Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Eerdmans over overbevolking

Ik ben weer terug!Nog maar net begonnen als columnist, maar nu al een reactiekanon. Joost Eerdmans. De halve wereld viel vorige week over hem heen door zijn bewering dat armoede een keuze is. Joost is iemand die met zijn controversiële standpunten graag heilige huisjes omver mag schoppen. Dat was voor ons dan ook reden meneer binnen te halen als columnist. Vandaag alweer column nummertje drie. Getiteld: overbevolking. Oké, je mag dan weliswaar niet zeggen dat dit land vol is, maar druk is het wel... Overbevolking Mijn Alternatieve Kerstgedachte gaat uit naar ons allen, we zijn namelijk met teveel. De Verenigde Naties voorspelden eerder al het einde van ons aardse bestaan indien de groei van de huidige 6 miljard wereldbewoners naar 10 miljard doorzet. Wij mensheid werken hard aan onze eigen ondergang. Eigenlijk zijn al onze maatschappelijke problemen simpelweg terug te voeren op een overschot aan mensen: verontreiniging, broeikaseffect, stijging van de zeespiegel, honger, files, woningnood, agressie, stress, schaarste, integratieproblemen, hoge belastingen, en ga maar door. Ook in Nederland is deze problematiek hoogst actueel. Juliana zei in de troonrede van 1979 al: ‘Ons land is vol, ten dele overvol’. Klopt ook wel, met een gemiddelde bevolkingsdichtheid van bijna 500 inwoners per km² is Nederland inmiddels zelfs één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. De club van 10 miljoen pleitte voor een regelrechte geboortepolitiek en de begin vorig jaar opgerichte ‘Partij Tegen Overbevolking’ luidt de noodklok met krimpvoorstellen als ouderschapsverlof alleen voor het eerste kind en abortus in het ziekenfondspakket. De veel aangehaalde vergrijzing blijkt op zichzelf alleen een korte termijn ‘oplossing’ te zijn, het geboorteoverschot blijft ook de komende jaren ongewoon groot. Ja natuurlijk, we kunnen ons ook druk om het ontbreken van een Witte Kerst – gaat best lukken trouwens, er zijn genoeg bolletjeslikkers onderweg – maar bijkomend van het kerstbacchanaal is de aanstaande bevolkingsexplosie misschien wel een belangrijker onderwerp van gesprek onder de boom. Mensen die strijden tegen overbevolking wordt vaak verweten zich xenofobisch tegen elke vorm van immigratie te verzetten. Dat is onzin. De grootste aanwas van 5 miljoen tot 16 miljoen mensen in 2001 is voornamelijk het resultaat van het voortplantingsgedrag van de autochtone Nederlanders. Anderen betogen dat het sterftecijfer omhoog moet. Dat gebeurt ook regelmatig hier op GS (“Jeaust ga es deaud” etc.), maar de beste remedie is de aanwas afremmen. Laten we de aarde dus maar gaan redden door te starten met geboortebeperking. Een eerste simpele stap daartoe is stoppen met fokpremies in ons eigen land. Dus alleen kinderbijslag voor het eerste kind. Het behoort gewoon geen taak van de overheid te zijn om door subsidiëring verdere – ongewenste – bevolkingsgroei te stimuleren. Een zalige Kerst voor ieder (levend) wezen! Joost Eerdmans

Reaguursels

Inloggen

@bottehond 26-12-06 @ 19:34

Zeer scherp gezien, amice! Thumbs up!

indogirl | 27-12-06 | 01:27

@Godward 26-12-06 @ 21:23

Ons zelfbenoemde, linkse orakel, de hbo-intellectueel Godward, weet in zijn oneindige wijsheid tot de volgende zinnige bijdrage te komen:

"@ indogirl: gelukkig maar voor jou en Joost dat jullie ouders er anders over dachten dan jullie zelf."

Van Joost weet ik het niet, maar míjn ouders hebben bewust voor niet meer dan twee kinderen gekozen. Twee mensen die voor (maximaal) twee nakomelingen zorgdragen: dat veroorzaakt geen overbevolking toch? Ook ik zal in de toekomst geen grote kinderschare nastreven. Je argument slaat dus nergens op. Het gaat er namelijk niet om dát mensen kinderen nemen, maar hoevéél ze er nemen. Mijn ouders en ik zijn zo verantwoordelijk niet te willen fokken als de konijnen.

Feit 1: Nederland is qua gemiddelde bevolkingsdichtheid een van de dichtstbevolkte landen ter wereld.
Feit 2: Deze hoge bevolkingsdichtheid brengt talloze problemen met zich mee.
Logische gevolgtrekking: zouden we er niet verstandig aan doen een geboortepolitiek te bedrijven, gericht op een afname van de bevolking op de langere termijn? Denk aan maatregelen als beperken kinderbijslag, aantrekkelijker maken van (r)emigratieregelingen, beperken instroom etc.?

Dit is de vraagstelling die hier aan de orde is. Voor- of tegenstander ervan is mij om het even, mits men maar met goede argumentatie komt. En die heb ik van jou nog niet gehoord, prof. mr. drs. Godward. Het enige wat jij hebt ingebracht is de lumineuze openbaring van 26-12-06 @ 17:47:

"Dit is werkelijk de meest onzinnige column die ik ooit in mijn leven heb gelezen. Een pleidooi tegen overbevolking (wat op zich een probleem is) in een land waar het geboortecijfer een van de laagste is ter wereld, is echt volkomen onzinnig."

Nederland kent weliswaar een laag geboortecijfer, maar ook een laag sterftecijfer, waardoor er per saldo (inclusief e- & immigratie) sprake is van een licht stijgende totale bevolkingsgroei. Het enkel aanvoeren van een laag geboortecijfer als tegenargument, is dus ondeugdelijk (want onvolledig). Bovendien kan ondanks een laag geboortecijfer, er wel degelijk sprake zijn van een bevolkingsoverschot (zoals dat in Nederland het geval is, zie Feit 2).

Eerdmans stelt simpelweg dat ruim 16 miljoen (and counting) inwoners een te grote belasting zijn voor ons kleine kikkerlandje. Hij is van mening dat we er verstandiger aan doen deze bevolkingsgroei niet alleen af te remmen, maar op termijn zelfs terug te brengen. Ik vind dat hij wel een principieel punt heeft (in hoeverre dit ook haalbaar is, is een andere vraag).

indogirl | 27-12-06 | 01:17

CBS: Bevolking krimpt vanaf 2035.

De Nederlandse bevolking groeit in 2006 nog maar met 20 duizend personen. Deze historisch lage groei is vooral het gevolg van toegenomen emigratie. Tot 2034 wordt een bescheiden bevolkingsgroei met enkele tienduizenden per jaar verwacht. Daarna zorgt de stijging van het aantal sterfgevallen voor een langzaam krimpende bevolking.

(www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/mens-maat... )

Neauneauneauneau | 26-12-06 | 21:50

bottehond 26-12-06 @ 21:10

Beste Botte, hoe lang loop ik nu al te roepen wat een ramp importbruiden voor onze landen betekenen? Om je maar te zeggen dat ik het inhoudelijk - zoals in 95% van de gevallen - met je eens ben. Los daarvan vind ik dat Eerdmans z'n boodschap stuntelig brengt. Er bestaat geen enkel verband tussen het ocharme louter op peil houden van de Europese bevolking en de dramatische stijging richting 10 miljard mensen wereldwijd. Qua compositie vind ik z'n column broddelwerk. Verder lijdt het fenomeen kinderbijslag onder het euvel van zovele van z'n geestelijke soortgenoten, zoals werkloosheidsvergoedingen, onbeperkt in de tijd zonder dat er een tegenprestatie tegenover staat, art. 23, huursubsidie en noem maar op: ze vertegenwoordigen niet langer de actieve, maar de passieve welvaartsstaat - net zolang tot de kinderen - de oubakken formules - de moeder - de welvaartsstaat - verorberen. In het geval van de kinderbijslag deze goeie nog uit Vlaanderen. Wie zich gaat beklagen over de lange wachtlijsten voor een sociale woning, krijgt te horen dat allochtonen vooraan staan in de wachtrij omdat één van de voornaamste criteria voor het toekennen van een sociale woning het aantal kinderen is. Kijk, zo kweek je nu ressentimenten, die dan gemakshalve als racisme worden bestempeld. Het is zonneklaar dat we staan voor een algemene revisie van het sociale pakket, willen we de fundamenten van het stelsel redden. In die zin kan ik je pleidooi voor een positieve discriminatie voor autochtonen volgen, al reken ik daar uitdrukkelijk ook de allochtone, Europees gezinde en democratisch gezinde allochtonen bij, en al weten we beiden dat zulks nooit via de geijkte kanalen te bewerkstelligen valt. Aan Kristien Hemmerechts had ik als een hekel toen ze nog een literaire nitwit was en zich aan de broekspijpen van Herman De Coninck omhoogtrok. Haar vader was van een ander kaliber. Overigens kreeg ze op Kerstavond op Canvas nog een veeg uit de pan van niemand minder dan Marion Van San. Dit soort figuren, gegangmaakt door dementerende has beens à la Hugo Claus zijn de werkelijke verantwoordelijken voor de polarisatie. Mijn boodschap is dat het sleutelen aan het stelsel van kinderbijslag nodig is, maar alleen nuttig binnen een overkoepelend kader van op mekaar inspelende maatregelen.
-
Los van dit alles weet je dat ik pessimistischer gestemd ben dan jij. Ik schreef hier een half jaar geleden al dat onze verdeeldheid onze ondergang zal of toch minstens kan worden. Ik vrees dat ons politiek onvermogen om tot een minimale consensus te komen uiteindelijk het pad effent tot een niet zo conventionele confrontatie, en zolanger het duurt, zoveel te onheilspellender voor 'ons'.
-
Het etische dilemma of de dilemma's zoals jij ze formuleert hadden gecounterd kunnen worden door het primaat van de Leitkultur. Helaas is het daarvoor nu te laat. De rekening zal zoniet onbetaalbaar, dan toch heel zwaar om dragen zijn.

v Maerlant | 26-12-06 | 21:36

Iran is goed bezig. De overbevolkingsproblematiek in het M-Oosten is zo opgelost.

Pigha Lal | 26-12-06 | 21:33

@ indogirl: gelukkig maar voor jou en Joost dat jullie ouders er anders over dachten dan jullie zelf.

Godward | 26-12-06 | 21:23

v Maerlant 26-12-06 @ 19:46

Het is het aloude verhaaltje van de ethische wurggreep die onze innerlijke dilemma's op ons hebben. Tevens onze achilleshiel. Denk aan al dan niet afschaffen van het bijzonder onderwijs omdat we die haatcolleges niet wensen. willen we niet discrimineren, dan motten de gristenen er dus ook aan geloven. ik ben daar rap klaar mee: het bijzonder onderwijs mag blijven, islamscholen niet. ik ben vóór discriminatie als dat voorkomt dat onze eigen identiteit, genen en cultuur naar de ratsmadee dreigen gaan. Verders wordt het tijd dat we de parlementaire democratie een possje buiten werking gaan stellen. 0031 is tot op het bot verdeeld, maar imho altijd nog verder dan jullie daar beneden. Tsjek dit (wilde ik je al eerder melden). kristien hemmelinks was op de belse staatsteevee. kwoot van mada": "het moet afgelopen zijn met de hetze tegen het moslimterrorsiem". I shit you not. Was een verspreking, denk ik, maar wél een zeer freudiaansche. BTW: Jeaust kaart een thema aan dat aandacht verdient. Hij toont daarmee de "rational politics" te begrijpen, die sowieso de toekomst heeft. Amen.

bottehond | 26-12-06 | 21:10

Opzekers 26-12-06 @ 19:40

Hier ben ik het helemaal mee eens. Over dat geweten:

www.peterbreedveld.com/archives/000007...
-

bottehond 26-12-06 @ 19:34

Wel een verwarrende column, vind je niet nonkel? Of Godward (s)links is weet ik niet, maar in z'n uitspraak dat landen die het laagste geboortecijfer hebben niet vooraan moeten staan in geboortebeperking kan ik me wel vinden. In de jaren '60 was nog 1 wereldburger op 4 Europeaan, nu is dat nog 1 op 10 - en dalend. Dat zulks z'n repercussies heeft op je soortelijk gewicht laat zich raden. Let's face it: we willen geen lagere geboortecijfers (elke 'soort' heeft het recht (de plicht?) zichzelf in stand te houden), we willen anders tot stand gekomen geboortecijfers. Dat Eerdmans dat dan ook met zoveel woorden zegt...

v Maerlant | 26-12-06 | 19:46

en met wij en zij bedoel ik JUIST NIET de allochtonen/autochtonen, maar juist vooral de autochtone struisvogels, ofwel slinkserTs!

Opzekers | 26-12-06 | 19:41

" De grootste aanwas van 5 miljoen tot 16 miljoen mensen in 2001 is voornamelijk het resultaat van het voortplantingsgedrag van de autochtone Nederlanders"
.
Het tijdsbestek van deze aanwas is toch een interessante parameter, evident blijft als je de huidige geboortecijfers ziet, en een verdeling tracht te maken in afkomst, niet anders zou kunnen concluderen, dat "wij" autochtonen binnen afzienbare tijd, in de minderheid zijn. Het ergste is dat de slinkserT dat niet in historisch perspektief durft te zien (uit angst voor het eigen niet altijd even goede geweten) en niet inziet dat niet wij maar ZIJ de destructievelingen zijn...

Opzekers | 26-12-06 | 19:40

indogirl 26-12-06 @ 19:27

Als walter boslim of femkuttje iets zegt zoals Jeaust in deze column had menig slinkserT de handen blauw geklapt voor zoveel intellectuele moed. LinkserTs als Godwin hierboven zijn namelijk niet geinteresseerd in de inhoud en impact van ideeen, maar hebben zich tot applausvee van de linkse sbs- campingkerk laten degraderen. Je perfecte post ten spijt.

bottehond | 26-12-06 | 19:34

@ Godward 26-12-06 @ 17:47

Je interpreteert de column niet goed, denk ik. Zie mijn reactie van 25-12-06 @ 02:48.

Je zegt: "Een pleidooi tegen overbevolking (wat op zich een probleem is) in een land waar het geboortecijfer een van de laagste is ter wereld, is echt volkomen onzinnig "

Joost stelt dat een bevolking van ruim 16 miljoen voor een land als Nederland te veel is. Met een gemiddelde bevolkingsdichtheid van bijna 500 inwoners per km2, behoort Nederland inderdaad tot een van de dichtstbevolkte landen ter wereld (met alle problemen vandien, zoals files, woningnood, verdwijnen natuurgebied etc.). Er is dus in Nederland zeer zeker sprake van overbevolking. Net als de stichting 'De Club Van Tien Miljoen' bepleit Eerdmans een afname van onze populatie. Dat ons geboortecijfer laag is t.o.v. andere landen, doet aan dit uitgangspunt m.i. niet af. Het streven moet immers niet zijn om de het huidige bevolkingsaantal van 16 miljoen te handhaven of te vermeerderen, maar integendeel juist met enige miljoenen terug te dringen (door maatregelen als beperken kinderbijslag, remigratieregelingen aantrekkelijker maken, instroom beperken etc.).

indogirl | 26-12-06 | 19:27

@Knutsel 24.11.2006 om 15:~~ "@Opzekers. Dat gekakel over het generaal pardon sleept zich nu al meerdere jaren voort"
.
Dat generaal pardon is toch wel een hot issue, wel spreken van een generaal pardon, onder Fortuyn als compromis voor een immigratiestop in het leven geroepen, en uitgerekend dát is het enige wat de linkerflank van de Fortuyn-revolutie geleerd heeft. Nog velen die hem zelfs na zijn dood "haten", verzwijgen, etc. etc. Hoewel er vele excuses verzonnen worden, of -helemaal hot bij de SP aanhang- selektief wordt omgesprongen met geschiedenisvorming, is dat toch wel overduidelijk een "nare gewoonte" van doorgewinterde PVDA,SP,GL stemmers. Deze mensen begrijpen weinig van geschiedenis, of zichzelf... Verachtelijk, ja!
.
Wel blaten over een generaal pardon, met de zwaar (door milieudefensie en andere terroristen) geindoctrineerde media als luidspreker, maar als Joost Eerdmans de daadwerkelijk almaar groeiende wereldbevolking opmerkt, zijn de doodsverwensingen niet van de lucht.

Opzekers | 26-12-06 | 19:18

Godward 26-12-06 @ 17:47

Op zich heb je gelijk. Alleen gaat het hier om een 'verborgen agenda'.

v Maerlant | 26-12-06 | 18:02

Dit is werkelijk de meest onzinnige column die ik ooit in mijn leven heb gelezen. Een pleidooi tegen overbevolking (wat op zich een probleem is) in een land waar het geboortecijfer een van de laagste is ter wereld, is echt volkomen onzinnig: www.cia.gov/cia/publications/factbook...
-
Wat ga je straks doen, pater Eerdmans, een pleidooi houden tegen vetzucht in een anorexia-kliniek?

Godward | 26-12-06 | 17:47

Nahjah dat Nederland vol is nee, ik bedoel genoeg ruimte. Tenminste hiero op het platte land. Veehouderij/tuin-/landbouw verdwijnt toch langzaam uit Nederland dus hup die boeren uitkopen en op die landbouw grond een nieuw dorp uit de grond stampen. Eventueel de stal ombouwen tot gemeenschapshuis/kerk ofzo en hop! Ruimte zat. Overbevolking oplossen? Lekker die aids verspreider in Rome zijn gang laten gaan, hier en daar een Tsumani, Amerika weer een land binnen laten vallen want dat scheelt weer ong. 2500 man uit de categorie groot energie verbruikers (tegen het broeikas effect enzo he) Iran lekker hun gang laten gaan met hun kern energie, vuurwerk ramp hier en daar, feestmateriaal zeker niet brandveilig maken. Oplossingen zat.

m3xester | 26-12-06 | 16:21

Eigelijk moet het heel simpel zijn en zo klaar als een klontje,de bevolkingsgroei is HET probleem maar toch zie je weer van die intelegente mensen die zelfs dat niet door hebben,voor mij is een ding duidelijk er komen heel andere tijden aan en daar kun je je maar beter op voorbereiden.

souty | 26-12-06 | 12:06

Als wij ons minder voortplanten worden we binnen 20 jaar zeker overspoelt door muzelmakaken.

dukeone | 26-12-06 | 10:32

@bottehond,

Doe eens goed Nederlands leren.

----TWISTED---- | 25-12-06 | 23:57

PVVsupport 25-12-06 @ 19:12

Doe een slezen, vrind. Er staat: de aanwas van 5 naar 16 miljoen is goeddeels door Nederlanders veroorzaakt. Is een feit, dude. Tsjek dit dan uit: de echte schulddigen daaraan zijn de kerken. De RK-ers hadden daar zelfs een doctrine voor de 50 plus 1 doctrine, waarbij de katholieken de absolute meerderheid wilden qua bevolkingsaandeel. Ouders werd vrindelijk docvh dringend verzocht nog meer kleine kathootjes te maken teneinde dat doel te bewerkstelligen. Ring a bell somewhere?

bugsngasgal.wordpress.com/2006/11/14/i...

bottehond | 25-12-06 | 20:16

Wel vervelend dat Eeerdmans er behoorlijk naast zit. Als je de statistieken kent zie je dat de bevolkingsgroei als gevolg van het neuq-gedrag van de autochtonen gestaag terugloopt en binnen enkele jaren onder nul zal zakken (onder nul = teruggang van autochtone bevolking). De toename van de bevolking is nu al bijna alleen maar te danken aan het neuq-gedrag van de allochtonen en de immigratie. Dat is geen discriminatie: Dat zijn de feiten! Vraag maar aan de wetenschap en het CBS. Eerdmans is dus of onwetend of hij buit onze onwetendheid op dit terrein uit om van de kinderbijslag af te komen.
He Eerdmans ga je eens wat beter informeren voordat je met dit soort ozin komt!!!

PVVsupport | 25-12-06 | 19:12

Wat een onzin allemaal. Het gaat ook hier om eigen verantwoordelijkheid. Dit probeert de overheid de burger al jaren aan het verstand te peuteren.
Maar waarom geldt dit dan niet voor grote ondernemingen, die grote winsten wegdragen uit die derdewereldlanden?? Laat hen ook eens opkomen voor de ellende die ze achterlaten!!! En geen zielige spotjes op TV, waarna de burger weer centjes mag storten op Giro 444 of 555. Laat de Unilevers, de Shells, de Akzo's en alle overigen maar eens dokken!
Overgedragen op de nederlandse samenleving: Hier subsidies vreten, massaal mensen ontslaan vanwege overdreven winstbejag en koelies importeren en de vervolgkosten hiervan op de samenleving afwentelen moet aangepakt worden! Eigen verantwoordelijkheid, je weet tog....
Maar daar hoor je Joost-one eye-blind niet over. Mag-ie niet van z'n sponsorts uit het bedrijfsleven!!

Aktivist | 25-12-06 | 16:59

Eerdmans heeft groot gelijk. Geen enkele hulporganisatie noemt het probleem bij de naam, ze blijven maar doorgaan met het bestrijden van de symptomen. En keer op keer krijgen we op tv beelden te zien van mensen en hun kinderen die geen ENKELE toekomst hebben, om ons slechte geweten af te kopen geven we keer op keer ruimhartig, maar de oorzaak van alle ellende wordt niet bestreden: de overbevolking.
BESTRIJD DE OVERBEVOLKING

Mentaal verzuim | 25-12-06 | 15:29

Tsja, hij zei het zelf en vele reaguurders ook, dus Joost doe iets nuttigs en voeg effe de daad bij het woord en ga gewoon deaud of richt effen een zelfmoordcluppie op voor jou en je ideologische soortgenoten.
Je doet mijn telegraafaandelen geen goed namelijk..

MAXIMO | 25-12-06 | 14:14

Lullig voor je, Joost, dat uitmate vakbekwame bestuurders als Dion Kraus en Sharon Cohen wel in die tweede kamer zitten, EN JIJ NIET!

smackhoer | 25-12-06 | 14:09

Joost heeft gewoon helemaal gelijk.
Ik lees dat velen hier het niet met hem eens zijn.
Helaas geven dezen echter geen oplossingen.
Slechts een hoop gekerm en geklaag, maar geen oplossingen.
Spreek jullie over 20 jaar wel weer, wanneer dit land echt een onleefbaar, propvol land is geworden.
Gelukkig woon ik op het stukje Nederland dat de minste inwoners per vierkante meter heeft. Gelukkig is hier geen ruimte voor jullie.
Ik kijk naar de horizon en zie een overbevolkt land waar vrijwel iedereen elke dag in de file staat, terwijl ik op mijn fietsje naar mijn werk ga en geen kop tegen kom.

anke | 25-12-06 | 13:08

uhhhh... wie strijkt een uitkering op? Juist, Joost!
uhhhh... wie verwacht ook alweer een baby? Juist, Joost!

gek he? 0 zetels!

PsychoPat | 25-12-06 | 12:30

Wat ik eigenlijk nog steeds niet begrijp is dat deze mafkees hier nog een column mag schrijven... het haalt het niveau wel naar beneden.
Ik denk dat het een gevalletje "Bij gebrek aan beter" was.

----TWISTED---- | 25-12-06 | 12:23

@.Hernihilist
laat de sosjalisten toch lekker de reet van de islam schoonlikken.
als ze mij maar niet vragen het zelfde te doen, want dan duw ik hun linkse subsidiekoppen verbaal in de plé.
Die behandeling geef ik ze al 30 jaar, met zeer veel genoegen mag ik je zeggen. Zoveel genoegen zelfs dat ik het er hier niet meer over hoef te hebben.
zegt het voort.

bejaarde op brommer | 25-12-06 | 11:42

Nu dit bijna is doodgebloed, veel reaguursels over instemming, veel daartegen, sommige proberen uit te leggen wat er bedoeld wordt. Kortom, we zijn het weer eens oneens, dan maar voor de natuurlijke selectie, uiteindelijk wint dat altijd, voedselhulp stoppen, kerk verbieden, dé oplossing. Waar heb ik dat eerder gelezen?

3bier1melk | 25-12-06 | 09:54

.HerNihilist 25-12-06 @ 09:31
Kopie&plak foutje [Fouad ... t/m ... vpro.nl] -> /dev/null

.HerNihilist | 25-12-06 | 09:34

@bottehond 24-12-06 @ 19:05

>Ach ja... religie. Vanmiddag Buitenhof gezien?
>Onthutsend hoe de geesten in de 0031 politiek zich scheiden.
Yep, gezien, is bijna vaste prik op de zondagmiddag voor mij...

Ik laat mij iets minder onthutsten omdat ik vaak een onverschillige houding inneem om zoveel mogelijk cynisme (eigen gezondheid) tegen te gaan.

Nee, ik vond het zeer beangstigend dat Fouad Laroui de vraag of hij Moslim was niet wilde beantwoorden, zijn worsteling met angst kwam misschien niet direct naar voren in de discussie zelf, maar indirect was zij zeker wel af te lezen aan zijn gedragingen en aan zijn verborgen, ontwijkende en verpakte kritiek richting de Islam zonder de Islam en haar 'profeet' echt te noemen.

Dat maakte mij ook bang, kippevel van CDA-miepjes als Sterk had ik al...

Bolkestein verwoordde zoals wel vaker nagenoeg mijn eigen mening, waarbij ik me dan wel bv. weleens afvraag of Bolkestein de wet nog steeds als enig referentiepunt zou hanteren om maatschappelijke fenomenen te beoordelen als de 'doorbraakgedachte' van de PvdA en de 'zustergedachte' van het CDA vorm heeft gekregen in nog meer a-liberaal religieus-conformerend beleid.

Bolkestein zei terecht geagiteerd tegen Cohen t.a.v. de subsidieverstrekking t.b.v. de promotie van de 'liberale' Islam: "Dat moet U niet doen..."

Zo is ook mijn mening

Fouad Laroui, die de vraag bent u moslim niet wilde benatwoorden (de islam was 20 jaar geleden héél anders) meent dat geloof strikt persoonlijk beleden moet worden en geen enkele rol in het publiek domein mag spelen. De Bolk stelt daarover: de wet is het enig referentiepunt om maatscvhappelijke fenomenen te beoordelen. Mirjam Sterk (CDA): de verlichting heeft een nieuwe religie voortgebracht: het vrijheidsfundamentalisme (owvgs). De Bolk was razend. En als klap op de vuurpijl job (ik voel me geen jeaud) cohen: de pvda kan zaken uit de islam opnemen, desgevraagd noemde hij als voorbeeld het verbod op alcoholgebruik in de islam. Een onluisterende kijk in de hoofden van cda-erTs en pvda-erTs. De Bolk wist nog te melden dat hij te weinig over de kutran weet om te stellen dat het een gewelddadig geloof is en cohen relativeerde alles en iedereen weer weg door te stellen dat er in de bijbel ook gewelddadige passages staan, alhoewel hij niet wist te melden welke dan. Je kunt het terugzien via de link. Het is nog veel en veel erger gesteld met 0031 dan ik al dacht.

www.vpro.nl..

.HerNihilist | 25-12-06 | 09:31

Joost is de Alfa en de Omega!!

Mulatin Rome | 25-12-06 | 07:54

@indogirl 25-12-06 @ 02:48
Klinkt mooi, maar nee... ik geloof dat Jeaust wil zeggen: "Ga eens deaud!"

koerbagh | 25-12-06 | 06:43

joost, onze eigen geenstijl-fascist

kierewietje | 25-12-06 | 04:47

nu, alle soewaar, moesjlim,mallukku, marrok,turckler dem, staphorster zuiglingen naer duitschland dan, want daar isch eenen kindergebrek blijckt... ambietsie en eemansiepaatsie sdaar den oorzaek van dusch... alle aariejurs zijn dus oock welkom!

giedeejohn | 25-12-06 | 03:42

@ rattekop
Bedankt voor het compliment ;)
Je suggestie voor gratis onderwijs (als in Zweden) stem ik mee in; dit kan deels worden gefinancierd door te bezuinigen op de kinderbijslag (door deze te maximeren tot 1 à 2 kinderen).

indogirl | 25-12-06 | 03:31

2006 zuigt

De Koreaanse Slet | 25-12-06 | 03:20

indogirl 5-12-06 @ 02:48;

Ik waardeer je opbouw; verzorgd.
Kinderbijslag is kut. Een eerlijker system zou zijn dat kinderen gratis naar school mogen/boeken krijgen en gratis mogen sporten. Het feit dat de onderkant van samenleving altijd meer kinderen neemt is niet zo erg. Uiteindelijk zal de samenleving gedragen worden door het volk en dit volk, welke kleur dan ook, wordt aangestuurd door ons. En wij Nederlanders kunnen dit nogal goed

rattekop | 25-12-06 | 03:15

Ik geloof dat Jeaust in zijn column het volgende probeert te zeggen:

1. Het grote en almaar toenemende aantal mensen op de wereld is de oorzaak van veel hedendaagse problemen, zoals verontreiniging, broeikaseffect, schaarste, verdwijnen natuur, etc.
2. Vervolgens spitst hij dit mondiale probleem concreet toe op de Nederlandse situatie. Hij stelt terecht dat Nederland één van de dichtstbevolkte landen is ter wereld, en dat dit feit ook hier tot een aantal vervelende kwesties leidt. Naast de al genoemde meer mondiale problemen, noemt hij ook nog gevolgen van overbevolking die meer specifiek voor (een westers land als) Nederland opgaan (files, woningnood, hoge belastingen etc.).
3. Nu hij vastgesteld heeft dat Nederland inderdaad zeer dichtbevolkt is, en dat zulks negatieve effecten oplevert, wil hij dit punt aan de kaak stellen. Net als de stichting ‘De Club Van Tien Miljoen’ propageert hij dat Nederland beter af is met een kleinere populatie. Eerst zoekt hij naar de oorzaak van de hoge bevolkingsdichtheid, en vervolgens draagt hij enige suggesties aan om dit tegen te gaan.
4. Joost stelt – terecht – vast, dat de oorzaak van onze bevolkingsgroei OP DIT MOMENT niet zozeer is gelegen in een hoge instroom van migranten (was voorheen wel een belangrijke factor, maar door het verscherpte vreemdelingenbeleid ligt dit thans heel anders). Als belangrijkste reden van de huidige bevolkingsaanwas noemt hij de nieuwgeborenen hier te lande. Dit is de voornaamste oorzaak dat onze populatie rond de 16 miljoen blijft schommelen (en zelfs een licht stijgende lijn toont), in plaats van – wat Joost voorstaat – af te nemen. Dat hij het bij deze voortplantingsdrift nadrukkelijk de ‘autochtone’ Nederlanders aanwijst, lijkt vreemd – maar klopt wel. In ABSOLUTE aantallen is de bevolkingsaanwas onder autochtonen groten dan onder allochtonen, omdat (logisch) de autochtonen met veel meer zijn. Joost had er wel verstandig aan gedaan erbij te vermelden dat de bevolkingsgroei onder allochtonen RELATIEF gezien veel en veel hoger ligt dan bij het gemiddelde autochtone gezin; afgezien van de bijbelfanaten die fokken als de konijnen, vindt men de echt grote, kinderrijke gezinnen met name onder de allochtonen. Deze relatief grotere groei onder allochtonen is zorgwekkend, omdat aldus een almaar uitdijende maatschappelijke onderlaag ontstaat. Het is immers een sociologisch gegeven dat een relatief hoog percentage allochtonen tot de categorie der ‘kansarmen’ behoort. Bovendien schort het bij bepaalde groepen van deze ‘cultuurverrijkers’ (de Mmmmm… - ja ik zal het maar niet zeggen, anders ga ik Theo van G. nog achterna) aan de wil te integreren en de kernwaarden van onze democratische rechtsstaat te onderschrijven. Deze ontwikkeling kan op termijn onze nationale cultuur en identiteit in ernstige mate ondermijnen.
5. Joost concludeert dat de beste manier om de – onwenselijke – hoge bevolkingsdichtheid terug te dringen, geboortebeperking stimuleren is. Van de maatregelen om dit te bereiken, noemt hij o.a. het maximeren van de kinderbijslag tot één kind. Hij vindt dat de overheid verdere bevolkingsgroei niet financieel moet faciliteren, maar integendeel juist af moet remmen. Over de noodzaak deze kinderbijslag aan banden te leggen, zie mijn zeer lezenswaardige reactie van 24-12-06 te 02:38.

indogirl | 25-12-06 | 02:48

overbevolking is een gegeven. Vreemd dat quasi-intellecte Jeaust zoiets aanhaalt om te baggeren. Begin toch echt te schijten op mensen die nederland nog steeds als een onafhankelijk te sturen 'GROOTS' land zien.

EN GVD HOU EENS OP MET GOURMETTEN ALLEMAAL

rattekop | 25-12-06 | 02:28

@fris4ever 23-12-06 @ 18:31

En zo is het, blijven door fokken en voedsel blijven vragen. Kiddo's weten niet beter en doen het zelfde. Visieuze circel.

dutchpride | 25-12-06 | 02:23

@Generaal Pardon 25-12-06 @ 00:30:
Hangt er vanaf wat Jeaust bedoelt... Als het gaat om mensen die de bolletjes coke uit de bolussen likken, of de mensen die beschuiten eten dan klopt het wel.

koerbagh | 25-12-06 | 00:36

Maar ff serieus. Het is toch bolletjesslikkers met 2 ss-en?

Generaal Pardon | 25-12-06 | 00:30

Castreren die Joost, ik wil neuqe

d' 8hØker | 24-12-06 | 23:49

hee, er kwam al een putlucht uit mijn pc,
maar het is jg!

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 23:43

@praat niet tegen mij, misbaksel.

@bottehond 24-12-06 @ 22:21

Jij ook een hele fijne Kerst met vooral veel warme gevoelens naar al wat leeft op Aerd toegewenst, chiwa-watje.

jargent | 24-12-06 | 23:29

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 23:20:
Nou ja, het is beter dan dat gesodemieter met die kleine kudt-pannetjes of die prikstokjes in zo'n potje met kokend vet. Volgende week zijn de ganzen, wild en andere kerstvreetzooi voor de helft van de prijs in de supermarkt, ga ik dan maar eens echt lekker eten en de vrieskist vullen.
On topic: Joost, ga je ook eens meeleuteren (onder je eigenste naam, bedoel ik dan... en niet als hakbarrr?)

koerbagh | 24-12-06 | 23:29

een mini hunebed is toch een beetje oude religie, maar dan zonder oosterse inmenging, dus geen Jihad, kruistochten en exodus tijdens het eten.
We waren best wel ontwikkeld voordat we onder de voet werden gelopen.
En in evenwicht met de natuur, zonder overbevolking.
Ik ga ook maar eens steengrillen, tofu en paddestoelen, kijken hoe dat gaat.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 23:20

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 23:06:
Morgen ga ik met familie-achtigen stukken vlees op een heet mini-hunebed mikken en wachten tot het gaar is en ondertussen veel zuipen. Steengrillen, noemen ze dat. Dus deel 2 gaat hopelijk aan me voorbij.

koerbagh | 24-12-06 | 23:14

rosalie 24-12-06 @ 22:47

Ik heb een schurfthekel aan pseudo- intellectuelen en hun websites. Dat eeuwige gekibbel op de vierkante milimeter. Ben je eerst een jaar bezig om het geneuzel over je toonzetting uit te leggen. Besides: het incrowd gehalte bij dergelijke sites is dermate stuitend dat niet eens de moeite neem om naar die amateur- denkerTs- sites te gaan. Zodra ze ook meer dan een miljoen unieke bezoekerTs hebben en me wekelijks een sigaar en een uitstekende wijn plus ditop vergoeding geven zal ik er over nadenken.

bottehond | 24-12-06 | 23:13

ik heb me een keer laten overhalen, vandaar.
Een soort Ludovicus-methode, overal was beeld en geluid.
En we zaten in het midden, dus pissen was er ook niet bij.
Ja, zulke littekens op de ziel, die raak je niet zomaar kwijt.
Oh, je wordt op je wenken bediend, Koer, morgen deel 2!

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 23:06

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 22:49:
Het is een nick van een Gristentroll die zich voornamelijk op NieuwNieuws begeeft, maar zo af en toe op GS hinderlijk opduikt. Voor het overige: ik ben inderdaad blij dat ik het niet in de bioscoop heb hoeven uitzitten... Alhoewel, ook in een bioscoop kun je weglopen. Maar gewoon thuis is beter, kun je ondertussen ook nog wat muziek luisteren, internetten en rustig op de pot zitten schijten. Ik kijk het ook alleen maar vanwege de beelden van Nieuw-Zeeland, die zijn mooi... maar dat gedoe met die lelijke hobbits met die gouden ring... Wat een gelul.

koerbagh | 24-12-06 | 22:58

@koerbagh2239
ik wist niet dat het echt wat betekende, de nijlatten, en ik had geen zin terug te gaan naar het graf van Robert waar de verklaring in het register is opgetekend.
En dat gedoe met die elfen, je zou maar opgesloten zitten in de bios en niet wegkunnen.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 22:49

@koerbagh 2022
Sterk én cohen?
dat kan maar een uitkomst geven, artikel 23 is goed voor de integratie.

bejaarde op brommer 24-12-06 @ 20:27

Ik raak almaar meer onder de indruk van je eigen- en scherpzinnigheid, humor en intelligentie. IMHO ben jij de "Rookie of the Year". Hulde en chapeau!

bottehond | 24-12-06 | 22:39

Off topic:
Komt er ook nog eens eind aan die Lord of the Rings? Jezus Gristus nog es an toe! En dit is deel 1 nog maar... Ik heb me laten vertellen dat de extended edition op DVD zelfs meer dan 4 uur duurt. Sjonge jonge... zelf uit deze versie kan de helft worden weggeknipt aan overbodige nonsens. Nou ja, het is allemaal nonsens natuurlijk.

koerbagh | 24-12-06 | 22:39

@ koerbagh

Opvallend ook: Faoud Laroui weigerde de vraag te benatwoorden of hij moslim is. Verder dan: ik ben in een moslimgezin opgegroeid wilde hij niet gaan. Lijkt me duidelijk: wéér zo'n (ex)moslim die zich ernstig zorgen maakt over de islamisering van de moslims in Europa. DE man is fan van Sartre, mind you en "de hel, dat zijn de anderen" is zijn Leitmotiv geworden. Luister maar eens naar hem. Uit onverdachte bron. Dat de man de facto genegeerd werd door Sterk en cohen is een gotspe en een betekenisvol teken aan de wand. Laroui waarschuwt Nederland, tegen dovemansoren. Overkomt meer (ex)moslims, Ayaan, Afshin, Hikmat en zijn kudde en zo heel vele anderen. Tragisch. De pvda en het cda hebben kennelijk meer met islamisten. Dat voorspelt wat, aangezien naast die twee NSB- partijen uit puur eigen belang doet ook de vleeschgeworden Samaratanitis, de gristenhundenunie mee aan deze onzalige coalitie. Die idioten zijn gezamenlijk in staat 0031 de afgrond in te sleuren. Niet? Dat hebben er meer gedacht. Luister dus even goed..... Hij zegt het helder als glas: in 1990, toen ik naar 0031 kwam, was Nederland een PARADIJS.... met dank aan bovengenoemde partijen verandert 0031 nog iets meer in een totalitaire snelkookpan.

boeken.vpro.nl/artikelen/19932599/

www.dutch.faithfreedom.org/forum/viewt...

bottehond | 24-12-06 | 22:36

@botte 2221
Jg is terug naar zijn 4e Kerk, onder het hoofdriool.
de strijd is al gestreden.
voorlopig....

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 22:35

jargent 24-12-06 @ 19:13

praat niet tegen mij, misbaksel.

bottehond | 24-12-06 | 22:21

Hoe definieer je overbevolking als je weet dat de hele Nederlandse bevolking in een comfortabele stoel kan zitten op een klein industrieterreintje van 4 x 4 km?

Het is hierboven zijdelings aan de orde gekomen: de gevoelens van overbevolking zijn grotendeels het resultaat van politiek mismangement.
Besef dat je een stadstaat bent, dus wek met het de overmatige landbouwgronden, maar een paar mooie parken, geen files maar wel goede wegen. Ik heb in vele landen gewerkt en gewoond, maar bem zelden zo'n troep als in NL tegengekomen.

Nederland en Europa hebben ruimte genoeg en je moet de effecten van mismanagement niet verwarren met effecten van overbevolking!!

Satan Loves You Too | 24-12-06 | 21:42

@v Maerlant 24-12-06 @ 20:51:
De wil is goed. De vader van de gedachte, meestentijds.

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 20:54:
Ik ben niet zo van de nijlatten nemen... Wel van De Nijllatten Nemen nemen (in zijn holletje met iets puntigs. Maar dat stellen we even uit tot na de kerst. Eerst zodadelijk maar even drinken. (En even naar de kerk met de getthoblaster om buiten keihard Iron Maiden te draaien terwijl de kerk vol zit...)
Prosit. Op die bastaard van Maria dan maar. Hij zal het vast ook wel goed bedoeld hebben allemaal.

koerbagh | 24-12-06 | 21:37

Koerbagh 2045
ik was verderop terug in een van mijn sub-betoogjes met die j-troll erg serieus met mijn sp-als afkorting van een bepaald ziektebeeld.
Deze gast zou het goed doen als hogepriester in het sijntolootjie-wezen, alsmaar volhouden en kijken wie er breekt.
Er komt een moment van doodzwijgen.
Of van de nijlatten nemen.
Ik neem een biertje op je, Koer (echte drank is op bij mij, zoals je misschien al hebt vernomen)
proost!

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 20:54

"Al sinds je vorige gedaante verdenk ik je ervan een mensch van goede wil te zijn ;)"
-

Was @Koerbagh natuurlijk!

v Maerlant | 24-12-06 | 20:51

jargent 24-12-06 @ 20:11

Ik haal dus helemaal niks door elkaar.
-
Al sinds je vorige gedaante verdenk ik je ervan een mensch van goede wil te zijn ;)

-
bejaarde op brommer 24-12-06 @ 20:16

Jij bent puntig! Straks ga ik nog denken dat ouder worden niet alleen maar nadelen biedt.

v Maerlant | 24-12-06 | 20:50

@Die werden angstvallig vermeden om het maar leuk en gezellig en positief te houden. Gemiste kans.

@Koerbagh

Laten we Kerst maar de schuld geven, haha. Zeg baibai en zwaaizwaai. Ik vind het welletjes. Tot eind van de week, deo volente. Oeps...

jargent | 24-12-06 | 20:47

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 20:27:
Dat was ongeveer wel hun conclusie (en die van Cleery Polak). Frits Bolkenstein had daar toch een iets andere mening over.
@20:37:
Nee, dat soort onderhandelingen heeft inderdaad geen zin.

@jargent 24-12-06 @ 20:32:
Dat zal wel, ik vond Laroui geen sterke indruk maken. Verontschuldigend en maar beweren dat de boerka niet des Korans is. Dat zal dan wel niet, maar het gros van de kopvodden-draagsters doet dat toch echt uit de stellige overtuiging dat het moet van de Koran. Nee, het was een aanfluiting. Een discussie zonder richting, zonder conclusies. Die werden angstvallig vermeden om het maar leuk en gezellig en positief te houden. Gemiste kans.

koerbagh | 24-12-06 | 20:45

Koerbagh 2022
onderhandelen over de werkelijkheid (De Waarheid) heeft dus ook geen zin.
de 7e cel pakt nu echt de nijlatten.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 20:37

@koerbagh 24-12-06 @ 20:22

We hebben inderdaad elk een ander Buitenhof gezien, maar toch een en dezelfde. Zo kan het ook. Ik heb namelijk lang niet zo zitten knarsetanden als jij. Ik zag 4 geloven aan tafel proberen een consensus te vinden en Bolkestein kwam wel met allerlei "met alle respect-aanvallen" telkens in de richting van Laroui, maar die gaf gewoon zijn eigen steekhoudende repliek. Sterk was inderdaad niet zo sterk, ik begrijp ook niet waarom ze niet een zwaargewicht van het CDA daar hadden neergezet. Maar goed, shwa, dit was het.

jargent | 24-12-06 | 20:32

jargent 24-12-06 @ 19:51

De haat jegens israel is inderdaad heel groot bij de moslims.
Flikker toch op met dat(of elk ander)geloof te verdedigen.

miko | 24-12-06 | 20:31

@koerbagh 2022
Sterk én cohen?
dat kan maar een uitkomst geven, artikel 23 is goed voor de integratie.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 20:27

@v Maerlant 24-12-06 @ 20:04:
Ach, dat is mijn kerstgedachte... Iets kerstigs. Je moet een beetje helpen, in deze tijd, niewaar?

koerbagh | 24-12-06 | 20:24

@jargent 24-12-06 @ 20:07:
Juist geloven doe je maar thuis, maar je belast een ander er niet mee. En dat gebeurt nog veel te veel. Ophouden met die onzin. "Ik moet van m'n geloof dit of dat", "Mijn profeet en godje zeggen dat ik zus of zo moet" en daar dan ANDEREN mee lastig vallen. Als je 5x per dag moet bidden: fijn, doe maar thuis. Verwacht niet dat de belastingbetaler voor jou een bidmatje en je extra bidpauzes in werktijd betaalt. Val me er niet mee lastig. Kun je dan niet in dit land wonen? Tief maar op.
Is het van je profeet geoorloofd om niet moslimmeisjes te verkrachten? Zal wel, maar het mag hier niet. Ga maar naar een land war dat wel mag dan.

Overigens heb jij wel een heel andere Buitenhof gezien dan ik. Er was helemaal geen concensus, men lulde net zo lang langs elkaar heen dat men alle pijnlijke conclusies vermeed om het maar een beetje gezellug te houden. En trutje Sterk die nadat Bolkenstein even fijntjes uitlegde wat het verschil was tussen geloof en atheisme, daarna wéér sprak van verlichtingsgelovigen... Alsof ze gewoon eventjes niet had geluisterd (wat ze waarschijnlijk ook niet heeft gedaan) maar oost-indisch doof vasthield aan haar eigen dogma dat de Verlichting ook een geloof is. Het was vooral een exercitie in moeilijke, harde onderwerpen en conclusies vermijden. Erg irritant.

koerbagh | 24-12-06 | 20:22

@vMaerlant 20.02
onderhandelen met communisten?
je moest toch beter weten!

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 20:16

@v Maerlant 24-12-06 @ 20:02

Afgewezen. Dan had Alex zijn Maxima nooit naar NL mogen halen. Maar blijf zoeken, ooit kom je een geschikte oplossing tegen. Overigens vind ik de huidige exameneis voor nieuwkomers al een prima drempel. Verdonk is niet alleen maar verkeerd bezig geweest.

jargent | 24-12-06 | 20:11

@ik ben een godsdiensthater.

@koerbagh

Om het even, ook niet doen. Voor elke godsdiensthater zal er een ongelovigenhater komen. Schieten we weinig mee op samen. Dat is mijn punt. Geloven is een persoonlijk iets en een Jood, gristen of moslim erom haten lijkt me niet zinnig. Dat was het mooie vanochtend bij buitenhof, dat afgevaardigen van alle gezindten een zekere consensus bereikten.

jargent | 24-12-06 | 20:07

Haha, Koerbagh als bejaardenhelper. Denk je er wel aan dat ie met de brommer is?

v Maerlant | 24-12-06 | 20:04

@jargent 24-12-06 @ 19:51:
Ik ben geen moslimhater, ik ben een godsdiensthater. Mer specifiek, ik haat georganiseerde en geinstitutionaliseerde religies. en de islam is nu eenmaal het meest extreme en meest abjecte voorbeeld daarvan. Ik wens niemand de woestijn in, ze wonen er al en komen er vandaan.

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 19:54:
Gereformeerde bejaardenhuizen moet je hebben. Daar hebben de oudjes allemaal flessen vol jenever in de kast. In de katholieke alleen maar vruchtenwijn van de aldi.

koerbagh | 24-12-06 | 20:03

jargent 24-12-06 @ 20:01

OK, snel eentje nog dan: absolute stop op importbruiden (en bruidegoms) en op gezinshereniging. Deal of afgewezen?

v Maerlant | 24-12-06 | 20:02

@v Maerlant 24-12-06 @ 19:57

Je haalt geloof ik wat dingen door elkaar. Welke oplossing wees ik ook alweer af volgens jou?

jargent | 24-12-06 | 20:01

lol @ edit 19:45; 'k ga die raad even opvolgen en wat kerstig doen.

v Maerlant | 24-12-06 | 19:58

jargent 24-12-06 @ 19:45

Die moslims willen grote gezinnen, en vooral de imams willen grote gezinnen. Elke vrijdag wordt er dat ingepeperd: een goeie moslim heeft minstens 5 kinderen. Enfin, je onderkent het probleem nu toch al. Deal with it, zeg je, maar als je dan voorstellen doet ben je weer een moslimhatert, zoals je Koerbagh aanwrijft. Zinloze discussie. En wat Bottehond betreft: het is niet omdat het niet nodig is, dat het niet mag, ja?
-
@Bottehond

Zal straks of morgen de uitzending bekijken; thx voor de link.

v Maerlant | 24-12-06 | 19:57

@koerbagh,
valt tegen die drank in bejaardentehuizen, maar gelukkig wel toostjes gekregen.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 19:54

@koerbagh 24-12-06 @ 19:47

Ik begrijp dat je van de moslimhatert bent. Ik denk dat je dat niet moet doen. Haat kweekt haat en leidt alleen tot verderf en verval, kijk maar naar Israel. We moeten ondanks alle problemen die er zijn blijven zoeken naar openingen en oplossingen. Mekaar de woestijn inwensen levert niets op.

jargent | 24-12-06 | 19:51

@jargent 24-12-06 @ 19:39:
Bij ons wonen de barbaren in de centra van onze beschaving, in China aan de rand van de woestijn (waar ze horen...) dus wij hebben relatief een ietsjes groter probleem.

koerbagh | 24-12-06 | 19:47

@Hesselbollah 24-12-06 @ 19:45

zeg sukkel, kun je ook normaal praten!

jargent | 24-12-06 | 19:46

@Welnu, in 2050 zou de moslimbevolking in Duitsland de autochtone overtreffen - in Frankrijk zal het nog sneller gaan. Wie probeer jij hier eigenlijk in slaap te sussen?

@vMaerlant

Tsja, dat is natuurlijk wél het probleem. Maar ik denk niet dat je de moslims die graag gezinnen willen kunt verwijten dat wij maar geen kinderen willen nemen omdat we de lusten wel willen, maar zonder de lasten. Het is natuurlijk een vorm van zondebok zoeken van onze eigen tekortkomingen bij de moslims. Wij zijn zelf degene die kiezen voor de coupe in plaats van de stationwagon of voor 3 honden in plaats van een kind. Het is niet anders. Deal with it.

En wat dat slapen betreft. Ik hoef niemand te sussen. Ik denk dat ik door de vele postjes hier eerder mensen wakker houdt dan ze in slaap sus. Wat jij?

jargent | 24-12-06 | 19:45

-edit eens kerstig -

Hesselbollah | 24-12-06 | 19:45

@Op 1,2 miljard stelt dat niet zoveel voor,
@koerbagh 24-12-06 @ 19:32

Ik ben het met je eens, maar percentueel is het nog steeds het dubbele van NL.

jargent | 24-12-06 | 19:39

@ VS moeten inschatten in volgend artikel?
@ v Maerlant 24-12-06 @ 19:30

De rol van de VS in het thema van dat artikel is nihil. Dat de moslims in NL problematisch hebben geintegreerd is natuurlijk evident. Ik roep al sinds begin 80er jaren dat het NLs leren essentieel/verplicht is voor al die nieuwkomers en in die tijd werd je als racist weggezet als je dat durfde te zeggen. Maar ik denk niet dat we die discussie hier moeten herhalen. Dat zou echt off-topic zijn.

@En o ja: Bottehond is een grote jongen die echt geen vriendjes nodig heeft om z'n punt te maken hoor.
@v Maerlant 24-12-06 @ 19:30

Dan had je niet zo grif voor hem hoeven op te komen, toch??

jargent | 24-12-06 | 19:38

@jargent 24-12-06 @ 19:12:
Op 1,2 miljard stelt dat niet zoveel voor, en de meesten zitten in het uiterste westen van China. In het westen van China zijn het ook geen etnische chinezen, maar Turkmenen, Kirgiezen, Kazakken, Oezbeken en Uyghuren.
en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_minoritie...

koerbagh | 24-12-06 | 19:32

jargent 24-12-06 @ 18:44

Correctie: Huntington stelt dat (de as China-islam). Ik gaf als voorbeeld het geval Iran. Check het stemgedrag van China in de Veiligheidsraad, de hi-tec uitwisseling, de wapenstroom. Koerbagh geeft je al enkele logische argumenten om het China-gevaar te relativeren, maar je lijkt me meer oren te hebben naar 'machtsargumenten'. Hier komen er enkele. De uitdovende supermacht Amerika - daarover zijn we het eens - is niet het enige katje dat China te geselen heeft, al is het wel een probleem van formaat; een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ook Japan bijvoorbeeld bekijkt de evolutie in China met argusogen. De geo-politieke prioriteiten van China liggen dus niet in Europa. Het voornaamste belang van Europa is voor China dat van een voorlopig nog kapitaalkrachtige afzetmarkt. Er zijn dus geen of weinig objectieve redenen om kolonisatie door China te vrezen. Heel anders is dat met de islam. Waar jij je voor het uittellen van het Chinese BNP behelpt met simulaties - wie zegt, om maar een voorbeeld te geven, dat China niet z'n tweede Rode Plein - historie krijgt - zijn de demografische gegevens over moslims in Europa huiveringwekkend reëel. In je simulaties is 2050 het voorlopige eindpunt. Welnu, in 2050 zou de moslimbevolking in Duitsland de autochtone overtreffen - in Frankrijk zal het nog sneller gaan. Wie probeer jij hier eigenlijk in slaap te sussen? En je doet het voorkomen alsof de problemen met moslims te verklaren zijn vanuit het ons door de VS opgedrongen vijandbeeld. Kan je ons even verklaren hoe we de rol van de VS moeten inschatten in volgend artikel?

www.vrijnederland.nl/vn/show/id=47422

Afkomstig uit 1996, toen er van Twin Towers alleen nog in de vredelievende connotatie sprake was. En o ja: Bottehond is een grote jongen die echt geen vriendjes nodig heeft om z'n punt te maken hoor.

v Maerlant | 24-12-06 | 19:30

@prognoses die uitgaan van de groei uit het verleden maar geen rekening houdt (kan houden) met toekomstige wereldwijde politieke gebeurtenissen.
@koerbagh 24-12-06 @ 19:23

Zo is het. Projecties uit het verleden werden maar zelden werkelijk. Toch hebben ze een zekere realiteitswaarde. Anders tasten we maar in het duister, ook niet zo handig.

jargent | 24-12-06 | 19:25

@jargent 24-12-06 @ 19:07:
Dank je... maar de bron is natuurlijk Goldmann Sachs. www.gs.com/ , waarbij moet worden aangetekend dat die ze weer hebben van de WTO. Het zijn slechts prognoses die uitgaan van de groei uit het verleden maar geen rekening houdt (kan houden) met toekomstige wereldwijde politieke gebeurtenissen.
Op zich zeggen ze niet veel, anders dan: het is een goed plan om als je centen over hebt ze in China te investeren. Daar is een investeringsbank namelijk voor, om nieuwe investeringsmogelijkheden voor haar klanten te zoeken.

koerbagh | 24-12-06 | 19:23

@tsjiwawatje

Buitenhof was een prachtige uitzending vandaag hoe vertegenwoordigers van alle 4 geloven in NL, Islam (Laroui), Christendom (Sterk), Jodendom (Cohen), Atheistendom (Bolkestein) samen om de tafel bespraken wat de grenzen zijn van de rechtsstaat voor de politieke religie. Het was een voorbeeldig debat dat hoop biedt voor de toekomst. Moet je er wel open voor staan en de deur niet dichtsmijten.

jargent | 24-12-06 | 19:18

@bottehond 24-12-06 @ 19:08

ah, tsjiwawatje, Ik zie dat je weer verwoede en even armzalige pginkjes doet tot bondgenootschapjes. Red je het niet in je dooie eentje?

jargent | 24-12-06 | 19:13

@Van moslims moeten ze in Peking ook niet zo veel hebben hoor.

@koerbagh 24-12-06 @ 18:59

Ze hebben er 100 miljoen binnen hun grenzen. Weet niet wat daar de projecties van zijn. Ik ben het overigens met je eens dat er qua productiviteit door moslims ontzettend van ons geleerd kan worden. Wie weet komt dat ook door de moslims die we nu hier in de EU hebben want die gaan in huin thuislanden natuurlijk ook vertellen dat onze rijkdom niet komt van de bodemschatten alleen.

jargent | 24-12-06 | 19:12

koerbagh 24-12-06 @ 18:59

Compliment. Een uitstekende riposte aan die troll. Je vraagvt je af of de man niet eigenlijk zichzelf wil overtuigen met zijn hardnekkige aalgladde apologistenpraatjes, gebaseerd op niets, maar dan ook helemaal niets. Kretologie op zijn allergratuitst. Was een goeie links/ rechtse van je.

bottehond | 24-12-06 | 19:08

.HerNihilist 24-12-06 @ 16:57

Ach ja... religie. Vanmiddag Buitenhof gezien? Onthutsend hoe de geesten in de 0031 politiek zich scheiden. Fouad Laroui, die de vraag bent u moslim niet wilde benatwoorden (de islam was 20 jaar geleden héél anders) meent dat geloof strikt persoonlijk beleden moet worden en geen enkele rol in het publiek domein mag spelen. De Bolk stelt daarover: de wet is het enig referentiepunt om maatscvhappelijke fenomenen te beoordelen. Mirjam Sterk (CDA): de verlichting heeft een nieuwe religie voortgebracht: het vrijheidsfundamentalisme (owvgs). De Bolk was razend. En als klap op de vuurpijl job (ik voel me geen jeaud) cohen: de pvda kan zaken uit de islam opnemen, desgevraagd noemde hij als voorbeeld het verbod op alcoholgebruik in de islam. Een onluisterende kijk in de hoofden van cda-erTs en pvda-erTs. De Bolk wist nog te melden dat hij te weinig over de kutran weet om te stellen dat het een gewelddadig geloof is en cohen relativeerde alles en iedereen weer weg door te stellen dat er in de bijbel ook gewelddadige passages staan, alhoewel hij niet wist te melden welke dan. Je kunt het terugzien via de link. Het is nog veel en veel erger gesteld met 0031 dan ik al dacht.

www.vpro.nl/programma/buitenhof/

bottehond | 24-12-06 | 19:05

@jargent 24-12-06 @ 18:44:
Dat zal per hoofd van de bevolking nog relatief laag zijn. Waar komen die cijfertjes overigens vandaan? Het is wel goed gebruik dat je even aan bronvermelding doet.
Nog afgezien daarvan: laat die chinezen maar schuiven, geen enkel probleem. Zij doen hun ding, wij het onze. De moslims doen niks. (Ja, elkaar nog 100 jaar verrot schieten en boos worden op het westen omdat ze niet rijk zijn en dan hier ook maar bommetjes plaatsen) Chinezen en andere Oost-Aziaten zijn geen probleem maar een zegen. Werken hard en maken er wat van. En ze zijn niet te beroerd om een flink deel van hun verdiensten te investeren in onze economiën. Het gele gevaar bestaat niet. Het is een gele zegen. En eerder zei je dat we van de moslims wat konden leren: nou, we kunnen eerder van de Chinezen iets leren. Geen gelul over religie, gewoon handen uit de mouwen. Van moslims moeten ze in Peking ook niet zo veel hebben hoor.

koerbagh | 24-12-06 | 18:59

sorry voor de dubbelpost, was niet de bedoeling ie7 haakte. Die van 18h44 is de correcte.

jargent | 24-12-06 | 18:45

@v Maerlant 24-12-06 @ 18:30

Je én-én optie is vrees ik ondenkbaar:

Rank Country 2000 2010 2020 2030 2040 2050

1 CHN China 1078 2998 7070 14312 26439 44453
* EU European Union 9395 12965 16861 21075 28323 35288
2 USA United States 9825 13271 16415 20833 27229 35165

Tegen 2050 is het BBP van China 150% dat van de VS. Je mag blij zijn tegen die tijd dat de islamitische wereld NIET aan de kant van China staat zoals jij stelt. Dat is niet de islam uit de wind houden of zoiets, dat is de feiten onder ogen zien. Als je deze cijfers ziet dan duizelt het wel en dan worden ideetjes als die van Wilders niet anders dan hysterie, hoe vervelend jij dat ook vindt.

jargent | 24-12-06 | 18:44

jargent 24-12-06 @ 18:38

Ik kom hier later nog even op terug. Nu: etenstijd!

v Maerlant | 24-12-06 | 18:41

-weggejorist-

jargent | 24-12-06 | 18:38

Hee joh Joost, je moet in de 2e kamer gaan man.

Bigi Bana Boy | 24-12-06 | 18:37

jargent 24-12-06 @ 18:26

Je pogingen om ten allen prijze de islam uit de wind te zetten beginnen er wat dik op te liggen. De kwestie China is wat complex om in de loop van dit draadje uiteen te zetten. Nog even aangeven voor ik aan tafel ga dat het niet of-of hoeft te zijn; het kan best en-en: jà, de islam is de grootste bedreiging voor Europa sinds de tweede wereldoorlog, en jà de factor China gaat evenzeer voor grote kopbrekens zorgen. Het ene sluit het andere niet uit. Huntington wijst trouwens op het bestaan van een Chinees-islamitische as van belangenverstrengeling: laat ons beginnen met daar zeer beducht voor te zijn. Zie alleen al de kwestie Iran. Maar da's te veel off topic naar mijn smaak.

v Maerlant | 24-12-06 | 18:30

@het smijten van een deken op een tikkende tijdbom.

@van Maerlant

Je kwalificatie klopt denk ik.

jargent | 24-12-06 | 18:29

@vMaerlant

"He pinpoints 2012 to 2018 as the time when the current global power structure is likely to crumble. Rising nations such as China, India, Brazil and Iran will challenge America’s sole superpower status."

Ik denk wel dat hier een geloofwaardig scenario wordt neergezet. In elk geval wat China betreft. De anderen zullen hooguit aanhaken. Ik denk dat we het ons tegen die tijd ook absoluut niet meer zullen kunnen veroorloven de islam of moslims als vijand neer te zetten.

jargent | 24-12-06 | 18:26

jargent 24-12-06 @ 18:22

Ik heb weinig zin om vanavond over de islam te leuteren - alleen wel even zeggen dat Wilders 'hysterisch' noemen vanzelfsprekend een gratuite kwalificatie is. Wat ik met m'n link wil zeggen is dat wat Eerdmans voorstelt op mij overkomt als het smijten van een deken op een tikkende tijdbom. Ietwat gechargeerd, maar 't is hier dan ook geenstijl.

v Maerlant | 24-12-06 | 18:26

@vMaerlant

de term retro-kolonialisering is wel sterk ja. Dat zou de lading beter dekken dan de islamisering waar Wilders voortdurend zo hysterisch over doet.

jargent | 24-12-06 | 18:22

en de publieke omroepen afschaffen.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 18:19

en ambtenaren met een slappe rug bij de immigratiedienst onmiddellijk ontslaan, zonder wachtgeld.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 18:13

@Rosalie

Hou nog eeffe vol hoor. Hahaha.

@Een slechte reden? whatever, als ze maar met 3 maanden terug zijn.

Je kunt dit niet menen. In elk geval is het out-of-this world betuttelarij om ons te verbieden langer dan 3 maanden in het buitenland te verblijven. Nee, ik geloof niet dat ik je idee nog langer serieus kan nemen. Je brengt ons landje in de contreien van Noord-Korea en dergelijke met deze dwingelandij. Maar dat het je zo hoog zit tekent wel de fase waarin we beland zijn in NL. De globalisering begint tot irrationele reflexen aanleiding te geven. Grenzen kunnen we niet dichthouden. We moeten juist streven naar openheid en samenwerking met alle partijen in het buitenland. Hooguit zou je fiscale incentives kunnen bedenken, bijvoorbeeld hoe langer je in Nederland verblijft hoe lager de tarieven of zoiets. Maar dan nog heb je niet beantwoord hoe mensen in NL houden een oplossing is in het bevolkingsvraagstuk, want daar ging het hierom en dat was de vraag die ik je stelde.

jargent | 24-12-06 | 18:07

Joost heeft een punt, maar bij de uitwerking en voorgestelde oplossing raakt hij enigszins de weg kwijt. Het heeft niet veel zin de kinderbijslag af te schaffen - hoewel ik daar zelf ook groot voorstander van zou zijn - omdat dit een landelijke maatregel is terwijl het probleem van de bevolkingsgroei een mondiaal probleem is.

Wat veel noodzakelijker is is dat we ophouden de bevolkingsoverschotten van derdewereldlanden te importeren, als ze daar zo nodig, bijvoorbeeld omdat een of ander middeleeuws geloof dat voorschrijft, zes tot acht kinderen willen fokken moeten ze ook zelf maar de ellendige gevolgen daarvan ondergaan.

Marco van der Slot | 24-12-06 | 18:07

@ rosalie
tja het zal de tijd van het jaar zijn dat je zo goedgelovig bent. tussen ze

King of controversy | 24-12-06 | 18:06

King of controversy 24-12-06 @ 18:00

Er zijn vangnetten en dichte mazen genoeg, alleen moet dat een wet worden. Een wet die die mazen dicht kan ik je wel maken, het kost echt niet meer adm. dan nu aan immigratie- en emigratiewetten.
Maar ik ga er nu van tussen... niet naar het buitenland want ik heb het hier best nog even..

rosalie | 24-12-06 | 18:05

(in een stadje als Tokyo leven evenveel menschen als in heel Nederland, dat dan, eauk weer wel als relatieveering)

Attila23 | 24-12-06 | 18:05

en alle oude gevallen: uitkering intrekken.
zeer effectief.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 18:04

@ rosalie 17:58
Ja altijd wel een paar mazen. Maar in dit geval heb je meer mazen dan net. En met dat net zit je ook nog eens in een lege zee te vissen. Je vangt dus absoluut niet wat je wilt vangen. Beter om met een werkend net ergens te gaan vissen waar dat wel zinvol is. Snap je, want ikzelf ben het even kwijt...

King of controversy | 24-12-06 | 18:00

King of controversy 24-12-06 @ 17:50

Ik wist dat je dit aan ging halen, jammer, maar helaas, ja, er zijn altijd mazen in een net die niet goed geboet is. Maar als ze dan weg zijn, dan komen ze never nooit Nederland meer in. Dat is misschien een boete die ze niet aanstaan?

rosalie | 24-12-06 | 17:58

@flodder is niet van deze wereld

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 17:54

jargent 24-12-06 @ 17:45

Jezus, jargent, het is moeilijk met je te praten.
Een goede reden gaf je zelf aan aan om naar het buitenland te moeten.
Een slechte reden? whatever, als ze maar met 3 maanden terug zijn.
Neeee, het is geen goed plan mensen te laten emigreren, omdat we deze mensen juist nodig hebben. Denk maar na: je gaat hier niet weg om het slechter te krijgen. Dus we moeten de emigranten hier houden. We moeten het aantrekkelijker maken voor onze emi-nederlanders.
Immigranten moeten dus even buiten blijven. Tis niet anders. Over een jaar of 4 bezien we de zaak opnieuw.

rosalie | 24-12-06 | 17:53

@rosalie
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.

Flodder | 24-12-06 | 17:52

@ rosalie
En stel nou eens dat er een heel geniepig Turkje, die zegt slechts op vakantie te gaan, maar stiekum nooit meer terug komt, wat dan?
En nee, dat is niet te controleren. Er gaan elk jaar enkele miljoenen mensen de grens over, alleen voor vakantie. Wil je soms dat al die mensen eerst een formuliertje invullen, en dat dan drie weken later de politie gaat controleren of ze weer allemaal thuis zijn? Als je dat wilt, neemt de complete politie massaal ontslag. Dat gaat van geen kant.
De kans dat Pim Fortuyn leeft, is nog groter dan dat de grenzen dicht blijven.

King of controversy | 24-12-06 | 17:50

de immigratie dam je in door de grenzen dicht te gooien.
Geen paspoorten meer weggeven dus.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 17:50

@rosalie 17:06: als ze aan kunnen tonen waarom, is het wat anders.

@rosalie 24-12-06 @ 17:29

Zijn er dan emigranten die lukraak naar het buitenland gaan dan. Ze hebben allemaal voor zichzelf een goede reden. Wat noem jij een slechte reden dan. En hoe wil je de mazen in die wet van jou dichten. Het is een slecht doordacht plan. Je kunt mensen niet weerhouden hun heil in het buitenland te zoeken. Sterker nog: in het licht van de discussie waar we het hier over hebben, de overbevolking in NL zouden we mensen juist moeten aansporen naar elders te gaan, dus ik begrijp ook niet dat je het als een oplossing in deze aandraagt.

jargent | 24-12-06 | 17:45

King of controversy 24-12-06 @ 17:35

Je begrijpt er dus geen jotah van wat ik bedoel. Mensen die hier nu wonen, blijven hier wonen. Er komt niemand meer hier wonen vanuit het buitenland. En er gaat niemand meer buiten ons land wonen.
Dat bedoel ik met grenzen dicht.
De in- en export van goederen gaat gewoon door.
De mensen die voor hun werk in het buitenland moeten zijn of andersom gaat gewoon door. Ook met vakantiegangers zou een regeling mogelijk zijn. Dat is best te controleren.
Het gaat om de inwonerstal in Nederland, dat blijft gewoon 3 tot 4 jaar hetzelfde.
Dat geeft rust en een overzicht. Daarna overzien we hoe te handelen met emi- en immigranten.

rosalie | 24-12-06 | 17:45

@rosalie,
Ik verdedig absoluut de islam niet, ik val alleen het kortzichtinge denken van anderen aan.

----TWISTED---- | 24-12-06 | 17:38

@ rosalie 17:25
"Bedrijven gaan niet kapot; zij zullen werknemers aannemen die hier wonen"
Maar die werknemers hier kosten veel meer dan een stelletje Polen. Dus prijzen van het product omhoog. Dat is weer slecht voor de export, minder omzet, minder winst, minder werknemers ect.
En export gaat gewoon door? Hoe dan? Een vrachtwagenchauffeur kan van Rotterdam (nog steeds de grootste haven van Europa) tot Duitsland rijden, en daar moet een buitenlandse collega het van hem overnemen, want: grenzen dicht. Dat gaat alleen niet, want veel chauffeurs bezitten hun eigen vrachtwagen. Het kan alleen als ook daar de kosten omhoog gaan.

Grenzen dicht is een comlete idioterie, zeker voor een land als Nederland, want ligt naast de twede producent van goederen (Duitsland) ter wereld. Heb jij enig idee hoeveel mensen er dagelijks de grens overgaan? Denk aan zakenmensen, voetbalsupporters, mensen die bij de grens wonen en in Duitsland tanken, familiebezoekers, vakantiegangers.
Mijn beste Rosalie, die mensen hou je niet tegen, en die wil jij ook helemaal niet tegenhouden. Het gaat jouw om het 'landsbelang' Mensen die naar het buitenland gaan, handelen niet tegen dat landsbelang. Jij probeert met grenzen dicht te voorkomen dat er meer buitenlanders in Nederland komen. Dat acht jij een gevaar voor het landsbelang. En waarom is mij een raadsel

King of controversy | 24-12-06 | 17:35

Ik ben er ook voor dat Joost Eerdmans nooit kinderen krijgt.

Flodder | 24-12-06 | 17:30

jargent 24-12-06 @ 17:20

Lees toch es goed: rosalie 17:06: als ze aan kunnen tonen waarom, is het wat anders.

rosalie | 24-12-06 | 17:29

King of controversy 24-12-06 @ 17:18

Ik zei je net al welke turken teruggaan en waar naar toe in Turkije.
Grenzen dicht houdt idd. veel in. Maar het is noodzakelijk om de boel op orde te krijgen. Bedrijven gaan niet kapot; zij zullen werknemers aannemen die hier wonen. Import en export van goederen gaat gewoon door, dat snap jij zelfs. Toch?
En nee, het gaat niet om angst voor de islam, maar om het behoud van Nederland. De islam blijft nl. dan ook net zoveel hier als dat het nu is.

rosalie | 24-12-06 | 17:25

"Joost is iemand die met zijn controversiële standpunten graag heilige huisjes omver mag schoppen"
Hij pleit toch niet voor een jaarlijkse herdenking van Stalin bij zijn standbeeld op de dam, of wel?

King of controversy | 24-12-06 | 17:23

@rosalie 24-12-06 @ 17:06

Grenzen dicht voor 3,4 jaar voor mensen dat ze NIET naar het buitenland gaan. Jij stelt dat zo quasi simpel hier voor, maar dat moet je toch concreet kunnen onderbouwen. Nogmaals: hoe stel je dat CONCREET voor. Als Piet naar Nieuw-Zeeland wil omdat ze daar een dokter nodig hebben, hoe hou je hem tegen. Pak je zijn paspoort af of ga je daar een boete aan verbinden. Komt het in het wetboek van strafrecht. Illegaal in het buitenland verblijven of zeau??? Het wordt steeds gekker met die rechtse figuren...

jargent | 24-12-06 | 17:20

ja nederland is erg vol. maar ja dat krijg je als je een klein land bent dat erg rijk is. dan raak je inderdaad zo vol.

Cadzand | 24-12-06 | 17:19

@ rosalie 17:13
En mensen die een tweede huis in het buitenland hebben? Verbieden om naar hun eigendom te gaan?
Nu is het zo dat veel Turken terug gaan, maar er blijven er ook nog steeds een heleboel (en niet de domsten). Die kunnen we goed gebruiken voor de economie (toiletten worden namelijk ook steeds geavanceerder). Als je de grenzen dicht gooit, komt er helemaal niks nieuws meer Nederland in.
Denk ook even aan de Polen. Ook die komen Nederland niet meer in. Bedrijven zullen kapot gaan, vrachtvervoerders failliet, economie naar de klote, alleen omdat er een paar mongolen zijn die denken dat de Islam eng is, en dat het daarom noodzakelijk is om de grenzen dicht te mikken. Belachelijk, onproportioneel, mug en olifant ect.

King of controversy | 24-12-06 | 17:18

@Wave 24-12-06 @ 17:14
Tja, Save the world, kill yourself ...

.HerNihilist | 24-12-06 | 17:18

@Joost Eerdmans
Alleen helaas dat jij ook deel uitmaakt van de ''overbevolking''.

Wave | 24-12-06 | 17:14

King of controversy 24-12-06 @ 17:04,

Het is een noodmaatregel voor een jaar of 3, 4. Grenzen dicht!
Vakantie? In eigen land. Nederland, ze wilden toch zo graag hier zijn? Over 3 tot 4 jaar mogen ze voorgoed terug. geen weg terug.
Turken gaan niet terug naar eigen land omdat ze hier uitgespuugd worden, maar omdat ze daar met ons geld beter uit de voeten kunnen, Ze worden namelijk ook uitgespuugd door hun eigen volk daar. Ze gaan dan maar in het westen van Turkije wonen omdat het daar wat "westelijker" is.

rosalie | 24-12-06 | 17:13

jargent 24-12-06 @ 17:00

Een nieuwe wetgeving: grenzen dicht voor...... een tijdsduur van 3 tot 4 jaar. En daarbij mensen die hier gestudeerd hebben, minstens 3 jaar laten werken in Nederland voor ze terug mogen.
Nederlanders die echt weg willen hier, moeten aan kunnen tonen waarom.
Gewoon even de grenzen dicht voor een jaar of 3, 4. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Het is in het belang van het land..... en dan kan alles... dat zag je toch met de VVD?

rosalie | 24-12-06 | 17:06

krijgt jij nou geld voor deze onzin? deaud, deaud, deaud...

dental | 24-12-06 | 17:04

@ Jargent
Engels is mijn goodest vak ;)
@ rosalie
Ik heb het niet alleen over afgestudeerde Turken. Het gevolg van de maatregel die jij voorstelt is simpel dat Turken niet naar Nederland komen om te studeren, maar naar Belgie of Duitsland gaan. Wij kunnen mensen niet dwingen om in Nederland te blijven (hoe wilde je dat trouwens regelen met vakantie?)
Wat we wel kunnen doen is zorgen dat die Turken hier willen blijven. Dat betekent dus verbetering van het klimaat, en dan heb ik het niet over het weer. Veel Turken gaan ook vooral weer terug, omdat ze het gevoel hebben dat de NL samenleving ze uitspuugd.

King of controversy | 24-12-06 | 17:04

.HerNihilist 24-12-06 @ 16:57 toevoeging
overbevolking = wereldproblematiek
@Hindoe 24-12-06 @ 01:11
>En als laatste; nee, de wereldproblematiek wordt niet veroorzaakt door de >overbevolking.
Als u vindt dat er geen verband is tussen het verschijnsel mens en haar problematiek, waag u zelf dan ook niet aan oplossingen, dank u...

.HerNihilist | 24-12-06 | 17:03

@rosalie 24-12-06 @ 16:58

Maar hoe wil je het nou concreet voor elkaar krijgen. Ga je ze hun paspoort afnemen of zo. Ik bedoel, hoe wil je mensen beletten naar het buitenland te gaan??

jargent | 24-12-06 | 17:00

King of controversy 24-12-06 @ 16:51,
jargent 24-12-06 @ 16:51

Ik had het over autochtone Nederlanders, maar idd. Turken die hier hun studie hebben genoten, moeten hier dan ook blijven om te werken. En na een jaar of drie mogen ze terugkeren. Mogen we wel de inverstering in die mensen in Nederland terug zien? Dacht het wel. De regels moeten gewoon veranderen: hier studeren, hier werken voor de duur van minstens drie jaar. Geldt voor iedereen.

rosalie | 24-12-06 | 16:58

@Joost Eerdmans | 23-12-06 | 18:23
>Wij mensheid werken hard aan onze eigen ondergang. Eigenlijk zijn al onze >maatschappelijke problemen simpelweg terug te voeren op een overschot >aan mensen. Een eerste simpele stap daartoe is stoppen met fokpremies in >ons eigen land.

Dat is een mooiere kerstboodschap dan kindeke jezus, gedeelde mening.
Behalve stoppen met fokpremies ben ik ook voor het afschaffen van het 'fiscale' staatshuwelijk. Het instituut huwelijk is een religieuze erfenis.

@Hannalore 24-12-06 @ 04:14
>Nee, we kunnen ons beter afvragen wannéér die plebejer het licht ziet.
U heeft vast weleens het spel Lemmings gespeeld?

@kontol 24-12-06 @ 06:55
>Hoewel, ..., de ware reden is eigenlijk de ongebreidelde consumptie- en dus >energie behoefte gevoed door het door iedereen zo verheerlijkte >kapitalistische ideaal.

Nee, het zijn de instincten van het dier mens, ongeacht het systeem. Waar is ons broertje Neanderthaler? Dacht de oermens minder aan privebezit?

@Hindoe 24-12-06 @ 01:11
>En als laatste; nee, de wereldproblematiek wordt niet veroorzaakt door de >overbevolking. Die wordt veroorzaakt door egoïsten zoals jij, gebrek aan >scepsis t.o.v. van je religie (kom op... elk mens hoort érgens in te geloven, >niet eens in een relgie')

En altruisme i.p.v. egoisme draagt niet bij aan overbevolking? Maar hoezo hoort elk mens ergens in te geloven, welk soort evangelist bent u?

@koerbagh 24-12-06 @ 01:33
>Behalve hilarisch en goed geschreven (maar dat geldt voor bijna alles van >Gore Vidal) geeft het ook wel stof tot nadenken.

Onderstaand 'satirisch' pamflet gaat niet over overpopulatie, maar staat in de context van de Ierse hongersnood, een voorstel voor een andere soort bevolkingspolitiek. Waarschuwing: stof tot nadenken, nihilistische lectuur

Jonathan Swift: A Modest Proposal
www.uoregon.edu/~rbear/modest.html

@Arjan83 24-12-06 @ 00:46
Who said there was a insect on the leaf?

.HerNihilist | 24-12-06 | 16:57

@King of controversy 24-12-06 @ 16:51

gevalletje serendipity?

jargent | 24-12-06 | 16:52

@Rosalie

Er zijn Turks-Nederlandse academici die zodra ze hun graad halen weggaan uit NL vanwege het klimaat en naar Turkije gaan om daar een bedrijfje te beginnen. Hoe wou je die hierhouden?

jargent | 24-12-06 | 16:51

@ rosalie 16:48
Je weet dat de grootste groep emigranten bestaat uit voormalige immigranten die het helemaal hebben gehad met Nederland en zo snel mogelijk weer willen terugkeren naar (vooral) Turkije. Zeker nu daar de economie weer opbloeit. Jij wilt die mensen dwingen om hier in Nederland te blijven? Fijne feestdagen...

King of controversy | 24-12-06 | 16:51

jargent 24-12-06 @ 16:36

De enige manier om iets weer op orde te krijgen is om alles even stop te zetten. Dan bekijken hoe of wat we met emi- en immigratie te doen. De Nederlanders die hier weg willen moet het aantrekkelijk gemaakt worden hier te blijven en andersom: de immigranten het onaantrekkelijker maken hier te komen. Even een pauze..... van een jaar of drie, vier lijkt me zinvol nu. Daarna is het beter te overzien wie we binnen willen halen d.m.v. een systeem wat excessen buiten houdt.

rosalie | 24-12-06 | 16:48

@Grenzen dus even dicht, om de zaak op orde te krijgen.

@rosalie 24-12-06 @ 16:33

Krijg je niet voor elkaar. Althans niet voor de uitstroom, mogelijk wel de instroom. Met dat laatste kan ik deels met je instemmen. Ik vind dat we naar het Green Card systeem van de VS moeten, naast ons stringente vluchtelingenopvang. Nu is het alleen de VS/Canada/Australie die de bollebozen weghaald uit de wereld.

jargent | 24-12-06 | 16:36

Lappen text alsof t niets kost.
De column geeft maar drie discussiepunten weer:
1. als de aarde 10 miljard aan mensen huisvest is dat het einde van de mens in zicht
2. de aanwas in NL komt mede door immigratie maar als je dat zegt loop je de kans voor xenofoob uitgemaakt te worden.
3. Om de aanwas in NL te beperken schaffen we fokpremies af, KBS alleen voor het 1e kind.

Hutspotentieel | 24-12-06 | 16:33

jargent 24-12-06 @ 16:23

Het (ver)blijven in Nederland van autochtone Nederlanders moet net zo aantrekkelijk gemaakt worden als toendertijd het aantrekken van allochtonen naar Nederland. Dat wil zeggen, maak het de wannabe emigranten aantrekkelijk(er) hier te blijven dan te verkassen naar elders. Overigens komen er ook veel al geemigreerde Nederlanders vaak weer terug...
Grenzen dus even dicht, om de zaak op orde te krijgen.

rosalie | 24-12-06 | 16:33

Lappen text alsof t niets kost.

Hutspotentieel | 24-12-06 | 16:32

@jargent 1623
tjeezus,
jij pakt het groots aan, zeg, met al die @@@.
Dé oplossing voor OB blijft, helaas,
12@
liever niet, maar juist door die bevolkingsgroei en groeiende mobiliteit onvermijdelijk.
(of is dit weer te vaag? jammer dan)

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 16:30

@rosalie 24-12-06 @ 16:07

@Van overbevolking... of van armoede bestrijden met scholing bij andere culturen? Jij stelt nl. dat dat hetzelfde is.

Neenee, wat ik stel is dat overbevolking op Aarde o.a. een gevolg is van armoede en onderontwikkeling in de 3e wereld. Maar bejaardebrommer kan het je beter uitleggen want we zijn het hier eens over geworden.

@Het gaat hier, dacht ik, om de zgn. overbevolking in Nederland. En niet over iets anders.

Jaja. Maar sinds wanneer kunnen we NL loszien van de rest van de wereld wat dit betreft. Dat is nu de inzet van Joost maar daar heeft hij alleen maar zijn eigen zakkenvullerij op het oog. Hij wil ons wijsmaken dat de overbevolking in NL exclusief komt door allochtonen. Daar is het een racist voor.

@ De bevolking in Nederland kun je terugdringen door een stop op immigratie van buitenlanders.

Dat kan. Betaal je wel een hoge prijs voor. VNO-NCW kan je daar meer over vertellen.

@En tegelijkertijd een stop op emigratie van autochtone Nederlanders voorlopig.

Jaja. Een stop op E-migratie, toch? Nou dat zal je niet in dank worden afgenomen. Over radicalisering gesproken. Hoe wou je dit voor elkaar krijgen? Ben heus geinteresseerd in de verdere uitwerking van dit idee. Iedereen zijn paspoort afpakken?

@Na verloop van tijd........(sic) krijg je een bevolking in Nederland die nadenkt over voortplanting en zichzelf staande kan houden in de toekomst.

Nou, met de maatregelen die je noemt gaan we samen nadenken hoe we het in Godsnaam zover hebben kunnen laten komen ons landje de soep in te laten varen. Gedwongen in NL blijven enzeau zal het echt niet goed doen. Als ik me vergis laat het me weten.

@Armoede bestrijden met scholing in 3e wereldlanden is totaal een andere issue, maar niet onbelangrijk.

Ik denk dat overbevolking in NL inderdaad niet los te zien is van overbevolking elders. Wanneer je met armoedebestrijding en scholing in Afrika zorgt voor perspectief dan dam je meteen ook de immigratie in.

jargent | 24-12-06 | 16:23

Ik had eerder wat problemen met Eerdmans, maar heb ondanks dat op 1nl gestemd. Nu ik dit lees doet het alleen maar meer pijn dat de partij het niet heeft gehaald tot de tweede kamer.
Die Eerdmans is blijkbaar zo gek nog niet. Zelfs 1000 keer "groener" dan groenlinks.
Een gemiste kans. Ik had deze discussie graag in de 2de kamer willen horen, en dan vooral de reactie van broedkip Halsema. Het groene gras was dan voor haar voeten weggemaaid door iemand met een echte oplossing voor alle milieuproblemen.

ambtenaartje | 24-12-06 | 16:22

Herman Flipsen 24-12-06 @ 16:02

Juist, dan zijn we het eens: het was een discussie aanwakkeren op non issue-gronden. Bwahh en wij trappen er in. Maar swahh, er valt toch ook wel wat zinnigs te lezen zo nu en dan in de comments.

rosalie | 24-12-06 | 16:11

Herman Flipsen 24-12-06 @ 16:07

Valide uitleg: gesnopen & thx.

v Maerlant | 24-12-06 | 16:10

jargent 24-12-06 @ 15:54

Van overbevolking... of van armoede bestrijden met scholing bij andere culturen? Jij stelt nl. dat dat hetzelfde is. Het gaat hier, dacht ik, om de zgn. overbevolking in Nederland. En niet over iets anders.
De bevolking in Nederland kun je terugdringen door een stop op immigratie van buitenlanders. En tegelijkertijd een stop op emigratie van autochtone Nederlanders voorlopig. Na verloop van tijd........(sic) krijg je een bevolking in Nederland die nadenkt over voortplanting en zichzelf staande kan houden in de toekomst.
Armoede bestrijden met scholing in 3e wereldlanden is totaal een andere issue, maar niet onbelangrijk.

rosalie | 24-12-06 | 16:07

@v Maerlant 24-12-06 @ 15:54
ik zeg ook KAN worden opgevat.
in mijn post 16:02 (had je nog niet kunnen lezen, weet ik) noem ik het dubieuze ook, het "opzettelijk vaag blijven over de periode na 2001"
Ik ken de cijfers ook wel, maar Eerdmans had ze beter zelf kunnen noemen.

Herman Flipsen | 24-12-06 | 16:07

@rosalie 24-12-06 @ 15:54
Hij gooit even een bommetje in zijn column, om de discussie aan te wakkeren (opzettelijk vaag blijven over de periode na 2001).
Wat ik opmaak uit zijn column, is dat hij een discussie wil aanwakkeren over de mate waarin Nederland "Vol" is en wat je daartegen kan ondernemen, zonder meteen als rascist bestempeld te worden.
Ik had als oplossing al de gedwongen castratie van mannen in Almere, Zeewolde en op de "Bilble belt" aangedragen, aangezien daar het geboorteoverschot het grootst is.
www.rivm.nl/vtv/object_map/o1475n21782...

Herman Flipsen | 24-12-06 | 16:02

@rosalie 24-12-06 @ 15:47

Wat is jouw oplossing dan?

jargent | 24-12-06 | 15:54

Herman Flipsen 24-12-06 @ 15:49

Ik begrijp niet goed waarom het rapporteren van feiten dubieus moet heten.

v Maerlant | 24-12-06 | 15:54

Herman Flipsen 24-12-06 @ 15:49

Het gaat over 2001 en niet erna. Tuurlijk is de aanwas van autochtonen, qua vermenigvuldiging, groter dan van allochtonen. Maar.... de aanwas van allochtonen (bevolking) was groot in 2001 en niet door vermenigvuliging alleen, maar d.m.v. immigratie. Dus Eerdmans lult, of is op discussie uit.

rosalie | 24-12-06 | 15:54

@jargent 1546
ik uit de bocht?
je maakt juist alweer mijn punt, al kan jij het gewoon niet goed uitleggen in één zinnetje.
ieder z'n beperkingen, jargent, maar toch dapper dat je het blijft proberen.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 15:51

Moeder natuur zal haar werk doen, geduld is een schone zaak.

Reez | 24-12-06 | 15:50

Ergens in Duitsland leeft een zekere Gunnar Heinsohn, die naast het Duits zijn het ook nog eens klaar speelt om boeken te schrijven. Sterker nog, dit heerschap heeft daarnaast de eigenschap om op de Duitse televisie te verschijnen, alwaar hij zijn verhaal doet. Het lijkt potdorie Rudi Carrell wel.

Volgens Gunnar Heinsohn bestaat er geen 'botsing der culturen' maar ontstaat spanning op internationaal niveau eerder door wat hij de 'overschot aan zonen' noemt. Tegenover de twee kinderen die door een Duits gezin wordt voortgebracht staan zeven spruiten uit een Arabische familie. Door de slechte economische toestand aldaar missen vele van deze 'zonen' de boot. Uit frustratie zoeken zij naar een zin van het bestaan, want, zegt Gunnar Heinsohn, ieder mens wil nuttig zijn. Vandaar dat deze 'overtallige zonen' hun heil zoeken in islamitisch extremisme. Dus, samengevat, het probleem heeft volgens Gunnar Heinsohn niets met religie te maken maar eerder met de wijze waarop de samenstelling van de bevolking er uit ziet. Tja, dat is natuurlijk ook een visie.

Hannalore | 24-12-06 | 15:49

@rosalie 24-12-06 @ 15:42
Ik denk dat de aanwas wel hoofdzakelijk veroorzaakt werd door de autochtone bevolking, dat is namelijk de nummeriek gezien grootste groep en met hoe meer je bent, hoe sneller je kan vermenigvuldigen.
Het kwalijke (of dubieuze) van het stukje, is dat je het KAN opvatten; dat alle groei (of het leeuwendeel ervan) na 2001 is veroorzaakt door immigratie en natuurlijke aanwas van de allochtonen en dat dan weer slecht is voor ons overvolle landje.

Herman Flipsen | 24-12-06 | 15:49

jargent 24-12-06 @ 15:25

Niet waar jij heen gaat.... wherever that might be.... Je maakt verkeerde conclusies en draagt onjuiste oplossingen aan.

rosalie | 24-12-06 | 15:47

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 15:35

LOL. Je vliegt uit de bocht. Wat ik probeer aan te geven is dat sinds de val van de muur de VS de islam en de moslims als een groot gevaar zijn gaan bestempelen om hun geopolitieke positie te positioneren. Met de opkomst van China zullen ze daar gauw op terugkomen. De VS heeft altijd een vijand nodig. De islam en moslims zullen steeds minder aan dat vijandsbeeld voldoen en China des te meer. Vooral omdat China walgt van Amerika. Een mooie illustratie is dat supergeheime stealthvliegtuig enkele jaren geleden dat in China neerstortte. De VS stonden erop het terug te krijgen. Ze kregen het terug, maar nadat China het helemaal uit elkaar had gevlooid en dus in honderdduizenden stukjes. Dat zegt al iets over de superioriteitsgevoelens bij China jegens de VS. Mark my words. China zal de islam vervangen als de grote vijand binnen nu en 15 jaar.

jargent | 24-12-06 | 15:46

mijn stem had ie al..... ach jammer dat ie de kamer uit is.... nu bestaat er alleen weer oude stoffige politiek....

just being me | 24-12-06 | 15:46

Herman Flipsen 24-12-06 @ 15:22

Het staat er wel goed: de aanwas! van 5 miljoen.... tot 16 miljoen mensen in 2001. Het staat er goed, maar de meesten lezen het verkeerd en das jammer. Maar dat het door de autochtone bevolking komt, volgens Eerdmans is i.m.o. niet correct. Dat was mijn punt.

rosalie | 24-12-06 | 15:42

Gewoon de natuur z'n gang laten gaan, lost vanzelf op.

Zo jammer! | 24-12-06 | 15:35

@jargent 1528
ik kan je nu echt niet meer volgen,
probeer het eens duidelijk op te pennen, zodat ook een seniele bejaarde het kan begrijpen.
De VS worden moslim en vallen China binnen?

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 15:35

Ik vind eigenlijk wel dat ie een beetje gelijk heeft...

Reemster | 24-12-06 | 15:32

@ik gok op geel.

bejaarde op brommer 24-12-06 @ 15:24

Dat zou heel wel kunnen. Die komen immens op nu. De VS gaat denk ik ook de komende jaren weg van de islam en moslims als grote gevaar richting China, want daar komt pas het gevaar vandaan binnenkort.

jargent | 24-12-06 | 15:28

LOL@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 15:24
Ik doe de gok voor jargent wel: Rood...

Herman Flipsen | 24-12-06 | 15:27

@rosalie 24-12-06 @ 15:21

Dag Rosalie. Waar wil JIJ heen.

jargent | 24-12-06 | 15:25

@1522 jargent.
zucht.
daar waren we het al over eens.
en het kan me niet boeien welke kleur de toekomst heeft, ik gok op geel.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 15:24

Herman Flipsen 24-12-06 @ 15:22

Dank Herman, kom niet zo goed uit m'n woorden vandaag.

v Maerlant | 24-12-06 | 15:23

@rosalie 24-12-06 @ 15:17
Taaltechnisch gezien beschrijft hij zelfs een aanwas van 11 miljoen in 2001:
"grootste aanwas van 5 miljoen tot 16 miljoen mensen in 2001"
-
Echter de bedoeling is het aangeven dat er in 2001 16 miljoen mensen waren, wat voor het grootste gedeelte veroorzaakt was door de natuurlijke aanwas van de autochtone bevolking, hij had dus beter kunnen schrijven:
grootste aanwas van 5 miljoen tot 16 miljoen mensen (in 2001)

Herman Flipsen | 24-12-06 | 15:22

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 15:13

Nee hoor ben erg consistent: ik ben tegen de enorme bevolkinsgroei en ben vóór drastische maatregelen daartegen. Ik heb voorgesteld om de kinderbijslag te stoppen boven de n=3. Tegelijkertijd draag ik een verklaring aan waarom wij blanken uitsterven en andere culturen fors groeien. Die twee zijn verschillende zaken. Om de bevolkingsgroei bij die andere culturen aan te pakken zal het niet helpen gratis condooms te verspreiden. Wat je moet doen is armoede bestrijden én een fors scholingsoffensief.

jargent | 24-12-06 | 15:22

@jargent 24-12-06 @ 15:08:
Leer eens lezen sukkel: De aanklacht tegen het christendom van TWISTED is holle rethoriek. Het beantwoord namelijk de aanklacht niet tegen de door jouw geponeerde stelling dat het kinderen liefhebben valt te leren van moslims.
Nu naar jouw onderbouwing: het opvoeden van kinderen staat niet erg hoog op de agenda van de moslims, het neuken en zoveel mogelijk kindjes maken wel.
De stelling dat het NL in bevolkingsgroei achteruit is niet waar, de bevolking groeit (kijk maar naar de cijfertjes van het CBS). De oorzaken die sociologen volgens jou noemen (welke? linkje?) is nogal vrijblijvend. We hebben een maatschappij die is gebouwd op het gezin als hoeksteen, met wetten, regels, subsidies en fiscale maatregelen die het opvoeden van kinderen stimuleert. Het is nogal kortzichtig om hedonisme en libertinisme de "schuld" te geven van een dalend geboortencijfer van autochtonen. Je zou er ook genoeg andere oorzaken voor kunnen aanwijzen. Bovendien is het geen bewijs of zelfs maar een aanvullende onderbouwing van je eerdere stelling dat je liefhebben van kinderen van moslims zou moeten leren; hooguit als waarschuwingsverhaal als Struwelpeter van hoe het vooral niet moet.

koerbagh | 24-12-06 | 15:22

volgens mij heeft jargent de nijlatten genomen.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 15:21

jargent 24-12-06 @ 15:08

Ik ben je kwijt nu, je redeneert alle kanten op om... ja waarom? Om de comments op te krikken?
Je waait nog sneller dan windvaan Bos.. en die gaat snel hoor!

rosalie | 24-12-06 | 15:21

rosalie 24-12-06 @ 15:17

Laat ons het er maar op houden dat ie zich ongelukkig uitdrukt Rosalie. Sorry voor de verkeerde kween.

v Maerlant | 24-12-06 | 15:19

v Maerlant 24-12-06 @ 15:06

Hij rekent niet tot 2001 maar stelt dat de aanwas van 5 miljoen in 2001 geleid heeft tot 16 miljoen, zo lees ik het. En hij haalt Juliana aan en niet Beatrix, maar das peanuts....
Voor de rest ben ik het helemaal eens met je eerste zin tot en met "mis,".

rosalie | 24-12-06 | 15:17

jargent 24-12-06 @ 15:11

Spring er dan gelijk mee onder, met je moslims die het opvoeden van kinderen hoog waarderen. Lang geleden dat ik hier nog zoiets lachwekkend gelezen heb.

v Maerlant | 24-12-06 | 15:13

@jargent 1508
je maakt wel een hele rare draai, moeten we nu blij zijn met overbevolking- bevorderende religies of juist niet? Volgens mij kan jij je eigen redenering ook niet meer volgen.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 15:13

@koerbagh 24-12-06 @ 15:02

Pouh, je raakt helemaal oververhit man. Neem effuh een koude douche. Goed voor je.

jargent | 24-12-06 | 15:11

@jargent 24-12-06 @ 14:52:
Wat betreft die website: Ik gruw van religie, punt. Neemt niet weg dat de informatie op die website niet op feitelijke onjuistheden is te betrappen. Het doel en de reden ervan is abject, maar dat zijn er wel veel meer. Bovendien is het wel handig om te weten waar je het over hebt als je ergen tegen bent. De koran en bijbel lezen betekent nog niet dat je erachter staat.

koerbagh | 24-12-06 | 15:09

@koerbagh 24-12-06 @ 14:57

Wat is er holle retoriek aan de stelling dat NL in bevolkingsaantal achteruitgaat door onze cultuur die de lusten van sexueel verkeer hoger aanslaat dan de lasten van het opvoeden van kinderen? Dat is een keiharde vaststelling die gewoon door sociologen wordt geponeerd. Aan de andere kant hebben we een influx van moslims die het opvoeden van kinderen nog wel hoog waardeert en het seksuele verkeer juist reguleert (geen sex voor het huwelijk). Ook dit is een keihard maatschappelijk feit. Welnu: door dit culturele verschil (individualisme/materialisme versus gemeenschapszin/transcedentalisme) zien we wereldwijd dat wij blanken rap uitsterven en moslims in bevolkingtal rap groeien. Dat is misschien erg pijnlijk in deze tijd, maar als we dat niet willen dan moeten we niet Joost cum suis-ideeen navolgen, maar een begin maken met een immense scholingsoffensief in de 3e wereld. Dat is alleen maar goed voor ons.

jargent | 24-12-06 | 15:08

@jargent,
ik ben zelfs nog linkser dan jij beweert, tragert.
medeguurders hebben het al over de "groene khmer op brommerT".
maar ik ben niet gecorrumpeerd door jouw systeem, dus verklaar me svp niet medeplichtig dankuwel.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 15:08

----TWISTED---- 24-12-06 @ 14:57

De enige die hier iets verdedigt, ben jij en wel de islam.

rosalie | 24-12-06 | 15:08

rosalie 24-12-06 @ 14:46

Kijk Rosalie, wat mij betreft slaat Eerdmans met dit stukje de bal helemaal mis, maar als je 'm dan ook nog eens verkeerd gaat interpreteren is het eind helemaal zoek. Hij rekent tot 2001 om van 5 mio tot 16 mio te komen: z'n probleemstelling (16 mio and counting is teveel voor dit land). Waarom hij overigens Beatrix aanhaalt terwijl hij het net zo goed met Drees sr. had kunnen stellen is me een raadsel - maar dat terzijde. Naar de toekomst toe is echter het voorplantingsgedrag van de autochtone Nederlander niet het probleem. Hierboven is al gesteld dat, om het bevolkingspeil te handhaven, minimaal 2.1 kinderen per koppel nodig zijn, en dat is ook zo. Door de manier waarop wij de emancipatie van de vrouw gestalte hebben gegeven, halen we dat niet meer, en dat is een Europees fenomeen. Daarom is het utopisch te denken dat je dit probleem nog nationaal kunt oplossen. Autochtonen krijgen te weinig kinderen, en ontvluchten ook nog eens massaal het land - alweer een tendens op Europese schaal. Die 'vluchtelingen' zijn voor het overgrote deel kapitaalkrachtig en hoogopgeleid; dat zijn net de mensen die we nodig hebben. Hoogopgeleid en kapitaalkrachtig zijn moslimgezinnen meestal niet; en laat nu tegenover elk autochtoon kind 5 moslimkinderen staan. Voeg daarbij het effect van migratie, van vergrijzing (autochtone leefgemeenschappen zijn gemiddeld genomen een pak ouder dan (moslim)allochtone, van asielzoekers, van mensensmokkel, en bovenal van importbruiden en gezinshereniging, en je krijgt een idee van wat ons te wachten staat. Elk van de aangehaalde problemen kent een internationale dimensie. De kinderbijslag is een puzzelstukje in dit geheel, en het valt me van Eerdmans tegen dat ie de revelatie van het sleutelen aan de kinderbijslag presenteert als de oplossing van het probleem. Daaraan morrelen kan zin hebben in het kader van een overkoepelend geheel van maatregelen, waarbij de kinderbijslag een element daarin is; op zichzelf staand heeft het weinig of geen waarde, is het een druppel op een hete plaat. Kinderbijslag kan overigens als een vorm van positieve discriminatie worden gezien, zodat je kan fluiten achter je parlementaire meerderheid om daar iets aan te veranderen.

v Maerlant | 24-12-06 | 15:06

koerbagh 24-12-06 @ 15:02

Zie het als een (ironische) kerstgedachte.... deed ik ook en dat schept dan weer even rust in de tent, zo vlak voor kerst....

rosalie | 24-12-06 | 15:05

@----TWISTED---- 24-12-06 @ 14:57
Je hebt het over gebeurtenissen die ergens in de 16e eeuw hebben plaatsgevonden, totaal onzinnige vergelijkingen met de huidige tijd.
Het westen heeft (mede door die gebeurtenissen) een ontwikkeling doorgemaakt, als jij nu wil beweren dat de moslims van nu en de christenen van toen te vergelijken zijn, stel je eigenlijk, dat:
Moslims leven in de 16e eeuw....

Herman Flipsen | 24-12-06 | 15:04

@jargent 24-12-06 @ 14:52:
Wat kunnen we dan van ze leren...??? Onze kinderen lief hebben? Hoe dan, waar blijkt dat uit dan? Uit het feit dat marokkaanse jochies van 10 jaar tot 's avonds middernacht op straat mogen zwerven van hun ouders? Dat ze op scooters oude vrouwtjes beroven en blanke meisjes verkrachten "omdat het hoeren zijn" want ze zijn geen moslim dus dan mag het? Ze mogen mij voor varken uitmaken, want ik ben geen moslim? En dan van de Nederlandse samenleving respect eisen? Wat kunnen we daarvan leren?

koerbagh | 24-12-06 | 15:02

Volgens mij zijn de rijken degene die ook altijd het meeste overal voor betalen... maar dat is natuurlijk niet boeiend.

----TWISTED---- | 24-12-06 | 15:01

@en ik ben ook tegen hypotheeksubsidie voor rijken, maar moet ik dat er steeds bijzeggen?

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 14:53

Kijk eens. Na maximale stimulatie komt er uiteindelijk een piepklein actietje uit. Goede zaak. Als je tegen de hypotheekrenteaftrek bent voor de rijken dan val je in de categorie SP/GL/PvdA/CU, alle anderen hebben dat faliekant uitgesloten. Je bent linkser dan je dacht, hahahahhahahhaha.

jargent | 24-12-06 | 14:59

@----TWISTED---- 24-12-06 @ 14:49:
Ik verdedig niets, ik heb niets te verdedigen, ik beweer namelijk niets en dan kun je ook niet hypocriet zijn. jargent @ 13:42 beweert iets zonder het te onderbouwen. De onderbouwing daarvan kan natuurlijk niet bestaan uit een gratuite jijbak door jou. Je kunt de een aanklacht niet verdedigen met een omgekeerde aanklacht, da's niets meer dan holle rethoriek.

koerbagh | 24-12-06 | 14:57

Met de spaanse furie doel ik op het ziekelijke gedrag van cristenen in die tijd, net zo ziek als sommige praktijken van de moslims. Het gaat erom dat er altijd maar wordt gesproken over de islam, terwijl alle godsdiensten het zelfde zijn en dezelfde debiele praktijken in jou straat door jou blanke buurman worden uitgevoerd. Het is een pot nat, je kan niet altijd maar blijven zeiken over de negative aspecten van 1 groep of 1 godsdienst. want het gebeurd overal, in elke gemeenschap en in elke godsdienst.

----TWISTED---- | 24-12-06 | 14:57

gelukkig ben ik wel een liberaal ..

Draaitafel Demagoog | 24-12-06 | 14:56

@jargent1448
gat, je weet de grenzen van de saaiheid toch nog met een paar mm op te rekken.
en ik ben ook tegen hypotheeksubsidie voor rijken, maar moet ik dat er steeds bijzeggen?

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 14:53

@koerbagh 24-12-06 @ 14:45

Dan moet je gruwen van de website die je aandroeg. Het puilt van de joodse en christelijke godsdienstwaanzin daar. Kennelijk was het uit opportunisme. Is het zo vreselijk onverdraaglijk voor je dat we iets van moslims kunnen leren?

jargent | 24-12-06 | 14:52

@----TWISTED---- 24-12-06 @ 14:42:
En bovendien... eh.... slavernij is geen uitvinding van blanke christelijke europeanen. nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Slaver...
De spaanse furie in dit verband slaat helemaal nergens op. De 80-jarige oorlog was nu juist een opstand tegen de knechting en onerwerping van de kerk en een katholieke koning ver weg.

koerbagh | 24-12-06 | 14:51

Is het cristendom zo kindvriendelijk dan? het gaat mij namelijk om de hypocritie achter zulke opmerkkingen, en ik beschouw ons, nederlanders, toch als een onderdeel van de cristelijke gemeenschap, aangezien iedereen de mensen in het midden-oosten als moslims beschouwd...

----TWISTED---- | 24-12-06 | 14:49

@ik ben idd niet zo consistent als jij

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 14:44

Goed dat je dat toegeeft, moedig ook. Overigens ben ik tegen subsidiewatten: wat dacht je van dat we in dit land aan een miljonair vertellen. Weet je wat, als jij die villa koopt van 1 miljoen euro dan betalen wij daar 52% rente aan mee. Maar daar zullen we je niet over horen, want jij bent van de eigenzakkenvullerskant.

jargent | 24-12-06 | 14:48

Is het cristendom zo kindvriendelijk dan? het gaat mij namelijk om de hypocritie achter zulke opmerkkingen

----TWISTED---- | 24-12-06 | 14:47

v Maerlant 24-12-06 @ 14:33

Ik wil niet vervelend doen, maar er staat toch echt: IN 2001, als hij bedoelt de historische, "tot aan" aanwas, dan zegt ie het verkeerd. Het is trouwens een vreemde uitspraak van hem, maar dit terzijde.

rosalie | 24-12-06 | 14:46

@----TWISTED---- 24-12-06 @ 14:42:
Ik ben tegen elke vorm religie in het openbare leven. Het gaat hier nu even niet over het Gristendom, het gaat over de vermeende kindvriedelijkheid van de islam en het leren liefhebben van onze kinderen dankzij de import van moslims in dit land.

koerbagh | 24-12-06 | 14:45

@jargent 1436
hahahaha, medesenielen.
goed blijven oefenen jongen, dan kom je er wel.
in ik ben idd niet zo consistent als jij, ik zie het gevaar niet uitsluitend van één kant komen.
Maar ja,ik lig ook niet zoals jij in de linkse subsidiewatten, dus ik kan nog vrijuit spreken zonder dat mijn tong zwart uitslaat.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 14:44

@ koerbagh 24-12-06 @ 14:24

Hey,
De moslims in die landen lopen een aantal jaartjes achter met het westen van nu, maar zullen we het dan nu even hebben over de CRISTENEN? een aantal jaartjes geleden?
dat vrouwen levend werden verbrand, dat verkrachtingen en moord aan de dagelijkse orde waren onder de christelijke gemeenschap, dat je als klein jongetje je leven niet zeker was als je met een pastoor in 1 ruimte zat? en hoe alle mensen werden geïndoctrineerd over het geloof van een hoerenloper (jezus). En hoe je werdt afgeslacht als een wild beest wanneer je niet geloofde? En hoe wij als christenen in de westerse wereld het voor mekaar kregen om complete volkeren uit te moorden en te transporteren als slachtvee voor onze gemakken nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij, nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_furie.

en zal ik nog even doorgaan?
Dat gezeik op die islam, wij zijn geen haar beter (geweest)

----TWISTED---- | 24-12-06 | 14:42

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 14:31

Tsja, je doet je best mij te brandmerken als links edoch ben ik noch links en is gezien de verkiezingsuitslag links lang niet meer het scheldwoord van voorheen. Rechts is eerder weer een scheldwoord aan het worden, gelukkig, dankzij de medesenielen van jou: Eerdmans en Graus enzeau.

Verder: qua subsidie ben ik inderdaad erg helder. Ik vind dat alle subsidie moet stoppen aan rijke stinkerds die er villas mee kopen of er onze overbevolking nog verder mee verergeren. Waarschijnlijk bedoelde je zelf niet deze subsidies, maar dat toont maar eens je inconsistentie aan. Blijft: jij bent alleen zielig aan het weeklagen, ik ben content aan het aanreiken.

jargent | 24-12-06 | 14:36

jargent 24-12-06 @ 14:28

Ik denk dat je de woorden "joodse", "israelische" en "Israel" moet veranderen in islam in je comment?

rosalie | 24-12-06 | 14:36

@jargent 24-12-06 @ 14:28:
Joodse godsdienstwaanzin? Hebben die Joden dan eindelijk Jezus Christus aanvaard als de messias? Een wonder! Hallelujah! Maar goed, het is geen antwoord op de vraag. Wat is er zo kindvriendelijk aan de islam, behalve dat muzelvrouwtjes volgens de islam niet meer zijn dan neuk- en baarmachines erop gericht om zoveel mogelijk nieuwe muzelmannetjes en -vrouwtjes uit te poepen?

"This web site has been designed and published to the Glory of God and to the hope of salvation of His people through Jesus Christ His only begotten Son. May the Holy Spirit guide you to seek God and His Word in Truth and in Spirit.

Barry L. Brumfield"

koerbagh | 24-12-06 | 14:35

rosalie 24-12-06 @ 14:32

Néé Rosalie, hij heeft het over de aanwas TOT 2001. Hij sluit met dat jaartal een cesuur af.

v Maerlant | 24-12-06 | 14:33

v Maerlant 24-12-06 @ 14:28

Ja, historisch.. hij heeft het over de aanwas in 2001......

rosalie | 24-12-06 | 14:32

ja, het blijft lachen met je, jargent.
wel steeds een beetje het zelfde, he?
echt leuk gaat het niet meer worden met je.
btw om de inbreng van cojo gisteren kon ik wél een paar keer echt lachen.
moet je ook eens proberen, jargent, humor, of heeft het Cpn-politburo dat er uit geramd bij je?
je linkse subsidiepraatjes komen al 30 jaar de strot uit.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 14:31

rosalie 24-12-06 @ 14:25

Historisch bekeken Rosalie, niet met het oog op de toekomst.

v Maerlant | 24-12-06 | 14:28

@koerbagh 24-12-06 @ 14:24

De site die je aanlevert staat vol met joodse godsdienstwaanzin. Dat is nu net ons probleem hier in het Westen. Je levert alleen maar het bewijs van hoe gevaarlijk de Israelische theocratie is. Veel mensen hebben het al gehad met Israel, dat versnel je alleen maar.

jargent | 24-12-06 | 14:28

En toch begrijp ik (nog steeds) niet dat Eerdmans stelt dat het resultaat van de grootste aanwas vnl. het voortplantingsgedrag van de autochtone Nederlanders is...

rosalie | 24-12-06 | 14:25

@jargent 24-12-06 @ 13:42
"Wat dat betreft mogen we blij zijn met de instroom van al die moslims, want ze kunnen ons leren kinderen weer lief te hebben."

Ehm... zo bedoel je?
israelsmessiah.com/terrorism/teaching_...
israelsmessiah.com/terrorism/terrorist...
israelsmessiah.com/terrorism/terrorist...
Dat is een soort van kinderen liefhebben die ik niet erg snap.
Of bedoel je het soort van kinderen liefhebben, zoals de profeet (de tyfus zij met hem) bedoelde toen hij de 9 jarige Aisha tot bruid nam en bij de eerste tekenen van een bobbel rond haar tepels, de eerste haartjes op haar kudt en de eerste maandelijkse bloeding aan stukken scheurde: Zeg maar de PNVD definitie van "kinderen liefhebben"?

koerbagh | 24-12-06 | 14:24

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 14:16

Tsja, als je zo op goedbedoelde stimulatie reageert dan veroordeel je jezelf tot de seniliteit die je tot nu toe exposeert.

jargent | 24-12-06 | 14:24

Niet erg vernieuwend en origineel van Jeaust. Maar de Eerd' heb wel gelijk. Misschien een ideetje voor EénNL om volgende keer Dion "ik schop die baby er wel uit bij je schat" Graus op de kieslijst te zetten?

Torero | 24-12-06 | 14:22

@jargent,

GAAP

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 14:16

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 14:08

Haha. Wat ben je toch heerlijk simpel en eendimensioneel. Nodig je uit toch tot een écht inhoudelijk post te komen. Verzamel moed en ga er gewoon voor. Practice breeds perfection sooner or later.

jargent | 24-12-06 | 14:14

jargent,
toch jammer dat je repeatknopje weer vast zit.
Dit schiet niet op.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 14:08

@Aktivist 24-12-06 @ 14:05

Dat concludeer ik op basis van hun standpunt dat er geen cent ontwikkelingshulp meer naar de 3e wereld mag. Nou, gezien alle honger en nood daar lijkt me dat alleen voortkomen uit een ongezond en asociaal egoisme.

jargent | 24-12-06 | 14:07

koerbagh 24-12-06 @ 13:58

Als er maar wel een stukje Donker Afrika overblijft.... cultureel gezien dan he...

rosalie | 24-12-06 | 14:07

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 14:03

Voor de weg-met-ons mentaliteit moet je bij het rechtse kliekje zijn dat onze democratie tot de grond probeert af te breken. En daar een lekkere wachtgeldregeling aan overhoudt ook nog waarmee hun zakken gevuld worden. Ik hou het bij een constructievere aanpak voor NL.

jargent | 24-12-06 | 14:06

jargent 24-12-06 @ 12:02
Ik snap je punt, maar waaruit concludeer jij dat Eerdmans c.s. de derde wereld het liefst willen zien kreperen???

Aktivist | 24-12-06 | 14:05

@jargent 1342 laatste regel:
toch nog de "weg met ons" mentaliteit?
je woont toch niet op het zelfde landgoed als Marcel Goebbels?
Dan kom ik bij jullie even de drank opmaken, onder een goed gesprek.
Daar ben ik van overtuigd.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 14:03

Toch nog 500 reacties op het opentrappen van een deur die van ellende al niet meer dicht kon. Alsof je van de natuurlijke drang tot voortplanting een geldkwestie kan maken. Niet zo'n klein beetje hypocriet van iemand die net zelf vader geworden is (hierboven al meerdere malen door verscheidene mensen gezegd).
@Opzekers. Dat gekakel over het generaal pardon sleept zich nu al meerdere jaren voort, van het geld dat het getwijfel gekost heeft, had je die lui al lang kunnen inburgeren en aan het werk kunnen schoppen, wat ze ook vast en zeker nastreefden. Of wou je gaan beweren dat 26k mensen erbij verantwoordelijk gaan zijn voor het uitsterven van een diersoort die nu nog wel in grote getale in Nederland voorkomt? Wil je bovendien de boeren ook nog het land uitschoppen? Een rare expansiedrift noem ik dat. Omdat we de ruimte hier niet fatsoenlijk kunnen verdelen, moet er land in Polen worden gebruikt? Drie keer raden waar al die Polen dan naartoe gaan.

knutsel | 24-12-06 | 13:59

Vol is het niet. Het grootste gedeelte zijn lege plekken. Het grootste probleem is dat mensen net motten zijn... Ze trekken allemaal naar het licht. En waar is het meeste licht? Ehm ja...
artfiles.art.com/images/-/Earth-by-Nig...

Dus... ik start de actie: lantarenpalen voor Afrika. Helpt niks, maar met een leuk loterijtje en een paar fikse subsidies, zoals stichting doen met z'n bijna-loterij monopolie, dan ben ik tot m'n 65e en ver daarna wel onder de pannen.

koerbagh | 24-12-06 | 13:58

@rosalie 24-12-06 @ 13:54

Elke ware kerstgedachte is een mooie. Ook de jouwe. Hoop is een goed iets.

jargent | 24-12-06 | 13:58

Controversiële standpunten? Waar.

Gaap.

astronoud | 24-12-06 | 13:57

jargent 24-12-06 @ 13:42

"Wat dat betreft mogen we blij zijn met de instroom van al die moslims, want ze kunnen ons leren kinderen weer lief te hebben".

Zou dat de duistere, haast onzichtbare (voor velen) achterliggende gedachte kunnen zijn van de komst van de moslim(kids)? Bijna een kerstgedachte....

rosalie | 24-12-06 | 13:54

@ Advocatus Diaboli 24-12-06 @ 13:34,
Hier sluit ik me graag bij aan, dat hele verhaal van Jeauodst raakt kant nog wal, op punt vijf heb je gelijk. Maar de hoofdreden is vooral dat ouders bang zijn dat er niemand is om voor ze te zorgen. Met veel kinderen heb je een vergrote kans daarop. Dan komen we bij dat mooie woord demografische transitie; in de eerste fase heb je veel kinderen, die niet oud worden en weinig beroepsbevolking, vervolgens komt er meer voedsel, educatie etc. waardoor er veel minder sterven en het aantal inwoners dus toeneemt. Vervolgens zijn de mensen minder afhankelijk van hun kinderen dus willen ze er ook minder. En voila het aantal inwoners daalt. Dus Jeauodst doe eens terug in de boeken gaan.

mid-rechts | 24-12-06 | 13:53

@Advocatus Diaboli 24-12-06 @ 13:34

Wat je zegt snijdt hout. Alleen de relatie die je legt tussen bevolkingsgroei en welvaart klopt niet helemaal. Een land als Saoedi Arabie is zeer welvarend geworden de afgelopen 50 jaar en is tegelijkertijd enorm gegroeid in bevolkingsaantal. Het heeft NL van heel ver ingehaald en is nu dubbel zo groot. Waar het dus m.i. om gaat is niet welvaart per se, maar individualisme en materialisme. Het idee dus dat kinderen alleen maar een last zijn en we alleen voor de lusten gaan. Dat is een cultureel iets. Wat dat betreft mogen we blij zijn met de instroom van al die moslims, want ze kunnen ons leren kinderen weer lief te hebben.

jargent | 24-12-06 | 13:42

ter herinnnering:

1. Overbevoling is pas dan wanner de beschikbare hoeveelheid resources de behoefte niet dekt
2. door economische groei (welvaart) is in de geindustrualiseerde wereld de fokratio sterk gedaald.
3. Het gros van de populatiegroei nu vind plaats in de zich ontwikkelende landen.
4.. De landen waar het meest geklaagd word over overbevolking zijn niet china,india bangladesh en Nederland, maar Duitsland, USA, ed vergelijkbaar "dun" bevolkte gebieden.
5. hoe dommer het volk hoe meer puppies ze eruit persen.
6. onze grondwet verbied het selectief dom volk te elimineren.

Daar van overbevoliking volgens de definitie nog geen sprake is, er is ruim voldoende; wat wij in het westen weggooien is in pricipe voldoende om de rest van de wereld te voeden bv. Kunnen wij ermee beginnen de efficientiegraad waarmee wij natuurlijke resources benutten te verhogen, dit brengt wederom economische groei met zich mee, verdelen wij dit op een faire en slimme (empowerment) manier de lossen zich dit soort imaginaire problemen vanzelf op.

Maar als je het graag simpel ( vanuit je eigen luxe positie oplost)
...........“Jeaust ga es deaud”
.......

Advocatus Diaboli | 24-12-06 | 13:34

He padvinder, jij bent wel helemaal de weg kwijt.
Samengevat zeg je niets meer dat de getallen op je salarisstrook bepaald hoe groot je kinderwens mag zijn en dat als die inhoud iets groter is dat je ofwel de nakomelingen ofwel de libido van een ander mag gaan financieren. Wat een non-sociaal ondoordacht gelul. Je gaat er eveneens aan voorbij dat aanwas van de NL bevolking meer aan instroom uit elders onderhevig is dan uit geboortes. Eerdmans trapt hier een open deur in maar jij etaleert wel een hele voor de hand liggende linkse stuip. Verzin eens wat nieuws, spoorzoekert.

Hutspotentieel | 24-12-06 | 13:31

@jargent 1303
je draagt mijn mening met verve uit, zowel over onderwijs als over China.
Niets aan toe te voegen.
*gloeiende pook in mijn keaunt, de drank is op! nu MOET ik wel op visite*

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 13:28

Ja en dat wou je doen door in Nederland te beginnen met geboortebeperking? Ik had niet van mezelf verwacht dat ik dit zou zeggen, maar hierin heeft een partij als d66 gelijk: pak het internationaal aan, dit is onzin.

inVitreau | 24-12-06 | 13:26

Hoe je het ook wendt of keert, Eerdmans heeft hierin wel gewoon gelijk. Het gaat er ook niet om dat bepaalde stammen zich niet langer meer zouden mogen voortplanten, maar dat we ons gewoon MET Z'N ALLEN eens moeten bezinnen op die ongebreidelde groei van de wereldbevolking. China heeft overigens al jarenlang met succes de konijn-achtige vermenigvuldiging bevochten, door de "1-kind per moeder"-wetgeving.

Breinstein | 24-12-06 | 13:19

Onze Joost trapt geen heilige huisjes om, maar trapt open deuren in...

stretch | 24-12-06 | 13:12

@DenkZelfstandig 23-12-06 18:30 "Er is RUIMTE GENOEG, maar het is wel enorm dom en onpraktisch verdeeld.
.
Niet waar, er zijn al vele diersoorten verdreven door de overbevolking van den mensch in de loop der jaren. Ik ben het dan ook grondig met de mening van Eerdmans eens. Vreemd he, dat zelfs lekkerding Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren met het generaal pardon een tegenstrijdig antwoord geeft; consolideren wat we hebben opgebouwd; weilanden verbouwen tot grote wouden en de boeren een stuk grond in Polen of Tsjechie kado doen voor de kerst, dát zou een goede zet zijn in de goede richting...

Opzekers | 24-12-06 | 13:10

Ik ben het er niet mee oneens, dat voorop gesteld. Echter EERDMANS PLEEGT PLAGIAAT van DR SMALHOUT. Lees Smalhouts colum uit de Telegraaf van ik geloof zaterdag 16 december. Pappegaaien zijn er genoeg Eerdmans!!!

Wapper | 24-12-06 | 13:04

@Kijk nou naar China en India... beiden landen met een vrij strenge anti-geboorte politiek. Ondanks dat groeien deze landen nog steeds als de tyfus

@dePadvinder

Hahaha, nou het werkt wel degelijk hoor, alleen moet je rekening houden met de wet van de traagheid. Als jij een mammoettanker bestuurt en je gaat met een enorme vaart en je ziet een ijsberg voor je, dan hoop ik ook dat je hem bijtijds hebt gezien want afremmen gaat daar niet zo snel mee. Zo ook China: de 1 kind politiek is juist drastisch effectief. Alleen er gaan een paar generaties overheen vooraleer de groei omgebogen is.

Het probleem komt echt neer op armoedebestrijding en fors veel scholing in de 3e wereld en dan is het zo opgelost. Precies 2 zaken waar Joost en de zijnen geen boodschap aan hebben: rijkdom willen ze alleen voor zichzelf en zwarten dom houden is ook iets waar ze voor gaan. Oftewel: ze willen alleen maar klagen niet oplossen.

jargent | 24-12-06 | 13:03

Eerdmans heeft hiermee helemaal gelijk!!

KlunsJohannus | 24-12-06 | 13:00

Geboorte beperking werkt kudt. Kijk nou naar China en India... beiden landen met een vrij strenge anti-geboorte politiek. Ondanks dat groeien deze landen nog steeds als de tyfus (a. omdat iedereen toch wel in het rond neuqt , b. omdat op rondneuqen geen undo-functie zit). Kortom herr Eerdmans, overbevolking stop je niet met het weg bezuinigen van de kinderbijslag. Zo raak je mensen met lage inkomens (da's een hoop minder dan die 86.000 euri die jij verdient.) in hun portemonnee en als zo'n 'huishouden' er een tweede bij krijgt moet het komende kindje geaborteerd worden wegens geldgebrek.

Laten we kinderbijslag afschaffen voor de hoge inkomens en het geld dat vrijkomt besteden aan een grote anti-conceptie campagne. Zorgen dat het nemen van de pil of stevigere anti-zwanger-door-rondneuqen-middelen voor vrouwen gratis wordt, dat condooms gratis verstrekt worden in kroegen en clubs.

Ook kun je overwegen om het 'niet voortplanten' te belonen. Dus als je er voor kiest om geen kinderen te nemen - door jezelf te laten steriliseren, dat daar een kleine vergoeding voor het leed tegenover staat.

't kost wat maar dan heb je ook wat. Want waar ik het na een dagje kerst inkopen in Utrecht wel mee eens ben ... dit land is niet vol, maar wel tyfusdruk.

dePadvinder | 24-12-06 | 12:58

Eerdmans is een rechtse lul,maar nu moet ik hem wel gelijk geven.

Josef Vissarionovits | 24-12-06 | 12:19

@Henk Hunk 24-12-06 @ 12:10

Excuus dat ik je voorspelling enigszins heb zitten tegenwerken.

jargent | 24-12-06 | 12:12

Column 1: 1126 comments
Column 2: 498 comments

Indien deze statistische trend voortzet zal het aantal comments de 0 naderen rond de 8e column. De les zal zijn dat het niet werkt een omhooggevallen VMBO-er met een duikbril op columns te laten pennen.

Henk Hunk | 24-12-06 | 12:10

@jargent
toch in herhaling blijven vallen, knul?
de kracht van links.
in mijn tenen schieten doe ik niet, dat doen anderen voor me.
maar nu even stevie wonder op arte,
reageer maar door, ik kom er wel op terug als je toch nog gaat boeien, maar ik zie het somber in....

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 12:09

@wachten tot ik linkse liedjes voor je ga zingen is vergeefse moeite.

bejaarde op brommer 24-12-06 @ 11:53

Ergo: je gaat liever door met in je voeten te schieten door de 3e wereld dom te houden dan om dit probleem op te lossen door die mensen te scholen, alleen omdat je dan kennelijk "als links overkom". Je bewijst alleen maar de stelling dat Joost en de zijnen, zoals jij, alleen maar geweeklaag laten horen en niets van daadkrachtige oplossingen willen weten.

jargent | 24-12-06 | 12:05

Als ik het goed begrijp, dan mogen alleen nog 3e wereld figuren en linksen zich voortplanten?
@Aktivist 24-12-06 @ 11:51

Nee, je begrijpt het niet goed. Het is niet een kwestie van mogen, het is de keiharde realiteit. Wij planten ons niet voort in het Westen omdat we alleen de lusten willen en niet de lasten. Zie de allereerste post hier, dat illustreert het perfect. De 3e wereld daarentegen is arm, analfabeet en anderszins onderontwikkeld en die plant zich als een razende voort. Dat is niet gek want het is daar de enige pensioenvorm die er bestaat. Valt niet met condooms op te lossen, maar met armoedebestrijding en gelden voor scholing. Precies 2 zaken waar Joost en de zijnen om gruwen, want die willen de 3e wereld alleen zien kreperen. Ze snappen niet dat we in een global village aan het leven zijn en hun problemen niet meer alleen de hunne zijn maar ook de onze. Ze steken liever hun kop in het zand.

jargent | 24-12-06 | 12:02

jargent,
heb je zelf goed verwoord, je kan het dus wel, maar wachten tot ik linkse liedjes voor je ga zingen is vergeefse moeite.
Wel leuk geprobeerd.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 11:53

Ha ha ha die Jeaust...

Ons landje vol ? Je woont gewoon in het verkeerde deel eikel.
De gemeente waar ik mijn waardevolle leven verbreng telt 13.684 hectare. Voor de flatbewoners en andere reaguurders; dat zijn dus bijna 14.000 voetbalvelden van 120 x 90 mtr. (FIFA...) dus niet van die KNVB trapveldje van amper 64 x 100 meter.
In die gemeente wonen 6982 mensjes, die dus allemaal gemiddeld 2 voetbalvelden tot hun beschikking hebben. Ikzelf zit met een KNVB veldje nog beneden het gemiddelde.
Ik lag me echt slap om dat gelul van jou, koop eens een eauteau of een strippenkaart en steek die akelige rechtse kop eens buiten de randstad.
Maar ja, jij zal vandaag wel weer naar de MAKRO moeten, ook leuk !!

daan durf | 24-12-06 | 11:52

@jargent
@twisted
Als ik het goed begrijp, dan mogen alleen nog 3e wereld figuren en linksen zich voortplanten?
Doe mij dan maar een enkeltje heelal!!

Aktivist | 24-12-06 | 11:51

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 11:27

You are still missing the point. Als je de brommer parkeert kost ie ook minder. Misschien ga je ook wat helderder redeneren. Het punt was, ik herhaal het nog eens, dat Joost en de zijnen die hulp aan de 3e wereld willen minderen en sommigen zelfs naar 0 willen brengen. Als scholing zo belangrijk is, óók in de 3e wereld voor het overbevolkingsvraagstuk, dan zouden we juist méér hulp aan de 3e wereld moeten spenderen. En dan vooral veel onderwijs! Hoe dommer we ze houden hoe hoger de prijs is die we nu reeds aan het betalen zijn qua milieu, immigratie etc.

jargent | 24-12-06 | 11:44

@zure,
ik wil best mee het heelal in, desnoods met rechtse zakken.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 11:29

@jargent 1108
heb ik ergens gezegd dat scholing voor de 3e wereld niet opgaat dan?
you are missing the point.
en niet teveel aandringen op herhaling, daar is brommer te duur voor.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 11:27

@zure hond 24-12-06 @ 11:12

LOL.
Als dat zou kunnen was het inderdaad dé oplossing van een heleboel ellende op Aarde.

jargent | 24-12-06 | 11:17

Beste middel tegen overbevolking: Alle rechtse zakken het heelal inschieten.

zure hond | 24-12-06 | 11:12

@de grote Anti 24-12-06 @ 11:04

Een grote Anti die mij aanspoort met anderen kinderen te verwekken. Ook niet echt consistent niet.

Nee, helaas, ben al ruimschoots voorzien zowel in partnerschap als in nageslacht. Ik was er als de kippen bij zullen we maar zeggen. En om met een twisted om te gaan, dat is ook niet bijster mijn pakkiean.

jargent | 24-12-06 | 11:10

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 11:04

Heb je wel je brommer geparkeerd? want you are missing the point. Het gaat om de gelden voor scholing in de 3e wereld die Joost en de zijnen op slot willen in hun dommeganzigheid terwijl wanneer we de overbevolking van de aarde serieus nemen er juist enorm het accent op moeten leggen op de scholing van de 3e wereld. Oftewel, daar valt enorme winst te halen. Ik meende vast te stellen dat jij ook een begin van begrip toonde in deze, maar ik kan me natuurlijk vergissen.

jargent | 24-12-06 | 11:08

overbevolking,ik zeg:verbeter de wereld begin bij jezelf! ga eens deaud!!!

dikkebier3lul | 24-12-06 | 11:06

@Jargent

Wat als jij nou even met @TWISTED wat kindertjes gaat verwekken.Joost zegt toch niet dat we geen kinderen meer moeten krijgen? of je nou geel of groen of bruin bent,het feit is dat allochtonen MEER kinderen krijgen dan blanken.
-
De gedachte dat wij blanken op een wolkje mogen blijven zitten met een onsje wiet moet maar eens afgelopen zijn..@#%! de hippies en ander graatloos gedierte.

de grote Anti | 24-12-06 | 11:04

@jargent,
scholing is open deur.
kennis is emancipatie, emancipatie is nou ja vul maar in.
toelichten? lijkt me overbodig.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 11:04

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 10:56

En ik heb je nog kudos gegeven voor je zinnige opmerking over scholing. Ga daar nou eens inhoudelijk op verder. Parkeer je brommer effuh.

Enne... heerlijk geslapen inderdaad.

jargent | 24-12-06 | 11:01

@jargent 1022,
gezwets, wat onaardig van je, maar helaas mist je betoog doel.
je eigen stukjes vallen om van saaiheid, was maar liever in bed gebleven, met of zonder stoot.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 10:56

@bejaarde op brommer 24-12-06 @ 10:22

zeg bejaarde, je staat al geruimte tijd stijfstil. Ga tanken.

Overigens heb je ook wat zinnigs tussen al je gezwets opgemerkt namelijk dat scholing erg belangrijk is bij geboortebeperking. Dat is inderdaad zo. Alleen Joost en de zijnen zouden wat betreft scholing in de 3e wereld liefst geen ene cent willen uitgeven. Typisch de domheid die ze altijd uitstralen. Schieten voortdurend in hun eigen tenen.

jargent | 24-12-06 | 10:54

Wereld orgasme dag en dan krijg je dit over je heen. pfff...

bad to the bone | 24-12-06 | 10:50

@Laten we met zijn allen zorgen dat deze heer Joost NOOIT kinderen zal kunnen krijgen
Ik wens deze man absoluut geen zalige kerst toe.
----TWISTED---- 24-12-06 @ 10:44

Dan zijn we met zijn allen schromelijk te laat want Joost is recent papa geworden. Heb wel meelij met zijn kind. Ik hoop dat alles erop en eraan zit en dat hij later niet met een Maxima de bloemen buiten gaat zetten, want veel tolerantie zal hij thuis niet aantreffen, met zo'n papa.

jargent | 24-12-06 | 10:49

@Ik ben zeker niet tégen kinderbijslag, maar wil deze financiële steun voortaan maximeren tot één à twee kinderen. Willen mensen méér kinderen, dan is dit uiteraard hun goed recht – maar niet op kosten van de gemeenschap. Dat geld kan zinvoller worden besteed, zoals aan zorg, onderwijs etc.
indogirl 24-12-06 @ 02:38

Dat is de meest zinnige bijdrage tot nu toe, Indogirl! Inderdaad is het geen overheidsopdracht om te zorgen voor grote gezinnen, dus een laag afkappunt voor kinderbijslag is totally zinnig. Alleen je moet ook weer niet te laag zitten want dan sterven we uit. Ik zou zeggen maximaal 3 kinderen, hele goede kinderbijslag geven en daarna is het voor de liefhebber of hij zijn vrijetijd en spaargeld ervoor over heeft. Uit de biologie had ik begrepen dat er gecompenseerd moet worden voor lieden die sterven voor ze zich voortplanten en daarom iets meer dan 2 kinderen noodzaak zijn om te overleven als soort.

jargent | 24-12-06 | 10:46

De man is een regelrecht gevaar voor de mensheid, wat een ongelovelijke mafkees, ik quote: "maar de beste remedie is de aanwas afremmen. Laten we de aarde dus maar gaan redden door te starten met geboortebeperking,"
Deze man zegt dus gewoon dat alle buitenlanders maar geen kinderen meer moeten krijgen en zeker niet in nederland en dat we de geboorte maar moeten beperken, van de buitenlanders natuurlijk, wat dat is het enige waar hij aan denkt. en dat we dan zo de wereld redden. Laten we met zijn allen zorgen dat deze heer Joost NOOIT kinderen zal kunnen krijgen want dan is hij teminste zelf geen onderdeel van het wereld-bedreigende probleem. Ik zou zeggen, Castreren deze zieke geest.... Wat een ongelovelijke zakkenwasser is Joost Eerdmans. Alleen maar zieken en kankeren op buitenlanders. Het verhaal begon goed, overbevolking blabla... maar dan is het natuurlijk geen goed verhaal zonder de buitenlanders erbij te betrekken... want dat is makkelijk scoren.
En inderdaad "GA EENS DEAUD!!!! JEAUST"

Ik wens deze man absoluut geen zalige kerst toe.

----TWISTED---- | 24-12-06 | 10:44

In 0031 heeft de overbevolkingdiscussie helemaal niets te maken met de verdeling tussen aantal volk per vierkante oppervlaktemaat maar met de terechte verdeling van de voorzieningen die er worden geleverd.
Verandering in de samenstelling van de bevolking en de manier waarop deze bevolking aanspraak maakt op voorzieningen is een onderdeel van de groeiende ontevredenheid over het bevolkingstotaal.
Je boos maken over het feit dat (in veel ) bevolkingsaanwas uit den vreemde rechten opeisen waar de oorspronkelijke bevolking lang en hard aan gewerkt heeft zonder dat deze instroom weinig tot geen moeite doet om te integreren is geen xenofobie maar een terechte klacht of weerzin.
Dit probleem zien we overigens in heel EU en beperkt zich niet tot polders. Een voorstel om dit enkel in 0031 is een druppel op een gloeiende plaat en zinloos. Ondoordacht ctrl-P China model.
Jeaust, je moet lekker lang blijven leven maar de aangedragen oplossing raakt kant nog wal. Vergelijkbaar met hoe de bio industrie met volle stallen en batterijen omgaat. Daarnaast is ie over-democraties en teveel op de korte termijn. Door uw vriend,

Hutspotentieel | 24-12-06 | 10:42

bejaarde op brommer 24-12-06 @ 10:34
Blinde heaumeau as a manner of speaking natuurlijk. Gelijk heeft ie ook. Natuurlijk heeft ie dat. We kunnen hier geen immigranten meer bergen. Als ie dat al zei.
Gegroet, ik ga aan koffie, taart en koetjes en kalfjes

LibertasSimplex | 24-12-06 | 10:36

Imbicielen,idioten,antisociale,a-sociale iedereen heeft recht op kinderen.Zie de gevolgen ,iedere week een doodgeslagen kind om van verkrachting en psychische kwelling niet te spreken.Het wordt hoog tijd dat er vergunningen komen voor het verwekken van kinderen.Om aan de kost te komen en aan het uitoefenen van een beroep heb je tal van vergunningen nodig.Een strenge geboorte beperking,zoals in China,is absoluut noodzakelijk.Enige inzicht in de gevolgen op het "recht"op kinderen geven de boeken van Theodore Dalrymple "Leven aan de onderkant"en "Beschaving .of wat er van over is.

Sulla | 24-12-06 | 10:34

@libertas.
geen idee of er 1 miljoen of 2 miljoen door immigratie zijn binnengekomen, het doet er ook niet meer toe, maar we kunnen nog eens 2 miljoen niet meer bergen.
En zoals ik al eerder opmerkte, NL wil het kennelijk druk, nou ja, het zij zo.
We zullen zien hoe het afloopt.
btw.volgens mij is joost geen homo, maar dat boeit ook niet echt.
*ah, southern comfort*

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 10:34

@niceguy,hello mister...1022
onzin,scholing is de beste geboortebeperking.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 10:25

"De grootste aanwas van 5 miljoen tot 16 miljoen mensen in 2001 is voornamelijk"
Hij heeft gewoon gelijk, al hoef je daar geen duikbril voor op te zetten, om het te zien. Maar deze boven aangehaalde zin is wel precies waarom ik zo'n hekel heb aan Eerdmans. De man is een vreselijk stiekeme demagoog. Als je dit stuk snel leest, blijft het beeld in de onderbuik hangen dat in 2001 11 miljoen mensen dit land zijn binnengekomen. Kan natuurlijk ook juist aan z'n bril liggen. Dat ie geen demagoog is, maar meer gewoon een blinde heaumeau.

LibertasSimplex | 24-12-06 | 10:23

En laat die aids epedemie in Afrika nou gewoon lekker z'n gang gaan, gewoon goed voor een teruglopend bevolkings aantal. Geen voedselhulp meer etc.

niceguy | 24-12-06 | 10:22

@jargent,
LOL, je methode komt me erg bekend voor, en zoals ik nu al van je gewend ben niet erg concreet, behalve dan de herhalingen.
linkse stukjes zonder voorkeurtoetsen zijn hier erg zeldzaam, een paar goede uitzonderingen zoals Bakoenin daargelaten.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 10:22

@dundundundun
handig he, die voorkeurtoetsen,dat maakt stukjes echt interessant om te lezen.
ik had xenofoob nog niet gehoord sinds joost, maar gelukkig, je kopt hem nog net op tijd in, reutelende zielepoot.
gebrek in de hersenen?

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 10:15

Wat lopen er weer veel FOK'ers rond hier. Ksssstttt, foei, wegggggggg.

doktersnuggles | 24-12-06 | 10:14

@yelloman 24-12-06 @ 09:43
Hitler had juist een heel fokprogramma opgesteld om de Duitse bevolking nog meer te laten groeien. Je praat poep. Maar ja, altijd makkelijk om je opponent "nazi" te noemen als je inhoudelijk met bek vol tanden staat.

L. Oser | 24-12-06 | 10:07

Kinderbijslag alleen voor max. 2 exemplaren voor hetero stellen met een job (werken stimuleren), gelukzoekers, mensen met een iq onder de 10 en tbs'rs chemisch castreren, adoptie uit het buitenland verbieden, er zijn in NL genoeg kinderen die geadopteerd kunnen worden. Ga dat es lekker sponsoren. Geen werk=geen kinderen.

So much voor de kerstgedachte...

roodwitblauw | 24-12-06 | 10:07

Ik duik er zo in al weer 03:00 rond, wil alleen even weten of er nog een kadaver de Duiters in de context over populatie geplaatst heeft. Zal toch wel?

..Whatever | 24-12-06 | 10:04

Wel eens van de Illuminati gehoord? Alles wat gebeurt is een onderdeel van hun plannen, als ik het wel heb heeft ook Kissinger zich al eens negatief uitgelaten over het grote aantal wereldbewoners 'the useless eaters' zo betitelde hij het gros daarvan.

chineesje | 24-12-06 | 09:56

@yelloman

Nee,U dient minder nagebroed te kweken.

de grote Anti | 24-12-06 | 09:51

Laten we de allochtonen alle ruimte geven. Dan pakken wij de aarde wel.

schuldige_omstander | 24-12-06 | 09:49

literair niemendalletje dat evengoed uit de pen van Goebels of Hitler kon gekomen zijn .en moet ik daarvoor in de handjes klappen ?

yelloman | 24-12-06 | 09:43

Joost, doe eens nakijken op vergeten woordjes...

Maar verder een prima verhaal. Misschien een ideetje: anti-AIDS-medicatie in Afrika en andere neuken-als-wilde-konijnenlanden grateloos en voor niemendal uitdelen na sterilisatie. Heeft alleen maar voordelen, doordat er geen nieuwe AIDS-babies bijkomen en de bevolkingsaanwas terugloopt.

Condoomgebruik krijg je er bij die geyle negerts toch niet door, en zolang ze daar nog vaak denken dat je van AIDS afkomt door een maagd uit te wonen, zijn minder scrupuleuze maatregelen nodig!

Brouhaha | 24-12-06 | 09:34

Wat een gelul zeg Eerdmans! Get your facts straight,

poepoeh | 24-12-06 | 09:19

nederland is toch een poepspetter op de wereldkaart,we zijn zo klein dat als de wereld tenonder gaat het weinig tot niets aan ons gelegen heeft. het anorexia-hoertje tussen de big mamas.het land van ooit tussen de disneylands. alle import die de afgelopen decennia zich flink hebben vermenigvuldigd hier,zouden dat konijnengedrag in hun eigen land ook vertonen.ook zonder kinderbijslag. de aard van t beestje. als t echt te vol is hier,stel ik voor dat alle tbsers onmiddelijk worden vrijgelaten en onze konijnenpopulatie een geheel verzorgd weekend op de waddeneilanden krijgt aangeboden door de staat. onder de naam van een "goedmakertje". als ze allemaal geariveerd zijn steken we elke boot die we maar kunnen vinden in de fik{voor t geval er sympathisanten zijn}en laten een paar landbouwvliegtuigjes sneldodend gif over tvtas dumpen. tja lullig voor de texelse schapies,maar er zullen ongetwijfeld een paar kakkerlakken overblijven.

schijtbak | 24-12-06 | 09:07

heerlijk altijd dit soort standpunten .. voor je het weet zijn jullie bij britney paris & wachtgeld beland i love this .. maar dat ff ter zijde .. een groot deel van die problemen zijn heel logisch en daar door ook heel simpel op te lossen , ware het niet dat het om mensen gaat die *kuch* nou niet echt bekend staan om rationeel gedrag .. het probleem met welvaart is dat je er nooit genoeg van heb .. dus je wijfie heeft d'r eigen autotje ,de kinders een scooter zo nu en dan een bbq,tje in de tuin ,elke morgen plichtsgetrouw naar je werk bij de shell en dan maar mekkeren dat het te vol is en de ozonlaag uitmekaar flikkerd .. het probleem is overconsumptie op alle fronten in het rijke westen .. een groot deel van alle oorlogen is veroorzaakt door het oneerlijk verdelen van grondstoffen .. een deel van de wereld krijgt niet wat ze nodig heeft en een klein deel heeft meer dan ze nodig hebben .. dus waarom wil half afrika hierheen nogal wiedus dacht ik zo ..

tsar | 24-12-06 | 09:03

@miko 24-12-06 @ 08:44

kwaliteit boven kwantiteit.... snif

miko | 24-12-06 | 08:49

Rabarberke 24-12-06 @ 08:40

Ze zullen wel geklaagd hebben dat de treinen niet op tijd reden!

miko | 24-12-06 | 08:47

Rabarberke 24-12-06 @ 08:36

Je hebt gelijk!!uiteindelijk zaten ze in de contreien waar Geert Wilders zijn vrouw geshopt heeft.

miko | 24-12-06 | 08:46

Rabarberke 24-12-06 @ 08:36

Dacht altijd dat onderdeel uitmaakte van de germaanse volken maar goed zodadelijk wikipediaen.Inderdaad dat nederland vol is is relatief dat ik denk ook Dat Nederland veel voller moet worden dat denk ik niet.
wat dat betreft ga ik wel mee in de grote toekomstige leider Timbellis meren polder etc(geneuzel)
Een beetje meer kwaliteit bovenkwaliteit.Het volk eerst!

miko | 24-12-06 | 08:44

@miko

Hahaha 10 mei 1940. Nee ze zaten hier al eerder, maar een dozijn teutoonse postzegelverzamelaars kwam op die datum in conflict met een legertje hollandse treinconducteurs. Dat is later als inval in de geschiedenisboekjes bijgeschreven.

Rabarberke | 24-12-06 | 08:40

@dlseth 23-12-06 @ 20:03

Nee dlseth, de mensen die zich hier links noemen zijn halve CDA'ers. 99,96% van de linkse wereld speelt zich buiten milieus als deze af.

En ik kan al van 10 km afstand zien aankomen hoe je je eigen belachelijke, gechargeerde betoogtrant gaat verdedigen: 'doe eens in een open beerput vallen.' Dat iemand jouw domme manier van redeneren afkeurt, maakt iemand nog geen 'grap.' Ben je laagontwikkeld?

Bijstandskoning | 24-12-06 | 08:37

@miko

Duitsers waren toch saksen, teutoniers en slaven? Hoe het ook zij, het moge wel duidelijk zijn dat het land overvol is. 80% van het oppervlak van Nederland bestaat geloof ik uit gesubsidieerde landbouw en voor die paar miljard die dat jaarlijks kost betalen we graag allemaal graag nog een tonnetje bij aan kosten voor de eigen woning of 50% teveel huur en wonen we graag lekker dicht bij elkaar. Maar ja dan moeten er geen allochtonen tussen komen. Want een paar miljard aan de failliete landbouw besteden prima, maar een paar euro per persoon per jaar aan allochtonen gaat echt te ver.

Zijn er al buttons met een A er op zodat we straks kunnen zien wie allochtoon is en wie Arier?

Rabarberke | 24-12-06 | 08:36

Rabarberke 24-12-06 @ 08:25

En nog wat(is wel geneuzel)de linkse leraren op school hebben me altijd verteld dat de inval van de teutoonse ridders gebeurde op 10 mei 1940
ies nie waar???

miko | 24-12-06 | 08:32

Rabarberke 24-12-06 @ 08:25

Je zei net zelf dat de Gothen welkom waren!! ;)

miko | 24-12-06 | 08:29

Vreemd is dat je dit soort lieden nooit hoorde tijdens de allochtone invasie van de duitsers in '39 die ook zonder flauwe integratietrajecten door het overgrote volksdeel met open armen werden ontvangen.

Rabarberke | 24-12-06 | 08:25

Rabarberke 24-12-06 @ 08:18

Ja je ziet het goed , want als de zaak nu open gaat krijgen we ook de plutoniers en de uraniers hier en dan word het echt nuken(dan zijn we wel in een keer van het topic probleem af.Dat dan weer wel!))

miko | 24-12-06 | 08:23

Dundunbanza 24-12-06 @ 08:16

Waarschijnlijk heeft hij afgelopen nacht teveel met zijn bloed en eer makkertjes rondgehangen en wilde hij even wat van zijn opgedane kennis hier kwijt!Gebeurt wel eens en die sturen we terug naar stormfront.

miko | 24-12-06 | 08:21

Precies, weg met de traciers en de nubiers, want ze pikken onze banen in. En die Poloniers ook, met hun giftige radioactieve sporen!

Rabarberke | 24-12-06 | 08:18

Bruine, swarte of rode pakjes, het maakt mij niet uit, als dit soort volk maar snel oprot uit Nederland.

Dundunbanza | 24-12-06 | 08:16

Dundunbanza 24-12-06 @ 08:10

Ik neem aan dat hij dat betaalt!!ik loop niet voor niks mee.Traawens ik wilde een swart pak met een dootshooft.

miko | 24-12-06 | 08:13

Rabarberke 24-12-06 @ 08:06

en Nerviers ,Picten Caledoniers, die ook! Maar traciers nee,die dan weer niet!!

miko | 24-12-06 | 08:11

@Tembellis 24-12-06 @ 07:21
"Dat ik tik wat het meerendeel denkt maar niet op durft te schrijven?"
Kijk Tembellis, hier ga je hopeloos de mist in. Je hebt blijkbaar wat verkeerde vrienden om je heen en dat kleine groepje zie jij als het merendeel van de bevolking. Tis triest.
@miko 24-12-06 @ 08:01
Wanneer ik moet meebetalen voor dat bruine pakje voor Tembellis, dan hoor ik dat graag.

Dundunbanza | 24-12-06 | 08:10

Alleen franken, kanninefaten, vandalen, juten, toxandriers, kelten en gothen mogen blijven. Alle nubiers het land uit!

Tembellis betekent overigens lui in het turks en grieks. Ook wel nietsnut.

Rabarberke | 24-12-06 | 08:06

geachte Philip Tembellis ,

ik meen in u een nieuwe leider te kennen.Iamand die eindelijk zegt waar het op staat.Uw kennis is oneindig en ik wil nu een bruin pakje van u.Nee nog beter zo een zwart pak met een doodshoofd.
Flikker toch op man !!
Wie horen er dan bij groep 1??
En die files is dan dan echt de schuld van de finnen en zo??
kortom, makker staakt uw wild geneuzel

miko | 24-12-06 | 08:01

Het feit dat je ook achter een man als Pim Unfortunissimo bent aangelopen is een emotionele tekortkoming. Jij hebt een 'sterke man' nodig om je achter te verschuilen. Blijkbaar heb je als kind te weinig nestwarmte van je vader gekregen. Daar kan jij niets aan doen. Maar daar hebben we wel goeie psychologen voor in ons eigen landje!

Dundunbanza | 24-12-06 | 08:00

Xenofobie is een geestelijke tekortkoming in je hersenen. Het komt voort uit een minderwaardigheidscomplexje gemengd met een forse dosis egocentrisme. Voel je daar maar prettig bij!

Dundunbanza | 24-12-06 | 07:56

Ach weet je, Eerdmansje, wanneer Turkije economisch een stuk beter ontwikkeld was dan Nederland, dan zou ik daar al veel eerder mijn geluk gezocht hebben. En niemand die mij dat had kwalijk genomen van mijn Arische vrienden. Sterker nog, men had mij een held gevonden. Alle losers zouden namelijk achterblijven in het trieste Nederland zonder zijn Witte Kersts.

Dundunbanza | 24-12-06 | 07:53

@tembellis

Wat doe jij in het dagelijkse leven om een bijdrage te leveren aan de maatschappij?

Rabarberke | 24-12-06 | 07:37

@miko 24-12-06 @ 05:52
Waarom is mijn reactie geneuzel in jouw ogen?
Dat ik tik wat het meerendeel denkt maar niet op durft te schrijven?

Meer dan 50% van Rotterdam is allochtoon, de meest ingeschreven naam in de registers is Mohammed/Ahmed, moeten we daar nou trots op zijn dan?
Laat ze gvd allemaal opflikkeren naar hun mooie vaderland, de echte asielzoekers daargelaten, moet jij eens kijken hoeveel woningoverschot we krijgen de komen de tijd, en wat een genot al die schotels van al die huizen af!

Kom op zeg, het is tegenwoordig geen Nederland meer maar een Allochtonenland, We hebben nog een overwegend blanke regering, maar de burgers in dit land zijn zwaar in de minderheid, alles vlucht en emigreerd naar andere oorden, en dat wat blijft mag het maar oplossen!
Je snapt toch zelf ook wel dat het hier een keer ophoudt?
We willen meren, polders, groen en al dat soort mooie dingen, maar des te meer mensen, des te meer alles volgebouwd wordt!
Wat wil je dan, dat men straks in je achtertuin een appartement gaat bouwen opdat Hassan en zijn kroost ook kan wonen in NL?
Het moet gewoon eens een keer ophouden, woningen tekort men moet bijbouwen, banen tekort, geld tekort, voedselbanken, etc etc...
Even terug naar het begin gaan, alles weer op 0, eigen volk 1st, en dan de mensen die hier komen voor asiel, vluchteling en de rest.
Zo kan het toch ook niet door blijven gaan?
Straks heel NL van voor tot achet onder de asfalt en beton, per persoon 500e betalen aan Zorgpremie, 300 aan Energie, en dan moet je nog wonen, eten en leven...... STOP!

Tembellis | 24-12-06 | 07:21

Beste Joost, het is veel simpeler. De overheid heeft namelijk al maatregelen genomen. Benieuwd ? Ga naar google.video, typ 'codex', en volg de 40 min. durende lezing van de dame die je ziet. Ik ga het verder niet uitleggen, maar ik raad je aan héél goed op te letten. Gegroet.

tejootje | 24-12-06 | 06:58

Eerdmens is een oetlul, maar hij heeft wel een punt hier. Er is een causaal verband tussen bevolkingsgroei en milieu problematiek.
Hoewel, ..., de ware reden is eigenlijk de ongebreidelde consumptie- en dus energie behoefte gevoed door het door iedereen zo verheerlijkte kapitalistische ideaal.
Ja, vooral jullie hier, op dit forum, hoogopgeleide huftertjes tussen 25 en 35 jaar oud, die geilen op die nieuwe bolide die zo nodig elke 2 jaar weer voor de deur moet staan.
Misschien wordt het tijd om eens aan een ander systeem te denken.

kontol | 24-12-06 | 06:55

Eerdmans heeft het eerst over overbevolking op de hele aardbol, en dan maakt hij een link met *verontreiniging, broeikaseffect, stijging van de zeespiegel, honger, files, woningnood, agressie, stress, schaarste, integratieproblemen, hoge belastingen*.
Maar dat is allemaal helemaal geen gevolg van 'overbevolking'. De oorzaken voor de problemen zijn keuzes, oorlog, uitbuiting, distributieproblemen, etc. Niet overbevolking.
Het soort overbevolking waar hij het over heeft is de Nederlandse variant, en dat gaat over immigratie. En dat gaat ook al niet over overbevolking, maar over angst.

BMNapsema | 24-12-06 | 06:12

Tembellis 24-12-06 @ 05:46

Wie maakt er eens een einde aan jou geneuzel !!

miko | 24-12-06 | 05:52

Overbevolking (in Nederland?) Wat daar aan te doen? Had Rita Verdonk daar niet een uitstekende manier voor die haar is afgenomen?
Hoe zou bv een Rotteram eruit zien zonder al die schotels op elk balkon, al die burka's, en al die andere cultuuruitingen van al die anderen?

Hoe zou Nederland er heden ten dage voor staan als we niet een gastland waren geweest voor Jan en Alleman? Heel zwart/wit gezien, stel we hadden alleen maar de molukkers en een paar gastarbeiders uit Turkije gehad en meer niet, laten we zeggen zo rond de 12 mil. inwoners.
Zouden we dan nu ook last hebben van die Zorgpremies?, File's? en al die andere problemen?

Ik ben geen racist, maar je kunt toch ook niet van me verlangen dat alle gelukszoekers hier maar heen kunnen komen omdat het hier beter geregeld is dan in je eigen land? En vol is op een gegeven moment echt eens vol!
Turkije en Marokko zijn ik weet niet hoeveel keer groter en wellicht mooier dan dit kleine landje, altijd zon, stranden, alleen geen uitkeringen wellicht?

Moeilijk verhaal, maar Nederland is te genereus geweest in het verleden, kom er maar bij, kom maar, ja kom maar op, plek zat! En nu zitten we met de gebakken peren...... Wie maakt er eens een end aan deze onzin?

Tembellis | 24-12-06 | 05:46

topstukje weet joost.... gaat nergens over al die alloctone en christen (jaja zwart EN wit!) met die gezinnen van 10 kinderen... max 3 is meer dan zat!

Behangdelul | 24-12-06 | 05:26

Reaguren bij nacht. Ach, wat zien wij hier.? Is het onderwerp 'overbevolking' tegenwoordig een warm item bij onze Lucky Luke lezende populisten.? Het begint er een beetje op te lijken dat 'overbevolking' en aanverwant sociaal-darwinistisch geleuter behoorlijk modieus gaan worden in 2007. Karbonade.! Nu is het niet echt interessant om je af te vragen óf er ooit een plebejer op het toneel verschijnt die de heerlijkheden van een (wereld)oorlog de hemel in prijst omdat deze als een 'natuurlijke' vorm van hygiëne de mensheid verlost van de 'ongezonde overbevolking'. Nee, we kunnen ons beter afvragen wanéér die plebejer het licht ziet.
Maar zolang het merendeel van het volk zwelgt in geluk en de economie ons toelacht zal dit onderwerp waarschijnlijk geen kans maken bij het grote publiek. Dus beste Eerdmans: 'Dat wordt hangen en wurgen, cowboy.!'

Hannalore | 24-12-06 | 04:14

QB (ja die.....) 24-12-06 @ 02:50

Jou kom ik anders ook vaak tegen!Slaap ze!

miko | 24-12-06 | 04:02

@cojo
Maar ergens bekruipt me het gevoel dat detergent of hij ook mag heten wel een punt heeft in die overbevolking.De vergrijzing en het stijgen van de gemiddelde levensduur in nl is zeker een verdienste van hygiene en medische zorg maar de snelst groeiende landen hebben juist daar vaak een tekort aan.Die oorlogscurve ijkt me ook bullshit omdat verschillende afrikaanse landen verschillende oorlogen uit hebben gevochten en toch groeiende zijn(hoeveel inwoners heeft Rwanda momenteel??verklaar uw nader!!

miko | 24-12-06 | 03:58

@HY78 24-12-06 @ 03:13, vast wel.... gaaaaap!

QB (ja die.....) | 24-12-06 | 03:27

@QB (ja die.....) 24-12-06 @ 02:50
Een kneus is iemand die niet in staat is om een wezenlijke bijdrage te leveren. De door u bedoelde "zelfverklaarde huisreaguurders" doen dat stuk voor stuk wel.
Als u als niet-bijdragend consument, entertainment voorgeschoteld wilt krijgen, zijn er vast andere plaatsen te vinden om aan uw gerief te komen.
Los daarvan: plezierige Kerstdagen gewenst.

HY78 | 24-12-06 | 03:13

zalig kerstfeest Joost Eerdmans.

en voor de zelfverklaarde huisreaguurders: doe een collectief doodgaan deze week. is nogal saai enzo, btw life is more than being a reaguurder @ -edit-

" speciaal voor de kutkneus koebagger" get a fucking life boy, because you are boring !

QB (ja die.....) | 24-12-06 | 02:50

cadeautip voor onder de kerstboom bij Joost

'De moderne tijd en de holocaust van Zygmunt Bauman'

ventilator | 24-12-06 | 02:43

Een beetje droogte en drinkwater is al een issue in Europa dat zegt afdoende over op welke kritische level we zweven. Je hoeft geen expert te zijn om te begrijpen dat met nog meer bevolking het water wel eens een probleem zou kunnen worden. Wel en wat een stukje vlees aangaat, we stapelen de beesten al. De eerste die gaat lopen zeiken dat vlees geen levensbehoefte is bats ik er één voor…

..Whatever | 24-12-06 | 02:40

Het ‘hebben’ van kinderen is een dure hobby, dat is algemeen bekend. De mispunten moeten o.a. voedsel, kleding, een beugel, schoolboeken, een mobieltje en de nieuwste Xbox hebben. Strikt logisch geredeneerd zou je dan verwachten dat vooral rijkere mensen een grote kinderschare hebben. Het tegendeel is echter het geval: het is een sociologisch gegeven, dat men grote gezinnen met name aantreft aan de ‘onderkant’ van de samenleving.
In de goedkopere supermarkten kan men het bewijs hiervan dagelijks aanschouwen: de afgetobde tienermoedertjes met drie jengelende koters (meestal van even zovele vaders trouwens), die in de koelvitrine met afgeprijsde vleeswaren staan te graaien alsof ze op zoek zijn naar de heilige graal. Tja, dat krijg je er nu van als je het vmbeau niet afmaakt…

Maar gelukkig kennen we in ons luilekkerland behalve bijstand, ook kinderbijslag – joechei! Bij deze kinderbijslag gaat het overigens om aanzienlijke bedragen, te weten zo’n 200 tot 400 euro per kind per kwartaal (afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd). In 2005 werd aldus 3,2 miljard euro aan kinderbijslag uitgekeerd.

Hoe meer kinderen men heeft, hoe meer geld er dus in het laatje komt. Geld dat uit de algemene middelen betaald wordt, dus van het belastinggeld van alle werkende Nederlanders. Mij bekruipt daarbij wel eens het gevoel dat bepaalde categorieën ‘kansarmen’ extra inkomsten genereren, door zich steeds weer met jong te laten schoppen. In elk geval ontstaat door het relatief hoge percentage nieuwgeborenen onder de ‘kansarmen’, een almaar uitdijende maatschappelijke onderlaag in Nederland.

Naast deze zogenaamde ‘kansarmen’, zijn er ook nog de SGP en CU stemmende bijbelfanaten die fokken als de konijnen; niet toevallig willen alle ‘gristelijke’ partijen de kinderbijslag verhogen. Grote gezinnen zijn uit de tijd en maatschappelijk niet verantwoord. Nederland is overvol: met een gemiddelde bevolkingsdichtheid van bijna 500 inwoners per km² is Nederland inderdaad een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Files, vervuiling, woningnood en het verdwijnen van natuurgebieden ten gunste van steeds meer asfalt en beton, is het gevolg.

We moeten derhalve juist streven naar een kleiner inwonertal, en niet middels subsidiëring verdere bevolkingsgroei bevorderen. Ik deel ook Jeaust zijn mening dat de overheid geen taak heeft in het stimuleren van gezinsuitbreiding. Ik ben zeker niet tégen kinderbijslag, maar wil deze financiële steun voortaan maximeren tot één à twee kinderen. Willen mensen méér kinderen, dan is dit uiteraard hun goed recht – maar niet op kosten van de gemeenschap. Dat geld kan zinvoller worden besteed, zoals aan zorg, onderwijs etc.

indogirl | 24-12-06 | 02:38

Éh, neehee bier trek je het niet mee, een klok water af en toe is wel handig. Al was het maar om de koppijn te voorkomen de volgende dag.

..Whatever | 24-12-06 | 02:35

Dit is toch al jaren bekend? Belastingen en dergelijke meuk zijn niet eens dingen waar je je eigen druk om hoeft te maken, de eerste kun je bijvoorbeeld ontduiken. Waar het probleem ligt is de drinkwater voorziening en het vreten, en daar kun je je eigen wel druk om maken. Werk e.d. lekker belangrijk, een bekertje met wat dobbelstenen en een pot bier en we trekken die 80 levensjaren wel. Te weinig drink water en geen steak op tafel, dat is minder.

..Whatever | 24-12-06 | 02:33

IK ROEP DIT ECHT AL JAREN!

kruisridder | 24-12-06 | 02:11

@indogirl
Klopt, moet je alleen wel investeren in de kwaliteit van onderwijs en niet in de diversiteit van onderwijs.

CoJoNes | 24-12-06 | 02:03

Compleet off topic, maar ff @Botte hond: de basisschool leerde ons( mij in elk geval wel); eigennamen altijd met een hoofdletter, zelfs wanneer iemand Joost heet.
Fijne feestdagen allemaal:-)

oelewapper | 24-12-06 | 02:02

Ook hier weer wordt blijkens een aantal reacties ‘het opvangen van de vergrijzing’ gebruikt als (drog)reden om de overbevolking niet te bestrijden. In een vergrijsde samenleving zouden te weinig mensen beschikbaar zijn om het nodige werk te doen. De stichting ‘De Club Van Tien Miljoen’ heeft de ondeugdelijkheid van dit argument goed onderbouwd aangetoond. Een belangrijk gegeven is dat er in de categorie 20 tot 64-jarigen zoveel mensen werkloos aan de kant staan (waarvan het merendeel met een uitkering). Hier is nog zoveel arbeidsreserve aanwezig dat iedere denkbare mate van vergrijzing gemakkelijk kan worden opgevangen. In een eventueel tijdelijk tekort aan arbeidskrachten kan tevens worden voorzien door werknemers uit andere EU-lidstaten.

indogirl | 24-12-06 | 02:00

joost is de zwakste schakel, tot ziens!

kierewietje | 24-12-06 | 01:58

Ik denk dat bepaalde groepering het XTC-schip gaan gebruiken.
En dan maken anderen daar weer een mooi gekleurd boeckje voor. Big deal.

Shareholder | 24-12-06 | 01:53

Joost,

Naar mijn mening heeft NL op dit gebied 3 problemen:
1. De vergrijzing
2. De nieuwe aanwas om de vergrijzing te bekostigen.
3. De hoeveelheid emigranten die niet meebetalen aan de voorzieningen om de kosten die de vergrijzing met zich meebrengt te betalen.
Ik ben inmidddels 37 jaar en mij is op de lagere school geleerd dat ons land 12 miljoen inwoners had. Inmiddels is het aantal inwoners van NL gestegen door ons tolerante integratie beleid (links). Het lijkt me dus juist om het probleem van de bevolkingsdichtheid op de juiste plek aan te pakken en dus de emigratie aan banden te leggen.
Let op!! Door te pleiten voor geboorte beperking (bijvoorbeeld +/- 26000 keer) geef je toe aan het generaal pardon en ben je niets beter dan Wouter Bos en zin linkse partijen.

Dr. Snuggles | 24-12-06 | 01:51

@koerbagh
Luister toch eens naar DT man. Schop dat MSN vehikel eens aan.

CoJoNes | 24-12-06 | 01:49

@CoJo (01:32)
LOL, dat is zeker waar. Maar dat we niet alleen bezig moeten met wat we binnenslands produceren, doet verder weinig aan het (al dan niet) gelijk van Jeaust af?
@Cojo(01:36)
Nu snap ik de taalachterstand bij veel allochtonen. Zij gebruiken het slachtschaap.

DiagnosisTyphus | 24-12-06 | 01:42

@botte, ergens midden in de nacht: like wise. Heb je een definitie van een vrijdenkert? Voor ik me ongezien tot de slimme 35 procent reken, is het wel handig dat je weet in welk hokje je laat frommelen.

FReeForever | 24-12-06 | 01:40

-weggejorist-

de grote boze wolf | 24-12-06 | 01:39

Vervolg @ DT
Dat daarna T(hee) komt is dan vanzelfsprekend.

CoJoNes | 24-12-06 | 01:38

-weggejorist-

de grote boze wolf | 24-12-06 | 01:37

@koer
Die Gore Vidal, deed die niet iets met shampoo vroeger? ;)

CoJoNes | 24-12-06 | 01:37

@DT
Een 'ex-fokschaap' doet de truc. Leuk plaatje erbij van een allochtoon balkon, bloed en een emmer, en de kids snappen precies wat bedoeld wordt.

CoJoNes | 24-12-06 | 01:36

de grote boze wolf 24-12-06 @ 01:31

Dat vwas m.i. een archaïsch seaurt Aardsvader van de RealPolitik, dude. Leg eens uit?

BTW: het soort waar ik van rep denkt aan de toekomst van 0031 en zelfs van de menschheid, zonder god. daarom kunnen fris en frank en vrij denken.

bottehond | 24-12-06 | 01:35

@koerbagh
Zelfs verwarrend, omdat het dus gespeld moet worden als koffieshop i.p.v. coffeeshop. Ofzeau... Want zelf begrijp ik er dus ook de geschaapfokte kofschipballen van, maar ze hadden een X nodig.
En OT: Slingert MSN eens aan.

DiagnosisTyphus | 24-12-06 | 01:34

Nou laat ik als neo-neo-malthusiaan ook maar iets intelligents zeggen over dit onderwerp... (essay geschreven en weer weggehaald)
Ach, ik heb er ook geen zin in. Lees dit boek maar: en.wikipedia.org/wiki/Kalki_%28novel%2...
Behalve hilarisch en goed geschreven (maar dat geldt voor bijna alles van Gore Vidal) geeft het ook wel stof tot nadenken.

koerbagh | 24-12-06 | 01:33

Heren, Joost heeft geen gelijk. De bevolkingsgroei is net zo'n groot probleem als Sacha de Boer met een bad hairday. Sorry.
Als je wat wilt doen, moet je stoppen met bijvoorbeeld het adopteren van chinese kindertjes door westerse 'wensouders'(ik verzin het niet). Stop met structurele voedselhulp; Als een volk dusdanig dom is, dat ze niet 500 km verderop gaan wonen als ze niks te vreten hebben, verdienen ze collectief een darwin award.

CoJoNes | 24-12-06 | 01:32

CoJoNes 23-12-06 @ 19:14

Net als jij ben ik ook van mening dat we tekst en uitleg van EénNL krijgen over de verkiezingen en de toekomst... weten wij ook waar we aan toe zijn. Ik dans niet veaur deauden.

bottehond | 24-12-06 | 01:32

-weggejorist-

de grote boze wolf | 24-12-06 | 01:31

oelewapper 24-12-06 @ 01:19

Zo dan. Jij slaat aan op dat "Hindoe".... dude... zeker die film over ghandi gezien? .... een hindoe met een hoofdletter? Ies een stijlfigurige nik. En een waardeloze at that.

* vreet nog een rauwe T Bonesteak *

bottehond | 24-12-06 | 01:29

@botte
Helaas waarschijnlijk weer te weinig tijd om een fatsoenlijke partij uit de grond te rammen.

CoJoNes | 24-12-06 | 01:27

de grote boze wolf 24-12-06 @ 01:19

Kijk: dat noem ik rationele politiek, zij het kort door de bocht. Het Vaticaan, de mannenbroeders en linkse Kerk vinden dit geen goed idee.

bottehond | 24-12-06 | 01:26

LOL @ DT @ 01:20
Zal de jeugd het daarmee wel onthouden...? Ik denk juist niet...

koerbagh | 24-12-06 | 01:24

@DiagnosisTyphus 24-12-06 @ 01:14:
Ehm... het is inderdaad een copy-paste van een website... waarschijnlijk deze: www.stjohns-chs.org/theatre/Carol/AChr... , waar inderdaad nogal wat foutjes en typos in staan.

koerbagh | 24-12-06 | 01:22

@Koerbagh then SMA it is :)
@Botte leg je er bij neer. LPF, EenNL, Joost ies allemaal bad history. Dealt with.

Shareholder | 24-12-06 | 01:21

@Hindoe Gelukkig zijn er nog meer mensen die verder nadenken. Hulde!!

oelewapper | 24-12-06 | 01:19

-weggejorist-

de grote boze wolf | 24-12-06 | 01:19

@Shareholder 24-12-06 @ 01:11:
Voor jou een vraag, voor mij een weet. Enne... die HD's horen in het museum.

koerbagh | 24-12-06 | 01:17

Shareholder 24-12-06 @ 01:02

Als je de regels niet zelf bepaalt zorg je er best voor ze erg goed te hanteren... Jeaust en Marco en Hikmat (zwaai) krijgen een herkansing. Marco P. was van de week ook op de radio. Ik vraag me werkelijk af hoe dat komt. En: zeg Hikmat... doe jezelf eens profileren als Bevrijder van al die gematigde moslims in gijzeling? EénNL heeft een heel heftig maar verzwegen standpunt: "de SStaat garandeert de vrijheid uit een geloof te treden"..... Mag jij ook op TV! Bestel vast wat extra-potige matties.........

bottehond | 24-12-06 | 01:14

@mezelf @ 01:11
geplempd=geplempt natuurlijk ( 't kofschip, 't fokschaap enzo...)

koerbagh | 24-12-06 | 01:14

@koerbagh
Een echte kweaut was het ook niet, anders had er wel '(sic!)' achter de typo's gestaan.

DiagnosisTyphus | 24-12-06 | 01:14

@koerbagh Ben jij echt SMA? Gezien aantal reaguursels is het aannemelijk. De roze brigade haha dat is lang geleden. Hebben jullie die Bernouille 950-inch harddisks nog altijd voor de VRA-admin?

Shareholder | 24-12-06 | 01:11

Oh My God Joost Eendhoofd wat ben je triest! Ik durf te wedden dat jij vroeger het kind was dat niet mee mocht spelen in de zandbak, die al op z'n tiende extreem-rechtse ideeën had en door zn mammie werd vergeten op te halen.
Als je langer had gekeken dan je snaval lang is had je geweten dat door de zeer lage immigratie, de hoge emigratie (dat is het vertrekken van mensen ín Nederland naar het buitenland, voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord), de vergrijzing (een groot percentage van de Nederlandse bevolking is bejaard; dit betekend ook dat er minder kinderen worden geboren als 'tegengewicht', en dat er nu minder kinderen wroden geboren voor de bejaarden die er allemaal over 30 jaar niet meer zijn... ik snap dat dit te moeilijk is voor de gemiddelde GeenStijl.nl-gebruiker, maar ik heb het geprobeerd) en het LAGE geboortecijfer de bevolking van Nederland inkrimpt.

Doe je huiwerk wat beter voordat je je uitspraken doet, je uitspraken halen niets uit, je geeft geen oplossing (je hebt nota bene zelf kinderen, over het paard getrokken hypocriet), je moet niet in Nederland naar de oplossing zoeken, maar in die landen waar de bevolking explosief groeit en daar mensen beter voorlichten, bij de paus als internationaal orgaan afdwingen (ik noem de EU of de VN) dat hij het verbod op gebruik van condooms op moet heffen (of anders annexeerd Italië Vaticaanstad, of zoiets).

En als laatste; nee, de wereldproblematiek wordt niet veroorzaakt door de overbevolking. Die wordt veroorzaakt door egoïsten zoals jij, gebrek aan scepsis t.o.v. van je religie (kom op... elk mens hoort érgens in te geloven, niet eens in een relgie, maar je gelooft toch niet letterlijk dat Christus door een maagd is gebaard?), materialisme en mensen als jij die lukraak uitspraken doen zonder ze goed te kunnen onderbouwen. Ik ben zo blij dat jouw kop uit Den Haag is verdwenen en EénNL géén zetels heeft gehaald. Nederland is een stuk beter af zonder jou.
Prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar, trouwens. =)

Hindoe | 24-12-06 | 01:11

@bottehond 24-12-06 @ 01:03:
Moest even... Ik kan er slecht tegen als er tekstjes worden geplempd zonder bronvermelding met als enige bedoeling "intelligent" en "belezen" over te komen. Zet er dan ook even bij waar uit komt en wat je er mee wilt zeggen in dit verband. Dan heb je zo'n tekst tot je genomen, er iets uitgehaald en nagedacht, dat maakt op mij een veel intelligentere indruk.

koerbagh | 24-12-06 | 01:11

Jeaust, volgens mij ben je een stiekeme linkse ... Wij moeten indammen qua kids zodat er meer Finnen bij kunnen, is het niet?? En je denkt zeker dat al deze Finnen straks ook voor ons gaan dokken wanneer we oud zijn? Finnen zijn de toekomst?? Whahahahaaa laat me niet lachen!! Ik begrijp heel goed waarom je geen werk hebt.. Als jij nu es vuilnisman wordt, banen zijn er genoeg tenslotte, wanneer je maar wilt werken, ( zie www.werk.nl of www.cwi.nl), en iets gaat doen aan alle verontreiniging dan past de zeespiegel zich voor een gedeelte ook al aan. Succes Jeaust met het vinden van welke baan dan ook, misschien moet je i.p.v. dom lullen es gewoon iets aan gaan pakken, een baan waarbij je de handen ipv je hersenen gebruikt bijvoorbeeld!! En mocht er dan iets meer overblijven dan het denkvermogen van een amoebe.. dan zie je ook wat je afdraagt voor al die mensen die bij de deur lopen, nog buiten die kinderbijslag om!!

oelewapper | 24-12-06 | 01:10

FReeForever 24-12-06 @ 01:03

Nice to meet you. De meesten alhier weten dat ik een grote sympathie heb voor Jan Tomaat. Linksen zijn de pvda-erTs voor 78 %, GL voor 97 % , CU stemmerTs voor 43 % en SP-erTs voor 65 %. LinkserTs zijn dom, fanatiek en rechtlijnig. Die denken niet na, maar zijn de linkse extremistische onderbuikerTs met vage thema's als naastenliefde en rentmeesteressenschap. Lutsers imho. Als jij bij die 35 % SP- erTs hoort die wél in de smiezen heeft dan Jan altijd een strategie voor lange en korte termijn heeft valt onder de categorie VrijdenkerTs. Ies een schatting he.... hehehehehehe

bottehond | 24-12-06 | 01:09

preventief ruimen.... en beginnen bij eerdmans

ventilator | 24-12-06 | 01:07

LOL@SMA koerbach

CoJoNes | 24-12-06 | 01:06

@bottehond 24-1206@00:43 : does niet zo dom ouwehoeren over " die linksen". Ik ben rooier dan een tomaat, een trouwe maorijnist en armer dan een kerkrat, maar zie mijn rep van 23-12 rond een uur of 23; Jeaust heeft een punt. Het hele concept fokpremie mag van mij per gisteren op de schop. En laat de SP daar nou een heel eerlijk idee over hebben....

FReeForever | 24-12-06 | 01:03

Goffedomme... die arjan krijgt van sergeant majoor koerbagh de huisregels even ingepeperd.

bottehond | 24-12-06 | 01:03

@Botte Jeaust naar de VVD? Gaat ook al niet. Daar staat het al op instorten, die gaan er een beetje een ex-Pim ex-LPF ex-nobody still-racist binnenhalen. Not a chance dude. Keep guessing folks. My guess, aangezien Jeaust t verziekt heb in de grotemensenwereld, is een GS/BNN presentatiedinges, iets met discussie. TV strikes back. Reaguren doe je weer met je bakkes op tv. Kom er maar in 2007.

Shareholder | 24-12-06 | 01:02

CoJoNes 24-12-06 @ 00:51

Chicken of weazle zou toepasselijker zijn in dit geval.

bottehond | 24-12-06 | 01:01

Beetje laat geworden, er moest vanavond even geneukt worden (inclusief anticonceptiemiddel Joost, wees niet bang). Foksubsidie dient inderdaad te worden afsgeschaft, maar dat geldt voor alle subsidies.
@Arjan83 24-12-06 @ 00:46:
www.geenstijl.nl/paginas/huisregels.ph...

We verwachten correct en foutloos Nederlands. Wie de taal niet beheerst, verzoeken we niet te reageren. Reacties in tenenkrommend Nederlands halen we weg en u krijgt een ip-ban. Een uitzondering geldt voor niet-native Dutch speakers en dyslectische mensen. Meestal gaat het hebben van een niet-boeiende reactie echter samen met slecht taalgebruik.

Tussen aanhalingstekens met de juiste bronvermelding erbij is een Engels tekstje niet zo erg, maar ga hier als begin-twintiger niet de stoere jongen uithangen door uit Dickens' Christmas Carol te citeren. Het komt nogal arrogant en pedant, en zeker onoprecht over.

koerbagh | 24-12-06 | 01:00

@oelewapper
Ik noem 113 het alarmnummer voor dierenleed en Dion Graus. En ga nu snel schaam doen!

CoJoNes | 24-12-06 | 00:58

Volgens mij gaat Eerdmans naar de voetbal; Dordrecht of zoiets.
Met wat vastgoedboys op een jongenskaartje

squire | 24-12-06 | 00:53

@Loopvogel, daarvoor is ie te laat en daar gaat ie nog blij om zijn, gezien de voorspelbare volledige ineenstorting van Wilders.

Shareholder | 24-12-06 | 00:53

@Loopvogel: Geert zou wel goed gestoord moeten zijn om iemand als Eerdmans te verwelkomen, en geef hem es ongelijk.. Dom brallen kan iedereen, zie boven.. En zo gek zal Geert nooit worden, hoop ik.

oelewapper | 24-12-06 | 00:52

@Arjan83 24-12-06 @ 00:46
Presumptuous cock!

CoJoNes | 24-12-06 | 00:51

Man! If man you be in heart, not adamant, forbear that wicked cant until you have discovered what the surplus is, and where it is. Will you decide what men shall live, what men shall die? It may be that in the sight of Heaven you are more worthless and less fit to live than millions like this poor man's child!

Oh God! to hear the Insect on the leaf pronouncing on the too much life of his hungry brothers in the dust!

Arjan83 | 24-12-06 | 00:46

Ik lach me rot. Die linksen hier lijken wel ouwe wijven die roddelen cq andersdenkenden zwartmaken zodra een van mijn seaurt weer eens tegen hun heilige huisjes trapt. Het tragische is dat hun intellect voor de rest evident is en ze soms zelfs humor hebben. Eeuwig jammer.... Anderzijds zie ik wel dat politici als Jeaust en Marco en Hikmat aan een echt nieuw Nederland willen bouwen. Geschoeid op rechtvaardigheid zonder fanatisme; Vrijheid voor allen en een radicaal economisch gebied. We are talking new politicians.... Ik blijf ze steunen. Go Jeaust (tenzij je naar de veuveudeu gaat).

bottehond | 24-12-06 | 00:43

Joost, luister: sluit je nu gewoon bij Geert aan. Elke halal broedmachine moet gewoon direct naar het eigen land verbannen worden. Zo krijgen weer werkgelegenheid, woonruimte en worden onze reserves (WW AOW en WAO) niet meer opgevreten.
Die zg multiculturele samenleving is een grote facade, door die linkse kliek opgezet.
Goed dat er nu enkele mensen zijn die de dingen bij hun naam noemen.

Loopvogel | 24-12-06 | 00:42

@CoJoNes dat zijn Eerdmans' idealen niet.

Shareholder | 24-12-06 | 00:41

Martin Kievits 23-12-06 @ 22:19

Goeie peppie & kokkie- post, dude.

bottehond | 24-12-06 | 00:38

Ik vind trouwens de uitkering van ex-kamerleden veel erger dan kinderbijslag...

da wizard | 24-12-06 | 00:37

@Shareholder
Ik weet niet waarom en noem me gek, maar ik heb toch echt het gevoel dat Eerdmans oprechter is in z'n idealen dan Bos.

CoJoNes | 24-12-06 | 00:36

@jargent
Dat lachen zou je vergaan als Joris niet zo coulant was met de huisregels. Maargoed, pit ze. Droom maar niet teveel van mensen die het beter weten.

DiagnosisTyphus | 24-12-06 | 00:35

@CoJoNes, altijd nog liever Bos *kots* dan die sublimerende dwaas Eerdmans.

Shareholder | 24-12-06 | 00:35

@jargent 24-12-06 @ 00:32
Slaap lekker knul. In elk mogelijke zin.

CoJoNes | 24-12-06 | 00:34

Komt ie nou mee aanzetten.
Dit idee had je vorig jaar moeten indienen Joost.
Maar al heb je 10 miljoen Nederlanders tegenover 1,5 miljard Chinezen.
Dan blijft het probleem toch...

da wizard | 24-12-06 | 00:33

@CoJoNes 24-12-06 @ 00:30

Als de kat van huis is danst de armoemuis op tafel. Veel plezier. Ik ga een lekker schoonheidsslaapje tegemoet. Maar dan ook écht nu, haha.

jargent | 24-12-06 | 00:32

*jargent gaat een totaal onbevredigende nacht tegemoet en moet, ondanks z'n geventileerde gevoelens van superioriteit, een simpel antwoord op een zo mogelijk nog simpeler vraag schuldig blijven. Reaguurders verwelkom dit PvdA lid in de gelederen. Helaas heeft ie morgen een papadag en is dusdanig op leeftijd dat ie minstens 6 uur slaap per nacht nodig heeft.*

CoJoNes | 24-12-06 | 00:30

@DJ69 Je moest es weten wat er nog meer van je belastingcenten betaald wordt buiten de kinderbijslag.

oelewapper | 24-12-06 | 00:30

Eerdmans is een xenofoob en een racist. Verder is dit allemaal erg de Telegraaf vind ik. Joostcolumns bewijzen het, het is eigenlijk bagger dat GS.

Shareholder | 24-12-06 | 00:27

@CoJoNes 24-12-06 @ 00:21

In plaats van uit je nek te kletsen zou je beter je ogen de kost kunnen geven. Maar misschien moet je eerst leren lezen. Begrijpend lezen wel te verstaan. En voor nu echt baibaizwaaizwaai want morgenstond heeft goud in de mond.

jargent | 24-12-06 | 00:25

@DiagnosisTyphus 24-12-06 @ 00:12

*Hijst zich lachend uit bed*

Hahaha.. jij makt je hier op GS druk over ABN en schrijftaal annex spreektaal. Hahhahahhahhahhahahhahhahhahhah.

*Keert lachend wederom naar bed*

en nu echt baibai zwaaizwaai

Bejaardebrommerrijder: voor hakbar moet je bij cojoontje zijn. Ik heb onze democratie. Het is slecht, maar er is niet veel beters.

jargent | 24-12-06 | 00:22

@jargent
Leuk om te zien, die omtrekkende beweging maar een antwoord ben je me nog steeds schuldig. Of begrijp je na een week GS ook al precies wat ik bedoel met "Ik heb niets met democratie"? Uitgerekend in een week dat ik weg was. Ik ken jou niet maar jij mij blijkbaar wel.
Ik heb niets met de meerderheid, jargent, omdat die meerderheid niets met mij heeft. Lijkt me een eerlijk en redelijk argument.
Nog één keer dan: Wie o wie zijn die politici die ik volgens jou o zo hoog heb zitten? Als je het niet weet, zeg het dan gewoon. Scheelt een boel gezeik voor andere reaguurders.

CoJoNes | 24-12-06 | 00:21

helemaal mee eens.. afschaffen die kinderbijslag. Gaat van mijn belastingcenten,,waar ik hard voor werk..

dj69 | 24-12-06 | 00:20

Joost, prima stuk. alleen ligt mijns inziens het probleem in de ontwikkelingslanden. Als die mafkees van een paus nou eens zou verkondigen dat gebruik van condooms vrij normaal is, dan zou men daar wat aan beperking kunnen doen. Aids heeft blijkbaar niet genoeg schade aan kunnen richten daar.... Hoe minder asielio's, des te beter krijgen wij het en des teminder criminaliteit is er !!

Leve het CJIB | 24-12-06 | 00:18

Man, waar maken we ons druk om ....... ik maak me iig niet druk om al die zooi.
Tegen de tijd dat het op onze bol te druk wordt, het poolijs gesmolten is, Amsterdammers smachten om in woonboten te mogen wonen of anders verzuipen moeten, ben ik toch allang dood. Kinderen heb ik niet en tegen die tijd is m'n huis een vermogen waard omdat het nog droog staat. Ik sterf dan wel een 'rijke' dood en laat de 'overblijvers' wel achter op de puinhopen.

Ik zeg hiermee wel niet dat ik de boel maar vervuil, want zelfs het kleinste propje papier of plastic van eender welk snoepje gaat in m'n zak en in de vuilnisbak .....

:D

Benman | 24-12-06 | 00:13

@jargent
Was 'gajes' niet onzijdig, en moeilijk te combineren met 'Een of ander'? Is 'ie' niet spreektaal, en is het woord 'naar' niet compleet misplaatst in je zin? Hoort er tussen twee werkwoordvervoegingen niet een komma te staan?
Jeeminee zeg. Zeg, doe eens wat in het ABN?

DiagnosisTyphus | 24-12-06 | 00:12

ten eerste zeg ik : hoe meer kinderen des te beter. kinderen zijn macht. ten tweede zeg ik er bestaat geen klein land of er is een kleiner land dat je kan bezetten. voila ruimte erbij!

PAPAisGEIL | 24-12-06 | 00:10

jezus tering, pleur tog op man.. nederland vol? de wereld is vol. WEN er maar aan.. tenzij je jezelf achter een end l"osung wilt scharen ofzeau.. en dat willen we niet mag ik hopen .. dus Einde verhaal en BEK houden.

]V[ | 24-12-06 | 00:09

@jargent 000
bij wijze van uitzondering nog eentje.
ik ga niet terugbrallen tegen dat versleten gereutel uit de linkse ivoren torens.
Als je dat "niet concreet" genoeg vindt, het zij zo.
Dan maar niet concreet.
En kom je mantra's hier vooral nog eens voortoeteren, linkse hakbar.

bejaarde op brommer | 24-12-06 | 00:09

In Nederland lijkt me er ook niet zo'n probleem te zijn wat betreft bevolkingsgroei. Voorspellingen van het CCP tonen aan dat de bevolking nadat de vergrijzingsgolf achter de rug is op termijn terug zal lopen naar zo'n 10 miljoen. Het lijkt me verstandiger andere landen zoals China, India en de derde wereld landen aan te sporen om minder kinderen voort te brengen.

TheDutch | 24-12-06 | 00:04

@Ik heb niets met democratie.

CoJoNes 23-12-06 @ 23:45

Ach gutteguttegut, waar heb ik al die tijd aan gespendeerd. Een of ander mislukt gajes die zonder dat ie dat beseft optrekt met onze hakbarvriendjes die onze democratie naar de pleuris wensen. Jeeminee zeg. Zeg... baibai en zwaaizwaai.

jargent | 24-12-06 | 00:02

CoJoNes 23-12-06 @ 19:18, 19:32 etc.

Schoenmaker, blijf bij je leest...

P.daalemmer | 24-12-06 | 00:02

*Kuch*, het er best wel mee 'eens' te zijn dus.

DiagnosisTyphus | 24-12-06 | 00:00

@bejaarde op brommer 23-12-06 @ 23:43

Dat wordt dan lastig communiceren als je nooit concreet wordt. Geeft niet, je mag me altijd een good old enemy noemen. Tenminste als je jezelf schaart onder degene die onze democratie naar de pleuris wensen.

jargent | 24-12-06 | 00:00

@jargent heeft zich in het dagleven gestort
@cojones,
alweer een incrowdschot van 't brommerke, wel effectief, vlak voor het spookuur.
en sorry voor gisteren, brommer had verkeerd getankt en het was echt te vroeg voor carnaval.
nu slaapjes.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 23:58

Enige tijd terug een artikel www.linkselente.nl/forum/viewtopic.php... met dezelfde strekking gelezen. Kan niet anders zeggen dan het er best wel mee te zijn, in tegenstelling tot wat het CDA probeert te bereiken met al haar toejuichingen over het nòg voller maken van ons land (van binnenuit dan, het steunen van het uitzettingsbeleid daargelaten).
Reden om te treuren over de bezetting van het CDA in de TK en de zetelverhouding PVV / ÉénNL.

DiagnosisTyphus | 23-12-06 | 23:57

En de vergrijzing vergeet je ook zomaar ff. Wie betaalt er voor de mensen die net na de oorlog geboren zijn?? Zij uit Finland niet hoor.. Dat zijn wij, en de toekomstige kinderen waar je nu zomaar ff de kinderbijslag voor aan de kant wil gooien!!! Ga door Joost, ik zie het helemaal voor me.. En ik denk de oudere mensen ook..:-(

oelewapper | 23-12-06 | 23:55

OT: niet om het een of ander, maar waarom wordt er niet eens een echt BBS geinstalleerd op GS met threads and all? Dit is zo onnodig vermoeiend met al dat gescroll en ge-kopie & plak.
Nou ja, ik zal er nu wel voor eeuwig uitliggen hier, het zij zo. Moest het even kwijt.

OhJee | 23-12-06 | 23:52

@jargent
LOL
Een comment van iemand anders aanhalen, die los van context een flard van mijn comment citeert. Knap staaltje. Luister vriend, je bent hier een noob. Dat geeft niet, integendeel. Maar als ik je één tip mag geven: Verdiep je iets beter in iemand voordat je je een aanmatigend oordeel aanmeet. Ik heb niets met democratie.

CoJoNes | 23-12-06 | 23:45

Goh Jeaust, klasse stukkie dit keer. Zo ongefundeerd peop praten in je vorige column; ik had zoveel redelijkheid en gezond verstand in deze kwestie niet achter je gezocht. Keep it up, deze stijl staat je veel beter.

FReeForever | 23-12-06 | 23:45

Voor "heilige huisjes omschoppen" is dit inderdaad te dom. Er zijn nog genoeg vacatures voor raamambtenaren

Toms Diner | 23-12-06 | 23:45

@Jargent
ik word net zo min concreet als Zappa.
noem het maar een vogeltjesdans, good old enemy.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 23:43

topcat
Het was een rituele verbranding maar dat terzijde.

doktersnuggles | 23-12-06 | 23:42

De nr 10 van de PVV is een vriendelijke ADO supportende Hoekenees. Dus dat gaat allemaal goedkomen, not.

wapenfeit | 23-12-06 | 23:41

Wat een gelul.. Stoppen met fokpremies in ons eigen land en alleen kinderbijslag voor het eerste kind. Ik had er nog begrip voor gehad wanneer Joost in zijn column begonnen was over alle kinderbijslag die naar Finland verdwijnt, omdat meneer Fin hier zit en de zgn. al of niet bestaande kids daarginds.
Dus schuif dat niet op eigen volk af, Joost. Wij zouden niet eens overbevolkt zijn zonder al dat overgewaaide Finvolk dat hier blijft plakken voor de uitkering, kinderbijslag en alle andere toeslagen.. En dan noem ik nog niet eens het gratis leren zwemmen voor Finse moeders.. Dat wordt toch ook allemaal vergoed en betalen wij belasting voor?? Waarom klep je daar niet over, i.p.v. te vallen over kinderbijslag wanneer je meer dan 1 kind hebt. Ik heb er 2, so what? Daar krijg je geen overbevolking van, of een stijging van de zeespiegel, stress of wat dan ook. Maar wij moesten zonodig iedereen welkom heten en amicaal doen d.m.v. toeslagen, en daarom zit iedereen in NL. Wat zullen die Finnen lachen zeg... Ik zou hetzelfde doen wanneer ik in Finland kwam en zo ontvangen werd.

oelewapper | 23-12-06 | 23:41

@bejaarde op brommer 23-12-06 @ 23:38

Lukt het je ook om met een concreet punt aan te komen. Je blijft zo vaeg. Liefst voor 0000 dan hou ik het voor baibai.

jargent | 23-12-06 | 23:40

@jargent 2331
ja, nog wel, maar als het aan de jargents ligt niet lang meer.
en moeilijk voor je he, al die richtingen, met een zo beperkt blikveld.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 23:38

@doktersnuggles 23-12-06 @ 23:37; geen idee... Ik kwam voor de koffie en de cake. Toen ze met het delven klaar waren ben ik 'm maar gepeert

topcat | 23-12-06 | 23:38

Ik hoop niet dat ie nog iets vangt voor deze coflutmns van GS.

jargent | 23-12-06 | 23:37

topcat
Was zeker weer heaumeauxfielen parade?

doktersnuggles | 23-12-06 | 23:37

@IDSMadDog 23-12-06 @ 23:35; tja, het is een uitkeringstrekkert nu he, hij verveelt zich.... met zijn biertje in de linkerhand, zijn rechterhand in z'n broek

topcat | 23-12-06 | 23:36

@CoJoNes had idd. gelijk dat ie niet wilde stemmen op de PVV om Graus.

Als Graus de enige reden is dan snap je de miserie niet waar PVV NL in wil storten. En dan heb je niet in de gaten dat er nog meer Grausen rondlopen in die fractie. Het is een hele groep Graus daar.

jargent | 23-12-06 | 23:36

BTW, als dit het "heilige huisjes omschoppen" is van Eerdmans, dan moet hij toch echt ff beter zijn best doen of kappen met die flauwe columns

IDSMadDog | 23-12-06 | 23:35

@doktersnuggles 23-12-06 @ 23:29; ja, ik... een plakje cake en een kopje koffie. Maar de koffie was in een kopje ipv van in een thermosje, dat was wat lastig meenemen. Cake heb ik nog, wil je die hebben?

topcat | 23-12-06 | 23:34

@jargent 23-12-06 @ 23:28
Boeiend, maar geef eens antwoord. Je geeft zelf aan te weten welke politici ik ' o zo steun'.

CoJoNes | 23-12-06 | 23:34

@Vertel eens dan, o verhevene.

CoJoNes 23-12-06 @ 23:30

Je begint je rol goed eigen te maken.

jargent | 23-12-06 | 23:32

@bejaarde op brommer 23-12-06 @ 23:26

Geen idee in welke richting je aan het brommen bent. Van mij hoef je niet links te stemmen. Ook bejaarden mogen dat helemaal zelf weten.

jargent | 23-12-06 | 23:31

@jargent 23-12-06 @ 23:28
Vertel eens dan, o verhevene. Welke politici zou ik volgens jou steunen?

CoJoNes | 23-12-06 | 23:30

Iemand nog iets meegekregen van het overlijden van Robert Long?

doktersnuggles | 23-12-06 | 23:29

@CoJoNes 23-12-06 @ 23:24

Haha, jij gaat mij lesgeven over generaliseren. Hahahhaha. De politici die jij o zo steunt doen dat vaker dan peopen.

jargent | 23-12-06 | 23:28

Maar wil dezelfde Joost ook niet meer wegen, geen belemmeringen voor de mobiele mens. Niks op tegen hoor maar leg je dan niet neer bij de grenzen van dit kleine land maar ga voor een verenigd en groot Europa zodat we ons een beetje kunnen spreiden.
In Oekraïne, Polen, Turkije, Roemenië etc zijn nog hele gebieden waar geen mens woont. Im wil me best verplichten om na m'n pensioen (wanneer dat ook mag zijn) te verkassen naar één van die landen. Het enige wat ik van de overheid verlang is dat zij m'n inburgeringscursus daar betalen. Dat hoeft voklstrekt geen probleem te zijn als de opbrengsten van de inburgeraars in Nederland daarvoor worden ingezet. Inburgeren in andere Europese landen is veeeeel goedkoper. Daar zou de overheid zelfs wel wat aan over kunnen houden.

burd | 23-12-06 | 23:26

@jargent
kwasten als jij maken het me steeds weer moeilijk om links te stemmen.
Of speel je een rolletje, en is SP een afkorting voor je psychische stoornis?

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 23:26

@jargent
Met alle respect, jargent. Ik zie maar één iemand weeklagen in deze panelen met z'n aanklacht tegen ALLE rechtse politici. Dat soort generalisaties zijn van het soort dat een verheven manier van denken uitsluit.

CoJoNes | 23-12-06 | 23:24

@"Jeaust ga es deaud."

Neenee, Jeaust hoeft niet deaud. Joost moet gewoon een engels woordenboek kopen en de betekenis van het spreekwoord "practice what you preach" opzoeken. Wellicht valt het dubbeltje dan.

jargent | 23-12-06 | 23:23

Ideetjes voor Jeaust:
1)i.p.v. Fluor in het drinkwater: Gay-hormonen toevoegen, want peopstamperts kunnen geen kinderen krijgen (met elkaar)
2)een waterstofbom op Afrika, India en neem gelijk China mee.
3)alle jongetjes gelijk bij geboorte castreren (onverdoofd=goedkoper)
4)abortus toepassen bij een I.Q onder de 125
5)abortus met terugwerkende kracht toepassen op alle rechtsdragende pseudo-fascisten (Jeaust trekke de schoen aan)
6)babymelkpoeder valt onder de verboden middelen, dus binnenkort kunnen wij Antillianen verwachten met bolletjes babymelkpoeder in hun hol
7)alle moslima worden verplicht een kuisheidsgordel te dragen.
De sleutel kan men ophalen bij Mevr. Verdonk (nieuwe portefeuille)
Anaal mag nog wel. Daarom punt
8)gratis verstrekking van Vaseline op basisscholen, zodat men er makkelijk erin kan komen, dat anall gewoon moet om de wereld te reden.
SAVE THE WORLD, GO ANAL, wordt de nieuwe slogan van de VN.
Kofi Anal doet het nog één keer voor.
9)alos men 40 jaar als ambtenaar gewerkt heeft, wordt men gratis de ruimte ijn geschoten (zonder ruimtepak) om plaats te maken voor nieuwe generaties, en om te voorkomen dat men nog 30 jaar een beetje gaat frewheelen achter de geraniums.
Ik bedoel, maar, mogelijkheden te over.

Bisschop Gijsen | 23-12-06 | 23:22

"Dus alleen kinderbijslag voor het eerste kind."

Als jij niet genoeg geld hebt (of die keuze hebt gemaakt in de gedachte van jouw zieke geest (sorry voor deze ruwe uitdrukking) ) en naar voedselbanken moet een ook al geen kinderbijslag krijgt voor je tweede kind die je gekregen hebt door onveilige seks door of ontwetendheid of puur verkrachting en je dan maar zien te redden? Puik plan, ik zeg (voor de eerste keer verlaag ik mij tot dit niveau zodat je mij begrijpt): "Jeaust ga es deaud." Oh, nog fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar he!

Sebastianos | 23-12-06 | 23:21

Who died and made you God, Jargent?

@CoJoNes 23-12-06 @ 23:13

Cojones did. Not very consciously though.

Overigens: zielig geweeklaag gaat je niet veel verder brengen. Er lopen hier bij GS niet veel lieden rond die zich om die reden om je zullen ontfermen. Je kunt echter altijd proberen, zoals bothondje, heel hard auw en help te roepen. Er zijn er die ook daarin inconsistentie zullen tonen.

jargent | 23-12-06 | 23:19

@jargent
Dat aanmatigende toontje van je begint me behoorlijk de strot uit te komen. Niet gehinderd door enige kennis van de achtergrond des persoons kom je hier fris en fruitig binnenzetten, schijt de boel onder en verwacht bijval.
De toon en inhoud van je reacties zijn domweg kort door de bocht, wereldvreemd en staaltjes voorbeeldargumentatie zoals Jan Marijnissen altijd pleegt te beoefenen. Jij weet helemaal niks van mijn 'zakkenvullerij' vader, noch van die van andere reaguurders. Ik scherm gewoon niet met mijn verheven ego, omdat ik dat aan mensen overlaat die vinden dat ik dat zou verdienen. Jouw weinig subtiele manier van het poneren van je zg. verheven gedachtengoed is vele malen verwerpelijker dan de goedbedoelde, misschien wat naïeve bijdrage van Eerdmans. Who died and made you God, Jargent?

CoJoNes | 23-12-06 | 23:13

ah, dus echt oogkleppen, jargent, ik had al zo'n vermoeden.
Blijf goed naar rechts kijken, dan kijk ik naar alle kanten.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 23:13

@bejaarde op brommer 23-12-06 @ 23:08

Voorzichtig dat je niet uit de bocht vliegt, hehe. Alle rechtse politici zijn zakkenvullers, ze zitten er écht niet voor jou en mij daar. Hoe rechtser hoe meer ze er voor zichzelf zijn. Al die onzin over allochtonen hier en daar, moslim zus en zo is om hun salaris te behouden en liefst te vermeerderen.

jargent | 23-12-06 | 23:12

@gawdfather 23-12-06 @ 23:08

LOL

Trouwens te laat. Ook hier is Eerdmans niet erg consistent: werd recent papa.

jargent | 23-12-06 | 23:09

@jargent 2303
dat salaris in de partijkas storten is te waarderen, maar veel meer dan stoere taal komt er niet uit die SP.
En met uitkeringsverbandjes schoppen we het niet ver, er is niet sosjaals aan lollies en snoepgoed.
En wat rechtse zakkenvullers betreft, naar de hel, samen met linkse zakkenvullers en partijloze zakkenvullers.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 23:08

Ik zou verrekte blij zijn als Joost het goede voorbeeld zou geven, reproduceer alsjeblieft niet Joost!

gawdfather | 23-12-06 | 23:08

@CoJoNes 23-12-06 @ 23:03

Met een gewone WW voor Eerdmans is een prima compromis bereikt. Hij heeft als elke andere lanterfanter die zijn baan kwijtraakt recht op. Maar eindig én sollicitatieplicht, anders mag hij voor mij bij de voedselbanken water en brood halen. Goed voor zijn empatische vermogens.

jargent | 23-12-06 | 23:06

@bejaarde op brommer 23-12-06 @ 23:02

Yep. In elk geval veel meer dan de rechtse eigenzakkenvullers.

jargent | 23-12-06 | 23:03

@jargent 23-12-06 @ 23:00
Goed, geen wachtgeldregeling voor Eerdmans, maar gewoon WW. Op basis van z'n gemiddeld salaris in de afgelopen 5 jaar. Keurige klokkaarten in het TK gebouw en declaraties voor de uren buiten de deur.
Eerdmans is z'n wachtgeld waard. De huidige kamervoorzitter was 21% afwezig en Bos heeft een betaalde papadag.

CoJoNes | 23-12-06 | 23:03

SP gaan voor algemeen belang?
hahahahahahaha

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 23:02

@CoJoNes 23-12-06 @ 22:57

Ja hoor, errrug knap van je. Cutandpaste zeker.

jargent | 23-12-06 | 23:00

Tuurlijk mogen we de wachtgeldregeling van Eerdmans bekritiseren. Hij was tenslotte degene die het deed bij anderen. En nou loopt hij zelf te parasiteren. Het rechtse kliekje is echter niet alleen altijd irrationeel geweest ook erg inconsistent. Ze vullen ook zonder uitzondering vooral hun eigen zakken. Dat kan men van de SP-ers absoluut niet zeggen. Die gaan tenminste voor het algemeen belang. Je kunt het er niet zo mee eens zijn met hun ideeen, vind hun zelf vaak ook wat laf, maar je hebt er tenminste wat aan.

Overigens: arbeidsethos en Eerdmans in één zin. lamenielachenzeg. Hij was vaker op TV dan dat hij noest aan het werk was.

jargent | 23-12-06 | 23:00

@jargent 23-12-06 @ 22:51
Dedaigneus. Mooi woord. Toepasselijk ook.

CoJoNes | 23-12-06 | 22:57

als links verliest komen de eenlettergreepwoordjes.
dom, dom, dom.
je pikt de linkse dogmaleuteraars er zo uit.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 22:57

joost, jij was dus zo'n kneusje vroeger...

Stijlloosadverteren | 23-12-06 | 22:57

Eerdmans heeft bijna 3 jaar in de kamer gezeten en daarvoor ook gewoon gewerkt. Hij heeft dus recht op een minimaal 8 maanden een loongerelateerde WW uitkering, die 10% extra wordt ruimschoots gecompenseerd door z'n arbeids ethos, dat niet bepaald het ethos is van de raamambtenaar. Over 8 maanden mag je gaan zeiken over de wachtgeldregeling, nu is het makkelijk laag trappen en getuigt het van weinig realiteitszin.

CoJoNes | 23-12-06 | 22:55

@CoJoNes 23-12-06 @ 22:47

Heb je wat overschat. Je bent een beetje aan de dommige kant, naast extreem koppig. Ik zou een boekenkast vragen aan de kerstman, als ik jou was, maar ik vrees dat je er je LCD in gaat zetten.

jargent | 23-12-06 | 22:51

@jargent
Pretenties zijn ambities die dedaigneus zijn. (met dank aan het nationaal dictee voor de spelling)

CoJoNes | 23-12-06 | 22:49

@zeg. doe eens nadenken.

Groen Monstertje 23-12-06 @ 22:44

Als ie dat kon dan zat hij niet bij Lijst Puin en Fluim en was hij ook niet bij 1NL en zou hij een mannetje geweest zijn dan had hij onze belastingcenten laten liggen in plaats van dat hij daar nu op potverteert.

jargent | 23-12-06 | 22:49

@flipsen
limonade is aanrader, we zijn al aangekomen bij de bh-hoofddoekjes van sigaarrokende linkstoeter marcel meulenbelt.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 22:49

@jargent 23-12-06 @ 22:43
Zoals ik zeg: oorlog, gezondheidszorg en immigratie. Je maakt m'n punt.

CoJoNes | 23-12-06 | 22:47

@CoJoNes 23-12-06 @ 22:43

bazelbazelbazel

wat is er trouwens mis met ambities (die jij met enig dedain pretenties noemt)?

Beter een conservatief met ambitie dan een zonder. Een conservatief zonder ambities is een lui vadsig beest dat alleen profiteert. Een soort Wilders zeg maar.

jargent | 23-12-06 | 22:46

De opgesomde punten het gevolg van overbevolking? Of gaat het hier over "overbevolking met upperclass"? (Importverbod voor Britneys&Paris') Verontreiniging, broeikaseffect, stijging van de zeespiegel, honger, files, woningnood, zijn eerder het gevolg van de decadente levensstijl van de kwot 500. Agressie, stress, schaarste, integratieproblemen, hoge belastingen, zijn een reactie daarop! Leuk dat je't zo neer zet, maar d'r klopt geen kont van! "Joost Eerdmans schopt heilige huisjes omver"? De grote boze wolf heeft een betere blowjob met 3 varkens! Maar jij bent zeker geen aanhanger van het geloof waarin je varkens een blowjob mag geven..

Toms Diner | 23-12-06 | 22:46

lieve joost eerdmans,je bent dom en kortzichtig. veel sterkte met je eigen zielige breintje,zeg. doe eens nadenken.

Groen Monstertje | 23-12-06 | 22:44

Jeaust heeft gewoon een sterk punt te pakken.
Het is belachelijk dat ik andermans kinderschare moet subsidieren.
Kinderbijslag had nut bij de wederopbouw na de tweede wereldoorlog.
Nu is het allang zijn doel voorbij geschoten. Afbouwen dus.

ruitjes-14159 | 23-12-06 | 22:44

@CoJoNes 23-12-06 @ 22:39

Probeer het zelf eens, of ben je bang jezelf tegen te komen.

De VS is het enige land in het Westen dat haar bevolking enigszins ziet groeien (door immigratie inderdaad), alle andere gaan achteruit. Dit is de top 10 in 2050:

1. India - 1,628,000,000 (1.628 billion)
2. China - 1,437,000,000 (1.437 billion)
3. United States - 420,000,000 (420 million)
4. Nigeria - 299,000,000
5. Pakistan - 295,000,000
6. Indonesia - 285,000,000
7. Brazil - 260,000,000
8. Bangladesh - 231,000,000
9. Democratic Republic of Congo - 183,000,000
10. Ethiopia - 145,000,000

jargent | 23-12-06 | 22:43

Een progressief is overigens niks anders dan een conservatief met pretenties. Anja Meulenbelt, bijvoorbeeld, noemt zichzelf progressief terwijl ze druk bezig is de stukjes van de door haar verbrande beha's weer aan elkaar te plakken en er een hoofddoek aan vast te knopen.

CoJoNes | 23-12-06 | 22:43

@jargent
Zet daar eens een lijstje tegenover van andere westerse landen in dezelfde periode en vergelijk de relatieve bevolkingsgroei. Is vervelend: Dingen in perspectief plaatsen.

CoJoNes | 23-12-06 | 22:39

@CoJoNes 23-12-06 @ 22:29

@stelling durf ik overeind te houden.

Dan ben je even koppig als een ezel, haha, tsjongejonge...

tussen 1920 en 1940 is Japan nog geen 18 miljoen gegroeid
tussen 1940 en 1960 dus inclusief jouw oorlog is Japan ruim 21 miljoen gegroeid.

Je houdt je stelling niet overeind want hij ligt allang aan diggelen. Je houdt hem wel krankjorem vast, dat is wat anders...

@... kan maar één ding betekenen: Je bent links.

Links, rechts, dat is zooo 20e eeuw man. Dat is over en voorbij. Marcel van Dam is de grootste conservatief geworden.

Je mag me progressief noemen. De wereld is namelijk nooit af.

jargent | 23-12-06 | 22:36

@CoJoNes 23-12-06 @ 22:32
Zou ik eauk zeggen.....
*gaat aan de drank*

Herman Flipsen | 23-12-06 | 22:34

@Herman Flipsen 23-12-06 @ 22:31
Dat was een bonus. Had ik nog niet eens gezien toen ik m'n comment typte. ksweer het je!

CoJoNes | 23-12-06 | 22:32

@CoJoNes 23-12-06 @ 22:29
Wellicht verraadt dit ook wat: "irrationele rechtse kliekje wat tot nu toe aan de macht was. Die hebben NL bijna naar de hel gemieterd"

Herman Flipsen | 23-12-06 | 22:31

gezegd=gezet

CoJoNes | 23-12-06 | 22:31

@jargent 23-12-06 @ 22:21
Bedankt voor het lijstje. Mijn stelling durf ik overeind te houden. Als je kijkt naar het zogenaamde echopiek effect, zie je heel duidelijk dat vanaf 1985 de bevolkingsgroei afneemt. Japan heeft geen echo-echopiek en wel een zeer goed stelsel van gezondheidszorg.
Je steeds overtreffender trappen van afkeur voor 'mijn oplossing' vind ik echter nogal misselijk. Onder mijn eerste statement heb ik een zeer duidelijke noot gezegd, in een wanhoopspoging de ironie van mijn opmerking te onderstrepen.
Dat zelfs die hint volledig langs je heen gaat, kan maar één ding betekenen: Je bent links.

CoJoNes | 23-12-06 | 22:29

"de aanwas afremmen"

Zo jammer dat je niet weet waar je het over hebt. Het geboortecijfer in Nederland daalt al jaren en zal alleen maar verder dalen, daar zijn dat soort maatregelen die jij voorstelt echt niet voor nodig. www.rivm.nl/vtv/object_document/o1171n...
Kijk hier eens naar en verzin dan iets nieuws, iets waar het de moeite van waard is om je druk over te maken.

WoudAap | 23-12-06 | 22:28

@Herman Flipsen 23-12-06 @ 22:18

Ik ben het met je eens dat regeren voor de SP lang niet zo makkelijk zal zijn als de heerlijke oppositiebanken. Toch is het evident dat ze het talloos vele malen beter zullen doen dan het irrationele rechtse kliekje wat tot nu toe aan de macht was. Die hebben NL bijna naar de hel gemieterd.

jargent | 23-12-06 | 22:24

Koning,
Zo heb ik dat inderdaad gelezen.... misschien niet terecht...... lezen is ook interpreteren..... en dat kan in dit artikel van Joost naar mijn inzicht op twee wijzen....

"@kievits 23-12-06 @ 22:00
Haha, juist. Zo had ik het nog niet bekeken. Die uitleg is inderdaad zeer wel mogelijk, hoewel ik betwijfel of dat is wat de heer Eerdmans bedoelde. Ik denk evenwel dat het heel goed mogelijk is de allochtoon aan te wijzen als oorzaak van het uitblijven van een daling van de bevolkingsgrootte in Nederland. Het voert echter duidelijk te ver om deze groep verantwoordelijk te stellen voor de gehele groei van 5 tot 16 miljoen mensen."

Martin Kievits | 23-12-06 | 22:24

Lol @ Martin. Was het lekker?

knutsel | 23-12-06 | 22:21

@Japan heeft een vrij actieve rol gespeeld in WOII, zoals je weet hebben oorlogen een vrij desastreus effect op de bevolkingspiramide.
Mijn 'oplossing' snijdt wel degelijk hout, dat hij niet wenselijk is, is een compleet ander verhaal. CoJoNes 23-12-06 @ 22:12

Blijft nonsens:

Oct. 1, 1920 55.963.053
Oct. 1, 1925 59.736.822
Oct. 1, 1930 64.450.005
Oct. 1, 1935 69.254.148
Oct. 1, 1940 73.114.308
Nov. 1, 1945 71.998.104
Oct. 1, 1947 78.101.473
Oct. 1, 1950 84.114.574
Oct. 1, 1955 90.076.594
Oct. 1, 1960 94.301.623
Oct. 1, 1965 99.209.137
Oct. 1, 1970 104.665.171
Oct. 1, 1975 111.939.643
Oct. 1, 1980 117.060.396
Oct. 1, 1985 121.048.923
Oct. 1, 1990 123.611.167
Oct. 1, 1995 125.570.246
Oct. 1, 2000 126.925.843

Ziedaar de bevolkingsstatistieken van Japan sinds 1920. Jouw WO-II had een marginaal effect. De bevolking is altijd blijven groeien, behalve dat kleine dipje waar jij je aan hangt.

www.stat.go.jp/data/kokusei/2000/final...

De bevolking neemt daarentegen fors af de komende decennia. Oorzaak is materialisme en individualisme. Het krijgen van kinderen wordt gezien als een last en men wil alleen maar lust. GSers kunnen erover meepraten.

Sprankje hoop is dat je je onsmakelijke oplossing zelf onwenselijk noemt. In dat geval blijft immigratie over. Wist je trouwens dat in 020 in de 17e eeuw 60% allochtoon was? Vandaag op de radio opgevangen. Geschiedenis is mooi. Eerdmans heeft er echter geen kaas van gegeten.

jargent | 23-12-06 | 22:21

hear hear strijd ik ook al jaren tegen. De overbevolking wordt een wereld drama.

lara | 23-12-06 | 22:20

Botte,
Ik heb geen enkel lijntje met Pim, gelukkig niet. Dat heb ik hier op dit forum niet geschreven. Dat artikel waar net door Co en nog wat naar gelinkt is is van vele jaren terug. Die tijd heb ik gelukkig ver achter mij. Ik wil niets met dat zgn Fortuynisme te maken hebben. Ik schaam me diep dat ik me daar ooit mee ingelaten heb. Ik heb hier - op dit forum - slechts een andere mening gegeven. GS staat voor vrije meningsuiting ! Ik verzet mij tegen het telkens met beschuldigende vinger wijzen in de richting van allochtonen. Ik mag gelukkig nog mijn mening geven. Dat er dan vervolgens inhoudelijk niet ingegaan wordt op mijn argument is jammer. Dat er als reactie een link naar een leugenachtig krantenartikel over mij van maart 2002 verwezen wiordt is achterbaks. Ik werk al vele jaren met vele allochtonen, met zeer veel plezier, warmte en dankbaarheid. Ik ben nog nooit door een van hen genaaid. Wel door autochtonen ! Vele malen zelfs.
Hier houd ik het verder bij.

Martin Kievits | 23-12-06 | 22:19

@jargent 23-12-06 @ 22:14
Nee hoor, empatisch vermogen is prima, maar die voedselbanken zijn bijna tot statussymbool verheven in Nederland.
Er ligt nog een kleine €250 miljoen aan WWB gelden te wachten op de plank juist voor die mensen.
Ik ontken de problemen van armoede niet, ik zeg alleen dat de SP ze constant noemt om de onderbuiken te bespelen.
Oplossen van die problemen is dan weer wat anders voor de SP, dan gaan ze rennen.

Herman Flipsen | 23-12-06 | 22:18

@kievits 23-12-06 @ 22:00
Haha, juist. Zo had ik het nog niet bekeken. Die uitleg is inderdaad zeer wel mogelijk, hoewel ik betwijfel of dat is wat de heer Eerdmans bedoelde. Ik denk evenwel dat het heel goed mogelijk is de allochtoon aan te wijzen als oorzaak van het uitblijven van een daling van de bevolkingsgrootte in Nederland. Het voert echter duidelijk te ver om deze groep verantwoordelijk te stellen voor de gehele groei van 5 tot 16 miljoen mensen.

Koning Fles | 23-12-06 | 22:17

@Herman Flipsen 23-12-06 @ 22:10

Hahahahhaha, noem je het armoedeprobleem een onderbuikgevoel?
Kennelijk moeite met het opbrengen van enig inlevingsvermogen?

jargent | 23-12-06 | 22:14

@jargent
Japan heeft een vrij actieve rol gespeeld in WOII, zoals je weet hebben oorlogen een vrij desastreus effect op de bevolkingspiramide.
Mijn 'oplossing' snijdt wel degelijk hout, dat hij niet wenselijk is, is een compleet ander verhaal.

CoJoNes | 23-12-06 | 22:12

@Ik ben er vantussen.

En daar gaat ie wederom met het staartje tussen zijn knikkende knietjes. En wij mogen het nerveuze urineplasje opvegen zeker? Mooi niet, dat doe je maar als je terug bent, haha.

jargent | 23-12-06 | 22:11

@Martin Kievits 23-12-06 @ 22:00
ik neem aan dat u mij hiermee aanspreekt (hoewel datvan die tikfouten van een ander kwam)
Het is en blijft uw interpretatie! Eerdmans zelf, rept niet over allochtonen dat doet u!
Wat andere mensen daar dan weer aan gedachtes op loslaten is aan die mensen, dat kunt u niet afschuiven op het conto van Eerdmans. Natuurlijk spreekt hij mensen aan op onderbuikgevoelens, daarvoor is het een scherpe column. Hij 'spreekt' hier als columnist en niet als politicus.
-
Trouwens, welke politicus maakt zich niet schuldig aan het inspelen op onderbuikgevoelens, Wilders (tsunami aan immigranten) Marijnissen (Alle voedselbanken) Balkenende (normen en waarden) Thieme (onschuldige biggetjes) enz. enz.

Herman Flipsen | 23-12-06 | 22:10

hoop foute gasten wel hier...

jodeltje | 23-12-06 | 22:10

Jeaust doe es simpel.
<BR/>
Werelds bevolkingsoverschot en werelds hongersnood zijn in een enkele en eenvoudige stap op te lossen.
<BR/>
Algemene invoering van absoluut cannibalisme. Alleen de laatste verrekt van de honger!

MadDieu | 23-12-06 | 22:08

@De belangrijkste oorzaak van de bevolkingsgroei is simpelweg verbeterde stand van de medische wetenschap.

Nonsens. Japan heeft een uitstekende gezondheidszorg, ze worden het oudst in de wereld, en toch gaat Japan de komende decennia 1/3 (!) van haar bevolking kwijtraken. Ik zal je maar niet vertellen hoeveel inwoners in die tijd Pakistan erbij krijgt met haar erbarmelijke gezondheidszorg.

De oplossing die je aandraagt komt neer op alléén goede gezondheidszorg voor rijke stinkerds. Daar gaan ze alleen harder van stinken, dunkt me.

jargent | 23-12-06 | 22:07

CoJoNes 23-12-06 @ 22:04

Onbegrijpelijk dat bijna tout 0031 de sponde verkiest boven die twee geniale gekken van de SVW....

CoJoNes 23-12-06 @ 22:02

Ik heb nog een mooie vlammenwerperT staan. Ies leuk in debatjes met linksen. Als ze niet kunnen winnen doen ze dat soms: zichzelf affakkelen. Vorig jaar was er ook een dominee die zo bang was voor de islam dat hij zich vast in de hens stak, maar dat lijkt me een uitzondering. Linksen zijn dol op zelfverbranding. Dus als je vanavond nog last hebt van kakkerlakken in de vorm van een trol dan staat het schuurtje open. Ik ben er vantussen. Happy Hunting!

bottehond | 23-12-06 | 22:07

Alweer een die zich achter dislexie verschuilt. pfff...

knutsel | 23-12-06 | 22:06

@bottehond 23-12-06 @ 22:00
elke avond met zeer veel plezier.

CoJoNes | 23-12-06 | 22:04

Martin Kievits 23-12-06 @ 22:00Jezelf voorstaan op je vemeende politieke zwaargewichtigheid en je lijntje met Pin maakt je volstrekt ongeloofwaardig. Het is goffedomme Sicilië niet hiero... met je maffe vendetta. Ga een sdeaud of doe normaal. Hier zijn we allen gelijk. Als je zo nodig met Jeaust een bief mot uitknokken stuur hem dan aub meeltjes.

bottehond | 23-12-06 | 22:03

@jargent
De belangrijkste oorzaak van de bevolkingsgroei is simpelweg verbeterde stand van de medische wetenschap. Niks meer, niks minder. Wil je de bevolkingsgroei een halt toe roepen, moet je medische zorg alleen toegankelijk maken voor hen die de kostprijs kunnen en wilen betalen.
noot: Dit statement hoeft niet persé de mening van de schrijver te zijn maar kan eventueel gezien worden als een stijlfiguur *zucht*.

CoJoNes | 23-12-06 | 22:02

De demografische waarheid is dat de gezinsomvang afneemt naarmate de rijkdom stijgt. De beste oplossing voor de wereldwijde overbevolking is dus een betere spreiding van de welvaart. Heb ik meteen een mooie kerstgedachte: eerlijker delen.

Paulusdebosbouter | 23-12-06 | 22:02

het is bewezen, in het dierenrijk hebben cojones hebben meer gevoel voor humor dan kievits, met of zonder sinoninems.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 22:02

@superjan 23-12-06 @ 21:54

Achso, alles kan tegenwoordig.

jargent | 23-12-06 | 22:01

De grootste aanwas van 5 miljoen tot 16 miljoen mensen in 2001 is voornamelijk het resultaat van het voortplantingsgedrag van de autochtone Nederlanders.

Kwestie van interpreteren: Joost zegt hiermee dat de aanwas van 5 naar 16 miljoen voornamelijk voor rekening van de ALLOCHTONEN komt, omdat de autochtonen achter blijven met zich te vermeningvuldigen. In een artikel waarin hij stelt dat Nederland overbevolkt is komt dat op mij over dat hij van mening is dat die overbevolking de schuld is van ALLOCHTONEN. Dat is zijn oude stokpaardtje, waarover ik vaker met hem gesproken heb. Hier blijf ik mij tegen verzetten. In ieder geval blijf ik hierover mijn mening geven, hoe ver jij mij ook onder de gordel tracht te treffen met het zoeken op Google naar voor mij belastende oude krantenartikelen. Ook wijzen op een klein tikfoutje mijnerzijds, terwijl ik dislectisch ben is ook niet erg chique. U bent in ieder geval geen heer.

Martin Kievits | 23-12-06 | 22:00

CoJoNes 23-12-06 @ 21:58

Amen en een zalig Kerstfeest voor jou en de jouwen. En nu de Mothmanprophecies kijken. Die is erg goed. BTW: heb je nou al eens naar "de staat van verwarring" gekeken?

bottehond | 23-12-06 | 22:00

@"Nu gaan wíj eens flink soepsidie slurpen"

En weer een argument kwijt voor de irrationele troep, niet dat ze daar al sterk in waren....

jargent | 23-12-06 | 21:59

@botte
Mijn moment van zwakte, trouwe vriend. Ik zat een paar dagen voor m'n eerste weekje vakantie sinds 3 jaar en diende de soep wellicht heter op, dan wenselijk.
En tout cas: Prettige kerst en een gelukkiig nieuwjaar, ook voor BBBB en de pups. Dat maar veel ouwe reaguurdersa mogen blijven hangen hier.

CoJoNes | 23-12-06 | 21:58

CoJoNes 23-12-06 @ 21:52

Ik zei toch dat je ijlde. Enfin.

Eerdmans is bezig met een afbraakexpeditie zoals altijd. Waar we ons zorgen om moeten maken is wie straks ons pensioen betaalt, onze economie draaiende houdt en onze luiers verschoont in het verpleeghuis. Met het wegpesten van alle allochtoontjes door Eerdmans cum suis en het navenant slechte imago in het buitenland waardoor allerlei briljante studenten en wetenschappers ons land links laten liggen komen de oplossingen daarvoor niet echt dichterbij.

jargent | 23-12-06 | 21:56

Met alle respect voor de heer Eerdmans, maar het argument dat de grootste aanwas van 5 miljoen tot 16 miljoen mensen in 2001 voornamelijk het resultaat is van het voortplantingsgedrag van de autochtone Nederlanders snijdt weinig hout. In het verre verleden is de bevolking hier inderdaad gegroeid door voortplanting van autochtone inwoners; dat lijkt mij nauwelijks iets dat hen te verwijten valt. De laatste jaren is het echter zo dat de autochtone bevolking niet in omvang toeneemt, maar zelfs sterk krimpt. De enige reden dat het bevolkingsaantal als geheel niet afneemt - en dit geld ook voor vele andere westerse landen - is de aanwas door immigratie (waarbij opgemerkt dient te worden dat de immigranten in verhouding tot de meer oorspronkelijke Nederlanders ook nog eens aanmerkelijk meer kinderen voortbrengen). Zelf zou ik ook graag streven naar een lager aantal inwoners, maar niet als dit betekent dat na verloop van tijd alle autochtone Nederlanders zullen zijn vervangen door allochtone 'Nederlanders'.

Voorts weet ik niet of het verstandig is te streven naar een gemeenschap van enigskinderen. Waar dit toe kan leiden zag ik juist vanavond in het NOS-journaal met betrekking tot China, om nog maar niet te spreken van de negatieve eigenschappen die over het algemeen aan dit soort kinderen worden toegedicht.

www.un.org/esa/population/publications...

Koning Fles | 23-12-06 | 21:56

@ cojo:

Don't feed the troll!

BTW en OT: liev dat je het opnam voor koerbagh, maar koerbagh en ik vinden het soms leuk even de grens over te gaan bij wijze van intellectuele excercitie. Ik heb niet de indruk dat hij nu de pest aan me heeft, heur.

bottehond | 23-12-06 | 21:54

@jargent> je moet weten er was ooit een berucht en kleurrijk jihad strijdert Targent, die deze virulele vlaktes onveilig maakte.

superjan | 23-12-06 | 21:54

@ CoJoNes 23-12-06 @ 21:17
jah helemaal waar. beetje onhaalbaar maar zou een leuk boek zijn waar iedereen iig het basisidee van zou weten. geeft een mooi beeld van hoe omgeving bepaald of mensen welvarend worden of niet. en dat het eigenlijk ook maar 'toeval' is dat 'wij' afrikanen naar amerika brachten en niet de indianen ons als slaaf naar afrika brachten, om maar een zijweg te noemen. we hadden gewoon het voordeel dat we makkelijk landbouw konden overnemen en het naar ons gewin konden omzetten. en zo een begin aan een beschaving konden maken.

waterfles | 23-12-06 | 21:53

Pieter Baan 23-12-06 @ 19:55

De VrijdenkerTs- kring van GS/NN deelt U beleefd mede dat zij de heer Eerdmans verzocht heeft de door de leden opgebrachte belastinggelden te nutte te maken door tot aan de verkiezingen zoveel mogelijk links- liberale intellectuelen en politiek correcte lutsers te ergeren én en passant zoveel mogelijk heilige huisjes in brand te steken, dan wel met zijn sloopkogel te bewerken. De Kring meent dat op deze wijze recht gedaan wordt aan de maatschappelijke behoeften die de leden van de Kring hebben, maar waar zij de tijd niet voor kunnen vinden. De heer Jeaust Eerdmans verricht zijn werkzaamheden op basis van "carte blanche" en onze Raad van Toezicht is buitengemeen ingenomen met wat zij noemt "de béste belastingbesteding in járen"Ergo: f8ck you, asshole. Nu gaan wíj eens flink soepsidie slurpen die jouw soort zo kwistig besteed aan zaken waarvoor wij geen miljarden op wensen te hoesten. KutwaloniërT!

bottehond | 23-12-06 | 21:52

@all
Omdat ik jullie allemaal met een goed gevoel en een waardevol tip het nieuwe jaar wil insturen en omdat GS hem plaatst, deze bij wijze van kerstgroet: www.youtube.com/watch?v=U53XWlGK4hY
Met het voorstel van Joost wordt dit een uitstervend ras.

@jargent.
Sorry, ik had even de ijdele hoop dat je targent was. Helaas.

CoJoNes | 23-12-06 | 21:52

@CoJoNes 23-12-06 @ 21:45

"Tegenwoordig is w00t meer een forum-woord geworden, en is het een uitdrukking van vreugde."

Laten we voor je hopen dat de LOL je niet zal vergaan.

jargent | 23-12-06 | 21:52

Nee, hoor, daar ben jij niet belangrijk genoeg voor. Een krantenartikel uit 2002 aanhalen, dat bol staat van de leugens, om mijn inhoudelijk argument neer te sabelen, zegt alles over jou.

Martin Kievits | 23-12-06 | 21:52

@Martin Kievits 23-12-06 @ 21:45
Ik heb het zojuist gelezen en zal mijn comment terugnemen,
-
eerdmans zegt hetvolgende:
"Mensen die strijden tegen overbevolking wordt vaak verweten zich xenofobisch tegen elke vorm van immigratie te verzetten. Dat is onzin. De grootste aanwas van 5 miljoen tot 16 miljoen mensen in 2001 is voornamelijk het resultaat van het voortplantingsgedrag van de autochtone Nederlanders"
-
Volgens mij legt hij hier duidelijk de hoofdoorzaak bij de autochtone en NIET bij de allochtone bevolking...
dus volgens mij maakt ook u zich schuldig aan het "op de man spelen"door allochtoon en autochtoon te verwisselen

Herman Flipsen | 23-12-06 | 21:51

@CoJoNes 23-12-06 @ 21:45

42 graadjes koorts??

jargent | 23-12-06 | 21:49

23e op de lijst van drukbevolkte gebieden, dat valt nog wel mee.
en.wikipedia.org/wiki/List_of_countrie...
Overigens vind ik de oplossing van Joost niet zo'n beste: waarom moeten er minder jongeren komen als we al één van de laagste geboortecijfers van de wereld hebben (157 plaats)?
en.wikipedia.org/wiki/List_of_countrie...
Met de aankomende vergrijzing lijkt nieuwe aanwas mij wenselijk, zelfs noodzakelijk vor een gezonde economie.
Jammer voor Joost dat nu net de bevolkingsgroepen die hij zou willen laten aborteren beter zijn in sex & voortplanting.

Zeurders | 23-12-06 | 21:47

Lees www.kievits-konsults.nl, en je weet dat ik van alle blaam gezuiverd ben.
Er wordt door jou anoniem slechts op de man gespeeld omdat je geen argumenten hebt: ik ben van mening dat Joost niet mag stellen dat de overbevolking hier door alloctonen komt: de rest heeft niets met frustraties te maken.
Ja, ik heb een keurige baan, heb nimmer mijn handjes behoeven op te houden.

@Martin Kievits 23-12-06 @ 21:36
Erg flauw, om hier je eigen frustraties te projecteren op Eerdmans, omdat Joost niet hoeft te liegen over zijn C.V., maar we nemen het je niet kwalijk hoor.
Zelf al een nieuwe baan gevonden?
krant.telegraaf.nl..
-
En ja ik ben voor castrtie van Almeerder mannen, om door mij vermelde cijfers!(dit om even on-topic te blijven)

Martin Kievits | 23-12-06 | 21:45

w00t!! targent heeft de anonymouse proxy gevonden. Welkom terug ouwe rukker!

CoJoNes | 23-12-06 | 21:45

Dat "zalig" Kerstfeest doet het hem wel, Jeaust. Hulde: Rationele Politiek heeft de toekomst. Wég met al dat miljardenslurpende en maatschappij- ontwrichtende idealisme. Tolerantie, ruimhartigheid, inschikken voor échte vluchtelingen.... het zijn allen zaken waar ik geheel achter sta. Maar niet als je al met onoverkomelijke maatschappelijke problemen opgezadeld zit door die tsunami aan liefdadigheid en samaritanitis. Goed: "rechts" is bereid te accepteren dat er al 2 miljoen vreemdelingen bijgekomen zijn. Denk jij dat links nu tevreden is? Laat me niet lachen! Die kennen maar één weg en dat is de vlucht naar voren met een halfverschroeide aarde in hun kielzog'Op naar de multikulturele sosjale Heilstaat. Prima column weer en je gooit als vanouds weer een fikse knuppel in het hoenderhok cq. olie op het vuur.

bottehond | 23-12-06 | 21:44

@superjan
Ik heb m'n vriendin (kim heet ze) beloofd om aminem te blijven.

CoJoNes | 23-12-06 | 21:44

@superjan 23-12-06 @ 21:40

eerder ene Leon de Winter

jargent | 23-12-06 | 21:42

Oei, betrapt op een tikfoutje..... je leeft echt op een erg niveau......
Knap van je CoJoNes !

Martin Kievits | 23-12-06 | 21:42

@Martin Kievits 23-12-06 @ 21:36
(reprise)
Wat ik bedoel te zeggen is dat, hoe vreemd het ook klinkt, je argumenten ongetwijfeld valide zijn maar dat ze krachtiger waren geweest als je met een anonieme nick had gereageerd. Iedereen googlet hier, zie mijn link als een fipo.
Ik snap je frustratie overigens zeer goed.

CoJoNes | 23-12-06 | 21:41

@Martin Kievits 23-12-06 @ 21:36
Erg flauw, om hier je eigen frustraties te projecteren op Eerdmans, omdat Joost niet hoeft te liegen over zijn C.V., maar we nemen het je niet kwalijk hoor.
Zelf al een nieuwe baan gevonden?
krant.telegraaf.nl/krant/vandaag/tekst...
-
En ja ik ben voor castrtie van Almeerder mannen, om door mij vermelde cijfers!(dit om even on-topic te blijven)

Herman Flipsen | 23-12-06 | 21:41

@cojones > ben jij soms marshall mathers aka de beroemde emineminem?

superjan | 23-12-06 | 21:40

@Martin Kievits 23-12-06 @ 21:36
Nee hoor. Zo 'anoninem' ben ik niet. Vraag maar aan Pechtold.

CoJoNes | 23-12-06 | 21:38

Lekker anonimem CoJoNes !
Min.....

Martin Kievits | 23-12-06 | 21:36

Hij leeft van onze belastingcenten gaat hij nog eens dit soort coflutmns schrijven ook. Eerdmans ga wat voeten wassen van asielzoekers, imams en illegalen ja, doe je wat nuttigs.

jargent | 23-12-06 | 21:36

Waarom hebben kabouters nooit een lam armpie? Omdat ie niet veel heeft af te trekken! Kijk dit is een onderwerp waar ons druk over kunnen maken in plaats dat gezever aan te horen eerdmannetje...

Hyppo Kriet | 23-12-06 | 21:31

@cojones> dat is geheel wederzijds goser.

superjan | 23-12-06 | 21:31

Joost, je bent sinds ik je voor het laatst sprak niet veranderd (2002, Pim was net vermoord): altijd slechts inspelen op onderbuikgevoelens, meer heb je niet te bieden. Nu stel je volstrekt ten onterechte dat de autochtonen in Nederland verantwoordelijk zijn voor onze overbevolking. Heel laag bij de grond. Als Fortuynist stelde je ook al niets voor. Toen je als lid van de kamer dingen in Nederland kon veranderen, was je maar met een ding bezig: 26 zetels terugbrengen naar nul waarmee je het het vuile werk van je politieke tegenstanders opknapte. Ik hoop oprecht dat dit je laatste stuiptrekkingen zijn, want niemand zit op die onzin van je te wachten. ga aan het werk, en weiger je riante wachtgeld.
Martin Kievits

Martin Kievits | 23-12-06 | 21:30

@superjan
/OT
Nog een hele goede kerst, ouwe man. Voor jou en de jouwen.

CoJoNes | 23-12-06 | 21:29

@blikje heineken> zoiets ja.

superjan | 23-12-06 | 21:25

Iets in me zegt dat deze column geen 1000+ reacties op gaat leveren, moet je zelf maar weer het onderwerp van gesprek gaan bedenken. Zo is GS-lieveling Jort nu op de buis...

knutsel | 23-12-06 | 21:23

Hoe meer mensen er zullen zijn, hoe minder controle mogelijk zal zijn voor de "heerschers"
Als je alle mensen over de gehele wereld verzamelt en ze op een vierkante meter naast elkaar zet heb je genoeg aan een ruimte als Noord-Brabant.
60kmx100km=6000km2= 6.000.000.000m2

terrormannetje | 23-12-06 | 21:21

@superjan: dammen?

blikjeheineken | 23-12-06 | 21:20

ot
mooiste nederlandse vechtsportavond ooit nu op pleursport.

superjan | 23-12-06 | 21:19

@waterfles 23-12-06 @ 21:02
Inderdaad, verfrissend en verhelderend dat boek. Doet het prima voor het relativeringsvermogen.

CoJoNes | 23-12-06 | 21:17

Ik trek graag die zwarte lederen laarsen aan van mijn opa om aan het bevolkingsaantal wat te doen.
Ik denk dat ik wel selectief te werk ga.

Mongeaul | 23-12-06 | 21:10

Beste Eerdmann.

Als ik je verhaal goed begrijp had je vader z`n kwakkie tegen de kachel moeten spuiten. Dan was het allemaal met een sisser afgelopen.

Gripzz | 23-12-06 | 21:07

Jezus Jeaust, wat ben jij onnoemelijk dom. Wie gaat er straks in godsnaam zorgen dat mijn pensioen wordt doorbetaald tot mijn 118e levensjaar. Zonder verse aanwas zijn we kansloos in Nederland, Nep-Pim. Allochtonen mogen het van mij ook betalen. Maar geboortebeperking is wel het stomste wat je kan bedenken.

Dundunbanza | 23-12-06 | 21:04

Overbevolking? Ik woon zelf in Rotterdam, ik heb niet perse last van de hoeveelheid mensen maar meer van het gedrag. Dat lijkt me de oorzaak van alle problemen die jij opnoemt. Als ik het hier te druk vind kan ik toch buiten de Randstad gaan wonen, daar wonen veel minder mensen per vierkante kilometer. We kiezen er zelf voor om met zijn allen op een kluitje te wonen.

sliver | 23-12-06 | 21:02

@ VTRDopey 23-12-06 @ 20:56
en lees dan gelijk eve 'zwaarden paarden en ziektekiemen' (ook van diamond) om te lezen waarom wij rijk zijn en zij niet.

waterfles | 23-12-06 | 21:02

-weggejorist-

Violator[xL] | 23-12-06 | 21:00

Leest allen het boek 'Ondergang' van Jared Diamond. Gaat over het verdwijnen van beschavingen en hoe de ondergang van onze kan worden voorkomen... Interessante kost!

VTRDopey | 23-12-06 | 20:56

@ head honcho 23-12-06 @ 19:58
Jij snapt 'm... alleen onze populist Eerdmans niet..
Als wij met z'n allen als we oud zijn een belegde boterham willen eten dan hebben we een bevolkingsgroei hard nodig ! Iemand moet die toch bekostigen... of wil Eerdmans dat van z'n wachtgeld voorschieten ?

Prikker | 23-12-06 | 20:50

Mijn oude aardrijkskundeleraar zei altijd: overbevolking dat lost de natuur zelf wel op. Hopsa, een epidemietje, of een natuurramp, en we zijn weer terug bij af. Zal heus wel binnenkort gebeuren (vergeten is de Spaanse Griep vlak na de 1e wereldoorlog). Heb er geen twijfel over. Eerdmans dan ook weer tevreden.

batvoca | 23-12-06 | 20:49

Welvaartsgroei remt overbevolking. Technologische ontwikkeling kan milieuvervuiling voorkomen. Er is maar 1 weg, en dat is vooruit.

rjochtrêgich | 23-12-06 | 20:48

Bij ons in marbella groeit de bevolking ook heel hard vooral nu de linkse lente in holland is begonnen.

Proost

Veldwebel | 23-12-06 | 20:46

Nederland minder vol ? Eerdmans als eerste eruit !!!

Prikker | 23-12-06 | 20:44

Ik ben het weer gewoon met hem eens. Terug de kamer in Joost! En snel graag :)

Zwartbroek | 23-12-06 | 20:43

@mijzelf & redactie : Dit is lekker belangrijk zon vieze kansleauze puistenkop die een pen vast kan houden.

[G]eenstijl | 23-12-06 | 20:39

1.3 miljard Chinezen en ongeveer evenveel Indiërs. Nee, dan gaat de geboortebeperking in NL echt zoden aan de dijk zetten.

Professor Plons | 23-12-06 | 20:35

Bs'd

Kom jongens, als we ff de feiten bekijken, dan zien we dat om de bevolking OP PEIL te houden er per vrouw 2,1 nodig is.

En NL, met 1 van de hoogste geboortecijfers van Europa, zit op 1,7.

Even googelen op "geboortecijfer Nederland" en je hebt alle feiten.

Duitsland en Spanje bv zitten al jarenlang op 1,3, dus de bevolking in Europa en NL holt achteruit.
Alle toename van de laatste jaren is allemaal 3e wereld import, dus waar Eerdmans nou over zit te jammeren....

JackR | 23-12-06 | 20:32

Ga eens dead met je grote bek en je wachtgeld!

komkommerteit | 23-12-06 | 20:28

Gottegot. Reactiekanon Joost, leer eerst eens schrijven man. Maar zelfs dan blijven je filosofietjes flinterdun. Een klassiek geval van door de mand vallen.

Einstein | 23-12-06 | 20:27

Joost, je kunt ook DE PIL WEER GRATIS MAKEN (excuus, het kan niet vet of onderstreept). Gratis anticonceptie is een topmiddel om het geboortecijfer te drukken. Bij voorkeur geimplanteerde hormoonpreparaten, die kunnen niet vergeten worden.

Ik heb begrepen dat in enkele staten van de VS deelname aan een anticonceptieprogramma verplicht is voor bijstandstrekkers. Regelrechte eugenetica; topidee. Dit kan een hoop drama's bij probleemgezinnen voorkomen. We moeten ons niet laten afleiden door moordpartijen van ruim zestig jaar geleden, maar alle middelen die ons ter beschikking staan overwegen om menselijk leed te minimaliseren.

D.V. | 23-12-06 | 20:23

Joost, geef het goede voorbeeld en neem een Drion pil

Knip | 23-12-06 | 20:23

Harige Bangmaker 23-12-06 @ 20:13

Aan de slag gaan om z'n wachtgeld te ontlopen? Waarom krijgt ie wachtgeld, terwijl hij zelf opstapte? En hier z'n onzin deponeren heet dan "aan de slag gaan"? Ik had je wijzer gedacht, Harige.

rosalie | 23-12-06 | 20:22

ok, mijn 3 cent: ik ben lieveliesje95, 12 jaar en ik hou van paardrijden, hocky en afgrijselijk hard kontneuken.

zeau.

geiletruus94 | 23-12-06 | 20:18

Gewoon een kwestie van de zaken omdraaien, Voortaan alleen kinderbijslag naar mensen die GEEN kinderen nemen. Moet je eens zien hoe klein die hakbar-gezinnen worden. Allochtone gezinsuitbreiding via immigratie zal dan waarschijnlijk ook opgelost zijn.... Geld hiervoor uit de ontwikkelingshulp halen. Immers, die mensen in de derde wereld fokken ook dat het een lieve lust is terwijl ze zichzelf niet eens kunnen voeden.

brulkikker | 23-12-06 | 20:17

Behalve die ene rare zijn waar head honcho ook al op wees vind ik het best een aardig stukje van Jeaust. Jammer alleen dat je er zo weinig van ziet als je met de auto door de polder rijdt, krijg je toch de indruk dat er in ieder geval nog ruimte zat is. Ook de skyline van een gemiddelde grote stad in Nederland blijft nogal dwergachtig in vergelijking met een gemiddelde grote Aziatische stad. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Dat de mens verantwoordelijk is voor alle shit op aarde is natuurlijk een feit, ben ik volledig met Jeaust eens. Alleen de oplossingen klinken als een druppel op een gloeiende plaat, zo zou een wereldoorlog een stuk steviger opruimen. Ik stel daarom voor om bepaalde volkeren maar eens extra te gaan haten, ies niet zo moeilijk, sommige vragen er gewoon om. Derde wereldoorlog, even flink nuken en hup, al gelijk een stuk leger en met een beetje geluk blijven alleen wij over, kunnen we weer opnieuw beginnen en dan wel goed.

knutsel | 23-12-06 | 20:15

Weet je Joost, het zou elke week kerst moeten zijn. Wij eten al de godganse week de bonusaanbiedingen van Appie, de ene hazenrug na de andere hertenbiefstuk. En weet je wat nou zo geinig is, van copieuze maaltijden wordt je zo geil als boter, maar je dondert al in slaap als je je matras raakt. Portje erbij, Chateau Lamourtje, Laphroigje. Moet jij eens opletten. Kost wat, maar het werkt wel.

CoJoNes | 23-12-06 | 20:15

[G]eenstijl 23-12-06 @ 20:13

Lekker belangrijk.

Harige Bangmaker | 23-12-06 | 20:14

-edit flikker eensch op met die meuk -

[G]eenstijl | 23-12-06 | 20:13

rosalie 23-12-06 @ 20:11

Rosalietje. Lieve schat, de man wil toch zo snel mogelijk weer aan de slag gaan? Om het wachtgeld te ontlopen? Ik bedoel, het is toch geen L.P.F.-er?

Dat heeft hij zelf duidelijk gemaakt. Eerdmans is allicht het enige enigszins verstandige, wat de L.P.F. heeft voortgebracht.

Wilders, Pastors, EenNL. allemaal een grote grap.

Harige Bangmaker | 23-12-06 | 20:13

Jezus, wat VOL hier, al die reaguurders hier

Tobi | 23-12-06 | 20:12

Dat Eerdmans een HOAX blijkt te zijn geweest, zal Pastors nu ook wel doorhebben, vooral gezien z'n inzet op GS om de comments op te krikken.
Eerdmans, je viel en valt nu weer door de mand met je ideeen en oplossingen die haaks staan op je politieke ideeen waar je achterstond bij EenNL. En vooral het vluchten na geen zetel te hebben gewonnen en dan wachtgeld gaan genieten, zegt al genoeg.

Als dit bericht 2x verschijnt... ligt het niet aan mij.

rosalie | 23-12-06 | 20:11

Dat Eerdmans een HOAX blijkt te zijn geweest, zal Pastors nu ook wel doorhebben, vooral gezien z'n inzet op GS om de comments op te krikken.
Eerdmans, je viel en valt nu weer door de mand met je ideeen en oplossingen die haaks staan op je politieke ideeen waar je achterstond bij EenNL. En vooral het vluchten na geen zetel te hebben gewonnen en dan wachtgeld gaan genieten, zegt al genoeg.

rosalie | 23-12-06 | 20:10

Overbevolking is niet echt de oorzaak van al die problemen die jeaust noemt, en geboortebeperking zal niet helpen, we hebben al die problemen immers al. De vele bewoners van deze aardbol maken samen geen problemen, mits we ons goed gedragen. Nu komen we er pas achter dat we ons in het verleden niet goed gedragen hebben en zien we de consequenties van ons nalatig gedrag. Om dan te wijzen naar overbevolking is een beetje laf in mijn ogen.
Overspecialisatie is trouwens ook een leuk onderwerp.

metdehoerenloper | 23-12-06 | 20:07

@oh jee
je ziet,
het volk spreekt, het volk wil meer volk.
trek net als ik je conclusies, geef het volk wat het volk toekomt, en dat is nog meer volk.
Maar of het volk het leuk zal gaan vinden betwijfel ik, maar dat is hun probleem.
Wel lekker veel goedkope arbeidskrachten voor de VVD en extra stemvee voor de SP.
einde bericht, het woord is de staande meute, tot het brood op is.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 20:07

@drbukakke

Antilianen zijn thuis. Het zijn Nederlanders. Moeilijk te slikken, maar dan hadden je voorouders maar niet zo lang moeten zuigen in de kolonieen.

Rabarberke | 23-12-06 | 20:07

L.P.F.!

Harige Bangmaker | 23-12-06 | 20:06

Yo Eerd! Hoewel ik EenNL heb gestemd om Marco's bewezen beleid en betrouwbaarheid vind ik dat je met een statement als :"Eigenlijk zijn al onze maatschappelijke problemen simpelweg terug te voeren op een overschot aan mensen: verontreiniging, broeikaseffect, stijging van de zeespiegel, honger, files, woningnood, agressie, stress, schaarste, integratieproblemen, hoge belastingen, en ga maar door." .. je wel erg begeeft in de wereld van de versimplificering ouwe. Ik hoopte dat men mensen aan de universiteiten kritisch en genuanceerd leerden denken maar..
Anyhow... tussen de regels door lees ik eerder.. dat we als mens niet om kunnen gaan met de effecten van ons eigen handelen, dat we kortzichtig zijn, onverantwoordelijke leiders hebben en last van oneindige behoeften bij een eindige hoeveelheid middelen.. Kwestie van keuzes maken jongen.. dat is economie..

Minister van Angst | 23-12-06 | 20:05

Joost, je hebt gelijk. Ik heb overigens op je gestemd, een-nl kwam er bij mij uit op stemwijzer. Die antilianen naar huus sturen, dat deed het hem denk ik :)

drbukkake! | 23-12-06 | 20:05

Joost ik dacht dat je na vorige week al deaud was.
Doe lekker net als je vriend Marco P inderdaad anaal is goed voor allemaal.
Of nog beter doe net als je grote voorbeeld Pim.

befke | 23-12-06 | 20:04

@Bijstandskoning 23-12-06 @ 19:54
Nee, spooky is links, Maaier is links maar jij bent niet links, jij bent gewoon een flauwe grap. Doe 'es in een open beerput vallen, mafkees.

dlseth | 23-12-06 | 20:03

@Rabarberke 23-12-06 @ 20:00,
gouwe ouwe topfilm.

vander F | 23-12-06 | 20:02

Hmm.. vond je voedselbank-column stukken beter,

marxl | 23-12-06 | 20:02

@head honcho

Ga de film Soylent Green zien.

Rabarberke | 23-12-06 | 20:00

Hoezo is bevolkingsgroei ongewenst ? Een afname van de bevolking zal alleen maar tot problemen leiden.
Een steeds kleiner wordende groep zal de AOW van een steeds groter wordende groep moeten betalen, mensen worden immers steeds ouder.
-
En hoe gaan we de huidige werkgelegenheid op pijl houden? De mensen die nu werken gaan ook een keer met pensioen, wie gaat hen dan opvolgen ?

head honcho | 23-12-06 | 19:58

Goede column, je eerste goede. Ze worden steeds beter, succes verder.

Wolters | 23-12-06 | 19:57

Thee, iemand...?

McShredder | 23-12-06 | 19:57

weg met CU dus, want daar mag niet met condoom of pil geneukt worden, onze criztenhazen in nederland bezitten over konijnenburgten in volksbuurtjes waar menig konijn nog een puntje aan kan zuigen... OLE eerdmans :>

vitaliserende cocos | 23-12-06 | 19:57

@cojones

Dat is wel binnen te houden ja. Maar het blijft duits.

Rabarberke | 23-12-06 | 19:57

@Rabje
Kopke Colheita 1973. Was een kadootje.

CoJoNes | 23-12-06 | 19:56

doodstraf invoeren voor elk vergrijp scheelt ook een hoop

gordon99 | 23-12-06 | 19:55

@vander F 23-12-06 @ 19:53 ah okee, tja ik woon in het groene graf, dus hier gaan er nogal wat exit zo door het jaar heen. Maar in ieder geval vind ik het zwaar overtrokken en zijn er andere zaken die serieuze aandacht verdienen, ik had dan ook meer van Joost verwacht. Enfin, Joost, toch nog een stijlloze kerstgroet, ook voor jou! hebjelief.nl/tiefus2007.jpg

..zapper | 23-12-06 | 19:55

-weggejorist-

Pieter Baan | 23-12-06 | 19:55

@dlseth 23-12-06 @ 19:10

Ik ben één van de weinige linkse mensen hier, dus ben ik automatisch een 'trol.' Jij was zeker de slimste van de klas! Proleet.

Voor iemand die zijn eigen gebrek aan feitenkennis moet maskeren met onbeschaafd gebral, obscene humor en generalisaties heb je lef. Of ben je misschien te dom om zelf te zien dat je fout bezig bent?

Bijstandskoning | 23-12-06 | 19:54

Goed stuk Jowst.

Davitamon | 23-12-06 | 19:53

Ik vind het dit een verhaal met de logica van een middelbare scholier. De economie profiteert namelijk wel van de grote aantallen. Wie niet profiteren zijn de ganzen, de gecastreerde biggetjes en de chocolaplukkers in Afrika. Maar ik denk dat Eerdmans wel de laatste is die zich daar druk over maakt. Denk maar zo Joostje, als Nederland het met de helft van de bevolking moest doen konden we jouw riante wachtgeld niet opbrengen.

blawablawa | 23-12-06 | 19:53

@.. zapper 23-12-06 @ 19:50,
nee, het groeit nog steeds, ietsje.

vander F | 23-12-06 | 19:53

Volgens mij neemt het inwoners aantal al een aantal jaren af toch? Dan kunnen er best wel wat asielzoekertjes bij, immers, armoe is hun keuze! Net zo'n mooie keuze als dat een slachtoffer van verkrachting daar ook zelf voor kiest. Sorry Eerdmans, je verkoopt populistisch gebakken lucht.

..zapper | 23-12-06 | 19:50

Maak die geboortebeperking eerst maar eens duidelijk aan de allochtonen. Tot dan toe neuk ik voor het vaderland!

Hollandicus | 23-12-06 | 19:50

"Waarom is het nou zo moeilijk om te erkennen dat het grootste deel van de problemen waar de wereld mee kampt te wijten aan aan te veel mensen?
OhJee 23-12-06 @ 19:34."

Nou, o.a. omdat het in 1373 een nog grotere teringzooi was in Europa met een fractie van de huidige bevolkingsdichtheid?

Zomaar een gedachte hoor....

vander F | 23-12-06 | 19:49

Sjongejonge wat een waardeloze column weer. 500 mensen per 1km2? Dat zijn zeg maar grofweg 200 gezinnen met elk een vrijstaand huis op een erf van 5000m2 per gezin. En dat huis gaat 50 ruggen kosten. Tenminste, als je de hypotheekrenteaftrek afschaft en die subisidies op de faillite landbouw eindelijk eens stopzet.

Sommige ex-politici zouden echt diskjockey moeten worden.

Rabarberke | 23-12-06 | 19:48

Erg belangrijk is het onderscheid tussen de bevolkingsgroei hier en die in de rest van de wereld. Wij gaan namelijk binnenkort al krimpen: het zijn vooral die pauperlanden die enorm doorfokken.

Cabrónes | 23-12-06 | 19:48

Onderschepper 23-12-06 @ 19:41 Ergens heb je een (mijn) punt. Het is vreemd dat 'de wetenschap' steeds schouderklopjes krijgt als een gemiddeld mensenleven weer wordt verlengd met zoveel jaar, terwijl er tegelijk gezeurd wordt over al die bejaarden die er steeds maar bijkomen.

OhJee | 23-12-06 | 19:47

@dlseth 23-12-06 @ 19:42
Prima, ik ben weer één en al oor, oh grote overbevolkings-expert. Dat ben je wel toch, je reaguurt immers?!

CoJoNes | 23-12-06 | 19:47

"De grootste aanwas van 5 miljoen tot 16 miljoen mensen in 2001 is"
-
Ik wist niet dat er in 2001 11 miljoen mensen bij zijn gekomen in Nederland, best knap....

head honcho | 23-12-06 | 19:47

Allereerst is de kinderbijslag geen fokpremie, maar iets wat mensen met kinderen terugkrijgen wat ze elders teveel betalen aan belastingen voor onder andere wachtgeld en andere uitkering ontvangers teneinde voor hun kinderen enigszins normale schoenen en zo af en toe nieuwe kleren te kunnen kopen.

Verder neemt het aantal jonge mensen in Nederland dat het geld moet verdienen voor de vergrijzende toplaag en voornoemde uitkeringstrekkers juist af. En daar vrouwen boven de 45 zelden nog veel kinderen krijgen zal daardoor de autonome bevolkingsgroei in Nederland ook afnemen. Vervuiling en alle problemen die de heer Eerdmans noemt zijn ook eerder verbonden aan grote welvaart dan aan grote bevolkingen. Wij hier in het westen maken met zijn allen zoveel chemisch afval dat we deze zelfs met subsidie en met scheepsladingen tegelijk aan het exporteren zijn. Ik heb daarentegen nog nooit een boot chemisch afval uit het nog dichter dan Nederland bevolkte land Bangladesh gezien.

Wil meneer Joost daarom echt wat doen tegen al die problemen die hij noemt dan moet ie zijn auto verkopen, alleen biologisch dynamische producten kopen en in een klooster gaan wonen. Naar Bangladesh verhuizen lijkt me geen optie. Succes Joost.

nonono | 23-12-06 | 19:44

Ja maar linkse mensen snappen het ook best!

Als je de rijke onderdrukkers maar heel veel belasting laat betalen dan wordt alles vanzelf beter! Alle koelkasten die arme mensen nu nog niet hebben zijn straks dankzij belangenloze belangenorganisaties allemaal CFK-vrij en de CO2-uitstoot verminderen we door nog meer belastingen en windmolenparken op zee of zo. Natuurlijk mag iedereen een auto, die maken we gewoon electrisch of zo en daar heffen we dan veel belasting over en de stroom komt wel van windmolenparken of zo. Wat nou overbevolking? We kunnen allemaal biologisch geteelde groenten eten en alle mensen hebben tien tenen als ze niet ongelukkig zijn of zo. Om over consumeren (haha consuminderen) nog maar te zwijgen dan of zo. Iedereen is gelijk maar daar moet je wel wat voor doen of laten.

En Joost ga eens dood of zo.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 23-12-06 | 19:44

@inVitreau
"Ongeveer evenveel immigranten

In 2005 zijn 94 duizend immigranten naar Nederland gekomen. Dat zijn er ongeveer evenveel als in het voorgaande jaar. Het aantal immigranten uit Marokko en Turkije is sterk teruggelopen. Per saldo vestigden zich in 2005 enkele honderden Turken en Marokkanen in Nederland. Het aantal Poolse immigranten nam daarentegen met 2 duizend toe tot 7 duizend. Na de groep terugkerende Nederlanders vormden zij de grootste groep immigranten."

schuld van links zeker weer?

Rhun | 23-12-06 | 19:42

@CoJoNes 23-12-06 @ 19:32
Zoals ik al zei, ben geen expert op het gebied van imuumziekten en voor zover ik weet, jij ook niet. Het is dus een beetje zinloos om nu hierover te gaan bakeleien, heh.

dlseth | 23-12-06 | 19:42

Joost, ook voor jou geld dat er meer in het leven is dan VMBO.
Hoeveel mensen in Nederland, denk jij, beginnen aan kinderen omdat ze dan lekker kinderbijslag kunnen vangen? Ik denk 0. Ik heb ook nog nooit gemerkt dat ze in Afrika zich allemaal inhouden omdat je daar toch geen kinderbijslag krijgt. Oftewel: Joost, jij wint vandaag de borreltafelwisselbokaal.

SuperG | 23-12-06 | 19:42

Voor het eerst kan ik me deels vinden in de betoog van een Eerdmans. Het punt is alleen, dat het probleem bij ons in Nederland ergers anders ligt. Het is namelijk zo dat de meesten van ons door het bedrijfsleven dankbaar worden uitgezogen als het gaat om ons werkvermogen tot onze 65ste, en dat we dat ACCEPTEREN omdat de medische wetenschap erin slaagt onze levens te verlengen naar bijzonder hoge leeftijdsgrens van 81,5 jaar gem. Dat in de 20 jaar tussen pensioensgerechtigde leeftijd en het tijdstip van het overlijden mensen vaak weer luiers moeten dragen, dement worden, en over het algeheel een enorme last op voorraden van een land vormen, daar rept geen werkgever of overheidorgaan over. Want die mensen hebben gewerkt, en verdienen dat! Maar wat als we nou een maatschappij inrichten waarin mensen lekker vet eten, veel minder werken, vroeger met pensioen gaan, en van de medische wetenschap niet eisen dat deze in dienst staat van het verlengen van levens? Kwaliteit in plaats van kwantiteit zeg is, en zo dragen we sterk bij de reductie van het probleem van de overbevolking.

Onderschepper | 23-12-06 | 19:41

brutus68 23-12-06 @ 19:36 OK, maar wanneer houdt het op? Het houdt een keer op. Of niet soms?

OhJee | 23-12-06 | 19:41

En nog een conclusie die uit de column van Jeast getrokken kan worden:
Wij moeten elkaar maar af maken want we zijn toch met teveel. Dus hij stelt een 3e wereld oorlog voor.

Rechtse_Rukker | 23-12-06 | 19:41

@ Chinuk, nee geen wijven! Gatverdamme!!!

xandor | 23-12-06 | 19:40

@xandor 23-12-06 @ 19:36

Ik weet het...... lekker met vier rijen dik op een twee baans rotonde.....
Ik hoop dat je goed verzekerd bent, waarde!;)

Big Ern | 23-12-06 | 19:40

@ Brutus

Goed plan! en dan is het enige land dat nog ruimte maakt voor landbouw direct groter dan de OPEC landen omdat je toch iets zal moeten vreten! happy Xmas!

xandor | 23-12-06 | 19:39

mensen die opscheppen over een porsche hebben een kleine piemel,, geen wijven maar waarschijnlijk wel een Opel... een hele stoere Opel, dat wel. zo ene met gsi en lampjes.

Chinuk | 23-12-06 | 19:39

schrijft Kouwes nu ook al in proza?

Rhun | 23-12-06 | 19:37

ik zeg... sproeivliegtuigjes met marvelon.

superjan | 23-12-06 | 19:37

Ik weet niet op welke info dhr. Eerdmans zich baseert maar de cijfers die ik zie zijn danwel belachelijk, danwel de doodslag voor deze column.
Ziehier: DALENDE (jawel) dalende geboortecijfers. En de wereldbevolkingsgroei laten oplossen door Nederlandse maatregelen slaat nergens op.
In Afrika moet je die mensen dusdanig helpen dat ze niet meer hoeven te kweken voor een oudedagsvoorziening, dan neemt de wereldgroei ook af.

inVitreau | 23-12-06 | 19:37

@ Big Ern

Haha, verkeer is hier zo'n puinhoop dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken!

En dat Aids zal ook al niet lekker opruimen, zijn teveel bedrijven die daar doekoes aan kunnen verdienen.

xandor | 23-12-06 | 19:36

Flauwe grap trouwens over die bolletjesslikkers en witte kerst.., maar goed.
Dit probleem ga je toch de komende decennia houden & waarom. Op zich valt het probleem te tackelen, het geouwehoer dat er geen ruimte meer is, gaat in mijn visie niet op. We moeten maar eens af van het idee dat het land vol is, er is namelijk ruimte zat in dit land. Dat de bevolking hoe dan ook gaat toenemen, is een feit, of we het leuk vinden of niet.
De crux zit hem in onze infrastructuur. Eindeloos gesteggel over hamsters, lieveheersbeestjes, sprinkhanen, vogel dit of dat, houdt eindeloos projecten op. Goed voorbeeld is Almere-Poort. Als je over de A6 rijdt zie je een eindeloos vlakte, helemaal rijp voor woningbouw. Ik zeg volbouwen die vlakte, en aanleggen die brug over het IJ-meer richting 020. We moeten accepteren dat de Randstad in feite 1 grote stad gaat worden, en dat daar dingen moeten voor worden opgeofferd...., tis niet anders...

brutus68 | 23-12-06 | 19:36

@KArel
Die heeft Fleisch hem smekend aangeboden na z'n flamboyante *snicker* optreden bij Paul en Witteman.

CoJoNes | 23-12-06 | 19:35

Hadden zijn ouders maar die wijsheid, dan zaten we nu iets anders te lezen, van iemand anders...

Hyppo Kriet | 23-12-06 | 19:35

Waarom is het nou zo moeilijk om te erkennen dat het grootste deel van de problemen waar de wereld mee kampt te wijten aan aan te veel mensen?

OhJee | 23-12-06 | 19:34

@xandor 23-12-06 @ 19:30

Dus jij zit zgn in rome met je porsche*proest*
-
Kut he... om dr uit gereden te worden door al die ferraries!!

Big Ern | 23-12-06 | 19:33

CoJoNes 23-12-06 @ 19:14
Weinig ruggegraat en doorzettingsvermogen. Oh, vandaar dat hij nu op GS een column heeft.

Karel kwakbol | 23-12-06 | 19:33

@dlseth
Doe eens een linkje met onweerlegbaar bewijs en een fotootje van een levend virus en ik geloof je.

CoJoNes | 23-12-06 | 19:32

@CoJoNes 23-12-06 @ 19:29

Kut, nou ja.... ik lust eigenlijk toch geen ganzelever....;)

Big Ern | 23-12-06 | 19:32

@CoJoNes 23-12-06 @ 19:18
en.wikipedia.org/wiki/HIV
Sorry, maar gezien het feit dat ik persoonlijk geen verstand van zaken heb betreffende imuumziekten en dergelijke medische zaken, zal ik me gewoon moeten aansluiten bij de meerderheid van wetenschappers en er van uit gaan dat AIDS wordt veroorzaakt door HIV.

dlseth | 23-12-06 | 19:31

WW3, goed voor het menselijk ras.

Zo jammer! | 23-12-06 | 19:30

@ Big Ern
Die kosten hier in Rome nu eenmaal vee minder dan in NL

xandor | 23-12-06 | 19:30

Sorry, Big Ern, was even weg, de overbuurman belde aan, ik heb een pond ganzenlever gescoord voor &euro 15,-. (Hij had al een houdertje, zei ie)

CoJoNes | 23-12-06 | 19:29

" al onze maatschappelijke problemen simpelweg terug te voeren op een overschot aan mensen: verontreiniging, broeikaseffect, stijging van de zeespiegel, honger, files, woningnood, agressie, stress, schaarste, integratieproblemen, hoge belastingen,o is het Jeaust, zo is het... Soms is het leven zoooo eenvoudig. gewoon de bevolkingsovershotten terugbrengen en presto! weg problemen!

blikjeheineken | 23-12-06 | 19:29

@xandor 23-12-06 @ 19:27

(tuuuuurlijk joh)
Feauteaux!!!
-
En niet die van buurman Cojones he.....

Big Ern | 23-12-06 | 19:28

@ Ro1951 23-12-06 @ 19:05

Die cijfers kloppen wel degelijk. Cijfers zijn op t evragen bij het CBS.NL. Het exacte cijfer is 483 inwoners per km2 . Die dikke 500 die joost aandraagd die klopt ook omdat verreweg de meeste mensen in steden wonen en die zijn ALLEMAAL boven de 500.

Als je de bevolkinbgsdichtheid cijfers van NL afet tegenover de cijfers van de rest van EU25 dan is dat schrikken. NL is het dichtsbevolte land in de EU. Met grote afstand zelfs.

Bron: CBS, Kerncijfers NL en The Netherlands in figures 2005

.
ik weet ik weet ... het zal voor de meest GS ers wel even schrikken zijn dat hier een bron vermelding wordt gebruikt ipv een doodsbedreiging.

Chinuk | 23-12-06 | 19:27

@ Mongeaul
Daarom heb ik een Porsche !

xandor | 23-12-06 | 19:27

Wel een lullig stukje van meneer overigens,
zoveel wachtgeld, zo weinig inhoud.

vander F | 23-12-06 | 19:25

Kijk, Eindelijk iemand die eens nadenkt:

Meer ouderen, dus moeten we meer kinderen hebben om daarvoor te zorgen, Resultaat 60 jaar later? Meer ouderen..... En zo gaan we lekker!!!!

Stoppen met die Neuq premies! Die 100 condooms die de gemiddelde hetero nodig heeft per jaar kunnen dan wel gratis zijn!

sucseks

xandor | 23-12-06 | 19:25

Inderdaad, kinderbijslag alleen voor het eerste kind. Wie het kan betalen neemt er meer, een kind kost je een Porsche zeggen ze altijd.

Mongeaul | 23-12-06 | 19:25

Wanneer ga je eens werken voor je geld?

spooky | 23-12-06 | 19:22

Schitterend gesproken, jammer dat ik alleen de laatste regel begreep. (is een naam toch?)

De Lange | 23-12-06 | 19:21

@rechtse 1915
welnee, onze 'jeug'mag straks in china gaan werken, daar is kennis en wetenschap namelijk geen vies woord, en ook vies werk moet nu eenmaal gedaan worden.
Hebben ze wel straathangplekken in China?
oh nee, wel werkkampen.
Zo gek zijn ze niet, die geeltjes.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 19:20

De wal zal het schip wel keren. Alle ellende die de mensheid over zichzelf afroept zal er voor zorgen dat we voor het eind van deze eeuw nog maar met 500miljoen aardbewoners zijn...

synchronicity | 23-12-06 | 19:18

@Rechtse_Rukker 23-12-06 @ 19:15,
tja, dat krijg je als je het reterationeel benadert.

vander F | 23-12-06 | 19:18

@ Ro1951 23-12-06 @ 19:05

Als je even verder kijkt op datzelfde wikipedia, dan zie je dat er staat dat Nederland een bevolkingsdichtheid van 484 inwoners per km² heeft.
Kwestie van aantal inwoners delen door vierkante kilometers land. Ies simpel

DMZ | 23-12-06 | 19:17

@Big Ern 23-12-06 @ 19:11
Vooruit dan maar, omdat je het zo tactisch brengt.
.
@vander F 23-12-06 @ 19:12
HIV dan? Had 50% van Zuid Afrika niet HIV ofzo? Lijkt me toch wel vrij effectief. De pest kost 33% van Europe het leven en AIDS/HIV is zo goed als zeker dodelijk. Dan lijkt mij die 50% van HIV (en dus uiteindelijk AIDS) niet zo slecht.... Langzaam ja.

dlseth | 23-12-06 | 19:17

De teller is na de Iraanse conferentie ineens met 6 miljoen gestegen.

Ed Cetera | 23-12-06 | 19:16

@Joost Eerdmans
Dan moeten we zeker ook nog een stapje verder gaan. Dus dat alleen de succesvolle en intellectuele zich mogen voorplanten, ookwel Eugenetica genaamd. Populair onder het naziregime.
Maar dan komen we misschien wel van dat VMBO poep etende kutvolk af. Tenslotte kan al het hersenloze werk uitbesteed worden aan China en andere lage loon landen.

Rechtse_Rukker | 23-12-06 | 19:15

Joost je wordt nodig gemist in de kamer, jouw roeping is duidelijk de politiek! Ben het er zeer met geboortebeperking eens. Die fokpremies moeten inderdaad op de schop.
.
Jeaust ga nog maar even NIET deaud, eerst nog even een jaartje of wat de tweede kamer op zijn kop zetten en al die ouwe bejaarde betweterige politici kontschoppen. Mocht je jezelf verkiesbaar stellen dan heb je wederom mijn stem. Je zal er niet veel aan hebben, maar 1 stem is 1 stem. Hebben of niet hebben.

Chinuk | 23-12-06 | 19:14

@Karel kwakbol 23-12-06 @ 19:05
Joost heeft in z'n eerste column duidelijk aan te geven uit de politiek (zijn grote *kuch* liefde) te stappen na de teleurstellende uitslag van de TK 2006. Ik had hem altijd redelijk hoog zitten, maar als je van dusdanig weinig ruggegraat en doorzettingsvermogen blijk geeft val je voor mij flink en hard door de mand.
Iedere link naar EénNL naar aanleiding van dit stukje is een keihard mes in de rug van de standvastige Marco Pastors. Joost verlaat het zinkend schip nog eerder dan de lichtmatroos.
EénNL was niks meer dan een one-night-stand voor ons Jooske, zoveel is wel duidelijk.

CoJoNes | 23-12-06 | 19:14

@IDSMadDog 23-12-06 @ 19:11

Idd, ik snap ook niet wat die sufferd nou helemaal voor zich ziet hoor......
Geboortebeperking in nl is een druppel op de gloeiende plaat.

Big Ern | 23-12-06 | 19:13

@oh jee, 1909
ach, je wil zo'n jongen nog wel eens helpen, maar dit komt dus echt niet meer goed. Hij heeft zijn naam onlangs nog gewijzigd, maar hij valt meteen wéér door de mand, hersens groeien niet zo snel in sommige nesten.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 19:13

@dlseth 23-12-06 @ 19:06,
AIDS is juist buitengewoon lastig overdraagbaar, voor een virus dan,
dus dat schiet ook niet op.

vander F | 23-12-06 | 19:12

Wat een lumineus idee, geboortebeperking in NL om de wereld te redden.. verder alles ok Jeaust?

IDSMadDog | 23-12-06 | 19:11

@dlseth 23-12-06 @ 19:10
DAn nog zn ouwe moer dr buiten laten..... die arme vrouw heb t al moeilijk genoeg met dr kroost......
Moeders zijn heilig!

Big Ern | 23-12-06 | 19:11

@Pritt: het nadeel van anaal is dat het ondanks het gebruik van condooms de ziekte 'Kouwesitis' overbrengt. Je dan dat duidelijk merken aan Jeaust... Kijk eens naar zijn schrijfsels... Hoe meer hij met Kouwes uithangt (of Kouwes in hem), hoe meer hij op dezelfde manier schrijft.

bwahaha | 23-12-06 | 19:10

@Big Ern 23-12-06 @ 19:08
Is toch maar een trol joh. Wat verwacht je anders? Een serieus gesprek met Bijstandskoning?

dlseth | 23-12-06 | 19:10

@bejaarde op brommer 23-12-06 @ 19:05 Niet doen! Hij raakt steeds meer in zichzelf gekeerd.

OhJee | 23-12-06 | 19:09

@dlseth 23-12-06 @ 19:02

Nou nou nou... ff dimmen mannen, niemands moeder dr bij halen,
das voor lutsers en daar reken ik jullie allebei niet toe......

Big Ern | 23-12-06 | 19:08

@doktersnuggles 23-12-06 @ 19:05,
ALS 'we' zo doorgaan wel ja,
als..

vander F | 23-12-06 | 19:08

ROFL @ Pritt Stift 23-12-06 @ 18:31
Maar ontopic gezien ben ik het voor de uitzondering met Jeaust eensch.
En de mensch an sich richt zichzelf toch wel ten gronde en dus is de geboortebeperking niets anders dan het verlengen van ons bestaansrecht.
Moet we het wel mondiaal invoeren.

Kakbouter | 23-12-06 | 19:07

Eerdmans is een virus.

eessyyll | 23-12-06 | 19:06

@.bolletje 23-12-06 @ 19:02
Zoiets als AIDS? Ies geniaal, is overdraagbaar van moeder naar ongeboren kind. Das best wel effectief voor een natuurlijke ziekte. Natuurlijk zijn er mongolen die 'het westen' de schuld geven van AIDS maar goed, dat probleem ruimt zichzelf op.

dlseth | 23-12-06 | 19:06

voor de allerlaatste keer goeroe, liever niet jouw stukjes lezen.
onleuk herhalingsgeneuzel.
en moet je de x niet eens indrukken?

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 19:05

vander F
Ik lees het toch, en zeg nogmaals: afname van de Nederlandse bevolkingsomvang zal zich op natuurlijke wijze voltrekken.

doktersnuggles | 23-12-06 | 19:05

@ vander F 23-12-06 @ 18:44

Die Bijbel, Koran en andere geloofsboeken moeten we ook uit de politiek verdrijven. Maar dat is weer een hele andere discussie

DMZ | 23-12-06 | 19:05

Uit het programma van GeenNL.
De overheid heeft geen taak in het stimuleren van familie-uitbreiding: de kinderbijslag voor meer dan twee kinderen wordt bij nieuwgeborenen afgeschaft
www.eennl.nl/files/Verkiezingsprogramm...

Afgeschaft voor meer dan TWEE kinderen dus. Joost verandert snel van mening met alleen kinderbijslag voor het eerste kind.
Nog geen maand na de verkiezingen wijkt hij al van het verkiezingsprogramma af. Kiezersbedrog of gewoon een verkeerde gratis bril van Hans Anders opgezet?

Karel kwakbol | 23-12-06 | 19:05

wederom ben ik het helemaal met je eens!

blijhoofd | 23-12-06 | 19:05

Sommige mensen hadden gewoon een eenzame orgasm-day... Dat uit zich in geboortebeperkingsregeltjes e.d.

Bushokje | 23-12-06 | 19:04

Ja precies..., jouw niveau dus. Lezen kneus!

goeroeroe | 23-12-06 | 19:03

Ach, dan verzint moedertje natuur wel een soort nieuwe kanker, waar dan weer 3 miljard mensen aan kapot gaan. Soort van intensieve veeteelt.

.bolletje | 23-12-06 | 19:02

-weggejorist-

dlseth | 23-12-06 | 19:02

En wéér een goed plan van Eerdmans. Er zijn simpelweg te veel mensen en dan proberen we ook nog eens een groot deel van die mensen te redden met hulpacties en speciale projecten. Daar is onze aarde niet op berekend. Tja, lullig voor je als je aan de verkeerde kant van de streep woont, maar ja dat hou je toch... Hahahaha!

Murdockyoufool | 23-12-06 | 19:01

Okee joost nou ben ik t zat....... Wat is je nick????

Big Ern | 23-12-06 | 19:00

Jij bent echt geschift in je hoofd. Doe eens normaal.
Bijstandskoning 23-12-06 @ 18:58

dlseth 23-12-06 @ 18:32
Haha, een EenNL-stemmer. Dat verklaart alles...

Bijstandskoning | 23-12-06 | 19:00

Goed verhaal Joost, lekker kort. Lijkt me trouwens niet zo ingewikkeld, die geboortebeperking, voor iemand die z'n grote liefde na een kleine tegenslag al vaarwel zegt. Lijkt me een leuk idee voor een Talpa programma btw: Alle leden van de club van 10 miljoen en Joost laten zich op een zo creatief mogelijke manier het reproduceren onmogelijk maken. If you talk the talk, you gotta walk the walk. Ik kijk zeker!

CoJoNes | 23-12-06 | 18:59

Eerdmans die geen onzin uitkraamt, wonderen bestaan kennelijk. Beetje kut voor je dat dat niet tot je was doorgedrongen toen je nog in de Kamer vertoefde, maar soit.

Kinderbijslag afschaffen is niet zo'n gek idee, maar geboortebeperking à la China is nog beter. Of we kunnen net als de Amerikanen doen, zelf de aanzet voor een oorlog geven (vliegtuig op flat laten botsen.) Dat ruimt pas op!

dlseth 23-12-06 @ 18:47

Jij bent echt geschift in je hoofd. Doe eens normaal.

Bijstandskoning | 23-12-06 | 18:58

een paar iquutjes teveel goeroe, dat klopt.
anders stond je nu op stal.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 18:58

Wel leuk dat Joost me reply van (“Jeaust ga es deaud” etc.) van vorige week nog kan herinneren en dit quote. Tnx maar ik blijf je nog steeds een klootzak vinden.

RDJ134 | 23-12-06 | 18:57

oh jee @1855
geef het gewoon op, goeroe staat op repeat, of z'n harde schijf is vastgelopen.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 18:57

Stiekem zijn ze al jaren bezig om de vergrijzing tegen te gaan... Bij ons in het dorp hebben we een bejaardencentrum met het bordje "zuurstof aanwezig" voor de deur... in 2007 worden alle centra die dat bordje niet hebben hermetisch afgesloten en vacuum getrokken...

Bushokje | 23-12-06 | 18:56

@ bejaarde stakker

Ik zou kunnen proberen jouw niveau te halen. Denk helaas dat ik daar net een paar iqtjes teveel voor heb.

goeroeroe | 23-12-06 | 18:56

Leuk allemaal die gedachtenspinsels, maar je staat vet buiten spel Jeaust.
Hhahahahahahahahahahahaha

kneuterzak | 23-12-06 | 18:56

Hakbarrr 23-12-06 @ 18:30

Als Eerdmans zelf wil dat het wachtgeld naar beneden moet dan voegt hij de daad bij het woord en betaald hij een deel terug aan de schatkist. Zo niet, dan verschilt hij op dit gebied niet veel van Pol Penoselöller, dat marxistisch-leninistische rijkeluiszoontje met die zonnepanelen op het dak van zijn tweede villa in Zuid-Frankrijk.

En ja, het is waar dat Eerdmans in de kamer meer heeft gedaan dan een gemiddelde bijstandstrekker in zijn gehele leven zal doen.

Ignatius van Loyola | 23-12-06 | 18:56

goeroeroe 23-12-06 @ 18:52 Wees gerust, ik lees heel veel - en gevarieerd. Maar wat heb jij toch met 'dom'?

OhJee | 23-12-06 | 18:55

Overbevolking is trouwens een relatief begrip.
350 per km² in Nederland gaat prima,
350 per km² in Mauretanie ofzeau gaat niet.

vander F | 23-12-06 | 18:54

In een partij gaan zitten met Marco Pastors en hopeloos de verkiezingen verliezen is ook een keuze.

blawablawa | 23-12-06 | 18:54

@ 1851 goeroe,
kan je het nog dommer, of is dit je hoogste standje?

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 18:54

Ah je leest dus wel..., en je opmerking is te dom om op in te gaan :-)

goeroeroe | 23-12-06 | 18:52

De LPF laten mislukken over de rug van Pim. Dat is een keuze!

blawablawa | 23-12-06 | 18:51

Ik probeer net zoveel samenhang te tonen als de lutser die deze post geschreven heeft. Wel knap dat je de samenhang weet te beoordelen terwijl het "lekker makkelijk overslaat".

Helemaal mooi om met een uitspraak als idioot te komen terwijl je je dus niet in de inhoud verdiept. Lekker kort door de bocht. Fan van Joost?

goeroeroe | 23-12-06 | 18:51

Ik ken wel wat effectieve manieren tegen overbevolking. Helaas mag ik daar niets over zeggen want dan krijg ik minimaal een perma ban van joris en hoogstwaarschijnlijk diverse "instanties" en gerechtelijke aanklachten op je nek...

DeKeet | 23-12-06 | 18:50

@doktersnuggles 23-12-06 @ 18:41,
hij heeft het ook over 'de groei van de huidige 6 miljard wereldbewoners naar 10 miljard '
lezen doc.

vander F | 23-12-06 | 18:50

@goeroeroe 23-12-06 @ 18:44
Nee, we geven de 'grote industrielen' overal de schuld van, dat is slim.

OhJee | 23-12-06 | 18:49

TM 1841
wat je maar wil, jongen.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 18:49

Overbevolking is zeer zeker een issue..., maar niet in Nederland!

goeroeroe | 23-12-06 | 18:47

goeroeboeroegoeroe,
altijd handig, die te langes stukjes van onsamenhangende idioten als jij.
slaat zo lekker over.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 18:47

@Usagi 23-12-06 @ 18:41
Ik vind het wel wat hebben. Lekkere onbeschermde geyle neuqseks met gristenfundamentalistische vrouwtjes. Doet ze goed, een keer waat zaad buiten de familie er snoeihard in pompen. Dus bij het volgende refo wijf gaat de rok omhoog, de snor aan de kant en krijgt ze interne vaginale stokslagen met m'n Gelderse worst.

dlseth | 23-12-06 | 18:47

@Mulanfukkert 23-12-06 @ 18:41,
daar heeft Bush geen vinger in hoor,
Mohammedanen slachten elkaar uiterst efficient af,
die hebben onze hulp niet nodig.

vander F | 23-12-06 | 18:47

"Een zalige Kerst voor ieder (levend) wezen! "
De gans, de kalkoen, de os en de haas danken u.

bwahaha | 23-12-06 | 18:45

@ mulanrukkert 1841, steek bush in je reet, ape. Nog 4 jaar? je basisschooltje ook niet afgemaakt zeker? ga maar lekker op straat hangen, tot de schoonmaak je komt halen.

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 18:45

@DMZ 23-12-06 @ 18:32,
nee, dat mag niet van de Bijbel, Koran etc.
Logisch, bekeren gaat maar langzaam, eigen fok eerst!

vander F | 23-12-06 | 18:44

@ OhJee

kan je ze nog dommer maken? Vast wel..., kom op doe een poging...

goeroeroe | 23-12-06 | 18:44

Trouwens, Joost was alsmaar tegen het wachtgeld voor ex-2-e-kamer-leden. Maar nu leeft hij er op.
Wat is van Joost te verwachten over 10 jaar? 40 kinderen?

bwahaha | 23-12-06 | 18:42

Gelukkig blijkt ook direct ook de meeste reacties dat dit domme stukje gebrabbel kop noch staart kent. Het gaat werkelijk nergens over.

Doe mij maar een flinke bak onzin van Lucas de Linkse. Ook een lutser maar tenminste iets vermakelijker.

goeroeroe | 23-12-06 | 18:42

Nog 4 jaar bush en het ruimt aardig op lijkt me

Mulanfukkert | 23-12-06 | 18:41

@bejaarde op brommer 23-12-06 @ 18:37 : PA! Ben *jij* het?

TM | 23-12-06 | 18:41

Jammer dat de wereld dit niet of niet genoeg in ziet. Zoals ik al eens eerder gezegd heb ergens in NieuwNieuws, een tijdje terug alweer, over de EO-koeien die nadat de ene keautert uitgepeopt is het bed induiken om de volgende te verwekken: ik ben het er mee eens. Ik lach me dan ook kapodt om die suffige dierenmuts die met alle macht zoveel mogelijk volk binnen probeert te houden. Daar zal dan wel een plan achter zitten in de trant van "Hoe meer mensen, hoe meer vraag naar vlees, hoe meer bio-industrie, hoe meer zetels." In ieder geval, goed stuk.

Usagi | 23-12-06 | 18:41

Als Joost enige kennis van demografie had gehad had hij geweten dat zonder iets te doen het aantal Nederlanders over een aantal jaren vanzelf gaat teruglopen. Lutsertje heeft zijn huiswerk weer eens niet gedaan.

doktersnuggles | 23-12-06 | 18:41

Beste Joost, verbeter de wereld en begin bij jezelf, met andere woorden: Jeaust ga es deaud.....

African Postman | 23-12-06 | 18:40

Joost kan trouwens nog altijd een zelfmoordsekte beginnen...

bwahaha | 23-12-06 | 18:38

@goeroeroe 23-12-06 @ 18:35
Je lult uit je nek. Per ongeluk 'gezegend' met een kinderrijk gezin zeker?

OhJee | 23-12-06 | 18:38

Bijna net zo'n goed plan als voortaan allemaal geen troep meer op straat gooien. Of lelijk doen tegen elkaar.

Jan Passant | 23-12-06 | 18:37

Drees heeft emigratie bepleit in de jaren 50, want Nl was VOL met 10,2 miljoen.
Later is Nl weer volgelopen danzij zinloze immigratie en het fokpremiesausje van het CDA.
En het "ze moeten onze pensioenen betalen" smoesje is al weerlegd, van de door mij betaalde nietsnutpremies had ik een riant pensioen kunnen sparen.
De boel bij elkaar houden?
Rot op!

bejaarde op brommer | 23-12-06 | 18:37

@Big Ern 23-12-06 @ 18:33
Ach, ik heb in ieder geval me best gedaan voor Nederland. Jeaust, gaat zo door!

dlseth | 23-12-06 | 18:36

"Eigenlijk zijn al onze maatschappelijke problemen simpelweg terug te voeren op een overschot aan mensen: verontreiniging, broeikaseffect, stijging van de zeespiegel, honger, files, woningnood, agressie, stress, schaarste, integratieproblemen, hoge belastingen."

Bovenstaande uitspraak toont weer eens duidelijk aan dat je niets meer of minder dan een simpele populist bent. Dat zei ik overigens ook al na je vorige bagger stukje.

Nederland draagt als miniskuul kudtlandje natuurlijk relatief gezien geen ruk bij aan het broeikaseffect. Grote industrielen zijn de boosdoener. Maar nee volgens Joost komt dit door de overbevolking. Ook de files zijn regelrecht gevolg van een teveel aan ons. Niet het feit dat onze regering tot voor kort gewoon 50 jaar achterliep met onderhoud en uitbreiding van ons wegennet

Ook de zeespiegel stijgt..., komt natuurlijk omdat wij Nederlanders allemaal massaal gaan zwemmen op nieuwjaarsdag. Maar ook de hoge belastingen zijn gevolg van overbevolking. Heeft niets te maken met het feit dat overheidsgelden structureel verspild worden aan allerhande commissies die moeten uitzoeken waarom ons geld nu wederom verkeerd is besteed.

Laten we inderdaad de norm van China nastreven, een land waar babies in de goot liggen weg te rotten. Go Joost.., meer onzin graag.

De individualisering is de grootste boosdoener, weet elke zichzelfrespecterende neocon..., agressie, intolerantie enz.

Joost.., je lult! But hey...., what else is new? :-)

goeroeroe | 23-12-06 | 18:35

Ik ben het niet vaak eens met Eerdman, maar hier heeft hij groot gelijk. Overbevolking is in wezen de Moeder Van Alle Problemen op deze wereld, maar niemand durft daar iets van te zeggen, laat staan er maatregelen tegen te nemen. Maar het afschaffen van de kinderbijslag in Nederland lost natuurlijk niets op als de rest van de wereld blijft doorfokken. Ik zie de toekomst van de mensheid dan ook somber in.

OhJee | 23-12-06 | 18:34

Beste Joost (nee, dit is alleen een beleefdheidskwestie),

Waar de neuq heb je het nou weer over?! Wereldoverbevolking door NL ? NL smelt de ijskappen? Lebensraum te weinig?

Als je je echt zorgen maakt om een te vol land, doe dan als Pim: Emigreer naar Italië.

"verontreiniging, broeikaseffect, stijging van de zeespiegel, honger, files, woningnood, agressie, stress, schaarste, integratieproblemen, hoge belastingen, en ga maar door"... Zie jij niet dat dit eigenlijk voor het grootste deel te danken is aan het Westen / de white man , in zijn everlasting quest naar world domination? (Nee ja, ik geef toe. Die Chineze bakken ze ook bruin (of geel).)

Maar vertel nou eens. WAT WIL JE NOU ZEGGEN? Behalve een dat je iedereen een zalig Christenfeest toewenst?

bwahaha | 23-12-06 | 18:34

@dlseth 23-12-06 @ 18:32

Ja, het is alleen jammer dat je met niet zovelen was!

Big Ern | 23-12-06 | 18:33

Helemaal gelijk heb je Joost. Iedereen steekt z'n kop maar in het zand als het over overbevolking gaat, maar dit gaat een serieus probleem worden.
1 kind krijgen zou ook echt gestimuleerd moeten worden door de overheid.

DMZ | 23-12-06 | 18:32

Ik ben trots om op EenNL gestemd te hebben.

dlseth | 23-12-06 | 18:32

@Ozo'Marnus 23-12-06 @ 18:29
Klopt, maar ze weigeren deaud te gaan.

G-unite | 23-12-06 | 18:32

Anaal is beter voor ons allemaal.

Pritt Stift | 23-12-06 | 18:31

Een beter milieu begint bij het jezelf
.
Eerdmans pleur jij s op en ga s t hoekie om !!!
.
Scheelt er weer een, dat wou je toch?
.
Verwend tyfusjong....

Big Ern | 23-12-06 | 18:31

248 miljoen
Milco Aarts deed in zijn column een oproep om ons te
ontfermen over kansarme kinderen in de derde wereld. Hij
geeft daarmee aan niet op de hoogte te zijn van de harde
feiten. Het gaat namelijk om 248 miljoen kinderen zonder
toekomst, zonder voldoende voeding en schoon drinkwater,
zonder ouders of zonder opleiding. En zolang de derde
wereld niet wordt gedwongen om aan geboortebeperking te
doen en verkrachters in Zuid-Afrika niet de doodstraf
krijgen, zullen een betere gezondheidszorg en scholing
alleen de werkloosheid en het aantal kansarmen doen
toenemen. Er is geen oplossing voor overbevolking, ook niet
in emigratie van honderden miljoenen naar de westerse
landen. Het westerse idealisme in de afgelopen 50 jaar
heeft de problemen alleen groter gemaakt: oorlogen,
corruptie, kinderarbeid, prostitutie, afpersing,
drugshandel, rechteloosheid, mensensmokkel en armoede. Het
wordt tijd dat het gezond verstand terugkeert vóórdat er
een miljard kinderen zijn zonder toekomst...
Na WOII was 20% van de wereldbevolking wit, nu nog maar 2% !!!!
We worden dus van de wereld gefokt vooral door ons eigen toedoen namelijk ontwikkelingshulp! Door het structureel verstrekken van voedselhulp aan mensen die hun vele kinderen, 6-8 per vrouw, niet kunnen voeden, worden al die kinderen groot en doen weer hetzelfde kunstje, de geboorteexplosie in de 3e wereld is het grootste probleem op deze planeet

fris4ever | 23-12-06 | 18:31

@Ignatius van Loyola 23-12-06 @ 18:27

Ga eens deaud met je wachtgeldargument. Eerdmans heeft in de kamer meer gedaan dan de gemiddelde man in de bijstand in zn hele leven doet. En Eerdmans vindt zelfs dat het wachtgeld naar beneden moet, daar heeft hij zelf voorgestemd.

Hakbarrr | 23-12-06 | 18:30

Er is RUIMTE GENOEG, maar het is wel enorm dom en onpraktisch verdeeld.

DenkZelfstandig | 23-12-06 | 18:30

Ben ik nou dom of hoor ik altijd dat nederland aan het vergrijzen is?

Ozo'Marnus | 23-12-06 | 18:29

We kunnen beter chinezen/Indiërs inperken. Die zijn met veel meer mensen.

Sigmund | 23-12-06 | 18:29

zeg uh ik woon toch nie in china?

dhrritalin | 23-12-06 | 18:28

Graag alle kinderbijslag afschaffen. Belachelijk dat tokkies gestimuleerd worden om zich voort te planten. Goed stuk weer Joost. Je was mn stem duidelijk waard.

Niet alle problemen liggen bij de overbevolking. Juist de gebrekkige marktwerking bij woningen (overdrachtsbelasting, hypotheekrente, huurbescherming, huurtoeslag, sociale huurwoningen) zorgen daar voor de problemen, en dat er zoveel vergunningen nodig zijn om te bouwen.

Hakbarrr | 23-12-06 | 18:28

verontreiniging, broeikaseffect, stijging van de zeespiegel, honger, files, woningnood, agressie, stress, schaarste, integratieproblemen, hoge belastingen, en ga maar door.

Een overschot aan westers consumentengedrag dunkt mij.

wááát? | 23-12-06 | 18:27

Dankzij de hoge wachtgelden voor ex-kamerleden gaat Eerdmans meer potverteren dan een gemiddelde bijstandstrekker gedurende gans z'n leven. Het beste middel tegen ongewenste overbevolking is altijd nog: kinderbijslag als belastingsvoordeel. Zo zullen alleen nog belastingsbetalers kunnen profiteren van kinderbijslag terwijl de belastingsconsumenten, die zich doorgaans het meest voortplanten, geen cent extra voor hun koters krijgen.

Uiteindelijk is het koloniseren van andere planeten de enige langetermijnoplossing tegen overbevolking.

Ignatius van Loyola | 23-12-06 | 18:27

gevangenisstraffen voor neuqseksen zonder condeaum!

ProW | 23-12-06 | 18:26

Eerdmans, veel woorden, stoppen met voedsel hulp, de kerk verbieden (iedere) en hupsakee kost niets en het is opgelost, hoef ik niet zoveel woorden aan vuil te maken.

3bier1melk | 23-12-06 | 18:26

Gelukkig neuq ik alleen voor de lol.

Jojo de klojo | 23-12-06 | 18:23

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland