Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Prof Pinto - Bescherming van de democratie

1pintodonner534.jpgMet interesse lees ik sinds geruime tijd de columns van John Jansen van Galen in Het Parool. Zijn standpunt in zijn column van woensdag vond ik slap. Het gaat over de weerbaarheid van de democratie. Als minister van Justitie wekte Piet Hein Donner in 2006 consternatie met zijn verklaring dat invoering van de sharia in Nederland moet worden aanvaard als tweederde van het parlement dat op zeker moment wil. “Het is de essentie van democratie”, is de redenering. Zijn partijgenoot Pieter Heerma daarentegen ijvert juist voor een verbod op antidemocratische partijen, om te voorkomen dat het zover komt. Vertrouwend op ‘de kracht van argumenten’, concludeert John Jansen van Galen: “De weg van Donner – het open vizier – is riskanter, maar niemand heeft ons ooit beloofd dat democratie een risicoloze onderneming is”. Slappe stellingname. Waarom niet proactief zijn en bij wet ondubbelzinnig iedere poging tot aantasting van de intussen verworven rechten van de democratie verbieden? Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Als in dit geval genezen nog mogelijk zou kunnen.

Reaguursels

Inloggen

tijd voor een republiek waarin het seculiere karakter van de staat is verankerd in de grondwet. Heeft in Turkije ook zo goed gewerkt, oh wacht...
Feit is, als de meerheid van Nederlands Sharia wil (bijvoorbeeld door de combinatie immigratie plus demografische ontwikkeling), dan komt die gewoon. Tenzij je een militaire dictatuur vormt zoals in Egypte en Syrië. Zelfs dictaturen hebben een beperkte houdbaarheid.

Ron_Paul | 12-01-15 | 12:53

@ZonderNaam "ware" democratie is dictatuur van een meerderheid. Wij beschermen niet eens onze basis- of grondrechten. Bijvoorbeeld eerbiediging van lijf en lichaam (komt ie:) "tenzij anders bij wet bepaald". Of de eerbiediging van iemands private bezittingen (komt ie:) Uitgezonderd heffingen bij wet geregeld. Zo gemakkelijk worden basisrechten of lijf en ledematen met de voeten getreden.

Tieneus | 12-01-15 | 12:41

Over welke verworven rechten van de democratie hebben we het dan? Als felle tegenstander van de verzorgingsstaat zou ik namelijk heel wat zaken willen afschaffen die de socialisten ongetwijfeld als verworven rechten zullen zien.
In een ware democratie moet elke wet aanpasbaar zijn als daar een ruime meerderheid voor gevonden wordt.

ZonderNaam | 12-01-15 | 12:32

Wanneer een recht (eenvoudigweg met wetgeving) kan worden ontnomen, dan is het dus geen recht maar een privilege.

Tieneus | 12-01-15 | 12:20

"Waarom niet proactief zijn en bij wet ondubbelzinnig iedere poging tot aantasting van de intussen verworven rechten van de democratie verbieden?" Dat kost de huidige pluche-plakkers stemmen en ze willen graag blijven zitten. Het huidige kabinet zal van dit land nog een islamitishc kalifaat maken zolang ze het gevoel van macht kunnen behouden.

Z1emen | 12-01-15 | 12:14

Echt een te dom om te poepen mening, doet me aan het EU parlement denken die wil ook alle populistische uitingen, verbieden, zijn dus alle anti EU en Islamofobische meningen. En zie anders Zweden waar internet kritiek op immigratie verboden is.

bijna_raak | 12-01-15 | 10:58

*geest van de wet= "geest van de verlichting".

FreedomFTW | 12-01-15 | 10:51

CynicalBastard | 12-01-15 | 10:40

Zal best maar in de geest van de wet dient de constitutie hoofdzakelijk voor het waarborgen van de grondrechten (de gecodificieerde universele rechten van de mens). Wanneer een staatsvorm dit doel voorbij streeft gaat ze haar boekje te buiten. Andersom kan zelfs een totalitair regime die dit eerbiedigt een betere waarborg bieden dan een democratie zoals de onze (los van de overige ellende die je dan mogelijk op de hals haalt).

FreedomFTW | 12-01-15 | 10:46

Hoe weerzinwekkend het voorbeeld van Donner voor velen van ons ook was, principieel en staatsrechtelijk had hij wel gelijk.
het probleem van de stelling van Pinto begint al met de eerste woorden: "verworven recht".

"verworven recht

(mv.) (rechtsfilosofie) `recht dat door het leveren van strijd of het verstrijken van tijd is verkregen"

Maw. door maar genoeg te terroriseren (strijd) of lang genoeg onopgemerkt te blijven, kunnen haatbaarden zich rechten verwerven.
En dat is precies waarom er in onze maatschappij omtrent islam zo veel mis gaat, veel van de claims van de groep islamieten zijn gebaseerd op "hier al zo lang zijn en zich niet hoeven aan te passen", precies, een verworven "recht".
De oplossing hier is simpel te stellen maar moeilijk uit te voeren: schaf de hele idee van verworven rechten af.
Daarnaast:
Groepen hebben geen rechten, alleen individuen hebben rechten.
Die rechten worden bekrachtigd door wetten en moties ingediend in de tweede en eerste kamer,
en niet anders.
Argumentatie baseren op "verworven rechten" is je verlagen tot de argumentatie van hetgeen dat we nou juist proberen te voorkomen in onze maatschappij, de sluipenderwijze intrede van ongewenste culturele elementen.
Hoe lang je je ook al in onze maatschappij bevindt, op het moment dat je gedrag je in conflict brengt met die maatschappij, dan vereist dat aanpassing van je gedrag, niet aanpassing of vastlegging van een "verworven recht" in die maatschappij.

CynicalBastard | 12-01-15 | 10:40

Is er al nagedacht over een aangiftelijn "nietmijnislam" waar anoniem aangifte gedaan kan worden tegen haatpredikende haatimams?0800blabla of zoiets?
.

Taakje weggelegd voor Opstelten en Co?

Alt | 12-01-15 | 10:26

Wat ik me dan afvraag: zouden mensen zoals Donner en John Jansen van Galen ook zo naief zijn om te denken dat je na het invoeren van de sharia weer op democratische wijze zou kunnen kiezen voor het ongedaan maken van sharia wetgeving? Het bewijst nog maar eens hoe hoog we nu eigenlijk het intellect moeten inschatten van veel van onze politici en journalisten.. naief en los van de realiteit.

ProfessorX | 12-01-15 | 10:21

Mensen, zolang het links nederland structureel ontbreekt aan zelf kritiek, analytisch vermogen en een duidelijke visie is helaas wat Donner zei mogelijk, zo niet het toekomst beeld van geheel west europa.

Het enige pluspunt dat ik zie is dan dat je jihad mag voeren ook tegen je mede (linkse?) moslims.

Mr.Red | 12-01-15 | 10:16

Nu is er nog een meerderheid anti-sharia. Nu kan er toch gestemd worden dat de sharia nooit ingevoerd mag worden. Even een paar goede juristen erbij. Referendum gebruiken of zo? Ook dat is democratie. Maar ja, als de meerderheid in Nederland moslim is, over enige jaren, zal de minderheid niet meer in bescherming worden genomen. Dat is tegen hun regels. Dan sluiten we ons maar gewoon aan. If we can't beat them, we join them.

onnosel | 12-01-15 | 10:12

Priva Cynicus | 12-01-15 | 10:04

Wat is er mis met een totalitair eerbiediging van de mensen- en grondrechten? Nogmaals de democratiestaatsinrichting is slechts een middel.

FreedomFTW | 12-01-15 | 10:05

Dit idee van Pinto is een schoolvoorbeeld van een totalitaire gedachtengang. Ik ben beter van je gewend.

Priva Cynicus | 12-01-15 | 10:04

Zo moeilijk is het niet.

De grondwet (codificatie van de universele rechten van de mens) is het doel de staatinrichting of de de constitutie is het middel om het eerbiedigen van die rechten te waarborgen. De democratie is dus niet heilig, maar slechts een middel om een doel te bereiken. Een tweederde meerderheid toestaan hier afbreuk aan te doen, is niks anders dan het ondermijnen van die grondrechten.

FreedomFTW | 12-01-15 | 10:01

@Blarrie blaf blaf 09:40: Daarom heeft Driewerf Hoezee ook gelijk, en zal het volk ook heropgevoed moeten worden, over welke rechten fundamenteel zijn en waarom. Zodat die rechten ook niet ter discussie komen te staan. Zelfs in een puriteins en politiek correct land als de VS zijn er maar weinig mensen te vinden die de vrijheid van meningsuiting willen aantasten.

Met extra wetten om die rechten te beschermen, samen met het opheffen van andere "rechten", kan je dat hier ook bereiken. Schaf de vrijheid van godsdienst maar af. Je hebt hier wel vrijheid van vereniging en van meningsuiting, dat is voldoende om te geloven wat je wil, en om dat uit te dragen. En als er gelovigen zijn die gaan zeiken over rechten zus en verboden zo, maak dan maar glashard duidelijk dat die twee rechten het enige is dat hun geloofsbeleidenis mogelijk maakt.

Daarom is het ook zo belangrijk dat het recht op vrije meningsuiting alles omvat behalve een expliciete oproep tot geweld. Want zodra er discussie ontstaat over wat je al dan niet mag zeggen, wordt de vrije meningsuiting uitgehold. Het standaard antwoord op de vraag "mag je dat zeggen?" moet zijn: "je mag alles zeggen".

Muxje | 12-01-15 | 10:00

Democratie en het gelijk van de meerderheid zijn op zichzelf niet zaligmakend al worden we zo van jongs af aan geindoctrineerd.
Bovendien: als de meerderheid van nu een reeel gevaar voor hun vrijheid zien opdoemen in de toekomst kunnen ze nu wetten formuleren die die ontwikkelingen tegengaan.

B. Randnetel | 12-01-15 | 10:00

@gutgutgut | 12-01-15 | 09:40

Borrelpraat is juist het enige wat Den Haag implementeert. Vage initiatieven waar consequenties, uitvoering, en handhaafbaarheid al op voorhand onwerkbaar en onverstandig uitschreeuwen. Waarbij het voor de Haagse politici een zegen is dat ze nu ook vanuit de eerste kamer politiek bedrijven. Het borrelgeleuter kan nu zo door voor ondertekening door de koning.
.
Neem nu zo'n Euro. Opgericht op basis van borrelpraat en bierviltjes berekeningen. Inmiddels een half continent tot armoede veroordeeld, en de noordelijke economische motoren aan het haperen.
.
Maar goed, ik had ook de nieuwe regelingen zorg kunnen aanhalen, de bezuinigingen. Den Haag borrelt er lustig op los. Drank maakt meer kapot dan je lief is. In dit geval een heel land dus.

Parel van het Zuiden | 12-01-15 | 09:54

Henk1955 | 12-01-15 | 09:27

Wij hebben helemaal geen grondwet, en dat om de simpele reden dat we geen enkele andere wet door onze eigen grondwet mogen laten controleren.

Kortom, onze grondwet staat gewoon buitenspel...

Flipus | 12-01-15 | 09:44

@ristretto | 12-01-15 | 09:37

Staten bouw je in principe voor de lange termijn. We hebben al genoeg "na ons de zondvloed" mentaliteit in wetgeving zien vast gezet zien worden.
.
Vindt u het erg als wij uw levenssituatie niet als maat der dingen nemen voor een stukje staatsinrichting?
.
Dank.

Parel van het Zuiden | 12-01-15 | 09:44

De grondwet kan gewijzigd worden met een 2/3 meerderheid. Gaat Pinto nu even een grondwet opstellen die nooit meer gewijzigd kan worden?
Van een "professor" verwacht ik een concreet voorstel maar blijft het bij borrelpraat.

gutgutgut | 12-01-15 | 09:40

Wetgeving ter voorkoming van macht aan antidemocratische partijen is zinloos. Wanneer er een sharia meerderheid in t land is, zal die er uiteindelijk ook komen in de kamer en deze zal belemmerende wetgeving de nek om draaien. Of je moet een seculier leger hebben die een staatsgreep pleegt, die hebben we geloof ik niet. Kortom, we zijn overgeleverd aan de wil van het volk :)

Blarrie blaf blaf | 12-01-15 | 09:40

Plempte het gister al. Het is nodig dat Wij Nederlanders ons weer bewust zijn van onze cultuur en onze waarden. Onze identiteit. Dat uitdragen. Dat zijn we aan het einde van WOII vergeten op te schrijven en in de Grondwet te verankeren. Democratie mag daar ook in. Dan is precies te bepalen wat de ruimte is voor minderheden en gasten om hun eigen waarden na te streven. De rest behoort achter de voordeur en als dat niet lukt volgt er een vriendelijk tot ziens en een gratis zakje tulpenbollen.

Driewerf Hoezee | 12-01-15 | 09:37

Tuurlijk Pinto, alsof ik hier nog woon als 2/3 van het parlement de sharia invoert.

ristretto | 12-01-15 | 09:37

In Turkije werd het leger door Ataturk aangesteld als, vanwege aanmerkelijk betrouwbaarder dan de journalistiek, hoeder van de democratie. Onder druk van de EU despoten is deze ingebouwde veiligheidsklep met een ijzerdraadje vastgebonden en zie; Erdogan heeft nog nooit de meerderheid van de kiesgerechtigden achter zich gehad, maar heeft dankbaar de geboden kans gegrepen de democratie om zeep te helpen. Ook zonder twee derde meerderheid.

John Jansen van Galen verwart de vermeende kracht van argumenten met misleiding en propaganda. Zoals menig "journalist".

Morgenhout | 12-01-15 | 09:36

Als we democratie zouden willen in Nederland moeten we eerst eens een vruchtbare bodem leggen.
.
Zo zullen we politiek en bestuur moeten heropvoeden. Zij dienen het volk en niet andersom.
.
Zo zullen we bepaalde burgers moeten heropvoeden.
Er bestaan andere meningen. Die mensen hoeven niet dood en hebben geen begrip voor mensen die daar begrip voor hebben.
.
Zo zullen we ons moeten losworstelen van de op papier en in de praktijk ondemocratische en onrechtelijke EU.
.
Je moet symptomen niet laten afleiden van het ware probleem. Op dit moment sterft elk democratisch zaaitje in de Nederlandse polderklei. Aanplant is dus onmogelijk.

Parel van het Zuiden | 12-01-15 | 09:36

Donner heeft gewoon gelijk, afschaffen van democratie op democratische wijze is de ultieme democratische daad. Egypte kan erover mee praten hoe gezellig dat is.

Ommie de HaatMoker | 12-01-15 | 09:32

Het enige dat in Nederland constant toeneemt is het aantal Hollandse emigranten. Want werkelijke vrijheid en meer eigen poen.

duitse herder | 12-01-15 | 09:29

@très cool | 12-01-15 | 08:31
Domme reactie.
Pinto doet nog tenminste IETS van een suggestie/voorstel.
-
Clubs die daadwerkelijke pogingen ondernemen onze democratische rechten en persoonlijke verworvenheden omver te werpen, zou het leven heel lastig gemaakt moeten worden.

Ahasveros | 12-01-15 | 09:29

Achterhaald verhaal, Heer Pinto. O.a. Duitsland en de verenigde staten hebben in het grondwet regels die nooit gewijzigd kunnen worden. Ook niet bij een meerderheid in de volksvertegenwoordiging. Deze bepalen wat het land wil zijn. Maar dan moet je wel een behoorlijke grondwet hebben en niet zo'n vodje als de nederlandse grondwet.

Henk1955 | 12-01-15 | 09:27

@captainobvious 09:04: Pinto snapt beter dan jij wat democratie is en waar haar zwakheden liggen. Je kan beter onze verworven vrijheden beschermen door het aantasten van die vrijheden te verbieden, dan door alles maar best te vinden en de sharia in te voeren als men dat wil. En als dat neerkomt op het afschaffen van de democratie, dan zei dat maar zo. Democratie is geen doel op zichzelf, het is een tamelijk brak systeem om de invloed van burgers te waarborgen en daarmee hun rechten veilig te stellen. Maar als systeem werkt het vooral goed in samenlevingen waar men over die rechten min of meer dezelfde ideeën heeft. Niet hier, dus. Hier behoeven die rechten extra bescherming.

Dat setje rechten moet wel zeer beperkt zijn. Individuele vrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van levensovertuiging, maar ook vrijwaring van de opgedrongen levensovertuigingen van anderen. En dus niet andere verworven rechten als het recht op onderwijs, op een inkomen, of op een wildtunnel in je wijk.

Muxje | 12-01-15 | 09:26

Als ze zich niet naar de top kunnen lullen
dan baren ze zich wel naar de top,
maar dat kost geld, dus straks gaat het als sprinkhanen, blik op oneindig en massaal één kant op vliegen
en Opstelten heeft nooit last van sprinkhanen gehad dus die vind het per definitie lieve beestjes.

Berthe | 12-01-15 | 09:25

Voor het geval er een god is (uberhaupt), die wél gevoel voor humor heeft:
.
Laat iedere autochtone dhimmmi (in de dop) vandaag op morgen wakker worden met alleen nog een schreeuwerig arabisch vocabulaire.
.
Mocht U dan de berichtgeving van de NPO slecht kunnen volgen, moeite hebben met het lezen van de Volkskrant en het vragenuurtje met de minister president ietwat warrig vinden, dan heeft u in ieder geval een goede indicatie dankzij wie uw achterkleindochter straks op haar 9e onder de niqaab gekieteld wordt.

vaas klaak | 12-01-15 | 09:24

captainobvious | 12-01-15 | 09:04 | | Reageer+ |
Maar het democratisch invoeren van sharia, betekent ook het einde van de democratie. Zo simpel als u het voorstelt vind ik het niet.

aardappelninja | 12-01-15 | 09:22

wat een gelul allemaal, de discussies worden wolliger met de minuut. En zolang we discussieren geven we het een plekje.

Simpele Boerenlul | 12-01-15 | 09:22

Sjaak Faal | 12-01-15 | 08:49
Zelfs in 2011 herhaalt Donner zijn stelling.

Donner blijft bij omstreden uitspraak over sharia
CDA-minister Donner van Integratie houdt zijn omstreden uitspraken uit 2006 over de mogelijkheid van invoering van islamitische rechtspraak in Nederland overeind.
Die zijn volgens hem niet strijdig met de deze week openbaar gemaakte nieuwe visie van het kabinet op de integratie.
Kim van Keken, Ron Meerhof 18 juni 2011
www.volkskrant.nl/dossier-pvv/donner-b...

Ella | 12-01-15 | 09:22

Uhm. Leuk allemaal, maar PvdA, VVD, CDA, D66 en consorten hebben de democratie al de keel afgesneden. Enerzijds door het buiten democratisch bereik plaatsen van fundamentele keuzes (EU). Anderzijds door als organisaties de trias politica weg te vagen, alle bestuursfuncties te annexeren, en democratische controle te vervangen door dienen partijbelangen.
.
Er is vrijwel niets over van de democratie in Nederland. We hebben echt geen Moslims nodig om die te vernietigen. Sowieso is die tweederde meerderheid is wassen neus. De politiek heeft voor de EU geen enkele grondwetswijziging doorgevoerd. Dat had natuurlijk wel gemoeten, maar ze komen ermee weg. Dus is het gebeurt, en kan dat dus ook met sharia gebeuren.
.
Jaja burger. Dat krijg je als je je politieke dienaars niet strak aan de leiband houdt maar zelf hun gang laat gaan. Corruptie, nepotisme, clientelisme, en incompetentie. Herkenbare woorden, hè. De alledaagse praktijk van de PvdA, VVD, CDA, D66 en consorten.

Parel van het Zuiden | 12-01-15 | 09:22

Dat hadden ze voor onze intrede tot de EU al in de wet moeten opnemen.
Deze democratie is al lang kapot.
Maar goed, een sharia zit ik zeker niet op te wachten.

SyntaxError | 12-01-15 | 09:15

@fortz | 12-01-15 | 09:03
Sommige mensen, u vindt ze voornamelijk in het linkse hokje, denken dat alles wel goed komt. Maar dan bevinden zij zich in de situatie: als hadden komt, is hebben geweest. Oftewel die worden nooit wakker totdat het te laat is.

Die haat leiders hebben dit gegeven ook al door. Nederland is een seculier land. Dat mixt slecht. En ha, die democratie weer. Dat valt dan goed te misbruiken als meerderheid om vervolgens de zelfde democratische regels overboord te gooien.

Vageling | 12-01-15 | 09:13

In GB zijn al jaren honderden legale shariarechtbanken actief.

Klier van Bartholin | 12-01-15 | 09:07

Opvattingen of daaruit voortvloeiende bewegingen verbieden is zinloos. Zodra er een meerderheid is zal het verbod immers vanzelf weer worden opgeheven.

Ooit vond men het in Nederland met veel meer dan tweederde meerderheid een goed idee om blasfemie strafbaar te stellen. Je kon er zelfs voor opgeknoopt worden. Om maar eens geheel on topic te blijven.

Chiant | 12-01-15 | 09:05

Er zijn talloze dictators die via het democratische proces aan de macht zijn gekomen. Van de geschiedenis leert men nog altijd niets.
We hebben al jaren een grondwet waaraan iedereen zich aan moet houden, behalve natuurlijk de religieuzen. Voor hen worden uitzonderingen gemaakt.
Iedereen gelijk voor de wet (vrouwen, homo's etc)? Religieuze ideeen gaan dan toch voor. Iets met 'geen ze een vinger...'. Uiteindelijk pluk je van dit soort gedrag toch de vruchten.

Weerduivel | 12-01-15 | 09:05

Naties komen en gaan. Regeringen komen en gaan. Het zal allemaal wel. Zolang maar plek blijft waar het haatboekje niet de scepter zwaait. Heb niks met die achterlijke ideologie. Bovendien democratie nu? Was toch de schijn wekken dat men opties heeft, een keuze? Alhoewel Rutte wel heel knullig dit feit heeft prijsgegeven. Probeert niet eens de schijn op te houden.

Vageling | 12-01-15 | 09:04

Weet niet helemaal hoe ik die uitspraak van Donner moet interpreteren, kan ook betekenen dat we op moeten passen. Maar het is ook weer de minister die godslastering straafbaar wilde maken.

Bokito ergo sum | 12-01-15 | 09:04

Pinto, die ik toch al niet hoog heb zitten, snapt niet helemaal het concept democratie. Donner dus wel. Oerdom stukje wat oproept tot het afschaffen van de democratie. Als een andere moslim dit riep was het de vijfde colonne, maar het schrijven op GS maakt je onverdacht neem ik aan.
Als twee-derde van je inwoners de sharia willen, voer je hem als parlement in, klaar. Als. twee-derde moslims weg willen, voer je ze als parlement uit. Democratie is a bitch, mits letterlijk uitgewerkt.

captainobvious | 12-01-15 | 09:04


bdn01 | 12-01-15 | 08:59

Eensch, en wel met wortel en tak.

eerstneukendanpraten | 12-01-15 | 09:04

Wie bepaald of een partij antidemocratisch is?

En weet men zeker dat een democratische partij bij meerderheid niet antidemocratisch zal worden.

Nee, het leger is de enige waarborg. Kijk maar naar Turkije.

kwark001 | 12-01-15 | 09:04

Het klinkt cru maar als we willen voorkomen dat er over +/- 25 jaar een moslimmeerderheid is in NL die bijvoorbeeld voorstander is van de sharia etc, dan zullen we de komende decennia een actief ontmoedigingsbeleid voor moslim-immigratie moeten voeren en de reeds bestaande en groeiende moslimgemeenschap in NL waar mogelijk moeten terugdringen. Bijvoorbeeld zoals Wilders bedoelde met "minder, minder, minder".
Kijk maar naar Israël waar men ook een actief beleid heeft om te zorgen dat de joden daar in de meerderheid blijven.
nogmaals: het klinkt hard, maar het alternatief is dat NL (en BE, FR, DE, UK, ES, SE, DK enz) moslimstaten worden.

fortz | 12-01-15 | 09:03

En oh ja,

en overigens ben ik van mening dat de politieke Islam vernietigd moet worden.

bdn01 | 12-01-15 | 08:59

RoBD=Skullfucker | 12-01-15 | 08:51

Dat is het kenmerk van een rechtsstaat. Een rechtsstaat is, denk ik, haast nog belangrijker dan democratie. "Een ieder is voor de wet gelijk".
Meestal gaan een rechtsstaat en democratie samen, maar het hoeft niet. Een volksgericht, waar vooral vanuit de onderbuik gehandeld wordt, zou heel erg democratisch kunnen zijn.

bdn01 | 12-01-15 | 08:58

RoBD=Skullfucker | 12-01-15 | 08:51 Je moet natuurlijk ook wel in de gaten houden dat minderheden niet hun mening aan meerderheden gaan opdringen, bijvoorbeeld via linkse politici die hun eigen volk uithoereren in de hoop de islamitische stem binnen te halen.

Vogelbeest | 12-01-15 | 08:56

Mooi op tijd, deze analyse.

NatteDweil | 12-01-15 | 08:55

@Sjaak Faal | 12-01-15 | 08:50
'Minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) vindt dat Nederland moslims, ook fundamentalistische, met open armen moet ontvangen'

Voortschrijdend inzicht is a bitch als je maar ver genoeg terugkijkt.
Dat tribunaal komt er wel.
De klok tikt.

wakkere_nederlander | 12-01-15 | 08:55

Een echte democratie heeft een bindend referendum.

Vogelbeest | 12-01-15 | 08:54

Toch typisch dat bijna elk enigma van deze tijd uiteindelijk alleen opgelost kan worden door een verbod op de koran.

Maar voordat politiek correct Nederland tot zo'n beslissing kan komen zullen ze eerst de utopie van culturele gelijkheid overboord moeten gooien.

De westerse cultuur en vrijheid zijn zwaar bevochten verworvenheden door wetenschappers en soldaten. De welvaart die we nu (nog) hebben is een resultaat daarvan.

De islam daarentegen is een achterlijke doodcultus die niets in ons vrije westen te zoeken heeft.
Eenieder die dat niet inzien moet als staatsgevaarlijk worden beschouwd.

Hoe was het om vroeger onder een bezetter te leven opa, zullen mijn kleinkinderen later vragen als ze het over 2015 hebben.

wakkere_nederlander | 12-01-15 | 08:53

Maar het gaat zo goed met onze democratie.
Na de mars van gisteren, met o.a. de president van Turkije en zijn collega’s, worden alle journalisten in die landen toch vandaag vrijgelaten, heb ik daaruit begrepen.

onnosel | 12-01-15 | 08:53

Piet Hein Donner kwam iedere dag uit zijn tijdmachine aangefietst op zijn stalen ros. Die man is het voorbeeld dat democratie niet bestaat. En dan doel ik op de manieren waarop @the old boys network@ hem in het zadel hebben gehouden en wederom verkiesbaar stelden. Nu doen we het met fossiel Opstelten, een dinosaurus die eveneens schandalen met voeten treedt en gebeurtenissen zoals in Frankrijk dankbaar aangrijpt om anti-privacy wetten in Nederland nog verder aan te scherpen. Ik ben het eens met wakkere_nederlander, de grote boosdoener van de huidige spanningen is in eerste instantie onze eigen regering.

Drs.B | 12-01-15 | 08:53

Met de kennis van nu zou Donner dat nooooiiiitttt gezegd hebben, braak.

RoBD=Skullfucker | 12-01-15 | 08:53

@Scheepskameel | 12-01-15 | 08:38
Handig voor de shariaristen, we hebben hier geen leger meer.

Ageless | 12-01-15 | 08:51

De kern van een democratie is dat de rechten van minderheden altijd gewaarborgd blijven.

RoBD=Skullfucker | 12-01-15 | 08:51

Toen dat bericht van Donner in de media verscheen dwaalde mijn blik naar de bomen in de achtertuin. Zoiets kon ik niet bevatten. Gedachten tuimelden over elkaar heen en iets als landverraad zal er wel tussen gezeten hebben.

bodemloos | 12-01-15 | 08:50

Pinto heeft duidelijk nog nooit gehoord van ondergronds doorwoekeren, oftewel een veenbrand.
Verder heeft Pinto in al zijn simpelheid niet in de gaten dat zijn mening over het verbieden van antidemocratische stromingen vrijwel direct keihard terugslaat op de door hem zo gewaardeerde PVV.
Zoveel(zelf)kritisch vermogen heeft Pinto dan weer even niet.

mallekater | 12-01-15 | 08:50

Heeft Donner dat echt gezegd? Serieus?

Rest In Privacy | 12-01-15 | 08:49

Het Europese hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft de sharia onverenigbaar verklaard met de basis principes van de democratie, zoals vervat in het Europese Verdrag voor de Mensenrechten. Het Hof verstaat dus onder democratie meer dan een meerderheid van stemmen en ook meer dan alleen een afzien van geweld bij het bereiken van een meerderheid in de stemlokalen.
Deze ethische aspecten van het begrip democratie, die het pure getalscriterium ontstijgen, maken de hantering ervan lastig. In het geval van Hitler of Stalin zal ieder normaal mens wel een gebrek aan democratie willen constateren, maar we hebben er toch moeite mee om vast te stellen dat de grote meerderheid van de lidstaten van de VN niet aan de criteria van het Hof zou voldoen, terwijl die zelfde meerderheid toch best het soort regime kan hebben waar hun bevolking achter staat. De VN zijn niet democratisch ondanks hun charter. Het is opvallend hoe de vele aanhangers van deze organisatie in Nederland zich over die tegenstelling niet druk maken en dat de vraag hoe dat kan ook maar zelden wordt gesteld.

Als je zeker wil weten dat we hier nooit een Isil-achtig regime krijgen, dan dienen we de islam niet als een godsdienst in de zin van de mensenrechten verdragen te beschouwen.

Troef | 12-01-15 | 08:48

... Zo helder als die woorden zijn, Putin heeft ze nooit uitgesproken.

Frits Spanbergen | 12-01-15 | 08:43

"Waarom niet proactief zijn en bij wet ondubbelzinnig iedere poging tot aantasting van de intussen verworven rechten van de democratie verbieden?"

Ok, ik trap hem in.
PVV is dan over en uit. Want die wil dus echt rechten van bepaalde groepen af gaan pakken als ze de kans krijgen. Zie bijv. het willen afschaffen art. 1 GW.

mr. coffee | 12-01-15 | 08:43

Daar kan aan worden toegevoegd; de sharia is een mensgemaakte set wetten. Een beetje zoals de hexenhammer in het Christendom.

Einde van de Domheid | 12-01-15 | 08:41

De weg Putin dus.
'Als ze de sharia prefereren, en het leven leiden van een moslim, dan adviseren wij hen om naar die plaatsen te gaan waar dat is de staatswet. Europa heeft geen islamitische minderheden nodig. Minderheden hebben Europa nodig, en we zullen ze geen speciale privileges toekennen, of proberen om onze wetten te veranderen om beter bij hun wensen te passen.'

Einde van de Domheid | 12-01-15 | 08:40

Punt is alleen dat als 3/4 vóór is, iedere wet ook weer ongedaan gemaakt kan worden. Dus nu verbieden, heeft feitelijk totaal geen zin.

John McClane | 12-01-15 | 08:38

Kijk naar Turkije. De enige manier om een beetje democratie in een islamitisch land te waarborgen is de inzet van het leger.

Scheepskameel | 12-01-15 | 08:38

Alsof dat zin heeft, zoiets te verbieden wanneer op een gegeven moment een meerderheid dat wil. Bovendien gaat de antidemocratische beweging dan ondergronds en heb je er helemáál geen grip meer op. Neen. Gewoon systematisch aan het werk gaan: invoering grenscontroles, uitzetting van antidemocraten met een dubbel paspoort, enz. Dan kunnen ik en mijn medejoden hier misschien zelfs blijven en dat zou toch fijn zijn.

peppievankokkie | 12-01-15 | 08:34

Het Grote Verraad Van Nederland komt niet van de ware islam maar van de ware overheid.
Gelukkig staat alles opgetekend opdat we niet vergeten.
Dit zal niet onbestraft blijven na de revolutie.
Schande!
Schande!
Schande!

wakkere_nederlander | 12-01-15 | 08:34

De illusie van democratie

Abu Schweinefleisch | 12-01-15 | 08:32

Ik ben inmiddels islam-moe.

eerstneukendanpraten | 12-01-15 | 08:31

>Waarom niet proactief zijn en bij wet ondubbelzinnig iedere poging tot aantasting van de intussen verworven rechten van de democratie verbieden?

Dom verhaal, Pinto. Wie gaat dan bepalen wat 'een poging tot aantasting van verworven rechten' is? Verandering van het kiesstelsel? Aantasting van verworven rechten. Minimum straffen? Aantasting van verworven rechten. Afschaffen van vrijheid van godsdient? Aantasting van verworven rechten.

très cool | 12-01-15 | 08:31

Anders een spuitje.

Er in en er uit | 12-01-15 | 08:29

Ik wordt moe van deze wereld van ''ik moet het een plekje geven''. De waxinelichtjes fabrieken kunnen de vraag niet meer aan. Zojuist gezien dat het ''broek uit dag'' in Brazilie is en ook voor Haïti is er een herdenking is. Zag ik mensen steentjes uit een bakje halen om die op een trap te leggen. (waxinelichtjes waren sold out).
Ondertussen leven nog veel Haïtianen in die tenten. En dat laatste is nu wat ik bedoel

Simpele Boerenlul | 12-01-15 | 08:28

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl