Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Deugen in diversiteit is belangrijker dan veiligheid

allah_muhammed_a_s_mustafa_rakim-r826b71da4d834c91a65de42c2053c465_kenrk_8byvr_324.jpg Triptiek-topic deel een, twee en dit is drie & slot. Het is maar 1 Marokkaanse agent die openlijk interne politie-informatie bespreekt met een moskeebestuur met een radicaal verleden en een dubieus netwerk. Het is maar 1 lokale PvdA’er van Marokkaanse afkomst die zich als bemiddelaar van een moskee drukker maakt over een visitekaartje dan over een potentiële terrorist onder de bezoekers van die moskee. Het is maar 1 moskee met bestuurders met dubieuze verledens en netwerken. Het is maar 1 politiekorps waar de afkeer van een eigen collega groter is dan het belang van een veilige samenleving. Tuurlijk. Maar alles tezamen zie je hier een zorgwekkend patroon ontstaan waarin het behoud van licht te breken diversiteits-lijntjes zwaarder weegt dan een stevige neerwaartse druk van het veiligheidsapparaat op de deksels van potjes met radicale mengsels die elk moment kunnen overkoken. De tapverslagen en processen verbaal waar GeenStijl inzage in kreeg dankzij een anonieme bron, tekenen een anekdotische schets van de dagelijkse werkelijkheid rond diversiteit. Als dit ene voorbeeld vertelt wat de gebruikelijke gang van zaken is, dan is er alle reden tot bezorgdheid. Vooral omdat iedereen en z’n diversiteitsdrammer enorm zijn best doet om de schone schijn op te houden dat alles geolied gaat tussen de wetshandhavers en onze multiculturele (lees: islamitische) medelanders. Aan de voorzijde mag Fatima Elatik derhalve 12k gemeenschapsgeld per maand (ex btw) verbranden om aan de korpschef te adviseren dat de helft (!) van alle nieuwe agenten een migratie-achtergrond moet hebben. Ook het proefballonnetje van de ‘cop-vodden’ komt uit haar kokervisie. Net zo treffend is de jaarlijkse politie-iftar. Niemand bestrijdt het nut van toenadering, op elkaars terrein, tussen bevolkingsgroepen. Maar enerzijds is er de iftar van een ton en anderzijds blijkt dat een organisator van die iftar, Ben Nassir Bouayad, bovenaan het bellijstje van dubieuze moskeebesturen staat als die zich de politie van de rug willen klagen. En nergens blijkt dat Bouayad melding heeft gedaan van dit interventieverzoek, waarmee hij (onwetenderwijs?) onderdeel werd van een terreuronderzoek dat in de wielen werd gereden door een visitekaartje van Hero Brinkman. Dient het Marokkanennetwerk alleen Marokkanen? Daar wringt hem de schoen: een Marokkaanse agent adviseert het moskeebestuur om contact op te nemen met Bouayad over het gedrag van Brinkman. PvdA’er Aissa Zanzen raadde het moskeebestuur zelfs actief en herhaaldelijk aan om een klacht in te dienen. De agent noch Zanzen lijken zich veel te bekommeren om de achterliggende recherche-motieven van het bezoek van Brinkman: een onderzoek, op basis van een tip, naar een man die Abdelhakim heet, in een witte Audi rijdt, vermeend bezoeker van de Arrayan-moskee is en een aanslag op een synagoge in Amsterdam Zuid zou voorbereiden. Dient het Marokkanennetwerk de veiligheid van allen, of alleen het belang van betrokken Marokkanen? Wat uit de tapverslagen en getuigenissen blijkt, is dat de politie niet de enige is die een pro-actief netwerk voor intercultureel contact heeft aangelegd. Het kromzwaard snijdt duidelijk aan twee kanten. Ook ‘de Marokkanen’ hebben hun eigen belangenbehartigers op ketenposities weten te zetten. Amsterdamse agenten van Marokkaanse komaf onderhouden in dat netwerk rechtstreeks contact met moskeebestuurders, zich gedekt wetend door (de communicatieve doelstellingen van) het Marokkaans Netwerk, waarvan voorzitter Ben Nassir Bouayad goed in de boom zit bij (inmiddels ex-) Kamerlid Ahmed Marcouch en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg. Daar tussenin opereert Aissa Zanzen, die gezien zijn vele (semi-)publieke petten ook overal ingangen heeft, maar die zich gezien zijn publieke functies en uitingen duidelijk profileert als Marokkaan en als moslim. Zware kanonnen en diversiteitsdoelen Op basis van de netwerken zijn omgangsverwachtingen gewekt. In het tapgesprek tussen moskeevoorzitter Aziz Oilkadi en PvdA'er Zanzen spreekt eerstgenoemde zijn verbazing uit over het feit dat het verzoek om de ledenlijst niet via de wijkagent tot hen is gekomen, maar dat iemand van de recherche er om kwam vragen. Zo hadden ze dat toch niet afgesproken? ‘Komt hier nou een agent zomaar vragen stellen? Wat is deze?’ Hij vreest ook meteen voor een complot waar de geplande nieuwbouw van de Arrayan-moskee mee in gevaar komt. Over een mogelijke terreurverdachte in hun midden maalt hij beduidend minder. Is dat omdat hij hem misschien kent? Er ging, volgens de Telegraaf in november, een sms’je vanuit het moskeebestuur naar een onbekend nummer om te waarschuwen dat de ontvanger er van gezocht werd. De vermeende geplande aanslag op een synagoge bleef sowieso uit, maar dat kan natuurlijk 1.001 redenen hebben. PvdA’er Zanzen bekijkt op zijn beurt de kwestie veel politieker. Als ad hoc adviseur van de moskee zet hij het bestuur aan tot het indienen van een klacht over Brinkman. Hij legt zelf ook een getuigenverklaring tegen hem af. Zanzen treedt daarmee actief op als woordvoerder voor de moskee (en dus niet primair in dienst van de veiligheid van Amsterdam en al haar inwoners). De PvdA'er blijkt bij het in gang zetten van de klacht niet alleen rechtstreeks, per email, contact met Aalbersberg te hebben opgenomen, maar ook het kantoor van burgemeester Van der Laan te hebben ingeseind. Daarmee worden er zware kanonnen in positie gebracht die, mede vanuit hun zelfopgelegde diversiteitsdoelen, weinig keus hebben dat te vuren op de mug in het verhaal: het visitekaartje van Hero Brinkman, de geplaagde inspecteur die zich, als ex-PVV’er met een uitgesproken politieke mening over moslims, een dankbaar slachtoffer weet voor de kanonniers. Wat is erger: terreur of de recherche? Zo werkt het netwerk dus twee kanten op. De korpsleiding van de Amsterdamse politie tracht netwerken van toenadering op te zetten die respect en diversiteit hoog in het vaandel voeren in de hoop (of misschien zelfs wel: veronderstelling) dat radicale moslims en andere bedreigingen voor de veiligheid daarmee beter opgespoord en aangepakt kunnen worden, met actieve hulp vanuit de Marokkaanse gemeenschap. Tegelijkertijd lijkt het netwerk ook dienst te doen als instrument om de politie juist in het duister te houden over het wel en vooral het wee binnen die gemeenschap en, met het diversiteitsdenken indachtig en de respect-reglementen in de hand, zelfs als politiek middel om tegendruk tegen inmenging in de gemeenschap te zetten. Wat de Arrayan-anekdote ons leert, is dat de moskeebestuurders het erger lijken te vinden dat er een rechercheur vragen komt stellen, dan het idee dat er mogelijk een potentiële terrorist in hun midden verblijft. Het leert ons ook dat zij vervolgens de juiste mensen kunnen bellen om zich bij te beklagen, en dat die mensen ook nog eens in staat zijn om zo’n klacht hoog in de boom aanhangig te maken bij bestuurders en politiechefs die, geoogklept door hun eigen diversiteitsdoelen, een serie beslissingen nemen waardoor een rechercheur die gewoon zijn werk deed aan een uitgebreid onderzoek wordt onderworpen. Of het nou Brinkman betreft, of welke agent dan ook: hoe kan een politieman zijn functie uitvoeren als krampachtige omgangsnormen de oplossingsgerichtheid van de politie op deze manier belemmeren, vooral als ze steeds mensen tegenover zich treffen met betere, hoger geplaatste contacten dan zijzelf? De agent, ‘Aggie’, die openlijk interne politiezaken besprak met de bestuurder van de moskee die onderwerp in een terreuronderzoek was, is zover wij weten nooit aangesproken op, of berispt om zijn politieman onwaardige gedrag. Terwijl het bewijs toch gewoon op de taptapes en in de uitgewerkte verslagen daarvan staat. De hoofdvraag luidt vandaag dus: geven de elastieken diversiteitsdoelstellingen van de Amsterdamse politie u al een veiliger gevoel?

Reaguursels

Inloggen

Deugen in deze context noemt men in het Engels 'Virtue-signaling'.

Don Bomgordello | 20-05-17 | 07:47

Als de Amsterdamse korpsleiding bij dit soort onderzoeken een omstreden politieman als Hero Brinkman inzet, dan gaan mijn nekharen recht overeind staan van de argwaan. Als korpsleiding ken je de hoedanigheden van deze man en je geeft de betreffende moskeeën genoegzaam munitie om ieder onderzoek en contact te frustreren, enkel vanwege de blote aanwezigheid van mijnheer Brinkman. De stampij die ontstaat, werpt genoeg rookgordijnen op, om niet al te hard verder te hoeven zoeken naar terreurverdachten. De Amsterdamse korpsleiding moet m.i. bewust daarop hebben aan gestuurd cq. aan hebben meegewerkt. Hero krijgt de schuld en verder is iedereen is tevreden. Dat geldt evenzeer voor Amsterdamse politiek en politie: geen boeven gevonden dus dan zijn ze er niet.
Mocht Geert ooit eens aan het bewind komen, dan wacht hem nog een grootse taak, te beginnen in Amsterdam, bij de politie.

oliebolletje123 | 20-05-17 | 00:59

@Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:20 |
sycophant, sycophantic. Werd in het oude Rome gebruikt voor lieden die anderen naar de mond spraken

vanlinknaarrecht | 20-05-17 | 00:47

En die terreurplannen? Heeft het netwerk er met een gesprekje onder vier ogen voor gezorgd dat de aanslag werd afgeblazen, alles in der minne geschikt, eind goed al goed en iedereen tevreden? Of was het hele verhaal een dooie mus? Morgenavond het laatste hoofdstuk van Rossum?

dihydrogenmonoxide | 19-05-17 | 22:43

Hulde en rozen voor GeenStijl, zo zie ik het graag, oprakelen van de verborgen agenda van de huidige trias politica (...)
@ hovawart | 19-05-17 | 15:44
-
Ons goede dappere GS rakelt zoveel politieke vuiligheid op dat de deugfascisten uit wraak (en angst) een alibi hebben verzonnen om het kapot te maken: de zogenaamde vrouwenhaat.
Vooral Brussel is ook ontstemd dat GS zomaar tegen de goddelijke EU durft te zijn.
Onderschat de lange arm van de Brusselse megalomanenclub niet!

telelezer | 19-05-17 | 20:09

nederlanders kunnen niet meer vechten. Ze herkennen het kwaad niet en als ze het uiteindelijk wel herkennen proberen ze er vriendjes mee te worden uit lafheid.

Rest In Privacy | 19-05-17 | 19:13

Dit zou in de internationale verhoudingen esplosief materiaal kunnen zijn à la WikiLeaks. Ik heb zo'n vermoeden dat er daardoor nog wel wat ophef kan gaan ontstaan.

Nou_Kwelgeest | 19-05-17 | 16:26

Tussen 1945 en 1955, en in iedere fatsoenlijke maatschappij, had dit gewoon heulen met de vijand geheten.

Klasse journalistiek van GS, meer meer meer van dit soort artikelen. Precies dit soort tegendraads nieuws is waarom de zogeheten 'fatsoenlijken' GS om willen brengen.

Opdat eindelijk de meeste stemgerechtigden in Nederland wakker mogen worden...

Snowflakian_Dystopia | 19-05-17 | 15:59

Hulde en rozen voor GeenStijl, zo zie ik het graag, oprakelen van de verborgen agenda van de huidige trias politica, maar niet te hard roeren want de stank van dit inverrestaatvanontbindigzijnde land zal ondragelijk worden, onleefbaar worden en vliegen aantrekken.
Succes met het openbaren van de onfatsoenlijkheid van de trias politica en de ALDE-considerans.
Nexit en de bezem door Nederland.

hovawart | 19-05-17 | 15:44

Tja, daar wil ik nog graag 2 dingen over kwijt:

Als je diversiteit wil dan moet je Hero Brinkman met zijn ideeën van de andere kant van het politieke spectrum ook van goed werkgeverschap voorzien.

Over hoofddoekjes, keppeltjes of mijters onder de politiepet: Dan draag je dus 2 petten.

Ben-Bataaf | 19-05-17 | 15:26

ad melkert | 19-05-17 | 14:23
Duidelijk dat dit een proefballon is van de Amsterdamse PvdA.

cocktailsmaak | 19-05-17 | 15:09

@cocktailsmaak
*íets met spijker en hamer bedenken doet *

D-Fens_1963 | 19-05-17 | 15:08

Deugen betekent tegenwoordig iets wat krom is rechtpraten.

Rest In Privacy | 19-05-17 | 15:07

Wordt weer eens tijd voor Kamervragen.
-in hoeverre is de politie(top) geïnfiltreerd door vertegenwoordigers van een vijandige mogendheid? In hoeverre, en hoe lang is er reeds sprake van het doorsluizen van politie-info naar moslimorganisaties cq. -personen?
-is er sprake van een discriminerend beleid (naar blanke sollicitanten) inzake politie(-kader)functies?
-50% allochtone politieambtenaren als doel. Is dat nog wel een correcte afspiegeling van de bevolkingssamenstelling?
-in hoeverre wordt (nu reeds) rekening gehouden met speciale afwijkende dienstregels en -opdrachten aan islamitische politieambtenaren? Te denken valt aan vrij-af voor gebeden en aan gebedsruimtes?
-in welke taal vinden verhoren plaats wanneer een verdachte moslim door een moslimagent wordt verhoord?
-de hoofddoek. In hoeverre beperkt dit relidwangtextiel de zintuiglijke waarneming door de moslimagent?
-wordt er bij het zoeken naar nieuwe moslimagenten nog onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld sjiïtische en soennitische moslims? Zo nee, hoe verwacht men de 'vrede' te behouden binnen een politiekorps?
Vragen, vragen........

pennestront | 19-05-17 | 15:02

We zitten met de EU in een continue staat van economische crisis. De angst voor verlies bij is groot. Vooral bij veel ambtenaren die niet veel anders kunnen dan ambtenaar zijn. Diversiteit is binnen de overheid een opgelegde regel geworden. Mensen bang voor hun baan volgen gaan mee in de oplegde waanzin van de diversiteit. Hoewel niet van harte willen ze natuurlijk wel hun overheidsbaan behouden.
Bij veel millennials is het anders zij zijn zo immuun voor de zichtbare werkelijk geworden door onderwijs en media dat ze de problemen niet (willen/ kunnen) zien. Buzzwords als deugen of anti-facisme zijn gewoon een vanzelfsprekendheid voor deze generatie geworden, kritiek hierop wordt dan ook niet begrepen en dus gezien als fout.
Kortom diversiteit heeft een simpel draagvlak. Aan de ene kant zijn er voor veel mensen economische motieven om er maar in mee te gaan, aan de andere kant is er een groot deel van een generatie die het zonder enige kritische noot gewoon vanzelfsprekend vindt. Een soort befehl ist befehl.

cocktailsmaak | 19-05-17 | 14:58

@Deug-niet
Ik dacht al, waar blijft ie, de deugniet.
Maar ff on topic; multi culti samenleving hoeft helemaal geen probleem te zijn alleen moeten partijen wel hetzelfde doel nastreven.
Dat betekent tevens een beetje geven en nemen maar vooral aan willen passen aan elkaar.
Het lijkt helegaar wel een huwelijk hahaha.
Maarja dan slaap je (vaak)ook samen.
En U weet ook wat dat betekent als er (niet 2 culturen) 2 religies op 1 kussen slapen.

D-Fens_1963 | 19-05-17 | 14:51

@Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:20 |
Virtue signaling is hetgeen dat er in het Engels voor gebruikt wordt. Oftewel; morele eigenpijperij wat een zeer gevatte beschrijving voor e.e.a. is. Want het dekt dan ook volledig de lading...

Sjefke7807 | 19-05-17 | 14:50

@Moneytron 13:21
Wegkijkuuuh!
Frustraties opkroppen en die dan weer op het verkeerdelijk moment tot uiting brengen .
Bv aan het toetsenbord van de kompjoeter!

D-Fens_1963 | 19-05-17 | 14:31

Maar wie had dan besloten om te tappen? OM?

Sunir | 19-05-17 | 14:29

ff op calvanistische wijze de bezem er door , schrobben , de ramen open , en opnieuw beginnen.

pontius | 19-05-17 | 14:25

Is er iemand die nog lacht om de (naar nu blijkt zéér gerede) angst van de Islamisering van ons land? Iemand? Niemand? Want dit is dus precies wat dit is. Het is Sunna, de Weg van Mohammed, de "soft Jihad". Want het uiteindelijke doel wordt zo ook bereikt. Mede mogelijk gemaakt door Linkse deugers die nog liever deugen totdat ze er in stikken, als dat ze een ruggengraat ontwikkelen. Hier past slechts één uitkomst. Er moet een hele grote bezem door het gehele politie/justitie apparaat en wel nú! Dit is op geen enkele wijze nog weg te praten.

En dan de Koning, die toch zó tevreden is met hoe we al die "arme floegtelingen" hebben opgevangen. Het zijn immers niet zíjn dochters die lastig gevallen/aangerand worden in een Prachtwijk. Zij wonen veilig op een landgoed, en als de pe0p écht de industrieel formaat ventilator raakt, kan papa ze eigenhandig weg vliegen met een Fokker 70 danwel Boeing 737. Wat een boosmaker du jour weer dit.

Sjefke7807 | 19-05-17 | 14:25

Marchouch was zich gisteren suf aan het framen: een gesluierde/gekopdoekte agente zou een hogere meerwaarde voor het korps en de maatschappij betekenen dan een ongekopdoekte. Behalve dat hij adequaat tegengas kreeg van een echt vrijgemaakte moslima vraag ik me toch wie zitten er achter deze frame. Is het Marchouch himself, is het de Amsterdamse PvdA in barensnood, is het... . Er komen teveel gekke frames los de afgelopen 48 uur. Hier is iets georganiseerd.

ad melkert | 19-05-17 | 14:23

Weet iemand een goed Engels woord voor deugen?
Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:20
---
In Engeland noemen ze dit to do-good; a do-gooder.

Lyin Ted | 19-05-17 | 14:20

Vroeger betaalde ik elke maand 10€ voor het bedrijfsfeest en dan legde het bedrijf er een beetje bij, dan kan voor dat iftar feesje ook toch

Zwarry | 19-05-17 | 14:15

Ze allemaal het land uit flikkeren, is dat niet gewoon een optie?

knutsel | 19-05-17 | 14:15

Een ander dingetje. Hoe zit dat eigenlijk met ramadan en boeven vangan? Uiterlijkheden allemaal leuk en aardig hoor, maar whatabout watergebrek cq vochttekort? Jeweettog, in je blauwe jallabajurk bij vergissing je woutenwalther leegpompen om een propje naast een prullenbak. Met alle respect. Dat wel.

LibertasSimplex | 19-05-17 | 14:14

Aha... oh wacht ik-zienut al!
"taptop_1.html" moet "taptopic_1.html"
Idem voor deel twee.
Fixit
Tschüß, Evocatus

Evocatus | 19-05-17 | 14:03

Dank voor de hulp allemaal, ik heb er dit van gemaakt.

It will be very nice to to show off your virtue with a self-righteous be ok erection.

Zoethoudertje | 19-05-17 | 14:01

"Triptiek-topic deel een, twee"

Hé, waar zijn die pagina's. Ik krijg "The requested page could not be found. Page not found"
Hellup!
Bij voorbaat dank.
Tschüß, Evocatus

Evocatus | 19-05-17 | 13:59

Iftar? Hoezo kunnen die moslims niet aanschuiven bij het Kerstdiner?

J. Jarig | 19-05-17 | 13:58

Niemand? Okee:

Die foto, is dat de presentatie van het nieuwe politie-uniform?

Mr_Natural | 19-05-17 | 13:58

Weet iemand een goed Engels woord voor deugen?
Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:20

Ik zou voor "smug" gaan. Lekker kort. Betekent volgens Merriam-Webster "highly self-satisfied" en is ook gebruikt in Soutpark (en.wikipedia.org/wiki/Smug_Alert!)

h3* | 19-05-17 | 13:52

Vroeger werden er in Amsterdam juist Groningers, Friezen, mensen uit Zeeland aangetrokken bij de politie. De reden: Ze stonden overal buiten, en waren trouw aan het korps. Had ook zijn nadelen. Zo heb ik eens de lange lat gehad van een Friese agent (tijdens de "geen woning, geen kroning"dag), terwijl ik alleen toekeek, onder de woorden "normale mensen liggen nu te bedde". Het was 20.30, op een zomerdag.

Zware | 19-05-17 | 13:51

Het is dan ook overduidelijk hoe het etnisch profileren in de samenleving is geïnjecteerd...

T-Max | 19-05-17 | 13:51

Een bidlip aan het roer, tja dan weet je het wel. Die zien Allahisten als bondgenoten tegen de ongelovige.

miko | 19-05-17 | 13:51

Goed, ze willen terug naar de middeleeuwen?, ok dan stel ik voor dat er weer rasp huizen komen in Amsterdam.

notalien | 19-05-17 | 13:46

van stampij | 19-05-17 | 12:26

Goede opmerking.
Het zou veel problemen in ons land oplossen. Vrijwel al het gedonder begint in Amsterdam. Bij het stadsbestuur, politie en vooral alle gesubsidieerde deug organisties en mensjes, vooral AFA, Sylvana, Quincy, Sunny, Noucha, Elitak types.

Deze rotte plek zsm onder water zetten en alles wat er woont werkt het land uit,. Aan de Noord Afrikaanse kust is nog voldoende plaats voor al die paljassen.

Moneytron | 19-05-17 | 13:44

Ik vind het wel teveel gelul over moskeeen Arabische agenten etc. In de tussentijd is het de ene steekpartij/beroving/vechtpartij/vergis liquidatie na de andere... zitten wit wassende zzpers Elke dag op hun stoelverwarming die af en toe " per ongeluk" iemand aanrijden... geeft gewoon aan dat dat fijne moskee bezoek en al die vreedzame instructies om goed te leven niet echt werkt. En het is gewoon niet zo dat men geen kansen krijgt. En er komt gewoon een moment dat je meer van die criminelen hebt die elke politie bureau kunnen bezetten

notalien | 19-05-17 | 13:42

Waar is de guillotine ? Waar blijft de bestorming van de Bastille ? Wanneer zeggen we 'genoeg is genoeg " ? Of zijn we allemaal zo vetgemest en rond en dik en rijp voor de slachting ? Emigreren kan ook. Laten we een massaal immigratieplan opstellen, naar een moslimvrij land, waar de levensstandaard iets lager lig, die verwelkomen graag 500 000 Nederlanders. En het blijft gezellig :) Ik zie het zitten !

Kim-Jung-Un | 19-05-17 | 13:39

De mensheid bestaat al duizenden jaren, als de multiculturele samenleving zo een goed idee was hadden ze het echt wel eerder geprobeerd.

Ik sluit niet alle culturen uit, Aziaten, Latino's en Negroïde medemensen die niet een bepaald geloof aanhangen dat begint met IS en eindigt van in het LAM.

Deug-niet | 19-05-17 | 13:31

Vacature (m/v):

Met spoed gezocht een sterke leider voor onze opdrachtgever nederland. Uw eerste taak is het beschermen van de normen en waarden die nederland (samen met omringende landen) verworven heeft na de tweede wereldoorlog. Dit houdt in dat u z.s.m. het huishuidelijk reglement duidelijk en op niet meerdere manieren te interpreteren helder herschrijft.

Daarna is het zaak te gaan handhaven. We verwachten dat u daarin een goede mix van de ballen van Hitler, Trump en Erdogan toont. Met de bescherming van de nederlandse identiteit voorop.

Het uitzendburo

Leptob | 19-05-17 | 13:30

Berbaar | 19-05-17 | 13:04
Ik vermoed wel zo iets. De vraag is of Hero, die er zeker belang bij heeft,de enige is. Misschien vertegenwoordigt hij wel een grotere groep?

Graaf van Egmont | 19-05-17 | 13:24

@botbot | 19-05-17 | 12:53
Huftervolk is het! (de goede daar gelaten (die heb je er overal tussen zitten)).

Ik ben er vaak genoeg mee in aanraking gekomen: heet hoogst haalbare is dat zij je behandelen zoals een ander dat doet. Als je ze als groep tegen je hebt naaien ze op iedere manier die ze kunnen bedenken. Eigen groep eerst!

Peter_K | 19-05-17 | 13:21

Integratie is MISLUKT. Zelfs Merkel zei dit al eens.

Met name het veel te veel aan moslims in het land waarvan meerderheid niet wil integreren waar juist willen dat wij naar hun koeltoer normen en waarden groeien is funest.

Vraag mij af; Hoe kan een burger nog normaal zijn werk doen en prettig leven wetende dat het voor niet is.
Omdat men teveel belasting af moet dragen om al deze gekkigheid in stand te houden, de vele migranten die nooit zullen werken.
Omdat dit hele diversiteit gedoe het land ondermijnt.
Omdat u dagelijks hooort dat een balnke boze racist bent.

Dan wordt je vanzelf boos
Maar wat doen we, de overgrote autochtone meerderheid, eraan?

Moneytron | 19-05-17 | 13:21

Gelovigen zouden gewoon pertinent niet voor de overhead Mogen werken. Hun loyaliteit in hun imaginaire vriendje blijkt vaak vele malen groter dan de loyaliteit aan de wet wet die zij dienen.
Hoe kunnen we als ongelovigen ons verzamelen, sterk maken en een niet te nemen blok vormen voor de godsdienstwaanzinnigen?

Andersdenkend | 19-05-17 | 13:20

Een marokaans meisje zei tegen mij 20 jaar geleden in de brugklas jullie land wordt van ons!

En ze zijn goed bezig

En links/pvda help ze in de zadels geeft ze alles wat ze maar willen tot kindbruiden toe want we moeten gvd deugen en links is ondertussen universiteiten aan het hersenspoelen en lagere scholen en als je er een beetje rechts kritiek op heb ben je een vuile vieze nazi pvv'er

Dit land is ten dode opgeschreven.

Generatie_1984 | 19-05-17 | 13:14

De hele overheid zit dus al zo diep in 'islam' dat falen van die islam ten koste zou gaan van een deel van de overheid. We moeten asap alle religieuze activiteiten van de overheid stoppen.

Alquest | 19-05-17 | 13:08

Dit topic komt bij DWDD pas aan de orde als Jan Terlouw besluit er een kinderboek over te schrijven en delen uit de gelekte taps gaat voorlezen. Het zal wel Jan Terlouws laatste optreden bij DWDD zijn.

piloot47 | 19-05-17 | 13:06

Aristotalloss | 19-05-17 | 13:00
Volgens mij bestaat er een misvatting over de aard van de islam.
Veel Gutmenschen denken dat het een kostelijke, cultuurrijke gezellige sociale bedoeling is. Een soort pinkstergemeente of zo, waarbij het draait om delen van vreugde, zoeken naar verbinding, bezinning en liefde.

Rommelende Onderbuik | 19-05-17 | 13:05

@Zzzzooooffff | 19-05-17 | 13:02
Vast wel ergens maar #ophef zie ik niet gebeuren.

Berbaar | 19-05-17 | 13:05

Goed stukje duiding van Rossem, complimenten aan GS voor dit drieluik.
Dit is dan een voorbeeld van hoe het in dit geval eraan toe ging. Maar er zijn al zoveel meer gevallen geweest.
Weten we nog van de Turken in Rotterdam: die van het meisjes internaat? Ook vingers in de politiek want zonder vergunningen en brandgevaarlijk konden ze tijdenlang doorgaan.
En Den Haag: innige contacten tuusen gemeente en As Soenah moskee?
De wijkagenten die klagen dat de Marokkaanse gemeenschap zo gesloten is dat ze zelden of nooit een stap verder komen? Iedereen houdt elkaar de hand boven het hoofd.
En maar doordrukken met die diversiteit. Nou: alles komt van 1 kant.
Ze zijn niet te vertrouwen.

Von Mutzenbacher | 19-05-17 | 13:04

@Graaf van Egmont | 19-05-17 | 13:01
Simpel, waarschijnlijk via Hero of zijn zwarte kip.
Die zijn aan een wanhoopsoffensief begonnen, zou me niets verbazen als Jan en alleman dit al heeft aangeboden gekregen maar weinig nieuwswaarde want het heeft (deels) vorig jaar al in de Telegraaf gestaan.

Berbaar | 19-05-17 | 13:04

Het zijn DIT soort onthullingen (en nog veel meer redenen trouwens) waarom GeenStijl behouden moet blijven!!!!

hxl | 19-05-17 | 13:03

@Berbaar | 19-05-17 | 13:00
Dank. Toch eens kijken of het dan toch nog opgepikt gaat worden door de MSM want er is dus een lek.

Zzzzooooffff | 19-05-17 | 13:02

Het blijft wel opmerkelijk dat tapverslagen over dit soort zaken bij GS terecht komen.
Dat wil dus zeggen dat er krachten binnen de Amsterdamse politie, het totaal niet eens zijn met het gevoerde beleid van Aalbersberg.
En het doet bij mij de vraag rijzen: bij wie zijn die tapverslagen nog meer ingeleverd en waarom werd daar niks mee gedaan?

Graaf van Egmont | 19-05-17 | 13:01

Ik verbaas met er toch over dat de mensen van de NOS en NPO zich blijkbaar geen zorgen maken dat NL en EU binnen enkele jaren islamitisch zijn.
Of denken ze dat 'we' dan 'multicultureel' zullen blijven of zo!?!
Of staat die 'N' in NOS en NPO voor 'naïef'???
Heb IK weer niet opgelet???

Aristotalloss | 19-05-17 | 13:00

@Zzzzooooffff | 19-05-17 | 12:44
Er staat een linkje naar in de comments van het eerste topikkie.
De aanvullende info lijkt me van Hero of zijn zwarte kip af te komen, die hebben er belang bij.
Zullen we/ze wel snel weten want meestal staan er bij dergelijke dossiers net een punt of komma anders zodat precies valt te herleiden wie er de boel op straat gegooid heeft.

Berbaar | 19-05-17 | 13:00

Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:20 |
Wat dacht je van keeping up appearances? Maar dan nu om te huilen ipv om te lachen. Die ene vraag blijft dan wel hangen: Wie is Hyacinth in deze klucht?

De_Saks | 19-05-17 | 12:57

een ding is duidelijk.je hebt mensen die moeten werken voor hun geld en geen tijd hebben voor fratsen en flauwekul.
dan heb je nog de door overheid en subsidiegeld gefinancierde deugwel groepen die over diversiteit,rascime,samen en fatsoen prevelen en wauwelen en alleen maar geld kosten.
ze lossen niks op maar vinden zichzelf of vrijdagmiddag in de kroeg fantastisch.
rationeel gedrag,met beide benen op de grond en normaal doen is er niet meer.

pejoar | 19-05-17 | 12:57

Agenten dragen een uniform, dan zijn ze makkelijk te herkennen. Als ik google op het woord 'uniform', dan betekent dat onder andere 'identical', oftewel allemaal hetzelfde. Snappen ze dat niet?

quigg | 19-05-17 | 12:56


De gereformeerden geven eenzelfde soort van problemen als de moslims
Peter_K | 19-05-17 | 12:20
Kijk eens baar de bible belt goed opgeleide hard werkende mensen ie in royale huizen wonen.
Amper werkeloosheid waar mensen arbeidsdiscipline bezitten en respect tonen voor de politie.
Misschien kunt u hier een voorbeeld aannemen.

botbot | 19-05-17 | 12:53

-weggejorist-

tata1981 | 19-05-17 | 12:53

Arghhhh, het is allemaal weer *te* erg.
Waar blijven de kamervragen over deze scoop?
.
De islam is nu zo ver aan het oprukken
dat ook witte mensen de scheiding tussen overheid en godsdienst
uit het oog aan het verliezen zijn.
.
Te erg dus.
Terugdraaien graag.
Gebruik alsjeblieft je verstand, gutmenschen.

hotmint | 19-05-17 | 12:49

Net NPO nieuws gezien... doodse stilte!

meneer Q | 19-05-17 | 12:49

Kijk maar eens naar de documentaire "Three girls", wat die deugnetwerken binnen de politie en gemeentebesturen al niet faciliteren: www.dailymail.co.uk/news/article-45209...

"Former DC Maggie Oliver, who says abuse is still going on in Rochdale, with 'hundreds' of paedophiles walking the streets"

ChatBot | 19-05-17 | 12:47

kweethetooknietbeter | 19-05-17 | 12:39
Dat muisje wordt nu besneden en in een boerka vastgehouden in Islamsterdam.

James Lastig | 19-05-17 | 12:45

Onthoud dat zowel de gristenen als de moslims een theocratie voorstaan. Moslims openlijk, gristenen stiekem, maar voor hen geldt elke zondag en na iedere maaltijd nog altijd: Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Misschien bidden ze binnenkort: uw kalifaat kome...... verder kan je alles hetzelfde laten. Hebben we geen probleem mee, toch, gristelijke politieman?
Amen.

piloot47 | 19-05-17 | 12:45

De hele kwestie wordt weer eens volkomen genegeerd door NOS, NRC, Volkskrant en Co. En je dan afvragen waarom men 'de media' zo wantrouwt.

Panos88 | 19-05-17 | 12:44

Nu ik lees dat er een "programmadirecteur van het organisatie-ontwikkelprogramma politie" (wat dit ook mag voorstellen voor 12000 euro per maand) is voel ik me zeer veilig.

watazooi | 19-05-17 | 12:44

Berbaar | 19-05-17 | 12:39
Ik ken dat bericht uit die Telegraaf van vorig jaar niet. Hadden ze het toen ook over de taps die GS nu in handen heeft?

Zzzzooooffff | 19-05-17 | 12:44

De Amsterdamse politie is altijd al een afwijkend korps geweest. Vroeger hadden alle agenten wel een bijbaantje of handeltje, waarvoor ze de dienstauto gebruikten. Op de bureau's hoefden de rijkspolitie mensen die bijstand aan Amsterdam verleenden, nooit om een typemachine te vechten zoals op hun eigen dorpen. Gewoon omdat die typemachines nauwelijks gebruikt werden door de Amsterdamse dienders.
En altijd maar zaken naar zich toetrekken, om die vervolgens op een plank te flikkeren, om er nooit meer iets mee te doen.
Ik vraag me af waarom de Amsterdamse politie niet gewoon repressief optreedt tegen het Marokkanenprobleem dat er echt bestaat. In plaats daarvan gaat men werken met buurtvaders, moskee besturen. Allemaal in de hoop dat zo het probleem onder de duim kan worden gehouden. Niet dus. Het wordt alleen maar erger. Blijkt nu dat het korps inmiddels al zo vervlochten is met allerlei organisaties, dat er geen houden meer aan is.
Ik zeg: de marechaussee weer naar Amsterdam-West.

Graaf van Egmont | 19-05-17 | 12:43

Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:20 |
Deugen, misschien beter "to show off your virtue"

Rommelende Onderbuik | 19-05-17 | 12:42

Zoiets?

It will be very nice to walk around with a self-righteous be ok erection the whole day.

Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:40

Het heeft eigenlijk ook veel weg van de nadagen van Byzanthium. Hoe met afkoopsommen gepoogd werd de beschaving te behouden. En hoe uiteindelijk hebzuchtigen van binnen uit de boel vernielden.

Rommelende Onderbuik | 19-05-17 | 12:40

Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:20 |
Misschien suitable of fit maar dat had je zelf ook al op google translate gevonden waarschijnlijk

clockandhammergame | 19-05-17 | 12:39

@Zzzzooooffff | 19-05-17 | 12:35
Dingetje heeft vorig jaar al in de Telegraaf gestaan dus daar valt weinig eer meer aan te behalen voor de media.

Berbaar | 19-05-17 | 12:39

Dit is nog maar het begin.

Antitheïst | 19-05-17 | 12:38

En niemand in de MSM die dit oppikt. Er is namelijk een "cordon sanitaire" rondom GS opgetrokken. Het zijn echter diegenen die dat cordon hebben opgetrokken die geïnfecteerd zijn, namelijk met het PC virus.

Zzzzooooffff | 19-05-17 | 12:35

Nu is het wel duidelijk waarom hier (dan we goddank)(nog) geen aanslagen plaatsvinden we zitten vuistdiep in het door deze nsb elite gecreëerde kalifaat met leugens list en bedrog wordt door deze hebzuchtige zelfverijkende lieden de schijn van democatie opgehouden.

Koeienflat | 19-05-17 | 12:35

Ook duidelijk dat Brinkman gestuurd is zodat er ophef zou komen en men een stok heeft om hem te slaan en om vervolgens stevig weg te kunnen kijken ...

P-unit | 19-05-17 | 12:35

Mensen die vooraan in de Gristelijke kerk zitten hebben dus net zo'n hekel aan Nederland als de Berbers.

JanvandeBiertent | 19-05-17 | 12:34

mag het een beetje Minder daar in dat 020

harries | 19-05-17 | 12:34

Prima stukkie van Rossem, met meer (terechte) vragen en minder voorbarige conclusies.
Merci!

Berbaar | 19-05-17 | 12:33

Ik neem aan dat DWDD, EenVandaag, Nieuwsuur en Pauw voor vanavond geheel zijn vrijgemaakt om deze beerput aan het niet-GeenStijl-lezende volk te openbaren? Of is er iets belangrijks gebeurd met een voetbaltrainer of zo? Dan: first things first natuurlijk.

piloot47 | 19-05-17 | 12:33

Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:20
In dit geval zou ik het zelf vertalen met iets al: to show your political correctness is more important than public safety.
Maar ik ben geen polyglot, mijn Engels is maar net ietsje beter dan dat van Timmerfrans.

Rommelende Onderbuik | 19-05-17 | 12:32

Ook dat nog:
www.ad.nl...
God én Allah. Dan komt het vast goed in Ansterdam..
de Voorzittert | 19-05-17 | 12:08
.
Het is gewoon een 1e klas Judas met z'n vrome praatjes. Een christen zal nóóit een afgodstempel - zoals een moskee is - binnengaan. Nóóit. Die Judas heult met de islam die vorig jaar 100.000 christenen heeft afgeslacht in het M.O. Wanwege hun christen-zijn. Alleen dáárom.

Die vent is een schande voor het christendom. Hij besmeurt het.

Lupuslupus | 19-05-17 | 12:31

@de Voorzittert Dacht ook eens te kijken wat andere media schrijft betreffende deze zaak, mijn klomp brak toen ik dit artikel las op ad. Hoe durven ze !

rubber-vinyl | 19-05-17 | 12:30

Hup GeenStijl open die beerput!

Rest In Privacy | 19-05-17 | 12:30

We kunnen dat 020 wel naar de middellandse zee slepen maar dan wordt het hele zooitje weer teruggebracht.

van stampij | 19-05-17 | 12:26

Weet iemand een goed Engels woord voor deugen?
Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:20
self-righteous komt aardig in de buurt als bijvoeglijk voornaamwoord. Verder b*sterd, d*ckhead etc. toevoegen naar keuze.

Kapitein Stijlvol | 19-05-17 | 12:25

goed zijn, in orde zijn - be ok, be in order

harries | 19-05-17 | 12:25

Weet iemand een goed Engels woord voor deugen?
Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:20

"Deugd" is "virtue" in het Engels.

Verder komen ze niet in Engeland dan termen als "good" en "bad."

Rest In Privacy | 19-05-17 | 12:23

Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:20 |
Een goed woord voor deugen? Ja! 'Sucking-islamic-cock!' Aan elkaar schrijven!
Dat dan weer wel!

Aristotalloss | 19-05-17 | 12:23

Harry Turtle | 19-05-17 | 12:11
Als het niet waarschijnlijk zou zijn, zou ik wat harder moeten lachen.
Een correctie wel. If you pay peanuts you get monkeys.
Zo'n rapport mag best een paar miljoen kosten.

Rommelende Onderbuik | 19-05-17 | 12:23

De vijfde colonne van geiteneukers is druk bezig met het destabiliseren en ontwrichten van onze maatschappij. Hierbij worden zij geholpen door collaborateurs op hoge posities. Indien de oorspronkelijke bevolking, die nog steeds in de meerderheid is, hier niets tegen doet is onze samenleving ten dode opgeschreven. Helaas ben ik er vrijwel zeker van dat het volk berust in haar lot. Dat doet het immers altijd, toch?

Over niet al te lange tijd is hetgeen ik hierboven schreef al voldoende om van de rechter te horen dat ik wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens belediging of discriminatie.
Dit land is ermstig kapot.

rijk | 19-05-17 | 12:23

Lach er gewoon om. Het is al te laat. Het kan mij en velen om mij hen geen roggel meer interesseren. Kan me alleen nog verbazen en zorgen dat ik geen last heb van die lage soort mensjes in Den Haag/Brussel en omstreken.
--
*PLOP*!

Mark_D_NL | 19-05-17 | 12:20

@de Voorzittert | 19-05-17 | 12:08
Dit is een onderbelicht facet van de problemen die wij nu hebben.

De gereformeerden geven eenzelfde soort van problemen als de moslims, van hen kun je dus geen oplossing verwachten. Eerder begrip voor het wij/zij denken die zowel de gereformeerden als de moslims zo kenmerkt.

Peter_K | 19-05-17 | 12:20

-weggejorist-

Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:20

Weet iemand een goed Engels woord voor deugen?

Zoethoudertje | 19-05-17 | 12:20

Het extreme nationalisme en stammen loyaliteit van Turken en Marokkanen wordt nog altijd ernstig onderschat door veel mensen. Dat komt omdat de NPO er niet eerlijk over bericht, om 'extreem-rechts' niet in de kaart te spelen. Maar ja, zo speel je het Marokkaanse en Turkse extreem-rechts wel in de kaart mee.

martymcfly | 19-05-17 | 12:19

Dit deugd niet!! Of juist wel?? Ik weet het niet meer...

Fish63 | 19-05-17 | 12:16

-weggejorist-

Rest In Privacy | 19-05-17 | 12:16

Goed bezig GS. De politie is duidelijk totaal onmachtig om hun gezonde verstand te mogen gebruiken vanwege prioriteiten die niks met hun taak te maken heeft. drAmsterdam is drAsterdam c'est ça, hoe is het in andere steden vraag ik mij af

Bokito ergo sum | 19-05-17 | 12:16

En jullie je maar afvragen waarom Geensteil kaltgestellt moet worden.

forecastle | 19-05-17 | 12:14

Het Holland huis zit vol met een plaag, uitgenodigde, vijfde colonne, termieten, het is wachten op de totale ineenstorting.
.
Dit land is kapotstuk en in verre staat van verrotting. De hypotheek rust zwaar op de goedwillenden.
.
DDT olè.

Veni_Vidi_Vici | 19-05-17 | 12:14

Voor de Marokkaan (islamiet) is de groep het belangrijkste. Behalve als ze er op aan gesproken worden. Dan weten ze niet hoe snel ze als individu aangesproken willen worden.

roze_bril | 19-05-17 | 12:13

Kom op zeg, zomaar een beetje de eigen cultuur en de veiligheid van vrouwen en homo's willen waarborgen tegen de invloed van de religie van de vrede ... wat onfatsoenlijk !

James Lastig | 19-05-17 | 12:13

Ons kent ons en dat is een gevaar. Deze week stond er een hele groep Noord-Afrikanen voor de deur, ze maakten veel lawaai, veel rommel en blokkeerden de straat met ondere andere scooters. Op een gegeven moment komt er iemand van handhaving langs, die ook een Marokkaan blijkt te zijn, staat wat te kletsen, geeft een boks en weg was hij. Niet eens gevraagd of die groep hun troep wilde opruimen en of ze de straat niet willen blokkeren.

Rest In Privacy | 19-05-17 | 12:11

Over 3 jaar komt hier een vuistdik onderzoeksrapport over uit met de aanbeveling om nog meer op diversiteit in te zetten om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. Kosten van dit rapport 8 ton.

Harry Turtle | 19-05-17 | 12:11

Het is nog erger dan ik dacht met de commissaris: www.ad.nl/dossier-ad-misdaadmeter/amst...

“En hij gelooft in God. Op zondag zit hij in de kerk” De rest van de week op zijn sokken in de moskee?
“De hoofdstad is niet te vergelijken met andere Nederlandse gemeenten, vindt hij. ,,Wij hebben het extra druk door de toeristenstroom. Maar ook door evenementen en tientallen onderzoeken naar radicalisering en liquidaties. Daarom heb ik in Den Haag om 500 extra agenten gevraagd.””

Ga je geld eerst eens op een behoorlijke manier gebruiken: € 144.000 naar de PvdA miep die iedereen aan de hoofddoek wil. € 100.000 naar een of ander Ifta feestje voor de moslimgemeenschap, en er zullen wel nog meer van dit soort initiatieven zijn.

“Ook voor dit soort problemen richt Aalbersberg zich weleens tot God. Dan bidt hij: thuis, in de auto of in de christelijk-gereformeerde kerk in Zwolle, waarvan hij lid is”. Je zou ook een aan het werk kunnen gaan. Ik begin wel te begrijpen waarom problemen niet worden opgelost, maar steeds erger worden.

“Dat hij daarnaast een onderzoek begon naar de razend populaire politiecommissaris Ad Smit, steekt zijn mensen ook. Smit (64) bezocht in privétijd voetbalwedstrijden en concerten, soms met familieleden, op kosten van de politie. Het handelen van Smit wordt nu onderzocht door de Rijksrecherche.
Agenten vinden het moeilijk te verteren dat Smit keihard wordt aangepakt, terwijl Aalbersberg zelf óók op de tribunes te vinden is. ,,Ik zit daar in functie alleen bij KNVB-wedstrijden, naast de burgemeester en de hoofdofficier van justitie. Ja, dan neem ik weleens een zoon of een vriend van mij mee. De KNVB nodigt ons uit, met een introducé. Dat moet kunnen, vind ik.”
En waarom moet dan kunnen? Waarom ga je op zo’n uitnodiging in? Omkoping? Ik neem aan dat de wedstrijden niet in privé-tijd, maar in werktijd bezocht zijn. Betaald door de KNVB. Wat dhr. Smit deed, kan in mijn opinie niet. Wat deze commissaris doet kan ook niet. Er is geen enkele meerwaarde om bij dergelijke wedstrijden te zitten.

El Rico Grande | 19-05-17 | 12:11

Het zal vast heel fijn zijn om de hele dag met een deugerectie rond te kunnen lopen.

Meeroever | 19-05-17 | 12:10

Nee. Het haar ging overeind staan toen ik 'Zo hadden ze dat toch niet afgesproken? ‘Komt hier nou een agent zomaar vragen stellen? Wat is deze?’' las. Op deze manier blijft er weinig vertrouwen over in onze getinte medemens.

Dibs | 19-05-17 | 12:08

Olie en water zijn beiden vloeistoffen.
Ze hebben ook hun eigen diversiteit.
Ze mixen niet.
Olie is brandbaar, water niet.

Notenkraker | 19-05-17 | 12:07

Na deze duiding voel ik me stukken veiliger.
Eigenrichting gaat nog eens heel groot worden in dit land.
Mijn grootste medelijden gaat uit naar alle hardwerkende -en slecht verdienende- politieagenten die zich proberen wel naar eer en geweten in te zetten voor veiligheid.
Met zo'n korpsleiding heb je eigenlijk geen boeven meer nodig.

Rommelende Onderbuik | 19-05-17 | 12:07

Elatik inhuren voor 144k...
Graag een wob-verzoek naar haar contract, KPI's en declaratiegedrag!

de Voorzittert | 19-05-17 | 12:04

Het is de vijfde colonne...
Het is Taqiyya...
Het is het uitbreiden van de tentakels...
Totdat het op een dag in één keer te laat blijkt...

beschuitfluiter | 19-05-17 | 12:04

Het is wachten op de eerste groep dienders met etnische achtergrond, die weigeren de politietaak uit te voeren zoals beschreven wegens ’niet eens’, of ‘morele dilemma’s’.
.
Dit soort vervlechtingen tussen reli-ethnische achtergronden en een organisatie met de geweldsmonopolie zoals de politie, zijn daarom to-taal onwenselijk. Aanpakken die handel.

Klapleaupert | 19-05-17 | 11:59

"Deugen in diversiteit is belangrijker dan veiligheid"

Daar weten ze in Rotherham, en zoveel andere plaatsen inmiddels óók alles van. Ik heb er zelf ook al ervaring mee helaas.

Peter_K | 19-05-17 | 11:57

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl