Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Gezin, soldaat, staat

hj.png Hoe oefent een godsdienst invloed uit? Door een manier van leven als vanzelfsprekend te presenteren. Het christendom is een gezinsgodsdienst, die het monogame duurzame gezin presenteert als iets dat vanzelfsprekend is. God is als een vader, er is ook een moeder, de geboorte van een Zoon staat centraal en wordt gevierd. Echtscheiding hoort er niet bij, abortus is taboe. Zo’n monogaam en duurzaam gezin is prettig voor de kinderen maar lastig voor de ouders wanneer de midlife-crisis zich aandient. Wanneer de vader afwezig of machteloos is, spreekt het beeld van God als goede vader niet langer aan. De wervende kracht van het christendom ondervindt daarvan schade. In een post-christelijke maatschappij wordt het gezin niet meer als zaligmakend of vanzelfsprekend beschouwd, want zowel de vader als de moeder zijn onderweg zoek geraakt, en de kracht zichzelf voort te planten of zelfs in stand te houden is daarmee verdwenen. De islam daarentegen biedt een script voor een vruchtbaar en stoer soldatenleven. Soldaten hebben recht op hun soldij. De overheid betaalt die, en schudt de onderdanen uit die geen soldaat zijn, om de soldij te kunnen uitkeren. Anders komt er gedonder. Soldaten kunnen begeerlijke bezittingen vorderen wanneer ze dat in hun belang achten, en beslapen onbekommerd de dochters van degenen die aan hun macht zijn onderworpen. Soldaten leven volgens een bars krijgsreglement waar de straffen weinig gevarieerd zijn: elke afwijking van wat is voorgeschreven leidt tot een stevig pak slaag of de dood. De bevelen van de Oppersoldaat mogen dan mogelijk onbegrijpelijk zijn – een bevel wordt niet voor niks gegeven, er steekt ongetwijfeld ondoorgrondelijke bovenmenselijke wijsheid achter. Op deserteren staat de doodstraf. Mannen in zo’n soldateske maatschappij zijn trots op hun macht om vrouwen te dwingen de bestaande orde, inclusief polygamie, in stand te houden. Dat lukt trouwens maar half. Toch, ook na de twee goedgevulde kerstdagen, weet de moderne beterweter dat ‘godsdiensten van geen belang zijn want God bestaat niet en godsdienst is leugen. Bestudering van godsdiensten, of nagaan waaruit de invloed van godsdienst op mens en maatschappij bestaat, is daarom tijdverspilling.’ Maar pas op. Zet zulke beterweters vijf minuten in een omgeving waar de sharia, al is het maar een beetje, serieus genomen wordt. Dan zal blijken dat ook moderne ongelovigen moeiteloos het religieuze codebericht kunnen lezen dat de islamitische vrouwenkleding uitzendt: ‘Jij mag niets van mijn hoofddoek zeggen of denken, want ik heb recht op respect. Je bent wat mij betreft je leven alleen zeker wanneer je mijn voorbeeld volgt en je aan de sharia onderwerpt’. In het bijzonder voor het loket in het gemeentehuis of bij een kassa in de supermarkt is elke Nederlander verheugd dit klantvriendelijke bericht te mogen ontvangen. Vergroting van het zelfrespect van de draagster van de hoofddoek is de positieve kant van dit gedoe. De negatieve kant is de zelfverloochening van de ongelovige beterweter die niet eens durft te bekennen dat hij de vrome boodschap begrepen heeft en die zich gedwongen ziet te doen alsof hij zich niet ergert. Ontkennen is zinloos: godsdienst heeft effect op het gedrag. Met theologie of het bestaan van God heeft dat weinig te maken. Wanneer politici en ambtenaren een factor, die zo veel invloed heeft op het gedrag en het dagelijks leven, op theoretische en ideologische gronden niet betrekken bij het maken van hun beleidsplannen, is dat irrationeel en gevaarlijk. Neem een van de meest bizarre bijeffecten van godsdienst: het grotere kindertal van de gelovigen. Geen aandacht aan besteden? Kom nou. Het is dat er af en toe gelovige kindertjes, eenmaal groot geworden, naar de donkere kant overlopen, anders stond het er slecht voor met het atheïsme. De maatschappelijke effecten van godsdienst horen door beleidsmakers meegewogen te worden bij het zware maar goedbetaalde werk dat ze doen. Héél raar, maar er zijn maar weinig mensen die het idee hebben dat dat ook serieus gebeurt. Moderne beleidsmakers beschouwen godsdienst immers als apekool. Dat godsdienst ten goede of ten kwade invloed uitoefent, wordt op zijn best als een filosofisch verdedigbaar standpunt gezien. In kringen van beleidsmakers betekent ‘filosofisch’ overigens niet wat het aan de universiteit betekent. In de ogen van de mannen en vrouwen die onze wereld denken te kunnen maken en breken, betekent ‘filosofisch’: ‘van geen enkel daadwerkelijk belang’, ongeveer hetzelfde als ‘apekool’. De twee godsdiensten waarvan iedereen het meeste weet, beïnvloeden het collectieve en individuele gedrag van hun aanhangers, en zelfs van hun vroegere aanhangers, en dat soms nog generaties lang. En daarvan zou de politiek alleen maar mogen denken: ‘Ach, godsdienst, dat is nu eenmaal bla-bla-bla en apekool’? Islam en christendom enerzijds, en de staat anderzijds, moeten gescheiden blijven, maar ze moeten tegelijkertijd elkaar met argusogen in de gaten houden.

Reaguursels

Inloggen

nerugaer | 29-12-14 | 09:15

Ben jij dat Sye ten Bruggecate? Zo niet dan herhaal je wel zijn non-argument. En dat van Ray Comfort. Beide zijn goed in dit soort bullshit maar als je durft kijk dan maar eens een paar youtube filmpje waarin deze stompzinnige argumenten met de grond gelijk wordt gemaakt. Door echt wetenschappers en filosofen waaronder zelfs een paar christelijke.
Dan houd deze atheïst het bij een simpele wedervraag. Hoe weet je dat god de waarheid is?

Mike Oxlong | 29-12-14 | 11:46

Een atheïst is onzeker. Uiteindelijk kan een atheïst nooit zeggen dat hij/zij iets zeker weet, want er is geen standaard, geen wet. Tevens kan een atheïst alles wat hij denkt fout hebben want een atheïst kan nooit alles weten. Alles is betrekkelijk. Een atheïst weet namelijk nooit of wat hij denkt of percipieert ook daadwerkelijk waar is. Je hebt namelijk een alwetende God nodig om je de waarheid te openbaren. En voordat je dit beantwoord meneer de atheïst, bedenk dat dat je niet zeker weet of je antwoord wel goed is. Overigens, misschien bestaat de atheïst wel helemaal niet en blijkt het gewoon een religieuze stroming te zijn van mensen die graag hun eigen lusten willen volgen en zich niet durven overgeven aan Jezus.
www.science20.com/writer_on_the_edge/b...

nerugaer | 29-12-14 | 09:15

omanders | 28-12-14 | 17:47

Dus ja we worden gekoloniseerd? Laat me niet lachen.
Ondanks dat je dit herhaaldelijk roept blijkt uit helemaal niets dat dit ook zo is! Je voorbeelden zijn zwak, je bronnen dubieus en je conclusies ronduit stompzinnig. Plus dat je nogal rekbare definities gebruikt houd je stelling gewoon geen stand. Ik vroeg je wat er met de Britons en de Manx gebeurt is en je hebt geen antwoord. Analogieën zijn leuk totdat ze in je gezicht ontploffen.
Speaking of wich? Wie is er nog allochtoon wanneer je spreekt over een gemengd huwelijk tussen vierde generatie "allochtoon"en een autochtoon. Natuurlijk veranderd de demografie maar 4e generatie Marokkanen zijn echt niet voornemens het westen te koloniseren. Alleen de aller bangsten geloven deze onzin.

Mike Oxlong | 29-12-14 | 02:15

omanders | 28-12-14 | 18:13 Prof Crul geeft blijk van wensdenken. Nemen de aantallen moslims toe, dan komen er meer fanate moslims en moskeeën cq. haatfabrieken gefinancierd door oliekapitaal. Zonder tegenmaatregelen is de djihad tegen de moderniteit voorgeprogrammeerd. Er zal een tijd komen dat de Nederlandse overheid aan Japanse en Chinese miljardairs vraagt de musea van Amsterdam te redden. Omdat ze anders worden opgeblazen om plaats te maken voor moskeeën. Klinkt dit overdreven? Zie de geschiedenis van de islam. www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

Benedict Broere | 28-12-14 | 20:32

@Mike Oxlong


"En behalve hier en daar een moskee of een shoarma tent is het nog steeds zo dat moslims uit het midden oosten eerder onze westerse gebruiken en mores overnemen dan andersom. "


Nee. Dat is nu juist het punt, ook van dat artikel van Maurice Crul in de NRC (waarvan nu de link, mijn excuses voor het weglaten: i.imgur.com/Pxz912i.jpg )

omanders | 28-12-14 | 18:13

@Mike Oxlong | 28-12-14 | 15:47


Nee, nog niet. Maar de demografische veranderingen die op handen zijn zijn zeer ingrijpend. In een artikel in de NRC is ooit al gesteld dat autochtonen in Amsterdam inmiddels niet meer in de meerderheid zijn, en heel binnenkort in de vier grootste steden niet meer. In datzelfde artikel werd ook gezegd dat in de leeftijd onder de vijftien nog maar een op de drie autochtoon is.


Nederlandse - Of eigen westerse, het probleem speelt bijna overal - vrouwen krijgen sinds 1973 minder dan 2,0 kind per vrouw. Inmiddels zitten we op 1,6 kind per vrouw. Al 40 jaar lang daalt dat cijfer. Iedere statisticus weet je te vertellen dat dat tot duurzame bevolkingsvermindering gaat leiden.


Maar niet in het midden-oosten. En niet bij de midden-oosten kolonisten in Nederland. En we weten inmiddels waar de bevolkingsoverschotten van het Midden-Oosten gebeurt: Die komen hier.


Procentueel stelt het nog niet veel voor. Maar dat wordt gedrukt door het feit dat Nederand boven de vijftig grotendeels autochtoon is, en bovendien ouder en ouder wordt. Lees ook dat overal in Nederland het aantal tieners daalt behalve in de grote steden. Dan weet je genoeg.


www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking...


Dus ja. We worden gekoloniseerd. Overigens gaf ik naast het Britse voorbeeld ook de Ost-Siedlung.

omanders | 28-12-14 | 17:47

Als atheïst beschouw ik godsdienst allerminst als 'niet serieus te nemen'. Eerder beschouw ik het als een kanker.
Het huwelijk is overigens niet een instituut dat door christenen is bedacht. Het wordt wel geclaimd door christenen, maar dat is heel wat anders.
Het kan best zijn dat atheisten het kind met het badwater hebben weggegooid, maar dat is dan geheel voor rekening van de achterlijkheid van bestaande geloven. Nu mogen ongelovigen zelf het wiel opnieuw uitvinden.

jeanmondo | 28-12-14 | 16:24

omanders | 28-12-14 | 11:29

Dus om te illustreren dat islam het westen koloniseert kom je met Saksen in Brittannië?
Okee, dus wat is dan gebeurt met de gekoloniseerden in Brittannië? De Picten? De Britons? De Goidelic? De Manx?

Geen land in het westen wordt koloniseert. Islam heeft hier geen macht. En behalve hier en daar een moskee of een shoarma tent is het nog steeds zo dat moslims uit het midden oosten eerder onze westerse gebruiken en mores overnemen dan andersom.

Mike Oxlong | 28-12-14 | 15:47

chicago river | 28-12-14 | 13:19 Naarmate moslims zich machtiger voelen in aantal en invloed, zullen zij zich meer laten gelden (meer moskeeën, meer islamitisch onderwijs, meer aanpassingen aan de islamitische leefwijze, enzovoort). Wat dan steeds meer nadelig uitpakt voor andersdenkenden en voor de culturele uitingen van die andersdenkenden. Dit is aanwijsbaar overal daar waar moslims zijn. De moderne Westerse cultuur heeft evenwel de vrijheid van godsdienst, zodat moslims alle gelegenheid krijgen om binnen de multiculturele diversiteit hun eigen islamitische subcultuur te ontwikkelen. En als zij zich eenmaal groot en sterk genoeg voelen, dan beginnen zij simpelweg de oorlog tegen die moderne Westerse cultuur. Dus van binnenuit. Waarbij zij geholpen worden door oliekapitaal en islamitische organisaties in het buitenland. De politiek correcte blindheid wil dit evenwel niet zien. Lijkt zelfs informatie hierover te negeren. En demoniseert islamcritici als zou het nazies betreffen – zie bijvoorbeeld de bejegening van Wilders. Maar bij dit alles moet steeds weer bedacht worden dat de islam uiteindelijk uit is op de vestiging van een harde, wrede en zeer achterlijke monocultuur, waarin geen plaats is voor andersdenkenden, of dat nou atheïsten betreft of materialisten of iets-isten, of agnosten, christenen, joden, boeddhisten, hindoes, taoïsten, enzovoort.

Benedict Broere | 28-12-14 | 14:16

Benedict Broere | 28-12-14 | 12:59
Bizar. Omdat er overal islamietjes rondlopen met zwaardjes in hun knuistjes, dan kun je beter christen zijn dan een niet-gelovige? Want dan wordt je in plaats van vandaag of morgen, pas ´overmorgen´ gekeeld. Wat een on-ge-loof-lijke onzin. Maar verbaast niets, je nick lezend.

chicago river | 28-12-14 | 13:19

behangtafel | 28-12-14 | 09:22
Politie verzocht niks langskomen. Politie sleurde hem van zijn bed.

chicago river | 28-12-14 | 13:14

Atheïsten zouden moeten begrijpen dat zij bovenaan het lijstje met te onthoofden kafirs staan, van een ‘religie’ die in veel groter mate dan welke andere religie dan ook, agressief en destructief is jegens andersdenkenden, en die vanwege politiek correcte blindheid en oliekapitaal en babydjihad mogelijk al heel snel in staat is om met dat onthoofden te beginnen. Hier Richard Dawkins over de islam: www.youtube.com/watch?v=yyNv8kvd2H8

Benedict Broere | 28-12-14 | 12:59

@Mike Oxlong | 27-12-14 | 23:14


Om nog even op de vraag naar de gouverneur terug te komen: Een van de wat fraaiere voorbeelden van kolonisatie buiten de koloniale macht om is de grote trek van de boeren in Zuidelijk Afrika. Zowel de Nederlandse gouverneurs van de kaapkolonie, die slechts de gebieden rondom de kap ten zuiden van de Karoobergen omvatte, als de Engelse koloniale machten verboden kolonisatie naar het noorden. Het hielp niets. Geheel buiten de "macht" om koloniseerden ze Oranje Vrijstaat en Transvaal.


Nogmaals, kolonisatie en kolonialisme zijn twee verschillende dingen.

omanders | 28-12-14 | 11:29

@Mike Oxlong | 27-12-14 | 23:14


"Gekoloniseerd? Ik heb al even door dat je definities van elastiek zijn maar precies welke koloniale macht heeft Nederland of West-Europa in haar greep?"


Kolonisatie behoeft niet per se als top-down machtstructuur te worden uitgevoerd. Het betreft slechts een uitbreiding van een volk en cultuur naar een nieuwe vestiging. Mooie voorbeeld zijn de vestiging van de Saksen op uitnodiging van Vortigern in Brittanie en de vestiging van Sudeten-Duitsers op uitnodoging van de koningen van Bohemen.


"En Kolonie van wie?"


Het Midden-Oosten, onder andere.


"Waar en wie is de gouverneur? Welke macht heeft onze regering verworpen?"


Zie boven.


"Aan welk land worden onze vrouwen en grondschatten verscheept? Welk rechtssysteem of ideologie wordt ons met harde hand opgedrongen?"


Ach, jij verwart kolonialisme, een periode van de westerse geschiedenis, met kolonisten. Maar dat waren niet dezelfde gebeurtenissen. Sterker, in het allerovergrote deel der kolonieen die grondschatten leverden is nooit echt sprake geweest van kolonisten. In Indonesie wonen nog steeds Indonesiers.


"Welke taal is inmiddels verboden en welke religie verbannen?"


Leg uit.

omanders | 28-12-14 | 10:58

-weggejorist-

brandewijntje | 28-12-14 | 10:02

@Jesaja | 27-12-14 | 23:54
Ook aan jou; lees je eigen post eens terug. Je predikt op een manier die je vervloekt bij anderen. Bij je openingszin gaat het al mis.

Verder doe je het voorkomen alsof atheïsme een leer is met allerlei stellingen en bewijzen, dat is het niet! Atheïsme is hoogstens een ontkenning. Bewijzen voor bv. de ontkenning van het bestaan van een God worden niet door atheïstische priesters geleverd, we hebben ook geen kerk en geen bijbel. Het atheïsme put uit algemeen wetenschappelijk onderzoek, trekt daar conclusies uit met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Dat is al heel wat meer dan een: "het staat geschreven, dus het is waar". Atheïsten staan ook open voor nieuwe bewijzen dat het tegendeel waar kan zijn. Aan jou hier een uitnodiging dus.

Een onderdeel is de evolutietheorie, deze steekt klaarblijkelijk bij christenen. Het is geen theorie die het bestaan van God ontkent, of het ontstaan van leven verklaart; het geeft een (onderbouwde) verklaring voor evolutie. Het is dus hoogstens een bewijs dat Gods hand niet noodzakelijk is (geweest) in het evolutionaire proces. Bestaan veel misvattingen over bij christenen.

Tenslotte beweer jij dat verschillende stellingen vanuit atheïsme niet waar zijn en vraagt om bewijzen. Mijn vraag zou zijn of je je er wel in verdiept hebt. Veel is namelijk onderzoek naar gedaan (dat is wederom meer dan jullie christenen brengen). Alleen maar zeggen dat het niet bewezen is, is te makkelijk. Ik zou meer inhoudelijke kritiek willen zien. Over het al dan niet bestaan van een God kunnen we kort zijn: dat is niet te bewijzen omdat God voor ons onkenbaar is. Als er dan toch iemand iets zou moeten bewijzen, dan zou ik de bewijslast daar neerleggen waar die hoort: bij degene die claimt. Jullie claimen dat (jullie) God bestaat en eisen bewijs wanneer iemand daar niet in mee gaat. Dat vind ik een kromme manier van redeneren. Onderbouw je claim, of hou het voor wat het is: een rotsvast geloof/ gevoel dat het zo is.

atheïstisch stemvee | 28-12-14 | 09:42

miko | 27-12-14 | 19:14
.
Als er één peop praat ben jij het. De individuele vrijheid bestaat niet meer, Nekschot b.v. en Wilders. De eerste is zijn mond gesnoerd door de politie die hem verzocht even langs te komen, bek dicht en over de dreigementen maar te zwijgen. Vele lopen met een muilkorf om, mogen niet zeggen wat ze denken. Vooral jouw individuele vrijheid.

behangtafel | 28-12-14 | 09:22

@Jesaja | 27-12-14 | 23:54
Waarom moet "ik" jouw ook maar iets bewijzen? Religie interesseert me namelijk geen ene flikker. Het speelt geen enkele rol in mijn leven, net als religie in academische kringen geen enkele rol speelt.
Ook al speelt evolutie pal onder je neus af, dan zul je dat ontkennen of er over liegen. Dat heeft dan ook geen enkel zin en ik voel met absoluut niet geroepen om het al dan niet bestaan van "God", te bewijzen, want het begrip heeft geen enkel betekenis voor me.
Als het bewijs voor God klaarblijkelijk moet komen uit geschriften geschreven in een tijd dat mensen niet eens wisten dat de Aarde om de Zon draait, dan weet ik al hoe laat het is.
Bazinga.

plaszak | 28-12-14 | 07:15

> Jesaja | 27-12-14 | 23:54
Intelligente mensen, waaronder intelligente gelovigen en atheisten, weten dat je niet kunt bewijzen of God wel of niet bestaat. Je kan hoogstens het vanuit je eigen raamwerk bekijken: God is zo complex en ideaal, dat hij onkenbaar is voor de menselijke logica. Of: We kunnen niet bewijzen of God niet bestaat, we kunnen wel zijn invloed op wetenschappelijke experimenten zo goed als uitsluiten, en we hebben nog nooit een solide wetenschappelijk werk gezien dat bewijs levert voor een Christelijke God. Ook niet voor een vliegende theeschotelgodin die om Venus vliegt, dus om het eerlijk te houden achten we al deze vliegerige poespas maar onwaarschijnlijk, totdat voldoende bewijs geleverd is voor een God die onze materiele wereld beinvloed. Verder zei Jung iets van, het maakt niet uit of God bestaat ofnie, als we er maar over lullen, maar Jung was zo gek als een deur en gebruikte zijn dagdromen om patienten te diagnosticeren. Een beetje zoals ik die hier jouw zinnen door zou nemen, je een beetje wegzetten als trollende totaalgristengek, daar heeft niemand wat aan en wordt iedereen gek van.
-
O ja, als u Christelijk is, kunt u iets doen aan die Bond Tegen het Vloeken. Als een atheistische en empatische zwelg dacht ik dat het leuk was om telkens als zo'n bord getoond werd ergens, heel hard "Godverdomme" te roepen, of allerhande vormen van Satan op te roepen. Dan weet ik: Niemand in Nederland die ooit minder is gaan vloeken door die gedankenpropagandapapagaai, maar in ieder geval één meer! Maar het is niet leuk meer nu. Jullie kunnen met deze campagne kappen. Hebben medelij met deze schijnheilige.

ernstige schade | 28-12-14 | 01:38

Jesaja | 27-12-14 | 23:54

Leuke preek maar Ik ben atheïst dus weerleg maar wat ik geplempt heb.
Dan schiet ik ondertussen wel even en paar gaten in die bijbel van en stel je de vraag hoe het komt dat ondanks dat dit boek schijnbaar geschreven zou zijn met een hand die geleid werd door de allemachtige zelf géén van de evangeliën die Jezus beschrijven het helemaal met elkaar eens zijn? Op soms zelfs cruciale punten.

Het oude testament bewaar ik dan wel wanneer je echt wil lachen. Bijvoorbeeld in Leviticus 11:13-19 waar vleermuizen gevogelte genoemd wordt door de almachtige.

Niets in de bijbel is feitelijk waar en voor alles wat er in staat wat eventueel nog filosofische waarde zou kunnen hebben zijn inmiddels veel betere alternatieven.

Mike Oxlong | 28-12-14 | 00:13

@ Jesaja | 27-12-14 | 23:54
Dat moet wel de meest volledige bloemlezing zijn van het gebruikelijke ongeïnformeerde, de zaken omdraaiende, verongelijkte clichématige geleuter dat ik ooit gezien heb. Chapeau!

You-On-A-Gin | 28-12-14 | 00:12

Jesaja, je bent een debiel

Fijne kerst

GödelsRevenge | 27-12-14 | 23:56

Wat zijn de atheïsten toch weer dom hier. Al wat zij hier beweren is weerlegbaar. Dat al wat de atheïsten beweren weerlegbaar is, dat zou ik, wanneer ik atheïst was (en dat ben ik geweest) een probleem vinden. Atheïsme is een aanname, niet gestoeld op wetenschappelijk bewijs. De evolutietheorie wordt altijd aangevoerd als bewijs, maar is per definitie geen bewijs. Een theorie is falsificeerbaar en de evolutietheorie is dit niet. Geef 1, ik noem 1, bewijs dat een cel meercellig is geworden of een vis een vogel o.i.d. Kom niet aan met vissen die vissen blijven of met bacteriën die bacteriën blijven, of meer van die voorbeelden die laten zien dat diersoorten zich kunnen aanpassen of dat het heel veel tijd kost of meer van soort ik lul mij uit elke moeilijke vraag. Dat is bekend, elke boer kan je dat vertellen, dat dieren zich aanpassen. Kom met bewijs. Gewoon bewijs dat ik met mijn eigen ogen kan zien. Dat is er niet.
Wat Hitler betreft: hij was anti-christendom, wat Stalin betreft: hij was een mislukte priester die atheïst was geworden, wat Moa betreft: hij heeft in 1949 China als eerste uitgeroepen tot atheïstische republiek China. Allemaal kulverhalen dat deze mensen of christen of boeddhist waren. Dat wordt alleen verteld, omdat deze mensen de grootste massamoordenaars waren in de geschiedenis. Je moet toch wat als atheïst. Atheïsme is voor de dommen van hart. Christendom heeft gezorgd voor de normen en waarden die atheïsten kennen en niet andersom. Atheïsme heeft nog nooit gezorgd voor enige toegevoegde waarde voor de mensheid. Atheïsme is de dood in de pot en baseert zijn/haar visie puur en alleen op geloof (niet op enige daadwerkelijk echte bewijzen. Het atheïsme is gebaseerd op niets en iedereen die nadenkt weet wie de vader is van het niets. De Bijbel is het enige Boek dat we kennen dat de tand des tijd heeft doorstaan en zal doorstaan, lang nadat de laatste atheïst zijn/haar adem heeft uitgeblazen. BEWIJS DAT GOD,( de enige God die bestaat, van de Bijbel) NIET BESTAAT. Dan heb je wat te vertellen. Anders houdt je mond en ga plaatjes kleuren. Bewijs,zonder dat er tegen argumenten kunnen gegeven worden, dat Jezus niet bestaan heeft. Bewijs dat het NT een fraude is of dat het OT bedacht is door mensen en historisch altijd incorrect is, zonder dat er ook iemand maar een tegenbewijs/argument voor heeft, bewijs dat mensen niet worden aangeraakt door de Heilige Geest en dat ze hun destructieve levenswijze nooit veranderd hebben. Bewijs dus dat God een gedachtenspinsel is van een stel achterlijke herders die niets beter te doen hadden dan een God te verzinnen om mensen onder controle te krijgen. Kom nu eens met bewijs, kom nu eens met argumenten, die onweerlegbaar zijn. Doe dat nu eens. ATHEISME heeft in korte tijd verschrikkelijk veel leed aangericht in de wereld. Atheïsme is een vloek. Atheïsme is voor de dommen. Elk mens die logisch kan denken, en daar schaar ik atheïsten niet onder, tenzij ze eerlijk zijn, kan alleen maar tot de conclusie komen dat God bestaat. BAM

Jesaja | 27-12-14 | 23:54

omanders | 27-12-14 | 19:17
"verademing"
Hans Jansen doet of hij religieus is quod non.
Het is een zuivere dhimmi.

gutgutgut | 27-12-14 | 23:22

Gelovigen geven wel eens als standpunt: Als er geen hel en verdoemenis bestond, dan zou iedereen er op los moorden en verkrachten. Atheisten zeggen daarop: Om geen klootzak te zijn, daar is geen God voor nodig, sterker nog, als je een straf in het hiernamaals mee laat wegen voor je daden op aarde, dan heb je eigenlijk God nodig om niet terug te vallen in barbaarsheid.
-
Over het algemeen gezien is de ontzuiling een goede zaak. Het geeft meer stem aan de zwakkeren in de samenleving. Kunnen we daarmee omgaan? Hebben we misschien toch een God nodig om geen klootzak te zijn? Een Nederlands gezin is geen hoeksteen van de samenleving meer: Kinderen worden gepest omdat ze maar één keer verjaardag vieren. Scheidingen: Terechte én ontrechte, nemen steeds meer toe. Een huwelijk is niet meer een gelofte aan God, maar een gelofte aan de Nederlandse belastingdienst, haar kenniseconomie en haar toekomst. Daar is een stuk makkelijker mee te breken.
-
Landen waar relatief laat het voetbal populair is geworden, zien de gemeenste hooligans opgroeien: Men weet er nog niet helemaal mee om te gaan. Er is nog geen traditie. Nog geen erecode. Dit is wat ik ook bij Nederlandse Moslims verwacht, als zij zich zover matigen dat ze compleet openstaan voor vrijheid van meningsuiting en al de (vergiftigde) vruchten en vrijheden die een moderne samenleving haar burger biedt. Alleen een sexuele revolutie met veel excessen zal op een natuurlijke manier tegenwicht bieden tegen de extreme kuisheid en reinheid ingebakken in de Islamcultuur.
-
Voor mij is een hoofddoek een teken van kuisheid en paaibrommigheid. Zelfs de meest sexueel gefrustreerde bouwvakker zal een Moslima met hoofddoek niet nafluiten. Ze zet de mannelijke Duivel buiten spel, en soms doet dat zeer. Daardoor heeft ze wel meer macht, die ze bewaart voor de slaapkamer, alwaar ze zich zal "onderwerpen" aan de Allah. Na het "kopvoddentax" (in een tweelinguniversum de "keppeltjesjizya") van de PVV, steeds vaker de symbolisering van de hoofddoek als "onderdrukking" en "door mannenhand opgedwongen". Ikzelf zie dit niet zo, en mis een oprechte onderbouwing van deze (haat)symboliek. In een vrije samenleving aan de Moslima de vrije keuze: Draag ik 'em, of zet ik 'em af? Door de hoofddoek "aan te vallen" voelen de Moslima's, inclusief de gematigde Moslima's, zich aangesproken. Het is een aanval op een praktische beleving van een religie, die eigenlijk geen volwassen mens hoeft te storen in het hoofd. Wat overblijft is de onderbuik. Die ziet zwarte kousen. Die ziet een kabout plopbaard bij een imam. Die ziet een halve burka. En die denkt: Zou het niet fijn zijn als die geschoren en gewassen Moslima's in de kortste mini-rokjes voor me uit zouden dartelen? Het schiet een beetje het doel voorbij, maar ik zet mij niet in voor dat doel, dus ik eis dat je niet naar me luistert, als je liever minder Marokkanen in Nederland wil. Misschien denk ik te simpel, of wil ik er niet over nadenken. Als arabist sta je waarschijnlijk bij de kassa, en hoor je de imams haattaal in je hoofd preken, omdat de kassadame geen bubbelblazend breezersletje is, maar een hoofddoek draagt.
-
Ook dat grotere kindertal van Moslims. Het zou fijn als je dat niet zou melden als probleem. Kinderen worden immers uit liefde geboren. Ook zou je zo'n probleem kunnen oplossen met racistische Chinese praktijken: Een Moslimjongen genaamd Mohammed per Moslimgezin. Als je daarnaartoe wil, kom daar dan openlijk voor uit, dan hoeven we zulke eng gedachtegoed niet in je zoeken. Of presenteer het als een "onoplosbaar probleem": Moslims zullen veel talrijker worden in Nederland, in de grote steden waarschijnlijk binnen 10-15 jaar. Daar kunnen we ons nu al wel op voorbereiden. Wat moeten echter rechtse profeten met hun doemvisioenen angsten uitstaan. Al de verworvenheden, de VOC-mentaliteit, mogen we niet meer trots op zijn, en zullen ons even later ontglippen. Dan zijn wij er niet meer, maar leven de kinderen onder de Shariawet. Misschien wel een erger beeld dan dat de hel zou bestaan. Overigens krijgt de "Nederlandse" vrouw niet genoeg kinderen om het bevolkingspeil in stand te houden. De Fatima's die nu geboren worden, mogen straks de billen van de babyboomers wassen. De oude garde zou eigenlijk bij de grens moeten schreeuwen om meer arbeiders en kennistalenten, in plaats van te schreeuwen dat ze compleet dicht moeten. Maar dat is mijn mening ook maar natuurlijk.
-
Dus ja, tuurlijk zet het geloof haar stempel op de cultuur van haar volgers. Tuurlijk dienen beleidsmakers hier rekening mee te houden. Maar die hoofddoek en Mohammed als Kees, Jan, Piet... dat leidt de aandacht af. Dat werkt integratie tegen. Dat is sikkeneurige pietluttigheid. Boosheid op crimineel straattuig die het verpest heeft voor een simpel onschuldig kopvod. Laten we die discussie bewaren tot 5 over 12, en we aan de champagne zitten, en hier niet al op het 11e uur mee beginnen, zodat we de tijd vollullen met nodeloos grievende en afleidende discussie en galspuwerij, tot het te laat is en we dronken zijn van de abdijwijn.

ernstige schade | 27-12-14 | 23:15

omanders | 27-12-14 | 22:55

Gekoloniseerd? Ik heb al even door dat je definities van elastiek zijn maar precies welke koloniale macht heeft Nederland of West-Europa in haar greep? En Kolonie van wie? Waar en wie is de gouverneur? Welke macht heeft onze regering verworpen? Aan welk land worden onze vrouwen en grondschatten verscheept? Welk rechtssysteem of ideologie wordt ons met harde hand opgedrongen? Welke taal is inmiddels verboden en welke religie verbannen?

Mike Oxlong | 27-12-14 | 23:14

Net doen of atheïsten heppiedepeppie hun verwerping van god maar open en bloot konden uitdragen is stompzinnig.
Op atheïsme stond de doodstraf in het oude Griekenland, in het oude Judea en in de middeleeuwen in elke Europese staat of koninkrijk. Dit veranderde pas mondjesmaat na de verlichting, zo rond de 18e eeuw.
Heden ten dage staat op atheïsme de doodstraf in Iran, Saudi Arabië en Pakistan en nog een handvol andere moslimlanden. En je kunt er voor vervolgd worden in vele meer.
Dat het christendom heden ten dage nog maar een flauwe stuiptrekking is van de wrede machine die het ooit was is omdat god zich door wetenschap en scholing van de bevolking zich een een steeds kleiner hoekje bevind. God als de schepper is een onhoudbaar standpunt. Behalve door zij die niet de echte vragen durven te stellen. Gelukkig wordt religie steeds kleiner en verwerping ervan steeds frequenter. Religie brengt de mensheid niet meer verder. De trein staat al een poos stil. Alleen durven sommige sukkels nog steeds niet uit te stappen

Mike Oxlong | 27-12-14 | 23:07

@Mike Oxlong


De problemen die wij hebben met islamieten hebben hun diepere oorzaak niet met de islam. Dat is een stoplap om een aantal onaangename waarheden niet onder ogen te zien. Namelijk het werkelijke probleem: Het feit dat we in Europa gekoloniseerd worden. Wij autochtone Europeanen lijken in alle opzichten veel meer op de Palestijnen van de Westoever dan we doorhebben.


Kolonisten passen zich niet aan. Kolonisten bouwen eerst een parallele samenleving op om vervolgens de oorsponkelijke bevolking als concurrent weg te duwen. Of aan te vallen. Of te overvleugelen.

omanders | 27-12-14 | 22:55

God, daar heb je die ouwe herhalio van een Jansen weer. Seniel gedram. *gaap* *kerstdrankvoorraad plundert*

NulKommaNul | 27-12-14 | 22:53

@Mike Oxlong | 27-12-14 | 19:47


"Hitschens is relevanter dan ooit want hij heeft dit alleen kunnen zeggen omdat hij in een land leefde waar zijn recht op een mening werd gerespecteert. In grote delen van de wereld -of in elk ander tijdsgewricht- had hij gevangenisstraf of de dood geriskeert met zijn uitspraken. "


Noem mij een man die is veroordeeld in middeleeuws Europa vanwege ongeloof. Let wel, geen ketterij. Ketterij was een *leer* die gepredikt werd. Nee, ongeloof.


"Maar gelukkig is het tij gekeerd en zien we de laatste stuiptrekking van religieuze achterlijkheid. Atheisten zijn bestsellers omdat ze een toon raken. Aanvoelen dat een groot deel van de mensen religie en hun onozele dogma's zat zijn. Dit is voor het eesrt in de geschiedenis.
Werd de hoogste tijd ook"


Welnee. In de jaren zestig was er misschien nog een heel klein beetje moed nodig om je tegen het christemdom te keren. In de een-en-twintigste eeuw dit soort activistisch gelul te produceren is ongeveer zo moedig als de Zuidamerikaanse landen die in maart 1945 Duitsland de oorlog verklaarden.

omanders | 27-12-14 | 22:44

Bedankt mijnheer Janssen dat u - als zo vaak - deze zaken in perspectief weet te plaatsen. Als christen vraag in geen respect van reaguurders, van niemand trouwens. Mensen mogen schelden, beschimpen, uitlachen, minderwaardig behandelen, het geeft allemaal niets. Deze houding zegt meer iets over henzelf dan van iemands levensopvatting. Ik weet wat ik heb en wil dat voor heen goud kwijt. Reaguurders hebben het over hypocrisie onder christenen. Die bestaat ongetwijfeld. Het zijn immers slechts mensen, misschien in de ogen van sommigen een soort van untermenschen, maar toch, gewoon mensen. Ik weet als christen wat ik van moslims kan verwachten: onderdrukking, beschimping, etc. Maar van veel zogenaamd verlichte en vrijheidsroepende atheïsten weet je - als het op christelijk geloof aan komt - ook zeker: net zo onverdraagzaam als moslims en net zo stellig. Tja, jongens, 't zit 'm ook niet in de godsdienst of politiek. Kwaadaardigheid zit 'm in ons allemaal. Alle mensen hebben verlossing nodig door Jezus Christus. Dat is immers de kern van het christelijke geloof.

matrixbluepill | 27-12-14 | 20:34

@ Piet Karbiet
Waarom zou ik komen opdraven omdat Piet Karbiet het me op zo'n manier beveelr?

Lewis | 27-12-14 | 20:07

omanders | 27-12-14 | 19:17

Hitschens is relevanter dan ooit want hij heeft dit alleen kunnen zeggen omdat hij in een land leefde waar zijn recht op een mening werd gerespecteert. In grote delen van de wereld -of in elk ander tijdsgewricht- had hij gevangenisstraf of de dood geriskeert met zijn uitspraken.
Maar gelukkig is het tij gekeerd en zien we de laatste stuiptrekking van religieuze achterlijkheid. Atheisten zijn bestsellers omdat ze een toon raken. Aanvoelen dat een groot deel van de mensen religie en hun onozele dogma's zat zijn. Dit is voor het eesrt in de geschiedenis.
Werd de hoogste tijd ook

Mike Oxlong | 27-12-14 | 19:47

@toetanchamon | 27-12-14 | 18:57
Dit is inderdaad verbazingwekkend (filmpje).

atheïstisch stemvee | 27-12-14 | 19:42

@SamHarris | 27-12-14 | 18:04
Inderdaad, dat onze huidige maatschappij wat mankementen vertoond en we nog wat moeten vinden op het door geslagen individualisme is een feit maar dat moeten we niet doen door terug te gaan naar de waarden en zeden van die zandbak religies die buiten het claimen dat ze weten wat er na de dood is ook heel erg graag alles zouden bepalen voor dat tijdstip. Wat dat betreft zijn ze net als het communisme gedicteerd onder Stalin,Mao, Polpot en de Kim dynastie.
Altijd en alom aanwezig tot aan je gedachtengang toe.

miko | 27-12-14 | 19:19

@Adversary | 27-12-14 | 15:52


"And as it happens, I will continue to do this without insisting on the polite reciprocal condition - which is that they in turn leave me alone. But this, religion is ultimately incapable of doing.”


Een prima citaat om de complete irrelevantie van Hitchens mee aan te tonen. Immers, als er wel een tijd is dat religie een man als Hitchens volstrekt geen strobreed in de weg heeft gelegd is het deze. Kortom, Hitchens *verzint* een probleen.


Vergis je niet. Al die atheistische boekjesschrijvers zijn net zulke politiek correcten als al die beleidmakers die discrimininatie als het allerergste wat er is beschouwen. Allemaal een pot nat. Activisten met een agenda, maar zonder culturele bagage.


Nee, Hans Jansen is een verademing.

omanders | 27-12-14 | 19:17

@behangtafel | 27-12-14 | 17:10
Je ruikt naar spruiten. De individuele vrijheid was nooit groter dan nu, dat zou ik graag zo houden.

miko | 27-12-14 | 19:14

Prince Buster | 27-12-14 | 18:52

Ok, ik hap. Welke van jou grondrechten is beknot of ingeperkt door islam? Je praat poep.

Mike Oxlong | 27-12-14 | 18:57

Elk religie gaat over het zelfde, Meetkunde, wiskunde en het alfabet. Iemand die de bijbel/koran leest zonder enige voorkennis moet je al helemaal niet serieus nemen, hij/zij weet niet eens de betekenis van het verhalen.

Religie begint bij Mattew 13:13 "That is why I use these parables, For they look, but they don't really see. They hear, but they don't really listen or understand."

Kijk de volgende docu's (1 t/m 5) er gaat een wereld voor je open, zowel voor de gelovige als ongelovigen. Succes !
www.youtube.com/playlist?list=PL_9ASf...

toetanchamon | 27-12-14 | 18:57

Mike Oxlong|18.05

-Vandaar ook dat zij zich allemaal dienen te houden aan de regels in dit land.-

De islam heeft als doel de hele wereld aan de eigen regels te onderwerpen (de sharia) en moslims dienen het voorbeeld van hun profeet annex roverhoofdman na te volgen (de hadith). In een open samenleving is het dan ook nodig de islam flink aan banden te leggen.

Onze bestuurders en hun zetbazen in Den Haag faciliteren de islam en beknotten daarmee de grondrechten van alle andere burgers. Dat geldt zowel voor christenen en joden als voor atheïsten.

Prince Buster | 27-12-14 | 18:52

@ swift1.6 | 27-12-14 | 17:38
Hitler was een katholiek, Stalin een Russisch Orthodox en Mao een boeddhist. Geen van hen heeft uit naam van het atheïsme/humanisme ook maar 1 persoon gedood.

* Il Principe * | 27-12-14 | 18:51

swift1.6 | 27-12-14 | 17:38

Atheisme zegt niets over wat je wel bent het is alleen een statement over wat je niet bent. Veul lui-denkenden vergeten dit nog wel eens.

Mike Oxlong | 27-12-14 | 18:46

*Kerstdagen, mijn heidense excuses

GödelsRevenge | 27-12-14 | 18:35

Sorry Hans, maar dit stukje vind ik onzin, vooral omdat je ervan uitgaat dat betekenis je aangereikt dient te worden van bovenaf, terwijl het ook makkelijk mogelijk is om je eigen leven zelf betekenis te geven.

Fijne kertdagen in ieder geval

GödelsRevenge | 27-12-14 | 18:34

@SamHarris | 27-12-14 | 18:11
En wie ben jij dan wel? Lees je reactie eens terug. Wie is er hier nu star en dogmatisch? Je predikt over de satan en het absolute kwaad. Kijk eens diep in de spiegel en vertel me wat je ziet.

atheïstisch stemvee | 27-12-14 | 18:22

-weggejorist-

SamHarris | 27-12-14 | 18:11

swift1.6 17.38

Waren Adolf, Stalin en Mao humanisten??? Nooit geweten! #stomverbaasd

Prince Buster | 27-12-14 | 18:06

Parel van het Zuiden | 27-12-14 | 17:04

Er is uiteraard verschil tussen houding, intentie, content, praktijk, en gedrag van volgers van diverse religie's. Vandaar ook dat zij zich allemaal dienen te houden aan de regels in dit land. Maar daarmee hoeft islam niet door een hoepeltje méér te springen dan welke stompzinnige religie. Anders dan Jansen en zijn PVV u wilt doen geloven is er geen intrinsiek vrschil tussen de monotheistische religies. Alle claimen een monopolie op waarheid en alle zijn bereid tot extreem geweld en gebieds uitbreiding. Islam is net zozeer een doctrine als religie en ook daarin verschilt het niet tussen Judeaisme of Christendom. Vandaar ook dat Jansen uitblinkt in dit soort rare stukjes die kant nog wal raakt maar wel de pijnlijke spagaat blootgeeft waarin hij en ook de PVV zich in bevind.

Mike Oxlong | 27-12-14 | 18:05

-weggejorist-

SamHarris | 27-12-14 | 18:04

behangtafel | 27-12-14 | 16:37
"vroeger ... was [het] prima. Toen kwam ..."
No comment.

gutgutgut | 27-12-14 | 18:03

Hans, ik wordt een beetje moe van je. Moderne beleidsgangers willen juist die blinde hordes van religie voor hun karretje spannen. Ook al is het niet hun eigen religie. Is het nou zo moeilijk?

Smarties | 27-12-14 | 17:58

-weggejorist-

Bosbomen | 27-12-14 | 17:57

@Piet Karbiet | 27-12-14 | 17:35
Wanneer die kritiek dezelfde onverdraagzaamheid tentoon spreidt als de religie die het probeert te bestrijden. Persoonlijk vind ik het militante atheïsme net zo eng als andere militante -ismen.
Of:
Wat u niet wil dat u geschiedt, ....

atheïstisch stemvee | 27-12-14 | 17:56

Keur ik goed.
Maar nu lulhannes Lewis zelf svp.

Piet Karbiet | 27-12-14 | 17:55

@Piet Karbiet | 27-12-14 | 17:35

Als je zelf een lul bent.

Bruno Alaska | 27-12-14 | 17:51

Er heeft nog nooit een atheïst of humanist een ander gedood om zijn opvatting!

goedemorgennederland | 27-12-14 | 15:58
kuch, adolf, kuch, stalin, kuch, mao

swift1.6 | 27-12-14 | 17:38

Ik vind kritiek op religie nodig en vaak terecht, maar sommigen hier bejegenen religie op een bekrompen, kortzichtige en bevooroordeelde manier waar de starste reli's nog een puntje aan kunnen zuigen.
Lewis | 27-12-14 | 16:43

Hoi. Kun je een voorbeeld geven wanneer kritiek op religie niet terecht is? Kom dan

Piet Karbiet | 27-12-14 | 17:35

De Koran is wat dat betreft minder een heilig boek en meer een veldhandboek voor de officieren van een leger gestoorden.
Nequebard | 27-12-14 | 15:58

Toptegel. Ploperdeplop/

Piet Karbiet | 27-12-14 | 17:28

@Cuyahoga | 27-12-14 | 17:20
Jij bent in een ander milieu opgegroeid vermoed ik, of later in een ander milieu terecht gekomen. Hoe je tegen zaken aankijkt wordt, mijns inziens, voor een deel bepaald door je omgeving. Daarnaast ben jij verstandelijk gezien, waarschijnlijk wat beter ontwikkeld dan de gemiddelde mens. Als jij van kinds af aan te horen krijgt, wat volgens je omgeving waar is, bestaat de kans dat je dit zelf ook als waarheid zal gaan zien.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 17:26

Artikel op zich weinig verrassends, maar in combinatie met een aantal reaguursels wel van waarde.
Ik denk dat zo langzamerhand genoeg mensen doorkrijgen dat het moreel relativisme dat ontstaan is onder invloed van het postmoderne tijdperk, ons parten aan het spelen is.
Het 'anything goes' is ten einde. De vraag is waar we het door vervangen. Terug naar een soort romantisch ideaal? Destructieve nostalgie ligt op de loer.
Op u komt het aan om er iets beters van te maken.

postmodernismisdead | 27-12-14 | 17:24

@Ik was in Haren | 27-12-14 | 16:47
Ik heb eens in Blijdorp naar een gorilla staan kijken.
Was een dikke bolus aan het draaien, in zijn hand, waarna hij het kleinood als een smakelijke hap, met een brede grijns naar het publiek opsmikkelde.
Ik kan me goed in andere personen verplaatsen en ook zelfs in de hersenpan van de gorilla, maar er is niets, geen sprankeltje, waardoor ik zou besluiten om ooit mijn eigen poep te eten, of ook maar enigszins begrip te hebben voor iemand die dat wel doet.
Dat heb ik ook met religie, ik vind het krankzinnig, idioot en absoluut niet normaal dat mensen geloven in een sprookjeswezen.
Duizenden goden zijn er in de laatste 10.000 jaar geweest, van 99% hoor je nu niks meer, of zijn er nog mensen die in Ra of Wodan geloven.
Hahahaha, Wodan, nee natuurlijk niet, die was niet echt, toch?
Als deze aardbol over 300 jaar nog niet door islamrot is ontploft zal men hetzelfde zeggen over Jahwe en Allah en Krishna en weet ik veel wie er nog in de race zitten.

Het hele christendom is op zich natuurlijk een lachertje, gebaseerd op een leugen van een vrouw die ongewenst zwanger werd, en verhaaltjes verzon over heilige geesten en shit.
Nee, ze had buiten de deur geneukt, daar heb je je godsdienst.
Kortom, geen enkel begrip voor gelovigen, het is tweeduizend fokking veertien, schei toch uit met die onzin.

Cuyahoga | 27-12-14 | 17:20

@atheïstisch stemvee | 27-12-14 | 17:03
Dat heb ik wel vaker gedaan hier. Als ik alleen neerplemp wat het gros van de reaguurders wil lezen, dan wordt mijn mening door de gemiddelde mening van de reaguurders bepaald.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 17:13

Van een hoofddoekdraagster weet je zeker dat ze conservatief is en recht in de leer. Met andere woorden: ze is overtuigd van de ongelijkwaardigheid van mensen DUS homo's vindt ze een minderwaardige menssoort. Ik zag in een ziekenhuis dat een homo zich niet door een vrouw met hoofddoek wilde laten behandelen: 'Jij vind mij minder waardig, dus ik wil niets met jou te maken hebben. Ik wil een andere verpleegster.' Consternatie alom. Hoofdzuster erbij. Manager erbij. Huilende hoofddoekdame. Andere verpleegster. Boze manager. Waarom doen homo's dat niet veel meer? Een hoofddoekdame laat uitgebreid weten: homo's zijn tweederangs mensen. Visitekaartje. Mooier kun je het niet hebben. Om maar niet te spreken van het aannamebeleid van zo'n ziekenhuis.

Tijl U | 27-12-14 | 17:12

Hans raakt hem weer goed. Ongewild zijn wij ook geinfecteerd met kerkelijk virus.

3Xniks | 27-12-14 | 17:10

miko | 27-12-14 | 16:52
.
Wat is dat voor een reactie, jij begint zomaar allerlei wartaal uit te slaan. Vreemd hoor.

behangtafel | 27-12-14 | 17:10

Goed stukje. Zo geformuleerd dat het haast logisch klinkt dat de staat zich bemoeit met de religie van haar onderdanen.
En dat moet natuurlijk ook gewoon kunnen.
Ik bedoel, als het volk vindt dat de staat zich behoort te bemoeien met de religie van haar onderdanen, dan kan men in een democratie daarvoor kiezen. In het Nederlandse geval stemt men dan CDA, SGP, CU of PVV.
Voor mij persoonlijk is juist dit een principiële reden om nooit op één van deze partijen te stemmen, aangezien ik van mening ben dat staat en religie niets met elkaar te maken moeten hebben. Maar ik vind het wel goed dat het volk de keuze heeft.

jemagookniksmeer | 27-12-14 | 17:06

@Mike Oxlong | 27-12-14 | 16:50

Ik denk dat ik de grondwet vrij aardig ken. In geest en letter. Beetje rare stelling ook. U kunt simpelweg niet weten wat ik wel en niet weet.
.
Dat andere religie's ook "steun" krijgen is ook verkeerd. Two wrongs do not make a right. Zoals gezegd, de regering veegt stelselmatig de reet af met de grondwet.
.
Daarnaast zit er natuurlijk een groot verschil tussen houding, intentie, content, praktijk, en gedrag van volgers van diverse religie's. Er is dus wel degelijk onderscheid te maken op diverse nivo's.

Parel van het Zuiden | 27-12-14 | 17:04

@Bakito | 27-12-14 | 16:50
Alleen als vrouwen in de buurt zijn, die zijn de oorzaak van al het kwaad!

miko | 27-12-14 | 17:03

@Ik was in Haren | 27-12-14 | 16:47
Ik ben het met je eens hoor, maar je spuugt een beetje tegen de wind in hier. ;)

atheïstisch stemvee | 27-12-14 | 17:03

Als kind op zowel RK en Chr scholen gezeten en ik geloofde geen woord van wat er in dat boek stond.
Ik vond de verhalen zó raar!
Iemand met teveel fantasie heeft ooit besloten om dat ultrasaaie boek te schrijven.
Geen idee waarom volwassenen dat zo serieus nemen.
Niemand was erbij en niemand heeft bewijzen.
En er is gewoon geen reedt aan aan dat boek..
Vind de sprookjes van de gebroeders Grimm veel vermakelijker.

Schietmijmaarlek | 27-12-14 | 17:02

@SamHarris
Er is een goede reden waarom we die traditie van ons afgeschud hebben.(.....) dat geloof zelf aan te pakken. Door artikel 23 eens af te schaffen (...)
| 27-12-14 | 16:37

Beste Sam, juist omdat we die christelijke traditie nog lang niet van ons hebben afgeschud kan dat artikel 23 niet worden afgeschaft.

Henri Carton B. | 27-12-14 | 17:01

miko | 27-12-14 | 16:44
Juustem. En als korfballer heb je gewoon een klap van de zijborden op het basketbalcourt gehad.
h.a.k. blok | 27-12-14 | 16:46
Loop het liefst tussen mensen die me met rust laten. Het is trouwens te vroeg man, mensen beetje een beter jaar wensen. Dat brengt ongeluk. Als je daar in ´gelooft´.

chicago river | 27-12-14 | 17:00

@Leo Sar | 27-12-14
Het middel van 'meer kinderen' ter verkrijging van numeriek overwicht is al langer bekend...

TonyD | 27-12-14 | 16:54

@SamHarris | 27-12-14 | 16:37
En die fokpremies af te schaffen.

miko | 27-12-14 | 16:53

@behangtafel | 27-12-14 | 16:37
Nee vroeger was het veeeeuuullll beter.
ga weg man met voortdurend de ogen van de pastoors en ouderlingen die bij je binnen keken. En de kans op verstoting als men iets deed wat niet in het heilige boekje paste.

miko | 27-12-14 | 16:52

miko | 27-12-14 | 16:44
Korfbal is een gemengde sport en agressie is een mannendingetje.

Bakito | 27-12-14 | 16:50

Parel van het Zuiden | 27-12-14 | 16:44

Je kent 1) de grondwet niet echt en 2) hebt blijkbaar geen idee in welke mate andere religies hier en daar steun krijgen inclusief subsidies aan lobby's, en verwaarloosde synagoge of E.O jongerendag.
Ik -net als onze grondwet behoort te doen- maak geen onderscheid tussen sprookjes. Islam incluis.

Mike Oxlong | 27-12-14 | 16:50

@Wibi Tsunami | 27-12-14 | 16:24
Dit is het be-gin van mijn plemp-sel. Nu kom ik aan het mid-den. Wat ik er-mee wil zeggen is dat u niet kunt le-zen. Ik ge-bruik daar-om nu kor-te woor-den. Is het u
dui-de-lijk? Dan ben ik nu aan het eind.

Henri Carton B. | 27-12-14 | 16:48

@Eurotokkie | 27-12-14 | 16:12
Ik ook, ik noem holle bolle Gijs dan ook onze minister president.

miko | 27-12-14 | 16:48

@Lewis | 27-12-14 | 16:43
Veel mensen missen het vermogen zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. Als je alleen je vanuit jezelf naar iets kijkt, heeft ieder ander het dus fout ten opzichte van jouw waarheid. Als je je kunt verplaatsen in andere personen, kom je misschien tot de conclusie dat de zaak vanuit hun oogpunt ook een waarheid kan vormen.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 16:47

En toch leef ik liever onder het "juk" van het christendom/protestantisme, dan onder de gesel van het politiek correcte degeneratie proces waardoor mensen, geniepig maar effectief, tot geconditioneerde weerloze horigen zijn verworden, zonder dat zij het beseffen.

De symptomen daar van vliegen ons dagelijks om de oren.

Daarom landgenoten, van harte een beter 2015.

h.a.k. blok | 27-12-14 | 16:46

Lewis | 27-12-14 | 16:43
Eensch!

Bakito | 27-12-14 | 16:45

@Tointje | 27-12-14 | 16:21
Onzin het fascisme ging hand in hand met de kerk en het communisme is een doctrine dat is Atheïsme niet.
Maar het bekt zo lekker om deze regimes onder atheïsme te gooien. Dan zijn voetbal hooligans allemaal a-korfballers?
En zijn de rellen de oorzaak van het feit dat ze geen korfbal spelen?

miko | 27-12-14 | 16:44

@Leo Sar | 27-12-14 | 16:00

Geniet er maar van.
Komend jaar mag dat niet meer.
Verboden ofzo.

Piet Karbiet | 27-12-14 | 16:44

@Mike Oxlong | 27-12-14 | 16:34

"Onze" regering veegt vol continu de reet af met onze Grondwet. Op elk noemenswaardig terrein. Ook Islam.
.
Zo behoort onze overheid o.a. geen moskeeën te financieren. Punt.
.
Zo behoort onze overheid o.a. geen staatsondermijnende clubjes en overlegorganen te erkennen en ondersteunen. Punt.
.
Zo behoort onze overheid o.a. het haatzaaien (koran, preken, IS rally's) in alle vormen te veroordelen en te verhinderen. Punt.
.
Kunt u natuurlijk weer een wensbeeldje over proberen te plakken maar de feiten op de grond zijn anders.

Parel van het Zuiden | 27-12-14 | 16:44

Ik vind kritiek op religie nodig en vaak terecht, maar sommigen hier bejegenen religie op een bekrompen, kortzichtige en bevooroordeelde manier waar de starste reli's nog een puntje aan kunnen zuigen.

Lewis | 27-12-14 | 16:43

@Bakito | 27-12-14 | 16:39
Dat soort praktijken doe je maar lekker in je eigen land!

Ik was in Haren | 27-12-14 | 16:42

Zullen we nationalisme voortaan ook als religie beschouwen?

Bakito | 27-12-14 | 16:39

@Mike Oxlong | 27-12-14 | 16:34
.. ondertussen de ogen afwendende voor het feit dat de islam geen (grond)wetten respecteert en ambieert heerschappij over het leven van alle mensen te nemen. Ook ongevraagd. Volgens strikt islamitische wetten, waarin de geestelijke leider zowel overheid als rechter en beul is.

Jan Passant mk2 | 27-12-14 | 16:38

-weggejorist-

SamHarris | 27-12-14 | 16:37

Het gezin was vroeger de hoeksteen van de samenleving en dat was prima. Toen kwam de Gedoogmaatschappij en de aftakeling van normen en waarden, decadentie van het mensdom. Zie in wat voor een wereld we nu leven, één grote bende.

behangtafel | 27-12-14 | 16:37

OT
Ondersteun please deze Pegida-petitie die vandaag gestart is.
www.change.org/p/alle-mit-der-untersc...
Pegida staat voor: 'Patriotische Europäer Gegen Islamisierung Des Abendlandes'
In Dresden gestart met inmiddels meer dan twintig uitbreidingen naar andere Duitse steden en zelfs ook al in Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Frankrijk. In Duitsland alleen al komen inmiddels ondanks tegenacties van politici, media en agressieve actiegroepen als Antifa en Junge Grünen (beiden gesteund door vakbonden, kerkgroeperingen en roodgroene politieke partijen),iedere maandag tienduizenden mensen vreedzaam demonstreren.
Misschien hier iemand met organisatietalent voor een Pegida-Nederland? (Jammer genoeg beschik ikzelf niet over organisatietalent.)
Hier de FB-Pagina van Dresden:
www.change.org/p/alle-mit-der-untersc...
En hier die waar de Europese samenwerking gecoördineerd wordt:
www.facebook.com/PEGIDAeuropa?fref=ts...

WirMachenMusik | 27-12-14 | 16:36

Jan Passant mk2 | 27-12-14 | 16:25

Onze grondwet is seculier. Onze regering niet. De regering installeert geen islam maar staat het daar waar het de grondwet niet schend dezelfde rechten toe als elk ander debiel sprookje.

Mike Oxlong | 27-12-14 | 16:34

Tointje | 27-12-14 | 16:21

Hoe kom je daarbij? De nazi's waren net als alle fascisten overwegend Katholiek en de USSR en nu Noord Korea was/is alleen in doctrine atheïst maar verving God door een alleenheerser die exact dezelfde sprookjes als religie voorschotelde inclusief wonderen zoals 4 oogsten per jaar en de onsterfelijke mens.
Seculiere samenlevingen zijn daarentegen aantoonbaar succesvoller dan religieuze. Hoe minder religieuze aspecten hoe beter.

Mike Oxlong | 27-12-14 | 16:30

@Wibi Tsunami | 27-12-14 | 16:24
Och, het heeft jou in ieder geval even bezig gehouden vandaag.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 16:28

Wibi Tsunami | 27-12-14 | 16:24

Zoiets als de bijbel.

Eurotokkie | 27-12-14 | 16:25

@Mike Oxlong | 27-12-14 | 16:21
Waarom doen "onze" seculiere regeringen in Den Haag en Brussel en waar niet ondertussen dan allemaal zo hun best om hier zoveel mogelijk islam te installeren?
Omdat ze het "te debiel" vinden kanttekens te plaatsen bij de opkomst van deze sterke anti-democratische en xenofoob-militante beweging?

Jan Passant mk2 | 27-12-14 | 16:25

Pretentieus volstrekt nietszeggend stuk. Slecht geschreven, geen begin, geen eind, geen middenstuk, onduidelijk onderwerp. Volstrekt waardeloos.

Wibi Tsunami | 27-12-14 | 16:24

Wat een debiel stuk. De waarde van godsdienst zegt niets over de waarheid ervan en alleen gelovigen -ook wel dwalende mafkezen met een verlangen om onderworpen te zijn- zijn de enigen die uberhaupt waarde toekennen aan een religieuze aspecten in een samenleving. Beleidsmakers dienen religie juist tot het absolute minimum te bepreken en het liefst helemaal uit te bannen. Dat noemen we seculier. En de meest seculiere samenlevingen zijn niet toevallig ook de meest succesvolle. Houd uw dwalingen particulier

Mike Oxlong | 27-12-14 | 16:21

goedemorgennederland | 27-12-14 | 15:58
Zowel de Nazi's als ook de communisten waren/zijn overtuigde atheïsten. Anders denkende stonden er ook bij deze, niet religieuze, clubs heel er goed op.

Tointje | 27-12-14 | 16:21

Eurotokkie | 27-12-14 | 16:17

Naaktlopers vinden niet dat iedereen naakt moet gaan lopen, waardoor zij geen enkele bedreiging vormen voor mensen in tanga's, boxershorts, of regenpakken.

Rest In Privacy | 27-12-14 | 16:21

Van Duyvenbode | 27-12-14 | 16:13
Echt mensen mogen geloven als ze dit graag doen , zolang ik er maar geen last van heb.
Ik loop toch ook niet naakt over de dam , dit doe ik lekker thuis waar niemand er last van heeft.

Eurotokkie | 27-12-14 | 16:17

Ik ga nooit afrekenen bij een kassa met een hoofddoek.
Zijn er alleen hoofddoekkassa's dan laat ik mijn kar staan en kom niet meer in die winkel.
Ik weet, het is maar een druppel op een gloeiende plaat, maar alle kleine beetjes helpen.
Als er maar genoeg mensen opkomen voor de mensheid en er rijen staan bij de gewone kassa's en de hoofddoekkassa heeft niks te doen, zullen de bedrijfsleiders misschien geneigd zijn om minder snel hoofddoekjes aan te nemen.

Alle kleine beetjes helpen, nietwaar, zeker als het doel is om de middeleeuwse doodscultus zo lang mogelijk tegen te houden, zodat mijn kleinkinderen ook nog in dit land kunnen leven.

Cuyahoga | 27-12-14 | 16:16

@Van Duyvenbode | 27-12-14 | 16:13
Misschien wordt het dan maar eens tijd dat dat gebeurt in de hoop dat wat mensen weer wat realiteitsbesef krijgen.

Mastermattie | 27-12-14 | 16:14

Je kunt religie of godsdienst verwerpen op rationele gronden, maar de invloed ervan op de maatschappij gaat niet zomaar weg. En inzake de islam hebben we zelfs met lichtontvlambaar materiaal te maken dat, als je niet voorzichtig genoeg bent, het hele huis kan doen afbranden; trouwens, ook als je wel voorzichtig genoeg bent.

Rest In Privacy | 27-12-14 | 16:13

SamHarris | 27-12-14 | 16:10
Geloof me ik neem de Efteling zeer serieus.

Eurotokkie | 27-12-14 | 16:12

Nequebard | 27-12-14 | 16:02
Met je eerste zin heb je officieel gelijk, je punt gescoord. Flauw, maar goed. Ik houd vast: Italie is nog altijd doordrenkt van het katholicisme. De ´familiecultuur´, waar ook Jansen het over heeft, is Europees ongeevenaard. Waar blijven die geboortes dan, Nequebard?

chicago river | 27-12-14 | 16:10

-weggejorist-

SamHarris | 27-12-14 | 16:10

@chicago river | 27-12-14 | 16:00
Geboorte heeft meer met armoede dan met religie te maken.

miko | 27-12-14 | 16:10

@Leo Sar | 27-12-14 | 16:00
Zolang de religieuze partijen warm voorstander blijven van de fokpremie blijf je dit houden.
verder nog gevoed door de gedachte dat eeuwige bevolkingsgroei nodig is voor het behouden van welvaart.

miko | 27-12-14 | 16:08

Geloof is vergif voor de mensheid.

PaardvanTroje | 27-12-14 | 16:05

@miko | 27-12-14 | 16:02
Dat proberen de meeste gelovigen zelf al bij de geboorte van hun kind.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 16:03

".. Islam en christendom enerzijds, en de staat anderzijds, moeten gescheiden blijven.."

Hans vergeet voor het gemak even dat "De Staat" voor velen fungeert als almachtig en alvoorzienend opperwezen 2.0. Gezien de tastbaarheid en bevestiging daarvan in het dagelijks een even kwaadaardig fenomeen.

Godsammekraken | 27-12-14 | 16:03

Dankzij dat kudtgeloof heb ik eindelijk eens twee dagen vrij in mijn overvolle agenda.
Eigenlijk is dat het enige positieve aan het geloof.

Ommezwaai | 27-12-14 | 16:02

@chicago river | 27-12-14 | 16:00
Italië is niet het land van 'il Papa'. Die heeft namelijk zijn eigen land. Bovendien is ook in Italië de rol van het christendom enorm afgenomen - er gaan ook daar steeds minder mensen naar de kerk, en het levensgevaarlijke morele relativisme dat zich in West-Europa heeft ontwikkeld is nu ook de baas in Italië.

Nequebard | 27-12-14 | 16:02

Dus kort samengevat moeten we gelovige mensen steriliseren? Goed plan!
*koffertje in gaat pakken*

miko | 27-12-14 | 16:02

Hoe dan ook zijn wel áltijd goed en onderbouwde stukkies.
@overVecht | 27-12-14 | 15:44
Not. ¨Het grotere kindertal van gelovigen¨(Jansen)
Italie, land van ´il Papa´ enzo, nergens zoveel kruisjes om de nekken en nergens zo weinig geboorte in Europa.

chicago river | 27-12-14 | 16:00

Ik liep 10 minuten geleden nog door het Amsterdamse Oosterpark.
Vlak bij het monument van Theo zag ik een jong gezin.
De jonge vader zag er modern uit, gewoon met jack en muts en spijkerbroek en duwde zelfs de kinderwagen.
De jonge moeder had zeer bedekkende kleding aan en ze droeg ook haar winter-niqaab: een hoofddoek met daaronder iets bivakmuts-achtigs dat alleen de ogen vrijliet.
Het sneeuwde een beetje.
Naast de kinderwagen liepen nog drie kleine kinderen.
Ik denk niet dat de dame in niqaab al uitgebaard was.

Rest In Privacy | 27-12-14 | 16:00

@istawa | 27-12-14 | 15:54

En wanneer komt jouw 'duit' .... LutserT!

Fatwabuster | 27-12-14 | 15:59

Iedere religieuze krijgt van mij het respect retour waarmee hij mij bejegent.
Voor sommigen is dat dan dus nul respect....

Wijze uit het Oosten | 27-12-14 | 15:58

Religie, nooit iets van bewezen en vele verhalen zijn door de wetenschap achterhaald/ontmaskerd. Alleen "gelovigen (in wat dan ook) hebben elkaar eeuwen lang de hersens ingeslagen omwille van hun "geloof". Er heeft nog nooit een atheïst of humanist een ander gedood om zijn opvatting!
Religie houdt de mensen stom en afhankelijk van lieden die denken dat zij weten wat goed is voor de ander. Vaak, te vaak, zonder zich er zelf aan te houden! De uitlatingen van de paus dezer dagen over zijn eigen curie zijn in dit licht ook zeer interessant.

goedemorgennederland | 27-12-14 | 15:58

Heel mooi stuk. Helpt ook een beetje om het verschil in geestestoestand tussen moslims en christenen te verklaren, en waarom het de islam in het westen wel lukt een sterk (maar niet rechtvaardig of productief) moreel systeem te handhaven terwijl het christendom sneller leegloopt dan ooit.

Ik moet zeggen dat ik hetzelfde heb gezien in de Koran: het is een boek vol met bevelen, en telkens weer diezelfde bijzin om te verklaren waarom God zulke maffe bevelen geeft: "want God weet wat goed voor u is, en u niet." De Koran is wat dat betreft minder een heilig boek en meer een veldhandboek voor de officieren van een leger gestoorden.

Nequebard | 27-12-14 | 15:58

o God spuit-elf gooit ook weer een duit in´t zakje.

istawa | 27-12-14 | 15:54

Ik vraag me dan af of dit nu juist een kenmerk is van religie. Volgens mij heeft iedere groepering met een hoge organisatiegraad en de bereidwilligheid om geweld te gebruiken een grote invloed op de maatschappij.
Terreur (op alle niveaus) werkt.

atheïstisch stemvee | 27-12-14 | 15:54

Dan toch maar even de immer relevante quote van Hitchens erbij pakken: “I would be quite content to go to their children's bar mitzvahs, to marvel at their Gothic cathedrals, to 'respect' their belief that the Koran was dictated, though exclusively in Arabic, to an illiterate merchant, or to interest myself in Wicca and Hindu and Jain consolations. And as it happens, I will continue to do this without insisting on the polite reciprocal condition - which is that they in turn leave me alone. But this, religion is ultimately incapable of doing.”

Adversary | 27-12-14 | 15:52

-weggejorist-

brandewijntje | 27-12-14 | 15:52

-weggejorist-

brandewijntje | 27-12-14 | 15:52

Religie is niet meer en niet minder dan een hobby, waar nooit per se "respect" voor opgebracht dient te worden, omdat het nu eenmaal een diepgewortelde persoonlijke overtuiging is. Pas als atheïsme en agnosticisme met eenzelfde "respect" worden bezien, kunnen we praten. Of je nu een godsdienst aanhangt of op voetballen zit of in een popkoor zingt: je geeft op jouw manier betekenis aan het hier en nu. Dat is altijd relatief en nooit absoluut. Het ene is nooit beter dan het andere.

Djengo123 | 27-12-14 | 15:46

@mindless | 27-12-14 | 15:39

Ja. Hansie heeft wat moeite om iets kort en bondig neer te pennen. Hoe dan ook zijn wel áltijd goed en onderbouwde stukkies.

overVecht | 27-12-14 | 15:44

Mooi neergezet Jansen. Je gaat door voor de magnetron.

overVecht | 27-12-14 | 15:41

En van de moslimfanaten heeft de gevestigde politiek er maar een miljoen van geïmporteerd.... hoe gek moet je zijn.... *zucht*

Fatwabuster | 27-12-14 | 15:41

Godsdienst verklaart alles waar men geen antwoord op weet en neemt de verantwoording van iemands daden weg.

Ik was in Haren | 27-12-14 | 15:39

Phoe, veel letters. En ik zit al zo vol van de kerst.

mindless | 27-12-14 | 15:39

Ik heb ooit eens bij iemand in Oudorp gelogeerd, dat is een dorp wat (toendertijds) nog behoorlijk onder duit van de kerk zit.
Ik vond het beangstigend hoe mensen hun leven laten leiden door de kerk.
Ook de hypocrisie van de kerk kan ik niet weerstaan, in de kerk met vrome smoelen "ja en amen" roepen om vervolgens na die dienst bij de koffietafel over jan en alleman te gaan staan roddelen.
Des te meer reden voor mij om afstand te doen van het geloof (wat ik dan ook al heel wat jaartjes geleden gedaan heb)

Mastermattie | 27-12-14 | 15:39

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl