Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Waarom Jihad moet en mooi is

hj.pngDe kern van waarom jihad van de islam moet en mooi is, kan goed worden uitgelegd zonder er details uit de koran bij te halen. Ook moslims die de koran niet of nauwelijks kennen, kunnen daarom overgehaald worden tot deelname aan een jihad-oorlog. De redenering die tot meedoen met jihad leidt, telt een beperkt aantal stappen. De eerste: mensen moeten leven naar Gods wil. Iemand die, hoe vaag ook, in God gelooft, kan daar weinig tegen inbrengen, behalve dan dat hij niet weet hoe de wil van God luidt. De tweede stap, voor moslims vanzelfsprekend, luidt dat Gods wil de mens bekend is. Gods wil ten aanzien van het menselijk gedrag is namelijk vastgelegd in de sharia. De sharia is een moeilijk rechtssysteem, waarvoor je om het te begrijpen, net als bij het Nederlands recht, een deskundig jurist moet raadplegen. Een leek kan immers nooit op eigen houtje verzinnen wat het Nederlands dan wel het islamitisch recht nu precies wel en niet voorschrijft. Wie vagelijk moslim is, maar niet precies weet wat het islamitisch recht voorschrijft, heeft geen keuze behalve de instructies van de deskundige beroepsmoslims te volgen. Voor iemand die alleen nog maar moslim-in-naam is, zijn de beroepsmoslims die de sharia door en door kennen essentieel, net zo goed als voor wie ziek is een arts essentieel is. Een zieke gaat ook niet op eigen houtje interpreteren wat hij van de gezondheidsleer weet. Die doet wat de dokter zegt. Hoe minder de achterkleinkinderen van een migrant zich van de islam herinneren, hoe eerder ze geneigd zullen zijn blind te varen op de aanwijzingen van de imam. Ze hebben een imam nodig zoals iemand die kiespijn heeft, een tandarts nodig heeft. De kennisvoorsprong van de imam is al groot door zijn opleiding, en zijn gezag wordt versterkt door de opvatting dat de islam niet iets is voor amateurs: om zeker te weten wat de islam voorschrijft, zijn jaren van sharia-studie nodig. Ook een advocaat heeft immers jaren nodig om zo ver te komen als hij gekomen is. Ook Moszkowicz moest worden bijgeschoold! De opleiding van een imam gaat over het islamitisch recht. Dat islamitische recht leert dat wie dat recht afwijst, zelfs al is het op een detail, uittreding uit de islam heeft gepleegd, waarop volgens het islamitisch recht de doodstraf staat. De regels van het islamitisch recht belichamen immers de wil van God, en wie bewust de door God gegeven regels afwijst, laat zien dat hij een vijand van God is. Wanneer daarentegen iemand uit onmacht of laksheid zich niet aan alle regels van de sharia houdt, is dat een andere zaak, minder ernstig dan tegen de geldende regels bezwaar maken. Onvolmaaktheid bestaat nu eenmaal. Nederlanders zullen ook wel eens niet volmaakt volgens alle regels van het Nederlands recht leven – maar dat betekent nog niet dat ze de regels van het Nederlands recht afwijzen. Laks zijn is nog geen afwijzing. De islam tolereert geen afwijzing. Er is geen plaats in deze wereld voor wie de islam afwijst. Een staat die haar eigen wetten bedenkt en uitvaardigt, en haar onderdanen er niet toe brengt om volgens de wetten van de islam te leven, heeft de wetten van God afgewezen en de voorkeur gegeven aan de eigen, door mensen gemaakte wetten. Wanneer de regering van zo’n staat uit moslims bestaat, is dit zelfs nog erger dan eenvoudig afwijzen. Dan is het uittreding uit de islam. Het staatshoofd en de dienaren van zo’n staat zijn schuldig dan wel medeplichtig aan afval van de islam. Ze mogen gedood worden. Om alle details van de islamitische wet te kunnen toepassen, en om overtreders van de sharia te kunnen straffen, is de hulp van de staat noodzakelijk, want toepassing van de islamitische wet is verplicht, en de stichting van een islamitische staat is dat dan dus ook, omdat zonder zo’n staat aan een van de belangrijkste verplichtingen van de islam, te weten gehoorzaamheid aan de sharia, niet zal kunnen worden voldaan. Gehoorzaamheid aan de sharia betekent ook deelnemen aan de jihad-oorlog die de sharia voorschrijft, naast het even zo goed verplichte vasten, bidden, enzovoort. Kijk, nu zijn we er. We hebben stichting van een islamitische staat en de deelname aan de jihad-oorlog die deze staat hoort te voeren, tot verplicht weten te verklaren op logische gronden zonder ook maar één keer een korantekst of een uitspraak van Mohammed er bij te hebben hoeven halen (die er overigens genoeg zijn). Er hoeft in deze redenering ook nog eens geen onderscheid gemaakt te worden tussen verschillende soorten islam: extremistisch, radicaal of gematigd. De beroepsmoslims, de sharia-onderwijzers, die blijven zitten met de Zwarte Piet. Zonder Zwarte Piet geen Sinterklaas. Zonder beroepsmoslims geen jihad-oorlog.

Reaguursels

Inloggen

In onther words. We are pretty much fucked. Want ik zie die Imams niet vertrekken.

Aantastelijk | 16-02-15 | 14:07

Ik was even nieuwsgierig wat zo'n GS-column nu eigelijk oplevert. Tussen de 1001 en 5000 EUR bruto per maand dus (Inkomstencategorie 2) :-)
www.europarl.europa.eu/mepdif/125029_D...

Delaware | 16-02-15 | 07:36

donjon | 15-02-15 | 17:04 Die tekst is te vinden in deze link:
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/02/...
Je hebt ‘m blijkbaar bewaard. Ik ben vereerd hoor! En ik sta er nog steeds achter.

Benedict Broere | 15-02-15 | 18:13

@Benedict Broere | 15-02-15 | 12:52

_________
.
Is dit dan niet van jou?:
.
Hoe meer islam in Nederland en West-Europa en de Westerse wereld in het algemeen, des te meer schade voor de creativiteit en economie van die cultuur, want de islam ziet het als absolute van Allah gegeven opdracht om alles aan niet-islam uit te roeien en af te breken. Dus wetenschap, democratie, mensenrechten, inventiviteit, zelfstandig denken, muziek, kunst, sport, humor, wat al niet. En dit wordt allemaal uitgespeld in de islamitische leer en het is na te lezen in de islamitische geschiedenis en het wordt voorgeleefd in de islamitische daden van tegenwoordig. Zodat politici die hiervoor blind wensen te blijven, niet verbaasd moeten zijn uiteindelijk gezien te worden als criminelen die het volk dat zij wensen te vertegenwoordigen verraden hebben en hebben blootgesteld aan een van de gevaarlijkste ideologieën die ooit door de mens is bedacht. Het zou mij niets verbazen als uiteindelijk heel wat prominenten onder die islamgoedpraters eindigen in het beklaagdenbankje van dat mooie instituut in Den Haag, het Internationaal Gerechtshof.

Rest In Privacy | 15-02-15 | 17:04

Als ik een moskee zie (en ik zie ze steeds vaker, in Nederland zijn er al zo'n 450) moet ik steeds denken aan een door Erdogan uitgesproken tekst : "Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.
Ik ben op dit moment het fascinerende boek : The Neglected Duty (The Creed of Sadat's Assassins and Islamitic Resurgence in the Middle East)van Hans Jansen aan het lezen. Ik wil het iedereen aanbevelen!
Ik mag hier ook weer eens Heer Jansen danken voor zijn steeds weer unieke originele betoogtrant! "Eenvoudige" maar rake analyses!! Knap werk!

OgenOpen | 15-02-15 | 15:16

Plukkiehaar | 14-02-15 | 16:44 Moge Hans Jansen de wijze oma zijn voor mensen die dit nog niet wisten en die Grootmoeder Plukkiehaar nooit hebben mogen meemaken.
Door het prachtige fenomeen te beschrijven zonder een letter uit de i-merk instructies mee te nemen hoeft er niet getwist te worden over de (id-)entiteit van het opperwezen en kan er ook niet het argument ontstaan dat de quran(Gg'tfoe) nooit een letter zal prijsgeven aan de ongelovigen. De schrijver weet dit, en gaat náást "Ook moslims die de koran niet of nauwelijks kennen" staan, hij neemt een broederlijke positie in ten opzichte van iedereen en beschrijft zonder haat de werking van de machine.
Schrijver is dus een autoriteit die het beter weet en die gevolgd zou mogen worden (als wegwijzer, goede raad opvolgen). Ik hoop dat ik hem goed gelezen heb.
Wat er niet inzit is het stukje dat een mens in nood zelf arts, tandarts of advocaat kan worden. Maar als het lezen van 1 boek al problematisch is...
Het is niet geschreven aan mensen die voor de lol hun kennis vergroten, maar een waarschuwing voor- en aan hen die op basis van eigen onwetendheid, wat algemeen bekende feiten en andermans opjutten bereid zijn anderen te doden.
Bezie de enkele logische stappen van verdwaling, herken waar deze op uzelf toegepast worden. en
Ere uw grootmoeders, want oma weet het beter.

hallevvezool | 15-02-15 | 14:48

Verlichting - volgens Kant het vermogen van ieder mens op zijn eigen verstand te vertrouwen zonder aanvaarding van een ander als autoriteit voor het denken.
Ooit was volksverheffing een nobel streven van zowel de socialisten als de liberalen die nu onwaarschijnlijkerwijs in hetzelfde kabinet zetelen. Verheffing en verlichting het zijn sterk gerelateerde begrippen.
Zo niet de regenten van de woningbouwcoorporaties, de voormalige NUTS bedrijven, de meninglozen die het maatschappelijk middenveld bevolken en die zich laten overrompelen door het sterk groeiende electoraat van de vijfde kolonne van het kalifaat. Zij denken niet. Zij volgen. Zij volgen slaafs de partijzweep die op zijn beurt weer wordt gehanteerd door de Samsons, de Rottenbergers en de Asschers van dit stelsel die vooral "het grote plaatje" namelijk het aantal te voeden monden in de politieke kaste en rust en vooral geen onrust voor ogen hebben.
Als je een visie hebt wordt je campagneborden beplakkend en strooifolderend toch al snel uitgekost door het partijpolitieke systeem. Bedreigend. Te uitgesproken. Geen teamspeler.
Dit type mens komt bovendrijven en is erop gericht de politieke kaste bijeen te houden.
Dit type mens wordt geindoctrineerd door ideologische wensdenkers aan staatsgesubsidieerde universiteiten die elkaar napapegaaien in politieke correctheid en volkomen misplaatst cultuur-relativisme.
En in die politieke slapheid en in dat politieke wensdenken sluipt de imam met zijn middeleeuwse haatdenken onze vredige verlichte maatschappij binnen om te slechten wat wij hebben gebouwd met een drang om te vernietigen hoe wij tolereren.
Dat, beste reiziger, is de ondergang van het Avondland waarvan u zetelend op uw bank met uw spreekwoordelijke sjips en bier aanschouwend mag genieten.
Slava Ukraina: de MH17 is door Komoloisky neergehaald!

trip666 | 15-02-15 | 14:02

De linkse partijen hebben een flinke draai gemaakt. Vormden ze voor de val van de Muur nog de vijfde kolonne van de communisten, nu van het kalifaat.

Alex6684 | 15-02-15 | 13:12

Eentje om te bewaren en te herlezen.

Kees Bakels | 15-02-15 | 12:53

donjon | 15-02-15 | 00:35 Je vergist je denk ik, want volgens mijn eigen archief heb ik daar helemaal niet gereageerd. Als je doelt op het item over hypocrisie, dat zit in deze draad: www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/02/...

Benedict Broere | 15-02-15 | 12:52

minimá-armezusvan.. | 14-02-15 | 23:52 Je wijst op een ongerijmdheid wat betreft die redelijke God en zo is er nog veel meer aan te wijzen. Maar het gaat er om wat joden en vroege christenen zich aan godsbeeld ontwikkeld hebben, en dit waarschijnlijk in hun interactie met Grieks-Romeinse filosofie en Logos-denken. In de islam zie je trouwens ook enkele eeuwen van grote interesse voor Griekse filosofie. Maar die richting in het denken verliest het van de orthodoxie, waarna wetenschappers en filosofen worden als opgejaagd wild, met eeuwen van cultureel en intellectueel verval tot gevolg - zoals deze orthodoxie zich tegenwoordig met grof geweld over de Westerse wereld wil verbreiden. Wereldbeelden, wereldbeschouwing, religie, filosofie, het doet zich voor op basis van mensen die bepaalde ervaringen hebben en die antwoorden zoeken op existentiële vragen en die vervolgens vandaaruit hun bestaan vorm geven. Maar daarin speelt ook een rol geografie bijvoorbeeld, en politieke en economische ontwikkelingen, technologie als alfabet en kompas en boekdrukkunst, en zeker ook de structuur van menselijke hersenen. De psychiater en filosoof Iain McGilchrist schrijft heel interessant hierover in ‘The Master and his Emissary’. Over een vergelijkbaar thema schrijft ook de Nederlandse filosoof André Klukhuhn. Het grote probleem met de islamitische schreeuwers en moordenaars is dat ze immuun zijn voor redelijkheid en argumenten en empirisch bewijs. Deze mensen zullen met grof geweld van je eisen dat je hun waarheid onderschrijft dat de Aarde plat is. En zo meer. En op een groeiende minderheid na is de moderne Westerse cultuur nog niet bereid om zich effectief tegen deze schizofrene barbarij te beschermen.

Benedict Broere | 15-02-15 | 12:39

Het is simpel: combineer een periode van recessie met charismatische leiders van welke (extreme) overtuiging/religie ook dan is de uitkomst minder prettig. Als je dit aanvult met een Nederlandse cultuur van dialoog (wegkijken en theedrinken) dan vergroot je de kans op 'minder prettige situaties'.
Zie geschiedenis.
Oplossing voor Nederland: verzuiling op scholen om zeep helpen. Religie-lessen zelf financieren alleen met binnenlands geld. Communicatielessen en lessen over respect en vrijheid van meningsuiting voor iedereen invoeren. Desnoods met meerdere leraren van verschillende achtergronden en sexuele voorkeuren.

Haagse Tokkie | 15-02-15 | 12:06

We moeten onszelf wapenen met dezelfde wapen: kennis over de Islaam. Daarom: heeft iemand nog de biografieboek of de vertaling vd koraan die al-jakeen gratis uitgaven aan niet-moslims? Deze actie is helaas sinds kort voorbij.

Lizio | 15-02-15 | 12:05

Daarom te vuur en te zwaard onze eigenheid verdedigen. Een eigenheid die strikt reformatorisch t/m strikt humanistisch toestaat en het mogelijk maakt om samen te leven. In ècht respect voor elkaars overtuigingen en niet vanuit een gedwongen positie. Wat dit betreft doet het denken aan de ergste vorm van het nazidom. Dat had ongeveer dezelfde strekking: gepropageerd door iemand en klakkeloos nageleefd door de kudde. Met alle gevolgen van dien.

goedemorgennederland | 15-02-15 | 10:31

Er zijn geen oplossingen om de islamisten een koekje van eigen deeg te geven? Natuurlijk wel!

De eerste stap moet zijn om de bergen subsidie aan honderden moslim-belangenclubjes onmiddellijk stop te zetten.
Het is natuurlijk te idioot voor woorden dat u en ik moeten meebetalen aan het faciliteren van onze eigen ondergang.
Dat principe van betalen voor je eigen ondergang kenden we al van de nazis m.b.t. de holocaust.

Al die islamitische belangenclubjes zijn er alleen maar om speciale rechten op te eisen en onze regenten, c.q. landverraders gaan daar steeds weer volledig in mee waarbij de belangen van de autochtonen al lang bij het groot vuil zijn gezet. Vide de haathutten in Gouda en Leiden maar ook het toestaan van enorme geluidsoverlast van die schreeuwlelijkers op de minaretten. Bijv. Den Haag

Het is bovendien systematische discriminatie van niet-moslims door de overheid, die overigens tegenwoordig de grootste wetsverkrachter is.
De criminele, tevens beroepsamateur, Job Cohen noemde dat "compenserende neutraliteit" en maakte prompt een fors bedrag "kwijt" om een moskee te faciliteren.

Nu weer die halve zool Elforkani van het CMO, een jihadi waarbij vergeleken een gifslang een prettige ontmoeting is. Een nogal onschuldige demonstratie tegen een moskee in Leiden opblazen tot buitensporige proporties en het vergelijken met de misdaden van de jihadi's.
Over de zeer ernstige intimidaties door moslims van de bewoners in de buurt van die haathut die zich verzetten tegen de komst er van hoor je die jihadi niet.
Elforkani is net zo goed een jihadi want vecht gewoon om ons allemaal de islam op te dringen. Hij gebruikt (nog) geen geweld behalve dan verbaal geweld. Hetzelfde geldt voor Marcouch die vindt dat van West Amsterdam maar ogenblikkelijk een kalifaat gemaakt moet worden en dat godsdienstonderwijs op openbare scholen moet worden ingevoerd.

De volgende stap moet zijn om de financiering van al het bijzonder onderwijs af te schaffen. Al die scholen kunnen gewoon openbare scholen worden en uitsluitend concurreren op basis van de kwaliteit van het onderwijs. Leuteren over en hersenspoelen net fantasiefiguurtjes en sprookjesboeken doen ze maar ergens anders dan op de scholen.

Als derde punt moeten alle haatverspreidende imams en andere islamitische zeloten de toegang tot ons land worden ontzegd.
Vrijheid van meningsuiting is een groot verworven recht maar dat is iets anders dan oproepen tot geweld c.q. het zaaien van dood en verderf of het ondermijnen van onze rechtstaat. In Rijswijk staat nu ook weer zoiets te gebeuren.

Pieter V | 15-02-15 | 10:06

G*dT ben benieuwd wanneer het kantelpunt wordt bereikt?
In uw boek "God heeft gezegd"(hoofdstuk: De druiven zijn zuur)krijg ik de indruk dat u van de school van Rodney Stark bent en niet van Emile Durkheim.* Fabulerende woestijnvolkeren bevinden zich in het domein van de religieuze waan;-) *zie de zon al schijnt ze niet!

kapitein oosterlng | 15-02-15 | 08:16

In Denemarken zijn ze er nu ook (weer) achter. Geen discussie over het mohammedanisme of alles wat er mee te maken heeft. Alle kritiek wordt weggeschoten. Mohammedanisme en rechtsstaat verhouden zich niet. Waarom er in nl zoveel steun is voor het mohammedanisme? Ik snap het niet. Vooral omdat de mohammedanen keer op keer laten zien hoe critici worden behandeld. Kogel op kogel. Ik zou wel 's willen weten waarom pvda, d'66 en gl zo voor hoofddoekjes zijn, zo voor een vrouw-homo-links-anders gelovig vijandig geloof zijn. Waarom links de onderdrukking van vrouwen, homo's, links, en anders gelovig zo toejuicht. Ik snap het niet

blaater | 15-02-15 | 07:41

Grappig stuk! Nu zag ik gisteren bij de het restaurant met de grote gele "M" (nee, niet van mekka) wel dat de clientèle op dat zekere moment ongeveer voor 50% uit moslims bestond. De ene getooid in een enigszins westers uiterlijk, de ander één of andere besluiering of "traditioneel" gewaad, allemaal druk met een haramburger van een soort naar binnen te drukken. Kun je je voorstellen; dat volk wordt volgepropt met haatgevoelens jegens on rijke en decadente westen, waarbij voor moslims de VS ongeveer Satan is..... maar toch zitten al die allah/mohammed-wannabees daar in een Amerikaanse eetgelegenheid decadent Amerikaans (en niet halal) voedsel in hun vroome keeltjes naar binnen te drukken! Volgende keer maar eens fotootjes van maken en op fundamoslim-sites plempen; kijken wie "al die gematigden in Nederland" zijn, en wie niet!?

Nederlanddraaitdoor | 15-02-15 | 02:15

Benedict Broere | 14-02-15 | 20:35
.
Benedict, ik had 'n interessant schrijfsel van jou hier: www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/02/...

gelezen maar het is helemaal verdwenen, zelf het spoor:-weggejorist- is verdwenen.

Rest In Privacy | 15-02-15 | 00:35

@benedict broere
bent u bekend met het zondvloed verhaal? een watermassa die alles en iedereen doodde, zonder aanzien des persoon, alle dieren, alle planten, en alle bacteriën die dezelfde god geschapen had, maar die hij even vergeten was. en waarom? tsaj, waarom eigenlijk? die god zou redelijk zijn? redelijkheid komt van mensen, niet van goden.

minimá-armezusvan.. | 14-02-15 | 23:52

Dank Hans.
In heel de "vrije" wereld ligt het geweldsmonopolie bij de staat. Met uitzondering van zelfverdediging in een dodelijk scenario.

Als je aantoont dat je eerder dan later vermoord zult worden, dan mag je preventief de eerste dodelijke stap zetten.
(zachtjes rinkelt het kristal in de nacht).

BraadWorstLul | 14-02-15 | 23:45

Ja, allemaal goed en aardig wat die Musselmannen denken en vinden. Maar hier hebben we een ander systeem. Punt.

triasenergetica | 14-02-15 | 21:52

@kloopindeslootjijook
Oplossing? weet Hans ook wel hoor, evenals de voorgangers die dit grotere gevaar dan Oekraine nu, al jaren geleden aan zagen komen (arme)Janmaat,(arme) Pim Fortuin,Hirsi Ali etc. en ons Geert. Het probleem ligt in onze grondwet. Namelijk het erkennen van onze politici,dat de Islam een godsdienst is i.p.v een barbaarse ideologie, die wereldoverheersing nastreeft.
Geen van onze huidige politici en de meeste wetenschappers heeft, hebben, de moed (uitgezonderd Geert)dit te erkennen. Als iedereen op Geert stemt, dan komt vanzelf het goede personeel, voor economie etc. in de partij om met het niet erkennen van Islam als Godsdienst in N.L. onze vrijheid te verifieren. Echter zal zoals in het verleden de revolutie in zulks weer door echte leiders worden aangevoerd. Ik hoorde dat Sarkozy vond dat er in Europa geen plaats is voor Islam, een beetje verlichting, gelukkig. Voor mij lijkt het wel of de geest van Adolf Hitler weer op democratische manier sluipend intreedt; op de koppels van zijn soldaten stond "God Bei Uns" (heb dat zelf gezien, ben van 1937) Is het Nazi dan ook een Godsdienst volgens bijv. Pechtold? en Ascher? als zij in die tijd hadden geleefd? Ik denk van wel. Weet u waarom de moffen alle Joden konden pakken in N.L. destijds? Omdat onze gemeenten uit angst gaarne hun administraties aanleverden aan die rot moffen!Zij waren net zo bang als nu onze politici voor de moslims!
Er is voor N.L. dus maar een oplossing! Stem op Geert en hou dat vol!

Saxofoon | 14-02-15 | 21:32

"Onvolmaaktheid bestaat nu eenmaal."
Eeh... die Koran hier op mijn boekenplank begint met "Dit is een volmaakt Boek, een richtsnoer voor de Godvrezenden."
En daarmee begint de ellende, want ik vind het maar een boek, maar hele volksstammen lezen God's Woord en voeren 'm nog uit ook.

Rest In Privacy | 14-02-15 | 21:12

Het is weer een interessant artikel van Hans Jansen, maar ik wil er wel bij opmerken dat ‘God’ niet identiek is aan ‘Allah’, of dat althans de godsbeelden in beide religies zeer verschillen. En dat weet Hans Jansen ook, want ik heb zelf in een van zijn boeken gelezen over wat dat verschil is. Zo is bijvoorbeeld de christelijke God een redelijke god die schepper is van een ordelijke schepping en het heeft dus zin die schepping te onderzoeken, vandaar uiteindelijk de opkomst van wetenschap. De islamitische Allah daarentegen is niet gebonden aan enige natuurwet noch causaliteit, en dus is bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek heiligschennis. Vervolgens wordt er over Allah gezegd, of zegt hij eigenlijk zèlf bij monde van de engel Gabriël: “Alle lof komt Allah toe, de Schepper der hemelen en der aarde, Die de engelen tot boodschappers maakt met twee, drie en vier vleugelen. En Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil; want Allah heeft macht over alle dingen.” (Koran, sura 35:1.) Nu kan je zonder meer stellen dat de schepping van een wereld een daad is die zeer creatief en constructief is. Maar dit laat zich dan slecht rijmen met wat je ziet aan destructie in praktisch alle islamitische samenlevingen (barbaarse straffen, mensenrechtenschendingen, corruptie, despotie, achterlijkheid, enzovoort). Waartegen je ziet dat juist samenlevingen met joods-christelijke en humanistische achtergrond het heel goed doen wat betreft kwaliteit van leven, creativiteit, innovatie, enzovoort – zie bijvoorbeeld de Human Development Index, de Social Progress Indez, de Freedom of Press Index en de Good Country Index. Als je als moslim dus echt moslim wil zijn en jezelf wil onderwerpen aan Allah, dan dien je te onderkennen dat Allah eerst en vooral iets creatiefs en constructiefs is, en dat dienovereenkomstig de samenleving is vorm te geven. Of anders gezegd: de vele destructie en leed die je ziet geproduceerd worden door de psychotische fanaten van islamterroristische bewegingen is totaal niet in overeenstemming te brengen met het Allerhoogste waarin zij zeggen te geloven en uit welker naam zij zeggen te handelen. Het citaat is afkomstig uit: www.expliciet.nl/ex_files/koran/35.htm...

Benedict Broere | 14-02-15 | 20:35

Vermoeiend eigenlijk dat we zoveel tijd en energie kwijt zijn aan de schijnwerkelijkheden van anderen. Mijn levensruimte wordt uiteraard bepaald door mijn medemens. Ik wil immers niemand fysiek belemmeren. Maar de vrijheid van het geestesleven is onbegrensd. Zoals Herman Finkers ooit zei:"geloof is een kwestie van geloof, geloof ik. Dat mag je dus zelf weten." Zo leven we hier. En als je dat niet bevalt? Vertrek naar daar waar je je niet aan vrijheid stoort. Amen. Wie volgt?

Pastoor Lanthuys | 14-02-15 | 20:17

Sinterklaas? Kop hem maar in!

Hoor wie klopt daar kinderen,
Hoor wie klopt daar kinderen.
Hoor wie slaat je ruiten in.
Het is een booslim zeker,
met een AK jawel.
Zal hem even vragen naar zijn naam:
Jihad, jihad we komen je kop snellen.
We rijgen ze aan het hek ja,
dood aan de ongelovige.

Ja wie stout is kinderen,
Die ziet Mo ja kinderen.
Gaat dat koppie er lekker af.
Want je weet wel kinderen,
Allah is de beste kinderen.
En wie niet gelooft moet dood.

Allah niet houden kinderen
van ongelovige kinderen.
Nee die moeten dood.
Jihad, jihad
Breng ons de hoofd van de ongelovige.
En wij dan netjes bidden,
naar de juiste hoek.

Vageling | 14-02-15 | 20:17

@klaas.heitinga | 14-02-15 | 19:40
Klopt ik ben zelf ook geen fan van religieuze boeken. Vind religie sowieso iets voor binnenshuis.

Boredzor | 14-02-15 | 19:50

Hoe meer kennis over de islam, hoe groter het slechte nieuws. Daarom doen "onze" regenten ook zo hun best ons een rad voor ogen te draaien, zodat de beroepsmoslims rustig stukje bij beetje hun sluipende oorlog tegen ons kunnen uitvechten. Zonder dat wij terugvechten, wat erg vervelend zou zijn voor de openbare orde. Wij zijn immers nog steeds in de meerderheid en dat geeft zo'n rommel.

"Onze" regenten zien liever een islamitische staat Europa in de toekomst, dan nu hun verantwoording nemen. Per slot van rekening verdienen "onze" regenten nu meer dan genoeg om dan met de familie in een prettig buitenland in luxe ballingschap te leven. Wellicht vinden ze in die toekomst nog even de tijd om onsch over een krakende radio toe te spreken. Zo van: houdt moed, wij denken aan u.

Jan Passant mk2 | 14-02-15 | 19:47

@Boredzor | 14-02-15 | 16:56. Hebben die abadisten een eigen Koran? Ik vind het toch een probleem dat de heiigge boeken van de mainstream godsdiensten vol zeer gewelddadige aanwijzingen staan en dat sommige gelovigen zich vredelievend noemen. Of je bent een huichelaar, of je kunt niet lezen. Schrijf je eigen heilige boek. Dat heeft Joseph Smith tenslotte ook gedaan.

klaas.heitinga | 14-02-15 | 19:40

"Verzonnen verhaal waarin wonderen gebeuren, goed en kwaad scherp tegen elkaar worden gezet en waar vaak een les aan ten grondslag ligt."

Ook wel een sprookje genoemd.

Zolang er wezens rondlopen die in sprookjes geloven moeten weldenkende mensen met een heldere blik op hun zijn en omgeving het leven vrezen. Om doodmoe van te worden, contraproductief in de overtreffende trap. En dan te bedenken dat in de top van de religie-industrie, zeg maar de CEO's, er vermoedelijk een behoorlijke hoop atheïsten te vinden zijn. Want macht corrumpeert, weet U...

Oberst | 14-02-15 | 19:34

@loopindeslootjijook | 14-02-15 | 18:57 Kom een keer met een route naar een oplossing.Hoe denk je dat je het wil aanpakken.Het gaat om een religie, dus de mensen platbombarderen heeft geen zin bijvoorbeeld.
Het gaat om de islam binnen Nederland c.q. Europa d.w.z. dicht bij huis. Bombarderen heeft geen zin want dan ben je zelf ook het lul. Er is dan vermoedelijk nog maar 1 oplossing t.w. de `goeien`moeten onder de kwaden lijden (wat nu het geval is bij autochtonen) d.w.z. helaas opzouten naar het land van de stamvader, stammoeder enz. dat betekent dus een omwenteling in ons land. Maar dat zit er niet in indien de semi-intellectuelen massaal Geen Idee 66 gaan stemmen in de hoop op evenwicht (en ze van de balk flikkeren) en niet als eerste vermoord te worden.

gnor | 14-02-15 | 19:26

Beste Hans,
Kom een keer met een route naar een oplossing.
Hoe denk je dat je het wil aanpakken.
Het gaat om een religie, dus de mensen platbombarderen heeft geen zin bijvoorbeeld.

kloopindeslootjijook | 14-02-15 | 18:57

Je bent dus moslim, lui, gematigd of radicaal. Je woont in Nederland. Op basis van de Sharia wetgeving wijs je iedereen die zich houd aan de Nederlandse wet af. Simpel omdat je deze wet ziet als een afkeuring van Gods wil. Zo heeft de Imam je verteld. De actieve beleiders van dat recht Politie, justitie en de rechters, alsmede de vrije pers en iedere andersdenkende criticaster en ook het Koningshuis zijn dus enemy #1. Deze mensen staan misschien niet bij naam, maar wel bij functie of gedachtengoed op een dodenlijst gerechtvaardigd ddor de Sharia.
Als ik het dus goed begrijp is iedere moslim die in contact is geweest met een imam en deze niet heeft afgewezen (waarom zou hij ook, het zou immers zijn doodvonnis betekenen) in potentie een staatsvijand, mogelijk terrorist.
Dat gezegd hebbende mogen we concluderen dat het beleid van PvdA, VVD en CDA en D66 in de afgelopen jaren heeft gezorgd dat we een vreemde en vijandige mogendheid binnen de grenzen heeft gehaald. Ze zien het momenteel alleen niet zo. De eerste dode is ruim 10 jaar gelden al gevallen, helaas zal het tempo en aantal doden de komende tijd sterk toenemen. Wie pakt de handschoen op en roept dit een halt toe?

Andersdenkend | 14-02-15 | 18:25

Mensen die volledig volgens de sharia leven en deze ook volledig kennen zijn toch evenredig aan een imam en dus word deze overbodig of zie ik het verkeerd?

Frie60 | 14-02-15 | 18:04

Weer een goed stuk van Hans. We mogen godverdomme hartstikke blij zijn dat we zo'n figuur als Hans in ons midden hebben. Want als het aan de policore gestapo lag in dit land, moesten we allemaal onze bek houden en alles slikken wat de overheid ons door de strot duwt. Leve Hans Jansen!

Rest In Privacy | 14-02-15 | 17:48

Nou dat betekent dan dat alle (westerse) politici vogelvrij zijn verklaard. Dat wordt beveiligen dus. Er lopen teveel verwarde mensen rond in dit land.

lulleficatie | 14-02-15 | 17:32

sed iam tempus est | 14-02-15 | 17:04

De islam is net zoals de grote en de kleine boodschap vreselijk vies en niet te verteren

Baronwater | 14-02-15 | 17:32

Goh, dus als wij Europeanen met joods-christelijke achtergrond de kruisvaart weer leven zouden inblazen doen we eigenlijk ook aan jihad?

Mr.Red | 14-02-15 | 17:23

-weggejorist-

Guiermo | 14-02-15 | 17:10

-weggejorist-

Bouwvakkersdécolleté | 14-02-15 | 17:05

Veel verstand heb ik niet van sjaarieja, islam, muzzelmannen enzo, maar ik meen me toch te herinneren dat er twee soorten jihads zijn, meneer Jansen. De grote en de kleine. De grote jihad had iets met de innerlijke zoektocht van de islaammensch te maken ofzo. Vrij onschuldig en de medemensch niet tot last dus.
De kleine jihad zou meer gericht zijn op de ander via de strijd.
Jihad is dus niet per definitie verwerpelijk?
Zou u hier nog eens uw licht over willen laten schijnen? Over hoe dat nu precies zit met die jihaddinges.

sed iam tempus est | 14-02-15 | 17:04

Mijn complimenten mijnheer Hans. U heeft mijn advies van de laatste keer ter harte genomen: stoppen met dat geneuzel over die koranteksten en de zaak gewoon bij de lurven pakken.

Rest In Privacy | 14-02-15 | 17:01

Hans wat vind je dan van de volgende stroming in de islam?
nl.wikipedia.org/wiki/Ibadisme

Hoor je er nooit over terwijl die toch een islam aanhangen waar jij je ook beter in kan vinden. Nogal teleurstellend dat een groot expert op het gebied deze stroming nooit voordraagt als een beter voorbeeld voor de islam.

Boredzor | 14-02-15 | 16:56

Dus als ik het goed begrijp, donder de imams het land uit zodat jonge beetje-moslims zich aan de Nederlandse wetten, normen en waarden kunnen houden. Zo iets?

marcoplarco | 14-02-15 | 16:54

@Veel Vaak | 14-02-15 | 16:48 Inderdaad. Als je precies doet wat hij/zei zegt wel. Zo niet eindig je op youtube in een filmpje wat niet op tv vertoont wordt wegens te gruwelijk.

Vogelbeest | 14-02-15 | 16:51

Gelukkig kan je met moslims goed een dialoog aangaan. Daar staan ze open voor en redelijkheid is uitgevonden door een moslim.

Veel Vaak | 14-02-15 | 16:48

Waarom houdt links van moslims:

Eerst vermoorden ze alle niet-moslims. Ondertussen vermoorden ze ook alle moslims die tot een andere stroming dan zijzelf behoren.
Als heel de wereld gezuiverd is van niet-moslims en verkeerde moslims ontstaan er binnen de overgebleven moslim-beweging scheuringen over de juiste interpretatie van de koran. En dan gaan ze elkaar weer vermoorden.
Uiteindelijk blijven er 2 perfecte moslims over die ruzie krijgen over de interpretatie van de koran.
De ene vermoord de andere, en als de laatste moslim op aarde sterft is de mensheid uitgestorven.
Het uitsterven van de mensheid is volgens de linksche kerk goed voor het milieu. En dus faciliteren de linksche regeringen in heel de wereld de islam.

Vogelbeest | 14-02-15 | 16:48

Het blijft verbijsterend om te zien hoe moordzuchtig de islam is. Voor het minste of geringste moet iemand worden gedood.
*NL islamitische fratsenvrij*

Lewis Lewinsky | 14-02-15 | 16:47

De overgrote meerderheid van 18%van de moslims wil niets met jihad of islamisme te maken hebben.

Alleen een klein percentage van ca. 82% dat bestaat uit geradicaliseerde eenlingen of "lone wolves" wil dat heel de wereld bekeerd dan wel vermoord wordt.

Vogelbeest | 14-02-15 | 16:44

Daar waarschuwde vroeger mijn oma al voor Hans. Niets nieuws.

Plukkiehaar | 14-02-15 | 16:44

Om eerlijk te zijn: Ik ben een beetje moslim moe.

Kees Pietersen | 14-02-15 | 16:43

Daarom Hans. Dus dat.

Veel Vaak | 14-02-15 | 16:41

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen