Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Zondagpreek: Aan het Volk van Nederland

vdctdp.pngHet vervelende aan geschiedvorsing is de pijnlijke realisatie dat er na grofweg 1800 helemaal geen deugdelijke nieuwe ideeën zijn bedacht in de politiek. Tot die trieste realisatie komt men al snel na het lezen van "Aan het Volk van Nederland", het geruchtmakende pamflet van de Overijsselse baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol uit 1781, prachtig verzorgd, ingeleid en in de tijd geplaatst door historicus Ewout Klei. tl;dr van het pamflet: vriendjespolitiek is kudt, persvrijheid is toppie, inmenging van buitenlandse autocraten is kudt, burgers die zelf de politiek regelen zijn toppie. Heel actueel dus: tegen Erdogan en de geitenneukers, tegen de baantjescarroussel van de PvdA, voor referenda en voor het vrije woord om overal maar wat van te vinden zonder gehinderd te worden door de lange arm van de wet. VdCtdP legt dit uit aan de hand van een historische schets, waarin hij met zevenmijlslaarzen door de Nederlandse geschiedenis loopt. Belangrijk is dat het mis gaat met de burgers van ons gezellige Rijndelta, zolang men zich plooit naar boze heersers van buitenaf en de burgers hun oortjes te veel laten hangen naar de wensen van de vorst. Als hij nu geleefd had, zou hij er ongetwijfeld nog een stukkie aan hebben toegevoegd over de ademocratische EU-macht die nu in Brussel in de oude paleizen van de Habsburgers huist. Het werk van VdCtdP ontstond in een bijzondere tijd. Dat er in grofweg 25 jaar eigenlijk de basis is gelegd van een moderne samenleving van gedeelde macht, checks & balances, gewetensvrijheid, secularisme en persvrijheid is bijzonder te noemen. Ook het fundament, een gezonde burgerlijke middenklasse als basis van de politiek, in plaats van een raar goddelijk koningschapsidee. Zeker in het licht van de mate waarin we de twee eeuwen daarna onszelf als naakte apen hebben verloren in idioterie als nationalisme, fascisme, socialisme of het baseren van de politiek op een zieligheidsklassement van exotische kleurlingen en andersneukenden. Als in 1791 Thomas Paine zijn magistrale “Rights of Man” publiceert en daarmee eigenlijk voorgoed afrekent met de de kerk en de monarchie, als Mozart met Die Zauberflöte de mystieke menswording voorgoed uit de kerk en in de cultuur tilt is het eigenlijk wel zo’n beetje gedaan met de politieke ontwikkeling van de mensheid. Wat die 18e eeuwse schrijvers zo goed begrepen was het feit dat politiek altijd aankomt op burgerlijke verantwoordelijkheid. Een gezonde samenleving werkt alleen als de macht zo geleidelijk mogelijk verdeeld is en zoveel mogelijk onderworpen aan de - niet-beroepsmatig politiek actieve - vrije burgers. Middels volksvergaderingen, raadplegingen en verkiezingen voor van alles en nog wat wordt er tegenwicht geboden aan de eigenlijk heel normale neiging dat macht zich concentreert in de grootste bavianen van de apenrots. Eigenlijk is elke ideologie die er na de 18e eeuw ontwikkelt is een poging om de burgerlijke verantwoordelijkheid te ontlopen. Het op de Hegeliaanse dialectiek gestoelde Marxisme ontneemt de mens zijn verantwoordelijkheid door hem slachtoffer te maken van geschiedenisprocessen veel groter dan hemzelf. Het op de rommel van de faculteit sociale wetenschappen gebaseerde managersbeleid reduceert mensen tot aapjes die in 78% van de gevallen op het rode knopje drukken als je ze een plaatje van een gnoe laat zien. Zelfs het perfide marktdenken van de “neoliberalen”, waarbij individuele zelfredzaamheid tot deugd is verheven, is een negatie van die burgerlijke verantwoordelijkheid, door alles maar op onzichtbare marktkrachten af te schuiven. Kutleven? Dat betekent niet dat de gemeenschap heeft gefaald, maar de markt, redeneert de domme neoliberaal, maar dat is natuurlijk onzin. Ook grijpt men graag terug op religie, die burgelijke verantwoordelijkheid buitenspel zet door te appelleren aan verzonnen hogere machten. Onderwerping aan de islam is daar een mooi voorbeeld van: als je achter alles bismillah of inshallah zegt, ben je geen burger, maar een onderdaan. Geen wonder dat bij de Azarkans, bukmameluk Dibi en andere etnodrammers het altijd iemand is die voor het falen verantwoordelijk is: het burgerschapsideaal heeft de Atlas en de Rif nooit bereikt en is ook nooit geëist toen de Atlas en de Rif naar Nederland kwamen, omdat in de opgelegde ideologie van de muliticultuur de islamitische afschuifmoraal even veel waard is als het westerse, liberale en wellicht wat protestantse model van burgerlijke verantwoordelijkheid. Tot zover enkele losse observaties over de politiek. Terug naar Van der Capellen tot den Poll. Hij was een stokebrand, een radicale baron die met schotschriften de politieke cultuur van zijn tijd opschudde. Het zou getuigen van valse arrogantie als ondergetekende u nu ook nog eens zou gaan vertellen waarom u het pamflet moet lezen: dat hebben Klei, Theodor Holman (inleiding) en Geerten Waling (nawoord) al zo goed gedaan dat daar maar weinig aan toe te voegen is. Nee, in de beperkte geboden ruimte hier volstaat het om een enkele opmerking te maken over het karakter van Van der Capellen tot den Poll en waarom we juist provocerende regenten moeten hebben. Laten we beginnen met een citaat van Holman, die met een op de roze burelen goed ontvangen opmerking de ‘raddraaiers der redelijkheid’, zoals VdCtdP, maar ook latere navolgers als Theo van Gogh en Pim Fortuyn (die homoflieft was op de baron en ook een pamflet met dezelfde titel schreef) typeert: “Wat alle raddraaiers eveneens bindt, is dat ze menen dat hun gelijk, hun visies, coûte que coûte moet worden uitgedragen. En het uitgangspunt is dan altijd: ‘Vrijheid’”. VdCtdP legt het zelf ook nog eens even helder uit in een analyse van Willem van Oranje die als een verdediging van referenda en democratische controle gelezen kan worden: “Wij kunnen hieruit leren, dat de volken, willen zij hun vrijheid behouden, steeds waakzaam moeten zijn en in geen sterveling - wie het ook is - een onbeperkt vertrouwen moeten stellen. Integendeel, zij moeten ieder die enig gezag en macht in handen heeft, maar vooral die vorsten en leiden van hoge geboorte, wel degelijk wantrouwen, en hen steeds in het oog houden, omdat de ondervinding van alle tijden, van het begin der wereld tot op onze dagen aan toe, geleerd heeft, dat zelfs de beste mensen doorgaans zwak genoeg zijn om de hun toevertrouwde macht te willen vergroten. Het heersen is zoet! Waakt dan landgenoten, en gij zult vrij blijven!” Ontnuchterende woorden, in tijden waarin we een groot deel van de politieke macht hebben weggegeven aan ongekozen Eurocommissarissen en ons op het hoofd laten zitten door besnorde snelwegenbouwers aan de Oostgrenzen van het Europese Rijk. Wat ook beangstigend is, is dat de oplossing gezocht wordt in een “sterke man” die tenminste “zegt waar het op staat”. Ongedurig met het falende democratische proces wordt er aansluiting gezocht bij rattenvangers die zelf ook niet in het minste geïnteresseerd zijn in het respecteren van burgerlijke participatie in het bestuursproces. Ah well. De permanente waakzaamheid, zoals Van der Capellen bepleit, is voor de meeste mensen onbereikbaar: te dom, te onverschillig, tezeer gefocust op de volgende aflevering van Boer Zoekt Vrouw. Het maakt misschien een beetje moedeloos dat het grootste deel van de mensen het liefst achter de eerste beste vlag aanrent, waardoor het fascisme, de onverschilligheid en de politieke verlamming genadeloos kan toeslaan, in elke cultuur. Of het nu populisme of islamisme is (of, dat is helemaal leuk, islamitisch populisme zoals dat van AK-partij of het moslimbroederschap), dat doet er dan niet zoveel meer toe: als de burgerlijke middenklasse boos, teleurgesteld en door de elite machteloos gemaakt is, slaat die klasse massaal de fascistische weg in. Dat er blanke provincialen, verdedigers van “Ons Nederland” die met zwarte banieren vol Engelse slogans en Duitse politieke helden “hun kenne geeneens nedelans prate” aangeven als reden om een AZC in de fik te steken is minstens net zo vervelend als de Blut & Boden-ideologie die schandalig populair is onder derdegeneratie Nederturken, om van de Salafistische islamopvatting nog maar te zwijgen. Extremistische moslims zijn immers ook weinig anders dan besneden Nazi’s: iedereen die streeft naar een monoculturele staat onder leiding van profetisch Führung, waarbij mannen krijgers zijn, de vrouwen broedkippen en andersdenkenden kandidaten voor zuivering zijn, is een fascist. Het verlichte burgerschapsideaal is in tijden van groeiende ongelijkheid, een krimpende middenklasse en een import van een onderklasse - al in de ban van het islamitisch fascisme - er nog nooit zo slecht aan toe geweest sinds de jaren ’40 van de vorige eeuw. Helaas dringt dat niet door bij de potentaten in Brussel en Frankfurt die met een combinatie van ongeremde migratie en een begrotingsbeleid dat alleen de bovenklasse bevoordeelt er een monster gecreëerd wordt. Integratie gaat ‘m ook niet worden, want integreren kan alleen in een groeiende middenklasse, niet in een afbrokkelend economisch systeem. Geen wonder dat de heilloze Peroxidegermaan met kleuterachtige debattechniekjes en een op een partij gelijkende organisatie van kopschoppers, kleine oplichters en gefrustreerde platte petten zo ver kan komen; met werkelijk burgerschap heeft het helaas verschrikkelijk weinig van doen. Kortom, we verdienen onze eigen politieke erfenis niet; de heldere, verlichte burgerschapsidealen van het einde van de 18e eeuw sneuvelen hopeloos in het licht van het menselijk tekort en de gemakzucht van verlammende ideologiën die de burgers het denken uit handen nemen. Sluiten we af met de geniale paragraaf van VdCtdP over de persvrijheid, juist vandaag belangrijk in verband met het akkefietje tussen vrijwoordwinnaar Ebru Umar en Ziegenficker Erdogan: 'Zorg voor de vrijheid van drukpers, want zij is de enige steun van Uw nationale vrijheid. Als men niet vrij tot zijn medeburgers kan spreken, en hen niet bijtijds kan waarschuwen, dan valt het de onderdrukkers van het volk al zeer gemakkelijk hun rol te spelen. daarom is het dat zij wier gedrag geen onderzoek kan velen, altijd zo tegen de vrijheid van schrijven en drukken ageren en wel graag zouden zien dat er niet gedrukt of verkocht zou worden zonder toestemming.' Wilt u hier over verder praten, dan kan dat op 7 juni in De Balie. Oh, en #FreeEbru, fuck de geitenneukers en Leve de Republiek!

Reaguursels

Inloggen

Het is trouwens eigenaardig dat Geert Wilders met zijn Indonesische roots wordt weggezet als ‘heilloze Peroxidegermaan’. Dergelijke demonisering verwacht je op JOOP of in de NRC, maar niet van een GS-auteur. De man is trouwens meermalen politicus van het jaar geweest, schrijft boeken, houdt lezingen wereldwijd, en moet al ruim tien jaar beschermd worden tegen het fascisme dat door hem bekritiseerd wordt.

notamused | 26-04-16 | 11:12

Oja complimenten voor het stuk Zentgraaff, heeft me weer aan het denken gezet.

-=PyP=- | 25-04-16 | 17:22

Ja mooi stuk !
Het geeft rechts-reactionair Nederland iets sjieks,
en ik denk ook echt dat censuskiesrecht iets meer participatie van de kiezende en beslissende burger vraagt dan nu het geval is, maar enfin, goed idee. Censuskiesrecht : vertaald naar 2016 zouden de rond de 30.000 kiezers de cirkel van machthebbers inderdaad afdoende verruimen.
Daarnaast zou ik hier willen pleiten voor een burgermilitie want ik geloof niet zo in politieke oplossingen alleen voor de grote vragen van deze tijd.

Ciara | 25-04-16 | 15:31

Jesaja | 25-04-16 | 11:43
Wilt u aub God er buiten laten? Ik snap dat dat voor u belangrijk is, maar religie is persoonlijk en prive. En heeft dus niets met politiek en democratie te maken.

kleinkonijn | 25-04-16 | 14:31

"German police estimate that more than 30,000 took part in the peaceful protest rally in Hannover."
@ SyntaxError | 24-04-16 | 20:46
.
Overal gaat men de straat op om te protesteren; behalve wij in NL.
In Frankrijk zelfs al meer dan 3 weken lang permanente dag en nacht protest "sit-ins"
Maar dat wordt sluw verzwegen door de door onze belastingcenten betaalde ReichsOmroep.
en.wikipedia.org/wiki/Nuit_debout

telelezer | 25-04-16 | 13:09

Mooi stuk Zentgraaff!

Maaiveld | 25-04-16 | 12:04

Tot Van der Capellens geliefdste thema’s behoorde de problematiek van het natuurrecht. In Aan het volk van Nederland schreef hij: ‘Alle menschen zyn vry geboren. De een heeft van nature over den anderen niets te zeggen. De eene mensch is wel wat verstandiger van geest of wat sterker van lighaam of wat ryker dan de andere; doch dit geeft hun, die verstandiger is, sterker of ryker zyn, geen het minste regt om over de minderverstandigen, minder sterken, minder ryken te heersen. God, onze gemeene vader, heeft de menschen geschapen om gelukkig te worden, en aan alle menschen, niemand uitgezonderd, de verpligting opgelegd, om elkanderen, zo veel in hun vermogen is, gelukkig te maken (Ibidem, 22-23). Dit waren weliswaar geen originele gedachten, maar gemeengoed waren zij in zijn tijd evenmin.

En God, de Bijbelse, heeft er weer heel weinig mee te maken aldus Zentgraaff. O ja en hoe zit het ook al weer met de onafhankelijkheidsverklaring van de VS. Staat ook iets over God in. Gebaseerd o.a. op Genesis 1: 26 t/m 28. Allemaal totaal onbelangrijk, aldus Zentgraaff.

Jesaja | 25-04-16 | 11:43

Bij heel het stuk, een pleidooi voor het kritisch volgen van de macht en het de vrijheid hebben kond te doen van je bevindingen, twee kenmerken voor volgens mij elke moderne open samenleving, moet wel bedacht worden dat tot dusver het kiezen op ‘de heilloze Peroxidegermaan’ de enige mogelijkheid is om te verhinderen dat we stap voor stap wegzakken in de islamitische dystopie van steeds ernstiger mensenrechtenschendingen, het afschaffen van wetenschap en wetenschappers, de vernietiging van musea en kunst, het vernietigen van een cultuur van alcohol, sport, honden, satire en muziek, enzovoort. Op dit moment kijken we namelijk aan tegen een wedloop tussen enerzijds inspanningen die er op uit zijn om een steeds grotere islamitische subcultuur in te richten en om ook steeds meer van de moderne cultuur aangepast te krijgen aan de eisen van de islam (alles halal, steeds meer indoctrinatiecentra, aanpassing onderwijs, verbod op islamkritiek, enzovoort), met anderzijds inspanningen die tegenin bedreigingen en demonisering proberen te komen tot bewustwording en politieke invloed, teneinde in staat te zijn deze almaar doorgaande islamisering af te remmen en zo mogelijk terug te draaien. Het lijkt mij dan duidelijk – gegeven bijvoorbeeld de inhoud van de Press Freedom Index - dat de uitkomst van deze wedloop ervoor bepalend is of toekomstige generaties nog wel de mogelijkheid hebben van het kritisch volgen van de macht en het kond doen van de bevindingen. PFI 2016: rsf.org/en/ranking

notamused | 25-04-16 | 10:59

Maria.1 | 25-04-16 | 07:33
Eensgezindheid? Het trieste is dat het Nederlandse volk te lui is geworden. Ik heb eens geprobeerd, een aantal jaren terug, om een groot protest te organiseren. Het grootste struikelblok waar je gelijk tegenaan loopt is dat mensen gelijk met allerlei uitvluchten komen: kan het wel op een zaterdag want door de weeks moet ik werken... oh nee, zaterdag kan ik niet, moet ik met de kids naar de voetbal. Zondag dan? Nee, dan moet ik naar mijn schoonouders. En als we dan gewoon op een door de weekse dag het hele land plat leggen? Nee, dat is eng, want dat kost me mijn baan en ik heb een dure hypotheek en de studie van de kinderen, en, en, en ..... Conclusie: we worden dmv onze financien in een dwanggreep gehouden en zijn bang om onszelf er uit te bevrijden.

kleinkonijn | 25-04-16 | 09:56

@Lupuslupus | 25-04-16 | 07:58

divide and conquer

Is bovendien eenvoudig uit te rekenen. Gebruik gewoon big data en je weet precies hoeveel je van overtuiging x en y moet importeren om de macht bij het volk weg te krijgen. Dat zowel de Turk, als de Marokkaan en de Nederlander etc. allemaal genaaid worden door het zelfde clubje, daar komen ze pas achter als het veel te laat is.

Overigens jammer dat er digitaal weinig tools worden aangereikt om het roze leger te verenigen, in deze social media tijden.

Als laatste, de oplossingen zijn er al lang. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Ze willen expres niet dat er geleerd wordt van de geschiedenis. De uitkomst van de al geleerde lessen is telkens weer in het nadeel van de ruling elite. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben is waarom er elke keer weer een groep moraal kapotte mensen is, die zo harteloos medemensen kunnen uitbuiten. Waarom voelt deze groep zich zo verheven, zo entitled om het systeem te misbruiken? Is dat net zoals in het Stanford prison experiment, dus macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut, OF is er wat anders aan de hand?

Hoe dan ook is dit systeem echt ver over de datum heen.

Durereaguurder | 25-04-16 | 09:32

Van Duyvenbode | 24-04-16 | 22:09
Ik vrees dat u gelijk krijgt :-(

kleinkonijn | 25-04-16 | 09:32

Maria.1 | 25-04-16 | 08:17
En dus gedragen we ons als kikkertjes in een pan die langzaam wordt opgewarmd. Triest maar waar...

kleinkonijn | 25-04-16 | 09:24

@Zentgraaff
Zeer verhelderend stuk. Dank daarvoor. Als we de burger willen betrekken bij de politiek zullen we echter eerst moeten beginnen het onderwijs te veranderen. Nu is meer dan de helft van de Nederlandse bevolking of te dom en/of te ongeinterresseerd (lees: te lui geworden door de welvaart). Dus, in eerste instantie scholen en politieke partijen op basis van geloofsovertuiging afschaffen. Ten tweede: nu worden onze kinderen door het huidige onderwijs opgeleid als makke, niet zelf nadenkende, schaapjes. We moeten onze kinderen leren om weer zelf na te gaan denken, en vooral om verantwoording te leren nemen. Ten derde: ze leren dat ze respect moeten hebben voor alles dat leeft. En niet alles is gericht op het verkrijgen van materieele goederen.

kleinkonijn | 25-04-16 | 09:20

Nog een leestip: Het 'Plakkaat van Verlatinge' uit 1581 waarin het Nederlandse Volk Dikke Doei zegt tegen de Spanjaard die meende hier toen de dienst te kunnen uitmaken. Het Volk vond het toen wel welletjes en met een welgemeend Bye Bye Zwaai Zwaai werd toen de Spanjool uitgewuifd, terug naar waar ze vandaan kwamen, namelijk Spanje. Niets stond toen meer een Gouden Eeuw in de weg...

Zenzeo | 25-04-16 | 09:09

Ik hoor Rutte helemaal niet meer over MH17. Die was toch bezig met de onderste steen boven te krijgen? Of is die belofte net zo waardevol als de beloofde 1000 euro van lang geleden?

Betweetert | 25-04-16 | 09:09

Prachtig stuk, over een schitterend boek over een fantastische man dus!
*auteur bedankt voor de term "andersneukenden" en deze toevoegt aan personal dictionary...

huh, ian? | 25-04-16 | 08:57

Off-topic: MH17. De BBC komt 3 mei met een documentaire waarin getuigen aan het woord komen die een Oekraïense straaljager zagen in de buurt van MH17.
BBC:http://www.bbc.co.uk/mediacentre/proginfo/2016/18/conspiracy-files
DailiyMail: www.dailymail.co.uk/news/article-35561...

Rest In Privacy | 25-04-16 | 08:53

Hij was tegen de steeds verdergaande opeenhoping van macht in handen van de Oranjes. En zie waar we gekozen zijn.

rechtsdwalendeautist | 25-04-16 | 08:50

aanpakken/terugsturen is onmogelijk.
@Lupuslupus | 25-04-16 | 08:19

Wellicht tijd om het twee-paspoorten gebeuren eens onder de loep te leggen?
Gewoon als testcase om te kijken waar de loyaliteit ligt.

necrosis | 25-04-16 | 08:36

@Lupuslupus | 25-04-16 | 08:19
Ik doe mijn boodschappen bij een Nederlandse super zonder provoceerdoekjes achter de kassa en mijn kapper is een tondeuse.
Overigens niets mis met diepvriesgroenten en vakantie naar Turkije was, is en blijft onbespreekbaar.

necrosis | 25-04-16 | 08:29

Ik vind de term "roze leger" wel wat hebben. Welke wapens, behalve toetsenbord, kunnen we ons nog meer aanmeten? Ik voel me namelijk strijdvaardiger dan ooit. De saamhorigheid tegen die notoire dovemansoren in Den Haag en Bruxelles bevalt me wel. Te paard !

Betweetert | 25-04-16 | 08:23

Deze komt van Alptekin Akdogan:
pbs.twimg.com...
necrosis | 25-04-16 | 08:01
.
Ja natuurlijk heeft hij gelijk maar met alleen constateren kom je er niet en aanpakken/terugsturen is onmogelijk. Je kunt Turken wel uit Turkije halen maar Turkije niet uit een Turk. Dat is toch wel overduidelijk gebleken.
We staan daar echter niet machteloos tegenover, als we nu eens beginnen met alles wat "des Turks" is, te boycotten.
Ja dan moet men een paar meter verder lopen voor een supermarkt, kapper, en het kost wellicht ook een paar centen meer. Nou EN! Voor mij geen enkel punt want ik koop alleen in Nederlandse winkels en daar alleen Nederlandse producten.
Waarom moet ik in vredesnaam in de winter peperdure sperciebonen uit b.v. Tunesië eten? Ik koop gewoon diepvries of wacht tot de zomer.
Allerlei meuk is ons opgedrongen door de multinationals/Brussel. Zaken waar niemand om gevraagd heeft.
Maar ik maak 1 uitzondering en wel voor de producten (het fruit) uit Israël. Dat koop ik natuurlijk wel.
.
Maar als elke Nederlander mijn voorbeeld zou volgen krijgt de genoemde branche toch echt een gevoelige klap.
En dan natuurlijk het reizen, de vakanties. Ik zou zeggen boycot elk moslimland, te beginnen met Turkije.
.
Allemaal vrome wensen natuurlijk want dat gaat niet gebeuren, in ieder geval niet massaal.

Lupuslupus | 25-04-16 | 08:19

Amen. Een volk wordt altijd door zijn elite verraden.

dr Rechts | 25-04-16 | 08:18

Niemand durft zich te verzetten omdat iedereen bang is zijn comfortabele, vertrouwde leventje op het spel te zetten. Dat dit al lang op het spel staat, de verzorgingsstaat zoals wij die kenden wordt hoe langer hoe meer onhoudbaar, daar staat men niet bij stil. Of wil men niet bij stil staan.

Maria.1 | 25-04-16 | 08:17

@Lupuslupus | 25-04-16 | 07:58
Het belang van het referendum tegen het verdrag met de Oekraïne werd door veel mensen niet gezien. Met dank aan de NPO.

Maria.1 | 25-04-16 | 08:15

@Lupuslupus | 25-04-16 | 07:51
Even zonder dollen, sommige mensen gaan flink tekeer tegen niet alleen Erdosnor, maar ook tegen Turken in Nederland met een bedenkelijk moraal.
Deze komt van Alptekin Akdogan:
pbs.twimg.com/media/Cg0WV00WIAICZ_8.j...

necrosis | 25-04-16 | 08:01

En mocht men er iets door willen drukken wat wij niet willen (zoals TTIP), dan moeten we massaal sancties daartegenover zetten. Als TTIP er doorgedrukt wordt massaal stoppen met belasting betalen.
Maria.1 | 25-04-16 | 07:33
.
Dat gaat niet gebeuren omdat Nederland allang geen eenheid meer is. Daar is bewust op aangestuurd zodat we geen vuist meer kunnen maken. Zelfs voor een belangrijk referendum was maar 32% naar de stembus te krijgen. En hoeveel moeite heeft dat gekost!
Hoewel bij mij altijd het glas halfvol is, begin ik toch echt de moed te verliezen hoor.

Lupuslupus | 25-04-16 | 07:58

Hulde!

Voor wie méér van dit wil, lees het boek van Pim Fortuyn die het destijds onder gelijknamige titel opdroeg aan Joan Der van der Capellen tot den Pol.

HypoPseudo | 25-04-16 | 07:55

*achter boekenkast verder reaguren doet*
necrosis | 25-04-16 | 07:36
.
:-)

Lupuslupus | 25-04-16 | 07:51

@Lupuslupus | 25-04-16 | 07:27
Personeel van de Telegraaf mag wel oppassen.
Als Erdo dit ziet....
*achter boekenkast verder reaguren doet*

necrosis | 25-04-16 | 07:36

Af en toe komt het volgende in me op:
Wat zijn wij toch gek! Wij, het volk, hebben de macht, maar we maken er geen gebruik van. Wij financieren allerlei projecten die alleen maar nadelig zijn voor ons. En wat doen we daartegen: niets! Alleen maar mopperen. Totdat het te laat is. Als we massaal weigeren om nog financieel bij te dragen (belastingen), dan wil ik nog wel eens zien wat er gebeurt. De politiek is afhankelijk van ons, wij niet van hen. Onze "volksvertegenwoordigers" worden door ons gekozen om onze belangen te behartigen en ze worden daarvoor door ons betaald. Eensgezindheid is wat we nodig hebben. En mocht men er iets door willen drukken wat wij niet willen (zoals TTIP), dan moeten we massaal sancties daartegenover zetten. Als TTIP er doorgedrukt wordt massaal stoppen met belasting betalen.

Maria.1 | 25-04-16 | 07:33

Maar goed, zolang Rutte geen stappen onderneemt maar zijn meesters in Brussel blijft gehoorzamen, schiet het allemaal niet erg op.

Lupuslupus | 25-04-16 | 07:29

Overigens weer een briljante tekening over erdosnor:
images0.tcdn.nl...
necrosis | 25-04-16 | 07:13
.
Die foto staat zelfs uitvergroot op de Telegraaf website. hahaha.

Lupuslupus | 25-04-16 | 07:27

Iemand tegenlicht gezien gister? Over o.a. het 2de steunpakket voor griekenland dat een toch een nieuwe (duitse) bank bail-out was maar niet zo mocht heten?
En het gek blijven vinden dat we de EU spuug en spuug zat zijn!? Jezus wat ben ik pissed.

tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2...

boerk | 25-04-16 | 06:50

Over Ebru gesproken: mag ze Schurkije alweer verlaten?

necrosis | 25-04-16 | 06:40

"Een gezonde samenleving werkt alleen als de macht zo geleidelijk mogelijk verdeeld is". Geleidelijk (=tijdsaanduiding) of gelijkelijk?
"Eigenlijk is elke ideologie die er na de 18e eeuw ontwikkelD is".

provinciale randdebielen zijn in ieder geval "onze" randdebielen, heel anders als erdogans geimporteerde derde generatie randdebielen, die nog steeds, uit vrije keuze, niet onze randdebielen zijn. Eigen randdebielen eerst, al is het alleen maar om onze passabele intelligentie boven de massa zichtbaar te maken.

Verder vind ik het merkwaardig dat raddraaiers geprezen worden als mogelijke veranderaars van de politiek en dan de enige raddraaier die op dit moment zijn leven in de waagschaal stelt omschreven wordt als "de heilloze Peroxidegermaan met kleuterachtige debattechniekjes en een op een partij gelijkende organisatie van kopschoppers, kleine oplichters en gefrustreerde platte petten zo ver kan komen"

In een verhaal waarin eigenlijk politiek correct als het kwaad wordt omschreven, politiek correct te verlangen en een groepering met veel intelligente en erudiete mensen af te doen nav het gedrag van de onderste laag is precies het tegendeel van wat joan derk van der capellen tot den pol wenste te bereiken.

Het gaat er niet om hoe de raddraaier zijn boodschap verkondigt, het gaat er al helemaal niet om hoe hij er uitziet, een politiek correct zwaktebod, het gaat er om DAT hij zijn boodschap verkondigt. Dat hij geen kans had gehad als er geen vriendjespolitiek was geweest, onafhankelijke pers was geweest, inmenging van buitenlandse autocraten onacceptabel was geweest en burgers de politiek zelf hadden kunnen/mogen regelen was nou net de boodschap van Van der Capellen en daarmee een bevestiging van zijn gelijk.

bergsbeklimmer | 25-04-16 | 06:22

Ik weet niet wie Zentgraaff is maar hij of zij is een baas. VdCtdP en Thomas Paine overigens ook.

Zzzzooooffff | 25-04-16 | 05:51

@hoogstetijd | 25-04-16 | 03:06
Jawel, maar daar heb je een partij bij nodig met meer dan 67% van de stemmen. Dan kun je afspraken met Brussel annuleren, en met een aantal andere landen.

Zoon van Boer | 25-04-16 | 04:40

Nou ja, op dit moment komt rond de 75% van onze wetgeving dus al uit Brussel. En wij maar braaf stemmen voor de gemeente, de provincie en de 2e kamer (op burgemeesters, 1e kamer, regering en staatshoofd kan dat niet eens).
Och ja, en we stemmen ook nog op waterschappen, ondernemingsraden en studenten zelfs op universiteiten. Kortom, bij alles wat er niet toe doet hebben we stemrecht.

Maar alle wetgeving die er wel toe doet komt uit Brussel.
En daar hebben we dus geen invloed op; dat nepparlement heeft geen enkele inspraak, en de benoemde politici die het door hoge ambtenaren uitgestippelde beleid uitvoeren worden door lobbygroepen betaald. Wordt dat beleid bij een referendum verworpen, dan douwen ze dat alsnog door onze strotten.

Hoe vaker en hoe duidelijker we "nee" blijven roepen, hoe beter.

Dandruff | 24-04-16 | 22:21

Dat waren duidelijke, belangwekkende postings van je vanavond. En ja, bij de laatste verkiezingen kon ik ook op de waterschappen stemmen. Op het stemformulier heb ik maar een poppetje getekend, dat water in zijn snuit laat lopen. Wat zeggen mij namen als Jansen en De Vries op zo'n stembiljet nou.

Is er geen mogelijkheid om alsnog een bindend referendum te realiseren om JA of NEE uit de EU te stappen? Moet het dan echt op grof geweld aankomen?

hoogstetijd | 25-04-16 | 03:06

Merkel schaft het allemaal, ze krijgt volgend jaar geheid de Nobelrpijs voor de vrede omdat ze in no time in totaal twee miljoen asieleisers naar Duitsland heeft gehaald om haar schuldgevoel van de Tweede Wereldoorlog af te kopen.

eerstneukendanpraten | 24-04-16 | 21:33

Ongetwijfeld. En zo houdt dit gruwelijke netwerk zichzelf in stand. Want Merkel wordt met deze prijs natuurlijk van harte gefeliciteerd door allerlei wereldvernietigende griezels, zoals Juncker, Rutte en consorten.

Ondertussen woekert WW III maar voort. En maar blijven wekijken...

hoogstetijd | 25-04-16 | 02:53

*licht uit doet*

miko | 25-04-16 | 02:28

Zondaggedigt;
Game of thrones
neuqen met broer
Halal opsluiten
om dom geouwehoer
de chinooks van NL
liggen op de loer
was dat maar waar!
Hoogachtend, de tattooboer.

tattooboer | 25-04-16 | 01:51

Basic Dimension | 24-04-16 | 22:11
-
Kom alstublieft niet met Bijbelteksten.
edelweiss | 25-04-16 | 01:07
-----

Die bijbel teksten die in context geplaatst worden zijn mijns inziens juist interessant. Niet zozeer omdat iets bovennatuurlijks het mogelijk maakt, maar door de "self furfilling prophecy, mensen wagen een poging om het mogelijk te maken.

mysteryposter | 25-04-16 | 01:48

Basic Dimension | 24-04-16 | 22:11

Kom alstublieft niet met Bijbelteksten.

edelweiss | 25-04-16 | 01:07

@-=PyP=- | 25-04-16 | 00:59
Mag je mij eens uitleggen wat de Joden toen deden waardoor demense het zo beu waren? Niks daarvan! den duitscher was gewoon gehersenspoeld en met scopolamine in het water wijs gemaakt dat ze lebensraum verdiendenj en daardoor samen moesten werken met de barbaren van de islam om noord afrika in handen te krijgen waarvoor ze de joden moesten afmaken. De mensen waren niks beu, ze waren hebberig.

tattooboer | 25-04-16 | 01:04

Lupuslupus | 24-04-16 | 21:32

Maar die willen wel op boer Koekoek stemmen .

edelweiss | 25-04-16 | 01:02

Tja, ik weet het eigenlijk niet meer. Ik ben redelijk goed onderlegd, maar zie geen oplossing meer. Ik ben bang dat we een "leider" gaan krijgen.
.
Ik begrijp steeds beter waarom de situatie in de 30-er jaren zo is geëscaleerd met A.H. te B. Het wordt zo voorgesteld in de boekjes dat dat er een fascistoïde leider opstond waaraan iedereen zich aanklampte en zijn verstand verloor.
.
Maar zo simpel is het dus niet. Mensen waren niet opeens achterlijk geworden en dat ze vervolgens een leider steunden die geweld als oplossing zag.
.
Mensen waar het blijkbaar zo beu, dat ze geweld als enige oplossing beschouwden. Dat is logisch, maar ook verontrustend. Ik hoop dat we het tij op tijd weten te keren.

-=PyP=- | 25-04-16 | 00:59

@AntiSoof | 25-04-16 | 00:16
Absolute woorden uit jou pen! het wapen is de extentie van de intentie en die intentie is de laatste duizenden jaren inderdaad hebberigheid geweest. Er móet nu een klap komen, de goede mensen moeten die klap uitdelen en wel zó hard dat er niks meer van die hebberige tendens over blijft. Het moet snel gebeuren ook. We zitten nu in het interbellum, de inpasse, waar we weten dat als het nu niet gebeurt de mensheid waarschijnlijk voor duizenden jaren meer gevangen zal worden genomen in een matrix van misbruik. het moet nu nu nu gebeuren en de PVV is een beginsel daarvoor maar zeer zeker niet het juiste middel. Jij en ik en geenstijlreaguurders zijn dat wel, we hebben miljoenen vrienden, laten we ervoor gaan! De nacht is vol met gruwellen maar wij staan er!

tattooboer | 25-04-16 | 00:57

@DutchCanuck | 25-04-16 | 00:38
Ach je moet de praatjes van de monarchisten niet ze letterlijk nemen.

miko | 25-04-16 | 00:45

-weggejorist-

DutchCanuck | 25-04-16 | 00:38

Leuk relaas. Nou was die van der capellen wel helemaal fout. Misschien de Mussert van zijn tijd, Dan wel de D66er in Franse dienst.

DutchCanuck | 25-04-16 | 00:38

Da's nog eens een scherp stukkie..... boppeslach!

Brimstich | 25-04-16 | 00:25

@Dandruff | 24-04-16 | 21:05
Een referendum is nog niet mogelijk omdat het simpelweg nog geen wet is om terug te draaien middels referendum

Martinspire | 25-04-16 | 00:21

@tattooboer | 25-04-16 | 00:00
Dat ben ik niet met je eens. Tenminste, ik wil het niet met je eens zijn, want ik begrijp je redenatie wel. Maar, stel dat die 'duivels' willen dat we ook wapens gaan dragen om 'zijn' wil te doen. We hebben te maken met een uiterst slim gedrocht lijkt mij. Een zeer berekenende kracht. Een soort schaakspeler die het spel al duizenden jaren speelt en dus erg bedreven is.
Mijn conclusie is dat wapens onmenselijk en pervers zijn. Ze geven een zielig klein mensje de macht over anderen als dat figuur de macht over de wapens heeft. Dát is het punt. Wapens zijn immoreel en anti-leven.

AntiSoof | 25-04-16 | 00:16

@AntiSoof | 24-04-16 | 23:58
Jup, dom omdat ze de dommen macht geven, walgelijk omdat de trtauwa in letterlijke zin je kotsmisselijk maakt en pervers omdat onder dwang van wapens mensen dingen doen die als erg ziek te beschouwen zijn. Ik vind dat we allemaal met gif, mes, pistool en woorden bewapend moeten zijn zodat dat in ballans is.

tattooboer | 25-04-16 | 00:00

@tattooboer | 24-04-16 | 23:51
Hoe je het ook noemt, ik vind dat wapens nooit een mens zou moeten kunnen dwingen om iets te doen. Wapens zijn eigenlijk pervers. Walgelijk gemeen en dom.

AntiSoof | 24-04-16 | 23:58

carenza | 24-04-16 | 22:42
Mooie woorden.
Waarvoor dank.

nemoj me jebat | 24-04-16 | 23:53

Goed stuk maar ik kan niet wachten tot de Vrijmibo er weer is.

Rest In Privacy | 24-04-16 | 23:51

@AntiSoof | 24-04-16 | 23:44
Dwangcultuur.

tattooboer | 24-04-16 | 23:51

Lucioperca | 24-04-16 | 22:52
Sluit ik me bij aan!

nemoj me jebat | 24-04-16 | 23:50

genitalix | 24-04-16 | 22:42
Ik ben voor!

nemoj me jebat | 24-04-16 | 23:48

Eye opener, Danke.

von Trier | 24-04-16 | 23:44

De toverfluit van Mozart. Het verhaal gaat dat hij daarin iets (teveel) van de geheimen ontsluiert van de 'club'. En dat hij daarom niet zo erg lang heeft kunnen leven.
Ik bedoel, de macht is tamelijk groot en als je niet naar hun pijpen danst, dat het dan niet zo goed gaat met je, ook al ben je een geniaal componist.
Maar dit terzijde. Wat mij persoonlijk interesseert is het gegeven dat ik per se lid ben van een 'club' (maatschappij) en dat dit lidmaatschap leidt tot onmondigheid en eens in de vier jaar een kruisje zetten. En als de 'leiders' er vervolgens een vreselijke ramp van maken ( ik noem b.v. maar al de idiote nieuwe gemeentehuizen, nergens voor nodig, maar het is spekken van de beurzen van de vrindjes) en het binnenhalen van al dat vreemde volk enzo.
Kijk, wat ik bedoel is het volgende; iedere gek doet maar wat ie denkt te moeten doen, maar laat mij erbuiten! En doe het van je eigen geld. Maar nu is het precies andersom. Ze dwingen je te betalen aan zaken die je niet wilt. En ja kunt niets doen. Omdat ze de wapens hebben. En daar is een woord voor.

AntiSoof | 24-04-16 | 23:44

@ wapster | 24-04-16 | 23:18

De globalisten (D66, VVD, CDA, PvdA, Groen Links) denken dat de dictatoriale corporatistisch communistische EUrabische trein niet te stoppen is. Ik voorspel dat het geenstijl leger en sympathisanten de hypothetische trein laten ontsporen, om een democratisch traject in ere te herstellen.

mysteryposter | 24-04-16 | 23:30

@SyntaxError | 24-04-16 | 22:38
Lijkt ook wel op een opera uit de pruikentijd.

miko | 24-04-16 | 23:25

@Piet Karbiet | 24-04-16 | 22:53
Ik zou oppassen, Joris kan wel eens raar reageren op muzak. Alhoewel s'avonds wel wat meer mag van hem.

miko | 24-04-16 | 23:23

Volksverlakker van D66: TTIP helemaal de bom!
www.nrc.nl/next/2016/04/23/ttip-is-jui...
Zomaar een quote: "De Commissie wil dit uit de achterkamertjes halen en vervangen door een arbitragehof (Investor Court System)"
1. Investor is gewoon een mooi woord voor multinational.
2. We WILLEN geen arbiters; ook multinationals kunnen gewoon naar de rechter en hebben geen eigen rechtspraak nodig. Zeker niet als ze toch geen ene flikker bijdragen aan de maatschappij met al hun brievenbus-BVtjes in de Caribische zee.
3. Wie heeft godverdomme überhaupt ooit verzonnen dat in achterkamertjes te ritselen???

wapster | 24-04-16 | 23:18

miko | 24-04-16 | 22:52 Je leest niet goed. Ik zal je helpen. Al lange tijd worden we geregeerd door mensen die om vele redenen een ideologie importeren die haaks staat op de kernwaarden van de moderne open samenleving, maar als je hiertegen bezwaren uit, dan duurt het niet lang of je wordt uitgemaakt voor ‘nazi’.

notamused | 24-04-16 | 23:15

Die paar vierkante meter achtertuin kan wel eens belangrijk worden.
miko | 24-04-16 | 22:51
.
Niet iedereen heeft een tuin maar zelfs met bloembakken op het balcon(netje) kun je in ieder geval in de zomer van eigen groenten eten. En er bestaan zelfs gevel tuintjes. Kijk maar op Youtube.
Mijn opa had in het bejaardentehuis zelfs paprika planten in de vensterbank! Hij had zijn hele leven een moestuin maar het gemis daaraan loste hij op die manier een beetje op. Waar een wil is, is een weg.

Lupuslupus | 24-04-16 | 23:09

@Jan Boule | 24-04-16 | 22:37
Tja de handjes van Ruud komen wel vaker aan dingen waar hij niet aan zou mogen komen.
Welke partij ook alweer?

miko | 24-04-16 | 23:07

@Ommezwaai | 24-04-16 | 22:32
Hij had zondagsdienst denk ik. Hij schrijft niet zo veel stukjes meer heb ik het gevoel.

miko | 24-04-16 | 23:04

tattooboer | 24-04-16 | 22:50
.
Wat prachtig! Heel hartelijk dank daarvoor.

Lupuslupus | 24-04-16 | 23:01

-weggejorist-

Poitiers732 | 24-04-16 | 22:56

Heerlijk stuk. Gelijk even opslaan om later nog eens te lezen want voor nu zijn het meer letters dan mijn zondagavondverdaasde hoofd kan opnemen...

wim10 | 24-04-16 | 22:54

-weggejorist-

Piet Karbiet | 24-04-16 | 22:53

Overigens ben ik van mening dat Nederland het mooiste land ter wereld is

Lucioperca | 24-04-16 | 22:52

@notamused | 24-04-16 | 22:19
Dit gaat niet over islam.

@Piet Karbiet | 24-04-16 | 22:47
segur swa segur.

miko | 24-04-16 | 22:52

Graag méér van dit op GeenStijl! Het is belangrijk. Belangrijker dan verkeershufters en kopschoppers. Wees hier maar leidend in. Het is nodig!

Lucioperca | 24-04-16 | 22:52

@Van Duyvenbode | 24-04-16 | 22:41
Ik raad mensen dan ook aan zich wat handigheidjes aan te leren en een beetje leren boeren.
Die paar vierkante meter achtertuin kan wel eens belangrijk worden.

miko | 24-04-16 | 22:51

Heldere, verlichte burgerschapsidealen? Laat me niet lachen. Die zullen nooit in de praktijk worden gebracht. Wat een plurk als Klaver van Groenlinks of een neuroot als Pechtold helder en verlicht noemt, noemt een ander maniakaal en bemoeizuchtig. En als die zogenaamd geweldige vrijheid om je mening te uiten in de praktijk blijkt neer te komen op het verrot schelden van je medeburger dan heb ik ook de vrijheid om bij wege van repliek mijn boksbeugel te pakken en mijn opponent de tanden uit z'n bek te slaan. Daarna ga ik dan wel heel beschaafd 'het gesprek aan' en misschien zelfs 'in debat', zoals dat tegenwoordig zo gaarne wordt genoemd. De echte ramp is m.i. ontstaan met de introductie van 'internet', waardoor de wereld feitelijk van glas is geworden en iedereen is gaan denken dat zijn mening er iets toe doet. Door een vals klasse-bewustzijn en vooral een narcistische jeugdcultuur kennen burgers hun plaats niet meer. Trek voor de grap maar eens de stekker uit dat web. Dan zal die quasi-mondige burger misschien eindelijk een keer zijn onnozele bek houden en aan het werk gaan. De meeste burgers zijn nog lang niet rijp voor wat voor vrijheid dan ook. Die Turken bijvoorbeeld, die hebben in hun eigen land zo'n dictator hard nodig, want anders slaan ze daar ook op hol net als in al die andere zwerverslanden in het midden-oosten. Die Umar had bij uitstek kunnen weten dat je daar niet bijdehand moet gaan doen tegen de lokale baas.

isitsoornot | 24-04-16 | 22:50

@Poitiers732 | 24-04-16 | 22:45
Ken 'm al.
Wederdienst;

Te Middelharnis is een kind verdronken.
Sober berichtje in het avondblad:
't stond bij een hooiberg die had vlam gevat
en bij een zolderschuit, die was gezonken.

Zes dagen heeft het in mij nageklonken.
Op het kantoor vroeg men: zeg, heb je wat?
Ik werkte door, maar steeds weer hoorde ik dat:
te Middelharnis is een kind verdronken.

En kranten waaien weg en zijn verouderd,
de dagen korten, nachten worden kouder,
maar over 't water komt zijn kleine stem.

-Te Middelharnis, denk ik, 'k denk aan hem
en bed zijn hoofdje tussen hart en schouder,
en zing voor hem dit lichte requiem.

Ed. Hoornik (1910 - 1970)

tattooboer | 24-04-16 | 22:50

Overheersd->overheerst natuurlijk

Lord Flashheart | 24-04-16 | 22:49

Jan Boule | 24-04-16 | 22:37
.
Dat klopt helemaal. Wilde het niet te lang maken maar inderdaad, mooi dat u de wandaad van die schoft Lubbers met zijn klauwen in de pensioenpot van het ABP memoreert.
DERTIG MILJARD gestolen van de gepensioneerden. En niemand die daar iets aan heeft gedaan of doet. Het bestuur van het ABP had destijds moeten eisen dat het geld terug kwam maar ze hebben dat gewoon geslikt. Geen wonder want dat bestuurstuig is met hetzelfde sop overgoten. Denk maar niet dat HUN salaris gekort wordt!
Alle brieven van het ABP met hun "het spijt ons dat.." gaan bij mij meteen de papiercontainer in. Ik wil het niet eens meer lezen want je staat toch machteloos.

Lupuslupus | 24-04-16 | 22:49

Heel goed Zendgraaff, op dit soort input wacht ik al ruim 15 jaar op GS. Heb dit pamflet op mijn boekenplank staan, een waarschuwing aan allen die nog eens willen nalezen hoe een (Europese) revolutionaire state of mind toch op niks kan uitdraaien als je landsbestuur overlaat aan een vaste kliek( De prijs die oprechte burgers betalen voor overschilligheid in landsbestuur is dat ze worden overheersd door onderdrukkers - Plato)

Lord Flashheart | 24-04-16 | 22:48

miko | 24-04-16 | 22:45
,
Bon idee

Piet Karbiet | 24-04-16 | 22:47

@Aristotalloss | 24-04-16 | 22:33
De EU grondwet waar we massaal NEE tegen hebben gestemd. Maar ja, de verantwoordelijke poppetjes zijn weg, dus daar valt niks meer op te verhalen.

Maria.1 | 24-04-16 | 22:47

@Piet Karbiet | 24-04-16 | 21:51
Kun je beter een stukje uit de toverfluit nemen. Maak je een connectie met dit stuk en de boze moeder ( Turkije ) tegen het vrije kind! (Ebru)
www.youtube.com/watch?v=UXOYcd6KZ0E

miko | 24-04-16 | 22:45

-weggejorist-

Poitiers732 | 24-04-16 | 22:45

Ik zal van week mijn "darknet" maar weer eens een slinger geven...

frank87 | 24-04-16 | 22:45

Ja niet voor het een of ander https://www.youtube.com/watch?v=-QBppT9837M

Piet Karbiet | 24-04-16 | 22:44

Nu Merkel TTIP wil doordrukken, wordt het niet eens tijd om hier iets meer campagne voor te voeren? Kunnen we de nee is nee tijd ook meteen wat beter overbruggen...

genitalix | 24-04-16 | 22:42

Wat ben ik blij met GS en wat ben ik blij met Zentgraaff en zijn schotschrift.

Ik hoop dat er meer van dit soort schotschriften komen. Het laat mensen nadenken over de bizarre situatie waarin we thans verkeren en wat we nog kunnen doen om het tij te keren.
Ik ben niet gelovig maar ik bid tot God als dat nodig mocht zijn om te vragen of er meer mensen mogen opstaan die het mogelijk maken dat de politieke koers die NL op dit moment vaart, radicaal gaat veranderen.
Die hele corrupte kliek moet weg.
Ik hoor bijna iedereen zeggen dat NL verloren is, maar ik weiger dat te geloven. NL is een leeuw. We hebben er in het verleden vaker beroerd voor gestaan maar we zijn er altijd doorheen gekomen met onze handelsgeest en creativiteit. En dat gaat nu ook weer gebeuren. Als de juiste mensen maar wakker worden en een stap naar voren willen zetten om verandering mogelijk te maken.
Dit schotschrift is een goed vervolg op het begin dat GS heeft gemaakt met het mogelijk maken van het referendum.

carenza | 24-04-16 | 22:42

Lupuslupus | 24-04-16 | 22:28

De boel gaat geheid crashen, het geld is dan op. Dan kunnen er twee dingen gebeuren: of je krijgt een dictatuur van socialistische snit, een Orwelliaanse nachtmerrie dus, of je krijgt ontbinding, fragmentatie, wat van alles kan inhouden: van het formeren van zelfbestuur (een positieve uitkomst) tot aan pandemische oorlogvoering.

Rest In Privacy | 24-04-16 | 22:41

Ik zeg het vaker, de mensen zijn als pitjes in fruit of groente, heel veel zullen nooit een plantje of boom worden en zijn wegwerpvlees, deze mensen zullen noioit waken over leiders en royaliteiten. dat is alleen voor mensen als ons weggelegd. Democratie geeft een stem aan de wegwerpvruchten en het wegwerpvlees. Of dat echt zo goed is weet ik niet maar wat ik wel weet is dat de niksnutten op niksnutten stemmen en de wereld dus een wegwerpwereld geworden is, kijk maar naar uw afval. Alles is nutteloos.

tattooboer | 24-04-16 | 22:40

@MrEA | 24-04-16 | 21:33
Flikker jij eens gauw op met je lijfstraffen en 'deze mensen' zijn het probleem!
Alsof de problemen verdwijnen als iedereen netjes zijn belasting aftikt. belasting ontwijking is een burgerplicht.
Ik heb al geen fuck te vertellen en mag al mijn centen inleveren zodat men het uit kan geven aan behuizing van tandartsen uit het midden oosten en de commissie Cohen die Haren even gaat onderzoeken tegen de hoofdprijs. En niet te vergeten het wachtgeld van tiefop didi en hatchie allahhaatchi of hoe die uitvreters ook mogen heten.

miko | 24-04-16 | 22:39

lupuslupus 22:38
hear hear !!
We kunnen binnen deze context ook nog even de CDA-er Lubbers melden die 30 miljard stal uit de ABP pensioenkas eind vorige eeuw . Dat kon hij omdat op het moment van diefstal het ABP nog in handen was van de overheid. Had deze ploert dit niet gedaan dan was het ABP zeer waarschijnlijk nu niet in de gevarenzone gekomen. Dit sujet is nimmer ter verantwoording geroepen voor dit vergrijp.

Jan Boule | 24-04-16 | 22:37

@Chiant | 24-04-16 | 21:02
We zouden Lubach toch alsnog Farao kunnen nemen?

deraderendraaien | 24-04-16 | 22:34

We leven in een oligarchie; politieke bestuurders krijgen na hun bestuurderscarrière allemaal mooie commissariaatjes. Zij zijn in principe allemaal 'bij voorbaat' gekocht.
De leden van de oligarchie willen 'vrijhandel' en steeds grotere bestuurlijke eenheden; steeds verder weg van de burger.
Wat ons te doen staat is ons met zijn allen inspannen voor terugkeer naar nationale autonomie. Al dan niet binnen de EU. Blijven we binnen de EU dan moet een aantal zaken terug gedraaid worden. Met name de hele voormalige EU-'grondwet'. Dat moet het streven worden binnen de hele EU.
En anders rest ons niets dan helemaal uit de EU te stappen.

Aristotalloss | 24-04-16 | 22:33

Zo, dat is een stuk interessanter dat dat masturbatieve gewauwel over Oekraïne van de laatste tijd.

Inloopvuilnisbak | 24-04-16 | 22:33

@Chiant, ja ja en nog eens ja! Maar niet Erdihaantje. Dan slaan wij een stap over :-)

MarcS | 24-04-16 | 22:32

Eindelijk weer een stukje vandaag wat niet afkomstig is van lapzwans Kwit..
Een verademing.

Ommezwaai | 24-04-16 | 22:32

https://www.youtube.com/watch?v=hi7-VjWgylY#t=2.187437

Piet Karbiet | 24-04-16 | 22:30


Bij zo'n klassieke zondagspreek hoort een klassiek nummer, beethovens fifth van Robin Thicke (met de voor Ebru toepasselijke lyrics) when i get you alone.

vimeo.com/71265261

succes Pays-Bah en Ebru.

hovawart | 24-04-16 | 22:30

Oeh! Lang saai stuk. Gelukkig had ik het door voordat ik inslaap was gevallen, en kon ik tijdig stoppen met lezen. Sowieso de laatste tijd veel saais op GS over politiek en moslims. Het word eenzijdig...

ren-forrest-ren-e | 24-04-16 | 22:30

Het volk komt pas op voor de eigen belangen wanneer het in een hoek is gedreven. Wat dat betreft zijn we er bijna.
Van Duyvenbode | 24-04-16 | 22:17
.
Wat mij betreft ook. Sterker nog, we zijn zelfs aan de late kant. Het is toch een grof schandaal dat onze zogenaamde "waardevaste" pensioenen waarvoor we 45 jaar premie betaald hebben, gewoon verdampen omdat de rentestand zowat 0,0 is? Al 7 jaren de pensioenen niet geïndexeerd zijn en waarschijnlijk dit jaar weer GEKORT gaan worden omdat de pensioenen de dekkingsgraad niet halen? En waardoor komt dat laatste? Door die verdomde gnoom Draghi. Ze moeten die ploert samen met Merkel in een dwangbuis stoppen.
.
Want het is niet alleen diefstal van de gepensioneerden maar OOK van de spaarders die geen ene fuck rente meer krijgen over hun spaartegoed.
.
Daarbij zijn we belazerd door die hufter van een Gerrit Zalm omdat de gulden 10# te laag is ingewisseld.
.
Ploerten zijn het, allemaal. En ik kan niet wachten op Neurenberg II. De guillotine oppoetsen mag ook en dan liever vandaag dan morgen.

Lupuslupus | 24-04-16 | 22:28

-weggejorist-

Poitiers732 | 24-04-16 | 22:26

Maria.1 | 24-04-16 | 21:57,

Daarom ben ik dus, zoals gezegd, voor een Nexit.
Maar voor die tijd nog even tegen TTIP stemmen is minstens zo belangrijk, voor ons en voor de rest van Europa.

Dandruff | 24-04-16 | 22:24

Zo, da's een aardige lap text. Je ziet het vooral niet zitten om in - economisch en maatschappelijk- moeilijke tijden je vertrouwen teveel aan één persoon te geven.

Niet dat die kliek die er nu zit zoveel beter is. En zeker de EU is een gedrocht om snel van af te komen.

Zelf zie ik wel wat in het Zwitserse model, met een 'volksvertegenwoordiging' net onder de regering.
Nog wat tags : NEXIT, Gulden, Republiek.

Pemberton | 24-04-16 | 22:22

hoogstetijd | 24-04-16 | 21:54,

Nou ja, op dit moment komt rond de 75% van onze wetgeving dus al uit Brussel. En wij maar braaf stemmen voor de gemeente, de provincie en de 2e kamer (op burgemeesters, 1e kamer, regering en staatshoofd kan dat niet eens).
Och ja, en we stemmen ook nog op waterschappen, ondernemingsraden en studenten zelfs op universiteiten. Kortom, bij alles wat er niet toe doet hebben we stemrecht.

Maar alle wetgeving die er wel toe doet komt uit Brussel.
En daar hebben we dus geen invloed op; dat nepparlement heeft geen enkele inspraak, en de benoemde politici die het door hoge ambtenaren uitgestippelde beleid uitvoeren worden door lobbygroepen betaald. Wordt dat beleid bij een referendum verworpen, dan douwen ze dat alsnog door onze strotten.

Hoe vaker en hoe duidelijker we "nee" blijven roepen, hoe beter.

Dandruff | 24-04-16 | 22:21

Geld blijkt te stinken en het heet Meuro.

Rest In Privacy | 24-04-16 | 22:19

Het is de islam die altijd en overal extreem destructief is jegens vrijheid en rationaliteit en humaniteit. Een politieke elite die weigert dit in te zien, en die maar zogenaamd moreel superieur de islam importeert en faciliteert groot en machtig te worden, dat is een kaste van mensen die oorlog voert met de eigen cultuur en samenleving. Het betreft dan de vorm van misdaad – genocide - die gewoonlijk berecht wordt in het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

notamused | 24-04-16 | 22:19

Basic Dimension | 24-04-16 | 22:11
.
Mooi! Hartelijk dank voor uw geweldige bijdrage.

Lupuslupus | 24-04-16 | 22:17

Zonder de 30-jarige zeepbel in de schuldenmarkt was al die onzinnige, peperdure multikul nooit mogelijk geweest. De mensen, het volk is indolent, komt pas in actie wanneer ze met een stok wordt geslagen. Nou, en dat gaat gebeuren. Het volk komt pas op voor de eigen belangen wanneer het in een hoek is gedreven. Wat dat betreft zijn we er bijna.

Rest In Privacy | 24-04-16 | 22:17

TTIP moet geblokkeerd worden en wanneer Merkel en Rutte er haast achter willen zetten geeft dat aan dat er van onze zijde ook haast geboden is. Rutte is een landverrader van het ergste soort.
Heeft iemand al eens bedacht dat zowel Rutte als Merkel zelf geen gezin hebben? Geen nageslacht om zich druk over te maken. Ze leven in het nu voor zichzelf en na hun letterlijk de zondvloed. Het zal ze een rotzorg zijn.
Merkel is met een soort ego-Theresa-tour bezig om haar ziel te reinigen of iets dergelijks maar maakt daarbij fout op fout op fout of ze is niet zo onnozel en dom maar gewoon in en in slecht met een haat naar het eigen volk toe.
Rutte is alleen maar bezig met het spekken van zijn portemonnaie en het inlikken war daarbij nodig is.

Dirk III | 24-04-16 | 22:13

smeerlapperrij.
https://www.youtube.com/watch?v=fIAXN4iF7VQ&list=RDjLZokuXcbUI&index=2

Piet Karbiet | 24-04-16 | 22:13

[Ook het fundament, een gezonde burgerlijke middenklasse als basis van de politiek, in plaats van een raar goddelijk koningschapsidee. Zeker in het licht van de mate waarin we de twee eeuwen daarna onszelf als naakte apen hebben verloren in idioterie als nationalisme, fascisme, socialisme of het baseren van de politiek op een zieligheidsklassement van exotische kleurlingen en andersneukenden.]

De kern van de zaak is dat wij de endogame kern van normen en waarden aan personen zijn blijven binden, waar de Verlichting er niet in slaagde om universeel geldende regels te formuleren voor de leidende cultuur.

De endogame kern van normen en waarden die de Westerse cultuur ooit had is ten onrechte weggegooid, waar wij dus juist die koningshuizen hadden moeten opdoeken. Zonder kern van normen en waarden overleeft geen enkele groep. Het thans veelbezongen individualisme is de doodsteek voor de groep.

En omdat de Verlichting er niet in slaagde om eenduidige regels voor een niet persoonsgebonden endogame kern te ontwikkelen, kreeg de Romantiek de kans er een grote rotzooi van te maken met als gevolg een kern van normen en waarden gebaseerd op koningshuizen en de hofhouding van Juncker.

Uit de Romantiek kwam het Marxistisch relativisme voort, leidend tot Art 1 Grondwet 1983. Maar in plaats van het bewuste streven naar gelijkheid, vrijheid en broederschap, vormgegeven door het multiculturalisme, streefde men onbewust en feitelijk een seksuele monocultuur na met een kruiperige Beatrix en een Mogherini compleet met hoofddoekjes in de moskee.

De bijdrage van het christendom aan de Westerse cultuur is dat het de extreme seksuele tegenstelling met de sadistische islam als verboden lust naar binnen sleepte, die te vuur en te zwaard bestreden moest worden. Dat was nog in de tijd dat de autoritaire christelijke kerk de endogame kern leverde van waaruit wij in naam van God de gelukzoekers zo van hun rubberbootjes schoten.

In de jaren zestig en na de uitvinding van de pil en het effectueren van het vrouwenkiesrecht sloeg de Westerse cultuur volledig door naar masochisme. De lusten tussen islam en christendom werden verhit op de spits gedreven. Het zijn ook merendeels vrouwen die voor "het multiculturalisme" zijn. En zo worden wij thans een burgeroorlog ingezogen.

[Earlier we wrote Islam and Christianity are complementary sexual disorders which form a sado-masochistic combination. Muslims come into heaven by killing unbelievers and Christians being killed by unbelievers. It is a perfect sadomasochistic balance, in which suffering transforms into lust for Christians. ]

Ik verzin het niet hoor:

Matthew 5:44
King James Bible Jesus:
But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

Basic Dimension | 24-04-16 | 22:11

Nationalisme is geen idioterie; het is het cement dat een gemeenschap bouwt. Imperialisme, overwegend van staatswege, is wat volk (gemeenschap) naar de ondergang leidt.
Arachne | 24-04-16 | 22:00
.
Hear hear! Dat hebt u perfect weergegeven!

Lupuslupus | 24-04-16 | 22:10

j.m.de graaff | 24-04-16 | 21:47,

Ik ben liberaal, en zeker geen voorstander van een al te grote publieke sector. Daar zitten namelijk de grootste graaiers, en op onze kosten.

Dat neemt niet weg dat de vrije markt nóóit de democratische besluitvorming mag omzeilen. Dat staat helemaal los van mijn mening; stel ik heb geen moeite met chloorkippen maar de rest van Nederland wel, dan schik ik daar met plezier naar. Maar als heel Nederland tegen stemt en een Amerikaanse kippenboer zet vervolgens onze wetgeving aan de kant, of legt anders flinke boetes op; dat zie ik totaal niet zitten.
En zo denkbeeldig is dat niet, Canada moest al flinke boetes betalen omdat schaliegasboringen door de bevolking werden teruggefloten.

Vandaar mijn voorbeeldje van gasboringen Groningen; zo denkbeeldig is dat niet.
En dat kan minstens zo duur worden als een publieke sector; want de belastingbetaler draait zowel op voor de verzakte huisjes, als voor de "boetes" als we dat willen tegengaan.
En de multinationals maar lachen, terwijl hun megawinsten via brievenbusfirma's naar verre eilanden verdwijnt.

Overigens zien we zowel lokaal als in EU-verband steeds duidelijker dat de top van de publieke sector en de multinationals nogal nauw verwezen zijn. Zo'n euro-bobo als Verhofstadt bijvoorbeeld wordt betaald door diverse miljardairs, die oa in de schaliegas zitten. Dat verklaart ook waarom ze zo fanatiek elkaars portemonnees beschermen, inclusief de linksdraaiende politici.

Dandruff | 24-04-16 | 22:10

Het is gewoon wachten tot de boel in elkaar dondert. Dat duurt niet lang meer. En dan komen de mensen wel in actie, de politiek ook. Wat er nu gaande is, met de lage en steeds dalende rente, is de doodlopende steeg die is ingeslagen terwijl achtervolgd te zijn door een bende woedende hooligans.
Want, de rente is een functie van de obligatiemarkt. En de ECB koopt obligaties op als een wildeman. Dat drijft de rente de afgrond in. De geschiedenis heeft dit nog nooit gezien. Het kan eindigen in hyperinflatie of deflatie, maar het eindigt hoe dan ook in een algemeen bankroet. De volgende crash is de crash van de schuldenmarkt, de obligatiemarkt, een zeepbel van nu al 30 jaar oud. Het is de moeder van alle zeepbellen. Wanneer deze uitéénspat, is het financiële uur nul. De klok tikt onverstoorbaar door. De mensen komen in opstand wanneer je hen keihard raakt in de portemonnee, wanneer pensioenen verdampen, banken omvallen, spaargelden verdwijnen, staten failliet gaan. Dan komt het volk in opstand, en hoe. We gaan grote dingen meemaken, dat is zeker. Leuker wordt het er niet op, wel spannender. Voor wie wel van wat spanning houdt, heeft de komende tijd nog veel leuks in petto.

Rest In Privacy | 24-04-16 | 22:09

Prachtig Zentgraaff!

Meer directe democratie!
Meer trots op ons land!
Meer eigenwaarde!

Ik hef het glas op dit uitstekende schotschrift!

Lucioperca | 24-04-16 | 22:09

In Duitsland krijgen ze nog met gemak dertigduizend man de straat op. (en als het de Love Parade is: zelfs anderhalf miljoen).
-
Hier krijg je voor koningsdag al geen hónd buiten de deur, laat staan op het Malieveld.
-
Dat TTip is een grotere bedreiging voor Europa dan alle gelukszoekers bij elkaar - maar de gemiddelde Nederlander verkeert in zalige onwetendheid over het bestaan ervan.

bisbisbis | 24-04-16 | 22:06

Toch fijn om op een zoutloze dag als dit goed aan het denken gezet te worden. Dank Zentgraaff! Puik stuk.

mereggie | 24-04-16 | 22:04

“Wij kunnen hieruit leren, dat de volken, willen zij hun vrijheid behouden, steeds waakzaam moeten zijn en in geen sterveling - wie het ook is - een onbeperkt vertrouwen moeten stellen. Integendeel, zij moeten ieder die enig gezag en macht in handen heeft, maar vooral die vorsten en leiden van hoge geboorte, wel degelijk wantrouwen, en hen steeds in het oog houden, omdat de ondervinding van alle tijden, van het begin der wereld tot op onze dagen aan toe, geleerd heeft, dat zelfs de beste mensen doorgaans zwak genoeg zijn om de hun toevertrouwde macht te willen vergroten. Het heersen is zoet! Waakt dan landgenoten, en gij zult vrij blijven!”
Laat me raden...
Volgens links en onze leiders gaat dit over PVV-tokkies en racisten.

Schietmijmaarlek | 24-04-16 | 22:04

... onszelf ... hebben verloren in idioterie als nationalisme, fascisme, socialisme of het baseren van de politiek op een zieligheidsklassement van exotische kleurlingen en andersneukenden.

Nationalisme is geen idioterie; het is het cement dat een gemeenschap bouwt. Imperialisme, overwegend van staatswege, is wat volk (gemeenschap) naar de ondergang leidt.

Arachne | 24-04-16 | 22:00

Het is niet vrijheid van drukpers maar vrijheid van publicatie. Dat kan zijn drukpers, digitale publicatie, via kunstuitingen, muziek, theater, etc.

Futurum | 24-04-16 | 21:58

@Dandruff | 24-04-16 | 21:54
Helaas zie je dat de burger juist minder inspraak krijgt. Zelfs de T.K. wil men overslaan m.b.t. de beslissing over TTIP.
Soms moet je als je samen een val naar beneden maakt het touw los snijden om je eigen val te voorkomen.

Maria.1 | 24-04-16 | 21:57

We kunnen toch aandringen op een NEXIT; dan hoeven wij geen deel meer uit te maken van TTIP en andere onzalige projecten.
Maria.1 | 24-04-16 | 21:42
.
Zonder dat er massaal op de PVV wordt gestemd en dan bedoel ik minimaal 40 zetels voor deze partij, zal NEXIT een droom blijven.
.
Heel klein lichtpuntje, Oostenrijk: FPÖ wint de eerste ronde van de Presidentverkiezingen.

Lupuslupus | 24-04-16 | 21:55

"'Zorg voor de vrijheid van drukpers, want zij is de enige steun van Uw nationale vrijheid. Als men niet vrij tot zijn medeburgers kan spreken, en hen niet bijtijds kan waarschuwen, dan valt het de onderdrukkers van het volk al zeer gemakkelijk hun rol te spelen. daarom is het dat zij wier gedrag geen onderzoek kan velen, altijd zo tegen de vrijheid van schrijven en drukken ageren en wel graag zouden zien dat er niet gedrukt of verkocht zou worden zonder toestemming.'"
Godzijdank heb ik nog een analoge typemachine. Alle carbonpapiertjes bewaren s.v.p.; die kunnen we nog wel eens nodig hebben...

Maria.1 | 24-04-16 | 21:55

Maria.1 | 24-04-16 | 21:42,

Ik ben ook heel erg voor een Nexit.
Maar ik hou teveel van Europa om de rest van Europa aan TTIP ten onder te zien gaan. Bovendien zijn we geen afgelegen eiland. Hypothetisch, stel dat de Duitsers failliet geprocedeerd worden door een paar multinationals, dan verliezen wij daar ook flink bij.

Het is voor heel Europa het beste als de EU-moloch uit elkaar dondert, en er alleen nog op basis van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt op economisch, justitieel, militair gebied, etc.
Er moet meer inspraak voor de burgers komen. Die zijn dankzij internet veel beter geïnformeerd dan ooit, toen ze nog afhankelijk waren van de NPO juichaapjes.

Dandruff | 24-04-16 | 21:54

Dandruff | 24-04-16 | 21:34

Met als gevolg dat de EU zichzelf onaantastbaar wil maken. Daarbij ligt de weg voor allerlei EU-drammers wagenwijd open om steekpenningen aan te nemen.
Een griezelig en gevaarlijk netwerk van EU- en VS-politici, hand in hand met de machtige internationals.

De belastingbetaler moet zijn bek houden en staat weer tenenkrullend toe te kijken. Hoe lang gaat die allesverwoestende EU-tornado nog door. Ik zie de vele ontevreden autochtone Europeanen namelijk niet snel in actie komen. Maar wat kunnen ze doen?

hoogstetijd | 24-04-16 | 21:54

Kleuterachtige debattechniekjes? Doe es normaal man.

Bram van Ojik | 24-04-16 | 21:52

@Voor dementerende mensen??? Die ons land hebben opgebouwd? Bent u wel helemaal goed snik?

Lupuslupus | 24-04-16 | 21:32

Lijkt me wel. Mijn moeder, schat van een mens, maar politiek snapt ze helemaal niet meer. Ik vind het prima dat ze mij derhalve machtigt en ik stem dan ook trouw voor haar. Maar feitelijk heb ik daardoor een dubbele stem, hetgeen nooit de bedoeling kan zijn. Overigens is mijn moeder nog niet eens dement, maar bij tijd en wijle wel redelijk in de war zullen we maar zeggen.
Niet in staat om een goede weloverwogen keuze te maken voor zichzelf, laat staan anderen. Hoop hiermee meer begrip en draagvlak te creëren voor mijn vorige tegel.

Andersdenkend | 24-04-16 | 21:52

-weggejorist-

Piet Karbiet | 24-04-16 | 21:51

De dag dat de geit de GS nam?
Ebru Umar direct in de onderbuik geïnjecteerd, terwijl het "boze EU" ondertussen Obama op bezoek heeft, bij Erdogan op bezoek gaat, en waar Angela een vredes prijs krijgt?

SyntaxError | 24-04-16 | 21:51

Volgens mij wordt de fascistische islam nog steeds nauwelijks waargenomen. Men ziet in moslims eigenlijk vooral diverse vormen van zielepoten. Die vanuit hun achterstand en begrijpelijke frustratie tot hun betreurenswaardige terreurdaden komen. Die evenwel niets te maken hebben met de religie van de vrede. Die gewoon een godsdienst is als alle andere. En die dus zeer wel te integreren is in onze moderne multiculturele samenleving. En als er ergens kwaad in steekt, dan is dat natuurlijk in die vermaledijde westerse cultuur zèlf, met z’n vele oorlogen en kolonialisme en slavernijverleden. Zoals dit kwaad nog het meest steekt in die vreselijke islamhaters, die incarnaties van Hitler, Goebbels en Himmler. Moderne open samenleving? De heersende elite ziet daarvoor als grootste dreiging de islamcritici, de racisten, fascisten en xenofoben. En de islam krijgt alle vrijheid heel de westerse wereld te vullen met islamitische haatcentra. In Nederland krijgen die centra zelfs de ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling. Als een cultuur maar debiel genoeg, dan zal het haar echt wel lukken zichzelf om zeep te helpen.

notamused | 24-04-16 | 21:50

-weggejorist-

mrrenson | 24-04-16 | 21:48

Dandruff | 24-04-16 | 21:34

Met de graai- en managerscultuur kan het bedrijfsleven steeds minder rekenen op mijn sympathie. Toch kan ik er nog steeds meer respect voor opbrengen, dan voor de organisatie van de publieke sector, waar met werkt in de comfortabele positie van monopolist. Geld tekort? Verzin maar weer 'n heffing!

j.m.de graaff | 24-04-16 | 21:47

Mark_D_NL | 24-04-16 | 21:18
Neeuh, gewoon tip, erg interessant tot nu toe.

Harry Turtle | 24-04-16 | 21:47

@Dandruff | 24-04-16 | 21:34
We kunnen toch aandringen op een NEXIT; dan hoeven wij geen deel meer uit te maken van TTIP en andere onzalige projecten.

Maria.1 | 24-04-16 | 21:42

Vandaag is het precies 101 jaar geleden , 24 april 1915, dat de Armeense genocide begon. Maar ook de Grieken in o.a. Anatolië (= Grieks voor "oost") werden vervolgd met 1 miljoen doden tot gevolg evenals de Assyriërs , met 300.000 doden. Na de ineenstorting van het Ottomaanse Rijk wilden de Young Turcs een Groot Turkije doen ontstaan , een monoculturele samenleving met 1 godsdienst , de Turkse islam. De zuiveringen duurden tot 1923 , het einde van de Balkanoorlog. Turkije liet twee moslimstaten achter op Europese bodem , Albanié en Bosnié. In de 90-er jaren van de vorige eeuw bombardeerde de EU/NAVO het christelijke Servié naar de middeleeuwen en creérde men een derde moslimstaat , Kosovo. In dit land maakt de maffia in samenwerking met die van Tirana de dienst uit. Mensen-, orgaan-, wapen- en drugshandel vormen hun inkomsten en dit alles onder coördinatie van de Italiaanse 'Ndrangheta. Duitsland is vanaf de 19e eeuw "close" met Turkije, in WO1 was het een bondgenoot en in WO2 zorgde Turkije o.a. voor het onmisbare chroom voor de Duitse oorlogsindustrie. Merkel's houding jegens Erdogan wordt dan ook historisch bepaald en verklaard zou je kunnen concluderen.
In de Kamer zit Denk, een verlengstuk van Turks ultra nationalisme een communautaristische en obscurantistische godsdienst als leidraad hanterend , ( grijze) wolven in schaapskleren derhalve. We staan er bij en kijken er naar.
Willem van Oranje zou hebben geroepen op het moment van zijn dood "ayez pitié de moi et de mon pauvre peuple" . heb medelij met mij en mijn arme volk.. We gaan in sneltreinvaart naar de morele afgrond.

Jan Boule | 24-04-16 | 21:41

Burgerlijke verantwoordelijkheid als consequentie van vrijheid. Kom er maar om in het NL anno nu. Wat dat aangaat is de opmerking van "boer zoekt vrouw" in de roos. Een fraai stuk, historisch verantwoord. En dat kan men dan lezen bij GS. Mooi man. Alleen de passage van de peroxidegermaan had van mij achterwege mogen blijven. Het doel heiligt de middelen.

j.m.de graaff | 24-04-16 | 21:41

hoogstetijd | 24-04-16 | 21:15,

Uiteraard, ze streven ernaar zaken onomkeerbaar te maken.

Een van de vele minpuntjes van TTIP is bijvoorbeeld ook dat een land voor miljarden kan worden aangeklaagd als de democratische besluiten niet overeenkomen met de belangen van een bedrijf.
Relevant voorbeeldje, de gasboringen in Groningen.
Mochten de Groningers het verzakken van hun huisjes een beetje zat worden en stopzetting voor elkaar krijgen, dan kan Shell alle geleden schade èn alle "misgelopen inkomsten" opeisen. Vooral dat laatste is natuurlijk nogal een discutabel puntje omdat die "kosten" nauwelijks zijn te bepalen.

Maar de algemene tendens van EU verdragen lijkt duidelijk;
- bedrijven mogen onbeperkt winst maken ten koste van alles;
- alle eventuele schades zijn voor de belastingbetalers;
- mochten die een bepaald project stopzetten, dan volgen extra boetes.

Dandruff | 24-04-16 | 21:34

Aan het Volk van Nederland
- Zondag 24 april 2016.

Lokale bestuur moet voorrang hebben boven op het centrale bestuur. --> Eigen volk eerst!!!

En laten we lijfstraffen please weer invoeren, hoe groter het bedrag dat gemoeid is, des te langer we je zullen straffen.

En laten we mensen die zeggen dat "belastingontduiking niet het probleem is, maar de wetgever die de gaten laten zitten, wel het probleem is, een enkeltje naar het binnenste van een vulkaan geven. Deze mensen zijn het probleem. (schuilen achter zogenaamde missende wetgeving ipv naar goede eer en geweten handelen) (vvd-ers)

En laten we bezit (greed) extra belasten. Als je in meerdere landen wilt opereren, dan betaal je maar in meerdere landen belasting! Lokale lasten --> lokale belasting.

En laten we maximaliseren (dit is wat anders dan nivelleren). Maximale loon en maximale bezet worden gekoppeld aan minimale loon en minimale bezit.

Zo geschreven te Geenstijl, MrEA (beetje gestoord, maar eerlijker dan je huidige volksvertegenwoordiging)

MrEA | 24-04-16 | 21:33

@ Dandruff | 24-04-16 | 20:36

www.telegraaf.nl...

Schandalig...

Zeker!!dus tekenen allemaal!

Red de democratie. Teken voor een referendum over TTIP en CETA!
ttip-referendum.nl/

WhaTsHenneping | 24-04-16 | 21:33

hoogstetijd | 24-04-16 | 20:56

Merkel schaft het allemaal, ze krijgt volgend jaar geheid de Nobelrpijs voor de vrede omdat ze in no time in totaal twee miljoen asieleisers naar Duitsland heeft gehaald om haar schuldgevoel van de Tweede Wereldoorlog af te kopen. Dat mens is nog gekker dan het paard van Christus.

eerstneukendanpraten | 24-04-16 | 21:33

Daarbij denk ik dat stemrecht moet vervallen voor dementerende mensen, criminelen en mensen die de NL taal niet voldoende beheersen.
Andersdenkend | 24-04-16 | 21:27
.
Voor dementerende mensen??? Die ons land hebben opgebouwd? Bent u wel helemaal goed snik?

Lupuslupus | 24-04-16 | 21:32

@Andersdenkend | 24-04-16 | 21:27
En voor mannen met een Baarden. En voor vrouwen met Tatoo's die bier drinken.

Mark_D_NL | 24-04-16 | 21:31

l'histoire se répète of woorden van dergelijke strekking ...

Overigens ben ik van mening dat Ebru met rust gelaten moet worden.

Vesta | 24-04-16 | 21:31

@Zentgraaff


Zullen we het Houellebecqisme noemen?

omanders | 24-04-16 | 21:30

"Zelfs het perfide marktdenken van de “neoliberalen”, waarbij individuele zelfredzaamheid tot deugd is verheven, is een negatie van die burgerlijke verantwoordelijkheid, door alles maar op onzichtbare marktkrachten af te schuiven. Kutleven? Dat betekent niet dat de gemeenschap heeft gefaald, maar de markt, redeneert de domme neoliberaal, maar dat is natuurlijk onzin. "


Godverdomme Zentgraaff. Jij moet blijven!

omanders | 24-04-16 | 21:29

Ik zeg prima
https://www.youtube.com/watch?v=C26BI1kJdkk

Piet Karbiet | 24-04-16 | 21:28

Heel aardig, mag wel wat minder hoogdtavend dat taalgebruik, en eigenlijk was je na de eerste twee zinnen al klaar en had je je belangrijkste punt al gemaakt. Toch een prima bijdrage, al zullen weinigen m helemaal gelezen hebben

F#ckingAwesome | 24-04-16 | 21:27

Niet helemaal gelezen, maar de strekking is duidelijk.
Daarbij denk ik dat stemrecht moet vervallen voor dementerende mensen, criminelen en mensen die de NL taal niet voldoende beheersen.

Andersdenkend | 24-04-16 | 21:27

In Duitsland is eergisteren een lid van de piratenpartij opgepakt wegens het voorlezen van een gedicht www.youtube.com/watch?v=0oKvTKKu2kw dus misschien wordt Ebru Umar ook wel opgepakt als ze terugkeert naar Nederland. En Merkel wil haast maken met TTIP, ondemocratische dictatEUr. Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen? Dit is toch compleet krankzinnig allemaal!

Watching the Wheels | 24-04-16 | 21:22

Woorden.
Heel veel woorden.
Woorden toen, woorden nu.
Waar blijft de AKTIE??
Overigens ben ik van mening dat Nederland weer een republiek moet worden.

vliegende knorrepot | 24-04-16 | 21:21

@Harry Turtle | 24-04-16 | 21:10
Is je beroep TV-Gids?

Mark_D_NL | 24-04-16 | 21:18

Helaas zo waar en zo actueel, +1111

LaatmaarLu? | 24-04-16 | 21:17

Ik vind de term "geitenneuker " nog redelijk halal en wellicht niet beledigend genoeg na Ebru. Kunnen we daar voortaan niet beter varkensneuker" van maken? Da's pas haram!

drs kwenie | 24-04-16 | 21:16

Dandruff | 24-04-16 | 21:05

Ja, en wat mij verontrust is de constatering dat EU-waanzinnige politici steeds gehaaster hun dictatoriale plannen doordrammen. Recentelijk Juncker, die zich niks aantrekt van de referendum-uitslag. Nu Merkel weer hijgend: 'We moeten ons haasten.'

hoogstetijd | 24-04-16 | 21:15

Dus meer inspraak burgers en meer referendums.

HdJ& | 24-04-16 | 21:15

Nu op 2, Tegenlicht met Varoufakis over een nieuwe Europa.

Harry Turtle | 24-04-16 | 21:10

@Dandruff | 24-04-16 | 21:05
Understatement

SyntaxError | 24-04-16 | 21:09

Wanneer komt Boer zoekt Yvonne Jaspers?

Rest In Privacy | 24-04-16 | 21:06

hoogstetijd | 24-04-16 | 20:56,

Klopt, had ik ook al gelezen. Eerlijk gezegd is dat ook de reden dat ik die link weer even spamde. Ik vind het ergens wel jammer dat GeenStijl hier niet vol ingaat, zoals ze met dat Oekraïneverdrag gedaan hebben. Heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ze daar de 30% opkomst maar net haalden, en dus op het hoogtepunt wilden stoppen. Het roze leger weet inmiddels wat er met de uitslag gebeurt en trapt daar geen tweede keer in.

Maar feitelijk is TTIP net zo belangrijk (want in potentie net zo schadelijk)als dat associatieverdrag met Oekraïne.

Dandruff | 24-04-16 | 21:05

-weggejorist en opgerot-

Aldus Du Flaperon | 24-04-16 | 21:04

@Stormageddon | 24-04-16 | 20:57
Goed idee. Koningsdag wordt vervangen door Democratiedag. In de ochtend Tonproaten, s'middags stemmen en s'avonds vrijmarkt en bier drinken.

Mark_D_NL | 24-04-16 | 21:03

Wat de Griekse wijsgeer Polybius al ooit een optekende, zijn de verschillende vormen van staatsinrichting onderhevig aan verval en volgen zij elkaar onherroepelijk (cyclisch) op en.m.wikipedia.org/wiki/Anacyclosis .

De (van zichzelf nobele en intrinsiek goede) monarchie vervalt tot een tirannie, omdat de monarch steeds meer macht naar zich toe trekt en dat kan alleen slagen door het volk vrijheden te ontnemen. De reactie daarop is dat het volk eist dat de macht verdeeld wordt onder meerdere personen: de gekozen wijzen. Dit is de aristocratie. Maar ook deze vervalt naar een oligarchie, omdat de aristocraten hun macht verder willen uitbouwen en uitbuiten. Wederom komt het volk in opstand en wil de macht verder verdeeld zien. Ditmaal naar gelijke maatstaven, rechten en plichten voor eenieder. Dat is de geboorte van de democratie. Maar ook deze vervalt. Ook het volk wil steeds meer macht en invloed. Er is echter geen lagere bevolkingsgroep ten koste waarvan dat kan, dus ontaardt de democratie in totale chaos, waarbij de tijdelijke en plaatselijke opvattingen van de meerderheid bepalen wat het beleid is: de ochlocratie. In moderne termen zou men een ochlocratie ook een mediacratie kunnen noemen, omdat het volk en de machthebbers het beleid laten afhangen van hetgeen gisteren, vandaag en morgen in de media komt en dus belangrijk gevonden wordt.
Volgens Polybius is ook de ochlacratie vanwege zijn inherente chaotische karakter niet houdbaar. Op een gegeven moment is het volk de chaos beu en bereid om een groot deel van de verworven vrijheden in te leveren bij een groot staatsman die het beste voor heeft met het collectief. Dan start de cyclus weer van vooraf aan en komt er een monarch.

Nu vraag ik u, gelet op wat er nu gebeurt, de macht die de media hebben op de publieke opinie en politici en de chaos die daaruit voortkomt: leven wij in een democratie, of in een ochlocratie? En zijn er tekenen van een roep om een monarch?

(Wellicht ten overvloede merk ik op dat de term "monarch" hier niet slaat op een lid van welk koningshuis dan ook.)

Chiant | 24-04-16 | 21:02

Om te beginnen moet ons geldstelsel radicaal hervormd worden, geld hoort een tegenwaarde te zijn voor goederen/diensten en kan niet naar believen bijgedrukt worden, dat is pure oplichting.

Wij dienen de vruchten van onze arbeid te kunnen plukken en niet het geteisem in Frankfurt. Belasting dienen we allemaal te betalen, niet alleen Jan met de Pet maar vooral de grote concerns.

neemjemoederindemali | 24-04-16 | 21:00

Raddraaiers? Laat Laurens Jan het maar niet horen.

drs kwenie | 24-04-16 | 20:59

Daarom directe democratie. Constant, op alle niveaus. Bij de les houden en dwingen mee te doen, zelfs met tegenzin. Maak van elke democratische stemming een feestje. Geen politiek zonder bierkraan en barbecue. Eerst debat, stemmen en dan zuipen. Desnoods met Nick en Simon of Zanger Rinus op de achtergrond.

Stormageddon | 24-04-16 | 20:57

Inspirerende preek, mag vaker op zondag

Eierkopf | 24-04-16 | 20:57

één keer "misgaat" is wel genoeg zentgraaf, anders gaat t mis

superjan | 24-04-16 | 20:56

Je leven is maakbaar en wereld is dat niet. Het komt zoals het komt. Dat is althans de algemene teneur. Nihilisme wat tot bitterheid en hier tot een verziekt statenverband leidt, dus. Filosoof Thijs Lijster vindt in zijn essaybundel 'De grote vlucht inwaarts' dat je zo groot mogelijk moet gaan denken om de wereld te veranderen. Want dat er wat moet veranderen is glashelder. En het kan nog.

Slogra | 24-04-16 | 20:53

prachtig stukje. en het klopt ook nog.
wat een prutsers hebben we nu. Als rutte en hans van van volgevreten Baalen een zaak zouden beginnen zijn ze binnen 6 maanden failliet want in de echte wereld kunnen ze helemaal niets, niets, niets.

blanke pool | 24-04-16 | 20:50

Pfff. Te veel tekst. Kzit al aan de drank.

brienenoord | 24-04-16 | 20:49

@Lepo | 24-04-16 | 20:41
Jawel, meteen!
Nog voor Woensdag!

miko | 24-04-16 | 20:47

Nou Zentgraaf pleit dan maar eens bij de leiding van GS om wat meer toe te staan en wat minder gepreek voor eigen parochie. het is toch al te kalm de laatste tijd.

miko | 24-04-16 | 20:47

Ondertussen (bij oma in de keuken);
"German police estimate that more than 30,000 took part in the peaceful protest rally in Hannover."
www.bbc.com/news/world-europe-36120560...

SyntaxError | 24-04-16 | 20:46

Servert kaduk??

miko | 24-04-16 | 20:46

Hulde! Red de Turkse geiten en Free Ebru!

H. Drievuldigheid | 24-04-16 | 20:41

Geen republiek. Daar is het nu de tijd niet voor.

Lepo | 24-04-16 | 20:41

Haha, in de Balie. Onder bezielende leiding van die dichtgetikte antidemocraat Albrecht zeker. Anyway. Voordat de EU bestond was de landelijke politiek het hoogst haalbare en kwam je er nog wel eens iemand tegen met enig niveau. Nu is het slechts een treetje op de carrièreladder van de intellectueel uitgedaagden.

très cool | 24-04-16 | 20:39

Krijgt ie per woord betaald ofzo?

Bassie B | 24-04-16 | 20:38

Prachtig schotschrift Zentgraaff. Fuck Erdogan.
Erdogan is een stronzo di capra

ristretto | 24-04-16 | 20:37

Ook daarom; meer referenda.
Over TTIP bijvoorbeeld, een verdrag dat niet alleen ons maar ook onze (klein) kinderen ernstig bedreigt;
ttip-referendum.nl/

Dandruff | 24-04-16 | 20:36

-weggejorist-

notreehugginghippies | 24-04-16 | 20:36

-weggejorist-

Yzord | 24-04-16 | 20:32

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl