Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS Collage Tour 2016 - Algemeen kiesrecht

Wurgen534.jpg Het jaar 1848 staat bekend als het revolutiejaar maar de bloedige straatgevechten in Berlijn, Wenen en Parijs leidden – tot grote teleurstelling van de aartsvader van het socialisme, Karl Marx (1818–1883) – uiteindelijk tot niets. In het autoritair geregeerde Koninkrijk der Nederlanden zat de schrik er desondanks goed in. Onder voortvarende leiding van de liberale politicus Johan Thorbecke (1798-1872) kwam niet alleen in hoog tempo een grondwet tot stand, maar werden ook staatkundige hervormingen doorgevoerd. Binnen het nieuwe politieke bestel richtte dominee Abraham Kuyper (1837-1920) in 1878 de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) op: Neêrlands eerste politieke partij. Na de ARP, die de belangen van de gereformeerde medemens behartigde, volgden politieke partijen van hervormden, katholieken, liberalen en socialisten. Er ontstond, kortom, een levendig parlementair discours met als één van de belangrijkste politieke kwesties de invoering van het algemeen kiesrecht. Voor alle partijen van groot belang, maar met name de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) koesterde hoge verwachtingen van het algemeen kiesrecht omdat de socialisten op een enorme verkiezingsoverwinning rekenden. En, met de veronderstelde verkiezingsoverwinning in the pocket, hoopte men snel de socialistische heilstaat te kunnen gaan realiseren. Toen in 1901 evenwel het kabinet-Kuyper tot stand kwam – een coalitie van gereformeerden, hervormden en katholieken – werd de beslissing over introductie van het algemeen kiesrecht door minister-president Abraham Kuyper op de lange baan geschoven. Dit gegeven – in combinatie met gelegenheidswetgeving, bedoeld om stakingen te breken – leidde tot enorme frustratie bij de SDAP. De spotprenttekenaar Albert Hahn (1877-1918) kreeg zodoende toestemming van de SDAP-partijleiding om in socialistische kranten en tijdschriften helemaal los te gaan op confessionele partijen in het algemeen en ‘christenpolitici’ in het bijzonder. Bovenstaand een van Hahns beroemdste prenten, uit 1903, met Abraham Kuyper die een stakende arbeider wurgt. Modernekruis534.jpgGeinig detail 1 De vrijheid van meningsuiting was aan het begin van de twintigste eeuw in Nederland min of meer absoluut omdat de overheid zich beperkte tot het handhaven van de openbare orde. Hahn kon dan ook zonder problemen de draak steken met religieuze eigenaardigheden en ‘christenpolitici’ (met satanisch genoegen) van huichelarij betichten. Het confessionele deel der natie klaagde weliswaar steen en been – bijvoorbeeld over bovenstaande spotprent getiteld ‘Het moderne kruis’ uit 1910 (opklikken) – maar stond destijds nog machteloos. Tot op het bot getergde ‘christenpolitici’ zouden de als uiterst beledigend ervaren prenten van Hahn – die in 1918 overleed – echter niet vergeten. In 1932 zag de antirevolutionaire minister van Justitie Jan Donner – jawel, de opa van Piet Hein "sharia invoeren moet democratisch kunnen" Donner – na publicatie van hem onwelgevallige prenten in het communistische dagblad De Tribune zijn kans schoon om de Wet inzake smalende godslastering te introduceren. Geinig detail 2 Tot aan de grandioze intocht van de islam was het in linkse kringen volkomen vanzelfsprekend religie, in al zijn varianten, belachelijk te maken. Het gemak waarmee politieke partijen ter linkerzijde van het politieke spectrum – denk hierbij aan PvdA en GroenLinks – hebben gebroken met de eigen, antiklerikale geschiedenis is derhalve opvallend te noemen. Nu de islam, via DENK, in het parlement is vertegenwoordigd, rijst de vraag of hedendaagse politieke cartoonisten de moed zullen hebben de draad van Albert Hahn weer op te pakken en ‘islamopolitici’ als huichelaars te ontmaskeren.

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

jjg | 28-08-16 | 18:46

Der Schnitzeljäger | 28-08-16 | 13:48
Freek gaat dat niet doen want Freek hoort bij de linkse kerk.

Rest In Privacy | 28-08-16 | 13:55

Ik zit nog altijd te wachten op een conference van Freek de Jonge waarin hij de islam belachelijk maakt. Een bejaarde paus lukte toendertijd nog wel, dit schijnt wat meer ballen te vereisen. Kom op Freek, je kunt het !

Der Schnitzeljäger | 28-08-16 | 13:48

In Nederland is sinds de dood van Wim Kan geen politiek satire meer. De vaak verguisde Seth Gaaikema die verantwoordelijk was voor veel van het repertoire van Wim Kan is ook overleden en de generatie satirici hierna weten te weinig van de wereld om hen heen om politieke satire te maken. Ook is het sinds de dood van Kan simpelweg niet meer mogelijk. Ik herinner me een 'poging' in de jaren '80 van Van Kooten en De Bie waarin zij zich afvroegen of het Britse TV programma Spitting Image hier zou kunnen. Tune in next week en ik zag feitelijk al het 'backing down' van Koot en Bie die er een halfzachte documentaire van maakten met een sneer naar Lubbers, en dat was dat.
Voor wie te jong is om Spitting Image te kennen (youtube zal wel wat tonen), Spitting Image toonde de meest vileine karikaturen van iedereen in de toenmalige politiek, Brits of Amerikaans. Ook ging iedereen op de hak, en dat is anders als in Nederland waar men omroepen heeft die een bepaalde agenda promoten. Zodoende was het not done in Nederland, want hier wordt gepolderd.
Of er cartoonisten van leer trekken tegen de Islam, who cares? Die wereld zit ook dichtgetimmerd en is enkel toegankelijk voor hen die meehuilen met de (grijze) wolven. En de zoveelste cartoon over Mohammed gaat niet iets doen aan 'creeping sharia', dat op dit moment menig fatsoenlijk Nederlander laat oreren over 'moet toch kunneee!'
Het stuk was zeer interessant, met een afgeraffeld einde. De vraag die hier ergens rijst, is waarom links nu een alliantie heeft aangegaan met de islam. Antwoord is niet enkel uit oogpunt van stemmen verwerven - die garantie heeft men nooit - maar heeft meer te maken dat links tegenwoordig zo reactionair en autoritair is, dat men zich makkelijk kan spiegelen aan de mullahs. Beide ideologieën gaan uit van het 'my way or the highway': je zult denken wat ik je zeg of anders...
Voor de goegemeente presenteert links zich als de almachtige moeder die zich ontfermt over de zwakkeren in de samenleving, maar in werkelijkheid hebben de radicalen het nest allang overgenomen en, wetende dat het gros van de samenleving niet meer zit te wachten op de heilstaat, ijveren zij nu voor het afdwingen van het marxistische dogma, desnoods met geweld. Zoals links altijd overal verdrukten veroorzaakt om hen uit te buiten voor 'de strijd', zo is de islam ook altijd met iedereen in oorlog die niet tot de islam hoort: house of islam versus house of war (wij zitten in de house of war).
Het mooiste voorbeeld is DDR communiste Merkel die heel Europa onder de voet laat lopen door deze moorddadige ideologie. De enige manier - de Endlösung zo u wilt - om een weerbarstig en anti-unie bevolking 'aus zu radieren'. Klinkt gek, ik weet het, maar het was in 1945 ook voor velen niet te geloven dat de Nazi's (die ook socialisten waren) een industriële genocide hadden opgezet.
Wat nu voor de toekomst? Cartoons tekenen? Get real! Nee, dat is slechts een facet van wat er moet gebeuren. Links heeft activistenclubjes, heel veel activistenclubjes, en zij oefenen op allerlei manier druk uit om hun agenda door te drukken. Zodoende mag u bijvoorbeeld die grote turbines in uw landschap aanschouwen.
De 'zwijgende meerderheid', degenen die vervolgens worden gezien als 'rechts' of 'conservatief' (oftewel, iedereen die niet past in de mal), zal eveneens moeten gaan lobbyen, campagne moeten gaan voeren. Niet pas als er verkiezingen zijn, maar doorlopend, want links slaapt ook nooit. Want de uiteindelijke uitwerking van de huidige politieke agenda zal wederom honderden en duizenden doden tot gevolg hebben. Links duldt namelijk geen tegenspraak, en dat hebben ze gemeen met religieuze dogmatiek.

Rest In Privacy | 28-08-16 | 11:48

Mooi, heeft het posten van prenten van Albert Hahn zowaar wat bereikt. Geen dank.

Piet Karbiet | 28-08-16 | 08:31

Marx was de aartsvader van het communisme. Zijn vriend en sponsor Friedrich Engels was eerder de grondlegger van het socialisme.

Bruine Beer | 28-08-16 | 08:24

1848 was ook het jaar waarin Frédéric Bastiat schreef: "The State is the great fiction through which everyone endeavours to live at the expense of everyone else."

mygfisbrazilian | 28-08-16 | 04:27

necrosis | 27-08-16 | 16:43
Ja zeker, maar dat betekent ook dat ik de vrijheid heb ze absoluut belachelijk te maken. Daarnaast is er een dunne maar duidelijke lijn tussen een bepaald idee hebben en lui aanzetten tot moord of genocide, wat overduidelijk strafbaar is.

Rest In Privacy | 28-08-16 | 02:15

Islam is de natte droom van de socialisten.
Volledige controle over het doen en laten van de volgelingen.
En het bereiken van het paradijs nadat eenieder zich onderworpen heeft.

de honden blaffen... | 28-08-16 | 00:52

"De vrijheid van meningsuiting was aan het begin van de twintigste eeuw in Nederland min of meer absoluut omdat de overheid zich beperkte tot het handhaven van de openbare orde."
.
Toen wss er kennelijk gewoon meningsvrijheid, maar ook een belastingdruk van ongeveer 10%. Dus de vooruitgang ("voorwaartsch kameraden!") met die woest uitdijende overheid, is achteruitgang. "Progressief" is zowel regressief als pure uitbuiterij van de arbeiders www.geheugenvannederland.nl/?/zoom/ind... en nog despotisch ook.

ben kokhals | 27-08-16 | 21:36

Opvallende rode draad door deze tour is toch dat zittende elites geheel op eigen beweging of via open dialoog volmachten en privileges afstaat om het leven van het gewone volk prettiger te maken.
.
*kuch*

Parel van het Zuiden | 27-08-16 | 21:32

@FW Ta-183 Huckebein | 27-08-16 | 19:57
En dat is de inspiratie geweest voor mijn geweldig gekozen nickname. De oorspronkelijke achterban van links van het midden, de arbeider die wel eens een boek leest; het verwaarloosde stemvee. Stop de verloedering!

atheïstisch stemvee | 27-08-16 | 20:39

@necrosis | 27-08-16 | 17:52
Niet een kwestie van goede raffinaderij. Die heben ze wel maar ze moeten zelf crude uit Noorwegen en Angola kopen om te mixen.

miko | 27-08-16 | 20:30

Leuk stuk. Maakt duidelijk dat het liberalisme een reactie was op het verrotte feodale systeem, en het Socialisme weer een reactie was op dat, evenzeer verrotte, liberalisme. Maar wat dit nou te maken heeft met de Islam...

m@rkus | 27-08-16 | 20:29

-weggejorist-

AndreM | 27-08-16 | 20:14

@ deEerlijkeLeugenaar | 27-08-16 | 19:04

Dat is wat marxisten juist willen. Om processen die naar een lenistisch marxistische staat leiden om te draaien is de kerk (niet de geïnfiltreerde linkse kerk) symbolisch weer centraal te stellen 1 van de peilers. Zie bijvoorbeeld Rusland die de orthodoxe kerk symbolisch weer centraal heeft gesteld, daar weten ze hoe communisme ongedaan gemaakt kan worden.

Dat wil niet zeggen dat we allemaal weer moeten gaan geloven, maar de symboliek is belangrijk en ons democratisch stelsel is ontstaan vanuit christelijke waardes en normen. Kortom, beter niet "het kind met het badwater weggooien"

www.youtube.com/watch?v=oyQ_Iw1vcnc

mysteryposter | 27-08-16 | 20:00

Denk aan de Linksche Partijen en de gutmensch-media toen Geert W. sprak over 'islamitisch stemvee'; het land was te klein qua verontwaardiging.
Dat de term stemvee i.c.m. een religieuze duiding ruim 40 jaar daarvoor al in het politieke theater was geïntroduceerd werd gemakshalve vergeten.
Want ja, dat gebeurde nl. door de PvdA...... immers, christenen beledigen mag wel van deze hyper-hypocrieten.

FW Ta-183 Huckebein | 27-08-16 | 19:57

deEerlijkeLeugenaar | 27-08-16 | 19:04
Omdat u de pest aan de islam heeft moeten de vreedzame christenen het ook maar ontgelden.

botbot | 27-08-16 | 19:37

De Islam is een achtelijke nietszeggende religie en zou verboden moeten worden.

Het grootste probleem tegenwoordig is de islam. Want de islam verkeert in de waan dat het de westerse wereld kan hebben, kan veroveren, islamiseren. En op zich is deze waan zo gek nog niet, want heel wat politici lijken zich heel erg in te spannen om die verovering te faciliteren. Waarbij dan stap voor stap wordt ingeleverd op alle verworvenheden van de moderne open samenleving, onze vrijheden, onze cultuur, onze wetenschap, onze kunsten. Al dit is in eeuwen gegroeid en mogelijk geworden, en loopt nu allemaal risico om te verdwijnen. Het geeft een vreemde tegenstrijdigheid in de huige situatie.

Aan de hand van nieuwe technologie in automatisering, robotica, nanotechnologie, kernfusie, energie uit algen, 3d-printen, quantumcomputers, enzovoort, staan we op het punt een millennium te betreden van ongekende mogelijkheden.
Maar ondertussen importeren wij een ideologie die hier niets van moet hebben en die met alle geweld terug wil naar het veronderstelde heil van een 7e-eeuwse barbaarse woestijncultuur. En dit is dus de mentaliteit en wereld die door de huidige poltiek – ‘Wilkommen, Wilkommen’ - wordt binnengehaald. Het is te hopen dat de politiek ooit in staat is realiteitszin te ontwikkelen voor wat er werkelijk in de wereld gaande is wat betreft de islam.

Dat het bespreekbaar wordt. Dat het woord genoemd mag worden. Dat misschien, eventueel, toch wel, al die genocidale terreur te maken heeft met bepaalde ideeën die bepaalde mensen vanaf praktisch de geboorte met geweld en indoctrinatie in de hersentjes gepompt krijgen. Als dat zou lukken, als men het voor elkaar zou krijgen, dat men het oorzakelijk verband begrijpt tussen enerzijds ideeën en andersijds de praktische uitwerking van die ideeën, dan heeft de moderne open samenleving misschien nog een kans de islam te overleven. En anders dan ziet het er somber uit voor die moderne open samenleving.

Chinook Elsevier | 27-08-16 | 19:34

dijkbewaker | 27-08-16 | 19:27
In mijn familie ben ik dan ook de racist en islamofoob, omdat ik zeg wat ik denk en openlijk uitkom voor mijn anti-establishment stem op de PVV.
En het kan me geen bal schelen - echte vrienden waarderen eerlijkheid, de rest kan de pot op.
Jammer dat figuren als Baudet niet meer steun krijgen. Wel typisch Nederlands, als je boven het maaiveld uitkomt dan weten ze je te vinden. Veilig thuis, achter de pc zittend.

OudeNederlander | 27-08-16 | 19:31

Niemand is levensmoe.
De reden waarom cartoonisten en de top intelligentsia waarvan je zou kunnen verwachten dat ze continu tegen de verderfelijke islam ageren zich muisstil houden.
Daarbij komt reputatie schade. Wanneer een wetenschapper of iemand met een (top) carrière zich openlijk in het Wilders kamp plaatst of islam kritiek heeft. Uitzondering is bijvoorbeeld Thierry Baudet. Daarna blijft het lang stil. Cartoonisten of humoristen op een beetje Teeuwen na kijken wel link uit.
Dus het omslagpunt is nog lang niet bereikt ondanks alle aanslagen en kennis vermeerdering over de islam.
Grappig is de vaste regel waarmee bekend en onbekend Nederland begint als het over de islam gaat. "IK ben absoluut geen Wilders of PVV fan, maar op sommige punten heeft hij wel gelijk.
De verwachte reputatie schade is veel hoger dan Wilders of de PVV zwart maken. Dus de cartoonisten zijn meer met Wilders bezig en vluchtelingen bezig dan het islam kwaad.

dijkbewaker | 27-08-16 | 19:27

cocktailsmaak | 27-08-16 | 19:19
Klopt, links en rechts zijn dan ook termen die de lading allang niet meer dekken.
Ik denk eerder in termen als patriotten versus landverraders.

OudeNederlander | 27-08-16 | 19:21

Waar ik me erg over verbaas is dat er door velen hierboven wordt gehamerd op het feit dat links in Nld de islam verdedigd, echter verdedigt de hele politiek van links tm rechts de islam, behalve de PVV en in mindere mate de SGP.

cocktailsmaak | 27-08-16 | 19:19

"rijst de vraag of hedendaagse politieke cartoonisten de moed zullen hebben de draad van Albert Hahn weer op te pakken en ‘islamopolitici’ als huichelaars te ontmaskeren."
.
Nou het antwoord op die vraag is natuurlijk een volmondig NEEN.
Misschien, heel misschien zijn er in ons land nog 1 of 2 cartoonisten die het wel zouden willen, maar zolang zij de Staat tegenover zich hebben gaat dat nooit (meer) gebeuren.
.
Het is triest maar ik kan ze geen ongelijk geven. Wat koop je ervoor wanneer je cartoons tekent en binnen de kortste keren je auto wordt vernield, je huis in brand wordt gestoken of je zelf wordt vermoord?
In dit geval liever een levende lafaard dan een dode held.
.
Met MINIMAAL 2 miljoen islamieten in ons land, een zelfde aantal meelopers en dan ook nog de Overheid aan de kant van de vijand (ja want dat is het gewoon: de vijand) is tekeningetjes maken over de islam zelfmoord.
.
Kijk, christenen in de grond trappen was en is een fluitje van een cent, die doen niets terug. Daarom zijn al die bovengenoemden gewoon gore lafaards. Enorme grote bekken (kijk mij eens flink zijn) behalve als ze tegenstand kunnen verwachten. Dan gaan ze kruipen.

Lupuslupus | 27-08-16 | 19:11

Ik ben er inmiddels uit. Ik zal van een grote afstand toekijken. I will not let my children pay for your mistakes.
Parel van het Zuiden | 27-08-16 | 19:03
Tenzij je emigreert naar Panama of Costa Rica etc, zal toekijken je niet helpen.
Ze laten je namelijk niet met rust.

OudeNederlander | 27-08-16 | 19:11

De kerk en het geloof behoort in het reik der fabelen.punt.

deEerlijkeLeugenaar | 27-08-16 | 19:04

Oorlogen, revoluties, bloed, zweet, onnoemelijk veel tranen. Het bracht ons veel. En dat wordt nu allemaal teniet gedaan door politiekcorrecten met hun islam- en EUdictatuurfetishes. Laat ik niet vergeten uit te halen naar een apathische en ongeinteresseerde burgerij die hen laat begaan.
.
En dus kunnen we ons weer opmaken voor oorlogen, revoluties, bloed, zweet en onnoemelijk veel tranen. Het is verdiend. Ok, voor enkelen niet, maar zo is het leven.
.
Ik ben er inmiddels uit. Ik zal van een grote afstand toekijken. I will not let my children pay for your mistakes.

Parel van het Zuiden | 27-08-16 | 19:03

isitsoornot | 27-08-16 | 18:50
.
Mooi gesproken. +veel

Lupuslupus | 27-08-16 | 18:55

Dus als ik het goed begrijp dan heeft de PvdA zich al twee keer verkeken op het religieuze deel der proletariërs.

atheïstisch stemvee | 27-08-16 | 18:51

I.a.o. de vraag waarom linksrood-en groen zo lief zijn voor islam: antisemitisme. Vandaar die ongerijmde haat jegens de PVV: Wilders is pro-Israël. Zo simpel is het. Niet omdat hij 'roeptoetert', 'haatzaait', een kopvoddentax voorstelt, of wat dan ook, het is gewoon ouwerwetse jodenhaat. In de oorlog waanden zij zich nog veilig denkend 'het zijn de brillenjoden die ze moeten hebben, ons niet'. Ze beseffen niet dat zijzelf nu ook op de dodenlijst van de mohammedaan staan, als anders-of niet-gelovige. Het maken van een de islamiet onwelgevallige tekening of opmerking leidt tot een hogere plaats op die lijst. Ondertussen wordt achter de schermen door rood-groen-en christelijk-links ijverig gewerkt aan een cordon-sanitaire om de PVV politiek te marginaliseren. Het zou me niet verbazen als Denk daar ook voor wordt gesondeerd. Het wordt tijd dat de overbelaste politie en het ontklede leger het land op gepaste wijze bijsturen. Om te beginnen door al die megalomane managers aan de top eruit te trappen. 'War begins when the price of agression is cheap', zei de acteur/president/filosoof Ronald Reagan ooit. Ik rui niemand daarmee op. Dat heeft de overheid zelf al gedaan door zigzaggend wanbeleid. Intussen blijft er voor een eenvoudig burger zoals ik niet veel anders over dan de morele plicht om op Geert's PVV te stemmen.

isitsoornot | 27-08-16 | 18:50

God,Jezus,de Paus,Pastoor,Bisschop,Non,Voorganger,Pater Monnik,Katholiek,Protestant,Gereformeerd,alles en iedereen kon en mocht belachelijk gemaakt worden maar kom nu niet aan Islam, Mohammed, en Koran, want dan schieten de linksen in een stuip.om over een boerkini maar te zwijgen ..

KC45 | 27-08-16 | 18:47

geldt ook voor cabarettiers van tegenwoordig. Vrijwel allemaal houden ze hun mond over de grootste ramp die zich aan het voltrekken is in de 21e eeuw. Wel grote bek als het om christenen of joden gaat maar dan houdt het narcistische grappen en grollen op.

krelus | 27-08-16 | 18:36

Graaf van Egmont | 27-08-16 | 18:07
Eens met jou. Erg veel is korte termijn denken. Dat doen de Chinezen, om waar wat te noemen, heel wat beter. Kwestie van zelfvertrouwen.

Overigens ben ik, maar dit terzijde, voor het censuskiesrecht. Wie betaalt, bepaalt.
Goed, ik ben dan ook vrij reactionair. And proud of it;).

Ichneumonidae | 27-08-16 | 18:26

Zoals ze toen konden tekenen! Je kunt zomaar zien, wat er bedoeld wordt. Tegenwoordig komt er een hoop tekst bij, en dan nog kun je het nauwelijks zien...

jjg | 27-08-16 | 18:20

@Graaf van Egmont | 27-08-16 | 18:07
Regeren in Nederland betekend meestal dat je eerst alle miskleunen van het vorige kabinet kan gaan repareren.
Daarom ben ik het er niet mee eens dat Wilma Mansveld is ontslagen.
Ik eis eerherstel!

necrosis | 27-08-16 | 18:10

@ OudeNederlander | 27-08-16 | 18:01

Vrijheid van beweging en open grenzen is ook ineens voorbij in marxistisch socialistische staten, ook in Venezuela. Uiteindelijk is het eind resultaat van linkse ideologische idealisten het tegenovergestelde van wat ze zich ervan voorgesteld hebben, Soros weet dit natuurlijk met zijn Open Society Foundations.

www.bbc.com/news/world-latin-america-3...

mysteryposter | 27-08-16 | 18:09

Ichneumonidae | 27-08-16 | 18:02
Eens. Maar de overheid doet wel meer niet dat al lang geleden had moeten gebeuren. Het gezegde "regeren is vooruit zien" is in Nederland nog nooit van kracht geworden.

Graaf van Egmont | 27-08-16 | 18:07

Ah, die arme arbeider, die is zielig...

Sans Comique | 27-08-16 | 18:02

Graaf van Egmont | 27-08-16 | 17:58
HR wordt ook betaald door de overheid. Denk ook niet dat een NL-regering de vraag of een wet in overeenstemming is met de grondwet gaat uitbesteden aan een of ander constitutioneel hof.

Dat gaat nooit gebeuren.

Ichneumonidae | 27-08-16 | 18:02

Ichneumonidae | 27-08-16 | 17:43
Rechters dus. Net als bij de Hoge Raad, maar dan alleen voor de grondwet. En de overheid betaalt niet, maar wij, het Volk.

Graaf van Egmont | 27-08-16 | 17:58

@Wijze uit het Oosten | 27-08-16 | 17:38
Je vergeet nog de hoge temperatuur.
Je lever moet wel nat blijven tenslotte....

necrosis | 27-08-16 | 17:53

@miko | 27-08-16 | 17:35
Voorlopig schijnen ze wel de grootste bewezen reserves ter wereld te hebben.
Zelfs die theedoeken uit SA hebben niet zoveel olie.
Kwestie van een goede raffinaderij.
Maar hij gaf het inderdaad vrij goedkoop weg aan oa Cuba en Londen (!).

necrosis | 27-08-16 | 17:52

@OudeNederlander | 27-08-16 | 17:39
Maar wel eers een behoorlijke periode van onrust.
Dat gaat langer duren dan men hoopt, op zekers.

miko | 27-08-16 | 17:52

@Wijze uit het Oosten | 27-08-16 | 17:38
Geen buitenlandse deviezen dus geen import, telefoonmaatschappijen kunnen de verbindingen met het buitenland niet betalen.
productie van veel essentiële zaken ligt plat omdat er maximum prijzen zijn vastgesteld en het vaak duurder is om te maken dan de verkoopwaarde.
Het is een mooi iets, socialisme.

miko | 27-08-16 | 17:50

Graaf van Egmont | 27-08-16 | 17:37
Begrijp je punt, maar welke figuren gaan een constitutioneel hof bevolken? Onafhankelijke rechters die betaald worden door de overheid?

Ichneumonidae | 27-08-16 | 17:43

miko | 27-08-16 | 17:32
Ja denk ook dat zijn kop er binnenkort afgaat.

OudeNederlander | 27-08-16 | 17:39

Absolute vrijheid van meningsuiting en cartoonisten...
Na de moord op Theo van Gogh vanwege zijn columns waarin hij de grenzen op zocht en de slachting bij Charlie Hebdo zullen velen uit deze beroepsgroep wel drie keer nadenken voordat ze hun pen in de inkt dopen.
Gregorius Nekschot is bv. al een keer van zijn bed gelicht door de Staatspolizei.
De enige die absolute vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan is cartoonist Ruben Oppenheimer. In interviews kan hij daar niet genoeg op hameren.

leo de pejo | 27-08-16 | 17:38

@miko | 27-08-16 | 17:32
Bierbrouwerijen plat krijgen in een tijd van crisis ?

Wijze uit het Oosten | 27-08-16 | 17:38

necrosis | 27-08-16 | 17:31
1)In de zakken verdwenen van corrupte politici, en via het schuldenspelletje in de pockets van rijke elites en banken.
2)Met name Chavez heeft veel van de oliegelden gestopt in redistributie, of te wel uitdelen aan de armen, in de vorm van voedsel, scholing, woningen.
Maar aan gratis geld komt ooit een einde.

OudeNederlander | 27-08-16 | 17:37

thorbecke, die ouwe vrijmetselaar, deed nog wel wat meer dan alleen de nieuwe grondwet in elkaar rommelen. hij zorgde er stiekem ook voor dat de hele staatsvorm veranderde en nederland als corporatie aan de amerikaanse beurs genoteerd kwam te staan.
www.gatheringspot.net/topic/general-di...

LiamP | 27-08-16 | 17:37

Het probleem blijft gewoon, dat we in Nederland niet door kunnen gaan met regels die in 1848 bedacht zijn. Natuurlijk is er her en der wat aan de grondwet aangepast, maar de basis is rot en blijft verouderd.
Oh en het mankeert aan een onafhankelijk constitutioneel hof. De Raad van State is een instrument, gevuld met oude politieke figuren.

Graaf van Egmont | 27-08-16 | 17:37

@necrosis | 27-08-16 | 17:31
Weinig, olie uit Venezuela is van mindere kwaliteit, veel silicium. komt bij dat ze indertijd veel olie voor weinig hebben verkocht en het leeg melken van de -PVDA- PVDSA heeft er voor gezorgd dat ze weinig investeringen hebben kunnen doen.
En de verrijking van de Chaves clan ook nog.

miko | 27-08-16 | 17:35

@OudeNederlander | 27-08-16 | 17:26
Dat van die bakker is niet waar. het POL Pot plan van Maduro is nog niet in gang gezet en 1 september staat er een grote manifestatie gepland tegen Aapje Maduro.
Dat word weer een flinke bodycount maar ik heb zo een vermoeden dat zijn dagen zijn geteld.
Niet dat het dan ineens veel beter gaat.
Alles ligt op zijn gat, van bierbrouwerijen tot textielfabrieken.

miko | 27-08-16 | 17:32

@OudeNederlander | 27-08-16 | 17:26
Wat is er gebeurd met de petrodollars?
Dat land barst van de olie.

necrosis | 27-08-16 | 17:31

Moet bij dit (overigens interessante) verhaald denken aan het volgende.
Nathan Rothschild said (1777-1836): "I care not what puppet is placed on the throne of England to rule the Empire. The man who controls Britain's money supply controls the British Empire and I control the British money supply."

Een late echo daarvan is de min of meer bekende uitspraak van Hermans dat de beslissingen in dit land genomen worden in de directiekamers van Shell, Unilever en Philips.

Het (algemeen) kiesrecht is niet meer dan een schaamlapje, al helemaal niet in een dorp als Nederland met maar liefst 15 politieke partijen (lokaal nog veel meer), waardoor er in feite geen enkel alternatief is voor zinloos polderen en elke politicus per definitie wel MOET liegen.

Geloof niet dat de tijden erg veranderd zijn.

Ichneumonidae | 27-08-16 | 17:28

mysteryposter | 27-08-16 | 17:20
En hoe dit alles werkt zien we momenteel in Venuzuela, ooit één van de rijkste zuid-amerikaanse landen!
De gemiddelde Venuzulaan ging met het vliegtuig een middagje shoppen in New York.
Na jaren van destabilisatie, en socialistische heilsprofeten, en geimporteerde US inflatie, vreet de bevolking nu uit vuilnisbakken.
Mensen worden gedwongen verplicht te werken in kampen voor een maaltijd, en het allerlaatste bericht is dat het verboden is om in de rij te staan bij de bakker, want dat ziet er zo akelig uit in het buitenland. I kid you not.

OudeNederlander | 27-08-16 | 17:26

@mysteryposter | 27-08-16 | 17:20
Het oorspronkelijke plan was, om Syrische vluchtelingen op te vangen.
Nu blijkt dat 90% helemaal geen Syriër is, die lieden moet je gewoon weer terugsturen en zeker niet aan land zetten op Lampedusa of Griekenland.

necrosis | 27-08-16 | 17:25

@ Jan Boule | 27-08-16 | 16:52
"Je dient je af te vragen hoe het komt dat de islam ruim baan krijgt in de lage landen. Welk mechanisme zorgt er voor dat linkse partijen een knieval maken voor de islam."

De massale instroom is er enkel voor het destabiliseren van het westen. Voor elke miljoen die we hierheen halen hadden we kostentechnisch immers meer dan 10 mln kunnen helpen in de regio, die creperen nu, hetgeen bewijst dat er geen humaan motief is.

Zowel de linkse idealisten als islamitische idealisten worden enkel gebruikt als "usefull idiots"

Na de gecentraliseerde marxistische machtsovername denken zowel links activistische leiders als moslim leiders aan de macht te komen. Ze worden echter als eerste omgelegd, en alle vrijheden inclusief kiesrecht is dan voorbij, althans geschiedkundig gezien.

Hier een masterclass over marxistische "subversion" van naties.

www.youtube.com/watch?v=T4YtgA2jnu4

mysteryposter | 27-08-16 | 17:20

@duitse herder | 27-08-16 | 17:13
Voorlopig blijf ik zitten waar ik zit want het is voor mij te heet om iets te gaan doen.

necrosis | 27-08-16 | 17:18

Voeg er maar aan toe het kiezersbedrog van rechts en de two face van Rutten .

djinnie2 | 27-08-16 | 17:15

duitse herder | 27-08-16 | 17:13
We spreken elkaar nog. Als ik gelijk heb, al heel snel.

OudeNederlander | 27-08-16 | 17:14

OudeNederlander | 27-08-16 | 17:04
.
Onzin... ik heb mijn leven in mijn eigen hand. En dat blijft zo.
Zitten blijven wordt pas weglopen voor jezelf.

duitse herder | 27-08-16 | 17:13

McMarx | 27-08-16 | 17:08
En in plaats van schaamte, worden leiders van het verzet zoals Janmaat, Wilders, en die mevrouw van Pegida, aangeklaagd en/of de mond gesnoerd.
Kortom, de overheid zit er vuistdiep in, een bewuste poging om de provincie Nederland over te dragen aan Brussel.

OudeNederlander | 27-08-16 | 17:11

De hedendaagse cartoonist die de islam als bron neemt heeft een joekel van een dankbaar onderwerp te pakken waarop ie los kan gaan. De reden waarom dat niet gebeurt is bekend. Als land moeten we ons kapot schamen dat het zover gekomen is.

Rest In Privacy | 27-08-16 | 17:08

Weer zo'n stukje wat eigenlijk oproept tot het weer invoeren van censuskiesrecht van voor 1887: nl.wikipedia.org/wiki/Censuskiesrecht...

Staat nog steeds op de agenda van de VVD. De elite ten top.

ODF | 27-08-16 | 17:07

duitse herder | 27-08-16 | 16:46
We hebben deze discussie al eerder gehad. Je hebt te maken met globalisten: die stoppen niet in Nederland, of Denemarken, die stoppen pas als ze de hele wereld in hetzelfde feodale keurslijf hebben zitten... of als ze aan de galg hangen.
De strijd is nu, hier, weglopen is uitstel van ellende.

OudeNederlander | 27-08-16 | 17:04

Ook allerlei cabaretiers hebben zich tegoed gedaan aan het belachelijk maken van christenen en christen-politici. Natuurlijk moet dit kunnen in een land met vrijheid van meningsuiting en waar het debat vrij gevoerd mag worden. Aan de islam wagen ze zich maar zelden. Cartoonisten evenmin, op Neqschot na. Het loopt die vrijzinnigen dun in de broek als het om moslims gaat maar tegen christenen durven ze een grote bek op te zetten. Mijn respect hebben deze mensen niet. Ik kan nog eerder respect opbrengen voor moslims (al valt me dit al zeer, zeer, zeer moeilijk omdat ik pis op de islam) dan voor cabaretiers en andere Gutmenschen.

Nederland is fucked. Het komt niet meer goed met deze houding. Weg met de islam, verbieden van moskeeën, de koran en het uitwijzen van probleem-moslims is het enige dat nog redding kan brengen. Helaas gaat dit, ook na Maart 2017, niet gebeuren. Nederland zal ondergaan door de islam. Hetzelfde geldt voor de rest van West en Noord Europa.

Uw toenegen,

ballenkraker | 27-08-16 | 16:58

Leg dit maar eens aan een Arabier uit.

Lentehaas | 27-08-16 | 16:57

"of hedendaagse politieke cartoonisten de moed zullen hebben de draad van Albert Hahn weer op te pakken en ‘islamopolitici’ als huichelaars te ontmaskeren"
En dan vervolgens met arrestatie team van je bed gelicht worden net zoals Gregorius Nekschot?!?

Rest In Privacy | 27-08-16 | 16:56

De cartoonist(en) hebben die draad nog wel maar de publicatie er van is verboten (oppenheimer-jahjah-nrc)

larie | 27-08-16 | 16:53

Je dient je af te vragen hoe het komt dat de islam ruim baan krijgt in de lage landen. Welk mechanisme zorgt er voor dat linkse partijen een knieval maken voor de islam. Zijn de representanten van de islam in hun optiek zielig of slachtoffer van het westers kapitalisme of dekt men zich in voor de toekomst immers via asielimmigratie en geboortes neemt het aantal adepten van de islam hals over kop toe. De Haagse clique in woord en beeld ondersteund door de Gooise claque zaait doelbewust tweespalt in de onderste regionen van de samenleving door vele tienduizenden mensen te herhuisvesten uit gebieden met mores die haaks staan op de onze. De Romeinse keizers wisten het al , niet alleen brood en spelen voor het plebs maar ook divide et impers, verdeel en je zult heersen. En zulks geschiedt alhier en wij vinden het allemaal goed. Numerus stuttorum infinitus est.

Jan Boule | 27-08-16 | 16:52

-weggejorist-

Mufti_Merkel | 27-08-16 | 16:49

Leven in Nederland is je onderwerpen aan regels regels en regels.
.
Dat glorieuze succes heeft drie hoofdprijzen opgeleverd:
- 1.000.000 and counting Neederlandsche ambtenaeren
- 3.200.000 and counting tevreden uitkeringsgerechtigden
- Hollandse ondernemers die massaal Nederland verlaten en in een ander land hun bedrijf weer opbouwen.
.
Je serieuze toekomst in Nederland is weggaan uit Nederland.

duitse herder | 27-08-16 | 16:46

@Tha Man | 27-08-16 | 16:40
Hou je rekening met het feit dat het dan ook geldt voor de hakbarren in Nederland.
En je weet wat die het liefste willen.....

necrosis | 27-08-16 | 16:43

Tuurlijk gaan ze dat niet doen, de tegenstrijdigheid snappen ze niet eens.

Bokito ergo sum | 27-08-16 | 16:42

Er bestaan geen opperwezens, derhalve kan er van godslastering geen sprake zijn!

necrosis | 27-08-16 | 16:40

Absolute vrijheid van meningsuiting, de eerste partij die dat in het verkiezingsprogramma opneemt heeft mijn stem.

Rest In Privacy | 27-08-16 | 16:40

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen