Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

VVD-stemmer mailt VVD: 'Hou je aan de wet!'

voorliegersvandemos.jpgBeste Kamerlid, politicus maar vooral, geachte volksvertegenwoordiger, Ik heb op u gestemd, tenminste, op de partij waarvoor een deel van u in de Kamer zit. Ik stem sinds ik stemgerechtigd ben, VVD. Ik schaam me hier niet voor, ik ben rechts georiënteerd en overtuigd liberaal. Eigenlijk was er dan altijd maar 1 partij waarbij ik de meeste aansluiting vond, dat was de VVD. Natuurlijk ben ik het geregeld niet eens met standpunten van de VVD (daarom ben ik ook geen lid) maar dat mag in een democratie als de onze. Ook was ik het niet eens met het standpunt van de VVD inzake het referendum betreffende het associatieverdrag met de Oekraïne. Ik ben, in tegenstelling tot de partij die mij vertegenwoordigt in de Kamer, een groot voorstander van referenda. Volksraadplegingen zijn wat mij betreft de meest directe vorm van democratie. Een prachtig middel voor iedere volksvertegenwoordiger, je krijgt direct van het volk te horen hoe ze over specifieke zaken denken en daar kan dan in de Kamer op geacteerd worden. Het referendum: ja, het was ingewikkeld. Maar ik heb me ingelezen, goed geluisterd naar het voor- en tegenkamp. En uiteindelijk gestemd. Want zo hoort dat in een democratie. Als gevraagd wordt om je mening te geven, dat doe je dat. Want zo hoort dat. Het stemrecht is heilig en het is de enige manier waarop de bevolking invloed uit kan oefenen op het beleid. Wat ik gestemd heb? Dat doet niet ter zake. Of ik het eens ben met de uitslag? Ook dat doet niet ter zake. Of de uitslag 'goed' is voor Nederland? Helaas, dat doet ook niet ter zake, wat je daar ook van kan vinden als politicus. Wat wel ter zake doet is dat de rol van politicus na een referendum even verdrongen wordt door de rol van volksvertegenwoordiger. Het volk heeft gesproken en heeft aan hun vertegenwoordigers gezegd hoe ze over iets denken. Tsja, de opkomstdrempel was nipt gehaald en ik heb enkelen van u in de media zien zeggen dat al de mensen die niet zijn wezen stemmen ook een mening hebben en dat aan die mening ook recht gedaan moet worden. Daar vergist u zich in, deze mensen hadden de kans om hun mening te laten horen maar hebben er voor gekozen dit niet te doen. U dient dus enkel en alleen te luisteren naar de mensen die hun stem hebben laten horen. En deze stem was duidelijk. Twee derde van de stemmers zei NEE tegen het associatieverdrag. Het referendum ging niet over delen van het associatieverdrag, maar over het hele verdrag en dus mag deze NEE ook niet gelden voor delen van het verdrag. Blijkbaar wil het volk dit verdrag niet. Dit kan ingegeven zijn door anti-Europese sentimenten, door een gebrek aan vertrouwen in het kabinet, de politiek of uit angst. Of mensen hebben zich ingelezen en willen het verdrag om een andere reden niet. Waarom doet echter niet ter zake. NEE was het antwoord. En nu zijn de volksvertegenwoordigers aan zet. En gelukkig worden ze geholpen door de wet. Hierin staat: 'Indien onherroepelijk is vastgesteld dat een referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van wet ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet.' Hier is geen woord Chinees bij. Hier staat niet dat het kabinet moet gaan praten met initiatiefnemers, zelf een interpretatie mag geven aan de oorzaak van de uitslag of iets anders. Nee, hier staat dat de wet ingetrokken dient te worden als er een NEE uit het referendum is gekomen. Want zo hoort dat, want het staat in de wet. Mijn verbazing is dan ook groot dat ik in het debat van afgelopen week heb gezien dat de leden van uw partij geen recht willen doen aan deze wet en niet willen luisteren naar wat het volk van u vraagt. Dit stuit mij tegen de borst. U bent een politicus geworden omdat u gekozen bent door het volk. Niet andersom. Het volk, dat steeds meer het vertrouwen verliest in hun vertegenwoordigers, heeft gesproken. En u, als gekozen vertegenwoordiger van ditzelfde volk, zal recht moeten doen aan deze uitspraak. Want zo hoort dat, in een democratie. Via deze weg wil ik u met klem verzoeken om u rol als volksvertegenwoordiger serieus te nemen en geen politiek te bedrijven, want dat is in dit geval niet nodig, dat heeft het volk al gedaan. Met vriendelijke doch dringende groet, Dave [Achternaam bij redactie bekend] Purmerend

Reaguursels

Inloggen

Haha je ziet wel eens rare achternamen zoals "Naaktgeboren" of "Dekwaadsteniet"

Maar nog nooit heb ik gehoord van "Achternaam bij de redactie bekend".

Mooi dit.

drugsdealer | 20-04-16 | 21:27

die keukenmiet belazerd iedereen [ of heet dat democratie? markie rutte?}

bekijket | 20-04-16 | 13:30

Goed verwoord. Helaas weet Rutte maar al te goed dat HRA graaiers te allen tijde VVD zullen blijven stemmen.

Poekieman | 20-04-16 | 11:27

Aan de vele corruptie zaken te zien vinden VVD ers maar 1 ding belangrijk: zelf geld verdienen.

MR Dgie | 20-04-16 | 10:47

Sinds wanneer houdt men zich in VVD-kringen aan de wet?

mallekater | 20-04-16 | 08:17

Een open brief aan alle kranten. Ben benieuwd welke krant het durft op te nemen

Baronwater | 20-04-16 | 02:51

Een open brief aan alle kranten. Ben benieuwd welke krant het durft op te nemen

Baronwater | 20-04-16 | 02:32

@Der Paulie | 19-04-16 | 21:13
Correct, de jurisprudentie is daar heel duidelijk over, 'zo spoedig mogelijk' kan in een andere context zoals een overtreding van de Wet milieubeheer zelfs enkele uren zijn. Als de opstellers van de referendumwet een andere bedoeling hadden gehad dan had er wel gestaan 'binnen bekwame tijd'. Er is hier zonder twijfel sprake van een ambtsmisdrijf, zie Art. 355 lid 4 Sr. Helaas is het op gang zetten van een dergelijke strafrechtelijke procedure zodanig ontworpen, nl. zonder staatsrechtelijke waarborgen, dat kamerleden en kabinetsleden op dit gebied praktisch immuniteit genieten. Er is daarvoor nl. wederom een kamermeerderheid nodig of een kabinetsbesluit, en er kan niet verwacht worden dat men aangifte zal doen tegen zichzelf. Ook een gerechtshof kan geen vervolging afdwingen. De aangifte van het gerechtshof Arnhem tegen ambtsmisdrijven bij de Belastingdienst in de zwartspaarderszaak haalde niets uit, geen trias politica.

#enpassant | 19-04-16 | 22:18

Artikel 11 van de Referendumwet spreekt over 'zo spoedig mogelijk' wat je te doen staat. De wet wordt géén speciale uitleg gegeven bij artikel 11. Dan moet men de tekst letterlijk nemen. 'Zo spoedig mogelijk' = 'zo spoedig als er ’n mogelijkheid toe is' = 'bij eerste gelegenheid'. Elke láter moment na ‘t eerste moment is daardoor niet meer 'zo spoedig mogelijk'. Duidelijk. Maar Rutte laat die eerste gelegenheid voorbijgaan. Die vertraging heeft Rutte nodig voor zijn truc. Want Rutte mag ’t raadgevende advies van 'n geldig referendum opzich gewoon negeren; maar dát doet hij niet openlijk, omdat hij dan te bot lijkt. Daarom wijst Rutte de uitslag van 't referendum ook niet openlijk af maar 'kaapt' hij straks gewoon één van de argumenten van zijn tegenstanders, en gaat hij de minst schadelijke daaruit gebruiken als schaamlap in de toekomst. Rutte gaat 'straks' alsnog zijn associatieverdrag door de strot van de publieke opinie duwen. Want, zo kan deze politicus daarna vervolgens tegenover iedereen volhouden: ik heb toch naar 't nee-kamp geluisterd (?) en hun advies toch serieus genomen? Kijk maar, ik houd rekening met de nee-stemmers (!), nou dan.

Der Paulie | 19-04-16 | 21:13

-weggejorist-

Echtrechts | 19-04-16 | 19:30

Mooi geschreven. Maar zolang Rutte cum suis banger zijn voor Juncker dan de stem van hun landgenoten gaat er niets veranderen aan de opstelling van deze nep volksvertegenwoordigers. Zo is inmiddels ook al gebleken.

BlowingBubbles | 19-04-16 | 18:44

Tja, je hele leven op een partij stemmen die niet bij je politieke ideeën past.

* | 19-04-16 | 18:07

-weggejorist-

Echtrechts | 19-04-16 | 17:55

(De regering is overigens iets heel anders dan het kabinet. De regering bestaat uit de koning en alle ministers, het kabinet uit alle ministers en staatssecretarissen. De formele wetgever wordt gevormd door het parlement (Staten-Generaal), ofwel de Eerste en Tweede Kamer, en de regering tezamen.)

De regering moet zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel indienen uitsluitend strekkend tot intrekking of tot inwerkingtreding. Wat "zo spoedig mogelijk" is wordt niet nader toegelicht. De wet sluit niet uit dat de Tweede Kamer een initatiefvoorstel indient.
De uitslag van het referendum, zijnde een raadgevende uitspraak tot afwijzing, leidt tot de verplichting tot heroverweging. De beslissing hierover wordt aan het oordeel van de wetgever onderworpen. Deze kan, zoals gezegd, enkel besluiten tot intrekking of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet.

De kern van de brief had dan ook moeten zijn dat er geen ruimte voor onderhandeling is, omdat er niet meer smaken zijn dan intrekking of inwerkingtreding. Een tweede punt is dat er een veel te ruime uitleg wordt gegeven aan "zo spoedig mogelijk".

Ik vermoed dat de regering/het kabinet niet durft de uitslag van het referendum zomaar naast zich neer te leggen (lees: de goedkeuringswet in werking laten treden). Dat betekent ipso facto dat de regering een voorstel tot intrekking van de wet moet indienen. Maar dat doet de regering natuurlijk niet zo snel, want dan staat ze in Europa voor aap. Je zou dan misschien denken dat de wet tot goedkeuring van het associatieverdrag op een aantal punten wordt aangepast. Maar dat kan niet, want het associatieverdrag moet door alle lidstaten worden geratificeerd/goedgekeurd voordat het in werking kan treden. Volgens mij is dan nog de enige optie dat het associatieverdrag zelf wordt gewijzigd. En dat moet dan opnieuw door alle lidstaten worden geratificeerd/goedgekeurd. En dat is een heel gedoe. Ik wens Rutte veel succes in Brussel om dat allemaal uit te leggen.

Ten overvloede wat knipsels uit de (tokkie)brief:
"Beste Kamerlid"
"En uiteindelijk gestemd. Want zo hoort dat in een democratie. Als gevraagd wordt om je mening te geven, dat doe je dat. Want zo hoort dat."
"er voor" (ervoor)
"Hier is geen woord Chinees bij." (kom op)
"ditzelfde" (dit zelfde)
"u rol" (uw rol)
+ alle verkeerd gebruikte leestekens

Een paard | 19-04-16 | 17:40

-weggejorist-
Een paard | 19-04-16 | 11:48
#VvMU!!1!

@Mahatma | 19-04-16 | 11:53
@nemoj me jebat | 19-04-16 | 12:03
@Vogelbeest | 19-04-16 | 12:16

Dat de brief niet veel spelfouten bevat wil nog niet zeggen dat het een goede brief is. Ik kan mij best vinden in het algehele sentiment ervan, maar de brief gaat uit van de - onjuiste - gedachte dat het kabinet verplicht is de wet (tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen EU en Oekraïne) in te trekken. Het gaat immers om, zoals we inmiddels allemaal wel weten, een raadgevend correctief referendum. Het primaat van het vertegenwoordigend stelsel blijft gehandhaafd.

Daarmee mist de brief de kern, en komt de schrijver niet veel verder dan het spuien van onderbuikgevoelens. Daarom noemde ik het - tendentieus en nodeloos kwetsend - een tokkiebrief. Maar niet ongefundeerd. Ik licht dit toe.

>>> De kern is dat de regering en het parlement door de uitslag van het referendum enkel de keuze hebben uit twee smaken: de goedkeuringswet intrekken óf in werking laten treden. Er is geen tussenoplossing mogelijk. <<<
(De regering is overigens iets heel anders dan het kabinet. De regering bestaat uit de koning en alle ministers, het kabinet uit alle ministers en staatssecretarissen. De formele wetgever wordt gevormd door het parlement (Staten-Generaal), ofwel de Eerste en Tweede Kamer, en de regering tezamen.)

De regering moet zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel indienen uitsluitend strekkend tot intrekking of tot inwerkingtreding. Wat "zo spoedig mogelijk" is wordt niet nader toegelicht. De wet sluit niet uit dat de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel indient.
De uitslag van het referendum, zijnde een raadgevende uitspraak tot afwijzing, leidt tot de verplichting tot heroverweging. De beslissing hierover wordt aan het oordeel van de wetgever onderworpen. Deze kan, zoals gezegd, enkel besluiten tot intrekking of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet.

De kern van de brief had dan ook moeten zijn dat er geen ruimte voor onderhandeling is, omdat er niet meer smaken zijn dan intrekking of inwerkingtreding. Een tweede punt is dat er een veel te ruime uitleg wordt gegeven aan "zo spoedig mogelijk".

Ik vermoed dat de regering/het kabinet niet durft de uitslag van het referendum zomaar naast zich neer te leggen (lees: de goedkeuringswet in werking laten treden). Dat betekent ipso facto dat de regering een voorstel tot intrekking van de wet moet indienen. Maar dat doet de regering natuurlijk niet zo snel, want dan staat ze in Europa voor aap. Je zou dan misschien denken dat de wet tot goedkeuring van het associatieverdrag op een aantal punten wordt aangepast. Maar dat kan niet, want het associatieverdrag moet door alle lidstaten worden geratificeerd/goedgekeurd voordat het in werking kan treden. Volgens mij is dan nog de enige optie dat het associatieverdrag zelf wordt gewijzigd. En dat moet dan opnieuw door alle lidstaten worden geratificeerd/goedgekeurd. En dat is een heel gedoe. Ik wens Rutte veel succes in Brussel om dat allemaal uit te leggen.

Ten overvloede wat knipsels uit de (tokkie)brief:
"Beste Kamerlid"
"En uiteindelijk gestemd. Want zo hoort dat in een democratie. Als gevraagd wordt om je mening te geven, dat doe je dat. Want zo hoort dat."
"er voor" (ervoor)
"Hier is geen woord Chinees bij." (kom op)
"ditzelfde" (dit zelfde)
"u rol" (uw rol)
+ alle verkeerd gebruikte leestekens

Een paard | 19-04-16 | 17:39

Tja, wederom het bewijs dat politici niet eerlijk zijn en vooral dictators zijn: hun wil is wet, en spreek ze vooral niet tegen. Ook niet middels referenda. Daarnaast is het grappig om te zien dat de wetgevende macht de door haar opgestelde en vervaardigde wetten negeert. Jammer genoeg is dat niet strafbaar anders zou ik aangifte doen.

Albert5000 | 19-04-16 | 17:34

Dave is een beetje dom, wanneer je liberaal bent zou je sowieso niet op de VVD moeten stemmen, dat is een in zichzelf gekeerd extreem conservatieve rechtse partij. Een partij die totalitaire controle nastreeft op al uw doen en laten, een partij die helemaal geen enkel probleem heeft met subsidies op kapitaal, een partij die door en door gecorrumpeerd is en al heel lang een partij die heel veel moeite heeft met het principe democratie. Er is op dit moment geen daadwerkelijke liberale partij in NL, hoewel de dierenpoezen dichtbij komen en daarnaast zeer zuiver zijn in rechtsstatelijke beginselen.

faz | 19-04-16 | 17:33

Nee=Nee is voor VVD-ers ook een concept wat ze niet goed snappen.

Ik heb een Nee/Nee sticker op m'n brievenbus en rond verkiezingstijd is er steevast 1 partij die ondanks mijn Nee/Nee verzoek gewoon hun partijpropaganda door m'n bus proppen.

Dus ik ging er dan ook maar gewoon van uit dat ook in dit geval, Nee voor de vvd gewoon jaweltochwel zou betekenen.

meneerjan | 19-04-16 | 16:46

ben kokhals | 19-04-16 | 16:08

Ik heb noch verloren noch gewonnen, want ik heb niet gestemd. Dus ik hoef geen verliest ten harte te nemen. Ik denk eerder dat je de illusie dat een dergelijke uitslag zwart op wit gezien kan worden eens moet laten varen.

Ik ben het met je eens dat er een hoop idioterie besloten wordt in de regering, maar om nou te stellen dat referenda hier een oplossing voor is... De casus Zwitserland doet mij niet zozeer overtuigen van het praktisch nut van referenda. Ik vraag mij af - net zoals bij de onze - of het volk überhaupt iets nuttigs heeft te zeggen over dergelijke onderwerpen...

Sjemmert | 19-04-16 | 16:44

Wellicht de brief laten drukken (no pun intended) op wc papier..? Want dat is waar Rutte hem voor zal gebruiken, net als de uitslag van ons referendum
Want dat is toch immers "Democratie-2016"
Zoals ik al eerder zei: ik zal aan mijn moeder vragen wat dat is "Democratie" want in haar tijd hadden ze dat nog.
Wat een land...

telelezer | 19-04-16 | 16:36

@von Strumpfhausen | 19-04-16 | 16:04

De uitslag interesseert mij geen reet. En daarom leg ik me er met alle liefde bij neer best Van Strumpfhausen. Ik zou me toch eens druk gaan maken om iets wat ik onzin vind... Dat lijkt mij toch allerminst wenselijk.

De redenen die je verder opvoert hebben niet zoveel in te brengen tegen wat ik probeer te zeggen, dus laat ik het hierbij van Strumpfhausen. Kusjes.

Sjemmert | 19-04-16 | 16:33

@ben kokhals | 19-04-16 | 16:11

Dit stukje tekst van meneer Dave doel ik op Ben: "Ik ben, in tegenstelling tot de partij die mij vertegenwoordigt in de Kamer, een groot voorstander van referenda. Volksraadplegingen zijn wat mij betreft de meest directe vorm van democratie. Een prachtig middel voor iedere volksvertegenwoordiger, je krijgt direct van het volk te horen hoe ze over specifieke zaken denken en daar kan dan in de Kamer op geacteerd worden."

Het is een beetje onderbuik gezwam om te stellen dat het prachtig is om te horen hoe het volk ergens over denkt. Het volk kan makkelijk gemanipuleerd worden door populistisch geneuzel. En dat wordt het ook aldoor. Daarom moet er gewoon lekker in de kamer gedebatteerd worden over inhoud en moet het stemmen lekker beperkt blijven tot het stemmen inzake politieke voorkeur (dus geen inhoudelijke zaken).

PS. Ik stel hiermee niet dat er ook daadwerkelijk goed of nuttig gedebatteerd wordt in de kamer. xxx

Sjemmert | 19-04-16 | 16:27

@Echtrechts | 19-04-16 | 16:13 "Dat de VVD stemmer uit Purmerend komt is een iets te goedkope grap."
.
Dat er überhaupt nog een VVD stemmer is, is ook een goeie.

ben kokhals | 19-04-16 | 16:25

-weggejorist-

Echtrechts | 19-04-16 | 16:13

@Sjemmert | 19-04-16 | 15:39 "Die onderbuik gevoelens die voor de beste meneer Dave referenda zo heilig maken..."
.
Nog een keer dan: welke onderbuikgevoelens?

ben kokhals | 19-04-16 | 16:11

Hear, hear.

Arie_R | 19-04-16 | 16:10

@Sjemmert | 19-04-16 | 15:36 "Of wil je zeggen dat het heel democratisch is om 68% van de kiesgerechtigden een mening op te leggen van slechts 19.2% stemmers?"
.
In een referendum telt de geldige uitslag. Dat is nu eenmaal zo. Overigens is een meerderheid in Nederland niet anders gewend dan dat ze door een minderheid van alles opgelegd wordt. Denk aan het Lissabon verdrag, die idiote asielinvasie, AZC's en open blijvende grenzen, om maar wat te noemen. Dat jij niet aan je verlies kan wennen is dan jammer. Misschien krijg je met een volgend referendum wel je zin. In Zwitserland doen ze dit al sinds 1848, zo'n 600 referenda alweer, en werkt het uitstekend. Ga maar eens klikken en lezen in deze grafiek www.swissinfo.ch/eng/explore-600-natio...

ben kokhals | 19-04-16 | 16:08

@Sjemmert | 19-04-16 | 15:36

Onzin 68% heeft zich neergelegd bij de uitslag door niet te gaan stemmen, immers niemand heeft hen belemmerd te gaan stemmen.
Dus niet zaniken en maren achteraf wanneer de uitslag je niet bevalt.

von Strumpfhausen | 19-04-16 | 16:04

-weggejorist-

Echtrechts | 19-04-16 | 16:03

@ben kokhals | 19-04-16 | 15:08

Die onderbuik gevoelens die voor de beste meneer Dave referenda zo heilig maken...

Lezen meneer Kokhals, lezen... Want dit is om van te kokhalzen natuurlijk.. xxx

Sjemmert | 19-04-16 | 15:39

@ben kokhals | 19-04-16 | 15:18

Nee inderdaad voor de uitslag zonder meer tel ik niet mee Ben Kokhals. Maar wat betreft het interpreteren van een uitslag lijkt het mij niet onverstandig om ook eens na te denken waarom 68% niet stemt...

Of wil je zeggen dat het heel democratisch is om 68% van de kiesgerechtigden een mening op te leggen van slechts 19.2% stemmers?

Sjemmert | 19-04-16 | 15:36

@GeorgKeßler | 19-04-16 | 15:17 "Stemmingsronde is begonnen."
.
Zal de PvdA het volgzame fietskarretje van de VVD blijven? ...

ben kokhals | 19-04-16 | 15:21

"Voorlopige inwerkingtreding", let op die term mensen, u gaat hem nog vaak zien, nu ze zien dat het werkt en niemand de straat op gaat.

Markuz2661 | 19-04-16 | 15:21

@Sjemmert | 19-04-16 | 14:52 "Ik heb niet gestemd uit protest, omdat ik het een achterlijke referendum vind. Dat is mijn mening"
.
Okay dan. Je hebt geen mening over de kwestie (want "Sommige mensen hebben van sommige zaken simpelweg geen verstand; zijn niet capabel om daar over een zinnige mening te hebben") maar wel een menig over het middel. Maar daar ging het referendum niet over en dus tel je ook om die reden niet mee. Nog iets?

ben kokhals | 19-04-16 | 15:18

Stemmingsronde is begonnen.

GeorgKeßler | 19-04-16 | 15:17

@Sjemmert | 19-04-16 | 14:52 "Dave doet naar mijn mening vanuit onderbuik gevoelens zeggen dat hij stemrecht heilig vindt..."
.
Welke "onderbuik gevoelens" doel jij op?

ben kokhals | 19-04-16 | 15:08

@Chalupa Batman | 19-04-16 | 13:57 "Ik zie van Klaveren op zich wel als de juiste man om VNL te leiden"
.
Mee eens. Lijkt een goed alternatief voor mensen die (kokhalzend) de VVD de rug willen toekeren, maar zich niet helemaal thuis voelen bij de PVV.

ben kokhals | 19-04-16 | 15:07

Sjemmert | 19-04-16 | 14:52

Fransisco, jij ook hier? &#128514;

Lucioperca | 19-04-16 | 15:07

Meneer Dave heeft een sterk punt. Echter merk je dat zijn voorliefde voor referenda hem tot een tunnelvisie leidt. Meneer Dave doet naar mijn mening vanuit onderbuik gevoelens zeggen dat hij stemrecht heilig vindt, net als dat hij verliefd is op referenda: doordat deze een directe vorm van democratie mogelijk maken.

Nu vergeet de beste meneer Dave dat directe democratie niet per se wenselijk is - naar mijn mening zelfs niet wenselijk - maar dit is wel zijn achterliggende gedachte om maar eventjes die 68% van de niet-stemmers te negeren, en af te doen als plichtverzuimers.

Nou meneer Dave, ik heb een nieuwtje voor je: Ik heb niet gestemd uit protest, omdat ik het een achterlijke referendum vind. Dat is mijn mening, en daarom ben ik blij dat het kabinet de uitslag van dit referendum afwimpelt.

En laat dit een les zijn! Sommige mensen hebben van sommige zaken simpelweg geen verstand; zijn niet capabel om daar over een zinnige mening te hebben, en moeten dat dan ook allerminst proberen uit te spreken. Laat staan middels een referendum, die ook nog eens bergen met geld kost!

Sjemmert | 19-04-16 | 14:52

Goede brief zeg! Eigenlijk zou die in de TK hardop voorgelezen moeten worden.

ben kokhals | 19-04-16 | 14:46

Daar is geen woord Chinees bij. Super verwoord Dave!

Zin 1 verkiezingsprogramma VVD kopje overheid.
De VVD wil een kleine krachtige overheid die er is voor de burger en niet andersom.

En onder het kopje EU. Pagina 57. De VVD wil niet meer Europa, maar een beter Europa.

lees het verkiezingsprogramma van de VVD en ziedaar de het is de partij van de Voorliegers van Volk en Democratie.

ik ben boos

bolletje2 | 19-04-16 | 14:41

Dave?.... Dave Roelvink? Het zal toch niet?

DNcornholio | 19-04-16 | 14:41

Jemig, weet je wat je nou van de VVD=ers eist??
Wanneer die zich aan de wet moeten houden kun je de VVD per direct opheffen.

mallekater | 19-04-16 | 14:40

Wauw... mooi (ik ben er stil van)

kleinkonijn | 19-04-16 | 14:22

Ik ga straks niet kijken , maar neem het wél op . Voor het geval dat het toch gaat lukken.
Ik durf niet, denk dat mijn bloeddruk zo zal stijgen dat ik 112 moet bellen voor een ambulance.

edelweiss | 19-04-16 | 14:01

toekan | 19-04-16 | 12:55 & 13:47
Ik denk dat VNL niet op een hoop zetels moet rekenen, maar met sterke optredens in de debatten in aanloop naar de verkiezingen zijn wel een aantal te bemachtigen, zeker nu de ontevredenheid met de huidige gevestigde partijen (in Nederland, elders in Europa en in de VS) zo groot is.
Ik zie van Klaveren op zich wel als de juiste man om VNL te leiden, hij komt intelligent over, en is genuanceerd genoeg om uitspraken als die van Wilders te vermijden. Zijn optreden bij het GeenPeil-event heeft hem ook wel goed gedaan denk ik.

Chalupa Batman | 19-04-16 | 13:57

toekan | 19-04-16 | 13:47

Het aparte aan de PVV-achterban is de tweedeligheid ervan. Enerzijds het goed geïnformeerde en gemotiveerde deel, waarvan er ook hier veel in de panelen zitten (lupuslupus is daar een uitstekend voorbeeld van), en anderzijds de -als ik het even zo mag simplificeren- "tokkies". De eerste categorie zou ook uitstekend bij VNL terecht kunnen, de tweede is amper te motiveren om überhaupt te gaan stemmen. Dat is mijns inziens het gevaar voor de PVV, naast het cordon sanitaire.

Lucioperca | 19-04-16 | 13:56

the Jackdawn | 19-04-16 | 13:28
Tuurlijk mannetje, onbeperkte overdracht niet?

Sovy | 19-04-16 | 13:55

Volksvertegenwoordiger kan ook de Van Dale ui of betekenissen erbij... volks·ver·te·gen·woor·di·ger (de; m,v; meervoud: volksvertegenwoordigers)
1 iem. die het volk vertegenwoordigt; parlementariër
2 iem, die het volk betullelt, oplichter
3 iem, die onbetrouwbaar is

ikdenkwat | 19-04-16 | 13:53

Ach, geschiedenis herhaalt zich: PvdA & VVD in één kabinet Paars 1-> opkomst Fortuyn
Nu weer en weer maken ze er samen een zooitje van. Neg mod on: een kijken wie nu de grootste wordt en moet vrezen voor zijn leven en dat met Folkert weer los op straat rondjes aan het rennen ...

Guust Kadaver | 19-04-16 | 13:51

Die spotprent weer... Geweldig! Meer meer meer!

Dirk III | 19-04-16 | 13:50

Ik mag hopen dat de schandpaal inmiddels klaar staat om de ongetwijfeld enkele foutstemmerd direct na ... dit feestje... met de kop doorheen te steken ?
en dan gelijk die roze microfoon onder hun foute neus om uit te leggen waarom ze in 2017 denken nog op het pluche te kunnen zitten.

Berthe | 19-04-16 | 13:49

Lucioperca | 19-04-16 | 12:55

Absoluut! Ben ik ook helemaal met je eens. Er is geen enkele reden om zijn integriteit in twijfel te trekken en ruggegraat heeft hij zeker getoond.
Mijn redenering is puur gebaseerd op tactische/electorale overwegingen hoe VNL de meeste stemmen zou kunnen krijgen.

toekan | 19-04-16 | 13:47

Sufferd.
Als er nou EEN partij is die rotzooit en sjoemelt metde wet is dat de VVD.
Dus wat eens gigantisch stomme vraag.

mallekater | 19-04-16 | 13:45

Dat ik dit nog eens over een VVDer zou zeggen, maar: Big up!

Lefgozer | 19-04-16 | 13:40

Snel! Een rechtszaak aanspannen en via crowdfunding zoveel geld ophalen dat je Spong in kan zetten voor het juiste belang. Als hij een zuur gezicht trekt bij het verdedigen van zijn client verliest hij telkens 1% van zijn honorarium.

Pompenkoning | 19-04-16 | 13:40

Prima brief Dave, jammer dat "de lachende hyena" een machtspoliticus pur sang is en zeker geen democraat van liberale huize.

bwanabanjo | 19-04-16 | 13:39

De politiek moet eens een voorbeeld nemen aan het voetbal:
Peter Emile | 19-04-16 | 12:47
Jazeker, als van Gaal met 5-0 klop krijgt vindt hij toch dat zijn ploeg beter was; aanvallender gespeeld, veel langer bal in het bezit gehad, betere spelers... Ik heb verder wel alle respect voor van Gaal, niet voor deze kloothommels

Sans Comique | 19-04-16 | 13:36

Maria.1 | 19-04-16 | 12:52
"Het ziet er naar uit dat we onze soevereiniteit kwijt zijn."

Die soevereiniteit had Nederland al opgegeven toen het de gulden koppelde aan de D-mark.

the Jackdawn | 19-04-16 | 13:28

Off topic
Zo werkt de democratie in Brussel en de rest van de Wereld:
www.telegraaf.nl/binnenland/25630679/_...

Ons nationale parlement wordt gewoon terzijde geschoven.

Noord-Korea aan de Noordzee.

Alles voor de bazen en de multinationals.

Het volk moet voor nop gaan werken. Allen aan de gratis dwangarbeid behalve de elite en de bazen.

The Race To The Bottom.

ProAsfalt | 19-04-16 | 13:28

Als ze geen besluit nemen kort geding bij de bestuursrechter.

Rest In Privacy | 19-04-16 | 13:26

In de naam van de democratie, mensen verenig en stapt over de schaduw van nationale gevoelens, alleen in een verenigde unie ligt onze vrijheid. De woorden van Chaplin in the great Dictator toen hij als de joodse kapper sprak.
www.youtube.com/watch?v=w8HdOHrc3OQ
Laten we niet bang zijn en de EU groot maken zodat het de beste plaats op de wereld blijft om te leven in vrijheid.

the Jackdawn | 19-04-16 | 13:26

Opdraven en stemmen op reguliere verkiezingen geeft de illegale constructie die van Brussel in Dehaag politiekje mag spelen een schijn van legitimiteit.
Het volk wordt zo gefopt om dezelfde misdaad art.93 w.v.str te begaan als welke JPB en dirty Tricks
flikten.

Ten aanzien van de souvereine natie.

hallevvezool | 19-04-16 | 13:25

Bravo

Ceevoo | 19-04-16 | 13:23

Geen speld tussen te krijgen. Behalve natuurlijk de Teflon-pielemoos van Rutte.

Lagonda | 19-04-16 | 13:21

Het blijft lachen met de VVD, aangenomen moties en democratie.
Rutte heeft zijn antwoord al klaar voor vanmiddag, met dank aan Zalm.
www.youtube.com/watch?v=Vrz8kA5Y_5Q

piloot47 | 19-04-16 | 13:10

helemaal mee eens, dat iedere (door ons betaalde) volksvertegenwoordiger dit mag lezen en begrijpen

bitvakker | 19-04-16 | 13:06

Ja, keurig net briefje hoor. Laten we vooral niet kwaad worden en het bovenal (jeuk jeuk) gezellig houden.

Kad Barma | 19-04-16 | 13:04

Ik vind de suggestie van Muxje op 12:42 een mooie oplossing.

e.thunder | 19-04-16 | 13:04

Best een nette brief, voor iemand die Dave heet en uit Purmerend komt. Jammer van dat "u rol" op het eind, maar verder redelijk foutloos.

Tapu | 19-04-16 | 13:00

Wat is er moeilijk te begrijpen aan 'zo spoedig mogelijk?
Het is aan de regering om, na rijp beraad, te besluiten of ze de uitslag naast zich neer legt of niet.

Witje64 | 19-04-16 | 12:58

Een stem tegen de motie is een ambtsmisdrijf.

Hoen | 19-04-16 | 12:57

toekan | 19-04-16 | 12:49

Ook ik ben erg voor VNL (ben zelfs lid geworden). Ik geef van Klaveren wél het mandaat als lijsttrekker. Hij heeft op een integere manier gekozen om niet meer met Wilders te worden geassocieerd, en of je het daar nu mee eens bent of niet, het getuigt wél van ruggengraat. Ook vind ik hem inhoudelijk sterk gegroeid.

Lucioperca | 19-04-16 | 12:55

Jammer dat deze meneer de wet tekst niet helemaal begrijpt. De tekst 'zo spoedig mogelijk een voorstel van wet ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet.' houdt in dat er z.s.m. een wetsvoorstel ingediend moet worden tot intrekking van de wet of dat men z.s.m. met een regeling komt de wet, waarover het referendum ging, in werking te laten treden. De acceptatie van de uitslag van het referendum laat men in de wet over aan de regering.

De huidige regering maakt door hun huidige optreden duidelijk dat ze eigenlijk willen dat de wet gewoon in werking wordt gesteld en wil eigenlijk geen gehoor geven aan de 'NEE' stem van stemgerechtigden. Maar.... omdat er volgend jaar verkiezingen zijn en ze zieltjes proberen te winnen proberen ze tegenstanders over te halen door enkele wijzigingen te maken in de wet waarover het referendum ging. En toegegeven, de meeste 'nee' stemmers zullen hier weer enorm intrappen en volgend jaar gewoon weer op de 'vieze vuile dikkoppen' stemmen.

NLseSlaaf | 19-04-16 | 12:55

@LinkseWreker | 19-04-16 | 12:44
Het ziet er naar uit dat we onze soevereiniteit kwijt zijn.

Maria.1 | 19-04-16 | 12:52

Bedankt Dave, he-le-maal mee eens.

Joris Draaksteker | 19-04-16 | 12:51

"Het is naief om te denken dat wanneer je op een partij stemt je denkt dat alles wat daar in staat ook gerealiseerd gaat worden. Partijen regeren nooit alleen dus moet er altijd water bij de wijn.
e.thunder | 19-04-16 | 12:40
Er wordt tegenwoordig geen water meer bij de wijn gedaan, het glas wordt leeggegooid en gevuld met rioolslib. De wil van het Volk (wat leidraad zou moeten zijn) wordt totaal genegeerd zonder fatsoenlijke argumenten. Door alle partijen.

Sans Comique | 19-04-16 | 12:50

@ Chalupa Batman | 19-04-16 | 11:58

Mijn stem is ook vrijwel altijd naar de VVD gegaan, maar na deze kabinetsperiode hoeft men daar niet meer op te rekenen.. Ik ben ook zeer te spreken over de meeste standpunten van de VNL. Van Klaveren zou er - vanuit strategisch oogpunt - overigens wel echt goed aan doen om niet zelf op de lijst te gaan staan bij de komende verkiezingen. Niet dat ik hem een slechte politicus vindt, maar ik denk dat VNL nog veel meer stemmen kan trekken als er geen ex-pvvers de lijst aanvoeren. Op die manier creeren ze veel beter en sneller een eigen identiteit, ipv van een pvv-afgeleide te zijn.

toekan | 19-04-16 | 12:49

@Reinaert | 19-04-16 | 12:37
.
Dat is toch weer niet te geloven. Gewoon even TTIP en CETA doorvoeren buiten de parlementen om. Zeer zeer ernstig.

Piet Karbiet | 19-04-16 | 12:48

Heel veel mensen denken zoals Dave. Echter die hebben al lang geen vertrouwen meer in de politiek. De mensen die dus niet op komen dagen bij een referendum omdat ze denken dat "Het maakt toch niet uit".

De politici die vandaag tegen het voorstel van van Bommel stemmen, zijn gewoon bezig het gelijk van de wegblijver te bewijzen. "Het maakt toch niet uit".

Je kunt willen wat wil, denken, schreeuwen, in nette bewoordingen beredeneren en overtuigen..."Het maakt toch niets uit"

Als het mandaat eenmaal in de vier jaar binnen is gehaald. Om wat voor reden dat mandaat ook is verkregen, telt het mandaat voor alles... het hele pretpakket. Je stemt niet de persoon, niet op het partijprogramma, maar op 4 jaren onzekere toekomst, waarin alles kan gebeuren... het mandaat telt voor alles. Absolute macht zit er in het mandaat..."Het maakt toch niet uit".

Straks komen alleen de mensen nog naar verkiezingen die denken iets te winnen hebben, velen blijven thuis, want zij weten.."Het maakt toch niets uit".

De politiek stimuleert de lethargie van de burger, want het geeft haar macht... niemand om je een halt toe te roepen... heerlijk voor een politicus.

U zei iets?

"Het maakt toch niets uit... wij weten wat goed voor u is!".

Stadler and Walldorf | 19-04-16 | 12:47

De politiek moet eens een voorbeeld nemen aan het voetbal:

Als een club wint met 2-1, zal niemand van de arbitrage het in zijn hoofd halen om van die uitslag 1-2 te maken, omdat de verliezende club een paar mooie doelpunten gedroomd had.

En de politiek? Die doet nu ijskoud een 'Makkelie-tje'.

Peter Emile | 19-04-16 | 12:47

De volgende emmer shit staat al weer voor ons klaar: www.telegraaf.nl...
Reinaert | 19-04-16 | 12:37
.
.
Europa dendert door en onze politici werken mee aan het maken van wetten en regels die ons land volledig naar de kloten helpen en het volk op grote schaal belazerd.

Het word tijd voor een volksgericht !!!

LinkseWreker | 19-04-16 | 12:44

En soms corrigeren middels een referendum.

Sans Comique | 19-04-16 | 12:42

@e.thunder 12:34: Op zich een goed punt. Ik had dat vertrouwen vroeger ook in mijn volksvertegenwoordigers, maar sinds ik me wat meer in politiek verdiep ben ik dat vertrouwen volledig verloren. Het oordeel van onze volksvertegenwoordigers is niet beter, ze zijn niet beter geïnformeerd, ze hebben de tijd en de toegang tot allerlei informatie die wij niet hebben maar maken daar slecht gebruik van, ze hebben adviseurs die verkeerde adviezen geven of waar ze gewoon niet naar luisteren, en tenslotte is hun motivatie vooral gedreven door de eigen carrière en partijpolitiek, niet door het landsbelang.

Maar goed. Misschien een mooie optie voor een volgend referendum: je kan dan behalve Ja of Nee ook een partij naar keuze machtigen om jouw keuze te maken. Maar zo ingewikkeld hoeft het allemaal niet: als jij meent dat jouw gekozen vertegenwoordigers een betere keuze kunnen maken, dan luister je naar ze en stem je vervolgens wat zij aanbevelen. Het is geen excuus om niet te gaan stemmen of om de uitslag niet te erkennen.

Muxje | 19-04-16 | 12:42

@e.thunder | 19-04-16 | 12:26
"Daarvoor heb ik al op een partij gestemd die dit soort zaken in alle wijsheid en met alle bijbehorende facetten kan beoordelen, zo dat ik dat niet hoef te doen."
Stem je dan op het uiterlijk of zo? Het kan niet vanwege de politieke idealen gaan (worden na verkiezingen bij het grofvuil gezet) of eigen ideeën van de persoon in kwestie (worden direct geofferd aan de partij-mores). Aan jou is democratie dan niet besteedt. Natuurlijk moet je weten waarom je waarop stemt. En vervolgens vinger aan de pols houden.

Sans Comique | 19-04-16 | 12:42

@e.thunder | 19-04-16 | 12:34
Tjee, dat is wel heel erg naïef. Ik bewonder overigens je rotsvaste vertrouwen in jouw partij ondanks alles wat er over de liegende en bedriegende politici naar buiten komt.

Maria.1 | 19-04-16 | 12:42

De wet geldt niet voor iedereen. Onze rechtsstaat is niet meer. Dat is al enige tijd zo.

van heinde en verre | 19-04-16 | 12:42

e.thunder | 19-04-16 | 12:26
Dat is je goed recht. Maar er is geen enkele partij, waar ik één keer in de 4 jaar op mag stemmen, waarvan het gedachtegoed 100% overeenkomt met het mijne.
Dus als ik de mogelijkheid krijg om in een referendum over exact één onderwerp mijn stem te laten horen, dan doe ik dat graag. Aangezien de Tweede Kamer, door voor het associatie-akkoord te stemmen, aangetoond heeft een andere mening te hebben dan mij (en vele anderen). En ja, ik heb me verdiept in het onderwerp om een gefundeerde stem uit te brengen.
Maar als je daar geen tijd in wilt steken, dan ben je verworden tot het 4-jaarlijkse stemvee, dat zich alles laat aanpraten.

The_Black_Knight | 19-04-16 | 12:42

Zeer goed brief, maar die moeite had de schrijver zich kunnen besparen, de VVD is een club van misdadigers die doet wat ze zelf verkiest en gestuurd door Brussel ons land in rap tempo afbreekt !!!

LinkseWreker | 19-04-16 | 12:41

Het is niet naief om van de partij waarop je stemt te verwachten dat zij hun verkiezingsbelofte zo goed en kwaad als het kan proberen waar te maken. Het is naief om te denken dat wanneer je op een partij stemt je denkt dat alles wat daar in staat ook gerealiseerd gaat worden. Partijen regeren nooit alleen dus moet er altijd water bij de wijn.

e.thunder | 19-04-16 | 12:40

In feite is in deze zaak het volk de baas. Volksvertegenwoordiging (en daarmee indirect dus ook het kabinet) is de uitvoerder. Als het parlement de opdracht, die heel helder is, niet wenst uit te voeren, is dat in feite een dienstweigering, idd een ambtsmisdrijf. Dan moet het volk (de baas dus) de macht hebben om de volksvertenwoordiging tot de orde te roepen. Al dan niet via de rechter. Jammer dat er is de wet geen mogelijkheid is gegeven aan het volk om tussentijds een motie van wantrouwen aan het parlement te geven, maar dat zij zo.

Het volk heeft het in casu van dit refereanda voor het zeggen, is de baas. De politiek heeft de wet uit te voeren. Zo niet, dan zou het OM uit zichzelf al tot vervolging in moeten gaan.

Realisties | 19-04-16 | 12:40

Knappe brief - en helemaal mee eens!

L.E. Raar | 19-04-16 | 12:39

VVD'ers / politici in het algemeen die zich aan de wet houden? En de prijs voor naïeve klootviool van het jaar gaat naarrrrrr...

Kapitein Stijlvol | 19-04-16 | 12:38

Hear, Hear! *Op tafel trommelen doet*

Peter Emile | 19-04-16 | 12:37

Rutte is een laffe man die niet openlijk wil zeggen dat hij de uitslag van het referendum gaat negeren. Dit zal vroeg of laat toch gebeuren. Hij denkt de schade van dit besluit te beperken door het op de lange baan te schuiven. En wat zal hij hopen op een ernstige gebeurtenis die het belang van het referendum naar de achtergrond schuift.

watazooi | 19-04-16 | 12:37

Wat denkt Mark Rutte wel, hij is mijn moeder niet. De gemiddelde politicus in zijn of haar ivoren torentje met hun inteelt-ideeën zijn doorgaans minder goed geïnformeerd over de stand van zaken in de rest van het land en de wereld dan de gemiddelde weldenkende burger.

Sans Comique | 19-04-16 | 12:36

e.thunder | 19-04-16 | 12:34

Dat is bijzonder naïef..

Lucioperca | 19-04-16 | 12:35

Precies ook mijn gedachte! Helemaal mee eens.

JoeHoe_Magikookeffe | 19-04-16 | 12:34

Dat is het probleem met een referendum dat je blijkbaar moet stemmen en dus verplicht wordt om je er helemaal in te verdiepen. Sommige vinden dat een taak van de reeds gekozen vertegenwoordiging. En dus heb ik niet gestemd maar dat wil niet zeggen dat ik geen mening heb, ik vertrouw er alleen op dat mijn politieke vertegenwoordigers een betere afweging kunnen maken dan ik.

e.thunder | 19-04-16 | 12:34

Hulde voor Dave. En ook zo beschaafd.

Beschaving die we zo missen bij de pluche-plakkers die op Noord-Koreaanse wijze de bevelen van Kim Jong-Rutte opvolgen.

KayakFun | 19-04-16 | 12:29

@ Sjors W. | 19-04-16 | 12:12

Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat uw gebrek aan vertrouwen in de PVV wellicht gevoed wordt door eenzijdige en gekleurde berichtgeving, demonisering en verkettering) in de msm en door de gevestigde orde. Uiteraard bent u het niet op alle fronten eens met hun standpunten, ik realiseer me maar al te goed dat er geen enkele politieke beweging is die op alle punten hetzelfde nastreeft als ik. Maar wanneer ik alles op een rijtje zet ben ik het met de gevestigde politieke partijen die decennia wanbestuur op hun conto hebben staan, 1.000 keer meer oneens dan met de PVV.

Elessir | 19-04-16 | 12:28

Je zal als vrouw maar versierd worden door een VVD-er. Hey meisje, neukon? Nee, niet met jou. Dan ga ik alvast beginnen, want er zal vast wel iemand ja hebben gezegd en die mening is ook belangrijk. Misschien accepteer ik je nee gewoon alsdat je het niet in je gezicht wil. Maar ik ga na afloop er wel over nadenken.

Sadomassochristus | 19-04-16 | 12:28

@e.thunder | 19-04-16 | 12:26
En vervolgens gaat die partij aan de haal met hun eigen verkiezingsbeloftes en maken ze besluiten over punten waar een (blijkbaar) groot deel van de bevolking het niet mee eens is.

Het is natuurlijk prima als je geen mening hebt, maar dan heb je als niet-stemmer ook niets te willen lijkt mij. En dat probeert Rutte nu juist wel te flikken.

kanon0503 | 19-04-16 | 12:28

@e.thunder | 19-04-16 | 12:26
"Daarvoor heb ik al op een partij gestemd die dit soort zaken in alle wijsheid en met alle bijbehorende facetten kan beoordelen, zo dat ik dat niet hoef te doen."
Nou ben ik heel benieuwd welke partij dat is!

Maria.1 | 19-04-16 | 12:28

@e.thunder | 19-04-16 | 12:26
Noemt u een 5 leden van die partij bij naam.

Piet Karbiet | 19-04-16 | 12:27

Ach, we hebben eigenlijk al wat we willen: heb zojuist de openingstoespraak van Nigel voor de UKIP campagne in Londen gekeken. In het zogenaamd "eurofiele" Londen zat de enorme zaal tot de nok gevuld met enthousiaste toehoorders! Wij hebben ze geholpen met het momentum! Die brexit gaat er komen! En dan is het hek van de dam!

Lucioperca | 19-04-16 | 12:27

ik heb niet gestemd omdat ik geen mening heb over het issue en ook geen zin had om mij hierin te verdiepen. Daarvoor heb ik al op een partij gestemd die dit soort zaken in alle wijsheid en met alle bijbehorende facetten kan beoordelen, zo dat ik dat niet hoef te doen.

e.thunder | 19-04-16 | 12:26

Er zijn maar twee mogelijkheden.
Zoals de wet zegt ;
**wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van wet ingediend dat uitsluitend strekt tot INTREKKING van de wet of tot REGELING van de INWERKINGTREDING van de wet.**
En over dat voorstel van wet besluit de tweede kamer en niet het kabinet.
Verder helemaal met Dave eens.

Dostranamus | 19-04-16 | 12:25

Wanneer je aan de gemiddelde Nederlander vraagt "het heeft veren en het legt een ei" dan krijg je als antwoord "een kip" stel dezelfde vraag aan een VVD politicus en je krijgt als antwoord "een papegaai"
stel de vraag aan een PvdAer dan gaat ie eerst met Mark Rutte bellen om vervolgens luidkeels te roepen "een blauwstaart Ara"

Berthe | 19-04-16 | 12:25

Geweldig verhaal. Juist ook alle 'niet terzake' opmerkingen. Spijker op zijn kop. En inderdaad: degenen die niet hebben gestemd, hebben niets te willen.

xspalm | 19-04-16 | 12:24

Mooi geformuleerd, niets aan toe te voegen. Ik had 'm zelf kunnen schrijven, op de typefout na.

Freert Gilders | 19-04-16 | 12:24

@Mijn_mama_is_lief | 19-04-16 | 12:20
Nooit. Want van de overige 70% die niet gestemd heeft bij het afgelopen referendum, zal geheid een overgroot deel zijn die zich amper bezig houdt noch wakker ligt van politieke zaken. Deze groep is al blij wanneer ze hun loon gestort krijgen, en bekommert zich niet om het welzijn van hun medemens en land.

Want als dat wel zo zou zijn, hadden we deze fopregering, inclusief dat tuig in Brussel, al láng en breed afgezet.

kanon0503 | 19-04-16 | 12:23

Goede brief!

Maria.1 | 19-04-16 | 12:22

Wat een geluk dat Hatchi Wallachi het hele Verdrag van voor tot achter heeft doorgelezen voordat zij haar goedkeuring gaf en naar de USA vloog om daar de wereld te redden. Nee, dat kun je beter aan onze Kamerleden overlaten. Proest!

Piet Karbiet | 19-04-16 | 12:22

-weggejorist-

Mijn_mama_is_lief | 19-04-16 | 12:20

De fase waarin ik dacht met dit soort (houtsnijdende) brieven iets te kunnen veranderen ben ik al wel een decennium voorbij.

Makro777 | 19-04-16 | 12:19

Blijkbaar toch een woord chinees: het is intrekken óf invoeren. Er staat nergens in de wet dat een regeling ingetrokken moet worden als de meerderheid na een raadgevend referendum nee heeft gestemd. Dat is nu eenmaal inherent aan een raadgevend referendum. Dat het kabinet nu kleur moet bekennen en mogelijk een probleem heeft als zij de uitkomst van het referendum naast zich neerlegt is een ander probleem, maar wel één waarvan de stemmers bij voorbaat wisten dat het één van de mogelijkheden was. Ben heel benieuwd naar de motivering van de uiteindelijke keuze van het kabinet.

Hipsterlooz | 19-04-16 | 12:19

@Kat van T | 19-04-16 | 12:13
Waarschijnlijk inderdaad slechts gekkegeit.

Watching the Wheels | 19-04-16 | 12:18

Duidelijke taal. Rutte heeft alleen dikke schijt aan duidelijke taal, en doet dus per definitie niets met/aan/voor democratie, laat staan dat hij zich houdt aan de letter der wet zolang Brussel staat te lonken en dreigen.

kanon0503 | 19-04-16 | 12:18

@Kat van T | 19-04-16 | 12:12
*moehahaha*

necrosis | 19-04-16 | 12:17

@Een paard | 19-04-16 | 11:48 Dit is een zeer keurige brief. Als jij dit een tokkie-brief noemt daag ik je uit om het beter te doen.

Vogelbeest | 19-04-16 | 12:16

.. maar of het helpt? Ons land is kapot, onze leeuw verloor zijn tanden, onze regering is zeeziek van al hun gedraai. De elite regeert .. achter de schermen. What's new?

slootschurftklootzak | 19-04-16 | 12:15

Sjors W. | 19-04-16 | 12:12
Thiemepoes

Kat van T | 19-04-16 | 12:15

Hoe zit het eigenlijk met die Burgerparticipatie? Moet je nog steeds 112 bellen, je eigen vader wassen en aankleden, een moestuin aanleggen en je stoepje vegen? Of hoeft dat niet meer nu de overheid ons niet meer beschermt en bedriegt (maar wel met steeds grote klauwen in je portemonnee zit)?

Piet Karbiet | 19-04-16 | 12:15

Dit is weer duidelijk een gevalletje van ONMACHT. Je weet domweg niet wat je eraan kunt doen. Onmacht is het sleutelwoord wat de laatste jaren steeds meer opduikt in Nederland. Onmacht omdat de ziektekostenpremies en eigen risico de pan uitrijzen. Onmacht omdat er zoveel oostblokkiërs zonder wegenbelasting te betalen hier over onze wegen scheuren. Onmacht omdat je voor elke uitspraak richting Marokkanen voor racist wordt uitgemaakt. Onmacht omdat vele EU regels alleen maar nadelig zijn voor ons Nederlanders, enz. enz. enz. het grote probleem van onmacht is dat er nagenoeg geen enkele politicus hier iets aan wil doen.

F1802 | 19-04-16 | 12:14

@Bokito ergo sum | 19-04-16 | 12:09
Alleen is Rotte in werkelijkheid een stuk lelijker dan op de tekening. Daar had de cartoonist meer mee kunnen doen.

Botte Hork | 19-04-16 | 12:13

Watching the Wheels | 19-04-16 | 12:11
Als dat die van Erdogan is dan lijkt me dat hele geitengedoe schromelijk overdreven.

Kat van T | 19-04-16 | 12:13

@ Vogelbeest | 19-04-16 | 12:03

Ben het met je eens, hier min of meer hetzelfde verhaal. Lid geweest zelfs. Het is gewoon treurig om te zien hoe de VVD - altijd een twijfelachtige partij die zwalkte tussen liberaal en dixieland - zichzelf in een paar jaar tijd volledig heeft uitverkocht. Echt betrouwbaar waren ze nooit, maar het corrupte, nepotische, compleet van ideeen en ethiek gespeende geslenter van deze regeerperiode.. mijn verstandshuwelijk is wel voorbij en dat komt ook nooit meer goed.

De PVV is voor mij geen optie, ik heb geen vertrouwen in die partij en ben het op te veel fronten oneens. Het wordt lastig volgende keer, op het moment heb ik geen idee wat ik ga stemmen.

Sjors W. | 19-04-16 | 12:12

Wanneer Rutte naar het volk luisterd en recht doet aan de uitslag van het referendum kan hij zijn zeteltje in Brussel wel op zijn buik schrijven. En als er één ding is wat Rutte wil, dan is dat: naar Brussel gaan, ook al roept hij nog zo hard dat dat niet zo is...

Air van Boven Dorens | 19-04-16 | 12:12

Straks krijgt heul nederland te zien wat macht en geld en pluche kan doen.
Pvda naam omtoveren naar de partij van de draaimolen.
Vvd noemen we dan vereniging van demagogen.

bruinerat | 19-04-16 | 12:12

democratie HAAAAAA HA AHA AHA AHA !! bestaat dat nog ?

DieSchlampe | 19-04-16 | 12:12

Goede brief. Vooral dit: "Wat wel ter zake doet is dat de rol van politicus na een referendum even verdrongen wordt door de rol van volksvertegenwoordiger". De spijker op zijn kop. En één van de belangrijkste problemen in de politiek heden ten dage is dat politici vergeten zijn dat bovenstaande eigenlijk *altijd* geldt.

Muxje | 19-04-16 | 12:12

@Kat van T | 19-04-16 | 12:08
Microfoon van Erdogan ;).

Watching the Wheels | 19-04-16 | 12:11

Goede brief. En goed plaatje.

Bokito ergo sum | 19-04-16 | 12:09

Ik zou zo graag een vriend hebben die Dave heet.

Teen | 19-04-16 | 12:09

Watching the Wheels | 19-04-16 | 12:06
Dat lijkt me niet onbewust?

Kat van T | 19-04-16 | 12:08

De wil van de machthebbers is wet. Zo werkt dat in een dictatuur.

Elessir | 19-04-16 | 12:08

De schilder heeft de neus van Rukke te kort geschilderd. Terug naar de academie.

Rest In Privacy | 19-04-16 | 12:07

@ nemoj me jebat | 19-04-16 | 12:03
Goktrommel is weer door de zachte muren gebroken.

TheseDays00 | 19-04-16 | 12:06

Bijzondere microfoon (zie cartoon)

Watching the Wheels | 19-04-16 | 12:06

"Volksraadplegingen zijn wat mij betreft de meest directe vorm van democratie. Een prachtig middel voor iedere volksvertegenwoordiger, je krijgt direct van het volk te horen hoe ze over specifieke zaken denken en daar kan dan in de Kamer op geacteerd worden."

Die beste Dave begrijpt het helaas niet. Verkiezingen van volksvertegenwoordigers zijn een toneelstukje. Ze dienen alleen om 150 m/v stemvee aan te wijzen dat vervolgens gaat doen wat ongekozen partijchefs hun opdragen. In het geval van de VVD is dat bijvoorbeeld de totaal onbekende en aan niemand verantwoording afleggende www.henrykeizer.com/politiek/. En bij de PVDA is dat natuurlijk Hansie Spekman.

Guy Veropzoudten | 19-04-16 | 12:06

Wat is er met deze prima brief gebeurd? Aan alle kamer VVD-erst gestuurd/gemaild? Of is het een open brief via GS in de hoop dat ie gelezen wordt?
Vragen, vragen.....

Pastor Sippenhaft | 19-04-16 | 12:04

Hear hear!

_Fly66_ | 19-04-16 | 12:04

Goed lezen Geenpeil.
.
In de wet staat n i e t "dat de wet ingetrokken dient te worden als er een NEE uit het referendum is gekomen"
.
In de wet staat w e l "dat een VOORSTEL van wet wordtingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet"
.
Vervolgens kan er dan worden gestemd.

beniknouzoslim | 19-04-16 | 12:04

En 5 mei vrijheid vieren met zn allen.
Nep vrijheid.

General Dripple | 19-04-16 | 12:03

-weggejorist-

nemoj me jebat | 19-04-16 | 12:03

Een paard | 19-04-16 | 11:48
Ehm, wie is hier een tokkie?

nemoj me jebat | 19-04-16 | 12:03

Dave heeft gelijk.

En ook ik heb meer als 25 jaar VVD gestemd. Dat is nu over. Zoek het maar uit Vernietigers Van Democratie.
Ik stem alleen nog maar op partijen met een bindend referndum. Voorlopig is dat de PVV. Ik heb mijn hoop gevestigd op de nieuw op te richten GeenPijl Bindend Referendum Partij.

Vogelbeest | 19-04-16 | 12:03

Dave, bedankt voor het schrijven van de brief!
Waren maar meer burgers zo betrokken.

nemoj me jebat | 19-04-16 | 12:02

Niet alleen de kiezer heeft NEE gezegd,
OOK de PvdA heeft toegezegd NEE = NEE
.
het gaat vandaag om integriteit en een eventueel ambtsmisdrijf.
daarnaast om het laatste beetje normen en waarden onder de PvdA kamerleden.

Berthe | 19-04-16 | 12:02

Welkom bij de club van (ook voor het referendum) teleurgestelde VVD-stemmers.

Bertie Wooster | 19-04-16 | 12:01

Tijd voor een stijlloze partij.
Hoe gaat hij heten?
H. Drievuldigheid | 19-04-16 | 11:59
Die is er toch al?
Geenstijl is het partijblog van de PVV, wist u dat niet?
*bukt

jemagookniksmeer | 19-04-16 | 12:01

Geen Partij? Bijbehorende kleuraanduiding roze?
H. Drievuldigheid | 19-04-16 | 11:59
Binnen de kortste keren zijn ze dan ook ingepakt en likken ze gewoon de bruine anjer van willy.

hurenisvoorpaupers | 19-04-16 | 12:01

De wet moet wellicht worden ingediend, maar dat wil niet zeggen dat deze door het parlement wordt goedgekeurd.

flame_me | 19-04-16 | 12:00

Dit referendum heeft wat mij betreft alle punten al binnen gehaald. Ik had namelijk niet anders verwacht dan dat het kabinet schijt zou hebben aan de uitslag en de EU gewoon zou doormarcheren.
De winst zit hem in het verder wakker schudden van duizenden Nederlanders die tot voor kort nog dachten in een democratie te leven.

OudeNederlander | 19-04-16 | 11:59

Tijd voor een stijlloze partij.
Hoe gaat hij heten?
Geen Partij? Bijbehorende kleuraanduiding roze?

H. Drievuldigheid | 19-04-16 | 11:59

De inhoud van deze brief komt vrijwel volledig overeen met mijn gevoelens over het referendum. Ook ik heb eigenlijk altijd op de VVD gestemd (behalve een keer op wijlen Hans Jansen voor het EP). Echter heb ik voor de volgende verkiezingen mijn twijfels, keer op keer worden beloftes niet nagekomen. Maar wat is het alternatief? Ik zie in VNL wel wat goeds, maar daar lijken al intern wat problemen te komen en ik vrees dat zij hetzelfde lot zullen hebben als EénNL in 2006 en ik zie mijn stem liever niet weggegooid worden...

Chalupa Batman | 19-04-16 | 11:58

Tijd voor een stijlloze partij.
Hoe gaat hij heten?
Geen Partij? Bijbehorende kleuraanduiding roze?

H. Drievuldigheid | 19-04-16 | 11:58

Inderdaad, briefschrijver snapt niet helemaal wat een raadgevend referendum inhoudt.
bintang | 19-04-16 | 11:52

Jij snapt het geloof ik ook niet helemaal. Hangende de verplichte overweging van de uitkomst van het referendum door het kabinet MOET er een wet tot intrekking van het associatieverdrag zo spoedig mogelijk worden ingediend. Dus of de uitkomst van het referendum negeren, of goedkeuring voor het associatieverdrag intrekken totdat het kabinet een beslissing heeft genomen. Wat dus niet kan is én geen beslissing nemen over de uitkomst van het referendum én de goedkeuring voor het associatieverdrag niet intrekken. Het kabinet moet dus kleur bekennnen en kan daarmee niet wachten tot na het Brexit-referendum.

accijnstoerist | 19-04-16 | 11:58

Mooie brief maar zonde van uw tijd. Dacht u dat die ratten uw argumenten niet kende? Afspraak is afspraak en nee is nee volstaat. En flik het godverdomme niet...

hurenisvoorpaupers | 19-04-16 | 11:58

Als je jezelf rechts georiënteerd en overtuigd liberaal noemt, en al je hele leven VVD stemt, dan mag je je gerust heel hard schamen heur.

jemagookniksmeer | 19-04-16 | 11:57

dit is hetzelfde wanneer een gemeente een wet van de rijksoverheid probeert de dwarsbomen, gaat niet lukken.
In dit geval is Brussel de rijksoverheid en NL een gemeente, Rutte c.s. niets meer dan een gemeentebestuur, de gemeente Nederland.

glaaf | 19-04-16 | 11:56

We mogen toch wel hopen dat Dave inmiddels het licht heeft gezien en nooit, maar dan ook echt nooit meer op deze kutpartij gaat stemmen. Dus ook niet straks als Rotte 2000,- e smeergeld aan iedere werkende NL'er gaat -liegen- beloven.

Botte Hork | 19-04-16 | 11:56

Kan Dave nog wel even de spelfouten uit zijn brief halen voordat hij op SEND klikt?

hendrikjandetuinman | 19-04-16 | 11:55

Het is óf intrekken óf doorvoeren. Het is dus óf luisteren naar stemmers óf negeren stemmers. Andere smaken zijn er niet.

Nooit meer VVD.

catomar | 19-04-16 | 11:55

uw las
jammer

Kat van T | 19-04-16 | 11:55

Tja, zoals zovelen voor mij hebben geschreven, zal het niet veel uithalen, mits tenzij....

deEerlijkeLeugenaar | 19-04-16 | 11:55

De enige twee mogelijkheden zijn het huidige verdrag in zijn geheel doorvoeren of in zijn geheel afwijzen. En niets er tussenin. Hooguit eerst afwijzen en dan opnieuw onderhandelen over het gehele verdrag en niet alleen wat cosmetisch geneuzel en dan alsnog voor 99% doordrukken.

sinar2 | 19-04-16 | 11:54

O Ja stemmen was zinloos
O Nee stemmen was zinloos
O Niet stemmen was zinloos
O Stemmen is zinloos

marie furie | 19-04-16 | 11:54

u rol
jammer

Kat van T | 19-04-16 | 11:54

Een paard | 19-04-16 | 11:48
Uw las Purmerend en denkt dat de schrijver een tokkie is? Begrijpelijke gedachte. Maar wat vindt u van de inhoud?

Na 'Iedere werkende EUR 1.000 erbij' en de poging tot de inkomensafhankelijke zorgpremie, was de VVD al ongeloofwaardig. Hun standpunt mbt het referendum maakt het wel af.

Mahatma | 19-04-16 | 11:53

Goede brief, wel schattig hoe naïef.

Harry Turtle | 19-04-16 | 11:52

Allemamachie | 19-04-16 | 11:45
Inderdaad, briefschrijver snapt niet helemaal wat een raadgevend referendum inhoudt.

bintang | 19-04-16 | 11:52

Tja, de uitvoerende macht negeert de wet.

De wetgevende macht negeert de wet.

Wat zou de rechtsprekende macht hiervan zeggen?

Rutte, negeer dan toch gewoon de uitkomst, dat valt binnen de wet en heb ik nog een greintje respect voor je.

WC Papier | 19-04-16 | 11:51

Dit zit al in de shredder in het torentje....

Iftert | 19-04-16 | 11:51

Dus de stagiair van GS heet Dave?
overVecht | 19-04-16 | 11:49

Denk niet dat het een stagiair is. Het niveau is vele malen hoger dan bijvoorbeeld dat van een Mutsaers.

accijnstoerist | 19-04-16 | 11:51

Bla bla vla...

Paul Veerkamp | 19-04-16 | 11:50

Jammer Dave, ook naar jou wordt niet geluisterd...

Rest In Privacy | 19-04-16 | 11:50

@Allemamachie
Dat zegt de brievenschrijver ook hè ;)

beschuitfluiter | 19-04-16 | 11:50

Hear Hear!

beschuitfluiter | 19-04-16 | 11:49

Dus de stagiair van GS heet Dave?

overVecht | 19-04-16 | 11:49

-weggejorist-

Een paard | 19-04-16 | 11:48

Prachtig geschreven, zou Mark het lezen ?

swagmachine | 19-04-16 | 11:48

Goede brief, Dave. Precies zoals het is.

accijnstoerist | 19-04-16 | 11:47

Gelukkig hoofdelijke stemming vanmiddag

Lambertus Lamstraal | 19-04-16 | 11:47

Je kan bovenstaande 'kop-spijker'-betoog nog 4 miljoen maal verzenden maar het gaat niks uithalen. Dat is de staat van de democratie in Nederland anno 2016... Een particratie waarbij de bevolking het helemaal gehad heeft met de politiek, de politiek schijt heeft aan de bevolking en er uiteindelijk niets gebeurd. Welke beerput er ook keer op keer open getrokken wordt, er gebeurd niets.

Hoe de impasse te stoppen is? Ik heb werkelijk waar geen idee.

Copyrechts | 19-04-16 | 11:47

Geweldig verwoord! <3<3<3

Jammer genoeg (waarschijnlijk) aan dovemansoren gericht, Mark Rutte heeft z'n meerderen in Brussel al beloofd dat we eigenlijk JA willen.

GKH90 | 19-04-16 | 11:47

Helaas, beste Dave, leven we hier in een schijndemocratie. Nog even althans.

Botte Hork | 19-04-16 | 11:46

Nou, speciaal voor onze chinese lezerts dan:
&#27809;&#26377;
Méiy&#466;u

oftewel:
NEE

elfenstein | 19-04-16 | 11:46

In het betreffende Art. 11 RefWet staat niet dat het moet worden ingetrokken, maar dat het moet worden ingetrokken OF worden doorgevoerd. Kabinet heeft dus twee keuzes. Desalniettemin, helemaal eens met de brief van Dave.

Allemamachie | 19-04-16 | 11:45

#jesuisdave

très cool | 19-04-16 | 11:44

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com