Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Boer zoekt logica (in het Nederlandse mestbeleid)

topicmestboer.jpgWensdenken, falende wetenschappers en misplaatste Haagse daadkracht, het zit er allemaal in: een op agrarische wijze kostverdienende reaguurder trekt even een beerputje open over het Nederlandse mestbeleid. Lezen en headdesken om de schijtzooi die de regering van het landbouwbeleid maakt! Om even in de smerige onthullingen te blijven, nu ook STRONTGATE!!!111! Oké toegegeven, het is lang niet zo smeuïg als de probs van ‘la Paay’ en een vrij technisch wetenschappelijk verhaal. Wegzappen wordt niet moeilijk over gedaan, maar het fornuis met doofpotten in Den Haag is nog niet vol genoeg dus deze beerput kan ook nog wel los. Genoeg beeldspraak, hier de facts. Elke burger kent de plaatjes van agrarisch Nederland die zijn gras of bouwland voorziet van mest met een giertank, met dito fruitig luchtje. Een fenomeen dat zijn opgang kende in de jaren ’70 en sindsdien de manier is van het toedienen van dierlijke mest op de landerijen. Zodoende wordt een soort kringloop gecompleteerd van voer voor de beesten en mensen telen met mest. Er is dan minder kunstmest nodig en het is, ik kan het woord bijna m’n bek niet uit krijgen, DUURZAAM. Elke burger kent ook het RIVM, een hok vol geleerde pennensabbelaars, betiteld als onafhankelijk, maar vooral ingeschakeld door de overheid en niet helemaal vies van een beetje belangenverstrengeling op z’n tijd. Ik hoor u denken gier en RIVM, waar gaat dit heen. Nou, de landbouw ligt sinds de milieureddepandaconclusies van de Club van Rome in de jaren ’70 al mega onder het vergrootglas als het gaat om opwarming van de aarde. Teveel om op te noemen maar er wordt triljoenjard veel meer werk van gemaakt dan bijvoorbeeld de honderden kerosinebommen met bruinbakkers die dagelijks voor jan-joker naar warme oorden vliegen. Plus een hoop ambtenarij die aan het werk kan worden gehouden middels o.a. het, en daar heb je het, RIVM. Ook de nVWA pikt er zijn loon van mee. Eind jaren 80 wilde men wat doen aan de nitraatuitstoot van de landbouw. Deze nitraat komt vrij uit de mest en zou invloed hebben op het milieu. Tegenwoordig wordt bij veel voertuigen ad blue in uitlaat ingespoten om de gassen schoner te maken, en men zal er wel van overtuigd zijn dat de niet-wetenschapslulz dat verband niet zien. Anywayz nitraat bleek dus evil, google maar even waarom en moest dus dood. En bij het verspreiden van de mest in het voor jaar met zo’n straaltje achter de tank zou er dus megasuperveel wegvliegen. De jongens en meisjes van het RIVM hebben samen met de WUR even een profielwerkstuk met scheikundeproefjes gemaakt en voilà, verbieden die zooi. De boerenstand wist wel beter maar beslissing stond. Er moesten machines komen die vanuit de tank de mest in de grond injecteerden. Aan slijtage onderhevig (mest bijt en grond slijt) heeft de sector al met al nu miljoenen uitgegeven aan deze technieken. De sceptici wisten wel beter maar de overheid ging rustig door met aandraaien van de duimschroeven bij de agrariërs. Luchtwassers werden aan stallen geknoopt, vergisters werden gebouwd waar de mest in gas omgezet wordt en er werd nog een heel scala aan investeringen geëist. Zo niet, dan geen voedsel en iedereen aan de soja. Nu heeft wetenschappelijk wonder dr. Jaap Hanekamp van University College Roosevelt en Umass Amsherst USA een aantal jaren terug dat profielwerkstukje toch maar eens opgevraagd bij de WUR. En wat blijkt: de onderzoeksresultaten zijn kwijt, foetsie, pleite. Kan gebeuren met een onderzoek waar miljarden mee gemoeid zijn toch? De WUR was niet te beroerd om het onderzoek dan maar over te doen, als het zo belangrijk is, dus raakte de RIVM in paniek en begon snel tegendeelbevestigend bewijs publiceren. Dit bewijs rust na onderzoek van de heer Hanekamp (geholpen door collega’s Crok en Briggs) op stront omdat er tekort meetpunten zijn in Nederland en vervolgens met een niet kloppende formule een daling wordt voorgerekend. Deze hele tralala (Tweedekamerlinkdingetje incl. bewijslast) is in een boekje gezet en nu zijn er heel veel organisaties op z’n zachts gezegd niet geamuseerd met het RIVM. Zolang die de deksel er niet stevig genoeg opklemmen gaat doofpotje dit nog een staartje krijgen met de nodige koppenrollerij. To be continued… Groetjes, een agrarische reaguurder.

Reaguursels

Inloggen

<B>vet</B>

Vogelbeest | 28-02-17 | 13:06

<I>cursief</I>

Vogelbeest | 28-02-17 | 13:06

<STRIKE>doorgestreept</STRIKE>

Vogelbeest | 28-02-17 | 13:05

<S>doorgestreept</S>

Vogelbeest | 28-02-17 | 13:05

@cucamonga | 25-02-17 | 20:19
Inderdaad. Die denken dat zogenoemde stadsboerderijen het helemaal zijn. Veehouderij is niet meer nodig, want iedereen in Nederland is dan een veganistische jaïnist en is dan aan de vleesvervangers van de vegetarische slaeger: www.devegetarischeslager.nl/producten...

Alexander des Burgus | 27-02-17 | 11:24

De nederlandse overheid praat peop maar dat wisten we al.

Lichtstadfan | 27-02-17 | 10:31

Er is blijkbaar niet veel veranderd, althans niet ten goede, in al die jaren; Normaal zong al over het lot van de boer in De boer dat is de keerl ( www.youtube.com/watch?v=VbVW1OLLMGw ).

Rest In Privacy | 26-02-17 | 20:05

-weggejorist-

Isolde-Maduschen | 26-02-17 | 20:00

Staatssecretaris Van Dam, Eerst blunderd hij met extra uitrijrechten in Brussel. NL mag wegens vruchtbare deltagrond met record opbrengsten veel hoger zijn dan de rest van de EU, VDam weet dat niet veilig te stellen, met opzet om de groene lobby te plezieren? Dus dat is de 1e tegenslag. Dan heeft hij de 'VVD' man Nijpels een dure baan gegeven om de agrarische sektor de genade klap te geven. De landbouw heeft verloren van natuur en milieu, de lobby en netwerk praktijken van deze linkse kliek aangevuld met sluwe VVD mannetjes is vele malen groter dan van de landbouw. Terwijl NL het 2e agrarische exportland ter wereld is en er 100-duizenden banen op het spel staan ook in de verwerkende industrie. Van Dam haat zelfstandig liberaal ondernemerschap en wil de halve sektor noodlijdend in het faillissement of afhankelijk van linkse overheidssubsidies maken voor zijn klimaat fata morgana. Iets warmer klimaat verlengt het groeiseizoen waardoor er meer mest kan worden uitgereden. Met de VDam fosfaat bankschroef moet de boer kunstmes kopen en zijn eigen natuurlijke mest duur naar de verwerking brengen dat is onverantwoord, beter is het urine en mest op de boerderij te scheiden om zo ammoniak, methaan en fosfaat af te vangen.

De boeren mogen vanaf 15 februari weer drijfmest uitrijden om weilanden en akkers te bemesten. De prikkelende ammoniakgeur is van ver te ruiken. Vanaf eind jaren tachtig, begin jaren negentig is het gebruik van drijfmest aan strikte regels gebonden. Zo is het toedienen in de herfst en een deel van de winter niet toegestaan en moeten boeren de mest in de grond injecteren of tussen de graszoden leggen. De mestsproeier ging aan de ketting, de mestopslag werd overdekt en nadien is er veel geïnvesteerd in luchtwassers en dure stal- en vloersystemen. Dit alles om de uitstoot van ammoniak te reduceren. Een teveel van dit gas schaadt het milieu doordat het bijdraagt aan de vermesting van de natuur. De afgelopen jaren wordt er ook vaker een relatie gelegd met de volksgezondheid doordat ammoniak zich aan deeltjes hecht tot fijnstof. Heel lang werd gesproken van een succesverhaal. Door alle maatregelen en investeringen had de veehouderij de ammoniakuitstoot met tientallen procenten weten te verminderen. De afgelopen jaren overheerst echter de onzekerheid. Zo hekelden onderzoekers onlangs wederom de door Wageningen en het RIVM gebruikte onderzoeksmethodes en het feit dat deze instituten geen tegenspraak dulden. Staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) liet daarop weten dat hij weinig voelt voor een aanpassing van het ammoniakbeleid. Onverstandig want als dit wetenschappelijke dispuut blijft dooretteren, brokkelt het draagvlak onder veehouders razendsnel af. Nu al overheerst bij velen de gedachte dat er sprake is van weggegooid geld. Op een hoorzitting in de Tweede Kamer gisteren liet Ingrid Jansen van de Vakbond Varkenshouders er geen gras over groeien: het draagvlak voor verdere investeringen staat zwaar onder druk. Ammoniak ontstaat als vaste mest en urine met elkaar in contact komen. Daar bestaat geen meningsverschil over. Wat na bijna dertig jaar ammoniakbeleid opvalt, is dat vooral sprake is geweest van symptoombestrijding. Voor het daadwerkelijk aanpakken van de oorzaak was bedroevend weinig aandacht. Een terugkeer naar de arbeidsintensieve grupstal is uiteraard geen optie, maar waarom is er in al die jaren nauwelijks aandacht besteed aan stalsystemen waar vaste mest en urine snel gescheiden worden? Was dit wel gedaan, dan had menige investering achterwege kunnen blijven. Bovendien had de veehouderij een andere uitdaging in een vroeg stadium kunnen tackelen: het klimaat. Drijfmest is naast ammoniak ook een bron van methaan, een sterker broeikasgas dan kooldioxide.

Johan1737 | 26-02-17 | 17:57

@Isolde-Maduschen | 26-02-17 | 14:06
Jij kent de agrarische wereld echt niet , ik denk dat je een troll bent .
En dat je een negatieve sfeer wilt creëren .

elevator | 26-02-17 | 17:20

Het RIVM zou behalve meten en berekenen wat beter moeten kijken.

Schietlood | 26-02-17 | 16:37

Hier in France kunnen ze er ook wat van hoor... maar ben hier denk ik wel gelukkiger boer dan ik was in NL, brrrrr die vreselijke donkere polder in de herfst en winter..

BoerinFrance | 26-02-17 | 16:19

Zo is het in de transportsector, landbouw en noem maar op. Mijn oom is landbouwer en bijna elke landbouwer heeft wel een dieselolietank op het erf. Eerst moest de tank bovengronds, daarna kwam de regel dat er een lekbak onder moest. En toen iedereen dat had kwam ineens de regel dat elke ton gecertificeerd moest worden met als eis een zogenaamde mangat. Dat is een afsluitbare opening in de tank waardoor iemand erin kan. Ten eerste is dat mangat bijna groter dan de hele tank is en ten tweede: gaat er dan iemand met een snorkelsetje in de tank om wat dan ook te doen? De grote ondergrondse tanks bij een tankstation worden ook veelal door kleine camera's geïnspecteerd indien nodig. Dit alles wel met gevolg dat iedereen onnodig op kosten gejaagd wordt. Kortom pure geldklopperij!!!!

Mart6037 | 26-02-17 | 16:07

Pedro300 8:59 Veruit het meeste van die subsidies gaat naar het Oostblok en het zuiden van Europa en de multinationals zoals Unilever, Schiphol en Heineken (bijzonder ja). En straks naar de Oekraïne die onze bedrijven kapot gaan concurreren. Want probeer het maar eens vol te houden tegen bedrijven die mede van jou betaalde belastingcenten leven. Daarnaast zijn alle grondstoffen en regels in Nederland veel duurder en zwaarder dan in ons omringende landen En toch is de landbouw in Nederland sterk, ondanks de regeldruk dankzij de leugenachtige milieulobby.
En de overheid gaat hier graag in mee, vooral wanneer ze kunnen vangen.

Mart6037 | 26-02-17 | 15:58

Doedeljantje, 0847
Ja, joh, maar poezepoes van de PVDD is weer van een heel andere soort.
Die schaft liefst alle vormen van veeteelt en veehouderij af, en dan hebben we het nog niet over eventuele export van eieren en zuivelprodukten( want dat zit er dus niet meer in, dan)
Heb je enige idee wat dat onze economie zal kosten?
Meer dan 15 miljard per jaar.
Kaas, melk, boter, eieren, kippenvlees, etcetcetc.
Poezenmem Thiemen denkt over dar soort dingetjes niet na.
Die is al blij wanneer we zelf amper meer voor een fatsoenlijke prijs dat soort producten kunnen kopen.
En , zoals ik, zelf kippen houden voor eieren en eventueel af en toe een kip op tafel, dat kan niet iedereen.

mallekater | 26-02-17 | 15:47

-weggejorist-

Isolde-Maduschen | 26-02-17 | 14:06

@bergsbeklimmer en .. bevalt goed he? mij wel

bowlfabriek | 26-02-17 | 13:42

@DearMud | 26-02-17 | 11:27
Er zouden veel mensen de ziekte Creutzfeldt-Jakob krijgen door het eten van koeien die de gekke koeien ziekte BSE hadden gehad . Ook nooit meer van gehoord . En er zijn nu ook geen gekke koeien meer , maar wel gekke wetenschappers .

elevator | 26-02-17 | 11:46

Als de termen 'milieu' en 'duurzaam' in een zin tevoorschijn komen, kun je er zeker van zijn dat je belazerd gaat worden. NGO's en organisaties als RIVM zitten vol milieuactivisten die een 'legale' manier zoeken om hun anti-kapitalistische 'groene' agenda erdoor te drukken. Hierbij wordt geen middel geschuwd.
Ik herinner me een brandpunt in 1991/1992 waarin een Belgische wetenschapper van het KMI korte metten maakte met de falsificatie van gegevens door de NASA teneinde de indruk te wekken dat het gat in de ozonlaag groter werd. De uitzending is niet meer terug te vinden, maar is gegrifd in mijn hoofd. De meneer in kwestie toonde aan dat waarden van andere gassen zoals waterstofdioxide werden opgeteld bij de ozonwaarden, hij liet de getallen zien. Maar hij zei erbij dat men vergat dat sinds de begin jaren '70 er milieumaatregelen bestonden om de uitstoot van die schadelijke gassen te verminderen. Aangezien elk gas een deel vormt van de atmosfeer, en je dus bepaalde gassen probeert te elimineren, wordt die atmosfeer dunner. Zodoende creëerde de NASA de illusie van een gat in de ozonlaag.
The why matters. Waarom deed de NASA dit? Welnu, zij hadden de grootste moeite nog aan te kunnen tonen dat ze relevant waren. Grootse projecten als Viking en Apollo hadden ze niet meer, dus men moest iets doen om zichzelf te bewijzen.
Ook zat hier nog iets anders achter. Indien u tegen de 50 loopt, herinnert u zich vast wel de hetze rondom CFK's. Die tastten de ozonlaag aan, was het verhaal. Midden jaren '90 hadden we ineens deodorants met handpompjes 'voor het milieu'. Een paar jaar later hoefde dat niet meer. Hoe dat zo? Alweer, the why matters. Het patent op CFK's liep in 1997 af en dat betekent dat elk hottentottenland dit gas zou kunnen produceren. Dit wilde de grote ondernemers niet en dus deed men m.b.v. de hype dit gas in de ban, fabriceerde een nieuw met een nieuw patent van 100 jaar en de aarde was gered.
Ik geloof dus niets meer van al die milieuprietpraat. Het laatste nieuws is dat de zogenaamde klimaatverandering vooral veroorzaakt wordt door schommelingen in de banen van de Aarde en Mars, met hierdoor wisselende zonneactiviteit. Komt vast niet in het NOS journaal.

Rest In Privacy | 26-02-17 | 11:27

Heeft iemand voor mij een betere link om dit stukje te vertalen naar leesbaar Nederlands? Zelfs Google Translate herkent het niet.

JaquesDeMolay | 26-02-17 | 11:19

Na de V.S. is Nederland de 2de exporteur van agrarische producten ter wereld, goed voor 1/5 van de totale Ned. export.

Dit zou best meer kunnen worden. Geen boer ter wereld die zoveel rendement uit 1 vierkante meter grond weet te halen dan nun Hollaanse !

Te veel melk ? Kan niet. Maak er nutrilon van en voed daarmee Chinese en andere baby's.
Te veel mest ? Kan niet. Droog het in en 'strooi het uit over de Sahara' of andere schrale landbouwgronden.

Zo kan ik nog wel even doorgaan maar samengevat kunnen onze eigen boeren de sleutel zijn tot wereldse voedseltekorten.

Maar ja. De dames en heren politici hebben nu eenmaal geen gezond boerenverstand

Ron van Zon3948 | 26-02-17 | 10:56

Daar komt bij dat de WUR wat landbouw teert op in verleden behaalde resultaten. Dierkundig onderzoek voer je niet meer uit op een proefboerderij met 200 koetjes, neem een voorbeeld aan de states waar onderzoek wordt gedaan op 1000+ Dieren...

brammetaalman | 26-02-17 | 10:46

Hulde voor dit artikel, een steen op de hoop van ellende die ze als nlse boer voor je verzinnen. Om maar te zwijgen over de weidegangverplichting die eergister werdt opgelegd (weer 1,5 cent minder voor de melk) en zogenaamde fosfaat overschotten (stoppersregeling in 1 dag 4x overschreden, 2000 "voornamelijk kleine" boeren die wel wilden stoppen maar vervolgens in onzekerheid blijven door de roverheid) ben er helemaal klaar mee... boeren is een prachtig vak maar als veehouder moet je in mijn optiek maken dat je Europa uit komt... laat ze allemaal de tering krijgen in het mooie groene milieuverantwoorde Nederland!!!

brammetaalman | 26-02-17 | 10:44

@de drijfsijs: Irony detected.

doedeljantje | 26-02-17 | 10:11

@Benman | 25-02-17 | 21:45
Klopt, dat mest in Duitsland verplicht bovengronds moet worden uitgereden.
Dat heeft als resultaat dat boeren die in de grensstreek aansluitend een kavel hebben dat zich uitstrekt over 2 landen ( Duitsland en Nederland) die boer het Nederlandse deel moet injecteren en het Duitse deel bovengronds moet bemesten.
Nu zal dit in veel gevallen door een loonwerker worden gedaan maar het principe is natuurlijk zo krom als Quasimodo.

loze stijl | 26-02-17 | 10:08

Ik stem dus maar de boerenpartij cda

de drijfsijs | 26-02-17 | 10:02

@Wol | 25-02-17 | 21:36

Dat je als burger zoveel voor bouwgrond betaald, komt omdat de overheid als monopolist, de prijs kunstmatig hoog maakt. Pure oplichterij.

Dutch_Holland | 26-02-17 | 09:34

Het wordt nu tijd dat Rutte onder de onderste steen komt.!

Mathma | 26-02-17 | 09:32

Joost Maghetweten | 25-02-17 | 20:14
Dat je het ruikt zegt iets over de concentratie op dat moment. Maar ook met de traditionele sproeier ruik je het grootste deel van de tijd niks. Of de totale vervluchtiging nu meer is, is de vraag.

frank87 | 26-02-17 | 09:09

Als we overigens echt aan het milieu zouden denken: Voor deze mest zouden installaties gemaakt kunnen worden die de methaangas zouden produceren en de rest zou kunnen verweken tot een perfecte meststof. Gevolgen voor het milieu tot nul teruggedrongen. Alleen... Dit is niet rendabel te krijgen.

Orakel1958 | 26-02-17 | 09:08

De 346 miljard Eur subsidie in de EU per jaar aan de landbouw en veeteelt,laat wel zien dat het winstplaatje wbt export lulkoek is, en ook het aantal veeziekten vliegt de pan uit. BSE ,Q koorts ,longziekten etc van de grootste fijnstofproducenten die die boeren zijn met hun genetisch gemodificeerd fijnstof ,dankzij de import uit de USA en zuid amerika van soya en graan voedel ,want zonder die import hadden we hier niet zoveel vlees produktie omdat het voedsel nml niet verbouwt kan worden hier ,dus kringloop lulkoek verhaal.

pedro300 | 26-02-17 | 08:59

1972 Rapport club van Rome:
www.donellameadows.org/wp-content/user...
1973 Oliecrisis Ome Joop:
www.youtube.com/watch?v=rj-jivW3-Ac
De oliecrisis was een massapsychose gebaseerd op een onjuist doemscenario. De eindconclusies van het rapport:
De grondstoffen op onze planeet waren vrijwel uitgeput. De olie zou rond het jaar 2000 op zijn.
De industrie was zodanig vervuilend dat bij ongewijzigd gedrag de mensheid rond het jaar 2000 zou vergaan.
Het rapport gaf als aanbevelingen de economie sterk af te remmen en wereldwijde geboortebeperking.

Voor de aanhangers van Ome Joop, die alleen konden lachen als Wim Kan hun bazen belachelijk maakte, was het rapport een mooie aanleiding om flink af te geven op "het Kapitaal". Een ieder die de inhoud van het rapport in twijfel trok werd uitgemaakt voor... eh... Wat ze nu met GeenStijl doen.

Orakel1958 | 26-02-17 | 08:58

mallekater, toch niet álle politici? Mevrouw Dierenpoes toch niet? Verder benieuwd wat Partij-Pieter-Omtzigt hiervan vindt. Hij heeft altijd een grote agrarische achterban gehad. Ben benieuwd of hij inmiddels van zijn vrouw en kinderen naar Brussel mag, in 2019. Hangt er misschien vanaf of hij voordien minister wordt.

doedeljantje | 26-02-17 | 08:47

Wanneer officiëel het verplichte melkquotum wordt afgeschaft gaan de meeste boeren en in vertrouwen van uit dat ze hun veestapel mogen uitbreiden.

Dat klinkt logisch en is heel begrijpelijk.

Te dien einde leenden ze grote hoeveelheden geld van de bank en bouwden ze enorme extra stellen en - uit milieuoverwegingen - extra mestopslagplaatsen.
Dat is misschien niet erg slim, wanneer je wet dat elk moment de EU met een oekaze kan komen om dat melkquotum weer in te stellen, maar als boer moet je wat.

Zoals verwacht, waar het vandaan komt weten we niet maar ergens van hogerhand is besloten dat we , ons vee dus, teveel mest produceren en zoals gewoonlijk knipmest onze regering braaf mee en spoort goede melkveehouders ertoe aan hun gezonde goede, krachtige melkvee,leveranciers van een van onze grootste exportproducten, naar de slacht te brengen,( op kosten van de belastingbetaler, overigens, maar dat terzijde).

Straks hebben we dus een vleesoverschot, maar dat krijgen we dus goed geëxporteerd naar het buitenland.... dus nog steeds, zoals U begrijpt, op ONZE kosten, is een exportklapper ontstaan.

Intussen zitten de boeren met dikke schulden, enorme zinloze stallen, dure apparatuur en verder zonder inkomen, want rente op dat geld wat ze nu hebben gekregen zit er niet in.(Zie ook: Draghi).

En dan vindt men het in Den Haag nog steeds vreemd dat de bevolking zo langzamerhand KOTST op politici.
Op ALLEMAAL.

Wie me hierin wil tegenspreken mag, zolang hij of zij er rekening mee houdt dat ik noch inspraak heb gehad in de verhoging van het melkquotum, noch in de beperking van het mestoverschot, noch in het vergoeden van de boeren voor onnodig geslacht , goed gezond melkvee, en dat ik ook geen winst zal behalen in het exporteren van dat vlees.

Ik constateer slechts een opeenvolging van feiten.
Feiten ontstaan door púúr wanbeleid en kortzichtigheid.

mallekater | 26-02-17 | 08:02

Het is jullie Nederlandse eigen schuld dat je je in de maling laat nemen, je laten onder pissen, je laten wegzetten als grote sukkels.
Je doet niets om je te laten zien en je te laten horen. Sturen hooguit een mailtje dat toch niet gelezen wordt.
En nu klagen? Over wie dan? Over de Neederlandsche leiders? Of over jezelf?
.
Hier niet. Kijk maar en leer. Een jaar later was deze Minister President zoek. De verkiezingen verloren.
.
Zo.doen.wij.dat.hier!
.
www.youtube.com/watch?v=37hmg7R1YCk
www.youtube.com/watch?v=Dvka5E9iqwQ
www.youtube.com/watch?v=VqU6WcBvt7U

duitse herder | 26-02-17 | 08:01

Ik lig altijd in een deuk als ik hier op het Oostenrijkse platteland de boeren rond zie rijden met zo´n giertank die de mest met een grote boog over het land verspreidt. Een andere EU denk ik dan. Waar in NL dieselauto´s extra worden belast, is hier de wegenbelasting gelijk aan benzine en de NOVA(cf. BPM) lager vanwege minder CO2 uitstoot. Half Oostenrijk stookt op (gesubsidieerd want duurzaam) hout in NL wil men het verbieden. Een andere EU zei ik al.

bergsbeklimmer | 26-02-17 | 06:05

elevator | 25-02-17 | 22:02
Kippen vertrappen de boel door hun voedselzoekgedrag. Met hun poten trekken ze alles open.

duitse herder | 26-02-17 | 05:25

Grappig verhaaltje hoor maar deze agrarier vergeet er voor het gemak maar even bij te melden dat mede door de mestuitloop Nederland 1 van de meest vervuilde grond- en oppervlakte wateren van Europa heeft. De landbouw is voor 25% verantwoordelijk voor die vervuiling. In de zomer zelfs voor 50%. Dat is niet alleen schadelijk voor het milieu en is ook nog eens gevaar voor de volksgezondheid maar kost ook nog eens veel geld aan waterzuivering.

Zzzzooooffff | 26-02-17 | 04:55

Even over de foto, hoe lang nog voordat de mensen met een oormerk rond moeten lopen?

de honden blaffen... | 26-02-17 | 01:07

Het kabinet,de kamers en vooral ook meneer Rutte zou zich eens moeten gaan afvragen dat wanneer zij hun achterwerk afvegen na de dagelijkse boodschap op het toilet of de rioleringen onder hun gat wel helemaal deugen.Het is namelijk feit dat het fosfaat gehalte in het grondwater onder de grote steden veel hoger is dan zij van het plattelands gepeupel velen kan.Alleen het gepeupel betaald zich scheel en Rutte veegt er spreekwoordelijk zn kont mee af.

dehandigesmeerlap | 26-02-17 | 00:28

-weggejorist-

LeZwoHa | 26-02-17 | 00:15

Steun de Nederlandse boeren. Mast oa links clubje s milieudefensie wil de nl boer kapot maken.

franck7020 | 25-02-17 | 23:43

Daarbij valt ook nog te vermelden dat "import" graag in wet zou zien verankerd dat de boerenstand van 9 tot 5 mag werken wegens lawaai.

Rest In Privacy | 25-02-17 | 23:30

De ware reden van het injecteren is dat er een hoge heer "lekker landelijk" ging wonen en toen stonk het er nogal eens en toen heeft die meneer zijn Old Boys Network ingeschakeld van "kan dat niet onder de grond" om meneers chique stadse neus te ontzien.

Rest In Privacy | 25-02-17 | 23:28

We gaan door! Tot de schijt ons dood!!!

Toon Emmils | 25-02-17 | 23:26

ijskogel | 25-02-17 | 23:08

Ook ik ben dankbaar dat boeren mijn eten produceren. Liefst Nederlandse boeren, die produceren voor de Nederlandse bevolking! Zij hebben mijn volle ondersteuning! Koop Nederlandse waar, dan helpen we elkaar!

oostermoer | 25-02-17 | 23:20

Iedere dag ben ik dankbaar dat er boeren zijn die mijn eten willen produceren.Ieders dag ben ik dankbaar dat ik zelf geen koe op een zolderkamer hoef te houden. Iedere dag ben ik dankbaar dat er groente in de winkel ligt.Een keer in de week ben ik dankbaar dat er vissermannen zijn. Bij ieders slok melk zie het lastige proces van gras telen, bemesten, koeien geweid worden, het melken voor me. En dan gaan ze het die boeren heel moeilijk maken. Mensen vreten ook alles uit de hele wereld, mensen produceren ook afvalstoffen, mensen maken ook CO2, het is niet eerlijk om alles op die koeien te schuiven. Als je zegt minder koeien wees dan consequent en zeg ook minder mensen.

ijskogel | 25-02-17 | 23:08

@kzegje | 25-02-17 | 22:42
Ik snap niet waar je het over hebt , eerst gaat het hard groeien door die bemesting , daarna wordt de bodem uitgebuit ? En daarom gaan de boeren naar Canada ?
Er is trouwens geen betere plek om melkveehouderij te bedrijven dan in Nederland en dat is al eeuwen zo .

elevator | 25-02-17 | 23:03

Zyprexa20mg | 25-02-17 | 22:49

Wat is uw oplossing dan? Doorgaan tot we over 15 jaar arabisch spreken?

oostermoer | 25-02-17 | 23:02

@oostermoer
agrariërs PVV stemmen? Nederland is na de VS de grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld. Als Nederland uit de EU en terug naar de gulden moet, zoals de PVV wil, dan is de wisselkoers van de gulden makkelijk 40% hoger dan die van de euro. Dan kunnen de agrariërs hun producten nergens nog kwijt. En die kunnen we echt niet allemaal zelf opeten in Nederland.

Zyprexa20mg | 25-02-17 | 22:49

Toen ik ammoniakuitstoot zag staan dacht ik even dat het weer over Paay ging.

Nehemia | 25-02-17 | 22:48

Als bij bovengrondse bemesting de emissiefactor 74 is en bij mestinjectie 16, dan is de keuze helegaar niet moeilijk natuurlijk.

Nehemia | 25-02-17 | 22:43

elevator | 25-02-17 | 22:15
Het klinkt raar maar dat op een lange termijn werkelijk het geval.In de eerste instantie krijg je heel veel wilde planten groei dat vervolgens de rest van de bodem uitbuit.Wat de sloten betreft,daar sterven levende organismen uit.Met levende organismen kun je in de eerste instantie denken aan vissen, amfibieën en kleine geleedpotigen.Na verloop van tijd wordt het land ook voor de veehouder niet meer interessant,daarom zijn ooit een hoop veehouders even geleden naar Canada enz. vertrokken.Grootschalige veehouderij in een moerasgebied blijft een moeilijke business,daar is wereldwijd iedereen het er al mee eens.

kzegje | 25-02-17 | 22:42

Noord Nederland had zich allang moeten afscheiden en soort Lega Noord moeten vormen. Maar helaas hier in het noorden zien de mensen , dat nog niet.

Ze blijven CDA of PVDA stemmen en enkelen "progressief" op Groen links. Dan vinden ze zich ook nog Fries Nationaal . Ik heb nog nooit zo een verraders zooitje meegemaakt als in Friesland. Ze zijn en praten fries , maar stemmen PVDA of FNP. Friezen.. wordt nou een keer wakker! Friesland (Fryslan) bestaat binnenkort niet meer als jullie nou eindelijk niet eens wakker worden. De tijd van Douwe Kiestra en Jelle Troelstra is voorbij!

Jullie tv Fryslan is een PVDA-verraders zender. Houden jullie van Fryslan stem dan PVV. Ook de FNP heeft nooit jullie belangen gediend. Het is een mooi land , Mijn God , 15 maart, de laatste kans !!!

oostermoer | 25-02-17 | 22:41

Hoe kan het dat al die brondata weg is van die ammonniakemissie? Onzinbewering van de Wageningse universiteit dat dat na vijf jaar wordt weggegooid. Corrupte zooi. Uitmesten die hap.

Nehemia | 25-02-17 | 22:40

Landbouwbeleid is het meest rommelige van de hele ambtenarij. Nozems die regels bedenken voor iets waar ze de ballen verstand van hebben. Totaal onnodig ook: alle millieuproblematiek kan eenvoudig afgehandels worden via civiel- en strafrecht. Vervuilt een boer het water? Dan kunnen zijn buren hem aanklagen. Zo niet, dan heeft niemand daar iets te zoeken.

vansuyle.com | 25-02-17 | 22:25

De universiteit van Wageningen doet proeven met menselijke urine, om fosfaten terug te winnen. Nu besteld mijn pa elke paar jaar een karrevracht mest voor zijn gazon en dat ziet er goed uit. Dus kunnen we niet gewoon de mest en gier ophalen, verwerken tot wat we nodig hebben en verkopen?

Febofiel | 25-02-17 | 22:21

@kzegje | 25-02-17 | 22:04
Wat een vaag verhaal , eerst heb je het erover dat door ammoniak het een onvruchtbare horrorvlakte wordt en later heb je het erover dat op schrale onvruchtbare gronden juist meer planten gaan groeien ?
In Nederland is het slootwater in vee-intensieve gebieden trouwens schoner dan in natuurgebieden .

elevator | 25-02-17 | 22:15

Shit! Het ruikt hier alsof er een beerput isabel opengegaan.

Bon-sens | 25-02-17 | 22:11

Je kunt zeggen wat je wilt, maar met zoveel koeien kan het nooit goed gaan.Vooral Ammoniak kan een mooie groene land in een lelijke onvruchtbare horrorland veranderen.
Ammoniak is een gas met een karakteristieke, sterk prikkelende geur. Een teveel aan ammoniak schaadt het milieu. Ammoniak is basisch, maar wordt door oxidatie in de lucht en in de bodem omgezet tot salpeterzuur. Deze verzuring is schadelijk voor bos- en natuurgebieden. Meer dan de helft van de verzuring in Nederland komt door de uitstoot van ammoniak. Daarnaast leidt ammoniak tot vermesting of eutrofiëring. Ammoniak kan in het oppervlaktewater een overmaat aan voedingsstoffen veroorzaken. Deze eutrofiëring vindt ook plaats op het land. Planten die goed gedijen op mestrijke gronden, zoals brandnetels, krijgen de overhand terwijl planten die op schrale gronden groeien verdwijnen. Ook kan het uit ammoniak ontstane nitraat het grondwater vervuilen. De ammoniakemissie die in Nederland plaatsvindt, is voor circa 85% uit de landbouw afkomstig. De ammoniak ontsnapt uit de stallen of komt in de lucht terecht na bemesting van het land.

kzegje | 25-02-17 | 22:04

@duitse herder | 25-02-17 | 21:17
Je moet eens gaan kijken bij een biologische kippenboer . Als de kippen het hok uitkomen moeten ze altijd poepen , na een paar maanden groeid er de eerste honderd meter niks meer . Omdat ze dat altijd blijven doen zou er geen milieu rampje ontstaan ?

elevator | 25-02-17 | 22:02

Ik zat 22 jaar geleden aan tafel met een landbouwadviseur die mestinjectie moest propageren, maar er zelf op spuugde. Toen al was het een wet van wensdenken en Huub Stapel wetenschap.

Mijn huidige buurman koeienboer is inmiddels duizelig van het jojo-beleid. Zijn reserves moet hij besteden aan verplichte fragiele technieken.

Zonder boeren geen vreten. Maar dat zijn ze in Den Haag vergeten.

Achterhoutje | 25-02-17 | 21:58

In dit geval kun je beter spreken van een beerputje dan een doofpotje, Constanteyn.

Stormageddon | 25-02-17 | 21:56

WUR weer ..... t'is ook altijd WUR die in opspraak komt.

Benman | 25-02-17 | 21:43

Overigens worden boeren in zeker één opzicht gigantisch bevoordeeld en de rest van de 96% van Nederland genaaid: de kunstmatige grondprijzen. Een boer betaalt rond de 5 euro per vierkante meter. Magische pen van politiek en ambtenarij tovert dat via kunstmatige schaarste om tot al gauw 200 á 300 euro per vierkante meter als je er bouwkavel van maakt. Of wellicht worden de bestaande boeren in die zin ook wel weer genaaid, want hun grond is in theorie aanzienlijk meer waard.
|
Dat allemaal om de illusie van milieu- en natuurbehoud, zekerheid van voedselproductie en tegengaan van "verrommeling" van het cultuurlandschap in stand te houden. Of zogenaamd te voorkomen dat Nederland wordt "volgebouwd" wat ook zo'n totale leugen is van milieufanatisch links dat geloofd wordt door eindeloze herhaling. Iets van 11% van Nederland is bebouwd. Inclusief wegen, huizen, fabrieken, alles. Ik heb eens grofweg zitten rekenen dat als alle 8 miljoen Nederlandse huishoudens in een joekel van een bungalow van 100 m2 voetafdruk op een kavel van 1000 m2 zouden willen wonen, hooguit iets van 2% van Nederland met huis bebouwd zou zijn en iets van 25% uit tuin zou bestaan. Dan reken je dus niet mee dat veel mensen toch in een flat willen wonen en bestaande huizen in dat geval konden worden gesloopt.
|
Ook is het overgrote merendeel van het water- en energiebruik en afvalproductie op het conto van landbouw en industrie te schrijven i.p.v. huishoudens en is een kwart van Nederland als tuin heel wat biodiverser dan één grote eentonige grasmat of monocultuur waaruit de helft tot tweederde van Nederland bestaat. Allemaal in het bezit van minder dan 4% van de bevolking die in de agrarische sector werkt en andere grootgrondbezitters.
|
Al met al betaal je als Nederlander dus snel tienduizenden euro's of meer extra voor die postzegel grond onder en rond je rijtjeshuis of appartement. Nog afgezien van het gebrek aan woongenot en de overlast van hutje mudje op elkaar te moeten wonen. En de belanghebbenden zullen glashard ontkennen dat dat toch best wel erg is. Die maken zich liever zorgen om de al dan niet ingebeelde gevoelens van batterijkippen en varkens in varkensflats (alsof zo'n beest besef van hoogte heeft wanneer het niet door het raam een afgrond kan zien) dan om mensen die openlijk tegen ze zeggen liever wat meer rust en ruimte te willen.

Wol | 25-02-17 | 21:36

En er zijn met name 4 partijen verantwoordelijk VVD, PvdA, CDA en D66. En nog zijn er mensen die op deze malloten partijen stemmen....

Mo het varken | 25-02-17 | 21:28

knutsel | 25-02-17 | 21:03

De Denen trekken zich niet zoveel aan van EU Brussel. De grenzen zijn hier bijvoorbeeld dicht. En hebben nog steeds een eigen munt.
2016:
immigranten DK 7.349
immigranten NL 230.000

duitse herder | 25-02-17 | 21:27

Er zitten minder fosfaten in het water van de meest vee- intensieve gebieden in vergelijking tot het westen van Nederland . Feit !

elevator | 25-02-17 | 21:22

Ik mis iets in het stuk. Tot 14 oktober 2010, in het laatste Balkenende kabinet hadden we een apart ministerie van landbouw (met natuur en voedselkwaliteit, er was al een beetje de klad in gekomen). Ook toen al speelde het mestbeleid, wat nogal sterk vanuit Brussel werd en word gedicteerd. Toen, onder Gerda Verburg zijn door een wetenschapper de Brusselse regels nog eens doorgerekend, en was de uitkomst dat de boeren iets meer mochten uitrijden. Mijn info is beperkt, van horen zeggen, misschien dat iemand anders hier iets zinnigs over kan zeggen.
Duidelijk is wel, dat de agrarische sector er niet beter van is geworden dat landbouw slechts een departement, of misschien alleen maar een afdeling op EZ is geworden. Er is trouwens nogal wat onrust op dat ministerie, en toevallig zijn dat ambtenaren afkomstig van het voormalige landbouw.
Maar alweer, hearsay.

hotnot | 25-02-17 | 21:18

elevator | 25-02-17 | 21:05

Pure onzin. Daar waar ALLE soorten beesten schijten groeit juist het gras.

duitse herder | 25-02-17 | 21:17

Als de wiedeweerga al die koebeesten opvreten
voordat er nog meer methaangas uit komt spuiten

Tobi | 25-02-17 | 21:15

20 jaar geleden hadden ze het ook over zure regen veroorzaakt door de veehouderij , hoor je tegenwoordig ook niks meer van , er gaan n.m. geen bomen dood .

elevator | 25-02-17 | 21:14

@Wees_eens_creatief | 25-02-17 | 21:09
Die mooie grachten zijn er niet om ons buiten te houden, maar om jullie binnen te houden. ;)

atheïstisch stemvee | 25-02-17 | 21:14

Boeren is achterhaalt en milieuonvriendelijk. Daarom liever uit het buitenland. Goedkoper en wij hebben de rotzooi niet.

Wees_eens_creatief | 25-02-17 | 21:09

Wanneer nemen we de boel over?
We hoeven alleen maar een muur om Amsterdam te zetten zodat zij een republiek kunnen worden. Politici dumpen we daar achter de muur en dan kunnen we toch weer gewoon verder met een werkende samenleving die niet wordt leeggezogen door communisten en multinationals.

General McAuliffe | 25-02-17 | 21:08

Snap dat dan, de weilanden zijn nodig om huizen op te bouwen voor Bed- Bad- en Broodeisers uit islamitistan. Op naar de 20 miljoen+ inwoners.

DonBasco | 25-02-17 | 21:05

Als een koe poept of pist in een weiland is dat een plaatselijke milieu ramp .
Omdat op die plek het gras dood gaat en de meeste meststoffen in het grondwater terecht komen .
Dan is injecteren beter omdat het gedoseerd wordt toegediend .
Nadeel is wel dat het bodemleven daar weer slecht tegen kan .

elevator | 25-02-17 | 21:05

@Meeroever | 25-02-17 | 20:19
Toch mis je wel een stukje, Nederland is op één na het <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/01/15/meer-agrarische-producten-de-wereld-over-stijging-export-naar-ruim-82-miljard-euro">grootste exportland</a> agrarische producten. Alleen de VS exporteren meer agrarische producten.

Jan-1986 | 25-02-17 | 21:00

Wol | 25-02-17 | 20:44
Er zijn aangeprate milieuproblemen. In de middeleeuwen was het warmer dan nu het geval is. Toen waren er geen fabrieken, geen auto's, geen vliegtuigen etc en aanzienlijk minder mensen en dieren.
.
Een paar honderd jaar geleden zijn er tot in Londen toe ijsschotsen binnen geschoven vanuit de Noordpool. Daar zijn bewijzen van. Landen zoals Noorwegen was één grote ijsmassa. Daar praat Alan Gore niet over. Die niet.

duitse herder | 25-02-17 | 21:00

Al decennia lang worden loeihard werkende boeren vanuit Den Haag en Brussel onnodig genaaid. Melkquota, mestbeleid, milieuwetgeving, biologische landbouw dat zogenaamd gezonder en veul beterder is; er komt geen einde aan, totdat de laatst overgebleven 'orthodoxe' boer zijn bedrijf niet meer kan laten overnemen door zijn zoon/dochter.
Bottleneck | 25-02-17 | 20:13
Ja kan mooi de grond opgekocht worden en door clubje weer hoop geld aan verdient worden door berg simpele prefab woningen te bouwen en voor veel te duur verkopen of verhuren.

Sjonie01 | 25-02-17 | 20:59

Meeroever | 25-02-17 | 20:19 En we hebben weer een volkertje

bijna_raak | 25-02-17 | 20:55

Hier wonen en werken inmiddels zo'n 400 Nederlandse boeren die Nederland uitgetrapt zijn. Dat waren smeerlappen of zo.
Hier doen die NL boeren het uitstekend. Willen voor geen goud meer terug naar Regelnederland. Dat inmiddels 63.000 wetten en anti burger bepalingen hebben bedacht. www.ad.nl/binnenland/meer-regels-onder...
.
Hier zie ik de Deense boeren ook doodgewoon mest over land uitspreiden en dus niet altijd injecteren.

duitse herder | 25-02-17 | 20:49

Even gechargeerd, want er zijn vast echte milieuproblemen zoals het overbevolken van de Aarde en in cultuur brengen van iedere milimeter die niet te onherbergzaam is. Tenminste, als je het zonde vindt dat alle andere diersoorten en plantensoorten verdwijnen die niet binnen ons menselijk nut en cultuurlandschap passen.
|
Maar als je baan bestaat bij de gratie van problemen, zul je waarschijnlijk overal problemen zien. Zelfs waar ze niet zijn. Relatief kleine, hanteerbare of acceptabele problemen worden ineens enorme problemen die alleen met nog meer geld, nog meer van jouw onderzoek, inspecties en ingrijpen kunnen worden opgelost. Dit geldt voor politici, ambtenaren zoals het RIVM en allerhande denktanks en lobbygroepen. En uiteraard omgekeerd ook voor hun tegenstanders\doelwitten: die willen die problemen vooral niet zien. Net als rechts dat achter iedere boom een Marokkkaanse crimineel\terrorist ziet en links dat net doet alsof het allemaal Ali B's zijn.
|
En het creëert haar eigen clientèle en vicieuze cirkel. De producenten van die injectiemachines, filters enzovoorts hebben ook geen belang bij relativering van het probleem. Net zoals een windmolen- of zonnecelfabrikant niet snel behoefte heeft aan skepsis over de mate van rampzaligheid van klimaatverandering en de menselijke rol daarin.
|
Probleem is wel dat we afhankelijk zijn van wetenschappers en experts omdat we niet gewoon maar moeten geloven wat ons persoonlijk goed uitkomt als de waarheid ons dierbaar is. Misschien zou standaard bij elk onderzoek ook een zelfde hoeveelheid geld moeten gaan naar onderzoekers die proberen het tegendeel te bewijzen? En dat dan naast elkaar leggen en elkaar laten peer reviewen op degelijkheid van de methode en de data? Wetenschap is in theorie objectief en waardenvrij, maar de menselijke wetenschappers zijn dat niet.

Wol | 25-02-17 | 20:44

Het gaat helaas in heel veel sectoren zo. Als de werkelijkheid niet bij het idealisme past, wordt de werkelijkheid er gewoon op aangepast.

Bytemaster | 25-02-17 | 20:36

Linkse bolwerken zijn door en door rot.
Mijn hobby brengt mij nu en dan op het pad van de boer. Wat deze ijverige groep ondernemers voor de kiezen krijgt en economisch betekent is bizar.
4u op, 23u naar bed is normaal.
En tussendoor werken.
6 dagen.
Kinderen van voor de wettelijke leeftijd.
En na je 65e?
Vader van de boer is zo'n 80+ jaar en werkt dagelijks nog, fysiek.

hfakker | 25-02-17 | 20:31

Het RIVM, KNMI e.d. beginnen al langer EPA-trekjes te krijgen;
wij weten wat goed voor jullie is.
Er zijn wel meer gebieden waar het RIVM er flink naast zat en zit.

nomo | 25-02-17 | 20:30

@Meeroever | 25-02-17 | 20:17
"De Nederlandse landbouw wordt sowieso vaak de hand boven het hoofd gehouden. Ook nu hoeven Nederlandse boeren, anders dan boeren in andere EU-landen, minder rekening te houden met de regels omtrent mest."

Dit is niet waar.

knutsel | 25-02-17 | 20:28

De link onder het woord bewijs werkt niet. Page not found.

knutsel | 25-02-17 | 20:26

Meeroever ik nodig je uit voor een gesprek één op één want je weet zo te zien geen kont van landbouw. Je dreunt de teksten nu op die je leest in de gekleurde media.

prutsclown | 25-02-17 | 20:21

De natte droom van links is nu eenmaal om van Nederland een grote agglomeratie te maken, bevolkt door zoveel mogelijk import natuurlijk, met hier en daar een natuurgebiedje om het op te leuken, smulbossen zeg maar. In dit plaatje is uiteraard geen plek voor de landbouw.

cucamonga | 25-02-17 | 20:19

Die lui van het RIVM zijn stronteigenwijs.

Plaktong | 25-02-17 | 20:19

@seven | 25-02-17 | 20:16

Dat weer bovengemiddeld wordt geconsumeerd door Westerse burgers. Ik mis trouwens niets in de som, daarom het gebruik van de afkorting: o.a. (onder andere).

Meeroever | 25-02-17 | 20:19

@Bottleneck | 25-02-17 | 20:13

Zonder overheidsingrijpen waren er in Nederland nog steeds veel keuterboertjes geweest, dankzij ruilverkaveling is daar een einde aan gemaakt. Dit heeft de Nederlandse landbouwsector veel goeds gedaan.

De Nederlandse landbouw wordt sowieso vaak de hand boven het hoofd gehouden. Ook nu hoeven Nederlandse boeren, anders dan boeren in andere EU-landen, minder rekening te houden met de regels omtrent mest.

Meeroever | 25-02-17 | 20:17

Meeroever | 25-02-17 | 20:11
Je mist iets in je som, er gaat ook 'energie' (beter, voedingsstoffen) weg in de vorm van melk, kaas, vlees.

seven | 25-02-17 | 20:16

Ik leef met de boeren mee. Die hebben het niet makkelijk. Maar,
als ik nu even logisch redeneer: Wanneer er mest wordt uitgereden bovengronds, stinkt het toch veel meer dan wanneer het wordt geïnjecteerd. Dus logischer wijze zou ik zeggen dat er dus ook minder ammoniak uitstoot is wanneer het op die wijze gebeurt. Toch?

Joost Maghetweten | 25-02-17 | 20:14

Dus de verplichting tot het injecteren van mest is gebaseerd op niet bestaand, of onjuist en dus fluks kwijtgemaakt onderzoek? Verklaart ook waarom injecteren in Duitsland juist is verboden. (Omdat dat dat minder leuk is voor het bodemleven en vogelnestjes enzo)

seven | 25-02-17 | 20:14

Al decennia lang worden loeihard werkende boeren vanuit Den Haag en Brussel onnodig genaaid. Melkquota, mestbeleid, milieuwetgeving, biologische landbouw dat zogenaamd gezonder en veul beterder is; er komt geen einde aan, totdat de laatst overgebleven 'orthodoxe' boer zijn bedrijf niet meer kan laten overnemen door zijn zoon/dochter.

Bottleneck | 25-02-17 | 20:13

De nazi's van de PvdA willen de landbouw kapotneuken, dat is algemeen bekend.

smdyasc | 25-02-17 | 20:12

De kringloop is niet helemaal rond. Wij voeren ons vee met voer o.a. afkomstig uit Brazilië. Dus wordt de energie uit de grond gehaald in Brazilië, in de Nederlandse koe gestopt en vervolgens deels als mest over onze weilanden verspreidt. Opzich aannemelijk dat we daarmee ook bepaalde stoffen overdadig in onze grond stoppen. Met schadelijke effecten tot gevolg.

De nieuwe hype is het teveel aan mest gebruiken om energie mee op te wekken. Dit kost alleen veel geld en levert weinig op. Dankzij subsidie en een dreigende reprimande van de EU zul je er de komende jaren steeds meer van zien.

Meeroever | 25-02-17 | 20:11

Ik mis nog het argument van Oene Oenema in de Veldpost: "Wij zijn het officiële adviesorgaan, dus wij hebben gelijk."

frank87 | 25-02-17 | 20:09

Het is wachten op Rutte die zegt dat de onderste drol boven zal komen!

sjonnyBgood | 25-02-17 | 20:08

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen