Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Dubbele nationaliteit = dubbele tong

g33rT.jpg"Goedemiddag meneer Aboutaleb, wilt u uw onmiddellijk uw koffers pakken en moven uit het ministerie van Sociale Zaken? Mevrouw Albayrak, ook reuze leuk om u zo stralend te zien, maar wilt u maken dat U wegkomt uit het ministerie van Justitie? Jullie mogen niet worden beedigd als staatssecretaris, jullie hebben twee nationaliteiten, jullie belofte van trouw aan de Grondwet is een hoax, jullie zijn ongewenst". Hatelijke groetjes van Geert Wilders. Vandaag wilde Geert bovenstaande motie indienen. De strekking: vreemdgaan met paspoorten is verboden voor alle rijksgenoten. Instant Update Hoezo dubbele tong van kabinet? De motie van Geert is geweigerd. CDA en CU zijn zeer VOOR de afschaffing van dubbele nationaliteit, maar nu even niet. (bewijs, standpunten van CDA en CU) Samen werken, samen leven en samen zwijgen...

Reaguursels

Inloggen

Hoe zit het militaire verplichtingen jegens die andere, dubbele, nationaliteit?
Het is mogelijk dat twee nederlanders tegenover elkaar komen te staan in een oorlog ieders vechtend voor een andere nationaliteit.
Ik ken persoonlijk een situatie met een Joegoslavische klasgenoot ergens in de jaren 80.
Jaren later, op de "vooravond" van de balkan oorlog, werd hij vanuit Joegoslavie opgeroepen om vanwege de opgelopen spanningen aldaar, zijn militaire verplichtingen te vervullen vanwege zijn tweede, Joegoslavische, nationaliteit.
Notabene bij een Servische eenheid daar hij in de Servische regio geboren was.
Eigenaardig dat personen met Nederlanderse nationaliteit, in een oorlog bij twee verschillende partijen hun militaire verplichtingen kunnen nakomen en zo zelfs tegenover elkaar kunnen komen te staan.
Weg met die dubbele nationaliteit.

Rust | 18-02-07 | 10:05

gezontverstant 16-02-07 @ 18:00

Alles staat en valt met je analyse van de islam. Het mooie van het optreden van de PVV is in ieder geval dat allerlei thema's die voorheen genoeglijk koutend en de andere kant opkijkend onder het tapijt geveegd werden. Die tijd is voorbij. En dat mag een ieder Wilders nageven, imho.

bottehond | 16-02-07 | 18:37

@ bottehond 16-02-07 @ 17:53
Tja, het zóu kunnen dat de strategie van Wilders gaat werken (lijkt me iets waarschijnlijker dan de zwabberkoers van Verdonk). De volle-ramkoerstactiek heeft immers in het verleden bij meer extreme politieke bewegingen gewerkt, maar in mijn ogen nooit tot verbetering van een maatschappij. Maar ja, daar gaat het misschien allang niet meer om.

gezontverstant | 16-02-07 | 18:00

gezontverstant 16-02-07 @ 17:45

Dat zeg ik dus niet, maar het waren wel twee aansprekende voorbeelden om de noodzaak van die motie te onderstrepen. Ik vermoedde ook een cynische kwinkslag naar de Putsch van die minstens 42000 tronies. En vergeet niet dat de PVV het cda (verraders) en de cu (samaratinitislijers) in hun hemd gezet heeft door ze voor het blok te zetten. Ik blijf er bij dat het een principiele kwestie is en dat heyt een partij te allen tijde vrij staat kond te doen van haar mening dienaangaande . Dat dat het de politieke goegemeente dan niet goed uitkomt geeft maar weer eens aan dat enige sense of urgency ontbreekt bij het establuishment. Ik zou op Wilders gestemd hebben als Hikmat Khan zich niet aangediend had. En ik zou zeer ingenomen zijn met de actie van de PVV>

bottehond | 16-02-07 | 17:53

Beetje ondemocratisch, dunkt mij.

bad to the bone | 16-02-07 | 17:48

@ bottehond 16-02-07 @ 17:33
Sorry, maar de motie gaat niet over genocideontkenners of over moskeebezoekendejokkebrokken. Die gaat over dubbele nationaliteiten/paspoortbezit. Ik vind het juist aprincipieel een paspoort/nationaliteitmotie te gebruiken om genocideontkenners of moskeebezoekendejokkebrokken aan te pakken: dat hoort in een andere motie thuis.
Misschien is Wilders een groot strateeg, maar als ik op Wilders zou hebben gestemd, zou ik me gisteren door hem - met het intrekken van de motie - verraden hebben gevoeld. Het verbaast me dan ook dat veel mensen hier roepen 'Geert heeft gelijk!'*, terwijl hij zijn gelijk, al zou het dat zijn, snel weer intrekt. Ongetwijfeld kent Wilders zijn achterban beter dan ik, en wist hij dat die achterban die slappe houding niet zou zien en hem ongezien vertrouwt.
Gevaarlijk.
.
* Of zouden ze juist vinden: Wilders heeft gelijk dat -ie een onzinmotie intrekt?

gezontverstant | 16-02-07 | 17:45

gezontverstant 16-02-07 @ 17:18

Het is een goed punt om aan de orde te stellen. Een paspoort zegt inderdaad niets over iemands loyaliteit. In dit specifieke geval betreft het natuurlijk wél een genocide- ontkenner (een mof kreeg daar eergisteren 5 jaar voor, zou er dan toch selectief geredeneerd en geoordeeld worden en zo ja waarom dan?) en een marokkaan die opzichtig GELOGEN heeft om een fundamentalistische haatmoskee uit de wind te houden. Wat dat betreft zijn beiden ongeschikt om de 0031 publieke zaak te dienen. Ik ben het in principiële zin eens met de motie, al zal het aanpakken van dubbele paspoorten van weinig waarde blijken te zijn als het er van komt. Dat neemt echter niet weg dat de motie van de PVV een principiële zaak betreft waar je verschillend over kunt denken. Geert lokt zijn tegenstanders uit de tent, gisteren kon je za allemaal zien staan fulmineren in de TK. Hij maakt zichtbaar wat onder de oppervlakte leeft bij die mensen en van welke streken ze zich bedienen om eigenhandig te bepalen hoe de democratie in 0031 dient te werken. Verbeet is voor de PVV een ideale sparringpartner. Die kop gaat vroeg of laat rollen en de discussie over de thema's die de PVV aan de orde stelt zal steeds weer en steeds heviger gevoerd worden. Ik vind het een juiste strategie.

bottehond | 16-02-07 | 17:33

@bottehond 16-02-07 @ 17:13
Hij weet inderdaad heel goed waar hij mee bezig is:
Totaal onhaalbare onzin verkondigen.En daarmee is zijn strategie voor de komende vier jaar ook meteen samengevat.
Een zinnige strategie lijkt me om te beginnendat hij en zijn partijleden eens een cursus nederlands recht volgen: al zou Aboutaleb morgen zijn marokkaanse paspoort inleveren ,hij is en blijft de Marokkaanse nationaliteit behouden, daar kan Wilders ,Nederland, of Aboutaleb zelf niets aan veranderen.
Maar goed logica en gezond verstand doen er al jaren niet meer toe, als de onderbuikgevoelens van de Nederlanders maar aangesproken worden.

LoudAndProud | 16-02-07 | 17:22

@ bottehond 16-02-07 @ 17:13
Als dát jouw (of Wilders') bigger picture is (het gaat niet om de paspoorten, het gaat om Wilders' ramkoers om zijn doel te bereiken), dan ben je het met me eens dat de paspoortmotie een farce is en het al dan niet hebben van een paspoort geen enkel bewijs is voor loyaliteit?

gezontverstant | 16-02-07 | 17:18

gezontverstant 16-02-07 @ 17:04

Ik vermoed dat Geert Wilders heel goed weet waar hij mee bezig is. Zijn moves zijn niet altijd voor de hand liggend, maar ik weet heel zeker dat de man zeer intelligent is en ik weet ook zeker dat hij een strategie heeft uitgestippeld voor de komende 4 jaar. Daar past deze motie in. Geen onzinmotie, het betreft een standpunt dat door vele 0031-ers gesteund wordt. Ergo: Geert heeft het geschenk uit de hemel van de onbeheerschte Domina verbeet (iedereen kon aan zien komen dat die vrouw fouten zou gaan maken, ze is nota bene Dominantrix uit volle overtuiging) met beide handen aangenomen. Dit is de tweede keer dat madame meent hoofdInquisiteur van de BV 0031 te zijn. Het Vrije Volk roept al om haar vertrek en terecht! Maar goed: the bigger picture is niet abu of verbeet: de bigger picture is dat Geert Wilders een inschatting heeft gemaakt van de islam en dat hij zijn strategie daar op aanpast. Tot dusverre: op vólle ramkoers. De enig juiste koers, als je zijn analyse deelt.

bottehond | 16-02-07 | 17:13

@ bottehond 16-02-07 @ 17:01
The bigger picture? Als de PVV een bigger picture had, hadden ze dát toch wel verwoord in hun motie? Een paspoort als bewijs van loyaliteit is een schijnbewijs.
.
Of bedoel je de bigger picture van het - in mijn ogen voor het eerst - buigzame gedrag van Wilders? Ehm, roep maar: wat is de bigger picture hier?

gezontverstant | 16-02-07 | 17:04

gezontverstant 16-02-07 @ 16:42

Look at the bigger picture.

bottehond | 16-02-07 | 17:01

@ Korreltje Zout 16-02-07 @ 16:30
Maar wat vind je van Wilders zelf dan? Hij is toch juist degene die van alles intrekt? Waar is zijn rechte rug gebleven?

gezontverstant | 16-02-07 | 16:52

Het blijft uiteindelijk een zaak van: zegt paspoortbezit ook maar iets over iemands loyaliteit? Natuurlijk niet, en dat maakt de hele zaak een farce.
.
Hoewel ik het in weinig met Wilders eens ben (overigens niet in alles oneens), valt het me van hem tegen dat hij de motie in haar oorspronkelijke vorm heeft teruggetrokken: ik had hem hoger staan wat betreft ruggengraat. Waar Verdonk in het verleden voortdurend boog bij voldoende weerstand, bleef Wilders op zijn koers (maar had dan ook geen ministerszetel te verliezen). Dit is bij mijn weten de eerste keer dat hij zich aanpast aan de rest en een uiteindelijke confrontatie uit de weg gaat.
Misschien is hij toch Haagser dan ik vermoedde. Jammer.

gezontverstant | 16-02-07 | 16:42

Maaier 16-02-07 @ 16:10

Op voorhand? OP VOORHAND? Tssssk.

bottehond | 16-02-07 | 16:36

Geert heeft gelijk. Lekker rechte rug die PvdA plitici.

Korreltje Zout | 16-02-07 | 16:30

bottehond 16-02-07 @ 15:04

op je laatste vraag: ja.

Ik heb in de hele discussie hieromtrent nog helemaal niets gehoord wat jouw betoog over islamgevaar ondersteunt. Er waren discussies over de eventuele loyalietit, over de meerwaarde van één nationaliteit. Als een van de weinigen kom jij weer met je enge kromzwaarden aan.

Jij bent geen islamwatcher, je bent een islamhater. Dat maakt dat je islam dus niet bekijkt maar op voorhand veroordeelt.

Maaier | 16-02-07 | 16:10

Maaier 16-02-07 @ 03:29

Yo, backstabberT! Het feit dat je van mijn imho goed doordachte analyses over de staat der natie in het algemeen en de gevaren die de islam met zich meegebracht heeft afdoet als: "zwelgen in een poel van islamangst" geeft één ding zeer duidelijk aan. Het restecp dat ik jou en je mening betracht heb is aan jou niet besteed. Mijn handreikingen beantwoord jij met verdachtmakingen en DSM IV- achtige diagnoses omtrent mijn geestestoestand. Typisch voor islam- watcherhaterTs. Wij brengen een onaangename werkelijkheid in beeld die zich slecht verdraagt met het gezellig polderen en iedereen heeft wel iets goeds in zich geneuzel. "Don't shoot the messengers" ring a bell? Over dat van het bed lichten? Je hebt kennelijk geen flauw benul met welke haat islam- watchers bejegend worden. Ik acht de polikorsekte en hun inquisiteurs (verbeet) volstrekt in staat om mijn soort met steeds meer onderdrukking (tsjek de publieke omroep) de mond te snoeren. Het beeld dat ik opriep over van het bed lichten betrof geen moslims. Het betrof de verbeten, dijsselbloems en maaierTs. Zij hebben tenslotte gelijk, ze staan aan de goede kant, right? En dan is veel geoorloofd in het menselijk brein. Het wordt tijd dat je daar een sover na gaat denken. Mij hoef je niet serieus te nemen, kan mij dat schelen... maar jezelf serieus nemen lijkt kennelijk al te moeilijk. Of niet? Weet jij heel zeker dat Wilders ongelijk heeft met zijn waarschuwingen? Heel zeker?

bottehond | 16-02-07 | 15:04

bottehond 15-02-07 @ 18:43

O nu komt je ware aard naar boven. Niks vrijdenker, gewoon een heel klein bang mannetje dat denkt dat morgen dekromzwaarden op de loerliggen. Ga toch weg kerel. Ik ben geen backstaber, ik probeer constructief e denken. Zwelg jij maar lekker in je poel van islamangst etc. Over Sevriers , bosnische moslims en kroaten wete ik naar alle waarschijnlijkheid hele wat meer dan jij, dus daar zou ik niet over beginnen. In ieder geval: ik hoef je niet meer serieus te nemen. Ik heb heel de middag hier serieus proberen te praten en dan kom jij om 18.43 opeen smet zo'n idiote uithaal. komop zeg.

Maaier 16-02-07 @ 03:29
De nazies zeiden indertijd ook dat men Nederland niet zou aanvallen.
En naief Nederland geloode het, de geschiedenis leert anders.
Het gaat nu weer dezelfde kant op, er is niks aan de hand toch.
Kijk alleen maar naar o.a naar van Gogh, kijk naar Shamir A
Kijk naar die Fin op dat scholengemeenschap die een Leraar doodschoot
omdat hij naar eigen zeggen niet begrepen werd.
Voorbeelden te over.
Als je in Rotterdam loopt voel ik me net een alochtoon in eigen land.
Hoezo het valt wel mee.

harde werker | 16-02-07 | 14:39

nu er parlementariërs zijn met dubbele nationaliteit zal het nooit meer afgeschaft kunnen worden.
teveel dubbele tongen immers.

Vitayalin | 16-02-07 | 14:25

Zie je wel!
Voor je het weet wordt ons land geregeerd door alochtonen, zie je wel dat Geert gelijk krijgt.
Volgende kabinet een fin als minister president.
Raus met die dubbele nationaliteiten.
Go Geert for president.

harde werker | 16-02-07 | 14:20

Ik ben het helemaal met Wilders en oude man eens. Hoe kun je Nederland laten besturen door iemand die zich zelf niet eens volledig Nederlander voelt? En hoe halen ze het in Den Haag in hun hoofd om de persoon die de deze motie indiende te schorsen? Ik d8 dat het een recht was van kamerleden om een motie in te mogen dienen. Maar kennelijk word PVV leden dit recht inderdaad afgenomen.

R-C.T.C. | 16-02-07 | 13:46

Zoals gebruikelijk reageerden de politiek-correcte partijen in de Tweede Kamer niet met argumenten op de PVV-motie om het hebben van een dubbele nationaliteit voor bewindslieden te verbieden, maar met kreten als "onkies", "discriminatie" en "schandalige verdachtmakingen". Met name de Kamervoorzitter reageerde verbeten en snoerde de PVV-woordvoerder de mond.

Met deze actie heeft Kamervoorzitter Verbeet duidelijk laten blijken dat sommige kiezers gelijker zijn dan andere. Wie netjes op politiek-correcte partijen stemt, weet zich vertegenwoordigd door Kamerleden die volop van hun parlementaire rechten gebruik kunnen maken. Maar wie op de PVV stemt moet maar afwachten of de Kamerleden die hem vertegenwoordigen kunnen spreken of een motie in mogen dienen.
Dit terwijl de dubbele nationaliteit van Albayrak en Aboutaleb niet zonder reden aan de orde werd gesteld. Albayrak trok als brave Turkse onderdaan de genocide op Armeniërs in twijfel, terwijl Aboutaleb loog over de ware toedracht van de bedreiging van Ewout Jansen.
Deze twee incidenten tonen aan dat er goede redenen zijn om te twijfelen aan de loyaliteit van Albayrak en Aboutaleb. Ook de VVD in Amsterdam riep Aboutaleb op duidelijkheid te verschaffen en de Maastrichtse hoogleraar staatsrecht Twan Tak zegt in Elsevier dat het benoemen van bewindslieden met een dubbele nationaliteit wel degelijk een risico vormt, en noemt het smoren van de discussie hierover door Kamervoorzitter Verbeet schandalig.
Als Kamervoorzitter hoort Verbeet boven de partijen te staan, maar zij heeft vandaag laten blijken dit niet op te kunnen brengen. In onze parlementaire democratie kunnen wij niet toelaten dat PVV-Kamerleden minder rechten hebben dan andere. Daarom rest ons nog maar één conclusie: Verbeet moet aftreden!
Bron: hetvrijevolk.com

oude man | 16-02-07 | 10:36

At Koerbagh:

Dank voor uw antwoord.
Op uw geheel eigen en welbekende weloverwogen enerzijds-anderzijds manier, heeft u het weer mooi verwoord.
Overigens ben ik het met uw denkwijze eens.

Bisschop Gijsen | 16-02-07 | 10:33

@ bottehond 16-02-07 @ 02:10

Tenzij u insider bij de PVV bent (en dat ben je niet) blijf ik bij mijn standpunt. De aanval was direct op A&A. U bekijkt m.i. het gedrag van de PVV met een Pastors-bril.
Deze heer (evenals Eerdmans en uw persoonlijk favoriete moslim) zal mijn politieke steun ook niet krijgen, maar beschuldig ik nadrukkelijk van een vrachtlading meer nuance en fatsoen dan de blaatapen van de PVV.
Als zij deze discussie waren aangegaan, had ik u op de trouwe hondenogen gelooft...

Bicycle_Repairman | 16-02-07 | 09:43

Liever een capabel figuur met dubbele nationaliteit als staatssecretaris, dan Sharon Diksma met enkele nationaliteit op welke post dan ook.....

Aktivist | 16-02-07 | 09:07

-weggejorist en opgerot-
jargent 15-02-07 @ 15:59
Pas op, wij hebben camera's bij onze kinderboerderijen, en je weet wat ik bedoel.

Zo jammer! | 16-02-07 | 07:38

Catch 22 is een geweldig boek! Lees ook Galapagos van Joseph Heller.
Hee, Yossarian, ietwat meer Heller humor er in, graag.

Zo jammer! | 16-02-07 | 07:34

@Bisschop Gijsen 15-02-07 @ 23:27:
Het topic ging uitstekend zonder mij. Alle argumenten die ik had willen inbrengen zijn wel gnoemd, en de discussie was levendig genoeg zonder mijn olieën op het vuur. Het was vermakelijk. Maar als u mijn mening op prijs stelt: ik ben tegen elke dubbele nationaliteit, en ik vind dat Verbeet (die ik op zich een goed voorzittert acht) vandaag haar boekje te buiten ging, maar de gronden waarop wel weer begrijp. Niettemin lijkt me deze motie om het punt aan de orde te stellen geen gelukkige keus van de bende van Geert. Wel vermakelijk, dat dan weer wel.

koerbagh | 16-02-07 | 05:42

bottehond 15-02-07 @ 18:43

O nu komt je ware aard naar boven. Niks vrijdenker, gewoon een heel klein bang mannetje dat denkt dat morgen dekromzwaarden op de loerliggen. Ga toch weg kerel. Ik ben geen backstaber, ik probeer constructief e denken. Zwelg jij maar lekker in je poel van islamangst etc. Over Sevriers , bosnische moslims en kroaten wete ik naar alle waarschijnlijkheid hele wat meer dan jij, dus daar zou ik niet over beginnen. In ieder geval: ik hoef je niet meer serieus te nemen. Ik heb heel de middag hier serieus proberen te praten en dan kom jij om 18.43 opeen smet zo'n idiote uithaal. komop zeg.

Maaier | 16-02-07 | 03:29

herstel:

trand = trant

Yossarian | 16-02-07 | 03:09

@dev:

trent = trand

Aboutaleb is van oorsprong een Marokkaan, geen Turk

links = linkse

Yossarian | 16-02-07 | 03:08

In het staatsjournaal wordt door een journalist aan dhr Aboutaleb gevraagd naar zijn reactie. Dhr Aboutaleb laat zijn roodkleurig Nederlands paspoort zien en reageert in de trent van 'zie je een Nederlands paspoort, net als zijn partij (de rode PvdA)'. Prima, leuke reactie natuurlijk. Maar die links journalist vraagt dus niet effies of die ook zijn Turks paspoort wil laten zien, maar nee, dat soort vragen is natuurlijk *niet* gepast... Meneer Aboutaleb, als u al zo lang in Nederland woont, hier ook begraven wil worden, doe dan niet zo moeilijk en dump die Turkse nationaliteit... Indien je wilt kun je je altijd Nederlandse Turk voelen natuurlijk, niks mis mee...

copy to dev null | 16-02-07 | 02:54

-weggejorist-

Yossarian | 16-02-07 | 02:54

wel nu, ik ben erg duidelijk geweest.

bejaarde op brommer | 16-02-07 | 02:38

Bicycle_Repairman 16-02-07 @ 01:58

het is juist geen aanval op abu en genocideontkennerin... en al zou het dat zijn... all is fair in love and war.... het is een aanval op de hypocrisie om de macht en www.eennl.nl/files/Haagse%20Mores.doc

bottehond | 16-02-07 | 02:10

@ botte
Nee vind het niet pathetisch, maar gewoon vaut. En dan niet vaut, wegens dom, maar (ben het op dat punt met je eens) wegens opzettelijk buiten de heersende regels van het spel. En levert dat winst op? Ik denk van niet. De aanval op A&A is geen winstpakker. De echte wereld lijkt niet op GS. Deze aanval komt dom, intolerant en racistisch over, dat is geen stemmentrekker en daarmee ook geen goede opmaat voor de discussie die er aan vast zit, de algemene dubbele nationaliteit. Het op de man spelen in de politiek is meestal geen succes. Ik geef toe, de wens is hier mede de vader van de gedachte. We zullen zien.
De echte winst van vandaag? de ban van jargent. Dat zion-geleuter zat inmiddels in mijn allergie.

= out

Bicycle_Repairman | 16-02-07 | 01:58

Bicycle_Repairman 16-02-07 @ 01:31

Wat liev van je dat je mij nu laat scoren. Ik ga hard doorkomen... hahahahah.... snap je nou werkelijk niet dat dat precies de bedoeling was. Jij vindt het pathetisch, maar zij hebben hún doel bereikt. Het ontmaskeren van de dictatuur van de multikuldoctrine en islam- watchers pogrom.

bottehond | 16-02-07 | 01:37

Persoonlijk ben ik het niet eens met de actie van de Kamervoorzitter. Ze had rekening moeten houden met de vrijheid van meningsuiting die ook de leden van de PVV hebben. Net als Kamerleden moet ook de voorzitter zich aan de Grondwet houden en dat heeft ze naar mijn mening vandaag niet gedaan (ondanks haar betoog dat Kamerleden zich aan de Grondwet houden).

Een dergelijke motie zou nooit door de kamer aangenomen worden en ingrijpen was wat dat betreft dus ook helemaal niet nodig (als ze al partijpolitiek zou bedrijven).

Ice84 | 16-02-07 | 01:33

@ botte
Da's een weggever,
ik zie er negen nogal vruchteloos aan een stier hangen.

Bicycle_Repairman | 16-02-07 | 01:31

Paulusdebosbouter 16-02-07 @ 01:18

De Menschelijke geschiedenis zelve biedt voldoende quasi- analoog materiaal voordat we ons hoeven richten op Wagner......

bottehond | 16-02-07 | 01:29

@ paulus

Tsjek dit. De dag overziend... wie was Verbeet (lees het schofferend polikorinquisitieburo) en wie is de PVV in dit filmpje?

www.youtube.com/watch?v=GS4bGwA0QSc

Nuf said. Game, Set & Match voor Geert Wilders. Geert! Dat ze je nog lang mogen onderschatten, dude......

bottehond | 16-02-07 | 01:24

@Paulus @01:18
Prachtige metafoor. Hulde!

Chiant | 16-02-07 | 01:22

@Chiant: let's agree not to agree. Ik wens u allen het beste; ik moet morgen beroepsmatig nog drogere teksten produceren en ga mevrouw bouter maar eens opzoeken in bed.

Paulusdebosbouter | 16-02-07 | 01:21

Paulusdebosbouter 16-02-07 @ 01:18,
Daar reken ik wel op, ja. Met graagte zie ik daarnaar uit.
.
Het zal een verademing zijn, zoveel is nu al duidelijk.

Rest In Privacy | 16-02-07 | 01:20

@bottehond: no hard feelings en ik heb ook alle begrip voor de emotie. Geen reden voor excuses; ik kan tegen een stootje. Maar over die 'war' gesproken: als dit de ouverture was van Wilders in het parlement, dan staat ons nog een Wagneriaanse opera te wachten de komende jaren.

Paulusdebosbouter | 16-02-07 | 01:18

@Paulus @01:08
Ja, het was een actie om een belangrijk heet hangijzer op de agenda te zetten (provocatie, zo je wilt)
Nee, het was zekers niet terecht dat Verbeet ingreep. Dat was een politiek zeer correct en partijafhankelijke, voorzitter-onwaardige, gedachtenpolitieachtige actie.

Maar we vallen in herhaling en voor de met valide argumenten onderbouwing van mijn stelling verwijs ik naar hierboven.

Chiant | 16-02-07 | 01:16

Paulusdebosbouter 16-02-07 @ 01:08,
Pardon?
.
Ik doe niet anders, en ik ben tevens niet anders gewend dan aangevallen te worden van links met onredelijkheid.
.
Als u dan denkt dat het hier ging om het in twijfel trekken van de betreffende bewindslieden, legt u mij dan eens uit waarom juist déze passage uit het verhaal moest:
.
"... en spreekt tenslotte uit dat het wenselijk is dat vooruitlopend op deze wetswijzigingen geen bewindslieden van het kabinet Balkenende IV worden benoemd die naast de Nederlandse nationaliteit nog de nationaliteit van een ander land hebben danwel geen Nederlander zijn, "
.
Daar wordt toch geen loyaliteit en/of integriteit in twijfel getrokken?
.
Dan waren er wel andere passages die daar meer naar roken - naar mijn idee niet zijn - zoals de passages die de fietsemakert hierboven aanhaalt.
.
die konden echter rustig blijven staan. Die raakten namelijk niet aan de moeilijk bevochten kandidatuur van de bewindslieden in de kabinetsformatie. een stuk van het proces waar het parlement geen inspraak in mag krijgen.
.
En zeker niet die vermaledijde PVV. Niet zoals het kabinet iemand op de voorzittersstoel heeft.

Rest In Privacy | 16-02-07 | 01:16

Bicycle_Repairman 16-02-07 @ 01:05

Damn... you got me... Ijdelheid is zoals altijd 's mensch grootste vijand. Mijn felicitaties... Haha.... LOL!

bottehond | 16-02-07 | 01:15

Paulusdebosbouter 16-02-07 @ 01:08

Dudette... ik snap je heus wel. Perspectief maakt de moraal, is logiesj. Mijn excuses voor mijn harde toon.

bottehond | 16-02-07 | 01:13

@bottehond: ik zeg helemaal niet dat Wilders dom is. Ik zeg alleen dat de motie niets anders dan provocatie was en dat daarom de voorzitter correct het RvO heeft toegepast. Net zoals jullie heb ik recht op mijn mening; het enige verschil is dat ik probeer mijn stelling met valide argumenten te onderbouwen en met alle respect zie ik dat hier weinig gebeuren.

Paulusdebosbouter | 16-02-07 | 01:08

@botte @01:03
Zo, die had je snel gevonden! Chapeau overigens.

Chiant | 16-02-07 | 01:06

* grijnst vals na de bevestiging dat er iemand op de teentjes getrapt is geweest en gaat een iets minder botte variant (= eufanisme, want golden retriever) uitlaten.*

Bicycle_Repairman | 16-02-07 | 01:05

Boeddhi 16-02-07 @ 00:45,
Ik hecht er tenslotte aan te vermelden dat ik geen christen ben. Juist niet.
.
Ik weet vrij goed hoe de natuur werkt, van regenboog tot waterstof atoom. Ik heb derhalve niet het idee dat ik mij moet onderwerpen aan een god om mij vast te klampen aan de hoop dat morgen de zon weer opkomt.
.
En zoals ik al eerder zei:
Een kamermeerderheid is allerminst een garantie voor een meerderheid onder bevolking. Zoveel hebben we wel geleerd, meen ik, met het debaclerond de EU grondwet, nietwaar?
.
Maar goed, dat alles is de vraag niet. Het zet ons enkel op een zijspoor.
.
De vraag waar het wel omgaat, is:
Waarom Fritsma de mond snoeren als hij een redelijke vraag probeert aan de orde te brengen? Waarom zo hysterisch, als het niet om het partij belang gaat, en als het niet om de komende verkiezingen gaat, waarom dan?
.
Omdat hij de integriteit in twijfel trekt? Kul. Hij zei niet meer dan dat de betreffende mensen zelf al gezegd hadden in interviews aangaande de Armeense genocide. Dat was niet nieuw. Dat was een samenvatting.
.
Voorts, besef u goed: De passsage die daarover ging hoefde er ook niet uit.
.
Welke wel?
.
Die passage die ging over de aanstelling van A&A. die moest eruit. Waarom?
.
Welnu, de vraag stellen is hem beantwoorden nietwaar? Dat mág niet ter discussie staan.

Rest In Privacy | 16-02-07 | 01:02

ik ben met geert mee eens, maar dan moet hij eerst voordoen om zijn joodse paspoort in te leveren . Dat had hij niet verwacht he ???

prins74 | 16-02-07 | 01:01

Paulusdebosbouter 16-02-07 @ 00:45

Tsjek de draad. It's war.... if I am correct. Pret! Er op of er onder voor de pietje bell en de waakhondenklup annex de PVV. Hoe sneller hoe beter. Ik snap de tactiek van Geert en die is VOL in de aanval vanaf dag 1! Men onderschat hem omdat men elkaar nababbelt dat Wilders dom is. "Wilders id dom. Tuurlijk! Waarom eigenlijk? Euh... Euh... Omdat hij moslims haat?" Hahaha... Go Geert.... Ergo: tsjek: wat denk jij? wie is slimmer. Iemand die zijn leven tog kwijt is maar wil vechten tégen dat haatgeloof dat zijn Vrijheid al af nam en vóór zijn en onze Vrijheid of ad melkerts' persoonlijke "Assistentin!"? Denk na.

bottehond | 16-02-07 | 01:00

Hmm, ik merk dat het niet wegknippen van het grootste deel van de derde motie tot misverstanden leidt.
Het gaat mij niet over de Armeense kwestie.
Op de site van de partij is in rood en onderstreept het deel van
"en spreekt tenslotte" tot en met "geen Nederlander zijn"
Dat is de essentie van de motie en die gaat toch echt over A&A.

Mijn stelling blijft: Verkeerde middel voor een discussie die op zichzelf binnen een democratisch bestel wel gevoerd moet (kunnen) worden.

Bicycle_Repairman | 16-02-07 | 00:55

@ Fietsendief

In dat draadje stond maar één serieuze reactie op mijn post en datv was deze. Jouw extreemOT- gewauwel was gespeend van elke inhoud. No matter wat die ouwe solexracerT zegt. Die lulde tactisch, I am sure... hij herkent inhoud als er inhoud staat..... dus.... hij leert het taqiyya-en al aardig... Koekje-dr-bij? 07-02-07 @ 12:07

bottehond | 16-02-07 | 00:54

HP 16-02-07 @ 00:50

Nou, ik zie dat de parlementaire meerderheid aangeeft dat men geen moeite heeft met de dubbele nationaliteit. Waar zeur je zelf je dan over!! Truste, ik lees morgen wel wat je vindt!

Boeddhi | 16-02-07 | 00:54

@Chiant: eens, de provocatie was geslaagd en hij wilde de zaak niet verder doen ontploffen.

Paulusdebosbouter | 16-02-07 | 00:53

@Paulus @00:46
Omdat Wilders zijn fiches heeft geteld en besloot te cashen.

Chiant | 16-02-07 | 00:51

Boeddhi 16-02-07 @ 00:45,
In het NL parlement gaat het erom wat wij stemmen en willen.
.
Laat die amerikanen nou maar in amerika.
.
Het ging hier om bestuurders in NL en dat voor mensen in deze positie gewenst is, dat zijn enkel de NL nationaliteit hebben om zo goed mogelijk te garanderen dat zij enkel onze belangen dienen. Heel normaal, lijkt me.
.
Dat je daar de war on terror bij moet slepen om nog wat van te maken van je verhaal. Integendeel. Het komt nogal hysterisch over, eerlijk gezegd.

Rest In Privacy | 16-02-07 | 00:50

@Paulusdeboskabouter @00:41
Hoe kom jij nu weer aan die informatie?
En dan te bedenken dat ik zit te reaguren vanuit een duister internetcafé via een open WiFi van een paar huizen verderop en via een open proxy in Peru...

Chiant | 16-02-07 | 00:48

@ Chiant
Staat overigens los van je standpunt dat het beter was geweest om het te laten gaan. Hoewel ik vind dat er formeel terecht is ingegrepen (gezien de motie) is strategisch minder slim.
Fritsma plaatste zichzelf wel voldoende buiten de orde, hattie geen kamervoorzitter voor nodig.

@ botte
dat seaurten denken doet mij de toch lekkere Chileense wijn teruggeven, zoals een baby dat met melk doet.
En beste botte ik denk niet in termen van oorwassen. Jouw response in het Mohammed II draadje was slecht voor mijn humeur. Daarbij heb ik de relevantie die ik toedicht aan jouw mening aangegeven en dat was het.
Dat oorwassen is er door anderen aangehangen.
Daarbij schatte de senior op het rijwiel met hulpmotor mijn reactie en mijn nick nog het meest op de juiste waarde in, meen ik mij te herinneren.

Bicycle_Repairman | 16-02-07 | 00:46

@bottehond: je trekt er van alles bij. Is een van je stijlfiguren; weet ik wel. Maar goed daarom nogmaals de tegenvraag: waarom heeft Wilders die motie dan niet afgedwongen, als het zo'n flater was van Verbeet?

Paulusdebosbouter | 16-02-07 | 00:45

HP 16-02-07 @ 00:34

Waarom steunen we die christenen aan de andere kant van de Atlantische oceaan in hun strijd tegen terroristen terwijl het zelf terroristen zijn. Ook wij zijn hypocriet, maar dat heb ik al eerder in de discussie gezegd. Ik word een beetje misselijk van jullie retoriek, in de bijbel staat, “kijk eerst naar de balk in je eigen oog voordat.......”. Maar goed, believe your own dogma!

Boeddhi | 16-02-07 | 00:45

Paulusdeboskabouter @0039

"De minister voer uit tegen Huizinga tijdens een debat over asielzoekers. "
<knip>
"Huizinga gaf op haar beurt te kennen buitengewoon verontwaardigd te zijn. Haar uitspraken waren juist bedoeld als waarschuwing, legde ze uit. "Ik word vaak gebeld door oudere mensen die aan de oorlog moeten denken als zij zien hoe uitgeprocedeerde asielzoekers hun huis uit worden gezet. Die associatie moet worden voorkomen."

Dit betreft dus wel degelijk een kamerdebat. Én hier wordt nogmaals door Huizinga in bedekte en afgezwakte termen de relatie gelegd tussen Rita Verdonk en de Gestapo.

Van mij mág het hoor. Ik vind het zelfs wel amusant. Het houdt de discussie zeer levendig en maakt de politiek wellicht weer interessant voor ons Kuddevolk. Maar dan niet dikke boehoe doen als de PVV (of wie dan ook ter rechter zijde) hetzelfde doet.

Chiant | 16-02-07 | 00:44

Paulusdebosbouter 16-02-07 @ 00:27

De lieve vrede en het kennelijk gereanimeerde restantje van de mutlikuldoctrine über Alles, right? Dan komt de multi- interpretabele slappe haptekst zeer van pas. Echt schijnheilig. En zeker op een maatschappelijk relevant ervaren onderwerp. Een flater van verbeet.......

bottehond | 16-02-07 | 00:42

Chiant: 'ondeskundig verpest'. Nee, jij bent staatrechtsgeleerde!

Paulusdebosbouter | 16-02-07 | 00:41

Bicycle_Repairman 16-02-07 @ 00:33,
"Wanneer bijv. de Turkse genocide op Armeniërs ter sprake komt, zien we sommigen plotseling met twee petten op praten of zelfs gewoon de Turkse visie op de kwestie schaamteloos verdedigen.

Dat is natuurlijk ongewenst. "
.
Dat is toch inhoudelijk en juist wat daar staat: Dat hebben sommigen inderdaad gezegd en dat is ongewensd. Daar warenwe het redelijk over eens hier, dacht ik.
.
Hoe is het aanhalen van zaken die in de kranten gestaan hebben, nu in de kamer ineens verboten?

Rest In Privacy | 16-02-07 | 00:40

@Bicycle_Repairman 16-02-07 @ 00:33
Het gaat om de hele motie, inclusief de bijbehorende toelichting. Fritsma heeft het goedpraten van de Turkse genocide op Armeniërs in zijn motie wel genoemd, maar nooit toegedicht aan Albayrak. Voor zover ik weet heeft zij ook nooit uitspraken in die richting gedaan. Het staat echter wel als uitleg voor de achterliggende motivering van deze motie vermeld.

Wat ik wil zeggen is dat de motie het aantreden van 2 bewindslieden in het bezit van dubbel paspoort wil aangrijpen om een belangrijk kamerdebat over een belangrijk onderwerp ferm op de politieke agenda te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat Fritsma echt niet op het hoofd van A&A uit was.

Verbeet heeft het alleen ondeskundig verpest.

Chiant | 16-02-07 | 00:39

@Chiant: die uitspraak van Huizinga was niet in de kamer, dus dat heeft niets met het RvO te maken. Maar goed: jullie zijn toch alleen maar geinteresseerd in jullie eigen waarheid, dus ik lul maar wat.

Paulusdebosbouter | 16-02-07 | 00:39

Boeddhi 16-02-07 @ 00:30

Ik zie juist wel wat je schrijft en daar reageer ik op, lieverd. Ik wilde je laten zien dat ieder mensch, iedere groep en iedere geloofsgroep in staat is tot beestachtig en angstaanjagend gedrag... En als velen van hen het ook aankondigen.... Tsja....

bottehond | 16-02-07 | 00:37

@bottehond @00:29
Dan wordt er tenminste gestemd op de ongekuiste versie. Nu is het weer het eeuwige concessies doen, oftewel meer van het oude.

Chiant | 16-02-07 | 00:34

Boeddhi 16-02-07 @ 00:30,
Valt het je nou zelf ook niet op dat je iedere keer helemaal een oceaan over moet om iets beroerds te vinden m.b.t. het christendom, terwijl het bloed verspild door moslims gewoon bij onszelf op de stoep ligt?
.
De ontnuchterende werkelijkheid voor jou is: Heden ten dage in NL inspireert de bijbel niet meer tot moord, in schril contrast met de koran.

Rest In Privacy | 16-02-07 | 00:34

@ Chiant 00:25

Onjuiste stelling!
Je hoeft geen naam te noemen om het toch specifiek over personen te hebben.

De 'derde motie' van Fritsma (Bron: www.groepwilders.nl):

"De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,
(...)
verzoekt de regering met wetswijziging te komen strekkende tot:

- het introduceren van een wettelijk vereiste voor leden van het kabinet om de Nederlandse nationaliteit te bezitten
- het onmogelijk te laten zijn dat personen die naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit hebben lid worden van de Staten-Generaal en het kabinet

en spreekt tenslotte uit dat het wenselijk is dat vooruitlopend op deze wetswijzigingen geen bewindslieden van het kabinet Balkenende IV worden benoemd die naast de Nederlandse nationaliteit nog de nationaliteit van een ander land hebben danwel geen Nederlander zijn,

en gaat over tot de orde van de dag,

Zoals ik eerder al aangaf is het feit dat het voor veel mensen mogelijk is om een dubbele nationaliteit te hebben een probleem.

De gevolgen ervan zien we bijv. ook met leden of aspirant leden van deze Kamer.

Wanneer bijv. de Turkse genocide op Armeniërs ter sprake komt, zien we sommigen plotseling met twee petten op praten of zelfs gewoon de Turkse visie op de kwestie schaamteloos verdedigen.

Dat is natuurlijk ongewenst. Het is in het verlengde daarvan ook onacceptabel dat het dienen van buitenlandse belangen ook zomaar door kabinetsleden kan gebeuren!

(...)

Bicycle_Repairman | 16-02-07 | 00:33

@Paulusdeboskabouter @00:27
Kijk, dit www.buitenlandsepartner.nl/forum/viewt...
is buiten de orde. Weisglas greep terecht niet in. Dat is nou het mooie van democratie en vrijheid van meningsuiting.

En daar kan ik er nog héél veel van googelen, maar dat gaat jou zelf ook best lukken.

Chiant | 16-02-07 | 00:32

bottehond 16-02-07 @ 00:19

ken je de filmpjes nog van Amerikaanse polisie een neger aftuigen. Je weet dat bijna elke Amerikaan Christen is. Dusssss! ach, het is maarwat je wil zien en wat je wil lezen. Je ziek nl. niet dat ik ook schrijf dat ik me zorgen maak over moslim radicalisme. maar dat wil je niet zien. Je ziet alleen maar dat wat je wil zien. Maar zeg het dan!!! Alle moslims zijn terroristen en extremisten. Dat wil je toch zeggen? Of de meeste moslims zijn...... of een grote minderheid zijn....... od een minderheid is ....... verplaats moslim nu voor voetbal supporter en terrorist voor hooligan... Het is maar waar je naar kijkt en hoe je er naar kijkt....

Boeddhi | 16-02-07 | 00:30

Chiant 16-02-07 @ 00:21

What does that make our "democracy"???!

bottehond | 16-02-07 | 00:29

Chiant 16-02-07 @ 00:21,
Wouter Bos riep een tijdje terug dat het kabinet maar moest wennen aan de nieuwe linkse meerderheid in de kamer.
.
Met de aanwezigheid van de PVV 9 man sterk, zijn er inderdaad ook een paar zaken waar de linkse goegemeente aan mag gaan wennen.
.
Klare wijn, bijvoorbeeld.
.
Proost :-)

Rest In Privacy | 16-02-07 | 00:27

@Chiant: ook de voorzitter is onderdeel van de orde. Wilders is kenner genoeg om te weten dat ze fout zaten; hij had anders wel de indiening van de motie afgedwongen. Dit was niets minder dan een provocatie; hartstikke leuk, maar niet parlementair. Ja, de parlementaire mores zijn stoffig en bedaagd, maar zo werkt het hier wel.

Paulusdebosbouter | 16-02-07 | 00:27

Bicycle_Repairman 16-02-07 @ 00:16

Leuk! Gotcha.... Schermen met wetten om onethisch gedrag te rechtvaardigen... Goed bedoeld... maar vhoe ver is jouw seaurt verwijderd van dit als het om mijn seaurt gaat? Na vanmiddag is het er op of er onder. Jullie soort kan zo slecht met Macht omgaan......

www.youtube.com/watch?v=yApLTCNU6G0

Jij dacht mij een "oorwassing gegeven te hebben... in je stoutste dromen, fiets....

bottehond | 16-02-07 | 00:26

@Bicycle_Repairman 16-02-07 @ 00:16
De motie was niet op A&A gericht, de motie was gericht op toekomstige bewindslieden in het bezit van méér dan alleen het Nederlandse paspoort.

Chiant | 16-02-07 | 00:25

@Paulusdeboskabouter
Het is niet buiten de orde, het is bij uitstek een moment om een belangrijk onderwerp onder de aandacht te brengen.

En zoals ik al eerder heb opgemerkt is de voorzitter erg dom geweest door het op deze manier af te kappen. Ze had de motie veel beter in stemming kunnen brengen zoals ie was. De motie was dan toch wel door de kamer afgeknalt, maar dan was bovenstaande discussie zeker niet zo lang geweest. Nu laadt Verbeet de verdenking van partijpolitiek op zich en dat is denk ik ook wel terecht.

En als deze motie buiten de orde is, dan weet ik er nog wel enkele uit Balkenende III op te noemen die minstens evenzeer of zelfs méér buiten de orde waren.

Het raakt dus kant noch wal om te verwijzen naar het reglement, want daar staat het gewoon niet in. Deze ingreep was op ingeving van de PvdA voorzitter Verbeet en achteraf wordt nu de vergoeilijking erbij gezocht.

Chiant | 16-02-07 | 00:21

Boeddhi 15-02-07 @ 23:58

Boeh!

www.youtube.com/watch?v=KmS-zufF6aE

Man is evil. Wit, zwart, moslim.... dat lijkt me geen onterechte veronderstelling gezien de track- record van de decennia ná de tweede wereldoorlog, waarna we álles anders zouden doen. Boeddhi... hoe jij naar de islam kijkt... dat is gebaseerd op dromen... dodelijke dromen van de Betere Mensch... wake up, boddhisattva ... theetijd! Koekje dervbij?

bottehond | 16-02-07 | 00:19

nou,tof hoor.Moslims in politiek den Haag!!Turkije en Marokko lachen zich de tyfus.die gaan ons nu beinvloeden hoor,door die 2 Allah aanhangers bij ons in de regering.

cor taxi | 16-02-07 | 00:19

@ Chiant
Tog wel,
De handelingen in strijd met de wet waren hier wel degelijk aan de orde.
Like it or not, maar op dit moment is de positie van A+A niet strijdig met enige wet of regelgeving. Een motie indienen die zich rechtstreeks op de personen richt en ze daarmee van "andere rechten" voorziet dan andere personen vanwege hun afkomst, is strijdig met de (grond)wet.
Wil je het issue aanpakken kun je dat gewoon doen, wetsvoorstelletje indienen etc etc.
Als de kamervoorzitter dan nog dwars gaat liggen, dient ze op staande voet ontslagen te worden.

Bicycle_Repairman | 16-02-07 | 00:16

@Chiant: het openlijk twijfelen aan de oprechtheid van de door een ander kamerlid afgelegde eed, is volledig buiten de orde. Het is geen GS in de TK. Voor wat het waard is: ook ik heb mijn twijfels bij bewindslieden met een dubbele nationaliteit, maar volgens mijn mening zou iedere andere voorzitter ingegrepen hebben.

Paulusdebosbouter | 16-02-07 | 00:13

nadenkeniseenkunst 16-02-07 @ 00:09

beetje late reaktie. Hoezo, dus je bent bereid de democratische verhoudingen op te geven omdat je denkt dat er geen tijd meer is?

Boeddhi | 16-02-07 | 00:13

At Chiant:
één Nederlands paspoort: 48 Euro.
ëén Marokkaans paspoort: graties
morgen in alle kranten zwaaiend met je paspoort op de voorpagina alsstaatsecretaris in een christen-kabinet : onbetaalbaar

Bisschop Gijsen | 16-02-07 | 00:12

Beste bejaarde op brommer,
Ga morgen met vakantie naar India voor een maandje of drie. Als ik terug kom ga ik het moeilijk hebben met mijn eigen ik en op uw allen kosten vegeteren.

31770 | 16-02-07 | 00:11

discussie is deaud! Moskofiets krijgt klappen van Jort, het OM en de nabestaanden van Endsta. Kijken of hij meerdere levens heeft zoals een kat

Boeddhi | 16-02-07 | 00:10

Beste Boeddi,Een dreigement? Vat het op zo als je het wilt. Maar als het te laat is is het te laat en dan helpt geen enkele rekensom.

nadenkeniseenkunst | 16-02-07 | 00:09

@Paulusdeboskabouter @23:35
Nou dat lees ik daar helemaal niet hoor:
********
Artikel 58. Waarschuwing; terugneming van woorden
1. Indien een spreker van het onderwerp in beraadslaging afwijkt, roept
de Voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terug.
2. Indien een lid of een minister beledigende uitdrukkingen gebruikt,
de orde verstoort, zijn plicht tot geheimhouding schendt of instemming
betuigt met dan wel aanspoort tot onwettige handelingen, wordt hij door
de Voorzitter vermaand en in de gelegenheid gesteld de woorden die tot
de waarschuwing aanleiding hebben gegeven, terug te nemen.
Artikel 59. Ontneming van het woord
1. Wanneer een spreker van de gelegenheid, bedoeld in artikel 58,
tweede lid, geen gebruik maakt dan wel voortgaat van het onderwerp af
te wijken, beledigende uitdrukkingen te gebruiken, de orde te verstoren,
zijn plicht tot geheimhouding te schenden of instemming te betuigen met
dan wel aan te sporen tot onwettige handelingen, kan de Voorzitter hem
het woord ontnemen.
2. In de vergadering waarin een lid het woord is ontnomen, mag dat lid
niet meer aan de beraadslaging over het in behandeling zijnde onderwerp
deelnemen.
********

Het betreft hier niet:
- belediging
- schending van de geheimhouding
- aansporen tot onwettige handelingen

Kontverhaal dus. Verbeet bedrijft wel degelijk politiek zeer correcte partijpolitiek.

Chiant | 16-02-07 | 00:09

Bisschop Gijsen 15-02-07 @ 23:52

Het Humanistisch Verbond heeft middels een actie die gebaseerd is op ( zeer terecht) wantrouwen jegens gristenen en islamieten de oorlog verklaard aan de reli- fascisten en - fascistoiden! Tsjek:

www.humanistischverbond.nl/cgi-bin/aa...

Nuf said of hoe is het. Ga je nog iets doen voor je idealen? Anders tief je maar weer terug naar Rollduc!

bottehond | 16-02-07 | 00:09

@Lizzardking @23:46
Mij maakt het inderdaad niet zo veel uit, anders dan dat ik het jammer vind dat de reaguursels van het soort dat jij hier neerplempt @23:36 ertoe bijdragen dat de PVV in de extreemrechtse hoek wordt gedrukt. En daar heb ik eerlijk gezegd wel een beetje moeite mee. Dat je je daarnaast van allerlei krachttermen bedient en soms je caps-lock vastzit, maakt me niet zoveel uit. Er verschijnt vanzelf de tekst "weggejorist".
@boeddhi @23:52
Fijn dat je er nog bent. Linkse mensen die bijdragen aan de maatschappij door bijvoorbeeld te werken vind ik geen rapalje hoor!

Chiant | 16-02-07 | 00:03

gijsen 2352
met mij geen vrede.
dit is de 21 eeuw weet je wel....
ach laat maar.
btw.het is nog te vroeg voor je testament.
@31770
goed idee, pvda is waar de baantjes is.
boedhhi,
doe je naam eer aan en ga mediteren.
nu.
zie je over laten we zeggen 3000 jaar.

bejaarde op brommer | 16-02-07 | 00:00

off topic: Moskofiets heeft info gelekt over Endstra om hem zwart te maken terwijl hij nog de zijn advocaat was!

Boeddhi | 15-02-07 | 23:58

Denk dat ik ook een marokkaans paspoort ga aanvragen. Daarna lid worden van de pvda. Goed voor de carriere!

31770 | 15-02-07 | 23:54

at bejaarde: die zit ik op een t-shirt i.p.v. "ik heb er de kracht niet meer voor" "The world is my toilet" haha.

Bij deze gemunt.

Maar trouwens bij the way waar staat u vanaf het midden gezien?
Ik zie mijzelf als een cynische pragmatische humanist; d.w.z. laat iedereen maar schuiven en hoop maar dat alles goed komt.
geloof zie ik al;s een collectief waanidee, wat sowieso niet door de staat gefaliceerd moet worden.
Aan de andere kant ; heel het westerse altruisme is gebaseerd op de bijbel, ik noem ziekenhuizen, bejaardenzorg, pensioenen, ontwikkelingshulp, enz., dus het heeft ook een cement-werking op een samenleving, tenminste als er één overheersend geloof is.
Zoals Houellebecq zegt; zonder religie valt een samenleving uiteen.

Vadertje staat of ieder voor zich; in het midden maar, zoals nu in Nederland, want ongebreideld kapitalisme zonder begrenzing is ook verschrikelijk (voor de losers dus).

Maar goed, denk niet dat veel mensen geinteresseerd zijn in mijn politieke testament.... dus ken je die mop van hoe noemt een gynacoloog een uitstrijkje nemen?
Een kutklusje..... dus ik kijk nog even in de koelkast of er nog wat te drinken is in dit huis, en ik raadt eenieder aan dit voorbeeld te volgen, met name tight-ass Balkenende cum suis.
Amen en Gods Vrede zij met U

Bisschop Gijsen | 15-02-07 | 23:52

Chiant 15-02-07 @ 23:42

Ik ben er nog! Maar besef dat het laat is en dat links rapalje (hoewel Wilders eerder onder de categorie rapalje valt) tegenwoordig ook werkt en dus op tijd gaat slapen.

Boeddhi | 15-02-07 | 23:52

nadenkeniseenkunst 15-02-07 @ 23:14

Ik waarschuw ze al heel lang. Misschien luisteren ze eerder naarv de boer dan naar zijn blaffende waakhond. Post van de maand, dude. Dikke NUF SAID.

bottehond | 15-02-07 | 23:51

De stem van een miljoen NederlanderTs was dus beledigend, oproepend tot crimineel gedrag en/of ordeverstorend.... Dudes... Fasten your seatbelts... Geert heeft vanmiddag DOELBEWUST de oorlog verklaard aan het establishment en hun handlangers in het Parlement, het kabinet en in de samenleving as such! Go Geert!

bottehond | 15-02-07 | 23:49

Chiant>>>Oh jij spreekt ook niet alleen voor jezelf?? Is een slechte eigenschap man, moet je eens proberen een dag niet te doen, zul je eens zien hoe aardig je vrouw tegen je doet.

Lizzardking | 15-02-07 | 23:46

Wel goedver!
Altijd als dat linkse rapalje zonder steekhoudende arumenten of inhoudelijke feiten komt te zitten, knijpen ze er vantussen.
@Lizzardking
Ik denk dat je niet moet innemen en reaguren tegelijk. Daar ga je rare dingen van zeggen en je stem verheffen. Dat vindt de rest en Joris in het bijzonder niet zo leuk.

Chiant | 15-02-07 | 23:42

31770 15-02-07 @ 23:37

nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Ierland

De mensch leert NIETS van de geschiedenis omdat hij toestaat dat de gebeurtenissen die hij beoordeelt getekend worden met emoties.

bottehond | 15-02-07 | 23:41

@hagediskoning 2336
ja, dat klopt.
@Paulus,
2335
goh, vandaar al die paniek, het was tegen de RvO!
al dat hysterische gebral was dus vanwege een formaliteit!
ik duik maar weer eens onder mijn paddestoel....

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 23:41

Lizzardking 15-02-07 @ 23:36
Bijna 1000000 mensen hebben op Wilders gestemd en die zijn nu GVD allemaal een racist???

Ja inderdaad! Nee natuurlijk niet!!! Een deel is racist, en de rest is dom en zwakzinnig ;-)

Boeddhi | 15-02-07 | 23:39

Eerst een zoloft en een borrel ;-))

Lizzardking | 15-02-07 | 23:39

Adolf was Oostenrijker

31770 | 15-02-07 | 23:37

@ Patrick

Je post is boeiend en to the point en daarom neem ik de vrijheid en kostbare virtuele ruimte om ieder punt te beantwoorden, als je me toestaat.

* - Niet langer subsidiëren van religieuze instanties (en dan heb ik het níet alleen over islamitische instanties)

Dat duurt nog 15 jaar. Het cda heeft zich heel slim opgeworpen als Redder van de Beschaving en beschaafd zijn. Precies wat vde modale middenmensch van node is: rust in de tent über alles!

- Zeer intensief (ver)volgen (potentiëel) radicaliserende types. Haal ze uit de maatschappij vóór ze anderen vergiftigen

Het doet me deugd dat je voelt voor wat in bepaalde eenvoudigen van geestkringen een politiestaat genoemd wordt. Jammer. In your dreams.... Tsjek dit:

www.geenstijl.nl/mt/archieven/046132.h...

Angstig Nederland vreet haar eigen vrije kinderen op. Geen steun, geen bescherming door een collectieve adhesiebetuiging. Men weet het en men doet er niets aan. Paaipraatjes. Niets meer. Sorry.

- Bestrijden van eenieder die verworven vrijheden wil inperken of censureren. Hier moeten links én rechts één front vormen en alle bevoogdende types hard aanpakken.

Bestrijden... Oehhhhh!... Guantanamo Bay... Schande! Nederlanders martelenhoax........ Oeiiiii! Schadevergoeding krijgt men.

Dat laatste van een linksrechtsFront ben ik geheel en van harte 100 % met je eens. Jan Tomaat heeft de islam- watchers echter verraden deaur die 42000 tronies. Ik vertrouw hem niet meer.

- Op termijn: volledige secularisatie en strikte(re) scheiding van kerk/moskee en staat.

Hoezo... "op termijn"... waarom in allejezusdevisboernaam op termijn???? ...... op termijn kón je wel eens te laat zijn. En je praat Wilders na op dit punt, papegaai!

- En tenslotte een pragmatische aanpak. Laten we doen wat wérkt en ideologische bezwaren opzij schuiven als een bewezen effectieve aanpak dat eist.

Ik mag toch wél aannemen dat jij EénNL gestemp hep, tog?

bottehond | 15-02-07 | 23:37

-edit leuk voor je -

Lizzardking | 15-02-07 | 23:37

-weggejorist-

Lizzardking | 15-02-07 | 23:36

De opmerkingen van Fritsmans waren tegen de orde van de Tweede Kamer. De eed die de leden hadden afgelegd werden namelijk in twijfel getrokken en dus greep de Voorzitter conform het reglement in. Lees maar na in artikel 58 en 59: www.parlement.com/9291000/d/20060206_r...

Paulusdebosbouter | 15-02-07 | 23:35

gijsen 2327
horror?
I don't think so.
ik gebruik alle toiletten, in feite,
de wereld is mijn toilet....

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 23:32

at bejaarde: wist wel dat je bij dit topic was, toch schat ik u niet in als racist/rechterzijde van rechts.
waar is koerbagh?
en cojones?
maar kouwes was gister wel op dreef, en ruwe bolster-blanke pit is het motto bij hem.
gezwollen taal zal toch weer verdwijnen als het topic verder de geschiedenis inzakt, net als een kroeg-gesprek waarin je teveel sentimenteel en hoogdravend hebt staan te ouwehoeren, maar wat toch oplucht en toch een kern van waarheid heeft, want een mens heeft ook behoefte aan verdieping, zeg maar.

on topic: die kamervoorzitter floot wel erg partijdig, niet dan?
Ik dacht dat een voorzitter onpartijdig moet zijn en zich alleen moet bemoeien met het juiste verloop van het debat (spreektijd, procedures etc) en niet met de inhoud an sich.

En, hoewel Wilders en Verdonk duidelijk wilden scoren in het oog van de publiciteit, hebben zij toch een punt naar voren gebracht, namelijk het volkomen absurde systeem van de dubbele nationaliteit.

Ik bedoel, dan neem ik een driedubbele nationaliteit aan, waarom niet?

Of een dubbele sexe, dan kan ik naar believen op het damestoilet of het herentoilet.
Ik bedoel maar.... the horror...

Bisschop Gijsen | 15-02-07 | 23:27

@Patrick Bateman 15-02-07 @ 22:55

Hoewel ik me uitstekend in je gedachtegoed kan vinden, constateer ik toch een zekere discrepantie. Enerzijds opteer je pragmatische maatregelen, alwaar anderzijds je ideeën mijns inziens aan de realiteitszin onttrokken zijn.
Dit omdat de mate van seculariteit die jij voor ogen hebt nooit geheel zal kunnen worden bereikt. De confessionele lobby oefent erg veel invloed uit, zowel in christelijke als islamitische landen. Hetgeen overigens niet onverlet laat dat ik het voor het grootste gedeelte met je eens ben.

Geheel losstaand van bovenstaande vraag ik me af in hoeverre Gerdi Verbeet verantwoordelijkheid af zal gaan leggen. Het is niet aan de kamervoorzitter om te beslissen welke onderwerpen geschikt zijn voor de politieke agenda, de kamervoorzitter dient slechts de orde tijdens het debat te waarborgen.

ZwakZinnig | 15-02-07 | 23:24

nadenkeniseenkunst 15-02-07 @ 23:14

Is dat een dreigement? Helaas is 1.2 miljoen kiezers van de10 miljoen stemmers geen kamer meerderheid en we leven nog steeds in een parlementaire democratie.

Boeddhi | 15-02-07 | 23:22

Zoltar 15-02-07 @ 22:59

Dan moet nederland daar snel mee ophouden, een schande is dat. Als wilders daar nu eens kamervragen over stelt!!!!

Boeddhi | 15-02-07 | 23:16

bp @2309 je bent het dus eigenlijk eens...
@2310 Gijssen, helder commentaar, ik wist dat ik op je kon rekenen.
zo werkt het dus idd, blijf verder nuchter man, we hebben je nodig..
(kouwes van gisteren, tja, ik ben er niet zo trots op, ik had nog zoveel meer willen zeggen)
gezwollen taal van een helemaal-niet- bejaarde, dat wel.....

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 23:16

Geacht nieuw kabinet en sympathisanten,

1 verkiezingscampagne en een zalvend regeerakoord betekend niet dat het probleem rondom integratie, allochtonen en de samenleving niet meer bestaat. Integendeel. Minstens 1,2 miljoen kiezers hebben duielijk gemaakt dat zij verwachten dat het strakke beleid wordt voorgezet als het gaat om Nederlander zijn en de regels en plichten te volgen die voor iedereen op dezelfde wijze gelden. Of ze staatsecretaris willen worden of niet. Dit negeren en bij moeilijk heden terugvallen op machtsmiddelen (zoals de voorzitter van de Tweede Kamer vanmiddag op een hele slechte manier liet zien) zal het probleem niet verhelpen en alleen maar verergeren. Confrontaties hangen nog steeds in de lucht , spanningen kunnen altijd tot een ontlading komen. En dan wapperen met zinnen uit het regeerakkoord is het slechtste wat u kunt doen. Luister naar deze grote groep in de samenleving, neem hen wel serieus en zoek naar oplossingen waarin zij ook kunnen deelnemen. Maar als u niet wilt luisteren dan zij het zo en wachten er nog donkere dagen.

nadenkeniseenkunst | 15-02-07 | 23:14

bottehond 15-02-07 @ 22:37

En dat geld zeker voor de hele linkse kerk? Botte! fuck off. Jij refereert aan jou bronnen, ik aan de mijne. Vraag aan de 150 Kamerleden of ze jou kijk op de Islam delen, wedden dat de meerderheid dat niet doet! Doe nou niet alsof ik van een andere planeet ben. Als je Rechts GS tegenspreek doen ze alsof je er niets van weet of snapt. Ik lees ook kranten, surf over het WWW en kijk naar actualiteiten. Stop met die dooddoeners en doe niet als jullie alleen beschikken over de juiste feiten.
Je hoort mij ook niet zeggen dat ik geen gevaar zie in de Islam. Ik zeg alleen dat Wilders met zijn handelwijze een verdere radicalisering te weeg brengt en ook onrecht doet aan het merendeel aan moslims die wel een positieve bijdrage leveren aan dit land. Als het gaat om Radicale Imams of andere mafketels die dood en verderf preken over de westerse wereld,vind je mij aan je zijde. Ik was het niet eens met Pim Fortuyn, maar voor hem had ik nog respect. Pim Fortuyn was geen onderbuik man, wilders wel. Maar goed, blijkbaar zullen we het op dit punt nooit eens worden. Tot slot wil ik nog ff kwijt dat men niet moet denken dat ik geen bedreiging zie in delen van de islam. Ik zie alleen niet de oplossing in een radicaal antwoord op moslim radicalisme.

Boeddhi | 15-02-07 | 23:11

@ bejaarde op brommer:
Gelukkig bent u lekker kort en krachtig.
Persoonlijk snap ik de nuances ook niet van dit bubbele nationaliteit gedoe.
Heb het ook nooit begrepen, dat dit mogelijk is.
Maar één ding imo duidelijk; je kan niet op twee gedachten hinken en op twee paarden wedden, dus één nationaliteit graag.
Anders houdt dit multicul gedoe nooit op.
Ik weet wel dat ik als nederlander zijnde in vreemde krijgsdienst treed, ik automatisch mijn nederlanderschap verlies.
(ook vreemdelingenlegioen?weet ik niet)
Of dit omgekeerd ook geldt voor marokkanen?
Anders zou ik iemand op papier één dag opnemen in het nederlandse leger, en voilá volgens de wet bent u niet meer verplicht marokaan.
[*sluit razendsnel juist ontdekt maas in de wet weer*]

BTW; leuke kroeggesprekken gister bij het KOUWES-topic.

Bisschop Gijsen | 15-02-07 | 23:10

@ bejaarde op brommer 15-02-07 @ 23:01
-alle gl aanhangers besnijden, zonder verdoving
...Ik ben tegen elke vorm van besnijdenis behalve bij toerekeningsvatbare volwassenen of om medische redenen zéld GLers kun je dat niet aandoen
-alle socialisten behandelen, levenslang
...Eerder een leerstraf/heropvoeding zou ik denken
-alle landverraders ophangen, met verdoving
...Alleen in oorlogstijd en dan zónder verdoving
-alle te lange commentaren weren van GS
Als het te lang is: je hóeft het niet te lezen. Ik ben eerder voorstander van het wegjorissen van alle reacties die refereren aan WOII, Nazi's, Stalin, Mao etc.
we gooien het hele midden oosten uit onze denkwereld.
Makkelijker gezegd dan gedaan zolang ze daar niet overgaan tot de 'nucleaire optie'...

Patrick Bateman | 15-02-07 | 23:09

Geert is de man!!

Kabouter Puntlul | 15-02-07 | 23:09

@ Zoltar

Als dat zo is (en waarom daaraan twijfelen) trekt mij het tandvlees redelijk omhoog. Maar welke regeling of wet ligt hieraan ten grondslag dat dit wordt uitgevoerd?
Het moet niet gekker worden dat "we" dit doen, omdat we daarmee ongevraagd de Marokaanse staat een dienst willen bewijzen of zoiets, brrrrrr

Bicycle_Repairman | 15-02-07 | 23:05

Patrick Bateman 15-02-07 @ 22:58
Gaat niet over het gelijk van elsevier maard over dat van hoogleraar Staatsrecht Twan Tak, die vond alleen gehoor bij Elsevier.

Karel kwakbol | 15-02-07 | 23:04

PB 2255
-alle gl aanhangers besnijden, zonder verdoving
-alle socialisten behandelen, levenslang
-alle landverraders ophangen, met verdoving
-alle te lange commentaren weren van GS
tenslotte:
we gooien het hele midden oosten uit onze denkwereld.
agree?

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 23:01

Een extra schrijnende kanttekening bij dit hele verhaal: de reden dat Nederlanders van Marokkaanse afkomst de Marokaanse nationaliteit krijgen ligt voor een gedeelte bij voor de verandering eens overijverige ambtenaren ter stadhuize, zie hiervoor deze column van (jawel!) zijne excellentie Plasterk:

www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleve...

Ongewenste nationaliteit
Ronald Plasterk
De Nederlandse regering wil dat alle burgers slechts één nationaliteit hebben. Maar als er nu in een Nederlands-Marokkaans gezin een kind geboren wordt, wat dan? Ik heb het voor u onderzocht, bij de Bevolkingssregistratie in een paar grote steden. Ten eerste de naam. In Nederland mag je in principe elke naam geven. In Marokko hebben ze een lijst van toegestane namen. Als de burgelijke stand ziet dat de ouders dubbele nationaliteit hebben, checkt ze de naam in een lijst die van het Marokkaanse consulaat komt. Als die naam er niet op staat, zegt de ambtenaar "weet u dat de Marokkaanse regering dit niet goedvindt?" Ouders mogen hun poot stijf houden, maar moeten dan een verklaring ondertekenen dat ze die informatie hebben ontvangen. Een vreemde mogendheid heeft dus een rol in de naamgeving van een Nederlands kind.
Onlangs was op de TV een Nederlandse man van Marokkaanse herkomst, getrouwd met een Nederlandse vrouw, die zich beklaagde dat hun kindje tegen hun wil in het bevolkingsregister stond als Marokkaan. Ik kon me niet voorstellen dat dat waar was. Nagevraagd: het is waar! Een jurist bij het register heeft het me uitgelegd. Als de vader de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit heeft, dan vindt de Marokkaanse regering dat zijn kinderen Marokkaan zijn. En hun kinderen weer, enzovoort tot het einde der tijden. En dus, zegt het bevolkingsregister, dus registreren wij als tweede "vermoedelijke nationaliteit" Marokkaans. Is dat een beschikking waartegen je in beroep kunt gaan, vroeg ik de jurist. Nee, zei hij, want het heeft geen rechtsgevolg. Toch: in de brief na de moord op Theo van Gogh kondigt het kabinet aan: "Het kabinet zal met spoed een wetsvoorstel in procedure brengen dat het mogelijk maakt om hen die beschikken over een dubbele nationaliteit de nederlandse nationaliteit te ontnemen, wanneer zij essentiële belangen van de staat schaden." Dus die vader zijn zorg is begrijpelijk, want je creëert hiermee dus wel tweederangs Nederlanders met andere rechten.

Het is nog nét niet zo gek dat het gemeentehuis Marokkaanse paspoorten uitdeelt, daarvoor moeten mensen naar het consulaat. Maar het kind staat wél als Marokkaan te boek, zonder dat iemand daar om gevraagd heeft, of er iets tegen kan doen. En over twintig jaar staat zijn kind er ook weer als Marokaan in, automatisch, werkelijk waar!

Dit registreren van "vermoedelijke tweede nationaliteit" is puur een activiteit van de Nederlandse overheid. Als de bevolkingsregistratie ermee ophoudt kan Marokko daar niets aan doen, die weten niet eens dat er een kind is geboren. Dus moet de regering besluiten: bij de geboorte van een Nederlander wordt door het register niet meer automatisch een tweede nationaliteit aangetekend. Minister Verdonk vindt dat moslims van alles moeten, dit moet zij regelen, en graag netjes en snel, alstublieft.

Zoltar | 15-02-07 | 22:59

@ Karel kwakbol 15-02-07 @ 22:49
Ik vind het niet leuk om te zeggen maar de nordic-walkers van Elsevier hebben helemaal gelijk!

Patrick Bateman | 15-02-07 | 22:58

@ bottehond 15-02-07 @ 22:33
Een (begin van) een oplossing waarvoor wellicht draagvlak te creëren is en binnen de grondwert:
- Niet langer subsidiëren van religieuze instanties (en dan heb ik het níet alleen over islamitische instanties)
- Zeer intensief (ver)volgen (potentiëel) radicaliserende types. Haal ze uit de maatschappij vóór ze anderen vergiftigen.
- Wetswijziging die voor nieuwe gevallen pas de Nederlandse nationaliteit afgeeft als de nieuwkomer alle andere nationaliteiten opgeeft (wellicht dat zo'n aanpak samen met druk van Marokkanen zélf de Marokkaanse overheid in beweging kan brengen hun wetgeving mbt. nationaliteit te wijzigen)
- Bestrijden van eenieder die verworven vrijheden wil inperken of censureren. Hier moeten links én rechts één front vormen en alle bevoogdende types hard aanpakken.
- Op termijn: volledige secularisatie en strikte(re) scheiding van kerk/moskee en staat.
- En tenslotte een pragmatische aanpak. Laten we doen wat wérkt en ideologische bezwaren opzij schuiven als een bewezen effectieve aanpak dat eist.

Patrick Bateman | 15-02-07 | 22:55

hij staat helemaal alleen, DUS ........
knopen doorhakken.
de linkse staatSSkerk is hiermee vervloekt.

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 22:50

Wat er vandaag gebeurt is in de kamer deugt inderdaad niet; Wilders heeft wel degelijk een punt wat betreft de dubbele nationaliteit.Ik ben geen Wilders fan maar deze discussie had al veel eerder gevoerd moeten worden, alleen het tijdstip waarop; het komt nu wat mij beterft wel over als een noodgreep om de
formatie te bemoeilijken,waarom heeft hij dit niet al eerder aangekaart? Er is al eerder rumoer om geweest.
De manier waarop de kamervoorzitter ingreep is ronduit idioot, ze had gewoon moeten toelaten dat die motie werd ingediend, ze geeft blijk van een aardig staaltje partijpolitiek afvoeren die dame.

Tzakje | 15-02-07 | 22:50

Met het buiten de orde verklaren van de motie van Geert Wilders (PVV) over de dubbele nationaliteit van bewindslieden heeft Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) 'een prachtig en bitter noodzakelijk' debat de kop ingedrukt
www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artike...

Karel kwakbol | 15-02-07 | 22:49

Dubbele nationaliteit is cool. Mijn zoon is ook een van de gelukkigen. Twee maal AOW vangen, twee maal stemmen voor het Europees Parlement, enzovoort. Is die jongen even gelukkig. Zoek zelf ook een andere nationaliteit die me wat kan opleveren. Twijfel nog tussen Zweeds of Deens

batvoca | 15-02-07 | 22:46

Maar ik moet van Wilders geloven dat " al die Turken en Marokkanen " van Nederland een niet democratische Moslimstaat willen maken. Sorry, ik geloof dat niet.

Boeddhi 15-02-07 @ 22:15

Lees jij de reacties van de islam- watchers eigenlijk ooit goed? Het is me vaker opgevallen dat jij zélf allerlei zaken aan Wilders en de islam- watchers toedicht die gewoonweg niet kloppen. Het wordt wel erg moeilijk debatteren met iemand die niet vanuit de feiten vertrekt in haar denken, maar denkt op basis van veronderstellingen die vaak niet kloppen. Jij snapt toch ook wel dat je dan volstrekt langs elkaar heenlult. Ik heb het vermoeden dat jij dat niet opzettelijk doet, maar gevolg is wel dat je de discussie steeds simplificeert. Jammer. Je bvent zo enorm aanwezig op IEDER Wildersdraadje dat zo'n manier van denken niets toevoegt. Lees Jos de Beus er een sop na, hierboven in de draad.

bottehond | 15-02-07 | 22:37

Boeddhi 15-02-07 @ 22:15,
Kijk, daar zijn we het dus niet over eens.
.
Het is zo simpel:
1. Koran roept op tot haat en geweld jegens niet moslims, letterlijk.
2. Mensen zoals mohammed bouyeri nemen dat zoals het er staat: letterlijk.
3. Wilders geeft aan dat dat niet kan in dit land.
.
Ik zie uw probleem niet van het bijzondere en het algemene niet.
.
Onderzoeken wijzen uit dat ca. 10% van de moslims sympathiseert met radicaal gedachtengoed. Het ís geen incident zoals u wenst te beweren.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 22:34

Patrick Bateman 15-02-07 @ 20:55

Goed dat je dat opmerkt. Ook ik word voor dezelfde ethische dilemma's gesteld als iedereen. Daarin ligt m.i. ook de kern van de problemen rondom de gespletenheid tot op het bot in 0031. Ik denk dat wat we vandaag gezien hebben slechts de prelude is tot verdere chaotisering van onze samenleving. Wat is namelijk het probleem: er zijn problemen rondom de islam, dat is helder. Een deel van 0031 ziet dat als groeistuipen of incidenten en baseert zich daarbij op het niet bijster opvallende gedrag van moslims in daily life Anderen zien er vingerwijzingen in dat de islamisering van Eurabia wel degelijk op de agenda staat bij de diffuse leiding van de islam. Zij menen daarbij dat er vele aanwijzingen zijn dat Eurabië ook een realitsich perspectief is. Zij baseren zich op uitspraken hieromtrent, die toch echt niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn van leidende politicvi, geestelijken en filosofen uit moslimkring. Daar valt de eerste scheiding der geesten vast te stellen. Niet alleen de interpretatie van de feiten zijn vanaf hier richtinggevend, maar zelfs het selecteren van de relevante feiten geschiedt hier al volstrekt anders. Daarbij teken ik aan, dat, indien ik dezelfde feiten als meest relevant zou zien als de polikor ik ongetwijfeld tot hun kamp zou behoren. Ergo: de waardering én de selectie van wat men ziet als relevante feiten bepaalt welk standpunt men inzake de islam en dus ook tav het onderwerp van de draad inneemt. Het gaat dus niet om meningen an sich, om het waarderen van de beschikbare feiten, maar er gaat een relevante fase aan vooraf die álle verschil maakt. Indien men, zoals ik, naar de islam kijkt vanuit historische context (en men behoeft slechts enige decennia terug te gaan om het patroon te kunnen zien) en op basis van logisch redeneren móet de cvonclusie luiden dat de islam inderdaad een zeer groot potentieel gevaar is. En dán komen de dilemma's. Niet alleen is het vrijwel onmogelijk gebleken een adequaat antwoord op de voortschrijdende islamisering te vinden dat binnen de context van onze grondwet (een neerslag van onze waarden, normen en inzichten tot dan toe) past. Vandaar de discussies door islam- watchers aangezwengeld over de effectiviteit van bepaalde artikelen in de grondwet. Er is een oud hollandsche wijsheid: "Nood breekt wetten". Vanzelfsprekend schrikt de betrekkelijke onmogelijkheid om een adequaat antwoord te vinden op de veronderstelde voortschrijdende islamisering af. Indien de grondwet en ons waarden- en normenstelsel een simpele oplossing zouden bieden was 0031 niet tot op het bot verdeeld. Probleem... oplossing binnen de context van de Grondwet... klaar is case... En dáár en vooral dáár wringt de schoen. Wie de problemen imho juist waardeert wordt onvermijdelijk voor ethische dilemma's gesteld. En als er íets is waar de menselijke psyche niet op berekend is is het wel het bestaan van innerlijke tegenstrijdigheden. De verscvhillende wijze van reactie op die innerlijke onlust kun je terugzien in deze draad.

bottehond | 15-02-07 | 22:33

@Bigi Bana Boy 15-02-07 @ 21:37
"@Steilvol 15-02-07 @ 17:29
Bedankt voor je nuttige 'Me Too' bijdrage.
Zoiets maakt de discussie hier op GS altijd weer zo veel levendiger."

4 uur wachten met reaguren - dàt maakt het inderdaad levendiger.

Benieuwd naar je reactie, morgen. Stuur anders maar een brief. :-P

vraagstaart | 15-02-07 | 22:30

@Wilders4President 15-02-07 @ 22:02
Teruglezen wil nog wel eens helpen.

tegengas | 15-02-07 | 22:25

alweer leuk @2138
@koning van slapte.
wat een air, die gasten tegenwoordig.....
en nooit niks meegemaakt....
wat een praatjes...
willen allemaal meedoen...
goed man, doe maar mee....
stroom, mietjes.....

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 22:17

@King @21:38
Juist, ik weiger het categorisch te snappen, want volgens mij is het niet moeilijker dan neuqen.

Stel Chiant wil graag Zimbabwaan worden. Na enkele jaren krijg ik een Zimbabwees paspoort en ik voel mij ook écht Zimbabwaan in hart en nieren. Ik wil daar zelfs begraven worden als ik deaud ga. Nu wordt er in Zimbabwe een wet aangenomen die de dubbele nationaliteit verbiedt. Tegelijkertijd mag ik, hypothetisch gezien, de Nederlandse nationaliteit niet opgeven volgens de Nederlandse wet. Dan heb ik daar als Zimbabwaan in hart en nieren toch dikke vette peop aan en stuur ik mijn paspoort op naar de Nederlandse ambassade!
Dat Nederland mij vervolgens nog steeds als onderdaan beschouwt en ikzelf en Zimbabwe niet, dat vind ik dan lekker belangrijk. Noord-Korea mag ook best roepen dat ik een onderdaan ben, slaap ik niet minder om.

Het enige nadeel kan zijn dat je bij sommige totalitaire regimes het risico loopt dat dat land van je lijstje vakantiebestemmingen moet worden weggestreept.

Chiant | 15-02-07 | 22:17

En nu ga ik naar het objectieve nieuwsprogramma NOVA kijken. ;-)

Boeddhi | 15-02-07 | 22:17

HP 15-02-07 @ 21:59

Wilders maakt van het bijzondere het algemene. Hij maakt van 1 zwaluw zomer. Wanneer er een gek een moord pleegt (Mohamed B) zijn de poppen aan het dansen en alle Moslims gevaarlijk. Eerdmans is van het zelfde laken een pak, ze maken van dingen die misgaan (ook al gaan ze relatief weinig mis) een rel en jagen de mensen de stuipen op het lijf. Ik woon in een multi culti buurt. weet je welke types me het meeste bank maken? de jochies met petjes en VW Golfjes en housemuziek. Die zijn pas echt agressief. Ik ben in mijn buurt nog nooit een agressieve Turk of Marokkaan tegen gekomen. Maar ik moet van Wilders geloven dat al die Turken en Marokkanen van Nederland een niet democratische Moslimstaat willen maken. Sorry, ik geloof dat niet.

Boeddhi | 15-02-07 | 22:15

nog beweging?

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 22:12

@ Tegengas

Kun je dat eens uitleggen?

Wilders4President | 15-02-07 | 22:02

Boeddhi 15-02-07 @ 21:47,
Yep. Dat doet hij ook, als hij daartoe aanleiding ziet. Dat was echter een beeldspraak bij een thema waar hij het vaker over heeft. Daarbij hoefde hij zich derhalve niet te laten inspireren door een krant of een tijdschrift, denkt u wel?
.
Bestuurders met een dubbele nationaliteit, daarentegen, zijn een nieuw fenomeen. Daarbij reageren ze wel op het nieuws. Goede zaak trouwens. Maakt de politiek wat meer levend en actueel, vind u niet?

Rest In Privacy | 15-02-07 | 21:59

@ Pieter Baan 15-02-07 @ 21:38
De PVV was geheel on-topic.
Het topic was namelijk de motie die ze indienden.
Janmaat bleef op het laatst van ellende maar gewoon weg uit de kamer.
Dit lijkt me gezien het aantal stemmen op de PVV zeer ongewenst.
Sterker nog: laat ze vooral veel en vaak praten over hoe ze écht denken!

Patrick Bateman | 15-02-07 | 21:58

King of controversy 15-02-07 @ 21:38,
"Aboutaleb kan zijn paspoort wel met een express raket naar de maan schieten, hij blijft Marokkaans burger. Marokko weigert hem namelijk te schrappen uit de administratie."
.
Blijf ik toch iets anders vinden dan de marokkaanse overheid op de hoogte houden van uw nieuwe adres na verhuizing, bij de marokkaanse overheid registreren van de geboorte van je kinderen en het vervolgens ophalen van je paspoort, om maar eens wat te noemen.
.
Ze doen geen moeite om er vanaf te komen, constateer ik. Integendeel. Het is andersom. Ze doen moeite om dat paspoort te verkrijgen.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 21:52

HP 15-02-07 @ 21:41

Hij voorspelt toch ook Tsunamies!!

Boeddhi | 15-02-07 | 21:47

Boeddhi 15-02-07 @ 21:37,
Had groenlinks het ingediend, dan had hij er wel voor gestemd. Net zo goed als hij in dit geval geen uitzonderingsclausules wenst voor amerikanen en israeli's.
.
Waarom moet Wilders alles voorzien van u? Dit doet zich nu voor, en het feit dat hij er nu dan ook over begint is volledig in lijn met de strategie die ik tot nu toe zie van de PVV: Ze lezen kranten en tijdschriften en stellen kamervragen over hetgeen ze niet aanstaat.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 21:41

@ Chiant
Volgens mij weiger jij catagorisch om het probleem te snappen
Als jij morgen je Nederlandse paspoort in de fik steekt, en je niet statenloos burger hoor. Je staat nog steeds keurig in de GBA. Zolang je daar niet uit wordt geschrapt ben je Nederlands burger. Idem voor Marokko. Aboutaleb kan zijn paspoort wel met een express raket naar de maan schieten, hij blijft Marokkaans burger. Marokko weigert hem namelijk te schrappen uit de administratie.

@ bejaarde op brommer
Die post was helemaal niet voor jouw bedoeld, maar voor ZwakZinnig 20:41 (ps sorry dat ik je naam verkeerd tikte)
Jouw comment was dusdanig nietszeggend, dat ik besloot er niets op te zeggen.

King of controversy | 15-02-07 | 21:38

-weggejorist-

Pieter Baan | 15-02-07 | 21:38

Wilders heeft een punt maar na talloze discriminerende en haatzaaiende opmerkingen krijg ik het mn bek niet uit dat hij gelijk heeft. Bovendien kan een marokaan niet ontmarokaand worden en de verklaring van Aboutaleb is meer dan overtuigend antwoord en teveel eer om een lul als Wilders zo uitgebreid inzicht te geven over hoe nederlands hij zich voelt. Waarom teveel eer? Omdat voor Wilders iemand principieel altijd allochtoon blijft, een redenatie die ik ook op GS vaak zie. Het is wilders die een marokaan altijd op zijn afkomst en niet zijn nederlanderschap aanspreekt. Als Wilders dit vind dan moet hij vanaf nu alle mensen met een nederlands paspoort ook nederlander noemen maar dat doet hij dus weer niet.

spooky | 15-02-07 | 21:37

Steilvol 15-02-07 @ 17:29
Bedankt voor je nuttige 'Me Too' bijdrage.
Zoiets maakt de discussie hier op GS altijd weer zo veel levendiger.

Bigi Bana Boy | 15-02-07 | 21:37

HP 15-02-07 @ 21:30

Daarmee praat je die reactie niet recht. Het ging over de veronderstelling dat Wilders er geen punt van gemaakt had als het om een Amerikaan was gegaan. Ik vind het best een discussie die gevoerd mag worden, maar niet in de huidige context. Had die discussie eerder gestart, zeker als je Wilders heet..

Boeddhi | 15-02-07 | 21:37

Geert Wizard: een jengelend kind. Corrigerende tik op zijn bips.

sergei | 15-02-07 | 21:37

@ Pavoni
Het gebrek aan loyaliteit aan de nederlandse staat van Wilders cs zit hem vooral in het niet (willen) kennen van de nederlandse wetgeving.
De wet staat het toe.
Op dit moment is een motie gericht op 2 personen met bij wet geregeld passief kiesrecht, dan ook gewoon discriminerend. Het daarover door blijven emmeren is respectloos jegens de Nederlandsche Staat en zijn regels. Dat soort respectloosheid voor de democratie is eng en hoort niet in een parlement. Dikke boe voor Fritsma cs. En Wilders hou nou een sop met dat jankerige gedoe.

Onderwerp dubbele nationaliteit: maak een wetsvoorstel en dien het in! Wordt het aangenomen, dan is dat blijkbaar wat Nederland wil en heeft HP gelijk. Dat is democratie en dan ook jammer voor A+A of eventuele navolging. Precedentwerking is dan ook gewoon gelul.

Persoonlijk zie ik het probleem niet. Doet een minister of staatsecretaris iets strijdig met nederlandse belangen of het regeerakkoord flikker je hem of haar er gewoon uit.

Bicycle_Repairman | 15-02-07 | 21:34

@Wilders4President 15-02-07 @ 21:24
Waarom lees je niet eerst waar het over gaat, sufferd.

tegengas | 15-02-07 | 21:32

@ Pieter Baan 15-02-07 @ 21:24
Een geheel foute reactie.
Ik ben geen Wilders-adept maar als hij een motie wil indienen moet daar gewoon over gestemd worden.
Zolang hij niet duidelijk buiten de orde is moet een kamerlid ALLES kunnen zeggen en voorstellen. Dat is democratie, en het is aan ons om juist de democratische rechten te verdedigen van diegenen waar we het het meest oneens mee zijn!
Voor zover ik uit de 'immer betrouwbare' Azijnbode begrijp heeft de PVV na beraad met de voorzitster zélf een gedeelte uit de motie geschrapt.
Slappe Hap.

Patrick Bateman | 15-02-07 | 21:31

Boeddhi 15-02-07 @ 21:27,
Nee, sorry dat had ik er niet achter gezocht.
.
In tegenstelling tot jouw voorbeeld, waarin het gaat om iets "fouts". Ben ik het er juist mee eens dat ze hierover beginnen. Is een goede zaak.
.
Ik was het in mijn hypothetische geval ook eens geweest met groenlinks, namelijk.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 21:30

@King @20:35
Er wordt toch bij hoog en laag beweerd dat de allochtonen juist wíllen integreren en juist wíllen blijven? Dan vinden ze het vast niet erg om hun tweede paspoort op te geven cfm. Nederlandse wetgeving en kost het dus helemaal niet zoveel arbeidskrachten. Er verandert dan niets, behalve dan dat er een berg paspoorten wordt ingestuurd naar de diverse ambassades.

En mocht dat al anders zijn, m.a.w. dat deze werknemers wél massaal terugkeren naar land van herkomst, dan is dat hét bewijs dat ze nooit van plan zijn geweest om te integreren en zijn we ze liever kwijt dan rijk.

Ik zie een win-win situatie.

Chiant | 15-02-07 | 21:29

HP 15-02-07 @ 21:22

Je snapt best wat ik bedoel. Als je een dief aanspreek op zijn gedrag, neem je toch ook geen genoegen met het antwoord "ja maar henkie doet het ook!"

Boeddhi | 15-02-07 | 21:27

@HP 15-02-07 @ 21:21
Er wordt wel eens gedreigd om het kabinet te verlaten. D66 heeft een paar keer de keutel (helaas) ingetrokken, voordat ze er afgelopen zomer utstapten. Maar als het is om een foute minister te verdedigen zeg ik: hoepel maar op. Maakt niet uit wat voor partij het is.

tegengas | 15-02-07 | 21:27

Beste mevrouw Verbeet,

Ik denk dat Woutertje heel trots zal zijn geweest op uw inspanning om uw rooie vriendjes te beschermen. Maar U heeft zichzelf te schande gezet en aangetast in uw geloofwaardigheid als Kamervoorzitter.
Een partij die een Turkse op Vreemdelingenzaken zet, denkt niet in eigen landsbelang. En als mevrouw Albayrak ons land, onze Grondwet, en onze bevolking respecteerde, zou zij haar Turkse paspoort allang hebben opgegeven. Kies voor Nederland, of kies voor Turkije. Ik vind het erg laf dat U en uw partij de macht in Den Haag naar Istanbul verschuiven.

Doe es stalken: g.verbeet@tweedekamer.nl

Dankuwel!

Wilders4President | 15-02-07 | 21:24

-weggejorist-

Pieter Baan | 15-02-07 | 21:24

Boeddhi 15-02-07 @ 21:21,
Een weinig inhoudelijke reactie.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 21:22

tegengas 15-02-07 @ 21:14,
Dat neemt niet weg dat ermee geschermd wordt, of wilt u dat ontkennen?

Rest In Privacy | 15-02-07 | 21:21

HP 15-02-07 @ 21:20

Een zwak antwoord...

Boeddhi | 15-02-07 | 21:21

Bovendien: De kamer censureert zichzelf niet. En een kamerlid opereert namelijk zonder last of ruggespraak. Zo zit die democratie in elkaar.

Klopt dat staat in ge grondwet. Helaas is de praktijk anders..

Boeddhi | 15-02-07 | 21:20

sergei 15-02-07 @ 21:13,
Als het om islam gaat dan zit Wilders er bovenop.
.
Als het om een amerikaan gaat, dan kun je erop rekenen dat groenlinks in het verweer komt. En die zal men dan niet de mond snoeren, vermoed ik.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 21:20

Pfff. Meer dan 500 reacties. Da's een hele zit. Alles is wel gezegd eigenlijk. Mij steekt het meest dat staatsrechtelijke novum van een kamervoorzitter die een motie verandert (zodanig dat die motie wordt ingetrokken). Volgens mij is dat nieuw en laten we hopen niet precedentscheppend. Zoals ik al zei, alles is wel gezegd. Daarom even met botte. Dat "Fascism, when it comes back, will call itself anti-fascism" is een quote die veel aan Churchill wordt toegeschreven, maar ik heb daar nooit bevestiging van kunnen vinden. Evenmin als dat "Al it takes for evil to triumph is for good men to do nothing" Dat wordt aan Edmund Burke toegeschreven, maar de constructie van de zin schijn niet eens in zijn tijd te passen. Anyway. We hebben er weer een discussie bij, maar kunnen we nou ALSJEBLIEFT ALSJEBLIEFT eens ophouden hypothesen te formuleren over elkaars opleiding. Ik vraag het maar weer eens, nu eens dan aan krut: "waar bent u gepromoveerd" en kunt u mij een verwijzing naar uw proefschrift en uw vijf sleutelpublicaties geven?

L1 | 15-02-07 | 21:18

tegengas 15-02-07 @ 21:11,
Als we het aan de kamer hadden gelaten, dan hadden we nu wél een EU grondwet gehad. De kamermeerderheid vertegenwoordigt soms simpelweg de meerderheid van de bevolking niet. Zo ook hier.
.
Bovendien: De kamer censureert zichzelf niet. En een kamerlid opereert namelijk zonder last of ruggespraak. Zo zit die democratie in elkaar.
.
Die lui moeten zich gewoon uit kunnen spreken. Als je het ermee eens bent, stem erop. Zo niet, stem wat anders.
.
Wat er gebeurt is, is gewoon fout.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 21:17

HP 15-02-07 @ 21:12

Waar is de onderzoek? Meerderheid? Welke meerderheid? Dus jij zegt dat wilders deze zelfde vragen had laten stellen wanneer het om een Amerikaan of een Belg met een dubben paspoort gegaan zou zijn?

Boeddhi | 15-02-07 | 21:15

Verdonk als het niet waar is

sergei | 15-02-07 | 21:15

ik begin me bijna af te vragen hoe het zit met de loyaliteit van Wilders cs. aan de Nederlandse staat. Suggestieve vragen stellen als 'hoe zit het met hun loyaliteit'? Schaamteloos...........

Pavoni | 15-02-07 | 21:15

@HP 15-02-07 @ 21:09
De partij die het kabinet opblaast, wordt altijd afgestraft. Zeker als ze iemand de hand boven het hoofd houden die verdient om weggestuurd te worden.

tegengas | 15-02-07 | 21:14

HP
"Boeddhi 15-02-07 @ 21:08,
Hij begint er nu over omdat het nu speelt"

gelul, HP. zie mijn post van 21:10

sergei | 15-02-07 | 21:13

Boeddhi 15-02-07 @ 21:08,
Hij begint er nu over omdat het nu speelt.
.
Nu is de kans om dit punt aan de orde te stellen. Als je het nu niet doet, dan is het te laat. Dan laat je namelijk toe dat het PvdA hier een precedent schept en dan wordt het moeilijk terug te draaien.
.
De mening van een meerderheid - naar mijn inschatting - wordt op die manier buitenspel gezet.
.
Dat is verkeerd.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 21:12

@HP 15-02-07 @ 20:56
Het betoog van de PVV werd na bezwaren van ALLE partijen in de Kamer en na herhaalde waarschuwingen door de voorzitter pas afgebroken. De redenen staan hierboven al een paar keer en lijken me volkomen legitiem. Elke voorzitter zou onder deze omstandigheden de zitting geschorst hebben.
Leuk, dat je het referendum noemt. Dit is nu het belangrijkste bezwaar van een referendum, namelijk stemmen over populistische dingen.

tegengas | 15-02-07 | 21:11

@ Boeddhi
precies, GW zoekt slechts een stok om moslims mee te slaan.

sergei | 15-02-07 | 21:10

tegengas 15-02-07 @ 21:00,
Je gaat nu volledig voorbij aan de partij politiek van Den Haag. Als het de PvdA niet wenst dat Aboutaleb wordt heengezonden, dan gaat zij dwars liggen en dreigt het kabinet op te blazen.
.
Vervolgens een beetje handjeklap en dan is er ineens geen meerderheid meer ,en zie je vervolgens iets later het PvdA ineens instemmen met een besluit waar zij eigenlijk tegen is.
.
Zo werkt dat. Dan worden andere belangen ingeleverd om het "ideaal" van de PvdA te handhaven. En dit zullen ze doen, want men ruikt een kans bij het nieuwe snel groeiende electoraat.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 21:09

HP 15-02-07 @ 21:02

Waarom begint hij er nu over? zeg nou niet omdat het nu voor het eerst gebeurt. Hij voorspelt wel meer rampen als het gaan over moslims die nog niet zijn plaatsgevonden, dan had hij dit ook kunnen voorzien. Waarom heeft hij niet eerder een voorstel gedaan om dit te verbieden? Nee, Islamofoobje Wilders doet dit om ras en religieuze redenen

Boeddhi | 15-02-07 | 21:08

In het begin dacht ik nog: leuk dat domme mensen weer iemand hebben om op te stemmen. Maar na de zoveelste puntmutsen-actie van Geert Grand Wizard Wilders lijkt het me het beste als de man met kapsel en al in een kliko richting vuilverbranding vervoerd wordt.

Ook die nep-dierenliefde is belachelijk. Als er een hondje een trap krijgt, gaat ie kamervragen stellen, maar niks in dat hele PVV-programma over, ik noem maar een dwarsstraat, de bio-industrie.

sergei | 15-02-07 | 21:08

@koning met zonder hersens, @2055 LOL
(ik voel me onmiddellijk aangesproken, dat zie je)
ik begrijp je post natuurlijk niet, maar ik zal er het beste van
maken.
De nationaliteitskwestie moet met marokko opgelost worden.
Tot die tijd zolang maar geen ministers en staatsecs. met doppel-loyaliteit.
algemeen belang?
dat is een afweging, wat er in dit geval algemeen belang is.
ik vind dubbele nationaliteit op dit soort posities een gruwel.

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 21:04

Boeddhi 15-02-07 @ 20:58,
Er zat geen uitzonderingsclausule voor Israeli's in hetgeen Wilders voor wilde stellen, denkt u wel?
.
Ik denk dat het daar ook niet over gaat.
.
Zoals ik al zei: Dit is voor mij een principieel punt, dubbele nationaliteit geeft tenminste de schijn van een ander belang. Dat moet je niet eens willen.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 21:02

CoJoNes 15-02-07 @ 20:51

Dat is ook waar, maar ik bedoel dat ik een sterk vermoeden heb dat wilders dit niet had opgepakt wanneer het over een Amerikaan of een Israëliet was gegaan. Waarom wil Wilders dan de grenzen sluiten voor NIET westerse vreemdelingen?

Boeddhi | 15-02-07 | 21:01

@CoJoNes 15-02-07 @ 20:41
Het liefst zou ik ook gewoon één paspoort voor iedereen zien. Overzichtelijk en je kunt maar in een land tegelijk wonen. De afgelopen 4 jaar is Balkenende 1-3 er mee bezig geweest, maar Marokko verrekt het gewoon.
Albayrak of Aboutaleb onderschrijven het regeerakkoord. Als mocht blijken dat ze niet voldoen, worden ze gewoon weggestuurd door de Kamer, net als elk ander bewindspersoon.

tegengas | 15-02-07 | 21:00

uiteindelijk zijn we allemaal mens laat ons gewoon zijn we willen zijn. Als ik een TUrk een Afgaan een Braziliaan en jupitermens wil zijn dan mag ik dat zijn. Daar heeft zo een napoleon type zoals wilders niks mee te maken.

Volkanz | 15-02-07 | 20:59

Bunt 15-02-07 @ 20:52

Dat kan ik niet bewijzen, maar dat is wel mijn beeld. Er zijn meer mensen die daar zo over denken. Over aannames, zeg je dat ook tegen de mensen hier die zeggen dat "de meerderheid van nederland zo denk als wilders", of "Aboutaleb schept een precedent dat de meerderheid van de bevolking van dit land niet wenst.". Nee, dat dan weer niet! Ook allemaal aannames, maar meer in je eigen straatje zeker?

Boeddhi | 15-02-07 | 20:58

Verbeet gaat hier echt over de schreef. DIt is juit een discussie die gevoerd moet worden. A. Omdat inderdaad moet blijken of iemand met een dubbele nationaliteit wel de belangen van zijn woonland dien en B. Hoe kun je ooit iemand inburgeren als het toegestaan is om een andere nationaliteit aan te houden? Wat zijn kinderen dan? Nederlands of die andere nationaliteit. Deze discussie raakt juist de hele kern van het integratiedebat. Dat die discussie nu door de PVDA monddood wordt gemaakt is een zeeer slechte zaak. Er wordt een rode loper uitgelegd voor een nieuwe kiezersrevolte.

philomot | 15-02-07 | 20:57

tegengas 15-02-07 @ 20:51,
Wat mij betreft mogen ze dit per referendum regelen. Hoe de uitslag ook uitvalt, ik zou me daarbij neerleggen.
.
Maar nu wordt deze partij de mond gesnoerd, en dat is niet bepaald chique.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 20:56

@ Zwakzinnige
Over Wilders ben ik het, als toch wel linkse reaguurder, volkomen met je eens. Voor het leger, de politie, de rechter ect bestaan ook regels voor dubbele nationaliteit, waarom niet voor politici?
Aan de andere kant, wat als het onmogelijk is om je van je dubbele nationaliteit te ontdoen? Dan maar geen minister? Dit kan juist weer indruisen tegen het algemeen belang van Nederland.

King of controversy | 15-02-07 | 20:55

@ bottehond 15-02-07 @ 17:39
Pleit je nu voor een berufsverbot voor alle moslims in de politiek?

Patrick Bateman | 15-02-07 | 20:55

Een dubbele schande voor dit kabinet dat nog niet eens officieel beëedigd is..
Stel landverraders , de PVV heeft gelijk, meer dan gelijk zelfs.

De Beste | 15-02-07 | 20:54

Boeddhi 15-02-07 @ 20:47,
Ben ik al, in zoverre dat gaat. Ik heb mijn handtekening gedeponeerd op het gemeentehuis ter ondersteuning van de kandidatenlijst van de PVV om ze op de kieslijst te krijgen en ik heb op ze gestemd. Op Wilders om precies te zijn.
.
En het gaat niet om Aboutaleb, maar om het vastleggen van algemene voorwaarden die zo goed mogelijk garanderen dat iemand die dit land bestuurd, geen belangen of banden heeft elders.
.
Het is een principieel punt en ik ben het ermee eens.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 20:53

Boeddhi 15-02-07 @ 20:47 :"Wilders had dit niet aangehaald wanneer iemand uit Israël of Amerika een dubbele nationaliteit zou hebben.."

Hoe weet jij wat Wilders wel of niet aangehaald zou hebben?
Kom eens met feiten en niet met die "wijsheden" op basis van aannames en veronderstellingen.

Bunt | 15-02-07 | 20:52

@Boeddhi 15-02-07 @ 20:47
Onzin! Religie is helemaal niet interesssant in deze discussie. Het gaat om soevereiniteit van een staat en de vraag of die soevereiniteit kwetsbaar ZOU KUNNEN WORDEN door bestuurders met een dubbele nationaliteit.

CoJoNes | 15-02-07 | 20:51

@HP 15-02-07 @ 20:41
Ik zie geen aanwijzingen dat de meerderheid van de Nederlanders tegen de benoeming van Aboutaleb zou zijn.

tegengas | 15-02-07 | 20:51

Albayrak is de baard van Bos.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 20:49

@tegengas 2038
ik heb geen probleem met abutaleb, hij is integer, zoveel mensenkennis heb ik wel, maar bij elke kwestie gaat hem de dubbele nationaliteit ingewreven worden, en terecht. (al zie ik niet zoveel problemen tussen Marokko en Nederland waarbij dat kan opspelen, maar je weet maar nooit)
Hoe dan ook, als er in de kamer niet over gepraat kan worden zijn we verkeerd bezig.
een mooi staaltje hysterie was het weer, de pvda en groenlinks voorop.
(ach, gezweerd, klinkt wel straatallo)

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 20:48

HP 15-02-07 @ 20:38

Word lid van de PVV, je zoekt gewoon naar een reden om Aboutaleb naar het leven te staan. Hij gaf zelfs aan dat hij in Nederlandsche klei begraven wil worden. Het is gewoon een rassen en Islam kwestie.. Wilders had dit niet aangehaald wanneer iemand uit Israël of Amerika een dubbele nationaliteit zou hebben..

Boeddhi | 15-02-07 | 20:47

@sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 20:40
Aboutaleb kan niet van zijn dubbele nationaliteit af. Zou hij wel willen, maar dat staat hierboven al een paar keer. Ik denk dat hij signalen genoeg heeft afgegeven, dat hij maar een echte nationaliteit heeft. Vanmidddag nog.
Albayrqak kan wel van haar tweede nationmaliteit af. Zou ik toejuichen en ik heb nog niet kunnen achterhalen waarom ze geen afstand doet van de Turkse nationaliteit. Voor haar loyaliteit maakt het niets uit. Als iedere Nederlander zich zo zou inzetten voor de medemens, zou het een stuk beter zijn hier.

tegengas | 15-02-07 | 20:46

Toch vreemd dat hier door de 'linkse' hoek wordt gereageerd in termen van rechts en extreem rechts. Het 'xenofobische' aspect van deze motie ontgaat mij dan ook geheel. Mijns inziens is dit een politiek/filosofisch vraagstuk m.b.t. de maakbaarheid en indeling van onze maatschappij en ons politieke bestel. Je afvragen of bestuurders met dubbele nationaliteiten opportuun mogen worden geacht is toch geenzins schandalig?

Het stellen van dergelijke vragen is noch links noch rechts. Het verwonderd mij dan ook dat enkelen hier deze terminologieën trachten toe te passen. Ik wil deze lieden dan ook adviseren in ieder geval een poging tot onderwijs te ondernemen.

Vervolgens valt het mij op dat een aantal lieden hetgeen werkelijk ter discussie staat ontgaan is. Er is niemand die stelt dat iedereen met een dubbele nationaliteit direct zou moeten worden uitgezet. Echter, de vraag is in deze of mensen die op een wezenlijk niveau in de publieke sector werkzaam zijn (en dus beslissingen nemen die ingrijpende gevolgen voor de inwoners van een land kunnen hebben) een dubbele nationaliteit mogen hebben.

Persoonlijk is mij de mening toegedaan dat deze mensen, doordat zij door het volk gemandateerd worden het land 'in het algemeen belang' te regeren, het haast aan de mensen in dit land verplicht zijn om zich van hun dubbele nationaliteit te ontdoen. Ik beroep mij hieromtrent dus ook niet op etnische gronden en ben dus ook geenszins een xenofoob.

Mensen die last hebben van kosmopolitische waanbeelden staat het wat mij betreft vrij een andere mening te hebben. Ik erger me in dit land aan de toenemende mate van zgn. 'politieke correctheid', terwijl het wel toegestaan is zonder enige vorm van nuance alle mensen die zich binnen het politieke spectrum rechts oriënteren af te schilderen als angstige xenofobische quasi-intellectuele racisten. Is het nou waarlijk zo slecht bedenkingen te hebben bij de toekomstige multiculturele, multi-etnische, pluriforme samenleving?

ZwakZinnig | 15-02-07 | 20:41

@tegengas 15-02-07 @ 20:38
Ik vind dat van Albayrak nog maar zeer de vraag.
Los daarvan, het is volgens mij ook niet de kern van de discussie. Wiens brood men eet, diens taal men spreekt. Daar gaat het om. Met één paspoort, eet je ook maar van één iemand brood.

CoJoNes | 15-02-07 | 20:41

tegengas 15-02-07 @ 20:38,
Aboutaleb schept een precedent dat de meerderheid van de bevolking van dit land niet wenst.
.
En als je dat ter discussie stelt wordt je de mond gesnoerd.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 20:41

tegengas 15-02-07 @ 20:38
Kleine moeite dus voor ze om symbolisch afstand te doen van hun dubbele nationaliteit. Zijn er een hele boel mensen hier tevreden en dat wil de regering toch? Ons allemaal tevreden maken?

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 20:40

@ mezelf 20:38
in laatste regel:
'Trouw gezworen' natuurlijk (grappige vergissing eigenlijk).

tegengas | 15-02-07 | 20:39

@bunt 2030
dat lukt tegengas niet; zonder aannames valt er niets te verdedigen.
tegengas stuurt lege artikelen mee, dat lezen ze graag bij de volkskrant.
@prikker 2030
exactissimo.
@wattiserdan
als de linkse staatskerk zo doorgaat komt het er van, 50 zetels.
@king of bullshit 2035
een hoop goedkope werknemers....
hahahahahahaha

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 20:39

Boeddhi 15-02-07 @ 20:34,
Een fin kan het paspoort lekker laten liggen waar het ligt, hij kan ze niet op de hoogte houden van waar hij woont, de geboorte zijn kinderen niet aanmelden, etc. etc.
.
Er zijn veel manieren waarop hij kan kiezen. Ze hebben hem niet aan een touwtje, zoals u doet voorkomen.
.
In de praktijk blijkt dus dat ze zich moeite getroosten om dat paspoort te behouden.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 20:38

@bejaarde op brommer 15-02-07 @ 20:18
Aboutaleb is, hoe je het ook wendt of keert, 100 % Nederlander. Zijn loyaliteit staat buiten kijf. De PVV wil verschil maken tussen Nederlanders en Nederlanders met 2 paspoorten. Dat mag gewoon niet en is alleen maar bedoeld als signaal aan de achterban.
Van Aboutaleb en Albayrak zijn hun verdiensten allang bewezen en ze hebben trouw gezweerd aan de Nederlandse grondwet.

tegengas | 15-02-07 | 20:38

@Boeddhi 15-02-07 @ 20:30
Kijk, daar heb ik dus ouderwets restecp voor.
Hulde.
Ik moet zo weg, maar ik kom er op terug, wil graag weten of je het anders ziet, en zo ja, hoe.

CoJoNes | 15-02-07 | 20:36

Prikker 15-02-07 @ 20:30,
In Australie is het niet toegestaan een politiek bestuurlijke functie te bekleden met een dubbele nationaliteit.
.
U kunt daar wel stemmen in geval u 2 of meer nationaliteiten heeft, maar u mag dan niet besturen.
.
En inderdaad, dat is niet onredelijk.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 20:35

@ Chiant 20:30
Omdat dat zou betekenen dat ons Nederlands bedrijfsleven een hele hoop goedkope werknemers kwijtraakt.
Een dubbel nationaliteit kun je niet opheffen door 1 paspoort te verbranden. Je blijft namelijk in het register van Marokko geregistreert als inwoner.
Met andere woorden, als immigrant heb je de keus dubbel paspoort of illegaal in Nederland (of gewoon niet emigreren naar Nederland) en de nederlandse staat heeft de keuze, of dubbele nationaliteit accepteren, of gigantische economische problemen.

King of controversy | 15-02-07 | 20:35

Geert gaat met de dag harder heerschen

wattiserdan | 15-02-07 | 20:34

Prikker 15-02-07 @ 20:30

Als Fin kan je je nationaliteit niet kwijtraken. Finland laat dat niet toe!

Boeddhi | 15-02-07 | 20:34

@L. Oser 15-02-07 @ 19:15
Ies verbazingwekkend. Het is toch geen extremistische gedachte om alleen ministers van de eigen nationaliteit te hebben? In 99 van de 100 landen zou niemand er ophef van maken, de normaalste zaak van de wereld.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 20:33

tegengas 15-02-07 @ 20:24,
Nog steeds meningen en aannames van anderen aan het verdedigen?

Bunt | 15-02-07 | 20:30

Ik vind die Wilders helemaal niks, maar heeft ie hier niet een punt ?
Is het nu echt zo veel gevraagd van een volksvertegenwoordiger om te kiezen voor één volk dat hij/zij vertegenwoordigd ? Welk rechtsbeginsel staat aan de grondslag van het hebben van meerdere nationaliteiten ? Zo erg is kiezen nu toch ook weer niet ? Hoe zit dat eigenlijk in andere landen ?

Prikker | 15-02-07 | 20:30

CoJoNes 15-02-07 @ 20:26

k ga daar over nadenken.. Mijn gevoel zegt dat wat je zegt een kern van waarheid heeft. Maar dat wanneer je het alleen laat afhangen van de goedwillendheid van de buurman of rijke weldoener er ook ongelukken ontstaan. Maar ik zie je punt...

Boeddhi | 15-02-07 | 20:30

@King @20:18
Ja, duidelijk en die hoop wordt helaas zeer vaak ook bewaarheidt! Miljarden verdwijnen er over de grens vanwege het feit dat een aanzienlijk deel van de allochtone bevolking zich meer verwant voelt met het land dat op het niet-Nederlandse paspoort staat vermeld. En dat geldt zélfs voor veel lieden die hier geboren en getogen zijn.
Maar dan nog: waarom zouden wij dat dan maar moeten accepteren? Waarom zouden wij hier geen wet kunnen invoeren omdat een ander land een wet heeft die dat tegenspreekt?

Chiant | 15-02-07 | 20:30

hahahaha
CJN@
2028
thx!

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 20:29

@BoB
ongezien de typhus, intrigant!

CoJoNes | 15-02-07 | 20:28

@boeddhi 2021
proef het gras, overkomt ons allemaal.
tegen CJN kan je toch niet op.
geeft niets.
@willem III
jij bent zo gek als een deur, je lult met alles mee,
vervelio.

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 20:27

@Boeddhi
Je draaft door. Het sociale vangnet is er de oorzaak van dat de smaenleving individualiseert. Mensen die maanden dood in huis liggen, omdat de buurman geen enkele verantwoordelijkheid voelt voor het welzijn van de man die naast hem woont. Daar is de overheid toch voor?
Het sociaal stelsel in 0031 werkt asociaal gedrag in de hand, afschuiven van verantwoordelijkheden naar de staat en het uitschakelen van het gezond verstand. Het liberalisme (in pure vorm) maakt iedereen van iedereen op gelijkwaardige basis van elkaar afhankelijk. Met respect voor individuele waarden en vrijheden.

CoJoNes | 15-02-07 | 20:26

@lonis 15-02-07 @ 20:19
Stop in de ideeënbus van het ANP, daar komt het artikel vandaan. Je kunt ook nog 'De Leugen regeert' mailen of bellen.
Toch heeft die Van Gestel wel een paar sterke punten, maar daar hoef je het niet mee eens te zijn.

tegengas | 15-02-07 | 20:24

Oh wat reageert de Linkse Kerk - even dronken van geluk - toch weer verbeten op het feestje van zachte-heelmeesters, probleem-ontkenners, geld-verslinders en weg-met-onszelvers...
Waarom toch zo kwaad als iemand even wat enigszins ontnuchterend zegt?
Ga dus vooral door Wilders!!

Een Soort Iets | 15-02-07 | 20:23

en wat nu als je zowel de nederlandse als de israelische nationaliteit hebt? Ben je dan ook gevaarlijk? Of is het gebabbel vanuit de onderbuik door Wilders een dekmantel voor racistisch gedoe ipv een overigens logische vraag bij volksvertegenwoordigers met twee nationaliteiten (Immers: welk volk vertegenwoordig je dan?)

WillemIII | 15-02-07 | 20:22

bejaarde op brommer 15-02-07 @ 20:14

Grappenmaker!

Boeddhi | 15-02-07 | 20:21

@tegengas
Who the fuck is Rob van Gestel? Nou, om te beginnen istie geen hoogleraar maar universitair hoofddocent Wetgevingsvraagstukken (site KUB). Twee kapitale fouten in de eerste zin van het artikel. Vraag me af hoe het met de rest daarvan is gesteld.

lonis | 15-02-07 | 20:19

2013 tegengas
hierbij trek ik mijn druipeend in, je was wat traag, en ik wat snel,
sorry.
je volkskrant link voegt niets toe, er staat dat dwarsbomen van aantreden voorkomt dat er ooit nog iemand kan aantreden.
is dat een onderbouwing?
het is niet eens informatief.

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 20:18

@ Chiant 20:00
economisch
Men hoopt dat door het houden van het paspoort de emigrant zich betrokken blijft voelen bij zijn moederland, en regelmatig geld over maakt naar zijn achtergebleven familie.

King of controversy | 15-02-07 | 20:18

CoJoNes 15-02-07 @ 20:08
De linkse omroep maakt Wilders groot, net zo groot wellicht als ze Fortuyn groot gemaakt hebben. Ze hebben het alleen zelf nog steeds niet in de gaten.

Karel kwakbol | 15-02-07 | 20:17

CoJoNes 15-02-07 @ 20:05

Solidariteit kan op individueel niveau vrijwillig bestaan, maar daar bestier je geen samenleving inclusief sociale vangnetten mee. Dan laat je het vangnet en de kwaliteit daarvan afhangen van rijke weldoeners, een beetje het Amerikaanse model. Ik zit daar niet op te wachten.

Boeddhi | 15-02-07 | 20:17

@CoJoNes 15-02-07 @ 20:10
OK, geen sorry, maar een generaal pardon is wel op zijn plaats.

tegengas | 15-02-07 | 20:14

Christenhonden zijn en blijven vuile hypocrieten.

lonis | 15-02-07 | 20:14

@boeddhi 1958
goh, linksje, je bent echt één en al rust en evenwicht.
je leest steeds opnieuw fout omdat je niet weet waar het over gaat.
die T staat er vaker bij in comments van CJN, en jij draait al een tijdje mee.
lees je altijd verkeerd
dan?
@tegengas
vooral niet reageren, joh.
het maakt niet uit waar het stukje staat, het voegt gewoon niets toe.
waarom voeg je die links bij als je de inhoud niet kan verdedigen?
linkse druipeend.

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 20:14

CoJoNes 15-02-07 @ 19:41

Libertariërs streven naar een minimale staat, wat doen ze dan met mensen die zich niet zelf kunnen bedruipen, bijv. mensen die zo dom zijn als ik, zwakzinnigen of verlamden! Wat ik verder nog gelezen heb over het Libertarisme lijkt me volslagen idioot. Een minimale overheid? Belasting is diefstal? Goed, ik zal eens een boek halen over deze ideologie/filosofie/visie voordat je met degradeert tot garnaal...

Boeddhi | 15-02-07 | 20:14

@bejaarde op brommer 15-02-07 @ 20:00
@inquisitra 15-02-07 @ 20:00
Ik plaatste die links zonder commentaar.
Wat is er mis mee, dat je 'de andere kant' ook eens leest? Je hoeft het er van mij niet mee eens te zijn, maar de 2 stukjes maken een deel van de commentaren hierboven volkomen belachelijk. Een deel, dus. Lees met de wetenschap van nu maar eens terug.

tegengas | 15-02-07 | 20:13

@tegengas
Was ironisch, n.a.v. je opmerking 'En zeg nou niet...' , sorry.

CoJoNes | 15-02-07 | 20:10

Leuk PvdA propaganda blokje op het staatsjournaal, trouwens. Ik roep iedereen op dit jaar €100 in mindering te brengen op het belastbaar inkomen, ik weiger dit propaganda kanaal nog te sponsoren.
(En als dat verboden is, die oproep, overweeg het dan zelf)

CoJoNes | 15-02-07 | 20:08

@CoJoNes 15-02-07 @ 19:58
Ik schrijf er nog met nadruk bij dat het ANP-berichten zijn die vanmiddag ook op de Telegraafsite stonden. Dus je vooroordelen zijn zoals zo vaak weer op niets gebaseerd. Hoezo liberaal?

tegengas | 15-02-07 | 20:06

@Boeddhi
Ik vind mezelf alles behalve een intellectueel, die lezen nl. de Azijnbode. Ook ben ik niet zo heel erg slim hoor, ik maak regelmatig leesfoutjes en ik typ slordig. Mijn comment had meer betekking op je bekrompen en niet terzake kundige opvattingen over het liberalisme. Je geeft aan dat je geen flikker snapt van het liberalisme en dat je je niet kunt voorstellen, dat solidariteit ook vrijwillig kan bestaan. I'll take care of mine, if you take care of yours.
Volksstammen leven zo, totdat verhevenen zoals jij vinden dat een land pas beschaafd is, als de belastingdruk wordt opgevoerd en er een paternalistische overheid is geïnstalleerd.

(NOS journaal is weer heerlijk objectief)

CoJoNes | 15-02-07 | 20:05

Landen die het hun onderdanen onmogelijk maken om de nationaliteit van dat land op te geven maken zich schuldig aan expansiedrift en kolonialisering. Een andere drijfveer kan ik er anders niet bij verzinnen, als iemand een overtuigende reden weet waarom men onderdanen tegen wil en dank zou dwingen een andere nationaliteit te handhaven, die mag het zeggen.

En waarom kan Nederland geen wet invoeren die de dubbele nationaliteit verbiedt, zelfs als Turkije en Marokko hun wetten niet aanpassen? Met andere woorden, waarom wordt onze binnenlandse wetgeving (en dus autonomie) beperkt door binnenlandse wetgeving uit andere naties? Ik zeg: schijt aan die wetten uit andere landen en gewoon er doordrukken. Zij hebben per slot van rekening ook maling aan ons dor iedere dialoog en concessie bij voorbaat af te wijzen.

En daarna kan iedere Nederlander met twee of meer paspoorten kiezen. Óf je bent Nederlander en stuurt als je andere paspoorten op naar de desbetreffende ambassade, óf je levert je Nederlandse paspoort in en bent tijdelijk te gast in ons land. Niks racistisch aan, niks onvriendelijks aan.

En als ik Aboutaleb zojuist in het RTL nieuws mocht beluisteren, zal hij de eerste zijn die zijn Marokkaanse paspoort opstuurt naar de Marokkaanse ambassade.

Chiant | 15-02-07 | 20:00

@1956
tegengas,
het moet dus kunnen omdat er anders helemaal geen marokkanen in de regering kunnen...
wat een ijzeren logica....

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 20:00

@ tegengas

Geen zan in de ogen proberen te strooien met artiketjes. Vooral het artikeltje over het onzin vinden van het verbieden van dubbele nationaliteit is erg. Dat is gewoon het opblaten van regels die de bedenkers van dubbele nationaliteit zelf bedacht hebben BINNEN het bestaan van dubbele nationaliteit. De discussie gaat juist over het ter discussie stellen van dat concept.
Beetje jammer dus.

inquisitra | 15-02-07 | 20:00

CoJoNes 15-02-07 @ 19:41

Blijkbaar kun jij ook niet lezen "in elk geval de VVD" schreef ik. Dat betekent dat ik over de gehele liberale filosofie geen 100% oordeel geef. Maar ja, jij als starre, radicale pseudo intellectueel ziet dat niet meer. En dan noem je mij dom? Luister MEGA eikel, jij maakt nooit een leesfout, ziet nooit en lettertje over het hoofd?Misschien vind je jezelf bijzonder slim, maar om met een leesfout op deze manier af te rekenen is buitengewoon hufterig en lomp. Zelf lees je ook alleen de zaken zoals je ze wil lezen. Weetje, krijg ongezien schijterij!!!

Boeddhi | 15-02-07 | 19:58

gotverde vlekkende loopneus typhus domme
ben het met de PVV eens. Mensen met een dubbele nationaliteit moeten niet in de regering gaan zitten.
Kan je rare situaties krijgen, moet allemaal niet.
En Gerda Verburg is een roodharige troelie die er duidelijk nog weinig van snapt.
*pislink aan het zijn omdat 'k 't eens ben met de PVV*

King of controversy | 15-02-07 | 19:58

@tegengas
Twee linkjes van de Azijnbode. Staat er nog iets van de martelpraktijken?

CoJoNes | 15-02-07 | 19:58

Wie zin heeft kan hier lezen hoe Aboutaleb al die kortzichtige reaguurders die twijfelen aan zijn loyaliteit de oren wast:
www.volkskrant.nl/binnenland/article39...
Wie wil lezen of het verbieden van een dubbele nationaliteit zin heeft, kan hier terecht:
www.volkskrant.nl/binnenland/article39...
Zeg nu niet dat het de Volkskrant is, want het komt van het ANP. Vanmiddag stond het ook op de Telegraafsite.

tegengas | 15-02-07 | 19:56

@kruT 15-02-07 @ 19:46
De vraag wat Aboutaleb heeft bereikt mag jij beantwoorden als je zo'n fan van hem bent. Wilders alleen heeft een partij opgebouwd van niks tot 9 zetels. Overigens niet mijn partij, maar wel leuk dat hij linkse mensen zo overstuur weet te maken.

L. Oser | 15-02-07 | 19:56

@HP
Eens, dit kon weleens een precedent scheppen met verstrekkende gevolgen.

CoJoNes | 15-02-07 | 19:54

Jeremia 15-02-07 @ 19:37,
Fair enough.
.
Mijn insteek is iets anders: Eerst daar een uitspraak over doen. Pas dan invoeren, anders stellen ze iedereen voor een voldongen feit. Een feit dat een meerderheid van de bevolking niet wenst, naar mijn stellige overtuiging.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 19:52

@mijzelf *schaamt zich* vertegenwoordigT

Chiant | 15-02-07 | 19:49

@MAXIMO @19:34
Ik ben ervan overtuigd dat Wilders veel meer dan 6% van de bevolking vertegenwoordigd, maar dat veel mensen niet op de PVV hebben gestemd omdat ze geen zin hadden in een tweede LPF of uit schroom, omdat de PVV immers voortdurend in de extreemrechtse hoek wordt gedrukt.

Wat vandaag gebeurde is het domste wat Gerdi Verbeet had kunnen doen. De PVV werd de mond gesnoerd en dat heeft de PVV in één klap weer een berg stemmers opgeleverd. Beter had Verbeet de motie gewoon door laten gaan, waarna deze bij stemming alsnog was gesneuveld.

Chiant | 15-02-07 | 19:48

Dubbele nationaliteit is een bizar verschijnsel en werkt juist ongelijkheid in de hand. Dubbele nationaliteit is als mogelijkheid ontstaan doordat een aantal landen op deze wereld het verbieden om aan geboren onderdanen toe te staan hun nationaliteit op te geven. De mensen die hun oude nationaliteit daardoor niet kunnen of willen opgeven zouden eigenlijk gewoon pech moeten hebben. Maar de zompige (linkse) Haagse kronkels van de laatste 3 decennia hebben het voor elkaar gekregen dat probleem de onze te maken, terwijl het ons probleem totaal niet is. Als buitenlanders onze nationaliteit willen hebben, dan is het in de eerste plaats aan hun om hun eigen moederland zover te krijgen hun grondwettelijk bepaling te wijzigen zodat ze wel afstand kunnen doen van hun oude nationaliteit. Maar rapapapaaaa.. nee... in Nederland krijg je er dan gewoon TWEE. En daarmee dachten ze het probleem opgelost te hebben.
Je krijgt daardoor wel een enorm dilemma. Het is overduidelijk dat de Nederlandse nationaleit er gewoon 'bijgenomen' wordt. Niet omdat er een gevoel van saamhorigheid of ''erbij'' horen aan ten grondslag ligt, maar omdat het eigenlijk wel handig is om hier allerlei voorzieningen aan te boren waar je recht op hebt als behalve lid van een Turkse voetbalclub, ook nog lid kan zijn van de Nederlandse Hockeyclub. Want dat is er geworden van een nationaliteit in de ogen van de idiote bedenkers van de dubbele nationaliteit: Je bent gewoon lid van een clubje...1 of 2 maakt niet uit. Who cares about nationaliteit in de zuiverste betekenis van het woord? Maar ondertussen blaten diezelfde figuren over betrekken bij de samenleving en ''allochtonen'' zich thuis laten voelen in Nederland. Kolder! Het begint al bij de keuze die buitenlanders zich moeten stellen. Wil je erbij horen? Accepteer je ons cultuurgoed in beeldende en normatieve zin, of wil je Nederlander zijn op basis van parasiterende gronden en ondertussen je eigen afkomst dwingend cultiveren op ons grondgebied?
Dubbele nationaliteit is een monster en kwaadaardig voor dit land. Nu krijgen we twee staatssecretarissen die eigenlijk NIET volwaardig Nederlander zijn en daar dus ook niet voor gekozen hebben. Let wel, het zijn ambtsdragers met een andere nationaleit erbij. Waar ligt hun loyaliteit? Wie verzekert ons dat ze Nederlandse belangen wel behartigen op een manier zoals je dat mag verwachten? Is dat niet gewoon levensgevaarlijk? Ik denk dat Wilders het bij het juiste eind heeft, maar eigenlijk is de kwestie van dubbele nationaliteit al een veel ouder probleem.
Wil je Nederlander worden en al haar ambten kunnen bekleden? Dan wordt je ook fulltime Nederlander. En mag dat niet van het thuisland. dan heb je OF pech OF je bent uitgesloten van alle publieke Nederlandse ambten. Dat betekent dus eenvoudig weg geen troetelallochtonen in de politiek met een dubbele nationaliteit!
Maar ook voor andere buitenlanders met een schizofrene nationaliteit zouden onherroepelijk voor die keus gesteld moeten worden. En hier ook weer: kan je dat niet om je thuisland een achterlijke grondwet erop nahoudt, dan heb je pech. Dan wordt je gewoon fulltime marokkaan of Turk of Duitser of wat dan ook, dan krijg je weer een tijdelijk verblijsvergunning en wordt die niet verlengt, dan hoepel je weer op. In ieder geval zal het opheffen van de dubbele nationaliteit ook een heleboel parasiterende misbruikers van onze nationaliteit een one-way-ticket naar huis geven.

inquisitra | 15-02-07 | 19:47

@Luudde
Ga eens je VMBO afmaken voordat je hier begint te reaguren!

@Maximo
Waaruit we kunnen afleiden dat ik een perfect ingeburgerde allochtoon ben, ook al ben ik in Nederland geboren, getogen etc etc.

@L. Oser 15-02-07 @ 19:28
Waarop baseer je je uitspraak dat Aboutaleb een middelmatige politicus is? Ik vind hem vele malen bekwamer dan die schreeuwlelijk Wilders. Wat heeft Wilders bereikt? En wat heeft Aboutaleb bereikt? Zit een zee van verschil in!

kruT | 15-02-07 | 19:46

jeremia @1937
natuurlijk kunnen ze gewoon aantreden, maar bij de eerste de beste gelegenheid liggen ze eruit.
aangezien zo'n gelegenheid sneller komt dan ze denken maken ze een fout door aan te treden.
goed ook van Wilders om het vast te laten roepen, anders gaan ze straks beweren dat hij toen niets heeft gezegd.
(oei, klinkt nogal non-lineair allemaal)

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 19:43

@Boeddhi
Kun jij lezen?
Lees dan eerst mijn comment nog eens, er staat libertarisme. Koop daarna eens een boek over het liberalisme en je zult zien: De VVD heeft niets maar dan ook niets met het liberalisme te maken. Het anarcho-liberalisme, dat de Nachtwakerstaat voorstaat, drijft op vrijwillige solidariteit. Dat dat ver buiten jouw bevattingsvermogen ligt, tekent je.
Laat ik het dan maar gewoon zeggen, Boeddhi, iemand moet het doen: Je hebt geen flauw benul waar je over lult. Dat weet je ook wel, maar toch overschreeuw je jezelf telkens weer. Daar is een mooi aoud-nederlandsc woord voor: Dom.

CoJoNes | 15-02-07 | 19:41

-weggejorist-

Luudde | 15-02-07 | 19:39

Reden is simpel: Een meerderheid van de bevolking is het met Wilders eens.
HP 15-02-07 @ 19:03
Eerlijk gezegd weet ik dat nog zo net niet. Het zou trouwens ook best kunnen dat je gelijk hebt. Maar ik denk dat een groot aantal politici de situatie net zo inschat als jij en derhalve zo spastisch reageert. Zelf zie ik het zo. Twee paspoorten en ministeriële verantwoordelijkheid is onwenselijk. Maar omdat er niet in die regelgeving voorzien is moet het kabinet gewoon aantreden.

Jeremia | 15-02-07 | 19:37

CoJoNes 15-02-07 @ 19:23
Al kan je dat natuurlijk zelf het beste beoordelen, bij mij is nog nooit de gedachte opgekomen jou voor racist uit te maken.
*gaat eten*
@Krut
Daar spreek je je dus uit over alle Nederlanders, ook diegene die het niet eens zijn met Wilders. Is mij te generaliserend aangezien Wilders maar 6% van het electoraat vertegenwoordigt.
En das dus niet eens de hele Nederlandse samenleving.

MAXIMO | 15-02-07 | 19:34

CoJoNes 15-02-07 @ 19:26

Wou jij zeggen dat het liberalisme mensen niet beknot? Elk mens die zijn leven niet om vrije markt en geld wil laten draaien, wordt door de liberalen (in elk geval de VVD) beknot en bestraft. Ze beknotten mensen die geloven in solidariteit door de markt te liberaliseren tot aan de sociale verzekeringen en het zorgstelsel toe, en ik kan nog wel een aantal dingen noemen. Liberalisme is alleen liberaal voor mensen met poen en brains!

Boeddhi | 15-02-07 | 19:34

Heb het toevallig vanmiddag gezien de actie van Gerdi Verbeet.
Inderdaad verbeten was ze helemaal te gek oude tijden herleefden weer het Sovjet presidium was er niets bij.
Volgens mij werd ze er geyl van en misschien wel aan het squirting toen ze van haar stoel gleed om die Wilders effe te bashen.

befke | 15-02-07 | 19:33

In de jaren dertig van de vorige eeuw was het onmogelijk dat een parlementarier een dubbele nationaliteit had. Omdat we nu een tijdje geen oorlog hebben is het er weer ingeslopen. Het is natuurlijk van de gekke dat dit kan! Als Aboutaleb naar Marokko moet om bijv. de gepensioneerde Marokkaanse Nederlanders te controleren, dan krijgen we grote problemen want in Marokko is hij een Marokkaan... Tsja....

Het multiculturalisme gaat nooit werken, nergens en nooit.
Helaas pindakaas.

Ali | 15-02-07 | 19:32

Hoe kan het toch, dat ik het zo vaak eens ben met die Mozart uit Limburgh ?
Ik, die alom bekend staat als een linkse rakker ! Ik denk maar, dat ik mijn naam eer aan ga doen.
Nu al weer vergeten dat die turkse troel van een Albayrak nog maar zeer kort geleden liet zien dat zij nog steeds 10000% turks is, door zich desgevraagd, NIET uit te spreken over de Armeense genocide van 1915 ? Iets dat gewoonweg NIET te ontkennen is. Het ontkennen van de Holocaust in WW2 is strafbaar, evenzo strafbaar is het ontkennen van de Armeense genocide van 1915 door de turken ergo : er is dus een crimineelse turkin staatssecretaris in Nederland, waar écht alles op dit gebied mogelijk is ! AYAAN kom alsjeblieft terug uit Bush' country we need you so very very bad, jij voelde je tenminste een echte Nederlander en je gedroeg je alszodanig én jij hebt maar één paspoort, please please !!!

Proselite | 15-02-07 | 19:32

".... Uiteindelijk zijn jullie Hollanders gewoon .."

Dat is het verschil kruT. Jullie Hollanders tegenover Wij Nederlanders. Snap je?

CoJoNes | 15-02-07 | 19:29

@kruT 15-02-07 @ 19:21
Ik koester zelf geen enkele ambitie om politicus te worden. Jaloesie heb ik dus ook niet. Wel voel ik irritatie voor het feit dat middelmatige politici als Albayrak en Aboutaleb zoveel veren in hun reet krijgen louter om hun allochtoon zijn. Klaarblijkelijk maakt bekwaamheid dan niet meer uit en wordt het landsbelang opgeofferd aan het multiculti-ideaal. Hoeveel personen met een dubbel paspoort zitten er trouwens in de Turkse regering?

L. Oser | 15-02-07 | 19:28

@Boeddhi 15-02-07 @ 19:14
Je vergeet de belangrijkste ideologiën nog; katholicisme, islam, protestantisme, hindoeïsme.

Het libertarisme doet het niet, trouwens, het gaat namelijk in tegen de kern van de ideologie, dat maakt het ook een ideologie voor hele grote mensen, die verder dan hun ego durven te kijken.

CoJoNes | 15-02-07 | 19:26

@MAXIMO
Dat doe ik volgens mij ook. Ik ben het vaker niet dan wel met eens met Wilders. Je voorbeeld is een omgekeerde redenatie, dat weet je zelf ook. Het fabeltje dat alle marokkanen in NL een dubbele nationaliteit hebben is hardnekkig, maar een fabeltje. Het woord 'segregatie' gebruik je bewust, maar vind ik een tikje onsmakelijk, hoewel Wilders er waarschijnlijk niet vies van zou zijn.
Je uitgangspunt is verkeerd, mensen met een dubbele nationaliteit kiezen ervoor geen Nederlander te willen worden. En voor je me racist gaat noemen, mijn vriendin en dochter denken daar heel anders over.

CoJoNes | 15-02-07 | 19:23

Uiteindelijk zijn jullie Hollanders gewoon heel erg jaloers op die kansen-mensen uit het Midden-Oosten, Afrika en wat dies meer zei. Dat ze gewoon kunnen kiezen wanneer het hun uitkomt. Mogen zij ook eens een voordeeltje hebben?

Wat is het verschil tussen een Turk met alleen een Nederlandse en een Turk met zoewel een Ned. als TR paspoort? Ik zie het verschil niet. Heeft niets met loyaliteit te maken. En nogmaals, er worden geen wetten mee overtreden. Dusss....

kruT | 15-02-07 | 19:21

@MAXIMO 15-02-07 @ 19:12
Marktdenken heeft het onderwijs verziekt? Je durft wel. Zelfs de PvdA steekt de hand op dit onderwerp al in eigen boezem.

L. Oser | 15-02-07 | 19:21

CoJoNes 15-02-07 @ 19:10
"Ik heb een hekel aan alle ideologiën die er op gericht zijn anderen in hun vrijheid te beknotten."
Dan zou je ook tegen Wilders moeten strijden aangezien hij toch segregatie tussen Nederlanders wil bewerkstelligen, in bovenstaande geval tussen Nederlanders met 1 nationaliteit en Nederlanders met 2, en daarbij niet schroomt om Nederlanders hun rechten te ontnemen.

MAXIMO | 15-02-07 | 19:18

Er valt over te redetwisten of de PVV gelijk heeft, maar de vraag die ze opwerpen vind ik zeer legitiem. De reacties uit de Kamer zijn veel verbijsterender (www.volkskrant.nl/binnenland/article39...). Dit toont alleen maar aan dat Nederlandse politici geen zak van de Fortuynrevolutie hebben geleerd en nog steeds in dezelfde multiculti-reflexen vallen. Op naar de volgende afstraffing!

L. Oser | 15-02-07 | 19:15

GS is het periodiekje van GW?

Kerby | 15-02-07 | 19:15

CoJoNes 15-02-07 @ 19:10

Elke ideologie doet dat. communisme socialisme, liberalisme (ook al doet de naam liberalisme anders lijken)

Boeddhi | 15-02-07 | 19:14

@Bottehond
Dank je, toch jammer, de openbare gedachtenwisseling is jammer genoeg niet helemaal goed afgelopen, was namelijk best interessant.
Wat die SP'er zegt mag je zeker niet vergeten mee te nemen;
Ronald van Raak: “Links zou pas onverantwoordelijk zijn als ze rechts kritiekloos zou volgen in haar onverantwoordelijke beleid. Neem bijvoorbeeld het misplaatste maar rotsvaste geloof van rechts in de zegeningen van de vrije markt. Dit marktdenken heeft het onderwijs verziekt, de zorg verslechterd, tal van privatiseringen en liberaliseringen in de maatschappij doorgedrukt die in de praktijk verslechteringen blijken te zijn, en de samenleving in het algemeen killer, en mensen egoïstischer, gemaakt. De poging om met behulp van militair geweld democratie in het Midden-Oosten te verspreiden, kan evenmin een succes worden genoemd. De situatie in Irak is er niet beter op geworden. Ten slotte is rechts er na Fortuyn in geslaagd om het debat over integratie en immigratie te beheersen. De insteek van rechts was en is om dit debat vooral in etnische, religieuze en culturele termen te voeren. De prijs die daarvoor betaald is, is dat de tegenstellingen tussen autochtoon en allochtoon alleen maar zijn verscherpt. Het is zinvoller om dit debat in sociaal-economische termen te voeren, omdat daar de problemen liggen. Praten over betere woningen, scholing en werkgelegenheid lijkt me constructiever dan de religie of de cultuur van een ander als ‘achterlijk’ te bestempelen.”

MAXIMO | 15-02-07 | 19:12

@MAXIMO
Ik heb een hekel aan alle ideologiën die er op gericht zijn anderen in hun vrijheid te beknotten. En jij dacht dat jij een identiteitsprobleem had?
Vriend, je hebt een luxeprobleem, want jij denkt dat je het morele gelijk aan je kant hebt. Ik geloof niet in een moreel gelijk, omdat moraliteit opgelegd is, en dat vind CoJoNes ook.

CoJoNes | 15-02-07 | 19:10

Jeremia 15-02-07 @ 18:54,
Die discussie gaan ze niet aan. Not likely.
.
Reden is simpel: Een meerderheid van de bevolking is het met Wilders eens.
.
Wanneer hij de rest zou dwingen kleur te bekennen op dit onderwerp, dan is dat major gezichtsverlies bij de kiezer - en de verkiezingen komen er weer aan tenslotte.
.
Nee, dan snoeren ze hem de mond.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 19:03

MAXIMO
1856
duidelijk antwoord, vuile racist.

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 18:58

MAXIMO 15-02-07 @ 18:48
nee, wilders een xenofoob noemen wordt weer mode, dus daar reken ik niemand op af. wordt een nieuw liedje op de basisscholen, valt te vermoeden

mijn steekje was meer gebaseerd op mijn vluchtige (toegegeven) kennis van je hele oeuvre

Jan Passant | 15-02-07 | 18:57

bottehond 15-02-07 @ 18:54

Is dat alles dat je kunt verzinnen? Wwak zeg...

Boeddhi | 15-02-07 | 18:57

bejaarde op brommer 15-02-07 @ 18:51
Die comment had ik nog niet eens gezien.
Maar aangezien je zo verlegen om een antwoord zit ga ik je die niet geven.
Noem me dan maar een vuile lafbek, who care's?
Jij wilt antwoord.

MAXIMO | 15-02-07 | 18:56

Waar maakt iedereen zich eigenlijk zo druk om? Laat Wilders zijn spel spelen. Politici jullie moeten niet gaan janken. Ga het debat rustig met hem aan en maak je standpunten duidelijk. Zeg hem in zijn gezicht dat je het mordicus oneens met hem bent en laat dat merken in je stemgedrag. Het kabinet wordt vervolgens onder protest van de PVV geïnstalleerd. Daarna is het weer business as usual.

Jeremia | 15-02-07 | 18:54

Boeddhi 15-02-07 @ 18:47

Laten we zeggen dat jouw post liefdevol is.

bottehond | 15-02-07 | 18:54

@botte 1843
anti-fascisten zijn de fascisten van de toekomst.
iig Reve, 1981
"de socialisten zijn de nieuwe fascisten".
nieuw kan je ze niet meer noemen, het zijn inmiddels staats-fascisten geworden.
met alle subsidie faciliteiten.
MINIMO
moeilijke vraag hé, die van 1837.
vuile lafbek!

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 18:51

De link werkt niet, maar je kunt klikken op "debat" en vervolgens op:

Het filosofisch elftal.

Komt ie:

Jos de Beus: “Met ‘de onuitstaanbare leegte van links’ bedoel ik dat links niet met pragmatische oplossingen komt voor de dringende problemen van deze tijd. De hobby van links lijkt klagen en schelden op anderen, terwijl het toch om verheffing van het volk moet gaan, niet om verbittering. Stop bijvoorbeeld eens met die obsessie met Verdonk! Ook als Verdonk weg is, blijft het probleem bestaan dat Nederland niet alle migranten en asielzoekers kan opvangen, en dat er dus mensen moeten worden uitgezet. Maar daar heeft links het niet over, want links is in de ban van het sentiment om zichtbaar aan de goede en humane kant te staan. Links is zó verslaafd aan morele zuiverheid dat het wegloopt voor echte politieke keuzen. Dat geldt ook voor die obsessie met Bush en de VS. Ook als Bush weg is, en ook als de VS weer een isolationistische koers zouden gaan varen en zich terug zouden trekken, dan blijft het probleem van het internationale terrorisme en de proliferatie van kernwapens bestaan. Dus mijn boodschap aan links is: wordt eens volwassen, en neem je nationale, Europese en wereldwijde verantwoordelijkheid, in plaats van steeds te beginnen over hoe anderen het doen.

Haha!

bottehond | 15-02-07 | 18:51

Als die 2 moslims hun paspoort niet kunnen inleveren in hun thuisland, dan verscheuren ze dat paspoort maar in het openbaar om een signaal naar de Nederlandse bevolking af te geven.
Ik ben het eens met de anderen die vinden dat die Fritsma zijn poot stijf had moeten houden en het niet had moeten intrekken.

Mazzeltov | 15-02-07 | 18:51

Jan Passant 15-02-07 @ 18:40
Ik wens mij als Nederlander niet te associëren met xenofoben als Wilders.
Dat maakt mij dus iemand met identiteits-problemen?

MAXIMO | 15-02-07 | 18:48

bottehond 15-02-07 @ 18:22

Ik haat RADICALE moslims, pedo's, verkrachters, zeik wijven, botte honden, criminelen, psychopaten en nog veel meer. Maar ik haat ook mensen die alle moslims radicaal of radicaal in potentie verklaren. Wilders is, net als Pastors voor de harde, ongenuanceerde, liefdeloze en hufterige aanpak. Heb je een, door vriend en vijand gesteunde, goede wethouder die lid van de regering wordt, gaat die zeikstraal zout in de wonden gooien van de welwillende moslim. Alle moslims die nu zien dat ook zij kans op succes hebben in de westerse maatschappij krijgen een trap in hun kruis van de PVV. Maar ja, dat snappen ze niet bij de PVV en jij zo te horen ook niet. Botte, we weten uit het verleden dat we het nooit eens zullen worden, maar ik probeer te begrijpen dat Wilders ook de goedwillende Moslim schopt met zijn uitlatingen en manier van politiek voeren. Ik zie ook wel het gevaar van de Islam, maar de multiculturele samenleving is een onomkeerbaar feit. Net zo goed dat je niet 100% kunt voorkomen dat pedo's zich vergrijpen aan kinderen en dat er geen andere misdrijven zullen zijn, kun je radicale islam uitbannen.

Boeddhi | 15-02-07 | 18:47

bottehond 15-02-07 @ 18:38
Bedoelde eigenlijk van het desbetreffende artikel, opinio weet ik ook nog wel te vinden, zal het wel effe zoeken, met die naam van de Beus zou ik het moeten vinden, in ieder geval bedankt voor de moeite en de extra-graties agitprop.

MAXIMO | 15-02-07 | 18:45

tegengas 15-02-07 @ 18:41

Neem jij iedereen serieus dan... Hier een aspirientje... wat zul jij pijn in je kokosnoot hebben van dat hologig gekakel van 60 % van de reaguurderTs. Arme jij!

bottehond | 15-02-07 | 18:45

Maaier 15-02-07 @ 16:10

Y, backstabberT. Und? Hij heeft alle reden om islamofoob te zijn en dat zou jij ook wel een siets meer mogen zijn. Wordt binnenkort trouwens strafbaar in Europa, dus dan kun je opgelucht ademhalen als Geert en de islam- watchers de mond gesnoerd is, net als vandaag. Hope you'll be satisfied then. Ik zou zeggen... in dat stuk over Servië een hartekreet van een SErf over Nederland en de islam. En ik heb zo'n vermoeden dat hij itt jou wél aan den lijven heeft mogen meegenieten van de zegeningen van die ongevaarlijke en marginale sekte, islam. Succes er mee! Bel wel even als jullie ons van het bed komen lichten. Kan ik nog even afscheid nemen van thuis. Wie zei ook weer: de fascisten van de toekomst zullen zich anti- fascist noemen?

bottehond | 15-02-07 | 18:43

geert ik kom eraan, iedere hulp moet welkom zijn.ik wil mijn land terug en maak bij deze aanspraak op de wet colportage.

HANS GEERS | 15-02-07 | 18:42

@bottehond 15-02-07 @ 18:31
Weet je Botte, we zijn hier al vanf 2 uur vanmiddag bezig en keer op keer kom ik dezelfde ongenuanceerde commentaren tegen van slecht geïnformeerde reaguurders die nalaten terug te lezen.
Het is toch verontrustend, dat de meesten zich alleen maar baseren op wat regels uit het zoals gewoonlijk misleidende stukje hierboven of zelfs op de kop.

tegengas | 15-02-07 | 18:41

MAXIMO 15-02-07 @ 18:25
voor mij is een "allochtoon" iemand die in zijn hart geen nederlander is en daarmee niet wil identificeren

Er zijn voor mijn part zat mensen die ergens anders geboren werden, ook met gekleurde ouders, die toch geen echte allochtonen zijn

Aan de andere kant zijn er ook in nederland geboren lieden met nederlandse ouders die Ware Allochtonen zijn. Die imam vd ven, bijvoorbeeld

en maximo lijkt mij ook wel een kandidaat met identificatieproblemen

Jan Passant | 15-02-07 | 18:40

CoJoNes 15-02-07 @ 18:35
Zou het niet weten. Idd al een tijdje niet gezien onder die nick.

MAXIMO | 15-02-07 | 18:39

MAXIMO 15-02-07 @ 18:33

Valt me weer vies tegen van je. Jaffe Vink runt dat blad en een keur aan gerenomeerde auteurs schrijven er in. Ook van jouw kant van het spectrum. Vooroordeel dus. Sjonge... wat een mager kosmopolitisme. Maar goed: wie kostzichtig wil blijven mot dat dan maar doen. Ik zou zeggen: fasten your seatbelts want Jos de Beus heeft de linkse beweging deaud verklaard, dat wil zeggen: in de infantiele vorm waarin de linkse beweging nu verkeert.

www.opinio.nu/

bottehond | 15-02-07 | 18:38

is jodenhaat eigenlijk racisme?
nooit zo over nagedacht, wat vind jij,
MAXIMO?

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 18:37

@MAXIMO
Was ook bedoeld Cum Grano Salis. (Waar is die eigenlijk?)

CoJoNes | 15-02-07 | 18:35

@Bottehond
Ben sowieso niet zo onder de indruk van Jaffe Vink, logischerwijze ligt mijn interesse dus niet bij Opinio.
Maar mocht je een linkje hebben; kom maar door..
CoJoNes 15-02-07 @ 18:29
Dat doe ik niet, dus alsjeblieft verdraai mijn woorden niet.
Lees maar goed, het is de idioot van een Mariobros die alles op 1 hoop gooit.

MAXIMO | 15-02-07 | 18:33

tegengas 15-02-07 @ 18:26

Gedver wat flauw. Dit is nou echt semantische haarkloverij en weer zoooooo selectief. Herinner jij je de Putsch van de CU inzake die 42000 tronies? Doet zelf een slezen wat er gebeurd is en wat de toelichting van de PVV was. Dit is onder de maat. Maar goed: bij jou leg ik de lat natuurlijk wél een stukje hoger dan bv. fihwife of boeddhi.

bottehond | 15-02-07 | 18:31

@MAXIMO 15-02-07 @ 18:25
Jij bestempelt alle moslims als één ras, da's volgens mij nog wel het meest racistische wat ik gelezen heb.

CoJoNes | 15-02-07 | 18:29

Fishwife 15-02-07 @ 18:09

Over loyaliteit gesproken. Denken jullie dat Wilders in WO-II goed of fout was geweest? Hij zoekt zondebokken, dat deed AH ook. Toen waren het de Joden de weg moesten, nu moet de Islam weg. Dat wij zelf deels oorzaak zijn van de internationale radicalisering van moslims, wil hij niet inzien. Waarom kopen we nog steeds olie van landen die sympathie en een financiële band hebben met de radicale Islam. Als het om de centjes gaat, zijn onze principes ver te zoeken. Amerika is vriendjes met Saudi-Arabië en de hele wereld koopt olie van de extremisten en anti-democraten. Nee, wij westerlingen zijn hypocriet en hebben net zoveel of zelfs meer bloed aan onze handen. Eigenlijk moeten we allemaal opstaan en eisen dat de westerse wereld stopt met de achterbakse houding ten aanzien van extremisme, religie en democratie. Weg met de Bushjes, Blairtjes en alles wat deze foute invloed steunt. Dood aan het westers imperialisme. Dood aan de nieuwe wereld orde!

Boeddhi | 15-02-07 | 18:28

MAXIMO 15-02-07 @ 18:25

Lees jij nou Opinio of niet? Ik heb een VERNIETIGEND stukje gelezen in Opinio. Van een filosoof en zwaargewicht pvda-erT. Over "links" en de pvda... ik ga hem opzoeken voor je als je Opinio niet leest (hetgeen ik raar zou vinden, want dit extreem goede blad voor een ieder met een beetje abstraherend denkvermogen kost welgeteld één euro)..

bottehond | 15-02-07 | 18:28

Ik heb geen religieuze voorkeur in mijn comment overgebracht .Ik heb overigens moslim gestemd. Atheist had ook gekund. Het was voor mij geen doorslaggevende factor bij de keuze
en ik zal inderdaad loyaal zijn als ik in de bajes terecht kom in het buitenland. Die ervaring heb ik niet, maar ik kan het me zo maar voorstelen dat ik dan heel loyaal zal zijn.

Fishwife | 15-02-07 | 18:27

@kleinmannetje 15-02-07 @ 17:55
Verbeet greep terecht in, omdat:
In zijn motie riep de PVV Kamerleden op te stemmen in strijd met de wet.
Sietse Fritsma van de PVV diende een motie in gericht tegen met name genoemde personen. VERBOTEN.
PVV woordvoerder Sietse Fritsma werd in de Kamer werd door ALLE andere fracties terechtgewezen. Fritsma ging nog door en viel zelfs allochtone Kamerleden aan. Hierop greep voorzitter Verbeet terecht in.
Wilders weer zielig voor de microfoon, dat hier 'schandalige partijpolitiek' sprake was. Een misselijke leugen dus. Sterker, de vorige Kamervoorziter Weisglas zou al veel eerder ingegrepen hebben.
Lees even de nieuwssites voor je die onzin blaat.

tegengas | 15-02-07 | 18:26

Fishwife 15-02-07 @ 18:15

Ik vind Uw gevolgtrekkingen en schimpscheuten ook nog eens dom en U doet aan drogredeneren. Gezien de triomfantelijke toon van Uw posts bent U erg ingenomen met en opgelucht over Uw inzichten. Ik help U wat verder: U zit er finaal naast. Ik daag U uit tot een debatje over ieder van de thema's die U besproken hebt.

bottehond | 15-02-07 | 18:25

Mariobros 15-02-07 @ 18:15
Alsof "allochtonen" niet enkel de Nederlandse nationaliteit kunnen bezitten?
Maar bedankt dat je de gemiddelde simpele gedachtengang van de Wilders-aanhanger tentoonspreid.
Doet toch een beetje af aan het werk van de wat genuanceerdere racisten hierboven die het voor Wilders zijn dwaze standpunten opnemen.

MAXIMO | 15-02-07 | 18:25

Nog even het non-argument van de commissariaten bij Shell e.d.
Een schitternd voorbeeld, waarbij een ieder zich keihard in de eigen voet schiet.
Ministers en staatssecretarisen moeten die functies opgeven, om..... juist!... belangenverstrengeling tegen te gaan. En terecht!

CoJoNes | 15-02-07 | 18:23

Hij is de splijtzwam in de multiculturele samenleving, door hem wordt het radicalisme alleen maar versterkt. Wilders ga eens deaud!

Boeddhi 15-02-07 @ 18:02

Constructieve post! IN het geheel niey polariserenmd ook. Een verademing! En dat doet hij heel goed. Het multikulturele drama is uitgelopen op een (voorspelbare) mislukking, met een gespleten samenleving ten gevolg. Kun jij überhaupt logisch en rationeel denken? Oorzaak- gevolg ring a bell? En ter jouwer info: Geert Wilders heeft de islam (correct) geidentificeerd als een buitengewoon succesvolle en voor onze waarden en way of life gevaarlijke sekte. Hij heeft de oorlog aan de islam verklaard. En gelijk heeft hij. Maar kwel grappig om te lezen dat Vrijheid van meningsuiting niet in jouw perceptie van "de multikulturele" samenleving thuishoort. Dan vind ik het weer merkwaardig dat jij Wilders immoraliteit verwijt. Maar hey... some animals are more equal then others. Blijf jij maar denken dat de islam- watchers domme, gemene, achterlijke Untermenschen zijn. Vraag jezelf eens af hoe ver jij wilt gaan om de door jou zo gekoesterde multukulsamenleving in stand te houden? Het vergeten van de (demokratische) rechtsorde? Tsja... dan ga je een heel stukje verder dan Wilders. Nu ik je gefileerd en gepocheerd heb ben ik benieuwd waarom JIJ aanspraak zou kunnen maken op ethische superioriteit boven Wilders?

bottehond | 15-02-07 | 18:22

@Mariobros 15-02-07 @ 18:16
Ga eens voor em staan, daar heeft ie meer aan.

CoJoNes | 15-02-07 | 18:18

oei,
onkies!
de linkse staatskerk heeft ons gewaarschuwd: praten over dubbele nationaliteit is onkies.
gevaarlijk zelfs.
verdacht.
onderbuik gevoelens.
maar dan nu echt:
wat zoeken dubbelnationaliteiters eigenlijk in de tweede kamer?
we gaan de lat maar eens een stukje hoger leggen, alle dubbelnatios uit de volksvertegenwoordiging.
wat abutaleb en zuster turkiestan betreft: brave borsten.
daarom juist.
je weet maar nooit in wat voor belangenconflicten deze lieve mensen nog terecht komen door deze gruwel in het staatsrecht.

bejaarde op brommer | 15-02-07 | 18:17

Geert: we staan achter je en we zullen strijden om ons kikkerlandje van de ondergang te redden

Mariobros | 15-02-07 | 18:16

@ Botte Hond Uw posting getuigd van sterke argumentatie: "wat is een eed waard voor een Moslim" kleurt mijn beeld van u.
U vindt mij hautain, aanmatigend en grotesk. Best.

Fishwife | 15-02-07 | 18:15

Oprotten met de ''buitenlandse invasie'' in ons nieuwe regering! Nederland is van de nederlanders MET Nederlandse nationaliteit. Het verzet komt in ieder geval als ze zo doorgaan met de decadente regering die pro-allochtoon is!

Mariobros | 15-02-07 | 18:15

@Fishwife 15-02-07 @ 18:09
Wacht maar tot je in een buitenlandse gevangenis zit, kijken hoe loyaal je dan bent aan de nederlandse staat.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 18:14

@ Fishwife 15-02-07 @ 18:09
Exact! Dat wil nog niet zeggen dat we daarom maar een paspoort als norm moeten stellen voor loyaliteit.
M.i. is deze discussie een schijndiscussie en gaat het over schijnveiligheid: als ze hun oorspronkelijke paspoort verbranden, zijn ze opééns wél betrouwbaar en staan ze aan onze kant. Huh?
Hoeveel terroristen hebben een westers paspoort? Loyáál?

gezontverstant | 15-02-07 | 18:13

@Fishwife 15-02-07 @ 18:02
Ik zie liever atheisten in de regering dan christenen of moslims. Vreemd? Daar is ons politiek bestel toch voor opgericht. En ik heb nb op een moslim gestemd, net als botte hond overigens, dus daar gaat je argument.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 18:11

Helaas zijn er zo weinig meetinstrumenten die de maat van loyaliteit kunnen meten, laat staat voorspellen. Geen zo ver ik weet.

Fishwife | 15-02-07 | 18:09

Fishwife 15-02-07 @ 18:02

Je hautaine houding is misplaatst en grotesk. Zegt mij wel heel wat over de kracht van je "argumenten".

bottehond | 15-02-07 | 18:08

@CoJoNes 15-02-07 @ 17:59
Aboutaleb is sociaal-democraat boven alles. Ik heb dat interview ook gelezen waarin hij het had over de partnerkeuze van zijn dochter: liever niet met een niet-moslim, maar het mag wel want haar geluk gaat boven alles. Ik bedoel maar, hoe polderend kun je ze krijgen. Geen wolfs in schaapkleren zoals wel beweerd wordt, maar een raspoliticus: ambitieus, type Kok/Verhagen met een grote toekomst maar wel een cynische machtsgeile rat.
@stuffed.Animal 15-02-07 @ 17:53
Ik geloof in beiden al zal het in praktische zin niet altijd betekenis hoeven hebben. Ik geloof in de voorbeeldfunctie van A en A, ik geloof in de nationale soevereiniteit en ik geloof in de rol van de grondwet en het nederlanderschap als bindende elementen. Als je daar al mee loopt te rommelen wat is dan nog de inhoud van nederlanderschap?

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 18:08

Loyaliteit, zou het werkelijk afhangen van het hebben van een bepaald paspoort? Of heeft loyaliteit meer te maken met een gevoel, en minder met een bepaalde status? Als een van jullie zijn Nederlandse paspoort moet inleveren omdat je het Italiaanse aanneemt, zou dat automatisch wezenlijk iets veranderen aan je loyaliteit met Nederland? Als je een Italiaans paspoort aanneemt, zou je automatisch loyaler worden t.o.v. Italië?
Ik denk het niet.
Loyaliteit is een veel basaler, veel meer elementair begrip dan in deze discussie wordt gedacht.

gezontverstant | 15-02-07 | 18:07

ter verduidelijking: ook ik wil gaarne het debat zien rondom de dubbele nationaliteit. Maar dan op de plaats waar het thuis hoort: in de Rijkswet op het Nederlanderschap en indien nodig staatrechtelijk

Fishwife | 15-02-07 | 18:05

@ sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 17:56
Je leest het allemaal wel, alleen je snapt niet wat er staat. Dat is jammer, want op zich denk ik dat jij nu juist iemand bent die de kern van de zaak probeert te begrijpen.
Overigens inderdaad een aardige vraag. Maar net zo relevant als je afvragen hoe de reacties zouden zijn, wanneer iemand aanschuift die commissaris is bij Shell, of een oud voorzitter van de FNV, of links, of rechts, of extreem-rechts, of gristen, of moslim, etc.
Precies mijn punt. Niemand is objectief juist door zijn achtergrond inclusief afkomst. Daarom is wat mij betreft de dubbele nationaliteit geen issue. Ik ben niet voor of tegen, het is niet relevant.

stuffed.Animal | 15-02-07 | 18:05

Meneer Sjaak helaas moet ik zeggen dat uw ten tonele brengen van een NL USA neo con bij mij het beeld oproept dat we dat helaas stilzwijgend en vroom goed hadden gevonden. Ben ik bang. En nu vinden " we" dat wel een groot punt. Blijkbaar. Want oei Moslims. Eng niet waar?

Fishwife | 15-02-07 | 18:02

Meneer met zijn deelcertificaten aan de universiteit. Afstuderen zal hem waarschijnlijk niet gelukt zijn omdat hij te dom is. Eerst MAVO (dat zegt al genoeg), zwoegend de HAVO gedaan en zijn HBO-sociale verzekeringen heeft hij waarschijnlijk gekocht (dat kan tegenwoordig zag ik op de TV). Hij is de splijtzwam in de multiculturele samenleving, door hem wordt het radicalisme alleen maar versterkt. Wilders ga eens deaud!

Boeddhi | 15-02-07 | 18:02

sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 17:59

van de andere kant: nu kan het het weer, krijg je niet dat gezeik van jargent erbij.

Maaier | 15-02-07 | 18:00

sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 17:56

wat betreft dat laatste: ik mag hopen van wel, anders zou ik gene knipp voor m'n neus waard zijn.

je zegt: Nee maar pragmatisme staat er los van, het gaat erom wat een land wenst uit te drukken met haar soevereiniteit, dat is vele malen benadrukt. Wat wens je dan uit te drukken met gwedwongen afnemen van een nationaliteit? Wat straal je dan uit als land? Dat iedereen alleen maar nederlander mag zijn? Nou hoi, daar wordt nederland toch niet beter van?

Maaier | 15-02-07 | 17:59

@Maaier 15-02-07 @ 17:46
Mooi, nu wil ik een jaar lang geen topic over israel of joden meer zien. ze zoeken het maar lekker zelf uit daarzo.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 17:59

@sjaak
Ik denk dat de discussie niet bewust niet zuiver gehouden wordt, omdat het nu gaat om een Turk en een Marokkaan. Het gaat mij er om, dat het hebben van een dubbele nationaliteit, of die nou Frans, Duits, Amerikaans of Jemenitisch is, m.i. niet wenselijk is, omdat die nationaliteit loyaliteit met zich mee brengt.
Ik zou er groot voorstander van zijn, om aan de dubbele nationaliteit enige beperkingen op te leggen, lijkt me ook redelijk.
Als ik me wil onttrekken aan de verplichtingen die ik als Nederlands staatsburger heb, rest mij maar één optie: Statenloos burger worden.

Het gaat het er helemaal niet om of A en A wel of niet integer zijn, ze kiezen niet en daarmee geven ze zelf eigenlijk al het antwoord. Zeker Albayrak.

CoJoNes | 15-02-07 | 17:59

stuffed.Animal 15-02-07 @ 17:41
Ik had ze wel gelezen en daarom heb ik die reactie geplaatst. Ook waar je inhoudelijk ingaat op zaken draai je er namelijk omheen.
Neem @ 15:45: "Het opvoeren van de problemen met allochtonen als argumenten is ook totaal zinloos. Wilders doet niet anders en draagt alleen maar bij aan de bangmakerij die onze samenleving overheerst." Dat was het argument niet, dat luidde dat A+A een voorbeeldrol kunnen vervullen door onvoorwaardelijk voor de nederlandse nationaliteit te kiezen. Dat is due een geheel andere interpretatie dan jij eraan verleent, voordat je wilders gaat bashen.
Nog zo'n voorbeeld @ 16:12 "Alsof bij het opgeven van een nationaliteit iemand's gedachtengoed verandert? Dus het argument van belangenverstrengeling is kul." Nee maar pragmatisme staat er los van, het gaat erom wat een land wenst uit te drukken met haar soevereiniteit, dat is vele malen benadrukt. En je komt alweer niet met argumenten, de tegenargumenten deuegn ziet dus zijn ze kul, dus is het goed dat er ministers met een dubbele nationaliteit kunnen zijn. Te gemakkelijk allemaal.
En ik vond de eerder gestelde vraag van ... wel aardig: wat als er een amerikaans-nederlandse neo-con bij de CU zou aanschuiven. Zouden de reacties dan nog steeds hetzelfde zijn?

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 17:56

@ CoJoNes 15-02-07 @ 17:50
Misschien snap ik het niet allemaal (en jij uiteraard allemaal wel), maar in één ding ben ik het met je eens: de drogredeneringen zijn niet van de lucht.

gezontverstant | 15-02-07 | 17:55

Ik vind het een beetje flauw van de PVV, maar voor die club is het niet echt vreemd om zo te denken. Aan de andere kant vind ik het democratisch laakbaar dat de voorzitter van de Tweede Kamer zich gaat bemoeien met het debat.
Het is uiteindelijk de arena van het volk, Tweede Kamer, en daarin mag tot zeer grote hoogte je mening geven.
Lijkt mij dus ook dat mevr. Verbeet degene is die politiek bedrijft. En dat vind ik ZEER ernstig, en dit is niet de eerste keer geweest dat ze dit gedaan heeft.
Conclusie moet dus ook zijn dat mevr. Verbeet niet geschikt is als voorzitter van de Tweede Kamer.
Ze moet immers boven de partijen staan!!!!

kleinmannetje | 15-02-07 | 17:55

@ sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 17:46
Waarom geloof je dan wel in loyaliteit bij het beperken tot een nationaliteit en niet bij een eed op de grondwet? In beide gevallen dwing je niets af en dus heeft pragmatisme er niets mee te maken.
En waarom zijn er geen inhoudelijk argumenten voor een dubbele nationaliteit? Omdat die niet te vinden zijn. Net zo min als die er zijn tegen de dubbele nationaliteit (ook al beweer je dat je ze gelezen hebt). Het is namelijk niet relevant. En daar gaat het mij nu juist om. Had je in mijn posts kunnen lezen. En misschien heb je gelijk wat betreft Wilders (aanhangers) bashen, maar die verleiding is nu eenmaal erg groot.

stuffed.Animal | 15-02-07 | 17:53

ook radio2 snorkte opgetogen mee vandaag. Omdat "hun" regering en kamervoorzitstert die allesbedreigende geert zo'n gevoelig lesje leerden

hoe vreeselyck foei was dat toch, om vragen te stellen over dubbele loyaliteiten - en wellicht bijbehorende dubbele agenda's.
Foei.

fijn, dat de media weer in de bankjes zitten

Jan Passant | 15-02-07 | 17:53

@bottehond; Wat is zo'n eed uberhaupt waard in 2007? Helemaal niks toch? Woord/eed/contractbreuk is zo ongeveer Hollandsch cultuurgoed geworden. Voor het juiste bedrag of de juiste positie gooit iedereen zijn principes overboord. Wat is dan precies je punt? Geert is een lutser die alles aangrijpt en opblaast om zijn punt te kunnen maken. Behalve als het hem niet uitkomt. Dan hoor je hem niet...

stretch | 15-02-07 | 17:52

@sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 17:38
Ik zie nu ook pas, dat Jargent een ban heeft. Ik ben er niet rauwig om. Nog niet eens wegens zijn standpunten op zich, dan kunnen we nog wel even doorgaan. Die jongen wist zich echter doorlopend niet aan het topic te houden, dat was buitengewoon irritant.

tegengas | 15-02-07 | 17:51

sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 17:46

de boodschap bevalt me ook niet. heel prinipieel, en dat blijf ik herhalen, het gaat erom dat ze nederlander zijn. Dat is het enige wat telt. En vervolgens heeft iedereen zich aan de wet te houden etc. Een tweede nationaliteit maakt je niet per definite minde rloyaal aan nederland. Ik houd misschien ok wel meer van een ander land dan van Nederland. Ben ik dan meteen onloyaal aan nederland. Als de twee onderhavige bewindsleden niet loyaal zouden zijn aan Nederland, zouden ze toch niet zo'n moeite doen voor Nederland (inlikken in de PvdA, dát kost een hoop moeite)?

Maaier | 15-02-07 | 17:51

Punt Cojones.. omdat de overheid dat blijkbaar nodig acht voor het hokje,
Gezontverstant: zucht

Fishwife | 15-02-07 | 17:50

@gezontverstant
De drogredeneringen zijn niet van de lucht. Als je het niet snapt allemaal, klokhuis begint zo.

CoJoNes | 15-02-07 | 17:50

@ Fishwife 15-02-07 @ 17:41
Meteen het stemrecht ontnemen, die tweegeslachtelijken!

gezontverstant | 15-02-07 | 17:47

Als jij moet kiezen, op een bepaald moment, om te gaan tennisen of voetballen, omdat het niet meer lukt om allebei te doen, maak je een keuze. Je blijft of tennisen of voetballen. Als je een man én vrouw bent, kies je voor een geslacht omdat de overheid je dat verplicht.

CoJoNes | 15-02-07 | 17:47

sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 17:38

moehaha. Mooi, opgeruimd staat netjes. Je zou er toch bijna wilders voor gaan stemmen om de Jargents van deze wereld, of in ieder geval van dit forum, weg te krijgen. ;-)

Maaier | 15-02-07 | 17:46

Maaier 15-02-07 @ 17:37
Ik blijf gewoon vinden dat een land een bepaalde basis behoeft: leden van de kroon dienen de NL nationaliteit te bezitten hoort daar gewoon bij, dat is onderdeel van de soevereiniteit (dank cojones) van een onafhankelijke staat.
Er zit een verschil tussen pragmatisme en idealisme in dit soort zaken, vooral omdat op andere momenten dat idealisme wel opeens een rol gaat spelen. Straks staan alle nieuwe parlementsleden op de grondwet te zweren, terwijl ze misschien wel een verandering hierin tot stand willen brengen. Neemt niet weg dat ze daarmee aangeven dat zij die grondwet als leidraad van hun handelen beschouwen, net zo goed als dat kiezen voor de nederlandse nationaliteit door A+A aangeeft dat hun loyaliteit enkel en alleen bij de nederlandse staat ligt, door wiens burgers zij op democratische wijze gekozen zijn. Schiet de boodschap niet af omdat de boodschapper je niet bevalt.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 17:46

Als je dubbele nationaliteit gelijk stelt aan de man / vrouw discussie heb je toch een probleem.
Het is een gegeven dat er tweegeslachtelijken zijn. Het feit dat ze er zijn, geeft het biologische bestaansrecht. daar zou ikhet niet als enige argument aan vastwillen spijkeren.

Fishwife | 15-02-07 | 17:41

@ sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 17:34
Als je de rest van mijn comments zou lezen had je deze post niet geplaatst. Beetje opletten dus.

stuffed.Animal | 15-02-07 | 17:41

Wat is zo'n eed waard voor een moslim als het er op aan komt? Niets. In het normale leven zeker wel, maar níet als het er op aan komt. Daarom heeft Geert gelijk. albayrak zit al in de zak van de thuisland- gedachtenpolitie. abu is een islamist, volgeling van tariq ramadan. Tsjek "taqiyya" maar eens. 0031-ers zijn gemiddeld genomen naïef omdat ze denken dat alle andere volkeren en gelovigen ongeveer hetzelfde denken, handelen én dezelfde bewegingsruimte hebben tov de groep waartoe ze religieus en cultureel bijhoren.

bottehond | 15-02-07 | 17:39

@ Maaier 15-02-07 @ 17:30
@ CoJoNes 15-02-07 @ 17:34
Ik vind het wel steekhoudend, eigenlijk, van Maaier.

gezontverstant | 15-02-07 | 17:38

Muhahaha, jargent een ban. De arn van de mossad reikt tot bij GS! Sukkel, wie moet nu je kruistocht tegen de ziolutsers voortzetten?

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 17:38

CoJoNes 15-02-07 @ 17:34

net zo'n bullshit als dat jij over man/bvrouw begint. het gaat erom dat je nederlander bent. Dat is het. Wat voor andere dingen je nog meer bent, is niet relevant.

sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 17:34

Ik heb geen argumenten voor een dubbele nationaliteit, dat mag ieder voor zich weten (of niet), maar dat boeit me ook niet. Ik heb wel argumenten tegen het idee dat een dubbele nationaliteit niet zou mogen gegeven.

Maaier | 15-02-07 | 17:37

@Maaier 15-02-07 @ 17:30
Dit meen je toch niet, hè?

CoJoNes | 15-02-07 | 17:34

@stuffed.Animal 15-02-07 @ 17:03
Je hebt mijn eerdere comment dus niet gelezen. Eerst roep je dat je geen inhoudelijke argumenten hebt gezien tegen een dubbele nationaliteit, terwijl die wel degelijk zijn gegeven. En dan roep je dat Wilders het alleen maar doet om te scoren en ga je zelf lekker Wilders en zijn aanhang lopen bashen. Geef dan zelf het goede voorbeeld en kom met een inhoudelijk reactie ipv te roepen "dat is kul wat je zegt cojones".
Kijk ik verwacht niet dat mensen het met mij eens zijn, maar als je zelf pretendeert redelijk te zijn ipv de 'domme" PVV-stemmers moet je niet met linkse onderbuikgevoelens aan komen zetten (geldt ook voor bange frans, exact hetzelfde laken een pak). En in dit draadje zie ik naast rechtse ook veel linkse borrelpraat, terwijl alle steekhoudende argumenten (flipsen, TM, cojones, lees allemaal maar na) tegen een dubbele nationaliteit waren en die van de voorstanders ontbraken.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 17:34

CoJoNes 15-02-07 @ 17:10

Jawel. nederlanders met ook nog een andere nationaliteit zijn ook 100% Nederlanders. Je kan toch ook lid van de voetbalclub én de tennisclub?

Maaier | 15-02-07 | 17:30

En wederen heeft Geert weer eens groot gelijk.

Steilvol | 15-02-07 | 17:29

het wordt een periode van lieve laffe politieke correctheid met al die christenen, moslims en linkse ouderlingen in de regering

Bij de wekelijkse kampioenschappen in-orde-zijn wordt het eremetaal verdeeld onder de personen of groeperingen die het hardst foei riepen tegen geert en zijn gevaarlycke luiden

Jan Passant | 15-02-07 | 17:25

Dank u Meneer Cojones, Dat kan dus ja, Correct eveneens als waarschijnlijk Staatshoofd met meer dan een nationaliteit. Voor heersend en aankomend Vorst geldig dan lijkt me een correcte gedachtengang in deze.

Fishwife | 15-02-07 | 17:24

Máxima is toch wel echt Argentijnse-af of zou zij zitten te broeden op een overnameplan?

gezontverstant | 15-02-07 | 17:23

CoJoNes 15-02-07 @ 17:20
allemaal, behalve die met een tweede paspoort.

dekeurslager | 15-02-07 | 17:23

@Fishwife
Minister president is het Nedelands equivalent. De parlementaire democratie enzo...

CoJoNes | 15-02-07 | 17:21

@dekeurslager
Je hebt gelijk man. Zo'n eed wordt nooit gebroken en politici zijn allemaal hartstikke integer.

CoJoNes | 15-02-07 | 17:20

jargent 15-02-07 @ 17:13

Nou zo braekend was het niet heur... hahahha...

jargent | 15-02-07 | 17:20

In nederland president meneer CoJoNes? slipte uw Vinger langs het toetsenbord? Ik trachhte uw verhandelingen te volgen?
Of wijst u weer terug op weg?

Fishwife | 15-02-07 | 17:19

silky 15-02-07 @ 16:46

Waaruit blijkt dat je niet echt goed op de hoogte bent van de standpunten van de Partij voor de Vrijheid van Nederland (zijn we in één keer af van die discussie over Vrijheid, he). Denk een sna... hoe zou dat komen?

bottehond | 15-02-07 | 17:19

CoJoNes 15-02-07 @ 17:05
u vindt de regels zoals ze in de grondwet staan anti-democratisch?
nou suxes dan maar met uw motie, tweederde meerderheid volstaat.
Zie: Maaier 15-02-07 @ 17:02

waar t natuurlijk om gaat is dat braakmiddel Amadeus verdachtmakingen opvoert over verstrengelde belangen bij dubbele -oh! toevallig: turks, marrokaans - nationaliteiten. deze lui hebben gvd de eed afgelegd: geen gelul dus verder.

dekeurslager | 15-02-07 | 17:17

@ Patrick Bateman 15-02-07 @ 17:12
Als ik het me goed herinner, mag iemand met een buitenlandse nationaliteit geen president worden daar.
Overignes ben ik er nog niet over uit of het intrekken van de scherpe kantjes van dit PVV-voorstel door de PVV zelf een indictie is van lafheid (achteraf) of van kortzichtigheid/te snel ingediend en niet genoeg naar de wettelijke kant gekeken (vooraf).

gezontverstant | 15-02-07 | 17:17

@ jargent 15-02-07 @ 17:10

Jargent is een Bruinhempje.

Stromfront wacht op je "nuttige" leerzame reacties.
Of was het marco.nl?

solidstate | 15-02-07 | 17:16

erratum@bateman
Bovendien kan Schwarzenegger geen president worden. Dat is daar grondwettelijk bepaald. In Nederland zou dat dus wel kunnen, blijkt nu ineens, zonder dat daar ooit de stemgerechtigden iets over is gevraagd.

CoJoNes | 15-02-07 | 17:16

@ Patrick Bateman 15-02-07 @ 17:12
Correctie in de US klagen ze niet maar in Oostenrijk wel:
In 2005 Peter Pilz from the Austrian Green Party in parliament demanded to revoke Schwarzenegger's Austrian citizenship. This demand was based on article 33 of the Austrian citizenship act that states: A citizen, who is in the public service of a foreign country, shall be deprived of his citizenship, if he heavily damages the reputation or the interests of the Austrian Republic.

Patrick Bateman | 15-02-07 | 17:15

@patrick bateman
Laten we hier nou in Nederland wonen en niet in de VS. Next!

CoJoNes | 15-02-07 | 17:14

Geert heeft gelijk. Het kabinet heeft inzage in staatsgeheimen. Een dubbel paspoort betekend een dubbele loyaliteit. Dat kan niet samengaan met een kabinetsfunctie. Dat de kamervoorzitmuts en de andere partijen hier zo over vallen is belachelijk.

Iko Nal | 15-02-07 | 17:14

-weggejorist en opgerot-

jargent | 15-02-07 | 17:13

@Boeddhi
Sorry, ik koester de weinige beschaving die we hier nog hebben toch hartstochtelijk. Overweeg een emigratie naar Noord Korea, zou ik zeggen.

CoJoNes | 15-02-07 | 17:13

Jammer dat er niemand in het kabinet zit die zowel een Nederlandse als Israëlische nationaliteit heeft.

Karel kwakbol | 15-02-07 | 17:13

het is juist volkomen irrelevant dat ze nog een andere natonaliteit hebben.

Maaier 15-02-07 @ 17:04

Waarom hebben wij nederlanders dan geen stemrecht of recht om het parlement van turkije of marroko te zitten als een andere nationaliteit niet relevant is?
Ik wil me hierbij verkiesbaar stellen.

solidstate | 15-02-07 | 17:12

@ iksik 15-02-07 @ 17:02
Niet alleen in 0031.
Arnold Schwarzenegger bv. is gouverneur van California en heeft nog steeds de Oostenrijkse nationaliteit.
http://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzenegger
Niemand die erover zeurt...

Patrick Bateman | 15-02-07 | 17:12

Meneer CoJoNes
ha de Kelly's .Wat een vergelijking. Die getuigt van humor.

Fishwife | 15-02-07 | 17:11

@misantroop 15-02-07 @ 16:59 : Doe dn maar Albert Einstein. Als God tenminste meer dan 1 nationaliteit mag hebben?

TM | 15-02-07 | 17:11

Tiepe 15-02-07 @ 14:04
Marokkanen kunnen er misschien nix aan doen, maar Turken kunnen wel degelijk afstand doen van de Turkse nationaliteit.

Auke | 15-02-07 | 17:10

solidstate 15-02-07 @ 17:07

Pijnlijk die machteloosheid van je... niet?.... stik er maar in....

Het ergste vind ik nog die zionisten die in Antwerpen met de bruinhemden van het Vlaams Blok collaboreren. Stel je het eens voor: met de politieke nazaten van diegenen die je voorouders vergast hebben politiek samenwerken. Zo ziek is het zionisme....

jargent | 15-02-07 | 17:10

Mensen met een dubbele nationaliteit zijn geen Nederlanders. Het zijn halve Nederlanders.
Je bent toch ook man of vrouw en niet allebei?

CoJoNes | 15-02-07 | 17:10

Gekke Ggeertje en zijn kluppie! Als we die limburgse fascist in fortuynskleren nu eens het land uit donderen.

Boeddhi | 15-02-07 | 17:10

Het is zoiezo anti-democratisch om iedereen kiesrecht te geven. De filosofen die ooit begonnen zijn met de formulering van een democratie bedoelden niet dat iedereen die het presteert om het verschil tussen piesen en poepen te kunnen onderscheiden, zomaar stemrecht moet hebben. D66 heeft dat ook nooit begrepen. Maar ja, wie zou je dan wel stemrecht mogen geven? Iedere meerderjarige Nederlander heeft nu eenmaal stemrecht. Dus ook die met een dubbele nationaliteit. Klaar.

stuffed.Animal | 15-02-07 | 17:09

Meneer Co en meneer Stuffed
Maar we zijn al voorbij dat stadium: kiesrecht is er: zowel actief als passief.
Tot die tijd dus geldig. Jullie spreken elkaar niet echt zwaar tegen.
Tegengeluid hier is wel plezant en goed voor de rust tov het ongeletterd gebral van uw collega commentaarders ter rechter en ook linkerflank.
Dank

Fishwife | 15-02-07 | 17:09

Hoeveel gaat er nog met de mantel der "liefde" bedekt worden voor de lieve vrede? Of hebben we hier te maken met nieuwe ongesproken politiek maatschappelijke mores? We dekken de boel toe en hopen er het beste van? Weet "men" überhaupt haarscherp uit te leggen waarom het het beste is om deze mores te hanteren? Vragen vragen... de antwoorden blijven al jaren uit. Zou dat zijn omdat "men" maar een dotje doet?

bottehond | 15-02-07 | 17:09

@Maaier
Waarom dan? En wat is een Nederlander?

Abouthaleb en Albayrak zijn de Kelly's van de Nederlandse politiek.

CoJoNes | 15-02-07 | 17:08

Jargent de huisnazi van geenstijl is weer lekker bezig vandaag.
Moslims en nazi's dat zijn de beste vrienden.

Jargent stormfront wacht met smart op jou.
Bruinhemdje van me.

solidstate | 15-02-07 | 17:07

Mijn persoonlijke mening is, dat ik het anti-democratisch vind om mensen met een dubbele nationaliteit kiesrecht te geven.

CoJoNes | 15-02-07 | 17:05

CoJoNes 15-02-07 @ 17:01

het is juist volkomen irrelevant dat ze nog een andere natonaliteit hebben.

Maaier | 15-02-07 | 17:04

Wat een gelul over souvereiniteit en staatsrechtelijk vraagstuk CoJoNes. Laten we de dingen niet nog meer opblazen. Feit is dat beide politici de Nederlandse nationaliteit hebben. Ze leggen een eed af en zullen in het belang van het land en het kabinet handelen. Op het moment dat ze dat niet doen, kunnen ze gewoon met een motie eruit gebonjourd worden. Er wordt weer eens een hoop ophef over niets gemaakt. Jammer dat Wilders dit weer nodig heeft voor zijn eigen exposure. Ik heb mezelf ook teveel mee laten slepen in deze discussie, want dat is dit hele voorval niet waard. Als dit een voorteken is voor de rest van de Haagse politiek voor komende tijd, kunnen we onze borst nat maken.

stuffed.Animal | 15-02-07 | 17:03

CoJoNes 15-02-07 @ 16:57

wat zou er dan bij moeten?
Artikel 2.1 De wet bepaalt wie nederlander is
Artikel 56 Om lid van de Staten-Generaal te kunnen zijn is vereist dat men Nederlander is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht.

Lijkt me duidelijk genoeg.

Maaier | 15-02-07 | 17:02

Kan alleen in Nederland!

Als over een maand 't kabinet valt; worden ze minister in, resp,
Turkije & Marokko.....

Is toch raar????

iksik | 15-02-07 | 17:02

@CoJoNes
Het zou inderdaad geregeld moeten worden in de grondwet, echter zou dat inhouden dat iemand van Marokkaanse afkomst, nooit in een kabinet zou kunnen functioneren, omdat -al zou hij/zij het willen- een Marokkaan de dubbele nationaliteit niet op kan geven.
Ik zie op dat punt weer een probleem met het verbod op discriminatie, het zou immers een beperking van beroepskeus voor iemand met Marokkaans bloed betekenen (buiten de schuld van betrokkene om).

Herman Flipsen | 15-02-07 | 17:02

@de dikke vandaal
Het is toch vokkomen irrelevant of ze die hebben. In jouw infantiele analogie: Ik kan rustig met een doorgeladen Glock in de ballenbak van Ikea gaan zitten, want het is maar de vraag of ik er echt iets mee ga doen.
Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.

CoJoNes | 15-02-07 | 17:01

Shit , Moslims aan de macht, Nederland gaat nu echt naar de klote
KUT PVDA

janjaap27 | 15-02-07 | 17:01

ik geef onze limburgse Mozart groot gelijk, of je bent Nederlander of je hebt een andere Nationaliteit, duidelijkheid moet er zijn.
Niet van 2 walletjes eten, dat doen onze dubbele nationaliteit 'vrienden' al genoeg

ik kom van rechts | 15-02-07 | 17:00

een echte dubbele agenda onze grote vriend GW is....
@De dikke vandaal 15-02-07 @ 16:57

Juistem...!

* Nomineert de dikke vandaal voor de Klaar Wakker Trofee 2007 *

jargent | 15-02-07 | 17:00

Het is toch een schande dat de voorzitterT van de Tweede Kamer mensen met een dubbel paspoort dubbel spreektijd geeft en die voor mensen met een enkel paspoort de spreektijd halveerd.
Wel jammer dat PVV niet heeft doorgezet, ze hebben namelijk voor de volle 1000% gelijk!

TyfusLeijer | 15-02-07 | 16:59

TM 15-02-07 @ 16:56
Doe eens snel een god uitzoeken. Anders zul je heel lang branden hoor! Echt waar!

misantroop | 15-02-07 | 16:59

Als je wil kan je er na je zestiende verjaardag er gewoon voor kiezen om je Turks of Marokkaans paspoort niet te verlengen danwel te gebruiken. Een ieder die dat anders beweert gaat beschermend om de beide PvdAchterlijken staan, alsof ze beiden tandeloze en hersenloze imbecielen zijn.

Waarom wilden ze beiden trouwens zo graag Nederlander zijn als ze zo graag allochtoon willen blijven?

Wij gaan trouwens nog gouden tijden tegemoet, immers het links journalistiek geteisem kan slechts twee dingen doen: De TK politici negeren, dan wordt 90% werkeloos of zij kunnen zich afzetten tegen de PVV, die daarmee dan waarschijnlijk de grootste pers en publieksaandacht krijgt.

Hans Anders | 15-02-07 | 16:59

*Geert Wilders extreme mode aan*

Ik vind zelf dat TK-leden het verboden moet worden Israel te bezoeken

*Geert Wilders extreme mode uit*

jargent | 15-02-07 | 16:58

@Maaier 15-02-07 @ 16:53
*zucht* omdat de staatsinrichting in de grondwet geregeld is?

CoJoNes | 15-02-07 | 16:57

Ik wil heel graag weten waaruit blijkt dat Albayrak en Abouthaleb een dubbele agenda hebben. Ik vind het zo ongelovelijk dat blijkbaar iedereen die ook maar enigzins met de gevestigde partijen te maken heeft meteen wordt beschuldigd van vals moraal, dubbele agenda's, vrienden van moslims etc. Ik denk dat de enige in de kamer met een echte dubbele agenda onze grote vriend GW is, die wil graag een moslimloze staat. Bovendien is er staatsrechtelijk niets mis mee om een dubbele nationaliteit te hebben.

De dikke vandaal | 15-02-07 | 16:57

Hmmm, in de beschrijving op GS staat dat de motie van de PVV ('Geert') is geweigerd door het parlement, tot nu toe lees ik overal elders dat indiener van de motie Fritsma (en dus niet Wilders) de omstreden passage over Albayrak en Aboutaleb beloofde te schrappen. De PVV trekt dus zelf iets in (als de andere media juist berichten en GS niet).

gezontverstant | 15-02-07 | 16:57

@Dat geldt voor iedereen, dus ook voor ziolutsers.

@CoJoNes 15-02-07 @ 16:47

Dat is pure winst....

jargent | 15-02-07 | 16:56

Wel erg verhelderend om te zien, dat iedereen die het niet met Wilders eens is, met allerlei onderbuikgevoelens komt, terwijl het een puur staatsrechtelijk vraagstuk is.
Als je dingen als ' Wilders is een Limbo", 'in wat voor auto rijdt Wilders' , 'Abouthaleb is hartstikke integer' and so on, uit je toetsenbord kunt krijgen, begrijp je dus helemaal niks van de discussie en kun je beter je bek houden.
Ik had mensen weleens willen horen, als één van de minister óók een Amerikaans paspoort had gehad en een biblebelter was.
Het gaat om de soevereiniteit van een staat. Niks meer, niks minder.

CoJoNes | 15-02-07 | 16:56

@misantroop 15-02-07 @ 16:54 : Exact! Zei deze atheist...

TM | 15-02-07 | 16:56

TM 15-02-07 @ 16:49
Wereldkampioen in wat?

misantroop | 15-02-07 | 16:54

Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Onze nieuwe minister van VROM, mevrouw Cramer is commissaris bij Shell. Milieu en Shell, mooie combinatie. En ja, ze is ook lid van de raad van toezicht van het WNF. Ik wil haar niet ter discussie stellen, want dat is niet mijn punt. Ik denk juist dat ze uiterst capabel zal zijn op VROM. Die argumenten over belangenverstrengeling zijn gewoon te vergezocht. Dan moet je eens verder gaan graven en dan zal blijken dat die dubbele nationaliteit eigenlijk nog het minste probleem is.

stuffed.Animal | 15-02-07 | 16:54

Gerdi Verbeet is een secreet en op een secreet dien je te scheiten.
.
Ze laat alleen de linkse landverraders aan het woord maar mensen die beschuldigd worden van extreem rechts (die niet in de Tweede Kamer aanwezig is) die kapt ze die af en ontneemt ze hun spreekrecht.

TyfusLeijer | 15-02-07 | 16:54

CoJoNes 15-02-07 @ 16:50

waarom in de grondwet? Er is toch al de wet op het nederlanderschap? Pas die maar aan, ook een stuk makkelijker.

Maaier | 15-02-07 | 16:53

Waar het om moet gaan is: Moeten dit soort dingen niet in de grondwet geregeld worden.
Dat is interessant, mijn persoonlijke standpunt is duidelijk en niet boeiend. Het gaat om het staatsrecht en daar zit dus blijkbaar een enorm hiaat in.

CoJoNes | 15-02-07 | 16:50

Hassje Brinker 15-02-07 @ 16:47
Geert Wilders is anders ook geen academicus. Vandaar dat hij waarschijnlijk maar 1 ding kan roepen. Meelijwekkend eigenlijk.

misantroop | 15-02-07 | 16:50

@misantroop 15-02-07 @ 16:46 :

Lutser!!!

"Onze God is de beste
Onze God is kampioen
Daarom zijn wij in het westen
Relatief in goede doen
Kijk die andere religies
Wat een puinhoop heerst er daar
Baby's vol met vieze vliegies
Hele volk'ren de sigaar

Moeten ze maar niet zo maf zijn
Om te zweren bij een God
Waardoor ze arm of slechter af zijn
Ontevreden met hun lot

Mohammed doet in leproze
Kijk maar bij de evenaar
Hindoes wonen zelfs in dozen
Boeddha maakt je bedelaar

Brahma is één van de booste
Shiva een grote klier
Al die gozers uit het Oosten
Nee, die moeten wij niet hier

Ja, wij zijn hier in het westen
Nog het best in goede doen
Onze Heer blijft toch de beste
Hij is wereldkampioen

Hij is wereldkampioen!"

TM | 15-02-07 | 16:49

@Bange Frans 15-02-07 @ 16:44
De nieuwe generatie marokkanen, die hier zijn geboren hebben alleen de Marokkaanse nationaliteit als ze die hebben aangevraagd in Marokka. Het is dus een keuze van de ouders. En ja, ik vind het dikke boehoe voor Aboethaleb, maar je kunt niet alles hebben. Have the cake and eat it too?

CoJoNes | 15-02-07 | 16:49

He die Joop Atsma heeft ook z'n studie niet afgemaakt net als Sharon Diksma, er is dus nog plek voor al die jongeren zonder diploma.

Hansje Brinker | 15-02-07 | 16:47

@jargent
Nee sufferdje. Ik denk dat het goed zou zijn mensen met een dubbele nationaliteit alleen het actief kiesrecht te verlenen en zelfs daar kun je over discussiëren. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor ziolutsers.

CoJoNes | 15-02-07 | 16:47

ONBEGRIJPELIJK! Geert zou juist VOOR de dubbele nationaliteit moeten zijn. Deze gelukkigen (lees: 'Marrokanen') zijn dan immers makkelijker uit te zetten.

silky | 15-02-07 | 16:46

TM 15-02-07 @ 16:41
Allah Akbar!!!!!!!!!!

misantroop | 15-02-07 | 16:46

@CoJoNes 15-02-07 @ 16:38
Neej dat suggereer ik ook niet , maar wel die mensen die nu eenmaal zo'n dubbel paspoort hebben.. En daar vaak niet vanaf kunnen.. kijk bijvoorbeeld naar Marokanen

Bange Frans | 15-02-07 | 16:44

jargent 15-02-07 @ 16:33
Dio es een ander cd'tje op repeat zetten?

Zo jammer! | 15-02-07 | 16:43

-weggejorist-

jargent | 15-02-07 | 16:42

@misantroop 15-02-07 @ 16:37 No It ISN'T!!!

@schele henk : Exactly! I'm just saying... klein kansje maar wel een kansje.

TM | 15-02-07 | 16:41

Goed idee van Wilders.
Hij zegt het misschien wat hard, maar iemand die dit land gaat besturen moet toch zeker alleen maar voor NEDERLAND gaan? Laat de rest dan maar vallen, want anders zijn er nog zat 'gewone' Nederlanders die ook minister/staatssecretaris kunnen worden.
En Gerdi Verbeet: nu al de slechtste voorzitter in de geschiedenis van alle Kamers. Wat een ramp voor de Nederlandse democratie! Kijk maar eens een uitzending, ze kapt alle rechtste ideëen direct af... BAH!

President Bush | 15-02-07 | 16:41

Koning van Marocco aan onderdaan Abouthaleip; "Regel jij eens even 250 miljoen euroos per jaar voor je echte vaderland!"
Erdogan aan Albarak "Regel ff dat het strafbaar wordt om de Armeense genocide aan te kaarten in Nederland"

schele henk | 15-02-07 | 16:40

@jargent 15-02-07 @ 16:30 : Je vertelt me niets nieuws. Ik doelde op het feit dat het gebrabbel van Wilders niet aan mij besteed is. Ik luister naar iedereen, dat is de eerste plicht van de vrije burger. En dat is een hele andere discussie...

16:33 : Van jouw site : "Meet just a few of your Jewish Supremacist Warmongers".

Lieden die met dat soort woordgebruik indruk denken te kunnen maken zijn dus ook niet aan mij besteed. Ik luister slechter naar schreeuwerts dan naar beschaafde mensen.

TM | 15-02-07 | 16:38

@Bange Frans 15-02-07 @ 16:33
"Dat ieder zijn belang wordt vertegenwoordigd"

1: Het is de volksvertegenwoordiging van Nederland en de Nederlanders
2: Moeten de belangen van Marokko en Turkije in het Nederlands parlement vertegenwoordigd worden?

CoJoNes | 15-02-07 | 16:38

Klaboesterbeer 15-02-07 @ 16:12
Religie in zijn algemeenheid zorgt voor ellende. My god is better than yours!

misantroop | 15-02-07 | 16:37

Ook Rita sprak vanmiddag in deze over een VOORKEUR. Dus niet als een verplichting, of zelfs een verbod.
Wlit u een wet, volg dan het tracject met het daarbijbehorende debat.

Fishwife | 15-02-07 | 16:37

jargent 15-02-07 @ 16:28
De derde wereldoorlog zit enkel in de kop van Wilders.
Zoveel tegenstrijdende belangen doen zijn psyche niet goed.

MAXIMO | 15-02-07 | 16:36

@Maaier 15-02-07 @ 16:24
Ik geef toe, dat dát de duidelijke signalen zijn die gegeven moeten worden, echter zou het i.m.o. niet verkeerd zijn, als je de bewuste keuze voor één enkele nationaliteit zou kiezen, vooral gezien het feit dat zij (in staatsrechtelijke zin) de koningin gaat dienen.
Ja, ik weet dat zij bij haar aantreden als parlementslid reeds trouw heeft gezworden aan de grondwet etc., maar het zou voor mij een mooi gebaar zijn. Zoals ik al zei, juridisch is het nergens op gebaseerd.
*gaat weer aan 't werk*

Herman Flipsen | 15-02-07 | 16:34

-weggejorist-

jargent | 15-02-07 | 16:33

Dit getuigt echt, van bodemloze sufheid Sietse Fritsma, Heel je provincie friesland, praat nog in een taal die meer weg heeft van, Chinees dan Nederlands.. En dan komen met zo'n opmerking als "loyaliteitsconflict" .. Je zal ongetwijfeld, ook als er belangen te behartigen zijn van Friezen zeker, van je laten horen. Zo zal ook, die allochtone politici dat ook voor hun groep doen... Dat noemt men "volksvertegenwoordiging". Om de reden dat ieder zijn belang wordt vertegenwoordigd.

En het is niet echt bevorderlijk, voor de intergratie lijkt mij om publiekelijk het verzoek te doen die groep de volksvertegenwoordiging te ontmenen..

Op deze manier gaat het nog wel even duren voordat ze met heel de familie zittend op de bank dancing on ice kijken..

Of volgende week net als Geert en zijn Limburgse vertrouwelingen zich zelf helemaal vol zullen gooien met bier.. En Frans Bauer uit volle borst mee “jallen..” terwijl ze de polonaise doen in een café, in het normaal troosteloze, Geleen... Toch de intergratie droom van menig GeenStijl bezoeker!!

Bange Frans | 15-02-07 | 16:33

Komm net binnen, dus zware mosterd na de maaltijd. Toch even mijn mening:

Nederland is nog steeds een soevereine staat, met soevereine grenzen en een soevereine grondwet. Over de waarde van al deze soevereiniteit kun je discussiëren, maar het is nú gewoon een feit.
Dit betekent dat Nederland als staat in oorlog of conflict kan komen met een andere staat. Belangrijk is dan dat de Nederlandse regering met één mond praat en dat je als burger weet, dat de regering Nederland vertegenwoordigt.

Als een minister of staatssecretaris, een lid van de regering, een dubbele nationaliteit heeft, kan hier dus feitelijk een 'conflict of interest' ontstaan, dat valt niet te ontkennen.
OP dit moment is er in de grondwet niets geregeld met betrekking tot de dubbele nationaliteit en het ministerschap. Het lijkt me op z'n minst wenselijk dit wel te doen, en je kunt je zelfs afvragen of dit niet allang had moeten gebeuren, zodat het niet de ad hominem trekjes krijgt die de discussie nu grotendeels bepaalt.

Kortom ik vind de voorstellen van Wilders alleszins redelijk, sterker nog, het is een grof schandaal dat een zaak die direct raakt aan de soevereiniteit van een land door collega parlementariërs wordt afgedaan als schokkend en walgelijk. Het is schokkend en walgelijk je grondwet en staat zomaar, zonder discussie te grabbel te gooien. Ik kan me niet herinneren, dat mij ooit is gevraagd of ik het OK vond om Nederland's soevereiniteit op te geven, omdat Aboutaleb zo'n aardoige man is. Deze benoeming hebben een precedent werking, laat iedereen dat goed onthouden, want daar gaat het om.

CoJoNes | 15-02-07 | 16:32

PietdePaljas 15-02-07 @ 16:29
Nou in een topic over Wilders en loyaliteit vind ik het behoorlijk on-topic.
Maar dat kan aan mij liggen.

MAXIMO | 15-02-07 | 16:32

Bunt 15-02-07 @ 16:25
Tsja, dat je niemand hebt om te knuffelen hoef je niet op mij af te reageren.
Knuffel?

MAXIMO | 15-02-07 | 16:31

@ meneer flipsen: mea Culpa. Maar het comment gold niet slechts voor U.
Abuisievelijk verkeerd geadresserd,
Nieuw adres @ All

Fishwife | 15-02-07 | 16:31

Wilders interesseert mij eigenlijk niet erg.

@TM 15-02-07 @ 16:28

Dan zou ik maar beginnen je te interesseren... die man is staatsgevaarlijk... hij denkt dat WO-III is begonnen en wil ons die oorlog aanpraten... oorlogsgestook die hij rechtstreeks uit Israel heeft overgenomen... hij is een bruinhemd van de ergste soort... AFA en AIVD moeten deze man goed in de smiezen houden....

jargent | 15-02-07 | 16:30

Eauverigens : Geen nieuws eauver Anna Nicole ' Big Boobies' Smith vandaag?

TM | 15-02-07 | 16:30

@ Bigi Bana Boy 15-02-07 @ 16:21

Stelling is hard, maar je hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en je weet hoe waar het is. En inderdaad individuele moslims zijn doorgaans niet het probleem. Problemen komen pas als ze een significant deel van de maatschappij vormen.

Klaboesterbeer | 15-02-07 | 16:30

@jargent 15-02-07 @ 16:28 : Ligt Israel opeens aan de overkant van de Atlantische Oceaan dan?????

Anyway, PietdePaljas heeft gelijk.

TM | 15-02-07 | 16:29

@ MAXIMO 15-02-07 @ 16:17
En dan heeft het nog steeds niets met dit topic te maken

PietdePaljas | 15-02-07 | 16:29

En stuur ze allebei dan maar meteen door naar Neurenberg.

Ion Susai | 15-02-07 | 16:28

-weggejorist-

jargent | 15-02-07 | 16:28

@jargent 15-02-07 @ 16:24 : Omdat ie niet langer welkom is in Iran misschien? T'is maar een gok hoor. Wilders interesseert mij eigenlijk niet erg.

TM | 15-02-07 | 16:28

@Fishwife 15-02-07 @ 16:24
rustig, dat denk ik helemaal niet, maar dan moet je wel even terug lezen natuurlijk kijk maar even bij 14:17......

Herman Flipsen | 15-02-07 | 16:27

Inderdaad lijdt de extreme beleiding van de Islam tot veel problemen met vooral orthodoxe aanhangers. Gelukkig is het geloof dat bij ons nog gewoon onderdeel van de grondwet uitmaakt heel vredelievend. Heeft in het verleden nooit tot enig probleem geleid. En nog steeds niet natuurlijk. Houd toch op. Ook hier wordt weer vergeten naar de problemen te kijken. De Islam is niet het probleem namelijk.

stuffed.Animal | 15-02-07 | 16:27

Als Aboe en Alby dit een beetje trekken, hebben ze het eerste haar al op hun tanden staan. Ik hoop dat ze zicht niet zo snel hoeven scheren.....

Fishwife | 15-02-07 | 16:26

MAXIMO 15-02-07 @ 16:17,
Gelet op jouw "hoogdravende" pennevruchten heeft het knuffelen bij jou enkel hersenletsel veroorzaakt.

Bunt | 15-02-07 | 16:25

PietdePaljas 15-02-07 @ 16:22
Juist wel, verdiep je maar eens in de persoon Wilders.
Begin eens met zijn interview in dePers van afgelopen week.

MAXIMO | 15-02-07 | 16:25

@Patrick Bateman 15-02-07 @ 16:23 : Volgens mij is het meer als iemand die in de Raad van Bestuur zit van bedrijf 1 maar een gewoon baantje heeft bij bedrijf 2. En de hele familie ook...

TM | 15-02-07 | 16:25

Herman Flipsen 15-02-07 @ 16:20

dan ga je uit van de premisse dat mensen hun andere nationaliteit op moeten geven. Daar ben ik het niet mee eens. Dan geef je helemaal geen duidelijk signaal af. Je geeft een duidelijk signaal af als je zegt: jij mag daarom en daarom in NL werken, jij krijgt hier en hierom een (tijdelijke) verblijfsvergunning en jij en jij mag helaas niet hier blijven. Dát is een duidelijk signaal.

Maaier | 15-02-07 | 16:24

@Patrick Bateman 15-02-07 @ 16:23
Maar niet bij een onderneming die eventueel concurrerend kan zijn. Out.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 16:24

@TM 15-02-07 @ 16:19

Vanwaar dan al zijn bezoeken aan Israel als hij geen zionspion is...?

jargent | 15-02-07 | 16:24

@meneer Flipsen. De as staats van Justitie moet zich aan de WET houden. En dat doet ze. Ze MAG haar beider nationalititeit hebben. Wil je het veranderen..
Begin er maar aan: voorstel- wetje- wijzigen -aannemen etc. En dat wil Geert niet. Die wil nu knallen. Sommigen van jullie denken ook nog dattie gelijk heeft.

Fishwife | 15-02-07 | 16:24

@Maaier 15-02-07 @ 16:15
Semantische kwestie dat snap je ook wel. Ingezeten lees: enkel en alleen de nederlandse nationaliteit hebben en enkel en alleen loyaliteit aan de nederlandse staat. Dat je het anders ziet ala, maar ik vind wel dat je veel te gemakkelijk over de geuite bezwaren heenstapt. Geldt ook voor stuffed.Animal en nu hou ik op want ik moet nog meer doen vandaag dan me bezig houden met sociaaldemocraten. Het internet afstruinen naar pica's van beyonce bijvoorbeeld.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 16:23

sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 14:44
"Maar vergelijk het met een minister die tevens in het raad van bestuur van een vakbond of multinational zit, dat mag ook niet."
Is het niet beter te vergelijken met iemand die in de Raad van bestuur van het ene bedrijf zit en werknemer is bij het andere bedrijf.
Geen ongebruikelijke situatie in het bedrijfsleven...

Patrick Bateman | 15-02-07 | 16:23

Dubbel paspoort is een dubbele agenda.

Ed Cetera | 15-02-07 | 16:22

Geert had zo te lezen zijn bruine jasje weer gevonden in de kast.

SuperG | 15-02-07 | 16:22

@ jargent 15-02-07 @ 16:17
Zucht, hoe es op met die "Adam-West-achtige" verbanden te leggen met Israel. Heeft er werkelijk waar geen sodeflikker mee te maken.

PietdePaljas | 15-02-07 | 16:22

@ Maaier 15-02-07 @ 16:17
Jou betiteling van wilders als zijnde een islamofoob.

Wat is er erg aan om bang te zijn voor het meest geweldadige, bloeddorstige, fascistische, imperialistische ideologie die de wereld ooit gekend heeft?

Je bent pas echt een mongeaul als je GEEN vraagtekens bij dat "geloof" zet.

solidstate | 15-02-07 | 16:21

Klaboesterbeer 15-02-07 @ 16:12
Je stelling klinkt nogal hard maar wie Samuel Huntington's boek the clash of civilisations leest kan er niet om heen. Met harde cijfers onderbouwt hij precies wat jij zegt over de Islam. Neemt niet weg dat individuele moslims op zich prima verdraagzame mensen kunnen zijn.

Bigi Bana Boy | 15-02-07 | 16:21

@Maaier 15-02-07 @ 16:15
Ik had eerder (15:27) al antwoord gegeven op je vraag, wellicht heb je het gemist.
Kan jij je voorstellen, dat je als staatssecretaris van justitie o.a. belast met het vreemdelingenbeleid een duidelijk signaal afgeeft, als je zelf de dubbele nationaliteit opgeeft?

Herman Flipsen | 15-02-07 | 16:20

@jargent " Wilders zit er voor WILDERS. En voor niemand anders. Maar goed, da's natuurlijk slechts mijn eigen persoonlijke mening. Niet beinvloed door welke lobby van welk land dan eauk...

TM | 15-02-07 | 16:19

@ tejootje 15-02-07 @ 14:41

Right!

Frankoflavour | 15-02-07 | 16:19

@klootveger 15-02-07 @ 16:14 : Alleen staat ze wel voor in AmErIka! Een stukje water tussen jou en je grootste bedreiging is natuurlijk nooit weg.

sorry, doe ik het zelf ook, dat off-topic gedoe...

TM | 15-02-07 | 16:17

Bunt 15-02-07 @ 16:14
Knuffelen is goed voor de (mentale) gezondheid.
Gezien jouw schrijfsel zou jij dat ook eens wat vaker moeten doen.

MAXIMO | 15-02-07 | 16:17

TM 15-02-07 @ 16:15

Dat is wel heel formalistisch... het is inhoudelijk precies eender... buitenlandse invloed namelijk op onze eigen besognes... ik heb liever een Aboutaleb die oprecht geeft om onze samenleving... dan een zionspion als Wilders die er meer zit voor Israel en onze samenleving kapotpolariseert...

jargent | 15-02-07 | 16:17

Zo zal al de reacties eens gaan lezen,maar hee wacht! wat zie ik nu op de televaag site? Beyoncé in bikini in de sports illustrated..... de mazzel stelletje zeikerds.
*rijd met 260km/h richting boekhandel*

baggerboer | 15-02-07 | 16:17

klootveger 15-02-07 @ 16:06
Zeker, ik denk dat er over Wilders net zo goed een hoop onzin wordt verkocht .... Ben ik met je eens.
Los daarvan vraag ik mij toch al langer af of die hele afschuwelijke situatie rond zijn persoon gen invloed heeft op zijn funktioneren, Ik bedoel als je zo bedreigd en beschimpt wordt kan het toch niet anders zijn dan dat je hele wereldbeeld daardoor veranderd ? Zelfs Moeder Theresa zou een nazi zijn geworden als ze zo had moeten leven.

Bigi Bana Boy | 15-02-07 | 16:17

solidstate 15-02-07 @ 16:14

Nee, ik ben niet bang voor wilders. Ik ben het alleen heel erg hartgrondig met m oneens omdat ie domme dingen roept, waar dit land geen steek mee verder komt. Waaruit blijkt dat ik Wilderofoob ben?

Maaier | 15-02-07 | 16:17

@jargent 15-02-07 @ 16:07 : Een andere zaak if any. Dit gaat over officiele dubbele nationaliteiten, niet(NiEt) over de invloed van het buitenland op nederlandse politici. Topic - topic.

TM | 15-02-07 | 16:15

Ik meen begrepen te hebben dat wilders beide personen niet in de regering wilde hebben, en niet dat ze een nationaliteit moesten opzeggen.
De discussie hierover is dan zinloos.

Wilders heeft waarschijnlijk een "vijfde colonne" gedachte in zijn achterhoofd, en daar kan ik mij wel in vinden.

peter echthuizen | 15-02-07 | 16:15

sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 16:12

In mijn visie en in de visie van de nederlandse wet zijn ze dus ingezetene van dit land. Daarmee is de kous af. Ook volgens jou dus, want het symbolische enzo doet er volgens jou ook niet toe.

Maaier | 15-02-07 | 16:15

@maaier
Ayaan ook... en die vinden we allen toch zo dapper. Ze staat immers ergens voor, net als Geert.

klootveger | 15-02-07 | 16:14

MAXIMO 15-02-07 @ 16:11
Soacialisten die uit angst gaan allahtonen knuffelen noem ik laf en staatsgevaarlijk.

Bunt | 15-02-07 | 16:14

@ Maaier 15-02-07 @ 16:10

Jij bent wildersfoob.
Dat vind ik erger.

Iemand die bang is voor een ideologie heb ik geen moeite mee.
Jij wel.
Da's dom, weet je!

solidstate | 15-02-07 | 16:14

@2103 15-02-07 @ 16:09
Plemp dan ook even de naam van de afzender erbij, nu staat die onzinnige post er al twee keer!
.
Trouwens Aboutaleb, kan zijn paspoort niet inleveren, wel verbranden maar zelfs dan houdt hij de dubbele nationaliteit, voor Albayrak ligt dat anders.

Herman Flipsen | 15-02-07 | 16:13

ongelovelijk wat een gelul allemaal zeg...

Overal in de wereld waar moslims zijn is er ellende. Daarop is op een enkel stadsstaatje na geen uitzondering. Overal waar moslims een meerderheid hebben is er sprake van intolerantie, slechte economie, onderdrukking, ellende enz.

Inmiddels hebben we in NL ook een aanzienelijke moslim populatie, en wat gebeurt? We krijgen ellende! Wat gek, hoe kan dat nu toch? Zou het komen door onze in-en-in slechte rasistische volksaard? Hebben we ze niet genoeg buurthuizen gegeven, moskeeen? uitkeringen? Zou het komen door Israel, het zionistisch complot? Is Wilders de schuld van al het kwaad? Of verdonk?

Wanneer trekken we nu eens de enige logische conclusie: Een religie wat bol staat met intolerantie, geweld, uitbreidingsdrang en agressie, met een heilig boek waar het bloed van af druipt en een moordende warlord as profeet zorgt voor ellende! Ook al bouwen we in elk dorp 10 moskeeen, schreeuwen we allemaal de hele dag alleen nog maar hakbarhabkbar en eten we alleen nog maar halal, de ellende blijft, doe je niets aan, is verweven met het religie. Islam = ellende. Stop met het 'wij zijn slecht' verhaal. Gooi de grenzen dicht voordat het echt te laat is.

Klaboesterbeer | 15-02-07 | 16:12

@Maaier 15-02-07 @ 16:06
Het gaat helemaal niet om de praktische kant, dat A+A net zo slecht zijn als de roomkleurige rest die ernaast zit, weet ik ook wel. Ook de diepere betekenis van een paspoort is niet im frage wat mij betreft. Het blijft gaan om een simpel principe: het hoogste bestuursorgaan van een land dient te bestaan uit ingezetenen van dat land. Wanneer je dat als niet relevant terzijde schuift kan alles (paspoort, grenzen, nationale soevereiniteit) wel opzij geschoven worden, omdat dat dus geen enkele betekenis meer heeft.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 16:12

@ sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 15:54
Ik vind dat die symboliek juist overschat wordt. Ik denk niet dat het veel uitmaakt. Alsof bij het opgeven van een nationaliteit iemand's gedachtengoed verandert? Dus het argument van belangenverstrengeling is kul. Verder denk ik dat het weinig uitmaakt voor de allochtone bevolking. Als we het daarvan moeten hebben...
@ klootveger 15-02-07 @ 15:59
A+B. Mij hoor je niet zeggen dat het beleid nu klopt of effectief. Integendeel als je mijn post goed leest beweer ik juist dat het tijd wordt dat ze zich daar nu eens over moeten gaan buigen. Het alsmaar roepen dat we een probleem hebben met allochtone groepen is juist, maar lost niets op. Het is nu de kunst om te accepteren dat we nu eenmaal een multi-culturele samenleving hebben. We moeten eindelijk eens de oorzaak van de problemen proberen te identificeren en die oplossen. Roepen om meer asielzoekers uit te zetten, aanzetten tot vreemdelingenhaat, zwaardere straffen, bladiebladiebla draagt hier absoluut niet aan bij.
C. Ik heb niet beweerd dat tot nu toe de moties altijd zinvol zijn geweest. Ik erger me regelmatig aan zinloze debatten over zinloze moties. Ook in dit geval beweer ik juist dat we hier eens vanaf moeten. Links/rechts gekakel... lekker belangrijk. Verstandige politici die de problemen in de samenleving gaan aanpakken, die wil ik zien. Geen Wilders, Balkenende, Bos, Verdonk, noem ze maar op, die alleen bezig zijn zich vast te hechten aan het pluche door populistisch gezever en makkelijk scoren, en vervolgens hun ogen sluiten voor de realiteit.

stuffed.Animal | 15-02-07 | 16:12

Alsof hij en zijn partijtje zich al niet genoeg als anti-allochtoon heeft geprofileerd?
De Pvdv'ers begrijpen natuurlijk heel goed dat Aboutaleb geen afstand kan doen van zijn Marokkaanse nationaliteit, vandaar dat ze deze kansloze motie hebben ingediend, om te irriteren en zich als xenofoben te profileren.
Gelukkig bepaalt de te handhaven wet heel iets anders.
Wilders heeft zelf waarschijnlijk maar 1 nationaliteit maar is zeker minder loyaal naar Nederland toe dan Aboutaleb met zijn 2 nationaliteiten.
Mr. Peroxide denkt telkens eerst aan wat goed is voor de zionistische lobby alvorens ie bedenkt wat goed is voor Nederland, daarbij bedient ie zich ook nog van een heleboel haatzaaierij om de onvrede bij bange tokkies te vertolken en te voeden.
Zo iemand noem ik staatsgevaarlijk.

MAXIMO | 15-02-07 | 16:11

klootveger 15-02-07 @ 16:06

Hij is in ieder geval islamofoob.

Maaier | 15-02-07 | 16:10

@Herman Flipsen 15-02-07 @ 15:27
Nogmaals sommige nationaliteiten kun je niet opgeven (Marokko, Peru) Van Argentinie weet ik het niet. In het Turkse erfrecht kun je vastgoed alleen nalaten aan een Turk, dat geldt ook voor al die Hollanders met een 2e woning in Alanya.

Maar je kunt wel je paspoort inleveren !!
en de hollandrs in alanya blijven daar niet 20 jaar constant!!

2103 | 15-02-07 | 16:09

@Tray Hornay 15-02-07 @ 15:10

ik schreef:
wat ook een mening is.

ik bedoelde dat Verbeet dus handelde naar haar mening. Daar kan je een hoop op afdingen, maar ze mag het wel. Ze is tenslotte kamervoorzitter en bepaald in die rol de regels van het debat.

Daar kan wilders wel tegen in verzet komen, en als hij dat wil staat het hem dan ook vrij een motie in te dienen die de beslissing van Verbeet aanvecht.
-
t Lijkt allemaal nogal procedure-tijger achtig en het is het waarschijnlijk ook wel. Maar ik vind het niet zo erg dat er af en toe de grens van het debat opgezocht wordt, zoals Wilders nu doet. Net zo min als ik het erg vind als er grenzen gesteld worden.
Er is niet zo veel aan de hand met andere woorden.
next!

commentaarderer | 15-02-07 | 16:09

@En het kan dan wel theoretisch zijn, maar het hoeft maar 1 keer te gebeuren en de gevolgen zijn niet te overzien.
@TM 15-02-07 @ 16:02

Dat probleem hebben we al decennialang... hoeveel bewindslieden hebben we wel niet gehad die zich als slaafjes van Israel opstelden... de gevolgen voor ons zijn idd daardoor catastrofaal geweest... dankzij Israel is er immense haat over ons afgeroepen bij miljarden mensen wereldwijd....

jargent | 15-02-07 | 16:07

@Bigi Bana Boy
Ik begrijp dat je je daaraan stoort, maar hier roept men ook dat Wilders xenofoob en fascist is en dat is net zo goed klare onzin.

Zeggen wat je denkt ligt in Nederland altijd nog gevoellig als het sommige onderwerpen aangaat...

klootveger | 15-02-07 | 16:06

sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 16:00

Hoezo niet. Ik heb nog steeds niet gehoord waarom Aboutaleb of Albayrak beter werk zouden afleveren als ze alleen de nederlandse nationaliteit zouden hebben. Ja, ze zouden onder duk gezet kunnen worden. Maar dat kan iedereen. Door familie , vreinden, bekenden, onbekenden. Vraag maar aan Wilders: je hoeft geen twee nationaliteiten te hebben om zwara onder druk te komen staan.

Maaier | 15-02-07 | 16:06

het is lijkt mij wel een beetje dubbel :

De PvdA'er Aboutaleb, die staatssecretaris van Sociale Zaken wordt, is van Marokkaanse afkomst : van sociale wetgeving zal een volbloed nederlander waarschijnlijk niet meer kunnen genieten.

Zijn partijgenoot Albayrak is van Turkse afkomst en gaat Justitie doen :
de gevangenissen zullen allen nog maar bevolkt worden door volbloed nederlanders.

En wat te denken over zeer geheime zaken aangaande onze mariniers, groene baretten en navy seals in den vreemde, worden die lekker doorgesproken in de diverse gebedshuizen?

peter echthuizen | 15-02-07 | 16:05

Kunnen we Geert niet uitzetten, naar Limburg of zo, dan heeft er niemand last van onze eigen Nederlandse hofnar.

Het is wel de waarheid wat hij zegt

2103 | 15-02-07 | 16:04

Jabadabadoo. Helemaal mee eens.
Je moet niet van 2 walletjes willen eten, als je veaulksbelangen gaat dienen. Zoiets heet in bedrijfs-termen: Concurrentie-beding.
Als ik bij een andere steengroeve ga solliciteren, wordt mij euk gevraagd of ik niet ergens anders belangen heb.
Aan de andere kant, op politiek niveau, is het vaak: eauns kent eauns, en dat maakt dit zo eng om te bekritiseren. Ziehier maar weer eens het eauverdonderende bewijs...
score PVV vs Eauverige PP: 1-0

FredFlinstone | 15-02-07 | 16:04

Wormen en Naarden 15-02-07 @ 15:18
Je leest niet goed. Ik heb alleen gezegd dat een hoop mensen Aboutaleb van alles en nog wat toeschrijven enkel en alleen gebaseerd op zijn afkomst.
Ik zie regelmatig dingen als "binnenkort lopen we allemaal met een burka", en "over een paar jaar hebben hier ook de sharia" voorbij komen. Het soort mij dat dat soort types nooit de moeite schijnen te nemen om eens te kijken waar Aboutaleb nu eigenlijk voor staat en wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Ik denk dat we aan hem eerder een medestander hebben.
Die paspoort vraag mag wat mij betreft gesteld worden. Ik noem Wilders daarvoor geen racist. Ik noem mensen wél een racist als ze iemand af serveren enkel en alleen op grond van iemands afkomst.

Bigi Bana Boy | 15-02-07 | 16:04

@Tray Hornay 15-02-07 @ 16:00 : Damn damn damn damn DAMN!!! My bad, ik zit thuis tussen twee free-lance opdrachten in, je raakt alle gevoel voor tijd kwijt. Als je zou zeggen dat het 12:50 uur was zo ik het ook geloven... ;)

TM | 15-02-07 | 16:03

@jargent 15-02-07 @ 15:59 : Ik wilde dus maar zeggen(aan iemand die Amerika er bij haalde geleauf ik) dat het allemaal in the States ook niet zo gemakkelijk gaat. That's all. Mijn standpunt over mogelijke druk van buitenaf blijft verder gewoon staan volgens mij. En het kan dan wel theoretisch zijn, maar het hoeft maar 1 keer te gebeuren en de gevolgen zijn niet te overzien.

TM | 15-02-07 | 16:02

@Maaier 15-02-07 @ 15:50
Dat is jouw kosmpolitische/rationele visie, maar niet die van de Kroon waar A+A nu dus deel van uitmaken. Die beschouwt het niet als een papiertje en A+A dus ook niet.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 16:00

@TM 15-02-07 @ 15:57
U bent uitkeringtrekkert???? Het is vandaag donderdag geen vrijdag (helaas).

Tray Hornay | 15-02-07 | 16:00

-weggejorist en opgerot-

jargent | 15-02-07 | 15:59

@Stuffed Animal

"Het wordt eens tijd dat de politiek doordringt tot de kern en oorzaak van de problematiek en die vervolgens aanpakt met een duidelijk beleid. Wellicht kunnen juist kamerleden met een allochtone achtergrond hier aan bijdragen. Maar dan moeten we wel ophouden met dit soort volledig zinloze moties."

A. De oorzaken van een brede problematiek in Nederland zijn 'de groepen allochtonen'...
B. Beleid gericht op aanpassen naar hun levenswijze of andersom?
C. Zinloze moties? Vond je de discussie rondom Ayaan wél zinvol zeker?

Idereen kijkt door zijn eigen bril, in jouw situatie is dat een donker gekleurde bril met een rode shawl.

klootveger | 15-02-07 | 15:59

Excuses voor de foute aanhef :-)
Die laatste was gericht aan dekeurslager 15-02-07 @ 15:31, uiteraard.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 15:59

@HP 15-02-07 @ 15:57,
Dank voor uw comment!

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:59

Colossi 15-02-07 @ 15:51

wat een onzin. Eerst kom je met oude 'linkse media- verhaal wat niet alleen een enorme baard heeft maar ook nog een niet klopt. Op de tweede plaats doe je net alsof ik zelf niet nadenk, omdat k het niet met je eens ben. Doe je Hans Anders-aluhoedje af.

Maaier | 15-02-07 | 15:58

@ -=PyP=-

ik vind u een heeeeeel erg enge meneer / mevrouw

Klaboesterbeer | 15-02-07 | 15:57

@Tray Hornay 15-02-07 @ 15:55 : Ja..? En wat heeft dat te maken met de dubbele nationaliteit van twee bewindslieden in spe? Uit - naar ik meen - Marokko?

Of is het vandaag weer 'alle-topics-door-elkaar-heen-pleuren-vrijdag'? ;)

TM | 15-02-07 | 15:57

HP 15-02-07 @ 14:21
Dank voor de inhoudelijke reactie.
.
Oprecht jammer dat u het verschil niet ziet tussen kaalkoppen en Wilders. Dat zit hem niet alleen in de haardracht namelijk. Het zit hem met name in de zelfhaat. Die kaalkoppen zijn een stelletje puberende ettertjes en respecteren de wet ook niet.
.
Als het om kaalkopjes gaat, echter, dan deel ik volmondig u stelling dat die ook volledig de plank misslaan. Die wet namelijk is namelijk door schade en schande tot stand gekomen. En dan heb ik het over het belangrijke deel: dat stuk dat definieert welke vrijheden wij ten opzichte van elkaar hebben. Ik heb het dus niet over die wanden vol belasting wetgeving waar u van mij de kachel mee mag aanmaken.
.
Geert respecteert dat wel.
.
De oorzaak van het probleem is niet "het fanatisme waarmee het vermeende eigen gelijk wordt verdedigd" zoals u zegt. De oorzaak van het probleem is gelegen in het effect van de tamelijk beschamende vertoning van NL gedurende WOII en de ronduit verwerpelijke handelingen in de kolonieën van destijds - en dan met name de politionele acties.
.
Uit angst voor confrontatie met eigen lafheid en wangedrag is nederland in het multiculturalisme gevlucht: liever helemaal geen oordeel over cultuur meer dan eerlijk in de spiegel kijken en oordelen. Het gelooft niet meer in zichzelf.
.
Wat je aandacht geeft groeit inderdaad. En wat je geld geeft ook, zou ik toevoegen. Het is derhalve erg belangrijk dat we niet gaan theedrinken en zodoende invloed geven op beleid, en ook geen subsidie verstrekken aan clubs die zich tegen ons gekeerd hebben. Vergelijk het eens met de KKK. Toen men in de VS dat cluppie verbood en de geldkraan dichtdraaide, was het goeddeels opgelost.
.
Moeten ze hier ook doen.
.
U moet zich vooral niet bang maken dat "wij de extreme krachten in de moslim gemeenschap van minutie voorzien". Dat doen wij reeds door adem te halen. Ons hele bestaan is hun een gruwel. Of zoals de Koran het uitdrukt in 8:55:
"Surely the vilest of animals in Allah's sight are those who disbelieve, then they would not believe."
.
Leest u het rustig nog even na in de koran.
www.hti.umich.edu/cgi/k/koran/koran-id...
.
Dat is de koran van de exremist, en dat is evengoed de koran van de gematigde moslim, overigens. En beide zullen niet ontkennen dat we het hier hebben over het onversneden woord van god.
.
Het gematigde deel van de moslim gemeenschap - zo stelt de AIVD in haar nota Van Dawa tot Jihad" - speelt geen rol in de koersbepaling, geen rol in het publieke vertoog. U wacht dus op een bus die niet komt, als u uw hoop daarop vestigt. Ook dit kunt rustig nalezen op pag. 24. bovenaan.
.
www.minbzk.nl/contents/pages/10835/not...
.
Wanneer we nog 1 á 2 generaties wachten, dan is zal de samenleving door instroom van buitenaf ingrijpend zijn veranderd. En wellicht zal de multiculturele lezer zeggen: "Nou én? Zo is de geschiedenis". Wellicht is het dan een goed idee dat hij/zij zich bedenkt dat snelle radicale veranderingen in de samenleving vrijwel nooit goed uit zijn gepakt voor de inheemse bevolking.
.
Met andere woorden: Legt u onze situatie voor aan een aboriginal, of een indiaan, wat denkt u dat zijn advies zou zijn?

Rest In Privacy | 15-02-07 | 15:57

@TM 15-02-07 @ 15:47
Hulde, de eerste met een inhoudelijk argument tegen de dubbele nationaliteit!
Als iemand zich inderdaad onder druk laat zetten door zijn 2e nationaliteit, dan is iemand inderdaad niet geschikt, want er mag verwacht worden dat het Nederlandse belang gediend wordt.
Als de kabinetsleden hierop betrapt worden zal een motie van wantrouwen naar ik aanneem wel aangenomen worden, en zal de betreffende persoon zijn portefeuille in moeten leveren.
Op dit moment zijn er echter geen aanwijzingen dat iets dergelijks aan de hand is: bewijzen graag!

Zeurders | 15-02-07 | 15:57

@Collossi: enkeltje Stormfront?

Paulusdebosbouter | 15-02-07 | 15:55

@jargent 15-02-07 @ 15:52,
De zionisten willen de hele wereld veroveren. Palestina (wat zij ten onrechte Israel nomen) is slechts hun begin. Hun mollen die overal zitten zijn de infiltranten die de nederzetingen overal ter wereld aan het voorbereiden zijn.

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:55

@Tray Hornay 15-02-07 @ 15:51
Ik zet de humor op scherp!

Herman Flipsen | 15-02-07 | 15:55

@ HP 15-02-07 @ 14:21

Uitstekende bijdrage die iedereen zou moeten lezen.
Hulde knul!

solidstate | 15-02-07 | 15:55

@stuffed.Animal 15-02-07 @ 15:45
Als A+A zelf een symbolische stap hadden gezet, dan was er wel degelijk een voorbeeldfunctie richting turken en marokkanen hier te lande uitgegaan. Wij zijn in staat om hier de hoogste functies te bekleden en dat houdt ook in dat we kiezen voor Nederland.
Er zijn verder wel degelijk steekhoudende argumenten naast voorbeeldfunctie genoemd: internationaal recht, loyaliteit, inhoud van nederlanderschap enz, alleen lees jij er overheen. Zwak argument ook om daar niet op in te gaan, maar direct te mekkeren over het populisme van Wilders, de pot verwijt de ketel een beetje.
@Maaier 15-02-07 @ 15:47
Zie TM @15:47

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 15:54

@De Koreaanse Slet 15-02-07 @ 15:16

Ik zeg altijd 1000x liever een Dhimmi dan een ziolutser-Dhommi.... hahahha...

jargent | 15-02-07 | 15:54

@Maaier 15-02-07 @ 15:50 : Je volgt nog steeds de lijn Wilders en die volg ik niet. We komen tot dezelfde conclusie maar ik dan welmet zuiverdere argumenten. Ontken jij dat iemand van wie het grootste deel van de familie in een land woont dat zwaar onderdrukt wordt bloot kan staan aan druk van de regering van dat land?

Meer wil ik hier niet over zeggen want voor de rest vind ik de argumenten ook onzin met een verlengsnoer. Maar ja, da's Wilders. Daar kun je op wachten.

TM | 15-02-07 | 15:53

@Mekker 15-02-07 @ 15:15

Voor jou en je andere ziolutserts die niet verder komen dan deporteerreflexen en mondsnoerderij.... ik wil NL graag verschonen van het bruinhemdgedachtegoed van zionisten, dus er is nog aardig wat werk aan de winkel... en Palestijnen kunnen we het beste van hieruit helpen.... wat ik me juist afvraag is waarom al die ziolutserts hier nog zijn... als ze zo verslaafd zijn aan Israel dan is Schiphol om de hoek voor een enkeltje Tel Aviv....

jargent | 15-02-07 | 15:52

@Herman Flipsen 15-02-07 @ 15:49,
Probeer je nu te provoceren door je haram plaatjes!!!!

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:51

Tray Hornay 15-02-07 @ 15:35
Ja mee eens, elk heeft zn eigen verantwoordelijkheid voor zn bijdrage aan de dynamiek.

t Westen houdt Osama in t zadel door o.a. ondoordachte akties Irak en eenzijdige opstelling in t conflict Israel, m.a.w. door Bush te stemmen.

de islam gemeenschap houdt de Geertjes aan t werk door onvoldoende tegenwicht te bieden tegen hun corrupte regeringen en Islamistische anti-westerse bewegingen.

dekeurslager | 15-02-07 | 15:51

@misantroop & ander links gespuis:
Linkse indoctrinatie heeft bij jullie prima werk afgeleverd. Van de wieg tot het graf worden we overspoeld met links allochtonengeknuffel en zieke waanideëen.

Leraren: 99% links en niet bang om jongeren te vergiftigen met hun gedachtengoed.

Media: alleen links krijgt hier zendtijd. Nos is een staatsbedrijf dat journalisten tot opiniemakers bombardeert. Ik wil geen mening horen van journalisten. Hun taak is objectief verslag te doen.

Justitie: zeer links georiënteerd. Dit blijkt wel uit de belachelijke vonnisen en strafmaten wanneer het allochtonen betreft.

Dit land gaat al jaren gebukt onder de linkse orgie van iedereen in een machtpositie. Alles dat hun denkbeelden niet expliciet onderschrijft, wordt aan Mohamed B's gevoerd door smerige lastercampagnes en ander landverraderlijk gedrag.

In 40-45 zijn er heel wat voor minder afgeknald.

Colossi | 15-02-07 | 15:51

Ik weet niet of je het weet, maar wij "raszuivere" Nederlanders zijn zo rascistisch als de
-=PyP=- 15-02-07 @ 15:35

Sodeflikker toch op vent!

Er is geen land ter wereld waar zo weinig racisme bestaat als in Nederland, of noem jij er maar eens twee dan.

Pannie | 15-02-07 | 15:50

Kamerleden met een dubbele nationaliteit is toch ook van den zotte! Hoe kan je nou ooit belangenverstrengeling voorkomen als je niet eens bereid bent je oude nationaliteit af te schaffen. Ik kom me voor stellen dat Albayrak nogal bevooroordeeld is over de toelating van Turkijke tot de EU en de Turkse genocide kwestie. (Laat staan haar bevooroordeeldheid t.o.v. de toelating van asielzoekers, waarover zij zowaar de portefeuille heeft gekregen!) Een Marrokaans parlementslid is bevooroordeeld t.o.v. eventueel noodzakelijk onderzoek naar fraude m.b.t. uitkeringen die naar Marokko gaan. What's next; religieuze Saudies die een parlemetslid in Nederland gaan sponseren? Het zou me niets verbazen als dit al gebeurt. Wilders heeft GROOT gelijk met zijn motie, ongeloofelijk dat 'ie hem onder druk van de kamer heeft ingetrokken, dit land is helemaal gek, politiek (links)correct-gek...

Folkert Meinhof | 15-02-07 | 15:50

TM 15-02-07 @ 15:47

onzin. Waarom zou iemand meer onder druk komen? Ik snap niet dat mensen zo bezig zijn met dat hele nationaliteitengebeuren. het is slechts een administratieve handigheid om in een moderne natiestaat de bevoking te kunnen ordenen. Je moet afgerekend worden op je daden, of je nou boerenrotjoch bent, marrokkaanse kudtpuber of politicus.

Maaier | 15-02-07 | 15:50

@MadDieu 15-02-07 @ 15:37
voordat je verder gaat met het aanspreken van mij, op mijn zgn. fouten, kijk even naar: Herman Flipsen 15-02-07 @ 14:17
.
Ik reageer enkel op een vraag van Maaier, die wel mijn eerste post gelezen had!
.
@Tray Hornay
Excuus...., hier een goedmakertje www.vensterwijkbeijum.nl/persburo/mopp...

Herman Flipsen | 15-02-07 | 15:49

Mannen die hun haarblonderen moeten we het land uitschoppen.

MrWorf | 15-02-07 | 15:49

@klootveger 15-02-07 @ 15:41,
Jaha, echt een toppertje. Leuk, lief en slim. En soms zeurderig, hysterisch en irritant. Maar wel altijd zeer Hornay!

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:48

MadDieu 15-02-07 @ 15:47:

Off-topic!

Tomz | 15-02-07 | 15:47

@Maaier 15-02-07 @ 15:44 : Je haalt de zaken door elkaar. Zo kan iemand in Nederland met 2 nationaliteiten rustig gemeenteraadslid worden. Ik heb het over het hoogste niveau in de Nederlandse politiek. En dat Arnold gouverneur van Californie is geworden is leuk, maar laat hem nu maar eens proberen om president te worden.

Nogmaals; het zal me wordt zijn waar iemand vandaan komt. Maar je stelt mensen wel bloot aan druk en chantage vanuit een ander land. En een internationaal politicus als een minister/staatssecretaris moet nooit in die positie kunnen komen.

TM | 15-02-07 | 15:47

sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 15:44

nee, maar niemand mag zich aan rechtsvervolging ontrekken. Dat dat wel gebeurt, dat is iets anders. Ook illegalen in Nederland zijn gebonden aan de Nederlandse wet. Dus dat je ergens anders ook de nationaliteit van hebt, maakt niet uit.

Maaier | 15-02-07 | 15:47

Vraag: eisen wij van Nederlandse sporters, die een andere nationaliteit vertegenwoordigen op de Olympische Spelen (schaatsbelg?) ook dat zij 'kiezen'.
Of zijn we dan trots? Zoals we trots zijn op voetballers in de buitenlandse competities.

MadDieu | 15-02-07 | 15:47

@ klootveger 15-02-07 @ 15:24
In ieder geval geen xenofoob die een populistische politicus een beetje dom napraat. Alle argumenten die hier opgevoerd worden over waarom ze afstand moeten doen van hun 2e nationaliteit raken kant nog wal en doen absoluut niet ter zake. Wat een gelul over symboliek. Alsof we daar betere politici mee in de kamer krijgen. Het opvoeren van de problemen met allochtonen als argumenten is ook totaal zinloos. Wilders doet niet anders en draagt alleen maar bij aan de bangmakerij die onze samenleving overheerst. Voor oplossingen hoef je niet bij hem aan te komen. Het wordt eens tijd dat de politiek doordringt tot de kern en oorzaak van de problematiek en die vervolgens aanpakt met een duidelijk beleid. Wellicht kunnen juist kamerleden met een allochtone achtergrond hier aan bijdragen. Maar dan moeten we wel ophouden met dit soort volledig zinloze moties.
Zoals eerder gezegd verdient de actie van Verbeet geen schoonheidsprijs. Al kan ik begrijpen dat ze niet zitten te wachten op een dagelijkse onzinmotie van Wilders. Maar er zijn vast ook normale maatregelen mogelijk om zo'n motie direct onderuit te halen.

stuffed.Animal | 15-02-07 | 15:45

TM 15-02-07 @ 15:43

Ondertussen is ie wel gouverneur van de 7e economie ter wereld, dat is ietsjes meer dan nederland, dus wat dat betreft doet ie het best goed.

Maaier | 15-02-07 | 15:44

@Maaier 15-02-07 @ 15:40
Nee wat jij nu net opschreef is geen argument. Mag een lid van de kroon een andere nationaliteit hebben als dat betekent dat hij zich aan rechtsvervolging vanwege misbruik van zijn positie kan onttrekken, los van de vraag of dat praktisch sowieso mogelijk is.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 15:44

@Zeurders 15-02-07 @ 15:36

Ok, prima. Dus dan leggen wij ons dus maar neer bij de Turkse en Marokkaanse wetgeving? Tuurlijk, in Nederland kan alles. Lekker polderen! Laat ze daar maar een uitzondering maken voor Albayrak en Aboutaleb. En anders: helaas pindakaas.

Tomz | 15-02-07 | 15:44

@Paulusdeboskabouter
Ik vind het prima, zolang hij maar geen staatssecretaris wil worden.

klootveger | 15-02-07 | 15:44

@PietdePaljas 15-02-07 @ 15:39,
hihi, ja die minister van informatie is ook een schitterend figuur. Hij is volledig vrij (omdat iedereen hem als joker zag) heeft wat intervies gedaan en zit nu in Dubai ofzo. Balkellende kan natuurlijk wel zijn "vriend" Harry Mulisch inschakelen als intermediair voor het Cubaanse regime.

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:43

Toevallig heb ik Fritsma live bezig kunnen zien: het prototype van de verongelijkte, bekrompen, xenofobe en rancuneuze kleinburger. En vooral DOM.
't Is dat het nog net geen zwart uniform draagt, anders zou je je zò terugwanen in de tijd van Mussert en Rost van Tonningen.

luldebehanger | 15-02-07 | 15:43

deAmerikaan wil dan ook geen minister of staats-secretaris worden. Dus wat zal het ons rotten of ie twee nationaliteiten heeft?

Moet je overigens mee aankomen in Amerika, met twee nationaliteiten en dan de Senaat in... Zelfs Schwarzenegger komt niet meer verder in de politiek.

TM | 15-02-07 | 15:43

zwak hoor.
Voor afschaffen van dubbele nationaliteit, maar ja om niet de PvdA dwars te zitten met hun dubbele naties maar gedogen...

Wat mij betreft komen ze er ook niet in.
Een dubbele nationaliteit vind ik niet passen in een bestuursfunctie!

FrAgFo0d | 15-02-07 | 15:43

Ik heb de pest aan geert maar als ie gelijk heeft heeft ie gelijk.

perchloorazijnpisser | 15-02-07 | 15:42

Moi 15-02-07 @ 15:39

Hij denkt in ieder geval dat het om feitelijke paspoorten gaat, dus al te slim is ie niet.

Maaier | 15-02-07 | 15:41

@Klootveger: ik ken een hele goede Marokkaanse advocaat; mag dat ook?

Paulusdebosbouter | 15-02-07 | 15:41

@Tray Hornay
Heb jij een vriendin gevonden met inhoud?

klootveger | 15-02-07 | 15:41

LoudAndProud 15-02-07 @ 15:24

Wat wil je eigenlijk zeggen? Dat wij rekening moeten houden met de regels van Turkije en Marokko? Als we niet kunnen regelen dat iemand 1 nationaliteit aanneemt dan moeten we de functie ter discussie stellen. Willen we straks mensen in Nederland aan de macht die bezitten over 2 nationaliteiten? Dat kan een situatie zijn waarin verschillende belangen een rol spelen. Dit is dus wel degelijk een hele goeie en terechte kamervraag...

Wormen en Naarden | 15-02-07 | 15:40

@deAmerikaan 15:34

Djeep, is that you?

widtvoet | 15-02-07 | 15:40

sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 15:25

Als je echt kwaad in de zin hebt zijn er altijd wel landen waarnaar je kan vluchten, dus dat is geen argument.

Maaier | 15-02-07 | 15:40

deAmerikaan 15-02-07 @ 15:34
Er is geen wet die je belet het paspoort nu direct terug te geven.
Wedden dat je hert niet doet, al zitten er 100 Wilders in de kamer.
Wel handig zo'n vrijbrief voor een uitkering.
-
Beetje stoere praat... U is puber ?

Moi | 15-02-07 | 15:39

LOL @ Tray Hornay 15-02-07 @ 15:36
That's a yankee lie !
(Ongeveer net zoals "There are no americans in Bagdad !")

PietdePaljas | 15-02-07 | 15:39

@LoudAndProud 15-02-07 @ 15:24 : Dat is dan toch jammer? Ik bedoel maar; als we het over mogelijke belangenconflicten hebben NOU!!!

Als jij een dubbele nationaliteit toestaat voor Marokkanen dan kun je die niet weigeren aan de gevluchte Iranier die hier zijn best aan het doen is. Die vervolgens onder druk wordt gezet door Iran omdat zijn familieleden nog allemaal in Iran wonen.

Dat noem ik geen theorie, dat noem ik een risico. Heeft niks met Marokkanen te maken maar met doordenken, nadenken over de mogelijke gevolgen. Wat mij betreft komt Aboutalebbert morgen gezellig een kop koffie bij me drinken.

TM | 15-02-07 | 15:39

@misantroop 15-02-07 @ 15:36
Wat er in mijn vriendin's bh zit.

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:38

Paolo Di Canio 15-02-07 @ 15:33

Wat is er niet inhoudelijk aan de argumenten die ik heb gegeven?

Maaier | 15-02-07 | 15:37

@Herman Flipsen 15-02-07 @ 15:27
Nogmaals sommige nationaliteiten kun je niet opgeven (Marokko, Peru) Van Argentinie weet ik het niet. In het Turkse erfrecht kun je vastgoed alleen nalaten aan een Turk, dat geldt ook voor al die Hollanders met een 2e woning in Alanya.

MadDieu | 15-02-07 | 15:37

@Tomz 15-02-07 @ 15:3
"We hebben hier NIETS met de Turkse of Marokkaanse wetgeving te maken! "
Klopt, we kunnen er inderdaad niks aan doen dat zij niet van hun tweede nationaliteit af kunnen.
Kortom, een belachelijke want praktisch niet uitvoerbare eis van Wilders.

Zeurders | 15-02-07 | 15:36

Tray Hornay 15-02-07 @ 15:29
Inhoud wat is dat?

misantroop | 15-02-07 | 15:36

@PietdePaljas 15-02-07 @ 15:34,
Nou wil ik niet lullig zijn (is wel achter de rits) maar met Fidel is alles niet meer zo kits.

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:36

@Montgomery Burns 15-02-07 @ 15:32
Ik had er al een naar gevoel bij (clash of civilization ofzo), maar je snapt dat ik niet continu zit te wiki-en. Albert toch?
@LoudAndProud 15-02-07 @ 15:24
Ook jij volgt de discussie niet helemaal ondanks je verzuchting aan het adres van anderen, want er is allang gesteld dat los van de politieke achtergronden, het om een principekwestie gaat en Aboutaleb en Albayrak zelf een symbolische daad hadden kunnen stellen.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 15:36

@Paolo Di Canio
Daar wordt je idd helemaal gek van. Iedere keer met hun Zionisme etc. Die gasten sporen nu al niet hier. Zulke zaken staan er allemaal los van. Gewoon inleveren die hap.

rxbbx | 15-02-07 | 15:36

deAmerikaan 15-02-07 @ 15:34
Doe het dan, lafaard!

Heelfijn | 15-02-07 | 15:36

@dekeurslager,
Mooi stuk. Alleen "zolang het Westen zich dermate dubieus opstelt in o.a. het Midden-Oosten blijven we de extreme krachten in de moslimwereld van munitie voorzien." is niet correct. Het Midden_oosten stelt zich ook dubieus op tegen het Weseten. Maar zijn zij de schuld van al onze intenre problemen?? Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen zaken.

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:35

HP 15-02-07 @ 14:55
quote:"Het ingooien van ruiten van joods eigendom is op kleine schaal al begonnen. Net als het in elkaar slaan van homo's. En een aanslag hebben we ook al gehad. Theo is al dood, Ewout Jansen is al ondergedoken en Geert Wilders moet al ad en nacht beschermd worden."

En hoe denkt U dat dat komt? Het verschil tussen de Joden in WO2 en de moslims op dit moment is dat de moslims zich niet als makke lammetjes naar de slachtbank laten voeren zoals destijds de joden. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Ik weet niet of je het weet, maar wij "raszuivere" Nederlanders zijn zo rascistisch als de pleuris, en je hebt blijkbaar zelf niet eens door waar wij in het Westen mee bezig zijn. (net als de Duitseris in WO2, wir haben es nich gewuBt). Ondertussen zijn we al wel weer zover gevorderd dat we onze gevangen martelen in Guantanamo Bay zonder proces en een volk met islamitische geloofsovertuigingen buitensluiten en onderdrukken. Net als de Joden dus. Wij denken blijkbaar hetzelfde als Duitsers 60 jaar geleden, best triest. Het leidt alleen maar tot meer geweld en uiteindelijk WOIII tussen het westen en het M-O.

-=PyP=- | 15-02-07 | 15:35

@ sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 15:31
Oke, oke, maar er zijn altijd wel landen te vinden waar het een soort vrijhaven is voor politieke vluchtelingen. VB:
DING DONG
"Hé, Fidel everything kits behind the rits?"
"Hé comrad Balky, have a cigar..."

PietdePaljas | 15-02-07 | 15:34

Ach, ik heb ook twee paspoorten. Dat NL vod geef ik met plezier terug als ik dat peroxide hoofd gif zie spuien. .

deAmerikaan | 15-02-07 | 15:34

[volledig OT] Bram heeft bakzeil gehaald. Yort en de Yorts zien hun voorgestane mondsnoering niet gesteund door de rechtert! [/volledig OT]

widtvoet | 15-02-07 | 15:34

Ik blijf mij iedere keer maar weer verbazen over al die inhoudelijke tegenargumenten van die "anti-PVV" en "geef-ons-land-maar-weg" schreeuwlelijkerds.. Dat xenofoob gelul kennen we nu wel. Ook heel de tijd het zionisme erbij halen en zeiken dat we zogenaamd laag-opgeleid zouden zijn is ook allemaal bekend. Kom nu eens met wat inhoudelijks. Ik ben benieuwd wie dat aandurft... En hou Dion Graus er ook maar buiten want die is ook al iets te vaak voorbij gekomen als "tegenargument".

Paolo Di Canio | 15-02-07 | 15:33

Volgens mij gaat het om de SCHIJN van belangenverstrengeling wegnemen. En met een dubbel paspoort haal je dat niet weg.
Net als een eigen boerenbedrijf hebben als minister van Landbouw.

Haal je paspoort maar weer op na je regeerperiode. Maar voor nu... weg ermee.

Corleone | 15-02-07 | 15:33

@sjaakdelinkselul
"Zie het voorbeeld van Fukuyama (president van Bolivia) die naar Japan terugkeerde"

Dit is Fujimori (president van Peru). Get your facts straight, please.

Montgomery Burns | 15-02-07 | 15:32

Archibald Hoogezand 15-02-07 @ 15:23

SHaron ligt trouwens helemaal niet in coma hoor. Hij is net weer opgestaan na het drankgelag van gisteren bij mij op de bank.

@jargent: Alsjeblieft, help serieus mee WIlders te bashen en niet met die kulargumenten komen.

Maaier | 15-02-07 | 15:32

LoudAndProud 15-02-07 @ 15:24
Bij deze maak ik jou lid van mijn zelf opgerichte Extreem Rechtse Reaguurderclub, het ERR. Iedereen die loudandproud heet komt daar automatisch in. Afzweren heeft geen zin, je bent het vanaf nu jongen, zet het maar op je CV.

Heelfijn | 15-02-07 | 15:31

HP 15-02-07 @ 14:21
bon, u bedient zich van veel tekst maar op het eind komt u min of meer to the point. ik heb de tijd vandaag, dus laat ik dan toch maar even mijn standpunt uitleggen.

van het facisme gedurende WOII hebben we geleerd en dat laten we dus niet meer toe.

dat was mijn punt. bij de extremen aan beide zijden
(laten we voor het gemak maar even houden op de moslim fundies en de londsdale geertjes)
zien we onverdraagzaamheid gebaseerd op een dwangmatige overtuiging van het eigen gelijk.

aan beide kanten slaat men de plank volledig mis, maar de inhoud van de standpunten is irrelevant. het fanatisme waarmee het vermeende eigen gelijk wordt verdedigd is de oorzaak van de ellende. hieronder ligt een minderwaardigheidscomplex dat in meer of mindere mate door de omgeving en omstandigheden wordt aangewakkerd.

fundamenteel bij fanatici is de gedachte dat de vrijheid van een ander ten koste zou kan gaan van de eigen kwaliteit van leven, waardoor men de aanwezigheid van een dreiging ervaart. het onbewuste idee is dat er niet genoeg is voor iedereen. voor een tolerant mens is het tegendeel het geval.

hoe hiermee om te gaan? wat je teveel aandacht geeft wordt groter. negeren werkt ook averechts. motto is probeer met alle groepen in debat te blijven en blijf bekvechten op argumenten. ontneem de extremisten de achterban door aan te tonen aan het gematigder deel van de groep -dat wel gevoelig is voor argumenten- dat de dreiging die ze ervaren irreëel is, en strijd onnodig.

voor het westen ligt er dan wel een taak om een evenwichtiger internationale politiek te gaan bedrijven. zolang het Westen zich dermate dubieus opstelt in o.a. het Midden-Oosten blijven we de extreme krachten in de moslimwereld van munitie voorzien.

in moslimlanden is er een emancipatie nodig in het denken, waarbij men de slachtofferrol waar men nu reflexmatig inschiet, verlaat. dit betekent een kritischer houding tegenover de eigen leiders, zowel wereldlijk als geestelijk. een open debat met het westen is hiervoor essentieel, toegenomen welvaart en moderne communicatiemiddelen maken dit sinds enige tijd mogelijk.

mocht aan beide zijden deze verandering in houding worden ingeslagen dan zal het na ca. 1à 2 generaties het zijn vruchten gaan afwerpen. realistischer is misschien dat het wat langer zal duren. maar essentieel is dat dit lange pad wordt ingeslagen.

in de tussentijd dienen uitwassen door alle lieden waar niet meer mee te praten valt hard en consequent bestreden te worden. zoals gezegd: met het overige deel van de mensheid dienen we voortdurend in debat te blijven, zoals -bijvoorbeeld- hier op GS.

zeau, op het gevaar af dat iedereen hierbij in slaap valt ga ik nu toch lekker op post drukken ** gaat koffie zetten **

dekeurslager | 15-02-07 | 15:31

@Zeurders

Dat verhaal van LoudAndProud is bullshit. We hebben hier NIETS met de Turkse of Marokkaanse wetgeving te maken! En als dat wel zo is dan is dit hele verhaal des te schokkender!

Tomz | 15-02-07 | 15:31

@LoudAndProud
Wat een onzin, trekt Amerika zich iets aan van een ander land? (Flauw he)

P.S.
Wij kunnen toch ook eisen dat ze 'afstand' doen van hun 2e paspoort, ongeacht de wet in het land van herkomst. Het gaat om het principe.
Aboutaleb is ook uigesproken voor gezinshereniging. Straks hebben we 30 miljoen paspoorten in Nederland...

klootveger | 15-02-07 | 15:31

LoudAndProud 15-02-07 @ 15:24,
Leuk verhaal. Maar dat houdt geen stand.
.
Stel ik kies ervoor om te vertekken en NL hield er hetzelfde neokoloniale beleid o pna. Dan kan er ook best een NL paspoort voor míj liggen te wachten... Ergens.
.
Als ik dat afwijs, d.w.z. als ik er echter voor kies dat niet op te halen, niet op te geven waar ik woon, niet op te geven dat er een kind geboren is, dan is zoiets inderdaad de formaliteit waar jij het over hebt.
.
In schril contrast staan sommigen kamerleden gewoon te zwaaien met hun 2 paspoorten. Dat is iets anders dan de formaliteit waar u het over hebt.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 15:30

@Herman Flipsen 15-02-07 @ 15:27,
Dat was een stomme grap (probeer ook eens leuk te zijn).

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:30

@Zeurders
Verhagen toch ook.. of vindt je die goed?

rxbbx | 15-02-07 | 15:29

@misantroop 15-02-07 @ 15:27,
Dat is de bekende linkse retoriek. Maar reageer eens inhoudelijk ipv het standpunt van Wilders te ontkrachten. Je hebt een neerbuigende en arrogante houding, waardoor je niet openstaat voor vernieuwing of verandering.

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:29

Twee gedachten

Eurocanna | 15-02-07 | 15:28

@sjaak
hier behoeft men toch geen dubbele nationaliteit voor te hebben? Balkie kan toch ook naar Marokko vluchten, zoals in je voorbeeld?

PietdePaljas | 15-02-07 | 15:28

@stuffed.Animal
Voedselbanken alleen in Finnen Buurten..

rxbbx | 15-02-07 | 15:28

@Tomz 15-02-07 @ 15:24
Het is juist een domme provocatie van Wilders, hij weet heel goed dat die mensen juridisch gezien niet van hun tweede nationaliteit af kunnen (zie LoudAndProud 15-02-07 @ 15:24).
Hij vraagt het onmogelijke en probeert de zaken te verdraaien. Hij mag toch ook in de 2e Kamer zitten terwijl hij naast Nederlander ook Limburger is?

Zeurders | 15-02-07 | 15:28

Ja sletje, jodel ze!

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 15:27

@Tray Hornay 15-02-07 @ 14:35
Ik zou niet weten waarom hij dat zou moeten doen, moet Rouvoet dan ook de helft uit de bijbel scheuren?
.
@Maaier 15-02-07 @ 14:33
In mijn ogen, zou het een duidelijk signaal afgeven voor het onverlet kiezen voor één land.
Hoewel ik nogmaals duidelijk wil stellen, dat het -zolang het niet juridisch anders geregeld is- op vrijwillige basis moet gaan.
.
Als staatssecretaris voor o.a. het vreemdelingenbeleid, zou het i.m.o. wenselijk zijn, zelf een duidelijk signaal af te geven aan nieuwkomers in Nederland, één van de mogelijkheden daarvoor is het opgeven van je dubbele nationaliteit.
Echter, de visie van de PvdA op het terrein van het vreemdelingenbeleid, is niet gelijk het mijne.

Herman Flipsen | 15-02-07 | 15:27

@tegengas 15:09

Nogmaals: dan schudt Ahmed de nederlandse landbestuurder en schudden de overige Aboutalebs van 0031 hun door Marokko opgedrongen EERSTE nationaliteit eerst maar es symbolisch af. Een eenvoudige afstandsverklaring is zo getekend. Hoeveel juridische (non)waarde zo'n gebaar van goede wil ook met zich brengt...


widtvoet | 15-02-07 | 15:27

@LoudAndProud 15-02-07 @ 15:24

Aha, dus de Marokkaanse en Turkse wetgeving heeft wel degelijk invloed op Nederlandse politici?

Tomz | 15-02-07 | 15:27

@Maaier 15-02-07 @ 15:20
Stel dat Aboutaleb zijn positie als staatssecretaris misbruikt en de wet overtreedt. Hij vlucht naar Marokko dat geen uitleveringsgedrag met Nederland heeft en de betreffende misdaad ook niet in de strafwet heeft staan. Daarmee is hij dus immuum voor verdere strafvervolging. Zie het voorbeeld van Fukuyama (president van Bolivia) die naar Japan terugkeerde. Is dat goed voor onze democratie?

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 15:25

Aboutaleb 008 licence to grill

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:25

@Stuffed Animal

Wat stel JIJ voor dan?

- Arabisch op de middelbareschool.
- Dochters aanlijnen.
- Halalvlees op scholen.
- Een politica die voortdurend over de clitproblemen van vrouwen praat, waar IK niets aan kan doen. (Als probeer ik het wel eens.)

klootveger | 15-02-07 | 15:24

Nog maar een keertje dan:
Dat Aboutaleb en Albayrak twee paspoorten hebben staat verder helemaal los van hun eigen wil.
Het zijn de Marokkaanse en Turkse wetgeving die volgens het ius sanguinus princiepe er van uitgaan dat de bloedlijn bepalend is voor de nationaliteit, oftewel: geboren uit Marokkaanse resp. Turkse ouders levert automatisch Marokkaanse of Turkse nationaliteit op.
Daar hebben Aboutaleb, Wilders of de Nederlandse Tweede kamer niets, maar dan ook helemaal niets over te zeggen.
Zelfs al zou Aboutaleb morgen zijn Marokkaanse nationaliteit willen afzweren ,dan zou dat onmogelijk zijn.Het is dus geen kwestie van "je Marokkaanse paspoort inleveren"
Eerst zullen er wetswijzigingen in Marokko en Turkijke moeten plaatsvinden.
Zoals Verdonk zijn het weer allemaal populistische uitspraken bedoeld om goedkoop te scoren.
Want reken maar dat Wilders zelf ook donders goed weet dat wat hij eist onmogelijk is.

LoudAndProud | 15-02-07 | 15:24

@Maaier:

Het geeft gewoon een heel verkeerd signaal dat iemand met twee nationaliteiten deze functie krijgt. Dat is provocatie en niet de motie van die PVV-er.

Tomz | 15-02-07 | 15:24

@De Koreaanse Slet

Geniet van je vakantie!

Mekker | 15-02-07 | 15:23

@ Koreaanse Slet

Goed zo. Ik zit hier met Ben Goerion te zuipen. Hij heeft Jargents zorgen voor kennisgeving aangenomen.

Archibald Hoogezand | 15-02-07 | 15:23

@Wormen en Naarden 15-02-07 @ 15:18
Dank voor je bijval. Zoals ik al eerder poste:
Die angst dat NL in een nazi-rijk verandert als we "niet uitkijken"is pure waanzin. We moeten uitkijken dat we niet een decadent, onprincipieel, realiteitszin verloren land worden.

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:22

wILL 15-02-07 @ 15:21

Wilders wil iedereen een dubbele nationaliteit ontzeggen.

Maaier | 15-02-07 | 15:22

@Maaier
James Bond had een andere functie misschien?

rxbbx | 15-02-07 | 15:22

MIN GOD!!!!! Hoe kan ik hier nou Wilders over bashen als ik het met hem eens ben?

*mijn leven heeft geen zin meer*

*snik*

TM | 15-02-07 | 15:21

@Wormen en Naarden 15-02-07 @ 15:12,

Sorry ik liet mezelf even gaan, het kan mij echt geen bal schelen of iemand 1, 2, 3,4, of weet ik hoeveel pasporten heeft. Als ze het Nederlandse parlement zitten moeten ze zich aan de Nederlandse wet houden. Eigenlijk zie ik niet in waarom Geert's partij genoten eerst zo hoog van de toren blazen en 5 minuten later de motie weer intrekken. Is niet echt een sterk parlementair begin van de PVV. Maar we zullen zien wat de PVV Nederland te bieden heeft, misschien valt het allemaal wel mee.

Turbo-Tinus | 15-02-07 | 15:21

@ Mekker 15-02-07 @ 15:15

Als jargent geen reacties meer kan ontlokken dan is het gauw over met dat gebral.

Zo ik ga richting Franse Alpen! Lekker een weekje ontspannen! Toedels allemaal veel plezier met reaguuren....
-
@ jargent
ik heb a.s. Zaterdag een verplicht etentje met leden van de Rothschild familie (ja! ik, geloof het zelf ook niet). Ik zal je oprechte zorgen over het Zionisme mededelen, hopelijk kunnen ze erom lachen ;-)
-
en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_banki...

De Koreaanse Slet | 15-02-07 | 15:21

@Maaier 15-02-07 @ 14:08
Wil zijn vrouw in de politiek dan? Als ze dat al wil zal wilders ook van haar verwachten dat ze 1 nationalitiet aanneemt: de nederlandse. Nederlandse regering voor en door nederlanders.

wILL | 15-02-07 | 15:21

@ De Koreaanse Slet 15-02-07 @ 15:14

Bedankt voor je inhoudelijke reactie... *zucht*

Paolo Di Canio | 15-02-07 | 15:20

Democratie begint inderdaad aardig te zuigen. Al die achterlijke mafkezen met het verstand van een stoeptegel die bijvoorbeeld achter Wilders aanhobbelen zouden geen stemrecht mogen hebben. En je hoeft alleen maar door de bovenstaande reacties te lezen voor voldoende argumenten.

stuffed.Animal | 15-02-07 | 15:20

Tomz 15-02-07 @ 15:16
Ik zeg het LIJKT heel logisch, en dat vind ik triest... beter lezen a.u.b. Een hele turk of een halve turk, of een nederlandse van turkse komaf. Het is me om het even.

Heelfijn | 15-02-07 | 15:20

Tray Hornay 15-02-07 @ 15:17

james Bond zou ook niet voor de britten mogen werken met al z'n verschillende paspoorten...

Serieus, wat is het probleem van een dubbele nationaliteit? Waarom zou je die in godsnaam op moeten geven? Als lid van de regering ben je meer controleerbaar op alles dan wie dan ook, dus waarom zou iemand dan 'niet-loyaal'zijn. En wanneer ben je eigenlijk niet loyaal? Als je je niet aan de NL-wet houdt? Daar is het strafrecht voor. Als je voor Nederland slechte beslissingen neemt? Daar is de kamer voor.

Maaier | 15-02-07 | 15:20

De vorige regering waarin ook het CDA zat wilde dat alle Nederlanders 1 paspoort zouden hebben. De dubbele nationaliteit zou moeten worden afgeschaft volgens Rita en Balkie.
Wilders heeft hier gewoon terecht een punt.
Nu praten ze wel anders, alles voor het pluche...

da wizard | 15-02-07 | 15:19

Wet van Cruyff : 'Ieder nadeel heeft zijn voordeel' -->
dus niet zo zeuren a.u.b... Als kiezer kan je nu dubbel genaaid worden door 1 en dezelfde politicus: 'op z'n Hollands' en tevens 'op z'n mocro's' of 'turks', muhahaha. Macht nichts, we worden toch binnekort volgens Gore overspoeld, dan kan dit er ook nog wel erbij...

Edie Hitler | 15-02-07 | 15:18

Tray Hornay 15-02-07 @ 15:14

Bekende slachterofferrol. Werkelijk ongelooflijk hoe sommige reageren op een normale kamervraag. Dit is echt wat Nederland gevaarlijk maakt. Straks mogen we helemaal geen vragen meer stellen. Gatver... linkse propaganda..... kots....

Wormen en Naarden | 15-02-07 | 15:18

Heeft onze toekomstige koningin Maxima eigenlijk een dubbele nationaliteit?

Tomz | 15-02-07 | 15:18

Wat is de waarde van het Nederlanderschap als zelfs onze kabinetsleden geen (symbolisch) afstand willen doen van hun tweede nationaliteit? Nee, het is verkeerd en blijft verkeerd, een nationaliteit heeft wel degelijk een rechtsinhoud en een symbolische/historisch/gevoelsmatige waarde, ook voor allochtonen, en het is heel jammer dat dit sufkudtenkabinet dat zelf weer eens niet inziet.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 15:18

Wat een onzin van Flapvlaai Geert, net zoals hij niet van zijn Limburgerschap af kan, zo kunnen Marokkanen bij wet hun tweede nationaliteit niet intrekken.
Maar goed, de komende weken zullen we wel weer even van Geert af zijn, hij is immers druk in de weer met zijn achterban. Alaaaaf!
http://www.reiterverein-oth.de/images/Fasching_Polonaise.jpg

Zeurders | 15-02-07 | 15:18

De PVDA maakt nergens een punt van dat is juist hun (wind)kracht!

"Een glas een plas en alles bleef zoals het was" DAT is de kracht van de PVDA...

klootveger | 15-02-07 | 15:18

@ jargent

Geestig dat je Wilders beschuldigd van het ontketenen van WO3 terwijl je zelf hier als geflipte militant de jodenhaat loopt te propaganderen.

Ik heb Wilders nog nooit de wet zien overtreden. Hij roept niet op tot geweld. Hij zet niet aan tot haat. Laat me de veroordelingen maar zien die het tegendeel bewijzen.

Kom op kerel. Doe een het woord bij de daad voegen en met een bomgordel Tel Aviv in lopen. Dan doe je tenminste eens werkelijk wat tegen die Zionistische overheersing. Nu kom je toch vooral als salon-palestijn over.

Archibald Hoogezand | 15-02-07 | 15:18

100% NL maar toch ook 100% MA of 100% TK. Dat kan alleen in het polderlandschap der Nederlanden... huil.

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:17

Hoe meer paspoorten hoe beter !! Wat is nou het probleem?

Henk_(B) | 15-02-07 | 15:17

Democratie is sucks, net als dit kabinet van de knuffelturk. Beste Balkie wanneer knoop je je eigen op?

ester31 | 15-02-07 | 15:16

Dr.Bob 15-02-07 @ 14:39

Dhimmi?

Nederland valt inmiddels onder de Sharia?
-
en.wikipedia.org/wiki/Dhimmi

De Koreaanse Slet | 15-02-07 | 15:16

Als je dergelijke functies vervult, moet je ook bereid zijn dat andere paspoort in te leveren.. Moet normaal toch geen probleem zijn.. Moet ook geen issue zijn.

rxbbx | 15-02-07 | 15:16

@Heelfijn 15-02-07 @ 15:12

Het is juist NIET logisch dat een Turk en een Marokkaan in de Nederlandse regering zitten. Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst is inderdaad prima maar deze mensen zijn zowel Nederlander als Turk/Marokkaan. En degene die dat ter discussie stelt heeft een punt!

Tomz | 15-02-07 | 15:16

@Heelfijn
Ahmed de bakker laat zijn vrouw uit aan een riem en als je daar iets aan wil doen pakt hij je terug vanwege eerwraak... ies geloof.

klootveger | 15-02-07 | 15:15

@Jargent

Please stop ermee. Zet je eigen website gewoon op, lijkt me een beter idee!
Of nog beter, emigreer naar Palestina, waarom doe je dit niet gewoon? Ik weet zeker dat je daar veel meer bijval krijgt in je zucht naar de 'vernietiging'van Israel. Btw, ben je er al eens geweest?

Mekker | 15-02-07 | 15:15

@Maaier 15-02-07 @ 14:15
Seedorf heeft de NL nationaliteit en niet de Suri.

o.g. | 15-02-07 | 15:14

@Bigi Bana Boy 15-02-07 @ 15:06,
Ik denk dat je niet te snel over "racisme" moet praten. Maar een open discussie hierover kunnen voeren. Op het moment dat iemand van een bepaalde organisatie een bestuurlijke rol gaat vervullen zal zijn onvoorwaardelijke steun daarvoor moeten blijken. Ik vind dat je dan idd een eed moet afleggen en je andere nationaliteiten moet opgeven (om de nieuwe volledig te omarmen). Ik denk dat het eerlijk is als hierom gevraagd wordt en dit geenszins racistisch is.

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:14

ester31 15-02-07 @ 15:12

Iedereen met een smoking eruit?

Maaier | 15-02-07 | 15:13

Het lijkt heel normaal en logisch dat een turk en een marokkaan in de regering zitten. Omdat er zoveel turken en marokkanen zijn namelijk. Dat is toch triest allemaal? Vind ik wel hoor. Ik heb niks tegen ahmed de bakker op de hoek als ie zn vrouw ook uit laat gaan. Maar de trend is gewoon jammer.

Heelfijn | 15-02-07 | 15:12

Nederland vervallen tot MEDELAND, iedereen welkom, behalve die nedelanders.

op naar 18 Zetels met geert................ En dan oprotten met die verklede pinquings....

ester31 | 15-02-07 | 15:12

@Kaan78

Je boedoelt het cynisch, maar het heeft wel degelijk invloed op de door jou genoemde problemen.

Wil je beweren dat Marokkanen bijdragen aan de kennis economie?
Wel eens een Marokkaanse verpleger gezien? (niet te verwarren met veelpleger)
En doen de Marokkanen het goed op het VMBO.

N.B.
Marokkanen zijn uiteraard een voorbeeld van een willekeurige allochtone bevolkingsgroep.

klootveger | 15-02-07 | 15:12

Turbo-Tinus 15-02-07 @ 14:57

Het gaat mij nu om de inhoud van de vraag en niet om het kapsel van dhr. Wilders. Als die inhoud van deze vraag al een vergelijking met Stalin oplevert dan kun je je het niveau van de reageerders voorstellen.
Deze reacties zijn ook gebaseerd op vooroordelen. Nogmaals.... de discussie is of iemand met een belangrijke functie in de Tweede Kamer een dubbele nationaliteit mag hebben. Aan de reacties te zien hier mag je deze vraag van sommigge niet eens stellen. Dat is pas gevaarlijk..... dat druist 100% in tegen onze democratie.

Wormen en Naarden | 15-02-07 | 15:12

Een peleton dronken matrozen over die Verbeet jassen.
Toch maar niet, zielig voor die jongens.

Gepluktekip | 15-02-07 | 15:12

@ jargent

Nou kom strijdvaardige bestrijder van elk zionistisch complot! Doe eens wat actie ondernemen. Wie de schoen past trekke hem aan. Rechts zionistenkwaad dient verdelgd te worden. Dat weet toch iedereen?

met ouwehoeren op GS wordt het zionisme nooit uitgeroeid. De volgende trein naar Rammalah vertrekt over enkele minuten..

Archibald Hoogezand | 15-02-07 | 15:11

Wat Geert en de zijnen hier van vinden moeten ze zelf weten dunkt me, maar wat ik niet begrijp is wat het de rest van die lui kan schelen wat Wilders vindt. Waarom vallen ze zo over hem heen, je hebt hem toch niet nodig om die lui als staatssecretaris te installeren.

mr. Rugje | 15-02-07 | 15:11

Heelfijn 15-02-07 @ 15:09

Niemand klaagde over Job Cohen idd.... raar dat we plots vanuit de zionistische zijde plotseling zoveel heisa maken over 2 islamitische staatssecretarissen... ik verwelkom ze.... die zijn me veel liever dan een zionistisch kamerlid dat tot WO-III aanspoort... de engerd...

jargent | 15-02-07 | 15:10

@commentaarderer 15-02-07 @ 15:03,
Dat je de loyaliteit van de nieuwe personen uit de regering niet der discussie mag stellen wist ik niet. Geert speelt het idd teveel op de media, maar ach...

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:10

Kostelijk om te zien hier: al die meeloopkeffertjes achter de Grote Geert, en al die linkse Pavlov-hondjes zenuwachtig blaffend. Ga zo door, stemvee ! Roert U zich opdat Den Nederlandschen Leeuw niet door Den Buitenlandschen Jakhals worde ondergeplascht ende bescheeten !

Montgomery Burns | 15-02-07 | 15:10

Een 4 jaar lange linkse orgie van landverraders is begonnen.
Hopelijk valt dit verziekte, perverse kudtkabinet snel. Geert, dit land heeft je harder nodig dan ooit.

Colossi | 15-02-07 | 15:09

@jargent jij met je zionisten syndroom gaat daar eens lekker stenen gooien dan

uchman | 15-02-07 | 15:09

sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 15:03
Als een jood in het palestijnse kabinet zat, zou er dan niemand klagen?

Heelfijn | 15-02-07 | 15:09

Archibald Hoogezand 15-02-07 @ 15:04

Wat je er niet bijvertelt, ongetwijfeld met reden, is dat hij Israel 100x vaker heeft bezocht dan enig ander land daaro... ies duidelijk dus... een zionspion... een collaborateur... een 5e colonne-kamerlid dat geen jota geeft om ons eigenbelang als samenleving maar alleen Israelische toestanden naar hiero wil importeren...3werffaut.... ennuh over die angst voor zionisten.... wat denk je zelf... geef ik die indruk?... hahahhahahha....

jargent | 15-02-07 | 15:09

@widtvoet 15-02-07 @ 14:59
Wat betreft Albayrak kan ik het wel met je eens zijn, dat zij eenvoudig afstand kan doen van haar Turkse nationaliteit. Ik heb er ook geen idee van waarom ze dat nog niet gedaan heeft. Wellicht spelen daar familiebanden een rol; misschien wel eerwraaak of zo.
Bij de dubbele nationaliteit van Aboutaleb is dat niet mogelijk; ik meen dat het aflopende kabinet daar hard achteraan is geweest in Marokko, en dat is niet gelukt. Wilders wil dus elke Nederlander van Marokkaanse herkomst weren uit de Tweede Kamer en Regering. Dit is ronduit schandalig. En op Radio1 roepen, dat het niet persoonlijk bedoeld is.

tegengas | 15-02-07 | 15:09

Johnny Dip 15-02-07 @ 14:43,
Mijn vrouw is ook buitenlandse, heeft ook de tegenwerking van de IND gehad, heeft ook een full-time baan en die hypotheek op basis van 2 inkomens was geen probleem.
.
Het is echter wel bleangrijk dat u meerdere hypotheek verstrekkers tegen elkaar uitspeelt in de onderhandeling, want ze proberen wel lage streken. Maar dat doen ze bij iedereen.
.
Maar zeker geen NL paspoort nodig, weet ik uit ervaring. Een verblijfsvergunning op basis van huwelijk of geregistreerd partnerschap, in combinatie met een baan, is voldoende.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 15:09

@Tarak 15-02-07 @ 14:42
Sommige nationaliteiten kun je niet opgeven, al zou je willen.
Ga op vakantie naar Peru. Als ik duidelijk kan maken dat je kind tijdens die vakantie verwekt is, dan krijgt je kind automagisch (met terugwerkende kracht) de Peruaanse nationaliteit. Daar komt je kind nooit meer vanaf, noch zijn/haar nazaten. Is het een jongen dan geldt voor hem de Peruaanse dienstplicht (afkoopbaar, tarief 1990 ong. 10.000 US dollar). Let op: mbt de dienstplicht zijn er uitwisselingscontracten met de buurlanden, maar ook met Spanje.
<BR/>
<BR/>
Beatrix kan haar Britse/Engelse nationaliteit ook niet opgeven, omdat zij binnen de troonpretendenten valt. Alle Britten kunnen hun nationaliteit opgeven, uitgezonderd leden van het koninklijkhuis in de zoveelste graad.

MadDieu | 15-02-07 | 15:09

sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 14:56
Tray Hornay 15-02-07 @ 14:56

Precies, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Net als het hebben van een andere nationaliteit er niets mee te maken heeft. Over de concrete voorbeelden die je noemt: West-sahara is allang bezet en marokko allang daarvoor veroordeelt, Turks EU-lidmaatschap komt er voorlopig niet, bovendien moet de kamer dat ratificeren. Zoals bijna alles wat een minister doet. Dat betekent dus dat de kamer in het theoretische geval dat hun afkomst -meer dan bij anderen- een rol speelt in een politiek besluit, ze kan corrigeren of wegsturen. Bovendien: ze zijn 100 % nederlander.

Maaier | 15-02-07 | 15:07

@jargent jij met je zionisten syndroom gaat daar eens lekker stenen gooien dan

uchman | 15-02-07 | 15:07

Wat een gezeur weer. En half GS doet weer vrolijk mee. Ze hebben een Nederlands paspoort. Zijn dus gewoon Nederlander. De rest doet er lekker niet toe. Maar nee, Geert Wilders weer even lekker spekkie naar het bekkie van half 0031 dat ondertussen behoorlijk opgejut wordt en erg xenofoob begin te worden. Maar ja zolang we op dat soort circusartiesten blijven stemmen, zullen ze in Den Haag niet snel toekomen aan de zaken waar het WEL om gaat. Allemaal van onze belastingcenten dames en heren. Bedankt Geert.
Overigens verdient de aktie van Verbeet ook geen schoonheidsprijs. Echte politiek bedrijven is blijkbaar tegenwoordig teveel gevraagd. Blijkbaar willen we dit met zijn allen. Triest, diep tries. Ik houd mijn hart vast. Misschien maar vast eens buiten de grenzen kijken of het ergens anders beter vertoeven is.

stuffed.Animal | 15-02-07 | 15:07

Tray Hornay 15-02-07 @ 14:47
Ik vond die verwijzing van mijzelf naar WWII een beetje lullig en ik wil ook geen parallel trekken naar die tijd, maar het gaat mij om de probleemstelling "wanneer is iemand met allochtone voorouders wél een Nederlander" ? Gaan we dat puur op direkte afkomst van de(groot)ouders doen, of grond van iemands paspoort, of op grond van iemands instelling/loyalitiet. Dat is een ontzettend lastig definitie probleem, waar zoals gezegd zelfs de totaal antisemitische Duitsers destijds niet helemaal uitkwamen,
En het probleem is universeel. In Baskenland bijvoorbeeld willen een aantal Baskisch nationalisten een referendum houden over afscheding van Spanje, maar daar speelt de kwestie wat een Bask is. Hoe ga je om met bijvoorbeeld immigranten uit Spaans-Castillië die misschien al generaties lang in Baskenland wonen ? Of is een inwoner met een Spaanse moeder een Spanjaard of een Bask ? En wat als alleen je oma Spaans is. Om kort te gaan, daar ga je dus nooit uitkomen zonder eng racistisch te worden.

Bigi Bana Boy | 15-02-07 | 15:06

@Wormen en Naarden 15-02-07 @ 14:51
Deze mensen zijn ook democratisch gekozen.

Aboriginal | 15-02-07 | 15:06

Mooie poll voor GS... moeten ze moven ofnie.. inleveren paspoort.. nieuwe verkiezingen? Geert heeft gewoon gelijk...

@Wormen en Naarden
We hebben niet om jullie rotzooi gevraagd. Bij ons maken ze vlaaien bij jullie slachten ze vee...

rxbbx | 15-02-07 | 15:05

Goed dat PVV met zinnige discussie over de islam, Turken en Marokanen bij draagt aan een beter Nederland. Dit zijn gewoon de top issues om van Nederland een kenniseconomie te maken, problemen in de zorg op te lossen, Staatschuld te verminderen, onderwijs te verbeteren, wegen te verbreden,

Geert ga eens werken man.

Kaan78 | 15-02-07 | 15:05

@ jargent 15-02-07 @ 15:00

Sorry vriend, maar ondanks dat ik een fervent PVV aanhanger ben heb ik niks met Isreal en ik snap dus ook niet wat je allemaal slap loopt te lullen door continu Israel/Zionisten/Palestina/VS erbij te halen. Waar mij het gewoon om gaat is dat die Multikul flauwekul nu ook al doordringt in de Nederlandse politiek. Wilders stelt dat aan de kaak en krijgt nu ook bijval van Verdonk. En dat hij verder geregeld werkbezoeken pleegt aan Israel dat moet hij zelf weten. Als je problemen met dit alles hebt dan rot je maar lekker op naar Palestina en kun je daar je vriendjes beschermen tegen de Zionisten. Maar zo'n held ben je vast niet he...

Paolo Di Canio | 15-02-07 | 15:05

@jargent 15-02-07 @ 15:00,
Geert Wilders is de hoofdpersoon van de NL afdeling van het Zionistische complot. Hij heeft Pim Fortuyn laten vermoorden door huurmoordenaar Volkert van der G. Geert verft zijn haar om er arisch uit te zien. Zijn rezien naar Israel bewijzen echter dat hij een eersteklas jood is.

Tray Hornay | 15-02-07 | 15:04

@ jargent

Wat heb jij een israel fixatie zeg. Niet normaal. Ben je nooit bang dat een grote boze valsmuntende behaarde zionist onder je bedje ligt 's avonds?

En fyi. Wilders heeft ongeveer het hele midden oosten bezocht. Dat jij daar nu geen linkjes over kunt vinden zegt meer over jou dan over Wilders.

Archibald Hoogezand | 15-02-07 | 15:04

We zijn weer helemaal terug bij af... plaats geen vraagtekens bij wat dan ook als het gaat over iemand met een niet uit te spreken achternaam of je krijgt heel politiek Den Haag in je nek!

Als zelfs onze bestuurders een dubbele nationaliteit mogen hebben, hoe kan je dan van de mensen verwachten dat ze de moeite nemen om daadwerkelijk te integreren?

Tomz | 15-02-07 | 15:03

@tray,

dat is puur een mening, niks mis mee. Maar jij hebt de verkiezingen niet gewonnen tenslotte.

Jou mening is geen wet, je mag in Nederland gewoon twee nationaliteiten hebben. 2 nationaliteiten is volgens de wet niet 2 maal een halve nationaliteit., maar 2 maal een hele, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Wat ook een mening is: Je mag de loyaliteit van collega-kamerleden niet ter discussie te stellen. De voorzitter van de kamer stelt de regels van het debat. De ingreep van Verbeet was dus in die zin volkomen terecht.

Als je het er politiek niet mee eens bent kan je gewoon weer een motie indienen tot je een meerderheid achter je hebt.

Geert kiest echter keer op keer voor de media om zn gelijk te halen. Prima, maar tot de tijd dat hij een absoute meerderheid verzamelt zal hij het in de kamer ook moeten verdienen.

commentaarderer | 15-02-07 | 15:03

@Tiepe 15-02-07 @ 14:50
Zie de voorbeelden @ 14:56. Belangenverstrengeling is dat en dat mag niet, wederom gewoon een zaak van principe. Had Geert Wilders een Belgische nationaliteit dan zou hij die ook moeten opgeven wat mij betreft.
@Heelfijn 15-02-07 @ 14:48
Infiltratie nog wel. Meld Misdaad anoniem, je weet tog.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 15:03

Wat zegt een papiertje nou over waar je prioriteiten liggen? Er is al genoeg antecedentenonderzoek naar kamerleden, dus wat Wilders wil bereiken met dit voorstel is niets anders dan symboolpolitiek. Iets waar hij zelf ook nog eens tegen is.

Alibombalie | 15-02-07 | 15:03

Dat wordt nog lachen van het jaar met zo'n lichtgewicht muts als kamervoorzitster. Scoren voor de oppositie wordt een makkie als ze zo blijft reageren.

WaarDeWindWaait | 15-02-07 | 15:03

Kijk wat een bak ellende, tijd en geld die kudt Ayaan Nederland gekost heeft...(letterlijk en figuurlijk). Door haar eigen vaginale problemen, haar persoonlijke kruistocht. Ik voorzie soortgelijke problemen met Aboutaleb en Albayrak.

klootveger | 15-02-07 | 15:02

@Johnny Dip 15-02-07 @ 14:43

Juistem! Degenen die het meest gebrand zijn op het wegnemen van de Turkse en Marokkaanse identiteit van deze 2 nieuwe NL-ers zijn vaak zionisten die zelf regelmatig heen en weer vliegen naar Israel om daar die terreurstaat te ondersteunen, dus zo serieus hoeven we deze hypocrisie niet te nemen...

jargent | 15-02-07 | 15:00

@tegengas 14:32, maar vooral @Maaier 14:29

Het is danook de hoogste tijd om de wet maar es aan te passen!

widtvoet | 15-02-07 | 14:59

-weggejorist-

treiter | 15-02-07 | 14:58

@Wormen en Naarden 15-02-07 @ 14:51,

Met Geert als onze eigen blond Stalin?

Turbo-Tinus | 15-02-07 | 14:57

@Israel zal nooit en te nimmer vergaan...
@Mekker 15-02-07 @ 14:38

hahaha... daar zou ik toch niet zo zeker van zijn gezien de zelfmoordkoers die het volgt....

jargent | 15-02-07 | 14:57

instant update

gelukkig heeft rubberen rita snel haar voorbinder van zolder gehaald om hem snel in het hol van wilders te proppen (zie nieuws nieuws)

finnish humor | 15-02-07 | 14:57

@ Wormen en Naarden 15-02-07 @ 14:51

Amen to that!

Paolo Di Canio | 15-02-07 | 14:57

@Paolo Di Canio
Retour.

Tiepe | 15-02-07 | 14:57

@Maaier 15-02-07 @ 14:51,
We hebben het hier (theoretisch) over de meest belangrijke functies van bestuurlijk NL. Deze mensen moeten zich volledig inzetten voor het NL belang. Zij moeten ook 100% NL zijn. Hier moet geen enkele twijfel over zijn. En dat is er met 2 paspoorten wel. De eer en verantwoordelijkheid die deze mensen wordt geboden (ondanks hun kwaliteiten) zouden ze moeten beantwoorden door afstand te nemen van hun 2e nationaliteit, om zo blijk te geven van hun onvoorwaardelijke inzet voor het Koninkrijk der Nederlanden.. snif.

Tray Hornay | 15-02-07 | 14:56

@Maaier 15-02-07 @ 14:49
Wat heeft atheisme of iemands geslacht nou te maken met het nederlanderschap? Straks moet er een besluit worden genomen over niet-toetreding van Turkije tot de EU, of een veroordeling van Marokko vanwege de bezetting van Spaans sahara. En dan zitten daar ministers en kamerleden die mogelijk voor (leuke vakantie wordt dat) of tegen stemmen (leuke vergadering). Dat kan niet ongeacht wat hun tweede nationaliteit is. Een minister dient gewoon de nationaliteit te bezitten van het land dat hij bestuurt, geen gemaar en geen verdere discussie (vind ik van kamerleden en rechters trouwens ook).

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 14:56

Buitenlanders horen niet in de Nedelandse politiek! Eenieder die na al die jaren hier nog steeds niet weet of hij/zij nu Nederlander is of Marokkaan of wat dan ook, moet onderhand maar eens een keuze maken. Geldt ook voor Aboutaleb en Albayrak. Zo niet, moven hier! Dan ga je maar lekker politiek bedrijven in Marokko.

En Tiepe, lul niet zo slap man! Je bent zelf een xenofoob. Eentje die bang is voor Wilders en de zijnen.

Paolo Di Canio | 15-02-07 | 14:55

-=PyP=- 15-02-07 @ 14:41,
Het ingooien van ruiten van joods eigendom is op kleine schaal al begonnen. Net als het in elkaar slaan van homo's. En een aanslag hebben we ook al gehad. Theo is al dood, Ewout Jansen is al ondergedoken en Geert Wilders moet al ad en nacht beschermd worden.
.
U loopt wat achter. Die slachtoffers van u blijken tot tamelijk veel in staat.
.
Ik denk dat u zich overigens beter even kunt inlezen in hetgeen de NSDAP politiek wenste te bereiken, in plaats van de knee-jerk reaction te vertonen en naar rechts te wijzen.
.
Als Hitler vandaag de dag had moeten stemmen, dan had hij SP gestemd. Vergelijkt u zelf:
.
de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialis...
.
Voorbeeldjes:
Gratis maken van het onderwijs, en met name het hoger onderwijs om gelijke kansen te bewerkstelligen
Bescherming van mensen die geld lenen
Etc. Etc.
.
Dit rechts noemen, of sterker nog, extreem rechts doet de discussie vandaag de dag geen recht.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 14:55

De gedachtenpolitie regeert weer als vanouds. U ventileert een mening die wij verwerpelijk vinden en daarom snoeren wij uw mond! Hoezo Vrijheid van Meningsuiting, hoezo democratie? Terug Bij Af.

TRS | 15-02-07 | 14:55

Ik heb het net even bekeken op tv.
het is wel duidelijk wat voor kleurtje onze nieuwe kamervoorzitster heeft.

Bah!!!

douwe | 15-02-07 | 14:54

@Heelfijn
Sorry. Kan je niet volgen: onduidelijke redeneertrant.

Tiepe | 15-02-07 | 14:53

klootveger 15-02-07 @ 14:51

dat zeg ik niet, ik zeg alleen dat ze niet ongeschoold zijn. Of ze iets kunnen we moeten we afwachten.

Maaier | 15-02-07 | 14:53

Dat een voorstel onder druk van de Tweede Kamer weer wordt ingetrokken is een grotere schande dan dat het voorstel door de PVV zo geformuleerd wordt dat er al geanticipeerd wordt.

Dirk Tang | 15-02-07 | 14:52

Tray Hornay 15-02-07 @ 14:50

Hoezo niet? Waarom zou ik iemand met alleen een nederlands paspoort meer vertrouwen? En, nogmaals, er is een zwart wit situatie. Ze hébben een nederlands paspoort, dus dat is al duidelijk.

Maaier | 15-02-07 | 14:51

Met verbazing lees ik sommige reacties op het bericht dat de PVV de dubbele nationaliteit ter discussie stelt....
-slappe hap die geert en zijn kliek
-Kunnen we Geert niet uitzetten
-Doorgeslagen limburger.. Kunnen we dat zooitje daar niet aan Belgie geven
-de stampende hordes PVV mongeaulen
-En limburg hoort bij duitsland/belgie wat je zelf maar wil. Dus vlaaienvreter wat doe jij dan in de kamer?

En dit zijn dus de reacties op iemand die een dubbele nationaliteit ter discussie stelt. Sorry mensen.... sorry dat we in de kamer zitten en sorry dat we vragen stellen..... *pleur snel een eind op*
Als dit soort vragen je niet bevalt ga dan snel in een dictatuur wonen....

Wormen en Naarden | 15-02-07 | 14:51

@Herman Flipsen 14:31

Wanneer Ahmed dit nu als aspirant-bestuurder herhaalt is wat mij betreft die kous af. (Nogmaals 't zou mi. wel erg mooi zijn als hij gedurende zijn bewindsliedenschap zijn marokaanse paspoort symbolisch inlevert bij de Kamervoorzitter of PM en uitspreekt dat hij nimmer "gebruik" zal maken van hetgeen samenhangt met zijn "opgedrongen" eerste nationaliteit.)

Voor mejuffrouw Albayrak kan ook ik geen enkel excuus bedenken om zich dergelijke arrogantie en dubbelwezen aan te meten. "Eigenlijk poep ik op alle Nederlanders. Zelfs met een half-Nederlanderschap ben ik Nederlander genoeg om over Nederland(ers) te regeren!"

widtvoet | 15-02-07 | 14:51

@Maaier

Dus met een titel voor je naam ben je bekwaam genoeg? Het zegt wel iets natuurlijk, maar veel van die drs. 'en hebben nog nooit één dag gewerkt.

En over drs. 'en gesproken, ik werk er mee samen en woon er naast, maar wat kun je die nog veel leren zeg...

klootveger | 15-02-07 | 14:51

@Maaier 15-02-07 @ 14:46,
Je kan je in deze situatie geen vertrouwen permitteren. Hoe mooi en idealistisch het ook mag zijn... Hier geldt een zwart wit situatie.

Tray Hornay | 15-02-07 | 14:50

@ maaier

In hetgeval van Van der Hoeven is een papieren zak over haar kop wel voldoende, dunkt mij.

Archibald Hoogezand | 15-02-07 | 14:50

@sjaakdeslinksesul
Bulsshit vergelijking. A&A vervullen geen politieke functie in de landen van herkomst.

Tiepe | 15-02-07 | 14:50

Bedankt CDA/CU/PVDA stemmers.

ipje | 15-02-07 | 14:49

sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 14:44

Nee, want er is hier geen sprake van interferende belangen. Mocht dat wel ooit blijken, is er de kamer die ze van hun posten af kan flikkeren. Waarom moeten die mensen afstand doen van hun tweede (of drde, vierde) nationaliteit? Moet Plasterk ook z'n atheisme afwerpen om in dit kabinet plaats te nemen? Moet Van der Hoeven man worden?

Maaier | 15-02-07 | 14:49

De valse blonde loopt zich vast warm voor de TK 2007 verkiezingen en groot gelijk heeft hij, weg met die valse Nederlanders, er is immers keus genoeg onder de echte.

Hans Anders | 15-02-07 | 14:49

Tiepe 15-02-07 @ 14:46
Het gaat niet om het fucking paspoort man.. het gaat om het feit dat 'ze' zijn geinfiltreerd in de regering. En dat fucking klopt inderdaad ergens niet man! Jij geilt op allerlei mogelijke nuances, maar het principe is gewoon fout.

Heelfijn | 15-02-07 | 14:48

Achja, waarom ook niet : 5de colonne politici in de kamer, multiple paspoorthouders of SUV's met dubbele uitlaten... Daar fap*fap*fap je nix mee.

Edie Hitler | 15-02-07 | 14:47

@Bigi Bana Boy 15-02-07 @ 14:39
Ik vind dat een 1e generatie immigrant de regering in zou mogen. De nazi's aten gepofte aardappelen met karbonade's... kunnen wij dat ook niet meer eten? Die angst dat NL in een nazi-rijk verandert als we "niet uitkijken"is pure waanzin. We moeten uitkijken dat we niet een decadent, onprincipieel, realiteitszin verloren land worden.

Tray Hornay | 15-02-07 | 14:47

Tarak 15-02-07 @ 14:42

Bullshit. Welk internationaal recht? Laat maar zien.

klootveger 15-02-07 @ 14:33

Hoezo gaan dez elui nou hun eigen agenda voeren tegen NEderland. Wat is dat nou voor onzin. Je moet juist vertrouwen hebben in dez emensen als je kritisch bent over allochtonen, deze hebben gestudeerd, hebben carrière gemaakt, en zetten zich maatschappelijk in. Wat wil je nog meer? Dat ze zich wit laten maken á la Michael Jackson?

Maaier | 15-02-07 | 14:46

@Bigi Bana Boy
Tuurlijk man. Het is symbolisch geklets. Het gaat helemaal niet om dat fucking paspoort. Het gaat bij Geert en de zijnen om het verdacht maken van buitenlanders. Hij wil dat er nu in Nederland een sfeertje ontstaat van: 'Misschien heeft Geert wel geen gelijk, maar kloppen doet het ook niet, van die twee paspoorten'. En dat doet ie omdat hij weet dat de meeste mensen echt geen tijd, zin of hersens hebben om zich in van alles en nog wat te gaan verdiepen. De nuance ontgaat ze. Het grote plaatje blijft over. En dat plaatje wil Geert zo veel mogelijk voeden met angstige beelden voor de buitenlanders. Zodat de bangerikken (soms mensen die buitenlanders alleen van Opsporing Verzocht kennen) op 'm gaan stemmen. Het is allemaal zo ongelooflijk doorzichtig.

Tiepe | 15-02-07 | 14:46

*Begint het moe te worden dat alles maar verkwanselt wordt om maar niet op die tere zieltjes te trappen.

Getupâa | 15-02-07 | 14:45

Het enige dat Aboutaleb en Albayrak hadden moeten doen, is duidelijk maken dat zij als nederlands bewindspersoon geen enkele beroep meer zullen doen op hun buitenlandse nationaliteit en onvoorwaardelijk kiezen voor hun nederlandse nationaliteit (wettelijke basis heeft het natuurlijk niet, de wetten van Marokko en Turkije kunnen ook zij niet veranderen). Deden ze niet, lafheid, gemakzucht of desinteresse noem maar op.
Maar vergelijk het met een minister die tevens in het raad van bestuur van een vakbond of multinational zit, dat mag ook niet. Nu, als bewindvoerder van de BV nederland kun je geen twee petten ophebben. Wilders heeft in dit geval dus gewoon groot gelijk of je het verder met de man eens bent of niet en Aboutaleb en Albayrak kunnen alleen zichzelf iets verwijten, net als het kabinet overigens.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 14:44

Geert voor God!

Hubbe | 15-02-07 | 14:43

@ kaefa 15-02-07 @ 14:26

Voordat je zo'n ongenuanceerde uitspraak doet:
- Mijn vrouw is buitenlandse,
- heeft een fultime baan,
- heeft nog nooit een cent van de NL-overheid aan wat voor soort steun dan ook ontvangen,
- betaald wel 40% van haar inkomsten aan diezelfde NL-overheid,
- heeft heel veel tegenwerking van de IND gehad,
- wil graag een NL-paspoort om o.a. gemakkelijker een hypotheek op 2 inkomens te kunnen krijgen (zijkerige banken hier),
- maar ze wil ook graag haar buitenlandse paspoort blijven behouden om af en toe haar moeder en haar vriendinnen te kunnen blijven bezoeken zonder iedere keer een visum voor notabene haar eigen moederland aan te moeten vragen.
Vandaar dat die dubbele nationaliteit voor haar heel belangrijk is.

Johnny Dip | 15-02-07 | 14:43

ach Geert W doet ook werkelijk alles om in het nieuws te komen. rare man..... dus

wie weet waar | 15-02-07 | 14:43

Een dubbele nationaliteit is in strijd met het internationaal recht. We krijgen dus een staatssecretaris van justitie die handelt in strijd met het internationaal recht. Albayrak kan haar nationaliteit gewoon opgeven en het is niet meer dan gepast dan dat ze dat ook daadwerkelijk doet.

Aboutaleb zou hetzelfde moeten doen, al is het maar om duidelijk te maken waar hij staat. Wilders heeft gelijk.

Tarak | 15-02-07 | 14:42

@uchman 15-02-07 @ 14:38
Hé, orakel! Zit er geen punt en komma op je toetsenbord?

tegengas | 15-02-07 | 14:42

Geert heeft gelijk want hij herhaalt alleenmaar hetgeen CDA en CU beweren. Maar omdat Geert het nu zegt kan het niet want het is Geert die het zegt. En Geert heeft iets (kapsel?) dat tegen hem werkt. Ja, zo komen we natuurlijk nergens. Hetgeen ik overigens al gedacht had.

tejootje | 15-02-07 | 14:41

TyfusLeijer 15-02-07 @ 14:32

Nou ben ik zelf geen PvdA-man, maar in het kabinet zitten voor de PvdA 2 hoogleraren, 2 dr. , 1 2voudige drs. , 1 enkelvoudige drs. . Dan heb ik het nog niet eensover de staatssecretarissen, waarvan volgens mij ook het grootste deel minimaal een HBO-dilpoma heeft heeft (dijksma natuurlijk niet). Aboutaleb heeft HTS, Albayrak is mr. In de fractie zit zeker 50% echt afgestudeerd volk. Dus dat ongeschoold valt mee volgens mij.

Maaier | 15-02-07 | 14:41

@HP 15-02-07 @ 14:21
Dit slaat echt nergens op. Wanneer je die vergelijking wilt maken, dan moet je rechts Nederland vergelijken met de Nazi's en de moslims met de Joden. De moslims worden namelijk in een hoek gedrukt, ook al lokken ze het vaak zelf uit, maar rechts concentreert zich op incidenten net zolang totdat er iemand opstaat en alle moslims het land uitflikkert of opsluit in een concentratiekamp.

En achteraf dan weer zeiken dat we het nicht gewuBt haben. Hoe lang duurt het nog tot de kristallnacht? Destijd werden de ramen van Joodse winkels ingegooid, en hier worden er dan ramen van moskeeen en slagerijen ingegooid. Ik ben van mening dat wanneer we vette aanslag hier in Nederland krijgen, we niet ver van dat scenario verwijderd zijn.

-=PyP=- | 15-02-07 | 14:41

Tiepe 15-02-07 @ 14:04

U bent onjuist geinformeerd, immers bij de aangifte van een kind heb je als ouder de keuze voor welke nationaliteit en later, vanaf je zestiende jaar, heb je zelf die keuze.

De valse blonde heeft hierin weer eens absoluut gelijk, beoogde politici en bewindslieden met een dubbele nationaliteit moeten voor de keuze gesteld worden of ze blijven allochtoon en men wordt dan geen politicus of bewindspersoon of men wordt volledig Nederlander met de mogelijkheid om een veel te goed betaalde politicus of bewindspersoon te kunnen worden.

Hans Anders | 15-02-07 | 14:41

Tray Hornay 15-02-07 @ 14:30
Ik begrijp je wel enigzins maar wil er een vraag tegenover stellen (voor iedereen trouwens) : Denk je dat het iets uitmaakt voor zijn loyaliteit aan Nederland, hetzij Marokko als hij maar één paspoort zou hebben ? Zou hij dan ineens niets meer voelen voor zijn voormalige thuisland ? De vraag is dus nog veel fundamenteler, kan een 1e generatie buitenlander uberhaupt zo'n funktie vervullen ? En 2e generatie ? En 2e generatie halfbloeden ?
Je begrijpt dat we ons daarmee op behoorlijk glad ijs gaan begeven. Het is een beetje lullig om weer eens naar WWII te verwijzen maar ik weet dat de Duitsers nogal wat moeite hadden om vast te stellen wat een jood was bij het opstellen van de Neurenberger wetten. Ik denk dus dat je mensen moet beoordelen op hun daden en instelling. Bovendien zijn de huidige allochtone politici stevig ingebed in verder geheel Nederlandse partijen. Al te afwijkend gedrag jegens Marokko en Turkije zal nooit getolereerd worden door de rest van de regering en de partijen. Ik breng je de Armeense kwestie in herinnering. Al met al is dat paspoort zelf is maar een symbool in mijn ogen.

Bigi Bana Boy | 15-02-07 | 14:39

stikt hier tegenwoordig ook van de dhimi's zeg.

Dr.Bob | 15-02-07 | 14:39

gelijk heeft ie ze moeten maar kiezen slaat echt nergens op dat dit gewoon kan moet wat vinque zegt is inderdaad zo

wilders ga zo door

uchman | 15-02-07 | 14:38

Ach, gezeur om niks. Wilders moet eens hoofdzaken en bijzaken gaan onderscheiden, en het niet meteen op de man (m/v) willen spelen. Hij begint een beetje op Rita te lijken: veel gelijk hebben maar weinig gelijk krijgen, omdat mensen een dreinerige zeikert nu eenmaal niet zo serieus nemen.

Verder vind ik Abouthaleb een van de meer hoopvolle figuren uit deze hoop gemalen kippestront die onze regering gaat worden. En dat zeg ik als rechtse tegenstander van het knuffelen, pappen & nathouden.

Muxje | 15-02-07 | 14:38

@Jargent

Je haat ri Israel is onbeschrijflijk. Waarom zoek je geen makkers op en ga daar dood en verderf zaaien? Je hebt 1 probleem, Israel zal nooit en te nimmer vergaan,misschien is hierdoor je woede en haat zo groot.

Mekker | 15-02-07 | 14:38

Beetje makkelijk scoren lijkt me dat door Geert, als hij werkelijk zo tegen een dubbel paspoort is, had hij die Aboutaleb al aan moeten pakken toen hij jaren geleden wethouder werd in 020

Karel Kruizenruiker | 15-02-07 | 14:36

Gelukkig wel. Zolang het nog niet mogelijk is paspoorten van landen als Marokko op te heffen moeten we wel...

Miggerd | 15-02-07 | 14:36

Als we zo ver heen zijn.. Als een motie tegen een dubbele nationaliteit als een schandelijkheid wordt afgedaan dan zijn we heel ver heen.

Stelt U zich eens een Nederlander in het Turkse parlement voor.

Het is duidelijk dat we een zeer donkere tijd binnentreden.

Ik zeg Gog, Ik zeg Magog.

(Gij kunt geen twee meesters dienen)

vinque | 15-02-07 | 14:35

@Tiepe 15-02-07 @ 14:04
Beter kan ik het niet verwoorden. Bravo !
En dit is dus de kern van de zaak bij Geert Wilders plus hersenloze meelopers!

Swedish Chef | 15-02-07 | 14:35

@Herman Flipsen 15-02-07 @ 14:31,
En als hij nou de helft uit de koran zou scheuren en zou spugen op de MA vlag???

Tray Hornay | 15-02-07 | 14:35

Johnny Dip 15-02-07 @ 14:31,
Was een reactie op dekeurslager 15-02-07 @ 14:13.
.
Beetje off-topic, maar ik stoorde me even aan de verkeerde toepassing van de term bruinhemd. That's all.
.
Ik denk dat het wel voor zichzelf spreekt verder.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 14:34

@Bana, nee dan snappen wij elkaar. Ligt heel gevoelig want ik kan Limbo's niet luchten of zien, dat zijn de mocro's van de BeNeLux als 't ware. Geert is dan wel Limbo maar waarschijnlijk verwekt buiten die provincie, dus is ie OK, maar daarmee is de grens van mijn tolerantie bereikt.

orca | 15-02-07 | 14:34

Nu Rita weg is, zijn de regels geen regels meer, is iedere halve hollander er 1 en laten we in godsnaam een beetje positief blijven met zijn allen, toch?! Een aangezien een beter milieu bij jezelf begint @ herr Faust: ik heb zowaar om Barbapoppedoos gelachen (of waren dat de feauteaufucks van de stagiaire?).

JudgeJuly | 15-02-07 | 14:33

@KruT
"Dat ze ook nog vijftien andere nationaliteiten hebben interesseert niemand"
Bovenstaande reacties lezende denk ik dat je hiermee deplank volledig misslaat... NATUURLIJK maakt Nederland zich druk om twee principe tijgers die net als Ayaan alleen met hun eigen missie bezig zijn.

De PVDA is DE springplank voor "allochtonen" om Nederland verder kapot te maken en naar hun eigen hand te zetten. Geert is zeker niet perfect, maar hij heeft wederom de vinger op de zere plek weten te leggen.

klootveger | 15-02-07 | 14:33

Herman Flipsen 15-02-07 @ 14:31

Je kan inderdaad vinden dat het haar zou sieren, maar ik vind het nergens voor nodig. Waarom zou dat moeten?

Maaier | 15-02-07 | 14:33

Wel typisch dat de PvdA altijd met ongeschoolde domme mensen de kamer(s) bevolken. De meesten hebben nog nooit gewerkt, dus hoezo Partij van de Arbeid. Die naam is al heel erg lang achterhaald.
We zitten dus opgescheept met twee griestlelijke partijen en met een allah partij. Vier jaren vijftig uit de middeleeuwen (in plaats van de jaren vijftig uit de 20e eeuw).

TyfusLeijer | 15-02-07 | 14:32

Voor moedig optreden moet je niet in Den Haag zijn. Of in Amsterdam, in nijmegen, of in de dorpsstraat - ons dorp..
laat maar

Geert heeft gelijk, laten wij hem samen doodmaken om te bewijzen dat..
laat ook maar

Jan Passant | 15-02-07 | 14:32

@sjaakdeslinksesul 15-02-07 @ 14:30
idd Sjaak, principe... daar draait het om. En dat heeft Balkellende niet! Dat is de kern van de oorzaak van het probleem 4 jaar CDA/PVDA/CU polderen.

Tray Hornay | 15-02-07 | 14:32

@widtvoet 15-02-07 @ 14:27
Aboutaleb is zelf ook tegen een dubbele nationaliteit (bron: Elsevier). Het mag nu toch onderhand wel duidelijk zijn voor welk land hij gekozen heeft. Hetzelfde geldt voor mevrouw Albayrak, die in de Tweede Kamer al jaren terug de eed heeft afgelegd. Die eed is duidelijk genoeg.

tegengas | 15-02-07 | 14:32

@widtvoet 15-02-07 @ 14:27
Ik ben geen fan van Aboutaleb, maar hier moet ik het even voor hem opnemen, hij wilde zelf al eens afstand doen van zijn Marokkaanse nationaliteit, maar dat is niet mogelijk voor een Marokkaan.
.
Albayrak, is een ander verhaal, zoals ik al zei haar zou het sieren afstand te doen (kost maar €39,=) van haar Turkse nationaliteit.

Herman Flipsen | 15-02-07 | 14:31

@ HP 15-02-07 @ 14:21

Wat is dit voor slap ge-OH?
Ik zie geen enkele relatie met het artikel en bovendien raakt het kant nog wal.

Johnny Dip | 15-02-07 | 14:31

@HP 15-02-07 @ 14:21

Goede analogieën, HP!

Pagan Bastard | 15-02-07 | 14:31

bwahaha 15-02-07 @ 14:24
Het gaat erom dat jij een paar nike's in de kast hebt staan.

Heelfijn | 15-02-07 | 14:30

@Bigi Bana Boy 15-02-07 @ 14:27
Maar je moet zo'n man niet koste wat kost in je regering opnemen. Ik vind dat een dubbel paspoort gewoon niet kan als je zo'n functie vervult. Je moet dan gewoon 100% NL zijn. Dat er in de raad van bestuur van Ahold buitenlanders zitten is een ander verhaal.

Tray Hornay | 15-02-07 | 14:30

Het waait hard in het kabinet volgens mij, allemaal windvanen daar... bah!

reuzenkind | 15-02-07 | 14:30

Principieel heeft hij gewoon gelijk.

sjaakdeslinksesul | 15-02-07 | 14:30

orca 15-02-07 @ 14:21
Ik ben vol begrip voor je standpunt en je zal mijn punt daarom nog beter begrijpen. Ik wil er in ieder geval van af. Duitsland, Chavez ... als ze maar oprotten.

Bigi Bana Boy | 15-02-07 | 14:29

widtvoet 15-02-07 @ 14:27

Onzin, de NL wet gaat over Nederlanderschap. Zie het digitaal, het is 1 óf 0. Deze beide mensen hebben 1, dat staat voor Nederlander. Klaar.

Maaier | 15-02-07 | 14:29

Weet iemand of de Hongaarse vrouw van Wilders wel netjes is genaturaliseerd en of ze de rug heeft gekeerd aan Hongarije?

bwahaha | 15-02-07 | 14:28

Och gut, Jargent, dus het was een jood die Voorhamme? Nomen est omen.

Hammar | 15-02-07 | 14:28

@Herman Flipsen 14:17

Dat zowel Aboutaleb als Albayrak blijkbaar aansporing nodig hebben om "vrijwillig" ook maar symbolisch afstand te doen van hun EERSTE nationaliteit stemt triest. Desalniettemin zou het een mooi en welkom gebaar zijn. Maar ze maken niet de minste aanstalte! Sterker nog: beiden maken dankbaar gebruik van hun EERSTE nationaliteit om stemvolk te winnen en werven voor hun broodheer: de PvdA.

"Mensen in 0031 met twee paspoorten zijn maar half Nederlander!"

widtvoet | 15-02-07 | 14:27

maaier

unieke kans voor geert om goeie voorbeeld te geven. Was hij niet voor preventief castreren van mongeaulen?

finnish humor | 15-02-07 | 14:27

Tha_Mastah 15-02-07 @ 14:12
Ik wil dat het land geregeerd wordt door capable mensen die zich loyaal aan dit land verklaren en er zich voor willen inzetten. Verdiep je eens in wat Aboutaleb gezegd en gedaan heeft tot nu toe in Amsterdam ipv hem alleen maar op zijn afkomst te beoordelen. Als je niet zo verblind was door je eigen racisme dan had je kunnen zien dat hij bepaald niet mild is geweest tov bijvoorbeeld moslim extremisten. Ook heeft hij nogal huisgehouden onder een groot aantal steuntrekkende klaplopers bij de Sociale Dienst in Amsterdam. Kortom een daadkrachtige man die in een aantal opzichten precies hetzelfde doet en vind als jij. Maar nee, alleen zijn afkomst telt ....
Dat je dan ook nog, niet gehinderd door ook maar enige kennis over deze man, een label op hem plakt alsof hij een fanatiek Moslim is die de sharia zou willen invoeren toont aan hoe kortzichtig xenofoob mensen zoals jij zijn.

Bigi Bana Boy | 15-02-07 | 14:27

-weggejorist-

kaefa | 15-02-07 | 14:26

Wat hebben wij in 0031 te maken met wetten uit sharia landen?
Sinds wanneer beslist een buitenlandse koning over zaken die met 0031 uitkeringstrekkerTs te maken heeft?
Als die twee echt lef zouden hebben dan hadden ze dat middeleeuws paspoort allang verscheurT en verbrandT.

TyfusLeijer | 15-02-07 | 14:26

Bodhi 15-02-07 @ 14:24

Geert heeft vooralsnog geen kinderen en dat is natuurlijk alleen maar goed voor de evolutie van de mens. Of zou zo'n genenpool in andere situaties ooit nog voordeel op kunnen leveren?

Maaier | 15-02-07 | 14:26

Iemand vandaag al iets van bijstandskoning gehoord? Ik begin me een beetje zorgen te maken wanneer hij niet eens reageert wanneer ome geert een topic is namelijk...
Of is het herintreeddag bij het CWI....

Rui Barros | 15-02-07 | 14:24

@ Maaier
De wet van Darwin... uiteindelijk zijn we allemaal primaten!

Bodhi | 15-02-07 | 14:24

@Heelfijn: nee, het gaat er om dat Wilders gewoon in een buitenlands merk auto rijdt.

bwahaha | 15-02-07 | 14:24

Geert heeft o dit punt gelijk, dubbele nationaliteit moet gewoon afgeschaft worden. Totale waanzin... Zeker als je nagaat op welke posten deze twee posten deze *goed geintegreerde* burgers komen... Dit nodigt uit tot fraude en ik geef het minder dan een jaar voordat de beerput open gaat.

Hellsmurfje | 15-02-07 | 14:24

-weggejorist en opgerot-

jargent | 15-02-07 | 14:24

Dit komt er dus van dat anoniem solliciteren!

Traag | 15-02-07 | 14:23

@tegengas
Precies. En dat is het kwalijke: mijnheer WEET dat ie geen argumenten heeft maar daar gaat het 'm geeneens om. Want hij weet ook dat je het hele zooitje Droomhollanders, die dromend verlangen naar een wereld die er nooit is geweest, direct op z'n hand krijgt. Lees de reacties hier maar vol borstkloppend nationalisme. Een echte volksmenner dus, die Wilders.

Tiepe | 15-02-07 | 14:23

Die voorzitter van de Tweede Kamer is lekker ondemocratisch bezig, het lijkt wel of die uit het kamp van de Allahtonen komt.
Dubbel paspoort is dubbele moraal en we kunnen het ons niet veroorloven dat Turkije en/of Marokko hier macht kunnen uitoefenen.
Hoe zit dat straks met Armeense katholieken die hier asiel komen aanvragen.
Het kan nog leuk worden met die ontkenster van genocide en uiteraard zal ook Aboetje geen woning en uitkering willen verstrekken aan asielzoekerTs die geen moslim zijn.

TyfusLeijer | 15-02-07 | 14:23

@ kruT
Ik denk dat ze proberen te zeggen dat die halvenezen geen Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven... Nee... zo'n hersenloze Wilders in het kabinet zal wel een oplossing zijn... gaaapp..

Bodhi | 15-02-07 | 14:23

kruT 15-02-07 @ 14:20

De wet van Geert: Uw voorvaderen waren Friezen, Batavieren, Saxen of Franken en uw of uw voorvaad'rens godsdienst mag niet islamitisch zijn.

Maaier | 15-02-07 | 14:22

Wel een goed idee verder van Geert. Consequentie: Iedereen die èn Nederlander en Mongeaul is uitzetten. Zijn we in één klap verlost van Geert en zijn debiele klapvee.

finnish humor | 15-02-07 | 14:22

@Fuckje

:-)

Mekker | 15-02-07 | 14:22

Zoals u wenst:
.
Hier onder een tamelijk lang verhaal over de rol van de Mohammed Bouyeri's en de straatterroristjes en hoe zich die zaken verhouden tot hetgeen zich afspeelde op hoofdlijnen in Duitsland in periode van de 30-er jaren. Ik probeer hieronder de vergelijken aan te geven.
.
Onder voorman Ernst Röhm, één van de eerste leden van de NSDAP, is de StürmAbteilug (SA, ook wel bruinhemden) gegroeid tot ca 3,6 miljoen leden. Een door hem vaak aangehaald argument in politieke discussies was dan ook: "Bedenkt, fast vier Millionen Rabauken stehen hinter mir!".
.
Dat is een impliciete bedreiging die we vandaag de dag ook weer horen van moslim organisaties die iets wensen omdat "ze anders niet in kunnen staan voor hun achterban", of "omdat dat radicalisatie van de moslim jeugd in de hand werkt", etc.. Toegegeven, iets meer bedekt, maar het principe is hetzelfde. Ter vergelijking: Kunt u zich voorstellen dat de kankerbestrijding het heeft over "radicalisering van de jeugdige kankerpatientjes"?
.
Die SA hield zich destijds bezig met straatterrorisme tegen joden, homo's, en andersdenken. De bruinhemden van Röhm gingen zich te buiten aan wangedrag, en stonden destijds bekend als bende lompe hufterende schreeuwers.
.
De gelijkenissen met het straatterrorisme van vandaag dringen zich toch wel op, moet ik zeggen. Ze dragen vandaag wellicht geen uniform, maar wel bepaalde kledingmerken om zich te identificeren als groep. Bovendien, de groepen allochtonen waarover het gaat, herkennen elkaar ook wel zonder.
.
De totale bevolking van Duitsland was destijds ca. 79.7 miljoen volgens de census van 1939. De SA leden bedroegen derhalve slechts een kleine 5% van de bevolking, maar hielden de samenleving in hun greep door de "Eroberung der Straße" middels hun wangedrag.
.
Geconfronteerd met de mateloosheid en chaos van de SA, werd uit onvrede onder eigen gelederen een meer sinistere groep opgericht die zuiver was, zuiver van leer en zich niet te buiten ging aan drank, geschreeuw en barbrawls. De groepering kwam voort uit de SA, en noemde men de SchutzStaffel (SS).
.
Samir A. ook omdat zijn vrienden "verwesterden". Die dynamiek is derhalve ook wel te vergelijken.
.
In de beginjaren was de SS slechts een kleine organisatie van een paar honderd man. (Hoeveel volgt de AIVD ook al weer, 200, was het niet?) Eén van de taken van de SS waren de "Polizeifunktionen" binnen de NSDAP: het handhaven van de zuiverheid van de leer en het in toom houden van de NSDAP massa, o.a. door het stellen van een "goed" voorbeeld. De losgeslagen SA-ers zagen de SS-ers als scherpslijpers, maar hadden er wel degelijk respect vor de wreedheid die zij aan de dag legden.
.
Dat respect voor de wreedheid zie ik ook terug in de manier waarop de straatterroristjes praten over Mohammed Bouyeri.
.
Later groeide SS tot een massabeweging uit onder de ambitie van Himmler dat zij zou worden tot: "ein nationalsozialistischer, soldatischer Orden nordisch bestimmter Männer, von denen jeder bedingungslos jeden Befehl befolgt, der vom Führer kommt."
.
Zover zijn wij dan nog niet, maar de letterlijkheid en de onwrikbaarheid van het "bedingungslos jeden Befehl befolgt, der vom Führer kommt", doet mij toch zeer denken aan de letterlijkheid waarmee de scherpslijpers de koran en anderen brontexten nemen als het woord van god.
.
En de obsessie eenheid en zuiverheid van het sunni-salafisten met haar:
Oneness of Lordship
Oneness of Worship
Oneness of Name
.
Lijkt dat niet erg op:
ein Volk
ein Reich
ein Führer.
.
Van het facisme gedurende WOII hebben we geleerd en dat laten we dus niet meer toe.
.
Toch?

Rest In Privacy | 15-02-07 | 14:21

@Big Bana Boy, doe 'ns lekker normaal, ik woon in BE en 't laatste waar ik op zit te wachten is Limbabwe erbij. Noord-Brabant mag, is zwaar OK, maar die Limbo's geef je maar lekker aan Duitsland, of je trekt ze bij de Antillen en dan mag Chavez ze hebben.

orca | 15-02-07 | 14:21

Dus als je half/half bent moet je ook belasting betalen??

Bodhi | 15-02-07 | 14:21

Weer lopen d'r hier blaatapen rond met de loze kreet "Je bent een Nederlander of niet". Die staatssecretaissen in spe zijn toch gewoon Nederlander of niet? Dat ze ook nog vijftien andere nationaliteiten hebben interesseert niemand. Volgens de Nederlandse wet mag het, dus dan mag het. Welke wet overtreden deze mensen precies, kan iemand me dat uitleggen?

kruT | 15-02-07 | 14:20

finnish humor 15-02-07 @ 14:18

ok, ok, qua seedrof heb je misschien gelijk, al heeft ie het de laatste keer redelijk gedaan. Kluivert dan? (nog altijd topscorer aller tijden in het nederlands Elftal, maar eigenlijk deed ie dat om nederland tegen te werken)

Maaier | 15-02-07 | 14:19

@klootveger 15-02-07 @ 14:16
Consistentie en principe zijn noodzaak voor autoriteit. Iedereen weet hoe het met de leraar afloopt die strafwerk intrekt of het die ene live leerling slechts 1 punt aftrek geeft (ipv direct een 1 geven wat hij bij de anderen altijd doet) bij spieken.

Tray Hornay | 15-02-07 | 14:19

kudo's @ Herman Flipsen 15-02-07 @ 14:17

finnish humor | 15-02-07 | 14:19

Wat de Nederlandse wet over dit punt zegt doet sinds vorig jaar niet meer ter zake, het gaat erom of we handelen naar de letter van de Somalische wet.

orca | 15-02-07 | 14:18

Ik zal de dreiging van een derde wereldoorlog natuurlijk wel weer onderschatten, maar ik vind het wel mooi zo'n rechtse ketter in de oppositie. Nu maar hopen dat Marijnissen net zo hard gaat schieten vanaf de linkerzijde en we kunnen nog een hoop lollige debatten beleven.

Archibald Hoogezand | 15-02-07 | 14:18

bwahaha 15-02-07 @ 14:10
Het gaat niet om opgeven van je nationaliteit, het gaat om het feit dat je hem hebt of gehad hebt.

Heelfijn | 15-02-07 | 14:18

door de pappen-en-nat-houden methode die de PVDA uitgevonden heeft...

ik dacht dat cda daar het copyright op had.

@maaier seedorf is ongelukkig voorbeeld :)

finnish humor | 15-02-07 | 14:18

(Eert!) Geert heeft meer dan een punt.
Jammer dat hij z'n keutel voortijdig weer intrekt want met half-Nederlanders zal 0031 ook in het publieke (bestuur) méér en méér te maken gaan krijgen... (Nóg meer? Ja, onwenselijk en godsgruwelijk veel meer!)

www.nieuwnieuws.nl/archives/2007/02/pv...

widtvoet | 15-02-07 | 14:17

België heeft ooit serieus een inval in Nederland overwogen om zich met het annexeren van Limburg veiliger te kunnen voelen tov Duitsland. Een en ander speelde tussen WO I en WO II toen Nederland niet echt bereid leek Limburg tot het uiterste te verdedigen en daarmee de hele Belgische noordflank min of meer in een bedreigde positie bracht.

Ik ben er erg voor om Limburg alsnog af te stoten naar België. Zijn we ook gelijk van de problemen met de ijzeren Rijn af. Voorwaarde is wel dat ze Dion en Geert erbij nemen. Volgens mij kunnen ze wel bij Filip terecht.

Doe een soprotten Geert ....

Bigi Bana Boy | 15-02-07 | 14:17

Bepalend voor het al dan niet kunnen worden van parlementslid (c.q. Minister/staatssecretaris), is het hebben van de Nederlandse nationaliteit, zowel Albayrak als Aboutaleb zijn in het bezit van een Nederlands paspoort, wat dat betreft kan er juridisch niets op aangemerkt worden.
.
Echter, daar waar Aboutaleb vast zit aan zijn dubbele nationaliteit, het is voor een Marokkaan immers niet mogelijk afstand te doen van die nationaliteit, al zou hij dat -in het geval Aboutaleb- zelf willen ayaanhirsiali.web-log.nl/ayaanhirsiali... , is het voor mevrouw Albayrak geen enkel probleem afstand te doen van haar Turkse nationaliteit. www.adalet-hukuk.com/informatie.htm
.
Het zou een Staatssecretaris (vooral die op justitie) sieren vrijwillig afstand te doen van de dubbele nationaliteit, het afdwingen daarvan is echter volstrekte onzin, het staat nergens dat het hebben van een dubbele nationaliteit verboden is.

Herman Flipsen | 15-02-07 | 14:17

@Tray Hornay

Precies, iedere kritische noot wordt weer de kop ingedrukt door de pappen-en-nat-houden methode die de PVDA uitgevonden heeft...

Komt allemaal goed, integratie is geen probleem... kwestie van tijd... Ali B gaat ons redden.

klootveger | 15-02-07 | 14:16

Geert heeft groot gelijk, ondanks z'n kapsel! Stelletje schijnheilige bralapen daar in Den Haag!!

bij wijze van spreke | 15-02-07 | 14:16

Geert is zo gek als een deur maar heeft in deze wel een punt...

Wereldreis | 15-02-07 | 14:15

geert heeft zelf ook een dubbele nationaliteit en diverse agendas. Los nog daarvan. Je kunt best tegen dubbele nationaliteit zijn, zonder iedereen die er een heeft te willen uitzetten of ambten te onthouden. Non issue, sorry.

finnish humor | 15-02-07 | 14:15

klootveger 15-02-07 @ 14:12

die insinuatie slaat dus nergens op. Waarom zou Aboutaleb in godsnaam iets gana doen voor Marroko? Verdenk jij Seedorf ook van alijd dubbele-agenda voetballen en eigenlijk Suriname aan de wk-titel te willen helpen?

Maaier | 15-02-07 | 14:15

Geert heeft groot gelijk, ondanks z'n kapsel! Stelletje schijnheilige bralapen daar in Den Haag!!

bij wijze van spreke | 15-02-07 | 14:14

4 jaar weer polderen. Balkellende en Bos hebben de ruggengraat (en het charisma) van een kwal.

Tray Hornay | 15-02-07 | 14:14

100 kudos voor geert!!

rechtsebal | 15-02-07 | 14:13

van een consistent partij programma van de cu en cda kun je niet meer spreken. maar ja, zo gaat het altijd hé!

Maître Corbeau | 15-02-07 | 14:13

Nu die PvdA meedoet is er geen fuck meer aan.

fuckje | 15-02-07 | 14:13

HP 15-02-07 @ 14:06
ehm, dat moet u toch even toelichten.
wat is het volgens u dan, dat ik niet zou willen zien?

dekeurslager | 15-02-07 | 14:13

@Maaier

Inderdaad de meeste politici hebben een dubbele agenda, zo ook de top in het bedrijfsleven, maar dat terzijde. Het is alleen de inhoud van die dubbele agenda waar ik moeite mee heb. Het gaat om ONS landsbelang en niet dat van Turken en Finnen in Nederland.

klootveger | 15-02-07 | 14:12

Onze Gristelijke heiligen zijn vandaag nog even de schijnheiligen.
Welterusten Grijs I

Fapdrol | 15-02-07 | 14:12

We willen toch dat Nederland geregeerd wordt door Nederlanders of niet? Als dat niet zo is kunnen we net zo goed ons direct aansluiten bij Marokko en Turkije en overal moskees bouwen en heel hard Allah Hakbar gaan roepen. Kom op jongens, als je geen zin hebt om compleet Nederlander te worden dan ga je toch lekker in je land van herkomst in de politiek. Neeee dat doen ze natuurlijk niet. Ze hebben geen zin om zand te gaan happen in een land met een slechte economie en mensenrechten die we hier in de middeleeuwen ook hadden. Geert... kom er maar in.

Tha_Mastah | 15-02-07 | 14:12

@Tiepe 15-02-07 @ 14:07
Voor Radio1 kreeg Wilders zes verschillende vragen en op elke vraag draaide hij hetzelfde epistel af. Lachwekkend gewoon.

tegengas | 15-02-07 | 14:11

@Jargent

Gaat dit keer niet over Israel, zoek even een andere site op,oke?!

Mekker | 15-02-07 | 14:11

jargent 15-02-07 @ 14:10

ik ga niet in op dat zionistengebral van jou.

Maaier | 15-02-07 | 14:11

Maaier 15-02-07 @ 14:08

Wat dacht je van Geert Wilders zijn eigen zionisten-oyaliteit.... de man projecteert zijn eigen collaborateurschap op anderen:

www.planet.nl/planet/show/id=420508/co...

jargent | 15-02-07 | 14:10

klootveger 15-02-07 @ 14:07

als je bedoelt dat alle politici ervan verdacht kunnen worden dubbele agenda's te hebben, dan heb je gelijk. Anders is het een volkomen belachelijke insinuatie.

superjan 15-02-07 @ 14:06
Kan niet volgens in ieder geval Marokkaanse wet.

Maaier | 15-02-07 | 14:10

Godverdomme! Is het waar dat Wilders in een auto van een BUITENLANDS merk rijdt?! Je moet en zal een Spyker rijden, anders hoor je er niet bij. Wel de tiephus! Oprotten!
En niks te 'er zijn geen Nederlandse normale auto's'. We pikken toch ook niet 'we kunnen onze andere nationaliteit niet opgeven' ?!

bwahaha | 15-02-07 | 14:10

PVV = vooruitziende blik

klootveger | 15-02-07 | 14:09

-weggejorist-

bot2 | 15-02-07 | 14:09

Ben het helaas helemaal eens met Wilders. Die dubbele nationaliteit is onzin.

OpenDeur | 15-02-07 | 14:09

En limburg hoort bij duitsland/belgie wat je zelf maar wil. Dus vlaaienvreter wat doe jij dan in de kamer?

Zwifstifdt | 15-02-07 | 14:09

-weggejorist en opgerot-

jargent | 15-02-07 | 14:08

ik vraag me af of Wilders'gleiefde al afstand heeft gedaan van haar Hongaarse nationaliteit. Hongaren kennende doen ze dat niet graag. Hoeft van mij niet hoor, laat haar maar lekker hongaar blijven.

Maaier | 15-02-07 | 14:08

PVV = neofascisten.

Montgomery Burns | 15-02-07 | 14:07

Geert heeft volkomen gelijk, je bent Nederlander of je bent het niet. Het gaat hier niet om een sollicitatie op een vacature van garnalenpeller. Met alle respect voor de garnalenpellers... Gevaarlijk, zulke mensen op invloedrijke posities. Zullen vast een dubbele agenda hebben.

klootveger | 15-02-07 | 14:07

@tegengas
Ja, het is echt bijna niet te geloven hoe deze steeds ranziger wordende xenofoob keer op keer de zaken omdraait. Gewoon een potje ordinair liegen.

Tiepe | 15-02-07 | 14:07

Geert zorgt voor Verbeten trekjes in de Kamer, maar hij heeft wel gelijk!

fuckje | 15-02-07 | 14:07

dekeurslager 15-02-07 @ 14:03,
Volgens mij wenst u zélf een paar historische parallelen niet te zien, als ik lees wat u daar schrijft.
.
De meeste duitsers sloten in de 30-er jaren ook liever de ogen, overigens. Geheel onverwacht is het derhalve niet.

Rest In Privacy | 15-02-07 | 14:06

Hier heeft Geert absoluut een punt. Ook vrij slordig dat ze dit niet van te voren hebben geregeld.

superjan | 15-02-07 | 14:06

ROFL @ kaasmarokkaan & FokSuk

Archibald Hoogezand | 15-02-07 | 14:06

PVV had moeten doorzetten!

prohibitandis | 15-02-07 | 14:05

Schrijf maar iets nieuws hier die hele motie is lang niet zo spannend als het waardeloze gedrag van Verbeet. Punt is dat zij het hele verhaal als 'buiten de orde' wilde verklaren. Gore dictatoriale trukendozerij.
Jammer overigens dat die vent van de PVV zijn voorstel introk.

hetkansnellerofniet | 15-02-07 | 14:05

Verbeet had gelijk dat ze de vergadering schorste, want in de motie werd de kamer opgeroepen de wet niet uitvoeren. De zieligdoenerij van Wilders voor de tv en radio, dat hier partijpolitiek werd gevoerd is dus absurd.

tegengas | 15-02-07 | 14:05

Geert heeft geen gelijk want de betreffende aanstaande bewindslieden kunnen hun paspoort niet inleveren omdat de wet in, bijvoorbeeld, Marokko dat simpelweg niet toestaat. Verder hebben ze de eed afgelegd. Dus dat is klaar. Wat Wilders cs. doet is mensen het zicht ontnemen op deze feiten en net doen alsof het een vrije keuze van A. en A. waarna de verdachtmaking van dubbele loyaliteit volgt. Spaghetti-redenering van een stelletje wanstaltige volksmenners. Te min om te bestaan.

Tiepe | 15-02-07 | 14:04

En geert heeft volkomen gelijk in deze!

Behangdelul | 15-02-07 | 14:04

die PVV bruinhemden zijn nu echt definitief de weg kwijt met hun antidemocraties geneuzel. gaat ns op een avondcursusje staatsrecht stelletje debielen! helaas zullen de stampende hordes PVV mongeaulen wel weer over elke nuance heen stappen en het, zoals gebruikelijk, niet snappen.
geeft nix jongens, achter de lopende band maar weer, en vergeet de prikklok niet!

dekeurslager | 15-02-07 | 14:03

Whahahaha. Geen ruggegraat die PVV'ers.

Kom er maar in botte. Jouw partij slaat nog geen deuk in het spreekwoordelijke pakje boter.

kruT | 15-02-07 | 14:03

Als Wilders nou even bij de regeringen van Marokko en Turkije gaat klagen, kunnen die de eeuwigdurende tot in de xe generatie tellende nationaliteit misschien afschaffen. Voor de rest is het natuurlijk een belacheljk voorstel. Je hebt de nederlandse nationaliteit. Punt. Wat daar verder bij komt is dan niet meer relevant. Ze hebben dientegevolge ook gewoon passief kiesrecht en blijkbaar heeft de AIVD ze goedgekeurd, dus geen enkele reden om deze mensen, op andere dan inhoudeljke gronden- af te keuren.

Maaier | 15-02-07 | 14:02

Geert gaat een goede opvolger van Gonny worden. Gekkie .....

Aboriginal | 15-02-07 | 14:02

Geert de held!

siesta | 15-02-07 | 14:01

Helemaal gelijk, Geert.
Je bent Hollander of je bent het niet.
Half/half=wegwezen.

Taartschep | 15-02-07 | 14:01

Die Wilders nam ik ook al niet meer serieus.. Doorgeslagen limburger.. Kunnen we dat zooitje daar niet aan Belgie geven? Kan hij meteen het Vlaams blok in..

NIet dat ik de 2e kamer serieus nam. Poppenkastje

Godfried | 15-02-07 | 14:01

Geert heeft gelijk.

keesjansma | 15-02-07 | 14:00

QB (ja die.....) 15-02-07 @ 13:58
Kijk even naar het journaal wat elk uur in herhaling valt. De hele tweede kamer incluis voorzitster viel over die pipo van de PVV heen.

Boze Buur | 15-02-07 | 14:00

Hahaha, Mozart heeft wél een punt hier!

Klukkluk | 15-02-07 | 13:59

En je bent een haakje sluiten vergeten. Eerst nog eventjes checken voordat je een stukkie plaatst?

Diepe Keel | 15-02-07 | 13:59

Kunnen we Geert niet uitzetten, naar Limburg of zo, dan heeft er niemand last van onze eigen Nederlandse hofnar.

Turbo-Tinus | 15-02-07 | 13:59

slappe hap die geert en zijn kliek

preston spears | 15-02-07 | 13:59

hebben we ergens audio of video van dit verhaal...?

QB (ja die.....) | 15-02-07 | 13:58

'De trekking'?

Diepe Keel | 15-02-07 | 13:58

Gerdi Verbeet voelde zich zoooo machtig toen ze met t hamertje sloeg.. Akela!

Boze Buur | 15-02-07 | 13:57

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino