Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hadi Hairan - De Hondenstaat

hondentroep100.jpg Hadi Hairan in de mailbox. De in 2010 uit Afghanistan gevluchte journalist werkt aan een roman - De Hondenstaat - en stuurde ons het openingshoofdstuk. We kennen Hairan nog van twee eerdere stukken op GeenStijl. Na de aanslag op Charlie Hebdo stuurde hij ons het in afschuw geschreven 'Cartoons en condooms'. Daarna volgde nog een repliek op de But Brigade, getiteld 'Maarzeggers en de moraalpolitie'. Ditmaal dus een hoofdstuk (2500 woorden) van het boek waar hij aan werkt. "Mochten jullie het interessant vinden voor GeenStijl-lezers, mag je dit plaatsen. Dan hoor ik ook misschien wat reacties over hoe zoiets wordt ontvangen in het Nederlandstalig gebied, aangezien ik hier nieuw ben." Bij dezen dus. Een prima verhaal voor bij het oppokende vuurtje van de internationale brandhaard.
Hadi Hairan - De Hondenstaat
Het was eindelijk zo ver dat Al-Kalbi over voldoende jong en bloeddorstig gevolg beschikte, hij had er jarenlang hard aan gewerkt, en nu was het tijd om zich tot het hoofd der alle honden uit te laten roepen. Aanvankelijk had hij zichzelf het hoofd der alle dieren beschouwd maar later zag hij van dat idee af omdat dat simpelweg irreëel en onbereikbaar was, hij wilde nu hetzelfde bereiken maar dan op een andere manier. Daarvoor had hij het hondisme ontwikkeld, een extreme ideologie die tot doel had alle niet-honden tot honden of af te maken. Op die manier kon hij als het hoofd der alle honden toch de absolute overheerser der alle dieren worden. Over de timing om die hondenfantasie van onbeperkte machtsuitoefening, ongehinderd bloedbaden aanrichten en ongelimiteerd vandalisme en vernielingen op gang zetten, had hij ook niet lang hoeven te piekeren; op een betere tijd kon hij niet wachten gezien de leeuwen en de tijgers té moe, gemakzuchtig en droomloos waren geworden, de paarden en de koeien té verkoeid, de beren slechts erop uit hun gebied uit te breiden, de wolven en de katten het te druk hadden, de kamelen té dronken waren en de geiten en schapen überhaupt niet zo belangrijk waren om er rekening mee te houden. Hij liep heel tevreden langs de rivier en zonder om te kijken klom overtuigd op een niet zo hoge rots waar vlakbij zich veel bomen bevonden, luisterde eventjes naar het doffe geneurie van het stromend water enkele meter verderop en wachtte ongeduldig totdat iedereen plaats had genomen. Op de rand van de rots veegde hij het bloed, dat op zijn bek gestold was van het doodmartelen van de drie honden die avond, weg en ging zitten. Hij wierp een snelle blik rond, keek de vieste en meest gevaarlijk uitziende honden in de eerste rij een voor een in de ogen en voelde zich apetrots want eindelijk was er een einde gekomen aan zijn lange reis van een kleinschalig crimineeltje tot het hoofd der alle honden. Maar meteen spuugde hij het woord ‘aap’ van zijn gedachten uit, nee, hij was nu hondentrots, de aap telde niet meer mee, de vocabulaire moest ook bekeerd worden tot het hondisme. Al-Kalbi had het hondisme die avond officieel gelanceerd met het doodscheuren van drie honden die volgens zíjn interpretatie niet genoeg honden waren. Evenmin waren ze volgens de andere interpretaties ervan genoeg goede honden, want al vanaf het prille begin was het hondisme voor talloze interpretaties vatbaar en onder alle interpretaties was slechts degene de juiste en genoeg goede hond die het interpreteerde, alle anderen waren verdwaald en automatisch tot de dood veroordeeld. Onder dat principe waren volgens de interpretatie van Al-Kalbi veel van zijn eigen aanhangers ook niet goede honden maar hij had besloten om ze nu te laten leven en werken en te zijner tijd tot hun ondergang leiden. Met die gedachte keek hij met een gemaakte glimlach naar Al-Allama die hij als de eerste onder zijn aanhang naar zijn ondergang wilde helpen als de tijd kwam. Al-Allama was de belangrijkste filosoof van het hondisme allertijden, hij had namelijk de staart van Al-Kalbi, die hij jaren geleden tijdens een inbraak bij de leeuwen verloren was, teruggevonden en tot het allerheiligste verheven. Het was voor iedere goede hond verplicht om elk jaar tenminste drie keer een rondgang te maken om het heuveltje waar de restanten van die staart begraven lagen. Daarna keek hij met een serieus gezicht naar Al-Wahshi, de wreedste van zijn aanhangers, niet omdat hij iets serieus wilde zeggen, maar omdat Al-Wahshi van glimlachjes en grimassen niet hield. Dat waren volgens zijn interpretatie absoluut tegen de leer van het hondisme en Al-Kalbi was stiekem een beetje bang voor hem. ‘Broeders, heren honden,’ begon Al-Kalbi met een springende beweging boven de rots en met een brullend geluid dat moeilijk uit zijn keel te brengen was omdat hij zich plotseling als een bezetene gedroeg en dat kwam doordat de uitgestoken stomp van zijn ooit kapotgebeten staart op iets scherps was terechtgekomen. Hij keek Al-Majnoon aan, de kroniekkrabbelaar die zich tot taak had gesteld om een geschiedenis van zijn heilige staart te krabbelen teneinde als een leidraad voor de komende generaties goede honden. Die Al-Majnoon had een lange staart die hij altijd voortdurend kwispelde en dat maakte Al-Kalbi ontzettend jaloers op hem, maar dan zocht hij zijn troost in de gedachte dat het de restanten van zijn eigen staart waren die heilig waren geworden en niet die mooie levende staart van de kroniekkrabbellaar. Al-Kalbi was er bovendien ontzettend blij mee dat schoonheid als de allergrootste kwaad was geaccepteerd onder het hondisme. Hij zelf was de belichaming van het lelijke en de minste en geringste beoordeling op grond van schoonheid was meer genoeg om hem eruit te gooien. En het hondengezelschap dat ongedurig naar hem luisterde bestond uitsluitend uit agressieve en bloeddorstige honden, er was geen enkel teef bij aanwezig, die waren in het hondisme niet toegestaan zich met hondenzaken te bemoeien en moesten thuis blijven om, mogelijk of onmogelijk want ze moesten allemaal heel jong beginnen, voortdurend en fabrieksmatig puppy’s te maken. Volgens Al-Allama, de filosoof, was de enige manier het hondisme als de enige rechte weg te bewijzen en over het dierenrijk te laten heersen fabrieksmatig puppy’s maken en ze vervolgens inzetten om alle niet-honden en niet-goede-honden uit te roeien. ‘Dit is de dag waarop wij zo lang hebben gewacht,’ vervolgde Al-Kalbi, ‘nu is het afgelopen met alles niet-honds. Kalaba de Grote en Barmhartige heeft ons de kans gegeven om aan de slag te gaan met ons kabaad. De kabaad heeft zegge en schrijve één doel: alle niet-honden en niet-goede-honden en alles wat met het niet-hondse verleden tot gisteren kan worden geassocieerd vernietigen. Mochten jullie toch zo barmhartig wezen, want Kalaba is ook Barmhartig, om sommige niet-honden in leven te laten, dan moeten jullie ze tot het hondisme bekeren en tot slaven maken. Voor niet-goede-honden moeten jullie géén barmhartigheid tonen want Kalaba is ook Onbarmhartig. Voor hen geldt alléén dit: vermoorden, de keel afsnijden, verdrinken en van hoogtes naar beneden duwen totdat ze ontploffen.’ Het publiek was tot de laatste rij heel stil geworden, allen hingen aan zijn lippen en Al-Wahshi was zo ongeduldig geraakt dat hij hoogopgewonden per ongeluk in de poot van Al-Allama beet. ‘Kalaba is Groot,’ krijste Al-Allama van pijn. ‘En Barmhartig, idioot,’ gilde Al-Wahshi, hem kwaad kijkend. ‘Ja, en Barmhartig,’ blafte Al-Allama met tegenzin uit. ‘Wij hondisten houden niet van praatjes, lange discussies, vragen stellen, twijfels en kritiek uiten, afbeeldingen krabbelen en nog meer van dat soort onzin,’ ging Al-Kalbi voort, ‘dat kauwen en nakauwen laten wij aan de koeien en geiten en schapen en die zogenaamde leeuwen. Wij richten liever bloedbaden en vernielingen aan, de angstaanjagendste en de gruwelijkste zijn de beste zodat al die anderen er langdurig over kunnen praten en elkaar bang over maken. Maar toch, omdat deze nu eenmaal onze eerste en een tamelijk volledige bijeenkomst is, geef ik iedereen de tijd en mogelijkheid om vragen te stellen als er iets niet goed duidelijk is. Ik zal trachten vragen over onze gruwelijke strategieën te beantwoorden, onze Al-Allama is hier aanwezig om onduidelijkheden over het hondisme te verduidelijken. En voordat de vragensessie begint, wil ik dit ook aan het hele dierenrijk duidelijk maken: koeien en kamelen en paarden, geiten en schapen, katten en apen, de zogenaamde leeuwen en iedereen: word hond en kom onze slaaf worden, anders gaan we jullie binnenkort afmaken. Wij doen dit voor vrede in het dierenrijk. Kalaba is Groot en Barmhartig!’ ‘Kalaba is Groot en Barmhartig!’ blaften allen eenstemmig en luidruchtig. Daarna viel er een kille stilte, blijkbaar durfde niemand een vraag te stellen, of waren vragen waarschijnlijk helemaal niet nodig. Al-Kalbi keek trots en tevreden rond in de rijen, als er geen vraag kwam, dacht hij, dan waren dit allemaal bijna de goede honden. Maar tot zijn ergernis kwam juist op dat moment een vraag. ‘Hoofd der alle Hondachtigen…’ gromde Al-Batni, een agressief type met een buitengewoon grote buik en te veel gezichtshaar. Hij had zijn teef en welpjes in het tijgerdorp verlaten en zich bij deze kabaad, de heilige oorlog in de hondentaal, aangesloten om zich te goed te doen aan veel eten en verkrachten. Over zijn eigen teef en welpjes maakte hij geen zorgen aangezien in het dorp van de tijgers al lange tijd dierenrechten hoog in het vaandel stonden en alle dieren gelijk behandeld en redelijk goed beschermd werden. Hij zelf had er geen boodschap aan gelijkheid want geen hond in het hele dierenrijk zijn gelijke kon worden wat zijn onbarmhartige buik betrof. En dierenrechten vond hij prima zolang alleen hij ze allemaal kreeg. ‘Bek dicht!’ brulde Al-Kalbi kwaad met een sprongetje, hem in de rede vallend, keek naar Al-Wahshi voor een ogenblik om hem te waarschuwen klaar te staan voor een aanval als zijn uitleg niet werkte en richtte zich weer tegen Al-Batni, maar zei nu wat kalmer: ‘Broeder, laat ik het voor deze ene keer goed duidelijk maken: in het hondisme is er geen plaats voor hondachtigen, het gaat hier om honden of niet-honden en daarmee basta.’ ‘Kalaba is Barmhartig,’ riep Al-Wahshi, de misselijkmakend type en hij stond op. ‘Hoofd der alle honden,’ corrigeerde Al-Batni zich snel om een aanval van Al-Wahshi te voorkomen, ‘vergeef me mijn domheid en dank voor de genade. Ik had slechts een vraag.’ ‘Ga je gang,’ antwoordde Al-Kalbi. Al-Wahshi ging weer zitten, een beetje teleurgesteld. ‘Dank u. Dit is een domme vraag, maar nu u zo veel genade toont, kan ik die durven stellen. Waarom moeten de koeien uitgeroeid worden want ik kan niet zonder koeienmelk en hoe moeten wij een kameel tot hond maken want hij blijft toch een kameel?’ ‘Niet één maar twee vragen waren dat,’ brulde Al-Kalbi geërgerd, ‘en inderdaad stomme vragen! Maar luister. Over koeienmelk maken wij geen zorgen want er zijn zoveel koeien dat wij ze tot de Laatste Dag kunnen blijven onthoofden. Die wij doden zorgen voor vlees en botten en die nog leven geven ons melk. Hiervoor moeten wij Kalaba de Barmhartige dankbaar zijn. En een kameel is een kameel totdat hij geen hond is, op het moment dat hij verklaart dat hij een hond is, is hij geen kameel meer. Onder het hondisme zijn allen honden.’ ‘Geprezen zij Kalaba de Grote,’ krijste Al-Allama, de filosoof, ‘dat heet nou logica, dat is nu filosofie, dat noem ik grootdenken.’ ‘Geprezen zij de Barmhartige,’ scandeerden velen in de rijen achter. ‘En wie is Kalaba?’ vroeg Al-Irhabi, een gezette hond die van kinds af aan in het koeiendorp had gewoond en nooit door iemand was gevraagd om een koe te worden. Hij had altijd een gerieflijk leven gehad, met een overvloed aan koeienmelk en –vlees en was er altijd trots op geweest het soort hond te zijn die met niemand kon omgaan. Uit pure verveling in het koeiendorp had hij veel koeien aangevallen en hun hokjes vernietigd en toen dat ook hem niet meer zo boeiend leek, had hij zich aangesloten bij de bende van Al-Kalbi. Zijn enige zwakke punt was dat hij niet veel van het hondisme afwist en was in het koeiendorp eraan gewend over alles vragen te stellen. Zijn grootste hobby was vandalisme en het was zijn fantasie het hele dierenrijk op een of andere manier tot stukjes aan diggelen te slaan. ‘Kalaba is Kalaba, Groot en Barmhartig,’ zei Al-Kalbi, een vies gezicht makend alsof dit geen vraag maar een flauwe en onbegrijpelijke grap was. ‘Is die een dier? Zo ja, mannelijk of vrouwelijk? En waar bevindt die zich?’ vroeg Al-Irhabi door. ‘Er zijn grenzen,’ brulde Al-Kalbi, ‘vragen zijn voor vandaag toegestaan maar dat wil niet zeggen dat het beledigen van het hondisme ook toegestaan is. Kalaba is geen dier, Hij is mannelijk noch vrouwelijk, Hij heeft het dierenrijk geschapen. In je vragen moet je goed opletten dat je geen blasfemie pleegt.’ ‘Maar u zegt dat Kalaba mannelijk noch vrouwelijk is en dan noemt u hem twee keer ‘Hij’?’ vroeg Al-Irhabi weer. Hij had de waarschuwing over blasfemie genegeerd, hij wist niet wat dat was. Al-Batni keek naar Al-Wahshi, want hij had verwacht dat die in actie zou komen om de keel van die Al-Irhabi af te snijden om spoedig een einde te maken aan die blasfemie. Al-Wahshi echter bleef naar de grond kijken, hij had andere plannen. Aangezien de familie van Al-Irhabi veel invloed en macht had in het koeiendorp, had hij gedacht om hem op een later moment voor een groter en beter doel te gebruiken. ‘Kalaba is Kalaba, Groot en Barmhartig,’ blafte Al-Kalbi weer, langzaam en nadrukkelijk, ‘en Hij heeft het dierenrijk en alle dieren geschapen en dat is dat.’ ‘Leve de kroon der alle wijsheid,’ riep Al-Allama. ‘Vraagje,’ krijste een lange hond die achter in een rij zat. ‘Als Kalaba ook de schepper is van de koeien en de kamelen, waarom moeten wij van hen honden maken dan?’ ‘Broeder,’ reageerde Al-Allama en kwam naast de rots staan want hij dacht dat deze vragen nu over het hondisme gingen en hij ervoor verantwoordelijk was ze te beantwoorden, ‘het is waar dat de koeien en alle andere dieren door Kalaba zijn geschapen maar in Zijn laatste contact met de honden een paar eeuwen terug had Hij bekend gemaakt dat dat allemaal een fout was geweest. In dat contact heeft Hij Zijn laatste Woord gegeven en dat houdt in dat alleen honden nu de dienst moeten uitmaken. Daarvóór had Kalaba contact met de paarden en nog daarvóór met de tijgers gehad, maar het feit is dat Hij altijd een hond is geweest.’ ‘Dus Kalaba is toch wél een dier?’ vroeg Al-Irhabi weer. ‘Nee broeder,’ antwoordde Al-Allama met een onbegrijpelijk grimas, ‘Kalaba is géén dier, maar wél een hond.’ Van dit antwoord raakte Al-Irhabi meer in verwarring en om te voorkomen dat Al-Kalbi weer met een lange speech over blasfemie begon, ging hij stil zitten. ‘Is Kalaba ook ooit in contact geweest met ezels en kunnen wij van een ezelin een teef maken?’ riep een andere met een schorre stem. Aan Al-Allama was zo’n vraag stellen veel makkelijker dan aan Al-Kalbi. Uit de rijen achter rees een gegiechel op en sommigen deden mislukte pogingen om te balken of het althans na te doen. Al-Kalbi had meteen spijt van dat hij ze de mogelijkheid had gegeven vragen te stellen. Het scheen hem dat de oude traditie van geen vragen stellen juist en oprecht was en trok de conclusie dat vragen het allergrootste gevaar was voor het hondisme. Die moesten onmiddellijk verboden worden. Hadi Hairan Hadi Hairan is een Afghaanse journalist en woont sinds 2010 in Nederland. Hij schrijft momenteel aan een roman, getiteld 'De Hondenstaat'. Bovenstaande tekst is een voorpublicatie.

Reaguursels

Inloggen

Ik had als schrijver dan toch ook meer de insteek gekozen dat de hoogste in rang een machtsspelletje in gang zetten van list en bedrog. Nu is het alsof er 1 fout is. In werkelijkheid zal mo het ook allemaal niet alleen bedacht hebben. Verder leest het best lekker weg. Maar de dieren metafoor verwijst toch te veel naar Orwell.

centenkrabber | 22-03-15 | 20:26

Als ik dit zo lees, stel ik voor het beroep van hondenmepper weer in ere te herstellen.

J. Jarig | 22-03-15 | 18:11

Wel benieuwd naar boek, heeft zeker potentie en lijkt mij ook een prachtig voorleesboek.

StijlloosInkoppertje | 22-03-15 | 11:08

Probeer eerst eens de taal machtig te worden alvorens de literaire berg te bestijgen. Allemachtig, wat een gebazel. In ieder geval een proeve van tekortschietend onderwijs.

taxhond | 22-03-15 | 11:04

Na dit gelezen te hebben knorde mijn VARKENTJE spontaan een aantal soera's uit de KORAN op... alleen nu van Links naar rechts, als je begrijpt wat ik bedoel.

robstijlloos | 22-03-15 | 10:03

Ik ben wel benieuwd naar het boek. Iets van de parabel van de hondenstaat zien we niet enkel in Afghanistan maar ook in de Levant gestalte krijgen. En dat maakt dan weer nieuwsgierig naar het afglijden van Turkije onder Erdogan.

Takki Yah | 22-03-15 | 10:00

Katten is zeg maar mijn ding. Hulde voor de poging. Ik zou het niet kunnen zo kort in een ander land. Het stuk had een hoog "en toen" gehalte.

ristretto | 22-03-15 | 09:55

Hond 'der alle' honden en 'hondisme', dat klinkt taaltechnisch niet zo lekker. Het taalgebruik in dit stuk kan wel wat verbeterd worden, nu is het best wel storend en trekt het daardoor de aandacht bij de inhoud weg.

Cosmic Traveller | 22-03-15 | 09:38

Mijn hond luistert liever naar Gogol.

KarelMarks | 22-03-15 | 09:05

Hebben ze bij het hondisme ook van die likmatjes waarop ze 5 keer per uur aan hun reedt gaan liggen slurpen?

Breinbrouwsels | 22-03-15 | 07:56

Weer iemand op de lijst erbij die beveiliging nodig heeft.... de hinde. Zullen dit fictieve stuk maar eens persoonlijk aantrekken...

stinkslip | 22-03-15 | 07:40

wakkere_nederlander | 22-03-15 | 00:16
Bark.? Heb ge mij gehackt.. Dacht dat GS voor de reaguurders een ultieme privacy waarborgde.. Tja doorverkopen om doeko te maken bij de commercie bonzen.. salaris moet betaald worden hè...

Dr. Frambozenjam | 22-03-15 | 00:35

@Godsammekraken | 21-03-15 | 19:12

What's meat?

Dat is het voedsel dat asielzoekers en long-stay uitkeringstrekkers zowat gratis in de supermarkt kopen.

What's bark?

Dat weet geen enkele Nederlander. Niet de hardwerkende, niet de uitkeringstrekker en niet de asielzoeker.
Alleen enkele reaguurders doen #bark maar geen
*BARK*

wakkere_nederlander | 22-03-15 | 00:16

Misschien gewoon t beestje bij de naam noemen.... leest een stuk makkelijker

toerbaas | 21-03-15 | 23:39

Ja, ik moet toch even melden dat de honden zich sterk van deze praktijken distantiëren.

de honden blaffen... | 21-03-15 | 23:35

Dappere poging, maar "Animal Farm" zal het nooit overstijgen.

RembrandtvanGogh | 21-03-15 | 23:32

Ik zie de link ook tussen aap en het hondisme.

Pompenkoning | 21-03-15 | 23:21

Mooi geschreven Hadi! Ga zo door,als het boek af is ga ik hem kopen!

Tipped Relic | 21-03-15 | 22:57

@Russells Teapot | 21-03-15 | 22:50
"als je een uit wilt geven" moet "als je een *boek* uit wilt geven" zijn. Om gelijk ook maar even de grammar nazi te spelen tegen mezelf.

Karma. Zucht.

Russells Teapot | 21-03-15 | 22:53

Voordat hij dit uitgeeft mag hij het wel even laten proofreaden zeg. Het barst van de grammaticale fouten:

"Hij liep heel tevreden langs de rivier en zonder om te kijken klom overtuigd op een niet zo hoge rots waar vlakbij zich veel bomen bevonden, luisterde eventjes naar het doffe geneurie van het stromend water enkele meter verderop en wachtte ongeduldig totdat iedereen plaats had genomen."

Zoals het moet:

"Hij liep heel tevreden langs de rivier en zonder om te kijken klom *hij* overtuigd op een niet zo hoge rots waar ---vlakbij--- zich *in* *de* *buurt* veel bomen bevonden, luisterde eventjes naar het doffe geneurie van het stromend*e* water enkele meter*s* verderop en wachtte ongeduldig totdat iedereen plaats had genomen."

Ik ben geen grammar nazi, maar als je een uit wilt geven mag je er nog wel wat aan bijschaven.

Russells Teapot | 21-03-15 | 22:50

Mooi verhaal. Maar of we deze metafoor nodig hebben om iets van die idiotie te begrijpen weet ik niet.......

namensmijnhond | 21-03-15 | 22:30

Moet gezegd worden....

Meer, meer meer Hadi

BenHetZoZat | 21-03-15 | 22:11

Meh.
Soort van make-over van The Animal Farm.
Krijgen we dan ook nog een tekenfilm dan?

gaffelbaard | 21-03-15 | 22:10

Vond het boek van Cesar Milan over honden leuker en vooral leerzamer.

Rebellation | 21-03-15 | 22:06

Ja het is een parabel maar geen goede. Daar waar honden staat kun je moeiteloos moslim invullen. Het biedt geen ander perspectief. Als je desnoods een boek wilt schrijven ga dan in op de laatste 200 jaar van de Islam waarin een moratorium op zelfstandig nadenken is ingesteld, kritiek uit den boze is en de Joden de schuld zijn van alles. Vrijwel elke grote religie is het tot nog toe gelukt zichzelf te bevrijden van zeloten. De oprisping ISIS is het voorteken.

rarity | 21-03-15 | 22:02

George Orwell much??

halfvolle glas | 21-03-15 | 19:13

Soort animal farm, maar dan zonder intellectuele boodschap.

Rebellation | 21-03-15 | 22:01

Cunt cum pyra

geeftnix | 21-03-15 | 21:57

Helemaal niet slecht hoor maar toch een paar tips: probeer niet "De Vliegeraar" van Khaled Hosseini te imiteren. Voeg wat onderkoelde humor toe; ook honden hebben last van allerlei kwaaltjes dus laat je inspireren. Kort hoofdstuk 1 in tot 1500 woorden en begin misschien met een jeugdervaring van de hoofdpersoon - bijvoorbeeld hoe hij zijn hondisme ontdekte.

Hirsch Ballast | 21-03-15 | 21:51

Wel een tip: als je dure naamvallen wilt gebruiken, moet je het wel goed doen. "der alle" moet zijn "aller"

Renkum0317 | 21-03-15 | 21:50

+ 1 voor de goede parabel. Voor de kenners niets nieuws, maar er zijn heel veel niet-kenners. Als de boodschap niet overkomt middels rechtstreekse boodschappen, dan maar op deze manier. Overigens uitmuntend Nederlands voor iemand die pas een paar jaar de taal spreekt, taalbeheersing op een hoger niveau dan de meerderheid der autochtonen, mijn complimenten.

HoogToontje | 21-03-15 | 21:29

Een nieuwe "Animal Farm" maar deze keer over de Islam

Toetsiemonster | 21-03-15 | 21:08

briljante metafoor, kan niet wachten tot het boek klaar is. kan ik het mijn kind voorlezen.

cloudoflogic | 21-03-15 | 20:44

Dit interesseert toch geen hond.

WillemRuis | 21-03-15 | 20:43

-weggejorist-

HaagseSkieldah | 21-03-15 | 20:36

-weggejorist-

staatziegeld | 21-03-15 | 20:33

In de trend van: vervang islam door een ander woord om demense de ernst van de situatie uit te leggen. Die tijd hebben we een beetje gehad. We benoemen nu liever, zeg maar. Althans, het wordt ons heden ten dagen ook dagelijks audio-visueel gemaakt dus dat de islam een honds geloof (sorry honden) weten we inmiddels wel. Waar het om gaat is dat al die naïeve struisvogels en wegkijkers eens wakker worden.

Sliptong | 21-03-15 | 20:31

En wanneer gaat ie weer terug naar z'n heilstaat.?

Graafmess | 21-03-15 | 20:31

Sommige mensen kunnen hier een hoop van leren wellicht, maar ik zou het boek zelf niet gaan lezen.
Als kind heb ik de Zwarte Stenen van Guus Kuijer gelezen, ook een soort metafoor, en heb toen veel opgetoken over hoe de wereld in elkaar steekt.
Mischien is het een idee om er een kinderboek van te maken?
Succes met je boek iig!

SyntaxError | 21-03-15 | 20:28

De Afghaanse Annie M.G. Schmidt.

Uw Verzekeringsadvis | 21-03-15 | 20:24

@Graaf van Egmont | 21-03-15 | 20:01
Gelukkig werkt grootschalig analfabetisme nu eens in ons voordeel, blijkbaar.

pennestront | 21-03-15 | 20:23

Word verfilmd.... Allemaal beroemdheden over de rode loper in de schijnwerpers richting de première. In de hoofdrol Afgaanse Windhond nl.m.wikipedia.org/wiki/Afghaanse_wind... . De bijrollen als slechteriken worden gespeeld door Jack The Russel en de Amerikaanse Stafford.
Vanaf 25 april in de bioscoop..

Dr. Frambozenjam | 21-03-15 | 20:22

Mooi dat het hondisme hier synoniem is voor de islam. Honden zijn onreine dieren in de islam. Persoonlijk vind ik ze wel lieve beesten.

SamKoeman | 21-03-15 | 20:21

necrosis|21-03-15|19:33| Daar houdt ik het ook maar bij,.. heb geen zin in sessies bij het ggz.

Archy Bunker | 21-03-15 | 20:19

Kan ook wat
minder
minder
minder
Liever iets als: captain Haluf saves the world from kalief Iznooitgoet, of zoiets

pennestront | 21-03-15 | 20:19

Voor iemand die in 2010 uit Afghanistan naar Nederland is gekomen vind ik dat hij verdomd goed Nederlands schrijft. En met een gezonde kijk op de islam. Waarvoor hulde.

Professor Superhirn | 21-03-15 | 20:17

hij probeert het tenminste en zo slecht is het niet. Gewoon lekker doorgaan zou ik zeggen.

jan-lul-de-behanger | 21-03-15 | 20:11

Hadi, eerlijk? Jij denkt in beelden. Doe ik ook. Ben daarom ook vaag beschouwd. Door het parabel is het ook niet voor iedereen weggelegt. Ik snap de essentie en zo'n beetje zie ik die figuur ook die jij beschrijft.

Was mentaal zieker dan het dood gemartelde vrouw van recentelijk. Ben bang dat niet iedereen het kan oncijferen. Meer voor de kenner die kan plaatsen wie wie is.

Verder wat de Graaf zegt! Moedig, alleen die hufters schieten mensen dood om minder. Ayaan en Wilders leven tegenwoordig onder 24 uur bewaking dankzij dat blaffende hondje met zijn waanbeelden.

Vageling | 21-03-15 | 20:10

Wij hebben het allemaal niet begrepen geloof ik. Dit is gewoon een geschreven cartoon.

Graaf van Egmont | 21-03-15 | 20:10

Prachtig verhaal, beetje Karl May achtig
prima stijl, alleen moet je dit verhaal niet laten
analyseren door lezers van stripverhalen.
die haken na 3 regels af.

Berthe | 21-03-15 | 20:09

Een bosrijke omgeving zou hem wel doen.
Mits met prikkeldraad als afscheiding. Een goed advies: bezoek uw huisarts. Waar heb ik dat meer gelezen?

Toine Tussenbeen | 21-03-15 | 20:03

Helder Groentje | 21-03-15 | 19:58
Daarom: boek afschrijven, epub van maken en als torrent de wereld in sturen. En dan maar hopen dat geen moslim het leest.

Graaf van Egmont | 21-03-15 | 20:01

Kortom, een verwarde man.

Toine Tussenbeen | 21-03-15 | 19:59

Even buiten het feit gerekend dat er nog een heleboel spel, stijl en taalfouten in zitten (maar desondanks niet slecht voor iemand die zo kort in Nederland woont) is het te overduidelijk over een onderwerp.
Spijtig ook dat het niet lekker weg leest.
Daarnaast is het onderwerp wel vragen of zelfs smeken om binnenkort permanent door het leven te gaan met 24/7 persoonsbeveiliging. Dat je die krijgt als nobody is overigens zeer zeer twijfelachtig.
Ik vermoed dat als je het publiceert er heel weinig mensen zijn die ook maar de moeite zullen nemen het te willen lezen, laat staan het ook daadwerkelijk kopen en lezen. En om daar nu zoveel voor te riskeren?

Helder Groentje | 21-03-15 | 19:58

Sorry hoor maar dit is totaal onleesbaar.....

Nilfisk | 21-03-15 | 19:58

Ik ben meer een kattenmens en heb weinig met honden.
Bij het lezen van dit verhaal kreeg ik de neiging om te gaan zappen, wat ik ook meteen doe als " the dog whisperer" op NG is.
Wat zou onze samenleving er toch een stuk beter uit zien als we dit soort gasten ook gewoon weg kunnen zappen.

Ronnie L5042 | 21-03-15 | 19:58

Moderne versie van Snuf de hond?

tiswat | 21-03-15 | 19:55

Animal Farm 2.0
Maar dan slecht geschreven.
.
Idee: +veel
Uitvoering: -veel

McPhart | 21-03-15 | 19:55

Mooie metaforen,.. maar voor mij toch iets te onvolwassen. wel hulde voor het weglaten van zo veel mogellijk bijvoegelijke naamwoorden en versieringen. Maar sorry,.. net iets te netjes. Ben benieuwd naar boek.

horsteknots | 21-03-15 | 19:54

Benoem het dan gewoon zoals het is, met je metafoor.
Lafbek.
Niet dat ik wat tegen honden heb, integendeel.

Jim Lovell | 21-03-15 | 19:52

@necrosis | 21-03-15 | 19:40

Na 'mijn tante coleta' begreep ik waarom de moeder van een jeugdvriend zich gedroeg zoals ze zich gedroeg. Ik was n jaartje of 15/16, zij midden dertig. Was, bezijden iets wetmatigs, helemaal niks mis mee.

vaas klaak | 21-03-15 | 19:52

Iets teveel Al-dit en Al-dat. Elke naam begint met Al. Prima dat iedereen in de woestijn zo heet maar neem in je boek een beetje makkelijk te onthouden namen.
Verder zou ik de 2.500 worden minimaal halveren in je eerste hoofdstuk. Het is onwijs langdradig en niet echt behapbaar voor een Nederlands publiek.
Tot slot doet de vergelijking met Animal Farm zich op, ook zo'n leuke dierenmetafoor. Echter, niet vergeten wie daar de hoogste in rang waren!

de Voorzittert | 21-03-15 | 19:51

@Leentje v/d Melkboer | 21-03-15 | 19:40
Dankzij mij blijft er in ieder geval minstens één boom staan...

necrosis | 21-03-15 | 19:50

Ik persoonlijk vind het nogal onleesbaar. Zoals te doen gebruikelijk in de moslimwereld wordt er teveel uitgewijd over niet relevante zaken. De beeldspraak is duidelijk, maar houdt het kort en krachtig.
Oh ja, de nederlandse taal. Ga ik niet bij de schrijver neerleggen, want komt uit het buitenland. Maar "der alle"
wordt niet gebruikt in Nederland. Het is hoofd "aller" dieren of honden, of hoofd van alle dieren.
Dus: verhaal moet sneller en directer en laat vóór publicatie even door een nederlandse collega nakijken.

PS.: En let een beetje op jezelf. Je bent gevaarlijk bezig.

Graaf van Egmont | 21-03-15 | 19:44

@Bruno Alaska | 21-03-15 | 19:35
Dat is een belediging voor keurig opgevoede honden!
Ik luister nog liever naar Cesar Milan dan naar dat reptiel Arrogander....

necrosis | 21-03-15 | 19:44

Dat gaat een roman worden waarvoor het hele bosgebied op de Veluwe gekapt moet worden.

Leentje v/d Melkboer | 21-03-15 | 19:40

Op de middelbare school had ik een lijstje met boeken waar ik uit kon kiezen, zoals 'Houtekiet' van Walschap, of 'A tale of two cities'.
Niemand die zich afvroeg waarom ik 'mijn tante Coletta' toch een stuk leuker vond.....

necrosis | 21-03-15 | 19:40

Geef mijn portie maar aan Fikkie.

brutus68 | 21-03-15 | 19:38

Woef, woef!
Sorry, ben allergisch voor honden.
Hatsjoe!!!

Aristotalloss | 21-03-15 | 19:38

Oh ik snap hem. Overal waar hond staat bedoelt hij natuurlijk eigenlijk D'66.

Bruno Alaska | 21-03-15 | 19:35

Bierosaurus  | 21-03-15 | 19:19

Tja lees mijn nieuwste confituur van net. Goed hè

Dr. Frambozenjam | 21-03-15 | 19:35

@balustrade | 21-03-15 | 19:24
Toen Salman Rushdie 'de Duivelsverzen' schreef, kraaide er niemand een haan naar.
Toen de toenmalige Ayatollah van Iran een Fatwa over Rushdie uitsprak en een miljoen Dollar op zijn hoofd zette, verkocht zijn boek buitensporig.
Ik ken zat mensen die boeken van hem, Pim en ander 'goden' op de plank hebben staan maar die nooit gelezen hebben.
Ik lees liever de comments op de GeenStijl, daar zitten vaak ruwe juweeltjes tussen!

necrosis | 21-03-15 | 19:33

Tja eens was er een oorlog tussen spaghettikoning en de wokkelkoningpasta. De zoon van de wokkelkoningpasta was door het zoontje van de vader van spaghetti voorgelogen over een meisje dat naar het dorp zou komen. Hierop besloot de oppermachtige spaghettikoning een enorm grote pan op zeer heet water te koken. zijn plan is om wokkelkoningpasta gevangen te nemen en deze laten koken in de pan todat deze het leven gaf. Hij nam de wokkelkoningpasta gevangen en deed alzo als hij wou.. Het gerucht ging de wijde omtrek in. In een ver ver dorpje was ene meneer genaamd Bertollipastasaus, deze hoorde van het nieuws over de oorlog en dat spaghettikoning de wokkelkoningpasta heeft gekookt. Hierop tuigde hij zijn ezel op en ging richting de spaghettikoning vol bewapend van rode tomaatgranaten en mozarella .50 kalibers..
En ga zo maar door.. heb geen zin meer om het af te maken.. fijne avond allen

Dr. Frambozenjam | 21-03-15 | 19:32

Deze man kan helemaal niet schrijven.
Maar ze hebben nog afwassers nodig bij van der Valk, dus.
Ik ga maar niet uitleggen wat er allemaal aan mankeert, maar je zou het kunnen samenvatten met: gaap.

King of the Oneliner | 21-03-15 | 19:27

W.F. Hermans vond ik toch beter. En Bob den Uyl moet postuum nog de Nobelprijs voor literatuur krijgen, gewoon omdat het moet!

eerstneukendanpraten | 21-03-15 | 19:27

Too obvious. Al zal het de beste man wel weer een fatwa opleveren. Zucht.

Grenzen dicht. Islam eruit. En we kunnen weer een tijdje door.

balustrade | 21-03-15 | 19:24

Tering.... is alleen het voorwoord van de roman weggelaten? Wat een lap tekst zeg. Met alle respect maar ik begin er niet aan.

toetanchamon | 21-03-15 | 19:23

Dr. Frambozenjam | 21-03-15 | 19:17

Alsof jouw confituur altijd zo smaakvol is.

Bierosaurus | 21-03-15 | 19:19

@Godsammekraken | 21-03-15 | 19:10
Jep, parabel. Maar helemaal niet mooi. Verbied hondisme!

Lewis Lewinsky | 21-03-15 | 19:19

Iets te lang, maar aangezien het makkelijker wegleest dan een column van Hans Jansen kan het prima op GeenStijl! Ik vond het leuk en grappig, goed werk!

snotferatu | 21-03-15 | 19:19

@Fijnstoffer | 21-03-15 | 19:14

De strontvliegen die rond de geitenstront zwermen?

Parel van het Zuiden | 21-03-15 | 19:18

Eerlijk gezegd slaat nergens op.. Geen referentiepunten en bronvermelding/verwijzing. Dus puur uit de fantasie van de schrijver. En zeker niet grappig of leerzaam..

Dr. Frambozenjam | 21-03-15 | 19:17

Al-Kalbi is eigenlijk een blinden geleidehond zo te lezen.

Bierosaurus | 21-03-15 | 19:17

Ik ben toch meer een kattenmens.

necrosis | 21-03-15 | 19:17

Geef de Nederlandse cq Europese wegkijk- en vergoelijk-elite een prominente plek in je verhaal, waarin hun huichelarij en domheid raak en breed uitgemeten worden. Dan wordt het vast wel wat.

Fijnstoffer | 21-03-15 | 19:14

George Orwell much??

halfvolle glas | 21-03-15 | 19:13

Zou een zorgvuldig beargumteerd stukje kunnen typen over ondermaats, talentloos, etc. Maar dan zou ik minstens dagelijks hetzelfde moeten doen bij de stukjes van Quid.

vaas klaak | 21-03-15 | 19:13

Zou een zorgvuldig beargumteerd stukje kunnen typen over ondermaats, talentloos, etc. Maar dan zou ik minstens dagelijks hetzelfde moeten doen bij de stukjes van Quid.

vaas klaak | 21-03-15 | 19:12

Het volgende hoofdstuk gaat over de hondsdolheid die zich inmiddels meester heeft gemaakt van de roedel?

Parel van het Zuiden | 21-03-15 | 19:11

Mooie parabel. Een verzoeknummertje voor de volgende keer: iets met varkentjes misschien?

Godsammekraken | 21-03-15 | 19:10

Ehh tsja, herkenbare beeldspraak.
Maar wat voegt het toe? Gaat er iemand zn mening herzien door zo'n boek?

Ik bedoel islam is kut, religie in het algemeen is kut... allemaal waarheden als een hond.
Maar we weten het al.

Ballenman | 21-03-15 | 19:09

Veel te langdradig, lijkt wel moslim geouwehoer.

kanAnaalBeter.nl | 21-03-15 | 19:09

Goed verhaal. Lekker kort ook.

mindless | 21-03-15 | 19:08

Ik mis een hint naar laffe hond Peggolt in het relaas.... wellicht is het een idee hem Igor de valse kutkin te noemen?

pluizigkroeshaar | 21-03-15 | 19:06

Het leest als de koran, ik mis alleen een verkrachte pup.

Sjaak uit Dordt | 21-03-15 | 19:06

-weggejorist en opgerot-

Leo* | 21-03-15 | 19:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen