achtergrond

Geenstijl

Agressieve chauffeurbelagers willen video foetsie

Sequence-02.Still001.jpgGeachte mevrouw, heer, Tot mij heeft zich gewend de heer M. Zwart-Balkje [-edit:] Tussen client (en zijn 2 andere mede-passagiers) heeft vorige week op de weg een incident plaatsgvonden. De bestuurder van de vrachtwagen heeft camerabeelden gemaakt die op internet zijn geplaatst, waaronder uw site. Daarbij is de volgende tekst geplaatst. Titel Video. Moslimachtiche mensen belagen trucker/ websitelink http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/01/dit_straalt_slecht_af_op_alle_vitorijders_en_dat_is_het_allerergste.html. De camerabeelden vertellen echter niet hetgeen zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. De vrachtwagenchaffeur heeft naar ik vermoed bewust uitsluitend een fragment van het incident op internet geplaatst. Daarbij is gelet op de afkomst van client een relatie gelegd met de aanslagen in Parijs. Mijn client is herkenbaar in beeld. De gehele situatie is uitermate bedreigend voor mijn client. Hoe dan ook , acht ik de publicatie van de beelden op internet onrechtmatig jegens client. Ik sommeer u deze per omgaande van uw site te verwijderen, bij gebreke waarvan ik u aansprakelijk stel voor alle nadelige gevolgen hiervan. Ik stel u een termijn van heden uiterlijk 20.00 uur en mij tevens te bevestigen dat u tot verwijdering zult overgaan. Tenslotte deel ik u mede dat tegen de vrachtwagen-chauffer om een politieonderzoek is gevraagd. Graag verneem ik per omgaande van U. Hoogachtend, M. N. R. Nasrullah naschrift redactie Oe. Spannend. We hebben dus nog een half uur. Jeetje. FF vergaderen of we dat filmpje met die agressieve verkeerstokkies die portierraampjes inslaan en koplampen intrappen, weg gaan halen. Tot zo!

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.