Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Staatskerk

hj.pngEen dominee of pastoor die zich tegen zijn klanten vriendelijk gedraagt, af en toe een aardige toespraak houdt, regelmatig een plezierige kerkdienst organiseert en desgevraagd wel eens goede adviezen geeft over de wegen dezer wereld, krijgt het elke dag drukker. Zijn klanten willen dat hij hun kinderen doopt, hun huwelijken sluit, hun doden begraaft, luistert als er een familieruzie is, kortom, geen vriend maar wel vriendelijk, op enige afstand maar wel dichtbij. Wanneer daarentegen elke bijeenkomst die hij leidt saai en vervelend is, vol zit met onbegrijpelijk en maar half verstaanbaar gezeur dat bovendien te lang duurt, wanneer hij een bruidspaar als honden behandelt, te laat komt voor een begrafenis, op het kritieke moment niet meer weet hoe de dode heet en in zijn toga een papiertje moet gaan staan opzoeken waar dat op staat, wanneer hij zich hufterig en korzelig opstelt tegen doopouders, dan krijgt hij het elke dag minder druk. De meeste mensen verkiezen ‘elke dag minder druk’ boven ‘elke dag drukker’, zeker wanneer hun inkomensstroom onaangetast blijft. Er zit dus weinig anders op dan om dominees en pastoors op aarde een toereikende beloning in het vooruitzicht te stellen wanneer ze hun werk goed doen. Wanneer een kerk staatskerk wordt, betaalt de staat de dominee een maandelijkse ambtenarensalaris. Het maakt dan niets meer uit of hij klanten heeft of niet. Dat leidt, gezien de manier waarop de menselijke natuur in elkaar steekt, tot ontkerking. Amerika is minder ontkerkt dan Europa, omdat dominees daar geen ambtenarensalaris ontvangen maar op de vrije markt hun eigen broek moeten ophouden. Ontkerking is vervelend voor de penningmeester van het kerkgenootschap, verder levert het weinig last op – behalve dan dat wie ontkerkt is geraakt, wel een makkelijker prooi is geworden voor goeroes en zendelingen. Dat kan lastig zijn want niet alle rekruteerders, goeroes en zendelingen hebben het beste met u voor. Zeker kinderen kunnen maar beter tegen rekruteerders en sekte-stichters ingeënt zijn door een hele of halve kerkelijke opvoeding, maar het zijn de ouders die beslissen of hun kroost wordt ingeënt. Het volwassen geworden kind komt te laat om nog mee te beslissen over zijn eigen immuniteit. Aan alle predikanten en zielzorgers de status van ambtenaar te geven, is een effectief recept tegen godsdienstige opwinding. Elke christelijke godsdienstige beweging die zich heeft laten ombouwen tot staatskerk, is verkommerd, opgedroogd en leeggelopen. Zoals zo vaak lijkt het alsof de staat de oplossing is, doordat de staat onbeperkte middelen en mogelijkheden lijkt te hebben. De staat kan de armenzorg overnemen! De salarissen van de dominees gaan betalen! Alle kerkelijke geldproblemen opgelost! In de praktijk blijkt de staat niet de oplossing maar het probleem te zijn, omdat de vertegenwoordigers van de staat onderworpen zijn aan de wetten der natuur. Eén van die wetten luidt dat mensen het liefst zo weinig mogelijk moeite willen doen om hun eigen belangen te verwezenlijken. Die eigen belangen vallen soms geheel maar meestal slechts gedeeltelijk samen met die van anderen, zoals de staat of de kerk. Een godsdienstige beweging verkommert wanneer hij binnen een staatskerk wordt ondergebracht, al kan het een paar eeuwen duren voordat het zo ver is. Een onderzoeker op dit gebied vertelt een mooi verhaal over hoe hij in de hoofdstad van een Scandinavisch land dat een staatskerk kent, de hoofdkerk op een zondagochtend zo goed als leeg aantreft, terwijl het kerkgenootschap – zoals de onderzoeker uit zijn werkbezoek inmiddels al te goed weet – honderden professionals in dienst heeft die zich met allerlei goede werken bezig houden. Hij vraagt de aartsbisschop, of wie er daar ook de baas was, naar de reden waarom niet in ieder geval die professionals in de kerk aanwezig zijn. De kerkvorst antwoordt, minzaam en glimlachend, ‘dat al die mensen het door de week toch al zo druk hebben’. Ten gevolge van staatsbemoeienis is het religieuze hart van de godsdienstige beweging verdwenen. Alleen nog de bureaucratie van, in dit geval: de liefdadigheid, is overgebleven. Kan de islam op dezelfde manier getemd worden? Zelfs als dat mogelijk zou zijn, hebben we geen eeuwen de tijd om zo’n proces zijn werk te laten doen. Bovendien kan het tegenover de Nederlandse belastingbetaler niet verdedigd worden dat deze moet dokken in de hoop dat misschien de islam een beetje bijtrekt en vrijwillig afziet van jihad. In wat wij de islamitische wereld noemen, was tot voor kort de controle van de overheden op de beroepsmoslims nagenoeg totaal. Probleem is dat de islam geen kerkorganisatie kent, zodat het moeilijk te bepalen is wie er namens de islam spreekt. Wanneer er maar één beroepsmoslim de jihad herontdekt of opnieuw onder ieders aandacht komt brengen, kunnen alle investeringen in het rustig houden van de staatsberoepsmoslims vergeefs zijn geweest.

Reaguursels

Inloggen

Miko 28-3-14

Ik hoopte duidelijk te hebben gemaakt dat tijd zoals wij die kennen waarschijnlijk niet bestaat en dat dus voor of na niet relevant is net als eeuwig. Of er al dan niet geestlijke wezens zijn is een kwestie van geloof en dus niet te bewijzen. De een zal dit meer plausibel vinden dan de ander.

Bommelben | 31-03-15 | 16:00

De christelijke kerk heeft er in het verleden voor gezorgd dat op zon en feestdagen, Jan met de Pet niet kon worden uitgezogen door de elite.
Dus het was niet allemaal kommer en kwel.

Mantisomantis | 29-03-15 | 15:36

Bram8918 | 29-03-15 | 11:04 Ontkerkelijking heeft te maken met processen die in Europa al gaande zijn sinds de 13e eeuw, processen namelijk van toenemende verstedelijking, individualisering, opkomende rationaliteit, afnemende religiositeit , enzovoort. Boekdrukkunst schijnt hierin een grote rol te spelen, en daarmee samenhangend toenemende geletterdheid, talige vermogens, vermogens tot analytisch denken, enzovoort. De islamitische gemeenschappen zullen aan dit proces niet ontsnappen en ook seculariseren, behalve dan als het hen wordt toegestaan om zich op te sluiten in een geheel eigen wereld van hersenspoeling en haat jegens alles dat anders is. De politiek correcte cultuurrelativistische en zelfhatende politiek zie ik evenwel niet in staat om daartoe voldoende druk te geven. Zodat er op basis van westerse uitkeringen en subsidies en vrijheden en rechten gemeenschappen zullen ontstaan die die Westerse cultuur verachten en haten en uitbuiten, en die in de grond heel die Westerse cultuur willen afbreken en vernietigen. En dat zij daarbij hun eigen ‘melkkoe’ ook doden, dat maakt ze niet uit. Zoals ze ook niet hechten aan het leven. Het betreft eigenlijk een irrationele, het leven hatende, destructieve en wrede stoornis. Ik denk trouwens dat je moslims geen groter dienst kan bewijzen dan het hen uit deze duistere en deprimerende waan te halen. Zodat ze weer op een constructieve manier aan cultuur kunnen werken. De Egyptenaren bijvoorbeeld, konden terugkijken op eeuwen van rijke culturele ontwikkeling, voordat de gekte van de islam hen overviel.

Benedict Broere | 29-03-15 | 11:42

Jansen moet onderscheid maken tussen afnemende kerksheid (hij noemt dit ontkerking) en ontkerkelijking. Jammer dat hij dit o0nderscheid niet schijnt te kennen.
(Ontkerking is geen Nederlands woord.)

Bram8918 | 29-03-15 | 11:04

Minder
Minder
Minder
Gewoon omdat islam steeds meer een criminele
organisatie blijkt te zijn. Met onduidelijke
geldstromen bijvoorbeeld.
Verbieden cq vleugellam maken, dus. De argumenten liggen er al.

pennestront | 29-03-15 | 09:52

Is de vraag of de kerken leeg zijn gelopen door het financieel onafhankelijk worden van de voorgangers... Vermoedelijk zijn er in de secularisatie andere onderdelen sterker werkzaam.

Over in oplossingen denken/schrijven gesproken;
Zou Hans Jansen het laatste boek van Ayaan Hirshi Ali eens kunnen bespreken?

kloopindeslootjijook | 29-03-15 | 09:43

MarcS | 28-03-15 | 18:34
Het hele Jansen-betoog is gebaseerd op het idee dat een land minder ontkerkt wanneer dominees hun eigen broek op moeten houden. Voor die stelling draagt hij welgeteld één voorbeeld aan (de VS) terwijl het land waar hij zelf uit komt er al niet aan voldoet. Klets je dan uit je nekharen of wel?

bintang | 29-03-15 | 00:33

soory bedoel: zebra uit een paard geëvolueerd en ezel uit zebra.

Dr. Frambozenjam | 29-03-15 | 00:28

SamHarris | 28-03-15 | 23:42
Tja uw citaat: "Maar als je dan iemand vraagt om met ogen dicht de straat over te steken en te vertrouwen op hun God, dan geven ze niet thuis."

Een zebra is uit een ezel geëvolueerd..

Dr. Frambozenjam | 29-03-15 | 00:26

-weggejorist-

SamHarris | 28-03-15 | 23:42


Over de zelfmoord van cultuur:
+ 750% moslims in Duitsland sinds 1972
. Sinds 1972 stijgt het aantal moslims met 8.400 per maand
. + 10.000 moslims per maand van 2015 tot 2030 in Duitsland
. + 130% meer werklozen onder de Turken in vergelijking met de Duitsers
. 90% van de Libanezen in Duitsland leeft van Hartz IV
. 80% van de roofmisdaden in Berlijn wordt door buitenlanders gepleegd
. 75% van de Turken in Berlijn heeft geen afgesloten schoolopleiding
. 50% van de nieuw geboren kinderen in Berlijn zijn buitenlanders
. 44% van de Turken in Berlijn is werkloos
. 40% hogere geboortecijfers bij de Turken in vergelijking met de Duitsers
ejbron.wordpress.com/2015/03/28/de-on...

Benedict Broere | 28-03-15 | 23:29

miko | 28-03-15 | 18:29
Je blinkt zelf ook niet uit in helderheid trouwens.

ZZP-er | 28-03-15 | 21:40

miko | 28-03-15 | 18:56
Wat bedoel je met "die" ?

ZZP-er | 28-03-15 | 21:37

necrosis | 28-03-15 | 17:35
Ofwel, het is allemaal een pot nat. Balkie met z'n religie en Ruttie met z'n gluiperige smile.

ZZP-er | 28-03-15 | 21:35

Ci Ty33 | 28-03-15 | 20:32 Die tijd in de cel is waarschijnlijk het beste dat hem tot nu toe in zijn leven overkomen is.

Benedict Broere | 28-03-15 | 20:58

Ci Ty33 | 28-03-15 | 20:24

Darwinisme is ook een religie.. dus creationist. Niet dan.. :-)

Dr. Frambozenjam | 28-03-15 | 20:49

Ci Ty33 | 28-03-15 | 20:24

Dankjewel. Christenen worden anno heden het meest vervolgd door zowel darwinisten als Mohammedanen. De Darwinist interesseeert het geen ene moer dat een Christen in pakistaan of elders word gemarteld. Tja hoe kan het dat darwinisten zich bemoeien met religieuze zaken en conflicten?

Dr. Frambozenjam | 28-03-15 | 20:41

Benedict Broere | 28-03-15 | 19:57
Had het artikel nog openstaan. Hier de essentie:
"Jason W. (29), die bij zijn arrestatie in 2004 een handgranaat naar de politie gooide, werd aanvankelijk in zijn cel nog bozer en extremer. Dat veranderde pas toen hij een studie via de Open Universiteit ging volgen, zo vertelde hij bij het hoger beroep van zijn strafzaak in het najaar 2010.
Vooral het lezen van Plato maakte grote indruk: 'Die stelde zijn eigen opvattingen aan sterke kritiek bloot.' Zijn voormalige ideologie was volgens W. niet bestand tegen kritiek: 'Door mijn studie heb ik een kritische houding ontwikkeld. Ik zag dat veel wetenschappelijke feiten zich moeilijk laten inpassen in het religieuze wereldbeeld.'"

Ci Ty33 | 28-03-15 | 20:32

Dr. Frambozenjam | 28-03-15 | 18:56
Interessant internet-boek over de evolutie waarnaar u verwijst "De zaak-Evolutie". Heb er geen verstand van, maar wel een eyeopener dat sommige wetenschappers kennelijk uit anti-religieuze motieven alle door bv het moderne dna-onderzoek achterhaalde aspecten van de evolutieleer toch blijven aanhangen, en dus expres aardlagen en de al dan niet bijbehorende fossielen veel te oud dateren. Zo krijgen de creationisten inclusief de koran-aanhangers, best wel een beetje gelijk, lijkt me.

Ci Ty33 | 28-03-15 | 20:24

onderwijs en vrouwenemancipatie, de beste medicijnen tegen sprookjes.

minimá-armezusvan.. | 28-03-15 | 20:09

Nood leert bidden en nu wel welvarend zijn kunnen we het zonder God en kerk stellen/ Althans dat denken wel...

Hyppo Kriet | 28-03-15 | 20:06

@ wiza | 28-03-15 | 17:34

Dat is niet waar. Lees maar eens iets van Rodney Stark, er is weinig zo goed gedocumenteerd en bewezen als dit.

HoogToontje | 28-03-15 | 20:02

Ci Ty33 | 28-03-15 | 19:17 Elsevier lukt niet, maar hier geeft hij aan vooral ook onder de indruk te zijn van de heldere argumenten van de wetenschap. www.volkskrant.nl/dossier-archief/jaso... Volgens mij zitten de echte fanaten in een sektarische bewustzijnsvernauwing, waar ze pas uit komen als ze ontdekken hoe groot en rijk complex de wereld is, en dat de wetenschap heel bruikbaar is in het proberen er iets zinnigs over te zeggen.

Benedict Broere | 28-03-15 | 19:57

@Uw Verzekeringsadvis | 28-03-15 | 17:41
Televangelists doen aan fundraising en de meesten zijn schathelletjerijk. Een garage met zes Rolls Royces, dat soort onzin. Senator Grassley heeft geprobeerd de wet op tax-exemption voor religieuze groeperingen veranderend te krijgen, maar dat stuitte uiteraard op tegenstand van de oppermachtige Republikeinenlobby.
Maar ze kunnen zich niet alles veroorloven. Ik geniet altijd weer als er zo'n fel tegen sodomie predikende bingopaus in een hoerenkast wordt betrapt of met blote jongetjes.
Vies wereldje.
Wie/wat onderhoudt eigenlijk imams? Ze zitten er volgens mij allemaal warmpjes bij. Fundraising op z'n arabisch?

dedeurs | 28-03-15 | 19:35

Benedict Broere | 28-03-15 | 18:59
Plato met zijn discussies over drogredenen en diens dialectiek beleeft een revival na de deradicalisering van Jason van de Hofstadgroep. www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/...

Ci Ty33 | 28-03-15 | 19:17

miko | 28-03-15 | 19:00

wij echter prediken Christus, de Gekruisigde,  voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. 1 Kor.1:23 

Grieken = heidenen

Verslik U niet een abdijtje

Dr. Frambozenjam | 28-03-15 | 19:17

In de huidige tijd geldt weer een adagium van Epicurus:
bene qui latuit, bene vixit: wie zich goed heeft verborgen,
heeft goed geleefd. Voorwaar, een behartenswaardig advies
bij de dood van de politiek.

Rest In Privacy | 28-03-15 | 19:09

@MarcS | 28-03-15 | 18:47
grote onzin dat religieuze mensen een betere inzicht hebben in religie dan ongelovige.
Wel lezon hè!
En Islam is slecht, dat ben ik wel met je eens.

miko | 28-03-15 | 19:00

Wat helpt tegen de islam, en wat naar ik denk ook kans maakt van het vinden van politiek draagvlak, dat is het aanleren van zelfstandig denken en vragen stellen, argumenteren, empathie en creativiteit. En dat kan bijvoorbeeld in lessen filosofie op reeds de lagere school aanvangen, met daarna verplicht onderwijs in hoe wetenschap mogelijk is en wat verantwoord spreken is over de algemene aard van de werkelijkheid. Als men het evenwel toestaat, zoals nu staande politiek is, dat er in heel de Westerse wereld een grote subcultuur verschijnt van hersenspoeling in de islamitische leer, dan is de interne oorlog van de islam met de Westerse cultuur praktisch voorgeprogrammeerd. Juist omdat die islamitische leer haaks staat op de grondwaarden van die Westerse cultuur wat betreft bijvoorbeeld universele mensenrechten en openheid voor wetenschap. Dus zonder serieuze bijstelling van de politiek is de oorlog van de islam tegen honderden miljoenen Westerlingen de zekere uitkomst van decennia van suïcidale politieke correctheid. Zoals die oorlog zich nu al meldt in de vorm van intimidatie en aanslagen, verkrachtingsepidemieën en agressie tegen niet-moslims in nogo-zônes.

Benedict Broere | 28-03-15 | 18:59

@Bommelben | 28-03-15 | 18:28
"Persoonlijk geloof ik wel in een hogere macht en in geestelijke wezens, omdat het mij meer plausibel lijkt dan niets"
En waar komen die dan weer vandaan knakker?

miko | 28-03-15 | 18:56

bodemloos | 28-03-15 | 18:39

Tja ik moet je eerlijk zeggen dat niemand het meer tegenwoordig weet. Iedereen roept maar wat..

Dr. Frambozenjam | 28-03-15 | 18:54

Ik denk maar zo: je kunt er toch niks aan doen, behalve pvv stemmen. Dat doe ik natuurlijk wel. Okay, ik laat daarmee anderen voor mij de kastanjes uit het vuur halen, toegegeven.
Voor mijzelf denk ik: het leven is kort. Het is eeuwig zonde je te ergeren aan de policore waanzin die dagelijks de media beheerst. Dus concentreer ik me op mijn eigen leven, en zorg dat het in mijn eigen leven niet een grote puinhoop wordt.
Dat doen denk ik de meeste mensen. En voor de rest: wie dan leeft, wie dan zorgt. Veel Nederlanders blijven hardnekkig politiek correct en multiculti. Voor die lieden ga ik me helemaal niet druk maken. Hopelijk krijgen ze wat hun toekomt.
Is er weer ergens een aanslag, kijk ik even op nu.nl, check even of er geen vrienden of kennissen bij betrokken zijn. Zo niet, dan log ik weer uit. Stilte. Ze zoeken het maar uit.

Rest In Privacy | 28-03-15 | 18:53

@Piet Karbiet | 28-03-15 | 17:31
Ook Rutte, Pechtold en nog een sooitje zijn gelovig.
Wat heeft PaarsI een kans laten liggen.

miko | 28-03-15 | 18:50

@pejoar | 28-03-15 | 18:35
Gedaan moet worden?
En wie zegt dat ze de waarheid moeten zeggen? Stel ze zeggen en tonen aan met hun vrindjes in SA, dat het geld van Soenieten komt en niet van Salafisten. Wie bewijst dan het tegendeel?

MarcS | 28-03-15 | 18:50

Dacht dat het over ABN-AMRO ging. Zijn ook ambtenaren die hun cliënten schofferen.

stafpilot | 28-03-15 | 18:47

@miko | 28-03-15 | 18:29
Grote onzin nog wel, als jij het grote onzin vindt dat enig inzicht in iets je een beter oordeel kan opleveren. Dan denk ik dat wij het dusdanig oneens zijn dat verder spreken geen enkele zin heeft. Dat jij iemands stukjes strontvervelend vind, betekend overigens nog niet ze het ook zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat ik geen idee heb, welk geloof hij aanhangt, maar ik zie hem nergens zeggen dat Katholiek goed is, wel dat Islam slecht is. Laten we elkaar daar dan op zijn minst in vinden, met mijn kerkelijke achtergrond (overigens niet praktiserend en nog minder gelovend) denk ik dat ik een goed inzicht heb in mijn oordeel over de Islam. Slecht geloof, hoewel ik het geen geloof vindt.

MarcS | 28-03-15 | 18:47

Nou dacht het niet geen 1 euro en zeker geen 5 euro. Je gaat toch niet betalen om achterlijke in het gareel te houden.
Vijf Euro op je muil! www.youtube.com/watch?v=BdGloEcL15k

hero_of_heaven | 28-03-15 | 18:46

Dr. Frambozenjam | 28-03-15 | 18:30
Ja lekker uit de context inwrijven.
Maar inderdaad we hebben helemaal geen joodse traditie.
En die christelijke overheersing is ook door de eeuwen heen bestreden met matig succes.
Onze roots gaan veel verder dan die twee millennia godsdienstwaanzin uit het oosten.

bodemloos | 28-03-15 | 18:39

@istawa | 28-03-15 | 17:26
Oke, je hebt jezelf aangekondigd. Komt er nu ook meer tekst of een dansje ofzo?

MarcS | 28-03-15 | 18:35

nu hun financiering uit de doeken gedaan moet worden kunnen we hopen

pejoar | 28-03-15 | 18:35

@bintang | 28-03-15 | 17:23
Och Och Och, dus de beste man kan het in zijn stuk niet hebben over landen in het algemeen? Voor de zoveelste maal toont u zijn ongelijk aan, of uw eigen kortzichtigheid?

MarcS | 28-03-15 | 18:34

@Graaf van Egmont | 28-03-15 | 17:10
Zoals zo vaak. Dezelfde riedel in andere woorden.

@Graaf van Egmont | 28-03-15 | 17:41
Hehe, inderdaad dat soort malloten moet je mooi laten stikken in hun sprookjes wereld.

@Graaf van Egmont | 28-03-15 | 17:46
God zij met ons staat nog steeds op de munt terwijol meer dan 50% het er niet mee eens is. Religieuzen zijn in het maatschappelijke debat gelijk aan de bank met eenentwintigen, ze krijgen een puntje meer.

@necrosis | 28-03-15 | 17:50
Dat is dan het enige goede van die papen, hun bier.
Proost

miko | 28-03-15 | 18:33

Jammer Necrosis.
In een ander topic riep je nog dat Nederland een Joods/Christelijk traditie kent.

Dr. Frambozenjam | 28-03-15 | 18:30

@MarcS | 28-03-15 | 18:25
Grote onzin, je kunt ook vanuit ongeloof je kinderen wapenen.
De meeste ontkerkte mensen zijn niet ongelovig het zijn meestal ietsisten of denken dat oosterse geloven veel beter zijn. Met hun dikke buikjes beeldjes of hun namaste groetjes.
Hans Jansen zijn stukjes worden strontvervelend. Katholieke kerk=goed Islam=slecht.
Alleen de laatste stelling onderschrijf ik maar hij moet lekker in zijn kerk blijven en eens stoppen met zijn zendelingswerk hier.

miko | 28-03-15 | 18:29

GODSDIENST

Persoonlijk geloof ik wel in een hogere macht en in geestelijke wezens, omdat het mij meer plausibel lijkt dan niets. Dat is mijn vrije keuze, wat gelukkig nog steeds mogelijk is in Europa. Ook geloof ik in mijn eigen immateriële geest of hogere ik, al kun je ook hier weinig over zeggen omdat dit alles met recht het verstand te boven gaat en er zich dus geen woorden voor laat vinden. Of er een eeuwig leven is na de dood is ook de vraag, gegeven het feit dat de tijd zoals wij levenden die kennen vermoedelijk na het overlijden niet meer ervaren wordt. Wellicht is er dan een tijdsbesef zoals dat in de dromen ervaren wordt. Momenten hebben niet meer een vaste volgorde. Eeuwig is dan niet meer relevant.
In de drie monotheïstische wereldbeschouwingen bestaan godsbeelden van een oneindig machtige God, die echter in strijd daarmee wraakzuchtig, veeleisend, bedroefd of zelfs onintelligent is en dus zeer beïnvloedbaar door het menselijk handelen. Deze godsbeelden zijn door mensen opgetekend in de Torah, de Bijbel en de Koran. Alle drie de godsbeelden zijn aantoonbaar cultureel bepaald. Het is dus veeleer zo dat niet de mens naar Gods beeld geschapen is, maar dat het godsbeeld naar de mens gevormd is. Kenmerkend is ook dat het godsbeeld geëvolueerd is bij de Joden en de Christenen, zeg maar met de tijd zijn meegegaan.
Religies of godsdiensten zijn vormgegeven religieuze gevoelens. Over deze vormen kan eindeloos ruzie gemaakt worden en dat is dan ook gebeurd, zowel binnen een godsdienst, zie bijvoorbeeld de geschiedenis van het christendom, als naar buiten toe, zie de vele bekeringen onder dwang, waarvoor vooral de Islam veel talent heeft.
In feite is de Islam nog steeds veeleer een politieke ideologie dan een religie, al was dit alleen maar door de regel dat afvalligen of ongelovigen de doodstraf verdienen, die iedere oprechte gelovige mag en moet uitvoeren. Dat het daartoe in het Westen nog niet komt op een enkele uitzondering na is vooral een kwestie van macht. In Iran is het echter ongeremd tot uitvoering gekomen na de revolutie tegen de Sjah en de machtsovername door de ayatollahs met tienduizenden geëxecuteerden tot gevolg.
Ook de Arabische lente in het Midden Oosten en Noord Afrika belooft weinig goeds voor de andersgelovige minderheden, zoals al gebleken is in Egypte.
Waarom laten wij niet meer van de gevluchte Christelijke Syriërs toe in plaats van Moslim Marokkanen. Dat zijn in ieder geval geen voorstanders van de Sharia, wat ruim 70% van de Moslim Marokkanen wel is. Het zijn er nu 2,3 miljoen dus meer dan voldoende om eruit te kunnen selecteren op inpasbaarheid in ons economische systeem, waarmee de rechtse politieke partijen wel vrede zullen kunnen hebben.

Zo zie je maar weer. Zo gauw de Islam ter sprake komt gaat de discussie over van religie op politiek. Misschien volgende keer beter.

Bommelben | 28-03-15 | 18:28

@necrosis | 28-03-15 | 17:11
Alsof het brood vers is op zondag ......

MarcS | 28-03-15 | 18:26

@miko | 28-03-15 | 17:05
Een beetje door de tekst lezen, mag ook hoor. Ik lees hierin dat de opvoeding ten alle tijde door de ouders beïnvloed wordt. En dat de komaf / overtuiging van de ouders dus mede bepaald hoe het kind opgroeit. Jouw kinderen zullen tegen iedere vorm van geloof zijn, maar of dat de beste weg is? Als je ietwat snapt van geloof en religie dan kun jij je kinderen beter wapenen tegen de verkeerde inenting.

MarcS | 28-03-15 | 18:25

Maar dat de Ottomanen 18 Armeense meisjes levend aan het kruis nagelden is gelukkig nooit gebeurd.
http://www.bijbelaantekeningen.nl/gallery3/bn/C/Christenvervolging/armeniangenocide\

Piet Karbiet | 28-03-15 | 18:25

Hans Jansen altijd de moeite van het lezen waard. Religie is door mensen verzonnen om mensen in toom te houden/te beteugelen. Net als het huwelijk.

frisenfruitig | 28-03-15 | 18:20

Piet Karbiet | 28-03-15 | 18:08

Moet wel!

eerstneukendanpraten | 28-03-15 | 18:16

En de imams zijn ambtenaren die worden betaald door andere overheden. Dat moeten we niet willen.

basweetutwel | 28-03-15 | 18:14

Ben gelukkig atheist. En als ik vreemd ga dan maar via Trappistenbier. Als ik toch aan een abdij moet betalen dan maar op die manier.

Piet Karbiet | 28-03-15 | 18:12

@eerstneukendanpraten | 28-03-15 | 17:59
Hij kwam uit de sauna van die Rotterdamse aap??

Piet Karbiet | 28-03-15 | 18:08

slecht= slechts

telelezer | 28-03-15 | 18:07

Het probleem is dat de islam geen godsdienst is, maar een als godsdienst VERMOMDE veroverigscultuur die geen mededogen kent maar slecht aan het eigen gelijk gelooft (ethnocentrisme noemt men dat).

Door godsdienst als alibi te ge(mis)bruken durven onze overheden er niet tegen op te treden.

Hoe lang nog voor het te laat is?

telelezer | 28-03-15 | 18:06

@Graaf van Egmont | 28-03-15 | 17:49
Dus op knopjes drukken mag niet, maar trappen lopen wel.
rare jongens, die gelovigen....

necrosis | 28-03-15 | 18:05

necrosis | 28-03-15 | 17:31
Wel eens van de actie Kerkbalans gehoord? Maar inderdaad, wat de kerkleden dan storten, is aftrekbaar voor de belasting, dus op die manier draag je toch nog bij.

bintang | 28-03-15 | 18:01

De link werkt niet, hier een deel van de tekst, want wie wat bewaart....
In de wet van 2 augustus 1974, hoofdstuk IV, artikel 29bis staat beschreven hoeveel de jaarlonen bedragen voor bezoldigde dienaars van de islamitische eredienst.
Titel Bruto jaarwedde
Secretaris-generaal van de Executief van de Moslims van België 43.228 euro
Secretaris van de Executief van de Moslims van België 20.500 euro
Adjunct-secretaris van de Executief van de Moslims van België 16.994 euro
Eerste imam in rang 18.653 euro
Tweede imam in rang 15.841 euro
Derde imam in rang 13.409 euro
De toplonen liggen een pak lager dan die in de katholieke kerk. Een aartsbisschop krijgt jaarlijks 68.371 euro, een bisschop 55.127 euro.
Een rabbijn krijgt veel minder 15.000 E

Ci Ty33 | 28-03-15 | 18:00

necrosis | 28-03-15 | 17:50
In feite financier jij met je alcoholisme religieuze instituten. Zoals je met je auto de regimes in het Midden-Oosten financiert.

*plop

Bakito | 28-03-15 | 17:59

Graaf van Egmont | 28-03-15 | 17:41

Zat een keer in het vliegtuig naar een warm land en toen zat er een orthodoxe jood voorin het halfvolle vliegtuig en er zat werkelijk binnen 5 meter niemand bij hem in de buurt. De meeste passagiers waren moslim dus dacht ik dat dat het wel zou zijn. Toen ik uitstapte en langs de joodse meneer liep rook ik de echte reden van het mijden. De beste man stonk werkelijk weerzinwekkend naar lichaamszweet, zo erg heb ik het in heel mijn leven nog nooit geroken.

eerstneukendanpraten | 28-03-15 | 17:59

@Jezus_Boeddha | 28-03-15 | 17:42
Ik heb een bloedhekel aan religie in het algemeen, aangezien religieuzen doorgaans de maatschappelijke gang willen bepalen.
En dan ben je bij mij aan het verkeerde adres!

necrosis | 28-03-15 | 17:56

In België worden al twee eeuwen R.K. geestelijken betaald uit de staatskas, maar er is wel - simpel gezegd - een plicht om zich ook een beetje met zelf in te vullen maatschappelijk werk bezig te houden. Inmiddels geldt die regeling ook voor andere Christelijke groeperingen, zoals b.v. Protestanten en Oost Europese Orthodoxen, en de Joden. De katholieke kerken hebben steeds minder cliënteel, enerzijds door de religieuze verdunning, omdat in veel steden steeds meer moslims e.d. wonen, en anderzijds door een merkwaardig anti-klerikalisme. Dat wil niet zeggen dat de Belg niet op eigen houtje gelovig is, want bij onheil in de privésfeer gaan ze vaak snel een kaarsje opsteken.
En de moslims? Ja die ontvangen ook geld, zij het 20 % minder dan de Christelijken. Een imam ontvangt van de staat(belastingbetaler) 19.000 E per jaar. www.vacature.com/carriere/salaris/Hoev.... Dus beste hans Jansen, helaas, uw dromen zijn fraaier dan de werkelijkheid.

Ci Ty33 | 28-03-15 | 17:55

@Graaf van Egmont | 28-03-15 | 17:41
LOL. Geen zin om liftgoj te zijn? Wat dat betreft staat er in het NT een geweldige argumentatie om dit soort hypocrisie volledig bloot te leggen.

balustrade | 28-03-15 | 17:54

necrosis | 28-03-15 | 17:50

Ook niets mis mee hoor!

eerstneukendanpraten | 28-03-15 | 17:53

@eerstneukendanpraten | 28-03-15 | 17:46
Ik prefereer Belgisch abdijbier uit Malle.....

necrosis | 28-03-15 | 17:50

necrosis | 28-03-15 | 17:47
Nee natuurlijk. Ik bleef een beetje rondhangen met mijn duikspullen voor die liftdeur en toen is ie uitgestapt. Jahweh ziet namelijk alles volgens die gasten.

Graaf van Egmont | 28-03-15 | 17:49

Parel van het Zuiden | 28-03-15 | 17:34
Verlichting is ook een pr verzinsel van philips

bodemloos | 28-03-15 | 17:48

@Graaf van Egmont | 28-03-15 | 17:41
Ik heb een betere:
Religie zou dezelfde stickers opgeplakt moeten krijgen als de pakjes sigaretten.
'religie is dodelijk'.
Maar heeft die orthoxeling nou zelf op het knopje gedrukt?

necrosis | 28-03-15 | 17:47

Dus?
Plukkiehaar | 28-03-15 | 17:03

Dus gaat dit verhaal bij de islam niet op. Kortom, stop het subsidiëren ("spekken") van moslimclubs. Dat is de boodschap.

Rest In Privacy | 28-03-15 | 17:47

necrosis | 28-03-15 | 17:11

En dan vergeet U nog het heilige Duitsche bier gebrouwen geheel volgens het Reinheitsgebot!

eerstneukendanpraten | 28-03-15 | 17:46

Jezus_Boeddha | 28-03-15 | 17:42
Misschien geen staatskerk in Nederland, maar de koning dient wel het protestantisme aan te hangen en regeert zelfs in de gratie van god. Hoe verknipt wil je het hebben anno 2015.

Graaf van Egmont | 28-03-15 | 17:46

Staatskerk of niet. Ik denk niet dat daar de oorzaak ligt voor secularisering en ontkerkelijking. Een cultuur van verlichting, kritisch denken en rationalisering die ondersteund wordt door eersteklas onderwijs, werkt daarentegen veel beter om de waanzin van fanatisme uit een maatschappij te weren.

Overigens ben ik nog steeds van mening dat ideologieën/religies die in woord en daad andersdenkenden, homoseksuelen, afvalligen, vrouwen willen elimineren, met grote kracht moeten worden bestreden. Een verbod op de uitoefening ervan is een eerste stap.

Vrijheid, veiligheid en tolerantie zijn enorm kwetsbaar. In tegenstelling tot wat velen in het Westen denken, dienen deze waarden met hand en tand verdedigd te worden tegen de kwade krachten van elke vorm van extremisme.

balustrade | 28-03-15 | 17:45

PS: meer Jezus, minder formele religies.

Rest In Privacy | 28-03-15 | 17:45

@bodemloos | 28-03-15 | 17:32
Niet alle vormen van christelijke kerk-zijn zij sektarisch en pathologisch. Een gematigd cultuurchristendom is eigenlijk het beste voor Nederland; geen hyper-Calvinistisch fanatisme.

Rest In Privacy | 28-03-15 | 17:44

Canterwood | 28-03-15 | 17:38
Realisme lijkt me zo ongeveer het tegenovergestelde van sprookjes verzinnen.
En zeker, beter geen antwoord dan er naast zitten.

bodemloos | 28-03-15 | 17:43

@necrosis | 28-03-15 | 17:11
Het is interessant dat veel mensen altijd de kerk met een vaag soort Rooms Katholieke kerk lijken te vereenzelvigen. Hans Jansen is volgens mij protestants. Dominees dragen geen jurken. De Scandinavische staatskerk is ook niet Rooms Katholiek maar Lutheraans. Meestal is de kerk daar een matigende cultuurvormende invloed. In Nederland hebben we geen staatskerk hoewel de Calvinistische kerken in de Republiek dit wel nastreefden. Ik betreur wel eens de teloorgang van het Calvinisme in Nederland: eerlijk, rechtvaardig, sociaal en zuinig.

Rest In Privacy | 28-03-15 | 17:42

@wiza | 28-03-15 | 17:34
Andersom geldt ook:
Geloof dient zich niet te bemoeien met de staat en dient niet te vertellen wat ik wel of niet mag.
Politieke partijen als SGP dienen verboden te worden aangezien ze staat en religie niet weten te scheiden!

necrosis | 28-03-15 | 17:42

necrosis | 28-03-15 | 17:20
Ik had een leuke ervaring in een hotel in Eilat. Sta in de lift en heb het knopje tweede verdieping gedrukt. Binnen komt een orthodoxe jood die mij vraagt om op het knopje van 4 te drukken, want sjabbath en hij mag niks doen. Ik zeg nee en stap op de tweede uit. Ik dacht dat hij net zo goed met de trap verder kon gaan.

Graaf van Egmont | 28-03-15 | 17:41

Hans zit er naast, dominees in de VS betalen geen belasting, dat is de grote truc, had Hans moeten weten.

Uw Verzekeringsadvis | 28-03-15 | 17:41

Verder gaat de PvdA Nederlander wel degelijk nog naar een kerk. Maar wel eventjes en bij voorkeur als die kerk in Toscane, Mexico of Andalusie staat. Zo mooi, die lokale cultuur. De meeste denken dan ook dat het Alhambra een soort Bhagwantempel is. Sherry in de zon doet rare dingen met je.

Piet Karbiet | 28-03-15 | 17:38

De raadselen van de natuur vragen nog steeds om antwoorden. Realisme lost veel op maar niet álles.
bodemloos | 28-03-15 | 17:32

Dat is waar, maar uiteraard is dat geen excuus om dan maar wat te verzinnen. (Voorlopig) geen antwoord hebben is beter dan een fout antwoord.

Canterwood | 28-03-15 | 17:38

De VS is christelijker dan Europa omdat tijdens de Koude Oorlog daar het vijandbeeld van de goddeloze communist tegenover de christelijke kapitalist veel sterker verankerd werd dan hier. Dat Jezus zei dat een kameel makkelijker door het oog van de naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnentreedt doet er voor de Amerikanen niet toe. Christendom werd onderdeel van het Amerikaans-zijn - iets wat de Founding Fathers uitdrukkelijk hebben geprobeerd te voorkomen met hun scheiding van kerk en staat. Sinds 11 september 2001 is de vijand de meest religieuze groep op de planeet en daarom voelen atheïsten zich ook vrijer om 'uit de kast' te komen.

SamKoeman | 28-03-15 | 17:37

@Piet Karbiet | 28-03-15 | 17:31
Ik voel me nog steeds beledigd door BakEllende die durfde te zeggen dat je 'zonder religie niet kan functioneren'.
Ik kan je vertellen dat ik prima functioneer zonder religie en zonder BakEllende en nog veel beter functioneer zonder Rutte en zijn 40 rovers!

necrosis | 28-03-15 | 17:35

Zelden heeft Janssen de plank zo misgeslagen als vandaag. Er is geen enkel bewijs dat ontkerkelijking sneller gaat in landen waar een staatskerk is. Zoals hierboven al staat de vergelijking met Nederland en met landen als in Scandinavië. En wat is een staatskerk? Dat verschilt ook van land tot land. En hoe zit het met bijvoorbeeld Rusland waar de relatie tussen Poetin de de macht van Russisch Orthodoxe kerk evident is?
De overheid moet zich niet bemoeien met geloof en geloof hoort achter de voordeur. Dat geldt voor christenen, moslims en orthodoxen.

wiza | 28-03-15 | 17:34

Had Arjen Lubach geen Kalief der Nederlanden kunnen worden ipv Farao???

Hobbykip | 28-03-15 | 17:34

@appeltjesgroeneweide | 28-03-15 | 17:19

Lol! Verlicht, onze samenleving. 90% van onze bevolking heeft geen idee van de principes die voortkwamen uit de verlichting. Daarom laat men ze ook zo makkelijk verkwanselen door politiek en bestuur. Die verlichting is er niet en kan zodoende dus niet worden aangevoerd voor redelijk recente fenomenen als secularisatie.

Parel van het Zuiden | 28-03-15 | 17:34

Mensen die in hun jeugd geprikkeld worden om in religieuze termen te denken hebben een flink afkick-programma nodig om daar los van te komen.
De mensheid heeft een bewustzijnsfase doorgemaakt met spirituele kanten om zijn/haar omgeving te doorgronden.
Een groot deel van de mensheid leeft daardoor met een neuraal netwerk dat daar op afgestemd is.
De raadselen van de natuur vragen nog steeds om antwoorden. Realisme lost veel op maar niet álles.

bodemloos | 28-03-15 | 17:32

@bintang | 28-03-15 | 17:23
Maar wie betaalt dan WEL de jurken voor de zondagsmis van meneer pastoor?
Het komt hoe dan ook uit MIJN zak!

necrosis | 28-03-15 | 17:31

@necrosis | 28-03-15 | 17:27
Vergeet ook godsdienstwaanzinnige schriftgeleerden als Donner en Hirsch Ballin niet. Die CDA-ers geilen nog steeds op hun Godje.

Piet Karbiet | 28-03-15 | 17:31

"You're either with us or against us."
.
Tijd voor de juiste keuzes binnen Islam of Islam maar buiten ons land.

Parel van het Zuiden | 28-03-15 | 17:30

Godsammekraken | 28-03-15 | 17:04

Daarom zijn links mensen ook zo ongelooflijk lui !

Bolder | 28-03-15 | 17:28

@Piet Karbiet | 28-03-15 | 17:23
Nederland is nog steeds seculier, enig probleem is, dat Rutte dat niet wil handhaven.
En zijn 'partner in crime' vleespet, wil zijn vingers er ook liever niet aan branden.
MIJN eerlijke verhaal!

necrosis | 28-03-15 | 17:27

heb je spuitelf ook weer.

istawa | 28-03-15 | 17:26

Van mij hoeft het allemaal niet zo maar ja, ik begin er geen jihad mee en daar zit waarschijnlijk ook een probleem.

Rest In Privacy | 28-03-15 | 17:25

www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/articl...

Hier lees je dat in veel Europese landen de kerken door de staat betaald worden, maar in Nederland juist niet. En bijna geen land is zo seculier als Nederland, waarmee (voor de zoveelste maal) is aangetoond dat Hans Jansen uit zijn nek kletst.

bintang | 28-03-15 | 17:23

@Ergea | 28-03-15 | 17:15
Door wie worden ze dan wel betaald?
En waarom mogen zij op zondag betaalde arbeid verrichten terwijl ik dat niet mag van hun geloof?

necrosis | 28-03-15 | 17:23

Ben weinig hoopvol in deze. In veel Islamitische landen is die halvewaanideologie toch al de Staatsgodsdient?

Piet Karbiet | 28-03-15 | 17:23

Zou die Scandinavische hoofdstad toevallig Kopenhagen zijn? En in Denemarken kun je 1% belasting sparen als je je uit de kerk meldt.

Mafkees_Deluxe | 28-03-15 | 17:22

@Graaf van Egmont | 28-03-15 | 17:13
Religie wordt altijd gepromoot door mensen die er zelf geen last van hebben.
Totdat ze bepaalde producten maandagochtend bezorgd willen hebben.
Denken die naivelingen nou werkelijk dat ze al die spullen op tijd kunnen krijgen zonder mensen die WEL op zondag werken?
*spuugt op religie*

necrosis | 28-03-15 | 17:20

Geachte meneer Jansen,
----
Wanneer een kerk staatskerk wordt, betaalt de staat de dominee een maandelijkse ambtenarensalaris. Het maakt dan niets meer uit of hij klanten heeft of niet. Dat leidt, gezien de manier waarop de menselijke natuur in elkaar steekt, tot ontkerking. Amerika is minder ontkerkt dan Europa, omdat dominees daar geen ambtenarensalaris ontvangen maar op de vrije markt hun eigen broek moeten ophouden.
---
Ik vind dit een ongeloofwaardige uitspraak. De secularisatie is mijn inziens het gevolg van de verlichting en welvaart. Dan willen mensen zelf aan het roer staan en het kan dan ook. Niet omdat de een een staatsloon krijgt, en de ander niet.

appeltjesgroeneweide | 28-03-15 | 17:19

Mooi stuk verder, alleen klopt het niet (meer). Dominees worden niet door de staat betaald.

Ergea | 28-03-15 | 17:15

necrosis | 28-03-15 | 17:11
Religie is altijd een catch 22.

Graaf van Egmont | 28-03-15 | 17:13

Wat ik mij altijd afvraag:
De gggristelijke kliek die zwaar tegen werken op zondag is, luistert op diezelfde zondag naar zo'n sprookjesfiguur in een jurk.
Krijgt die man (want vrouwen MagNie) betaald en valt dat onder werk?
Ik heb een grote boodschap voor die relidioten:
Ik werk regelmatig op ongggristelijke tijden en heb er voordeel bij als de lokale super op zondag open is zodat ik tenminste nog iets van vers brood mee kan nemen naar mijn werk.
Eat that!

necrosis | 28-03-15 | 17:11

Ik weet niet wat ik met dit topic van Hans aan moet. Voor mij is het nietszeggend.

Graaf van Egmont | 28-03-15 | 17:10

Godsdienst van welke 'kunne' dan ook is bij uitstek een private aangelegenheid en daar dienen mensen in het publieke domein niet mee te worden lastig gevallen!

Fatwabuster | 28-03-15 | 17:07

Goed idee Hans, maak Linda Voortman opperhoofd van de islam in Nederland en we zijn er binnen twee jaar vanaf.

Cuyahoga | 28-03-15 | 17:06

"Zeker kinderen kunnen maar beter tegen rekruteerders en sekte-stichters ingeënt zijn door een hele of halve kerkelijke opvoeding, maar het zijn de ouders die beslissen of hun kroost wordt ingeënt"
Wat een kul, wederom predikt onze huispastoor weer voor zijn eigen achterlijke paapse kerk als zijnde DE oplossing voor de Islam.
Geen religie Hans, dat is de oplossing..

miko | 28-03-15 | 17:05

De linkse kerk heeft juist van ambtenaren heiligen gemaakt. Alle heil komt van vadertje staat.

Godsammekraken | 28-03-15 | 17:04

Dus?

Plukkiehaar | 28-03-15 | 17:03

Ik dacht al, waar blijft de islam in dit stuk ;-)

Petrus Abelardus | 28-03-15 | 17:03

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl