Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS 4 Mei Essay: Israel 2015 is het Wenen van 1683

israeleagleflag.pngWe hebben het maar druk met herdenken vandaag. Geallieerde soldaten, burgerslachtoffers, homo's, beperkten, Sinti, Roma, Duitse soldaten, Marokkaanse verzetshelden. Joden. Maar toch is er een woordje dat tijdens heel 4 mei, afgezien van activisten die Gaza-leed gelijkschakelen aan de holocaust, angstvallig vermeden wordt: Israel. Het is de wit-blauwe olifant in de kamer, aangezien de staat het directe resultaat is van Europees antisemitisme. De liefde die joden ooit voor Europa voelden, bleef onbeantwoord. Om die reden bleek een Joodse thuishaven noodzakelijk. En nog altijd is het de enige staat binnen de Euraziatische landmassa waar joden niet de facto aan hun lot overgelaten worden. Omwille van de door onze regenten geïmporteerde islamitische jodenhaat, verbergen Europese joden wederom massaal hun identiteit of ontvluchten zij hun Europese thuisland simpelweg. GS is atheïstisch. En waarom Israel vanuit een atheïstisch perspectief - afgezet tegen de hysterische links-islamitische hetze die het land dagelijks ten dele valt - hooguit proportionele kritiek verdient, en waarom zelfs dat vaak onnodig is, wordt hier kraakhelder uitgelegd door dr. Sam Harris. De titel van dit topic is niet zozeer ons idee, maar valt toe te schrijven aan een historicus die zo nu en dan braaf zijn huiswerk inlevert bij het links-Britse The Guardian: Niall Ferguson, tevens echtgenoot van Ayaan. "Though holy to all three monotheistic religions, Jerusalem today sometimes seems like the modern equivalent of Vienna in 1683 - a fortified city on the frontier of Western civilization. (p.93)". Als de soldaten van het Ottomaanse kalifaat Wenen veroverd hadden, zou geheel west-Europa weerloos aan hun voeten hebben gelegen. Ons werelddeel zou er heden waarschijnlijk radicaal anders, ja, islamitischer, uitgezien hebben. Zonder de inspanning van de Poolse koning Jan III Sobieski en zijn 60.000 man tellende Pools-Duitse strijdmacht zou u wellicht Otto-Turks spreken. Geef uw loodgieter in het vervolg dus nog een extra fooi en benadruk dat de Poolse gevleugelde huzaren de meest bad-ass cavalerie-eenheid is die u ooit gezien heeft. Ferguson vertaalt hier geen nieuw sentiment. Eric Hoffer, Amerika's blue collar-filosoof, wijdde er in 1968 een korte tekst aan. "We can rely more on Israel than Israel can rely on us... I have a premonition that will not leave me; as it goes with Israel so will it go with all of us. Should Israel perish, the Holocaust will be upon us." Ferguson noch Hoffer zijn joods. Toch lijken zij beiden te voelen dat wanneer de joodse staat valt, ook zij gedoemd zijn. Helaas verzuimen beide heren een mogelijk werkend mechanisme achter hun gevoel te beschrijven. Zij beperken zich tot emotie, en dat volstaat niet. Wat bedoelen zij nu immers precies? In tegenstelling tot Wenen grenst Israel namelijk niet aan west-Europa, en zou diens val geen directe kinetische bedreiging voor west-Europa vormen. Toch is hun gevoel niet uit de lucht gegrepen. Waar de rest stopt, gaat GS verder, dus na de breek een driekoppig overzicht van wat het Westen zou verliezen als Israel valt, en wat onze vijanden hiermee zouden winnen. 1- Ongekend psychologisch momentum voor islamisten Zelfs onder de ogenschijnlijk meest geïntegreerde moslims werkt Israel als een soort hondsdolheid. Zonder al te polemisch in te willen zetten, gaan de meesten er, al dan niet eloquent, van schuimbekken. De wijdverbreide acceptatie van de leus "Free Palestine", die als niets anders geïnterpreteerd kan worden dan een oproep de joden uit het Levantijnse kustgebied te zuiveren, illustreert hoe visceraal hun gevoelens jegens Israel zijn. De lynch-stemming is zelfs op gematigde "pro-Gaza"-demo's gewoonweg tastbaar. Een net iets mindere mate van Sudden-Jihad-Syndrome wordt veroorzaakt door het thema "mag ik uw profeet beledigen ja of te nee?" Het lukt Europa maar zeer matig hun moslims te integreren. En dat is niet heel verwonderlijk, aangezien de meeste Europeanen geen idee hebben waar ze voor staan. Vooralsnog hebben we welvaart, maar cultureel zijn we verweesd. En het valt moslims moeilijk kwalijk te nemen dat zij niet warmlopen hun solide identiteit in te ruilen voor een diffuse verweesdheid. Vooralsnog hebben we militaire superioriteit, en dat is iets waar kracht-boven-debat-georiënteerde moslims heimelijk tegenop kijken. Maar wij missen de cultureel-militaire mindset die ons tot een daadwerkelijk gevreesde militaire macht zou kunnen maken. Bij de meeste moslims is het andersom, zij beschikken over die mindset, maar het ontbreekt hen aan materiële militaire gelijkwaardigheid. Pim Fortuyn beschrijft het Arabisch/islamitisch-Israelisch conflict in zijn boek(je) "50 jaar Israel, hoe lang nog?", als een botsing tussen moderniteit en islamitisch fundamentalisme. Een rode draad door zijn analyse is dat Israel deze confrontatie in zijn hoogste intensiteit ervaart, terwijl het Westen hier in een lagere, maar toenemende intensiteit aan blootstaat. Wat zou het met de islamitische psyche doen als hun meest gevreesde, gehate én per capita meest slagkrachtige, slagvaardige en gemilitariseerde vijand ten val komt, parallel aan de observatie dat hun zogeheten westerse bondgenoten dit hebben laten gebeuren? Hun sentiment zou zich niet beperken tot vreugde. Een tegenpool van defaitisme zou zich van hun psychen meester maken. Een beetje het gevoel dat Arthur ervoer toen hij Excalibur uit de steen trok, maar dan in de vorm van cultureel-expansionistisch zelfvertrouwen. Het zou islamisten een gigantisch hernieuwd vertrouwen geven in de juistheid van hun doctrine, en het geloof in hun goddelijke lotsbestemming op een ongekende wijze sterken. In het verlengde hiervan zullen gematigde moslims zich sterker aangetrokken voelen tot het islamisme, want everybody loves a winner. Maar er zou meer spelen. Wat zou "het Westen" in cultureel en militair opzicht nog betekenen als het toestaat dat diens meest trouwe en solide bondgenoot, met wie het op zo'n intense en unieke wijze cultureel vervlochten is, onder de voet gelopen wordt? Heel weinig, of eigenlijk helemaal niets. Het Westen is als vriend niets meer waard en zou zichzelf niet meer in de spiegel aan kunnen kijken. Een dergelijke culturele entiteit verdient respect noch vrees en zou niet eens meer mogen vragen of moslims alsjeblieft willen integreren. En al zou het ze dat toch vragen, zouden ze het niet meer doen, omdat gematigde moslims het Westen in essentie alleen maar meer zullen minachten om het feit dat het ondanks hun militaire middelen, een bondgenoot heeft laten verbranden. Als Israel valt, ligt de weg naar Europa niet fysiek-kinetisch-letterlijk open voor "Het leger van Mohammed". Maar in de islamitische beleving - en die is relevant - is Europa een soft target vergeleken met het spijkerharde Israel. In die denktrant geldt: als Israel kan vallen, dan zal Europa vallen. Daarbij zou men in een melancholische stemming kunnen beweren dat de weg niet zozeer open hoeft te liggen, omdat de (potentiële) leden van het leger van Mohammed allang in ons midden zijn. In elke strijd is attitude en psychisch momentum het halve werk, de val van Israel zou onze vijanden hier ruimschoots in voorzien. In Nederland zouden de reacties voorspelbaar zijn. Gelijkend aan de Duitse bezetting zouden we het niet erg vinden, hoogstens jammer, net zoals een regenbui jammer, maar onvermijdelijk is. 2- Het zou de latente burgeroorlog in Europa manifester maken Het is geen populaire opvatting, maar Europa verkeert in staat van latente laag-intense burgeroorlog. De enige manier om dit toe te dekken, is door op uw tenen om islamitische heilige huisjes heen te lopen. Zodra de islamitische cultuur op een wezenlijke manier bekritiseerd wordt, of men het beoefenen van een grondrecht opeist door de islamitische profeet te ridiculiseren, wordt het maar al te duidelijk. De cijfers liegen er niet om. s' Lands Rogue Academic dr. Ruud Koopmans concludeerde dat 44% van de Nederlandse moslims er fundamentalistische opvattingen op nahoudt (PDF), en dat 55% van alle dames met een hoofddoekje fundamentalist zijn. 74% van de Nederlandse Turken steunt de opmars van IS. Zo'n 25% van de Europese moslims vond dat de aanslag op Charlie Hebdo terecht was. En dan is er altijd nog een significant percentage dat de aanslagen afkeurt, maar van mening is dat de doodstraf in een islamitisch land, door een islamitisch staatshoofd uitgevoerd had moeten worden. De culturele schism is reeds een feit, en dossier Israel zet de kampen alleen maar scherper tegenover elkaar. De tegenstelling is simpel. De Europees-islamitische populaties willen dat Israel gebroken en ontzield wordt. Niet-islamitische Europeanen willen dit over het algemeen niet. Hier ligt een probleem. Het "over het algemeen niet willen dat het sterft" is zo'n beetje het toppunt van wat de meeste Europeanen jegens Israel voelen. Mocht Israel vallen dan zouden moslims, naar goed gebruik, al ululerend de straat op gaan om snoepjes uit te delen. Social media zou ontploffen van de lofuitingen en dankbedes. De Europeaan daarentegen zou hoogstens tijdens het Achtuurjournaal fluisterend "Wat een wereld hè..." over zijn lippen krijgt. Dit terwijl, zoals Fortuyn schetste, Europa en Israel in essentie eenzelfde strijd tegen eenzelfde vijand voeren. Beide partijen voelen aan met welke overtuiging zij in dit conflict staan. De Europeaan voelt zijn zwakte, en zijn frustratie over die zwakte. Zijn islamitische tegenstander ruikt zijn zwakte en verheugt zich over die zwakte. Het is het zoveelste dossier waar moslims hun positie met meer doorleving en toewijding propageren, en het zoveelste dossier waar de Europeaan schoorvoetend gedogend weer een paar vierkante kilometer culturele grond inlevert. Dit is gevaarlijk. Hoe zou u zich voelen als moslims om de hoek feestend de straat op gingen om op het verkoolde kadaver van Israel te dansen? Die forward base van de westerse beschaving die viel in eenzelfde strijd, tegen eenzelfde vijand als de uwe? Zelfs Europeanen hebben hun breekpunt. Niet zozeer in Nederland, dit volk vindt alles best zolang het water maar loopt. Zo wel in Duitsland en Frankrijk. Duitsers. "We started two world wars and almost won both," grappen ze zelf. Maar onderschat die lui niet. Na twee verloren wereldoorlogen is het ze alsnog gelukt de feitelijke heersers van Europa te worden. Niet voor niets stelde Lord Ismay, de eerste Secretaris-Generaal van de NAVO, dat zijn organisatie bestond "to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down. De PEGIDA demonstraties trekken misschien steeds minder bezoekers, maar dit betekent niet dat ineens minder mensen de essentie van dergelijk gedachtegoed onderschrijven. Dit is een volk dat hele continenten in as kan leggen als het met de rug tegen de muur staat. Duw die lui niet over de richel, de prijs is hoog. Fransen. De bewoners van het land met de meest militant-seculiere grondwet alsook de zowel netto- als percentueel grootste islamitische populatie van Europa. Dat zijn nog eens ingrediënten. Churchill noemde De Gaulle "Perhaps the last survivor of a warrior race," maar alles wijst erop dat hun oorlogsgen niet uitgestorven is. Zelfs een socialistische Franse president als Hollande twijfelde er niet aan daadkrachtig militair in te grijpen in zijn voormalige Malinese kolonie, en Frankrijk is het enige land dat terecht en adequaat dwars ligt bij de huidige fop-deal met Iran. Front National lijkt niet te stuiten en bewegingen als Generation Identitaire startten in Frankrijk. Links of rechtsom, zijn dit de erfgenamen van Napoleon. Blijf ze vooral tegen de haren in strijken. De val van Israel zou een zeer katalyserende werking hebben op de reeds onderhuids aanwezige, en zeer fundamentele tegenstellingen die er in Europa bestaan tussen inheemse Europeanen en islamitische Europeanen. In die hoedanigheid zou het burgeroorlogachtige taferelen nog waarschijnlijker maken dan deze reeds zijn. 3- Verlies van meest solide militaire inlichtingen en uitvalsbases. De Israelis zijn een hoogbegaafd volk dat boven met de neus op de feiten zit en alles te verliezen heeft. Ten gevolge beschikt het over een regionale inlichtingen-infrastructuur die second to none is. Hun vijanden zijn onze vijanden, inlichtingen over hun vijanden zijn inlichtingen over onze vijanden. Daarbij schromen ze niet deze inlichtingen te delen wanneer dit gepast is. De NAVO, lees de VS, heeft een groot aantal militaire bases in het Midden-Oosten. Maar stuk voor stuk zijn deze gelegen in hoogt onstabiele, explosieve en simpelweg onbetrouwbare regio's: Pakistan, Afghanistan, Bahrein, Turkmenistan, Oman. Dat soort landen. Regionaal is Israel het enige stabiele land waar voor militaire samenwerking daadwerkelijk op gebouwd kan worden, simpelweg omdat het de enige regionale staat is waar een gekozen regering regeert. Zijn die bases ergens voor nodig dan? Ja. Iran gaat nuclear tenzij iemand die reactoren sloopt. Dat zal in geen enkel opzicht een makkelijke opgave zijn, en het kunnen landen op betrouwbare vaste grond zou deze operatie aanzienlijk tegemoet komen. In militair opzicht zou het Westen zonder Israel alleen nog regionale vrienden kunnen kopen, en gekochte vrienden zijn geen vrienden, maar prostituees. Concluderend Ondanks dat Europa en Israel niet aan elkaar grenzen, zijn hun lotsbestemming vervlochten. Dat is niet verwonderlijk, want het moderne Israel komt voort uit Europa. Als Israel valt, voorziet dit Europese islamisten van een ongekend momentum, katalyseert het Europese-islamitische tegenstellingen tot een kookpunt, en verliest het Westen een militaire forward operating base. Ongeacht hoe men over Israel denkt, valt het niet te ontkennen dat Israel's vijanden tevens de onze zijn. Hamas-parlementariërs- en predikanten roepen op tot de verovering van het christelijke Westen, Hezbollah sloeg toe in Bulgarije, Iran wil het Westen kapot en IS wil Rome en Spanje onder de voet lopen. Het VN-stemblok waarbij alle islamitische landen zijn aangesloten willen islam-kritiek in het Westen strafbaar maken en daarmee onze cultuur op een fundamentele manier ondermijnen. Men kan sympathie voor Israel voelen omdat het een soort Spartaanse versie van Europa is. Men kan antipathie jegens Israel voelen omdat dit meer chicks oplevert in de collegebanken. Maar in ieder geval is het wijs de islamistische notie in achting te nemen: als het bikkelharde Israel kan vallen, dan zal het zachtgekookte Europa ook vallen. Om deze redenen alleen al verdient Israel onze steun. Gebeurt dit niet uit een gevoel van sympathie en culturele verbondenheid, laat het dan zo zijn uit koud en bot eigenbelang. Ook daarin schuilt geen schande. Hou jullie taai, lui. IDFdruzebat.jpg

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

LeefVandeStaat | 06-05-15 | 13:09

Goed om te zien dat dit essay zo veel schuimbekkende woede oplevert bij de usual suspects. Al zijn ze natuurlijk beslist geen antisemieten. Ze vinden slechts dat de Joden als enige volk op aarde geen zelfbeschikkingsrecht behoren te hebben. En da's heel iets anders. Echt waar...

Mike_DB | 05-05-15 | 19:35

Nee, sorry. Je hebt me niet overtuigd om blok-aan-het-been Israël te gaan steunen. Israël is de agressor in dit verhaal, niet het zielige slachtoffer. En je zei het zelf al: een resultaat van Europees antisemitisme, dus waarom moet je dat land op niet-Europees grondgebied gaan stichten.

Grrrrbachov | 05-05-15 | 19:23

-weggejorist-

Benzodine | 05-05-15 | 18:43

Zelden zoveel onzin gelezen als in dit artikel. Journalistiek is ver te zoeken zo blijkt maar weer.

Benzodine | 05-05-15 | 18:43

@Bummerd | 05-05-15 | 18:29
- Je hoeft het niet te lezen.
- Je kunt ook zelf een essay schrijven of een blog beginnen.
- Je hoeft het er niet mee eens te zijn.
- Je kunt ook gewoon schijten op het toilet. Wel zo fris.

atheïstisch stemvee | 05-05-15 | 18:43

4 mei en GeenStijl komt met een alarmistische wij-van-geenstijl-kruistochtoproep. Met wat feitjes, veel mening en een enkele dr. ter pseudo-onderbouwing. Zoals de aangehaalde Sam Harris (zie voor Harris ook bv www.rawstory.com/2015/05/professional-...). Je moet ze gewoon de bek volschijten, of nie? Dank dus, lekker fris!

Bummerd | 05-05-15 | 18:29

Goed essay, dat wel. Dat Europa 'n onbetrouwbare vriend / bondgenoot is, weten ze in Israël al lang. Dat is geen toekomstverwachting, het is hier en nu al zo. Al is 't maar omdat zo veel Europese politici hun recent geïmporteerde mohammedaanse stemvee tevreden moeten houden. Het is niet voor niets dat Israël druk bezig is de band met landen als India en Japan stevig aan te halen.

Mike_DB | 05-05-15 | 18:28

En dat terwijl de islam niemand iets te bieden heeft, moslims inclusief. Het is een zieke ideologie die ongelukkige mensen oplevert, tegen de mensenrechten en de menselijkheid ingaat en de wereld in brandt zet.

lekker wijf | 05-05-15 | 18:07

Ik heb GENOEG van de laffe Haagse houding tegenover het groeiende anti-westerse racisme dat uw en mijn Nederland binnensluipt maar waarvan we niets mogen zeggen omdat je anders een xenofoob bent.
-
Ik heb er GENOEG van om dagelijks op mijn tenen om islamitische heilige huisjes heen te moeten lopen en niet meer te durven zeggen wat ik denk, omdat zei eisen dat WIJ ons aan HEN aanpassen en ons anders met de dood bedeigen.
-
Hoe meer we er binnenhalen hoe meer potentiele jihadisten er statistisch gezien onder kunnen zitten. Wij halen hiermee zelf het Paard van Troje binnen.
-
Churchill reeds in 1938: "Appeasement is downright suicide. When confronted with evil, do not put your heads in the sand but act before it is too late!"

telelezer | 05-05-15 | 17:08

Desmoulins.... als Israel valt vallen wij helemaal niet, dan gebeurt er gewoon waar Israel al enige decennia naar solliciteert.

mallekater | 05-05-15 | 15:36

@ibo80 | 05-05-15 | 13:49
Goedkoop trucje.
Voor jou lijkt het allemaal een uitgemaakte zaak. Ik weet er niet zoveel van. Verlicht mij.

atheïstisch stemvee | 05-05-15 | 13:57

@atheïstisch stemvee | 05-05-15 | 13:05

Moet ik straks ook gaan onderbouwen dat water nat is?

ibo80 | 05-05-15 | 13:49

@ibo80 | 05-05-15 | 12:55
Het zou je sieren als je dat dan ook even onderbouwt. Ik ben nieuwsgierig naar hoe het dan wél zit (volgens jou).

atheïstisch stemvee | 05-05-15 | 13:05

-ingezonden mededeling- CIDI

Cidiood | 05-05-15 | 13:04

Zeer goed stuk dat de kern raakt van de problemen en de grote uitdaging dat wij Israel moeten steunen duidelijk maakt. Hulde.

nerugaer | 05-05-15 | 13:03

@necrosis | 05-05-15 | 02:47

"De term Palestijnen moest toen nog worden uitgevonden".
Je hebt hiermee jezelf zo ongelooflijk voor lul gezet. Heerlijk gewoon.

ibo80 | 05-05-15 | 12:55

Stel dat echt de pleuris uitbreekt hier, dan is Israël toch echt het enige land dat in staat is deze bange en laffe volk te beschermen. Nou wat voelt dat toch goed!
Nog beter, ik denk dat Israël heel Europa zou kunnen beschermen met wat zij aan wapens en kennis hebben, maar of ze het zouden willen is een andere vraag.

lanexx | 05-05-15 | 12:42

@PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:56
De "gevestigde" orde ziet ze helaas nog steeds als "minderheid" en daar maken ze gretig misbruik van.
Maar het misbruik stopt pas als het volk het helemaal zat is en dat moment lijkt steeds dichterbij te komen.

Dhr. de Wit | 05-05-15 | 12:37

Goede these van Spartacus.

unspiek | 05-05-15 | 12:32

Duitsers: "Dit is een volk dat hele continenten ....... enz. Duw ze niet over de richel: de prijs is te hoog."
Daar hadden de overwinnaars van W.O.1 indertijd in Versailles wel aan kunnen denken. Die te hoge prijs wordt met name vandaag herdacht.
Hetzelfde geldt trouwens ook voor de Russen die bovendien geen prijs te hoog achten voor hen zelf als het gaat om hun "Moedertje".

Fransen: Die betaalden al zoveel te hoge prijzen voor zgn. verheven doelen, dat ze op de duur niet meer meetellen. Zie hun grote revolutie, de oorlogen van Napoleon, de revolutie van 1840, de oorlog van 1870, de Eertse en Tweede W.O., Indo-China, Algerije en de afgang blijft maar duren.

Nee, de kleine Atlantisch-Europese landen staan nergens zonder het grote Atlantische Bondgenootschap, waarvan Israël een vooruitgeschoven post is.
Tot spijt van wie het benijdt.

bruin kikkertje | 05-05-15 | 12:13

@Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 00:20

Ik snap het helemaal maar als we over 30 jaar terugkijken zien we helaas dat het bezoek van Wim Kok aan Bill Clinton in augustus 2000 het meeste impact heeft gehad.

Het bezoek van Achmed Abouthaleb was, als je de aandacht van de Nederlandse media bekijkt, toch wel het hoogtepunt.

The_Challenger | 05-05-15 | 12:06

Mijn mening over dit onderwerp is inmiddels zo slap als 'n kaakje gedoopt in te zoete thee. Knap gedaan. Wellicht ben ik het nog niet helemaal eens, maar ik kan nu zeker meer begrip opbrengen voor het standpunt. Knap gedaan en bedankt.

Jérôme kan Vlaveren | 05-05-15 | 12:05

@PrinsesStoepje | 05-05-15 | 00:35

Ben het ook van plan maar kan de snipperdagen niet opnemen.

The_Challenger | 05-05-15 | 11:54

" Rayhana b. Khunafa : Wat is de vernietiging van de staat Israel waard?
www.maroc.nl...
Lees en verbaas u. En lees in de reacties vooral niet over de naïviteit van goalkeepende engelen heen, die de kernwapens wegkoppen zouden als ware het een voetbal.
Abject | 05-05-15 | 02:48 "

Vond het best wel een goede en vrij realistische discussie wat voor mij bewijst dat er gelukkig ook moslims zijn die hun verstand blijven gebruiken. Weliswaar in veel gevallen alleen om zelfbehoud, maar toch...

Een fragment:

" De bedoeling van dit topic, beste Aletheia, is dat mensen moeten realiseren dat de regelmatig terugkomende discussies over het idee dat Israel ooit zou ophouden te bestaan, dat de staat zou vallen of het volk verdreven wordt, dusdanig zinloos zijn dat men bereid moet zijn om alles op te willen geven als ze die vernietiging tot stand willen brengen, alles, ook de hielige steden die men nu al heeft.

Dus alle postings in dit of welk ander forum dan ook zijn tijdsverspilling, dwaze dromen, holle retoriek.
Iedereen die zich aan deze retoriek schuldig maakt moet weten dat ze daarmee iedere constructieve discussie en de eventueel daaruit voortvloeidende oplossingen voor de problemen die er verder nog zijn uit de weg gaat.

Vergelijk het maar met de status van Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, in al die jaren is hun voorgespiegeld dat de Arabische landen tezamen met de PLO (en later de Hamas) er voor zouden zorgen dat ze hun land weer terugkregen, maar dat gaat gewoon niet gebeuren en ze zijn nog steeds vreemde in wat voor de meesten inmiddels hun geboorteland is.
Deze landen meoten overgaan op naturalisatie en imbedding in de samenleving, zodat de op dit moment in verdedelde vluchtelingenkampen opgesloten Palestijnen eindelijk een echt leven op kunnen bouwen inplaats van nog generaties als tweederangsburgers te wachten op een futiele droom. "

druipsmurf | 05-05-15 | 11:53

@Parsons | 04-05-15 | 23:09

Je hebt helemaal gelijk. Het beroerde is dat blauwvingers hier per definitie gestoorde gekken zijn.

The_Challenger | 05-05-15 | 11:50

atheïstisch stemvee | 05-05-15 | 11:03 De menselijke soort is er nog steeds omdat blijkbaar het inherent constructieve ervan wat groter is dan het destructieve. Of misschien hebben we tot dusver gewoon geluk gehad (zie de bijna-atoomoorlogen in de afgelopen eeuw). De islam breekt af, is entropisch, destructief. Het is eigenlijk als een kracht die ingaat tegen de algemeen evolutionaire beweging van de natuur die juist opbouwt en ontwikkelt. Een groot manco bij de islam is het onvermogen tot zelfkritiek. Altijd is alles altijd de schuld van ‘de jood’, ‘de kruisvaarder’, ‘het Westen’. Op die manier is bijstelling onmogelijk. Men is niet in staat tot voortschrijdend inzicht. Zodat de stoornis blijft voortwoekeren. En zich ook uitbreidt in de Westerse wereld, vanwege de goedpraters en wegkijkers en theedrinkers.

Benedict Broere | 05-05-15 | 11:29

"Prachtig stuk, Geenstijl heeft met Spartacus een sterke schrijver aangetrokken met een duidelijke koers".
Dave Lombardo | 05-05-15 | 10:33
====
Helemaal mee eens, en ook Feynman is een kwaliteitsimpuls. In feite zijn deze 2 schrijvers de enige redenen om als volwassene op Geenstijl te blijven hangen.

malang | 05-05-15 | 11:29

And the truth will set you free... uitstekend verwoord.

Chicken George | 05-05-15 | 11:16

@Benedict Broere | 05-05-15 | 10:51
Wat betekent materiële rijkdom in het licht van een almachtige God en een eeuwigdurend hiernamaals? Wat betekent vrede hier en nu, in het licht van een (onverzoenlijke) religie die een horizon van eeuwen heeft?

Geloof (of waanideeën zo je wilt) zijn niet te bestrijden. Zelfs de kennis, de wetenschap - die je echt overal ter wereld tot je kunt nemen, blijkt een onvoldoende tegengif te zijn. Volgens mij kun je hoogstens een grens trekken; tot hier en niet verder. Anders gaat je kop er af. (nounounou)

atheïstisch stemvee | 05-05-15 | 11:03

"Het is geen populaire opvatting, maar Europa verkeert in staat van latente laag-intense burgeroorlog." En zo is het, bizar maar waar. Wat een goed artikel zeg.
-
Bereid je voor. Iemand het boek "Mocro Mafia" gelezen? Het is gemakkelijker om AK-47's via de haven van Antwerpen Nederland binnen te smokkelen (met containers tegelijkertijd), dan binnen de pot pissen. Vijfhonderd van dit soort wapens, nog wat antitank geschut, munitie en je kan zo - als je wilt - strategische plekken innemen in Nederland als ISIS-aanhanger.
-
Doe wat nodig is om jezelf en je gezin te kunnen beschermen. Ik weet wat ik moet doen. Iets met schietschool, contant geld en veel munitie. Amerika is daarom al het beste land om naar te emigreren: het land waar je nog jezelf mag verdedigen tegen gespuis, en waar je je niet hoeft te beroepen op allerlei softe politici die hun constante cashflow en aanzien, als enig belang hebben.

Kolbjorn Varmann | 05-05-15 | 10:57

Israël is het Silliconvalley van het Midden-Oosten. En het heeft intensieve contacten met het echte Silliconvalley en met soortgelijke concentraties van innovatie elders in de wereld (India, Europa). De zombie-achtige haat-wereld die Israël wil vernietigen, brengt alleen maar afbraak van mensen en cultuur. Bijvoorbeeld Gaza kan zich binnen een halve eeuw ontwikkelen tot eenzelfde niveau van welvaart als Israël. En als het daar daadwerkelijk voor zou kiezen, dan zou het daarbij met geld en technologie geholpen worden door Israël en de EU, de VS, Canada, Australië, enzovoort. Maar de haat-zombies van Hamas willen dat niet, die willen afbraak, dood en moord. Want dat staat in hun boek. En hun geestverwanten willen eigenlijk overal haat en dood en moord. Want dat staat in hun boek. En het ziet ernaar uit dat ze daar heel ver mee zullen komen, vanwege de wegkijkers en goedpraters en theedrinkers. Die het blijkbaar prima vinden, al die haat en dood en moord, vanwege dat boek. Tegenwoordig ziet een miljarden wereldpubliek hoe een cultuur bevangen lijkt van een diepe stoornis, die geen opbouw geeft, geen ontwikkeling, geen welzijn, welvaart, rijke cultuur, maar daarentegen psychopaten kweekt die verkrachten en moorden en martelen en afbreken en indoctrineren en haten en moorden en nog meer afbreken, enzovoort. Ik kan mij niet voorstellen dat dit nog lang getolereerd wordt.

Benedict Broere | 05-05-15 | 10:51

Klinkt wellicht bizar, maar ik ben van mening dat hoe eerder een pan-europeesche oorlog komt om ons te bevrijden van de verstikkende invloed van de islam, des te gunstiger dat is voor de uitkomst van die oorlog, voor ons als Europeanen die vrijheid hoog in het vaandel hebben staan, en niet Allah.
Kijk naar de dodenherdenking: "Jullie zijn de volgende, kk homo's".
Dat moet gevoed worden door ouders. En ze wonen hier! Dat kan toch niet getolereerd blijven worden? Ik ben er he-le-maal klaar mee.

MyCatIsDoingThis | 05-05-15 | 10:43

-weggejorist-

zeikert1eklas | 05-05-15 | 10:42

De islam vindt zichzelf een falende ideologie zonder zelfkritiek want zelfkritiek is ze te duur.
Ze kunnen geen gram eigenwaarde inboeten, omdat ze zo evident inferieur zijn.

Warp1 | 05-05-15 | 10:37

Prachtig stuk, Geenstijl heeft met Spartacus een sterke schrijver aangetrokken met een duidelijke koers. Een geluid dat gehoord moet worden, zeker nu.

Dave Lombardo | 05-05-15 | 10:33

Godverdomme Spartacus wat een goed stuk! (op zoek gaat naar mooie lijst)

R. E. Calcitrant | 05-05-15 | 10:26

@mindless | 04-05-15 | 22:14

Goeie Nickname heb jij.

Jarre Tell | 05-05-15 | 10:23

Goed stuk, maar Oman instabiel, explosief en onbetrouwbaar noemen en onder dezelfde noemer als Pakistan scharen getuigt van weinig kennis van het land.

Tapu | 05-05-15 | 10:14

En WW3 komt er alweer aan die veel erger wordt dan de 2de hier zullen 2/3 de lul zijn en bij Hitler was dat 1/3....

tim2608 | 05-05-15 | 10:11

"Ik gun de Joden echt wel hun eigen staat maar het lot van de westerse wereld hangt echt niet af van Israël. Sterker: Israël wappert nu als een rode vlag van het in een arena vol Arabische dolle stieren. Als die steenpuist van het midden-oosten is uitgeknepen dan zal dat voor veel verlichting zorgen en kunnen de booslims weer elkaar te lijf gaan. "
@mindless | 05-05-15 | 08:50
Dat is nu juist de FOUT! Ze zullen elkaar niet te lijf gaan. Dat is de essentie van het artikel. Het zal hen sterken in ook Europa te laten vallen. Ze gaan het proberen. Ze zullen nooit stoppen, we zullen nooit rust en vrede kennen met deze Islam in ons midden...
Islam moet zich zelf veranderen, evolueren... zo niet blijven we nog decennie leven met terreur en aanslagen op zn minst. Zo niet erger!

iustus | 05-05-15 | 10:09

Dus als ik het goed begrijp is Europa - voor zijn vrijheid en voortbestaan in huidige vorm - afhankelijk van het feit of Israël stand houdt of niet. Indien deze analyse een juiste is, zou ik me sowieso ernstig zorgen maken over Europa, onafhankelijk van de vraag of Israël stand kan houden

De vraag komt zelfs in mij op of een Europa (en ieder ander land) - dat kennelijk zelf niet meer de broek kan/ wil ophouden, een Europa dat niet meer voor zichzelf kan of wil opkomen, of zo'n Europa het überhaupt wel waard is om noch voor te vechten. Een heel continent dat kennelijk zijn kaarten heeft gezet op een ontzettend klein maar dapper landje in het Midden-Oosten.

Tenminste; volgens de conclusie(s) van Spartacus. Ik weet niet zo goed wat ik anders van dit essay moet denken.

atheïstisch stemvee | 05-05-15 | 10:08

Hear hear! Mooi stuk, volledig mee eens!
Zacht gekookt Europa? Absoluut. Maar dat zit in de elite, in de politiek en de carousel er omheen.
Niet bij de man in de straat.
Laten we het bot zeggen: WIJ hebben nog te weinig verloren. Als ze aan onze, noem het maar, bed - bad - brood, komen, aan onze gezinnen en kinderen. Als het huisje in je rustige vinexwijk dreigt om te vallen, als die essentiele zaken dreigen weggevaagd te worden, dan gooien Europeanen en ook Nederlanders dat jasje van onverschilligheid af. Schrik niet waar mensen toe in staat zijn. Reken jezelf daar bij..
Het zijn de mensen in de polletiek die nu geen streep durven trekken die je straks verantwoordelijk mag houden

iustus | 05-05-15 | 10:03

@Desmoulins | 04-05-15 | 21:14
Gematigde islam ????

Sorry joh, maar die bestaat niet, wel een menigte leugenaars en bedriegers die doen alsof ze westers zijn georiënteerd. Persoonlijk ken ik 1 moslima die alle conservatisme weigert, bij de gratie van haar vader. Echter de moskee is al een no-go area voor haar zonder hoofddoek. 'Gematigde moslims' zijn de 5e kolonne pur sang, wat ze publiekelijk belijden is een leugen die zich achter gesloten deuren openbaart als een hatelijke bijval aan de extremistische daden zoals die bij Charlie Hebdo voordoen. Wordt wakker ...

Mr.Red | 05-05-15 | 09:43

-weggejorist-

ikkliklinkjes | 05-05-15 | 09:25

allemaal grote woorden vanachter computerschermpjes in de comments hireboven.

stunter | 05-05-15 | 09:17

Vogelbeest | 05-05-15 | 08:57 "
----
Dank voor uw mooie commentaar, een plezier om te lezen!

---
Wat Israël betreft: dat is de enige oase in die grote zandbak van barbarij. 500 miljoen "buren" die je liever vandaag dan morgen de zee in willen drijven, ga er maar aanstaan. Je hoeft niet te dwepen met Israël om dat te kunnen zien, maar je moet het natuurlijk wel willen zien.

Lupuslupus | 05-05-15 | 09:17

@degene die beweren dat Arabieren patent hebben op bomaanslagen...
Israel is opgebouwd op puinhopen die de bomaanslagen van de Irgun achterlieten.

deEik | 05-05-15 | 09:02

Natuurlijk.... het ligt aan ons. De joden zijn Europa al een paar keer uitgetrapt, dat was niet omdat ze van zulke leuke grapjes maken. In Rusland hebben ze grootse holocaust uit de geschiedenis gepleegd. Blanke burgers die afgeslacht werden door de Bolsjewieken. Vandaag de dag is er in Israel niks dat strookt met de Nederlandse normen en waarden... Racisme en geweld. En daar ben je voor? Dat moet Europa gaan redden? Nee, integendeel. Israel maakt alles in die regio kapot en laten andere er voor opdraaien. Niet voor niets is het motto van de MOSSAD; by the way of deception thou shalt do war.

deEik | 05-05-15 | 09:00

Laten we hier wel even aantekenen dat het vervaagde identiteitsbeeld van De Europeaan alleen en volledig de schuld is van goedbedoelende linksche kut-politici en parasietenorganisaties die nu ca. 40 jaar volhouden dat minderwaardig import-volk een verrijking voor onze cultuur is.
Dat is het niet. Het is de vernietiging van onze cultuur. We hebben ze alle mogelijke kansen gegeven en als dank daarvoor proberen ze onze fantastisch mooie cultuur en samenleving te herschikken naar de achterlijkheid en de armoede die ze eerst ontvlucht zijn.

In plaats van dat te herkennen en te erkennen houden politici vol "dat iedereen gerespecteerd dient te worden".

Dat werkt alleen als iedereen elkaar respecteert. Dan vooral die nieuwkomers de gastheren. Niet andersom.

Ze hebben hun kans gehad. Het is nu aanpassen of terug naar het zand van herkomst.


Sluit om te beginnen de grenzen naar Australisch model. Eerst assimileren waar we niet meer vanaf kunnen. Over een jaar of 40 kunnen we kijken of we plaats hebben voor geselcteerde kleine groepjes nieuwkomers. Die moeten we dan selecteren naar Canadees model: Waar hebben wij als samenleving behoefte aan? Kun jij dat? Spreek je de taal? Voldoe je niet aan de voorwaarden dan kom je er niet in.

Vogelbeest | 05-05-15 | 08:57

Goed stuk.
Kijk naar de UK waar die idiote Milliband roeptoetert dat als hij aan de macht komt, het verboden wordt de islam te beledigen, totale overgave dus! Huiveringwekkend.

lanexx | 05-05-15 | 08:55

Zal er een dag komen dat slappe en onnozele politici die het westen snel laat islamiseren, opgepakt en berecht gaan worden?
loekiekoch | 04-05-15 | 21:35

Met het steeds sneller op durven staan van politieke leiders -neem bv Nigel Farage van UKIP- en de toenemende populariteit van dit soort partijen denk ik dat het een realistisch beeld is dat binnen 20jaar dit de grootste partijen zullen worden. Vraag is of bijvoorbeeld Israel/Europa zo'n lange adem hebben om dit schorem buiten de deur te houden.

ZwengelMeister | 05-05-15 | 08:54

Ik vind het wel een lang stuk. Heb het zo aandachtig mogelijk gelezen. Maar moet helaas tot de conclusie komen dat het gewoon FUD is. Dat is jammer. Daar hadden we tot voor kort de NOS al voor.
Ik geloof in ieder geval niet in een mosliminvasie. Het merendeel van de wereld heeft te vreten en daarom dus geen enkele noodzaak om er voor te vechten.
En om Steve Jobs te citeren: "Death: No one, no no one, wants to die to get there."
Verder is het nogal schizofreen om de strijd tegen een ideologie uit te roepen, als dat dan ook weer lijdt tot de onderdrukking van de ander. Vrijheid is een complex begrip. Maar beperking daarvan zou iedereen moeten herkennen. We kunnen moeilijk alle islamitische kinderen preventief naar christelijke scholen sturen om ze wat anders aan te praten.
En tot slot: Ik snap de angst voor de islam echt niet. Nooit problemen mee gehad. Echt. Nooit. Jullie moeten niet van die stomme internet filmpjes kijken en posten.

Escovanity | 05-05-15 | 08:52

Masada zal niet nog eens vallen.

quantumcollider | 05-05-15 | 08:50

Ik gun de Joden echt wel hun eigen staat maar het lot van de westerse wereld hangt echt niet af van Israël. Sterker: Israël wappert nu als een rode vlag van het in een arena vol Arabische dolle stieren. Als die steenpuist van het midden-oosten is uitgeknepen dan zal dat voor veel verlichting zorgen en kunnen de booslims weer elkaar te lijf gaan. Wij als westeelingen moeten er dan alleen maar voor zorgen dat ze geen stap over onze buitengrenzen zetten. Nogmaals: ik denk dat Israël best bestaansrecht heeft maar dat het westen zich gewoon van Israël moet afkeren zeker om haar onuitstaanbare egocentrische karakter en omdat ze het Westen ook keer op keer schofferen. Dus of in onze pas lopen en serieus de dialoog aangaan zoals het westen dat wil, of hou op met janken en dop je eigen boontjes maar. Grote bek, prima maar dan sta je er alleen voor. Het westen heeft Israël niet nodig.

mindless | 05-05-15 | 08:50

Israël zal niet vallen. Het verrees uit haar as in 1948, na 1878 jaar diaspora (vanaf jaar 70). Hiermee werd Ezechiël 37 vervuld.

Vanaf 1948 werd Israël diverse malen massaal aangevallen, maar het hield stand, sterker: het verpletterde AL haar vijanden.

In de toekomst zal Israël worden aangevallen door een NOG grotere coalitie van landen, onder leiding van onder meer Iran, maar opnieuw zal Israël standhouden (Ezechiël 38 en 39).

Deze landen zullen optrekken naar Jeruzalem, daarheen worden gelokt door hun bedwelming van bloeddorst en haat (Zacharia 12) maar dan in 1 dag volledig worden vernietigd (Zacharia 14).

Oh ja, ook Arabië zal worden vernietigd, door Iran (Jesaja 21). De vijanden van Israël zullen eerst elkaar vernietigen, waarna het restant zal worden weggevaagd door Israël.

Daarom beste Spartacus, vrees niet voor Israël. Wel voor Europa (Edom).

malang | 05-05-15 | 08:49

Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 00:49
"Er bestaat overigens geen palestijns volk, geen palestijnse taal en geen palestijnse geschiedenis."

De wetenschap heeft je inmiddels ingehaald, het Palestijnse volk blijkt meer overeenkomsten met het oude joodse volk te hebben dan huidige joden.
www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/articl...

the Jackdawn | 05-05-15 | 08:45

De Europees/Islamitische problematiek bekeken van uit strategisch niveau. Duidelijk verhaal. Complimenten aan de bedenker/schrijver.

Goedzo | 05-05-15 | 08:39

@PrinsesStoepje | 05-05-15 | 02:40
Ja, dat is Barbara Spectre, die is knettergek:
www.rumormillnews.com/pix7/barbara.JPG...

Hetzelfde geldt voor Noel Ignatiev:
www.youtube.com/watch?v=q90kmUbEv7c

Count Richard Von Coudenhove-Kalergi zei veel eerder al dat hij Europa wilt veranderen in een gemixed ras wat de joden makkelijk kunnen regeren.
2.bp.blogspot.com/-kCME1Y-EJDU/Uwz6p88...

Rabbi Ovadia Josef zei een aantal jaar geleden "gentiles exist only to serve us"
www.infiniteunknown.net/wp-content/upl...

Joden denken namelijk dat ze het gekozen volk zijn. Waar ze het bij de islam over ongelovige hebben kun je dat bij joden vervangen voor gentiles(niet joden). Of liever gezegd de islamieten hebben dat van de joden. Net zoals veel andere rare dingen van de islam kun je die ook terug vinden in de talmud. Zo is bij joden een meisje van 3 al oud genoeg voor pedofilie(sanhedrin 55b).

ironpill | 05-05-15 | 08:27

Minder sympathiek, die Israeliers, kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen. Eeuwenlange vervolging kweekt kennelijk cynisme. Zwarte humor, ook een manier van overleven. Zouden ze die hardheid niet gekweekt hebben, dan zouden ze simpelweg niet eens meer bestaan.

RegseHippie | 05-05-15 | 08:11

@lewis lewinsky | 05-05-15 |00:27
Daar geloof ik dus helaas niet zo in met Obama aan het roer. Heb hem tot nog toe niet gehoord....

IngridvanHenk | 05-05-15 | 08:04

Israël maakt duidelijk wat er mis is met Islamitisch gronddenken. Geen humor, geen vrijheid. Ik kots van de houding van de linksmensch over de Palestijnse kwestie. Arafat heeft destijds een aanbod gekregen waarbij hij meer kreeg dan er nu geëist wordt. De weigering is ontaard in duizenden raketten en talloze aanslagen van Palestijnse terroristen. De doeltreffende verdediging van Israël leidt altijd tot verontwaardiging bij de kortzichtige lefties. Israël wordt nog immer gebashed gelijk de V.S. Een schande voor de vrijheid gebaseerd op de angst.

Knijthuis | 05-05-15 | 06:41

Verder inderdaad nog 'Breaking the Silence' en 'Electronic Intifada'. Ik ben erg pro-Palestijns maar ook erg anti-religieus dus dat er een tegenwicht, een soort kurk is die de geest enigszins in de fles en de islam in de zandbak houdt, in de vorm van Israël, weerhoudt me ervan volledig tegen het bestaan van Israël te zijn. Wel keur ik de wandaden sterker af dan oninteressante zionistische apologeten als Spartacus.

Prze***walski | 05-05-15 | 05:58

Waar in het artikel word er gesproken over de ruim 2000 units die Israël alleen in 2014 illegaal, op privaat Palestijnse grond, gebouwd heeft? Ik vraag mij af door wie Geenstijl betaald word voor het posten van deze propaganda? Israël is helemaal geen Joodse staat. Joden moorden niet. Zelfs niet hun moordenaars. Israël word bestuurd door mensen die dingen voor henzelf en "hun" mensen willen. Maar dit is zeker niet het hele land. Kijk b.v. eens naar de protesten, tegen Israël in Israël door Israëlische Joden, die die hele staat helemaal niet willen. En waarover de gehele westerse media geen woord rept! Ze willen de staat niet omdat dit volgens de Thora niet eens toegestaan is.

JackHair | 05-05-15 | 05:42

@macmiep.nl | 05-05-15 | 04:07

Lees de geschiedenisboeken er zelf nog maar eens op na.
Jeruzalem was al eeuwenlang daarvoor bezet door de islamieten.
Pas toen de fucking Seltsjoeken (eigenlijk Turken) de pelgrimstochten voor christenen naar Palestina onmogelijk maakten, grepen de Europees-christelijke landen in; niet eerder.

http://israelreis.schouwstra.info/geschiedenis.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruistocht#Oorzaken_in_het_Midden-Oosten

neutron | 05-05-15 | 05:16

@PrinsesStoepje | 05-05-15 | 02:53:
Dan ben je niet goed op de hoogte van de geschiedenis. Want waarom zijn de kruistochten ooit begonnen? Doordat islamieten Jeruzalem hadden veroverd.

Rest In Privacy | 05-05-15 | 04:07

Goed stuk, complimenten

PollekePot | 05-05-15 | 03:20

Zal ik dan beginnen?

Free Palestine ;)

abortuskliniek | 05-05-15 | 03:17

Voor een ieder die oorlog wenst om welke reden ook... De reden is geen oorlog waard! Oorlog is verschrikkelijk en kent geen mededogen of compassie. De enige reden om oorlog te voeren is als we daadwerkelijk met veel geweld worden aangevallen door***? en zelfs dan is oorlog verschrikkelijk. Eind jaren 30 bestonden toetsenbordtijgers nog niet maar ik ben er van overtuigd dat destijds mondeling zo werd gesproken als sommige hier doen in de panelen en daar bleef in de meeste gevallen niet veel van over toen het zover was. Weet wat u wenst, het is geen feestje!

INH.30CL | 05-05-15 | 03:09

@PrinsesStoepje | 05-05-15 | 02:53
Egypte (een moslimland) houdt de grens met Gaza potdicht en blaast alle tunnels tussen Gaza en Egypte op.

necrosis | 05-05-15 | 03:03

@Parsons | 04-05-15 | 23:09
Als je het graag hebt!
Gestoorde gek. ;)

miko | 05-05-15 | 03:00

@Uw Verzekeringsadvis | 04-05-15 | 22:30
Tja dat zijn ze wel, arrogant.

@StijlVoorover | 04-05-15 | 22:47
Ga eens kijken in een land wat oorlog kent,dan piep je wel anders mafkees.

miko | 05-05-15 | 02:55

@macmiep.nl | 05-05-15 | 02:15
Ja dat weet ik. Maar wel toevallig dat juist Jeruzalem ineens zo belangrijk is voor moslims sinds de Joden daar weer de baas zijn. De Palestijnen spelen geen rol want hun leven is in de omliggende landen geen stuiver waard.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 02:53

@necrosis | 05-05-15 | 02:47
En de Israëliërs hebben een land vruchtbaar gemaakt wat daarvoor al die moslims niet is gelukt, zo maar wat feitjes.

INH.30CL | 05-05-15 | 02:50

Van Duyvenbode | 04-05-15 | 22:08 opperde het al, de Samson-optie.

Het is dat Zwaard van Damocles, dat dak wat zal neerstorten op eenieders hoofd in de regio, inclusief delen van Europa, zoals Samsom liet gebeuren door de pilaar om te drukken met zijn laatste herwonnen kracht, die er voor heeft gezorgd dat er nimmer meer een grootscheepse door staten uitgevoerde veroveringsaanval op Israël is geweest.

Op onderstaande link een uit 2008 stammende, uitgebreide uiteenzetting van dat beleid op maroc.nl, en de reacties van moslims op de vraag of dat ook echt de vernietiging van Israël waard is.

Rayhana b. Khunafa : Wat is de vernietiging van de staat Israel waard?
www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/2462...

Lees en verbaas u. En lees in de reacties vooral niet over de naïviteit van goalkeepende engelen heen, die de kernwapens wegkoppen zouden als ware het een voetbal.

Abject | 05-05-15 | 02:48

@ibo80 | 05-05-15 | 02:39
De staat Israël is gesitueerd op voormalig Engels Mandaatgebied.
Gebied wat de Engelsen hebben veroverd op de Ottomanen.
De term 'Palestijnen' moest toen nog uitgevonden worden.
Verdiep je eens in de materie in plaats van te smijten met termen als 'fascistische bezettingsmacht'.
Ui!

necrosis | 05-05-15 | 02:47

Ik zou Israël eerder met de Ottomanen vergelijken dan met het Wenen van 1683. De Oostenrijkers verdedigden zich slechts tegen een agressieve tirannieke sultan. Net zoals de Palestijnen zich verdedigen tegen een fascistische bezettingsmacht genaamd Israël.

ibo80 | 05-05-15 | 02:39

Als wij Europeanen Israël nodig hebben om te overleven, dan is het bijzonder treurig met ons gesteld.

Schoorsteenveger | 05-05-15 | 02:37

@wakkere_nederlander | 05-05-15 | 02:20
Duitsland heeft beide ww oorlogen verloren en volgens jouw betoog vonden de Nederlanders daarom met name ww2 niet verschrikkelijk?! Rare stelling die je alleen kunt nemen met een pilske teveel.

INH.30CL | 05-05-15 | 02:31

@Mark_D_NL | 04-05-15 | 23:14
Oorlog is helemaal niet verschrikkelijk.
Een oorlog verliezen DAT is verschrikkelijk.
Als ons de oorlog is verklaard zullen we moeten vechten.
En de oorlog IS ons verklaard. Door de islam.
Alleen onze overheden steken de kop in het zand ten einde de goede vrede te bewaren.
Echte vrede is vrijheid.
De vrede van islam is onderdrukking en overgave.
Fuck vrede! Leve ECHTE vrijheid.
Te paard!

wakkere_nederlander | 05-05-15 | 02:20

@PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:07:
Dat komt omdat volgens de verhalen de profeet in een nacht op een hemels paard naar Jeruzalem is gevlogen. En ze geloven dat de rots waar Abraham z'n zoon ging offeren daar is. Na Mekka is het dus de tweede heilige stad van de moslims.
Gezien het ook die van het Christendom en Jodendom is, zal er tot in de eeuwigheid om worden gestreden.
Tijd voor een wereld zonder religie! (en dan nog slachten ze mekaar af omdat ze mekaar het licht in de ogen niet gunnen)

Rest In Privacy | 05-05-15 | 02:15

Als er 1 ding niet gebeurt is het wel dat Israel valt.

Integendeel.

Alle omringende arabische landen daarentegen wel.
Die vallen, c.q. zijn [failed states] nu.

neutron | 05-05-15 | 02:10

@ironpill | 05-05-15 | 01:55
Ja dat is zo. Daar sla ik ook steil van achterover. Ook in de Anti-Apartheidsbeweging zaten veel Joden, terwijl nu blanken massaal worden afgeslacht. Kon het even niet vinden maar er is ook een Zweedse denktank met een Joodse vrouw aan het hoofd die massa-immigratie toejuicht. Is dat nou een reactie op het uitsluitings-trauma of hebben ze echt een andere agenda? Vragen, vragen.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 02:04

@Dhr. de Wit | 04-05-15 | 21:55
Als die 1,5 miljoen moslims in NL al zoveel onrust kunnen veroorzaken, hoe zit dat dan een generatie verder als ze minstens zijn verdubbeld? Het is niet zozeer de bereidheid van moslims om voor hun godje en pedo-profeet te strijden. Het is de slappe houding van onze politiek, media en wetenschap die de moslims vrij spel geeft.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:56

Omdat je islamieten niet lief vindt betekent nog niet dat joden lief zijn. Een hoop joden lopen juist voorop in de linkse bewegingen die multiculti promoten. Ga maar eens googlen naar joden zoals Isi Leibler, Barbara Spectre, Irvin Kohn, Menachem Rosensaft, Noel Ignatiev. Die pleiten voor multiculti in Europe, maar pleiten juist voor nationalisme in Israel. Divide and conquer noemen ze dat.

Hetzelfde geldt voor alle extreme linkse bewegingen. Marx was een jood. Engels, Lenin, Trotsky, Marcuse etcetera etcetera waren joods.

En ook als je oplet in de Nederlandse media zie je allemaal joden linkse ideologie vertolken. Felix Rottenberg, Hanneke Groenteman, Frits Barend, Dieuwertje Blok, Raoul Heertje en zo kan ik ook daar een eind door gaan.

ironpill | 05-05-15 | 01:55

ibo80 | 05-05-15 | 01:33
Nu weet ik waarom de moslims in Israel massaal naar het kalifaat vluchten.

Jan Dribbel | 05-05-15 | 01:53

afikoman | 05-05-15 | 00:44
De Koerden zijn over het algemeen behoorlijk religieus. De overgrote meerderheid is bovendien soennitische moslim. Die zullen het dus niet echt op prijs stellen als Mekka wordt gesloopt (een plan dat ISIS overigens wil uitvoeren).

Gualtiero | 05-05-15 | 01:50

@Uw Verzekeringsadvis | 04-05-15 | 22:30
Ja vind je het gek als er zoveel EU-geld naar de Filistijnen gaat en mutsjes als Federica Mogherini contracten sluiten met nucleair Iran en handjes schudden met PA en Hamas en niet kunnen wachten met het erkennen van een Palestijnse staat? Terwijl je overal kunt zien wat de agenda van Iran, PA en Hamas is nl. de vernietiging van de Joden. Ja de Joden dus niet alleen Israël want anders zouden Joden zich elders veilig kunnen voelen. In Israël heten VN-troepen al 30 jaar "United Nobodys" omdat ze er meer kwaad dan goed doen.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:50

Als Israel valt is het einde alles. Maar dat gaat niet gebeuren.... full support for Israel!!!

INH.30CL | 05-05-15 | 01:49

Net als het oude Zuid-Afrika, onhoudbaar. .

Cidiood | 05-05-15 | 01:45

@ Claudiaatje

Het dodental (van burgerslachtoffers) aan Palestijnse zijde is opgegeven door het ministerie van volksgezondheid van, jawel, de Hamas. Zeer betrouwbare bron met totaal geen eigenbelang als je het mij vraagt.

Ten tweede over het bericht van de nos. Opvallend is dat er geen bewijs wordt geleverd. Dit is hoe twee hoge Amerikaanse rechters over de oorlog in Gaza denken:
justsecurity.org/22392/legal-operation...
"Broadly speaking, we concluded that IDF positions on targeting law largely track those of the United States military. Moreover, even when they differ, the Israeli approach remains within the ambit of generally acceptable State practice. The IDF is served by a corps of highly competent and well-trained legal advisors who operate with a remarkable degree of autonomy, and its operations are subject to extensive judicial monitoring. While there are certainly Israeli legal positions that may be contentious, we found that their approach to targeting is consistent with the law and, in many cases, worthy of emulation."
Jammer dat de nos dit niet in een nieuwsbericht plaatste en weer een eenzijdig beeld de wereld in stuurt.

Plant77 | 05-05-15 | 01:42

@King of the Oneliner | 04-05-15 | 22:44
Zozo moslims Europa uittrappen? Israël weet al 70 jaar wat het betekent om islamitische buurtjes te hebben. U kunt duidelijk geen keuze maken. Of u heeft er echt geen verstand van.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:40

@ibo80 | 05-05-15 | 01:33
Palestijnen die in Israël wonen en werken hebben passief en actief kiesrecht.
Om maar eens een verschil te noemen.....

necrosis | 05-05-15 | 01:38

@necrosis | 05-05-15 | 01:31
Ja haha we zijn er maar weer druk mee!

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:36

Israel van 1948 - heden is het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime van 1948 - 1994.

ibo80 | 05-05-15 | 01:33

@PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:26
We hebben nu toch een vers uitje met tegengeluiden?

necrosis | 05-05-15 | 01:31

@mindless | 04-05-15 | 22:14
Als je op Google Earth kijkt zie je dat het zand ophoudt bij de Israëlische grens. Zelfs de dode zee en het meer van Genesareth hebben een groene en een gele kant. Je nick vertelt de rest.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:29

@Jan Dribbel | 05-05-15 | 01:21
Gooi je 'ui' monoloog nog eens in de strijd.
*gnehe*

necrosis | 05-05-15 | 01:28

@necrosis | 05-05-15 | 01:16
Ja dat zag ik. Maar soms worden tegengeluiden, hoe debiel ook, weggejorist en dan zitten we alleen maar elkaar te bevestigen.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:26

@seasicksteve | 04-05-15 | 22:08
Die "onderdrukking" is begonnen toen 5 islamitische landen het plan hadden voor een nieuwe Holocaust. Daarvoor moesten de palestijnen even plaats maken en ze konden weer terugkomen als de joden waren uitgeroeid. Maar guess what de joden wonnen en de palestijnen konden/wilden niet terugkeren in een Joodse staat. Je gaat toch godbeterd als islamiet niet in een Joodse staat leven. Nee dan maar als tweederangs burgers elders. Israël bezet 10% van de Westoever vanwege veiligheid. Er ontploften nl. wel eens wat bussen, disco's en pizzeria's door plichtsgetrouwe moslims die de opdracht "Doodt de Joden waar je ze vindt" nogal letterlijk namen. Dat leren Palestijnse kinderen ook op school. Wel eens een rally gezien met Palestijnse woordvoerders? Wat zeggen ze? "Dood aan alle Joden" En nee dat is niet vanwege de "bezetting" maar vanwege de opdracht die de koran ze 1400 jaar geleden gegeven heeft.
Niet Israël heeft de oorlog verklaard, dat hebben de Palestijnen zelf gedaan en ze geilen op iedere dode.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:22

Claudiaatje | 05-05-15 | 01:04
Gefeliciteerd: je hebt de hersenspoeling met succes doorlopen.
Je verdient een haatbaard.

Jan Dribbel | 05-05-15 | 01:21

Spartacus, als je al gelijk hebt, je hebt de Europese politiek niet mee. Met andere woorden, je zadelt Israël op met een onuitvoerbare taak, die van de de verdediging van het vrije Europa dat zelf niet meer in staat lijkt zich te verdedigen.

Schoorsteenveger | 05-05-15 | 01:21

Claudiaatje | 05-05-15 | 01:13,

Hamas zegt heel openlijk te streven naar een wereldwijde genocide op de joden.
Jij zegt dat dat oké is, omdat Israël zich daar tegen verdedigt.

Als je over een paar jaar naar de lagere school mag moet je maar eens aan de mees of de juf vragen hoe dat nou zat met die 2e wereldoorlog. Jij hebt altijd van je ouders en al jazeera geleerd dat de nazi's de goeden waren, omdat zij de oorlog verloren hebben. Er vielen inderdaad meer Duitse dan Amerikaanse slachtoffers in de 2e wereldoorlog.

Maar misschien hadden de nazi's die oorlog gewoon niet moeten beginnen.
De genocide predikende terroristen van hamas; idem dito.

Dandruff | 05-05-15 | 01:19

Claudiaatje | 05-05-15 | 01:13
De vraag moet luiden: wie zijn er zo dom?

(Behind)Doors | 05-05-15 | 01:19

[!]@Claudiaatje | 05-05-15 | 01:13
Ga weg, trol. Lees de huisregels. Herhalio.

Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 01:18

Go!! Claudiaatje.

rocco tevredi | 05-05-15 | 01:17

@PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:10
Dat was een dubbelpost waarvan er één verwijderd is.

necrosis | 05-05-15 | 01:16

Spartacus is een vierde punt vergeten:

Als Israël valt, dan verdwijnt onze militaire superioriteit. Er valt dan waarschijnlijk een kernwapenarsenaal in handen van lieden die niet geremd worden door een Christelijke, Joodse, Boeddhistische of Jaïnistische opvatting die (tegenwoordig) dicteert dat vergeven beter is dan vergelden.

Tel daar nog eens bij op dat veel radicale Moslims, denken dat zij het laatste oordeel aan het vellen zijn en de keuze voor Israël is snel gemaakt.

Rest In Privacy | 05-05-15 | 01:14

maar we kunnen het toch in ieder geval proberen !

rocco tevredi | 05-05-15 | 01:14

-weggejorist-

Claudiaatje | 05-05-15 | 01:13

@Claudiaatje | 05-05-15 | 01:04
Hoi Gretta....

necrosis | 05-05-15 | 01:12

@Claudiaatje | 05-05-15 | 01:04
Wat zou er gebeuren als niet Israel maar het gezag in Gaza (dat wil zeggen Hamas) een atoombom zou hebben, denk je?

Aan wiens kant sta jij dus? Die van de monotheïstische potentiële nucleaire holocaustplegers, of die van de joden die hun roots in Europa en Rusland hebben en van Isreal een stabiele democratie hebben gemaakt waarin alle geloven welkom zijn?

Professor Superhirn | 05-05-15 | 01:11

@dubbert | 04-05-15 | 21:49
Sorry Joris maar dit is niet de eerste keer dat ik sterk twijfel aan uw beoordelingsvermogen.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:10

@Claudiaatje | 05-05-15 | 00:56
Verdedigen tegen wat?
Tegen de raketten die mede-gazanen afvuren op Israël maar terechtkomen in een drukke woonwijk elders in Gaza?
Je moest eens weten hoeveel slachtoffers Hamas onder de eigen bevolking heeft veroorzaakt...
Zwitsal.

necrosis | 05-05-15 | 01:10

Claudiaatje 00:49,

Draai de boel niet om.
De ene na de andere islamitische prediker roept op tot het op grote schaal verkrachten en vermoorden van niet-moslims en hun kinderen.

Jij suggereert nu dat pakweg 0,00000000002% van de reaguurders hier jaarlijks bijna net zulke taal uitslaat als een imam.
Maar kun je daar één voorbeeld van geven?
Niet?
Precies.

Daarom halen moslims elke dag de krant met verkrachtingen, onthoofdingen, bomaanslagen en genocides.
Islamcritici halen de krant met cartoons, kritische stukjes en soms een scheldwoord.

Dandruff | 05-05-15 | 01:09

-weggejorist-

Claudiaatje | 05-05-15 | 01:09

@@afikoman | 05-05-15 | 00:44
Sat je niet denkt dat je plempsel ongelezen is. Maar je loopt wel hard van stapel, zeg.

Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 01:07

Schitterende foto van deze 4 IDF bikkels die de Israelische burgers beschermen.

the Jackdawn | 05-05-15 | 01:07

@macmiep.nl | 05-05-15 | 00:08
Ja joh dan waren niet alleen de meeste joden uitgemoord in WO2 maar dan was het land Israël nu een grote geitenboerderij. Wist je dat Jeruzalem niet voorkomt in de koran maar nu wel ineens de hoofdstad moet zijn van het Kalifaat. Nee ik plaag je maar, het gaat jouw petje ver te boven. Welterusten miepie.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:07

@Claudiaatje | 05-05-15 | 00:56
Verdedigen? Door lukraak raketten af te vuren op woonwijken? Door zelfmoordaanslagen te plegen in het openbaar vervoer? Door alle miljoenen ontwikkelingshulp om te zetten in tunnels om meer meer meer aanslagen te kunnen plegen, om meer meer meer raketten te kunnen afvuren? Omdat de blinde haat jegens joden dieper zit dan de wens om je land op te bouwen en je kinderen een alternatief te bieden voor stenen gooien en martelaarschap?
Als je het allemaal zo goed voor hebt met Palestijen, waarom ga je niet een tijdje in Palestina wonen en die mensen daar helpen? Ik ben benieuwd hoe het je daar bevalt. En of je in staat zult zijn om door die eeuwige slachtofferrol van ze heen te kunnen prikken. Laat staan een genuanceerde discussie met ze te voeren over de staat Israel en de betrekkelijkheid van het geloof. Probeer het dan!

Professor Superhirn | 05-05-15 | 01:06

@Claudiaatje | 05-05-15 | 01:04
Rot op, Fatima. Gaza interesseert mij niets.

Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 01:06

@afikoman | 05-05-15 | 00:44
Met je eerste twee zinnen ben ik het eens. Over de rest denk ik na.

Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 01:05

-weggejorist-

Claudiaatje | 05-05-15 | 01:04

Claudiaatje | 05-05-15 | 00:43,

Wat een onzin.
Het kan niet vaak genoeg herhaald worden:
- Arabieren in Israël hebben het vele malen beter dan Arabieren in Arabische landen.
- Moslims in Israël hebben het vele malen beter dan moslims in moslimlanden.

Iedereen weet dat, met name de islamitische Arabieren; daarom gebruiken zij hun kinderen in Gaza wel als menselijk schild, maar in Syrië niet. Arabische moslims beseffen beter dan wie dan ook dat Arabische moslims geen enkele moeite hebben met het afslachten van Arabische moslimkinderen.

En natuurlijk beweren terroristische genocide predikers vaak dat Israël bijna half zo hard tegen terroristen optreedt, als de islamitische wetgeving tegen islamitische vrouwen.

Maar misschien moet je terroristische genocidepredikers gewoon wat minder serieus nemen.
Als Israël inderdaad half zo kwaadaardig zou zijn als het minst kwaadaardige moslimland, dan zouden er ook moslims uit Israël vluchten.
Het tegendeel is waar; moslims vluchten dwars door moslimlanden als Egypte naar Israël.

Dandruff | 05-05-15 | 01:03

@Claudiaatje | 05-05-15 | 00:49
Meisje toch. Is je pooier weer aangehouden? Ja dat zal pure moslimhaat zijn. Ga maar gauw aangifte doen want racisme!

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:02

Hoop dat de Amerikanen en Israel er een mooie ""shooting gallery"" van maken. Texanen zijn daar heel goed in, ze hebben nog de juist spirit.

Archy Bunker | 05-05-15 | 01:02

@Claudiaatje | 05-05-15 | 00:43
Jeuh dat is ook wat zeg. Maar hadden die Gazanen daarvoor ook wel eens wat raketjes gegooid op Israël? En had Hamas die raket-installaties niet toevallig op scholen en ziekenhuizen gebouwd? Gaza is door Uber-zionist Sharon vrijgegeven maar toen Hamas aan de macht kwam werd het een terreur-nest. Toen pas zijn de blokkades gekomen. Israël zit al een tijdje te wachten op de betaling van de energie-rekening. Die Hamas makkelijk kan betalen want 1/3 van de UN hulpgelden gaat naar "Palestina". Maar geleverd wordt er wel. Waar denk je anders dat ze die tunnels van bouwen? Waar overigens ook veel Palestijnse kinderen het leven bij laten maar dat zal jouw een zorg zijn. Als je echt zoveel van Palestijnen houdt moet de moordpartij van IS op Palestijnen in Yarmouk waarbij meer slachtoffers vielen dan in Gaza je toch meer verdiet doen.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 01:00

@Claudiaatje | 05-05-15 | 00:56
Palestijnen bestaan niet. Die Gazanen waren niet aan het verdedigen maar aan het aanvallen. En waarom zeg je niks over de twee miljoen vermoorde mensen in Irak? Vermoord door de mohammedanen van ISIS. Interesseert je geen fuck, hmm?

Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 00:59

Er ontbreekt nog een passage aan je prachtige betoog, Spartacus. Die zou moeten gaan over hoe de problemen die je schetst te voorkomen. Daarvoor is het essentieel dat de appeasers van de islam worden aangepakt. Stem ze weg, klaag ze aan. Politieke verantwoordelijkheid gaat ook op voor hen die door hun nalatigheid het bloed van toekomstige slachtoffers van de islam aan hun handen zullen hebben. Ga de discussie aan met die vingerwapperende gutmenschcollega's. De onredelijkheid van de islam is op geen enkele manier te verdedigen, dus ga de discussie vol goede moed aan. Kritiek op de staat Israel kan niet gepaard gaan zonder veel hevigere kritiek op de misdaden van de Palestijnen en islamitische jodenhaters zelf. Wel herdenken op 4 mei maar geen kritisch woord dulden over de islam of Palestina? Van zulke hypocrietelingen moet je in elke discussie gehakt kunnen maken. Toon hen je minachting, je verontwaardiging en je ingetogen woede. Hou je rug recht. Spreek vrijuit, ook als er een hoofddoek naast je zit. Gebruik je recht van vrije meningsuiting om duidelijk te maken waar Nederland voor staat. Wees Hans Teeuwen. Wees Theo van Gogh. Wees Professor Pim. Mensen die die vrijheid niet willen accepteren moeten zich zo ongemakkelijk gaan voelen dat ze óf zich aanpassen, óf vertrekken. Het moet en het zal en het moet!

Professor Superhirn | 05-05-15 | 00:58

@PrinsesStoepje | 05-05-15 | 00:52
Liev prinses, VVMU is in Amerika een dingetje. Ze staan op hun achterste poten als je daaraan komt. De aanslag op Wilders wordt daar zwaar opgenomen. Ik ben heel benieuwd waar dat toe leidt.

Verder heb je natuurlijk gelijk. Islam leidt telkens weer tot terreur. En ze worden terroristischer en terroristischer.

Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 00:57

-weggejorist-

Claudiaatje | 05-05-15 | 00:56

Israël is niet het directe resultaat van het europesche antisemitisme, het is het directe resultaat van het islamitische antisemitisme.
In 1917 de Balfour declaration, in 1923 werd door de Volkenbond besloten tot de oprichting van een joodse staat in het Britse Palestina mandaat.
De Britten komen hierop terug en geven 80% van het gebied aan de arabieren, dwz alles oostelijk van de Jordaan.
Ook dit wordt niet gepikt door de islamieten en starten de genocidale oorlog tegen de joden in 1947.
Gebied dat ooit veroverd is door islamieten zal altijd islamitisch blijven, leuk voor Spanje Portugal, zuid Italië en de Balkan, en de Krim.
Het betreft hier een theologisch conflict.
Overigens heeft een Palestijnse staat, Latijnse naam overigens en dus geen Arabisch, nooit bestaan, tot 1919 was het gebied Ottomaans die het verloren na de 1e wereldoorlog.
90% van de grond was eigendom van de ottomaansestaat, de rest van abcetiestise eigenaren in Bagdad enzo.
Wat zich nu Palestijn noemt heeft geen oude rechten, is niet ontheemd, is slechts jihadist.
Daarom offeren ze zo graag hun kinderen.

sprx | 05-05-15 | 00:55

@Claudiaatje | 05-05-15 | 00:49
Rot eens op. Er waren 24 uur geleden nog twee moslims die Geert Wilders probeerden te vermoorden. In Irak hebben de moslims van ISIS het afgelopen jaar 2 miljoen (2.000.000) mensen vermoord.
*islam weg ermee*

Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 00:52

@Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 00:27
Lieve Lewis het gaat niet over VVMU. Het gaat over de islam die ons al 1400 jaar geleden de oorlog heeft verklaard. Je kunt wel heel stoer islam willen beledigen met cartoons. Het enige dat je ermee bereikt is dat moslims zich beledigd mogen voelen en dus reden hebben tot geweld. Niet dat ik cartoonisten vogelvrij verklaar want het moet wel kunnen. Zeker als je de cartoons bekijkt die moslims over Joden en ons maken. Maar islam bestrijd je niet met beledigingen maar met confronteren met hun eigen teksten. Alle Joden en kuffaar moeten dood maar meneer moslim voelt zich uitgesloten terwijl moslims geen strobreed in de weg wordt gelegd. Daar moet het over gaan, en natuurlijk over de Holocaust-ontkenning, de Hitler-verheerlijking en de aangenomen rol als "nieuwe joden" (sic)

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 00:52

@soledad | 05-05-15 | 00:23
Iran kan 8 kernbommen maken? Hoe kom je daarbij? Ze staan nog op nul.

Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 00:50

-weggejorist en opgerot-

Claudiaatje | 05-05-15 | 00:49

@Claudiaatje | 05-05-15 | 00:43
Hou toch op. Die Gazanen moeten geen raketten afschieten op Israël. Er bestaat overigens geen palestijns volk, geen palestijnse taal en geen palestijnse geschiedenis.

Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 00:49

Israel heeft mijn morele steun, voor de rest kunnen ze prima hun eigen boontjes doppen.
.
'Handel met iedereen, maar ga geen allianties aan' was het devies van de grondleggers van de Verenigde Staten. Dat hebben ze helaas laten varen, maar het is nog altijd zeer waar: de wereld is gebaat bij zo min mogelijk oorlog en militaire bemoeienis.
.
Daarentegen ben ik wel zeer voor individuele vrijheid en persoonlijke beveiliging. Moet je eens zien hoe snel kutmarokkaantjes zich integreren wanneer iedere pomphouder, iedere bejaarde en ieder lekker blond mokkel een vuurwapen op zak heeft.

vansuyle.com | 05-05-15 | 00:48

als je echt wat wil doen tegen de islam, zal er inderdaad een andere mindset nodig zijn. Eenzelfde mindset als die van tegen het nazisme, down with it! Houdt wel in dat Mekka en Medina met de grond gelijk gemaakt moeten worden, grote delen vh MO gekoloniseerd moeten worden om vervolgens te deïslamiseren. Israël een stuk groter, de Arameërs, Koerden e.d. een staat, etc. Grote volksverhuizingen tot gevolg wrs, en veel dooien, zoals dat gaat als het één het ander probeert omver te werpen. Ik zeg: doen!

afikoman | 05-05-15 | 00:44

@hipocritisch | 04-05-15 | 23:55
Vertel eens, waar heeft Spartacus zoveel overdreven? Is de Holocaust een mythe of bedoelt u dat moslims de nieuwe joden zijn?

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 00:43

-weggejorist-

Claudiaatje | 05-05-15 | 00:43

Een ongemakkelijke waarheid. Dank voor dit stuk, Spart.


Israel verliest de PR oorlog helaas meer en meer. Niemand kan zonder vuur in z'n ogen over Israel praten en het is lastig om van mening te veranderen over Israel. Al mijn goed opgeleide vrienden van eind twintig zijn anti-Israel, terwijl ze geen goede argumenten hebben. Onze generatie is vatbaar voor de huidige anti-israel discours, dat gevoed wordt door links, moslimbevolking en ons postmodernimse - we weten niet meer waar we voor staan.

Op 5 mei denk ik aan Churchill, Roosevelt. Christelijke leiders die kwaad nog durfden te benoemen en wisten wat verkeerd was in deze wereld.

Ebert de R | 05-05-15 | 00:42

@Bocherinelli | 04-05-15 | 22:59
Ga nou maar gewoon. Zit je in het oog van de storm maar je voelt je wel veilig.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 00:41

@Glas Koning | 04-05-15 | 23:23
Joden zijn niet per definitie aangename mensen. Maar nog nooit bedreigingen van gehad. Palestijnen die in hun handvest hebben staan dat alle Joden dood moeten hoeven niet te rekenen op enige clementie van de Joodse Staat.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 00:37

Geen geschiktere datum dan 4 mei, o, Spartacus! Wat de Tofiks Dibi's hier ook mogen vinden. Ik mis alleen het, o zo ware, cliché: ontwapen Israël en het land wordt van de kaart geveegd, ontwapen hun buren en er is vrede.

(Behind)Doors | 05-05-15 | 00:37

Uitstekend stuk. Israël altijd +1 en ook ik zal voor ze vechten als het nodig mocht zijn. Haar tegenstanders, in welke vorm dan ook, kunnen van mij allemaal de pot op.

drs. P | 05-05-15 | 00:37

@Eaville | 04-05-15 | 23:34
Nee islam wordt gevoed door haat en alleen al het bestaan van zoiets als een Joodse Staat is een belediging voor de "superieure" islam. Joden hadden in de tijd van Mohammed allang uitgeroeid moeten zijn. Hitler deed een poging (moslims: Goed gedaan Hitler/Holocaust is een leugen/Wij zij de nieuwe Joden) Maar verdomd er staat gewoon een Joodse staat die is met 1,5 miljard moslims niet om te duwen, vijf pogingen ten spijt. Maar de islamieten zullen het blijven proberen. Ben niet zo bijbelvast maar er schijnt in Ezechiel een tekst te staan dat God zelf zal afrekenen met dat tuig.

PrinsesStoepje | 05-05-15 | 00:35

Hans van Baalen c.s hadden het zelf niet beter kunnen verwoorden.

Als Israël de voorpost is van de Europese beschaving, waarom gaan ze dan al meer dan 60 jaar door met het uitroeien van de oorspronkelijke bevolking van Palestina? De geschiedenis van Israël berust op twee pijlers: Het eeuwige slachtofferschap en een totaal gebrek aan mededogen voor de Palestijnen. Het is een schurkenstaat die niets met beschaving te maken heeft.

Bewustbeschonken | 05-05-15 | 00:30

In Europa is lauw gereageerd op de recente islamitische aanslagen.
1. Vier joden afgeslacht in Brussel: nul reactie.
2. Charlie Hebdo afgeslacht oplus wat losse joden: een dagje jesuischarlieën en dat was het dan.
3. Twee mensen afgeslacht in Kopenhagen: nauwelijks reactie.

Ik verwacht dat de Amerikanen veel feller zullen reageren. De vrijheid van meningsuiting is daar heilig. Ik hoop dat ze hard zullen uithalen naar de islam en maatregelen zullen nemen.

Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 00:27

wat een blad vulling,en helemaal geen plagiaat.
over israel gesproken.
iran kan momenteel 8 kernbommen maken.
israel heeft ook nog wat in de uitverkoop.
daar draai\t het wel op uit,de israelisch laten zich niet de zee indrijven.
de zuurstof in de lucht raakt in de brand,mensen die niet verbrand zijn verstikken,allemaal stunamisch.
er is geen winnaar alleen maar verliezers
en wij zitten straks met een boel dobbernegers,
die allemaal bad brood en seks willen.
de boeren hebben een inseminatie koe,voor die jongens moet ook wat geregeld worden,een soort meertalige furbypop,want ze willen ook af en toe van jan pak de leuning.

soledad | 05-05-15 | 00:23

De grootste vijand is niet de islam, die alleen maar wrede, domme en falende anti-cultuur produceert, maar de mentaliteit die ik daarstraks alweer – in Nieuwsuur en bij Pauw - het gebeurde in Texas zag kleinpraten en relativeren. Als over honderd jaar routineus mensen onthoofd worden op de Dam in Amsterdam, dan zijn als verantwoordelijke criminelen aan te wijzen de islam en de islamgoedpraterij. En Israël? Bij mijn weten hebben zij weinig last van die weg-met-ons-mentaliteit. En dat scheelt enorm.

Benedict Broere | 05-05-15 | 00:21

De Amerikanen reageren zeer fel op de moslimaanval op de vrije meningsuiting. Voorbeeld:

Amerikaans tijdschrift Foreign Policy:
*No Dutchman has impacted U.S. like @geertwilderspvv since Peter Schagen announced the purchase of Manhattan in 1626*.
twitter.com/ForeignPolicy/status/5953...

Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 00:20

@Graaf van Egmont | 04-05-15 | 23:58
Ja ja, met alleen een vraagteken bij de verzetsmensen, hebben meer dooien opgeleverd dan de paar die ze zelf hebben omgebracht.

Uw Verzekeringsadvis | 05-05-15 | 00:18

"latente burgeroorlog" , in nw europa is vooralsnog sprake van een crisis. Een cultuurcrisis, een oorspronkelijke cultuur welke bedreigt wordt door een politiek vermomd als godsdienst. Leiders die het volk rustig kunnen houden en vervolgens op elegante wijze oplossingen genereren hebben we nodig. Oplossingen zijn overigens wel te bedenken, ik neem dus aan dat ze dat uiteindelijk in den haag ook wel kunnen.

Tee Of Cup | 05-05-15 | 00:15

maar ik stort in, morgen weer :) trusten

Dibe | 05-05-15 | 00:13

@ macmiep.nl | 05-05-15 | 00:08
aanslagen waar precies en waarom?

Dibe | 05-05-15 | 00:12

Massada zal nooit meer vallen!!!

davidman | 05-05-15 | 00:10

Goed stuk, Spartacus. Hulde!

Lewis Lewinsky | 05-05-15 | 00:10

En toch: als Israël daar niet gekomen was, had dat veel oorlog en aanslagen gescheeld...

Rest In Privacy | 05-05-15 | 00:08

@Jan Passant mk2 | 04-05-15 | 23:56
Israels eigen Arabisch-islamitische inwoners neuken zich gewoon in de meerderheid hoor, daar is geen oorlog of eindstrijd voor nodig.. nog 25 jaar te gaan en voila, zonder strijd.

Dibe | 05-05-15 | 00:08

In any war between the civilized man and the savage, support the civilized man.

Support Israel
Defeat Jihad

Goed stuk, Spartacus!

Soturi | 05-05-15 | 00:07

Op 4 mei herdenk ik altijd de bevrijders van Nederland en zij die gevallen zijn voor die vrijheid. De Nederlandse soldaten van mei 1940, de marinemensen en koopvaardij mensen die doorgingen, verzetsmensen en als laatste de geallieerden. Al deze mensen zijn voor onze vrijheid gestorven. De rest was gewoon slachtoffer. Verkeerde tijd, verkeerde plaats, verkeerde religie of afkomst. Die laatsten zijn geslachtofferd door een ziek systeem.

Graaf van Egmont | 04-05-15 | 23:58

En dan toch in het vorige item klagen over dat we "de Joden moeten herdenken" Ja wat dacht je dan, dat we die paar "helden" zouden herdenken die pas na de oorlog in het verzet gingen? De Joden zijn de kanaries in de kolenmijn. Gelukkig kan Israël zichzelf bedruipen. Joden zitten niet alleen met hun grote neus op de feiten maar ervaren ELKE DAG het adagium dat de koran voorschrijft: Dood de Joden waar je ze maar kunt vinden. Dus ben je als niet-Zionist in een Parijse supermarkt ook niet veilig. Ben 8 keer in Israël geweest en Joden zijn beslist niet de sympatiekste luitjes ter wereld maar god wat voelde ik me veilig.

PrinsesStoepje | 04-05-15 | 23:57

.. oh, Israël is inderdaad te vergelijken met Nederland op 10 mei 1940. Niet zo bewust & opzettelijk (ge)weerloos, maar wel net zo bedreigd door gewetenloze vijanden.
Wel met veel minder kansen door buitenstaanders uit de shit getrokken te worden, achteraf.

Jan Passant mk2 | 04-05-15 | 23:56

overdrijven is een kunst die Spartacus overduidelijk beheerst
jammer dat dit soort effectbejag op dodenherdenking nodig schijnt te zijn

hipocritisch | 04-05-15 | 23:55

Lekker uitgebreid stuk .Zeer verhelderend ook nog.Zo zie ik het graag ,duidelijke taal.Israel heeft in 60 jaar veel meer bereikt als de moslims in pak weg 2000 jaar en dat doet pijn erg pijn. Onder elkaar rollen al minstens 2000 jaar de koppen,men weet niet beter.Hopelijk komt er de komende20 jaar een echt sterke overwinnaar uit de bus.Kom niet naar Europa svp jullie vaderland heeft jullie harder nodig.

varkensvleesje | 04-05-15 | 23:55

Nah.
4 mei herdenk ik de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog. Britten; Canadezen; Amerikanen; Polen; Nederlanders; wat Fransen; mogelijk 1 excuusMarokkaan; en wie ik verder vergat.
Zij waren het die onze vrijheid schijnbaar gratis afleverden zodat wij die door de Gutmenschen weer konden laten weggeven aan wie er het hardst een einde aan wil maken. Vanuit religieuze- of andere nobele oogmerken.

Dat er sinds 1945 nog heel wat afgeslachtoffert is, dat hoort erbij en noemt men karma. Zielig, doch nu even niet herdenken, niet door mij, dat is.

Jan Passant mk2 | 04-05-15 | 23:52

King of the Oneliner | 04-05-15 | 22:44
Contraire blik is nooit verkeerd, maar dat inside job verhaal leverde welliswaar spannende 'docu's' op maar is uiteindelijk redelijk grondig doorgeprikt. Hier de reactie van een beroemde truther op de volledige feiten.
youtu.be/r_UYZITc_90?t=1m37s

seven | 04-05-15 | 23:47

@Archy Bunker | 04-05-15 | 23:07
Een goed begin !
Had ik niet verwacht van iemand met 2 jaar lagere school.

Uw Verzekeringsadvis | 04-05-15 | 23:44

Eén kanttekening mis ik nog wel bij het artikel: er bestaat óók een substantiële minderheid onder Moslims die bereid is mee te strijden tegen het Islamisme. Denk bijvoorbeeld aan de Soennieten in het leger van Assad/Libanon/Jordanië, of de Egyptenaren die demonstreerden tegen de Halal-Grondwet van Mohammed Morsi. Die gasten moeten wel erkend worden, anders loop je het risico dat de harde stroming ze weet te paaien of erger, vermorzeld worden door hun omgeving.
Het Christendom heeft alleen zijn angel kunnen verliezen dankzij een eerste Christelijke minderheid die het humanisme wilde 'Christenen'.

stampertje85 | 04-05-15 | 23:43

Ik ben voor Israel, omdat ik vind dat elk volk recht heeft op een eigen staat. Maar ik wil er wel op wijzen dat juist vele machtige Joodse organisaties en publieke figuren ageren voor onbeperkte immigratie naar Eoropa "want de Holocaust". De liefde van de Joden voor Europa valt dus behoorlijk tegen, en dit was ook al lang voor WO II het geval. Nogmaals, het is goed dat Israel er is, maar je moet niet gaan zitten slijmen. Israel heeft een groot kernwapenarsenaal, dus dat zit wel goed.

Jan Gerritsen9977 | 04-05-15 | 23:42

Als Israël zou vallen, dan zou ons dat in één allerlaatse klap verlossen van de Islam, het Jodendom, de Grieks-orthodoxe kerk, de Syrisch-orthodoxe kerk, de Georgisch-orthodoxe kerk, de Armeense orthodoxe kerk en van nog wat verspreide Kopten, Maroniten, Aleviten, Yazidis, Melkiten, Druzen en zo nog wat los/vast spul.
-
Wij zouden het in Europa een paar jaar érg koud hebben - maar het is een verleidelijke gedachte... misschien moesten wij het er maar voor over hebben...

bisbisbis | 04-05-15 | 23:40

Ze verdienen niet alleen onze steun, ze verdienen een pizza: www.idf-pizza.com/

McPhart | 04-05-15 | 23:35

De dodenherdenking van vandaag voelt als de eerst anders beladen herdenking die ik ooit heb meegemaakt, de geur van conflict streelt de neus speels.

Staan wij hier over een paar jaar? Als veteranen? Als slachtoffers?

Beetje bij beetje erodeert onze semi-seculiere staat, en niet de seculiere kant op - ook al wordt er misbruik gemaakt van alle speciale regelingen voor de minder aggressieve religies.

Ook mij bekruipt het idee dat het vroeger of later vechten wordt. Of nog even watertrappelen en vervolgens verzuipen.

Anoniem5k | 04-05-15 | 23:35

-weggejorist-

Eaville | 04-05-15 | 23:34

Zo lang ze in de minderheid zijn is alles discriminatie en mag er niks negatiefs over de Islam worden gezegd en zijn ze in de slachtofferrol, zodra ze in de meerderheid zijn dan bestaat het woord tolerant inneens niet meer en moet men naar de pijpen dansen van de Islam

Helaas waar. Vrijwel in elke Isalamitisch land worden andersgelovigen onderdrukt, achtergesteld of zelfs bedreigd.

Europa wordt de volgende als de ogen niet zeer snel open gaan.

Gringo81 | 04-05-15 | 23:31

Schandelijk artikel!
Absoluut mee on eens! Het es een naar en arrogant volk die joden, zo ook de moslims. Maar wat ze met de Palestijnen doen. Is niets minder dan misdadig!

Glas Koning | 04-05-15 | 23:23

Dit is een hele goede analyse van de verhoudingen en gevaren in deze wereld!

Marc52 | 04-05-15 | 23:23

Mark_D_NL. Inburgeringscursus gedaan ??

Archy Bunker | 04-05-15 | 23:18

@Mark_D_NL | 04-05-15 | 23:14
Het alternatief is erger, gebukt gaan onder islamitische repressie.

head_pend_jervin | 04-05-15 | 23:17

Als de (burger)oorlog losbarst nemen we de gierton mee. Massagrafje en dan een laag varkensmest erover,moet je eens kijken hoe nerveus ze worden. Repsect? No fucking way. War is hell.

Wachtmeester R | 04-05-15 | 23:16

@Mark_D_NL | 04-05-15 | 23:15
nog erger... ik geef het op.

Mark_D_NL | 04-05-15 | 23:15

@Mark_D_NL | 04-05-15 | 23:14
verschikkelijk.

Mark_D_NL | 04-05-15 | 23:15

@StijlVoorover | 04-05-15 | 22:47
Oorlog is verschrikelijk daar hoop je niet op.

Mark_D_NL | 04-05-15 | 23:14

Ik werd trouwens nog geen 5 jaar geleden voor gestoorde gek uitgemaakt toen ik hier (in veel minder woorden) exact hetzelfde zei als nu on topic.

Het kan verkeren.

Parsons | 04-05-15 | 23:09

Uw Verzekeringsadv.|04-05-15|22:47| De Porsche staat binnen in een betonnen garage, waarvoor een stalen schuifdeur, en hij is uitstekend verzekerd en daarvoor staat de Lexus 300 van mijn vrouw onder de carport. S,nachts staan er sensorlampen op gericht, en de geladen Flobert staat onder handbereik. Boobytraps wordt aan gewerkt.

Archy Bunker | 04-05-15 | 23:07

Zoals iemand ooit tegen Karremans zei: er komt een dag dat wij jullie moeten redden.

postmodernismisdead | 04-05-15 | 23:05

@Stargate | 04-05-15 | 22:51
Je weet niet half hoe gelijk je hebt, met Noord Europeanen kan je tot op zekere hoogte lopen fucken, probleem voor de moslim lieden is dat als je een grens over gaat we los gaan, ze maken een latent genocidaal vermogen wakker.

Uw Verzekeringsadvis | 04-05-15 | 23:02

Goed betoog. Heb in Japan een jaar met wat Israeliers gewerkt, bijzonder intelligente en vriendelijke mensen. Ik heb er altijd al op bezoek willen gaan maar het is er nog nooit van gekomen, misschien deze zomer als het rustig blijft daar.

Bocherinelli | 04-05-15 | 22:59
-weggejorist-
loekiekoch | 04-05-15 | 22:54

Ik heb altijd al gezegd dat Israel de grootste klappen op vangt die voor het westen zijn bedoeld. Wij mogen Israel nooit laten vallen. Die burgeroorlog komt er toch wel, maar dan heb ik liever de israeli's aan mijn zijde, die weten wat vechten is. De islamitische gemeenschap denkt dat wij nooit bereid zijn om te vechten voor onze normen en waarden, ze kunnen er niet meer naast zitten. Dat wij er voor kiezen hen te tolereren heeft mede te danken aan het feit dat wij vinden dat ieder een kans verdient, echter na 50 jaar geduld te hebben gehad raakt het een keer op. We hebben een technologische voorsprong en de Israeli's zijn een technologisch zeer hoogstaand volk.
Saudie Arabie schijnt ons te willen gaan muilkorven via de VN, door onze vrijheid van menings uiting op de islam te verbieden. Wanneer dat gebeurt dan is het een kwestie van tijd voordat het los gaat barsten. Dit land dat we hebben heeft rivieren van bloed gekost door tempeliers, teutoonse ridders en hospitaalridders in combinatie met alle veldslagen sinds poitiers in 732. Wij en Israel zijn nobody's bitch.

Stargate | 04-05-15 | 22:51

seasicksteve 22:08,

Laat me raden, jij bent één van die figuren die echt gelooft dat Arabieren in Israël het bijna half zo slecht hebben als Arabieren in een Arabisch land?
Maar als Arabieren in Israël het inderdaad bijna half zo slecht zouden hebben als Arabieren in een Arabisch land; waarom vluchten Arabieren dan alleen weg uit Arabische landen, en niet uit Israël?
Waarom vluchten er moslims vanuit Somalië en Soedan naar Israël, dwars door moslimlanden als Egypte heen?

Informeer jezelf.
Ja, Israël treedt soms keihard op tegen genocidepredikende terroristen.
In veel gevallen gaan die naar de gevangenis, soms worden ze tijdens gevechten doodgeschoten; en er zijn zelfs gevallen bekend van terroristen die werden gemarteld om aanslagen te voorkomen; precies zoals homo's, vrouwen, christenen, Koerden en nog zo enkele tientallen minder- en meerderheden in Arabische en islamitische landen vrij structureel het risico lopen gemarteld te worden, hoe stil ze zich ook houden.

Natuurlijk is het erg, dat Israël na 60 jaar terrorisme, oorlog en genocidedreigementen soms bijna net zo hard optreedt tegen terroristen, als moslims tegen hun eigen vrouwen.
Maar het siert Israël wel dat er Israëliërs zijn die dat openbaar maken; daar actie tegen ondernemen; die rechtszaken voeren tegen de staat en die zich inzetten om Israël nòg menslievender met genocidepredikende terroristen om te laten gaan.
Dat kenmerkt een echte democratie.

Noem jij mij maar eens één land waar moslims actie ondernemen om een menslievender gedrag tegen niet-moslims af te dwingen van hun overheden.
Dat bestaat niet.

Dandruff | 04-05-15 | 22:49

@Dibe | 04-05-15 | 22:34
*meerderheid.. jeez
minderheid.. dat was wishful thinking..

Dibe | 04-05-15 | 22:48

Dit draait uit op burgeroorlog in Europa. Althans, dat hoop ik. In het aller-slechtste scenario buigen de Europese burgers eenvoudigweg het hoofd voor de nieuwe facsisten: de islam

Rest In Privacy | 04-05-15 | 22:47

@Archy Bunker | 04-05-15 | 22:39
Vuile racist, die schatten van mensen zo wegzetten, heb je comment door gegeven aan het Pvda en D-66 polit bureau, bah bah bah.
En om het nog erger te maken ook aan de Dieren partij.
Niet gek opkijken als ze je Porsche Cayenne binnenkort in de fik staat.

Uw Verzekeringsadvis | 04-05-15 | 22:47

9/11 was een inside job voor de belangen van Amerikaanse joden en de Mossad.
Zo'n lekker land is Israel nou.
En de oorspronkelijke Europese bevolking heeft echt Israel niet nodig om de moslims allemaal uit Europa te trappen, mocht dat ooit nodig zijn.

King of the Oneliner | 04-05-15 | 22:44

Het joodse volk is eindelijk terug in het beloofde land en zullen daaruit nooit meer verdreven worden!
Een ieder die daaraan twijfelt, graag zelf onderzoek doen.

Bolder | 04-05-15 | 22:43

Palestina was ooit, 1920, dit gebied. upload.wikimedia.org/wikipedia/commons... De Joden uit het deel wat nu Jordanië heeft zijn volledig verdreven, oa naar het Westen. Daarna is ook dat Westelijke deel gesplitst. Kortom, de Arabische= Palestijnen (Palestijnen is een term waar voorheen zowel Joden als Arabieren uit dat gebied mee bedoeld werden) hebben het grootste deel in handen gekregen, en wonen itt tot Gaza en Jordanië ook nog gewoon deels in Israël. Als je land verdeelt en je deelt het verdeelde stuk nogmaals in 2 delen dan heb je ongeveer een idee wat het doel is, Israël verdelen tot er geen fractie meer over is.

seven | 04-05-15 | 22:42

Ethiopiërs zijn quatknauwende galbakken, in ieder azc waar ze zitten breken gevechten uit, ze fokken tegen de klippen op, husselen allerlei uitkeringen en toeslagen bij elkaar, en nog geen 3% heeft werk.

Archy Bunker | 04-05-15 | 22:39

@The real McCoy | 04-05-15 | 22:12 "Moslims willen alles en kennen daarbij geen redelijkheid, alleen een agressieve, arrogante, gewelddadige en vijandige reactie. Het is van het grootste belang voor de overleving van onze beschaving dat wij dit erkennen."
.
Zo is het. Zie maar eens wat de moslims doen op die berg waar ze geen enkele religieuze aanspraak op kunnen maken: "Their latest gambit, paying men and women to inhabit the Temple Mount during the hours that it is open to Jews and follow the Jewish worshipers every where they go on the Temple Mount, screaming curses and allahu akbars at the top of their lungs..." europenews.dk/en/node/90605

ben kokhals | 04-05-15 | 22:35

Israel valt gewoon, alleen al vanwege de voortplantingsrate van Arabische moslims, in 2040 zijn ze de minderheid, vandaar hun roep en acceptatie van allerhande vage 'joden' uit de rest van de wereld.

Dibe | 04-05-15 | 22:34

@netniet | 04-05-15 | 22:25
Waar moet ik beginnen bij jou? Israel is de helft van de oppervlakte van Nederland. Het gebied was onherbergzaam en onvruchtbaar. Er is voor betaald. Het gebied is nu vruchtbaar en de Palestijnen floreren.

VerenigingVanDieven | 04-05-15 | 22:34

Potverdorie Geenstijl, jullie zijn wel verzetshelden après-la-lettre. Commercieel is het natuurlijk niet om een pro-Israël betoog te schrijven, maar het moet gewoon worden geschreven.

Misschien hangt Europa's lot wel af van voldoende klokkenluiders en ridders in ieder land. Fortuyn, Ayaan, Pegida, etc: Hoe meer ervan, hoe makkelijker ze te vervangen zijn na de demonisering. Truth is treason in the Empire of lies... Hebben jullie er al eens gedacht om de grens over te gaan?

stampertje85 | 04-05-15 | 22:33

Wat een totaal verkeerd getimed stuk met een totaal subjectieve en politiek gemotiveerde argumentatie.
Israel heeft zelf een gigantisch racisme probleem,
Haaretz vandaag:

Israel's long history of racism: What exactly are Ethiopian Israelis protesting?
Ever since they began immigrating in 1984, Ethiopian Jews feel they have been discriminated against because of the color of their skin.

Dan moet toch eindelijk een keer duidelijk gecommuniceerd worden wat het woord "Anti-Semitisme" inhoudt!
" Tot de Middellandsche-Zeevolken (één der 9 menschenrassen) rekent men ook de groep der Semieten. Hiertoe behoorden of behooren o. a. de Assyriers, de Babyloniërs, de Joden, de Phoeniciërs en de Arabieren."
Beetje jammer om daar alleen de Joden onder te scharen.
Verder zijn de radicale Islam gekkies niet zo georganiseerd dat ze in Europa een deuk in een pak boter kunnen slaan. Ze zijn te veel bezig met hun onderlinge machtspelletjes, zie Syrie en Yemen en hebben een te grote verscheidenheid aan ideologische en politiek standpunten om een vuist te maken.
Dat wil niet zeggen dat er altijd gekkies zijn die hun punt willen maken om een voetje bij Allah te halen.
En de bangmakerij om Iran is helemaal een lachertje: Iran heeft de grootste groep Joodse burgers na Israel zelf "Sinds de jaren 1960 wonen er nog zo'n 40.000 Mizrachim vooral in Iran maar ook in Oezbekistan, Azerbeidzjan en Turkije"

helaas nogmaals verkeerd getimed, verkeerd geciteerd en misplaatst artikel!

ruiZ | 04-05-15 | 22:32

Gootbalkoning 21:30,

Jaja, de MSM die Israël minder kritisch zouden benaderen dan allerlei moorddadige dictaturen...

Had je je reactie soms ge copy paste van de Speld?

Dandruff | 04-05-15 | 22:31

ben kokhals | 04-05-15 | 22:25
Israel is GEEN westers land Het is hoogstuit een Amerikaanse legerbasis. Israel heeft niet eens een strategisch belang.

mindless | 04-05-15 | 22:31

Deels wel mee eens, maar men moet hier eens stoppen met heel Europa af te schilderen als zachte eitjes. Hier in de BeNeLux misschien. De Scandinavische landen deels. Maar als Israel valt en de wilde horde moslims Europa willen binnenvallen, zullen ze versteld staan hoe sterk Europa nog is. Landen waar nog absolute trots en patriottisme heerst, zullen een zeer sterke vuist maken. Denk aan voormalig Joegoslavië, Roemenië, Hongarije, Griekenland, Polen. Stuk voor stuk volkeren waar een vechter in velen zit. Als Israel valt, wat ik nog zeker ooit eens zie gebeuren, dan is het waarschijnlijk WW3.

Galgo77 | 04-05-15 | 22:30

Recent nog een biertje gedronken met een Israëliër, in al mijn onschuld ff aangehaald dat NL-ers vrinden van Isr. zijn, dacht dat meneer de Israëliër ontplofte, fuck you was de reactie, die lui voelen zich echt in de steek gelaten door de EU.

Uw Verzekeringsadvis | 04-05-15 | 22:30

derwilliemeister | 04-05-15 | 21:15,

Je zegt, terecht, dat Israël vaker is aangeklaagd vanwege mensenrechtenschendingen dan alle andere landen ter wereld samen.
Maar zegt dat nou vooral heel veel over Israël, of vooral heel veel over de door dictaturen geleide VN?
Als landen die doelbewust miljoenen mensen vermoorden, zoals Pakistan, Irak en Soedan, zelfs egzamenlijk minder vaak veroordeeld worden dan een land dat zich verdedgt tegen genocide predikende terroristen?
Waarom mag Turkije wel geweld gebruiken tegen terroristen, maar Israël niet?
Omdat Turkije niet met genocide bedreigd wordt?

De VN is een walgelijke grap.
- Wist je dat Libië jarenlang de "VN mensenrechtencommissie" leidde, ondanks de vele moordpartijen en genocides die Khadaffi in eigen land èn diverse buurlanden organiseerde?
- Wist je dat het genocide plegende Soedan nu die rol heeft overgenomen, na de dood van Khadaffi?
- Wist je dat een van de vrouwvijandigste regimes ter wereld, Iran, onlangs voorzitter werd van de "VN vrouwencommissie"?
- Dat men eigenlijk het nòg vrouwenhatender Saoedie Arabië wilde kiezen, maar daar van afzag "omdat dat land al genoeg belangrijke functies in de VN bekleedt"?

Iemand zei het hierboven al; "lees, lees, lees".
En niet alleen wat de genocide predikers schrijven.
Anders blijf je idioten napraten.
En natuurlijk heb jij gelijk dat de Arabieren regelmatig hun eigen schoolkinderen als schild gebruiken. Dat bewijst echter niet dat Israël niet deugt, integendeel.
Denk, denk, denk:
- Waarom gebruiken Arabieren hun kinderen wel als schild in Israël, maar niet in Syrië?
- Zou dat zijn omdat de Israëliërs wèl regelmatig aanvallen op terroristen afslaan vanwege menselijke schilden;
- Terwijl Arabieren in Syrië of waar dan ook geen enkele moeite hebben met het doodschieten van Arabische kinderen?

Dandruff | 04-05-15 | 22:29

Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik tot een laf en weinig oorlogszuchtig land behoor. Ik noem slechts Atjeh. Een Nederlander wist toen ook met opstandige moslims te dealen. Het zijn op dit moment de regeringsleiders en politeke partijen die het ernstig af laten weten. Als je soldaten naar een vijandig land stuurt met in hun kielzog militaire politie die elke vijandelijke dode aan het OM rapporteert, dan ben je héél ver van het padje af.

Graaf van Egmont | 04-05-15 | 22:28

" Wat een gelul, er is antipathie jegens Israel omdat ze sinds jaar en dag op onmenselijke wijze een heel volk terroriseren en zich niets aantrekken van kritiek op deze onderdrukking.
seasicksteve | 04-05-15 | 22:08 "

Ik weet niet hoe oud je bent en of je bekend bent met de hele voorgeschiedenis, maar die zogenaamde 'onderdrukking' is niets anders dan puur lijfsbehoud en zelfbescherming.

Sinds ik al ook deze wereld rondloo (en dat is inmiddels behoorlijk lang) heb ik gezien dat de Palestijnen alle opties om tot een oplossing te komen moedwillig hebben verziekt. Op een gegeven moment moet je toch echt wat anders doen. De aanslagen stopten pas toen Israël die muur neerzette en de Palestijnen heel kort gingen houden. Praten is zinloos als moslims de Israëlers allen maar dood willen hebben. Gevaarlijke idioten die steeds maar weer een gevaar blijven vormen kun je maar beter achter een muur wegwerken, als andere opties niet blijken te werken.

druipsmurf | 04-05-15 | 22:27

Heel goed stuk Spartacus, complimenten.

Duifmans | 04-05-15 | 22:26

Ik heb geleerd dat fosfor op scholen gooien fout is. Israel helaas nog niet. En dat is maar 1 van de vele voorbeelden van veroordelingen.
derwilliemeister | 04-05-15 | 21:19
Burgerslachtoffers zijn voor Hamas net zo belangrijk als untermensch slachtoffers. Hamas heeft burgerslachtoffers nodig. Daarom huizen ze hun raketinstallaties en bomb-factories per definitie in scholen en ziekenhuizen. Ze weet dat ze ten alle tijden op de Neo-NSB'ers van de Linkse Kerk, mensen zoals jij, om te hoop te gaan tegen de untermenschen. Desnoods blazen ze zelf een school op. De Linkse kerk slikt alles als 't maar anti-Joods is ten slotte. Waar blijft dat Flotilje voor Yarmouk? Begaan met de Palestijnen? Laat me niet lachen. Pure jodenhaat. Dat is wat moslims haar linkskerkelijke Dhimmi's drijft. Niks meer en niks minder. Wel logisch misschien. Dat pre-middeleeuws achterlijk volk krijgt vanaf de geboorte mee hoe inferieur de kufaar untermenschen zijn maar zien zelf ook hoe achterlijk hun cultuur is, zeker in vergelijking met een modern en succesvol land als Israel. Dat moet verschrikkelijk pijn doen. Die totale onmacht om tot ontwikkeling te komen. Alles moet worden gekocht van de kuffaar. Kennis, know how, machines, onderhoud.... Ze kunnen niks zelf. Pijnlijk. Gelukkig voor haar leiders zijn moslims achterlijk genoeg om dat onvermogen om te zetten in agressie en dom geweld. Leve de doodscultus van die pedofiel, right? En dan zouden de Neo-NSB'ers van de Kinkse Kerk mij vertellen dat ik de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog moet herdenken? Opdat we niet vergeten? Hetzelfde Establishment dat nu al decennia bezig is een pre-middeleeuwse versie van het fascisme te faciliteren in onze samenleving? Een Gotspe (Om maar eens een Hebreeuwse term te gebruiken, hi hi)! Als de moslims hun wapens neerleggen is het vrede, als de Joden hun wapens neerleggen worden ze uitgemoord. Flikker op naar een islamofascistisch land van jouw keuze, sneue NSB'er...

Ales | 04-05-15 | 22:26

Ik zou zelfs vechten voor israel , en nog met enig plezier ook.

GerMonster | 04-05-15 | 22:25

Geheel met de strekking van het betoog eens. En Israël is een Westers land. Toch zijn er kanttekenigen te plaatsen. Zo valt onder proportionele kritiek dat het niet goed te plaatsen is dat Israel die lui van ISIS steunt journal-neo.org/2015/04/28/israel-s-at...
En wat Frankrijk betreft kan men opmerken dat Hollande ineens niet meer Gaullistisch daadkrachtig is wanneer de grote baas uit Washington DC met een neoocon-vuist op tafel slaat. Maar nogmaals, de strekking staat zoals die staat.

ben kokhals | 04-05-15 | 22:25

Zolang er nog Joden aan de belangrijkstw touwtjes in de financiële wereld trekken heeft Israël nog wel rek. De bewoners van Israël zijn sukkelaars, daar wonen mensen die vanuit nazi duitsland, zomin deze grafbak zijn gegooid. Hebben de mensen bij de VN nu echt het idee gehad dat stemmen voor de staat stichting van deze staat, in dat gebied, echt een goed idee was ? Grote winnaar in dit verhaal is de wapenindustrie.

netniet | 04-05-15 | 22:25

Onze grootste vijand is nog altijd de politici, en de zgn handhavende macht. Daarbij zei wel aangetekend dat de handhavers, het zelf ook niet eens zijn over de uitvoering van hun taken, gezien de protesten. Probeer maar eens je te verdedigen tegen onwelgevallige allochtoon, je trekt aan het kortste eind. Dan is het beter om buiten het zicht je recht te halen. Israel is als de ""last post"" voor de islamitische horden, die nu te druk zijn met elkaar af te maken, en van mijn mogen ze, liefst zoveel mogelijk. Dit evolutionaire gemankeerde afval, dient van de planeet verwijderd te worden, om dat het geen bijdrage vormt voor de mensheid als geheel.

Archy Bunker | 04-05-15 | 22:23

Van Rossem en Spartacus zijn in vorm vandaag. Hulde!

Dum Fuk | 04-05-15 | 22:19

@Van Duyvenbode | 04-05-15 | 22:08
Ja, ondanks uw gelijk een zeer ongemakkelijke waarheid. Eentje waarmee Israel het Westen chanteert. Maar dat mag je niet zeggen hè?

Persoonlijk vind ik het niet erg. Ik kan ze wel begrijpen. Sowieso als Israel valt hebben wij en onze kinderen ook geen toekomst meer. Het is een uiting van wanhoop, ik denk niet eens dat ze het doen mocht het zover komen.

Oh en fuck Obama. "Vote for the black muslim" - Madonna.

VerenigingVanDieven | 04-05-15 | 22:15

@spartacus.
schrijf aub wat kortere tekst. het is moeilijk reaguren op 40+ verschillende hersenspinsels.

Het staat bol van onjuistheden, maar ik heb gewoon geen zin in het tegenspreken van de eindeloze reeks stellingen.

Zolang je 'israel' en 'joods' random door elkaar gebruikt valt eigenlijk elke discussie al dood (en maakt je opmerking over 'hoogbegaafd' lachwekkend, maar dat terzijde..). En verder leest je schrijfsel als van een sekte-lid.

--sql error-- | 04-05-15 | 22:15

seasicksteve | 04-05-15 | 22:08

Haha! Want jij gelooft dat de Gazanen zich echt onderdrukt voelen door Israel? Kenmerk van onderdrukking is dat je niet vrijuit kan spreken. Dat je niet hardop kan zeggen wat je denkt en vind. Wat je wel kan roepen is wat je geacht wordt te roepen... Ik snap niet hoe je zo dom kan zijn dat je het niet ziet. Juist die blindheid houdt het allemaal in stand. Je onvermogen om door dat soort dingen heen te prikken maken je bijzonder ongeschikt om je te mengen in dergelijke discussies.

FreedomFTW | 04-05-15 | 22:14

seasicksteve | 04-05-15 | 22:08

gelukkig wordt er bij de moslims niemand onderdrukt en wordt er niemand geterroriseerd, IS, Boko Haram, Taliban, Hezbollah, Hamas, Al Qaida, Al-Nusra zijn immers allemaal padvinders.

FW Ta-183 Huckebein | 04-05-15 | 22:14

Israel is NIET de vooruit geschoven post van de westerse beschaving. Alleen al omdat Israel in het Midden-Oosten ligt. Zandhappers zijn zandhappers, ongeacht hun geloof.

mindless | 04-05-15 | 22:14

De Israelis gaven na de 6 daagse oorlig in 1967 de tempelberg, het meest heilige der heiligdommen van de Joodse en christelijke beschaving, aan de moslims voor de lieve vrede. Net zoals wij nu ook moslims hun zin geven in alles om hen vooral niet op de lange tenen te gaan staan. Alles voor de lieve vrede. Wij geven weg wat ons grootste goed is; onze vrijheid, zoals Joden de tempelberg weg gaven. Het ligt in elkaars verlengde. De Israelis hebben voor hun offer stank voor dank gekregen. Zij hebben niet eens de toegang meer en wij ook niet tot deze voor ons meest heilige grond. Erger nog de islamieten hebben op ONZE heilge grond de Al-Aqsa moskee en de rotskoepel gebouwd en zien de grond als grond die altijd van hun is geweest. Voor een moslim is de historie van grond niet belangrijk als de grond ooit van een ander is geweest. Gond die ooit veroverd was door moslims op anderen daarentegen wordt gezien als grond die terug verover moet worden omdat deze van hen is. Wij krijgen geen toegang tot grond waarop ooit onze grootste heigdommem de tempels stonden; de tempelberg. Wanneer iemand bij wijze van hoge uitzondering toegang krijgt tot de tempelberg, wordt deze uigescholden. Moslims daarentegen mogen in al onze heilgdommen komen. Zie hier het verschil. Geeft moslims een vinger en ze lopen over je heen En zullen het beantwoorden met onredelijkheid en geweld. Moslims willen alles en kennen daarbij geen redelijkheid, alleen een agressieve, arrogante, gewelddadige en vijandige reactie. Het is van het grootste belang voor de overleving van onze beschaving dat wij dit erkennen.

The real McCoy | 04-05-15 | 22:12

@appeltjesgroeneweide | 04-05-15 | 21:27
De NPO regisseur wist er twee donkergetintiërs en een indo-familie uit te plukken. Voor de rest waren het louter te dikke, te geblondeerde of te kale kaaskoppen.

de Voorzittert | 04-05-15 | 22:11

Heel sterk weer.

"In elke strijd is attitude en psychisch momentum het halve werk".

Eén van de verklarende factoren voor het relatief grote succes van de Koerden tegen IS.
Tegelijkertijd doet de zin me denken aan een uitspraak van de grootste verrader van de Koerden - Kemal Mustapha - uit 1919. (Het schip waarmee hij naar Anatolië voer werd door de Britten gecontroleerd op wapens; niet beseffend dat hijzelf het eigenlijke gevaar vormde omdat hij zich niet aan de opdracht van het oude bewind in Istanboel ging houden)

Fransg | 04-05-15 | 22:09

Het kan ook andersom gaan.
Als "het plan" slaagt en Europa in burgeroorlogen met de islam gewikkeld is, wordt de afkeer voor de islam zo groot, dat wij begrip zullen opbrengen als Israël zichzelf etnisch zuivert en vervolgens de tempel gaat herbouwen.

domheid regeert | 04-05-15 | 22:09

Wat Spartacus schrijft over Europa, gebeurt wanneer Israël NIET valt. Wanneer Israël wel valt, hanteert het de Samson optie: het gaat nucleair, legt het Midden-Oosten helemaal plat... EN Europa.

Rest In Privacy | 04-05-15 | 22:08

@Gootbalkoning
Komt omdat het aantal PVV aanhangers erg hoog is onder de reaguurders en die moeten hun steun wel betuigen omdat hun voorman ook pro-Israel is. Ik moest wel lachen bij het stuk van spartacus als hij schrijft: Men kan antipathie jegens Israel voelen omdat dit meer chicks oplevert in de collegebanken.
Wat een gelul, er is antipathie jegens Israel omdat ze sinds jaar en dag op onmenselijke wijze een heel volk terroriseren en zich niets aantrekken van kritiek op deze onderdrukking.

seasicksteve | 04-05-15 | 22:08

Goed stuk! Scherpe analyse. En laten we blij zijn dat de regio meer met elkaar overhoop ligt dan ooit en de buurlanden elkaar sinds de 6-daagse oorlog niet meer vertrouwen. Voorlopig is de chaos de redding van Israël.

Direct Alpha | 04-05-15 | 22:06

3Xniks | 04-05-15 | 21:59
Uh, mijn naam is Haas.

nemoj me jebat | 04-05-15 | 22:04

" Volgens die redenering hebben provincialen niks met Dodenherdenking en de Nederlandse samenleving. Reaguurders ook niet, aangezien die allemaal hier tegels over het gebrek aan allochtonen zaten te plempen.
Sjors W. | 04-05-15 | 21:49 "

Nee, er waren zoals gewoonlijk idd nauwelijks allochtonen te bekennen, behalve dan die enkele nederlandse-Indiërs en mensen van joodse komaf.

Maar goed, dat werd dan weer meer dan goed gemaakt door een paar zeer politiek-correct geselecteerde Amsterdamse schoolklassen ;-)

druipsmurf | 04-05-15 | 22:01

@Desmoulins | 04-05-15 | 21:44
Het ligt er maar aan wat je leest of kijkt. Niet overal is de mainstream pers zo gefixeerd op het Palestijnse sprookje als in Nederland of bijvoorbeeld Scandinavië. In veel andere landen vormt het soort adoratie dat Spartacus hier tentoonspreidt juist de hoofdmoot.
Maar beide richtingen zijn geobsedeerd door iets wat in feite een zuiver regionaal probleem is. Terwijl de politieke bewegingen die verborgen blijven voor de gemiddelde krantenlezer of NOS-kijker juist de potentie hebben om tot een wereldwijd probleem uit te groeien.
Ik haal de zaken niet door elkaar, ik probeer ze in het juiste perspectief te zien.

Gootbalkoning | 04-05-15 | 22:00

Even voor de duidelijkheid: Israel staat geenzins op het punt om te vallen hoor. In tegendeel. Het is Europa waar je je zorgen over moet maken.

FreedomFTW | 04-05-15 | 21:59

We hebben toch joegoslaven om de klus te klaren.

3Xniks | 04-05-15 | 21:59

Elk land wat goed is voor zijn joodse inwoners floreert, aldus een oude profetie. Israel is de witte loper in de zwarte koningsvleugel. De val van Israel is het teken dat Allah de moslims de overwinning gunt.

VerenigingVanDieven | 04-05-15 | 21:57

"aangezien de staat het directe resultaat is van Europees antisemitisme. "

Dat is nogal een bewering.
Zo kan de gemiddelde Rus je ook uitleggen ,dat Lenin door de Joden aan de macht is gekomen,hup weg Tsaar,en hopla een nieuw Rusland.....

Torquemada | 04-05-15 | 21:56

Wat is dat toch een lastig woord, meedogenloos @ mezelf.

Dhr. de Wit | 04-05-15 | 21:56

@derwilliemeister | 04-05-15 | 21:51
Ik ben voor Israel. Valt meer geld aan te verdienen, innoveren als gekken en kan je meer mee lachen. Dit in tegenstelling to de Gazanen. Gaat alleen maar geld naar toe, vinden geen reet uit en ja we weten allemaal dat de gemiddelde booslim nou niet echt uitblinkt in het tappen van moppen.

Mark_D_NL | 04-05-15 | 21:56

derwilliemeister | 04-05-15 | 21:51

Stel dat het waar was. Wat dan? Wat zou dat dan zeggen volgens jou?

FreedomFTW | 04-05-15 | 21:55

@druipsmurf | 04-05-15 | 21:46
Als je bij voorbaat zegt dat we verloren zijn dan zijn we dat ook.
Vergeet niet dat er "maar" 1,5 miljoen moslims zijn in Nederland op 17 miljoen mensen. Zelfs met bevolkingsgroei van islamieten in de komende jaren maken ze geen enkele kans. De moslim schreeuwt hard en denkt dat de Nederlander zwak is, maar vergeet dat wij veel intelligenter zijn en als het erop aankomt even medoogenloos zijn als hen.

Dhr. de Wit | 04-05-15 | 21:55

Bij "latente burgeroorlog" haakte ik af. Geef die moslims niet zoveel eer. In de Afrikaanse zandbak komen ze een heel eind. Hier in Europa zijn het stekende muggen. Totaal overgewaardeerd.

Maaiveld | 04-05-15 | 21:54

Als de nood aan de man komt zal Europa echt wel opstaan om de boel schoon te vegen. En dat betekent in dat geval dat de Islam verboden wordt en iedereen die zich daar niet naar wil schikken kan rekenen op een onverzettelijke houding al dan niet vergezeld met een "barbaarse" uitroeiing. De geschiedenis leert dat Europa beschaafd blijft totdat het bijna te laat is maar dat er uitwindelijk tot harde maatregelen wordt overgegaan.

WatZalIkErvanZeggen | 04-05-15 | 21:53

@watergeus
Leegstaande scholen! Niet de scholen die door Israel zijn gebombardeerd en waar 5 maal daags de coordinaten van werden gestuurd aan Israel. Dat is me nogal een verschil! Maar past precies in de israelische propaganda en framing, dat wel.

derwilliemeister | 04-05-15 | 21:51

Pompeus, pompeuzer, Spartacus.

mindless | 04-05-15 | 21:51

De vijand van mijn vijand is mijn vriend voor zolang het nodig is. Een hele goede vriend.

Rest In Privacy | 04-05-15 | 21:50

@ appeltjesgroeneweide | 04-05-15 | 21:27

Volgens die redenering hebben provincialen niks met Dodenherdenking en de Nederlandse samenleving. Reaguurders ook niet, aangezien die allemaal hier tegels over het gebrek aan allochtonen zaten te plempen.

Sjors W. | 04-05-15 | 21:49

-weggejorist-

dubbert | 04-05-15 | 21:49

Maar gelukkig valt Israël niet.

dubbert | 04-05-15 | 21:49

@derwilliemeister | 04-05-15 | 21:19
Een VN onderzoek heeft uitgewezen dat Gazanen inderdaad scholen gebruiken als schild.
www.brookings.edu/blogs/education-plus...
Trouwens, we weten allemaal wat de Gazanen onderwijzen op die scholen. Haat, haat en nogmaals haat.

watergeus | 04-05-15 | 21:47

@seasicksteve | 04-05-15 | 21:40
Is niets nieuws, maar met de komst van Spartacus begint het onrustbarende vormen aan te nemen.
Er begint hier een cultuur te ontstaan waar kritiek op Israel gelijkgesteld wordt aan hetzij antisemitisme of islamophilie. Terwijl het daar helemaal niets mee te maken heeft.

Gootbalkoning | 04-05-15 | 21:47

Spartacus, goed stuk. Compliment!

" De enige kanttekening bij dit stuk is dat de Europeaan zwak LIJKT maar dat echt niet is. Het verzet begint gelukkig langzaam te groeien, dat merk je overal om je heen. De Europeaan die mij voor ogen staat zal nooit toestaan hun vrijheid, cultuur en rijkdom op te geven aan de nieuwe moffen. Nooit! "
Dhr. de Wit | 04-05-15 | 21:26

Nou.., ik vrees het ergste. Het moet nu echt te ver wegkomen. De huidige generaties krijg je niet meer aan het vechten als dat nodig zou moeten zijn. Simpelweg omdat door de kleinere gezinssamenstelling een eventueel verlies veel harder aankomt. Maar onder andere ook omdat men gewoon geen besef heeft hoe het zal zijn als je geen vrijheid kent, of moet sappelen voor een dak boven je hoofd en eten. Luxe en voorspoed maakt ook emotioneel en disciplinair lui.

druipsmurf | 04-05-15 | 21:46

-weggejorist-

Neukende | 04-05-15 | 21:46

Fijnstoffer | 04-05-15 | 21:28

Je conclusie en analyse komen niet echt met elkaar overeen. Je concludeert dat de Islam het probleem is en begint vervolgens met een (imo terechte) analyse over 'de linkse kerk'. Dat is ook precies waar het probleem ligt en waar wij ons op moeten concentreren. We dienen korte metten te maken met immoraliteit en de elite die dit structureel bagatelliseert.

FreedomFTW | 04-05-15 | 21:44

@Gootbalkoning | 04-05-15 | 21:30

MSM oplepelt? Wat een gotspe.
Zij zijn totaal in de ban van het sprookje der palestijnen.
Overigens slaat dit betoog vooral op de islamitische agressie en wat de gevolgen zijn voor Europa mocht de enige democratie in die regio ophouden te bestaan. U heeft het over de relatie VS-Israël en dat Israël volgens u uit is op de vernietiging van Iran. Terwijl ik alleen dat soort retoriek vanuit één kant hoor.
U haalt een hoop zaken door elkaar.

Desmoulins | 04-05-15 | 21:44

Die opiniepeilingen zeggen dat alles wat we hebben geprobeerd om ze te laten integreren in de mindset van het Westen totaal mislukt is. Het was naïef om te denken dat een immigrant zijn cultuur laat vallen in ruil voor een oppervlakkig soort consumentisme. Want dat is het enige wat een immigrant die de taal amper spreekt meekrijgt van het Westen. Ze snappen het hele concept vrijheid niet, doorzien niet dat de islam een fabel is om inwoners van omringende landen zo gek te krijgen dat ze gaan strijden voor Saudi Arabië, en feitelijk kanonnenvlees spelen. Daartoe overgehaald door een doorzichtig sprookje. Kamikazepiloten kregen een plastic sleuteltje mee wat toegang zou moeten geven naar het paradijs, de islam is feitelijk niks anders. Een veroveringsideologie vanuit Saudi Arabië bedoeld om omringende volkeren te knechten.

seven | 04-05-15 | 21:42

derwilliemeister | 04-05-15 | 21:19
Lees. Lees. Lees.
En niet alleen hetgeen wat in jouw straatje past.

nemoj me jebat | 04-05-15 | 21:42

Al aan die poolse ridders gevraagd of hun hoofdtooi gefotoshopt mocht worden? Is traditie Feynman, niet aanzitten. En zeker niet ten bate van lafbekken.
Verder wel een goed artikel hoor.

Jim Lovell | 04-05-15 | 21:40


Wordt geenstijl tegenwoordig ook al als vergaarbak gebruikt van zionistische propaganda?

seasicksteve | 04-05-15 | 21:40

Het lijkt mij eerder een probleem van de Moslims in het Midden-Oosten dan van die in Bangla Desh. Zw hebben zo vreselijk klop gekregen dat ze nog steeds over de rooie zijn. Geschonden eergevoel of zo.

En de post-moderne elite, tsja. Hoe kom je er vanaf? Ze zijn an sich wel slim genoeg om te zien dat het mis is gegaan zodra het mis is gegaan, maar dat is een te groot risico nemen.

Jan de Schot | 04-05-15 | 21:35
-weggejorist-
loekiekoch | 04-05-15 | 21:35

Tja, Israel als bufferzone tegen het Islamitische gevaar.
Zo dacht ik er vroeger ook over. Het is een conclusie die voor de hand ligt als je je informatie uitsluitend uit de MSM oplepelt.
Maar met de kennis van vandaag klinkt zo'n onversneden zionistisch betoog, nota bene op 4 mei, wel heel wrang.
De waarheid is dat Israel de katalysator is van een hoop ellende in de regio - en dan heb ik het niet eens primair over de Palestijnse kwestie. Veel gevaarlijker is het feit dat de innige verbondenheid van de VS met Israel er voor zorgt dat Israel als een sort van proxy-staat fungeert, vergelijkbaar met tegenwoordig Oekraine, die het oologshitsen van de VS overneemt zonder dat Amerika vuile handen hoeft te maken. In het geval van de Oekraine is Rusland het doel, Israel heeft meer Iran op de korrel.
De relatie Israel-Oekraine heeft nog andere onfrisse kantjes, maar dat is stof voor een andere thread.

Gootbalkoning | 04-05-15 | 21:30

Het probleem is de islam zelf. En in Europa wordt het probleem bevorderd doordat de heerszuchtige ideologie "islam" geknuffeld wordt door links/policorre dombo's, door deze ideologie op allerlei manieren de onverdiende status van een respectabele godsdienst toe te kennen. En dat laatste is onbegrijpelijk, omdat de islam superintolerant is. Overal waar de islam zicht vestigt, volgen achterlijkheid, haat, discriminatie, dood en verderf. Ons links/policorre deel is ziende blind en horende doof. En waar komt hun jodenhaat vandaan? Waarom steunen die linksdraaiers uiteindelijk de islamisten in hun streven? Die hebben nog een religieus motief (de uitroeiing van de joden volgt uit de koran en de hadith). Maar dat linkse tuig ... en de passiviteit daarbij van het policorre volk ... onbegrijpelijk. Het zal langzaam tijd worden voor hard ingrijpen. Eerst Brussel omver gooien, en laat de Duitsers dan maar wakker worden en de Polen maar komen.

Fijnstoffer | 04-05-15 | 21:28

@kingrichard | 04-05-15 | 21:24

Ph.D ofwel Doctor of Philosophy.

BenBinnen | 04-05-15 | 21:28

Wat viel een ieder op bij Dodenherdenking: het was zwart van de mensen. Maar vrijwel alleen blanken.
Een schaamteloos ontbreken van den allochtoon bewijst dat zij zich geen Nederlander voelen. Ze staan met beide voeten in hun eigen aarde en het bewijst het falen van onze multikulti samenleving.
Dodenherdenking is het kanariepietje..

appeltjesgroeneweide | 04-05-15 | 21:27

Raak essay! Heb in het verleden getwijfeld voor wie ik partij moest kiezen maar heb uiteindelijk voor Israel gekozen. Niet omdat ik het eens ben met de politiek van de hebreeuwen, maar omdat we een gezamenlijke vijand hebben: de politieke islam.

Als atheist heb ik mij altijd verbaasd hoe twee religies vechten om een hoegenaamd heilig gebied. Christenen hebben uiteraard dezelfde obsessie maar dat telt weinig mee.

De enige kanttekening bij dit stuk is dat de Europeaan zwak LIJKT maar dat echt niet is. Het verzet begint gelukkig langzaam te groeien, dat merk je overal om je heen. De Europeaan die mij voor ogen staat zal nooit toestaan hun vrijheid, cultuur en rijkdom op te geven aan de nieuwe moffen. Nooit!

Dhr. de Wit | 04-05-15 | 21:26

Ik vind Joden en Moslims beide verschrikkelijk.

Ddarez | 04-05-15 | 21:25

Klaarblijkelijk zijn er toch een paar Ottomanen door de poort geglipt...

VanBukkem | 04-05-15 | 21:25

Sam Harris is geen 'dr.'.

kingrichard | 04-05-15 | 21:24

@Feynman | 04-05-15 | 21:19
Eigenlijk het bewijs voor dit goede artikel hierboven. Moslims voelen zich sterker worden door het wegkijken en goed praten. En denken zich alles te kunnen permiteren.

Mark_D_NL | 04-05-15 | 21:23
-weggejorist-
loekiekoch | 04-05-15 | 21:23

Briljant stuk. Geeft precies aan waarom we solidair moeten zijn met Israel.

maane093 | 04-05-15 | 21:22

Jezus, Spartacus. Je hangt nou wel erg lang aan dat kruis te oreren... waarom nou niet in één zin: Islam deugt niet en is een gevaar voor de Westerse Joods-Christelijke Samenleving ( homo's, vrouwen, cartoonisten, Islam-critici, kleine kinderen, geiten en schapen, oude mannetjes en vrouwtjes met rollators, overstekende voetgangers, snelheidscontroleurs, nuchtere onderwijzers die wijzen op homofobie bij jelui, , katten en honden, andersdenkenden, winkelende mensen met AH -tasjes,posters over Jihadgezinnen, posters van schaars geklede dames vanwege b.h's, jongens en meisjes samen in een klas, alcohol, sex voor en tijdens het huwelijk, Sinterklaas en Zwarte Piet en Pasen en Kerst incluis) .... toch?

Yoshidepossi | 04-05-15 | 21:21

Goed essay! Bedankt.

mkm.nl | 04-05-15 | 21:20

Mooi epistel met een minder mooie conclusie.

Het Avondland wordt geregeerd door mensen die de geschiedenis niet kennen of zelfs willen kennen. Voor de reaguurders die de documentaire van Bill Warner kennen is het geen nieuws dat de muzelmannen al diverse malen tot ver Europa in gekomen zijn. Gelukkig zijn ze bij meerdere malen bij onder meer Wenen en Poitiers gestopt. De islamitische wereld is intern verdeeld, heeft grote technologische achterstand en mist de intelligentie om een full scale war te starten. De langetermijnstrategie is duidelijk uitgelegd door Ghadaffi, door Erdogan en door vele islamtische "geleerden": infiltratie door immigratie, uibreiding via de baarmoeder, land markeren met moskeeën.

Overal en altijd in de geschiedenis is de islam als politieke beweging er uiteindelijk in geslaagd de bevolking te verdringen of uit te roeien. Het Midden-Oosten was ooit christelijk, zoroastrisch en boeddhistisch. Daar is weinig van over. Alle islamitische landen worden uiteindelijk monoculturele, monotheïstische dictaturen.

Israël snapt dat en zal dat nooit laten gebeuren. Iets wat ik volkomen begrijp.

BenBinnen | 04-05-15 | 21:20

"Herdenking en 2min stilte #BergenOpZoom verstoord door #moslims al: "free palastine & kanker homoo's" schreeuwend." twitter.com/stmc19641/status/59529492... via Pritt

Eerst een genocide op drie miljoen christenen ontkennen om daarna de herdenking op onder andere zes miljoen joden te verstoren. Cultuurverrijking.

Feynman | 04-05-15 | 21:19


nemoj me jebat | 04-05-15 | 21:18

Ik heb geleerd dat fosfor op scholen gooien fout is. Israel helaas nog niet. En dat is maar 1 van de vele voorbeelden van veroordelingen.

derwilliemeister | 04-05-15 | 21:19

derwilliemeister | 04-05-15 | 21:15
Jij hebt nog niets geleerd begrijp ik.

nemoj me jebat | 04-05-15 | 21:18

Wow!

vmk | 04-05-15 | 21:18

Hoop doet leven miko. De geschiedenis herhaalt zich totdat we weer van voor af aan beginnen.

Pannetje hete melk van het gas afhaalt.

Plukkiehaar | 04-05-15 | 21:17

Israël zal nooit vallen want zij krijgt extra "hulp" als het echt noodzakelijk is.

eerstneukendanpraten | 04-05-15 | 21:16

op dodenherdenking een land dat al vele malen schuldig is bevonden aan oorlogsmisdaden prijzen. Man man man, heb je dan helemaal nergens respect voor Spartacus? We herdenken vandaag de slachtoffers van oorlogsgeweld, we vieren niet de daders. Ik niet tenminste.

derwilliemeister | 04-05-15 | 21:15

Goed Stuk, alweer.
Als Israël valt vallen wij allen.
Viva Israël!

''... omdat gematigde moslims het Westen in essentie alleen maar meer zullen minachten om het feit dat het ondanks hun militaire middelen, een bondgenoot heeft laten verbranden.''

Israël is helaas geen bondgenoot van de gematigde moslims.

""Links of rechtsom, zijn dit de erfgenamen van Napoleon. Blijf ze vooral tegen de haren in strijken."'

Nee, zij zijn de erfgenamen van de Girondijnen en de Jakobijnen.
De Franse revolutie is het toonbeeld van wat er kan gebeuren als de elite iedere vorm van verantwoordelijkheid en rekenschap kwijt zijn.

Desmoulins | 04-05-15 | 21:14

Het belangrijkste ontbreekt nog: de joden hebben ons het vooruitgangsdenken geschonken. De moderne beschaving is niet mogelijk zonder het in essentie joodse denken. Valt dat, valt de beschaving.

HoogToontje | 04-05-15 | 21:14

Zelfs in Barneveld kan je op zondag sneller vervoer regelen dan op zaterdag in uitgestorven Tel Aviv en dan hoef je niet eens achter het station naar een arabier te gaan voor een ritje.
Met hun gescheiden busmaatschappijen.
Klaar met die lui en mijn bedrijf ook.

Jim Lovell | 04-05-15 | 21:13

Zachtgekookt Europa? Die is goed. Menig persoon zal zich vergissen in de barbaarsheid die in ieder van ons opgesloten ligt.
Welvaart bedekt dit als een stofdeken over het graniet maar als de kruik zijn laatste doop maakt dan kan het flink uit de hand lopen. En ik zie al wat kleine scheurtjes.
het is niet te hopen dat we als continent ons weer (moeten)laten
gaan in barbaarse wreedheden maar als de islamitische hamer blijft slaan dan kan dat wel eens eerder gebeuren dan dat Israël valt.

miko | 04-05-15 | 21:11

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl