar Melkert dan komt het vanzelf goed.

ventus_aqualis | 30-05-05 | 16:01

Je kunt geen Nederland spellen zonder NEE !!!!!!!!!

Nightwisher | 30-05-05 | 16:00

Tegen stemmen om een persoon of om zijn uitspraken is echt wel een beetje jammer hoor. Je stemt voor de toekomst van nederland, personen zijn passanten. Eurlings is een passant, Balkenende een passant. Kansloos dus. Stem voor jezelf, denk voor jezelf.

ZI | 30-05-05 | 16:00

@ZI, wist je trouwens dat, anders dan jij, er ook mensen zijn die verder kijken dan propagandafoldertjes en uitspraken van mensen die er zelf belang bij hebben? Ik stel voor dat je dat foldertje eens langzaam in je kringspier schuift? Rechtlijnig en langzaam, net als je betoog..

Fruitvlieg | 30-05-05 | 16:00

het wordt hier steeds triester op -edit- , een demagogen-geert-wilders-hangplek, met kortzichtigen Roberto Sachinni, en style cou.... etc etc voorop die het uitschreeuwen dat nederland naar de kloten... etc etc (standaard lpf prutpraat)

wat een lutsers........

QB.as.seen.on.RC | 30-05-05 | 15:59

Kijk eens naar die reactie's, wie durft er uiteindelijk inhoudelijk te reageren en niet te komen met "laat jij je de les lezen door zakkenvullers".
Ga je foldertje anders nog maar lezen, of sluit je aan bij de partij voor de dieren, want stierenvechten kan echt neit hoor. Dat is pas een reden om NEE te stemmen. God o God o God...

ZI | 30-05-05 | 15:59

In Frankrijk laten ze een premier opdraaien voor het Nee stemmen van de kiezers. Dus die kan opzouten.
Goede ideeën hebben die Fransen. Laten we behalve het Nee stemmen ook dat van de Fransen overnemen.

Krities@ | 30-05-05 | 15:59

@Fruitvlieg
Wat heerlijk naief ben jij om jezelf met je kutfoldertje boven hoogleraren europees recht en 128 tweedekamerleden te plaatsen.

ZI | 30-05-05 | 15:57

@ ZI
Er staan iets van 1000 artikelen in de grondwet, dat zijn dus 1000 redenen om voor of tegen te stemmen. Dan kan je ook nog tegen of voor stemmen omdat bepaalde artikelen er niet/wel in staan en tenslotte kan je ook nog blanco stemmen.

King of controversy | 30-05-05 | 15:57

@ZI: dus jij laat je de les lezen door zakkenvullers...

DeKeet | 30-05-05 | 15:56

@mezelf
Wat een onbegrijpelijke zinnen maak ik soms toch. Excuses

ZI | 30-05-05 | 15:56

Nou nou Roberto... dat zal Balkenbende niet zo leuk vinden.. trouwens die sufkut moet eens ophouden met zeuren..."Als wij Nee zouden stemmen staat hij voor gek in Europa".... euh,.... daar heeft hij onze Nee toch niet voor nodig, dan lukt hem zonder onze Nee ook wel.

Karel Kruizenruiker | 30-05-05 | 15:55

duitsland

Kenny013 | 30-05-05 | 15:55

@ ZI; wat een heerlijk naief stukje schrijf je hier neer, je mag vast bij Balkie op schoot zitten!

Fruitvlieg | 30-05-05 | 15:55

Eurling is juist de reden om nee te stemmen. Een gozer van dertig met een vleitige politieke carriere die mij nu de les gaat lezen, wat een pannekoek. Het voorbeeld van een dierentuin die geen subsidie mag ontvangen omdat een dierentuin in Londen dit oneerlijk vindt lijkt mij overigens genoeg reden om tegen te stemmen. Bezopen bureacratische bedoening.

Amsterdammer | 30-05-05 | 15:55

houd graag even een spiegel voor.
.
Dat zou schrikken zijn voor bakellende..
"heb ik zo'n kutkop???" denkt ie dan

MDE | 30-05-05 | 15:55

Ik heb Geertje Wilders eigenlijk nog nooit op een verstandige uitspraak kunnen betrappen maar hier slaat hij de spijker op z'n kop...

de_rest_van_NL | 30-05-05 | 15:54

@wittesaus
Onzinargument
Natuurlijk hebben die mensen kennis van zaken. Op dit moment trek je dus de vakbekwaamheid van 85% (!) van de tweede kamer in twijfel? CDA, PvdA, VVD, GroenLinks... verschillende partijen, verschillende mensen, verschillende politici en die zouden allemaal hun vak niet verstaan. Besef je wel dat je nu 128 van de 150 uitvlakt? Terwijl we allemaal weten dat de standaardneeroeperts van de SP nu dus wel vertrouwen? Dat is toch wel een beetje apart te noemen? Ok, misschien zullen ze niet allemaal even eerlijk zijn, maar zeggen dat er van de 150 minimaal 35% onbetrouwbaar zijn slaat nergens op. En jij met je foldertje denkt het wel even beter te weten? Onzin! Dit referendum slaat gewoon nergens op! Wij weten te weinig om een echte mening te vormen. Ik baseer mijn JA-argumenten op uitspraken van hoogleraren Europees Recht en inhoudelijke uitspraken van politici. Toch mensen met kennis van zaken, daar wil ik wel op vertrouwen. Iig meer dan op kulargumenten van GW en Harry -daarhebikdegrondwetnietvoornodig- van bommel.

ZI | 30-05-05 | 15:54

Ach ik wou toch al naar de kapper van de week, morgen dan maar en doe maar kaal, leuk statement.

Heb net ook al wat tshirts besteld met
Nee ! ideaal om woensdag mee rond te hangen bij een stembureau

Thygros | 30-05-05 | 15:54

@ZI "argumenten voor een NEE stem"
1)Kijk even de stream van buitehof van gisteren. Is opzich al genoeg voor een NEE.
2)Het verbreken van het stabilliteitspact door frankrijk en duitland. Er zijn dus geen zekerheden.

Kenny013 | 30-05-05 | 15:54

hahaha, in Frankrijk hadden de socialisten 56% tegengestemd.
Nog meer dan de gemiddelde tegenstem. Juist de grootste middenpartij stemt dus meer tegen dan de rest van Frankrijk.

hAl | 30-05-05 | 15:53

Een weerzinwekkend voorbeeld van selectief shoppen waar het de feiten betreft. De werkelijkheid: een meerderheid van de Franse socialisten stemde NON.
-
Onderzoek wees uit dat ook onder de achterban van de PvdA een meerderheid NEEN gaat stemmen.
-
Laat je niet verneuqen door dolgedraaid Haags of Europees tuig.

Ganglion | 30-05-05 | 15:52

@QB etc
Jip en Janneke is een schap verder

style.councillor | 30-05-05 | 15:52

En die mongeaul van een Wilders heeft ook nog niet door dat het hier om het voor(of tegen) de grondwet gaat en niet om parlementsverkiezingen?
Ach, het is en blijft een limbeau....

Zippy | 30-05-05 | 15:52

wat gaan jullie allahmaal af er van de week toch een JA uitkomt....

btw is het helemaal hip om comments van 80 regels te gaan posten, of is dat gewoon een gebrek aan formuleringskunde.......?

QB.as.seen.on.RC | 30-05-05 | 15:51

@Roberto Sachinni

We Flikkeren dit land echt wel plat als Balkie woensdag de uitslag naast zich neer legt. Revolutie NU ! Op naar Den-Haag. Maar misschien is ie wel slim en vertrekt ie uit zichzelf.

khadaffi | 30-05-05 | 15:51

Jan M. is de lul natuurlijk als communisties kaalkopje...

da wizard | 30-05-05 | 15:51

@Roberto Sachinni,

Veel woorden nodig maar toch briljant!
Anyways zowel ik, mijn vriending, mijn vader, moeder en zo een beetje iedréén die ik ken gaan 'NEE STEMMEN'.
Dus Balkie zet je koffers maar klaar je mag oprotten ;-)

geethreeforce | 30-05-05 | 15:50

@Roberto Sachinni = Jan Molendijk
Stel heh, de tweede kamer schrijft een referendum uit met de vraag:
Wil je belasting betalen? Wat zou jij dan stemmen? Wat een onzin kalk je hier nu neer. Jij hebt kritiek op de regering, en wie schrijft dit referendum uit? Juist ja, de regering heeft al getekend, de tweede kamer wil alleen weten wat het volk wil dat de tweede kamer stemt over die besluit van de regering. Dat heet politiek. Geef eens een duidelijke onderbouwing van de argumenten voor een NEE stem. Zielige verhalen van zielige mensen leg ik naast me neer, ik ben nog veel zieligere verhalen gewend mbt asielzoekerts.

ZI | 30-05-05 | 15:48

Camil EURlings, Alsof ik ooit wakker heb gelegen van deze Limbo Grrristen Heaumeau, ik ga lekker op de bakfiets naar de Place de la Bastille. Bij Gent linksaf en dan flink doortrappen!.

Lekker Belangrijk© | 30-05-05 | 15:48

Beschouw stemmen aanstaande woensdag als een gouden kans om de Europese elite de les te lezen: stem NEE!

Ganglion | 30-05-05 | 15:48

Nogmaals, ik lijk de Nedelandse regering en GS wel in termen van sublimeren en herhalen.

Nederland weet het weer beter; " we" zijn teleurgesteld in Frankrijk (55% non). Van oudsher is Nederland weer een stamelijk aanmatigend bezig, het vingertje wordt weer geheven en.. wijzen maar.

Frankrijk notabene staat aan de wieg van een verenigd Europa. Zij (Schumann) stelde immers voor de gehele Frans-Duitse productie van kolen en staal te plaatsen onder een gemeenschappelijke "Hoge Autoriteit", in een organisatie welke openstaat voor deelname van de andere landen van Europa. Immers. Door de samenvoeging van de kolen- en staalproductie zouden de gemeen-schappelijke grondslagen voor de economische ontwikkeling, de eerste fase van de Europese volkeren-gemeenschap, worden gelegd.

Uit dit initiatief ontstond de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de EEG respectievelijk de Europese Unie.

In de hele retoriek rond het ja / nee gebeuren stoor ik me nog het meest aan het kaliber uitspraken van Woutertje B. Als "we" onverhoopt neen mochten stemmen, dan doen we het volgend jaar toch herexamen, want het kiezersvee heeft het dan gewoon niet begrepen. Een jaartje extra demoniseren en indoctrineren, dan komt het wel goed met ons, aldus Bos. Wie zei ook al weer: "we moeten het gewoon nog een keer uitleggen, maar dan beter.". Jawel, dat was de lijfspreuk van Adje Melkert! En we weten allemaal wat er vervolgens met Adje gebeurde. Of Bot die min of meer beweert dat Neen stemmers niet goed geïnformeerd zijn.

Niks geleerd van 2002, als de (dreigende) uitslag je niet bevalt dan ligt dat aan de kiezers en / of pas je gewoon de spelregels aan. Waarom zou je je als politicus gaan verdiepen waarom er zoveel "negatieve" eurosentimenten zijn?

Het wordt nog druk, met een paar miljoen in een heropvoedingskamp.

Ik droom er wel eens van dat Duitsland uiteenvalt in de vorstendommentjes van voor 18honderzoveel. Frankrijk annexeert vervolgens Wallonië en "wij" lijven Vlaanderen en Luxemburg weer in. Italie en Oostenrijk roeren zich, de Habsburgers worden opnieuw geïnstalleerd.

Het wordt gewoon weer 1800 of daaromtrent, niks op tegen toch?

style.councillor | 30-05-05 | 15:48

het kost je dan 9 miljoen euri.
Maar dan heb je wel een leuke soap..

Weeraanmelden | 30-05-05 | 15:47

@ZI
Nou, ik ga er niet vanuit dat dat zooitje in Den Haag verstand van zaken heeft. Die gasten liegen alleen maar, over alles. Ze gaan inderdaad voor macht, maar daar hebben ze het volk toch niet bij nodig? Waarom willen ze eigenlijk onze voorkeur weten als ze toch doen waar ze lekker zelf zin in hebben. En zo gaat het al jaren!
Stem dus NEE!!!

Wittesaus | 30-05-05 | 15:44

Ik geloof er niets van dat de 55% nee stemmers in Frankrijk afkomstig zijn uit extreem-links en rechts & conservatief gristelijke scene. Lijkt mij meer een manier om de non stemmers te bestempelen als zwakzinnige paria's waar een weldenkend mens niet mee geassocieerd wil worden. Het Nederlandse ja-kamp probeert dit trucje te herhalen.

BummBumm | 30-05-05 | 15:44

Tuurlijk NEE stemmen. We worden eindelijk gevraagd om onze mening. Al die verdragen zijn ons allang door de strot geduwd. 25 lidstaten en het einde is nog niet inzicht. Schengen ? Ik sta nog steeds in de rij op Schiphol. En word tot vervelends toe betast, al voor de paspoortcontrole. Ik wil als ik in die landen ben gewoon met szloties betalen, met muntjes met gaatjes erin die vierkant zijn. Niet dat ik straks moet afrekenen met die kudt-pleuro. Dat ik daar gewoon 2 euro aftik voor een sappie. Europa is niks, doet niks, en zal niks worden.

khadaffi | 30-05-05 | 15:43

Je gaat toch zeker wél stemmen op 1 juni? Je weet wel, wegens de Europese
Grondwet!

Heb je de folder ontvangen? Weet je alle "ins and outs" om goed voorbereid
te gaan stemmen en heb je een juist beeld van wat en hoe het moet gaan worden, maar vooral: wat het JOU oplevert? NEE DUS!! In de folder en overige info wordt met geen woord gerept over wat dit jou
en mij zal gaan kosten! Ze kijken wel uit, want wat hebben ze al een geld verknoeid aan de Euro en Europa.

Hoorde ik het goed dat de Euro is verouderd en dat er nieuw geld gemaakt
moet gaan worden? Wat een stel onbenullen want toen de gulden er nog was waren er nog steeds muntjes van Wilhelmina in omloop (1948!) en die deden het ook nog best.

Weet je dat Nederland (lees Den Haag) ca 480(!!) euro per inwoner afdraagt
aan de EU als "contributie"? Weet je ook dat Frankrijk en Duitsland slechts ca 27 Euro betalen?? En dat België in Ierland ca 48 euro KRIJGT??!! Als je wel eens via Breda naar België rijdt moet je al die gigantische
betonconstructies zien net vóór Antwerpen!! Heb jij en ik betaald!!! En hou
je hart én portemonnee maar vast!!!

Groene stroom gaat duurder worden als gewone stroom omdat de subsidie
stopt?? Wat doen ze dan met al die woekerwinsten? Waar blijft ons belastingeld dan? Weet je wat je voor een kilowatt/uur stroom betaalt? Waarschijnlijk iets tussen 30 en 40 eurocent. In Frankrijk betaalt men 9,5
eurocent per kilowatt/uur!!! Stroomprijs gekoppeld aan olieprijs? OPLICHTERS ZIJN HET!! Ik zeg mijn groene stroom contract op!

Een gezin uit Musselkanaal ging naar Canada voor een nieuwe toekomst.
Ondanks alle goede voorbereidingen liep het fout en moesten ze na 8 maanden het land uit en kwamen terug in Musselkanaal. En wat denk je? Geen woning, geen uitkering, worden overal afgewezen en/of weggestuurd. Ze
zitten nu in een caravan bij familie en krijgen eten van familie, vrienden en kennissen. Hadden ze dan terug moeten komen met zwartgeverfde gezichten zodat ze dan misschien wél een woning, inrichting, (gas, water en licht hoef je niet te betalen), zakgeld, en misschien ook nog een auto zouden kunnen krijgen?

De buitenlandse hulpbehoevende krijgt de zelfde(?!) rechten als jij en ik,
DUS: hebben jij en ik dezelfde rechten als die buitenlandse hulpbehoevende??? Kom er maar eens om en als je er wat van zegt zijn de rapen helemaal gaar.

En wat te denken van dat geintje met die Tom de Graaf die met alle geweld
een "gekozen burgemeester"
wilde? Ik vroeg mij wel eens af welk kostenplaatje daaraan zou hangen. En volgens mij kun je beter, als er een burgemeester nodig is, dat per plaats
langzamerhand invoeren en leren van "onvolkomenheden".
Toen die boel klapte en meneer opstapte bleek er 1,2 miljard (!!!) euro
vrij te komen voor onderwijs en zorg. Stel dat daarvoor een referendum zou zijn geweest, wat had JIJ dan gekozen? Voor zo'n "bestuurlijke vernieuwing" of voor onderwijs en zorg??!!

Den Haag heeft haar huishoudboekje niet in orde. Als jij 100 euro per week
in te komen hebt kun je maximaal 100 euro per week besteden. Geef je te
veel uit, dan komt er uiteindelijk een man met een tas en een zwarte hoed
en die neemt jouw TV mee. Den Haag krijgt 1 miljoen binnen en geeft 2 miljoen uit (of nóg méér) en wat ze te kort komt plukken ze bij jou en mij weer vandaan. Wij hebben 60 jaar met bloed, zweet en tranen gewerkt aan de opbouw van Nederland en in 2 jaar hebben ze dat naar de bliksem geholpen.

Was "Paars-1" en Paars-2" dan wel zo slecht? Persoonlijk vond ik Wim Kok
een goede en representatieve premier (als je terug denkt met wat er nu aan
de hand is!) en kijk nu eens wat een stel stripfiguren over onze toekomst beslist!!

NEDERLAND IS VERROT!!
Het is tijd dat we ophouden met de ZWIJGENDE MEERDERHEID te zijn!! Ga stemmen en stem NEE. Laat langs deze weg Balkenende weten dat we hem en
zijn kabinet zat zijn!! Zorg met elkaar op 1 juni voor een enorme opkomst en een overduidelijk NEE naar Den Haag. Hij is bang dat Nederland (lees: hijzelf !!) zijn gezicht verliest binnen de EU. HET ZIJ ZO!! Wat te denken van de Zwitsers? En van de Engelsen en de Denen die geen Euro
willen?? En bovendien: Gezichtsverlies?? De gewone man in de EU zit te kijken wat de Fransen en Hollanders gaan doen. Ga je niet stemmen, krijgen de JA-stemmers een grotere verhouding t.o.v. de
NEE-stemmers. Als de Nederlandse stem echt zo belangrijk is binnen de EU dan hebben jij en ik NU de kans.

Let wel: Jij en ik zijn NIET tegen vooruitgang, echter is dit VOOR ONS zeer
zeker GEEN vooruitgang!!! Ook zijn jij en ik niet tegen het helpen van de hulpbehoevende medemens, integendeel. Maar er zijn ook hulpbehoevende echte "Hollandse(!)" medemensen en die worden stelselmatig de deur gewezen! SCHANDE!!

Stel dat Den Haag zich toch durft te veroorloven om een overweldigend NEE
naast zich neer te leggen is het misschien wel tijd om het hele land plat
te leggen en Den haag op deze wijze te dwingen om naar het volk te
luisteren!!
Samen zijn we sterk! Kijk maar in de geschiedenis!! Gaan jij en ik
geschiedenis schrijven en de toekomst van jouw en mijn land vorm geven en
hoeveel langer accepteren wij nog het gepruts in en van Den Haag?

Jazeker! Ik ben boos!

Roberto Sachinni | 30-05-05 | 15:42

Ik wordt een beetje ziek van die rukkende Eurlings, hij kan maar een truukje: niet op de inhoud opgaan, maar altijd zwakke voorbeelden en vergelijkingen in het debat brengen die er geen zak mee te maken hebben.

Pietje Bel | 30-05-05 | 15:41

Bijna iedereen zit tussen de communisten en Le Pen. Als Camiel daar niet tussenin wil zitten, dan is hij of linkser dan een communist of conservatiever dan Le Pen.

Woutert | 30-05-05 | 15:40

Jongens, denk nu toch eens zelf na. Driekwart van de kamer is VOOR! Die mensen hebben er voor geleerd en je mag er toch wel vanuit gaan dat zij kennis van zaken hebben en op zijn minst de grondwet gelezen hebben. Wij hebben een kutfoldertje gehad waar je geen flikker aan hebt. Komt er een NEE, dan wordt er niet opnieuw onderhandeld, want wij wijzen de grondwet niet wegens inhoudelijke zaken af, maar omdat we Balkenende zo graag een hak willen zetten. Hoe kansloos ben je dan bezig? Laten we nu gewoon na gaan denken en bij jezelf te raden gaan wie je nu aan het pesten bent met een NEE. Ga je ervoor om Balkie en Zalm weg te krijgen, of heb je zin om alsnog klauwen geld kwijt te zijn aan europa en er verder weinig te zeggen hebben? Die lui in Den Haag zullen echt niet massaal JA stemmen als dat afbreuk doet aan hun macht. Ze zitten daar immers maar voor 1 ding: macht. Stem allen JA!

ZI | 30-05-05 | 15:40

Nou ik denk dat Wilders en Rouwvoet het niet prettig vinden om voor kaalkopje te worden uitgemaakt.
Dit gaat nog een stukje vuurwerk opleveren, mark my words.

superjan | 30-05-05 | 15:39

@Devlaam:

Hùh?!?:
"Balkenende en zijn makkers hebben nog gelijk ook, maar daar maak je je hier niet populair mee.
IK STEM JA!
Dan maar niet meelopen en zelf nadenken." Niet meelopen, zelf nadenken??? Vertel, vertel, desnoods betalen we meer...

HoerenSloep | 30-05-05 | 15:39

kan dat eigenlijk? 'intelligent' voor lul staan?

Fruitvlieg | 30-05-05 | 15:38

Maurice de Hond voorspelt 75% 'Nee'. Woeff.

ventus_aqualis | 30-05-05 | 15:35

laat het gepeupel maar lekker spreken, die hebben er toch geen verstand van. de enige argumenten zijn gevoels argumenten die op geen enkele manier een feitelijke fundament hebben.

Wolff | 30-05-05 | 15:34

Een stukje van Fleischbaum??? Ik had wel verwacht dat Lucas een feestbetuiging zou schrijven... Kom lucas... waar blijf je?

Stijlloze Rukker | 30-05-05 | 15:34

Nu nog even de euro inwisselen voor de gulden, en aansluiten als 51e staat van Amerika. Of moeten we dan in dollars rekenen?

Generaal Pardon | 30-05-05 | 15:33

En als je JA stemt waar vind je jezelf dan terug? In de Gristelijke darkroom tussen Jan Peter en Camiel?

Kapitein Stijlvol | 30-05-05 | 15:33

21e!!!

Conan de Rabarber | 30-05-05 | 15:33

Balkenende en zijn vriendenkliek verdienen een nekschot

Kamikazi Air | 30-05-05 | 15:33

Jawel, de middenweg is laag opgeleid of gewoon kansloos.

Zippy | 30-05-05 | 15:33

Ik denk dat die bakellende ook maar zijn conclusies moet trekken na het referendum en die pleuro dieven met hem.

weirdo69 | 30-05-05 | 15:32

*scheert kop kaal, en plaatst een toupet op de kop ter camouflage, bij Camiel dan* ;)

King of controversy | 30-05-05 | 15:32

Balkie staat voor lul, Balkie staat voor lul, Balkie...

da wizard | 30-05-05 | 15:31

De reactie van Balkje geeft des te meer reden om non te stemmen. Hopelijk schaamt hij zich dan zo erg voor ons dat hij zijn conclusies trekt. Verder is het opvallend dat hij meldt dat het niet zo erg is dat F non heeft gestemd, want alle andere lidstaten die zich reeds hebben uitgesproken waren voor. Maar dat waren allemaal landen die geen referendum hadden, maar waar het parlement zich uitsprak. Als Nederland geen referendum zou houden dat zouden wij ook 100% voor stemmen. Helaas zal de realiteit anders zijn.

Ja toch?...Niet dan? | 30-05-05 | 15:31

Die Camiel Eurlings vindt ik nou echt zo'n christenhond. Als die inhoudelijk bij een debat het niet kan winnen gaat ie het op de man spelen. Walgelijk ventje...

bethundered | 30-05-05 | 15:30

De keuze is dus Balkende en Zalm of LLL?

Lucas, laat mij nog eens naar die bakbrommert van je kijken, vet ding zeg. Snel?

Huh..? | 30-05-05 | 15:30

Wilders heeft gelijk.

Nightwisher | 30-05-05 | 15:30

dus vindt balk ook dat frankrijk voor gek staat dus maakt jp tje geen vrinden

Mellorenz | 30-05-05 | 15:30

Balkenende en zijn makkers hebben nog gelijk ook, maar daar maak je je hier niet populair mee.
IK STEM JA!
Dan maar niet meelopen en zelf nadenken.

Devlaam | 30-05-05 | 15:30

ik geef wilders niet graag gelijk, maar nu ......

Wolff | 30-05-05 | 15:29

Hoe meer Camiel -limburgsehomo- Eurlings zijn mond open trekt, des te meer nee-stemmers er komen. Dus van mij mag hij tot woensdagavond 20.00 uur nog wel even doorpraten.
Daarna moet hij stoppen met limburgs lullen en opgesloten worden in één van de vele gemeentegrotten.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/005116.h...

Wittesaus | 30-05-05 | 15:28

Dan ben ik maar LLL...

da wizard | 30-05-05 | 15:28

Mooie woorden ook weer van Unser G. Wilders.

Thechronicles | 30-05-05 | 15:28

"Ik zou er een heel dubbel gevoel bij hebben mezelf als NEE-stemmer terug te vinden tussen de Franse communisten en het extreem rechtse Front National van Le Pen."
.
Zit hij er niet tussenin?

BlackMagic® | 30-05-05 | 15:27

Moet Balkenende zich niet voor zichzelf schamen???

Koetjesreep | 30-05-05 | 15:26

wat een inzicht hebben die lui toch weer

Muffepeer | 30-05-05 | 15:25

Opzouten met Balkie en de overige 39 rovers

Klukkluk | 30-05-05 | 15:25

Camiel -leernederlands- Eurlings is mijn beste reden om NEE te stemmen.

eyebite | 30-05-05 | 15:24

"In dit geval moet de kiezer zich schamen met zo?n premier!"
Niet alleen in dit geval ;)

Black Haze | 30-05-05 | 15:24

Heeft ie alweer gelijk!

Generaal Pardon | 30-05-05 | 15:23

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl