Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

STEMBUSFRAUDE: "Dat moet ik aan mijn man vragen"

topicdatmoetikaanmijnmanvragen.jpg Het stemhokje is voor u en u alleen: alleen Onze Lieve Heer kijkt mee of u wel netjes op de K.V.P. stemt. Toch begrijpen niet alle culturiërs even goed dat je dus niet met je vrouw het stemhok in mag zodat ze in ieder geval het juiste DENKT. Helemaal erg is het als uit een soort van conflictvermijdend en toegeeflijk links racisme niet gestopt wordt door de medewerkers van het stembureau. Een onzer reaguurders legde de volgende klacht voor bij de gemeente Arnhem en was zo lief 'm met ons te delen: L.S. Deze ochtend omstreeks 10:30 heb ik in stemlokaal 42 aan de Bethaniënstraat te Arnhem mijn stem uitgebracht in de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Ik stond in de rij te wachten om mijn stembiljet te ontvangen. Voor mij in de rij stond een echtpaar, vermoedelijk met een migratieachtergrond. Dit is een aanname, maar gezien de gebrekkige Nederlandse taalvaardigheid van de man, het geheel ontbreken hiervan bij de vrouw, de buitenlandse taal waarin zij met elkaar spraken, hun huidskleur en de hoofddoek die de vrouw droeg is deze aanname een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. De informatie omtrent de achtergrond van het echtpaar vermeld ik vanwege volledigheid, en omdat deze achtergrond mogelijk een rol speelt bij het gevolg van de overtreding van de regels. Persoonlijk vind ik iemands achtergrond in de basis van geen relevantie in algemene zaken. De man deed het woord en gaf in gebrekkig Nederlands te kennen dat hij samen met zijn vrouw wilde stemmen, samen in een stemhokje. Hij stelde de vraag aan de middelste van de drie stembureauleden, een man met een nonchalant kapsel, een gekleurd t-shirt en een halsketting met daaraan een zogenaamd Yin en Yang-symbool bevestigd. Dit stembureaulid antwoordde de vraagsteller met de letterlijke bewoording "dat mag eigenlijk niet, maar als wij het niet doorvertellen...". De andere twee stembureauleden, een man en een vrouw, knikten beiden instemmend. Hierop ontvingen de bewuste man en vrouw beide hun stembiljet en gingen samen het stemhokje in om hun biljetten in te vullen. De regels omtrent het stemmen zijn duidelijk en bovendien erg eenvoudig. In het stemlokaal staat duidelijk aangegeven: "Stemmen doet u alleen". Kennelijk waren de leden van het stembureau ook op de hoogte van deze regel, getuige de uitspraak "het mag eigenlijk niet, maar ...". Nu vraag ik u, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat deze stembureauleden unaniem en bewust accepteren dat de regels worden overtreden? Sterker nog, zij geven hier expliciet toestemming voor! Over het gevolg van het niet naleven van deze regel kan ik alleen maar gissen, maar er bestaat een gedegen kans dat man en vrouw elkaar beïnvloed hebben bij het uitbrengen van hun stem. Heeft de man of vrouw misschien nu niet gestemd op de partij/politicus waar hij of zij eigenlijk op had willen stemmen? Gezien de verhoudingen tussen man en vrouw met de vermeende culturele achtergrond is dit een zeer denkelijke mogelijkheid. Los van dit incident doet deze gang van zaken een andere, veel grotere vraag rijzen, één die ik nog veel belangrijk vind. Als de stembureauleden unaniem toestemming geven dat duidelijke en eenvoudige regels overtreden worden, wie zegt mij dan dat deze leden niet net zo laks met andere regels omgaan? Ik doel dan met name op het tellen van de stemmen later deze dag. Ook bij dit proces zijn er duidelijke regels waaraan men zich dient te houden. Men heeft geen invloed op welke stapel formulieren men telt, en ook niet op welke persoon deze hertelt. Echter, als andere regels unaniem aan de laars van de stembureauleden worden gelapt, wat hebben deze regels dan nog voor waarde, en hoe waarschijnlijk is het dat deze regels (niet) worden nageleefd? Ik heb mijn vertrouwen volledig verloren in de juistheid en geldigheid van de stemming van vandaag. Ik begrijp niet hoe het mogelijk dat dit soort praktijken plaatsvinden onder de hoede van de Gemeente Arnhem en ik spreek u daarop aan. Ik verlang van de Gemeente Arnhem een bevestiging van ontvangst van deze klacht en antwoorden op de vragen die ik in de klacht stel. Tevens verlang ik van de Gemeente Arnhem dat zij actie onderneemt en een onderzoek instelt omtrent voornoemde gebeurtenis en wens op de hoogte gehouden te worden van de voortgang van dit onderzoek. In afwachting van uw reactie,

Reaguursels

Inloggen

Prima brief van de briefschrijver uit Arnhem. De voorzitter van het stembureau dient ontslagen te worden evenals de twee assistenten.

gratias | 16-03-17 | 12:27

Hier een vergelijkbaar geval gisteren.
2 dames ( oude verwarde rollatormoeder en haar dochter van middelbare leeftijd.)
De dochter vroeg of ze haar moeder mocht helpen maar kreeg 'NEEN' als antwoord.
Zo zijn de regels nu eenmaal werd gezegd en terecht natuurlijk.
Aan de andere kant: als de moeder een volmacht had ingevuld waarmee de dochter ook namens haar moeder kon stemmen had ze ook haar eigen voorkeur door kunnen drukken.

loze stijl | 16-03-17 | 12:12

Dus als je niet integreert, niet of nauwelijks Nederlands praat, dus niet weet wat politiek en maatschappij in Nederland betekenen, mag je wel stemmen.
Ziek, zieker, ziekst :(

De finale eindbaas | 16-03-17 | 10:09

-weggejorist en opgerot-

DaveDavid88 | 16-03-17 | 09:51

WTF... Ik mocht m'n dochter van 4 niet eens meenemen. Die moest bij de tafel met daarachter de stembureauleden blijven staan.

Passagier | 16-03-17 | 09:41

flame_me | 15-03-17 | 18:18

Inderdaad, ik mag toch hopen dat de briefschrijver gebruik heeft gemaakt van het recht om bezwaar te maken, en geeist heeft dat dit bezwaar is opgenomen in het proces verbaal, conform de Kieswet.


B0kito | 15-03-17 | 18:30

Totaal aantal ingenomen stempassen, uitgereikte stembiljetten, en stembiljetten in de stembus worden allemaal opgenomen in het proces verbaal. Het hoofdstembureau dient deze totalen te controleren.


En verder dienen voorzitter en stembureauleden alledrie op de zwarte lijst te komen en zouden zij nooit meer zitting moeten kunnen nemen in een stemlokaal. De Kieswet is geen richtlijn, het is een WET, en die zit niet voor niets heel streng in elkaar.

IntegereVoorzitter | 16-03-17 | 09:18

Mijn dochter van 13 is razend geïnteresseerd in alles wat met de verkiezingen te maken heeft. Heel graag had zij bij de climax, het stemmen zelf, meegekeken. Want je kunt het wel vertellen, maar zelf zien is veel echter. Maar nee, ze mocht niet mee het hokje in, want "ze zou mij kunnen beïnvloeden". Wahahaha, yeah, right, want ik ben gisteren uit een ei gekropen en heb hulp nodig van een 13-jarige.
Dochterlief begrijpt dat echt niet. En ik ook niet.
En dan lees ik dit .... Pffff.

J. Jarig | 16-03-17 | 09:01

"wie zegt mij dan dat deze leden niet net zo laks met andere regels omgaan? Ik doel dan met name op het tellen van de stemmen later deze dag."

Als het je zo ter harte gaat, meldt je dan aan als "teller". Dan ben je erbij en zie je exact wat er naderhand gebeurd. Heb ik ook gedaan. Was bepaald niet de leukste avond van mijn leven, maar vond het belangrijk genoeg.

En dingen gaan mis bij het tellen. Ik had in mijn groep een dame die net iets te enthousiast was met het toekennen van DENK-stemmen...

Deipnosophist | 16-03-17 | 04:28

Ik snap deze briefpenner dondersgoed.

Het is gewoon verboden om samen het stemhok in te gaan.
De enige uitzondering is bij iemand die gehandicapt is.
Blind of fysiek motorisch te 'wild' om 1 vakje aan te kruizen.

In dat geval mag een lid van het stembureau helpen om de stip van keuze rood te maken.
En niemand anders.

In geen geval mag taalbarrière een rol spelen.
Niet tussen man en vrouw, tussen niemand niet.
Dit is onderdeel van de 'opleiding' van de leden van het stembureau.
Daar moet je het certificaat voor halen alvorens daar te mogen zitten.

Het ligt geenszins aan de opleiding/training dat deze situatie toch verkeerd was gehanteerd.
Dat ligt aan de figuren in dit stembureau, op wie geen enkele correctie.

Door dit voorval zou het eigenlijk beter zijn om iedere stemgerechtigde die training stembureaulid te gunnen (gaat gewoon online hoor, niks op papier).
En om daarmee wél in te kunnen grijpen, waar de minimaal 3 stembureauleden het verzaken.

Bij een voorval als dit had het subiet gemoeten.
Eén persoon per stem-unit.

Afijn, 'k heb alle tips al gegeven en waarlijk doodop. Meer dan te kalken op een voetbalveld aan stembiljetten.
Maakt eigenlijk ook niemand wat uit.
Maar goed ook, ergens...

Kudtkip | 16-03-17 | 02:51

Beetje slap geluk, hoe denk je dat er soms in de huiskamers wordt gepraat. Zegt vrouwlief die zich helemaal niet interesseert in politiek. Waar moet ik op stemmen ? En noemt de man een partij op en zij stemt daar later op de dag op. Zo ging dat bij ons thuis namelijk ook. Mijn vader was arbeider en PvdA stemmer en mijn moeder dus ook. Zal nu veel minder zijn door de emancipatie maar beïnvloeding in het stemhokje? Er zijn belangrijker zaken om je druk over te maken in de wereld.

Observer1961 | 16-03-17 | 01:20

Wat ik mij ook afvroeg, zijn de stembiljetten gecodeerd? Oftewel staat er een unieke verifieerbaar nummer op zodat ze weten dat het stembiljet op de dag zelf is uitgedeeld? Stel ik laat stembiljetten vooraf drukken (het is altijd hetzelfde papier en de inhoud is vooraf bekend) dan kan ik zo twee biljetten tegelijk in de gleuf deponeren, valt niemand op het biljet is toch al een dikke stapel papier. Zo kun je gemakkelijk een grote groep dubbele stemmen uit laten brengen...

Rest In Privacy | 15-03-17 | 22:00

Hmm,
De bejaarde en zeer slechtziende Mevrouw die ik in mijn stembureau trof (Den Haag-Zuidwest) had dus béter in Arnhem kunnen stemmen... De leidinggevende Kenau bij ons verbood op hoge toon haar (vrijwel even oude) partner/begeleider/ hulpverlenersvrijwilliger haar zelfs maar te helpen bij het uitvouwen van de baan behangselpapier en leek pas toen deze in arren moede dan maar met enige stemverheffing van zijn ontevredenheid blijk gaf, genegen Mevrouw te helpen bij het uitoefenen van haar democratische Recht...

François, La Haye | 15-03-17 | 21:29

Ja, dit klinkt vrij ernstig.

Francieux | 15-03-17 | 21:17

Mot dat nou, die Turkse vlag in een Nederlands stemlokaal? Mot dat nou, stemmen perse in zo'n Turks haathuis? Zijn daar geen normale ruimten voor?

Boy Cot | 15-03-17 | 20:58

Oftewel; een staaltje mislukte integratie in de praktijk.

Maar ook medewerkers van een stembureau zijn ook niet ingeburgerd.
Zo werd mij ten strengste verboden mijn eigen rode pen te gebruiken.
En dat moet gewoon toegestaan zijn.

alphapapatango | 15-03-17 | 20:52

Vroeger was er het adagium: er is geen reden aan te nemen dat domheid en bedrieglijk gedrag niet evenredig zouden zijn verdeeld over de partijen. Kortom probeer alles correct te doen, maar volgens de wet van de grote getallen maakt het per saldo niets uit als het eens verkeerd gaat.
Edoch: Tegenwoordig hebben nieuwe NL-paspoorthouders stemrecht, maar zij hebben geen democratische inborst. Bovendien betekent voor hun 'vrije' verkiezingen helemaal niets, want vrouwen hebben in hun cultuur helemaal geen rechten, dus ook niet om zelf te kiezen welk vakje ze rood kleuren. En daarom hebben stembureauleden de opdracht gekregen om extra alert te zijn. Een stembureaulid dat dit niet doet is dus gewoon een bedrieger.

Ci Ty33 | 15-03-17 | 20:52

Dit soort fratsen, maar vooral ook het hoge opkomstpercentage en eerdere berichten rondom ronselarij in diverse gebedshuizen, doet vermoeden dat de lange arm alles uit de kast heeft gehaald om via 'nieuwe' stemmers het aantal zetels uit de peilingen op zijn minst te verdubbelen.

Maarzegger | 15-03-17 | 20:48

EefjeWentelteefje | 15-03-17 | 20:06:
We hadden het stukken slechter kunnen treffen.
Sowieso mooi dat ze een vrouw is, dat komt alleen maar harder aan bij types als Kuzu.

LuckyGirl | 15-03-17 | 20:48

Zoals wij Nederlanders van 1945 tot 1975 hebben geleefd moeten wij weer leven maar dat is met Joop Den Uijl totaal verkwanseldWitteGrunneger | 15-03-17 | 19:55:

Het was een 1-2tje van PvdA en CDA.

LuckyGirl | 15-03-17 | 20:42

Zo zie je maar weer het verschil... Bij mij stond een echtpaar voor me van autochtone afkomst, mensen met een migratieachtergrond wonen hier overigens helemaal niet. Krijgen beide een stembiljet maar het blijkt dat de man zijn bril niet mee heeft. De vrouw wil hem helpen maar wordt streng toegesproken door een dame stemlokaal. De echtgenote geeft nog aan dat de man zijn bril niet mee heeft en dus even geholpen moet worden. Geen sprake van uiteraard! De echtgenote meldt nogmaals dat zij hem wel helpt en gaat vanuit haar eigen stemhokje het stemhokje van manlief binnen. Rep en roer bij de stemlokaalmedewerkers.... Helaas kon dit niet toegestaan worden. Beklag gedaan bij de voorzitter. Zou worden opgenomen in het PV.

Jarretank | 15-03-17 | 20:30

Wie zegt dat de briefschrijver niet ter plekke ook verhaal gehaald heeft? Wie zegt dat de briefschrijver niet overdonderd was op het moment dat het gebeurde? Wie zegt dat de briefschrijver zich niet later toen hij aan het werk was pas realiseerde om wat voor een misstand het gaat toen hij dacht aan de stemmentelling later die avond? En wie zegt dat de briefschrijver niet op velerlei wijzen contact heeft proberen te zoeken met het het stembureau en de voorzitter daarvan, waarna men hem doorverbond met de gemeente Arnhem, die hem op haar beurt adviseerde een brief te sturen?

Ik weet het antwoord want ik was er erg dicht bij ;-)

YsvanCo | 15-03-17 | 20:21

Ik heb m'n zus op FvD laten stemmen. Is dat ook fraude?
Let wel: ze is zo links als de neten, niet dom, maar politiek een volslagen onbenul. Ze zou bij wijze van spreken Mark Rutte of Geert Wilder niet herkennen al zou ze over hen struikelen. Uitgekeken op GL en SP (geen idee waarom) vroeg ze of ik misschien wat wist. Nieuwe partij misschien? Tuurlijk, meis.

"Wie? Efveedee? Zijn die links?"
"Yep, stem daar maar op."

Waargebeurd verhaal.

Parafernalio | 15-03-17 | 20:18

Mw sprak geen Nederlands, kan geen Nederlandse taal lezen ( wrs uberhaupt niet lezen zoals het tros van de oudere migranten vrouwen) haar hart en gedachten liggen niet in Nl, woont wrs in een wijk waar Nederlands niet de voertaal is, voelt zich geen Nederlands, maar hé, dit jaar is er de mogelijkheid om te stemmen op een niet Nederlandse partij, die vooral niet de Nl waarden en normen uitdraagt.. Dus ja, ..

Wat vooral heel Buiten alle regels is.. De stembureaus in Moskeen, lekker neutraal, in dit land met openlijk de Turkse vlag wapperend en géén Nederlandse driekleur, want dat schijnt niet te mogen..

Maf land Nederland!

fikkieblijf! | 15-03-17 | 20:10

18konijn | 15-03-17 | 19:36

Wat blijft het toch schandalig om HBO-scholieren hoogopgeleid te noemen

B0kito | 15-03-17 | 20:10

@dysdiadochokinese | 15-03-17 | 19:40
Lekker dan. Iedere mafkees kan dus stemmenteller worden en niemand die er op toeziet, behalve een integere voorzitter.

Gezwelgje | 15-03-17 | 20:09

Links kikkt even de andere kant op

fleurtje | 15-03-17 | 20:07

@Renkum0317 | 15-03-17 | 18:31
Absoluut en helemaal eens met die opmerking.

zbb | 15-03-17 | 20:07

Wat schuift dat nou eigenlijk, een dag op je reet zitten als stembureau bemanning ? Wordt er van gemeentewege wel gratis koffie en lunch/diner etc. verstrekt of wordt dat op de bezoldiging ingehouden ?

Vesta | 15-03-17 | 20:06

Tsja. Hoort uiteraard niet. Mag niet.

Maar iedere jurist kan het je vertellen: regels die niet worden gehandhaafd, worden met voeten getreden - juist omdat de gelegenheid wordt geboden.

Eventjes wat positief 'wel degelijk goed geïntegreerde allochtonen-nieuws':
www.telegraaf.nl/binnenland/27811447/_...

Hulde, mevrouw Arib.

EefjeWentelteefje | 15-03-17 | 20:06

Verbod op moord maar opheffen, want sluipmoord kan ook
@Renkum0317 | 15-03-17 | 19:04

En daarmee geef je aan dat je uit ne nek kletst en ben je dus af. Volmachten zijn volstrekt legaal, sluipmoorden iets minder.

Vergeetput | 15-03-17 | 19:59

WitteGrunneger | 15-03-17 | 19:22
Wie niet horen wil moet voelen. Wij, de belastingbetalers, zijn het zat om onze eigen ondergang te moeten financieren.!
Nexit Nu!
Grenzen potdicht en eerst de 5e colonne en de criminelen in Nederland oppakken en berechten.
En geen te koop lopende moslimp meer naar binnen! En respect voor de koran politie. Omdat wij Nederlanders normaal gesproken overal wél respect voor hadden. Nu worden wij overspoeld door criminele andersdenkende vreemdelingen. Als iedereen in Nederland het nou gewoon goed kon hebben zou het niet zo'n probleem zijn. Maar dat is niet waar!
Ik ken mensen die gestorven zijn aan overheidsinstanties.
Je hebt allahverdomme de Voedselbank voor je eigen bevolking en je geeft gelukszoekers en vijandige criminelen alles.
Zoals wij Nederlanders van 1945 tot 1975 hebben geleefd moeten wij weer leven maar dat is met Joop Den Uijl totaal verkwanseld en zijn we met z'n allen verworden tot slaven van de EUSSR.
Weg met ons! Vanaf 1990 ging het keihard achteruit terwijl de regering verzoop in het geld. Ik voel mij keihard genaaid door dat zootje zakkenvullers.
Ik hoop dat de PVV wint en GeenPeil zetels wint en dat ze samen met de rechtste partijen hun nieuwe democratie kunnen implementeren. Ik ben het zat om door dit zootje Shell marionetten geregeerd te worden.

WitteGrunneger | 15-03-17 | 19:55

Wienerschnitzel mit | 15-03-17 | 19:26
zielig ben ik niet. Een trol volgens mij ook niet. Ik heb gewoon een mening en provoceer wat omdat er zo uitdrukkelijk op uiterlijk word gewezen in het relaas van de briefschrijver. Ik vind dat stom.

bennietlinksrechts | 15-03-17 | 19:55

Ik doelde op de man die kwam stemmen.
bennietlinksrechts | 15-03-17 | 19:47
Je hoeft niet uit te leggen waar je op doelde want dat kreeg ik meteen al wel door. Want iemand zag eruit als ´een PVV-stemmer´

Maar als je een ticket naar Badajoz (dat is west-Hispanje, Extremedura, rechts van Portugal) kunt betalen ben ik je man hoor. Even goede vrinden na gedane zaken trouwens.

chicago river | 15-03-17 | 19:53

Lilia2 | 15-03-17 | 19:47
Het zou uiteraard kunnen dat ik het niet bij het rechte eind heb. Dank voor het uitzoeken.

bennietlinksrechts | 15-03-17 | 19:50

chicago river | 15-03-17 | 19:37
aggressivo denkt dat ie sterk is. Waar zit je? Kunnen we ff armpje drukken.

bennietlinksrechts | 15-03-17 | 19:47

@bennietlinksrechts heb zelf een machtiging afgegeven voor mijn stem.
Daar staat duidelijk een kopie van legitimatiebewijs meegeven aan de gemachtigde.
Of een foto op je telefoon van de legitimatie.
Het mag dus wel.

Lilia2 | 15-03-17 | 19:47

chicago river | 15-03-17 | 19:15
Ik doelde op de man die kwam stemmen. Die was netjes in pak a la Trump style, maar gezien je reactie hoef ik mijn punt niet eens te beargumenteren:-). Je bent minimaal net zo lichtgeraakt als een lichtgetintiër. Ik lach me stuk.

bennietlinksrechts | 15-03-17 | 19:45

18konijn | 15-03-17 | 19:31
Oké bedankt, ik had bij meer partijen een verschil verwacht maar dat valt erg mee. Inderdaad redelijk nauwkeurig dus in Nederland, maar ik ga opnieuw uit van een (kleine) 'onderschatting' van PVV. Hoewel de Turkijekwestie en het handelen van Rutte, zwevers tussen PVV en VVD naar laatstgenoemde kunnen loodsen. Ach er valt eigenlijk nog geen fuck over te zeggen haha

Bottleneck | 15-03-17 | 19:43

Als ik die mevrouw of meneer de briefschrijvert was geweest, had ik die stembureaumedewerkers direkt aangesproken. Dan hadden de man en vrouw apart moeten gaan stemmen en als dat niet kon omdat mevrouw de taal niet beheerst, had haar man misschien nog met een machtiging van haar kunnen stemmen.
Vervolgens had ik die medewerkers gemeld dat ik ter plekke contact met de gemeente op ging nemen om dit voorval te melden en vragen om nieuwe medewerkers die niet sjoemelen met wettelijke regels. We leven hier niet in een bananenrepubliek.
En ik zou pas weg zijn gegaan als die nieuwe medewerkers er waren. Desnoods had ik een vrije dag opgenomen om zelf dan maar te controleren. Achteraf een brief naar de gemeente schrijven, die morgen pas aankomt en een stukkie op GS heeft geen enkele zin.

Marie Curieux | 15-03-17 | 19:43

-weggejorist-

Stijlloze_stemmer | 15-03-17 | 19:43

Ja, terechte klacht.

ratelaar | 15-03-17 | 19:43

18konijn | 15-03-17 | 19:36,

Wat is de "bron" van jouw vooroordelen eigenlijk?
Je linkerduim of je rechterduim?

Dandruff | 15-03-17 | 19:42

Beste briefschrijver, heeft u het stembureau al aangesproken?

thekolere | 15-03-17 | 19:42

Ga bij het tellen zitten en hou toezicht. Dat is gewoon geregeld in Nederland.

BasBr | 15-03-17 | 19:41

@Gezwelgje | 15-03-17 | 18:24

Je krijgt er een vergoeding voor, dus het zijn geen vrijwilligers. De voorzitter krijgt het meest, de stemmentellers het minst. Ik heb zelf geteld in 2012, in Amsterdam. Niemand werd gescreened.
En ja, ik houd mijn hart vast voor de "creatieve" voorzitters. Het is heel goed denkbaar dat er een speciale vuilniszak klaar staat in diverse stembureaus voor "onwelvoeglijke" stem-voorkeuren. Zeker als men een eensgezind stem-team heeft.

dysdiadochokinese | 15-03-17 | 19:40

On topic; dit probleem speelt al zeker 10 jaar.
En daarvoor vermoedelijk ook al, al was de Politieke Corruptheid toen nòg verstikkender. En werden we dus gewoon niet voorgelicht.

Met name de PvdA heeft er nooit een geheim van gemaakt dat verkiezingen niet om individuele voorkeuren, maar om clandenken moeten draaien.
Surinamers moeten op Surinamers stemmen, Marokkanen op Marokkanen, Turken op Turken; in de grote steden is dat al decennia de norm.

Dandruff | 15-03-17 | 19:40

Graaf van Egmont | 15-03-17 | 19:27
1. Ik kom zelden in de kroeg.
2. Als ik er kom, drink ik wijn.
3. Als iemand iemand anders naar tokkies verwijst, omdat ze PVV stemmen, dan krijg ik jeuk ja. Ben ik dan een agressieve tokkie of was ik gewoon de hele avond beleefd en kwam er een malloot langs die mij moest vertellen hoe fout het is als je PVV stemt.
Oog om oog, tand om tand. Je kan mensen niet gewoon lopen wegzetten als minderwaardige tokkies omdat ze PVV stemmen. Dan krijg je klappen. Letterlijk of figuurlijk. En dat laatste zal blijken uit de peilingen.

chicago river | 15-03-17 | 19:37

Zo, net op Feest van Democratie gestemd. Hiddema. Extra Power naast Greet aan de microfoons. Kan niet wachten op zijn vlijmscherpe uitspraken in de tweede kamer.

croque monsieur | 15-03-17 | 19:37

@B0kito | 15-03-17 | 19:35
Nee want drie op de tien NL'ers is "hoogopgeleid".

18konijn | 15-03-17 | 19:36

Graaf van Egmont | 15-03-17 | 19:31
Zou me idd niet verbazen, denk voor de PvdA ten gunste van DENK en in mindere mate GL en D66

Bottleneck | 15-03-17 | 19:36

18konijn | 15-03-17 | 19:23
Als ongeveer 10% van NL een universitaire opleiding heeft afgerond kan je dus stellen dat bovengemiddeld intelligente mensen bovengemiddeld op de PVV stemmen. Haalt het hele tokkie verhaal wel wat onderuit...

B0kito | 15-03-17 | 19:35

18konijn | 15-03-17 | 19:23,

"En minstens één lid van het pvv-electoraat heeft een perfide voorkeur voor zinloos kroeggeweld..."

En dat onze gevangenissen "zwart" zien van de lichtgetinte en getinte medelanders; zegt dat ook iets over de PvdA?
Gefeliciteerd; de kampioensbeker voor Domste Uitspraak van 2017 kan jou nu al niet meer ontgaan.

Dandruff | 15-03-17 | 19:34

Ik was vanmorgen in een stemlokaal waar ze net de "tussenstand" aan het doornemen waren.
De één had 68 namen, de tweede 69 en de derde 71.
Dit was al om 9 uur 's morgens.
Locatie, een stembureau in het Drentse Klazienaveen.

LK1964 | 15-03-17 | 19:33

De drie stembureauleden ontkennen en klager trekt aan het kortste eind. Einde verhaal.

Princess_F.W.Bolkiah | 15-03-17 | 19:32

@Bottleneck | 15-03-17 | 19:28
Klopt inderdaad. PVV +2, PvdA -2, CU -1, 50plus +1 in 2012

18konijn | 15-03-17 | 19:31

@bennietlinksrechts | 15-03-17 | 18:28
Foto op telefoon van legitimatie mag. De kiezer zelf moet een echt ID mee hebben.

Guido | 15-03-17 | 19:31

Bottleneck | 15-03-17 | 19:28
Ik vrees dat de hoge opkomst in ieder geval voor één van de lijsttrekkers totaal onverwacht negatief gaat uitpakken. Ik weet niet voor wie, want het Nederlandse volk is niet te peilen.

Graaf van Egmont | 15-03-17 | 19:31

18konijn | 15-03-17 | 19:23
Hoogopgeleid? Is dat een voorwaarde om iets toe te voegen aan een samenleving? Plus, ik ken lieden die aan autootjes en gerelateerde apparaten sleutelen waar ik zelf de ballen verstand van heb, maar ik vind het heel knap. Daar kan de ´hoogopgeleide´ sociaal-psycholoog heel wat leren hoor.

En kroeggeweld, dat is zelden zinloos en wordt bijna altijd achteraf weggelachen met het klinken met een nieuw glas.

Oh ja, konijn, nog iets. Ik stem geen PVV. Aannames, man, dat is duivels.

chicago river | 15-03-17 | 19:30

18konijn | 15-03-17 | 19:01
Durf wel een weddenschapje aan voor de eer, dat PVV groter wordt dan de exit polls aangeven. In 2012 was het verschil geloof ik 2 zetels, evenals bij PvdA (2 minder). Dat staat gelijk aan zo'n 125.000 stemmen. (laat staan dat peilingen onderling soms vijf zetels verschillen, omgerekend een half miljoen stemmen lol).

Bottleneck | 15-03-17 | 19:28

osolemio | 15-03-17 | 19:22:
Je bent me net voor.
Wat een achterlijke comments lees je toch van sommigen.
1 stap verder en het is "Als je stemt heb je zeker niks beters te doen.

LuckyGirl | 15-03-17 | 19:28

@Wienerschnitzel mit | 15-03-17 | 19:23
Waarom de PVV niet gaat regeren? Misschien omdat 80 procent van het electoraat géén PVV stemt?

18konijn | 15-03-17 | 19:27

Stemmen is in Nederland een drama voor mensen met een beperking (en dan heb ik het niet over geïmporteerde achterlijkheid die ook na tig jaar nog niet kan lezen of schrijven).

Voor rolstoelers is het stemhokje vaak ontoegankelijk en het schrijfvlak veel te hoog geplaatst. Voor blinden is helemáál niets geregeld (in de landen om ons heen wel, maar ja, wij leven in Nederland, hier kan dat niet want 't kost geld hè, dat brengen we liever naar Donker Afrika).

Wij stemmen dus ook met z'n tweeën in één hokje. En het moet gezegd worden: het personeel in het stembureau kent de regels inderdaad wél. Maar dat is dan ook alles.

Reinaert | 15-03-17 | 19:27

chicago river | 15-03-17 | 19:15
Mooi zo. Punt gemaakt. Jij bent een tokkie die dus zijn Schultenbrau in de kroeg kan drinken. Maar net zo agressief als die tokkie op die plastic tuinstoel.

Graaf van Egmont | 15-03-17 | 19:27

bennietlinksrechts | 15-03-17 | 18:28
Volgens mij mag dit. Een fotokopie of een digitale variant, staat op mijn brief die bij het stembiljet zat.

Jos Tiebent | 15-03-17 | 19:27

beniknietrechts 19.02- ben je nou zo zielig, of troll je gewoon lekker?

Wienerschnitzel mit | 15-03-17 | 19:26

De vrouw kon waarschijnlijk niet lezen of schrijven.

Gags Beasley | 15-03-17 | 19:24

Reken maar, dat een zooi van die lui die daar zgn. tellen, het PVV gekruiste formulier weglazeren of op een andere manier ongedaan maken. Maar: we leven in een democratie.. kuch.. al word de PVV de grootste, regeren gaan ze dus niet..? Waarom hebben we dan eigenlijk uberhaupt verkiezingen???

Wienerschnitzel mit | 15-03-17 | 19:23

@chicago river | 15-03-17 | 19:15
Nou eh... slechts 13 procent van de pvv-stemmers is hoogopgeleid en meer dan een kwart is 55+. En minstens één lid van het pvv-electoraat heeft een perfide voorkeur voor zinloos kroeggeweld.

18konijn | 15-03-17 | 19:23

bennietlinksrechts | 15-03-17 | 19:02
Jij vindt dat een ´echte´ PPV-stemmer eruit ziet als een op een plastic stoel in de voortuinzittende, schultenbrau-drinkende, shag-rokende, niet-werkende, kansloze tokkie? Is dat wat jij vindt van de PVV stemmer? Het is goed dat je dit verhaal niet aan me vertelt in de kroeg want dan lag je buiten met hier en daar wat hechtingen achteraf. Hautaine mafkees.
chicago river | 15-03-17 | 19:15
chicago river | ik sluit mij volledig aan bij uw verhaal.

WitteGrunneger | 15-03-17 | 19:22

Badderbeest! | 15-03-17 | 18:55
-
Hoezo gewoon? Nog nooit van wisseldiensten gehoord?

osolemio | 15-03-17 | 19:22

Van de VVD

WitteGrunneger | 15-03-17 | 19:20

In dit geval wel een probleem, maar ik mocht vroeger toen ik nog een kleine dreumes was (en electronisch stemmen nog kon) wel het knopje indrukken. :)

loerelau | 15-03-17 | 19:20

Kijk nou net RTL Boulevard, eten ze burgers op hun feestje.

WitteGrunneger | 15-03-17 | 19:18

Goede brief. Wedden dat dit in 9 van de 10 gemeentes gebeurt? Want regels gelden nu eenmaal niet of in mindere mate voor mensen met een migratieachtergrond. Persoonlijk vind ik dat ontzettend racistisch, zowel naar allochtonen als naar autochtonen.

panadol_extra | 15-03-17 | 19:17

bennietlinksrechts | 15-03-17 | 19:02
Jij vindt dat een ´echte´ PPV-stemmer eruit ziet als een op een plastic stoel in de voortuinzittende, schultenbrau-drinkende, shag-rokende, niet-werkende, kansloze tokkie? Is dat wat jij vindt van de PVV stemmer? Het is goed dat je dit verhaal niet aan me vertelt in de kroeg want dan lag je buiten met hier en daar wat hechtingen achteraf. Hautaine mafkees.

chicago river | 15-03-17 | 19:15

Zie die grote behangrollen die ze een stembiljet noemen. Waar overigens ook al klachten over zijn verschenen. Waarom hebben ze het niet net zo gedaan als de stemmers uit het buitenland?
Eerst een hokje rood maken voor de partij en vervolgens een hokje rood maken voor het nummer van de kandidaat. Klein en overzichtelijk. Is bij de kandidaat geen enkel hokje rood gekleurd gaat de stem naar de lijstaanvoerder.

Graaf van Egmont | 15-03-17 | 19:15

Vanmorgen wezen stemmen en vervolgens moest ik het stembiljet in een vuilcontainer werpen.

sjeetje | 15-03-17 | 19:15

je had ook terplekke stampij kunnen maken en iemand van de gemeente erbij kunnen halen. nu is het sorry en doen ze er niks mee.

-Wil- | 15-03-17 | 19:14

Dit soort mensen mag überhaupt géén enkel stembiljet ontvangen, want totaal ongeschikt om over iets zelfstandig te kunnen oordelen. Hun kleinkinderen zouden ooit, mits ze voldoende geïntegreerd zijn, een stembiljet mogen ontvangen, dus waarschijnlijk ook niet.

Zwizalletju | 15-03-17 | 19:14

Ik nodig jullie uit om te komen kijken bij de telling. Gebruik je recht!

Diotima | 15-03-17 | 19:13

ik snap sowieso niet dat iemand die de taal niet beheerst een Nederlands paspoort kan krijgen. Maar ik ben racist, ik heb dat duidelijk te verstaan gekregen in de afgelopen jaren, dus is dat dan maar zo.
Maar aangezien 'de Nederlander niet bestaat' en de grenzen opgeheven zijn, is het niet verwonderlijk dat je nu dit paspoort bij de cornflakes kunt krijgen. Als je moslim bent. Kom je daarentegen uit Azië, ben je hoogopgeleid en wil je werken, dan moet je wel heel erg hard je best doen om hier binnen te komen.

Rest In Privacy | 15-03-17 | 19:13

@vinzDH | 15-03-17 | 19:07
Tjonge jonge, u bent duidelijk niet op de hoogte van de wet. De stemmen worden een keer of drie geteld hoor, en u mag daarbij als kiezer komen controleren!

18konijn | 15-03-17 | 19:11

@Graaf van Egmont | 15-03-17 | 19:05
Volgens het stembiljet moet je van tevoren aangeven wanneer je in een andere kieskring gaat stemmen.

B0kito | 15-03-17 | 19:09

Als stembureaulid te Groningen kan ik melden dat dit zeer ongebruikelijk is. We krijgen strenge instructies mee die duidelijk stellen dat alleen in geval van een lichamelijke handicap geassisteerd mag worden.

EnDitDan | 15-03-17 | 19:08

... maar had absoluut geen zin en tijd om op te volgen.
Daarnaast zag de man er echt uit als een PVV stemmer
bennietlinksrechts | 15-03-17 | 19:02
Dan maak je maar zin en tijd.

chicago river | 15-03-17 | 19:08

Bij Arnhem begint de victorie...

batvoca2 | 15-03-17 | 19:07

je hoeft maar 1 eenvoudig rood streepje als teller bij een stembiljet te zetten waar een PVV rondje rood is en hij wordt -weggejorist-.

Dat soortgelijke fratsen worden toegepast ben ik van overtuigd en 9/10 zal het een PVV stem betreffen.

vinzDH | 15-03-17 | 19:07

@Graaf van Egmont | 15-03-17 | 19:05
U snapt er niks van.

18konijn | 15-03-17 | 19:07

B0kito | 15-03-17 | 18:30
Ja dat zou je denken. En die inwoners die op het station gestemd hebben? Die komen niet in dat stemlokaal. Kun je dus aanvullen.

Graaf van Egmont | 15-03-17 | 19:05

In een parallelle samenleving gelden kennelijk andere regels.

edj44 | 15-03-17 | 19:04

@Vergeetput | 15-03-17 | 19:01
Verbod op moord maar opheffen, want sluipmoord kan ook

Renkum0317 | 15-03-17 | 19:04

Stelt zich de vraag hoe ze het Nederlanderschap bemachtigd hebben. Immers is een vereiste bij naturalisatie dat men de NL taal beheerst. Maar ook daar zal wel een oogje toegedrukt zijn.

langelijs | 15-03-17 | 19:03

@schoneslapert | 15-03-17 | 18:56
Dan is de lol eraf voor de briefschrijver...

18konijn | 15-03-17 | 19:02

Renkum0317 | 15-03-17 | 18:33
Hey Pannekoek. Ik heb wel een opmerking gemaakt maar had absoluut geen zin en tijd om op te volgen. Ik weet dus niet wat men de opmerking heeft gedaan. Daarnaast zag de man er echt uit als een PVV stemmer, daar ga ik liever geen confrontatie mee aan. Voor je het weet gaan ze schelden.

bennietlinksrechts | 15-03-17 | 19:02

-weggejorist-

Vergeetput | 15-03-17 | 19:01

*haalt, uiteraard.

Vergeetput | 15-03-17 | 19:01

@Bottleneck | 15-03-17 | 18:56
Exitpolls kloppen altijd in NL. Er zit hoogstens een zetel verschil in. In heel zeldzame gevallen iets meer.

18konijn | 15-03-17 | 19:01

Je vrouw achter gesloten deuren dwingen een volmacht te tekenen is ook verboden, maar niet te controleren.
@Renkum0317 | 15-03-17 | 18:51

Speculaties. Maar ophef man, ophef! Herverkiezingen graag!

@Renkum0317 | 15-03-17 | 18:51
Wat jij voorstelt is dus om de regels maar te laten gaan omdat op een andere manier toch hetzelfde gerealiseerd kan worden. Dat is niet alleen dom, het is bezijden het punt

Ik stel niks voor. Ik zeg hoe het is. En het geeft aan hoe idioot die regel is, want ja, het kan op een andere manier. Maar nogmaals: als Wilders het niet heelt, heb je alvast de reden gevonden. Overdrijf anders eens.

Vergeetput | 15-03-17 | 19:01

Mijn vriendin werd tegengehouden omdat ze met mijn middelste zoon wilde stemmen.. ... hij was te oud (7). Maar wij hebben ook geen migratie achtergrond priviléges

Dulacs | 15-03-17 | 19:00

Als je zoiets meemaakt en je meldt dit bij de voorzitter van het stembureau is deze verplicht die melding in het verslag op te nemen.

schoneslapert | 15-03-17 | 18:56

Ik ga er vanuit dat dit 3tal voor het laatst achter zo'n tafeltje zitten.

Voor-de-5e-keer | 15-03-17 | 18:56

Nathan R Jessup | 15-03-17 | 18:48
Niet serieus te nemen toch. SGP heeft sowieso al 3 zetels, dat is een grotere zekerheid dan dat de zon opkomt.

En rondom de PVV hangt een enorme sociale wenselijkheid. Veel van die stemmers zullen niet gauw hun stem kenbaar maken bij zo'n exit poll, ook al is het anoniem. Geldt voor alle exit polls eigenlijk, wat ook verklaart dat Trump en Brexit tóch na de nacht onverwacht de grootste bleken te zijn.

De exit poll vanavond om 21:00 uur neem ik dus ook met een flinke korrel zout aangaande de PVV en andere stemmers die om welke reden dan ook niet snel aan exit polls willen meedoen, zoals DENK-stemmers, denk ik. Gok dat die twee partijen morgen meer zetels hebben dan de exit polls gaan uitwijzen.

Bottleneck | 15-03-17 | 18:56

Ik was om 10:30 uur gewoon aan het werk...

Badderbeest! | 15-03-17 | 18:55

".. Als je dit verbiedt dan vult Mo gewoon de volmacht van de hoofddoek in en doet ie het alsnog."
@ swift0321 | 15-03-17 | 18:21
-
Onze democratie wordt dus verkracht.
Maar ach... "Het is geen verkrachten als een moslim het doet"
youtu.be/ecJUqhm2g08?t=107

telelezer | 15-03-17 | 18:55

Sinds wanneer geeft Geenstijl ruimte aan dergelijk gezeur.
Ikzelf ben autochtoon en heb mij laten machtigen door mijn vriendin en heb zo 2 x op de partij van mijn eigen voorkeur gestemd. Zij weet niet eens waar ik namens haar op gestemd heb.

Pirata piraticus | 15-03-17 | 18:53

Volgende keer doe ik ook een hoofddoekje om en roep Allah Akbar !! Gaan we met de hele club het hokje in.

wattenstaafje | 15-03-17 | 18:52

Briefschrijver deed burgerplicht. Goed gedaan.

J.Slavink | 15-03-17 | 18:51

@Vergeetput | 15-03-17 | 18:43
De brief vermeldt duidelijk dat het gaat om de overtreding van de regels. Je vrouw achter gesloten deuren dwingen een volmacht te tekenen is ook verboden, maar niet te controleren. Wat jij voorstelt is dus om de regels maar te laten gaan omdat op een andere manier toch hetzelfde gerealiseerd kan worden. Dat is niet alleen dom, het is bezijden het punt

Renkum0317 | 15-03-17 | 18:51

En daarom heb ik PVV gestemd. Ben het niet in alles eens en vind GW af en toe te ongenuanceerd, maar hij gaf al lang geleden aan wat er mankeert. Ik zie hier een NL stemburaue waar we stemmen voor ONS land en daar zie ik ipv een schilderij met Wim en Max, een of andere dreigend kijkende turk. DAT is wat er fout is in ONS land. DAT.

HijgentHert | 15-03-17 | 18:50

had nu gewoon vanmorgen ff snel iemand opgetrommeld en had hetzelfde gedaan ook mwt zn twee t hokje in ...gewoon om eens te kijken of dat bij u ook toegestaan werd ..zo nee..dan waren de rapen gaar lijkt me .

bowlfabriek | 15-03-17 | 18:49

@18konijn | 15-03-17 | 18:36
Dat zijn uw woorden, niet de mijne. Iemand die de taal niet spreekt is geen Nederlander en heeft m.i. dan ook niet het recht om mee te beslissen wat er met de Nederlanders gebeurt

Renkum0317 | 15-03-17 | 18:48

Ik als notaris heb er ook wel eens willen zitten bij zo'n stembureau. Maar Ik heet Fred. Van notarissen Raude, Erdacht en Teling

Oprisp | 15-03-17 | 18:47

Groenlinks is knettergek

Generatie_1984 | 15-03-17 | 18:47

De regel "stemmen doe je alleen" is zinloos. Als je dit verbiedt dan vult Mo gewoon de volmacht van de hoefddoek in en doet ie het alsnog.
swift0321 | 15-03-17 | 18:21
-
We schaffen gewoon alle regels af. En doen vervolgens de dingen die zinvol zijn. Nee hoor.
Als een regel vaak gebroken wordt, moet de regel veranderd worden.
Zolang de regel bestaat, moet hij gerespecteerd worden.

onnosel | 15-03-17 | 18:47

James Lastig | 15-03-17 | 18:31
U weet echt niet wat stemmen inhoud laat staan dat u weet op welke wijze de stemmen geteld worden.
Zal ik u eens wat vertellen als Geert 86 zetels haalt is het tellen eerlijk verlopen maar met 18 is er zwaar gemanipuleerd.
*zucht*

botbot | 15-03-17 | 18:45

Waarschijnlijk een analfabeet maar dat vertelt het verhaal niet.

Simon_GS | 15-03-17 | 18:43

Teleurstellend hoe iedereen hier ten strijde trekt. Voor hetzelfde geld krijgt meneer een volmacht. Serieus, problemen met immigratiërs, ok, maar je moet ook niet onnozel gaan doen en overal meteen een brandstapel voor te prepareren.

Vergeetput | 15-03-17 | 18:43

noerg | 15-03-17 | 18:25
.
Ik weet dat in Groningen speciale 'tellers' worden gebruikt, deze mensen zijn vrijwilligers en komen pas na het sluiten van de stemlokalen in actie.....
.
Je kan denk ik niet van mensen verwachten dat ze 7.30 beginnen tot 21.00 en daarna tot in de late uurtjes ook nog tellen. De voorzitter van het stembureau zal wel tot het einde moeten blijven, hij of zij heeft een lange dag.

Fatwabuster | 15-03-17 | 18:43

mta1977 | 15-03-17 | 18:41

Nou en? Wat moeten we met die non-info?

kwark001 | 15-03-17 | 18:42

Denk zou verboden moeten zijn in ons land. Landverraders. Wat wel leuk is en goed voor Nederland dat de PvdA waarschijnlijk weggevaagd wordt. En daarmee de totale NOS, VARA en publieke omroep voor l*l staat na 20 jaar PvdA pushen. Get a new job, boys, it's over!

070 | 15-03-17 | 18:41

Als ik daar was geweest dan had ik gelijk de mensen achter de tafel aangesproken op hun gedrag en geëist dat hun verantwoordelijke ter plekke de boel komt regelen.

Aa@Hunze | 15-03-17 | 18:40

Kameroudste | 15-03-17 | 18:14
Het gaat niet alleen om 'die paar Denk-stemmen erbij'.
Er kunnen ook per ongeluk PVV-stemmen 'veranderen' in andere stemmen. Daarbij illustreert bovenstaand voorval een mogelijk defect in het systeem. Het idee is dat er meerdere mensen op een stemlocatie aanwezig zijn, om elkaar te controleren.
Als dat hier niet werkt, kan dat probleem zich op andere locaties ook voordoen.

Vage_eddie | 15-03-17 | 18:40

Tja, mevrouw hoort niet alleen binnenshuis te gehoorzamen.. Je kan niet anders dan er maar op vertrouwen, op dat tellen. Net als erop vertrouwen dat peilbureaus onafhankelijk zijn, dat al die stemwijzers onafhankelijk zijn et cetera.

Bottleneck | 15-03-17 | 18:39

Dat noemen ze positieve discriminatie, als het een autochtoon stel in deze betrof dan waren de rapen gaar en stoven de racisten uit hun stoelen.

Koeienflat | 15-03-17 | 18:38

Maakt toch geen bal uit , ik was in een stem hokje met 2 stemformulieren 1 voor mijzelf en de andere van mijn zoon .

Jetstream | 15-03-17 | 18:38

@Renkum0317 | 15-03-17 | 18:27
Eerst een taal-, lees-, schrijf-, IQ- en ogentest alvorens het rode potlood ter hand mag worden genomen?

18konijn | 15-03-17 | 18:36

Inderdaad een vrij ernstige zaak. Regels zijn immers regels.
Misschien is het een idee om vanavond bij het tellen van de stemmen aanwezig te zijn om verdere naleving te controleren. Filmen mag, maar alleen horizontaal en wel eerst even netjes vragen/aankondigen.

Chuck the plant | 15-03-17 | 18:36

Spijkers, laag water. Stel je niet aan. Vrouwtje wist waarschijnlijk niet eens wat ze daar aan het doen was. Niet echt een basis om zo'n ophef over te maken. What's next: herverkiezingen, want een hoofddoek kon niet alleen stemmen?

Vergeetput | 15-03-17 | 18:36

42 Dans- en Muziekschool El Ele Bethaniënstraat 242
Referendum associatieverdrag met Oekraïne
Ja 55 Nee 23 Totaal 78 Kiesger.1591 Opkomst 4.90 %

mta1977 | 15-03-17 | 18:34

@bennietlinksrechts | 15-03-17 | 18:28
Dus, omdat andere stembureaux ook de regels overtreden, doen de regels er niet meer toe? Dwaas.

Renkum0317 | 15-03-17 | 18:33

Hou eens op met zeuren facist

Kwatz | 15-03-17 | 18:32

De hoofdoekjes 20+ lopen echt allemaal met kids of zwanger van nr 2 nog even en we zijn niet meer belangerijk en hebben niks meer te zeggen en als we dat doen dan zijn we racist.! Dit is nog maar het begin...!

Generatie_1984 | 15-03-17 | 18:32

@Nivelleermarionet | 15-03-17 | 18:24
Neen het is geen hoax. En ga je nu maar eens afvragen hoe erg het is dat perfect Nederlands schrijven tegenwoordig zo bijzonder is dat je het verdacht kunt noemen

Renkum0317 | 15-03-17 | 18:31

Waarom denk je dat er weer op papier gestemd moet worden?

Dan is het wat gemakkelijker de uitkomst te manipuleren als deze niet bevalt.

James Lastig | 15-03-17 | 18:31

Bewust stembusfraude plegen. Dat is landverraad. En laat dat nou net hoog op de agenda staan van de linksadepten die menen dat een achterlijke levensbeschouwing hier "hoort". Nimmer. Die idylle zijn we voorbij. Afgelopen week is het failliet ervan wel aangetoond.

Stokman | 15-03-17 | 18:31

En hier het probleem van de Nederlandse samenleving. Trek je bek open lul i.p.v. deze brief te schrijven! Over conflictvermijdend gedrag gesproken.

Swedish Chef | 15-03-17 | 18:31

-weggejorist-

Stijlloze_stemmer | 15-03-17 | 18:31

@Graaf van Egmont | 15-03-17 | 18:25
Hou op zeg. Het aantal ingevulde stemformulieren moet corresponderen met het aantal geïdentificeerde kiezers in het stembureau aan de hand van de opkomstkaart. Zo simpel is het. Dus bij extra ingevulde stemformulieren zijn er te weinig opkomstkaarten, snapt u?

18konijn | 15-03-17 | 18:30

Meer stemmen uitbrengen zou niet moeten kunnen. Aantal stemmen moet overeen komen met het aantal stemkaarten. Dit zou onafhankelijk moeten worden nageteld als stembiljetten het stemlokaal verlaten. Indien dat niet klopt telt gehele stembureau met zijn stemmen niet mee. Wat dan een nadeel is voor hen die daar nu juist fraude zouden plegen. Maar of dat echt zo gaat weet ik niet.

Rotterdammert1965 | 15-03-17 | 18:30

@Graaf van Egmont | 15-03-17 | 18:25

Ik mag toch hopen dat het aantal uitgebrachte stemmen wordt gecrossreferenced aan het aantal ontvangen stembiljetten...

B0kito | 15-03-17 | 18:30

Ik had voor beide alvast DENK ingevuld.
Service van de zaak.

botbot | 15-03-17 | 18:29

Ik ben niet zo goed van vertrouwen, maar heb toch echt geen zin te gaan checken.

Carmelita | 15-03-17 | 18:29

-weggejorist-

Pot Vol Koffie | 15-03-17 | 18:29

En waarom zegt meneer/mevrouw daar dan niks van? Dit vind ik ergens wel zwak.

Pot Vol Koffie | 15-03-17 | 18:29

Wat een oeverloos gezeur. Vandaag 9:00 op het stemlokaal. Roomblanke man, ik laat even achterwege waaruit ik dit op maak. Komt met machtiging van dochter en vrouw. Wat schets mijn verbazing? Hij gebruikt een foto op zn iphone om de id's van vrouw en dochter te tonen. Dit is niet toegestaan maar word ook oogluikend toegestaan. Vorige keer bij de gemeenteverkiezingen. Gemachtigd door mijn vrouw. Ik neem haar buitenlandse paspoort mee voor verificatie. Men had nog nooit een paspoort uit dat land gezien en wist niet op welke kenmerken te letten. Uiteindelijk hebben ze het goedgekeurd.

bennietlinksrechts | 15-03-17 | 18:28

Raad_maar_raak! | 15-03-17 | 18:15
Blij dat ik weg ben uit dat hell hole.

Vanilla | 15-03-17 | 18:28

Bij mij mocht mijn dochter niet mee naar binnen. Ze is nog jong, maar uiteraard begreep ik dit. En dat dit dan wordt toegestaan is zeer fout. Stembiljet ongeldig dus. Maar ja kom er maar eens achter. Anders alle stemmen van dit stembureau ongeldig laten verklaren!

bornasabitch | 15-03-17 | 18:27

Komt nog bij dat een mens zich kan afvragen wat iemand die geen Nederlands spreekt bij de Nederlandse verkiezingen heeft te zoeken

Renkum0317 | 15-03-17 | 18:27

Hij heeft gewoon gelijk, die regel is er niet voor niets.
Wijze uit het Oosten | 15-03-17 | 18:17
Ga er heen vanavond om 2100, neem je ID mee, dan kun je het zelf zien.

noerg | 15-03-17 | 18:25

B0kito | 15-03-17 | 18:16
Kan wel zijn, maar als je bij het stemproces de regeltjes al laat vallen, hoe gaat het dan de rest van de avond? Je kunt niet secuur genoeg zijn zeg ik maar.
Zo verbaast het me ook dat gemeentes extra stemformulieren laten aanrukken als ze denken te kort te komen bij deze hoge opkomst.
En wat doen ze dan met de blanco stemformulieren die ze overhouden????

Graaf van Egmont | 15-03-17 | 18:25

"Wij hebben uw klacht ontvangen. Wij zijn van mening dat uw klacht ongegrond is. Wen er maar aan. Vuile racist."

Rest In Privacy | 15-03-17 | 18:25

Bijna na iedere verkiezing staat er een foto uit Staphorst in de dagbladen van een echtpaar in klederdracht. In een stemhokje inderdaad.

Vandaag heeft mijn vrouw mijn stem bij volmacht uit gebracht. Als je bezorgd bent over het bovenstaande voorbeeld bedenk dan hoe gemakkelijk de man bij volmacht voor zijn vrouw had kunnen stemmen.

BraadWorstLul | 15-03-17 | 18:24

Het Nederlands in deze brief is bijna té perfect. Zou het misschien een hoax kunnen zijn? Vooral omdat de vrouw het nooit zou aandurven om iets anders dan DENK te stemmen. Net als haar man trouwens. Dit omdat het verschijnsel "anoniem stemmen" in hun vermoedelijke geboorteland vrijwel zeker onbekend is. Der Erdo hört mit en zo.

Nivelleermarionet | 15-03-17 | 18:24

Schandelijk, dat zoiets voorkomt. Maar stiekem weet je het. Die stembureaux zijn vaste kliekjes. Het beste dat je kunt doen is gewoon aanmelden als vrijwilliger, kijken of ze dan nog zo laks durven zijn.

Renkum0317 | 15-03-17 | 18:24

@Wasbakplasser | 15-03-17 | 18:20
Als burger heb je het recht een oogje in het zeil te houden en bij de telling aanwezig te zijn.
Bij dergelijke stembureau's als die in de Diyanet-Moskee in Amsterdam zou dat nog wel eens wat extra stemmen op AKP-DENK kunnen schelen.

henkdekanarie | 15-03-17 | 18:24

Dit gebeurt toch al jaren? Hoe worden stembus vrijwilligers eigenlijk gescreened?

Gezwelgje | 15-03-17 | 18:24

beetje té interessant doende brief, daar is goed op gezweet, maar de portee telt

(Behind)Doors | 15-03-17 | 18:23

Net gehoord, mijn moeder komt een Turkse buurman tegen die haar probeert te overtuigen om op DENK te stemmen. Mijn moeder heeft maar voor zich gehouden dat ze altijd op Partij van de Dieren stemt en haar zoon PVV :-)

Dinand | 15-03-17 | 18:23

Hier zag ik ook twee dames samen in het hokje.

Carmelita | 15-03-17 | 18:22

Rutter vertelde de waarheid, het ging niet om 150.000 of 250.000 maar om 300.000 per jaar !

"In a government report published last month by the German newspaper Rheinische Post, experts recommended an annual intake of up to 300,000 migrants a year for the next 40 years, to counter lower German birth rates."

Zerohedge
www.zerohedge.com/news/2017-03-15/merk...

HotPotato | 15-03-17 | 18:22

Linkse hippies die een stemlokaal runnen... het failliet van de democratie en het begin van anarchie.

ILF2 | 15-03-17 | 18:22

De regel "stemmen doe je alleen" is zinloos. Als je dit verbiedt dan vult Mo gewoon de volmacht van de hoefddoek in en doet ie het alsnog.

swift0321 | 15-03-17 | 18:21

Volgens de VVD is dit heel normaal. Bizar hoeveel Nederlanders blijkbaar geen genoeg kunnen krijgen van het afbreken en vernietigen van Nederlandse wetten, cultuur, normen en waarden.

First Contact | 15-03-17 | 18:21

Ik heb ooit eens ergens in Rotterdam gestemd waar alle stembureau medewerkers turksachtig waren. Vraag me toch af wat er toen met de ongebruikte stembiljetten is gebeurd.

Wasbakplasser | 15-03-17 | 18:20

Er zijn ook regels m.b.t. campagne voeren in en net buiten een stembureau.
Intimidatie door aanhangers van een bepaalde, op "vrede" gerichtte vernietigingsideologie bij stembureaux waar veel mannen in jurken en wandelende Komozakken hun stem komen uitbrengen is schering en inslag.
Mag ook niet maar gebeurt wel.

Prof. Akkermans | 15-03-17 | 18:19

De middelste persoon is de voorzitter van het stembureau. Misschien heeft deze voorzitter gisteravond al de uitkomst bepaald. Fraude verandert daar dan toch niets aan.

Lewis Lewinsky | 15-03-17 | 18:18

Die foto is trouwens stemlokaal Turks Cultureel Centrum in Nijmegen.
De man voor de Turkse vlag is Alparslan Türkeş. Oprichter van een extreem nationalistische partij en teven leider van de Grijze Wolven.
U weet wel, van die Grijze Wolven gebaren die ze ook maakten tijdens die rellen in Rotterdam laatst.
www.gelderlander.nl/nijmegen/poster-tu...
nl.wikipedia.org/wiki/Grijze_Wolven

henkdekanarie | 15-03-17 | 18:18

En heeft de briefschrijver toen hij/zij hiermee werd geconfronteerd ook geprotesteerd tegen deze gang van zaken bij de voorzitter van het stembureau?

flame_me | 15-03-17 | 18:18

Wat ik mij eigenlijk afvraag : Wordt er überhaupt een kruiscontrole op het stemmentellen gedaan door anderen dan die die dag het stemlokaal draaiden ?

Wijze uit het Oosten | 15-03-17 | 18:17

Geloof mij nou maar, Nederlandse vrouwen die met moslims zijn getrouwd die kunnen ook geen vrije keuze maken. Die zullen ook wel een richting geduwd en gedwongen worden. Even DENK'en welke richting dat kan zijn.....

Dinand | 15-03-17 | 18:17

Spijkers, laag water. Als man vrouw dwingt de machtiging in te vullen hoeft ze niet eens naar het stembureau

B0kito | 15-03-17 | 18:16

Tis toch al jaren duidelijk hoe de PvdA aan zijn stemmen kwam? Vader uit koffiehuis sloeg het bij mamma Fatima er gewoon in. Ook stmde het verplegend personeel van verzorgingstehuizen wel even voor de cliënten door even mee te gaan in het hokje.

RenHoek | 15-03-17 | 18:16

Fraude zit in de kleine dingen

DolveVarNiente | 15-03-17 | 18:16

Onderste steen boven, en heel hard aanpakken. Het is wel mooi geweest zo.

Ergernis! | 15-03-17 | 18:15

Nette brief, goede zaak dat er mensen zijn die dit aan de kaak stellen. Waarschijnlijk zou ik er niets mee gedaan hebben.
+1 voor de brievenschrijver.

Geenzuiverkoffie | 15-03-17 | 18:15

Ik kom ook uit Arnhem. Over het algemeen één van de meest criminele steden van Gelderland.

Dus dan weet u het wel qua culturen-, en bevolkingssamenstelling... In Presikaaf

Rest In Privacy | 15-03-17 | 18:15

Nu Denk ik niet dat die vrouw iets anders gestemd zou hebben als haar begeleider niet met haar in één hokje had gestaan.

broodje gezond | 15-03-17 | 18:15

Neem aan dat briefschrijver een ander stemlokaal heeft opgezocht voor het uitbrengen van zijn stem.

Rotterdammert1965 | 15-03-17 | 18:15

"wie zegt mij dan dat deze leden niet net zo laks met andere regels omgaan?"

Die mensen gaan dalijk jou PVV stem tellen/uitgummen.

XaleX_2 | 15-03-17 | 18:15

Och die paar stemmen die DENK er bij krijgt door dit soort fraude... Ik geloof niet dat het zoden aan de dijk zal zetten.

Wilders moet nog 10 jaar horen dat hij wegliep uit het torentje, Kuzu moet de komende 10 jaar horen dat hij een laffe kutturk is omdat hij onderdook toen Erdogan ons land en haar inwoners tot op het bot beledigde en belasterde. Zodra Kuzu zijn mond opendoet in de Kamer om kritiek te hebben op zelfs maar zoiets simpels als de kwaliteit van de koekjes in het Kamer-restaurant, wordt hij weggehoond. Let maar op.

Kameroudste | 15-03-17 | 18:14

Daar zitten doe je een dag in de zoveel jaar en zelfs dan weet je het te verknallen... en dat moet onze stemmen tellen. Fijn.

GS410 | 15-03-17 | 18:14

Dit is slechsts het topje van de DENK ijsberg.

Balletje Mayo | 15-03-17 | 18:12

Tja.. en die stemmen zeker geen PVV..

Kondor1971 | 15-03-17 | 18:12

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com