Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Over Ons Indie, antiracisten en moeilijke poezie

topicproklamasi.jpgOp 17 augustus 1945 betrad een bijzondere man het podium voor een villa aan de Jalan Pegangsaan te Batavia. Lichtelijk shaky begon hij het volgende van een velletje te lezen: “Proklamasi…”. De Rood-witte vlag werd gehesen, een nieuw volkslied onwennig gezongen. De Republik Indonesia was uitgeroepen. Waar Nederland op 15 augustus de Japanse overgave een beetje besmuikt viert is het op 17 augustus groot feest in Indonesië. Een goede week om eens een boompje op te zetten over kolonialisme, Nederlanderschap en de Indische erfenis, niet? Op een bepaalde manier is het hele koloniale gedoe, zeker in de laat-koloniale periode (grofweg van 1900 tot de Jap er in 1942 een einde aan maakte) een soort opwarmronde geweest van het huidige racismedebat. In de kolonie was er niet alleen sprake van cultureel racisme, maar ook van werkelijke rassenwetten: het Nederlands Recht gold voor Nederlanders en Indo’s die “wit genoeg” waren, het Inlands Recht voor de niet-blanke rest. Vanzelfsprekend waren de Nederlandse rechtbanken veel milder en veel professioneler. Ook functioneerden er sja’riarechtbanken voor de booslims. Chinezen en de meeste andere Aziaten vielen onder Inlands Recht, maar Japanners, die geacht werden van een hoogstaandere cultuur te zijn, vielen dan weer onder het gewone recht. Ook was er Apartheid: bepaalde zwembaden, cafés e.d. waren “slegs vir blankes”. Allemaal dus wel een tandje erger dan nu in Nederland, maar toch: gescheiden werelden en, niet onbelangrijk, ook felle antiracistische tegenbewegingen. Ook toen verliep de strijd voornamelijk via het onderwijs. Met de komst van hoger onderwijs (in 1920) was natuurlijk helemaal de boot aan: het koloniale systeem dolf zijn eigen graf door een nieuwe generatie mondige leiders op te leiden, waaronder de voornoemde Soekarno. Een van de eerste wapenfeiten die we van hem kennen is het feit dat hij woedend weggelopen is bij het Bandoengsch Studenten Corps, omdat hij als “volbloed-Inlander” geen kans maakte om lid te worden van de Senaat van de studentenvereniging. Voor een geboren leider en een “djago” (alfamannetje) als Soekarno natuurlijk onverteerbaar; zijn politieke activisme kwam voor een groot deel voort uit een strijd tegen de discriminatie van de koloniale staat. Sterker nog, een groot deel van de activisten streden voor de oorlog niet eens tegen het kolonialisme of tegen de koloniale staat, maar tegen de racistische invulling ervan: velen wilden juist profiteren van de technologische en culturele verworvenheden van de Europese cultuur. Men schreef kranten vol over thema's die we ook nu zonder moeite herkennen: "Inlandsche" afgestudeerden kregen nauwelijks werk, en ook op de werkvloer en in andere gelegenheden voor de hogere sociale kringen waar de nieuwe generatie Indonesische leiders ineens mochten komen tierden de racistische pesterijen welig. Pas toen de Japanners de Nederlanders op hun kloten gaven, sloeg de strijd om in bijna universeel antikolonialisme. Toch lijkt er totale culturele amnesie te bestaan onder de antiracisten van nu: maar zeer zelden wordt de parallel getrokken met het Indisch verleden. Niet alleen op bestuurlijk vlak, maar ook op cultureel vlak lijkt het Indisch verleden onder het tapijt geveegd te zijn. Zo kan men wel eens boze opiniestukken lezen over hoe de Nederlandse literatuur “veel te wit” is, terwijl toch prachtige - zo niet de mooiste - literatuur uit de koloniale context komt en zeker niet als roomblank bestempeld mag worden, al was het maar omdat de schrijvers nou niet echt blakende blonde koppies hebben. Ook is deze literatuur doordrenkt van alle thema’s die de Kwinsies en de Sunnies zo belangrijk vinden: afkomst, discriminatie, ontheemding en veel gepraat over “power structures” die bestaan uit een boosaardige witte elite en een groot volk van onderdrukte krabbelaars. Het hele gedonder begon natuurlijk al bij Max Havelaar en is eigenlijk in de loop van de 20ste eeuw niet verdwenen. “Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar” schreef ome Louis, want door zijn biculturele achtergrond was hij nergens ter wereld echt thuis, behalve misschien een beetje onder de bomen van het Voorhout. Met de komst van honderden (Indo)-Nederlanders uit de kolonie na de dekolonisatie kwam er ook nog eens een enorme cultuur van Exilliteratur op; schrijfsters als Marion Bloem schreven over gepest worden wegens anders-zijn. Dit fenomeen is nog lang niet uitgestorven: sla Het Parool maar open en de omgang met de Indische identiteit springt van de bladzijden als Theodor Holman weer eens een in nostalgische bui prachtige, breekbare stukjes over zijn familie schrijft. Ook het hele islamdebat zoals we het nu kennen is honderd jaar geleden al gevoerd in Nederlands-Indië. Ook toen stonden rechtsconservatieve partijen die vonden dat alle moslims potentiële terroristen waren lijnrecht tegenover linksdraaiende, niet zelden academische types, die juist vonden dat de islam een prachtig oud geloof was en dat al het euvel lag aan andere factoren. De waarheid lag toen ook in het midden. Ook toen ontplofte er wel eens een bom en maakten er wel eens wat mensen amok terwijl ze “allahoe akbar” brulden. Toen al concludeerden enkele vooruitziende geesten dat je in de omgang met de islam een paar dingen niét moet doen: extremistische predikers toelaten, Helaas hebben we niks met die lessen niets gedaan. En in Indonesië? Met honderden miljoenen aan Saoedisch geld veranderde het land langzamerhand in een haatkalifaat. Het wordt steeds moeilijker voor homo’s en vrouwen, de invloed van de islam op de politiek neemt hand over hand toe en er duiken ineens door de hele archipel fenomenen op, zoals vrouwenbesnijdenis en volledige burqabedekking, die in de rest van de geschiedenis alleen in haatbaardenbrandhaard Atjéh voorkwamen. De Nederlands-Indische deskundigen van destijds hebben dus van de geschiedenis gelijk gekregen. In plaats van een redelijk tolerante “Agama Jawa”, een lokale, mystieke en gematigde vorm van de islam, krijgt het zandfanatisme steeds meer voet aan de grond. Laat het een les voor Nederland zijn; als de overheid wijs is, dan bevriest ze de financiering van haatpaleizen en het sponsoren van collaborateurs als Arnoud van Doorn. Waarom de huidige antiracisten zo weinig doen met het Indisch verleden is moeilijk te zeggen. Enerzijds is het ook allemaal wel erg lang geleden - de laatste keurige Haagse vrouwtjes die “Holland” nog uitspreken alsof het een buitenland is sterven uit. De algehele staat van het geschiedenisonderwijs helpt hierbij niet; men leert al zo weinig en het koloniaal verleden is door een mengeling van schroom en tijdgebrek een beetje een ondergeschoven kindje. Het kan ook zijn dat ze te druk bezig zijn met het lezen van Amerikaanse blogs over welke nieuwe trend op het gebied van activisme er deze week weer in de mode is en dat men helemaal geen tijd heeft voor serieuze literatuur naast het overtypen van Salon en The Huffington Post. Of, en dat zou nog best wel een dingetje zijn, is het racismedebat inmiddels zo verschoven dat Indo-Nederlanders en hun cultuur inmiddels als “wit” worden gezien? Wittemannenmoetjebrekenmevrouw Seada Nourhussen lijkt wel zoiets te impliceren in haar tirades tegen Adriaan van Dis. Grappig, want als het werk van Van Dis ergens over gaat, dan is het wel het (niet lukken van) aarden in een vreemde, witte maatschappij. Zou het dan eindelijk zo zijn dat door de massamigratie uit Zandbakkië de Indo’s voor vol worden aangezien in de Nederlandse samenleving? Dat zou toch hoopvol moeten zijn voor de antiracisten: volwaardig witte Nederlander worden is mogelijk! Of juichen we te vroeg? In order for light tot shine there must be darkness, valt dan te denken: wrang kan men stellen is dat de enige manier om racisme en uitsluiting van een zekere groep op te lossen is, is door een nieuwe groep zondebokken te importeren. We hebben het bijvoorbeeld ook niet over massale Italianenproblematiek, de Polen zijn tegenwoordig ook okee bij de PVV en over de plaag van criminele Surinamers moeten we naar de kranten van de jaren ’80 en ’90. Wat dat betreft zouden de lessen van het koloniaal verleden complex, verwarrend en weinig optimistisch zijn; dat past natuurlijk niet in het straatje van de aktivisten, die menen dat het hier luilekkerland wezen kan als alle per definitie foute witte mensen want wit die verdomde PVV’ers nou eens een keer wat minder faksistisch waren.

Reaguursels

Inloggen

Indiërs komen uit India...

tha DemocRat | 19-08-16 | 12:54

"Toen al concludeerden enkele vooruitziende geesten dat je in de omgang met de islam een paar dingen niét moet doen: extremistische predikers toelaten, Helaas hebben we niks met die lessen niets gedaan."

Ik kan er slecht tegen als iemand midden in een zin

Liroy | 19-08-16 | 04:25

De protestants christelijke kerk heeft erg hard werkende mensen voortgebracht die vroeger naar de koloniën gingen om daar ondernemingen te stichten. De koloniën waren toen een onderneming van de VOC en WIC met slechts één doel: handel. Na de Tachtigjarige Oorlog had Nederland bijna 2000 zeeschepen en dat was meer dan Engeland, Frankrijk en Spanje bij elkaar. Een zeeschip wil maar één ding, een lading producten uit de Nieuwe Wereld vervoeren naar Europa om te verkopen tegen grote winsten. En wie moest die producten leveren? Dat waren de protestants christelijke ondernemers die in de koloniën cacao, koffie, indigo, rijst, stoffen, tabak en overige specerijen gingen telen. En voor dat telen hadden ze arbeiders nodig die ze uit de omliggende landen haalden. En Afrikaanse slaven werden naar de Amerika's gebracht voor hetzelfde.

En dan op een dag, roepen die arbeiders opeens: "Kolonialisme, jullie zijn hetzelfde als die Japanse bezetters, jullie buiten ons uit". Dus de arbeiders die Philips uit Drente haalde, dat is kolonialisme. Die arbeiders worden nu de baas en Philips moet ophoepelen. Zo ongeveer moet je het zien.

En dan gaan die mensen het zelf doen. Maar dan moeten ze concurreren tegen de arbeidsethos van de protestants christelijke mens waar de VS mee groot is geworden. En daar leggen ze het tegen af want dat kunnen ze niet. Dat zit niet in hun cultuur. Dat is wat met Suriname gebeurt. Desi Bouterse mag het zelf doen, en komt op zijn 70e levensjaar tot de conclusie dat hij het ook niet kan. Maar de PvdA heeft wel een mijlpaal bereikt met Suriname, Desi Bouterse roept niet meer dat het de schuld is van Nederland.

Het museum Nusantara aan het Prinsenhof in Delft is al twee jaar gesloten. Nederland heeft het boek al dichtgeslagen voor het koloniale tijdperk. Het is als Philips waar de directie heen is gegaan en de arbeiders het zelf mogen doen. En dat lukt niet. En het Philipsverhaal wordt gesloten.

Conclusie van dit verhaal, bega biet de vergissing om een huis te kopen in Suriname want je erfgenamen krijgen het geld van dat huis nooit het land uit.

DitjaarkrijgikAOW | 19-08-16 | 02:05

Indiers die destijds (eind 40 begin 50) naar Nederland zijn gekomen (zoals mijn schoonvader; Makassar Sulawesi en via Semarang hierheen) zijn over het algemeen allemaal "Nederlands" Destijds buiten de boot gevallen in de west vanwege de Koloniale overheerser en hier in Nederland als "aapjes" worden aangestaard vanwege het 'zwart zijn".
Zijn vader heeft in de Jappenkampen gezeten en haatte ze tot op het bot. Hield hier verder ook zijn mond over. Deze mensen zijn van het begin af aan volledig ge-integreerd in de Nederlandse samenleving. Vroeger op de brommer rijden, vetkuifje, Indo-Rock en nu zelfs zo vernederlandst dat Puur NL standaard aanstaat.
Ikzelf heb altijd een zwak gehad voor Indische dames. Wellicht vanwege opvoeding. Nu ook al jáááren samen en een kind. Mijn dochter is eigenlijk zo Nederlands als wat, blank (wordt wel snel bruin), donkerblond, blauwe ogen. Alleen het neusje is zoals oma het zegt niet Balanda maar hidung Indonesia.
Het is jammer dat het sinds de kapitulatie / einde kolonisatie zo hard achteruit is gegaan in Indonesie.

Vidi Veni Verdommi | 18-08-16 | 12:42

Hier kan Van Oef nog kwaad over worden. De padjakkers noemen dit hun 71e onafhankelijkheidsdag. De 71e dus. Nou mooi niet. Die jappenheulers waren nergens toen NL moest ingrijpen in 47 en 49. Niks onafhankelijkheid. Tuig was het. En zo lekker is het niet gegaan met de Indo's na eind '49. Jammer dat de Amerikanen ons met de marshallhulp chanteerden om Indie op te geven in de Volkerenbond. Wat overigens nooit is opgehelderd: waarop is nou eigenlijk precies die claim van de Ambonezen gebaseerd dat Nl hen een onafhankelijke eilandengroep had toegezegd ? Is er een document ? Zijn er geprotokolleerde gespreksverslagen ? Wie-oh-wie heeft deze mensen hun eigen Republika Moluka beloofd ?

van Oeffelen | 18-08-16 | 11:10

kloopindeslootjijook | 18-08-16 | 08:01
"onder de Indonesie weigeraars zaten ook verzetsstrijders uit WO2,"

Dat zegt helemaal niks. De helft van het verzet was communistisch, en Indonesië was ook nominaal communistisch. Dat heeft minder met naastenliefde te maken, en meer met gewoon een smerige communistische rat zijn die Stalin de macht over de wereld wil schenken. Communistische verzetsstrijders waren niets meer dan collaborateurs voor een dictator die zijn leger niet in het land had staan.

Piet van het Padje | 18-08-16 | 10:59

Toen mij opa de keuze kreeg Indonesiër te worden of naar Nederland terug te keren koos hij voor het laatste met de woorden: "Het wordt hier de komende 100 jaar toch niets". Daar heeft hij voor een groot deel gelijk in gekregen. Ik kom er net vandaan en heb er vrienden. Corruptie (waar de Nederlanders al moeite hadden om het uit te woekeren) viert er hoogtij. Mensen worden positief verrast als ze bij een solicitatie geen smeergeld hoeven te betalen als ze een baan krijgen (waar ze voor geleerd hebben). Inderdaad steeds meer vrouwen die alleen bij de ogen onbedekt zijn. Als je een bestelling doet in een restaurant waar je het net iets anders wil dan op de kaart staat dan gaat het 9 van de 10 keer mis omdat de gene die je bestelling opneemt onzeker is.

Er zijn genoeg Indonesiërs die negatief zijn over de koloniale tijd, maar ook heel veel hebben er geen negatieve gevoelens bij.

Gaz21 | 18-08-16 | 10:55

"Waarom de huidige antiracisten zo weinig doen met het Indisch verleden is moeilijk te zeggen."

Nee, dat is heel makkelijk: Ze weten er niks van, behalve dat het slecht was. De moderne kliek van "anti-racisten" en dergelijk volk gedraagt zich als een sekte. Alleen bepaalde meningen mogen, en als je afwijkt van de vooraf bepaalde lijnen, dan hoor je bij de tegenstander. Want de wereld bestaat ook alleen uit gelovigen en vijanden, met niks er tussenin.

Sowieso heeft dit volk moeite met Aziaten. Aziatische mensen vallen buiten hun zwarte-witte (letterlijk!) wereldbeeld. Dus die zijn dan "zwart" wanneer ze blanke mensen van racisme kunnen beschuldigen, en "wit" wanneer ze zich "blank gedragen". Als ze bijvoorbeeld in de koloniale geschiedenis duiken, dan zullen ze moeten erkennen dat de smerige koloniale heerser uitvoerig samenwerkte met de lokale bevolking, en er over en weer culturele uitwisseling was. AntiFa-blaadje het NRC haalt graag met regelmaat Westerling door het slijk, maar zegt daar bv. nooit bij dat hij een grote schare Indonesiërs onder zich had, die zoveel vertrouwen in hem hadden dat hij dezelfde titel als Soekarno kreeg. Die van Ratu Adil, een mythische bevrijder die de koloniale heerser weg zou jagen. In Westerling zijn context waren dat de Javanen van Soekarno. Want hoeveel de "anti-racist" ook beweert te weten, ze weten nooit dat de "onafhankelijkheidsstrijd" in wezen gewoon een Javaanse landgrab was.

Het komt allemaal terug op één ding: Negers en Moslims zijn de uitverkorenen volgens regressief links, en blanken zijn demonen. De rest van de wereld zal ze worst wezen, tot ze die voor hun karretje kunnen spannen. En dat zwart-witte wereldbeeld is niet gediend van iets dat zo complex is als kolonialisme in een Aziatisch land dat eigenlijk een handjevol verschillende landen is.

Piet van het Padje | 18-08-16 | 10:51

Ja, Indo's worden voor volle Nederlanders aangezien, althans wel door mij.
Indonesiërs zijn van die bevolkingsgroep waarbij ik nooit twijfels heb als ik ze als groep zie. Zonderen zich nooit af, gedragen zich niet als hyena's, doen alles precies zoals blanke Nederlanders, de positieve en negatieve dingen. Enfin, iedereen weet wat ik bedoel.
Het heeft dus met cultuur te maken, en niets met huidskleur of ras. Het voorbeeld dat in de tekst zelf genoemd wordt: Japanners komen ook van ver uit de Oost, maar werden gerekend als eersterangs burgers vanwege hun veronderstelde hoogwaardige cultuur.

Draak uit Brabant | 18-08-16 | 10:28

Ik heb vroeger verschillende indo vrienden gehad. Het waren de meest loyale jongens die je kon bedenken en bij hen thuis was het altijd feest, geweldig!

RonnieKray | 18-08-16 | 10:05

@VanWoerden | 17-08-16 | 20:43
Helemaal gelijk VanWoerden. Zo is o.a. op Lombok de complete chinese bevolking vermoord omdat Soekarno in zijn "communistenjacht" bang was dat deze chinezen dezelfde kant op zouden gaan als Mao in China. Mensen uit Indonesie hoor je hier nooit over. Naar schatting zijn tienduizenden chinezen toen vermoord.

Tis nie waar! | 18-08-16 | 09:24

Zoals al gezegd wat het de US of fucking A die na de tweede wereldoorlog ging volgens afspraak met Churchill en Stalin voor vrijhandel en afschaffen koloniën. Engeland kreeg de landen voor een controleerbare route van Indië naar Engeland. Vandaar dat Joegoslavië en Griekenland niet bij Rusland kwamen. Rusland kreeg een buffer tussen hen en Duitsland. Twee wereldoorlogen hadden geen geleerd dat je de Duitsers niet kon vertrouwen. Voor hen staan ze helaas na 70 jaar met lege handen en zijn ze die buffer helemaal kwijtgeraakt aan de NATO. En uiteindelijk winnen de Saudies. Want die hebben eeuwen de tijd om het ware geloof over de wereld te verspreiden. Indonesie is inmiddels binnen

Graaier | 18-08-16 | 08:21

Over de koloniale geschiedenis van Nederland valt inderdaad bedroevend weinig te lezen. Dat maakt de wel heel erg bijzondere, (zeg maar een soort 21e eeuwse) kijk hierboven op die periode des te schrijnender. Voor wie meer in feiten dan gewauwel is geinteresseerd: De deschiedenis van Nederland overzee. 2 delen door Piet Emmer et al. Helaas wordt het 2e deel (1800 tot nu) op het eind ontsierd door een lofzang op Jan Pronk, die als de messias van de derde wereld wordt neergezet. Dat zal wel in de subsidievoorwaarden hebben gestaan. Verder een prima, lezenswaardig naslagwerk.

Rest In Privacy | 18-08-16 | 08:16

Lupuslupus
NB, onder de Indonesie weigeraars zaten ook verzetsstrijders uit WO2, dus met 'Voor Volk en Vaderland' had het bij die jongens en mannen niets maken. De Nederlandse overheid had er moeite mee, ze hebben ze trouwens met allerhande intimiderende trucs op de boot weten te zetten. Dat ging zo ver dat sommige andere soldaten die daar weer voor moesten zorgen het nazi-praktijken vonden en er niet aan mee wilde werken. De Molukkers zijn later ook met een truc op de boot gezet. Naar Nederland. Het is uiteindelijk allemaal politiek, macht en geld.

kloopindeslootjijook | 18-08-16 | 08:01

In 1939 besloot het heersende Gezag in de USA,dat wanneer de USA mee zou gaan doen met de 2e Wereldoorlog.
Dit onder meer in zou houden ,dat GB,Frankrijk ,en Nederland het merendeel van hun Kolonies kwijt zouden raken!
Geopolitiek in optima forma.
De USA leverde aan het eind van de Oorlog Duitse krijgsgevangenen uit aan Rusland.
Het Rusland dat ook Polen bezette,net als de Nazi's ,en terwijl Rusland Polen ,Latvia ,Estonia ect.bezette en onderdrukte na de oorlog.

Nederland ving voor de Oorlog gevluchte Duitsers op,die werden echter na de oorlog ook als ongewenst behandeld,en uitgezet.

Torquemada | 18-08-16 | 07:50

Lupuslupus
U beschrijft dingen die mannen en ook vrouwen in heel de wereld moeten doormaken in oorlogen. En aan welke kant je staat is soms alleen een kwestie van toevallig in een bepaald land geboren zijn (niet altijd).
Hoe kijkt u tegen de Indonesie-weigeraars aan van die tijd? Er waren jongens en mannen die net de oorlog met de duitse overheersing achter de rug hadden en er niets in zagen om vervolgens net als de duitsers op pad te moeten om een ingepikt land te moeten houden. (strikt genomen is al het land ingepikt, want iemand was de eerste). Zij zeggen daarbij dat zij tenminste het indonesische volk recht in de ogen kunnen kijken. Zij lijken daarmee een vroege groep te zijn die een einde wilde maken aan dat de gewone man steeds kan opdraaien voor macht en geld van de machthebbers, zowel in in de oorlog als wederopbouw. Want waarvoor heeft uw man en het indische volk al die ellende nu eigenlijk moeten doorstaan? Het lijkt bovendien onderdeel van een soort verlichtingsdenken over nationalisme wat nog steeds niet is voltooid -zie de Turkse vlaggen, hoewel we er in Nederland een stuk verder mee zijn.

kloopindeslootjijook | 18-08-16 | 07:42

Ik ben vanaf 2003 tm heden zes keer in Indonesië geweest, ben getrouwd met een Indonesische vrouw. Wat mij opvalt is dat het aantal hoofddoekjes schrikbarend toeneemt. In 2003 werden deze nauwelijks gedragen, de laatste keer droegen bijna alle Islamitische vrouwen een hoofddoekje. Ander opvallend punt, er waren in 2003 nauwelijks Arabieren, die zijn nu massaal aanwezig, tezamen met in burka's gehesen vrouwen. Schofterig, achterlijk en vreselijk arrogant volk die Arabieren, speciaal hoe ze zich gedragen in Indonesië.

Paintertje | 18-08-16 | 07:04

Indonesie: prachtig land waar de Hollanders terecht uitgetrapt zijn, en waar de Soeharto-clan een briljante puinhoop van heeft gemaakt. Niks werkt zoals het moet, corruptie is het nr1 probleem, en vreemdgaan een 'hobbie nasional'. Maar het is ook het land waarvan de inwoners geen zin hebben in de strenge versie van de Islam (buiten Aceh dan) en dat het verrassend goed doet. Ik kom er graag. Gastvrije mensen en heerlijk eten.

m@rkus | 18-08-16 | 06:38

Misschien komen de slachtingen links gewoon niet uit

Bokito ergo sum | 18-08-16 | 06:38

Jammer maar niets aan te doen. Dagelijks zit ik wenend achter mijn pc, met as op mijn hoofd mijn kleding te scheuren. Biddend voor vergeving van mijn erfzonde, mijn aangeboren witte schuld. Met mijn smerige witte klauwen bezoedel ik alles wat het waard is lief te hebben, in een omgeving waarvan de instituties tot op het bot racistisch zijn. Een geperverteerde geest, onwillig tot heropvoeding, met zijn voorliefde voor foute witte culturen.

Soms voel ik me zo walgelijk racistisch, dat ik me wil douchen; al schreeuwend naar mijn spiegelbeeld hoe een walgelijke racist ik ben. Maar het is niet voldoende, onmogelijk af te wassen.

Mijn vieze schuldige ik; onderdeel van het Groenbergse lompenproletariaat. De nieuwe middenklasse de la merde. Weg met mij.

atheïstisch stemvee | 18-08-16 | 05:46

Mark my words: als we niet uitkijken, zijn we hard op weg naar een nieuwe bersiap. In Nederland, met witte Nederlanders opnieuw aan de verliezende kant. Over nog geen 100 jaar zijn witte Nederlanders vreemdeling in eigen land en gaan de overgeblevenen als vluchteling in een bootje naar, tja, waarheen? l'histoire se répète, en we laten het gewoon gebeuren.

PietGeniet | 18-08-16 | 02:06

@sastro 22:38 eerste politionele actie had nog enige zin de 2e volslagen overbodig. Niet alleen Generaal Spoor was daar tegenstander van maar ook menig 'Nederlands' ondernemer/planter in Indie. Tja de Indische ambtenaren en de vele beroepsmilitairen keken daar anders tegen aan.

Mijn opa was daar en zei het een beetje anders: de 1e was overbodig en de 2e misdadig. En hij was geen linkserd. Vader echter die het vechten deed, wil er niet van horen. "Wij deden geen oorlogsmisdaden".

BommelMarwijkROOD | 18-08-16 | 00:55

Ik vind alle Indische mensen die ik ken stuk voor stuk liev. Zo is mijn buurvrouw van tegen de 60 werkelijk een schat van een mens. Ik heb in het verleden ook Indisch klanten gehad waar ik over de vloer kwam, één en al warmte, waar de Nederlander nog een puntje aan kan zuigen. Ik zie de Indo's niet aan voor vol omdat de woestijnimmigranten veel minder zijn, ik zie ze aan voor vol omdat ik ze (in grote tegenstelling tot zandhappers) heb leren kennen als zeer vriendelijke en intelligente mensen.

Jelle. | 18-08-16 | 00:05

Ik duw al een aantal jaren de kleindochter van een Indië en atoombomoverlever aan. Ik heb de beste man zelf nog gekend en ja de Indo's van toen worden nu als blanke Nederlander gezien, zowel de mannen als vrouwen en zij gedragen zich er ook grotendeels naar.

Rest In Privacy | 18-08-16 | 00:01

@marjen | 17-08-16 | 23:34
Zo is het.

ben kokhals | 17-08-16 | 23:45

@Orakel1958 | 17-08-16 | 23:26
Inderdaad opmerkelijk dat de zogenaamde antikolonialen juist voor kolonisatie van Nederland zijn door uitheemse horden. Aan de andere kant doen "we" binnen de EU mee aan het koloniseren van bijvoorbeeld Oekraïne en het met grof geweld onderdrukken van de mensen in het oostan van dat land die sinds de staatsgreep liever hun eigen weg gaan. Wat een bende.

ben kokhals | 17-08-16 | 23:40

@sastro | 17-08-16 | 22:12
Koerang adjar deze, boeng! Ma'af nja.
Excuses voor die drie woordjes dan maar,als je daar over viel.

BadLieutenant | 17-08-16 | 23:36

We hebben tal van Indische meisjes gehad die razend geliefd waren; in hun klas, als schrijfster, op het toneel, als muzikant. Bijvoorbeeld.
Wat nou, discriminatie??
En de Hollander was maar al te vaak verliefd op die schatjes.
Molukkers waren voor een belangrijk deel christelijk. En dat maakte hun afstand tot Nederland minder groot dan die van de islamieten.
Toen er rellen waren tussen Molukkers en Marokkanen (Wijk bij Duurstede?) ging dan ook mijn sympathie uit naar de Molukkers.
Dus wat zeikt men dan over racisme??
De leer van dat islamisme, daar kotsen wij van.
En van opvattingen mag je kotsen.

marjen | 17-08-16 | 23:34

Na de capitulatie van de Japanners gingen de Indonesiërs direct ten aanval op de Nederlanders. Het was zelf zo dat de overwonnen Japanse soldaten Nederlanders tegen de Indonesiërs hebben beschermd.
*****
Als we er goed over nadenken is het uitermate vreemd dat de huidige linkse Nederlanders die afgeven op ons koloniaal verleden en degenen die de Nederlanders uit Indonesië hebben gegooid vereren nu voor een multiculturele samenleving zijn.

Orakel1958 | 17-08-16 | 23:26

@oostermoer | 17-08-16 | 23:15 "Wie leidt ons in deze visie daarheen?"
.
Helemaal voor het aanhalen van de aloude banden, en ons dan absoluut niet te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden (respecteren soevereiniteit). Zeker Indonesië, waar wij een honderden jaren oude band mee hebben en een rijke geschiedenis mee delen, kan een sleutelrol spelen in de handel tussen Oost-Azië en Europa (vice versa). Ja, wanneer pikken we dat nou eens op, en wie gaat dat willen én kunnen.

ben kokhals | 17-08-16 | 23:25

@oostermoer | 17-08-16 | 23:15 "Wie leidt ons in deze visie daarheen?"
.
Helemaal voor het aanhalen van de aloude banden, en ons dan absoluut niet te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden (respecteren soevereiniteit). Zeker Indonesië, waar wij een honderden jaren oude band mee hebben en een rijke geschiedenis mee delen, kan een sleutelrol spelen in de handel tussen Oost-Azië en Europa (vice versa). Ja, wanneer pikken we dat nou eens op, en wie gaat dat willen én kunnen.

ben kokhals | 17-08-16 | 23:25

@sastro | 17-08-16 | 23:09 "Mijn roots liggen daar ook, ben 1 keer terug geweest (6 weken). Vond het helemaal niets. Was blij weer terug te zijn in mijn Haagse wijk."
.
Heel begrijpelijk. Niet iedereen voelt zich er thuis, en het ene eiland is het andere niet (en ook op grote eilanden is het niet overal hetzelfde). Een paar mensen die ik ken en daar naartoe zijn geëmigreerd zitten in Jakarta en Bali, en het bevalt ze goed.

ben kokhals | 17-08-16 | 23:17

@ben kokhals | 17-08-16 | 22:56

Positieve bijdrage! Ik word daar vrolijk van. Indonesie en Nederland horen bij elkaar. Dat ervaar ik zo.
Misschien hebben wij Nederlanders ook wel een taak om Indonesie weer voor ons te winnen. We zijn dat ook aan de Molukkers verschuldigd. Ik zie het helemaal voor me. Een nederlands gemenebest , Suid Afrika , Suriname, Antillen, Indonesie , Nederland en Vlaanderen... als voorbeeld voor de rest van de wereld. Het ras is niet van belang , de vaardigheid, taal en gemeenschappelijke geschiedenis wel.

Wie leidt ons in deze visie daarheen?

oostermoer | 17-08-16 | 23:15

ben kokhals | 17-08-16 | 22:56

Indonesie is inderdaad minder islamitisch dan vele Nederlanders denken. Maar wonen in Indonesie is een heel ander verhaal. Mijn vader was daar geboren en getogen, na meer dan 40 jaar vertrok hij naar Europa. Hij heeft nooit de behoefte gehad terug te keren. Wel maakt hij zich zo nu en dan zorgen om de natuur op Sumatra. Mijn roots liggen daar ook, ben 1 keer terug geweest (6 weken). Vond het helemaal niets. Was blij weer terug te zijn in mijn Haagse wijk.

sastro | 17-08-16 | 23:09

@Old_Spice | 17-08-16 | 22:55 "Tevens hebben de Indische mensen in Nederland nooit geprobeerd Nederland Indisch te maken en hun gewoonten aan ons op te dringen terwijl we dat bij hun wel hebben gedaan in Nederlands-Indie."
.
Dat laatste valt wel mee. Zo hebben de Nederlanders er zich taal eigen gemaakt, zich aanfepast aan de omgangsvormen en gebruiken en waren er nogal wat gemengde huwelijken. De Nederlanders hebben nooit geprobeerd om de mensen te bekeren of hun tradities te verbieden. Sterker nog, de Nederlanders hebben juist veel werk gemakt van het behoud van de cultuur, en onderzoek gedaan naar de geschiedenis (ook opgravingen zoals de Borobudur) en gebruiken (adat-recht) en die te boek gesteld.

ben kokhals | 17-08-16 | 23:06

PedroN | 17-08-16 | 22:38

Een Limburgs dorp en wel in die tijd. Dat wens ik niemand toe. Zelf heb ik mij nooit gediscrimineerd gevoeld in Nederland. OK, men noemde mij in het Haagse kroegencircuit 'Blauwe'. Dat ervoer ik als Geuzennaam.

sastro | 17-08-16 | 22:56

@oostermoer | 17-08-16 | 22:41 "Ik zou graag naar Indie verhuizen als het nog nederlands was geweest."
.
Er is een groeiende Nederlandse expat gemeenschap daar, en het Nederlands kom je er overal tegen, zeker in de taal. Overigens lijkt het dat de invloed van de Arabische islam, zoals dat in begin deze eeuw opkwam, alweer tanende is. Toen tijdens ramadan een paar heethoofden een eethuisje van een oude dame overhoop haalden omdat ze vondan dat het niet mocht, was half Indonesië aan het kokhalzen. Zelfs de president heeft gul bijgedragen aan een inzameling om die oude dame te helpen (die er plotsklaps welvarend van geworden is:) en zijn de baardmannen in het kachot gesmeten.

ben kokhals | 17-08-16 | 22:56

Tja, logisch dat de integratie van Indische Nederlanders beter gaat dan met zandbakkers, Indische Nederlanders zijn Nederlanders. Onderdeel van ons koninkrijk geweest een aantal eeuwen. We delen geschiedenis en genen. Tevens hebben de Indische mensen in Nederland nooit geprobeerd Nederland Indisch te maken en hun gewoonten aan ons op te dringen terwijl we dat bij hun wel hebben gedaan in Nederlands-Indie. Tegenover Indische mensen hebben we ook een verantwoordelijkheid, tegenover zandbakkers niet. De zandbakkers hebben in Nederland dan ook niets te zoeken of om het in Indisch jargon te zeggen, die rare pisangs moeten we hier niet.

Old_Spice | 17-08-16 | 22:55

Ik geboren Nederlander met Indische moeder ken alle facetten van discriminatie. @ PedroN | 17-08-16 | 22:38

Ik schaam mij werkelijk diep als ik dit lees! Schandalig!! Wat een achterlijke reacties van die Limburgers. Maar ze zijn gelukkig niet allemaal zo.

Ik heb indo vrienden, die gelukkig dit soort ervaringen niet hebben. Goed, dat je dit geschreven hebt!

oostermoer | 17-08-16 | 22:46

@ ben kokhals / 22:38
Maar wel een beetje klef :)

Tobi | 17-08-16 | 22:46

@A.S. Perien | 17-08-16 | 22:31
Aanvullend de onvolprezen historische stedenboeken van Uitgeverij Asia Maior www.asiamaior.nl/onzeuitgaven.htm (Djokja/Solo is nog leverbaar zie ik, de andere stedenboeken zullen misschien op de tweedehandsmarkt te vinden zijn).

ben kokhals | 17-08-16 | 22:44

@ ben @ vereniging;

Ik ben blij , dat Nederlands Indie nog leeft! Wie weet, slaat het over op ons oude erfgoed aldaar. Laten ze die islam daar ook maar weer laten varen. Past toch helemaal niet bij Indonesie. Bhoedisme lijkt me meer voor de hand liggen, dan een woestijn religie uit Arabie. Of ze hebben (hadden) toch hun eigen Godsdiensten? . Laat ze weer Nederlands leren. 300 jaar geschiedenis poets je niet weg. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt, maar waar niet?

Ik zou graag naar Indie verhuizen als het nog nederlands was geweest.

oostermoer | 17-08-16 | 22:41

Ik geboren Nederlander met Indische moeder ken alle facetten van discriminatie. Opgroeien in een klein Limburgs dorp met een donkerkleurige moeder, ABN sprekend daar waar alleen dialect op het speelplein werd gesproken, kan ik niet juichen over een vriendelijke jeugd. Als kind had ik schijnbaar alles tegen. Natuurlijk als kleine jongen voelde ik me slachtoffer. Als ik dan weer eens een keer thuis kwam, bespuugd, blauwe plekken en gescheurde kleuren kon ik nog eens meer als een uitbrander verwachten. Ik werd op Judo gestuurd om terug te vechten, maar met Judo doe je niet veel tegen een groepje van 5 schoppende jongetjes. Ik heb echter nooit de behoefte gehad daarover te klagen. Wel ken ik het gevoel van ontheemd te zijn. Niet blank en niet wit ondanks mijn blanke voorkomen. Echter met lede ogen kijk ik nu naar de hysterisch vingerwappende allochtonen, de belachelijke zwarte Pietendiscussie. Ik heb wat harder aan de kar moeten trekken en toen ik eenmaal dat kleine Limburgse dorp achter mij liet zag ik dat het gelukkig ook anders kon. De Nederlandse samenleving is een verwijfde samenleving geworden die meehuilt met iedere gekrenkte moslim. De geschiedenis kennende m.b.t. Indonesië en de Islamisering houdt ik mijn hart vast voor Nederland.

PedroN | 17-08-16 | 22:38

De eerste politionele actie had nog enige zin (gevolgen bersiap), de 2e volslagen overbodig. Niet alleen Generaal Spoor was daar tegenstander van maar ook menig 'Nederlands' ondernemer/planter in Indie. Tja de Indische ambtenaren en de vele beroepsmilitairen keken daar anders tegen aan.

sastro | 17-08-16 | 22:38

@Tobi | 17-08-16 | 22:29
En de nasi putih niet te klef koken.

ben kokhals | 17-08-16 | 22:38

@D.Turpin | 17-08-16 | 22:14 "Hadden ook vaak geen hoge dunk van mensen met andere huidskleur. Daarmee liepen ze wel een uit de pas met de opkomende tijdsgeest. Hebben ze nooit onder ogen wille zien."
.
Niet alleen uit de pas met de "de opkomende tijdsgeest", maar ook uit de pas met de (geïntegreerde) bevolking van Hollandse komaf op met name het eiland Java. Die hadden er in 17e eeuw al doorgaans geen enkele moeite mee.

ben kokhals | 17-08-16 | 22:33

Voor de jongelingen onder ons raad ik het boek "op klompen door de dessa" aan. Geeft een beeld van de zeer uiteenlopende ervaringen en slopende trauma's van hen die daar waren en met een sinaasappel van de Nederlandse regering weer in Nederland van boord werden gezet.

A.S. Perien | 17-08-16 | 22:31

@ VerenigingVanDieven / 22:25
En let erop, de rendang niet te droog, maar zeker ook niet te nat koken!

Tobi | 17-08-16 | 22:29

@ D.Turpin | 17-08-16 | 22:14
Ik begrijp uw stellingname wel maar zo ontstaat bv ook weer een lichtelijk ongenuanceerd beel van 'de Nederlandse soldaat' die naar Indië trok
Wat bv die mensen met een kluertje betreft, de meesten hier hadden zelden/nooit iemand met een kleurtje gezien, zeker niet buiten de Randstad
Wat men wist over de overzeesche gebieden kwam uit wat boekjes en wat men op school had gehoord
Met zo een achtergrond was ik ook klakkeloos op de boot naar Indië gestapt om Soekarno, die immers in de oorlog met 'de Jap' had geheuld, een lesje te leren

Tobi | 17-08-16 | 22:27

@oostermoer | 17-08-16 | 22:20 "Toevoegen dat Jakarta gewoon weer Batavia moet worden"
.
Nou, dat treft. Behalve het Grand Café Batavia in Jakarta volgen de nummerborden in Indonesië nog steeds het systeem dat in de Ned-Indische tijd is ingevoerd: Zo beginnen de nummers van de auto's uit Jakarta met de "B" van Batavia.

ben kokhals | 17-08-16 | 22:26

@oostermoer | 17-08-16 | 22:20
De daging rendang staat nog te sudderen hier.

VerenigingVanDieven | 17-08-16 | 22:25

Slecht artikel, “deskundigheid” op basis van geselecteerd leesvoer. Mijn advies, lees om te beginnen eens iets van Snouck Hurgronje.

sastro | 17-08-16 | 22:23

@Lupuslupus | 17-08-16 | 21:46 "Ach het heeft allemaal zo moeten zijn maar de manier waarop ze bij terugkomst werden behandeld is gruwelijk."
.
Boeiende maar ook aandoenlijke verhalen. Inderdaad is er weinig inzicht of begrip geweest in NL over wat zich daar afspeelde. Dit trof ook degenen die de Japanse gevangenkampen hadden overleefd en na WOII in NL terecht kwamen. Die moesten niet zeiken want hier was hongerwinter geweest en daar was het toch altijd mooi weer?

ben kokhals | 17-08-16 | 22:22

Toevoegen dat Jakarta gewoon weer Batavia moet worden, maar dat is een persoonlijke mening.
En de Molukkers hun eigen staat het liefst in samenwerking met Nederland! Dat is de ware multiculturele samenleving! De indische keuken is toch wel erg lekker en gezond, toch? ;-)

oostermoer | 17-08-16 | 22:20

Goed om hier eens op deze manier aandacht aan te geven. De reactie van @Lupuslupus zegt veel over wat die periode met veel jonge Nederlandse mannen heeft gedaan. Ook mijn vader, inmiddels overleden, was veteraan, die bijna 4 jaar in Indië verbleef. Hij heeft gruwelijke ervaringen uit die tijd meegenomen. Bijna dagelijks blootgesteld aan vijandig vuur, vrienden die in zijn armen zijn gestorven, gevechten van man tegen man. 6000 Nederlandse jongens hebben het niet kunnen navertellen. Dat doet iets met je. In zijn laatste jaren waren alleen die herinneringen nog heel scherp.

Spiderman1 | 17-08-16 | 22:19

Vandaag had Rutte in Jakarta moeten zijn, en zou die Willem de zoveelste niet met en toetertje in Rio moeten rondzwerven, maar als gast acte de présence geven op het plein in Jakarta.
ben kokhals | 17-08-16 | 22:11

Juist! Helemaal mee eens!!!

oostermoer | 17-08-16 | 22:16

@Tobi | 17-08-16 | 21:59
Ik heb er geen enkel probleem mee om en respect te hebben voor jonge jongens die door politici de oorlog in worden gestuurd alsmede voor jonge jongens die de moed hebben om zo'n oorlog te veroordelen. Bovendien heb ik er ook geen probleem mee om te denken dat al deze jonge jongens hopeloos naief zijn. Maar nee zo gaat een discussie dus nooit. Er wordt partij gekozen en de tegenpartij wordt compleet zwart gemaakt. Linkse studenten = USSR en soldaat = moordenaar. Tja. Voor wat betreft de militairen. Ze hadden alle reden kwaad te zijn op de politici. Maar ik ben gekke henkie niet. De meesten hadden als ideaal om Indie te behouden. Koste wat het kost. Voor het vaderland. Hadden ook vaak geen hoge dunk van mensen met andere huidskleur. Daarmee liepen ze wel een uit de pas met de opkomende tijdsgeest. Hebben ze nooit onder ogen wille zien.

D.Turpin | 17-08-16 | 22:14

@ BadLieutenant | 17-08-16 | 22:01

Maak hier uit op dat u zelf geen Indo bent.

sastro | 17-08-16 | 22:12

@ D.Turpin / 22:02
Wat marje bedoelde moet hij/zij zelf natuurlijk toelichten
Maar wat betreft het aangestipte, ik zie het niet als linkse rakkers sowieso fout vs rechtse rakkers soweiso goe [of vice versa]
de waarheid ligt niet zo zeer in het midden [al bijna een cliché] maar laten we zeggen genuanceerder
Die studenten met idealen, dat kan je ergens ook over de jongens die voor hun nummer gingen, zeggen; deels voor diealen van het vaderland bijeen houden/heropbouwen, maar ook niet goed voorgelicht over de Indiër
De linkse studenten die wellicht voor idealen gingen, maar niet verder dan dat keken, nl de plannen achter Russische bemoeienissen zo'n beetje overal ter wereld, waar men als idealistisch student of niet in wilde geloven [Westerse propaganda!] of maar de andere kant opkeek hopende dat het dan wel weg zou gaan

Tobi | 17-08-16 | 22:12

@D.Turpin | 17-08-16 | 21:35 "Tragisch dat verleden. Een wingewest was het. Nuf said. Een zwarte bladzijde. Dat de inheemse bevolking aldaar ook geen schone handen doet daar niks aan af."
.
De invloed van Willem de zoveelste en die van andere laat 19e eeuwse Haagse idioten is inderdaad een tragedie geweest, evenals het proces van verzelfstandiging direct na WOII. Om dit al zelfkastijdend over de hele periode uit te smeren doet geen recht aan wat de (veelal daar geboren en getogen) Hollanders er tot stand hebben gebracht. Ook de door de eeuwen heen voortgaande verstrengeling en integratie met de Indische cultuur wordt onder dat klaagtapijt geveegd. Misschien wordt het tijd op te houden met zeiken en bijvoorbeeld meer aandacht te besteden aan herstel van goede banden en behoud van het koloniaal erfgoed. Vandaag had Rutte in Jakarta moeten zijn, en zou die Willem de zoveelste niet met en toetertje in Rio moeten rondzwerven, maar als gast acte de présence geven op het plein in Jakarta.

ben kokhals | 17-08-16 | 22:11

Ik ben niet zo voor geschiedenis. Goethe sagte einmal, Was interesiert mir das geschwetz von gestern.
altijdfeest | 17-08-16 | 20:38 "Wij moeten het verleden wel bestuderen om te herkennen wie ons zand in de ogen strooit", Hans Kudszus, Duits essayist. Nederland is een feestnatie geworden en zal met een kater wakker worden. Ik wens u een plezierige polonaise.

A.S. Perien | 17-08-16 | 22:09

Er is daar in Indië veel kapOT gegaan in de geest van mensen die na de oorlog terugkwamen. Zo las ik eens over iemand die al zijn intellectueel vermogen geïnvesteerd heeft in het totaal verkrachten van de rechtsstaat.
Zie opsporing verzocht.

Ongeblustekalk | 17-08-16 | 22:07

Tobi | 17-08-16 | 21:49
Ik begreep het heel goed. En het is best eng wat er staat. Het is jij-bak dat ten eerste. Dat is altijd eng. Maar veel enger is het om het anti-kolonialistische geluid van links om een lijn te zetten met de barbarij van de USSR. En passant wordt er gesuggereerd dat een handvol studenten met idealen aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden en de rechtse rakkers die Indie wilden behouden aan de goede.

D.Turpin | 17-08-16 | 22:02

Dat de Indo's zo wonderwel hun plaats hebben gevonden in de Nederlandse maatschappij en dat er weinig negatieve connotaties kleven grosso modo aan deze bevolkingsgroep, die grotendeels alreeds is geassimileerd, heeft geen ene donder/reet/klote te maken met de massamigratie uit Zandbakkië!... Just saying!

BadLieutenant | 17-08-16 | 22:01

@ Lupuslupus / 21:46
Ik hoop dat u uw man's stem hier nog vaker wilt laten horen
Zeker omdat hij marinier was(is, want eens een marinier ..), maar als getuige van zijn generatie en wat zij mee hebben (moeten) maken
Mariniers heb ik altijd hoog zitten [een uitzondering daargelaten], een toonbeeld van waar een Nederlander voor dient te staan, jongens van aanpakken (destijds vaak Rotterdammer, en dat is geen toeval) en geen gelul [itt de Amsterdammer, ik ben er zelf een ;)], betrouwbaar en niet snel uit het veld geslagen
Kortom, mannen waar we er destijds wel meer van hadden dan tegenwoordig, zo lijkt het

Tobi | 17-08-16 | 21:59

Mijn vader zaliger was van 1943 tot 1945 tewerkgesteld in nazi-Duitsland. In de zomer van 1945 is hij met een paar provinciegenoten teruggelopen naar het platteland van Groningen. Wie reed in de het voorjaar en de zomer van 1946 met volle vrachtwagens met voedsel naar de hongerende bevolking van het Roergebied? Precies, de barmhartige Samaritaan die mijn achternaam droeg...
eerstneukendanpraten | 17-08-16 | 21:46
.
Opdat wij nooit vergeten.... Maar ja, als wij er niet meer zijn, wie houdt de geschiedenis dan nog levend? De gemanipuleerde geschiedenisboekjes? We leven inmiddels in zulke andere tijden dat het er eigenlijk 'niet meer toe doet'. Behalve voor hen die het meemaakten zoals uw vader (en hun kinderen).
Nou ja, 1 voordeel, als wij er niet meer zijn hebben we er ook geen verdriet meer van...

Lupuslupus | 17-08-16 | 21:56

Mijn vader zat bij 5.3 RI op Java, Heen met een schip van de Hal, 'Zuiderdam', dacht ik, toeters, bellen.
Kwam terug met een Amerikaans troepenschip de 'General Howze' in 49, in het track record van het schip wordt vrij grijs over die reizen gedaan.
Mijn vader had achteraf behoorlijk begrip en respect voor Poncke Prinsen, toen Poncke overleed hebben we er veel over gesproken, en in zijn opinie zag Poncke de dingen iets scherper dan menig boertje wat toen naar Indië werd geschopt.
@Lupuslupus | 17-08-16 | 21:46 't is kudt.

gentle giant | 17-08-16 | 21:52

Ik ken ook iemand die in Indië is geweest.

Ongeblustekalk | 17-08-16 | 21:52

Tja, ze mochten hun eigen cultuur houden, hun eigen rechtssyteem en zelfs hun eigen lokale bestuur. Dat bleek allemaal kut, toen er beter en superieur systeem naast kwam.
Goh. En dan is het toch weer de schuld van de koloniale witman.
Mooi, toch dat eeuwige slachtofferisme.

Stormageddon | 17-08-16 | 21:51

Daar komt die dan; De Sovjet onderzee boten met atoomraketten lagen voor Nieuw Guinea om aan te vallen. Deze reportage heb ik in de jaren 90 op de russische tv gezien. Een gepensioneerde maarschalk deed er zijn verhaal over.
Nederland werd door de Sovjet-Unie (indonesia) gechanteerd. De USA bang als altijd, dwong Nederland Nieuw Guinea op te geven. Nooit op nederlandse tv geweest... Toch wel handig als je russisch kent.

oostermoer | 17-08-16 | 21:50

@ @ D.Turpin / 21:42
Die twee laatste zinnetjes zijn een constateringm niet marjen's mening
als ik het goed begrijp

Tobi | 17-08-16 | 21:49

Lupuslupus | 17-08-16 | 21:33

Mijn vader zaliger was van 1943 tot 1945 tewerkgesteld in nazi-Duitsland. In de zomer van 1945 is hij met een paar provinciegenoten teruggelopen naar het platteland van Groningen. Wie reed in de het voorjaar en de zomer van 1946 met volle vrachtwagens met voedsel naar de hongerende bevolking van het Roergebied? Precies, de barmhartige Samaritaan die mijn achternaam droeg...

eerstneukendanpraten | 17-08-16 | 21:46

Lieve mensen, hartelijk dank voor jullie hartverwarmende woorden. Ik voel het als mijn plicht om - nu mijn man dat zelf niet meer kan - toch een tipje van de sluier opgelicht te hebben. Nog 1 ding: op Nw Guinea waren kanibalen. Mijn man moest met zijn maten op zoek naar een priester die gevangen genomen was door de inboorlingen. Het enige wat ze van de priester terugvonden was diens hoofd op een paal gespietst. De rest was opgegeten. Mijn man was toen 18 jaar. Had als jonge jongen de oorlog meegemaakt - liep met een vergiet op zijn hoofd door het gebombardeerde Bezuidenhout in den Haag om eten te zoeken.
.
Hij wilde als ons land militairen nodig had, niet werkeloos toekijken dus ging zodra dat op 18 jarige leeftijd kon, bij de mariniers. En werd uitgezonden.
.
Ach het heeft allemaal zo moeten zijn maar de manier waarop ze bij terugkomst werden behandeld is gruwelijk. En ook niet meer goed te maken.
Maar ik ben blij dat ik zoveel jaar later toch zijn stem nog heb kunnen laten horen.

Lupuslupus | 17-08-16 | 21:46

@ Lupuslupus / 21:20
Dank voor uw verhaal ik heb helaas door de jaren heen meer van zulke getuigenissen gehoord
Nederland heeft helaas niet een al te mooe reputatie wat betreft hoe men met de eigen troepen, die het zgn vuile werk mogen opknappen, omgaat
Het klinkt als een cliché maar de hoge heren zorgen goed voor zichzelf en hun vrindjes, de rest moet maar afwachten en hopen dat er naar hen om gekeken wordt, van enige nazorg is decennia geen spake geweest hoewel er tegenwoordig tenminste een beetje wordt ondernomen, wat beter dan niets is
Terwijl de situatie destijds was hoe u Juliana & Luns bespreekt, zo lijkt het tegenwoordig wel alsof DH al snel meer oog heeft voor de tegenstander dan voor de eigen jongens
slotsom is dat het beiden over de ruggen gaat van diegenen die goed genoeg cq dapper zijn om, voorzien van niet afdoende materiaal (Srebrenica) of een gammele strategie (Mali), hun leven in de waagschaal te leggen, en veelal stank voor dank krijgen

Tobi | 17-08-16 | 21:45

@marjen | 17-08-16 | 21:39
Doe niet zo eng ja. Beiden zijn fout en niet zo'n beetje ook.

D.Turpin | 17-08-16 | 21:42

Maar laten we nooit vergeten dat het anti-kolonialistische geluid vooral van links kwam. Terwijl in dezelfde tijd (neem achtung!!) de USSR een koloniaal beleid bij uitstek uitvoerde!!
Kolonialisme is alleen "fout" als het 'rechts'is.
Socialistisch kolonialisme was en is TOP!

marjen | 17-08-16 | 21:39

Lupuslupus 21:20
Tranen in de ogen hier.

Ongeblustekalk | 17-08-16 | 21:36

Lupuslupus | 17-08-16 | 21:33

Hij is nu bij zijn Kameraden! Weet u wat zo mooi is, we herdenken hem nu met velen en geven hem postuum alle eer die hem toekomt! Sterkte!

oostermoer | 17-08-16 | 21:36

Tragisch dat verleden. Een wingewest was het. Nuf said. Een zwarte bladzijde. Dat de inheemse bevolking aldaar ook geen schone handen doet daar niks aan af. Ik weet het is achteraf gelul, maar de echte tragedie schuilt in het feit dat wij en ook andere westerse landen zo enorm verandert zijn. Stel jezelf maar de vraag. Wat nu als als Indie Nederlands was gebleven? Het gaat er bij mij niet in dat we tot op de dag van vandaag nog steeds zo hufterig waren geweest als in de koloniale tijd. Ik denk dat dit rap zou zijn verandert vanaf midden jaren zestig. Wat dat betreft is Suriname nog tragischer. Had men toch kunnen bedenken. Dat een hechte relatie met een relatief vriendelijk en rijk land enorme voordelen heeft. Maar nee. In feite zijn alle kolonieen gevallen in handen van gasten die er dezelfde klote mentaliteit op na houden als onze voorouders.

D.Turpin | 17-08-16 | 21:35

Lupuslupus | 17-08-16 | 21:20

En zo is het en het zal waarschijnlijk nooit veranderen. De staat heeft een zeer bloederige geschiedenis en met een walgelijke koninklijke famile te steunen die een behoorlijk grote rol heeft gespeeld want zij zijn daar heel rijk geworden.

Medianix | 17-08-16 | 21:34

Mensen, weest verblijd dat wij dat onmetelijke land niet meer tot de onze mogen rekenen. Stel nu dat slechts vijf procent der inwoners voornemens zouden zijn, door de honger en armoede gedreven deze kant op te komen zou ons land opeens geen plaats meer hebben voor echte vluchtelingen uit bijvoorbeeld Albanië, Wit-Rusland, Pakistan en Noord-Afrika. Dat zouden we toch niet willen met zijn allen?

eerstneukendanpraten | 17-08-16 | 21:34

Van dit verhaal wordt ik stil, heel stil. Alle begrip.
oostermoer | 17-08-16 | 21:25
.
Dank u wel.Ik lees uw commentaar met tranen in mijn ogen. Mijn man zou dit jaar 86 geworden zijn maar is al op 67 jarige leeftijd overleden.

Lupuslupus | 17-08-16 | 21:33

Dit is een afvallige provincie, als ze denken dat ze onafhankelijk kunnen worden, dan hebben ze het mis.

Münsterlander | 17-08-16 | 21:32

@oostermoer | 17-08-16 | 21:06 "Batavia was moderner dan menige toenmalige Nederlandse stad."
.
Inderdaad was de architectuur en stedenbouw er de tijd ver vooruit latitudes.nu/dutch-cultural-heritage-... Daar is in Indonesië veel aandacht (en waardering) voor. Ook wordt de haven van het oude Batavia gerestaureerd, met ophaalbruggen en al upload.wikimedia.org/wikipedia/common... en is aan het plein tegenover het oude gemeentehuis een jaar of tien geleden al een grandcafé geopend met de naam "Cafe Batavia" www.cafebatavia.com/ De Hollandse kathedraal in Jakarta manual.co.id/wp-content/uploads/2016/0... is overgens nog steeds in gebruik thephotograph.co.id/wp-content/uploads... (luidt zelfs de klokken) en in de avond sfeervol verlicht.

ben kokhals | 17-08-16 | 21:32

Lupuslupus | 17-08-16 | 21:20
Van dit verhaal word ik stil, heel stil. Alle begrip.
oostermoer | 17-08-16 | 21:25

ik ook.

Mottige Dorus | 17-08-16 | 21:30

@ 21.25 Van dit verhaal word ik stil. Dat is beter nederlands...

Ik heb ook wel een paar verhalen over onrecht uit die tijd (1944-1948) dit keer spelende in Nederland. Daar hoop ik over enkele jaren een boek van uit te geven.

oostermoer | 17-08-16 | 21:29

@Lupuslupus | 17-08-16 | 21:20
Zeer aangrijpend verhaal. Ik begin te begrijpen waarom u zo wakker bent voor uw leeftijd.

VerenigingVanDieven | 17-08-16 | 21:26

Lupuslupus | 17-08-16 | 21:20

Van dit verhaal wordt ik stil, heel stil. Alle begrip.

oostermoer | 17-08-16 | 21:25

Ik ben nog steeds [als in, altijd al] van mening dat we Indië nooit hadden moeten verlaten
maar ja, dat moest van de yanks want slecht, om vervolgens in elke voormalige Europese kolonie voet aan de grond te krijgen onder hem mom van anti-communisme

Tobi | 17-08-16 | 20:41
.
Dat is inderdaad een schande van de 1e orde geweest. Juliana en Luns die met één pennestreek al onze militairen in Indonesië en Nw. Guinea hebben verraden. Al die jonge jongens (sommigen slechts 18 jaar oud)) die "voor koningin en vaderland" het oerwoud ingestuurd werden EN daar sneuvelden, in 2-en werden gehakt door de inwoners.
.
Weet u hoeveel van die jongens letterlijk knettergek werden, 's nachts op wacht in het oerwoud gewoon om zich heen gingen schieten uit angst en daarna op transport naar Nederland gingen?
.
Weet u hoeveel jonge jongens daar begraven zijn op de erevelden?
.
En dat degenen die het geluk hadden terug te komen als moordenaar werden bestempeld door het linkse gajes?
.
Dat mijn man die DRIE keer aan scheurbuik heeft geleden tijdens zijn dienst als marinier, en nauwelijks het leven ervan heeft afgebracht nadat hij door een pelopper vanuit een boom - sprong s nachts gewoon op hem terwijl hij wacht liep - half doormidden was gezaagd met een roestige klewang, zijn HELE verdere leven nachtmerries heeft gehad en pas toen hij al TIEN jaar DOOD was, het Nw Guinea kruis over de post kreeg toegestuurd?
.
Het is een schande die met geen pen te beschrijven is. Heb hier nog een foto waarop Juliana de kruiser de Ruyter waarmee mijn man vertrok naar Nw Guinea uitzwaaide in de haven van Rotterdam !

Lupuslupus | 17-08-16 | 21:20

Ik heb iemand gekend die een bevel voor het uitmoorden van een dorp in Java heeft geweigerd en die is zijn hele leven daarvoor gedwarboomd door onze regering. Hij heeft ook twee jaar in een gevangenis gezeten vanwege dat feit.

Medianix | 17-08-16 | 21:19

Op school wordt vaak wèl het negatieve aspect van het Cultuurstelsel behandeld, maar nìet de knevelarij door de inheemse vorsten, en al helemaal niet de negatieve invloed die de islam ook toen al had, en waarover Douwes Dekker hier en daar voorzichtig schrijft b.v. in hoofdstuk XV

“Ja, hy wilde helpen, terechtbrengen, redden, niet verderven! Hy had medelyden met den Regent. Hy, die wist hoe geldgebrek kan drukken, vooral waar het leidt tot vernedering en smaad, zocht naar gronden van verschooning. De Regent was oud, en ‘t Hoofd van een geslacht dat op grooten voet leefde in naburige provincien, waar veel koffi geoogst en dus veel emolument genoten werd. Was ‘t niet grievend voor hem, in levenswys zoo ver te moeten achterstaan by zyn jongere verwanten? Bovendien meende de man, door dweepzucht beheerscht, by ‘t klimmen zyner jaren het heil van zyn ziel voor bezoldigde bedevaarten naar Mekka en voor aalmoezen aan gebedzingende leegloopers te kunnen inkoopen. De ambtenaren die Havelaar in Lebak waren voorafgegaan, hadden niet altyd goede voorbeelden gegeven. En eindelyk maakte de uitgebreidheid der Lebaksche familie van den Regent, die geheel ten-zynen laste leefde, hem het terugkeeren tot den goeden weg moeielyk.” . www.gutenberg.org/cache/epub/11024/pg1...

Ci Ty33 | 17-08-16 | 21:16

Indonesië is ook al een islamitisch klotenland aan het worden waar christenen worden vervolgd en vermoord.
Ook daar zal de westerling, waar de meeste Aziaten voor in hun broek schijten behalve Jappen, zie artikel, weer aan land moeten gaan om orde op zaken te stellen.
Leve General van Heutz!

Ongeblustekalk | 17-08-16 | 21:15

Men is te druk bezig inderdaad met Huffington Post, Guardian, NYT etc.
In plaats daarvan zouden ze in oude boeken moeten duiken over ons Koloniale verleden en met name dat van Nederlandsch Indië
Ze zouden kunnen beginnen met J.B. van Heutsz "De Onderwerping van Atjeh" , veel Snouck Hurgronje, en natuurlijk niet te vergeten H.C. Zentgraaff over Atjeh en Sumatra.

Zwizalletju | 17-08-16 | 21:14

Wellicht ligt hier de grondslag voor het empatische AAP topic. Hartverscheirend... doch.

Pompenkoning | 17-08-16 | 21:09

Als ik bij Indo's over de vloer kom krijg ik een oer hollands gevoel.

RdeFriesch | 17-08-16 | 21:07

Prachtige postzegels had Nederlandsch Indie. Batavia was moderner dan menige toenmalige Nederlandse stad.

Ik heb veel mensen uit "Indie" gekend. Ken er nog.
Velen zijn helaas overleden. In jappenkampen gezeten.

Ook ik had familie in Indie.

Den Haag , de weduwe van Indie. Indie, Gordel van smaragd.
Jammer , dat Indie niet meer bestaat.

Bandung is voor mij nog steeds Bandoeng! Toen Juliana in de jaren 70 voor het eerst een statie bezoek bracht aan indonesia, bezocht ze Bandung ; tot haar grote verbazing hing daar een groot spandoek over de weg.
Daarop stond ; WELKOM IN BANDOENG in het nederlands!
De NTS vroeg aan mensen wat ze vonden van het bezoek. De lokale mensen antwoordden; natuurlijk vinden we het leuk , dat ONZE koningin komt. (In het nederlands). Aan u verder het oordeel.

oostermoer | 17-08-16 | 21:06

Mooie leurenbeelden van Bits-Indië, en helaas - daar zijn ze weer - op het eind agressieve moslims. Wel toch weer geschrokken van de haatvolle comments jegens de Britten. www.youtube.com/watch?v=nhKYg641K3c

Ci Ty33 | 17-08-16 | 21:05

Het begon met en handelspost en breidde almaar uit. Al vlot waren er kinderen uit gemengde huwelijken en de Hollanders zaten daar in het geheel niet mee. Ze waren ook al niet zoals de Portugezen, en hadden dus geen missie om iedereen te bekeren. Zo werd in uitdijende steden doorgaans een groot plein aangelegd met aan de ene kant een moskee, de andere een kerk, dan een stadhuis en daartegenover een postkantoor. In de 19e eeuw echter, met name onder Willem de zoveelste met dat schandelijke cultuurstelsel van hem, kwam er steeds meer negatieve bemoeienis van wereldvreemde Haagse klotebureaucraten. Misschien hadden de geïntegreerde Hollanders toen al samen met de Javanen en anderen die Haagsche royale pennelikkers eruit moeten schoppen. Anyway, dit is een feestdag voor (het door Hollanders bijeen vergaarde) Indonesië en verdient ook het ophalen van herinneringen aan het vele goede, evenals een uitzicht op warme banden en nauwere samenwerking in de toekomst. PS: Laten de racismejankers de rambam krijgen.

ben kokhals | 17-08-16 | 21:05

@ Feynman / 20:52
Eesch. Met Indonesische moslims zijn er ook vrijwel nooit problemen geweest, en als dat al het geval was speelde hun geloof daar geen enkele rol
Het gaat mis met de combinatie moslim en arabisch, met name die uit Noord West Afrika en die lui uit Erdostan

Tobi | 17-08-16 | 20:58

kijk inderdaad maar eens "the act of killing". deze documentaire heeft mij diep geraakt. De beulen, moordenaars, martelaars en verkrachters van de revolutie in de jaren 60 tegen "de communisten" zijn nog steeds aan de macht, en werken mee aan deze docu. Een vreemd en beangstigend volk.

Ir. Wilhelmus | 17-08-16 | 20:54

Het gaat prima daar, het land islamiseert in rap tempo dus de mensenrechten zijn in de toekomst zeker gesteld.

botbot | 17-08-16 | 20:53

"onderzoeker dr. Peter Post van het NIOD schat dat er tussen de 1,5 to 2 miljoen mensen met Indisch bloed in Nederland wonen."

Doet je toch denken waarom dat niet een enorm drama is geworden zoals met andere minderheden.

Feynman | 17-08-16 | 20:52

Het ligt wel even iets anders dan wordt beschreven in dit verhaaltje. Ja er was racistisch bestuur en het Nederlandse recht gold niet voor inlanders. Maar dit kwam omdat de inlandse regenten over hun eigen bevolking mocht heersen. Een dualistisch bestuur. Nederland inde belasting bij de regenten en in ruil daarvoor mochten de regenten over de inlanders heersen. Het waren dus ook vooral inlanders zelf die andere inlanders het leven zuur maakte. De Nederlanders traden alleen op als de inlandse regenten daar om vroegen of bij grootschalige opstanden zoals in Atjeh met de Atjehoorlog en van Heutsz.

Old_Spice | 17-08-16 | 20:50

Ik ben Indo en voel mij al vanaf kindsaan nog blanker dan blank. Daar speelt een andere groep allochtonen geen rol in.
Van Wilders werd gezegd dat hij post koloniale revanche reflexen heeft. Geen idee of dat zo is, maar dat voel ik wel bij mijzelf.

Borghesia | 17-08-16 | 20:47

Wat betreft de verontwaardiging over onze gruweldaden in de Oost; kijk de documentaire The Act of Killing eens. Gaat over de 'communistenjacht' door de Soeharto regering. Meer dan een miljoen Indonesiërs en Chinezen vermoord. Daar heb ik in de NL media nog nooit een woord van verontwaardiging over gehoord. Onderdrukking is alleen interessant als het door westerse regimes wordt gedaan.

VanWoerden | 17-08-16 | 20:43

AnnSummer | 17-08-16 | 20:42

Tief op!

kwark001 | 17-08-16 | 20:43

-weggejorist en opgerot-

AnnSummer | 17-08-16 | 20:42

-weggejorist-

AnnSummer | 17-08-16 | 20:41

marjen | 17-08-16 | 20:33

Plus, dat waar 'den blanke' is vertrokken of weggejaagd er binnen de kortste keren een puinhoop ontstond.

kwark001 | 17-08-16 | 20:41

Ik ben nog steeds [als in, altijd al] van mening dat we Indië nooit hadden moeten verlaten
maar ja, dat moest van de yanks want slecht, om vervolgens in elke voormalige Europese kolonie voet aan de grond te krijgen onder hem mom van anti-communisme
Niet dat ik het de Indiërs niet gun, in tegendeel, maar het is er sinds we onze hielen hebben gelicht, zo een kolerebende geworden, moord [sinds de onafhankelijkheid] corruptie [van de bovenlaag], onderdrukking [van alles buiten Java]
Ik hed het op m'n VWO al aan de stok met mijn Chinees-Indonesische geschiedenislerares, omdat ik het nut niet inzag van onafhankelijkheid als je ziet wat er van is gekomen [vrijwel niets].
Ik kom haar nog wel eens tegen, ze geeft mij nu gelijk [daar gaat het me niet om], het is eenvoudig tragisch dat Indië zo een bende is geworden, uitzonderingen daargelaten
We hadden daar op de een of andere manier moeten blijven, niet als kolonisators, maar in een soort van aangedikte adviseursrol/klasse, om erger te voorkomen

Tobi | 17-08-16 | 20:41

@marjen | 17-08-16 | 20:33
Stammenoorlogen hierheen halen helpt natuurlijk ook niet. Erdoganisten vs Gulenisten, bijvoorbeeld.
Wanneer mensen zich daarmee bezig houden in Nederland dienen ze naar mijn mening terug worden geduwd naar daar waar het werkelijk speelt.

van Griendsven454572 | 17-08-16 | 20:40

Ik ben niet zo voor geschiedenis. Goethe sagte einmal, Was interesiert mir das geschwetz von gestern.

altijdfeest | 17-08-16 | 20:38

Ik heb geen mening meer over het kolonialisme. Te veel links geklets daarover. Wel weet ik dan inlandse hotemetoten meewerkten met de Europeaanse kolonisten, want die kolonisten brachten echt iets nieuws.
Ook weet ik dat het buskruit de inlanders deed huiveren; zij hadden zwaarden e.d. Westerse uitvindingen maakten dat het koloniseren lukte. Als het westen niks wist te brengen,ndan was hun kolonialisme totaal mislukt. Ik wil zeggen: islam wil hier ook koloniseren, maar iets nieuws weet men hier niet te brengen.
Ook weet ik nog heel goed het bezwaar van de anti-de-kolonisatoren, richting links. Afrika bv. zou aan stammenoorlogen ten prooi raken als de kolonisatoren zouden vertrekken. Links begon toen enorm te huilen, want zo'n rechtse verwachting zou duiden op racisme! Maar het is natuurlijk wel werkelijkheid geworden, die stammenoorlogen. 'Rechts' had daarin gewoon gelijk. Denk alleen maar aan de Hutu's en de Tutsi's. Opperste gruwelijkheden tussen die stammen, tot de dag van vandaag.

marjen | 17-08-16 | 20:33

Met de steun van onze bondgenoot de USA, die toen even wat andere belangen had dan ons te steunen.

Mark_Pugner | 17-08-16 | 20:32

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com