Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Michiel SSmit gaat Geenstijl kapot maken

Smitje de GeKKKSStEEJawohl. Michiel Smit, de gay nazi van NieuwRechts is boos. Sterker nog Michiel gaat GeenStijl kaputt maken. Want wij hebben hem door zijn bandbreedte heen gejaagd. Wat wil het geval? Middels een banner via Google Adwords probeerde Michiel op NieuwNieuws zieltjes te werven voor zijn zomerkamp. Aangezien wij niets moeten hebben van Michiel, besloten wij deze uiting onmiddellijk te verwijderen. Maar Michiel bleef maar euri’s verstoken door telkens weer een andere advertentie's via Google aan te maken. SSlim natuurlijk, maar onze Chileen blijkt net iets slimmer te zijn. Wat er technisch precies heeft plaatsgevonden, zullen we jullie besparen, maar middels het doorpatchen van ons bmovl-filter was Nieuw Rechts de afgelopen dagen wat lastig bereikbaar. Niets illegaals overigens, zij wilden wat extra verkeer en aldus geschiedde. Alleen heeft Michiel nu van zijn provider te horen gekregen dat zijn dataverkeer ietwat hoger is uitgevallen dan begroot. Na het lezen van de factuur en na het nuttigen van minstens acht halve liters Hollandia besloot Smit gisteravond laat onze voicemail vol te blaffen. “Et is een beetjuh jammuhr en vandaar wij onze anwalt daar op zulluh zettu en wij jullie van alluh schaduh aansprakkuluk zulluh stelluh. Dat is natuulek niet mehr dan logies...”

Reaguursels

Inloggen

Herman Flipsen 06-01-07 @ 14:34

Uitstekende post, ik vind de lengte geen probleem. Integendeel. Top dat je de moeite neemt om behoorlijk diep in je denkewereld af te dalen. Ik ben er zeker van dat ik je het vuur nog nader aan de schenen zou kunnen leggen, om te exploreren of er omstandigheden denkbaar zijn waarbij, in theorie dan, de rechtsorde zoals we die gecreeerd hebben niet meer voldoet. Ze is ontworpen op basis van bepaalde (altijd arbitraire, dat weet jij ook wel) uitgangspunten en wordt innerlijk geschraagd door maatregelen die haar in stand moeten houden. De vraag is dan ook wat de gevolgen zouden zijn als het stelsel van maatregelen om je uitgangspunten in stand te houden en te verdedigen niet meer toereikend blijkt door nieuwe ontwikkelingen en feiten. Maar dat doen we de volgende keer. Mijn dank veur dit potje intellectueel sparren. Heb er van genoten.

* geeft Herman een kluif *

bottehond | 06-01-07 | 16:10

Hahahaha wat een sukkel!

Epke | 06-01-07 | 15:57

@bottehond 04-01-07 @ 21:29

Ik zal een poging wagen, het door jou gevraagde te doen. Echter, spreek je over DE gevoelens van DE bevolking..., ik ken die mening niet, sorry.
Het goede in een democratie is nu juist, dat iedereen onafhankelijk mag denken, dus ik zal je enkel mijn gedachten weergeven.
.
De Acte, staat tot op heden eigenlijk nogsteeds voor de legitimiteit van een overheid. De overheid staat in dienst van het volk, het volk niet in dienst van de overheid.
Ook nu is dit het geval binnen onze parlemetaire democratie, de overheid -ambtenarij - wordt vertegenwoordigd door het Kabinet, het volk ziet zichzelf vertegenwoordigd in het Parlement (kamer). Op zich is er dus niets veranderd in al die jaren.
.
Nu ingaande op het punt hoe er -al dan niet- omgegaan wordt met de gevoelens van de bevolking t.o.v. immigratie, ik neem aan dat je hiermee vooral de niet-westerse (islamitische) immigratiestroom bedoeld.
Het probleem aan de immigratie van de niet-westerse allochtonen, is het feit dat zij niet gewend zijn aan de dominante Nederlanse cultuur (o.a.parlementaire democratie, vrijheid van meningsuiting, scheiding kerk en staat, absolute gelijkheid, etc.) met al haar voor en nadelen.
Bij de inburgering zal dan ook streng gewezen moeten worden op de hier geldende Normen, geschreven en ongeschreven, er zijn ook immers
niet-geschreven wetten die toch nog buiten het waardenconcept vallen.
.
Ik heb reeds in mijn vorige post de melding gemaakt, dat voor mij de Norm als vastaand feit geldt en dat er aan deze norm enkel op democratische wijze gesleuteld mag worden.
Tevens heb ik gewezen op het -in mijn ogen vaststaande- feit, dat er enkele groepen in deze samenleving zijn, die onder het mom van 'de boel bij elkaar houden' juist het tegenovergestelde veroorzaakt. Jou vraag gaat in principe over dat deel, ik zal je uitleggen waarom.
.
In een zuivere democratie, is iedere burger gelijk. Discriminatie, mag dan ook niet voorkomen, omdat je dan verschillende groepen creërt binnen de bevolking. Die in mijn vorige post genoemde mensen, doen juist dat.
Ze creëren verschillende groepen, omdat ze gedragingen van mensen proberen af te zwakken, zelfs zijn ze bereid de norm te verschuiven, omdat ze nu eenmaal een andere cultuur hebben.
.
Heel politiekcorrect hebben we dat in Nederland "positieve discriminatie" genoemd, echter ook al zijn de bedoelingen goed, discriminatie is en blijft discriminatie. Je blijft de ene subcultuur boven de andere subcultuur verheffen.
Er is op zich niets mis met subculturen, zolang ze buiten het publieke domein blijven, daar kan -mijns inziens- alleen de neutrale (normatieve) cultuur gelden.
Subculturen bestaan altijd al (Provo's-Nozems, Gabber-rocker, etc.) en zullen ook wel blijven bestaan, maar die subculturen kwamen voort uit de dominante (neutrale- mono- of Nederlandse) cultuur *zoek zelf maar een label uit*.
De binding met de heersende cultuur, was er dus altijd al en was een vanzelfsprekendheid. De niet-westerse immigrant, komt niet uit deze cultuur en heeft dus geen natuurlijke binding met de dominante neutrale cultuur, zij zullen dus nadrukkelijk geholpen moeten worden zich aan te passen aan deze cultuur.
Dit kan echter niet op vrijblijvende basis, door positieve discriminatie laat je mensen -d.m.v. normvervaging- buiten de dominante-cultuur en derhalve binnen de eigen sub-cultuur (met haar eigen normen).
--
Zo zie je in de huidige maatschappij, dat immigranten die in kleine gemeenschappen komen te wonen zich sneller aanpassen, dan immigranten die in de grote steden gaan wonen.
Dit heeft alles temaken, met het kunnen verstoppen c.q. vluchten in de eigen sub-cultuur, in een kleinere gemeenschap kom je niet ver met je Arabisch, dus moet je wel Nederlands leren.
In grote steden, kan je je prima redden in het Arabisch, Engels, Turks en als je Zwaïli spreekt, dan zet Job Cohen dat ook nog wel overal op de informatieborden...
Immigranten kunnen naar de "eigen" bakker, slager, supermarkt, kapper etc. etc. Hierdoor kan het gevoel ontstaan bij de immigrant, dat Nederland zo is, terwijl de doorsnee Nederlander steeds verder van hen af komt te staan.
De groepen komen niet dichter tot elkaar, maar drijven steeds verder uiteen, met alle vormen van radicalisering (beide kanten) als resultaat.
De immigrant denkt zich netjes aan te passen aan de dominante cultuur, maar past zich -dankzij de positieve discriminatie- aan, aan de sub-cultuur.
De gelijkheid van burgers onderling verdwijnt (basis van zuivere democratie)
--
Persoonlijk, vind ik het prima als iemand vanwege zijn geloof 3x tijdens het wer een kwartier weg mag om te bidden, maar dan eis ik die 45 minuten vrijaf ook.
Hetzelfde geldt overigens niet binnen overheidsdiensten, daar heb je je aan de norm te houden. Wil je vrouwen/mannen geen handen geven, prima maar dan kan je niet werken op een plek waar je met clieënten in aanraking komt.
Wil je geen homo-huwelijken voltrekken, prima, maar dan ben je geen (bijzonder) ambtenaar van de burgerlijke stand meer.
--
-
Ik zal nu afronden, anders begint Joris boos te worden.
Het integratieproces, mag dus niet meer vrijblijvend zijn, je kan je eigen normen niet oprekken om andere culturen in te passen in de dominante cultuur. De sub-culturen, zouden afstand moeten doen van hun eigen Normen, hun waarden mogen ze uiteraard behouden.
Dat gebeurt te weinig.
-
Wat betreft Jan Marijnissen, kan ik duidelijk zijn: Nederlanders moeten trotser zijn op het eigen verleden en moeten ook meer kennis dragen van het verleden.
Het semi-intelectuele geneuzel na JP's uitspraak over de VOC-periode als voorbeeld nemende:
Ja, ik ben er trots op! Ja, er zijn fouten gemaakt, maar Ja het was een andere tijd.
Je zou bijvoorbeeld in een Frans of Engels parlement nooit een dergelijk hypocriete reactie, als die van Halsema horen. (ook politicie moeten de zaken in de historische context kunnen plaatsen)
-
*Even nog een koekje voor Bottehond, over de toekomstige samenleving*
Dit wil ik dus NIET:
www.nieuwamsterdam.org/nieuwsbericht/1...

Herman Flipsen | 06-01-07 | 14:34

Citaat : Aangezien wij niets moeten hebben van Michiel, besloten wij deze uiting onmiddellijk te verwijderen." Als jullie iets dus niet zint; dan plegen jullie dus op deze manier gewoon sabbotage. Jullie zijn levensgevaarlijk; schijnbaar tegen de vrijheid van meningsuiting. Jullie zijn misschien nog wel gevaarlijker erger dan SSers....

Smokey Boris | 06-01-07 | 01:28

ich nixs sehe banner

teringtubbie | 05-01-07 | 21:18

lulhannes

kutjanes | 05-01-07 | 20:58

Adolf had meer verstand dan deze kippenneuqer... door zichzelf um zu bringen.

Hyppo Kriet | 05-01-07 | 18:08

cor taxi 04-01-07 @ 23:44
Het is niet het blikje bier dat mij achterdochtig maakt, wel een White Pride vlag en een nazi-helm die op de foto's te zien zijn. Jouw uitdrukkingen, namelijk 'trouwe volgeling', 'stinkende ratjes' en
'k.nker landverradertjes', geven verder voedsel aan mijn achterdocht.

Kwaaie Oom 05-01-07 @ 02:18
"Conservatief, liberaal en nationalistisch" (rare combinatie trouwens-een soort grabbelton met voor ieder wat wils) zijn dat volgens jouw de karakteristieken van iedere GS-bezoeker? Only in your dreams...

Mas Rob | 05-01-07 | 07:45

"Nieuw Rechts is een rechts-nationalistische Nederlandse politieke partij, opgericht door Michiel Smit. De partij profileert zich als 'sociaalrechts' en gaat uit van de basisprincipes van conservatisme, liberalisme en nationalisme. Oprichter Smit is het belangrijkste kopstuk van Nieuw Rechts"
.
Wat, wát is hemelsnaam is er zo verkeerd aan Nieuw Rechts en zijn oprichter Michiel Smit (SSmit genoemd errug origneel!!!!!!)
.
Ik karaktiseer iedere GS-bezoeker/reaguurder/sympathisant... als conservatief, liberaal en nationalistisch. Gelukkig dat deze stroming nog springlevend is.
.
ZIJN JULLIE DOOR HET ANP BENADERD SOMSSSS?????

Kwaaie Oom | 05-01-07 | 02:18

Geen Stijl: jullie zijn echte losers. " maar middels het doorpatchen van ons bmovl-filter " geyl is ut wel hoorrr (met rollende Errr) Suckels

Kwaaie Oom | 05-01-07 | 02:15

[G]eenstijl 05-01-07 @ 00:43

Michael SSchmitz heeft de beaudschap wellicht begrepen? Don't fuck with GS? Hele goede reactie dus.........

bottehond | 05-01-07 | 01:03

Deze website is tijdelijk afgesloten wegens excessief dataverkeer. Zodra het verkeer naar deze site is verminderd zal deze weer on-line komen

[G]eenstijl | 05-01-07 | 00:43

Cor was toch die gast die SSmit een dildo aan het voeren was...

Eek-A-Turk | 05-01-07 | 00:27

cor taxi 04-01-07 @ 23:44

Aan het werk dan en laat maar zien wat jullie waard zijn. Tot nu toe gaan jullie met peq ende veeren het topic af......

* TAXI!! *

bottehond | 05-01-07 | 00:07

-weggejorist-

cor taxi | 04-01-07 | 23:44

@ Losse Flodder :-)

Scusi..... Laatste post als poging tot antwoord zonder me ervóór uit te spreken. Zoals je ziet zijn er ook andere ideeen mogelijk inzake deze materie.

bottehond | 04-01-07 | 23:29

Flodder 04-01-07 @ 22:45

Voor je laatste post krijg je een kussie als je een teef bent en een hendsjeek als je een reu bent. En ik zal je er aan houden. Gaan we allebei vast nadenken... ies leuk!

Op die eerste vraag kan ik geen antwoord geven, maar stel ik de vraag. En dat is bijna revolutionair als je bedenkt dat het kennelijk geen thema is. Vreemd. De mensch blijft zichzelf onderschatten.

bottehond | 04-01-07 | 23:18

*appluas voor Botte, ga een eind met hem mee*

vander F | 04-01-07 | 23:00

@bottehond
Laten we trouwens inderdaad maar niet op de zaken vooruit lopen. Deze discussie gaat wel volgen wanneer de formatiebesprekingen stuk gelopen zijn. Dan hebben we een goede reden.

Flodder | 04-01-07 | 22:45

@bottehond
Jij hebt een beter systeem verzonnen dan de democratie met een meerdere partijen-stelsel zoals wij in Nederland kennen? Ik ben benieuwd.

Flodder | 04-01-07 | 22:23

De Officier 04-01-07 @ 22:12

Daar is geen weaurd Frans bij. Maar excuse me, volgens mij heet hij Michael Schmitz of SSchmitz?

bottehond | 04-01-07 | 22:15

Patrick Bateman 04-01-07 @ 22:09

We zijn het eens hoor. Ik vraag me wel af of de wijze waarop de partijpolitieke democratie zoals wij die kennen überhaupt in staat is om de problemen van onze tijd op te lossen. Van het antwoord op die vraag hangt dan weer af of je over alternatieven wilt nadenken. Het is opvallend dat die discvussie zelden tot nooit gevoerd wordt, behalve als echo uit een al te logische onderbuik (de roep om een tiran bv.). Dat moet toch beter kunnen, zou ik zeggen. Maar wellicht loop ik nu heel ver voor de troepen uit. Dat is jammer, want ik ben van mening dat als een ons bekende en erkende wijze van landsbestuur opzichtig faalt we de intellectuele moed zouden moeten opbrengen om kritiscvh en grondig te kijken naar dit soort onderwerpen. Maar vgoed... like I said... brug en ver....

bottehond | 04-01-07 | 22:14

Michiel Sschmit, zak in de stront!!!

De Officier | 04-01-07 | 22:12

@ bottehond 04-01-07 @ 22:03
Een ingrijpen lijkt mij uitsluitend gerechtvaardigd als een RUIME meerderheid niet gehoord wordt en alle democratische wegen bewandeld zijn.
Niet eerder...

Patrick Bateman | 04-01-07 | 22:09

Patrick Bateman 04-01-07 @ 21:49

Uhu... en wie herinnert zich niet dat De Staten Generael van de geunieerde Nederlanden ook nog hebben lopen leuren en wheelen en dealen om toch maar een vorst te hebben. De uitvinder van het lutserdom, Leicester, kwam nota bene fijn uitkering trekken namens de Engelsen. Uiteindelijk is men dus van arremoei maar zelf gaan besturen zonder vorst.
Het gaat mij uiteraard niet om een herhaling van de Acte, maar de vraag is wél aan de orde dat als gezagsdragers niet adequaat reageren op de wensch des volkes , maar integendeel nepoplossingen kiezen om dat volk stil te houden en dat volk manipuleren en gebruiken, of dán een soortgelijke oplossing als de Acte gerechtvaardigd is. Je mag het wat mij betreft ook als een academische discussie opvatten, heur.

bottehond | 04-01-07 | 22:03

@ bottehond 04-01-07 @ 21:29
De Acte was niet zozeer een conflict tussen de bevolking en de gezagsdrager alswel tussen 2 bestuurslagen (koning <-> provincies).
De bevolking heeft reeds een mogelijkheid het beleid te sturen met de verkiezingen. Resultaat 9 zetels (19 als je de stemmen voor Rita meetelt) voor een andere aanpak van immigratie, islam etc.
Geen enkele rechtvaardiging lijkt mij voor een nieuwe Acte.
Doe je het verder rustig? Niet alleen columnisten worden afgeschoten...
http://www.ad.nl/binnenland/article960389.ece

Patrick Bateman | 04-01-07 | 21:49

@King of controversy 04-01-07 @ 21:35,
beeldspraak is nogal cultureel/socio/religieus bepaald.
Je wilt niet weten wat voor idiote en veeleisende discussies ik heb gevoerd in Egypte, Maleisie en Indonesie.
Een vermoeiende veeleisendheid die ik gek genoeg niet tegenkwam in India, Israel en Thailand.
Ik kan niet anders concluderen dat de religieuze component een meer dominerende factor was in de door mij bezochte Islamitische gebieden.
In de niet-Islamitische gebieden was de socio/culturele beleving niet zo religie doordrenkt en was er, voor mijn gevoel, meer individuele ruimte voor mijn aldaar wat afwijkender visies.

vander F | 04-01-07 | 21:43

King of controversy
"Hoe zuiveren wij ons land?"
Bij zuiveren moet ik denken aan nazi's, communisten en islamitische "democratie". Indien jij met de vraag bedoelt: "kunnen wij het tij nog keren?", ben ik bang dat het daarvoor al te laat is. Links verraad met hulp van 90% van de media het land en krijgt daarvoor met goedkeuring van moskeebesturen en de honderden gesubsidieerde belangengroepen de stemmen van allochtonen die in het land van herkomst nooit links zouden stemmen en in hun denken en gedrag meer behoudend zijn dan Michiel Smit!

etty | 04-01-07 | 21:43

Betere beeldspraak:

Kong of controversy 04-01-07 @ 21:35

Die beeldspraak is wél aanzienlijk grappiger (rotfl), maar zeker niet beter. Je struikelt weer eens over je eigen gedachten. Doe nou eens rustig aan, ADHD-erT.

bottehond | 04-01-07 | 21:41

Wat een sukkel zeg. Kan niet geregeld worden dat Michiel zaterdag in Irak ook opgehangen wordt.

Enzo Voorts | 04-01-07 | 21:38

@ vander F
Als je boodschap niet overkomt, dan ligt dat toch niet aan degene die de boodschap moet ontvangen.
Betere beeldspraak: het is toch niet de schuld van de bal dat hij over de lat suist? Ook de lat is daaraan onschuldig, evenals de keeper. De enige schuldige is wat mij betreft Seedorf. Oftwel, de brenger van de boodschap.

King of controversy | 04-01-07 | 21:35

@King of controversy 04-01-07 @ 21:24,
gimme the book, I read it.
Nee, niet gelezen.
jij Huntington dus wel begrijp ik uit je stellige oordeel.

vander F | 04-01-07 | 21:30

Herman Flipsen 04-01-07 @ 20:12

Je "moeite" met de Acte van Verlatinghe deel ik uiteraard geheel. Ik hoef je niet uit te leggen dat de plaats van god en vorst daarin alles zegt over de verhoudingen in die tijd. Waar het mij om gaat is met dit plakkaat voor een radicale koers werd gekozen, die ongehoord was in die tijd, maar onvermijdelijk gezien de onafhankelijkheidsdrang die de Lage Landen destijds hadden. Mijns inziens is eenzelfde "nieuwe" wijze van het oplossen van dilemma's noodzakelijk. De rechte rug die men betoonde middels de Acte, de weigering zich neer te leggen bij wat staatsrechtelijk "normaal" was kunnen ook nu nog leerzaam zijn. Voor mij in ieder geval een prachtig moment in de geschiedenis van dat eigenzinnige onconventionele volkje. Overigens: als je nadenkt over deze speech van Jan Tomaat is het niet vreemd dat ik Jan Tomaat erg hoog heb zitten.

www.janmarijnissen.nl/2006/06/27/debat...
geschiedenis/

Als je het goed vindt stel de vraag nogmaals, om je wat verder uit je tent te lokken.. hehehehehe.... de tekst van de Acte staat in de link. Doe eens vertalen naar de wijze waarop de gezagsdragers omgaan met de m.i. redelijke gevoelens van de bevolking tov immigratie, islam etc etc...?

users.skynet.be/historia/plakkaat.html...

bottehond | 04-01-07 | 21:29

@King of controversy 04-01-07 @ 21:16,
ik spreek dan ook over 'menig Islamiet',
die bodyguards zijn idd de pooiers van de profeet,
hier werd van Gogh ook al niet begrepen (andere beeldtaal, totaal ander referentiekader)
Mij hoor je nooit over 'alle' Islamieten.
Islamieten proberen doorgaands WEL tegen heug en meug over "de" Moslim te spreken bemerk ik maar al te vaak

vander F | 04-01-07 | 21:27

@ etty 21:23
Ja inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in. Wat stel jij voor dat we die linkse islam-fascisten aandoen. Hoe zuiveren we ons land?

King of controversy | 04-01-07 | 21:26

@ vander F
Je overschat me. Ik snapte echt niet wat er grappig was aan een Mohammed met een bomhoed. Dat snap ik trouwens nog steeds niet.
Hungtingtong is een mongool, die zich laat leiden door angstbeelden. Heb jij het boek van voormalig Senator Carter al gelezen over de dreiging van het C-woord?

King of controversy | 04-01-07 | 21:24

Altijd makkelijk, goedkoop en veilig om rechts af te kraken. Voor het bestrijden van linkse islam-fascisten is wat meer lef nodig!

etty | 04-01-07 | 21:23

@ koerbagh
De verpakking doet er wel toe. In het geval van de tekenaar was de verpakking verkeerd, en dacht de moslim dat er iets anders in zat, dan wat de tekenaar er ingestopt had (namelijk geen belediging aan het adres van de profeet, maar een sneer naar diegene die de profeet misbruikten). en het grappige is: moslims die wel de juiste boodschap begrepen, waren het eens met de tekenaar.
Tekenaar had dus een gemiste kans.
En voor de rest ben ik het wel met je eens.

King of controversy | 04-01-07 | 21:20

kan stormfront ook niet met wat bmovl kapot, ze slopen onze dump!

easyvision | 04-01-07 | 21:18

@King of controversy 04-01-07 @ 21:05,
nee, hij beelde Mohammed af.
de verpakking was niet eens zo boeiend.
plaatje Mohammed= deaud.
Die grap, goed of niet, en ik begreep de tekenaar weldegelijk en jij ook,
daar heb je geen Nova reportage voor nodig want in 'onze' beeldtaal.

Het was volstrekt duidelijk dat dit in Moslim kringen absoluut niet werd begrepen,
of wil je dat ontkennen?
Hence, clash of civilisations,
heb je Huntington nou al gelezen?
Heb je zo uit, of laat je je nog steeds door een stel verzuurde college boeren de les lezen?

vander F | 04-01-07 | 21:18

@ vander F
De bodygoards? Je bedoelt de terroristen? Of bedoel je de moslims algemeen? Want van die laatste groep weet ik dat het wel zeer mogelijk is ze te beledigen. ;)
Van terroristen lijkt het me duidelijk dat ze geen gevoel voor humor hebben. Veels te serieus die kerels, maar ze zijn wel toegewijd aan hun vak.

King of controversy | 04-01-07 | 21:16

@King of controversy 04-01-07 @ 21:04:
Niet zeuren.
Voor de moslim doet de verpakking van de boodschap er dus niet toe, dat is dus een concept dat jij maar niet niet schijnt te begrijpen. Je raaskalt over (overdrachtelijke) rake knieschoten en missers. Voor een moslim is het al een belediging als je (opverdrachtelijk) je pistool pakt. Dat is het hele punt. Wat wel en niet goede smaak is of fatsoenlijk is (of in jouw terminologie: rake of gemiste knieschoten zijn) dat doet er dus helemaal niet toe. Het kader van de vrijheid van meningsuiting is de grondwet. Niks meer en niets minder. Dat is geen expliciet recht om te beledigen, maar een impliciet recht en het impliciete recht je beledigd te mogen voelen en het recht daaraan binnen de wet uiting aan te geven.
De wet wordt niet door de belediger maar door de beledigde met voeten getreden als hij na het beledigen de belediger doodmaakt. Nutteloos, doelloes, smakeloos, onfatsoenlijk of wat dan ook heeft daar geen ene fuck mee te maken. Wat valt daar niet aan te snappen?

koerbagh | 04-01-07 | 21:15

@King of controversy 04-01-07 @ 21:04,
tuttut,
de bodyguards van de profeet kun je Mohammed technisch gezien niet sportief beledigen.
Dat is het hele punt in deze discussie.
Van Gogh dacht dat ook, hij dacht dat men wel begreep dat hij een nar was,
beetje semantiek.
Faut.

vander F | 04-01-07 | 21:11

@vander F 04-01-07 @ 20:55
Vertel mij wat over een spagaat... (zie mijn post 20:12)
Maar ik weet wel, dat godsdienst en humor erg lastig samengaan
Moslims die grapjes maken over moslims (leuk)
Moslims die grapjes maken over joden (leuk voor moslims, niet voor joden)
-
Joden die grapjes maken over Joden (leuk)
Joden die grapjes maken over moslims (leuk voor joden, niet voor moslims)
-
Christen die grapjes maken over christenen (leuk)
Moslims die grapjes maken over christenen (leuk voor moslims, niet voor christenen)
-
etc.
etc.
-
Ben ik even blij met de Duitsers, die hebben geen humor....

Herman Flipsen | 04-01-07 | 21:09

vander F
De Tekenaar verpakte dus de boodschap verkeerd. En is daarmee een prutser.

King of controversy | 04-01-07 | 21:05

@ koerbagh 20:57
Ik maak er in het dagelijks leven dan ook een sport van om zoveel mogelijk mensen te beledigen, op een dusdanige manier dat ze er zelf om kunnen lachen. En het feit dat ik hier post, getuigt van het slagen daarvan, denk je niet?
Beledigen heeft te maken met de vorm waarin je je boodschap verpakt.
Ik zeg niet dat je je bek moet houden, ik zeg hou rekening met de reactie's vraag je jezelf af of je dat waard is, denk nog eens na of er misschien een andere, subtielere manier is om dezelfde boodschap naar buiten te brengen enz enz.
Als je bedreigd wordt met de dood, ben je wat mij betreft af. Dat geldt trouwens niet als ene koerbagh je bedreigd als hij zich beledigd voelt, omdat hij het zijn heilige plicht heeft gemaakt zich beledigd te voelen.

King of controversy | 04-01-07 | 21:04

@King of controversy 04-01-07 @ 20:54,
meneer de tekenaar en vooral zijn bedoeling bleken van nul en generlei waarde.
Men grapt niet over Mohammed.
Punt.
Vandaar dat sommigen ook over een botsing van beschavingen spreken.
De uitleg van meneer de tekenaar zegt de steen vereerders niets.

vander F | 04-01-07 | 20:59

erratum @mezelf 20:57:
... degene die zich beledigd *voelt* is moreel ... (etc.)

koerbagh | 04-01-07 | 20:59

@King of controversy 04-01-07 @ 20:47:
Als algemene Koning der Controverse-wet is het dus zo dat je uit angst voor een eventuele geweldadige reactie op een uitspraak of tekening of andere uiting van een mening dan wel het memoreren van een historisch feit die beledigend kan worden opgevat -nog even helemaal afgezien of die uiting als zodanig is bedoeld- je bek maar beter kunt houden en niet moet zeuren als degene die de uiting doet daarom bedreigd wordt (of zelfs met kogels en een slagersmes in de buik op straat wordt vermoord) door iemand die zich beledigd voelt. Want degene die zich beledigd is moreel altijd de winnaar van de belediger en zijn wil is wet. Duidelijk.
Jouw mening hieromtrent is abject, pervers en ik voel me er intens door beledigd. Deaud moet je. Ik kom morgen even langs met een mijn goede vriend Glock. 12 uur schikt dat? Of ben je dan nog niet wakker?

koerbagh | 04-01-07 | 20:57

@Herman Flipsen 04-01-07 @ 20:50,
lastig, moet je 'heilige' boeken gaan verbieden,
leuke spagaat these days.

vander F | 04-01-07 | 20:55

@ Herman Flipsen
Ach zo'n doodsbedreiging is ook maar een sarcastische mening. Fuck de wet.
@ vander F
Heb jij nou laatst die Nova reportage gezien met de tekenaar van 'de' cartoon? Meneer de tekenaar verklaarde daarin dat hij niet Mohammed pakte, maar terroristen die de leer van Mohammed misbruiken voor terroristische doeleinden. De grap ging dus helemaal niet over Mohammed, maar werd wel zo opgevat. Lees nu nog eens het verhaaltje raak en mis knieschot.

King of controversy | 04-01-07 | 20:54

@King of controversy 04-01-07 @ 20:44,
dus niet,
ELKE grap over Mohammed is per definitie (in de ogen van menig Islamiet) niet eens slecht, maar doodschopwaardig (letterlijk)
De grap an sich is hier in het geding,
dat is heel wat anders dan een niet bestaande nuance die jij blijkbaar probeert aan te brengen.
De schok in deze contreien is juist het gebrek aan 'humor' aangaande de profeet.
Zeker daar dit met de DOOD wordt bestraft.(nog volgens het boekje ook)
Ik zie daar geen nuance, slechts een monolithische onderwerpings cultus.

vander F | 04-01-07 | 20:51

@King of controversy 04-01-07 @ 20:47

met de dood wordt bedreigd =VERBOTEN!

Herman Flipsen | 04-01-07 | 20:50

@ koerbagh
Alles mag, maar ga na afloop niet zitten zeuren. En als jij een slechte grap maakt, waardoor je met de dood wordt bedreigd, is dat je eigen schuld. Helder genoeg, oh gij grote allesalwetende Helderheid, wiens licht zelfs schaduwen werpt buiten ons universum?

King of controversy | 04-01-07 | 20:47

@ vander F
Jij vindt het wel een goeie grap om iemand dood te schoppen (nee, natuurlijk). Net zoals de meeste mensen in de samenleving dat niet vinden. Een samenleving is echter niet een pluriform geheel. Iemand dood schoppen kan door de samenleving als slechte grap worden ervaren, maar door sommige groepen mensen als goede grap.
Mohammed's bolhoedje kan ook door sommige mensen worden ervaren als een goede grap, maar dat is het niet.

King of controversy | 04-01-07 | 20:44

@King of controversy 04-01-07 @ 20:32:
En wie o wie bepaalt de normlat voor een goede grap dan wel een slechte grap? Gij, O, hoogstaande Koning der Controverse?
Een tekeningetje maken is hetzelfde als iemand doodschoppen? Iemand fysiek in de ballen trappen (ook al zijn die in het geval van Zijne Heiligheid waarschijnlijk niet aanwezig en dus moet het overdrachtelijk worden gezien) is hetzelfde als een grapje maken, ook al is het een slecht en smakeloos grapje?
Gij, O grote Koning der Controverse gaat voor ons gepeupel bepalen wat wel en niet kan? Volgens welke objectief vast te stellen maatstaf dan wel? Je raaskalt met (slecht gekozen) voorbeelden, maar zeg het nu eens algemeen, in duidelijke heldere Nederlandse taal. Wat mag wel en wat mag niet?
(En vermijd daarbij de woorden doelloos en nutteloos tenzij je die ook even helder definieert).

koerbagh | 04-01-07 | 20:40

@King of controversy 04-01-07 @ 20:32,
wat lul je nou weer over niveau?
That's in the eye of the beholder..

vander F | 04-01-07 | 20:38

@kruT 04-01-07 @ 20:34
zakdoekje d'rbij......?

Herman Flipsen | 04-01-07 | 20:36

Geez. Een redelijk intelligente discussie op GeenStijl. Dat ik dat nog mag meemaken. Ik ga bijna huilen...

kruT | 04-01-07 | 20:34

@ koerbagh 20:27
En dat was dus een raak knieschot. Ik wist gewoon dat je kwaad zou worden om dat woordje doelloos. En je bent zo verblind door je woede dat je de rest niet leest.
Je mag wel grappen maken over moslims.
Maar sommige mensen vinden het ook grappig om iemand in een beschonken bui dood te schoppen.
Mohammed met een bomhoedje is een slechte grap. De Paus in z'n Kruis schoppen is nog origineler.
Tuurlijk mag je grappen maken, maar hou het wel op niveau, of wees niet verbaasd. Begin je het te snappen, oh voorspelbare Adriaan?

King of controversy | 04-01-07 | 20:32

@vander F 04-01-07 @ 20:30:
Van een dubbele moraal is nog nooit iemand doodgegaan. Hooguit van de uitwassen van een dubbele moraal.

koerbagh | 04-01-07 | 20:32

@koerbagh 04-01-07 @ 20:27,
maar het koninklijkhuis is blijkbaar weer wel beleidigungsfähig?

vander F | 04-01-07 | 20:30

@koerbagh 04-01-07 @ 20:27,
KOC is van de nieuwe benauwde garde, wat wil ook.

vander F | 04-01-07 | 20:28

@King of controversy 04-01-07 @ 20:20:
Dus dan moeten we ons van jou maar stilhouden over de uitwassen van een achterlijke cultuur... en er vooral GEEN GRAPJES over maken... stel je voor, dan worden ze alleen maar bozer. Grapjes maken is een nutteloze en doelloze BELEDIGING en KoC vindt dat dat niet MAG!

koerbagh | 04-01-07 | 20:27

@ vander F
En als Atheist zijnde, konden ze zich prima vermaken met de katholieke dogma's en de katholieke zuil. Klopt ook wel dat juist die twee zuilen elkaar belachelijk probeerden te maken. Veel arbeiders waren namelijk gelovig. Ze streden dus om dezelfde doelgroep. En als je het inhoudelijk eens bent, hoe zet je je dan af?
Dat socialisten tegenwoordig minder principieel Atheist zijn; echte socialisten vind je niet meer in Nederland, behalve Pekela en zo.

King of controversy | 04-01-07 | 20:26

en dat wil leiderschap vertalen.

Kamaya | 04-01-07 | 20:23

@King of controversy 04-01-07 @ 20:20,
welnee, ouwe soosjialisten waren per definitie Atheist,
en niet alleen in het verzuilde Nederland.
Religie was een gruwel, opium, ketenend.
Hoor ik ze nooit meer over.
Althans in Nederland.

vander F | 04-01-07 | 20:22

Als je weer beld zuip dan niet. Anders durf je zeker niet te bellen met je lamme lip. En kom nog eens gezellig naar Assen, je weet wat er dan gebeurd. Dan moet je weer vluchten schijtlijster.

monaco | 04-01-07 | 20:22

@ vander F
Over die rare muts van Mohammed. Dat zie ik dus als een misplaatst knieschot. Doelloos en nutteloos.

Je vergeet dat in jouw tijd de katholieken nog een zuil waren, net als de socialisten. Twee zuilen die zich ten koste van elkaar aan het profileren waren.
@ koerbagh 20:13
Blijkt maar weer eens hoe belangrijk traditie voor het koningshuis is. Hoewel ik het een strakke actie van Emma vind, dat zij, toen Willem III bij de hoeren was, hem liet ophalen met 6 staatsiekoetsen, inclusief lijfwacht en 8 paarden.

King of controversy | 04-01-07 | 20:20

@King of controversy 04-01-07 @ 20:11,
het is mijn verbazing ook,
en oom Botte's zeker,
dat gezeur had je in m'n jeugd niet, lekker de Kerk virtueel volblaffen,
Jezus met een rotklap van z'n kruis trekken en alle soosjialisten lagen in een deuk.

Nu zet je Mohammed een rare muts op en het land is te klein.
Begrijp jij het nog?

vander F | 04-01-07 | 20:15

@King of controversy 04-01-07 @ 19:38:
En op overgrootvader Hendrik en grootvader Benno... En als je de hele stamboom van Wim-Lex langsgaat vind je nog veel meer van die schuinsmarcheerders en inteelt-mongeaulen.

koerbagh | 04-01-07 | 20:13

@bottehond 04-01-07 @ 16:24
Wat je zegt...
"Hier een leuke voor jou: hoe ver vind jij dat men mag gaan om die Vrijheden te verdedigen? Dilemmas, dilemmas... "
-
Het is inderdaad een erg lastig verhaal, vooral als je niet een dubbele moraal wil handhaven, maar ik zal toch een poging wagen.
-
De Acte van Verlatinghe, is voor mij niet het meest geschikte ijkpunt. Gezien de gedwongen onderwerping aan koning en god. Het is wel het beginpunt van Nederland, echter zijn maatschappijen altijd dynamisch en moet er dus ruimte zijn het statische geschrift aan te passen aan de huidige omstandigheden.
-
Ik zit meer op de lijn, dat de grondwet boven alles staat, dus ook boven welk geloof en/of geschrift dan ook. De voorbehouden die er gemaakt zijn voor het eventueel wijzigen van de grondwet (3/4 meerderheid v.d. kamer etc.) zijn voor mij in een democratische rechtsstaat afdoende.
Echter dan spreek ik wel over de Monoculturele grondwet waar Ellian over spreekt in het door jou genoemde artikel:
"De Grondwet kan nooit een multicultureel rechtskarakter hebben, anders zou hij niet kunnen functioneren als het kader waarbinnen mensen, afkomstig uit verschillende rechtsordes en rechtsculturen, hier naast elkaar kunnen leven. De neutrale grondwettelijke beginselen geven de burgers de ruim de mogelijkheid om divers en zelfs tegenstrijdig te zijn. De liberale samenleving is wel een pluriforme, maar niet een multiculturele orde."
-
Het is voor mij duidelijk, dat de dominante cultuur in Nederland gevormd is vanuit een Christelijke (calvinistische) traditie, echter is er in de grondwet voor mij (gelukkig) duidelijk een scheiding tussen kerk en staat.
Hoewel deze de laatste tijd erg dicht tegen elkaar aan lijken te liggen, zie bijvoorbeeld het normen en WAARDEN debat.
Wat betreft de normen, die staan voor mij vast, dat is de -aan de grondwet onderhevige- wet en regelgeving in dit land. Mocht hetgeen besloten is in de tweede kamer mij tegenstaan, heb ik altijd nog de mogelijkheid daar iets op democratische wijze aan te doen.
Wat betreft de discussie over waarden, denk ik daar anders over. Ik geloof niet in het feit dat je waarden kan opdringen c.q. voorschrijven aan iemand, want wat zijn de waarden waar we het over hebben, stammen die uit Christelijke, Joodse, Islamitische, Atheïstische, liberale, socialistische etc. gedachten.
Daar ligt voor mij het grote probleem, ik ben van mening dat bijvoorbeeld de pogingen van enkelen -ik noem bijv. Cohen, AH, Bos en Pechtold- om maar 'rust in de tent te houden', het tegenovergestelde bewerkstelligd wordt.
Juist door het constante nageven, bemoeilijken zij het integratieproces van de minderheid. Mensen zijn over het algemeen kuddediertjes en zijn gebaat bij duidelijke structuren en regels.
-
Ik heb er op zich niets tegen, dat er rekening gehouden wordt met de waarden of opvattingen van minderheidsgroeperingen, het probleem bij mensen als bovenstaand is echter dat ze het kwartje steeds dezelfde kant op valt als het tussen meerderheid en minderheid gaat, structureel wordt er dan gekozen voor de minderheid.
Al gaan deze waarden in tegen de normen van Nederland, dan nog kiezen bovenstaanden voor de minderheid, meestal wijzende op het feit dat deze mensen een andere cultuur c.q. religieuze achtergrond hebben.
.
Daar zit hem volgens mij de crux, in Nederland is er (naar mijn oordeel) geen ruimte om normen op te rekken, opdat andere culturen zich hier thuis kunnen voelen. Mensen uit andere culturen hebben er bewust voor gekozen zich in Nederland te vestigen, dan heb je je te houden aan de hier geldende norm(wetten).
Mocht je door je eigen waardenpatroon (geweten) in conflict komen met de in Nederland geldende norm, dan staat het eenieder vrij daar op democratische wijze iets aan te veranderen, of te emigreren.
.

Laat ik het zo samenvatten;
De minderheid die meent dezelfde rechten te kunnen claimen als die, die de meerderheid heeft, dient zich ook - zonder voorbehoud en/of compromis - aan de normen van diezelfde meerderheid te houden.
.

Nu de vraag in hoeverre je mag gaan om de vrijheid te verdedigen.
mijn antwoord daarop is; "ver, maar (daar komt ie weer) wel binnen de grenzen van de wet."
In het publieke debat mag en kan naar mijn mening veel, al ben ik persoonlijk van mening dat niet alles wat mag ook moet. De plicht om te beledigen en/of schofferen (Ayaan) ken ik niet, wil ik ook niet kennen.
Echter is het wel een recht vrij je mening te kunnen uiten, ook al loop je het gevaar daarmee (on)bewust een ander te kwetsen of te beledigen.
Ik sta dus ook volledig achter een felle strijd in woord, geschrift en andere uitingen. Bedreigingen, opruiing, fysiek geweld etc. zijn voor mij niet toegestaan, maar dat ligt ook al vast in de wetten (daar zijn ze weer)
Het is de rechter de uiteindelijk de laatste stem heeft in hetgeen kan en niet kan.
.
afsluitend;
Een samenleving is dynamisch en dat zal nooit veranderen en je zou ook geen statische samenleving willen, maar deze dynamische (organische)verandering zal alleen maar kunnen werken, als iedereen uitgaat van hetzelfde normenpatroon. Wie zich niet aan deze normen wil houden, heeft niets te zoeken in het debat over de samenleving (of in die samenleving zelf).
Maar eigenlijk is dit onderwerp véél te complex, om er op schrift de nuance in aan te brengen, echter het was een poging.
.

Herman Flipsen | 04-01-07 | 20:12

@ vander F
Mee eens. Ik verbaas me ook wel eens waarover mensen zich in vredesnaam druk over maken (hoewel het leuk is om met die verbazing mee te doen).
Ik ben voor directe schoten uit de heup, maar alleen als je ook kunt richten. Ik ben het ermee eens dat een knieschot grappig kan zijn (vooral de gezichtsuitdrukking van een slachtoffer) maar als je een cm mis schiet, heeft het geen effect, behalve dan dat je iemand kwaad hebt gemaakt.

King of controversy | 04-01-07 | 20:11

Hij klinkt meer als een dronken breezersletje dan als een kaalkopje..

Farouk | 04-01-07 | 20:05

@King of controversy 04-01-07 @ 19:38,
een geintje van Koefnoen doet tegenwoordig meer parlementair stof opwaaien.
Ik bedoel maar.
Mietjes tegenwoordig.

vander F | 04-01-07 | 20:01

Hehe die feauteau blijft geweldig!

Gnurkje | 04-01-07 | 20:01

Wat een treurige jongen. Zo lang lullen en 100 keer hetzelfde zeggen. Ik voorzie voor hem hetzelfde treurige maar terechte lot dat zijn voorganger Janmaat tegemoet ging.

wasbeerfan | 04-01-07 | 19:55

@ Vander F
Ja, dat Onze Willem lijkt op de man van Emma, Willem III

King of controversy | 04-01-07 | 19:38

@Antira 04-01-07 @ 19:14,
wat heeft het keihard door iemand heenschreeuwen te maken met vrijheid voor meningsuiting?
indymedia.nl/nl/2006/10/39392.shtml

vander F | 04-01-07 | 19:37

@King of controversy 04-01-07 @ 19:09,
ik mag aannemen dat je weet waar ik met de post voor TM heenwil?

vander F | 04-01-07 | 19:31

Hij heeft 'mit sein kamraden' wel mooi de dump plat...

easyvision | 04-01-07 | 19:28

complottheoriën zeg ik je!!! zie jullie allemaal wel op het GeenStijl kampf '07!

Herr. Rädelsführer | 04-01-07 | 19:20

@TM 04-01-07 @ 18:57,

om even op punt 2 te reageren.
Wat zou je zeggen als ik Prins W.A van Buuren voor het volgende zou uitmaken?

"Vanaf zijn jeugd leidt "onze Willem, leidt een liederlijk leven, uitsluitend aan Venus en Bacchus gewijd. Prins Willem maakt zich schuldig aan drankmisbruik, gewelddadigheden, openlijk bordeelbezoek, scheldpartijen en beledigingen in het openbaar. Hij zou zijn volk bestempelen als "stomme ossen, canaille en rapaille".

En dan het hele internet ermee volkalken. Met een faut plaatje d'rbij.
Kijk, JP de MP zou een rolberoerte krijgen en Donner uit z'n nest bellen.

Et tu, TM?

vander F | 04-01-07 | 19:16

Wat heeft een website flooden eigenlijk met vrijheid van meningsuiting te maken? Nee, dit is juridisch gezien nét een stapje te ver. Helaas.... dat wordt dokken!

Antira | 04-01-07 | 19:14

@ bottehond 18.45
wow, hulde voor je verhaal.
Ben het uiteraard niet helemaal met je eens.
Immers, als een ieder vrijheid van meningsuiting heeft, dan heeft een ieder toch ook de vrijheid om zijn mening daarover te spuien? Of houd de vrijheid van meningsuiting op bij fundamentele discussie's, over de vrijheid van meningsuiting?
Het lijkt me een beetje in tegenspraak met elkaar.
Ten tweede, je verwijt gezagsdragers die de discussie over de vrijheid van meningsuiting aangaan, dat doen vanwege de aanwezigheid van moslims in Nederland, toch?
Maar jij weet toch net zo goed als ik, en misschien wel beter (gezien je leeftijd) dat er in Nederland altijd fatsoensrakkers hebben rondgelopen, die altijd al pleiten voor meer respect en fatsoen. En dat heeft dus weinig met moslims te maken.

King of controversy | 04-01-07 | 19:09

Michiel is een liev joch, alleen zijn ideeen zijn niet liev

sprookjesprinssletje | 04-01-07 | 19:05

@bottehond 04-01-07 @ 18:45 : Botte, enkele open vragen :

1. Sinds wanneer is de vrijheid van meningsuiting een schaamlap geworden waar men zich achter verschuilt na het spuien van dodelijke beledigingen? En dan luidkeels uitroept dat ze niet mogen worden lastig gevallen 'want ik gebruik slechts mijn recht op vrijheid van meningsuiting!'.

2. Waarom wordt de vrijheid van meningsuiting nu - in mijn optiek tenminste - verkracht door lieden die er een vrijbrief in zien om *ongestraft* te beledigen etcetera? De vrijheid van meningsuiting moet uiteraard blijven maar het hoeft toch zeker geen vrijbrief te zijn voor het volledig overboord zetten van enig wederzijds respect?

3. Sinds wanneer heeft een wet op de vrijheid van meningsuiting voorkomen dat een beledigde grote meneer over de rooie ging? En er vervolgens hard op sloeg?

Ziedaar enige vragen waar ik graag antwoord op zou willen hebben wanneer ik terug komt van therapie... ;)

TM | 04-01-07 | 18:57

@JudgeJuly 04-01-07 @ 18:13 : 'Dood NeGeR-en, uitstekend gevonden en erg toepasselijk. ;)

TM | 04-01-07 | 18:53

heb alleen al naar aanleiding van die foto zin om hem op zijn muil boijken. en heb jij niks beters te doen bottehond en die ander? wahah

amaster | 04-01-07 | 18:52

@ Mas Rob

Je hebt gelijk. De verwarring daaromtrent is compleet en dat is precies de bedoeling, kennelijk. Afshin Ellian en velen met hem, o.a. Hans Jansen, waarschuwen voor het fenomeen zelfcensuur. Vrijheid van Expressie wordt echter niet alleen gegarandeerd door de Grondwet. Die moet doorleefd en zonder terughoudendheid verdedigd en toegelicht worden, juist ook door gezagsdragers. Juist die laten in zekere zin verstek gaan en kiezen er zelfs voor om die Vrijheid van Expressie verdacht te maken op basis van fatsoen en respect. En dáár gaan deze luiden grondig de mist in. Waarom? Omdat hun denken niet wordt ingegeven door fatsoen en respect, maar door angst en/of de opvatting dat 0031 maar een stukje in moet schikken om het de moslims makkelijker te maken te integreren. Een misvatting en een strategische blunder, die er toe leidt dat mensen nog echt gaan geloven dat van Gogh het aan zichzelf te danken had dat hij geslacht werd als een varken ook. Het gebrek aan ondubbelzinnige steun vanuit de gezagsdragers inzake de Vrijheid van Expressie is alom terug te zien. Vanuit die hoek bezigt men termen als "Verlichtingsfundamentalisme", je herkent ze zo, ook hier. De tragiek van de maatschappelijke wanorde is dat de politiek en de publieke discours zich gaat richten op het inperken van allerlei tot nu toe gedoogde situaties, zie bv. de coffeeshops. Men wenscht meer maatschappelijke structuur en richt zich dan eerst en vooral op de makkelijke prooien, de 0031 burgers zelf. De discussie over de Vrijheid van Expressie, die niet eens gevoerd zou móeten worden net zo min als discussies over de doodstraf, is een fundamentele aanval op de pijlers van ons filosofisch, moreel en menselijk ontwikkelingsniveau. Deze zaken hangen allemaal samen. Nederland was het meest tolerante land ter wereld, nu verliest men zich in een vlucht voorwaarts. En ik voorzie dat er nog zeer duistere tijden aankomen. Vandaar dat ik de huidige stand van zaken omtrent de Vrijheden wens te verdedigen. Het zijn zaken die je niet uit je handen mág laten glippen als samenleving. Staan we dat toe, dan is het einde echt zoek. De Vrijheid van Expressie is namelijk een essentieel en integraal onderdeel van onze waarden, normen en Vrijheden. Bedenk ook dat Nederland in de loop der tijd gekozen heeft voor deze Vrijheden en ook voor de uiterste consequenties er van en wel op basis van een wereld en menschbeeld dat zich gedurende eeuwen met bloed, zweet tranen, brandstapels en de inzet van vele grote en minder grote denkerTs ontwikkeld heeft tot hoe het er nu uitziet. Dat besef lijkt vaak ver weg. Wie bij een beetje tegenwind door een horde intellectueel en ethisch onbeschaafden gaat tornen aan deze Vrijheden in plaats van ze standvastig te verdedigen mist ieder historisch, strategisch, sociologisch en psychologisch besef en verdient het niet om gezag te dragen namens haar burgers.

* Excuus voor de lange post, maar voor mij de moeite meer dan waard *

bottehond | 04-01-07 | 18:45

Gaat echt nergens over wat ie zegt. De vlag op de achtergrond bij al die foto's van hem zegt genoeg. Beetje sneue manier om aan geld te komen en volkomen kansloos ook. In Duitsland schijnen ze wel gecharmeerdte zijn van zijn type persoon.

Hano | 04-01-07 | 18:32

OKay, je bent een neo-nazi en je wilt stemmen winnen. Of in ieder geval, aandacht. Wat doe je? Je plaatst een banner op een veel gelezen site, waarvan je weet dat ze een hekel aan je hebben en dat ook maar al te graag laten weten aan het reaguurdersvolk. Twee. Je lult de voicemail nog eens in omdat ze wel heel vervelend je server belasten. Pats. Weer in het nieuws. En zo kan het geschiedde dat MS (what's in a name?) de sites GS en NN als podium gebruikt voor zijn boodschap.
Volgens mij is deadnegeren de bete remedie tegen dit soort volk en maar hopen dat het huidige klootjesvolk in Den Haag of Friesland, waar ze ook zitten, niet al te domme dingen doen, zodat straks weer half dit land overstapt op een " andere denkwijze".

JudgeJuly | 04-01-07 | 18:13

@HBGijs 17.05 Maakt e.e.a. duidelijk.
Hele enge man.

Uw Verzekeringsadvis | 04-01-07 | 18:11

Tjongejonge, hoezo 'Ik heb het IQ van een baksteen'

Science | 04-01-07 | 18:01

Wat een omhooggevallen lutser is Michiel Smit toch. En aan zijn uitspraak is m.i. heel duidelijk te horen dat hij niet het niveau heeft dat hij veinst. Mijn advies: praat zoals je bent en niet zoals je graag zou willen zijn. Daarmee val je onverbiddelijk door de mand. Maar daar is hij misschien al aan gewend.

de Conciërge | 04-01-07 | 17:54

mein sommerkampf!

Herr. Rädelsführer | 04-01-07 | 17:51

Sorry, te snel op post gedrukt...
Aanvulling @ 17:22:
Wat de Chileen heeft gedaan is niet het bestoken van het kluphuis met molotovcocktails, maar waarschijnlijk een F5 scriptje op een website losgelaten. Dat is niet hetzelfde. De analogie slaat nergens op. Als Michiel gewoon de rekeningen van de host betaalt is er niks aan de hand.
Wat de Chileen heeft gedaan is gewoon heel vaak en heel lang belletje trekken bij het clubhuis. Dat is niet verboden. Irritant, maar niet verboden en hij maakt niets stuk.

koerbagh | 04-01-07 | 17:28

@King of controversy 04-01-07 @ 17:02:
Nee, dat mag dus weer niet.
En bovendien: Cassandra was juist NIET een hoer, ze weigerde Apollo te neuqen in ruil voor de profetische gaven, ook al was dat de deal. Dus gaf hij haar ook de straf mee van datgene wat ze is: Een leugenachtig kreng en niemand geloofde haar in het vervolg meer.

koerbagh | 04-01-07 | 17:22

bottehond 04-01-07 @ 15:48
Zou het niet zo kunnen zijn dat twee zaken verward worden, nl. grondrechten en de regels van het maatschappelijk verkeer? Ik gooi maar eens een balletje op.

Wat ik begrepen heb, is dat de vrijheid van meningsuiting als grondrecht is ontstaan om de burger te beschermen tegen de macht van de staat. Het individu moet zich kunnen uiten zonder dat de overheid dit belemmert of vooraf verbiedt. Dit grondrecht wordt wel eens ondeelbaar genoemd omdat je niet een beetje vrijheid van meningsuiting kunt hebben. Je hebt het of je hebt het niet. Dat wil niet zeggen dat de vrijheid van meningsuiting onbeperkt of 'absoluut' is. De vrijheid van meningsuiting kent een belangrijke beperking die in de grondwet wordt omschreven 'behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet.' Bedreiging en opruiing zijn verboden. Kernpunt van de vrijheid is dat niemand vooraf toestemming nodig heeft om zijn gedachten en gevoelens te openbaren.

De geschreven of ongeschreven regels van het maatschappelijke verkeer zijn van een geheel andere orde. Hier gaat het niet over de verhouding tussen overheid en burger, maar over die tussen burgers onderling. In het maatschappelijk verkeer is de vrijheid van meningsuiting anders geregeld. Soms is er een beperking vooraf, bevoorbeeld door een code of conduct in een organisatie. Wie als werknemer uit de school klapt over een gevoelige kwestie kan er donder op zeggen dat zijn leidinggevende een sanctie oplegt.
Een reaguurder dient zich op GS te houden aan de regels: anders wordt hij weggejorist.
Soms is er sprake van toetsing achteraf. Als iemand zich geschaadt voelt door bepaalde uitspraken kan hij zijn gelijk bij de rechter proberen te halen. Weer in andere gevallen wordt de vrijheid van meningsuiting begrenst door een ongeschreven gedeeld normbesef. Ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen dat porno beschikbaar zou zijn op de kinderafdeling van de plaatselijke bibliotheek.

Gezagsdragers zouden zich zeer terughoudend moeten opstellen bij het ventileren van ideeën over fatsoensnormen in het maatschappelijk verkeer met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. Zij zijn immers de vertegenwoordigers van de staat en hun uitspraken zijn per definitie onderdeel van de verhouding tussen de staat en de burger.


Mas Rob | 04-01-07 | 17:18

De gek is zwaar gedrogeerd. Volstrekt, volslagen, volkomen en volledig volgegoten met drank.
Kan ook niet anders, zo´n bestaan volhouden zonder ontieglijk te zuipen

etiquette | 04-01-07 | 17:15

@Patrick Bateman 04-01-07 @ 17:05 : Zo werkt de wereld nou eenmaal.

TM | 04-01-07 | 17:11

@ TM 04-01-07 @ 17:02
De vijand van de vijand is mijn vriend...
Onder dat motto leverde de CIA stingers aan Osama Bin Laden!

Patrick Bateman | 04-01-07 | 17:05

Geenstijl gaat dood.

RooKuuU | 04-01-07 | 17:03

Deze site werd zo langzamerhand een beetje te rechts voor mij, en wat erger was ; ongenuanceerd zonder humor. Smile when you call me an asshole, dat zag je minder en minder.

Maar ik ben weer helemaal gerust gesteld : zolang GS nog lekker nazis pest is het nog wel o.k. hier...

TM | 04-01-07 | 17:02

Samenvattend:
De Telegraaf wordt aangeklaagd door NieuwRechts.
Dat gaat me een schok geven aldaar.
@ koerbagh
Je mag die poster wel verwijderen, maar ik vraag me af of je het klubhuis daarna met molotov cocktails mag bestormen
@ v Maerlant
Cassandra was een domme hoer die het verdiende dat niemand naar haar luisterde

King of controversy | 04-01-07 | 17:02

Van EerdmanN mochten we toch beledigen???

Daar komt ie dan:
Rechts rukkende homopootfiel, pleur es van je grafzerk!!!

Gripzz | 04-01-07 | 16:58

@ Obelisq 04-01-07 @ 16:24
Liever in vrijheid ten onder dan maar...
'Libertad O Muerte'

Patrick Bateman | 04-01-07 | 16:43

@koerbagh 04-01-07 @ 16:04,
laat het duidelijk zijn dat de jongeheer SSmit niets aan de kaak zal stellen behalve zichzelve.

Toch wilde ik het toch wel door en door racistische soepincident de lezertjes hier niet onthouden.
Beetje gratis soep uitdelen,
tsss.

vander F | 04-01-07 | 16:43

Lage LanderTs mot er tussen de en afgeleid... persoonlijk vond ik onderstaand het leukste in de hele draad... hehehehehehehe

-weggemichield-

HBGijs 04-01-07 @ 12:40

bottehond | 04-01-07 | 16:33

Herman Flipsen 04-01-07 @ 16:03

Hier een leuke voor jou: hoe ver vind jij dat men mag gaan om die Vrijheden te verdedigen? Dilemmas, dilemmas... vroeger dachten we dat we er nooit voor gesteld zouden worden. Tsjek dit uit: we denken nog steeds dat weer nooit voor gesteld zullen worden. En daarom dient dit thema bediscussieerd te worden vanuit de invalshoek van mijn vraag.

Persoonlijk vind ik de "Acte van Verlatinghe" nog steeds het ijkpunt waaraan de identiteit van de afgeleid dient te worden. En Spinoza en zijn eigentijdsche nazaat Afshin Ellian inspireren mij meer dan angsthazen als cohen en gristenfundamentalisten die op de staart van de islam meeliften uit revanchisme, zoals Donner.

www.arjennijeboer.nl/multiculturalisme...

bottehond | 04-01-07 | 16:24

mbt vrijheden; een dergelijk probleem deed zich voor bij de eerdere pogingen tot veroordeling van Samir A. waar vervolgens 0031 over viel. Mazen in de wet, gebrek aan bewijs voor een veroordeling. Angst regeert, vooral voor het onbekende. De slachtoffers van terroristen zijn zo willekeurig dat men deze figuren al voorafgaand aan een gepleegd misdrijf reeds uit de samenleving verwijderd wil hebben.
Hier is zelfs (niet zonder slag of stoot) een aparte wet voor aangenomen.
Aan de ene kant worden vrijheden beperkt maar aan de andere kant behoudt het in dit geval juist de vrijheid en veiligheid voor een hele grote groep mensen. Zonder de kaders van de wetgeving zouden we terugvallen naar een samenleving zoals die er 200 of 300 jaar geleden uitzag. De mens kan nml vrijheden aan maar de mensheid niet.

Obelisq | 04-01-07 | 16:24

Ze moet em eens flink in zijn poepert neuken zodat ie weet waar zijn prostaat nog meer voor dient... Shiny Happy Poeple!!

Mulatin Rome | 04-01-07 | 16:15

Geenstijl speelt hoog spel. Het wordt ook steeds duidelijker dat de Chileen geen open kaart wil geven over zijn acties.

NieuwElan | 04-01-07 | 16:12

@vander F 04-01-07 @ 15:36:
Prima, maar Michiel SSmit lijkt me niet het voorbeeld van de waarachtige mensch om zulke wantoestanden en walgelijke policor aan de kaak te stellen. Vandaar mijn eerdere vergelijking met het paard van Troje.
Timeo Danao et dona ferentes.

koerbagh | 04-01-07 | 16:04

@bottehond 04-01-07 @ 15:48
Zonder enige twijfel de tweede optie, maar wel voor iedereen met de wet als kader.

Herman Flipsen | 04-01-07 | 16:03

@Cook From Hell 04-01-07 @ 12:21
Hij lijkt meer op Joop Braakhekke! Ongetwijffeld heeft Michiel dezelfde moves...

Even terzijde: Michiel SSmit mag van mij vuistdiep in de stront wegzakken!!! Wat een mongool.

De Officier | 04-01-07 | 15:59

bottehond 04-01-07 @ 15:48

Victa placet mihi causa.

van Maerlant | 04-01-07 | 15:51

www.parlement.com/9291000/modulesf/fya...
www.planet.nl/planet/show/id=62967/con...
www.planet.nl/planet/show/id=1249624/c...
www.trouw.nl/deverdieping/overigeartik...
www.filmkrant.nl/av/org/filmkran/archi...

Heel veel links, bedoeld om te chronologie van dit probleem, haar oorsprong én de lading ervan te onderstrepen. Mijn analyse komt er op neer dat tweespalt in 0031 juist ook in dit thema in volle omvang terug te zien is. De geesten scheiden zich bij de vraag: Vrijheid van Expressie (incl beledigen) inperken om de islam niet te provoceren en daardoor de samenleving nóg verder op zijn kop te zetten óf staan voor die Vrijheden, zonder compromis. Dat aanhangers van de eerste strategie zich valselijk beroepen op fatsoen en respect (how about zelfrespect ???) omdat ze zelf ook wel voelen dat er een zekere lafheid en ongerijmdheid in het opgeven van Vrijheden zit vind ik een gotspe. Daar gaat de discussie niet over en daarover dient hij niet gevoerd te worden. Angst en strategie óf standvastigheid (staat voor mij gelijk aan geloofwaardigheid en respect afdwingend) zijn de sleutelwoorden.

bottehond | 04-01-07 | 15:48

Michiel is duidelijk geen kanshebber bij het klassieke radio-spelletje "Zeg Eens Eeuh"..

G. Temmes | 04-01-07 | 15:46

U wilt het land der blinden?
Dhimmies?
of gewoon de policor secte?
Eat this:"

"Afgelopen dagen stond Frankrijk weer eens op zijn kop. Niet vanwege de honderden uitgebrande auto's van de jaarwisseling, dat was namelijk nog steeds een rustige nacht. Nee, het was de schuld van de onverlaten die het gore lef hadden gehad om gratis soep uit te delen aan de zwervers in de kou.

Wat was namelijk het geval? Er zat varkensvlees in die soep, en varkensvlees ies niet halal. Dus laat die zwervers maar gewoon verrekken, moeten de politiek correcten gedacht hebben.

Nou heeft de rechter weliswaar besloten dat het uitdelen van gratis soep mag, dat neemt niet weg dat de meerderheid in Parijs vindt dat hier beroep tegen aangetekend moet worden."

www.hetvrijevolk.com/?pagina=2305&...

vander F | 04-01-07 | 15:36

Was dit nou Kouwes???
Ik snapte er in ieder geval geen ruck van.

Cloodtvieaul | 04-01-07 | 15:23

@Maaier 04-01-07 @ 15:16:
Hehehe... Nee... het zijn eerder allemaal cycloopjes (om in Homerische termen te blijven) en gelukkig is Nederland nog lang geen land der blinden.
Soms lijkt het op een land van oostindisch doven, maar dat is weer een ander sprookje.

koerbagh | 04-01-07 | 15:22

vrijbrief voor toestemming is een beetje dubbel op vrees ik ben ik bang voor.

Flodder | 04-01-07 | 15:21

nah ik kan geen vergelijking vinden Smit-Griekse mythen. Ook Ganymedes komt niet in aanmerking, die was tenminste knap en gewild.

speaks softly, but.. | 04-01-07 | 15:19

Flodder 04-01-07 @ 15:18

Of je hopeloos bent weet ik niet.

van Maerlant | 04-01-07 | 15:19

@ finnish humor 04-01-07 @ 14:56
Voor mij ligt een (de?) grens bij het valselijk beschuldigen van strafbare feiten of het oproepen/aanzetten tot geweld...

Patrick Bateman | 04-01-07 | 15:18

@van Maerlant
Jij zegt: 'Zo bekeken is het pleidooi voor fatsoen een hypocriet manoeuver om tot een insnoering van een grondwettelijk recht'. Iedereen die voor fatsoen pleit is een dhimmi die zich wil laten onderdrukken door de gevaarlijke islam. Moet ik het zo zien? Ik ben gelukkig niet zo paranoide, dat ik in pleiten voor fatsoen een vrijbrief zie voor toestemming van het afnemen van onze vrijheden. Maar dat zal wel weer hopeloos naief zijn.

Flodder | 04-01-07 | 15:18

koerbagh 04-01-07 @ 15:13

Nah, is ie te onbetekenend voor. Are we talking numbers? No, we aren't...

van Maerlant | 04-01-07 | 15:17

koerbagh 04-01-07 @ 15:13

hehe, er zit echter niet bepaald een Odysseus bij die club om zoiets te bedenken.

Maaier | 04-01-07 | 15:16

@ finnish humor 04-01-07 @ 14:37
Jij zei:
"En Bea bepleit geen verbod op belediging, ze zegt alleen dat vreiheid (sic)van meningsuiting geen vrijbrief voor beledigen is. En daar heeft ze gewoon gelijk in. Kwestie van beschaving."
Waaronder valt de volgende comment dan?
Ik denk dat Smitje het als belediging opvat namelijk:
finnish humor 04-01-07 @ 13:30
"hij klinkt inderdaad als een jiskefet corpsbal die nog te dom is om rechten te studeren."

Patrick Bateman | 04-01-07 | 15:16

Flodder 04-01-07 @ 15:10

Ik zie dat als 'je hebt het recht niet om dat te doen' en als de mogelijke ouverture van een verbod. Jij jouw interpretatie, ik de mijne. Dat is tenslotte de invulling van het begrip 'interpretatie', niet? Ik ben wat wantrouwig geworden sinds Van Gogh en de schoenenkwestie. Of, nog anders gesteld: ik vermoed een verborgen agenda. Maar deze discussie hadden we moeten hebben op het draadje van enkele dagen terug.

van Maerlant | 04-01-07 | 15:15

LOL @van Maerlant 04-01-07 @ 15:05:
Maar ik zou Michiel SSmit's clubke eerder als het paard van Troje willen zien dan als de onheilsprofete die daarvoor waarschuwt...

koerbagh | 04-01-07 | 15:13

@van Maerlant
Ik en de koningin hebben het toch nergens over een verbod. Ik vraag me af waar jij dat denkt te lezen? En van mij mag iedereen iedereen beledigen. Lees jij 'het verbod' dan in de zin van hare majesteit: 'Het recht op beledigen bestaat niet'. Ik lees daarin dat het recht op vrije menigsuiting niet gelijk staat aan het recht op beledigen. Wat niet wil zeggen dat je mensen niet zou mogen beledigen. Want dat is inderdaad nogal iets subjectiefs, beledigen.

Flodder | 04-01-07 | 15:10

Als die site weer online komt gewoon weer platbombarderen

Bubbeltjesplastic 04-01-07 @ 13:51

Ik stem zwaar voor!!! Gewoon een vaste button aan de rechterkant (van deze site bedoel ik)

Helmonds eigen | 04-01-07 | 15:07

Ach, Michiel Smit is gewoon een Cassandra waarnaast geen Apollo gevonden wil worden.

van Maerlant | 04-01-07 | 15:05

Flodder 04-01-07 @ 14:45

Het punt is dat bij een verbod op belediging het hek van de dam is. Want dan gaan we belediging moeten definiëren. Sommige mensen zijn heeel erg snel beledigd. Zo bekeken is het pleidooi voor fatsoen een hypocriet manoeuver om tot een insnoering van een grondwettelijk recht. Zodra je in de ons opgedrongen multiculturele samenleving (sic) (snik) de wenselijkheid oppert van een dominante cultuur, buitelen de relativisten over je heen: wa is da? André Hazes, hahahaha? Maar begrippen zoals waarden en normen, die, logisch de redenering van dezelfde cultuurrelativisten volgend, volstrekt subjectief kunnen zijn, zouden dan als richtsnoer moeten fungeren voor het invullen (en de facto beperken) van grondwettelijke vrijheden zoals vrijheid van meningsuiting? Jamaar neen hè: van twee dingen één!

van Maerlant | 04-01-07 | 15:04

Chileen rules !!! :-)

indogirl | 04-01-07 | 15:02

@finnish humor 04-01-07 @ 14:56:
Tenzij je het kan bewijzen met zijn lidmaatschapskaart van de NVU en een foto van Pritt die zijn Stift door een kleuter laat behandelen. Anders is het smaad inderdaad. Blijft overeind dat een niet beledigend bedoelde uitspraak wel beledigend kan worden opgevat (en omgekeerd ook) en dat het het gewoon moet mogen en dat het niet aan Heure Majesteit en Pan-Jeter is om dat te verbieden. Het is ook niet te verbieden, want hoe omschrijf je "belediging" in de wet zonder afbreuk te doen aan de vrijheid van meningsuiting?
Ik zou het niet weten.

koerbagh | 04-01-07 | 15:02

herman, lol en amen

finnish humor | 04-01-07 | 14:58

gelul van een dronken aardbei....

laardepul | 04-01-07 | 14:58

@Rote Maru 04-01-07 @ 14:50
Nee, dat is het niet.
GS had meermaals gevraag aan NR te stoppen met adverteren op deze site, dat wilde ze niet:
"En we hadden NieuwRechts nog zo dringend geadviseerd daar mee te kappen. Maar nee, toch doorgaan. Niet luisteren. Eigenwijs doen"
www.geenstijl.nl/mt/archieven/045319.h...
-
Het is dus als een billbord aan je huis schroeven en de posterplakkers te zeggen geen pr0n op het bord te willen, om dan vervolgens thuis te komen en tussen de knieën van een vrouw door naar haar amandelen te kijken.
Tja..., dan ruk ik die poster er ook af!
(of ruk me bij die poster af, maar da's weer een heel ander verhaal)

Herman Flipsen | 04-01-07 | 14:56

@Rote Maru 04-01-07 @ 14:50:
Dat is precies de juiste vergelijking. Of bijvoorbeeld een sportman die zich laat sponsoren... Die kan best tevreden zijn met iets als "Sportlife" of "DSB-bank" op z'n schaatspak, maar die schaatser heeft natuurlijk het volste recht ook een sponsornaam te weigeren en een andere sponsor te zoeken.
De billboard-maatschappij (Google-Ads) die de sponsoring regelt biedt dan ook de mogelijkheid ongewenste reclameuitingen te filteren. Niks mee, dat is verder geen inperking van de vrijheid van meningsuiting van de geweigerde club.

koerbagh | 04-01-07 | 14:56

koerbagh

ok maar het recht op beledigen is nu eenmaal begrensd in een beschaafd land. Aan de rechter om te bepalen in voorkomende gevallen wat zwaarder weegt. Als ik in een paginagrote advertenie in de televaag beweer dat prittstifft een vieze nazi is die zijn leuter in een kleuter propt, verlies ik het bij de rechter, om een willekeurig voorbeeld te noemen.

finnish humor | 04-01-07 | 14:56

Is meneer al eens op spraakles geweest? Of was het toch de combinatie late avond, veel drank en dat word je je een beetje dubbel van tong en zeau.

De enige advocaat zal ie wrs zelf wel hebben opgedronken. ;)

tuut tuut | 04-01-07 | 14:55

@ finnish humor 04-01-07 @ 14:45
Laten we het erop houden dat de Balk op zijn minst de rede heeft gelezen vóór Bea hem uitsprak en een veto-recht heeft...
Als er dingen in zouden staan waar hij/de regering het écht niet mee eens is worden die toch echt wel geschrapt.
Moet wel zo in een Constitutionele Monarchie als de onze (al zou ik het graag anders zien).

Patrick Bateman | 04-01-07 | 14:53

Whaha wat een aapje:P

wertyuio | 04-01-07 | 14:52

@finnish humor 04-01-07 @ 14:37:
Die discussie wil ik niet overdoen, maar wat ik even wil aantekenen: je kunt van alles wel als belediging opvatten. Vrijheid betekent ook het recht om te beledigen én het recht (ik vind het bijna eerder een plicht) je af en toe ook beledigd te voelen. Dat hoort er namelijk ook bij.
Cartoons zijn bijvoorbeeld een beschaafde meningsuiting, ook al zijn ze keihard, meedogenloos en worden ze als beledigend opgevat. Het vermoorden van een cartoonist is een onbeschaafde reactie.

koerbagh | 04-01-07 | 14:51

Koerbagh, ik ga er, met u, vanuit dat de actie van onze gewaardeerde site legaal is. Alleen vind ik het een klein beetje jammer dat GS ruimte op haar haar site verhuurd (aan Google Ads bijvoorbeeld) om daar reclame op te maken, (en waarschijnlijk niet tegen een onkostenvergoeding...) en zich vervolgens heel politie correct gaat bemoeien met de inhoud hiervan.
Dit lijkt op een billboard op je huis schroeven, dit voor een leuke duit verhuren, en vervolgens gaan janken omdat de advertenties die erop verschijnen je niet aanstaan.

Rote Maru | 04-01-07 | 14:50

@Patrick Bateman 04-01-07 @ 14:33
Ik wilde met de opmerking over de PNVD het fragiliteit aangeven van de door jou genoemde alarmbellen, veel mensen liepen over het punt van vrijheid van meningsuiting heen, toen het opeens over oudere viespeuken (want dat vind ik ze) i.c.m. kleine kindjes ging.
-
Wat betreft de kersttoespraak van Bea (is door Bea zelf geschreven trouwens), ik zie dat in het licht van een sterk oprukkende christenmoraal hier in Nederland. Wellicht is het een reactie op de islamisering van het land, maar echt blij ben ik er ook niet mee.
Waakzaamheid blijft inderdaad geboden, maar over de grenzen aan vrijheden zijn wij het denk ik wel eens, ik sluit niet voor niets af met lang leve de rechtbanken.
-
Wat SSmits betreft, volgens mij (zie ook mijn post 12:24) heeft het niets met vrijheid van meningsuiting te maken, als GS een reclame-uiting niet op haar website wil hebben.

Herman Flipsen | 04-01-07 | 14:47

Patrick Bateman 04-01-07 @ 14:33

Jij snapt hem. Niet dat ik anders verwacht had, heur.

bottehond | 04-01-07 | 14:47

bottehond 04-01-07 @ 14:43

linkdumpen kan ik ook, maar ik praat lioever zelf. Dat artikel van Elian heb ik je net zelf gegeven, als voorbeeld, dat je best de Azijnbode kan lezen. Ik ben dus niet voor de absolute vrijheid van meningsuiting. Wat wil je hiermee nu zeggen?

Maaier | 04-01-07 | 14:47

bateman

patrick je bent abuis

in de troonrede is ze expliciet spreekbuis voor de regering en wordt de tekst letterlijk door de ambtenaren van AZ geschreven. De kerstboodschap is een persoonlijk getinte boodschap die veelal apolitiek is en waarvan bekend is dat bea die zelf schrijft. Wel is balk uiteindelijk politiek verantwoordelijk voor als bea de bocht uitvliegt maar dat is iets anders.

*doet modus college staatsrecht uit*

finnish humor | 04-01-07 | 14:45

@Van Maerlant
Nope, nergens gelezen dat Bea de vrijheid van meningsuiting wil beperken. Ze roept alleen op tot fatsoen. Dat mag volgens mij. Dat jij er een beperking van vrijheid in meningsuiting in leest, is toch echt jouw interpretatie. Trouwens wat een enge, nare site. Racisme afschaffen onder het mom van vrije meningsuiting, lees ik in de stukken. Ben ik zwaar op tegen.
@Bottehond
Jouw link heeft mij ook niet beantwoordt wat de exacte woorden van Bea waren die de vrije meningsuiting aanvielen. Dus idem, interpretatie. Wel klopt het, dat er nogal wat abstracte, vooral christelijke nonsens in de toespraak zit. Maar zie echt nergens dat Bea het recht van het vrije woord wil verbieden of aanscherpen. Er wordt alleen gevraagd om met grote verantwoordelijkheid met dit recht om te springen. Ik vond de uitspraken van donner waar het pamflet voor vrije menigsuiting op reageerde destijds wel zorgelijk. Vrijheden staan echter altijd onder druk, echter een gezonde democratie vecht voor haar vrijheden. Dat is nog steeds het geval volgens mij.

Flodder | 04-01-07 | 14:45

@Rote Maru 04-01-07 @ 14:40,
100% mee eens. Alleen indien er sprake is van aanzetting tot geweld (is moeilijk te bewijzen, weet ik) of een ernstige bedreiging moet je geen tegenkracht bieden aan dit soort jokers.

Tray Hornay | 04-01-07 | 14:44

@Herman Flipsen 04-01-07 @ 14:25:
De PNVD is dan ook niet verboden. Ze deden niets onrechtmatigs en ze hebben hun mening breed kunnen verkondigen tot aan Pauw & Witteman toe. Dat hun gedachten net als die van Michiel Smit vunzig en ranzig zijn, tsja... dat kun je ze niet verbieden.
Het sharia verhaal lag iets anders, Donnert had niet goed nagedacht en gebruikte een verkeerd voorbeeld om zijn punt te illustreren, namelijk dat de democratie er voor is om de mening van een meerderheid vorm te geven in een wet. Laat nu net de sharia intrinsiek a-democratisch zijn dus datzelfde principe met voeten treden. Hij had beter een klein voorbeeldje uit de sharia kunnen pakken, iets als "dieven de handjes afhakken" als nieuwe strafmaat ofzo.

De wettelijke mogelijkheden van NieuwRechts om de mening te uiten zijn niet ingeperkt, maar de financiele mogelijkheden wel - maar dat is verder niet mijn probleem. En een particuliere website was niet gediend van grafitti op haar muren en heeft dat verwijderd en heeft een geintje uitgehaald met de website van die wildplakkende club.
Als ze mij zeggen dat het een legaal geintje was, zal ik ze in eerste instantie op hun woord geloven en zit ik er verder niet over in.

koerbagh | 04-01-07 | 14:42

@Patrick Bateman 04-01-07 @ 14:39,
Je draait de rollen om vriend.

Tray Hornay | 04-01-07 | 14:41

Michiel Shit liep 3 weken geleden, vrijdagmiddag, rond in de Rotterdamse Etos (in het Plaza). Echt een sloeber van de eerste klas, wist zeker niet hoe hij zijn dag moest vullen en keek nogal angstig om zich heen. Sukkel

troetelallochtoon | 04-01-07 | 14:41

Aan hen die mij voorgingen: los van deze hele discussie over de definitie van vrijheid van meningsuitingen de afbakening hiervan. Is het juist niet van het grootste belang om gemankeerde zielen als ons freund Smit zoveel als mogelijk exposure te geven, zodat zijn wanstaltige waanideeën door iedereen gekend en verworpen kunnen worden. Volledig en definitief monddood maken lukt helaas slechts op één wijze, zodat zijn haatzaaierij altijd als een veenbrand door zal woekeren. Wat ik probeer duidelijk te maken is: Laat deze figuur (en velen met hem) zijn eigen graf graven, door hem zoveel als mogelijk is zijn visie publiekelijk te laten verkondigen...

Rote Maru | 04-01-07 | 14:40

@ finnish humor 04-01-07 @ 14:37
En of Balk de kerstspeeches van Bea schrijft...
Je dacht toch niet dat zij in het openbaar dit soort dingen kan zeggen zonder overleg met de Grote Leider?

Patrick Bateman | 04-01-07 | 14:39

Om mijn steentje aan de-vrijheid-van-meningsuiting-discussie bij te dragen, het volgende:

Binnen Google is het heel makkelijk en heel gewoon om een filtertje aan te maken om advertenties van bepaalde websites te blokkeren. Dat is niets bijzonders. Een uitgever staat helemaal vrij om reclameuitingen te weigeren. Als Smitje zich een beetje meer in Google Adsense/AdWords verdiept had ipv Hollandia bier, dan had hij dat geweten. Hij maakt zichzelf lekker belachelijk.

Droogstoppel | 04-01-07 | 14:37

bateman

balk schrijft geen kerstspeeches, je bent met troonrede in de war. En Bea bepleit geen verbod op belediging, ze zegt alleen dat vreiheid van meningsuiting geen vrijbrief voor beledigen is. En daar heeft ze gewoon gelijk in. Kwestie van beschaving.

finnish humor | 04-01-07 | 14:37

bottehond 04-01-07 @ 14:27

Ik heb je links gezlezen, maar wat moet ik ermee. Ik weet wel wat semantiek is hoor. Ook 'de vrijspreker'heb ik meerdere malen gelezen, ik kan er helaas weenig mee. Wel aardige verhandleingen soms, maar meestal ben ik er het niet mee eens. Maar dat kan natuurlijk.

Hoezo de bekende weg. ik wil weten wat je boedoelde met vrijheden die in "mijn straatje"vallen ?

finnish humor 04-01-07 @ 14:24

Ben ik zwartrode fascist genoemd door Botte? Jammer, die kleuren staan me niet.

Maaier | 04-01-07 | 14:35

@ Herman Flipsen 04-01-07 @ 14:25
Een meerderheid was misschien vóór verbieden maar geen enkele officiële instantie die wilde luisteren.
Nix aan de hand dus... Al heb ik me toen ook sterk gemaakt op GS voor het bestaansrecht van clubjes als de PNVD.
Ik vind zaken zoals Balkenende bij monde van Bea probeert te bepleiten (verbod op belediging etc.) zorgelijker dan zo'n Michiel Smit die zeurt dat 'ie niet genoeg aandacht krijgt en dat ziet als inperking van zijn vrijheden.
Graadmeter blijft toch altijd of je je ergste vijanden evenveel vrijheden wilt geven in hun manier van uiten als je medestanders.
Wat mij betreft wél!

Patrick Bateman | 04-01-07 | 14:33

Hoeveel dat deze jongeman op? "Terug naar de kindergarten", oei, versprekinkje Michieltje?

ZI | 04-01-07 | 14:32

'vrijheid van mening inperken' is niet hetzelfde als censuur door honderden kleine regeltjes en verschuivingen in de loop der tijd.

We hebben een rechter (nee niet die rukkende) om te bepalen waar de grenzen liggen. Grenzen liggen dus in wetgeving en jurisprudentie vast.

In individuele gevallen zoals kranten, GS, scholen en noem maar op zijn het logischerwijze de instellingen zelf die, bijv anticiperend op evt rechtzaken, bepalen waar de grenzen liggen. Dit als censuur bestempelen is verregaande paranoia.

finnish humor | 04-01-07 | 14:31

Maaier 04-01-07 @ 14:23

Links die ik geef lezen en niet vragen naar de bekende weg. Ik ben geen sparringpartner voor jou om je oppervlakkige denkkader weer eens op te poetsen. Tsssss.

bottehond | 04-01-07 | 14:27

@Patrick Bateman 04-01-07 @ 14:04
"Alarmbellen hoeven pas af te gaan als men aanstalten maakt zijn partij te verbieden of om hem te beperken in zijn wettelijke mogelijkheden zich te uiten"
-
Hoewel ik de ene partij niet met de andere wil vergelijken, moet ik toch even wijzen op de PNVD (pedo-partij) en het Sharia verhaal (Donner die stelde dat als 3/4 van Nederland het wilde invoeren, het wellicht ook ingevoerd zou kunnen worden) in Nederland merendeel van de bevolking volledig voor het monddood maken van die mensen was.
In die periode zijn er nauwelijks bellen gaan rinkelen... Het blijft voor de meeste mensen toch een persoonlijke kwestie (eigen vrijheid VS vrijheid van een ander) en daar schuilt het gevaar, wat reeëler is dan ooit.
Lang leve de rechtbanken...

Herman Flipsen | 04-01-07 | 14:25

whatsinaname Bottehond

Welja Maaier een zwartrode fascist noemen, dat kan er nog wel bij. Was mij in elk geval nog niet opgevallen, (zullen we maar zeggen). Jij vindt dus dat Smit, die nog dommer/paranoia/ongenuanceerder dan Wilders is, min of meer gelijk heeft, maar dat het alleen wat lullig uit zijn lelijke bek komt. Gelukkig hebben we een fijnbesnaarde intellectueel als bottehond bij de hand die het nog even haarfijn kan uitleggen aan domme idioten zoals ik, Maaier en anderen.

finnish humor | 04-01-07 | 14:24

bottehond 04-01-07 @ 14:13

op de eerste plaats: beetje jammer dat je die Azijnbode stukken niet leest. Het is een mooi discours over vrijheid van meningsuiting. Op de forumpagina, met allerlei verschillende meningen, waaronder de meer aan ideologisch meer aan jou gerelateerde Elian en De Winter. Maargoed, als je a priori niet bereid bent je in te lezen ebn verschillende goed beargumenteerd emeningen hierover te lezen, , tja...

Discussie ove r"vrijheid van meningsuiting" kan natuurlijk een semantische discussie zijn, maar semantiek hoeven we hier niet bij te betrekken. Ik heb het liever over de praktische invulling.

Welke vrijheden zijn speciaal voor mij? Zijn die anders dan de jouwe? Ik hoef geen absolute vrijheid, maar wil er, zoals Finnish Humor zegt, graag over discussieren. Ik wil echt graag weten welke vrijheden er in mijn straatje passen en niet in die van jou.

Maaier | 04-01-07 | 14:23

@finnish humor 04-01-07 @ 14:06
Onbeschaafd of onpraktisch, maar vele malen beter dan het altenatief; censuur door honderden kleine regeltjes en verschuivingen in de loop der tijd. Trouwens, wat jij nu op noemt is een hele goede beschrijving van de huidige status van GS. Ja, grenzen zijn beleefd en beschaafd, maar het blijft een eng iets om de vrijheden van anderen in te perken omdat een andere groep/persoon zich kudt voelt. Je kan bijvoorbeeld ook gewoon niet luisteren of niet kijken naar dingen die je niet aan staan. Wat nou als morgen de gristenfundies aan de macht komen en meteen straffen instellen tegen vloeken? Mjah, dat is hun versie van goede smaak... Hun versie van beschaafd en praktisch... Het zou godverdomme niet een mogelijk moeten zijn.
.
Overigens maak ik me alleen druk over de vrijheid van meningsuiting zoals deze door ons (toekomstige) regentenkluppie wordt toegepast. Het is hypocriet dat GS de boel loopt te censureren, maar ik kan er prima mee leven. Ik heb er geen cent voor neergelapt en GS heeft totaal geen invloed of macht op mijn dagelijks leven en werkelijke vrijheden.

dlseth | 04-01-07 | 14:19

Patrick Bateman 04-01-07 @ 14:04

Tsjek dat Calimeroplaatje. Het is evident dat Schmitz die positie cultiveert. Dat betekent dan weer niet dat hij geheel ongelijk heeft, lijkt me. Gezien de zorgelijke ontwikkelingen inzake de Vrijheden is dat dan weer wél relevant. Met andere woorden: de man moet kunnen zeggen wat hij wil en echt over de schreef gaat hij volgens mijn informatie zelden. Reden te meer om je oren toch open te houden voor hetgeen hij (zoals vele anderen ook doen) zegt en je niet vte laten verleiden om met het kind (Schmitz) het badwater (grote delen van zijn boodschap) weg te kieperen. Dát is namelijk waar de zwart/rode fascisten zoals maaierT, koffiepot et al proberen toe te verleiden. Het feit dat een gemankeerde dwaas als Schmitz iets zegt kan nimmer betekenen dat het niet waar is.

bottehond | 04-01-07 | 14:19

Flodder 04-01-07 @ 14:12

Onder verwijzing naar m'n comment van 14:10 hoop ik dat je begrip wil tonen voor het feit dat ik door m'n baas gestalkt word en dat je de souplesse van geest op wil brengen om de rede van Bea in het licht van de tekst hierna te bekijken:

gatesofvienna.blogspot.com/

Mijn baas dankt u, ofschoon hij 't niet vermoedt.

van Maerlant | 04-01-07 | 14:19

GoedGedaan GS, mar das logisssch, zou JC zeggen.
(WAUW, GS in 1 zin met JC!)

Helmonds eigen | 04-01-07 | 14:16

De vraag is of de acties van die Chileen legaal zijn. Ik vermoed van niet. Het lijkt toch op een ordinaire DOS-attack.

NieuwElan | 04-01-07 | 14:13

@Maaier 04-01-07 @ 14:00 en Maaier 04-01-07 @ 14:04
Juistem !

Obelisq | 04-01-07 | 14:13

Maaier 04-01-07 @ 14:00

bottehond 04-01-07 @ 14:01

Nee, logisch dat jij dat zegt. Zolang JOUW vrijheden niet onder druk staan en de langzame inperking van die Vrijheden in JOUW straatje passen gaat het allemaal goed. Een semantische discussie waartoe jij mensen dan kennelijk graag verleidt... dude... daar trapt Botte niet in. Tandje bij, mister. Verwijzingen naar de Azijnbode maken echt geheel ende nul indruk op mij. Had je verders nog wat? Lees dit even, hoewel ik vermoed dat je de tekst niet zult begrijpen, gezien je reactie.

nl.wikipedia.org/wiki/Semantiek

bottehond | 04-01-07 | 14:13

@ Bottehond en van Maerlant

Wat zijn de exacte woorden van Beatrix geweest, waarin zij de vrijheid van meningsuiting aan banden legde? Volgens mij is dat maar net hoe je de toespraak hebt willen interpreteren. Zij riep toch alleen op voor verdraagzaamheid en acceptatie dat er niet zo iets is als één waarheid. Verder stelde zij dat het zogenaamde 'recht op beledigen' niet gelijk is te stellen met het recht op vrije menigsuiting. Ik zie daarin niet dat zij de vrije meningsuiting aan banden wil leggen. Dus met welke woorden heeft Bea de vrije menigsuiting aangevallen? Ikzelf ga die toespraak nog even nalezen, want ik had dat er niet in gelezen.

Flodder | 04-01-07 | 14:12

Hoge factuurkosten van de providert? Maar mijndomein.nl rekent slechts 29 euro voor 500Mb ruimte en 'ongelimiteerd' dataverkeer!
Als hij die 29 piek al niet kan trekken ......

broomstick | 04-01-07 | 14:11

Nu maar hopen dat mijn baas straks niet een order op mijn bureau neerplempt.

De Koreaanse Slet 04-01-07 @ 14:01

Ik heb het al aan m'n been: structuur + verantwoording opzet presentatie tegen 16u. Ja, zo kan ik me nooit 's deftig concentreren natuurlijk.

van Maerlant | 04-01-07 | 14:10

Maaier 04-01-07 @ 14:00
Als water niet meer mag in het vliegtuig, neem je toch gewoon een blik hollandia bier mee.

jecus | 04-01-07 | 14:09

"zuruck nach dem Kinderngarten of terug naar de kleutersschool om in jullie termen te praten" ?????? Uhmmm Kleutersschool wordt toch eigenlijk door heel Nederland alss een normale term gebruikt en kindergarten toch juisst niet? Hij houdt het wel héél Nederlandss met zn taalgebruik, die gladjanuss, met een pedo achtig kinder bloempot kapssel... Zoalss hij zei, Vrijheidss van meningssuiting :)

mghammer | 04-01-07 | 14:09

Wat n Fopsjinees

New_Utero | 04-01-07 | 14:08

Dlseth

Absolute vrijheid van meningsuiting bestaat niet of is althans bepaald onbeschaafd of onpraktisch. Stel nou voor dat dit impliceert dat GS ontaardt in een langgerekte spam van schelders, smitjes en andere hersendoden?

Dan gaan we wel weer naar een andere site? Beetje onpraktisch.

Grenzen stellen is helemaal niet gevaarlijk maar beschaafd, zolang je maar kunt discussieren over die grenzen.

finnish humor | 04-01-07 | 14:06

Ga eens deaud domme rukker.

stamppot | 04-01-07 | 14:05

@ bottehond 04-01-07 @ 13:47
Smitje klaagt vaak als hij beperkt wordt in wat hij op websites van anderen propaganda wil maken. Zo ook al enige malen op GS.
Dit heeft weinig met vrijheid van meningsuiting te maken, het staat elke eigenaar van een website vrij om hem ongevallige reacties/personen te weren van zijn site...
Alarmbellen hoeven pas af te gaan als men aanstalten maakt zijn partij te verbieden of om hem te beperken in zijn wettelijke mogelijkheden zich te uiten.
Voorlopig nog niets aan de hand dus, maar je hebt gelijk, waakzaamheid blijft geboden in dit soort zaken...

Patrick Bateman | 04-01-07 | 14:04

"Kindergarten" ?? Opvallend dat hij Duits begint te praten als hij dronken is... Maar even los van dat: Michiel wordt toch helemaal niet beperkt in zijn vrijheid van meningsuiting? Hij roept maar een eind weg, maar als hij bijvoorbeeld een postertje op mijn huis zou plakken, dan wil ik dat ook weg hebben.
Een banner op een website is niet anders dan dat. Dat is geen beperking van de vrijheid van meningsuiting, Michiel Mongeaul, dat is het verwijderen van ongewenste grafitti. Je roept verder maar een eind weg en zolang dat binnen het kader van de wet valt en niet aanzet tot geweld: je doet je best maar.

koerbagh | 04-01-07 | 14:04

finnish humor 04-01-07 @ 13:59

Je begint over iets anders dan waarop ik reageerde. Het recht op vrije meningsuiting is absoluut zolang het niet met andere grondwettelijk bepaalde vrijheden botst: in dat geval - en alléén in dat geval - dient een afweging gemaakt te worden. De zinsnede -alléén in dat geval - onderstreept het ondeelbare karakter van het grondwettelijke recht in kwestie.

van Maerlant | 04-01-07 | 14:04

@finnish humor 04-01-07 @ 13:51
Grenzen stellen aan vrijheden is een heel gevaarlijk iets. Zoals je eerder stelde, worden sommige dingen voor de goede smaak niet opgenomen in de dump. Geen dienneuqerts, geen afgerukte ledematen, etc. (Wel live mensen afmaken... Denk maar aan het filmpje van een bungelende Saddam)
.
Maar 'goede smaak' heeft geen duidelijke definitie en is voor iedereen open voor interpretatie. Wat als nou door allemaal extra regeltjes en beperkingen in de loop der tijd de vrijheid van meningsuiting voor een grote groep mensen wordt ingeperkt? (Ik noem maar even, goedwillende moslims onder Wilders) Vandaar dat ik voor absolute vrijheid van meningsuiting ben. Dan weet je ook meteen met wat voor personen je van doen hebt als ze niet uit angst hun waffel houden.

dlseth | 04-01-07 | 14:03

@ redactie
Maar GS is toch het honk voor NR? Nergens lees ik meer rechts gebral als hier.

Tuig Is Back | 04-01-07 | 14:02

LOL @ van Maerlant 04-01-07 @ 13:42

Tja, dat zeg ik dus, "DON'T drink and dial" vaak draai je dan het verkeerde nummer al snel drie dagen achtereen. Ik heb mijn batterij overigens nog niet terug gevonden.

Ontopic: Het wordt natuurlijk weer een middag lachen met Michiel, reageert hij eigenlijk weleens op GS?

Nu maar hopen dat mijn baas straks niet een order op mijn bureau neerplempt.

De Koreaanse Slet | 04-01-07 | 14:01

Loopt er niet nog ergens een volkert figuur rond? Dit land heeft kakkers teveel, vol=vol, oprotten met die arrogant zelfbevlekkers

russische kogelstote | 04-01-07 | 14:01

tegen de tijd dat ik het 'abstractieniveau' (sic) van de botte honden van deze wereld niet meer aankan zit ik in het verpleeghuis kinderliedjes te zingen.

finnish humor | 04-01-07 | 14:01

Patrick Bateman 04-01-07 @ 13:05
Wat dacht jij dan?

His Goofness | 04-01-07 | 14:01

Het duizelt me: GS zorgt voor teveel verkeer dus fout en GS haalt banner weg omdat de redaxy niet voor verkeer wilt zorgen, dus weer fout? Wat voor probleem heeft meneer Smit nu eigenlijk: teveel of te weinig verkeer?

berluscottero | 04-01-07 | 14:00

bottehond 04-01-07 @ 13:47

Komt paranoia botte ook weer aan. Nee, vrijheden staan niet onder druk. De vrijheid van meningsuiting is een moeilijk iets, lees de stukken van de afgelopen dagen in de Volkskrant maar. Maar het si absoluut niet zo dat onze vrijhedne onder druk staan, zeker niet het recht op meningsuiting. Sterker nog, dat is de afgelopen jarebn al enorm opgerekt. Waar vroeger -onterecht- veel nadelen aan de multiculturele samenleving werden doodgezwegen, wordt er nu vaak onde rhet recht van meningsuiting allerlei racistische praat goedgekeurd. Wat mij betreft mag daar best een grens aanzitten. Maargoed lees maar even die volkskranten.

Nogmaals, onze vrijheden staan niet onder durk door 2 miljoen immigranten Wat er wel is: een paar idioten die denken dat ze Allah een dienst bewijzen door heel stoer tege de Nederlandse staat te zijn. Eene VS die ons niet eens meer toestaat een flesje water mee te nemen ion een vliegtuig. Een stel politici die kunnen scoren met semi-racistische prietpraat over moslims en een hoop reaguurders die roepen dat "onze vrijheden onder druk staan" .

Maaier | 04-01-07 | 14:00

van maerlant

Ondeelbaar? Wat betekent dat dan? Het is niet meer dan logisch dat GS zelf zijn grenzen bepaalt. Er is geen alternatief. Of wil je dat in exante gedefieerde criteria vastleggen? Keloel eines trunkenes erdbeer.

finnish humor | 04-01-07 | 13:59

Eén troost voor Michiel Schmidt: Hollandia bier is nu in de aanbieding bij Super de Boer (24 halen, 18 betalen). Dit compenseert de hoge factuur van zijn provider enigszins.
www.konmar.nl/aanbiedingen/index.asp?I...

leo de pejo | 04-01-07 | 13:58

finnish humor 04-01-07 @ 13:51

Waar schrijft hij dat? Ondeelbaar is niet hetzelfde als absoluut. Het spreekt vanzelf dat vrijheid van meningsuiting niet kan betekenen dat je oproept tot geweld - in dat geval dient het recht op fysieke integriteit te primeren. Maar als je het recht op vrijheid van meningsuiting gaat ontnemen aan lutsers, wie definieert dan het begrip lutsers? Zo kom je vanzelf in een straatje Beatrix terecht - of erger.

van Maerlant | 04-01-07 | 13:56

-weggejorist-

Violator[xL] | 04-01-07 | 13:54

koffiepot 04-01-07 @ 13:36

Jij doet hetzelfde als Michiel Schmitz, over de rug van GS. Sterker nog: jij bent Michiel Schmitz van de andere kant vandezelfde medaille. Ga een sdeaud, rood fascistisch gleufdier!

www.diggerhistory.info/images/uniforms...

bottehond | 04-01-07 | 13:52

bottehond

wat een lariekoek dat vrijheid van meningsuiting absoluut is. Geen enkele vrijheid is absoluut zodra die botst met andere vrijheden. Het idee van absolutisme is onder Fortuyn ontstaan toen werd aangenomen dat het een goede zaak is om altijd te zeggen wat je denkt, quod non.

finnish humor | 04-01-07 | 13:51

Als die site weer online komt gewoon weer platbombarderen

Bubbeltjesplastic | 04-01-07 | 13:51

@Maaier 04-01-07 @ 13:41
Toegegeven, er staat nergens expliciet vermeld dat er 100% vrijheid van meningsuiting is. Dat is ook niet het punt, het punt is dat in de topics hier op GS vrijelijk tegen grotere politieke partijen wordt getrapt en dat hier op GS (althans, naar mijn idee) men een broertje dood heeft aan politiek correct denken.
.
Dan vind ik het hypocriet dat ze hierover bij GS moeilijk doen. Dik humor natuurlijk omdat die Smit een lutser eerste-klas is, maar nog steeds hypocriet. Vind ik dan.

dlseth | 04-01-07 | 13:48

Michiel Scmitz hamert (terecht) op het feit dat hem de mond doorlopend gesnoerd wordt.

www.indischebuurt.nl/index.php/weblog/...

www.bright.nl/volkskrant-schorst-weblo...

www.remcokouwenhoven.nl/doc/briefwalla...

Lees ook de "schokkende feiten"....

www.defabel.nl/nr.htm

Michiel Schmitz buit zijn positie natuurlijk uit: de blanke nederlander die de mond gesnoerd wordt. Gezien de bovenstaande links is dat natuurlijk ook de strategie, die ook door politieke vrinden van hem bijna standaard gebruikt wordt:

www.centre-lecture.com/loisirs/IMG/jpg...

Ergo: ook dit "conflict" met GS past in de strategie van Michiel Scmitz. Zelgs GeenStijl (een baken van Vrijheid van Meningsuiting, dat Jeaust Eerdmans aan het weaurd laat (die nog veel walgelijker dingen zegt, meende ik te heuren) en niet Michiel Schmitz.

Ik begrijp en onderschrijf (deels) de zorgen en gevoelens die leven onder vde Michiel Schmitzen van deze wereld. OP zichzelf kan het mij geen reet schelen of iemand die kritisch is over de ontwrichting van 0031 door de komst van 2 miljoen allochtonen, dat wil zeggen, van met name bepaalde delen van die groep (onbewezen) affiniteit heeft met neonazi- achtige ideeen. Feit is dat Michiel Schmitz goeddeels gelijk heeft in zijn visie op 0031. Waar het mij werkelijk om gaat is dat Vrijheid van Meningsuiting enorm onder druk staat en nog verder zal komen te staan. Zie de speech van bea de usurpatrice en we hebben het eind hiervan nog lang niet in zicht, mede dankzij lui als vvp en zijn blokwatsj. Michiel Schmitz heeft gelijk dat Vrijheid (in dit geval: van meningsuiting) ondeelbaar is. Dat hij in zijn publiciteitsstunt over de rug van GS heen de plank misslaat als hij meent sympathisanten te werven alhier is waar, maar minder relevant.

Menschen: let op Uw zaak! Onze Vrijheden staan ZEER nadrukkelijk onder druk.

bottehond | 04-01-07 | 13:47

Michiel Smit, Kersepit, eierdop, kletskop. Sieg Stijl.

Stijn Geel | 04-01-07 | 13:45

Dlseth

Dat GS zich profileert zoals het doet, betekent toch niet dat er bij GS geen grenzen zijn? Ik zie ook geen dumps waarin er geiten genöqt worden, iemand hem in het hol van de leeuw proppen, of mensen live afgemaakt worden. Grenzen zijn er altijd. Kennelijk liggen die bij Smit. Lijkt me prima, Wilders is immers al een rand(debiel)geval.

finnish humor | 04-01-07 | 13:43

Ik probeer De Koreaanse Slet al drie dagen te bellen maar kom altijd bij Kabouter Fap uit.

van Maerlant | 04-01-07 | 13:42

dlseth 04-01-07 @ 13:36

misschien tegen jóuw idee over GS. Dat is heel wat anders. Bij Huisregels en contactinfo kun je wel een idee krijgen wat ze met GS willen, maar niet helemaal. Hebben ze natuurlijk expres open gelaten, zodat je nog gewoon keuzes kan maken als redactie.

Maaier | 04-01-07 | 13:41

@Makkie
Met zo'n bmovl-filter kun je leuke dingen doen. Ik patch 'm zelf wel eens door met een DAP PSC-211 Kabel. Het is helemaal legaal.

Droogstoppel | 04-01-07 | 13:40

@Bijstandskoning 04-01-07 @ 13:36
Ook blanke relmoslims mogen van mij ongezien de tyfus krijgen.

dlseth | 04-01-07 | 13:39

@dlseth
Gelukkig ben jij zo begaan met de smitjes en kaalkopjes in de wereld. Zal hun hart verwarmen als ze de comments op deze topic lezen. En alles onder het mom van de vrijheid van meningsuiting. Wat mooi.

Flodder | 04-01-07 | 13:39

Je zou toch verwachten dat dit de huisparij van GS is.

koffiepot | 04-01-07 | 13:36

@Maaier 04-01-07 @ 13:22
Mee eens, die gasten van GS kunnen van mij zo in het graf zakken. Maar GS heeft weinig recht om terug te vallen op 'goede smaak' en 'fatsoen'. Vandaar dat het een beetje sneu is dat GS zich alsnog probeert te profileren als voorstander vrijheid van meningsuiting, los van politiek-correct denken.
.
Overigens staat nergens dat er totale onbeperkte vrijheid van meningsuiting is nee. Het is niet tegen de regels dat GS over Smit loopt te zeiken zoals Femke over Rita zeikt, maar het is wel tegen het 'idee' achter GS.
.
@veest van pim 04-01-07 @ 13:24
Lees even rustig wat ik eerder het neergeplempt hier. Tuurlijk mag GS weigeren. Is volledig volgens de regels. Ik vind het alleen hypocriet. Dat Smitje de boel verneukt en ophitst door nogmaals zijn ads te forceren is zijn eigen domme schuld maar daar gaat dit niet over.

dlseth | 04-01-07 | 13:36

Wat een eikel zeg!
Als je dan guts hebt, verstuur dan in ieder geval je mening via you tube of video1-2-3
......;)

bredatothebone | 04-01-07 | 13:36

@dlseth 04-01-07 @ 12:53

En ÉenNL is voor mensen die niet tegen het bruin van moslims of het blauw van de Belastingdienst kunnen.

Bijstandskoning | 04-01-07 | 13:36

Bij de weg, www.nieuwrechts.eu wordt (werd) ook door mijndomein gehost.

broomstick | 04-01-07 | 13:33

hahaha!
www.nieuwrechts.eu linkt dit keer weer naar www.nieuwrechtswinkel.nl

"Deze website is tijdelijk afgesloten wegens excessief dataverkeer. Zodra het verkeer naar deze site is verminderd zal deze weer on-line komen"

Teveel rechtse boekies verkocht?
Laat dat on-line komen maar achterwege, meneer mijndomein.nl (toch wel knap: er is in principe geen limiet op het dataverkeer bij www.mijndomein.nl !)

En www.nieuwrechts.nl was al dood als een pier: "Deze webpagina is afgesloten door de provider."

broomstick | 04-01-07 | 13:31

hij klinkt inderdaad als een jiskefet corpsbal die nog te dom is om rechten te studeren. Als dit een hoax is, geniaal. Als dit echt is, ook geniaal, knap om een geloofwaardige parodie op jezelf te spelen. Meer Smit met rechtsdraaiend bier en al! Ter leering ende vermaeck.

finnish humor | 04-01-07 | 13:30

Dus de wereldheerschappij gaat voorlopig niet door? Godverdomme, en ik had nog wel kaartjes gekocht.

Paulus de rukkaboute | 04-01-07 | 13:30

@diseth: het is helemaal niet hypocriet wanneer GS politieke uitingen censureert. Ook al zijn ze een baken van vrijheid van meningsuiting, een advertentie is wat anders dan een betoog voor of tegen iets. Omdat GS een baken van vrije meningsuiting is, worden er meningen gepost, al dan niet gelieerd aan een partij. Zie de columns van Harry van Bommel en Geert Wilders.
Een advertentie met verwijzing naar een site is in mijn ogen echter een heel andere uiting van iets.

chloorhexidine | 04-01-07 | 13:28

@De Koreaanse Slet 04-01-07 @ 13:22
Eindelijk een nuttige tip!

Handophouder | 04-01-07 | 13:28

Whahahaha, loser...

da wizard | 04-01-07 | 13:26

@Maaier 04-01-07 @ 13:22
Het gaat er niet om of GS nieuwrechts mag weigeren. Belangrijker is de vraag of het bmovl filter ("niets illegaals") ingezet mag worden.

makkie | 04-01-07 | 13:25

@Tray Hornay Geenstijl gaf ook Geert Wilders een column dus zo politiek correct zijn ze ook weer niet.

Ik vraag me wel af hoe het zit met die Google reclames. NieuwNieuws besteedt de reclame uit aan Google dus moet men dan niet bij Google zijn als men een bepaalde reclame niet wil ipv de site van de ongewenste adverteerder plat te leggen?

Dikke Chinees | 04-01-07 | 13:25

@dlseth: ze snoeren NR helemaal niet de mond: ze laten Smit alleen voelen dat hun regels er niet voor niets zijn en dat wie hen niet respecteert, daar de gevolgen van draagt. Het zou nogal gek zijn als je niet zelf mag beslissen wat voor banner je op je site wil. Trouwens, om NR nu een politieke partij te noemen vind ik wel érg veel eer. Het is eerder een verzameling minder sociaal vaardigen die de parlementaire democratie gebruikt om zonder hard werk een inkomen te verwerven. Mag van mij hoor, het 'systeem' laat dat nu eenmaal toe. Maar dan moeten ze niet gaan denken dat ze daarom plots boven alle wet en oordeel zijn verheven, want dat is niet zo. Smit moet dus ook niet "It is cos I is black" roepen als hij gewoon op de vingers wordt getikt als hij over de schreef gaat.

veest van pim | 04-01-07 | 13:24

dlseth 04-01-07 @ 13:13

een baken van vrijheid is leuk, je hebt nog zoiets als fatsoen en goede smaak. Zonder die discussie opnieuw aan te wengelen (lees daar maar over bij Bea) aan te gaan: Nieuw rechts natuurlijk gewoon dom, fout en belachelijk. Tuurlijk mag GS dat weigeren, net zoals ze kunnen weigeren dat de SP reclame maakt.

Tray Hornay 04-01-07 @ 13:05

flikke rtoch op met je paranoide groot-links-complotpraatjes. ALs dat complot er echt zou zijn, was GS allang doodgemaakt.

F. Wood 04-01-07 @ 13:13
Begin dan zelf je 100 % moslim-bash weblog.

Maaier | 04-01-07 | 13:22

Pfff, typisch gevalletje "don't drink and dial" ...

Ik verstop tegenwoordig gewoon de batterij van mijn mobieltje als ik van plan ben om een beetje doortezakken. Komt altijd ellende van dronken bellen.

De Koreaanse Slet | 04-01-07 | 13:22

African Postman 04-01-07 @ 12:37
Dat moet je terugnemen. Nieuwrechts is geen makkie.

makkie | 04-01-07 | 13:21

Kom er maar in, Stijlloze Sukkel!

broomstick | 04-01-07 | 13:20

Alle hulde voor de inventiviteit van De Chileen!!

Certified prutser | 04-01-07 | 13:20

Wat Collapse zegt.

En aan alle michiel Smit trolletjes hier: Om eens met de befaamde woorden van Hansie von Breukelen te spreken: Ich hoffe das du fokking sterbst!

Archibald Hoogezand | 04-01-07 | 13:18

Is dit niet gewoon een of andere corpsbal die een geintje uithaalt? :-)

ADSR | 04-01-07 | 13:17

Ik snap nu ineens waarom Google Adwords die banner net in dàt bericht plakte.
"Duitse", "hond" en "bier" in één titel, dat is drie keer relevance ranking 1 voor Nieuw Rechts.

veest van pim | 04-01-07 | 13:17

@dlseth 04-01-07 @ 13:13
het is al lang bekend dat de vrijheid van meningsuiting op GS een luchtkasteel is.
Maar GS moet doen wat ze zelf willlen en lekker Smitjes Ad eraf mikken

collapse | 04-01-07 | 13:15

@veest van pim 04-01-07 @ 12:56
Dat smitje fout bezig was met regels is duidelijk. Daar ben ik het mee eens. GS heeft het volledige recht om zijn advertenties te weigeren omdat ze niet met NR geassocieerd willen worden. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar het is hypocriet van GS dat ze hun recht tot weigeren van advertenties gebruiken om een politieke partij de mond te snoeren terwijl GS zichzelf profileert als baken van de vrijheid van meningsuiting. Dat smitje het verneukt heeft door nogmaals banner erop te zetten na de eerste keer is een verhaal op zich.
.
Beetje jammer.

dlseth | 04-01-07 | 13:13

reins zuruck nach dem Kindergarten jawohl

collapse | 04-01-07 | 13:13

-weggejorist-

F. Wood | 04-01-07 | 13:13

@veest van pim 04-01-07 @ 12:59
Doe niet zo politiek correct man!

sjaakdeslinksesul | 04-01-07 | 13:10

Hij heeft het steeds over Frijt van Meningsuiting. Wie is dat?

Professor Plons | 04-01-07 | 13:09

Is ie een schaap aan het neuken ofzo? Wat een hoop geblaat.

Droogstoppel | 04-01-07 | 13:08

Hahaha die gekke Gert.

Teen | 04-01-07 | 13:07

Wat bedoelt ie gvd nou ? vieze intoxicatie lutsers dat ie der is ..

Draaitafel Demagoog | 04-01-07 | 13:07

Leuk dat je vrijheid van meningsuiting wilt, zorg dan wel dat je wat te zeggen hebt

Traag | 04-01-07 | 13:06

@ His Goofness 04-01-07 @ 13:04
Een stukje leegte tussen hun oren...

Patrick Bateman | 04-01-07 | 13:05

@veest van pim 04-01-07 @ 12:59,
Maar wij leven niet in het Amerika tijdens de koude oorlog. De overheid en media liggen in "linkse handen", politieke correctheid is een oorzaak geweest van problemen die we nu hebben.

Tray Hornay | 04-01-07 | 13:05

Wat kost dat om je banner op NieuwNieuws te krijgen?

Pajero | 04-01-07 | 13:05

Ik denk dat het enige wat de mensjes van Nieuw Rechts delen een stukje leegte is...

His Goofness | 04-01-07 | 13:04

Mamjo can be overdone!
1 url en de servert kan herkend worden aan de roze rook!

Jim Beam | 04-01-07 | 13:00

-weggejorist-

Maka | 04-01-07 | 13:00

@Tray Hornay: zie mijn repliek aan dlseth van 12;56. Er is volgens mij niks laakbaars aan het zich distantiëren van iets waar je niets mee te maken wil hebben. Het etiket 'politiek correct' betekent in deze dan ook niets, het is een stoplap, een lege huls, een 'bad word' om iemand mee uit te schelden zonder dat je hoeft uit te leggen waarom. Zoals in de VS het woord 'communist' lange tijd werd gebruikt door mensen die nog nooit een rood boekje van dichtbij hadden gezien, maar zich bedreigd voelden door alles wat ze niet kenden, hun belangen leek te schaden of hun leefwereld in vraag stelde. Een containerbegrip dus, voor de luie debater.

veest van pim | 04-01-07 | 12:59

Wie bestaat er nou langer? Michiel Smit of GeenStijl? Ik ben niet links, maar van die vent moet ik ook niks hebben. Ik moet trouwens helemaal niks hebben van drammers, niet links en niet rechts.

Hadjewat? | 04-01-07 | 12:59

Iedereen krijgt de leider die hij verdient, wat dat betreft zie ik Michiel Smit nog wel in het torentje belanden.

Teen | 04-01-07 | 12:58

@veest van pim 04-01-07 @ 12:56,
uiteraard heb je daar een punt. Maar GS zou als baken van objectiviteit en vrijheid van meningsuiting ;-) hierboven moeten staan en Smit gewoon reclame laten maken.

Tray Hornay | 04-01-07 | 12:58

Wel eigenlijk moet je dit soort dronken mensen tegen zichzelf beschermen en niet online plaatsen, Maar Michiel bleef maar met dubbele tong roepen vrijheid van meningsuiting wel hij heeft zijn mening mogen geven. En Michiel je weet wat ze zeggen "dronken mensen en kinderen spreken de waarheid" Hahahahaha lol

wereldVreeeeed | 04-01-07 | 12:57

@dlseth: dat gezegd zijnde denk ik dat het GS niet om de boodschap van Smit gaat, maar om zijn praktijken (als iemand je vraagt 'doe dit eens niet op onze site', dan doe je dat ook niet als je een beetje fatsoen hebt). Michiel wordt gevraagd zich aan de regels te houden die voor iedereen gelden, meer niet. Hij doet dat niet, wordt daarvoor gestraft en begint als een klein kind te huilen dat het niet om zijn overtreding van de regels, maar over zijn 'mening' gaat. Alsof het hebben van een mening je boven de wet stelt.

veest van pim | 04-01-07 | 12:56

@veest van pim 04-01-07 @ 12:48,
Het politieke correcte in deze casus is het toepassen van censuur en het duidelijk weergeven van de eigen afschuw van de partij NieuwRechts. Het absoluut distantieren van NieuwRechts door GS kan in mijn ogen gezien worden als politieke correctheid. Het vervolgens belachelijk maken van NieuwRechts (zoals vroeger met Janmaat werd gedaan) kan ik GS echter niet kwalijk nemen. Dit doet dhr. Smit zelf op een onovertrefbare wijze.

Tray Hornay | 04-01-07 | 12:54

Je kan zeggen wat je wil van Michiel,maar het is geen landverrader.Liever hem als buurman,dan een gezin met 10 finse aso kinderen.

NelsonBandana | 04-01-07 | 12:54

Dronken zijn en telefoneren gaan niet goed ssamen.

bwahaha | 04-01-07 | 12:54

SSmit ga ies snel met die poepeter uit aSSen praten. Hij braakte beter dan dat jij praat.

Zo pause ies voorbij nu naar nederlanse les

Handophouder | 04-01-07 | 12:53

Goh, wat een intellectuele blik op de foto!.

Wat een heaumeaufiele fapper!

Antho0ny | 04-01-07 | 12:53

@veest van pim 04-01-07 @ 12:48
Politiek correct zoals dat in de Nederlandse politiek van toepassing is: "Alles rechtser dan D66 is automatisch extreem-rechts, fascistisch en moet (mond)dood worden gemaakt. Alles linkser dan D66 is goed en kan wel wat meer subsidie gebruiken. D66 zelf is gewoon voor heaumeaux die niet kunnen kiezen."

dlseth | 04-01-07 | 12:53

@kruT, kan ook... hahahaha

van dal | 04-01-07 | 12:49

Geef dhr. Smit een shandy en hij gaat helemaal los :s Wat kan die gast slap lullen zeg man man man....

Kris | 04-01-07 | 12:49

@van dal
Hem op zijn bek pakken bedoel je?

kruT | 04-01-07 | 12:49

wat een lutsert

Henk Giertank | 04-01-07 | 12:49

@dlseth: 'politiek correct' betekent hier wàt precies? Zonder definiëring lijkt het erg op een 'weasel word', een scheldwwoord zonder inhoud dat je gebruikt als stoplap omdat je het zonder echte argumenten moet stellen.
(Towelie: -'You're stupid!' Cartman: 'Oh yeah, well you're a towel!' Towelie: 'YOU're a towel!' - stilte)

veest van pim | 04-01-07 | 12:48

@veest van pim
*proest*
Kan geen Nederlands, is eigenlijk neger, waarom noemt ie zijn partij niet Nieuwe Negers ofzo?

kruT | 04-01-07 | 12:47

met die zoeloelippen mag ie wel uitkijken dat zijn vrinden hem niet op zijn bek timmeren na een kratje of wat..... hahahaha

van dal | 04-01-07 | 12:47

Bespaar ons niets! Vertel! :)
Laat me gissen. De afgelopen dagen een paar verborgen framepjes die het grootste plaatje van NR laadde? Via de flash banner? Vertel!

bwahaha | 04-01-07 | 12:47

Michiel Smit is een Ras-politicus...

Patrick Bateman | 04-01-07 | 12:46

Muhahahahaha!! Oh mijn goden, welks een blaasbeproevende bescheuringen vallen ondergetekende ten dele bij het aanhoren van dat beschonken gekwaktballetje. Vrijheid van menigzuiping zei u?
Een persoon moet ook wel bijster triest, pijnlijk retardisch aangedaan en ernstig onder invloed zijn geweest dat ie het pad der Havelaarts poogt te bewandellen (zei het op alle vier de extremiteiten).
Tevens zou ondergetekende van de gelegenheid gebruik willen maken om de *kuch* heer SSmit en diens beheersing der neerlandsche taal de onwaargenomen typhus toe te wensen.

X4I | 04-01-07 | 12:46

Het is ook 'neem een wijs besluit' en niet 'maak een wijze beslissing'. Spreek Nederlands, lul!

veest van pim | 04-01-07 | 12:45

Beetje slapjes van GS om Nieuw Rechts zo de mond te snoeren, ondanks het feit dat die NR lutserts mongolen zijn. Begint een beetje de politiek correcte richting op te gaan. What's next? Pritt een column in de Volkskrant? Joris een multiculturele talkshow op de VPRO? Chileen een beetje bij beunen als systeembeheerder bij Milieudefensie?

dlseth | 04-01-07 | 12:45

Wel grappig, dat iemand die niet eens een beetje bandbreedte kan betalen, wel opeens een advocaat kan betalen.

kruT | 04-01-07 | 12:44

Deze blanke neger is heeft toch zeker geen 100% blanke voorouders?

Traag | 04-01-07 | 12:44

Die Smit lijkt Joost Eerdmans wel, met zijn eeuwige gezever over vrijheid van meningsuiting.

mid-rechts | 04-01-07 | 12:43

@ Hellsmurfje 04-01-07 @ 12:25
Touw en (op) knopen is in ieder geval een goed begin!

PisFinger | 04-01-07 | 12:42

-weggemichield-

HBGijs | 04-01-07 | 12:40

haha, wat een mislukte ballo....

is door zn studie gerold en denkt ff kes een politiek partijtje op te richten :)

GertDus | 04-01-07 | 12:40

@ De Chileen: Als Sonera je lukt dan is Nieuw Rechts natuurlijk een makkie ....

African Postman | 04-01-07 | 12:37

@06LokisLove 04-01-07 @ 12:33,
Zelfs de Hakbars vinden hem ongevaarlijk, daarom staat hij niet op hun lijstje (al weet je dat natuurlijk nooit). Rita en Geert zijn favouriet doelwit. Dus Michiel kan nog wel even Hollandia drinken.

Tray Hornay | 04-01-07 | 12:36

Ik heb zelfs in mijn dagen bij het corps nog nooit zo'n lamme bal horen blaten....

Ruler | 04-01-07 | 12:36

Pijphaai, dat is het! Michiel, doe eens héél lang op Zomerkampf gaan...

Geile_Gnoe | 04-01-07 | 12:35

Huh, wat een bralaap?!

Lijkt wel 1 van die studenten van Jiskefet...

Nee echt, dit kan niet echt zijn, dit is gewoon zo'n typetje van 1 of andere Kopspijkers cabaretier

Jean Bal-zac | 04-01-07 | 12:35

ShinDeluxe 04-01-07 @ 12:32: Dat is Willem niet. Dat is Kouwes.

Elegast | 04-01-07 | 12:34

Smit is een RASechte kudtmongeaul. Gewoon kappen Michiel met die politiek, niemand stemt op je op een paar bewoners van een gekkenhuis na. Niemand wilt je folders of je banners of zelfs je site zien. Gewoon oprotten op kamp in Frankrijk of zo.

ExtremeExtremist | 04-01-07 | 12:34

Tokkies, Michiel Smit, Sylvana, Tim Kuik. Man, man, man en ik maar denken dat we eindelijk van die retro hype verlost waren.

CoJoNes | 04-01-07 | 12:34

Aan die dikke zulu lippen van hem te zien is hij helemaal niet zo arisch als hij zich voordoet. Papa is Kunta Kinta waarschijnlijk.

Karel Kaalmans | 04-01-07 | 12:33

hoelang blijft die geitenkop nog in leven>?

06LokisLove | 04-01-07 | 12:33

@bribrab 04-01-07 @ 12:28,
idd. Michiel Smit is een nar die toch nooit een serieuze gooi naar macht kan doen. Waarom GS hem nou zo nodig moet censureren, als hij eerlijk reclamegeld betaald? Lijkt een beetje op politiek correctheid.... Maar de SP krijgt hier wel een eigen column. Extreem links is net zo gevaarlijk als extreem rechts.

Tray Hornay | 04-01-07 | 12:33

"Bezint eer ge begint"

Waarom zijn het altijd de briljante mensen die dit zeggen? Ik noem een Michiel Smit, een Willem uit probleemwijken. Ik heb met dit citaatje al veel plezier gehad in mijn leven. Willem is uiteraard bekend van citaten als: "Kijk ehhhh, dat ken je nu wel zeggeh. Heb je met de buurvrouw liggeh neukeh?" en "Dan sloeg ik haar zo hard, dat vuur spatte gewoon uit die ogeh!" en niet te vergeten "Kijk, ik had vroeger een ehh ziekte dat ik op kleine kindereh viel. Daarvoor zat ik ook in die kliniek. Maar daarvan ben ik nu genezen."

ShinDeluxe | 04-01-07 | 12:32

een andere advertentie's ? Ies nieuwe Nedderlans!

John McClane | 04-01-07 | 12:32

@ Ion Susai

Zolang hier niemand vol trots op de foto gaat met hakenkruizen, white-powervlaggen en Hollandiajugend is er nog wel een miniscuul verschil hoor

Archibald Hoogezand | 04-01-07 | 12:32

waawwe meneewwwwwww die michielllll schmidt

Mr.Hornet | 04-01-07 | 12:30

Eén ding moet gezegd: Smits uitstraling moet een uitkomst zijn voor mensen met slapeloosheid. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed (hallo Majesteit), maar met Smits stem liever niet op de autoradio: dan vallen achtereenvolgens automobilisten in slaap en er doden.

gezontverstant | 04-01-07 | 12:30

@Lange Neus: Huh?

Zwarte Kool | 04-01-07 | 12:29

hadden ze tegen hitler ook moeten zeggen flodder

bl0wkonijn | 04-01-07 | 12:29

'bezint eer gij begint, zou ik zeggen'. Je zou er bijna bang voor worden.

Flodder | 04-01-07 | 12:28

@ hofstadtgruppe

Tja, als je doelt op de symboliek op die feauteaux: daar is Michieltje idd ietsje openlijker in dan geenstijl. Maar als het gaat om geschreven bronnen, waarin niet-Westerlingen centraal staan, dan spant geenstijl toch echt de kroon wat betreft grofheid.

Ion Susai | 04-01-07 | 12:28

Het is een karikatuur van zichzelf, maar vind het wel een beetje zinloos om ervoor te zorgen dat z'n site het niet meer doet.. Liever tien Michiel Smits dan één Jan Zedong.

bribrab | 04-01-07 | 12:28

Viel het aantal aanmeldingen een beetje tegen of zo, dat Michiel nu de schuld probeert te geven?
.
Wat een nepnationalist trouwens, een goede vaderlander houdt zijn zomerkamp niet in Frankrijk, maar in Appelscha.
www.appelscha.nl/

Zeurders | 04-01-07 | 12:28

@redactie> Onzichtbare iframe op gs geplaatst met een grote nieuwrechts pagina als source? :)

Lange Neus | 04-01-07 | 12:26

Het werkt wel dat hollandia bier, ik dacht eigenlijk meer dat het een soort van uilenzeik was.

kneuterzak | 04-01-07 | 12:25

Ik kom 'm wel eens tegen bij de Albert Heyn in Rotterdam. Alleen maar blikken bier in zijn mandje.

error | 04-01-07 | 12:25

Ben ik nu de enige die geen touw kan vastknopen aan dit gewauwel :S

Hellsmurfje | 04-01-07 | 12:25

Nieuwrechts webpagina is afgesloten door de provider.
Nu nog de telefoon, dan zal Michiel Smit wel heel hard moeten gaan schreeuwen, wil iemand hem nog horen, leuke oefening voor het zomerkamp.

Karel kwakbol | 04-01-07 | 12:24

Nounou, zoveel linkser dan geenstijl is die Michiel niet hoor. Waarom is hij zo'n taboe voor jullie?

Ion Susai | 04-01-07 | 12:24

Kindergarten? LOL

die hofstadtgruppe | 04-01-07 | 12:24

*proest*
Kinderengarten....
sorry hoor, maar alleen dat gezever over vrijheid van meningsuiting al..
Ik herhaal mijn post van eergisteren nog maar even

Vrijheid is één, maar als je gevraagd wordt iets niet te doen - en je wil er niet naar luisteren -, moet je niet vreemd opkijken dat er aan je handelen consequenties verbonden zijn.
Tevens mag je niet vergeten, dat de website nog steeds in handen is van GS (nou ja, 40% televaag) en die hebben de bevoegdheid om voor hun onwelgevallige zaken te verwijderen van deze site, zie bijv. -weggejorist- akties en de -Edit-'s
-
Het spammen van reclame op een website heeft dus niets, maar dan ook werkelijk niets met vrijheid van meningsuiting te maken
Herman Flipsen 02-01-07 @ 21:28
-
Die Smit moet gewoon opbokken, samen met die Zwarte Kip van hem!

Herman Flipsen | 04-01-07 | 12:24

Haha, wat een sukkeltje. Misschien moet hij maar eens terug naar de Kindergarten.

Tom1337 | 04-01-07 | 12:23

Leuke typefoutjeSS!

Ruubse dinsdag | 04-01-07 | 12:23

Note to myself:
De volgende keer dat je katjelam bent even de voicemail van GS volblaffen

Traag | 04-01-07 | 12:23

De portomonnee van Michiel Smit: LEEG = LEEG

Roberto Fransisco | 04-01-07 | 12:22

"Beetje jammurrr..." urr... urr... urr...

Optimus Prime | 04-01-07 | 12:22

een zwarte nazi ,dat kan nooit goed zijn.

kokane187 | 04-01-07 | 12:21

Meneer Smit ljkt op die foto meer op Busta Rhymes.

Cook From Hell | 04-01-07 | 12:21

Eindelijk weer een dagvaarding....

Dacht al dat GS slapjes begon te worden....

Redwatch | 04-01-07 | 12:21

Hmm ooit een idealiSSt, nu is hij de Delta Driehoek, de graverdammer, vrijspraak, Nieuw Rechts, Jong Rechts en alle aanverwanten in rook opgegaan. Ajuus!

Hertog_jan88 | 04-01-07 | 12:21

Kan Ma Tokkie niet een keer een steen naar z'n kop gooien?
Ach, hij heeft toch weer aandacht...

Atheïst tot in de ki | 04-01-07 | 12:19

Hey Michiel, doe eens niet zo traag!

Traag | 04-01-07 | 12:18

Hey Michiel, doe eens deaud gaan!!!

"Ganja-Man" | 04-01-07 | 12:18

Represaiilles doen is zooo op zijn Iraaks politiek uitoefenen!

Droopy | 04-01-07 | 12:17

Mwuahahahahaha... prutserT

stuffed.Animal | 04-01-07 | 12:17

Dont menzion ze war !!!

drbukkake! | 04-01-07 | 12:17

Zielig manneke

IDSMadDog | 04-01-07 | 12:16

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl