Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Terugkijktip: Douglas Murray over Orlando

Vanaf 4:36 spreekt hardenotenkraker alsook huisvriend Douglas Murray over het "part of the bigger thing" dat gewone jongemannen met geweldsfantasiën en krakakageweren tot waanzinnige moorden drijft. Geen joopachtige sentimentele poespas over nietallebaarden overeenkamscheren en jamaarinstaphorst doenzehetook, maar een helder gesprek over ideologie, extremisme en het feit dat 52% van de Britse moslims homoseksualiteit wil verbieden. "It's time for Muslim leaders to accept responsibility for this hate".

Reaguursels

Inloggen

@ fleischer | 14-06-16 | 18:50
a,b,c,d,e,f,g..... genegenheid dus.

fleischer | 14-06-16 | 18:52

@ theo-is-dood | 14-06-16 | 17:56
Die aanslag in de Sari Club op Bali is uitgevoerd door de Israëlische geheimdienst - waarbij mini nukes zijn gebruikt- als 'False Flag' om daar een andere partij de schuld aan te geven...
@ Peter Emile | 14-06-16 | 11:28
Volledig met u eens. Ik ondervind bij deze mensen - en dan met name Turken en Marokkanen - géén enkel besef van persoonlijke identiteit (eigenwaarde, respect, fenegenheid, INTROSPECTIE). Als ik bijvoorbeeld video's bekijk van Wegmisbruikers hoe over het algemeen genomen deze zojuist genoemde bevolkingsgroepen zich 'gedragen' bekruipt mij al snel het gevoel van een dominant, arrogant, gevaarlijk individu 'sans rancune' wat wij liever kwijt dan rijk zijn in onze samenleving.

fleischer | 14-06-16 | 18:50

Is het jullie al opgevallen dat voor de tweede maal het boek van Houellebecq een ware voorspelling heeft bevat? www.bol.com/nl/p/platform/10010040109...
Michel Houellebecq: Platform
De eerste keer was de bomaanslag op de disco in Bali, en nu de aanslag op een gaybar in Orlando. Beide keren vallen strijders van het Ware Geloof de hedonistische Westerse samenleving aan.
" Arcing with dreamlike swiftness from Paris to Pattaya Beach and from sex clubs to a terrorist massacre, Platform is a brilliant, apocalyptic masterpiece by a man who is widely regarded as one of the world’s most original and daring writers."

Ik ben bang dat zijn nieuwste roman ( Soumission / Onderworpen) ook waarheid wordt.

theo-is-dood | 14-06-16 | 17:56

De domme gansjes en de linkse wegkijkers die het Europese continent lieten volstromen met moslimgajes uit alle windstreken zijn hoofdverantwoordelijk voor alle chaos die er is en nog staat te komen.

Jack Jersey | 14-06-16 | 16:00

@Peter Emile | 14-06-16 | 13:50
Klopt helemaal; het ligt bij de bestuurders. Niet aanpakken van wangedrag, pamperen, toestaan van zaken die niet volgens de Nederlandse wet zijn toegestaan en vooral het meegaan in de zieligheidsindustrie. Uit gesprekken van de week menen sommige allochtonen dat zij gediscrimineerd worden bijv. door een lager schooladvies voor hun kinderen. Ze staan er niet bij stil dat dit net zo goed bij autochtone kinderen voorkomt. En niet 1 partij die ze dit duidelijk maakt. Nee, het zieligheidsgevoel wordt gevoed met als doel stemmen winnen.

Maria.1 | 14-06-16 | 14:57

@Maria.1 | 14-06-16 | 13:00

Da's waar, maar we zitten met een probleem opgescheept: dat probleem bestaat uit een aanzienlijk deel van onze samenleving dat zijn wortels heeft in de 'vrijheid-blijheid'-cultuur van de bloemetjestijd, en dat nu regelrecht verraad pleegt aan die zelfde vrijheidsopvatting door het op te nemen voor de islam en zijn aanhangers en die ideologie zelfs te faciliteren.

Onder meer door altijd maar weer zoveel mogelijk barrières te verwijderen die de bouw van moskeeën in de weg staan, en daarbij alle bezwaren van omwonenden consequent te negeren, van tafel te vegen of via slimme juridische omweggetjes ongegrond te laten verklaren.

Het zijn de mensen die massaal vertegenwoordigd zijn op sleutelposities, in besturen, in de ambtenarij, in lagere en hogere overheden, in het parlement, in de rechterlijke macht en in de regering.

Zo lang deze mensen de ongebreidelde bouw van moskeeën toestaan of zelfs faciliteren, zal de positie van de subversieve islam alleen maar verstevigd worden.

Dus wat we vooral ook nodig hebben is een versnelde doorstroom (lees: grote schoonmaak) in alle bestuurlijke organen en in het parlement. En er is vooral ook een 'changing of minds' nodig onder de bevolking, met name dát deel dat (nog) huiverig staat tegenover een hardere aanpak van de islam en de bijbehorende excessen ervan.

En tenslotte blijf ik erbij: 'vrijheid van godsdienst' zou niet van toepassing moeten zijn op de islam, omdat de islam geen godsdienst is, maar een totalitaire doctrine die in alle gevallen zal leiden tot een theocratische dictatuur. Dus in feite is de islam een staatsvorm, of op zijn minst een streven naar die staatsvorm.

En omdat die staatsvorm vierkant vijandig staat tegenover een open en vrije democratie zoals wij die hier (nog) hebben, moeten wij die ideologie te vuur en te zwaard bestrijden. Net zo lang en net zo intensief totdat die is verdwenen uit onze samenleving. Niet alleen uit principe, maar ook uit puur lijfsbehoud.

Ik ben homo. En omdat ik als homo inmiddels al lang niet meer in de publieke ruimte mijzelf kan zijn (en dan bedoel ik geenszins met aanstellerig, rellerig of aandachttrekkend gedrag) vanwege de alomtegenwoordigheid van roedels jonge moslims, voel ik mij in mijn meest fundamentele vrijheid aangetast. En nu, sinds kort, moet ik zelfs vrezen door een of andere hersenloze idioot in de naam van Allah ("de barmartige", LOL) neergemaaid te worden met een machinegeweer, als was ik ongedierte dat uitgeroeid moet worden.

Kortom: ik ben, samen met alle andere homo's, een potentieel doelwit van Allah's zelfbenoemde Sturm Abteilung. En als potentieel doelwit staat mij maar één ding te doen: alles in het werk stellen om die dreiging te doen verdwijnen of te doen uitschakelen.

Peter Emile | 14-06-16 | 13:50

@Peter Emile | 14-06-16 | 12:48
Vrijheid van godsdienst betekent niet dat je de bouw van gebedshuizen hoeft toe te staan.

Maria.1 | 14-06-16 | 13:00

@Maria.1 | 14-06-16 | 12:09

Ik geef toe dat je met jouw methode een aardig eind kan komen; maar ik heb moeite met 'gelijke behandeling' van elementen die ons en onze samenleving fundamenteel vijandig gezind zijn. Afgezien daarvan: als je deze naargeestige ideologie blijft faciliteren door in elke wijk een joekel van een moskee toe te staan waarin ze ze haat en de achterlijkheid kunnen blijven verspreiden, kom je nooit van deze ellende af.

'Gelijke behandeling' is mooi, maar werkt alleen als er een bepaald minimum aan consensus is binnen een samenleving, die een gelijke behandeling "onder gelijken" mogelijk maakt. Oftewel: een gedeelde visie over de te volgen koers van een samenleving. En die consensus wordt teniet gedaan in elke samenleving waarin zich een aanzienlijke minderheid aan moslims manifesteert - of beter gezegd: 'opdringt'. In zo'n samenleving wordt elke consensus onderuit gehaald en ontstaat tweedracht. Hetgeen we nu op grote (zelfs Europese) schaal kunnen zien gebeuren.

Daarom ben ik van mening dat de islam verboden moet worden.
Net zoals je het fascisme, het nazi-dom en de maffia moet uitbannen c.q. verbieden en bestrijden.

Want dat is wat de islam zo langzamerhand is: religieuze maffia. Met alle typische kenmerken die daarbij horen; wapengekletter, gezwaai met messen, intimidatie, bedreiging, 'omerta', en de mentaliteit van "I'm going to make him an offer that he can't refuse".

Peter Emile | 14-06-16 | 12:48

^
Dit is geen discriminatie of racisme; een goeie die argumenten zou hebben tegen gelijke behandeling; waar ik voorstander van ben.

Maria.1 | 14-06-16 | 12:09

@Peter Emile | 14-06-16 | 11:48
Je hoeft islam niet eens te verbieden; het is al voldoende als iedereen zich aan de Nederlandse wet moet houden. Dus geen positieve discriminatie meer: geen kindbruidjes, blootshoofds op de pasfoto (of niemand), niet toestaan dat mannen en vrouwen gescheiden worden bij een bijeenkomst (dit is in strijd met artikel 1 van de Grondwet). Relschoppers (branden Ede, bussteengooiers) keihard bestraffen, geen subsidies/positieve discriminatie meer bij het vergeven van baantjes. Daarnaast 1-paspoort; je bent Nederlander of je bent het niet.
Stellen we nu geen paal en perk, dan gaat het gigantisch uit de klauwen lopen.

Maria.1 | 14-06-16 | 12:06

Moslims en verantwoordelijkheid nemen?
Laat me niet cynisch lachen!

In de eerste plaats is het begrip 'verantwoordelijkheid' gebaseerd op het typisch christelijke schuldgevoel ("mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa") en als zodanig totaal onbekend in de islamitische wereld. 'Verantwoordelijkheid nemen' heeft ook iets te maken met sportiviteit; ook al onbekend in de islamitische wereld. En tenslotte heeft 'verantwoordelijkheid nemen' of 'verantwoordelijkheid accepteren' ook te maken met het erkennen van je eigen falen, hetzij als individu, hetzij als groep. En het is vooral het laatste dat nogal steekt in de primitieve macho-wereld van de doorsnee moslim; je eigen falen erkennen is niet mannelijk. 'Échte mannen' falen immers niet, die maken geen fouten. Het zijn altijd de anderen die dat doen.

Alle ellende die moslims wereldwijd veroorzaken, alle misère die ze over zichzelf afroepen, al het geweld dat zich in hun midden afspeelt is altijd, altijd de schuld van een ander. Dat geweld veroorzaken ze zelf omdat ze geen zelfbeheersing kennen, want het vermogen tot zelfbeheersing is een belangrijk kenmerk van beschaving. Maar islamieten kiezen er bij voorkeur voor zich te laten leiden door individuele, dan wel collectieve hysterie.

Inmiddels heeft het primitieve machismo in de moslimwereld ervoor gezorgd dat hun religie al lang geen religie meer is, maar geïnstitutionaliseerde mannelijke dwingelandij. Een dwingelandij die leidt tot totalitaire staten op theocratische basis. Theocratisch vooral, want met een Grote Boeman is het makkelijker ongeletterde meutes - en vrouwen vooral - onder de plak te houden.

In feite tast de islam met zijn praktijken van dwingelandij, bedreiging, intimidatie en geweld elke samenleving tot in zijn diepste wortels aan, zoals de maffia dat doet op Sicilië en de 'Ndrangeta in Zuid-Italië.

De islam is niets anders dan religieuze maffia, met een aanhang die voor een belangrijk deel bestaat uit met messen en machinegeweren zwaaiende, geweldsverslaafde proleten die de aard van hun geweld inmiddels naar een nieuw en ongekend niveau van perversiteit hebben getild.

Een beweging die grossiert in bedreiging, intimidatie en geweld en die daarmee complete samenlevingen ontwricht - zoals de islam dus - dient uitgebannen te worden. Dit heeft niets, maar dan ook niets meer te maken met 'vrijheid van godsdienst'.

Het uitbannen van de islam (want dat is, hoe je het ook wendt of keert, de bron) is een pure noodzaak, willen we onze beschaving, onze cultuur en onze vrijheid nog redden.

Daarom: verbied de islam. We moeten vooral stoppen met de islam te beschouwen als een godsdienst. Sluit alle moskeeën en andere islamitische faciliteiten. En maak het leven in elk westers land zo onaantrekkelijk mogelijk voor moslims. Niet door ze in treinen of in kampen te stoppen, maar door ze waar dan ook het onmogelijk te maken hun verderfelijke, vijandige ideologie te volgen, te verspreiden of in praktijk te brengen. Door strenge wetgeving, die al even streng gehandhaafd dient te worden.

Alleen zó kunnen we ervoor zorgen dat moslims massaal vrijwillig hun koffers gaan pakken om hun heil te zoeken in de gebieden waar ze oorspronkelijk vandaan komen en waar ze zich tot het einde der tijden kunnen wentelen in achterlijkheid en slachtofferschap. En alleen zó kunnen we wellicht de westerse beschaving (of wat daar nog van over is) vrijwaren van de wortelrot van de islam.

Dat klinkt extreem, een verbod op de islam en het gedwongen sluiten van islamitische faciliteiten zoals moskeeën, en dat is het ook. Maar extreme bewegingen die extreem geweld genereren en die samenlevingen op extreme wijze ontwrichten, vereisen nu eenmaal extreme maatregelen.

En daar is niks mis mee. Het gaat immers zo langzamerhand om ons vege bestaan, ons vege lijf.

Peter Emile | 14-06-16 | 11:48

"Het is gewoon tijd dat we zeggen dat je religie iets voor achter je voordeur is. ensen zelf hun geloof in stilte en anoniemiteit beleven."
@ WatZalIkErvanZeggen | 14-06-16 | 09:53
.
Het verschil is dat de islam een als godsdienst VERMOMDE veroveringscultuur is. Dat is het grote probleem, ze kunnen darom dezelfde consideratie eisen als de echte godsdiensten waarvan niemand (meer) iets te vrezen heeft
.
Overigens, mbt uw opmerking:
"Fuck halal shit, fuck gescheiden publieke ruimtes, fuck gebedsruimtes, fuck hoofddoekjes en geen handen willen schudden, allemaal opheffen.. "
.
verdient een dikke + 10

telelezer | 14-06-16 | 11:45

"Iedereen die de Westerse normen en waarden niet kan volgen dient uit het Westen verwijderd te worden."
@ Piet van het Padje | 14-06-16 | 10:33
.
Dat mag niet van de Brusselse bezettingsmacht, want iesse raassiest

telelezer | 14-06-16 | 11:37

@ Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 23:43
Ik citeer:
""Inmiddels blijkt uit videobeelden die zijn verschenen waarin interviews werden gehouden met personen aanwezig in the Pulse, dat het naar alle waarschijnlijkheid niet om één , maar meerdere terroristen ging. Een daarvan heeft tijdens de schietpartij opzettelijk een uitgangsdeur geblokkeerd en voorts werd de aanslag gepleegd met meerdere automatische wapens en niet met een pistool.
De Amerikaanse autoriteiten en daarmee ook de MSM ZWIJGEN hierover in alle talen. Of zij deze handelswijze van Den Haag hebben afgekeken of juist omgekeerd, ook dat mag u zelf bepalen
www.geennieuws.com/2016/06/toedracht-s...

telelezer | 14-06-16 | 11:36

Je moet er wel bewondering voor hebben hoe smerig die linkse ratten zijn. We mogen niet naar de schuldige gemeenschap kijken, want ze doen het echt niet allemaal, hoor! Maar de gemeenschap van wapenbezitters mag WEL collectief gestraft worden volgens de lijnen waarop moslims constant buiten schot blijven.

Die hele discussie zegt al genoeg: Moslims leven in een schaduw-maatschappij. Het gaat namelijk over HUN religie, niet ONZE religie. HUN gemeenschap, niet ONZE gemeenschap. En de terughoudendheid om HUN religie en gemeenschap te bekritiseren terwijl ze hier wonen, en hier hun religieuze misdrijven plegen, is achterlijk. Zeker als die misdaden worden aangegrepen om de Westerse burger nog even wat rechten af te troggelen.

Die ene vent maakt een interessant punt over wetten over homofobie. Het wordt tijd dat de wet gelijkmatig wordt toegepast, en elke prediker die iets zegt wat de gewone burger ook niet mag zeggen, dient er subiet uitgetrapt te worden. Of we trekken die wet weer in, kan ook. Maar we moeten ophouden met het met twee maten meten voor moezelmannen. Iedereen die de Westerse normen en waarden niet kan volgen dient uit het Westen verwijderd te worden.

Piet van het Padje | 14-06-16 | 10:33

De katholieke kerk nam verantwoordelijkheid voor sexueel misbruik, islamitische leiders moeten verantwoordelijkheid nemen voor geweld tegen joodse en homofiele mensen (geen stilzwijgende goedkeuring).

F Cobben | 14-06-16 | 10:17

52% wil verbieden. 48% de doodstraf.

Rest In Privacy | 14-06-16 | 09:54

Niemand durft dingen echt te benoemen, iedereen is bang om weggezet te worden als rascist of nazi. Precies de reden dat we nu zo in de problemen zitten.
Hebben we ook jaren gedaan over tokkies en uitkeringmisbruikers, was ook al zo'n succes.
Het is gewoon tijd dat we zeggen dat je religie iets voor achter je voordeur is. Daarbuiten kan je er op geen enkele manier mee te koop lopen en men hoeft al helemaal geen rekening te houden met je lange tenen. Fuck HALAL shit, fuck gescheiden publieke ruimtes, fuck gebedsruimtes, fuck hoofddoekjes en geen handen willen schudden, allemaal opheffen en laat mensen zelf hun geloof in stilte en anoniemiteit beleven. Liever niet een achterlijk woestijn geloof zoals Islam maar voor de mensen die hier al zijn, ze zoeken het maar uit.
Maar wees dan ook zo eerlijk om te zeggen dat we niet op nog meer moslims zitten te wachten omdat dat aantoonbaar tot problemen leidt.

WatZalIkErvanZeggen | 14-06-16 | 09:53

Waar ik mij het meest aan erger is dat er weer wordt gekeken naar 'hoe makkelijk een wapen in de VS gekocht kan worden' dan dat de 'islam' hier weer een grote rol in speelt. De media geeft (erg snel weer) de schuld aan het wapenbeleid in de VS dan, aan het geloof. Maar goed, ik heb mijn 'terreur-bingo-kaart' weer voor mij; Rutte: We zijn in oorlog met IS niet met het geloof, GL: Het is de schuld van Wilders, Samson; Wat IS wil is 'verdeeldheid' en daar gaan WIJ in onze maatschappij niet voor opzij, SP: Ik had liever gehad dat ze in de gezichten van de homo's hadden gespuwd, Pechtold: We moeten ons niet gek laten maken, Stille tocht, kaarsjes, iedereen de 'PEACE'-kleuren op FB-profiel, een oude 'hit' wordt uit de kast gehaald (toepasselijk) en wordt weer een hit! etc. etc. etc. PFFFFFFFFFFFFFFF tenslotte, blijven de terreuraanslagen doorgaan en de bobo's maar ouwehoeren............. (zucht) btw; Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaande....

Ik snap er niks van! | 14-06-16 | 09:50

@ kindapaas | 14-06-16 | 09:30
U mag het met mij oneens zijn, echter; heb ik het over een tijdspan van meerdere 100en jaren, zij het enkele 1000en jaren...

fleischer | 14-06-16 | 09:43

"Man doodt Franse agent en zijn vrouw na gijzeling in woning. Volgens ooggetuigen zou de dader "Allahu akbar" (Allah is groot) hebben geroepen.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken kon vooralsnog niets zeggen over het motief van de dader. Het is niet bekend wat de man tot zijn daad heeft gedreven. "

Nu.nl

ing. B | 14-06-16 | 09:32

@fleischer | 14-06-16 | 07:54
Staat u mij toe het met u oneens te zijn; Iran lijkt mij niet onder controle, ondanks pogingen daartoe via de Iran-Irak oorlog destjds en langdurige sancties. De as Iran-Rusland lijkt mij ook niet onder controle. De keuze voor Saudi Arabie destijds als ideologische/religieuze motor van de globale Islamisering was een onjuiste en tijdens de revolutie in Iran heeft men de boot gemist, bezorgd als men was om de reeds gedane investeringen op het spel te zetten.
Slechte verliezers verdienen geen respect, daarom hoeven we niet zolang te wachten als u wellicht denkt.

kindapaas | 14-06-16 | 09:30

Nog steeds ben ik stomverbaasd dat een Mondiale Club van het Pure Kwaad overal in het Westen zijn kazernes mag neerzetten, sprakelozer nog maakt mij onze politici die dit toelaten en zelfs faciliteren.
-
Het is tijd voor onze bestuurders om het voorbeeld van de Hongaarse premier Viktor Orbán te volgen en de islam ongrondwettelijk te verklaren:
youtu.be/gE7oCXPb2Iw

Thomas333 | 14-06-16 | 09:24

@BozeBlankeMan | 14-06-16 | 08:54
Het is onze schuld; het Westerse kapitalisme heeft IS gecreëerd. Zeggen ze.

Maria.1 | 14-06-16 | 09:03

het razendsnel wegredeneren bij de link met de islam is bij de NPO inmiddels een automatische reflex.
'Hij had een hekel aan iedereen die een beetje anders was, en vooral aan homo's', de vraag -volgens de NPO- is dus of dit wel echt iets met de islam heeft te maken heeft? maar -voor ieder die toch nog met deze gedachte speelt- 'Diverse leiders van de islamitische gemeenschap hebben hun afkeer uitgesproken'. Opgelost!
Één dag na de aanslag weet de NPO een paar Amerikaanse dwazen in beeld te krijgen die met een in elkaar gefröbeld bordje staan te zwaaien met de tekst 'islamophobia is un-American'.
Dus het eigenlijke probleem zijn niet de moordende moslims, maar de islamofobie! Goed dat we een immer objectief en onpartijdige publiek omroep hebben.

BozeBlankeMan | 14-06-16 | 08:54

@kindapaas | 14-06-16 | 07:34
Zo ver laten ze het niet komen.
Op het moment dat dit hele continent ondergaat aan de islamitische invasie, hebben ze zichzelf als ingedekt.
Het begon met een hekje om de vakantievilla van Koning Kroonkurk maar inmiddels worden ook zo'n beetje alle paleizen en ook de tweede kamer verbouwd. Denkt u nu serieus dat dat slechts onderhoud is?
Ik durf te stellen dat deze van binnen worden omgetoverd in bunkers. of het installeren van panic rooms etc.

Mastermattie | 14-06-16 | 08:37

@Van Duyvenbode | 14-06-16 | 06:52
Er worden nu wel allerlei imams en voorzitters van moslimclubjes opgetrommeld om zo hard mogelijk te ontkennen dat het iets met islam te maken heeft.
De Islamitische Staat, wat is daar nou islamitisch aan etc...

Mastermattie | 14-06-16 | 08:34

Tis simpel, als de islam 10.000 aanhangers had, was het allang verboden als een gevaarlijke haatzaaiende sekte.

Waarom denken we er anders over als het er meer zijn ?
Verbieden gaat helaas niet, maar we kunnen er wel voor zorgen dat ze geen enkele kans krijgen hier en dat we er niet 1 meer binnenlaten.

GerMonster | 14-06-16 | 08:33

OK, Obama en de MSM blijven er bij hoog en laag bij dat het een lone wolf betreft.
Wel geven diverse getuigen aan dat er 2 of 3 daders waren.
Degene die de nooduitgang dichthield zou overigens geen handlanger zijn geweest maar zichzelf in veiligheid hebben gebracht en daarom de deur hebben dichtgehouden (wel raar, ik zou me eerder uit de voeten maken).
Maar hoe zit dat dan met die andere dader(s)?

Mastermattie | 14-06-16 | 08:30

@ metzonderzijwieltjes | 14-06-16 | 07:47
Klopt, waarde, maar ik BLIJF eigenwijs, en dan wordt mijn zegje soms gejorist, maar ik BLIJF VOLHOUDEN en spugen en gelijkzaaien omdat ik niet alleen in deze wereld sta, en nèt zo lang mijn gelijk blijf verkondigen opdat die ene enkele met mij meegaat en mijn woord bekracht. OPDAT ik mij door geen ENKELE ANGST - waaronder - om 't maar bij de naam te noemen - groepjes mocreaux met grote bekken en persoonlijke bedreigingen laat overdonderen, en tot de laatste snik zal vechten totdat 't oordeel geveld gaat worden. Ik zal NOOIT angst tonen naar etnische minderheden. Allereerst om goed te praten, wat ik voor 5% vor mogelijk hou,... ik toon GEEN ANGST!

fleischer | 14-06-16 | 08:08

Wat is nieuw? Wij als volk snappen dit al jaren en zetten ons er steeds meer tegen af door op te schuiven naar rechts en ultrarechts omdat onze politieke leiders 'zachte heelmeesters' zijn. De basis voor de problematiek in de toekomst wordt al jaren gelegd. Wij Nederlanders gaan het nog moeilijk in ons eigen land krijgen omdat buitenstanders ons hun normen willen opleggen.

Albert5000 | 14-06-16 | 08:08

@ kindapaas | 14-06-16 | 07:34
Dan kunt u wachten totdat u één ons weegt, want de NWO/Bilderberg staat boven de Islam en kan daar volledige controle op uitoefenen. Die 'Bilderbergdämmerung' is de PSY-OPP die de staf-leden (lees: Rockefellers, Rothschilds, Warburgs, onze koning met aanverwante familie van een massa-moordenaar en ook onze ex-koningin) de algehele waarheid doen benevelen en ongevoelig maken alsof alles al die tijd in kannen en kruiken was geweest...

fleischer | 14-06-16 | 07:54

Gelukkig. Het wordt gezegd door Douglas Murray. Niet in Nederland, daar duurt het nog jaaaaaren voor je dit zomaar mag zeggen. En gedurende die jaren komen de haatpredikers onder de radar kinderzieltjes infecteren op Nederlandse bodem. En zelfs als het OP de radar is, is een stevige foei en een excuus (met gekruiste vingers achter de rug) ruim voldoende om weer verder te gaan met de 'orde' van de dag. Om te huilen.

metzonderzijwieltjes | 14-06-16 | 07:47

Nieuwsuur toont beeld van vader van Omar als de verraste vader die helemaaaaaal niet weet waar zijn zoon het vandaan heeft. Met geen woord over de tekst van papa: "God will punish those involved in homosexuality".
.
En verder was het een lone wolf. Totaaaaaal niet aangestuurd door IS of een andere fundi-groep, hij handelde alleen. REALLY? www.independent.co.uk/news/world/middl...
.
Het grote wegkijken. Ik word er zo vreselijk ziek van!

metzonderzijwieltjes | 14-06-16 | 07:38

Er gaat pas iets gebeuren zodra de (met name Soennitische) Islam de invloed van NWO/Bilderberg gaat aantasten en zodoende zorgt voor de Bilderbergdämmerung. Nationalistische gevoelens en historische binding komen vervolgens pijlsnel&als bij toverslag via de MSM bij u binnenvallen alsof ze nooit weg zijn geweest.

kindapaas | 14-06-16 | 07:34

@ Van Duyvenbode | 14-06-16 | 06:52
Stel ik voor dat we dan beter met z'n allen naar de Filippijnen kunnen gaan dan,... zeaumaar een ingeving....

fleischer | 14-06-16 | 07:02

@miko | 13-06-16 | 19:53
De achterhoede werd aangevallen door militante Basken; naderhand is het verhaal wat aangepast ;)

kindapaas | 14-06-16 | 06:54

Probleem is: er zijn eigenlijk geen moslim-leiders, want iedereen is in de islam zgn. gelijk. En zij die zich opwerpen als leiders en daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen voor het terreur-geweld, dat zijn de grote inspirators ervan, de Bin Ladens, Al Baghdadi's en consorten. Dus ja, probleempje hè?
Daar sta je dan. Moet je nou eens horen, de grenzen staan al jarenlang wagenwijd open, de islam is grootschalig binnengehaald.
Het is dus louter nog een kwestie van tijd voordat we met zijn allen naar de verdommenis gaan. Leuker kunnen we het niet maken, wel spannender.
Met zijn allen naar Filistijnen? Ja, gezellig!

Rest In Privacy | 14-06-16 | 06:52

*draadje copypastasave doet, want Joris eaugjes openen doen gaat*

fleischer | 14-06-16 | 06:50

@ Gab3 | 14-06-16 | 05:40
Stiekum staan wij sterk - met ook enkele andere bezonnen en gemotiveerde reaguurders -, dus die uitlatingen van de BBC kunnen ons gestolen worden; ik raad trouwens iedereen aan om op een hyena-vel te gaan slapen. Vereenigt voortreffelijk met menselijke oer-instincten!

fleischer | 14-06-16 | 05:56

Mooi stukje polarizatie voor het werk volk, van het altijd fijne BBC. Verdeel en heerst, U word verdeeld en heeft het niet eens door. Schapenvacht, zo zacht.

Gab3 | 14-06-16 | 05:40

NEVER trust !!!
Main stream media ;)

fleischer | 14-06-16 | 05:31

Maar de oorsprong gaat nog veel verder terug. Volgens de onderzoekers stammen de eerdere 'settlers' van Amerika 100en jaren terug van zowel Spanjaarden als ook; en dit is cruciaal: Arabiërs. Met name volkerengroepen uit Iran, en met name China, refererende naar de vroegere 'Silk Road'
De volkerengroepen uit Iran hebben zich ook door de jaren heen gevestigd in het huidige Italië. Iraanse oorsprong kan men daar tot op heden nog steeds vinden.
Maar door deze volksverhuizingstoestanden zijn Arabische culturen al vanaf vorige eeuw en kennelijk al langer aanwezig in de Amerikaanse maatschappij.
Teruggrijpend op de gebeurtenis in Orlando, FL. wil ik bij deze NIKS suggereren. Ik heb géén vertrouwen in de motivatie van de daad...
Ik blijf daarentegen sceptisch dat deze gebeurtenis voorop is gezet, er al plannen ver in 't van te voren gereed waren, en dat bij beide partijen al volledig duidelijk was wat er gebeuren zou....
Op Internet kan worden nagezocht of er een zogenaamde 'MILITARY DRILL' plaats gaat vinden. Daar van uitgaande kan volstaan met een oefening op 'alarmerend niveau'. Dit gebeurde zowel in Boston (tijdens de marathon) als in Orlando, maar daarbij komt wel, dat sommige individuen een bom-aanslag moeten verwerken; zegge, ledematen zouden kunnen missen....
Klinkt bizar, maar staat dichterbij de werkelijkheid dan je denkt...

fleischer | 14-06-16 | 04:14

@ ben kokhals | 14-06-16 | 02:40
Breivik, 07-07-2005; London bombings, John Lennon exec., Joran vander Sloot (de dame was Chelsey Clinton!), de gehele Jack-Ass redactie is een samenpropsel van minions voor de baasjes, en toevallig weet ik wie Reagan destijds om zeep probeerde te helpen. Vincent D'Onofrio, en ik kan dit aantonen!

fleischer | 14-06-16 | 03:31

@ ben kokhals | 14-06-16 | 02:40
Die acteurs worden door dezelfde kluit (HANDLERS) ingezet voor ALLE wandaden in deze wereld; BLACK-OPPS in Iraq, RUWANDA, Orlando shooting, Oklahoma city building, Gulf of Tonkin, die zedenzelfmoorden ergens in USA waar ik de naam niet van weet, de Sharon Tate toestand, Virginia-Tech, 911,...

fleischer | 14-06-16 | 03:23

@ ben kokhals | 14-06-16 | 02:40
Die mensen die je zojuist benoemde zijn inderdaad verantwoordelijk voor deze daden. Mede ook wordt op de Westerse maatschappij een nieuw fenomeen losgelaten - wat ook al meerdere honderd jaren oud is - en dat is, dan ACTEURS worden ingezet om de wereldgeschiedenis te bepalen. Ze worden gebruikt om te stigmatiseren, te provoceren, kortom om te LIEGEN om onze samenleving op HET verkeerde been te zetten. Beste reaguurders, I SHIT U NOT! Ik ga hier binnenkort een eigen website over opstellen, ik nodig u uit, en u leest daar desbetreffende info. Niet geschikt voor watjes in ieder geval!

fleischer | 14-06-16 | 03:10

@Batavi Magistralis | 13-06-16 | 23:34 "Of toch stiekem een superieuriteits gevoel vanuit de gedachte van een echte deugmens?"
.
Inderdaad. Superioriteits gevoel ("jesus syndrome"), dus gewoon niet goed snik, en vals: "The "inconsistency" of the Left being both pro-LGBT and pro-Islam is resolved when you realize at base it's just anti-Western-civilization." twitter.com/DemsRRealRacist/status/74...

ben kokhals | 14-06-16 | 02:53

"It is time Islamic leaders accepted responsibility for this hate."
.
Precies. Maar de cultureel marxisten (neocons, bilderbergers, globalisten) zijn medeverantwoordelijk wegens het loslaten van die lui op de westerse samenlevingen.

ben kokhals | 14-06-16 | 02:40

Ik ga toch rustig slapen. Een goede nachtrust gewenst aan iedereen.

pa_niek | 14-06-16 | 01:36

@ Maria.1 | 13-06-16 |. 23:26
Helemaal mee eens , gewoon zakelijk benaderen.
Overheden worden door de burger betaald om zaken voor de burger te regelen
MOETEN zaken regelen , vast gelegd in wetten ed . Op het moment dat de overheid dat niet kan of nog erger niet WIL is dat het meest effectieve middel dat de burger heeft
( zonder in fysiek geweld te vervallen )

enorme sukkelzak | 14-06-16 | 00:23

Ondertussen is in Magnanville bij Parijs de gijzeling van een politiegezin door een islamitische terrorist be-eindigt.

tipo | 14-06-16 | 00:18

-weggejorist-

melvindepelvin | 14-06-16 | 00:06

Ikbeneenzelfbouwer | 13-06-16 | 23:52
Kom op zelfbouwer, je bent niet de enige AOW-er hier.
Maar je hebt wel gelijk.
De toekomst ligt achter je (ons).

Jan Dribbel | 14-06-16 | 00:04

De islam moet verboden worden.

Wonderful-Life | 14-06-16 | 00:00

De deur die dichtgehouden werd kwam uit op een klein binnenplaatsje van waaruit het moeilijk wegkomen was.

Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 23:57

Wat de Kruistochten in 1100 niet voor elkaar kregen gaan wij verpauldeleeuwiseerde niet-naar-de-kerk-gaande christenen eauk nie veur elkaor krijg'n! Trouwens die christenen hebben toen in 1100 allemejezus de boel uitgemoord daar.
.
Ik vind het verschrikkelijk dat zo'n lone wulf opeens zo'n hele homobar gaat uitmoorden. En Zaventem, en Parijs en nog zoveel meer. Europa kreeg pas nog de Nobelprijs dat we eindelijk geen oorlog meer maakten onderling. En nou beginnen ze daar in die zandbak knetter doen. Soms denk ik dat Nigel Farah onze laatste redding is om het tij nog te keren.
.
Wat heb je aan een NSA die de moordenaar van Orlando wel al de nodige tijd ine het vizier had, maar toch konden ze deze moordpartij niet voorkomen. Ik weet niet waar het naar toe moet, over een maand krijg ik m'n AOW, maar zo'n meiske die haar virginiteit voor veel geld te koop aanbied in Qatar krijgt meer nieuwswaarde dan Orlando. En EenVandaag komt met zijn journalistiek niet verder dan dezelfde standaardriedel afdraaien of Amerika nu eens het vrije wapenbezit moet afschaffen. Iets anders kunnen ze niet verzinnen.
.
Volgende maand krijg ik mijn eerste AOW. Ik heb mijn tijd gehad.

Ikbeneenzelfbouwer | 13-06-16 | 23:52

@Maria.1 | 13-06-16 | 23:45
Ja, dat was verschrikkelijk.

Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 23:48

De Chief of Police is in elk geval een zelfingenomen lul. Negenveertig mensen vermoord, maar hij twittert twee minuten geleden *Very proud of our officers!*.
twitter.com/ChiefJohnMina/status/7424...

Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 23:46

@Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 23:43
Thanks voor de update. Afschuwelijk wat die mensen hebben moeten doorstaan. Brrr.

Maria.1 | 13-06-16 | 23:45

Andere mensen probeerden door die deur (bestemd voor het personeel) te ontsnappen, maar dat werd door de eerder gevluchte man verhinderd. De anderen zagen hem daarom als mededader, wat hij niet was. *zucht*

Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 23:43

@Maria.1 | 13-06-16 | 23:19
Hij zal ongetwijfeld niet alleen gehandeld hebben. Maar volgens de absurde gedachtegang van de linkse ontkenners is elke IS sympathisant een lone wolf. Zo kan men de extreme gewelddadigheid en wreedheid van de islam als ideologie en als groep blijven propageren als
vredelievend, waarin de Islamitsiche Staat niets van doen heeft met de Islam. Vraag mij niet waarom, dat heb ik nog niet uitgevogeld. Een collectieve vorm van Stockholm syndroom wellicht? Of toch stiekem een superieuriteits gevoel vanuit de gedachte van een echte deugmens?

Batavi Magistralis | 13-06-16 | 23:34

Holy fuck, die interviewster stikt helemaal in haar politieke correctheid. Walgelijk wijf.

très cool | 13-06-16 | 23:29

@pa_niek | 13-06-16 | 23:20
Maar niet door het recht in eigen hand te nemen; dat kan vervelende gevolgen hebben voor onschuldigen.
Waar in gemeentes overlast is moeten de burgers massaal weigeren hun gemeentelijke belastingen te betalen. Net zolang totdat er wel opgetreden wordt.

Maria.1 | 13-06-16 | 23:26

@Maria.1 | 13-06-16 | 21:21
Inderdaad, gepraat, gepraat .... Overal en iedereen, zelf hier al veel reacties met als resultaat .... niets. Alleen maar luchtverplaatsing. Daarvoor zijn, speciaal voor dit doel, ventilators uitgevonden.
Ik vind dat het tijd wordt voor daden.

pa_niek | 13-06-16 | 23:20

@Batavi Magistralis | 13-06-16 | 23:16
Volgens getuigen waren ze toch echt met z'n drieën.

Maria.1 | 13-06-16 | 23:19

Succesvolle strategie van links; downplayen van islamitische terreur, en alles toespitsen op het concept van lone wolf. Of net als de NPO het islamitische terreur element, of het etnisch profiel gewoon niet meer vermelden, en het werkt! De grote kudde schapen volgt gedwee de herders van het grote fatsoen..

Batavi Magistralis | 13-06-16 | 23:16

@Mastermattie 21:50
Mooie speech. Hillary Clinton heeft er inderdaad voor gezorgd dat Islamic State in Afrika voet aan de grond kreeg, doordat ze Ghadaffi liet vermoorden. Obama heeft inderdaad er voor gezorgd dat Islamic State voet aan de grond kreeg in Irak en Syrie, door Irak te verlaten zonder plan en Islamic State in Syrie indirect van wapens en geld te voorzien ipv Assad te moderniseren. En nu is de VS alle connecties en controle kwijt, zelfs over hun eigen grenzen.

Fascinerende gedachte blijft: Is dit de opzet van Nobelprijswinnaar Obama, die Islamitische Staat? Is dit de nieuwe Watergate? Onvoorstelbaar en toch heel logisch.

tipo | 13-06-16 | 22:56

toetssteen | 13-06-16 | 22:50
Joop.nl heeft veel extreem politiek correcte scribenten en degenen die commentaar leveren zijn vaak wat nuchterder. (reken daarbij ook nog eens dat er veel commentaren zijn die niet door de Noord-Koreaanse censuur heen komen)

Rest In Privacy | 13-06-16 | 22:55

lingo star | 13-06-16 | 21:27
Commentaren op Joop zijn veelzeggend. Lees: het gros vindt het een flutartikel. Wat het ook is.

toetssteen | 13-06-16 | 22:50

@Al_Bundy | 13-06-16 | 22:37
Rotterdam is ook platgegooid om de Duitsers weg te krijgen...

Mastermattie | 13-06-16 | 22:38

@lingo star | 13-06-16 | 22:32
Juist, je moet de mensen zelf aankijken. We zijn te ver doorgeslagen. Als ik een groepje jongeren zie staan en zeg dat we even moeten opletten of ze niks uitspoken: niks aan de hand. Zijn de jongeren toevallig getint: ooooh racist.

Maria.1 | 13-06-16 | 22:38

Niet alle Duitsers vochten tijdens de tweede wereldoorlog,... werden ook zo maar gebombardeerd. Misschien met terugwerkende kracht ook maar voor verontschuldigen. Misschien dan ook gelijk voor Japan, dat Nagasaki en Hiroshima oorlogsmisdaden waren tegenover onschuldigen die misschien wel heel gematigd dachten tijdens de oorlog.

Al_Bundy | 13-06-16 | 22:37

@Maria.1 | 13-06-16 | 22:12
Ik ook niet. helaas zijn er nog een hoop naïeve schapen die de NPO Propaganda als zoete koek slikken.

Mastermattie | 13-06-16 | 22:35

of=op

Rest In Privacy | 13-06-16 | 22:33

Maria.1 | 13-06-16 | 22:26
Ik bedoelde niet jou speciaal maar "je" in het algemeen.
Ik heb het zelf wel gehad. Een paar vervelende gebeurtenissen gehad en meteen een negatief oordeel gevormd over bepaalde groepen mensen. Daarna een paar positieve gebeurtenissen gehad en mijn mening gecorrigeerd. Je blik naar anderen wordt vaak gevormd door ervaringen. Alleen de reflectie of ervaringen kan je oordeel relativeren.

Rest In Privacy | 13-06-16 | 22:32

"Het probleem is dat je elke moslim gaat zien als een overlastgever."
Helemaal niet! Als ik het over overlastgevers heb, dan heb ik het ook over overlastgevers.

Maria.1 | 13-06-16 | 22:26

Maria.1 | 13-06-16 | 22:20
Het probleem is dat je elke moslim gaat zien als een overlastgever. Dat is onjuist, want er zijn natuurlijk genoeg goede moslimburgers die het niet verdienen om scheef te worden aangekeken. Dat gezeggende hebbend, moeten we natuurlijk ook niet wegkijken van de vele overlastgevers vaak jongens, die onhandelbaar zijn en het bloed onder je nagels vandaan halen.

Rest In Privacy | 13-06-16 | 22:23

@lingo star | 13-06-16 | 22:15
Islamofobie bestaat niet. Dit is verzonnen om iedere vorm van kritiek de nek om te draaien. Als moslims tussen ons zouden leven zonder iemand tot last te zijn, zoals bij alle geloven in Nederland, dan zou niemand moeite met de islam hebben.

Maria.1 | 13-06-16 | 22:20

Ik vraag mij af wanneer de politiek correcte wegkijkmaffia het voor elkaar krijgt om al die allah akbar allah akbar soera zus soera zo aanslagen op willekeurige omstanders, bezoekers van een café, popconcert, nachtclub, reizigers in een trein, mensen die staan te wachten op de bus, enzovoort, wel eens iets te maken zou kunnen hebben met de islam, met de islamitische doctrine, met de islamitische wet, met de islamitische hersenspoeling en totalitaire manier van leven, en met 14 eeuwen islamitische genocide op andersdenkenden. En anders dan is het wachten op Trump, Wilders, AFD, Marine le Pen, enzovoort, die blijkbaar wel over de cognitieve vermogens beschikken die noodzakelijk zijn voor het kunnen zien van een bepaalde samenhang.

notamused | 13-06-16 | 22:18

Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 22:07
Welnee, ik maak er geen puinhoop van. Ik kan het uitleggen. In de ogen van de linkse wereldverbeteraar is islamofobie uitsluitend een rechts fenomeen. Echter, seculiere critici van de islam in islamitische landen zullen vaak dezelfde kritiek hebben op de islam als de zogenaamde islamofoben.
Je kan zowel uit linkse motieven als rechtse motieven een hekel hebben aan de islam. Of je dat islamofoob noemt, is afhankelijk van je interpretatie. Ik vind termen als xenofobie, islamofobie en racisme ongelukkige termen, omdat ze vaak worden gebruikt om iemand in de hoek te zetten, te framen. Dit gebeurt zo vaak, dat er sprake is van inflatie van de begrippen.

Rest In Privacy | 13-06-16 | 22:15

@Mastermattie | 13-06-16 | 22:11
Heb jij Rutte gekozen? Ik niet, maar zit er toch mee opgescheept.

Maria.1 | 13-06-16 | 22:12

Al die lui constant te praten over gun laws. In Brussel ladingen met wapens gevonden, in Nederland bij meerdere huiszoekingen, in Parijs werden lui gewoon met een AK neergemaaid en toch steeds zeggen "In Britain, in Australia, in Canada there wouldn't be this sorta attacks". Jesus mens, je kan die regels best hebben maar dan gebeurt het net zo best. Case in point: Parijs. Strenge wapenwetten hebben geeft je geen enkele zekerheid tegen dit soort sneuneuzen.

adanteh | 13-06-16 | 22:12

@Mastermattie | 13-06-16 | 22:11
*stemhokjes

Mastermattie | 13-06-16 | 22:11

@pa_niek | 13-06-16 | 21:18
Dan moeten mensen eens andere leiders kiezen als ze in de stemhokje staan.
Zolang de "leiders" niet vervangen worden, gaat het beleid ook niet veranderen.

Mastermattie | 13-06-16 | 22:11

-weggejorist-

Taxi!! | 13-06-16 | 22:11

@lingo star | 13-06-16 | 22:08
Ze laten ze anders wel gewoon zitten...

Maria.1 | 13-06-16 | 22:10

Maria.1 | 13-06-16 | 22:06
Niet iedereen binnen de SP denkt hierover hetzelfde.

Rest In Privacy | 13-06-16 | 22:08

@lingo star | 13-06-16 | 21:53
Ik lees heel precies wat je schrijft. Daar ligt het niet aan.

Jij noemt islamofobie eerst rechts. Vervolgens ontken je dat weer.

Jij maakt er een puinhoop van, dat is het probleem. *block*

Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 22:07

@lingo star | 13-06-16 | 22:02
Geloof het of niet; ik heb het over de sp.

Maria.1 | 13-06-16 | 22:06

Groenjasje mevrouw begrijpt nog steeds niet dat wat door ons als extreem beschouwd wordt niet gelijk is aan wat de gemiddelde moslim als extreem beschouwt.

BlowingBubbles | 13-06-16 | 22:04

@HoogToontje | 13-06-16 | 21:14
Ze vinden zichzelf altijd bijster slim.
Weet u, Albert Einstein was geniaal maar ook knettergek.
Mijn verklaring is dat mensen bij een overschot aan hersencapaciteit dit inzetten om dit soort achterlijke denkbeelden te ontwikkelen.

Dus, als je te stom bent om te schijten, zorgen de hersenen slechts voor het in leven houden van het lichaam,
Ben je iets slimmer, dan wordt dat beetje extra hersencapaciteit gebruikt om achteloos de inhoud van een (religieus) boek te copy/pasten en uit te voeren
Ben je gemiddeld qua intelligentie, zorgt dat beetje extra hersencapaciteit ervoor dat je niet alles achteloos uit een boek opvolgt maar zelf ook overwegingen maakt
En ben je bovengemiddeld intelligent dan wordt resterende hersencapaciteit gebruikt om een eigen waan te creëren om in/naar te leven.

Mastermattie | 13-06-16 | 22:04

Maria.1 | 13-06-16 | 21:53
Dit gaat op voor GroenLinks, die partij bestaat uit hoogopgeleiden, die zijn natuurlijk ook tegen referenda.
Maar voor de PvdA is het ook ideologie, men voelt affiniteit met elke vluchteling en kotst van de PVV'er. Echter de achterban denkt daar anders over. De standpunt tov allochtonen kost de PvdA stemmen, maar men houdt daar hardnekkig aan vast, want men voelt dat als essentiele solidariteit. De solidariteit met ouderen (moestuintjes) en gehandicapten wordt veel minder gevoeld.

Rest In Privacy | 13-06-16 | 22:02

@Maaiveld | 13-06-16 | 21:07
Dat ontken ik ook niet. Alleen in de meeste gevallen zijn het toch de moslims waarbij er doden vallen. Ja, ik weet dat er ook wel eens niet moslims zijn geweest. Maar voor mijn gevoel staan de moslims procentueel toch ruim aan kop.
Daarbij is het bij de islam meer structureel in tegenstelling ten aanzien tot de andere religiën. Maar inderdaad het blijven ook voor mij allemaal geloofsgekkies.

Tostiman | 13-06-16 | 21:59

koran bevat ongeveer 450 haat citaten tegen anders denkende. Natuurlijk hebben we dus problemen met moslims. Moslims horen in een moslimland. Moslims mengen niet met de rest van de wereld. koran schrijft voor: ga niet om met ongehersenspoelde.... wat doen ze hier dan. Volg dan dat vervloekte boek en ga er niet tussen wonen g.v.d. O ja , hoera voor Abu Lahab

Aboe la | 13-06-16 | 21:59

@pennestront | 13-06-16 | 20:57
En hoe gaat u dat regelen?

Mastermattie | 13-06-16 | 21:56

Eigen volk eerst, en wie zich hier niet thuis voelt en zijn eigen regels aan ons wil opdringen ,met kop en kont het land uit, en stoppen met nabetalingen zoals verworven pensioenrechten en kinderbijslag.
Islam spelen doen ze maar in de zandbak waar ze vandaan komen .

fleurtje | 13-06-16 | 21:54

@lingo star | 13-06-16 | 21:36
Wat ik gister gezien heb begrijp ik er eerder uit dat hoogopgeleid links de allochtonen misbruikt om zieltjes (lees: stemmen) te winnen. Dat ze daarmee anderen in gevaar brengen interesseert ze weinig tot niks. Dit soort lieden zijn om te kotsen.

Maria.1 | 13-06-16 | 21:53

Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 21:46
Je leest niet goed. En de vraag stellen is hem beantwoorden.
Net zoals er linkse en rechtse seculieren zijn, zo zijn er links geinspireerde moslims en rechts geinspireerde moslims. Islam is niet links of rechts. En tegen de islam zijn is niet links of rechts. Maar hoogopgeleide liberalen en linksen in Nederland zien elke kritiek op de islam als islamofobie. Liberalen kunnen zich onderscheiden in ruimdenkendheid door de islam te omarmen, de hoogopgeleide linksen kunnen hun morele superioriteit aantonen door solidair te zijn met de ultieme slachtoffers van islamofobie.

Rest In Privacy | 13-06-16 | 21:53

@Jezusismijnheer | 13-06-16 | 21:02
En toch laat 'ie het gebeuren...
Als mijn Sims of SimCity een bende wordt, begin ik ook opnieuw...

Mastermattie | 13-06-16 | 21:51

Ik wilde eigenlijk de speech die Donald zojuist gehouden heeft copy/pasten, maar ik denk dat Joris dat niet zo leuk vindt (en ik heb 'm de afgelopen dagen al een beetje boos gemaakt dus ik moet even een beetje oppassen), dus dan maar een linkje:
www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10...

Mastermattie | 13-06-16 | 21:50

@HoogToontje | 13-06-16 | 21:43
Goed punt..... Misschien is Japan de meest succesvolle natiestaat omdat het zijn volk niet verdeeld heeft door de constante toestroom van immigranten.

Hobbykip | 13-06-16 | 21:49

Wanneer gaan onze leiders eens over tot actie?
+@+pa_niek | 13-06-16 | 21:18
De Europese Commissie heeft al voorstellen gedaan voor nog strengere vuurwapenwetgeving in Europa En die voorstellen gaan kritiekloos door de boven-ons-gestelden geaccepteerd worden. Onze wetgevers/regeringen produceren nota's, onderzoeken en nieuwe wetgeving, terwijl de illegale uurwapens met kofferbakken vol uit burgeroorlogslanden als Oekraïne binnenkomen. Als je lid wilt worden van een schietvereniging wordt je juridisch en psychisch binnenstebuiten gekeerd, maar honderdduizenden lopen volledig ongecontroleerd de Europese Unie binnen. Er komen straks weer extra strenge regels voor zware luchtbuksen, terwijl de M0cr0's elkaar met ak47's te lijf gaan in Amsterdam en Antwerpen. Verzamelaars van antieke vuurwapens wordt het leven zuur gemaakt, maar kampers bestoken elkaar met raketwerpers (laatst in Roosendaal of Bergen op Zoom).

theo-is-dood | 13-06-16 | 21:49

Maria.1 | 13-06-16 | 21:38
De Volkskrant toont weer haar morele superioriteit.

Rest In Privacy | 13-06-16 | 21:47

@lingo star | 13-06-16 | 21:36
Je geeft geen antwoord op mijn vraag.

Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 21:46

@ Hobbykip | 13-06-16 | 21:22

Dat speelt vast ook een rol, maar ik denk dat het nog dieper zit. In een land als Japan hebben ze al net zo lang vrijheid en geen oorlog, en daar krijgt dit soort gekkigheid geen kans.

HoogToontje | 13-06-16 | 21:43

Moslims en moslimleiders kunnen natuurlijk geen standpunt innemen dat anders is dan dat van de profeet Mohammed. (Gooi homo's met het hoofd omlaag van de hoogste berg, en in het paradijs krijg je knaapjes als parels...) Maar over Mohammed hebben we het niet, anders branden er ambassades af. Mohammed is The Dark Lord Voldemort. We do not speak his name...

Angel_eyes | 13-06-16 | 21:43

Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 21:30
Dat is het probleem van links. Lager opgeleid links is helemaal geen fan van de islam, maar voor hoger opgeleid links is de islam het hoogste morele kompas wat met hand en tand verdedigd moet worden tegen intolerante rechtse archie bunkers.

Rest In Privacy | 13-06-16 | 21:36

@lingo star | 13-06-16 | 21:27
Jones heeft gewoon gelijk het is een islamitisch geïnspireerde terreur aanslag op homo's

Hobbykip | 13-06-16 | 21:35

lingo star | 13-06-16 | 21:01
Clarice wprdt gevangen gehouden door haar eigen vooroordelen. Net als die Ten Broeke vindt ze de kleinere dingetjes, die dingetjes die ze als het kwaad ziet, belangrijker, groter, interessanter dan de grote oorzaken. En zo ziet Clarice in de Moslim een mede-slachtoffer.Het slachtoffer-zijn moet wel behapbaar blijven natuurlijk, beheersbaar en niet te veel angst oproepen. En de dader moet niet echt bedreigend zijn maar aan te spreken, uit te schelden wellicht.

Schoorsteenveger | 13-06-16 | 21:34

Hoe duidelijker moet het worden dat dit Trojaanse Islamitische paard het Westen stap voor stap terroriseert en zijn wil oplegt??! Het is maar één oplossing...

Alles moskees per direct sluiten en keihard optreden tegen moslims die de boel verzieken voor zoveel goedwillende mensen. Geef moslims een jaar om uit Europa en de USA te vertrekken, anders oppakken en uitzetten. Bla bla de wet? Fuck die excuses, om ons volk te beschermen passen we de wet dan maar heel snel aan. De terreur, dagelijkse shit en ellende veroorzaakt door dit soort is nu echt te ver gegaan.

Ik ben het al langer zat, en als 'we' niet keihard optreden los je dit duivelse probleem nooit op.

CS6X | 13-06-16 | 21:31

Goede toespraak of woede uitbarsting over de terroristische daad door Stefan Molyneux

youtu.be/JxvqSFRX18U?t=136

mysteryposter | 13-06-16 | 21:30

@lingo star | 13-06-16 | 21:27
Wat is er rechts aan om tegen de islam te zijn? Is de islam soms links?

Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 21:30

Afghanen zijn sowieso getikt. Schandknaapjes zijn onder de taliban helemaal ingeburgerd als fenomeen en zelfs een statussymbool, verkrachting van krijgsgevangenen was geen homoseksualiteit, want alleen de ontvangende kant wordt als homoseksueel gezien aldaar. Degene die bovenop kruipt is juist een dubbele man in Afghanistan.

Dus kun je je afvragen of de Afghaanse vader van de jihadist zijn zoontje niet seksueel misbruikt heeft, met een beetje islamitische haat er bij en 49 doden als resultaat.

tipo | 13-06-16 | 21:23

Morgen maar weer eens 'Bangers and mash' op het menu dacht ik.

His Lordship | 13-06-16 | 21:23

De 020 canal parade zal speciale beveiliging nodig hebben. Er moet toch eens wat worden gedaan tegen die maatschappij-ontwrichtende ideologie. Desnoods met radicaal beleid, zonder acht te slaan op de ruis van allerlei mensenrechtenclubs. Die ideologie, die overigens niets met spiritualiteit te maken heeft, startte in het Midden-Oosten en manifesteert zich nu als etterend carcinoom met vele uitzaaiingen in het vrije westen. Daar helpt geen paracetamolletje tegen. Er zal in eerste instantie keihard geprofileerd moeten worden op no matter what. Zullen de goeden onder de kwaden lijden? Ja, dat moet dan maar. Dat aantal is sowieso verwaarloosbaar klein dus is als collateral damage aanvaardbaar.

isitsoornot | 13-06-16 | 21:22

@HoogToontje | 13-06-16 | 21:14
Het zou me inderdaad niets verbazen. Misschien is het iets dat opleeft wanneer men langere tijd in vrijheid leeft? In landen waar de vrijheid constant onder druk staat hebben ze er niet zo veel last van geloof ik.

Hobbykip | 13-06-16 | 21:22

@pa_niek | 13-06-16 | 21:18
Overgaan tot actie? Weet je hoe gevaarlijk dat is? Nee, laten we gaan praten...

Maria.1 | 13-06-16 | 21:21

Het is wéér gebeurd:
- Een of andere gek vermoordt een aantal mensen.
- De media gaan er vol in en presenteren alles over de dader.
- Van de slachtoffers hoor en lees je alleen maar het aantal doden resp. gewonden.
- Enkele nabestaanden mogen vanwege het "beeld" hun zegje doen.
- Er worden "blikken" deskundigen open getrokken welke voor de zoveelste keer, tegen een vorstelijke vergoeding, in allerlei praatprogramma's hun verhaal doen.
- De politiek is voor de zoveelste keer "geschokt".
- Er worden ter nagedachtenis en betrokkenheid bijeenkomsten georganiseerd.
- Er worden stille tochten georganiseerd.
- Er worden bloemen gelegd.
- Er worden kaarsen gebrand.
- Iedereen "praat" over deze verschrikkelijke gebeurtenis.
- Er worden onderzoekscommissies ingesteld welke na een poos met lijvige rapporten komen.
En:
- Het voorval verliest na een poos zijn nieuwswaarde.
- Alleen de nabestaanden blijven met het verdriet.
- Er wordt niets gedáán.
- We wachten gelaten op de volgende aanslag.
Wanneer gaan onze leiders eens over tot actie?

pa_niek | 13-06-16 | 21:18

Het was geen daad tegen homo's; het had ook Disney World kunnen zijn:
www.standaard.be/cnt/dmf20160613_02336...
Volgens zijn vader was het zo'n goeie jongen. Nou volgens zijn ex-vrouw en zijn ex-collega helemaal niet.

Maria.1 | 13-06-16 | 21:18

Orlando Police neemt de moeite om op twitter expliciet te ontkennen dat er meerdere daders waren: *Alert: Rumors of multiple shooters are unfounded. The one shooter, Omar Mateen, is dead*.
twitter.com/OrlandoPolice/status/7423...

Dat is heel vreemd, want er zijn meer dan drie getuigen die zeggen dat er meerdere daders waren, waaronder iemand die de nooduitgang dichthield.

Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 21:17

het is toch compleet van de gekke dat je daar een Bushmaster (weliswaar semi-automatisch) in de supermarkt kunt kopen?
-@-Panos88 | 13-06-16 | 20:00
Dat bepaalde warenhuizen (Cabelas) vuurwapens verkopen wil helemaal niet zeggen dat je een vuurwapen net zo makkelijk kunt kopen als een zak chips. De enige landen waar je tot 10-15 jaar geleden compleet vrij een vuurwapen kon kopen, dus als een pakje kauwgum, waren Belgie en Frankrijk.
In de VerStaten bestaat een verplichte ' background check' door de FBI & een registratieplicht.
En over Europa: in Albanie en voormalig Joego-Slavie zijn honderdduizenden AK's (ak47, akm, ak74, rpd) in het zwarte circuit verdwenen. Google:
www.nytimes.com/2000/06/10/world/stole...
www.politico.eu/article/the-european-n...

Tirana (Albanie) ligt 24 uur rijden vanaf Utrecht. We weten allemaal wat de grenscontroles voorstellen. Dus een kwaadwillende haalt zo een kofferbak vol schietgeweren uit het voormalige Oostblok.

theo-is-dood | 13-06-16 | 21:16

Zou de gutmensch aandoening iets genetisch zijn? Ik bedoel, zó stom kan toch niemand die goed bij zijn verstand is zijn?

HoogToontje | 13-06-16 | 21:14

@Sliptong | 13-06-16 | 20:48
Ja sorry, ik viel even van mijn geloof af. het was uiteraard goed bedoeld. Hij wilde alleen maar helpen de weg te wijzen.

Tostiman | 13-06-16 | 21:12

@Klunhel | 13-06-16 | 19:56
Nee volgens de vader, die zelf aanhanger is van de Taliban, was zijn zoon niet geradicaliseerd.

Maria.1 | 13-06-16 | 21:11

@Sovy | 13-06-16 | 20:58
Nee het is geen domme vergelijking. Mensen hebben vroeger een verklaring bedacht en dat als waarheid gebracht zonder enig bewijs. En ik "geloof" best dat er slimmere mensen zijn dan jij, maar wie "mij" nu is? Voor mij blijft het een feit dat het een ziekte is. Afhankelijk van waar je geboren bent, wordt je moslim of christen. Sommige mensen gaan vragen stellen en ontworstelen zich. Andere nemen alles gewoon voetstoots aan. En dat is voor mij een ziekte. En wie zegt dat Harry Potter niet bestaat, wij dreumels kunnen dat niet zien! Daar zorgt het ministerie van tovenarij voor.

Tostiman | 13-06-16 | 21:10

@Maaiveld 20:49
Ja, matthewgregorymclaughlin.wordpress.co...

Matthew McLaughlin is bijvoorbeeld een christelijke advocaat die een wet in Californie heeft ingediend die de doodstraf op homoseksualiteit legde. Die mensen zijn er ook.

tipo | 13-06-16 | 21:09

Tostiman | 13-06-16 | 21:02
In de VS zijn het vooral witte christenen die homo's, abortusartsen en klinieken aanvallen. Dat de Islam een achterlijke religie is weten we wel. Andere religies zijn net zo achterlijk.

Maaiveld | 13-06-16 | 21:07

@lingo star | 13-06-16 | 21:01
Ze leren het ook nooit aan de andere kant.

Alexander des Burgus | 13-06-16 | 21:05

Het viel mij op dat de NOS "bipolar" vertaalde als schizofreen (interview met Omar's ex) .......
Niet dat manische depressieve mensen niet gestoord kunnen zijn maar schizofrenie is toch echt wat anders

Hobbykip | 13-06-16 | 21:05

@Bebaarde Aap | 13-06-16 | 20:56
Ho ho, ze willen wel wat van onze westerse samenleving, ons geld. Nikes, Iphones. Ik denk dat ze die dingen straks wel gaan missen als ze hun doel hebben bereikt

Tostiman | 13-06-16 | 21:03

Mastermattie | 13-06-16 | 20:55 Mensen maken er een puinhoop van en het begin ligt bij de zondeval.

Jezusismijnheer | 13-06-16 | 21:02

@Maaiveld | 13-06-16 | 20:49
Dat klopt, maar blijkbaar zijn het de moslims die voornamelijk de homo's aanvallen. Maar ook die andere religiën zijn ziektes cq excuses om hun eigen homo te onderdrukken cq te miskennen

Tostiman | 13-06-16 | 21:02

Pakweg 70 jaar geleden was circa 80% van de oosterburen niet actief racistisch ten opzichte van de Joodse bevolking. Ook na de oorlog wisten zij niet wat er met die volle treinen gebeurden en waarom de crematoria continue diensten draaien.

maw een holocaust kan plaatsvinden als circa 15-20% van een grote bevolkingsgroep actief deelneemt, en de overige volledig geindoctrineerd en geinspireerd door een boek zwijgt.

Progresievelng | 13-06-16 | 21:01

Maaiveld | 13-06-16 | 20:49
Er is nogal een verschil hè, tussen fel tegen preken of een hele tent onder vuur nemen en 50 mensen neer maaien alsof het zo moet volgens de 'grote profeet'.
Wanneer u dat verschil niet ziet, heeft u de door uzelf aangehaalde oogkleppen op.

Jackanders | 13-06-16 | 21:00

Ik ben er helemaal klaar mee, met die moslims en de islam.. Iedere dag weer negatief in het nieuws. Grote bek, ogen met haat en jaloezie, prutsers, criminelen, lafbekken. Ga ergens anders de boel verzieken. Gooi je Nederlands paspoort weg / of je verblijfsvergunning en ga ergens anders je ziekelijke ideologie bezigen. Laat ons met rust.

070 | 13-06-16 | 20:59

Tostiman | 13-06-16 | 20:42
Wat een domme vergelijking, of je georganiseerd geloof nu achterlijk vindt of niet. Er is geen objectieve -externe- aanleiding om te (gaan) geloven in Harry Potter of Sinterklaas. Anders wordt het bij ons eigen bestaan en het heelal. Slimmere mensen dan jij en mij zijn op grond daarvan gaan geloven in een schepper.

Sovy | 13-06-16 | 20:58

moslims hadden hier niets te vertellen
moslims hebben hier niets te vertellen
moslims krijgen hier niets te vertellen
Minder
Minder
Minder

pennestront | 13-06-16 | 20:57

@roze_bril | 13-06-16 | 20:16
Tuurlijk niet. Trouwens het is de schuld van die steentjes. Daarom worden ze nu voor straf verwijderd.

Tostiman | 13-06-16 | 20:57

En dan zo'n geitig mens dat zegt: "Ik praat met mijn moslims en zij informeren mij over mogelijk extremisme". Mens hou toch op. Jij bent alleen maar haram in de ogen van moslims en het enige wat zij jou vertellen valt onder hun taqiya; ze houden je gewoon voor de gek.

Zoals meerdere mensen hebben opgemerkt; het team wat voor zichzelf speelt wint, het team wat af en toe naar de tegenstander passt zal altijd verliezen. Rara voor welk team moslims spelen. Keer op keer wordt aangetoond d.m.v. polls, surveys, etc. dat moslims helemaal niks met de westerse wereld te maken willen hebben. Er valt niet met ze te onderhandelen; ze willen maar één ding en dat is ons dood hebben. Onze knuffelpolitici willen dat maar niet doorhebben totdat ze de dolk daadwerkelijk in hun rug hebben.

Bebaarde Aap | 13-06-16 | 20:56

@Commando Z | 13-06-16 | 20:33
LOL, daar gaat mijn koffie. Ach ja tijd voor een biertje

Tostiman | 13-06-16 | 20:56

@Jezusismijnheer | 13-06-16 | 20:36
Als er echt een God bestaat, waarom laat 'ie de wereld dan in zo'n tyfusbende verzanden?

Mastermattie | 13-06-16 | 20:55

Murray is goed in het religie debat maar een rare neo-con Bush lover. Net als Hitchens hele rare politieke ideeen.

meso1 | 13-06-16 | 20:55

@tipo | 13-06-16 | 20:40
De meeste zijn zelf latent homo en daar schamen ze zich voor.
Daarom verbieden ze het en vinden ze het slecht en bedenken dan dat het de wil van hun god is. En dat maakt alles weer goed.
Kan me echt niet voor stellen als er een opperwezen is, dat hij zich daar druk om maakt.
Wat ik me wel afvraag is. Als god almachtig is, kan hij dan een steen maken die hij zelf niet kan optillen?

Tostiman | 13-06-16 | 20:55

Die stomme muts met haar 8 moskeeën in haar district.
Ik praat met ze. Ja en dan, je denkt toch niet dat die achterlijke moslims zich iets van je aantrekken. Dat ze homo's ineens leuk vinden of zo. Of dat ze gezellig mannen en vrouwen weer bij elkaar zetten in die haatpaleizen. Door zulke stomme wijven en linkse lamlullen gaan landen naar de kloten. Er helpt maar 1 ding: verbieden die stink ideologie, import stoppen, haatpaleizen ombouwen tot musea's en de tyhus voor de islam.

nightwish | 13-06-16 | 20:52

@Suncatcher | 13-06-16 | 20:04
In 1 ding had ze gelijk al zal ze het niet zo bedoelen. Het is een virus en ik neem maar aan dat ze daar de islam mee bedoelt.

Tostiman | 13-06-16 | 20:51

@Jezusismijnheer | 13-06-16 | 20:33
Helaas vind ik dat ook van het christelijke geloof, al hebben we dat na wat eeuwen een beetje kunnen indammen. Maar als je die gasten weer de kans geeft. komen ze ons ook vertellen wat wel en niet mag. Laat ik het zo zeggen. Van mij mag je geloven wat je wilt, maar val daar een ander niet mee lastig. Als er een opperwezen is en je had gelijk dan wordt je misschien beloont. en ik krijg dan misschien straf. Maar ik ga er wel vanuit dat dat opperwezen dat zelf wel kan uitvoeren. En voor de moslims, wee blij dat ik niet in Allah geloof des te meer maagden er voor jouw zijn. Al heb ik gehoord dat het een vertaal fout is en dat je gewoon ee handje druiven krijgt

Tostiman | 13-06-16 | 20:50

Als je denkt dat homohaat in de VS alleen door moslims wordt verspreid dan heb je dikke oogkleppen op. Het barst er van de dominee's, predikanten, pastors en rabijnen die agressief preken tegen homosexualiteit en abortus.

Maaiveld | 13-06-16 | 20:49

@necrosis... Nee, 52%!

Barfly49 | 13-06-16 | 20:49

1492 had een reden. De door Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilië verordonneerde actie om komaf te maken met de bezettende ideologie en haar vruchten leverde Spanje uiteindelijk enkele eeuwen culturele en wetenschappelijke ontwikkeling op.

Takki Yah | 13-06-16 | 20:49

Tostiman | 13-06-16 | 20:44
Ja hallo, we gaan natuurlijk niet duiden hier he? Het zijn allemaal incidenten die volstrekt op zichzelf staan en waarin geen enkele cohesie te vinden valt met, zeg wat woestijns georiënteerde globale denkbeelden van een kleuterneuqende krijgsheer met een gezwel in z'n hersenpan.

Sliptong | 13-06-16 | 20:48

@His Lordship | 13-06-16 | 20:20
De meeste.
Al heb je maar 1% van alle moslims die daar anders over denkt... dat zijn al behoorlijke aantallen!

Mastermattie | 13-06-16 | 20:48

@Professor Superhirn | 13-06-16 | 20:18
En elke keer denk ik, nu wordt men wakker en staat men op tegen de islam. Maar helaas, men praat het weer goed want het was maar een lonewolf. Helaas zijn er wel een heleboel lonewolves, het lijkt wel een roedel

Tostiman | 13-06-16 | 20:44

It'n the book stupid! Koran = woord van god = doe es afblijven. Heaumeaux zijnde vies bah ende VERBOTEN van hogere hand. Kleine meisjes kleuterneuqen geen probleem, de geestelijk gestoorde grondlegger, alias de meisjesneuqer van Medina, vond dat helemaal toppeejoppie. Net als alle andere religieus gemankeerden van die tijd en ver daar voorbij.

Sliptong | 13-06-16 | 20:42

En het allergekste is dat, ondanks al die makkelijk verkrijgbaar wapens, geen enkel familielid, geen enkele vriend van al die onschuldige slachtoffers van moslimterrorisme ertoe is overgegaan om zo'n makkelijk verkrijgbaar wapen op een moskee leeg te schieten. De prince of darkness, Barack Obama, vermeed gisteren zorgvuldig om de woorden islam of moslimterrorisme te gebruiken. De schuld lag bij de wapenindustrie. Gelukkig is er de pragmatische Trump die het domme geblaat van Obama meteen aan de kaak stelde. Ik blijf Trump een rare snuiter vinden, maar ik zou graag zien dat hij de kans krijgt om het islamprobleem aan te pakken.

contramien | 13-06-16 | 20:42

@Lupuslupus | 13-06-16 | 20:10
Religie is nu eenmaal een mentale ziekte. Waarom wel geloven in een door mensen verzonnen fantasie figuur, maar niet Harry Potter, Sinterklaas of het Spaghetti monster.

Tostiman | 13-06-16 | 20:42

Jezusismijnheer | 13-06-16 | 20:36
Sprookjes doen niks uit zichzelf. Mensen en hun dwaze religies zijn het probleem.

Rest In Privacy | 13-06-16 | 20:41

@Jezusismijnheer 20:36
Dezelfde god cre-eert ongeveer 10% van de mensen als homofiel en maakt de seksualiteit van die mensen vervolgens zondig. Wat voor een sadist is zo een god dan?

Luister: ik lust ook geen tomaten of kaasfondue, net zo min als mannen mij seksueel zouden kunnen bekoren, maar mijn god vind kaasfonduen niet zondig en homoseksualiteit dus ook niet.

tipo | 13-06-16 | 20:40

@Uw Psychiater | 13-06-16 | 19:52
Of je haalt de steentjes weg, of de steentjesgooiers. Ik ben voor het laatste. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat steentjes zonder steentjesgooiers geen problemen opleveren. Andersom wel. Zonder steentjes geven die steentjesgooiers nog steeds problemen.
Advies is dan ook om deze steentjesgooiers zo snel mogelijk naar de Sahara te brengen. Zandkorrels genoeg daar en niemand die er last van heeft

Tostiman | 13-06-16 | 20:38

tipo | 13-06-16 | 20:28 Waar stel ik het dan gelijk? Ik laat alleen zien dat dezelfde Satan achter beide dingen zit.

Jezusismijnheer | 13-06-16 | 20:36

Jezusismijnheer | 13-06-16 | 20:33
Welkom. Je was al lang niet meer onder ons. Ben je waarlijk opgestaan?

Graaf van Egmont | 13-06-16 | 20:36

Bij elk islamgerelateerd geweld schieten de media in de 'don't mention the war' reflex. Met de kennis van nu is Monty Python haast profetisch.

Koperhoudend | 13-06-16 | 20:35

Bolder | 13-06-16 | 20:16 Ik geloof dat de bedenker van de islam, Satan is. (matteus7vers17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. [18] Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een zieke boom geen goede.) Kijk maar naar de vruchten van de islam alles wat met vernietiging te maken heeft.

Jezusismijnheer | 13-06-16 | 20:33

@jezusismijnheer
Gebruik jij de naam Jezus in je nickname? Dat is blasfemie. Jij gaat rotten in de hel vriend.

Commando Z | 13-06-16 | 20:33

Nou vooruit:
youtu.be...
Bolder | 13-06-16 | 20:16
.
Wat een geweldig, 100% duidelijk filmpje. Dank u.

Lupuslupus | 13-06-16 | 20:33

Islam is vrede, liefde, genegenheid en goedertierenheid. Maar dan wel voor degenen die van hetzelfde geloof zijn. Zo niet: vrijbrief om andersdenkenden en aanhangers van een ander geloof etc etc om te leggen. Yeah, right.
WAKKER WORDEN, ALLEMAAL!!!!!!
Dit gaat fout aflopen. En snel ook...

xyoxyox | 13-06-16 | 20:32

His Lordship | 13-06-16 | 20:20
Precies. Ongelooflijk hoe snel mensen het gevaar vergeten en uit het oog verliezen. Want hoeveel procent van de Duitsers was nou echt slecht tijdens WO II? 1%? 3%?

Een haatideologie en een paar duizend gewelddadige volgelingen waren destijds genoeg om een heel continent in een wereldoorlog en genocide te storten. En nu is het 2016, twee voor twaalf. Want:

Haatideologie aanwezig? Check (islam)
Tienduizend gewetenloze volgelingen per miljoen inwoners aanwezig? Check (agressieve Marokkanen, Turken, Algerijnen en Somaliërs die zich bovenal moslim voelen)

Professor Superhirn | 13-06-16 | 20:29

@Jezusismijnheer 20:13
Je kent het verschil tussen liefde en haat niet en stelt het vermoorden van 50 mensen gelijk aan het kussen van iemand van je eigen geslacht.

En je noemt je lul Jezus?

Ik vind je een klein beetje vreemd. Mag dat?

tipo | 13-06-16 | 20:28

We hebben niet voor niets sinds de middeleeuwen oorlog met ze. De kruistochten waren niet erg maar nodig. Dat niemand dat snapt.

Rest In Privacy | 13-06-16 | 20:27

Je kunt dit niet op voorhand tegengaan.
De enige oplossing is bij heterdaad meteen de dader aan puin schieten.
Dan moeten wel meer mensen een wapen hebben.

Mastermattie | 13-06-16 | 20:26

Vraagt zich af hoe onderscheid te maken tussen een vrouwtjes/mannetjes geit/kameel

Biologische_Dildo | 13-06-16 | 20:25

"Wij zijn met meer"

dobberfries | 13-06-16 | 20:25

@jezusismijnheer
Mensen doen dingen met hun geslachtsdeel.Nou en. Jij en satan moeten daar niet over nadenken.

RickTheDick | 13-06-16 | 20:24

@jezusismijnheer, nee joh jij begrijpt helemaal niet hoe Satan werkt. Hij houdt je compleet voor de gek, hij zet je op het verkeerde been. Nu deze mensen dood zijn kunnen ze niet meer andere mensen overhalen tot "het slechte". Nee, dit is duidelijk het werk van God die deze mensen die het pad hebben verlaten in zijn schoot terug te brengen. Begrijp dat dan!

roze_bril | 13-06-16 | 20:22

Altijd maar weer dat slappe excuus dat de meeste moslims niet gewelddadig zijn. Dat betekent niet dat een groot deel van hun gemeenschap dit soort aanvallen niet heimelijk of openlijk steunt. Exact om die reden moeten islamitische leiders verantwoordelijk worden gehouden. Zij, en hun geloofsgenoten houden een cultuur in stand die dit soort gedrag vergoelijken en zelfs verdedigen.

His Lordship | 13-06-16 | 20:20

het is toch compleet van de gekke dat je daar een Bushmaster (weliswaar semi-automatisch) in de supermarkt kunt kopen?
Panos88 | 13-06-16 | 20:00

Het is maar wat je gek vindt. Ik vind het van de gekke dat je een gaybar binnenloopt en daar vijftig mensen doodschiet. Vanwege je achterlijke stinkgeloof. En dat iedereen vervolgens krampachtig om de hete brij -namelijk de totale incompatibiliteit van de islam met Westerse normen, waarden en wetten- heendraait. Daarin schuilt een miljoen keer meer gevaar dan een semi-automatisch vuurwapen in het schap van een supermarkt.

Professor Superhirn | 13-06-16 | 20:18

En waar Murray de spijker keihard op de kop sloeg: "als de dader een christen was geweest, was alles onderzocht: zijn familie, of hij naar een kerk ging en zo ja, welke kerk, naar welke dominee hij luisterde enz.enz. Ook had het de hele wereld overgegaan. En nu? Een verwarde man, een lone wolf." Maar ja, die vragenstelster schreeuwde er snel overheen want de waarheid mag natuurlijk niet gezegd worden.

Lupuslupus | 13-06-16 | 20:18

En we kijken allemaal de andere kant op....
Wie wind zaait zal storm oogsten.

Thank you G.W Bush and co.

www.imdb.com/title/tt3587396/

Biologische_Dildo | 13-06-16 | 20:17

Jezusismijnheer | 13-06-16 | 20:02
Dat mag je, wat mij betreft, eens even toelichten.
Schoorsteenveger | 13-06-16 | 20:05
Nou vooruit:
youtu.be/Zhp7Qaj5NSU

Bolder | 13-06-16 | 20:16

NOS, geen enkele keer "moslim" bij het item Orlando. Geen enkele keer "Marokkanen" bij item stenengooien. Ach laat ook maar. Kansleaus hier in Ned.

roze_bril | 13-06-16 | 20:16

Schoorsteenveger | 13-06-16 | 20:05 zie toelichting op 20:13

Jezusismijnheer | 13-06-16 | 20:14

- edit hou sop of anders in mijn vagevuur -

Jezusismijnheer | 13-06-16 | 20:13

Jezusismijnheer | 13-06-16 | 20:02
Uitstekende wijze om maar weer eens duidelijk te maken dat religie waanzin is.

Rest In Privacy | 13-06-16 | 20:12

Ik kijk naar de plas warme kots voor me en vraag me af wat nou de directe aanleiding was: het horen over de zoveelste gewelddadige uitbarsting van de fascistische achterlijke islam, of het horen van die twee gutmenschen die ons werelddeel en onze vrijheden zonder enige weerstand weggeven aan fascistische achterlijke haatmoslims.

Dit gaat straks zó verschrikkelijk uit de klauwen lopen...

Professor Superhirn | 13-06-16 | 20:11

het is toch compleet van de gekke dat je daar een Bushmaster (weliswaar semi-automatisch) in de supermarkt kunt kopen?
Panos88 | 13-06-16 | 20:00
.
In Frankrijk kun je dat niet en daar was de massamoord in Bataclan. Wie aan een wapen wil komen, slaagt daarin. Altijd.
.
Wat het filmpje betreft: Douglas Murray was de enige die wijze woorden sprak. Over die "intervieuwster" zal ik het maar helemaal niet hebben maar de andere 2 waren volstrekt van het pad af. Die vrouw met haar "mijn moslims" en die christenman met zijn "moeilijk om een andere godsdienst te bekritiseren". Nee man, dat is helemaal niet moeilijk. JOUW geloofsgenoten worden bij duizenden tegelijk vermoord in het M.O.!!
En als ze de kans krijgen - zoals nu in Orlando -, vermoorden ze jou ook. De islam is een nazi-ideologie, GEEN religie!
Gek word ik van zulke slappe idioten. Ze blijven gewoon dom kletsen totdat hun hoofd op het hakblok ligt.

Lupuslupus | 13-06-16 | 20:10

@jeusismijnheer, om even op jouw niveau te blijven. Dus je denkt dat Satan zichzelf verwoest? Zelfs in jouw belevingswereld is dat te dom voor woorden.

roze_bril | 13-06-16 | 20:07

maar de moslim veranderd nooit. nu niet en nooit niet. Waneer gaat het westen het eens beseffen?
@Fapfap | 13-06-16 | 19:44

Waarom zouden ze ook? Zolang wij (de redelijken, de liberalen) niet opkomen voor onze verworvenheden, geen keiharde grens trekken, bepaalde zaken niet kunnen en mogen benoemen. Zolang gaan de radicalen, de orthodoxen door. Net zolang tot wij ons afdoende hebben geschikt naar hun religie, of totdat wij het ook niet meer pikken en er een extreme tegenreactie komt. In beide gevallen hebben we een gigantisch probleem.

Dus start met benoemen en handhaven (zou een kabinetsslogan kunnen zijn).

atheïstisch stemvee | 13-06-16 | 20:06

Jezusismijnheer | 13-06-16 | 20:02
Dat mag je, wat mij betreft, eens even toelichten.

Schoorsteenveger | 13-06-16 | 20:05

De reactie van Hillary Clinton ook, typische linkse rakker. Alsof gun control gaat helpen tegen een boek dat hun volgers opdraagt om ongelovigen te doden en kwa mensenrechten terug te gaan naar het jaar 0. Er gaat een tijdperk aankomen waar deze linkse rakkers niet meer bang zijn om stemvee kwijt te raken maar nog een tikkeltje erger worden dan greet, alleen ga ik dat waarschijnlijk niet meer meemaken in mijn leven. Tot die tijd wens ik de vele toekomstige duizenden doden en hun familieleden alvast heel veel sterkte. Als jullie maar de echte schuldige nooit maar dan ook nooit zullen vergeten: links

Suncatcher | 13-06-16 | 20:04

Erdogan accepteert volledig de verantwoordelijkheid voor deze daad van mohammedaanse haat en laat zijn lijfblad de slachtoffers bechrijven als 'perverselingen'.

tipo | 13-06-16 | 20:03

-weggejorist-

Jezusismijnheer | 13-06-16 | 20:02

-weggejorist-

Jezusismijnheer | 13-06-16 | 20:02

Ik w heb altijd gedacht dat we zonder verboden konden. Dat dit juist onze kracht was. Inmiddels ben ik van mening veranderd. De Islam en alle uitingen/symbolen daarvan moeten, net zoals het nazisme, zo snel mogelijk verboden worden.

roze_bril | 13-06-16 | 20:01

De moslimgemeenschap meer aanpakken lijkt lijkt me terecht waar het gaat om haat prediken, maar laten we nou eerlijk zijn; het is toch compleet van de gekke dat je daar een Bushmaster (weliswaar semi-automatisch) in de supermarkt kunt kopen?

Panos88 | 13-06-16 | 20:00

Lewis Lewinsky | 13-06-16 | 19:57
Heb ik ook meegekregen. Het is veel makkelijker om iets af te doen als incident als het niet om georganiseerde groepen gaat. Viel het je ook op dat de mentale instabiliteit van de man wel héél snel naar voren werd geschoven? En ze waren ook wel heel snel met dat bericht dat er een zwaarbewapende man was aangehouden die 'op weg naar de gay pride' zou zijn. Ja, ja.

Adversary | 13-06-16 | 20:00

Als men nu nog overtuigd is van de haat die de kern is van de islam, dan weet ik het niet meer. De vader van de dader zegt met droge ogen 'hij was niet geradicaliseerd'. Ik heb vertwijfeld naar m/n hoofd gegrepen. Wat een lul met vingers!

Klunhel | 13-06-16 | 19:56

De papa van de Orlando killer is toch ook pro al-qaida? Het feit dat hij verontwaardigd reageerde voor alle camera's laat maar weer zien dat het een groot spel is voor deze religie. Eerst opblazen en daarna het volk weer dom houden door te verkondigen dat islam hier niet voor staat. Op naar de volgende aanslag, want op dit tempo wordt de koran pas over 50 jaar verboden

Suncatcher | 13-06-16 | 19:56

Oja moslim leiders ga nu opeens dit geweld veroordelen...
Weet deze vent niet dat er in 10 moslim landen er een doodstraf op homofolie bestaat???

heldheino | 13-06-16 | 19:55

"It's time for Muslim leaders to accept responsibility for this hate".
Dat kunnen die Muslim leaders niet. Die hebben hun macht en aanzien gebaseerd op een stelsel van normen en waarden dat haat als een van de belangrijkste drijfveren hanteert. De wereld valt uiteen in gelovigen en ongelovigen, en die ongelovigen zullen branden in de hel, deugen niet, zijn minderwaardig, allemaal. Dat is het uitgangspunt. Terzake verantwoordelijkheid nemen zou betekenen dat de fundamenten der Islam zouden gaan zakken, schuiven en verbrokkelen.
Noem het haat, noem het misprijzen, noem het ten diepste veroordelen, noem het afkeuren, de emotie die bij de gelovige wordt wakker gehouden is er een van walgen, en walging komt voort uit angst, diepe angst. Die angst is er met de paplepel ingegoten, angst voor de wraak van De Verhevene. Neem die emotie weg en de broeders en zusters worden minder bang en dus minder broeders en zusters. Kan niet, mag niet.

Schoorsteenveger | 13-06-16 | 19:54

Zeg, was het niet Roeland/Orlando die door Saracenen werd vermoord?

miko | 13-06-16 | 19:53

In Almere halen ze de steentjes weg, want dit heeft niks met de islam te maken, maar met baldadige jongens van Allahistische persuasie.

Uw Psychiater | 13-06-16 | 19:52

@necrosis | 13-06-16 | 19:35 ff feitenvrijding: duss..., 52 kinderen (op een hondertal) in de leeftijd van 6 tot 10 jaar , van islamitische persuasie stempt tegen seksuele handelingen van oom, vader, neef- de beruchte drie-eenheid?

en définitive | 13-06-16 | 19:51

De laatste zin: verantwoordelijkheid nemen.
Laten we eens nadenken wat er moet gebeuren als ze dat (weer) niet doen.
Dan zullen we zelf onze verantwoordelijkheid moeten nemen

Islamofiel | 13-06-16 | 19:51

Hier een ontluisterend clipje uit de 'Peace Conference Scandinavia 2013' te Noorwegen: twitter.com/JaredWyand/status/7420060... (aanrader!)

Predikers achter de tafel gezeten frequenteren ook Nederlandse moskeeën en buurthuizen.

Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-16 | 19:48

Bizar hoe de presentatrice het punt dat Murray maakt, namelijk om de discussie over Islamextremisme Islam-breed trekken, onmiddelijk probeert te overschreeuwen met een poging tot een punt maken over Amerikaanse wapenwetgeving.
Wat is dit voor spastische stuiptrekking?

Predateur | 13-06-16 | 19:47

Hand in eigen boezem steken is aantasting van het eergevoel binnen islam. We beginnen zolangzamerhand een tippingpoint te bereiken dat men eist dat het westen zich schuldbewust moet zijn van haar "slechte" waarden. En de gutmensch dhimmies zullen het daarmee eens zijn.

LeZwoHa | 13-06-16 | 19:46

Papa shooter deed blijkbaar ook niks anders dan haat verspreiden en kotsen op het land dat hem opnam.
Ik denk dat ze milder worden naarmate je er meer in je land opneemt.
*deur wagenwijd openzet en 'jij bent welkom' zingt*

miko | 13-06-16 | 19:45

Je kan schrijven en praten tot dat je een ons weegt, maar de moslim veranderd nooit. nu niet en nooit niet. Waneer gaat het westen het eens beseffen?

Fapfap | 13-06-16 | 19:44

nostt126 hussein o. wijt het handelen van de Orlando mass shooting aan de zwakke wapenwetgeving. Manmanman.

en définitive | 13-06-16 | 19:44

Niet alle moslims veroordelen deze religieuze aanslag. Misschien 25% van de 1.5 miljard aanhangers.

RickTheDick | 13-06-16 | 19:43

Als 52% van de moslims homosualiteit wil verbieden, wil dat dan zeggen dat 48% van de moslims......
*suggestief comment*
necrosis | 13-06-16 | 19:35
Ik weet het, ik weet het, ik weet het!.... "Het met geiten doet, maar liever een bok(worst) heeft?"

Kapitein Stijlvol | 13-06-16 | 19:42

Ja, ok, mooi gezegd, en wat gaan we er met mekaar hier in het westen aan doen?
Islam verbieden ?
Ik dacht het van niet.
De volgende aanslagen zullen op andersdenkenden (oh wacht!), cartoonisten (oh wacht!), Christenen (oh wacht!) en Joden (oh wacht!) gepleegd worden door deze islamitische kansenparels zonder stageplaats.

Bolder | 13-06-16 | 19:40

Als 52% van de moslims homosualiteit wil verbieden, wil dat dan zeggen dat 48% van de moslims......
*suggestief comment*

necrosis | 13-06-16 | 19:35

Verantwoordelijkheid nemen is kritisch naar jezelf durven kijken en daar conclusies aan verbinden.
De islam wijst altijd naar de ander, "Wie heeft mij dit aangedaan?"
Verantwoordelijkheid nemen is teveel een opvatting voortgekomen uit het Christendom en Jodendom.
Forget it Douglas Murray.

leo de pejo | 13-06-16 | 19:33

-weggejorist-

Mastermattie | 13-06-16 | 19:28

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl