Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Peuterjuf gaat niet naar kerk: ontslagen

facepalmjezusallesisvoorbij.jpgReligie maakt alle menselijke waarden stuk. In Zwolle is een lieve peuterjuf ontslagen bij het christelijke dagverblijf De Kleine Reus omdat ze toegaf niet naar de kerk te gaan. Ze gaf aan niet de kerk nodig te hebben om een goed christen te zijn. Het dagverblijf had schijt en excommuniceerde de juf. Ze werd nog net niet met een molensteen om haar nek in een rivier gepleurd om te checken of ze stiekem niet ook een heks was. Afijn. Alles om te zorgen dat de peuters van het christelijke dagverblijf alleen de Enige en Correcte en Ware indoctrinatie krijgen. Zo werkt religie. Get 'm while they're young. Het is niet voldoende dat de juf gewoon christelijk is. Nee, het kinderdagverblijf eist dat ze haar persoonlijk leven volledig ondergeschikt maakt aan de religie. Ze was niet genoeg christelijk en dus een direct gevaar voor het hersenspoelprogramma waarbij de peuters van De Kleine Reus worden gebakken tot gristenzombies. Waarom zou je anders iemand ontslaan vanwege 'niet christelijk genoeg'? Niet omdat ze haar werk niet goed zou doen. Het meest erge aan dit verhaal? Niet dat er waanzinnigen zijn die vinden dat peuters maar op Eén Ware Wijze opgevoed mogen worden en elke vorm van afwijking moet worden geëlimineerd. Nee, het meest erge is dat dit allemaal legale praktijken zijn in onze wetgeving. Want religie, dus moesten we respecteren. En nu niet komen mekkeren over 'ja maar het zijn christenen dus boeiend want er is toch geen cartoonist doodgeschoten', want dit zijn exact de precedenten die al die ongewenste islamscholen mogelijk maken. Religie is prima. Voor thuis. Niet in het onderwijs, niet in de dagopvang. Voordat we in een 21e eeuws westers land mensen gaan ontslaan van een fucking kinderdagopvang omdat ze hun leven niet genoeg ondergeschikt hebben gemaakt aan de dogma's van een prehistorisch heilig boek. Oh. Wacht.

Reaguursels

Inloggen

Misschien toch maar eens wetgeving maken die jonge kinderen moet beschermen tegen hersenspoeling. Religeuze onzin verbieden tot je 18e.
Labeltjes voor op de kerken:
Let op, religie kan je hersens onherstelbaar aantasten!

deense herder | 29-01-15 | 10:23

Heel kort door de bocht : Het dagverblijf heeft gewoon gelijk. En even helemaal los van het geloof, het is een werkgever en die mag zelf eisen stellen in een vacature. Voldoe je daar niet aan en ga je toch solliciteren dan is het een gevalletje eigen schuld, dikke bult. Het is een christelijk dagverblijf en mag dus eisen dat er mensen werken die aan een bepaald beeld (en het beeld wat ouders hebben van dat dagverblijf) voldoen.
Als niet Moslim kom je ook niet snel op een islamitisch dagverblijf en als Atheist kom je ook zeker niet op een Joods dagverblijf of school te werken.

het lijkt er eerder op dat mevrouw gedacht heeft van laat ik even een paar weken naar de kerk gaan om die baan te krijgen en nu huilie gaat doen dat haar plannetje mislukt is.

Zoals al eerder geschreven, als ze geen zin heeft om naar een kerk te gaan dan moet ze geen baan zoeken waarin dat als voorwaarde gesteld wordt.
En dan kan Johnny Q zijn eigen frustraties van vroeger wel botvieren en net zo hard meehuilen, maar feit blijft dat een werkgever regels bepaalt waarmee je akkoord gaat op het moment dat je daar komt werken.
Als ik personeel aanneem dan stel ik daar ook eisen aan. Willen ze daar niet meer aan voldoen dan kunnen ze ook vertrekken. Dat is mijn recht als werkgever.

Wil je je niet (langer) aan die regels houden, of dat nou een kerk is of nevenwerkzaamheden of contact met media of wat dan ook, dan kan een werkgever je wegsturen.

En ach, ze kan nog altijd 2 maanden "zogenaamd" moslima worden of zich uitgeven voor Jood en kijken of ze dezelfde truc bij een islamitisch of Joods dagverblijf kan uithalen...

Flatulent | 27-01-15 | 12:12

Het kwaad van religie schuilt niet zozeer in het geloof an sich, maar in de afkeer van de rede.

1sokkie | 27-01-15 | 10:00

Maar het "College voor de Rechten van de Mens" van het ontslag dus terecht. Geen idee wat deze vage club is en ook geen zin om het op te zoeken.
Ik adviseer mevrouw naar een echte rechter ter gaan, die zich mensenrecht dingetjes "vrijheid van (geen) godsdienst" herinnert...

hotmint | 27-01-15 | 00:29

Nog niet zo heel lang geleden waren wij wat Talibanners nu zijn. Dat vergeet men voor het gemak wel eens.

Andersom dag | 27-01-15 | 00:23

bintang | 26-01-15 | 15:34
Een gelovige vindt niet dat hij een standpunt inneemt, een gelovige vindt dat hij de waarheid in pacht heeft. Er is dus geen sprake van een open dialoog.

Schoorsteenveger | 26-01-15 | 23:42

ontzuilen die handel. Alleen openbaar onderwijs. De rest doe je maar in je eigen tijd.

Common_Sense | 26-01-15 | 22:50

@ h.a.k. blok | 26-01-15 | 19:04
@ onnosel | 26-01-15 | 19:27
Ik val ook vaak over het gemak waarmee christenen hier verbaal worden afgemaakt en over één kam worden geschoren (onder het mom van: alle religie is per definitie verdorven).
Maar ik wil daar wel iets aan toevoegen. Ten eerste deel ik de aversie tegen dwingende religie, tegen anderen dingen opleggen, wat je helaas ook binnen het christendom veel te vaak ziet gebeuren. Ik denk dat de meeste niet-christenen gewoon heel weinig voorbeelden zien van kerken/christenen/ christelijke instellingen die wél bewogen zijn en goed werk doen en die níét star en veroordelend zijn. En nogmaals, laten we er geen doekjes om winden: christenen kúnnen ook vaak star, beperkt, intolerant zijn. Als mensen daar dan over vallen weet *ik* wel dat er gelukkig andere voorbeelden zijn, maar verder val ik daar dan net zo over als zij.
Iets anders is dat ik veel christenen ook ongelooflijk naïef vind, soms zelfs doelbewust vind wegkijken, als het om de problemen met de islam gaat. Té veel christenen zitten gevangen in het web van de politieke correctheid en durven de grote gevaren en dreigingen niet onder ogen te zien. Ook dat zet hier uiteraard kwaad bloed, en ik kan niet anders zeggen dan dat ik dat terecht vind.
En verder moeten wij hier maar gewoon door onszelf te blijven laten zien dat christenen wel degelijk anders kunnen zijn dan het beeld dat velen hier van ze hebben.

Lewis | 26-01-15 | 22:06

h.a.k. blok 19:04
Dat heb je mooi geschreven. Wat jij meegemaakt hebt, -het orgelspel in de kerk -, is mij ook vaak overkomen. Schitterende koren die a capella zingen, orgelmuziek, gregoriaans gezang. Het is tijdens sommige diensten/missen helemaal gratis en het is genieten. Ik vind het een spiritueel gebeuren en word er blij en gelukkig van.
Vaak word je welkom geheten, er wordt koffie aangeboden, niemand oefent ook maar enige druk op je uit. Respect, ik voel het overal. Ik begrijp daarom de kritiek op de kerken niet.

tweetybird: een christelijk school is in Nederland een protestantse school. Protestanten erkennen de Paus niet en zijn voor hem ketters. Hoewel de Rooms-katholieke en protestantse kerken tegenwoordig wel samenwerken en diensten houden, in Nederland in ieder geval. Er zijn trouwens veel protestantse richtingen, sommigen zijn conservatief, anderen zijn open en flexibel.

onnosel | 26-01-15 | 19:27

-weggejorist-

hfakker | 26-01-15 | 19:17

-weggejorist-

hfakker | 26-01-15 | 19:17

@Russells Teapot | 26-01-15 | 16:21
Per jouw nauwgezette eigen persoonlijke definitie wel te verstaan?
Velen van mijn vele niet gelovige vrienden prijzen namelijk het christelijk onderwijs, want beter en want culturele grondslag.

hfakker | 26-01-15 | 19:16

Ik zou haar doen...

Reetviool | 26-01-15 | 19:07

Opvallend!

Velen geven hier uiting aan hun frustraties en diepgewortelde haat tegen het christendom op dezelfde manier waarop fanatieke moslims, hen haten. Daarvoor hoef je geeneens (belijdend) christen te zijn. Gewoon westerling zijn bijv. is al voldoende rechtvaardiging voor hun diepgewortelde haat.

Zonder dat zij zich overgeven aan de gruwelijke liederlijkheden die in de naam van de islam worden bedreven, die praktiseren zij niet om hun haat te staven, net zo min als de meeste moslims dat doen, verrichten zij wel lippen diensten aan hen die NL het liefst in een kalifaat zouden zien veranderen.

Met name links NL heeft in woord en daad, nota bene onder verwijzing naar vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst, weinig onverlet gelaten om het zeer indoctrinerende, haat zaaiende, corrupte en incompetente islamitische onderwijs dat, voor niet moslims niet toegankelijk is, en een groot aantal voor de allochtone Nler discriminerende maatregelen, te faciliteren. In woord, daad en met subsidies. Eén recent voorbeeldje (uit vele), de alleen voor moslims toegankelijke gebedsruimte bij de UvA.. Het betreden van een kerk of andere gebedsruimten, staat iedereen vrij. Enige tijd geleden stond ik op straat naar prachtige klassieke orgel muziek te luisteren die door de openstaande deuren van een kerk weerklonken. Ik ben geen lid van die (of andere) kerk, was er nog nooit binnen geweest. Aan de man bij de deur vroeg ik of ik even binnen mocht luisteren en of ik daarmee niemand of bijv. een ceremonie zou verstoren. Kom binnen zei de man, hier is iedereen welkom. Zoek de verschillen zou ik zeggen.

Als iets of iemand het predicaat christelijk of christen draagt is dat voor velen reden om ongestraft (want vrijheid van meningsuiting) daarover hun haat en fanatisme, vaak op grove manier te uiten;

Als het om jodendom of joods gaat, dan uit men zich voorzichtiger, in ieder geval in het openbaar (in de hoofden kan je niet kijken), want voordat je het weet heb je een proces aan je broek voor antisemitisme. D.w.z. die mores geldt voor Hollanders, regelmatig tonen fanatieke moslims aan, ook daaraan schijt te hebben.

De "weg met ons mentaliteit" die zo kenmerkend is voor links met name voor hun z.g.n. "elite", kent vele gezichten.

Joden en moslims hebben gemeen dat zij hun roots niet verloochenen. Voor de een ben je soms een goi, voor de ander bijna altijd een kafir.

Maar hoe zit dat met die Hollanders die onze vrijheden gebruiken of zoals je het ook mag zien misbruiken, om niet aflatend hun frustraties over en haat tegen (christelijke) religies, al dan niet met scheldwoorden of schuttingtaal, te uiten? Tonen zij in feite niet net zo weinig respect, als ook christenen hatende jihad jongeren dat doen om het in één adem wel voor zichzelf te eisen?

Stemt tot nadenken toch? Mij althans wel!

h.a.k. blok | 26-01-15 | 19:04

swift1.6 | 26-01-15 | 15:32

Onzin. Noem je dat een kans. Niemand kan je verplichten naar een kerk te gaan. Ze werkte er weldegelijk al en toen hadden ze er schijnbaar ook geen probleem mee. Na de derde contractsverlenging naar een vast contract ineens wel. Het lijkt mij meer een staaltje van iemand afkomen om haar geen vast contract te moeten geven. Misbruik dus.Iemand die namelijk niet naar de kerk gaat hoeft daardoor niet minder gelovig te zijn. Dus omdat ze niet naar de kerk gaat bepaalt de kinderopvang dat ze minder gelooft. Nou ik ken hele gelovige mensen die toch nooit naar de kerk gaan.Maar echt wel de hele bijbel uit hun hoofd kennen.

tweetybird | 26-01-15 | 18:59

Lastige discussie. Ik wil me door niemand laten vertellen hoe ik mijn kinderen moet indoctrineren. Maar ja, dan geldt dat ook voor relizwakzinnigen.

mindless | 26-01-15 | 18:57

Mooi gesproken tweetybird 18:49

Abu Schweinefleisch | 26-01-15 | 18:55

Copycrauw | 26-01-15 | 16:42

U zit vast voor het eerst op geenstijl met zo'n domme opmerking. Die je als christen schijnbaar doet omdat hier ook een school met islam afgebrand zou worden. Maar ook een christelijke school blijft niet gespaard als die met pure discriminatie bezig zijn en iemand uitsluiten omdat ze iets minder religeus is.Ze g maar het geloof waar zo genaamd iedereen welkom is behalve als ze iets minder gelovig zijn. Waar blijft de paus met zijn statement om dit soort zaken te veroordelen waar een jufrouw ontslagen wordt ,niet omdat ze slecht les geeft ,maar omdat ze iets minder gelovig is.Ik noem dit uitsluiting en pure discriminatie. En dat mensenrechten gebeuren zijn over betaalde klote sukkels.Zal ook wel bestaan hebben dat college uit christelijke gelovige.Nou die mensenrechten troep kan je ook wel opheffen.Met zo'n uitspraak.

tweetybird | 26-01-15 | 18:49

@onnosel | 26-01-15 | 14:03
Nee suffie!
Al die relischolen verbieden....Álle ! dus ook joods, islam állemaal!

lilluke halve hoan | 26-01-15 | 18:46

Ongeloofelijk hoe die gelov8ge weer gel8jk op de tenen getrapt zijn. Ze beginnen al net zulke lange tenen te krijgen als dat andere geloof. Zelfs de statement worden het zelfde. Een paus die roept dat je niet mag spotten met of over geloif. Pleur op. Denkt die paus ook dat we wel weer effe terug gaan naar de middeleeuwen. Als ik als ongelovige wil spotten met het geloof is dat in het westen mijn goed recht. Ik vind zelf religie helemaal niks. En je kunt wel overal over beledigt zijn.Ik vind religie en die bijbel en koran maar middeleeuwse sprookjesboeken. Wie er wel in 2015 in wil geloven moet dat zelf weten. Maar die gekovigen hebben net als dat ik vind dat ze geloven zelf moeten weten ook te respecteren dat ik dat niet doe. En daar is het probleem. Dat respecteren die religeuse niet. En schieten ze altijd gelijk in een kramp. Zeg maar de lange tenen der profeten. Beledigt om het minste of geringste en gelijk op hun achterste benen.

tweetybird | 26-01-15 | 18:35

Udo Hess | 26-01-15 | 17:43

Onzin. Ik vind geloven moet jezelf weten maar je moet er niemand mee lastig vallen. Ik zeg dus niet dat je niet mag geloven. Maar ik vind geloven moet je doen thuis achter de voordeur of in kerk en moskee en scholen ,politiek en het openbare leven moeten van die sprookjes geloven verschoont blijven. Waarvoor zou ik als niet gelovige ermee lastig gevallen moeten worden. Of zo'n jufrouw die gewoon haar werk goed doet maar uit pure discriminatie ontslagen word omdat zij wat minder religeus is. Pleur op,het is een school hoor geen kerk. Het gaat er om dat ze goed les geeft. Dat hoort belangrijk te zijn. Niet dat ze geen kerk bezoekt. Nee religie het is een pest en dictoriaal en zeer discriminerend. En mijn statement vergelijken met IS. Ik zeg eerlijk u bent vast gelovig maar dat helaas niet alleen. U bent gek en kunt u zelf beter melden bij een inrichting. En dat is mijn mening en daar zult u het mee moeten doen. Iemand vergelijken met gedachte goed van IS gaat wel erg ver.Ik sta daar ver vanaf. Ook met mijn statement. Ik zeg het u nog een keer geloven moet en mag jezelf weten .Er mensen mee lastig vallen niet.

tweetybird | 26-01-15 | 18:24

Een Republiek hier, naar Frans model. Strikte scheiding van kerk en staat. Zijn we ook meteen verlost van Koning Kroonkurk.

Zaadhaan | 26-01-15 | 18:18

Tja nog zo'n zelf in het leven geroepen clubje Rechten van de Mens die voorbij gaat aan het recht om niet te hoeven geloven.

Rotterdammert1965 | 26-01-15 | 18:15

Gezien bovenstaande reakties, kun je als christen heel goed uit gaan kijken in de toekomst.

mom van avezaath | 26-01-15 | 18:06

Gelukkig hebben we in ons land een "college van de rechten van de mens" die mede kunnen bepalen of een zaak rechtmatig is of niet. Men oordeelde dit ontslag als rechtmatig. Ondanks dat horen we hier weer het grimmige koor der Verlichte atheïsten grommen omdat de juf werd ontslagen op een "christelijke" school omdat.... ze niet naar de kerk ging.... Foei toch! Quid heeft weer een heeeeeel klein stokje gevonden om de christenen te kunnen afranselen, hoewel de commissie het ontslag als rechtmatig beoordeelde, etc, etc.
Onze Quid weet in zijn wijsheid de zaak nog net niet op te blazen tot het niveau van Charlie. Waar bemoei jij je mee, kerel? Zoals jij denkt dat je een betere ideologie aanhangt voor jouw kinderen zo denk ik dat ook voor de mijne. Maar nu ga jij je boven de religieuzen - lees christenen - verheffen. Waar ben ik dat ooit meer tegengekomen dat van die "Grote Leiders" die het allemaal beter wisten en waarvan de religie ook uit de openbaarheid moest worden gebannen? Stalin, Pol Pot, Mao, etc) Want, je weet wel, ... sprookjes.... waren slecht voor de mensheid! Maar atheisten zijn zo nuchter en zo goed en zo verstandig in hun denken dat ze zelfs zijn vergeten wat sommige vormen van hun atheïsme RECENT nog hebben aangericht onder de mensheid. (en waarvan deze vormen zelfs nog springlevend zijn onder ons). Maar dat zijn ze al vergeten, want dat is al zeker 40 jaar geleden. Atheisme. Erg slecht. Echt waar. Geenstijl.nl zegt het zelf. www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/08/...

matrixbluepill | 26-01-15 | 18:03

R. E. Calcitrant | 26-01-15 | 14:08
Beetje extreme reaktie, lijkt me.

mom van avezaath | 26-01-15 | 18:02

@tweetybird, en zo klink je net zo verdraagzaam als die gasten van IS.

Udo Hess | 26-01-15 | 17:43

En daarvoor weer een duidelijke reden om helemaal met die kut religie te stoppen. Het is zo discriminerend als de pest. Alle religie. We zijn beter af op de wereld zonder. Ik zeg alles openbare school. Geloven doe je maar in kerk of moskee of achter je voordeur. Verder geen geloof meer.Religie is een pest.

tweetybird | 26-01-15 | 17:37

@datdantochweerwel | 26-01-15 | 15:06

Ik ga een deel met je mee, tot aan de 'u' in 'vernieuwing' die ik graag samen met 'w' door een 'l' wil vervangen. Niet alle vernieuwing is een verbetering, vooral taalvernieuwing is in veel gevallen eerder een helder teken van de voorschrijdende debilisering van het volk. Quid, die toch regelmatig leuke stukken schrijft met daarin mooie taal, zou daarboven moeten staan.

Daarbij zou 'ik heb schijt' m.i. eerder duiden op een verstoring in het maag-darmkanaal dan op het maling hebben aan iets.

Caveman48 | 26-01-15 | 17:18

De buurt verpauperd

Praateenswatharder | 26-01-15 | 17:17

Volgens goed Amerikaanse gebruik (of recht...... dat wordt nog wel eens verward) had zij wel sex met de kids. Dat kon helaas het missen van de kerkgang niet opheffen......

fingers | 26-01-15 | 16:47

@Russells Theepot,

Objectief? Wat is dat dan? Elsevier heeft ooit bericht over hoe links ons openbaar onderwijs is. En dat is vrij eng (Pim Fortuyn is een rechts-extremist, zijn moordenaar een dierenactivist).
Mensen willen hun kinderen een bepaalde opvoeding meegeven, zolang dat niet leidt tot geweld, zullen we elkaars ideeen daarover maar moeten accepteren. Ik zit er echt niet op te wachten dat een of andere PvdA/D66 liefhebber mijn kinderen indoctrineert met die enge idealen van ze. Voor mij geen openbaar onderwijs.

Udo Hess | 26-01-15 | 16:45

Dus als ik een biljart vereniging voor vrouwen opricht moet ik ook verplicht mannen toelaten?
Toch logisch dat je aan bepaalde christelijke normen moet voldoen als je voor een christelijke organisatie werkt?

drollewupper | 26-01-15 | 16:44

Oh god daar gaan we weer allemaal heel politiek-correct Christenen uitjouwen, ja dan ben je stoer hoor, en als het om een Islamitische school gaat hoor je niemand...

Copycrauw | 26-01-15 | 16:42

Zwolle: 100.000 inwoners en bijna geen kroegen...

da wizard | 26-01-15 | 16:41

Mevrouw was al een keer buitenechtelijk zwanger geweest (en ze heeft gebaard) dus past al niet helemaal in het plaatje van een goede peuterjuf. Raar dat ze toen al niet ontslagen is wegens reli redenen. Bron is overigens het artikel hierover in De Stentor.

tiku99 | 26-01-15 | 16:33

Schandalig, des te meer reden om ALLE religeuze scholen verboden te maken.

sickstyle | 26-01-15 | 16:24

Als een religieus bedrijf geen mensen aan wil nemen van een ander geloof, dan mag dat wat mij betreft. Vrije markt en zo.

Maar dit is een school, en religieus onderwijs is per definitie verkeerd. We hebben toch ook geen communistisch of fascistisch onderwijs? Geloof wat je wil, maar ga je kinderen niet het recht op objectief onderwijs ontzeggen omdat de werkelijkheid niet in je middeleeuwse wereldbeeld valt in te passen.

Russells Teapot | 26-01-15 | 16:21

Elke kerk/moskee/tempelganger de zak!

Tabernakel | 26-01-15 | 16:19

En vooral door Quid, die zo'n opvoeding heeft gehad, dat zijn de fanatiekste anti's!

mom van avezaath | 26-01-15 | 15:54

Udo Hess | 26-01-15 | 15:45
Leven en laten leven, eens. En niemand hoeft monddood gemaakt te worden, ik dacht dat ik daar duidelijk over was in mijn plempsels.
Christenen worden niet buitengesloten, wel worden bepaalde gelovigen schandalig voorgetrokken, maar dat is ten opzichte van iedereen, niet alleen ten opzichte van christenen.

Haatgenerator | 26-01-15 | 15:54

KoninginWildemina* | 26-01-15 | 15:31
Ja maar dat is niet erg. We weten inmiddels dat deze groepering alles kan en alles mag in dit land, maar o wee als je een afwijkende mening hebt, dan wordt het breed uitgemeten!

mom van avezaath | 26-01-15 | 15:52

wat 'n stom stuk dit zeg.
Tendentieus en ook nog 'ns oud nieuws.

Fa. Sprenger&Kramer | 26-01-15 | 15:51

Inferi0r | 26-01-15 | 15:22

Dank voor de uitleg, maar ik ben ook op de hoogte van de manier waarop jurisprudentie kan worden toegepast. Ook heb ik het niet gehad over de tekst in de arbeidsovereenkomst. Wel over een mogelijk verzuim van de werkgever om tijdens de sollicitatieprocedure duidelijk te stellen dat en hoe vaak de medewerker geacht wordt in een kerkbankje plaats te nemen, in haar eigen tijd. Voor de werkgever is dat tijdens het dienstverband reden voor ontslag geweest. Wat uit de info gehaald kan worden, is dat de juf er eerlijk over geweest is toen het haar gevraagd werd. Dit maakt dat ik me dan afvraag hoe dit in de sollicitatieprocedure gegaan is. Dat is namelijk wel van belang. Als dit ontslag zo mag doorgaan is het hek van de dam. Hoe mooi het ook allemaal wordt beschreven, in het echte leven trekt de medewerker aan het kortste eind en heeft de werkgever veel meer macht en middelen. Dat was al zo toen er nog meer ontslagbescherming bestond. Die is met de nieuwe wetgeving al verder afgenomen. Als discriminatie ook nog mogelijk wordt gemaakt door nieuwe jurisprudentie, is dit het einde van het arbeidsrecht, wat juist ooit in het leven is geroepen ter bescherming van werknemers. Dan gaat het niet meer over een christelijk schooltje en een juf, maar over ons allemaal. Ongeacht wat u en ik van dit specifieke geval vinden.

Schaaldier | 26-01-15 | 15:47

Zwolle ligt in de Bible Belt. Say no more....

Brulboei_61SB | 26-01-15 | 15:47

@Haatgenerator, dat geldt toch voor gelovigen net zo. Ze willen er wel aan meebetalen, maar ze willen niet monddood gemaakt worden. Leven en laten leven. Christenen worden overigens al volop buitengesloten door de overheid.

Udo Hess | 26-01-15 | 15:45

@ Jesaja | 26-01-15 | 15:32
Gelukkig zijn er geen leiders die in GOD geloven en zich tegelijkertijd schuldig maken aan genocide... wel eens van Bush gehoord of ehhh... Netanyahu?
En waar dacht je dat het Vaticaan en het Engelse Koningshuis zich in de afgelopen eeuwen allemaal aan schuldig hebben gemaakt terwijl ze wel vooraan in de kerk aanschuiven? Ja.... neee... "dat zie je verkeerd: dat zijn menslijke zonden waarvoor Jezus gestorven is..."
Enneehh... Darwinist Hitler is destijds ook gesponsord door het Vaticaan!

Good Meuning | 26-01-15 | 15:45

@wolffman
Behalve de overheid hoeft niemand zich aan de grondwet te houden. De grondwet is er juist om de burgers te beschermen tegen een al te enge overheid.
Discriminatie is gewoon toegestaan, of denk je nou echt dat als er een vrouw beter kan voetballen dan Messi ze een kans maakt bij het Nederlands Elftal (de mannen). Zelfs Marianne Vos mag niet koersen bij de mannen. Dat wilde ze in het verleden wel eens doen.

Udo Hess | 26-01-15 | 15:43

necrosis | 26-01-15 | 14:59
U snapt "vrijheid" niet helemaal.
Er is ook geen recht om vrij te zijn van reclame bijvoorbeeld, waarin je keurig wordt uitgelegd dat je niet kan functioneren zonder de juiste deodorant, wasmiddel, stofzuiger of auto. Je hebt in Nederland wel het recht om te zeggen "fuck you kerk, fuck you moskee. Dat lukt op veel plaatsen niet zonder je hoofd te verliezen.
Er bestaat niet zoiets als "recht om verstoken te blijven van...". Simpelweg niet uitvoerbaar.
Dat gezegd hebbende is het idioot dat we wel regels ombuigen voor dat geloof. Daar moet een einde aan komen. Iedereen mag geloven wat hij wil, maar ik wil er niet aan mee betalen, door ontslagen worden, of monddood door gemaakt worden!

Haatgenerator | 26-01-15 | 15:40

@Jesaja | 26-01-15 | 15:32
Jouw interpretatie van het sprookjesboek. De praktijk wijst uit dat er vele interpretaties zijn. En beweer niet dat jij alles letterlijk neemt want ik lees zo in je reactie dat het OT voor jou ook grotendeels vervuld is en je Openbaring niet letterlijk moet nemen.

Inferi0r | 26-01-15 | 15:39

@ necrosis | 26-01-15 | 14:34
Met het verschil dat het daar om 1 school ging/gaat en bij christelijk ingestelde scholen een (beter dan) gemiddeld over het geheel.
.
@ Haatgenerator | 26-01-15 | 14:35
Indien artikel 6 geschrapt wordt, ben ik bang dat er in NeDDRland gelijk een verbod op godsdienst komt en een ieder die een andere levensovertuiging heeft, op de brandstapel komt of met een molensteen in het IJselmeer belandt. En zo zijn we sneller daar waar we niet heen willen, namelijk terug in de middeleeuwen.

PisFinger | 26-01-15 | 15:38

@Schoorsteenveger | 26-01-15 | 14:40
Waar je mee afsluit is volgens mij iets waarvan jezelf vermoedt dat het niet waar is.
Het is ook niet handig, omdat je mikt op, hoopt op onderwijs ket enig enthousiasme en overtuiging.
Ik ben geen aanhanger van de lui van deze school, geloofsinvullung of levenswijze.
Ik ben er wel van overtuigd dat de methode, het gedachtengoed dat je als onderwijsinstelling uitdraag, er bij gebaat is dat het door de leerkrachten met hart en ziel wordt uitgedragen.
De meeste weerstand hier, is mijn overtuiging, is tegen religie op zich.
Maar het feit dat je als 'inhoudelijk georiënteerd' instituut voorwaarden stelt aan je personeel is logisch.
In een andere context had hier gestaan dat je als werknemer je conclusies moet trekken.
Zoals bij dee trouwambtenaar die weigert.
Meer dan eens is hier aangevoerd dat zo iemand er dan
Gewoon niet moet werken.
Dan wel.
Een passifist bij defensie?
Een moslim(fanaat) bij (gemengde) overheid... Met handschudfunctie... Etc

hfakker | 26-01-15 | 15:36

Schoorsteenveger | 26-01-15 | 14:46
Toch zullen we in die richting de oplossing moeten zoeken. Het lukt gelovigen en ongelovigen toch niet om elkaar te overtuigen, dus dan kun je maar beter elkaars standpunt als gelijkwaardig accepteren. Sinds de Verlichting zijn veel mensen daartoe ook wel in staat. Vooral in achterlijke gebieden (Arabië, Veluwe) houdt men vast aan de Middeleeuwse benadering.

bintang | 26-01-15 | 15:34

@roze_bril, hoezo, zijn christenen ook vrijgesteld van belasting? Subsidie is er voor iedereen of voor niemand (tenminste zo zou het moeten zijn).
Atheïstische tolerantie betekent steeds meer: Je moet wel meebetalen, maar wij bepalen wat goed voor jou en je kinderen is. Als je het anders wil dan mag je daar zelf voor betalen, maar dan moet je toch met ons meebetalen.
Ik vind bovenstaande casus een grensgevalletje, maar het lijkt me duidelijk dat de werkgever degene is die betaalt en een bepaalde visie heeft. Laat hem die lekker hebben. Het staat je vrij een kinderdagopvang te beginnen waar jij je kinderen graag heen ziet gaan.

Udo Hess | 26-01-15 | 15:34

zou mevrouw ook een rechtszaak zijn begonnen als zij de baan had gekregen terwijl haar islamitische of joodse mede kandidaten niet?

swift1.6 | 26-01-15 | 15:34

Vorige week al bij rtv oost. Oud nieuws. Weet wel dat mijn kind niet naar dat kinderdagverblijf gaat. Die indoctrineer ik zelf wel met dingen die er wel toe doen.

Geert Linkers | 26-01-15 | 15:33

Geloof sloopt, verrot en verkankert. Dat is mijn mening.

Rest In Privacy | 26-01-15 | 15:32

Ik ben het met de juf eens dat je niet naar de kerk hoeft te gaan om Christen te zijn. Wanneer zij heeft gezegd dat Jezus voor onze zonden gestorven is en is opgestaan, dan moet dit genoeg zijn. Vreemde actie van een christelijke dagopvang, aangezien in de Bijbel deze woorden genoeg zijn om Christen te zijn. Wat betreft de gebruikelijke atheïstische reacties: Stalin, Mao, Kim il Sung en meer van dat soort enge figuren: Zij zouden trots op jullie zijn. En de Darwinist Hitler ook.

Jesaja | 26-01-15 | 15:32

Elk geloof wil haar eigen "hiveminds..."

Good Meuning | 26-01-15 | 15:29

@Lalala Geld! | 26-01-15 | 15:12
Niet waar. Op een openbare school meent en onderschrijft men niet met elkaar (zowel leraren als ouders van kinderen) dat eventuele kerkgang het geheel aan educatie dusdanig beïnvloed dat de overige normen en standaarden van diezelfde openbare school in het geding komen.

Als dat wel zo zal zijn (wat het openbare onderdeel van de school op zijn minst twijfelachtig zou maken) had je een punt gehad, nu niet.

Inferi0r | 26-01-15 | 15:29

AbleArcher13 | 26-01-15 | 14:07
Mijn idee, daar zijn er zat van, dus wat doe je daar? Je sluit je aan, daar waar je ideeën mee overeen komen! Klaar.

mom van avezaath | 26-01-15 | 15:26

@wolffman | 26-01-15 | 15:18
Wat een boefjes die rechters he? Dat ze dat zomaar doen zonder dat de AG hen op de vingers tikt. Gelukkig is er ook nog wat leesvoer voor jou: "Grondrechten zullen blijven botsen"

www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article...

Inferi0r | 26-01-15 | 15:24

Heerlijk al dat afgeven op je voor ouders. In 1960 was nog 78% van de bevolking christelijk en in 1970 nog 75%.
Bijzonder onderwijs heeft zijn regels en daar heb je je aan te houden, die liggen verankerd in de grondwet.
Muxje | 26-01-15 | 14:35
Je mag ook een atheïstisch school beginnen in het kader van het bijzonder onderwijs en dan mag je kerkgangers weigeren.
Maar de meesten hier in de comments vinden het prettiger om af te geven op anders denkenden.
Geniet de dag en zoek een club waar je je thuisvoelt, die vrijheid heb je!

Het wetsartikel:
Een tweede te onderscheiden rechtssfeer betreft maatschappelijke instellingen als scholen, welzijnsorganisaties e.d. op bijzondere grondslag.[145] Ook hier staat voorop dat de instelling op grond van haar vrijheid van godsdienst of levensovertui­ging van haar personeelsleden en cliënten instemming met de grondslag mag vragen, waarbij haar uitleg van de grondslag uitgangspunt is; voorwaarde is overigens wel, dat die instelling op dat punt consistentie en helderheid betracht. Zo is het bestuur van een school op confessionele grondslag (richting) in principe niet verplicht een leerling toe te laten of te handhaven die volgens haar niet voldoet aan de criteria voortvloeiend uit de grondslag.[146] Ook mag een bijzondere school (i.c. een katholieke school) een hoofddoekverbod voor leerlingen instellen.[147] Evenzo mag een schoolbestuur van een werknemer instemming met de grondslag vragen, en bij gedrag dat daarmee niet strookt tot weigering/ontslag overgaan;[148] hetzelfde geldt voor andere instellingen op confessionele grondslag. Er is evenwel een tendens te bespeuren in de jurisprudentie[149] waarin de vrijheid van deze instellingen op dit punt beperkt wordt.[150]

thheo | 26-01-15 | 15:24

wolffman | 26-01-15 | 15:18

het mens heeft er bij haar aanstelling zelf voor getekend!

kaplaarzenverkoper | 26-01-15 | 15:23

@Schaaldier | 26-01-15 | 15:18
Mijn juridische achtergrond heeft mij hier echt niet in de steek gelaten. Bekijkt u de reactie van Een paard | 26-01-15 | 15:08 eens. Deze vrijwel exacte casus heeft de Rechtbank al een keer ongeschonden gepasseerd.

Daarbij wil ik graag aantekenen dat het voor de rechter niet perse uitmaakt of iets letterlijk in het contract staat. Het gaat erom hoe de contractanten het contract gezien de omstandigheden van het geval hadden kunnen en moeten inlezen. Een van de belangrijkste bepalingen uit ons arbeidsrecht.

Inferi0r | 26-01-15 | 15:22

Dan mag het anderom ook: alle juffen van alle openbare scholen ontslaan als ze naar de kerk gaan.

Steinway | 26-01-15 | 15:21

@DaRealSwag | 26-01-15 | 15:17
"U moet als ambtenaar ook homofielen trouwen." of "U moet eventueel ook op zondag werken. Pats, boem, raak.

Sjonge jonge, was dat nu zo moeilijk om zelf te bedenken.

Inferi0r | 26-01-15 | 15:19

Nog effe de grondwet erbij pakken:"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Daar staat toch echt Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan!!1!

Onvoorstelbaar dat dat keer op keer, door rechters nota bene, wordt overruled.

Iedereen heeft dezelfde rechten, alleen gelovigen iets meer.

wolffman | 26-01-15 | 15:18

Inferi0r | 26-01-15 | 15:02

U bent blijkbaar niet op de hoogte van het Nederlandse arbeidsrecht. Dat "jammer de bammer" is uw persoonlijke mening.
Juf heeft bij navraag eerlijk verteld dat ze wel christen is maar niet naar de kerk gaat. Als er al überhaupt een cao bestaat waarin het naar de kerk gaan als functie-eis geldt om in dienst te mogen zijn van het kinderdagverblijf, heeft het kinderdagverblijf blijkbaar verzuimd om dit tijdens de sollicitatieprocedure na te vragen (en wellicht zelfs te vermelden in de vacaturetekst). Daarnaast is de wet er heel kort en duidelijk over, zoals ik zonet al heb aangegeven. Ontslag op grond van discriminatie is verboden.

Schaaldier | 26-01-15 | 15:18

@Een paard | 26-01-15 | 15:08
Wat is nu je punt precies, dat we in een TE liberaal land leven? Wees nou eens blij dat er in dit land organisaties onzin-eisen in een contract kunnen zetten en het werknemers helemaal vrij staat die contracten te tekenen. Zolang alles maar transparant en eerlijk gaat (daar is geen reden om aan te twijfelen). Ik ben zelf Reformatorisch opgevoed en weet als geen ander dat je niet per-toeval op zo'n school gaat werken, dan weet je heel heel heel goed waar je voor tekent.

Eerst tekenen en daarna gaan huilen. Dat is als huilen en eisen als Marinier op uitzending omdat je toch wel heel erg je vrouwtje mist. Snap het best dat het allemaal niet altijd even leuk is, maar ga daar dan niet werken. Het zijn schooltjes in de marge er is genoeg keus in dit vrije land.

Wat jij wil is een betuttelende overheid die allemaal precies wel en niet gaat bepalen wat er allemaal in een contract moet komen te staan. Dat wil een echte liberaal helemaal niet.

Inferi0r | 26-01-15 | 15:17

@Piet Karbiet | 26-01-15 | 14:49 Dat was precies wat ik dacht. Om jezelf als Commissie Gelijke Behandeling om te dopen in College voor de rechten van de Mens is op z'n zachts gezegd buitengewoon pretentieus.

Hommel | 26-01-15 | 15:17

Zouden ze eens andersom moeten proberen.

DaRealSwag | 26-01-15 | 15:17

"Het probleem is dat de school zo'n eis mág stellen volgens te wet.
Daar moet wat aan gedaan worden.

Het is inderdaad hetzelfde als een leraar weigeren op een openbare school omdat hij naar de kerk gaat op zondag.
En als je het goed bekijkt is het ook hetzelfde wanneer je iemand met een andere culture achtergrond (lees: buitenlander) niet aanneemt in je bedrijf.

Dit moet duidelijk aangepast worden in de wet, wat en onzin dat dit nog steeds kan..."
Lalala Geld! | 26-01-15 | 15:12
===
Ik zég toch ook dat het mag? Derhalve maakt de school geen illegitiem onderscheid. Waar bemoeit Quid zich mee, als gefrustreerd ex-sektelid?

malang | 26-01-15 | 15:16

op openbare scholen heb je ook godsdienstlessen. helaas gaat het daar voor minstens 75% over de islam. is dat wat we willen met z'n allen? we zullen in de toekomst genoeg ellende krijgen met die maangod aanbidders.

kaplaarzenverkoper | 26-01-15 | 15:16

Ze moeten natuurlijk wel naar de kerk anders hebben de paters geen slachtoffertjes meer om te verkrachten.

Willy van Achteren | 26-01-15 | 15:13

@Ron_Paul | 26-01-15 | 14:11
Jij als liberaal Ron kunt wel uitleggen wat openbaar onderwijs is. Dat onderwijs van Nederland, is dat openbaar en vrij van normen en waarden? Hahaha, nooit meegekeken in de boeken van je kinders zeker. Dream on, zonder speciaal onderwijs wordt het overige onderwijs nog minder openbaar dan het al is.

Inferi0r | 26-01-15 | 15:12

Er zal wel iets overeengekomen zijn in het arbeidscontract voor wat betreft kerkbezoek. Dat contract heeft deze muts zelf getekend. Ze gaat kennelijk niet meer naar de kerk, nu presteert ze dus wan. Terecht ontslag.

Michiel de Kater | 26-01-15 | 15:12

@malang | 26-01-15 | 14:56
Het probleem is dat de school zo'n eis mág stellen volgens te wet.
Daar moet wat aan gedaan worden.

Het is inderdaad hetzelfde als een leraar weigeren op een openbare school omdat hij naar de kerk gaat op zondag.
En als je het goed bekijkt is het ook hetzelfde wanneer je iemand met een andere culture achtergrond (lees: buitenlander) niet aanneemt in je bedrijf.

Dit moet duidelijk aangepast worden in de wet, wat en onzin dat dit nog steeds kan...

Lalala Geld! | 26-01-15 | 15:12

@vindead | 26-01-15 | 14:06
Je snapt het weer niet. Ten eerste maak je geen onderscheid tussen geloof (meestal eigen keus in NLD), ras (geen keus) en seksuele voorkeur (in vrijwel alle gevallen geen keus) terwijl dat onderscheid er duidelijk is.

Dan, natuurlijk kun jij op dezelfde manier gelovigen weigeren zoals deze gelovigen een niet-christen weigert. Zelfs gemeenten lukt dat en masse met het je-moet-eventueel-ook-homo's-trouwen. Je verzint en norm of waarde in jou bedrijf waar iedereen aan moet voldoen met wat logica en die een Christen niet kan onderschrijven. Iets met op zondag werken etc. Echt heel makkelijk hjoor.

Inferi0r | 26-01-15 | 15:11

Alleen al hierom zou alle vorm van religie uit het onderwijs verbannen moeten worden.

marcoplarco | 26-01-15 | 15:09

Tijd voor extragratis juridische duiding.

Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens is alleen te vinden via Google cache op dit moment:
webcache.googleusercontent.com/search?...

In het kort:
Op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) is het werkgevers verboden bij het aangaan en beëindigen van een arbeidsverhouding onderscheid te maken te op grond van godsdienst. Onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, dat mag niet.

Dan denk je mooi, fijn, wat zijn we toch een lekker ontwikkeld land.

Maar neen; een instelling heeft namelijk wél de vrijheid om voor het overige op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag eisen te stellen. En dan gaat het om eisen die gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de vervulling van de functie.

Lolquotes (eigenlijk om te janken):
"Verweerster licht toe dat een christen zijn of haar geloof moet voeden om het in leven te houden en het gezond te houden, net zoals een lichaam. Regelmatige kerkgang en jezelf laten aanscherpen door prediking voorziet naar de overtuiging van verweerster in deze noodzakelijke voeding."

"Verweerster heeft hierover verklaard dat de christelijke aspecten van het werk oprecht en doorleefd moeten worden uitgevoerd, niet in de vorm van aangeleerd gedrag, maar als vorm van ‘zijn’. Daarbij gaf verweersters aan dat het tot haar overtuiging behoort dat een christen een gezond geloof noodzakelijkerwijs dient te voeden door een actief kerklidmaatschap."

Gelukkig vindt het College voor de Rechten van de Mens er zelf ook iets van. Oh wacht:
"Of een meelevend kerklidmaatschap nodig is voor het type christelijke identiteit dat verweerster nastreeft, is voornamelijk een vraag van theologische aard, waar het College niet in kan treden. Het College is evenwel van oordeel dat verweersters redenering vanuit de grondslag bezien niet onbegrijpelijk is en dat verweerster aldus een voldoende objectiveerbaar verband heeft gelegd tussen de functie-eis en de grondslag."

Godsdienst, ligt gevoelig ohnoes, zal dus wel goed zijn.
Religie is waanzin.

Groetjes,
mr. Een paard

Een paard | 26-01-15 | 15:08

Als het een openbare instelling was met toevallige een christelijk directeur had ze en punt gehad.

swift1.6 | 26-01-15 | 15:08

necrosis | 26-01-15 | 14:59
voor wat het waard is: ik ben het vaak met je eens maar nu sla je m.i. de plank mis. als burger van een christelijke natie, waar kerk en staat gescheiden zijn, heb je die keuze vrijheid. het gevaar waar jij op doelt is latent aanwezig maar zal uit een hele andere hoek komen. dat zie je toch zelf ook?

kaplaarzenverkoper | 26-01-15 | 15:07

Ik heb vernomen dat een ingehuurde detective nu alle docenten van die school een jaar lang gaat schaduwen of zij wel elke zondag naar de kerk gaan. En wie dat niet elke zondag week in week uit doet zet hij op een lijst en spijkert die op de kerkdeur. Daar gaan koppen rollen wat ik je brom.

Rest In Privacy | 26-01-15 | 15:06

En terecht. Ze gaat er zelf bij werken en weet wat de eisen zijn. Dat naar de kerk gaan was een voorwaarde waar ze van zei dat ze er aan ging voldoen. Licht ook in de lijn der verwachtingen van de ouders. Als je er voor kiest om je kind naar een christelijke creche te sturen, mag je verwachten christelijke juffen te krijgen.

swift1.6 | 26-01-15 | 15:06

"Had schijt"? Ik mis de woorden "er"/"daar" en "aan" ergens in deze journalistiek en taalkundig hoogstaande zin.
Caveman48 | 26-01-15 | 14:10

Nee Caveman, zoals Quid schreef past prima in deze zin. Over 10 jaar zeggen we allemaal: ik heb schijt. Taalvernieuwing heet dat.

datdantochweerwel | 26-01-15 | 15:06

Dus het komt er op neer dat het kinderdagverblijf discrimineert, en dat dit gefaciliteerd wordt door het College voor de Rechten van de Mens. Zodat tevens kan worden vastgesteld dat het College voor de Rechten van de Mens discrimineert. Toch is het niet aan dit college om vast te stellen of het ontslag rechtmatig is, dat is gelukkig nog altijd aan de wetgever. En die zegt, lekker kort, dat er een ontslagverbod is in geval van discriminatie. Dat betekent, als de juf een klein beetje goede raadsman heeft, weet die dat het kinderdagverblijf verplicht is om juf terug aan te nemen dan wel schadeloos te stellen.

Schaaldier | 26-01-15 | 15:05

@necrosis | 26-01-15 | 14:34
Onzin en dat weet je zelf ook. Alle lagen van de bevolking weten al decennia (inclusief vele niet-religieuze kinderen en ouders) dat Christelijk onderwijs het beter doet dan openbaar.

Beetje zwak om dan islamitisch onderwijs erbij te halen.

Inferi0r | 26-01-15 | 15:05

Herstel: Het College heet eerst de Commissie Gelijke Behandeling. Voor de rest klopt het wel: Veel Groenlinksers, vreemdelingenrecht, Universiteit dit en dat. Moslims zijn zielug. Nog nooit een bedrijf van binnen gezien. Dat werk.

Piet Karbiet | 26-01-15 | 15:05

@Muxje 14:35
Ik ben het met je eens dat het personeel op een openbare school geen uiterlijke religieuze kenmerken zou mogen dragen. Nog liever zou ik zien dat ook de leerlingen geen hoofddoek of kruisje dragen. Net zoiets als het uniform op de Britse kostscholen: iedereen is gelijk, niemand is meer of minder. Dat is een machtige boodschap. De seculiere staat: het komt ons allen ten goede. Dat betekent niet dat ik tegen een vreedzame religie ben. Ik ben een kerkbezoeker.

onnosel | 26-01-15 | 15:04

Het hoogtepunt van de beschaving lag ergens eind jaren negentig. Naarna begon het langzaam bergafwaarts te gaan en momenteel dendert de beschaving met de seconde achteruit.

Andersdenkend | 26-01-15 | 15:04

@macmiep.nl | 26-01-15 | 14:54
Uiteraard zeg ik de waarheid niet, ik zou alles dusdanig aankleden dat niemand mij een rechtszaak aan de broek kan hangen.
Want daar waar een schooljuf mag worden geweigerd wegens niet actief qua kerkbezoek, zo mag ik geen prakkiserende gelovigen weigeren.
Maar er zijn legio manieren om dergelijke mensen buiten de deur te houden.
En moslims zeker, die willen teveel....

necrosis | 26-01-15 | 15:03

@Godsammekraken | 26-01-15 | 14:04
Als oud-Christen (zo geïndoctrineerd en dus naar Reformatorische basisschool en Middelbare school gegaan) maar nu atheïst wil ik toch even reageren:
1. Onzin, betaal je niet aan mee. christenen betalen een extra bijdrage voor het Godsdienstige onderdeel op school + betalen meer belasting dan gemiddeld en minder uitkering dan gemiddeld. Effectief betalen christenen aan openbaar onderwijs mee, niet andersom
2. So what? Eigen kinderen, als ze maar met liefde worden opgevoed. Bij abortus zijn ook ongeboren kinderen betrokken, bij scheidingen ook, etc. Allemaal eigen keuze.
3. Enigszins onzin. Moslims gedragen zich niet anders naarmate er meer of minder christenen zijn. Zie daarvoor ook Frankrijk.

De Juf heeft gewoon getekend die en deze overtuigingen aan te hangen en dat deed ze daarna niet meer. Exit dus, jammer de bammer moet je maar niet bij zo'n refo club gaan werken.

Inferi0r | 26-01-15 | 15:02

Eisen dat een atheïst mag werken op een christelijke opvang is net zo fundamentalistisch extreem als een niet christelijke werknemer ontslaan van een christelijke opvang.

nerugaer | 26-01-15 | 15:01

@Haatgenerator | 26-01-15 | 14:50
Waar is dan mijn recht om verstoken te blijven van religieuze onzin?
Ik geloof niet, heb ik ook nooit gedaan aangezien mijn ouders ook niet geloven of dat ooit hebben gedaan.
Mensen die menen mij te moeten wijzen op het feit dat ik zonder geloof niet kan functioneren (BakEllende) moeten gewoon ver uit mijn buurt blijven.
Overigens heeft Balkie zelf aangetoond dat je mét geloof ook niet functioneert....
Waar is mijn vrijheid?

necrosis | 26-01-15 | 14:59

Terecht. Als een school een eis stelt die de school mag stellen, dan mag de school ook personeel ontslaan/weigeren dat niet aan die eis blijkt te voldoen.

Waar komt die drammerige bemoeizucht van Johnny Quid vandaan? Frustratie over zijn verblijf bij de sekte 'de Kerk van de Nazarener'?

malang | 26-01-15 | 14:56

@necrosis | 26-01-15 | 14:50: Uiteraard moet je zo slim zijn dat niet te zeggen. Maar deze uitspraak zou je als precedent kunnen zien dat het gewoon mag.

Rest In Privacy | 26-01-15 | 14:54

Vergelijkbare idioterie speelt binnen het onderwijs: een openbare school kan een christelijke leerkracht niet weigeren omdat hij christelijk is maar omgekeerd kan het wel.

Zoiets | 26-01-15 | 14:54

Overblijfservice allahu ackbar

analcharist | 26-01-15 | 14:53

laatmaargaan | 26-01-15 | 14:51
of de grote spaghettimonster school :-)

hipocritisch | 26-01-15 | 14:53

ik woon tussen de zogenoemde *religekkies* en ik moet zeggen dat ik daar totaal geen probleem mee heb. wederzijds respect, altijd rustig. hardwerkende mensen met een hoogstaand moraal. als hun kids eens over de scheef gaan en b.v. een ruit slopen zit de nieuwe ruit er alweer in voor ik thuis komt uit mijn werk. nooit een welles nietes discussie. eigenlijk best saai nu ik erover nadenk....

kaplaarzenverkoper | 26-01-15 | 14:53

@Schoorsteenveger | 26-01-15 | 14:46: "maar een geloof is een mening die beweert een externe referentie te hebben, namelijk een Openbaring of zo, een Heilig Boek,"
Mijn Heilige Boek is 'The Macintosh Bible', dus dan mag ik dat ook als geloof laten registreren en belastingvoordeel vangen?!?

Rest In Privacy | 26-01-15 | 14:52

@Udo Hess | 26-01-15 | 14:47

Doe dat dan ook even zonder subsidie. Graag. Bedankt.

roze_bril | 26-01-15 | 14:51

Misschien wordt het eens tijd voor een atheisten school, en dan kerkgangers weigeren.

laatmaargaan | 26-01-15 | 14:51

Muxje | 26-01-15 | 14:42
Klopt, maar dat is niet waat er staat.
De wet is bedoeld om iedereen de vrijheid te geven om te geloven wat hij/zij wil. Anders dan bijvoorbeeld in zandbaklanden de regel is. Goed dat de wet er is dus.
Dat we dan ook maar allerlei extra privileges gunnen aan gelovigen staat er niet in. dat is imo ook niet eens een interpretatiefout, je kan het er echt niet uit halen. Het is gewoon moedwillig ombuigen van de wet. Door geloofstrollen.

Haatgenerator | 26-01-15 | 14:50

@macmiep.nl | 26-01-15 | 14:45
Als ik een bedrijf zou hebben, zou ik ook geen extreem religieuzen in dienst nemen.
Dat hoef je niet letterlijk te zeggen.
Je stuurt ze na een gesprek een keurige brief waarin je stelt dat je iemand hebt aangenomen met betere papieren/ competenties/ beter in het team passend/ etc.
Knappe jongen die mij kan beschuldigen van 'racisme'.

necrosis | 26-01-15 | 14:50

Uitbreiding "kinderwetje van van Houten".
Naast het tegengaan van overmatige arbeid een deugdelijke omgeving om vrijelijk de wereld te ontdekken.
De keuze om op stemgerechtigde leeftijd te kiezen voor stromingen is vroeg genoeg.

bodemloos | 26-01-15 | 14:49

Het gaat om het principe. En ik ben vrij zeker dat mensen die zoiets eisen van hun personeel niet tot die zogenaamde christenen behoren die het bestaansrecht van de islam in Nederland verdedigen, zoals zovele andere 'liberale religieuzen' die hun principes al lang hebben losgelaten, in samenspraak met progressief Nederland wèl doen.

Willibald von Klúúúk | 26-01-15 | 14:49

Het College Voor De Rechten Van De Mens. Vindt u dat ook niet een hoogdravende naam? Het betreft gewoon het voormalig Antidiskrinasie buro, met een paar gelijkgestemde non-valeurs als neprechters.

Piet Karbiet | 26-01-15 | 14:49

Vergelijkbaar met meneer Piekema. De icoon van de Albert Heijn reclame. Hij "mocht" alleen maar bij Albert Heijn zijn boodschappen doen. Hij vond dit zelf ook redelijk. Volledig vergelijkbare jurisprudentie.
Ander voorbeeld: Een werkgever kan verlangen dat je in je vrije tijd naar seminars gaat, of een avondcursus volgt. Ook volledig vergelijkbaar.

TB2318 | 26-01-15 | 14:49

Godwin(t) #duhhh

Coyote | 26-01-15 | 14:47

Dus als katholiek werkgever, hoef ik geen moslims aan te nemen?

Dutch_Holland | 26-01-15 | 14:47

Mooie Oud Hollandsche traditie ook, de gristelijkheid van de peuterjuf deduceren uit de frequentie van haar kerkbezoek. Alsof alle kerkgangers per definitie overtuigd gristen zijn en deze geloofsovertuiging met devote overgave belijden...

Epiloog | 26-01-15 | 14:47

Lijkt me anders een prima idee dat iemand zelf mag beslissen wat voor bedrijf hij of zij wil runnen. En wie hij of zij daar bij kan gebruiken. Kan me goed voorstellen dat bepaalde ouders willen kiezen voor christelijke dagopvang. En daar horen bepaalde werknemers bij, dat was mevrouw uiteraard wel duidelijk toen ze ooit solliciteerde.
Je mag als ondernemer ongetwijfeld ook een atheïstische dagopvang beginnen met dito werknemers. Veel succes ermee.
@Muxje, atheïstisch is nou niet bepaald neutraal te noemen, openbaar is dan ook niet atheïstisch. Als je een atheïstische school wil beginnen. Veel succes ermee. Ken alleen heel wat ongelovigen en die doen hun kinderen uit overtuiging op christelijke scholen onder het mom van "de geleerde waarden en normen zijn goed, het onderwijs is beter dan bij de openbare scholen".
Het enge is overigens dat openbaar momenteel PVDA/D66 betekent met heel veel begrip voor onze medelandse religie.

Udo Hess | 26-01-15 | 14:47

bintang | 26-01-15 | 14:42
"Geloof is gewoon een mening..."
Dat is nou net het probleem. Dat kun jij vinden, dat kan ik vinden, maar dat vindt de gelovige van niet. Een mening is zomaar een mening, maar een geloof is een mening die beweert een externe referentie te hebben, namelijk een Openbaring of zo, een Heilig Boek, een God, een Allah, waardoor die toevallige mening allesbehalve toevallig wordt geacht. Een geloof is een mening met een hoop extra accessoires.
Een geloof is een gesanctioneerde mening, een historisch gesanctioneerde mening.

Schoorsteenveger | 26-01-15 | 14:46

@Dat is wel vreemd... | 26-01-15 | 14:38
De reden dat onze munt (en daarvoor onze gulden) die tekst draagt, had destijds een praktische reden.
Die reden is er niet meer, het is gewoon een gebruik wat men niet wil afschaffen.
Ik zou overigens geen problemen hebben met de afbeelding van Zimra op één van de bankbiljetten.
Heeft ook geen functie maar zou het aanzicht van dat Mickey Mouse geld een stuk opwaarderen

necrosis | 26-01-15 | 14:46

@ Dat is wel vreemd... | 26-01-15 | 14:38
Nee, debielen die in een opperwezen geloven, dat moeten we niet willen. Die hebben zulke zwart-witte opvattingen, en totaal geen respect voor mensen die er anders over denken.

Lewis | 26-01-15 | 14:45

Dan mag je ook zeggen als bedrijf: “Ik wil geen islamieten aan het werk. Dat 5 keer bidden en die ramadan staan me niet aan.”
Wedden dat dan de wereld te klein is?!?

Rest In Privacy | 26-01-15 | 14:45

Albasalix | 26-01-15 | 14:41
Misschien omdat er meestal niet zo heel veel keuze is?
De hypotheek moet toch betaald worden.

Haatgenerator | 26-01-15 | 14:44

Niet zo zeuren, bij religieus onderwijs horen religieuze leraren, en dat religieus zijn moet uit meer blijken dan de opmerking: "ik ben religieus". Bijvoorbeeld uit naar de kerk gaan, of andere zaken.

Gewinflipt | 26-01-15 | 14:44

Religekken... je verwacht het niet.
Krijgt dat kinderdagverblijf subsidie?
Zo ja... per direct afschaffen graag.

Schietmijmaarlek | 26-01-15 | 14:43

necrosis | 26-01-15 | 14:34
dat is appels met peren vergelijken.
van het ghaldoun was al bekend dat ze financieel aan de grond zaten en insiders wisten dat de behaalde resultaten niet konden kloppen. het lesgevend personeel was niet of slechts gedeeltelijk bevoegd. kortom een zooitje. als je dat vergelijkt met b.v. het reformatorisch onderwijs (ja dat clubje waar kwitje een alles verzengende haat tegen schijnt te koesteren), kom je niet eens tot appels en peren maar meer appels en kiezelsteentjes.

kaplaarzenverkoper | 26-01-15 | 14:43

Ach ja, de taliban van de ,bible belt, doet ook nog een duit in het zakje. Maar wel ,pedoën, binnen de eigen club.

Archy Bunker | 26-01-15 | 14:43

Dat die gristenen nou niet willen snappen dat dit JUIST de tijd is om te laten zien dat het christendom inderdaad die middeleeuwen achter zich heeft gelaten. Nu kan wat mij betreft weer voor heel even alle religie op 1 stapel.

Driewerf Hoezee | 26-01-15 | 14:42

@Haatgenerator 14:35: Het argument is dat wetten omtrent beperkingen op ritueel slachten, haatspeeches, of gezichtsbedekkende kleding mensen verhindert hun religie vrij te belijden. Ja, er staat ook "behoudens de wet", maar omdat artikel 6 in het algemeen (ook door de wetgever en rechter) wordt geïnterpreteerd als "het grondrecht op vrijheid van religie" heeft het een zwaarder gewicht gekregen, en is men van mening dat waar de wet religieuze geboden kruist, het de wet is die moet wijken.

Muxje | 26-01-15 | 14:42

Het idiote hiervan is vooral de onevenwichtigheid. Gelovigen hoeven geen ongelovigen (of anders-gelovigen) te accepteren, maar als atheïst moet je alles maar accepteren, want vrijheid van godsdienst.
Geloof is gewoon een mening, die niet meer rechten verdient dan elke willekeurige andere mening.

bintang | 26-01-15 | 14:42

Je zou ook kunnen zeggen: waarom werkt zo iemand voor een christelijke instelling? Die hebben zo te horen vrij heldere richtlijnen voor hun werknemers, je weet dan toch waar je aan begint lijkt me.

Albasalix | 26-01-15 | 14:41

hfakker | 26-01-15 | 14:33
Wat je privé doet, dat is nog heel wat anders dan op een EO-jongerendag als spreker verschijnen. Ik denk dat de meeste scholen die zonder problemen de evolutie-theorie behandelen het geen reedt interesseert of de docent die die theorie als onderdeel van het curriculum onderwijst 's zondags naar de kerk gaat, ook niet als die kerk fel tegen de darwinistische leer predikt.

Schoorsteenveger | 26-01-15 | 14:40

in zwolle op het onthoofden na precies isis

sjobos | 26-01-15 | 14:39

Ze heeft nog geluk gehad, in een islamitsch land had ze dood door steniging gekregen.

Dutch_Holland | 26-01-15 | 14:39

Kijk, zo begint het bij die booslims ook. Hersenspoelen vanaf het prille begin en wie er niet aan mee wil doen, die barst maar.
De juf wist dit natuurlijk vooraf al, dus had ze kunnen besluiten om er niet te gaan werken maar dat is symptoombestrijding. Deze praktijken dienen toch eindelijk eens met wortel en tak uitgeroeid te worden.
Voor je 18e verjaardag moet een kind niet worden bezwaard met allerlei denkbeeldige opperwezens. Dat je kinderen leert over alle religies, dat is prima. Het geeft ze inzicht in andermans denken (nou ja, een gelovige denkt wel niet ver door...) en leert ze een kritische mening vormen. En als het een beetje doordenkertjes zijn, dan geloven ze van al die denkbeeldige vriendjes helegaar niks en worden atheïst. Prima toch?
Nee, ik heb zelfs de stellige overtuiging dat hoe meer de ouderling/imam/rabbijn ervan overtuigd is dat zijn opperwezen inderdaad niet bestaat - ergo zijn verworven leiderschap gevaar loopt - hij nog feller zijn geloof zal uitdragen, opdat maar niemand op het onzalige idee komt om die verworven positie in twijfel te trekken.
Onze politiek is nog religieus gekleurd, getuige CDA, SGP, CU en welke partijen er lokaal nog vigeren. Het koningshuis zelfs, onze munt draagt zelfs een christelijke boodschap. En dat is pertinent verkeerd omdat je daarmee niet alleen partij kiest (waarom staat allah niet op onze euro?) maar je religie dus onderdeel laat zijn van je beslissingen. Dus beslissen op basis van feitenonderzoek EN een denkbeeldig vriendje. Lekker objectief dan...
Religie is geweest, we weten nu waar we vandaan komen, hoe de aarde en het leven is ontstaan en dat de inhoud van al die geloofsboeken flagrante en aantoonbare flauwekul is. Meer dan 50% van de Nederlanders is inmiddels atheïst, of gelooft niet. We zijn aardig op weg en met het wegvallen van de generatie bejaarden wordt ons aandeel gelukkig met rasse schreden groter. Edoch, er blijft altijd een schare debielen stug vasthouden aan een denkbeeldig opperwezen met rare regels en fratsen. En dat zijn de gevaarlijkste lui, pas daarvoor op. En dan maakt het niet uit of het een allah, god, jahweh, jehova, boeddha of weet ik veel wie is, de uitkomst is altijd dat de rest dood moet en kindjes aan hun piemol of vagijn moeten worden besneden. Als dat de wens van je god is, dan spoor je niet als je dat gelooft.

Dat is wel vreemd... | 26-01-15 | 14:38

Als dit soort dingen "vrijheid" zijn dan ben ik voor minder vrijheid. Geloven doe je maar thuis!

Capt. Iglo | 26-01-15 | 14:36

@onnosel 14:19: Alleen als jouw verhaaltje ook geldt als je het woordje "christelijk" vervangt door "atheïstisch". Waarbij openbare scholen eigenlijk allemaal atheïstisch zouden moeten zijn, en niet multi-religieus. In het kader van het openbare karakter van die scholen moeten leerlingen van alle pluimage daar les kunnen krijgen en dus ook een kruisje of hoofddoekje mogen dragen, naar van het personeel mag (moet wat mij betreft) men eisen dat ze geen religie bedrijven, dus ook niet al te religieus zijn, en al helemaal geen uiterlijke religieuze kenmerken mogen dragen. Leve de laicité.

Muxje | 26-01-15 | 14:35

StijlvolRechts | 26-01-15 | 14:16
Er is niets mis met artikel 6:
"1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet."
Er staat alleen maar in dat iedereen mag geloven wat hij wil, maar dat hij dat niet mag misbruiken voor uitzonderingen op de wet. Lijkt mij OK.
Waar het fout gaat is waar mensen ergens in deze zinnen lezen dat er daarvoor allerlei uitzonderingen gemaakt mogen worden. Vreemd.

Haatgenerator | 26-01-15 | 14:35

@kaplaarzenverkoper | 26-01-15 | 14:31
Het is maar hoe je het bekijkt, Ibn Ghaldoun was ook zo'n 'ge-wel-di-ge' school waar de cijfers boven het landelijk gemiddelde uitkwamen.
We weten inmiddels waarom.

necrosis | 26-01-15 | 14:34

@loser | 26-01-15 | 14:05
Dat is een inmiddels bekend feit.
Johnny Kwidt was voorheen een fervent kerkganger bij de Nazarener, schreef een boekje 'Jong Talent!' Voor christelijke jongeren.
Ineens was er de volledige ommezwaai, nooit openlijk toegelicht.
Weinig transparant, maar de ommekeer is als Quinsy Gario die volgend jaar ineens hoofdpiet speelt.
Nogal eens klopt de argumentatie niet en is het eens spel 'ik ben gewoon tegen, want hekel aan'.
Als een evolutie/Darwin aanhangende school haar juf ineens spreker op de EO jongerendag zou zijn, denk ik dat de principes hier flinterdun zouden worden.

Gewoon omdat het kan.

hfakker | 26-01-15 | 14:33

-weggejorist-

Vaginakel | 26-01-15 | 14:33

@Klier van Bartholin | 26-01-15 | 14:23
Tegen die tijd zorg ik dat ik regelmatig een infuus met varkensbloed krijg, kijken of die gasten dan nog durven.....
*gnehehe*

necrosis | 26-01-15 | 14:32

Dat College is slechts een adviesorgaan. Uiterst bedenkelijk wat hier door die Gutmenschen is geconcludeerd, maar het is niet anders. Laat hier de rechter eerst maar eens over beslissen, of is dat al gebeurd? Dat College moeten we niet serieus willen nemen, dat is een club moralisten waar mensen als Peter Air de Vries zich thuisvoelen.
In breder perspectief, we zien wat er hier fundamenteel fout zit inzake vrijheid van onderwijs. Het faciliteren van bijzonder onderwijs facliteert ook moralisme, moralisme van de ergste soort. Je moet als kleuterjuf ook eigen;lijk niet willen werken op zo'n achterlijke school, en er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit soort van instellingen langzaam, of liefst snel, uitsterft.

Schoorsteenveger | 26-01-15 | 14:32

Alle ellende in de wereld komt van godsdienst. Iets wat door de mens is bedacht om het onverklaarbare verklaarbaar te maken.

MaVe_64 | 26-01-15 | 14:31

necrosis | 26-01-15 | 14:25
staat dat niet centraal in het speciaal onderwijs?
volgens de cijfertjes en grafiekjes behoren dit soort scholen zowel basis, voortgezet en hoger nog steeds tot de betere scholen in ons landje.

kaplaarzenverkoper | 26-01-15 | 14:31

Religieuzen.. 't blijft een apart volk.

Ik zou er m'n schouders voor ophalen als die lui allemaal naar hun Maker geretourneerd worden.

JohnnyLion | 26-01-15 | 14:31

De betalende partij heeft altijd gelijk. Dus ook in dit geval. Een betalende partij (werkgever) heeft in mijn beleving het onvervreemdbare recht om alles en iedereen in zijn organisatie te ontslaan, om welke reden hij of zij een ontslag dan ook maar redelijk acht.
.
En als een Christelijke school een leraar wenst te ontslaan omdat deze niet aan Christelijke normen voldoet, dan is het volkomen moreel om deze vrouw te ontslaan.
.
Overigens begrijp ik niet waarom de vrouw het ontslag aanvecht, want de wil van God... Zucht.

De Libertariër | 26-01-15 | 14:30

Zijn die idioten in dit opvangverblijf uit de middeleeuwen?? Het ontbreekt er nog aan dat ze niet op de brandstapel is verbrand.
Het hele zootje er onmiddelijk uit en met naam en toenaam in de openbaarheid. Wat een gvd godsgruwelijke kloothommels.

Knoekibebo | 26-01-15 | 14:29

Een mooi klusje voor Opa Opstelten en Fredje Teeven. Je kunt toch maar beter een vader van kinderen uitzetten die hier allemaal al heel veel jaren wonen. Kwestie van Ich habe es nicht gewusst.

jasser | 26-01-15 | 14:28

Als ik haar was zou ik voor mezelf beginnen als gastouders.
Steeds meer PSZ's en KDV's sluiten hun deuren maar gastouders hebben te weinig plaatsen.

Tja, religie.... de inhoud van een volle luier wekt meer respect op (pff)

Mastermattie | 26-01-15 | 14:28

@Zou je wel willen we | 26-01-15 | 14:24
islam-scholen zouden dan ook verboden moeten worden.
Die richten ze maar op in een zandbak naar keuze, niet in een (op papier) seculier land!

necrosis | 26-01-15 | 14:27

Volgens mij staat het wel goed op je CV. Ontslagen wegens "geen reli-idioot". Buiten Zwolle tenminste.
Wanneer wordt deze achterlijke vorm van discriminatie nu eens eindelijk uit het wetboek geschrapt?
Heeft PVV trouwens als Kamervragen gesteld hierover?

Haatgenerator | 26-01-15 | 14:27

@epidermalehegemonie | 26-01-15 | 14:04
"Wie ziet een vrouw om te begeren
heeft overspel dan reeds gedaan".

Als dat waar is heb je weinig meer te verliezen als je er alsnog op klimt. Dusssss.....

Godsammekraken | 26-01-15 | 14:25

@Bigi Bana Boy | 26-01-15 | 14:11
Ze zullen op die scholen echter zorgen dat jonge breintjes zo snel mogelijk vergiftigd worden met religie.
Speciaal onderwijs moet je gewoon afschaffen als je daadwerkelijk seculier bent.
Religie doe je maar achter de voordeur of in legale haathutten.
Op school moet taal en rekenen centraal staan!

necrosis | 26-01-15 | 14:25

Wat een zinloos gezeik. Exact hetzelfde gebeurt op Islam scholen en soortgelijk en dan is er opeens niemand die zich daaraan stoort want koeltoer.

Zou je wel willen we | 26-01-15 | 14:24

Ik heb nooit gesnapt waarom we religie toestaan te discrimineren. Op religie, nog wel. Dat moet je als atheist eens proberen. het spijt me mevrouw, u bent niet seculier genoeg om hier te mogen werken. Dat iemand gelovig is, daar heb ik geen respect voor. Maar ik ben bereid het door de vingers te zien zolang niets wat die persoon namens zijn religie uitdraagt mij enigzins belemmert in mijn doen of laten.

Adversary | 26-01-15 | 14:24

@ Skunk57 | 26-01-15 | 14:11
Daarvoor moet je juist niet naar de kerk, maar naar geschiedenisles. Da's ook minder eenzijdig.

TheseDays00 | 26-01-15 | 14:24

Quid, de ware anti-christ met zijn podium op gs.
Wat is er meneer Quid? Wilt u graag zelf kiezen waar u uw (eventuele) kinderen naar de dagopvang brengt ? U wilt niet dat uw kinderen christelijk, islamitisch of boeddhistisch worden onderlegd op een kinderopvang ??? Wel, krijg nu tietjes, dat mag gewoon en kan gewoon, net zoals de christelijke ouders dat kunnen en de islamitische enz enz, zodra op een openbare school dergelijke reli kwesties zich afspelen of weigerambtenaren mag je je opgebouwde gal komen spouwen.

stalen kloten | 26-01-15 | 14:24

Wen er maar aan.
Wie over twintig jaar niet naar de moskee gaat zal zijn kop in een mandje vinden.

Klier van Bartholin | 26-01-15 | 14:23

Ze is volkomen terecht ontslagen. Wie zijn kind niet naar een Christelijk opvangcentrum wil brengen heeft keus genoeg, wie dat wel wil, moet ook zeker kunnen zijn dat het Christelijk is en niets anders.
Wat in het hart leeft, blijkt uit het gedrag, dus kerkgang, denkt dit bestuur terecht!

Johannes26 | 26-01-15 | 14:23

Voor sommige beroepen heb je nu eenmaal meer dan talent en vaardigheden nodig, er hoort ook een overtuiging bij. Dat er geen burgemeesters zonder partijkaart zijn hoor je ook nooit iemand over.

Morgenhout | 26-01-15 | 14:23

@mezelf
ZET de deur enz.

kaplaarzenverkoper | 26-01-15 | 14:23

Waar in de bijbel hebben ze het over een kleine reus?

postmodernismisdead | 26-01-15 | 14:21

voor zover ik weet, (kwit de afvallige zal dat veul beter weten) moet je bij indiensttreding een paar dingetjes tekenen waarin je o.a. verklaart dat jou levenswandel volledig in overeenstemming is met de daar heersende opvattingen. verander je tussentijds van mening dan voldoe je niet meer aan datgene waar je voor getekend hebt. niet zeuren dus.
overigens wel een gevaarlijke ontwikkeling. niet dat we nu meteen bang moeten worden voor het katholieke geloof. deze ontwikkeling de deur wel wagenwijd open voor uitwassen van de islamideologie.

kaplaarzenverkoper | 26-01-15 | 14:21

@Skunk57 | 26-01-15 | 14:11
Dacht jij dat wijwater iets anders is dan gewoon kraanwater.
Misschien dat een soort Jomanda het heeft 'ingestraald', maar het blijft gewoon ordinair water wat ik gewoon uit de kraan krijg.
En naar de kerk ga ik nooit, zelfs niet in mijn jeugd, ik kan niet zo goed tegen bullshit....

necrosis | 26-01-15 | 14:21

Dat werkgevers en instellingen eisen mogen stellen aan hun werknemers vind ik prima. Waarom zou je als bedrijf niet een bepaalde profielschets mogen hebben voor de mensen die jij gaat betalen? En ja, dat kan dan betenenen dat je je bij sommige van die eisen flink achter de oren krabt.
Maarrrrr. Je mag er natuurlijk nog wel je mening over hebben. En de eisen die zo'n kinderdagverblijf stelt, gaan mij persoonlijk veel te ver.

Lewis | 26-01-15 | 14:20

Onnonsel 14:02 inderdaad. Besturen van de resten van verzuiling in Nederland moeten verplicht uit mensen bestaan met verschillende leefstijlen en religies.
Liefst zou ik op een partij stemmen die voor scheiding tussen school en religie is, maar die bestaat nog niet helaas. Als je per se een religieuze school wilt hebben, dan moeten sprekers van andere religies ook ruimt krijgen op deze scholen om hun verhaal te vertellen. Religieuze leer op scholen en in godsdienst gebouwen mag wat mij betreft alleen bestaan als aangetoont kan worden dat respect voor anders (niet) gelovigen op serieuze wijze ook wordt bijgebracht.

Haagse Tokkie | 26-01-15 | 14:19

Als ik echt Christelijk zou zijn en ik stuur mijn kinderen naar de Christelijke school, dan verwacht ik ook Christelijk personeel.
Er is keuze in het soort school waar je je kinderen naar toe stuurt.

onnosel | 26-01-15 | 14:19

Wat een gek zeg..

woutje79 | 26-01-15 | 14:18

Wat is religie toch moreel vies en goor, vooral als het godsdienst heet. Dan krijgt men zelfs de zegen van College voor de rechten van de Mens. Gadverdamme.

Fijnstoffer | 26-01-15 | 14:17

Met deze uitspraak wordt de weg vrij gemaakt voor beperkingen die moslims aan hun personeel opleggen. Zoals hoofdoeken en boerkas voor klassen.
Daarom geven de D66-ers de Christenschool gelijk, alleen maar om de islam te steunen.

Winston1 | 26-01-15 | 14:16

En daarom moet artikel 6 verdwijnen. Want het is artikel 6 die dit mogelijk maakt en waardoor we al ver tot over onze oren in de islamitische stront staan.

StijlvolRechts | 26-01-15 | 14:16

En die kinderopvang krijgt ook subsidie neem ik aan en de ouders krijgen een financiële tegemoetkoming van de overheid om hun kinderen daar te laten brainwashen?

XaleX_2 | 26-01-15 | 14:16

@loser 14:05: Op religies kan niet genoeg gekankerd worden. Zeker als de gelovigen hun religie misbruiken om privileges te eisen die niet-gelovigen niet hebben. Of mogen we nu verwachten dat alle hoofddoekjes uit de openbare scholen verdwijnen, omdat "religieuze uitingen niet in lijn zijn met het seculiere karakter van de school"? Nee dus, omdat seculariteit niet als identiteit wordt erkend, en niet-gevolgen dus maar alles hebben te slikken van de religieuzen.

Muxje | 26-01-15 | 14:16

Wordt tijd dat we iets nuttigs gaan doen met de waddeneilanden. Voor ieder geloof één. Haatpaleis erop voor de dienstdoende fantasievriend. Je mag er zelfs je eigen wetten invoeren. Ga lekker je goddelijke gang. Wij bemoeien ons er niet meer mee. Vanzelfsprekend geldt het omgekeerde ook. Enkele reis. Kies maar. Daar of hier.

vaas klaak | 26-01-15 | 14:15

Het staat helaas zo in de wet beschreven:
"[...] mag een schoolbestuur van een werknemer instemming met de grondslag vragen, en bij gedrag dat daarmee niet strookt tot weigering/ontslag overgaan; hetzelfde geldt voor andere instellingen op confessionele grondslag."

www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/a...

Artikel 6 moet nodig op de schop. Nederland religievrij!

Dhr. de Wit | 26-01-15 | 14:13

Maar welke afspraken zijn er gemaakt toen mevrouw haar dienstverband aanging? Of maakt dat helemaal geen fuck uit?

"Ze vindt dat ze was gediscrimineerd en dat de directie onderscheid had gemaakt 'op grond van godsdienst'"(...)
Waarschijnlijk heeft ze dankzij dat 'onderscheid' die baan gekregen. Ik denk dat mevrouw een beetje hypocriet bezig is.

menzo | 26-01-15 | 14:13

Vrij naar wijlen Godfried Bomans, als iemand nog weet wie dat was : "Het laat baby's koud als men niet van de Here Jezus houdt. Het kan baby's namelijk niets schelen of u van de Here Jezus houdt. Sterker nog, baby's weten helemaal niet, wie de Here Jezus is."

Bigi Bana Boy | 26-01-15 | 14:11

epidermalehegemonie | 26-01-15 | 14:04

Amen!

eerstneukendanpraten | 26-01-15 | 14:11

De legale oplossing is dus om een nieuwe religie te maken die verbiedt om met moslims of andere gelovigen om te gaan, of alleen op die manier die je wilt. En die het betalen van belasting verbiedt én die je verbied om aan de snelheidsregels te houden.
pastafarianisme , komt dat een beetje in de buurt?

deluiegriek | 26-01-15 | 14:11

Als reaguurders eens wat vaker naar de kerk zouden gaan, dan zouden ze beter begrijpen waar onze huidige samenleving zijn oorsprong vind en weer enig recht van spreken hebben in de aanhoudende monologen over goed en kwaad. Ik ga al 50 jaar niet meer naar de kerk maar dat komt omdat ik allergisch ben voor wijwater; zodat u het weet.

Skunk57 | 26-01-15 | 14:11

Allemaal openbaar onderwijs. En dan gedwongen Islam is religie van de vrede indoctrinatie tijdens maatschappij leer, sociologie, geschiedenis, economie enz enz. Oh wacht, dat kennen we al lang...

Ron_Paul | 26-01-15 | 14:11

Mag je als seculiere school (laten we zeggen: alle openbare scholen) een leraar ontslaan omdat die juist te gelovig is? Ik vermoed van niet.

Doodeng dit. We hebben "vrijheid van geloof/ levensovertuiging", maar hiermee wordt religie expliciet boven andere levensovertuigingen geplaatst.

Muxje | 26-01-15 | 14:10

"Had schijt"? Ik mis de woorden "er"/"daar" en "aan" ergens in deze journalistiek en taalkundig hoogstaande zin.

Caveman48 | 26-01-15 | 14:10

Wow, en dat met een seculiere regering. CDA al tijden buitenspel en steeds dit soort waanzin.

roze_bril | 26-01-15 | 14:09

Kut, sorry. "ongeschikt moet zijn ondergeschikt". Was een beetje opgewonden.. Nog trouwens.

R. E. Calcitrant | 26-01-15 | 14:09

Dit is het zelfde gezeik als niet met je gympies de disco mag van de portier. Wil je naar binnen, weet je wat de regels zijn. Je wordt ook geen lid van een motorbende zonder motor. Wat een gelul om dit zo op te blazen.

toetanchamon | 26-01-15 | 14:09

En wanneer worden de religies verboden ? Nou dat gaat nog 50 jaar duren.

niks mis mee | 26-01-15 | 14:09

Als je van te voren weet dat kerkgang een eis is om daar te kunnen werken (Wat je daar ook van vindt) moet je geen huiliehuilie doen wanneer je ontslagen wordt wanneer je daar niet meer aan voldoet... Ik ga ook niet op islamitische school werken..

Leraar | 26-01-15 | 14:09

@ loser | 26-01-15 | 14:05
Je zult toch moeten toegeven dat dit een bespottelijk actie is van dat kinderdagverblijf. Ik ben het met je eens dat Quid zijn frustratie jegens het christendom niet altijd onder controle heeft, maar hier heeft hij natuurlijk volledig gelijk. (Al toont die eerste zin van het stukje aan dat het verschil tussen baby en badwater niet iedereen duidelijk is.)

Lewis | 26-01-15 | 14:08

"Het College voor de Rechten van de Mens... oordeelde dat het de leiding van het De Kleine Reus in zijn recht stond omdat godsdienst een wezenlijk onderdeel is van de identiteit van het dagverblijf". Het is godgloeiendegodverdegodver godgeklaagd. De rechten van de mens zijn dus ongeschikt aan een "geloof" ???? Echt, dit verzin je niet....

R. E. Calcitrant | 26-01-15 | 14:08

Tja, dit soort voorrechten moet ook worden verboden. Wellicht sneu voor die religiën die me nooit wat hebben aangedaan (al vraag ik me af of dat voor gereformeerden echt geldt), maar helaas, waar gehakt wordt...

Laten we direct doorpakken. Haatboeken moeten verboden worden. Vrijheid van meningsuiting betekent niet oproepen tot haat. Verbied de Koran.

Rest In Privacy | 26-01-15 | 14:08

Dan had ze moeten gaan werken bij een atheïstisch kinderdagverblijf.

AbleArcher13 | 26-01-15 | 14:07

Niet in een of ander achterlijk amerikaans dorp maar in Zwolle! Dat is triest.

prince Polly | 26-01-15 | 14:07

Jezus Christus... zo zie je maar weer , de macht van de profeet reikt verder dan het College voor de Rechten van de Mens.

haatbaardtaart | 26-01-15 | 14:07

Mijn heteroseksueel-gezond-mannelijk-atheïstisch-bedrijf zal later ook geen moslims, joden, christenen, vrouwen, homo's en gehandicapten in dienst nemen hoor. Ik weet zeker dat dat ook mag van het college voor de rechten van de mens... Toch?

vindead | 26-01-15 | 14:06

Kan ze niet naar de Rijdende Rechter stappen hiermee? Lijkt me lachen om die achterlijken op de landelijke TV te kakken te zetten.

Botte Hork | 26-01-15 | 14:06

Ik doe mijn behoefte op religie. Vervolgens trek ik door.

Frikandel_met_mayo | 26-01-15 | 14:06

Je zou een neiging krijgen het filosofische scepticisme weer tot levensfilosofie te verheffen. Kunnen we op sceptische scholen onder het mom van "we gaan ervan uit dat we dat niet weten" alle dogmatici ontslaan. Kijken hoe ze dan piepen als hun levensovertuiging botst op een andere; dan is het natuurlijk weer discriminatie >.>

1337haxxor | 26-01-15 | 14:06

Ja, zolang je maar gelovig bent, dan mag er veel meer.
Maar ow wee dat je een neger niet aanneemt omdat je alleen wit personeel wilt. Dan is het land opeens te klein.

deluiegriek | 26-01-15 | 14:06

Hoogste tijd om gerelicapten gedwongen anti-conceptie maatregels op te leggen.

jouwgedachte | 26-01-15 | 14:06

-weggejorist-

loser | 26-01-15 | 14:05

Komt ervan als vrijheid van religie een excuus is, dan mag het overal gebruikt worden en nu dan ook niet janken. Fijn toch die uitzening vorige week.

Dus, vrijheid van religie uit het wetboek, het is maar een mening per slot van rekening en wordt alleen misbruikt om anderen beperkingen op te leggen.

TheseDays00 | 26-01-15 | 14:05

Er zijn drie dingen waar ik moeite mee heb:
1. Ik betaal aan die flauwekul mee.
2. Er zijn kinderen bij betrokken.
3. Precedent voor nog giftigere geloofjes.

Voor het overige raad ik deze juf aan haar overtuiging nog eens te heroverwegen.

Godsammekraken | 26-01-15 | 14:04

Ik ging laatst weer eens ter kerke
kwam iets bijzonders aan de weet
de dominee die liet goed merken
hoeveel verkeerds ik wel niet deed.

"Wie ziet een vrouw om te begeren
heeft overspel dan reeds gedaan".
Ben nooit te oud om iets te leren
en hoorde hem aandachtig aan.

En toen ik thuis kwam na een uurtje
zei ik: schat, het was een feest
was een geweldig avontuurtje;
ik ben wel 12 keer vreemd geweest!!

epidermalehegemonie | 26-01-15 | 14:04

Geweldig. Ontslagen omdat je niet relidioot genoeg bent.

Petry, je moet maar zo denken: When God closes a door, He opens a window.

Prof. D.A.H. Vintik | 26-01-15 | 14:04

Op de Koranscholen moet Christelijk personeel aangetrokken worden. En een aantal atheïsten.
Op de Christelijke scholen zou men ongelovigen en Moslims als juf moeten aannemen.

onnosel | 26-01-15 | 14:03

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl