Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Evolutie ontkennen doe je zo

gekkieJe kan van Turkije zeggen wat je wil. Maar van passief toekijken aan de maatschappelijke zijlijn kun je ze niet beschuldigen. Neem nu Adnan Oktar. Die stuurt geheel ongevraagd even de snoeiharde waarheid achter alle denkbare vraagstukken naar een school in Amstelveen, de Universiteit Utrecht en de Azijnbode. Scheelt toch een hoop uitzoekwerk. Nu weten we tenminste wie er achter 9/11 en de nooit plaatsgevonden holocaust zat. Wij twijfelden nog tussen Johan Vlemmix en Wiki de Viking, maar dat blijkt dus Darwin te zijn. Wist u niet? Staat allemaal in Oktars Atlas of Creation. (Extra gratis downloadlink voor uuuuren leesplezier) Net als die zeepbel van een evolutietheorie. Alsof homo's vleugels ontwikkelen als je ze maar vaak genoeg van een flatgebouw gooit. Verder is de islam niet de bron van het terrorisme, maar juist de oplossing ervoor. Heeft met liefde, opoffering, genade en vrede te maken. En dat staat allemaal weer in de Koran. Duidelijk? Mooi, we zien u in de moskee.

Reaguursels

Inloggen

Nu geeft Ignatius mij de keus tussen het accepteren van theologie of het reduceren van de mens tot wat chemische elementen. Onzin, ik bepaal mijn opties wel zelf zonder hulp van een meneer in een jurk. Het doorzien van theologie en godsdienst maakt juist de weg vrij voor een echt geestelijk leven. Theologie is zelfs geen gammawetenschap zoals de psychologie. Het is ook geen kunst. Theologen, daar valt zelfs niet mee te praten.

gutgutgut | 03-03-07 | 00:42

@Ignatius van Loyola 01-03-07 @ 23:28
Dan ben ik benieuwd welk soort liberalisme u dan wel voorstaat, zonder religieuze en ideologische tolerantie kan er voor mij geen sprake zijn van een liberale samenleving waarin vrijheid voor het individu geldt, zij wordt dan beperkt door een van bovenaf oplegde ideologie of een een of andere intolerante religie. Ik vermoed dan ook dat u het soort 'liberalisme' aanhangt waarbij religieuze privileges en ideëen aan anderen worden opgelegd door onderwijs en religieuze politiek door de staat of monarchie. Persoonlijke levensopvattingen behoren het individu toe en niemand anders, zelfs mijn liberalisme is niet in te lijven door u als begrip, zij behoort mij toe, een intellectuele discussie is daarom bij voorbaat al zinloos, gelukkig maar.

U hoeft niet uit te leggen dat u de evolutietheorie als een feit beschouwd, want zij is namelijk nog steeds een theorie, alleen nog niet weerlegd met de methode waarop wetenschap bedreven wordt, dus ook niet door ID of ander creationisme, welke vaak een van haar eigenschappen (haar incompleetheid) en de 'onherleidbare complexiteit' aan wil grijpen voor een falsificatie. Zij is op dit moment de beste theorie, maar dat kan veranderen in de toekomst.

Tolerantie, de 'genadige' christelijke vorm van tolerantie vrees ik, zij komt in de praktijk vaak op het volgende neer, wij zijn genadig voor u geweest, daarom moet u zich rustig houden.... Natuurlijk heeft u in uw context gelijk wat uw inhoudelijke definitie betreft, maar daar trek ik mij niets van aan, alsof alleen een 'hogere' macht tolereert. Ik wil tolereren zonder voorbehoud, dat is mijn omgang met, tolerantie werkt voor mij aan 2 kanten. Iemand die niets tolereert terwijl ik weet dat hij ook kan tolereren, neem ik het kwalijk. Waarom? Ik leef in de wetenschap dat hij ook anders kan besluiten, daarom zie ik het als 'echte' bemoeienis, die andere 'bemoeienis' voel je wel maar leg je terecht of onterecht afhankelijk van je informatie als een geaccepteerd noodlot naast je neer. Maar daarop besluit ik als tegenreactie om hem niet meer te tolereren, maar wat is vervolgens mijn keuze daarin? Met andere woorden hoe 'echt' is het niet willen verlaten van mijn eigen tolerantie door intolerantie? In uw lijn is de enige 'echte' tolerantie als ik een keuze heb, maar die keuze heb ik, en in mijn lijn kan deze tolerantie synoniem zijn aan het intolerante tolereren, voor mij is ingrijpen en verzetten hier juist. Het niet verlaten van mijn eigen tolerantie wordt door mij als vals beschouwd hier. Ik plaats mijzelf in een machtspositie, waarvan u mischien vermoedde of hoopte dat ik geen keuzepositie bezat, dat ik niet zou willen kiezen voor ingrijpen, dat mijn noodlot machteloos tolereren zou zijn dus ook het evt. intolerabele, dat is de misvatting. Maar ben ik nu zelf intolerant? Ik vind zelf van niet.

Ik weet vaak niet wat begrippen betekenen, maar bij u zie ik ze hier soms verschijnen als een soort heiligdom en vergiftigd met een deken van zalvend intellectualisme. Daarom treft u one-liners bij mij aan, u wilt misschien de associatie niet, of de begripsverwarring, daar kan ik inkomen bij iemand met een vermoed religieus vooroordeel, het betreft van mijn kant een geval van reactionaire intuitie, maan ik meen het wel en neem er geen afstand van. Het is mijn eigen hoogmoed van hersenspinsels, maar dan zonder schuldgevoel.

.HerNihilist | 02-03-07 | 16:37

@Ignatius van Loyola 01-03-07 @ 23:28
Dan ben ik benieuwd welk soort liberalisme u dan wel voorstaat, zonder religieuze en ideologische tolerantie kan er voor mij geen sprake zijn van een liberale samenleving waarin vrijheid voor het individu geldt, zij wordt dan beperkt door een van bovenaf opgelegde ideologie of anderzijds beheerst door een of andere intolerante religie. Ik vermoed dan ook dat u het soort 'liberalisme' aanhangt waarbij religieuze privileges en ideëen aan anderen worden opgelegd middels onderwijs en politiek door de staat of monarchie. Persoonlijke levensopvattingen behoren het individu toe en niemand anders, zelfs mijn liberalisme is niet in te lijven door u als begrip, zij behoort mij toe, een intellectuele discussie is daarom bij voorbaat al zinloos, gelukkig maar.

U hoeft niet uit te leggen dat u de evolutietheorie als een feit beschouwd, want zij is namelijk nog steeds een theorie, alleen nog niet weerlegd met de methode waarop wetenschap bedreven wordt, dus ook niet door ID of ander creationisme, welke vaak een van haar eigenschappen (haar incompleetheid) en de 'onherleidbare complexiteit' aan wil grijpen voor een falsificatie. Zij is op dit moment de beste theorie, maar dat kan veranderen in de toekomst.

Over tolerantie, de 'genadige' christelijke vorm van tolerantie vrees ik, zij komt in de praktijk vaak op het volgende neer, wij zijn genadig voor u geweest, daarom moet u zich rustig houden.... Natuurlijk heeft u in uw context gelijk wat uw inhoudelijke definitie betreft, maar daar trek ik mij niets van aan, alsof alleen een 'hogere' macht tolereert. Ik wil tolereren zonder voorbehoud, dat is mijn omgang met, tolerantie werkt voor mij aan 2 kanten. Iemand die niets tolereert terwijl ik weet dat hij ook kan tolereren, neem ik het kwalijk. Waarom? Ik leef in de wetenschap dat hij ook anders kan besluiten, daarom zie ik het als 'echte' bemoeienis, die andere 'bemoeienis' voel je wel maar leg je terecht of onterecht afhankelijk van je informatie als een geaccepteerd noodlot naast je neer. Maar daarop besluit ik als tegenreactie om hem niet meer te tolereren, maar wat is vervolgens mijn keuze daarin? Met andere woorden hoe 'echt' is het niet willen verlaten van mijn eigen tolerantie door intolerantie? In uw lijn is de enige 'echte' tolerantie als ik een keuze heb, maar die keuze heb ik, maar in mijn lijn kan deze tolerantie synoniem zijn aan het intolerante tolereren, voor mij is ingrijpen en verzetten hier juist. Het niet verlaten van mijn eigen tolerantie wordt door mij als vals beschouwd hier. Ik plaats mijzelf in een machtspositie, waarvan u misschien vermoedde of hoopte dat ik geen keuzepositie bezat, dat ik niet zou kunnen kiezen voor ingrijpen, dat mijn noodlot tolereren zou zijn, dat is de misvatting. Ben ik nu zelf intolerant geworden? Ik vind zelf van niet.

Ik weet vaak niet wat begrippen betekenen, maar bij u zie ik ze hier soms verschijnen als een soort heiligdom en vergiftigd met een deken van zalvend intellectualisme. Daarom treft u one-liners bij mij aan, u wilt misschien de associatie niet, of de begripsverwarring, daar kan ik inkomen bij iemand met een vermoed religieus vooroordeel, het betreft van mijn kant een geval van reactionaire intuitie, maan ik meen het wel en neem er geen afstand van. Het is mijn eigen hoogmoed van hersenspinsels, maar dan zonder schuldgevoel.

.HerNihilist | 02-03-07 | 16:22

@Ignatius

Stel dat liefde of kunstzinnigheid veroorzaakt wordt door biologische processen, waarom zou dat dan minder zijn dan wanneer het wordt veroorzaakt door metafysische wat dan ook processen?

hendrik | 02-03-07 | 06:03

Ok, dan is het helder wat je met tolereren bedoelde. Ik speel geen woordspelletjes, maar ga serieus in op hetgeen je te melden hebt. Vanuit de logica is elk gammavak een stelsel van drogredeneringen te noemen, theologie vormt daarop geen uitzondering. Maar ach, dat psychologie een stelsel van drogredeneringen is wil nog niet zeggen dat de mens geen psyche heeft. Analoog hieraan: theologie. Tja, kletskoek. Voor sommige mensen is poëzie kletskoek, allemaal letters gedrukt op papier en niets meer. Kunst, gekwak op doek en niets meer. De liefde, allemaal stofjes in de hersenen en niets meer. Dat is nu precies wat ik nihilisme noem. Als de mens wordt gereduceerd tot een koolstofpakketje waar zich biologische processen afspelen en elke vorm van metafysica als gekheid op een stokje wordt afgedaan. Atheisten weten niet wat religie is, omdat zij geen toegang hebben tot de metafysische wereld. Dat is iets dat voorbehouden is aan kunstminnenden, liefde ervarenden en mensen die religieus zijn. Het is allemaal niet redelijk, maar de werkelijkheid bestaat nu eenmaal niet uit louter redelijkheid.

Ignatius van Loyola | 02-03-07 | 02:56

Goed, laten we de degens kruisen.
Ik bedoel met tolereren "machteloos aanzien". Geen woordspelletjes svp.
Verder, iedere atheist begrijpt wat religie is, namelijk kletskoek. Theologie is een stelsel van drogredeneringen. Dat is geen nihilisme maar gezond verstand.

gutgutgut | 02-03-07 | 00:16

gutgutgut 01-03-07 @ 23:21

Atheisme is ook een geloof. Men gelooft immers dat God NIET bestaat.

Nee, zo extreem(God of een andere homocidale maniak)heb ik het nooit gesteld. God is overigens geen homocidale maniak.

Ik zou angst, terreur en onwetendheid cultiveren? Tja, door dat ik vaak twijfel en de idee van een absoluut weten verwerp zou je kunnen zeggen dat ik bij sommigen, die graag het onwrikbare absolute weten als hapklare brokjes voorgeschoteld krijgen, wat angst bezorg. Dat hoort nu eenmaal bij ontwikkeling. Maar om dat nou terreur te noemen...... dat woord heeft nogal wat negatieve connotaties, vindt je ook niet?

Werktuig van Satan? Ik mag graag smakelijk lachen om dit soort ultra-calvinstische zegswijzen. :)

Ignatius van Loyola | 01-03-07 | 23:54

.HerNihilist 01-03-07 @ 21:43

Mij dunkt ben ik net zo weinig overgekomen als een lolbroek dan u als iemand die ook maar enige affiniteit zou hebben met het (klassiek)liberalisme. U veronderstelt de verkeerde dingen. Ik heb niet beweerd dat gutgutgut als het ware een massamoordenaar zou zijn. Ik wilde slechts verklaren dat tolerantie alleen tolerantie is als degene die iets tolerereert het ook niet kan tolereren. Als u mijn postings goed had gelezen dan had u eruit kunnen halen dat ik de evolutie(en de relativiteitstheorie)beschouw als FEITEN. Het lijkt mij het beste om u dan ook maar te negeren. Ik ga graag in discussie met mensen met wie het verbaal en intellectueel goed degens kruisen is, maar niet met lieden die bijgeschoold dienen te worden in begrijpend lezen, mij uitschelden, mijn woorden verdraaien, niet begrijpen wat religie is en wat niet en met dooddoenende one-liners als "Religie = Hoogmoed" komen aanzetten.

Ignatius van Loyola | 01-03-07 | 23:28

@Fred V
Atheisme is geen geloof, maar ongeloof. Dat kan dus nooit een geloof zijn.
@Ignatius
Bij jou is het of god of een andere homicidale maniak. Jij cultiveert angst, terreur eigenlijk, en onwetendheid. Je bent een werktuig van Satan.

gutgutgut | 01-03-07 | 23:21

Hoewel het liberalisme met zijn religieuze tolerantie zijn eigen ondergang over zich af lijkt te wentelen, blijft zij een van de peilers van het liberalisme.

.HerNihilist | 01-03-07 | 22:18

@Fred V 01-03-07 @ 20:29
Doordacht, u probeert mij een uitspraak te ontlokken waarbij ik uit mijn a-theistische hok gedreven wordt. Een vorm van hoogmoed waarbij fundamentele atheisten andere mensen zouden willen verbieden om hun religie uit te oefenen, zal ik altijd tegen strijden als liberaal, zoals u leest ben ik geen fulltime a-theist.

.HerNihilist | 01-03-07 | 21:43

Fundamentalistisch atheisme is ook een religie en volgens onze nihilist dus hoogmoed.

Fred V | 01-03-07 | 20:29

@gutgutgut 01-03-07 @ 08:24
->niet met hem eens bent

.HerNihilist | 01-03-07 | 19:44

@gutgutgut 01-03-07 @ 08:24
Als blijk van tolerantie, doet men er misschien beter aan deze Ignatius lolbroek te negeren, deze Ignatius lolbroek is een irrationele religieuze fundamentalist. Alles wat helder kan denken in mij, voor zover ik dat nog kan, verzet zich tegen het geestelijke gif en zieleroersels dat dit persoon tentoonspreidt hier. Beware, deze lolbroek is niet zomaar een lolbroek, hij vermoedt in u een preborn massamoordenaar en communist wanneer u het niet met hem eens, maar ook dient u zich eerst te verdiepen in de leer van Jezus Christus om in te zien dat religie en geweld niet samen gaan. Want voor 'feiten' gaan er voor hem eerst het een en ander aan 'voorwaarden' vooraf, het geloof in zijn 'verlosser'. Pas daarna lijken er wetenschappelijke methodes geoorloofd. Had Galileo zich i.p.v. het heliocentrisme zich hierin verdiept dan had hij deze Ignatius lolbroek tegenover zich weten te staan, want om religie te beoordelen moet men natuurlijk eerst zelf religieus zijn.

Nog een aantal citaten van lolbroek Ignatius:
>De vredelievendheid van de kerk is van alle eeuwen. Ook in de meest >duistere eeuwen van de kerk werd er door gelovigen aan naastenliefde >gedaan.
Naastenliefde is helemaal geen bewijs van vredelievendheid en andersom, of hij moet af en toe wel een hele wrange vorm van 'naastenliefde' bedoelen. Een geloofsgemeenschap die kerk heet is vervolgens vredelievend in haar duistere eeuwen? Goed punt, dat raakt precies de kern van zijn wazigheid. Welk deel was dan geen kerk? Welk deel was dan niet gelovig genoeg voor de naastenliefde? Waren dat misschien de ketters? Moesten die niet dood?

>De legeraanvoerende pausen waren niet met religie bezig...
Maybe they didn't, but they themselves believed they did....

>door blinde overtuiging zijn vele mensen tot de meest grote wreedheden in >staat. Dat is niet inherent aan religie, maar aan de hoogmoed(één der >hoofdzonden).
Religie = hoogmoed

.HerNihilist | 01-03-07 | 19:33

Koekoek

gigigi | 01-03-07 | 16:32

En dan nog zeggen ze dat moslims geen gevoel voor humor hebben. Deze man is duidelijk de Turkse versie van Theo Maasen!!

kleinmannetje | 01-03-07 | 14:09

.... en wij hebben Wilders, hahaha

kleinmannetje | 01-03-07 | 14:07

gutgutgut 01-03-07 @ 08:24

Jullie hebben dat al duizenden jaren moeten tolereren. Zijn jullie dan bomen?
www.fsf.nl/nfsf/homenl.php?id=434

Iets tolereren wil zeggen: iets gedogen terwijl je de macht hebt er een einde aan te maken. Alleen tussen 1917 en 1985-'86 in de Sovjet-Unie en eind jaren '70 in Cambodja hadden atheisten macht genoeg om gelovigen te tolereren.

Ignatius van Loyola | 01-03-07 | 12:19

T-bag

emoiller | 01-03-07 | 11:13

Haha.

Horsedick | 01-03-07 | 10:51

Evolutie bestaat niet in de ieslaam, das logisch want na 1400 jaar inteelt is de ontwikkeling van de ooit zeer beschaafde ver ontwikkelde arabier tot een absoluut nulpunt gedaald. Elke moslim is familie van zichzelf en dat levert uitsluitend en voornamelijk domme goed gelovige hakbarren op die graag boem doen.

TyfusLeijer | 01-03-07 | 10:40

Ik geloof niet dat we afstammen van de apen, maar we degenereren wel die kant op. Zei er eens een Franse filosoof.

Kardinaal Meier | 01-03-07 | 09:55

De Turken staan niet bekend om hun liefde voor de waarheid.

Dr. Faustus | 01-03-07 | 09:25

Niet echt nieuw natuurlijk. Hypergristenen als Kent Hovind en soortgenoten zijn met het verkondigen van dit soort anti-info al decennia bezig. Dat en belastingfraude, naar het schijnt.

Xixulon Gralgrathor | 01-03-07 | 09:17

wat een mongeaul !!!!

ja man | 01-03-07 | 08:46

@ignatius de lolbroek
In flauwekul geloven, dat is pas nihilisme.
We hebben die onzin al duizenden jaren moeten tolereren
nu moet het eens afgelopen zijn.

gutgutgut | 01-03-07 | 08:24

De man heeft groot gelijk. Als de evolutie wel bestond, was er al lang geen islam meer geweest.

Hadjewat? | 01-03-07 | 02:28

gutgutgut 01-03-07 @ 00:47

Net of zelfspot en religie niet samen zouden gaan. Wij zijn het fundamenteel oneens met elkaar. Het moge duidelijk zijn dat ik uw nihilistische opvattingen niet deel.

Ignatius van Loyola | 01-03-07 | 01:04

Religie is flauwekul, Thomas van Aquino niet goed wijs, god bestaat niet, survival of de fittest is wijsheid achteraf tot je zelf ook voor de bijl gaat door een komeet of een verdwaald virus. Wetenschap is geen geloof, Loyola een fantast, Darwin had een punt en Aristarchos van Samos wist 2300 jaar geleden al dat de aarde rond de zon draait. Hoe heeft het zolang kunnen duren tot iedereen dat wist? Juist, antirationele sektes zijn van alle tijden. Intussen wordt 0031 geregeerd door de grevo's en papen en ID verkondigende huishoudschooljuffen met Limburgse tribesmen in de oppositie. Kijk in de spiegel en lach om jezelf!

gutgutgut | 01-03-07 | 00:47

Shareholder 01-03-07 @ 00:33

Religie is het besef van een metafysische wereld. Het opbouw binden aan de Volheid die ooit kwijt geraakt is. Wie geen spirituele ervaring heeft meegemaakt kan het onmogelijk op waarde schatten. Als u dat hoogmoed vindt, het zij zo, voor mij is religie als bewust-zijn, als poëzie, als ademen.

Ignatius van Loyola | 01-03-07 | 00:42

@Ignatius Religie vind ik pure hoogmoed. Religieuze mensen vind ik arrogant.

Shareholder | 01-03-07 | 00:33

@gentle giant 28-02-07 @ 22:30
Waarom zou ik nog enige moeite doen om met jou in conversatie te gaan?
Dat heeft immers toch geen zin - de reden daarvoor heb ik al gegeven in mijn vorige reactie.
De groeten!

Rest In Privacy | 01-03-07 | 00:28

Gevaarlijke figuur die Oktar. Laatst een docu gezien over een franse school met overwegend moslim leerlingen. De leraar had verteld over het heelal en de oerknal. Verontwaardigde moslim ouders togen vervolgens naar die school om de schoolleiding te dwingen om voortaan niet meer over de oerknal te onderwijzen, dat was namelijk een leugen. Voortaan moest onderwezen worden dat Allah het heelal had gemaakt.

Rubberen regenburka | 01-03-07 | 00:27

miko 28-02-07 @ 23:38

Edoch, door blinde overtuiging zijn vele mensen tot de meest grote wreedheden in staat. Dat is niet inherent aan religie, maar aan de hoogmoed(één der hoofdzonden).

Ignatius van Loyola | 01-03-07 | 00:18

miko 28-02-07 @ 23:38

Ik denk dat jij je eerst dient te verdiepen in de leer van Jezus Christus om in te zien dat religie en gewelddadige uitspattingen niet samen gaan. De legeraanvoerende pausen waren niet met religie bezig, maar met het uitoefenen van seculiere macht onder het mom van het verdedigen van de christenheid. Een concept als Djihad kent het christendom niet. Een boeddhist die zijn vrouw en kinderen vermoord in naam van Boeddha is niet met religie bezig, omdat moord niet in overeenstemming is met de leer van Siddharta Gautama.

Ignatius van Loyola | 28-02-07 | 23:59

Ignatius van Loyola 28-02-07 @ 19:48

Goh dat antwoord had ik niet verwacht!!Nee joh de uitspattigen hebben nooit niks met religie te maken alleen liefde regeert.

miko | 28-02-07 | 23:38

Uit de bundel Geenzus I het gedigt eva

EVA

kudt
te
weinig
klei
dan
maar
wat
snot

Rabarberke | 28-02-07 | 23:12

(ik beaam dus wat je zegt)

Rabarberke | 28-02-07 | 23:06

creationisten zijn gewoon zielige drammers

WillemIII | 28-02-07 | 23:05

@SLUT

Dat geldt misschien in de natuur, maar niet in een verzorgingsmaatschappij waarin elk jaar weer een nieuwe generatie losers wordt geboren.

Rabarberke | 28-02-07 | 23:04

de grote Anti 28-02-07 @ 19:03

Ook de Armeniers zijn als gekken tekeer gegaan. 't leek een beetje als de soenieten en shiieten in het huidige Irak. Duidelijk moet zijn dat de story twee kanten kent. Maar dat is geen excuus voor dat tuig.

Satan Loves You Too | 28-02-07 | 23:04

@matjak 28-02-07 @ 18:21 en anderen
Niet goed: survival of the fittest heeft niets met overleven of aanpassen te maken, is nooit zo gezegd en bedoeld. Elk soort wijzigt zich door mutaties in het genetisch materiaal: mensen worden langer bijv. Vormen die een voordeel geven hebben een voorsprong op anderen. De tijd zal leren of langer zijn een voordeel is (beter in appelen uit de boom pakken) of een nadeel is (meer met je kop tegen deurposten aankomen) Als de mutatie een nadeel is, dan zal de mutant minder kinderen krijgen en uitsterven en als het een voordeel is, dan zal de mutant meer kinderen krijgen en overleven.
Ik neem aan, dat iedereen meteen ziet, dat dat alleen in een competatieve omgeving zal plaatsvinden en niet in een omgeving waar de natuur belemmerd wordt. Dus evoluties zit er bij mensen niet meer in op korte termijn. Of toch?

Satan Loves You Too | 28-02-07 | 22:57

In de moskee? Waarom niet bij onderwijsspecialist Rita "Intelligent design" Verhoeve?

veest van pim | 28-02-07 | 22:16

@Rabarberke
Het probleem met braindrains is, dat ze niet voor rede vatbaar zijn omdat men hun opperwezen niet mag bekritiseren.
Belastende informatie aan het adres van dienaren van het opperwezen wordt daarom ook als onethisch beschouwd.
Er is zoveel belastende informatie: video- en geluidsopnamen, maar zoals ik al zei: men is niet voor rede vatbaar omdat de geestelijke ontwikkeling van deze braindrains is blijven hangen in bekrompen conformiteit.

Rest In Privacy | 28-02-07 | 22:07

@BSD Rundfunk

Van gebouw 7 zeggen ze dat het een controlled demolition was. Een hoop belastende informatie over Dick Cheney in één keer foetsie.

Rabarberke | 28-02-07 | 22:01

Je moet wel een debiele en gedegenereerde braindrain zijn om randfiguren die de holocaust ontkennen op een lijn te zetten met mensen die de ware toedracht van 9/11 onderzoeken.
O ja, er is weer nieuws omtrent WTC gebouw nummer 7: de BBC wist ruim 20 minuten voordat WTC7 viel te vertellen dat WTC7 ingestort was.
O ja, de beelden van deze nieuws uitzending zijn op diverse plaatsen te vinden op internet, maar natuurlijk zien we deze niet terug in de Hollandsche Nationaal Socialistische media, omdat deze beelden per definitie niet tot onze 'waarden en normen' horen.
Hoe zou de BBC toch aan die informatie gekomen zijn... en zie, het geschiedde: 23 minuten later viel WTC7.
Een braindrain zou ongetwijfeld als reden aandragen dat dit een gevalletje self fulfilling prophecy is geweest.
Ja, natuurlijk geldt dan ineens wel de zo verguisde creatiemythe; dan ineens spreken we over de hand van het opperwezen waar niemand een vraag over mag stellen en commentaar op mag leveren. Hallelujah!

Rest In Privacy | 28-02-07 | 21:56

@bob

Ja klopt zo'n sabeltandtijger bestaat veel korter dan een kakkerlak. Je trapt ze ook niet zo makkelijk dood.

Rabarberke | 28-02-07 | 21:44

Niet te vergeten dat de moslims samen met een bende rebellerende ex-tempeliers bezig zijn om blinde eendagsvliegen te kruisen met met hondsdolheid besmette albinokonijnen teneinde nietsonziende vliegende killer-rabbits te produceren die selectief homofiele christelijke pvv'ers doodbijten.

Rabarberke | 28-02-07 | 21:40

galg 2135
Hiltler gooide "aanpassing "en
"recht van de sterkste"
door elkaar.
evolutie gaat over aanpassing.
een sabeltand tijger is sterker dan een kakkerlak, maar de laatste bestaat al veel langer.
duidelijk zo?

bejaarde op brommer | 28-02-07 | 21:40

In zoverre heeft Adnun wel gelijk dat Adolf zijn blut und boden-ideologie, die was afgeleid van Darwins evolutietheorie, gebruikte om de jodenvervolging te rechtvaardigen. Maar om Sjarl daar nou de schuld van te geven...

Galgenrad | 28-02-07 | 21:35

Ignatius
duidelijk, mooie comments van je.
gelovigen nemen het echter naar de letter, staat meestal in het laatste artikeltje.
vat je het vaag op, dan kan je van alles gaan beweren.
is verboden.
in de wetenschap trekt men juist alles, incl.zichzelf, in twijfel.
bevalt me beter, die wetenschap.

bejaarde op brommer | 28-02-07 | 21:32

Verbijsterend stupide. Wel ideaal om aan te tonen dat islamitische - ahum - wetenschap inderdaad verantwoordelijk is voor de absolute en relatieve achterlijkheid van de moslim wereld. Een voorbeeld. Yahya beweert dat de evolutionisten de Piltdown Man accepteren als bewijs van evolutionaire tussenvormen. Terwijl de Piltdown Man een studentengrap was. Nou, dat doen evolutionisten nou juist niet, integendeel, ze bewezen dat de Piltdown Man een vervalsing was en zoiets kun je alleen als je weet wat echt is en wat niet. Harun Yahya is een islamitische obscurantist met een negatief IQ van je heisa. Zoëen die beweren zou dat de verbrandingsmotor al in de Koran beschreven staat en dat de superieure islamitische cultuur dus de mechanische kameel heeft uitgevonden. Wat een gek. Harun Yahya, dat is de wetenschap van de islam, jongens en meisjes. Weest gewaarschuwd.

Hammar | 28-02-07 | 21:32

@cojones

En vervolgens neuken die blinde eendagsvliegjes overdag met een golden retreiver en ziedaar je hebt een blinde-geleide hond!

Rabarberke | 28-02-07 | 21:31

Van rukken ga je hysterisch lachen, dacht ik.

CoJoNes | 28-02-07 | 21:18

bij stress (donker) komen die naar buiten, meestal in de vorm van ziektes als kanker.
Wahahahahahahahaha! Kanker van stress!
Ja, van rukken word je ook doof...

blikjegrolsch | 28-02-07 | 21:15

Alsof homo's vleugels ontwikkelen als je ze maar vaak genoeg van een flatgebouw gooit.

It's worth a try.

kevin claessen | 28-02-07 | 21:14

Vreselijk, vreselijk, vreselijk... Welke Neanderthaler heeft dat boek vormgegeven?! En dan nóg evolutie ontkennen!

Anonieme inzerder | 28-02-07 | 21:11

Bij de christelijke Taliban heet het "intelligent design" Het is gewoon een groot Zionistisch, Zmerikaans, Paaps, Taliban etc etc etc complot....

Gifkikker | 28-02-07 | 21:00

Charles Darwin was dominee, even dat jullie het weten.

controle | 28-02-07 | 20:50

@BoB
Sorry hoor, vond het wel een interessante theorie. Plausibel ook, zonder gezweefteef.

CoJoNes | 28-02-07 | 20:44

ik ben er even niet 28-02-07 @ 19:47<br>
Ja bijvoorbeeld - of hun moeders gaan Red Bull pissen, of zo. Gaat-ie nog een beetje? <br>Volgens jouw logica hadden homo's dan allang uitgestorven moeten wezen, en zo simpel ligt het natuurlijk niet. Als je morgen alle homo's op aarde vergast zit je met 1 of 2 generaties weer op het oude percentage. Is endemisch, zeg maar.

zak_arme_turf | 28-02-07 | 20:37

@winshots 28-02-07 @ 20:16
Gripzz 28-02-07 @ 20:10
nounou poehpoeh hoho... feiten?
Fossielen die gedateerd kunnen worden, telescopen die miljarden jaren terug in de tijd kunnen kijken, aardschollen waaraan je de bewegingen kunt terugzien... dat schopt al een hoop andere (10.000 jaren) theorietjes onderuit.
---
Lees eens even tussen de regels door aub, volgens mij zeggen we hetzelfde.

Gripzz | 28-02-07 | 20:34

CJN 2027
I
morfische resonantie
wel een hoog klets gehalte, maar amusant.

II
biologisch: het opslaan van fouten, bij stress (donker) komen die naar buiten, meestal in de vorm van ziektes als kanker, in een generatie (voortplanting, genetisch materiaal) in de vorm van mutaties.
natuur heeft soms haast.

bejaarde op brommer | 28-02-07 | 20:32

(excuses voor de vreselijk niet-wetenschappelijke beschrijving in m'n vorige comment. Ik ben een hardcore leek op dit gebied en lees weleens wat.)

CoJoNes | 28-02-07 | 20:29

Er is een steeds grotere groep moleculair biologen en evolutie biologen, die als uitgangspunt nemen dat alle evolutie opgeslagen is in het genetisch materiaal. Hierdoor zouden sprongen in de evolutie gemaakt kunnen worden (verklaring voor the missing link).
Een mooi voorbeeld hiervan is, dat fruitvliegjes die zich in het donker voortplanten, blind nageslacht krijgen. Evolutie in één generatie dus.

CoJoNes | 28-02-07 | 20:27

Waar blijven die NSB'ers Jargergent, bilo, bakoenin etc toch, zoveel diertjes ijn er toch niet in de kinderboerderij?

Zo jammer! | 28-02-07 | 20:24

bejaarde op brommer 28-02-07 @ 20:16
Ik doe met U mee, even kijken waar het allemaal om gaat. Ben echter bang dat de Islam een deuk krijgt.

Zo jammer! | 28-02-07 | 20:21

Hoe is het met Jomanda?

Duuuhhh | 28-02-07 | 20:16

Ignatius 1920, 1948 en 2005
of schepping in 6 evoluties...
hoe dan ook, ik zal al je comments nog volledig doorlezen,
de moeite waard.
reactie later.

bejaarde op brommer | 28-02-07 | 20:16

Gripzz 28-02-07 @ 20:10
nounou poehpoeh hoho... feiten?
Fossielen die gedateerd kunnen worden, telescopen die miljarden jaren terug in de tijd kunnen kijken, aardschollen waaraan je de bewegingen kunt terugzien... dat schopt al een hoop andere (10.000 jaren) theorietjes onderuit.

winshots | 28-02-07 | 20:16

Evolutie en Islam gaan echt niet samen.

Zo jammer! | 28-02-07 | 20:11

Het is wel leuk om te zeggen wat het niet is, maar wat is het nu wel?
Het is nog steeds "evolutie-THEORIE" en geen evolutie-FEIT.
Maar omdat wij het niet weten of niet kunnen zien, betekend niet dat het er niet is of was geweest.
De bewijzen die gevonden zijn wijzen sterk in de richting van de evolutie-THEORIE.
Deze mongeaulische semi-wetenschapper van een of andere enge islamitische sekte probeert feiten te weerleggen die in feite tot op de dag van vandaag theorie zijn. Wat een prutser.

Gripzz | 28-02-07 | 20:10

Tja. Evolutietheorie en de koran. What can we say more?

vanrechtsheeftvoorra | 28-02-07 | 20:06

@HB
Ik las het net ook.
Krijgt Wilders toch nog steun uit zeer onverwachte hoek.

CoJoNes | 28-02-07 | 20:06

bejaarde op brommer 28-02-07 @ 19:29

O, er is zeker chocola van te maken. Eerst was de aarde woest en leeg, toen kwam er vegetatie en vervolgens dierlijk en menselijk leven. En dat in 6 periodes, want het hebreeuwse woord dat in de statenvertaling, de pentateuch en de King James version is vertaald met 'dag' betekent tijdspanne. Het scheppingsverhaal is een dichterlijk stukje tekst en bij een gedicht hoort nu eenmaal verdichting. En zo wordt het dan ook door de meeste joden en christenen opgevat. Slechts een kleine groep gelooft aan een letterlijke 'boom van kennis'. Het scheppingsverhaal als onzin afdoen is erg jammer. De mens, geschapen in het laatste stadium van de schepping, die van de boom van kennis heeft gegeten waardoor zijn ogen open gaan waardoor de dialectiek en de schaamte hun intrede doen is een erg mooie mythe. En maar al te waar.

Ignatius van Loyola | 28-02-07 | 20:05

Greg Bear heeft er een aantal goede populair wetenschappelijke werkjes over geschreven. Darwin's Radio is wel een aanrader. Tis een wetenschappelijke 'thriller' zeer soepel leesbaar en 90% klopt ook nog eens wetenschappelijk gezien. Zeg maar de Michael Crichton voor de kritische lezer.

CoJoNes | 28-02-07 | 19:59

Mooi dat de Bea en die met dat blolle buike er is . Ken die dr glijk wa van zegge.. Jeetje wat een snij boon

Jemaintiendrai | 28-02-07 | 19:57

En ik ben de aanstaande keizer van Nederland, buigt u even voor mij?

Ronnie M. | 28-02-07 | 19:56

Turrukje 28-02-07 @ 19:02

gelukkig houdt jullie president een oogje in het zeil!

de zweever | 28-02-07 | 19:51

bejaarde op brommer 28-02-07 @ 19:29 ah, Xindi...
Fascinating...

winshots | 28-02-07 | 19:51

miko 28-02-07 @ 19:31

Natuurlijk waren er pausen die een leger hadden. En zijn er onder het mom van het heil der mensheid afschuwelijke misdaden gepleegd. Het heeft alleen niets te maken met religie.

bejaarde op brommer 28-02-07 @ 19:29

Dat bedoel ik nu juist met spiritueel hindoeisme afzetten tegen dogmatisch christendom en zwijgen over spiritueel christendom en dogmatisch hindoeisme. Darwin tegen het christelijk geloof afzetten is ook misleidend. Je kunt namelijk ook geen gedicht waarderen als je tijdens het lezen volledig van de fysica uit gaat, en zo heeft het ook geen zin om met een metafysische bril naar de theorie van Darwin te kijken. Ik geloof net zomin aan de theorie van Darwin als aan de theorie van Einstein, maar aan beide theorien twijfel ik niet. Ik denk dat mensen slechts kunnen geloven aan metafysische zaken en niet aan feiten. Ik beschouw het als feiten dat leven zich ge-evolueerd heeft, dat atomen vervaldata hebben en dat sterren waterstof in helium omzetten. Ik vind het absurd om aan feiten te geloven. Geloven kan men alleen aan een mythe, en waarom zou men niet aan een mythe kunnen geloven als men tegelijkertijd feiten erkend?

Ignatius van Loyola | 28-02-07 | 19:48

Homo's die je van een flatgebouw gooit ontwikkelen geen vleugels, omdat ze zich niet voortplanten en zich derhalve niet kunnen specialiseren. Als je hetero's van flatgebouwen gooit zullen ze op den duur wel degelijk vleugels, stootkussens of iets dergelijks ontwikkelen!

ik ben er even niet | 28-02-07 | 19:47

"Alsof homo's vleugels ontwikkelen als je ze maar vaak genoeg van een flatgebouw gooit."

Een nieuwe GeenStijl-klassieker!!! ;)

TM | 28-02-07 | 19:47

koerbagh 28-02-07 @ 19:28

Och, het is een natuurlijk verschijnsel..die bolle buik...maar ok, die tulband van haar leidde de aandacht wel af, ja.
Maar die Adnan Oktar vertegenwoordigt ws.(hopelijk) niet alle Turken met zijn boek, anders zouden we ook een boek van Darwin of de bijbel die kant uit kunnen sturen naar de turkse scholen..ongevraagd.

rosalie | 28-02-07 | 19:44

@da wizard 28-02-07 @ 19:15: In een beetje land worden ministers dan ook benoemd en niet gekozen.

Elegast | 28-02-07 | 19:39

ik ga toch naar Roemenie.

batavia | 28-02-07 | 19:36

Ignatius van Loyola 28-02-07 @ 19:04

En er waren vroeger ook geen pausen die een leger hadden??menig dom of kathedraal is met slaven en ketters gebouwd.en de heksen verbranding dat was euthanasie van oude vrouwtjes .Ach ja de gristenen, hun tijd ver voor uit.Eerst was er niets en toen BANG een god.etc etc.Religie?Een schadelijk virus(R.Dawkins)

miko | 28-02-07 | 19:31

Hij moet gelijk hebben, alleen een waanzinnig gedragsgestoord hypocriet oorlogszuchtig hersenspinsel als Allah kan een type als Adnan Oktar op deze wereld zetten.

stuyterkuycken | 28-02-07 | 19:31

Die religies van tegenwoordig is toch ook niets meer aan.
Zo snel als iedereen weer als een stelletje heidenen naakt om een boom of kampvuur heen gaat dansen dan wordt mijn interesse pas gewekt...

da wizard | 28-02-07 | 19:30

@Pa Ling 28-02-07 @ 17:30

Ook leuk, een oefenobject voor de brandweer, voor het gecontroleerd laten afbranden van een pand

IDSMadDog | 28-02-07 | 19:29

Ignatius
ik weet, ik weet,
van geloof kan je van alles maken,
maar van het 6 dagen dogma van joden, krista's en mossels is geen chocola te maken.
dan maar dit soort van Poëzie.
echt geloven doe ik in Darwin.
ah, Xindi...

bejaarde op brommer | 28-02-07 | 19:29

Iemand die Darwin niet erkent is een sukkel. Darwin geeft duidelijk aan waar het in de dierenwereld om gaat. DIERENWERELD dus. En helaas bestaat het menselijke ras ook tot die wereld, en daaronder vallen ook Turken. En met hun grijzewolven staven ze de theorie van Darwin alleen maar.
U is een dier, en meer niet, mensen. Ga es effe allemaal een award halen. Dat kan bij mij in de tuin, en dat is niet Helal, Kosjer of wat dan ook, maar gewoon menselijk.

Zo jammer! | 28-02-07 | 19:28

@rosalie 28-02-07 @ 19:23:
Ja, maar gala-positiejurken (of positie-galajurken zo je wilt) zien er nou eenmaal niet uit.

koerbagh | 28-02-07 | 19:28

Wat een dwaas zeg, maar ja ik vrees dat ze hem bij de Volkskrant nog gaan geloven ook... Hij had ook naar de Televaag moeten sturen...

En wat zou ali barak er van vinden?? Die turk in onze regering

Klompenboer | 28-02-07 | 19:27

Ik zou me rot lachen als die hoed van maXima straks mode wordt in plaats van al die lelijke hoofddoeken. Als ze ermee een moskee in zou durven gaan.

vinque | 28-02-07 | 19:25

koerbagh 28-02-07 @ 19:14

Wat is er mis met een bolle buik als je zwanger bent? Zelfs Turken zien het toch wel als een zegen van Allah?...of niet?

rosalie | 28-02-07 | 19:23

bejaarde op brommer 28-02-07 @ 19:06

Hindoes en andere oosterse religies profileren zich maar al te vaak door hun meest spirituele stromingen af te zetten tegen het meest dogmatische christendom. Waarbij christelijke mystieke stromingen en dogmatisch hindoeisme gemakshalve maar wordt verzwegen. Er is geen enkele vorm van holistische spiritualiteit die ook niet bij het christendom voorkomt.

Ignatius van Loyola | 28-02-07 | 19:20

Weer een gek.
In sommige landen heb je zelfs ministers die herkozen worden die de evolutietheorie ontkennen en die denken dat alles een plannetje van God is...

da wizard | 28-02-07 | 19:15

@vinque 28-02-07 @ 19:08:
Ik vond het wel slim van Max... 't leidt toch de aandacht van die bolle buik af.

koerbagh | 28-02-07 | 19:14

Turrukje 28-02-07 @ 19:02

De christenen zijn in Nederland niet aan de macht. Er is slechts een kabinet aan het regeren waar twee confessionele partijen deel van uitmaken. Als je daardoor vindt dat de christenen in Nederland aan de macht zijn dan zijn in Turkije moslim-fundamentalisten aan de macht, namelijk Erdogan en consorten. Ik heb die documentaire van NOVA niet gezien maar het zou mij niets verbazen dat christenen die gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting met rust worden gelaten in Turkije inderdaad niet zou kunnen gebeuren.

Ignatius van Loyola | 28-02-07 | 19:14

Hannalore 28-02-07 @ 18:19

Neuqen? voordat het te laat is ;-)

Sytze Vliegen | 28-02-07 | 19:13

Quote:Alsof homo's vleugels ontwikkelen als je ze maar vaak genoeg van een flatgebouw gooit.
Hahaha, zelf verzonnen Brusselmans?

Schijnheilig boontje | 28-02-07 | 19:13

Jamer toch dat ze ons weer 500 jaar terug in de tijd willen hebben, zo komt die integratie nooit voor elkaar. Dan maar sepereren?

Me_nl | 28-02-07 | 19:10

de grote Anti 28-02-07 @ 19:03

Dat meen je niet....bewijzen?

rosalie | 28-02-07 | 19:09

Ja hoor, Vrijmetselarij, Jodendom en natuurlijk leve de islam! Deze figuur hoort ondersteboven de Stromboli in te worden geworpen. Maar waarschijnlijk schuift hij of één van zn miljoenen alter ego's aldaar ter plekke bij onze vorstin aan tafel.
Ook al zoo gelachen om die hoed van mAxiMa??

vinque | 28-02-07 | 19:08

dit scheppingsverhaal klinkt meer in overeenstemming met Darwin.
www.suryamedia.nl/cultuur/cultuur/hind...
en ga me nu niet voor hindoe uitmaken.
vegetariër is al erg genoeg.

bejaarde op brommer | 28-02-07 | 19:06

Misschien moet ie even met Plasterk bellen?

MysteryQuest | 28-02-07 | 19:05

ivar 28-02-07 @ 18:37

Nee, Galilei werd verboden zijn werk voort te zetten wegens een conflict met de Paus. Coupernicus propageerde ook, zij het subtieler, een heliocentrisch wereldbeeld en hij werd niet verboden. In 1907 had de kerk buiten de kerkelijke staat geen staatsmacht, de boeken die op index stonden werden dus afgeraden, maar ze werden overal in Europa gedrukt, verspreid, gekocht en gelezen. Ook door katholieken.

De vredelievendheid van de kerk is van alle eeuwen. Ook in de meest duistere eeuwen van de kerk werd er door gelovigen aan naastenliefde gedaan. De rol van de jodenvervolging? Bedoel je de latere Paus Paulus VI die in opdracht van Pius XII vele joden gered heeft?

Nogmaals: dat verdedigen van het heliocentrische wereldbeeld werd door de toenmalige paus gebruikt als een knuppel om de hond mee te slaan. En natuurlijk komt zijn rehabilitatie eeuwen te laat. De kogel om de enkel van de wetenschap is, mij dunkt, toch vooral de belangen van machthebbers die vaak haaks staan op het onderzoek hoe de natuur in elkaar zit. Soms zijn die machtige lieden aanhanger van een geloof of ideologie, maar dat hoeft niet persé.

Ignatius van Loyola | 28-02-07 | 19:04

'Tijdens de genocide op Armeniërs in de 19e en 20e eeuw zijn grote aantallen kinderen door Turken en Koerden in naam van de islam op de meest beestachtige wijze vermoord. Peuters werden tegen muren doodgeslagen, kleine meisjes verkracht en in tweeën gehakt. Kinderen werden bij de haren opgetild en met één zwaardslag doormidden geslagen. Zuigelingen werden in de lucht gegooid en op een bajonet opgevangen. Daarnaast vond er een enorm aantal openbare verkrachtingen plaats op vaak piepjonge meisjes, al of niet door moord gevolgd' -
.
Ook allemaal onzin...*trekt biertje open*

de grote Anti | 28-02-07 | 19:03

En de scheding van kerk en staat is in Turkije beter geregeld dan hier, dat is al helemaal een feit gezien de gristenen die nu aan de macht zijn. Iemand de NOVA documentaire over de mensen achter Rouvoet gezien?
Zoiets zou in Turkije nou nooit kunnen gebeuren.

Turrukje | 28-02-07 | 19:02

Adnan Oktar, vertegenwoordigd Turkije ook namelijk. Hij is eigenljk de premier van het land en iedereen steunt hem.
Jezus Christus, kom we gaan de rotte appels eruit halen en uitvergroten, typisch ongenuanceerde nieuwe media weer.

Turrukje | 28-02-07 | 19:01

@Ivar Als men Jomanda over 500 jaar als een soort Galilei ziet, denk je dat het dan mee- of tegen heeft gezeten? :)

Shareholder | 28-02-07 | 19:00

Turken houden nou eenmaal graag van ontkennen.

ChopKid | 28-02-07 | 18:58

@KB 1834
maar wel een heldere geest....

bejaarde op brommer | 28-02-07 | 18:54

@Tepel 3
Wat nou fffffkaboem?

Big Ern | 28-02-07 | 18:51

-weggejorist-

tempel 3 | 28-02-07 | 18:49

ivar 28-02-07 @ 18:42
veauten joh.

Zo jammer! | 28-02-07 | 18:44

dsaarom geen dubbel paspoort!

de zweever | 28-02-07 | 18:43

Godsamme, eerst een cup-a-soup voordat ik nog meer vauten typ.

ivar | 28-02-07 | 18:42

blikjegrolsch 28-02-07 @ 18:32
Kogelvissen zijn voor Janpanners, ik heb liever boerenkool met worst. Weggespoeld met een blikje Grolsch.

Zo jammer! | 28-02-07 | 18:39

Off topic....... lees het artikel in "Het Vrije Volk" waarbij Groenlinks een nummer 5 in de 1e kamer lanceert ! De "polymorf perverse Herman Meijer, vrindje van Sam Pormes !

duive030 | 28-02-07 | 18:38

Ignatius van Loyola 28-02-07 @ 18:17
Het grappige is dat iedereen het heilige schrift anders interpreteert. Waar ze vrij mogen interpreteren lijkt willekeurig te gebeuren. Galilei werd verboden om zijn werk verder uit te breiden omdat de kerk het in conflict vond met het geloof. Zijn onderzoek ging ook over de rol van de aarde in ons stelsel. Het misverstand waar jij het over hebt is onwaar. Nog in 1907 werden bijvoorbeeld boeken van de volgende schrijvers door Paus Pius X verboden: Descartes, Voltaire, Montaigne, Locke, Swedenborg, Paine, Kant, Darwin en nog meer.
.
Dat veel wetenschappers vroeger gelovig waren is waar, maar dat is niet meer dan logisch. In de tijd van de Spaanse Inquisitie en daarvoor was het letterlijk levensgevaarlijk om openlijk te verklaren dat je niet gelovig was. Anders was het wel een zekere sociale zelfmoord. De zogenaamde vredelievendheid van de kerk is pas van de afgelopen decennia. En dan vergeten we de rol van de jodenvervolging in WOII maar even voor het gemak.
.
De Kerk kan natuurlijk niet veel langer beweren dat de wetenschap een belangrijke rol speelt in het uitleggen van de wereld (en universum). Ze verliezen anders al hun geloofwaardigheid. Maar het is allemaal veels te laat, net zoals "rehabiliten" van Galilei, zon' 4 eeuwen te laat! Nadat het nog onmogelijk te ontkennen was dat de theorieen van Galilei waar zijn!
.
Natuurlijk is de enige kogel om de enkel van de wetenschap religie, en dat is zeer kwalijk.

ivar | 28-02-07 | 18:37

@blikjegrolsch 28-02-07 @ 18:28:
Welnee, er is maar 1 orde. Chaos. Daar heb je geen hoofd voor nodig.

koerbagh | 28-02-07 | 18:34

Liefde,opoffering,genade en vrede.. jaja.
.
-liefde voor alle andere moslims
-opoffering van niet-moslims
-genade voor degenen die zich bekeren tot de islam
-vrede wanneer alles islam is
.
En he,kinderen van God zullen altijd moeite hebben met de theorie dat ze eigenlijk een homp vlees op een kapstok van botten zijn.. pff.Sukkels.

de grote Anti | 28-02-07 | 18:33

Hij heeft in ieder geval 'excellent credentials' ...

Adnan Oktar nom de plume Harun Yahya (a.k.a Adnan Hoca) (born Ankara, 1956) is one of the leading figures in Turkish creationism, and a fervent advocate of creationism in the creation vs. evolution debate. He is considered the leading Muslim advocate of creationism; unlike the majority of Christian creationists he subscribes to Old Earth creationism. He is an anti-zionist and anti-mason which he sees as very interrelated movements. Although he rejects allegations of anti-Semitism, claiming pagan and Darwinist roots for anti-Semitism he is also credited as a Holocaust denier, with his book Soyk&#305;r&#305;m Yalan&#305; (The Holocaust Hoax).

Cloodtvieaul | 28-02-07 | 18:33

[tip]
Als het toch raaklijnen heeft met zinloos ziekelijk geweld, mag ik hier ff de film Smoking Aces pluggen? Een zeer gelukte taratino-wannabe gerippte verhaallijn. En Ben Affleck doet mee jah maar hij gaat lekker snel deaud \O/

Shareholder | 28-02-07 | 18:33

Ik kan je de kogelvis aanraden Zo jammer! Doe vooral geen moeite het klaar te maken, je kunt het in een keer in z'n geheel naar binnen werken.

blikjegrolsch | 28-02-07 | 18:32

Het wachten is op onze gewaardeerde nieuwe 0031 NSB'ers (bilo, bakoenin,jargent en consorte) om nog eens ven lekker Israel en de VS aan te vallen. Wanneer is het avondgebed ten einde eigenlijk? Of gaat de lokale kinderdierentuin eerder dicht?
Niet op reageren, indien ze verschijnen, liever een trol dan een NSB'er.
Zo, nu maar eens wat gaan eten.
Prettige avond allemaal!

Zo jammer! | 28-02-07 | 18:29

Koerbagh, interesse in een nieuwe wereldorde met jou aan het hoofd?

blikjegrolsch | 28-02-07 | 18:28

ILT 28-02-07 @ 18:18, Ignatius van Loyola 28-02-07 @ 18:25

Dat wil zeggen dat Maria maagd was, maagd is en maagd zal zijn. Eeuwig maagd. Maagd voor de conceptie, maagd tijdens de conceptie, maagd na de conceptie, maagd voor de geboorte, maagd tijdens de geboorte(zoals een lichtstraal door de ruit kan dringen zonder de ruit te breken, jawel), en maagd na de geboorte.

Ignatius van Loyola | 28-02-07 | 18:28

@G-unite 28-02-07 @ 18:15:
De jachin is wel aardig... Maar dat kan ook een toevallige greep zijn. De mahabone is beter... Of deze natuurlijk: www.youtube.com/watch?v=JdO9NzPdTuk
Tenminste duidelijk.
-edit infidel !

koerbagh | 28-02-07 | 18:27

Dat ZIJN volksstammetje nou niet verder is geevolueerd uit de Neanderthalers en Mensapen, die blijkbaar een voorliefde hadden voor schaapneuqen...

NJlo | 28-02-07 | 18:27

Ik heb niks tegen de Islam, maar tegen de ...................

corvanderlaak | 28-02-07 | 18:25

ILT 28-02-07 @ 18:18

Voor de verwijzing naar de maagdelijkheid van Maria gaat het niet om de vertaling van dat ene Griekse woord dat ook jonge vrouw kan betekenen, maar om de hele omschrijving waarin wel degelijk naar voren komt dat Maria maagd was.

Ignatius van Loyola | 28-02-07 | 18:25

@blikjegrolsch 18:20

Ja, zo zie je maar.., ze denken daar heel lang over na.., goed doordacht.., die kerkelijke jongens.!

Hannalore | 28-02-07 | 18:24

ja ja Ieslam ies wrede.... stuur maar wat christelijke literatuur richting die landen.

Rommie | 28-02-07 | 18:21

@azijnzeikende journalist, wat reaguurders en die flapdrol waar dit allemaal om gaat: Darwin heeft niets met het recht van de sterkste te maken, maar met de overleving van de soort die zich het beste aanpast.

matjak | 28-02-07 | 18:21

"Galilei door de kerk begin jaren '90 volledig is gerehabiliteerd"
Goh zo snel al. Ze blijven nooit lang kwaad die geestelijke jongens...

blikjegrolsch | 28-02-07 | 18:20

Ohja intelligent design... We hebben geen bewijzen voor het scheppingsverhaal dus nemen we een niuew verhaal: ID.
Damn! Weer geen bewijzen!
*verwijst ID naar de prullenmand*
Dus...

blikjegrolsch | 28-02-07 | 18:19

Oh wat is dit heerlijk.., complot na complot.., Darwin en Allah.., de BBC.., Pamela Hemelrijk.., mijn favoriet.!. Dankzij de politiek.., mooi spul.., evolueert de mens zichzelf tot een psychotische narcist met neurotische trekjes.., lekker!.., dat wordt lachûh. De 'psychosocratie' staat voor de deur.., we gaan een hoop boeken lezen.., heel veel pagina's.., te veel. De democratie is dood.., leve de 'psychosocratie'.

Hannalore | 28-02-07 | 18:19

Het staat in de koran..........mag ik deze even overslaan?

bloke | 28-02-07 | 18:18

@ivar 28-02-07 @ 18:00 Dat Maria maagd zou zijn geweest is gebaseerd op een vertaalfout van het grieks naar het latijn.

ILT | 28-02-07 | 18:18

Schepping sluit evolutie niet uit en evolutie sluit schepping niet uit. De mythe van Adam en Eva is volgens mij niet bedoeld om letterlijk te worden genomen, maar juist van waarde vanwege de symboliek. Die waarde gaat bij letterlijkneming verloren.

ivar 28-02-07 @ 18:00

Galilei werd het zwijgen opgelegd omdat hij een conflict had over een heel andere materie. Het is een klassiek misverstand dat de wetenschap en de kerk altijd tegenover elkaar hebben gestaan. Veel geestelijken waren wetenschappers en veel wetenschappers waren geestelijken. Vrijwel niemand binnen de kerk Anno 2007 heeft er twijfel over dat gedegen wetenschappelijk onderzoek tot evidente, doch tijdelijke, conclusies leidt. Daarbij komt dat Galilei door de kerk begin jaren '90 volledig is gerehabiliteerd en door bepaalde segmenten in de kerk al eerder, bedenk dat Galilei sedert lange tijd in de Franciscaner kerk Santa Croce ligt begraven.

Ignatius van Loyola | 28-02-07 | 18:17

-weggejorist-

geile debiel | 28-02-07 | 18:16

blikjegrolsch 28-02-07 @ 18:07
Tegenwoordig gaan de creationisten onder de naam "intelligent design" verder.

ivar | 28-02-07 | 18:15

@ koerbagh

Ik geloof van niet.

Archibald Hoogezand | 28-02-07 | 18:11

Ik geloof....

dat ik even niet goed word...

koerbagh | 28-02-07 | 18:09

*geheime Parmazaanse handshake doet*

G-unite | 28-02-07 | 18:07

@ blikjegrolsch 28-02-07 @ 18:03
In de UK lopen ze qua tijd zo'n 5 uur voor op New York.

solidstate | 28-02-07 | 18:07

" Het is te absurd voor woorden, maar om de een of andere reden moeten wij deze beweringen met respect behandelen. "
Met respect? Nee hoor. Sterf creationisten!

blikjegrolsch | 28-02-07 | 18:07

@mr_atheist 28-02-07 @ 18:04

Islam is meer OnwetendHEID

Blitser | 28-02-07 | 18:06

Sabjo 28-02-07 @ 18:04
En is rond, als een pannekoek.

Zo jammer! | 28-02-07 | 18:06

Iets klopt er niet... Ik gok nu (heb de koran niet gelezen), maar ik denk dat de koran hetzelfde scheppings verhaal kent als genesis. Alhoewel dat 7 dagen verhaal klinkklare onzin is, klopt de volgorde wel. Waarmee ze eigenlijk (op de tijdsspanne na) darwin gelijk geven.... Dus feitelijk zijn ze te dom om dat stuk uit de koran te snappen? Of snap ik het nu niet meer?

Hellsmurfje | 28-02-07 | 18:06

WTC 7 is de schuld van Johan Vlemmix.

Archibald Hoogezand | 28-02-07 | 18:05

"Alleen in de Kerk van het Vliegende Spaghetti Monster zal men verlossing en antwoorden vinden."
Be blessed by his holy noodlenes, my piratefriend. Ar!

blikjegrolsch | 28-02-07 | 18:05

Als mijn tante een snikkel had gehad was het mijn oom geweest...

Den Heaupeleauze | 28-02-07 | 18:04

@ivar 28-02-07 @ 18:00
Mooi verhaal, maar de aarde is pas 6000 jaar oud. Dus alles wat je zegt is onzin. Sorry.

Sabjo | 28-02-07 | 18:04

@Kaan78 Wil je mij a.u.b. niet beledigen door wetenschap een geloof te noemen? Ik noem islam toch ook geen wetenschap? Dank u!

mr_atheist | 28-02-07 | 18:04

"de bbc die al ruim 20 minuten voordat het wtc7 instortte wist te vertellen dat het WAS ingestort terwijl dit volgens de officiële lezing kwam doordat het gebouw in de fik stond."
OHNEE! DUS TOCH! *bibber* Ik zie hierin duidelijk de contouren van een nieuwe wereldorde onder leiding van Koerbagh. Snel Pamela Hemelrijk bellen...

blikjegrolsch | 28-02-07 | 18:03

Alleen in de Kerk van het Vliegende Spaghetti Monster zal men verlossing en antwoorden vinden.

G-unite | 28-02-07 | 18:02

'Alsof homo's vleugels ontwikkelen als je ze maar vaak genoeg van een flatgebouw gooit.'

Haha xD

Dork | 28-02-07 | 18:01

Dus dat verhaal over kinderen en bloemkolen is ook niet waar?

Archibald Hoogezand | 28-02-07 | 18:01

Mag je van de Turkse Regering deze man wel afvallen of tegenspreken ?? Is dat hetzelfde als de genocide ontkennen ?? Wat zegt Abayrak daarvan. Help, zo raak je de weg kwijt want Turkije moet toch bij Europe komen ??

bijtertje | 28-02-07 | 18:00

AL eeuwenlang woord wetenschap sterk gehinderd door religie. Noem maar een Galileo Galilei die door de kerk levenslang huis arrest kreeg omdat hij door logisch redeneren erachter kwam dat de aarde om de zon draaide. Hij mocht nog van geluk spreken dat hij niet levend verbrand werd.
.
Nu nog wordt door de fundis de evolutie theorie als onwaar bestempeld. Al sinds religie bestaat word rede en rationaliteit in het verdom hoekje gedrukt. De enige reden waarom ze hier tegen ageren is omdat het niet klopt met "het boek". Vele beweren dat de aarde nog niet ouder dan 10 000 jaar is. Het is te absurd voor woorden, maar om de een of andere reden moeten wij deze beweringen met respect behandelen. Hoe absurd het ook is.
.
Frapant overigens hoe de fundis de overwelmende, publiekelijke bewijzen en scripties over de evolutie als implausibel beschouwen, maar de "waarheden" in hun religie zonder rationeel kritiek aannemen.
Ik noem bijvoorbeeld:
-Maria de maagd, baart een kind;
-Jezus staat op uit de dood;
-Mohammed word door een paard met vleugels naar de hemel gebracht;
-Een omnipotente en omnipresente "iets" kan al je gedachten horen en dmv bidden kan je invloed op de toekomst uitoefenen;
etc.
.
Een ieder die meer wilt weten over de evolutie en nieuwsgierig is naar de bewijzen kan hier terecht:
evolution.berkeley.edu/
.

ivar | 28-02-07 | 18:00

blogs.answersingenesis.org/museum/pict...
Ik zit al een kwartier die grafsite af te zoeken, maar ik vind niks over dinosaurier's, ( kan aan mij liggen ), maar ik ben toch wel blij, dat je ze op de veluwe tegenwoordig weinig tegenkomt.

gentle giant | 28-02-07 | 17:59

De man beweert dat Darwin met z'n evolutietheorie de schuld is van 9/11 en de holocaust. Tegelijkertijd zegt ie dat de evolutietheorie niet kan kloppen met de koran.
Dus, wie heeft nu de schuld volgens die man?

Vaag, vaag, vaag, zoals alle religies, die overigens meestal de schuld hebben aan alle ellende...

rosalie | 28-02-07 | 17:59

Er was niets... En toen was er een big bang.
Kaan78 28-02-07 @ 17:53
.
Bijna ...
In den beginne was er niets ... en toen is dat ook nog ontploft.

Professor Plons | 28-02-07 | 17:56

Doe's Emile Ratelband als ambassadeur in Ankara benoemen. Zal ze leren. Lijfwacht hoeft niet, Emile lult zich overal uit.

zak_arme_turf | 28-02-07 | 17:55

En God zag, dat het goed was.

Harige Bangmaker | 28-02-07 | 17:55

Mooie plaatjes, grappig boek. Vooral grappig.

T1NKY | 28-02-07 | 17:55

Das toch wel aardig verdienen als ze €750,- per stuk vragen...
Misschien zou ik een boek moeten schrijven die precies het tegenovergestelde zegt, dat zou me toch een hoop publiciteit (en doodsbedreigingen) en daarmee geld opleveren... tof idee

Alcoholic | 28-02-07 | 17:54

Kaan78 28-02-07 @ 17:50
Dus toch een zot, ik dacht het al.

Zo jammer! | 28-02-07 | 17:54

Jullie lopen een beetje achter de feiten aan. De turkse overheid probeert al jaren de man veroordeelt te krijgen in verband met een paar zedenzaken.
Hij probeerde een turkse mannequin, die ook een volgelinge van hem was, in bed te lullen maar daar was ze niet van gediend waarna hij wraak nam door alle kranten een faxje met allerlei persoonlijke info over haar te sturen. Toen de politie, na een klacht van haar en nog een paar andere dames, daarna zijn landhuis in Sillivrie binnenviel, vonden ze een stuk of 20 meisjes van rond de 14, 15 jaar die anaal door hem werden misbruikt (was volgens hem geen sex) Zijn bijnaam is dan ook "motor" Maar dit alles speelde eind jaren 90 en de man is inmiddels helemaal afgebrand. Dus GS kom eens met echt nieuw nieuws, zoals over de bbc die al ruim 20 minuten voordat het wtc7 instortte wist te vertellen dat het WAS ingestort terwijl dit volgens de officiële lezing kwam doordat het gebouw in de fik stond. Rara hoe kan dat? Hadden ze een aluminium hoedje op soms? zie www.liveleak.com/view?i=49f_1172526096... of youtube.com/watch?v=sEtqN04Hl7w Interessant is bovendien dat het eerst op google video stond terwijl ze niet in de gaten hadden wat er op de video stond. Toen ze dat doorkregen wisten ze niet hoe snel ze het er af moesten halen. Pas toen duidelijk werd dat de video al overal was verspreid hebben ze hem er weer opgezet. Google censureert dus, maar waarom?

Jan-Istanbul | 28-02-07 | 17:53

Je kan twijfels hebben over de het "intelligent design" theorie, maar wat we wetenschap noemen is ook gebaseerd op geloof. Alleen Micro evolutie vind ik aannemelijk. Dat er van vogels of andere dieren andere variaties optreden.

De rest is bull shit.
Er was niets... En toen was er een big bang.

Kaan78 | 28-02-07 | 17:53

@ Kaan

Dus eigenlijk is ie de Johan Vlemmix van Turkije?

Archibald Hoogezand | 28-02-07 | 17:53

@bookie
Tsja, aanpassen komt niet voor in het fundi-islamitisch woordenboek.

BroodenSpelen | 28-02-07 | 17:52

@bookie, maar dat neemt niet weg dat mensen dit met liefde verkeerd interpreteren voor hun eigen doeleinden! (zowel deze Moslim knakker als Hitler maakten zich daar schuldig aan)

B*U*S*H | 28-02-07 | 17:51

Mag ik even aanvullen Geenstijl? U bent nog het e.e.a. vergeten te melden bijvoorbeeld;
1) dat deze vent door 7 verschillende ziekenhuizen paranoïde en schizofreen is verklaard.
2) en dat hij is afgekeurd voor militaire dienst en cocaïne gebruikert is.

Best knap als je dan nog 268 boeken schrijft.

Andere wetenswaardigheden van hem is deze website
www.harunyahya.com/nl
Lekker in het Nederlands

Kaan78 | 28-02-07 | 17:50

@ bookie

ik ben geregeld the fittest of the survival. Telt dat ook?

Archibald Hoogezand | 28-02-07 | 17:49

Survival of the fittest betekend niet recht van de sterkste, maar recht van de best aanpassende of slimste. Blijft moeilijk uit te leggen.

bookie | 28-02-07 | 17:46

"Darwin's claims were of course based on no scientific evidence or findings."
Darwins theorie is wel degelijk bewezen:
wetenschappelijk: (bij onderzoek naar micro-organismen)
en bij gezond verstand natuurlijk

kaasopa | 28-02-07 | 17:46

Ik haakte af na;
"De islam is volgens de schrijver niet de bron van het terrorisme, maar de oplossing ervoor; de Koran is volgens hem gebaseerd op de concepten van liefde, opoffering, genade en vrede. "
Liefde? Liefde tussen een man en een vrouw, en dat in gelijke porties?
Opoffering: Ja, je gezond verstand.
Genade: Voor wie?
Vrede; mmhm. Wie roept er het meest "deaud aan de ongelovige" ?

Weeraanmelden | 28-02-07 | 17:45

Zou Ardan ook weten of het 's avonds kouder is dan buiten?

Archibald Hoogezand | 28-02-07 | 17:44

Dadelijk gaan we einstein de schuld geven van de atoom bom op japan.
en dan komen we dus nergens meer afscheiten van die irretante figuren.

Haas82 | 28-02-07 | 17:44

Nou effe serieus heel erg snel oprotten met de islam. Gvd zeg..

kaspar | 28-02-07 | 17:43

Doet hij eauk optreden in het voorprogramma van Rostelli?

Het recht van de sterkste komt zeker te weten voor in de islam.
Ze hebben het praktisch uitgevonden.
Degene met de grootste bek, de grootste AK47 en de dikste knoran komt in de islam altijd bovendrijven als übermensch.

solidstate | 28-02-07 | 17:43

De moslims ontwikkelen zich niet, dus dan de rest van het heelal ook niet!!

Don Fappo | 28-02-07 | 17:41

Moet een moslim vertellen wat onze problemen zijn? Ga terug naar moslim land en leg het daar nog maar eens uit... Misschien scheelt dat een oorlogje USA - Iran in de toekomst.

Hop Tap Sap | 28-02-07 | 17:39

Een soort Turkse Maria van der Hoeven, maar dan even anders dus.

Jerolimo | 28-02-07 | 17:38

Hij heeft helemaal gelijk. De grootste moordpartijen (Hitler 6+ miljoen /Stalin 50+ miljoen) komen van Darwin's grootste fans.

Eagle_Eye | 28-02-07 | 17:38

aan de ene kant zeggen dat darwin verantwoordelijk is voor de holocaust, en aan de andere kant zeggen dat diezelfde holocaust nooit heeft plaatsgevonden? wat 'n wacko, erger dan micheal jackson.

kut-kotert | 28-02-07 | 17:38

Het zal toch allahverdomme niet weer eens met die kudt moslims te maken hebben hè. Ga geiten neuqen en laat ons in het Westen aub met rust.

Professor Plons | 28-02-07 | 17:37

-weggejorist-

batavia | 28-02-07 | 17:35

Hoezo worden Turken en andere Moslims vanuit het buitenland beïnvloed?
Toevallig weer die link tussen Islam en Holocaust-ontkenning.
De Turkse genocide op de Armeniers is volgens deze zeer gestudeerde heer ook vast niet gebeurd.

Morrizz | 28-02-07 | 17:35

-weggejorist-

deproleet | 28-02-07 | 17:35

ieslam is vrede

batavia | 28-02-07 | 17:34

Ik wacht wel tot de film uitkomt.

Sytze Vliegen | 28-02-07 | 17:34

Helemaal gek geworden? Wat een idiote zot. Bea, weg wezen daar, snel een paar clusterbommen in de richting van die gast. En ja, platbranden, je lokale moskee is ook ok (he, dat rijmt)

Zo jammer! | 28-02-07 | 17:33

@ Traag

Niet waar

Archibald Hoogezand | 28-02-07 | 17:33

Ik? Ontkennen? Nee hoor.

Traag | 28-02-07 | 17:32

Een fraai staaltje van newspeak.

de honden blaffen... | 28-02-07 | 17:31

@Sjaak....

Misschien iets voor een bedrijfsuitje, die moskee.

Pa Ling | 28-02-07 | 17:30

Darwin?
Wie is da?

Pa Ling | 28-02-07 | 17:28

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl