Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

WeekeindEssay: GeenStijl volgens Bourdieu

Een heel wetenschappelijk plaatje..Welkom bij het cultureel supplement van GeenStijl. Dit weekeind hebben we een lezenswaardig essay van de jonge blonde aantrekkelijke Eva 'Luatie'. Mevrouw heeft doorgeleerd, en hoe. Eva doet niet moeilijk en verklaart GeenStijl eventjes aan de hand van de u welbekende veldentheorie van de Franse linksintellectuele socioloog Pierre Bourdieu. Wij opereren namelijk in een veld. Ga er rustig voor zitten, overhoring maandagmorgen eerste lesuur in lokaal A206. ‘Wij brengen altijd nieuws met een knipoog’ “Felix Meurders dood”. Zaterdag 6 januari 2007 brachten de makers van website GeenStijl.nl een bericht met deze kop naar buiten, als wraak op de ‘De leugen regeert’-uitzending van de vrijdag ervoor. Daarin presenteerde Meurders een onderzoek onder jongeren waarin GeenStijl.nl door negenenzeventig procent van de jongeren als onbetrouwbaar wordt gezien. Met berichten zoals dat over Felix Meurders lijkt GeenStijl ook geen ander doel voor ogen te hebben dan niet serieus genomen te worden. Toch is GeenStijl meer dan de jennende toon en de kwalificatie shocklog. De website is zeer populair, met zo’n 75.000 hits per dag, en weet een jong publiek te bereiken. De gemiddelde bezoeker is man en tussen de 25 en 35 jaar oud, een publiek dat maar moeilijk bereikt wordt door andere media. In maart 2006 nam de Telegraaf-holding een belang van veertig procent in GeenStijl, in het najaar kwam er een boek uit en binnenkort komt er een televisieprogramma in samenwerking met BNN. Kennelijk heeft GeenStijl in de berichtgeving een plek weten te veroveren binnen het Nederlandse journalistiek veld. Wat die plek precies inhoudt, en of de invloed van de website positief is voor het Nederlandse journalistieke veld, is onderwerp van dit analyserende essay. De analyse vindt plaats aan de hand van de veldentheorie van de Franse socioloog Bourdieu (1930-2002). Volgens Bourdieu bestaan er algemene veldwetten: “Ondanks hun evidente verschillen functioneren velden als die van de politiek, van de filosofie of van de religie volgens onveranderlijke wetten.” Wat men dus leert van het ene veld, kan men toepassen op andere velden. En elke keer dat een ander veld wordt bestudeerd worden specifieke eigenschappen die horen bij een bepaald veld ontdekt, terwijl, volgens Bourdieu, “tegelijkertijd de kennis wordt vermeerderd van de universele veldmechanismen”. Een van die universele mechanismen, die in elk veld terugkomen, is het mechanisme van ‘conflicten’. Bourdieu in ‘Enkele eigenschappen van velden’: “[..] we weten dat we in elk veld een conflict aantreffen, waarvan steeds de specifieke vormen moeten worden onderzocht, tussen de nieuwkomers die proberen de gesloten toegangsdeuren open te breken en de machthebbers die proberen hun monopolie te verdedigen en concurrentie buiten te sluiten”. Ketters en orthodoxen De rebellie van GeenStijl zou, met de theorie van Bourdieu in het achterhoofd, dus kunnen worden gezien als een conflict binnen het Nederlandse journalistieke veld. De media die GeenStijl afdoen als shocklog zouden dan, volgens de terminologie van Bourdieu, kunnen worden beschouwd als de orthodoxen in het conflict: zij die min of meer een monopolie bezitten binnen het veld, die neigen naar conservatieve strategieën om zo de huidige machtsverhouding te verdedigen. De makers van GeenStijl worden door de orthodoxen gezien als ketters, nieuwkomers die minder macht hebben binnen het veld en daarom neigen naar subversieve strategieën. En subversieve stukjes schrijven, tegen wat ‘normaal’ is binnen het journalistieke veld, daar schaamt GeenStijl zich niet voor. De populaire website wordt gezien als controversieel. “Conventionele journalistiek met scheiden van feiten en meningen, dat is politiek correcte journalistiek en daar zit niemand op te wachten”, aldus oprichter Weesie in 2005. GeenStijl neemt de kettersrol binnen het journalistieke veld steeds serieuzer. Dat is af te zien aan de colofon van de website. In 2004 stond daar nog: “GeenStijl.nl is een website die met een vette knipoog moet worden beschouwd. GeenStijl.nl is geen journalistiek medium en valt niet onder wetten die daarvoor gelden.” Op dit moment, januari 2007, wordt GeenStijl wel als brenger van nieuws en journalistiek onderzoek omschreven op het weblog: “Veel mensen noemen GeenStijl voor het gemak een weblog. Dat dekt de lading niet, maar goed. Op GeenStijl wisselen nieuwsfeiten, schandelijke onthullingen en journalistiek onderzoek elkaar af met luchtige onderwerpen en prettig gestoorde onzin.” De met meningen doorspekte stukken op GeenStijl hebben een doel: “Onze bezoekers hebben daar behoefte aan. Dat brengt discussie op gang. Het interactieve karakter is erg belangrijk voor de site”. De website is door de subversieve stijl in verschillende rellen, onschuldig en minder onschuldig, betrokken geraakt. Zo vergeleek GeenStijl NS-Topman Ravoo met Goebbels, de minister van Propaganda onder Hitler, omdat Ravoo een journalist van de Volkskrant had geboycot. Ernstig waren de doodsbedreigingen door bezoekers van GeenStijl aan het adres van de directrice van de anti-rookorganisatie Stivoro, die door GeenStijl begin 2004 op de hak was genomen. Naar aanleiding van die bedreigingen ging de website tijdelijk op zwart, om na een aantal maanden weer online te komen. “Dit soort dingen heb je niet in de hand. Als een paar bezoekers de boel gaat verzieken, is het niet leuk meer. [..] In een dronken bui, om drie uur ’s nachts, hebben we toen besloten er mee op te houden.” De subversieve strategieën van GeenStijl zorgen dus voor een conflict. Dat conflict in het journalistieke veld wijst er ook op dat GeenStijl binnen dat veld opereert, als Bourdieu gevolgd wordt met zijn veldtheorie. “Men vergeet dat strijd een overeenstemming veronderstelt tussen de strijdende partijen over datgene wat de moeite van het bevechten waard is [..]. Zij die deelnemen aan de strijd dragen hun steentje bij aan de reproductie van het spel.” Een opiniërend sausje Met de vaststelling van de rol die GeenStijl zich heeft aangemeten binnen het journalistieke veld, de ketter, en het feit dat het daarmee volgens de veldtheorie zou bijdragen aan de huidige situatie binnen het veld, is nog niet vastgesteld wat de ketterrol van GeenStijl dan bijdraagt aan die situatie, en of die bijdrage positief is. Wat de makers van GeenStijl zelf denken te bereiken met hun politiek incorrecte journalistiek is duidelijk. Zo zei Domique Weesie eind 2006 tegen Theo van Stegeren van de website van De Nieuwe reporter: “Wij voorzien het nieuws van een opiniërend sausje, een werkwijze die bij de Engelse kwaliteitspers al jaren gaande is maar in Nederland absoluut not done is, op het hoofdredactionele commentaar na. Natuurlijk is het goed dat er brengers van sec, feitelijk nieuws zijn, maar het zijn er wel erg veel en ze gebruiken allemaal hetzelfde ANP. Als je vijftien maal hetzelfde nieuws van Nu.nl, De Telegraaf en al die anderen in je RSS-feed ziet verschijnen, heb je dat op een bepaald moment gezien. Wij proberen er iets méér van te maken.” Op deze manier willen de makers van GeenStijl de standaardwerkwijze binnen de journalistiek veranderen. Weesie: “Ze [de gevestigde media/ES] zijn niet meegegaan met hun tijd, houden vast aan regeltjes die een hele tijd geleden zijn opgesteld. Een mooi voorbeeld vind ik de namen van verdachten, die dankzij het internet vrij makkelijk te vinden zijn. Als Theo van Gogh wordt neergestoken, zie je dat Het Laatste Nieuws in België, de Bild Zeitung in Duitsland, The Times in Engeland en CNN in Amerika allemaal over Mohammed Bouyeri spreken, terwijl wij het hier nog over Mohammed B. hebben. Datzelfde geldt voor een ontsnapte TBS-er, die na zijn ontsnapping eerst in beeld mag komen en voluit Willem Schippers genoemd mag worden maar vervolgens, als hij opgepakt wordt, opeens weer Willem S. met een balkje over de ogen is. Op dat moment neem je je nieuwsgebruiker niet serieus, krijgen mensen de indruk dat er een farce wordt opgevoerd.” Een andere standaardpraktijk die GeenStijl niet onderschrijft is het altijd correct weergeven van de feiten. Kritiek daarop, zoals bij het item waarbij de gevolgen overdreven werden van een gefilmde vechtpartij op een school, wuift Dominique Weesie weg: “Ik kan me er niet druk om maken. Het doet er niet toe of dat meisje een schedelbasisfractuur had of een blauw oog. Wij brengen het naar buiten, zodat er hopelijk maatregelen worden genomen. Nu zien we dat, ook door de school, alles met de mantel der liefde wordt bedekt.'’ Met overdrijving of expres fouten maken wil GeenStijl dus een – positieve – reactie oproepen. Bourdieu is in principe positief over het gebruik van dergelijke subversieve strategieën binnen een veld. “In feite worden de eigenlijke beginselen van het spel, [..] het voetstuk van laatste geloofswaarheden waarop het hele spel berust, niet aangetast door de partiële revoluties die zich voortdurend in velden afspelen. Integendeel, in de velden van productie van culturele goederen, van religie, literatuur en kunst, beroept de subversieve ketterij zich op de terugkeer naar de bron, de oorsprong, de geest of de waarheid van het spel, tegenover de banalisering en verloedering waaraan het ten prooi is gevallen.” Niet links, niet rechts Bourdieu heeft niet geschreven over internet en weblogs. Wel heeft hij een oordeel gegeven over de vernieuwende rol van de televisie op het journalistieke veld. Dit oordeel was niet positief. Mede aan de hand van zijn analyse in Over televisie wordt hier de bijdrage van een medium als GeenStijl aan het journalistieke veld beoordeeld. Bourdieu ziet binnen de journalistiek twee krachten die bepalen hoe invloedrijk een medium is. De Franse politicoloog Phillipe Marlière begreep dat als volgt: “A particular sector of the media is in a dominant position in the field if it is capable of distorting the space around itself and imposing its own views on the field”. Als eerste van invloed op de macht is de economische kracht van een medium (een hoge oplage, veel kijkers, hoge advertentie-inkomsten), ten tweede is de symbolische kracht van invloed (of een medium als gezaghebbend wordt gezien). Bij televisie ziet Bourdieu een groot gevaar omdat zowel de economische als de symbolische kracht groot is. “Door haar ongewone bereik heeft de televisie effecten die misschien niet zonder precedent zijn maar wel op deze schaal ongekend.” De symbolische kracht van televisie is groot. Dat blijkt ook uit het onderzoek dat Meurders presenteerde bij De Leugen Regeert, waarop GeenStijl reageerde met het dood verklaren van de presentator; het NOS-journaal werd daarin namelijk wél als betrouwbaar geacht door de jeugd. Daarnaast bleek dat 34% van de jongeren zijn nieuws van de televisie haalt, wat ook meteen de economische kracht van tv laat zien. Voor de inhoud van het journalistieke product is de macht van de televisie een groot gevaar, denkt Bourdieu. Hij meent dat de journalistiek door televisie verplat. Een journaal brengt bijvoorbeeld alleen ‘omnibus-informatie’, informatie die van haar scherpe kantjes ontdaan is en homogeen is gemaakt. En “dan laat zich raden welke politieke en culturele gevolgen dat kan hebben”, aldus Bourdieu in Over televisie. Zeker als de meeste mensen verstoken blijven van andere media die wel vele soorten informatie brengen. Als met de zorgen van Bourdieu over televisie naar GeenStijl wordt gekeken, dan kan de rol van GeenStijl in het journalistieke veld als positief worden bestempeld. De items op GeenStijl zijn niet van scherpe kantjes ontdaan, integendeel. Vaak wordt daarnaast ook een andere keuze gemaakt dan door andere media, waardoor GeenStijl niet meegaat met de homogene keuze van nieuws op de televisie. Een kritiek die men bijvoorbeeld veel hoort op het Nederlandse televisienieuws tijdens en na de Pim Fortuyn-revolte is dat het een ‘linkse kerk’ is, die politiek correct is en zelfcensuur toepast. GeenStijl wordt daarentegen door velen in de rechtse hoek geplaatst, waardoor een ander, nieuw publiek bereikt wordt. Volgens Starf*cker, alias Ambroos Wiegers, van GeenStijl: “Voor jongeren is het links-rechtspatroon veranderd, het dogmatisme is weg. Zo krijg ik reacties van mensen die over moslims in de rechtse hoek zijn te plaatsen, maar over het inkomensbeleid van het kabinet meer SP-achtig denken.” GeenStijl kan hierdoor, los van de toonzetting, een positieve invloed op de heterogeniteit van het Nederlandse journalistiek veld hebben. Om die invloed ook echt te hebben, is, zoals eerder gezegd, economische en symbolische kracht nodig. Wat betreft de economische kracht van GeenStijl: die wordt steeds groter. Dit komt mede door het publiek dat GeenStijl bereikt: de groep 25- tot 35-jarige blanke mannen, die door andere media slecht worden bereikt. Sinds het moment dat GeenStijl in 2004 opnieuw de lucht in ging, hebben de makers het professioneler aangepakt, met advertenties op de website. Dat was een vruchtbare stap waardoor in 2006 zes redacteuren van de inkomsten konden leven. De aankoop van veertig procent van de aandelen door de Telegraafholding, heeft GeenStijl nog meer economische kracht gegeven. Met die extra inkomsten probeert GeenStijl nu een talkradio op te zetten op internet. De samenwerking met BNN in het tv-programma Steengeyl in februari zal het weblog GeenStijl een nog groter bereik geven. Of volgens Bourdieu dat laatste een positieve ontwikkeling is, is natuurlijk de vraag. Dat zal afhangen van de onafhankelijkheid van de makers van het programma ten opzichte van de kracht van de tv. De symbolische kracht van GeenStijl is moeilijk te meten. Volgens het onderzoek van De Leugen Regeert zien veel jongeren GeenStijl als onbetrouwbaar. Daar tegenover staat de hoeveelheid bezoekers die GeenStijl.nl per dag ontvangt. Zij zijn kennelijk toch steeds benieuwd zijn wat de redacteuren nu weer ‘verzonnen’ hebben. De samenwerking met BNN zegt ook iets over de symbolische kracht. De jongerenomroep BNN ziet kennelijk potentie in de samenwerking met GeenStijl, om zo meer kijkers te genereren. Door de onconventionele toonzetting van de website jaagt GeenStijl wel regelmatig allerlei mensen tegen zich in het harnas, wat het gezag van de weblog onder het grote publiek wel negatief zal hebben beïnvloed. Vanuit Bourdieu’s veldentheorie en zijn beschrijving van het journalistieke veld gezien, draagt GeenStijl positief bij aan de Nederlandse journalistiek. Door tegen de krachten van tv in te gaan en een eigen inbreng te hebben wat betreft onderwerpkeuze, waardoor een ander publiek wordt bereikt dan door de reguliere media, gaat GeenStijl in tegen de homogenisering. Negatief is wel de manier waarop GeenStijl soms betrokken raakt bij rellen, zoals de doodsbedreigingen tegen de directeur van Stivoro. Zelf zien de makers van GeenStijl hun rol als een positieve voor de journalistiek: zij willen invloed uitoefenen op de maatschappij met hun berichtgeving en hebben lak aan journalistieke regels omdat ze denken dat ze daarmee voldoen aan een behoefte bij sommige mensen. GeenStijl plaatst zich hiermee niet buiten de journalistiek. Juist doordat ze het conflict aangaan met de orthodoxen, onderschrijven de makers juist het belang van een gezamenlijk journalistiek veld en dragen ze bij aan de terugkeer naar de ‘oorsprong’ van de journalistiek. Dominique Weesie tegen De Nieuwe Reporter: “Ik geloof absoluut niet in de theorie dat de journalistiek langzaam uitsterft. Op GeenStijl brengen we het nieuws anders en worden de klassieke journalistieke regels dagelijks met voeten getreden, maar het wordt wel gemaakt door mensen met een journalistieke achtergrond. Ik zie op dit moment veel mensen die zonder enig journalistiek besef alles maar op het internet kwakken en daarmee vaak ook strafbaar bezig zijn – in dat opzicht is er voor journalisten nog een schone taak weggelegd. Er zal altijd behoefte zijn aan journalisten die weten wat nieuws is, die goed kunnen selecteren, weten hoe ver je kunt gaan en wat je zeker niet kunt doen. Zonder die journalisten bij kranten en omroepen zou GeenStijl ook niet kunnen bestaan.” (Voor artikel met voetnoten mail mij)

Reaguursels

Inloggen

GS wordt weer eens lekker over de knop geaaid.

Amsterdance | 30-01-07 | 09:01

Vervelen.... inderdaad. Please amuse us

batvoca | 29-01-07 | 23:42

Ik ben het hier *niet* mee eens.

Xixulon Gralgrathor | 29-01-07 | 11:48

Ik vond het wel degelijk een interessant stukje, over een aantal jaren zijn wij de heersende klasse ;) Is de oude kloterige babyboomergeneratie niet meer aan de macht. Wat dat volk allemaal wel niet verkloot heeft met hun massale stupiditeiten.

Piet-Heyn | 29-01-07 | 10:55

goed verhaal.... lekker kort!

Littlle Miss B | 29-01-07 | 10:14

@Knuisje 29-01-07 @ 01:47
Waarschijnlijk wel, hoeveel is geenstijl.nl ook alweer waard? 8 miljoen was het toch?

Stijlloos Superieur | 29-01-07 | 09:50

Pleur een bal op dat 'veld' en ga lekker trappen...

TyfusLeijer | 29-01-07 | 09:44

Wel vind ik het leuk om te lezen dat zelfs ik in een doelgroep zit, en dat ik per dag wel 75000 keer de F5 knop in druk.

LibertasSimplex | 29-01-07 | 02:27

Die theorie van Bourdieu is interessant. En mooi. Jammer alleen dat dan zo'n kneuterjuf een labeltje gaat zoeken voor het woordje 'veld', en vanuit dat handige leuke plakplaatje de boel denkt te kunnen duiden.
Geen Stijl? Uhm, veld journalistiek, dus rebels, voors en tegens, klaar. En dan in 94321486 woorden.
Het was pas interessant geweest als gekeken werd naar de universele 'veldmechanismen' die Geen Stijl nieuwe invulling geeft. WANT DAN HOEF JE ER NIET EEN VELDJE BIJ TE ZOEKEN DOOS

LibertasSimplex | 29-01-07 | 02:23

Alle zinnen met Bourdieu snoeien. Hij was een der slimsten der aarde, zijn verhaal navertellen groeit Eva wat boven de pet.
Kortom: zelflegitimatie van GS? Wedden dat die website ook voor 60% van de Telegraaf is.

Knuisje | 29-01-07 | 01:47

anarchez 29-01-07 @ 00:32

Je hebt de dames dus horen zingen? Op het gevaar af je te overvragen: Judie Tzuke is een kind van vader Meyer, in de jaren '20 vanuit Peaulen naar GBr gedeporteerd. Een administratieve fout of een pauze te lang doorgevoerd en dat engelengeluid had ons oor nooit bereikt. Just a thought. Je post: Dat begrijp ik volkomen. Tx voor de reply. Dat waardeer ik zeer. Nu kan ik echt naar mijn teef. Ciao, (vriend).

bottehond | 29-01-07 | 00:57

@CoJoNes 29-01-07 @ 00:18
Ah, een döner kebab, now you're talking
Alhoewel die heb je ook niet hiero in the middle of nowhere

En als het als een grapje bedoeld was ben ik bereid te lachen, geen probleem.

@bottehond 29-01-07 @ 00:11
Die verwantschap begrijp ik doggie, begrijp me niet verkeerd, en dat maakt het zo verdomde lastig af en toe...

anarchez | 29-01-07 | 00:32

Hmmmm.... lastige vraag kennelijk.

* tyft zijn mand in *

bottehond | 29-01-07 | 00:24

@anarchez
Een broodje shoarma, of döner, biedt meer dan de schijf van 5! Het maakt mij dus geen beter, maar een gezonder mensch.
En dat van die gokkast, anarchez, dat was een grapje hoor. Je had zelf namelijk zoveel moeite met asskissing, ik wou je niet teleurstellen.

CoJoNes | 29-01-07 | 00:18

@ Hoxha
Haha, leuk die woordspeling, had er zelfs overheen gelezen.

japper | 29-01-07 | 00:12

anarchez 28-01-07 @ 23:56

www.youtube.com/watch?v=dtNuezgz5s4

Als cojo mag dubbellinken mag ik het ook. En van een ander topic is minder errug tog? Tsjek dit. Een jeaudsche dame... Haar stemgeluid begrijp ik en haar keuze veur dit lied eauk... Als ik wat soulsearching doe voel ik me eerder verwant met de jeauden dan met de allahbieren... westerlingen zijn de natuurlijke bondgenoten van de jeauden, hoe slecht "we" jullie ook behandeld hebben. Ik kan er om die reden slecht tegen dat het islamitisch complot met jullie en de palestijnen als grootste verleizerTs voorgesteld wordt als een keuze van jullie kant. Dat mot toch iets met je doen, dat doorlopend verraad in westersche kringen.

bottehond | 29-01-07 | 00:11

@CoJoNes 29-01-07 @ 00:00
Grrr, ok, je hebt gelijk, geen shoarmaboer itt 050
Maakt je dat een beter mensch?
GSSC, wat was dat ook alweer....;)

anarchez | 29-01-07 | 00:07

@ CoJoNes 23:50
Een maatschappij is zeker geen verzinsel. Althans niet eentje uit de marxistische hoek.

King of controversy | 29-01-07 | 00:05

@anarchez
hehehe, made you look!
Ik weet ook wel dat er geen shoarmaboer in jouw dorp zit. Ontspan, daar waren jullie altijd zo goed in, in het GSSC.

CoJoNes | 29-01-07 | 00:00

@CoJoNes 28-01-07 @ 23:38
Zo, las je nog even....
Lekker genuanceerd broer
Ervaringsdeskundige?
Whatever, voor straf geen 4shared linkie, suits you fine...

anarchez | 28-01-07 | 23:56

@King
Het was een vraag in algemene zin, geen persoonlijke aanval. Ik begrijp je antwoord ook niet zo goed; een maatschappij bestaat helemaal niet, da's een verzinsel van de Marxisten.
De heilstaat bestaat wel, dat heeft de geschiedenis ons laten zien. Dat die heilstaat weinig heil brengt is een mooie CIT.

CoJoNes | 28-01-07 | 23:50

@ v Maerlant 23:46
Nee, de rest was ook maar semiserieus, maar hier achtte ik het even nodig om mezelf in te dekken. Bij de rest niet ;)

King of controversy | 28-01-07 | 23:48

dit was dus niet serieus bedoeld

King of controversy 28-01-07 @ 23:44

Hoe, de rest wel? En ik heb er nog zo mee gelachen! Anyway, toch bedankt, en truste allen.

v Maerlant | 28-01-07 | 23:46

@ CoJoNes
vanzelfsprekend CoJo, vanzelfsprekend
Elk individu wat de perfect maatschappij niet 100% ondersteund, verdient de vruchten van de heilstaat niet, en dient te worden opgesloten en ausgeradierd
(komen Botte en vMaerlant natuurlijk nu meteen met de niet ondersteudende moslims aanzetten. Alvast voor jullie info, dit was dus niet serieus bedoeld)

King of controversy | 28-01-07 | 23:44

@CoJoNes @ 23:28
Zeg ballenjongen, laat dat ludiek beschimpen van mijn vrindje chez eens achterwege. We hebben nu wel genoeg stijlfiguurkuilen:)

@All
Bedankt voor de discussie.
Tot een volgend treffen in de nabije of verdere toekomst.

Jane Doe | 28-01-07 | 23:44

@King
Maar kritiek op collectivisme staat wel gelijk aan een asociaal stuk vreten zijn?

CoJoNes | 28-01-07 | 23:42

@ bottehond 23:36
Kritiek op de islam staat mijn inziens niet gelijk aan islamofobia. Kritiek op de islam staat mijn inziens niet gelijk aan anti-islamisme. Net als kritiek op Israel geen antisemitisme is. Net als kritiek op het jodendom geen anti-semitisme is. Dit onderscheid mist in het artikeltje van die Sina nog wat.

King of controversy | 28-01-07 | 23:40

@anarchez
Het valt niet mee, hè? Reaguren zonder om de 3 comments een 4shared linkje te plempen?
Geen *** te gebruiken, het leven zuigt voor een stamcaféër zonder stamcafé. Ik zou € 20 in de gokkast gaan flikkeren bij de shoarmaboer op de hoek en een beugel Grolsch bestellen. Dat is je voorland, broeder.

CoJoNes | 28-01-07 | 23:38

bottehond 28-01-07 @ 23:24

Sweetie... jij mag bij gelegenheid een opdracht schrijven in m'n Fallaci.
-

King of controversy 28-01-07 @ 23:35

Never nooit gehoord van die proleet.

v Maerlant | 28-01-07 | 23:38

King of controversy 28-01-07 @ 23:28

Ik zou dit lezen en eens heel diep in mijn hartje kijken als je de gewetensvraag over de keuze van Europa die Sina stelt beantwoordt als ik jou was.

www.site.kifkif.be/forum/archive/index...

bottehond | 28-01-07 | 23:36

@ Tzakje 23:28
Nee hoor, het staat zelfs in m'n agenda. 16 februari staking bij het GVB. Zie alleen niet in wat dat met WO II te maken heeft.
@ bottehond 23:24
Je broer? Je vrouw zit hier te reaguren, je broer nu ook al. Ben jij ook zo'n typetje wat z'n hele familie erbij haalt als hij geen gelijk krijgt?
@ v Maerlant
Ik mag toch hopen dat Ordinary man van Browning er ook tussen staat?

King of controversy | 28-01-07 | 23:35

@bottehond @ 23;18
Als je van Nietzsche houdt (hetgeen ik doe en dat zelfs ondanks zijn wat opmerkelijke uitspraken over vrouwen) dan ben je voortdurend bezig om te ont-waarden. Om de opsmuk weg te halen en te kijken wat er nu daadwerkelijk onder iets of iemand zit. En vaak kom je tot de conclusie dat het niet is wat je dacht dat het was. De anarchist houdt niet van regels en orde maar creeert in zijn anarchisme juist weer een wan-orde en heeft weldegelijk regels voor zijn ideale wereld. De socialist wenst het collectief maar gebruikt het collectief voor zijn individualistische noden. Het doel en de middelen.
En om maar weer eens om het essay terug te grijpen: GS wenst een andere journalistiek te bedrijven maar kan dat alleen door zichzelf constant te vergelijken met de oude journalistiek. Zonder vergelijkingsmateriaal geen vernieuwing. Het is een symbiose die uiteindelijk voor beide partijen winstgevend is.

Jane Doe | 28-01-07 | 23:33

@CoJoNes 28-01-07 @ 23:24
Damn, na een westmalle en een stolichnaya voel ik een diepe neiging te nuanceren.
=out

anarchez | 28-01-07 | 23:31

@ CoJoNes 23:24
Ik ben absoluut voor een algemene herdenkingsdag voor allerlei genocides
(vraag me trouwens af hoe Bolton gaat uitleggen aan Turkije dat ze die genocide gaan erkennen, maar goed). Holocaust was erg, hoewel het het toppunt was van westerse beschaving op een manier, net als allerlei andere moordpartijen. Ik kan me zeker voorstellen dat latere generaties Europeanen steeds minder met de holocaust hebben.

King of controversy | 28-01-07 | 23:28

@King of controversy 28-01-07 @ 23:22

De Februari staking zeker vergeten ????

Tzakje | 28-01-07 | 23:28

CoJoNes 28-01-07 @ 23:21
King of controversy 28-01-07 @ 23:22

Ik ben ook de trotse bezitter van 'Uit het Brussels getto', Marnix Gijsen, uitgeverij Manteau, en van 'bei uns in Deutschland', Ernest Claes, standaard pockets. Daarnaast staat ' Op stap met de kids in Duitsland, Ineke Westerbeke, Kosmos Reisgids, maar die staat verkeerd geklasseerd.

v Maerlant | 28-01-07 | 23:26

@bottehond 28-01-07 @ 23:18
Huh? Hoezo?
Ken je het hele spectrum van de anarcho's niet???
Selectief shoppen in de geschiedenis geeft je altijd gelijk.
En dan, feeling happy now?

Dat ik jou toch op GS heb mogen leren kennen. Daarvoor staat mijn hart voor eeuwig in de schuld bij Weesie.
Jane Doe 28-01-07 @ 23:12

Fuck, nou heb je me...... voor eeuwig in de schuld staan bij Weessie.....
Jeez....

anarchez | 28-01-07 | 23:25

String of controversy 28-01-07 @ 23:22

Zit me broer is niet zo te zieken.

bottehond | 28-01-07 | 23:24

@KoC 2322
In die context is het linkje www.hetvrijevolk.com/?pagina=2502&....
ook voor jou zeer lezenswaardig. Als je vanavond tenminste wederom de grootsheid kunt opbrengen om je standpunt te nuanceren.

CoJoNes | 28-01-07 | 23:24

@ v Maerlant
Oh, als je vrije tijds historicus bent, weet je vast wel mensen die in 1942 bezig waren om de Jodenpopulatie te vermideren. Inderdaad, gewone mensen zoals jij en ik. Havenarbeiders, afgekeurde politiemensen of juist agenten die hoopten op promotie. Ambtenaren en fabrieksarbeiders hand in hand gegen Joden.
En dan komen we weer on topic, want die mensen zijn niet opgegroeid in een achterlijke cultuur, maar in die mooie westerse cultuur, die de moslims nou net ontberen.

King of controversy | 28-01-07 | 23:22

*zucht*@v Maerlant
Told you so.

CoJoNes | 28-01-07 | 23:21

anarchez 28-01-07 @ 23:05

"Links" en anarchist zijn elkaars vijanden. Collectief versus individu. Een onzalig bondgenootschap imho en de geschiedenis bewijst mijn gelijk.

bottehond | 28-01-07 | 23:18

King of controversy 28-01-07 @ 23:13

Ja goffedoeme, dat dacht ik. Ik heb hier nog een versie van 1942. Twee deelen in één band, onverkorte uitgave. Gelukkig ben ik historicus in mijn vrije tijd!

v Maerlant | 28-01-07 | 23:17

@CoJoNes 28-01-07 @ 23:08 Deze keer hoop ik dat je gelijk krijgt....

Tzakje | 28-01-07 | 23:13

Overigens van Maerlant
Wat is dat nou weer voor subtiele rechts extremistische propaganda, een beetje over "Mijn Kamp" beginnen. Dacht je soms dat ik dat niet meteen zou zien? Dat dacht je he? Fout gedacht, en niet de eerste keer dat jouw gedachten gewoon fout zijn. Mijn Kamp is een boek uitgegeven in het jaar 1925 door Adolf Hitler. Stond dat ook in jouw 'pareltje'. Vast wel, zullen ook wel de verzamelde werken in staan van andere foute mensen als Goebbels, Stalin, Mao en Eva.

King of controversy | 28-01-07 | 23:13

@anarchez @ 23:00
Ok. Doen we weer een rollenspel?
Jij een communist en ik een politiek dissident?
Fijn SM goelagarchipel?
I'm in.
Dat ik jou toch op GS heb mogen leren kennen. Daarvoor staat mijn hart voor eeuwig in de schuld bij Weesie.

Jane Doe | 28-01-07 | 23:12

Jane Doe 28-01-07 @ 23:05
anarchez 28-01-07 @ 23:08

En dát verzet zich dan tegen de notie dat jeauden de slimschte menschen ter wereld zijn met dito humor? Lutsers. Maar wel sympathiek, heur... dat andere jeaudsche raadgeluid... maar hoe dat te rijmen is met Nietzsche is mij een volkomen raadsel .... hehehehehehehe...

bottehond | 28-01-07 | 23:12

Jane Doe 28-01-07 @ 23:00

Nu moet ik echt bezwaar maken... vele menschen vinden botte liev, maar die laten zich niet afschrikken door een goeïge grauw.

bottehond | 28-01-07 | 23:09

@v Maerlant
Vette kans. Vraag maar eens aan Jane hoe dat gaat met kampen voor andersdenkenden ;).
Mijn kamp, is overigens een pikante uitspraak in deze discussie als ik het zo eens teruglees. Voor je het weet begint King weer over het jaar van uitgave.

@Jane
Juist omdat ik weet dat je je niet laat intimideren door je 'tegenstanders' vond ik je conclusie enigszins makkelijk en te snel getrokken. Uiteraard distantieer ik me ook van de inhoud van de post van frisje, als je gelijk zou hebben. Maar dat weet je.

CoJoNes | 28-01-07 | 23:08

Dissertatie: is dat een proefschrift waarin je iemand dist en dan vervolgens jezelf doctor in de dissologie mag noemen?

Jane Doe | 28-01-07 | 23:08

@Jane Doe 28-01-07 @ 23:05
Zo, smartass en dan ook nog Nietzsche on top..
Dank je, je bent lief!
Cammen?

anarchez | 28-01-07 | 23:08

Jane Doe 28-01-07 @ 23:00

Heu, maak kennis met mijn gedocumenteerde angst. Anders wel een mooi stukje, en Botte heeft een luxeprobleem als ik je goed begrijp?
-
King of controversy 28-01-07 @ 23:00

Maak kennis met de parel uit m'n boekenkast: Lectuurrepertorium, bevattende 23.000 bio-bibliografische nota's, met waarde- en vakaanduiding, Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen, Vlaamsche Boekcentrale, 1952.
Dissertatie? Weet niet, staat niks van in de 13e...

v Maerlant | 28-01-07 | 23:05

Ok, met een westmalle en een stolichnaya lul je weles wat...

Als een gecertificeerde lefto lees ik de in mijn ogen rightwinger comments hiero, en moet af en toe grijnzen.
Humor, zou dat de oplossing zijn???

Ah well, proost, santé, slainthe, cheers..... whatever.

anarchez | 28-01-07 | 23:05

@anarchez @ 22:55
DE waarheid als een voor een ieder algemeen aanvaard gegeven/concept.
Smartass... er bestaat uiteraard voor ieder afzonderlijk een waarheid die DE subjectieve waarheid is.
Ga je mij Nietzsche verklaren? Gotspe:)

@V Maerlant @ 22:54
Peuk erbij?

Jane Doe | 28-01-07 | 23:05

CoJoNes 28-01-07 @ 22:55

Ach, als ze een gevang voor al die nog even loslopende Geuzen bouwen mogen ze me er insteken. Wél met internetverbinding dan, zodat ik mijn kamp met uitheemse soortgenoten kan blijven delen.

v Maerlant | 28-01-07 | 23:00

@ v Maerlant
Hoe typisch weer voor die rechtse kliek. Beetje de pedante klootzak uithangen, maar ondertussen verouderde literatuur en kennis gebruiken. Laat me raden, er staan bij jou wel meer boeken uit 1930 in de kast?
Trouwens, wat betekent dissertatie?

King of controversy | 28-01-07 | 23:00

@v Maerlant @ 22:51
De moeilijkste angst is de existentiele angst.
En de meest voorkomende angst bij de mens is verlatingsangst (nee heren, u lijdt niet onder bindingsangst, u hebt verlatingsangst).
En Botte heeft omgekeerde verlatingangst, die heeft angst dat heel veel personen hem niet wensen te verlaten:)
Vrees is gelijk aan angst hoewel angst wordt geassocieerd met een heviger vorm van de emotie dan vrees.
Angst gebaseerd op feitelijk onheil is geen slechte raadgever maar een instinctieve reflex van lichaam en geest. Alle andere angst beinvloedt het beslissingsproces op oneigenlijke wijze.

Jane Doe | 28-01-07 | 23:00

King of controversy 28-01-07 @ 22:55

Naar het schijnt staat de meest recente editie vol van dhimmyterminologie, dus er is hoop voor je dissertatie. Bevestigen kan ik die geruchten evenwel niet: ik sukkel nog altijd met de 13e uitgave.

v Maerlant | 28-01-07 | 22:57

@v Maerlant 28-01-07 @ 22:51
Te laat..... kudt F5

anarchez | 28-01-07 | 22:57

@van Maerlant
Mag ik je nog feliciteren met de nieuwe anti-discriminatie wet die aanstonds in het schone Belgische zal worden geïntroduceerd. Let op uw woorden waarde vriend, of eigenlijk, waarom zou je nog.

CoJoNes | 28-01-07 | 22:55

@Jane Doe 28-01-07 @ 22:45
DE waarheid bestaat wel en is daarom impliciet en expliciet een subjectieve beoordeling...

Goed, loop natuurlijk niet weg voor een Stolichnaya ;)

anarchez | 28-01-07 | 22:55

@ v Maerlant 22:51
Ik zal nooit vrede sluiten met iemand die vindt dat fris4ever een goed betoog schreef. IK ben namelijk geen appeaser. ;)
Dus van Dale is misschien geen goede bron voor een biologisch vraagstuk, denk je wel?

King of controversy | 28-01-07 | 22:55

Ik zie geen post meer om te antwoorden, dan ga ik maar pitten.
Het zag er de eerste 2, 5 uur niet naar uit, maar het is toch nog een zeer boeiende topic geworden. Eva heeft weer genoeg stof voor een volgend essay over GeenStijl. Welterusten of goede wacht, ook voor de redactie.
#zachte muziek#

tegengas | 28-01-07 | 22:54

En vooruit dan maar Jane: ik beken dat ik probeer te stoppen met roken en dat me dat best moeilijk valt.

v Maerlant | 28-01-07 | 22:54

King of controversy 28-01-07 @ 22:43
Jane Doe 28-01-07 @ 22:45
-
Volgens mijn Van Dale zijn angst en vrees synoniemen. Maar ik wil jullie voor de lieve vrede best een eindje tegemoet komen en het spreekwoord als volgt aanpassen: angst alléén is een slechte raadgever. Kwestie van het bij een onschuldige gedachtenwisseling te houden!

*kapt een Stoli bij z'n tripel en raadt dat Anarchez ten stelligste af*

v Maerlant | 28-01-07 | 22:51

@22:45

kuch... bied.. zonder de t.
Met verontschuldiging aan mijn volk:)

Jane Doe | 28-01-07 | 22:47

Ik zet eerst eens een fles Stolichnaya op tafel en biedt een ieder een shot aan opdat we in warme stemming met elkaar mogen discussieren.
Lechaim!! To Life!!

@v Maerlant @ 22:36
Bij angst moet je onderscheid maken tussen een daadwerkelijke, bedreigende omstandigheid en een niet op de feiten gebaseerde, persoonlijke interpretatie van een bedreigende omstandigheid.
Het blijft een kwestie van perceptie als je een nihilist bent: DE waarheid bestaat niet en is een subjectieve beoordeling:)
En hou nu eens op met je wreveligheden. Neem een shot Stoli. Ik wens mijn afkeer van raciale superioriteit niet als persoonlijk privilige! Hell no, ik wil 'em met iedereen delen. En ouwe koeien laten we ook maar liever in de sloot.

Jane Doe | 28-01-07 | 22:45

DutchViking 28-01-07 @ 22:38

De wat onnozele ontvangst alhier van een naar GS publiek gepopulairiseerde versie door een volwassen Breezahh bewijst je stelling over Bourdieu... hehehehhe

bottehond | 28-01-07 | 22:43

@ v Maerlant 22:36
Je haalt angst en vrees door elkaar. Angst is gezond, zorgt voor adrenaline, snelle beslissingen en extra scherpte. Vrees verlamd. Jij hebt vrees voor een moslim take-over. Vrees is een slechte raadgever.

King of controversy | 28-01-07 | 22:43

Bourdieu en GeenStijl... dat is nog eens een crossover!

Bourdieu rules, maar allejezus moeilijk te lezen ;)

DutchViking | 28-01-07 | 22:38

@bottehond 28-01-07 @ 22:34

Ook goe doggie..
Lechaim!
Das Joods, hehe.

anarchez | 28-01-07 | 22:37

Zoals bij ieder onderwerp waar sociologie bij ter sprake komt ligt het gevaar van oeverloos gezever op de loer. Van de duiding van GS tot aan de vermeende superioriteit van het joodse ras. Het zal wel. U allen proost.

d´omgebouwde | 28-01-07 | 22:36

Jane Doe 28-01-07 @ 22:27

Over wat Botte zegt bestaat literatuur uit onverdachte bron. Angst is NIET altijd een slechte raadgever: daar waar teveel parameters in een bedreigende situatie onbekend zijn vraag je je best af wat die angst je wil zeggen, of waar ze je voor wil behoeden. Tegen raciale superioriteit zijn is fijn voor je maar niet je privilege; ik heb me daar al tot in den treure achter geschaard. Dat het leven een strijd is: akkoord. Dat het een nimmer eindigend streven is van de mens om het gevaar (de strijd) zoveel mogelijk te elimineren en dat te doen door zoveel mogelijk zekerheid in te bouwen is echter evenzeer een waarheid als een koe. Een gedachte die ik graag, zij het niet ter competitie, even met je deel.

v Maerlant | 28-01-07 | 22:36

@ Anarchez? Krijgt botte niks te zuupen?
bottehond 28-01-07 @ 22:29

Zekers doggie
Bakkie water?

anarchez | 28-01-07 | 22:32

@ bottehond 22:27
Doe dat Botte, dan zie je wat er verkeerd aan Israel is. (een land zonder volk voor een volk zonder land)

King of controversy | 28-01-07 | 22:30

Jane Doe 28-01-07 @ 22:27

Ik wizzut, ik wizzut.... een hele last om te torsen, Ma'am, I'm sure. Mag ik je troosten met een schoon lied deur een Israelitische dame? Onderaan bij het topic van Eerdmans. Especially for you he....

@ Anarchez? Krijgt botte niks te zuupen?

bottehond | 28-01-07 | 22:29

anarchez 28-01-07 @ 22:25

Je kent je klassiekers! Het helpt, maar the day after wordt lastiger en lastiger: de jaren beginnen te wegen. Cheers anyway.

v Maerlant | 28-01-07 | 22:28

v Maerlant 28-01-07 @ 22:24

Moewhahahah! You are too smart for yer own good, dude. Ik ga nog even naar die genocide op de VS indians kijken.

bottehond | 28-01-07 | 22:27

@V Maerlant @ 22:17
Als kind van het uitverkoren volk (en ja... ironisch EN sarcastisch bedoeld!) distantieer ik me van enige raciale superioriteit. Daar komt alleen maar narigheid van. Iedereen is geobsedeerd met de Joden behalve de Joden zelf.
Zoals Botte praat over de complottheorie van de Islamieten met de kaalkopjes versus de Joden.... daar word ik niet vrolijk van. Dat is een diepgewoekerde angst die daar spreekt. En angst is altijd een slechte raadgever.
Het hele leven is verdeel en heers. Op micro en macro niveau. Van de thuissituatie tot de mondiale politiek. Machiavellistisch. Strijd is een conditio sine qua non voor het leven. Strijd om de strijd lijkt een trend. Op het schaakbord van het leven word je soms geschoven en een andere keer schuif je zelf.
Mijn hakjes breken niet en kunnen nog lange tijd mee. Ik zwenk evenmin om selectief te kunnen shoppen. Ik geef een mening en het is jammer maar verder geen probleem dat ie jou niet bevalt. Het is immers geen wedstrijd hier maar een gedachtenuitwisseling.

Jane Doe | 28-01-07 | 22:27

DE Ashkenazi of zeau (zal het vast verkeerT spellen hehehehe) joden hebben het hoogste IQ ter wereld en dit is dan wel weer een aardige veur jou Jane Doe, dear. Welkom bek!

www.peterbreedveld.com/archives/000006...

bottehond | 28-01-07 | 22:26

@v Maerlant 28-01-07 @ 22:17
Laten we er offtopic een westmalle op drinken.
Misschien helpt dat.
Op uwes gezondheid.

anarchez | 28-01-07 | 22:25

bottehond 28-01-07 @ 22:22

lol, pff, gelukkig is 't een éénzitter. Is van Karel en Karel alleen!

v Maerlant | 28-01-07 | 22:24

Jane Doe 28-01-07 @ 22:10

Ik dacht anders dat jouw hakjes op het punt van breken stonden Jane, als ik zag hoe je zwenkte van white supremacy naar Joodse superioriteit. Daar gaat het trouwens ook niet om: fris4ever wil een tegenstrijdigheid blootleggen en vergelijkt daarvoor de behandeling die de Joden te beurt viel met de behandeling die de islamitische medemens geniet. Jij shopt erg selectief om daarvan te maken dat de essentie van z'n post is dat hij de joodse superioritiet proclameert: mijns inziens niet de kern van z'n betoog. Maar als het je een plezier kan doen zal ik me, als dàt z'n bedoeling zou zijn, me dààrvan distantiëren - zij het niet van wat ik als de kern van z'n post beschouw: dat we ons eigen graf graven. En laat ik me nu maar aansuiten bij het sentiment van Anarchez 22:10: ik heb dat gevoel van herhaling van zetten hier ook steeds vaker en word er op een zondagavond nog wat meer moe(delozer) van dan anders.

v Maerlant | 28-01-07 | 22:17

tegengas 28-01-07 @ 22:09

Ach, racisme, restcpe (sic) en tolerantie... het zijn allemaal begrippen die dermate aan inflatie onderhevig zijn dat ze nog slechts dienen als de eigentijdsche "boogyman" voor bange burgermannen. Bovendien is er zoveel aan dat begrip vastgehangen dat ik het sowieso niet serieus wens te nemen. Maar als jij daardoor iemand als fris fijn afgebakend in een hokje hebt, mijn zegen heb je heur.

bottehond | 28-01-07 | 22:14

-weggejorist-

Roku | 28-01-07 | 22:10

@tegengas 28-01-07 @ 21:56
Yep, KOC heeft het wel door...
Maar de makke is, zoals al eerder aangegeven door Jane Doe, en geillustreerd door b.v. vMaerlant en Cojones, een ieder plempt z'n stokpaardjes....
Leuk te lezen vaak, en vaak herhalingen van zetten.
Ik word er soms zo moe van.... shoot me...

anarchez | 28-01-07 | 22:10

@v Maerlant @ 21:55
Ik heb niet gesteld dat de Nederlander de allochtonen MOET accepteren en zeker niet met inlevering van de eigen normen en waarden.
Als je goed leest dan schrijf ik dat je om samen te kunnen leven een middenweg moet vinden. Dat betekent niet dat je als NL je eigen cultuur overboord dient te gooien. Dat heb ik nooit beweerd en zal ik nooit beweren.
De gast past zich aan aan de gastgever.

Je reageert wat geprikkeld op mij. Jij hoeft mij niet te behagen en ik wens jou ook niet te behagen. Ik ventileer een mening en ga een gedachtenwisseling aan. Het is niet nodig om je hakken zo in het zand te zetten; daar worden je argumenten niet sterker van.

Jane Doe | 28-01-07 | 22:10

@bottehond 28-01-07 @ 22:05
Nou, dan is Frisje (ik kan zijn echte nick niet uit mijn toetsenbord krijgen) geen kaalkopje maar een gewone racist.

tegengas | 28-01-07 | 22:09

tegengas 28-01-07 @ 21:48

Je vergist je deerlijk. Kaalkopjes zijn de natuurlijke bondgenoot van de islamist. Kaalkopjes hebben een zieke obsessie voor jeauden. Kaalkopjes zijn vaak linksige israelkritische (op het hysterische af) luiden met een goede opleiding. Als de jeauden van iemand last hebben is het wel van die latente jeaudenhaterTs met een hoog IQ en dito beschavingsniveau, die hen weigeren te beschermen. Zelfde geldt voor heaumeausensuelen en in zekere zin ook voor vrouwen. Ik heb al heel vaak gesteld dat voormalig progressief 0031 (en de rest van europa for that matter) een levensgevraalijk momsterverbond heeft gesloten met de islamisten. Dat de "gematigde" islamieten daar eerst en vooral de dupe van zijn ontgaat de weldenkenden van weleer. Ergo: zelfs het makkelijk gebruikte begrip kaalkopje blijkt niet zo statisch als we begin jaren '80 dachten. Onze wereld verandert en itt wat menig zogenaamd progressief denkt is de behoudzucht te vinden in hún gelederen en ontpoppen hun tegenstanders zich tot de vooruitstrevende en toekomstgerichte luiden. Face it. The times they are a changing en vasthouden aan het oude gelijk maakt een ieder die zich daaraan bezondigt tot een overbodig wiel aan de wagen. Niemand weet precies de weg uit deze situatie, maar het conservatisme en het toepassen van bewezen onwerkzame medicijnen zal de zaak almaar erger maken. Ik wacht niet. Waar zou ik nog op moeten wachten. We motten vooruit.

bottehond | 28-01-07 | 22:05

@CoJoNes @21:53
Het gaat niet over Bosjesmannen en Pigmeen.
Het gaat bij fris4ever specifiek over de Joden en hun bijdragen Het Joodzijn houdt niet in dat het aardig vioolspelen in je genen zit of dat je verstand hebt van diamanten. Dat zijn stereotypen en daar moet je ernstig voorzichtig mee omgaan. Een Jood is niet slimmer of beter maatschappelijk geoutilleerd om succesvol te zijn dan een niet-Jood. Althans niet op de basis van afkomst.

Jane Doe | 28-01-07 | 22:00

@King of controversy 28-01-07 @ 21:51
je hebt het goed door.

tegengas | 28-01-07 | 21:56

Jane Doe 28-01-07 @ 21:48

Tja, ik post niet op GS om jou te behagen. Het is niet omdat jij het uitlegt als white supremacy, dat dat ook zo is: dat is een in mijn ogen gratuite interpretatie van jou. Je zult van mij nergens iets racistisch lezen: voor mij is elke mens gelijk. Ik voel ook mee met seculiere moslims die tussen wal en schip vallen. Maar de meerderheid van islamitische medemensen zijn nu éénmaal exponent van een aan onze maatschappij onaangepaste cultuur én religie: kan ik dat helpen?
-
www.geocities.com/mediacontrole/artike...
-
En over racisme gesproken: tegen de Nederlander zeggen dat integratie van twee kanten moet komen terwijl de nieuwkomers verteld wordt dat ze mogen integreren met behoud van eigen cultuur is naar mijn mening racisme tegenover de autochtoon. Zo verwerp ik ook de slotregel van je post 21:39 alsof de Nederlander z'n eigen cultuur moet verloochenen - hetgeen 'm de facto trouwens op allerlei manieren wordt opgedrongen - om midweegs te komen en daar niemand te ontmoeten. Ik vind dat fundamenteel onrechtvaardig tegenover de Nederlander, de Belg, de Duitser, kortom de Europeaan. Of dat jou nou teleurstelt of niet.

v Maerlant | 28-01-07 | 21:55

@CoJoNes @ 21:40
Ach, sommige kaalkopjes zijn de Jodenhaat voorbij en concentreren zich op een nieuwe doelgroep.
Zoals de latino's in de USA de nieuwe negers zijn.
En nogmaals, mocht het allemaal ludiek zijn bedoeld dan is dat nog gevaarlijke rattenvangerhumor.
Ik ben overigens wars van politieke correctheid en je moet uit mijn reaguurdersverleden hier beter weten om mij van een dergelijke correctheid te betichten. Ik heb ook nooit in links of rechts gedacht maar eerder in integer-niet integer.

Jane Doe | 28-01-07 | 21:55

@Jane
"Het zijn individuen die succesvol zijn, ongeacht hun afkomst."

Flagrante nonsens. Afkomst is wel degelijk bepalend voor de mate van succes. Ik ken verdomd weinig Bosjesmannen die significante bijdragen hebben geleverd aan de wetenschap, om over Pigmeeën nog maar te zwijgen.
Natuurlijk hebben religie, geografische locatie en de behoeftenpyramide invloed, maar deze worden ook vaak raciaal bepaald.
Dus niet zo voorzichtig, alsjeblieft.

CoJoNes | 28-01-07 | 21:53

@ CoJoNes 20:43
@ Rosalie
Geen zin om nu weer over integratie te gaan lullen. bovendien compleet off topic. Maar de post van fris4ever en het denkwerk van zoiets moet op elke manier en altijd bestreden worden.

King of controversy | 28-01-07 | 21:51

@bottehond 28-01-07 @ 21:43
Yes, i remember Voltaire doggie...
Maar you als underbelly lover
Ruik, en weet wanneer het stinkt!

anarchez | 28-01-07 | 21:49

@CoJoNes 28-01-07 @ 21:40
Daarom stel ik ook, dat hij ons in de eerste alinea op het verkeerde been zet. Ik denk dat we, zeker na 9/11, de definitie van kaalkopjes moeten gaan verleggen naar haters van islamieten en donkergetinten. Want omdat "de vijand van mijn vijand mijn vriend is", zal de kaalkoopjes de joden een zorg zijn.
Lees het stuk van Frisje dan maar eens zonder de eerste alinea.

tegengas | 28-01-07 | 21:48

Die is er blijkbaar steeds minder.

Jane Doe 28-01-07 @ 21:39

Ik wil mezelf geen veer in de canine aars rossen, maar als er iemand is die de dialoog zoekt is het botte wel.

En je staat te wachten op een gepasseerd station. Jouw voorgestelde aanpak werkt al 30 jaar niet. Als het je lukt me te overtuigen van het tegendeel zal ik de eerste zijn om jouw nieuwe voorstellen voor oplossingen met beide handen aanpakt. Ik ben benieuwd. En je weet: plattitudes en niet voldoende onderbouwde aannames hak ik in moten. Surprise me.

bottehond | 28-01-07 | 21:48

@v Maerlant @ 21:38
Je stelt me hevig teleur dat jij het racisme en the white supremacy (ludiek of niet ludiek bedoeld) niet kunt onderkennen.
En ik moet meewarig grimlachen als ik lees dat de Islamieten volgens fris4ever niets aan de schone Kunsten en de handel hebben bijgedragen.
Ai... dan ben je een cultuurbarbaar.
Nobelprijzen zijn geen maatgever voor raciale superioriteit. Integendeel.
En de positieve affirmatie van de Joden vind ik ook bijna racistisch.
Het ligt niet aan een volk of een ras of hun vertegenwoordigers succesvol zijn. Het zijn individuen die succesvol zijn, ongeacht hun afkomst.

Jane Doe | 28-01-07 | 21:48

tegengas 28-01-07 @ 21:32

Nee, jij maakt er ondermensen van. Nooit geweten dat islamiet een ras was trouwens. Sinds de 12e eeuw staat de islam stil: feit. Het aandeel van islamitische landen in wetenschap en kunst is bedroevend: feit. Sinds Egypte islamitisch geworden is, is deze ooit zo roemrijke natie een versteende staat geworden: feit. Ontwikkelingshulp: ik ben de eerste om toe te geven dat de welvaart eerlijker verdeeld zou moeten worden. Maar dat de manier waarop we aan ontwikkelingshulp niet werkt, blijkt toch zonneklaar uit de feiten? Aan geboortebeperking doen zodat er minder zijn die het beter hebben is niet humaan? Ach kom toch.

v Maerlant | 28-01-07 | 21:44

(-/- punt)

CoJoNes | 28-01-07 | 21:44

@Jane Doe 28-01-07 @ 21:39
oh, de nuancering.... fijn!

@.. Whatever 28-01-07 @ 21:34
NP verder over mokkels...

anarchez | 28-01-07 | 21:43

anarchez 28-01-07 @ 21:38

Iedereen heeft recht op een advocaat, zelfs bij de moderne Inquisitie. Remember Voltaire. Besides.... Ik zei al dat hij vragen stelt die niet beantwoord gaan worden. Cocons en zo.
"Hij verhult het aardig....." .... dat zijn imho geen kwalificaties die je zomaar als waar kunt aannemen. En dues en dudettes... get real: een bruinhemd die zich aldus uitlaat over de deportatie van de Jeauden. Laat me niet lachen, jullie maken het jezelf té gemakkelijk.

bottehond | 28-01-07 | 21:43

In mijn boekje hebben kaalkopjes een 'rabiate' (voor Jane en Maerlant) hekel aan Joden. Dus helaas jane, hoe aantrekkelijk het voor politiek correcte denkers ook is, om bij twijfel mensen als extreem rechts/links te kwalificeren, gaat je argument hier niet op. @firs4ever provoceert en maakt op een snoeiharde wijze z'n punt. Jij bent niet te belazerd z'n punt voorzet ongemerkt in te koppen. Face it, Pwnd!!

CoJoNes | 28-01-07 | 21:40

@bottehond 28-01-07 @ 21:36
Valt me echt van je tegen, Botte. Probeer het verhaal van Fris nog eens te lezen aan de hand van de 4 punten die ik in mijn analyse van 21.32 uur noem. (Er zijn er veel meer dan 4)

tegengas | 28-01-07 | 21:40

oh.... had next nog vergeten...
next!

anarchez | 28-01-07 | 21:39

@Bottehond @ 21:28
Mijn beste, you and I hebben vaak eenzelfde mening gehad over allerlei hete hangijzers. We hebben potdomme op dezelfde partij gestemd, 1 NL.
Maar Botte ik vind dat je vaak andersgezinden met zo weinig respect behandelt terwijl je juist constant roept dat er respect moet zijn.
Ik vind de islamitisering van NL niet ok. Ik onderken de problematiek van de mislukte assimilatie maar dat betekent nog niet dat ik een marokkaan of turk of welke buitenlander dan ook a priori als minderwaardig beschouw.
Ze zijn een exponent van hun cultuur en die cultuur is een andere dan de onze. Om samen te kunnen moet je een middenweg zoeken en moet de wil van beide kanten komen. Die is er blijkbaar steeds minder.

Jane Doe | 28-01-07 | 21:39

bejaarde op brommer 28-01-07 @ 21:34

Kan je geen ongelijk geven; ik voel de uitzichtloosheid ook komen.

v Maerlant | 28-01-07 | 21:39

Jane Doe 28-01-07 @ 21:31

Ik snap niet hoe je dit durft schrijven. Alles wat ie over blanken zegt, is dat ze naar zijn gevoel op een verkeerde manier aan ontwikkelingshulp doen en dat hun aandeel in de wereldbevolking drastisch is gedaald. Mogen cijfertjes nog kunnen alstublieft. Verder zegt ie dat de Joodse medemens een indrukwekkende bijdrage heeft geleverd aan wetenschap en kunst. Zet de bevolking af tegen het aantal behaalde Nobelprijzen en herhaal de oefening voor andere nationaliteiten, en je ziet waar ie naartoe wil. De waarheid heeft z'n rechten.

v Maerlant | 28-01-07 | 21:38

fris4ever smells
en zelfs een botte doggie ruikt het niet
so much voor een 'vrijdenkende' hond

anarchez | 28-01-07 | 21:38

tegengas 28-01-07 @ 21:32

Jouw grootste uitdaging zit er m.i. in om gedachten toe te laten die je op het eerste gezicht abject vindt. Mot je echt eens proberen. Een andere weg naar Vrijdenken bestaat niet. Net zo min als ik iemands levensvisie serieus kan nemen als die niet op zijn minst tot zich heeft laten doordringen dat et leven wel eens zin- en betekenisloos zou kunen zijn.

bottehond | 28-01-07 | 21:36

no es Mexico, es mejico (megggieo)

..Whatever | 28-01-07 | 21:36

anarchez 28-01-07 @ 21:31, Jonge LEKKER MeJIcaanse mokkel...
Klopt.

Wassup?

..Whatever | 28-01-07 | 21:34

v Maerlant
dat is nog eens "omver vervelen"
jij hebt het tenminste geprobeerd.
ik smeer 'm.

bejaarde op brommer | 28-01-07 | 21:34

@v Maerlant 28-01-07 @ 21:19
bottehond 28-01-07 @ 21:28
Toegegeven, Frisje weet het goed te verpakken, ook door ons in de 1e alinea op het verkeerde been te zetten.
- Islamieten worden als een soort ondermensen neergezet. (dragen al 1000 jaar nauwelijks bij aan schone kunsten, wetenschap en internationale handel)
- Als hij zulke 'precieze'cijfers geeft, die onjuist blijken, liegt hij bewust.
- Hij schildert de toestroom van niet-westerse allochtonen zonder terughoudendheid meermalen af als profiteurs.
-Stoppen van onntwikkelingshulp om overbevolking te voorkomen is een racistische leugen van de eerste orde.
Hoe meer je het leest hoe meer je ziet.

tegengas | 28-01-07 | 21:32

@v Maerlant @ 21:19
Dan heb je toch echt peop in je ogen.
Lees nog maar een keer, de superioriteit van het blanke ras druipt ervan af.
Rabiaat is rabiaat en in mijn comment als zodanig bedoeld en allesbehalve nutteloos.

@CoJoNes @ 21:20
Dat zou kunnen maar zullen we hem het voordeel van de kaalkopjestwijfel geven? Misschien val jij wel in een stijlfiguurkuil:)
Er schuilt ook gevaar in om de opmerkingen van fris4ever als ludiek te verkopen. Rattenvangerhumor.

Jane Doe | 28-01-07 | 21:31

@tegengas 28-01-07 @ 21:12 : Ik vrees dat je gelijk hebt,we hadden beter moeten weten...

Tzakje | 28-01-07 | 21:31

tegengas 28-01-07 @ 21:05

De kunst van Vrijdenken begint er mee om allerlei kwalificaties en attributies die je naar anderen hebt even terzijde te leggen. Het wordt wat moeilijk voor een idee om door een haag van boze (voor)oordelen het verstand van de potentiele ontvanger te bereiken. Wel zo veilig, niet zo groots.

bottehond | 28-01-07 | 21:31

@Jane Doe 28-01-07 @ 21:22
Grmbl
Wie heeft hier een sociaal leven... nou?

@.. Whatever 28-01-07 @ 21:26
Hey, ben u niet die gozer met dat jonge Mexicaanse mokkel??
I stand corrected, dat wel....

anarchez | 28-01-07 | 21:31

Jane Doe 28-01-07 @ 21:16

Huh? Rabiaat racisme? Leuke alliteratie, maar waar gaat dit over? Godsamme... menig vrijdenkerT van weleer lijkt zijn/haar heil plotsklaps te zoeken in een verkapt soort apeasersgedrag. What the hell has gotten in to y'all?

bottehond | 28-01-07 | 21:28

te lang, te saai, ik slaap zzzzzzz

sgt, pepper | 28-01-07 | 21:27

Koerbagh heeft ster-allures en reaguurt al geruime tijd melig onder een valse naam.

bejaarde op brommer | 28-01-07 | 21:26

@CoJoNes 28-01-07 @ 21:22
Imho ontkracht ietwat uw redenering
Maar goed... nuances zijn nooit weg

anarchez | 28-01-07 | 21:26

Dit komt mede door het publiek dat GeenStijl bereikt: de groep 25- tot 35-jarige blanke mannen....

Dat doet me goed, blanke mannen, zit ik toch goed hier.
Anyway, een typisch topic wat even sticky geplaatst moet worden, goedverdoemme tyfus lang, komt bij dat het Zondag middag is en dat is zuipen.
Dat hele letter gebeuren hierboven zweeft dus als de tyfus laat staan dat een beetje focus op de inhoud tot de mogelijkheden behoord.
Kreeg het al benauwd bij het zien van het aantal comments, en de scroll schuiver verkleinend tot een niet associeerbaar formaat met een dergelijk aantal comments. Hoopte nog even dat een rukker aan het copy pasten geslagen was maar nee.

Op het moment kan ik even geen conclusie trekken of ik het mokkel moet afzeiken of juist niet. In het geval van afzeiken en dat zal wel gezien het karakter van .gs, wat ik zo vluchtig tussen die zwevende rotzooi zie is dat er om de haverklap socioloog Bourdieu (1930-2002) aangehaald wordt. Derhalve doet dit mokkel er niet toe, doe dan Bourdieu himself. Ik heb het niet op lutsers die andere wel handige jongens/meisjes aanhalen om hun rotzooi kracht bij te zetten. Zeker niet op doorgestudeerde trutten welke zeg een Freud aanhalen om dat wat ze willen baggeren een stuk fundering te geven. Heb het overigens in het geheel niet op doorgestudeerde trutten, maar dat terzijde.

Wel anyway, waarschijnlijk zit er volkomen naast, overmacht, morgen proberen we het weer. Doe eens sticken dit topic .gs.

..Whatever | 28-01-07 | 21:26

Koerbagh is in constante onderhandeling met een uitgever:)
Of gewoon boos omdat ie de fotofuck niet heeft gewonnen.
Of narrig omdat hij niet de vervanger van LdLL is geworden.
En er is altijd ook nog de geringe kans dat ie nu een echt sociaal leven heeft.
Anyway, hij wordt gemist. Zoals enkele andere oudere jongeren hier.

Jane Doe | 28-01-07 | 21:22

@anarchez
Noem individuele vrijheden maar trivialiteiten. De diefstal van het zelfbeschikkingsrecht is een misdaad tegen de menselijkheid, imho.

CoJoNes | 28-01-07 | 21:22

@Jane et al
Grappig, jullie bekrachtigen het betoog van fris4ever op alle fronten. Ik denk dat ie juist met een vreselijk politiek incorrecte post z'n punt wil bewijzen en guess what? Het is hem prima gelukt.
Sterke stijlfiguur, fris4ever, hulde.

CoJoNes | 28-01-07 | 21:20

Jane Doe 28-01-07 @ 21:16

Ik zie 'm nergens schrijven dat ie de andersgekleurde medemens als minderwaardig beschouwt, hetgeen ik onacceptabel zou vinden. Dat en niet meer dan dat is racisme. Hier is dus geen sprake van racisme, en rabiaat mag dan wel een mooi woord zijn, 't staat in je commentbox nutteloos te wezen.

v Maerlant | 28-01-07 | 21:19

@Jane Doe 28-01-07 @ 21:11
Goed, u is dan weer in andere zaken wat meer powerful... me thinks ;)

@CoJoNes 28-01-07 @ 21:12
Ach so, onvrijwillige detentie lijkt me niet des koerbagh's
Uw laatste zin is raadselachtig tot op zekere hoogte, toch niet weer over belastingen en dat soort trivialiteiten mag ik hopen.

anarchez | 28-01-07 | 21:18

sorry , beetje veel tikfouten...

@anarchez 28-01-07 @ 21:08 : Inderdaad waar is Koerbagh?

Tzakje | 28-01-07 | 21:17

@fris4ever @ 19:37
Weinig fris betoog.
Ik ga erin mee dat er allochtonenvertroeteling heeft plaatsgevonden en dat de assimilatie ernstig is mislukt maar ik ga niet mee in je rabiaat racisme.
Het gaat bij GS om financieel correct denken en da's heel wat anders.
Overigens is niet de geboorte explosie maar de onverschilligheid de grootste bedreiging voor het voorbestaan van de mensheid/planeet.

Jane Doe | 28-01-07 | 21:16

@anarchez
Mij is verteld dat koerbagh op vakantie is, maar dat kan natuurlijk ook onvrijwillige detentie zijn, kortom geen idee.
Dat libertariërs gemist worden is betrekkelijk volgens mij, mensen die niet van diefstal gediend zijn worden in 0031 vrij snel uitgekotst.

CoJoNes | 28-01-07 | 21:12

anarchez 28-01-07 @ 21:08

Ik ben dan wel niet zuiver in de libertarische leer, maar ik mis 'm ook. 't Is - zij het in dit geval platonisch - met Koerbagh zoals met een goed lief: je weet pas wat je er aan hebt als ze je de zak geeft. Of ongesteld is natuurlijk.

v Maerlant | 28-01-07 | 21:12

@anarchez @ 19:24
Nah, welcome back.... ik denk niet dat ik in 2007 een notering krijg in de top 20 reaguurder. Dit is een incidentele oprisping.
Mijn sabbatical is iets minder powerful dan die van Cojones:)

Jane Doe | 28-01-07 | 21:11

@CoJoNes
Waar spookt koerbagh eigenlijk uit...
Neuqt ie z'n brains uit?
Echte libertariërs worden gemist hier
Uzelve incluis

so much for asskissing

anarchez | 28-01-07 | 21:08

@tegengas: blijkbaar is onze niet zo frisse reaguurder egschrokken of zijn de argumenten op.

Tzakje | 28-01-07 | 21:08

fris4ever 28-01-07 @ 19:37

Mooi betoog, fris van de lever. Inburgeringsresistent: wat een beauty. Je cijfers kloppen m.i niet helemaal: het aantal moslims in Europa bedraagt momenteel (minstens) dertig miljoen, het aantal blanken wereldwijd na WW 2 was méér dan 25% en zal nu nog de 10% overstijgen dacht ik zo. Dat doet echter niets af aan de waarde van je rake post.

v Maerlant | 28-01-07 | 21:05

@mezelf 28-01-07 @ 19:56
@King of controversy 28-01-07 @ 20:36
@bottehond 28-01-07 @ 20:16
@Tzakje 28-01-07 @ 20:46
@redactie/Joris
Fris4ever post een lap tekst waarop hij reacties kan verwachten en reageert nu al 5 kwartier niet op de commentaar. Ik begin een nat voorgevoel te krijgen waarom. Hoewel zijn eerste regels er niet op wijzen, druipt de rassenwaan er vanaf.
Volgens mij is Fris4ever niet helemaal fris en hebben we met een kaalkopje te maken.

tegengas | 28-01-07 | 21:05

@CoJoNes 20:57
Oh, op die toon
Thank you very much

anarchez | 28-01-07 | 21:01

King of controversy 28-01-07 @ 20:36

Denk nu eens na, moslims zijn niet het Nederlandse volk, niet zoals jij en ik dat zijn. Als je dat niet goed ziet, dat heb je een groene bril op, zet die es af dan.

rosalie | 28-01-07 | 21:00

@anarchez
Het was een power-sabbatical, afhankelijk van het aanwezige reaguurdersvolk, da's een compliment, trut.

CoJoNes | 28-01-07 | 20:57

@Harry van Bommel
Ik blijf me verbazen over het feit dat alles en iedereen dat hier naar Nederland komt in z'n eigen hokje blijft zitten. Alles wat buiten hun normen en waardenstelsel valt is eng, vreemd en verwerpelijk, maar assimileren ho maar.

CoJoNes | 28-01-07 | 20:56

@CoJones
Wat is de gemiddelde duur van een sabbatical eigenlijk

anarchez | 28-01-07 | 20:55

Ik blijf me verbazen over het feit dat alles en iedereen hier in Nederland in hokjes gestopt moet worden.Alles wat buiten ons normen en waardenstelsel valt is eng, vreemd en niet welkomof wordt geassimileerd iets wat ook met Geen Stijl dreigt te gebeuren.
@fris4ever: ooit een egeschiedenisboek gelezen? Dat vanuit het Oosten alleen maar slechtheid komt is onzin, toen wij nog aan het vissenwaren ontstonden in het Midden OOsten al universiteiten en bibliotheken,wel eens van Alexandrië gehoord?

Tzakje | 28-01-07 | 20:46

@King
Ik ben zowel op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, culturele integratie, tolerantie, zelfstandig denkvermogen, relativeringsvermogen, zelfspot, cynisme en gevoel voor humor veruit superieur aan 99,9% van de moslims. Dus of ik hoor hier niet, of zij niet.

CoJoNes | 28-01-07 | 20:43

@ fris4ever 19:37
Zij zijn het Nederlandse volk. Moslims zijn geen parasieten die teren op een ubercultuur. Zij zijn Nederland, net zoals jij en ik dat zijn.

King of controversy | 28-01-07 | 20:36

Oh, en Vleesboom zei ooit.......
"We zijn ook allemaal maar burgermannetjes"
Hilarisch...
Veldwijs gesproken.

anarchez | 28-01-07 | 20:32

@Breinstein 28-01-07 @ 20:17
de famile houdt gewoon een site bij hoor.

daskapitalist | 28-01-07 | 20:27

Slecht verhaal, lekker lang. Nou weet de lezer nog steeds niet of deze mevrouw enigszins fapbaar is en dat zijn natuurlijk toch de wezenlijke vragen die ons dagelijks werkelijk bezig houden.

Breinstein | 28-01-07 | 20:17

fris4ever 28-01-07 @ 19:37

Goeie post, mooi betoog. Prangende vragen waar menigeen het hoofd niet over zal wensen te breken. Er zouden eens haarscheurtjes in de cocon van het comfortabel gelijk komen.

bottehond | 28-01-07 | 20:16

zo hey geenstijl wil je nu een veer in je reet?

......Duiveltje... | 28-01-07 | 19:56

@fris4ever 28-01-07 @ 19:37
Ik denk dat GeenStijl het veel dichter bij huis zoekt dan die macro-econonomische sociale verkenning die jij daar geeft. Hun doelgroep is gewoon -wat Wiegel noemde- de kijkers thuis. Hij kijkt uit 't raam, leest de Telegraaf en kijkt naar SBS. Simpel.
Als het zo is, dat de wereldbevolking nog maar voor 2 % blank is, wordt het tijd voor een goed minderhedenbeleid dus.

tegengas | 28-01-07 | 19:56

@Bijstandskoning 28-01-07 @ 13:31 fapsel eruit, buitenlanders eruit zoiets?

Tzakje | 28-01-07 | 19:46

Wat Bordelieu zegt is dat we aan de wieg staan van een andere kijk op onze mondiale omgeving. De politiek correcte dictatuur was een reactie op de opportuinistische lafheid van NL tijdens de Duitse WOII tijd. Alle joden werden weggevoerd met enthousiaste hulp van de doorsnee NL-r. Als reactie op de holocaust moest Europa dolvrolijk en vriendelijk zijn tegen vreemdelingen. Hoe vreemder die vreemdelingen hoe vriendelijker dat de leidende politici zich opstellen. Nu hebben we de situatie dat er 6millioen joden zijn omgebracht, joden die ontzettend veel contribueerden aan de schone kunsten, wetenschappen en internationale handel. Door de Politieke correcte reactie heeft de EU nu al 25milj achterlopende, analfabete volstrekt inburgeringsresisten Islamieten opgenomen komende uit volkeren die de laatste duizend jaar nauwelijks iets hebben bijgedragen aan schone kunsten, wetenschap en internationale handel.
Geenstijl is bij uitstek de tegenkracht die niet begrijpt wat de logica achter het politiek correcte handelen is. Miljarden uitgeven aan ontwikkelingshulp om primitieve volkeren te accomoderen zich maximaal voortteplanten? Wat is dat voor gekheid?
De geboorte explosie is de grootste bedreiging van deze planeet. De voortplantingssnelheid is met behulp van miljarden uit het westen gestegen tot 6-8 kinderen per vrouw terwijl de veeleisende emancipatie in het westen de vrouwen nauwelijks noch tijd laat om kinderen te krijgen; na WOII was het blanke aandeel nog 20%, het is nu gedaald tot 2 % procent van de mensheid.
De grenzen staan wijd open voor deze primitieve rappe voortplanters gedeien goed in de sociale verzorgingstaten in de EU zodat ook hier het aandeel sterk stijgt van kolonies vreemden die nauwelijks participeren in de westerse samenleving.
Ze voeren de lijstjes aan van, bijstandsgerechtigden, wao ers, ww-ers, hebben een 3x hogere zorgvraag dan de oorspronkelijke bewoners en zitten 3x zovaak in de gevangenis omdat ze de straatcriminaliteit volledig monopoliseren.
Is dat in het belang van het Nederlandse volk??
Of om met de oude Drees te spreken; 'Het moderne correcte denken geeft het NL volk ondraaglijke lasten te dragen''.
Het is te hopen dat het politiek correcte denken vernietigd wordt en dat we ons bewust worden dat we een verantwoordelijkheid hebben naar onze eigen kinderen zodat die niet in de toekomst numeriek overvleugeld worden door de dummies.

fris4ever | 28-01-07 | 19:37

Als je maar lang blijft zoeken is er altijd wel een filosoof die een theorietje over je eigen chaos bedenkt. Typerend dat de mannen van GS er dan ook weer in gaan geleuven. Tis gewoon religie hier.
Aan het werk, mannen. En plaats inderdaad weer eens wat vaker (grote) tieten op je site. *****Tieten meeks de wurld go raunt!******

Dundunbanza | 28-01-07 | 19:29

Kolere, wat een lange tekst, GS onwaardig...
Goed, om het kort te houden.
Wie Vleesboom leest en hoort in de oude media (Witteman/Pauw en Volkskrant, e.d.) weet al lang van de hoed en de rand
Dankzij de reaguurders en bijbehorende pageviews wordt de hypotheek en de auto betaald van de 15 vaste medewerkers.
What else is new, de oude en de nieuwe media kruipen naar elkaar toe.
These, antithese, synthese.... ook niks nieuws.

@Jane Doe
Welkom terug, je comments raakten de kern....

anarchez | 28-01-07 | 19:24

@ CoJoNes 18:46
Klopt. Er zijn ook mensen die hebben gepost dat het anti-politiekcorrectisme het nieuwe politiekcorrectisme is. Neemt niet weg dat er voorlopig nog strijd is tussen het oude politiekcorrectisme en het nieuwe politiekcorrectisme.
@ brromstick 18:45
Mensen als Brusselmans en Lucas horen thuis in de reaguurderspanelen of als columnisten, niet als redactieschrijvers, maar dat is mijn mening.

King of controversy | 28-01-07 | 19:22

broomstick 28-01-07 @ 18:45

De échte uitdaging zou een soort 6 million dollar-linkseman zijn... we can make him better, faster en nog iets....

www.youtube.com/watch?v=HFWez_80i7k

Een gelouterde linksert met een broertje dood aan politiek correctisme en de multikulshit en liefst een islamwatcher... dát is waar de publieke discours iets aan heeft! Ow... voor ik het vergeet: links/rechts is deaudverklaard op GS dacht ik...

bottehond | 28-01-07 | 19:00

@ rosalie
Op GS heb ik nooit het gevoel gehad dat journalisten mij willen wijsmaken 'hoe het nou werkelijk is!'. Maar als ik mij vergis omdat Fleisch een bijvoorbeeld illuminatie is en Chileen van de CIA of zo, ach ...

Jan-Joris-Jaap-Joop | 28-01-07 | 18:55

Linkser kan je 't niet krijgen. Muffiger ook niet.

broomstick | 28-01-07 | 18:50

@broomstick 28-01-07 @ 18:45
LOL, Frits Abrahams op Geenstijl?

CoJoNes | 28-01-07 | 18:47

@King
Als je 'niet politiek correct zijn' als harde doelstelling hebt, wat is dan het wezenlijke verschil met politiek correct zijn. Tis allebei een kunstje, opgelegd door de doelgroep.

CoJoNes | 28-01-07 | 18:46

@botte
Lucas verdedigde vrijwel nooit het linkse fort (gemiste kans als Bos weer eens een uitspraak deed), zijn stukjes haalden zelden meer dan 100 comments (we zijn hier overigens waarachtig over de 200 heen!) en had al eens eerder afgehaakt, maar kwam weer met hangende pootjes terug.
Als we een nieuwe linkse l*l erbij krijgen, dan moet hij ook echt goed links zijn en dat met hand en tand verdedigen.

Misschien iets voor een NRC'er? *kuch* (zag bij De Leugen Regeert een voorbeeld van zo'n fout type)

broomstick | 28-01-07 | 18:45

@bottehond
Hij is nog steeds behoorlijk geinspireerd op:
www.lucaswashier.nl
Misschien is Lucas minder mainstream dan GS wenst.

Jane Doe | 28-01-07 | 18:44

bottehond 28-01-07 @ 18:34

Lucas is zelf opgestapt maar de reden blijft daarom niet minder in nevelen gehuld....Hij was juist een onmisbaar onderdeel van GS ook om de zaak in evenwicht te houden.

Jan-Joris-Jaap-Joop 28-01-07 @ 18:27

Jawel, dat heb je mis....GS wil wel dat je hen serieus neemt....

rosalie | 28-01-07 | 18:43

@stekelige
Eerdmans moet je juist niet serieus nemen, dat doet ie zelf wel. Het ontbreekt de man aan iedere vorm van zelfspot, dat moet je keihard bestrijden. Mensen zonder zelfspot hebben de neiging megalomane trekken te vertonen. Megalomanie icm een rotsvast vertrouwen in het eigen gelijk is een gevaarlijke combinatie. Zeker als het eigen gelijk onderbouwd moet worden met geleende onderbouwingen.

CoJoNes | 28-01-07 | 18:41

Geenstijl misschien eens een nieuwe Lucas moet aanschaffen voor het evenwicht.

Onderschepper 28-01-07 @ 17:52

Eens. De reden waarom Lucas weggejorist is blijft in nevelen gehuld. Hij leek wel minder geinspireerd.

bottehond | 28-01-07 | 18:34

Chapeau!

Bouwfraudeur | 28-01-07 | 18:32

@onderschapper

Ow, en bowl ze!

sunsh!ne | 28-01-07 | 18:30

Qubth ut Allah 18:11
Zie Domper 18:14 ;)
@ Jane Doe 18:17
Maar Eva bezigt volgens mij dus geen "hineininterpretieren" zoals jij stelde in je post van 17:14. Ze schrijft denk ik wel over de doelstellingen van GS, namelijk niet-politiek correct zijn. Met die doelstelling kwam GS in conflict met de oude media. inderdaad over wat "goede" journalistiek inhoudt.
Het enige waar je echt aan kan twijfelen is of Gs wel tot het veld van de media behoort. en of je het kan vergelijken met kranten en TV.
Ja, beiden schrijven over het nieuws.
Maar bij GS is de rol van de lezer veel groter. De discussies zijn dynamischer. Kritiek op de verslaggeving kan 5 minuten later al onder het verslag staan, en staat er vaak ook. Dit in tegenstelling tot TV en krant.

King of controversy | 28-01-07 | 18:29

*feit en fictie*
En de pretentie van het onderscheid tussen die twee en de manier waarop daarmee als journalistiek medium om te gaan. Ik hou van GS omdat dit medium mij niet acht hen volkomen serieus te nemen.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 28-01-07 | 18:27

@Onderschepper 28-01-07 @ 17:52

Heldere comment.
Nog een korte reactie. Ik ben me er terdegen bewust van dat uitoefening van relegie nauw verbonden is aan economische voor- dan wel tegenspoed. Participatie in de samenleving zal op den duur economische verschillen en wellicht ook maatschappelijke opvattingen laten nivilleren.

sunsh!ne | 28-01-07 | 18:27

Stijlfouten en copy-paste werk. Iemand heeft weer een 7,5 op de UvA binnengesleept. Chapeau!
Niet kwantitatief genoeg etc. etc. Ik heb mij echter altijd prima vermaakt met de teksten van Bourdieu. Vooral zijn praatjes over smaak, die kloppen precies. Mijn dochter gaat lekker naar vioolles opdat ze nooit in aanraking komt met meisjes op kickbocksen die Fatima heten.

Amsterdammer | 28-01-07 | 18:26

Die Bourdieu lijkt me een broertje van Paasi, met zijn reproductie van maatschappelijke structuren van macht dmv symbolen en handelingen. Paasi deed dit voor regio's (zo, ik heb ook weer bewezen dak wel eens wat heb gelezen :) )
En nou weer iets met tietuh graag.

Bloedhoest | 28-01-07 | 18:25

Geenstijl draagt nergens aan bij, het doet gewoon z'n eigen ding.
Wat een gelul over veldjes.

m8ypie | 28-01-07 | 18:22

En nu in het kort:<brt>
<br>
Met GS is dus nix mis mee...

isniegoe | 28-01-07 | 18:18

@Koc @ 17:40
Eva neemt naar mijn mening wel stelling over de beweegredenen van de redactie. Ze schrijft over de visie van de journalisten in de redactie van GS en verklaart het fenomeen GS met behulp van een theorie.

De strijd tussen GS en de oude media is in feite een strijd over de definitie van het woord "journalistiek". Een semantisch wapengekletter met ethische insteek. Mag journalistiek gekoppeld worden aan amusementswaarde?
Is vermenging van feiten met persoonlijke opinies verantwoorde berichtgeving?
Het is mijns inziens andere berichtgeving en niet noodzakerlijkwijs betere of slechtere berichtgeving omdat iedere journalist zijn eigen oordeel in meerdere of mindere mate verwerkt in zijn verslaggeving. Dat is inherent aan de materie. Daarom zijn er ook kranten in alle soorten en maten omdat de lezer zich vereenzelvigt met de toon der muziek.

Springt GS over de sloot het veld in? Of incorporeert het veld de sloot?
Maakt het wat uit? Uiteindelijk is er een groter gebied voor de lezer en de kijker en krijgt een ieder wat ie wil of nodig lijkt te hebben.

Ik zie Weesie niet als de grote idealist op journalistiek gebied.
Hij is een entrepeneur met voorliefde voor het geschreven woord.
Een sluw zakenman met een redelijk groot ego. En da's niet negatief bedoeld.
Ik applaudiseer zijn ondernemingsdrift maar moet grijnzen als ie probeert zijn commerciele drang goed te praten met ideele, altruistische argumenten.
Misschien verlangt ie af en toe nog wel eens terug naar de begintijd...... want al rijdt die A8 nog zo lekker en prijkt je naam hoog op belangrijke lijstjes, het gevoel dat je in het begin had komt nooit meer terug.

Jane Doe | 28-01-07 | 18:17

überLOL@stekelige 28-01-07 @ 18:10

@Qubth ut Allah 28-01-07 @ 18:11
Hap!

Dömper | 28-01-07 | 18:14

@CoJoNes 28-01-07 @ 18:00
Jouw comments gisteren verbaasde mij ook. Bij de topic over Hillary Clinton een week geleden en je adoratie van die creep op Fox schaatte ik jou ook als zwaar rechts in.
Je hebt gelijk, dat je iemand bij sommige topics als medestander kunt hebben en bij andere als opponent.

tegengas | 28-01-07 | 18:12

GS: Een Breugheliaanse parade van dwazen en ijdelen als een lint door Nêêrlands medialandschap. En daar doe ik aan mee, met plezier.

d´omgebouwde | 28-01-07 | 18:11

@King of controversy 28-01-07 @ 17:40
Tuut, tuut, tuut. Gaat u niet een beetje erg kort en top gear door de bocht met:
"met allerlei prutsers en rechtse idioten, afgewisseld met een verstandig links persoon".
Dit lijkt me eerder een tekst van een linkse idioot.

Qubth ut Allah | 28-01-07 | 18:11

@Dömper 28-01-07 @ 18:09
Dat slaat natuurlijk als een koe op een ui(er?).

stekelige | 28-01-07 | 18:10

(merk op dat Flater hier nadrukkelijk ontbreekt in de discussie)

broomstick | 28-01-07 | 18:10

LOL@CoJoNes 28-01-07 @ 18:07
Waarheid als een koe.

Dömper | 28-01-07 | 18:09

@CoJoNes 28-01-07 @ 18:00
Maar........... Jeaust behoor je nou eenmaal niet af te vallen.

stekelige | 28-01-07 | 18:09

@Dömper 28-01-07 @ 18:02
Misschien wel, veel mensen hebben ws moeite om toe te geven dat ieder geweten zo schizofreen is als een ui.

CoJoNes | 28-01-07 | 18:07

@CoJoNes 28-01-07 @ 18:00
GeenStijl = het schizofrene geweten?

Dömper | 28-01-07 | 18:02

Voorbeeldje:
Gisteren werd ik door topcat in het Eerdmans topic uitgemaakt voor rabiaat links, omdat ik aangaf dat de beste man niet over de vermogens beschikt origineel en creatief te denken.
Door grote vriend bijstandskoning wordt ik als nazistisch rechts weggezet en hoewel MAXIMO en ik het eigenlijk altijd oneens zijn, hebben we wel respect voor elkaars denkwijze, zonder elkaar met populistische kwalificaties te behangen.
Zeg het maar, als GS ergens een voorbeeld van is, is het wel het failliet van links/rechts denken. Daarom kom ik hier.

CoJoNes | 28-01-07 | 18:00

Owja, toedeloe; ik ga bowlen!

Onderschepper | 28-01-07 | 17:58

@bottehond 28-01-07 @ 17:49

Hmm, er staat een auto beneden op me te wachten om te gaan bowlen, maar de verleiding is groot om met wat tegenvoorbeelden te komen.

Laat ik het kort houden; als je kijkt naar de volume en de toon van de artikelen in de afgelopen tijd dan onstaat er bij mij, die voorheen GeenStijl (en ik ben sinds 2005 een lezer) wat gebalanceerder vond, het indruk dat het behoorlijk richting de rechterkant doorgeslagen is. Ik ontken niet dat rechts ook wordt aangepakt, maar in veel mindere mate dan links. Zo hebben we een racende Veerman, maar weinig VERONTWAARDIGING over een hele oorlog in Afghanistan.

Onderschepper | 28-01-07 | 17:57

@sunsh!ne 28-01-07 @ 17:22

Nouja, de hele discussie over het Islaam zal mij een worst wezen, zolang het geen praktisch nadelige gevolgen heeft voor de maatschappij en daarmee mij. Bij elke religie ligt het er maar aan de uitvoering ervan. Malaysische moslims zijn heel vreedzaam, haast boeddistisch, want de economie van het land is in een lift. Ze drinken vaak alcohol, en nemen hun religie niet zo heel nauw, net zoals Nederlandse christenen. Hetzelfde geldt voor de overgrote deel van de Bosnische moslims, die ooit ook een grote economische welvaart kenden, en nu proberen te bouwen aan de terugkeer ervan. Aan de andere kant hebben we Verzetsleger van de Heer in Oeganda die christendom nogal extreem uitvoert, niet geheel toevallig in een van de armste gebieden ter wereld.

Ik heb aan eigen huid ervaren (ik kom oorspronkelijk uit voormalig Joegoslavie en ben for the record een overtuigt atheist) wat dit soort maatschappelijke "discussies" teweeg brengen in tijden van economische tegenspoed en verarming. De meest matigende onderdeel bij het praktiseren van een religie is maatschappelijke en economische participatie op een gelijkwaardig niveau, en ik vind dat de discussie in Nederland zich daarop zou moeten richten in plaats van op de oorsprong en de geschiedenis van het islaam. De geschiedenis van het christendom is nou ook niet bepaald een lichtend voorbeeld van tolerantie of pragmatische aanpak van de problemen.

De problemen die door politici als Eerdmans of Wilders dan ook worden aangekaart zijn stofgooierij in de ogen van de generale publiek. PAS als autochtone, blanke, overwegend welvarende Nederlanders het niet alleen accepteren als een onvermijdelijkheid, maar een constructieve invulling weten te geven aan spreiding van de allochtonen, naar hun Vinex wijken, naar hun voorsteden, zonder daar een Allochtonen-o-meter voor te moeten bouwen, lossen we dit soort problemen op, en verdeeldheid zaaiende politici leiden ons in een diagonaal tegenovergestelde richting.

Maar ik dwaal weer erg af, punt dat ik hier wilde maken is slechts dat Geenstijl misschien eens een nieuwe Lucas moet aanschaffen voor het evenwicht.

Onderschepper | 28-01-07 | 17:52

Verstandig van de redactie om dit epistel te plaatsen. Daar waar een Ali B. comments genereert van 2 zinnen lang, ontsproten aan de brein van 15 tot 23 jarigen, bewerkstelligd bovenstaand epistel minstens zo interessante (en haast evenredig lange) comments van die andere doelgroep: hoger opgeleide boven modale blanke man van 29 tot 39 jaar oud. En ziet - Joris hoeft er ook geheel niet bij aan te pas te komen, omdat hier nu op niveau wordt gediscuseerd.
Natuurlijk is het leuk om met een pittige one-liner een soms grievend, tendentieus, ongefundeerd en buitengewoon kwetsend statement te plaatsen om de medelezer eendere uitspraken te ontlokken in het kader van amusement, een robbertje diepzinnig keuvelen is ook wel eens gezond voor de grijze massa.
Ik zou zelfs de vraag willen stellen: waar kunnen 'we' (de core target) elders op het internet over deze verhandelingen discusseren, behalve in besloten fora? Dát is wellicht het gat dat Geenstijl bedient. De nieuws-items zijn enkel een vehicle om tot deze discussies te komen, maar zijn niet per sé een onderdeel daarvan. Blijkt ook wel hoe vaak een discussie links over de flank een hele andere richting op gaat, na pak weg 20 comments.

broomstick | 28-01-07 | 17:52

@ daskapitalist 17:45
Nee, klopt. ;)
@ bottehond
Gs springt over de sloot van groentje naar gevestigde media, en wordt geaccepteerd aan de overkant/niet terug geduwd.

King of controversy | 28-01-07 | 17:49

Ping of controversy 28-01-07 @ 17:40

Eindelijk weer eens een post met body van jouw kant. Good thinking. Aanvulling: GS over de sloot? Het zou maar zo kunnen dat de ouwe media over de sloot springen in het veld van de young turks...

bottehond | 28-01-07 | 17:46

@King of controversy 28-01-07 @ 17:40
iek ben helemaal niet links.

daskapitalist | 28-01-07 | 17:45

@1736 satan
verstoor dat jonge geluk nu niet...
@1740
ik heb me in de gedaante van Bob via het net naar binnengewerkt.
doelgroep of niet, ik ben nu overal.....

bejaarde op brommer | 28-01-07 | 17:44

*fapfapfap*

Wel wat wollig geschreven, maar een interessante invalshoek. Misschien is het abstractieniveau wel wat hoog voor de gemiddelde HBO-gnerk op geenstijl. Hoezo hoogopgeleid?

Va Banque | 28-01-07 | 17:44

@Jane Doe 17.14

Goed betoog, je raakt de kern van de zaak. Ook ik zie, na bijna 2 jaar reaguren, de toon veranderen. En dat geeft niet. GS is voor mij niets meer en minder dan wat lichtvoetig amusement, met af en toe een serieuze ondertoon. Ook ik weet, met een licht journalistieke achtergrond, dat GS wel degelijk serieus wordt genomen door de "oude" media, maar dat ze nog steeds moeite hebben om er een definitie aan te geven. Hoe komt dat?
Ik persoonlijk denk dat de sardonische toon van GS nog steeds velen op het verkeerde been zet, ze weten er simpelweg geen raad mee. GS is een symbiose van de redactie, en haar reaguurders, en dat levert een mix op van complete onzin, journalistiek op het randje en soms wel degelijk soms hele serieuze nieuwsgaring. Wat ooit misschien in een dronken bui is onstaan, heeft, en dat is niet om Weesie een pluim in zijn reedt te steken, iets compleet nieuws en unieks opgeleverd, in ieder geval iets waar ik persoonlijk veel plezier aan beleef, anders zou ik deze site niet bezoeken. Om Starf*cker (die ik overigens ernstig mis alhier) nog maar een te citeren, "aan de randen van het ravijn groeien vaak de mooiste bloemen", en zo is het. Dat in het kielzog van de fanfare die GS heet een hoop mongolen meehuppelen, is alleen maar amusant....

brutus68 | 28-01-07 | 17:43

@bottehond 28-01-07 @ 17:22

Ik meen dat men niet ontkende een nogal eenzijdige verkiezingsdekking te hebben hier, om maar het meest in het oog springende voorbeeld te noemen. Verder heb ik (misschien gemist/overheen gelezen?) geen artikelen gezien over een zekere corrupte VVD lid, waar corruptie onder de SPers nogal breed wordt uitgemeten. Nogmaals, heel terecht dat dit soort mensen aangepakt worden, maar dan liefst consequent. Misschien komt het wel omdat Lucas weg is, ik weet het niet, maar echt evenwichtig vind ik het voorlopig niet.

Onderschepper | 28-01-07 | 17:41

@ Jane Doe 17:14
Een paar dingen. Volgens mij probeert Eva niet de beweegredenen van de redactie te verklaren. Boerdou stelt (voor zover ik het begrijp) dat er altijd conflicten zullen zijn tussen nieuwkomers en regenten. Het conflict tussen GS en de oude media is de stijl. En het is juist dat politiek-oncorrecte wat GS van het begin af aan heeft gekenmerkt. Het gaat niet om het motief om GS te beginnen, maar om het conflict tussen regenten en groentjes.
Daarbij doet het er niet toe of de redactie zelf vindt dat ze in conflict zijn, dat zal hun inderdaad aan hun reet roesten. Neemt niet weg dat er vanuit de regentenmedia toch regelmatig forse kritiek komt op de werkwijze van GS. Opvallend is echter dat de oude media de laatste tijd GS meer en meer accepteert. Je zou kunnen zeggen dat GS bezig is om over de sloot in het veld te springen.

Ik ben het helemaal met je eens dat GS ook voor mij amusement is. Zeker de discussies met allerlei prutsers en rechtse idioten, afgewisseld met een verstandig links persoon.

King of controversy | 28-01-07 | 17:40

Hmm op zich goed stukje, alleen jammer dat Bejaarde op brommer en ondergetekende als niet zijnde de doelgrowp neergezet worden.
dizcrimienasie

bakoenin | 28-01-07 | 17:40

@Tegengas en @Bottehond: jullie gaan toch niet hier openlijk zitten tongzoenen, he

Satan Loves You Too | 28-01-07 | 17:36

Ik kan met m'n BNN-IQ van 130 die Bordieu niet helemaal volgen. Misschien dat er in de vertaling uit het Frans naar het Engels naar het Nederlands iets mis is gegaan, of om het feit dat de beste man reeds overleden was eer Geenstijl bestond.

broomstick | 28-01-07 | 17:35

Astabalieft jongens, ga hier effe serieus GS zitten analyseren zeg... Doe effe normaal.

Neon | 28-01-07 | 17:29

@v Maerlant 28-01-07 @ 17:13

Wat voor een reactie had je dan verwacht? Met welk gedeelte heb je precies moeite?

sunsh!ne | 28-01-07 | 17:28

@bottehond 28-01-07 @ 17:11
Tot 6 jaar terug zag ik de NRC dagelijks, maar ik vond het altijd een ouwelullenkrant. Veel te veel overbodige tekst ofwel pretentieus zoals jij het noemt. Na 2000 las ik hem nog wel geregeld, maar los van een betere leesbaarheid heb ik de overgang nooit zo gemerkt. Marketingtechnisch niet zo handig, lijkt me. Een troost voor jou: avondkranten zijn een uitstervend diersoort.

tegengas | 28-01-07 | 17:27

ehm ja...
ga es deaud

Jorgen von Strangel | 28-01-07 | 17:25

@ Onderschepper 28-01-07 @ 17:09

Het gedeelte over Mohammed is vaak gehoord, tenminste voor mij, voor jou? Maar het zet denk ik wel mensen aan het denken. Het zegt iets over de gronden van de Islam. Of het een bijdrage is voor de weg naar een betere samenlening, dat is de vraag. Daar heb ik verder niet echt een standpunt bij.

Ik waardeer eveneens de manier van berichtgeving op GeenStijl. De humor en de meestal aanwezige achtergrond informatie, al is het maar van een initieel nieuwsbericht. Of GeenStijl voor een karretje is gespannen, dat weet ik niet. Wouter (windvaan) was wel vaak onderwerp, daar heb je gelijk in.

sunsh!ne | 28-01-07 | 17:22

wrm kon dit niet in de andere media ? wrm moet dat nou weer hier ?

Draaitafel Demagoog | 28-01-07 | 17:22

Onderschepper 28-01-07 @ 17:09

Kijk... dát doet beeldvorming nu. Ooit gezien welke pica's GS van Verdonk toont? St*rrukkerTs'columns over Verdonk gelezen? Topics over de grisneunie gemist? Angstzaaierij tegen het voorgenomen kabinet niet gevolgd? Stukje over Graus de vrouwenmepperT gelezen? Wellicht vind je het vervelend als linkse politici op de hak genomen worden, maar de rechsterTs en gristenen krijgen er hier wekelijks flink van langs. De vraag is dus: hoe kom je bij je beweringen? Die kloppen namelijk aantoonbaar niet.

bottehond | 28-01-07 | 17:22

Jane Doe 28-01-07 @ 17:14

Amen to that, met deze ene bemerking evenwel dat het onschuldige amusement door de gegroeide belangstelling en dito impact deels plaats heeft moeten ruimen voor het fenomeen GS met alle, ook politieke en dus minder speelse implicaties die daarbij horen. Om het met een oud spreekwoord te zeggen: de muis heeft een berg gebaard waarin een kat haar jongen niet meer terugvindt. Of zoiets.

v Maerlant | 28-01-07 | 17:20

"De symbolische kracht van Geenstijl is moeilijk te meten".
Doe mij nog een kop thee. Geenstijl heeft wel degelijk bestaansrecht zonder oude media, alleen snappen ze dat zelf niet. Dus daar ga je. Internet is anarchie. Iedere boerenkarhengst kan er zijn theorie tegen aan flansen. Als ie bruikbaar is, wordt t vaak nog geplaatst ook.

Shareholder | 28-01-07 | 17:16

@Rabarberke 28-01-07 @ 13:59
Ik ben het volledig met je eens m.b.t de socialogie, maar ik was het even vergeten. Ik kom uit de tijd van de uit hun nek lullende sociologen als Wertheim. Daarentgen heeft de 19-de eeuwse filopsofie nog steeds betekenis, 0ok vandaag en in Nederland. Ik heb kortgeleden nog On liberty van JS Mill gelezen, en stukken van Locke en Hobbes, en wat zij verkondigden zou eigenlijk verplicht leesvoer moeten zijn voor de huidige zelfvoldane, eigen-belang-eerst politieke elite van nu.

Satan Loves You Too | 28-01-07 | 17:16

Is Eva een alter ego van Heleentje van Lier?
Is dit essay een verkapte sollicitatiepoging?
GS wetenschappelijk verklaren?
Zullen we het eens praktisch proberen?:

Twee mensen beginnen na een avond vol alcoholische versnaperingen en mijmeringen over de traditionele journalistiek een weblog en het blijkt een gat in de markt te zijn. Hun uit de hand gelopen hobby voorziet weldra in hun levensonderhoud en vervolgens zien ze zich geconfronteerd met vragen van financiele/commerciele aard en is de hobby een professie geworden.

Wat Eva doet is hineininterpretieren op basis van geschriften van anderen. Ze poogt te verklaren wat de beweegredenen van de GS redactie zijn en zijn geweest.
Het is de zaak omdraaien: je ziet het eindresultaat (GS als commercieel succes) en je gaat met een paar theorietjes terug herleiden.

Ik kan zelf uiteraard ook slechts gissen naar de oorspronkelijke beweegredenen van Weesie en Wiegers maar ik durf te stellen dat ze zich vandaag de dag meer bezighouden met bedrijfsmatige kwesties dan met journalistiek-ethische vraagstukken. Het zal hen aan hun journalistiek reedt roesten of ze als agressors of enablers van de oude journalistiek worden gezien.
Ze hebben een produkt in de markt gezet en ze bereiken een substantieel segment van die markt en zijn daarmee voor adverteerders hot.
Gaat het om het heropvoeden van de lezer en straks kijker? Welnee, het gaat om amusementswaarde. Nieuws is amusement, good, bad or indifferent.

De GS redactie heeft heel goed begrepen dat de mens elkaar wenst op te zoeken en dat strijd een basisconditie van het leven is.
Je krijgt pageviews en hits door een plaats te bieden waar men elkaar leert kennen en controversieel kan posten. In virtual reality kun je de beschaving eventjes afpellen en met een nickjasje je medemens te lijf gaan.

De redactie speelt zich de laatste tijd veelvuldig in de oude media-kijker.
Overexposure. GS goes mainstream. Waar de hobby ooit zo idealistisch begon is ie nu verworden tot een strak geleid bedrijf en zijn cijfertjes belangrijker dan het produkt zelf.
Het afgelopen jaar heb ik als vaste reaguurder gemerkt hoe de toon van de muziek veranderde: het unieke garagebandje van weleer maakt nu produkties in een fraaie studio en het is lopende band werk geworden.
GS was voor mij als reaguurder amusement en geen bron van nieuwsgaring.
Het virtueel sociaal verkeren was net zo belangrijk als het inhoudelijk reageren. En daarin schuilt ook gelijk de zwakte van de site. Uiteindelijk wordt het voorspelbaar en een herhaling van zetten. De vaste reaguurders weten van elkaar hoe er wordt gereageerd. Daarom is nieuw bloed essentieel voor het voorbestaan en het succes van de site. Dat heeft GS goed begrepen en daarom moet er mainstream worden gegaan.
De revolutie eet haar eigen kinderen.

Jane Doe | 28-01-07 | 17:14

sunsh!ne 28-01-07 @ 17:10

Nu simplificeer je om je punt te maken en schaar je gemakkelijk alle kritische opmerkingen -welvoeglijk en minder welvoeglijk- onder de bedrieglijke noemer 'roepen'. Is beetje goedkoop vind ik.

v Maerlant | 28-01-07 | 17:13

@Patrick Bateman 28-01-07 @ 17:00
Precies. Ik denk dat dit een verspreking of foute weergave van de Volkskrant is. Ik was vanmiddag op internet aan het zoeken naar die Starf*cker, die hoierboven genoemd wordt, en daar noemde Weesie ook de tabloids als voorbeeld.

tegengas | 28-01-07 | 17:11

tegengas 28-01-07 @ 16:57

Ik neem aan dat jij iemand die bij Elsevier wantrouwt, maar dit geeft wel te denken, lijkt me:

www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/artn...

@ patrick bijlmans

De azijnbode is imho heel voorzichtigjes aan bezig om de politieke voorkeur van weleer af te schudden. Dat gaat met vallen en opstaan en tegenzin, maar de tendens stemt vorzichig hoopvol. Voor zover de ouwe media er nog toe doen he...

bottehond | 28-01-07 | 17:11

@v Maerlant 28-01-07 @ 17:07

Wat net is en wat niet, is inderdaad erg subjectief en dus per definitie persoonsafhankelijk. Toch blijf ik bij mijn standpunt dat enkel roepen niet constructief is aan de problematiek.

sunsh!ne | 28-01-07 | 17:10

@sunsh!ne 28-01-07 @ 16:28

Maar het herhalen van dingen die er absoluut niet toe doen, en daar bovenop nogmaals keer op keer herhalen van het hetzelfe nutteloze onzin, is stemmingmakerij om echte problemen van de maatschappij te verhullen. Ik kan best begrijpen dat iemand die geen vrienden heeft die moslim zijn vanuit zijn eigen kleinburgerlijke opvattingen het héél interessant vindt om weer een verhaal over hoe idioot Mohammed wel niet was op te rakelen, maar hier worden onze jongens die in Afghanistan vechten in een vuile invasieoorlog er niet beter van, we raken er geen voedselbanken door kwijt, het inspireert de parasieten en krakers niet om te gaan werken, en het doet verder weinig dan een nog verdeeldere maatschappelijke sfeer te creeren waarin we nog minder goed onze gemeenschappelijke problemen kunnen oplossen. Wat het ZEKER niet doet is bijdragen aan de integratiediscussie; integratievraagstuk zal NOOIT worden opgelost zolang de GS bezoeker de Allochtonen-o-meter gebruikt om de WENSBAARHEID van zijn woonplek te meten, want spreiden is enige, maar tevens ook een natuurlijke en juiste, oplossing.

Voor een evenwichtige berichtgeving zou het leuk zijn om op GS IEDEREEN behoorlijk voor lul te zetten. Ik respecteer het humorgevoel en subtiele sarcrasme van de redactie ten zeerste, en lees GS dan ook héél graag. Maar een evenwicht vinden in de politiek gekleurde berichtgeving tussen de kanten (lees, zowel links als rechts keihard afkraken om dingen die er toe doen), dat maakt je weblog a-politiek! Nu is GeenStijl door de keuze om bijvoorbeeld PvdA misstanden (terecht) aan de kaak te stellen, maar dat van de VVD of CDA na te laten, gewoon voor een rechts karretje gespannen.

Onderschepper | 28-01-07 | 17:09

correctie toch wel: ipv overvleugelt: 'zou moeten overvleugelen' want we zijn nog niet zover en geraken misschien ook helemaal niet zover.

v Maerlant | 28-01-07 | 17:09

sunsh!ne 28-01-07 @ 17:04

Ik onthou dus maar dat je het met me eens bent dat kritiek op de islam de tegenstelling links-rechts overvleugelt omdat ik het verder niet zo eens kan zijn met je comment daar 1. elk vogeltje zingt zoals het gebekt is en 2. discussiëren over wat net is en wat erover vermoeiender is dan een studie over het geslacht der engelen.

v Maerlant | 28-01-07 | 17:07

@v Maerlant 28-01-07 @ 16:46

Daar kan ik prima inkomen (dat het islam kritische gelijk gesteld wordt aan 'rechts'). Het is een maatschappelijk probleem en steeds meer mensen worden zich daar bewust van en durven er iets over te zeggen. Zo lang dat 'zeggen' op ee nette manier gaat, is dat ook prima. Kritiek uiten vind ik persoonlijk geen probleem, schoppen is onnodig.

sunsh!ne | 28-01-07 | 17:04

Weesie in het artikel:
"Wij voorzien het nieuws van een opiniërend sausje, een werkwijze die bij de Engelse kwaliteitspers al jaren gaande is maar in Nederland absoluut not done is"
GS lijkt mij eerder opinie met een sausje van 'feiten', daarom is het niet minder vermakelijk maar dat is wél de verhouding.
Deze werkwijze, evenals het zeer nadrukkelijk op de persoon spelen met weinig respect voor de waarheid (never let the truth get in the way of a good story) is meer iets wat je vindt in de Engelse rioolpers, de tabloids.

Patrick Bateman | 28-01-07 | 17:00

Feit is dat de oude media zich bedreigd voelen door de nieuwe journalistiek op het internet. Gisteren werd het linken naar littlegreenfootballs.com nog gebanned op de Message Boards van de BBC, zogenaamd door het overtreden van de House Rules. Ja, vast wel. Onderwerpen die in de oude media stelselmatig worden doodgezwegen ivm de multikul komen op het internet juist wel aan bod. Hier een goede reactie op de linkban van de LGF-site. Maakt alles duidelijk, denk ik.

Message 27 - posted by whollyinappropriate (U7252466) , 4 Hours Ago

That the BBC does not allow a link to LGF will come as little surprise to those of us familiar with the BBCs output and editorial tone. What has come as a surprise to me, a relative newcomer to the ‘blogosphere’, is the degree to which the news the BBC chooses to present to us is filtered and censored. Whole stories that cause a sensation on the blogosphere and are of undoubted public interest are either mentioned in passing or not mentioned at all by the BBC.

Towards the end of last year I saw a BBC news report on the continuing anarchy in the Paris suburbs with protests by French police against the increasing number of attacks they were coming under. This was around three weeks after the same story first began circulating on the blogs.

By now all of us will have familiarised ourselves with the anodyne Mohammed cartoons that provoked such controversy last year - not through the MSM but through the blogosphere. Would any of us know about last years riots in Windsor, the Reuters fauxtography scandal or the home office ordering 12,000 nuclear protection suits for the Met over Christmas if it wasn’t for the blogs? Do you know what one of the main uses of Polonium-210 is? Look it up on the internet because the recent Panorama programme didn’t tell us.

And more recently have you heard about last week’s conference in London hosted by the Mayor where Ken Livingstone was debating with Daniel Pipes on the topic of ‘A World Civilisation or a Clash of Civilisations’? No? Didn’t you hear about it on the BBC? Odd that, particularly since the debate was chaired by the Beebs own Gavin Esler.

However if you do rely on the BBC for your news coverage you will today know which Archbishop turned down an appearance on Celebrity Big Brother and that a photo of David Beckham slaying a dragon is on display at Disneyworld. You will also no doubt recall the story of motorists caught on CCTV driving into traffic bollards in Manchester and of the pelican that swallowed a pigeon.

Increasingly it isn’t going to matter to the likes of Little Green Footballs whether or not the BBC links to them. The more pertinent question, in the not too distant future, is whether Little Green Footballs will allow links to the BBC.

De verkoop van kranten in Nederland loopt ook gestaag terug. Gut, waarom zou dat toch zijn?

Shani | 28-01-07 | 16:58

@tegengas 28-01-07 @ 16:42

Het langs elkaar heen praten, dat is soms onvermijdelijk. De ene persoon komt online en een andere is reeds weer offline. Daar komt bij dat teksten niet altijd goed worden uitgelegd en dan behoeft er eerst weer verduidelijking. Daar ontkom je denk ik niet. De mensen die enkel roepen en vervolgens niet meer (inhoudelijk) reageren, daar probeer ik overheen te lezen.

Ik had gister er gister nog met iemand over dat het toegevoegde waarde zou zijn als er een zogenaamde 'linkse' collumnist bij komt. Eerdmans en Wilders zijn inderdaad van dezelfde categorie. Hoewel mijn voorkeur dan toch naar Wilders gaat.

sunsh!ne | 28-01-07 | 16:58

@bottehond 28-01-07 @ 16:36
Je weet dat ik de grootste fan op internet van jouw stijl ben. dat heb ik ook nooit onder stoelen of banken gestoken. je bereikt alleen veel mensen niet, omdat het soms moeilijk te doorgronden is, waar het over gaat.
Dat zwartmaken van Wilders zit in zijn eigen hoofd. Hij speelt graag het slachtoffer. De media zijn daar zeer terughoudend in, zeker vergeleken met de misplaatste aanvallen op Fortuyn 5 jaar terug. Dat NRC pretentieus is klopt. Al die gefrustreerde filosofen die daar brieven naar toe sturen, die nog geplaatst worden ook, koopt niemand wat voor. Toch is het onzin om de NRC na de PVV-publicaties van de ene op de andere dag een GroenLinkskrant te noemen. Handtekeningen voor inschrijving zijn openbaar en de belangrijkste taak van de journalistiek is m.i. het controleren van de democratie.
Het beeld van dat veel media links zijn komt -nou ga ik ook al pretentieus doen- omdat nieuws vaak links is, want afwijkend van de bestaande orde. Rechts nieuws is misdaad, ongelukken, branden en human interest: kortom De Telegraaf. Je moet er dus mee leren leven.

tegengas | 28-01-07 | 16:57

Ik haakte al af bij "75.000 hits". Mevrouw diskwalificeert zich daarmee namelijk al als "deskundige".

Neon | 28-01-07 | 16:47

Maaier 28-01-07 @ 16:32

Je post van 16:32 is een QED voor de stelling van

Murdockyoufool 28-01-07 @ 16:01

zodat je doorgaanse degelijkheid ontaardt in belegenheid. Zie bijvoorbeeld de draad omtrent Eerdmans van gisteren (sommige comments dan): islamkritisch zijn gelijkstellen met 'rechts' wordt zoetjesaan passé, en dat is, voorzover de trend zich doorzet, heel erg ok.

v Maerlant | 28-01-07 | 16:46

@botte 1636
ik kan de die suggestie al voorstellen, veel meel in de mond nemen.
dat proberen ze steeds opnieuw, de staatslinksjes.
praten volgens hun spelregels.
ik zou ze zeggen , forget it, maar het is jouw draadje.

bejaarde op brommer | 28-01-07 | 16:45

@sunsh!ne 28-01-07 @ 16:28
Ik ben blij dat discussie mogelijk is, maar bij te veel onderwerpen wordt er langs elkaar heengeroepen. Ik vind het voor mezelf ook soms wel frustrerend omdat ik vaak wat dieper op de onderwerpen inga, en er ook niet vies van ben om te polemiseren.
De columns van Wilders en Eerdmans komen uit dezelfde rechtspopulistische hoek. Een van beide is dus overbodig. Weesie gaf gisteren in de Volkskrant aan graag Femke Halsema erbij te willen, wat hij -lach niet- het midden noemde.

tegengas | 28-01-07 | 16:42

@ bottehond 28-01-07 @ 16:36
In de Azijnbode van dit weekend stond een redelijk vergaande rehabilitatie van Dion Graus waarin de meeste (niet alle) beschuldigingen onderuit gehaald werden.
Er is nog hoop???

Patrick Bateman | 28-01-07 | 16:42

@Zo jammer! 28-01-07 @ 14:05
Na alle comments voel ik me natuurlijk loos als student sociologie, maar ik ben vrij rechts, heb VVD gestemd... nie dat iemand t iets kan bommen

De Samoeraiiii | 28-01-07 | 16:41

vlgns mij loog die socio...

Luudde | 28-01-07 | 16:41

Die Fransman heeft toch maar mooi iedereen sufgelult met dit ondoordringbare stukje non-literatuur. Iemand die het gesnopen heeft trouwens?

Anti-links | 28-01-07 | 16:40

tegengas 28-01-07 @ 16:27

Ik ben het eens met je kritiekpunten over de column van Jeaust. De vraag is wel of zo'n korte column zich leent voor een genuanceerd stukje. Waar ik Eerdmans gelijk in geef is in de strekking van zijn stukje, waarbij hij zijn mening geeft over het hoernaille en hoe dat toch weer stiekem bezig is Wilders zwart te maken en zoals Joep Dohmen de eigen politieke agenda nastreeft. Op zich een prachtige paradox: betreffende media pretenderen objectief te zijn en ze worden daarin helaas gesteund door hun kritiekloze achterban. Juist die pretentie maakt dat men voorzichtig te werk moet gaan. Maar iedere boerenl*l met een IQ van boven de 100 ziet het verbeten fanatisme waarmee men op bv. Wilders jaagt. Wie daar intrapt en een ander toebijt (inde draad van Eerdmans) dat hij niet zo goedgelovig moet zijn heeft kennelijk toch een beetje een blinde vlek. Imho. Ow ja... mijn "barokke" stijl bevalt je slecht? Doe maar een suggestie. Hehehehehehe....

bottehond | 28-01-07 | 16:36

tegengas 28-01-07 @ 16:33
Nooit!
Da's iemand die zich voor mij uitgeeft.
De klootzak zou zich moeten schamen!

Natte Bever | 28-01-07 | 16:35

@Natte Bever 28-01-07 @ 16:30
Ach bevertje. Jij vertoeft toch ook geregeld aan de andere kant bij NieuwNieuws en in de dump?

tegengas | 28-01-07 | 16:33

@bijstandskoning@15.27 e.v.a.

GS is niet uitsluitend recht, er wordt van alles aangepakt. IN de aanloop naar de verkiezingen is GS wel heel erg een anti-PvdA campagne gevoerd, dat was duidlijk. Anders gezegd, ze lieten zich mooi voor het CDA-karretje spannen. Na de verkiezingen is het weer genormaliseerd en worden er verschillend emensen aangepakt. Veel reaguurders zijn duidelijk wel van rechtse snit, met veel anti-moslim geouwehoer, waartussen soms nuttige en doordachte, vaak onnnodig stigmatiserend. Ook het geroep om doodstraffen rondom misdadigers is een behoorlijk 'rechts' geluid. Sociaal-economisch hefet GS geen enkele positie, behalve dan als het gaat om burgerlijke 'verworvenheden' zoals hypotheekrenteaftrek.

Maaier | 28-01-07 | 16:32

@bottehond 28-01-07 @ 16:22
Sure, nothing personal.
Daarom correspondeer ik ook altijd graag met jou en daarom lees ik jou zo graag. Dat weet je.

tegengas | 28-01-07 | 16:31

tegengas 28-01-07 @ 16:27
Geef eens een voorbeeldje van puntje 3, laatste zin.
Of nee, doe er gelijk 4.
Can't wait.

Natte Bever | 28-01-07 | 16:30

@tegengas 28-01-07 @ 16:17

Eerdmans schrijft dat misschien makkelijke stukjes, waar hij open deuren intrapt. Het positieve daaraan vind ik persoonlijk dat iemand uit de politiek (of als voormalig politicie) dergelijke ideeën uitspreekt en laat horen. Het Column van Geert, kan ook enigszins makkelijk genoemd worden. Het gedeelte over Mohammed hebben we ook al vaker gehoord. Maar het zet wel aan tot discussie en er wordt niet zonder meer aan voorbij gegaan.

sunsh!ne | 28-01-07 | 16:28

@bottehond 28-01-07 @ 16:17
Er lopen nu 2 correspondenties van ons door elkaar dus ik zal kort reageren op je laatste stukje van 16.17 uur.
1 Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin.
2 Ik kan me goed uitleven, ik leer veel, en het houdt mijn denken scherp.
3 Ik heb ook de behoefte om mensen te vermaken. In bijna al mijn bijdragen zit een ondertoon van cynisme, ironie en/of zelfspot.

tegengas | 28-01-07 | 16:27

Goh, ik ben tussen de 25 en 35, zenk joe ferrie matsj!
Jaja, midden in de midlifecrisis zijn dat hele positieve opmerkingen.
Maarre....... zijn er al naaktfoto's van dat wijf?

Jim Beam | 28-01-07 | 16:27

@sunsh!ne 28-01-07 @ 16:15
Niet te veel gebruiken he... (knipogende smiley is nu vereist, maar dat symbool weigert uit mijn klavier te komen).

Murdockyoufool | 28-01-07 | 16:22

Goeie analyse, beetje taai leeswerk, maar wel goed onderbouwd. En terecht: GeenStijl mag (wat je er ook van vinden mag) inmiddels serieus worden genomen in het nieuws"veld" der Bananenrepubliek. Eenieder, die GeenStijl afdoet als een rebellenclubje dat niet weet waar het mee bezig is, heeft de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar niet goed begrepen.

Reykjavik | 28-01-07 | 16:22

tegengas 28-01-07 @ 16:17

Goffedomme... mot ik weer zelf gaan zoeken... BTW: cheer up, dude. "Links en Rechts" zijn zo langzamerhand doodverklaard... kunnen we met zijn allen weer eens na gaan denken hoe we het hier willen hebben. Ik vind GS een perfect podium bieden waar iedereen welkom is. Rijp en groen, doordacht en lomp schofferend, het mag er allemaal zijn. Daarom vind ik het flauw en getuigen van slechte smaak en zelfs van een beetje behoudzuchtige mentaliteit getuigen om GS rechts (of zelfs uiters of extreem) te noemen. Dat vind ik écht te gemakkelijk en dan pak ik even mijn bijl... nothing personal, je weet tog.

bottehond | 28-01-07 | 16:22

Nonsens.

Damvic | 28-01-07 | 16:18

@bottehond 28-01-07 @ 15:51
LOL!!!! over gas <--> diesel. Hoe kom je erop!
Ik had er natuurlijk gisteren op moeten reageren, maar ik kwam er te laat in bij de column van Eerdmans en had de indruk dat jij al weg was. Ik heb wel in een paar stukjes mijn mening achtergelaten trouwens. Moet je nalezen, ik heb jouw naam ook nog -versluierd- genoemd, ik heb echter tot mijn grote verdriet geen slapende hond wakker kunnen maken (heb je 'm: slapen <--> hond)
Wat er zo gênant aan was, is dat het stuk van Eerdmans zo goedkoop was en zo plat en jij net deed of hij de grootste denker van Nederland is. Iemand die nu eindelijk eens zegt waar het op staat. Dat kon ik niet rijmen. Dat kun JIJ veel beter.

tegengas | 28-01-07 | 16:17

tegengas 28-01-07 @ 16:06

Gezien het feit dat de ergernis over de voorkeuren van de redactie je oren uitspuit vraag ik me af: wat doe je hier als je je zo ergert. Laat me raden. Jij waant jezelf één van die Hansje BrinkerTs die de tsunami aan racisme en fascisme eigenhandig tegenhouden. Dat lijkt me ambitieus. Té ambitieus. De vraag rijst dan ook: als je heeeeeel eerlijk bent en ons mee durft laten kijken in je hartje... doe je dan niet posten voor jezelf? Om te voelen dat jij "goed" bent en je stenen des aanstoots "fout"? Je zou GS dus dankbaar moeten zijn dat GS jou zo'n extragraties toegankelijk podium biedt om lekker te ego- fappen, wanneer jij maar wilt. Wees blij dat ze geen entreegeld vragen!

bottehond | 28-01-07 | 16:17

ehh, is er ok een audio formaat?"

aardt | 28-01-07 | 16:15

In het essay wordt op een serieuse (semi-wetenschappelijke) manier geprobeerd GeenStijl een plaats te geven binnen de journalistiek. Dit vind ik beter dan enkel snel GeenStijl proberen te plaatsen door het bijv. een weblog te noemen.

De scherpe en goede inhoudelijke comments van een aantal reaguurders maken GeenStijl voor mij erg interessant. Er is veel kennis aanwezig, er wordt vanuit verschillende gedachten gereageerd. De discussies, mits ze op een soort van socratische manier gevoerd worden, zijn voor mij erg verrijkend.

GeenStijl reageert voornamelijk op extremen, niet per definitie rechts of links (Sorry Murdockyoufool, ik gebruik de twee woorden toch).

sunsh!ne | 28-01-07 | 16:15

GS is geen fraai bouwwerk van voorgekauwde denkwijzen en melodieus lopende zinsopbouwsels – getrokken door een koersvast kofschip. Maar alleen omdat de Weldenkende Menschen er zo eensgezind "Foei" van spreken, maakt gs al mijn favoriete wephangplek.
Dat reactionaire Bromsnorren zoals veest, tegengas en de bijstandsvorst hier dagelijks dienst kloppen, is een bewijs dat gs er toe doet.
Goed genoeg, ook voor de raamvertegenwoordigers rond het binnenhof. Scherp opletten daar dus en vouw maar eensch een muts van je suffe Volkskrant!

Jan Passant | 28-01-07 | 16:12

@tegengas 28-01-07 @ 16:06
Als het artikel goed hebt gelezen, kan je opmerken dat GS het tegenovergestelde doet van wat de reguliere media doet. Daar wordt alles van de politieke rechterflank breed uitgemeten. Wat er op links gebeurt wordt gebracht met een nuance-sausje.

Dömper | 28-01-07 | 16:11

@Dömper 28-01-07 @ 15:40
Dat laatste heb je natuurlijk gelijk in: zowel linkse uitwassen (krakers) als rechtse uitwassen (neonazis) worden aangepakt. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het rechtse centrum wordt ontzien. "We zijn Verdonkmoe", zei Weesie gisteren in de Volkskrant. Dus wordt alle onzin die door haar en haar team 2 weken terug is uitgekraamd doodgezwegen. Evenals het voortreffelijke ingrijpen van Rutte, want Weesie vindt Rutte maar een 'ongelooflijke oetlul', zie hij gisteren, en dat beeld mag natuurlijk niet verstoord worden.
Bij de PvdA en de SP wordt elke kleinigheid breed uitgemeten, ook al is dit verder in geen enkele krant te lezen. Noem het maar selectieve perceptie van mij; ik noem het selectieve verontwaardiging van GS.

tegengas | 28-01-07 | 16:06

Dit is nou echt geen stijl. Hartstikkke leuk zo'n academische analyse met allerlei moelijke zinsconstructie. Maar waarom zoveel woorden gebruiken en zo weinig zeggen?

Rechtse_Rukker | 28-01-07 | 16:03

@tegengas 28-01-07 @ 15:36
Iedereen die veelvuldig de woorden links en rechts in politieke zin gebruikt, zou beboet moeten worden. Af en toe waan ik me hier in de jaren dertig. Elk onderwerp en elke reaguurder worden door velen direct ter linker- of rechterzijde van de streep geplaatst, terwijl de reaguurder over het algemeen zowel -als we de woorden moeten gebruiken- linkse als rechtse denkbeelden koestert. GS zelf is noch links noch rechts te noemen. De redactie brengt onderwerpen waarvan ze weet dat er een hoop mensen op los gaan en dan blijkt het vaak om onderwerpen die een opvallende tegenstelling aantonen te gaan: privileges voor minderheden, graaigedrag door socialisten, milieubelastend gedrag door milieufanaten. Heeft niets met links/rechts maken, maar met nieuwswaarde. De Telegraafredacties hebben wat dat betreft ook een aantal stokpaardjes; nieuwsonderwerpen waardoor mensen zich in hun portemonnaie getast voelen, kinder-, bejaarden- en dierenleed en graaierij van politie en parkeerwachters doen het altijd goed. Bij GS, met oud-Telegraafer Vleesboom aan het roer, is het niet anders.

Murdockyoufool | 28-01-07 | 16:01

Gefeliciterd Geenstijl, jullie worden nu ook wetenschappelijk onderzocht.
En je weet hoe het gaat met de wetenschap: analyseren, demistificeren, klassificeren en dan: what's next.

bidlip | 28-01-07 | 16:00

Ovu-latie heeft het slim bekeken, ze steekt GS een veer in de kont, GS zet een linkje terug. Et voila, vandaag duizenden procenten meer bezoekers...

alpha_mannetje | 28-01-07 | 15:56

Als ze net zo lang neuqt als schrijft, dan is het wel een geyl wijf

watzegtu | 28-01-07 | 15:54

Armageddon@15.44. Het willen hebben van macht geeft aan dat je veel onderdrukte angst hebt. Doe er wat aan het de zon zal ook voor jou schijnen.

Contra | 28-01-07 | 15:53

tegengas 28-01-07 @ 15:44

Kom maar op dan, mijnheer van de inhoud. Wat was er zo genant aan... enne... ik zit er te dicht bij kennelijk. Dan ga jij altijd de relnicht uithangen. Ik vraag me trouwens af waarom iemand tegen gas zou zijn. Ben je dieselfetisjist of zo?

bottehond | 28-01-07 | 15:51

bottehond 28-01-07 @ 15:25
Heb geen problemen met abstracties. Wel met wollig en pseudo-wetenschappelijk taalgebruik.
Ik vind het leuk dat er een site als GS bestaat, juist omdat de reguliere media errug saai zijn. Waardeer dat dus positief, for the time being.
Sluit niet uit dat GS ook mainstream wordt, als het dat al niet (deels) is. Soms gaan dingen aan hun eigen 'succes' ten onder.
*Daar hoeft verder geen tekening of linkie bij*

Natte Bever | 28-01-07 | 15:49

om toch mee te discussieren:
in mijn ogen is GS niet rechts, maar buigt zij zich over maatschappelijke incorrectheden. dat misstande op 'links' op dit moment door de heersende pers niet worden opgepakt en zelfs worden verzwegen, levert een tegenreactie op bij GS. maw: anti-links hoeft geen rechts te zijn. ook recht wordt (weliswaar in mindere mate) op de korrel genomen als zij volgens de redactie (en de gs-achterban) aan het fucken zijn...

manna | 28-01-07 | 15:48

GS en de 'oude media' hebben elkaar gewoon nodig.
GS om het aantal hits op te krikken (zie de top-10 meest bekeken filpjes over 2006, allemaal zaken die aandacht kregen in de 'oude media').
En de oude media hebben GS nodig als vijgenblad om nieuws te brengen wat anders 'not-done' zou zijn volgen hun journalistieke 'moraal' maar doordat het op GS komt wordt het acceptabel te berichten over keepers die anaal geplezierd worden door hun vrouw of filmpjes van vechtpartijen op scholen...
Goed voor de kijkcijfers!

Patrick Bateman | 28-01-07 | 15:47

Nou met de leeftijdquote ben ik het al niet mee eens Er komen hier veel ouderen . Denk dat het alles met de tijdgeest te maken heeft, en wie trekt uiteraard de meeste adverteerdes dus met geld. En dat de telegraaf zich heeft ingekocht zegt genoeg over het soort publiek lijkt me dat trekt de telegraaf aan. Maar is altijd lachen hier met de jongens van geenstijl omdat ze de pest aan politiek correcte uitspraken hebben, en terecht zoals de vele aantallen bezoekers bewijst. Maar goed ga niet aan je eigen succes ten onder.

lara | 28-01-07 | 15:46

Is het ook een lekker wijf lijkt me een boeiender onderwerp.

Ed Cetera | 28-01-07 | 15:45

Ik ben een machthebber die probeert om mijn reaguurders monopolie te verdedigen en concurrentie buiten te sluiten door middel van tendentieus, ongefundeerd en buitengewoon kwetsend te reaguren.

Armageddon | 28-01-07 | 15:44

@bottehond 28-01-07 @ 15:39
Als je alle barokke onzin uit jouw teksten weglaat, zeg je niets, helemaal niets, Botte. Ga maar lekker slijmen met die leeghoofdige populist Eerdmans.
Gisteren maakte je er ook weer een gênante vertoning van.

tegengas | 28-01-07 | 15:44

Open deuren, posts die te lang zijn voor de gemiddelde "nieuwe" bezoeker, reaguurders die vragen of GS vergeten is welk publiek het bedient (yawn...), populisten van inkoppertjes voorzien en dus de aardappelpuree waar Hemaworstje van spreekt. Soort van veldverschuiving.

Of toch niet? Voor populisme en sensatie is altijd een markt geweest en dat is en zal niet veranderen. En dat is ook direct het enige gat in de markt dat GS gevuld heeft. Open veld dus. Afgekeken, geschoten en niet gemist. Hulde!

goeroeroe | 28-01-07 | 15:44

@tegengas 28-01-07 @ 15:36
Als je alles wat je tegen staat 'rechts' wil noemen, kan GS wel eens al rechts overkomen. In mijn ogen wordt er door GS geen uitzondering gemaakt tussen links en rechts, als er iets aan de kaak gesteld wordt.

Dömper | 28-01-07 | 15:40

meisje is 23, maar d'r zit best wel verstand in.

manna | 28-01-07 | 15:40

Bijstandskoning 28-01-07 @ 15:27

Jij bent ook niet gestikt in je eerste leugen, is het wel? Het is toch steeds weer leuk wat voor clichés jij bij elkaar harkt om je roeptoeterpraat voor jezelf geloofwaardig te maken. Nu heb je al eerder duidelijk gemaakt dat je hier uitsluitend komt om te provoceren, waardoor je in feite jezelf vrijgesteld hebt van enige inhoud. Dat neemt niet weg dat jouw ronkende eendimensionale posts blijven staan. Dat is menig reaguurderT op sites die jouw beperkte en hitserige gedachtengoed uitdragen niet vergund.
Opvallend toch. Er is een groepje reaguurderTs van extreem linkse cq activistischen huize dat NOOIT inhoudelijk reaguurt, ALTIJD op draadjes te vinden is waar "het rechtse bruine monster" de kop op steekt om daar de draad om zeep te helpen en NIMMER op een originele of constrcutieve gedachtenoefening te betrappen is. Calvinisten zonder god, wordt jouw soort genoemd. Ik vind dat een uistekende en zeer adequate typering.

bottehond | 28-01-07 | 15:39

@Dömper 28-01-07 @ 15:28
Nee Dömper, onze Bijstandkoning heeft gelijk. GeenStijl is uitgesproken rechts, ook volgens de oprichter Weesie zelf. Je moet toch wel erg blind zijn als je dat niet door hebt. Er is echter volop ruimte voor mensen met een genanceerdere mening.
Helaas is die ruimte er niet bij veel reaguurders die meteen beginnen te schelden en hun vooroordelen boven halen.

tegengas | 28-01-07 | 15:36

Met andere woorden: GeenStijl vertegenwoordigd de denkwijze van een nieuwe generatie, die zich qua denken losmaakt van de autoritaire gedachtenpolitie, en de kritiek die hierop wordt gegeven, valt onder de noemer "ouwelullenpraat".

Grappig hoe de hipsters destijds dezelfde term gebruikten om de kritiek van het ouderlijk gezag op hun nieuw ontdekte levensinzichten te pareren, en hoe deze zelfde hippies (inmiddels redacteur bij de Volkskrant) zich bezondigen aan hetzelfde fenomeen. Ook zij zijn niet meer in staat de volgende generatie te begrijpen.

De sixties zijn dus dood. Hoi!

Lagonda | 28-01-07 | 15:34

Ik kan niet wachten op het antwoord van Kouwes.

nick.exe | 28-01-07 | 15:28

@Bijstandskoning 28-01-07 @ 15:27
Als je alleen leest wat je wil lezen.

Dömper | 28-01-07 | 15:28

Wat issss dat hier 28-01-07 @ 14:50

GeenStijl is uiterst rechts. Hoe komen mensen erbij dat deze site neutraal zou zijn? Rechtse stokpaardjes als bang zijn voor bruine mensen, geen belasting willen betalen en woestijnbewoners platbombarderen worden hier met verve bereden. Je kunt onmogelijk een andere conclusie trekken, als Jan Marijnissen en Wouter Bos hier als Mao Tse-tung respectievelijk Boslim de Landverrader worden geportretteerd.

Die dubieuze voorkeur is nogal dom, omdat je de omvang van je doelgroep beperkt tot pedante dertigers die vanuit hun cubicle neuspeuterend op de maatschappij willen afgeven. Verbreed het schootsveld eens tot politiek rechts, en je boort een veel bredere doelgroep aan: ka$$a! Maar GeenStijl heeft kennelijk het lef niet om de VVD te beledigen.

Bijstandskoning | 28-01-07 | 15:27

goed verhaal...
lekker kort.

chrizzzt...uz | 28-01-07 | 15:26

Natte Bever 28-01-07 @ 15:15

Te abstract voor je? Valt me best tegen van je, natte beverT. Ik zie wel degelijk positieve ontwikkelingen, waarvan het bestaan van GS en het stukkie van Eva vingerwijzingen zijn. Ben je het er niet mee eens?

bottehond | 28-01-07 | 15:25

Te lang? Hoeveel van de 25- tot 35-jarige blanke mannen leest er nog wel eens een boek?

Dömper | 28-01-07 | 15:24

Een beetje links-elitair zweverig doen over positieve velden. Volgende keer maar een essay over de positieve invloed van drugsgebruik boven je 20e: Een stukje zelfreflectie maakt het allemaal toch net wat boeiender, vind je niet?
-
O.T:
Nu het toch weer GS-week is in de media, is er al iemand op het lumineuze idee gekomen om de laatste Fokke en Sukke (VPRO gids) in de dump te plemmen? Wel in het juiste veld plaatsen graag...

DiagnosisTyphus | 28-01-07 | 15:23

Even voor alle duidelijkheid. Socilogie is geen echte wetenschap.

Contra | 28-01-07 | 15:23

Zodra ze GeenStijl weteschappelijk gaan analyseren word het tijd om mensen op het verkeerde been te zetten. Kan de reactie niet tot 1 april extreem politiek correct gaan doen? En dan dze dame weer om haar mening vragen? Ies lachen!

Sabjo | 28-01-07 | 15:19

bottehond 28-01-07 @ 14:57
Hier hangt verdomd weinig in de lucht, behalve regenwolken.
Is het bij u anders?
En u noemt onderstaande tekst wetenschappelijk? Het is zwakzinnig, betekenisloos gelul, om me pleonastisch uit te drukken.
*Adviseert bottehond niet langer naar Lingo te kijken*

“In feite worden de eigenlijke beginselen van het spel, [..] het voetstuk van laatste geloofswaarheden waarop het hele spel berust, niet aangetast door de partiële revoluties die zich voortdurend in velden afspelen. Integendeel, in de velden van productie van culturele goederen, van religie, literatuur en kunst, beroept de subversieve ketterij zich op de terugkeer naar de bron, de oorsprong, de geest of de waarheid van het spel, tegenover de banalisering en verloedering waaraan het ten prooi is gevallen.”

Natte Bever | 28-01-07 | 15:15

goed verhaal, lekker kort

waddis | 28-01-07 | 15:13

@TRS inderdaad, inderdaad. Leuk om je te zien Eva!

..zapper | 28-01-07 | 15:10

Mij heeft ze dus niet bereikt.... ze kan zo de politiek in. Groen Links of PvdA uiteraard en hoog op de lijst. Jezus, wat een dom gelul zeg.

gigi gorgonzola | 28-01-07 | 15:07

Ambroos wiegers? dat is toch die barman van Casa Rosso?

superjan | 28-01-07 | 15:04

@vander F
Vanaf volgend jaar wordt 28 januari de Dominique Weessie dag, verplicht vrij, om de zegeningen van deze man voor het journalistieke veld te memoreren en te vieren.

CoJoNes | 28-01-07 | 15:02

Tjongejonge,
wordt me daar een bos veren in de reet van Weessie geschoven zeg.
Positief dit en dat en zus en zo.

En een loei van een misvatting over wie Starf*ckert nu weer is.

vander F | 28-01-07 | 14:58

goed verhaal, lekker kort

utregsglorie | 28-01-07 | 14:58

Wat issss dat hier 28-01-07 @ 14:50

Tsja... als een wetenschappelijk onderbouwd stuk verschijnt waaruit blijkt dat GS de progressieven en anti- establishmentisten bedient sta je natuurlijk als belanghebbende (voor je "eigen" visie) van dat establishment natuurlijk wel enorm voor lul als je meent bij het verlichte deel der Natie te behoren. Dat moet pijn doen en de reacties hierboven laten mooi zien waar de betreffende reaguurderT zichzelf plaatst.
Goed werk, Eva en het stuk sluit perfect aan bij een aantal discussies van dit weekend. Er lijkt iets moois in de lucht te hangen.

bottehond | 28-01-07 | 14:57

trouwens, er zijn ook genoeg linkse kudt sojavreters hier actief... daar gaat je theorie...

Tommygunner | 28-01-07 | 14:57

@ Wat issss dat hier
Dat is geen rechts herhaal, dat is gewoon vertellen hoe het zit, niks rechts aan ;)

Tommygunner | 28-01-07 | 14:55

@TRS 28-01-07 @ 14:41
Talkradio, zoals dat in de VS wordt gemaakt, is uitgesproken rechts. Past dus in het verlengde van GeenStijl.

tegengas | 28-01-07 | 14:52

GeenStijl is niet links of rechts? Wat doet Joost met zijn oeverloos herhaal (herhaal.., herhaal......, herhaal..........) verhalen dan op GeenStijl?!
Trouwens leuk geprobeerd maar het is nog laaaaang geen 1 april.
Succes verder.....

Wat issss dat hier | 28-01-07 | 14:50

En ik maar denken dat ik op een weblog zit te reaguren, blijk ik ineens midden in het veld te staan, met een positieve inloed, dat dan weer wel.
Ook het televisie avontuur zal dus een extra positieve invloed hebben vanwege de economische kracht van het medium
Komen jullie nu mee, als ik dit allemaal toch eens eerder had geweten. Alsof je er op je 80e achter komt dat God bestaat...
-edit: En wij maar denken dat CoJones een sabbatical had genomen, hangt-ie 24 uur later alweer in de comments-

CoJoNes | 28-01-07 | 14:46

Tsjonge, om een kort verhaal heel lang te maken. Lees eigenlijk niets nieuws, behalve dat vage geouwehoer over velden. Maar, eerlijk=eerlijk, Eva geeft een aardig beeld wat GS behelst. Alleen jammer van dat Starf*cker-foutje.

brutus68 | 28-01-07 | 14:46

Piccaas?

3*links=rechts | 28-01-07 | 14:42

"Met die extra inkomsten probeert GeenStijl nu een talkradio op te zetten op internet."
.
goooooooooeeeeeeeed nieuws!!! Met Beau? ZEG DAT HET WAAR IS!!

TRS | 28-01-07 | 14:41

Leuk, zo'n afstudeeropdrachtje van de stagiare van het Schooltje voor Journalistiekje. Verder niet veel aan te merken op de inhoud, al mis ik de functies van katalysator en klankbord. GS biedt de mogelijkheden om het ongenoegen over ontwikkelingen te uiten en om je mening aan die van anderen te spiegelen. Deze twee onderdelen zijn meer belangrijke trekpleisters dan nieuwsgierigheid naar de grollen van de redactie en de onthulling van schandalen.

Murdockyoufool | 28-01-07 | 14:40

Kouwes schrijft kut maar dit slaat alles

Mulatin Rome | 28-01-07 | 14:39

Starf*cker, alias Ambroos Wiegers... hahahah... t's dat Jaap al een hele tijd een in een bunker in de Hoogeveense bossen vertoeft, anders zou hij Eva'tje wel even over de knie leggen.

TRS | 28-01-07 | 14:37

Weten jullie zeker dat het hier een intellectueel betreft?

holtor | 28-01-07 | 14:35

Mensen die ervoor doorleerden hebben soms woorden voor wat de gemiddelde passant aan zjn water voelt.
Voordeel van woorden is dat die beter boodschappen dragen - naar wie op boodschappen zitten te wachten. Dat dus nog wel

Jan Passant | 28-01-07 | 14:32

En doe ook eens wat aan die linkse kutpoll.

LoL @ Sévèke | 28-01-07 | 14:32

"Volgens Starf*cker, alias Ambroos Wiegers..."
Eerder andersom denk...

Tommygunner | 28-01-07 | 14:30

ik ga dat stuk niet eens lezen, laat die hoer gewoon lekker koken!

LoL @ Sévèke | 28-01-07 | 14:28

Niet aanstaande maandag hoop ik!

bad to the bone | 28-01-07 | 14:27

Blabla veelste lang.

Dachthetwel | 28-01-07 | 14:26

Mooi stukje.

Om het op zn goed Frans te zeggen: "You did a very good job"
(Dat was wel krom, een fransman die engels lølt)

Bushokje | 28-01-07 | 14:25

goed verhaal, lekker kort

matjak | 28-01-07 | 14:24

Moderne inquisitie cool

Mulatin Rome | 28-01-07 | 14:20

Sociologie de pseudowetenschap die vaak zo enthousiast meegefröbeld heeft aan menige (linkse) utopie. En leuke dingen voor de mensen in de buurt enzo weet je wel. Ook zeer goed te gebruiken voor volksverlakkerij, demagogie, propaganda. Kortom wilt u wat dan ook bewezen zien huur een socioloog in.
Kost wat, hebbie ook niks.

d´omgebouwde | 28-01-07 | 14:15

pffff, staat al een uur,en nog is de tekst langer dan de commentaren, als je dan niets wilt zeggen, moet dat dan echt met zoveel woorden?

3bier1melk | 28-01-07 | 14:12

Nou, wel kort en bondig om het fenomeen GS te beschrijven...

AppletjeQut | 28-01-07 | 14:09

Tering.
Het wachten is nu op de eerste stijlloze deconstructie à la Derrida.
En ik maar denken dat alle franse filosofie na pak-em-beet 1900 op een misverstand berustte...

degryzedoffer | 28-01-07 | 14:08

Dit verhaal is een correcte analyse, hiermee heb ik al mening persoon hierheen gelokt..

yamahaha | 28-01-07 | 14:07

@tegengas 28-01-07 @ 13:27

De ironie is natuurlijk dat Bourdieu erbij gehaald wordt omdat dat tot de mores van het 'veld' van de huidige sociologie behoort. Hierbij bewijst de theorie zich uiteindelijk weer, zij het in een circelredenering.

Der Schmarotzer | 28-01-07 | 14:06

Leuk dat het eens opgeschreven is, maar ik wist dit natuurlijk al.

Bugsy Siegel | 28-01-07 | 14:06

pics van Eva?

W3a7herman | 28-01-07 | 14:05

HEar HEAR! Eindelijk weer wat diepte bij GS. Wel mooi hoe het bestaansrecht van GS wordt beschreven...

pwman | 28-01-07 | 14:05

Kent er iemand soms ook een rechtse socioloog, volgens mij bestaan die niet.

Zo jammer! | 28-01-07 | 14:05

@Rabarberke 28-01-07 @ 13:59
Veel erger. Bourdieu en de kleinere goden Wacquant en Putnam doen niet eens aan statistisch onderzoek. Dat leidt maar af van het grote geheel dat ze dmv beelden, metaforen en relaties proberen weer te geven.

sjaakdeslinksesul | 28-01-07 | 14:05

Pfff wat een verhaal en ik wist niet dat Ambroos onze Starfucker was, zo lees je nog eens wat, maar het komt dus hier op neer dat wij allen tussen de 25 en 35 jaar oud zijn, minimaal vmbo opleiding, en vooral blank zijn. Kunnen we het niet gewoon over neuqen hebben dat snappen we teminste met ons opleidingsniveau.

Karel Kruizenruiker | 28-01-07 | 14:02

@satan loves you

De hele sociologie is pseudo-exact. Allemaal statistisch geneuzel op de valreep. En als je nagaat dat al die sociologen uit de vorige eeuw hippies waren die 80% van hun studie LSD slikten, dan begrijp je best hoe ze de enige wetenschap die die eeuw wel vooruitgang boekte, de natuurkunde, misbruikten voor hun verwarde 'paradigma's'.

Dat anno 2006 iemand als Eva die onzin nog serieus durft te nemen beangstigt me. Ik denk dat met de gehele 19e eeuwse filosofie de sociologie van de 20e eeuw overbodig genoemd kan worden.

Behalve dan de medische sociologie, dat dan weer wel.

Rabarberke | 28-01-07 | 13:59

Ik kende die Bourdieu nog niet, maar ik nomineer hem posthuum voor de titel van "kampioen open deuren intrappen". Jesus H Christ on a rubber cross, zo weet ik er ook nog wel een paar... Zinloos artikeltje verder.

Muxje | 28-01-07 | 13:54

WOLLIG is niet het juiste woord; Bourdieu is pseudo exact: met de populaire woorden uit een echte wetenschap als Natuurkunde. Veldtheorie, wat een modieus gelul en hoe vaak hebben wij dit soort pseudowetenschap al niet zien passeren in de afgelopen 50 jaar,
Als ze nu eens het stukje zou herschrijven maar zonder de kretologie van Bordieu, dan zou het misschien nog wel een aardig stukje zijn ook.

Satan Loves You Too | 28-01-07 | 13:53

ALs ik tijdens t studeren ff afleiding wil moet je niet verwachten dat ik na 700 bladzijdes marketingcommunicatie ook nog ff deze lap tekst ga lezen.
later

Persoonlijk | 28-01-07 | 13:52

Rabarberke 28-01-07 @ 13:50
Klopt. Was ook een leuke avond toen hij met bewijzen zou komen. Ben er nog steeds niet helemaal uit hoe de vork in de steel zit.

de bier | 28-01-07 | 13:52

Apropos Wim Heitinga... volgens hem was ik ook een bedenksel van de GS redactie, iets wat stellig ontkend moet worden. Hij zou nog met bewijzen komen de gek, nooit meer wat van gehoord.

Rabarberke | 28-01-07 | 13:50

Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap!

tijd voor bier, chips en talpa

Dr. Anus | 28-01-07 | 13:49

Ik dacht da een socioloog een hoer was.

Zo jammer! | 28-01-07 | 13:48

@de bier

Naja fuckje 'weet teveel' - ze is voor een wat was het, 19 jarige, teveel op de hoogte van een hoop dingen. Ze moet dus uit meerdere personen bestaan, een soort van fuckje-redactie zeg maar.

Aan de andere kant lag ze niet zelden overehoop met Lucas de linkse lul... en dat leek wel een principieel serieus conflict.

Wat me trouwens doet beseffen dat ik toch elke dag dankbaar mag zijn dat die parvenu van een Lucasdelinkselutser niet meer onder ons is.

Rabarberke | 28-01-07 | 13:47

"Integendeel, in de velden van productie van culturele goederen, van religie, literatuur en kunst, beroept de subversieve ketterij zich op de terugkeer naar de bron, de oorsprong, de geest of de waarheid van het spel, tegenover de banalisering en verloedering waaraan het ten prooi is gevallen.”
.
Hahaha... dus Geenstijl is via subversieve ketterij de redder van de Waarheid en strijder tegen banalisering en verloedering?

TRS | 28-01-07 | 13:46

@daskapitalist 28-01-07 @ 13:30
Als je bij dat Engelstalige artikel van Bourdieu zijn Franse accent bijdenkt, wordt het nog leuk ook.

tegengas | 28-01-07 | 13:45

Gap!

clandestino | 28-01-07 | 13:45

Moet vandaag nog genoeg lezen, dus na 4e alinea maar gestopt...

Dr Denker | 28-01-07 | 13:45

‘Wij brengen altijd nieuws met een knipoog’
was ik aan het lezen en toen keek ik effe hoeveel ik nog moest.. Gelijk maar gestopt..

Stolker | 28-01-07 | 13:44

Goed verhaal, lekker kort

HeLLmond | 28-01-07 | 13:40

zo heeft er iemand psiegologie gestudeerdt ofzeau

is al deaud | 28-01-07 | 13:39

Veldentheorie komt mi. voort uit de oorlogsvoeringtheorie. GS voert in feite ook beetje oorlog in de rol van de nar, die het volk en de koning vermaakt.
Door feiten te verdraaien of in het belachelijke te plaatsen, provoceert GS in feite de lezer om met humor scherpe reacties te geven of zelfs tegenwicht te bieden. Het is het principe van de paradoxale opdracht in de psychologie:
Je zegt of vraagt het tegenovergestelde, van wat je in feite aan verandering beoogt. En dat werkt zoals je hier op GS kan zien.

jagua | 28-01-07 | 13:38

Samenvatting ? Geenstijl is net zo belangrijk als de Story en Privé.

Aboriginal | 28-01-07 | 13:36

@de bier 28-01-07 @ 13:28
Ik houd het hier nog niet zo lang bij, maar volgens de Volkskrant van gisteren is Ambroos Wiegers (sic) Prof. Hoxha.

tegengas | 28-01-07 | 13:34

Na het lezen van zo'n stuk dacht ik: "Who gives a shit?"

Elk stuk over GS vanuit het perspectief van de oude media klinkt als het relaas van een overspannen veertigplusser bij diens psychiater.

Je kunt rationaliseren wat je wilt, je kunt er theorieen bij halen wat je wilt - van mijn part krijgen we ook nog een verklaring vanuit de dialectiek, de quantummechanica en komen er paralelle studies naar de impact van Geenstijl op het liefdesleven van de slootwateramoebe. Feit is dat de droefgeestige calvinistische elitaire kutjournalistiek op sterven na dood is, dat zelfs de kat niet meer op de Volkskrant wil schijten en dat de zelfgenoegzame smoelwerken van types als Pieter Broertjes straks voorgoed het bejaardenarchief in verdwijnen.

Rabarberke | 28-01-07 | 13:34

Korte synthese voor wie de tekst wat aan de lange kant vindt:

Een site met 75.000 hits per dag vult blijkbaar een gat in de markt.

v Maerlant | 28-01-07 | 13:34

Mon dieu, wat een lap tekst! Waar blijft de pron?
*zit al met broek op enkels*

stretch | 28-01-07 | 13:33

Bijstandskoning 28-01-07 @ 13:31
Je hebt ook bruine welgestelden. Wat moet daar mee gebeuren dan?

de bier | 28-01-07 | 13:33

zozo, n zware zit voor het zondagsch publiek. slapjanussen. mag t ns een keer inhoud hebben ja. PS hey Eva doet ns feauteau? ;)

dekeurslager | 28-01-07 | 13:32

Leuk onderzoek, maar hoe je het ook wendt of keert: alle politici die bruine mensen het land uitschoppen en belastinggeld teruggeven aan de welgestelden, worden hier in het zonnetje gezet. De rest in hun hemd.

Bijstandskoning | 28-01-07 | 13:31

GS wil dat de discussie aangaat tussen de onderlinge reaguurders zodat er blijkt wat er in ons land zich afspeelt en hoe de mensen daar over denken. Dit zal volgens mij inderdaad in de toekomst zijn vruchten gaan afwerpen. INFORMATIE = MACHT

Soldaat 90-5 Zakhu | 28-01-07 | 13:30

veldentheorie klinkt mij een beetje quasiwetenschappelijk in de oren. die hele sociologie is trouwens een wetenschap waar je maar beter zo ver mogelijk vandaan kunt blijven. voor je het weet ga je dit soort artikelen schrijven: mondediplo.com/1998/10/10bourdieu

daskapitalist | 28-01-07 | 13:30

Mooi geschreven en Bourdieu is pittig maar het toepassen van een theorie is niet zo moeilijk.

Uifeltje Gnuiffeltje | 28-01-07 | 13:28

75.000 hits of unieke bezoekers? :P

antidomino | 28-01-07 | 13:27

Interessant artikel, waarbij helaas volkomen overbodig die veldentheorie erbij gehaald is. Laat dat sociologische geneuzel maar aan De Groene over.
Zonder deze invalshoek is het duidelijk, dat visionair Weesie een nieuwe vorm van het brengen van nieuws heeft gebracht. Ik ben groot fan van GeenStijl, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat de columns op GeenStijl niet tot doel hebben een discussie los te maken, maar om goedkoop effectbejag met "gesundes Volksempfinden" en "Stamtafelgeklets". Wie hier de hysterische reacties ziet, die loskomen wanneer het woord moslim, kinderlokker, of de namen Bos en Marijnissen, begrijpt wat ik bedoel.
Gelukkig valt er met een deel van de reaguurders prima te discussiëren en valt er ook veel te lachen.
Als er tegen schelders en trollers adequater zou worden opgetreden, zou het de site nog beter maken. Of een volgende stap nemen natuurlijk, want zoals alle ondernemingen die groeien voorzie ik in de nabije toekomst voor differentiële gebruikers diverse spin-offs van GeenStijl.

tegengas | 28-01-07 | 13:27

zo de touwtering.. wat een verhaal.. bij niet links niet rechts haakte ik af :')

Alcoholic | 28-01-07 | 13:27

Mein Feld ist die Welt

President Babboe Bab | 28-01-07 | 13:25

Nee maar, intellectuele verhandelingen op GS. Leuk stuk trouwens, al is volgens mij het enige vernieuwende eraan dat de schrijfster GS al binnen de media plaatst ipv erbuiten.

Moenen | 28-01-07 | 13:24

Een socioloog, een Franse en de verderfelijke invloed van TV en velden enzo.
Jaja tsss, t´is me wat, gossie, nou nou.

d´omgebouwde | 28-01-07 | 13:24

Kijk, dat is nou niveau.
Daar houdt deze hoog opgeleide blanke man wel van.

Stijlicoon | 28-01-07 | 13:21

Heeft nou niemand door dat wij ons gewoon vervelen?

Jan Aaldrik | 28-01-07 | 13:21

Gaat dit over? *gaap* Wie is die sufkudt die dit heeft geschreven?
Nou als jullie het niet erg vinden, lijkt me dit het juiste moment om op staan, te gaan pissen en met m'n zoon van elf naar Twente - Den Haag te gaan.
D'r staat 1800 man ME voor 23 Haagse supporters. Benieuwd wie d'r gaan winnen.

vanrechtsheeftvoorra | 28-01-07 | 13:21

Binnen het journalistieke veld (braakbraak) is er ook ruimte voor een politiek-incorrecte site als GS.

En voor die open deur zijn dan 2.431 woorden nodig.
*Ergo, u hoeft niet te wachten op de film*

Natte Bever | 28-01-07 | 13:21

@ hoaxbuster 28-01-07 @ 13:12
Pfoei *veegt zweet van voorhoofd* dank voor de samenvatting. ik heb me kranig geweerd tot de 435e alinea, toen viel ik in slaap.

FestinaLente | 28-01-07 | 13:19

En Ambroos is Starf*cker? Whahaha, goed veldwerk maar niet heus.

..zapper | 28-01-07 | 13:17

75000 hits per dag? Als de rest van dat artikel gelijkwaardig aan die onzin is, dan hoef ik niet verder te lezen. Ze bedoelt bezoekers mag ik aannemen?

..zapper | 28-01-07 | 13:15

Helemaal gelezen.. Helemaal helder..@uberdude,bent U een blanke man tussen de 25 en 35?

de grote Anti | 28-01-07 | 13:14

Mon Bordieau!
En dat op le bon dimanche?

Mayakovnik | 28-01-07 | 13:13

@JohannesDeDoper 28-01-07 @ 13:12

U speelt ook al een MMORPG?

Hertogin v. Pauperen | 28-01-07 | 13:13

Wel leuk stukje, alleen dat wollige gelul over velden, daar heeft niemand iets aan natuurlijk. Al die conclusies had ieder normaal denkend mens ook wel kunnen trekken, daar heb ik geen velden voor nodig in ieder geval. Het enige veld waar ik me druk om maak is het veld in de Euroborg en hoe Ajax daar straks 3 punten weg gaat slepen.

ZI | 28-01-07 | 13:13

Jemig dat zijn nog meer woorden dan kouwes.

..zapper | 28-01-07 | 13:13

Samenvatting:
Vanuit Bourdieu’s veldentheorie en zijn beschrijving van het journalistieke veld gezien, draagt GeenStijl positief bij aan de Nederlandse journalistiek.

hoaxbuster | 28-01-07 | 13:12

Huge text crits you for omgwtf. You die.

JohannesDeDoper | 28-01-07 | 13:12

De redactie zit blijkbaar elk half uur Geen Stijl te googlen, hopend dat ze weer ergens genoemd worden. De luiheid regeert !

Paulusdebosbouter | 28-01-07 | 13:12

Ik ben mijn scrollbar kwijt.. Hebben meer mensen daar last van??? :S

terrormannetje | 28-01-07 | 13:11

Pff wat een boel tekst, maak me maar wakker zodra de film verschijnt.

Perv | 28-01-07 | 13:10

ik wacht wel tot de film uitkomt, ok?

Telegraafhoerrr | 28-01-07 | 13:10

Ehh... zijn jullie vergeten welk publiek je bedient? Yaaawwnnnn.....

uberdude | 28-01-07 | 13:09

Te saaii;x

Vriezerr | 28-01-07 | 13:09

Gap!

Appeltje van Oranje | 28-01-07 | 13:06

Moahaha , GS en journalistiek besef. hoe zit het met de ethiek en moraal?

Zonder bezoekers zou GeenStijl geen bestaan hebben.
Wij waren er eerst, wij hebben jullie groot gemaakt.
don't forget your roots boy.
geenStijl is Talpadood geworden in 5 jaar. weg jus.
alleen nog maar aardappelpuree.

hemaworstje | 28-01-07 | 13:05

Langer, saaier, suf

papa lima | 28-01-07 | 13:04

Wel een beetje lang verhaal... Let wel; dit is geenstijl.nl, niet te lang, niet te moeilijk...

ennu? | 28-01-07 | 13:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl