Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Prinsjesdagfarce

topicfijman17sept.jpg Premier Rutte, vice-premier Asscher en MinFin Dijsselbloem zaten in de Ridderzaal vooraan te lachen als drie Zwarten Pieten. Ze zaten te wachten op de Koning die als Sinterklaas uit het grote boek zou voorlezen. Daarnaast zat Ard van der Steur. Een ingezakte man die doelloos in de leegte staarde. Tekenend voor het feit dat politieke partijen werken met een dun laagje charisma van enkelen om de massa te bespelen. Een weggeeffeestje werd het, iedereen ging erop vooruit. Een klein beetje. Vooral omdat de buitenlandse economie ons nog een beetje overeind helpt. Behalve studenten. Volgens het lek kregen ze er 200 miljoen bij, volgens de nota gingen ze er 200 miljoen op achteruit. Pechtold was er als de kippen bij om te melden dat hij er een keertje niet bij was, en er dus op studenten bezuinigd werd. De man is zijn sociale leenstelsel alweer vergeten, een hogere opleiding is niet meer aan hem besteed. De onderwijspartij is dement. Daarna kwam Henk Krol. De man was woest omdat de miljoennota meer campagne dan ceremonie was. Dat mocht volgens hem niet, campagne voeren op Prinsjesdag. Zelf trok hij een geplastificeerd A4'tje uit de zak met een grafiek waaruit zou blijken dat ouderen er 30% op achteruit waren gegaan. Als je kijkt vanuit half betaalde utopische beloftes naar harde realiteit dan klopt dat. Vergelijk je echter de ontwikkeling van koopkracht van ouderen met die van de rest van de bevolking dan klopt dat totaal niet. De man staat op acht zetels met deze farce. 50Plus heeft er enorme moeite mee dat er heel veel in de pot zit, maar toch over kortingen wordt nagedacht. Dat er nu twintig keer zo veel in de pot zit als twintig jaar geleden is irrelevant. Misschien zat er toen extreem weinig in de pot, en nu een beter maar toch nog ontoereikend bedrag. Terwijl iemand in 1996 pensioen spaarde stond de Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar op ruim 10%. De beurs bewoog vergelijkbaar. Als een bejaarde een halve eeuw later van die inleg wil genieten verwacht die dat een euro inleg gegroeid is naar €117,39. Ga je uit van 5%, dan eindig je na een halve eeuw op €11,47. Dalende rendementen zijn slopend voor een pensioen. Roze wolk Er zijn beloften gedaan aan pensioengerechtigden op basis van verouderde economische verwachtingen. Destijds is gekozen minder in te leggen, tijdelijk niets in te leggen of zelfs de oude inleg te verdonkeremanen, omdat iedereen zich rijk rekende. Er is gekozen ongeveer een klein deel van het pensioen daadwerkelijk te sparen, en de rest te verwachten uit rendementen. De huid werd verkocht voordat de beer geschoten was. Een betoog over de pensioenkwestie zonder de gestegen levensverwachting mee te nemen is mij te gemakkelijk. Ouderen krijgen veel langer pensioen dan verwacht, en krijgen alleen al daarom veel meer dan eerder voorzien. Er is echt schandalig lang mooi weer gespeeld met verouderde sterftetabellen. Ieder jaar stijgt de gemiddelde levensverwachting iets, duurt de levenslange belofte iets langer, en wordt daardoor iets duurder. Witteveen Kader Door het opbouwpercentage voor jongeren te verlagen kwam snel geld vrij. Daar staat tegenover dat ze minder rechten opbouwen. Bij hoge rentestanden zijn die beloften in de verre toekomst vrij goedkoop. Bij lagere rentestanden is het veel moeilijker te proberen de dekkingsgraad uit te middelen met nieuwere wel gedekte pensioenen voor jongeren. Dit probleem is dus aangepakt door het pensioenfonds deels af te breken en daardoor minder topzwaar te maken. Symptoombestrijding. Een methode die ook al volgt uit de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij steeds minder jongeren überhaupt pensioen opbouwen. Mocht de economie dankzij deze kaalslag opveren, gaat de winst naar investeerders - onder andere de pensioenen. DekkingsgraadABP534.png Volgens de wet moet een pensioenfonds minimaal 105% in kas hebben. De Blauwe waterlijn. Echter gebeurt er niet veel bij deze grens. De 90% grens is veel belangrijker. Als deze gepasseerd wordt, moet er weer gekort worden De Rode lijn. ABP is dit jaar al enige tijd onder die grens geweest, maar korten doen we alleen rond de kerst. Indexeren mag alleen boven de 125%, dat is ver boven en buiten deze grafiek. De beleidsdekkingsgraad is uitgevonden om tijdelijke paniek op de beurs te negeren. Deze neemt het gemiddelde over de laatste twaalf maanden. (Oranje stippellijn) Onhandig effect daarvan is dat de huidige beleidsdekkingsgraad eigenlijk acht maanden achter de feiten aanloopt. Alleen vorig jaar was de echte dekkingsgraad hoger dan de beleidsdekkingsgraad. Bijdraaien Mijn lineaire trendlijn middelt ook, maar dan zonder de gemiddelde neerwaartse beweging te bagatelliseren. Beide lijnen creëren geen oplossing. Tijdens de kerst kijken we twaalf maanden terug, en dan zitten de vier goede maanden uit 2015 er niet meer bij. Gemiddelde over de eerste acht maanden van dit jaar is 90,64%. De reden dat het ABP steeds verder in moeilijkheden raakt, zijn structureel. Lage ECB rente, te veel geld in het financiële systeem, stijgende levensverwachting, economische stagnatie en tegen zichzelf in beleggen via diverse vermogensbeheerders. Aangezien we de negatieve trend niet alleen waarnemen, maar ook goed kunnen verklaren, kunnen we dit niet meer negeren. Slaap zacht Er zal deze kerst sowieso niet gekort worden. Te dicht op de verkiezingen. Er wordt al gesproken de reparatiefase te verlengen. Dat is gewoon hetzelfde als kop in het zand, morgen er weer uithalen en dan hopen dat het niet meer regent. En anders, wie dan leeft, wie dan zorgt. Ondertussen mag het pensioenfonds proberen met minder vermogen via de beurs een groter gat te dichten. Trouw suggereert een omslagstelsel: “Ze keren jaarlijks circa 30 miljard euro uit aan pensioenen. Ongeveer hetzelfde bedrag komt ook jaarlijks binnen aan premie. De pensioenen kunnen dus met gemak worden uitgekeerd.” Niet mijn voorstel, maar laten we in ieder geval deze casus serieus bespreken. ADHD In plaats van alleen een bespreking van de miljoenennota zagen we in hoog tempo principiële wetsinitiatieven, opgeheven alcoholsloten, wietteelt, proefballonnetjes en stokpaardjes voorbijkomen. Algemene beschouwingen, met nauwelijks financieel effect. Het doet je afvragen of de plotselinge steun voor de donorwet geruild is. Zoals D66 vaker kroonjuwelen kocht. Wilders deed 19 maart 2014 een uitspraak, het proces was de vrijdagmiddagborrel van Prinsjesdag 2016. Was er in de afgelopen of komende maanden echt geen minder politiek beladen moment beschikbaar? Zelfde met Samson, die gaat niet in op het koffertje, maar kondigt wel zijn kandidatuur als lijsttrekker aan. Politici die weigeren financiële keuzes te verantwoorden in een open debat en dat maskeren door ander politiek nieuws te maken, hebben niets in een democratie te zoeken.

Reaguursels

Inloggen

Lekker dan weer, ik bedoelde natuurlijk:
Feynman | 24-09-16 | 23:48

Ofzo2 | 25-09-16 | 22:10

Ofzo2 | 24-09-16 | 23:22
Jouw vraag is op meerdere manieren te lezen.
Feynman,
Sorry voor de late reactie, ik hoop dat je het nog leest. Vroeg naar bed gisteren en vandaag verjaardagsfeest van mijn dochter.
Dank voor de uitgebreide beantwoording op mijn niet al te heldere vraag.
Punt was dat ik mij afvroeg of met de huidige demografische ontwikkeling (vroeger gezinnen van acht en tegenwoordig gezinnen van hooguit drie kinderen) het niet te doen is om van de huidige pot wat af te snoepen totdat de big babyboom het loodje heeft gelegd. Immers met de huidige bevolkingssamenstelling en de veranderde arbeidsmarkt (meer ZZP'ers=minder inleg= ook minder aanspraak) zou toekomstige aanspraak ook minder moeten zijn, ongeacht levensduurverwachting die tegen kan vallen en als de overheid niet tig miljoen jonge Noord-Afrikaanse jongeren deze kant ophaalt natuurlijk. Dus mag er wat af van die 1400 miljard of moet dat exacte bedrag op peil blijven? Een beetje laten varen in crisistijden en opsterken in betere economische tijden zoals het bijvoorbeeld zou moeten met het begrotingstekort.
Dat antwoord zocht ik eigenlijk een beetje.

Ofzo2 | 25-09-16 | 22:08

als ik me niet vergist heeft dhr kok en vrienden in die goeie oude tijd, die pensioenkas aardig lopen plunderen en met dat geld kadootjes uitgedeeld ...

slaap zacht mensen .... dhr Colijn etc. houdt de wacht

schaepekop | 25-09-16 | 18:00

Over langer leven: 1 jaar extra levert 5% meer kosten op. Als er nu 1400 miljard in de kas zit dan houdt dat in dat voor ieder jaar extra leven 70 miljard moet worden bijgestort. Dat gebeurt niet omdat dat onhaalbaar is. Gevolg is dat het tekort moet worden weggewerkt met hogere toekomstige stortingen. Pensioenverzekeraars zitten dan ook niet voor niets op de eerste rij bij medische congressen. Het is leuk om gezonder en ouder te zijn, maar er hangt wel een prijskaartje aan. We moeten wel een keuze maken, meer betalen of de gemiddelde pensioenduur als vaste norm definiëren en dan later met pensioen gaan.

Dan even de kosten van pensioen. Als weknemer betaal je door de bank genomen 11%, de werkgever betaalt 22%, de rest wordt gefinancierd uit beleggingsrendement. Van die 1400 miljard is dus maximaal pak hem beet 150 miljard uit rechtstreeks werknemersdeel te beschouwen. Daarnaast is daarvan pakweg 40% "gefinancierd" door de Belastingdienst. Als we niet meer kunnen vertrouwen op rendement, en daar lijkt het nu een beetje op, dan moeten we de tering naar de nering zetten en keuzes maken. Meer premies betalen zal op weinig animo bij alle partijen kunnen rekenen, aangezien ruim 20% van onze loonkosten aan pensioen worden besteed.

Dan de verstorende factor die (r)overheid heet. Van de 1400 miljard aan reserves is een groot deel een latente belastingclaim, immers pensioenpremies fiscaal aftrekbaar met als consequentie de pensioenuitkering belastbaar. Veel van de vroegere (zie hierna) en huidige belastingmaatregelen hebben een extreem nadelig effect, nu vooral voor jongeren. De toekomstige pensioenopbouw is namelijk heel fors beperkt om daarmede de aftrekbaarheid van pensioenpremies te reduceren. Want hoe minder je kunt aftrekken aan premies des te meer belasting men kan heffen.

De overheid is met stip altijd al de meest verstorende partij geweest in afspraken die in principe een zaak zouden moeten zijn van werkgevers en werknemers. Ook het loon waarover pensioen mag worden opgebouwd is beperkt. Binnenkort zal het maximale loon waarover pensioen mag worden opgebouwd worden ingekort naar het maximum van de sociale zekerheidsloongrens (plm 50 K euro). Al met al wijst erop dat we het dus moeten zoeken in slim zelf sparen op netto basis voor individueel pensioen voor later en samen een dekking van het risico van overlijden (nabestaandenpensioen indien wenselijk). Voorbeelden zag ik al voorbij komen.

Veel van de comments zijn gewijd geweest aan het inpikken van premies of het houden van premieholliday. De aanstichter van dat soort bewegingen was wederom de overheid die in de jaren 90 het idee had om belasting te gaan heffen op de overreserves bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars (wet brede herwaardering). Dat is uiteindelijk weliswaar niet door gegaan, maar de gevolgen waren wel desastreus, omdat iedereen ging zorgen dat er geen 'overreserves' meer waren. Gevolg: premies daalden onder de kostprijs of werden zelfs naar 0% gebracht. Terwijl we nu weten dat het beter is om consequent de kostprijs (zo je die kunt bereiken met de te verwachten rendementen, de rekenrente) te blijven betalen ook al zijn de reserves nog zo hoog.

Buerman | 25-09-16 | 13:21

necrosis | 25-09-16 | 07:40
nou Necrosis, ik ben van '62 en vanaf mijn 20e aan het werk. Vanaf die dag betaal ik mee aan alle volksverzekeringen die stelselmatig worden 'aangepast'. Zo heb ik meebetaald aan o.a. de VUT als 30 jarige. Ik draag nog steeds vele steentjes bij aan de sociale verzekeringen. Mijn AOW leeftijd staat nu op 67, maar zal in 2023 verder worden verhoogd. Ik schat in dat ik op mijn 70e mogelijk, mogelijk met pensioen en AOW kan. Ik ben in 62 geboren, de levensverwachting TOEN geschat op 81 jaar. NU, de generatie die NU geboren wordt schat men in word 87 jaar. Vandaar dat NU voor eenieder, ook die 56 jaar terug zijn geboren,is bedacht dat die ook zo oud gaan worden. Kille berekening, om deze generatie af te rekenen en te laten opdraaien voor eerder wanbeleid en huidig EU beleid. Zeker nu door deze regering de hele arbeidsmarkt om zeep is geholpen door flex, flex, ZZper schap voor met name de 50 plussers.. Deze generatie vanaf 1955 tot 1970 is de generatie NIX! ..

fikkieblijf! | 25-09-16 | 09:23

@duitse herder | 25-09-16 | 09:04
Ik stam uit de tijd dat je de tafels van 1 t/m 20 uit je hoofd moest kennen.
Lagere school en zonder rekenmachine.

necrosis | 25-09-16 | 09:20

Toen besloten werd om de pensioenafdrachten te verminderen of te stoppen, wie had daar toen baat bij? ......
Ofzo2 | 24-09-16 | 22:19

De enigen die er baat bij hadden waren de werkgevers/overheid want er vond geen afdracht premies plaats maar ze werden wel (bij 99% bedrijven) ingehouden bij de werknemers.

Vandaar dat er gesproken mag worden van pure roof. Was dit niet gebeurt dan had er nu gewoon geïndexeerd kunnen worden.

Zou je wel willen we | 25-09-16 | 09:14

Een dag na de tsunami van 2004 gingen sommige toeristen weer gewoon aan het Thaise strand liggen, een paar honderd meter van de teams die de lijken moesten identificeren en verzamelen. 'Ja ik heb betaald voor deze vakantie dus ik heb er recht op om hier op het strand te liggen' was de redenatie, bewust de ogen sluitend voor het onvoorstelbare drama dat zich voltrok om hen heen.

Ik moet altijd aan die toeristen denken als ik Krol en zijn drammerige grijze achterban hoor jammeren over 'beloften die niet worden nagekomen'.

raskol | 25-09-16 | 09:14

Verdomd, een kloppende analyse!
Het is de coalitie (en vooral door het tandem Rutte/Zijlstra) gelukt om dit onderwerp op de achterbank te houden. De aanval op het zorgplan van SP en het 'pleur op' van Rutte zelf vereisten blijkbaar alle energie. De zaken met visie zijn opgeschoven naar tot na de verkiezingen.
Dat is deels de verdienste van Rutte die de beste debater is van het stel; doet net of hij de kritische vragen niet goed heeft begrepen, is soms minutenlang letterlijk over niks aan het praten en wiegt de kamer in slaap.

Het is de SCHULD van de collectieve coalitie dat het zo is verlopen. Geert zat met zijn hoofd bij de rechtszaak, Roemer is te vriendelijk en Buma heeft het venijn van een zakje tumtum. Niemand hield Rutte bij de les en zijn manier van optreden is lesstof voor politici-in-spe; hoe praat ik mezelf uit een inhoudsloos verhaal?

Donkersloot | 25-09-16 | 09:06

65 jaar AOW voor autochtone Nederlanders geboren voor 1970.
@oostermoer | 24-09-16 | 22:09
Dat vind ik dan wel een beetje sneu voor mijzelf. *mimimi*

Lupuslupus | 25-09-16 | 08:53
Dat politieke partijen standpunten overnemen van PVV zou je ook een goed iets kunnen vinden.

Vind het programma van FvD wel erg summier tot nu toe. Delen veel geld uit. Willen dit verantwoorden met ruime begrippen zoals: saneren, vereenvoudigen, kleiner overheidsapparaat etc. Geen concrete plannen, behalve een beetje shoppen in sterke punten van andere landen.
Mijn grootste vraag is toch wel; wat zijn nu echt harde standpunten en wat willen ze gaan voorleggen in referenda? E-democracy klinkt mij niet echt vertrouwenwekkend in de oren. Volgens mij stond de Piratenpartij ook ooit zoiets voor ogen.

atheïstisch stemvee | 25-09-16 | 09:06

Necrosis

Ik wilde even weten of je slim bent.

duitse herder | 25-09-16 | 09:04

Elke stem die NIET naar PvdA, VVD, D'66 of DENK gaat, is mooi meegenomen.
necrosis | 25-09-16 | 08:41
.
Die stemmers gaan sowieso niet naar Baudet. Kreeg zojuist zijn programma in mijn mailbox; geen woord over de islam.
.
1.Invoering bindende referenda naar Zwitsers model.
2.Invoering gekozen burgemeester zoals in de rest van Europa.
3.Gecontroleerde immigratie naar Australisch model.
4.Drastische verbetering van het (basis-)onderwijs 5.naar Fins model.
6.Referendum over de Euro.
.
Punt 1 is gejat van de PVV
Punt 6 Wilders wil UIT de EU.
.
Baudet denkt zeker omdat hij een prima actie heeft gevoerd voor het referendum (heb ik graag aan meegewerkt maar dat terzijde) dat hij ook een partijtje kan oprichten. Nou we zullen zien. Op mijn stem hoeft hij niet te rekenen.

Lupuslupus | 25-09-16 | 08:53

@duitse herder | 25-09-16 | 08:40
Volgens mij doet jouw rekenmachine het niet.
Als een DK gelijk is aan €0,13 moet je dat miljard even door 7,4545 delen, dat is iets van €135 miljoen.

necrosis | 25-09-16 | 08:50

@Lupuslupus | 25-09-16 | 08:31
Elke stem die NIET naar PvdA, VVD, D'66 of DENK gaat, is mooi meegenomen.

necrosis | 25-09-16 | 08:41

Necrosis
Is 750 miljoen euro

duitse herder | 25-09-16 | 08:40

@Feynman | 25-09-16 | 08:17
Een beetje fatalistisch gesteld. Alsof Bush jr nou zoveel zelf visionair ingebracht heeft? Als Trump straks president is vindt tie dat op zichzelf zo fantastisch dat tie zonder al te veel heisa zal uitvoeren wat het team om hem heen verzint. Ben 100% anti-republikein trouwens puur vanwege idiote wapenwet en SGP standpunten abortus en euthanasie.
.
Obama, als intellectueel van compleet andere orde, heeft dan weer uiterst weinig voor melkaar gekregen. Twintig miljoen extra mensen een zorgverzekering, Cuba geannexeerd en Syrië en Libië in puinhoop achtergelaten. Dat was het wel zo'n beetje.

de Voorzittert | 25-09-16 | 08:34

Een nieuwe club meldt zich aan voor het Haagse circus:
www.nu.nl...
simpelman | 25-09-16 | 08:07
.
Nog een prutspartijtje erbij om de PVV te ondergraven.

Lupuslupus | 25-09-16 | 08:31

@Feynman | 25-09-16 | 08:17
Je bent er weer vroeg bij.
Had je deze al gezien van Hillary?
twitter.com/cristinalaila1

necrosis | 25-09-16 | 08:26

BudWijzer | 25-09-16 | 07:31
Hillery is ook niet mijn keuze. Te veel verleden, te chantabel. Daarnaast heeft ze serieuze gezondheidsproblemen. Ze heeft meerdere keren op camera aanvallen en uitvalverschijnselen gehad. Ze is ziek en andermans handpop.

Daartegenover staat iemand die gezond is, maar ook niet kan nadenken. Een man met het unieke talent om zonder hersenbeschadiging of mentale handicap, dat toch uit te stralen. Een verkiezing kan hij winnen, een land besturen is heel iets anders. Binnnen een bedrijf kan je een dictator zijn, in een land zal je toch echt een meerderheid en draagvlak moeten zoeken.

Beide kandidaten maken alleen maar een kans omdat de ander nog erger is. Normaal twijfel je over de capaciteiten van de kiezer, nu twijfel ik over beide kandidaten. Amerikanen ook en dat zaait extreme verdeeldheid. Dit komt niet goed

Feynman | 25-09-16 | 08:17

@Feynman: Er is nóg een weinig gekende maar belangrijke structurele reden waarom ons pensioenstelsel onvoldoende toekomstbestendig is: de norm van de dekkingsgraad noopt pensioenfondsen om zodanig te beleggen, dat hun rendement op lange termijn sterk verminderd wordt. Dit wordt elders heel duidelijk uitgelegd, ik volsta daarom met een link. Wellicht kun je er in toekomstige bijdragen eens de aandacht op vestigen.

forum.fok.nl/topic/1409375/1/151#p7791...

GnottoBlotto | 25-09-16 | 08:13

Intussen wordt er hard opgetreden tegen het straattuig overal. In Maassluis heeft de burgemeester een noodbevel ingesteld. Van burgers werden autoruiten en ruiten van woningen ingegooid o.a. Nu is men bang dat de burgers het niet meer pikken en in opstand komen tegen het straattuig. Om de rust te bewaren is er een noodbevel dus. Man, man, man.

Maria.1 | 25-09-16 | 08:09

Oh ja, wat is het effect van al die kansparels zoals de apothekers en hersenchirurgen uit Syrië of Somalië die massaal ons land zijn binnengestroomd, nimmer werken maar wel tzt AOW - naar rato van aanwezig zijn - zullen toucheren? Hmm, gratis opvang, huis, meubels, bijstand en aow. En ik maar betalen, betalen en betalen.

Frits1888 | 25-09-16 | 08:06

Jammer dat deze discussie met interessante invalshoeken niet in de 2Kamer wordt gevoerd. Dus toch een nep-parlement!

Frits1888 | 25-09-16 | 07:53

Hoe zit het trouwens met de AOW als je na 1955 geboren bent?
Op mijn werk hing een tabel dat je AOW leeftijd dan gekoppeld wordt aan je levensverwachting.
Wie niet rijk is of veel erft, zal moeten werken tot hij sterft......

necrosis | 25-09-16 | 07:40

@duitse herder | 25-09-16 | 07:22
Twee dingen:
-Het gaat om een Miljard DKK.
-Eén Euro is momenteel kr 7,4545 (= €0,13)
Dat maakt het dan weer een stuk minder rooskleurig, ouwe spammert.

necrosis | 25-09-16 | 07:36

@Feynman
.
Ik weet dat Trump niet jouw keuze is maar verandering van het systeem wat we nu hebben wordt met het uur belangrijker want het gaat overal mis.

Don King (en.wikipedia.org/wiki/Don_King_(boxin...)) heeft vanavond bij judge Jeanine (Fox News) een behoorlijk betoog voor Trump gehouden waarbij hij zelfs zegt dat dit het grootste gevecht uit zijn leven is wat hij promoot.
.
Het gelieg en bedrieg vanuit de overheid van vele landen moet een halt toegeroepen worden en in mijn optiek is Trump een begin.

Hier de link naar Judge Jeanine van vanavond:https://www.youtube.com/watch?v=HZU12F_KJKo
.
Don King is halverwege deze uitzending (moeite van het kijken waard overigens): www.youtube.com/watch?v=IRftjvjVqKA
.

BudWijzer | 25-09-16 | 07:31

Het Deense pensioenfonds AP Pension heeft dit jaar 1 miljard teruggeven aan haar cliènten. De reden is mooie winstcijfers. Het kan dus wel.

www.appension.dk/AP-Update/2016/1-mill...

duitse herder | 25-09-16 | 07:22

Afgezien van het feit dat dit een goed onderlegd verhaal is, zou je je ook zorgen kunnen maken over dat hedendaagse verkiezingen alleen maar lijken te gaan over een paar centen in de marge.
Het is een beetje een persoonlijk dingetje, ik hou er ook niet van als ze me ongevraagd 'consument' noemen, ik ben een mens, dat ik consumeer is bijzaak. :)

robertdoesnEro | 25-09-16 | 05:38

Het hele verhaal over 'dat we er vooruit zijn gegaan en we er nu beter voorstaan" is een grote leugen. We hebben 7/8 jaar lang lastenverzwaring om onze oren gehad en in de laatste 7/8 jaar (de Rutte/VVD Dynasty) zijn ook nog eens de privacy en arbeidsrechten verder onder druk komen te staan (o.a.). Volgens Koning Willie gaat het top, aldus de ceremoniële buikspreekpop van de politieke macht.

XaleX_2 | 25-09-16 | 03:26

* geitenkaas = gatenkaas

Dr. Frambozenjam | 25-09-16 | 03:01

Lewis Lewinsky | 25-09-16 | 02:27
Ooh maakt u zich geen zorgen, Dchar brengt morgen meer mensen op de been, als bij de aangekondigde Wilders/pvv demonstratie, en de aardbeving demonstratie tegen de Nam (Groningen) brengt meer mensen op de been.
En als u een nog groter bek trekt, staan er evenredig even of meer mensen op de been tegen uw zienswijze.
Maar goed hier tussen de 6 mensen van gelijkgezinden. plempt door. Meditation by Honing.
Onafhankelijk journalistiek *ipv rundergehakt bij bestelling krijg je geitenkaas om te geloven dat het rundergehakt is*

Dr. Frambozenjam | 25-09-16 | 02:59

Het is misschien een plofkraak.
De mocro-bende uit Utrecht zoekt het verderop.

Jan Dribbel | 25-09-16 | 02:52

Twee politieagenten gewond. Ik gok op een spijkerbom door isis. Die schattige moslims hebben immers opgeroepen om willekeurige agenten aan te vallen. Maar morgen horen we vast wel of het isis was. Nog een foto.
twitter.com/PlainJayneDough/status/77...

Lewis Lewinsky | 25-09-16 | 02:27

Er is nog hoop, weliswaar met een buitenlandse (geheime) pensioenspaarrekening!:-)
Ooh wat is er met prinsjesdag gezegd? Ik luister namelijk nooit naar dat achterlijk "wij zijn machtig indoctrinatie" en of koningshuis.. En laat mijn sfeer ook niet door een Wilde Steur bepalen, ben je gek!!

Dr. Frambozenjam | 25-09-16 | 02:04

WirMachenMusik | 25-09-16 | 01:28
Neoliberal is een term die ooit is gelanceerd door Paul Craig Roberts. Ehhhh, hij bedoelde er nieuw links mee in de US (Reagan) van toen. Nou is in de VS links voor ons in het klompenland al behoorlijk libertarisch recht, dus.....

Enfin, onze belastingen zijn te hoog omdat zij die niet veel beters te doen hebben dan andermans geld verspillen de kosten opdrijven.
Een huis bouwen is werkelijk niet zo duur, wat is dan wel duur? De grond.

toetssteen | 25-09-16 | 02:02

-weggejorist-

Oepsie1234 | 25-09-16 | 01:57

@de honden blaffen... | 25-09-16 | 01:21

Yep, iedereen heeft recht op zaken waarvoor door anderen is ingelegd en dat heet socialisme. Maar ja, dat duurt tot andermans geld op is.
Drees heeft dat als een overbrugging ooit ingesteld, nooit als een vastheid tot in lengte van dagen.

toetssteen | 25-09-16 | 01:28

Ja de babyboomers (die generalisering alleen al) zijn het weer schuld dat zijzelf nú en toekomstige generaties toenemde problemen met hun pensioen krijgen.
En natuurlijk ook dat jonge mensen nu massaal van het ene naar het andere tijdelijke contract struikelen.
Volgens mij spelen er hele andere zaken die bijvoorbeeld mogelijk iets met neoliberaal, globalisering of wat dan ook, te maken hebben.
Een hint in die richting las ik vorige week:
Amerikaanse millenials (ook wel generation Y genoemd en door demografen ruwweg bepaald als geboren tussen 1982 en ongeveer 2010). Een groep ver bovengemiddeld getroffen door werkloosheid en waarvan de werkenden met vergelijkbare opleidingen (ja,ook met 4 jaar college waarvan er in die generatie zelfs meer zijn dan in vorige generatie) zo'n 20% minder verdienen dan de vorige generatie. En als ik me goed herinner gaat het daarbij nog niet eens om koopkracht.
Voorzover opgemerkt, wordt dat dan altijd verklaard met dat ze tijdens de grote recessie in de arbeidsmarkt traden.
En verrassend: het schijnt ook nog een verhoudingsgewijs optimistische generatie wat betreft toekomstverwachtingen te zijn.
Wat ik er in ieder geval ook van geleerd heb is dat we maar beter eens op de welvaartsevolutie van opeenvolgende generaties letten inplaats van naar de bevolking in het geheel te kijken.

WirMachenMusik | 25-09-16 | 01:28

Buerman | 25-09-16 | 00:52

Kunt u uw verhaal nader duiden?

toetssteen | 25-09-16 | 01:24

Het pensioenstelsel, en dan met name het AOW gedeelte, is niet te handhaven omdat iedereen, ook zij die er nog nooit een stuiver aan hebben bijgedragen, sterker nog, alleen maar een kostenpost vormen, er toch recht op hebben.

de honden blaffen... | 25-09-16 | 01:21

@Ofzo2 | 24-09-16 | 22:19
Als ik me goed herinner voor de kleinmetaal kregen de werkgevers voor een bepaalde periode waarvan ik me niet herinner hoe lang, een premievrijstelling en de werknemers werd voor dezelfde periode de premie bevroren.

Ik kan me alleen niet herinneren dat ik toen ineens wezenlijk meer te besteden had.

Pieter V | 25-09-16 | 01:00

Ons pensioensysteem kent 3 pijlers, AOW, werkgerelateerd pensioen en zelf gespaard pensioen.
Peilers zijn mensen die de stand van bijvoorbeeld het water in de Rijn bepalen of proberen te voorspellen wat wij gaan doen als we volgend jaar weer eens mogen stemmen..

Buerman | 25-09-16 | 00:52

@Radijsje | 25-09-16 | 00:35
Hoi, ik heb 10 jaar VUT-premie betaald en ben 38.
Dat was 100 euro per maand. Mijn collega's gingen lekker met pensioen op 62 jarige leeftijd een jaar of 3 terug.
.
Ik voel me ook genaaid, niet allen jij.
Toon eens wat compassie. Ik ik ik ik ik ik ik .

-=PyP=- | 25-09-16 | 00:49

QUOTE: "Trouw suggereert een omslagstelsel: “Ze keren jaarlijks circa 30 miljard euro uit aan pensioenen. Ongeveer hetzelfde bedrag komt ook jaarlijks binnen aan premie. De pensioenen kunnen dus met gemak worden uitgekeerd.”"
.
Ja hallo. Dat is op dit moment! Binnen 20 jaar is het aantal ouderen verdubbeld. Dan is de uitkering dus 2x de ingelegde premie.

-=PyP=- | 25-09-16 | 00:47

@Feynman | 25-09-16 | 00:13

Exact.

overVecht | 25-09-16 | 00:43

Inzake het pensioenfonds, de rot steekt aan de wortel.
Mijn zoon (Singapore) zet per maand (wel verplicht) een X bedrag op zijn eigen pensioenrekening en de werkgever vult dat aan. Volgens mij moet hij nu 120 worden om het op te maken en kijken naar het pensioen van zijn vrouw 180. Nee, dat geld wat op die rekening staat vervalt niet via belasting en meer van dat soort pluk ze, aan de staat, maar aan de nazaten die dan een appartement kunnen kopen.
Nederland weet niet eens meer dat het tot in elke ader zo socialistisch is dat Marx tevreden zou zijn. Echt men ziet het niet!

toetssteen | 25-09-16 | 00:41

Nivelleermarionet | 25-09-16 | 00:13
Daarom heb ik na 40 jaar zwaar werk, de handdoek in de ring gegooid, zie ik nog iets terug van mijn WW en vutpremie.
In plaats ik de sociale dienst betaal, omdat ik een ex heb die bij hun trekt, mogen ze mij er ook nog bij onderhouden.

Radijsje | 25-09-16 | 00:35

Nivelleermarionet | 25-09-16 | 00:13
Ik zie je af en toe AOW (eerste pijler) en pensioen (tweede pijler) samen beschouwen. Dat helpt niet.

AOW: omslagstelsel, uitkeringen van vandaag wordt betaald met belastingopbrengst van vandaag. Gaat deze column niet over.

Pensioen: was kapitaalstelsel, uitkeringen van vandaag worden betaald uit inleg uit het verre verleden. Ondertussen sparen mensen voor pensioen in de verre toekomst. Inmiddels is het stelsel zo zwak dat pensioenen van vandaag voor 10% betaald worden uit inleg van vandaag.

Doordat je die splitsing niet altijd maakt tussen de twee systemen, snap ik dat dit zeer onduidelijk overkomt. Gelukkig een duidelijker filmpje. www.youtube.com/watch?v=3U_lU-CbxlQ

Die bejaarde heeft in mijn ogen geen morele schuld, maar het probleem wordt nu deels neergelegd bij personen die geeneens verwekt waren toen het al fout ging. U zult begrijpen dat die ook niet al te vrolijk zijn.

Duurbetaalde economen hebben 1 zwakke plek gemeen. Ze kijken naar het verleden en doen daarmee voorspellingen voor de toekomst. Kijk je bijvoorbeeld naar de beurskoersen van de afgelopen decennia, dan zie je periodes van tientallen jaren stabiele stijgende koersen. (liefst logaritmische schaal)

Dat geeft als probleem dat hele generaties economen opgroeien die geen crisissen gewend zijn, en echt gaan geloven dat de grote depressie het gevolg is van een systeemfout die nu niet meer bestaat.

Dan krijg je erna het probleem dat een afwijkende mening binnen de beurswereld niet snel financieel beloond wordt. Meelopen met de massa wel, en ietsje voor de lemmingen uitlopen is het meest winstgevend. Ook al is dat richting de afgrond.

Het geld is niet verdwenen, we beseffen ons nu dat zonder economische groei of rendementen op pensioenkapitaal we nooit genoeg geld in kas hebben gehad ten opzichte van de beloftes die gemaakt zijn.

De beste afsluiter is Alan Greenspan die in 16 seconden uitlegt aan de Amerikaanse Senaat dat banken niet opkomen hun aandeelhouders, wat een eufemisme is voor hun eigen belang te blijven bestaan. www.youtube.com/watch?v=bAH-o7oEiyY Die man is ruim 18 jaar bij de FED dictator van de USD geweest.

Feynman | 25-09-16 | 00:32

@doedeljantje | 24-09-16 | 22:22
Jij stempt piratenpartij? Echt? Zo ja, dan moet je morgen meelopen met ieder1. Net als de rest van de piraten.

Lewis Lewinsky | 25-09-16 | 00:29

@lady blabla | 25-09-16 | 00:16
@overVecht | 25-09-16 | 00:16
Dat zegt niets, dat de politie zegt "gasexplosie, gewoon doorlopen".

Lewis Lewinsky | 25-09-16 | 00:23

Tsja achteraf kijk je een koe in de kont.
Who cares? :)

Ongeblustekalk | 25-09-16 | 00:19

@lady blabla | 25-09-16 | 00:16
txs, wel veel politie voor een gas explosie.

La Bailaora | 25-09-16 | 00:18

@La Bailaora | 25-09-16 | 00:11

Gasexplosie is het geweest.

overVecht | 25-09-16 | 00:16

overVecht | 25-09-16 | 00:05
Ja ik probeerde die suggestie ook al te voorkomen.

Vermeende delict is 19 maart 2014 gepleegd. (dat schreef ik om die reden al) En dan heb je eind september 2016 een zitting over de ontvankelijkheid, niet eens de zaak zelf. Even dertig maanden vertraging. Voldoet in mijn ogen al niet aan due proces.

Dan is dus de vraag wie dit akkefietje van de Gemeenteraadsverkiezingen naar de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen getild heeft. Daar kan een goede reden voor zijn, ik heb m niet gezien.

En dan vervolgens kies je niet voor juli, augustus, oktober of november, maar voor de vrijdag na Prinsjesdag. Dat is wel heel veel toeval.

Feynman | 25-09-16 | 00:13

Ik ben geen econoom en mijn IQ is niet bijster hoog. Toch is er ooit een tijd geweest waarin ik begreep hoe het AOW-stelsel in elkaar zat. Maar de laatste paar jaren begrijp ik er niets meer van. De rekenmethoden worden nu vertroebeld door externe factoren die voorheen kennelijk een veel kleinere rol speelden dan nu.

Als leek kan ik dat alleen verklaren doordat ons pensioenkapitaal is vergokt. Rekenen op een hoge(re) rente in de toekomst is op geen enkele manier verschillend van inzetten aan de goktafels in Monaco.

Andere factoren dan de rentedaling en het verkeerd vallen van de dobbelstenen moeten voorzienbaar zijn geweest. Inbegrepen de steeds hogere leeftijd en het steeds toenemende aantal bejaarden. Er moet op enig moment in de tijd dus sprake zijn geweest van een mega-faal door verregaande incompetentie, of door het verzwijgen van feiten wegens bepaalde belangen. Het kwalijke is dat de bejaarde plotseling te horen krijgt dat het geld op is en dat de bejaarde zelf schuldig is omdat hij te weinig heeft ingelegd.

Sorry, maar daar trap ik niet in. Duurbetaalde economen voorzagen dit kennelijk niet, dus ik kan niet geloven dat ik dat wel had kunnen voorzien. Nu ligt de knuppel in het hoenderhok en de enige oplossing die ze kunnen verzinnen is korten, halveren van de AOW middels de Kostendelernorm en de schuldenlast verplaatsen naar andere, eveneens weerloze bevolkingsgroepen. Maar dat verandert niets aan de kern van het probleem. Het geld is verdwenen en ik hoor niemand excuses maken. Jammer, maar het is niet anders. Met in m'n eentje in Den Haag gaan lopen protesteren ga ik de oorlog ook niet winnen.

Wat ik nog wel kan doen is deels tegen mijn zin stemmen op een partij die de huidige regeringskliek onderuit probeert te trappen. Van mij geen cent meer voor collectes, zielige Afrikaantjes en nooddruftige gelukseisers. Het beleid van de laatste paar regeringen -met name Balkenende, Rutte I en II- noodzaakt mij tot een kwalijke vorm van egoïsme. Namelijk: vanaf nu is het ikke ikke ikke en de rest kan stikken. Ik stem PVV. Niet omdat ik het eens ben met hun beleid of omdat ik Geert zo aardig vind, maar omdat ik de regering wil treffen waar ik maar kan. Niet omdat ik zo'n valse rotzak ben, maar omdat ik vind dat de valse ratten in Den Haag met gelijke munt moeten worden terugbetaald. Poeh. Kalm schrijven terwijl ik kook van woede kost toch best veel energie.

Nivelleermarionet | 25-09-16 | 00:13

Ik ga weldra weer naar een ministaat waar pensioen particulier is, de markt vrij, de belasting in verhouding tot hier laag.
Kinderbijslag huh? AOW Hè. Toeslagen say what?
Tja en dan zie je dat de euro 255 gekelderd is. Goed gedaan jochies!

Maar ja lezend op links Joop is het nog lang niet genoeg genivelleerd.

Prinsjesdag, ik hoop dat ik het correct spelde.Voor ik het weet zit ik te kijken naar een stuk in het theater van de lach. Soort correcte slapstick; amusant, maar dat was het dan.

Rest me Feynman te complimenteren.

toetssteen | 25-09-16 | 00:12

Soms vraag ik mij af he. Of de taal niet begint 'op' te raken. Het ontwikkeld zich minder snel dan andere zaken om ons een, en is erg conservatief van aard. Omdat een woord eerst gedeeld moet worden in het collectieve onderbewustzijn voordat enigzins uniforme begripsbepaling moet plaatsvinden. We verstaan elkaar nog wel, maar begrijpen elkaar -met opzet vaak ook- niet meer.

Als iedereen maar waarde-loos zijn werk uitvoert en waarde-loos zijn leven invult krijg je waardeloos werk en een waardeloos leven. Maar Geenstijl doet het prima op progressieve belangen van een soort acquis communautaire dat toch moet zijn ontstaan door wereldse of op zijn minst Europese waarden. Toch lees ik hier weinig D66 gedachtegoed.

#watdoejijopzaterdag

Pompenkoning | 25-09-16 | 00:05

@Feynman | 25-09-16 | 00:02

Niemand. Het is gewoon een enorm debiele opmerking. Maarja, zaterdagavond.

overVecht | 25-09-16 | 00:05

Twerb | 24-09-16 | 23:57
Nee een verdachte kiest in Nederland geen datums. Ik vraag me af wie dat wel heeft gedaan.

Feynman | 25-09-16 | 00:02

Feynman, suggereer je nu dat Wilders zelf deze datum heeft uitgekozen voor deze rechtszaak?
Met de kans op een veroordeling zal hij toch liever een andere manier van campagne voeren voorstaan.

Twerb | 24-09-16 | 23:57

oostermoer | 24-09-16 | 23:32
Dit blog is groot geworden door de kritische bijdragen van haar lezers. Niet alleen op de overheid, maar ook op de schrijvers en wij reaguurders onderling. U kent hopelijk het mailadres van de redactie.

Feynman | 24-09-16 | 23:48

Altijd fijn materiaal om bij in slaap te komen de columns van Feynman.

overVecht | 24-09-16 | 23:45

Ofzo2 | 24-09-16 | 23:22
Jouw vraag is op meerdere manieren te lezen.

Van belang ten opzichte van de huidige dekkingsgraad is het daadwerkelijke moment van overlijden ten opzichte van het verwachte moment. Iemand die vroeg overlijd geeft een verbetering van de pot, iemand die later overlijdt vice versa. Of dit vanzelf goed komt ligt wat dat betreft aan het moment van overlijden ten opzichte van de huidige verwachting.

Andere optie is dat je de zure appel van de lage rendementen en rentes bedoeld. Hier is ons stelsel niet berekend op de langzame conjunctuurgolf zoals beschreven door een Rus. Ik bedoel degene met een looptijd tussen de dertig en zestig jaar. Dan gaan we namelijk de ene generatie potverteren zodat de andere generatie met een gebrek aan buffers wordt geconfronteerd. Er is ooit gedacht dat we met ruim honderd miljard euro iedereen een fors pensioen konden geven, inmiddels weten we dan onder huidige marktomstandigheden het tienvoudige ontoereikend is. We sturen per jaar op dekkingsgraad, terwijl de golfbeweging decennia duurt. Deze marktomstandigheden is geen kortdurende appel. Macro Economisch is dit wellicht het Japan scenario, die zitten al decennia met deflatie, overheidsschulden van 225% en zo verder.

Een andere optie is het bankrun effect. Die is iets lastiger, daarom als laatste.

Een huidige pensionado heeft 90% dekking in zijn pensioen en krijgt 100% gestort. Dat levert een verslechtering van de dekkingsgraad in de pot.

Een nieuwe pensionado legt geld in, en ontvangt daar een belofte voor. Dat allemaal op basis van huidige verwachtingen. Die legt dus voor minimaal 105% dekkingsgraad in. Dat levert een verbetering van de dekkingsgraad van de pot.

Voorheen zat je altijd in de situatie dat spaarders de meerderheid hadden boven renteniers. Dan is het systeem zelfsturend, zoekt zelf een oplossing door inleg duur genoeg te maken bij huidige spaarders.

Nu is het andersom. Spaarders zijn de minderheid. Dan worden oude beloften dominant in de dekkingsgraad, waar alleen draconisch ingegrepen kan worden. Dat komt deels doordat er minder jongeren zijn, de vergrijzing.

Veel belangrijker was dat vroeger bijna iedereen een baan had met verplicht pensioen. Nu hebben mensen geen werk, zwart werk, tijdelijk werk of ZZP-werk, allemaal zonder pensioen. Daarmee wordt het zelfsturende effect nog kleiner en het systeem was al instabiel.

Dan komt erna nog een ander effect. Als ik minimaal 105% moet dokken voor een systeem wat 90% dekking heeft, weet ik dat ik minimaal 15% direct weggooi. Als dat meer wordt, en het systeem ongeloofwaardiger wordt uitstappen steeds interessanter. Kiezen voor dat kleine bedrijf met een hoog salaris maar zonder pensioen, of kiezen voor een bestaan als ZZP-er. De opt-out groep. Wat het eerder genoemde probleem alleen maar versterkt.

Welke van deze drie interpretaties ik ook neem, ik kom alleen maar tot de conclusie dat het niet gaat om tijdelijke effecten.

Je zou deze analyse ook statisch kunnen doen, maar dan ga je eraan voorbij dan levensverwachting kan wijzigen, met gemiddeldes beleid vormen een gevaarlijke vorm van extrapolatie kan zijn, waardoor de voorspelling alleen volgt uit de groei van het verleden, en het meest belangrijke probleem, je probeert dan gedrag te analyseren, zonder te beseffen dat je een populatie bekijkt die al haar keuzes heroverweegt en veranderd.

Feynman | 24-09-16 | 23:44

Het is een wonder dat dit kabinet er nog steeds zit.
Enorm geholpen door de oppositie.... Die is net zo slap en ongeloofwaardig als dit kabinet.
lady blabla | 24-09-16 | 23:38

U heeft zo gelijk!

oostermoer | 24-09-16 | 23:41

Het is een wonder dat dit kabinet er nog steeds zit.
Enorm geholpen door de oppositie.... Die is net zo slap en ongeloofwaardig als dit kabinet.

lady blabla | 24-09-16 | 23:38

Okay. En nu ga ik het lezen.

Pompenkoning | 24-09-16 | 23:33

Feynman | 24-09-16 | 23:15

Dank voor de uitvoerige reactie. Die AOW kwestie , die in 2012 even beslist is, zit mij dermate hoog dat ik iedere gelegenheid , die mij daarvoor geschikt lijkt aangrijp om daar aandacht voor te vragen.

Er is echter meer aan de hand. Ik heb een enorm dossier betreffende het falen van de Nederlandse overheid, die mij persoonlijk benadeelt heeft en ik ben van plan dit binnenkort openbaar te gaan maken. Wacht echter op het juiste moment. Als u mij wilt steunen graag. Willem Oltmans is mijn grote voorbeeld, ook hij had zo zijn ervaringen met deze staat.

oostermoer | 24-09-16 | 23:32

Nou Feynman. Lekker hoor. Als jij je zin krijgt blijven we bestuurloos achter. Anarchie werkt ook zo lekker zien we bij natiestaten met burgers die nu allemaal in ons landje wonen voor de praktische belangen. En ook een 'revolutie' - zo een waar het volk op hoopt met Wilders enzo - pakken ook zo lekker uit heden.

Heb je geen feiten over situaties de afgelopen 10 jaar die als revolutie worden geduid, en ook nog eens de economie snel hebben doen groeien?

Pompenkoning | 24-09-16 | 23:26

@feynman,
Dank voor je antwoord. Heb jij of iemand anders wel eens statitisch/econometrisch onderzoek gedaan naar de houdbaarheid van de pensioenpot wat er gebeurd als al die 65 plussers het loodje leggen. Is het niet gewoon door de verwachte zure appel heenbijten en dan komt het vanzelf goed of is het van mijn spaarpot van 1400 miljard mag niets afgaan? Kan een tijdelijke vermindering, door de vergrijzing, niet gewoon ook houdbaar zijn ongeacht het omslagstelsel waar we om een vreemde reden voor hebben gekozen?

Ofzo2 | 24-09-16 | 23:22

oostermoer | 24-09-16 | 22:57
Ik zeg deze column niets AOW. Lees maar terug. Ik heb het over de voorheen kapitaal gedekte peiler, collectieve pensioenen. De tweede peiler.

Het verhaal van Priester Daens ken ik. Gelezen en goede film over gemaakt.

Ik ben ook niet van plan om daar tegenin te gaan. Wat het "grootkapitaal" nog wel eens wil vergeten is dat ze afhankelijk zijn van een grote groep gefortuneerde consumenten, dat ze in symbiose leven met de rest van de economie en samenleving.

Ik ben alleen bang dat als met praatjes zoals beleggingsdekkingsgraden (1) deze sociale verworvenheden over de verkiezingen worden heen getild, een nieuw kabinet het niet meer kan betalen om te repareren dit pas echt klapt.

Een ander voorstel is de reparatieperiode (2) te verlengen, maar ondertussen wel alle kosten en uitkeringen gewoon doorgang te laten vinden. Dit heet anders, maar sorteert hetzelfde effect.

Op een gegeven moment heeft een pensioenfonds namelijk te weinig geld om in het casino op de beurs zich nog uit de schulden te gokken. Of liever, in normale Nederlandse bedrijven te investeren en daar de vruchten van te plukken.

Een ander plan van het kabinet is om het pensioengat te dichten met een storting vanuit de staatsschuld. (3) Aangezien die nooit wordt afgelost is die oplossing de indirecte variant van jongeren open en eerlijk direct de rekening presenteren. Dat is dus ook geen oplossing, maar eerder het probleem een nieuwe naam en nieuwe eigenaar geven, en dan als politici beweren dat je iets bereikt hebt.

Dat is namelijk hetgeen wat mij bevreesd. Je ziet een aantal politici hard op de trommel slaan voor deze verworvenheden om stemmen te jatten. Terwijl er nu al een meerderheid is om er echt iets aan te doen én diezelfde idioten met drie verschillende voorstellen zijn gekomen om de problemen tijdelijk onder het tapijt te vegen.

Deze aanval op deze sociale verworvenheden is een drietrapsraket, lijkt subtieler, maar eindigt onder de streep in dezelfde ellende.

Feynman | 24-09-16 | 23:15

Als van de pensioenfondsen dezelfde rendementen zouden worden verwacht dan de overheid van particulieren verwacht, aandelen 8% en gemiddeld over alle categorieën 5,5%, dan zouden de pensioenen met gemak kunnen verdubbelen. Nee van professionals wordt maar 0,4% rendement verwacht, van de gewone burger 5,5%.

lulleficatie | 24-09-16 | 23:12

Borrelende Boris | 24-09-16 | 23:02

Mijn leeftijds en ervarings categorie valt daar buiten. Laat ik het daar maar op houden anders wordt het te inhoudelijk. Trouwens ik ben mantelzorger en doe dat graag, dat wil ik dan wel aan de wereld kwijt.

oostermoer | 24-09-16 | 23:06

Zolang belastinggeld het grootste exportproduct is, blijft Nederland verloren.

Uw Psychiater | 24-09-16 | 23:03

oostermoer | 24-09-16 | 22:50

Kan er uit ervaring over meepraten. Echter, ik heb me weten te ontfutselen aan de klappende zweep van Jetta door zelf vrijwilligerswerk te zoeken, voordat ik te werk werd gesteld. Ik ben benieuwd naar de situatie van ProAsfalt, aangezien ik de indruk heb dat hij zich schikt naar zijn lot en klagen fijner vindt dan het werken aan een oplossing om zo snel mogelijk uit die situatie te komen.

Borrelende Boris | 24-09-16 | 23:02

Het heeft totaal geen zin om lange termijn voorspellingen te doen. Het hele wereldgebeuren staat aan de vooravond aan ingrijpende mondiale catastrofes, zowel militair, financieel, ecologisch etc dat het kaartpel wat we in handen hebben ontploft in onze handen. Velen voelen het. Er zijn dingen op komst die de kabbelende stromen waar we rustig op dachten te kunnen blijven drijven zullen veranderen in kolkende en verwoestende watermassa's waar niemand meer weet waar die het zoeken moet. De babyboomers hebben nog van alles mee kunnen profiteren. Die vlieger zal voor de generaties na hen niet meer opgaan.

Nehemia | 24-09-16 | 23:02

Feynman | 24-09-16 | 22:50

We hebben het hier over sociale verworvenheden. Of wilt u terug naar 1890? Kunnen we weer opnieuw beginnen.
Priester Daens uit Aalst (Vlaanderen-Belgie) verdiept u zich daar eens in. Krijgt u waarschijnlijk een beter beeld wat sociale strijd heeft betekend en dat het nog heel actueel is.

oostermoer | 24-09-16 | 22:57

Wij hebben 1400 miljard in onze pensioenkas gespaard.
Dat is meer dan een gemiddeld Afrikaans, en vele andere landen te besteden hebben.
Vanaf 2000 is er nagenoeg niet door de pensioenfondsen geïndexeerd. Steeds is het besteedbaar inkomen van de pensioenadas daarom gezakt.
De Nederlandse pensioen gerechtigde heeft dan weer wel per persoon wereldwijd het grootste pensioen bedrag achter de hand.
En toch kan er zogenaamd geen volledig pensioen worden uitgekeerd?
Belachelijk!! Waar blijven die enorme niet te bevatten bedragen? Gouden handdrukken?

Mantisomantis | 24-09-16 | 22:56

Borrelende Boris | 24-09-16 | 22:47
Een spastische dominatrix, Menno Buch en Jambers maakten vroeger prachtige programma's over dit soort fetishes.

Harry Turtle | 24-09-16 | 22:52

Sinds de uitleg van onze premier over hoe om te gaan met de uitslag van het Oekraine-referendum maak ik mij geen enkele illusie meer: het maakt geen ene laars uit wat wij vinden, de andere lidstaten voeren het toch wel door.

Nu heeft Nederland een (vrijwel) uniek pensioenstelsel met grote spaartegoeden. Die uniciteit maakt het ook erg kwetsbaar en ik voorspel dat de EU ook zijn ogen heeft laten vallen op de Nederlandse honderden miljarden aan pensioentegoeden. Om deze in te lijven onder het mom van europese eenheidsworst.

Dan verdampen die honderden miljarden aan uitgesteld loon en vloeien naar de overige Europese potverdeerders. En we kunnen er dan niets tegen doen, ondanks welk referendum ook.

Als we dan besluiten om NIET uit de EU te stappen, en dus per saldo ons conformeren aan een op termijn federale unie met ook een federaal pensioenstelsel, dan is mijn voorstel om de vlucht naar voren te nemen.

Concreet: incasseer die pensioenreserves NU! Los er in een klap de staatsschuld mee af, herstel de kerntaken van de rijksoverheid en gebruik de rest om de komende twintig jaar de vergrijzing mee te betalen (dan blijft er nog een paar honderd miljard over). En conformeer Nederland aan de rest: de huidige generatie werkenden betaalt voor de huidige generatie gepensioneerden.

Maar doe dat wel snel, want over een jaar of vijf kan het al te laat zijn. Dan heeft de rest besloten en maakt een referendum onder 17 miljoen Nederlanders toch geen verschil meer. Dan wordt het geld verdeeld over 600 miljoen Europeanen. En zegt onze toekomstige premier dat hij er niks aan kan doen, hooguit nog kan onderhandelen om er een "betere" regeling uit te halen.

Chiant | 24-09-16 | 22:50

Borrelende Boris | 24-09-16 | 22:47

Bijstand is niet lekker zeker niet als je autochtoon bent, dat verzeker ik u.

oostermoer | 24-09-16 | 22:50

ProAsfalt | 24-09-16 | 22:19
.
Lol, je Jetta 'gratis werk a.k.a neem toch een volkstuin' Kleinsma riedel begint een hoog duitseherder gehalte te krijgen.
.
On topic: goede analyse @ Feynman. Ook jouw reaguursels in topics wordt gewaardeerd! Jammer dat niet meer scribenten die moeite nemen.

Veni_Vidi_Vici | 24-09-16 | 22:50

oostermoer | 24-09-16 | 22:09
Deze column gaat niet over AOW.

Ofzo2 | 24-09-16 | 22:19
Vooral de overheid en bedrijven. Omdat het werkgevers deel tijdelijk niet betaald is, of nog erger achteraf alsnog ontnomen uit de pot.

Uitzondering is de groep directie die een eindloonregeling had, en in de laatste maand voor pensionering op papier een promotie kreeg, zodat ze de rest van hun leven een hoger pensioen kregen, waar geen enkele dag voor gespaard is.

Bedrijven en overheid proberen die actie wel achteraf goed te praten, door te stellen dat die gelden besteed zijn de economie te laten groeien, waar arbeiders ook indirect profijt van hebben gehad. Een beetje een vreemde, want als die pensioenado`s dat geld zelf hadden gehad waren ze nu zekerder geweest van hun situatie en ook meer durven besteden en dus dezelfde economische groei veroorzaakt. Het enige verschil is door wiens handen het mag rollen en waar het mag rollen.

Lupuslupus | 24-09-16 | 22:29
Toen dit stelsel verzonnen werd, haalde nog veel meer mensen de pensioengerechtigde leeftijd niet. Het gaat niet om anekdotische voorbeelden, maar het geheel.

Als de dekkingsgraad 90% is en er wordt toch 100% gestort heb je gewoon voor 10% van die storting een omslagstelsel. Ook al is het niet als omslagstelsel ontworpen, het wordt nu deels zo uitgevoerd.

Je gaat namelijk bij iedere storting van de situatie waar beide generaties een pensioen hebben dat 90% gedekt is, naar de situatie dat de ene weer een maand pensioen 100% op zijn eigen bankrekening heeft staan, terwijl de andere nog steeds onder water staat en zijn aanspraak verder ziet verwateren.

Lupuslupus | 24-09-16 | 22:30
Je eigen pensioen betalen klaag ik niet over.

Pensioen opbouwen of transitie naar een omslagstelsel wordt steeds lastiger naarmate er meer jongeren alleen een arbeidsbetrekking hebben die helemaal geen pensioenopbouw kent.

Denk ook aan een VUT regeling waarvoor alle werknemers voor moeten betalen en inmiddels bijna niemand meer voor in aanmerking komt.

In een normaal kapitaal stelsel had je zonder discussie per leeftijds cohort of iedere andere willekeurige eigenschap het fonds kunnen splitsen, omdat het een kapitaal gedekt systeem behoort te zijn. Dat is het niet. Het is een systeem gedekt door een ontoereikende inleg samen met wensdenken op de beurs.

Kertsbal | 24-09-16 | 22:31
Ben ik geheel met u eens. Is een aanname van Henk Krol die ik hier fileer.

Zie definite dekkingsgraad. Pas ik zelfs gedetailleerd toe.

Feynman | 24-09-16 | 22:50

Heerlijk momentje collectief navelstaren, dat Prinsjesdag. Meer hoeft t ook niet te zijn.
De BV NL is afhankelijk van de wereldeconomie en hoeft alleen zn geografische ligging te exploiteren. Draait de wereld n beetje, dan draaien wij wel mee.

Gezeik over verdeling vd poet hoort erbij. n Ieder die niet stekeblind is weet dat Rutte er zit voor de handel en de EU. Via allerhande fratsen en streken is daar n bult geld naartoe gesluisd die zn weerga niet kent.
Bezuinigingen hebben in t geheel niet geleid tot n gezondere staatshuishouding en al helemaal niet tot n sterkere economie, laat staan koopkracht verbetering.

Tegelijkertijd is de staatsschuld torenhoog opgelopen, een trend die onder Balkenende begon en waar Rutte de turbo nog ns op heeft gezet.

Geen haan in die hele brakke 2e kamer die ns de voor de hand liggende vraag stelt en verantwoording eist voor: WAAR IS DAT GELD AAN UITGEGEVEN?

DinkyToy | 24-09-16 | 22:49

ProAsfalt | 24-09-16 | 22:19

En wat heeft u zelf ondernomen om onder de *pets pets* van Jetta Klijnsma uit te komen? Krijg soms de indruk dat u het eigenlijk best lekker vindt.

Borrelende Boris | 24-09-16 | 22:47

"Er zijn beloften gedaan aan pensioengerechtigden op basis van verouderde economische verwachtingen".

Wat? Economische verwachtingen? Dit land stroomt over van "migranten" , die huizen krijgen toegewezen waar de autochtoon jaren op moet wachten. Migranten die gratis gezondheidszorg krijgen, waar de autochtoon krom voor moet liggen.. Vandaag "open huis AZC" een soort open Museum dag dus.. Toch niet te geloven! Wanneer wordt dit eigen volk eindelijk eens wakker???

oostermoer | 24-09-16 | 22:43

Lupuslupus | 24-09-16 | 22:29

Volgens het ABP worden de deelnemers gemiddeld 87,6 jaar. Maar ja, dat zijn ook ambtenaren. www.abp.nl/over-abp/financiele-situat...

Borrelende Boris | 24-09-16 | 22:42

@ad melkert | 24-09-16 | 22:27
AAaarggghhh old scallywag.

miko | 24-09-16 | 22:40

Gelul in de marge, de hele euro is binnen een jaar of tien toch geen stuiver meer waard.
En als we nog op tijd naar een Neuro of Nieuwe Gulden switchen zal dat gepaard gaan met een wisselkoers waarmee, in het gunstigste geval, in 1 klap 10% van je vermogen en/of rechten weggeinflatteerd worden. Want dat ruimt de staatsschuld zo lekker op. Die zo hoog opgelopen is dankzij diezelfde fantastische 'eenheids'munt.

Harry Turtle | 24-09-16 | 22:39

He Feynman in alinea 4 ga je al uit van een aanname en niet van feiten,de rest lees ik niet meer.

Kertsbal | 24-09-16 | 22:31

Dus ik begrijp dat jammeren over de pensioenen voor de 'jongeren' niet. Gewoon hard werken en pensioen betalen. Moesten wij ook.

Lupuslupus | 24-09-16 | 22:30

Laat de overheid eerst maar eens die gestolen 25 miljard *!!!* in de kas van het ABP terug storten.
En wat die hogere levensverwachting betreft; van de 10 personen in mijn familie die zijn overleden waren meer dan de helft net 65 of iets daar overheen (71 jaar). Zelfs een collega gehad die na de receptie voor zijn jubileum (40 jaar bij het bedrijf) naar de bushalte liep en daar in elkaar zakte en overleed. Die was 65 jaar!
.
Maar dàt wordt nergens vermeld. Die mensen hebben wel meer dan 40 jaar pensioenpremie betaald! Een eventuele weduwe/weduwnaar ontvangt 75% van het pensioen. Hoppa, weer 25% maandelijks gestolen door de pensioenbobo's.
.
De enige schuldige dat de pensioenfondsen de rekenrente niet of nauwelijks halen komt door dat tuig van de ECB. Leuk voor de huizenbezitters met hun tophypotheken maar desastreus voor de pensioenfondsen. Maar ach, dat betreft toch maar het ingelegde geld van de gepensioneerden en die kunnen toch niets meer terug doen. Toch?
'.
Anders dan de AOW is het pensioen géén omslagstelsel (dat allang veranderd had moeten zijn in de laatste 60 jaar maar ja, na ons de zondvloed).

Lupuslupus | 24-09-16 | 22:29

Aar de levensverwachting kun je natuurlijk wel wat doen, die kun je naar beneden bijstellen ad libitum. En aangezien dit land op een burgeroorlog afstevent,
zal de levensverwachting abrupt zakken met een jaar of 10, 20.
Volgende probleem is dan natuurlijk weer de verminderde inleg, omdat de economie wordt opgeblazen.

Rest In Privacy | 24-09-16 | 22:29


Oostermoer, ik ben van vóór 1970 maar stem PP.
doedeljantje | 24-09-16 | 22:22
.

Partido Popular?

ad melkert | 24-09-16 | 22:27

Was er niet destijds in the pensioenpotten gegraaid om een begroting te dichten met als belofte dat ze het later zouden aanvullen als de investering zou zijn terugverdiend. Dat is volgens mij ook nooit gebeurd.

Twee manieren om het nu op te lossen zijn 1) minder goede zorg zodat mensen eerder dood gaan (een lugubere oplossing die de VVD wel interessant zal vinden) of 2) belastinggeld op de rekening van de pensioenfondsen storten. Maar ja verkoop maar eens aan de stemmers dat ze nu minder krijgen zodat ze 20 jaar verder wel geld zullen hebben. Herverkiezingen wachten niet zo lang.

aphotisch | 24-09-16 | 22:27

Politiek in NL is de laatste 20 jaar 1 groot schijn- en afleidingsproces. Het eigen verdienmodel (= machtsstreven van de partij en de politici) staat echter steeds voorop. Geld en macht is de mammon van links geworden. Ten koste van de NL-burger. Nederland heeft alle kenmerken van een schijndemocratie.

ad melkert | 24-09-16 | 22:25

@doedeljantje
PP ? *Hersenen kraken doet*

Maria.1 | 24-09-16 | 22:25

Oostermoer, ik ben van vóór 1970 maar stem PP.

doedeljantje | 24-09-16 | 22:22

Zolang de inflatie lekker laag is maakt de rente mijns inziens ook niets uit inzake de pensioenen dan.

De lage rente zorgt er wel voor dat er geld zou kunnen worden geleend om niet omdat het veel te goedkoop is maar dat is andere koek.

Maar goed, in het debat is wel meer vergeten. Vergeten is wat Jetta Klijnsma (PvdA) heeft aangericht en nog steeds aanricht (onder druk van de bazenpartij, de VVD). Namelijk de tewerkstelling van 398.000 mensen voor nop zodat de bazen er met de poen vandoor kunnen gaan op kosten van de belastingbetaler. En de succesvolle reaguurders vinden het nog geweldig ook want werken zult gij.

Dit kabinet kenmerkt zicht door het slechte van rechts uit te voeren: alles voor de bazen en de multinationals.
En het slechtste van links uit te voeren: het klimafaat. Kost maar 200 miljard. Overigens, waarom wordt dit op Geenstijl niet eens uitgelicht of veegt de redactie en/of de succesvolle reaguurders hun reet af met 200 miljard omdat men een paar ton per jaar verdient?

Het resultaat is dan niet slecht maar slecht in het kwadraat want deze twee zaken versterken elkaar.

Maar goed, het volk zal zich wel weer in de luren laten leggen en stemt even zo vrolijk Pvvd'66Acda. Het CDA noem ik ook expliciet omdat Buma ook heel Nederland te werk willen stellen vanuit de bijstand én vanuit de maatschappelijke dienstplicht (= gratis arbeid). Dit heeft Buma gezegd in het nabeschouwingsdebat.

Ik vraag mij af waar het Nederlandse volk naar toe wil: het model van Bangladesh of het model van Zwitserland. Ik vrees Bangladesh.

ProAsfalt | 24-09-16 | 22:19

@feynman,
Toen besloten werd om de pensioenafdrachten te verminderen of te stoppen, wie had daar toen baat bij? Diegene die nu met pensioen zijn, de bedrijven of de overheid. Als het de eerste groep is dan moeten ze niet zeuren, vrichtgebruik vooraf immers, anders hebben ze toch echt recht van klagen, ongeacht economische werkelijkheid.

Ofzo2 | 24-09-16 | 22:19

Ben je 60 geweest 3 jaar WW en 63, vrouw werkt part-time of niet mag je voor inkomen of aanvulling naar bijstand, nog erger ben je 66 heb je AOW, je vrouw of man is 10 jaar jonger mag je van €750 AOW leven, heb je geen vermogen mag je naar de bijstand.
Het is echt één grote afbraak geworden.
Het moet anders, durf te kiezen stem PVV.

Flatuleerder | 24-09-16 | 22:17

65 jaar AOW voor autochtone Nederlanders geboren voor 1970. Geen smoezen over langere levensverwachtingen. Zeker niet voor die groep, die ook nog eens gedwongen in Nederlandse militaire dienst moesten.
Maar de politiek interesseert zich niet voor deze groep.. daarom PVV stemmen in maart 2017!

oostermoer | 24-09-16 | 22:09

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen