Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

HAHA. Jeroen 'Naheffing' Dijsselbloem: "Griekenland heeft politici nodig die de waarheid vertellen"

weneedpoliticians534.jpgPoliticus spel je h-y-p-o-c-r-i-e-t. En Jeroen Dijsselbloem heeft zwarte band hypocritiseren. Vanavond zat Dijsselbloem als kampleider van de EcoFinGruppe van de EU met de Grieken te praten. Daarbij zei onze Jeroen Dijsselbloem: "[Greece] deserves a credible and a fair deal. That requires politicians who are prepared to tell the truth to their people." Jawel, onze Dijsselverbloem wil een eerlijke deal voor Griekenland. Zonder onverwachte naheffingen, denken wij dan. Dit is trouwens wat eerlijke politicus Jeroen Dijsselbloem op 23 april 2014 zelf nog zei over naheffingen van de EU voor Nederland:
(Bron) En nadat Jeroen Naheffing In Je Schoen dit zei, gebeurden er een miljoenmiljard dingen, met name euro's. Euro's die naar de EU moesten, als naheffingen. Waar Jeroen Dijsselbloem vervolgens NIKS over wilde zeggen. Hij weigerde eerlijk te zijn tegen het Nederlandse volk, toen het Nederlandse volk geen fair deal kreeg. En dat vervolgens wel eisen van zijn Griekse collega. Wat een ongelooflijke hypocriete zaadslurf is Dijsselbloem toch.

Reaguursels

Inloggen

Of extra muntjes voor de Grieken....

Turk182 | 19-06-15 | 20:05

Die naheffing is waarschijnlijk wisselgeld voor wat baantjes in Brussel.

Turk182 | 19-06-15 | 20:04

Inderdaad. Dan hebben we Jeroen Dijsselbloem zeker NIET nodig! Toedeledokie!

Tripps | 19-06-15 | 15:13

Nederland ook.

Brainder | 19-06-15 | 15:09

oplichter 2.1 | 19-06-15 | 11:34

Iemand zaadslurf noemen is niet netjes. Volledig juist.
Het wordt een beetje anders als die iemand meewerkt aan het voor miljarden leegroven van dit land, zich daarover publiekelijk van den domme houdt en dit alles vooral met het oog op dom eigenbelang.

j.m.de graaff | 19-06-15 | 13:54

Vrije meningsuiting is een zeer buig- en rekbaar begrip op de Geenstijl.
oplichter 2.1 | 19-06-15 | 11:34

Het staat je vrij je mening te uiten op je eigen site, en alles wat jij denkt dat niet aan jou regels voldoet te verwijderen. Geenstijl zal jou daarbij niet tegenhouden.
Leer eerst maar eens wat meer over wat die term betekent.

Sleutelplanktovenaar | 19-06-15 | 13:21

-weggejorist-

oplichter 2.1 | 19-06-15 | 11:34

-weggejorist-

oplichter 2.1 | 19-06-15 | 11:34

Zeg Dijss,heeft Herfkens al terugbetaald?

swassannuf | 19-06-15 | 11:06

Het is een PvdA-er.

swassannuf | 19-06-15 | 11:04

Dijsselbloem kan alles garanderen en als blijkt dat die garantie er niet is kan die man aanblijven.
Waarom moet een NS tobman weg en Dijsselbloem de leugenaar niet?

Willem van Rood | 19-06-15 | 11:02

Leuke poging, Quid, maar dit onderwerp kan je beter overlaten aan Van Rossem, die is daar toch beter in.

Robin Hood | 19-06-15 | 10:57

-weggejorist-

oplichter 2.1 | 19-06-15 | 10:49

Van een PvdA politicus verwacht je enkel list en bedrog.

Joop69 | 19-06-15 | 10:35

Doe mij maar Varoufakis als MinFin. Lekker dikke middelvinger naar Europa. Zouden wij ook eens moeten doen!

van heinde en verre | 19-06-15 | 10:30

En deze onderdeur likt zich gewoon naar binnen bij die andere kliek.Bah.Soort zoekt soort derhalve.

ouwe treurniet | 19-06-15 | 09:58

Het probleem zit hem dus in het feit dat men onvoldoende onderzoek heeft gedaan, de resultaten tegen vielen, maar door steeds rookgordijnen aan te leggen willen verbloemen dat men in feite zelf slecht werk heeft verricht? Dat dat verbloemen nu miljarden extra kost is verder niet terzake doende. Het mag wat kosten blijkbaar, zolang men maar niet gericht kan wijzen naar schuldigen. Men draait hierbij net zo lang dat de schuldvraag niet meer aan de orde is. Dan gaat het ineens over heel wat anders. Slim.... maar dat kost de burger dus de kop, want die financiert dat gekonkel.

Betweetert | 19-06-15 | 09:57

Het is een lang stuk maar lees het

Onhoudbare leningen aan Grieken

Op 17 juni 2015 presenteert de onderzoekscommissie over de Griekse schulden zijn eerste bevindingen aan het Griekse parlement. “Deze schulden werden opgelegd met onwettelijke en kwaadaardige methodes om Duitse, Franse en Nederlandse banken te redden, wetende dat dit voor de Grieken een sociale ramp zou worden”, aldus Renaud Vivien, Belgisch lid van de onderzoekscommissie.

Dat deze betoger in januari 2015 chef van de politie in Griekenland zou worden hadden de Europese instellingen niet voorzien (twitter Yannis Baboulias)
In april 2015 nam Zoe Konstantopoulou, voorzitster van het Griekse parlement, het initiatief om een waarheidscommissie op te richten om de wettelijkheid van het memorandum van 2010 te onderzoeken, waarin de voorwaarden voor de leningen aan Griekenland werden vastgelegd. Een aantal internationale experten hebben alle documenten onderzocht.

Deze commissie staat onder leiding van de Belg Eric Toussaint. Hij is historicus en heeft meerdere werken over de problematiek van de schuldenlast van de Derde Wereld gepubliceerd. Hij nam tevens deel aan het onderzoek van een gelijkaardige auditcommissie in Ecuador in 2005. Dat onderzoek heeft er toen toe geleid dat de schuldeisers een groot deel van hun eisen dienden in te trekken, wegens de onwettelijkheid van de opgedrongen contracten en betalingsvoorwaarden.

Eric Toussaint toont op 17 juni 2015 een IMF-rapport van maart 2010 aan het Griekse parlement, waarin staat dat de leningen in het Europees memorandum van 2010 zullen leiden tot een humanitaire catastrofe (foto CADTM.org)
De auditcommissie van Griekenland is de allereerste ooit in de Europese Unie. Woensdag 17 juni presenteert de onderzoekscommissie haar eerste bevindingen aan het Griekse parlement.

Op deze voorstelling van het rapport is ook de voorzitter aanwezig van de onderzoekscommissie van Argentinië, die in september 2015 zijn rapport zal neerleggen voor het Argentijnse parlement. (De samenvatting van het rapport in bijlage onder dit artikel in het Engels).
DeWereldMorgen.be sprak met Renaud Vivien, medewerker aan het onderzoek en co-secretaris-generaal van de organisatie CADTM.

Openbare schuldenlast
“Wat vandaag (17 juni 2015) aan het Griekse parlement wordt voorgesteld zijn slechts preliminaire bevindingen die verder in detail zullen worden onderzocht. In een ‘executive summary‘ vatten we de eerste algemene conclusies samen die we nu al kunnen trekken. In grote lijnen kunnen we reeds volgende vaststellingen doen.”
(Zie ‘Executive Summary in bijlage onder dit artikel)
“We hebben de aard en omvang van de schuld geanalyseerd die de Griekse staat had opgelopen voor 2010, dus voor het memorandum dat met de Europese instellingen en het IMF werd vastgelegd. Daaruit konden we vaststellen dat de Griekse overheidsschuld weliswaar aanzienlijk was, maar niet wezenlijk verschilde van de openbare schuldenlast van andere EU-lidstaten en zeker niet erger was dan die van andere landen van de Europese Muntunie (EMU – de groep van 15 landen met de euro als gemeenschappelijke munt).”

“Het probleem zat daarentegen bij de Duitse, Franse en Nederlandse banken die volledig roekeloos leningen hadden aangegaan met Griekse banken, zonder na te gaan of er wel voldoende garanties waren op terugbetaling. De exacte cijfers pluizen we nog uit, maar dat is dus reeds een eerste vaststelling die we kunnen stellen.”
“De Griekse overheidsschuld was in 2010 niet zo dramatisch, dat een zo drastisch akkoord diende opgelegd te worden, tenminste niet als het de bedoeling was de overheidsschuld te saneren.”
“Daarna hebben we de leningen geanalyseerd, die werden aangegaan in de periode 2010-januari 2015, volgens de voorwaarden van het memorandum. De nieuwe schuldeisers waren het IMF, de Europese Centrale Bank (ECB), de European Financial Stability Facility (EFSF) (ingesteld in 2010 voor ondersteuning van Ierland, Portugal en Griekenland) en een aantal EU-lidstaten van de EMU. Samen vertegenwoordigen deze schuldeisers ongeveer 80 procent van de totale Griekse schuld aangegaan tussen 2010 en januari 2015.”

“Waar de Griekse schuld tot 2010 in hoofdzaak een zaak was van de privésector, meer bepaald de banken, werd vanaf 2010 de schuld volledig verschoven naar de Griekse overheid. Daarmee werden de Duitse, Franse en Nederlandse banken gered die in de problemen kwamen omdat de Griekse banken hun schulden niet langer konden betalen. Die schuld werd door het Europees akkoord volledig verschoven naar de Griekse overheid, dus naar de bevolking. Met andere woorden, de ‘oplossing’ die Griekenland werd opgedrongen had als enige bedoeling de privéschuldeisers in Duitsland, Frankrijk en Nederland te redden.”

Staatssoevereiniteit
“We hebben die schulden ook afzonderlijk per schuldeiser verder geanalyseerd. Zo konden we vaststellen dat in de akkoorden die aan de Griekse regering werden voorgelegd ontoelaatbare clausules werden opgenomen, waarmee Griekenland werd gedwongen delen van zijn staatssoevereiniteit op te geven.”
“Er staat letterlijk in de teksten van deze akkoorden dat, zelfs als deze voorwaarden onwettelijk zijn volgens het Griekse recht en volgens het internationaal recht, de schuldeisers hun leningen onverminderd blijven opeisen. Elke eventuele klacht van Griekenland mag uitsluitend in een Britse handelsrechtbank behandeld worden. Het Britse handelsrecht is van alle EU-lidstaten het meest voordelig voor schuldeisers.”

“In feite zijn de voorwaarden die aan Griekenland werden opgelegd dezelfde als die die in de aasgierfondsen worden opgelegd aan landen in de Derde Wereld.”

“We hebben ook rapporten gelezen waarin staat beschreven dat het IMF ervan uitging dat het memorandum van 2010 tot een onhoudbare situatie zou leiden voor de bevolking, dat er geen groei meer zou zijn, dat de productie zou stilvallen, dat de werkloosheid spectaculair zou toenemen en dat Griekenland hier nooit alleen zou uit geraken.”
“De voorwaarden voor de leningen vastgelegd in het memorandum overtreden meerdere internationale verdragen waar Griekenland lid van is, zoals de Internationale Overeenkomst voor Sociale en Politieke Rechten. De voorwaarden maken het voor Griekenland onmogelijk om dit verdrag te respecteren. Het is volgens dit verdrag aan de lidstaten ook verboden om andere landen verplichtingen op te leggen die het verplichten dit verdrag schenden. De schuldeisende landen en instellingen overtreden zo zelf deze internationale verplichtingen.”

Mensenrechtenverdragen
“Dit memorandum schendt tevens de Griekse grondwet die stelt dat alle internationale overeenkomsten dienen te worden geratificeerd door het Griekse parlement, alvorens ze kunnen worden uitgevoerd. Dat is nooit gebeurd. Evenmin werden de voorwaarden van het memorandum aan het parlement medegedeeld.”
“Het memorandum van 2010 en zijn opvolgers tot en met 2015 zijn bovendien een overtreding van artikel 9 van het Verdrag van Lissabon. Daarin worden sociale rechten van de Europese burgers gegarandeerd, zoals het recht op werk, het recht op gezondheid, het recht op onderwijs.”

“De leningen van het IMF werden uitgekeerd door de eigen statuten met de voeten te treden. De voorwaarden van deze leningen overtreden meerdere mensenrechtenverdragen. Dominique Strauss-Kahn, toenmalige voorzitter van het IMF, heeft ook speciaal het interne reglement aangepast om deze leningen aan Griekenland er door te duwen. Dat deed hij met de expliciete bedoeling de Franse en Duitse banken te redden, voor wie deze leningen vitaal waren voor hun overleving. De leningen van het IMF zijn met andere woorden onwettig en illegitiem.”
“Bovendien zijn ze kwaadaardig (odieux in het Frans). Het IMF wist immers onmiddellijk dat ze tot een ineenstorting van het Griekse bruto nationaal product zouden leiden, tot massale werkloosheid en tot een ineenstorting van de sociale taken van de overheid”.
“Dit werd door meerdere getuigen tijdens het onderzoek bevestigd. Philippe Legrain, in 2010 adviseur van voorzitter van de Europese Commissie, getuigde dat het niet de bedoeling was de Griekse overheidsschuld te herschikken maar dat het redden van de privé-banken de doelstelling was. Hij zei tegen de commissie:
“In 2010 hebben de Europese leiders en Dominique Straus-Kahn, de directeur van het IMF, moedwillig geweigerd om Griekenland insolvabel te verklaren met de bedoeling de belangen te beschermen van de grote Europese banken”

Sociaal drama
“Bovendien, de Griekse Raad van State heeft zopas een vonnis geveld over een specifiek onderdeel van de opgelegde sociale inleveringen. De inkrimping van de pensioenen van 2012 werd onwettelijk verklaard.”
“De commissie gaat haar onderzoek nog in detail verder zetten, maar heeft nu al genoeg elementen in handen om voor te stellen aan de regering om een groot deel van de Griekse schuld onhoudbaar, onwettig, illegitiem en kwaadaardig te verklaren. Via een juridische procedure kan Griekenland dan de opschorting van betaling van deze schulden opeisen.”

De mensen en instellingen die dit hebben bekokstoofd zijn geen dommeriken en moeten vanaf het begin geweten hebben dat wat zij deden niet wettig was en dat dit voor de Griekse bevolking op een ramp ging uitdraaien. Dachten die dan echt dat dit nooit zou uitkomen?
“Neen, dit zijn zeer verstandige mensen. Die wisten perfect wat er gebeurde. De trojka was om de zoveel maanden ter plaatse om de situatie in Griekenland te evalueren en kende perfect de cijfers van het sociale drama dat zich afspeelde.”
“Je mag niet uit het oog verliezen dat dit in feite geen financiële operatie is maar een ideologische. In de eerste plaats dient dit akkoord om de zwakkere EU-lidstaten in het gareel te houden ten dienste van de banken en van de andere EU-lidstaten met meer macht. Dit is bovendien een aanval op de sociale rechten van de bevolking, niet alleen van Griekenland, maar van heel de EU.”

“De boodschap van deze operatie is politiek. Griekenland moet als voorbeeld dienen voor de rest van de EU, niet alleen voor Spanje, Portugal, Ierland en Italië. Dit gaat niet over het ‘aanzuiveren van overheidsbudgetten’. Dit gaat over het afbouwen van de sociale rol van de staat. Men wil komaf maken met de sociale welvaartsstaat en uiteindelijk met de democratie.”

“Om de publieke opinie hierop voor te bereiden wordt al jaren een bikkelharde, eenzijdige mediacampagne gevoerd, waarbij het mantra ‘Griekenland en Griekenland alleen is schuldig’ voortdurend wordt herhaald met allerlei voorbeelden.”
“Zo hoorde ik op 15 juni nog op de RTBF beweren dat als Griekenland zijn leningen niet afbetaalt, dat dit iedere Belg 609 euro zou gaan kosten. Daarbij gaat men er volledig aan voorbij dat de 1,9 miljard euro die België in 2010 aan Griekenland heeft geleend een peulschil is in vergelijking met de 33 miljard euro belastinggeld waarmee toen de Belgische banksector werd gered. Bovendien heeft Griekenland al een aanzienlijk deel van die Belgische schuld met rente terugbetaald.”

Syriza

“Wat deze personen en hun instellingen niet hadden voorzien is wat er op 25 januari 2015 is gebeurd, de overwinning van Syriza en al helemaal niet de oprichting van deze onderzoekscommissie.”
Maar dit moest toch onvermijdelijk ooit uitkomen?
“Natuurlijk, maar zij die dit hebben in elkaar gestoken, gingen ervan uit dat dat volledig ondergesneeuwd zou geraken, met medewerking van de Griekse regering en de media, of hoogstens zou uitkomen in een verre toekomst, wanneer het niet langer relevant zou zijn. Dat er ooit een regering aan de macht zou komen in Griekenland die dat spel niet mee zou spelen, dat hadden ze uiteraard niet verwacht.”
Toespraak van Eric Toussaint tot het Griekse parlement op 17 juni 2015 bij de voorstelling van het eerste rapport van de waarheidscommissie over de Griekse openbare schuld (in het Frans):

von Amsberg | 19-06-15 | 09:51

Is een minister nou niet gewoon een politieke ambtenaar? En wat doen we met weigerambtenaren?

Mr.Red | 19-06-15 | 09:24

Lijkt me ook een man die per ongeluk een wind laat in gezelschap, vervolgens de hond de schuld geeft.

Meneert | 19-06-15 | 09:12

Politici en eerlijk, dat is een contradictio in terminis!
En Dijsselbloem, kijk eens in de spiegel. Waar blijven de documenten over de naheffing?

Tostiman | 19-06-15 | 09:10

@Betweetert | 19-06-15 | 08:23
Nope.... Assumption is the mother of all Fuck ups. Ego is een goede tweede.

upgent | 19-06-15 | 09:02

Altijd nog liever Dijsselbloem dan een stelletje uit hun luierbroekjes ruftende peuters van Syriza.

mallekater | 19-06-15 | 08:47

Wat wel weer grappig is; de vrouwen van deze "heren" kennen hun eigen vent niet meer terug. Ze staan dan ook niet langer meer achter hen. Bos had geluk dat ie net op tijd switchte, Balkenende ook. maar met Didi, Peggie en ik vrees ook Jeroen gaat het stukken minder als persoon. Ook niet zo gek als je je laat ringeloren door smerige steekpelletjes, die je als persoon niet lang trekt. In ieder geval niet niet hun eega's. Wat overblijft is een klein stukje ego. En laat nu net dat de mother zijn van all fuck-ups.

Betweetert | 19-06-15 | 08:23

Het Nederlandse politieke landschap is zo versnipperd, dat men eigenlijk na de verkiezingen, als men een coalitie heeft gevormd (lees regeerakkoord) een referendum zou moeten houden onder kiesgerechtigden.
Immers er zit een wereld van verschil tussen, wat partijen ons beloven en wat er uiteindelijk in het regeerakkoord komt.

Dutch_Holland | 19-06-15 | 08:21

Nothing requires politicians. None, of any kind.
Dat is nog de grootste grap. Dat ze 'ons' hebben laten denken dat we politicians nodig hebben. dat is niet waar.

lustkapper | 19-06-15 | 08:18

Ten tijde van MH370 (niet te verwarren met MH17, alhoewel.... anyway) is er iets gebeurd, wat de politiek ertoe bewogen heeft om me te doen aan een schimmig spel. De vraag is nu; wat heeft gemaakt dat wij ons als land nu in allerlei bochten wringen om maar geen openheid van zaken te geven? Dat moet dan toch erg belangrijk geweest zijn, en nog...

Betweetert | 19-06-15 | 08:17

Wat een gelul, bedrog, leugens, hypocrisie voor, tijdens en na de verkiezingen, en wat doen we?
We stemmen deze NSBers, deze Brusselse knechten recht de 2e kamer in.

NB-Stb | 19-06-15 | 08:12

wat je zecht ben je zelluf, met je kontje door de helluf

coolgen | 19-06-15 | 07:54

Zaadslurf is het juiste woord hier. Niet het enige woord, maar één van de juiste woorden. Leugenaar, slapjanus, dief, hypocriet, angsthaas, anti-democraat, en gewoon ronduit een vieze schoft. Om er maar een paar te noemen. Niet dat hij de enige is, maar toch…

Kan iemand 'm niet vragen waarom hij heeft gezegd dat Griekenland eerlijke politici nodig heeft terwijl hij zelf de boel aan elkaar liegt en bedriegt?

kanon0503 | 19-06-15 | 07:50

Stelletje Schettino's aan het roer, bahbah

Muggenmepper | 19-06-15 | 07:47

krijgdetiefusmaar | 19-06-15 | 00:35 Als de meute nogsteeds gaat stemmen dan is het antwoord Neen.
Piet Karbiet | 18-06-15 | 22:54 Ik ook, alweer. Als ik nog brood zou kunnen betalen om op te eten dan zou ik een trui onderkotsen.
"Nederland krijgt al het geld dat aan Griekenland is geleend uiteindelijk terug. Mét rente. Dat zegt minister De Jager van Financiën. "Daar ga ik absouluut van uit." "

hallevvezool | 19-06-15 | 07:37

Gelukkig hebben wij die wel.

"Al het geld wat we aan Griekenland lenen komt terug"

"De auto is geen melkkoe"

o, wacht.....

Vogelbeest | 19-06-15 | 07:33

Gelijk heeft ie, die Jeroen. Te beginnen bij de Eurogroep.

ristretto | 19-06-15 | 07:32

Dijsselbloem is stroman van bankiers. En de PvdA blijft zich verwonderen waarom het zo slecht gaat.

Maaiveld | 19-06-15 | 06:59

Misschien is het wat voor de ECB de nederlandse politici de europese top etc, om ergens in een zwart kerkje in de US te gaan zitten bidden.

the_hammer | 19-06-15 | 06:33

"Het eerlijke verhaal" van Jeroen PvdA. Achterkamertjes. Geheime stukken. Achterkamertjes. Kamer niet informeren. Ruim 1 miljard zonder slag of stoot naar de Merkelunie sturen. Geen uitleg geven waarom (doet me denken aan die mateloos irritante reclame) "Mag niet, mag gewoon niet".

"That requires politicians who are prepared to tell the truth to their people."

Wat doen jij, Rubberen Mark, Halve portie, Diederikke, Alexander Narcissus, Egofrans, en al die anderen dan nog in Den Haag resp. Brussel?

bergsbeklimmer | 19-06-15 | 05:55

necrosis | 19-06-15 | 03:01
Het kabinet bezuinigt op de uitgaven voor de gezondsheidszorg.
Tegelijk maakt het de gezondsheidszorg via andere maatregelingen duurder en duurder.
Besparingen op de GGZ en het aantal verwarde mensen die de gaskraan in hun woning open zetten neemt dramatisch toe.
Enz, enz.

Jan Dribbel | 19-06-15 | 03:18

@Jan Dribbel | 19-06-15 | 02:56
Medicijnen gaan ook naar de 21%
Jaarlijks worden er voor miljarden aan medicijnen verstrekt.
Als je uitgaat van 2 miljard per jaar, gaat de btw opbrengt van 120 miljoen naar 420 miljoen.
*kassageluid*

necrosis | 19-06-15 | 03:01

BTW verhoging. Bijna alles naar 21%.
Is het niet zo dat de EU voor een deel gefinancierd wordt door de BTW, die lidstaten bijeenharken.
Brussel dankt Dijsselbloem en Wiebus.

Jan Dribbel | 19-06-15 | 02:56

@lady blabla | 19-06-15 | 02:39
Zou de firma Joh. Enschede en Zonen Imp nog bestaan?
*nostalgisch snuiven doet aan Dfl 25 biljet*

necrosis | 19-06-15 | 02:45

@Vageling | 19-06-15 | 02:19
Duitsland en Frankrijk sturen aan op een permanente voorzitter van de Eurogroep.
Zo creëren ze wéér een graaibaantje voor een trekpop van Merkel.
En merkel zal zeker niet kiezen voor Verdijsselbloem, ze heeft haar voorkeur al eerder geuit.

necrosis | 19-06-15 | 02:43

De basis van de EU is de leugen. (Check zelf!)
Voor wat betreft de leden van deze bende kan het volgende worden opgemerkt:

Schaamteloos geknikker met gemeenschapsgeld.
Schaamteloos najagen van dom eigenbelang.
Overtreffende trap in bedrog.

Er wordt zelfs geen poging meer ondernomen om de schijn van integriteit op te houden.

Jeroentje is dus helemaal op zijn plek!

j.m.de graaff | 19-06-15 | 02:41

Zou de Nederlandse bank a bezig zijn met een Gulden achterdrukdeurtje?

lady blabla | 19-06-15 | 02:39

@eerstneukendanpraten | 18-06-15 | 22:25
Perfect verwoord. Alleen hij blijft voor mij het Duivelbloempje. Hopelijk schoppen zij hem uit zijn EU lobby groepje. Maakt het plaatje compleet. Kan Duivelbloem lekker met de duivel dansen in zijn eentje. En 'Mussert' Peggold is heeft de NSB'ers van toen inderdaad in overtreffende trap overtroffen.

Vageling | 19-06-15 | 02:19

@Mega Mindie 2 | 19-06-15 | 02:11
Wat denk je van Rattus Democratus Vulgaris?
Ik las trouwens net dat zijn partij flink onderuit is gegaan in de peilingen.
Al heeft hij er (virtueel) nog altijd teveel.

necrosis | 19-06-15 | 02:19

eerstneukendanpraten | 18-06-15 | 22:25
Die had ik over Pechtold nog niet gehoord.
Ik noem hem een enorme smerige rat.
Maar die van jou is beter!

Mega Mindie 2 | 19-06-15 | 02:11

Bloed? We hebben hier in de panelen een drs. P. die sprak van 'Dijsselbloed'. Kwaliteits 'verspreking' voor mij. De beste man is in IRL heengegaan maar hier is hij nog.

chicago river | 19-06-15 | 01:44

@chicago river | 19-06-15 | 01:31
Kunnen we Dijsselbloem geen MinFin van Griekenland maken?
Met zijn bloedhonden van de belastingdienst kan hij de totale schuld van Griekenland binnen een maand halveren.
Het zal hem daar niet geliefd maken, maar dat is hij al gewend in Nederland...

necrosis | 19-06-15 | 01:38

Dijsselbloem is het schoolvoorbeeld van de openbaar bestuurder anno 2015. Regenter dan ooit, onbetrouwbaarder dan ooit, charismalozer dan ooit en ambitieuzer dan ooit als het om baantjes gaat!
Daar waar de economie van alle buurlanden allang in de lift zit modderen wij maar wat aan. En de MinFin die hier verantwoordelijk voor is heeft een tijdverslindend bijbaantje wat voor de regenten belangrijker is dan de eigen economie waar een MinFin de handen aan heeft zou je denken. Natuurlijk, de ambtenaren van het CPB en die vann onze staatsbank vertelde ons gisteren nog dat het goed gaat met de groei van de economie................
Nu komt er een "belastinghervorming" uit de hoge hoed wat niets anders inhoud dan het verleggen van belasting in een rookgordijn zodat niemand het nog snapt.
Dijsselbloem en de rest van de regering en de beroeps-volksvertegenwoordiging zuigen big time en wij laten het allemaal maar gebeuren!?
Rise up Netherlands!

Thorolf | 19-06-15 | 01:35

Misschien moet Dijsselbloem maar eens gaan praten met de Zwitserse banken.
De gegevens van de Nederlandse spaarders hebben die banken tenslotte ook opgehoest.
Tijd om eens openbaar te maken wat die Grieken hebben uitstaan en de boel eens vakkundig afromen.
Het is ook MIJN geld.
*godverdomme*

necrosis | 19-06-15 | 01:33

necrosis | 19-06-15 | 01:27
Klopt helemaal, helaas. Het woord 'helaas' lijkt dan weer op 'Hellas'.

chicago river | 19-06-15 | 01:31

@mente aperta | 19-06-15 | 01:19
De tegoeden van de paar duizend rijkste Grieken op banken in Zwitserland, Luxemburg en Londen zijn gezamenlijk hoger dan de Nederlandse staatsschuld.
(geen grap)

necrosis | 19-06-15 | 01:27

In IJsland hebben ze bankiers achter tralies gezet wegens hun wandaden (wat ze zeker geen windeieren heeft gelegd!). Het lijkt me helemaal niet verkeerd om hier eerst maar eens met leugenachtige politici te beginnen.

MeneerDeBeer | 19-06-15 | 01:24

mente aperta | 19-06-15 | 01:19
Hoe 'slim' ben jij dan?
Man man man.

Klier van Bartholin | 19-06-15 | 01:24

Ik heb zojuist een dijsselbloem in mijn achtertuin vertrapt nadat mijn hond erover heen gepist heeft. De kevers hadden al aan de wortels geknaagd na een grondige inspectie.

cees2025 | 19-06-15 | 01:24

Autoverkoop is in Nederland gedaald maar in Griekenland met 29% gestegen? Waar doen ze het van?

mente aperta | 19-06-15 | 01:19

-weggejorist-

Gnübwoefel | 19-06-15 | 01:15

Sjees wat slecht dit.

NLvoorwat | 19-06-15 | 01:08

@miko | 19-06-15 | 01:02
Een tijdje geleden heeft een Griekse politicus uitgelegd dat als de Grieken normaal hun belastingen zouden betalen, er amper noodsteun nodig was geweest.
Naam ben ik vergeten, maar hij heet NIET Tsipras...

necrosis | 19-06-15 | 01:07

@La Bailaora | 18-06-15 | 23:01
IK zat er op te wachten!! He he. ;)

miko | 19-06-15 | 01:03

@La Bailaora | 19-06-15 | 00:56
Uit de Euro stappen lost voor de Grieken niets op.
Ze zullen terugmoeten naar de Drachme die bij introductie al niets waard is ten opzichte van de Euro.
Zij kunnen dan amper goederen kopen uit de EU-landen.
Nu importeren ze nog volop, zonder te betalen uiteraard.
En voor zover ik weet zal Nederland flink moeten betalen om uit de EU te stappen (een soort afkoopsom), ik meen zoiets ooit te hebben gelezen.
Wie helpt mij even...

necrosis | 19-06-15 | 01:03

@soledad | 18-06-15 | 22:55
Niks met list en bedrog. Met 'slim ' boekhouden onder de auspiciën van de EU zelf. Men dacht dat Griekenland(lees hun ambtenaren en politici) well aan het leibandje zou lopen zodra men in de EU zou zijn. Dat dan de cultuur van zelf verrijking bij ambtenaren en politici wel zou verdwijnen. Duitsland zag er een nieuwe afzet markt in en kneep met alles een oogje dicht.
Maar wat eigenlijk gebeurde is dat men een rotte appel ij de mand legde en hij een goede zou worden. Oep, vergeten hoe het spreekwoord ging.
Want Griekenland kwam als een jongetje in de voorraadkast.
Veel,heel veel geld en door het vertrouwen dat de rest van de EU had op de financiële markt konden ze lenen tot ze hun (niet getaxeerde) zwembaden konden vullen met Metaxa en Retsina.

miko | 19-06-15 | 01:02

necrosis | 19-06-15 | 00:52

Zesmalig, inmiddels.

La Bailaora | 19-06-15 | 00:38

Wij worden geknecht door de bancaire sector. De politiek zijn hun bondgenoten. Jefferson en ik geloof Andrew Jackson hadden wat dat betreft een vooruitziende blik. De verwevenheid tussen banken en politiek, waarbij de politiek als het ware de loopjongens zijn van de financiele sector is de voornaamste destructieve factor.
De Grieken dienen als afleiding en de Russen als bindmiddel. Het zijn werkelijk krankzinnige tijden.

Desmoulins | 19-06-15 | 01:01

Is het echt teveel gevraagd als Nederlandse burger dat we uit de EU stappen? Wat heeft die teringzooi ons nou eigenlijk opgeleverd?

Leuk dat dit kabinet mensen wil laten participeren, ben ik zelfs voor, maar zorg er dan aub voor dat Oost-Europese idioten hier onze arbeidsmarkt niet extra krap maken!

UIT DE EU! OPKOMEN VOOR NEDERLANDSE BURGERS, we hebben godverdomme onze regering een mandaat gegeven om te regeren over NEDERLAND! Ik heb er genoeg van! En ik denk velen met mij, dit ideologische project gaat ons op de lange termijn alleen maar schade toe brengen. We moeten ervoor zorgen dat Nederlandse staatsburgers een fatsoenlijke toekomst hebben, bescherm ONZE economie, niet die van dat achterlijke gotspe in Brussel.

Laat de banken verdomme maar een keer bloeien, als je leverancier falliet gaat kan je als ondernemer ook fluiten naar je geld! Wat voor een waanzin zijn we in beland? Godverdomme houdt het dan nooit op?

Maline Genie | 19-06-15 | 00:58

@necrosis | 19-06-15 | 00:52
Nee joh, Griekenland uit de Euro lost voor Nederland niets op, voor de Grieken wel. Nederland zit dan nog vast aan die Brusselse kliek. Wat Nederland moet doen is uit de EU stappen. Ben je van alles af. Maar dat gaat niet gebeuren want de politici zijn hier net zo omkoopbaar als in Griekenland.

La Bailaora | 19-06-15 | 00:56

necrosis | 19-06-15 | 00:38

Ik hoop slechts nog op de complete implosie van de 'ever closer union'. Nexit, brexit en de frexit.
Wij zijn al zo ver heen dat een grexit een druppel op een gloeiende plaat is, maar het zou wel een domino-effect kunnen bewerkstelligen...

Desmoulins | 19-06-15 | 00:53

@La Bailaora | 19-06-15 | 00:41
Ik was trouwens de Griekse oplichterij met de landbouwsubsidies vergeten.
Wat mij betreft trappen we Griekenland uit de EU en de Euro.
Beter neem je éénmalig je verlies, dan er opnieuw geld tegenaan te smijten in de hoop dat je het ooit nog terug krijgt.
En wat betreft zaadslurf Dijsselbloem, ik hoop dat Merkel hem keihard laat vallen als mr. Euro!

necrosis | 19-06-15 | 00:52

@gewoondoorlopen | 18-06-15 | 22:48
Moehahahahahha.
En dan zijn er nog mensen die dit plussen?
https://www.google.com/search?q=greece+corrupt+politicians&rlz=1C1SAVU_enCW539CW539&oq=greece+corrupt+pol&aqs=chrome.1.69i57j0l5.15516j0j4&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
Juist door hun geweldige politici zitten Yanus en Iphigeneia in de problemen en de rest van Europa ook.
Duitsland samen met een paar grote banken zijn de medeplichtigen.

miko | 19-06-15 | 00:49

krijgdetiefusmaar | 19-06-15 | 00:35

Nee. Ik stem helemaal niet. Ik wil bijv. niet meer dat uit mijn naam Nederlandse militairen, de paar de we nog hebben, ingezet worden in landen die Nederland of Nederlanders niets hebben aangedaan. Ze worden ingezet om commerciële belangen heb ik het idee. En dat is nog maar één reden waarom ik niet meer stem.

Bad Karma | 19-06-15 | 00:47

@krijgdetiefusmaar | 19-06-15 | 00:35
Geloof jij het?
Rutte beloofd tijdens de volgende verkiezingen een nieuwe auto aan elke werkende, Samsom zal dit keer ECHT met het eerlijke verhaal komen, en Kereltje smeert zichzelf in met extra veel glijmiddel....
En ik.... ik stem gewoon weer op Fleur.

necrosis | 19-06-15 | 00:44

.
We worden samen met de Grieken weer eens belubberd door een verdijsselbloemende loze vaandeldrager van het hard graaiende Brussel

Berthe | 19-06-15 | 00:43

@necrosis | 19-06-15 | 00:38
Dat klopt, maar dat is al eeuwen zo, en dus een gegeven toen de Grieken toetraden tot de Euro. Zo werkt het bv. ook in Spanje hoor, zelfs 'nette' bedrijven doen eraan mee. Zo moet je vaak overuren boeken als gereden km's voor het bedrijf. Daar betaalt het bedrijf dan geen belasting over, gaat als 'kostenpost'. Enzovoort, enzovoort. Het is wel een van de redenen dat de Euro nooit had mogen worden begonnen, maar dat wisten de jongens in Brussel echt wel. Die hebben echter een heel andere agenda.

La Bailaora | 19-06-15 | 00:41

@Wout Strooizout | 18-06-15 | 22:37
Als men de Spanjool Veeeeuuuulll liever heeft spreekt dit niet bepaald in ONS voordeel.
EU gaat EU'en.

miko | 19-06-15 | 00:40

@Desmoulins | 19-06-15 | 00:32
idd. Maar ook nog dat men zich focussed op een paar corrupte Griekse politici die er heel rijk van zijn geworden, maar in feite niets meer waren dan kruimeldieven, de drugsrunners zeg maar, in het grote spel.

De mensen die de Grieken beschuldigen zien de Al Capone's niet, doorzien het gerafineerde spel niet van de banken, waarvoor een paar miljoen smeergeld peanuts is in het miljardenspel waar dit om gaat. Zoals in mijn bovenstaande video wordt uitgelegd, het is allemaal bedoeld om landen en individuen tot schuldslaven te maken: "who controls the debt, controls everything".

"I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies." Thomas Jefferson,
3rd president of the US (1743 - 1826)

La Bailaora | 19-06-15 | 00:38

@Desmoulins | 19-06-15 | 00:32
Ik heb ooit een linkje (verhuisjegeld) gepost, waarin haarfijn uit de doeken werd gedaan hoe de Griekse samenleving in elkaar zit.
Belastingontduiking is deel van het dagelijks leven, steenrijke Griekse reders betalen (wettelijk) bijna geen cent belasting en Griekenland kent (schijnbaar) de grootste populatie van 120+ mensen ter wereld.
Dit land was rot en zal nooit veranderen.
Grexit, nu!

necrosis | 19-06-15 | 00:38

Net Rutte: eerst lachen, dan liegen...

Andiamo | 19-06-15 | 00:37

Nah, gaan we dan nu verstandiger stemmen meute?

krijgdetiefusmaar | 19-06-15 | 00:35

Piet Karbiet | 19-06-15 | 00:19

Bagger, ja. Had ik het anders beweerd?
Nee. Is Dijsselbloem een landverrader, ja.
Ik verbaas me alleen over een helaas breedgedragen visie dat de Grieken dit aan zichzelf te danken hebben...
Het is als het schenken van duizenden Euro's aan een junk of alcoholist in de hoop dat hij of zij zijn leven zal beteren.

Desmoulins | 19-06-15 | 00:32

De eerste politicus die het eerlijke verhaal verteld moet nog geboren worden.

mindless | 19-06-15 | 00:30

Bij de PvdA zijn ze allemaal van het eerlijke verhaal: Dijsselbloem, Samsom, Jetta etc. De Nederlander is bij de verkiezingen in 2017 ook van het eerlijke verbaal: nooit meer PvdA!

seasicksteve | 19-06-15 | 00:21

Laat Griekenland alstublieft klappen! En daarna Spanje en dan Portugal. En schop daarna dat hele zootje EU idioten in een roeiboot naar het Afrikaanse continent en laat ze daar opnieuw beginnen. Dijsselbloem komt met de dag warriger op mij over. Heerlijk!
Dat de Grieken morgen opnieuw met zijn allen een miljard mogen pinnen. Halleluja!

miereneukert | 19-06-15 | 00:21

@--sql error-- | 19-06-15 | 00:15
Deze regering heeft niks geaccepteerd. Dat waren andere politici.

De oude politici is het ze ook door de strot geduwd overigens. Ken je Papandreou nog? Die wilde een referendum opzetten om de Grieken voor te stellen: wel of niet uit de Euro. Dat mocht niet van Brussel, Griekenland moest doorgaan met het aannemen van schulden, voor eeuwig slaaf wordend van de rest van Europa. Waarom denk je anders dat Goldman Sachs (met Draghi als managing Director) de schulden van Griekenland verdoezelde? Banken leven van schulden:
www.youtube.com/watch?v=UiN1xHaNDJ0

La Bailaora | 19-06-15 | 00:21

@Desmoulins | 18-06-15 | 23:58
.
Prut.

Piet Karbiet | 19-06-15 | 00:19

La Bailaora | 19-06-15 | 00:01
goed, maar waarom hebben ze het dan geaccepteerd?
En als ze dan onterecht dat geld hebben ontvangen, dan dienden ze het gewoon terug te geven.
(over de rente valt dan nog te debateren, maar die was lager dan de marktrente, dus ik geef ze weinig kans)

--sql error-- | 19-06-15 | 00:15

Waar zijn die immer solidaire Internationle Sosialisten als je ze echt nodig hebt?
In een mos'quee waarschijnlijk, bierblikjes terugkoppend.

Piet Karbiet | 19-06-15 | 00:15

die vent zou gevierendeeld moeten worden, wat een klootzak

mmkk | 19-06-15 | 00:14

Het zal me niets verbazen als de naheffingen van de EU een heimelijke constructie van Dijsselbloem is, om de Zuid-Europeanen te steunen en er zo voor te zorgen dat ze de gestorte bedragen niet ook nog hoeven te lenen.
Griekenland zal hierbij de grootste ontvanger zijn.
.
"Gratis geld" dus! Alleen niet voor ons, omdat het gefinancierd wordt via onze staatsschulden, met bijbehorende rente.
.
Dan is ook meteen verklaard waarom Dijsselbloem geen algehele openheid over de naheffingen wenst te geven.

Vaffanculo! | 19-06-15 | 00:00

Zo dat was kostelijk leesvoer. Dank medereaguurders!
Ik ben te dronken om nog een zinnige bijdrage te leveren... behalve dat Dijsselbloem een landverrader is.

Desmoulins | 18-06-15 | 23:58

Goed idee, de kraan wagenwijd openzetten en vergrendelen... nog meer betalen tot in den eindigheid.

Griekenland | 18-06-15 | 23:56

Grappig : dijsselverbloem weigert eerlijk tegen de Eu bevolking te vertellen dat Griekenland failliet is. En iemand die failliet is die help je wel of die help je niet. Maar je kan er geen geld meer aan vragen....

Tee Of Cup | 18-06-15 | 23:49

In een democratie moet je rekening houden met domme mensen. Die hebben ook stemrecht. Eerlijke politici zijn dan ook kansloos.

flame_me | 18-06-15 | 23:46

Het is toch werkelijk waar niet te geloven dat dit (hypocriete) stuk stront aan de macht is gekomen. En nu in dat vage Brusselse naheffings geldklop clubje baasje zit te spelen.

RugOp81 | 18-06-15 | 23:45

@Bad Karma | 18-06-15 | 22:59
Als je niet wist wie het was zou je denken met een psychopaat te maken te hebben. Mag hij trouwens even jouw naam lenen, om te voorkomen dat hij herkozen wordt?

Suerte Piet | 18-06-15 | 23:45

Ik vind Jeroen Dijsselbloem een totale lul.
Gewoon om echt alles.
Wat ie zegt, wat ie doet en, hell, zelfs om wat ie denkt.

Hof van Tuinslang | 18-06-15 | 23:44

@Mark, het Nederiglandje's kabinet idd...

Griekenland | 18-06-15 | 23:42

En het probleem is: men leert van deze "ophef" en zal de heffingen van de EU aan Nederland gewoon in 1 klap flink opschalen. Beetje bevrinde media (NOS&co) erbij, probleem opgelost...

Griekenland | 18-06-15 | 23:41

@Griekenland | 18-06-15 | 23:39
Jouw kabinet of het NL kabinet.

Mark_D_NL | 18-06-15 | 23:40

Het bestaaaaat niet dat dit kabinet zichzelf nog echt serieus neemt

Griekenland | 18-06-15 | 23:39

Allemaal vuilniszakken..

Alien88 | 18-06-15 | 23:37

@Xirdalan | 18-06-15 | 23:04
Dat is nou net het probleem "democratisch gekozen Dijsselbloem".
De democratie in Nederland is al lang ter ziele gegaan. Een referendum durft men ook niet meer aan. Ons NEE is toch een ja geworden. En sindsdien wordt inspraak niet meer op prijs gesteld.

Maria.1 | 18-06-15 | 23:36

Grieken trekken bankkluizen leeg
Grieken hebben in de eerste drie dagen van deze week 2 miljard euro van hun bankrekeningen gehaald. Dat meldde persbureau Reuters donderdag op basis van bronnen in de Griekse bankensector. Het opgenomen bedrag is het dubbele van wat de Europese Centrale Bank extra opzij legde voor hulp aan Griekse banken.
De rest staat al veilig op een leuke Zwitserse bank rekening , wachten tot er nog meer komt dan kan dit er ook naar toe , en anders passen de russen er wel bij

witchmaster | 18-06-15 | 23:35

Ondertussen in Denemarken. "De grote winnaar van de verkiezingen lijkt de Deense Volkspartij (DF) te worden, die zich traditioneel zeer rechts opstelt in het debat en vooral inzet op behoud van de Deense cultuur en het inperken van immigratie." www.nrc.nl/nieuws/2015/06/18/nek-aan-n... (nrc link!)

Mark_D_NL | 18-06-15 | 23:34

Demon-cratie. Kabinetniet. etc.

realiteitswaanzin | 18-06-15 | 23:33

kunnen we niet de enige echte liberaal opgraven en weer levend zien te krijgen, natuurlijk bedoel ik Thorbecke .
o wat ben ik deze klotezooi zat , ook die 800 euries daar komt niks van terecht geloof me maar .

witchmaster | 18-06-15 | 23:28

Met stip in de top tien van Nederlandse volksverraders.
Feli Jeroentje.. zo'n EU uniform zou je staan.

(c)ZWITSUL | 18-06-15 | 23:28

Hoe lang gaat dit nog door?
Wanneer komt er een einde aan al die leugens?
Is dat wanneer ze ook europa in een chaos hebben veranderd, zoals Irak, Libië en Syrië.

Zegg | 18-06-15 | 23:24

Deze man en het eerlijke verhaal. Het moreel verval in huize Dijsselbloem is werkelijk onpeilbaar. Dat geld mtm ook voor Huize Rutte.Laat ik het hier maar bij laten.Meer valt er over drek niet te zeggen.

treiterbloem | 18-06-15 | 23:23

Wat een enge politici hebben we eigenlijks ook.
Griezelkabinet iiieeeeuw.

dobberfries | 18-06-15 | 23:23

Newspeak 2.0

Suerte Piet | 18-06-15 | 23:23

Johnny Quid | 18-06-15 | 22:21
#amen

Interpoolbal | 18-06-15 | 23:22

Wat vreselijk dat men niet tot een accoord heeft kunnen komen, een oplossing is weer een stuk verder uit zicht. Hoe nu verder? Ik stel voor een microkrediet op land-niveau zodat ze de komende maand nog kunnen overleven, om eind juli een nieuwe top te organiseren. Het is zomer, laten we deze 'zomertop' organiseren in de Franse stad Saint Tropez ofzo... Of toch even over het zomerreces tillen?

Griekenland | 18-06-15 | 23:20

Varoufakis stelt wel degelijk iets nieuws voor: Het herinvoeren van de Maastricht-criteria, maar dan met automatische handhaving binnen de eigen rijksbegroting. Met een soort uitgavestop op alle ministeries, zodra het budget wordt overschreden met meer dan 3%BNP of wanneer de staatsschuld de 60%BNP overschreidt. Met herinvoering van de no-bail-out-clausule.

Hij zegt het iets anders, maar daar komt het op neer: yanisvaroufakis.eu/2015/06/18/greeces-...

Dijsselbloem zou het voorstel voor de automatisch afgedwongen maastrichtcriteria ook serieus kunnen nemen, maar dat doet hij niet.

tipo | 18-06-15 | 23:20

Vitale informatie achterhouden is zowiezo een vorm van liegen. Dijselbloem is daarom zowiezo een leugenaar. Maar er is ook iets met een zelfbeeld wat niet helemaal congruent is met de feiten. Afgietsel maken van die kop en je hebt een mooie mal voor een moderne pleeborstel.

logicavanhetgevoel | 18-06-15 | 23:14

En de waarheid is, dat niemand de Grieken (de mensen, niet de overheid) tegenhoudt om gewoon euro's te blijven gebruiken, wat er ook gebeurt. Een soort Zimbabwe-variant eigenlijk.

frank87 | 18-06-15 | 23:13

Wordt toch steeds moeilijker te kiezen wie de meest leugenachtige rat van dit kabinet is; Dijsselbloem of Rutte.
Maakt niet uit; beide verdienen het wegens hoogverraad te worden opgeknoopt samen met NSB-er Pechtold.

Barani517 | 18-06-15 | 23:13

Zo lang een aantal landen niet de zelfde werkwijze er op na houdt mbt belastingen, AOW leeftijd en andere zaken op economisch vlak, kan je nooit fungeren als één Europa. De landen met soortgelijke economieën moeten met elkaar verder gaan. Dus een groep met minder landen, dit is ook effectiever. Ga zelf maar eens met 25 man vergaderen of met een man of 8. Ik weet wel wat effectiever is.

dubbelq | 18-06-15 | 23:11

Als je een bedrijf door nalatigheid falliet laat gaan ben je strafbaar, een land niet. Beetje krom.

ElMatadero | 18-06-15 | 23:09

Mensen, niet klagen! Net zoals de nabestaanden van MH17 volgens de meeste NSB reaguurders maar niet moeten zeuren over de belasting die ze wordt afgetroggeld, moeten jullie dus nu ook maar JE BEK HOUDEN!

Ieder land krijgt de bende hypocriete leugenaars die het verdient, en de democratisch verkozen Jeroentje "template-for-Europe" Dijsselbloem past dus perfect in jullie plaatje.

En ook niet zeuren a.u.b. als straks jullie spaarrekening en jullie pensioen geplunderd wordt door de EUSSR (template for Europe!), want net als de MH17 nabestaanden jullie kunnen er zeker van zijn dat "het allemaal netjes volgens de regeltjes" zal verlopen!

Xirdalan | 18-06-15 | 23:04

Die zaadslurf past perfekt in Brussel. Laat hem aub snel vertrekken en zijn baantjes als minister van financien snel inleveren. Houdoe en niet bedankt!

denoorman | 18-06-15 | 23:04

Ik word altijd misselijk als ik de kop van die dijsselblum zie..

Slipsnifter | 18-06-15 | 23:03

@Bad Ass Justice | 18-06-15 | 22:41
De Ramedam is slecht voor de NL (EU) economie. Dijsselbloem moet al die Moslims aan het consumeren krijgen tijdens Ramedan. Dat is meer zijn rol nu. Moet je gaan tellen wat die Ramdam ons kost.

Mark_D_NL | 18-06-15 | 23:02

@Dhr. de Wit | 18-06-15 | 22:59
Het ergste is: en niet meer verantwoordelijk. Zo gaat dat met politici.

Maria.1 | 18-06-15 | 23:01

PoLIEticians, just saying...

Baruch de Spinazie | 18-06-15 | 23:00

Schrijf op in uw agenda: over een maand is Dijsselbloem vertrokken, niet meer houdbaar. Hopelijk gaat het kabinet met hem mee!

Dhr. de Wit | 18-06-15 | 22:59

Dezenaamhier | 18-06-15 | 22:47
en minister van financien van 2007-2010. Dus ten tijde van het begin van de crisis en de eerste bail-outs.
Hij heeft meer geld aar de banken gesluisd dan JK deJager.

--sql error-- | 18-06-15 | 22:58

griekenland is met list en bedrog lid van de eu geworden,honderden miljarden zijn er in gepompt
geld wat weg is
nu na maanden van onderhandelen,proberen ze steeds nog meer geld te krijgen.
ze houden zich aan de belofte aan de bevolking.
een figuur als stijfselbloem die alle respect van de bevolking kwijt is,miljoenen schenken aan brussel zonder verantwoording.
in andere tijden noemden ze dit hoogverraad.
de dubbele pet functie is ook absurd.
dit kan niet samengaan.
alleen een regering die er niet voor de bevolking zit
kan dit accepteren.
het is te hopen dat we van deze eu dictatuur verlost worden.
eu samenwerking hoog in het vaandel

soledad | 18-06-15 | 22:55

Ho ho ho, ik heb vandaag wel meerder antwoorden van hem gekregen, hoor.
In de vorm van blauwe enveloppen.
Was heel duidelijk.

Piet Karbiet | 18-06-15 | 22:54

Doen ze bij de PvdA aan schoonmaken? Ik heb toch wel eens ministers voor minder hun ontslag zien aanbieden. Schoonmaakploeg is zeker wegbezuinigd.

Conego | 18-06-15 | 22:53

@--sql error-- | 18-06-15 | 22:41
Was dat de man die nog eerder vreemd ging tegenover zijn eigen kiezers dan tegenover zijn eigen vrouw? Of verwar ik nu Samson met Bos?

Handsomeboy | 18-06-15 | 22:52

Het is psychologisch gezien een interessant gegeven waarom zoveel psychopaten voor een politieke loopbaan kiezen.

brutus68 | 18-06-15 | 22:51

--sql error-- | 18-06-15 | 22:41
De man die een failliete bank kocht voor 16 miljard, de lijken in de kast nog niet meegeteld.
Maar de persoon van het eerlijke verhaal is een stuk kaler.

CoffeePatch | 18-06-15 | 22:51

landverrader.. Anderen wijzen op de splinter in het oog en zelf een balk.. Ps: Mooie afbeelding, ik begrijp hem Quid.

Dr. Frambozenjam | 18-06-15 | 22:51

Dijsselbloem is een klassieke lul!

cosmo kramer | 18-06-15 | 22:50

We need politicians who are prepared to tell the truth to their people.
And i will tell you the truth, you are fucked, all of you, by us.

de honden blaffen... | 18-06-15 | 22:49

Het eerlijke verhaal is dat Griekenland failliet is, de Drachme in moet voeren en een schuldkwijtschelding moet krijgen van 80% van de uitstaande schuld.

Het eerlijke verhaal is ook dat de no-bail-out-clausule op illegale wijze opgeheven is en dus dat de kwijtgescholden schuld niet bij de Nederlandse belastingbetaler gelegd kan en mag worden, maar enkel bij de directie van de DNB en de ambtenaren van het Ministerie van Financie-en. Die zullen de gevangenis in moeten indien zij in gebreke blijven.

Arme Jeroen.

tipo | 18-06-15 | 22:49

Heeft het NOS nieuws alweer de voeten van Dijsselbloem gekust?

i-Wonder | 18-06-15 | 22:49

Waarom heb ik steeds het idee dat die Griekse politici wel voor hun volk opkomen?

gewoondoorlopen | 18-06-15 | 22:48

--sql error-- | 18-06-15 | 22:41
Die hansworst kluste toch ook bij als adviseur bij KPMG (zinkend) en als (PvdA)mediator tussen de VVD en de PvdA bij de vorming van het huidige kabinet?

Dezenaamhier | 18-06-15 | 22:47

Dijsselbloem maakt op mij een verwarde indruk.

Handsomeboy | 18-06-15 | 22:44

Had iemand al gezegd dat Democratie iets Grieks is?

@sjaakmats | 18-06-15 | 22:43

Nederlandse pers op Geenstijl na is kritiekloos en heeft als enige doel elke dag de krant of het nieuwsprogramma vol krijgen met nieuws op een bepaald comfortlevel dat ze kunnen handelen. Kapotbezuinigde redacties hebben het historisch besef van 3 dagen terug en plaatsen gebeurtenissen niet in context.

Wordt het nieuws te confronterend omdat het te rauw is of omdat het indruist tegen de denkbeelden van de nieuwsMAKERs dat zie je dat ze afhaken om de waarheid te tonen. Meestal gaan ze over op een beschrijvende vorm. Nieuws over nieuws. "Kijk eens hoeveel buitenlandse zenders er op Dutroux afkomen" of ze gaan op zoek naar het positieve tegengeluid. "Kijk eens een man met een vissersboot die eigenhandig bootvluchtelingen aan boord trekt"

In zo'n journalistieke broeikas kweek je Dijsselbloemen.

wolffman | 18-06-15 | 22:43

Nog even en hij gaat een Miljoen NL moslims gelukwensen met de ramadan.

Bad Ass Justice | 18-06-15 | 22:41

Nieuwe kans voor Jeroen om met het eerlijke verhaal te komen:
Nieuw verzoek CDA/D66 om documenten 642 milj EU naheffing nav artikel Telegraaf en aanbod regering
twitter.com/PieterOmtzigt/status/6112...

CoffeePatch | 18-06-15 | 22:41

test wel waar

pim achtertuin | 18-06-15 | 22:40

Is dit nieuws?

Neen, maar desondanks is het kabinet met de neppositie wel herkozen. Diverse malen. Niet direct maar wel indirect.

Het volk wil dit. Dat is democratie.

ProAsfalt | 18-06-15 | 22:40

Als is de leugen nog zo snel, Jeroen verdijselbloemt hem wel.

Balletje Mayo | 18-06-15 | 22:40

@Griekenland | 18-06-15 | 22:39
Spanje, Italië, Portugal en Ierland bestaan ook nog niet dacht ik.

Lewis | 18-06-15 | 22:40

Wat een vieze, vuile, gore, nare, smerige, akelige, nare, viezerik is het toch die Jeroen Dijsselbloem, ja Jeroen, je leest het goed, je zou gewoon gevierendeeld moeten worden, publiekelijk, als voorbeeld voor je collegae.

EdammerKaas | 18-06-15 | 22:39

Ps: wat een mooi woord is dat Zaadslurf ook, niet dan Quidje?

@sjaakmats | 18-06-15 | 22:39

Dat deze nick nog niet bestond. Ik reaguur namens Tsipras en alle andere onbewuste Grieken..

Griekenland | 18-06-15 | 22:39

Och een van de vele leugenaars uit Den Haag die ik heel stiekem weleens aan de enkels aan het plafond zou willen hangen om te gebruiken als boksbal. Het verbaasd me niets meer als die mafketels weten het leuk te brengen maar leveren niets dan weer een stront kar aan de bevolking.

saidnowomanever | 18-06-15 | 22:37

Die lachwekkende stinkbloem is alle schaamte al lang voorbij. Maak nog wat miljarden over naar Brussel, Jeroen, dan gaat Merkel misschien ook je kandidatuur voor je verradersbaantje steunen.

Fijnstoffer | 18-06-15 | 22:37

Jeroen heeft helemaal geen interesse in Nederland of haar burgers. De ontiegelijk grote narcist heeft alleen belang bij profileren in het gedrocht EU maar staat zo langzamerhand zo the kijk dat het bijna te zielig is om aan te kijken.
Je zag het met de Timmerfrans en nu met Jeroen de oen dat zodra ze maar enige kans hebben om een baan te scoren binnen het EU paleis ze hetgeen waarvoor ze op het pluche zitten gewoon aan de kant gooien en alleen op zelfbelang uit zijn.
Je hoopt van harte dat de Spanjool zijn positie krijgt, ben benieuwd wat hij dan te zeggen heeft, zal wel weer een ander zijn schuld zijn.
Jeroen, je bent een smeerpijp gast.

Wout Strooizout | 18-06-15 | 22:37

Jeroentje de Dorpsgek. Meer heb ik er niet aan toe te voegen.

@sjaakmats | 18-06-15 | 22:37

Hoevaak kun je een ballon lekprikken eigenlijk? Is De Dijs nou zo'n fietsenmakerszoon met een plaksetje bij zich om die ballon steeds maar weer te plakken en vol met een nieuwe teug leugens en onkunde te blazen?

Handsomeboy | 18-06-15 | 22:36

Nou Dijsselbloem kom maar op met het eerlijke verhaal dan!

Maria.1 | 18-06-15 | 22:35

De waarheid vertellen, voor een politicus is dat een keuzeverhaal.
De waarheid zoals ze die willen zien, de waarheid zoals die volgens hun adviseurs is, de waarheid zoals die hun het meeste gewin opleverd op langere termijn of dat vervelende soort waarheid die ook wel eens samen kan vallen met de werkelijkheid, waar je echt niks aan hebt omdat er allemaal mensen en situaties zijn die tegenwerken en bewijs vragen voor uitspraken.

Dezenaamhier | 18-06-15 | 22:35

Johnny mag best dromen dat hij stukjes op het niveau van Rossem kan schrijven. Het lijkt me echter voor één ieder prettiger als het daar ook bij blijft.

vaas klaak | 18-06-15 | 22:35

Of je slaat eens wat avondjes Netflix over, steekt een paar brandende hooivorken in de hens en roept boe op het binnenhof. Liever zit je op je reet in je rtl4 goedgekeurde slaafbunker..

Canis Spurcus | 18-06-15 | 22:33

Allemaal leuk en aardig, maar zonder flambouwen, hooivorken, koolhouwen, diesel en/of kunstmest verandertd er noppes.

gentle giant | 18-06-15 | 22:32

Hahaha.., een politicus en de waarheid. Contradictio in terminis.

RobberenRukkie | 18-06-15 | 22:31

Lul.

limburgspatatje | 18-06-15 | 22:31

Wat we nodig hebben zijn politici als Alexis Tsipras en Yanis Varoufakis.

VanBukkem | 18-06-15 | 22:31

Misschien moet Jeroen zich als goudeerlijk politicus dan maar beschikbaar stellen voor uitzending naar Griekenland.

jemagookniksmeer | 18-06-15 | 22:31

Als ik Tony saxyfonie zijn kapsel zo zie zou ik niet graag hebben dat hij een gospelkerk binnenloopt.

miko | 18-06-15 | 22:29

Pot, ketel, roetzwart,

ElMatadero | 18-06-15 | 22:29

Het weekend na Bilderberg-conferenties is immer eurofiel. Jeroen voert slechts uit.

de Voorzittert | 18-06-15 | 22:28

GS, maak er nu eens verdijsselbloemen van. Dat bekt vele male beter. Nu gaat deze in potentie geweldige duiding en een prima werkwoord een stille literaire dood sterven. Net als dingflofbips.

ja,diedus! | 18-06-15 | 22:28

Die hele kliek die in Den Haag op dat pluche zit en zichzelf kabinet noemt is niks meer dan een stel ranzige kontneukers die dag-in-dag-uit de burger flink uitwoond. Zowel oraal, anaal als vaginaal... en als even het kan allemaal.
.
En daarna laten ze je in de goot liggen tot je weer een beetje bent bijgekomen om weer van voor af aan te beginnen.

davimore | 18-06-15 | 22:28

Alleen ze doen zo stilletjes mogelijk om het volk niet wakker te maken dat die naheffingen alles met het ESM te maken hebben.

Maar goed, je moet ze de kost geven het aantal mensen die niet weten wat het ESM is, en al helemaal niet dat Geertje nog een kort geding aanspande om dat gedrocht tegen te houden, maar dat mocht niet baten. Alle andere partijen leverden op dat moment de sleutel van de Nederlandse schatkist in bij Brussel. Het volk draaide zich nog eens om in bed sliep vrolijk verder...

La Bailaora | 18-06-15 | 22:27

"politicians who are prepared to tell the truth to their people." The truth in deze is voor hun het EU-sprookje, alsof we het over de bijbel of de islam hebben. Als je hun totalitaire' EU-banken en multinationals dienen' denkgoed niet volgt, geloof je niet in 'the truth". Eng!

VolleZak | 18-06-15 | 22:27

Gewoon op naar nieuwe verkiezingen want grieken willen nu wel in eu dan volgt de gewenste uitslag en kan iedereen weer gaan slapen.

van stampij | 18-06-15 | 22:27

Ook Pinokkio vertelde weleens de waarheid.
In dezen heeft Dijsselbloem gelijk: iemand moet de Grieken keihard de waarheid vertellen en duidelijk maken dat het uit is met de pret.

Lewis | 18-06-15 | 22:26

Jeroen Verbloem.

benjemal | 18-06-15 | 22:26

Een betere wereld begint bij jezelf, hè?

Muggenmepper | 18-06-15 | 22:26

Dat huppelen, en dat beschaamd wegkijken. Ach wat een snoezepoes is jeroentje toch. hihihi.

Mark_D_NL | 18-06-15 | 22:26

Totaal los van de werkelijkheid, arrogantie in de puurste vorm.... Jeroen 'ik schijt u met liefde in de bek' Dijsselbloem is de grootste leugenaar van dit kabinet!!

Fatwabuster | 18-06-15 | 22:25

Fuck Dijsselbloem, fuck de EU en fuck Alexander 'Mussert' Pechtold!

eerstneukendanpraten | 18-06-15 | 22:25

When it becomes serious, you have to lie.

tipo | 18-06-15 | 22:23

Afval is wat afval doet.

Rollins | 18-06-15 | 22:23

Nederland ook.....

MTB | 18-06-15 | 22:23

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl