Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Nieuwe vrienden maken

hj.pngWie de gevangenis in draait, heeft daar snel nieuwe vrienden nodig. Er zijn talloze manieren om nieuwe vrienden te maken: lid worden van een koor of een politieke partij, in de avonduren als barkeeper aan de slag gaan, dansles, naar het café gaan en daar vreemden aanspreken – maar hoe lang je de lijst ook maakt, er staat maar één ding op dat ook achter de tralies, althans in Nederland, uitvoerbaar is: deelnemen aan de binnenmuurse gebeds- en kerkdiensten. Zulk vroom gedrag kan er toe leiden dat gevangenen zich bij de godsdienstige groep van hun niet helemaal vrije keuze aansluiten. De gevangenis is niet de enige situatie die tot een verhoogde kans op aansluiting bij een religie leidt. Ook net verhuisd zijn, voor studie of een baan, of wegens een echtscheiding, kan iemand die vindt dat hij eenzaam is, op pad sturen om nieuwe vrienden te vinden die mogelijk de toetreding van een nieuweling tot hun godsdienstige beweging op prijs stellen. Bij grote mobiliteit op de arbeidsmarkt zoals in de Verenigde Staten wel voorkomt, is het na een verhuizing normaal om in de nieuwe vestigingsplaats via het kerkgenootschap een nieuwe vriendenkring op te bouwen. Toetreders beweren meestal dat het de rijke liturgie, de rijke godsdienstige literatuur, of andere vormen van religieuze, culturele en geestelijke rijkdom geweest zijn die hen over de streep hebben getrokken. Ook de aantrekkelijkheid van de inhoud van de antwoorden op de grote vragen van leven en dood wordt veel genoemd, maar dat kan haast niet waar zijn: op het moment van toetreden kende de toetreder al die rijkdommen immers nog niet, dat kwam pas later. Toetreding verloopt dan ook zo goed als altijd via eerder bestaande, niet-religieuze netwerken. Verhalen over plotsklapse bekeringen blijken maar zelden te kloppen. De gewone gang van zaken is anders. Antieke verhalen over complete families of stammen die zich collectief bekeerd hebben, zijn vaak waar. Iemand die zich niet meebekeerde, had immers, tot hij mee instapte, een probleem met zijn stamgenoten en/of familieleden. De oplossing van dat probleem was bedenkelijk eenvoudig: bekeert u en treedt toe. Zulke verhalen over collectieve toetredingen passen slecht bij onze moderne romantische opvattingen over bekering, maar het klopt wel als je even wilt kijken naar, bijvoorbeeld, huwelijken die tussen ongelijkgelovigen gesloten worden. Haast altijd (nee, inderdaad, niet altijd) treedt een van de twee na een tijdje toe tot het geloof van de ander – al was het maar ‘voor de kinderen’. Eigenlijk weet iedereen dit al generaties lang, want daarom is het voor christelijke ouders aantrekkelijk hun kinderen naar christelijke scholen te sturen. Ze komen dan immers minder in de verleiding nauwe banden aan te knopen met mensen die niet tot hun eigen godsdienstige richting behoren. Dat de kinderen ‘later zelf moeten kiezen’, klinkt wel leuk, maar het werkt niet want later is het te laat en heeft kindjelief al zijn eigen kennissenkring opgebouwd waarin godsdienst geen rol speelt – en ‘geen rol’ is dan het voorbeeld dat kindjelief volgen zal. Het gaat bij dat kiezen of afwijzen van een godsdienst namelijk pas in de tweede plaats – if at all – om de inhoud. Primair is wat de vrienden en vriendinnen er van vinden. Als dat allemaal zo is, en reken maar dat er veel onderzoek naar gedaan is door mensen die vlijtiger zijn dan u en ik ooit kunnen hopen te worden, dan is het niet zo’n goed idee om jihadisten met anderen samen achter de tralies te zetten. Jihadisten zijn zoals u uit de staatsmedia weet, een soort helden, en wie wil er geen vriendje zijn van een held. Van de ‘seculiere’ criminelen kunnen de jihadisten tegelijkertijd nog wel wat methoden en technieken leren die later nog wel eens van pas kunnen komen, en het psychologisch overwicht van een ‘overtuigingsdader’ op een bij toeval en bij uitzondering opgepakte crimineel is aanzienlijk. De Egyptische regering heeft decennia geleden al besloten dat het opsluiten van fundamentalisten tussen de gewone gevangenispopulatie geen goed idee was, omdat op die manier gevangenissen en concentratiekampen veranderden in kweekvijvers van radicaliteit. Het is een regering die de invoering van de sharia niet wil bevorderen, dan ook geraden de recruteerders niet samen met hun targets in één gevangeniskamp te zetten. Maar in Nederland hebben we dan een probleem. De Tweede Kamer heeft aan het begin van de PVV-gedoogperiode een motie aangenomen die luidt dat het regeringsbeleid niet mag dienen om islamisering tegen te gaan. Wel, jihadisten en gewone gevangenen gescheiden opsluiten gaat de islamisering tegen. En hola, islamisering tegengaan – dat mag niet van Femke. Het Nederlandse beleid, met dank aan de wijsheid van de Tweede Kamer, mag jihadisten niet hinderen bij het maken van nieuwe vrienden. Nieuwe vrienden maken is immers een mensenrecht.

Reaguursels

Inloggen

Het zal niet voor niets zijn geweest dat Srpska van Bosnië is afgescheiden. Bevraagd kan tegenwoordig worden hoe lang of het nog duurt voordat Herceg-Bosna nieuw leven krijgt ingeblazen. De tijd van opgedrongen en achtergesteld samenleven om der wille van Amerikaanse belangen komt een keer aan zijn einde voor de mensen die de ogen open hebben in zien wat er ondertussen in Macedonië, Albanië en Kosovo gaande is.

Takki Yah | 14-12-14 | 23:38

In Egypte weten ze tenminste , hoe ze met extremisten moeten omgaan

whiteberry91 | 14-12-14 | 13:27

Met het Jodendom en Christendom, werd een beetje cultuur en ontwikkeling gebracht. Met de Islam zin we onderweg om het voorgaande ongedaan te maken.

Rest In Privacy | 14-12-14 | 10:58

Zolang het maar niet de islam is vind ik het allemaal best. Je bij een vereniging aansluiten bv. toneel, muziek, de plaatselijke fanfare prima. Trouwens de islamieten hebben geeneens een drumband o.i.d. wat ze wel hebben zijn veel geweren en er vooral stoer mee doen.

behangtafel | 14-12-14 | 09:43

Bernard Couperus | 13-12-14 | 23:43 Er is een Australische generaal die zegt dat de worsteling met de islam heel de 21e eeuw zal nemen, en ik vrees dat hij gelijk heeft. Van belang is vooral dat de vrijheid van meningsuiting overeind blijft. Men is bezig speciaal islamkritiek te criminaliseren en aldus onmogelijk te maken. (Bijvoorbeeld de druk op Geenstijl zal toenemen om alle islamkritiek achterwege te laten.) Trefwoord is hier ‘Lawfare’, dat is afgeleid van ‘warfare’, maar dat betekent het juridische middelen inzetten om bepaalde (islamitische) doelen te bereiken. En gezien de enorme hoeveelheid oliekapitaal die hier achter steekt, kan het een heel eind komen. Er is een video hierover: www.youtube.com/watch?v=5B5aNfVHwcs#t...

Benedict Broere | 14-12-14 | 00:17

@Benedict Broere | 13-12-14 | 21:55
Jij bent één van de voorbeelden waarom ik nog hoop heb op een goede afloop. Intellectuele, goed onderbouwde stukken. Die links zijn ook mooi, al ken ik veel al. Thanks!

Bernard Couperus | 13-12-14 | 23:43

Het wordt hoog tijd dat de moslim begrijpt wat de islam betekent.

Bernard Couperus | 13-12-14 | 23:32

Over het algemeen wordt iemand die zich bekeerd tot het christen`dom` een beter mens (lees:liefhebbender) terwijl daarentegen iemand die zich bekeerd tot de islam zich alleen nog maar ten dienste stelt tot die islam en verder weinig tot niets meer bijdraagt aan de maatschappij.

Solomon | 13-12-14 | 22:48

Islamisering betekent steeds meer moslims en moskeeën en steeds meer drang tot uitvoering van steeds meer delen van de sharia. En wat betekent sharia? Sharia betekent: geen vrijheid van godsdienst, geen vrijheid van meningsuiting, geen vrijheid van denken, geen vrijheid in kunstzinnige expressie, geen persvrijheid, geen kritisch denken, geen wetenschap, geen filosofie, geen democratie, geen humor, geen sport, geen muziek, vrouwen als huisvee, niet-moslims zijn slaaf of dood, barbaarse straffen, verminking, tirannie, wreedheid, sadisme en stompzinnigheid. Mohammed had aanvankelijk weinig succes, hij had maar weinig volgelingen. Pas toen hij begon met roven en moorden groeide zijn beweging. Zijn volgelingen konden heel de Byzantijnse en Persische wereld veroveren omdat die verwakt was door interne oorlogen en de pest. Van begin af aan werden critici vermoord. De culturele rijkdom van de klassieke wereld verschafte de islam een bloei van enkele eeuwen. Totdat het ware karakter van de islam boven kwam en de islamitische wereld wegzonk in eeuwen van intellectueel coma en wreedheid. Enorm veel oliekapitaal heeft die islam evenwel weer doen herleven. Zoals ook de massamigratie naar de Westerse verzorgingsstaten wordt gezien als een gouden kans om opnieuw te proberen de oude vijand – de jood, de christen, de kruisvaarder, het Westen - te verslaan en te onderwerpen. De islam is de bekroning van de reeks van profeten en moet en zal zegevieren. Bovendien, als heel de wereld onderworpen is aan de islam, dan is er de terugkeer van de Mahdi. Echte fanaten zullen een kernoorlog beginnen om dit alles af te dwingen. Het menselijk bestaan is zonder betekenis: alles is er voor het hiernamaals. Islam lijkt bedacht voor en door rovers. Ideaal voor niet al te intelligente criminelen. Je bent ermee onder broeders, de vrouw is seksslavin, en de vijand is af te slachten of zwaar uit te buiten. En na je dood is er het eeuwig neuken. Nicolai Sennels: “Islam is clever war-psychology.” Richard Dawkins zou zeggen dat het een van de dodelijkste memen is doe ooit door de mens is bedacht. www.youtube.com/watch?v=yyNv8kvd2H8

Benedict Broere | 13-12-14 | 21:55

Vroeger... lang geleden, stond Maleisië hoog op mijn lijstje van mogelijke oorden om van mijn pensioenering te genieten. Aardig volk, mooi land, relaxte samenleving, geen opdringerige islam enz. Helaas heeft de islamisering ook daar toegeslagen, net zoals in Indonesië, of een ander extreem, de absolute heerser/sultan van Brunei die de sharia invoert. Het zijn die vervloekte oliedollars die de zandbakreligies in staat stellen om hun verwrongen wereldbeeld te exporteren. Dood en doodzonde... en wij? Wij blijven olie van ze afnemen. De olieprijs naar 1 $ per vat en wel nu!

Enrique C | 13-12-14 | 21:55

Theo was in zijn vorige leven orkestleider op de Titanic die volhield dat de schuit niet zonk en dat er geen schade was....... struisvogelpolitiek is ook een reactie op een actie. Droom maar lekker door Theo, de mohammedanen zijn helegaar geen boze haatmensen in jouw universum en houden zij van ieder mens en dier... en is de wereld een grote purperen liefdesspeeltuin!

pluizigkroeshaar | 13-12-14 | 21:25

@Theo van deursen,

Jij haalt "moslims" en "islam" stelselmatig door elkaar.
Het feit dat er gematigde moslims bestaan, betekent niet dat er ook een gematigde islam bestaat. Jij kunt mij geen één invloedrijke islamitische geestelijke noemen die vrede, vrijheid en tolerantie predikt.
Er zijn een paar niet-invloedrijke islamitische geestelijken die wel meevallen, maar voor zover die nog leven hebben ze politiebescherming nodig en/of houden ze zich stil.

Er is dus geen gematigde islam.
En als er geen gematigde islam is, dan is "islamisering" automatisch vrijwel hetzelfde als "radicalisering". Vandaar het mislukken van de zwaar gesubsidieerde "poldermoskee" die de eerste gematigde islam ter wereld zou gaan promoten; inmiddels lopen extremistische predikers daar de deur plat.

Sodomie was in veel Westerse landen weliswaar verboden, maar werd ook vrijwel overal gedoogd. Ik denk dat je in de war bent met alle socialistische landen, daar werden homo's inderdaad altijd opgesloten, en soms vermoord.
Maar ook opsluiten is nog iets anders dan stenigen of van hoge gebouwen af gooien. En het socialisme is dood, de islam daarentegen leeft helemaal op.

Overal ter wereld worden islamitische regels aangescherpt.
Islamisering heet dat.
En het aanscherpen van de regels betekent dat wetten die onder Westerse druk waren afgeschaft, nu weer in opkomst zijn. Denk dan aan de legalisering van eerwraak, slavernij, massaverkrachtingen, massamoorden; en tegelijkertijd extreem wrede straffen voor zaken die in elk beschaafd land legaal zijn zoals afvalligheid, ketterij, jodendom, homofilie, hekserij, etc.

Er is geen gematigde islam.
Er is ook geen gematigde jihad, of een gematigde sharia.

De vergelijking met het nazisme gaat wel degelijk op, al erken ik ook dat veel moslims (net als veel nsdap-stemmers) geen vlieg kwaad doen. Hetzelfde geldt voor veel aanhangers van andere socialistische partijen, zoals in de USSR en China.
Alleen heb je niks aan al die vriendelijke mensen als hun leiders jouw land overnemen. Sterker nog, dan zullen ook zij op hun tellen moeten passen om niet hetzelfde lot te ondergaan als de ongelovigen.

Dandruff | 13-12-14 | 21:09

Die plemp was @namensmijnhond | 13-12-14 | 20:22

Theo van Deursen | 13-12-14 | 21:00

@Theo van Deursen | 13-12-14 | 20:43
HAHAHAHA
Wat een lulverhaal.


Geef nou gewoon maar toe dat islam als godsdienst kut is voor democratie joh. Allemachtige zwamneus.

Rest In Privacy | 13-12-14 | 20:56

@vraagstaart | 13-12-14 | 20:39

Dat dacht ik al. Ik ken Java wel, het wahabisme is een ware plaag daar. Snel gegaan, want een jaar of twintig terug was dat heel anders.
Ik wil zeker niet ontkennen dat zulke radicalisering een probleem is in die landen. Ik zie alleen totaal geen vergelijking met moslims hier, niet met hun positie en niet met hun omgeving.
En ook verder kan ik geen serieuze bedreiging voor ons bedenken uit die hoek.

Theo van Deursen | 13-12-14 | 20:56

@jeedee | 13-12-14 | 19:55

Zeker, landen waar de islam de staatsgodsdienst is zijn over het algemeen armer en/of minder democratisch.

Maar minder democratisch zijn oliestaten vrijwel overal ter wereld, en veel minder arm zijn de omringende niet-islamitische landen in Afrika en Azië ook niet.
Waarmee ik niet wil ontkennen dat de islamitische cultuur een factor kan zijn, vooral m.b.t. vrouwenrechten.

Vrouwen hebben hier ook pas relatief kort gelijke rechten. In vrijwel alle westerse landen was sodomie tot diep in de jaren zeventig verboden bij wet.

Al die vrijheid en dat respect voor vrouwen en homo's kan het vele malen verder ontwikkelde Westen ook pas recent opbrengen. En hoe langer mensen in het Westen het nu op hoge toon blijven eisen van de moslims, hoe langer het duurt voordat zij daar zijn.

Theo van Deursen | 13-12-14 | 20:43

@Theo van Deursen | 13-12-14 | 18:53 Helaas: "de rest" zoals ik die ken, volgt. Doen dus niet wat hun ouders ook deden, maar spreken dezen aan op hun gebrek aan geloof. De jongeren volgen de islam fundamentalistischer dan hun ouders. Voor alle duidelijkheid: ik spreek over West-Java.

Wat daarbij een rol speelt, is de enorme hoeveelheid geld die de Arabische landen (Saudi-Arabië en Qatar vooral) investeren in Indonesië voor de verspreiding van de ware Islam. Nieuwe moskeeën verschijnen al een decennium op iedere straathoek, met daarin een imam die is opgeleid in die landen.

Kom eens kijken, zou ik zeggen. Die beschuldiging van "vals bewustzijn" is precies dat wat de oudere moslims hier dagelijks te horen krijgen van de ware moslims die de jongeren zijn.

vraagstaart | 13-12-14 | 20:39

@Theo van Deursen
Ok, laat ik even een stukje met u meelopen. Het overgrote deel van de moslims zijn ten principale vredelievend enz, althans dat vindt u. Noemt u mij dan eens een land waar de islam dominant is en waar je als mens (dus ook andersdenkenden, vrouwen, homo's etc) in alle vrijheid en respect kunt leven?

namensmijnhond | 13-12-14 | 20:22

@Theo van Deursen | 13-12-14 | 20:11
Daar heeft men geen geniepige pogingen voor nodig. Dat doet men zelf al openlijk genoeg.

Rest In Privacy | 13-12-14 | 20:21

@jeedee | 13-12-14 | 19:55

U leest zelf weer eens niet goed. Jansen schreef:

"De Tweede Kamer heeft (...) een motie aangenomen die luidt dat het regeringsbeleid niet mag dienen om islamisering tegen te gaan. Wel, jihadisten en gewone gevangenen gescheiden opsluiten gaat de islamisering tegen. En hola, islamisering tegengaan – dat mag niet van Femke. "

Wanneer Jansens bij elkaar geraapte argumentatie zou kloppen, en gevangenissen waren broedgronden van jihad, dan is dat een probleem van radicalisering, niet islamisering, en daar heeft de regering gereedschap genoeg voor.
Gewoon weer een geniepige poging islam en extremisme te fuseren.

Theo van Deursen | 13-12-14 | 20:11

@Theo van Deursen,
Wat je zei was dat radicalisering en islamisering nu al hetzelfde is. Als je dat uit het verhaal haalt, heb je het niet goed gelezen. Jansen zegt dat nergens. Het vervolgens gratuit noemen als je daar gewezen wordt moet je zelf weten.

jeedee | 13-12-14 | 19:55

Wegkijkertje Theo van Deursen heeft er toch maar een dagtaak aan, dat wegkijken.

Rest In Privacy | 13-12-14 | 19:51

Theo van Deursen | 13-12-14 | 18:53
Mensen met islamkritische standpunten zijn over het algemeen mensen die zich verdiepen in islamkritische boeken en interviews en lezingen en websites. Hebt u ooit al eens een lezing of interview beluisterd waarin de Duits-Egyptische politicoloog Hamed Abdel Samad zijn visie geeft van wat islam is? Of Sabatina James, hebt u die weleens beluisterd? Of Wafa Sultan? Of Nonie Darwish? Of Brigitte Gabriel? Al die mensen komen uit de islamitische wereld en/of zijn gevlucht voor de islam, en hebben zich zodanig ingelezen dat zij met grote kennis van zaken spreken over die islam. Kunt u het opbrengen om eens kennis te nemen van wat deze mensen zeggen? Of bestaat uw idee van discussie er in dat vooral wat u zegt van belang is en dat dat wat de ander zegt eigenlijk irrelevent is?
derstandard.at/2000006383985/Hamed-Abd...
www.youtube.com/watch?v=XY68diBCDms
www.youtube.com/watch?v=Q3cBUgdhE60
www.youtube.com/watch?v=vNCCgIzJvuE
www.youtube.com/watch?v=Ry3NzkAOo3s

Benedict Broere | 13-12-14 | 19:48

Kijk, dat wist ik zomaar even niet. Alle partijen, behalve de PVV en de SGP zijn niet tegen de islamisering van nl. Dit had groot in de kranten moeten komen. Groot in nieuwssites naar voren moeten komen. Nu weet ik het pas vier jaar later. Zal wel aan mij liggen.
Nu begrijp ik veel meer van de tweede kamer en zijn pro islam partijen. Nu begrijp ik ook de houding tegen De Graaf's uitspraken. Je mag in nl van het overgrote deel van de tweede kamer niet tegen de islamisering van nl zijn. Plots sta ik met de rug tegen de muur. Maar wel een stuk wijzer.

blaater | 13-12-14 | 19:48

@ Theo van Deursen | 13-12-14 | 18:53

De fundamentalistische islam, dat is de islam die teruggaat naar de basis: de drie bronnen van islam. Die gewone moslims waar jij het over hebt, dat zijn mensen die niet zoveel van de leer van de islam weten. Echter door lid van de club te zijn ondersteunen zij die leer wel. Vergelijkbaar met de gewone Duitser die in de jaren dertig op Hitler stemde. Zelf helemaal geen slecht mens, maar wel druk doende een niet zo fijne leer te faciliteren.

HoogToontje | 13-12-14 | 19:22

Goed dat dit nog eens onder de aandacht gebracht wordt!

Vogelbeest | 13-12-14 | 19:19

Wat je met moslims zou moeten doen mag je hier niet opschrijven.

implosie | 13-12-14 | 19:17

Sure. Doe een kleine test en pak de wapens af van de zogenaamde funda's en geef ze aan de gematigde moslim groepjes in de same neighbourhood. lachuh joh. Je weet niet wat je ziet. Of juist wel.

viridis | 13-12-14 | 19:07

@vraagstaart | 13-12-14 | 18:20

Dat is mijn punt: alleen fundamentalisten beweren de 'ware islam' aan te hangen, en pluizen boeken na op leerstellingen om na te volgen. De rest, dat moet u weten wanneer u in een islamitisch land woont, doet qua religie gewoon wat hun ouders ook deden, en hun ouders etc.

Die mensen zijn dus, zoals u zelf al zegt, minder op de hoogte van de islam dan 'wij hier in het verlichte Westen'. De gemiddelde reaguurder weet vermoedelijk meer van 'de islam' dan het merendeel van de moslims.

Maar het is de fundamentalistische islam die ze kennen. En met de gelijkstelling islam=nazisme beschuldigen ze alle andere moslims dus eigenlijk van vals bewustzijn. Een beschuldiging ook erg geliefd onder Marxisten, want hij valt niet tegen te spreken.

Theo van Deursen | 13-12-14 | 18:53

Erg sterk artikel. Kan geen grap erover verzinnen of iets aanvallen als een slinkse linkse lul.
-
Toch bekruipt mij enigzins het gevoel dat de populariteit van de Islam het failliet van de Westerse hedonistische levensbeschouwing aantoont. Je hebt immers tot van alles toegang: Dat lekkere wijf van The Hunger Games, bacon, wiet, alcohol, Goddeloze muziek. En dan kies je voor een djellaba en een sober leven in teken van Allah. Moet toch meer achter zitten dan dat zo'n jurk lekker zit en dat het je klokkenspel vrij laat dansen.

ernstige schade | 13-12-14 | 18:46

@Smarties | 13-12-14 | 17:51

Je ben niet goed wijs en een naar agressief ventje.

Skunk57 | 13-12-14 | 18:45

"Tot bekering / geloof in Jezus komen is wel degelijks iets goeds. Iemand die allerlei criminele dingen heeft gedaan en stopt met die dingen. Iemand die drugsverslaafd was of iemand die een drugsdealer was en zich bekeert en het daarna niet meer is. Het besef dat iemand schuldig staat voor God is in de gevangenis misschien sterker en de hoogmoed een stuk minder als je in die situatie zit".
Jezusismijnheer | 13-12-14 | 17:14
====
Zo is het maar net, alleen denk ik dat jouw reaguursel niet besteed is aan de meeste reaguurders, omdat die alles op 1 hoop vegen.

malang | 13-12-14 | 18:32

Als het gaat om islamitische criminelen in de gevangenis, dan is een klassieker het interview van Robert Spencer met de Deense psycholoog Nicolai Sennels die jarenlang dit soort mensen bestudeerd heeft. Rolmodel voor die islamitische criminelen zijn specifiek die islamitische criminelen die het meest kwaad zijn en vol zitten met haat jegens andersdenkenden. Het geeft een authentieke ‘cultureshock’ met de flegmatieke Denen, die niet begrijpen waar men zich zo druk over maakt. Hier is de video in Youtube: www.youtube.com/watch?v=XasKz9axKrc Met hier de tekst van het interview: www.jihadwatch.org/2012/04/robert-spen... Het spreekt vanzelf dat de doorgewinterde PC-wegkijker angstvallig dit soort informatie zal negeren, want zijn zorgvuldig aangekweekte Walt-Disney-versie van de islam mocht eens een deukje oplopen.

Benedict Broere | 13-12-14 | 18:27

@namensmijnhond | 13-12-14 | 18:07
De islam heeft niets, maar dan ook niets met beschaving te maken, wie dat durft te beweren, is ziende blind, horende doof en volslagen mesjogge.

smdyasc | 13-12-14 | 18:23

@Theo van Deursen | 13-12-14 | 17:46 Helaas: ik weet dat niet. Maar mogelijk komt dat omdat ik ervaringen heb met fundamentalistische moslims die door onze gemeenschap als "zuiverder in de leer" worden beschouwd. De ware islam, zo u wilt. Wat meer gematigde moslims zoals ondergetekende hebben het daar wel eens lastig mee.

Nu kan dat natuurlijk komen omdat ik in een islamitisch land leef, waar men minder in de gaten heeft wat de islam is dan in het meer verlichte Westen.

A propos: het blijft in deze ook apart dat de enige seculiere boeken die in een moslim-boekwinkel te koop zijn, geschreven zijn door de heren Hitler en Ford.

vraagstaart | 13-12-14 | 18:20

@Theo van Deursen | 13-12-14 | 17:49
Een 'beschaving' aanhangen? Wat is er zo beschaafd aan?

namensmijnhond | 13-12-14 | 18:07

nee ik zeg er ff niks over , het is weekend.
vandaag heeft mijn radicalisme vrij.

hakbarry | 13-12-14 | 18:07


Van Duyvenbode | 13-12-14 | 17:57
Lees nog eens, simpeler kan Hans het niet maken.

Derealist! | 13-12-14 | 18:04

@klaas.heitinga | 13-12-14 | 17:52

Ik beweer dat de overgrote meerderheid van moslims vredelievend is, en niet uit op het verdelgen van homo's, joden, ongelovigen etc. U beweert dat dit geen echte moslims zijn, anders zouden ze dat wel doen. Hans Jansen zegt immers dat het in hun heilige schrift staat

De denkfout die u aanstipt is dus precies de denkfout die u zelf maakt. Ooit van projectie gehoord?

Theo van Deursen | 13-12-14 | 18:01

Ik begrijp niet waar de discussie over gaat. Jansen heeft simpelweg een ervaringsfeit genoteerd. Meer niet. De Egyptische regering weet hoe je met islamo-fascistische zombies omgaat.
Die moet je bij elkaar zetten en niet bij andere gevangenen.
Gewoon wijsheid op grond van ervaring. Met dank aan de regering van Egypte. En dat wij dat hier ook beter kunnen doen. LIjkt me duidelijk. Discussie? Waarover? Case closed!

Rest In Privacy | 13-12-14 | 17:57

Niet eerder zo' n waar stukje gelezen.

Derealist! | 13-12-14 | 17:57

@Long Horn | 13-12-14 | 17:49

Dat hebben we zo afgesproken in een rechtstaat.

Supermatthijs | 13-12-14 | 17:52

@Theo van Deursen | 13-12-14. Helaas bent u het die een (ernstige?) denkfout maakt, die in de psychologie welbekend is onder de naam "no true scotsman" fallacy. Bent u wellicht lid van die club?

klaas.heitinga | 13-12-14 | 17:52

Skunk57 | 13-12-14 | 17:37
Alle 24000 aanslagen de afgelopen 12 jaar. Zoals al eerder gezegd, gelijkgezinden zoals Igor moeten het maar voelen, ook jij. De drugs maken jou niet alleen high, blijkbaar tasten ze ook je meelevendheid aan. Iets wat je blijkbaar al lang geleden hebt weg gesmoked.

Smarties | 13-12-14 | 17:51

@Supermatthijs | 13-12-14 | 16:34
Dan verbrandt er tenminste wat geld..

Long Horn | 13-12-14 | 17:49

@namensmijnhond | 13-12-14 | 17:38

Dat zijn uw parallellen, tussen een vluchtig periodegebonden ideologietje en een eeuwenoude religie en beschaving aangehangen door anderhalf miljard mensen?
Pull another one.

Theo van Deursen | 13-12-14 | 17:49

@vraagstaart | 13-12-14 | 17:40

Fundamentalistische moslims vertegenwoordigen niet de islam, zoals u schijnbaar weet, en dus gaat het niet aan de islam gelijk te stellen met het fundamentalisme, of moslims met nazi's.

Jezus het is gvd geen raketchirurgie dit. Gewoon even de haat en angst uitzetten en logisch nadenken,

Theo van Deursen | 13-12-14 | 17:46

@vraagstaart | 13-12-14 | 17:40
Mensen zijn geen sociale dieren....

necrosis | 13-12-14 | 17:43

@Theo van Deursen | 13-12-14 | 16:55 Ik ken heel veel leuke moslims, ben er trouwens zelf eentje (moslim dat is, volgens mijn vrouw dan een leuke). Maar dat betekent niet dat ik fanatieke moslims die de Koran naar de letter uitleggen niet gelijk mag stellen aan fanatieke nazi's. Gewone nazi's waren mensen als jij en ik: gematigde mensen, onderworpen aan een extreme ideologie.

In dat verband ken ik moslims die extremer worden omdat hun omgeving (imam's, dorpsgenoten) dat opdringt. En moslims die gematigder worden door uit die omgeving te vertrekken. De mens is een sociaal dier en geneigd zich aan de mores van de sociale habitat aan te passen, dan wel opinieleiders in die habitat te volgen. Daarmee heeft Janssen imo een punt.

vraagstaart | 13-12-14 | 17:40

@jeedee | 13-12-14 | 17:25

Het van regeringswege tegengaan van islamisering is iets anders dan het tegengaan van radicalisering. Het eerste is strijdig met de vrijheid van godsdienst en een handvol andere Nederlandse kernwaarden. Het tweede is expliciet regeringsbeleid, en zou dus een handvat kunnen zijn om de verspreiding van moslimextremisme in de gevangenis tegen te gaan.

Altijd gratuit roepen dat de ander beter moet lezen wanneer de logica van diens redenering u gewoon ontgaat. De zoektocht naar zondebokken reikt kennelijk tot diep in de denkwereld.

Theo van Deursen | 13-12-14 | 17:39

Er zitten in de gevangenis nogal wat mensen met een laag IQ. Ze zijn makkelijk te beïnvloedden en vatbaar voor status, zo menen ze erkenning te krijgen van anderen.

Dus erg vatbaar voor islamisering.

Meeroever | 13-12-14 | 17:38

@Theo van Deursen | 13-12-14 | 16:55
Er zijn wel degelijk parallellen. In 40-45 en de periode daarvoor liepen de meeste Duitsers mee met de wanen van het nazisme. Er waren maar enkelen die zich daartegen uit durfden te spreken maar daarmee werd dan ook snel afgerekend. Nu zien we hetzelfde met moslimextremisme. Nu zijn de helden de extremisten mag je stellen want ook nu weer zijn maar enkelingen die zich daar tegen uit durven te spreken en ook nu weer moeten die oppassen niet afgerekend te worden. En zoals de jood de sigaar was onder de nazi's zijn ze dat nu weer onder de islam. De islam vertoont in alle opzichten de trekjes van fascisten.

namensmijnhond | 13-12-14 | 17:38

@Smarties | 13-12-14 | 17:28

Iemand die met "mongool" begint heeft meteen mijn aandacht.
Even voor de goede orde, hoeveel bomaanslagen met islamitische achtergrond heb jij eigenlijk overleefd???

Skunk57 | 13-12-14 | 17:37

Theo van Deursen | 13-12-14 | 16:37
U verdedigd hier de islam, zoals gewoonlijk. Ik vraag u, leg maar eens uit waarom de islam te verdedigen valt?

Smarties | 13-12-14 | 17:37

Nieuwe vrienden en nieuwe vijanden.

nemeton | 13-12-14 | 17:34

Geniaal betoog, Meneer Jansen.
Chapeau! Ik wil bij deze pleiten voor het opspuiten van een eiland een paar mijl buitengaats, waar we een soort Alcatraz kunnen realiseren om moslims op te sluiten.
.
Bij voorkeur eentje met drie vleugels: een shiitische, een soennitische en en "overigen".
Ze kunnen elkaar dan tijdens de luchturen te lijf gaan.

McPhart | 13-12-14 | 17:32

@necrosis | 13-12-14 | 17:28
* Biertje aanreiken doet.. *

Wijze uit het Oosten | 13-12-14 | 17:29

Igor Putkin | 13-12-14 | 16:46
Mongool! Ze zijn dus niet uit gereisd? Nee, nu kunnen ze alleen hun moord plannetjes in Nederland voortzetten. Aanslagen plegen. Ik hoop van harte dat het u en gelijkgestemden raakt, maar niet de mensen die mordicus tegen dit soort maatregelen zijn.Je bent een luis in de pels, ga een keer bloeden. Met je zogenaamde rechtvaardige' kijk op deze wereld. Ik zou je jankmuil wel eens willen zien, als de bom aanslag nog in je oren tuit, en je verdwaast door de straat loopt, van hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren?

Smarties | 13-12-14 | 17:28

@Wijze uit het Oosten | 13-12-14 | 17:21
Bekeerlingen moeten zich 'bewijzen'.
Bekeerlingen kunnen van mij ongezien...
Afijn, je weet wel.
*steekt nog een peuk op*

necrosis | 13-12-14 | 17:28

@Igor Putkin | 13-12-14 | 16:46
Die worden aan de verkeerde kant van de grens tegengehouden.....

Nilfisk | 13-12-14 | 17:27

Theo van Deursen|13-12-14|16:55
Moslimextremisme gelijkstellen met islam is zoiets als de SS gelijkstellen met nazisme.
Volkomen terecht.

viridis | 13-12-14 | 17:27

Wijze uit het Oosten | 13-12-14 | 17:21 Daar is niks mis mee ligt er alleen in waarin. Iemand vatte het verschil tussen de islam en christendom in een woord samen calvary of cavalry.

Jezusismijnheer | 13-12-14 | 17:27

@Theo van Deursen,
Extremisme wordt door hans niet gelijkgesteld aan Islamisering, beter lezen. Hij zegt dat door de wet die tegengaan van islamisering verbiedt, het onmogelijk is om moslimextremisten apart te zetten in de bajes. Dat die extremisten dan geen zieltjes kunnen winnen, is effectief 'het tegengaan van islamisering' en dus verboden wegens bepaalde mensenrechten enz.

jeedee | 13-12-14 | 17:25

@Jezusismijnheer
Jezus wat een onzin

AbleArcher13 | 13-12-14 | 17:24

Net als ex-rokers de meest fanatieke anti-rokers zijn, zijn vaak de bekeerlingen de meest fanatieke gelovigen...

Wijze uit het Oosten | 13-12-14 | 17:21

@Jezusismijnheer | 13-12-14 | 17:19
Kan je niet elders gaan lopen bekeren?

necrosis | 13-12-14 | 17:21

Maar ik denk waar de schrijver op doelt is iemand die zich bekeert tot de islam om vervolgens in Syrie te gaan strijden. Daar waar iemand die zich radicaal omkeert naar Jezus (wat iets goeds) is een atheist hoogstens hoofdpijn geeft daar waar iemand die zich radicaal naar de islam omkeert je hoofd eraf gaat.

Jezusismijnheer | 13-12-14 | 17:19

@smdyasc | 13-12-14 | 17:13
Domlinks probeert uit alle macht om hun pluche zetels te behouden nadat de arbeider die macht/ geldgeile proleten de rug hebben toegekeerd.
Tegelijkertijd stoppen die plucheplakkers hun kinderen het liefst op een 'witte' school.
Duidelijker kan het niet!

necrosis | 13-12-14 | 17:18

Tot bekering / geloof in Jezus komen is wel degelijks iets goeds. Iemand die allerlei criminele dingen heeft gedaan en stopt met die dingen. Iemand die drugsverslaafd was of iemand die een drugsdealer was en zich bekeert en het daarna niet meer is. Het besef dat iemand schuldig staat voor God is in de gevangenis misschien sterker en de hoogmoed een stuk minder als je in die situatie zit.

Jezusismijnheer | 13-12-14 | 17:14

-weggejorist en opgerot-

kaapkos | 13-12-14 | 17:14

Blijft vreemd dat de islam als enige van de fascistische ideologieën door domlinks verdedigd wordt en zelfs wordt bejubeld.

smdyasc | 13-12-14 | 17:13

@Igor Putkin | 13-12-14 | 16:56
Ik kom weer terug op mijn oorspronkelijke reaguursel om mensen bij de poort te selecteren om niet achteraf te hoeven janken.
Kom eens met wat inhoudelijke content, in plaats van 'ja, en...?'

necrosis | 13-12-14 | 17:09

Hans let op de kleintjes en dat kon wel eens een hele flinke slok op een borrel schelen.

Islamofiel | 13-12-14 | 17:09

Maar als ik het stukje van Hans nog eens even op mijn gemak nalees is hij dus bang dat jihadisten in de gevangenis mensen bekeren. Die kans lijkt me niet erg groot evenals de steeds weer vermeende invloed van de islam op criminelen niet groot is. De onderklasse waar zij meestal uit komen wel.

Supermatthijs | 13-12-14 | 17:05

Geloofwaardig betoog.
Weg met ons.

De Geus | 13-12-14 | 17:03

@vraagstaart

Dat is natuurlijk onzin, dat weet jij niet

Jim Lovell | 13-12-14 | 16:58

necrosis | 13-12-14 | 16:52
Ja, en...?

Igor Putkin | 13-12-14 | 16:56

Verder heb ik nooit zo goed begrepen waarom religie in dit soort instanties als iets goeds gezien word. Net zo min als integratie via de moskee of dergelijke.
Ondanks dat ik niet vind dat mensen een mensonterend bestaan moeten hebben in de bak vind ik wel dat bepaalde vrijheden verdwijnen achter de tralies.
recht op een kerkdiensten en vrijstellingen cq aanpassingen in verband met geloof.
Te gek voor woorden dat men halal en koosjer kan eten in de bak.

miko | 13-12-14 | 16:56

@vraagstaart | 13-12-14 | 16:40

Moslimextremisme gelijkstellen met islam is zoiets als nazisme gelijkstellen met Duitsers.
Het mag, en is in bepaalde gevallen invoelbaar, maar het blijft een hatelijke denkfout.

Theo van Deursen | 13-12-14 | 16:55

@Supermatthijs | 13-12-14 | 16:43
Ach aan die no surrender gekkies is ook niks verloren als we die hun nationaliteit afpakken.

miko | 13-12-14 | 16:53

@Igor Putkin | 13-12-14 | 16:46
Mensen die strijden in een vijandig leger zijn nog altijd landverraders, en raad eens welke straf daar (vroeger) op stond....

necrosis | 13-12-14 | 16:52

@Igor Putkin | 13-12-14 | 16:46
Dat zijn ingenomen paspoorten,niet hun nationaliteit.

miko | 13-12-14 | 16:51

@smdyasc | 13-12-14 | 16:35
De tweede kamer moet zich eerst met terugwerkende kracht kapot schamen over die aangenomen GL motie en dan stante pede al die dhimmitude GL/Halsema waanzin en landverraad terug draaien.

Psycheltjes | 13-12-14 | 16:50

@Theo van Deursen | 13-12-14 | 16:37
" Fundamentalisme, radicalisme, extremisme, fascisme - het is allemaal islam, en islam is dat allemaal".

Ben blij dat je het nu ook inziet.

namensmijnhond | 13-12-14 | 16:46

necrosis | 13-12-14 | 16:39
En alweer een inhoudsloze repliek vol GS clichés.
Je hebt geen idee waar je het over hebt hè?

www.omroepwest.nl/nieuws/29-08-2014/op...

En vele anderen.

Igor Putkin | 13-12-14 | 16:46

Goede en gewogen column, heer Janssen. Hulde!

Nuchtere_Hollander | 13-12-14 | 16:45

@necrosis | 13-12-14 | 16:39

Dus ook Hells Angels en vrouwtjes die in het Israëlische leger gaan ? Die neiging om moslims altijd anders te behandelen hier snap ik niet.

Supermatthijs | 13-12-14 | 16:43

Dit was niet echt Hans' meest verheffende schrijfsel.
Oud nieuws.
Jammer, want ik ben fan!

Paulus de Bk | 13-12-14 | 16:41

Islamisering mogen we niet tegengaan van de regering. Als dát niet mag, is het tegengaan van nazificering natuurlijk ook niet toegestaan.

Gelijke monniken, gelijke beulskappen tenslotte.

vraagstaart | 13-12-14 | 16:40

@Supermatthijs | 13-12-14 | 16:34
Nope, bij de poort selecteren en bepaalde mensen geen toegang verlenen.
Gewoon naar Australisch model.
Werkt beter dan die laffe taakstrafjes in Nederland.
D'66 rechters moet je niet belasten met dingen waar ze geen verstand van hebben!

necrosis | 13-12-14 | 16:39

Nu is het woord radicalisering dus alweer vervangen door islamisering. Zo gaat dat, de geleidelijke gelijkstelling van een religie en cultuur aan haar extreemste verschijningsvormen.

Helaas gaat het argument - dat de regering hier niets doet omdat het schrikbeeld van 'islamisering' niet mag dienen als leidraad voor beleid - dan ook niet meer op, omdat het tegengaan van radicalisering wel degelijk expliciet beleid is.

Maar ja, kan het schelen. Fundamentalisme, radicalisme, extremisme, fascisme - het is allemaal islam, en islam is dat allemaal.
En moslims die dat ontkennen moeten maar eens met een echte imam gaan praten over de ware islam.

Theo van Deursen | 13-12-14 | 16:37

Van de hak op de tak, dit.

Wel, religie moet de gevangenis in, scheelt een boel gedoe.

Jim Lovell | 13-12-14 | 16:37

.. en ja. Gevangenissen en Vogelaarwijken zijn uitstekende kweekvijvers voor een religie die kansloosheid tot een deugd verheft.
Hoe meer kansloosheid, armoede en criminaliteit, hoe blijer de Boze Profeet is met de integratie.

Jan Passant mk2 | 13-12-14 | 16:36

Als de Tweede Kamer werkelijk zou staan voor mensenrechten, wordt tegengaan van de islamisering alsnog juist een speerpunt van het Nederlandse beleid.
De Kamer dient af te rekenen met schadelijke GroenLinks-moties uit het verleden.

smdyasc | 13-12-14 | 16:35

Ja. De islam heeft zich door den eeuwen heen zo populair kunnen maken, omdat het een echte slechtemannen-beweging/religie is, waarin alles is toegestaan wat een "normale" God verbiedt . Mits de verkrachtingen, moord en de verkoop van slaven maar dienen tot vermeerdering van islam.

Ik denk daarbij aan het meest zuivere en moderne voorbeeld van de Ware islam: ISIS.
Ook heel populair bij de meest kansloze van "onze" hangjongeren. En bij 73% van de gematigde moslims.

Jan Passant mk2 | 13-12-14 | 16:34

@necrosis | 13-12-14 | 16:30

Voor de rechter brengen lijkt me een stuk logischer.

Supermatthijs | 13-12-14 | 16:34

Daar dit al langer bekent was, waarom dan niet eerder in acht genomen?

InfidelRevolution | 13-12-14 | 16:34

Gevangenis. Nieuwe vrienden maken en tot een groep behoren zodat je bescherming hebt tegen andere groepen? Anders wordje door Bubbba ingezeept?
Sure. het is hier de USA niet. ( als het DAAR al zo werkt).
Leuk voor de film maar helaas.

viridis | 13-12-14 | 16:30

Mijn god, waar we allemaal niet aan moeten denken!

J. Jarig | 13-12-14 | 16:30

Jihadisten moet je bij terugkeer aan de grens gewoon de toegang tot Nederland kunnen weigeren.

necrosis | 13-12-14 | 16:30

-weggejorist en opgerot-

tisnuechtop | 13-12-14 | 16:28

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl