Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ton Elias best onbelangrijk voor VVD kieslijst

topickandidateneliasbbq534.jpgGroot nieuws! Ook de VVD heeft een kandidatenlijst en onze grote vriend Ton Elias staat helaas niiiiiieeeeet op de kaart. Tien Ton Elias. Wat hebben we gelachen. Vaste prik op de kamerbarbecue, wist na een halve parlementaire enquête over ICT & Overheid nog niet wat een IP-adres was, maar soit. Ton hield niet zo van ons, maar wij stiekem wel een beetje van hem. Iemand die galant de champagne laat staan, maar in plaats daarvan spumante declareert. Verder weten we eigenlijk ook niet zo goed wat ie al die jaren in de Kamer deed, maar nu is hij zonder pardon en zonder uitleg van de lijst gewipt en dat is vreselijk jammer. Karakteristieke Kamerleden zijn immers toch leuker dan opgeneukte beleidsmedewerkers, JOVD-kloontjes en ander uitschot voor wie politiek een carrière is in plaats van een mogelijkheid om 5 keer in de week graties bitterballen te snaaien roeping. Boe melkmuiltjes van de opleiding politicologie, leve de Blauwe Bacchus! Overigens haalt een stupéfait & zwaar gepikeerde Elias zijn gram in een brief aan de voorzitter, Henry Keizer. (Spiegeltje gecopypaste na de breek.) Obesipas inleveren & u mag geen kipkluifje meesnaaien bij de uitgang. Thuis wacht de wijnhandel... Geachte heer Keizer, Op 7 november meldde u mij dat het Hoofdbestuur van de VVD die ochtend besloten had niet in te gaan op mijn verzoek een eerder genomen besluit te herzien om mij niet op de VVD-lijst voor de nieuwe Kamerverkiezingen te zetten. Sterker nog u verzocht mij daarop mijn kandidatuur voor de Tweede Kamer in te trekken. Op mijn verzoek tot een inhoudelijke motivering voor het besluit gaf u aan dat ik mijn Kamerlidmaatschap goed uitvoer, maar ik tegelijkertijd ook “veel vijanden in de partij” had. Aanvullende inhoudelijke argumenten ontbraken. De VVD-lijst voor de Tweede Kamer hoort te gaan over de vraag wie de best denkbare Kamerkandidaten zijn. Daar hoort tegelijkertijd een afgewogen beeld bij van de kandidaten. Helaas blijven deze “vijanden in de partij” naamloos terwijl een afweging van de meerwaarde van mijn functioneren als Kamerlid –uitgesproken door collega-Kamerleden– maar ook het slaan van bruggen buiten de partij (bijvoorbeeld als ondervoorzitter van de Tweede Kamer, voorzitter van de Frans-Nederlandse contactgroep en voorzitter van de ICT-onderzoekscommissie) daarbij niet betrokken zijn. Dit verontrust mij. In onze partij zeggen we dat we elkaar er op aanspreken als dingen niet goed gaan. Dat zou moeten betekenen dat wij niet een partij van allemansvrienden zijn, maar een partij van echte vrienden. En echte vrienden zeggen elkaar bij tijd en wijle de waarheid. Niet om te beschadigen, maar om te verbeteren. Het lijkt er echter op dat bij de weging van mijn geschiktheid voor het Kamerlidmaatschap niet gekeken is naar draagvlak, maar vooral gezocht is naar het gebrek hieraan. Daarbij is het resultaat op mijn portefeuille blijkbaar ook van ondergeschikte waarde. Ik zal niet ontkennen dat ik hoge eisen stel aan het functioneren van het parlement en aan mijzelf in het bijzonder. Dat ik daarbij duidelijk ben, ontken ik evenmin. Maar dat gaat hand in hand met een kritische houding gericht op verbetering die louter binnenskamers en uit loyale overwegingen wordt geventileerd. Alleen wanneer we tegenspraak in onze eigen fractie organiseren, kunnen wij onze functie als volksvertegenwoordiger en controleur van de regering op goede wijze invullen. Juist wanneer die regering van onze eigen kleur is. Dit is de tegenspraak die de VVD propageert en waar de VVD mee groot geworden is. Eén van de voordelen van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging boven het districtenstelsel is in mijn ogen dat het een Kamerlid de gelegenheid biedt om ook aan langere termijndoelstellingen te werken. Zo ben ik als voorzitter van de ICT-onderzoekscommissie van de Kamer ruim twee jaar aan het werk geweest om een wezenlijke en aantoonbare verandering in de omgang met, aansturing van en controle op ICT-projecten bij het Rijk te bewerkstelligen. Dat is gelukt en dat zal de overheid op termijn honderden miljoenen euro’s besparen. Ik ben daar trots op en zou soortgelijk Kamerwerk graag voortzetten. Tegelijkertijd houdt dat het “risico” in zich dat media-aandacht niet automatisch volgt gedurende zo’n traject. Uit het gesprek met de zogeheten ‘permanente scoutingscommissie’ meen ik te moeten afleiden dat media-aandacht een belangrijk onderdeel vormt in het eindoordeel. Ik ben het daar fundamenteel mee oneens. Het gebrek aan hoor en wederhoor in dit selectieproces en de neerbuigendheid over het handwerk van de Tweede Kamer is bepaald geen promotie voor het ambt van Kamerlid. Dit zal ondernemers nog meer afschrikken om zich beschikbaar te stellen dan nu het geval is. Zo zal de Tweede Kamer nog minder een afspiegeling vormen van de samenleving, terwijl dit nu al een probleem is. Voor een op resultaat gerichte middenstander, bejaardenverzorgster of politieman zal het nog minder voor de hand liggen om zich te kandideren. Waar ik tenslotte aandacht voor vraag is waarom er geen mogelijkheid is om in beroep te gaan tegen deze beslissing. Want het oordeel van de scoutingcommissie komt tijdens besloten vergaderingen tot stand, waarna het Hoofdbestuur en de regio’s nog enkele (kleine) aanpassingen kunnen doen. Op het eind van het proces krijgt een kandidaat een mededeling of en zo ja, waar hij of zij op de lijst staat. In mijn geval de mededeling dat ik geen plek op de lijst krijg, terwijl mijn al mijn functioneringsgesprekken allerminst de indicatie gaven dat ik mijn werk als Kamerlid niet naar behoren zou verrichten, integendeel. Dat wringt, zacht gezegd. En zeker wanneer de inhoudelijke argumentatie ontbreekt. Daarom hoor ik graag alsnog op welke objectieve gronden ik de kans niet krijg om me nogmaals met verve en resultaat in te zetten voor de publieke zaak, een keuze waarvoor ik mijn bedrijf verkocht en waar ik tot nu toe nooit spijt van had. Ton Elias

Reaguursels

Inloggen

Ni Hao!
Geen Nederlanders van Chinese persuasie op de VVD lijst? What went wrong?

ljcoster | 12-11-16 | 20:22

Goed nieuws voor de voedselbank, nu veelvraat Elias niet meer deelneemt aan de BBQ voor het zomerreces, kunnen er heel veel magen gevuld worden van arme sloebers met saté, bitterballen, en stokbrood. Wat kon die arogante kerel schranzen alleen al tussen z'n hamsterwangen paste een stokbrood dwars in.

Goedverdoemme | 12-11-16 | 13:11

@Joris

Mag het op deze manier wel? @persooninkwestie en dan de kwootjes weglaten?

-edit yup -

Skorzeny2017 | 12-11-16 | 12:11

Ton eist een verkiesbare plek op de VVD lijst maar helaas plaats 1-2-3-4 en 5 waren al bezet. Het maakt geen ruk uit Ton. Of je nu 6 of 16 staat je komt er na 15-3 toch niet meer in, Wachtgeld wacht.

Lichtstadfan | 12-11-16 | 11:07

'In die periode ging hij van een ton naar twee ton, en dat kon dus niet'

Juliass | 12-11-16 | 05:30

Hij is gewoon ontslagen, weggejorist en opgerot...

F. von Zeikhoven | 12-11-16 | 02:37

Jammer als ik aan Elias denk denk ik aan kipkluifjes.

Jan Dribbel | 12-11-16 | 00:26

Ton Elias (VoorheenV&D)kan toch makkelijk verder als eenmansfractie? Als ze nou eens allemaal als eenmansfractie verder gaan, dan kan de bevolking beslissen of ze Ton, Mark, Greet, Monasch, Halve of Sylvana willen.

Watching the Wheels | 12-11-16 | 00:07

Van Baalen voor Tonnetje. Toch te eerlijk geweest voor de VVD en geen dossiers gebouwd rond VVD-collegae?

Watching the Wheels | 11-11-16 | 23:58
-weggejorist-
tintel | 11-11-16 | 22:51

Overal waar hij kwam, de verhalen zijn legio, kwam er ruzie met deze uit de hand gelopen energie voetprint. Volkomen onredelijk, schreeuwen, bleren en hierna z'n frustratie wegvreten. Hard werken deed hij niet, wel veel slap lullen en potver, wat hoort hij zichzelf graag.

donkieshot | 11-11-16 | 22:37

@Pieter V | 11-11-16 | 17:37
Dit gaat over de VVD dus snap ik niet waar je het over hebt.

Zwizalletju | 11-11-16 | 22:16

Dat is geen groot nieuws, maar wel fijn nieuws. Een kwaadaardig geestelijk gehandicapt stuk vuilnis minder die ik heb betaald voor niets nuttigs doen.

Ik heb dit jaar een sabbatical gehouden, met name vanwege ziek zijn, dus mijn bedrijfje heeft het zonder inkomen moeten doen.
Ik ga principieel pas weer aan het werk als alle retards die niets kunnen verwijderd zijn.
Dus ook Sylvana Simons en de rest van DENK, en al die debielen bij de PvdA die geld verdienen aan het leed van anderen, en alle corrupte idioten bij de VVD die een IQ van 120 of lager hebben en nog heel veel anderen. :)

De 1 snijdt zichzelf in de armen als hij of zij het niet meer trekt, ik snijd mezelf in mijn portemonnee.
Zinloos, maar ik moet toch iets om mezelf wel gevoelsmatig bestaansrecht te geven ten opzichte van dat het leven niet verdienend vuilnis. :)

robertdoesnEro | 11-11-16 | 22:11

Burgemeester in Groningen lijkt me gezien aardbevingsrisico met stampvoetende Ton een slecht idee.

Hedge_it | 11-11-16 | 21:59

Iedereen bedankt voor de reacties. Ik heb heerlijk gelachen vandaag.

Gajus | 11-11-16 | 21:40

Die riante wachtgeldregeling is mede gebaseerd op het grote afbreukrisico en Elias zal er geen boterham minder om hoeven te eten.

Natuurlijk heeft hij tot nog toe geen spijt dat hij zijn bedrijf (in crisisjaar 2008?)voor een TK lidmaatschap verkocht heeft.
Met werken kun je de schaapjes niet verdienen die hij nu op het droge heeft.

Dat bedrijf was sowieso een halve ambtenarij met zijn ongetwijfeld veel te dure (WOBBEN!)campagne
"Europa best belangrijk".

Was woordvoerder luchtvaart en mediabeleid, dus hij heeft Rutte ongetwijfeld van MH17 adviezen voorzien.

Wellicht hield hij (discreet in de achterkamertjes) zijn oortjes hangen naar de referendumuitslag?

Niet netjes van de VVD, maar wat verwacht je dan van die Volks Verlakkende Demagogen?

Dag Ton, koop een leuk appartement in Kiev en geniet van de plofkipjes daar.

Ben-Bataaf | 11-11-16 | 21:04

tja, net Jesse Klaver gezien bij DWDD. Als ik moet kiezen tussen kipnugget Ton Elias of Jesse Klaver kies ik elk moment van de dag voor holle bolle Elias.
Die man van het totaal overbodige Groen links begrijpt nog steeds niets van de wereld. Kan ook niet anders van een partij die niets met groen heeft laat staan met links of progressief. Kort:
1-meer mensen minder groen... Meer beton meer asfalt dus tot hoever mag nederland nog verstedelijken?? en wat heeft Groen links daar tegen gedaan?
2-islam aanhangers door middel van massa immigratie binnen laten waarmee ze de de meest conservatieve groep ter wereld hulp biedt. Progressief?? Precies omgekeerd.
Geen vooruitgang maar achteruitgang. Conservatiever kan niet.
3- Zwarte Piet is cultuur waar bijzonder goed de donkere medemens aan mee kan doen en de erebaan zwarte piet met extra verve zou moeten spelen. Dat is integratie en dat zou ook door groen links gestimuleerd moeten worden. Maar het tegendeel is waar. Men loopt een kleine groep zeurpieten achterna waar de Nederlander zich maar aan moet passen. Weer: precies omgekeerd.
------
Dan hebben we Ton Elias en zijn VVD. Nou Elias houdt wel van een klein feestje schat ik zo in. Ik zie hem zelf meer als kerstman omdat de schimmel nog langer mee moet. Ook de VVD is voor zwarte piet. Nu nog als 2de of derde partij van Nederland de PVV helpen om Nederland weer great te maken(zonder Rutte) en het kan nog wat worden..

dijkbewaker | 11-11-16 | 20:27

Nu komt er een sporter in zijn plaats,ben even zijn naam vergeten.
gatito | 11-11-16 | 16:14

Het is Maarten v.d. Weijden, zwemmer.

gatito | 11-11-16 | 20:17

@Rommelende Onderbuik | 11-11-16 | 19:52

Waarschijnlijk zijn verbijstering (AD) aan het wegeten.

litebyte | 11-11-16 | 20:01

Hoe zou Ton Elias er nu, op dit moment, bij zitten? Teut? Spumantes uit zijn eigen "hobby-zaak"?

Rommelende Onderbuik | 11-11-16 | 19:52

Ik vond t grappiger dat t berichtje paar dagen terug meldde dat er voor Joost Taverne ook geen plaats meer was op de VVD lijst. Haha, zo kennen we onze VVDérs tenminste, verkiezingsbeloften moet je breken, doe je dat niet vol overtuiging dan is er binnen VVD geen plek meer voor je.

"Taverne stemde op 19 augustus 2015 als enige van zijn fractie voor een (verworpen) motie-Van Haersma Buma over het niet-instemmen met het derde steunpakket voor Griekenland"

marked | 11-11-16 | 19:51

"Ik zal niet ontkennen dat ik hoge eisen stel aan het functioneren van het parlement en aan mijzelf in het bijzonder."

Nou Ton, ik zit al 4 jaar op een door jou beloofde brief/email te wachten, dus die eisen die je aan jezelf stelt stellen geen ene fuck voor.

FW Ta-183 Huckebein | 11-11-16 | 19:32

Ton heeft een EU postuur, die past prima in Brussel. Ongeremd labbekakkerig brallen en lobbyen (lees corruptie) en anders zijn er nog tal van commissariaten ne advies functies... nee die zien we absoluut terug.

litebyte | 11-11-16 | 19:25

Ton Elias keert niet terug als lid van de Tweede Kamer? Dan kunnen de verbouwingsplannen van het Binnenhof worden aangepast. De diameter van de riolering kan kleiner worden, en de restaurantkeuken kan toe met een vetput minder.

Rhenium | 11-11-16 | 19:04

Dus aandacht op Geen Stijl valt niet onder media-aandacht? Begrijp ik dat nu goed? Anyway, Ton Elias, who cares? Ik vind m wel grappig omdat hij me altijd aan Tommy van Sesamstraat doet denken, maar verder lijkt ie me prima vervangbaar, liefst doordat de VVD helemaal geen zetels meer krijgt.

BlowingBubbles | 11-11-16 | 18:50

necrosis | 11-11-16 | 15:37
www.neptunus.eu/home
Er staan helaas geen prijzen bij maar ze hebben wel vacatures. Misschien iets voor Ton om te solliciteren als partie-tent ?

Ikkenoow | 11-11-16 | 18:41

Not a single bitterbal was given! Wat deed die fatso eigenlijk buiten de vreet- en slemppartijen in de tweede kamer?

BadLieutenant | 11-11-16 | 18:31

Squeezemylizard | 11-11-16 | 17:53
Goed idee. Ik kan niet wachten. Heel Holland Frituurt.
Met Ton Elias, Tineke de Nooij -als ze nog leeft- en Rafael vd Vaart.

Rommelende Onderbuik | 11-11-16 | 18:27

@Shoarmamasutra | 11-11-16 | 15:00
Hoho, Sharon Dijksma is er ook nog!

Vanilla | 11-11-16 | 18:25

Alias Gulzig Tonnetje

D.Ormin | 11-11-16 | 17:56

De gezellige vet coole smulpaap moet zich niet zo druk maken.
Hij kan zich nu culinair laten verwennen op onze kosten(wachtgeld), en terecht.
Hij heeft zich al jaren vreselijk uitgesloofd voor ons.
Misschien is het leuk voor hem om mee te doen met heel holland bakt.

Squeezemylizard | 11-11-16 | 17:53

Strategisch gezien een sterke zet van de VVD.
Ton bezet namelijk in zijn eentje drie zetels.
Voor de rest een totale opgeblazen nitwit die eindelijk eens om zijn oren krijgt wat de werknemer van tegenwoordig door VVD en PvdA beleid al jaren meemaakt.
Die krijgen alleen geen wachtgeld maar Klijnsma Kapo's.

bakoenin | 11-11-16 | 17:43

@Zwizalletju | 11-11-16 | 17:05

Hou toch op! PvdA, VvD, CDA, D66. GroenLinks, allemaal lieden die hun mond vol hebben over menselijkheid en een ander met alle plezier een dolk in de rug steken. Polituig van het ergste soort.

Pieter V | 11-11-16 | 17:37

Kan hij dan mogelijk hoofd catering worden bij het EUSSR clubhuis in Brussel ?
Of een franchise van de FEBO ?

Gemeen Mosje | 11-11-16 | 17:35

@devil13 | 11-11-16 | 16:59

Tja, als je in de politiek gaat ben je zelf willens en wetens in de slangenkuil gestapt, of moet ik zeggen de kooi waarin het kooigevecht plaats vindt.

Even snel veel geld vangen voor weinig doen en absoluut geen verantwoording willen dragen, noch afleggen heeft ook zo zijn keerzijde.

Pieter V | 11-11-16 | 17:34

Het zal mij werkelijk aan m'n r##t roesten wie er wel of niet op die VVD lijst komt.... die ze overigens kort kunnen houden (dus geen 80 namen), hooguit 20 is zat.
Terwijl de PVV maar 50 namen mag indienen en die misschien wel hard nodig zijn!

Keyboardspeler | 11-11-16 | 17:34

@lingo star | 11-11-16 | 16:37

Om te beginnen afvallen van het geloof dat hij een superieure Übermensch is. Dat zou al veel oplossen.

Pieter V | 11-11-16 | 17:31

-weggejorist-

Janneus | 11-11-16 | 17:30

Tja, moet je maar wat harder de kont likken van het partijbestuur en de MP.

Janneus | 11-11-16 | 17:30

@ja,diedus! | 11-11-16 | 16:08

Zowel de de relschoppers als de Nationale Proleten Organisatie zijn dan ook tuig van de richel.
Dixit Populairste Minkukel Rutte.

Pieter V | 11-11-16 | 17:27

@ Lewis Lewinsky | 11-11-16 | 17:09
Ja, idd, dat kan hij nu wel schudden hahaha

Gemeen Mosje | 11-11-16 | 17:26

"Eén van de voordelen van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging boven het districtenstelsel is in mijn ogen dat het een Kamerlid de gelegenheid biedt om ook aan langere termijndoelstellingen te werken."

Tsja Elias, nu kun je het helemaal wel vergeten natuurlijk: Een beetje de aandacht vestigen op hoe niet de burger de macht heeft in Nederland maar de partijtop.

Sinds de invoering van de evenredige vertegenwoordiging en daaraan gekoppeld het vermaledijde kieslijsten systeem heeft een kamerlid geen ene flikker meer met de kiezer te maken. Om zijn baantje veilig te stellen hoeft hij/zij enkel bij de partijtop in het gevlei te blijven. Iets wat Elias hier duidelijk verzuimt heeft te doen.

Stalin zei ooit verkiezingen een prachtig instrument waren, zolang hij maar bepaalde wie de stemmen telt.

In Nederland gaan ze nog een stapje verder, daar bepaalt de elite op wie je wel, en vooral niet kunt stemmen.

Glandula magna | 11-11-16 | 17:21

Ard van der Steur staat er ook niet op, trouwens.

PietGeniet | 11-11-16 | 17:20

@Mark van Leeuwen | 11-11-16 | 15:40

Studie politicologie?
Dat is geen studie hoor, maar gewoon een snelcursus maffiapraktijken voor stumpers die geen droog brood kunnen verdienen met echt werk en dus heerlijk willen parasiteren van productief Nederland.

Studies zijn er voor beta richtingen, de rest is bezigheidstherapie van het Diederik Stapel en Roos Vonk kaliber en dient alleen als sausje om linkse policor krankzinnigheid salonfähig te maken, c.q. de burger mee te hersenspoelen.

Pieter V | 11-11-16 | 17:20

Ik wacht op het moment waarop Rutte, na Elias en het Nederlandse volk, zijn eigen moeder bij het grof vuil dumpt.

PG4161 | 11-11-16 | 17:19

@necrosis | 11-11-16 | 16:29

Dan zul je toch eerst een wereldkampioen gewichtheffen moeten uitnodigen om die vetkwabbel in het water te smijten.

Als alternatief kun je natuurlijk ook die club uitnodigen die het brugdek in Alphen a/d Rijn even gingen vervangen.

Pieter V | 11-11-16 | 17:11

Ik weet trouwens niet of meneer zelf meeleest maar ik geloof dat inmiddels wel duidelijk is dat hier niet veel voorkeurstemmen te behalen zijn.
En terecht vieze uitvreter.

ska ska ska | 11-11-16 | 17:10

@Gemeen Mosje | 11-11-16 | 17:07
Maar door die boze brief heeft hij het burgemeesterschap van Kip City, Barneveld dus, verspeeld. Dat wordt Oost-Groningen.

Lewis Lewinsky | 11-11-16 | 17:09

Dan heeft die Elias meer tijd voor dat wijnhandeltje van hem. Dat doet 'ie nú in de " baas z'n tijd" en van onze belastingcenten. Dat is, zegt 'ie, een hobby waaraan hij geen geld verdient. (vvd-grapje) Enne...... kan hij ook met wat meer regelmaat naar de weight watchers! Al met voelt Elias zich behóórlijk op het piemeltje getrapt. See you! Van je VVD vrienden moet je het hebben knul. (proest)

demaup | 11-11-16 | 17:09

Zwizalletju | 11-11-16 | 17:05
We weten toch al lang hoe VVD met mensen -zelfs eigen kiezers - omgaat -en dan zwijg ik nog maar over de nabestaanden van de slachtoffers van MH17.

Dat nu een van hun eigen mensen op een weinig chique manier weggejorist wordt... Pfft. Kom op. Denk niet dat in het land een van de vele mensen die een ontslag heeft moeten incasseren wegens het desastreuze economische beleid van de PVVDA er erg mee zit.

Rommelende Onderbuik | 11-11-16 | 17:08

Hij kan natuurlijk nu met zijn zetel uit de VVD stappen en ook een partij beginnen. B.v. de MGKK ( Meer Gratis KipKluifjes)
Anderzijds zal dikke Ton wel 'recht' hebben op wachtgeld. Of als troostprijs burgemeester van een dorp met 7000 inwoners.

Gemeen Mosje | 11-11-16 | 17:07

Geen fan van hem en de VVD , maar zo ga je niet met je mensen om. VVD leiding sucks.

Zwizalletju | 11-11-16 | 17:05

Veel flauwe reacties en ik denk dat de heer Elias wel degelijk een punt heeft. Dit is typerend hoe er tegenwoordig met mensen omgegaan wordt, meer exposure minder inhoud is wat telt en de klojos blijven zitten.

devil13 | 11-11-16 | 16:59

-weggejorist-

ska ska ska | 11-11-16 | 16:59

Misschien kan hij samen met Timmerfrans de menukaart samenstellen voor het dagelijks bestuur in Brussel.

Uw Psychiater | 11-11-16 | 16:56

Zag hem op 16 okt. in een vlucht in de business-klasse zitten richting New York. Ben blij dat ik niet naast hem zat in een gewone stoel met zo'n vadsig lichaam. Nu heeft hij gelukkig tijd net als die koninklijkhuisnicht Van der Linden van RTL om wat aan z'n overgewicht te doen.

IndoFortuyn | 11-11-16 | 16:47

Bij Tonnetje Elias gaat meteen het alarm af zodra hij in een lift of beter gezegd een spek takel, stapt.
Het is maar goed dat die man nooit een groen pak droeg, anders zou je toch denken dat het een bio stortbak was.

Memek | 11-11-16 | 16:45

Sophie Hermans is natuurlijk veel beter dan Ton Elias
Elias moet wel zijn plaats kennen

Rest In Privacy | 11-11-16 | 16:42

Met de, altijd gezellige, bewaker/receptionist van ons voormalig kantorenpand, Ome Joop, maakte ik graag een praatje. Hij kende Tonnetje Elias van een ander gebouw waar hij de receptie bemande.
Hij had voor Tonnetje Elias maar een paar woorden nodig: hautaine arrogante vette kloodtzak.
Waarvan akte Jopie.

Memek | 11-11-16 | 16:38

Ton was een betere journalist dan kamerlid
Nu maar samen met Erica afvallen

Rest In Privacy | 11-11-16 | 16:37

Balen, even minder om over te schrijven en te lezen, zolang de domme, lamme vreetzak er niet meer is. Maar gelukkig, de winter gaat weer voorbij en dit soort uitvreters zijn terug voordat je het weet, zo blijft Geenstijl altijd bezig.

Use less | 11-11-16 | 16:36

Obelias...

Dr. Sneigijl | 11-11-16 | 16:35

Denk dat ie te langdradige brieven schreef

Sunir | 11-11-16 | 16:33

Maar ik hoor niemand over de nieuwe nr 16 op de VVD lijst de dochter van mr corrupt en bijbaantjes Loek Hermans. Sophie Hermans.

Dutch_Holland | 11-11-16 | 16:27

Ik vind dit niet leuk voor Ton. Volgens mij is er een creatieve photoshopper aan de gang geweest.
De opening van de mond is duidelijk onnatuurlijk klein.
Leer mij die mond kennen, daar kunnen met gemak drie geroosterde kippen in 1 keer in.
Ook de handjes zijn duidelijk veel te klein afgebeeld met het belachelijke kleine stukje aan de vork. Dat kan helemaal niet. Daar trekt geen politicus zijn muil voor open.
Te belachelijk voor worden.
Die kleine handjes....... te klein voor zelfs een micro nugget. Ik zal die dubbele bigmac nooit vergeten die in zijn kolossale graaihand al verdween om in 1 keer in zijn graanschuur met tanden te verdwijnen.
Als Ton zijn kipnuggets en kluifjes proeft verdwijnt er binnen 5 minuten net zo veel voedselvoorraad waar een klein chinees dorp een maand van rond kan komen.

dijkbewaker | 11-11-16 | 16:26

Zijn zetel had ingebouwde schokbrekers en de wcpot was aangepast aan z'n
gewicht, in de renovatie zijn deze voorzieningen geschrapt. De catering is ook opgelucht jaarlijks verslond Elias 1200 bitterbalganituren berekend van 2008 tot op heden ruim 10.000 stuks en 25 emmers mosterd dus op pleuren aub.

Goedverdoemme | 11-11-16 | 16:25

Ach, Ton, kop op... . Dat gezeur in Den Haag over zaken waar je geen verstand van had, was toch niet helemaal je ding.
Tijd om uit te gaan van je eigen kracht.
Lekker een commissariaatje pakken bij KFC.

Rommelende Onderbuik | 11-11-16 | 16:24

Elias zal een enorme leegte achterlaten.

Lewis Lewinsky | 11-11-16 | 16:23

Maar wat is nou eigenlijk zijn verdienste na al die jarenlange vriendjespolitiek en achterkamertjes gekonkel? Mede dankzij hem in stand gehouden. En waar hij nu ook slachtoffer van is geworden.
Wat heeft hij helemaal nu bereikt?
Welnu, hier de cijfers:
200.000.000 kipkluifjes. 30000 liter wijn. 6 verstopte wc's en 16 zeteltjes die bezweken onder zijn gewicht.
Nu welverdiend gaan uitbuiken Ton. Je had er een hele kluif aan.

Wim Venijn | 11-11-16 | 16:23

-edit hou sop met die streep en quotes -

Skorzeny2017 | 11-11-16 | 16:19

Slechts 1 typfout is door de autocorrectie gekomen: ... terwijl mijn al mijn fuctioneringsgesprekken ...

Doe mij maar twee ! | 11-11-16 | 16:16

-weggejorist-

Skorzeny2017 | 11-11-16 | 16:15

-weggejorist-

Skorzeny2017 | 11-11-16 | 16:15

Ik geef ze geen ongelijk. Over het paard getilde patjakker. Dat is het.
RenHoek | 11-11-16 | 15:34
Nou, een ding is zeker, Elias is nooit over het paard getild.

kadoendra | 11-11-16 | 16:14

Nu komt er een sporter in zijn plaats,ben even zijn naam vergeten.

gatito | 11-11-16 | 16:14

-weggejorist-

Skorzeny2017 | 11-11-16 | 16:13

@Patje2011 | 11-11-16 | 16:01
Hahahaha, priceless, echt!

kadoendra | 11-11-16 | 16:12

-weggejorist-

Skorzeny2017 | 11-11-16 | 16:11

Wel een laffe club overigens. Zeggen dat je moet vertrekken vanwege vijanden in de partij en dan geen man en paard noemen. Die brief is natuurlijk veel te lang en veel te saai. Hij had moeten vragen wie die laffe ratten dan zijn in zijn partij. Verder zal ik de man niet missen. Geen idee wat ie daar deed.....

namensmijnhond | 11-11-16 | 16:10

@Doe mij maar twee ! | 11-11-16 | 16:05
Maar hebben ze in plaats van Elias nu een zwaargewicht genomen?

Lewis Lewinsky | 11-11-16 | 16:10

Ik zag hem gisteren nog rijden in zijn hamborghini.

Rest In Privacy | 11-11-16 | 16:09

Als Elias zich afscheidt (no pun intended) heeft de coalitie nog maar 74 zetels.
Als kilo's meetellen voor stemgehalte, kunnen we begin december al naar de stembus.
En nee, ik stem niet op Elias, ik stem op Fleur!
necrosis | 11-11-16 | 15:59
Als hij op een gegeven moment zo dik is dat hij zich ongeslachtelijk opdeelt in twee identieke clonen, heeft hij dan twee zetels? En kunnen ze dubbel declareren?

Sans Comique | 11-11-16 | 16:09

@Patje2011 | 11-11-16 | 16:01
LOLligste comment onder dit topic!
En nu heb ik buikpijn van het lachen....
*auw*

necrosis | 11-11-16 | 16:09

-weggejorist-

Skorzeny2017 | 11-11-16 | 16:09

De relschoppers in Amerika die zich geweldadig verzetten tegen een democratische uitkomst die ze niet bevalt worden in het onpartijdige nieuws op de Nederlandse TV ' bezorgde burgers ' genoemd. Schiet mij maar lek.

ja,diedus! | 11-11-16 | 16:08

Tjesus, zo'n ik ben onmisbaar brief en het totaly gemis aan zelfreflectie daarin..
verder, Elias.. WEN ER MAAR AAN.
Het is Nederland 2016!!!!
Het plebs, volk, gepeupel, de onderjulliegestelden kent deze jammerdepammer, dikke toedeeledokie methodiek al jaren en jaren.. Heel Liberaal.

fikkieblijf! | 11-11-16 | 16:07

-weggejorist-

Skorzeny2017 | 11-11-16 | 16:06

Okay, hij is een ondemocratiese rotZak.
Excuus.

Appsole | 11-11-16 | 16:06

Het nadeel voor de VVD is dat ze nu wel een rancuneuze veelvraat tegen zich in het harnas hebben gewerkt die waarschijnlijk in elk TV-programma gaat roeptoeteren dat die partij niet deugt, etc. Op zich wel goed, want des te meer de VVD naar de klote gaat, des te beter beter zal het met Nederland gaan.

Skorzeny2017 | 11-11-16 | 16:05

Elias is afgevallen.
Lewis Lewinsky | 11-11-16 | 15:59
---
... de enige politicus die af viel zonder af te vallen, maar toch niet afvallig werd!

Doe mij maar twee ! | 11-11-16 | 16:05

@necrosis | 11-11-16 | 16:02
Naar Elias. Mits je een kipkluifje bijvoegt.

Lewis Lewinsky | 11-11-16 | 16:05

De man van 100 km op een 10 baans-snelweg en dan net doet dat-ie niet wilde dat het miljoenen aan vrolijke boetes opleven. Zo onecht. Brrrr.

Kamervraag | 11-11-16 | 16:03

Het is wel een man van principes natuurlijk.
Als je Ton heet, moet je het ook wegen.

Jackanders | 11-11-16 | 16:03

-weggejorist-

Skorzeny2017 | 11-11-16 | 16:03

Bernie S. schreef eenzelfde brief toen de Partij toch ging voor HRC.
Kom op. Zijn brief is goed, erg goed.
HRC schrijft betere brieven, maar zij hoort in het gevang.
Ik lees het verhaal van iemand die (niet alles perfect heeft gedaan maar) zich inzet voor de ideologie van zijn partij. Een soort Jaques. Helaas is GS te klein voor mensen die (fouten maken en) echte brieven schrijven.
Als deze Elias zoo slecht is als onze huidige dictator, met zo veel draaien, liegen en bedrog, laat dat dan zien.

Appsole | 11-11-16 | 16:03

uit de Telegraaf

Uit de brief blijkt dat de gewezen VVD’er deze motivatie niet te verteren vindt.

harries | 11-11-16 | 16:02

@Lewis Lewinsky | 11-11-16 | 15:59
Ik heb ondertussen buikpijn van het lachen, waar kan ik de doktersrekening naartoe sturen?

necrosis | 11-11-16 | 16:02

-weggejorist-

Skorzeny2017 | 11-11-16 | 16:02

-weggejorist-

Skorzeny2017 | 11-11-16 | 16:01

necrosis | 11-11-16 | 15:40
Zijn lievelingsfilm is silence of the hams. Hij is geboren op 14, 15 en 16 maart in Den Haag en omstreken. Proost!

Rest In Privacy | 11-11-16 | 16:01

Ik vind het jammer, het zou hem goed gedaan hebben, nu werkelijk een stem te hebben, dan alleen maar een karikatuur te zijn met mes en vork.

Doe mij maar twee ! | 11-11-16 | 16:01

"Verbijsterde Ton Elias: Ik sta niet op kandidatenlijst"
Klopt Ton. Je PAST niet op de kandidatenlijst.

metzonderzijwieltjes | 11-11-16 | 15:59

@Schoorsteenveger | 11-11-16 | 15:50
Als Elias zich afscheidt (no pun intended) heeft de coalitie nog maar 74 zetels.
Als kilo's meetellen voor stemgehalte, kunnen we begin december al naar de stembus.
En nee, ik stem niet op Elias, ik stem op Fleur!

necrosis | 11-11-16 | 15:59

Elias is afgevallen.

Lewis Lewinsky | 11-11-16 | 15:59

Rutte's assistent: Sophie Hermans op 16. Dochter van en goed kunnen printen zijn blijkbaar genoeg criteria om op de lijst te staan.

de Voorzittert | 11-11-16 | 15:58

Nog nooit van die Keizer gehoord, maar het zal allemaal wel. Onuitstaanbare vent volgens velen.

van Oeffelen | 11-11-16 | 15:58

Wel goed om te lezen dat de VVD lijst rond is. Minder rond dan de vorige lijst, dat dan weer wel (LOL)

CeesCloosd | 11-11-16 | 15:56

@Oprisp | 11-11-16 | 15:48
Dat is competitievervalsing!
Dan eisch ik dat de tegenstanders twee doelmannen mogen inzetten!

necrosis | 11-11-16 | 15:56

@Ommezwaai | 11-11-16 | 15:48
CDA had destijds ook een zeer optimistische lijst samengesteld met maar liefst 75 kandidaten, BakEllende ging voor goud.
Helaas ging Rutte er met de winst vandoor.
Wat mij betreft wordt PVV de grootste partij in maart.
Gaan ze op hun bek, dan hoeven ze het nooit meer te proberen, maar ik gun ze die kans.

necrosis | 11-11-16 | 15:53

Lijst Elias? Maakt Rutte en Samsom toch geen ene moer uit, zeggen ze.

Schoorsteenveger | 11-11-16 | 15:50

Ik zou zeggen : dat zat er dik in. Of is dat te flauw ?
De meest hilarische zin uit zijn klaagbrief is wel deze : "Want het oordeel van de scoutingcommissie komt tijdens besloten vergaderingen tot stand".. dus je werkt jarenlang voor de achterkamertjes partij, en als je er dan uitgetrapt wordt klaag je dat dat in een achterkamertje bekonkeld is. Ten antwoord een prachtig Amerikaans spreekwoord, dat mij sinds de verkiezing van Trump weer voor op de tong ligt : "What goes around, comes around" Zo en nu de barbecue aan. Zal me roesten dat het koud is. Vandaag LACH ik mijzelf warm....

CeesCloosd | 11-11-16 | 15:50

-weggejorist-

am*dam | 11-11-16 | 15:49

Ton Elias, van je VVD vriendjes moet jij het dus echt niet hebben, bij een motie van wantrouwen en aangaande de aanpassing van het Oekraine verdrag ook maar tegenstemmen.

R30 | 11-11-16 | 15:49

Bij Twente hebben ze niet een erg beste keeper. Ik ga bellen dat Elias beschikbaar is

Oprisp | 11-11-16 | 15:48

@Dommelsch | 11-11-16 | 15:45
LOL

Lewis Lewinsky | 11-11-16 | 15:48

Redelijk optimistisch, 80 kandidaten....
Als ze geluk hebben, halen ze nog tien zetels.
.
Maar een oud gezegde luidt, hoogmoed komt voor de val.

Ommezwaai | 11-11-16 | 15:48

Kom op Ton, stap NU uit de VVD en stem tegen alles wat uit hun mond komt, als ze jou kunnen laten vallen kun je andersom ook.
Op naar vervroegde verkiezingen.

Andersdenkend | 11-11-16 | 15:48

Hij kan zo bij het CBS aan de slag. Daar doen ze veel met steak proeven.

Herr Affenschwanz | 11-11-16 | 15:48

Als VVD het concept 'vijanden maken' erkent, zijn ze gevaarlijk dichtbij hun eind.

Hartgrond | 11-11-16 | 15:47

Ik vind de kipkluiffoto toch wel het meest representatief voor deze nageboorte: een vieze vette volgevreten varkensharses die nooit genoeg heeft.

Ars Vivendi | 11-11-16 | 15:46

Gewogen en te *kuch* licht bevonden.

Dommelsch | 11-11-16 | 15:45

@Bennie Boos | 11-11-16 | 15:39
Op elke kermis wordt hij in ieder geval geweigerd, hij wil niet betalen voor twee zitplaatsen en doe hij dat wel, dan zakt het karretje door z'n assen.

necrosis | 11-11-16 | 15:45

Jammer dat dit karakteristieke Kamerlid in feite niet meer welkom is binnen de VVD. Zelfs een plaats in de onderste regionen van de lijst is hem niet gegund, zodat hij in ieder geval nog via voorkeurstemmen het kunnen aantonen dat kiezers hem nog niet zat zijn. Dit heeft hij niet verdiend.

Mannes | 11-11-16 | 15:44

Hij krijgt toch wel een afscheidsetentje? Het is wel een hard vak dat moet ik hem wel nageven. Maar ik weet zeker dat VNL hem met open armen ontvangt.

Simon_GS | 11-11-16 | 15:44

Het schijnt dat de vetklepperts uit de VVD wel bij NOC/NSF terecht kunnen.

Den Heerscher | 11-11-16 | 15:44

@Necrosis.
Terwijl 80% van de praktijk van een huisarts bestaat uit bestrijden van ongezonde levenswijzen (roken, drinken, overmatig en ongezond eten en te weinig bewegen).

Toch schijnt ze het -behalve haar voorbeeldfunctie- nog niet zo slecht te doen... Dat heeft ze dan wel weer voor op de Nederlandse dikkertjes, Dijksma, Timmermans en Elias.

Rommelende Onderbuik | 11-11-16 | 15:43

metzonderzijwieltjes | 11-11-16 | 15:34

Opa Opstelten zit daar ook. "Euh, ik euh, dat euh, ja" "Euh Ip adres euh, ja, euh lossen we op, okee?"

Oprisp | 11-11-16 | 15:42

Ik bespeurde in vetklep's huilie-huilie brief geen woord van dank over de laatste jaren gebruik hebben mogen maken van de roltrap.

R.B.Scott | 11-11-16 | 15:41

@Patje2011 | 11-11-16 | 15:36
*veegt bier van TFT*

necrosis | 11-11-16 | 15:40

Ik maak mij serieus zorgen als dadelijk de tweede kamer gevuld is met studenten politicologie zonder enige praktische ervaring

Mark van Leeuwen | 11-11-16 | 15:40

Is hij helemaal af bij de VVD of mag hij nog een ritje maken in de banencarrousel.

Bennie Boos | 11-11-16 | 15:39

@fifi23 | 11-11-16 | 15:29
Ik heb ooit gewerkt voor een oliemaatschappij waar de belangrijkste secretaresses kleedgeld kregen om er representatief uit te zien.
Wellicht drukten de kosten van Ton's kleren een beetje teveel op het budget.
Wat zou een XXXXXXXXL pak kosten?
*op de vloer ligt van het lachen*

necrosis | 11-11-16 | 15:37

Hij zou maar vaste klant zijn, bij jou, de ambachtelijke slager, wat ben je dan in je nopjes. "Mag het wat meer zijn?": vraag je, als je ondertussen een big naast het varken op de toonbank gooit.

Rest In Privacy | 11-11-16 | 15:36

Beetje een bedel-klaag-brief van Elias.
Wel mooi zijn eigen grap: "de weging van mijn geschiktheid" :-)

appelboor | 11-11-16 | 15:35

Daar is de kanine niet blij mee. Geen 1000 liter biterballensoep meer in 2017.
Pedronegro | 11-11-16 | 15:00
Bitterballensoep... Ik zou daar patent op aanvragen.

We hebben al de chili con carne pizza, de shoarmapizza, speculoos, MilkyWaypasta.
En binnenkort de rookworstkroket.
Dus die soep kan er ook nog wel bij.

leo de pejo | 11-11-16 | 15:35

Ik geef ze geen ongelijk. Over het paard getilde patjakker. Dat is het.

RenHoek | 11-11-16 | 15:34

Ik geniet hier zooo erg van ... Ton overbodig !!

Remi 1 | 11-11-16 | 15:34

Je zou hem eerder onder de zeezoogdieren scharen, maar die eten geen kipkluifjes met hun handen.

Sans Comique | 11-11-16 | 15:34

Hij kan misschien bij DICTU aan de slag. Of de ICT dienst van het UWV. Daar zit het vol met ICT expertise op zijn niveau.

metzonderzijwieltjes | 11-11-16 | 15:34

Toch doe je anders dan je zegt, rare Mastodont...

Sans Comique | 11-11-16 | 15:32

@Rommelende Onderbuik | 11-11-16 | 15:27
Volgens je linkje was ze 25 jaar lang huisarts....
OMFG!

necrosis | 11-11-16 | 15:32

Ik vermoedde eerst dat de VVD, na de verkiezingen in de VS, aan een grote schoonmaak was begonnen. Totdat ik de naam van de dochter van nitwit Hermans tegenkwam op plaats nummer 16. Politiek is een farce, niet alleen in de VS, maar zeker ook in NL.

hatari | 11-11-16 | 15:31

@eerstneukendanpraten | 11-11-16 | 15:25
Die kipkluifjes hebben ze met spoed van de menukaart gehaald.
Overigens hebben ze een vijver bij de ingang met daarin hele grote goudvissen.
Voor de zekerheid hebben ze er netten overheen gespannen....
Ik denk dat hij je schoonmoeder nog zou opeten als hij te lang niet gegeten heeft.

necrosis | 11-11-16 | 15:30

Dat is een goed idee de nieuwe politieke partij van Ton Elias de schranspartij

harries | 11-11-16 | 15:30

VVD kieslijst best onbelangrijk voor mij.

Bert Konterman | 11-11-16 | 15:30

Dat hij weg moet dat moet de VVD lekker zelf beslissen.
Dat het op deze vage wijze gebeurt en hij geen indicatie heeft ontvangen in de voorgang/beoordeling met de fractievoorzitter/partij bestuur is niet goed.
Ook het vage "vijanden gemaakt" is niet echt lekker zou ik zeggen.

fifi23 | 11-11-16 | 15:29

@necrosis | 11-11-16 | 15:23
lol
Partij van de Afvallers. Op naar de nul!

Schietmijmaarlek | 11-11-16 | 15:29

Correctie op mezelf
ehm... obesitas lijder dus... al kan het in deze allebei

Rommelende Onderbuik | 11-11-16 | 15:28

Ton kan doorschuiven naar het EU-buffet als IP-specialist.

Eppo | 11-11-16 | 15:28

Iemand die leraren achterlijk vindt,kan daar ook niets aan doen.Eerst moet meneer de werkelijkheid zien te vinden om wat te kunnen leren en presteren,stenen tijdperk.HHUMMMM
www.youtube.com/watch?v=DnOBFPYKZC8

kzegje | 11-11-16 | 15:28

Geweldig! Het varken. Heb hem meer dan eens zijn pens vol zien vreten met de gratis hapjes bij de horecagroothandel. En zelfs met een bek vol brood het personeel toeschreeuwen dat de kruidenboter op is. Deze man is een zwijn. Een wild zwijn. Totaal ongeïnteresseerd in een ander, maar slechts bezig met het vullen en uitdijen van zijn lijf.
Vreemd dus dat ze hem bij VVD niet motten. Bij uitstek de partij voor Tonnetje Rond en Bolletje van Baalen.

metzonderzijwieltjes | 11-11-16 | 15:27

@Necrosis. Of je doet zoals ze doen in België... Maak de meest morbide obesitas leider Minister Volksgezondheid. Dan geef je een goed signaal af.
nl.wikipedia.org/wiki/Maggie_De_Block...

Rommelende Onderbuik | 11-11-16 | 15:27

Off topic nos.nl/teletekst#130
Extreem links gebruikt geweld om de democratie te verstoren. Levensgevaarlijke gekken, extreem links het grote gevaar van deze planeet. links bestaat niet eens volgens mij, ze zijn nagenoeg allemaal radicaal. Heel eng net als die liegende Sylvana Simons die bewegende beelden heeft gezien. Deze mensen liegen en bedriegen en gebruiken geweld als het niet zint. Zeer eng dit soort taferelen net als KOZP en dat soort levensgevaarlijke gekken maar hier in Nederland krijgen dat soort gewelddadige engnekken alle ruimte. Stem PVV voor het te laat is voor ons land.

ChronischeKlager | 11-11-16 | 15:27

@dijkbewaker | 11-11-16 | 15:22
Als Elias op een partijfeestje verschijnt, moeten ze in Oekraïne minstens 1000 plofkippen slachten.
Als ik een koe had, zou ik die niet eens in de buurt van Elias laten komen.
*the horror*

necrosis | 11-11-16 | 15:26

Aah joh, het is toch niet zo erg. Naast die vriendenpartij is er toch altijd nog een schranspartij moet je maar denken.

Oprisp | 11-11-16 | 15:26

necrosis | 11-11-16 | 15:18

Als je echt overal te dom voor bent kun je nog altijd een kookboek in elkaar flansen en hij hééft ervaring, dat kun je hem niet ontzeggen. En die Chinees van je, heeft die dan ook kipkluifjes?

eerstneukendanpraten | 11-11-16 | 15:25

Hij paste niet meer op de lijst, de lijst was vol. De ruimte te krap, you get the picture.

Rutgerr | 11-11-16 | 15:25

Ton liet bij de vrouwtjes een verpletterende indruk achter dat wel.

harries | 11-11-16 | 15:24

@Schietmijmaarlek | 11-11-16 | 15:17
Als VVD Elias eruit zet, vind ik dat coalitiegenoot PvdA Dijksma eruit moet zetten.
Tenslotte is 'gewicht in de schaal leggen' niet letterlijk bedoeld.

necrosis | 11-11-16 | 15:23

Ik snap het ook niet. Wat is mis met voorproeven van kipkluifjes.
.
Zeer teleurgesteld in de gang der zaken.
Veel sterkte met de catering!
Ze zullen het nodig hebben.

dijkbewaker | 11-11-16 | 15:22

Het lijkt bijkans of ton nogal met deze beslissing in de maag zit.

ViagraFalls | 11-11-16 | 15:21

"Ik zal niet ontkennen dat ik hoge eisen stel, en aan mijzelf in het bijzonder. Dat ik daarbij duidelijk ben"..

Jaah, hij is er, onmiskenbaar en duidelijk. Maar wat wil hij eigenlijk duiden? Dat we op Timmerfrans moeten gaan lijken?

Oprisp | 11-11-16 | 15:20

@eerstneukendanpraten | 11-11-16 | 15:07
Waarom een kookboek?
In mijn oude woonplaats zit een chinees restaurant waar je voor een vast bedrag tijdens een lopend buffet zoveel mag opscheppen als je wilt.
Gelukkig heeft Elias dat restaurant nog niet ontdekt, anders waren ze nu failliet.
*gniffel, grinnik, gnehehe*

necrosis | 11-11-16 | 15:18

Ik zal mijn vrien Ton Elias missen hier thuis noemden wij hem liefkozend de Vetvlek.

De vetvlek is weggewerkt of in Vvd taal Opgepleurd

Dag Vetvlek Pleur op man

harries | 11-11-16 | 15:17

Sorrie Ton.
Je neemt twee zetels in beslag en dat is niet eerlijk tegenover je collega die nu steeds op de grond moet gaan zitten.

Schietmijmaarlek | 11-11-16 | 15:17

Het aantal keren 'ik' of 'mij(n)' in die brief staat gelijk aan het aantal dagelijks uitgespaarde bitterballen.

Jos Tiebent | 11-11-16 | 15:17

De VVD krijgt letterlijk en figuurlijk een kleinere footprint in de tweede kamer.

Astroturfer | 11-11-16 | 15:17

Op zich een goede trend dat kamerleden die regelmatig negatief in het nieuws op GeenStijl komen, eruit moeten.

Wie doet wat GeenStijl zegt mag blijven, wie in onze ogen faalt moet eruit.

Heel democratisch, want demos = vlok, cratie = heersen

KayakFun | 11-11-16 | 15:14

Dat hij niet op de kieslijst van 2017 staat, moeten we niet al te licht nemen.
Tenslotte is hij een politiek zwaargewicht.
De beslissing van de VVD zal hem dan ook zwaar op de maag vallen.
Maar til er niet te zwaar aan, Ton.
*en toen waren mijn 'gewicht grapjes op*

necrosis | 11-11-16 | 15:14

Openbaar Mysterie | 11-11-16 | 15:02

Tatjana Simic hebben ze gevraagd maar die gaf voorkeur aan haar werk als "model"...

eerstneukendanpraten | 11-11-16 | 15:13

Brussel... Zou dat wat voor Ton zijn?
Hij kan misschien even met die Bolle Timmermans bellen waar het 't beste lunchen is.
Als vrees ik dat hij de geliefde plofkipkluifjes zal moeten inruilen voor met ganzenlever gevulde hertenreedt.

Rommelende Onderbuik | 11-11-16 | 15:12

Doei Ton! Misschien wil Mercedes-Benz je inhuren als Don Vito!

beschuitfluiter | 11-11-16 | 15:12

Godverdoemme, nu zit ik de hele dag met dat nummer van Chi Coltrane in mijn kop:
www.youtube.com/watch?v=UG7wr8JhJlY

♫♫ Yeah, when I go I wanna go
Just let me go Lord, when I go,
Yeah, when I go Lord, let me go
Just let me go like Elias when I go ♫♫

Cuyahoga | 11-11-16 | 15:12

Wie moet er nu over de nationale ict waken?

Ravissant | 11-11-16 | 15:12

Met Elias verliest de VVD wel een internationaal vermaard ICT-specialist. Dat belooft niet veel goeds.

Fijnstoffer | 11-11-16 | 15:12

Voorheen heeft Elias waarschijnlijk nooit problemen gehad met de ondoorzichtige selectieprocedure en vriendjespolitiek (plaats nummer 16 mevrouw Hermans). Maar nu komt het dicht bij huis. Gezien de wachtgeldregeling zeker geen medelijden met Elias.

Janloel7282 | 11-11-16 | 15:10

Ook al trappen ze al het gespuis eruit.
@centre pompidoe | 11-11-16 | 15:02
Dan blijft er niet meer over van de VVD.

FreeVogelaar | 11-11-16 | 15:09

Hij heeft al een aanbod gehad om als reclame zeppelin boven grote evenementen te zweven.

Conan de Rabarber | 11-11-16 | 15:09

Het offerfeest komt onverwacht vroeg voor Tonnie-die-er-niet-toe-doet

Dr. Sneigijl | 11-11-16 | 15:08

Wanneer komt zijn kookboek uit?

eerstneukendanpraten | 11-11-16 | 15:07

De VVD zoekt een verse lading Bilderbergers.

rechtsdwalendeautist | 11-11-16 | 15:06

Andere kamerleden wilde ook wel eens een kipkluifje op de jaarlijkse BBQ.
En als je achter hem in de rij staat in de kantine dan is alles op, daar heeft ie vijanden mee gemaakt.

Osdorpertje | 11-11-16 | 15:06

Lol, op de Joop luidt de kop "VVD heeft geen plek meer voor Ton Elias" Da's toch al bijna grappig.

knutsel | 11-11-16 | 15:05

Ook al trappen ze al het gespuis eruit.
.
Trap er niet in!

centre pompidoe | 11-11-16 | 15:02

Hij drukte ook wel heel erg op de BBQ begroting.
Komen er nu lekkere wijven op de lijst? dan geef ik ze nog een kleine kans.

Openbaar Mysterie | 11-11-16 | 15:02

'IP-adres, ehhhh dat heb ik niet paraat.' Tja, toen werd je te licht bevonden. Doei!

Qwrk_II | 11-11-16 | 15:01

Kan ook die dure verbouwing van de kamer gecancelled. Die vloerversterking en kozijnvergroting..

Shoarmamasutra | 11-11-16 | 15:00

Daar is de kanine niet blij mee. Geen 1000 liter biterballensoep meer in 2017.

Pedronegro | 11-11-16 | 15:00

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl