Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Wob-verzoek incidentcijfers COA: GeenStijl stelt Ard van der Steur in gebreke

logovandetotalitairebureaucratie.jpg Amsterdam, 1 februari 2016 Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. minister G.A. van der Steur Postbus 20301 2500 EH Den Haag Betreft: Ingebrekestelling Wob-verzoek incidentenregister COA Bijlagen: - Kopie Wob-verzoek d.d. 29 oktober 2015 - Printscreen e-mail [naam voorlichter] d.d. 28 december 2015 - Printscreen e-mail ondergetekende d.d. 29 december 2015 Geachte minister Van der Steur, In een brief die op 25 november 2015 uit uw naam verzonden is en het kenmerk 708028 draagt, verklaart u uiterlijk 28 december 2015 een besluit te nemen op een door mij ingediend Wob-verzoek van 29 oktober 2015 waarin gevraagd wordt naar de incidentenregistratie van het COA. Op dit Wob-verzoek, waarvan een kopie voor uw gemak bij dit schrijven is bijgesloten, is tot op heden nog altijd geen beslissing genomen. Op 28 december is ondergetekende daarentegen benaderd door mevrouw [Naam Achternaam] van de afdeling Persvoorlichter Immigratie en Asiel bij het ministerie V&J. Zij verzocht telefonisch en per e-mail om medewerking bij het omzetten van het Wob-verzoek in een informatievraag, waarna de gevraagde informatie binnen redelijke termijn zou worden verzameld en aangeleverd. Met de omzetting van het Wob-verzoek in een informatievraag heb ik niet ingestemd, ik heb het Wob-verzoek slechts aangehouden. De Wet openbaarheid van bestuur is een bestuursrechtelijk middel dat in geval van afwijzing of onbevredigende beantwoording een traject openzet voor diverse mogelijkheden tot bezwaar en beroep. De omzetting van een Wob-verzoek in een simpele pers- of informatievraag berooft de indiener van die juridische middelen, legt de volledige vrijheid van beantwoording bij het overheidsonderdeel in kwestie en geeft geen enkele rechten aan de indiener. Derhalve heb ik schriftelijk, per e-mail, aan mevrouw [Achternaam] meegedeeld dat ik het Wob-verzoek zou aanhouden in afwachting van de beantwoording van de informatievraag, onder het voorbehoud dat indien de verstrekking in mijn beleving redelijkerwijs tekort zou schieten, ik het Wob-traject alsnog zou oppakken middels een ingebrekestelling op het Wob-verzoek. De op donderdag 28 januari geleverde informatie voldoet mijns inziens in onvoldoende mate aan hetgeen in dat Wob-verzoek is gevraagd en is bovendien door het ministerie voorzien van selectieve duiding en politieke connotaties, waaronder citaten van staatssecretaris Dijkhoff en de suggestie dat de heer Dijkhoff de informatie uit eigen beweging heeft verzameld en aan de Kamer heeft doen toekomen. Het Wob-verzoek verzocht echter om specifiekere, meer gedetailleerde informatie, naakte feiten en kopie van originele documenten, niet om een door V&J opgesteld rapport waarin deze feiten naar eigen inzicht van het ministerie zijn gesorteerd en van selectieve duiding zijn voorzien. De ontvangen informatie betreft, kortom, een ministerieel persbericht waarin veel van het gevraagde onbeantwoord blijft, niet een openbaring die voldoet aan de in het Wob-verzoek gevraagde documenten. Tenslotte bevat het overzicht dat V&J aanleverde enkel informatie van 2015, terwijl het Wob-verzoek vraagt om kopie van documenten vanaf 1 juli 2014 tot heden (ex nunc). Bij dezen stel ik u derhalve in gebreke. Daarbij wil ik u er aan herinneren, dat wanneer u niet binnen twee weken alsnog een besluit neemt, u een dwangsom bent verschuldigd. Voor overleg ben ik bereikbaar op onderstaand nummer of (bij voorkeur) e-mailadres. Hoogachtend, [NAW] [Mail] [Tel] And now we wait... P.S. OK, we hadden de naam van de vriendelijke voorlichtersmevrouw er uit gelaten. Maar we lezen net dat Yvonne Wiggers - want zo heet ze - eerst bij ANP, Nieuwspoort én Algemeen Dagblad werkte voor ze naar de dark side ging. Dus bij dezen.

Reaguursels

Inloggen

Benieuwd met welke poepsmoes ze zich er dit keer weer tussenuit weten te draaien.

jekalemoeder.nl | 02-02-16 | 12:23

Een stijl*vol* verzoek.
Gepast voor deze situatie.
Ben ook benieuwd...

hotmint | 02-02-16 | 12:09

-weggejorist-

Lichtstadfan | 02-02-16 | 11:23

Als je, je WoB verzoek aanhoudt in afwachting van de uitkomst van de informatievraag en die uitkomst is vervolgens niet naar wens kan je natuurlijk iemand niet in gebreken stellen met betrekking tot een WoB. Dan moet je, je WoB gewoon alsnog indienen.

Capt. Iglo | 02-02-16 | 10:08

Dwangsom hoog genoeg voor een goed referendum?

miknic | 02-02-16 | 09:08

-weggejorist-

Kwikkie2426 | 02-02-16 | 09:04

-weggejorist-

Kwikkie2426 | 02-02-16 | 09:04

@General McAuliffe | 02-02-16 | 08:03
Daar maak ik me geen zorgen over.
Ik heb meerdere IP-track programma's (10 verschillende) uitgeprobeerd (met mijn eigen IP adres)
Volgens de ene woont mijn IP in Amsterdam, volgens een ander in Maarsen, etc.
Er was er maar één die het goed had, die wist trouwens ook welk OS en browser ik gebruik en welke provider ik gebruik.
*spooky*

necrosis | 02-02-16 | 09:02

Welke neger?

Piet Karbiet | 02-02-16 | 08:53

Waar je verwacht, zeker in zo'n gevoelig dossier als immigratie, dat de overheid - in alle openheid - samen optrekt met de burgers, verhullen ze zich in mist en een doorzichtig PR=spel. Jammer.
PieterPassant | 02-02-16 | 08:05
.
Dit vak K wil gewoon de rit uitzitten dus doet alles om openheid zoveel mogelijk te frustreren, juist op het dossier van immigratie. De ellende met de asieleisers wordt met de dag groter en ondanks dat bijna alles onder de pet wordt gehouden sijpelt er hier en daar toch nog wel iets door waar de mensen laaiend over zijn.
Om dat niet "uit de hand te laten lopen" worden de mensen steeds meer monddood gemaakt, o.a. door intimidatie van de politie.
Het is een snelkookpan geworden die op ontploffen staat (het ventiel is verstopt) en natuurlijk weet vak K dat (want zó achterlijk zijn ze nou ook weer niet) maar ze hópen op het "na ons de zondvloed".
Want in vak K noch Brussel kunnen ze "hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de enorme ellende die ze hebben aangericht. Noord Korea is er jaloers op.

Lupuslupus | 02-02-16 | 08:28

En politici zich maar afvragen hoe het toch komt, dat de kloof tussen de burgers en de politiek steeds groter wordt. Nou, mooi voorbeeld weer; door dit "wij-zij" spel van de overheid. Waar je verwacht, zeker in zo'n gevoelig dossier als immigratie, dat de overheid - in alle openheid - samen optrekt met de burgers, verhullen ze zich in mist en een doorzichtig PR=spel. Jammer.

PieterPassant | 02-02-16 | 08:05

Reminds me, moet een LinkedIn profiel op gaan zetten voor digitaal rechercheren. Want nu ziet deze mevrouw natuurlijk wel dat ze ineens wel heel veel belangstelling krijgt van allerlei mensen die klikken op haar profiel vanaf geen stijl.
Zo hoeft min V & J ook GS niet te wobben om alle gebruikers in kaart te brengen.
@GeenStijl of is het opzet van jullie?

General McAuliffe | 02-02-16 | 08:03

@Markbnl | 01-02-16 |
Ach, gelukkig héb ik nog ideeën, hè? Ik hoor van jou bijzonder weinig.

kanon0503 | 02-02-16 | 07:33

Goed bezig

Mo het varken | 02-02-16 | 07:25

O wauw, dit is super. De onderste steen komt steeds verder naar boven!
Respect! *buig* *buig* *buig*

boerk | 02-02-16 | 07:15

Oef. Die overwinningsspeech van Cruz is wel heel eng. Qua religieuze bullshit kul.
Wordt ook lauw ontvangen, zelfs door zijn eigen supporters...

Stormageddon | 02-02-16 | 05:27

@CoJoNes | 02-02-16 | 03:55
Het is niet mijn neger. Als dat wel zo was had ik hem allang verkocht.

Stormageddon | 02-02-16 | 05:20

Ach, deze LOL wil ik jelui niet onthouden...

Clinton County

B. Sanders 51.4%
H. Clinton 48.6%

Stormageddon | 02-02-16 | 05:14

Speech gezien van Rubio. Die wordt het dus niet.

dogbitedog | 02-02-16 | 04:49

@INH.30CL | 02-02-16 | 04:39
Dat hoef je mij dus niet te vertellen.... Pfff

Stormageddon | 02-02-16 | 04:44

Niks over iowa?

miko | 02-02-16 | 04:43

@Desmoulins | 02-02-16 | 04:26
En verder: die PC cultuur is al meer dan 10 jaar gaande. Sterker nog, het is één van de redenen waarom dit blog is opgericht in 2003, om daar een tegenwicht aan te bieden. Dat is geen cultuur die door Obama is begonnen, of die de eerste neger heeft bedacht, dat speelt al minstens een decennium, zo niet nog veel langer. Het wordt wel erger, maar niet alleen in de VS, ook in Engeland, ook in Nederland... Overal.

Zelf als John McCain in 2008 president was geworden was dit gebeurd. Het zijn gewoon de millenials die door en door geindoctrineerd zijn op de gefeminseerde scholen en universiteiten in de afgelopen 30 jaar. Daar kun je een vrij zwakke president van de VS niet verantwoordelijk voor houden. Dat is ongeveer hetzelfde als Richard Nixon de hippies en de cultuur van de zestiger en zeventiger jaren verwijten.

Wat mij enorm tegenvalt is dat de neo-hippie cultuur van deze millenials hedentendage met zulke baggermuziek komt. Dat was destijds toch veel beter.

Stormageddon | 02-02-16 | 04:42

@Stormageddon | 02-02-16 | 04:31
Een triljard is gelijk aan 1.000.000.000.000.000.000.000, duizendmaal triljoen of 10²¹. Het SI-voorvoegsel is zetta. In het Amerikaans Engels wordt een triljard aangeduid als sextillion. De ontbinding van 1 triljard in priemfactoren is: 2²¹ × 5²¹
nl.wikipedia.org/wiki/Triljard

INH.30CL | 02-02-16 | 04:39

@Kameroudste | 01-02-16 | 20:42
Je begint te zeggen met wat je van iemand vind tegenwoordig. In dit geval is zelfs Geachte iets te hoog gegrepen. Deze minister minacht het kabinet, de bevolking en zijn eigen departement. Dit figuur dat zich nog minister der Nederlanden durft te noemen had al 4x weggejorist moeten worden!

INH.30CL | 02-02-16 | 04:35

@Desmoulins | 02-02-16 | 04:26
Ik moet je toch weer corrigeren... Billion is miljard, trillion is biljoen.
Triljard zou meer zijn dan de gehele schuld van alle landen op aarde. Als een begroting van de VS in 1 jaar een triljard bij de staatsschuld zou optellen dan bestond de VS niet meer.
Ach ja, het duizelt mij ook wel eens hoor, al die nullen.

Stormageddon | 02-02-16 | 04:31

is = vind

CoJoNes | 02-02-16 | 04:28

@Jan Dribbel | 02-02-16 | 04:25
Hoe kom je erbij dat ik het een probleem is dat Yellen een vrouw is? Dat is echt haar allerkleinste probleem, namelijk.

CoJoNes | 02-02-16 | 04:27

Ah, de microshit results page voor de gop ligt eruit bij mij.

Stormageddon | 02-02-16 | 04:27

@Stormageddon | 02-02-16 | 04:10

De laatste begroting draagt twee triljard extra bij aan de staatsschuld, weer op Bush wijzen is een zwaktebod.
Nee, ik lees alles; dus beide kanten van het spectrum, en het is wel degelijk veranderd.
Er is wel degelijk sprake van een progressieve koers zie alleen het gedoe aan de universiteiten.
South Park heeft er een heel seizoen aan gewijd aan de PC-cultuur in de VS. Kom, dat kunt u simpelweg niet ontkennen.

Desmoulins | 02-02-16 | 04:26

Obama heeft Yellen benoemd tot Fed chairwoman.
CoJoNes | 02-02-16 | 04:13
Het is wat, een vrouw benoemd.
Dat kan natuurlijk niet, als je als een moslim denkt of als een ultra-rechtse amerikaan.

Jan Dribbel | 02-02-16 | 04:25

@CoJoNes | 02-02-16 | 04:16

Eerder tegen Cruz, helaas.

Desmoulins | 02-02-16 | 04:21

@CoJoNes | 02-02-16 | 04:16
Geen van beiden. Rubio is de lieveling van de partijbonzen.

Stormageddon | 02-02-16 | 04:21

Maar in de counties waar Trump wint, wint ie ook vrij dik van Cruz. Opvallend.

CoJoNes | 02-02-16 | 04:19

@Desmoulins | 02-02-16 | 04:05
Ik lees geen salon.com, ik heb gewoon de volle 10 uur hoorzitting gezien, nou ja... Met onderbrekingen en boodschappen doen en koken en eten enzo...
Niks farce, de meest ultraconservatieve republikeinen hebben haar op de grill gelegd en hebben elke seconde van die nacht, tot op de seconde uitgekauwd. Er bleef niet zo heel veel verwijtbaars over. Kun je alsnog zeggen dat ze het fout heeft gedaan. Dat vind ik ook. Hiltje heeft dat helemaal verkloot, dat had ze beter kunnen en moeten aanpakken en vooral in de dagen voorafgaand aan de aanval. Maar de hoorziiting in het congress was geen farce. Dan doe je de commissie tekort.

Stormageddon | 02-02-16 | 04:18

Clinton/Sanders is trouwens ontzettend close. Kun je geen peil op trekken. Cruz/Trump ook en zelfs Rubio is nog niet kansloos.
Iemand enig idee of Rubio eerder tegen Trump of tegen Cruz aanschurkt?

CoJoNes | 02-02-16 | 04:16

Obama heeft Yellen benoemd tot Fed chairwoman. Nuff said.

CoJoNes | 02-02-16 | 04:13

@Desmoulins | 02-02-16 | 03:58
Je haalt staatschuld en begroting door elkaar. Twee verschillende dingen.de staatsschuld was overigens onder Bush al tot recordhoogte gestegen, dat kun je die neger niet echt verwijten. Die progressieve waanzin valt wel mee. Maar ja, jij volgt de sociale media... Diegenen die je wilt volgen, je ziet wat je wilt zien, je leest wat je wilt lezen.


Als je alleen de rechtse media leest en gelooft is de USA onder de Keniaan een communistische heilstaat geworden. Dat rijmt slecht met de feiten dat de rijkste 1% hun vermogen in de afgelopen 8 jaar bijna hebben verdubbeld en er meer mensen uit de middenklasse zijn gedonderd en in pure armoede leven. En echt, het midden oosten kan de gemiddelde Amerikaan geen lor schelen. Echt niet. Die willen gewoon meer geld in de portemonnee aan het eind van de maand. En als de USA dan ook gewoon de oorlogjes wint, zoals Reagan deed: prima.
www.youtube.com/watch?v=HlrW3N7mCs8

Stormageddon | 02-02-16 | 04:10

-weggejorist-

Ezzio | 02-02-16 | 04:05

@Stormageddon | 02-02-16 | 03:59

De hoorzitting was een farce.
Ik luister liever naar de betrokkenen ter plaatse en de ouders van de nabestaanden.
Het ligt absoluut niet genuanceerder.
Mocht u nog Salon.com lezen, stop daarmee;)

Desmoulins | 02-02-16 | 04:05

@CoJoNes | 02-02-16 | 03:40

De Clinton's zijn een corrupte dynasty.
Dat hoort niet thuis in een democratische republiek.

Desmoulins | 02-02-16 | 04:03

@Jan Dribbel | 02-02-16 | 03:44

Factfree gelul.
Met uw "ultra rechts", prutser.

Desmoulins | 02-02-16 | 04:02

@CoJoNes | 02-02-16 | 03:52
Nou... Ik vind Asha Tuinbroeke, Sunny Bergman, Sylvana Simons, Sarah Sluimer, dingetje Arib, Anja Meulenbelt, Gretta Duisenberg en dergelijke ook wel heel erg eng hoor. Echt heel eng...
En dat Benghazi verhaal is wel wat genuanceerder dan Fox News doet geloven. Enfin, kijk de hoorzitting maar terug. Sowieso fascinerende TV.

Stormageddon | 02-02-16 | 03:59

@Stormageddon | 02-02-16 | 03:51

Grip op de begroting?
21(!) triljard na de laatste beroerde deal.
Er is wel degelijk sprake van 'change'.
Obama heeft de VS op onherkenbare wijze veranderd.
Het is één en al progressieve waanzin. Het MO brandt van Libië tot aan Jemen. Het proces is buitengewoon interessant maar ik heb een duidelijke voorkeur: Trump of Cruz.

Desmoulins | 02-02-16 | 03:58

@Stormageddon | 02-02-16 | 03:51
Nou... die neger van je heeft wel mooi een pseudo-islamitisch land van de US gemaakt. En weet je, ik zie hem nog niet vertrekken. Iets met de Continuity Of Government. Officieel is de US namelijk nog steeds onder martial law, sinds 9/11.

CoJoNes | 02-02-16 | 03:55

@Jan Dribbel | 02-02-16 | 03:44
Nogmaals, lees je eens in. Hillary Clinton is by far de engste vrouw die op deze aardkloot rondloopt. Ze heeft willens en wetens niet in willen grijpen in Benghazi, terwijl ze in de positie was om dat te doen. Ze heeft Amerikanen geofferd om een politieke agenda uit te kunnen voeren. Bewust.

CoJoNes | 02-02-16 | 03:52

@Desmoulins | 02-02-16 | 03:39
Het interesseert mij geen fuck wie wint. Ik heb geen voorkeur. Weet je wat het is? Je dicht een president te veel macht toe. Het lijkt wel heel wat, maar een president kan niet zoveel in de praktijk. We hebben nu 8 jaar die neger gehad, maar wat is er van "CHANGE!" terecht gekomen? Verdomd weinig. Hij heeft leuk op de winkel gepast en er zijn geen hele grote rempen gebeurd. Hij heeft in 8 jaar weer een beetje grip op de begroting gekregen. Maar dat is het dan wel. Als ik al een lichte "ideologische" voorkeur heb, dan is het de kansloze Rand Paul. Het gaat mij vooral om het proces. Dat is fascinerend. De uiteindelijke kandidaat, laat staan de uiteindelijke president interesseert me vrij weinig.

Stormageddon | 02-02-16 | 03:51

Desmoulins | 02-02-16 | 03:36
Liever onder een steen dan in een oorlog die ultra-rechts in de USA gaat uitlokken.
Natuurlijk zeg je dat Clinton verantwoordelijk is voor alle terroristische aanslagen van het islamitische afval.
De aanslagen in Parijs zijn ook onze eigen schuld volgens jouw redenering.

Jan Dribbel | 02-02-16 | 03:44

@Ceristimo | 01-02-16 | 20:59
jij wilt Quid werkeloos?

miko | 02-02-16 | 03:41

@Jan Dribbel | 02-02-16 | 03:34
Lees je eens in over de Clintons, zou ik zeggen. Daar zit echt bizar veel scheef, in de periode dat Bill in Arkansas gouverneur was zijn daar ontzettend vreemde dingen gebeurd. Hillary heeft in ieder geval de dood van alle Amerikanen in Benghazi op haar geweten en ze fraudeert met haar e-mails. Daarnaast heeft ze ongeveer 6 miljoen opgehaald bij alle TBTF banken die geholpen zijn door de staat. Clinton is echt extreem tuig van de richel.

CoJoNes | 02-02-16 | 03:40

@Desmoulins | 02-02-16 | 03:39

amnesty ipv open grenzen, that is.

Desmoulins | 02-02-16 | 03:40

@Stormageddon | 02-02-16 | 03:34

Rubio zou een ramp zijn.
De 'gang of eight' open grenzen malloot.
Wil een no-fly zone in Syrië.
Rubio is een van de minst 'vetted' kandidaten uit het rijtje, en dat is niet zonder reden.
Inderdaad, het is Kasich's staat maar in de peilingen in New Hampshire doet hij het niet onaardig.

Desmoulins | 02-02-16 | 03:39

@Jan Dribbel | 02-02-16 | 03:34

De ambassadeur in Benghazi, indirect.
Clinton is een crimineel vanwege de 'classified' emails op haar privé server en die van infiltrante Huma Abedin.
Leeft u onder een steen?

Desmoulins | 02-02-16 | 03:36

@CoJoNes | 02-02-16 | 03:30

Exact. Man, wat een armoede.
Liberals zijn gek geworden.

Desmoulins | 02-02-16 | 03:34

@Desmoulins | 02-02-16 | 03:25
Dan had Kasich het hier ook onverwacht goed moeten doen. Was een dark horse, ook in mijn boekje, maar krijgt hier minder dan hij pollt, en da's een veeg teken. Wat dat betreft doet Rand Paul het echt heel goed. Die pakt veel meer dan polls. En Rubio komt plotseling ook opzetten. Die zit nu op 20%, en dat had ik ook ongeveer verwacht, maar dat is de enkge voorspelling van me die vooralsnog uitkomt.

Stormageddon | 02-02-16 | 03:34

CoJoNes | 02-02-16 | 03:30
En wie heeft Clinton vermoord?

Jan Dribbel | 02-02-16 | 03:34

@Jan Dribbel | 02-02-16 | 03:26

Wat een onzin. Op Trump is iedereen voor een oorlog. Trump wil het leger versterken om de VS weer de macht te maken die het hoort te zijn in deze chaotische tijden.
De rest van de GOP is uit op een oorlog met Rusland of in ieder geval Syrië.

Desmoulins | 02-02-16 | 03:34

Sanders dus.

CoJoNes | 02-02-16 | 03:33

@Jan Dribbel | 02-02-16 | 03:26
Clinton is een moordenaar en Saunders is een communist. Gaat lekker daar, toch? Het lijkt de EU wel, ondertussen.

CoJoNes | 02-02-16 | 03:30

De Republikeinen: een verzameling gestoorde wereldvreemde idioten.
Cruz is een reli-idioot.
Trump is een totaal idioot die zin heeft in een volgende onbetaalbare oorlog.
Beiden vergeten dat de USA een gigantische staatsschuld heeft.

Jan Dribbel | 02-02-16 | 03:26

@Stormageddon | 02-02-16 | 03:22

Haha, het uitroepteken, natuurlijk.
Bush is ook in New Hampshire vrijwel kansloos, Kasich daarentegen kan het daar aardig doen. Trump heeft daar in ieder geval minder last van de geloofsfanaten...

Desmoulins | 02-02-16 | 03:25

@Desmoulins | 02-02-16 | 03:18
Je ziet vaak dat bij een hevig verdeeld veld in een partij (de democraten hebben dat ook vaak bij de hand gehad), de meest kleurloze en veilige kandidaat opeens veel stemmen krijgt: die rol had Jeb! kunnen krijgen. Nou ja, kan alsnog in New Hampshire, maar wordt wel lastig voor hem.

Stormageddon | 02-02-16 | 03:22

@Stormageddon | 02-02-16 | 03:14

electionbettingodds.com/iowa.html

Cruz lijkt Iowa te pakken. Trump doet het prima maar had toch iets meer verwacht.
Bush was bij voorbaat kansloos, Rubio is er to split the vote. Paul doet het redelijk, de rest totaal irrelevant.

Desmoulins | 02-02-16 | 03:18

@CoJoNes | 02-02-16 | 03:09
Ik vind dat Trump het nog heel aardig doet, en Cruz beter dan verwacht voor een Canadese Cubaan. Maar ja, die ligt goed bij de kerkelijke achterban. Rubio en Bush vallen me wat tegen, ik had gedacht dat die juist in Iowa wel wat hoger zouden scoren.
Maar ja, zo zie je maar: je kunt er vooraf geen reet van zeggen. Zeker niet bij een caucus. Een gewone primary met stemhokjes en geheim stemmen is voorspelbaarder, en zelfs dat is koffiedik kijken.

Stormageddon | 02-02-16 | 03:14

@Stormageddon | 02-02-16 | 03:00

Hij is waarschijnlijk net zo joods als dat Trotski dat uiteindelijk was, maar inderdaad opvallend. Clinton toch aan de leiding, ondanks alles wat ze uitgevreten heeft...

Desmoulins | 02-02-16 | 03:09

Hmmm, Cruz lijkt het goed te gaan doen. Had een landslide voor Trump verwacht.

CoJoNes | 02-02-16 | 03:09

@Desmoulins | 02-02-16 | 02:45
Elke verkiezingen zijn uniek. De opvolging van Reagan was uniek, de verkiezing van Clinton was uniek, de gestolen verkiezing van Bush jr. in Florida was uniek. De eerste neger was uniek. Deze verkiezing is echt niet unieker dan eerdere.
En nee, ik onderschat helemaal niks, maar ik overschat ook helemaal niets. Het is gewoon een feit dat de helft van de Amerikanen, en met name jongeren zich geen reet interesseren voor politiek. Dat is niets nieuws overigens, dat is altijd al zo geweest.

Overigens zie ik wel wat merkwaardigs gebeuren bij de democraten: in de meest conservatieve, meest ggggristelijke counties wordt in meerderheid op de socialistische jood Bernie Sanders gestemd (vooralsnog). Clinton leidt wel, en gaat ws. ook wel overall winnen, maar toch... Wel opvallend.

Stormageddon | 02-02-16 | 03:00

@Stormageddon | 02-02-16 | 02:39

Ik ben... was, het is lastig, pro-Cruz tot ik vernam dat zijn vrouw een van de auteurs is achter de plannen van de vorming van de North American Union.
Trump is tenminste niet gekocht, hekelt de Super PAC's en lijkt beter door te hebben dat gigantisch veel mensen de politieke elite zat lijken te zijn. U onderschat overigens de kracht van social media en in hoeverre de voorheen geldende en bepalende zaken steeds minder relevant zijn geworden.

Desmoulins | 02-02-16 | 02:50

@Stormageddon | 02-02-16 | 02:39

Misschien deze:

www.breitbart.com/big-government/2016/...

Wat ik dus al dacht. 30 jaar is prachtig, exact mijn leeftijd overigens, maar dit zijn unieke verkiezingen.
Valt me nogal tegen dat jij dat nog niet door hebt.
Overigens zijn het absoluut geen pro-Trump sites, althans huffington en politico absoluut niet, en dat weet je best.
Hotair is pro-Cruz, lees de site anders een keer door.
Fox is pro Rubio en in mindere mate Cruz. De liberal outlets zijn absoluut geen fan van Trump noch Cruz maar zij lijken om de een of andere reden beter door te hebben wat er werkelijk gaande is.
Nou harde feiten...

Desmoulins | 02-02-16 | 02:45

@Desmoulins | 02-02-16 | 02:16
Een rally is wat anders dan zo'n caucus. En tja, je kunt via social media alles volgen wat je wilt volgen, en zien wat je wilt zien. Ik volg de Amerikaanse verkiezingen al zo'n 30 jaar, en de praktijk is altijd weerbarstiger dan elke poll, elk nieuwsbericht, elke column, elke analyse vooraf en dat is er met internet en de pundits bij de gepolariseerde nieuwsmedia niet makkelijker op geworden. Ik geloof er geen één, hoeveel pro-Trump linkjes je ook op me afvuurt. Ook geen pro-Cruz (zijn die er nog?) of pro-wie dan ook.
Ik hou het bij de harde feiten. Als eerste de uitslagen. Duiding daarvan komt later wel.

Stormageddon | 02-02-16 | 02:39

@poisonivy | 01-02-16 | 22:55
Geen hoofdletter??
wie hamert daar ook altijd op??

miko | 02-02-16 | 02:37

Nou ja, Hup Rand Paul dan maar.
(kansloos, ik weet het)

CoJoNes | 02-02-16 | 02:31

Desmoulins | 02-02-16 | 02:06
Ik gun Trump het beste. Gewoon onafhankelijk van geldschieters en hoeft daarom niks te beloven aan lobbys. Hij wil de USA gaan runnen als een bedrijf. Ik geef hem het voordeel van de twijfel. Af en toe is hij lomp, bot, amusant, gevat en ik denk dat de amerikanen daar inmiddels van zijn gaan houden. We gaan het zien.

Graaf van Egmont | 02-02-16 | 02:19

@Stormageddon | 02-02-16 | 02:03

Ik zie het toch anders. Het is nu al bekend dat men een gigantische opkomst verwacht van juist kiezers die normaliter thuis zouden blijven of niet eens geregistreerd stonden als republikein. De massa's mensen die Trump trekt naar zijn 'rally's' waarbij men uren in de rij staat -vaak in de bittere kou, zijn juist een indicatie dat deze mensen ook bereid zullen zijn om te gaan stemmen. Trump voert een onorthodoxe campagne en tart alle zogenaamde ongeschreven regels die voorheen golden.
Trump heeft overigens wel degelijk campagne gevoerd om kiezers te laten registreren. Dat doet hij tijdens vrijwel iedere speech, ik volg het namelijk nogal, en via social media. Ook heeft hij iedere bezoeker van zijn massaal bezochte rally's eigenhandig geregistreerd.

hotair.com/archives/2016/02/01/predict...

Ietwat gekleurde, in negatieve zin, kijk maar gedegen
analyse:

www.huffingtonpost.com/bob-burnett/its...

Desmoulins | 02-02-16 | 02:16

@Graaf van Egmont | 02-02-16 | 02:00

Ietwat gechargeerd maar met een kern van waarheid.
De VS is afgedwaald tot een grootmacht vastzittend in drijfzand. De voortrekker van de globalistische agenda; een staat waar eigenlijk een éénpartijstelsel is ontstaan die zich voordoen als tegenstanders maar eigenlijk primair doelen delen. Het wordt tijd dat het establishment wakker wordt geschud of tot de laatste steen wordt afgebroken.
Trump is een gevolg van de discrepantie tussen het volk en de politieke elite net zoals Wilders, Le Pen en Farage dat bijvoorbeeld zijn.

Desmoulins | 02-02-16 | 02:06

@Desmoulins | 02-02-16 | 01:54
Trump krijgt een harde dobber. Polls zjn geen of een slechte indicatie voor een caucus. Bij een poll wordt een dwarsdoorsnede van het publiek gevraagd, bij een caucus komen vooral oudere kiezers. Jongeren komen niet. Ook ouders met jonge kinderen en een drukke agenda komen niet. Je moet wel een paar uur vrijmaken op de vroege avond, terwijl je net hebt gegeten, de kinderen naar bed moeten... Na een lange werkdag: die mensen hebben geen zin dat geouwehoer.

Het punt is dit: om te stemmen bij een caucus moet je partijlid zijn of geregistreerd stemmer via de partij. De grootste aanhang van Trump is geen partijlid en niet geregistreerd. De opkomst bij een voorverkiezimg als deze caucus is maar 20% tot een kwart van de mogelijke kiezers, geregistreerd of ongeregistreerd. Trump heeft geen campagne gevoerd om kiezers te registreren. Het zal al een verrassing zijn als hij wint. En wint hij met een grote marge dan kun je bijna nu al zeggen dat hij de kandidaat wordt. Maar ik heb er een hard hoofd in.

Stormageddon | 02-02-16 | 02:03

Desmoulins | 02-02-16 | 01:51
Ik vond dat isolationisme van Amerika altijd wel wat hebben. Maar sinds ze in 1917 doorhebben dat er goud geld te verdienen is aan oorlog en rottigheid in de wereld, zijn ze niet meer uit het straatbeeld weg te slaan.

Graaf van Egmont | 02-02-16 | 02:00

@Graaf van Egmont | 02-02-16 | 01:56

Geduld, het moet nog beginnen.


@Stormageddon | 02-02-16 | 01:54

Ik bedoelde te zeggen dat er al wat eerder tussentijdse uitslagen bekend zullen zijn.

Desmoulins | 02-02-16 | 01:59

Desmoulins | 02-02-16 | 01:48
Nou ik zie in eke bar gewoon 0% in alle bar staan. Geloof dat die yankensites gewoon met non news de tijd willen vullen.

Graaf van Egmont | 02-02-16 | 01:56

@Desmoulins | 02-02-16 | 01:48
Nee, er zijn nog geen uitslagen. Er is nog geen enkele caucus begonnen. De snelste echte uitslag wordt over een half uurtje verwacht. En dat zal ws. een republikeinse zijn.

Stormageddon | 02-02-16 | 01:54

@Graaf van Egmont | 02-02-16 | 01:48

Er verandert wel degelijk iets. Het is van groot belang dat er niet weer een globalistische poser in het Witte Huis komt.
Laat staan een crimineel of semi-communist.

Desmoulins | 02-02-16 | 01:51

@CoJoNes | 02-02-16 | 01:30

Alsjeblieft niet Quid.
Dit onderwerp heeft fatsoenlijke duiding nodig.
Anders kun je jezelf net zo goed laten voorlichten door de Hillary juichaapjes van de NPO en RTL.

Desmoulins | 02-02-16 | 01:50

@CoJoNes | 02-02-16 | 01:44
C-span is de hele avond al live. Met helemaal niks. Interviewtjes, commentaar over niks, analyses vooraf over niks, en heel veel (nog) lege zaaltjes.

Stormageddon | 02-02-16 | 01:50

Ik zit niet te wachten op de voorverkiezingen in de USA. Wie er ook president wordt, voor Nederland verandert er niks. Die lopen gewoon weer achter het volgende dweilorkest aan.

Graaf van Egmont | 02-02-16 | 01:48

Na het EU-voorzitterschap klapt de boel.
Met van der Steur als de terechte fall guy.

Desmoulins | 02-02-16 | 01:47

@CoJoNes | 02-02-16 | 01:30
8 uur tijdverschil. De meeste caucussen beginnen daar pas over een half uur, sommige pas over anderhalf uur. De allereerste uitslagen komen niet eerder dan 4 uur NL tijd, de meeste nog later. Dus wordt nog een lange zit... Kan ook het ochtendtopic worden als de meeste uitslagen er zijn.

Stormageddon | 02-02-16 | 01:35

Nee CojoNes , daar zit ik niet op te wachten .

edelweiss | 02-02-16 | 01:35

Zitten er meer mensen te wachten op een Iowa Caucus topic op Geenstijl? Quid was toch Amerikanologist?

CoJoNes | 02-02-16 | 01:30

Hiddema. ,
Wat een man , geweldig. De bende van vijf, heerlijk .

Hoop dat de Poortwachter snel nog de rest prijs geeft.

edelweiss | 02-02-16 | 01:29

Moedig verzoek van een kritische burger aan de Ned. staat, ik hoop dat leden van de 2de kamer scherp meekijken. Het Nederlandse volk moet weten wat er gebeurt en fout gaat in asielzoekerscentra.

F Cobben | 01-02-16 | 21:50
Eigenlijk weten we het allemaal wel, tenminste ik wel. Men laat ongecontroleerd de crimigranten Europa binnen. De vijand mag met zijn verkenners, spionnen, soldaten en de hele staf vrijelijk van en naar Europa reizen en ze mogen hun kazernes inclusief schuilkelder in heel Europa op de mooiste locaties bouwen. Ik zal wel een domme boer zijn maar ik zie die nieuwe manier van oorlog voeren niet zitten. De burger ziet het in de praktijk geheel fout gaan en de nimby's krabben elkaars rug dus die zul je er niet over horen.
Everybody loves you, when you're six foot in the ground. (John Lennon)

WitteGrunneger | 02-02-16 | 01:28

Het is allemaal bekend.
Lang geleden vertelde een kennis van me, werkzaam als jurist op een ministerie, dat onwelkome uitspraken van een rechter in de onderste la van zijn bureau verdwenen.
Zo gaat het nog steeds.

Jan Dribbel | 02-02-16 | 01:27

Mooi.
Leg ze het vuur aan de schenen.

dogbitedog | 02-02-16 | 01:19

@_Fly66_ | 01-02-16 | 22:26
Je zit ook niet helemáál verkeerd :) Op de envelop (adressering) gebruik je "Excellentie", in de aanhef "Hooggeachte".

Kameroudste | 02-02-16 | 01:08

"Bij dezen stel ik u derhalve in gebreke."
.
Dit is wat het bestuur te weinig tegen zich hoort zeggen. Van alle media-wobbers is GS kennelijk de enige die zich niet met een kluitje in het riet laat sturen. Chapeau!

ben kokhals | 02-02-16 | 00:55

necrosis | 01-02-16 | 23:57
Erg magertjes, mijn beste Necrosis.
Redelijk op z'n best.

van een dictator had ik toch minimaal een vlotte start verwacht met bijv het gerechtelijk vervolgen mogelijk maken van bestuurders die voor enige en allerlei zaken verantwoordelijk zijn.
Voor deze groep is wellicht een heel nieuw hoofdstuk in het strafrecht nodig waarbij de straf het leed evenaart.

hakbarry | 02-02-16 | 00:45

Van Rossem, bedankt voor je inspanningen.
Altijd fijn om dit soort berichten te zien tussen al het droevig stemmende nieuws.

nemoj me jebat | 02-02-16 | 00:12

Goed werk GS!

nee_toch? | 02-02-16 | 00:05

necrosis | 01-02-16 | 23:35
Mijn stem heb je!

nemoj me jebat | 02-02-16 | 00:02

@hakbarry | 01-02-16 | 23:51
Wat denk je van: 'dat ik me nooit zal inlaten met kliekjes van de PvdA en VVD'?

necrosis | 01-02-16 | 23:57

necrosis | 01-02-16 | 23:35
Uw eerste "verkiezingsbelofte" ?

hakbarry | 01-02-16 | 23:51

@necrosis | 01-02-16 | 23:47
May the force be with you!

SyntaxError | 01-02-16 | 23:49

-weggejorist-

Oer Hollands | 01-02-16 | 23:48

@SyntaxError | 01-02-16 | 23:39
Overigens gaat van der Steur het never nooit winnen van mijn goedste vriend GU.

necrosis | 01-02-16 | 23:47

@SyntaxError | 01-02-16 | 23:39
Het nieuwe jaar is net begonnen en ik meng me in de strijd om de titel 'reaguurder van 2016'.
En geloof me, ik blijf langer reaguren dan hij MinJus blijft!
*belofte*

necrosis | 01-02-16 | 23:45

necrosis | 01-02-16 | 23:27
,,Wordt nu hard op de deur gebonkt,,,Klinkt als de kolf van een geweer,,

Idd, 'ineens begreep ik dat ik blind was geweest voor de werkelijkheid'.

Toen op die 15de maart van van 2017? De laatste kans op redding?

Dr. Frambozenjam | 01-02-16 | 23:43

Van Rossem
Heerlijk om te lezen! nu de reactie van het zooitje ongeregeld afwachten.
bier en chips staat klaar.

kaplaarzenverkoper | 01-02-16 | 23:42

@necrosis | 01-02-16 | 23:35
Ard van der Steur kent mensen die aan reguren overleden zijn, kijk maar uit met je propaganda :P

SyntaxError | 01-02-16 | 23:39

@hakbarry | 01-02-16 | 23:26
Mijn verkiezingsprogramma (voor zover een dictator verkiezingen nodig heeft) zal voornamelijk bestaan uit het terugdraaien van impopulaire maatregelen genomen door Rutte I en II en BakEllende I t/m IV.
En een ton is meer dan genoeg, mijn huidige werkgever betaalt me minder en kan er toch lekker van leven aangezien ik geen dure hobby's heb.
Ik hoef zelfs geen auto van de zaak, ik heb namelijk een heel betrouwbare, zuinige auto.
*stem necrosis*

necrosis | 01-02-16 | 23:35

@Armin Langbaard | 01-02-16 | 23:22
"Hot topic" wellicht?

SyntaxError | 01-02-16 | 23:31

SyntaxError | 01-02-16 | 23:04

Als we dit nu eens met een klein groepje guurders doen, pak em beet 50.000 oid?
Mag ook best vanuit GS komen, echter of we dan er financieel op vooruitgaan, is gezien het gehalte tetten, mutsen en bier misschien niet zo'n proper idee.

hakbarry | 01-02-16 | 23:29

@Dr. Frambozenjam | 01-02-16 | 23:22
De juiste aanhef voor Juncker is zuiplap, zatlap of iets van die strekking.
En de aanhef voor Rutte, daar waag ik me niet aan.

necrosis | 01-02-16 | 23:27

Dostranamus | 01-02-16 | 23:18
De kosten van asielvinders zijn interessanter.
Een woning.
Een inkomen tot de dood erop volgt.
Gezondheidszorg.
Kinderbijslag.
Onderwijs.
Etc.
Dat moet ergens vandaan komen.

de honden blaffen... | 01-02-16 | 23:26

necrosis | 01-02-16 | 23:12
Heeft u een -ik wilde bijna schrijven: Verkiezingsprogramma - echter u stelt zich dienstbaar op voor de Nederlandse Samenleving voor een jaarsalaris ONDER de balkenbende norm.
Ik wil uw verzoek hieromtrent best steunen.

hakbarry | 01-02-16 | 23:26

@Dostranamus | 01-02-16 | 23:18
€56 per week?
Dat is 8 Euro per dag.
Een daklozenuitkering is al €500 per maand.

necrosis | 01-02-16 | 23:24

@syntaxerror
Prima. Maar ik neem aan dat er een reden is om juist een WOB ten aanzien van vluchtelingen incidenten in te zetten en niet alleen de symbool politiek aan te pakken? Of is dit puur symbolisch bedoeld?

Armin Langbaard | 01-02-16 | 23:22

necrosis | 01-02-16 | 23:12
Ik snap die aanhef of aanspreek titel niet aan van der Steur. Moet dat niet zijn; Generaal van der Steur,

En voor Rutte; Opperbevelhebber Rutte,

En voor Juncker; Fuhrer Juncker,

De taalunie is aan een herziening toe.

Dr. Frambozenjam | 01-02-16 | 23:22

Volgens mij is het veel interessanter om eens te Wobben wat een asielzoeker concreet kost uitgedrukt in valuta de EURO en wie ervan profiteren.
ProAsfalt | 01-02-16 | 22:00
####
Dat is niet zo heel moeilijk te berekenen.
In Kaatsheuvel krijgt de Oostappengroep € 40.- voor èlke gelukzoeker die gehuisvest wordt op camping Droomgaard.
Daarnaast krijgt èlke gelukzoeker per week een moneycard met € 56.- euro erop.
Voor dit bedrag moeten ze zèlf voor hun maaltijden zorgen.Overige kosten zijn niet bekend maar er zijn heel wat ambtenaren bij betrokken.
Ziektekosten en verzekeringskosten zijn voor de gemeenschap.
Verder profiteren uiteraard de Oostappengroep, de plaatselijke supermarkten en overige winkels van de middenstand.
Alle kosten betalen U en ik.
De werkenden en vooral de gepensioneerden.

Dostranamus | 01-02-16 | 23:18

@hakbarry | 01-02-16 | 23:01
Uit je linkje: "Als de overheid volgens u een verkeerde beslissing heeft genomen die u aangaat....."

Ik kan ondertussen zoveel beslissingen opsommen die nadelig voor mij uitpakken, dat het voltallige kabinet naar huis kan.
Op GeenStijl lopen een hoop reaguurders rond die meer in hun mars hebben dan dat stelletje flapdrollen van Rutte II .
Overigens staat mijn aanbod om dictator van Nederland te worden nog steeds.
Ik vraag een bescheiden salaris van €100.000 per jaar (koopje!)

necrosis | 01-02-16 | 23:12

Natuurlijk was het antwoord van van der steur niet de documentatie maar alleen wat hij ervan dacht. Dat is tegenwoordig overal zo dat men alleen weergeeft wat men vindt dat overal over gedacht zou moeten worden. Hersenspoeling. 1984.

Patatter | 01-02-16 | 23:06

Yvonne Wiggers?? Hinnik Hinnik hinnik. Anky van Grunsven wilde pas geleden gaan paard rijden. Heeft ze toch per ongeluk het zadel op Yvonne gelegd in plaats van op Bonfire! kan gebeuren.. Foutje bedankt!

denoorman | 01-02-16 | 23:05

@hakbarry | 01-02-16 | 23:01
Dat klinkt goed.
"Als u ideeën hebt voor een betere samenleving, kunt u samen met medestanders een burgerinitiatief indienen."

SyntaxError | 01-02-16 | 23:04

Wigging it

mag ik ook nog ff | 01-02-16 | 23:01

necrosis | 01-02-16 | 22:50
Verzoek tot aftreden?
mmmm, er is meen ik nog zo'n oud stukje overheid wat "commissie voor burgerinitiatieven" oid heet.
deze meen ik" www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissi...

"Als u ideeën hebt voor een betere samenleving, kunt u samen met medestanders een burgerinitiatief indienen."

zoiets?

hakbarry | 01-02-16 | 23:01

@SyntaxError | 01-02-16 | 22:56
*Waarom bijT GS

SyntaxError | 01-02-16 | 22:58

@Armin Langbaard | 01-02-16 | 22:28
Wie de mond vol heeft over transparantie en moet maar feiten produceren .. en anders moeten ze het gewoon recht in ons gezicht zeggen; "dat gaat jou niets aan"?
"Ze" hebben wel zelf de WOB gecreëerd en lijken iets in het leven te hebben geroepen wat ze helemaal niet kunnen/willen behappen. Zoals ook mogelijkheden tot het opeisen van een referendum.
Mij lijkt het nog steeds 'symbool wetgeving', zoals ook de mogelijkheid tot het organiseren van een raadgevend referendum, wat eigenlijk al in werking getreden is, en waarvan vast staat dat het de richting van het EP nog de EU gaat veranderen.
Waarom bij GS zich in dit zoort zaken vast?
Mischien omdat het een van de weinige dingen is die je nog volgens de wet kan doen om een middelvinger, van enige betekenis, op te steken ...


SyntaxError | 01-02-16 | 22:56

@Kameroudste | 01-02-16 | 20:42
van der steur heeft alle krediet verspeeld, zelfs zijn naam wil niet meer in Hoofdletters geschreven worden. Zo'n triest geval is het al geworden.

poisonivy | 01-02-16 | 22:55

Goed bezig!

Glas Koning | 01-02-16 | 22:55

Benieuwd wat voor smerige truc ze nu weer gaan verzinnen. Te beginnen met vertragen natuurlijk.

Patatter | 01-02-16 | 22:55

Zou mevrouw Wiggers het GS wob-verzoek hebben doorgespeeld aan het AD?? 100%

Dr. Frambozenjam | 01-02-16 | 22:53

Dubbel "verzoek" humm waar komt dat vandaan in deze.

Dr. Frambozenjam | 01-02-16 | 22:51

"Bij dezen stel ik u derhalve in gebreke. Daarbij wil ik u er aan herinneren, dat wanneer u niet binnen twee weken alsnog een besluit neemt, u een dwangsom bent verschuldigd."

Een dwangsom?
Wat denk je van aftreden?

necrosis | 01-02-16 | 22:50

Goed GS om per P.S. nog maar eens de voorlichtersmevrouw bekend te maken. De connectie met AD-wob tezamen met GS wobverzoek gedateerd op 29 okt. 2015 verzoek, en mevrouw Wiggers komt aan het daglicht.. Wat een spindokterij.. Zooo doorzichtig en V&J. Gatver..

i.ndtvimg.com/mt/2014-03/OK_Think_Stoc...

Dr. Frambozenjam | 01-02-16 | 22:49

funkyd | 01-02-16 | 21:25
Binnen de Wet Bestuursrecht dient na het onbeantwoord verstrijken altijd een dwangsom betaald te worden. met oplopende schaal is dat meen ik max 42 dagen met een max van 1260 euro.Meestal is de beslistermijn (indien niet verlengd) meestal 8-12 weken. die zijn we nu wel gepasseerd.
Overigens mis ik die vraag in het bovenstaande rappel en doet verder niets af aan het originele verzoek.
Als het besluit onvolledig , incompleet of op andere wijze niet correct genomen is zou kunnen worden volstaan met het verzoek tot het betalen van de betreffende dwangsom. Verder zou alvast beroep aangetekend kunnen worden, immers het verzoek is onvolledig, de dwangsom is niet voldaan/toegekend, wellicht kan een jurist dit rijtje nog verder aanvullen. Gezien de doorlooptijd van het wob verzoek tot aan een besluit zal GS denk ik weinig merken van enige vertraging door de procesgang.

hakbarry | 01-02-16 | 22:34

Hiddema for President!

Piet Karbiet | 01-02-16 | 22:31

Musset | 01-02-16 | 22:20
Wat wil men met een WOB bereiken? Ik zie daarin geen oplossing voor de Islamisering van Europa. En dat laatste zou ik graag aan banden gelegd zien worden. Op de plek waar het zou moeten gebeuren, de grenzen van Europa.

Armin Langbaard | 01-02-16 | 22:28

Kameroudste | 01-02-16 | 21:02
If so, I stand corrected.

_Fly66_ | 01-02-16 | 22:26

Jammer dat er niet in de aanhef is begonnen met Geachte Corpulente Kasteelheer.. Ha ha lachuh!

denoorman | 01-02-16 | 22:26

Armin Langbaard | 01-02-16 | 22:06
Wat bedoelt u precies, wat wilt u nu bereiken?

Musset | 01-02-16 | 22:20

Syntaxerror, je hebt gelijk, ik wilde het nog vriendelijk houden, maar de man heeft al vier gele kaarten gehad en moet gewoon opzouten. Datzelfde geldt voor de "fantastische"staatssecretaris van Rijn, die ikweet niet hoeveel maal heeft beloofd dat de PGB-ellende opgelost zou worden en dat is nog steeds niet het geval. Het blijft allemaal maar zitten en dan verbaasd zijn dat mensen steeds minder vertrouwen in de politiek hebben. En dan hebben we het nog niet over alle loze beloften van de PM en het slappe geklets van Asscher die de werkloosheid ook maar nauwelijks om laag krijgt. Ergo, dit kabinet, dat al 2 jaar vreselijk laag in de peilingen staat en twee verkiezingen, weliswaar niet voor de 2e Kamer, grandioos verloor moet gewoon zelf opstappen.

Ruud5 | 01-02-16 | 22:19

Syntaxerror, je hebt gelijk, ik wilde het nog vriendelijk houden, maar de man heeft al vier gele kaarten gehad en moet gewoon opzouten. Datzelfde geldt voor de "fantastische"staatssecretaris van Rijn, die ikweet niet hoeveel maal heeft beloofd dat de PGB-ellende opgelost zou worden en dat is nog steeds niet het geval. Het blijft allemaal maar zitten en dan verbaasd zijn dat mensen steeds minder vertrouwen in de politiek hebben. En dan hebben we het nog niet over alle loze beloften van de PM en het slappe geklets van Asscher die de werkloosheid ook maar nauwelijks om laag krijgt. Ergo, dit kabinet, dat al 2 jaar vreselijk laag in de peilingen staat en twee verkiezingen, weliswaar niet voor de 2e Kamer, grandioos verloor moet gewoon zelf opstappen.

Ruud5 | 01-02-16 | 22:19

Hup GS hup!

Keutels | 01-02-16 | 22:18

Heet hij echt "G.A." van der Steur :) ?

Watching the Wheels | 01-02-16 | 22:11

Mr. Hiddema met de geheime klokkenluider bezig de VVD bende, (van vijf+ meer) tergend langzaam te slopen! Na de affaire Rita Verdonk had Kobus zijn 35-jarig VVD lidmaatschap opgezegd; geen vraagje, geen telefoontje. Voor de VVD haters gaat dit heel vermakelijk worden,(arrogante rotlui) verheugt zich.....

mevr.Kribo | 01-02-16 | 22:09

Want wil men met een dergelijk WOB verzoek bereiken? Incidenten of niet, vluchtelingen blijven vluchtelingen en de EU dicteert ons deze op te vangen. Culturele belangen worden niet langer ondersteund want nationalisme is een vies woord. Nationalistische elementen zijn immers een gevaar voor een Europese Eenwording. Een adaptieve strategie wordt nagestreefd, een individu dat zich kan aanpassen aan allerlei culturen is immers een lang leven beschoren in de ogen van onze verlichte politici.
Speldenprikken als deze halen mijns inziens weinig uit op langere termijn. Men zal het over een veel bredere boeg moeten gooien, niet alleen nationaal, maar internationaal. Nationalisten binnen Europa zullen zich moeten verenigen. Individueel kan mijn weinig uit richten tegen deze moloch die Europese Unie heet. Een gemeenschappelijk orgaan dat de grenzen dicht gooit en harde sancties oplegt aan landen die hierin tekortschieten. Griekenland zou per direct uit de EU moeten worden gezet wegens het saboteren van de vluchtelingeninstroom.

Armin Langbaard | 01-02-16 | 22:06

En daarom moet heel snel het WOBmisbruik maar eens een halt worden toegeroepen. Bek dicht en slikken.

WernerT | 01-02-16 | 22:05

We Wobben een eind weg maar transparantie? My ass!

Mr_Pikibelly | 01-02-16 | 22:03

Volgens mij is het veel interessanter om eens te Wobben wat een asielzoeker concreet kost uitgedrukt in valuta de EURO en wie ervan profiteren.

ProAsfalt | 01-02-16 | 22:00

Geweldig dat GS optimaal gebruik maakt van de rechtsmiddelen die het bestuursrecht aan de burger ter beschikking heeft gesteld. Top. !

krelus | 01-02-16 | 21:59

Kom, kom... "GeenStijl stelt Ard van der Steur in gebreke". Dat doet hij zelf toch vele malen beter?!

metzonderzijwieltjes | 01-02-16 | 21:57

Kijk, mooi briefje aan de minister. Hulde GeenStijl !

Snap je!? | 01-02-16 | 21:52

Daar istie weer, parafrase: Wobbing for transparency (at a VVD stronghold) is like fucking for virginity"

HeelStijl | 01-02-16 | 21:51

Moedig verzoek van een kritische burger aan de Ned. staat, ik hoop dat leden van de 2de kamer scherp meekijken. Het Nederlandse volk moet weten wat er gebeurt en fout gaat in asielzoekerscentra.

F Cobben | 01-02-16 | 21:50

Saaaaaaaa! Pak ze!!!!!!

xyoxyox | 01-02-16 | 21:43

Die van de Steur kan ook wel vast zijn wachtgeld aan gaan vragen.

dubbelq | 01-02-16 | 21:40

Als dit een getrouwe weergave van de brief is, dan zou ik maar eens heel rapjes een kekke taalnazi in dienst nemen, GeenStijl.

stoethaspel | 01-02-16 | 21:36

"Floegteliengen worden ingezet voor gratis(..!) arbeid
Heet dat niet dwangarbeid..? Of gewoon uitbuiting..?
Maar nee, de gladde sluwe Haagse mooipraters noemen het "vrijwillgerswerk" en dan mag het."
@ telelezer | 01-02-16 | 21:28
Arbeit Macht Frei..!

telelezer | 01-02-16 | 21:36

De dappere GS redactie mag zo langzamerhand wel wat lijfwachten in dienst gaan nemen want we hebben allemaal gezien wat er met Pim is gebeurd toen hij te lastig werd..

telelezer | 01-02-16 | 21:33

@Interpoolbal | 01-02-16 | 21:26
Olivier B Bommel kan iig mooi vertellen, om over zijn pak maar te zwijgen.

SyntaxError | 01-02-16 | 21:33

En wat gaan we met het geld allemaal doen? Iemand al ideeën?

a1a2a3 | 01-02-16 | 21:32

@CoJoNes | 01-02-16 | 21:13
.
Dat heb ik ook nooit zo begrepen; wij moeten ons schikken in een multi-etnische samenleving, iedereen is liev en allemaal gelijk en nationalisme is slecht maar bij al die nieuwkomers loopt alles al 40 jaar strak via etnische scheidslijnen. Afghanen gaan los op Somaliers, Oeigoeren op Irakezen, Eritreërs op Senegalezen unz. Dat is dan opeens normaal en hunze cultuur. Als je 4 kilometer buiten Geldermalsen woont kom je opeens van 'buiten af' volgens het Journaal.

Piet Karbiet | 01-02-16 | 21:29

Floegteliengen worden ingezet voor gratis(..!) arbeid
Heet dat niet dwangarbeid..? Of gewoon uitbuiting..?
Maar nee, de gladde sluwe Haagse mooipraters noemen het "vrijwillgerswerk" en dan mag het.

Waardoor dus banen voor autochtone Nederlanders verdwijnen, want welke werkgever zal zo gek zijn om iemand te betalen als hij "vrijwilligers" kan krijgen.?

Gratis of goedkope arbeid..! En iedereen die waarschuwde dat binnenhalen van de immigratie kuddes een voorafgeplande zaak was door de bedrijven voor goedkope arbeid, werd weggezet als haatzaaier en alu-hoedje.

Maar dit is dus inderdaad de WERKELIJKHEID aan het worden,
www.telegraaf.nl/binnenland/25122707/_...

telelezer | 01-02-16 | 21:28

Interpoolbal | 01-02-16 | 21:26
Maling aan hebben.. Dit zooitje ongeregeld maakt mij de pies niet meer lauw.
Alsof een dwerg met je op de vuist wil. Zoiets.

Ommezwaai | 01-02-16 | 21:28

Mischien kunt u gelijk een brief aan onze MP sturen en vragen hoever hij al is met het oplossen van het vluchtelingen probleem, hij zou het binnen enkele weken oplossen toch,in een week moet hij dan al aardig opstreek zijn.
Of zie ik dat verkeert?

Steenrijk | 01-02-16 | 21:27

soms durf ik bijna niet te reageren op dit soort topics.. je weet gewoon 100% zeker dat 'ze' meelezen, daar heb je geen aluhoedje voor nodig.. [hi there.. pls get a real job]

dat gezegd hebbende.. volgens Theo Hiddema (koekkoek? haha) hoort Aart bij de bende van vijf: vimeo.com/153661987

Interpoolbal | 01-02-16 | 21:26

Die dwangsom he, die betaal ik dan he? Wedden dat ze voor die optie gaan.

funkyd | 01-02-16 | 21:25

Als GS hem niet in gebreke gesteld had, dan had ik dat wel gedaan.
Inclusief de rest van die prutsers.
De gemiddelde haringkar uitventer runt z'n business tien keer zo goed...

Ommezwaai | 01-02-16 | 21:25

Voor je het weet slaat heel NL aan het wobben, ik zie graag de voorgedrukte Wob formulieren tegemoet.

Astroturfer | 01-02-16 | 21:25

Direct bij het ingaan van de eerste dag van de dwangsom in beroep gaan bij de rechter. Dat mag én het scheelt weer die zes weken extra wachten.

Heer Hugo de Waard | 01-02-16 | 21:24

Goed zo GeenStijl!
Laat ze maar zweten daar.
En de vriendelijke groeten aan G.A.van der Steur.
Afzender: Een lastige kudtburger.

Schietmijmaarlek | 01-02-16 | 21:23

Go Wobmasters go

Guust Kadaver | 01-02-16 | 21:22

@Lupuslupus | 01-02-16 | 20:45
Excelentie
Vroegah wel

Steenrijk | 01-02-16 | 21:19

@R83 | 01-02-16 | 20:57
.
Wat zijn overigens uw belangrijkste functionaliteiten?
Mijn huidige R2D2 doet het namelijk nog prima.

Piet Karbiet | 01-02-16 | 21:19

Dat hele gedoe van " persvoorlichters " is ook zo overdreven. Een hele extra bestuurslaag en papiergeschuif voor niets. Kost een hoop geld dat dikdoenerij, maar is volledig overbodig. Laat een secretaresse een brief notuleren en versturen per mail. Klaar!

070 | 01-02-16 | 21:18

Ik wilde er harde woorden over uiten maar kan niet die van het CDA toppen:
"VVD runt Justitie alsof het een partijfeestje is."

Einde van de Domheid | 01-02-16 | 21:18

En er is ook een kopietje naar de Kamer en de media hoop ik,want ik lees morgen graag in de televaag dat GS zich niet met een kluitje in het riet laat sturen.

deraderendraaien | 01-02-16 | 21:16

@Ruud5 | 01-02-16 | 21:13
Als we het in het perspectief van deze tijd zetten, lijkt Laaggeachte me het nog behoorlijk vriendelijk.

SyntaxError | 01-02-16 | 21:16

-"Goedemorgen. Staples, met Miranda."
"Goedemorgen, Sjaak Sevenaar, inkoop V&J"
-"Sjaak, fijne vent. Ik lees GS. Zeker weer een pallet stiften? Ze zijn trouwens in de actie, we hebben vast groot ingekocht.
-"Yep Miranda. Bijna goed. Doe maar vier pallets, de Jumbo's. En als referentie "FUBARWOB02". Da's een geintje van de it-afdeling, maar de stas snapt dat toch niet.
-"Okido Sjaak. Morgen heb je ze. Ennuh, ik ben gelijk uitverkocht www.staples.nl/permanent-marker-850-zw....

koolteer | 01-02-16 | 21:16

Benieuwd welke cijfertjes in de linkse doofpot worden gestopt.

Uw Psychiater | 01-02-16 | 21:16

Een gesprek met Rena Netjes;

@RenaNetjes @kro Maar waarom komen dan alleen de mannen en laten ze vrouw en kinderen achter ?

@kro omdat ze vrouw en kinderen veilig per vliegtuig over willen laten komen.

@RenaNetjes @kro economische vluchtelingen dus, als het veilig is, de rest binnen halen ?

@kro nadat ze een dreigbrief hebben ontvangen of een aanslag hebben overleefd etc.

@RenaNetjes @kro U bent al net zo naïef als politiek NL, Waarom reizen ze dan tig veilige landen door om hier te komen?

Geen antwoord meer...

Markbnl | 01-02-16 | 21:16

@Kameroudste | 01-02-16 21:05
,
Tijdens mijn studie stond al die titulatuur altijd voorin die gratis blauwe agenda's van de Volkskrant. Maar goed, dat weten ze bij de krant waarschijnlijk ook al niet meer.

Piet Karbiet | 01-02-16 | 21:14

I love geenstijl

centre pompidoe | 01-02-16 | 21:13

Nou kameroudste, ik ben ook voor normale omgangsvormen maar dat "Hooggeachte" is natuurlijk ver uit de tijd, nonsens en in het geval van de wereldvreemde Minerviaan van de Steur totaal onterecht. "Geachte" lijkt me in dit specifieke geval meer dan beleefd. Pak ze maar aan die grapjassen.

Ruud5 | 01-02-16 | 21:13

Bijt hem in zijn kuiten, grrrrrrrrrrr.

Rest In Privacy | 01-02-16 | 21:09

Wat is een afdeling Persvoorlichter? Tip: lees nu eens een keer wèl jullie brieven en artikelen vòòr publicatie. Hoeveel van dit soort brieven zijn hier al gepasseerd met de meest simpele taalfouten. Gewoon een paar keer doorlezen, zo moeilijk is dat niet.

Acar_ketimun | 01-02-16 | 21:07

@R83 | 01-02-16 | 20:57
.
Nou, daar neem ik vanavond dan maar een borreltje op.

Piet Karbiet | 01-02-16 | 21:05

En nee Piet Karbiet, ook niet in 1951, gewoon vandaag. Maar ja, een fatsoenlijke opleiding is wél iets van 1951, dus ik moet mij maar niet teveel verbazen over het feit dat men dat niet (meer) leert/weet.

Kameroudste | 01-02-16 | 21:05

Een dwangsom.. opbrengst gaat in de kas van Geenpeil voor een volgend referendum.. lol!

WellusNietus | 01-02-16 | 21:05

Ik heb wel wat andere cijfers van het Ministerie waarin een toekomstvisie wordt vermeld op basis van huidige onderzoeksgegevens.

49651: Gemiddeld aantal vluchtelingen per Nederlands dorp in 2020.
3: Aantal met succes geintergreerde inzoekers per 5 jaar.
765476: Aantal onderzoeksuren om dit te onderzoeken
92: Aantal vluchtelingen die homos accepteren
63: Aantal vluchtelingen met respect voor vrouwen
111: Aantal vluchtelingen die tevreden is met het beleid in Nederland
0: Aantal vluchtelingen die van plan zijn terug te keren na de oorlog

varkenshouder | 01-02-16 | 21:04

@_Fly66_ | 01-02-16 | 20:43 (en anderen)

Onjuist. Een aanspreektitel is iets anders dan een briefaanhef. Een brief aan de minister heeft als aanhef "Hooggeachte".

Kameroudste | 01-02-16 | 21:02

De vrijmibo, dumpertreeten en tietentopics zijn natuurlijk fantastisch, maar juist dit is waarom ik Geenstijl zo liefheb.
Hulde!

Ceristimo | 01-02-16 | 20:59

Kameroudste | 01-02-16 | 20:42 | | Reageer+ | 0
Nee hoor, gezien het gedrag van dat figuur de laatste tijd had deze brief wat mij betreft beperkt kunnen blijven tot: "Hé, lulletje rozewater van V&J! Doe eens snel alsnog die shit mailen. Groetjes."

Rest In Privacy | 01-02-16 | 20:59

Ga zo door GS.
--
#GSforpresident.

appeltjesgroeneweide | 01-02-16 | 20:58

Piet Karbiet | 01-02-16 | 20:40,
Mensen zoals u kunnen rekenen op steun van mensen zoals ik. Wanneer de situatie ondragelijk wordt voor de meerderheid van de bevolking staan er altijd mensen op die opkomen voor de "zwakkere" mensen in onze samenleving.

R83 | 01-02-16 | 20:57

Prima zet, ben benieuwd naar de reactie!

LaatmaarLu? | 01-02-16 | 20:55

Heel goed. Jaag ze op, gun ze geen rust. Wat een ratten zijn het, tijd om de ongediertebestrijding in te schakelen. Exterminate.

DeVrijDenker | 01-02-16 | 20:54

Dwangsom. Dus dat gaan wij weer betalen. Kan vd Steur dat nou schelen. Maar goed, als je hem maar wel aan Geenpeil spendeert.

très cool | 01-02-16 | 20:54

Geen Stijl maar wèl ballen.

maban | 01-02-16 | 20:54

Hear hear!

van Spagaaten | 01-02-16 | 20:52

Zo excellent zijn die ministers niet dus laat dat ' excellentie' maar zitten.

Worst_kaas_scenario | 01-02-16 | 20:51

Er komen zoveel WOB verzoeken binnen bij de Overheid dat ze weer meer ambtenaren aan gaan nemen. Dit is wat willen toch, meer meer meer ipv minder...

Cfour | 01-02-16 | 20:50

He he, hoogtijd dat die prutsers daar in Den Haag ter verantwoording weten te roepen.. Ik wacht overigens nog op die slimme jurist die Rutte voor het gerecht daagd. Maak niet uit voor wat. Er zijn tal van opties zou ik denken om hem aan te pakken. Enkele suggesties.. landverraad, kiezersbedrog, valsheid in geschrifte, belemmering van de rechtsgang, indoctrineren van minderjarige kinderen, verwaarlozing van bejaarden, ambstmisbruik, nederlanders in gevaar brengen enz enz. Het zijn slechts enkele suggesties. Waar is die slimme jurist? die iets nuttigs kan verzinnen om het voor het gerecht te slepen? te veroordelen? Straf laten uitzitten?? en daarna bij dubbel paspoort uitzetten!!

denoorman | 01-02-16 | 20:49

@Kameroudste | 01-02-16 | 20:42
.
Mwoah, in 1951 wellicht. Voor dit soort puppets is Geachte m.i. voldoende. Ze zijn al vol genoeg van zichzelf.

Piet Karbiet | 01-02-16 | 20:49

@Lupuslupus | 01-02-16 | 20:45
Tja... Maar Ard van der Steur spreek je aan met "Hé lul!", dus ik denk dat "Geachte minister" in deze wel een gulden middenweg is.

Stormageddon | 01-02-16 | 20:49

_Fly66_ | 01-02-16 | 20:43
Van excelleren is in het geval van Ard geen sprake, dus ik kan hier wel mee leven.

accijnstoerist | 01-02-16 | 20:48

-weggejorist-

Cool Pete | 01-02-16 | 20:46

kanon0503 | 01-02-16 | 20:40

Geenpijl? serieus?
Te triest voor worden.

Markbnl | 01-02-16 | 20:45

Goed zo GS, blijven volhouden!

kolonel bromsnor | 01-02-16 | 20:45

maar een brief aan een minister begin je met "Hooggeachte heer Van der Steur," en met met "Geachte".
Kameroudste | 01-02-16 | 20:42
.
Een minister spreek/schrijf je aan met
"Excellentie".

Lupuslupus | 01-02-16 | 20:45

Ard ken ministers en staatssecretarissen die zijn overleden aan WOB-verzoeken.

accijnstoerist | 01-02-16 | 20:45

Kameroudste | 01-02-16 | 20:42
Als je het echt goed wilt doen, is de juiste aanspreektitel excellentie.

_Fly66_ | 01-02-16 | 20:43

("en NIET met...")
Dus.

Kameroudste | 01-02-16 | 20:42

Van Rossum for President. Ik kan de vasthoudendheid en de toon van de muziek bijzonder waarderen.

_Fly66_ | 01-02-16 | 20:42

We kunnen van Van der Steur vinden wat we willen, maar een brief aan een minister begin je met "Hooggeachte heer Van der Steur," en met met "Geachte".

Kameroudste | 01-02-16 | 20:42

De NPO gaat de komende maanden weer dagelijks hysterisch doen over de voorverkiezingen van Clinton in de USA terwijl in diezelfde periode de democratie en toekomst van mijn dochter hier verder verkracht worden. Prioriteiten.

Piet Karbiet | 01-02-16 | 20:40

Zo, it giet øan, Van der Steur! Stort die dwangsom maar gelijk in de GeenPijl pot :P

kanon0503 | 01-02-16 | 20:40

En nu maar wachten op de zwart gelakte stukken. Van Rossum is een held.

atheïstisch stemvee | 01-02-16 | 20:40

Geen Stijl als luis in de pels... zo zie ik het graag!

Opinion1970 | 01-02-16 | 20:39

Duidelijk zo. Eigenlijk worden we iedere week weer meer een nepburger.

duitse herder | 01-02-16 | 20:35

Dit zal dan wel weer als WOB misbruik worden bestempeld..

TuurlijkNiet | 01-02-16 | 20:33

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com