Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Godsdienst/geloof

hj.png‘Welk geloof keurt zulke misdaden goed?’ is de vraag waarmee onze postmoderne goedmenslandgenoten worstelen als ze horen over de moorden bij Charlie Hebdo. Maar dat is niet de juiste vraag. De juiste vraag is of een godsdienst zulke daden kan voorschrijven. Nu, de officiële islamitische gedragsleer wordt door beroepsmoslims vastgelegd in de sharia. Die sharia eist dat moslims een straf uitdelen aan mensen die de profeet van de islam beschimpen. De juiste straf daarvoor, leert de sharia, is de dood. Misschien kunt u zich niet voorstellen dat er mensen zijn die zulke dingen voorstaan, maar het is te controleren in de handboeken van de sharia die overal te vinden zijn. De islamitische kwestie die over Europa hangt, zal nooit opgelost worden als de oplossers het verschil niet kunnen zien of horen tussen ‘geloof’ en ‘godsdienst’, want dat onderscheid hebben we nodig om er qua begrip uit te komen. Het onderscheid geloof/godsdienst is geen elitair woordspel. Het is een praktische kwestie. Je kunt in het Nederlands heel goed zeggen ‘godsdienstige liederen’. Daar kunt u zich iets bij voorstellen: psalmen, gezangen en kerstliedjes. Maar ‘gelovige liederen’, dat kan niet, daarvan voelt u meteen dat er iets aan mis is. Hetzelfde bij feesten: ‘gelovige feesten’ is wartaal, maar bij ‘godsdienstige feesten’ kan iedereen zich wat voorstellen: Kerst, Slachtfeest, Pinksteren. Talen die door moslims worden gebruikt, maken hetzelfde onderscheid tussen ‘geloof’ en ‘godsdienst’ als in deze twee voorbeelden. Ze lenen daarvoor meestal Arabische woorden: iemaan voor ‘geloof’, en dien of diyaana voor ‘godsdienst’. Moet u na ‘taqiyya’, ‘fatwa’ en ‘halaal’ er al weer islamitische Arabische termen bijleren? Nee, niet doen. Gewoon in het Nederlands het onderscheid maken. Geloof gaat over opvattingen die je niet kunt controleren, zoals ‘de hemelen verkondigen Gods eer’, ‘Mohammed is Gods gezant’, of ‘Jezus is Gods Zoon’. Godsdienst gaat uiteraard ook over geloofsopvattingen, maar om veel meer dan dat alleen. Geloof is onderdeel van een godsdienst. Misschien een interessant of bizar onderdeel, juist vanwege die oncontroleerbaarheid – maar niet meer dan een onderdeel. Godsdienst gaat behalve over geloof ook over een lange lijst van tastbare aardse zaken: liederen, feesten, kleding, haardracht, gedragsleer, armenhulp, ruzie in de kerkenraad, abortus, welke imam erken je, onderwijs, hoofdbedekking, euthanasie, de grammatica van het heilig boek, ziekenverpleging, celibaat. Godsdienst wil antwoorden geven op de vragen die samenhangen met alles wat er op zo’n lijst staat. Per godsdienst verschillen niet alleen de antwoorden maar ook de lijst van vragen. Net als ‘oorlog’ is ‘godsdienst’ niet een ding maar een verzamelnaam, en wel voor een menigte aan activiteiten. Er zijn oorlogen die goed zijn, bijvoorbeeld die ter bevrijding van Europa van het Nazisme, en er zijn oorlogen die dat niet zijn. Je kunt niet alle oorlogen over een kam scheren. En ook niet alle godsdiensten. Er zijn godsdiensten die slecht en kwaadaardig zijn, bijvoorbeeld omdat ze, zoals die van de Azteken, om massale mensenoffers vragen. Vanuit zichzelf bekeken is elke godsdienst goed. Dat heeft een gevolg: godsdienstig gedrag afkeuren (‘ik ben geen Azteek en ik ben tegen mensenoffers’) impliceert een voorafgaande godsdienstige keuze, en wel, in dit geval, tegen de Azteken. Het impliceert geen aansluiting bij de een of andere godsdienst, naar wel een afwijzing van opdrachten die door een godsdienst zijn gegeven. Zo’n afwijzing is een godsdienstig standpunt. Westerse politici achten zich niet bevoegd hier een knoop door te hakken: het gaat immers om godsdienst. Het Westen verwacht al eeuwenlang van de regeerders strikte godsdienstige neutraliteit. Het probleem van de knoopnietdoorhakkers is dus begrijpelijk, het kost ze moeite godsdienstige standpunten aan de kaak te stellen, maar over geloof hoeven ze niets te beslissen – over godsdienst en godsdienstige voorschriften daarentegen des te meer. Vaak niet in positieve maar in negatieve zin: het verbieden van een massaal Azteeks mensenoffer zou ook een Pechtold geen moeite moeten hoeven te kosten. Een jihad-oorlog voeren, vasten, bidden of op kruistocht gaan, het is allemaal godsdienstig gedrag. Maar godsdienstig gedrag is net als ander gedrag niet altijd te tolereren. Heeft een regering, een politieke partij of een burger, het recht bepaalde vormen van godsdienstig gedrag af te keuren of te willen voorkomen? Antwoord: Jazeker. Een godsdienst kan immers bevel geven dingen te doen die anderen afkeuren omdat ze er last van hebben. Mag een regering ook een geloof bestrijden of afkeuren? Antwoord: Nee, geloof valt onder de vrijheid van mening. Van eenzijdig godsdienstig gedrag als sharia-wraakexpedities of jihad-oorlogen hebben wij last. We willen daar niet bij betrokken worden, zulke kwesties horen nu eenmaal niet in ons leven thuis. Maar helaas, er komt vanzelf een punt waarop ook religieus volstrekt neutrale politici ondanks zichzelf wat de jihad-oorlog aangaat gedwongen zullen worden te kiezen tussen capituleren of terugvechten.

Reaguursels

Inloggen

@mezelf | 19-01-15 | 02:00
"Iets WAAR Hans Jansen's partijleider Wilders wel toe lijkt op te roepen" waar ipv dat!

GeinPonempie | 19-01-15 | 02:05

Interessant artikel en goed geschreven betoog van Hans Jansen.
In de conclusie schrijft hij: "er komt vanzelf een punt waarop ook religieus volstrekt neutrale politici ondanks zichzelf wat de jihad-oorlog aangaat gedwongen zullen worden te kiezen tussen capituleren of terugvechten". Het is jammer dat er niet bij staat hoe hij denkt dat deze religieus neutrale politici volgens hem terug zouden moeten vechten. Ik ben erg nieuwsgierig naar de visie van Hans Jansen daar omtrent.
Persoonlijk hoop ik dat dit in de toekomst zal leiden tot grondwetswijzigingen maar niet tot het verworden van Nederland (en Europa) tot een politie staat. Iets dat Hans Jansen's partijleider Wilders wel toe lijkt op te roepen, wanneer hij o.a. zegt dat het leger op stations moet gaan patrouilleren. Evenals andere privacy schendende en vrijheid berovende maatregelen omwille van 'veiligheid'. Iets wat ik zeer betreur aan Wilders aangezien hij wel de enige politicus is die de islam juist duidt en zo grondig bekritiseert ,en helaas ook heeft moeten bekopen met zijn eigen vrijheid.

Hier een link naar een artikel naar hoeiboei met een prachtig betoog van éne René Marres over het problematische en onhoudbare karakter van Artikel 1 van onze grondwet dat helemaal aansluit hoe ik daar zelf ook naar kijk:
hoeiboei.blogspot.nl/2008/04/artikel-1...

Juridisch gezien is in Nederland ten aanzien van de VVMU artikel 1 uit de grondwet problematisch, en daarnaast artikel 137 uit het wetboek van strafrecht. En die twee artikelen moeten maar eens snel aangepast worden zodat vrijheid van meningsuiting werkelijk volledig gegarandeerd is.

En dan kan art.6 uit de grondwet ook worden afgeschaft want dat valt dan onder art.7. Mensen die er denkbeeldige vriendjes op na houden behoeven geen bijzondere bescherming.

ps.
Hoe ironisch. Laatst raakte ik hier op GS in een polemiekje verwikkeld met een argumentatief uitgedaagde reaguurder genaamd aidoo, die dit onderscheid tussen ‘geloof’ en ‘godsdienst’ ook niet begreep. Een onderscheid waarvan Hans Jansen stelt dat deze ook binnen islam bestaat.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/01/...
Dit toen ik op die draad weer eens constateerde dat de zoveelste mohammedaan het nodig vond om Breivik van stal te halen, en zijn terreur aanslagen in Noorwegen abusievelijk als Christelijk te bestempelen. Dit om de terreur aanslagen in Parijs (of welke andere jihadistische terreur dan ook) te bagatelliseren, of erger te vergoelijken.

GeinPonempie | 19-01-15 | 02:00

ELK geloof is het gevolg van wantrouwen jegens de naasten en in het bijzonder het andere geslacht als het om hetero-sex gaat.Alleen bij bi-sex heb je geen problemen.Volgens de psychiatrie zijn we allemaal bi-sex geboren,dus probleemloos en "onzijdig".Daarna begon dus de ellende van keuze-maken door lichamelijk onderscheid. Een object ging in een gat,waaruit een subject ca. 9 maanden later tevoorschijn kwam.Op zich betrouwbaar ,maar niet op de duur.Immers een rollenpatroon leidt snel tot tunnelvisie,ook al is er licht aan het eind van de tunnel,die hiernamaals heet.Alle religie's zijn vergeven van deze hoopgevende toekomst,anders zou hun bestaansrecht vergaan.De islam verschilt daarin niet zoveel van elk monotheïsme.De ellende schuilt in de strafbaarstelling van niet onderworpen willen worden aan hun God of Allah.Het ongeloof dus,dat de bevolking soms zelfs heeft gedecimeerd tot op de dag van vandaag,is niet ondenkbaar.De burgers van de 18e eeuw hebben aan deze vicieuze cirkel een einde willen maken vooral na 1789.Nu wordt de burger dus weer op de proef gesteld en er waren meer momenten tussentijds bv. 1945 m.b.t. Nazisme en Shintoïsme.De beschaafde burgers MOETEN afrekenen met hun belagers op straffe van ondergang,welke fanatici zij ook tegenkomen.Oorlogen zijn dan onvermijdelijk en helaas,de wreedste partij zal overwinnen.Oftewel de vuurdood,in wezen de hel,die de religie's nimmer uitsluiten voor (te) velen.

Dolphi | 18-01-15 | 18:02

@ Parel van het Zuiden 12:21

Iedereen die ik spreek over de aanslagen geeft aan dat dit nog niet de laatste aanslag is. Er zijn vele scenario’s denkbaar: een Nederlandse politicus die onthoofd wordt, politieagenten die in koelen bloeden worden geëxecuteerd, automobilisten die inrijden op burgers, een verdere infiltratie in de politiek met takiya-praatjes, etc. Dit terwijl onze politici met handen en voeten aan Brussel zijn gebonden, uit welke hoek geen oplossing wordt aangedragen. Integendeel.

Ja, dan lijkt een burgerberaad een juist initiatief. Hier moeten we als wakkere burger op reageren. Helaas zijn vele burgers in Nederland in slaap gesust door onze BN-ers op TV en de kop-in-het-zand-stekende praatjes van politici. Doen alsof er niets aan de hand is, is overigens een coping-mechanisme (ontkenning). In Duitsland is inmiddels de Pegida-beweging van de grond gekomen. Dit is een grote stap in de goede richting. Ik zeg niet dat zo’n beweging het beste antwoord is.

Hoe komen we met elkaar in contact om een burgerberaad te organiseren? Wie doet mee?

Omnisciens | 18-01-15 | 11:59

Probleem is dat we volgens de politiek in NL "godsdienstvrijheid" hebben. Hans' analyse is erg duidelijk: we moeten godsdienstvrijheid dus aan de wet onderwerpen. Het is hier verboden mensenoffers in naam van de godsdienst te doen, of ze nou vaoor de Azteken of voor de Islamieten zijn. Maar je mag geloven wat je wilt en er ook over publiceren.

tera | 18-01-15 | 08:16

en die fascisten moet je kei en dan bedoel ik dus ook keihard aanpakken, kijk naar het verleden.
De meeste Imams zijn erger als Hitler.

alsjeallesweet | 17-01-15 | 21:38

dus zijn het fascisten

alsjeallesweet | 17-01-15 | 21:08

-weggejorist-

ADVIZEUR | 17-01-15 | 21:00

sorry muss sein wirt verboten

alsjeallesweet | 17-01-15 | 20:57

ja iedere vorm van scholing buiten de islam wordt verboden

alsjeallesweet | 17-01-15 | 20:56

Kunnen die sjaqriaristen eens een plaatje laten zien van wie wij niet mogen afbeelden, nu blijven het maar probeersels van bv Charlie en is het dus eenvoudig om zomaar een mo te tekenen, moeten we onze kinderen ook verbieden te tekenen?

ritter vn hüpfburg | 17-01-15 | 20:38

lieve menschen zijn het, volgens mij allemaal fascisten.

alsjeallesweet | 17-01-15 | 20:26

kloopindeslootjijook | 17-01-15 | 18:50
Degenen die de terreur accepteren uit lijfsbehoud zijn deel van het problem.

gutgutgut | 17-01-15 | 18:57

Priesters die hun handen niet van koorknaapjes kunnen afhouden of erger zijn Katholiek. Dat wil niet zeggen dat alle Katholieken dit goedkeuren. Het wordt anders als iets nagevolgd wordt dat in het heilig boek zelf staat. Maar dan nog. Niet alle Christenen zullen onder dezelfde condities hun dochter verkopen zoals beschreven staat in de bijbel.
(Exodus 21:7-11 NLT)
Er is dus een verschil tussen een geloof en wat de volgelingen ermee willen doen op moeten doen, al of niet onder dwang van een gemeenschap, dorp, familie of mannen met wapens.

En dat is nu het aardige; wat zorgt ervoor dat gelovigen nooit 100% match hebben. hooguit een groep de alles accepteert uit lijfsbehoud, maar accepteren wil nog niet zeggen het er mee eens zijn. Misschien dat Hans Jansen daar iets over kan zeggen. Het zegt namelijk ook iets over het veschijnsel geloof zelf. En daar zit de clou ergens.

kloopindeslootjijook | 17-01-15 | 18:50

Mark_D_NL | 17-01-15 | 12:32
Heb vanmiddag nog eens nagedacht over je opmerking, maar ben het er niet mee eens, om eerlijk te zijn. Het laat meer iets zien van 'ik verwerp' dan 'ik ben onderdrukt'. Dus..

Wat voor een rechtsextremistisch kaalkopje het hakenkruis is, is voor de moslima de hoofddoek.

gaffelbaard | 17-01-15 | 18:46

Andersdenkend | 17-01-15 | 16:24
Helemaal mee eens. De scheiding van kerk en staat is onvolkomen.
In Duitsland heft de staat belasting voor de kerk. In Engeland is de koningin tevens hoofd van de staatskerk en van het leger en is er geen grondwet.
Maar ik heb wel begrip voor de positie van de paus. Hij wil door terroristen opgestookte menigtes niet nog meer excuus geven om andere geloven te verdelgen, om te plunderen en te moorden zoals nu in de hoofdstad van Niger gebeurt.

gutgutgut | 17-01-15 | 18:41

Ben blij dat eindelijk eens de Azteken worden genoemd. En ik ben ook blij dat het christendom die godsdienst vernietigd heeft.
malang | 17-01-15 | 17:14
Dat is rascistisch. In Nederland wordt namelijk ELKE religie superieur gesteld aan het christendom, want weg-met-ons.

Boutschefter | 17-01-15 | 18:40

Gematigde islam bestaat niet. Islam sluit alles anders uit. Gematigde moslims bestaan wel. Die laten het geloof voor een deel links liggen hetgeen ze duur kan komen te staan. Afvalligen mogen met de dood bestreden worden net als ongelovigen en joden.

vliegemepperd | 17-01-15 | 18:07

Van Dale is het er niet mee eens..

Neut | 17-01-15 | 17:35

We dienen religie nooit een vinger te geven. Wegkijken betekent namelijk dat religie u vingers tenen armen en voeten neemt. Dat zullen ze als ze de kans krijgen ten alle tijden doen door u voeten en armen af te hakken. We hebven ook de pausxal weer iets in die richting zien proberen. Spotten met religie mag niet. Dat is verboten. Sprak de katholieke kerk net als de islam uit op dictoriaale wijze.Het is dat wij het westen niks meer klakkeloos van die kerk aan nemen want anders hadden we nu onder de kerk nog steeds zo geleefd als het nu onder de islam is.Dus ook op het christendom graag net zo waakzaam zijn als op de islam. Ben het ndan ook nuet geheel met heer jansen eens. Niet alleen islam is een gevaar. Het christelijke geloof is dat net zo goed. Religie is geen democraties iets. Alle religie is per definitie dictoriaal die geen afwijking van oude regels wil toestaan. Hun doel verplicht leven volgens de regels van bijbel of koran en alle andersdenkende of enigsinds afwijkend zijn eigenlijk niet welkom. Zoals homos bijvoorbeeld. De andersdenkende zijn bij christelijk geloof pas welkom bij bekering. Bij islam zijn er extreme waar de andersdenkende pas welkom is zonder hoofd.Religie is en wordt gevaarlijk als je wegkijkt en niet durft in te grijpen. Een voorbeeld daarvan is dit kudt knuffel kabinet.Dat altijd wegkijkt en iets af doet als incident.Geloven moet jezelf weten. Maar val er niemand mee lastig. Iets wat die religie kneusen maar niet lukt.

tweetybird | 17-01-15 | 17:14

Ben blij dat eindelijk eens de Azteken worden genoemd. En ik ben ook blij dat het christendom die godsdienst vernietigd heeft.

malang | 17-01-15 | 17:14

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 13:03
Heel goed gezien! Moraal is werk in uitvoering: alles is bespreekbaar, bekritiseerbaar, moet herzien kunnen worden en eventueel bijgesteld en zelfs verbeterd. En dan stel ik voor dat voor suggesties van verbetering gekeken wordt naar dit soort onderzoek: Social Progress Index, Human Development Index, Good Country Index. De tragiek met de islam is evenwel dat men denkt superieure kennis en moraal te bezitten, die de basis vormt van superieure cultuur. En lange tijd lukte het om in die waan te leven – vanaf de 7e tot en met ongeveer de 17e eeuw. Totdat bleek dat Europese legers steeds meer over steeds krachtiger wapens beschikten en over ook steeds betere wetenschap en technologie. Zodat de islamitische wereld in toenemende mate daartegen afstak als zwak en achterlijk. Wat dan een irritante en niet te tolereren inbreuk ging vormen op het islamitische zelfbeeld. Met als toppunt van ergernis natuurlijk Israel, die met z’n superieure leger en techniek elke dag bewijst hoezeer intens achterlijk en achterhaald de islamitische wereld is. Zodat je tegenwoordig al die islamitische terreur ziet die in de waan verkeert heel de ontwikkelde wereld te moeten afbreken, zodat uiteindelijk de islam weer top dog zal zijn. De vraag is evenwel of heel die ontwikkelde wereld wel zo genegen is om zichzelf af te schaffen om die islam ter wille te zijn. In Zweden is men er hard mee bezig – islamkritiek is daar al verboden. De UK lijkt op weg in die richting. En Pechtold zal er ook wel enorm voor te porren zijn. Maar in China worden de jihadies gewoon afgeschoten. Cultuurrelativisme? Postmodernisme? Nooit van gehoord.

Benedict Broere | 17-01-15 | 16:39

gutgutgut | 17-01-15 | 15:44
Ik ben niet zo ingelezen in de wetten en hun intenties. Maar wat ik dagelijks zie is dat godsdienst(ig)en priveleges krijgen en rechten claimen die ze eigenlijk niet hebben zonder dat het gezag hier tegen otreedt. Zo blijf ik het onbegrijpelijk vinden dat de kerk zelf onderzoek mocht doen naar de pedofielie praktijken die jarenlang plaatsvonden zonder dat justitie de doofpot heeft mogen ontrafelen. Getuige de medemerking (geen) die is verleent gedurende het onderzoek zou men mogen concluderen dat de Katholieke kerk net zo goed had aangemerkt kunnen worden als een criminele organisatie. Desondanks word de kerk nog steeds welwillend gefaciliteerd in hun doen en in hun financien.
De politiek had gewoon de eerste stap moeten zetten en iedere godsdienst af te sluiten van subsidie en andere overheidsfondsen. Niet in de laatste plaats om het misbruik (in alle facetten) dat de godsdiensten ervan gemaakt hebben in te dammen.

Andersdenkend | 17-01-15 | 16:24

Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 12:06
Zo is het !

ZZP-er | 17-01-15 | 16:18

Prima, prima. De reaguursels op dit topic doen me we sterk denken aan de reden waarom ik ooit op GS bleef hangen. Bedankt voor de interessante analyses en visies.

WirMachenMusik | 17-01-15 | 15:58

Andersdenkend | 17-01-15 | 14:51
Vrijheid van geloof is hetzelfde als gewetensvrijheid. Dat kent Nederland al sinds eind 16e eeuw.
Bij vrijheid van godsdienst gaat het erom dat de staat geen bijzondere positie verleent aan een godsdienst. Vrijheid van godsdienst is altijd beperkt door de rest van het wetboek van strafrecht.

gutgutgut | 17-01-15 | 15:44

Hans heeft altijd wel rake observaties en conclusies, maar naar mijn mening vult hij nooit het plaatje helemaal in en kan hij daardoor nooit tot definitieve oorzaken van problemen komen en benoemt hij juist gevolgen als deel van de oorzaak. Het is niet alleen de islam of godsdiensten in het algemeen waardoor de beschaving zich op dit huidige punt begeeft, maar veel meer door het totaalsysteem van hebzucht en materialisme waar de gehele beschaving onder gebukt gaat. Het probleem dat we hebben met de islam en uitheemse culturen is allereerst tot stand gekomen door machten die handelen uit naam der hebzucht. Het is de hebzucht dat de massamigratie op gang heeft gebracht, het is de hebzucht waardoor we een continent zonder grenzen zijn, het is de hebzucht waardoor we geen eigen identiteit meer hebben. Het is de hebzucht waardoor er globale ongelijkheid is en waardoor de enkelen op aarde op valselijke wijze macht hebben kunnen vergaren en de massa ondergeschikt heeft kunnen maken aan het grote piramidespel van hebzucht. Het is bovenal ook de hebzucht dat er voor gezorgd heeft dat we als westerse beschaving moreel van het padje af zijn en niet meer handelen vanuit wat het beste is voor het collectief 'de mensheid', maar wat goed is voor de mega-hebzuchtigen. Het gebrek aan moraal en ethiek van de westerse wereld is logisch een doorn in het oog voor de mensen die niet de hoogste waarde hechten aan aards materialisme, maar godsdienstige/spirituele waarden. De islam en andere godsdiensten moeten goed naar zichzelf kijken, maar de manier waarop de westerse wereld handelt en wandelt moet ook ernstig onder de loep worden gehouden want dat systeem waar wij in leven is tot op de fundamenten verrot en onhoudbaar. Of beter gezegd, de fundamenten waar ons systeem op rust zijn zelf destructief van aard en volledig onhoudbaar. De hebzucht en het globale systeem van geld is er zelfs voor verantwoordelijk dat IS en andere terreurgroepen bergen met geld hebben om dood en verderf te zaaien waar dan ook in de wereld. Zelfs de plaatselijke moskee in NL wordt gebouwd door mega hebzuchtige oliesjeiks. Hebzucht zorgt voor ongelijkheid en verdeeldheid en staat globale coëxistentie in de weg, en laat de globale coëxistentie nou net het pad zijn die we als mensheid moeten bewandelen als we niet in de onvermijdelijke afgrond willen vallen.

XaleX_2 | 17-01-15 | 15:37

Een betere link dan dat blogje van een kennis van Jansen (M.) is uiteraard en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_blasph...
Daar lees ik dat ik dat in de koran staat dat Mohammed eiste dat:
"whenever they are found, they shall be seized and slain (without mercy)."
De stromingen van de islam die dit vers tot onderdeel van de sharia maken roepen op tot strafbare handelingen. De (verschillende vormen van) islam moeten met een onderzoek getoetst worden aan ons wetboek van strafrecht.

gutgutgut | 17-01-15 | 15:36

We zijn in de islamitische aap gelogeerd.

Rest In Privacy | 17-01-15 | 15:29

Tja, is weer duidelijk. We hebben allemaal een uitgesproken mening en we snappen er allemaal geen bal van. Maar we weten het wel beter... zoals altijd... Kijk, wat wij ervan denken maakt geen enkele moer uit voor iemand die jihadist wil zijn.
Iemand die bereid is te sterven voor zn geloof zal echt niet overtuigd worden door een nattedweil redenatie van ons-christenen-. Waarom ze dat doen? Dacht je nou echt dat je als je dat al te weten komt, je dan het probleem aan het oplossen bent?

Nee. De realiteit is dat we begonnen zijn met een vernietigende oorlog, met focus op de -oude-wereld- . En dat er vier dingen kunnen gebeuren. Of we winnen (kleine kans) , OF we verliezen (kleine kans) , OF we krijgen een wapenstilstand (nou, wel heeeeel kleine kans) OF beide partijen verliezen. Wat de grootste kans is.

Maar dat er gevochten gaat worden als in de zin van -totale wereldoorlog- is zeker. En dat past weer jammer genoeg (of misschien wel niet) in de grotere cirkel van opstaan en teloorgang van beschavingen van het menselijke ras. Tenslotte waren de Azteken ook goed in het offeren van mensen, en stopte dat ook weer ergens. Tenslotte heeft de westerse christelijke wereld nog maar een paar honderd jaar geleden ook nog mensen vervolgd, geradbraakt, verbrand, onthoofd en opgehangen voor hun geloof. En heeft een Buma ook niet de katholieke kerk veroordeeld voor verkrachting van kleine kindertjes. Dus is hij nog steeds net zo hypcriet, samen met de hele westerse maatschappij. Oplossing: Islam en Christendom vernietigd elkaar, en aan de zijlijn staand, hindoeisme en boedhisme blijven over.... En misschien een kans voor de reden, de liefde voor elkaar en voor een toekomst zonder geweld. Maar reken er maar niet op..... Hoe je het ook bekijkt, wij, in onze tijd, zijn flink de lul. Wij allemaal.

JDArtie | 17-01-15 | 15:27

In naam van de islam worden voortdurend mensenoffers gebracht, het gaat er alleen niet zo sacraal aan toe dat het als zodanig wordt herkend door de goegemeente.

matatwork | 17-01-15 | 15:20

McPhart | 17-01-15 | 15:12
Ik zou niet weten waarom we het Christendom niet even kritisch moeten bejegenen als de islam. Jansen vindt dat we dat niet zouden moeten doen.

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 15:14

Bij monde van de paus heeft ook de RK kerk de moordpartij op Charlie Hebdo goedgekeurd.
In bedekte termen, maar niettemin!
.
Men zou dus kunnen concluderen dat de twee grootste godsdienstige stromingen van deze planeet kwaadaardig zijn.

McPhart | 17-01-15 | 15:12

Ik ben bang dat MinPres Slapjanus dit niet leest.

PowPow | 17-01-15 | 15:07

'Hypocriete' zal dat wel moeten zijn ;-)

WirMachenMusik | 17-01-15 | 15:07

WirMachenMusik | 17-01-15 | 14:47
Ach, je moet het kind ook niet met het badwater weg willen gooien, zoals die marxisten deden. Veel van wat het Christendom heeft gecultiveerd en doorgegeven is van universele waarde, zal in elk moreel systeem dat een poging doet een acceptabel evenwicht tussen goed en kwaad te creëren teruggevonden worden. Hetzelfde geldt voor de Islam overigens. De parallellen tussen het Christendom en de Islam, als het gaat om dagelijkse gedragsregels, zijn onderbelicht.
Maar als we de claims die deze godsdiensten op die regels leggen al kunnen weigeren te accepteren, zijn we al een heel eind. De wereldgodsdiensten hebben niet anders gedaan dan alle heersende moraal in zich opzuigen en omwerken tot een allesoverheersend, dwingend systeem. Dat wil niet zeggen dat alles wat ze in zich opgezogen hebben waardeloos is, wel dat herijkingen plaats moeten kunnen vinden, dat een 'deconstructie' mogelijk moet zijn.
Is een grote worsteling, waar Jansen nog lang niet aan toe is, Die ziet enkel een strijd tussen het goede Christendom en de kwade Islam.
www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/ar...

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 15:00

Artikel 6 zou dus moeten gaan over vrijheid van geloof ipv vrijheid van godsdienst.
Iedereen kan en mag geloven wat hij wil, maar de vrijheid van godsdienst zou enorm moeten worden beperkt. Iets wat ik niet zie gebeuren zolang driekwart Nederland in een geestelijke kramp schiet als je iets zegt over een eender welke godsdienst.
In hun queste om hun eigen godsdienst tegen beter weten in te beschermen, breken ze ook een lans voor alle andere godsdiensten. Ik zou als gelovige deze last niet willen dragen, en ik ben benieuwd welke invloedrijke godsdienstige zich dit zal realiseren openlijk toegeeft dat het anders moet. Eerlijkhgeidshalve denk ik niet dat dit gaat gebeuren want vrij recent hebben we ook kunnen beleven dat zelfreinigende kwaliteit van katholieke kerk ook ver beneden peil is.

Andersdenkend | 17-01-15 | 14:51

@Arkan Sonney | 17-01-15 | 14:41

Joh, Mark wil dit niet weten. Hij wil niet handelen. Nederlandse burgers zijn niets waard in Nederland. Tenminste, voor politici dan...

Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 14:50

Ome Hans, puike analyse ende bedankt voor de duiding. Maar deelt u met mij de mening dat wij in Nederland in een dar al-amn gebied leven? Of zijn onze politici dusdanig blind dat zij dit allemaal laten gebeuren en/of zit er een 1984-Opa Opstelten plan aan vast? Vragen, vragen, vragen.

Sliptong | 17-01-15 | 14:49

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 14:31
Eens. Alhoewel ik wel bij het lezen moest denken aan mijn katholieke (school)opvoeding en de verplichte maandelijkse persoonlijke biecht (eerste vrijdag) met gradaties in zonden (grote, middelgrote en kleine) en bijbehorende verschillen in penitenties en jongensdiscussies na afloop (jij twee 'onze vaders' en ik vier 'onze vaders' voor ongeveer dezelfde gebiechte zonde) ;-)
Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ikzelf nog in een ontwikkelingsfase verkeer die je met wens naar morele restauratie zou kunnen aanduiden.

WirMachenMusik | 17-01-15 | 14:47

T pijnlijkste aan deze hele discussie is dat het allemaal niet onverwachts komt.

Iedereen heeft dit al lang aan zien komen, als een hert in de koplampen

JohnnyLion | 17-01-15 | 14:45

Als een godsdienst structureel oproept tot geweld of andere strafbare handelingen dient deze gezien te worden als een criminele vereniging. Als iemand het juridisch hard kan maken zou veroordeling moeten volgen.

gutgutgut | 17-01-15 | 14:45

Topstuk, Hans. Stuur het door naar MinPres a.j.b. Of liever naar degene die de oorlog tegen de godsdienstige fascisten gaat leiden. Op het moment dat we jihadi's gaan neutraliseren, handig inderdaad om erbij te vertellen dat hun godsdienstig gedrag niet wordt getolereerd in Europa. En dat er met hun geloof verder niets mis is.

Boerkablaffer | 17-01-15 | 14:41

Willem Hollander | 17-01-15 | 14:20
Wij weten het verschil niet meer tussen individu en groep, en schrijven groepen dezelfde rechten toe als individuën binnen die groep. De groepsleiders maken daar dankbaar gebruik van om hun macht te versterken.
De gelovige is niet altijd opgewassen tegen de groepsdruk die zijn godsdienst op hem uitoefent, laat staan hoe hij of zij doorziet hoe de priesters, dominees, rabbijnen en imams er alles aan doen om die groepsdruk maximaal te houden.
Zoals overigens de kiezer niet altijd opgewassen is tegen de groepsdruk van de politicus, en de burger niet altijd opgewassen is tegen de groepsdruk van de Staat.
Waar de fundamentele rechten van het individu worden opgeofferd aan de rechten van de groep wordt uiterst gevaarlijk terrein betreden.

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 14:39

Jansen betoogt dat de sharia voorschrijft dat wie de profeet beschimpt gedood moet worden. Hij geeft daarvoor een link, tot mijn verbazing, naar het blog van ene Seifeddine M. Wie is dat en heeft Jansen geen betere bronnen dan willekeurige voorbijgangers op het internet ?

gutgutgut | 17-01-15 | 14:39

PowPow | 17-01-15 | 13:52
I luv U.

HebpermabanvanPvdA | 17-01-15 | 14:34

Een ding weet ik zeker. De Belgische anti-terreur eenheden zijn vanaf hun jeugd opgeggroeid met Lambiek en slimme Jerommeke. Daar waren de terroristen in Verviers niet tegen opgewassen. Ze waren al omgelegd voordat het zwart plastic voor de ramen zat. Beter een stapeltje Suskes en Wiskes naar die IS sturen. Don't f*ck with the Belgian forces! Wat hebben ze eigenlijk in Nederland? O ja, zo'n vrouwelijke militair die in een stalen container in de zandbak in Afghanistan foekie foekie doet met de "Dutch State Secretary of Defence who has the knowledge of all military secrets" en die man zijn huwelijk op de klippen loopt.

Brabant hier | 17-01-15 | 14:32

WirMachenMusik | 17-01-15 | 14:18
Ik denk dat we het er allebei over eens kunnen zijn dat een positie als die van Dawkins binnen elk systeem dat een Sharia als uitgangspunt hanteert volstrekt onmogelijk is, en dat het de kracht van ons, decadenten, is, dat we figuren als Dawkins volledig de ruimte geven om te zeggen wat hij zeggen wil, te schrijven wat hij schrijven wil en ons uit te dagen over onze kijk op goed en kwaad na te denken.
Geen enkele Ware God tolereert figuren als Dawkins.

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 14:31

Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 12:15
*met vuist op tafel slaat* Hear, hear. Wanneer men dit enkele decennia terug meteen was gaan doen, had veel problematiek niet een bestaan in NL, zeker niet in deze mate.
Helaas zit men in de achterkamers van Den Haag waarschijnlijk al te gniffelen en handje wrijven om haar bevoegdheden rigoreus uit te breiden en niet tijdelijk hè, maar blijvend. Om vervolgens deze over te dragen aan Brussel. En voila, de Europese politiestaat is geboren. Laat ons toch alsjeblieft onze eigen koninkrijkjes houden, bv. geen superprovincies, gemeentefusies of nationale politie! Hakken in het zand en achter de dijken enzo. Stiekem hoop ik nog steeds dat het anders lopen zal, maar onze autoriteiten presteren het steeds om de meest krankzinnige weg te bewandelen die je kunt verzinnen.

Willem Hollander | 17-01-15 | 14:20

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 13:56
Ik las in de tussentijd het volgende artikel over/van Richard Dawkins en dacht daarbij aan jouw eigen metafoor van de het lege huis. Dus niet slechts omdat ik me dacht te herinneren dat je een atheïstische rationalist bent ;-)
www.knack.be/nieuws/belgie/richard-daw...

WirMachenMusik | 17-01-15 | 14:18

-weggejorist-

PleurAllemaalMaarOp | 17-01-15 | 14:16

@normanius | 17-01-15 | 13:13
Ja kut he, nu vraag je opeens naar argumenten / feiten. Helaas zijn die er niet, zoals te doen gewoonlijk. M.n. puntje 1, Christenen die hetzelfde willen doen. Noemen kunnen ze ze nooit, aangezien ze dan naar de kruistochten moeten grijpen. Uiteraard wel eens her en der een incidentje, maar nog nooit op de schaal waarop de mossels nu te keer gaan op de wereld.

MarcS | 17-01-15 | 14:16

@Mark_D_NL | 17-01-15 | 13:11
Het probleem is dat ze niet als 1 leger hoeven op te treden. Zolang ze maar allemaal tegelijk de kolder in de kop krijgen en beginnen te moorden weten wij echt niet meer waar het eerst en waar het laatst te grijpen. Enige tactische aanpak gaat dan sneller de deur uit, dan dat jij "Allah Hakbar" kunt bleren.

MarcS | 17-01-15 | 14:13

necrosis | 17-01-15 | 13:42
Hoi, en ik denk dat we dan nog iets kunnen verwachten. Diverse voorbeelden duiden dat Turkije de grens naar de EU niet controleert (terwijl dat wel - dacht ik - de afspraken zijn). Hoe denk je dat dat dan is als ze bij de EU zitten in combinatie met het Schengenverdrag. Het is dan als een sluis waarvan je de deuren wagenwijd openlaat in het midden van een zware noordwesterstorm.
Dus, nee. Niet in de EU. Niet als kandidaat-lidstaat.
Maar, en dat is ook mijn punt, als je dat doet dan heb je nog maar 1 van de vele OIC-landen aangepakt en blijven er nog steeds tientallen over. Wat dus moet gebeuren is de (CDHRI) OIC aanpakken, en de (ACHRI) Arabische Liga want alle lidstaten daarvan denken erover zoals Erdogan doet.

gaffelbaard | 17-01-15 | 14:09

gaffelbaard | 17-01-15 | 13:56
"Ik denk dat figuren als deze, itt Marcouch, menen wat ze zeggen." Ze menen wat ze zeggen, ja, en het zal op den duur voor de Gutmensch niet meer mogelijk zijn om de stelling te blijven verdedigen dat de Islam intrinsiek goed is en dat bij definitie dus alles wat uit die hoek waait en niet deugt geen onderdeel van die Islam kán zijn.
Ze menen wat ze zeggen, maar hun waarheid is wel breekbaar als glas, hangt in feite maar van één enkele aanname af, dat het hier God is die gebiedt. Als die aanname niet meer absoluut geldend is, stort het hele kaartenhuis, het hele 'cyclopenbouwwerk' in. Als God niet meer toekijkt en sanctioneert id de islam, ook als politiek systeem, vleugellam.

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 14:04

@arie181818 | 17-01-15 | 12:04
Hoezo eigen parochie? Kun jij dat voor deze simpele ziel iets meer duiding geven?

MarcS | 17-01-15 | 14:00

@wakkere_nederlander | 17-01-15 | 12:00

Heel goed, Wakkere. Probleem is dat het westen daar zit, dus zij hier. Snap je?? Nee, was ik al bang voor.

Skunk57 | 17-01-15 | 14:00

WirMachenMusik | 17-01-15 | 13:38
We zijn het vertrouwen in onszelf kwijt, maar dat betekent niet dat we niets gepresteerd zouden hebben. We hebben ons ontworsteld aan God, aan welke God dan ook, maar zijn bang voor de leegte die we daarmee gecreëerd hebben. Dat is een verdomd moeilijke stap, de volgende stap, die leegte aanvaarden en die leegte kostbaarder vinden, majestueuzer, overweldigender dan welke morele God dan ook. Het Heilig Boek van de Leegte, met op elke bladzijde alleen maar leegte, zal in de plaats komen van Heilige Boehen vol met waarheden, wetten en regels.
En dan heb ik het niet over de leegte die het Oosten heeft gecreëerd, het Nirvana waarin alles in één punt samenkomt en ons ontheemt, nee, dan bedoel ik de waardevrijheid van alles om ons heen, dan bedoel ik een schepping die ontdaan is van een schepper-met-een-bedoeling, een wereld die door ons, mensen tot in de kleinste details van waarden moet worden voorzien, een wereld die in feite altijd al door ons is ingevuld, een wereld dus die zelf niks aan ons voor te schrijven heeft.
Wij decadenten willen daar niet aan en verschansen ons in hedonistisch gedoe, klooien maar wat aan, hangen ons op aan deel-ideologietjes om ons lekker te voelen en onszelf wijs te maken dat we best wel zinvol bezig zijn, en hebben heimwee naar die goede oude tijd waarin er nog vastigheid was. De verstardheid van linkse ideologieën is mijns inziens hieruit te verklaren. Die dient ertoe de leegte te camoufleren. Wat zien wij als wij van een afstand naar Noord Korea kijken? Een systeem dat drijft op Eén-Grote-Leugen, met daarachter en daaronder alleen maar leegte, grote, immens grote leegte. Onze ideologieën zijn, naar mijn idee, niet veel anders, ze zijn een dunne laag Leugen die de leegte van ons weg moet houden.
Zo gauw we de grote leegte aanvaarden, herwinnen we onze kracht. De klerken van de EU zullen ons hierbij niet kunnen helpen, die parasiteren slechts op onze leugens en doen daar hun voordeel mee.

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 13:56

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 13:28

Mee eens, maar er is een sprankje hoop. Jij en ik staan echt niet alleen in die mening.Er zijn hele slimme koppen die op een juridische manier en in internationaal verband proberen dit aan de kaak te stellen. www.centerforinquiry.net/newsroom/cfi_...
De links-correcte mediae bericht hier niet/nauwelijks over. Als burgers als jij en ik daarover spreken worden we voor extreem-rechts, tokkie, pvv-fans, nazi's en weet ik al niet meer uitgemaakt. Ow ja, en als 'bang voor de Islam', maar daar trek ik me al langer niets van aan. Het is zo'n belachelijke manier van argumenteren.
Als ik zou zeggen graag te wandelen, maken ze ervan dit ik bang ben voor de fiets. En als ik zeg kip lekker te vinden, maken ze ervan dat ik bang ben voor biefstuk. En zo kan ik er nog wel 1001 verzinnen, dus met die retoriek veeg ik al een tijdje m'n je-weet-wel-wat af!
En dat zouden meer burgers moeten doen.
Dus.. gewoon bij volgende demo's van Pro Patria of Pegida meelopen. Laat de stem horen!
Hoe meer normale mensen meelopen, des te minder de evt. kaalkopjes die er tussen zitten opvallen (want toegegeven, die hebben wat dat betreft dezelfde mening, maar durven meer dan de gemiddelde gewone burgers er WEL voor uit te komen). Er komt dan een moment dat de omvang van de protesten ZO groot is, dat de politiek ze niet meer KAN negeren!.

En islamieten dubbele nationaliteiten uit onze politiek WEG!, dat is een 2e punt. Lees dit bijvoorbeeld: www.politalk.nl/2015/01/15/pvda-kamerl... . Het lijkt 'gematigd' (wat niet bestaat), maar stap 1 is je vestigen, stap 2 is fokken als de konijnen tot je een demografisch overwicht hebt, en stap 3 is dan - wanneer je als groep in de meerheid bent - de macht grijpen en alsnog je 'droom' (dixit Marcouch) realiseren.
Klinkt dat vergezocht? Hey, IK heb het niet verzonnen! Ik vind dat politici die zo overduidelijk uit zijn op ondermijning van onze staat, geen kans mogen krijgen in onze politiek. Marcouch z'n sussende leugenachtge woorden geloof ik iig niet. Ik denk dat figuren als deze, itt Marcouch, menen wat ze zeggen. www.youtube.com/watch?v=aYDfACr-y4s&a...

gaffelbaard | 17-01-15 | 13:56

Geloven mag iedereen,zodra dat echter een "geregulariseerde erkende" godsdienst betreft,ontstaan er altijd moeilijkheden,aangezien ook die vrijheid ophoudt waar die van anderen in het gedrang komt.
Wat is de definitie van een godsdienst;dat is een vereniging van mensen die met alle geweld hetzelfde willen denken en geloven;mag allemaal!
Er is een simpele oplossing door ALLE godsdiensten dezelfde status te geven als een vereniging,met statuten en leden.
Als die statuten zaken bevatten die bij ons indruisen tegen alle normale regels,dan dient de betreffende godsdienst die aan te passen in de statuten of verboden te worden !!
Als de politiek de"godsdienstvrijheid" blijft gebruiken als een laf excuus om niet in te grijpen en van godsdiensten geen gewone verenigingen te maken,worden wij blijvend getiranniseerd door de Islam!!

Pieter H | 17-01-15 | 13:55

Mijn moeder zei altijd: "Het soort waar je mee omgaat, daar raak je mee besmet." Daarom zijn ze bij de PvdA, GL, D66 en de SP zo achterlijk!

PowPow | 17-01-15 | 13:52

Boutschefter | 17-01-15 | 13:28

Ik heb ook vooral last van moslims, desalniettemin blijven ze (de religieuzen) allemaal even gek en gevaarlijk wanneer ze zich laten lijden door de letter van hun (religieuze) wetten.

Dat de Valsche lach van de Vara (van Nieuwkerk) zijn brood verdient door gristenen meer gekkie te laten lijken dan de booslims doet daar niets aan af.

LeakyLeak | 17-01-15 | 13:46

@gaffelbaard | 17-01-15 | 13:31
Toetreding van Turkije heeft naast de islam nog een ander nadeel, hun 80 miljoen inwoners wordt alleen geëvenaard door Duitsland, waardoor wij met slechts 17 miljoen zielen nog minder te zeggen krijgen in het dictatoriale Brussel.

necrosis | 17-01-15 | 13:42

@fijnstoffer
Die zaken vallen dus onder godsdienst. Wel goed lezen hè!

CosmicPsycho | 17-01-15 | 13:39

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 13:34
Inderdaad ook een hoogst interessante kijk op de te verwachten ontwikkeling van ons waardensysteem.

WirMachenMusik | 17-01-15 | 13:38

WirMachenMusik | 17-01-15 | 13:26
Het is maar net hoe je tegen die doos aan wilt kijken. Ik meen dat we de onnoemelijk grote waarde van die lege doos, of dat lege huis niet durven of (nog) niet kunnen inzien. Decadentie is een teken van zwakte, akkoord, en ons rijke westen is in belangrijke mate decadent geworden. Maar vergeet niet dat de Arabische staten, met name Saudi Arabië hard op weg zijn nog decadenter te worden dan wij, en dan zonder het broodnodige relativisme om zich door die decadentie heen te vechten.
Decadentie is op zijn tijd noodzakelijk om de boel eens lekker schoon te vegen. We zijn hier nog steeds bezig om het Joods-Christelijke vuil uit alle hoeken van dat huis te vegen. Zien er leeg uit, en galmen, al die kamers, maar ze zijn wel schoon, en klaar om opnieuw te worden ingericht.

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 13:34

Kijk! Hier www.powned.tv/nieuws/buitenland/2015/0... dus weer zo'n voorbeeld van hoe Turkije Erdogan probeert de vrijheid van meningsuiting te beperken met (niet genoemde, maar wel duidelijk aanwezige) verwijzing naar (art. 22 sub a van www.oic-oci.org/english/article/human....) een islamieten-verdrag waar NL geen partij bij is, ook nooit partij bij zal zijn, en ook nooit ooit ergens in de toekomst zal toestaan dat islamitische vedragen (welke dan ook) ons recht op vrijheid van meningsuiting zal beperken of indammen op grond van een geloof (welk dan ook!).

Dus wat de EU moet doen, NU!, is een dikke streep zetten onder het kandidaat-lidmaatschap van de EU.
ERUIT MET ZE!!

gaffelbaard | 17-01-15 | 13:31

"Mag een regering ook een geloof bestrijden of afkeuren?"
Antwoord: JA, als dat geloof zaken voorschrijft die ronduit gevaarlijk achterlijk, barbaars, discriminerend, geweldoproepend zijn.
Geloof valt onder de vrijheid van meningsuiting, maar er moeten strengere grenzen gaan gelden voor mensen die 'goddelijke' wetten hoger achten dan de normaal-menselijke. Godsdienst is een bron van waanzin en moet met de grootst mogelijke achterdocht worden behandeld.

Fijnstoffer | 17-01-15 | 13:30

Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen.
Een moet er dus verdwijnen. Mijn keus is gemaakt.

roosvrij | 17-01-15 | 13:30

ontleent

Boutschefter | 17-01-15 | 13:29

LeakyLeak | 17-01-15 | 13:20
Aan het christendom wordt al wat gedaan, vraag maar aan de Vara, die ontleend zijn bestaansrecht aan het belachelijk maken van christenen, vooral omdat ze weten dat die niets terug durven te doen. Vechten tegen het christendom heet progressief, vechten tegen de islam rascistisch.

Ik ben niet gelovig, maar kijk naar degene van wie ik (woon in Randstad) en de rest van de samenleving het meest last heb: de islam wint.

Boutschefter | 17-01-15 | 13:28

gaffelbaard | 17-01-15 | 13:23
Alles wat wij aan mensenrechten hebben opgebouwd zijn we aan het afbreken om die lui maar niet op de al te lange en al te overgevoelige islamitische tenen te trappen.
Mensenrechten afhankelijk maken aan de absolute moraal van een intolerante groep is méér dan gevaarlijk, maar we doen het wel.

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 13:28

Ter aanvulling: Ik hoorde vorige week in een uitzending van de Vlaamse TV een 'einleuchtendes' analytisch exposé van Bart de Wever dat er op neerkwam dat ons West-Europese waardensysteem/metafysische-Überbau (of althans toch de bereidheid om wat daar nog van over is te verdedigen) op een lege doos/huls lijkt. Voornamelijk gevuld met slappe decadentie. Een makkelijke prooi om door viriele concurrerende waardensystemen als de islam geïnfiltreerd en verslonden te worden.

WirMachenMusik | 17-01-15 | 13:26

gaffelbaard | 17-01-15 | 13:13
Zo lang die Islam als als een uniform blok wordt beschouwd, een eenheid, een volmaakt samenhangend geheel, zal de scheiding tussen kerk en staat vrijwel onmogelijk zijn. Zo lang de vraag of alles binnen die Islam goed is, of niets te bekritiseren is, niet gesteld mag worden, zal de scheiding tussen kerk en staat vrijwel onmogelijk zijn. Een ultiem goed, onaantastbaar, boven alle twijfel verheven moraal kan niet terzijde worden geschoven.

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 13:24

p.s.
Sorry, voor de lange lap tekst (gaffelbaard | 17-01-15 | 13:13 ). Doe ik ook liever niet, maar vond het hier on-topic.

Hans schreef 'Geloof is onderdeel van een godsdienst.', maar wat juist wil zeggen dat we tegen ALLE landen die (int.) wetten/verdragen ONDERDEEL hebben gemaakt van een godsdienst, en waarin bovendien ook nog het recht in opgenomen staat anderen uit te roeien (zionisme) of ter dood te brengen (als de sharia het voorschrijft), strijd moeten voeren.
Het zal een hele klus worden, maar ik denk echt dat de OIC (Organization of Islamic Countries) beter opgeheven kan worden, en er een dikke streep gezet moet worden door mensenrechtenverdragen die gebaseerd zijn op de Islam.

gaffelbaard | 17-01-15 | 13:23

Gristenen zijn overigens net zo gestoord als booslims.. Ik bedoel maar, babies vermoorden omdat ze "bezeten" zijn.. F*ck alle religies rd.365247.nl/buitenland/amerikaanse-be... Het wordt wat mij betreft de hoogste tijd dat alle relidwazen en gelovigen in De Grote Onzichtbare eens naar interneringskampen worden gestuurd en heropgevoed worden met de Origin of species

LeakyLeak | 17-01-15 | 13:20

@ auteur van dit geweldige stuk

Zo ver zijn we gekomen.. Rechts te druk met hun eigenbelangen en Links zo druk met nadenken over de rechten van mensen die voor een, in ieder geval opvallend, deel die rechten helemaal niet blijken te willen.

Dezelfde mensen die marginaliseren en ontkennen dat de Koran op z'n minst een beetje dit gedrag propageert..

Enfin,
Het is oorlogstijd blijkbaar.. En iedere minuut dat dit in Den Haag ontkend wordt is tijdswinst voor de haatbaarden.

JohnnyLion | 17-01-15 | 13:20

Het politiek-correcte antwoord is altijd "alle godsdiensten zijn even erg" of "christenen zijn ook geen lieverdjes" of "en die gore priesters dan die niet van jongetjes af kunnen blijven?" waarmee alle islam-problemen direct worden gebagatelliseerd. Daardoor gaan de problemen alleen maar groter worden.

Boutschefter | 17-01-15 | 13:19

@Hobbykip | 17-01-15 | 13:02

Gematigd ten opzichte van wat? Ja er zijn een aantal stromingen een stuk gematigder dan Salafisme en Wahabisme (Sunni). Nee, tov onze denkbeelden zijn deze dan weer niet gematigd. De meest "liberale" stroming, als je daar al van kunt spreken, laat zich het best vergelijken met de SGP.
.
Volgens mij dragen geen van allen bij aan een samenleving zoals een doorsnee Nederlander die zou willen. Laat ik het stukje "Arabische" cultuur dat ze meebrengen maar buiten beschouwing. Ronduit prehistorisch...

Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 13:18

@Hobbykip | 17-01-15 | 13:02

Gematigd ten opzichte van wat? Ja er zijn een aantal stromingen een stuk gematigder dan Salafisme en Wahabisme (Sunni). Nee, tov onze denkbeelden zijn deze dan weer niet gematigd. De meest "liberale" stroming, als je daar al van kunt spreken, laat zich het best vergelijken met de SGP.
.
Volgens mij dragen geen van allen bij aan een samenleving zoals een doorsnee Nederlander die zou willen. Laat ik het stukje "Arabische" cultuur dat ze meebrengen maar buiten beschouwing. Ronduit prehistorisch...

Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 13:17

Heisessie | 17-01-15 | 13:06
Jonge godsdiensten zijn wellicht radicaler, maar dan inzake bepaalde centrale leerstellingen, met name het grote kader, de centrale leerstellingen. En dan heb ik het niet over sektes die gerund worden door halve zolen met dubbele moraal, die hun sekteleden vanaf dag één smoren in een stelsel van verstikkende regels.
Oude godsdiensten, met name de monotheïstische wereldgodsdiensten, zijn godsdiensten waaruit alle radicaliteit in feite verdwenen is. Het zijn logge systemen, waarin alles wat nog levend was is verstard tot vaste geloofsartikelen en dwingende regels. Overal waar er sprake is van een 'openbaring' is het dood in de pot, vindt er condensatie plaats van dynamisch tot stand gekomen, en dynamisch op elkaar inspelende, veranderlijke en veranderende gedragsregels.
Openbaringen, Heilige Boeken zijn de ultieme vorm van verstarring. Na een openbaring komt alles, als het om goed en kwaad gaat, volledig tot stilstand. Uitgekristalliseerde godsdiensten zijn nageboorten van Goden die eens levend waren, zijn doodlopende straten.

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 13:16

@ jeandubois | 17-01-15 | 13:05
En uw argument daarvoor is?

normanius | 17-01-15 | 13:13

Bij de 1e alinea ben ik bij dit zinnetje 'De juiste vraag is of een godsdienst zulke daden kan voorschrijven.' gelijk gestopt.
Want, de juiste vraag is niet of er zo'n godsdienst bestaat. Dat is de godsdienst die [Pat Condell modus: on] niks met die geodsdienst te maken heeft [Pat Condell modus: off], dus die godsdienst IS er. Dan hoef je je dat ook niet meer af te vragen, nee.

De juiste vraag is dus in WELKE landen die godsdienst zulke daden voorschrijft bij WET.
Voor dat antwoord moet je op zoek naar landen die hun wetten hebben gebaseerd op of ondergeschikt zijn aan de Islam. En dat is niet zo moelijk te beantwoorden. Wat je doet is dat je op zoek gaat naar de Arabic Charter on Human Rights in Islam (ACHRI) www.icnl.org/research/library/files/Tr... .
Daarin staat namelijk:
- 'Based on the faith of ...
the noble Islamic religion ...
Rejecting all forms of racism and Zionism... (dat was de pre-ambule, en dan nu wat fragmenten van artikelen)
- (art 2 lid 3) All forms of ... Zionism ... must be condemned and efforts must be deployed for their elimination (Hallo Israël. Dag Israël).
- art. 3 lid 3 ' 3. Men and women are equal .. within the framework of .. the Islamic Shariah, other divine laws and by applicable laws and legal instruments. (dus wat nou gelijke rechten? Niks daarvan! Alle rechten onderhavig aan de Shariah, klaar!)
Zo. Ik heb m'n punt denk ik wel gemaakt, de rest mag je zelf opzoeken.

Vervolgens kijk je naar wie de verdragssluitende staten zijn. Dat zijn Algerije, Bahrein, Comorren, Djibouti, Egypte, Irak, Jordanië, Quweit, Libanon, Libië, Mauretanië, Marokko, Oman, Palestina (Hallo Je-Suis-Charlie-Abbas), Qatar, Saudi Arabië, Somalië, Sudan, Tunesië, de VAE en Jemen. www.icnl.org/research/monitor/las.html... (en wie het hebben ondertekend/geraticifeerd staat in de eerdere link).

Wat een toeval toch he? Alle landen waar nu shit is met Boko Haram of bijv ISIS (Syrie was ook verdragsluitende partij, maar recent geschorst) zijn zo-maar-toe-val-lig OOK partij van de ACHRI. En allemaal baseren hun acties op basis van de Islam, die volgens vele islamieten hier niet-hun-islam is. Whatever.

Een 2e bron waar je naar kan kijken is de Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI). www.oic-oci.org/english/article/human.... De ACHRI verwijst in zijn preambule er ook naar. In de CDHRI staan dingen als:
'Keenly aware of the place of mankind in Islam ..
Believing that fundamental rights and freedoms according to Islam are an integral part of the Islamic religion and that no one shall have the right .. to abolish them either in whole or in part or to violate or ignore them in as much as they are binding divine commands, which are contained in the Revealed Books of Allah .. (Hoi niet-mijn-islam, lezen jullie dat?)..
(art. 2 sub a) .. it is prohibited to take away life except for a shari'ah prescribed reason. .. (Aha, dat verklaart waarom in sommige landen homo's ophangen mag!! :O )
..
Landen partij hierbij zijn een hele lijst. Ze staan hier:http://www.oicun.org/3/28/
Niet geheel toevallig staan alle shitlanden van nu ook daar weer in het lijstje. Landen dus zoals Egypte, Afghanistan, Indonesië, Pakistan, Sudan, Somalië, Niger, Turkije, enz. Er ontbreekt er niet 1. (Ow ja, suriname - hallo zwarte pieten haters - staan ook in de lijst).

De rest van alle vuiligheid in die teksten mogen jullie zelf opzoeken.

Punt is dat de, bij wet/verdrag, opgelegde ondergeschiktheid aan Islam een redelijk verspreid goedje is. Als er iets is waartegen de internationale gemeenschap moet strijden is het dat. Omdat alle landen die verdrag zijn bij die verdragen, [Condell modus: on] mensenrechten met verwijzing naar de religie die niet de religie van islamieten is juist BEPERKT! op basis van de religie die er niks mee te maken [Condell modus: off].

gaffelbaard | 17-01-15 | 13:13

hoe rechtsers hoe sneu-er.

istawa | 17-01-15 | 13:12

@vaas klaak | 17-01-15 | 13:07
Ik ben het weer met je eens. Maar na al die domme aanslagen zie ik niet hoe de Islam echt iets strategisch groots kan doen. Zelfs geholpen door de onze Naïviteit niet. Het kan groter worden ja, eens, maar een leger, 25000 haatbaarden in Europe, als 1 leger..... nee.

Mark_D_NL | 17-01-15 | 13:11

Nee, ik zie een Jansen ook niet met bomgordel een supermarkt inlopen. En bv. zelfs de freaks van een scientology church ook niet. Maar gister werden er in zeven (7)! Europese landen invallen gedaan en in alleen al in Belgie tien (10). Militairen in de Diamantwijk in Antwerpen - Joodse buurt, vlak achter het station. En allemaal dankzij mensen die ´werken´ in naam van islam. En dus niet uit naam van Krishna, Shiva, of the Jesus.

chicago river | 17-01-15 | 13:10

@Mark_D_NL | 17-01-15 | 12:55 "En als ze dan ook niet echt slim zijn, zoals de gemidddelde Moslim, heb je een perfect leger."
.
Precies wat u zegt. En dat leger is een vervanging voor de niet-revolutionaire arbeider. Die bleek meer geïnteresseerd te zijn in een beter loon, een beter leven en een kansvolle toekomst voor de kinderen, dan de barricaden opgaan voor dictatuur & walhalla. Nou, dat hebben de arbeiders geweten, zeker in de volkswijken. Na de wederopbouw, volgde al snel de wederafraak.

ben kokhals | 17-01-15 | 13:08

Food for thought rond lunchtijd. De arabist gaat er altijd met smaak in.

3Xniks | 17-01-15 | 13:08

Hobbykip | 17-01-15 | 13:02
Sjiieten zijn in ieder geval zowel in orientatie als daden aanzienlijk minder imperialistisch dan Soennieten, Zionisten en Amerikanen.

WirMachenMusik | 17-01-15 | 13:08

@Piet Karbiet | 17-01-15 | 12:58
Wat hij kan bereiken met liegen is vertrouwen in het Westen winnen, 5e colonne dingetje? Kan. En dat het in Washington zit, zegt niet heel veel natuurlijk. Wij hebben ook de meest vreselijke imans in Nederland. Maar ik geef hem het voordeel van de twijfel... denk ik.

Mark_D_NL | 17-01-15 | 13:07

Mark_D_NL | 17-01-15 | 12:47

Ik ben bepaald niet bang en eerder realistisch. Angst zaaien is ook niet het grootste wapen binnen islam. Net zo min als een clubje extremisten dat is. Hoe graag de willekeurige westerse leider ons dat zal willen doen geloven. Het grootse wapen is onze westerse naiviteit en de baarmoeder van de moslima.

vaas klaak | 17-01-15 | 13:07

Om te geloven zul je een bepaalde gesteldheid moeten hebben die haar oorsprong vindt in een diep begrip voor het Goddelijke. Hoe dat echter te verenigen is met discutabele Godsdienstige uitingen in deze mensenwereld blijft een vraag die dus blijkbaar heel erg cultureel en tijdgebonden is. Of sterker nog, misschien heeft het wel te maken met de fase waarin een godsdienst zich bevindt bezien t.o.v. haar volledige lifecycle. Ik zeg: een jonge godsdienst is vaak radicaler dan een wat oudere. Ga maar na..... Dat geldt zelfs binnen een Godsdienst, de newly converted zijn vaak de felsten.....

Heisessie | 17-01-15 | 13:06

Er zijn tijden dat vrijheid verdedigd moet worden, en er zijn tijden dat vrijheid bevochten moet worden.

Na 70 jaar de vrijheid verdedigd te hebben is aan het Westen de keuze, blijven we verdedigen of gaan we de vrijheid weer bevechten. Wanneer is de grens daadwerkelijk bereikt, of is het al over twaalven?

Pieter Bas | 17-01-15 | 13:06

normanius | 17-01-15 | 12:58: en dat is nu precies wat de christen Hans Jansen jou wil laten denken.

jeandubois | 17-01-15 | 13:05

Tsja, dat krijg je als het voor iedere moslim verplicht is om, desnoods te vuur en te zwaard, de geloofsinvloed uit te breiden...

Wijze uit het Oosten | 17-01-15 | 13:03

Jansen maakt een onderscheid tussen godsdienst en geloof, en poneert de stelling dat de politiek in zijn algemeenheid dit onderscheid niet wil maken, om maar geen standpunt ten opzichte van godsdienstige regels te hoeven innemen.
Ik meen dat dit een te simplistische voorstelling van zaken is.
De politiek wil geen onderscheid maken tussen goede godsdiensten met goede regels en slechte godsdiensten met slechte regels, of, nauwkeuriger geformuleerd, wil er niet aan dat een godsdienst, met name een monotheïstische wereldgodsdienst, überhaupt regels hanteert die niet deugen.
Dus, de politiek neemt wel degelijk een standpunt in jegens die godsdiensten, namelijk het naïeve standpunt dat die systemen intrinsiek goed zijn en geen kritiek behoeven, en dat mutatis mutandis elke uiting van die godsdienst die niet door de beugel kan een aberratie is, en bij definitie niet tot een onderdeel van die godsdienst gekwalificeerd kan worden.
Zoals elke godsdienst heeft de Islam een veelheid van morele regels en wetten die de gelovigen in het gareel moeten houden en het voortbestaan en eventueel de expansie van die godsdienst garanderen. Het is te simpel om te stellen dat zo'n totaal moreel systeem, zo'n Sharia, enkel afkeurenswaardige regels en wetten herbergt, terwijl een ander moreel systeem van een andere godsdienst louter goede regels en wetten hanteert.
Dus, het gaat er niet om een standpunt jegens een godsdienst in te nemen, want die godsdienst is een meerkoppig monster dat aan alle zijden een andere vorm aanneemt en constant verandert, nee, het is zaak om die regels en wetten expliciet te krijgen, te benoemen en ter discussie te stellen. Zo gauw je dat gaat doen destabiliseert het systeem, holt het van binnen uit en en wordt het zwakker en zwakker.
In onze westerse wereld vigeert er eveneens een moreel systeem, een meerkoppig monster, maar het grote verschil is dat dit systeem niet meer afhangt van een Ware God en van onbetwistbare Heilige Teksten. Ons systeem kan rot zijn, onvolmaakt, barsten van de dubbele moraal, maar is een enorme sprong voorwaarts in die zin dat het aan alle kanten open is en bespreekbaar, en wij ons elke dag af kunnen vragen wat er in dat systeem goed is en wat slecht.
Inderdaad, deze westerse 'sharia' is voortgekomen uit Joods-Christelijke tradities, maar het verlichtingsdenken -zwaar onderschat en zelfs verdacht gemaakt- heeft hier een enorme invloed op gehad. Het humanisme, nu verwaterd tot een slap aftreksel van wat het oorspronkelijk was, heeft de Christelijke God zijn plaats gewezen en het morele systeem voor eens en voor altijd open gebroken.
Dus, geen enkel moreel systeem is a priori goed of slecht, een moreel systeem is zelf de referentie van wat goed is en wat slecht. Zo gauw je God uit de vergelijking wegschrapt verdwijnt de referentie en gaat de moraal drijven. Wij durven de Islam niet te vertellen dat we de Sharia, welke Sharia dan ook, als een drijvend, veranderlijk systeem zien, een systeem dat ter discussie gesteld mag en moet worden, zoals elk moreel systeem.

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 13:03

Zowel analytisch als literair een hoogstandje van professor Hans.

WirMachenMusik | 17-01-15 | 13:02

@Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 12:37
@Adversary | 17-01-15 | 12:40
@Piet Karbiet | 17-01-15 | 12:45
Bedankt! Ik kreeg het gevoel alsof de Sjiieten wat gematigder (alhoewel ik de beelden van bungelende mensen opgehangen aan kranen in Iran wel ken) waren maar dat zal wel te maken hebben met het feit dat ze in de minderheid zijn.

Hobbykip | 17-01-15 | 13:02

@Parel van het Zuiden 12:15: Ik denk dat het hoog tijd is om de vrijheid van geloof uit de grondwet te schrappen. Je bent al vrij om te denken wat je wil, we hebben vrijheid van meningsuiting (sort of) dus je kan je geloof openlijk belijden en anderen bekeren. En we hebben vrijheid van vereniging, dus je mag naar de kerk of de moskee. En door vrijheid van godsdienst uit de grondwet te schrappen maak je glashard duidelijk dat dat recht ontleend wordt uit andere grondrechten die we allemaal genieten, en dat dat recht dus ondergeschikt is aan die andere rechten. Geloof verliest zo haar onverdiende privileges.

En dan bij alle gelovigen (en met name de kinderen) duidelijk maken dat ze niet moeten eisen dat godslasterlijke uitingen verboden worden; die uitingen vallen dan namelijk onder *precies dezelfde rechten* waar gelovigen hun recht op openlijke belijding van hun godsdienst aan ontlenen.

Muxje | 17-01-15 | 13:02

Duidelijk gemaakt en heel belangrijk punt. Ik ga 'm lenen voor de discussies met zij die zeggen dat godsdienstvrijheid zo belangrijk is.Ik zal vanaf nu zeggen: nee, godsdienstvrijheid is een vloek en moet direct ontkent worden, maar geloofsvrijheid is een absoluut gegeven. Wat jij in je hoofd hebt is aan jou, wat je ermee doet is aan ons allen.

F#ckingAwesome | 17-01-15 | 13:02

@iustus | 17-01-15 | 12:44

"Ja dat is een oplossing! Alleen die passen ze (politici) nooit toe. Dan moet de dader al een dubbel paspoort hebben waar bij je het Nederlandse afpakt en terug stuur naar het ander land. "

Komt dan goed uit, dat de meeste kinderen van ouders die oorspronkelijk uit islamitische landen komen vaak ook automatisch de nationaliteit (belangrijker dan het paspoort) van hun ouders meekrijgen, of ze nou daar geboren zijn of niet.

"Als ze dat niet hebben wat doe je met mensen die alleen een Nederlands paspoort hebben?
Vastzetten denk ik dan maar?"

Gewoon. Er uit. Dat probleem hadden ze aan moeten denken vóór ze de oorlog verklaarden. Een mooie optie voor nationaliteitslozen is de zuidpool. Een continent van niemand voor mensen zonder land. Zie zelf maar hoe je je bontjas maakt.

"Misschien een stimuleringsprogramma waar je Islamieten stimuleert te emigreren naar landen waar Islam de hoofdgodsdienst is en dan kunnen ze daar alle gekke dingen doen."

Je bedoelt toepassen van de remigratiewet? Datgene wat Wilders, die volgens jou geen oplossingen biedt, aandraagt?

"Ach ja makkelijkste is gewoon zij een land, wij een land. Verder elkaar met rust laten. Wij ons leven, zij het hunne. Maar goed dat zal nooit gebeuren. En als het gebeurd denk ik dat ze ons zo haten dat ze toch niet kunnen laten om ons te blijven klooien.."

Ook een mooie optie voor: Saoedi Arabië, het land van de profeet, met de hoofdstad van het kalifaat, is een land van ruim 2 miljoen km² met 28 miljoen inwoners. 3,75 keer Frankrijk, met minder dan de helft van de inwoners, of bijna 6 keer Duitsland met iets meer dan een derde van de inwoners dus. De EU telt volgens sommige cijfers rond de 21 miljoen moslims.

Tijd om eens een andere prijs en voorwaarden voor de olie te onderhandelen, me dunkt.

ZKH EénOog | 17-01-15 | 12:58

@Mark_D_NL | 17-01-15 | 12:51
Ja, die gedachte had ik ook even, taqiyya. Maar wat bereikt hij daarmee? Zijn visie over de Arabische cultuur is helder. En MEMRI TV zit in Washington:
nl.wikipedia.org/wiki/Middle_East_Medi...

Piet Karbiet | 17-01-15 | 12:58

@ jeandubois | 17-01-15 | 12:54
Elke religie heeft op dat gebied de nodige schade aangericht. De Islam echter is met het idee van wereldheerschappij door onderdrukking en uitroeiing nog in het stenen tijdperk blijven hangen.

normanius | 17-01-15 | 12:58

@jeandubois | 17-01-15 | 12:54
Ik zie Hans in ieder geval niet met een bomgordel een Nederlandse school inlopen. Een Moslim wel. Hij gebruikt dit medium, een haatbaard gebruikt moord om zijn kut geloof er doorheen te drukken. Wil je nu nog een x reageren en dan met wat intelligentie.

Mark_D_NL | 17-01-15 | 12:57

Geloof of godsdienst. Meneer Jansen weet goed de weg in dat met opzet opgeworpen doolhof voor de geest.

Maar goed. Hoe dan ook. De islam heeft zich opgeworpen als geloof/godsdienst voor de achterlijkheid die achterlijk wil blijven, omdat achterlijkheid en armoede de machtsbasis vormen van kwaadaardige beroepsmoslims, die altijd het laatste woord hebben.

Intussen zitten wij er mooi mee opgescheept, veel erger nog is dat de meest slechte en machtshongerige van "onze" regenten ook een machtsbasis zien in achterlijkheid. Onverantwoordelijke regenten, die denken de islam te kunnen beheersen. Als wapen tegen het midden van onze eigen samenleving, dat ze willen opbreken en verdeeld maken.

Jan Passant mk2 | 17-01-15 | 12:56

De aarde/ het heelal bestaat uit materie. Daar tegenover staat eenzelfde hoeveelheid antimaterie. Zo heb je religies met een Schepper en dus ook een religie die de Schepping weer afbreekt.

Ik was in Haren | 17-01-15 | 12:55

@ben kokhals | 17-01-15 | 12:52
Ja je hebt boots op de ground nodig. En als ze dan ook niet echt slim zijn, zoals de gemidddelde Moslim, heb je een perfect leger.

Mark_D_NL | 17-01-15 | 12:55

@Piet Karbiet | 17-01-15 | 12:23
Zou zijn hoofd er nog op zitten?

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 12:54

Het wekelijkse gebed van haatopa Jansen gaat er hier weer in als gods woord in een ouderling. Dat er christenen zijn die met een beroep op de bijbel tot dezelfde excessen komen vergeet deze christenlijke apologeet voor het gemak. Vreemd dat zo'n reactionaire christen hier zo populair is.

jeandubois | 17-01-15 | 12:54

Misschien een stimuleringsprogramma waar je Islamieten stimuleert te emigreren naar landen waar Islam de hoofdgodsdienst is en dan kunnen ze daar alle gekke dingen doen.
iustus | 17-01-15 | 12:44
Men zou dit kunnen proberen, heeft echter weinig tot geen resultaat wanneer het sprookjesboek voorschrijft dat moslims zich dienen te verspreiden ten einde elke anders/on gelovige aan de islam te onderwerpen.

normanius | 17-01-15 | 12:52

@Jan Passant mk2 @Plap | 17-01-15 | 12:15 : Inderdaad, de grote oorlogen (II en de Koude) zijn alleen militair en economisch gewonnen, de ideeën zijn slechts van toon veranderd. Sterker nog, de nazis en commies zitten gewoon in Washington (neocons) en Brussel (eurofielen). Allebei heulen ze met de strijders voor de "islam" om te helpen samenlevingen te ontwrichten, en om Westerse vrijheden los te breken. Telkens als het misgaat (of beter: als ze het mis laten gaan), komen ze met meer vrijheids-beperkende maatregelen tegen gezagsgetrouwe burgers. De heethoofden echter, worden buiten schot gehouden. Die hebben ze kennelijk nodig.

ben kokhals | 17-01-15 | 12:52

Het soefisme moet een spirituele variant van de Islam zijn. Evenals de Alevieten, die een mystieke stroming zijn binnen de Islam.
Op hen zou misschien nog gerekend kunnen worden om het bloederige, gewelddadige gedeelte van de Islam af te schaffen. De Soefi's die ik ken, zijn vredelievend.

onnosel | 17-01-15 | 12:52

@Piet Karbiet | 17-01-15 | 12:23
Leuke vent. Kan die Mark niet vervangen voor een tijdje. Of....... liegt deze meneer, kan natuurlijk ook.

Mark_D_NL | 17-01-15 | 12:51

@anti-fatwa | 17-01-15 | 12:42
Ja, mooie wijze woorden, he?
Betwijfel of deze man nog in leven is.

Piet Karbiet | 17-01-15 | 12:48

@vaas klaak | 17-01-15 | 12:40
Doe nou niet zo anstig en fatalistisch. Er moet nog wel wat gebeuren voordat "we verliezen". Denk je nou echt dat die haatbaarden ook maar enig strategisch inzicht hebben. Hebben ze niet. Kijk naar aanslagen, vaak gewoon lekker lomp. Jezelf opblazen bijvoorbeeld getuigd nou niet echt van strategisch inzicht.
--
Verder klopt je plemspel. Ik kan alleen niet zien dat er een echt "Moslim Mannen en Vrouwen" leger in Europa aan de slag gaat. Wel kan het zijn dat er groepjes e.d komen die los gaan...

Mark_D_NL | 17-01-15 | 12:47

Geloof is een machtig woord.

Onze kinderen geloven in Sinterklaas, Zwarte Piet en de Kerstman. Toch probeert men aan dit geloof te tornen. Er zou dus een wet aangenomen kunnen worden om onze kinderen in hun geloof te laten op de manier die ze geleerd hebben van hun ouders en grootouders, die hetzelfde geloofden.

Ik vind hoofddoekjes kwetsend. Onder ieder hoofd dat bedekt is met een doekje zit een mens, - dat geloof ik dan -, die het Westen minacht, en vindt dat wij afgeslacht moeten worden, dat wij varkens zijn, of nog erger. Ik vind dit geloof van mij niet prettig, maar helaas, ik blijf het geloven. En dit kwetst mij ten zeerste.

onnosel | 17-01-15 | 12:45

@ZKH EénOog | 17-01-15 | 12:24
Ja dat is een oplossing! Alleen die passen ze (politici) nooit toe. Dan moet de dader al een dubbel paspoort hebben waar bij je het Nederlandse afpakt en terug stuur naar het ander land. Als ze dat niet hebben wat doe je met mensen die alleen een Nederlands paspoort hebben?
Vastzetten denk ik dan maar?
Misschien een stimuleringsprogramma waar je Islamieten stimuleert te emigreren naar landen waar Islam de hoofdgodsdienst is en dan kunnen ze daar alle gekke dingen doen.
Ach ja makkelijkste is gewoon zij een land, wij een land. Verder elkaar met rust laten. Wij ons leven, zij het hunne. Maar goed dat zal nooit gebeuren. En als het gebeurd denk ik dat ze ons zo haten dat ze toch niet kunnen laten om ons te blijven klooien..

iustus | 17-01-15 | 12:44

Piet Karbiet | 17-01-15 | 12:23

wat een hele wijze meneer...

anti-fatwa | 17-01-15 | 12:42

Hobbykip | 17-01-15 | 12:29 De Soennieten (IS, Turkije, Saudi-Arabie) zijn kortgezegd 'protestanten'. Ze geloven niet in een erfelijke opvolging van mohammed. Shiieten (Iran, Syrie, delen van Irak, Jemen) geloven daar wél in. Het onderscheid is meer politiek van aard dan religieus. Beide kampen streven naar de Sharia.

Adversary | 17-01-15 | 12:40

De keuze van europa: capituleren. Socialisten fappen zo hard op gelijkheidsbeginselen dat ze zich met open ogen tot slaaf van een totalitaire ideologie laten degraderen.
.
Vrijheid van godsdienst is zo heilig dat ze eerder in naam van allah hun keel door laten snijden, dan zich te bezinnen hoe gezond die godsdienst voor lijf en leden is.
.
Democratie is zo'n groot goed dat het misbruikt mag worden om diezelde democratie te ondermijnen. Zolang we te laf zijn om intolerant te worden tegen barbarij is het hoogtechnologische vrije welvarende westen een kansloos verdoofde reus en zal het de strijd waarvan hij niet ziet dat die gaande is, verliezen van een achterlijk middeleeuws geloof.

vaas klaak | 17-01-15 | 12:40

@Piet Karbiet | 17-01-15 | 12:33

Nou, dat is er dan één minder...

Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 12:39

@Hobbykip | 17-01-15 | 12:29

www.yourmiddleeast.com/features/shia-a...
.
Heel kort samengevat: teksten zijn hetzelfde, interpretatie is anders. Feitelijk zijn de verschillen erg klein, vooral cosmetisch. Behalve de discussie over de bloedlijn van Mohammed en de autoriteit die daaraan ontleend kan worden.
.
Voor Mossels van beide zijden zijn de verschillen genoeg om elkaar uit te willen moorden. Maar goed, moorden is voor veel Mossels een vrij laagdrempelige activiteit.

Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 12:37

Goed stuk, Jansen. Azteken rukten kinderen levend de nagels uit, voor de god Tlaloc, hun ´tranen´ moesten bij gebrek aan regen de gewassen voeden. Maya´s rukten harten uit bij levende mensen en onthoofdden ze ook met enige regelmaat. Altijd feest, bij de gelovige kliek.

chicago river | 17-01-15 | 12:36

@Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 12:28

Ik heb zo nu en dan het gevoel dat ze niet alleen als faalhazen gezien zullen gaan worden, maar dat ze nu al door een niet onaanzienlijk deel als zodanig beschouwd worden.

Alleen dat voortleven in schaamte... Ik ben bang dat dat een grove overschatting is van deze lieden. Dit soort lui zullen nooit schaamte kennen, daar leven ze te veel voor met hun kop in hun eigen reedt.

ZKH EénOog | 17-01-15 | 12:34

Parket ontkent dat het een Nederlander was. Het was een Marokkaan.

Piet Karbiet | 17-01-15 | 12:33

Heb meteen de wiki "Moslims in Europa" aangepast. Daar stond dat Europa 50 miljoen moslims telde "INclusief Turkije en Rusland".

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 12:33

Er is niets aan de hand. Onze "Nederlandse" kalifanaatjes slachten namelijk tot nu toe slechts in het buitenland (Vervier). Blijkbaar zijn onze buren niet de moeite waard om te beschermen tegen onze eigen uitschot. Er is niets aan de hand.

Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 12:32

@onnosel | 17-01-15 | 12:25
Hoofddoekjes staan symbool voor onderdrukking.

Mark_D_NL | 17-01-15 | 12:32

We doen ook mooi mee.. 1 van die afgeknalde figuren in Belgie was een "Nederlander"..

de bier | 17-01-15 | 12:30

Komt ie weer GELOOF=ONMACHT.

dwar | 17-01-15 | 12:30

Ik vraag me af:
Bestaat er een Soennitische sharia en een Sjiitische sharia? Of zijn beide het zelfde? Ik neem even aan dat beide kampen een sharia kennen.

Weet iemand dit? Meneer Jansen?

Hobbykip | 17-01-15 | 12:29

Duidelijk geschreven Heer Jansen. Waarom worden we verplicht Religie te omarmen. Waarom heeft religie nog zoveel invloed. Ik wil geen Islam, ik wil niet leren wat het is, idem aan iedere andere religie.

Mark_D_NL | 17-01-15 | 12:29

@ZKH EénOog | 17-01-15 | 12:22

Zoals ze nu bezig zijn komen ze weliswaar op de politieke historische kaart, maar niet in positieve zin. De laatste generaties Europese politici zullen dan bekend staan als de generaties die de democratische rechtstaat lieten vallen. De geschiedenis zal haar neus ophalen voor deze faalhazen. De judaskinderen van de gevestigde politiek zullen voor altijd voortleven in schaamte...

Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 12:28

Duidelijk stuk. Zat er dus niet ver naast. Nu snap ik waarom ze zo dol zijn op het woord geloof. En ik het als ideologie beschouwde.

Vageling | 17-01-15 | 12:27

Begrijp ik het goed:
Jihad hoort bij godsdienstig gedrag, dat niet getolereerd hoeft te worden

Het probleem is dus

Jihadisten geloven dat de jihad bij het geloof hoort en zodoende door iedereen getolereerd moet worden.
Europese politici geloven dat de jihad bij het geloof hoort en eigenlijk dus getolereerd moet worden.

Horen hoofddoekjes bij geloof of bij godsdienstig gedrag?

onnosel | 17-01-15 | 12:25

Zei ik tegen wakkere_nederlander | 17-01-15 | 12:00

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 12:24

communisten en rechtsen moorden net zo veel als valse godsdienaars.Het probleem zit `m in de psychopaat die leider wordt,en het uitleggen van de regels ,anders dan er staat.En de bijbel is er duidelijk over ,gij zult niet moorden ,en ook geen wraak nemen.

pedro300 | 17-01-15 | 12:24

@iustus | 17-01-15 | 12:18

Stoppen met binnenlaten en eruit bij wangedrag is geen (begin van de) oplossing?

ZKH EénOog | 17-01-15 | 12:24

@Fatwabuster: Over een achterlijke ideologie gesproken, deze moslim meneer zegt het zelf in klare taal op TV:

www.youtube.com/watch?v=yZRuH21JTak

Hulde!

Piet Karbiet | 17-01-15 | 12:23

Heerlijk idee, maar was het maar zo simpel. De >50 miljoen moslims in Europa gaan heus niet meer weg. Want de islam is geen godsdienst maar een veroveringsideologie.

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 12:23

Prima stuk weer, heer Jansen!

Jammer genoeg moet ik het met arie181818 | 17-01-15 | 12:04 eens zijn; een preek voor eigen parochie.

Het zou een stuk helpen als diegenen die de wetten in dit land maken en deze handhaven dit stuk eens tot zich laten doordringen en dan simpelweg doen wat Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 12:15 zegt: handhaven. Niet meer en niet minder en we zijn al een heel stuk onderweg!

De Droit | 17-01-15 | 12:22

@Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 12:15

Geen nieuwe wetten en regeltjes? Maar.. Maar hoe moet dan elke nieuwe lichting politici zichzelf op de politieke historische kaart zetten om vooral zichzelf te verheerlijken?

ZKH EénOog | 17-01-15 | 12:22

Nou ja, landgenoot....... volgens de letter der wet dan.

namensmijnhond | 17-01-15 | 12:21

Burgerberaad gewenst...
.
Wat te doen als burger van een land wanneer je de oorlog is verklaard, wanneer je ontmenselijkt wordt in gebedshuizen, wanneer je doelwit bent, en je overheid weigert je te beschermen, te doen wat nodig is?
.
Vroeger loste men dat op met eigen bewapening, milities, en organisatie. Maar nu?
.
Of gaan we gewoon wachten totdat de slachtingen hier zijn?

Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 12:21

Oh god. Eén van die dode figuren in België is een landgenoot.

namensmijnhond | 17-01-15 | 12:20

Andere mensen doden noem ik gewoon moord, of criminaliteit. Wat er ook in sprookjesboeken moge staan.

De Geus | 17-01-15 | 12:20

Over 100 jaar zullen ze zeggen dat het einde van het postmodernisme op 9/11 werd ingeluid.

postmodernismisdead | 17-01-15 | 12:20

Ergeren aan* niet over.

SicSeb | 17-01-15 | 12:19

Ik erger mij mateloos over mensen die beweren dat geen enkele godsdienst moord en terreur goed zouden keuren, zo ook de islam. Maar wanneer je vraagt of zij de koran of de hadith hebben gelezen of iets weten over de sharia voorschriften dan antwoorden ze met een volmondig "Nee, eigenlijk niet".
Het staat allemaal beschreven dus men kan zich wat mij betreft niet langer achter onwetendheid blijven verschuilen.

SicSeb | 17-01-15 | 12:19

Politici hebben al jaren geleden gecapituleerd. Ik verwacht weinig van de politiek. Wilder heeft het Islam 'probleem' wel goed in de gaten maar hij heeft niet echt de oplossingen..

De grote vraag is of (en anders wanneer) het volk gaat capituleren of terugvechten..

Zolang huis en haard niet direct in gevaar zijn zal er hier niet veel gebeuren verwacht ik!

iustus | 17-01-15 | 12:18

Jan Passant mk2 | 17-01-15 | 12:15

Winston was een wijs man.

eerstneukendanpraten | 17-01-15 | 12:17

De sharia is de hexenhammer van de Islam. Dat is geen oorspronkelijke tekst en kan derhalve ook niet als het woord van god worden gezien.

Einde van de Domheid | 17-01-15 | 12:17

Goed genuanceerd stuk.

namensmijnhond | 17-01-15 | 12:17

@Mastermattie | 17-01-15 | 12:09

Wanneer daar stevige handhaving van de Grondwet bovenop gelegd wordt zijn we er bijna.
.
Zelfs de vrijheid van godsdienst kan blijven. Als men de Grondwet namelijk secuur leest begrijpt men dat deze vrijheid wordt toegekend aan een individu zodat die zijn geloof kan beleiden, maar niet aan groepen die deze nu gebruiken als excuus.
.
Overigens zouden veel andere Nederlandse problemen ook verdwijnen bij rigoreuze handhaving. Waar te denken van criminaliteit, bestuurlijke corruptie.
.
Het is allemaal eigenlijk heel eenvoudig. Niet praten over nieuwe wetten en beleid, maar gewoon handhaven wat we hebben.
.
DOEN in plaats van kletsen.

Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 12:15

@Plap | 17-01-15 | 12:04
.. 1945, maar een belangrijke bevrijder waarschuwde toen al dat de nieuwe nazi's van den toekomst zich anti-nazi's zouden gaan noemen. Of anti-fascisten. Meneer waarschuwde ook waakzaamheid tegen deze lieden.

Het is aan den aandacht ontsnapt, vandaar Brussel.

Jan Passant mk2 | 17-01-15 | 12:15

@Piet Karbiet | 17-01-15 | 12:05
.
Dat is natuurlijk heel wat anders.... Hamas, Hezbollah etc. zijn in principe vredelievende mensenrechten organisaties..... vraag maar aan Van Agt en de zwarte weduwe.

Fatwabuster | 17-01-15 | 12:11

Mijn geloof verbiedt mij belasting te betalen. Wordt niet geaccepteerd door onze overheid. Maar als je op vrijdag niet wilt werken want naar de moskee dan is dat geen enkel probleem. Wil je een hele trits kinderen die bij oma in Marokko logeren aanmelden voor dubbele kinderbijslag dan is dat ook geen enkel probleem.

eerstneukendanpraten | 17-01-15 | 12:11

Het experiment Islam in de beschaafde wereld is mislukt, mee ophouden nou het nog kan.

Uw Verzekeringsadvis | 17-01-15 | 12:10

Weer mooi stukje. (Klapklap)

Polyppiel | 17-01-15 | 12:09

Heldere uitleg.
Nu wil het geval dat een aantal zaken uit verschillende religies al verboden zijn maar daar wordt gedoogd of simpelweg de wet niet gehandhaafd.
Als men de wet zou handhaven, zou dit alvast iets schelen.

Mastermattie | 17-01-15 | 12:09

Wat jammer dat deze wijze woorden geen kwartjes zullen doen vallen bij de heldere geesten in regering en parlementen.

Guido | 17-01-15 | 12:08

wakkere_nederlander | 17-01-15 | 12:00

Vergeet de gemarineerde speklapjes niet!

eerstneukendanpraten | 17-01-15 | 12:07

Geloof. Godsdienst. Noem het gewoon ideologie. Zegt al meer dan genoeg. Dat de leider in plaats van een levende raargesnorde vetkuifdespoot een onaantastbaar fantasiefiguur is met een dode ideaalpedofiel als paus verandert niets aan het feit, dat dit geloof, deze godsdienst, gewoon een ideologie is waarop haar aanhangers het gewenste wereldbeeld baseren en de gewenste bloedige manier om dit te bereiken.

Gewoon een ideologie. En net als elk ander utopisch ideaalbeeld levensgevaarlijk, want mijlenver weg van de realiteit.

ZKH EénOog | 17-01-15 | 12:06

Een oorlog vereist niet dat alle partijen deze accepteren. Hij vindt gewoon plaats als een van de partijen begint. Degene die stand van zaken ontkent en zich niet verdedigt verliest zo'n oorlog in de regel. De Dalai Lama kan er van alles over vertellen. Toen al trouwens, alleen de oprukkende Chinese soldaten en tanks luisterden niet.
.
De situatie in Europa is duidelijk. Er is ons de oorlog verklaard. Er rest ons niets anders dan deze oorlog te vechten en te winnen. Uitstel van het accepteren van dit simpele geven betekent slechts onze uitgangspositie verzwakken.
.
"Never start a fight, always finish it."

Parel van het Zuiden | 17-01-15 | 12:06

Minister Lieberman van Israel heeft zich erover verbaasd dat de terroristen in Frankrijk en Belgie allemaal direct zijn afgeknald. Want Israel moet van de EU altijd in gesprek met hun terroristen. Was een goeie.

Piet Karbiet | 17-01-15 | 12:05

Goed stuk zeg.. Kudoos

LeakyLeak | 17-01-15 | 12:05

weer een mooie preek, Hans. Wel voor eigen parochie, dat wel.

arie181818 | 17-01-15 | 12:04

Europa bevrijd van het nazisme? Wanneer is dat gebeurd dan

Plap | 17-01-15 | 12:04

wat maar eens aantoont dat het uitvindingen van mensen zijn, zowel geloof als godsdienst.

minimá-armezusvan.. | 17-01-15 | 12:02

Goede analyse Hans.
Islam is niet ons probleem.
Niemand heeft de islam uitgenodigd op ons feestje.
Vecht uw geschillen maar uit waar u vandaan komt lieve moslims.
Kunnen wij verder gaan bbqen met wijn, bier en hamburgers.

wakkere_nederlander | 17-01-15 | 12:00

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen