Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Mensenrechten

hj.pngEr zijn dingen die je zelfs als staatsomroep niet moet willen doen. Een van die dingen is het in één itempje opvoeren van drie Nederlandse ambassadeurs, aan alle drie ongeveer dezelfde vragen stellen, en dat dan aan elkaar en door elkaar heen monteren. Toch heeft de Nederlandse staats-tv dat de afgelopen week aangedurfd, maar de bij de tv werkzame ambtenaren (om historische redenen soms ‘journalist’ genoemd) zijn zo in de ban van de ideologie van hun broodheren dat ze zelf niet meer konden zien hoe komisch, en vreeswekkend tegelijk, het resultaat van hun vlijt en ijver heeft uitgepakt. We kregen hier drie beschaafde diplomaten te zien, met alle drie goede contactuele eigenschappen, die alle drie dezelfde media-training hadden ondergaan, en alle drie naar hetzelfde ideologische zomerkamp van de Linkse Kerk geweest waren, waar ze hadden ingehaald wat ze mogelijk in hun opleidingentraject aan linkse catechisatie toch nog gemist hadden. Het drietal was gestationeerd in landen waar de islam het mooiste laat zien van wat ze te bieden heeft, te weten een verbeten strijd voor een betere wereld – waarbij ‘beter’ niet de vergrotende trap van ‘goed’ is, maar van ‘islamitisch’. Moordlanden, zogezegd. Over de islam durfde, mocht of wilde het drietal niet veel zeggen. Roept de islam op tot geweld? Of de koran wel of niet oproept tot moord, en door moslims ook zo begrepen wordt, en in hoeverre moslims vervolgens toch bereid zijn die oproep, afkomstig van Allah zelf, naast zich neer te leggen, die vragen moesten, jammerjammer, onderbelicht blijven, terwijl het iets is dat nagezocht kan worden in de koran, de commentaren van beroepsmoslims op de koran, en in de inhoud van preken en opinieartikelen die door leidende gezaghebbende beroepsmoslims worden geproduceerd. Ook de antwoorden die moslims geven op de vraag ‘wat eist de koran volgens u van een moslim en bent u daartoe ook bereid?’ zijn met enige moeite terug te vinden in redelijke betrouwbare enquêtes. Hoewel al sinds de moord op Sadat, de aanval op Amerika van nine-eleven, de moord op Theo van Gogh, de huidige burgeroorlogen in de islamitische wereld en het recente bloedbad bij Charlie Hebdo, de invloed van de islam op moslims van existentieel belang is voor wie geen moslim is, kwam er hierover geen duidelijkheid, wat misschien meer aan de programmamakers te wijten was dan aan de ambassadeurs. Dezen waren daarentegen wel eenstemmig van mening dat het van het allergrootste belang is de mensenrechten te respecteren. Mensenrechten. Respecteren. Maar let even op: de Linkse Kerk en de islam leren dat negatief oordelen over een godsdienst als de islam net zo goed de schending van een mensenrecht is, te weten het universele mensenrecht om niet gekwetst te worden in de eigen religieuze gevoelens. Moslimterroristen schenden rechten door andersdenkenden zoals christenen en Yazidi’s te vermoorden, of door in Parijs aanslagen te plegen waarbij dodelijke slachtoffers vallen. Dat is niet goed, maar tegelijkertijd worden ook de mensenrechten van moslims schaamteloos geschonden: dan wel niet door moord, maar door kritiek te uiten op de opvattingen die de islam voorstaat, door islamofobie te bedrijven, en door toch voor alle zekerheid nu en dan rekening te houden met de door de beroepsmoslims uitgevonden en in onze wereld geïntroduceerde taqiyya. Het vermoorden en het beledigen van andersdenkenden zijn eigenlijk overtredingen van een en hetzelfde mensenrechtenwetsartikel. ‘Wij’ zijn dus even slecht als ‘zij’. Wat de een met kogels en bijlen doet, doet de ander met woorden en het toetsenbord. Zouden ambassadeurs van het koninkrijk der Nederlanden zoiets kunnen bedoelen? Het valt niet te hopen. ‘Mensenrechten’ klinkt mooi. Het lijkt iets waar niemand tegen kan zijn. Maar wie aan een overheid vraagt om te zorgen dat hij niet wordt beledigd ‘want niet beledigd worden is een mensenrecht’, die vraagt aan die overheid om dwang en geweld te gebruiken tegen derden. Nu, dat doen overheden graag. Wie een totaaldictatuur wil stichten zoals de mensheid tot op heden nog niet gekend heeft, kan zich het beste gaan beroepen op het mensenrecht om niet beledigd of tegengesproken te worden. Tegenspraak is in de ogen van degene die wordt tegengesproken, zeker als het over zijn godsdienst gaat, immers kwetsend en beledigend. Arme ambassadeurs. We kunnen ze alleen maar benijden, niet om hun secundaire arbeidsvoorwaarden of om het antieke prestige van hun titel (die nog stamt uit de vervlogen tijd van trotse vrije zelfstandige natiestaten) maar om hun geloof in de mensenrechtenideologie. Wie dagelijks beroepsmatig oog in oog staat met het mooiste wat de islam te bieden heeft, en dan terloops laat weten dat hij zijn geloof in de Linkse Kerk en de ideologie van de mensenrechten niet verloren heeft, houdt zichzelf of zijn toehoorders voor de gek, of hij is een onnozel kind.

Reaguursels

Inloggen

Mensenrechten: vrijheid van godsdienst (als in, van geen enkele religek dat gezeik aan je kop, zelfs je ouders niet) tot je achtien bent.
Als je daarna alsnog in iets wilt geloven kunnen we misschien de lobotomie in het basispakket opnemen.

deense herder | 03-02-15 | 10:37

@Einde van de Domheid (13:35),

Zoals gezegd is er nauwelijks verschil tussen de politieke en de "gewone" islam. Niet voor niets zegt tussen de 30% tot 75% radicale ideeën te ondersteunen, al verschillen die percentages dus afhankelijk van vraagstelling, doelgroep etc.

Toen Hirsi Ali alweer ruim 10 jaar geleden heel voorzichtig met wat kritiek op misstanden in de islam kwam, werd ze al vrij snel gehaat door bijna elke moslim in Nederland, en veel moslims daarbuiten.
Er was echter nauwelijks een moslim die ooit wat van haar gelezen had. Alle haat werd via via doorgegeven. Zo gaat het nog steeds, zie de discussie over Charlie Hebdo. In NL nauwelijks verkrijgbaar, dus vrijwel niemand weet om welke cartoons het gaat; maar veel moslims weten wel heel zeker dat CH niet deugt.

Jodenhaat; homohaat; Duivelsverzen; brandgevaarlijke moskee internaten; lesbische pleegouders; Armeense genocide; Deense cartoons; allemaal hetzelfde verhaal. De imam roept wat, en de rest vindt vervolgens precies hetzelfde.
Zonder zich maar een seconde eerst zèlf te informeren.

Dandruff | 01-02-15 | 19:10

Sjaak uit Dordt | 01-02-15 | 12:42 Met die megamoskee in Gouda is het te verwachten dat heel Gouda gestaag verandert in een dergelijke nogozône, vanwaaruit de jihad wordt aangestuurd wat betreft saboteren en afbreken en islamiseren van de moderne Nederlandse samenleving. Politiek correct is een dergelijke gedachte natuurlijk totaal taboe, totdat we ongeveer 30 jaar verder ontdekken dat inderdaad Gouda een centrum is geworden van ondermijnen en islamiseren van de Nederlandse samenleving. Het is te hopen dat islamkritiek normaal mogelijk wordt in discussies in de media en in het onderwijs, zodat islamitische geesten gestimuleerd worden tot zelfstandig denken en een meer acceptabel soort moraal (mensenrechten). En is dat niet het geval, dan komt er waarschijnlijk een politiestaat met overal hoge muren en camera’s en constant ‘incidenten’ wat betreft mensen die door jihadi’s mishandeld worden dan wel vermoord.

Benedict Broere | 01-02-15 | 14:11

Men is gaan bezuinigen op GGZ, omdat de geestelijke gesteldheid ver beneden alle peil daalde door het binnenhalen van gastarbeiders. Ze kwamen er gewoon achter dat een levensgevaarlijke schizofreen compleet ongevaarlijk was in vergelijking met hetgeen hier met open armen werd binnen gehaald. Dus de straat maar op met die leipo's.

Tabernakel | 01-02-15 | 13:41

Dandruff | 31-01-15 | 19:30
Bestrijdt dan de politieke Islam, dat werkt dan toch evengoed?

Einde van de Domheid | 01-02-15 | 13:35

Mensenrechten.... Zinn dat de rechten van het individu, of zijn dat de rechten van de groep waartoe dat individu al dan niet behoort? En wat, als de groep dat individu knecht en onderdrukt? En als die groep zich ook daarbij beroept op diezelfde mensenrechten?
Dat is waar het steeds om draait. Als groepen zich gaan beroepen op mensenrechten, als groepsleiders hun groepsleden gaan ophitsen om in het belang van de groep te denken, ook als dat belang op gespannen voet staat methet belang van dat individu, ga je dan zorgen maken.
"Moslima, eis je individuele recht op om een hoofddoek te dragen, opdat je je volledig kunt onderwerpen aan de Wil van de Verhevene, zo gebied ik je", zegt de Imam, en ondertussen worden er moskeeën bij gebouwd om méér en méér groepsdruk uit te kunnen oefenen, onder het banier van godsdienstvrijheid en mensenrecht.
Ook Rouvoet heeft openlijk verkondigd dat de kerk, dus niet het geloof, maar de totale georganiseerde groep, tot de privé-sfeer van het individu behoort. Alle geboden en verboden van de groep richting het individu worden aldus geïmmuniseerd, er wordt een identiteit tussen individu en groep geclaimd die er in feite niet is en, als we het over fundamentele mensenrechten hebben, niet zou moeten bestaan.
Overaal waar volksmenners hun macht willen handhaven of vergroten wordt het individu gelijkgeschakeld aan de groep en is dat individu zijn zelfbeschikkingsrecht al snel kwijt.

Schoorsteenveger | 01-02-15 | 13:32

FoX001 is of de nick van Pechtold of van een verbale jihadist.
Islam is als religie een predator, christelijke religies al eeuwen niet meer.

Islamofiel | 01-02-15 | 11:22

De SRP. De stop religie partij. Lijkt me wel een goede 1 issue partij, die het ver kan schoppen.

Mark_D_NL | 01-02-15 | 11:02

@Fox001 (00:42),

Hans Jansen heeft het niet over atheïsme.
Met het ontkennen van alle geloven is niks mis.
Het is iets anders dan het uitroeien van alle gelovigen.
Het boeit me niet welk geloof jij aanhangt, of jouw ouders.
Agnosticisme hoef ik niet op te zoeken.
Ik noemde je geen geitenwollensok.
Het boeit me niet of je jezelf rechtser dan 98% vd kiezers noemt.
Ik snap je punt niet.

Het gaat mij om de realiteit.
En jouw argument dat we die kunnen omzeilen door heel Politiek Correct geen onderscheid te maken tussen appels en olifanten, heb ik weerlegd. Het verschil tussen appels en olifanten merk je namelijk direct als je ze op de fruitschaal legt. Dan blijkt dat je ze misschien toch anders moet behandelen.
Ondanks jouw gelijkheidsbeginsel.

Ik pleitte niet voor een verbod op koran of mein kampf.
Ik constateer wel dat beide boeken aanzetten tot ellende.
Een verbod lost dat niet op; dus ben ik daar tegen.
Maar het openlijk kunnen bekritiseren van de haatzaaiende passages kan een discussie binnen de islamitische wereld op gang kunnen brengen. Dat zou in de toekomst wèl tot een gematigder islam kunnen leiden.
Zo is dat ooit namelijk ook met het christendom gegaan.
Maar nu kan dat dus niet met de islam, want "islamofobie".

Je hebt het steeds over "context", maar steeds moet je met voorbeelden komen die helemaal niet bestaan. Er is in de afgelopen 2.000 jaar nooit iemand gestenigd in Europa, tot wat Algerijnse jongeren die straf weer invoerden in Frankrijk. Juist Jezus zei "wie zonder zonden is werpe de eerste steen".

Over stemmingmakerij gesproken.
Je hebt het nergens over wat ik zeg, alleen maar over wat ik "zou kunnen zeggen".
Ik zou inderdaad kunnen zeggen dat "moslims pedofielen zijn"; maar ik doe dat niet, en heb dat nooit gedaan. Ik ken ook geen serieuze islamcriticus die dat ooit serieus zo heeft gezegd. Je komt met stropoppen. Ik zeg wel dat de islamitische wetgeving pedofilie toestaat, en dat is gewoon waar. Dat is één van de vele miljoenen redenen waarom ik de sharia haat, maar dat betekent nog niet dat ik moslims haat; ik haatte ook niet alle Afrikaners vanwege de apartheid, destijds.
Maak onderscheid tussen individuen en ideologieën.

En om weer over appels en olifanten te beginnen; in theorie interesseert de perversie van een al eeuwen dode proleet mij niet. Totdat de perversie van die proleet ineens de basis is van een shariawetgeving die pedofilie goedkeurt.
Dat is principieel iets heel anders dan incidenten met kindermisbruik die we overal tegenkomen. Er is namelijk geen enkele katholieke wet die pedofilie goedkeurt, geen enkele geestelijke die dat goedpraat.
Er is wel een miniem percentage katholieke geestelijken die zich aan pedofilie schuldig maakte en daarmee wegkwam. Een schande, inderdaad; vandaar alle kritiek.
Kritiek op de katholieke kerk mag gelukkig wel, altijd.
En wederom jouw hypocrisie;
- kritiek op een pedofiele profeet mag kennelijk alleen als men ook verwijst naar pedomisstanden bij de katholieke kerk, de BBC en Penn State University;
- maar kritiek op de katholieke kerk mag altijd, of vind jij dat we dan voortaan ook altijd over Mohammed moeten beginnen als iemand de kerk aanklaagt?

Je had mijn reactie over het Midden Oosten overigens niet goed gelezen.
Ik zei niet dat het doden van niet-moslims niks met de islam te maken had, en ook niet dat het doden van ketterse moslims niks met de islam te maken had.
Ik denk juist dat het doden van niet-moslims en ketterse moslims alles met de islam te maken heeft. Een religie die stelselmatig aanzet tot haat en geweld tegen andersdenkenden kan alleen maar leiden tot haat en geweld tegen andersdenkenden. Zelfs seculiere dictators kunnen hun bevolking er alleen onder houden door regelmatig tot haat en geweld tegen niet-moslims op te roepen; zowel Saddam, Mubarak als Assad sr en jr maakten zich daar schuldig aan.

Vrede, vrijheid en tolerantie is in die regio gewoon uitgesloten, en dat heeft echt alles met de islam te maken.

Dandruff | 01-02-15 | 01:44

@Dandruf. Ik weet heel goed wat atheisme is. Lees het artikel van Hans Jansen hier op de site. Atheisme kent meerdere definities. Een ervan is dat het alle geloven ontkent.

Overigens ben ik van huis uit katholiek maar niet gelovig, maar schaar mij onder agnostisch (zoek maar op). Ik verwerp geen enkele religie daar ieder mens recht heeft op zijn eigen geloof zolang zijn interpretatie daarvan geen gevolg heeft voor anders denkenen. Ik veroordeel de islam niet, ik veroordeel wel de moslims die anderen hun vrijheid van geloofsovertuiging niet respecteren. Zodra moslims die grens overgaan, mogen ze wat mij betreft terug naar land van herkomst.

En voordat je me als geitenwollen links gaat betitelen, ben ik rechtser dan 98% van de kiezers.

Nogmaals je kun niet een boek verbieden als twee andere boeken hetzelfde iets soortgelijks zeggen, alleen op basis van de aanhang. Gelijke moniken, gelijke kappen. Dan moet je ook de bijbel en Torah verbieden. Ik snap niet dat het zo moeilijk is om te begrijpen. Lijkt mij een typische gevalletje van een gelijkheidsbeginsel.

Je kunt niet een boek vol met rascistische en opruiende xenofobische taal pas verbieden als mensen het kopen in de winkel. Het had nooit gepubliceerd mogen worden. Wat als morgen een kleine groep christenen opstaat (zeg niet dat het niet gebeurd) dat er voor kiest om volgens het oude testament te gaan leven en mensen te gaan stenigen die niet in God geloven (Ja dat staat er echt in). Gaat u de bijbel dan ook verbieden voor alle andere christenen? Of gaat u wat doen aan de fundamentalisten?

En nogmaals, het is stemmingsmakerij als je iets uitlicht zonder het in de context te zetten. Als een moslim de inhoud van de bijbel zou nemen om te bewijzen dat christenen slecht zijn zonder de pasages te vergelijken met die in de Koran? Wat zou de gemiddelde christen daarvan vinden?

Dus nogmaals je kunt kritiek hebben op van alles en nog wat, maar als je de kritiek niet in de context van de andere kant van het verhaal kunt zetten, ben je bezig met stemmingsmakerij. Je kunt beweren dat moslims pedofielen zijn omdat de profeet viel op zeer jonge meisjes, maar als je daarbij express verzwijgt dat de katholieke kerk doorweekt is met kindermisbruik heeft dat niets te maken met objectieve kritiek.

Wat betreft het midden oosten, onderstreep je precies wat ik wilde zeggen: Het heeft weinig tot niets met de islam te maken. IS is daar wellicht een uitzondering op, maar zelfs daar is de werkelijke motivatie mij niet geheel duidelijk.

Fox001 | 01-02-15 | 00:42

@Maaiveld (23:50),

Ik had het over de wereld, jij over Europa.
Maar dan nog heb je ongelijk, waarom dat onderzoek van Europol niet deugde was hier al uitgebreid besproken.
Alleen even de grootste missers uit dat onderzoek;
- in Europa wonen nauwelijks moslims, dus zou het logisch moeten zijn dat hier nauwelijks islamitisch geweld terrorisme voorkomt;
- in de praktijk echter zijn vrijwel alle bloedige aanslagen van de afgelopen jaren (Londen, Madrid, Toulouse, Burgas, Brussel, Parijs, etc) het werk van moslims;
- de belachelijke "resultaten" van dat onderzoek zijn dan ook verkregen door appels met peren te vergelijken; het bekladden van een moskee stond gelijk gelijk aan het ritueel slachten van een columnist;
- dat naast moskeeën ook kerken met vandalisme te maken krijgen, is in het onderzoek niet meegenomen;
- ook vele tientallen islamitische aanslagen die mislukten, en vele tientallen aanslagen die werden voorkomen, zijn niet in het onderzoek meegenomen;
- wat vele duizenden Europeanen momenteel namens allah in Syrië en Irak, maar ook in Nigeria, Somalië, Pakistan, Afghanistan en nog zo 30 landen uitvreten, is niet bekend; en is dus weer niet in het onderzoek meegenomen.

Als 30% tot 75% van de autochtonen zich zorgen maken over tientallen islamitische moordpartijen per dag dan spreken jij en andere ophitsers van "opgeklopte angst". Ondertussen is er geen enkele islamcriticus die tot geweld oproept.
Het lijkt mij dat als 30% tot 75% van de moslims radicale ideeën (inclusief censuur, dictatuur en geweld) ondersteunt, dit best wel een probleem is. Want zoals ik al zei, als geweld tegen bijvoorbeeld joden door een meerderheid van de moslims als acceptabel wordt gezien, dan is de kans dat een paar moslims daadwerkelijk joden gaan executeren aanzienlijk groter dan wanneer moslims massaal dergelijk geweld veroordelen.

Dat gebeurt nu echter niet; zelfs de executie van joodse peuters werd door Franse moslimleiders gezien als een leuke aanleiding om te waarschuwen voor "islamofobie".
Het is om die reden dat joden nu Europa ontvluchten.

Dandruff | 01-02-15 | 00:24

@Fox001 (22:59),

Ik ben blij dat je het met me eens bent dat kritiek op de islam moet kunnen. Maar ondertussen wordt dat dus wel steeds moeilijker, wat gaan we daar aan doen?
Onze elite doet er vooral het zwijgen toe, en probeert islamkritiek onmogelijk te maken.

En nogmaals;
- de koran wordt vandaag in tientallen landen gebruikt om sharia, terrorisme, oorlogsmisdaden, slavernij en genocide goed te praten;
- nergens ter wereld worden de bijbel en de torah daarvoor gebruikt;
- waarom zouden we die 2 boeken dan in de discussie moeten betrekken?

En ook, nogmaals;
- het staat mensen vrij om uitsluitend het christendom te bekritiseren;
- het staat mensen dus ook vrij om uitsluitend de islam te bekritiseren;
- waarom heb jij het alleen in het laatste geval over "stemmingmakerij" en "ophitsen"?

Feit is dat kritiek op de islam in Nederland veel harder wordt aangepakt dan spreekkoren die schreeuwen om genocide op alle joden. Ook islamitische BN-ers zoals appa, al-Jabiri, Azahaf, Fawaz, drKromzwaard, etc kunnen openlijk oproepen tot geweld en doen dat dus ook; terwijl Fortuyn, Hirsi Ali, Nekschot en Wilders werden aangeklaagd, bedreigd of erger vanwege geweldloze kritiek.
Zoals gezegd, joden ontvluchten Europa, en onze elite huilt met de wolven mee.
Er zijn voorbeelden te over van politici en BN-ers die zelfs het doodschieten van joodse peuters in Toulouse goedpraatten met "jamaar Israël"; alsof de politiek van Erdogan het doodschieten van Turkse peuters in Amsterdam zou rechtvaardigen.
Ook de moorden op van Gogh en de redactie van Charlie Hebdo leidde tot allerlei "jamaar, islamkritiek magnie van islam".
Ook dat geeft weer aan waarom de islam een veel groter probleem is dan bijvoorbeeld het christendom. Fortuyn en van Gogh hebben in hun leven veel vaker en veel hardere kritiek geleverd op het christendom dan op de islam. Maar zij werden allebei aangeklaagd en vermoord vanwege hun kritiek op de islam.
Ook Charlie Hebdo stond vanouds vooral bekend als anti-kerkelijk, dat leidde nooit tot geweld; pas toen zij ook de islam gingen bekritiseren hadden zij politiebescherming nodig. Die niet eens afdoende bleek tegen het geweld van slechts 2 van de duizenden Franse jihadisten die de afgelopen paar jaar naar Syrië trokken.

Wat je verder zegt over het Midden Oosten is natuurlijk om vele redenen onjuist. Allereerst dat "Noord Ierland argument";
- ook Saddam heeft vele honderdduizenden Irakezen laten vermoorden;
- maar zelfs als Irak onder Saddam beter zou zijn geweest dan nu dan is dat irrelevant; de tientallen moordenaarsbenden in Irak vermoorden andersgelovigen vanwege hun geloof, en niet omdat Saddam er niet meer is;
- overigens leidt het afzetten van een massamoordenaar niet automatisch tot meer massamoorden; het afzetten van Hitler bijvoorbeeld bleek een zegening voor Duitsland;
- daarnaast steunde Saddam, zoals vrijwel alle dictators in de islamitische wereld, allerlei terroristische clubjes in de rest van de wereld.

Voor Egypte en Syrië geldt in grote lijnen hetzelfde; - de vorige dictators waren echt niet menslievender dan de huidige;
- bovendien was het geweld daar het gevolg van spontane opstanden, niet van Westers ingrijpen.

Tot slot jouw argument dat je niet weet wat atheïsme is.
Welnu, atheïsme is het niet-geloven in welke religie dan ook.
Dat heeft niks met geweld te maken, waarschijnlijk verwar je atheïsme met socialisme; socialisme is net als de islam een religie, maar dan zonder god.

Atheïsten geloven niet in de bestaande religies, omdat die allemaal onzinnig zijn. In feite zal jij je daar als gelovige wel in kunnen vinden; ook jij verwerpt waarschijnlijk alle religies ter wereld op 1 na, omdat al die religies in jouw ogen onzinnig zijn. Alleen de religie van je ouders verwerp je niet, omdat je daar mee opgegroeid bent en daar dus de onzinnigheid niet in kunt zien.
Winkelblindheid, heet dat in de horeca.

Er zijn geen atheïstenfundamentalisten die aanzetten tot haat of geweld; er zijn geen atheïstenfundamentalisten die scholen en metro's opblazen; je kletst.

Dandruff | 31-01-15 | 23:56

@Dandruff 21:13 De 99,4% komt uit een onderzoek van Europol uit 2010. Het juiste getal is trouwens 99,6%.
Er zijn in Nederland op dit moment rond de miljoen moslims. Als er tussen de 30% en 75% er radicale opvattingen op nahoudt, zoals jij beweerd, zouden tussen 300.000 en 750.000 inwoners steun verlenen aan je genoemde bommenleggers. Hoe komt het dat er hier sinds 9/11 geen bom is ontploft met al die potentiële terroristen die jij hier ziet?
De opgeklopte angst heeft jou net zo in verwarring gebracht als Tarik Zahzah.
Cheers!

youtu.be/0w7B-Ucpsn4

Maaiveld | 31-01-15 | 23:50

@Dandruf. Nogmaals als het voor de bijbel en torah niet relevant is, moet je de koran er ook niet op aanvallen, maar degene die de geweldadige kanten als leidraad nemen. Kritiek op de koran is prima, maar dat is nogal hypocriet als je dezelfde kritiek op de bijbel wegwuift. Gelijke moniken, gelijke kappen.

U spreek uzelf tegen als u zegt dat niemand steniging veroordeeld. Dat is incorrect, In de meeste islamitische landen is stenigen verboden.

Wat betreft het aantal doden die elke dag vallen. Hoeveel hebben er daadwerkelijk met de islam te maken als moslims elkaar afmaken zoals bij ons katholieken en protestanten dat in het verleden ook deden? En heeft u zich ook ooit eens afgevraagd wat de rol van de westerse wereld hierin is? Een simplistische telling van slachtoffers in moslimlanden verteld niet het hele verhaal. Hoeveel onschuldige burgerslachtoffers zijn er in de Irak oorlog gevallen? En had de genocide van de koerden door sadam hoessein echt iets met de islam te maken? Nee ik denk dat je hier falikant de plank misslaat.

Ik had het niet over socialisme, maar over atheisme. Zie artikel van Hans hier op de site. Overigens heeft het socialisme van de eerste helft van de vorige eeuw weinig te maken met de sociaal democraten die u nu tervegeefs onder de noemer socialist probeert te plakken.

Fox001 | 31-01-15 | 23:34

@De Libertariër (21:58),

Schoon drinkwater is niet arbitrair.
Ik heb het niet over de maffia, ik heb het over een gekozen regering.

Een overheid kost altijd geld.
Maar zonder overheid regeert de maffia.
Dan betaal je nog veel meer, echter zonder dat er schoon drinkwater beschikbaar is. Feit is dat landen die door de maffia geregeerd worden, zoals libertariërs graag zien, maar zelden aan drinkwater en scholing doen. Maffioso staan namelijk niet bekend om hun vrijgevigheid, en in de libertarische samenleving is de maffia toch de voornaamste groep rijken.
Daardoor leven vrijwel alle mensen in die landen, op een paar verwende kutkinderen na, in extreme armoede.

Een gekozen overheid is niet per se misdadig; een samenleving gebaseerd op "het recht van de sterkste" is dat per definitie wel.
Ga maar kijken in landen waar nu nauwelijks een overheid functioneert; Somalië, Pakistan, etc. De talloze nadelen van die wetteloosheid wegen niet op tegen dat ene voordeel van geen belastingen hoeven betalen.

Dandruff | 31-01-15 | 23:11

Dandruf. Ik ben het meteen met je eens dat kritiek moet kunnen, zelfs gewenst is.. maar dan wel objectief en in zijn context. Je kunt wel zeggen dat als je alle niet-geweldadige paginas uit de koran verscheurd je een blad overhoudt zo dik als de donald duck, maar dan wel in de context met bijv de bijbel en de torah. Kritiek, prima, ongenuanceerde kritiek zonder context is pure stemmingsmakerij en voer voor de ongeinformeerde ontevreden luisteraar die zich maar wat graag laat ophitsen.

Als je kritiek hebt op halal slachten, (het zal mij ' worst' wezen), prima, dat is geen rascisme. Maar als er dan een verbod komt, dan gaarne democratisch en ongeacht religie. Dat betekent dan ook dat verboden is voor joden.

Ik zie niet wat er te nuanceren valt over verkrachtingen en onthoofdingen: Het is barbaars, en dat is ook het geluid wat veel moslims laten horen. Ik heb geen elke politicus dat horen bagataliseren. Maar ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat men de gehelem moslim gemeenschap verantwoordelijk houdt voor de misdaden van enkele geloofsgenoten? Moeten alle christenen zich dan ook schuldig voeren en verontschuldigen voor het misbruik in de katholieke kerk, of thimoty mc vain? Dat gaat mij veel te ver. De meeste christenen voelen geen verbintenis met de schuldigen, en zo voelen de meeste moslims zich ook niet verbonden me de schuldigen van moslim terrorisme. En zeg nu zelf: wat heeft een indonesische moslim nu echt gemeen met een moslim in marokko?

Overigens is je stelling dat de islam de meeste problemen oplevert aantoonbaar onjuist. 1. Omdat de meeste conflicten bar weinig met de islam te maken heeft (uw noord ierland argument). De problemen zijn begonnen bij de inmenging van de westerse politiek en militaire acties in diverse moslim landen. Als sadam nog zou leven was het leven in irak, hoe raar het ook klink, beter leefbaar dan dat het nu is. Zo gelden soortgelijke argumenten ook voor egypte en syrie.

En 2. Om dat het atheisme (geloof tegen elk ander geloof) een veel grotere schuldige is. Het is niet zo zichtbaar als de islam, maar de beweging tegen een (of elk) geloof is de grootste schuldige aan oorlogs slachtoffers in de laatste 100 jaar. En juist dat is de grootste bedreiging van de wereldvrede: De kruistocht tegen een of alle geloof. Zie column van Hans hier op het forum.

Fox001 | 31-01-15 | 22:59

@Fox001 (21:55),

Nogmaals, zolang niemand die passages uit de bijbel en de torah serieus neemt is dat niet relevant. In Europa is de afgelopen 2.000 jaar (!) nooit iemand gestenigd, op enkele gevallen in de Franse banlieus van de afgelopen jaren na.
Enig idee uit welke hoek die gevalletjes kwamen?

En ook nogmaals, de islam draait niet alleen om de koran. De islamitische wetgeving is ook gebaseerd op de overleveringen en de uitspraken van de profeet; en daarin wordt steniging wel degelijk genoemd. Vandaar dat steniging in diverse islamitische landen wordt opgelegd, en dat er in de rest van de islamitische wereld talloze moslimclubjes zijn die daar óók steniging in willen voeren. in Nederland ook trouwens.
En vandaar dus ook dat geen enkele islamitische korankenner steniging veroordeelt.
Ik had jou dit al gezegd, en iedereen die zich in de islam verdiept hoort dit sowieso te weten.
Probeer je me een rad voor ogen te draaien?

Er vallen vandaag de dag tientallen tot soms wel honderden of duizenden doden dankzij de islam. Dat dat er een aantal jaren geleden misschien iets meer waren kan best, maar dat neemt niet weg dat de wereld dus nog steeds in brand staat. En in bijna alle conflicten op deze planeet is de islam de grote boosdoener.
Dat ligt niet aan de media, maar aan de realiteit.

Er zijn vele stromingen in de islam, uiteraard. Dat zie je ook bij andere religies, zoals christendom of socialisme. Maar dat betekent niet dat je niet over "de islam", "het christendom" of "het socialisme" kunt spreken. Al deze religies hebben bepaalde kenmerken die je in alle stromingen vrij duidelijk herkent.

Bij de islam is dat niet anders.
En dan vallen met name de kwalijke punten op, die nauwelijks worden weersproken vanuit de islamitische wereld zelf.
Er is geen enkele invloedrijke islamitische geestelijke in de islam die vrede, vrijheid en tolerantie predikt. Ongeacht de stroming.
Of weet jij er één?

(21:57),

Het socialisme, uiteraard.
Maar dat lag vooral aan het feit dat zij die eeuw betere wapens hadden dan de islamitische wereld. Maar de islamitische wereld die de 1300 jaar daarvoor bijna elke wedstrijd "massamoord plegen" won heeft zelfs de afgelopen eeuw nog flink huisgehouden, oa onder Armeniërs (Turkije 1915), hindoes, christenen en sikhs (Pakistan 1948, Bangladesh 1971), christenen en animisten (Soedan 1980), etc.
Wat ons dat vertelt?
Dat het logisch is dat socialisten nu zo massaal tegen de islam aan schurken.
En dat de islam dankzij onze wapentechnologie de komende jaren weer nr 1 wordt als het om massamoorden gaat.

Dandruff | 31-01-15 | 22:54

Mensenrechten zijn een agitprop term van het westen om het communistische oosten te bestrijden , haatspreken was de manier om terug te slaan naar het westen door de weliswaar verwaterde communisten.
Ze lijken succesvol.

sprx | 31-01-15 | 22:38

@Fox001 (21:37),

Wat je zegt is om meerdere redenen onjuist.
1. In dit land is kritiek op het christendom al eeuwen legaal, niemand zei ooit "jamaar dan moet je ook wat over het boeddisme zeggen".
Waarom wel die nep-nuance als het over de islam gaat?
2. Feit is bovendien dat de islam per dag meer problemen oplevert dan alle andere religies samen per jaar. Alleen daarom al verdient de islam extra aandacht.
3. Maar zelfs zonder dat; het is helemaal niet verkeerd om slechts 1 probleem te benoemen, ook al zijn er wel 1001 problemen. Dierenactivisten, vakbondsmensen, fascistische anti-fascisten en milieuactivisten hameren meestal ook op maar 1 probleem.
Dat mag.
4. Daarbij komt dat de islam zoals gezegd het grootste probleem van deze tijd is. Groter dan alle andere religies samen, maar ook groter dan problemen met dierenwelzijn, milieu etc. De islam schaft overal ter wereld en zelfs al in Europa de Vrijheid van Meningsuiting af.
Dat betekent dat niet alleen kritiek op de islam, maar óók kritiek op dierenmishandeling, milieuvervuiling, fraude en arbeidsomstandigheden straks illegaal is.

Onzin?
Helaas. Kritiek op halal slachten wordt nu al "racisme" genoemd, net als kritiek op frauderende islamitische scholen, politici en bedrijven in NL. Zelfs kritiek op brandgevaarlijke moskee internaten heet nu "racisme", alsof moslims het niet erg vinden als hun kinderen zouden verbranden. Elke discussie over welk onderwerp dan ook wordt dus gesmoord door iemand de "islamofobie" kaart te laten spelen.

En zo gaan we terug naar het jaar 666, dankzij Politiek Correcte politici die voortdurend islamitische aanslagen, pogroms en genocides nuanceren; die kritiek op het verkrachten en onthoofden van ongelovige kinderen (oftewel "islamofobie") als een veel groter probleem zien dan het verkrachten en onthoofden van die kinderen zelf.
En terwijl ze schijnheilig de holocaust herdenken vluchten onze joden uit Europa. Weg van de islamisering, en weg van de agressieve minderheid die zelfs na de executie van 3 joodse kleuters de slachtofferrol naar zich toetrekt.
Ik ben die "nuance" wel zat ja.

Dandruff | 31-01-15 | 22:24

@Dandruff 21:37
.
Met vrijwillig een bijdrage doen zodat iedereen over schoon drinkwater kan beschikken, is niets mis. Helaas bieden geen vrijwillige keuze, maar opereren ze op basis van dwang en agressie. Betaal of anders.... Dat maakt het natuurlijk dat er ALLES mis is met belasting heffen, zelfs wanneer de gestolen goederen voor een goed doel (geheel arbitrair natuurlijk) worden ingezet.
.
Als de maffia u afperst en dwingt geld te betalen, dan is zij niet ineens een 'goede' organisatie wanneer ze het gestolen geld zou gebruiken om waterputten in -pakweg- Afrika aan te leggen, toch? Zelfs al zou ze claimen dit te doen uit barmhartigheid of solidariteit met de medemens... Dan nog is ze een misdadig instituut.
.
Waarom zou dat voor een overheid anders zijn?

De Libertariër | 31-01-15 | 21:58

Vraagje, voor alle kenners hier: Welk religie heeft in de laatste 100 jaar de meeste doden en oorlogsmisdaden op zijn geweten? En wat verteld dit ons?

Fox001 | 31-01-15 | 21:57

de grote Anti | 31-01-15 | 21:11

En wie zegt dat de landen van etnische herkomst ze dan (terug) willen hebben? Het lijkt me niet zo moeilijk voor hen om een wet aan te nemen die bepaalt dat iemand die in het buitenland veroordeeld is voor een misdaad het land niet (meer) in mag. Of dat dan de eigen nationaliteit ontnomen wordt - iets soortgelijks wil/doet Nederland ook met de Syriëgangers.

La Espada | 31-01-15 | 21:56

@Dandruf. Nogmaals, de bijbel en de torah bevatten hoofdstukken waarbij de koran in het niet vallen. Stenigingen komen daarin wel voor (In de koran niet). Google maar.

De wereld staat in brand volgens u? Dat is uw mening die niet door feiten wordt gestaafd. Volgens officiele cijfers is er een dalende trend in oorlogsconflicten en in terrorisme. Uw gevoel wordt wellicht gedreven door de media die per definitie objectief beeld geeft over de proportie van dit soort conflicten.

Efin, we driften hier weg van het punt dat de Koran veel meer wordt toegedicht dan dat er in staat. Als u werkelijk de koran gelezen heeft weet u dat deze zaken er NIET in staan. Ik heb echter in mijn stelling een discutabele opgenomen, maar onder de korankenners hier is deze nog niet opgevallen. Het is mijn inziens wel heel goedkoop om je eraf te maken met ik heb er geen zin in. Als je googled op steninging en koran, zie je meteen dat het er NIET in staat.

Over de islam als godsdienst, is veel meer te zeggen. O.a. dat er vele stromingen zijn, en dat niet zoals hier geschetst wordt dat alle moslims op een lijn zitten. Vandaar de interne conflicten.

Wat Noord ierland betreft. Ongeacht hoe het geweld is begonnen, het is een conflict dat uitgevochten werd (wellicht nog) langs de scheidslijn van religie. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Waarom zou dat bij moslims anders zijn?

Fox001 | 31-01-15 | 21:55

Volgens hln.be is de Japanse journalist Kenji Goto ook reeds onthoofd. Ook zou de Jordaanse piloot ook intussen gedood zijn, maar Jordanïe dreigt om IS gevangen versneld te executeren als dat inderdaad het geval is. De commentaren van de Belgische lezers zijn niet mals, en roepen op tot actie van Israël om de ,magnetron, maar eens een keer aan te zetten. Het zal dan niet bij IS alleen blijven. Iets verder ligt een nog belangrijker doel, waar we onze toekomst voor moeten vrijwaren.

Archy Bunker | 31-01-15 | 21:38

@Dandruf, ik ga ervanuit dat Hans wel zeker geinformeerd is. Echter heb ik veel minder vertrouwen in zijn capaciteit om de dingen objectief in zijn context te zetten. Gruwelijkheden komen in de wereld dagelijks voor in alle religies en culturen. De focus te leggen op een specifieke religie en cultuur is daarom onterecht. Efin, Nog minder heb ik vertrouwen in zijn besef dat zijn obsessie bij het merendeel van de Nederlandse bevolking een verwrongen beeld geeft over de doorsnee moslim. Zijn meningen en citaten worden in de maatschappelijke discussie uit zijn verband gehaald op een dezelfde manier waarop men tracht te bewijzen dat hun visie op de bijbel, torah of koran de enige juiste is. Het is daarom belangrijk de nuance te behouden en daar schort het veelal aan.

Fox001 | 31-01-15 | 21:37

@De Libertariër (20:14),

Er is niks mis met het principe van belasting betalen, als dat betekent dat iedereen toegang krijgt tot schoon drinkwater en onderwijs. Natuurlijk is er een hoop mis als het gaat om de verspilling van onze belastingcenten.

Maar drinkwater en onderwijs zijn belangrijker dan die rotcenten waar jij je buurman en zijn kinderen kennelijk om zou laten verhongeren.

Dandruff | 31-01-15 | 21:37

@Fox001 (20:12),

Sinds wanneer liggen Nigeria, Kenia, Pakistan, Afghanistan, Thailand, Tsjetsjenië en in het Midden Oosten?
Topografie is ook een vak.
Als ik zeg “de hele wereld” bedoel ik ook “de hele wereld”, inclusief Frankrijk, Australië, China, noem maar op. Er is geen land waar de islam geen problemen oplevert.

Zolang moslims de oproepen tot haat en geweld in de koran serieus nemen, is de koran relevant. En er wordt wel degelijk voortdurend tot haat en geweld aangezet in de koran. Het klopt wel dat andere islamitische boekjes zoals de overleveringen en de uitspraken van de profeet, en daarop gebaseerde shariahandboeken nog veel wreder en walgelijker zijn dan de koran. Maar dat neemt de kwade invloed van de koran zelf niet weg.

Vrouwenverminking, van oorsprong een traditioneel Afrikaans gebruik, heeft via de islam haar weg gevonden naar oa Indonesië, Bahrein, Irak, Nederland. In diverse in Nederlandse moskeeën verkrijgbare islamitische boekjes waaronder “fatwas on muslim women” en “de weg van de moslim” wordt vrouwenbesnijdenis gepropageerd. Net als jodenhaat, homofobie, jihad en natuurlijk de sharia; de enige vorm van “rechtsspraak” die eerwraak legaliseert, en steniging oplegt bij homofilie of overspel. Een "rechtsspraak" die slavernij en pedofilie legaliseert maar doodstraffen oplegt bij oa afvalligheid, ketterij, hekserij, blasfemie en andere non-issues.

Dat heeft dus allemaal alles met de islam te maken.
Pas als 1 of meer invloedrijke islamitische geestelijke hier consequent en openlijk afstand van nemen bestaat de kans op een nieuwe, tolerantere islam.

(20:17),

Noord Ierland was geen religieus conflict, maar een conflict tussen "republikeinen" (de marxistische IRA cs) en "loyalisten" (nationalistische UDF cs). Geen van beide partijen had een religieuze agenda, en de kerken in Noord Ierland (en daarbuiten) hebben het geweld altijd veroordeeld.

(),

Ik heb de koran gelezen, maar de versnummers niet opgeschreven.
Je kan er op googelen, ik heb daar nu geen zin in.

Maar het lijkt me veelzeggend genoeg dat elke islamitische aanslag, elke pogrom en elke genocide altijd gepaard gaat met koranische teksten op vlaggen, spandoeken en hoofdbanden; dat elke islamitische spreker die aanzet tot haat en geweld altijd weer de koran citeert.
Het is omdat dat boek vol oproepen tot geweld staat, dat ze dat boek citeren terwijl ze iemand onthoofden.
De lezers van Nijntje doen dat niet.

Dandruff | 31-01-15 | 21:32

Maaiveld (20:08),

Waar haal je dat percentage van 99,4% niet-jihadisten vandaan?
Het draait bovendien niet alleen om wel of niet moorden in naam van de jihad. De afgelopen jaren bleek uit talloze enquêtes dat (afhankelijk van vraagstelling, doelgroep etc) tussen de 30% tot 75% van de Europese moslims er vrij radicale ideeën op na houdt. Dat is een groot probleem, omdat de jihad niet alleen draait om die paar duizend potentiële bommenleggers per Europees land. Die bommenleggers leggen bommen omdat ze weten dat andere (familie, vrienden, imams) daar hun goedkeuring aan geven.

Jansen heeft volkomen gelijk. Je kunt problemen met het nazisme niet bestrijden als je het nazisme niet durft benoemen. Ongeacht het aantal gematigde nazi’s dat nooit geweld gebruikt.
Met de islam is dat net zo.

Dandruff | 31-01-15 | 21:13

@La Espada | 31-01-15 | 20:49
Uhmm, ik snap er geen reedt van, maar ik denk dat 'in plaats van' hier de bedoeling is.

de grote Anti | 31-01-15 | 21:11

@Jim Lovell (20:07),

De arabist Jansen heeft een koranvertaling op zijn naam staan.
Hij heeft ook jaren in het Midden Oosten gewoond en gestudeerd.
Hij kan alles wat hij zegt steevast bewijzen aan de hand van controleerbare feiten, concrete voorbeelden en logische redeneringen.

En jij?
Waarop baseer jij jouw mening dat Jansen niet geïnformeerd is?
Of was dat niet jouw mening, maar die van je cavia?
Het best-geïnformeerde lid van jouw huishouden, omdat hij als enige elke dag zijn tanden in de krant zet?

Dandruff | 31-01-15 | 21:03

Moriaty, Goh, da's nog eens een goede onderbouwing. Kunt u mij de verzen geven waar dat in de Koran staat ?
Dat moet voor iemand die niet zomaar wat roept toch geen probleem zijn.

Fox001 | 31-01-15 | 20:56

@de grote Anti | 31-01-15 | 19:47

Ik zie dan twee mogelijkheden. De eerste is dat je bedoelt dat alle moslims liegen, stelen en verkrachten. Dan moet je dus weer de treinen laten rijden, al is het naar hun landen van oorsprong ("schop onder hun kont").

De tweede mogelijkheid is dat je alleen de liegende, stelende en verkrachtende wilt deporteren. Is dat dan na hun straf of in plaats van?

La Espada | 31-01-15 | 20:49

@Fox001 | 31-01-15 | 20:12
Al die dingen die jij opnoemt, komen direct uit de Koran of Soenna.

Niet iedereen roept maar wat, jíj roept maar wat...

Moriarty | 31-01-15 | 20:39

@Kaasfondu, Ik zou eerder zeggen dat elke religie, waar deze ook vandaan komt sucks. Ik ben een aantal keren in Belfast in Noord ierland geweest... moet ik meer zeggen?

Fox001 | 31-01-15 | 20:17

Mensenrechten... Pff. Geen woord dat zo verkracht is als dit woord.
.
Het enige(!) mensenrecht dat kan bestaan is het recht om gevrijwaard van geweld levensgeluk na te streven... Ieder ander zogenaamd recht kan geen recht zijn, maar vormt een plicht...
.
En laat dit nu precies het mensenrecht zijn wat al die mensenrecht-advocateurs op een ongekende schaal schenden. Of het nu een overheid is die met dreiging van agressief geweld uw vruchten van arbeid jat, of een volkenrwchtelijke organisatie die toegang tot internet tot een mensenrecht bombardeert; Zulks kunnen per definitie geen rechten zijn, want het zijn plichten!
.
Het zogenaamde recht op toegang tot internet (of drinkwater, of onderwijs etc...) kan geen recht zijn omdat dit altijd gepaard gaat met een verplichting voor een ander... De plicht om in toegang tot internet voor anderen te voorzien... Hoe kan zulks een recht zijn...? Het is potsierlijk!
.
Wanneer iemand de term mensenrechten bezigt, dan kunt u er van uit gaan dat u te maken heeft met een mens dat anderen plichten wil opleggen.... Een mensenrechtenschender pur sang. Waarschijnlijk nog een geweldadige ook...

De Libertariër | 31-01-15 | 20:14

@Dandruf, Ik heb zeker wat gemist... Sinds wanneer is het midden-oosten de gehele wereld? Overdrijven is ook een vak.

Als het niet relevant is wat er in de bijbel of torah staat, is het ook niet relevant wat er in de Koran maar dat er idioten die hun eigen interpretatie ervan als leiddraad nemen.

En welke walgelijkheden staan er volgens u dan in de Koran? Steniging, onthoofding? Nope... besnijdenis van vrouwen? Nope..., eerwraak? Nope.... Dat je geen alcohol mag drinken? Nope. Dat je christenen en joden mag vermoorden? Nope. Het probleem is dat iedereen maar wat roept, en automatisch naar dat boek wijst. Het probleem ligt 'm (zoals altijd) bij degene die macht ontlenen aan de kennis van de religie en daar misbruik van maken.

Eerwraak, steniging en andere gruwelijkheden zijn niet het eclusieve eigendom van de islam. Het heeft ook niet zoveel te maken met relgie, eerder met (regionale) cultuur. Het kwam in die regionen ook al voor voordat de islam de religie werd.

Fox001 | 31-01-15 | 20:12

Waar overal in de wereld de nuancering tussen Jihadisten en de overige 99,4% moslims begint door te sijpelen kost het Jansen slechts 5 alinea's om op het oude vertrouwde wij-zij te belanden.

Natuurlijk deugt in onze ogen het bestuur van landen als Irak en Jemen voor geen meter. Maar is het een taak van de Nederlandse boodschapper in die gebieden moralistisch met de vinger te zwaaien, zoals theoloog Jansen graag ziet?

Iedereen heeft z'n rol in het wereldspel en een ambassadeur dient het Nederlandse belang niet door Moslims in het algemeen voor de kop te stoten. Wie dat niet door heeft is zo onnozel as een kind.

Maaiveld | 31-01-15 | 20:08

@Dandruff | 31-01-15 | 19:32
Klopt, ik ga geen woorden weerleggen van mensen die niet geïnformeerd zijn en een mening is niets waard, behalve punten tijdens een verjaardags-partijtje.

Jim Lovell | 31-01-15 | 20:07

@de grote Anti | 31-01-15 | 19:36
Haha. Ja mijn trademark. Alleen moet het niet voorspelbaar worden.

Vageling | 31-01-15 | 19:58

Fox001 | 31-01-15 | 19:31
mee eens met je conclusie: elke religie die uit die woestijn komt sucks.

kaasfondue | 31-01-15 | 19:49

@La Espada | 31-01-15 | 19:39
Zolang de stinkend rijke (en gestudeerde) olie-sjeiks hun geld binnenkrijgen kan het ze helemaal geen reedt schelen als het westen al die liegende, stelende en verkrachtende simpele moslims een flinke schop onder de kont geeft.. lijkt mij. Misschien maar eens een paar goede gesprekken houden met de sjeiks *kuch war-lords* daar.

de grote Anti | 31-01-15 | 19:47

@La Espada (19:39),

Klets toch niet zo dom.

Dandruff | 31-01-15 | 19:45

En dan nog wat: die zogenaamde Linkse Kerk, daarvan heeft jouw partij, de PVV, al heel wat punten overgenomen in haar bestaan. Dus kun je nu ophouden met te doen alsof de PVV een rechtse partij is? Als de PVV al rechts is, is ze nationaal-socialistisch.

La Espada | 31-01-15 | 19:44

@Fox001 (19:31),

Je haalt een hoop verschillende, maar allemaal onzinnige dingen door elkaar.
- Kritiek op het christendom is hier al eeuwen legaal; er is dus niks "xenofobisch" aan kritiek op de islam.
- Ongeveer hetzelfde geldt voor het beledigen van de kerk, het christendom en zelfs alle individuele christenen; zij het dat dat pas een eeuw legaal is.
- Wat er aan walgelijks in de bijbel staat is niet relevant, aangezien dat al pakweg 500 jaar niet meer gepraktiseerd wordt.
- Alle walgelijkheden uit de koran en aanverwante haatboekjes wordt echter nog wel in tientallen landen gepraktiseerd.

En wat bedoel je met "de wereld staat niet in brand"?
Enig idee waar pakweg 95% van de burgeroorlogen en 99% van het terrorisme over gaat?
Enig idee welke religie nog steeds eerwraak, steniging, slavernij en genocide predikt?

Dat heeft allemaal niks met olie te maken, en alles met de bedenksels van een slavenhandelaar die zo rond het jaar 666 de omgeving van Medina onveilig maakte.

Dandruff | 31-01-15 | 19:44

-weggejorist-

La Espada | 31-01-15 | 19:39

@Vageling | 31-01-15 | 19:33
He dude, je bent vergeten iemand een muppet te noemen..

de grote Anti | 31-01-15 | 19:36

@Litsehimmel (19:30),

Je haalt individuen en ideologiën door elkaar.
Het gaat niet om "alle moslims" of "alle nazi's", maar om "de islam" en "het nazisme".
Een ideologie kan wel degelijk moorddadig zijn.
Bovendien is moorddadigheid iets heel anders dan "moeite hebben met aanpassen". Er zijn geen SGP-ers door de Twin Towers gevlogen, om maar iets te noemen.

Dandruff | 31-01-15 | 19:36

@Litsehimmel | 31-01-15 | 19:30
Mag ik vragen wie de lijst met terroristische aanslagen sinds jaar en dag aanvoert?
En 'nee' accepeteer ik niet!

necrosis | 31-01-15 | 19:34

Overigens verwarren velen hier dat de koran een verschil maakt tussen ongelovigen en andersgelovigen. Christenen en Joden zijn andersgelovigen. De stammen die destijds op het arabisch schiereiland woonden en niet geloofden worden de ongelovigen genoemd.

Fox001 | 31-01-15 | 19:33

Tjah. Heb weinig commentaar op feiten.

Deze uitzending is mij ook voorbij gegaan. Stelde al eerder dat het een flutprogramma is. Heb het twee keer uitgezeten. Zat mijn kaken stuk te bijten van irritatie. Wanvertoning gewoon. Zelfs het biertje smaakte niet. Dat ik er maar bijpakte.

Men kan toch lezen? Zelfs ik heb dat boek gezien. Wat verkeerd om gekrabbel en Nederlands ernaast.

Alleen analfabeten zien het niet. Verder is mijn geduld uitgeleeft en word ik het zat. Onnodig gejammer.

Dacht dat de publieke omroep op de schop ging? Meer kansen voor de kleintjes met nuttigere dingen. Weer een dode mus uit Den Haag.

Vageling | 31-01-15 | 19:33

@Jim Lovell (19:28),

Geen mening, een feit; je weerlegt geen woord van wat Jansen zei.

Dandruff | 31-01-15 | 19:32

Hoorde ooit een interview op BNR met Ben Bot en ik meen Jaap de Hoop Scheffer. Beiden met een gigantische aardappel in de keel en geen flauw idee waar ze het over hadden. Arrogante wegkijkerij waar het de de islam betreft maar helemaal alert op het grote gevaar van Israëlische nederzettingen op 1% van de "bezette gebieden". Incapabel to the max.

PrinsesStoepje | 31-01-15 | 19:32

Wat een xenofobisch gezwets. Er leven 1.5 miljard moslims op deze aardkloot en als de islam echt zo oorlogsgezind was tegen alles wat geen islam is, had de wereld al lang in brand gestaan. Ik denk dat hans zelf geen moslims persoonlijk kent of er angstvallig weg van blijft. Hans, niet achter elke boom staat een moslim naar je leven. Er zijn vele problemen in de moslim landen, problemen waar vaak de westerse wereld een groot aandeel in heeft. Irak had als land nooit mogen bestaan en het zou niet zo'n puinhoop zijn daar als er geen olie te vinden was. Over de koran en zijn volgers. Ga hier maar eens 100 jaar terug in de tijd en luister naar wat de pastoor u verteld wat de bijbel zegt omtrent andersdenkenden. Ook de torah en bijbel kennen pasages waar de honden geen brood van lusten. De drie boeken zijn familie van elkaar en vermelden daarom ook een aantal dezelfe verhalen.

Fox001 | 31-01-15 | 19:31

miko | 31-01-15 | 17:43
Vlak het Christendom ook niet uit, lees dit lijstje even goed: www.truthbeknown.com/victims.htm
roze_bril | 31-01-15 | 17:48
Nee, juist verder kijken dan je neus lang is. Moslims ervan beschuldigen dat zij bij uitstek gewelddadig zijn is een pot-ketel verwijt. Wat je wel kan stellen is dat zij weigeren zich aan moderne maatstaven aan te passen, maar hetzelfde geldt ook voor andere orthodox-religieuze groeperingen.

Litsehimmel | 31-01-15 | 19:30

@Einde van de Domheid (18:09/18:28),

Probleem is dat die "politieke islam" niet los te koppelen is van de "echte islam". De islam is van het begin af aan een allesbeheersende doctrine geweest, waarin zaken als jihad, kalifaat en sharia net zo bij de geloofsbeleving horen als bidden of vasten tijdens de ramadan.
Dat heeft alles te maken met het feit dat ook de zelfbenoemde proleet Mohammed zijn bedenksels met geweld oplegde.

Dat er een hoop moslims zijn die daar niet in mee gaan is mooi, maar dat neemt niet weg dat zij de "afvalligen" of "hypocrieten" zijn; niet de extremisten. Integendeel, die mohameddaanse extremisten krijgen voortdurend gelijk van alle invloedrijke islamitische geestelijken, korankenners, shariageleerden etc.

Er is geen één invloedrijke korankenner die consequent vrede, vrijheid en tolerantie predikt.
Er is geen één invloedrijke korankenner die de jihad en de sharia afwijst.
En dus is er geen gematigde islam.
Wel gematigde moslims ja; maar op het moment dat de islam ergens de macht overneemt heb je daar net zo weinig aan als aan gematigde socialisten in een socialistische dictatuur.
Op dat moment blijkt de macht van de heilige boekjes.

Dandruff | 31-01-15 | 19:30

De islam steekt zo in elkaar dat zij de mensenrechten zal gebruiken om die mensenrechten af te schaffen voor het instellen van de sharia. En vele moslims zeggen dit na te streven, en islamitische cultuur laat zien wat sharia betekent: een aaneenschakeling van mensenrechtenschendingen (zie o.a. Human Rights Watch). Helaas is de politiek correcte politiek stekeblind hiervoor of lijkt het zelfs welwillend door de vingers te zien. Om vervolgens praktisch mee te werken aan de uitbouw van een islamitische subcultuur. Ter meerdere eer en glorie van de multiculturele veelkleurigheid. Gelukkig is in de Preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgenomen dat je in opstand mag komen tegen ‘tirannie en onderdrukking’, en dat ‘ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap er naar zal streven ... de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen’. Waarmee je dus kan verwachten dat ook de politiek z’n best doet die eerbied voor mensenrechten aan iedereen en dus ook moslims bij te brengen. Zoals diezelfde politiek mag verwachten dat het gewone volk tegen haar in opstand komt, als zijzelf een tirannie wordt of een tirannie laat ontstaan. nl.wikipedia.org/wiki/Universele_verkl...

Benedict Broere | 31-01-15 | 19:29

@Dandruff | 31-01-15 | 19:15
Leuk dat je ook een mening hebt, wie ben jij dan?

Jim Lovell | 31-01-15 | 19:28

"het mooiste wat islam te bieden heeft"....
Ik kan geen enkel voorbeeld noemen.

necrosis | 31-01-15 | 19:26

@mindless | 31-01-15 | 18:58
Is ook zo, veul meisjes met meerdere master degrees. Toch is zo'n diplomatiek pp wel handig, beter dan een Privium card.
Is niet voor pauperTs.

Jim Lovell | 31-01-15 | 19:21

Hans weet het altijd mooi te verwoorden.. Restecp. Aangezien ik gewoon erg lui en ook doodziek van de islam ben, kom ik niet verder dan : Focking westerse gristelijke hippies/regenten/politici hebben liever een koran/quran/whatever aanhanger als buur, hij gelooft tenmiste in een (maan)godt, dan een ongelovige atheist. Leuk spelletje dat zij spelen met z'n allen. Die kerkers, martelingen en schijnwijsheid blijven ons maar achtervolgen, en soms heb ik het gevoel dat je alleen nog eerlijk en oprecht met een amerikaan of aussie kan spreken. De rest van ons is al min of meer fucked tussen het gristendom, het jodendom, en nu ook de islam. Scandinaven zijn focking hippies dus die doen er al niet meer toe, duitsland ligt (nog) te slapen, frankrijk is fucked.. Canada houdt zich gedeist. Maar er is een hoop aan de hand momenteel. Oja, en z-afrika interesseerd het allemaal niet want die vinden een regenboog mooi. Veel felle kleurtjes. Happy times.

de grote Anti | 31-01-15 | 19:21

jeandubois | 31-01-15 | 18:16

Soms is de waarheid beangstigend.
Zo en nu weer terug onder je steen dude.

Eurotokkie | 31-01-15 | 19:20

@Jim Lovell (17:48),
@jeandubois (18:16),

Jullie kunnen geen woord van wat Jansen zei weerleggen, begrijp ik?
Sneu om het dan met zulke oubollige beledigingen te proberen...

Dandruff | 31-01-15 | 19:15

Piet Karbiet | 31-01-15 | 19:06
LOL
Ik gok eerder op Marseille over 10 jaar

kaasfondue | 31-01-15 | 19:13

Het misbruik van mensenrechten door de islam die zelf geen ander doel heeft dan om ze op den duur af te schaffen is hetzelfde als inbrekers lucifers te geven waarmee ze je huis in de fik kunnen steken

Islamofiel | 31-01-15 | 18:59

@kaasfondue | 31-01-15 | 18:41
Exact. Nu nog iemand die aangifte doet... en levensmoe is...
@Maria.1 | 31-01-15 | 18:46
Ja wat is dat toch? Het staat er toch allemaal letterlijk. Lezen kunnen die lui toch gewoon? Het boek stond notabene in de Kamer. Of zal het echt "Islam voor olie" zijn, zoals beweerd wordt in het boek "Eurabië"? Appeasement á la Chamberlain voor WO2?
Zeg het maar...

Rest In Privacy | 31-01-15 | 18:59

Ambassade personeel. Wereldvreemdere wereldburgers zijn er niet te vinden.

mindless | 31-01-15 | 18:58

@macmiep.nl | 31-01-15 | 18:33
En dienen gelijk behandeld te worden. Dit is aantoonbaar niet zo. Hebt het al eens aangekaart bij alle voorzitters van de Tweede Kamer. Nou, de uitkomst is verbluffend (stil) op een enkeling na die me nog nèt niet voor racist uitmaakte.

Maria.1 | 31-01-15 | 18:46

"‘Mensenrechten’ klinkt mooi. Het lijkt iets waar niemand tegen kan zijn."
Vooral de christenen schijnen dit op te pakken.
Echter: Je schudt ze helemaal door elkaar door te zeggen dat ze gelijk hebben maar dat ze niet het recht hebben iemands hoofd af te hakken.
Inkopper: waarom de volgers van Mohammed dat wel denken.
Eng wel dat ik dit tegenkom bij weldenkende, hardwerkende Nederlanders.

paridae | 31-01-15 | 18:45

I rest my kaas.

Piet Karbiet | 31-01-15 | 18:44

Helaas is het nodig dat wijze mannen als Hans Jansen de meest eenvoudige principes van de islam iedere week opnieuw komt uitleggen. Ook aan de mensen die alvast hun vingers in hun oren staken en hun schreeuwmonden tot krakens toe opensperden, ter voorbereiding op het door hen zo ongewenschte "debat".

Als de wijze mannen als Hans dat niet zouden doen, dan zou alle "informatie" verstrekt worden door "onze" regenten en "onze" Gutmenschen.
Het zelfde valse sprookje van een "multiculturele samenleving", samen met de bruinhemden van de islam.

Jan Passant mk2 | 31-01-15 | 18:43

@Piet Karbiet | 31-01-15 | 18:33
Laaiverd, ik heb hier een Koran, dus ik weet genoeg. Ooit gekocht toen wijlen Pim uit Leefbaar NL werd gezet.
Nou: de man had gelijk.

Rest In Privacy | 31-01-15 | 18:42

macmiep.nl | 31-01-15 | 18:33
op die grond zou je toch denken dat je de islam in Europa strafbaar kunt stellen.

kaasfondue | 31-01-15 | 18:41

@macmiep.nl | 31-01-15 | 18:33
Daarom hebben de islamitische landen in 1981 dan ook de Universele islamitische verklaring van mensenrechten uitgeroepen:
nl.wikipedia.org/wiki/Universele_islam...
Alles leuk en aardig maar de Sharia prevaleert boven alle andere artikelen.

Piet Karbiet | 31-01-15 | 18:41

Einde van de Domheid | 31-01-15 | 18:22
nee dat begrijp ik - ook zonder bij een idioot achterop de motor te zitten. Als Hitler nu een uitwas van het katholicisme of protestantisme was geweest, en zich achter parabels van Jezus had verscholen, dan had je ook absoluut een punt gehad.
dat mijn kampf doet eigenlijk meer denken aan een communistisch 5-jarenplan. en dat vegetarier zijn en de een voorliefde voor pakkende logos op uniformen met een strakke snit is nou ook niet typisch duits, hoewel...

kaasfondue | 31-01-15 | 18:39

In 1899 (!) beschreef Winston Churchill (hij heeft ons 50 jaar terug verlaten) in een van zijn eerste boeken de problemen van de islam.
We zijn nu meer dan 100 jaar verder en de smerige, linkse lafbekken (ik noem geen namen; o.a. Job C., Freek de J., Peter R. de V.) blijven, met dank aan de staats-tv, de realiteit ontkennen.

kibambam | 31-01-15 | 18:37

@macmiep.nl | 31-01-15 | 18:24
.
Ach, hier hoef je niet al te diplomatisch te zijn. Om je verder op weg te helpen hier een mooie intro van dr Bill Warner. Quantumfysicus.
www.youtube.com/watch?v=YjBDDC4wVxk
In een half uurtje ontrafelt hij de kwade bedoelingen van de islam en waarom goedvolk denkt dat het een religie van vrede is. Samenvattend: bij de islam is 1 + 1 = 2 maar het kan ook 3 zijn. Andere gelovigen zijn prima maar je moet ze wel vermoorden. Dat werk.

Piet Karbiet | 31-01-15 | 18:33

Feit blijft dat de Islam den de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.a...) niet met elkaar rijmen. Dat begint al bij Artikel 1:
"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren."

Rest In Privacy | 31-01-15 | 18:33

Moriarty | 31-01-15 | 18:18
Slim, maar je zou kunnen riposteren dat de politieke Islam je niets doet maar de religieuze wel.
Nog een analogie die altijd mank gaat, de katholieke kerk heeft fascistische wapens gezegend, een vermoeden van een lichtkind gehad etc.
Heb het al vaak gezegd, adresseer de inconsequenties, geweld en haat, probeer niet de hele religie daarmee te vereenzelvigen. Dat lukt niet en maakt het probleem groter.

Einde van de Domheid | 31-01-15 | 18:28

@minimá-armezusvan.. | 31-01-15 | 18:19
Ik vraag me af of je politieke correctheid eigenlijk wel links moet noemen. Zijn die linksen eigenlijk niet gewoon een soort conservatieven die tegen westerse cultuur zijn en obscurantisme van andere culturen verheerlijken? Er zijn vermoedelijk onder moslims in moslimlanden genoeg mensen die ook niets van dit politiek-correcte gedoe moeten hebben. Net zoals je vroeger de meeste anti-communisten in de Soviet Unie had. Die verbaasden zich er altijd over dat er in West-Europa linkse gelovigen waren die de Soviet propaganda niet doorzagen.

Rest In Privacy | 31-01-15 | 18:27

jeandubois | 31-01-15 | 18:16
Toch heb ik liever Hans Jansen "by candlelight dinner" dan al die Politieke leugenaars in mijn achtertuin.

Snowy2000 | 31-01-15 | 18:26

Piet Karbiet | 31-01-15 | 18:07
.
Laat ik zeggen dat ik poogde mij 'diplomatisch' uit te drukken. Voor de rest heb je helemaal gelijk. Het "radicaliseren" is zodoende ook helemaal niet zo bijzonder als men wil doen geloven.

Rest In Privacy | 31-01-15 | 18:24

Oh en groepen hebben geen rechten, individuen hebben rechten.
Dus het "recht om niet beledigd te worden" bvb. omdat iemand het niet met de denkbeelden van je groepje eens is, dat recht bestaat dus niet.

CynicalBastard | 31-01-15 | 18:23

kaasfondue | 31-01-15 | 18:17
Vandaag 'onze man in Teheran' gezien. Programma bezoekt iemand die dagelijks Amerika deaud wenst en zit bij hem achter op de motor en geeft commentaar. Briljant!
ontopic: ik ga het niet verdedigen maar de grootste makke met de Islam is niet de religie maar de politieke Islam. (En ook Merkel wordt nog regelmatig met een snor afgebeeld en EU een 4.0 versie van het fascistisch ideaal genoemd...)

Einde van de Domheid | 31-01-15 | 18:22

Zij die de moordlanden hier naar toe ontvlucht zijn hebben ook rechten, zoals het recht om hier beschermd te worden tegen dezelfde islam-indoctrinatie en moslimterreur die ze daar ontvlucht zijn.
Laat de linkse kerk in Nederland zich dáár eens druk over gaan maken?

CynicalBastard | 31-01-15 | 18:20

linksche kerk is net als de restauratie in de eerste helft van de negentiende eeuw. een establishment dat haar macht hergrijpt en theocratische denkbeelden weer tot norm neemt. helaas voor al die regenten, in 1789 is de geest uit de fles gegaan en die krijg je er niet meer terug in. je kan je overgeven aan islam, hetgeen dit establishment zeker zou doen, en zo trachten de vooruitgang trachten tegen te houden. of je kan je eindelijk eens gaan inzetten voor een beter leven voor miljarden mensen zonder de angst voor een sprookjesboek. linksch is gewoon fout na de oorlog en zal de geschiedenis in gaan als reactionaire beweging tijdens de tijden van de grote islamitische oorlogen.

minimá-armezusvan.. | 31-01-15 | 18:19

@Einde van de Domheid | 31-01-15 | 18:09
Een betere vergelijking is:

Stel je zegt dat Hitler niet deugd, maar je bent wel lid van de NSDAP.

Moriarty | 31-01-15 | 18:18

Einde van de Domheid | 31-01-15 | 18:09
slechte analogie. Hitler staat niet voor een religie, maar stond voor zeer tijdsgebonden sociaal en nationalistisch politiek systeem.

kaasfondue | 31-01-15 | 18:17

Het is even dat het gemeld wordt maar de mohammedaanse vrienden van Marc Rutte zijn hartstikke liev en haten geweld tegen andersdenkenden, homoseksuelen, bejaarden, naar huis fietsende jongens, pubermeisjes en dieren.
.
Die mohammedanen welke Marc Rutte kent en zijn vrienden genoemd worden, zijn hele andere mohammedanen hoor!

pluizigkroeshaar | 31-01-15 | 18:17

-weggejorist-

jeandubois | 31-01-15 | 18:16

Ik vraag mij sowieso af wat we in met een ambassade in Jemen moeten. Er is daar alleen maar zand en narigheid.

VanBukkem | 31-01-15 | 18:16

Gematigd moslim is hetzelfde als een beetje zwanger.

Piet Karbiet | 31-01-15 | 18:15

Blij dat een grootheid als heer Jansen mij gelijk geeft in mijn hoofd. Ik werd er ook onpasselijk van. Drie engerts.

Normpje | 31-01-15 | 18:14

De genoemde landen zijn niet zozeer door terrorisme geteisterd: ze zijn gewoon in burgeroorlog.

frank87 | 31-01-15 | 18:12

De*correcte*kerstman | 31-01-15 | 17:44

En ieder jaar krijgt die imbeciel vanuit Brussel 600 miljoen overgemaakt om zich voor te bereiden op toetreding tot de EU. Je kunt ook gewoon ieder jaar 600 miljoen verbranden, dan kun je. er nog stroom mee opwekken...

eerstneukendanpraten | 31-01-15 | 18:11

Stel je voor (een analogie) dat iemand zegt 'Hitler deugt niet. Hij haat en vernietigd Joden en andersdenkenden. Het is een Duitser en Duitsers hebben dit altijd gedaan en zullen dit altijd doen. Het zit gewoon in het karakter van dat volk.'
Dan klopt de analogie natuurlijk niet (die kloppen nooit) laat ik het dan bepreken tot alle lezers van 'Mein kampf'.

Einde van de Domheid | 31-01-15 | 18:09

@macmiep.nl | 31-01-15 | 17:56
.
Het is nog veel erger. De qu'raan, hadith en sunnah staan voor 75% vol met duidelijke geweldsinstructies om ongelovigen, Joden en andere afvalligen te verminken, te verkrachten en te vermoorden. Daar is Mahumet heel duidelijk over. En weinig liefde. Dat is helder en wetenschappelijk door dr Bill Warner onderzocht. Google maar.

Piet Karbiet | 31-01-15 | 18:07

Don't mention islam.

Rest In Privacy | 31-01-15 | 18:03

Ik voel me beledigd door de overheid omdat deze denkt dat de intelligente beschaving die mijn voorouders en ik voorstonden verenigbaar is met het grenzeloos importeren van religieus fascistoïde barbarisme. Maar om een of andere redenen schijnt die belediging ineens weer niet mee te tellen.

ZKH EénOog | 31-01-15 | 18:03

Ha die Hansie! Het was inderdaad ontluisterend wat die 3 ambassadeurs te melden hadden. Een van hen zat in Jemen. Die had werkelijk niks te melden behalve dat de islam prachtig was, ofzoiets. Dacht altijd dat je voor dat clubje werd geselecteerd als je een beetje een conservatief en bedaarde ondernemer was. Maar het waren allen Pronk-klonen. Wat zeg ik: 3 x Sterre.

Piet Karbiet | 31-01-15 | 18:00

Het enige mensenrecht dat voor iedereen bestaat zonder dat het is opgelegd door welk bestuur of instituut dan ook,is het recht om te ademen en aanwezig te zijn tussen de weldenkende en psychopaten die deze aardkloot bevolken.

En dat heeft dus niks te maken met wetten,regels van moraal of religie dan wel ideologie.De rest van de mensenrechten is verzonnen door hen die belangen hebben in of bij de bovenstaande
wetten,regels,religie of ideologieën.

deraderendraaien | 31-01-15 | 17:57

Bij mevrouw Jinek waren laatst drie "gewone" moslims, die beweerden dat je de Koran moest lezen "onder begeleiding", anders zou het mis gaan. Het laatste is compleet logisch gezien wat er letterlijk in dat boek staat.
De Koran begint met "Dit is een volmaakt boek...".
Dus begeleiding is zodoende niet nodig. En ja, dan lees je letterlijk dat ongelovigen, laat ik zeggen, "slecht" zijn (zacht uitgedrukt).
Kort gezegd: de Koran is zwaar krenkend, beledigend en gevaarlijk voor niet-Moslims. Dus radicaliseren is helemaal niet vreemd. Gewoon "goed lezen" zoals mijn oude wiskundeleraar pleegde te zeggen voor ieder proefwerk.
NB: dit waren trouwens geen "gewone" moslims, alledrie hadden gestudeerd of waren studerende en spraken perfect Nederlands, en de doorsnee moslim is niet van dat niveau (net als de doorsnee Nederlander dat niet is). Dus het kan zijn dat de 'doorsnee' islamiet er anders over denkt.

Rest In Privacy | 31-01-15 | 17:56

Goed stuk van Jansen weer. Maar de Nieuwsuur documentaire waar hij naar verwijst is niet om aan te zien. Wat een broddelwerk!

Lauwe Koffie | 31-01-15 | 17:54

Iedere 1e maandag van de maand gaan de sirenes af. U weet wel.
Als iedereen iedere eerste maandag van de maand om 20:00 uur met de ramen open het navolgende liedje afspeelt...
youtu.be/en-liwDGzaw

Ars Vivendi | 31-01-15 | 17:53

@Litsehimmel | 31-01-15 | 17:31

Inderdaad, iedereen doet het! Kunnen we dan nu weer wegkijken?

roze_bril | 31-01-15 | 17:48

Belangrijker: The Pirate Bay is weer terug

Mesmer | 31-01-15 | 17:48

Woorden van een mislukte keynote speaker die door langdradigheid de aandacht van het publiek van de agenda afdramt en daardoor de importantie laat verwateren.

Jim Lovell | 31-01-15 | 17:48

Luister maar eens naar al die uitspraken van Erdogan voornamelijk voordat hij president werd. De hoeveelheid gevangen journalisten in Turkije en de manier waarop hij het westen de schuld geeft van *alles*! Ha en dan te bedenken dat de Europese Unie dit land in de EU wou laten toetreden (en nog steeds). Brbrbrbrbrbrrrr. Mensenrechten jaja

De*correcte*kerstman | 31-01-15 | 17:44

@Litsehimmel | 31-01-15 | 17:31
Dat mensen vreselijk tekeer kunnen gaan zal niemand ontkennen maar als de ideologie van oorsprong al gewelddadig is dan heb je helemaal een gevaarlijk soepje.
www.youtube.com/watch?v=QnqFy7jsmhw

miko | 31-01-15 | 17:43

duitse herder | 31-01-15 | 17:39
Die club die een dikke 50% van mijn inkomen toucheert en vervolgens hopeloos faalt.
Voor het geld dat ik ooit afgedragen heb, kan ik een eiland in de Stille Zuidzee kopen en inrichten naar eigen smaak.

Ommezwaai | 31-01-15 | 17:42

Wie is de overheid ?

duitse herder | 31-01-15 | 17:39

Wat betreft de laatste zin.
Linksmenschen laten al jaren heel duidelijk zien een behoorlijke aversie tegen zelf nadenken te hebben.
Voor hen is politiek correct zijn en met deze politiek correcte meute meepraten het allerbelangrijkste.
Welke onzinnige "mening" dan ook van je verwacht wordt.
-
Als de politiek correcte meute een geheel nieuwe "Gematigde islam" heeft bedacht, ga je ook roepen dat er een gematigde islam bestaat.
Ook al kan je die niet laten zien en zou zo'n islam ca 75% van allah's opdrachten uit de koran moeten hebben geschrapt.

Moi2 | 31-01-15 | 17:37

Het zou een mensenrecht, en vooral een kinderrecht moeten zijn niet lastig gevallen te worden met godsdienst. Vrijwaring van godsdienst zou in elke grondwet verankerd moeten zijn. Godsdienst = waanzin. Mensen hebben het recht daartegen beschermd te worden.

Fijnstoffer | 31-01-15 | 17:35

Buitenlandse zaken. Het bangste ministerie in Nederland. Loopt altijd op eieren, bang om iemand op de teentjes te trappen. Wel goed voor het doorsluizen van subsidies en het behartigen van de Nederlandse handelsbelangen.
Eigenlijk zou een ambassadeur na een tiental jaren kotsend zijn baan eraan moeten geven. Maar zelfs die ballen hebben ze niet.

Graaf van Egmont | 31-01-15 | 17:33

Hans, geweld jegens de medemens trekt zich geen bal aan van de kleur van de vlag of de naam van het boek waaronder dit wordt aangedaan; elke ideologie ontaardt uiteindelijk in intolerantie jegens andersdenkenden, althans, zo leert ons de geschiedenis. Mensenrechten zijn op zo'n moment ver te zoeken of worden alleen toebedeeld aan hen die de eigen ideologie aanhangen.

Litsehimmel | 31-01-15 | 17:31

Amen

bisbisbis | 31-01-15 | 17:29

De Islam kent geen mensenrechten behalve als zij het in haar eigen voordeel tegen de ongelovigen kan gebruiken.

Mastermattie | 31-01-15 | 17:29

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen