Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Nederland is een ongezellig feestje

nlfeestjegezellig.jpgNederland is een huis en de bewoners geven een feestje. Iedereen is uitgenodigd en geniet bij binnenkomst automatisch dezelfde, gedeelde en gelijkwaardige grondrechten. Dat is de beste manier om het gezellig te houden. In de huisregels, die in het fundament van de woning gegoten zijn, staat bijvoorbeeld dat iedereen gelijke behandeling verdient. Zo niet, dan mag je jezelf daar vrijelijk tegen uitspreken, en dan wordt een oplossing gezocht waarin iedereen zich in kan vinden. Ook hebben alle feestgangers het recht om van basale faciliteiten zoals het toilet gebruik te maken, want we schijten in Nederland niet waar ons bed en ons brood staat. Andere zaken, zoals respect en inspraak, zijn vrij om te verdienen voor iedereen van goede wil. Een voorwaarde daarvoor is bijvoorbeeld dat je hapjes en drankjes meebrengt naar het feest, om de proviandkast gevuld te houden. Bijna iedereen die capabel is, doet daaraan mee. Maar wat nou als je een nieuwe gast bent op het Nederlandse feestje, en je was nog niet bekend met deze participatieregel, wat dan? Geen nood! Nederland biedt een compromis: keukendienst, aan het gastfornuis. Daarmee draag je bij aan ieders welzijn, in ruil voor toegang tot de koelkast en de drank. Gerechten die je maakt, mogen zo divers zijn als je maar wil. Hollanders houden van lekker eten houden en hoewel ze de conservatieve hutspot nooit zullen afzweren, is de multiculinaire smeltkroes altijd het proberen waard. Het is tenslotte een feestje, en feestjes moeten niet saai worden. Bovendien zul je naast het opbouwen van rechten ook respect en mogelijk zelfs bewondering afdwingen voor je kookkunsten. De sfeer in Nederland? Gezéllig, want bijna iedereen - bewoner en gast - doet leuk mee. Maar al die proviand en gezelligheid lokken steeds meer nieuwe gasten op het feestje binnen, die óók geen eten of drinken meebrengen. Maar gastvrij als we zijn, én met een blik op de huisregels, besluiten we coulant te zijn. Neemt en eet, er is genoeg. Andere gasten moeten toezien hoe nieuwkomers op het feestje zich tegoed doen aan de proviandkast. Sommigen worden daar chagrijnig van. Waarom moeten zij wél bijdragen aan het op peil houden van de voorraadkast, terwijl anderen zomaar mogen pakken wat ze willen? Hoeveel zit er eigenlijk nog in die kast? Komen we daar wel mee toe voor iedereen, en hoe lang nog? De sfeer op het feestje wordt minder gezellig. Nieuwe gasten doen steeds minder hun best om er bij te horen, en de bewoners laten het maar een beetje begaan. De nieuwe gasten verdwijnen naar de kelder, waar ze hun eigen slingers ophangen en hun eigen liedjes zingen. Met een hoekje voor de bidmatjes en een oude televisie met een grote antenne om programma’s van thuis te kunnen kijken. Sommige keldergasten gaan boven op strooptocht in de proviandkast, of ze pikken van de borden van anderen. De bewoners durven niet zo goed in te grijpen. Uit een diepgewortelde overtuiging van het belang van gastvrijheid en uit respect voor grondrechten, maar ook uit angst voor escalatie. De meest volgevreten gasten van boven brengen eten en drinken naar de kelder in de hoop daarmee toenadering en een betere omgang te kopen. Proviand voor en door Allen Zo kabbelt de status quo voort. Totdat een van de keldergasten plots een schilderijtje aan de muur ziet hangen, met daarop een Oud-Hollandsch tafereel. Het stoort hem mateloos. Een andere gast ziet een kunstwerk dat hij provocerend vindt. Beiden doen ze hun beklag bij de bewoners. Ze beroepen zich daarbij op hun onvervreemdbare grondrechten en eisen de verwijdering uit het huis van de aanstootgevende attributen. Een deel van de bewoners overweegt gehoor te geven aan de eis, maar een ander, veel groter deel van de bewoners maakt zich boos. Je kan toch niet zomaar ergens binnenwandelen, de voorraadkast leegvreten en dan óók nog gaan klagen dat de inrichting van het huis niet naar je zin is? Het ene kamp, met daarin de feestcommissies Proviand voor en door Allen (PvdA) en Voorraad Voor Deelgenoten (VVD) komt lijnrecht tegenover het kamp Proviand Verdelen naar Verdienste (PVV) te staan. Terwijl de bewoners kibbelen, vernielt een andere nieuwe gast een uitdagende lingerieposter die in de kelder aan de muur hing. J'Accuse! Dan ploft er plots een pamflet op de mat. Via de opiniepagina van de Azijnbode, de krant van het meest volgevreten deel der bewoners, wordt iedereen getrakteerd op een onvervalste Jengelende OnsMoetWeg Opinie Polemiek ('JOOP'). Bestuurskunde-hbo'er @Nouredine Tighadouini schrijft namens de keldergemeenschap onverbloemd alle schuld van de rotsfeer in Huize Nederland in de schoenen van het immer soepel te beschuldigen "Telegraaf-volk en PVV-lui", en sneert het Zwarte Piet-minnende deel der natie (lees: bijna iedereen) nog even richting het racismehoekje. Geen woord over de minstens even dubieuze "bijdragen" aan het debat door Garioïden, of het slachtofferrol spelende islamitische smaldeel der medelanders. Goed, het is een polemiekje en dan moet je een kant kiezen. Maar hoe ver kun je gaan zonder al je geloofwaardigheid te verliezen? Het is nog retehypocriet ook: Nouredine werd zelf wel eens speels polemisch een 'zandneger' genoemd toen hij iets doms riep over het recht op belediging, waarop de gekrenkte jongeman prompt aangifte ging doen. Beter kunnen we Nouredine dus een loszandneger noemen. Want dat is zijn argumentatiestijl: los zand. Er is geen zandgebakje van te bakken, maar je blijft wel tandenknarsend achter. De oplossing die Nouredine's misbaksel aandraagt om de sfeer op het feestje in Huize Nederland te herstellen? Nederlanders, pas je aan de nieuwkomers en hun wensen aan, want anders blijft het ongezellig in Nederland. En het bleef nog lang onrustig op het verstoorde feestje in Huize Nederland.

Reaguursels

Inloggen

Toffe vergelijking, maar het onderscheid tussen bewoners en gasten is wel een beetje misleidend. Immigranten die kritiek hebben op de Nederlandse cultuur zijn officieel Nederlander geworden, met alle rechten en plichten die daar bijhoren. Ze moeten dus niet beschouwd worden als 'gasten,' maar als 'bewoners'. En bewoners hebben wel degelijk iets te zeggen over de inrichting van het huis waarin zij wonen.

Yliaster | 30-11-14 | 17:17

Nouredine zegt: "... maar ter bescherming van Zwarte Piet staat de ene helft van de bevolking het andere gedeelte naar het leven.".
Volgens mij lagen de verhoudingen pro Piet/anti Piet iets anders. Namelijk 95% voor, 5% tegen.

J. Jarig | 30-11-14 | 17:07

>Nieuwe Nederlanders blijven hier en zullen hun rechten afdwingen met alle toegestane middelen.
Mooi. Die rechten zijn er voor iedereen, ongeacht de huidskleur of afkomst. Het recht om je gekwetst te voelen bestaat echter niet, en het is niet toegestaan om buiten de aangewezen plekken te gaan demonstreren en de openbare orde te verstoren (en de schuld bij de Politie te leggen, want: Raciale profilatie...).
>Zwarte Piet is overgebleven symboliek uit het koloniale tijdperk.
Alleen voor bekrompen geesten en mensen die in het buitenland hebben gestudeerd. Voor de mensen die er niet zo om geven is Zwarte Piet onschuldig: Zwarte Piet is Zwarte Piet en Racisme is Racisme. Voor mensen die er wel om geven is Zwarte Piet de duisternis die samen speelt met het licht om zo het licht in de duisternis te creeeren. Voor weer andere is Zwarte Piet hun leven, en zij werken honderden uren per jaar om zo veel mogelijk kinderen gelukkig te maken, voordat de ouders het voor ze verpesten, door slavernij symboliek op te dwingen aan Zwarte Piet, al vieren wij hier elk jaar een feest om de slavernij te vieren. Sinterklaas indirect een slaverdrijver noemen, is overigens ofwel het toppunt van satire, ofwel kwetsend aan een bijgeloof van vele Nederlanders. Een beetje als zeggen: "Elke neger staat symbool voor de hedendaagse slavernij in Afrika."
>Het is een karikatuur van de zwarte Afrikaan, bezien vanuit de tijdgeest van de slavernij.
Dit zou je objectief kunnen aantonen, hetzij Zwarte Piet al lang deze rol niet meer speelt. Ringen door de neus en met een stom Surinaams accent praten is er al lang niet meer bij.
> In het buitenland is het een voldongen feit dat het sinterklaasfeest als zodanig niet deugt.
Daarmee haal je het dus uit de context van de Nederlandse cultuur. Daarmee toon je die cultuur geen respect, en pleit je voor een wereld waar geen land gekwetst mag voelen door een ander land met een andere cultuur. In het ene land is de stier heilig, in het andere land is de stier een gevecht, in weer een ander land is de stier voer voor de BBQ, of mag deze onverdoofd geslacht worden. In veel andere, ook Europese, landen, walgt men van het onverdoofd slachten en heeft het verboden omdat het niet deugd om dieren te laten lijden zodat geloofsgekkies kunnen eten volgens een 2000 jaar oud recept. In Nederland respecteerd men echter de geloofsovertuiging: We vinden het niet prettig, ja zelfs niet deugen, maar je bent vrij om je geloof praktisch te belijden.
> De weerstand in de maatschappij om het feest aan te passen komt echter niet voort uit liefde voor het kinderfeest, zoals sommigen beweren.
Dit heb je niet goed begrepen. Dit is de eerste strohalm die Nederlanders aangrijpen als ze zien dat een eeuwenoud feest gesloopt wordt door de verdoofde slachtofferrollen: Sint en Piet zijn mij lief, omdat ik er zo goede herinneringen aan heb.
> Het maakt kinderen namelijk niet uit welke kleur Piet heeft.
Dit klopt als een bus. Waarom maakt het sommige volwassenen dan wel iets uit? Waarom die problematiek van racisme opdwingen aan een kinderfeest (en de volwassenen die het organiseren?)
> De aversie tegen verandering komt voort uit de gedachte: 'Wij Nederlanders bepalen!'
Nee, de aversie is niet tegen verandering. Nederland staat en stond open voor verandering, hetgeen het misbaksel Bukake-piet allerzieligst aan heeft getoond. De aversie is tegen mensen als Gario, die de tolerantie van Nederland misbruiken om de slavenzin door te drijven.
> De grimmige sfeer rond deze maatschappelijke discussie staat dan ook niet op zichzelf.
Inderdaad. Gario heeft knap aangetoond dat Nederland niet overal open grenzen heeft. Dat er grenzen zijn aan onze tolerantie en wil om nieuwelingen het naar de zin te maken. Zeker als deze nieuwelingen verwachten dat wij tolerant zijn naar hun racisme of geweldsmonopolie op straat, in de religies en in het openbaar vervoer.
> Een gedeelte van dit land leeft nog steeds in de veronderstelling dat we leven in het Nederland van de jaren vijftig.
Nee een gedeelte van dit land vind het wel best om één keer per jaar deze ouderwetse oudbolligheid te vieren, alsof zij weer bestond. Dit zou je als Moslim toch moeten kunnen tolereren.
> De migrant moet daarom dankbaar zijn, de meerderheid naar de mond praten, is te gast en moet vooral niet te eigenzinnig zijn.
Klopt. Overigens hoeft de migrant dit niet te zijn, we hebben vrijheid van gedachte in dit land. Maar als je uitgenodigd wil worden door de buren, moet je je openstellen voor de normen, waarden, regels en meerderheid in het land waar je toevlucht hebt genomen (en dankbaar gekregen).
> De migrant is niet van hier en de democratie is niet aan hem besteed, aldus de pro-Piet'ers cum suis.
Tuurlijk wel! Migranten moeten meedoen met de Nederlandse cultuur. Wij kennen een democratie en nu dus de migranten ook. Weinig migranten stemmen op de PVV en die partij merkt dat echt wel hoor.
> verharding en verruwing in een maatschappij
Even eerlijk: Twee mensen maakten gebruik van hun recht op vrijheid van meningsuiting, en werden door kogels keihard de mond gesnoerd. Dat het debat in Nederland verruwd, verrechts en verhard was kwam van twee Turken in de PvdA die blijkbaar een debat met: "Moge Allah u straffen" wel fijn, links en zachtaardig vinden. Gekwetste radicalen verstoren een kinderfeest. Satiristen zijn nu bang om een cartoon met een varken te tekenen. En die verrechtsing van het debat: Dit komt niet alleen door domme tokkies, maar vooral door domme Marokkanen en Turken en Antilianen en Surinamers die de scooters van die domme tokkies stelen. Steek de hand dus in eigen boezem. Als 80% van de Turken IS-strijders helden vind, dan kan ik mij zo voorstellen dat hun debatten ook niet zo links en zachtaardig zijn.
> Deze neerbuigende houding werkt alleen maar averechts.
Klopt. Je moet niet buigen, voor niemand niet. Als je de meerderheid aan je kant hebt, hoef je dus in het vervolg niet aan tafel met Gario en Co. Deze Zwarte Piet buigt voor niemand!
> Er is namelijk een zelfbewuste derde en vierde generatie nieuwe Nederlanders opgestaan (niet te vergelijken met de variant excuus-allochtoon). Zij hebben meer verstand van wat de democratische rechtsstaat behelst...
Met een "rot op naar je eigen eiland!" voer je inderdaad geen actieve democratie. Maar een ongevallige en gevoelige positie demonstreren waar dit niet toegestaan is, is dan ook geen democratie, maar een regelrechte aanval. Die demonstranten moeten hun recht op demonstratie beter behelzen, en Nourdine had een andere maatschappijleraar moeten hebben, maar hoeft verder niets van mij te behelzen. Het is leuker als hij woorden als democratie blijft misbruiken, terwijl hij denkt slimmer te zijn dan de PVV-tokkie. Life imitates Satire.
> 'Zwarte Piet een erfenis van een achterlijke tijd en een achterlijke cultuur'. Een gedurfde uitspraak, ondanks het gegeven dat nieuwe Nederlanders constant op dergelijke wijze aangesproken worden.
Dit mag in Nederland! Als je hetzelfde roept over de Islam moet je wel uitkijken voor je halsslagader. Het is ook een beetje achterlijk, maar het is onze boerse achterlijkheid, en sommigen zijn daar juist trots op, zoals sommige trots zijn een hoofddoek te dragen. Dus ja: Zwarte Pieten en Moslims hebben beiden een achterlijke cultuur. Als wij nu Zwarte Piet iets minder zwart maken, maken de Moslims dan de Islam gematigder? Of werkt het zo niet?
> Ook satire is tegenwoordig verworden van een middel om op humoristische wijze maatschappelijke kritiek te uiten tot een instrument waarmee je discriminatoire uitspraken kunt doen.
Voor of nadat Theo van Gogh werd afgeslacht door een racist? De satire was altijd al een middel om discriminatoire uitspraken te doen. Erasmus bijvoorbeeld. Zelfs bij demonstraties geeft Nederland het recht om discriminatoire uitspraken te doen, zoals: Minister president Rutte vind witte levens belangrijkers dan bruine levens. Of: Zwarte Piet kan, mag, hoort en moet niet in Nederland.
> Maar deze generatie denkt in termen als 'je maintiendrai' en deinst er niet voor terug veranderingen af te dwingen met de middelen die een democratie ter beschikking stelt.
Joh, als je de geschiedenis voor én na de slavernij gewoon goed bekijkt, dan zie je dat Nederland dit allang gehad heeft. Wie hebben hier voor alles en iedereen gedemonstreerd. De koek is op. Men kwam hier zelfs op voor de rechten van het insekt (zie de insektensekte). Gaap. Met Zwarte Piet zitten jullie te zeuren in de marge van de laatste pepernootkruimel.
> loopt het risico om geframed te worden als een onruststoker, extremist of persoon met een eigen agenda. Zoals nu ook gebeurt met de anti-Zwarte Pietbeweging.
Ach, hoe zielig, je plaatst jezelf eerst buiten de Nederlandse cultuur, verstoort de rust tijdens een kinderfeest, nodigt extremistische AFA uit, scheld het koningshuis uit voor domme racisten, en je hebt reperations van slaven hoog op de verborgen agenda staan. En dan wordt je geframed door de, eens zo linkse, media. Eihoofd.
> De essentie van de democratische rechtsstaat...
Dit standpunt mag je houden Nourdine. De meerderheid die zich poldermodelig aanpast aan een minderheid die NIETS wil toegeven, heeft in mijn optiek namelijk meer te maken met een dictatuur. Wie niet voor ons is, is tegen ons, en wie voor Zwarte Piet is, is een racist.
> En de verwachting is dat deze ontwikkeling zich geleidelijk, maar gestaag voort zal zetten. Culturen zijn veranderlijk en tradities kun je aanpassen. Het sinterklaasfeest is hierop geen uitzondering.
Juist. Kikkers moet je langzaam gaarkoken. Als je een suikerklontje in een grote pot zwarte koffie gooit, moet je heel hard en lang roeren totdat het volgende slokje wat zoeter smaakt. En wie zoet is krijgt lekkers. Maar waar wil je naartoe Nourdine? Jij bent zeker hele zoete thee gewent? Of wil je liever dat we alleen maar kopjes pure suiker drinken in de toekomst?
> De ophef en tweespalt in de maatschappij naar aanleiding van de Zwarte Piet-discussie is ongekend.
Juist. Het heeft aangetoond dat de migranten alles mogen hebben en doen. Dan de autochtone Nederlanders vooral veel geven, en dat je punten kan verzinnen, waarop Nederlanders weigeren nog meer te geven. Dan kun je lekker gnuifelen dat die Nederlanders toch niet tolerant waren als gedacht. Beetje ongevraagd aanschuiven bij het avondmaal om zes uur 's avonds en dan de gehele Nederlandse gastvrijheid afrekenen op de kwade blikken (en halve Halal gehaktbal) die je krijgt. Maar met MH17 en de AOW heeft het niets te maken. Tenzij vliegtuigen en ouderen ook racistisch zijn natuurlijk. Je weet het niet met deze half-opgeleide half-Berberboer generatie.
> Men is zo bevreesd geraakt de Nederlandse identiteit te verliezen, zo bang voor nieuwe Nederlanders, zo angstig voor het tempo waarin dit land veranderd is, dat de gedachte om Nederland en zijn identiteit opnieuw vorm te geven, niet eens is opgekomen.
Precies. En de Moslims zijn zo bang hun identiteit te verliezen, zo bang voor de institutionele racisten, zo angstig voor de verruwing en verharding van het debat, en het rappe de tempo waarmee dit land haar kinderen verloederd, dat de gedachte om zijn identiteit opnieuw vorm te geven, en aan te passen aan de huidige moderne samenleving, niet eens is opgekomen. In plaats van angst, toont zij echter vaker ontkenning, woede, geweld, radicalisme. Om haar verloren identiteit recht te doen, studeert zij een variant van de Islam, die nog extremer en ouderwetser is, dan in de Islamlanden waar zij ooit vandaan gingen, om hun kinderen een goede opleiding bestuurskunde te laten doen. Als de Moslimlanden klaar zijn voor Christelijke kerken, dan zij wij Nederlanders klaar voor de hogere minarettorens.

ernstige schade | 30-11-14 | 15:18

Kaan78 | 30-11-14 | 14:30
Tuurlijk, de gastheer heeft alles maar te accepteren om het 'gezellig' te houden. Je bent het er in elk geval mee eens dat het gasten zijn en geen medebewoners, en dat het ze dus vrij staat om naar huis te gaan als de sfeer hen niet aanstaat.

harbi | 30-11-14 | 14:38

Bij een gezellig feestje spot je niet met je gasten zoals Zwarte piet. En beschuldig je ze niet van diefstal (Marokkaan) en vind je niet raar dat hij uitkomt voor zijn culturele achtergrond (Turk). Jullie mogen best zelf ook inzetten om het gezellig te houden. Het probleem ligt meer in de voorzieningen om te werken en de proviand kast te vullen. Die kast is al goed gevuld, we doen het veel beter dan de landen die wij onderdrukken en roven. Laten we ook de oorspronkelijke mensen helpen om normaal te reageren en niet gelijk iedereen te criminaliseren en te marginaliseren.

Kaan78 | 30-11-14 | 14:30

Van Rossem, duidelijker kan hij het niet maken.
Briljant verhaal!
Lauwerkrans en standbeelden uitpakken doet.

Peshmelba | 30-11-14 | 14:25

De oplossing is simpel, we laten de kelder vol lopen met water.

Bolder | 30-11-14 | 14:03

Potverdomme, kom ik terug van vakantie, zit me huis vol met vreemde gasten, is me proviandkast leeggevreten, en willen die gasten niet oppleuren. Gaan ze allemaal zeiken over gastvrijheid, godsdienstvrijheid racisme, me huis uit stelletje debielen. ;o)

Ghard Leers | 30-11-14 | 13:52

Het is kiezen of delen. Als het bezoek misbruik blijft maken van diens gastvrijheid, komt er een moment dat de heer des huizes naar de schuur loopt en zijn honkbalknuppel opzoekt.

harbi | 30-11-14 | 13:47

Ik vind dit vrij ver gaan. Silicium is een pijler van onze beschaving, waar zou Anton Philips zijn zonder zand?

BlakeMiddle | 30-11-14 | 13:45

"Ook satire is tegenwoordig verworden van een middel om op humoristische wijze maatschappelijke kritiek te uiten tot een instrument waarmee je discriminatoire uitspraken kunt doen."
Satire is niet meer mogelijk, Nouredine, want die "zelfbewuste derde en vierde generatie nieuwe Nederlanders" hebben tot in de theaterzalen extra ruimte geclaimd voor hun al te lange tenen en de komedianten en humoristen daarmee de mond gesnoerd. Satire is enkel nog mogelijk richting degenen die destijds, in de jaren vijftig, toen Nederland zoals jij stelt nog achterlijk was en onbekommerd achterlijke kinderfeestjes vierde, al bereid waren zich een spiegel voor te laten houden.
Als iets inmiddels duidelijk is geworden, dan is het wel dat die "zelfbewuste derde en vierde generatie nieuwe Nederlanders" een verbod willen invoeren op spiegels die richting hun eigen godsdienst, hun eigen cultuur, hun eigen afkomst worden gedraaid, en tegelijkertijd het autochtone deel der natie willen dwingen om zich te omringen met hun eigen spiegelbeeld en zich diep te schamen op wat zij dan in veelvoud waarnemen.
"Culturen zijn veranderlijk en tradities kun je aanpassen. Het sinterklaasfeest is hierop geen uitzondering." Inderdaad, Nouredine, culturen zijn veranderlijk en tradities kun je aanpassen. Dus die verdomd lange tenen van die"zelfbewuste derde en vierde generatie nieuwe Nederlanders" hoeven niet tot in de eeuwen der eeuwen zo verdomd lang te blijven, en je mag dus best wel eens in je eigen spiegel kijken en je zo nu en dan schamen, diep schamen voor wat je dan ziet.

Schoorsteenveger | 30-11-14 | 13:37

Ik hou niet van feestjes, gemaakt leuk doen en hele hoop opgeblazen vrolijkheid.

Multimediaknaller | 30-11-14 | 11:58

@zowaar .. inderdaad ik zie een hoop erg respectabele Turkse en marokaanse vrouwen , die bovendien ook nog erg aantrekkelijk ziin ..
Echter vindt ik ze ten allen tijden absouut weerzinwekkend als zij er voor kiezen met hoofddoekje nikaab of burka rond te lopen .
1) omdat zij op die manier aangeven dat vrouwen die dat niet doen van lichtere zeden zijn .
2) omdat zij met deze uitingen iedere keer weer mensen confronteren met hun religie . ( je wordt ook niet meerdere keren per dagen geconfronteerd met christelijke , boedistische , hindoeïstische , joodse , symbolen !!). // volgens mij een van de vele achterbakse trucs om de islam te verspreiden .

sparrow | 30-11-14 | 11:51

De tyfus voor ze

deEerlijkeLeugenaar | 30-11-14 | 10:47

Wat mij al jaren opvalt is dat verwesterde Moslima's een Nederlandse man kiezen. Ze hebben vaak gestudeerd en hebben gezien dat er veel respectvollere manieren zijn om met elkaar om te gaan dan hun broers en vaders hebben laten zien. Dat willen ze niet meer. Dat stukje cultuur vinden ze achterhaald en ongepast. Ze zijn zelf dus verschoven van kelder naar partner van de organisator van het feest.

ZoWaar | 30-11-14 | 10:24

Hear! Hear! Hear!
Eindelijk waardige opvolging voor 'flatgebouw Nederland'.

CynicalBastard | 30-11-14 | 10:06

Hear! Hear! Hear!
Eindelijk waardige opvolging voor 'flatgebouw Nederland'.

CynicalBastard | 30-11-14 | 10:06

Zo waar. Maar wat gaan we er aan DOEN?

Dieselboem | 30-11-14 | 10:04

Interessante man:
.
Tarek Fatah - Senate Committee on National Security, Nov 24, 2014 - Opening statement :
.
www.youtube.com/watch?v=aZkuwlwLDrU

Rest In Privacy | 30-11-14 | 09:51

En dan heb je ook nog last van de woningbouwvereniging die je gaat vertellen wat je wel en niet mag doen in je eigen hut. Tijd om de poot strak te houden anders wordt het tijd om te verhuizen.

bobfoc | 30-11-14 | 09:45

Straks krijgen we PVV'ers met bomgordels in moskeeén, dit land is de haar tolerantie totaal verloren ben ik bang.

Multipowers | 30-11-14 | 09:27

We moeten het maar eens hebben over schaamte(loosheids)cultuur vs. (altruïstische) schuldcultuur en eens wat afspraken met elkaar maken om ervoor te zorgen dat we het welvaarts- en het beschavingsniveau in Nederland op peil houden.

Ja, u bent van harte welkom om in ons land te blijven als u er wat van maakt. En nee, buitenlanders die hier zijn hoeven niet weg als ze zich aanpassen en netjes gedragen; kom niet aan vrouwen- en homorechten. En ja, als je een hobby hebt of iets wil organiseren, dat mag als je anderen er niet mee lastig valt; maar wel eerst zelf de centen verdienen. Nee, subsidie geven we niet meer en uitkeringen zijn niet vanzelfsprekend.

Rommelende Onderbuik | 30-11-14 | 09:24

Zoals elke uitsmijter weet :
Als je mensen binnen hebt die blijkbaar niet voor het feest komen, en alleen maar bezig zijn om de sfeer te verstoren door te klagen zeuren en andere feestgangers lastig te vallen.
Dan moet je zsm deze personen buiten zetten. Zonder pardon, en op een manier dat ze nooit terug dureven te komen.
Want hoe langer je wacht, hoe meer kans dat het feest totaal verpest wordt door die paar raddraaiers en voor je het weet, is er rusie ipv feest, wordt anders het hele huis kort en klein geslagen en is het hele huis leeggeroofd.
Waarna de raddraaiers en nieuw feestje gaan zoeken..

Fris Bel4921 | 30-11-14 | 09:17

Met een beetje geluk komen de ouders straks thuis, zien dat hun kinderen een zooi hebben laten maken van hun huis en knikkeren iedereen die er niet hoort het huis uit.
Zelf aan de meest foute feestjes kan een einde komen zodra de roes is verdwenen en de rede weer wakker wordt.

domheid regeert | 30-11-14 | 09:16

De multiculturele samenleving is een feit, tijdelijk tenminste.
Daarna wordt het weer een MONOculturele samenleving, maar dan anders ben ik bang.

Rest In Privacy | 30-11-14 | 09:00

Enorme hoge schutting om het huis zetten, kelderinhoud over de schutting flikkeren en niemand meer binnenlaten.
Oke, Sinterklaas en zijn zwarte pieten dan wel... :-)

Frikandel_met_mayo | 30-11-14 | 09:00

Aan mezelf:

mijn = mij

m@rkus | 30-11-14 | 08:45

Ik was in Haren | 29-11-14 |

Prima. Wie van mijn op het feestje mogen komen, zijn: ik, mijn familie, mijn vrienden, mensen zoals ik, mensen uit mijn straat, uit mijn buurt en uit mijn stad. De rest interesseert me niet en mag oprotten, behalve als ze een lekker wijf zijn.

m@rkus | 30-11-14 | 08:43

Geweldige metafoor van Rossem!

Bellabella* | 30-11-14 | 08:12

Kijken, Denken, Doen. In die volgorde en zonder er een over te slaan of weg te laten. We zijn goed in de eerste twee, kijken en denken, zie het stuk hierboven, maar laten meestal de laatste achterwege. Dus zonde van de tijd.

Nomen | 30-11-14 | 07:40

Zorgen dat die koelkast niet meer bijgevuld wordt, gaan ze vanzelf weg.

Happy Atheist | 30-11-14 | 07:27

"De meest volgevreten gasten van boven brengen eten en drinken naar de kelder in de hoop daarmee toenadering en een betere omgang te kopen." Goud.

Harry Turtle | 30-11-14 | 07:18

Het uiten van beledigingen is een grondrecht, jezelf beledigd voelen is een keuze.
Gerard Numan | 30-04-14 | 14:13
Ja, maar jammer genoeg snapt deze RareRifAap Nourdine Tighadouini dit niet.
Hij ZOU bestuurskunde gestudeerd hebben in Leiden, schrijft hij. Blijkbaar is hij niet in zijn eerste leugen gestikt.
Maar dus nog steeds te dom om voor de Duivel te dansen. Jammer, heel jammer.
''In 2011 heb ik mijn Bachelor Bestuurskunde behaald aan de Haagse Hogeschool.''
www.blogger.com/profile/1174407312969...

Ella | 30-11-14 | 07:07

Stuur die metafoor van het huis maar op naar Den Haag. Wel het laatste deel weg laten want de boodschap is wel duidelijk en raak zonder. De schuldige bij naam noemen werkt meestal averechts.

Rest In Privacy | 30-11-14 | 05:04

En dan schrijft de hbo 'bestuurskundige": "Het is belangrijk om weer naar elkaar te luisteren om elkaar te begrijpen, elkaar te benaderen op basis van gelijkwaardigheid". Laat dat nou net het onvermogen zijn van de moslims. Luisteren en gelijkwaardigheid. De metafoor van het feestje thuis is wel grappig. Niemand in Nederland zou thuis zulk gedrag van zijn gasten accepteren. In ieder geval zou zo'n gast de volgende keer niet weer uitgenodigd worden. Je zou denken, laat ie maar in zijn eigen huis met zijn eigen vriendjes een feestje bouwen maar niet bij mij. Je moet overigens het gore lef maar hebben om de Nederlanders maar voor te schrijven zich aan te passen. Doe dat thuis zou ik zeggen.

namensmijnhond | 30-11-14 | 03:06

Ik kom niet op "weg-met-ons-feestjes".

croque monsieur | 30-11-14 | 02:43

@Paupertje Uberlutse
Niet vergeten dat je zelf ooit jong was en meer bier naar binnen goot dan menselijk mogelijk is. Hoofdletters zijn bijzaak als je elke dag wakker word met een droge bek en het enigste waar je je zorgen over maakt is dat je genoeg eet om net niet te sterven

Matt Damon | 30-11-14 | 02:39

@newray kom naar jaen spanje, neem klap en heineken mee dan bouwen we een echt feesie hier

Matt Damon | 30-11-14 | 02:34

Perfect verhaal gewoon..

streknek | 30-11-14 | 02:05

Buitenlanders, maar ook 2e generatie in NL geboren volk, met normen & waarden uit een andere (vaak achterlijke) cultuur hebben zich maar volledig aan te passen aan onze normen, waarden en cultuur. Zo niet, dan flikkeren ze maar op naar het landje dat zij als voorbeeld gebruiken als "zoals het in NL *moet* zijn".

NLers passen zich al lang zat aan, en krijgen enkel nog meer verwijten dat het nog niet goed genoeg is en worden dan uitgemaakt voor racist. Pas als NL weg is en de cultuur van de asociale allochtonen is ingevoerd, met traits uit de middeleeuwen, dan is het goed.

Als het je hier niet bevalt, dan donder je maar lekker op.
Maar je wilt graag blijven? Top, dan pas je je maar aan.

Chinezen en dergelijken kunnen het, daar heb je nooit last van, maken prima eten (waar je voor een prikkie bijna een week van kan vreten omdat ze veels te veel geven...), spreken de taal behoorlijk goed, zijn vriendelijk, dringen hun geloofsovertuigingen niet op, slaan niemand in elkaar, voelen zich niet "gekrenkt" als er een chinezen glap wordt gemaakt, et cetera.
Waarom dat volk uit van die moslim landjes het dan niet kunnen...? Omdat de achterhaalde cultuur en religie van die mensen haaks staan op wat hier de cultuur is, en hun extreem zieke boekje hen opdraagt om het land hier te verbouwen en alle niet-moslims uiteindelijk uit te moorden. Want zo rollt men.

Opgepleurd.
Het probleem is dat Nederland veels te tolerant is, en op intolerantie reageert met tolerantie voor die intolerantie en zich daarom nog meer op aanpast, wat weer als gevolg heeft dat men zichzelf in de voet schiet en... Meer intolerantie van het volk dat zich niet aanpast, want die eisen altijd meer.

Liroy | 30-11-14 | 01:45

Wat ze niet lijken te snappen: Nederland is en blijft tolerant. Maar er is geen ruimte voor intolerantie. Anderen moeten niet gaan bepalen wat wij moeten en niet mogen tolereren.
Als je niet tegen tolerantie kunt moet je lekker in de woestijn blijven zitten; dan zit je hier verkeerd.

sjakei | 30-11-14 | 00:56

Mijn conclusie: in het huis wonen een stel mongolen, die niet in staat zijn om normaal met andere mensen om te gaan en al helemaal niet in staat zijn om grenzen te stellen en die te handhaven. Als de mensen in het huis kinderen hadden gehad, dan hadden ze dat geleerd en waren ze in staat geweest om de provocerende "keldergasten" direct bij de eerste misdragingen de deur te wijzen. Maar goed, al doende leert men. Het tij kan nog gekeerd worden, maar het is nu wel een stuk moeilijker.

prakkie | 30-11-14 | 00:46

Volgende feestje dat sneuvelt wegens 'racisme' of 'normativiteit' zal het Kerstfeest zijn. Maak my words. In Engeland is dat al begonnen en het zal sneller dan gedacht zo zijn dat kerstbomen uit basisscholen verdwijnen. Wat? Dat gebeurt al.
.
We kunnen het onze gasten immers niet aandoen dat wij een eigen feestje vieren dat ze niet kennen. Dat zou hen uitsluiten en dat moesten we niet willen met zijn allen. Dat is zielig, Dus geven we ze preventief een nieuwe Miele.

*Hazes virtueel aanzetten doet*

FustViking | 30-11-14 | 00:38

@Ik was in Haren | 29-11-14 | 22:52
Het staat er nog steeds, waarvoor ben jij weggejorist dan?

Paupertje Uberlutser | 30-11-14 | 00:34

Oprotten met je feestje. Ik ben toevallig geboren in het huis waar het feest gegeven wordt zonder om een feest gevraagd te hebben. Ik laat iedereen met rust, wil door iedereen met rust gelaten worden en gun het iedereen om in dit huis te zijn en met rust gelaten te worden, zo lang hij mij met rust laat.
7,62x39 | 29-11-14 | 22:52

Zo te horen ben je mogelijk een product van de lege-handen-feestgangers, die blijkbaar zelfs nog zo ongemanierd zijn geweest om hun eigen 'feestje' te bouwen onder de neus van de gastheer.
En in plaats van blij te zijn dat het hier een groot feest is, weet je het zelfs al niet meer te waarderen.
Dus als het feest voor jou wordt afgeschaft horen we je niet klagen ?

Fris Bel4921 | 30-11-14 | 00:14

Wij kunnen iets opsteken van de geschiedenis van Bosnië. In Srpska is het bijvoorbeeld prima toeven.

Takki Yah | 30-11-14 | 00:14

@NACademicus | 29-11-14 | 23:52
Ik aanvaard je excuses. Proficiat.

Paupertje Uberlutser | 29-11-14 | 23:57

Excuses, Lutsmans!

NACademicus | 29-11-14 | 23:52

Feest is voorbij, de werkweek weer begonnen...

scubastef | 29-11-14 | 23:43

Wat een prachtig geschreven. De auteur zou zich best bekend mogen. Mijn complimenten! Het omschrijft ook precies hie wij Nederlanders zijn. Wij laten over ons lopen. Een paar oproer-kraaiers MIJN zwartepiet afpakken! En niet alleen dat. Onze oudjes liggen tot hun enkels in de urine en de halve komt gewoon geld ophalen....... enfin ik stop maar, anders word nog bozer, maar wel nogmaals mijn compliment voor de auteur!

Antigraaier | 29-11-14 | 23:39

@Matt Damon | 29-11-14 | 23:27
Volgende keer wel Spanje, Erasmus, Heineken en Nederlandse met een hoofdletter graag. Ik word ouder ja, het irriteert me gewoon. Zeker als ze hoogopgeleid pretenderen te zijn.

Paupertje Uberlutser | 29-11-14 | 23:36

madissue166
Islam maakt meer kapot dan je lief is.

newray | 29-11-14 | 23:34

Een Marokkaanse vriendin van ons. Een schat van een mens met een eigen bedrijf (een echt eigen bedrijf en geen multicultiadviesbureautje dat uit de staatsruif vreet), een Marokkaanse man, en twee keurig opgevoede nette kinderen, wonend in een middelgrote stad in het midden des lands kreeg recent te horen dat er in de Marokkaanse gemeenschap ter stede over haar werd geroddeld. Zij kwam erachter dat men het een schande vond dat zij en haar familie waren verkaasd. Los hiervan worden haar kinderen, die zich liever buiten het bontkraag-circuit houden met regelmaat uitgescholden. Een van haar zoons kreeg recent door het RIF-geteisem toegebeten dat hij een smerige rotjood was.

Je best doen om er bij te horen maakt je leven er niet echt aangenamer op.

madissue166 | 29-11-14 | 23:31

Matt Damon | 29-11-14 | 23:27
nonfucking nerdwatjes.

newray | 29-11-14 | 23:29

@NACademicus | 29-11-14 | 23:23
Sorry hoor maar je gaat hier niet alle EHBO'ers over een kam scheren, dat tolereren we niet in dit land.

Paupertje Uberlutser | 29-11-14 | 23:28

Ben nu in spanje op een erasmus studentenfeestje en het is hier niet heel veel beter. Geen heineken kratjes. Geen hardstyle ledereen zit te zitten. Volgens mij moeten we ons niet aanstellen en is toegeven dan nederlandse housparties megga dik zijn vergeleken met de rest van de wereld. Groeten uit Jaen, -Matt Damon

Matt Damon | 29-11-14 | 23:27

Nouredine, jouw land is een zandbak vol hasjboeren met een bbp van usd 10 per persoon. Ga ons nou niet de les zitten lezen, stinkende kut EHBO'er. Don't you bite the hand that feeds you, boy!

NACademicus | 29-11-14 | 23:23

@newray | 29-11-14 | 23:13
Ik doe mee!

Paupertje Uberlutser | 29-11-14 | 23:17

Doet me zeer veel denken aan Pamela Hemelrijk, 'Het flatgebouw'. Zeer mooie afspiegeling tussen niet-werkend en werkend en links/rechts

Atlantis-95 | 29-11-14 | 23:17

Supermatthijs | 29-11-14 | 22:54
DM even je adres, dan stuur ik wat vrije gelovigen en meningen naar je door.

Ik was in Haren | 29-11-14 | 23:04

Het licht er duimendik bovenop, haat is lucratieve handelswaar.

netniet | 29-11-14 | 23:03

@Feynman | 29-11-14 | 22:57
Lol:)

Paupertje Uberlutser | 29-11-14 | 23:00

Ik vind het een aardig verhaal, ik moest wel gniffelen. Maar ik vind het ook een angstwekkend verhaal. Een soort droom of zo.

AntiSoof | 29-11-14 | 22:59

Paupertje Uberlutser | 29-11-14 | 22:18
22:54

Feynman | 29-11-14 | 22:57

En wel gewoon vrijheid van meningsuiting en geloof op mijn feestje hoor. Biertje ?

Supermatthijs | 29-11-14 | 22:54

Oprotten met je feestje. Ik ben toevallig geboren in het huis waar het feest gegeven wordt zonder om een feest gevraagd te hebben. Ik laat iedereen met rust, wil door iedereen met rust gelaten worden en gun het iedereen om in dit huis te zijn en met rust gelaten te worden, zo lang hij mij met rust laat.

7,62x39 | 29-11-14 | 22:52

Paupertje Uberlutser | 29-11-14 | 22:48
Mmmh, ik ben weleens voor minder weggejorist, maar goed, van mij mag het hoor.

Ik was in Haren | 29-11-14 | 22:52

Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:00
Heerlijke fipo!

Geile Markeerstift | 29-11-14 | 22:51

Nouredine Tighadouini blaast hoog van de toren over een nieuwe generatie zelfbewuste allochtonen, maar voorlopig produceren ze alleen nog maar negatieve energie. Laat die allochtonen eens met iets opbouwends komen, met iets positiefs. Natuurlijk kan je ze niet allemaal over een kam scheren, de groepen allochtonen die wel zelf wat in huis hebben hoor je niet of amper, en ook de Hollander hoor je over hen niet echt klagen. De groepen die het hardst roepen zorgen ook voor de meeste overlast. En proberen de Hollander de schuld te geven van hun eigen mislukken.

Blasphemer | 29-11-14 | 22:50

necrosis | 29-11-14 | 22:49
Je moet ze ook niet opeten, maar verhandelen of offeren.

Feynman | 29-11-14 | 22:50

@Feynman | 29-11-14 | 22:41
Van Marsrepen wordt je moddervet.
Lees je de stukjes van Quid niet?

necrosis | 29-11-14 | 22:49

@Ik was in Haren | 29-11-14 | 22:44
Volgens mij is dit gewoon vrijheid van meningsuiting en geen capslock. Dus ik gok dat het blijft staan.

Paupertje Uberlutser | 29-11-14 | 22:48

@carramba | 29-11-14 | 22:41
pleite.

carramba | 29-11-14 | 22:46

Prince Buster | 29-11-14 | 22:42
Iets in mij zegt me, dat ik moet gaan zwaaien. *zwaait*

Ik was in Haren | 29-11-14 | 22:44

Die zandneger wil geen gelijke rechten, maar een voorkeursbehandeling, zoals die Arabische prinsjes dat van jongs af aan gewend zijn.

Rot toch op naar woestijn of rimboe van herkomst!

Prince Buster | 29-11-14 | 22:42

Het is er genoeg, maar het kan me niet meer schelen. Ben met een paar jaar wel pleitte.

carramba | 29-11-14 | 22:41

necrosis | 29-11-14 | 22:31
Toch leuk voor je moeder, een avondje quality time alleen met haar zoon.

spanarchist | 29-11-14 | 22:41

necrosis | 29-11-14 | 22:37
Goudstaven kan je niet eten, marsrepen wel. Ooit kochten Nederlanders een eiland met spiegels en kraaltjes. Goud en zilver zijn de nieuwe spiegels en kraaljes. Tijdens "the endgame" betaal je met eten en drinken.

Feynman | 29-11-14 | 22:41

Kelderdeur dichtspijkeren. Probleem opgelost

Killroy49 | 29-11-14 | 22:39

@Feynman | 29-11-14 | 22:33
Marsrepen voldoen niet meer.
Vanwege de barre tijden liever baar geld.
*lichtjes geleend van GU*

necrosis | 29-11-14 | 22:37

Paupertje Uberlutser | 29-11-14 | 22:32
Ik ben bezig de server gunstig te stemmen door marsrepen te offeren.

Feynman | 29-11-14 | 22:33

@Feynman | 29-11-14 | 22:15
Het kan zijn dat ik iets gemist heb, maar ik dacht dat jij de zaterdagavond deed. Of is eerstneukendanpraten nu aan de beurt of zo?

Paupertje Uberlutser | 29-11-14 | 22:32

@Ik was in Haren | 29-11-14 | 22:23
Ik kreeg net een knipoog van een geile Milf, dus heb ik de resterende gasten bij hun nekvel gepakt....
*gnehehe*

necrosis | 29-11-14 | 22:31

Necro, we hebben een party buiten.
newray | 29-11-14 | 22:25
heb je toevallig nog een terrasverwarming in je schuur staan,?

newray | 29-11-14 | 22:27

Necro, we hebben een party buiten.

newray | 29-11-14 | 22:25

@newray | 29-11-14 | 22:04
Ik heb geen zak te maken met gemeentebesluiten als het gaat om mijn huis.
Ik betaal de huur, dus gelden MIJN regels!
*pakt gemeenteambtenaren bij nekvel en zet ze buiten*

necrosis | 29-11-14 | 22:23

necrosis | 29-11-14 | 22:16
Ja zeg, nu zit ik met Uw Verzekeringsadvis opgescheept buiten. Het botert vandaag niet zo best tussen ons. Als ik een paar Duvels haal, mag ik dan niet terug naar binnen?

Ik was in Haren | 29-11-14 | 22:23

Nouredine, slap jankverhaal. Door de zwarte piet discussie te gebruiken om veralgemeniserend zielig te doen, met terugwerkende kracht to de 16e eeuw, algemeen en op alle punten, alle Nederlanders voor klootzakken uit te maken. Zeldzaam slecght geschreven verhaal. Bah, 5 minuten van mijn leven verspild aan vuilnis.

Veralgemeniseren, weet je waar dat toe leid Nouredine?

TheseDays00 | 29-11-14 | 22:20

@necrosis | 29-11-14 | 22:16
* duikt de koude nacht in *

Uw Verzekeringsadvis | 29-11-14 | 22:18

@Feynman | 29-11-14 | 22:15
Wanneer komt jouw column dan?

Paupertje Uberlutser | 29-11-14 | 22:18

Hé, waar zijn die pubers met donker haar gebleven en een ietwat apart voorkomen? Daarnet zaten ze nog lekker te gamen. Apart, kan ze nergens meer vinden. In de kelder reageerden de gasten bijna agressief toen ik naar hen vroeg.
www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/1...

Bernard Couperus | 29-11-14 | 22:17

@Uw Verzekeringsadvis | 29-11-14 | 22:03
Vanwege de snelheid duren die cd's niet zo lang, ik heb er echter wel een hele hoop!
En het is koud buiten....
*gnehehe*

necrosis | 29-11-14 | 22:16

Paupertje Uberlutser | 29-11-14 | 22:13
Ici.

Feynman | 29-11-14 | 22:15

@Ik was in Haren | 29-11-14 | 22:11
*pakt Ik was in Haren bij nekvel en zet hem buiten*

necrosis | 29-11-14 | 22:13

Flikkert alle ongenode gasten m'n huis uit en gaat keihard "Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht" zingen.
En alleen echte zwarte Pieten komen binnen.

Schietmijmaarlek | 29-11-14 | 22:13

@Van Rossem | 29-11-14 | 20:55
Leuk geschreven, waar ben jij Feynman?

Paupertje Uberlutser | 29-11-14 | 22:13

OT, de Joop jongens hebben ook wel eens een punt, schandalige ontwikkeling onder leiding van Rouvoet en v. Boxtel :http://www.joop.nl/economie/detail/artikel/29757_rouvoet_snoert_kleine_zorgverzekeraar_de_mond/

Uw Verzekeringsadvis | 29-11-14 | 22:11

necrosis | 29-11-14 | 21:56
Sjees, dat is een slijpschijf die je in de cd-speler hebt gepropt. Hier, dit klinkt wat vriendelijker: m.youtube.com/watch?v=sYXAr9P6YC4

Ik was in Haren | 29-11-14 | 22:11

Ik exporteer nogal wat zaken naar allerlei landen, vaak moet er een inspectie (Pre-Shipment Verification of Conformity to Standards) van de materialen gedaan worden om te kijken of ze voldoen aan de eisen van het betreffende land anders mag het niet worden geïmporteerd, misschien een idee om ook voor mensen zo'n inspectie te doen voordat ze naar NL worden geëxporteerd.
Zou een hoop ondeugdelijk volk buiten de deuren kunnen houden.

Begint hier zo wie zo een speeltuin voor incompetenten te worden.

Verwachtniks | 29-11-14 | 22:11

@Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:00
Misschien ook een idee om de stekker maar in de frituurpan te laten zitten totdat deze in de hens gaat.
Ik denk dat als de vlam in de pan vliegt en het huis vlam vat dat de ratten als eerste het huis verlaten.
En als naderhand het huis onbewoonbaar is zullen alleen zij die de handen uit de mouwen willen steken nog iets van het huis kunnen maken en u mag raden wie dat zijn.

Als uiteindelijk het huis gerenoveerd is en nog mooier herrezen dan daarvoor zullen de overgebleven bewoners het hopelijk wel uit hun hoofd halen om zulke feestjes te houden.

wakkere_nederlander | 29-11-14 | 22:10

In Zwitserland hangt in elke winkelstraat de Zwitserse vlag trots te wapperen. Wanneer je hier een Nederlandse vlag buiten hangt ben je een racist.

Eduardo- | 29-11-14 | 22:10

Nederland: Het grootste Project X ooit.

King of the Oneliner | 29-11-14 | 22:09

Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:55
Juist. Dus, het komt door Jort Kelder dat we al die klootzakken hier in huis hebben. Kijk, daar heb je wat aan. Zo heurt het dus niet.
-
Aanpassen of oprotten - excuus - het feestje verlaten. Zo heurt het.

Bernard Couperus | 29-11-14 | 22:08

Als je onuitgenodigd op een feestje komt en de hapjes, muziek of gasten die WEL uitgenodigd zijn bevallen je niet, zoek dan lekker een feestje in een ander huis waar wellicht meer gelijkgestemden zijn en blijf niet om te zeuren en opzettelijk de feeststemming te verpesten.

Ow, en áls je dan toch besluit te vertrekken (wat helaas te weinig ongenodigden doen), wees dan niet zo kinderachtig om een asbak mee te stelen.

Turbo mc kwek | 29-11-14 | 22:04

@newray | 29-11-14 | 21:54
*pakt newray bij nekvel en zet hem buiten*
necrosis | 29-11-14 | 21:59
Dat is tegen het gemeentebesluit in , je moet me toegang tot je douche toilet en ijskast geven anders ben je rascisttt.

newray | 29-11-14 | 22:04

En voor die loszandnegert is Van Rossum dan weer een loszandblanke. Zo blijven we koekjes bakken van andermans deeg. Laat die gasten toch schrijven en doe wat leucks. Iets waar je bliede van wordt. Over xx jaar ben je deaud.

vanderjas | 29-11-14 | 22:04

@de honden blaffen... | 29-11-14 | 21:58
Als Pamela nog zou leven, had ik graag haar bijdragen op de GeenStijl gelezen.

necrosis | 29-11-14 | 22:03

@necrosis | 29-11-14 | 21:56
Doe maar rustig aan, wacht wel ff af tot je je CD-tje hebt afgekeken.

Uw Verzekeringsadvis | 29-11-14 | 22:03

necro 29-11-14 | 21:56
neb je ook nog een slangenterarium, met van die lieve konintjes?

newray | 29-11-14 | 22:00

Het voordeel van een kelder, je kunt de kelderdeur op slot doen.

Sjaak uit Dordt | 29-11-14 | 21:59

@newray | 29-11-14 | 21:54
*pakt newray bij nekvel en zet hem buiten*

necrosis | 29-11-14 | 21:59

Bernard Couperus | 29-11-14 | 21:52
Jort.

Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:55

@Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:00

Mooi samengevat. En dat in "the first comment". Hulde.

Sjaak uit Dordt | 29-11-14 | 21:55

Welke lul heeft er nu een uitdagende lingerieposter in de kelder aan de muur hangen? Dat slaat natuurlijk nergens op.

Bernard Couperus | 29-11-14 | 21:52

@Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:51
OK

Uw Verzekeringsadvis | 29-11-14 | 21:52

Vind een T en raap hem op.

viridis | 29-11-14 | 21:52

Het masker valt af bij gasten als dit.
Het is een open oorlogsverklaring, een uiting van macht door zijn gastland zo te kleineren. Wie is nu de werkelijke kolonisator?

Mikezy | 29-11-14 | 21:51

@newray | 29-11-14 | 21:46
Ik heb nooit gasten.
Daar staat tegenover dat ik nooit klachten heb over de muziek, en tekort aan drank heb ik ook nooit.
*voelt muzakje opborrelen*

necrosis | 29-11-14 | 21:51

Uw Verzekeringsadvis | 29-11-14 | 21:46
Het interesseert mij geen zak dat hij nieuw is, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Maar dat altijd maar passief roepen dat we met z'n allen niets doen, gaat niets oplossen. Je kunt niet zomaar stoppen met belasting betalen, je kunt niet zomaar de grondwet veranderen et cetera.

Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:51

@ *schenkt mezelf nog eens in ende moehahaha*

necrosis | 29-11-14 | 21:42
Toch wel een glaasje fris, anders krijg je als nog gezeik met je gasten, hoewel in jouw geval feestje/huis vol met MILFS, Chardonnay dus.

Uw Verzekeringsadvis | 29-11-14 | 21:50

Ik ga nooit bij mensen op visite die ik niet leuk/aardig vindt en nodig ze ook nooit bij mij thuis uit.
Als ik bij anderen uitgenodigd ben en ik vind ze bij nader inzien niks aan dan ben ik zo weer weg. Zo moeilijk is het toch niet?.... Oprotten, ga 'ns DOOD.

viridis | 29-11-14 | 21:50

Het probleem is niet die gasten in de kelde,maar diegene die de gasten binnen laat is het probleem.

LostSandWich | 29-11-14 | 21:49

Keldergasten eruit zetten of gevangen zetten in de BDSM kamer van de bewoners.

SamKoeman | 29-11-14 | 21:48

@Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:43
Klopt, doen we al jaren hiero, en als een nieuweling ff mee gaat lopen zeiken ga je steigeren.

Uw Verzekeringsadvis | 29-11-14 | 21:46

necro
lol

newray | 29-11-14 | 21:46

Neuswiel | 29-11-14 | 21:42
Helaas is het zo , wat langzaam is gekomen moet je ook weer langzaam afbouwen .
Janmaat , Pim en nu Wilders zijn veel te radicaal hier in ook al ben ik het soms eens met Wilders.

Eurotokkie | 29-11-14 | 21:46

Okee. Ik lees geen homoislam meer.als dat het enige is waardoor Mooo wordt weerlegd , is er geen houden meer aan.

newray | 29-11-14 | 21:45

Mag die kelder weer onder water? Moet van België, zeg maar.
België is ook een soort Buitenland en daarom sterk bij (ook de raarste) claims.

Jan Passant mk2 | 29-11-14 | 21:44

Ik zie ook steeds meer Islamitische namen die net als de Gario's tegen onze tradities te hoop lopen. Het is het haten van alles van (blank) Nederlands is.

rien6139 | 29-11-14 | 21:44

het is ook heel onrechtvaardig dat wij geen derdewereldland zijn. Maar dat kunnen we veranderen.

J.Slavink | 29-11-14 | 21:43

Uw Verzekeringsadvis | 29-11-14 | 21:38
Het is allemaal hetzelfde gezeik, dat iedereen van alles roept en maar niets doet. Dat we allemaal te laf zijn en weet ik veel wat voor kul nog meer. Denk je dat Corrie vooraan staat als het oorlog wordt of denk je dat Corrie de mensen wil laten bewijzen dat ze niet zwak zijn, zodat die vooraan gaan staan?

Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:43

Nu weet ik het zeker: ik ben verschrikkelijk ongezellig.

jemagookniksmeer | 29-11-14 | 21:43

Zou mijn gastvrouw in de blote reet gebukt gaan staan wist ik het ook wel

(Behind)Doors | 29-11-14 | 21:42

En zo spreid het gif door Nederigland en Janmaat zag het Pim zag het en Wilders ziet het en ze werden en worden alle maal dwars gezeten.

Neuswiel | 29-11-14 | 21:42

Op MIJN feestjes is iedereen welkom, maar IK draai de muziek!
*schenkt mezelf nog eens in ende moehahaha*

necrosis | 29-11-14 | 21:42

@ Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:34

Yep, dit prachtige land staat in de uitverkoop. We staan erbij en kijken ernaar. Ooit was dit land de schrik van de zeven zeeën en nu? Het lachertje van het noordelijk halfrond.

Corrie-Corky | 29-11-14 | 21:40

Grote stamper | 29-11-14 | 21:32
Natuurlijk is Nederland allang niet meer het land van
tolerantie al staat het nog wel op ons visitekaartje.

Eurotokkie | 29-11-14 | 21:40

@Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:34
Lul toch niet , duidelijk zat die Corrie of omdat het een Zwitsal is wil je ff stoer doen "ons " stel je niet zo aan.

Uw Verzekeringsadvis | 29-11-14 | 21:38

GödelsRevenge
Veenendaal.??

newray | 29-11-14 | 21:37

Maar dit was natuurlijk wel het betoog dat je wist dat zou komen. De weerstand tegen Zwarte Piet is inmiddels geen kwestie meer van vermeend racisme, maar symbool van algemene weerstand tegen de dominantie van de Nederlandse cultuur.

We zijn nu allemaal Zwarte Pieten of Sinterklazen.

Theo van Deursen | 29-11-14 | 21:37

Kunnen we alle Goedmensen en Mosselmensen niet gewoon een deel van Nederland geven, op voorwaarde dat ze er niet uit mogen?

Noemen we het al-Fatsun reservaat, dan kunnen ze daar de hele dag 'fatsoenlijk' en 'moreel' doen zonder dat iemand er last van heeft

GödelsRevenge | 29-11-14 | 21:35

MartinLeuterKingsize | 29-11-14 | 21:32

Ja waar ligt de grens , zeurende gasten , vervelende gasten , gewelddadige gasten of criminele gasten.
Tot nu toe zijn gasten die een moord plegen nog altijd meer dan welkom.

Eurotokkie | 29-11-14 | 21:35

Corrie-Corky | 29-11-14 | 21:29
Je komt wat gefrustreerd over, is er iets wat je kwijt wil aan ons?

Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:34

Nou, laten we eens beginnen door de onze zelfbenoemde huisminarette af te schaffen.. HOMO ! Pinto go home en neem je nichtjes mee.. ! . lekker tolerant zijn.. NOT

newray | 29-11-14 | 21:33

Angst is onnodig. De islam kan het westen onmogelijk verslaan met ideeën uit de zevende eeuw. We moeten enkel eventjes onze vooruitgang pauseren voor de oplossing, dan gaan we weer verder. Bovendien, we zijn vrienden met Amerikanen en die hebben de Terminator. www.youtube.com/watch?v=SD6Okylclb8

cocalola | 29-11-14 | 21:33

@Corrie-Corky | 29-11-14 | 21:29
Spijker op z n kop.

Uw Verzekeringsadvis | 29-11-14 | 21:33

Eurotokkie | 29-11-14 | 21:24
.
Dat komt omdat tolerantie hier volledig doorgeslagen is. Wij blijven klap na klap de andere wang toedraaien. Teveel tolerantie is strijdig met de natuur, en zal uiteindelijk inhouden dat de grazige weiden worden kaalgevreten door parasitair gedrag.

Rest In Privacy | 29-11-14 | 21:32

-weggejorist-

JAXX | 29-11-14 | 21:32

Juist "dit is mijn huis" idee gaat het mis en is veroorzaakt uit indoctrinatie vanuit de ontstaansgeschiedenis van de samenlevingen. Als we de wereld nu eens als ons huis zouden beschouwen zonder politiek of geloof....*Utopie*

JAXX | 29-11-14 | 21:32

-weggejorist en opgerot-
-edit opgelost-

Tinus Tampeloerus | 29-11-14 | 21:32

Zeurende gasten zet je op de Trein terug naar huis..

MartinLeuterKingsize | 29-11-14 | 21:32

Theo van Deursen | 29-11-14 | 21:25
Volgens de verhalen was ze negen toen het gebeurde en eigenlijk al een jonge vrouw.

Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:31

spanarchist | 29-11-14 | 21:25

Je doet toch alles voor je gasten zodat ze het gezellig hebben , het laatste is dat je een gast gaat beledigen
ook al vinden ze dat je vriendin met een veel te kort rokje loopt .

Eurotokkie | 29-11-14 | 21:30

Mag hoor dit op Sesamstraat-niveau opsomming van feiten. Maar... morgen gewoon weer alles betalen hoor, zeiken mag, maar... betalen. En dát weten ze in Den Haag, Brussel en eigenlijk overal in deze wereld. Van Erdogan tot Koewinsie, van de Marokkaanse koning tot Verhofstadt... van plaatselijke Turk tot dobberneger in spe... Hollanders zeiken én betalen... en doen vervolgens helemaal niets. Ik hoop niet dat het oorlog wordt want dit ruggengraatloos land heeft op voorhand al verloren. En nou niet zeggen wat je écht denkt hé, wordt je weer voor racist uitgemaakt en druip je weer met je tong tussen je benen af...

Corrie-Corky | 29-11-14 | 21:29

Rutte huilde op het VVD congres dat de teloorgang van zijn partij dr schuld is van vervelende andere partijen. Afgekeken van dr Muzelmensen

Rest In Privacy | 29-11-14 | 21:28

Kun je me dit nog een keer uitleggen als een achtjarige?
Theo van Deursen | 29-11-14 | 21:25
Nee .. Ies Haram..

newray | 29-11-14 | 21:28

Kun je me dit nog een keer uitleggen als een achtjarige?

Theo van Deursen | 29-11-14 | 21:25

Die gast met die rare voor en achternaam heeft de mazzel dat stemmen geen zin heeft in dit landje.
De democratie werkt tot nu in zijn voordeel, de boel staat op ontploffen, denk dat luitjes zoals hem het recht in z n moslim face terug gaan krijgen.

Uw Verzekeringsadvis | 29-11-14 | 21:25

Eurotokkie | 29-11-14 | 21:21
Je hebt gelijk. Ik lees iets als "wij Nederlanders bepalen", en ik ben het er mee eens. Totdat blijkt dat Nouredine dit als kritiek bedoelt, deze gedachte is in zijn ogen verwerpelijk. Nederlanders die in Nederland iets willen bepalen, te bespottelijk voor woorden.

spanarchist | 29-11-14 | 21:25

Dit stukje zet mij aan tot geweld. Ik doe aangifte.

cocalola | 29-11-14 | 21:25

Grote stamper | 29-11-14 | 21:20

Ik zie soms een reportage op de Duits TV over Holland en daar is Nederland nog steeds het land van Kaas , klompen , tulpen en tolerantie .

Eurotokkie | 29-11-14 | 21:24

Als ik te gast ben en mijn gastheer stelt op prijs dat ik mijn schoenen binnenshuis uitdoe, dan heb ik me daar volgens de fatsoensregels te houden.
Door banjeren en zijn vrouw in de bek spugen, zijn dochter uitmaken voor hoer geeft de gastheer het recht mij zijn huis uit te flikkeren.

Klik_hier | 29-11-14 | 21:24

spanarchist | 29-11-14 | 21:11
Plichten ? , jij bent een racist .

Eurotokkie | 29-11-14 | 21:21

Ogerot met ongenode gasten. Simpel.

natte krant | 29-11-14 | 21:21

Nederland is een wereldwijd project X feest, compleet met rellen en puinhopen na afloop.

Rest In Privacy | 29-11-14 | 21:20

Ja de gasten zijn hier al de baas.

Eurotokkie | 29-11-14 | 21:20

Rutte belooft dat de belasting omlaaggaat met de komst van het nieuwe belastingstelsel. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Premier Rutte zei verder in zijn toespraak dat het beter gaat met de economie. "Nederland begint stap voor stap, onder leiding van de VVD, weer op stoom te komen."

ff een tweede monitor er naast gezet voor de neus , die pas niet meer , tis toch te gruwelijk voor woorden

witchmaster | 29-11-14 | 21:18

Heeft Van Rossem dat artikel op volkskrant.nl eigenlijk wel gelezen?

fredflange | 29-11-14 | 21:17

"... ik kan me niet herinneren dat we jou hadden uitgenodigd"

--sql error-- | 29-11-14 | 21:17

Heel herkenbaar helaas.
Ik mis de uitsmijter bij de voordeur, die zegt dat sommige gasten de verkeerde schoenen dragen en er dus niet in mogen. Het begint bij de voordeur.

Pen | 29-11-14 | 21:17

Waar haalt die Nouredine de gore moed vandaan om even te gaan bepalen hoe ik me moet gedragen eigenlijk?

Nilfisk | 29-11-14 | 21:16

Eén groot Argumentum ad Pedro Negro.

Muggenmepper | 29-11-14 | 21:16

@ Ik was in Haren
Ongenode gasten komen er niet in
maar ze doen het toch en dan moet je optreden.

newray | 29-11-14 | 21:15

Overigens Nouredine, het is echt niet de ene helft van de bevolking tegen de andere helft van de bevolking. Het is een overgrote meerderheid tegenover een heel klein groepje beroepsklagers en zeurpieten. Het feit dat dat hele kleine groepje een enorme overexposure van bepaalde media krijgt (hoi Pauw!) maakt het nog geen grote groep.

spanarchist | 29-11-14 | 21:15

@postmodernismisdead | 29-11-14 | 21:12

En bontkraagjes?

brutus68 | 29-11-14 | 21:14

Heeft van Rossem net Flatgebouw Nederland van Pamela Hemelrijk gelezen?

Jeff Hawke | 29-11-14 | 21:12

@ Ik was in Haren
Ongenode gasten komen er niet in

Multipowers | 29-11-14 | 21:12

Tijd voor een uitsmijter aan de deur. Invitation only. En geen sneakers.

postmodernismisdead | 29-11-14 | 21:12

Nieuwe Nederlanders en rechten. Wanneer, oh wanneer zullen de Nieuwe en Niet-Zo-Nieuwe Nederlanders eens begrijpen dat er naast al die vele, vele rechten ook nog zoiets als plichten bestaat?

spanarchist | 29-11-14 | 21:11

Zo noemde El Ouali, fractievoorzitter van Nida, 'Zwarte Piet een erfenis van een achterlijke tijd en een achterlijke cultuur'.
Goh, jaren geleden noemde Pim Fortuyn de islam een achterlijke cultuur.

drs.Nee | 29-11-14 | 21:11

@Multipowers | 29-11-14 | 21:10
Tijd voor een geen-gastenlijst.

Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:11

Tijd voor een gastenlijst

Multipowers | 29-11-14 | 21:10

prachtig omschreven! en nu aan het werk stelletje lamlullen!!

skaik | 29-11-14 | 21:09

Op Wasteland hebben ze een doorbitches. Misschien ook wat voor Wasteland Nederland.

brutus68 | 29-11-14 | 21:08

@newray | 29-11-14 | 21:01
Wat voor surprise ben jij aan het maken dan voor vrijdag?

Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:03

Verhaaltje voor de kleuters onder ons?

De Geus | 29-11-14 | 21:03

Het is heel simpel. De mensen die zich niet gedragen het huis uitsturen.

feestgaatnietdoor | 29-11-14 | 21:03

Nou hadden die jongens vandaag op Victoria wel een leuk feestje,. rijm dat dan eens ?

newray | 29-11-14 | 21:01

Misschien wordt het tijd om de stekker uit de frituurpan te halen en aan te geven dat er onvoldoende bedden zijn om iedereen te laten blijven slapen.

Ik was in Haren | 29-11-14 | 21:00

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl